You are on page 1of 14

NEXT

NEXT
2

Penggabungjalinan telah berlaku dalam matapelajaran yang berikut :


1. MUZIK 2. SAINS

3. BAHASA MELAYU 4. PEND. MORAL 5. SENI VISUAL

alam matapelajaran Pendidikan Muzik, penggabungjalinan telah berlaku apabila murid menyanyikan lagu Anak Ayam .

NEXT
4

Dalam matapelajaran Sains pula, penggabungjalinan telah berlaku dalam aktiviti mengenalpasti dan menyenaraikan ciri-ciri fizikal haiwan.

NEXT
6

mempunyai 2 kaki berbulu pelepah Paruh yang tajam Kaki bersisik

BACK
7

Dalam matapelajaran Bahasa Melayu pula, penggabungjalinan berlaku apabila murid mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dalam ayat dan penggunaan tanda baca.

NEXT
8

SALAH : sekor ayam mempunyai parah yang tajam kaki bersesek dan berbulu pelapah BETUL : Seekor ayam mempunyai paruh yang tajam, kaki bersisik dan berbulu pelepah.
BACK
9

Proses penggabungjalinan telah berlaku dalam matapelajaran Pendidikan Moral apabila murid menyenaraikan cara-cara menjaga haiwan peliharaan.

NEXT
10

Cara-cara menjaga haiwan peliharaan : i) ii) memberi makanan menyediakan tempat tinggal yang sesuai.
BACK
11

Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual pula, proses penggabungjalinan telah berlaku apabila murid menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti memotong, menggunting, menyusun dan menampal.
NEXT
12

Contoh

http://pdsbtk.fotopages.com/?entry=1460030

NEXT
13

14