Interfa a SPI Interfa a serie SPI (serial peripheral interface) este o interfa a sincron , de mare vitez , pentru transferul

datelor între un microcontroler AVR i un dispozitiv periferic sau între dou microcontrolere AVR. Transferul pe interfa a SPI se face cu urm toarele caracteristici: transfer full duplex (pe trei fire), operare master slave, transfer cu primul bit LSB sau MSB, patru viteze de transfer, semnalizare sfâ r it de transmisie i activare din modul de consum redus. Conectarea între un dispo zitiv master i unul slave, pentru transferul pe interfa a SPI Scrierea datelor în registrul de date al dispozitivului master va genera activarea generatorului de ceas i data va fi transferata bit cu bit pe linia MOSI, prin intermediul registrului de depl asare . Dup terminarea transmisiei unui octet generatorul de ceas este oprit i este activat semaforul de sfâr it de transmisie. Dac întreruperile sunt acti vate se va executa subrutina de întrerupere specifica. Semnalul de selec ie SS specifica dac microcontrolerul func ioneaz ca master sau slave (semnalul SS în 0 logic). Regi trii de deplasare ai dispozitivelor master i slave pot fi considera i ca un singur registru de deplasare de 16 bi i, circular. Pe perioada unui ciclu de transfer informa iile din regi trii master i slave vor fi interschimbate. Dac interfa a SPI este activat semnifica iile semnalelor specifice pentru func ia master i slave sunt date în tabelul 17.

Interfa a serie SPI este utilizata i pentru scrierea, tergerea i verificarea memoriei program i a memoriei EEPROM. Ea se acceseaz pe placa ACG-1 prin intermediul conectorului 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful