You are on page 1of 2

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Turismo at Pangasiwaang Panghospitalidad Erya ng mga Wika at Humanidades Timpalak sa Paggawa ng Patalastas Mga

Layunin 1. Makagawa ng patalastas na may makabuluhang nilalaman, kasiningang biswal at teknikal, kawastuang panggramatika, at dating sa mga manonood na nagtatampok ng isang produktong pagkain / inumin o natatanging lugar sa Unibersidad ng Santo Tomas; Mapalalim ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at magamit ito, hindi lang sa mabisang komunikasyon, kundi sa pagbuo ng matatalinong diskurso.

2.

II. Petsa at Lugar y y Agosto 17 25, 2011 (petsa ng pagpapanood sa electronic billboard ng kolehiyo) Agosto 25, 2011 (petsa ng pagpaparangal)

III. Mga Alituntunin 1. Ang timpalak sa paggawa ng patalastas ay bukas sa lahat ng pangkat sa Unang Taon ng mga programang Hotel and Restaurant Management at Travel Management. Ang timpalak ay bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2011 na may pambansang temang Ang Filipino ay wikang panlahat, ilaw at lakas sa tuwid na landas. at pang-unibersidad na temang Filipino: Wika ng Matalinong Diskurso, Ilaw at Lakas sa Landas ng Bagong Siglo. Ang patalastas ay maaaring magtampok ng anumang pangyayari basta t ito y nagtatampok ng isang produktong pagkain o inumin (para sa programang Hotel and Restaurant Management) o natatanging pook sa UST (para sa programang Travel Management). Walang limitasyon sa bilang ng mag-aaral na maaaring lumabas sa patalastas. Gayunpaman, malaking bahagi ng produksyong gagawa ng patalastas, gayundin ng mga aktor at aktres na lalabas dito, ay dapat magmula sa seksiyong nagsusumite ng lahok. Sa mga pangkat sa ilalim ng programang Travel Management, pinapahintulutan silang magpasok ng ekstra basta t ito y lalaki lamang at hindi hihigit sa lima ang bilang. Ang patalastas ay dapat lamang tumagal ng 1 minuto hanggang 1 minuto at 30 segundo. May kuwento o konsepto dapat itong iniinugan, mabilis na transisyon ng mga pangyayari, at angkop na ilaw at musika. Ang kabuuan naman ng musika at wikang gagamitin nito, kabilang na ang panghuling linyang iiwan sa mga manonood, ay dapat nasa Filipino. Ang makinis na bersyon ng naedit na lahok ay dapat ipasa sa lupon ng mga tagapangasiwa ng Buwan ng Wika 2011 sa Agosto 17, 2011, Miyerkoles. Ilalagay ang lahat ng lahok sa isang akawnt sa Facebook para mapanood ng publiko at tuloy, magamit sa pagla-like, na ang bilang ay siyang pagbabatayan ng magwawagi ng Pili ng Madla (People s Choice). Ipapapanood ang mga lahok na patalastas sa electronic billboard ng kolehiyo mula Agosto 15 25, 2011 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at upang maging mabisang paalala na rin sa lahat ng pagpapahalaga sa wikang Filipino. Tatlong lahok ang kikilalanin: ang una, ikalawa, at ikatlong gantimpala. Bawat isa sa kanila y pagkakalooban ng tropeyo at katibayan ng pagkilala. Magbibigay rin ng parangal para sa Pinakamahusay na Aktor, Pinakamahusay na Aktres, Pinakamahusay na Editing, at Pili ng Madla (People s Choice), na pawang makakatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Isang lupon ng inampalan na kabibilangan ng mga eksperto sa wikang Filipino at araling pangmidya ang bubuuin upang tayain ang mga lahok. Ang kanilang pasya ay magiging pangwakas at hindi maipaghahabol.

V. Mga Batayan sa Pagmamarka Kabuluhan ng Nilalaman 30% y Kaugnayan sa tema y Kabuluhan ng kuwento o konseptong ipinamalas y Tuon sa produktong pagkain / inumin o natatanging pook sa UST Kahusayan ng Pagganap 25% y Pagkamakatotohanan ng pagganap ng mga tauhan y Kangkupan ng damdamin, kalinawan ng pagbigkas, at kasapatan ng lakas ng tinig y Kaangkupan ng ginamit na kasuotan at make-up Kahusayang Teknikal 25% y Kaangkupan ng inilapat na ilaw at musika y Husay ng pagkakaedit ng video sa pangkalahatan y Kalinawan at tingkad ng kulay ng mga imahen Bisa sa mga Manonood 20% y Kakayahang panghawakan ang kawilihan ng mga manonood at pakilusin sila nang naaayon sa layunin ng patalastas