You are on page 1of 10

JABATAN

Agensi di bwh pengawasan ssbuah kementerian. Agensi pelaksana kerajaan yg melaksanakan dsr kementerian yg berkenaan. Ditubuhkan di peringkat negeri & daerah utk memberikan perkhidmatan kpd msyrkt. Pegawai utama jabatan => Pengarah. Pegawai tadbir jabatan2 peringkat negeri & daerah => Pengarah Negeri @ Pengarah Daerah.

AGENSI PUSAT
Membantu, menyelaras & mengawal perjalanan agensi pelaksana. Membekalkan 2 keperluan asas kpd agensi pelaksana, iaitu personel & kewangan. Terdapat 5 buah agensi pusat di bwh Jabatan Perdana Menteri iaitu; a) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) b) Unit Perancang Ekonomi (UPE) c) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) d) Unit Penyelidikan Ekonomi (UPSE) e) Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)


Berperanan utk merancang & melaksanakan dsr kerajaan yg berkenaan dgn perkhidmatan awam. Fungsi-fungsi JPA; a) Menggubal dsr2 pengambilan & penamatan kerja kakitangan kerajaan. b) Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan. c) Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan & Kerajaan Negeri. d) Membincangkan kenaikan gaji, elaun & pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing2.

e) Berbincang dgn bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan, kenaikan gaji, bonus, & insentif. f) Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). g) Menyediakan kemudahan biasiswa & hadiah latihan utk kakitangan kerajaan melalui INTAN. h) Memutuskan pertukaran & penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat @ jawatan yg sesuai.

Unit Perancang Ekonomi (UPE)


Fungsi-fungsi UPE; a) Membantu kerajaan merancang ekonomi negara. b) Menjadi urus niaga kpd Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, & jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa. c) Membantu perancangan Rancangan Malaysia 5 Tahun utk Kabinet. d) Mengkaji kejayaan yg tlh dicapai sewaktu rancangan2 5 tahun dilaksanakan. e) Menyelaraskan & memastikan badan2 kerajaan melaksanakan projek2 ekonomi yg tlh diluluskan. f) Menasihati kerajaan ttg isu2 ekonomi negara & antarabangsa. g) Menjadi urus setia kpd Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) utk negara2 sdg membangun.

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)


Fungsi-fungsi UPP a) Memastikan dsr2 eko kerajaan mencapai matlamat yg diharapkan o kerajaan; misalnya Dsr Pembangunan Nasional, Dsr Penswastaan, & dsr Pandang ke Timur. b) Menyelaraskan usaha atr Kerajaan Persekutuan dgn Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program2 pembangunan. c) Menjadi urus setia kpd Majlis Pembangunan Negara. d) Mengawasi agensi2 & perbadanan awam spt PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC spy kegiatannya selaras dgn Dsr Pembangunan Nasional. e) Membantu kerajaan utk meningkatkan penglibatan bumiputera dlm bidang perdagangan & perindustrian.

f) Melaksanakan tugas-tugas khas seperti; i. Menyediakan pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera ii. Membasmi kemiskinan relatif iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

Unit Penyelidikan Sosio Ekonomi (UPSE)


Fungsi-fungsi UPSE a) Mengkaji kesan2 dsr kerajaan & program2 pembangunan negara terhadap rakyat. b) Mengkaji & mendptkan maklumat & data utk membolehkan kerajaan merangka program baru. c) Menjalankan penyelidikan ttg pembangunan pertanian, pembangunan luar bandar, kemajuan perindustriuan & kesan2 pembandaran terhadap sosioekonomi negara. d) Membekalkan maklumat sosioekonomi kpd UPE serta badan2 kerajaan yg lain utk perancangan pembangunan negara.

Unit pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)


Fungsi-fungsi MAMPU; a) Mecadangkan pembaharuan dlm cara2 pengurusan pejabat2 kerajaan., b) Meningkatkan kecekapan dlm klgn kakitangan kerajaan. c) Memodenkan sistem pentadbiran awam dgn memperkenalkan penggunaan komputer & kaedah komunikasi moden spt Internet. d) Mengadakan program kualiti & produktiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, & sbgnya. e) Memberikan khidmat rundingan pengurusan kpd organisasi kerajaan.

Yang di-Pertuan Agong Parlimen Kabinet Jabatan Perdana Menteri Majlis Pembangunan Negara

Majlis Raja-Raja Majlis Perancang Negara Majlis Keselamatan Negara

JPA UPE UPP UPSE MAMPU Kementerian Kedudukan agensi pusat dlm sistem Kerajaan Persekutuan Majlis Perancangan & Pembangunan Negara