You are on page 1of 1

Vietnamese Professionals 149/1D Ung Van Khiem St Ward 25 Binh Thanh Dist HCMC Tel: 3512425 (7 lines) Fax:

35124314 Email: vnpro@vnpro.org http://www.vnpro.org

Router c bn & Backup Restore file cu hnh

A. Cu hnh c bn (ch lm trn 1 router ca mnh): 1. Cm dy cho ng port v t hostname cc thit b nh hnh v. 2. t IP thch hp cho cc interface ca Router v PC. 3. Cu hnh trnh tri theo con tr chut khi hin cc thng bo. 4. Tt ch phn gii tn min (domain-lookup) 5. t password v m ha tt c cc password. a. Password Console: ccna b. Password Telnet: A0K c. Password enable: vnpro d. M ha password 6. Kim tra vic chng thc password hot ng ng cha. 7. Hin th cc cu cho khi ng nhp vo cc thit b t console hoc telnet . 8. M t cc interface u ni, nhn bit cng no ang ni vi cng no, thit b no 9. Lu li cu hnh v show startup-config ln kim tra. 10. Show interface serial s0/0 ln, kim tra ang l u DCE hay DTE. 11. Cho bit gi tr thanh ghi ang l bao nhiu? 12. Dung lng RAM, NVRAM, Flash l bao nhiu? 13. Show interface fa0/0 ln, cng ny ang chy tc (speed) l bao nhiu? Bng thng (bandwidth) l bao nhiu? 14. i tc ca cng fa0/0 xung thnh 10 Kbps -> xem li speed v bandwidth. 15. Thay i bandwitch ln thnh 100 Kbps -> show li interface fa0/0 kim tra. C g khc bit? B.Lu li cu hnh vo TFTP Server, Load cu hnh t TFTP: 1. Lu li nhng g cu hnh bc A vo TFTP server. 2. Trn TFTP Server ang c sn 1 file cu hnh ca router -> load cu hnh b vo router. 3. Reload li router -> bn s b hi password -> tin hnh crack password. *** THE END ***

Nguyn c n, Instructor nguyenducan@vnpro.org

Trang 1