You are on page 1of 2

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Turismo at Pangasiwaang Panghospitalidad Erya ng mga Wika at Humanidades Timpalak sa Dagliang Pagtatalumpati Mga

Layunin 1. 2. Makabigkas ng isang talumpati na may makabuluhang nilalaman, lohikal na daloy ng mga kaisipan, at wastong kayarian ayon sa itinakdang paksa; at Maisulong ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino sa paggamit dito sa paglikha ng isang matalinong diskurso.

II. Petsa at Lugar y y Multifunction Room, Gusaling Albertus Magnus Agosto 25, 2011, 1:00 3:00 n. h.

III. Programa 1:00 1:05 n. h. 1:05 1:10 n. h. Panalangin Pambungad na Pananalita Gng. Sheryll L. Sampang Koordineytor, Erya ng mga Wika at Humanidades Pagbasa ng mga Alituntunin at Pagpapakilala ng Lupon ng Inampalan G. Alvin Ringgo C. Reyes Instruktor, Komunikasyon sa Akademikong Filipino Timpalak sa Dagliang Pagtatalumpati Mga kalahok ng Unang Taon Programang Hotel and Restaurant Management at Travel Management Timpalak sa Paggawa ng Patalastas Mga lahok ng Unang Taon Programang Hotel and Restaurant Management at Travel Management Pagpaparangal Pangwakas na Pananalita Asst. Prof. Maria Cecilia A. Tio Cuison Dekana, Kolehiyo ng Turismo at Pangasiwaang Panghospitalidad Pag-awit ng Himno ng UST at ng Ikaapat na Siglong Pagdiriwang

1:10 1:20 n. h.

1:20 2:20 n. h. 2:20 2:30 n. h.

2:30 2:40 n. h. 2:40 2:50 n. h.

2:50 3:00 n. h.

IV. Mga Alituntunin 1. Ang timpalak sa dagliang pagtatalumpati ay gaganapin sa Multifunction Room ng Gusaling Albertus Magnus sa Agosto 25, 2011, Huwebes, 1:00 3:00 n. h.. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2011 na may pambansang temang Ang Filipino ay wikang panlahat, ilaw at lakas sa tuwid na landas. at

pang-unibersidad na temang Filipino: Wika ng Matalinong Diskurso, Ilaw at Lakas sa Landas ng Bagong Siglo. 2. Bawat pangkat sa Unang Taon ng mga programang Hotel and Restaurant Management at Travel Management ay dapat magpadala ng isang kinatawan. Dapat din silang dumating sa oras at ganapan ng timpalak nang nakabihis ng kasuotang Pilipino. Bawat kalahok ay pabubunutin ng isang tanong na iinugan ng talumpati. Ito ay nakabatay pa rin sa pambansa at pang-unibersidad na tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2011. Pagkakalooban ang bawat kalahok ng 4-5 minuto upang makapagtalumpati. Sa ikaapat na minuto, isang bandilang kahel ang itataas hudyat na may isang minuto na lamang na nalalabi. Sa ikalimang minuto naman, isang bandilang pula ang itataas tanda na husto na ang oras ng mananalumpati at kailangan na niyang huminto sa pagbigkas. Isang puntos ang ibabawas sa bawat 10 segundong kalabisan sa talumpati makaraang sapitin ang ikalimang minuto. Tatayain ang bawat talumpati ayon sa nilalaman, kahusayan ng pagbigkas, galing ng paggamit ng mga daluyan ng di berbal na komunikasyon, kausotan, at dating sa mga manonood. Tatlong mananalumpati ang pararangalan: ang una, ikalawa, at ikatlong puwesto. Bawat isa sa kanila y pagkakalooban ng medalya at katibayan ng pagkilala. Lahat naman ng kalahok ay gagawaran ng katibayan ng paglahok. Isang lupon ng inampalan na kabibilangan ng mga eksperto sa wika at panitikang Filipino ang bubuuin upang tayain ang bawat pagtatanghal. Ang kanilang pasya ay magiging pangwakas at hindi maipaghahabol.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

V. Mga Batayan sa Pagmamarka Kabuluhan ng Nilalaman 30% y Kaugnayan sa tema y Lalim at lohikal na daloy ng mga kaisipan y Natatanging estilong ginamit Kahusayan ng Pagbigkas 25% y Kaangkupan ng damdamin y Lakas ng tinig at kalinawan ng pagbigkas Galing ng Paggamit ng Di Berbal na Komunikasyon 25% y Dignidad ng tindig y Kaangkupan ng galaw ng katawan, kumpas ng mga kamay, at hakbang y Tamang panuunan ng paningin Kasuotan 10% y Gara at kaangkupan ng kasuotang Pilipino Dating sa mga Manonood 10% y Natatanging koneksiyon sa mga manonood y Paghawak sa kawilihan ng mga tagapakinig