P. 1
Prica iz zivota

Prica iz zivota

|Views: 9|Likes:
Published by Envera Envera

More info:

Published by: Envera Envera on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

* UVOD * Sije nja u to no 7:06, Stacey Marone, Patricijina najbolja prijateljica, je umrla.

Upucana je, odmah pored svojih roditelja na parkirali tu. Scena je bila uhva ena kamerom na parkirali tu. Ali sada, po eli su se doga ati doga aji zbog kojih se Patricija pitala u istinu njene smrti. Ali...vidjela ju je na snimci. Vidjela je kako joj najbolja prijateljica umire.

Ali je li Stacey stvarno umrla? 1. POGLAVLJE ivjela sam ovdje cijeli svoj ivot. A sada, vi e nego ikada, eljela sam oti i. Pro li tjedan, moja najbolja prijateljica, Stacey Marone je ubijena. Ona i njeni roditelji su upucani u sedam sati i est minuta . Njihova tijela nikada nisu prona ena. Niti ubojice. Ali znalo se tko je to u inito. To nije, imali su ideju tko je to u inio. No nisu mogli vidjeti njihova lica. Ubojstvo je snimljeno na kameri parkirali ta. Bila je to kamera lokalnog du ana koja se to no okrenula kada je ubojica upucao. Vidjela sam snimku. Inzistirala sam na tome. Mislim da to jo nisam registrirala. Ka u da sam u oku. I vjerujem im. Osje am se kao da je Stacey na praznicima. Samo nekoliko dana. Zatim e se vratiti. Ali normalni dio mozga ne vjeruje u to. Trenuta no stojim ispred njene ku e. Moja majka ne zna gdje sam a da zna, zabranila bi mi. Zato joj i nisam rekla. Pa, evo me ovdje. Izvadila sam metalne klju eve iz epa. Njenim je roditeljima dosadilo slu anje zvona pa su mi odlu ili dati klju eve ku e prije est godina. Tu no sam izdahnula. Polagano sam otvorila vrata. Ku a je izgledala isto kao i uvijek. Sofa je imala tisu u magazina na sebi a daljinski se nalazio na stoli u pored nje. Nekako sam o ekivala da e Stacey dotr ati stubama do mene i zagrliti me. Ali naravno da nije. Tiho sam hodala po stubama do njene sobe. Neuredna kao i uvijek, bacila sam papire s njenog kreveta i gledala uokolo. Dok sam hodala oko sobe, nogom sam stala na crvenu bilje nicu i ispod nje stari laptop . Odjednom, znati eljnost me obuzela. Uvijek mi je govorila kako je dr ala dnevnik u laptopu. Rekla je da bi tako mogla, kao bi to netko pro itao i rekao, izbrisati sve to je napisano. Otvorila sam ga i kutija je na ekranu isko ila. IME: Stacey321 LOZINKA: Kopala sam po mozgu i upisala datum njenog ro enja. Crvena kutijica je domah isko ila. NETO NA LOZINKA.

Zatim sam upisala datume ro enja njenih roditelja, i nakon sto crvenih kutijica upisala sam i svoj. Napokon, kutijica je nestala i laptop me pozdravio sa slikom mene i nje na pozadini. Brzo sam klikla na folder ''MOJ DNEVNIK'' a prvi unos je bio nazvan ''PRO ITAJ ME''. Nasmijala sam se. OVO JE VLASNI TVO STACEY MARONE. SVE OSOBE KOJE NISU STACEY NEMAJU PRAVO OVO PRO ITATI JER E IH ONA UBITI. S LJUBAVLJU. Tu no sam uzdahnula i mi om krenula prema predzadnjem unosu, 3., Sije nja. eljela sam vidjeti to je napisala prije nego je umrla. DANAS JE PETAK, HVALA BOGU! I DALJE MORAM RADITI ONAJ GLUPI IZVJE TAJ S PATRICIJOM. TAKO SAM ZAHVALNA TO MI JE ONA PARTNERICA, ZBOG SVIH KRETENA KOJI SU S NAMA TAMO NA NASTAVI. VALJDA NE E BITI TAKO TE KO. TATA SE UDNO PONA A U ZADNJE VRIJEME. NADAM SE DA E PRESTATI VI E S TIM PROMJENAMA RASPOLO ENJA. ± STACEY To je napisala dan prije smrti. Polako sam zatvorila o i a ruke su mi se znojile dok sam pritiskala na zadnji unos, na dan kada j umrla, 4., Sije nja. Znala sam da je to vjerojatno napisala ujutro. Pritisnula sam otvori i pro itala mali unos: 7:06 UMRLA SAM. 2. POGLAVLJE O i su mi se skroz otvorile od oka, skora sam pala s kreveta. Glasno sam ugasila laptop, ubacila ga u torbu i iza la, poput munje, iz Staceyine ku e. Ovo je bilo nemogu e. Netko je upao u njen laptop...ubojica? Jer nije mogla biti ona. Ali kako bi ubojica znala da je lozinka MOJ ro endan? Kako je mogu e da to zna? Odjednom sam se poprili no po ela bojati, svake sjene svake osobe na putu do ku e. Projurila sam kroz ulicu. Trebam li ovo nekome re i? Ne bi mi vjerovali. Ili bi? Osje aju i se paranoi no, cijelo sam vrijeme gledala iza ramena kako bi se uvjerila da me nitko ne prati. im sam do la ku i, zalupila sam vratima i potr ala u sobu. ÄPatricija jesi ok?³ Uzdahnula sam. Ovo je bio moj prvi dan u koli bez Stacey. ÄDa mama. kola je dobro. Kao i uvijek.³ Derala sam se tu no kako bi me ula dolje u dnevnom boravku. Naravno da je zadnja re enica bila la . Ni ta NIJE BILO dobro. Stacey je bila moj jedini prijatelj, ok, moj jedini najbolji prijatelj: kako bi i ta moglo biti DOBRO bez nje? ÄOkej---Ä rekla je skepti no Ä Ako treba nekogga za razgovor zna da u-----Ä Zaustavila sam ju. ÄMogu se nositi sa sobom, OK?³ rekla sam, iznervirano. Znam da su

mislili da sam depresivna i sve to. K'vragu i jesam depresivna, ali ne toliko da mi treba neki savjetnik. Ponovno sam otvorila njen laptop i upisala lozinku. Te ponovno pro itala zadnji unos u dnevniku. 7:06 UMRLA SAM. Stresla sam se kad je msn isko io i nekoliko je ljudi pisalo ÄNedostajati e nam Stace³. Za to bi to pisao nekome tko je umro? Nisam shva ala. Odlu ila sam se maknuti s njenog profila te sam u la u svoj msn, nisam bila par dana i zanimalo me jeli mi Stacey to poslala u vezi projekta na kojem smo bile radile. Nitko nije bio tu. Pogledala sam na sat. Bilo je to no 7 sati, uzdahnula sam i izvadila matematiku iz torbe te po ela ponavljati gradivo. Nakon to no est minuta laptop se oglasio, O i su mi se irom otvorile kad sam vidjela Staceyino ime. STACEY C: ONLINE Pogledala sam na sat, bilo je to no 7:06. Drhte i upisala sam poruku. Trebala sam znati. PATRICIJA49: STACEY? Zahvalno, slu ala sam u ti inu laptopa. Ali tago er sam bila i razo arana. Pogledala sam ponovno u ekran. STACEY C IS TYPING.... Pribli ila sam se laptopu , trljaju i o i kako bi se uvjerila da ovo nisam samo umi ljala i da ovo nije samo ala od mog uma. I tada se uo zvuk za novu poruku. Gotovo sam pala s kreveta na nos, pro itav i ju. STACEY C: DA? 3. POGLAVLJE Odjednom, moj trbuh je bio pun leptira i moje srce je u urbano tuklo. Ovo nije mogla biti Stacey, nema anse. PATRICIJA49: Ti nisi zapravo ona, zar ne? STACEY C is typing... StaceyC: naravno da jesam. Isprobaj me. Ne. Nije mogu e. Bila sam tako okirana. Dok sam posezala za tipkovnicom, dlanovi su mi se ovla ili. To no sam znala to u napisati.

.. ne to mi je sinulo u um. Ismijavala me tjednima prije nego sam ga se rije ila... Nisam znala to napraviti. okirala sam se.. To sam joj i napisala. Bila je mrtva.no. Ja sam Stacey. to ako je ovo stvarno ona? Ako ka em policiji izgubila bi ju. Zna . Vidjela sam snimku. Mu karac ju je odvukao s mjesta. Ali u horor filmovima ljudi ne ka u nikome i zato zavr e u nevolji. Odjednom. razredu si se bojala gospo e Harkly. Ovo je bilo previ e. Samo Stacey.da shvatim tko je to. PATRICIJA49: Za to ne? Kako da znam da si ovo stvarno ti? Kako si uop e IVA? Ti ina. STACEY C: Onu odvratnu kapu koju ti je mama kupila za Bo i . Ovo mora biti netko drugi. A sada ovo? Okrutno! STACEY C: Ne vjeruje mi? Tvoja najdra a boja je zelena. Nitko to nije znao osim nje. to ne mo e biti ona. Stavila sam je skroz dolje u kapsulu koja se ne otvara jo nekih sto godina. PATRICIJA49: Jesi li iva? I to no kada sam pritisnula da se po alje. U 7. Ako je ovo stvarno ona onda treba znati. priznajem. PATRICIJA49: Tko si ti i to si u inio Stacey?! Bila sam skroz upla ena.. STACEY C: Ka em ti. Mislim da sam se ak i pomalo navikla na to da vi e ne e do i. Mislila sam da sam ju izgubila. uje ? to da u inim? Mo da jo nekoliko razgovora.. Ne! Ne smijem vjerovati. Ne mogu vjerovati. Ne. Ovo mi je izgledalo poput horor filma. . ona vi e nije bila na mre i. obo ava sve ivotinje osim krava jer ih se boji .PATRICIJA49: to sam stavila u vremensku kapsulu koju smo zakopali u estom razredu? ekala sam.ona koja je govorila 'Volim djeda Bo i njaka'. Samo bi ona to znala. STACEY C: Nitko ne smije znati za ovo. Uzdahnula sam.

jesam. Ide u kolu.. Ne razmi ljaj o njoj. Nije ni ona.. nisam uspjela. bacila se na krevet i gledala u ni tan.4. moj brat ide u istu kolu u koju smo prije mi i le. vidno joj je laknulo. Ovo nije imalo smisla. zelenu majcu. "Kako si? Jesi ok?" DEFINITIVNO NE. prije nego sam krenula na zahod. Probudila sam se uz zvuk alarma. JESAM LI U OPASNOSTI? Napokon. POGLAVLJE Brzo sam ugasila laptop..zaspala sam. re i u nekome. Pogledala sam si lice i tu no uzdahnula. Divno. "Zna to je udno?" upitala me. etaju i ulicom. Trebala bi istra iti ovo malo vi e.. usred razmi ljanja. Otresla sam ju iz misli. Izgledam kao zombi. Nije. Mo da su izvukli neke informacije iz nje prije nego su je ubili. Al u snimci je ubijena iz daljine. Mo emo li ne pri ati o tome?" Kimnula je. Kako je ovo mogu e? Upravo tako. Stavila sam si korektora na glomazne podo njake. Stacey je isto. obi ne rebe. Na brzinu sam se obukla." ." Neugodna ti ina nas je pratila dok smo etale ali je naposlijetku skupila hrabrosti. ej. kola je. A ako pomislim da sam u opasnosti. moja prijateljica Ariana mi je pri la.je li to mogu e? Nisam znala to misliti. ne vjerujem u duhove. "Ej Patricija!" "O. Ali. Mo e li ona biti duh? Ne. "Da da. i zna kako smo zakopali onu vremensku kapsulu? Rekao mi je da ju je netko iskopao. to ako je ono stvarno ona? to ako je iva? Toliko pitanja! Do av i u kolu. UMM SVE?! " to?" "Ma. etala sam prema koli. I dalje sam bila u oku te definitivno u strahu.

ÄVremenska kapsula. Odjednom. Dok sam ga itala. Ovaj put e odgovarati na sva moja pitanja. Tko je ovo u inio? Mo da je slu ajnost. POGLAVLJE Srce mi je odmah stalo. Ä to vi radite ovdje?³ s zanimanjem sam upitala. Buljila sam u laptop i opet vidjela kako je Stacey na mre i. ÄEno Marka. ÄEj draga. okrenula se i rekla. Ne otvara se sljede ih sto godina. Tek kasnije sam shvatila da su to moje ruke koje se tresu i ula sam glas iza sebe. Ili njen duh? Ne. Ju er nave er. Za mene je bilo ne to potpuno stra no. Mo da je iva. Ako stignem. ne mora zna iti--Moje mislii su bile u utkane kada sam vidjela komad papira. nastavnica matematike. Gledala sam u nju. Mo da i dalje bude na mre i. i la sam kao djevoj iva ovdje u kolu. Ponovno sam pogledala u rupu. moram i i³ Vremenska kapsula.5.. sigurno.. o i su se irom otvorile. Bio je to Staceyin rukopis. POGLAVLJE Odjednom sam se osje ala bolesnom. Pogledala sam na sat 7:06. Otvorena. Njena slova su bila u koso i j je imao njenu neobi nu to ku.. Mo da je netko samo odlu io.³ Na dnu su pisala imena svakoga iz razreda i brzo sam na la svoje i Staceyub. Na brzinu sam spremila poruku i ona ni ta nije shvatila. ne razmi ljaj ni tako! Ako je to TO NO. Odrasla sam to no ondje iza ugla. Vremenska kapsula je otvorena. Nisam odavno ovdje bila. ÄPatricija?³ Posko ila sam dok nisam shvatila da je to gospo ica Cady. Svatko mi je prilazio u koli. Razgovor kasnije? U 7:06 Stacey³ Ispustila sam papir i pogledala na sat 07:15. shvatila sam da se papir trese pa sam se sjetila svih horor filmova s opsjednutim stvarima. ne razmi ljaj tako. Ju er nave er. Slu ajnost? Nije me zanimalo. 6. Pitali su me kako sam. Nadala sam se da e ovo na i. A ime je bilo napisano ogromnim slovom S kao to je i uvijek pisala.Nisam sigurna kako bi to mogla pre ivjeti. zna ³ rekla je i nasmije ila se te pogledala okolo ÄNije se ni ta promijenilo koliko . Za bilo koga drugoga ovaj papir bi bio obi na prijateljska poruka. Slu ajnost? Barem se nadam. to ako je to bila Stacey. Ali to je luda slu ajnost onda. ÄO.. Nabrzinu sam ga izgasila te krenula prema vremenskoj kapsuli.

Jedina mogu a je zapravo i bila broj tri. slobodno mi se javi. Ako ne e oti i u odavde. Nisam vjerovala u duhova a nije ni Stacey pa. .Stacey je iva 2. Uvijek sam tu na raspolaganju onima koji me trebaju... Za to svi misle da trebam pomo ? ÄNe treba³ apnula sam ÄSavr eno sam dobro... Ili dva. Tako da treba biti opcija jedan. Po tujem to..I Patricija. Mo da i dalje bude na msn-u pomislila sam i potr ala ku i kako bi je mogla dosti i.. da nije znala toliko stvari o meni.. Dok sam etala ku i.i brzo. Ovaj put odgovaraj na njih. ako treba bilo kakvu pomo .. ÄUHHHH³ promrmljala sam.³ Rekla je i oti la..Netko se pravio da je ona 3.³ ÄU redu. jel? Patricija49: Okej prije nego po nem s pitanjima moram ti re i ne to.³ Dirala sam poruku u d epu. Nisam mogla ovo vi e izdr ati.. 1. tri mogu nosti su mi se vrtile glavom. Je li mo da htjela... Ili tri.Broj dva bi bio mogu . trebala sam otkriti tko je to. to ti radi ovdje i to se ovo dogodilo?³ Uzdahnula sam ÄNetko je otkopao vremensku kapsulu koji je cijeli razred zakopao prije nekoliko godina³ ÄAha³ kimnula je. Pogledala sam na sat i ve odustala od dana njeg dopisivanja sa Stacey. StaceyC: Ovisi o tvojim pitanjima. StaceyC: Kao samo malo kasni . A broj jedan. komunicirati na neki drugi na in ili------------*bing* Okrenula sam se kako bi vidjela laptop.za to se ne bi vratila? Netko ju je sprije avao.vidim³ Bila sam iznena ena ÄOdrasli ste ovdje?³ ÄDa ali sam se preselila odavde s 15 godina pa sam se tek prije godinu dana odlu ila vratiti.Stacey je duh Brzo sam odganula broj tri. ÄOprosti to pitam ali je li Alan i dalje ovdje ravnatelj?³ ÄMislim da u mu se i i javiti. 07:53 Stacey nije online. Ali nije mogu e! Odbijam to ak i pomisliti..

Patricija49: U redu onda.MOGU E. potpuno sam posumnjala da je ono Stacey.NIJE... OVO.. Patrcija49: Ti nisi Stacey. ipak sam primila poruku. StaceyC is offline. Zna i da su njeni roditelji. Patricija49: Za to si onako odjednom ju er oti la? Ovaj put sam odmah dobila odgovor. mrtvi. Ali u ini mi uslugu.. Jesu li tvoji roditelji i dalje ivi? Nakon dvije minute kompletne utnje i staha od odgovora. Te osobe su vjerojatno ubili Stacey. Nikada nije stavljala to ke na kraj re enice ili zareze. Brzo sam napisala jo jednu poruku. To je njen. I kako znaju sve ove moje tajne? Ali. Jo pitanja? Nekih milijun ali nisam ju htjela pitati. sljede i put mi reci kad ide ? StaceyC: Pravedno. Mo da ne. StceyC: Sljede e pitanje. Patrcija49: Ni jedno mi ne bi odgovorila. to ako su ga i oni? to ako ga je netko hakirao i pro itao sve to pi e? Ta mogu nost definitivno postoji. Nema odgovora. Stavila sam ruke na lice i bojala se pro itati odgovor. Srce mi se steglo u grudima. Ona nikada nije govorila 'Sada me ispri aj'. misle i da vi e nema nade. StaceyC: Ne.. . moram oti i. POGLAVLJE Shvativ i to. StaceyC: Ja jesam Stacey. Stacey mi nikada nije ovako odgovarala.ali onaj rukopis. Nikada nije pisala knji evnim jezikom. Prelistala sam poruke i prikupljala informacije kada mi je odjednom ne to sinulo u um. to ako.Patricija49: Kako si uop e iva? Je li onaj video la ? StaceyC: Mo da da. Stacey mi nikada nije odgovarala. NIKADA 7. Trebam li ti ponovno dokazivati? A sada me ispri aj. Patricija49: Dobro. koji su mi prakti ki bili obitelj.pro itala sam njen dnevnik. Stacey mi ovo ne bi u inila. I dalje ti ne vjerujem. Uvjerena sam. Strah je kolao mojim venama. Ispustila sam tu ni uzdah.

Oni su bili njeni prijatelji.a Stacey?³ ÄNismo nju jo prona li. etiri. Pet... Polagano sam spustila telefon. ÄDu o.?³ Kimnula sam. Njen zadnji tra ak nade je bio uga en.Za to ga nisu onda ponjeli sa sobom? Kako je mogla znati da sam ga ja uzela? Osje ala sam se zbunjenije nego ikada. U glavi mi je vrvjelo od pitanja. tko je na telefonu?³ Nisam odgovorila. Ali ako su je dr ali zarobljenu vjerojatno bi ne to tra ili od mene no nisu ni ta. Pisalo je : Oakfield policija Polagano sam se javila ÄHalo?³ ÄHalo. Pogledala sam u papir sa stola gdje je pisao broj policajca s kojim sam odavno pri ala.³ Nisam si pogla pomo i. Ne mogu ovo u initi.. Ne Stacey.. Mrtvi su. Zvonilo je.. Hvala³ progutala sam i poklopila.. Odjednom sam ga zaustavila. Uzela sam ga i po ela zvati. te ke suze su mi se nizale licem. Imamo vjesti o ubojstvu obitelji Marone... Ovo je ludilo. ÄPatricija. Stacey je u pravu. Gledala sam u mobitel u ruci kada je odjednom po eo zvoniti. Jako nam je ao.SHVA ALA. Ä Samo gospo u i gospodina Marone..³ ÄDa?³ te ko sam ugrabila dah.. Mrtvi su. Otvorila je vrata i vidjela moje lice.³ Zajecala sam.. ovdje policajac James. ÄProna li smo tijela gospo e i gospodina Marone. ÄO. POGLAVLJE .. po ela sam glasno plakati. Zar su na li. AKO je ona IVA gdje je? Mo da je dr e zatvorenu? Ali kako se onda mo e dopisivati s menom? NI TA. Tri..NISAM. Jako nam je ao³ ÄU redu. 8. Tko je?³ ula sam kako dolazi do moje sobe.. Majka je stavila ruku na usta i cijela je problijedila. ÄA.

na primjer policija i da e sve pro itati. Nadala sams e da emo jednom imati po ten razgovor. Ne mogu ti re i odgovore jer ne smijem. Pucaj! Patricija49: Gdje si ti? Jesi li mrtva? Jeli snimka kriva? StaceyC: Ovo si ve pitala. Imala sam neki osje aj da me netko gleda. Odjednom sam ljutito po ela pisati. 7:06 StaceyC is online StaceyC: Ba na vrijeme. Ona zna da mrzim horor filmove.. Bila sam umorna od njenih isprika. Ti NISI Stacey. ne bi mogle privatno pri ati. Sretna? Zastala sam? Nije la na? Patricija49: Nije la na? Zna i sve se tako dogodilo? StaceyC: Mo da da. Patricija49: Ju er nave er smo dobili poziv iz policije. Mo da ne. Ali ako bi ju imala . Pitati u te pitanja. nikada me ne bi uvalila u ne to ovakvo. Imala sam plan. Odlu ila sam ugasiti laptop kad mi je do la nova poruka.. uvjerena da nema nade. StaceyC: Zar nisi ve pitala pitanja? Ali nema veze. Tvoji roditelji su mrtvi.7:04 I ekala sam. izbjegavanja odgovaranja na pitanja i cijele misti nosti oko 'smrti'.svi alo joj se to ili ne. 7:05 Pritisnila sam na nju i ekala da se pojavi. Da mogu dobiti pomo . Sada elim i da bude za ostale. Uzela sam duboki dah prije nego po ela utipkavati pitanja. Patricija49: Ne mo e mi ni re i jesi li iva! To je glupo. Snimka nije LA NA. StaceyC: to ako sam te trebala u ovo uvaliti? Zar ti to nije palo na pamet? to ako me treba . Tvoj odgovor je bio to an oko jedne stvari. i ti e mi odgovarati. Smo reci! Mrtva je! Ti si je ubio! Zna to? Slomila sam se. Pitati u ÄStacey³ sve mogu e. Nikada ja. Samo bi policija mogla.

Stacey-ili netko drugi. OSTAVI TELEFON. podigla laptop i odnjela ga do stola . TO SAM TI REKLA? NE SMIJE RE I NIKOME. I DALJE TE MOGU UTI PATRICIJA. Zar me gledala svo ovo vrijeme? Uzela sam telefon u ruke. Pogledala sam oko sobe.. .i. *beeep* Laptop je zazvonio. 07:06 EKAM TE. Gledala sam u njega jo dugo dok mu nisam pri la. Patrcija49: Da. Zastala sam ali na kraju sam ga pustila s praskom. SUTRA. Sledila sam se. O i su mi se pove ale kada sam vidjela kako se ne to u njemu mi e..spasiti? to ako si mi ti zadnja nada? A to ako imam razlog za ovo? Je li ti to ikada palo na pamet. Skoro sam imala sr ani.? Nisam imala izbora. pokrivala sam kameru s rukom. StaceyC: Sje a se onog kampa za kompjutere u kojem sam u ila pro le godine? Gledala sam u kompjuter i odmah napisala odgovor. Ovo je bilo previ e opasno...j o jedna poruka se pojavila.je gledao u mene. MENE NEMA VI E AKO JE NE BUDE PRI ATI EMO.. Ekran je postao crn.. Pomakla sam se od njega u strahu. Pomi ljala sam na krug i kako e Stacey odjednom nekako iza i iz njega i. Buljila sam u to. Stavila sam deku na kameru kako me ne bi vidjela.AKO DO E..? StaceyC: Pomogao je. I ekran me ponovno pozdravio sa slikom mene i nje. u asnuta. previ e stra no. to ako je u pravu? Ako sam joj trebala pomo i? Odjednom. ak i za mene. ZNATI U AKO POLICIJA DO E ONDJE. Ruke su mi se tresle dok sam upisivala broj.

ÄJe li to---?³ Brzo sam pritisnula na prijateljicu Monicu. POGLAVLJE Po ela sam se tresti. izmorena od svih ovih doga anja. Patricija49: Ovo je postalo uobi ajeno? Laptop je stajao u ti ini.. ÄDu o. gledala sam u ekran i nevjerici. Patricija49: Drago mi je to ti je stalo do roditelja. to ako je ubiju zbog mene? Rekla je ako ka em policiji. *beeeep* StaceyC: To je bilo blizu. Stace ali brzo sam odganula takvu zamisao. StaceyC: Stalo mi je. Razmi ljala sam neko vrijeme da joj napi em : Kako si. *beep* Bila je to Stacey. Pogledala sam okolo sebe Patricija49: Kako me mo e i dalje vidjeti? . svi kontakti s njom e mi biti onemogu eni. Pogledala sam u mobitel pokraj mojih nogu na podu i razmi ljala o zvanju policije. bijele i blije taju u. Nije ih bilo vi e. pogledala jo jednom prema laptopu i iza la. eli li----Ä zastala je i pogledala u laptop.. Pogledala sam prema fotografiji gospo e Marone u vjen anici a gospodina Marone odmah pored nje. ok.³ Rekla je. ÄMonica je. nasmije enog. StcaceyC: Kakav je bio sprovod mojih roditelja? Patricija49: to misli ? StaceyC: Kao i svaki sprovod. Odjednom je moja mama u la. Ali. to da u inim? Na kraju sam oti la spavati u svoj udobni krevet.³ ÄSkriva li ne to od mene?³ zabrinuto me upitala.da e nestati. ÄNe mama.9. Nisam mogla biti vi e tu nija. to ako je Stacey u nevolji? Ako ka em njima. Iza i... Paranoi na si. Suza se skotrljala niz mojim licem kada sam napoon shvatila. Gledala sam u lijesove. Le ala sam na krevetu i slu ala svoj ipod kada je laptop odjednom zazvonio.³ ÄO.

enin glas se javio : ÄOvdje 911. smiri se. Prekosutra. Odgovarala sam im najbolje to sam mogla. Znala sam da e nakon ovoga htjeti da idem kod psihijatra.. rekla sam si. Smiri se. ÄJesi li dobro?³ Ni ta nisam odgovorila. obitelj. ÄNe. Kako je bilo kod psihijatra? Kako zna da sam i la? Gledala me. za to si do la ovdje?³ Okrenula sam se kako bi vidjela majku koja me povla ila u zagrljaj.. Patricija i Stacey 5 razred. Netko je vjerojatno posjetio. POGLAVLJE Sirene su se ule oko mene dok su me policajci ispitivali. Zastala sam na trenutak. sje a se? Opsovala sam i potra ila ga da ga isklju im kada je odjednom oti la offline. Kona no sloboda. i zatim na policaj ev broj. krenula sam doma iza kole kada sam vidjela da su glavna vrata otvorena. policija. CD vjen anja. Uzimala sam ih u ruke. Patricija49: Ima l i ne to bolje za raditi nego mene terorizirati? .. ÄImate li jo informacija?³ pitao je visoki policajac.sve je to i dalje bilo tu. Sutradan. Stacey s Patricijom na konju. Ni ta vi e³ rekla sam ne gledaju i ga u o i. Stacey u zolo kom vrtu. Patricijin ro endan. na laptopu me do ekala poruka: Vidim da si zvala policiju Uzela sam te ki dah.. dr e i papire u ruci. Tiho sam u la u ku u no nije bilo nikoga samo porazbacene kutije CD-ova. ÄDobro sam mama³ Nakon nekoliko minuta pristali su da odem ku i. ÄO. ro enja i ostalih gluposti.. Znala sam. to radim. neki su bili prazni : Stacey s 5 godina. U autu mama me pitala. koji je va hitni slu aj?³ 10. u apsolutnom oku da su svi dvd-ovi koji su uzeti o meni i njoj. Sledila sam se i potr ala prema ku i. Shvatila sam. Patricija i Stacey u Disneylandu..Mogu nazvati policiju. Brzo sam utipkala broj 911 za hitne slu ajeve i pritisnula nazvati. Patricija49: To si bila ti? StaceyC: Nego tko? eljela sam se prisjetiti na ih starih uspomena. I nigdje nije bila poruka od Stacey.ma za to sam uop e iznena ena? Pogledala sam na mobitel. Zaustavila sam je.StaceyC: Mikrofon. Znala je gdje sam.

Ä to ste vi dobar policajac ili lo ?³ Drugi policajac je prekinio sva u.³ spustila sam glavu. ÄSlu aj. ÄMo e³ apnula sam. POGLAVLJE Sljede eg dana sam se osje ala nekako prazno. uzeti emo laptop. ÄKako mo emo znati da je ona ovo pisala?³ pogledao me. ÄNe.. ÄImam novosti u vez ubojstva obitelji Marone³ rekla sam u o aju i dala im adresu. Stala sam u mjestu kao ukopana.. Ali tako er i strah..Zatvorila sam laptop i uzela mobitel. Vi e ih nije bilo! Ni ega! I tada je zazvonilo zvonon na vratima. Upravo tako. Misli li da je njen otac imao ne to s ovim?³ upitao me a mama se odmah zaderala. . Mo emo li zadr ati laptop kao dokaz?³ ÄUh. Poruke. ako na e neki drugi na in. OVO NAM TREBA. Mo e?³ Gledala sam malo u njega malo u mamu. A AKO NISI ZAPAMTILA TI SI ONA KOJA NAS JE ZVALA³ zaderao se na to je moja mama poludila. Stacey se uvijek alila da ako umre da ja dobijem ovaj laptop³ lagala sam... Nazvala je policiju o_O. Polako sam otvorila laptop. kako mogu znati? Pro itali su ponovno. Znati da me Stacey ne mo e kontaktirati. 11. Iako bilo je lijepo. ÄHal---Ä javio se duboki glas. ÄGospo o ne znamo.³ mla i je pro itao. Rekli su da e odmah do i. ÄKako to mo ete misliti??? Nikada to ne bi u inio! Umro je za Boga miloga! I bio je dobar ovjek!³ Policajac je slegnuo ramenima. ÄPatricija? Za to si zvala policiju? to se doga a?³ majka je uspani eno u la u moju sobu nakon to je otvorila vrata. Podignuli su obrve. ÄUmrla sam. to sada? Unos! Dnevnik! Mo da je jo tu! Pokazala sam dvoma policajcima na laptop i dopustila im da ga pro itaju.Brzo sam utipkala broj. kopirati datoteke i vratiti ga. Zato moramo ovo ispitati. Ä Ovo je sumnjivo. ÄMogu li ga zadr ati? To je sve to mi je ostalo od nje.opustiti se.

uvjerena sam. izgleda da ima neki virus u njemu.Zvala je zbog tvog emocionalnog raspada zato to smo uzeli laptop.³ Pogledala sam na sat i vidjela da je 7 sati. i ekivaju i.³Pa svi o tome pri aju. Danas u to prekinuti. No to ako propustim Stacey? ALI. ÄNaravno. Nakon to je umrla.. Ni ta opasno. Onda se vidimo sutra. Arriana³ nasmije ila sam se.. nisam ni ta shva ala.³ Poklopila sam. bila sam isklju ena iz svega. boje i se da bi umjesto laptopa. Ostali prijatelji. 7:05 to e biti?? 7:06 Telefon je zazvonio.. Zovemo zbog toga to je va a majka zvala da vam donesemo laptop----Ä Osjetila sam zadovoljstvo to nisam ula bilo iji drugi glas.³ Neugodna ti ina je nastupila izme u nas sve dok me Arriana nije upitala ne to. ÄMoja majka?³ upitala sam. Svakako. Polagano sam se vra ala u stvarnost. ovdje policijski odjel. ÄIde na Jacobov tulum ovaj vikend?³ ÄTulum?³ Nasmijala se. to nije bila ona. to e napraviti. ÄHm da. .³ Ä to?³ Pitala sam se to su na li. Uglavnom u 7 je. Nebi to napravila u javnosti. . ÄUh. Nisam htjela da ma kontaktira na bilo koji drugi na in.zna . ak i oni bliski. ÄDa.mo da ti nije rekla. Ovo je bilo ne to najstra nije to sam u ivotu do ivjela a opet sam bila razo arana. minute su brzo prolazile. samo trebamo istra iti. Ali on da. Ovo je bila naj udnija slu ajnost u mom ivotu-i najstra nija. Buljila sam u sat. Te ko sam disala. kada je moja mama otvorila vrata skoro sam isko ila kroz prozor. nisam znala.ej Ä okirano mi se nasmije ila.. ÄNismo odavno pri ale. ÄEj... kontaktirala nekim drugim putem. distancirali su se od mene. ekaju i bilo kakvi odgovor.kola je nastavila biti mutna.. I toga sam se bojala.³ ÄDobro. Nekako sam se nadala da u uti Staceyin glas. NISAM IMALA LAPTOP. ivot mi je bje ao iz ruke.. ÄZdravo Patricija. Prije smo bile vrlo bliske. Bacila sam se na krevet. 12.Onda?³ Mama bi bila presretna da odem. ÄH-h-halo?³ promrmljala sam. POGLAVLJE Ruke su mi se tresle kada sam se javila na telefon. Bok. Bila sam nervozna. Policajac e do i sutra i dati vam laptop te pitati nekoliko pitanja na li smo ne to na njemu.barem se nadam.

³ Rekla sam joj a ona me samo sumnjivo pogledala i iza la. Ä rekla sam pristojno i dopustila im da sjednu na sofu.³ Drgu policajac je rekao i pokazao nam neki datum na papiru.. POGLAVLJE Sada sam na starom. Ako nije mama. hvala to ste do li. moramo jo zadr ati laptop---Ä ÄNe!³ zaderala sam se. to to ima sa Stacey?³ ÄVirus je di ao iz ne ega to je skinula. Tko drugi? eljela je da imam laptop natrag. ÄZdravo.druga iji je. Nisam uspjevala. Osim ako virus nije nestao? Nisam znala to misliti. Nema veze. ÄPa to? Virusi napadaju kompjutere cijelo vrijeme.. sjedila sam na kau u i ekala da zvono zazvoni. Trebali bi biti ovdje svakog trena. sporom kompjuteru. mi bi trebali i i.³ ekala sam da ona sporo do e do vrata i otvori ih.ne zahtijevala je.. *ding dong* Potr ala sam prema vratima no mama me zaustavila. molim te reci. Bok³ Izi li su i odnjeli Staceyin laptop sa sebom. . ÄHvala na odgovorima. ÄZna za to smo ovdje i zato u odmah prije i na stvar. Ne znamo tko je smislio tako slo eni virus.? Tko je mogao? ÄO.³ ÄNi ta mama.... Moram rije iti doma i. ÄOvo je dan kad je do ao na laptop. Nije aktivan. pri ekaj malo.³ Mama me okirano gledala.³ Nisam o ekivala taj datum.³ ÄOvaj virus..³ rekla sam savr eno normalno. To je bilo prije tri mjeseca.. Ä rekla je mama i krenula za njima.. Msn je bio previ e nov za ovog dinosaura od kompjutera. ÄMog poziva?³ Sledila sam se.. ÄBo e Patricija. Poku ali smo.³ ÄPa. 13. ali ne e da ode. ÄNema na emu. ÄAli najva nije je to to smo na li virus. Brzo sam zatvorila vrata i sjela uz njih. ne otkrivaju i strah.... ÄJa---Ä Policajac me zaustavio. ÄZnamo da ga eli no prvo se moramo rije iti virusa. takva su pravila.. ao mi je. to su trebali?³ ÄVra aju laptop sutra zbog tvog poziva. Zatvorio je laptop i dignuo se. Trebala je biti... ÄALI..ÄVidjela sam pozivni broj.vjerojatno nije pazila. Kao da je bio preru en.te ko ga se rije iti.³ Slegnula sam ramenima.³ Mama ga je upitno pogledala. Zato. Zahtijevala me kontaktirati. Sutradan. ali pregledali smo ga i izgledao je poput ure aja za pra enje i navigaciju.va no je da ga donose sutra. To je bila Stacey. Ä rekao je onaj prvi i izadio laptop iz velike torbe. to sam ti rekao na telefonu. Iza iii. Dva policajca su u la u sobu..ako mi taji ne to. poku avaju i oti i na msn. Ako je to sve. Jedva se uspio spojiti na internet... ÄPatricija.

Gledala sam.ak ni ona. Posko ila sam.previ e je opasno. Frustrirano sam udrila tipkovnicu i pogledala na sat. Brzo sam pritisla zelenu tipku. Ne e re i nikome za ovo. Ali Stacey me tako er mo e kont---NE! Ne smijem i i. Odjednom.³ .³ ÄAli idem na Jacobov ro endan---Ä rekla sam no glas me zanemario.³ Mehani ki glas je rekao kroz telefon. Ali jo nije pro la minuta. Oti i e na tre i kompjuter.... Ä to sada?³ poku avala sam zvu ati opasno. Znaju i Stacey.³ Okrenula sam se i ugledala mamu. Skoro e 7:06. spavalice.. Oti la sam dolje pojela pahuljice. Stavila sam lice u ruke..kao da su ga uzeli iz google prevoditelja. Nije zazvonio.. Glas je bio od ene. Samo kako? Bilo je udno koliko mi je normalno ovo postalo. ÄZaboravi! Gotova sam!³ poklopila sam i bacila telefon o zid. ÄJedan te prijatelj zvao. Kako vi e nisam u strahu ho e li me kontaktirati.Na njemu nije bio ni mikrofon niti kamera. ÄHalo?³ rekla sam.me ne e zaustaviti. POGLAVLJE Promrmljala sam psovku i pogledala prema satu. Ti ina. Ne idem sutra u knji nicu. glas mi se tresao. Brzo sam potr ala i uzela ga a na njemu je pisalo.no skroz mehani ki. ÄJutro. Sutra u 7:06 dobiti e kompjuter u knji nici u petoj aveniji.. NE IDEM! To je zamka. ekala 7:06 Gledala sam u mobitel i ekala. bojala sam se poziva. Kontaktirati u te na taj kompjuter. I nitko.. Mogu me oteti ili ubiti. Nisam znala jeli to zbog straha ili oka. ÄNepoznati pozivatelj³ . Samo. ÄPropustiti e taj jadan ro endanski tulum. Bila sam sama ku i. Sranje ve je 11:30. Nije bilo na ina da me kontaktira niti ja nju. ÄHalo Patricija. 14. Idem na tulum sutra.. uspjeti e me kontaktirati.³ Ä to ti misli tko si? Kako se usu uje re i mi to da radim??³ zaderala sam se.. Jedna minuta do 7:06 Zbog nekog razloga nisam mogla odvojiti o i s mobitela. Iza la sam iz kreveta i rastegla se. Ne smijem joj dopustiti da mi zauzme ivot. ula sam zvuk obiteljskog telefona.

ÄNE IGNORIRAJ ME PATRICIJA!-STACEY³ ÄTo je bilo brzo.kada si okej. Ä to je?³ pitala je.. to je bilo? Jesi povra ala?³ Kimnula sam... zadnji put mi ju je Jacob-----Ä Zastala je kada se ekran laptopa zacrnio.. moja prijateljica emo te pokupiti danas. ÄNi ta. POGLAVLJE .. ÄDobro sam.³ Derala sam se. Ä Ok idem ju nazvat.³ Zavrtjela se na stolici.. Bili su ekrani.Stvarno ne znam. ÄMISLILA SAM DA SAM TI REKLA DA DO E U KNJI NICU?. Ä Sada. ÄKoji vrag. to eli ? Odvratila sam joj preko poruke.³ Lillia joj se divila. Sve oke. Tako je zagu ljivo. ÄPustiti u vam jednu pjesma. ÄArriana. Arriana me zbunjeno pogledala.³ Lillia je pogledala preko moga ramena i udno me gledala. Ovo mi je druga prijateljica. Ja sam u uredu Jacobovog oca.³ Arriana je uzdahnula... Dan je bio prili no monotonan dok nisam oti la na ro endan i upoznala Lilliu. 15... ÄOva ku a je TAAAKO velika. ujemo se.³ ÄEj Arriana³ javila sam se u telefon. POGLEDAJTE OVO.³ Uzela sam mobitel i vidjela da imam jednu nepro itanu poruku. Na svakom kutku. Zar i to smije? Nisam ju htjela ni ta pitati.. ÄCijela si zelena. to je rekla?³ Lillia je pitala. ÄBi li mi smijeli biti ovdje uop e?³ ÄDraga ne brini²Bila sam ovdje mnogo puta! Roditelji su nam prijatelji. ZA TO NISI? AO MI JE. ÄJa i Lillia.³ nervozno sam se nasmijala ignoriraju i mobitel koji je zvonio.. Otvorila je laptop. U le smo u sobu.³ ÄOk onda..³ ÄO. ne to o ro endanu danas. da! Idem na Jacobov ro endanski tulum mama!³ Nasmije ila se. ÄPozvao je puno ma previ e ljudi. koja e do ljeta ivjeti ovdje i i i s nama u kolu. Glazba je bila taako glasna.?³ Moje srce je stalo kada sam pro itala zelena slova koja su se pojavila na njemu. Samo sam ti htjela javiti. REKLA SAM TI DA DO E P.. Raj tehnologije! Ä Zavrtjela sam glavom.³ Ne znam za to sam bila ovako sretna.STACEY. Nisam povra ala. Mobitel je ponovno zavibrirao. Zatvorila sam brzo poruku i napisala novu Arriani : Gdje si??? Izgubile smo te!!! Poslala sam po alji i odjednom dobila novu poruku. Te ko sam udahnula. SVUGDJE. MORATE ga vidjeti! Zadnja vrata !! Povukla sam Lilliu sa sobom i krenule smo u sobu kad mi je mobitel PONOVNO zavibrirao.ÄKoji prijatelj?³ upitala sam.

ÄMoram i i. dok je Lillia gledala u Arrianu. Arriana me gledala u oku. uvjerena da e se laptop skriti iza nje no ono to me do ekalo potpuno me okiralo. nadala sam se da je ovo samo san. ÄMogu li ti pomo i?³ javio mi se neki mladi knji ni ar mo da 3 godine stariji od mene.to bi zapravo i bilo ne to to sam planirala u initi. . pomaknula se i cijela polica. Pogledala sam u strahu oko sebe kao da e me netko sada udariti s tavom po glavi.³ Nasmijala sam se iako mi je zadnja stvar na pameti sada bila smijanje. brzo u biti gotova. A DA PROBA ZADNJU POLICU? Uzdahnula sam i krenula prema mra nom dijelu prostorije. dijelu kojeg sam se trenuta no prili no bojala.uvijek sam imala taj neki osje aj da me netko prati i gleda. jer je bila ba na izlazu iz grada kao i Jacobova ku a. morala sam se nasmijati. u rije i koje su plesale po ekranu. onaj nran asti glavni glumac Horatio s dramati nim skidanjem nao alama. Ruke su mi se znojile dok sam hodala kroz glomazne redove pune knjiga. sa strane su bili glomazna drve a. Put do knji nice nije bio dug. Uhvatila sam se za stolicu.Gledala sam u oku. Bez nao ala. Osvr ala sam se oko sebe svake minute dok nisam do la do knji nice. Nije kripala po podu to mi je bilo udno. Trzala sam se na svaki zvuk u tamnim ulicama. Znala sam da je to moja polica. ÄNe hvala. Uzela sam knjigu. sve dok nisam do la do zadnjeg.koji me ivciraoja sam sada bila on. Polica je bila velika i na njoj je pisalo NE DIRAJ. No ovdje nije bilo nikoga. izbjegavaju i njihova upla ena lica i u la sam u gu vu pijanih tinej era. POBOGU NEMAM NI 18 GODINA. KNJI NICA KNJI NICA KNJI NICA KNJI NICA KNJI NICA KNJI NICA KNJI NICA Ali brzo su nestale i zamijenio ih je program za skidanje glazbe. s velikim osmijehom na licu kao da sam jedina cura na planeti.³ Rekla sam i iza la.³ ÄZa 10 minuta zatvaramo. Koja usporedba. U la sam u hodnik cijela prestra ena. pripijenog uz zid. Vjerojatno sam izgledala kao da u se odmah ispovra ati po njima. Krenula sam prema starim kompjuterima u osvijetljenom kutku knji nice kada mi je mobitel zazvonio. ZA TO JA MORAM OVO PRO IVLJAVATI? Za to CSI Miami ne postoji u stvarnom ivotu? Ali shvatila sam da sam ja trenuta no CSI. Zajedno s pomakom knjige. Ali samotni hod do knji nice je bio stra an. uje ?³ ÄRekla sam da u biti brza.

bojom krvi bilo napisano: DOBRO DO LA U SVOJ NOVI DOM. PATRICIJA! Pala sam u nesvijest.. i to sam mu se vi a pribli avala. Srce mi je skoro isko ilo. Naposlijetku kad sam se odlu ila podignuti. dlanovi su mi se ovla ili. Ne ija ruka se na la na mom ramenu i . vidjela sam kraj tunela.. KAKO U IZAAAAAAAAAAAAAAAA I? Upla eno sam razmi ljala. Noge i ruke kao da su bile odsje ene od mene. glava mi je zavr ila na podu.nisu reagirale na moje zapovijedi.desetci osoba u crnim kukuljicama me gledalo. Pod je bio sav mokar i blatnjav. Dodirivala sam zidove i pratila ih kako nebi pala. Ni ta nisam vidjela ispred sebe. a odjednom su me sa svih strana obasjala svijetla. No. crnih zidova na kojim je tamnom crvenom.malo je re i da sam se tresla. mra no je skroz a polica se vratila na okru enje obi no. Sjedila sam u udobnoj stolici.. KNJI NICA?!?! Mozak mi je proradio u urbano dok sam se osvr ala. Podigla sam se i tr ala kroz hodnik kada je svijetlo nestalo onako brzo kao to se i pojavilo.ovo je neka druga prostorija.nisam se mogla podignuti. Tako er. Nisam to uspjela ni registrirati. ÄStacey?³ apnula sam no u tunelu je to bilo kao jeka. no spotaknula sam se na ne to ili nekoga. nisam znala gdje sam se probudila. mozak mi je zujao a u glavi tutnjalo. Neke sjene su se micale oko mene. 16.etala sam tunelom. Nije imala crne zidove niti je ona re enica pisala krvavom bojom. POGLAVLJE Nisam bila svjesna minuta koje su se odigrale nakon to sam se probudila.. vjerojatno takori ili i mi i. Oko mene su se nalazila police s knjigama. Puzala sam niz tamu zajedno s takorima. glava mi je bila na ne em tvrdom..previ e sam se bojala da bi me zanimalo.srce mi je vi e tuklo.. sklizav.. Na kraju se nalazila velika soba.a ja sam le ala nakompjuteru. Mali prozor se nalazi meni s desna i neka osoba u crnoj kukuljici me gledala. svijetlo sa strane me obasjalo..

ÄPoznavao si Stacey?³ ÄPrva rodica.sve do.. netko u crnom autu mi je svirnuo.to ako su ju zbog ne eg oni odvratni zlo inci ostavili ivom?³ ÄZbilja to misli ?³ apnula sam. JO . za to to misli ? eli uti moju teoriju? U mom selu se pri alo da su je vidjeli. S... ÄZato jer si izazovno obu ena a ima dosta ljudi koji bi te htjeli oteti ± uklju uju i mene³ namignuo je.. ovaj. ÄU mom selu se pri alo da su je vidjeli. ÄO j-ja. zga eno. sve do. Zna i nisam sanjala! Ono nije bila halucinacija! Moj dom? to to treba zna iti? Iza la sam iz knji nice upla ena.. Onaj mladi od prije me upla eno pogledao. "O. ÄIzgleda. To je bio onaj de ko. ÄHo e prijevoz?³ upitao me. ÄBrbljam gluposti...³ Nasmijao se.³ Pru io mi je ruku.³ Pognuo je glavu. ONO NIJE TVOJ DOM...³ ponovilo mi se u glavi..³ ÄPrijateljica ti alje poruke?³ ÄMolim?³ zaci ala sam. Nekoliko trenutaka kasnije. DO LO JE DO ZABUNE..³ ÄZnala je pri ati o tebi. ÄZa to?³ nervozno sam se nasmijala. Na kompjuteru..³ Na vratima me srame ljivo zagrlio kada sam pokraj drveta vidjela siluetu djevojke kako nas gleda iz tame. okirana. okrenuv i se brzinom svijetlosti. Mi zatvaramo.. ja sam Patricija. s jo ve om sumnjom da je Stacey umrla i nisam se osvr ala za kompjuterom.. nekolicina ljudi. ÄMarone?³ apnula sam... ÄPoruka. to ako ona nije umrla.... ÄJames Marone. Nabacila sam svoj la ni smije ak i uzdahnula. ÄOvo je tvoja ku a?³ ÄDaj da te ispratim. Zaspala si. oprosti.. DRAGA....³ Okrenula sam se istog trena i susrela se sa Staceyinom porukom. PUSAAA.³ Tu no se nasmijao.³ ÄUpadaj... ÄI mi smo bliski... ÄNe.³ ÄSmrti?³ protisnula sam..³ Opomenula sam ga. otvorio vrata .zaskri ala sam. ipak sam kavalir.. nekolicina ljudi. hmmm idem. .³ nelagodno se nasmije io.. zapravo. ÄNisi me uvjerio ba .ti si njena prijateljica?³ ÄBila sam. ja sam u la i rekla gdje da me odvede.

Pogoledala je u majku koja nije odvratila pogled ve je zami ljeno gledala u daljinu.. Polagano je padala no a parking je nekim udom bio skoro pa i prazan.STACEY?! 17.³ 4:45 Stacey je zalupila vratina svoje sobe. Ljutito je od etala niz skale. ÄZa tvoju informaciju.³ Nasmijala se. ÄNo idemo li?³ otac se zaderao iz predvorja a majka ju je u urbano gurkala. ÄObuci kada ti je rekla i ne di i glas na majku!³ otac je zare ao i ona nije imala ni ta drugo nego ga poslu ati. ne picajem. nose i nekoliko kesa u rukama. N o u sebi je gorila od ljutnje. k'vragu urimo?³ prosvijedovala je a majka je samo zakolutala o ima dok su zajedno ulazili u poslijednju vo nju u tom automobilu. ÄTako hitno da ne ide cijeli dan u kolu?³ ÄGlupa si. ÄMama! 20 STUPNJEVA JE! Nisi normalna³ potu ila se. SIJE NJA. crvenokosi vrag e joj dati jo te e zadatke slijede eg puta kada do e u kolu. EMU TO? ÄObuci ovo.³ Slegnula je ramenima i ugrizla komad krafne od okolade. IN MEMORIAM. 3:00 ÄZna i picaje cijeli dan zbog shoppnga?³ iscerila sam se Stacey u lice na putu do obli njeg kafi a gdje su nas ekali prijatelji.. ljuta na oca. Kao da elim. dok su izlazili iz trgova kog centra. 7:02 ÄHvala Bogu da smo gotovi.. ÄZa to se. POGLAVLJE 4. Sranje..³ Dodala joj je ogromnu jaketu za snijeg. Ä ta ja znam za to tata eli da idem s njima.³ Veselo je rekala Stacey.... GLUPANI! Posegnula je za jaketom i promrmljala nekoliko psovki. 2o stupnjeva je! Jesu li si li potpuno s uma? O ITO! I nije znala ni za to su kupili ovu jaketuzima nije niti na vidiku.. 07:05 .tata ka e da je hitno. studeno je. Danas je kontrolni iz kemije a ona odvratna nastavnica Angelina.

Ä to se doga a? Mama?³ pogledala je u maj in upla eni izraz lica.pratila sam sovju metu i ako treba tr ala bi za njom sav dans da ju uhvatim u uvjerim se.pusti to.to? to ako sam postala lu aknja i trenuta no tr im za nekos isprepadanom urom? Ali imala je sli no dr anje. to joj je dalo jo ve u prednost.³ ÄU pi ku materinu.³ Volio bi da je to istina.³ nasmijala se.. Nisam se obazirala na to to je James tr ao za mnom. Slijede eg trenutka metak ju je pogodio ravno u prsa.nebi si mogla oprostiti to sam joj dopustila da ode. James me obgrlio. hajde... Znoj ju je oblijevao no nije se smijela potu iti. ÄPonosmo se tobom mala. Grane su udarale o moje ogoljene ruke i stvarale rane po cijelom tijelu. ÄStacey?³ zavri tala sam... lice u tami nisam vidjela a plava kosa je bila gotovo identi naSLU AJNOST? Nebi rekla. Krenula je u i u njeihov luksuzni bmw kada ju je otac zaustavio. ÄU redu.³ Ali nisam mogla.bila je desetak metara ispred mene i brzo je tr ala.³ Rekao je i stao joj da nebi mogla u i.tata. Tr ala sam kroz umu..OKRUTNU... James se na ao pored mene i uhvatio me za ruke. Plavokosa djevojka se okrenula i potr ala u umu kako bi je izgubila iz vida. ÄIdemo doma. Nije vi e znala za sebe.. Vjetar mi je udarao u kosu koja se mrsila dok sam tr ala prema spodobi na po etku ume.. zalu ena injenicom da je mo da ipak iva i da se vratila.³ Opsovala sam to je bila vrlo rijetka stvar za mene.³ Rekao je i ispustio me iz stiska. ako je ono ona.Otac je zatvorio vrata od portapaka i ubacili su u auto sve to su kupili. . znaj to. Spotaknula sam se. ÄKako ne shva a ?³ histeri no sam se derala..poglavlje NATRAG U STVARNOST. ÄOno je mo da St---Ä ÄPatricija! Samo sam se alio u autu!³ ÄDa ali mje tani su je vidjeli zar ne?³ ÄLude. 18. K'vragu i sve. Ä to pobogu radi ?³ ÄPusti me!³ opirala sam se iz stiska. nesvjesna o polo aju u tami i dalje sam i la za njom. senilne babe.

. U la sam brzo u vodu i micala grane s puta kako bi do la do njega. MRTVA.. Mama je provirila glavom kroz vrata ÄDobila si pisma. 19. DOPISIVANJE U 7:06?.vidjela sam truplo! StaceyC: Imala sam sestru blizanku.. na nikoga. Nespretne suze su se kotrljale mojim licem. ÄMAMA! LAPTOP!³ zapovijedila sam na to se ona od uzbu enja trgnula no donjela mi je svoj stari bez pri e. POGLAVLJE Moje srce je zastalo na trenutak. Brzo sam ga uzela i otvorila. STACEY. Ali to su bile okrutne igrice kojim vi e ne vjerujem. Mladana ka dob. Patricija49: NEGO? Ne mo ete me zavaravati vi e. VIDIM DA SI NA LA TRUPLO MOJE SESTRE. poruka je odmah isko ila. Brzo sam se uklju ila na mre u. Nisam reagirala na okolinu.STACEY ÄIsuse³ apnula sam. Hajde otvori ih!³ pru ila mi je hrpetinu pisama no mene je posebno privla ilo jedno crveno.nakon sveog onog dopisivanja i svega.Okrenula sam se i potr ala prema starom jezeru. u glavi mi se vrtjelo. To jezero nitko nije posje ivao. Ostavi me.bilo je skroz staro. StaceyC: Ali ja nisam mrtva. StaceyC: KASNI ! Patricija49: Nisam.tresla sam se.znam da je te ko za povjerovati. plava kosa i crvena majca koju sam predobro poznavala. to je sasvim normalno³ doktor je rekao zabrinutoj mami nekoliko dana kasnije. Sve me boljelo.trebala sam programirati ono to vidim. Normalno da je jedan dio mene vjerovao da e se vratiti iva. Tada sam vidjela tijelo u njemu kako pluta. ÄU oku je. Povjerovala sam. napu teno i iskerno? Bio me strah pri i mu. Okolo njega su se nalazila slomljena stabla i duge raspuknute grane a ono je bilo svo zeleno od trave.samo sam buljila u prazno. Vi e nisam mogla disati.. okrenuto le ima. ostavljaju i Jamesa bez teksta. Dr ala sam ju u narju ju nekoliko neizmjero dugih trenutaka i pogledala joj u izmu eno blijedo lice. tugujem za najboljom prijateljicom koju si TI ubio.. Ispred mene je stajala Stacey s ranom u prsima. I moje sumnje su se obstinile kada sam ugledala lice djevojke. . bez ivotno.. kao da pro ivljavam no nu moru.

kraji kom oka sam vidjela kako mama sjedi na trijemu i dr i glavu u rukama. I uvijek u biti tu za tebe. ..ali pretrpi.uzeli su je! Patricija49: ONI? StaceyC: Ne smijem re i. Od ga enja maknula sam laptop daleko od sebe i bez da bacim pogled na sobu. draga.. Vid mi se zamutio i pocrnuo. iza la sam te krenula prema vratima.prili no sam posko ila. Vidjela sam Staceyinto tijelo. pa kada je do la nova poruka. u to nema sumnje. no moja je glava vrvjela pitanjima. zar ne? Vi e u ni ta nisam sigurna. Ovaj ivot se ini tako nerealan nasuprot ivota kojeg sam ivjela prije tri mjeseda. uma je bila prazna u ovo doba.bez odgovora. ÄGdje e ?³ mama je zabrinuto poviknula na to sam ja samo buntovno zavrtjela glavom i odvratila.. Do lo mi je da se ubijem zbog boli koju sam joj donosila. uvjeri se sama! Na laptopu mi se prikazala Stacey na kameri. iva sam kao to sam bila iva i prije pola godine. StaceyC: Ne vjeruje mi ha? Evo. 20.niti da ja sama postojim.!³ Zalupila sam vratima i nakon to sam za la u umu. Ä to te briga. POGLAVLJE U glavi sam se molila da mi se stvari privi aju. StaceyC: Shva am da je ovo previ e za tebe.ali tko je sada ovo na laptopu? KLONIRANJE NE POSTOJI. Od oka nisam shvatila da mi je poslala poruku. Jo samo malo.ubiti e me. Ni ta nisam vidjela. Isklju ila se. Oni nisu dali. StaceyC: Onda? I dalje mi ne vjeruje ? Makni tu okiranost s lica.ostavi me na miru. Patricija49: E pa ao mi je ne vjerujem ti_ prodaj tu pri u nekom drugom.Patricija49: I kako ja nisam znala za to? Te ko sam disala zbog adrenalina koji je vrlao mojim ilama StceyC: Nitko nije znao osim nas. Sjela sam na stablo i pri ala sama sa sebom kako je ivot ne pravedan i kako me svi ivciraju kada sam osjetila par vru ih ruku na o ima.

ne zanima me to.³ ÄDobro. zatim me maltretirala preko poruka i uvjeravala da je iva.sve u ti re i.³ Ä Otac je znao da smo u toj sekti. ÄDA SE SMIRIM? TI NISI NORMALNA!!!! TO JE S ONOM SNIMKOM I KAMEROM???? KAKO TE UPUCALO???³ ÄSije a se da imam blizanku?³ ÄO da. daleko od nje.koji je . Ä ÄA za to se tvoj otac pravio udno nekoliko dana prije ubojstva? Zar je znao. graknuo umom.TO SE DOGODILO? ZA TO SE TREBA PRETVARATI DA SI MRTVA? ZA TO MI OVO INI ?³ Obrisala sam suze i pomaknula se na drugu stranu. kojeg bi prepoznala bilo gdje i bilo kada. DOSTA MI JE! Ä zavri tala sam. da nije mrtva. jo jedna od tvojih la i. To je neka vrsta uvarami uvamo pro lost. nebi dopustio!³ ÄZnao je neke dijelove.nemoj me nasmijavati. ali mora mi vjerovati.sada stoji ispred mene i grli me. Prijateljica koja je prvo ubijena. Hej to ti je? Zar nebi trebala biti sretna to sam iva?³ apnula je nasmije eno.A onda je glas. ÄPATRICIJAAAAAAAA! JAKO PUNO SI MI NEDOSTAJALA!³ Stacey me zagrlila a ja sam po ela gorko plakati.ALI IGRA TU NEKU GLUPU IGRU S MENOM. ? Nisam se pomaknula ve sam samo plakala a ona je okrenula moje lice prema sebi.nitko ne smije doznati za njih. Ali ne to nije znao.³ Ali nisam mogla. Ä NORMALNO DA SAM SRETNA.moja obitelj je godinama u CRNOJ SEKTI . prenosi se s koljena na koljeno. potom sam joj ugledala tijelo i sada. 21.³ ÄE pa dobro. tako da moj otac nije znao da je nekad davno imao brata. Jo sam se trebala boriti s injenicom da je ispred mene.nastavi.³ ÄPro lost?³ nasmijala sam se. Ä Smiri se. Ionako mi ona ni ta nije zna ila.naravno kako u zaboraviti. Oprosti to elim zadr ati ivu glavu. Znam da zvu i nevjerojatno. ÄStare knjige vje ti arenja i o vampirima. ona je znala za to i zamijenila me. znam da mi je sestra ali bila je mrtva prije nego to sam znala da uop e postoji!³ ÄKako to?³ buntovno sam upitala i sjela na umski pod. POGLAVLJE Nisam znala to u initi.pravila se da sam ja ispred roditelja.prvo dijete uvara se treba ubiti. Samo se smiri. ÄOteli su me tjedan dana prije. ÄBILA SI MI POPUT SESTRE. na samrti i ivotu.

Ja slijede a umirem. I napada nas. . sva ta. ÄVje tice? Vampiri? Tutor? Ima koga u tvojoj glavi. ina e emo obe biti mrtve do kraja slijede eg tjedna!³ 22.³ La no se namijala i ne to mi je bilo udno u tome. ubija nas jedno po jedno.³ zavrtjela je glavom u o aju. Ali dogodila se gre ka. ÄPa zna kako ga volim!³ rekla je a ja sam je u udo pogledala.. suze su klizile njenim licem. ÄNisam. ÄOk. Nego. Ali i ovo je previ e to ti govorim. I mora prona i osobu koja e mi nauditi. pomislila sam. iznena ena kako mi je ugodno ovo okru je. Ja sam 706 uvarica po redu. zapravo i ne znam.otkad to? Uvijek si govorila da su odvratni svi glumci. Ä Netko izvana. ÄU REDU! U REDE! NATJERALI SU MI DA TI TO KA EM. nedavno sam gledala Sumrak a trebala sam ne to brzo smisliti³ ÄPonovno?³ zabrinuto sam ju gledala.³ ÄNe to od toga i je istinito. POGLAVLJE Gledala sam u Stacey nekoliko dugih trenutaka pa se po ela histeri no smijati. netko je tako er znao.. O igledno mu nije dovoljno stalo do nje da sprije i svejer ju je ubio.³ ÄJesi!³ ÄNisam. ÄTi se ali .mrtav. ÄZato jer mogu razru iti sav pojam vjere u jednoga Boga. Netko zna za na u tajnu.³ Po ela se histeri no tresti.. ÄA to je s 7:06? to to zna i?³ ÄTo je moj broj.eksperiment.³ Nisam znala to re i.³ ÄZa to tajne?³ pitala sam.³ nasmijala sam se.³ Promrsila sam sam. Ä to ja imam sa svim tim? Za to si mi ono radila?³ ÄOno je bio test.³ Nelagodno se smije kala. vampir i te gluposti nije. To je moje prokletstvo i moj dar.³Reci istinu. majku i nju. ih je ubio. To se nije trebalo dogoditi. ÄA mislila si da je.³ udno.³ Srce mi se steglo.. ÄNe. Sorry. ovjek. crvenilo joj je zavladalo obrazima. Zna i crna sekta i blizanka. za to si onda u toj sekti?³ ÄPrenosi se s koljena na koljeno zna to.ja skrivam spise i dokumente. Uglavnom mi skrivamo tajne knjige u vezi kr anstva. Saznao je to koji dan poslije. Zovemo vas Tutor.ti si moj Tutor. netko izvana i ubio je ocaglavnog uvara. Ali tutor. No jo ne to me jako zanimalo. samo sam joj pri la i zagrlila ju. jo netko osim tebe. Svaki uvar treba imati ljudsku osobu koja im poma e. I znao je kada e se dogoditi ubojstvo.. NIJE ISTINA!³ ÄZna i nije?³ upitno sam ju pogledala. A sada sam ja glavna meta jer sam glavna uvarica. hajde. ÄE pa sad su mi zgodni. I shvatio je da ono kod njega nisam ja ve netko drugi.³ Pogledala sam na sat na ruci.

POGLAVLJE James me zavjereni ki pogledao te mi je namignuo. MORA. vrata je ostavila otklju anim. Naravno.³ Zagonetno se nasmije io a ja sam uzdahnula.. danas sam ju vidio. Zvuk policijskih sirena me natjerao na pla a kada je mladi policajac u ao mislila sam da u se onesvijstiti. upadanje u knji nicu tijekom no i je definitivno protuzakonito ali ne kada ima klju . GAD. Okrenula sam ga prema sebi a val znoja me oblio. Ä ao mi je gospo o.³ ÄJel ti rekla o sekti i knjizi?³ Ä ekaj to?³ zbunjeno me pogledao. ÄPATRICIJA. ÄStvarno me vodi u policijsku stanicu?³ ÄNe. Moram i i!³ posko ila sam i na brzinu je zagrlila. 23.³ James me uhvatio za lakat i odvukao u auto bez rije i. Idemo kod Stacey.to je skroz udno. Nije kao da sam pravi policajac. AO MI JE. ÄSmiri se. DOVELO JE DO NEIZBJE NIH OKOLNOSTI. De ko iz knji nice sada je policajc? Zar je to mgu e? ÄIgrah igru. ÄIma klju ?³ nasmijala sam se u nevjericci kada mi je pokazivao dva klju i a ija je siva ... TAKOR! ÄUhh dobro je pro lo³ uzdahnuo je i sjeo.³ apnuo je. Na kuhinjskom stolu se nalazio laptop iz moje sobe. zaboravio sam. ÄJ-James?³ promrsila sam okrano kroz suze. ÄNisam ni ta napravila. Ne to----Ali prekasno. PRELSTALA JE SVE MOJE RAZGOVORE SA STACEY? TO SAD TO SAD? TOOO SAD? Mora biti neki izlaz. Znam. Knji nica. MORATE NAM RE I SVE TO ZNATE O STACEYINOM NESTANKU U POSTAJI..³ Kako pobogu mo e zaboraviti ne to takvo? Pitala se tijekom vo nje.ÄSranje! 8 je sati. Mame nije bilo ku i. On se samo nasmijao i okrenuo glavu. Stacey je rekla da bi se ovo kad-tad moglo dogoditi pa danima dr imo stra u preru eni u policajce.³ ÄAli. Polagano smo iza li iz crnog auta kako nas neki ljudi nebi ugledali s obzirom da smo trebali provaliti u knji nicu. ÄOh da.niste mi rekli³ mama je odjednom uzdahnula.³ ÄStacey? Zna da je iva?³ promrsila sam. vjeruj mi³ na rubu pla a sam apnula. ÄKao i ti.

ÄBojim se. Niz obraz mi je kliznula suza. zagrlio ju te sjeo na fotelju. James je pomaknuo knjigu s zadnje police i ona se pomaknula.³ Promucala je.³ Rekla je dok sam ja stajala kao ukopana i gledala ih s u enjem. . ÄJa sam tu. Brzo sam vidjela svijetlo na kraju i skoro posko ila od sre e. ÄDe ko?³ apnula sam joj u uho a ona je odmahnula rukom. ÄHajde ne boj se...Ummm to si ti. On i Stacey su se zagrljeno smje kali na kameri.³ apnuo je i poljubio me u kosu. dok smo etali a takori su tr ali maratone ispod na ih nogu. svi ala mi se.³ Pobunila sam se a on se zahihotao.zar nisu ro aci? 24..³ Uhvatio me za ruku.Duga pri a.! Ä dodao mi je osvijetljeni klizni mobitel.³ Rekla je i sjela na fotelju pokraj Jamesa. Svijetla su se malo po malo palila pa gasila. pokraj vrata. Mislim ako ho e .³ Glasno se nasmijao.. Pritisnuo je svoje usne o moje elo kada se Staceyin glas pro io hodnikom: ÄKOG VRAGA RADI S MOJIM DE KOM?³ De ko? ekaj.³ apnula sam.. ÄBok ro akinjo.³ Rekla sam a on se trgnuo. Pogledala sam na tren pozadinu. za svaki slu aj.. Slegnula sam ramenima u udu. ja sam sva zatreperila. Pognula sam glavu a usta su mi drhtala. ÄMa nije va no.boja odisijavala na mjesecu. Tu no sam uzdahnula. Ä to je?³ James me svojim glatkim glasom pitao. ÄIli da ka em djevojko?³ ÄSlu ajno. ÄDobar zaslon. ÄJo samo malo. iz iste znati eljnosti i okirala se.³ Odgovorio je.. Slika je stara.da. obujmio glavu i podigao ju kako bi me mogao gledati ravno u o i...ruke su mi se tresle i stisla sam se uz njega a on se samo smje kao.³ I zapravo mi je odmah postalo lak e s njim dok me dr ao. ÄMra no je...³ Trebalo nam je vremena da otklju amo stara eljezna vrata a kada smo u li mrak mi je zauzeo vid. ÄOvaj.James. ÄO ova. Stali smo na po etak sobe. POGLAVLJE Sumji avo sam pogledala u Stacey iji su obrazi uskoro poprimili boju u arenog paradajza. ÄDala mi ga je Stace. ÄBok draga.³ Zagrlila me. ÄZar ne e biti o ito ako upalimo svijetla?³ ÄO da!³ ÄDr i moj mobitel..

Locirali smo mjesto a ti i James e te oti i tamo i spasiti nas. tijelo mi se po elo tresti a ruke su mi obavile lice. Iako mi je vid bio zamu en. Hajde. Znamo to. ÄVe ne ko vrijeme primamo poruke i ubijaju nam glavne redove u sekti. to me skroz za udilo. Vid mi je bio zau en ali vrlo dobro sam znala gdje se nalazimo. brzo tr ati da me James ne uhvati. Moja mama? Izdajica? Pa ona nebi ni mrava zgazila! Morala sa. hajde. Jadno. Stajali smo ispred moje ku e. Nisam. Ä A gdje idemo?³ ÄMali detalji. James me odveo iz auta te mi je nakon neizmjerno dugih trenutaka skinio crni povez s o iju. vratite se brzo. zar ne?³ ÄNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!³ zaskri ala sam i pojurila prema ku i dok su mi se u glavi vrtile najgore mogu e scene.ÄDobro. glasni lave psa Bobija te miris stare pekare s najboljim burekom IKAD. Bilo mi je prili no glupo to nisam smijela znati lokaciju te osobe ili osoba. POGLAVLJE.³ Rekla je a James se pome koljio.³ Uzeo me za ruku te smo se za desetak miunta na li ispred knji nice. lako sam razaznala gdje stojiom. Brzo vozite i ne pri ajte s nikim. draga. ÄNaravno da nisi. James me brzo zagrlio. Ali za to smo ispred moje ku e? Zar nebi trebali tra iti onog pokvarenog izdajicu? A onda mi je ne to sinulo u um: ÄJa nisam izdajnik!³ povikala sam u agoniji. ho emo li je se rje iti?³ ÄNje?³ apnula sam. Za to sam ja ovdje?³ glasno sam pitala. a ve su me poslali na ovu takozvanu misiju. Nije bila u ku i.³ Iscerila se i izi la iz prostorije bez pozdrava. mali detalji. Atmosfera u sobi je najednom pala.³ James me pogledao u nevjerici i nasmijao se. ÄNisam. ÄKa u da je ena od etrdesetak godina. shvatila sam. Prskavice s desne strane. UJEDNO I ZADNJE :) Nisam znala to se doga a. Danas moramo saznati tko su ti ljudi koji nam ele nauditi. Ve mi nedostajete. 25. Gdje jo mo e? Nervozno sam razmi ljala dok je James nekoliko puta zazvao moje ime! . ÄJo samo ovo i no na mora je zavr ena. Patricija se totalno promijenila.James je obavije ten to je sve to treba znati.

Postoje samo ona i njen bolesni um. ÄSTACEEEEEEEEEEEEEY!³ zavri tala sam par puta i na kraju odustala.Ali ona je pobjegla od njih. ÄA blizanka? De ko?³ ÄOno s de kom je izmislila kako bi ti okupirala um s ne im bezazlenim. ÄSpavajte. moramo pobje i! Nema vremena!³ uhvatio me za ruku i po eo vu i ali ja sam se poku ala izvu i. Zar mi je mama na drogi? to se pobogu doga a? Brzo sam potr ala prema vanka.. Otac i majka su joj bili u ogromnim dugovima i neki ljudi su to eljeli naplatiti njihovom smr u. Brzo sam stavila ruku na usta. I tako je bilo . Mene je ucjenjivala i sada napokon mogu pobje i!³ La e! Uvjeravala sam se. Ä Za to moramo pobje i?³ ÄU redu!³ poviknuo je ljutito. No maj n glas me potpuno izbezumio.to mi je i dalje misterij. Kraji kom oka sam vidjela Jamesa kako bje i u umu i odlu ila sam ga pratiti. Brzo sam potr ala prema gore i udarala po vratima.³ apnula je Stacey a kroz otvor sam vidjela kako maj ino tijelo pada na pod a Stacey ga vu e prema ku i. Kroz malenu rupu vidjela sam djevojku u utoj haljini kako odlazi. NISU SHVATILI ZA IZLAZ! Olak anje me svu pro elo.³ .Nema Svetih knjiga. Dobra stvar je to sam znala za izlaz odavde. Ä eli znati?³ kimnula sam. ÄIza la si!³ toplo mi se osmijehnuo. Vrata su o ito bila zaklju ana. Ina e ostala bih zato ena ovdje i mo da umrla? K'vragu za to me zato ila uop e? Maknula sam vinsku ba vu uz malo napora te s olak anjem skliknula. Ä to se doga a?³ zaskri ala sam a suza mi je kliznula niz obraz. ÄSve to ti je ona ku ka Stacey rekla je la . Sve mi se zamra ilo pred o ima dok sam etala niz drvene skale iako sam vrata ostavila otvorenima.. Ali ona su se odjednom zatvorila a drvene skale su se zatresle. ÄHvala Bogu.PODRUM! Tu jo nisam pogledala. nema sekte. eli nauditi svima do kojoj joj je prije stalo. vidjev i da je rupa na zidu slobodna. Za sestru blizanku ne znam. ÄJames stani!³ naposlijetku sam izustila. Grae su me udarale i radile mi fri eve na ogoljenom tijelu. Ä to da radim?³ monotono je rekla a glas joj je bio bezli an kao da nje sva svoja. ÄSve!³ zamahnuo je rukom. od tih monstruma no um joj je ve bio o te en od vi enja kako joj roditelji umiru. Gdje sada? Pani no sam se pitala.

Plu a su mu se brzo dizala gore-dolje.. Oko njega se nalazila olema lokva crvene teku ine.³ Zaderala se.. Ono to se dogodilo je tragi no. Patricija i Stacey..³ ÄLA I!³ zavri tala je a kada sam je pogledala u o i.. Stacey i Patricija.. nisam se mogla pomaknuti. ÄZa to?³ ÄNe znam ali moramo pobje i!³ uhvatio me za ruku no neobi no dje ji glas nas je zaustavio. ÄNe bez tebe. No eljela sam.³ ÄSmirena sam. Nedostajala si mi.Najbolja si mi prijateljica.³ Po ela sam se tresti.Ne! Ne! ÄNe. Bolja si od ovoga... vrsto se dr e i za Jamesa. Stace molim te.. Poljubila sam ga u usta na brzinu iako se nismo znali puno.³ zajecala sam. Slomila sam se i s klimavim nogama pala na pod. ÄStace Stace... Tvoj smijeh. ÄNemoj.. Odmah smo se okrenuli a njezin izgled me okirao.. I ja sam okirano buljila u nju koja mi se sada primicala. tvoje komentiranje zgodnih de ki. molim te.. ruke pune fri eva.ubojica? Uhvatila sam se za srce...³ James je zapo eo..³ Zajecala sam.. ÄStani! Ä Stacey je graknula. ÄOdli no sam! Nikad bolje!³ ÄStace...! eljela sam ju ubiti.³ apnuo je kroz te ke izdisaje. pucala je.³ Gledala sam kako pote e jedan dio pi tolja. Niz lice su mi se i dalje slijevale suze.Zbunjeno sam ga gledala.³ apnula sam kada me istina udarila u glavu. Ne! Za to? to se doga a? .. te primio metak umjesto mene koja sam bila prava meta. Ä to ti je?³ ÄUbili ste mi roditelje.nemoj si uni titi ivot..zna i zato je nosila majce dugih rukava? ÄStace jesi dobro?³ apnula sam.³ Zajecala sam dok su mi se suze sljevale poput potoka iz lice.. ÄMolim te.. Uvijek si bila i uvijek e biti. no nisam se pomakla.ipak je sada sko io ispred mene.Moja Stacey to nikada nebi napravila! Ona je nadasve dobra pristojna.. rastrgati ju poput nekog le inara! Ali ne. Stacey.³ Zavri tala je. ÄBje i. U ruku mi je stavila onaj pi tolj ali ja nisam reagirala.. ÄTi uti kretenu! Nitko te ni ta nije pitao.³nasmijala se gorko i uprla srebrni pi tolj kojeg dosada nisam vidjela u mene..sada morate platiti.. ÄNismo mi kunem ti se.tijelo nije reagiralo na moje zapovijedi. ÄTi zna da te volim .. Krv. u kojem se sada nalazila samo te ka i jaka bol i nekako od epala prema Jamesu koji je tako er le ao na podu. ÄDobro? Pita me jesam dobro?³ iscerila se.smiri se. ÄI dalje smo najbolje prijateljice.crvene izmu ene o i. Pogledala sam ljutito u Stacey kojoj se ok nazirao na licu..

FALITI E MI DRAGA. Suze su mi se siljevale niz obraze. ena s visokom oktavom glasa se odmah javila. nema vremena. Jer tko zna to e mi ivot jo pru iti.. To no je 7:06. Kako jadno! Niti se ne borim s injenicom da u u zatvor. MISLIM DA U JO MALO BITI MRTVA.Brzo do ite..Pomakni se! Izvadila je Jamesov mobitel iz mog d epa i nazvala neki kratki broj. Ja i ona na pozadini.³ Poklopila je i glasno se nasmijala. DOBRA ZABAVA U ZATVORU. ODLI NO MI IDE. Ali premlada sam-! Stacey je pognula glavu i poljubila me. . Ä 911 koji je va hitni slu aj?³ Stacey je umjetno zajecala. gorke suze su klizle niz moje obraze i zadrhtala od straha.. izvadila neki papir iz grudi i stavilaga na Jamesovo tijelo koje se jedva pomicalo te mobitel i nestala u umi. dok su se policijske sirene malo po malo sve ja e ule. ÄDogodilo se ubojstvo u umi Cleves. Zaklopila sam o i.Moj prijatelj. ILI NE? Pogledala sam u mobitel. Pogledala sam te kim kapcima na poruku..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->