P. 1
Tema

Tema

|Views: 776|Likes:
Published by Faiz Saleh

More info:

Published by: Faiz Saleh on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Standard Pembelajaran
 • 5+ Cadangan Aktiviti 5+
 • Tunjang Standard
 • Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+
 • MINGGU 2 : DIRI SAYA/ என னபபறற
 • MINGGU 3
 • MINGGU 4
 • MINGGU 4
 • MINGGU 5 : Keluarga Saya/ என கடமபம
 • Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+
 • Tunjang
 • Komunikas i -Bahasa Tamil
 • MINGGU 5
 • MINGGU 6
 • Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil
 • MINGGU 10 : Rumah Saya
 • MINGGU 10: Rumah Saya
 • MINGGU 12 : Sukan
 • MINGGU 13: Pakaian
 • MINGGU/ Å¡Ãõ 14 : Pakaian ( À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸û )
 • MINGGU 15 : Makanan Dan MInuman
 • MINGGU 15 : Makanan Dan Minuman
 • MINGGU 15: Makanan Dan Minuman
 • MINGGU 16 : Makanan Dan Mnuman
 • MINGGU 16 : Makanan Dan Minuman
 • MINGGU 18 : Buah-buahan
 • MINGGU 19 : sayur-sayuran
 • MINGGU 20: Sayur-sayuran ¸¡ö¸È¢¸û
 • MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/ Ibu/Bapa/Guru
 • MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/Ibu/Bapa/Guru
 • MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan
 • MINGGU 23 : Tumbuh-tumbuhan
 • Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+
 • Tunjang Ketrampilan 2.2.1 menunjukkan
 • MINGGU 25 : Haiwan Liar
 • Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan
 • MINGGU 26 : Haiwan Di Air
 • MINGGU 27 : Burung
 • TunjangStandard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4
 • MINGGU 28 : Serangga
 • Pembelajaran 5 +Cadangan Aktiviti 5+
 • MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia
 • MINGGU 30: Perayaan Di Malaysia
 • TunjangStandard
 • MINGGU 33: Kenderaan Di Air
 • MINGGU 33 : Kenderaan Di Air
 • MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara
 • MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform
 • TunjangStandard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4 + Standard
 • MINGGU 36 : Perkerjaan Tidak Beruniform
 • MINGGU 37 : Kemudahan Awam
 • MINGGU 38 : Alam Semulajadi
 • MINGGU 39 : Alam Semulajadi
 • MINGGU 41 : Permainan
 • 5 + Cadangan Aktiviti 5+

1.

Cadangan Tema Penggal Pertama 2011 Cadangan Tema Penggal Kedua 2011 Rancangan Modul Bertema Penggal Pertama

2.

3.

4.Rancangan Modul Bertema Penggal Kedua

PENGGAL PERTAMA MINGGU / TARIKH TEMA SUBTEMA

MINGGU 1 3.1.2011 - 7.1.2011 MINGGU 2 10.1.2011 - 14.1.2011 MINGGU 3 17.1.2011 - 21.1.2011 MINGGU 4 24.1.2011 - 28.1.2011 MINGGU 5 31.1.2011 –4.2.2011 MINGGU 6 7.2.2011 – 11.2.2011 MINGGU 7 14.2.2011 – 18.2.2011 MINGGU 8 21.2.2011 – 25.2.2011 MINGGU 9 28.2.2011 –4.3.2011 MINGGU 10 7.3.2011 – 11.3.2011

அறிமக வாரம

Orientasi

«È¢Ó¸ Å¡Ãõ Orientasi ±ý¨ÉôÀüÈ¢ Diri Saya ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Anggota Badan ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Anggota Badan ±ý ÌÎõÀõ Keluarga Saya

எனைனபபறறி

Diri Saya

என நாட

º£ÉôÒò¾¡ñÎ Perayaan Tahun Baru Cina ±ý ÀûÇ¢ìܼõ Sekolah Saya Åñ½í¸Ùõ ÅÊÅÓõ Warna Dan Bentuk Åñ½í¸Ùõ ÅÊÅÓõ Warna Dan Bentuk என் இல்லம் Rumah Saya

Negara Saya
எனைனபபறறி

Diri Saya
சழலியல

Alam Bahan
எனைனபபறறி

Diri Saya Diri Saya

எனைனபபறறி

PENGGAL PERTAMA

MINGGU / TARIKH
MINGGU 11 21.3.2011 – 25.3.2011 MINGGU 12 28.3.2011 – 1.4.2011 MINGGU 13 4.4.2011- 8.4.2011 MINGGU 14 11.4.2011 – 15.4.2011 MINGGU 15 18.4.2011 – 22.4.2011 MINGGU 16 25.4.2011 – 29.4.2011 MINGGU 17 2.5.2011 – 6.5.2011 MINGGU 18 9.5.2011 – 13.5.2011 MINGGU 19 16.5.2011 – 20.5.2011 MINGGU 20 23.5.2011 – 27.5.2011 MINGGU 21 13.6.2011 –17.6.2011

TEMA
எனைனபபறறி

SUBTEMA
என் இல்லம்( சைமயலைற ) Rumah Saya என் இல்லம்( சைமயலைற ) Rumah Saya Å¢¨Ç¡ðÎô §À¡ðÊ Sukan ¯¨¼¸û Pakaian À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸û Pakaian ¯½×¸Ùõ À¡Éí¸Ùõ Makanan Dan Minuman ¯½×¸Ùõ À¡Éí¸Ùõ Makanan Dan Minuman ¯û¿¡ðÎ ÀÆí¸û Buah-buahan ¦ÅÇ¢¿¡ðÎ ÀÆí¸û Buah-buahan ¸¡ö¸È¢¸û Sayur-sayuran ¸¡ö¸È¢¸û Sayur-sayuran

Diri Saya

எனைனபபறறி

Diri Saya

Alam Bahan

சழலியல

PENGGAL KEDUA MINGGU / TARIKH
MINGGU 22 20.6.2011 – 24.6.2011

TEMA
Alam Hidupan

SUBTEMA
¾¡ÅÃí¸û Tumbuh-tumbuhan

9.9.2011 lkj Tumbuh-tumbuhan ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢¸û Haiwan Jinak ÅÉ Å¢Äí̸û Haiwan Liar ¿£Ã¢ø Å¡Øõ À¢Ã¡½¢¸û Haiwan Di Air Burung ÀȨŸû Serangga â¸û Negaraku Malaysia ¿õ ¿¡Î Á§Äº¢Â¡ Perayaan Di Malaysia Ţơì¸û Hari Kemerdekaan §¾º¢Â ¾¢Éõ Negara Saya PENGGAL KEDUA MINGGU / TARIKH MINGGU 32 5.8.8.7.7.8.2011 MINGGU 28 1.2011 – 26.2011 – 5.8.2011 MINGGU 24 4.2011 – 22.2011 MINGGU 27 25.6.7.2011 MINGGU 31 22.MINGGU 23 27.7.8.2011 TEMA Dunia Teknologi SUBTEMA Kenderaan Di Darat ¾¨Ã Á¡÷ì¸õ .2011 MINGGU 26 18.8.2011 MINGGU 25 11.2011 – 15.7.2011 – 8.8.7.2011 – 29.8.2011 – 19.2011 MINGGU 29 8.2011 – 1.2011 – 9.2011 MINGGU 30 15.7.2011 – 12.7.7.

MINGGU 33 12.9.2011 – 16.9.2011 MINGGU 34 19.9.2011 – 23.9.2011 MINGGU 35 26.9.2011 – 30..9.2011 MINGGU 36 3.10.2011 – 7.10.2011 MINGGU 37 10.10.2011 – 14.10.2011 MINGGU 38 17.10.2011 – 21.10.2011 MINGGU 39 24.10.2011 – 28.10.2011 MINGGU 40 31.10.2011 – 4.11.2011 MINGGU 41 7.11.2011 – 11.11.2011 MINGGU 42 14.11.2011 – 18.11.2011

Kenderaan Di Air ¿£÷ Á¡÷ì¸õ Kenderaan Di Udara ¬¸¡Â Á¡÷ì¸õ º£Õ¨¼ ¦¾¡Æ¢ø¸û Pekerjaan Beruniform Pekerjaan Tidak Beruniform º£Õ¨¼ÂüÈ ¦¾¡Æ¢ø¸û Kemudahan Awam ¦À¡Ð ź¾¢¸û

Dunia Teknologi

Alam Sekitar Alam Sekitar

Alam Semulajadi þÂü¨¸ Alam Semulajadi þÂü¨¸ Cuaca Å¡É¢¨Ä

Alam Fizikal

Dunia Teknologi Persediaan Ke Tahun 1

Pembinaan Graduasi/ Persediaan Ke Tahun

1.ST JANUARI HINGGA JUN Standard Pembelajaran 5+ (ST 13.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer. -Bergilir-gilir dan bertolak ansur semasa menggunakan computer.1. fungsi yang terdapat dalamnya. shut down) menggunakan urutan yang menggunakan urutan yang betul. -Menamakan bahagian-bahagian komputer.1) Mengenalpasti bahagian-bahagian komputer (monitor.1. guru menjalani aktiviti ST 13. Guru perlu menyerapkan Standard Pembelajaran ICT ini di dalam Modul Bertema KSPK.4) Bersikap positif dalam menggunakan ICT. -Mengetahui cara-cara menggunakan perisian melukis dan fungsi(ST 13. tetikus. (ST 13.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box). Nota : Standard Pembelajaran ICT boleh diulang mengikut kemampuan murid-murid dengan penggunaan computer.2 berturut-turut selama 4 minggu sehingga muridmurid dapat menguasainya.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenali nama bahagian-bahagian komputer.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik -Percubaan dan penggunaan murid. betul dengan bimbingan guru. (ST 13. .1. papan kekunci. ST 13.2) Menghidupkan komputer ( switch ON) dan menutup -Mengetahui dan menyatakan fungsi-fungsi bahagian komputer.2. (double click). (ST 13. -Mengetahui fungsi dan cara menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik. Murid melukis gambar dengan menggunakan perisian melukis. Contohnya. -Simulasi menghidupkan komputer dan menutup komputer dengan komputer (switch OFF.1. unit system).

1. ( BM1. corak dan garisan secara bebas.2.1.1.1) Listen to and identify common sounds around them (BI 1.1.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.MINGGU 1 Tema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Standard Pembelajaran 4 + ( BM1.1. Selamat petang ).6 ) mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila.1. (BM 4.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk. Tunjang Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth :selamat pagi cikgu Selamat pagi Selamat pagi Nyanyian lagu ABC Tunjukcara pegang pensel. knocking Pupils tell how they comes to school Guide children to handle books properly and ways to (BI1. (BM 4.7) Mendengar arahan dan memberi respon Selamat pagi cikgu . Membuat latihan pratulis Koyak kertas.1) Handle books Listen to and identify sounds likes bell rings.1.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.1.main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris (BI 1. Conteng bebas.3.2) Listen to and identify sounds in the environment (2.1 ) mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan binbingan ( Contoh: Selamat pagi.6) Name letters of read the proper sound of children’s name Guide childrens to read and spell about sentences in print Sing the alphabet song . Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Menyanyikan lagu ucap selamat pagi .1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI2.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading (3. (BM 1.

mencuci tangan PM 15.1.2 )þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 3.1.1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2.1.1.1.1. ketika hendak keluar dari kelas.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. PM 15. -Menggalakkan murid mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri seperti: ~mencuci tangan ~menggosok gigi ~menggunakan tandas .4 ) ைக இயக்கப் பயிற்சிகள் ெசய்வர். -Mempamerkan carta peraturan kelas dan memastikan ianya dibaca murid.4 Mematuhi peraturan kelas.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Latihan amali mendengar dan mengikut arahan guru seperti berbaris PM 16. -Latihan amali cara menguruskan diri: menggunakan tandas. sikap Dan nilai -Pendidikan Moral PM 16.1 Mematuhi arahan guru.1 எளிய முைறயில் ைக இயக்கப் பயிற்சிகள் ெசய்வர் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ ( ÅÌôÀ¨È ¦À¡Õû¸û ) (¾ 3. ( ¾ 2.1.MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.1.5) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È Ũ¸ôÀÎò¾¢ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Cadangan Aktiviti 5+ -( ÅÌôÀ¨È ¦À¡Õû¸û ) Tunjang Kerohanian.

marah .mara h. menggosok gigi dll. Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1. kertas warna .takut.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi orientsasi / அறிமுக வாரம் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah .1.1. PFK 2.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa .mencuci tangan.1 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan khabar.1.. Menyanyi lagu bermelodi dengan membunyikan .4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. ( PSE 1.sedih. PFK 1.1. Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah dengan bimbingan guru.merenyuk surat (PFK 1.mengoyak kertas dengan rupa yang telah dilukiskan.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas .sedih.1.takut. kertas warna berjalan dengan arahan guru .2 Menggunakan tangan untuk merenyuk (crush ) kertas. Standard Pembelajaran 4 + ( PSE 1.koyak surat khabar.1.1. PFK 3.

bekerjasama.. Standard Pembelajaran 4 + ST 1.La) hmm. bertanggungjawab .1.1 Menyanyikan melodi mudah (Contoh: Hmm.la..1.1.KTI 2. bertanggungjawab dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bermain dalam kumpulan ST 1. bekerjasama. MINGGU 1 / வாரம் 1 Tema : Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi orientsasi / அறிமுக வாரம் Subtema : orientsasi / அறிமுக வாரம் Cadangan Aktiviti 5+ Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah.2Menunjukkan sikap sistematk.hmm…la..1 Menunjukkan sikap sistematk.

jantina.( contoh: nama.1.2Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. umur.( contoh: nama.1Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama. hobi) Menyebutkan semula nama rakan masingmasing. jantina. umur. jantina) Memperkenalkan tentang diri sendiri dengan bantuan guru.Tunjang Kemanusiaa n KM 1. bangsa. umur. umur. hobi) Memperkenalkan tentang diri sendiri melalui permainan kotak muzik.1. . jantina) KM 1. bangsa.

1 Listen to and repeat simple greeting. “Good morning.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid ( BM1.1.1 Talk about the familiar things and experiences with Pupils greet each other.g. Subtema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Cadangan Aktiviti 4 Standard + Pembelajaran 5 + Bercerita tentang perihal diri ( nama.) dengan bimbingan guru.11 ) membezakan jenis suara di persekitaran cth: ketawa. “Good morning..3.2.1. umur.1. ( BM2.2.10 ) mengenal pelbagai suara di persekitaran murid.5) Listen to and repeat greetings (BI 3. umur. jerit ) Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris 1.1. (BM 1.1) bebual dengan sebutan perkataan yang betul. jantina.”.Sing alphabets song. good afternoon 1. (BI 1.1.MINGGU 2 / வாரம் 2 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 4 + ( BM2. Tunjang Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita tentang perihal diri ( nama. e. (BM1.1.6) Name letters of the alphabet -Listen to greetings and repeat . ( BM1. Meneka suara kawankawan. jantina ) dengan bimbingan guru. .2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.1. Meneka jenis suara ( ketawa. Amin” Teacher guides childrens to recognize about themself. good morning. menangis.3 ) berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

.

tak ut.1.2 Menggunakan tangan untuk merenyuk (crush) kertas PFK 3. butang cangkuk) Murid melakukan aktiviti membutang dengan bimbingan.1.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz(termasuk butang katup.2 Menggosok gigi Latihan menggosok dengan cara yang betul dengan bimbingan KTI 2. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.MINGGU 2 : DIRI SAYA/ எனைனபபறறி Tema : Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 4 + ( PSE 1.1. Pertandingan Memakai dan membutang pakaian Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah .2 Menyanyikan iringan muzik.4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan sepertigembira.1.3) Memerhati Murid memerhati ( ST 2. Menyanyikan lagu gigi PFK 1.1.sedih.sedih.10 Menggunakan tangan untuk memintal KTI 2.8 Menyanyikan lagu dengan iringan muzik Tunjang (ST 2.2.takut.1. Subtema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி Standard Pembelajaran 5 + ( PSE 1.7) Memerhati Murid memerhati dan Menyanyikan lagu diiringi muzik Merenyuk surat akhbar Cadangan Aktiviti 4+ Bercerita mengenai pengalaman hari pertama ke sekolah dengan bimbingan guru.mar ah.memintal adunnan tepung lagu yang mudah dengan diiringi muzik . (PFK 1.1.marah.1.

.

1.6 Menyatakan kepentingan menjaga Merenjis cat air dengan straw PFK 3.1.sedih.1.MINGGU 3 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Pendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan tuhan Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita tentang anggota badan manusia yang dijadikan Tuhan. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1.sedih.1. Standard Pembelajaran 5 + PM 1. Menyatakan sesuatu peristiwa dan pengalaman yang menyentuh perasaan.takut.4 ) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1.11 Menggunakan jari untuk merenjis (PFK 1. Guru Perbincangan kepentingan menjaga kebersihan diri .3.mar ah. Menggentel adunan tepung PFK 1.3 Mencuci tangan dengan cara yang Latihan mencuci betul tangan PFK 5.3.7 Menggunakan jari untuk menggentel.1.mar ah.1 Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira. ( PSE 1.2Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1.1. Subtema : Anggota Badan/ உடல Cadangan Aktiviti 5+ -Bercerita tentang perbezaan antara kanak-kanak dengan anak patung.takut. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 1. Menyatakan sesuatu peristiwa yang menyentuh perasaan.2 Mengenal -Guru memperkenalkan anggota sulit lelaki dan perempuan. PFK5.12) Menggunakan jari untuk menjentik PFK 3.1.

.

1.5) Mengenalpasti bentuk huruf kecil 1. please” Listen and do actions base on the songs.1 ) memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.2 Listen to. · nyanyian lagu A-Z.2. e.1. Standard Pembelajaran 5 + (BM2. Pupils follow instruction.5.1.telinga · memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.g “ Sit down.2. “If you are happy” Introduce print features such as capital letters.2.9 Hear and sound consonant sounds 4. Cadangan Aktiviti 4+ Memadankan bentuk huruf dengan anggota badan.2. (BM3.MINGGU Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM3. e.2 Read print moving from left to right and top to bottom 4 Subtema : Anggota Badan/ உடல Cadangan Aktiviti 5+ · bersoal jawab tentang fungsi anggota badan.2 Listen to and follow simple instructions. recite and act out nursery rhymes and action songs 2.g please stand up 1. ( BM4.1.1.( tangan memegang alat tulis dengan betul.4 Write simple words Names the parts of the body Children hear and say out the consonant sounds of words in the minimal pair Help children to write .7 Listen to and identify common objects in the environment 3.6 ) menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.1 ) menyebut huruf mengikut urutan.4) Menyebut huruf mengikut urutan (BM 3. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1. ( bahagian kapala ) contoh: c .2 )memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran ( contoh: bentuk ‘J’ dikaitkan dengan mata kail ). BM 3.4.

.

1.1.1. penglihatan b. ST 3. pendengaran c.3 Mencuci tangan dengan cara yang Latihan mencuci betul KTI 2.1 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a.1. Shoulder.1. penyentuhan Berbual dan menyatakan fungsi setiap organ deria.1. Knee and Toe” Berkenalan dengan makanan yang baik untuk gigi dan sebaliknya Cadangan Aktiviti 5+ Menjentik air Subtema : Anggota Badan/ உடல . penyentuhan Membimbing murid meneroka alam sekitar dengan menyatakan fungsi anggota badan .4 Menggunakan tangan untuk menguli PFK 3. Shoulder. penglihatan b.2.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.7 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi KTI 2.1. pendengaran c. Menyanyi lagu “Head.3Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. Knee and Toe” tangan Cadangan Aktiviti 4+ Menguli adunan tepung Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.12 Menggunakan jari untuk menjentik PFK 3.MINGGU 4 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி உறபபகள Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas Menyanyi lagu “Head.

.

Menyambungkan titik-titik yang putus untuk menjadi huruf konsonan yang terdapat dalam perkataan anggota badan.2. Membuat pergerakan nyanyian lagu “ saya sayang ibu”Menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan nama ahli keluarga. (BM1.2.2.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM4.2 Listen to and Conversation 1.1) Menyebut huruf vokal.MINGGU 5 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.3 ) Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Tunjang 1. (BM3.1. (BM3. Standard Pembelajaran 5 + Keluarga Saya/ என Cadangan Aktiviti 5+ bersoal jawab tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.1.5) mendengar lagu dan cerita serta member respons.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.3.7) bersoal jawab secara bersopan (BM3. Subtema : Cadangan Aktiviti 4+ Bersoal jawab tentang ahli keluarga dengan bimbingan guru.2. Menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan nama ahli keluarga.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM2.1) Membunyikan huruf konsonan. (BM2.2. (BM1.2.1.2.8 Name common Names the family .

.

MINGGU 5 : Keluarga Saya/ என கடமபம Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang Komunikas i -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1.1 Menunjukkan Melakonkan cara taat dan hormat kepada ahli keluarga.6.. PM 7. PM 6.2 menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 7.§¸ûÅ¢ À¾¢ø ( ¯ý «ôÀ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? ) ±ý «ôÀ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷ .¸Å¨Ä.1) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4 + Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ Subtema : Keluarga Saya/ என Á¸¢ú.§¸¡Àõ.2. Tunjang Kerohania n. -bercerita tentang cara menghormati ibu bapa.§¸¡Àõ.2.1.Latihan amali cara menghormati ibu bapa.1.1.6) ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.12) ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÌÃø ´Ä¢¸Ç¢ý §À¡ýÈ ¯½Å÷׸¨Çî §ÅÚÀ¡ð¨¼ «È¢óÐ ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷ ÜÚÅ÷. Menyanyikan lagu bertemakan kasih sayang terhadap ibu bapa dan .6. (¾ 1...5 Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. tunduk sedikit dan berjalan perlahan di hadapan ibu bapa.ÀÂõ (¾ 1. -Berbual mengenai ahli keluarga... PM 6. – Á¸¢úîº ¢.1... minta izin.¸Å¨Ä.ÀÂõ §À¡ýÈ ¯½Å÷׸¨Çî ¦ºöÐ ¸¡ðÎÅ÷/ §ÅÚÀÎòÐÅ÷ ¯½÷׸¨Ç ŨÃóÐì ¸¡ðÎÅ÷ (¾1.2)§¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷ – ......1 Bercerita tentang orang yang disayangi.. menghormati ibu bapa: minta izin melakukan sesuatu.

.

1.4 Memerhati dan bercerita secara yerbal tentang pemerhatian yang telah dibuat.1.2Menceritakan -Memperkenalkan ahli Memilih bahan mewarna mengikut kesesuaian Berkenalan dengan bahan yang diguna untuk mewarna Cadangan Aktiviti 5+ Latihan membuka dan menutup penutup botol Subtema : Keluarga Saya/ என .1.1.1.5 Menggunakan jari untuk mencubit KTI 1.3 Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2. Tunjang KM 2. ~ Memerhati dan bercerita tentang ahli keluarga ST 2.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru Berkenalan dengan bahan yang diguna untuk mewarna Permainan “Kambing dengan Serigala” Cadangan Aktiviti 4+ Mencubit kuih Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.MINGGU 5 Tema : Diri saya / என்ைனப்பற்றி கடமபம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.9 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan ~Memerhati ahli keluarga dan melukiskan gambar mengikut ketinggian ahli keluarga.1.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol KTI 1.1.1Menyebut Mengenali gelaran KM 2.1.2 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus KTI 1.

.

2. i.4 Write simple words in neat. e.6 Talk about different types of books around them 4. Subtema : Cadangan Aktiviti 4+ Bercerita mengenai situasi / suasana Tahun Baru Cina berdasarkan gambarajah. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading 3.1.3.. visit to uncle’s house Sing Chinese New Year’s songs Role and play familiar situations Read alphabets 1.4 ) berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.g.5.1 Listen to and identify common sounds around them 1. Lakonan situasi Tahun Baru Cina.2 ) berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.1.MINGGU 6 Tema : Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia ( BM2. Bring some festival decorations in class.5 Name letter of the Listen to Chinese New Year’s songs Talk about the activities they do during the Chinese New Year.e.6..1.5 Recognize and sound out simple words.8 Name common objects in the environment 3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.1. C up for cup 3.1 Sing songs 2. Lakonan situasi Tahun Baru Cina.1.2. legible print Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ Bercerita mengenai situasi / suasana Tahun Baru Cina berdasarkan gambarajah. . Children list out which thing is for Chinese New Year Name various foods in Chinese New Year Introduce new materials to children and explain it which can provide information or instructionTo label Standard Pembelajaran 5 + ( BM2.2.

.

Tunjang Kerohanian.9.º£ÉôÒò¾¡ñÎ ¿¢¸ú¨Å ¿ÊôÀ÷ Standard Pembelajaran 5 + (¾ 1.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.1) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Çò н¢×¼ý ²üÚ ¿ÊôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4+ . -Memberi ucapan yang sesuai mengikut situasi seperti: Selamat Tahun Baru Cina.º£ÉôÒò¾¡ñÎ ¿¢¸ú¨Å ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ¿ÊôÀ÷ Subtema : Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ .2. Lakonan bertanya khabar.2.Murid merancang sendiri bagaimana menghias rumah semasa perayaan ( PSE 2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Sosioemosi PM 6.9.2) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É ¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. peranan.1 ) Bersikap positif tentang Main h terbuka. PM 6.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.Watak:tetam u dan tuan rumah (PES2.1.Watak:tetam u dan tuan rumah.3 )bersikap kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri.Situasi:ruma positif tentang Perkembangan kebolehan kendiri.1. mengucap selamat Tahun Baru Cina semasa berkunjung ke rumah rakan pada Tahun Baru Cina. .MINGGU 6 Tema : Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1. -Main peranan.Situasi:ruma h terbuka.

.

1Menyatakan perayaan yang terdapat Menyatakan perayaan yang KM 5.6 Menggunakan jari untuk menggentel KTI 2. bertanggungjawab ~.1.MINGGU 6 Tema : Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Negara Saya / என நாட சீனபபததாணட Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat) KTI 3.3.1.1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek KTI 2.3.2Menunjukkan sikap sistematk.1. bertanggungjawab dengan bimbingan ~ Murid membuat simulasi suasana Tahun Baru Cina Contoh :Mengucapkan “Gong Xi Fa Cai ”kepada Ibu bapa. Main “Tarian Singa” Menyanyi lagu sempena Tahun Baru Cina Perayaan Tahun Baru Cina/ Cadangan Aktiviti 5+ Mengikat tali kasut . Melakonkan tarian singa.Murid melakonkan suasana gotongroyong membersihkan kawasan rumah sebelum Tahun Baru Cina. bekerjasama.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan Main “Tarian Singa” Menyanyi lagu mengikut tempo Cadangan Aktiviti 4+ Mengentel cebisan kertas Subtema : Standard Pembelajaran 5 + PFK 1. bekerjasama.3 Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat) KTI 3.2Melibatkan diri dalam aktiviti ST 1.1. Tunjang Kemanusiaa KM 5.1 Menunjukkan sikap sistematk.1.5 Main peranan mengikut imaginasi Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1.1.

.

6 Recognize and sound similar initial cap.7 ) menamakan objek di persekitaran. mat (BI 4.“Draw a flower”.1. Cadangan Aktiviti 4+ Mengenal warna dan bentuk.“Stand up and touch your nose: 3. red ball) (BI4. about shapes Read flash cards Recognize things in the certain shapes Standard Pembelajaran 5 + ( BM2.1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI3.2.cup. Cadangan Aktiviti 5+ menyebut nama warna dan bentuk objek di persekitaran. sit down.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat. cat. (BM3.“Show me the picture of a child eating”. legible print Name various objects in the classroom Listen to phrases and say aloud Trace letters 1.MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM2.1) Read simple phrases with guidance(e.man.2) Membunyikan huruf vokal.3.9 Listen to words. Membunyikan huruf vokal yang terdapat dalam perkataan mengenai warna Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris (BI1.g.. e.2. map.g. say aloud and respond accordingly.4) Write simple words in neat.2.2.3. minat dan situasi semasa.2.2. Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம .. e.3 ) bersoal jawab berdasarkan tema.g. legible Write simple words sound in word.

bujur KTI 2. Nyatakan warna kegemarannya.7) Menggunakan Memicit bola kecil jari untuk memicit (KTI 1.1.1.2. segiempat.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Menekap rupa geometri . -Mengenalkan jenis warna dan bentuk yang terdapat dalam kelas. (KM6. (PSE 1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.1. segiempat. Nyatakan warna kegemaran dan alasannya.MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + (PFK 1.2.1.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. -Mewarna gambar robot yang KM6. bulat.bujur ( KTI 1.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga. Menyanyikan lagu bulat. -Melukis gambar yang berbentuk dan Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting mengikut garisan putus-putus Melukis dan mewarnakan bentuk Mewarnakan pelbagai bentuk dengan pelbagai warna Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம (PFK 1. -Mengenalkan jenis warna dan bentuk yang terdapat dalam kelas.1.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (KTI 1.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Tunjang Sains Dan Teknologi Tunjang Kemanusiaa n ( PSE 1.

.

MINGGU 7 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.2 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan. segiempat. -Melihat gambar tentang orang yang ada kesusahan.1. Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம Tunjang Kerohanian.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Menyanyikan lagu Menekap rupa geometri Cadangan Aktiviti 4+ Memicit bola kecil Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga -Melakonkan cara memohon maaf apabila melakukan kesalahan.3 Mengenal dalam cerita yang didengar.1.1.4 Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan KTI 1.2 Memberi bantuan kepada ahli Mendengar cerita kejujuran.2.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Mewarnakan pelbagai bentuk dengan pelbagai warna Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting mengikut garisan putus-putus Menggunakan kertas warna yang berbagai bentuk untuk menghasilkan anak patung.1.7 Menggunakan jari untuk memicit KTI 1. bujur KTI 2. bulat.1. -Bercerita mengenai kisah baik hati ‘Si PM 10.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 10.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga.1. PM 2. PM 2.1.-Murid mencadangkan cara pasti tindakan yang jujur bertemakan .1.1.

.

MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM1.2. e.1 Read simple phrases with guidance(e. Menyambungkan titik-titik menjadi bentuk. favorite things and activities around them with guidance 3. red ball.1 Copy letters of the Pupils tell the colours they seen in the environment Read a simple phrases.2 ) Mengkoordinasikan pergerakan matatangan melalui lakaran bentuk.g.3.3. Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம . (4. corak dan garisan ssecara bebas.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.corak dan garisan secara bebas. green leaf Trace letters 1.7 Read familiar words printed in the surroundings Label colours and read aloud Label colours Discuss colours in rainbow Cadangan Aktiviti 4+ ·Mengecam warna dan bentuk di dalam kelas. Standard Pembelajaran 5 + ( BM4. red ball) 4.1.1.2 Talk about familiar experiences.2. Cadangan Aktiviti 5+ · Memadankan warna dan bentuk.2) mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 3.3 ) mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah.g. sit down.

.

PM 4. Cadangan Aktiviti 5+ -´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É Åñ½í¸¨Ç/ ÅÊÅí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.1.1. .2) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 2..1. Tunjang Kerohanian.1.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM4.1.2 ) Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri Mewarna bentukbentuk (PSE2.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan.2) þÉõ Åñ½í¸¨Ç/ÅÊÅí¸¨ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ Ç ¸¡ñÀ÷. Melukis dan mewarna bentuk-bentuk. ( ¦À¡Õû¸û ) Standard Pembelajaran 5 + (¾ 2.4) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.4 ) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. ( À¼í¸û ) Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம -þÉõ §ºÃ¡¾ (¾ 2.1) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷. Cadangan Aktiviti 4+ -´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É Åñ½í¸¨Ç/ ÅÊÅí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.1.penghargaan dan sumbangan yang diterima. ( À¼í¸û ) þÉõ §ºÃ¡¾ Åñ½í¸¨Ç/ÅÊÅí¸¨ Ç «ÎìÌÅ÷.1. ( ¦À¡Õû¸û ) -Minggu Bersopansantun -Menggucapkan terima kasih kepada guru. Sama dengan 4+. pembantu guru dan rakan-rakan yang member bantuan.MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2. (¾ 2.

.

blue and green. segiempat.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu Standard Pembelajaran 5 + PFK 1. bujur KTI 2.1. bulat.4 Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 5+ Menggunting kertas menjadi bentuk Membentuk gambar dengan cebisan yang diperoleh selepas mengasah pensel Mewarna gambar yang terdiri daripada pelbagai bentuk Subtema : warna dan bentuk/ வணணஙகளம . tapak kaki.4 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai ( Contoh unit bukan piawai : jengkal.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1.3.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas Cadangan Aktiviti 4+ Memicit bola kecil Menekap rupa geometri Menyanyikan lagu Red and yellow.1. white. red and yellow blue and green.2.1 Membanding Tunjang Sains Dan Teknologi dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri : a) Warna b) Bentuk ~Mengumpul butang mengikut bentuk/warna ST 2. ~.MINGGU 8 Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகளம Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.Mengumpul objek mengikut warna & bentuk/ saiz & bentuk KTI 1. blue and green.( Head and Shoulder.1. blue and green. black and purple.7 Menggunakan jari untuk memicit KTI 1.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga.Knee and Toe) ST 2.3.

MINGGU 9 : Rumah Saya Tema : Alam Bahan / சழலியல வடவஙகள Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 +
( BM3.5.1 ) membatangkan ( mengeja sambil membaca ) dua sukukata untuk menjadi perkataan.

Subtema : Cadangan Aktiviti 4+
· mengeja sambil

warna dan bentuk/ வணணஙகளம Cadangan Aktiviti 5+
· Guru bertanya

Standard Pembelajaran 5 +
( BM2.2.6 ) menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.

membaca dua suku kata tentang bahagian dalam rumah. Contoh: dapur, ruang tamu, bilik.

soalan dan murid menjawab soalan tentang bahagian dalam rumah.

Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris

1.3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 3.2.1 Hear and pronounce simple words 4.2.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat, legible print

Ask children to name out the different parts of a house : roof, door, window, etc Name and read the different rooms in a house List out the name of things which can be found in the bedroom and bathroom

1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite things and activities around them with guidance 3.2.7 Read familiar words printed in the surroundings 4.2.5 Write simple phrases

Show different types of houses’s pictures to children and talk about the differences Names objects in the house To describe what children see in the house

Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil

(¾ 2.3.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷.

- Å£ðÊý À̾¢¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ÜÚÅ÷.

(¾ 1.8.5 ) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷

MINGGU 9 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Kerohanian, Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 +
PM 2.1.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah.

Cadangan Aktiviti 4+
-Melihat gambar tentang gotong-royong membersihkan rumah.

Standard Pembelajaran 5 +
PM 2.1.2 Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain.

Cadangan Aktiviti 5+
-Main peranan membantu ibu bapa membersihkan ruangruang di dalam rumah.

( PSE 1.1.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.

Berbual dan bersoaljawab dengan murid mengenai rumah yang disukai oleh mereka.

(PSE 1.1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi.

Berbual dan bersoaljawab dengan murid mengenai rumah yang disukai oleh mereka. Memilih rumah yang diminati dan mewarnakannya.

Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika

PFK 1.1.4 Menggunakan jari untuk menguli KTI 1.2.1 Menekap (trace) rupa geometri segitiga, bulat, segiempat, bujur KTI 2.1.5 Menyanyi lagu yang mudah mengikut perasaan dan ekspresi

Menguli adunan tepung Menekap rupa geometri menjadi rumah Menyanyi lagu

PFK 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk KTI 1.2.6 Melukis rupa geometri iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur KTI 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi

menggunting

Melukis rupa geometri menjadi rumah

Menyanyi lagu

.

rumah teras. -Menyebut perabot yang terdapat di ruang tamu.10 Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek : butang yang berlainan corak. Rumah sayaDi sini. Mengenali jenis rumah seperti rumah papan.MINGGU 9 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. Di sini. bilik mandi.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. dinding. -Melengkapkan puzzle dan menamakan jenis rumah.2. Standard Pembelajaran 5 + ST 2.Ini . batu dan pasir). Tunjang Kemanusiaa n KM 2.4 Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. ruang makan. KM 2. bilik tidur. rumah pangsa. bilik tidur. -Mengenali bahagian dalam rumah seperti ruang tamu. pasir basah dan pasir kering. tingkap.1. pintu. -Menyebut peralatan yang terdapat di dapur. Cadangan Aktiviti 4+ Memerhati dan meramalkan apa yang berlaku sakiranya span kering direndam di dalam air. Cadangan Aktiviti 5+ Membina model rumah dengan bongkah Menyatakan kesamaan & perbezaan antara model-model rumah yang telah dibina. rumah panjang dllMengenali bahagian luar rumah seperti bumbung. tangga dll. dapur. pasir dan Lumpur. -Menyanyikan “Lagu Rumah” Rumah saya.1. rumah banglo.1 Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri. bilik mandi. tiang.

.

1) Hear and pronounce simple words (BI4.2. Cadangan Aktiviti 4+ Bersoal jawab tentang ahli keluarga dengan bimbingan guru. terrace. 1.3.3.MINGGU 10 : Rumah Saya Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2. · Membuat Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (BM 2.1.2.2) Read simple phrases (BI 4.5 mendengar lagu dan cerita serta member respons. pillow) and let children say which room that object can be found Read the different types of houses : bungalows.3.4) Write simple words in neat.2.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat.7) bersoal jawab bersoal jawab tentang secara bersopan.4) bersoal jawab secara spontan. legible print Hold up some objects (BI1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance (BI3. peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.4) Talk about (soap. legible print Ask children what activities was done by he/she during at home Read flash cards To name objects . apartments. pergerakan nyanyian lagu “ saya sayang ibu” Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris (BI1.2. etc To name out the things which can be found in the living room and kitchen happenings around them (BI3.

2 Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).4 ) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + PM 13.1.2 ) Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri Berbual tentang aktiviti semasa cuti.MINGGU 10 : Rumah Saya Tunjang Tunjang Kerohanian.8 Menggunting dengan cara yang betul KTI 1. .2 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Contoh: membasuh kasut sekolah.2. awan -Menggunakan gunting dengan betul -Melukis rumah idaman (PSE2.1.1. Contoh: bunga.2. PFK 1. -Melipat kertas menjadi bentuk rumah Cadangan Aktiviti 4+ -Mendengar cerita tentang kebaikan menjimat air dan elektrik.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan KTI 1.2. PFK 1. Contoh: membasuh kasut sekolah.1.1Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PM 13.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar -Membina model rumah secara kreatif Menceritakan tentang aktiviti semasa cuti.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Menyanyikan lagu bertemakan ‘jimat air’. ( PSE 2.

.

rumah pangsa. -Menyebut perabot yang terdapat di ruang tamu. bilik mandi. bilik mandi.2.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh : pasir kering dengan pasir basah. -Menyanyikan “Lagu Rumah” Rumah saya.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbing Cadangan Aktiviti 4+ Menyatakan bentukbentuk peralatan di rumah Standard Pembelajaran 5 + (ST 4. Rumah . -Memadankan kad perkataan dengan gambar bahagian luar / dalam rumah. tiang. -Menyebut peralatan yang terdapat di dapur. dinding.1. pintu. bilik tidur. tingkap.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. rumah panjang. rumah banglo. -Mengenali bahagian dalam rumah seperti ruang tamu. kondominium dll. -Mengenali bahagian luar rumah seperti bumbung. bilik tidur. Cadangan Aktiviti 5+ ~Menyentuh tekstur bahan ( kasar.2. ruang makan. Tunjang Kemanusiaan (KM 2. licin) dan meramalkan nama bahan tersebut. tangga dll. rumah teras. tandas.MINGGU 10: Rumah Saya Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + (ST 2.1. dapur. -Melengkapkan puzzle dan menamakan jenis rumah. -Mengenali jenis rumah seperti rumah papan. dll (KM 2. ruang makan. permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).

.

3 Listen to and identify objects in the classroom Greetings to each other.2. name by the teacher Name out the objects 1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan di luar bilik darjah.g.1 ) Menyebut huruf vokal.7 Read familiar words printed in the surroundings Teacher gives instructions to children for carry them out.2.1..4 )Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. Cadangan Aktiviti 4+ · Murid menyebut huruf vokal dalam perkataan yang diberi. e. e.2.6 ) memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. “Please get me the book from the shelf.e.” 3. (BM2. Mendengar sebutan nama objek di dalam dan di luar bilik darjah.” Encourage children to recall words when . “Goodbye.MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM3.4.2.2 Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance 1.. i.1. Standard Pembelajaran 5 + ( BM3.3 Listen to and follow instructions. (BM 1. ( BM2.1. -menamakan objek di dalam prasekolah. · Permainan soal jawab tentang alat tulis.2.2 ) membunyikan huruf vokal. · Permainan melibatkan / memberi arahan kepada rakan.Cth: alat tulis.g. “Please stand up. ( BM2. Kim Seng” Point to the objects.7) Menamakan objek di persekitaran. “Good morning”.2 ) menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Mendengar sebutan nama ruang khas dalam sekolah.2.cth : bilik darjah. Cadangan Aktiviti 5+ · Murid menyanyi lagu vokal. ( BM1.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.

.

2 ) Menunjukkan sifat positif seperti -setia kawan Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat.2. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. Standard Pembelajaran 5 + (¾ 1.¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. -Murid menyebut pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan harta benda dalam kelas.1. Cadangan Aktiviti 4+ ±. PM 14.1.MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1.3 Menjaga kebersihan.1 Menjaga kebersihan.âì¸¨Ç ÀÈ ¢ì¸¡§¾ §À¡ýÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷. Simulasi murid menghormati guru dan ibu bapa. ( PSE 2.1 Bersedia menunggu giliran. Tunjang Kerohanian.3) ¸ð¼¨Ç¨Â «È ¢óÐ ÜÚÅ÷. Cadangan Aktiviti 5+ .1 ) Menunjukkan sifat positif seperti: berdikari,sabar,berkeyak inan,kecindan Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat. PM 3.2.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 14.1. -Amalan menunggu giliran semasa melakukan aktivitiaktiviti seperti menjawab soalan dan mengambil makanan.¸¡ ºò¾õ §À¡¼¡§¾. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi ( PSE 2. Menyatakan akibat tidak mematuhi nasihat.1. -Bermain permainan yang membentuk sikap bertolak ansur antara rakan berkongsi permainan.2.1. -Murid berbual tentang cara menjaga kebersihan dan keselamatan harta benda dalam kelas. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. PM 3. .

.

4Menyebut nama sekolah KM 4.1.2.2Membandingkan ~ Membandingkan berat objek (lebih berat.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri : a) Warna b) Bentuk Tunjang Kemanusiaa n KM 4.8 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri PFK 5.3Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas dengan bimbingan seperti: Mematuhi peraturan -Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. -Menjaga kebersihan -Menyebut nama sekolah.1Menyebut nama sekolah dengan bimbingan KM 4.1.5Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas KM 4. -Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.1. saiz ketebalan dan lebih ringan) berat barangan dalam kelas ST 2.1.1 Mengenal objek atau objek bahaya -Menyanyi lagu sekolah bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2. -Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.2Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.3Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal. -Menyebut akibat jika melanggar peraturan kelas.1. -Bersoal jawab dengan murid tentang peraturan kelas. Cadangan Aktiviti 5+ -perbincangan cara menjaga kebersihan -Perbincangan tentang objek bahaya di rumah dan sekolah -Menyanyi lagu sekolah PFK 3. KM 4.1. sekolah ~ Mengelaskan bongkah mengikut warna/ bentuk. lebih nipis) KM 4.1. rumah b.MINGGU 11 : Sekolah Saya Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + PFK 3.2.3.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a.1.6Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -Mematuhi peraturan kelas. ST 2.4 Menggunakan tandas -Cara menggunakan tandas dengan cara yang betul -Perbincangan tentang PFK 5. .1.1.

4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games 3. berlari. berdiri. Cadangan Aktiviti 4+ Bergerak mengikut arahan guru dengan bimbingan.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1. e.1.1 Listen to and follow one word instructions.Contoh: lompat.1. legible print 1.g.2.g.7 ) mendengar arahan dan memberi respons.5 Recognize and sound out simple words.2.Contoh: lompat. C up for cup 4.¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î «½¢ÅÌòÐ ¿¼ôÀ÷. Listen to instructions by teacher on how to play table tennis Recall some familiar words and read aloud Children write simple phrases about their favorite sports Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. .2 ) mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.2.4.5 Write simple phrases Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾ 1. .1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. berjalan. berjalan. run. -Å¢¨Ç¡ðÎô §À¡ðÊ¢ý ÝÆø¸¨Ç ¿ÊôÀ÷. come 3.3. berlari. come.4.9.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷.Pronounce simple words Copy simple words Standard Pembelajaran 5 + ( BM1.MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + ( BM1. Children talk about sport events they ever seen in TV Follow simple instructions.2.1.2) ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. duduk.1 Hear and pronounce simple words 4.g. -À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷. e. duduk. e. berdiri. (¾ 1. Cadangan Aktiviti 5+ · Bergerak mengikut arahan guru tanpa bimbingan.

7) Berkongsi idea.2. PFK 5.barangan dan peralatan seperti permainan.2. -etika dalam bersukan. Standard Pembelajaran 5 + PM 8.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan (Contoh: castenat. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PM 8.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yng sesuai (kuat-lembut) Perbincangan tentang objek bahaya di rumah dan sekolah Memainkan perkusi .1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2.1.2.1.MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang Kerohanian.makanan. -Berkongsi alat permainan. -sedia terima kekalahan PFK 5. kerincing. -Berkongsi alat permainan.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. marakas. sekolah KTI 2. Cadangan Aktiviti 5+ -Permainan lompat tali ( PSE 3.3 ) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan. PFK 5. -etika dalam bersukan.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Permainan bola dalam dua kumpulan.2. -sedia terima kekalahan. marakas.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah KTI 2.1. rumah b.makanan. kerincing.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.2.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. (PSE3.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan (Contoh: castenat.

1Membandingkan panjang objek (lebih panjang. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Membanding panjang alat permainan. bola jaring dll. pingpong.2. lumba lari. bola jaring dll. buku). (lebih panjang / lebih pendek) Standard Pembelajaran 5 + ST 2. tapak kaki. badminton.2. badminton. lebih pendek).2Menyatakan boleh dilakukan seperti kebolehan diri sendiri lompat tinggi.2.4Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai(Contoh unit bukan piawai: jengkal. . Cadangan Aktiviti 5+ ~ Mengukur jarak di antara pemain (Contoh: Lari berganti-ganti) Tunjang Kemanusiaa n KM 1.1Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. bola sepak. bola KM 1.2.2. -Mengenali sukan yang KM 1. straw. -Menyatakan akibat jika tidak mengamalkan semangat bekerjasama dalam kumpulan. kekurangan diri sendiri -Menyatakan sukan yang boleh dilakukan seperti lompat tinggi. lumba lari.3Mengenal sepak.MINGGU 12 : Sukan Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. -Menyatakan akibat jika kurang bersukan. pingpong.

5 Write simple phrases Listen to nursery rhymes and perform actions according to the lyrics Listen and said aloud to words with similar initial sound To label traditional dress Standard Pembelajaran 5 + BM 2. e. skirt.cup.Cth: Sila pakai stoking. recite and act out nursery rhymes. Cadangan Aktiviti 5+ Meyoal dengan sebutan yang betul.man.3 Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul.1.1 Hear and pronounce simple words 4. cap.2 mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.2.1 Talk about familiar things and experience with guidance 3. legible print.2.5.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. Cadangan Aktiviti 4+ Menyebut semula soalan.2.g.1.3.MINGGU 13 : Pakaian Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + BM2. Menyumbung titiktitik menjadi baju. mat 4. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.3 Listen to.1. BM2. Menamakan pakaian. BM1. BM 4. cat.2.2 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Cth: Apa ini? Apakah warna baju ini? Mendengar arahan dan memberi respons.1 Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan.2.6 Recognize and sound similar initial sound in word. Talk about clothes using pictures Read simple words about clothes (shirt. map.7 Menamakan objek di persekitaran. dress etc) Write simple words 1. action songs and poems 3.2. .

1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. -Pertandingan memakai pakaian dengan kemas dalam masa yang ditetapkan. PM 15. (¾ 2.6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ .Pertandingan memakai pakaian dengan kemas dalam masa yang ditetapkan.1.(kemeja berbutang) kebersihan.1.1.1 Menjaga harta benda sendiri dan kelas Prasekolah dengan bimbingan. .¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ¯¨¼¸¨Ç ÁÊôÀ÷.1. .3 Menjaga kebersihan.MINGGU 13 : Pakaian Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( ¾ 2. ÐÄíÌÅ÷.¯¨¼¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î ÜÚÅ÷.sik ap dan nilaiPendidikan Moral -Mewarnakan untuk membersihkan pakaian . PM 15.1. yang disukai dan tidak disukai. -bersoal jawab mengenai cara menjaga kebersihan pakaian.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. (¾ 2.1.7) ´üÚ¨Á. keselamatan gambar dan alat Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi ( PSE 1.1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. (PSE 1. Cadangan Aktiviti 4+ . Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (¾ 1.1. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷. Tunjang Kerohanian. Menyatakan pakaian yang disukai dan tidak disukai. .1.3 ) Menyatakan Menyatakan pakaian sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.5.¯¨¼¨Á¸¨Ç ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷.(baju T) PM 3. .1) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ¦º¡ü¸¨Çì ÜÚÅ÷ PM 3.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É ¯¨¼¸¨Çò §¾÷ó¦¾ÎôÀ÷ -Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷.

.

1 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã persekitaran. .¬º¢Ã¢Ââý ¸ð¼¨ÇìÌ pakaian tradisional ²üÀ ¯¨¼¸¨Ç ÁÊôÀ÷.( §º¨Ä.7 Menamakan objek di digunakan persekitaran. saiz dan bentuk.1. dll (¾ 1. Menyumbung titik~ Mengelaskan titik menjadi baju.2. I like jenis papaya Bercerita KM 7.7) ´üÚ¨Á.2..6) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ masyarakat Malaysia.1.1 Hear and pronounce mengikut objek-objeksimple words satu ciri :a) letters of the 4.1.¯¨¼¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¬º¢Ã¢Ââý Ш½§Â¡Î gambar.Cth: Sila pakai stoking. environment ketebalan pakaian Name different types of clothes (nipis / tebal).1 Memakai pakaian BM2.5.2.1) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý ¦º¡ü¸¨Çì ÜÚÅ÷ (¾ 2.1. Baju Kurung.3. cap.5 Menjaga kebersihan PFK dengan bimbingan guru. PFK 4.1 Copy Warna alphabet correctly in b)Bentuk neat. Cadangan Aktiviti 4+ Cerita “肮脏的小猪” Menyebut semula soalan.3 Mengkoordinasikan peregrakan mata-tangan mengikut arah yang betul.1.4 Write simple in neat.2.1Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di ( ¾ 2. e.1.1.3Membandingkan ~ Membandingkan ketebalan objek (lebih 1. ¾£ðÎÅ÷. tangan Melukiskan corak bagi gambar baju yang diberikan ST 2. legible print KM 7. .2. KTI 1. Tunjang Sains Dan Tunjang Teknologi KomunikasiBahasa Inggeris Tunjang Kemanusiaa n Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ST 2. Sari.1. ÜÚÅ÷. Samfu. pelbagai kaum dalam Mengenal jenis 3.1.2.1 Membanding dan mengumpulkan 3.2 Read simple sentences.2 . model. I like jeans -mengenal -Menyatakan jenis To label clothes pakaian dan aksesori tentang pakaian words pakaian dan aksesori4. peralatan peribadi yang BM2. ÐÄíÌÅ÷. ¯¨¼¸¨Çò §¾÷ó¦¾ÎôÀ÷ kasut.1. pakaian mengikut Read simple words (belt. topi. legible print seperti kemeja. lebih nipis).À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸¨Çô Baju Melayu.g. ÀüÈ¢ À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷. gambar.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É seluar. Dhoti dll melalui À¡ƒ¤ ̧áí.1. -Mempelajari cara (¾ 1.1. Cth: Apa ini? Apakah warna baju Latihan mencuci sapu ini? tangan Mendengar arahan dan memberi respons. BM 4..2.8 Name common objects in the tebal. -Main puzzle.g.2 Menjaga kebersihan peralatan mendengar arahan BM1.3) ¬ì¸Á¡É º ¢ó¾¨ÉÔ¼ý À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷ seperti Ceongsam.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 5+ Cerita “肮脏的小猪” Meyoal dengan sebutan yang betul. ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. .2. Read and talk about sentences.4. (¾ 2. -Åñ½õ stoking..4 Menjaga kebersihan BM 2. melalui video. e.1 Menyebut semula yang bersih soalan rangsangan yang dikemukakan.¯¨¼¨Á¸¨Ç ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷.MINGGU/ Å¡Ãõ 14 : Pakaian ( À¡ÃõÀâ ¯¨¼¸û ) MINGGU 13: Pakaian Tunjang Tunjang Perkembang Komunikasian Fizikal Bahasa Dan Estetika Malaysia Standard Pembelajaran 4 + PFK 4. Write simple words Standard Pembelajaran 5 + PFK 4.6. (maujud).2 Menyoal dengan pakaian menggunakan sebutan yang betul 4. skirt. Latihan mencuci sapu Menamakan pakaian. . pakaian ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.2 peribadi yang mudah dandengan bimbingan digunakan memberi respons dengan bimbingan. tie etc) warna. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ . video.

.

Cadangan Aktiviti 4+ -Latihan melipat baju T dengan bimbingan guru.3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan KTI 1. Mencuci kasut sekolah sendiri Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 4.1 ) Bersikap positif tentang kebolehan kendiri.2. Standard Pembelajaran 5 + PM 15. dan tong setelah mencuci kain -Mereka corak bagi gambar baju yang diberi PFK 4. berus.1.MINGGU 14 : Pakaian Tunjang Tunjang Kerohanian.7 Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid cuba melipat baju T secara individu.1.1.1. ( PSE 2.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar -Membersihkan bilik air.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.6 Membersihkan -Membersihkan alatan tempat dan peralatan yang digunakan PFK 4. sesuai dan kemas KTI 1.3 )bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + PM 15.1.9 Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan setelah mencuci kain -Perbincangan kepentingan memakai pakaian bersih -Menggentel kertas warna dan disusun membentuk gambar pakaian yang menarik .2.1. Memakai kasut sekolah sendiri (PES2.

.

1Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran. -Mempelajari cara melipat pakaian.MINGGU 14 : Pakaian Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2. Contoh:Kemeja T = menyerap airBaju hujan= tidak menyerap air -Menyatakan seperti seluar. (contoh: topi. -Aktiviti melipat kertas. stoking.2Bercerita kemeja. kepingan plastic tidak menyerap air). pakaian dan aksesori tentang pakaian pakaian dan aksesori kasut. Baju Melayu. Baju Kurung. dll video. Dhoti dll melalui model. dll.1. topi. jenis tradisional Ceongsam. -Mengenal seperti seluar. (maujud).1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah.5.Cth: Memulas baju. pakaian Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan merekodkan bahan yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air. kertas menyerap air. (Contoh : kapas menyerap air. -Mengenal pakaian seperti Sut Zhong San. -Main puzzle. topi. gambar. jenis KM 7. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Mengeringkan pakaian yang basah. video. stoking. Standard Pembelajaran 5 + ST 4. .4Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air. masyarakat Malaysia.1. jenis kemeja. pelbagai kaum dalam skirt. Tunjang Kemanusiaa n KM 7.1. kasut. melalui gambar. skirt. Sari.

.

3.1.g.g.4. 4. e.1.1. Menyatakan permintaan izin minum air.2. lunch and dinner Sing action songs Read the food we normally eat for eggs.1.7 Read familiar words printed in the surroundings Listen to instructions by the teacher on how to prepare a sandwiches Children read word cards of the names of food Write about children’s favorite food Standard Pembelajaran 5 + 2.6.1. Menamakan jenis makanan dan minuman.7 Menamakan objek di persekitaran. porridge.2. for breakfast. Cadangan Aktiviti 5+ Berbual tentang makan dan minuman. Ask pupils what do they eat e. noodles. Menyebut huruf konsonan dalam perkataan.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. bread. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 4.MINGGU 15 : Makanan Dan MInuman Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2. breakfast.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. legible print.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.1 Sing songs 3.5 Write simple phrases . 3. Menyambung titiktitik gambar makanan dan minuman. 2.3. Cadangan Aktiviti 4+ Berbual mengenai makanan dan minuman.5 Menyatakan permintaan dengan sopan.1Menyebut huruf konsonan.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. etc 1.1 Hear and pronounce simple words 4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games 3.2.2.

MINGGU 15 : Makanan Dan Minuman Tunjang Standard Cadangan Aktiviti 4 + Pembelajaran 4 + (¾ 1.þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷. penghargaan dan sumbangan yang diterima.6) þÉò¾ ¢ü§¸üÀ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.. (¾ 2.¾¡É¢Âí¸û ) -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ ÌØ째üÀ ´ðÎÅ÷.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 4.À¼í¸û -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ þÉò¾ ¢üÌ ²üÀ ´ðÎÅ÷.ÀÆí¸û.1.7) ´üÚ¨Á.ÀÆí¸û.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.1. ( ¬ôÀ¢û.6 ) Menyatakan emosi – Membuat kad ucapan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita.ͨÅ째üÀ ¯½×¸¨Ç §¾÷× ¦ºöÅ÷ .¾¡É¢Âí¸û þýÛõ ÀÄ.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. ( ¸¡ö¸È ¢¸û.1) ¦ºÅ ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷.§º¡Ú ). §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «È ¢óÐ ÜÚÅ÷ .§º¡Ú )..4 ) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È ¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷. ( ¬ôÀ¢û. PM 4..1.1.5) þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È Ũ¸ôÀÎò¾¢ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.3 ) Menyatakan sesuatu Menyatakan makanan dan minuman yang disukai dan tidak Menceritakan makanan dan minuman yang disukai dan .1.. Cadangan Aktiviti 5+ Tunjang Komunika si -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ . (¾ 2. (PSE 1.1.1. ¬ÃïÍ..þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷.5. ( ¸¡ö¸È ¢¸û.( ¸¡ö¸È¢¸û.1. ( þÉ¢ôÒ ) . ) Tunjang Kerohanian ..ͨÅ째üÀ ¯½×¸¨Ç §¾÷× ¦ºöÅ÷ .1. -Mengucapkan terima kasih semasa mengambil makanan atau minuman pada waktu rehat.1) ´§Ã Á¡¾¢Ã ¢Â¡ÉÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. . (¾2. (¾ 2.1. Tunjang Ketrampila ( PSE 1.¬ÃïÍ.ͨÅ째üÀ ¯½× À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðÎÅ÷.¾¡É¢Âí¸û ¯½×¸¨Çì ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷.ÀÆí¸û.¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¯½×¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çì ÜÚÅ÷. (¾ 2.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ ¯½×¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ÜÚÅ÷. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.3) ´üÚ¨Á.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾ ¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä ¢ôÀ÷ (¾ 2. .3.À¼í¸û Standard Pembelajaran 5 + (¾ 2.2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2.

.

3 Mengenal jenis makanan yang tidak berkhasiat PFK 3. -Aktiviti permainan seperti mencari kawan.5Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.3.2. pahit. masin.2. dumpling) KM7.4Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat KM 7.10 Menghasilkan karya yang menggbungjalinkan pelbagai teknik menggambar Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenal makanan tidak berkhasiat -Mengenal makanan rosak dan basi -Menekap di pelbagai permukaan untuk mendapat pelbagai kesan tektur Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.6. -Menonton video/carta tentang cara makan pelbagai kaum. gambar. jemput-jemput pisang.MINGGU 15: Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 3. -Menonton video/carta tentang cara menyediakan makanan tradisional. masam.2. Mengetahuisituasi/pera yaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. Tunjang Kemanusiaan .1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia ~ Memerhati dan bercerita tentang kulat yang ada pada makanan rosak.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. KM 7. video dll. -Mengenal jenis makanan tradisional antara kaum melalui makanan(maujud).6.1 Mengenal makanan yang berkhasiat KTI 1.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. popiah. lempeng.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenal makanan berkhasiat -Menekap di pelbagai permukaan untuk mendapat pelbagai kesan tektur Standard Pembelajaran 5 + PFK 3. pedas. tawar).2. carta. -Mengenal rasa jenis makanan seperti manis.1.2. masin. masam. cucur udang. Menyatakansituasi/pera yaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. -Melakukan simulasi menyediakan makanan tradisional. Menyanyi“LaguMakana n”. ST 2.6.4 Mengenal makanan yang rosak dan basi KTI 1. ~ Merasakan setiap makanan dan mengasingkan makanan mengikut kumpulan rasa.

.

¾¡É ¢Âí¸û ¯½×¸¨Çì ÌØ째üÀ §¾÷× ¦ºöÅ÷. I like papaya 4. 1.À¼í¸û Cadangan Aktiviti 5+ Berbual tentang makan dan minuman. e.1.3.5 Menyatakan permintaan dengan sopan.1.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.2 Talk about familiar experiences.g.2.1. ( ¸¡ö¸È¢¸û.Menyebut huruf konsonan dalam perkataan.7) ´üÚ¨Á.7 Menamakan objek di persekitaran.3) ´üÚ¨Á.¾¡É ¢Âí¸û ) -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ ÌØ째üÀ ´ðÎÅ÷. Menyatakan permintaan izin minum air.§º¡Ú ). §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñΠŨ¸ôÀÎòÐÅ÷.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 2.. 4. Menamakan jenis makanan dan minuman. §ÅüÚ¨Á¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷ .1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.1. favorite things and activities around them with guidance 3. 3.1.1. ) . legible print Cadangan Aktiviti 4 + Berbual mengenai makanan dan minuman. (¾ 2. 2.5 Write simple phrases Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾2.1 Sing songs 3.1. Ask friends what is their favourite fruit Read and talk about sentences Write about children’s favorite food (¾ 2. ( ¸¡ö¸È¢¸û.ÀÆí¸û.6.( ¸¡ö¸È ¢¸û. ( ¬ôÀ¢û.ÀÆí¸û.1 Hear and pronounce simple words 4.¾¡É¢Âí¸û þýÛõ ÀÄ.1. Sing action songs Ask children to say out their favourite drink Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.MINGGU 16 : Makanan Dan Mnuman Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.þÉõ §ºÃ¡¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç Åð¼Á¢ÎÅ÷.3.Menyambun g titik-titik gambar makanan dan minuman.2 Read simple sentences.4.6) þÉò¾¢ü§¸üÀ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.2.ÀÆí¸û.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.2. -¯½× À¼í¸¨Ç ¦ÅðÊ þÉò¾¢üÌ ²üÀ ´ðÎÅ÷.2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷ (¾ 2.. ¬ÃïÍ..1Menyebut huruf konsonan.

.menyanyi dan berlakon. -Melipat kertas PFK 3.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi (PSE 2. memotong dan menampal gambar makanan dan minuman yang berkhasiat secara kumpulan.1 Menjayakan aktiviti gambar yang dihasilkan sendiri.2.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.5 Menyatakan jenis -Mengelaskan makanan makanan (protein.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.8) Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3. Standard Pembelajaran 5 + PM 9.2. Cadangan Aktiviti 4+ -Bersoal jawab tentang makanan kegemaran masing-masing.1.2.1. (PSE2. Cadangan Aktiviti 5+ -Berani berdiri di depan dan memperkenalkan makanan kegemaran diri dengan menunjukkan PM 12. PM 12.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 9. Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika PFK 1. pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1 Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian PFK 3. -Mengumpul. -Mengumpul.Berbual mengenai hasil kerja.menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.2 Menyatakan waktu makanan.3. secara berkumpulan.1. Membuat kolaj makanan.3) Menunjukkan Membuat kolaj kebolehan sendiri melalui makanan.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat) -Main perkusi -Mengenal waktu makan . karbohidrat) mengikt jenisnya yang sesuai mengikut waktu makan KTI 2.2. memotong dan menampal gambar makanan dan minuman yang berkhasiat secara kumpulan.MINGGU 16 : Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Kerohanian.

6.3. dumpling) KM7.6. KM 7.1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia -Mengenal jenis makanan tradisional antara kaum melalui makanan(maujud). sabun. ikan kering. -Menyatakan situasi/perayaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. masin. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Menyelesaikan masalah harian : Contoh : Menyejukkan minuman yang panas. -Mengetahui situasi/perayaan semasa menikmati sesejenis makanan tradisional. pedas.6Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. lempeng. Standard Pembelajaran 5 + ST 2. cucur udang.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. (contoh: Hari Raya Puasa lemang. video dll. masam. daun pandan). -Aktiviti permainan seperti mencari kawan. (Contoh objek : belacan. carta. -Menyanyi “Lagu Makanan”.5. -Melakukan simulasi menyediakan makanan tradisional. ~ Mengumpulkan makanan mengikut bau.1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah. popiah. Tunjang Kemanusiaa n KM 7. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Membaui makanan dan cuba menamakan makanan tersebut. jemput-jemput pisang. -Menonton video/carta tentang cara menyediakan makanan tradisional.MINGGU 16 : Makanan Dan Minuman Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2.6.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. gambar. ketupat ) . -Menonton video/carta tentang cara makan pelbagai kaum. -Mengenal rasa jenis makanan seperti manis.

2 Read simple words 4.1. computer screen. 1. Sing action song Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan.e.6. i. legible print Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan. situations 3.4 Write simple words in neat.10. Show children some common fruits. Cadangan Aktiviti 5+ .2.3 Bersoal jawab berdasarkan tema. Menyifatkan warna dan bentuk buah-buahan. newspaper. Melafazkan pantun yang mudah dengan bimbingan guru.2. 2.g.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. pamphlet.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.2.2 Ask simple questions pertaining to:stories heard or read.3. wood encraving 4.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.1 Sing songs 3.3.minat dan situasi semasa.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.5. Let children to describe each fruit Recite and sing nursery rhymes. Makan buah-buahan. legible print Children practice asking “Is the (name of fruit) sweet/sour?” To name local fruit . I like papaya Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.7 Menamakan objek di persekitaran. television. Melafazkan pantun yang mudah dengan bimbingan guru.5 Talk about prints from different media in the environment (e.3 Sing songs with the correct pronunciation and intonation 1. Pantun dua kerat. 2.3.MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.6. story books.2.

MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.1.2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 8.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1.3. (¾ 2. PM 8.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ . ÜÚÅ÷ À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ. ( ¾ 3.1.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.1. (PSE 1. -Main peranan.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷. Menyatakan buahbuahan yang disukai dan tidak disukai.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. (¾ 2. -Main peranan.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷.ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ .1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1.8.1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. Tunjang Kerohanian. Menceritakan buahbuahan yang disukai dan tidak disukai.3. ( PSE 1. mengagih-agihkan buah-buahan sama banyak antara kawankawan dengan bantuan guru. . mengagih-agihkan buah-buahan sama banyak mengikut bilangan murid.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.

bentuk. Cth bulat-oren. lempeng.2.gambar. -Mengenal buahbuahan luar Negara.MINGGU 17 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK3. dumpling) KM7.2. Standard Pembelajaran 5 + PFK3.6. -Mengecam buahbuahan tempatan dan buah-buahan luar Negara dengan model. jemput-jemput pisang. . Cadangan Aktiviti 4+ Menunjuk cara mencuci tangan.2. Tunjang Kemanusiaa n -Mengenal buahbuahan tempatan. segitiga-tembikai yang telah dipotong.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. KM 7. bujur. Menerangkan kebaikan makan buah-buahan. masam. ~ Memerhati dan bercerita tentang buah-buahan. segiempat. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. segiempat.bujur. popiah. -Membezakan ciri-ciri buah-buahan.buah (maujud). Cadangan Aktiviti 5+ Jus Buah-buahan. bulat. ~ Membandingkan rasa buah-buahan.1. KTI 1. -Menyanyikan “Lagu Buah-buahan”. pahit.3. PFK 3. -Memadankan kad perkataan dengan gambar. Melukis buah-buahan dengan rupa geometric. Menekap rupa geomectic dan menghasilkan rupa buah.5Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis.3. -Mengenal jenis pokok buah-buahan melalui gambar.3Memerhati dan bercerita tentang sayursayuran dan buahbuahan yang biasa dijumpai.6.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. Buat Jus Buahbuahan.1 mengenal makanan yang berkhasiat. bulat. rasa dll) -Menyatakan rasa jenis buah-buahan.6.2.6 Melukis rupa geometric iaitu segitiga. masin. KM 7.1 menekap(trace) rupa geometric segitiga. mengumpulkan buahbuahan mengikut rasa.(contoh: warna.1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia ST 2.3 Mencuci tangan dengan cara yang betul. KTI 1. cucur udang. tawar).

Show children some common fruits.1.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.1 Sing songs 3.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.2. 3.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan bimbingan.2.10.6 Talk about different types of books around them 4.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.2.2 Read simple words 4.minat dan situasi semasa. Menyifatkan warna dan bentuk buahbuahan. 3.I like apples. legible print Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan.2 Role ply familiar daily situations without guidance 1. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Children assume the roles of shopkeepers Talk about the fruit Read a recipe to make fruit’s juice Write about the children’s favorite fruits 1. Cadangan Aktiviti 5+ Makan buah-buahan. Read simple words Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.5.e.10. i.7 Menamakan objek di persekitaran. Pretend play going to the market.3.5 Write simple phrases .10. Membaca buku bertema buahbuahan. Let children name them Recite and sing nursery rhymes.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul. Membaca buku bertema buahbuahan dengan bimbingan.2. I like apples.6.8.3 ask simple ‘WH’ questions 3.

kecindan.2 ) Menunjukkan sifat positif seperti : -berdikari. ( ¾ 1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkemban gan Sosioemosi PM 11.3.1.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. .2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1.2. ( PSE 2.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Tunjang Kerohanian. Cadangan Aktiviti 5+ **¬º¢Ã¢Ââý ¸üÀ¨ÉìÌ ²üÀ ÀÆí¸¨Çô ÀüÈ¢ ¸¨¾ ÜÈÄ¡õ.1 ) Menunjukkan sifat positif seperti: – – – – berdikari sabar berkeyakinan kecindan Menyediakan koktel buah-buahan dengan bantuan guru setelah melihat demontrasi guru.2. -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ ²üÀ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷. ( ¾ 3. Cadangan Aktiviti 4 + ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ÜÚÅ÷ . PM 11.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.8. ( PSE 2.setia kawan .2. -mendengar cerita yang berkaitan dengan kerajinan seorang pekebun. Standard Pembelajaran 5 + ²üÚ ±Ç¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷.empati Menyediakan koktel buah-buahan tanpa bantuan guru setelah melihat demontrasi guru.sabar.perpaduan/kekitaantol ong-menolong.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.belas kasihan.À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.9. .À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ. -Murid menyiapkan gambar kolaj buah epal dengan menggunakan kertas warna dalam masa yang ditentukan.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãí¸¨Ç (¾ 2.1.berkeyakinan.

~ mengumpulkan buahbuahan mengikut warna.3Mencuba cara makan pelbagai kaum. mengasingkan buah-buahan yang mempunyai 1 biji dan banyak biji.8Memerhati dan mengumpulkan buahbuahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji. lempeng. beg KTI 1.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri :a. -Mengenal jenis pokok buah-buahan melalui gambar. masam. -Menyatakan rasa jenis buah-buahan.2. baju. Cadangan Aktiviti 5+ -Latihan menzip -Menyusun dan melekat gambar buah dalam gambar bakul Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2. masin).gambar.3.2. -Mengecam buahbuahan tempatan dan buah-buahan luar Negara dengan model.2. ~ Membanding dan mengumpulkan buahbuahan mengikut saiz dan warna.buah (maujud). -Membezakan ciri-ciri buah-buahan.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan ST 3. -Memadankan kad perkataan dengan gambar. -Menyanyikan “Lagu Buah-buahan”.6. ~ merasa buahbuahan ~ mengasingkan buahbuahan mengikut rasa.2Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde. cucur udang. .6. Tunjang Kemanusiaa n KM 7.9 Menggunakan tangan untuk menzip seluar. popiah.2.3. Warna b.3.6. Bentuk ST 2.1Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia KM 7.2Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis. -Mengenal buahbuahan tempatan dan luar Negara.3 Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan KTI 1. jemput-jemput pisang.MINGGU 18 : Buah-buahan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1. dumpling) KM7.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti Cadangan Aktiviti 4+ -Menzip baju -Menyusun dan melekat gambar buah dalam gambar bakul Standard Pembelajaran 5 + PFK 1.

Write simple words Give children a 3.2.2. legible print To name out the vegetables . recite and Read simple words act out nursery rhymes and action songs. Standard Pembelajaran 5 + 2. 3.5.2 Read simple words Go nature walk and spot vegetable grew in the vegetable farm. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Name them Listen to rhymes “I like cucumber”.MINGGU 19 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2. Membunyikan perkataan dengan bimbingan. they count the number of items 4.(Contoh: kereta) 3.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.2 Listen to. Sing 1.3. 3.4 Write simple words and read in neat.1. Cadangan Aktiviti 4+ Berbual tentang kesukaan sayur-sayuran. Membuat popia sayursayuran. minat dan situasi semasa.5.4 Tell stories using visual props with or without guidance Tell a story about a familiar story book Cadangan Aktiviti 5+ Menamakan sayur-sayuran.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1..1 membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf voal dengan bimbingan.7.2.7 Menamakan objek di persekitaran.4.2 Read simple number of plastic phrases vegetable. Membunyikan perkataan dengan bimbingan.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan.3.4 Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadikan perkataan.1 Sing songs 3.6.5. 1. Membuat popia sayursayuran.

À¼í¸¨Çô Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ **¬º¢Ã¢Ââý ¸üÀ¨ÉìÌ ÀÆí¸¨Çô ÀüÈ¢ ÜÈÄ¡õ. . ( ¾ 1.3.1.MINGGU 19 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2. ( PSE 1.1. Tunjang Kerohanian.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ²üÀ ¸¨¾ ²üÀ -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -Berbual tentang faedah membuat kerja dalam kumpulan.9.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan -Menanam kacang panjang secara berkumpulan. (¾ 2.2.1. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.3 Mengenal pasti tindakan jujur dalam cerita yang didengar.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.3 ) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. ( ¾ 3.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ÜÚÅ÷ ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷. (PSE 1.Mendengar cerita Wasington Menebang Pokok. À¡÷òÐ. À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.8.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1.6 ) Menyatakan emosi mengikut situasi. Menceritakan sayursayuran yang disukai dan tidak disukai.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 12. -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷. Cadangan Aktiviti 4+ -.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. PM 12.1.1. 10. Menyatakan sayursayuran yang disukai dan tidak disukai.

2. -Menyatakan kepentingan sayur-sayuran kepada manusia.7 Memainkan perkusi dengan iringan muzik Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. KTI 2. ST 3.1 Mengenal makanan yang berkhasiat.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Carta makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat.2.MINGGU 19 : sayur-sayuran Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 3. PFK 3. -Menghasilkan kebun sayur. Tunjang Kemanusiaa n -Menonton video tentang cara menanam sayursayuran berdaun.2. . -Membuat Salad sayursayuran.3Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai. -Bersoal jawab tentang cara menanam sayur dengan bimbingan guru.karbohidrat)yang sesuai mengikut waktu makan. KTI 2.5 Menyatakan jenis makanan (protein.3.2. Main perkusi ~ mengelaskan sayursayuran mengikut ciri-ciri seperti berdaun dan berbuah. -berbincang tentang makanan sesuai mengikut waktu makan.8Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam.7Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut : a) warna daun b) berbiji KM 6.3 Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4+ Buku kecil sayur-sayuran Menyatakan waktu makan sayur-sayuran dan jenis sayur-sayuran yang mereka suka.3.1Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (contoh: menanam bunga) ~ Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran.3.2Menyatakan waktu makan.3.2. -Main perkusi Standard Pembelajaran 5 + PFK3. PFK 3.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. KM 6.

1 Copy letters of the alphabet correctly in neat. Sing songs Read simple words (tomato. legible print 1.2 Read simple sentences. in neat. Ask children about their favorite vegetable. 3. 3.3 Bersoal jawab berdasarkan tema.7 Menamakan objek di persekitaran. Berbual tentang sifat warna dan bentuk buah-buahan.10. cucumber. Help them to discriminate the leafy vegetables and non-leafy vegetables recite nursery rhymes “Five Little Peas”.3 Use simple sentences to convey messages 3.1 Sing songs 3. potato) Write simple words Standard Pembelajaran 5 + 2.2 Read simple words 4.2.4.9. Membaca buku bertema buahbuahan.10.2.6.3. e. Membaca buku bertema buahbuahan dengan bimbingan.2.2. Cadangan Aktiviti 5+ Makan buah-buahan.8. I like papaya Ask children to make sentences incorporating and 4. legible print To name vegetables .MINGGU 20 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 2.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul.1 mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 4+ Makan buah-buahan.4 Write simple words read it.g.1 Talk about familiar things and experiences with guidance 1.minat dan situasi semasa. Children dramatize familiar stories by acting out the roles of various characters Use simple sentences in a conversation Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.3 Dramatize familiar stories without guidance 1.1. Menyifatkan warna dan bentuk buahbuahan.

Cadangan Aktiviti 4+ -. ( ¾ 1.5) berkomunikasi secara bersopan dan berhemah Bermain suai pasang gambar sayur-sayuran. -Mendengar cerita bertemakan kejujuran. À¼í¸¨Çô À¡÷òÐ. §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. (PSE 3.MINGGU 20: Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 2.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ¸üÀ¨ÉìÌ ÀÆí¸¨Çô ÜÈÄ¡õ.2.5 Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.2 ) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç ²üÚ ±Ç ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ¢¨ÁÂ¡É À¡Å¨É¢ø ÜÚÅ÷ ¿ÊòÐì ¸¡ðÎÅ÷.3.16) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷.1. ( ¾ 3.À¼í¸¨Çô ¸¡ö¸È¢¸û Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ -**¬º¢Ã¢Ââý À¡÷òÐ. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 10. Melatih murid berkomunikasi dengan rakan dengan cara yang bersopan.2) À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷.8.9.2. rakan dan guru. Tunjang Kerohanian. (¾ 2.1 Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita. . ÀüÈ¢ ²üÀ ¸¨¾ ²üÀ -§¸ð¼ ¸¨¾ìÌ Á¡½Å÷¸û ¿ÊôÀ÷.2.1.1. -ÀÆí¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ -À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷ -Bersoal jawab tentang akibat tidak bersikap jujur. Bermain suai pasang gambar sayur-sayuran (PSE3.7) ¬º¢Ã¢Â÷ Ш½Ô¼ý À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä ´Ä¢ôÀ÷ (¾ 1. PM 10.2 ) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.

4 Memerhati dan bercerita dengan bimbingan tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih. -Mengamalkan tabiat makanan yang baik. tidak memilih makanan) -Melawat kebun sayur. ~ Memerhati dan bercerita tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih kacang hijau.8Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam. ~ Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih kacang hijau.2. -Menamakan jenis sayur-sayuran kegemaran. .12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif Cadangan Aktiviti 5+ -Menguntai manik Membuat corak dengan mengecop ukiran ubi kentang pada kertas lukisan Berbincang tentang cara menjaga kebersihan diri.3.9 Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.MINGGU 20 : Sayur-sayuran Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1. -Menyanyikan “Lagu Sayur-sayuran”.. Tunjang Kemanusiaa n KM 6.2. (contoh:.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti PFK3. KM 6.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali KTI 1. ST 3.2.3. Cadangan Aktiviti 4+ -Menguntai manik Standard Pembelajaran 5 + PFK 1. -Membuat corak dengan mengecop ukiran ubi kentang pada kertas lukisan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.1 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.2.2Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.1.3.3.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar KTI 1.

2. legible print. Membuat Kad Ucapan Use simple conversation phrases such as greetings.6 Mendengar ucap selamat dan member respons secara bertatasusila.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2.3 Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan.2. Sing action song.1Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan(Contoh: Selamat pagi. Follow rules in games such as musical chairs.3. 1. Children talk about their mother/teacher and write down simple phrases. Standard Pembelajaran 5 + 1.4.5 Menulis huruf besar mengikut cara yang betul.4. Read and talk about sentences in print. Membuat Kad Ucapan.1.Selamat petang) 4.4 Listen to and perform actions based on instructions on activities and games. : “I like papaya.1 Copy letters of alphabet correctly in neat.6 .2 Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance.2. 2. 3. Cadangan Aktiviti 4+ Simulasi memberi ucapan sempena Hari Ibu/Bapa/Guru.” 4. . “Happy Teacher’s Day”.5 Write simple phrases.3 Mendeklamasikan sajak mudah/ringkas.2 Recite simple rhymes and poems 4. e.2 Read simple sentences. 4. Write simple words.MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/ Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1.g. 1. Mendeklamasikan sajak yang mudah/ringkas. Cadangan Aktiviti 5+ Simulasi memberi ucapan sempena Hari Ibu/Bapa/Guru.2.

Tunjang Kerohanian.contoh ibu dan anak. guru dan murid.3.2 ) ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷ (¾ 3.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ .¬º¢Ã ¢Â÷ ¾¢Éí¸¨Ç ¦¸¡ñÎÅ÷ ) Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (¾ 1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi PM 6.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ .4) Bertutur dengan penuh keyakinan.5. (PSE 2.1.2.2.3. -Latihan memberi ucapan tanda kasih terhadap ibu atau guru seperti ‘Selamat Hari Ibu.1) Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. (¾ 1. Bersoal jawab untuk menyatakan batas antara diri dengan orang lain.1) ¸¾¡ôÀ¡ò¾ ¢Ãí¸¨Ç Ð½¢×¼ý ²üÚ ¿ÊôÀ÷ Cadangan Aktiviti 4+ -ÝÆÖìÌ ²üÈÅ¡Ú ¿ÊôÀ÷.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.¾ó¨¾. Selamat Hari Guru’. Bersoal jawab untuk menyatakan batas antara diri dengan orang lain.9. guru dan murid. -Simulasi mengucapkan ‘Selamat Hari Ibu’ atau ‘Selamat Hari Guru’secara bertatasusila. PM 6.MINGGU 21: Hari Istimewa Hari Pekerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (¾ 1.( «õÁ¡ ) . (PSE 2. .contoh ibu dan anak.À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷. Lakonan mengikut peristiwa tertentu.Á¡½Å÷¸û «À¢ ¿Âòмý À¡¼ø À¡ÎÅ÷. ( «ý¨É.Å¡úòÐ «ð¨¼¸¨Ç ÐÄíÌÅ÷ ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.

Contoh: bunga. Standard Pembelajaran 5 + PFK5.5 Menyebut nama sendiri. Membuat Kad Ucapan. PFK 5. nama ibu dan nama bapa serta nama prasekolah. Simulasi dan pesanan untuk cuti sekolah.2.2. nama ibu dan nama bapa serta nama prasekolah. KTI 1.2. KTI 1. bahaya dengan bimbingan guru dengan langkah-langkah berikut: menjerit.2. PFK5.2.2. serta nama prasekolah. nama ibubapa. lari dan memberitahu orang dewasa.2 Menjalankan simulasi Simulasi dan pesanan semasa menghadapi situasi untuk cuti sekolah.6 menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkahlangkah berikut: menjerit.MINGGU 21 : Hari Istimewa Hari Perkerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. . lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. nama prasekolah. nama ibu atau nama bapa. awan. Cadangan Aktiviti 4+ Menyebut nama sendiri.2 melukis rupa organic(rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). Cadangan Aktiviti 5+ Menyebut nama sendiri.1 Menyebut nama sendiri. lari dan memberitahu orang dewasa. Membuat Kad Ucapan.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui aktiviti dengan bimbingan.

MINGGU 21 : Hari Istimewa Hari Perkerja/Ibu/Bapa/Guru Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ ST 3. Pendengaran c.2.1Bergaul mesra dan tolong-menolong dengan bimbingan -Memupuk nilai murni di kalangan murid. . Penglihatan b. (Contoh: mematuhi nasihat ibu dan bapa.1. -Menyatakan sikap menghormati terhadap pekerja. ~ Mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa.2. -Mengadakan minggu bermoral.1. hidu Tunjang Kemanusiaa n KM 5. Penyentuhan ~ Simulasi dan menunjuk cara menyayangi ibu bapa. -Melakonkan situasi menghormati Pekerja. (Contoh : Menyanyi sambil memeluk ibu bapa) ST 3.2 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka : Penglihatan Pendengaran Penyentuhan hidu KM 5.4Bergaul mesra dan tolong-menolong a) b) c) d) ~ Mendeklamasi sajak Hari Ibu / Hari Bapa / Hari Guru dan membuat pertunjukkan serta memeluk ibu bapa.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. bertatasusila kepada guru. Guru. Ibu dan Bapa.) d. Ibu dan Bapa. Guru.

ST

科学与科技

JULAI HINGGA NOVEMBER 七月至十一月
Standard Pembelajaran 学习标准 Cadangan Aktiviti 5+

5+
(ST 13.1.4) Bersikap positif dalam menggunakan ICT.

(ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.

– –

Guru mempamerkan perisian-perisian yang dapat menarik minat murid-murid. Guru menerangkan kemudahan dan kebaikan penggunaan ICT pada masa kini. Berbincang dan menyelesaikan masalah semasa penggunaan ICT dalam kumpulan. Membuat kad ucapan menggunakan perisian melukis. Penggunaan CD/VCD pendidikan semasa pengajaran dan pembelajaran murid.

(ST 13.2.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box).

– – –

(ST 13.3.1) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.

Nota : Standard Pembelajaran ICT boleh diulang mengikut kemampuan murid-murid dengan penggunaan computer. Contohnya, guru menjalani aktiviti ST 13.2.1 berturut-turut selama 7 minggu sehingga muridmurid dapat menguasainya. Guru perlu menyerapkan Standard Pembelajaran ICT ini di dalam Modul Bertema KSPK.

MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1.1.3 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. Cadangan Aktiviti 4+ Melawat pokok di kawasan sekolah. Permainan menjawab soalan selepas balik dari lawatan pokok. Membunyikan perkataan. Menulis huruf perkataan pokok. Standard Pembelajaran 5 + 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 1.1.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan, permintaan, cerita,lagu. 3.5.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 3.5.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Cadangan Aktiviti 5+ Mendengar bunyi pokok goyang.

Mendengar cerita dan membuat pergerakan seperti pokok goyang, daun jatuh, bunga berkembang, dll. Membunyikan perkataan.

Menyalin perkataan.

MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1.3.1 Talk about familiar things and experience with guidance. 1.6.2 Recite simple rhymes and poems. 3.4.1 Read simple sentences with assistance. Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage children to talk about plant. Say aloud rhymes to practice particular sound of language. Help children read the simple sentences about plant.
â,þ¨Ä,¸¡ö,§Å÷,¾ñÎ,Ò ø,ÁÃõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç ÜÈ «È¢Å÷.

Standard Pembelajaran 5 + 1.2.7 Listen to and identify common objects in the environment. 3.2.7 Read familiar words printed in the surroundings. 4.2.4 Write simple words in neat, legible print.
(¾ 2.3.16 ) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷. (¾ 3.2.3 ) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼Ãì¨Ç ±ØÐÅ÷ (¾ 1.1.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷

Cadangan Aktiviti 5+ Show and name each part of a plant. Read flash card. Label the different parts of a tree.

Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢

(¾ 1.1.4 )¦ºÅ¢¦ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ÜÚÅ÷.

- ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷. - ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ŨÃóÐ,¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.

(¾ 1.6.1 ) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç¢ôÀ÷

.1. PFK4..1. PM 12. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyatakan perbezaan bunga ciptaan Tuhan dan bunga rekaan manusia.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.2 menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.mara h. 1. Membersihkan tempat dan peralatan selepas menanam pokok.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. PM 12.takut. Standard Pembelajaran 5 + PM 1. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.4 menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1. . Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membezakan bunga sebenar dan bunga palsu. -berbual tentang cara menjaga tumbuhtumbuhan.sedih. -Guru melatih murid mananam dan menjaga tumbuhan-tumbuhan bersama kawan atau ahli keluarga -Murid menyatakan kebaikan bekerjasama. PM 12.marah dan takut.3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan.berbual tentang cara menjaga tumbuhatumbuhan.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan.1Menceritakan dengan bimbingan pengalaman gembira.1.sedih.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. Membersihkan tempat dan peralatan selepas menanam pokok. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika 1.1.6Membesihkan tempat dan peralatan yang digunakan. -Guru melatih murid menjaga tumbuhantumbuhan.1.1.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.1.1. PM 12.1. 4.MINGGU 22: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Kerohanian.

1.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan. 4.1. cerita.2. 2.3 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik darjah. Cadangan Aktiviti 4+ Melawat pokok di kawasan sekolah. permintaan. 3. Cadangan Aktiviti 5+ Mendengar bunyi pokok goyang.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1. . Menulis huruf perkataan pokok. 3.4.5.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2. dll.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. daun jatuh. Menyalin perkataan. Mendengar cerita dan membuat pergerakan seperti pokok goyang. Membunyikan perkataan. Membunyikan perkataan.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul.1. bunga berkembang.lagu.5. Permainan menjawab soalan selepas balik dari lawatan pokok.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + 1. 1. 3. 4.7 Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan.

3.2. (¾ 2. legible print.1 ) ±Ç¢¨ÁÂ¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ø «Ç ¢ôÀ÷ .7 Read familiar words printed in the surroundings.1 Read simple sentences with assistance. 1.4. - Standard Pembelajaran 5 + 1.6 ) ¸ð¼¨ÇìÌ ²üÀ ÐÄíÌÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ Show and name each part of a plant.6. Say aloud rhymes to practice particular sound of language.2 Recite simple rhymes and poems.3.Òø. Cadangan Aktiviti 4 + Show a picture card and encourage children to talk about plant.2. Help children read the simple sentences about plant.¸¡ö.ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷.7 Listen to and identify common objects in the environment. .16 ) À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢ôÀ÷.1.þ¨Ä.2.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1.¾ñÎ.2. Label the different parts of a tree. 3.3 ) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼Ãì¨Ç ±ØÐÅ÷ (¾ 1. Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ (¾ 1.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷. (¾ 1.1 Talk about familiar things and experience with guidance.1. (¾ 3.6.4 )¦ºÅ¢¦ÁÎò¾Åü¨Èô ÒâóÐ ÜÚÅ÷.4 Write simple words in neat. Read flash card. .§Å÷. 4.ÁÃõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç ÜÈ «È ¢Å÷.ÁÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ŨÃóÐ. â. 3.

.

1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. cucuk besi ke dalam soket KTI 2.3 Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi KTI 1.2. kesan bunyi dll) KTI1.12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.1 Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi.3 Menghasilkan kraya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti mengambar. -Meniup daun pokok untuk menghasilkan bunyi Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan bahayanya tingkah laku yang ditunjukkan dalam bentuk gambar Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.2. Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. irama. -kolaj dengan daun. -Meniup daun pokok untuk menghasilkan bunyi Cadangan Aktiviti 5+ -Berkongsi pengalaman yang berkaitan dengan tingkah laku bahaya . buah dan dll. KTI 1.1.3. KTI 1.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. buah dll.2 Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.3. bunga kering.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian KTI 2.3. Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.1. Kolaj dengan daun.3.MINGGU 23 : Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.

.

3.1. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam. -Guru melatih murid mananam dan menjaga tumbuhan-tumbuhan bersama kawan atau ahli keluarga -Murid menyatakan kebaikan bekerjasama.3 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis. PM 12.1. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. .8 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan.2 menyatakan faedah bekerja secara kumpulan.MINGGU 23: Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Kerohanian.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. -Lakonan bertanggungjawab ke atas kesalahankesalahan yang telah dilakukan.menyanyi dan berlakon -guru menerangkan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada hidupan.1. Standard Pembelajaran 5 + PM 1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 1. PM 12. -Guru melatih murid menjaga tumbuhantumbuhan.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan..3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. 2.menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru . PM 12.mewarna gambar tumbesran pokok.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyatakan perbezaan bunga ciptaan Tuhan dan bunga rekaan manusia. -Murid-murid bekerjasama menjalankan aktiviti menanam tananam.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membezakan bunga sebenar dan bunga palsu.1. PM 12.1.

bau). Standard Pembelajaran 5 + ST 3. .2Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut : a) warna b) saiz c) bau Cadangan Aktiviti 4+ ~ Berbual dan bercerita tentang ciriciri bunga (warna.3. saiz.MINGGU 23 : Tumbuh-tumbuhan Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 3.3.6 Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a) warna b) saiz (Nota : Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar Cadangan Aktiviti 5+ ~ Mengumpulkan bunga mengikut warna dan saiz. ~ Melukis dan mewarnakan bunga..

.

6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.5.5.2 Read simple words.1. 4.6.2 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.7 Menamakan objek di persekitaran. 3. 3.1 Listen to and identify common sounds around them. gigi saya. 3.2.1 Membaca frasa dengan bimbingan(Contoh frasa: mata biru.1. Listen to words and identify the sound of tame animals. Cadangan Aktiviti 5+ Menamakan bunyi haiwan jinak. Read simple words .8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.2.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. Listen to familiar Buku skrap Haiwan Jinak.Cth: anak Ayam. Standard Pembelajaran 5 + 1. 4. Membaca frasa. 1. Membunyikan perkataan.1. Cadangan Aktiviti 4+ Mendengar cerita ttg haiwan jinak Cth: Anjing Yang Tamak.2 Membaca frasa dengan sebutan yang betul.1. Menulis perkataan haiwan jinak dengan huruf kecil.1 Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan.2.1.5.5 Mendengar lagu dan cerita serta member respons. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.6. 3.5 Listen to and role Listen and identify the different sounds farm animals make. Membaca frasa dengan bimbingan. Menamakan haiwan jinak. jalan raya).(Contoh: emak).2 Listen to and identify common sounds around them. 3. Membunyikan sukukata.MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + 1. 2. baju baru. 1.

.

(â¨É) -â¨É.2. ( ¾ 3. ±. ¸½¢É¢ ãÄõ À¢Ã¡½¢¸Ç¢ý ´Ä ¢¸¨Ç §¸ðÎì ÜÚÅ÷. keluarga dan orang di sekelilingnya -Murid menceritakan cara menjaga kebersihan jika memelihara haiwan. ´Ä¢¸¨Ç ±ØôÒÅ÷.§¸¡Æ¢ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ . Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3.¸¡ â¨É -±ý â¨É -â¨É ¦Åû¨Ç ¿¢Èõ ( ¾2. -Murid melakon .2 ) ¦ºÅ¢¦ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ -¬º¢Ã¢Â÷ ÜÚõ À ¢Ã¡½¢¸¨Ç «È¢óÐ. Á¡Î.1.À¢Ã¡½¢¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷. Contohnya: ayam. keluarga dan orang di sekelilingnya.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3. PM 7.2. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½ ¢¸¨Çô ÀüÈ¢ À¡ÎÅ÷. PM 7.¬Î.Å¡¦É¡Ä¢. -Murid-murid berbincang tentang perlunya menjaga kebersihan persekitaran daripada najis haiwan peliharaan. -Murid-murid berbincang cara menyayangi haiwan.5.2.7 ) À¢Ã¡½¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Ç «È¢óÐ ±ØôÒÅ÷ ( ¾ 1.1 Menjaga kebersihan.1.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.4. keselamatan harta benda sendiri dan prasekolah.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.3 Menjaga kebersihan. itik… -Murid menceritakan PM 3. Standard Pembelajaran 5 + ( ¾ 1.6 Menyatakan dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.2. Tunjang Kerohanian.1 ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½ ¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Çì §¸ðÎì ÜÚÅ÷ Cadangan Aktiviti 4+ .1. .5) ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ Å¡º¢ôÀ÷.MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( ¾ 1.

4. Standard Pembelajaran 5 + ST 3.4. ditayangkan melalui program television dll) Cadangan Aktiviti 4+ ~ Memerhati gambar haiwan dan menamakan haiwan tersebut.4. ~ Memadankan haiwan dengan habitat yang bersesuaian. • • Mengecam bunyi haiwan melalui rakaman radio / CD. ikan-air. lembu-padang. • • Membentuk model haiwan dengan plastesin Menonton filem KM 6.1. katak-air dan darat. ST 3. dijumpa dalam buku. burungpokok).1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. Tunjang Kemanusiaa n KM 6. kerbausawah.MINGGU 24: Haiwan Jinak Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 3. Melakukan simulasi bunyi jenis haiwan.5 Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah.angin. ayam-reban.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.1.6 Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. itik-kolam. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan menyebut tempat tinggal haiwan.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. .haiwan.

1. Listen to words and identify the sound of wild animals.6.2 Read simple words. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata.7)membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. legible print.MINGGU 25: Haiwan Liar Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM 3.5. Cth: rusa. . 1.3 Dramatise familiar stories without guidance. Read simple words about wild animals.8. Children listen to a story and retell the story. 3.4.2. ular. 1. Sing a songs “Wild Animals”. 4.4. 1.1)membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan.2)Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Name the parts of te animals body.1 Sing songs. Cth: mendengar bunyi binatang Cth:meniru bunyi binatang dengan intonasi yang berbeza.8 Name common objects in the environment.3 Relate stories read to others.2.1 Listen to and identify common sounds around them. singa. To name wild animals. (BM 3. Cadangan Aktiviti 5+ -memadankan suku kata supaya menjadi perkataan. 3.2. monyet. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.4 Write simple words in neat.4. gajah. Children dramatise familiar stories by acting out the roles of the various characters.

Murid melakon cerita “Serigala Datang” dan berbincang tentang tindakan yang jujur.5 Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga.. PM 10.. ±.குழுவாக பாடல் த 1.1) ொசவிமடதத Cadangan Aktiviti 5+ .¸¡ யாைன -ொபரிய யா¨É -யாைன காடடல வாழம Tunjang Kerohanian..) -விலஙககளின ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷. -perbincangan kepentingan bercakap benar.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3. PM 10.2.1.3 Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.1.2. ( காட்டில் சிங்கம் கர்ஜிக்கும். Tunjang Ketrampilan 2.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸ ¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.5.1 Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita PM 10.2 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan. பாடுவர். Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.ொகாடய Standard Pembelajaran 5+ (த 1.rakan dan guru.1.2 பலேவற Tunjang Komunikasi ஒலிகைளக ேகடபர -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ விலஙககளின ஒலிகைளக ேகடபர பாடைலப பாடவர ( ¾ 3.1.MINGGU 25: Haiwan Liar Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4 + .2 menunjukkan semabgat dan sifat positif -bercerita tentang haiwan liar yang . Guru menceritakan cerita “Serigala Datang” kepada murid. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 10.1 menunjukkan sifat positif -mewarna gambar 2.1.2.2.

.

~ Membeza dan membandingkan haiwan mengikut pemakanannya.4 Memainkan alat -Simulasi apabila berlaku kecemasan.2.2.. ~ Mengecam bunyi haiwan.2 Mengecam bunyi -Mengecam bunyi .4.2. lembu.kecederaan atau penderaan. kecederaan atau penderaan. ~ Meniru bunyi haiwan (singa. Tunjang KM 6.MINGGU 25 : Haiwan Liar Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2. KTI1.1. Membuat gambar haiwan liar.1 -Membentuk model KM 6. Standard Pembelajaran 5 + improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian PFK 5. KTI 1.1. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. anjing.4.7 Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2. ST 3. Cadangan Aktiviti 4+ berisi pasir mengiringi nyanyian -Mendengar cerita tentang kebahayaan haiwan liar. Membuat gambar haiwan liar.3. haiwan yang makan tumbuhtumbuhan).2 Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru PFK 5.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagi aktiviti menggambar.2 Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. kucing. kambing).7Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Memainkan botol yang berisi pasir mengiringi nyanyian -Memainkan botol yang KTI 2.10 menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.

legible print. bimbingan. (BM3. 3.2 Ask simple questions pertaining to -Stories heard or read -Situations 3. 1. Read flash card.2.2 Membaca frasa bimbingan guru. To label a scrap book. judul buku dan pengarang dengan BM3.1 Membaca frasa dengan bimbingan.1 membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.7.5.MINGGU 26: Haiwan Di Air Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ (BM3. Sing a song “Once I Caught a Fish Alive.10.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.10.2 Read simple phrases. legible print.3)membaca nama judul buku dan -Membaca nama pengarang.1read simple phrases with guidance. -Membaca ayat tunggal.” Help children to read simple phrases to name sea animals.2. . 4. Buku skrap.2. 4.4 Write simple words in neat.5. dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang -Buku skrap. 3. Help children to copy letter of the alphabet.10. (BM3.6.2. 3.1 Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan. 4.3.2)mengamalka -Murid menyatakan n penjagaan buku penjagaan buku dengan cara yang betul.1 Listen to and recite nursery rhymes and action song.10. Membaca perkataan Membaca frasa dengan bimbingan.3.2 Membaca ayat tunggal yang mudah -Menyalin perkataan. 3.1)mengamalkan -Guru menerangkan penjagaan buku dengan cara yang betul cara yang betul dengan menjaga buku. 4.1 Copy letters of the alphabet correctly in neat.7. Observe fish in a class aquarium and ask question.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 4.2 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. betul. 3.2.6. dengan cara yang betul.

.

2. ±.2. keluarga dan orang di sekelilingnya.1. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.4 Melaksanakan tanggungjawab -Murid membincangkan tanggungjawab daripada pencemaran.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3. sebagai seorang murid.6 Menyatakan dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. .3.விலஙககளின ொபயரகைள வாசிபபர. menjaga laut PM 7. Tunjang Kerohanian.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1) ஒேர Cadangan Aktiviti 4 + .1.3.1. -Murid membela ikan dan menjaga ikan dengan penuh kasing sayang dan bertanggungjawab.¸¡ மீன -சிறிய மீன -மீன நீரில வாழம மாதிரியானவறைற அைடயாளம காணபர ொசாலைல வாசிபபர ( த 2. .3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3..) -சநைதயின சழைல நடபபர. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.நீரில வாழம பிராணிகைள அைடயாளம காணபர ( மீன. PM 7.1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர வரிைசபபடததி கறவர ( ¾ 3. இறால.12) எழததகைள த 1.1. PM 3.MINGGU 26: Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 2.1 Menjaga kebersihan. -Guru mencerita tentang pencemaran air. -Murid membincangkan akibat jika tidak menjaga kebersihan persekitaran seperti pencemaran air.9. நணட. Standard Pembelajaran 5 + (த 2.16) படததிறேகறற Cadangan Aktiviti 5+ .லி ப= எழததகைள நிரலபடததி கறவர -பிராணிகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.

2..4.2.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan : terbang. -Menceritakan kebahayaan ke sungai main.2.5 berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. ~ Memerhati dan membandingkan ikan mengikut saiz dan warnanya.3 Menjaga keselamatan diri. Cadangan Aktiviti 5+ -murid memberi pendapat jika haiwan di air diletakkan di darat.4. Menghasilkan binaan dengan kulit kerang Origami ikan.13 Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai PFK5.2. lari dan membertahu orang dewasa Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. merangkak. Contoh ikan. Menceritakan kebahayaan ke sungai main Simulasi langkahlangkah untuk menangani situasi bahaya. ~ Bercerita mengenai . lari dan memberitahu orang dewasa ST 3. ST 3.dan kura-kura. PFK 5.2 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkahlangkah yang berikut: menjerit.2. melompat.katak.4.10 Menjaga keselamatan diri.2. Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita tentang pengalaman pergi ke pasar dan memancing ikan.2.2.8Memerhati dan -Menghasilkan binaan dengan kulit kerang Origami ikan.MINGGU 26 : Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika KTI 1.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti PFK5.1 berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 4 + 3. KTI 1.6 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkahlangkah berikut: menjerit. -Simulasi langkahlangkah untuk menangani situasi bahaya ~ Meniru pergerakan haiwan sambil membunyikan bunyi haiwan. PFK 5.4Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. Standard Pembelajaran 5 + 3.

1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.3. KM6.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia.5 Bercerita tentang kesan KM 6.2 mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi dengan bimbingan guru. -Bersoal jawab tentang kesan pencemaran air terhadap manusia dan haiwan. Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton filem “National Geografi” untuk mengetahui kehidupan haiwan di air di laut.3. ) . Standard Pembelajaran 5 + KM6.1. KM6. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan cara-cara menjaga laut daripada pencemaran air.3. pencemaran udara dan air kepada manusia.3.3. (contoh: minum air yang kotor.MINGGU 26 : Haiwan Di Air Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6.9 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi. KM6.6 menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. hidupan laut akan tercemar. Perbincangan tentang tabiat memelihara haiwan di air.

jalan raya) (BM3. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.7. (BM 4. (BM 4.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan.1 Read simple phrases with guidance. -Menulis huruf besar perkataan nama burung. baju baru. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM4. To name birds. 1.” Help children to talk simple stories about birds.1)Membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca frasa dengan bimbingan.3. Help children to read simple phrases to name birds.8 Name common objects in the environment. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. gigi saya.2.1 Sing songs. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Listen and recite the rhymes “Two Little Blackbirds” sitting on the wall.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. -Menulis huruf kecil perkataan burung. .6.7.6.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.3. 1.7.6. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.2. Ask children name them. 3. (BM 4.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.2.4 Write simple words in neat.2)membaca frasa dengan sebutan yang betul. -buku skrap. 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. legible print. (BM3.6.Cth:”Burung Gagak Minum Air”.2. Buku cerita .2 Read simple phrases. Read flash card. 1.MINGGU 27: Burung Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM3. Sing song “I am a bird. 3.1)Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.1 Tell stories about personal experiences with guidance. Show pictures of different birds.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2.2.

3.1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர Cadangan Aktiviti 4 + -பறைவகைளப ேபால நடபபர.2. ±. Standard Pembelajaran 5 + (த 2.12) எழததகைள வரிைசபபடததி கறவர ( ¾ 3.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3. .MINGGU 27: Burung Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + த 1.9.¸¡ மயில -அழகிய மயில -இத ஒர மயில ொசாலைல வாசிபபர ( த 2.3.4) ±Ç ¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸ ¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.2.ம ல யி= எழததகைள நிரலபடததி கறவர -பறைவகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.விலஙககளின ொபயரகைள வாசிபபர. .16) படததிறேகறற Cadangan Aktiviti 5+ .

murid secara individu untuk menyiapkan menu burung puyuh goreng tepung.2.barangan dan peralatan seperti permainan.3 Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid mendengar cerita “Burung Merpati Dan Semut” dan menyatakan pengajaran dalam cerita. .1. PM 6.7 berkongsi idea. Standard Pembelajaran 5 + PM 2.2. PM 6. -Murid mendengar cerita/ lagu “Burung Gagak Yang Tua Dan Anaknya” lalu membuat lakonan.murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyiapkan menu burung puyuh goreng tepung 3.1.2 Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1.1.1 Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah. -Murid menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 2.makanan.1 Menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid mendengar cerita “Burung Merpati Dan Semut” dan menyatakan pengajaran dalam cerita.2 bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti .2 Memberi bantuan kepada ahli keluarga.MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Kerohanian. . warga sekolah dan orang lain. PM 6. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 3. -Murid mendengar cerita/ lagu “Burung Gagak Yang Tua Dan Anaknya” lalu membuat lakonan.

.

lembu-padang.5 Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (Contoh:cerita.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( Contoh : kucingkolam. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.4. katak-air Aktiviti kumpulan Aktiviti kumpulan yang menghasilkan carta tempat tinggal Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton VCD yang berkenaan -Menyanyikan lagu Burung dengan membuat gerakan Menggunting dan menggam burung.2.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara memberitahu orang dewasa apabila kecemasan -Melafazkan puisi bermuzik latar belakang secara berkumpulan rumah. itik.1.2.7 Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan. ayam-reban.3 menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti mengambar.1 Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu (sing with action) KTI 1.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.13 Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. ~ Meniru bunyi burung.4. .MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.2. kerbau-sawah. -Membuat layanglayang yang berbentuk burung. -membuat bayingST 3.2 Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai ST 5.4. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.haiwan.1Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai ~ Mengecam bunyi burung. Bermain lego bina burung.3. puisi) KTI 1.2. kecederaan atau penderaan KTI 2. KTI 1.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.

Letcuem. Standard Pembelajaran 5 + KM6. Burung Kakak tua.angin. Letcuem. -Melakukan simulasi bunyi jenis burung. u la la. u la la. Letcuem.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.letcuem. Menyanyikan “Lagu Burung Kakak Tua” Burung Kakak Tua Hinggap Di Jendela. Giginya tinggal dua. Letcuem.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Mengecam bunyi jenis burung melalui rakaman radio / CD.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.MINGGU 27 : Burung Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. Cadangan Aktiviti 4+ -Menonton “National Geografi” kehidupan burung. Nenek Sudah Tua. (contoh : burung – berkicau) .letcuem.haiwan.1.Murid meneka bunyi tersebut.

Children read simple sentences with their friends. Winsy spider.1)Membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.: Insy. 3. gigi saya. (BM 4.1 Read simple sentences with assistance.2. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.2 Listen to recite and act out nursery rhymes and action songs.2.2. 4.1 Copy letter of the Listen to verse and carry out singer play.7.1)Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca frasa dengan sebutan yang betul.7. -Menulis huruf kecil perkataan serangga. Name insects. baju baru.2. Buku cerita .5. 4. -membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2)membaca frasa dengan sebutan yang betul. -buku skrap serangga.2.6.6.2. Read and name the insects. e. (BM 4. (BM3. Recite rhymes and carry out finger play. -Menulis huruf besar perkataan nama serangga.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.6. (BM 4. Help children to 1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.Cth:”Belalang Dan Semut”. 3.4.2. (BM4.MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM3.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Cadangan Aktiviti 4+ -membaca frasa dengan bimbingan.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4 Write simple . Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.7 Read familiar words printed in the surroundings.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.g. jalan raya) (BM3.

ேகடட தைணயடன ேகடட கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர. கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர. ( எறமபம ொவடடககிளியம ) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர. (த 1.2.ேகடட Standard Pembelajaran 5 + (த 1.1) கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர.3. (த 2.2.எறமபம பறாவம -பசசிகளின ொபயரகைள ±ØÐÅ÷.MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang Komunik asi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ (த 1. .3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.16) படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3. கைதையொயாடட ேகளவிகள ேகடபர.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.8.8.9.3)ஆசிரியர Cadangan Aktiviti 4 + .6) ேகடட Cadangan Aktiviti 5+ .2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர. (த 1. -( எறமபம ொவடடககிளியம ) .9.

. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 3. 2. PM 9. -Murid melibatkan diri dalam persembahan nyanyian “Si Lebah” -membina pelbagai watak mengikut mimik muka serangga. -Murid-murid bekerjasama membersihkan kawasan prasekolah untuk mengelakkan pertumbuhan nyamuk dan lalat. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. sekeliling prasekolah aktiviti.melakonkan watak serangga dalam cerita.3 Berani melibatkan diri dalam Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menonton video tentang kesan dan akibat kerosakkan seranggga.3 bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan kendiri Standard Pembelajaran 5 + PM 3.3 Menjaga kebersihan. -Guru melatih murid membersihkan untuk mengelakkan pertumbuhan nyamuk dan lalat. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menonton video tentang kesan dan akibat kerosakkan seranggga. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1. . PM 9. -Guru menggalakkan murid supaya tidak rasa takut apabila berhadapan dengan serangga.1 Menjaga kebersihan.1.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru.1.1 bersikap positif tentang kebolehan kendiri.1.MINGGU 28: Serangga Tunjang Tunjang Kerohanian.1.

.

berenang) Tunjang Kemanusiaa n KM 6.8 Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. menyusur.4. ~ Meniru pergerakan serangga.MINGGU 28 : Serangga Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. -Menyanyikan “Lagu Lebah” KM 6.2.3Bercerita tentang kepentinagn menjaga alam sekitar. -Bersoal jawab tentang kebaikan serangga terhadap Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi sikap asertif pada situasi bahaya -Menceritakan tentang penanda buku seranggan yang dihasilkan. -Berbual tentang cara menjaga habitat serangga daripada kepupusan.2.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3. melompat.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. -Menonton filem “National Geografi” untuk mengetahui kehidupan serangga. merangkak. berjalan.4.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat KTI 1. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.4 Menceritakan kerja sendiri ST3. Memerhatikan kitaran hidup.4 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru KTI 1.rama-rama.1.3.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan : terbang.3.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi sikap asertif pada situasi bahaya Menceritakan tentang penanda buku serangga yang dan mempamerkan hasil dihasilkan .

.

1.2)membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.3. Observe Malaysia map and ask question. my state. -mengenali mercu tanda Negara. Show the Malaysia map and help children to talk about my country. ➢ Stories heard or brochures that read ➢ Situations .5)mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.11. Introduce children to provide information and talk about it. Help children to read simple rhymes and poems about my country. -memadankan gambar mercu tanda Negara dan k ad perkataan.2 Talk about familiar Talk briefly about the experiences.2 Recite simple rhymes and poems.2 Ask simple questions pertaining to different races in Malaysia.2)bercerita secara lisan.6.3. my town.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.11. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. 1.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.9. Cadangan Aktiviti 5+ -melihat gambar mercu tanda Negara dan cerita tentangnya. -membaca buku cerita yang berkaitan. (BM3. Cadangan Aktiviti 4+ -mendengar lagu Negaraku sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang .10.MINGGU 29: Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM1. (BM3.1)membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru. favorite things and activities around them with guidance. -membaca buku cerita yang berkaitan. 1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.

.

2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.3) ஆககமான சிநதனயடன பதிலளிபபர Cadangan Aktiviti 5+ . PM 6.பலி.6. .1.ேதசிய ொகாடையப பறறி பதில கறவர. -Murid simulasi tingkah laku yang sopan dalam pergaulan dengan jiran Melayu atau India. ( ¾ 3. ேகாடபாடைட ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan.விலஙக பறறி பதிலளிபபர. .ேதசிய ொகாடகக ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ வணணம தீடடதல ( ¾3. PM 6.2.1.( ொகாட.படததிறேகறப ொசாறகைள எழதவர. Standard Pembelajaran 5 + த 1.மலர. -Murid menunjukkan cara menghormati Raja PM 5.) . rakan dan masyarakat setempat.2.3) ¦º¡ü¸û .நம நாட மேலசியா (த 1. (ேதசிய ொகாடயின வணணஙகள. Cadangan Aktiviti 4 + .2) ேகளவிகளககச சரியாகப பதில அளிபபர.5.2.1) ொசவிமடததவறைறச சரியாக கறவர. -Murid menunjukkan cara menghormati Raja dan pemimpin negara. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 5.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. =Murid menyanyi lagu “Negaraku” dengan hormat. -Murid berbincang cara bergaul dengan kawan yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia.6.ேதசிய ொகாட.MINGGU 29: Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ -ேதசிய ±ØÐÅ÷. Tunjang Kerohanian.1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan.

.

2.1 Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru(Contoh : menutup mulut bila bersin dan batuk).2 Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.1.5 Bertanya dengan penuh keyakinan. taman permainan d.2 Mengamalkan cara0cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh : menutup mulut bila bersin dan batuk).2.1. Memberi pendedahan cara mencegah penyakit Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan tingkah laku yang membahayakan Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. cucuk besi ke dalam soket PFK 4. -Melatih murid menghormati Jalur Gemilang dan lagu Negaraku. KT 3.1. KT 3.3.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. -Melatih murid menghormati Jalur Gemilang dan lagu NegarakuPerbincangan gambargambar yang berkaitan 1.. Menonton dan belajar tarian pelbagai budaya Malaysia.1.Guru menunjukkan gambargambar seperti Bunga .3.2Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.2.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut:c.MINGGU 29 : Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.1.2 Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 1..1. Menonton tarian pelbagai budaya Malaysia. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan objek berbahaya di taman permainan dan tempat awam Memberi pendedahan cara mencegah penyakit.6 Menyatakan emosi mengikut situasi 2. tempat awam PFK 4.

2. -Menamakan KM 8.1. Tunjang Kemanusiaa n KM 8.) -Menamakan nama negeri sendiri berdasarkan gambar negeri. kuning dan putih) -Mewarnakan bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri.1Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan.8Menyatakan nama negeri sendiri.3Menamakan bendera Malaysia KM5.1.1.2 Mengecam bendera Malaysia KM 8. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Memerhati dan mengenal warna bendera Negeri Perak. (warna merah.7Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. KM5. (contoh :Perlis terletak di arah utara. Cadangan Aktiviti 5+ ~ Memerhati dan melukis bendera Negeri Perak. -Mengenal kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob.4Menjalankan aktiviti membentuk pelangi.2. . ST 5.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran.1.biru.2 Menyatakan kaum di Malaysia. KM8.1 Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat.1.MINGGU 29 : Negaraku Malaysia Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 2.1. Standard Pembelajaran 5 + ST 2.1.1. -Memadankan kad bendera pada peta Malaysia. KM 8.9Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. -Menyanyikan “Lagu Negaraku”. -Memadankan bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. KM 8. -Mengenal warna bendera Malaysia.Me mbincangkan cara pembentukan pelangi.9Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. Menjalankan aktiviti membentukpelangi.1. KM 8.12Menyanyikan lagu kebangsaan. -Mengenal kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan guru.1.

3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. BM1.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. -mendengar lagu Hari Raya dan membuat gerakan. jalan raya) (BM 1. Cadangan Aktiviti 4+ -menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. -Membuat suasana Hari Raya.1) berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2.6. Cadangan Aktiviti 5+ -membaca ayat tunggal yang mudah dan menyalin ayat dengan cara betul.lagu. -membaca frasa berkaitan dengan Hari Perayaan. -mendengar lagu Hari Raya dan membuat gerakan. Hari Deepavali. gigi saya. minat dan situasi semasa.7.2.1. cerita.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. baju baru.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan.1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. (BM4. (BM 2.2. . (BM3.Guru membimbing murid mengetahui perkara ttg Hari Raya. permintaan. -Membuat suasana Hari Raya.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.1. Hari Deepavali. -Guru dan pembantu guru sebagai tuan rumah. (BM2.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. murid-murid sebagai tetamu.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.

3.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.3. story books. : newspaper.2. Introduce children to read newspaper about festivals and talk about it.3 Tell stories about personal experiences without guidance. 3. television.5. 4. Standard Pembelajaran 5 + 1.1 Read simple phrases with guidance.5 Talk about prints from different media in the environment (e. wood engraving) 4. Write simple phrases about festivals.5 Write simple phrase.g. . “Selamat Hari Raya Puasa”.2 Write recognizable letter with guidance.g. 3. computer screen. Cadangan Aktiviti 4+ Help children to read and talk about sentences in print. Help children to write simple phrases.7. pamphlet. e.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. Help children to read simple phrases.2. Cadangan Aktiviti 5+ Ask children to say what festivals they celebrate and how they celebrate it.

2. -Murid berlakon berkunjung ke rumah jiran pada hari Raya atau Deepavali.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.8 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.3.மாணவரகள ஆசிரியரின தைணேயாட இைசககரவிகளின ஒலிகைள அறிநத ஒலிபபர.Main peranan. -Guru mengajar murid cara berucap kepada jiran kaum lain pada hari perayaan.menyanyi. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2. . Situasi: rumah terbuka Watak: tetamu dan tuan rumah 2.4) Tunjang Komunikasi இைசக்கருவிகளின் -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ஒலிகைள அறிந்து ஒலிப்பர் Tunjang Kerohanian. situasi dan masa dengan Deepavali.2.MINGGU 30: Perayaan Di Malaysia Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4 + .3 menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.dan berlakon dengan bimbingan guru . -Murid belajar berucap kepada jiran pada hari perayaan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 6. Murid merancang sendiri bagaimana menghiasa rumah semasa hari raya. -Murid menceritakan berdasarkan gambar Hari Raya dan Standard Pembelajaran 5 + - Cadangan Aktiviti 5+ (த 1.3.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan bimbingan. PM 6.menyanyi dan berlakon.

.

2.2. -mendengar lagu perayaan sambil menggerakkan badan serta menyatakan perasaan terhadap lagu tersebut.4 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbngan guru. PFK 5. Cadangan Aktiviti 5+ -peringatan tidak boleh main mercun. . KTI 1.4.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. -Cerita ttg kes kejadian kehilangan kanak-kanak.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru KTI 2. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. -mendengar lagu perayaan sambil menggerakkan badan. Cadangan Aktiviti 4+ -peringatan tidak boleh main mercun.4 Menyatakan perasaan terhadap -kad ucapan. -Cerita ttg kes kejadian kehilangan kanak-kanak.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.. KTI 2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. -kad ucapan.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.1.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik KTI 2.2.4.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. KTI 1. Rumah PFK 5.4.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.

.

3.3Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan -lakonan perayaan. Cadangan Aktiviti 4+ ~ Menjalankan penyiasatan terhadap objek yang timbul dan tenggelam. Krismas) -Menyatakan perayaan di Malaysia video.Membuat kad ucapan -Membaca senikata lagu berunsurkan hari perayaan. carta dll. Deepavali.3. KM 5.MINGGU 30 : Perayaan Di Malaysia Tunjang Tunjang Sains Dan Teknologi Standard Pembelajaran 4 + ST 4. Cadangan Aktiviti 5+ ~ menjalankan penyiasatan kesan/ tindakan magnet ke atas magnet lain/ objek di dalam kelas.-Mendengar dan meneka lagu yang diperdengarkan berdasarkan gambar.5Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. Tunjang Kemanusiaa n KM 5.1.1.1. Hari Gawai. Hari Gawai.1Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.2Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat Malaysia. Mewarnakan gambar perayaan-Mengumpul dan memadankan gambar kaum di Malaysia. Tahun Baru Cina. Hari Keamatan. Tahun Baru Cina. Deepavali. Hari Krismas) -Murid menyusun kad gambar KM 5. menyambut perayaan .3. ST 4.6Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.1Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (contoh: Hari Raya. Standard Pembelajaran 5 + ST 4. Hari Keamatan. (contoh: Hari Raya Puasa.

.

” Teacher gives instructions such as to colour National Flag.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.MINGGU 31: Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. e. Pantun empat kerat Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. 2.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a.menyalin ayat. BM1. Sing action songs.1. .2. (BM 2.2. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. minat dan situasi semasa. gigi saya.4. cerita.3.mendengar cerita Hari kemerdekaan. jalan raya) (BM 1.lagu.1 Read simple Help children to colour National Flag.3 Listen to and follow instructions. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. -melafazkan pantun yang mudah.2 Listen to and follow simple instructions.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons.g.1. -melafazkan pantun.2.3. (BM3.1. -membaca frasa dengan bimbingan.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.: “Please get me the book from the shelf.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. (BM2. Pantun dua kerat b.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 3. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Hari Kemerdekaan.4.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. .13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. -Mendengar cerita Hari Kemerdekaan. permintaan.Bersoal jawab ttg Hari Kemerdekaan.6. BM 2. . Help children to read 1. (BM4. baju baru.7. . -bersoal jawab ttg perarakan Hari Kemerdekaan.4.

Cadangan Aktiviti 5+ .ஆசிரியரின கடடைளகக ஏறப அணிவகபபர.ேதசிய ொகாடகக வணனம தீடடவர. த 1.6) கடடைளகக ஏறப தலஙகவர.ேதசிய தின வாழதத அடைடைய உரவாககவர. . . .MINGGU 31: Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + த 1. ( ேதசிய தின சழைல நடபபர.1.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர.9.

1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6. ST 2. 2.2.1.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran ~ Memerhati dan mengenal warna bendera Malaysia.1. -Murid mengumpul dan menampal gambar sambutan Hari Kemerdekaan dari surat khabar secara kumpulan.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. -Memerhati dan melukis bendera Malaysia.1.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. -Murid mengumpul gambar Hari Kemerdekaan dalam kumpulan dan menyusun gambar berkaitan dengan kemerdekaan Malaysia. Standard Pembelajaran 5 + -PM 6.1. Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi 1. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menyanyi lagu patriotik dengan hormat dan penuh semangat. 2. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menyanyi lagu patriotik mengikut muzik dengan hormat dan penuh semangat.1. -berdiri tegak sewaktu menyanyi lagu Negaraku -main peranan mengikut cita-cita -mewarna Jalur Gemilang dengan kemas dan cermat.1.6 menyatakan emosi mengikut situasi.9Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.MINGGU 31 : Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Kerohanian. -PM 12.1. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan.2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri -berdiri tegak sewaktu menyanyi lagu Negaraku -main peranan mengikut cita-cita -mewarna Jalur Gemilang dengan kemas dan cermat 1.3 menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.2. rakan dan masyarakat setempat. .4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. PM 12.1 Mejayakan aktiviti secara kumpulan.

.

4. (Contoh:Perbarisan raksasa.4 Mengetahui cara mengelak dari daripada orang yang tidak dikenali. Membuat topi Jalur Gembilang. -Guru menceritakan sejarah Malaysia dan pemimpin.2. -Menyertai aktiviti Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. KM 8. KM 8. Tunjang Kemanusiaa n KM 8.4 Menceritakan cara mengelak dari daripada orang yang tidak dikenali. -Mengadakan Kempen Bulan Kemerdekaan. KTI 2.4.4. KTI1.4.Pertandinga Cadangan Aktiviti 4+ Perbincangan ttg cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikanali. KTI 1.MINGGU 31 : Hari Kemerdekaan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.9 Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. KM 8. Membuat topi Jalur Gembilang.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. Menyanyi lagu patriotic dengan perasaan cinta kepada negara.3 Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. Cadangan Aktiviti 5+ Perbincangan ttg cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikanali.1Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.4 Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. Menyanyi lagu patriotic dengan perasaan cinta kepada negara.3.5 Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. -Menyertai aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah. KTI 2. -Mengadakan Kempen Bulan Kemerdekaan. -Menyoal semula kefahaman murid.2 Menamakan Bapa Kemerdekaan.1.2.3.1. .12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.

. To label a scrap book.5. (BM2. Title of stories “My Car”. cerita. Help children to read and solve the simple riddles.2. . Listen and identify the sound of land transports.7 Read familiar words printed in the surroundings.1. 1. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.2.4 Write simple words in neat.menyalin ayat. 3.1 Listen to and identify common sounds around them. -bersoal jawab ttg kenderaan di darat -melafazkan pantun yang mudah. . minat dan situasi semasa Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di darat. Children read flash cards with simple 3.mendengar Lagu Kereta Bapaku. jalan raya) (BM 1.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Darat.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.5)Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. Read flash cards of land transports.5.2.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.2 Read simple words. 3.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. -membaca frasa dengan bimbingan.2.7.lagu.2. . Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 4.2 Write recognizable letters with guidance.1.8 Name common objects in the environment. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.1.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 4. (simple stories) being read. gigi saya.2.6.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan. BM1. legible print. -Mendengar lagu Kereta Bapaku. (BM3. (BM4.6 Listen to and solve simple riddles. baju baru.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.2. permintaan. Name the land transports. 1.1 Talk about stories words.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. (BM 2.1.2.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.

2.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர. .3.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 + 4 + ( த 2.தைர மாரககஙகளின ொபயரகைளக கறவர Standard Cadangan Aktiviti 5+ Pembelajaran 5 + த 2.தைர மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர். . .படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர்.ேபருந்து) .( இரயில்.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ ( ¾3.4) ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô À¡÷òÐ ±ØÐÅ÷.2.3.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.

2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri 3.1. -mewarna gambar kenderaan -membuat model kenderaan dan bermain dengan kenderaan tersebut.menyatakan akibat jika tidak mematuhi peraturan jalan raya Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.2. 2. -Murid mengenal simbol jalan raya dan berbincang cara mematuhi peraturan jalan raya. -Murid mengenal simbol jalan yang ditujuk dan mematuhi peraturan jalan raya. . kereta api dan sebagainya. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid membuat lakonan tidak berebut-rebut semasa menaiki bas atau kereta api. .2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.1 Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.8 menunjukkan kemahiran play entry.1.4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan 3. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 14.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Kerohanian.2. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid simulasi beratur semasa menaiki kenderaan awam seperti bas.2. PM 16. Standard Pembelajaran 5 + PM 14.1.4 menunjukkan kemahiran play entry dengan bimbingan -mewarna gambar kenderaan -membuat model kenderaan dan bermain dengan kenderaan tersebut.4 Mematuhi peraturan kelas.1 Bersedia menunggu giliran.1. PM 16.1.

2.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang KTI 1.8Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan cara menjamin keselamatan diri dan cara melintas jalan raya Kuat-lembut (dinamik) KTI 1. ST 2.4.MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.2.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: -Kuat-lembut (dinamik) -Tampalan-kereta.3.2.Pendengaran Penyentuhan ~ Melawat ke tempat letak kereta sekolah.3 menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.4. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. melintas jalan raya KTI 2. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: Penglihatan.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Cadangan Aktiviti 4+ PFK 5. tempat dan situasi yang membahayakan seperti: d. ~ Membanding dan mengumpulkan kenderaan mengikut bilangan roda.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri mellaui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.4. -Membuat pergerakkan badan mengikut muzik Melukis kereta impian.2.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan KTI 2.9 Menyatakan cara menghindari sumber. .2.2.

MINGGU 32 : Kenderaan Di Darat Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. -bercerita tentang kenderaan di darat membawa pencemaran udara. -Cerita tentang pengalaman menaiki kenderaan di darat. . Standard Pembelajaran 5 + KM 6. -bercerita tentang kenderaan di darat membawa pencemaran udara.3.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.3.6 Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenalkan jenis kenderaan di Darat -Memupuk sikap menjaga kebersihan semasa menaiki kenderaan tersebut. KM 6. Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenalkan jenis kenderaan di Darat -Mengamalkan menjaga kebersihan dalam kenderaan tersebut.3.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. -Cerita tentang pengalaman menaiki kenderaan di darat. -bercerita tentang cara kenderaan di darat mengelakkan pencemaran udara.

g.4 Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.6.2.menyalin ayat. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. jalan raya) (BM2. : I like papaya.4 Write simple Sing action songs. -bersoal jawab ttg kenderaan di air -melafazkan pantun yang mudah. (BM3.2.g. “Row. Row.1 Listen to and identify common sounds around them. Row Your Boat”. 4. Row. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2.6. Write simple words .7)menyalin ayat dengan cara yang betul.MINGGU 33: Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.6.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. 3.1 Sing songs. minat dan situasi semasa.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 4. e.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2. e.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2 read simple sentences. baju baru. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di air . (BM 2.4. -membaca frasa dengan bimbingan. : “Row. 1.2 Read simple words. 3. . . Row Your Boat” Children read simple words.2.1. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. 1.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Air. (BM4. gigi saya.1.2.7. Help children to read and talk about sentences. Listen and identify the sound of water transports.2 Write recognizable letters with guidance.

Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ .( கப்பல்.1 Menjaga kebersihan.1.தைர மாரககஙகளின படததிறேகறற ொபயரகைளக கறவர ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.1.3.2. த 2.2.MINGGU 33 : Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang Komunikas i -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( த 2.2 menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri -Murid simulasi beratur semasa menaiki feri. Tunjang Ketrampila n Perkemban gan Sosioemosi -mewarna gambar kenderaan dengan cermat mewarna gambar kenderaan air dengan kemas dan cantik. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 14.3 Menjaga kebersihan. PM 3.நீ மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.1.3.படகு) .1.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Tunjang Kerohania n.4 menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan -Murid membuat lakonan tidak berebutrebut semasa menaiki feri.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர. 2.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.16 .படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர். . PM 14. -Guru menerangkan cara menggunakan kenderaan air dengan betul.1 Bersedia menunggu giliran. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan 2. -Murid menbincangkan akibat jika semua orang tidak menjaga kebersihan kenderaan yang diguna. PM 3.

gelung rotan. ada orang berenang.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.1Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. lari dan memberitahu orang dewasa KTI 1. di air dan di .1. tali KTI 1. ~ Membandingbeza dan menyatakan objek yang boleh tenggelam dan timbul.KT 3.2.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.5 Main peranan mengikut imaginasi. ada orang berenang.10 Menjaga keselamatan diri KTI 2. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 4.8Membanding dan mengumpulkan dikenalpasti. Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. gelung rotan dan tali objek mengikut ciri yang darat.7 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik menggunakan alat seperti riben. ~ Mengasingkan kad gambar kenderaan di udara. Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi langkah menangani situasi bahaya -Mobail kapal laut. ST 2.9 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti -Mobail kapal laut. Lakonan tepi pantaiada motorboat.2.MINGGU 33 : Kenderaan Di Air Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.1.2 Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkahlangkah yang berikut: menjerit. KT 3.1.2. Lakonan tepi pantaiada motorboat.4. Cadangan Aktiviti 5+ -Menonton VCD berkenaan -Menari menggunakan riben.2.3.

(BM 2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 4. -membaca frasa dengan bimbingan. Write simple word on air transports. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kenderaan Di Udara. 4.2. Children bring in favourite toy plane and tell others about it.2. Write simple word on air transports.7 Read familiar words printed in the surroundings.2 Read simple words.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. . minat dan situasi semasa. -bersoal jawab ttg kenderaan di Udara Standard Pembelajaran 5 + (BM3.4 Write simple words in neat.menyalin ayat.2.7.2.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.g. baju baru. 3.2. legible print.1 Listen to and identify common sounds around them. (BM4.2 Write recognizable letters with guidance. . 3. Read flash cards. Read flash cards.Bersoal jawab ttg Kenderaan Di Udara. Children bring in favourite toy plane and tell others about it. Label parts of the vehicles.2. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.: picture clues. (BM3.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. jalan raya) (BM2. .2. Label parts of the vehicles.6. 1.4 Listen to and retell simple stories using aids: e.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. visual props.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.5. gigi saya.

2.ஆகாய மார்க்கங்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ .ஆகாய மாரககஙகளின ொசாலைல வாசிபபர ொபயரகைளக கறவர ( ¾ 3.) .படத்திற்ேகற்ற ெசாற்கைள எழுதுவர்.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ .கா : இது வானூூர்தி ) ( த 2.3.3.7) ஆசிரியர Tunjang Komunikasi தைணயடன -Bahasa Tamil படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர. (எ. ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ த 2.(வானூூர்தி.16 படததிறேகறற .

2.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru. .3. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 9.berbual tentang kenderaan udara yang murid tahu -guru menerangkan perlunya menepati masa ketika manaiki kapal terbang.3 Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. PM 14. PM 14.1.berbual tentang kenderaan udara yang murid tahu contoh kapal terbang dan helicopter. -Murid menbincangkan akibat jika semua orang tidak mematuhi peraturan dalam lapangan terbang.1. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid simulasi prosedur menaiki kapal terbang dengan sabar. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid cuba melipat kapal terbang kertas dengan kertas warna. Contoh: Menunggu giliran naik kapal terbang dan menunggu bagasi.10 menepati masa dan janji . -Murid berbual tentang prosedur menaiki kapal terbang.1 bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru .1 Bersedia menunggu guliran. 2. Standard Pembelajaran 5 + PM 9.1. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.6 berinteraksi dengan yakin 3.MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang Kerohanian.2.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti.3.

.

8 Mengenal elemen muzik: ➢ Kuat-lembut ➢ Cepat-lambat Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.1.4.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Cepat-lambat (tempo) Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi langkah menangani situasi bahaya Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.~Murid menerbangkan jet kertas yang telah dibuat.~Murid memerhati dan merekodkan hasil ujikaji penerbangan tersebut. ~ Murid membuat origami jet daripada kertas yang berlainan.8Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.1.11 Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya KTI 2. ➢ Tinggi-rendah ST 2.4. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara betul semasa mengendali alatan berbahaya -Mengenal elemen muzik .2.Murid memerhati dan menyatakan hasil pemerhatian penerbangan tersebut.4Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat -Guru menerbangkan jet kertas. .MINGGU 34 : Kenderaan Di Udara Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2.

.

Help children to read and talk about sentences.2. .2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. 3. 4. -menulis pekerjaan beruniform dengan bimbingan.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.Bersoal jawab ttg pekerjaan beruniform. 3.6.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. gigi saya.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. : I like papaya. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Pekerjaan Beruniform. jalan raya) (BM2.g. (BM3. (BM4.2. Listen to cumulative stories and say out sentences or phrases using visual props with guidance.4.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Children listen to a story and discuss about their ambitions. legible print. minat dan situasi semasa.4 Tell stories using visual props with or without guidance. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.7.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.menyalin ayat. Name occupations. (BM 2. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. Help children to read phrases about uniform. . -bersoal jawab ttg Pekerjaan Beruniform. (BM 4.2 Read simple sentences.1 Read simple phrases with guidance. -membaca frasa dengan bimbingan.7. 1.1.4 Write simple words in neat.3. e. baju baru.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. .3.

2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர. ( த.ஆசிரியர்பள்ளிக்கூூடம். மருத்துவர்மருத்துவமைன சூூழலுக்ேகற்ப நடிப்பர் .3. Cadangan Aktiviti 4 + . மரததவர.9.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ ( த 2.ஆசிரியர ேபானற கதாபபாததிரஙகைள ஏறற நடபபர.1.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( த. ** கணினி மூூலம் ெசாற்கைள வாசிப்பர் . Standard Pembelajaran 5 + ( த 2.காவலகாரர.1.9.7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர.சீரைட ொதாழிலகளின ொபயரகைளக கறவர .1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர.3. Cadangan Aktiviti 5+ -சீருைட ெதாழில்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர்.

polis. Contoh: mengucapkan terima kasih kepada polis.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. rakan dan masyarakat setempat.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. ahli bomba Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. Ucapan terima kasih kepada polis. ahli bomba.7 bercerita dan memberi pendapat Standard Pembelajaran 5 + PM 6.3. Cadangan Aktiviti 4+ -Guru menerangkan cara menghormati posmen. polis. jururawat dan sebagainya. -Simulasi memberi ucapan yang sesuai kepada orang yang membantu kita. -bersoal jawab tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan pakaian.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Kerohanian.2. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6. dan sebagainya.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.2. PM 6.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara menghormati posmen. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. 2. . -Murid berbincang ucapan yang sesuai kepada orang yang membantu kita. ahli bomba.1 menunjukkan sifat positif seperti:-sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -bermain gambar suai pasang mengenai pekerjaan.2. PM 6.

.

1.1Membandingkan panjang objek (lebih panjang. kenderaan mengikut bilangan roda).Cth . Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenal elemen muzik Mewarna gambar pekerjaan beruniform. ST 2. ~ Murid mengukur dan membandingkan panjang antara pakaian mereka dengan kawan mereka.1.4. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.2.3. ~ Murid membanding dan mengumpulkan pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. ~ Menyatakan perbandingan yang telah dibuat.4.8Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti.Cth: Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenal elemen muzik Standard Pembelajaran 5 + KTI 2. lebih pendek). (Contoh objek : pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan. Menyanyi lagu tema : pekerjaan beruniform. KTI 2.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas.2. KTI 2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.8 Mengenal elemen muzik: ➢ Panjang-pendek ➢ Sedih-gembirabersemangat KTI 1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 2.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: ➢ Tinggi-rendah (pic) KTI 1.. Mewarna gambar pekerjaan beruniform. Menyanyi lagu tema : pekerjaan beruniform.2. pakaian tradisional mengikut kaum.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar.

.

-Main peranan memberi ucapan yang sesuai kepada orang yang berkenaan berdasarkan situasi seperti terima kasih kepada ahli bomba yang menolong memadamkan api.1. -bercerita tentang pengalaman diri dengan orang beruniform.1.MINGGU 35 : Pekerjaan Beruniform Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 5.1. -mewarnakan gambar pekerjaan beruniform.2Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. -bercerita tentang pengalaman diri dengan orang beruniform. Cadangan Aktiviti 5+ -Meneka dan menamakan jenis pekerjaan beruniform melalui aksi yang dilakonkan. KM 5. Standard Pembelajaran 5 + KM 5. -Membuat persembahan cerita tolong-menolong dengan bahan boneka.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.1.4Bergaul mesra dan tolong menolong. .1Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 4+ -Main peranan seperti doktor ahli bomba.polis dan sebagainya. KM 5. -mewarnakan gambar pekerjaan beruniform.

Bersoal jawab ttg pekerjaan tidak beruniform.menyalin ayat. -menulis pekerjaan tidak beruniform dengan bimbingan. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.MINGGU 36 : Perkerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. -membaca frasa dengan bimbingan. . jalan raya) (BM2.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. (BM 4.2. -bersoal jawab ttg Pekerjaan Tidak Beruniform. -Berbual mengenai cita-cita murid.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.6. minat dan situasi semasa. .2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.2. . Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Pekerjaan Tidak Beruniform.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. (BM 2. (BM3.1. gigi saya.2.7. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. (BM4. baju baru.

5.MINGGU 36 : Perkerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. . television.g.4 Write simple words in neat. legible print.9. Ask friends about places they like to go.3.10.: newspaper.2.1 Use simple sentences to carry out a conversation. story books. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ 1. conversation. computer screen. the environment (e.g. ➢ To introduce oneself ➢ To show appreciation ➢ To express feelings and emotion.9. 1. greetings.g. wood engraving) 4. : ➢ To exchange greetings. ➢ To show appreciation.3 Ask simple ‘Wh’ questions.1 Talk about familiar things and experiences with guidance. 3. Introduce children to read newspaper and talk about public institutions and facilities. Use simple sentences in a ➢ To exchange conversation.2 Using simple Use simple sentences sentences to carry out a in a conversation. pamphlet. e. 1.5 Talk about prints from different media in To label a scrap book.: Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage childrento talk about Public Institutions and Facilities. e.

MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Komuni kasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4+ ( த 2.சீரைட ொதாழிலகளின ொபயரகைளக கறவர . Cadangan Aktiviti 4 + .ஆசிரியர ேபானற கதாபபாததிரஙகைள ஏறற நடபபர. ** கணினி மூூலம் ெசாற்கைள வாசிப்பர் .1) கதாபபாததிரஙகைளத தணிவடன ஏறற நடபபர.ஆசிரியர்பள்ளிக்கூூடம்.9.காவலகாரர. Standard Pembelajaran 5 + ( த 2. மருத்துவர்மருத்துவமைன சூூழலுக்ேகற்ப நடிப்பர் .7) ஆசிரியர தைணயடன படததிறேகறற ொசாலைல ஒலிபபர. மரததவர.1.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( த.3.1. Cadangan Aktiviti 5+ -சீருைட ெதாழில்களின் ெபயர்கைள வாசிப்பர். ( த.9.3.2) கதாபபாததிரஙகைள ஏறற எளிைமயான பாவைனயில நடததக காடடவர.

main peranan mengikut pekerjaan 3. -bermain gambar suai pasang mengenai pekerjaan. nelayan. puan. polis.2.2... . . Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menunjukkan cara menghormati posmen.6 menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. -Murid berbincang ucapan Contoh: mengucapkan terima kasih kepada pekerja sekolah dengan “Selamat pagi.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa.pakaian.1.” Standard Pembelajaran 5 + PM 6.2.” Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3. ahli bomba.contohnya: -tidak tegur orang dengan menepuk bahu -tidak peluk atau cium orang sesuka hati.2. Cadangan Aktiviti 4+ -Guru menerangkan cara menghormati guru.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. -main peranan mengikut cita-cita murid.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa. jururawat dan sebagainya.1.3 mematuhi etika social dalam perhubungan.. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 6. PM 6.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.tempat tinggal dan lain-lain -Main peranan untuk menghormati pekerjaan orang lain. rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. rakan dan masyarakat setempat. petani.latihan amali memberi ucapan hormat seperti “Selamat pagi tuan. PM 6.MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Kerohanian. pakcik.. .

1.4Bergaul mesra dan tolong menolong. Mengenal elemen muzik. -Meneka dan menamakan jenis Standard Pembelajaran 5 + PFK 1. bekerjasama.2. buku).13 menyanyi dengan gerakan. ~ Murid mengukur seluar menggunakan straw. KTI 2. ST 2.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: Menyanyi lagu ➢ Panjang-pendek (irama) KTI2.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1. tapak kaki.14 Menyurih menggunakan templet atau objek Cadangan Aktiviti 5+ -Menyurih mengikut pembaris geometri -Mengenal elemen dan alat muzik Menyanyi lagu bertema pekerjaan tidak beruniform. alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.2.1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul KTI 2.1Menunjukkan sikap sistematik. bertema pekerjaan tidak beruniform. bertanggungjawab dengan bimbingan. Cadangan Aktiviti 4+ Menggunting dengan cara yang betul. straw.4. KTI2.1.MINGGU 36 : Pekerjaan Tidak Beruniform Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 1.4. KM 5.1. Tunjang Kemanusiaa n KM 5. panjang dan tinggi objek panjang baju dan .9 Mengenal elemen dan alat muzik (had kepada gendang.1.1Bergaul mesra dan tolong menolong -Main peranan seperti pekebun. ~ Membandingbezakan gambar pekerjaan beruniform dengan pekerjaan tidak beruniform mengikut kumpulan.4Mengukur menggunakan unit bukan piawai(Contoh unit bukan piawai: jengkal. ~ Murid merekodkan ukuran yang telah dibuat.

3) Bersoal jawab berdasarkan tema. . gigi saya. (BM 4. baju baru. (BM 2.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.1.menyalin ayat. minat dan situasi semasa.2.6. -Berbual mengenai cita-cita murid.7. . (BM3.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. (BM4. jalan raya) (BM2. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Kemudahan Awam -membaca frasa dengan bimbingan.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. -bersoal jawab Kemudahan Awam Standard Pembelajaran 5 + (BM3. .

Ask friends about places they like to go.5 Talk about prints from different media in the environment (e.2. 1.: To label a scrap book. e. wood engraving) 4.g.3 Ask simple ‘Wh’ questions.g. 3.9.5.: Cadangan Aktiviti 4+ Show a picture card and encourage children to talk about Public Institutions and Facilities.g. Introduce children to read newspaper and talk about public institutions and facilities. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ 1. : To exchange greetings. ➢ To introduce oneself ➢ To show appreciation ➢ To express feelings and emotion. appreciation. legible print.3. ➢ To show conversation. computer screen. e. Use simple ➢ To exchange sentences in a greetings.10.1 Use simple sentences to carry out a conversation. newspaper.9. story books.2 Using simple Use simple sentences sentences to carry out a in a conversation. pamphlet.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.4 Write simple words in neat. 1. conversation. television.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris Standard Pembelajaran 4 + 1. .

PM 3. PM 3. . -Guru menerangkan cara menggunakan kemudahan awam – Murid menunjukkan sikap tanggungjawab menggunakan kemudahan awam. த 1. -ொபாத இடஙகைளப பறறி ேகடகம ேகளவிகளககப பதிலளிபபர.4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர Tunjang Kerohanian. -Murid menceritakan cara menggunakan kemudahan awam -Murid berbincang tanggungjawab diri semasa menggunakan kemudahan awam.ொபாத இடஙகளில கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைளப பறறி ஆசிரியர விளககம அளிபபார.1.2 Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 3.த 1.4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர Cadangan Aktiviti 5+ -ொபாத இடஙகளில கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைள ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர.த 1.4 Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.1.1) ொசவிமடததவறைறப பரிநத ொகாளவர Cadangan Aktiviti 4+ .3 Menjaga kebersihan. Standard Pembelajaran 5 + .1.1 Menjaga kebersihan.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.1.MINGGU 37: Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + . PM 3.1. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.6.

mengutamakan yang positif.ibu bimbingan mengandung dan anak kecil.4.2 mengawal emosi .berbual tentang dalam situasi yang tidak cara betul ketika menyenangkannya menggunakan kemudahan awam seperti :-beratur untuk naik bas dan 3. .4.3.1 menyelesaikan turun BAS konflik dengan cara yang mengutamakan positif dengan orang tua.2 menyelesaikan turun konflik dengan cara bas. 2. orang tua.1 mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ .3.Bercerita tentang kebakaran dan murid menyatakan tindakan.MINGGU 37: Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembangan Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + 2.lakon cara menunjukkan tatasusila diri mengunakankemuda han awam.berbual tentang cara betul menggunakan kemudahan awam seperti :-beratur naik 3.ibu mengandung dan anak kecil.

gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air.pondok telefon.) -Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tandas lelaki dan tandas perempuan serta perhentian bas. -Simulasi bermain di taman permainan Tunjang Sains Dan Teknologi ST 1.tanda lalulintas. -Menyatakan tempat yang dapat menjumpai simbol .1. ST 4.3. masa dan tenaga dengan bimbingan Cadangan Aktiviti 4+ -Perbincangan bersama guru tentang situasi yang tidak selamat Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.~ Murid bekerjasama mencari penyelesaian masalah: (Kuatiti air yang diperlukan untuk menjirus api hingga padam. botol plastic buat telefon.3Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.1.1Menunjukkan sikap sistematik.tempat untuk orang cacat Tunjang Kemanusiaa n KM 8. ~ Murid mencampurkan air kepada bahan seperti garam.2 Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tempat pembuangan sampah. KM 8.7 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. ~ Permainan rumah terbakar.3. .12 Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.3. bekerjasama.2. KTI1. masa dan tenaga.1.3 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang. pasir tidak larut dalam air).padang permainan.1.3 Mengamalkan sikap asertif dengan bimbingan bila menghadapi situasi yang tidak selamat KTI 3. bertanggungjawab dengan bimbingan.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Perbincangan bersama guru tentang situasi yang tidak selamat -Simulasi bermain di taman permainan -Kutipan barangan buang spt: cawan kertas.1Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti:tandas lelaki dan tandas perempuan -Menerangkan cara menggunakan kemudahan awam seperti tandas.7 Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat KTI 3.MINGGU 37 : Kemudahan Awam Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. -Memadankan gambar kemudahan awam dengan simbol yang betul.

3 Talk about the natural environment with guidance.2. legible print. minat dan situasi semasa. Go on a nature walk.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. gigi saya.7. Tell a story and encourage them to talk about the stories.2.5. baju baru. (BM4. Encourage children to read nursery rhymes and perform action songs. (BM 4. (BM3.1..2. 3. .4 Write simple words in neat.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.menyalin ayat. 1. . 4.2 Read simple phrases. 3.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. .MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1 Listen to and recite nursery rhymes and action songs. name things which children see. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg alam semulajadi -membaca frasa dengan bimbingan.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.5.6. -bersoal jawab ttg alam semulajadi -menulis huruf kecil dengan bimbingan.3. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Read flash cards.2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru. -Berbual mengenai alam semualajadi yang mereka kenali. To describe things in the environment. jalan raya) (BM2.1 Talk about stories (simple stories) being read. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.3. (BM 2.2.

16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.சரியன ேபானற ொசாறகைள வாசிபபர.2) இயறைக ஒலிகைள அறிநத கறவர Cadangan Aktiviti 4 + .மரம. கடல் Standard Pembelajaran 5 + (த 1.இைல ேபானற படஙகைள வைரநத. அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர் .2) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2. ஆ று ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க றஅறிவர்.மைல.8) இயறைக ஒலிகைள அறிநத.2.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.காற்று.2.நிலா.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ .5. கடல் அைல.நிலா. அதைனக கறவர.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1.2. .காற்று. (த 1.3. . ஆ று அைல.காட. ூூ ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க ற ூூ அறிவர்.

4.3 menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. -Guru mengingatkan murid supaya berjimat cermat semasa menggunakan air dan kertas. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ PM 13. aktiviti secara kumpulan. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 2.1 Menjayakan sungai.1. PM 12. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 13. 2.4. -Guru mengingatkan murid supaya berjimat cermat semasa menggunakan air.1.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid berbual tentang pencemaran alam sekitar.1 mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru -mewarna gambar alam semulajadi dengan kemas dan cermat. dan cara menyayangi alam sekitar seperti menyayangi PM 12.1.1 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.2 Mengamalkan -Murid berbual tentang sikap berjimat cermat dalam pencemaran alam sekitar penggunaan barang keperluan. -Murid berbincang cara menjaga kebersihan sungai. Berbual tentang cara merancang satu tugasan dan langkah yang diambil untuk menyiapkan tugasan .1 Melakukan aktiviti secara kumpulan.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kerohanian.

Tunjang Sains Dan Teknologi ST 3.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.6 Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat KTI 1.3. KTI 2. Cadangan Aktiviti 5+ -Membincangkan jenis sentuhan -Melawat sekitar sekolah dan menghayati persekitaran sekolah -Nyanyian lagu tema alam semulajadi.3.13 Menyanyi dengan gerakan.2.1.7 Menghayati benda yang dilihat.2Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air.1. disentuh dan didengar -Nyanyian lagu tema alam semulajadi.1.3.2 Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat KTI 1. Cadangan Aktiviti 4+ -Membincangkan jenis sentuhan -Menghasilkan lukisan pemandangan Standard Pembelajaran 5 + PFK 5. .3 Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri KTI 2.3.1Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a) b) c) d) Penglihatan Pendengaran Penyentuhan Hidu.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5. ST 4. ~ Melawat ke luar kawasan prasekolah. ~ Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air.

KM 6.sungai.kesihatan) KM 6.ladang. .angin.1.angin. KM 6. Cadangan Aktiviti 4+ -Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. (*Air –minum. taman.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.3Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. -Mengenali akibat mencemarkan alam semula jadi.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Meneka dan membezakan jenis bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.haiwan. -Menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar.2. -Mengatakan pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.sungai.(Contoh:Keceriaan . memasak.3 Bercerita tentang -Melatih murid menanam kepentingan menjaga alam tumbuhan di taman bunga.Contoh:menanam bunga.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air.vitamin D.air terjun.hutan.memupuk sikap yang positif. *Mataharibertenaga. menyiram.3.3. taman.) Standard Pembelajaran 5 + KM 6.1.air terjun.haiwan. mandi.1Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan. mencuci. -Menonton filem yang bertema cintai akan alam sekitar. sekitar.fotosintesis dll.MINGGU 38 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kemanusi aan Standard Pembelajaran 4 + KM 6.hutan. KM 6.ladang.

3.2.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.4. -bersoal jawab ttg alam semulajadi .g.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Help children to read a simple rhymes and poems. name things which children see.6. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.menyalin ayat. gigi saya.2. .2 Read simple words. .3.2. 3. (BM4. jalan raya) (BM2.2. .: Flower.2.7)menyalin ayat dengan cara yang betul.7. -Berbual mengenai alam semulajadi. minat dan situasi semasa.2 Recite simple rhymes and poems.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.g. Help children to write simple words 1. Children read flash cards with simple words. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. 4. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. Help children to read talk about sentences.6.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. To describe things in the environment.2 Read simple sentences. e. (BM3. (BM 2.3 Talk about the natural environment with guidance. e.5 write simple phrases. Go on a nature walk. baju baru.1.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg alam semulajadi -membaca frasa dengan bimbingan.: I like papaya.

Å¡ÉÅ ¢ø. நிலா நிலா ஓடி வா .3.3) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2.1 எளிைமயான ேகளவிகளககப பதில அளிபபர Cadangan Aktiviti 4 + . .5.ÌÇõ.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.¸ø§À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç Å¡º¢ôÀ÷ .MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + ( த 1.அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர்.படங்கைளப் பார்த்து ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர் Standard Pembelajaran 5 + ( த 1.2.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ .6.

1. penggunaan barang keperluan. sekitar dengan kurangkan PM 12.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam -Guru menerangkan kita mesti menyayangi alam penggunaan kertas.1.1.1. -permainan KIM (kami ingin memungut). -lakonan berkaitan dengan rasa bertanggunjawab.1.1 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.1 Melakukan aktiviti secara kumpulan. Murid membuat kertas kitar semula.5 menunjukkan cara menghormati perassan dan pandangan orang lain.1. -Guru mengajar murid membuat kertas kitar semula secara kumpulan. PM 13. . Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3. Menerapkan minat untuk kitar semula.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Kerohanian.1 Menjayakan aktiviti secara kumpulan. 3. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ PM 13. Murid berbual tentang pencemaran alam sekitar.2 menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya. PM 12.

5. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.2Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.1. ~ Melukiskan sebuah lukisan selepas pemerhatian dibuat. Standard Pembelajaran 5 + KTI1.2.2 Melukis rupa organik(rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari).1 Melahirkan -Soal jawab mengenai KM 6.2 Berlakon dengan menggunakan props contoh scraf. ST 2. Contoh: bunga. ~ Membersihkan air yang kotor dengan menggunakan pasir. Cadangan Aktiviti 5+ Melukis bunga. ~ Memerhatikan warna dan bentuk persekitaran.1. KT 3.1. Tunjang KM 6.1.1. ST 2. KT 3. awan.6 Berlakon dengan menggunakan props. cuaca mendung.MINGGU 39 : Alam Semulajadi Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 1.1Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran.1. puppet dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti 4+ Melukis bunga.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (Contoh : awan pada hari panas.2 Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza.2Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.2. pakaian seragam.4 Memerhati dan -Menjelajah . cuaca berangin dan hari hendak hujan).1. ~ Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan. -lakonan mengenai cinta kepada alam semulajadi. lakonan mengenai cinta kepada alam semulajadi. ST 5.

.

(BM3. minat dan situasi semasa. baju baru.2.1. Read flash cards with simple words.2.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.6. wind blow etc.2.1 Listen to and identify common sounds around them. Ask children what kind of activity he/she can 3. Write simple phrases Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg cuaca -membaca frasa dengan bimbingan.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. them.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.3.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.aktiviti cuaca murid.e.1 Talk about familiar things and experiences with guidance. 4.menyalin ayat.3. gigi saya.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.3) Bersoal jawab berdasarkan tema. (BM 4.2. . (BM 2. happenings around rain. . -bersoal jawab ttg aktivti cuaca.2. Talk about the weather.4 Talk about the sound of i.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 1.2. jalan raya) (BM2.2 Write recognizable Listen to and identify 1.1. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1.2. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.7.5 Write simple Talk about the weather using weather charts.7 Read familiar words printed in the surroundings. .7)menyalin ayat dengan cara yang betul. -menulis huruf kecil dengan bimbingan. (BM4. 4. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.

அதைனக கறவர.காற்று. ூூ Standard Pembelajaran 5 + (த 1. இடி. (த 1.மைழ.3. .வானிைல படஙகைள வைரநத.2) இயறைக ஒலிகைள அறிநத கறவர Cadangan Aktiviti 4+ .MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + (த 1.2.5.16 படததிறேகறற ொசாலைல வாசிபபர ( ¾ 3. அபிநயத்துடன் பாடல் பாடுவர் . இடி.ொவயில. மைழ.8) இயறைக ஒலிகைள அறிநத. மின்னல் ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க றஅறிவர்.2.மைழ. மின்னல் ேபான்ற ஒலிகைள அறிந்து க ற ூூ அறிவர்.2) ொசவிமடதத பாடைலப பாடவர த 2.3) ¦º¡ü¸û ÁüÚõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ØÐÅ÷ Cadangan Aktiviti 5+ . . ேபானற ொசாறகைள வாசிபபர.¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.2.

7 berkongsi idea.1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan -Murid mendengar cerita dalam pergualan seharian “Angin dan Matahari” dengan bimbinagn. .1. warga sekolah dan orang lain. -Murid mendengar cerita “Angin dan Matahari” dan menyatakan pengajarannya. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menceritakan tindakan yang akan dilakukan di rumah semasa hujan. PM 5. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + PM 2.1.2. Contoh: Membantu ibu membawa balik baju yang berjemur di luar.2.2 memberi bantuan kepada ahli keluarga.1.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergualan seharian dengan bimbinagn. PM 5.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Kerohanian.2 bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti -berbual tentang cara merancang satu tugasan -merekodkan cuaca secara berkumpulan Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemosi 3.makanan.1. dan menyatakan pengajarannya dengan bantuan guru. -berbual tentang cara merancang satu tugasan -merekodkan cuaca secara berpasangan atau berkumpulan PM 2.1 Memberi bantuan -Guru mengajar murid kepada ahli keluarga dan warga membawa balik baju yang sekolah. 3.barangan dan peralatan seperti permainan. dijemur di luar rumah semasa hujan.

6 menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.1. Cadangan Aktiviti 4+ Membuat gambar cuaca dengan gambar.1.13 Menyanyi dengan gerakan. ~ Berbincang tentang ramalan yang telah dibuat. ST 5.1.1.2 Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (cth: awan pada hari panas. ST 5. KTI 2.4. Standard Pembelajaran 5 + Cadangan Aktiviti 5+ KTI1. PFK 5.5 mengenal anggota sulit.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + KTI 1.2. PFK 5. ~ Murid membuat ramalan cuaca hari ini. cuaca berangin dan hari hendak hujan). KTI 2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.3.1Membuat ramalan tentang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan mendung.1 Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. Tunjang Sains Dan Teknologi ST 2.cuaca mendung.2.11 Mereka corak bebas Melukis gambar cuaca. . Lagu Hujan. ~ Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari. dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. ~ Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang itu. hari akan hujan).3 membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza.3. Lagu Hujan Perbincangan ttg Carta anggota sulit. Perbincangan ttg Carta anggota sulit.

. -Mengelas kepentingan air.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:Perubahan cuaca.matahari kepada hidupan di dunia. *Udarabernafas.1.gembira bila berlaku hujan.matahari kepada hidupan di dunia melalui gambar(*Air –minum. memasak. mencuci.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. Cadangan Aktiviti 5+ -Menjelajah persekitaran dan menyatakan keadaan hujan.udara.berangin. *Mataharibertenaga.) KM6.udara.MINGGU 40 : Cuaca Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 6. Standard Pembelajaran 5 + KM 6.kegunaan belon panas. mandi.fotosintesis dll.2.2 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1.rebut dan petir. menyiram.panas dan sebagainya. Cadangan Aktiviti 4+ Soal jawab mengenai cuaca tentang pengalaman sedih.vitamin D.

3) Bersoal jawab berdasarkan tema. Name games. -bersoal jawab ttg permainan.2. gigi saya. (BM3. 1.2. baju baru.g.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. Children listen to a story and discuss activities they like. Standard Pembelajaran 5 + (BM3. action songs and poems. Listen to nursery rhymes and perform actions. e. .2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. -membaca frasa dengan bimbingan. (BM4. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah.3 Relate stories read to others.2. words.1 Talk about familiar things and experiences with guidance.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. jalan raya) (BM2. Ask children to perform each action 4. minat dan situasi semasa.3.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2. 3.Bersoal jawab ttg kemudahan awam.3 Listen to.6. -Berbual mengenai permainan. recite and act out nursery rhymes.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2.2 Write recognizable as they say the letters with guidance.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. .2.2.1. 3.5. Ask children to say what games they like. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. -menulis huruf kecil dengan bimbingan. 4. Write simple words. (BM 4.5.2 Read simple words.menyalin ayat.: kite flying.5 Write simple phrases.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.2.7. . (BM 2. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg peraturan permainan.

4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர .4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர Cadangan Aktiviti 5+ த Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ த 1.6.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Standard Pembelajaran 4 + Cadangan Aktiviti 4+ Standard Pembelajaran 5 + .1.த 1.

1. -Guru mengingatkan murid supaya bermain congkak. Cadangan Aktiviti 5+ -Murid menjalankan permainan dalam kumpulan dengan adil.2.mengadakan pertandingan dalam permainan rakyat seperti ‘Jan-jan Jala’ -menekan sikap sabar dan bersemangat dalam pertandingan 2. PM 14.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Kerohanian. . -Murid bermain permainan dengan ikut arahan guru.2 menunjukkan semabgat dan sifat positif seperti:-sabar-bedikariberkeyakinan -kecindanperpaduan/kekitaan -tolong-menolong-setia kawan -belas kasihan-empati .1 Mematuhi arahan guru.1. PM 14. Cadangan Aktiviti 4+ -Murid menjalankan permainan dalam kumpulan dengan adil..1.2.2. -Murid bermain bola sepak dengan mengikut arahan guru atau ketua kumpulan.1 Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.1 menunjukkan sifat positif seperti: -sabar-berdikari -berkeyakinan-kecindan . -Murid bermain congkak atau catur dengan kawankawan secara bergiliran. Sikap dan nilaiPendidikan Moral Standard Pembelajaran 4 + PM 8. Contoh: Bola sepak. PM 16.mengadakan pertandingan dalam permainan rakyat seperti ‘Jan-jan Jala’ -menekan sikap sabar dan bersemangat dalam pertandingan Standard Pembelajaran 5 + PM 8..1 Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan di dalam kelas.1. Tunjang Ketrampilan Perkembanga n Sosioemoi 2. PM 16.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. catur dan sebagainya bersama-sama kawan.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.2.

3.3. ST 5.~ Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang itu.4.1.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. ST 5. Cadangan Aktiviti 4 + -Menonton VCD berkenaan Standard Pembelajaran 5+ PFK 5. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat. .MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.~ Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari.6Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama ~ Murid meramalkan perubahan kelajuan bola bagi setiap kecerunan yang berbeza.(Contoh aktiviti : objek mana yang akan tenggelam dan timbul.1Menghasilkan bayangbayang menggunakan pelbagai objek.5Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.) ST 5. ~ Golekkan bola.11 Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia Cadangan Aktiviti 5+ -Menonton VCD berkenaan -Menyanyi sambil membuat pergerakan -Mendengar lagu dan muzik pelbagai kaum Tunjang Sains Dan Teknologi ~ Murid meneka nama bayang-bayang alat permainan yang ditunjukkan.4.2Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas.4 Mengetahui cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 2.8 Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 2. ST 2.4.1. perhatikan dan bincang tentang ketepatan yang dibuat.1.

Bermain Permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat -Mendengar dengan teliti -Meneka dan membezakan Malaysia.3.gasing.1 Bermain Permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.(yang mudah) KM 7. seremban.5. cara permainan dimainkan.5. berunsur budaya pelbagai dll.MINGGU 41 : Permainan Tunjang Tunjang Kemanusiaa n Standard Pembelajaran 4 + KM 7. Standard Pembelajaran 5 + KM 7. getah.ting-ting.1 Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran. berdasarkan gambar -Bermain guli dan peralatan yang diberi.3. galah panjang congkak dan gasing.2 Cadangan Aktiviti 5+ -Mengenalkan pelbagai jenis permainan tradisional. kaum masyarakat Malaysia. Cadangan Aktiviti 4+ -Mengenalkan pelbagai jenis permainan tradisional.sorokContoh:Permainan Mengenal pelbagai peralatan sorok. -Mendengar dengan teliti -Menamakan jenis cara permainan permainan tradisional dimainkan. .2 -Bermain permainan gelang dimainkan. jenis permainan KM 7.

red ball) “Please queue up.menyalin ayat.g.2 Read simple sentences.1 Read simple phrases with guidance. -Berbual mengenai tahun 1.g.g.Bersoal jawab ttg kemudahan awam. (BM3.2)membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.2. .5 Write simple phrases.2.: “Please keep 2. jalan raya) (BM2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. e.4.1. Cadangan Aktiviti 4+ -Berbual ttg Tahun 1 -membaca frasa dengan bimbingan.1) membaca frasa dengan bimbingan (Cth frasa: mata biru.3 Listen to and follow instructions.4.” Teacher gives instructions and children carry them out.6.7. teacher. bag. minat dan situasi semasa. “Please get me the book from the shelf. gigi saya. baju baru.” “Goodbye. Standard Pembelajaran 5 + (BM3.: sit down.1 Handle books the book in your carefully.” children carry out.” Role play about borrow and return books in the library. -bersoal jawab ttg peraturan sekolah. friend.g. (BM 2. (BM4. Tunjang KomunikasiBahasa Inggeris 1. Help children to read and talk about sentences.1)berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Read simple phrases “Thank you. Cadangan Aktiviti 5+ -Membaca ayat yang mudah. Write simple phrases about Year One. e. 3. .” 1.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.2.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang KomunikasiBahasa Malaysia Standard Pembelajaran 4 + (BM2. e. -menulis nama sendiri dengan bimbingan. e.: I like papaya..2.” 3.: instructions and “Please stand up.3.2.g.4.7)menyalin ayat dengan cara yang betul. (BM 4.1 Listen to and follow Teacher gives simple instructions. e. . 4.3) Bersoal jawab berdasarkan tema.

1 Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.1.1.6.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. PM 16. -பளளிையப பறறி ேகடகம ேகளவிகளககப பதிலளிபபர.4) ேகளவிகளககப பணிவாகப பதிலளிபபர Tunjang Kerohanian. -Murid main peranan rajin menyiapkan kerja sekolah dan belajar memakai baju sekolah tanpa bantuan. PM 15. .1.1. Sikap dan nilaiPendidikan Moral PM 11. த 1.murid mengemaskan bag sendiri tanpa bantuan ibu bapa. PM 15.dmurid main peranan beratur menbeli makanan di kantin sekolah.4) ொசவிமடததவறைறப பரிநத கறவர கைடபபிடகக ேவணடய விதிமைறகைள ஆசிரியரின தைணேயாட கறவர. PM 11.1 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. PM 16.1.Guru mengajar murid cara mengemaskan bag sendiri.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. -Murid main peranan rajin menyiapkan kerja sekolah dan belajar memakai baju sekolah tanpa bantuan. murid main peranan beratur semasa menbeli makanan di kantin sekolah.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.த 1.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Komunikasi -Bahasa Tamil ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Standard Pembelajaran 4 + 。 Cadangan Aktiviti Standard 4+ Pembelajaran 5 + - Cadangan Aktiviti 5+ -பளளியில .peraturan-peraturan sekolah . .peraturanperaturan sekolah.1.4 Mematuhi peraturan sekolah.

.5 Mengamalkan sikap suasana lakonan menolong ibu di dapur dan tolong menolong dalam masyarakat setempat.1.5.1. -Main peranan dalam KM 5. Cadangan Aktiviti 4+ -Simulasi cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali -Latihan tarian tradisional melayu Standard Pembelajaran 5 + PFK 5.1. ~ Murid memilih uniform sekolah yang lengkap dan memakainya. -Menyatakan cara yang sesuai membantu seseorang yang dalam susah. -Menyatakan faedah berkawan.3 Menyatakan faedah berkawan.4 Mengetahui cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 3.1.8 Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali KTI 3. KM 5. KM 5.8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan ST 2.4Bergaul mesra dan tolong menolong.-Menonton filem kartun yang menggambarkan tolongmenolong.1Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. KM 5.5.-Main peranan dalam suasana lakonan menolong guru mengambil barang dan membersihkan kelas.1.-Main peranan dalam suasana lakonan bergaul mesra dengan orang lain.1.3.1Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang muda KM 5. -Menggunakan ucapan yang sesuai apabila bergaul dengan kawan dan orang lain.3. Cadangan Aktiviti 5+ -Simulasi cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali -Latihan tarian tradisional melayu Tunjang Sains Dan Teknologi Tunjang Kemanusiaa n ~ Memakai uniform prasekolah.1. menolong ayah mencuci kereta.2Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.2Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Perkembang an Fizikal Dan Estetika Standard Pembelajaran 4 + PFK 5.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia ST 2.

4 mengenal pasti tindakan alternative untuk mengurus emosi -Main peranan cara menyesuaikan diri 3.MINGGU 42 : Persediaan Ke Tahun 1 Tunjang Tunjang Ketrampilan Perkembang an Sosioemosi Standard Pembelajaran 4 + 1.2.1 menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.takut. Standard Pembelajaran 5 + 1.1. .6 menyatakan emosi mengikut situasi Cadangan Aktiviti 5+ -lakonan hadir ke sekolah pada hari pertama masuk ke tahun satu. 1.10 menepati masa dan janji. -bersoal jawab antara guru dan murid.1.2.marah Cadangan Aktiviti 4+ -lakonan hadir ke sekolah pada hari pertama masuk ke tahun satu.rehat dan menyiapkan tugas yang diberikan.sedih.2. -latihan menepati masa sewaktu masuk kelas.2 mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternative untuk mengurus emosi -Main peranan cara menyesuaikan diri 1.

**** கறிபப : 1) ஆசிரியரகள மாணவரகளின சழநிைலகக தககவாற கரபொபாரள மறறம கறறல தரதைத மாறறிக ொகாளளலாம. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->