2.

1 Dua prinsip dalam Sistem Belanjawan Diubahsuai

i) Batas perbelanjaan

Batas perbelanjaan adalah satu jumlah wang yang ditetapkan oleh Perbendaharaan di awal proses belanjawan tahunan sesebuah agensi dan jumlah ini tidak boleh dilampaui semasa mengemukan cadangan perbelanjaan bagi dasar-dasar sediada. Setiap cadangan perbelanjaan perlu dimaklumkan kepada agensi pada akhir tahun sebelum tahun kewangan semasa. Setiap anggaran bajet untuk aktiviti sediada tidak boleh melebihi siling (threshold) ini tetapi boleh minta peruntukan tambahan jika mempunyai dasar baru atau one offs.

Threshold pula adalah suatu nilai yang ditetapkan oleh Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang mana nilai ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan yang wajar dilakukan oleh Perbendaharaan di dalam menimbangkan sesuatu cadangan dasar baru/`one-off¶.

Contoh pengiraan threshold adalah seperti berikut 1. Paras threshold RM500,000 2. Nilai Dasar Baru / µOne-Off´ RM600,000 Peruntukan tambahan yang diberi ialah RM100,000

Dasar baru bermaksud sesuatu program atau aktiviti baru yang diluluskan oleh pihak berkuasa seperti Jemaah Menteri atau Perbendaharaan, ianya termasuk perluasan,

pembesaran dan tambahan Dasar Sedia Ada, ianya juga merupakan perbelanjaan berulang

5

Dengan adanya batas perbelanjaan yang ditetapkan. ubahsuai pejabat dan sebagainya Oleh yang demikian. Antara contoh dasar baru ialah seperti berikut : i) ii) iii) Penubuhan Unit Baru Aktiviti Baru Pertambahan Kadar Sewa Ruang Pejabat One offs pula berbeza kerana ia merupakan perbelanjaan luar biasa yang tidak dapat dielakkan dan tidak berulang Antara contohnya adalah seperti pembelian aset atau peralatan pejabat. 6 . Ini dapat diperincikan lagi dengan formula yang ditetapkan. Batas perbelanjaan berupaya memperteguhkan disiplin kewangan bagi sesebuah agensi.dan kesemua peruntukan Dasar Baru akan jadi peruntukan Dasar Sedia Ada bagi tahun berikutnya. pindah pejabat. Ianya juga kearah pendekatan bajet top-down. Contoh Formula Pengiraan Batas Perbelanjaan Dasar Sedia Ada tahun 2010 = (Dasar Baru Tahun 2009 ± Peruntukan Aset Tahun 2009) ± Dasar Baru Tahun 2008 Yang Tidak Dilaksanakan + 2% Kenaikan Emolumen Tahun 2009 . pemeriksaan terperinci tidak lagi diperlukan untuk anggaran di bawah Batas Perbelanjaan. ianya akan memberi faedah kepada agensi yang berkenaan agar ia boleh merancang dengan lebih baik.

7 . mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin timbul. Ia juga merupakan cadangan belanja mengurus kem dan ianya dijadikan asas untuk mengukur prestasi dan keberkesanan agensi. Ini akan menjadikan agensi lebih bertanggungjawab terhadap prestasi masingmasing. dalam konteks ini laporan pengecualian hendaklah disediakan sebagai alat pengesanan dan pemantauan. Kod Spesifikasi Output Agensi Program Fungsi Maksud Bekalan Analisis Keperluan Dasar Objektif PERJANJIAN PROGRAM Rancangan Penilaian Punca Kuasa Pelanggan SumberSumber Petunjuk Impak Gambarajah contoh setiap aspek dalam Perjanjian Program Jika tahap prestasi program tidak selaras dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.ii) Perjanjian Program dan Laporan Pengecualian Perjanjian Program adalah satu perjanjian yang menetapkan tahap prestasi yang akan dicapai antara agensi dengan perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan untuk menghasilkan output dan impaknya bagi setiap program dan aktiviti.

Ianya dikemukan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tahap varian yang diiktiraf ialah satu tahap yang dipersetujui untuk sesuatu petunjuk prestasi yang mana sesebuah agensi tidak perlu mengemukakan laporan pengecualian.Laporan pengecualian pula adalah bertujuan memberi penjelasan terhadap petunjuk prestasi yang tidak menepati tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program. 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful