You are on page 1of 130

^ -,

MONOG-RAPHIA

IDARUM

HIT N a R I

MAGYARORSZG

BODOBACSFELEINEK MAGNRAJZA
A KIR. MAfrYAR TERMftSZKTTDOMNYI TRSULAT MKGIilXSBL
IRTA

HORVTH, G Z A
ORVOS- FI SKBSZTUDOR, A KtK. M A O Y A K TKltMKSXF.TTnDdMN^T TRSULAT, A RF.R1.INI 1 ^ lim^SKLI ItlVARTANI KO^-ES \ i;i CSI CS. K. LLAT- I-:K NtV'SYTANI THSULAT, A J I A i i V A l t K I U ' I ' I KiM-'.sf I.1-:T, A M A f i V A I L F I . D K A J / l Tltsri.AT ) - A FKl^t' -M *i \ M:-" IBIZEDH'XOYXSftLBT I t t N U K S TAiUA.

K < ; Y S X 1 N K S N Y O M S TAI'.L \\.\l,.

BUDAPEST, 1875. KIADJA A KIK. M. TEimKS/F/lTUDOMNYI T1SULAT.

BK A* LJT

It'nyvtitt . W Jiudapesten.

.
MON O GR A PH IA\

L ) r <;; i K L D . i IL u.M: n u N (;. i 7f i A TZ.

MAGYARORSZG

BODOBCSFLINEK MAGNRAJZA
A KIR. MAGYAR TERMKSXHTTlDUMNYI TRSULAT MEGHIZSBL
IRTA

HORVTH G Z A
OKVOS- >.S ^KIiKS/.TtT>)lt, A K i l t . M . U i Y A K ThKMK.S/.KTTfDOMSYI TRSULAT, A BERLINI KS BRL'SSELI ROVARTAKI K l i Y K s r L E T K K , A BKCRI C8. K. LLAT- KH NVI ; :NYTANI TRSI.'LAT, A MAGYAR KJtl'TI EGYESLET, A MAGYAR FLDRAJZI TRSULAT Ks A FELSO-UAGYARBSZGI MZEUM-EGYESLET RENDES TAGJA.

F,(1Y S X N E S N Y O M S T T B L V A L .

BUDAPEST, 1875. KIADJA A KIR. M. TEHMKBZETTUDOMNYI TRSULAT.

Franklin-T&rsuUt nyomdja.

1873 nyarn megbzta a k. m. termszettudomnyi trsulat Dr. HORVTH GZA urat a-magyar fauna - terleten elfordul Lygaeidk monographijnak megrsval, ezen llatcsald rendszeres termszetrajznak kidolgozsval, a boncztau s lettan kell figyelembe vtelvel. HORVTH r 1873-ban s 1874-ben mg iijabb gyjtsek s kutatsok tjn gyaraptotta a mr rendelkezsre ll anyagot s ksz munkjt 1875-ik vi jnius hnapban nyjtotta be. A k. m. termszettudomnyi trsulat e munka kltsgeit a rendelkezsre ll orszgos seglybl fedezte s a ksz mvet ezennel tadja a nyilvnossgnak. Budapest, 1875-ik vi deczeniber elejn. SZILY KLMN,
a kir. magyar termszettudomnyi trsulat '/! titktirtt.

E L O S Z (').
Kztudoms dolog, hogy i flrp rovarok vagyis poloskk soha sem tartoztak a nagy kznsg kedveucz llatai kz, st hogy azok mg a szorosabb rtelemben vett szakemberek rszrl is folyvst meglehets elhanyagoltatsban rszesltek. Mg a rovarok tbbi rendjei, klnsen a bogarak s pillangk, szmos szakavatott s lelkes mivelre talltak, a poloskk arnylag vajmi kevs szakember gyeimt voltak kpesek lektni, noha megismersk, a tuds szempontjbl vve, p oly fontos mint amazok. De viszont az is igaz, hogy azon kevesek, a kik rnunkssgnkat e lnyek tanulmnyozsnak szenteltk, annl nagyobb buzgalmat fejtettek ki ez irnyban; s ennek ksznhetjk, hogy Eurpa flE magnrajz, mely fleg a kir. nwgy. termszettudomnyi trsulat korszer intzkedsnl: ksznheti ltrejttt, a magyar fauna terletn, azaz : Magyarorszgban, Erdlyben s Horvt-Ttorszgban tenysz flrp rovarok egyik nevezetesebb csaldjt, illetleg annak rendszeres termszetrajzt trgyalja. Hogy mennyiben sikerlt dolgozatomban egy ily magnrajz kellkeinek megfelelnem. nem tudom ; azt megtlni majd csak a szak-kritika lesz hivatva. Annyit azonban j llekkel llthatok, hogy feladatomnak megfelelni becsletesen trekedtem. Azon elvek s azon irny, melyek munkm rsakor elttem lebegtek, a kvetkezkben lelik nemi magyarzatukat. A mint mr a megelz sorokbl kitnik, e magnrajz az ltalnos tuds szempontjbl hzag-

rp faunjt Lapplandtl Szicziliig, Finnlandtl Andalziig, Angolorszgtl a Volgig s a Kaukzusig jelenleg mr meglehetsen ismerjk. Csak ptl akar lenni, a magyar llattan szempontjbl fldrsznk dlkeleti rszn van egy nagy terlet, kiindul pontot akar kpezni. Az utbbi krlmny mely a tudomnyos vilg eltt hemipterologiai tekin- nem zrja ki lehetsgt annak, hogy a magyar elnetetben mg most is jformn ismeretlen, ismeret- vezsek hinya nmely rszrl kifogs trgyul fog lenebb, mint pld. Algr vagy a Kaukzus vidkei. szolglni, s erre nzve eljrsomat j eleve is indoE terlet magban foglalja a balkni flszigetet kolni akarom. jszakra fel egszen a Krptokig, vagyis Trk- s Minthogy a rendnek csupn egy csaldjt tztem Grgorszgot s haztnhit. ki magnrajzom trgyul, nem vltem elrkezettnek Ez utbbi krlmny indtott leginkbb arra, az idt arra, hogy egy gyakorlatilag jelents, a szhogy gyermekveim ta folytatott llattani vizsgl- alkots, nyelvrzk s trgy szempontjbl egyarnt dsaimat mindinkbb a hazai flrpekre irnyoz- helyes magyar nomenclatura alkotst megksrtsem. zam s pr v ta minden szabad idmet csaknem Nekem meggyzdsem, hogy ez csak az egsz rendkizrlag azok tanulmnyozsra fordtsam. Ebbli nek behat letrgyalsa iitiin a vglegesen megllabuvrlataimnak els nagyobb termke a jelen ma- ptott tudomnyos nevek ctyntoloiiju <il<i]>j<i>t lesz gnrajz. idszer.

VI

Az eddigi ilyfle ksrletek svnyre lpni nein is akarhattam, a minthogy ezek legjobb meggyzdsem szerint a gyakorlati rtket teljesen nlklzik, st azonfell mg a magyar nyelvrzket is srtik, nha meg pen a nyelvrzk ellen elkvetett mernyletek sorba tehetk. Ezen taln tlszigornak ltsz tletem igazolsra szolgljon nhny Lygaeida-nem neve, a mint az nmely magyar zoolgus jegyzkben szerepel : szemk, biifttr, tcpkeny, bd ka, tiifor, cselleg, rrelciiy, f/aliika, a melyek, flsrt voltuk mellett, magyar kifejezi akarnak lenni annak, a mit az etymologia kezn a Groatris, Ophthalmicus, RhyparoehromMS, Microtoma, Pacltymerus, Gonianotus, Pyrrhocoris s Plnjt/n/lu-iis mond ! Jogosult Lygaeida nv, nzetem szerint, most csak a bodoht'ics, a melylyel nmely dunntli vidk npe a Pyrrhocors iiptcrus fajt illeti. A rendszerre nzve csekly eltrsekkel korunk legkitnbb hemipterologjnak, a svd STALNAK ujabb kelet alapos munklatait kvettem; s az egyes nemek s fajok jellemzsnl is mindig azon pldnyszer szabatossg lebegett elttem mintakpl, mely a svd llattani irodalom termkeit mr a nagy LINN ta oly becsesekk s csaknem fellmulhatatlanokk teszi. Az alakok termszetes csoportostsa s lehetleg h s pontos lersa mellett azonban nem feledkeztem meg az l termszetrl sem ; s szmos kirndulsaira alkalmval klnsen figyelmet fordtottam az llatok letmdjra s mindennem letviszonyaira is. Mert a modern tudomny mai nap mr tbbet kivan tlnk, mint szraz catalogusokat s puszta lersokat. Azon irny, melyet a szerves lnyek tanban egy DARWIN hatalmas szelleme kijellt, mai nap mr joggal megkveteli, hogy ne csupn csak a gyjtemnyeinkben fellltott lettelen alakot, hanem magt az l llatot az W termszetben vizsgljuk. A biolgiai viszonyok kutatsa mai nap mr ugyanazon fontossggal br, mint akr a systeinatika vagy a boncztan mivelse. Vizsgldsaimnak els s legbiztosabb ktforrsa ennlfogva mindig a szabad termszet volt. Csak az ott szerzett kzvetlen szleletek seglyvel remltem nmi eredmnyre juthatni.

Trgyaimnak a termszetben val megfigyelse rdekben szmos kirndulst tettem az orszg klnbz vidkein, nevezetesen pedig Abauj, Bcs, Borsod, Csongrd, Gmr, Pest, Szabolcs, SzkesFehr, Szrny, Tolna, Torna, Torontl, Ung, Zala s Zempln megyben. Az ekknt szerzett adatokon kivl tvizsgltam mg a magyar nemzeti mzeum s a bcsi cs. kir. udvari termnytr gyjtemnyeit, nem klnben Dr. MAYR GUSZTV bcsi tanr magngyjtemnyt, kinek, valamint az emiitett kt intzet illet reinek szves elzkenysgkrt ezennel szinte ksznetemet nyilvntom. Sokat ksznhet munkm azon szivlyes viszonynak is, melyben Eurpa elsrang hemipterologjaival mink a svd STL, a finn REUTER, a frauczia PUTON, az olasz FERRARI stb. llok. De nemcsak a klfld szakfrfiainl talltam szves tmogatsra, hanem akadtak haznkban is egyesek, kik az ltaluk gyjttt fajokat meghatrozs vgett hozzm bekld vn, ez ltal adataim szmt szaportottk, munkmban elsegtettek, annak krt tgtottk. Az ilyszer kzremkdsrt szinte ksznetem illeti fleg GEYER GYULA szepes-igli tanr, Dr. GYEROYAI RPD kolozsvri orvos, PVEL JNOS magy. nemz. mzeumi gyjt, PUNGUR GYULA szilgy-nagyfalui ref. lelksz, SAJ KROLY pestmegyei birtokos s SCHUSZTER KROLY kolozsvri tant urakat. Klnsen pedig hls ksznetemet fejezem ki HERMN OTT tisztelt bartomnak, a ki nemcsak az orszg klnfle vidkein szerzett tbb rendbeli adatait rendelkezsem al bocsjtotta, hanem idt s fradsgot nem kimiv, mg a munkmhoz csatolt tblt is elksztette. Vgl fogadjk mly ksznetemet egyfell a kir. magyar termszettudomnyi trsulat az irntam tanstott megtisztel bizalomrt msfell annak titkrai, a kik gyemet jakar buzgalommal intztk s minden tekintetben elsegteni igyekeztek. Forr f Abiuij-rm.J, 1875. deczember liarbtui.

D* HORVTH GZA.

TAKTALOM.TEGYZKK.

I. LTALNOS Klszervek

RSZ.
Lap

.......................................................................

l 3 3 5 fi 6 9 l'i 11

Belszervek .......................................................................... talakuls ............................. letmd ............................................................................ Fldrajzi elterjeds ............................................................ Irodalom s gyjtemnyek ........................................................

II. SYSTEMATIKUS RSZ.


A Lygaeidk jellemzse s felosztsa Els alcsald: Lygaeina Msodik alcsald: Cymina Harmadik alcsald: Blissina Negyedik alcsald: Henestarina tdik alcsald: Geocorina Hatodik alcsald: Artheneina ........................................ 13 14 15 24 25 i-'N 28 31 31 32 33 37 37 -N 39 46 46 95 !)5 98 ili K.'

............................................................. .................................................. .................................................... ............................................... ........................................................ ................................................

Hetedik alcsald: Oxycarenina .................................................... Nyolczadik alcsald: Myolochina ...................... . ..................... Kilenczedik alcsald: Pyrrhocorina ............................................ Tizedik alcsald: Heterogastina ................................................

FGGELK.
A magyar-dalmt tengerparton szlelt Lygaeida-fajok nvjegyzke
Ki::

Index....

'

105109

MAGYAR O R S Z G

LYGA-EIDINAK M A G N E A J Z A .
I. LTALNOS RKSZ.
A LYGAEIDK vagyis BODOBCSFLK a tkletlen talakulssal bir FLRP ROVAROK (Hemiptera)

egyik fajds csaldjt kpezik, mely a FELEMS-RPEK (Heteriotera) al-rendjben foglal helyet, s melyet a fej oldalnak als rszn ll ngyizlk cspok, a ngyizlk szipcsr, a hromizlk kocsk s a potrohot legflebb flig fed hromszg pajzska jellemeznek. KLSZEEVEK.
A test idoma tbb-kevsbbtojsidomu vagy hosszudad, egyes esetekben igen karcs s nylnk, de llomnya mindig szilrd szarunm. A. fej klnbz nagysg s rendesen hromszg, nmelykor tetemesen szlesblt, szlein nem lemezes, htul tbbnyire egszen a szemekig a torjba mlyesztett. Rajta vaunak a szjszervek, cspok s szemek elhelyezve. A szniek kztt s eltt fekv rsz fell kt elre fut barzda ltal hrom terre van osztva, melyek kzl a kzps a legnagyobb s egy hosszabb vagy rvidebb sfejbtyk-neH nylvnyt kpezvn, a fej cscst alkotja csainak megfelel serte van elhelyezve, melyek szorosan egymshoz szorulvn, termszetes szur-eszkzt kpeznek. Az ekknt alkotott szipcsr a fej cscsnak als oldalbl ered s nyugalmi llapotban a test als oldaln htrafel visszahajtva lvn, majd csak kevssel nylik a mells cspkn tl, mj da hts cspket is tlhaladja. Egyes zlkeinek hossza a klnfle nemek szerint vltozik ; a kt kzps izlk azonban rendesen a leghoszszabb. A ngyizlk csjiok f antennt'j a testnl mindig rvidebbek, fonlidoniuak, rendesen kiss vastagodott utols zlkkel ; az els izlk tbbnyire a legrvidebb, a negyedik pedig a leghosszabb vagy csak ritkn rvidebb a msodik- vagy h a r m a d i k n l . Elhelyezsket illetleg a fej oldalain a szemek eltt egy rvid, ers dudoron, a cspdudor-OTi (tubcrciilum <uit<-iinif<'nu>i l llanak ; tvk tbbnyire azon vonal alatt, ritkn azon vonalban fekszik, melyet magunknak a szemek kzelitl a szipcsr tvig hzva gondolunk. A scc/wi'/r i filli i a fej oldaln llanak, tbbnyire gmbsek s kzpszerek, csak a (leocorink alcsaldjnl nagyok s tojsdadok ; rendesen a trj elszlhez kzeledettek vagy azt rintk. A .cri/nrw/,- / ffili i kettesvel a fejtetn foglalnak helyet ; a Pyrrhocorinkn) hinyzanak.
i

( tylux) neveztetik; a kisebb oldaltertkj'mwiiTO& /jni/um) nvvel jelltetnek. Ez utbl>iak alatt fekszik mr a fej als i i l d a l i i n i'gy-cgy /;///'//; (i/nni/, melynek als szlhez UK ttjriltli'iiH'zi'k finn-miai') j r u l n a k s . szipcsr tvnek vdelmre szolglnak. A fej als oldaln csak ritkn szlelhetni egy mly, egsz hosszt elfoglal barzdt a szipcsr els izlkuek befogadsra ; e barzda tbbnyire sekly s legflebb a tej kzepig terjed vagy egszen hinyzik. A ngyizlkztpcs'r / i-imii-inii > egy fels rszn n y i tott hengeres csitl l l , mely lnyegben a rg szjszervekkel bir rovarok a l a j k n a k telel meg s fell tvnl a hegyes tridomu flajk ltal van befedve. E zrt csben ngy vkony s a rg rovarok rgonyai- s llkapH m V T H GK/.A : M A t i Y A l l o l l * / i i I . Y t . A K I I ' A l .

I. LTALNOS KSZ.

Kl'LSZEKVEK.

A test msodik frsze, mrlv a mozgsi szerveket viseli, a trj < tlifn-a.ri hrom rszbl ll, u. m.- az el-, kzp- s ut-torjl>]. Az eltrj, melyet rvidsg okrt ltalban torjnak neveznk, a fejjel s kzptorjjal szabad izls ltal fgg ssze ; als oldaln az i-Unm-Urn i jimsttiiiiiuii J a mells lbak i z v p i (aeetabulajlieznk. A kzptorj fels oldaln van a potroh feln tl sba nem nyl hromszgpajzska (scHteilnm), s a rptyflk izlse ; als fele a kzi'jmirll (mesostethium) a kzps hibkat viseli. Az uttorj fell a szrnyakat, alul az utweili'it / iiii'taxti'tliiitiii / a hts lbakat s a b z mirigy kls nyilast / nrini-hiiu tiinriferuiii ) viseh. Az uttorj fels rsze s az utuiell oklalvst egy-egy leinezke, az utvtarjak l mctapleuraei, ltal vaiuiak sszektve. A replszerveket a rptvk s szrnyak kpviselik. A rptyk (hemelytra), mint a tbbi flrpeknl, gy itt is vzszintesen fekszenek s kt, klnbz llomny rszbl llanak. A nagyobbik bruem rszletet a hromszg, cscsval elre fordtott nagy mrium s az ettl befel a pajzska mellett fekv keskeny i-innix alkotja. A corium s clavus a rptyk tvtl kiindul sj-zst befel tart egyenes varruybau rnek ssze s egyes tbbkevsbb szembetn erek ltal vannak thatva. A coriuui utszlhez jrul a rptyk hrtys rszlete, a rphrtija (membrana). Ennek erezete tbbnyire 4:5 egyszer hosszrbl h1, melyek nha harnt fekv erecskk ltal vannak sszektve s ez ltal egyes sejteket alkotnak. Csak a Pyrrhocoriuk kpeznek e tekintetben kivtelt, a mennyiben nluk a rphrtya tvn kt-hrom sejt vau, melyekbl aztn tbb, nha egyms kztt szszefoly r veszi eredett. A kt rpty rphrtyi klnben nyugalmi llapotban rendesen keresztezik egymst s egymson fekszenek. A vkony hrtys szrnyak i alai-J a rptyfiknl mindig rvidebbek ; erezetk kevss vau kifejldve. A legnevezetesebb kt r, a, fels fr t rena primaria) s az al //;<; i t-fiiti siibti-iixaj, kzepn tl egy harnt fut erecske, az '{/</ <> frena c<mn?ctens) ltal vau sszektve, mi ltal egy hosszks sejt, a szrny sejt (areola alarmi! ) kpzdik. A szrnysejt kzepbe a legtbb esetben egy rvid erecske nylik be, mely tbbnyire az als frbl, nha az tfog rbl ered s szarni/horognak musj neveztetik. A lbak tpi'dfsj f/ia-

, i -.iiiii/i, lbszr s km-xa llanak. A cspk, az Oxycarenink hts csipit kivve, egymshoz kzel fekszenek. A czoinbnk, nevezetesen a mells czombok, sok esetben tetemesen vastagodottak, duzzadtak s als prknyukon tskkkel vagy fogacskkkal fegyverez vek. A hol a mells czombok ezen megvastagodsa i;,reii nagy fokban jelentkezik, ott rendesen a megfelel lbszrak is befel grblnek, st egyes esetekben bels homor oldalukon mg fogacsoltak is. A kocsk hrom izlkbl llan a k : az els zlkrendesen leghosszabb; az utols izlk kt egyszer karmacsot s kt tapacsot t arulinnu visel. A fell lapos, alul tbb-kevsbb donibordad potroh l iiiiiliniii'n l tvnek egsz szlessgvel az uttorjhoz van erstve s hat szelvnybl ll, melyeknek fels s als rszlett oldalvst a conne.rirHin kti ssze. A potroh lglikai rszint a conuexivumon, rszint a hasi szelvnyek oldalain vaunak elhelyezve. A lglikak ezen elhelyezse az egyes alcsaldok szerit vltozik s azok megklnbztetsre igen biztos s hatrozott ismi tetjlt kpez. A negyedik s tdik, vagy csupn csak az tdik hasi szelvny utszle a nstnyeknl kzepn gyakran mlyen kimetszett ; e kimetszs egyes esetekben oly mly, hogy az illet szelvny kzepn az eltte fekv szelvny alatt egszen eltnik. A nstnyek hatodik hasi szelvnye egszen az ivarszervek szolglatba szegdik s kzepn hosszban ketthasitva lvn, e hasadk a tojcs elrejtsre szolgl. Az ivarszelvnyekfscginatUagenitalia) a potroh cscsn foglrnak helyt. A hrom ivarszelvuy kzl az els tbbnyire a hatodik potrohszelvny al van rejtve s csak a kt utols lthat. :: Ez utbbiak kzl a hmeknl az els nyugalmi llapotban legflebb csak mint keskeny szegly jelentkezik, a msodik ellenben nagy, dombor lapot kpez s az alfl nylst alhl fedi. A nstnyek els ivarszelvnye a tojcs kls hvelyt kpezi, a msodik oldalvst fekv hromszg apr lemezkket kpez, melyektl befel a kzepn kett hastott harmadik ivarszelvuy foglal helyet. E tekintetben csak a Pyrrhocoriuk nstnyei mutatnak nmi eltrst, a mennyiben nluk a kett nem hastott hatodik potrohszelvuy htul egyenesen csonktva lvn, az els ivarszelvny uagy terjedelemben tnik el s a tojcsuek a hosszban fut hasadkon t enged utat a szabadba.
* E dolgozat systt-niatUius rszben cnulosva knnyebbsg okrt a misotlil; ivarszclvuyt elsnek, a harmadikat msodiknak nevezem.

futk, rendesen kzpszerek s rniut

a tbbi rovaroknl, gy itt is t frszbl - - a csip!>,

I. U.TU.Nos

BELSZEKVEK. TAI.AKI LAS

BELSZEKVEK.
A Lygaeidk kzponti idegrendszere a tbbi flrpekhez hasonl s meglelietseu sszpontostott, a meuyn y i l i e n a potroh regnek kizrsval dczokat csak a fejben s torjban kpez. A fejben lev kt Jcz kzl az egyik, a fels agydez (gangliari cerebrale su/ieriiisj, a tpcs fltt ll s a sznieket, szemecseket s cspokat ltja el idegekkel ; a msik, az als agydez fya>i<il!nit <-,-rel>rale tufi-riusi, ,( tpcs alatt rszben mr a torjban foglal helyet s az elbbivel oldalvsti idegfonalak ltal lvn szszektve, a tpcsvet vez teljes garatgyrt kpez. Az als agydez els sorban a szjszervek idegeit szolgltatja s tbb-kevsbb a iiagy torjdezczal vau egybeolvadva. A torjdcz (iiam'nm tluirui-imni t tmegbl erednek fleg u rpszervek s lbak szmos idegei s egy btrafel vonul vastagabb idegtrzs, mely aztn sokszorosan elgazva a trj s potrob regeiben lev szervek beidegzst teljesiti. Az egyiittrzideg-rendszer gyltszik igen gyengn van kifejldve. Nekem csak a bolygideg (nemin ratjus) nyomait sikerlt egyes esetekben a tpcs hosszban szrevenni. Az rzkek kzl a ltst a szemek s szemecsek, a szaglst a cspok, az izlelst taln a megnylt alajk kzvettik. A tapints fleg a cspokban vau kifejldve. A hallsrl s szervrl mit sem tudunk. Az emszt szervek a tpcsbl s annak mirigyes fggelkeibl llanak. A tpcs krlbell hrom-ngyszer hosszabb a testnl s e miatt a potrohban tekervnyesen van elhelyezve. Els rsze a brzsing, mely nagyrszt begyidomu hrtys tmlv vau kitgulva. Erre kvetkezik egy pr vkony kacscsal, majd zacskv tgulva az emsznye-gyoinor, mely aztn rvid vkonybllel csakhamar a vastagblbe megy t ; ez utbbi szintn zacskt kpez s a liasoullag zacsk- vagy krteidomu, de rendesen nagyobb vgbelcn t az alfelet elri. A tpcs fggelkei : a nylmirigyek s a MAI.PIGHIfle ednyek. A nylmirigyck. melyek a b r / s i n g elejbe nyilnak, sokszor teteme-. n kifejldvk s nha igen csinos tmlszer idomokat n m t a t i i a k . A MAiPiom-fle ednyek-, melyek a hgyszerveket kpviselik, ngy IKKSZU. vkony, tekervnye-, r-lil l l a n a k s a vastagblbe nyilnak.* Mindezen, v a l a m i n t a kvetkez szervek a mindent kitlt zsrtestben vannak elhelyezve. A bzmirigy (illuminili </< rlf,r,i i mr az emszt szervekhez. nem tartozik Kzen rendesen srgs vagy

vrhenyes, ketts mirigy a potroli tvn, illetleg az utmeU bels felletn foglal helyet s nyilasai is ez utbbinak oldalain vannak. Noha a bzmirigy e csald valamennyi tagjnl feltallhat, eddig mgis csak alig egy prnl sikerlt a kivlasztott illkony folyadk szagt szlelni, a mely azonban soha sem oly kellemetlen, mint a hrhedt hzi polosknl : kzelebbrl azonban nehezen jellemezhet. A vrednyreudszer a tbbi rovarokval megegyezik s a test hosszn thzd htednybl ll. A lgzst jl kifejlett finom lgcsvek kzvettik, melyek mindig csvesek maradnak s soha sem tgulnak ki lgtart hlyagosakk. A krlggel a potroh oldalain lev hat pr finom lglik (spiraculum) ltal kzlekednek. A nemz szervek a hmnl kt legyezidomu herbl llanak, melyek a potroh kt oldaln a tpcs alatt fekszenek s rendesen ht egymshoz illesztett hosszuk;! s tmlcskbl alkot vak. A vkony oudvezetk rendesen egy klnfle alak ondzacskt kpez : csak azutn uyilik a rvid kzs kilvell ondvezetkbe, mely az alfl alatt vgzdik s a hmvesszvel sszefgg. A nstny nemz szervei ehhez hasonlk. A kt petefszek mindegyike szintn tbbnyire ht tmlszer, egy nyalbot kpez csvecskbl ll ; petevezetkeik szintn az alfl alatt a tojcsvel vgzd kzs hvelybe nyilnak. K z utbbihoz mg rendesen egy pr fggelkes mirigy is jrul.
* A THANHOFFKR (Ma^y. orv.s t<Tnu'-sj:rt\i/^ . \ u i . ii:i\'\_'>ul.'--rnL-k moiikftltitail altul li-irt k i ' l f i '! M n . v i i . i i i - i i l i - i i \ . - k . - l . vuhliuiiit imir i-l.'lil. mii- mvmk-

A l'ALAKULS. A Lygaeidk tkletlen talakulssal b- rovaruk l i ' V i ' n . a petkbl kikel le/.k nem bliozdnak be. I m neiii mindig s/abadoii mozognak s tpllkoznak s CMI pn hromszori vedls ltal rik el teljes kifejldsket. A liutai lrzk klsejkre nzve mr nmileg a k i f e j l e t t rovarokhoz hasonlitanak : csak a cspok, a s/ipor s a l

I. LTALNOS RSZ.

TALAKULS.

lbak zmkebbek, de a legfbb s legllandbb jelleg, mely azokat az ivarrett pldnyoktl megklnbzteti, a szemecsek s klnsen a rpszervek hinyban ll. Minl inkbb n s fejlik, minl tbb vedlsen megy keresztl az leza, annl inkbb kezdenek leend rpszerveinek durvuyai is jelentkezni. E durvnyok az utolseltti vedls utn mr szembetnkk vlnak s egy brnem tokba rejtvk (a mi ltal az lczk a tkletesen kifejlett, de durvnyos rpszerv alakoktl midig knnyen megklnbztethetk). Az utols vedls meghozza vgre a kifejlett ivarszervek mellett a kifejlett rpszerveket s, a hol elfordulnak, a szeniecseket is. Vaunak azonban a flrpek kztt s igy e csaldban is egyes fajok, melyeknl a rpszervek a harmadik vedls utn vagyis a tkletesen kifejlett s ivarrett llapotban sem rik el kifejldsk legmagasabb fokt, hauem levetve br a brnem tokokat, mindig durvnyosak maradnak. A durvuyossg kisebb vagy nagyobb mrtkben szokott jelentkezni s e csaldnl rendesen a rphrtya s a szrnyak teljes vagy rszleges hinyra szortkozik. E hiny els pillanatra csekly jelentsgnek ltszik ; de kzelebbrl vizsglva meggyzdnk, miszerint a rovar egsz klalakjra befolyssal van. A rpszervek durvnyos fejldsvel ugyanis a rpszervek mozgatsra szolgl s a trj regben elhelyezett izmok is cseklyebb terjedelrnekk s ezzel kapcsolatosan a kzptorj, st rszben az eltrj is szkebbekk s keskenyebbekk lesznek ; ez ltal pedig az egsz testidom a tojsdadbl hosszuksabb, egyenkzbb vlik. Szpen tanulmnyozhatjuk ezen vltozsokat klnsen a Plintliimis s Scolopostthus nemeknl : a kifejlett rphrtys alakoknl a trj hti mindig szlesebb mint ell, a kurttott rphrtysoknl ellenben vagy ell s hti egyenl szles vagy nha mg ell szlesebb. Faunaterletnkn eddig sszesen 25 ily durvnyos rpszerv fajt szleltem, melyeknek egy rsze nlunk ms alakban mg nem is talltatott. Ezek : Blisxus Doriae, (j-eoeoris grylloides, dupar, Rhyparochromus antenna. tus, Plintliisus pwillus, longipennis, liungarcus, Aeonijiim nifij/cx, tityyiHictiriii riixtii'im, Scolopostthus affinix, jtilosus. A tbbi 14 faj tkletesen kifejlett rpszervekkel is elfordul s pedig nmelyeknl emez, msoknl amaz eset a gyakoribb. Ezen msodik csoportot a kvetkez fajok kpezik : Lygaeosoma retindatiim, Xi/xiu Jacobeae, Ischnodt'iiius salniifti, (jconuris (illiipcniiis, Tfopistethus aaliiileti, Rhyprochromus iti mit UK, rhrai/ra, Pterotmet>is stainaurili, phyhnuides, Macrodema rariniii, Lamprodema

Ischnocoris Juniipterus, Scolopostthus ilecoratiis, Pyri'hocors aptenis, marginato^. Itt vlek megemhtendnek egyszersmind bizonyos fejldsi rendellenessget a cspok alkotsban, mely e csaldnl arnylag gyakran szlelhet, legalbb sokkal gyakrabban, mint valamennyi tbbi flrpf csaldnl. Ezen rendellenessg abban ll, hogy az egyik csp a rendesnl rvidebb s csak hrom izlk ltal kpeztetik. Az ily cspnl az els s utols izlk rendes hosszsg, vagy az utols valamicskvel rvidebb vagy hosszabb ; a kzps izlk azonban hosszabb, mint a rendes alkotsu cspnak akr msodik, akr harmadik izlke kln , de rvidebb mint ezek egyttvve. Az izlkek szmnak ezen fogysa akknt jn ltre, hogy a msodik s harmadik izlk egymssal sszeolvadnak. E jelensget eddig a kvetkez hazai fajoknl szleltem: Metopoplax ditontoidrs, Icus anyularis, Rhyparochromus hirsutus, Trapezonotus nebulosus, Microtoma Scolopostthus ajjinis, adjuncttis. Ezen fejldsi eltrs az ivartl fggetlenl hol a jobb, hol a bal, de mindig csak egy oldalon fordul el. A legnagyobb ritkasgok kz tartozik ennlfogva egy gyjtemnyemben lev Diplonotus fraeticoUis pldny, melynek mindkt cspja rendellenes fejldst mutat s csak hrom izlkbl ll, gy hogy az ember benne els tekintetre taln egszen j s hrom izlk csapj ai ltal valamennyi Lygaeidtl eltr nem kpviseljt volna hajland sejteni. * Hogy vjjon az lczallapot mely szakban veszi eredett e rendellenessg s vjjon mely hatuyok idzik azt el, mg nem tudjuk s feldertse tovbbi vizsglatoknak van fentartva. Vannak azonban esetek, midn a cspok szablytalan fejldse ktsgkvl azon ermvi srlseknek kszni ltrejttt, melyeket azok a rovar lczallapotban szenvedtek, gy pldul egy birtokomban lev Li/i/ai-imiHint reticulatum rvid balcspja csak hrom izlkbl ll ; a msodik izlk rendes hosszsg, de vge fel tetemesen vastagodott s kzvetlenl hozz egy zmk idomtalau utols iziilk csatlakozik. Egy XI/XHS SV/icco/ balcspjnak harmadik izlke utfeln csaknem ktszer vastagabb mint rendesen, rvidlt negyedik zlke pedig vgn gmbsen felfvdott. Egy Pauhymerws plmi-iiii-i'int szablyos alkotsu balcspjnak utols izlke a reudes* Dy tvedsbe esett voI6s7,inle COSTA is, midn a rejtlyes Trittnn'n-< >it neraet fellltotta, mely alivha k-s/, m&s iniiit egy ily mindkt oldal&n vemlrllnics fejlds cspokkal biro Scoloposisthuti

carbffnaria,

Pachymerus Rolandr, Pini, Kmlletm (-Hiatus, arenarius,

I. LTALNOS KV.*'/..

TALAKULS. LETMD.

nel felnyivel rvidebb. Legjabban pedig egy /M//;/rni-lirnmiix iinutiix pldnyt lttam, melynek balcspja csak kt izlkbl ll ; a rendes vastagsg utizlk

ugyanis kzvetlenl a szablyos alkotisu els izlkhez csatlakozik s e mellett csak valamivel rvidebb, mint a jobb csp harmadik s negyedik izlke egyttvve.

LETMD. E csald fajai mind szrazon tartzkodnak, s kevs kivtellel a szraz, kopr helyeket kedvelik. Egyedl csal az Isehnodemw sabiileti, Geocuru dispar s Chilacis Tifi>hai< fajok birnak a vizenysebb helyek irnt kivl elszeretettel ; a Henestaris halopllus pedig alfldi sstavaink szikes partjait ltszik klnsen szeretni. A tbbiek mind lehetleg vizszeguy helyeken, napsttt koprokon, verfuyes lejtekeu, kvecses dombokon, gyepes legelkn, sovny rteken, szegnyes nvuyzet pusztkon, szraz homoktalajon s ezekhez hasonl ms lelhelyekeu tanyznak, hol egyenknt, hol kisebb-nagyobb trsasgokban. Klnsen egyes fajok mint pld. I^i/t/aeiis ctjuestris, de fleg Pyrrhocors aptvrus tavaszszal, st nyron t is nagy csapatokban szoktak sszegylni, s fk s falak tvben stkrezve gyakran seregestl tallhatk. Platyijanter Abiet s ferruyineus, valamint Taphropeltus contractus fahj alatt fordulleten, kzvetlenl annak cscsa alatt, teht krlbell 1500 mternyi magassgban gyjtttem. Nni sokkal cseklyebb magassgban lnek Xt/siua Jacobeae, Liyyrocoris sylvestris s Heterogaster l'rtifar Ttrafred mellett, valamint Cymus rlaciculus a mrarnarosi Pietrosz-havasou. A Lygaeidk tpllkt rszint nvnyi, rszint llati anyagok, illetleg azoknak nedvei kpezik. Hogy niely tpllk a tlnyom, az a fajok, de mg inkbb az vszak szerint vltozik. A nvnyi anyagok kzl nemcsak a nvuyszrakat s leveleket, hanem a lgyabb magvakat is szivogatjk, a mint ezt Pyrrlwcurix ajitcrusul tapasztaltam. Az llati tpllk dgltt rovarokbl, apr bbokbl s petkbl ll. l llatot azonban soha sem tmadnak meg, s azon pr ir kztt, kik e trgyrl megemlkeznek, bizonyra legigazsgtalauabb SPINOLA (Ess. Hm. p. 241245), midn e rovarok megvastagodott s sokszor tvisekkel fegyverzett mells czombjaibl azt kvetkezteti, hogy azok - - legalbb lczallapotukbau eleven zskmnynyal lnek, teht ragadozk. n, ki e trgyat kirndulsaim alkalmval mindig figyelemmel kisrtem, nem voltam tanja egyetlen egy esetnek sem, niely ama theoretikus vlemny mellett szlna ; de igenis lttam tbb esetben, hogy mg lczk is nvnyi vagy az emiitett llati anyagok valamelyikn lakmroztak. A prosods idszaka klnbz. Nmely temberbeii prosodnak. A fajok

nak el.
Legtbben azonban szraz uvuyhulladkok, lehullott falevelek, moh s kvek alatt, f kztt s aprbb nvnyek tvnl tartzkodnak. A vilgosabb sznezet fajok, mink a fysitw-flk, tovbb a L'tjmina, Artheni'iiKi, Oxycarenma s Heterogastrna alcsaldok kpviseli mr klnfle nvnyek szrain s levelein lnek ; mig az lnk tarka sznekkel bir Lygaeus-f&jaik gyakran virgokon is tallhatk. Itt is szlelhetjk teht nmileg az llatok szlnek a krnyezethez val alkalmazkodst. K rovarok hegyen-vlgy n mindentt elfordulnak, a hol a tonyszskhz megkivntat felttelek megvannak. Hogy elterjedsk fgglyes irnyban nlunk mily magasra terjed, egsz bizonyossggal nem tudhatjuk, minthogy pen a hatrszli magasabb hegylnczok tzetes henoipterologiai tkutatsban mg nem igen rszesltek. Kddigi szleletil szerint legmagasabban mennek fel l.i/i/iii-iix .iii.ratilix, l'achymerui /ilnn'iiii-t'iis s l'ini. Ezeket ugyanis a magyar orvosok s tennszetvizsglk XVI. nagygylse alkalmval IsTi. szeptember havban a mebdiai Herkulesfrd lelett tornyosul omog-

tavaszszal, msok a nyri hnapokban, st egyesek s/epkzsls m i n d i g a k k n t trtnik, hogy a hiin a nstny htra kapaszkodik, s miutn a uemzszervek kellleg sszeragadtak, arrl lefordul, s aztn az ersebb nstny l t a l a kzsls egsz tartama alatt, nha egy-kt napig, tejvel clli-nkc/i'i irnyban idestova vonszol ttik. A megtermkenytett nstny hosszks apr pt-teit. a mennyire eddig tapasztalhattam, kisebb-nagyobb csomcskkban, levelek vagy fszlak felletre rakja. Az lczk j n i u s eltt s oktbeivn tl .soha sem tallhatk ; a mibl azt kvetke/.teU'in. hogy mindig mg ugyan-

I. LTALNOS KSZ.

LETMD.

azon vben szoktak kikelni s teljesen kifejldni, melyben a petk rakva voltak. n legalbb rszemrl azt hiszem, hogy valamennyi eurpai Lygaeida tkletesen kifejlett llapotban telel t. E feltevsre jogost azon

krlmny, hogy eddig a nlunk tenysz fajoknak mr csaknem felnl tnyleg ezt a viszonyt talltam, s nem szenved ktsget, hogy tovbbi tli kirndulsok a tbbi fajok ttelelst is hatrozottan ki fogjk mutatni.

FLDRAJZI ELTERJEDS.
A magyar birodalom nemcsak geographiai, hanem faunistikai tekintetben is hatrozottan jellemzett egysget kpez, s mint ilyen kln MAGYAE FATTNATEKLET nevezete al foglalhat. E terlet magban foglalja Magyarorszgot, Erdlyt, s Horvt-Ttorszgot ; iiem szmithatjuk azonban hozz a mr hatrozottan dleurpai jelleg magyar-dalmt tengerpartot. * A nagy eurpai fauna-birodalom** hrom terlete r haznkban ssze, s ez az, a mi faunnknak annyi rdeket, annyi vltozatossgot s gazdagsgot klcsnz. A Lygaeidk csaldja is szpen van kpviselve, s hiven tkrzi vissza az tmenetet Nyugat-, Dl-s KeletEurpa fauni kztt. Az eddig szlelt fajoknak ugyanis mintegy f rsze kzsen l mind a hrom terleten, i rsze csak Nyugat- s Dl-Eurpban tenyszik ; de vannak ismt fajok, melyek Eurpn kvl mg Szibriban, Kis-zsiban s jszak-Afrikban is elfordulnak. Nem kevsbb jellemz az is, hogy nhny csaknem egsz Eurpban elterjedt, nni ritka faj, mint Macrotleina, microptermn, Pasatus lunu/er, nlunk eddig nem talltatott. A nyugat-eurpai faunateriilet kpviseli gyannt rnervis, emhthetk haznkbl : Camptotelus rostalis, Oxycarenus modestus, Rhyparochromus jrilievniis, Liosipsomus Trapezonotus ilispai', Scolpostethus pilosus, Eretnocors Dl-Eurpbl nyomulnak hozznk : Blissus Doriae, Pionrig erythrocephaliiSj Macmjilax fasciatiix, PlintJiisus loni/ijiennis. Kzsen birjuk Dl- s Kelet-Eurpval a kvetkez fajokat : Geocoris siculus, Metopoplx ciitniiioidcs, O.ri/careniis coliaris, Icus an-i/ularin, Beosus erythropterus, Pt/rrhocoris marifinatux. Csaknem kizrlag keleteurpai faj a Geucoris ispar, mig a Pachymervs validus haznkon kvl csak Kis-zsiban fordul el. Van azonban kt ltalam lert j faj, Plinthisus hunyaricus s EiiiLlethis cHiatiix, melyek haznkon kvl eddig mg sehol sem talltatvn, sajtsgait faunnk kizrlagos kpezik, s klnsen jellemz fajai kz 8pi-

tartoznak. Nevezetes ritkasgot brunk az eddig csak Franczia- s Olaszorszgbl ismert Dimorphpterus nolae szp fajban is. Az egsz magyar faunaterlet knnyebb ttekints vgett ngy klnbz tjra oszthat, melyek egymstl nemcsak llat- s nvnytani, hanem topographiai s meteorolgiai tekintetben is szernbetuleg eltrnek. E ngy termszetes tj : az jszaki felfld, a dlkeleti felfld, a kzponti sksg s a dlnyugati dombvidk.* Leggazdagabb ezek kztt gy a fajok, mint az egyedek szmra nzve a dlnyugati dombvidk vltozatos talaja, nevezetesen pedig a budai hegyek kopr lejti. Ezutn kvetkezik a kzponti sksg, majd a dlkeleti felfld; az jszaki felfld azonban arnylag mgis legszegnyebb. Az egsz magyar faunaterleten eddig sszesen 100 Lygaeidafaj szleltetett. Ezek kzl 30 faj mind a ngy tjon elfordul ; a tbbi hol csak egy, hol kt vagy hrom tjon is talltatott.
gy AZ JSZAKI FELFLDN l 50 faj liZl a Xt/sillx

* Az ott szlelt Lygaeidkat ennlfo'jva munkra vgn kln fggelkben soroltam fel. ** llatfldrajzi ismereteink jelen llsnl tuiljuV, miszerint szkebb rteleniben vett eurpai fauuaterletrl, mely t. i. egyedl csak kis fldrsznkre lenne szortkozva, ma mi1 nem szlhatunk. Ily faunistikai egysg a termszetben nem ltezik. Ma mi- ltalnosan el van fogadva, hogy azon faunistikai egysg, melyliez Eurpa tartozik, azonkvl mg jszak-Afrikt, Kis-zsit s Szibrit is magban foglalja. Ezen tgabb rtelemben vett gynevezett EURPAI FAUNA-BIRODALOM nzetem szerint a kvetkez fauuaterletekre oszlik : 1. Nyitgat-Etirpti, fldrsznk jszakuyugati rsze dlre az Alpokig, keletre Oroszorszgban azon vonalig, mely egyfell a keleti s jeges tenger, msfell a fekete s kaspi tenger vzvlasztjnak felel meg. 2. Dl-Eiirpa, fldrsznk hrom nagy dli flszigete Dl-Fraucziaorszggal s a fldkzi tenger szigeteivel. 3. Kclct-Eurpa, Eurpa tbbi rsze. 4. Szibria. 5. Kis-z&ia. 6. jszak-Afrika. Sajnlom, hogy jelen magnrajz szk kerete e trgyat bvebben kifejtenem nem engedi.

Jacobeae,

lAgyncoris

sylvestrs

s Stygnocors

pedestrs

csakis itt fordulnak el. A DLKELETI FELFLDN 60 faj tenyszik, melyek kzl a tbbi hrom tjon nem szleltettek mg a kvet-

* Itt lnyegben azon felosztst kvetein, melyet munklataikan a magy. kir. meteorolgiai s flddelejessgi intzet is hasznlni szokott.

I. LTALNOS RSZ.

FLDRAJZI ELTERJEDS.

kezk: ciiilnrix Typhac, '.ci/c;</(//.s moilcstus, Rhyparoi-ltniiuiix /iilifiiniix, ilililtilliix, l.iixiiixiiiiiiix i'iii'l'rix, Xti/i/)l<i<-ii>'ix

Rhjparochromus

uHtrniiatiix,

Plintliisiis indentulus, lnn<ii-

ix, l'ui-hjmi'rux ntliiliix, Ixi-lnim-iiris punctulatllS. Mindezen viszonyoknak knnyebb t t e k i n t s r e , szolgl a kvetkc/. tblzatos kimutats, melyen, sszehaM i n l i t s vdett, a iiihmk teiiysxo fiijuknak IVildrujzi elterjedst nemcsak a inaixyar faunaterlet nt'y tjn, hanem a tgabb rtelemben vett eurpai fauna-birodalom valamennyi tartomnyban az eddig kzztett adatok nyomn pontosan sszelltani s liiven feltntetni igyekeztem.

riixiii-ux, Dyrmus bnmneus, Tajtlirnjirltiix mniructus, l'laty(jastcr ferruginei^. A KZPONTI SKSGON gyjttt 04 faj kzl ennek k i z rlagos sajtjait kpezik : (ieocnrix ximlux, l^mlilftliix riliatim, ScolopOStethuS j i i r t t i x , /i/lnsiix.
A DLNYUGATI DOMBVIDK 7S fajt tpll | ezek kzl

csakis itt tenysznek : Arucatiis melanocephalus, Dintorphoptervs Spinolae, Blissus Dorine, Ca/niptotelus costalis, .c mterruptus, MacroplaxJaseiatus, lena

M A G Y A R O R S Z G L Y G A E I D I F L D R A J Z I E L T E R J E D S N E K TNZETE. CONSPECTUS DISTRIBUTIONIS GEOGRAPHICAE LYGAEIDARUM HUNGRI.


H u n i- a r i a
Germauia

occident.

Orient.

.3

i"
+

"ci

cn

=J

1
Q

.3 I B

Hispanin

centrai.

Livoua

Feunia

i o

eS

3 ?

1
OS

.5

i
.3

ii

4.
+
+

equestri* ~L (i)nians Rossi punctatoguttatus FABR

4 4-

-)-

4-

444-

4- 4- 44. 4- 4- 4- 44- 4- 4- 4- 4- 4- + 4. 4- 4- 4

Hollumlia

IjyQcieosowiu retcu&tu'in H.-Bcn Aroratux ttielanoeepJialus FABK


V/.S///N J ilfnlifltf Hc'HILL

44444- 4- 44- 44. 4- 4- 4 44- 44-

4 44444- 4 4- 4- 4 4- 444- 4 44. 44-

4+ + +

Titillili WoLFF

Itrlri'tii'iix H.-ScH.

. . '

piinctipnnis li.-tcii

4.

4 4. 4 1 -t4. 4- 4- 4- 4. 4- 4- 4- 4 4- 44- 4 4. 44. 4- 4. 4 4 l 4 i .i


I 1

44- + 4. 4 44- 44 4-1-

444

CI/IHIIX glandicolr HAHN


llli'lllllllt't'llttlux FlFIi

i
4

i i
J

rlttririihix FALL

i
fscfvnodsnius sabulvti FALL.. . Blissus 1 kirni' FERE

4- 4 4- 4. 4- 4. 4- 4. 4- 4. 4i 4_ 4_ t i ' 4. 4. 4- 4 4 4- 4- 4 4- 4- 4.1 I ~\ 4. _|_ 4- i -4_ i 4 .1 4i


4_
-L

44.
4

_(_

1 4_ 1

i
Piocoris erythrocephahui ST. FAIIG. ci HKKV. 1 Tf'tx'nrix tf'lfllttlili'X Li dispOff AV\<;\ siriiux FIEU iilbipi'iinis FABR

4 i 4_ 4 .1 i i

_i_ 4-

.1.

4. i 4- +

44
4. 4-

1
I

-1-

4_

J1

4- 4. 4- 4- 4 j 4

4-

-1
4- 4 4. 4- 4- 44. 4- 4-

4-

I. LTALNOS RSZ.

FLDRAJZI ELTERJEDS.

Hun K ar ia
Hollandia

Livonift

ti

1
Pl

1 1 o 1

cd

1 CC

+
Helvetia

03

1
d

a ^ 1 1

occident.

Germania

Asia niiiior

cd

M '&

++
+
Tjii/rocoris sylvestris L Tropistethus sabitleti HAHN

+
t

Rkyparochramus

anti'nnatnx SCHILL. . . . hirsutns FIEB jiilicornis ML s ililatatiifi H.-ScH <'hi'ti<i>'(i FABR. . . . practcjctatus H.-ScH. . .

J'trivtii/i'tii.i staphylinoides BURM Mctcrodenia raritnn WOLFF

liiii'ntiliis H.-ScH longipennis FERH

- :r : ++++ - + + : 1 + : :' +-- +

: -f + + + *++

+
+

+ -f +

+
+

-h

+ .

++

+ +
+

+
"

Lasiosomus enervis H.-ScH ACUIIJHIS rn/ijii's WOLFF Stygnocoris rusticus FALL pedesfrris FALL arenarius HAHN Peritrechus nubilus FALL i/i-iiifitiatna HAHN Trapezonotus nebulosus FALL a-t/restis FALL ilixjiar STAL fii riddi FIEB icrotoma carbonaria Eossi

++

: 1 -:

+ +
+

+
4-

+
+ +

+
+

4-

I. Xl,TAI,NOS RSZ.

Fiil.DKA.iXI ELTERJEDS.

H ii n f ; a r i

-3

Livoiiitt

Feuiiia

occidont.

I S X o

"a

*t.

cn

1
+ + + + -f + +
4-

.s

i g

0} 3)

Asia tiiiuo

Hollandia

Hispauta

j
4-

4444j
4-

+
+

4+

4-

+ 44-

4,
4. -f 4-

'
+

4-f-

iiadTQftus FABR. pho&nicus Rossi

4- 44- 4-

4-f 444l 4+ + + +
|

4-f 4+ 4-)-

444+

4+

444- 4- 4- 4-

444- 44-

4-

4-

44- 44 4-

4- 444- 4- 44- 44444. 44-

Jffvxnst

iHcti H -ScH ff ////T THUNB erythTOpterus BRLL


tlH'Hfi IT AB R. . . . .

4+

-l-

4-

4.

4-

-f

444- 4- 44
+

4-

-1- 4- 4.

P] w hl etil itt Ir&'bctsci KA IR

1
_L

l_1_

4 4-

-(4-

4-f

4-

+ + 4- 4- 444- 4441

4.

4-

4-

(nnitiintHii marginepunctatus WOLFF Tschnocoris httiipt&ms SCHILL. . . punctuldtus I^IEB

. .
-\

_|_

i 1

_|_

i 4-

44-

4.

-L.

4.

4_ 4-

4-

Scolopostethus ftirtiifi SCHELL


-t
J-

i
_|_

1 l 4
1

i
_1_
1

4
1

_l_ .1 i i
4_ 4_

-l

-f 4

atljunrtw DOUGL. et SCOTT.


J_

+
4-

_l_

4-

jtilitfttts REUT
1

_i_
4-

4-

_(_

_L

icaunenss POPUL

_|_
|
1

4_ 4- 4_
4_
|

44-

_i_

Dryntus sylvctticus FABR b'ioinens SAHLIJ. '.

_4_

4_

_1_

4_

l 4_
_l

4-

4_ 4-

-4_l_

4- 4- 4_ | 44_ _|_ _i_ 44_

_1_

1 Vi? t i/ffstft'

4 hrt ix I j L

j_

4_
_L

1 44_ |

-i_(_

-L.

JPyvrhcQTis ftptf'rnt Heterof/aster / 'l(ttiff>ht.r

marginatiti KOLEN n//Xs-mt.s H,- SCH affiniti H.-ScH


-i-

i i
4.

4-

j_
_L

444. 4. l 44-

4_

-4-

.Irtcntixiaf SCHILL Sttlritti* SCHILL

4i 4
1

_L _L

44. -1
_1_
1

-f

-L J_ 1

4-

4-

1 4_L -1

4. 4_i_ 4.
J-

4_

4- 4.

,1

4-

4-

i4-

HC1KVTH G:ZA: MAC.YAUOKS/Ac. LYGAKIDI.

I. LTALNOS BSZ.

10

IBODALOM S GYJTEMNYEK.

IRODALOM ES GYJTEMNYEK.
A magyar fauuaterilet Lygaeidival eddig sszesen 12 bvr foglalkozott irodalmilag, kik kzl 9 belfldi s csak 3 klfldi ; de ez utbbiak is belfldi gyj tkti nyertk adataikat. A sort 1800-baii KOY TBIS budai kincstri tiszt nyitja meg s bezrja 1874-ben MKY ETEL gyri tanr. E 12 ir szleleti 20 dolgozatban vannak letve, melyeknek fele magyar nyelven jelent meg, 9 nmetl s l francziul, s melyek idszaki sorrendben a kvetkezk :
* * 1800 KOY TBIS rovargyjtemuyuek nvjegyzkben
V

sejt, csakugyan Salda erythrocephala = l'incoris eryihrocephalus volt. (U. o. VI.) FIEBEE X. FERENCZ az eurpai fhpekr'l szl fontos munkja a Lygaeidk kzl csak :j fajnl emliti Magyarorszgot, mint leihelyet. (Die europischen Hemiptera. )
1862 Fuss KEOLY Erdly flrp faunjt ismertet

szorgalmas rtekezsben 29 Lygaeida-fajt kzl rszletes lelhelyeivel s gyjtsi idejvel egytt. (Verhancll. und Mittheilungen des siebeubrg. Vereins fr Naturwissenschaften zu Hermannstadt. XIII.) 18G5 FBIVALDSZKY IMBE Magyarorszg faunjnak jellemzsrc a tbbi kztt 3 Lygaeidt is felemiit. (Magyar tud. Akadmia vknyvei. XI.)
1870 HORVTH GZA a tornai hegysg flrp faunjt

haznkbl 7 Lygaeida-fajt sorol fel, melyeket egynek kivtelvel mind Buda krl gyjttt. (Alphabetisches Verzeiclmiss meiner Insecteii-Sammlung.) Ezen ritka munkcskban, mely Budn ltott napvilgot, a Lygaeus-nera alatt mg tbb faj van felsorolva; ezek azonban rszint a Capsidkhoz, rszint a Coreidklioz tartoznak, kett pedig Bardanae Preyssi. s Ochrumelas pen megfejthetleii. 1839 HERKICH-SCHFFEK magyarorszgi pldnyok utn, melyeket vele FRIVALDSZKY IMRE kzltt, a kvetkez 5 j faj lerst s brjt adja: l'ach/mcriift ilmirtatiix, Hi'ti'i'oyastci'jiiinctijH'/inis, H. reticulatus, Pachymerus fenestratus, P. nitiilitlms. (Die wanzenartigen Insecteii. IV.) 1844 FIEBER X. F. az Ophtlialmics-nein magnraj zbari a Bnsgbl az O. alhijieim s Ullrirltii lerst s brjt kzli. (Bntomolog. Monographien.) 1853 HERRICH-SCHFFER haznkbl a Stenogaster pallens s domoides fajokat irja s brzolja le. (Die wauzenartigen Insecten. IX.) A ktet vghez csatolt Index a Lyyacus nni = (. 'acnocoris Xerii lelhelyel tvesen Magyarorszgot emliti. Fuss KKOLY az ltala Erdlyben gyjttt flrpek szraz nvjegyzkt kzli, mely 13 Lygaeidt tartalmaz. (Verhandl. und Mittheilungen des siebenbrg. Vereins fr Naturwissenschaften zu Hermannstadt. IV.) MAYR GUSZTV a neki BIELZ ALBERT ltal meghatrozs vgett kldtt erdlyi rovarok jegyzkben 9 az elbbi dolgozatban nem emiitett Lygaeida-fajt sorol fel. (U. o. IV.) 1855 Fuss KROLY egy ltala Nagy-Csr mellett tallt Ophthalmicus leirst kzli, mely, mint helyesen

ismertetvn, onnan 27 Lygaeida-fajt kzl a lellielyek s idszak pontos megjellsvel. (Math, s termszettud. Kzlemnyek. VIII.) Ez^i rtekezsben, mely az els, magyar nyelven megjelent hemipterologiai dolgozat, a FIEBER ltal hibsan meghatrozott Nysiusfuliginosus alatt Ar. Ju-lrfticim rtend.
1S71 HERMAN OTTO az erdlyi Mez'sgbl a Lyyaeus

fijiu'Htrin leihelyt kzli, Kolozsvr melll pedig 5 Lygaeida-fajt sorol fel, melyeket sztnzsre ifj. KNPFLER KKOLY gyjttt ssze. (Erdlyi Mzeumegylet vknyvei. V.) Ugyanaz a Mezsg termszetrajzi, jelesen llattani ismertetst folytatvn, oimau 5 Lygaeida-fajt emlit fel ; legnevezetesebb ezek kztt a tvesen Artheneis foveolata nvvel jellt t'liilacis Ti/jilittf.
(U. o. VI.) DK. TBK JZSEF Debreczen rovarfaunjnak foly-

tatlagos ismertetsben 11 Lygaeicla nvjegyzkt adja. (Magy. orv. s termszetvizsg. XV. aradi nagygylsnek Munklatai. ) FKIVALDSZKY JNOS Mehdia vidkrl 7 Lygaeida nevt kzli. (MNK MAN, Herkulesfrd s krnyke.)
1S73 Ugyanaz Mehdia vidknek rszletesebb llattani

leirst advn, haznk ama dlkeleti szgletbl mr 12 Lygaeida-fajt sorolt fel leihelyeivel egytt. (Magy. orv. s termszetvizsg. XVI. nagygylsnek Munklatai. ) mehdiai

I. LTALNOS SZ.

11

IRODALOM S GYJTEMNYEK.

1873 MOCSRY SNDOR az 1872. v nyarn Biliarmegye terletn tett llattani utazsrl szl jelentsben e megybl 15 Lygaeida-'ajt emlit fel a lelhelyekkel egytt. (Math, s termszettud. Kzlemnyek. X.) 1874 DK. HORVTH GZA a l'yrrlmmrix ajitrnis magyar tjneveit llitja ssze. (Termszettudomnyi Kzlny. VI.) Ugyanaz Buda melll a Miyalnnotux limujaricus j l'ajt ja le. (Petites Nouvelles entomolog. No. 114.) MRY ETEL Gy'rmegye llatvilgt ismertetvn, onnan 3 kznsges Lygaeida-fajt (FeHB IPOLY, Gyrmegye s vros leirsa.) Ide szmtandk mg az 185170-iki idszakban haznk klnbz vidkl tett azon phaenologiai szleletek, melyeket a kir. inagy. termszettudomnyi trsulat megbizsbl STAUB MB lltott ssze, s melyek kziratban jelenleg a nevezett trsulat irattrban vanitali letve. E dolgozat egy pr kznsgesebb Lygaeida-faj elterjedsre nzve is tartalmaz nhny adatot. hasznlhat emlit meg. egyetemes

szrmaznak, s mely ltalam tzetesen meghatrozva s berendezve jelenleg 90 Lygaeida-fajt tartalmaz. A msodik nyilvnos gyjtemny, melyben faunaterletnk flrpi szintn s/nen kpviselvk, a bcsi cs. k. udvari termnytr nirpai gyjtemnye. E gazdag gyjtemnyt mg FIEBER hatrozta meg s a benne lev magyar pldnyokat kzttk 21 Lygaeidt csaknem mind MANN JZSEF gyjttte 1%9-ben Mdidia >'* 1866-ban az ogulini Uatrrezred terletn t'ckvo .Josrf's thai krl. Dr. MAYR GUSZTV IM'TM t a n r sx.iutn csinos lrpgyjtemnynyel bir, melynek magyarorszgi pldnyait az 1858l Sl. vi idkzben, mint pesti tanr, fleg Budapest vidkn gyjttte. Gyjtemnyben, melyet a lellielyek s a gyjtsi i d' pontos megjellsr klnsen becsess tesznek, haznkbl ss/.escn :{() Lygaeida-fajt talltam. Sajt gyjtemnyem, melynek gyaraptsn mr S v ta fradozom, a s/ban lev csaldbl a magyar fauna terletrl ssxeseu 84 fajt tartalmaz. Hogy ezeknl a gyjts idejnek, helynek s egyb krlmnyeinek rsz letes megjellse sehol sem hinyzik, feleslegesnek tartom klnsen kiemelni. Kisebb, ltalam meghatrozott gyjtemnyekkel biruak mg ezenkvl GEYER GYULA szepes-igli tanr, PUNBUR GYULA szilgynagyfalui lelksz, SAJ KROLY pestmegyei birtokos s SCJHUSTEU KROLY kolozsvri tauit. Hogy Fuss KROLY nagybecs erdlyi gyjtemnye megvan-e mg s hov K-tt, nem tudom. TRK JZSEF debreczeni gyjtsei taln a drbreczeui vef. collegium mzeumban meglesznek.

A mi a i'aimnk terletn szerzett gyjtemnyeket illeti, azok kzl fleg ngy nagyobb gyjtemny rdemel emltst. :': Els helyen ll a magy. nemz. mzeum magyarorszgi gyjtemnye, melynek pldnyai leginkbb FRIVALDSZKY JNOS, MoCSKY SNDOR, PVEL JNOS s lltleiU

"

A kolozsvri s zftgrbi muzeumok gyjtemnyeit utm ismeivm.

IL SYSTEMATIKUS RSZ. LYQAEIDAE WESTW,


Caput nec clypeatum, nec ante ocellos constricturn ; tuberculis antenniferis partm inferirorem laterum capitis occupantibus. Antenn cmadriarticulatae. Ocelli saepissime adsunt. Eostrum quadriarticulatuui. Scutellum parvum atit mediocre, triangulre. Hemelytra saepissime completa, davo, corio. et membrana composita. Tarsi triarticulati.

A fej szln nem lemezes, a szemecsek eltt nem szklt; a cspcludorok a fej oldalainak als rszt foglaljk el. A cspok ngy-izlkek. A szemecsek csak igen ritkn hinyzanak. A szipcsr ngyizlk. A pajzska arnylag kicsiny vagy kzpszer, hromszg. A rptyk tbbnyire tkletesen kifejldvk s clavus-, coriuin- s rphrtybl llanak. A kocsk hrom-izlkek.

Ezek kpezik a Lygaeidk csaldjnak kzs jellegeit, melyek azt a tbbi rokon flrp csaldtl megklnbztetik. Ily rtelem- s terjedelemben fogtk fel e csaldot BURMEISTER, WESTWOOD, KOLENATI s legjabban korunk legkitnbb hemipterologja, STAL. E felfogs azonban uem mindig s iiem mindentt, volt ltalnosan elismerve , minthogy egyes szerzk a csald terjedelmnek meghatrozsban hol tgabb, hol szkebb hatrokat vontak. Mig nmelyek, mint Si'iNOLA, HERRICH-SCHFFER, FLOR, DOUGLAS s SCOTT, a Tiiigididk csaldjhoz tartoz Piesminkat is ide szmtjk, msok mg a Pyrrhocoriiik alcsaldjt is kizrjk s kln csaldnak tekintik. Tagadhatlan, hogy a Piesmink kis csoportja tbb tekintetben kzel ll az Oxyeareumkhoz ; de mr maguk a ktizlkii kocsk sokkal eltrbb jelleget kpeznek, sem hogy ket a Lygaeidkhoz lehetne szmtani. A mi pedig a Pyrrhocorinkat illeti, a szemecsek hinya s a rphrtya erezetnek s a ni ivarszerveknek kiss eltr s a tbbi alcsaldnl is vltoz alkotsa, nzetem szerint, iug unn

elegendk arra, hogy kln csald fellltst szksgess s indokoltt tegyk. A Lygaeidk systematikus feldolgozsa nem tartott mindig egyenl lpst a fajok ismeretvel ; s mig az utbbi vtizedekben a fajok szma folyvst szaporodott, hinyzott a rendez kz, m ely az sszegylt anyagot tisztzva s rendszerezve a csald kertn bell szerves egszsz fzte volna. A megjelent dolgozatok ezen irnyt jformn elhanyagoltk s csak FIEBER tette e tekintetben az els nevezetesebb ksrletet. Vgre 1872-ben megjelent STL klasszikus rtekezse az eurpai Lygaeida-nemekrl s tkletesen kiptol az eddig rzett hinyt. Ezen minden tekintetben jeles dolgozat, mely a svd kir. tudomnyos akadmia kiadvnyaiban ltott napvilgot, szerencss s biztos kzzel jelli ki a Lygaeidk tudomnyos rends/n-iirk alapjait. E nyomon indultam s dolgoztam n is u jelen alkalommal. ST.L az Eurpban tenysz Lygaeidkat 1 1 ulesaldra osztja, melyek egynek l Teracriina > kivtelvel n l u n k is mind kpviselve vannak, s melyek a kvetkez tblzat seglyvel klnbztethetk meg :

TBLZAT
Lygaeidk 10 alcsaldjnak megklnbztetsre.
a > A potroli valamennyi lglika a connexivumou vau elhelyezve. l ) A rptyk, nha a trj s pajzska is, nem vagy leg'lebb csak enyszeteden poutozvk ; a rphrtya kt bels ere (egyetlen eset, Xysiim Jaruln-ae kivtelvel) harnt fut erecske ltal vau sszektve. Li/i/iit'iiKi STAL. bbi A rptyk, valamint a trj s pajzska szembetn poutozssal ; a rphrtya kt bels ere nincsen harnt fut r ltal sszektve. Ci/mina STAL. aa ) Legalbb a hatodik potrohszelvny lglikai a hason vaunak elhelyezve. e j A hatodik potrohszelvny lglikai a hason, a tbbi pedig a counexivumon helyezvk el. - - Biusina STL. cc} Legalbb a kt utols potrohszelvny lglikai a hason lthatk. ili Csak az tdik s hatodik potrohszelvny lglikai llanak a hason. Henestarina STAL. </<// Valamennyi vagy legalbb a hrom utols potrohszelvny lglikai a hason lthatk. el A ff j igen szles, a nagy szemek eltt a ospdudorok cscsig hirtelen igen er'seu szklt ; a clavus htrafel keskenyebb. (J-eocorna- STAL. irt A fej nem feltnleg szles, a szemek eltt a cspdudorok cscsa fel alig vagy pen uem szklt ; a clavus oldalszlei prhuzamosak vagy htrafel szlesedk. f ) A jromlemezek a fejbtyknl alig rvidebbek s hosszan uyluak a cspdudorok el ; a htskocsk els izlke rvidebb miut a kt utols izlk egyttvve. Artheneina STAL. ff l A jromlemezek a fejbtyknl szembetuleg rvidebbek s nem sokkal uyluak a cspdudorokou tl ; a htskocsk els izlke ritkn rvidebb miut a kt utols egytt vve. !l) A szruyhorog az als frbl ered vagy hiuyzik ; a rphrtya tvu sejtek nlkl vagy, ha sejtekkel, akkor ezekbl sok, gyakran sszefoly r fut htrafel. h A szemecsek tisztn kivehetk; a rphrtya erezete ngy vagy t rbl ll. i ) A hts cspk egymstl elllk ; a bzuiirigy nyilasa kls szlu fogidomu fehres karly alakjban nylik kifel. O.ei/carenina STAL. iii A hts csipk egymshoz igen kzel llanak vagy egymst rintik ; a bzmirigy nyilasai egyszerek, karly s uyulvnyok nlkl. - - MyodocMna STAL. ii ) A szemecsek hiuyzauak ; a rphrtya tvu kt vagy hrom sejttel, melyekbl tbb, nha egyms kzt sszefoly hosszi1 veszi eredett. - - Pi/rrln>eurina STAL. i/;/i A szruyhorog az tfog rbl ered; a rphrtya kt bels sre ell egy harnt fut r ltal vau szszektve, a tbbi r egy harnt fut rbl vagy kt alapsejtbl ered. Heterogastrina STAL.

ELS A L C S A L A I ) .

LYGAEINA STL.
Caput triangulre, minus latimi; jugis tylo distincte brevioribus. Ocelli distinctissimi. Thorax anterius sulculis duobus transversis instructus, margine posteriore inter scutellum et angulos laterales plus minus distincte depresso vei impresso. Hemelytra haud vei obsoletissime punctata; rnembranae venia duabus interioribus anterius venula transversa obliqua plerimique conjunctis.* Hauius alaruni e vena subtensa emissus. Abdomen spiraculis segment( rum omniuin in connexivo positis; suturis ventralibus utriuque rectis.
* Excepto Nysio Jacobeae.

A fej hromszg, nem IVltnleg szles, a jromlemezek a fejbtyknl Bzembetnleg rvidebbek. A szemecsek tisztn kivehetk. A trj elfeln kt harnt fekv barzda van bevsve; utszle a pajzska s az oldalszegletek kztt tbb-kevsbb lenyomott vagy benyomott. A rptyk pen nem vagy legflebb csak igen enysztesen pontozvk; a rphrtya kt bels ere f Xysitis Jacobee kivtelvel) harnt fut') erecske ltal vau sszektve. A szrnyhorog az els frbl ered. A potrob valamennyi lglika a connexivuniou van elhelyezve ; a hasi varrnyok mindkt oldalon egyenesek.

Ezen alcsald fleg a potroh lglikainak elhelyezse s a rphrtya erezete ltal jellemeztetik. A trj el'rszn valamennyinl kt harnt fekv barzda van bevsve ; egy rszk liik vrs sznezet ltal tnik ki. - - Terletnkn sszesen 12 faj tenyszik ; s ezek 5 nemben foglalnak helyet. l (8). A corium utszle egyenes, a clavus cscsa kzelben nem bls ; a cspdudorok kiilvgszglete tompa. 2(7). A fej a szemek mgtt nem duzzadt; a szernek a trj elszlt rintik. 3(4). A trj hosszban egy az elszltl kiindul, htrafel enyszetes orm emelkedik. Melanospilus STAL.

4(3). A trj liosszorm nlkl, vagy, ha ilyen van, uz nem indul ki az elszltl. 5(6). Az uttarjak htul egyenesen vagy kiss kerektve csonktottak ; a bzmirigy nyilasai feketk. /,i//<i('M.s FABII. (>(.")). Az uttarjak htul rzst csonktottak; a Inzmirigy nyilasai vrhenyesek vagy srgsak. Lygaeosoma SPIN. 7(2). A fej a szemek mgtt duzzadt, e/ utbbiak a trj elszltl szembetnkig tvol llanak. -- Arwtttnx SPIN. 8(1). A corium utszle a clavus cscsa kzelben bls ; a cspdudorok kttlvgszglete kill, tbb-kevsbb hegyes. \y.iius DALL.

MELANOSPILUS STAL. //(H. Fnltr. 1. p. 75. f 1868 J ; fr. Vct.-Ak. Furii. 1873. p. 40. Corpus oblongum. Caput triangulre, convcxum, pone oculos haud tumiilum ; tubcrculis anteiniiteris extus hatul A test liosszudad. A fej hromszg, dombor, a szemek mgtt nem duzzadt ; a cspdudorok klvfjszglete

H. SYSTEMATIKUS KSZ.

I. ALCSALD. SUBFAMILIA I.

promiiiulis. Oculi marginem auticum thoracis tangentes. Eostrum articulo quarto tcrtio longiore. Thorax carina longitudinali, marginer anticum attingente vel subattingeute, postice evanescente, instructus, ante medium inter carinam et margines laterales tumescentes convexiuseulus ; margine postico recto. Scutellnm pianura, carina longitudinali instructum. Hemelytra completa, margine apicali corii recto, prope apicem davi hauti sinuato. Metapleurae postice oblique truncatae, angulis postici recti.s vel obtusiusculis ; oriliciis distiuctis. Pedes mediocres, feinoribus iuermibus.

tompa. A szemek a trj elszlt rintik. A szipcsr negyedik izlke a harmadiknl hosszabb. A trj hosszban egy az elszltl kiindul, htrafel enyszetes orm emelkedik ; a trj ell ezen orm s a duzzadt oldalszlek kztt kiss dombor, utszln egyes. A laposdad pajzska kzepn hosszorm emelkedik. A rptyk tkletesen kifejld vek, a corium utszle egyenes, a clavus cscsa kzelben nem bls. Az uttarjak htul rzst csonktottak, utszgleteik pek vagy kiss tompk ; a bzmirigy nyilasai tisztn kivehetk. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek.

1. M. VENUfiTUK

H.-SCH.

Coccineus; capite, auteunis, rostro, thoracis maculis duabus magnis trapezoidalibus, marginem posticum t angulos posticos attingentibus, scutello, clavo, basi excepta, macula subrotundata magna inedia corii, membrana, prostetbii maculis lateralibus subquadratis magnis, mesostethio, metastethio, ventris maculis lateralibus 'asciisque discoidahbus, ano pedibusque uigris; vertice macula basali pallida notato ; bucculis, maculis pectoris ad coxas et orificiis cocciueis; membranae angulo imo basali limboque angusto albidis. d*. ? . Long. 99, Lat. 33L31 '"/,. Cimex familiris Rossi Faun. etr. II.p. 238. (1790). necFABB. Li/iiaciis familiris PANZ. Faun. Germ. 79. tab. 20. ; LATE. Hist. nat. XII. p. 213. 4. (1804) ; COSTA Ciin. Neap. cent. I. p. 42. 4. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 130. 5. (1840); KOLEN. Mei. ent. II. p. 7,1. 34. (1845); FLOR Rhyiich. Livi. I. p. 221. 1. (1860); FIEB. Bui-. Hem. p. 165. 4. (1861). Lijijaeus venmtus H.-Scn. Nom. eut. I. p. 44. (1835); WANZ. Ins. IX. p. 197. (1853). 1318.

Bborvrs; feje, cspjai s szipcs're, torjn kt nagy egszen az utszlig s az utszgletekig r folt, tovbb pajzskja, rptyuin a clavus (tve kivtelvel), a corium kzepe tjn egy nagy kerekeit! folt, el'melluek oldalain egy-egy nagy ngyszg folt, kzp- s utmelle, valamint hasnak kzepn s oldalam tbb folt alfelvel s lbaival egytt feketk; fejtetje tvn egy srgs foltocskval van jellve; ajaklemezei s melln a, cspk mellett lev foltok s a bzinirigy nyilasai bborvrsek; rphrtyjnak alapszglete s szlei keskeny fehrek. E szp faj, mely Eurpa kzp s dli tartomnyaiban s Algrban l s keletre egszen a Volgig s Kaukzusig terjed, sokig a Kelet-Indiban tenysz Lygaeus familiris FABR. fajjal zavartatott ssze; csak nhny v eltt sikerlt SiAL-nak a rgi FABEicius-fle gyjtemnyek ttanulmnyozsa alkalmval ezen ltalnosan elterjedt tvedst szrevenni s helyreigaztani. Nlunk igen ritka s eddig csak Biharmegyben, tovbb Kolozsvr mellett s Temesmegybeu krl szleltetett nhny pldnyban. Ulma

LYGAEUS TABE.

nt. syst. IV. p. 133. f 179J


Corpus oblongum vel subelongatum. Caput triangulre, couvexum, pone oculos haud tumidum; tubeculis antenniferis extus haud prominulis. Oculi marginem anticum thoracis tangeutcs vel subtangeutes. Eostrum articulo quarto tertio breviore vel longitudine subaequali. A test hosszudad vagy kiss hosszks. A fej hromszg, dombor, a szemek mgtt nem duzzadt; a cspdudorok klvgszglete tompa. A szniek a trj elszlt rintik. A szipcs'r negyedik izlke a harmadiknl rvidebb vagy ezzel krlbel'l egyenl hossz. A trj hossz-

II. SYSTEMATIKUS KSZ.

17

I. AI.CSAI.AP. - sriFAMILIA 1.

Thorax carina longitudinali nulla vel carina margiucm auticum haud attingente instructus ; margine postico recto. Scutellum pianura, carina longitudinali instructum. Hernelytra saepissinie completa, margine apicali corii recto, prope apicem clavi haud sinuato. Metapleurae postico recte truucatae vel subrotundato-truncatae, margine postico haud obliquo; orificiis nigris. Pedes mediocres, femoribus raro spinosi*.

orm nlkl, vagy, lia ilyen van, az uem iudul ki az elszltl; utsxln egyenes. Alaposdad pajzska kzepn hosszorm emelkedik. A rptyk tbbnyire tkletesen kifej ld vek; a coriuin utszle egyenes, a clavus cscsa kzelben nem bls. Az uttarjak htul egyenesen vagy kiss kerektve csonktottuk, uts/leikeu nem n'/.stosak ; a bzmirigy nyilasai feketk. A lbak kzpszerek, a czombok ritkn tvisesek.

A FAJOK TNZETE.

1 (4). A fejtet vrs folttal. 2 (3). A coriuin krskrl fekete szeglylyel, a rphrtya egyszn sttbarna. L. sa.mtilis SCOP. 3 (2). A corium fekete szegly nlkl; a rphrtya kzepn egy kerek fehr folttal. - - L. t'ijiu'.ttrix L. i ( l ). A fejtet egyszn fekete.

5 (G). A trj elszl fekete; a rphrtya csak egy fehr folttal kzepn. l,, ajiuam Eossi. 6 (5). A trj ell fekete szegly nlkl; a rphrtya a kzps fehr folton kiviil mg egy cscsn lev hasonszinii folttal. - - L. FABR.

1. L. SAXATILIK

SCOP.

KOLEN. Mei. ent. II. p. 1-2. 35. (1845); H.-ScH. \Van/.. lus. IX. p. 11)7. (1S53); FIEB. Eur. Hern. p. 105. 1. (1861). Bborvrs, kiss deres; cspjai s szipcsre, fejnek oldalai s kzps karlya, torjn kt szablytalan idoniu, ell sszefoly s az el- s utszlt rint sv, tovbb pajzskja, rptyin a clavus utrsze, a corium szlei, valamint kzepn egy szablytalan idom folt, melluek oldalain hrom nagy folt, hasnak kzepn s oldalain tbb, nha oldalvst egymssal sszefoly folt alfelvel s lbaival egytt feketk; rphrtyja sttbarna, tvn fekets. A him czombjai all tsksek, lbszrai pedig fogacsoltak. Eurpa kzp s dh rszein a Kaukzuson tl egszen Perzsia hatrig, valamint jszak-Afrikban mindenfle nvnyeken s bokrokon hegyen-vlgyn nha nagyobb trsasgokban is gyakran tallhat. E fajnak van taln valamennyi Lygaeiila kztt a legnagyobb fgglyes elterjedse: a mennyiben n a mehdiai Herkulesfurilo felett emelked Domogletuek 1500 mternyi cscsa krl gyjtttem, Tyrolban 1000, st FLR szerint a Kaukzusban mg 3800 mternyi magassgban is szleltk. Haznkban tkletesen kifejlett llapotban telelvn t, egsz ven keresztl tallhat. A l e x i v a l j l i u s msodik felben tallkoztam. Leihelyei: Budarsi, KisSzent-Mikls (Pest vm.), Pcs, Gyr, l'jfalu (Sopron

Coccineus, levissime pruinosus ; aiitennis, rostro, Ciipitis lobo medio lateribusque, thoracis vittis duabus irregularibus, antice coufluentibus, marginem antice t postice attiugeutibus, scutello, parte apicali clavi, corii macula irregulari media et limbo tot, pectoris maeulis tribus lateralibus magnis, ventris maeulis laterahbus fasciisque discoidalibus, interduni cum maeulis illis confhientibus, ano pedibusque uigi'is ; membrana fusca, margine basali medio nigro. cT. <? . Loug. 1011. Lat. 3 '"/m. -f. Femoribus subtus spiuosis ; tibiis subtus remote denticulatis. l 'ii/n'.i- sii.i'iitilix Scop. nt. cani. p. 128. 371. (1763) ; LIN. Syst. uat. Ed. 12. I. 2. p. 727. 81. (1767); GOEZE nt. Beytr. II. p. 211. S . (1778); SCHRANK Eil. ins. Austr. p. 279. 538. (1781); FABR. Maut. ins. II. p. 298. 188. (1787); GMEL Syst. nat. I. i. p. 2175. 81. (1788); Bossi Fami. etr. II. p. 238. 1317. (1790). Li/!/<ti'iix xii.nitlix FABR. nt. syst. IV. p. 148. 46. (17'lt); WOI.FF le. cim. I. p. 26. fig. 26. (1800); PANZ. Fami. Gei-m. 79. tab. 22; FABR. Syst. Rhyng. p. 218. 62. (1803); LATE. Hist. nat. XII. p. 212. 2. (1804); SCHELL Beitr. zur Eut. I. p. 59. 2. (1829); BRLL. Exp. scient. Mor. III. p. 74. 26. (1832); HAHN Wanz. Ins. II. p. (i. fig. 119. (1834); H.-SCH. Nom. ent. I. p. 44. (1835); BuKM.Hamlb.il. I . p. 298. 4. (1835); COSTA C'im. Ncap. ceut. I. p. 41. 3. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 130. 4. (1840); RAMB. Faun. And. II. p. 150. 4. (1842);
HOBVTH G K Z A : MAGYAKORS/.C. LVOAEIDAI.

H. STSTEMATIKS EESZ.

18

I. ALCSALD. SUBFAMILIA I.

vm.), Beszterczebiiya, Miskolcz, Nagyvrad, Belnyes (Bihar vm.), Szilgy-Nagyfalu (Kraszna vni.), Szki-rk (Bels-Szolnok vm.), Kend (Doboka vm.), Kolozsvr, Apidd (Kolozs vm.), Mez-Zli (Torcia vui.), Segesvr, Kerczesra veggyr (Fogaras vidk), Nagy-Csr ( Szebenszk), Mehtb'a, Orsv, Josefsthal Horvtorszgban.
g. L. EQUESTHIS L1N.

voor Erit. Ser. 2. IV. tab. 2. fig. 9. (1869) et V. p. 2G(i. (1870); THOMS. Opusc. ent. II. p. 181. 1. (1870). Lii/t'iix_ i'qiii'fiti'ix WALCK. Faun. Paris. II. p. 345. l. (1802). < Wiw '1/m'.s-m FALL. Mon. eira. Snec. p. ( i l . 10. (1807).

Fekete, fell vrs; feje cscsn s oldalain fekete, torjnak el'l'elu egy htul kt-karlyos folt, utszln pedig egy kzepn rnegszakasztott szalag, pajzskja, a clavuson egy folt, a coriivm kzepn egy szablytalan Niger, supra ruber; capitis apice et lateribus, thoracis parte anteriore, postice bilobulata, fasciaque basali medio subinterrupta, scutello, macula clavi, fascia irregulari media corii, membrana, veutris maculis margiualibus fasciisque discoidalibus medio iiiterruptis nigris; membrana albido-liuibata et macula media rotimela ma1012. Lat. 3S'"/. Cimex eqtustris LIN. Faun. Stiec. Ed. 2. p. 253. 94-6. (1761); Mus. Lud. Uh-, p. 177. (1764); Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p. 726. 77. (1767); DE GEBE Meni. III. p. 276. 19. (1773); FABR. Syst. nt. p. 718. 101. (1775); GOEZE nt. Beytr. II. p. 212. 77. (1778); SCHKANK Eri. ins. Austr. p. 280. 540. (1781); FABB. Spec. ins. II. p. 362. 14-2. (1781); Marit. ins. II. p. 298. 185. (1787); GMEL. Syst. nat. I. 4. p. 2172. 77. (1788); Eossi Fami. etr. II. p. 239. 1319. (1790). CimexspeciosusHBA Ins. Mus.Graec.p.59.21. (176) ) ; SCOP. nt. carri, p. 127. 369. (1763). Lyijaetisequestri* FABR. nt. syst. IV. p. 147. 43. ( l 794); WOLFF le. eira. I. p. 24. fig. 24. (1800); SCHELLENBERG Helv. Wanz. tab. 2 fig. 1. (1800); PANZ. Fim. Germ. 79. tab. 19; FABR. Syst. Rhyng. p. 217. 57. (1803); LATR. Hist. uat. XII. p. 211. 1. (1804); Eigne an. Ins. p. 390. (1817); FALL.-Hern. Siiec. Cim. p. 48. 1. (1829); SCHILL. Beitr. zm- Ent. I. p. 58. 1. tab. 5. fig. 4. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 21. fig. 12. (1831) ; CURT. Brit. Ent. X. tab. 481. (1832); BRLL. Exp. scient. Mor. III. p. 74. 24. (1832); BUEM. Haudb. II. 1. p. 298. 3. (1835); H.-ScH. Nom. ent. I. p. 44. (1835); COSTA Ciru. Neap. cent. I. p. ti. 2. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 130. 2. (1840); KOLEN. Mei. ent. II. p. 74. 38. (1845); SAHLB. Mon. Geoc. Feim. p. 53. 1. (1848); H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 196. (1853); FLOR Ebyiich. Livi. I. p. 222. 2. (1860); Fneis.Eur. Hern. p. l GG. 5. (1861); STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 212. 1 ; DOUGL. et SCOTT Ent. monthl. Mag. IV. p. 2. 1. (1867); VOLL. Tijdscli.
3. L. APUANS BOSSI.

(Fig. 14 et 67.)

idom szalag, tovbb rphrtyja s a hasnak oldalam s kzepn lev foltok feketk; fehr szegly rphrtyja kzepn egy gmbly fehr folttal s tvii kt kisebb fehr foltocskval vau diszitve. A legelterjedtebb fajok egyike, mely nemcsak egsz Eurpban kznsges, liaueni zsiban Szibria belsemg jszak-Afrikban Algrban is elfordul. Rszint kvek alatt vagy fk tvben, rszint klnfle virgz nvnyeken tartzkodik; kora tavaszszal verfnyes helyekeri csoportosan szokott stkrezni. Nlunk is kznsges s tkletesen kifejlett llapotban tlti a telet; lczja jlius kzeptl szeptember kzepig tallhat. Lellielyei: Budapest, Kis-Szent-Mikls (Pest vm.), Als-Gbljrs (Szkes-Fehr vm.), Simoutoriiya (Tolna vm.), Pcs, Zgrb, Gyr, Pozsony, BeszterezeLiiya, Lcse, Rozsny, Torna, Szdell s Komjti (Torna vm.), Kassa, Hidas-Nmethi, Garadua, Szolnok, Forr, Rsoiiy s Sziksz (Abauj vm.), Miskolcz; Bogdnhza (Kraszna vm.), Kolozsvr, Gyek (Doboka vm.), Mez-Zh (Torda vm.), Felgygy (AlsFehr vm.), Nagy-Csr s Kis-Disznd (Szebenszk); Melidia; Bl (Bihar vm.), Nagyvrad, Debreczeii, Bks-Csaba, Szeged, Derkegyhza (Csongrd vm.) s a palityi frd (Bcs vm.).

culisque duabus basalibus albidis ornata, e? Long. jig, Kis-zsibau Bagdadig s Palesztinig nyomul, st

Coccineus; capite, anteunis, rostro, thoracis limbo antico maculisque duabus aiigulato-arcuatis, marginer posticini! attiiigentibus, aiiterius coiivergentibus, scutello, apice imo excepto, davo toto, macula parva corii discoidali, membrana, pectore, angulo antico prostethii excepto, ventris basi et segmento apicali, maculis connexivi, ano pedibusque nigris; membrana albido-limbata et macula media rotunda maculisque duabus basalibus ornata, r?. ?. Long. 7SL8. Lat 2al '"/,.

II. SYSTKM.VriKUS

19

f. AI.CS.M.AI).

srilFAMITJA I.

Cimex apuana Bossi Maut. ins. II. j>. M.. 507. (1702). J.yijai'M juinctiiiii FABR. Ent. syst. IV. p. 157. 75. (1794); COQUEB. Hlustr. ins. I. p. \-\. tal. 10. fig. 14. (1790); WOLFF Ic. cim. II. p. T.\. fig. 70. ( 1 8 0 1 ) ; FAHR. Syst. Ehyng. p. 224. 04. (1803); LATR. Mist. mit. XII. p. 214. 0. (1804); PANX. Faun. Germ. 118. tiib. 1 1 ; BRLL. Exp. scient. Mor. III. p. 74. 27. (1832); BURM. Handb. II. 1. p. 294. 5. (1835); H.-Scn. Nom. ent. I. p. 44. (1835); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 130. 7. (1840); EAMB.Fauu.Aiid.il. p.155. 2. (1842); KoLEN.Mel.ent.il. p. 75. 40. (1845); H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 198. (1853). Lilijai'iix rentralis KOLEN. Mei. ent. II. p. 75. 39. tab. 9. fig. 13. (1845). Lyijaeus a/n<ans FIEB. Eur. Hern. p. 165. 2. (1861).

connexivoque ruliris; tbnniois parte posteriore, medio inteiTupta , macula parviuscula oblonga pone medium elavi, macula rotnndata media prope marginercostalem corii, uec non maculis connexivi nigris; inombrami nigra, angulo basali interno, disco apieeque albido-maculata. d1. 9. Loug. 4.t5. Lat. J I f mlm. Variai segmentis ventralibus concolorilms. cinif.i- jniii-tatnifiiitiitiix FABR. Spec. ins. II. p. 365. 161. (1781); Maut. ins. II. p. 300. 210. (1787); Rossi Faun. etr. II. p. 242. 1324. (1700). Li/!iai'iis punctatogiittatus FABR. Ent. syst. IV. p. 158. 77. (1794); Syst. Bliyng. p. 224. 97. (1803); LATR. Hist. uat. XII. p. 214. 8. (1804); PANZ. Faun. Germ. 118. tab. 8; BURM. Handb. n. 1. p. 299. 6. (1835); H.-ScH. Nom. ent. I. p. 44. (183S); COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 42.5. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131.8. (1840); KOLEN. Mei. eilt. II. p. 70. 41. (1845); H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 199. (1853). Lyyariix S<-liuiiiiiirlii ScHiLL Beitr. zur Eut. I. p. CO. 3. tab. 2. fig. 4. (1829); H.-Scn. Noni. eut. I. p. 44. (1835); Wanz. Ins. IX. p. 199. fig. 985. (1853). Lygaeus guttatus EAMB. Faun. Ami. II. p.155. 3. (1842). Lygaeosoma piitirtatoi/iittata FIEB. Ein1. Hern. p. 167. 1. (1801). Fekete; torja, rptyfii, pajzskjnak cscsa, el'nielluek elszl, hasnak negyedik s tdik szelvnye s cormexivuma vrsek; a trj utrsze, a clavusou egy hosszks foltocska, a corium kls szle kzelben pedig egy gmbly folt, valamint a connexivum foltjai feketk; a fekete rphrtya bels alapszgletn, kzepu s cscsn egy-egy fehr folttal vau jellve. Hasi szelvnyei egyes esetekben egszen egysziuek, feketk. Teuyszsi trkre Eurpa dli s keleti rszre, tovbb Algrra, st mg Teneriffa szigetre is kiterjed. Haznkban prilistl oktberig a budai Sashrgvrii :i gyrebb fajokhoz tartozik: ezenkvl mg c-sak Mcliilin;il i'szleltetett.

*
Bborvrs; feje, cspjai s szipcsre, valamint torjn a& elszl s kt knyk-idomlag grblt, az utszlt nem rint, ell peilg convergalo folt, tovbb pajzskaja (cscsnak kivtelvel), rptyin a clavus egszen, a corium kzepn pedig egy kis petty, azonkvl rphrtyja, melle (az elrnell elszgleteinek kivtelvel), hasnak tve s utols szelvnye s a comiexivum foltjai alfelvel s lbaival egytt feketk; keskeny fehr szegly rphrtyjnak kzepn egy gmbly fehr folt, tvn kt kisebb fehr foltocska foglrnak helyet. Verfnyes kopr helyeken Eurpa melegebb tjain keletre a Volgig s Kaukzusig elfordul, st Algrban is tenyszik. Faunaterletnkn nagyobb mennyisgben csak a miskolczi szlhegyeken fordul el, hol 1875. szeptember els felben szraz fatrzseken stkrezve gy kifejlett, mint lcza llapotban szleltem. Azoukivi.il mg csak a budai hegyeken, Nagyvrad vidkn s Temesmegye homoktalaj u pusztm Grebeucz krl talltatott mjustl kezdve egyes pldnyokban.
-t. L. PUNCTATOaUTTATUS FAIIt.

Niger; thorace, heuielytris, apice imo scutelli, limbo mitico prostetbii, segmentis quarto rt jniiito ventralibus

LYGAEOSOMA SPIN.

/:.. Ili;,,, p. 2te. (1840).


Ai'TKiioi.x M i i,s. Ami. .S'-. Liti. Li/nii. 1SGG. p. Corpus oblongum. Caput triangulre, convexum, ponioculos haud tiunidum; tuberculis nutcniiifi-ris c x t u s ob368.

A test hosszudad. A fej hromszg, dombor, a szo nick mgtt nem tluzzaclt; a cspduilorok klv

H. SYSTEMATIKUS KSZ.

20

I. ALCSALAD. SUBFAMILIA I.

tusis. Oculi margiuem auticum thoracis taugeutes vei subtaiigeutes. Bostrum articulo quarto tertio breviore. Thorax cariua longitudinali, marginem auticum attingente destitutus; margine postico recto. Scutellum planum, cariua longitudinali mstractum. Hemelytra saepissime completa, margine apicali corii recto, prope apicem clavi haud sinuato. Metapleurae postica oblique truncatae ; orificiis rufis. Pedes mediocres, femovibus iuermibus.

tompa. A szemek a trj elszlt rintik. A szipcs'r negyedik izlke a harmadiknl rvidebb. A trj kzepn az elszltl kiindul hosszorm nlkl, utszlu egyenes. A laposdadpajzska kzepn hosszorm emelkedik. Arptyk tbbnyire tkletesen kifejldvk, acorium utszle egyenes, a clavus cscsa kzelben nem bls. Az uttarjak htul rzst csonktottak ; a bzmirigy nyilasai vrheuyesek. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetleiiek.

1. L. KETICVLATVM

H.-SCH.

Fekete, szrksen pelyhedz ; torja ersen pontozott ; fejnek szemek eltt fekv rsze tetemesen lejts; torjn a, kzpvonal, az utszgletek s tbbnyire egyszersmind a keskeny elszl, tovbb pajzskjiiak cscsa, coniiexivumnak foltjai s czombjainak cscsa lbszrai- s kocsival egytt rtsrgk vagy vrheuyesek; melln a cspk kzelben lev foltok, az el- s utmell utszlei s az elmell elszl srgsak; rptyi vagy tetemesen megrvidltek, durvnyosak, vagy pedig tbbnyire tkletesen kifejldvk, tvkn tbb-kevsbb vrhenyesek, szrke szrs erezettel; fekete rphrtyja mindkt oldaln egy-egy flhold-alak fehr foltocskval van diszitve s azonkvl bell tve fel fehren szeglyezve. A vrheiiyes sznezet terjedelme vltozkony s hol kisebb, hol nagyobb mrvben szokott jelentkezni. Verfnyes
ban l.

Niger, griseo-pubenilus ; thorace impresso-punctato; capitis parte anteoculari maxime declivi; linea longitudinali, angulis posticis, plerumque etiain margine antico angustissimo thoracis, apice scutelli, maculis conuexivi, femorum apice, tibiis tarsisque rufis; maculis pectoris ad coxas, limbo postico metastetliii et prostethii, hujus etiam limbo antico griseo-flavescentibus ; hemelytris valde abbreviatis, incompletis, vei saepissime completis, basi plus minus rfescentibus, venis griseo-pilosis ; membrana uigra, utriuque albido-hmulata et intus basili versus albo-limbata. rf. 9 Liig. . Lat. j '"/,. Variat colore rufescenti magis vel minus extenso. Heterogaster reticulatus H.-Scn. Wanz. Ins. IV. p. 77. fig. 405. (1839). Li/yacosoma sanlea SPIN. Ess. Hm. p. 256. (1840). Pchymerus ranalUin RAMB. Faun. Arid. II. p. 152. 12. (1842). Lyijaeiis sardons LUCAS Exp. scient. Alger. Ins. III. p. 68. 67. tab. 2. fig. 4. (1840). _'/////.v/vV/a.sH.-ScH.Wauz.Ius.IX.p.204..(1853). Li/iiaeusowa reticiihita FIEB. Eur. Hern. p.168.2. (1861 ).

kvecses lej tekeri fldi-esznk dlibb

tjain, Spanyolorszgtl egszen Astrachnig, s AlgrNlunk a budai hegyeken gyakori s tkletesen kifejlett llapotban telel t. Mjus elejn prosodik; lczival jlius elejn tallkoztam. Egy izbeu mr a pesti Bakos homoktalaj ali a rkos-palotai erd kzelben is gyjtetett.

AKOOATUS SPIN.
Ess. Hm. p. 257. (1840J.
TETRALACCUS FIEB. Eur. Hcm. p. 44 t 164. (1861 J. A test hosszudad. A fej hromszg, dombor, a szemek mgtt duzzadt; ez utbbiak a trj elszltl szembetnleg tvol llanak ; a cspdudorok klvgszglete tompa. A cspok msodik s negyedik izlke egyenl hossz vagy ez utbbi amannl valamivel rvidebb. A trj szembetnleg pontozott, ell az elszl kzelben hava-

Corpus oblougum. Caput triangulre, eonvexum, pone oculos tumesceus, bis a margine antico thoracis distiucte distantibus ; tuberculis antenuiferis apice extus haud prominulis. Antenn articulis secundo et quarto fere aeque longis, vel hoc ilio paullo breviore. Thorax distincte punetatus, anterius pone margiuem anticuin cal-

H. SYSTEMATIKUS 1HZ.

21

I. ALCSALD. SUI1FAMILIA I.

losus, pone callum carina longitudinali instructus et antorins plus minus distincte biimpressus. Scutellum ]>l:Miiuii, carina longitudinali instructum. Hemelytra compiuta , margine apicali corii recto, propc apicem davi haud sinuato. Metapleurae postico recti1 truncatae, angulis posticis rectis; orificiis rufis vel pallidis. Pedes mediocres, femoribus inermibus.

diilyos, e mgtt egy hosszorm s kt tbb-kevsbb szembetnbenyomslthat.Alaposdadpajzskakzepn hosszorm emelkedik. A rptyk tkletesen kifejldve];, a corium utszle egyenes, a clavus cscsa kzelben nem bls. Az uttarjak htul egyenesen csonktottuk, utnszgleteik pek; a bzmirigy nylsai vrhenyesek vagy srgsak. A lbak kzpszerek, a e/.ombok fegyverzetlenek.

;. A. MELANOCEPHALUS

FARK.

luber; capite, antenuarum articulo primo tot, secundo basi apiceque, thoracis fascia media transversa, utriiique versus angulum posticum extensa, inargines laterales et posticum hatul attingente, scutello, margine costali parteque posteriore corii, pectore, maculis connexivi et lateralibus ventris, annulo apicali lato l'emorum, basi tibiarum tarsorumque articulo ultimo nigris ; bucculis, inaculis pectoris ad coxas, limbo postico segmentorum pectoris limbisque antico et lateralibus prostethii rubris; membrana fusca aeuescente; articulis secundo et quarto aiiteunarmn f'ere aeque longis. d". Long. (i. Lat. li! '"/ l.i/i/ticiis iHi'ltiH'M-f'iilialiis FAHK. Elit. syst. Suppl. p. 5-O. 75. (1798); COQUEB. Illustr. ins. I. p. 37. tal), il. fig. I I . (17 ( .l(l); FABR. Syst. Ehyng. p. 22-i. 95. ( I S O I ) ; LATK. Hist. uat. XII. p. 2U. 7. (1S(H); SCIIILL. Beitr. zur Eilt. I. p. ( i l . 5. (!Sa9); BURM. Haudb. II. 1. p. 299. 7. (1835); H.-ScH. Noni, ent. I. p. 43. (1835); PANZ. Faun. Gerui. 127. tab.9; BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131. 9. ( 1840); H.-ScH. Wauz. Ins. IX. p. 198. (1853).

Anicaliix iurlaniH-ffilmimiHPIN. Kss.Hm. p.257. fi 840) ; FIEB. Eur. Hein. p. KIT. ( I Sii I). Vrs; feje, els csiipixiill' egszen, a msodiknak tve s cscsa, valamint torjnak kzepn egy oldalvst az utszgletek fel megnylt, ile ;ix. oldal- s utszleket nem rint harnt sv, pajzskja, coriumnak olilals/clc s utrsze, melle, connexivum-foltjai, a hasiinak oldalain lev pettyek, valamint czombjainak vge fel egy szles gyr, lbszrainak tve s kocsinak utols izlke feketk; ajaklemezei, melln a cspk mellett lev foltok s ax. egyes szelvnyek utszk'i, azonkvl az lmi! el- s oldalszlei vrsek: barna rphrtyja rczes fnyt mutat; cspjainak msodik s negyedik izlke krlbell egyenl hossz. E fajt, uiely Eurpa melegebb vidkein keletre Sa reptig vau elterjedve, a m. n. muzeuiu magyarorszgi gyjtemny ben egy ismeretlen lelhelyrl szrmaz himplduy kpviseli. A bcsi cs. s k. udvari termny tr Budrl kapott egy pldnyt.

NYSIUS DALL. uf Hon. II. p. 551. Corpus ovatum vei oblongum. Caput triangulre, eouvexum, pone oculos haud tumiduni ; angulo apicali tuberculorum anteuuiferorum prominulo, acuto vei acutiusculo. Oculi marginem auticum thoracis tangentes T! subtaugentes. Kostrum pone coxas postica haud vei vix exteusum. Thorax cum capite scutelloquu distincte puuctatus. Scutellum prope basin plus m i n u s distiiicte transversiin elevatimi vel basi plus minus antrorsum depressimi, dein posturiora versus ruga obtusa longitudinali instructum. Hemelytra saepissime completa, margine apicali corii prope. apicom citivi sinuato. Pedes mediocres, femoribus inermibus. Seguieutum genitale mnrium foveolatum. (1852).

A test tojsidom vagy hosszudad. A fej hromszg, dombor, a szemek mgtt nem duzzadt; a cspdudorok kiilvgs/.glete kill, tbb-kevsbb begyes. A s/emek a trj elszlt rintik. A szipcsr pen nem vagy csak alig nylik a hts cspkn tl. A trj a fejjel s pajzskval egytt szembetnoleg pontozott. A pajzsica tve mgtt tbb-kevsbb s/einlietiin harnt emelkedst visi l vagy pedig tvn tbb-kevsbb lenyomott, s a/.tn onnan kezdve htrafel tompa hosszorm hu/.dik. A rptyk tbbnyire tkletesen kifejldvk, a corium uts/.le a clavus cscsa k/elben bls. A hibk kzpszerek, a czomliok fegyverzetleiiek. A liimek ivars/elvny' gdrosks.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

22

I. A.LCSALAD. SDBFAMUJA I.

A FAJOK TNZETE.

l (G). A corium klszle kzepn kiszlesedett. 2(3). Aropty.uk tetemesen rvidltek vagy tkletesen kifejldvk, ez utbbi esetben a rphrtya kt bels ere nincsen harnt fut r ltal sszektve ; a pajzska hosszormja fehr. - - N. Jacobeae SCHILL. 3 (2). A rptytk tkletesen kifejldvk s a rphrtya kt bels ere egy harnt fut r ltal van sszektve. 4 (5). Fnytelen; a pajzska, cscst kivve, egszen feke-

ts; a rptytk nem ttetszk. - - N. WOLFF.

Tlujnii

5 (i). Kiss fnyl; a pajzska hosszormja fehr; a rptyk ttetszk. N. Senetonis SCHILL. 0 ( 1 ) . A corium klszle egyenes. 7 (8). A test fellete nem szrs; a rphrtya a potroh vgn tl nylik. X. heleeticus H.-Scn. 8 (7). A test fellete rvid felll szrzettel; a rphrtya nem nylik a potroh vgn tl. A , pinu-tinis H.-ScH.
7

1. N. JACOBEAE

SCHILL.

rtyire tetemesen rvidltek, durvuyosak, vagy pedig tkletesen kifejldvk, kzepkn kiszlesedvk, a corium utszln fekete vonalakkal ; rphrtyja szennyesen ttetA him hasnak utfelii kt srgs folt foglal helyet ; a nstny hasnak kzepe pedig egszen srgs. Ezen jszaki faj, mely rphrtyjiiak eltr erezete ltal ezen alesald valamennyi tbbi fajtl klnbzik, fldrsznk hidegebb s hegyesebb tjain tenyszik s haznkban eddig csak az jszaki felfldn fedeztetett fel ngy pldnyban. Az egyik tkletesen kifejlett rphrtyval bir pldny Sztruszke trencsnmegyei falu, egy msik durvnyos rpszerv pedig Ttrafred melll szrmazik ; ez utbbihoz hasonl kt pldny kerlt ujabban a ni. n. mzeum gyjtemnybe Mramarosmegybl Krsmez hatrbl.

vitus vei suboblongo-ovatus, pallide flavescentigriseus, fusco-pmctatus, subtus cum femoribus auticis tris limbo griseo-flavescente, nigro-maculato ; antennis totis nigris vei articiis secuudo t tertio ililute ferrugiueis, basi apiceque iiigris ; ruga longitudinali scutelli albicla ; hemelytris saepissime valde abbreviatis, iucompletis, vei eompletis, medio leviter ampliatis, eorii margin apicali fusco-lineolato ; membrana sordide hyaliiia, venis duabus interioribus vena trausversa hauti coujunctis r?. ?. Loug. 4|5J. Lat. J2 mjm. ff. Ventris maculis duabus posterioribus griseo-flavescentibus.

basiu versus iiigricaus, mactis ad coxas albidis ; ven- sz, kt bels ere nincsen harnt fut r ltal sszektve.

/ 9 . Ventris disco posteriore griseo-flavescente.

Heteror/aster Jaroheae SCHILL. Beitr. zur Eut. I. p. 87. (j. tab. 8. fig. 2. (1829.) PachijHierus Frayariae BOH. OfV. Vet.-Ak. Frh. 1852.

p. 52. 4.
Ci/tinis ( Artheneis) Jacolcae FLOE Ehynch. Livi. I. p. 290. 1. (1860). Xi/siiis Jacobeae FIEB. E r. Hem. p. 1B8. 1. (l S C I ) ; STL 'v. Vet.-Ak. Frh. 1S02. p. 212. 1. et 1872. p. 43. /ji/i/tiriiis Jaciiln'ai' THOMS. Opusc. nt. II. p. 183. 5. (1870).

2. N. THYMI

WOLFF.

Oblongo-ovatus, subopacus," pallide flavesceiiti-griseus, fusco-punctatus, subtus nigricaus, maculis ad coxas albidis ; anteimis nigris, articulis secundo t tertio iuterdum fusco-testaceis ; scutello, apice imo excepto, nigro ; hemelytris eompletis, medio distincte ampliatis, venis interdum fusco-hneolatis, margine apicali corii fusco ; membrana sordide hyaliiia vei iiifuscata, interstitiis ve-

Tqjsidomu vagy hossztojsdad, srgs-szrke, bar- iiaruni obscurioribus vei fuscis. $. 9 . Long. 3^4!. nsn pontozott, alul a mells czombok tvvel egytt fekets, melln a csipk mellett fehr foltokkal ; hasnak szle srgs, fekete foltokkal tarkzva ; cspjai egszen feketk vagy azoknak msodik s harmadik izlke szennyes rtsrga, csak tvn s cscsn fekete ; pajzskajn fehres hosszorni emelkedik ; rptyi legtbbLat. l I *'/,. cf. Segmentis tribus posterioribus ventris medio liiulioque griseo-flavescentibus. 9 . Ventre griseo-flavescente, utriuque nigi'o-vittato. Li/nai'iiK 'iinjiiii WOLFF Ic. cm. IV. p. 149. fig. 143. (1804); THOMS. Opusc. eiit. II. p. 182. 3. (1870).

n. SYSTEMATIKUS ISZ.

23

I. ALCSALD. SnsFAMIT.TA I.

Hi'ti'i'iiiinxtiT <//<((. SfiiiLL. Beiti1, xur liut. 1. p. SO. 4. tab. 7. fig. 10. (1829); H.-Hcn. I'AXX. Filini. Germ. 135. tab. 15; Nom. ent. I. p. -ili. (1X30). r'i/wM.v ;>/(,(. BUKM. Haiidl). II. 1. p. ;>_'. :>. (1835); VOLL. Tijdsch. voor nt. Sor. . V. p. 294. i.', tali, 12. fig. 4. (1870).

intei'duiu guttiila fusca notata, d 1 - ? Liig. 3j 1-. Lat. iiiitix SCHII.I.. llcitr. /.r Knt. 1. p. S7. 5. tl... S. li-,'. 1. (1S:>!I); H-Sc-n. I'ANX. Faun. ( e n u . i:i5. tah. 14; Nm. nt, I. p. Ki. (1835). .li'tlu-iii'K i-1/niiiiifx Si'iN. Ess. Hin. p. ~2.j2. I .

Hctero/iaxter Thi/iiii GURT. Brit. Ent. XIII. p. 597. 1. (1840). r/-/; />/.-,/, KOLEN. Mei. ent. II. p. (10. l . ( i s i . r . i . (1836) ; SAULI. Mon. Gcoc. Fenn. p. 52. 2. (1848). Cynms fArtlteneisJ 292. 2. (1860). Hossztojsdad, kiss fnyl, srgs-szrke, li:triiiisaii STALV. Vet.-Ak. Furii. 1SC.2. p. 213. 3; DOUGL. et pontozott, alul fekets, melln a cspk mellett t'.'hiTs Xi/sius tlii/mi FIEB. Ein-. Hern. p. Iti!). 3. (1861); SCOTT Brit. Hern. I. p. 22(i. 1. tab. 8. fig. 4. (1865). .Vi/*/* ijrai-ilix SCOTT Ent. Zeit. XXXI. p. 98. (1870). foltokkal; basa kx.epn s szlein alfelvel egytt srjfiis; srgs cspjainak msodik s harmadik, nha nig negyedik izlke is tvn, els izlke pedig cscsa fel fekete, a negyedik izlk tbbnyire barns ; fekete tv pajzskjn fehres hosszorm emelkedik; tkletesen kifejldtt rptyi ttetszk, kzepkn szembetnleg kiszlesedvk, erezetk srgs, a clavns varruyszle s a corium utszle barna; rphrtyja szntelen, nha azonban kzepn egy barna foltocska lthat. Eurpa mrskelt tjaitl Algrig s a Kaukzusig vau elterjedve. Fauuaterletukn szraz , gyepes helyeken igen gyakori; tkletesen kifejlett llapotban telel t s jnius s augusztus elejn prosodik. Lelhelyei : Budapest ; Kornjti s Szdell' (Torna vm.), Kassa, Forr, Csecs s Sornodi (Abauj vm.), Homonna s Parn (Zempln vm.), Sztrajnyn (Ung vm.), rs (Szabolcs vm.), Nagyvrad, Bl s Ev (Bihar vm.), Tvis s Felgygy (Als-Fehr vm.); Mehdia, Orsv; Oravicza, Franzdorf (Krass vm.), Bazis, Grebeucz (Temes vrn.), S/reg s. jSzeged (Torontl vm.), Szeged, Szentes, Csongrd, Horgos (Csongrd vm.), szg (Baranya viu.). l-',ri<-<n' KI.OK Ehynch. Livi. 1. p.
.\'l/xiiln xi'iiiriiill.fl FlEB. ElU'. HeUl. p. 109. 6. (1861).

=>;
HoBsztojsdad, fnytelen, srgs-szrke, barnsn pontozott, alul fekets, melln a cspk mellett fehres foltokkal; fekete cspjainak msodik s harmadik izlke nha srgs-barna; pajzskja, cscst kivve, egszen fekets ; tkletesen kifejldtt rptyi kzepkn szenibetnleg kiszlesedvk, erezetk itt-ott, valamint a corium ntszle barna ; rphrtyja szennyesen ttetsz vagy barns, az erezet kztti trsek sttebb sznezetek. A hmnl a has oldalszlei s brom utols szelvnye srgs ; a nstny hasa egszen srgs, oklalvst egy-egy fekete cskkal. A legelterjedtebb fajok egyike, mely nemcsak egsz Eurpban, haeru Szibriban egszen Irkucskig s az Amur-vidkig elfordul. Nlunk jniustl szeptemberig mindenfle nvnyeken tanyzik s ez utbbi hnap elejn prosodik. Leihelyei : Budapest, Pcs, Parn (Zempln vm.), Nagyvrad, Szeged, Szatyrnaz (Csongrd vm.), j-Szeged (Toroutl vai.), Pality (Bcs vin.), Grebeucz (Temes vm.)

/. N. HELVETICUK 3. N. SF.NECIONIS SCHILL.

H.-SCH.

Oliliuigns, obsoletissime pubescens, pallide tlavescenti-griseiis, iusi-o-pniu-tutus, subtus nigro-variegatus, l i m b o postico mctastethii maculisquc poctoris ad coxas, uec non orifics extrorsuni auricolato-prominulis, albidis; antennis uigro-fuscis, plerumque ad partm l'uscotestaceis; ruga longitudinali scuteUi alluda ; lieiiielytris completis, haud fusco-piinctatis, medio Imud ampliatis, venis fusCO-lineolatis, margine apicali corii fusen; meni l i r a n a a b c l o m i n i s apici-m c l i s t i u c t i ^ - s i m e sii]ieranto, decolore, iuterstitiis venarum disco saepissime ini'uscatis. d . 9 . Long. IJ u. Lat. U li "'Im.
1

blongo-ovatus, pariim laevigatus, pallido rlavescentigriscue, fusco-punctatus, subtus uigricans, maculis pectoris ad coxas albidis ; ventris disco postice limbotnic cum ano griseo-flavesccutibus ; autennis pallidis, articulis secuudo t tertio, interdum etiam quarto basi, articulo l>rimo apicem versus nigris, articulo quarto plerumc|iie infuscato; scutello basi nigro, ruga longitudinali nlliida instructo; hemclytris completis, pellucidis, medio distinctc ampliatis, venis pallidis, margini' suturali clavi ct margine apicali corii i'uscis; membrana decolori', disco

H. SYSTEMATIKDS KSZ.

24

I. ALCSALD. SUBFAjrtLIA I.

Htterogaster tlii/ini H.-Scn. PANZ. Faun. Germ. 135. tab. 13; Nm. nt. I. p. G. (1835). Heterni/aster ericae BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849. p. 245. Cyiinis helreticus H.-Scn. Wanz. Ins. IX. p. 203. (1853). Xysiits olsuletus FIEB. Eur. Hem. p. 170. 9. (1861). Hosszudad, alig szrevehetleg pelyliedz, vilgossrgs, barnsn pontozott , alul feketvel tarkzott, melln a cspk mellett fehres foltokkal , az utmell utszle s a bzrnirigynek kifel megnylt nyilasai szintn fehresek; cspjai sttbarnk, tbbnyire rszben srgsak; pajzskjn fehres hosszorm emelkedik; rptyfi tkletesen kifej ld vek, barna pontozs nlkl, egyenes klszllel, barna vonalos erezettel s ugyan ily szin corium-utszllel ; rphrtyja a potroli vgn szembetuleg tl nylik, szntelen, csak kzepe tjn az erezet kztti trsek barnsak. Ezen rdekes faj, melyet sokan a kvetkezvel tvesztenek ssze, s mely csak Frauczia-, Svd-, Orosz- s Nmetorszgbl s a Svjczbl volt ismeretes, haznkban is meglehetsen, noha gyren van elterjedve. ii jnius elejtl szeptember kzepig gyjtttem a budai hegyeken, a pesti Rkoson, tovbb Grg s Komjti mellett Tornamegyben, valamint Miskolez mellett s Orsovnl. A sequente corpore pallidiore, haml piloso, thorace antrorsum fortius angustato, scutello convexiore, liemelytris htid fusco-puiictatis, membrana abilomine semper longiore bene distinctus.
5. K. PUNCTIPENNIS H.-SCH.

brana abdominis apicem miuqtiam superante, decolore, interstitiis venarum vittis interruptis fuscescentibus notatis. d1. ?. Long. 4^6. Lat. UIf %. Li/i/a/'us tlujnii FALL. Mon. cini. Suec. p. 63. 3. (l 807) ; ZETT. Fauu. lapp. I. p. 409. 2. (1828); FALL. Hem. Suec. Cim. p. ). 3. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 262. 2. (1840). Heterogaster tlii/mi SCHILL. Beitr. zr nt. I. p. 85. 3. tab. 7. rig. 9. (1829). HcteriM/a,iter punctipmnis H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 75. fig. 403. (1839). (.'ijimis l Arthmeis) thjmi FLR Ehynch. Livi. I. p. 293. 3. (1860). Xi/xiiix iiuiii/ii'iitx FIEB. Eur. Hem. p. 170. 8. ( 18(> l ) ; STAL. fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 213. 2. t 1872.

p. 43.
Nysitts puescens SAHLB. Not. Skpts pro Faun, et Flor. Fenn. Frh. IX. p. 170. (1868). Lygaeus punctipennis THOMS. Opus. nt. II. p. 182.4. (1870). Hosszudad, fellete rvid felll sz'rzettel, szenyiiyes szrke, barnsn pontozott, alul feketvel tarkzva, melln a cspk mellett fehres foltokkal, az utmell utszle s a bzmirigyiiek kifel megnylt nyilasai szintn fehresek; -cspjai vagy egszen feketsbarnk vagy rszben srgs-barnk; pajzskjn fehres hosszorm emelkedik ; tkletesen kifejldtt rptyi barnn pontozottak, a corium utszle barna; szntelen rphrtyja soha sem nylik a potroh vgn tl, az erezet kztti tereseket barns pettyek foglaljk el. Teuyszsi trkre a legkiterjedtebb, a mennyiben nemcsak Eurpa legtbb tartomnyban, hanem Szibriban egszen Kamcsatkig elfordul, st mg az jszakAmerikhoz tartoz Sitka-szigeten is szleltetett. Haznkban jnius elejtl szeptember vgig tallhat; jliusban prosodik; lczja szeptember els felben jelenik meg. Lelhelyei: Budapest, Szeged, Nagyvrad, Felgygy( Als -Fehr vm.); Miskolez; Forr (Abauj vm.), Komjti s Derenk (Torna vm.).

Oblongus, breviter pilosus, sordide rlavesceiiti-griseus, fusco-puiictatus, subtus nigro-variegatus, limbo postico metastethii, maciis pectoris ad coxas orificiisque extrorsum auriculato-prorniiiulis, albidis; antennis nigro-fuscis totis vei ad partm fusco-tcstaceis ; ruga longitudinali scutelli albida; hemelytris completis, medio haud ainpliatis, parce fusco-conspersis, margine apicali fusco; mem-

II. SYSTEMATIKUS RSZ.

25

II. AI.CSALI).

SI'IiFAMILIA H.

M S O D I K ALCSALD. CYMINA STL.


Caput triangulre, minus latimi ; ju^'is f y l o A fej hromszg, i n ' i n feltleg szeles; a jromlemezek a fejbtyoknel s/embetnle,' rvidebbek. A szemecsek tisztn kivehetk. A trj titszlii domboruan lejts. A rptyk valamint a trj s pajzska szembetn ponto/.-issa], a rophrtya kft bels ere uincseu harnt fut r ltal sszektve. A Bzrnyhorog hinyzik vagy az als frbl ered. A potroh valamennyi le^lika a eonnexivumon van elhelyezve ; a hasi varrnyok mindkt oldalon egyenesek s az oldalszelekig rnek.

distincte brevioribus. Ocelli adsunt. Thorax postico convxo-declivis. Hemelytra cura thorace scutelloque distinctissiiue punctata; venis interioril)us niembranae vena transvcrsa bautl conjunctis. Humus alarum nullus voi o vena subtensa ernissus. Alxlonien spiraculis scgmentorum ornnium in conncxivo positis; suturis ventralibus omnibus margines attiagentibus et utrinque rectis.

E kis alcsald, melybl iauuuk terletn csak 4 faj l, az elbbitl fleg a rophrtya eredete s a rptyk szembetn pontozsa ltal tr el. A nhuik elfordul 2 nem a kvetkez jellegek ltal klnbzik egymstl : l (2). A trj elrsze harnt fekv barzdk nlkl ; a

htral'el sxlesliit clavus viirrnys/.lc ;i knl hosszabb. < 'i/inus HAHN. 2 ( 1 ) . A trj elrszn kt harnt fekv barzda van bevsve; a mindentt egyenl szlessg clavus varrnyszle a pajzsknl rvidebb. l\l,-iiln ccrtiis WESTW.

OYMUS HAHN. Wnnz. Ina. L p. 76. (1831 J. Corpus oblouguin. Caput subtransversum, utrinque sulco longitudinali instructum ; tuberculis antenniferis apice extus autrorsum acutiuscule prominulis ; bucculis brevibus, sat elevatis ; gla haud silicata. Eostrum pone coxas posticas haud extensum. Antenn corpore breviores, articulo primo incrassato, brevi, apicem ca]>itis haud attingente, articulo quarto tertio breviore. Thorax ante medium ruga longitudinali laevigata instructus, sulculis transversis anticis destitutus, basi truncatus. Scutellum transversum. Hemelytra completa, dense fortiterque irregulariter puuctata, davo retrorsum ampliato, commissura scutello longiore. Alarum areola liamo destituta. Pectus iuter coxas sulco percurrente instructum. Pedcs breves, femoribus iuerinibus. A test hosszudad. A fej kiss harntos, mindkt, oldaln egy hossz-barzdval ; a esipdudorok klvgszglete hegj'escn kinyl; az ajaklemezek rvidek, meglehetsen emelkedettek ; a torok barzda nlkl. A szipcsr nem nylik a hts cspkn tl. A cspok a testnl rvidebbet, az elst izlk vastagodott, rvid, a fej cscsig nem r, a negyedik izlk rvidebb a harmadiknl. A trj kzepe eltt sima hossz-orm foghi l bdyrt. rlrszn harnt fekv barzdk nlkl, utszln csonktott. A pajzska harntos. A rptyk tkletesen kifejldvk, sr, ers s reiidetlen pontozssal, ii htrafel szleslmlt clavus varrnyszle ii pajzsknl hosszabb. A szrnyhorog hinyzik. A mell kzepn a cspk kztt egy b:inixdn vonul vgig. A lbuk rvidek, ;i c/ombok fegyveiv.etlenrk.
A FAJOK ATNKZETE.

l (2). A pajzskn k/.epn vilgos sznezet sima hosszormval ; a msodik cspizlk a harmadikkal
\ : MAGYAUOlts/.Ai> LYOASOAI

egyeul hossz vagy kiss hosszabb. < '. i/lniiHAHN.

H. STSTEMATIKS ESZ.

26

H. ALCSALD. SUBFAiHLIA H.

2 (1). A pajzska sima hosszorm nlkl, mindentt ersen pontozott. 3 (4). A pajzska, valamint a, potroh hta fekete; a msodik cspizlk csak valamivel rvidebb

a harmadiknl.

C.

melanocephalus FIEB.

4 (3). A potroh hta s a pajzska srgsak; a msodik cspizlk a harmadiknl sokkal rvidebb. ('. clavicv.lus FALL.

J. C. OLANDICOLOR

HAHN.

nigro-fuscus ; articulia antennarum secundo t tertio subaequalibus, ultimo infuscato; seutello haud carinato t abdominis dorso nigris, couuexivo luteo ; femoribus apice flavescentibus. <f. ?. Long. SJ3']. Lat. l l '"/,,,. CIJIIIIK (1874). Agyagsrga, melanocephalus FIEB. Eur. Hin. p. 203. 2. ( I S ( i l ) ; SAUNDERS Eiitom. montili. Mag. XI. pag. 62.
#

Flavo-vei testaceo -grisescens, distincte punctatus, hemelytris, vitta longitudinali excopta, pallidioribus ; subtus nigro-fuscus, pectoris lateribus t maculis ad coxas nec non apice limboquo abdominis testaceis ; articulis antennarum seciuido t tertio snbaeqnalibns, ultimo fusco ; carina ante medium thoracis nec non scuteUi disthictiore, pallida, laevi. c T . ? . Loug. 4J5. Lat. U-U/. Cyniiis glamicuof HAHN Wanz. Ins. I. p. 79. fig. 45. (1831); BLANCH. Hist. dos Ins. III. p. 131.2. (1840); FIEB. Eur. Hern. p. 203. 1. ( 1 8 0 1 ) ; STAL. fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 223. 1; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 230. 2. (1805); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 295. 4. tab. 12. fig. 0. (1870). Hfterogaster i/laiiiifiiin- MEYEU Eilt. Zeit. II. p. 89. 10. (1841). Cymus f Cymus) glandicolor FLOR Khynch. Livi. I. p. 299. 5. (1860). Lygaeus glandicolor THOMS. Opuso. ent. II. p. 183. 7. (1870). A Barns- vagy szrks-srga, szernbetiuilegpontozott, rptyi, egy hosszban elnyl esik kivtelvel, vilgosabbak ; alvil sttbarna, melle oklalvst s a cspk mellett, valamint hasnak cscsa s szlei srgsak; a msodik s harmatuk cspizlk krlbell egyenl hossz, az utols cspizlk barna; a torjnak elfeln, valamint a pajzskjn emelked hosszormk szembetnek, vilgos sznezetek s simk. Ezen egsz Eurpban tenysz faj, rnely egszen a Volgig s Kis-zsiig van elterjedve, faunaterletukn nem gyakran fordul el. MANN Josefsthal mellett gyjttte Horvtorszgban; n pedig 1873. jnius 12-n egy pldnyt talltam a rkos-palotai erdben. Nagyobb mennyisgn fedezte fel PVEL JNOS m. n. mzeumi gyjt 1875. jlius havban Krsmez krl Mramarosmegybeu.
2. C. MELANOCEPHALUS F1EB.

ersen pontozott, rptyi vilgosabb

sznezetek, alul fejvel s a corium s a clavus cscsval egytt sttbarna ; a msodik s harmadik cspizlk krlbell egyenl hossz, az utols cspizlk barns ; pajzskja hosszorm nlkl s a potroh htval egytt fekete, a comiexivum srgs; czombjaiuak cscsa srgs. Teiiyszsi trkre Eurpa kzponti rszre s Angolorszgra szortkozik. Haznk dli rszem mjus kzeptl jliusig talltatott a kvetkez helyeken: Pilisi hegysg (Pest vm.), Harkny (Baranya vm.), Bazis s Grebencz (Temes vm.), Nagyvrad, Nagy-Szeben, Nagy-Csr s Feny-' falva (Szebenszk).

3. C. CLAV1CVLVS

FALL.

Flavescenti-griseus, diiistiucte punctatus, hemelytris et abdoniiue pallidioribus ; articulo secundo anteunarum tertio breviore, articulo ultimo uec 11011 capite subtus pectoreque nigro-fuscis ; apice corii leviter iufuscato ; limbo ven tris late incarnato ; seutello haud carinato. cf. ? Loug. 35l. Lat. l "'/. Li/i/at'im flui'ifiilux FALL. Mou. cim. Suec. p. 64. 4. (1807); GEEM. Faun. iiis. Eur. 10. tab. 12.; THOMS. Opus. nt. II. p. 183. G. (1870). Lyijaem Carici* ZETT. Faun. lapp. I. p. 4-73. 1 1 . (1828); FALL. Hem. Suec. Cim. p. 51. 5. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 264. 14. (1840). Hetcnnjaster claeiculus SCHILL. Beitr. zr nt. I. p. 90. tab. 8. fig. 6. (1829); H.-Scn. Nm. eiit. I. p. 46. (1835); MEYEH Ent. Zeit. II. p. 89. 10. (1841). Cymus clavli-iiiiis HAHN Wauz. Ins. I. p. 77. fig. 44. (1831); BUEM. Handb. II. 1. p. 292. 3. (1835); BLANCH.

Luteus, distiuctissime punctatus, hemelytris pallidioribus, subtus curn capite et apicibus corii clavique

U. SYSTEMATIKUS KSZ.

27

II. ALCSALD. SUBFAimjA n.

Hist. des Ins. III. p. 131. 3. (1840); AM. et SRV. Hist. des Hern. p. 259. 1. (1843); COSTA Cim. Neap. ceiit. II. p. 32. 3. (1843); KOLEN. Mei. ent. IL. p. 91. 63. (1845); SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 72. 2. (1848); FIEB. Ein-. Hern. p. 204. 3. (1861); STA^L fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 223. 2; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 235. 1. tab. 8. fig. 8. (1865); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 294. 3. fall). 12. fig. 5. (1870). (''i/inii.-i (Cijnnis) p. 300. G. (1800). Oymux ariih'llus REUT. Auu. Soc. eut. Scr. 5. IV. p. 560. 5. (1874). rlarinilns FLOR Rliyuch. Livi. I.

Srgs-szrke, szembetnleg pontozott, rptyti s potroha vilgosabb sznezetek ; a nisoclik csdpizlk rvidebb a harmadiknl, az utols cspizlk valamint feje alul s melle sttbarna; a corinrn cscsa kiss l>;irus ; hasa szles vrlienyes szeglyzettel ; paj/skja bosszorm nlkl. Egsz Eurpban kclotro a Volgig s Kaukzusig, valamint Algrban honos. Nlunk prilis vctl augusztusig szraz gyepes helyeken nha gyakran tallhat. Leihelyei: Budapest, Pcs, Pality (Bcs vm.), j-Szeged (Torontl vm.) ; Horuouui (Zempln vm.), Szohrncz (Ung vm.) s a mramarosi Pietrosz-havas.

KLEIDOEKUS WESTW.

Introd. Moti. Cliissif. II. p. 122. (1840).


ISCHNORHYNCHUS FlEB. Elr. Hct. p. 51 t 199. Corpus oblougo-ovatum. Caput triangulre, sulcis longitudinalibus destitutum; Kostrum tuherculis autenuit'rris multo apice haud promirmlis; bucculis pereurrentibus, ponc mdium humilihus. coxas postica siiperuns. Antenn corpore breviores, articulo primo upicein capitis superante, articulo quarto tertio longiore. Thorax sulculis duohus trausversis aiiterius instructus, basi rotundatus, margine posteriore utrinque auguste depressus. Scutellum aequilaterum. Hemelytra completa, hyalina, seriebus nonnullis puuctorum instructa, lateribus davi parallelig, commissura entello breviore. Alarum areola hauio e vena subtensa eurisso mstructa. Orificia extrorsum longe exteusis et apice dentato-productis. Pedes mediocres, femoribus inerruibus. (1861J. hromszg, hossz-

A test hossztojsdad. A fuj

barzdk nlkl ; a cspdudorok klvgszglete nem uylik ki elre; az ajaklemezek a fej als rszn egszen vgig vonulnak, kzepk mgtt alacsonyak. A s/pcs/r sokkal nylik a hts cspkn tl. A cspok ;i trstnrl rvidebbek, az elsu izlk a tej cscsn tl nylik, a negyedik iziilk hosszabl) a harmadiknl. A trj, melynek el'rszu kt harnt fekv barzda van bevsve, utszln kerektett s ugyanott oldalvst keskeuyen lenyomott. A pajzska cgyeiioldalu. A rptyk tkletesen kifejldvk, ttetszk s nhny pontsort viselnek ; a mindentt egyenl szlessg clavus varruyszle a paj/sknl rvidebb. A szrnyhorog az als frbl ered. A bzmirigy nylsa kiils szln logidoniu karly alaJgbon hoss/.an n y l i k kifel. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetleuek.

1. K. KESE DA E

PANZ.

navo-feiTugineis, articulo ultimo tarsorum nigro. c?. 9. Liig. 3--ti, Lat, 1.V-2 '"/m. Variat auteuuis luteis, articulis primo t secuiidn basi, quarto tot nigris. /.//(/.HN llwtlttf PANZ. Faun. Germ. W. tab. 20; THOMS. Opusc. ent. II. p. l S. S. (1870). /.//././..v (/fW//i//f/s ZETT. Vet.-Ak. llaiull. l^l'.l. p. 71. 20; FALI.. Suppl. cim. Siiec. p. 7. (1820); Hem. Suec. Cim. p. 50. 4. (1829).

Sordide testaceo-navesceus, supra cum pectorc <li stncte pun ctatus, subtus cum sulculis transversia tlioracis, hasi scutelli antenuisque uiger, harum articulis secundo t tertio basi apiceque exeeptis, luteis ; capite scutelloque rufo-feiTugineis ; hemelytris griseo-flavescentibus, maculis corii duabus miiiutis mediis t quatuor marginis apicalis nigris vei uigro-fuseis ; limbo postico et maeiilis pectoris ad coxas albidis; apice abdominis pedibusque

U. SYSTEMATIKUS RSZ.

28

n. ALCSALAD. SUBFAMILIA H.

Phitni-ni-ix /HinrticoUis FALL. Hern. Suec. Cim. p. 95. 37. (1829). Heterog'aster resedae SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 80. tab. 8. fig. 5. (1829); H.-ScH. Nom. eilt. I. p. 46. (1835). CI/IIH Efsedae BUBM. Haudb. II. 1. p. 292. 1. (1835); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131. 1. (1810); COSTA Cim. Neap. cent. II. p. 31. 1. (1843); KOLEN Mei. ent. II. p. 92. 64. (1845); SAHLB. Mon. Geoc. Feim. p. 71. 1. (1848); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 292. 1. tab. 12. fig. 3. (1870). Cymm (Lyctus) p. 296.4. (1860). Ischnorhynchus tiiJi/mus FIEB. Eur. Hern. p. 199. 1. (1861). hclmiD-hi/nrliHs Rsedd STL fv. Vet.-Ali. Frli. 1862. p. 213. 1; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 233. 1. tab. 8. fig. 7. (1865); Eut. montili. Mag. II. p. 217. (1866). Resedae FLOR Rhynch. Livi. I.

Szennyes srga, fell valamint melln szeinbetnleg pontozott, alul a torjn lev harnt barzdkkal, pajzskjuak tvvel s cspjaival egytt 'ekete, a msodik s harmadik cspizlk, tvnek s cscsnak kivtelvel, srga; feje s pajzskja vrheuyes; rptyi szrks-srgk, a coriuni kzepn kt, utszln pedig ngy apr fekete vagy sttbarna petty foglal helyet ; melle fehres utszllel s a csipk mellett fehres foltokkal ; potrohnak cscsa s lbai rtsrgk, csak a kocsk utols izlke fekete. A cspok nha vilgosabb sznezetek, gy hogy a mindig feketn marad utols izlken kivl csak az els s msodik cspizlk tve fekete. Fldrsznk csaknem valamennyi tartomnyn kivl mg Szibriban egszen Irkucskig s Kis-Azsibau l. Haznkban mjusban szleltetett a kvetkez leihelyeken: Budapest, Visegrd, Rozsny, Szeged, Derkegyhza -(Csongrd vm.), Nagyvrad, Mehdia, NagyCsr (Szebenszk). Mindentt csak egyenknt.

HARMADIK ALCSALD. BLISSINA STAL.


Caput parvum, rninus latimi ; jugis tylo distinete brevioribus. Ocelli adsimt. Thorax sulculis transversis anticis destitutus, postice haucl convexo-declivis. Membrana venisquinque siinplicibus instructa, areola basali destituta. Harnus alarum e vna subtensa emissus. Abdomen spiraculis segmenti sexti in ventre, segmentorum reliquorum in connexivo positis; suturis ventralibus omnibus margines laterales attingentibus t utrinque rectis. A fej arnylag kicsiny, nein feltnleg szles ; a jrornlemezek a fejbtyknl szembetnleg rvidebbek. A szeniecsek tisztn kivehetk. A trj elfeln harnt fekv barzdk nlkl, utszln nni cloniboruan lejts. A rphrtya erezete t egyszer rbl ll, alapsejt nlkl. A szrnyhorog az als frbl ered. A hatodik potrohszelvny lglikai a hason, a tbbi pedig a connexivnmou helyezvk el ; a hasi varrnyok az oldalszleket elrik s mindkt oldalon egyenesek.

A potrohszelvnyek lglikaiiiak elhelyezsn kivl fleg azon sajtsg jellemzi e csekly terjedelm alcsaldot, miszerint tbb nemnl a mells cspk izvpi nem mint a tbbi alcsaldnl az el'mell utszln, hanem annak korongjn llanak, az elmell utszlt teht nem rintik. Az Eurpban tenysz 3 nem nlunk is elfordul s egy-egy fajjal vau kpviselve. l (4-). A mells cspk izvpi az elmell korongjn helyezvk el s az elmell utszlt nem rintik ; a mells czombok fegyverzetlenk.

2 (3). A cspok hosszabbak, mint a fej s trj egytt vve, a szipcsr msodik s harmadik izlke egyenl hossz. Ischnodsmus FIEB. 3 (2). A cspok krlbell oly hosszak, mint a fej s trj egytt vve ; a szipcsr harmadik izlke a msodiknl rvidebb. -- Dimorphopterus ST!L. 4 (l ). A mells cspk izvpi az elmell utszlt rintik s itt nyitottak ; a mells czombok all egy kis fogacskval fegyverezvk. /j'/m-i/.s- BURM.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

29

T. ALCSAL. SUBFAMILIA m.

ISOHNODEMUS FIEB. WEITENW. lrtr. I. p. 337. (1836). MICROPUS SPIN. Ess. Hm. p. 218. (1840).
Corpus elongatum, depressum. Caput parvura, ante oculos prominulos breviter productum ; bucculis mimitissimis. Antenn capiti; thoraceque simul sumtis longiores, irticulo primo brevi, capitis apicem liiiuil vei pariim superante. Kostrum articulis secundo et tertio aeque longis, articulo quarto tertio panilo breviore. Thorax lateribus obtusis, antico angustatus. Scutelluui rectaiigulum, in excnrplis braehypteris leviter obtusangulum. Hemelytra parallela, margine apicali oorii recto, iuterdum valde abbreviata, scutello saltem triplo longiore, membrana brevissima. Acetabula antica postice occlusa. Pedes medioeres, femoribus iuerniibus. A test nylnk, lapos. A fej kicsiny, a kiss killc'i szemek eltt rviden megnyujtit; az ajaklemezek igen aprk. A cspok hoss/.abbak, mint a fej s trj egytt vve; az els ixiilk riviil s a fej vgn pen nem vagy csak kevssel nylik tl. A s/ipcsr msodik s harmadik miike egyenl hossz, a negyedik i/.nlk v a l a m i v e l rvidebb a harmadiknl. A trj oldalszleiu tompa, ell szklt. A pajzska pszg, a kurttott rptyfs pldnyoknl kiss tompaszg. A rptyk prhuzamosak, a corium utszle egyenes; a rptyk nha tetemesen megrvidltek, a pajzskul legalbb hromszor hosszabbak s rphrtyjuk igen rvid. A mells cspk iz vii pi a/, el'mell utszle fel nem nyitottak. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek.

1. I. SABULETl

FALL.

Niger, opacus, griseo-sericeus; margine postico thoracis, limbo uno abdominis pedibusque clilute testaceotavis, femoribus medio plus minus late uigro-fuscis ; hemelytris griseo-flavescentibus, fusco-venosis, saepissime valdo abbreviatis, incompletis, membrana mhmtissima, fusceseeiite, late albo-limbata, vel completis, membrana fuscescente, fusco-venosa, macula, basali esterna limboque intcriore sordide albidis. e?. 9. Long. 46. Lat. l J m!m. 9 Segmento ventrali quinto postice profunde emarginato, emarginatura basili segmenti haiul attingente. Lijijtu'iix xanili'ti FALL. Suppl. cim. Suec. p. 9. (1820); Hem. Suec. Cim. p. fi2. 23. (1829); THOMS. Opusc. ent. II. p. 182. 2. (1870). Ixi-liiKnli'iiiiix quadratila FIEB. in WEITENW. Beitr. I. p. 338. 15. tab. 2. fig. 11. (1836). /'r/ii/wf/TH.s- iliriirtatus H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 10. fig. 355. (1839) et IX. p. 208. (1851$) ; VOLL. Tijdsch. voor Ent. Scr. 2. V. p. 278. 11. tab. 10. g. 9. (1870). Pachymena imrulli'lus COSTA Ami. Hoc. eut. Sr. 1. X. p. 290. 7. tal). 0. fig. 5. (1841); Cim. Ncup. ceut. H. p. 35. 12. (1843). r<i<-/ii/iin-ni.<i limi lii//iti'n<a KAMB. Faun. Alici. II. p. 153. 13. (1842). Mii-ni/iiiii Ktilmli'ti SIGN. Ami. Hoc. ent. Sr. 3. V. p. 29. 8. tab. 2. tig. 7 et 8. (1857). /.*//niHnniis s(ii>iil,ii FIEB. Eur. Hem. p. 103. 2. (1861);

STL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 212. 1.; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 220. 1. tab. 8. fig. 2. (18G5). Fekete, fnytelen, szrke-selymes; torjnak utszle, potrohnak szeglye s lbai srgsak, czombjai kzepkn kisebb-nagyobb szlessgben sttbarnk ; rptyi szemiyes-srgk, barna erezettel, legtbbuvire tetemesen megrvidltek, durvnyosak, fehr szcglv, baniis k i s rphrtyval, vagy tkletesen kifrjlilvk, sti'U-lib erezet barns rphrtyval, melynek kls alapszglete s bels szeglye szennyes felirek. A nstny tdik hasi szelvnye utszln mlyen kimetszett, e kinietszs azonban nem r egszen az illet szelvny tvig. Eurpa legtbb tartomnyban, valamint Algrban tenyszik. Nlnuk tkletesen kifejlett llapotban telel t : n eddig mrczius vgtl jlius vgig vizenys helyeken szleltem. Nevezetesen 1S74. mjus S-u Szentesnl a megradt Tisza ds nvnyzet partjain a vzben ll ss levelein tmegesen sszegylve t a l l t a m ; nmelyek pen akkor prosodtak. Megjegyzend, hogy az ott gyjttt tl>l) s/z pldny kztt csak egyetlen egy tkletesen kifejlett rphrtyval bir pldnyra akadhattam. A kifejlett rphrtys pldnyok nlunk l t a l b a n ritkbbak. Az emiitett leihelyen kivl elfordul mg e faj a budai Farkasvlgyben, tovbb Komjti (Torna vin.), S.-A.-Ujliely (Zempln vm.). l'j-Szeged (Torontl vin. i s Orsv mellett.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

30

m. ALCSALD. SDBFAMUJA l.

DIMORPHOPTERUS STAL.

fa. Vet.-Ak. Frh. 1872. p. 44. Corpus elougatum, depressnm. Caput parvum, ante oculos prominulos breviter produetum ; bucculis minutissimis. Antenn capiti thoracique simul sumtis longitudine subaequales, articulo primo brevi, apicem capitis parum superante. Rostrum articulo tertio articulis secundo et quarto breviore. Thorax lateribus obtusis, antice augustatus. Scutellum obtusaugulum. Hemelytra parallela, margine apicali corii recto, in exemplis brachypteris (mihi ignotis) brevissima, scutello vix plus quam duplo longiora, triangularia, membrana brevissima. Acetabula antica postice occlusa. Pedes mediocres, femoribus iiiermibus. A test nylnk, lapos. A fej kicsiny, a kiss kill szemek eltt rviden megnylt; az ajaklemezek igen aprk. A cspok krlbell oly hosszak, mint a fej s trj egyttvve ; az els izlk rvid s a fej vgn kiss tl nylik. A szipcs'r harmadik izlke rvidebb, mint akr a msodik, akr a negyedik izlk. A trj oldalszleiu tompa, ell szklt. A pajzska tompaszg. A rptytk prhuzamosak, a corium utszle egyenes; a kurttott rptys pldnyok rptyi igen rvidek, a pajzsknl alig tbb, mint ktszer hosszabbak, hromszgek s igen rvid rphrtykat tntetnek el. A mells cspk izvpi az elmell utszle fel nem nyitottak. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek.

1. D. SPINOL.4E

SIN.

(Fig. 8.)

Niger, pubescens; capite thoraceque distincte punctatis, laevigatis , hujus margine postico dirute piceo ; articulis tribu.s basalibus antennarum, rostro, pectoris limbo postico maculisque ad coxas, orificiis pedibusque dilute piceo-flavescentibus; hemelytris completis, abdomiiie panilo brevioribus, flavo-testaceis, basi apiceque infuscatis, membrana subhyalina, fusco-venosa. 9 . Loug. 4,i. Lat. l "%. 9 . Segmento ventrali quinto postice profunde emarginato, einarginatura basiu segmenti haud attingente. Mii-rnjiiix Sjiiiwlae SIGN. Auu. Soc. ent. Sr. 3. V. p. 30. IO. tab. 2. fig. 10. (1857).
Infltnutleiitunfijjinolai.'Fi'KB.'Ew:.Hem. p. IG-i. 4.(18G1 ).

roin cspizlk, a szipcs'r, a mell utszle s a cspk mellett lev foltok, valamint a bzmirigy nyilasai s a lbak barnssrgk ; rptyi tkletesen kifejldvk, a potrolml valamivel rvidebbek, srgk, tvkn s vgkn barnsak, ttetsz rphrtyjnak erezete barna. - A nstny tdik hasi szelvnye utszln mlyen kimetszett, e Idmetszs azonban nem terjed egszen az illet szelvny tvig. E kitn fajt, melyet SIGNORT legelszr jszaki Francziaorszgbl irt le , s mely GARBIGLIETTI szerint jszaki Olaszorszgban is tenyszik, FKIVALDSZKY JNOS fedezte fel 18G2. mjus 20-u a budai Sashegy tjn egy nstny pldnyban. * OBS. ftlicrojnis Hii/iiiii-i'ti KUSCHAK. Horae S. E. Boss. I. p. 09. tab. 1. fig. 4. (18G1), a Dm. STAL 1. c. p. 45 genere Dimorjiiioptcru adjectus, an forma brachyptera hujus spcii?

Fekete, pelyhedz; feje s torja szenibetuleg pontozott, fnyl, ez utbbinak utszle barns ; az eleo' h-

BLISSUS BURM. ILiiuU,. II. 1. p. 290. Corpus auguste ovale 'vei oblongum, minus depressimi. Caput parvum, ante oculos promimilos breviter productum, bucculis minutissimis. Antenn capite thoraceque simul sumtis vix lougiores, articulo primo brevi, (1835).

A test hossztojsdad vagy hosszks, kevsbb lapos. A fej kicsiny, a kiss kill szemek eltt rviden megnylt; az ajaklemezek igen aprk. A cspok alig hosszabbak, mint a fej s trj egyttvve; az els izlk rvid s

H. STSTEUATIKUS KSZ.

31

III. AI.CSALAD. SBFAMILIA m.

apiceui capitis band superante. Eostrum articulo secuudo articulis tertio et quarto longiore. Thorax lateribus obtusis, antiee angustatus. Scntellum obtusangulum, transversum. Hemelytra brevissima, scutello panilo longiora, triangularia, membrana deficiente; margino apicali corii in exemplis macropteris (mibi iguotis) prope apicem davi sinuato. Acetabula antica postico aperta. Pecles mediocrea, femoribus armatis. anticis subtus spinula

,-i rj csc.sin tl nem nylik. A sx.ipcsor msodik i/.iilko hosszabb, mintakr a harmadik, akr a negyedik ixiilk. A trj oldals/lcin tompa, ell szklt. A paj/ska tompaszg, Imriitos. A rptyk igen rvidek, a pajzsakul kevssel hosszabbak, hromszgit, a rphrtva hinyzik; kifejlett roptys pi'ld;inyolui:il a cnrium uts/le a clavus cscsa kzelben l>ls. A mells cspk i/vpi az elmell uts/ln n y i t o t t a k . A I a l i n i ; kzpszerek, a mells c/oinliok all i>gv kis fogacskval felszereltek.

7. ti. DORIAE FERR.


(Fig. 9.I

potrohnak hta finoman hai'nt-redcskzett; cspjai, sxipcsre, melln a csipk mellett lev foltok, a h/mirigy nyilasai, lbai, valamint torjnak utszk- srgs-barnt ; az utols cspiziilk, tvt kivve, fekets; rpty-durvnyai gesztenye-szinek. A nstny tdik hasi szelvnye utszln mlyen kimetszett, e kimetszs az illet szelvnynek egszen tvig terjed. Ezen klsejre nzve lczaidomu kis faj, mely csak nhny hnap eltt lett a tudomnyos vilgnak, mint Fels-Olaszorszg lakja bemutatva, s mely lltlag Dl-Francziaorszgbau is elfordul, haznkban a budai Gellrthegy dli lejtjn tenyszik s ott kora tavaszszal uvuyhullaclkok s kvek alatt mr tbb zben talltatott. A magyarorszgi pldnyok a gyjtemnyemben lev s a leir szerztl magtl kapott olaszorszgi pldnyokkal tkletesen megegyeznek.

Niger, subuitidus, breviter flavido-pilosns ; capite, thorace pectoreque distincte puuctatis, abdomiiiis dorso transversiui ruguloso ; anteunis, rostro, maculis pectoris ad coxas, orificiis, pedibus nee non margine postico thoracis dilutc fiavo-piceis ; aiitennarinn articulo ultimo, basi excepta, nigricaute ; rudimento hemelytrorum castalieo. d1. ?. Long. 2^-2$. Lat. f-f "'/,. ? Segmento ventrali quinto postice profunde emarginato, emarginatura basin segmenti attingente. Blissus Dorine FEEEAKI Auu. Mus. civ. di Genova. VI. p. 150. (1874).

Fekete, kiss fnyl, mindentt rvid srgs szrzettel bortott ; feje, torja s melle szembetnleg poutozottak,

NEGYEDIK ALCSALD. HENESTARINA STL.


Caput latissirnnrn, ante oculos stylatos usque ad apicern tuberculorum antenniferorum subito maxime angustatum. Ocelli distinctissimi. Thorax margine posteriore convexo-dec-livi, versus angulos laterales subclepresso. Membrana venis quinque instructa, areola basali destituta. Hamus alarum e vena subtensa emissus. Abdomen spiraculis segmentorum quinti et sesti in ventre positis ; suturis ventralilnis totis rectis et margines laterales attingeutibus. A fej igen szles, a kidledt szemek eltt a cspdudorok cscsig hirtelen igen tetemesen szklt. A szemecsek tisztn kivehetk. A trj utszln domboruan lejts, az oldalszegletek fel kiss lenyomott. A rphrtya erezete t egyszer rbl ll, alapsejt nlkl. A szrnyhorog az als frbl ered. Az tdik s hatodik potrohszelvny lglikai a hason llanak; a hasi varruyok egszen egyenesek s az oldalsz lekig rnek.

l kvetkezhz kzeledik, a magyar fauna terletn l nem E kis alcsaldot, mely szles nagy feje ltal mr a j es l faj kpviseli.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

32

IV. ALCSALD. SUBFAMILIA IV.

HENESTAEIS SPIN. Ess. Hern. p. 228. (1840). A test hosszudad. A fej a szemekkel egytt a torjnl szlesebb, rvid hromszg alakjban elrenylt; az ajaklemezek htrafel egyenletesen alacsonyabbak s a cspok tve mg nylnak. A cspok a testnl rvidebbek, az els izlk felnyivel nylik a fej vgn tl, a msodik izlk a harmadiknl hosszabb. A trj ferdnyded, elrszu kt harnt fekv barzdval. A pajzska egyeuoldalu. A rptyk tkletesen kifejldvk s a potroh vgn tl nem nylnak, a clavus oldalszlei prhuzamosak. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek, a hts kocsk els izlke hosszabb mint a kt utols izlk egyttvve.

Corpus oblongum. Caput cuna oeulis thonice latius, breviter ttiangulariter prominens ; bucculis retrorsum seiasina altitudine decresceutibus, pone insertionem aiitennaruin extensis. Auteniiue corpore breviores, articulo primo apicem capitis dimidio superante, articulo secuudo tertio longiore. Kostrum coxas mdis attingane. Thorax trapezoidiig, sulculis duobus transversis anterius instructus. Scutelluua aequilaterum. Hemelytra completa, abdominis apicem liaud superantia, marginibus laterali bus clavi parallelis. Pedes mcdiocres, femoribus mermibus, articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus ultimis simul sumtis longiore.

1. H. HALOPHILUK

BURM.

Hcncxtarix latici']/.* DOUGL. et SOOTT Brit. Hem. I. p. 2'2<>. 1. tab. 8. fig. 5. (1865). Szennyes szrks-srga, kiss pelyhedz, feltl valamint melln sztszrt fekete pontozssal ; fejtetjn s torjnak el'rszn oldalvst, valamint a clavus kzepe mgtt s a coriuin utszlii befel egy-egy kis fekete foltocska foglal helyet; pajzskja, cspjai s lbai kisebbnagyobb mrtkben feketn pettyezettek, a cspok els izlke valamint a hts czornbok fell feketk ; szennyesen ttetsz rphrtyjiiak erezete barna, az erek kztt fekv teresek barnsn pettyezettek, a bels alapszglet fehres ; potrohnak hta s hasnak tve feketk. A stt sznezet nha ersebben vau kifejldve. Augolorszgtl dlre Algrig, Spanyolorszgtl keletre a Volgig elterjedt faj, mely sznezetnek vltozkonysga miatt a legklnbzbb nevek alatt ratott le. Haznkban jlius kzeptl szeptember vgig fleg Cheiiopodium-flk krl tallhat. Alcza-llapotban augusztus elejn szleltem a szegedi Fehrt szikes partjain tenysz ss nvnyek ( Sehulicri salsa) tvben. Lellielyei : a budai kincstri erd, a pesti Bakos, a szegedi Fehrt s Szatymaz (Csongrd vm.), a palityi sst partjai (Bcs vrn.), rs (Szabolcs vin.), Kolozsvr , Tvis (Als-Fehr vni.) s az erdlyi Mezsg.

Sordide griseo-flavesceus, puberulus, supra cima pectore remote nigro-punctatus; vertice et tlioracis parte anteriore utrinque, davo pone medium et margine apicali corii introrsum macula parva uigra uotatis ; scutello, anteimis pedibusque plus minus nigro-conspersis, illarum articulo basali aaec non femoribus posterioribus supra nigris; membrana sordide hyalina, fusco-venosa, iiiterstitiis veuarum fusco-conspersis, angulo basali interno albida; abdominis dorso et veutris basi nigris. <f. 9. Loug. 56. Lat. jli '%. Variat colore nigro anagis exteaaso. CIJHIUS (1835). Hftero/ja.itcr fig. 597. (1836). Henextars Gni SPIN. Ess. Hm. p. 230. (1840). Hi'iiestaris Spinolae COSTA Ann. Soc. ent. Sr. l . X . p. 304. (1841); Cim. Neap. cent. II. p. 30. 1. (1843); AM. et SERV. Hist. des Hm. p. 250. 1. (1843); FIEB. Eur. Hem. p. 174. (18G1). Hencstaris iixpanux BAMB. Faiiu. And. II. p. 145. (1842). Ci/mus laticcps H.-Bcn. Wanz. Ins. IX. p. 203. (1853). atieqm CUBI. Brit. nt. XIII. p. 597. halophilus BUHM. Haiidb. II. I . p. 292. 4.

H. SYSTEMATIKUS

33

v. AM's.\i,.vi>.

s i ' H i ' A M i j . M v.

TDIK A L C H A L D . GEOCORINA STAL.


Caput latissimum, ante oeulos recurvos usijue ad a l l i c c i l i tuherculorum antenniferorum subito maxime angustatum, his Land prornimis; tylo sulco, saepe in lineimi impressam subtilissimam retrorsuin per verticem continuato, iustructo. Ocelli mlsunt. Thorax auterius sulculis duolms transversis destitutus, postice haud coiivexo-cleclivis. Prostethium parte apicali transversiin subcallosum. Henielytrorimi clavus retrorsum augustatus, commissura nulla. Hamus alarurn e vena subtensa eniissus. Spiracula segrneutoruin trinili apicaliuin abdoiniuis in ventre posita. A t'ej \<>L-n szeles, a k i i l u l e d t na^y s/cinck d l t a cspdudorok tompa cscsig hirtelen igen ersen szklt; a fejlmtyok cgy barzdval, mely g y a k r a n htrafel a fejtetn egy J i n o i n a i i benyomott vonal alakjban folytatdik. A s/emeesek tisztn kivehetk. A trj c'll'elen kt harnt i'ekv barzda nlkl, utszln nem domboran lejts. Az elmell elres/i n kiss havadlyos. A rptyknl a clavus htrafele keskenyebb, varrny nlkl. A s z rny horog az als frbl ered. A hrom utols potrohszelvny lglikai a hason lthatk.

A rvid zmk testidom, szles fej s htrafel keskenyebb clavus ezen rdekes kis alcsaldot valamennyi tbbitl mr els tekintetre feltimleg megklnbztetik. Azrt mr az reg FABRICIUS is, a ki pedig valamennyi Lygaeidt az egyetlen Lygaeus-uembeu foglalt ssze, az eltte ismeretes fajokat nem ehhez, hanem a Salda-uemhez sorozta. Nlunk eddig 5 faj talltatott, melyek 2 nemben foglalnak helyet.

1 (2.) Apajzska szembetnleg hosszabb, mint szlesebb. oldalszlei cscsa fel kiss kiszlesedvk s a rphrtya ltal fdetnek ; a szipcsr msodik izlke a harmadiknl valamivel hosszabb. Piocoris STAL. 2 (1). A pajzska egyenoldalu, egszen cscsig egyenletesen szklt ; a szipcsr msodik izlke a harmadiknl rvidebb. (iworin FALL.

PIOCOEIS STAL. fv. Vet.-Ak. Frh. 1872. p. 45. A test tojsdad, csaknem ngys/iig. bipos s csupasx. A fej igen tompa, oly szles mint a trj, cscsn a cspnk kztt igen kevss elrcnyl; UK ajaklemezek aprk. A nagy szniek htrafel megnyltak, eloT converglk. A szipcsr a htsi'i cspkig nylik, az els izlk a fej cscsig alig r, a msodik i/.lk valamivel liossxul)!), miut akr az els, akr a harmadik i/iilk. A cspok a testi sokkal rvidebbek, az els iziilk a legi-\-idebb. A trj harntos, lu'gvs/iigii. ell kiss s/iklt. A pajx.skii Szembetnleg h<>s.-,/!ilili mint s/.lesebli. i-scsn kiss sxlescu megnylt, oldals/leiu cscsa l'el kiss kis/lesedett s a rphrtya ltal foddik. A rptvk t u k r l i - t r - . r u kit'ejldvk. A lbak kzpszerek, cxombok t'egyverzetlenek.

Corpus ovale, subquadrangulare, depressimi, muliiin. Caput obtusissimum, thoraci latitudine acquale, apice inter antennas levissime prominulum ; bucculis ininutis. Oculi magni, retrorsum st producti, antrorsum convergcntes. Kostrum ad coxas posticas extensum, articio primo basin eapitis vix attuigcnte, tirticulo secundo articuhs primo et tertio panilo lougiore. Antenn corpore multo breviores, articulo primo brevissimo. Thorax transversus, quadrangularis, antrorsum leviter augustatus. Scutellum distiiicte lougius quam latius, apice latiusciile productum, tuargiuibus lateralibus jiartis apicalis subexphuiatis, membrana tectis. Ilcmelj'tra completa. Pedes mediocres, femoribus iueruiibus.
U O H V T H it-:/.A : M A i V A U O H S / . I i I . V ( A I . I I I A [ .

H. SYSTEMATIKS KSZ.

34

V. ALCSLD. SUBFAHLIA V.

1. P. ERYTHBOCEPHALUS

ST. FARO. ET SERV.

Ophthalmicus erythmcephala AM. et SEEV. Hist. des Hm. p. 261. 1. (1843).

Niger; thorace, scutello, parte apicali corii et pectore crebre impresso-pimctatis ; davo punctorum serie ima, corio ad suturam davi seriebus duabus retrorsuni sensim divergentibus, ad marginer costalem serie una pone medium abbreviata, instructs ; capite, rostro pedibusque uiiuiatis, rostro medio plus minus nigricante ; aiitemiarum articiuo primo supra, articulo quarto plerumque toto, articulis cluobus meiliis apice, nec non apice imo scutelli, margine antico pectoris, maculis ad coxas orificiisque flavo-albidis ; membrana hyalina. d1 9 Loug. 34. Lat. l-lf nigricautibus. Salda erytirucephala ST. FAEG. et SERV. Enc. mtli. X. p. 321. 1. (1825). Ojihthaliiii-i'Hg eri/throcephalus COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 40. 2. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 135. 2. (1840); COSTA Anu. Accacl. Aspir. Natur. I. p. 304. 2. (1843) ; FIEB. Ent. Mon. p. 115. 2. tab. 9. fig. 24. (1844) ; Eur. Hem. p. 174. 1. (1861). Ojihthalmiciis frontalis H.-ScH. Wauz. Ins. IV. p. 23. (1839). Geocoris frontlis H.-Scn. Wanz. Ins. IV. fig. 371. (1839).
m

*
Fekete; torja, pajzskja, valamint coriumuak utrsze s melle ersen pontozott; a clavus egy pontsort, a corium a clavus-varruy mentben kt, htrafel divergl, klszle mellett pedig egy csak kzepe tjig terjed pontsort visel; feje, szipcsre s lbai srgsak vagy czinbervrsek, a szipcsr kzepe tjn tbb-kevsbb fekets; az els cspizlk fell, a negyedik tbbnyire egszen, a kt kzps pedig cscsn, valamint a pajzska cscsa s melln az elszl, a csipk mellett lev foltok s a bzmirigy nyilasai srgs-fehrek; rphrtyja ttetsz. A hts czombok nha feketk, csak tvk s cscsuk marad vilgos szinezet. Ezen dl-eurpai faj, mely fldrsznkn kivl mg Algirbau s Kis-Azsibau egsz az Euphrat folyig tenyszik, haznk dlnyugati s dlkeleti dombvidkeit is lakja s jniustl szeptemberig itt-ott gyren tallhat. lczjt ez utbbi hnapban szleltem. Lelhelyei : a budai Zugliget, a Pcs melletti Tetyehegy, Nagyvrad, Felgygy (Als-Fehr vrn.), Nagy-Csr (Szebenszk); Mehdia; Oravicza s Krassova (Krass vm.), valamint Bazis s az ognuni hatrrezred terletn fekv Josefsthal.

lm.

Variat femoribus posticis, basi apiceque exceptis,

GEOOORIS FALL. Ni\ mcth. Hem. ilisp. p. 10. (1814). (1829).

OPHTHAI/MICUS SCHILL. Bcitr. zr nt. I. ^>. 37. Corpus ovatum, depressimi, nudliin. Caput basi thoracis latitudine acquale vei latiiis, apice inter antennas levitervel levissime promimilum ; bucculis minutis. Oculi magni, antrorsurn convergentes, retrorsum fortius producti. Eostrum coxas posticas attingerla, articulo primo ad basin capitis extenso, articulo secuiido tertio breviore. Antenn corpore multo breviores, articulo primo brevissimo. Thorax traiisversus, quadrangularis, antrorsum leviter angustatus. Scutellum aequilaterum, usque ad apicem sensim acuminatimi. Hemelytra incompleta, clavo et corio counatis, vel completa, davo et corio haud counatis. Pedes mediocres, femoribus incrmibus.

A test tojsidomu, lapos s csupasz. A fej oly szles vagy szlesebb mint a trj tve, cscsn a cspok kztt kevss elrenyl; az ajaklemezek aprk. A nagy szemek ell convergalo!, htrafel ersebben megnyltak. A szipcsr a hts cspkig r, az els izlk a fej tvig nylik, a msodik izlk a harmadiknl rvidebb. A cspok a testnl sokkal rvidebbek, az els izlk legrvidebb. A trj hariitos, ugyszg, ell kiss szklt. A pajzska egyeiioldalu,egszen cscsig egyenletesen szklt. Arptyk durvnyosak, sszentt clavus- cs coriummal, vagy tkletesen kifejld vek, ssze nem ntt clavus- s coriummal. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek.

A FAJOK TNZETE.

l (4). A rptyuk hinyosan fejldvk, az sszentt clavus s corium hatr nlkl sszefolynak ; a rphr-

tya vagy teljesen hinyzik vagy legflebb mint alig szrevehet keskeny szegly vau jelen.

H. STSTEMATIKS I1SZ.

35

V. ALCSAI.P. - sri;F \ M 1 I . I A V.

2 (3). A trj s rptyk valamennyi szle szles szeglyzettel. (*. i/ri/llnilfK L. 3 (2). Csak a trj el- s oldalszlei s a rptyk kls/dle vannak keskeny srgu szeglyezve. G. liis/inr WAGA. 4 (l ). A rptyk tkletesen kifej ld vek, a corium s clavus varrnya tisztn kivehet; a rphrtya

tbbnyire egszeu kifejlett, legl'lebb kiss rvidlt. 5 (6). A trj elrsze fekets, srga hosszvoual nlkl; a rptyk cgys/iuek. ( . xii-nliix FIEH. G (5). Az egsz trj fokete, kzepn srga hosszvonullal; a rptyk lielsi'. nha kls szle is fekete. G. albiiii'Hiih FABR.

1. O. OIYLLOIDES

LIN.

srgsn szeglyezve, pajzskjnak cscsn egy rvid vonal, melln az elszl, a cspk mellett lev foltok s a bzmirigy nyilasai, v a l a m i n t hasnak szlei lbival egytt hasonlan srgsak ; rptyi megrvidltek, a corium s clavus sszenttek, a rphrtya csak alig szrevehet keskeny szeglyt kpez. A fej vge a himi srgs, a nstnynl fekete vagy barns ; a fejbiityk mindkt ivarnl fekete. Csaknem egsz Eurpban s Szibriban honos. Terletnkn meglehetsen ritka s eddig egyedl csak Budapest krl, nevezetesen a Ekos homoktalajn s a Gellrthegyen prilis vgtl augusztusig iiern sok pldnyban szleltetett.

Niger, thorace, scutello et pectore crebre, henielytris remote impresso-p un etatis ; marginibus omnibus thoracis, interno et externo heraelytrorum, liiieola apicali scutelli, pectoris limbo antico, maculis ad coxas angulisque posticis uec non orificiis, limbo veutris pedibusque stramiueis ; heinelytris abbreviati, clnvo t corio conuatis, membrana subcleficiente. 3. 9. Loug. 45. Lat.

14-2 /,.
(f. l'apitis apice stramineo, tylo uigro. 9 Capitis apice uigro vei fuseo-testaceo, tylo nigi-o. finn.i- iiri/Hii<ie.i LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 246. 910. (1761); Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p. 717. 13. (1767); GMEL. Syst. nat. I. 4. p. 212. 13. (1788). . Acanthia jri/lloides FABB. nt. syst. IV. p. 69. 6. (1794); WoLFFlc.cini.il. p. 44. fig.41. (1801); WALCK. Faiui. Paris. II. p. 339. 8. (1802). .S'<fW</ i/n/lliiiilt'is FABB. Syst. Ehyug. pag. 115. 7. (1803). J,<l!ini'iix i/n/iliijfs LAT. Hist. uat. XII. p. 219.27. (1804); FALL. Mou. cim. Suec. p. 63.1. (1807). Oeocoris jrylloith'x ZETT. Faun. lapp. I. p. 47G. 1. (1828); FALL. Heni. Suec. Cim. p. 70. 1. (1829); H.-Scu. Nm. eut. I. p. 47. (1835); ZETT. Ins. lapp. I. p. 260. 1. (1840); STAL. fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 224. I . /ilitliiiliiiii-us iinjUniili-x SCHILL. Beitr. zr nt. I. p. 62. 1. tab. 8. fig. 7. (1829) ; HAHN Wanz. Ins. I. p. 86. fig. 48. (1831); BURM. Handb. II. 1. p. 291. 1. (1830); COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 39. 1. (1838) ; Ami. Accad. Aspir. Natr. L p. 300. 1. ( i s l l i i ; FIKM. Kt. Mou. p. 123. 17. tab. 10. fig. 7. ( I S i l ; IM...I: lhyiieli. Livi. 1. p. 306. 1. (1860) ; FIEB. Eur. Hem. p. 17.',. 3. (1861 ) ; VOLL. Tijdsch. voor Eut. Ser. 2. V. p. 296. 1. tab. 12. fig. 7. (1870).
*

g. a. DISPAX

WAQA.

Niger, thorace, scutello t pectore crebre, hemelytris remote impresso-punctatis ; capitis apice, rostro, marginibus antico et laturalibus thoracis, esterno heiuelytrorum, apice scutelli, pectoris margine antico maculisque ad coxas, uec non orificiis, limbo veutris pedibusque sordide stramiueis ; hemelytris abbreviatis, incompletis, clavo et corio conuatis, membrana nulla 9 . Loug. 5. Lat. 2. "'/,. OjiitialiiicHu dixftar WAGA Ami. Soc. ent. Sr. 1. Vili. p. 523. tab. 1. fig. 2. (1S:I) ; COSTA Ami. Accad. Aspir. Natur. I. p. ali. G. (1813); H.-Scn. Wauz. Ins. VII. p. IG. fig. 6% et G!)7. (1SU) ; FIEB. Eut. Mou. p. 124. li), tab. 10. fig. 8 et 9. (1811). Oj'lillnt/iiticiix (Uncini FIEB. Eut. Mon. p. 122. I l i . tab. 10. fig. G. (1814); Ein-. Hern. p. 17r,. i, (1801). Fekete ; torja, pajzskja 's indie sirii. rptyi ritka, de uiiclkt esetben ers pontozss] : rjnek vgt-, szipesre, torjnak M- s oklalszloi, rptyiuek kls/.lf, pajzskjnak cscsa, melln az elszl, a csipk mellett lev foltok s a bzmirii;y u y i l i t s a i . tovbli lias.-iuak szlei s lbai szennyes si'iik : rptyi megrvidltek,
6-

Fekete; torja, pajzskjas melle sirii, rptyi ritka, ile scinteli ers pontozssal ; torja s rptyi krskrl

n. SYSTEMATIKtlS HSZ.

36

V. ALCSALAJX SUBFAMILIA V.

durvnyosak, a clavus s coriuin sszenttek, a rphrtya teljesen hinyzik. Ezen ritka kelet-eurpai faj, melynek teiiyszsi trkre Nmetorszg keleti hatraitl a Volgn tl Szibriban egsz Irkucskig terjed, s mely WAGA szerit Lengyelorszgban fleg vizenys helyeken l, nlunk egy nstny pldnyban talltatott a pestmegyei peszri pusztn ; szleltetett azonkvl a Bnsgban s a horvtorszgi Josefsthalban is.

vgig; torjnak keskeny elszl s egsz utfele, pajzskajnak cscsa, egsz rptyi, melln az elszl, az utszgletek, a bzmirigy nyilasai s a csipk mellett lev foltok, hasnak szleivel egytt halvuysrgk vagy fehresek; szipcsre s lbai agyagsrgk, czombj ai barnn pontozottak ; tkletesen kifejlett rptyii nmileg ttetszk s szntelen rphrtykkal vaunak elltva. A him feje srgs -fehr, a fejtet tvn keskeuyeu fekete ; a nstny fekete, a szemek mellett lev foltok s als rsze halvnysrga. A corium utszle kzepe tjn nha kiss barns. Dls Kelet-Eurpa jellemz faja, mely Spanyolorszgtl s Algirtl a Kaukzusig s a Volgig vau elterjedve, s mely 1874-ik vi legszebb rovarszati felfedezseim egyikt kpezi. Csongrdmegy nek Horgos kzsge volt azon hely, melynek futhomokju az emltett v prilis vgn e szp fajjal legelszr tallkoztam. Augusztus elejn ismtelve megltogatvn ama vidket, nemcsak Horgos mellett, hanem mg a Bcsmegyben fekv palityi frd krl is nagyobb mennyisgben voltam szerencss gyjthetni ; st egy hnappal ksbb, szeptember S-ali a pesti Ekos futhomokju is talltam egy pldnyt. lozit augusztus elejn szleltem. Hazai pldnyaink a gyjtemnyemben lev dlfrancziaorszgi s szicziliai pldnyoktl torjuk vilgosabb sznezete ltal nmileg eltrnek. OBS. Gmcoris pallitKpennis COSTA (amjularis FIEB.), Italiae meridionahs t Siciliae incoia, specie nostra niinor, thorace minus fortiter, sd crebrius et usque ad marginem posticum aequaliter puuctato, corio angulo interno fusco-maculato bene distirictus.

3. t. SICVLUS

FIEB.

Niger ; thorace, scutello hemelytrisque remote, pectore crebre impresso-puiictatis, thoracis limbo postico impunctato ; clavo puuctorum serie una, colio ad suturam clavi seriebus duabus retrorsum sensim divergentibs, ad margiem costalem serie una pone mediimi abbreviata, iustructis ; rostro et antemiis flavo-testaceis, barimi articulis tribus basalibus basi nigris, articulo primo extus liueola uigra notato ; limbo antico angusto parteque posteriore thoracis, apice scutelli, bemelytris, pectoris margine antico, angulisque posticis, maculis ad coxas, orificiis, nec non ventris limbo pallide griseo - stramineis ; rostro pedibusque flavo - testaceis, femoribus fusco-punctatis; hemelytris subhyahnis, completis, membrana decolore. <*. 9 . Loug. :?-4. Lat. 1-]1| mjm. cf. Capite flavo-albido, vertice basi anguste nigro. 9 . Capite uigro, hujns parte inferiore maculisque ad oculos flavo-albidis: Variai margine apicali corii medio leviter iiifuscato. Ophthalmieus albipmnis COSTA Ami. Accad. Aspir. Natm-. I. p. a07. 3. (1S43) ; Cm. Neap. cent. II. p. 28. 3. (1843). OjiitKiliiiicna jialiiijH'nniit Hni. p. 2G1. 3. (1843). Ophthalmieus siculnsFiES. Eut. Mon. p. 117. 7. tab. 0. fig. 27. (1844); Eur, Hern. p. 17G. 8. ( 1 8 ( i l ) ; FEKBARI Ami. Mus. civ. di Genova. VI. p. 154. ( 1874). <Ti'iii'in-K angulffris IO. fii,'. L'3. (1845). KOLEN. Mei. eut. II. p. Ili. 66. tab. AM. et SERV. Hist. des
,n

4. (l. ALniPKXXIS

FABJt.

Niger ; thorace, scutello et pectore crebre, hemelytris remote impresso-pimctatis ; anteimarum articulis duobus medii apice, articulo ultimo tot, liueola longitudinali media thoracis, hemelytris, pectoris margine antico et maculis ad coxas, orificiis, rostro pedibusque flavo- vel albido-testaceis ; femoribus posticis, basi apiceque exceptis, uigris ; hemelytris completis, membrana sordide liyaliua, abdominis apicem iiiterdum baiici attingente, parviuscula. cf. ? Loug. 314. Lat. 1} '"/,. Var. a. Margine suturali hemelytrorum late uigro. Salda uHiijH'iniis FABR. Syst. Ehyng. p. 114. 5. (183). Lyijaem a-Jbi.j>miis LATK. Hist. uat. XII. p. 219.26. (1804). nt. I. pag.47.(1835).

Fekete ; torja, pajzskja s rptyii ritka, melle sr ers pontozssal, torjnak utszle azonban nem pontozott ; a elavus egy pontsort, a corium a elavus - varrny mentben kt, htrafel divergl, klszcle mellett pedig egy csak kzepe tjig terjed pontsort visel ; szipcsre s i/spjai srgsak, a hrom els cspizlk tvn fekete, az els espizlk kls oldaln fekete csikocska vonul

n. SYSTKMATIKUS RSZ.

37

V. ALCSALD. Sr.FA.MII.IA V.

Ophthalmicwallripenmis'B'nKii. Handb. II. 1. p. 201. 3. (1835); H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 22. fig. 370. (1839) ; AM. et SERV. Hi.st. des Hern. p. 201. 4. (1843) ; FIEB. Ent. Mon. p. 120. 11. tab. 10. fig. 4. (1844) ; Eur. Hern. p. 177. 11. ( 1 8 6 1 ) ; FERRASI Arin. Mus. civ. di Genova. VI. p. 155. (1874). Var. li. Margine suturali hemelytoruni late nigro, margine costali vitta pone medium haud extensa nigi'a, notato ; i'cmorilius etiam anterioribus, basi apicequc exceptis, nigris. < i/ilitlialiiiii-ii.i aVnpennw var. humeralis FERBAR'I Aim. Mus. civ. di Genova. VI. p. 155 et 156. (1874). Var. e. Hemelytroruru margiuibus costali et suturali late nigris. Salda Sterrnii ST. FAKG. et SEHV. Elie, rnth. X. p. 321. 2. (1825). (>lihthalinicus Stevenii AM. et SERV. Hist. des. Hru. p. 201. 2. (1843); FIEB. Ent. Mon. p. 122. 14. (1844). Ophtkalmicus alltipmuix rar. .Scroii FIEB. Eur. Heui. p. 177. 11. (1861); FERRASI Anu. Mus. civ. di Genova. .VI. p. 155 et 15(3. (1874). llji/itlialiHcn.t (illji/11'iin/x rar. nm/alix FERRARI Anu. Mus. civ. di Genova. VI. p. 155 et 156. (1874).

Fekete; torja, pajzskja s melle sr, rptyi ritka cr's pontozssal; a kt kzps espizlk cscsn, az utols egszen, torjnak kzepn egy liosszvoual, rptyi, melln az elszl, a bfzinirigy nyilasai s a cspk mellett lev foltok, szipcsre s lbai srgk vagy srgistolirck; hts ezombjai, cscsuk s tvk kivtelvel, feketk; tkletesen kifejlett rptylinek kiss szennyes szin rphrtyja nha megrvidlt s apotrolml valamivel r i v i i l e l i l i . A rptyk szleiken rendesen feketk s ezen fekete szinezet hol kisebb, hol nagyobb mrtkben vau kifejldve. Eurpa dlibb tjait lakja; s mint a felsorolt vlfajokbl is kivehet, sznezetre nzve igen vltozkony. A trj kzepn lev vilgos hosszvonal nha csakm-m egszen elenyszik ; az ily pldnyokra aztn FAURICIUS lersa teljesen alkalmazhat. Vau gyjtemnyemben egy pldny (var. a), melynek utczombjai is egszen vilgos sznezetek. Haznk homokos talaj vidkein iiern ritka s tkletesen kifejlett llapotban telelvn t, egsz ven keresztl tallhat. Alczit szeptember elejn szleltein. Lelhelyei: a budai Sashegy, a pesti Rkos, Tpi-Szele (Pest vm.), Debreczeu, Hdmez-Vsrhely, Szatyuiaz s Horgos (Csongrd vm.), Grebeucz (Teines vm.).

HATODIK ALCSALD. AKTHENEINA STL.


Caput triangulre, minus latimi ; jugis tylo vix vei panilo brevioribus, longe ante tubt-rciila antennifera extensis. Ocelli adsunt. Thorax antice sulculis tluolniH transversis destitutus, postiee haud eonvexodeclivis. Membrana venis quatuor vcl quinqiu> i n structa, areola basali deetitta. Hamus alarum e vena subtensa euiisHiis. Abdomen spii'aculis omnibus in ventre positis ; suturis ventralilniH utrinqne rectis et mai'gines laterales attiugentibus. Tursiu-imi posticorum ailiculus primus apicalibus duwbus ad iniiiiu brevior. A fej hromszg, uem fultnleg szles ; a jromlemezek a fejbtyknl alig vagy csak kiss rvidebbek s hosszan nylnak a c-spdndorok el. A s/,einecsek tisztn kivehetk. A trj elfelen harnt fekv barzdk nlkl, utszln nem doiuboruaii lejts. A rphrtya erezed' ngy vagy t rbl ll, a l a p s e j t nlkl. A szrnyhorog az als tVierhl ered. A potroh valamennyi lglika a hason van e l l i e l v e x v e : a hasi varrnyok m i n d k t oldalon egyenesek s az oldalsxelekig rnek. A hts kocsk els i/.lke rvidebi), mint a kt utols izlk egyttvve.

Haznk terletn l nni s l faj kpviseli e kis iilcsiihiilot. melynek legszembetnbb jellegt n l'ej-

liiitykkel kriilliell (.'velilo liossziisiign jrorulemezek kpezik.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

38

VI. ALCSALAD. SUBFAMILIA VI.

OHILACIS FIEB.

'im. nt. Momitselir. VIII. p. 72. f 1864 J.


Corpus oblonguiu, depressimi. Caput triangulre ; jugis tylo paullo brevioribus ; bucculis subtilissimis, antice paullo altioribus. Oculi majusculi. Antenn capite et thorace simul sumtis breviores, articulo primo capite multo breviore, jugorum apicem liaud attingente. Eostrum gracile, coxas iutermeclias subattingens, articulo primo capitis basili attingente. Thorax trapezoidiig, ante medium traiisversim subcallosus, sulco longitudinali destitutus. Scutellum aequilaterum. Membrana venis quatuor iustructa. Proetethium haud silicatimi. Pedes mediocres, femoribus inermibus. A test hosszudacl, lapos. A fej hromszg; a jromlemezek a fejbtykiil csak kiss rvidebbek; az ajaklemezek parnyiak, ell kiss magasabbak. A szemek meglehetsen nagyok. A cspok rvidebbek, mint a fej s trj egyttvve, az els iziilk a fejnl sokkal rvidebb s a jromlemezek cscsig sem r. A szipcsr karcs, a kzps cspket csaknem elri, az els iziilk a fej tvig nylik. A trj ferdnyded, elfelu liariitosaii kiss havadlyos; hosszban hzd barzda nlkl. A pajzska egyeiioldalu. A rphrtya erezete ngy rbl ll. Az elmell barzda nlkl. A lbak kzpszerek, a czombok fegyverzetlenek.

1. C. TYPHAE

PEEK.

pajzskja feketk, ez utbbinak cscsa s az oklalszlehi bell lev havadlyos duzzads srgsak; alul fekete, melln az 'egyes szelvnyek utszle, ezenkvl az elmell el- s oklalszlei s a bfzmirigy nyilasai fehresek ; potrohnak cscsa s szlei lbaival egytt srgk ; a comiexivum foltjai, a czombok, tvk s cscsuk kivtelvel, s a kocsk utols izlke sttbarnk; a corium klszle s erezete halvnyabb, sima; a rphrtya ttetsz, kzepn alig szrevehetleg barns. Ezen ritka fajt, mely eddig csak Angol-, Frauczia- s Oroszorszgban s a Svjczban a gykny f Tjfiha latijoliu fzrehi szleltetett, nlunk HERMN OTT fedezte fel az erdlyi Mezsgen. Az illet nstny pldny jelenleg az erdlyi mzeum tulajdont kpezi s ott eredetileg Artheneis foveolata SPIN. nvvel volt jellve. Ugyanezen nv alatt kzi azt felfedezje a Mezsg termszetrajzi ismertetsben. A meghatrozs tvessgrl azonban, mely DIETRICH GSPE zrichi muzeumrtl szrmazik, kzvetlenl meggyzdtem, minthogy tisztelt bartom, Dr. ENTZ GZA kolozsvri egyetemi tanr krsemre szives volt e ritkasgot megtekints s tzetes megvizsgls vgett hozzm tkldeni ; a mirt is neki ezennel szinte ksznetemet kifejezni kedves ktelessgemnek ismerem.

Pallide griseo-testaceus, supra cum pectore remote impresso-puuctatus; auteuuis et rostro fusco-testaceis; capitis liiieola antice et postice biforcata maculisque ad oculos, thoracis punctis anterius plerumque coufluentibus t scutello nigris, hujus elevatione laterali intramarginali utrinque callosa apiceque flavescentibus ; subtus uiger, maculis ad coxas, limbo postico segmentorum pectoris limbisque antico et lateralibus prostethii albidis ; abdorninis limbo et apice uec non pedibus flavo-testaceis ; maculis coniiexivi, femoribus, basi apiceque exceptis, et articulo ultimo tarsorum piceis; corii margine costali venisqiie pallidioribus impunctatis ; membrana hyaliiia, disco levissime infoscata. 9 . Loug. 4j. Lat. H "'/> Heterogaster typliae PEKRIS Ami. Soc. Lin. Lyon. 1857. p. 150. Chilai-in Ti/jihae FIEB. Wien. Eilt. Monatschr. VIII. p. 73. tab. 1. fig. 5. (1SC4); DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 231. 1. tab. 8. fig. C. (18G5). Srgs-szrke, fell valamint melln ritkn, ele ersen pontozott; cspjai s szipcsre barnsak; fejn egy els htrafel vills voual s a szemek mellett egy-egy folt, valamint torjnak ell tbbnyire sszefoly pontjai s

n. SYSTEMATfKUS KS/.

39

VII. ALCSALD.

SPBFAMIUA VII.

HETEDIK A L C S A L ] ) . OXYCAKENINA STL.


Caput triangulre, porrectutu, ante tubcrcula antennifera st productum ; jngis tylo multo brevioribus. Ocelli distiucti. Thorax antice sulcis transversis destitutus, postico haucl convexo-declivis. Membrana plerumque venis quatuor vel raro venis quinque instructa. Alae hamo areolari destitutae. Orificia odorifera apice extrorsum distinctissime lobata vel clentato-producta, alba vel pallida. Abdomen spiraculis segmentorum ornniurn in ventre distinguendis; suturis ventralibus totis rectis et uiargiues laterales attingentibus. Pecles posteriores distincte distautes. A fej hromszg, kill, a espdudorokon jval tlnyl; a jromlemezek a fejbtykiit'l sokkal rvidebbek. A szernecsek tisztn kivehetk. A trj elfelcn harnt fekv barzdk nlkl, utszln nem dombortian lejts. A rplirtya erezete tbbnyire ngy, ritkn t rbl ll. A szrnyhorog hinyzik. A bzruirigy nyilasa kls szln fogidomu fehres vagy srgs karly alakjban nylik kifel. Valamennyi potrohszelvny lglikai a hason lthatk; a hasi varrnyok egszen egyenesek s az oldalszlekig rnek. elllk. A hts lbak egymstl szembetnleg

E csinos ilcwildot tbbnyire apr, de annl szebb s finomabb alkotsa alakok kpezik, melyek fleg melegebb tjakon tenysznek. Haznkban sszesen 5 nem s 8 faj fordul el. l (4). Az ajaklemezek igen rvidek s csak a fej els feln szembetnleg emelkedettek ; a mells czombok all legflebb egy tvissel fegyverez vek, e tvis mgtt igen ritkn ll mg egy alig szrevehet parnyi tvisecske. 2(3). A clavus nem pontozott; az egyik rplirtya alig vagy csak igen kevss fedi be a msikat. ( 'aillfitatclllS FlEB.

4(1). A hossz ajaklemezek szembetnen s hatrozottan emelkedettek s egszen a fej tvig rnek ; a mells czombok fegyverzete all legalbb kt tvisbl ll. 5 (6). A cspdudorok kifel hajlott nagy fogidomu karlyokat kpeznek. Metojinpla.v FIEB. 6 (5). A cspdudorok nem kpeznek fogidomu karlyokat. 7 (S). A mindentt egyenl szlessg clavus szablyos pontsorokkal, melyek kzl a kt kls sor a varrnyhoz kzeledett. Oxycarenus FIEB. 8 (7). A htrafel szlesed clavus egsz terje s/alilytalauul elhelyezett mly pontozssal. - Mam>/)/.( FIEB.

3 (2). A clavus oklalszlein pontsorral ; a nagy rphrtyk szlesen fedik egymst. Mifi'n/ila.i' Finn.

CAMPTOTELUS FIEB. Kir. Jlt'in. p. 08 el 20-1. (IMI J. Corpus ohlonguni, depressum, pilosulum. Caput basi tlioracis distinete angustius; tuberculis antenniferis extus obtusis t parum prominulie ; buccuhs brevissimi*, tantm in apicali parte capitis distmctc elcvatis, gla leviter silicata, ad sulcum leviter tuuiesceute. Antenn articulo primo apicem capitis liaud superante. Bostrum vix vel panilo pone coxas auticas extensum, articulo primo A test hosszudad, lapos, szrs. A i'i-j szembetnleg keskenyebb a torjnl; a cspdudorok klvgs/ogleti 1 tompa s csak kevss kinyl ; a/, i i j a k l r m r / r k igen n'ividek s csak a fej els Mn szembetnleg emelkedettek,a torok gynge barzdval, mely mellett kiss duzzadt. A cspok els ixlkc a tVj vgi L t l nnu n y l i k . A szipcs'r alig vagy csak valamivel nylik a uu'lls csipk

H. SYSTEMATIEUS BSZ.

40

I. ALCSALlD. SUBFAMILIA TH.

capite plus (limici!o breviore, pone insertionem antennarum haud vel panilo extenso, articulo secondo hasin capitis distincte superante. Thorax transversim levissime convexus, depressiusculus, antrorsum sensim distiucte augiistatus, lateribns in medio sobsinoats. Scutellum vix transversum, subaequilaterum. Hemelytra completa; clavo impuiictato, lateribus paralleli iustructo; membrana vix vel levissime valvante, intus liaud vel levissime ampliata, venis quinque instructa. Pedes mediocres; femoribus anticis sub tos inermibus vel sobinermibos.

mg; az els izlk tbb mint feliiyivel rvidebb a fejnl s a cspok tve mg pen nem vagy csak kiss r, a msodik izlk a fej tvn szembetn'leg tl nylik. A tor j harnt irnyban igen gyngn, dombor, nmileg laptott, ell egyenletesen szklt, oldalszleinek kzepe tjn kiss bls. A pajzska alig barntos, csaknem egyenoldalu. A rptyk kifejl'dvk ; a nem pontozott clavus oldalszlei prhuzamosak ; az egyik rphrtya alig vagy csak igen kevss fedi be a msikat, erezete t rbl ll. A lbak kzpszerek ; a mells czombok iill pen nem vagy legflelil) csak enysztes t'ogacskval fegyverezvk.

A FAJOK ATNHZETE.

l (2). Az els espiziilk a fej vgnl rvidebb ; a fej cscsn lemezidomu szlesedssel ; a rptyk vkony erezettel. C. liiieulutui SCHILL.

2 ( 1 ) . Az els espiziilk a fej vgvel egyenl hossz; ez utbbi cscsig egyenletesen szklt; a rptyk erezete vastag. 0. costalis H.-Scn.

1. C. LINEOLATUS

SCHILL.

Fekets; torja utszln, st tbbnyire elszln is rozsdasrga; feje cscsn lemezidomu szlesedssel; az els espiziilk a fej vgnl rvidebb, a msodik iziilk egszen vagy, tvt s cscst kivve, rozsdasrgs; rptyi szennyes srgk, barna-eresek, a corium utszln keskeuyen barnk, a rphrtyk csak igen keskenyen fedik egymst s a potroli vgn tl nylnak, szennyesen ttetszk, kt kls erk gyakran egy harnt fut erecske ltal van sszektve; melln az egyes szelvnyek utszle, valamint az el'mell elszl, a csipk mellett lev foltok s a bzmirigy nyilasai a lbszrakkal egytt srgsfehrek, czombjaiuak cscsa, lbszrainak tve s cscsa s a kocsk barnsak ; mells czombjai all euyszetes fogacskval fegyverezvk. Ezen kevss elterjedt faj, melyet klfldrl csak Nmet-, Olasz- s Dl-Oroszorszgbl ismerek, nlunk sem gyakori s a budai Sashegyen s Farkasvlgyn kivl, hol mjusban l, mg Nagyvrad s Grebencz (Temes vm.) mellett talltatott. Legjabban pedig Abaujmegyben Forrn is felfedeztem egy gyepes domboldalon kakukf iThjmiixl tvben.

Nigricans; thorace posterius plerumque etiam antice in ferrugineum vergente; capitis parte apicali producta a supero visa auterius subampliata ; antennarum articulo primo apicem capitis liaud attingente, articulo secuudo tot vel basi apiceque exceptis, flavo-ferrugineo ; hemelytris sordide griseo-flavesceutibus, fusco-venosis, margine imo apicali corii fusco, membrana augustissime valvante, abdomims apicem superante, sordide liyaliua, venis exterioribus duabus saepe venula transversa conjunctis; limbo postico segmentorum pectoris limboque antico prostethii, maculis pectoris ad coxas, orificiis t tibiis flavo-albidis, apice femorum cum basi apiceque tibiarum tarsisque fuscescentibus ; femoribus anticis subtus spiuula obsoleta armatis. d". ? Loug. 33. Lat. t-11 "</. Heterogaster lineolatus SCHILL. Beitr. zr Elit. I. p. 89. tab. 8. fig. 4. (l829). <l.ri/i-ari'niix 12. (1851). Heterogaster costatus H.-ScH. Wanz. Ins. VI. p. 34. fig. 592. (1842). Stcnojastcr mstatns H.-Hcn. Wanz. Ins. IX. p. 215. (1853). Camptotelus lineolatus FIEB. Eur. Heni. p. 205. (1861 ) ; STAL fv. Vet.-Ak. Frli. 1872. p. 48. lineolatus FIEB. in WEITENW. Beitr. I. p. 344. 22. tab. 2. fig. 18. (1830); Ehynchotogr. p. 42.

:>. C. COHTALIS H.-SCH.

Nigricans; parte apicali producta capitis sennini angustata ; antennarum articulo primo apicem capitis acquante, articulis secuudo t tertio flavesceutibus ; hemelytris, limbo postico prostethii et metastethii, prostethii

H. SYSTEMATIKtTS RSZ.

41

Vif. AI.CSALD. SUBFAM1LIA VI.

etiam limbo antico, maciis pectoris ad coxas et orifk-iis flavo-allmlis; venis et margine apicali corii late fnscis, membrana vis vai vanto, abdominis apicem subsuperante, late fusco-venosa; apice femoruin iuermium, tibiis tarsisque flaveseentibus. rf. 9 . Long. 2. Lat. J /m. Sti'iiiii/tstt'r ms-frt/.sH.-ScH.Wanz. Ins.IX.p.21 (>.( 1853). t'aini>ti>ti'l un costai is STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1872.

cspizlli a lej vgvel egyenl hossz, a msodik s harmadik iziilk srgs; rptyi, valamint melln az el'mell el- s utszlc, az utmi l utc'iszle, a csipk mellett lev foltok s a Imzmirigy nyilasai siirgsfehrek; roptyin a eoriuni erezete s utszle szlesen sttbarna, a rphrtyk alig szrevehetkig fedik egymst, a potrohhal krlbell egyenl hosszak s szintn v a s t a g sttbarna erezetk vau ; fegyverzetlen czoinbjainak cscsa a lbszrak- s kocskkal eytt srgs. A legritkbb fajok egyike, melyet sok szerz, igy maga FIEBER sein ismert, s mely haznkon kiviil eddig mg csak Nmetorszgban szleltetett. Nlunk I ' V K I . JNOS m. n. m i i / e u m i gyjt akadt re IS75. mjus 5-n a budai Sashegyen kt pldnyban.

p. 4-9.
Praecedenti similliimis, niinor, parte apicali producta capiti minus loua, anterius haud ampliata, articulo primo antennarum apii-ein capitis acquante, vciiis henielytrorum validiorilms, membrana parviuscula beuu distinctus. Fekets; feje a cscsig egyenletesen szklt; az els

MIOEOPLAX HEB. Ein: Ili'in. i>. 03 <:t 207. Ctli-pus oblongum, depressimi, pilosulum. Caput basi thfiracis distraete augustius ; tuberculis auteuniferis apice extus obtusis t haud promiiiulis ; bucculis brevissimis, taiitum in apicali parte capitis distincte elevatis, gla leviter silicata, ad sulcum leviter tumesceute. Antenn articulo primo apicem capitis haud attingente. Eostrum articulo primo distincte pone medium capitis et pone insertionem antemiarum extenso, articulo secuudo louge pone basin capitis, interdum fere ad coxas anticas producto. Thorax traiisversim levissime convexus, deprcssiusculus, antrorsnm sensini distincte angustatus, lateribus subsinuatia. Seutelluni subtransversum. Hemelytra completa; flavo ad mai-gines l a t e r a l e s parallelos s e r i i i t i m punctato; membrana magna, late valvante, venis quatuor simplicibns instnicta. l'edes mediocres; femoribus anticis spina sat magna et pone hanc raro sphmla obsoleta annatis, (1861 J.

A test hosszudad, lapos, kiss s/ors. A tej szembe tn'leg keskenyebb, mint a trj ; a cspdudorok klvgszglete tompa s csak kevss kinyl ; az ajakleruezek igen rvidek s csak a fej els feln szembetnoleg emelkedettek, a torok gynge barzdval, mely mellett kiss duzzadt. A cspok els izlke nein r a fej cscsig. A szipcsr els izlke szembctiinleg a fej kzepe s a cspok tve mg nylik, msodik izlke pedig j n v a l a fej tve mg, nha csaknem a mells cspkig van megnylva. A trj harnt irnylian iiren gyngn dombom, nmileg lenyomott, elfeln egyenletesen N/.kiilt. oldalszlein kiss bls. A pajxska csaknem harntos. A ri)yk tkletesen kifejld v e k ; a clavus prhuzamos oldalszlein pontsorokkal; a nagy rphrtyk szlesen fedik be ejjvmst, erezetik n^y egyszer rbl ll. A lbak k/psx.eriiek ; a, mells r/omliok nli'il ji'i na.ny tvissel s e i m i ^ o t t ritkn uig egy enyszete tvisecskvel fegyverezvk.

/. .u. i.\TKiiiri-rrn Ni^'er; beine ly tris na Ilid ;,'riseo-flavesccntilms, sutura elavi noe non venis dualius interioribus corii posterius mai-fiiieque imo apicali i'uscis, i n e i n b r a i i a h y a l i i i a . levissiine Lnfuscata, fusco-venosa; pectoris maculis ad cxas orificiisque albidis ; a n t e n n a r u m articulo sei-nudo, basi et apice exceptis, geniculis hiiis, tibiis lat albo-annulatis,
I t o l t v T I t GKZA : MAGYAnoRSZG L Y O A K I D I .

tarsorumque articulis d i m l m s basalibus flavo-fen'ugiaeis. f . Liliig. :}i. Lat. i '"/,. lli-ti-i-nitiistiT liii,nl,itns I I . Scii., I ' A N / . Faun. ( l e n n . l l ' I . t a l i . S; N n i n . nt. I. p. Lfi. (|s:'..'.i.
l l.ri/cill'1'linx intrn-11/itnx Finn, in WKITNW. l ' - c i l r . 1.

p. :!5. 23. tab. 2. fi. ]!). (1S3G); liliynclu>tor. p. 13. 13. (IS')!).

H. SYSTEMATIKUS KSZ.

42

VT!. ALCSALD. SUBFAMILIA TO.

Stenngaster lincolatus H.-Scn. Wanz. Ins. IX.,p. 214. (1853). MicroplaxinterruptusFjEZ. Eur. Hem. p. 208.2. (1861 ). * Fekete ; rptyi halvny srgsszrkk, a clavus varrnya, valamint a corium utszle s kt bels ere utfeln keskenyen barna, a rphrtya ttetsz, alig szrevehetleg barns, barna-eres; melln a csipk mellett lev foltok s a bzmirigy nyilasai fehresek ; a msodik

cspizlk, tvt s cscst kivve, a czombok cscsa, a szles fehr gyrvel dsztett lbszrak s a kt els kocsa-izlk rozsdasrgk. Tenyszsi trkre Nmet-, Frauczia-s Olaszorszgtl Dl-Oroszorszgig s Kis-zsiig terjed, st FIEBER szerint Egyptomban is elfordul. -- Az egsz magyar faunaterletrl eddig egyetlen egy himpldny ismeretes, melyet 1874. jnius 18-n a budai Gellrthegy dli lejtjn talltam.

METOPOPLAX FIEB.

Eur.

Hem. p. 53 ct 207. f 1861 J.


A test hosszudad, lapos, kiss szrs. A fej szembetnleg keskenyebb mint a trj ; a cspdudorok kifel hajlott nagy fogidomu karlyokat kpeznek ; a fejbtyk a Ilimnl cscsn lemezidomu szlesedssel ; a hossz ajaklemezek szembetnleg s hatrozottan emelkedettek s egszen a fej tvig rnek. A cspok els izlke nem r a fej cscsig. A szipcs'r a kzpmell kzepig r, els izlke jval a fej kzepe mg nylik, msodik izlke pedig a mells cspkig r. A trj harnt irnyban igen gyngn dombor, kiss lenyomott, elfeln egyenletesen szklt, oldalszlein nem bls. A pajzska csaknem harntos. A rptyk tkletesen kifejldvk; a prhuzamos oldalszlekkel bir clavus pontsorokkal, melyek kzl a kt kls sor a varruyhoz kzeledett ; a nagy rphrtyk szlesen fedik egymst, erezetk ngy egyszer rbl ll. A lbak kzpszerek ; a mells czombok all kt tvissel fegyverezvk.

Corpus oblongum, depressimi, puberulum. Caput basi thoracis distincte angustii!; tuberculis aiitenniferis extus in lobum dentiformem curvatimi, extrorsum prmin ulum, productis; tylo maris prope apicem processu laminiformi porrecto instructo ; buccuhs longissimis, totis acute et sat alte elevatis, basin capitis attiiigeutibus vel subattingeiitibus. Autemiae articulo primo apicem capitis hand attingente. Rostrum mesostethii medium attui gens, articulo primo louge pone medium capitis extenso, articulo secundo coxas anticas attingente. Thorax transversim levissime convexus, depressiusculus, antrorsuni sensini distincte angustatus, lateribus in medio haud siuuatis. Scutellum subtransversum. Hemelytra completa, clavo lateribus parallelis mstructo, seriatim punctato, seriebus duabus exterioribus ad suturam approphiquatis; membrana magna, late valvaute, veuis quatuor simplicibus instructa. Pedes mediocres ; femoribus auticis subtus spinis duabus armatis, spina anteriore major.

1. M. DITOMOIDES

COSTA.

CI/IHIIS Oriijani KOLEN. Mei. nt. II. p. 90. 61. tab. 10. fig. 19. (1845). St'iwyaster ditonwidrs H.-Scn. Wanz. Ins. IX. p. 216. fig. 964. (1853). Metopoplax ditomoides FIEB. Eur. (1861). Hem. p. 207.

Niger ; henaelytris pallide griseo-flavesceiitibus, venis duabus iuterioribus corii posterius margmeque imo apicali nigro-fuscis, membrana liyalma, fusco-venosa; antenuarum articulo secuiido, basi apiceque exceptis, flavoferrugiueo ; pectoris rnaculis ad coxas, oritciis tibiisque albidis ; fulcris t geuicuhs imis nec non basi apiceque tibiaruin tarsoramque articulis duobus basalibus fuscis. d1. ? . Long. 3-3J. Lat. -{; '"/,. Packymerus tlitumuulex COSTA Cm. Neap. cent. II. p. 36. 13. tab. 3. fig. 8. (1843).

*
Fekete; rptyi halvny srgs-szrkk, a corium utszle s kt bels ere utfeln barns-feketk, a rphrtya ttetsz, barna-eres; a msodik cspizlk, tvt s cscst kivve, rozsdasrga; melln a csipk mellett

H. STSTEMATUCS RSZ.

43

vn. LTALAD. suBFAMTLiA vn.

lev foltok s a bzmirigy nyilasai a lbszrakkal egytt fehresek; a czoinbok s lbszrak tvei s cscsai s a kocsk kt els izlke barnk. Ezen Dl- s Kelet-Eurpban, st Kis-zsiban s Algrban elterjedt faj els tekintetre az elbbihez hasoulit s azzal gyakran tvesztetik ssze, gy egy zben mg FIEBER is ily tvedsbe esett, a midn neki heniipterologiai tanulmnyaim kezdetn e fajt meghatrozs vgett bekkltc'in ; azrt van e faj az ltalam a tornai hegysg

flrpirl kzztett rtekezsben hibsan Microplax inti'i-n/i/tiis nvvel jellve. Haznkban tkletesen kifejlett llapotban tlti a telet; jlius vgn prosodik, s a hol elfordul, ott gyakori. Leihelyei: Budapest, Miskolcz, Komjti (Torna vm.), Paru (Zempln vm.), ros (Szabolcs vm.), Csongrd, Szentes, Derkegyhza, Algy, Szeged s Szatymaz (Csongrd vm.), j-Szeged (Torontl vm.), Grebencz (Temes vm.).

OXYCRENUS PIEB.
WFITENW. Beiti: I. p. 339. f 1836 J.
STENOGASTER HAHN Wanz. Ins. III. p. 15. {1835J.
Corpus obloguuin, depressimi, puberulum. Caput basi thoracis multo augustius ; tuberculis autemiiferis obtusis et parum promiuulis ; tylo sexuuui conformi, bucculis longissimis, totis acute et sat alte elevatis, basili capitis attingeutibus. Antenn articulo primo apiccm capitis subaequautes vel subsuperautes. Eostrum longe pone basili abdominis productum, articulo primo louge poue medium capitis extenso, articulo secuiido coxas auticas attingente. Thorax traiisversiui levissime convexus, marginibus lateralibus haud vel levissime smuatis. Scutellum subtransversum. Hemelytra completa, clavo retrorsum haud ampliato, seritim pimctato, seriebus duabus exterioribus ad suturam appropinquatis ; membrana magna, late valvante, venis quatuor simphcibus instructa. Pedes rnediocres ; femoribus antieis subtus spinis pluribus, armatis. saltem duabus iuter bas maguis A test hosszudad, lapos, kiss szrs. A fej sokkal keskenyebb, mint a trj ; a cspdudorok klvgszglete tompa s csak kevss kinyl ; a fejbtyk mindkt ivarnl egyforma ; a hossz ajaklemezek szenibetuleg s hatrozottan emelkedettek s egszen a fej tvig rnek. A cspok els izlke a fej cscsig r vagy azon mg kiss tl is nylik. A szipcsr jval a potroh tve mg van megnylva, els izlke is jval a fej kzepe mg nylik, msodik izlke pedig a mells csipkig r. A trj harnt irnyban igen gyngn dombor, oldalszlein pen nem vagy legflebb csak alig szrevehetleg bls. A pajzska csaknem harntos. A rptyk tkletesen kifejld vek ; a htrafel iiern szlesedett clavus szablyos pontsorokkal, melyek kzl a kt kls sor a varrnyhoz kzeledett ; a nagy rphrtyk szlesen fedik egymst, erezetk ngy egyszer rbl ll. A lbak kzpszerek ; a mells czombok all tbb tvissel fegyverezvk, melyek kzl legalbb kett mindig jkora nagysg.

A FAJOK TNZETE.

l (2). Rozsdabarna; a corium utszle egyenes. O. 10im FALL.

2(1). Vilgos srga; a corium utszle velt. O. collari* MULS.

/. U. laODESTVX

FALL.

que posticometastetbii ; i l l i i d i s : orificiis eanguineis ; pedibus fusco-ferrugineis, femoribus obscurioribus. Loug.


3. Lat. \ m<m. l.ii;i<it'K.t unni,.S-H.S-FAI.i,.Hoin.Suec.Ciiu.p.57.14.(lSa9).

Dilute fuseo-ferrugiueus, subtus cum scutello niger ; antemiarum articulo secuudo, basi et apice exceptis, flavo-feiTughieo; hemelytris basi late pallidi, margine apicah corii recto, membrana subbyalina, infuscata, fascia basali latii albida; maciuis pectoris ad coxas limbo-

lli'ti'riM/axti'r lnixalix H.-ScH., FAN/.. Fuuu. Germ. 135. tab. 1S.; Nom. ent. I. p. 40. (183).

H. SYSTEMATIRUS RSZ.

VII. ALCSALD. SUBFAMILIA. VII.

jiitzyi FIEB. in WEITENW. Beiti'. I. p. 340. 10. tab. 2. fig. 12. (1830); Ehynehotogr. p. 40. 0. (1851). Heturoi/aatfi' Kriillini/ii SCHOLTZ Arb. und Verimd.

pediljusqtie luteis, basi abdominis annuloque lato femorura iiigris; margine apicali corii arcuato, membrana decolore, cf. ?. Long. 34. Lat. 1l
ml im.

Variat fascia transversa thoracis et femorbus, iiiterdum etiam capite et anteimarum articuhs tribus basali-

1840. p. 142.
Sti'iwijasti'i' Fai'nii SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 09. 1. (1848). Pachymems quinque-macvainis Mur/f. Ami. Soc. Lili. Lyon. 185052. p. 100. (1852); Opusc. ent. I. p. 119. Hti'iot/fixti'i(1853). n.fifcumins HioiestHx FLOR Eliynch. Livi. I. p. 285. 2. (1800); FIEB. Eur. Hem. p. 200. 4. (1,801). Bozsdabarna, alul valamintpajzskja felcete; a msotlik csipizlk, tvt s cscst kivve, srgs; rptyi tvkn vilgosabbak, a coriurn utszle egyenes, a rplirtya barnsn ttetsz, csak tvn fehres; melln a cspk mellett lev foltok s az utmell utszle fehresek, a bzmirigy nyilasai vrsesek; lbai rozsdabarnk, a czombok sttebb sziuek. Nyugat-Eurpa kizrlagos sajtja s annak tbb tartomnyban honos. - - Nlunk eddig csak Fuss KROLY gyjttte egy zben prilis kzepn az j-Egylizszkben fekv Holczmuy helysg mellett tlgyfahj alatt. Lerst ausztriai pldny utn ksztettem. la.talis H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 215.

bus flavo-ferrugineis.
Mti'ntM/axti'r collana MULS. Ami. Soc. Lili. Lyon. 185052. p. 102. (1852); Opusc. ent. I. p. 121. Stenogaster jiallens H.-Scn. Wauz. Ins. IX. p. 215. fig. 963. (1853). O.ri/1-iimmx j>all<-ns FIEB. Eur. Hem. p. 20G. 2. (1861 ). Vilgos-srga; cspjai, szipcs're, feje, torjn egy harnt sv, valamint pajzskjnak tve s melle feketk; ez utbbin az elmell el- s utszle, a cspk mellett lev foltok s az utmell utszle fehresek; a msodik cspizlk egszen, tbbnyire egyszersmind a harmadiknak tve, s a bzmirigy nyilasai potroha- s lbaival egytt szennyes srgk, a potroh tve s a czombok kzepe ' fekete ; rptyfiu a coriuiii utszle velt, a rphrtya szntelen. A trj ii lev harnt sv s czombjainak kzepe, st feje s a hrom els cspizlk is nha vilgos barnk. Nlunk nem ritka faj, mely Spanyolorszgtl kezdve Francziaorszg dli rszn s Olaszorszgon keresztl Dl-Oroszorszgig van elterjedve. Haznkban prilis vgtl oktber kzepig klnfle nvnyeken nagyobb trsasgokban l ; przsi ideje augusztus els felre esik, lczaja ez utn egy hnappal jelenik meg. Leihelyei: Budapest, Miskolcz, Czegld, Csongrd, Szeged, Szatymaz (Csongrd vrn.), Pality (Bcs vm.), j-Szeged (Torontl vm.), Bazis s Grebeuez (Temes vm.), Oravicza (Krass vm.), Benedek (Als-Fehr vm.).

. 0. COLLARIS MDLS.

Pallide flavesceus; auteuuis, rostro, capite, thoracis fascia transversa, basi scutelli pectoreque nigris ; liuibis antico et postico prostethii, maculis pcctoris ad coxas limboque postico metastethii albiilis ; anteimarum articulo secuuclo, plerumque basi articuli tertii, oriiiciis, abdoraine

MROPLAX FIEB. E-ur. Hem. p. 53 t 206. Corpus oblongum, depressimi, pilosulum. Caput basi thoracis distiiicte angustius ; tuberculis anteimiferis angulo apicali exterire obtusis et band promiimlis ; tylo sexuum conformi; bueculis longissimis, totis acute et distiiictissime elevatis, basili capitis attingentibus. Antenn articulo primo apicem capitis distintissime superali tes. Eostrum coxas posticas attingens, articulo primo capite dimidio breviore, articulo secundo pone basili capi(1861).

A test hosszudad, kiss lapos s gyngn szrs. A fej szembetnleg keskenyebb, mint a trj tve ; a cspdudorok klvgszglete tompa s kifel nem nylik; a 'ejbtyk mindkt ivarnl egyforma; a hossz ajaklemezek szembetnleg s hatrozottan emelkedettit s egszen a fej tvig rnek. A cspok els izlke a fej cscsn jval tl nylik. A szipcsr a hts cspkig r, els izlke felnyivel rvidebb a fejnl, msodik ixlke a lej tve

U. SYSTF.MATIKFS HSZ.

45

V I I . AI.rSAI.D. STUFAMI].U V I I .

tis extenso. Thorax trausversim Icviter coiivexus, medio plus minus distiiicte coarctatus. Scutellum triiusversum. Heuiclytra completa ; davo retrorsum ampliato, irregularitcr profumle impresso-punctato; membrana uu-diocri, lali? valvante, venis quatuor apice arcuatili! connexis iustrueta. Pedcs mediocres; i'emoribus anticis subtus spina magna et ante haue spinulis iluabus vel trilms armatis.

mg van megnylva. A trj harnt irnyban gyngn dombor, kzepe tjn tbb-kevcsbb szembetnleg s/klt. A paj/ska harntos. A rptyk tkletesen kifejIc'ilvk; a btraiit- szli'scil elavus cgi'sz terje szab l y t a l a n u l elhelyezett er's pontozst visel; a kzps/crii rphrtyk szlesen fedik egymst, erezetket vgkn vese sszefoly gy r kpezi. A lbak kzpszerek; a mells ezombok all egy nagy tvissel s ezeuk i v l mg kt vagy hrom kisebb tskvel felszereltek.

A FAJOK TNZETE.

l (2). A rptyk szennyes fehrek; a eorium s rphrtya barna erekkel s kzbe szrt apr barns foltocskkkal. M. /'/ri/i/m' FIEB. 2 ( 1 ) . A rptyk teji'ehrek ; a eorium erezete csak

kzpen

fekete,

a stt

erezet kztt b:i

soul szin apr foltocskkkal ; a rplirty.-i sttbarna, hrom felii- folttal. M. fuxi-iutnx B.-SCH.

J. M. PREVSSLERI

FIEB.

s rphrtya barna erezettel s kzbe szrt apr barns foltocskkkal, a coriuui tve s a rphrtya kls alapszglete vilgosabbak; melln a cspk mellett lev foltok, a bzmirigy nyilasai s az utrnell utszle a lbszrakkal egytt fehresek; a czonibok s lbszrak tvei s cscsai s a kocsk kt t-izlke szennyessrgk. Tenyszsi trkre fldrsznkre szoritkozik s Svdorszgtl Szicziliig, Livlamltl Francziaorszgig terjed. Kelet-Eurpban hinyzik. Egyetlen biztos leihelye haznkban a Pcs melletti Mecsekhcgy, melyen PVEL JNOS ni. u. mzeumi gyjt az 1872-ik v nyarn tbb pldnyban gyjttte. Fuss Erdlybl szintn megemlti, de leihelyt nem kzli.

Nigricans; thorace medio vix coarctato, posterius plerumque iu ferrugiueum vergente; auteiiuarum articulo secundo, basi apiceque exceptis, ferrugineo; henielytris albidis, levissirne infuscatis, elavo fusco-pmictato, corio membraiiaque veuis et maculis minuti iuterstitiorum venarum fuseis, parte basah corii nec non membranae parviusculae macula pone apicem corii, albidis; rnacuhs pectoris acl coxas, orificiis, hmbo postico metastetbii tibiisque albidis ; fulcris, geuicuh's, basi apiceque tibiarum t tarsorurn articulis duobus basalibus dilute lutescentibus. J ?. Long. 34-. Lat. lU '"fc. (h-i/i-diYinix I'ri'i/xxli'fii (1851). Stenogasterfusco-venosusDASLS. Vet.-Ak. Haudl. 1850. p. 221. Oxycarenu lineolatus FLR Ehynch. Livi. I. p. 283. 1. (1860). Mti,-i;>i>la.i-1'mtxxlm FIEB. Eur. Hem. p. 207. l. (1861 ). <>.ri/fiiri')iii.i i'iisi-ii-i-i'iinxiix STAL. ()fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 224. 1. I.t/i/iu'iix l'ri'i/xxli-i-i THOMS. Opus. nt. II. j>. 184. 9. (1870).
*

FIEB. in WEITENW. Beitrge I.

p.343.21.tab. 2. fig. 17. (183); Khynchotogr. p. 43. 14.

2. M. FASCIATUS

B.-SCH.

Niger; thorace medio distincte coarctato, autice t postiee plerumque ferrugiueo-limbato ; autennaruui articulo secundo, basi apiceque exceptis, ferrugineo; clavo albido-flavesceute, corio lacteo, basi niargiueque imo apicali, nec non venis maculisque noniiullis iuterstitiorum veuarum medio, nigris; membrana nigro-fusca, angulv basali interno raiiculisquc duabus apicalibus magnis, una ad marginem exteruum, una ad marginem internum, lacteis; maculis pectoris ad coxas, orificiis, limbo postico metastetbii et tibiis albidis; fuleris, geuiculis, basi apiceque tibiarum tarsorumque articulis duobus basalibus flavescenti-feiTugineis. ". , . I,ong. :i', -4.Lat.|1| "HU.

Fekets; torja kzepe tjn alig szrevehet'leg szklt, utszln tbbnyire rozsdabarns; a msodik cspizlk, tvt s escst kivve, rozsdasrga; rptyi s x c i i i v c s t'i'lii'rel;. :i cliivus burnii pontozssal, :i curium

H. SYSTEMATIKUS BSZ.

46

vn. ALCSALAD. SUBFAMILIA VH.

Heterogaster fasciatus H.-Scn. PANZ. Faun. Germ. 135.

a clavus srgsfehr, a corium tejfehr, ez utbbinak csak tve s utszle keskenyeu, valamint erezete kzepe tjn fekete, a fekete erezet kztt fekv trseken hasonl sznezet apr foltocskk foglalnak helyet; a rphrtya f'szine sttbarna, bels alapszgletu azonban egy, vgn pedig kt tejfehr folttal vau dsztve ; melln a cspk mellett lev foltok, a bzmirigy nyilasai s az utmell utszle a lbszrakkal egytt fehrek; a czombok s lbszrak tvei s cscsai s a kt els kocsa-izlk rozsdasrgk. E gyugyr faj, mely Dl-Eurpn kvl mg Kiszsibau s Algrban is elfordul, nlunk egyedl csak a budai hegyeken tenyszik s ott, nevezetesen a Sasliegyeu s a Farkas vlgyben, valamint a Gellrthegytl dlre fekv rteken mjustl augusztus kzepig egyenknt tallhat.

tal). J 9.
Heter.ogaster yuttula H.-ScH. Nni. nt. I. p. 46. (1835). xycaremis Helferii (1851). Afihanus insiynis COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 45. 7. fig. 7. (1S38). Stenoyaster fasciatus H.-ScH. Wauz. lus. IX. p. 215. (1853). Macroplax Hel/eri FIEB. Ein-. Hern. p. 207. 2. (1861). Fekete; torja kzepe tjn szembetn'leg szklt, el- s utszlu tbbnyire rozsdasrga; a msodikcspizlk, tvt s cscst kivve, ugyauily sziu; rptyiu FIEB. in WEITENW. Beitr. I. p. 343. 20. tab. 2. fig. IG. (1836); Ehynchotogr. p. 39. 4.

NYOLCZADIK ALCSALAD.

MYODOCHINA STL.
Caput triangulre, minus latum; jugis tylo distincte brevioribus. Ocelli adsunt. Thorax anterius sulculis duobus transversis destitutus, poetice haud coiivexo-declivis. Membrana venis quatuor vei quinque instructa. Harnus alarum e vna subtensa emissus. Orificia odorifera apice haud lobato-producta. Abdomen spiraculis segmentorum omnium vei saltem trium apicalium in ventre positis ; sutura ventrali tertia utrinque plerumque antrorsum sinuato-curvata t marginem haud attingente. Coxae posticae contiguae vei levissirne distantes. A fej hromszg, nem feltnleg szles; a jromlemezek a fejbtyknl szembetnleg rvidebbek. A szernecsek tisztn kivehetk. A trj elfeln kt harnt fekv barzda nlkl, utszln nem domboruan lejts. A rphrtya erezete ngy vagy t rbl ll. A szrnyhorog az als frbl ered. A bzmirigy nyilasai egyszerek, karlyos nylvnyok nlkl. Valamennyi vagy legalbb a hrom utols potrohszelvny lglikai a hason vannak elhelyezve ; a harmadik hasi varrny mindkt oldalon tbbnyire blsen elre hajlik s az oldalszlt nem ri el. A hts csipk egymst rintik vagy egymshoz igen kzel llanak.

A Lygaeidk csaldjnak ftmegt ezen alcsald kpezi, mely haznkban 59 fajjal vau kpviselve, a mi az sszes hazai fajoknak tbb mint felt teszi. Az 59 faj 25 nemhez tartozik. Ez utbbiak a kvetkez tblzat seglyvel klnbztethetk meg: ). A negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett.

2 (5). A trj kzepe tjn szembetuleg szklt s a szkls ltal kpezett oldalvsti bemetszs szembetnleg szgletes; a trj oldalai tompk, nem prkuyoltak ; ell tisztn kivehet gyridomu nyakrvvel. 3 (4). A msodik s harmadik hasi szelvny finoman rovtkolt svok nlkl ; a hts kocsk els izlke legflebb csak felnyivel hosszabb, mint

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

47

Yin. AI.CSAlAD. SUBFAMILIA VIII.

a kt utols izlk egyttvve. -- Diplorwtus STAI,. 4 (3). A msodik s harmadik hasi szelvny kzepn kt igen finoman s srn harnt-rovtkolt csupasz sv ltliat; a hts kocsk els izlke ktszer oly hossz, mint a kt utols izlk egyttvve. Liyrocoris STAL. 5 (2). A trj kzepe tjn vagy pen nem vagy csak igen kevss szklt, ez utbbi esetben oldal szlei legflebb csak tompn blsek s az bl feneke nem szgletes, hanem velt; nyakrv hinyzik vagy enyszetes. 6(27). A trj olclalszlei nem prknyoltak vagy ormsak, pen nem vagy csak igen csekly mrtkben lernezidonmlag szlesedvk. 7 (20). A trj els felnek oldalszlei egyenesek, elszgletein azonban szembetnleg, tbbnyire hirtelen s nha tetemesen kerektettek ; a fej a trj els felnl soha sem szlesebb, s't gyakran keskenyebb. 8(19). A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik. 9 (14). A mells czombok all tbb apr tvissel vagy fogacskval fegyverezvk. 10(11 ). A mells czombok fogacski egyenl nagysgak ; a szipcsr msodik izlke a harmadiknl sokkal hosszabb. Tropisttthux FIEB. 11 ( 10). A mells czombok az apr fogacskkon kivl mg egy nagyobb tvissel fegyverezvk. 12(13). A szipszr msodik izlke a harmadiknl sokkal hosszabb. Inm FIEB. 13(12). A szipcsr msodik s harmadik izlke krlbell egyenl hossz. Ilhyparochroinus CURT. 14 (9). A mells czombok all fegyverzetleuek vagy legflebb egy szrevehet foggal, nha kt enyszetes dudorcsval. 15(18). A trj utfele kiss lenyomott s szembetnbben pontozott, olclalszlei tompn blsek. 16(17). A test idoma nylnk, karcs ; a trj hosszal))), mint szlesebb. Fttrotniet.ux AM. et SRV. 17(16). A test idoma zmkebb, hosszudad vagy tojsdad ; a trj harntos. Macrodema FIEB. 18(15). A trj utfelu le nem nyomott, ersen harntos, oldalszlein nem bls ; a mells czombok all egy szembetn tviskvel fegyverezvk. Lamprodema FIEB. 19 (8). A harmadik hasi varrny egszen egyenes. I'linthisHS WESTW.

20 (7). A trj els felnek olclalszlei egsz terjedelmkben egyenesek, mg elszgletein sem kerektettek; a fej a trj els rsznl szembetuleg szlesebb. iil (20). A mells czombok fpyvcrzi'tlrwk, IcgiYlolib nhny, sertt Iiordoz enyszetes dudoresval. 22(23). A trj els fele, valamint a coriuni oldalszeglye s kzps rsze sima s fnyes. Laxi<ixnuis FIEB. 23(22). A trj s rptyk egszen pontozottak. 24(25). A harmadik hasi varrny egszen egyenes; a c-lavus hrom pontsorral. Aeoinpux FIK. 25 (24). A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a clavus ngy pontsorral, a msodik sor nha rvidlt. Stygnnciiri.* DOUGL. t SCOTT. 20(21). A mells czombok all kt vagy hrom tvissel fegyverezvk. I'mtri'rlnts FIEB. 27 (6). A trj oldalszlei egsz kiterjedskben lemezidomnlag szlesedvk. 28(35). A cspok meztelenek vagy csak ritkn rvid pelyhedzssel ; az els cspizlk ritkn visel nhny rvid sertt. 20(30). A cspdudorok, oldalvst nzve, a szemek elszl alatt fgglyesen lefel hajlanak ; a hts kocsk els izlke sohasem ktszer oly hossz, mint a ms kt izlk egytt vve. Trapezonvtus FIEB. 30(29). A cspdudorok, oldalvst nzve, elfel rzst lehajlk, nha csaknem killk; a hts kocsk els izlke csaknem vagy legalbb ktszer oly hosszu, mint a kt utols izlk egytt vve. 31 (3-4). A fej a trj els felnl keskenyebb vagy azzal krlbell egyenl szles ; a- cspok els izlke alig nylik negyed- vagy legflebb harmadrszvel a fej cscsn tl. 32(33). A trj elszl szembetnleg bls; a szipcsr msodik s harmadik izlke krlbell egyenl hosszu. Mirnitoma LAP. 33(32). A trj elszl egyenes vagy legflebb gyengn bls; a szipcsr msodik izlke szembetnleg hosszabb a harmadiknl. / 'ach i/ntcrus ST. FARO, et SRV. 34(31). A fej a trj elszlnl szlesebb; az els cspizlk tbb mint felnyivel nylik a fej cscsn t l . Heosus AM. et SRV. 35(28). A cspok els hrom izlke mereven felll srtkkel.

II. SYSTEMATIKIIS RSZ.

48

Vm. ALCSALD. SUBFAMILIA \TTJ.

36(37). A cspdudorok klvgszglete tompa; a trj elszl szembetnleg bls, oklalszlei ell kerektettek. F.nMetliix FIEB. 37(36). A cspdudorok klvgszglete hegyesen kill; a trj el- s oldalszlei csaknem egszen egyenesek, elszgletei kiss killk. Gomanotus FIEB. 38 (1). A negyedik liasiszelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folt kzelben fekszik. 30(40).A szernek nagyok; a fejtetnek szniek kztt fekv rsze a szemeknl krlbell ktszer szlesebb; a trj ell nyakrv nlkl. Ischnocoris FIEB. 4.0(39). A fejtetnek szernek kztt fekv rsze krlbell ngyszer oly szles, mint az kzpszer vagy apr szemek; a trj el'szln keskeny, lenyomott, kzepn nha enyszetes uyakrvvel. 41 (48). A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajuk ; a test kevsbb szles, nein lapitott. 42 (47). A fej egszen a szemekig vau a torjban bes-

lyedve; a pajzska laposdad, utfeln hosszorm nlkl. 43(46). A test idoma hosszks, fell finoman pontozott; a fej a trj el'felvel egytt sima, legflebb igen enyszetesen pontozott. 44(45). A szemek s cspok kztti tvolsg a szemek tmrjnl rvidebb, a srn fogacsolt mells czombok egy nagyobb tvist viselnek. Scoloposti'tiuis FIEB. 45(44). A szernek s cspok kztti tvolsg krlbell oly hossz, mint a szemek tmrje; az all fogacsolt mells czombok kt nagyobb tvissel fegyverezvk. Eremoenris FIEB. 46 (43). A test idoma tojsdad; a fej, trj, pajzska s. mell sr s szembetn pontozssal. Dnjmus FIEB. 47(42). A fej a torjbl kinylik s a szemek mgtt, inelyek a trj elszlt nem rintik, szrevehetleg szklt; a pajzska kzepn ers benyomssal, utfeln szembetn hosszormval. Tapliropcltis STAL. 48(41). A harmadik hasi varruy mindkt oldalon egyenes; a test igen laptott. Plati/f/astcr SCHILL.

DIPLONOTUS STAL. ft: Vct.-Ak. Frli. 1872. i>. r>l.

Corpus oblongum. Caput triangulre; tuberculis antenniferis obtusis. Rostrum articulo tertio articulo apicali vix vei panilo longiore. Antenn pilosulae, articulo primo apieem eapitis superante. Thorax apice collari augusto instructus, medio vel pone medium distincte constrictus, emarginatura laterali a strictura formata distincte angolata, lateribus teretibus, ottuse convexis, immarginatis. Scutellum triangulre. Hemelytra completa, parallela. Prostethium intra margines laterales impressione lineari destitutura. Veuter segmentis secuudo et tertio vittis duabiis stridulatoriis, transversini deuse strigosis, destitutis ; maciua opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginem postictim segmenti appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis iucrassatis, subtus spinis duabus vel tribus majoribus et iiommllis minutissimis armatis ; articulo primo tarsorum posticorum apicalibus duobus ad luium dimidio vel panilo longiore.

A test hosszudad. A fej hromszg ; a cspdudorok tompk. A szipcsr harmadik izlke alig .vagy csak kevssel hosszabb, mint a negyedik izlk. A cspok kiss szrsek, els izlkk a fej cscsn tl nylik. A trj ell keskeny iiyakrvvel van elltva, kzepe tjn szembetn'leg szklt s a szkls ltal kpezett oldalvsti bemetszs szembetn'leg szgletes ; oldalszlei tompk, nem prknyoltak. A pajzska hromszg. A rptyk tkletesen kifejldvk s prhuzamosak. Az lmi! oldalszlein bell vonalidomu barzda nlkl. A msodik s harmadik hasi szelvny finoman rovtkolt svok nlkl ; a negyedik hasi szelvny oldalam lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all kt vagy hrom nagyobb s tbb kisebb tvissel fegyverezvk ; a hts kocsk els izlke legflebb csak feluyivel hoszszabb, mint a kt utols izlk egytt vve.

II. SYSTEM.VriKUS KSZ. 1. D, FR.ICTICOLLII, SCHILL.

49

MII. ALCS.VlAD. srUFAMILIA V I I I .

Paehymerus (Plociomerus) fracticoll FLR Kbyni-li. Livi. I. * 229. 2. (1860). l'luri,,,,!,,;, j'i-iK-iirntli.-iti-li. fv. Vet.-Ak. Frh. 1802.
p. 214. 2.

Nigricans ; anteuuarum articulis secundo ct tcrtio, apice excepto, fusco-testaceis ; margine angusto antico lobogni' postico fusco-maciato thoracie, apice macnlisque (lualius miuutis mediis scutelli, Uinbis posticis pro- t metastethii, limlio angustissimo abdominis, nec non pedilms ferrugineo-flavescentibus ; femoribus auticis subtus spiiiiscluabus majoribus t spinulisiionnullis rninutissirais armatis, tibiis auticis m-tis ; hemelytris sordide flavo-albidis, fusco-punctatis, margine costali maciaquc apicali prope aiigulum interuum corii lacvibns, palli dis ; membrana infuscata, pallido-venosa, cf ?. Long. 55e. Lat. U-I '/,. PackynierusfractcolUs SCHILL. Beitrge /.r nt. I. p. 82. 27. tali. 7. fig. 6. (1821)); HAIIN Wiinz. Ins. I. p. CG. fig. 40. (1831); H.-Scn. Nm. nt. I. p. 44. (1835). l'liH'iiuiii'i-'ix fnii-lii-iiHix SAHLB. Mou. Geoc. Fenn. p. 70. 1. (1848); FIEB. E r. Hem. p. 172. ?>. (1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Hein. I. p. 170. 1. tab. 6. fig. 5. (1865). l'iii-lii/iiH'rus
p. 250.

Ltjijai'iix ii-iiftii-nUix THO.MS. OpiiM/. nt. II. p. 194. 33. (1870). J>ij>l<mntiisJ'ractn>lli.t STAL fv. Vet.-Ak. Frli. 1872.
p. 51. Fekcts; cspjainak msodik t;s hiiriuiulik izlku,

tvt kivve, srgsbai'na ; torjnak keskeny elszl s barnafoltos utfcle, piijxskajaiiiik cscsa s kzepn kt apr foltocska, tovbbii el- s utmellnek utszle s hasnak keskeny szeglye lbaival egytt rozsdasrgk ; mells czombjai all kt nagyobb tvissel s tbb i^cn apr tskvel fegyverez vek, mells lbszrai egyenesek; rptyti szennyes vilgos-srgk, barnn poutozottak, a corium klszlu s bels szglete mellett azonban simk s vilgosabb sznezetek ; barns rphrtyja vilgosabb erezettel. Eurpa legtbb tartomnyban, klnsen jszak fel tenyszik. Nlunk ritkbb mint msfel s eddig csak Budapest, Puszta-Poszr (Pest vm.) s Tvis (AlsFehr vrn.) krl talltatott egyes pldnyokban.

itiKi-i-tiis BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849.

LIGYROCOEIS STAL. fr. V.'t-.il;. Fin-li. 1^7 'i. fi. l. A test hosszudad. A fej luiromsxogii : a csapdudorolv tompk. A szipcsr h a r m a d i k i/.lke a negyedikul sokkal hosszabb. A cspok nem szrsek, els miikk alig nylik a fej vgn tl. A trj dl gyriiidomu keskeny nyakrvvel van elltva, kzepe tjn szembdiKlcg szklt s a szkls ltal kpezett oldalvsti bemets/.s szembetnii;; szgletes; oldalszlei tompk, nem prknyoltak. A pajzska hromszg. A r o p t v i k tkletesen kifejldvk s prhuzamosak. Az filimeli oldalszlem bell vonalidomu barzda nlkl. A msodik s harmadik hasi szelvny kzepn kt igcii finoman s sneu harnt-rovtkolt csupasz sv hithat; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s a szelvny utszllii-z kzeledett. A lbak kzpszerek : a vastagodott mells czombok all kt vagy l i r o i n nagyobb ,'s tbb aprbb tvissel felszereltek ; a hts koesk els izlkc ktszer oly hossz, mint a msodik s harmadik iziilk egyttvve.
l.V.AI II>U.

('rjms oblongnm. C'aput triangulre ; tiiberciilis anteiDiilVris obtusis. liiistrum articulo tertio juarto m u l t i ) loiigiore. A i i t e u i i i i e l i a i u l pilosae, iirticulo primo i i p i c r i n ciipitis v i x sn[ierantr. Thorax apice collari aniuilil'ormi angusto instructus, medio vei pone medium dislincte constrictus, emargina t ura laterali a strictura formata, distincte aiigulata, latcribus t.erotibus, obtuse convexis, immarginatis. Scutellum triangulre, lemclytra ronijilota, pralJola. Prostethium intra margiues laterales impressione lineari destitutum. Veiiter segmenti secuudo et tertio disco utriuque pone acetabula vitta transversim dense subtilissimequestrigosa denudata i n s t r u c t i s ; macula opaca posteriore Internili segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginem posticini! segmenti appropinquata. Pcdes mediocres ; femoribus anticis incrassiitis, subtus antice spinis duabus vel t r i l i u s majoribus et n o i i i i i i l l i s minutissimis armatis ; tarsis posticis a r l i c u l o p r i m o articulis duobns a|)icalibus simul sunitis duplo longiore.
H l l K V A I H l.l /A :

H. SYSTEMATIKUS RSZ. 1. L. SYLVESTUIS LIN.

50

. A1CSALD. SUBFAMILIA VH1.

Nigricans ; autennaruni artieulo primo apice^secundo toto, nee non basi articuli tertii, maculis pectoris ad coxas, limbo postico metastethii pedibusque flavo-testaceis, femoribus posterioribus apicem versus, anticis fere totis nigris, his subtus spiiiis duabus majoribtis et nonrmllis niinoribus armatis ; henielytris testaceo-albidis, pone medium uigris, macula costali prope apicem pallida, cerii disco ante medium infoscato ; membrana fuscesceiite, veuis maculaque apicali albidis ; thoracis lobo postico maculis quatuor, mediis duabus elorigatis ferrugiueis ornato. 9 Long. 5. Lat. 1 mjm. CiHc.r si/lci'strs LIN. Faun. Succ. Ed. 2. p. 25G. 965. (17(51); Syst. uat. Ed. J2. I. 2. p. 731. 111. (1767). Acanthia sylrestris FABR. Maut ins. II. p. 279. 23. (1787); nt. syst. IV. p. 76. 37. (1794.) ; Syst. Rhyug. p. 116. 17. (1803). Lijijacua ni/lvcstris FALL. Mon. cim. Suec. p. 69. 15. (1807); ZETT. Faun. lpp. I. p. 473. 10. (1828); Ins. lpp. I. p. 264. 12. (1840); THOMS. Opusc. ent. n. p. 194. 34. (1870). Lijijaeus silr estri* FALL. Hern. Buec. Cim. p. 61. 22. (1829). Plocioinerm silrextris SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 70. 2. (1848); FIEB. Ein-. Hern. p. 171. 1. (1861).

Parhynitrux xylrestris H.-Sc'H. Wanz. Ins. IX. p. 209. (1853). Ploeiomerus Lnelixii BKENSPK. Bri. nt. Zeitschr. III. p. 330. tab. 6. fig. 2. (1859). Pachymertis ( l'lneiiniiernsj sii r ext r h FLOR Rhyncli. Livi. I. p. 231.3. (1860). Plocioniira sy cestris STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862.

p. 213. 1.

Fekets ; cspjainak els izlke cscsn, a msodik egszen, a harmatlik izlk pedig tvn, valamint melln a cspk mellett lev foltok s az utmell utszle lbai-1.1 egytt srgsak; htsczombjainakcscsa, a mells czombok pedig egszen feketk, ez utbbiak all kt nagyobb s tbb kisebb tvissel fegyverezvk ; rptyi srgs felirek, utfelku feketk, a corium utszglete mellett egy vilgos folttal, kzepe tjn barns mzolattal ; barns rphrtyjuak erezete, valamint e.gy cscsn lev folt fehres ; torja utfelu ngy rozsdabarna folttal van diszitve. Fldrsznk kzp s jszaki tjain kivl Szibriban egszen Lrkucskig elfordul s nem ritka. Haznkbl azonban eddig csak egy nstny pldny ismeretes, melyre FEIVALDSZKY JNOS 1872-ben Ttrafred mellett akadt.

TROPISTETHUS FIEB. EHI: HI'II. i>. 48 ct 184. f 1861 J.

t'orpus oblongum. Caput triangulre, parte siibapicali thoracis angustius; ocuhs mediocribus. Kostrum coxas iutermedias attiugens, articulo secundo tertio multo longiore. Antenn articulo primo apicem capitis superante. Thorax loiigior quam latior, pone medium transversim leviter impressus, ante impressioner levissime convexus, lateribus immarginatis, couvexis, pone medium Bubsinuatis, apice rotuudatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra completa, parallela, venis exterioribus membrauae vena trausversa haud conjuuctis. Veiiter sutura tertia utrmque distillate autrorsum sinuatocurvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore loiigissirue remota, ad margiuem posticum segmenti appropinquata. Pedes niediocres ; femoribus anticis incrassatis, subtus spiuulis compmribus armatis, spina unica ceteris major destitutis, apud

A test hosszudad. A fej hromszg s a trj el'feliil keskeuyel)b; a szemek kzpszerek. A szipcs'r a kzps cspkig r, msodik izlke a harmadiknl sokkal hosszabb. A cspok els izlke a fej cscsn tl nylik. A trj hosszabb mint szlesebb, kzepe mgtt kiss benyomott s ezen benyoms eltt igen gyngn dombor ; oldalszlei nem prknyoltak, domboruak, kzepk mgtt alig szrevehetleg blsek, ell pedig kerektettek. A pajzska hosszabb imut szlesebb. A tkletesen kifejlett rptytk prhuzamosak; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varruy mindkt oldalon blsen-elre hajlik ; a negyedik luisi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek; a vastagodott mells czombok all tbb apr s mid

II. STSTEMATIKirs li'.SX.

\Tn. ALCSAL.U). - SBFAMn.IA VTEI.

mares subtus rotundato-subangulatis, ante medium compressis; tibiis auticis curvatis.

egyenl nagysg fogaeskval fegyverezvk ; a mells lbszruk grbltek.

1. T. KABVLETJ

HAHN.

fig. 5. (18(15); FERRARI Ami. Mus. civ. di (ienova VI. ].. I C . l . (1874). Seoapostethus narunix GARB. Bull. Soc. ont. I t a l . 1. p. 117. (18(1!)). r.i/t/tti'Hs iniixi-niTiis THOMS. Opusc. eut. II. p. 189. 21. (1870).

Niger, opacus, parco pubescens ; rostro, maciilis pectoris ad coxas pedibusque flavo-tcstaccis, feinoribns medio piceis; hemclytris cum apice imo scutelli pallide; cinnamomeis, fueco-punctatis, corio apice iufuscato, angulo interno, iaterdum ctiam ad suturimi davi uigromaculato ; membrana obscura, raro abbreviata, e? 9 Liig. 22J. Lat. -Jl '"/,. Variai anteianis plus minus rlavo-testaceis. Pachymems xalmlrti HAHN Wauz. Ins. (1835). Pachymems liiilt>scriri'ii,t SCHOLTZ Arb. und Verilnd. II. p. 120. fig. 201. (1834.); H.-ScH. Nomencl. eutomol. I. p. l~>.

-.Fekete, fnytelen, kiss pelyhedz; szipcsre, melln a cspk mellett lev foltok s I a l i n i srgsuk, czombjai kzepkn.barns-feketk; rptyi a pajzska vgs cscsval eyytt barnk, sttebb pontozssal, a corium cscsn sttbarns, bels szgletn, st nha a clavusVirruy mellett is nhny fekete petty foglal helyet; rphrtyja fekets s csali ritln durvnyos. Cspjai nha tbb-kevsbb vilgos szniezetek. E csinos kis faj, mely fleg Eurpa nyugati feln van elterjedve, rendesen aprbb trsasgokban l s nlunk tkletesen kifejlett llapotban telel t. Leihelyei: Budapest, Pcs, Temesvr, Veresmart (Szekeuszk), Miskolcz, Forr (Abauj vm.), Komjti (Torna vm.).

1845. p. 10. 2.
Pachymems spingerllus BOH. Ofv. Vet.-Ale. Frh.

1852. p. 57. 11.


Trofintetius (1861). YV.V//.S7.V//MS Imlnsrrimix STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 2 1 7 . 1 ; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 200. 1. tab. 7. ochropteriis FIEH. Eiu . Hem. p. 184.
-

IUS HEB.

Ein: Hcm. p. 46 et 173. ( 1861J


Corpus auguste oblongo-ovatim. Caput triangulre, lougius quam latius, parte subapicah thoracis augustius. Bostrum coxas intermedias haud attingeus, articulo secunclo tertio distinctissime lougiore. Antenn articulo primo apicem capitis superante. Thorax antrorsum augustatus, lougio1 quaui latior, pone medium transversini leviter impressila, lateribus immargiuatis, hauti larninatis, pone medium obtuse siuuatis, apice rotuudatis. ScuteUum lougius quam latius. Hemelytra completa; venis exterioribus uiembrauae vena trausvei-sa haud conjuuctis. Veuter sutiu-a tertia utrinque autrorsum curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticum segmenti appropinquata. Petles medioeres ; femoribus auticis valde incrassatis, subtus spini* pluribus, una major, armatis ; tibiis auticis curvatis. A test keskeny hossztojsdad. A fej hromszg, hosszabb mint szlesebb s a trj elfelnl keskenyebb. A szipcs'r a kzps cspket nem ri el, msodik izlke sokkal hosszabb a harmadiknl. A cspok els izlke a fej vgn tl nylik. A trj hosszabb mint szlesebb, ell keskenyedett, kzepe mgtt kiss benyomott ; oldalszlei nem prknvoltak s lemezidomulag nem szlesedvk, kzepk mgtt tompu blsek, cll pedig kerektettek. A pajzska hosszabb, mint szlesebb. A rptyk tkletesen kifejldvk ; a rphrtyiv kls erei nincsenek harnt fut erecskc ltal sszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre h a j l i k ; a negyedik husi s/.elvny oldalain lev kt homlyos folt kzl u hts ijen tvol ll az elsti s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a tetemesen vastagodott mells czombok all tbb tvissel felszereltek, melyek kzl egyik nagyobb a tbbinl.

II. SYSTEMATIKU.S RSZ. 1. I. AVQLASIS FIEB. VAE. HVNOAB1CVS HORV.


(Fig. 10.)

52

Vili. ALCSALD. S15FAMILIA

\ln.

nak msodik izlke (cscst kivve), szipcs're, torjnak utszgletei s utszle, nha egyszersmind igen keskeny elszl, valamint melln az el'mell el- s utszle, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok lbaival egytt srgk ; rptyi szrks-srgk, ers barna pontsorokkal, a corium utszln s bels szgletn szleseu fekete, az erezet kztti teresek a rptyk alapsznnl sttebbek ; barns rphrtyja fehres erezettel van thatva s azonkvl kls alapszgletu egy kis fehr pettyecskvel jellve. A liiiu els cspizlke, cscst kivve, srga. Az Olasz- s Dloroszorszgbau tenysz trzsfajnak kitn vlfaja, melyet fleg az egszen vilgos sznezet lbak jellemeznek. A FIEBEH ltal adott lerssal nem egyezvn, kln fajnak tartottam s mint ilyet le is irtain ; csak miutn a trzsfajt magt termszetben megkaptam, gyzdtem meg a valdi tnyllsrl. Nlunk a budai hegyeken igen ritkn tallhat, boi 1874. jnius 10-u a Gellrthegyen, augusztus 20-n a Svbhegyen fedeztem fel nhny pldnyban. A kvetkez vben pedig PVEL JNOS gyjttte ugyanott prilis kzepn a Gellrt-, mjus elejn a Sashegyeu.

Niger, opacus, glabriculus ; antennarum articulo secundo, apice excepto, rostro, augulis posticis et limbo postico, iiiterdum etiaiu inargine antico angustissimo tlioracis, limbo postico metastethii et prostethii, hujus etiam limbo antico, maculis pectoris ad coxas nec non pedibus flavo-testaceis ; henielytris griseo-flavesceutibus, Bat fortiter seriatim fusco-puuctatis, corio margine apicali et angulo interno late iiigro, interstitiis veuarum obscurioribus ; membrana fvtscescente, macula parva pone apiceni corii veuisque albidis. tf. 9 Loug. 44. Lat. 11-i "'/,. cf. Anteimariim articulo primo, apice excepto, flavotestaceo. Ifiix (nii/iila'in FIEB. Eur. Hem. p. 173. (1861). Mciiali'-iwtiix In/iiiiiii'iriis HORV. Pet. Noiiv. Eut. 1874.

p. 455.
Varietas iusiguis spcii Fieberianae, a qua colore pedum praesertim difl'ert. Fekete, fnytelen, csaknem egszen csupasz; cspjai-

EHYPAEOCHROMUS CURT. Brit. nt. XIII. p. 612. MEOALONOTUS FIEB. Eur. (1836). f 18C>1 J.

Hem. p. 47 <_-t ISI.

Corpus oblongum vei oblongo-ovatum. Caput triangulre, subtransversum, parte subapicali tboracis aiigustius ; oculis inediocribus. Rostrum coxas intermedias attingens, articulis secuudo et tertio longitudine subaequalibus. Antenn articulo primo capitis apicem plus minus louge superante. Thorax longior quam latici1, pone medium trausversim Icvissimc impressus, ante impressiouem leviter couvexus, margiuibus lateralibus carinatis, hauti vel minime laminato-explauatis, pone medium subsinuatis, apice rotundatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra completa vel raro incompleta, parallela ; venis exterioribus membrauae vena trausversa haud coujuuctis. Veuter sutiu'a tertia utrinque distiucte antrorsum sinuato-curvata; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore lougissime remota, ad marginem posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, subtus spina major et spinulis pluribus armati; tibiis anticis basin versus curvatis.

A test hosszudad vagy hossztojsdad. A fej hromszg, csaknem hariitos s a trj elfelul keskenyebb ; a szemek kzpszerek. A szipcsr a kzps cspkig r, msodik s harmadik izlke krlbell egyenl hossz. A cspok els izlke a fej cscsn tbb-kevsbb tl nylik. A trj hosszabb mint szlesebb s kzepe mgtt kiss benyomott, ezen benyoms eltt gyngn dombom ; oldalszlei ormsak, de pen nem vagy igen csekly mrtkben lemezidomulag szlesedvk, kzepk mgtt alig szrevehetleg blsek, ell pedig kerektettek. A pajzska hosszabb mint szlesebb. A rptyk prhuzamosak s rendesen tkletesen kifejldvk, ritkn durvnyosak ; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal szszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik ; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all egy nagyobb s tbb kisebb tvissel fegyverezvk ; a lbszrak tvk fel grbltek.

II. SYSTEMATIKUS K'.SX.

53
A. FAJOK TNZETE.

V i l i . AI.rSAI.D. S0BFAMII.IA Vin.

1 (6). A lbak egyszn srgk. 2 (5). Az egsz test Mulete szrs ; a trj egyszn fekete. 3 (4-). A cspok els izlke cscsn, a msodik izlk egszcn srga. H. antennutim SCHILT.. i (.'i). A cspok kt, ti'i-izlke egszen srga. Jt. liirmitiix FIEI. 5 (2). Csupn ii lbak s cspok hossz szrzettel, a test csupasz ; a trj ut-harmada s keskeny olilulprknyai rozsdabarnk. -- R. piUcornis M.ULS.

6 (1). Legalbb a mells' czombok feketk. 7 (10). Valamennyi czomb fekete. S (9). A cspok s lbak egyszn feketk. /,'. liilniniiix H.-Scu. 9 (S). Legalbb a msodik cs.-ipixlk s a n i r l l s l b szrak rs/ben srgk. //. rliinujni FAHR. 10 (7). A mells czombok feketk, a tbbiek a lbszraks koeskkal egytt srgk. H.-ScH. /.'. i>i-ui'ti:rt<itns

1. R. ANTENNATUS

KCHILL.

2 R. HIRSUTUS

FIER.

Anguste oblongo-ovatns, niger, subnitidus, parer pubescens; auteunarum articiilo primo apice, .secundo tot, rostro, maciis pectoris ad coxas, oriticiis pedibusque flavo-testaceis; liemelytris obscure fusco-testaceis, membrana abbreviata, fuscescente. ci1. Liig. 4- f. Lat.

Oblongo-ovatus, niger, subopacus, louge pilosulus; antennarum articulis duobus liasahhus totis, rostro, maculis pectoris ad coxas pedibusqne flavo-testaceis ; liemelytris fusco-testaceis, clavo margine scutellari auguste nigro-limbato, corio margiue apicali t angio interno latissirne iiigro, fusco-variegato, membrana completa vei abbreviata, fuscesceute.augulisbasalibusalbidis. 9 . Liig.

l TU.
J'arii/iitfnis antfimatiiH SCHILL. Beitr. zui' nt. I. p. 7G. 18. tab. 8. fig. 10. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 58. fig. 35. (1831); BOH. fv. Vet.-Ak. Frh. 1852.

5. Lat. U %..
Paehymerus antcnnatus H.-ScH. PANZ. Faun. Germ. 120. tab. 7; Nm. nt. I. p. 44. (1835.). Mri/alonotmi liirxiitus FIEB. Eur. Hem. p. 181. 2. (18G1). Hossztojsdad, fekete, csaknem fnytelen, fellete hossz szrzettel bortott; cspjainak els kt izlke egszen, tovbb szipcsre s mellu a csipk mellett lev foltok lbaival egytt srgk ; rptyi barnk ; aclavus pajzs-varruyu keskeny, a eorium utszlu s bels szgletn szles fekete szeglylyel, ez utbbin !i fekete sznezet barnval tarkzott; rphrtyja tkletesen krfejlett vagy pedig durvnyos, sttes sznezet s csak alapszgletein kiss fehres. Ezen ritka s az elbbihez hasonl faj teuyszsi trkre Nmet-, Frane-zia- s Olaszorszgra s a Svjezra szortkozik. Els magyar pldnyt 1874. mjus :il-n a budai kincstri erdben fedeztem fel. Azta Temesmegyben Grebencz, Mramarosiiiegyben Kriisiue/. mellett szintn talltatott egy-egy pldny.

p/55. 9.
Ehyparochromm antennatus SAHLB. Mou. Geoc. Fenn. p. G4. KJ. (1848); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 20G. 5. (1865). Paehymerus (Paehymervs) antmnatux FLR Rhynch. Livi. L p. 252. 13. (1860). Mniiil(mntii.i antrnnatux FIEB. Eur. Hem. p. 181. 1. (1861); STL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 216. 2. Li/i/ai'iix (iiiti-iDuiiiix THOMS. Opusc. nt. II. p. 190. 2-. (1870).

Keskeny hossztojsdad, fekete, kiss fnyl s gyngn szrs; cspjainak els iziilke cscsn, uisodik izlke egszen, valamint ssdpcs're, melln a cspk mellett lev foltok s a b/mirigy iiyihsai lhaiviil ogviitt srgk; rptyi sttbarnk, durvnyos sttcs rplnirtyval. Angolorszgtl a Volgig, Finnorsziigtl Algh'ig elterjedt faj, mely fainiiiterletnkriii a legritkbbak kz tartozik. Az egyetlen eddig tallt magyarorszgi pldnyrl, mely jelenleg a m gy. nemz. mzeum gyjtemnyben riztetik, mg a kzelebbi lelhelyet sem tudjuk; de vali'is/iu, hogy a budai hegyekrl sxrmazik.

3. l. P1LICOINIS

MULS.

OblonguK, niger, opacus, glaber ; autenuis pedibu>(|iic louge pilosis; a n t c n n a r i i m artii-ulis primo tot. secundo dimidio liasuli, tvlo, ntro. marginibuslateralibua angus-

H. SYSTEMATIKUS KSZ.

54

Vin. ALCRALD. SUBFAMTLIA MII.

tissimis parteque depressa posteriore thoracis, hemelytris, abclomiiiis apice noe non pedibiis fcrrugineis ; margiiiibus angtistissimis costali et apicali corii pallidioribus ; membrana fuscesceute, pallido-venosa, angulis basalibus utriurnie flavo-maciilatis. r? Long. 5. Lat. \ }mParhyiHfnm jiilii-oi'Hs MULS. Ami. Soc. Lili. Lyon. 185052. p. 99. (isr,2); Opusc. eilt. I. p. 118. Wiyparoclirmws jtiliriiniis DOUUL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 202. 1. (1805). Hosszndacl, fekete, fnytelen s csupasz, csak cspjai s lbai vaunak hossz szrzettel bortva ; cspjainak els iziilke egszen, msodik izlke t'-felii, fejbtykje, szipcs're, torjnak keskeny oldalprknyai s lenyomott utfele, rptyfii, potrohnal cscsa s lbai rozsdabarnk; a coriuni ut- s oldalszlei igx'ii keskenyen vilgosabb sznezetek ; stt rphrtyja vilgosabb erezettel s alapszgletein egy-egy srgs petytyel. Nyugat-Eurpa egyes tartomnyaiban igen ritka s eddig mg csak kevs szm pldnyokban ismeretes. Haznkban is p ily gyren fordul el, a mennyiben eddig csak FKIVALDSZKY JNOSNAK sikerlt a mehdiai Herkulesfrd krnykn egy himet tallhatni, mely jelenleg a magy. nemz. mzeum gyjtemnyben lthat.
m

E fajt, mely egsz Kzp- s Dl-Eurpban nem ritkn tenyszik, nlunk eddig csak Fuss KROLY szlelte Nagy-Csr (Szebenszk) mellett. Hazai pldnyokat nem ismervn, a fennebbi lerst is csak francziaorszgiak utn ksztettem.

r>. l. CHIRAGKA

FABR.

Oblongo-ovatus, niger, opacus, pilosulus; antennarum articulo secundo, fulcris, basi femorum posteriorum, geniculis imis, tibiis tarsorumque articulis duobus basalibus testaceis ; hemelytris fusco-testaceis, fusco-punctatis, clavo margine scutellari auguste uigro-limbato, corio margine apicali t augulo interno nigro, maculis duabus fusco-testaceis notato, membrana completa vei raro abbreviata, fuscesceute, macula pone apicem corii veuisque albidis. e?. 9. Loiig. 4OJ. Lat. U2 '/,. Var. a. -- Antennarum articulo secundo tibiisque saltem auticis apice nigricautibus, illarum articulo primo apice interdilla testaceo. Var. b. Auteimarum articulis secundo et tertio testaceis, hujus basi apiceque cuni apice tibiarum auticarum nigricantibus. Var. e. Auteimarum articulo secundo nigro, medio testaceo-aunulato; tibiis nigris, auticis dimidio basali testaceis ; hemelytris obscurioribus. Lyyarus i-hirai/ra FABE. Eut. syst. IV. p. 168. 113. (1794); Syst. Ehyng. p. 233. 144. (1803); LATE. Hist. nat. XII. p. 218. 23. (1804); FALL. Moii. cim. Suec. p. 60. 9. (1807); Hem. Suec. Cim. p. 58. 16. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 263. 10. (1840); THOMS. Opusc. ent. II. p. 190. 22. (1870). Pacii/iiii'nts i-iirai/ra SCHILL. Beitr. zur Eilt. I. p. 75. 16. tab. G. fig. 9. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 56. fig. 34. (1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 122. tab. 8.; Nm. nt. I. p. 45. (1835); BURM. Hanclb. II. 1. p. 294. 2. (1835); COSTA Cim. Neap. cent. II. p. 34. 9. (1843); KOLEN. Mei. ent. II. p. 82. 51. (1845); VOLL. Tijdscln-. voor Ent. Ser. 2. V. p. 276. 9. tab. 12. fig. 1. (1870). Pavhyiiienus tibiali* HAHN Wanz. Ins. I. p. 23. fig. 14. (1831). AJJKHIIIS cliirtii/rn BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 133. 8. (1840). Ilii/jiarochroiHHn < 'hirayra SAHLB. Mon. Geoe. Fenn. p. 63. 15. (1848); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 203. 2. (18(55). Pacii/iiit'i-int (Pachynlervs) rhirayra Livi. I. p. 254. li. (1800). FLOR Rliynch.

t. n. DILATATUS

H.-SCH.

Oblongo-ovatus, uiger, subnitidus, parce pubescens; hemelytris nigro-fuscis, corio limbo costali et ad sutiu-am davi pallidiore, membrana obscura, macula pone apicem corii veuisque basi albidis; fulcris, geniculis nis tarsorumque articulis basalibus subtus testaceo-ferrugiueis. Long. 5SA. Lat I f 2 '/,. Paclti/iitrnts lilatatim H.-ScH. WailZ. Ins. VI. p. 33. fig. 591. (1842). Paehymerus nmriiriis MULS. Arni. Soc. Lili. Lyon. 185052. p. 97. (18.02); Opusc. nt. I. p. l IG. Mei/altmvtiis tilatatiin FIEB. Elr. Hern. p. 182. 6.

(l 801). Rhyparochromus iliiatatiix DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 204. 3. tab. 7. fig. G. (18G5).
Hossztojsdacl, fekete, kiss fnyl, gyngn pelyliedz'; rptyi barnsfeketk, a coriuni oldalszln s clavus-vamiiiyn vilgosabbak ; Ktetes rphrtyja tvn fehres erezettel, kls alapszgletn pedig egy fehres foltocskval ; tomporai, czombjainak vgs cscsa s kocsiuak t-izlkei all srgs rozsdabarnk.

n. SYSTEHATIKUS KSZ.

55

vrn. ALcsAiAn. SUBFAMTLIA vin. testacco-flavis, his apice latissime nigro-hinliatis; mein. brami sordida, disco obscuriore, fascia basali nigra ;

i-hirayra- FIEB. Eur. Hem. p. l Sii. 7. (1801); STAL fv. Vct.-Ak. Frh. 1S2. p. 216. 1.
v

femoribus auticis nigris, fiilcris et geuiciuis imis Havi >ceutibus. d1. ?. Long. i,} 5. Lat. l 1] "'/m. Parli i/iiii'nix finii'ti-.i-lnliin I I . - S i n . N m i i . nt. 1. p. Ti. (183.-)); Wnuu. Ins. IV. p. l -J. rig. 37. (lx:5!>); VOLL. Tijdsdi. voor Eilt. Her. 2. V. p. 28. 17. tali. 11. fi, il. (1870). llii/jKii'iii-iniiiiiix macidijicnn ('TUT. J!nt. M u t . X111. p. (Jl l J. fig. l i l i i . ( l Sli |. Pachymerus femoralis Uoii. Vut.-Ak. I l a m l l . Isj.'.i.
p. 249. Mcyalonotits 2Ji'aetextatus Finn. Kur. lleiu. p. 1 X 1 . '.}.

Hossztojsdad, fekete, fnytelen, szors ; msodik cspizlke, tomporai, hts czombjainak tve, valamennyi czombjnak vgs cscsa, valamint lbszrai s kocsinak kt t-izlki! srgk; rpty barns-srgk barna pontozssal, a clavus pajzs- varr anyn keskeny feketn szeglyezve, a coriuru utszin s bolso szgletn fekete s ugyanott kt barns-srga folttal tarkzva ; a rphrtya tkletesen kifejlett, csak ritkn megrvidlt, sznezete stctes, erezete s kls alapszglete valamivel vilgosai)!). Nagysgra s sznezetre nzve igen vltozkony faj, mely egsz Eurpban keletre a Volgig s a Kaukzusig elfordul, s't fldrsznkn kvl mg Algrban is l. Haznkban mindenfel igen gyakori s egsz ven keresztl, mg tl kzepn is tallhat. Leihelyei : Budapest, Pcs ; Rozsny, Jlsz (Gmr vm.), Koinjti, Dereuk s Szdell' (Torna vm.), Forr (Abauj vin.), Nagy-Mihly s Homonna-Breszt (Zempln vrm.), Sztrajnyu (Uugvm.), Szilgy-Nagyfalu (Kraszna vm.), Szkerk (Bels- Szolnok vm.), Nagy- lzeben, Nagy-Csr (Szebeuszk), Oravicza (Krass vm.), Bazis s Grebencz (Temes vm.), Szeged, Horgos (Csongrd vin.), Hdmez'-Vsrhely, Szentes, Nagyvrad, Debrcczeu.

(18(11); ST.L ufv. Vi-t.-Ak. Frh. I8OJ. p. 217. 3. Rhyparochrffnius imn'ti'.rttitii.t DOUGL. et SCOTT JJrit. Hem. I. p. 205. -i. (1805). Li/i/di'iix jiriiiii.iiniiix THOMS. Opusc. eut. II. p. 190. 25. (1870). Hosszudad, fekete, csup;isx, rs triives; clM'i c'> i i i ; M i i | i K csiipizlkc cscsn, valamint lbai s rptyfi vil:ij;(issrgk, ez utbbiak utszlkn szles fekete s/eglyzettel ; szennyes szill rpbrtyja kzepn sttebb, tvn pedig egszen fekete ; mells ezombjai feketk, vgs cscsukon i tomporokkal egytt s;irgsak. E csinos faj fldi-esznk legtbb tartomnyban, st Algrban is elfordul. Nlunk tkletesen kifejlett lla ptban telel t s Budapest krnykn kvl Tornami gyben Komjti, Temesmegybcu Bazis mellett gyjtetett nem igen sok pldnyban.

fi. R. PIAETEXTATUS

H.-SCH.

OblouguB, niger, glaber, iiitidus; apice artieulonuu primi t seciuidi autennarum, pcdibus lieuielytrisque

PTEROTMETUS AM. ET SRV. Hint. lies H ni. p. 256. Corpus clongatum. Caput longius quam latius, parte Bubapicali thoracis liaud latius; oeulis majusculis, marginem aiiticuui thoracis hanti attiiigentibus. Kostrum coxas iutermeclias attiugeus, artieulis seeniulo tertioque longitudine subaequalibus. Antenn articulo primo apieem capitis superante. Thorax multo longior quam latior, posticc subdepressus, a n t e depressionein levitcr convexns, margiuibiis lateralibus carinatis, baiiti lamiuato-cxplaiiatis, pori mdium obtusc simiatis, apice fcre angulato-rotundatis. Soutellum lougius quam latius. Hemelytra completa vei incompleta, parallela ; \vnis (1843J.

A test karcs, nylnk. A rj hosszabb m i n t s/.rlr srbb, a trj elfclriirl iirm s/lrsebb; a meglehetsen lagy szemek a trj elszlt nem rintik. A szipcsr a kzps cspkig r, msodik s harmadik iziilke krlbell rgyeul bossz. A cspok els iziilke a lej cscsn tl nylik. A trj sokkal hosszabb m i n t s/Irsrbb s utt'irs/ii kiss lenyomott, rzni Irnyoms r l n i l gyngn dombor; oldals/.K'i ormsak, ile lemezidomulag nem szrlrscdvk. k/rpk mgtt tompn blsek, cl'l pedig csaknem SXIIL;!''!'^''!! krrrkitcttrk. A pajzska hosszabb mint s/.li'srbb. A rnptyik prhuzamosak s

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

56

Vni. ALCSALD. SUBFAMILIA \1U.

exterioribus membraiiae vena transversa band conjunctis. Venter sutura tertia utrinque distincte antrorsnm sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad margiuem posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus auticis incraesatis, subtus denti culis duobus rninutissimis vel spinula plus minus distincta armati ; tibiis anticis rectis.
Sptciiuiiia ft-moribus oiiticis inermibus haud vidi.

tkletesen kifejldvk vagy durvnyosak; a rpbrtya kls erei nincsenek harnt fut erecske ltal sszektve. A harmadik bas varnny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek; a vastagodott mells czombok all kt enyszetes fogacskval vagy egy tbb-kevsbb szembetn tvissel fegyverezvk ; a mells lbszrak egyenesek.

1. P. STAPHYLINOIDES

BUBM.

Pterotinetus stajihi/intiiit'ii FIEB. Eur. Hem. p. 183. 2. (1861); STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 215. 1. Ljijat'iis Staphylinoides THOMS. Opusc. eut. II. p. 187. 14. (1870).

Niger, iiitidus, glaber ; hemelytris dilute rufescentil'errugineis, saepissime valde abbreviati^, membrana albida, rudimentaria, vei completis, membrana magna, nigro-fusca, augustissime albido-limbata, basi iutus late albido-fasciata, augulo basali interno fusco; fulcris testaceis. d 1 . 9 . Long. 55. Lat. 1\\ m{m. PaclitfiiH'rus stitjilii/liiiifiiriii/x SCHILL. Beiti , zur Bnt.
1

-i=

Fekete, fnyes, csupasz ; rptyi rozsdasrgk, legtbbnyire tetemesen kurttottak, fehres mphrtya-durvnynyal vagy pedig tkletesen kifejldvk, nagy barns-fekete rpbrtyval, mely keskeny fehr szeglyzetu kivl bels szln tve fel egy szles fehr svval vau dsztve, bels alapszgletn pedig barna ; tomporai srgsak. E szp karcs faj tenyszsi trkre Eurpa csaknem valamennyi tartomnyn kivl keletre Szibriban egszen Irkucskig terjed. Faunaterletnkn tkletesen kifejlett llapotban tlti a telet ; s Buda, Turony (Baranya vm.), Nagyvrad, Orsv s a mebdiai Herkulesfrd krl gyren fordul el. Ellenben Tornamegyben, boi azt a komjti szlkben, a tornai rteken s a derenki erdk tisztsain gyjtttem, gyakrabban tallhat. A tkletesen kifejlett rphrtykkal bir pldnyok nlunk ritkbbak.

I. p. 77. li), tab. 3. fig. A: (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p.22fi.fig. 118.(1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 121. tab. 4.; Nom. ent. I. p. 45. (1835). Pafii/nii'riis staphylinoides BUKM. Haiidb. II. 1. p. 294. 3. (1X35). Pterotmetus staphylinifornns ent. II. p. 22. 1. (1853). riiicioitu'riix irui'lii/jiti'riis BOH. Vet.-Ak. Mandi. 1859. AM. et SERV. Hist. des

Hm. p. 25(3. 1. (1843); KUSCHAK ili MOTSCH. tudes

p. 105.
Pachyments / Pachymerus) staphylinoides FLOU Rhynch. Livi. I. p. 259. 17. (1860).

MACEODEMA FIEB. Ein: Ilcni. f>. 47 ,'t 18. f 1861 J. PIONOSOMUS FIEB. Ein: Urin. p. 48 ct 18. f 1861). Corpus oblongum vei ovale. Caput triangulre, parte subapicali tboracis angustius; oculis mediocribus. Rosti'um coxas intermediaa attiagens, articulis secuiido et tertio aeque loiigis. Antenn articulo primo apicem capitis band superante. Thorax transversus, postico eviter depressus, ante depressioiiem convexus, margiiiiA test hosszudad vagy tojsdad. A fej hromszg s a trj el'felul keskenyebb ; a szemek kzpszerek. A szipcs'r a kzps cspkig r, msodik s harmatuk izlke egyenl hossz. A cspok els izlke a fej cscsn tl nem nylik. A trj harntos s utrszn kiss lenyomott, a lenyoms eltt dombor ; oldalszlei orm-

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

57

vm. ALCSALD. SFBFAMILIA vni. sak, de lemezulomulag nem s/lesedvk, kzepk mgtt alig szrevehetleg blsek, ell pedig szgletesen kerektettek. A pajx.ska hosszbb mint szlesebb. A rptyk tkletesen kifejldvk vagy (lurvnyosak ; a rphrtya kls erei uiucsenek h a r n t l'ut r ltal sszektve. A harmadik hasi v a r r i i n y n i i m l k t oldalon blsen el're hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt, homlyos folt kzl a hts igen tvol ll ax elstl s z illet szelvny utsxlliex, kox.cledettt. A lhak k/|>s/erek; a vastagodott mells czombok all fegyver/ellenek.

bus Lateralibus carinatis, liaud laminato-explanatis, pone medium subsinuatis, apice angulato-rotundatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra completa vei inc o m p l e t a : \ e n i s exterioribus membrana* venula tnmsversa. liiiud coujinietis. Vcnter sutura t e r t i a utrinque distiiicte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore loiigissinie remota, ad margnem posticum segmenti appropinquata. Pcdes mediocres ; femoribus untici* incrassatis, subtus inermibus.

/. .v. r.-inri'M

WOLFF.

Pionosonms varili KIEII. Eur. Hem. |>. ls."i. ( I s i l l ) : DOUGL. et SCOTT I!rit. Ilcni. I. p. l i l o . I. tal). 7. ii^'. :i. (1865). l'tirotiiiftnx ruriux STAI. fv. Vet.-Ai. Frh. I M 2 .

Ovale, nigrum, pilosiim ; a i i t e n n a n i m articulo secund", apice excepto, articulo tertio medio, pectoris l i i n h o antico maculisque ad coxas, limbo postico metastethii, i'uleris, apice imofemorum,tibiis, tarsis neciiouinaculis diiahus posticis t-horacis testaceis, his f'usco-puuctatis ; hemelytris sordide tilbitlis, fiisco-punctatis, eorii raaculis trilms, una ad clavuin propo hasin, una costali pone medium itnamie apicali nigro-fuscis ; membrana nigrof'nsca, basi intus et extus albido-maculata, plerumque parviusculii, albido-margiiiata, vei magna, infra marginem niaeulis alliidis iionnullis ornata, d 1 - ?. Long. 2^3. Lat. l l i '/,. Li/i/iii'iix niriiis WOLFF le. cim. IV. p. l iS. rig. 142. (1S01-); THOMS. Opus. nt. II. p. 1S7. Ifi. (1870). l.i/i/fii'iix liiiiniriilatiix ZETT. Vet.-Ak. Handl. 1819. p. 7:i. 23; FM,. Suppl. eim. Suec. p. IO. (182G); Hem. Suec. Cim. p. 5S. 15. (1S2!)). l'arlii/iiii'nii nirinx SciiiLL. Beitr. xur Knt. I. p. 7<S. 2 1 . tali. (i. fi-;. 12. (1S20); HAHN Wanz. Ins. 1. p. (50. fi. 42. ( l S U I ); Jl.-ScH. Nm. ent.I. p.l. (ls:;r,); Vou..Tij(lsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 277. IO. tali. 10. fig. (i. (1870). Pachymerus t l'iu-iiiiim'i'mij rurius FLR libynch. Livi. l . p. 25t. l Ti. ( l SO).

p. 2 Ki. 4.

Tojsdad, fekete, szrs; nnsoilik espiiiike (cs csat kivve), harmadik cspizlke kzepn, melln az elszl, a cspk mellett lev foltok s az utmell uts/le. tovbb tomporai, czomljainak vgs cscsa, lbszrai s kocsi, valamint torjnak utfeln kt barnsn pontozott petty srgk; rptyi szennyes fehrek, barnsn pontozottak, a eoriumon hrom barnsfekete folt foglal helyet, melyek kzl az els tvn a d a v n s mellett, u msodik kzepe mgtt az olibils/len, a harmadik peig csiicsn ll; liarnsl'ekcte rphrtyja alapszgletein fehr pettyes, tbbnyire kiss megrvidlt s fehren szeglyezett vagy pedig tkletesen Idt'ejlctt, a mely esetben szlein bell nhny fehres foltocskval van tarkzva. Egsz Eurpban elterjedt csinos kis faj, mely j i r i l i s vt'gi'tl augusztus e l e j i g homokos talaj rninkon Pestmegyben Pest s l'us/ta-lVs/.i-. Csongfdmegyberi pedig Horgos mellett tanyzik. Egy zben a budai (iel lrthegy dli lejtjn is szleltem.

LMPRODEMA HEB. Km: Ha. j>. 48 ct 184. ( 1861).

Corpus ovale. Caput t r i a n g u l r e , t r : i i i s \ c r s i u n , parte siibapicali thorac-is angnstius ; oculis parvis. liostrum coxas intermeclias attingens, a r t i e u l o secundo l e i - i n i suhlongiore. . Antenn artieulo primo npicem c a p i t i s acquante. Thorax i'ortiter transversus, postico band deHOHVTH O I / , A : MAGYAHOHS/; I.YIAKIDAJL.

A test tojtisdad. A t'i'j h:iroms/.g. liarantos s a torj elt'elm'l l i e s l e n y r l i l i ; a szemek kicsinyek. A s/ipcsr a kzps cspkig n y l i k , msoilik i / i i l k e v a l a m i c s k i A e l hoss/abb a h a r m a d i k n l . A cspok els i / l k e a fej cscsval egyenl hossz. A torj ersen harntos s ut

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

58

Vm. ALCSALD. SUBFAMILIA

pressus, ruarginibus lateralibus carinatis, hauti lammatoexplanatis, haud sinuatis, antrorsum levissiuie rotnnilatis, apice distincte angulato-rotunclatis. Scutellum lougius qnain latiti. Hemelytra completa vei incompleta; veiiis exterioribns membranae vena traiisversa band conjuuctis. Vcnter sutura tertia utrinque distiucte antrorsum sinuatoeurvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres, femoribus anticis incrassatis, subtus apicem versus spintila (listinctissima arinatis.

feln le nem nyomott ; oldalszlei ormsak, de lemezidomulag nem szlesedvk s nem blsek, el'fel igen gyngn, az el'szgletekeu pedig szenibetnleg szgletesen kerektettek. A pajzska hosszabb mint szlesebb. A rptynk tkletesen kifej l'dvk vagy durvuyosak ; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut erecske ltal sszektve. A harmadik hasi varruy mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all egy szembetn tviskvel felszereltek.

1. L. IAURUM

F.4BR.

Fekete, fnyes; feje, torja s pajzskja rczfny ; torjnak utszgletei, gyaki-au egyszersmind igen keskeny utszle, rptytivel egytt rozsdabarnk ; a coriuni bels rsze sttebb ; rphrtyja vagy tkletesen kifejlett, szennyesen ttetsz s kzepn barns-fekete folttal jegyezett, vagy pedig megrvidlt s szrksfekete; melln a csipk mellett lev foltok, tomporai, czombjainak vgs cscsa, mells lbszrai egszen, a htsk csupn csak cscsukon, valamint kocsinak kt t-izlke rozsdasrgk. Sznezete uha egszen egyenletes rczfuy, mely esetben a rphrtya fekets s rendesen durvnyos szokott lenni. Tenyszsi trkre korltozott, a mennyiben nyugaton csak Nmet-, Frauczia s Spanyolorszgban, keleten pedig a Volga tjain l. Ott ritkbb, itt gyakoribb. Haznkban Budapest vidkn, nevezetesen a pesti Bakoson s a budai Sas- s Gellrthegyen nem ritka, s tkletesen kifejlett llapotban tlti a telet. Dahntorszgban is elfordul.

Nigrum, uitidum ; capite, thorace scutelloque aenescentibus ; augulis posticis, saepissime limbo postico angustissimo thoracis nee non hemelytris fusco-ferrugiiieis, corio intus obscuriore, membrana completa, sordide hyalina, macula discoidali fusca notata, vel abbreviata, infiascata; uiaculis pectoris ad coxas, fulcris, geuiculis imis, tibiis auterioribus totis, posticis apice tarsorumque articulis duobus basahbus testaceo-ferrugmeis. d . ? . Long. 44. Lat. Hl f '"/. Variat corpore, clavo et corio concoloribus, aeneis, membrana abbreviata uigricante. Lytjafus iiiai-im FABR. Syst. Ehyng. p. 238. 180. (1803). Pachymerus nltidnlus H.-Scn. Wauz. Ins. IV. p. 96. (1839). Pachymerus nitidnn H.-Scn. Wauz. Ins. IV. fig. 439. (1839). Lamprodema maiim FIEB. Elr. Hem. p. 185. l. ( 1861 ).
1

PLINTHISUS WESTW. Introd.. Md. Classi/. IL p. 122. Corpus oblongum vei oblongo-ovatum, depressum. Caput triangulre, transversuni, parte subapicali tlioracis angustius ; oculis parvis. Eostrum coxas intermedias attingeus, articulo secuudo tertio paullo longiore. Antenn articulo primo apicem capitis superante. Thorax transversus vei lougior quam latior, pone medium transversim levissime depressus , ante depressione!!! plus minus convexus , margiuibus lateralibus obsoletissime carinatis, haud laminato-explanatis, pone medium subf!840J.

A test liosszudad vagy hossztojsdad, lenyomott. A fej hromszg, barali tos s a trj el'felnl keskenyebb; a szemek kicsinyek. A szipcs'r a kzps cspkig r, msodik izlke valamivel hosszabb a harmadiknl. A cspok els izlke a fej cscsn tl nylik. A trj harntos vagy pedig hosszabb rnhit szlesebb s kzepe mgtt harnt irnyban kiss lenyomott, ezen lenyoms eltt tbb-kevsbb dombor ; oldalszlei igen tompn ormsak s lemezidomulag nem szlesedvk, kzepk

r. SYSTKMATIKUS

59

Vili. A J . e s U . \ I > .

SIIllFAMII.IA VIII.

siimatis, apice angulato-rotundatis. Scutellum subaequilaterum vei subtransversum. Hemelytra saepissime incompleta, clavo t corio eouuatis, vei completa, davo et corio haiul coimatis ; venis exterioribus membranae vna transversa band conjvmctis. Ventor sutura tertia tota recta vei subrecta ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore lordissime remota, ad margiiiem posticum segmenti appropinquata. Pedes niecliocres, femoribus anticis incrassatis, subtus spinis duabus distiiictis, iuterduui etiaiu noninillis miuutissimis, vel spiuula unica armatis.

mgtt nmileg blsek, ell pedig szgletesen kerektettek. A pajzska egyenoldalu vagy csaknem harntos. A rptyflk Legtbbnyire durvnyosak. sszentt clavussal s coriummal, vagy pedig tkletesen kit'ejlilvk. mely utbbi esetben a clavus s coriura nincsenek mereven sszenve ; u rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varrny egszen egyenes ; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt k/l a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszihoz kzeledett. A lbuk kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all vagy kt szembetn tvissel, nha mg azonkvl nhny aprbbal is, vagy csak egyetlen egy tskvel fegyverezvk.
TNZETE.

A FAJOK

l (2). A harutos trj egyenletes durva pontozssal ; a mells lbszrak egyenesek. l1, jnmlhis SCHOLTZ. 2 ( 1 ) . A rendesen valamivel hosszabb mint szlesebb trj els kt harmadn sima vagy legflebb csak igen euyszeteseu pontozott ; a mells lbszrak grbltek. 3 (4). A rptyk tkletesen kifejldvk, a corium s elavus nincsenek mereven sszenve ; a rphrtya tkletesen kifejlett. l'. liUlcntiilus H.-ScH. 4. (3). A rptyk durvnyosak, kurttottak, a corium s clavus egymssal mereven sszenttek ; a rp-

hrtya vagy egszen hinyzik, vagy legflebb mint jelen. 5 (6). A test fellete egszen csupasz ; a htul rzsut csokitott rptyk csak a kt utols potrohszelvnyt hagyjk fdetleul ; a durvnyos rphrtya keskeny szegly alakjban tiuk el. /'. longipermis FERR. 6 (5). A test fellete finom aranysrga pelyhedzssel ; a htul egyenesen csonktott rptyk hrom potrohszelvuyt hagynak fdetleul ; a rphrtya teljesen hinyzik. l', hungarcus . xji. alig szrevehet keskeny szegly van

1. f. PDSILLUS

SCHOLTZ.

Plintitixn.i jHisinit* FIEB. Eur. Hem. p. 178. 1. (1SG1); STAL. fv. Vet.-Ak. Frh. 1802. p. 217. 1. Lygaeus pitsillvs THOVS. Opusc. eiit. II. p. 186.12. (1870). Hossztojsdad, sttbarna, fnyl, csupasz s ers<>n pontozott ; torja szrevehetkig luiriintos, oldals/.lei csaknem prhuzamosak; cspjainak els kt ixiili'kc, szipcsre, melln a c-sipk mellett lev foltok s lbai rozsdasrgk ; durviivos rptyi a/ utols potroliszelvnyt s az utols elttinek felt fdetlenl liiigyjk, utszlkn rzst kerektve csonktottak, :i clavus s corium i-gyiiissal mereven o s s / n i i ' i t t r l v . a n t p l i r t y a c s r i k n c i n Beszeli hiiny/ik : mdlsn cxonil)j:ii all egy ('s/rcvrlict tskvel fegyvfi-i'/vk. nicllsu ll>s/:rai egyenesek. Nyugat-Eurpban honos p a r : i u y i faj, mely n l u n k tkletesen kifejlett l l a p o t b a n telel t. Hildif,' a budai Gellrt- s Sashegyeu kvl Abaujmegyben Forrn.

blougo-ovatus, iiigro-piceus, uitidus, fortiter punctatus, glaber ; thorace distincte transverso, lateribus subparallelis ; antennarum articuhs duobus basalibus, rostro, maculis pectoris ad eoxas pedibusque testaceo'eiTugmeis ; hemelytris Lucompletis, abdominis sogmeutum dorsale ultimimi et segmenti penultimi dimidium haud tegeutibus, postiee oblique rotundato-trimcatis, clavo et corio connatis, membrana subdetcieiite ; femoribus anticis spinala distincta armatis,tibiis anticis rectis. cf. 9 . Loug. l-J-2. Lat. 2 '"/ Pachymorus pusillus SCHOLTZ Arb. und Vornd. 18Ki. p. 14,"). !2(); Vni.i,. Tijdsi-li. voor nt. Ser. 52. V. p. 288.

22. tl). I I . lig. I I . 11 STO).


Wiyparochromus i-nim/itnitiix SAHLB. Mri. Geoc. Feuu. p. (10. K. (ISIS). Pachymi'us coleoptratus Bon. i'v. Vet.-Ak. K i i r l i . ls,VJ. p. 55. 8.

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

60

Vm. ALCSALAD. SUBFAMILIA

Toruamegybeu Komjti mellett gyjtttem egyes pldnyokban.

seiisim vix angustato, lobo antico le\"issinie convexo; hemelytris iiicomplets, disco leviter puuctatis, duo ultima segmenta dorsalia abdominis haud tegeutibus, postice oblique truucatis, clavo t eorio couuatis, membrana subdeficiente, femoribus auticis spiuis duabus majoribus t nonnuhs minoribus armatis, tibiis anticis curvatis. dV 9. Liig. 33. Lat. || %,. Plinthisus liDiJ/ijii'nnis FEEEARI Ami. Mus. civ. di Genova. VI. p. 157. (1874). Hosszudad, sttbarna, fnyl, csupasz s pontozott; cspjainak kt t'-izlke, szipcs're, melln a csipk mellett lev foltok, tomporai, czombjainak cscsa, lbszrai s kocsi vilgosabb sziuezetek; torja krlbell oly hossz mint szles, htrafel alig szrevehetleg szklt, elfelu igen gyngn dombor ; rptyfi durvuyosak, kzepkn gyngn pontozottak, hti rzst csonkitottak s a kt utols potrohszelvnyt fdetlenl hagyjk, a clavus s corium egymssal mereven sszenttek, a rphrtya csak keskeny szkely alakjban tuik el ; mells czombjai kt nagyobb tvisen kivl mg nhny aprbb tskvel legyverezvk, mells lbszrai grbltek. FERRARI lersa tkletesen re illili azon kt pldnyra, melyet 1874. mjus s augusztus vgn a budai kincstri erdben gyjtttem. A magy. nemz. mzeum gyjtemnyben is vau azonkvl egy vilgosabb sznezet pldny, melyet lltlag magban a mzeumi kertben fogtak.

;.'. P. BIDEKTVLUS

H.-SCH.

Oblongo-ovatus, niger, uitidus, puiictatus, glaber ; thorace latitudini sublongiore, levissime convoxo, posterius seusim latiore ; aiiteuuis piceis, articulis apice dilutioribus ; rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, geniculis imis, tibiis tarsisque nec uon hemelytris completis 'usco-testaceis, corii disco et sutura davi dilutioribus, membrana flavesceute, abdominis apicem subsuperante ; femoribus anticis spiuis duabus armati, tibiis auticis curvatis. -f. ? . Loug. 33j. Lat. l J '/ l'ui-/ii/iiii'i-ii.i liiilcntiiliis H.-ScH. Wauz. Ins. VI. p. 31. fig. 588. (1842); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 287. 20. tali. 1 1 . fig. 10. (1X70). riiiitliimiK liii/i'iituhis FIEB. Eur. Hem. p. 178. 2. (1801); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. pag. 212. 2. (1865). LyyaeHs liiilrntiihis TnoiMS. pusc. nt. II. p. 18C. 13. (1870). Hossztojsdad, fekete, fnyes, csupasz s pontozott ; torja valamivel hosszabb mint szlesebb, igen gyngn dombor, htrafel lassaiikiiit szlesebb ; cspjai sttbarnk, az egyes izlkek cscsai vilgosabbak ; szipcs're, melln a csipk mellett lev foltok, csip'i, tomporai, czombjaiuak vgs cscsa, lbszrai s kocsi, valamint tkletesen kifejlett rptyfii srgs-barnk ; a corium kzepe s a clavus varriiya vilgosabb sznezetek, a rphrtya srgs s a potroh vgn valamicskvel tl nylik ; mells czombjai kt tvissel felszereltek, mells lbszrai grbltek. Ezen tkletesen kifejlett rphrtyi ltal valaineuyuyi tbbi rokontl eltr fajt, mely Eurpa kzp s dli rszein s Algrban nem ritkn szokott elfordulni, eddig csak egyetlen egyszer sikerlt a budai kincstri erdben 1874. mjus 31-n szmos pldnyban felfedeznem.

4. P. HVNOABICUf

N. HP.

(Kg. 12.1

Oblongus, uigro-piceus, nitidus, puiictatus, distiuctissime aurato-pubesceiis ; antemiarum articulis apice, rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, geniculis imis, tibiis tarsisque dilutioribus; tborace latitudini sublougiore, posterius seusim angustato, lobo antico modice convexo; hemelytrisincompletis, fortiter puuctatis, abdominis tria ultima segmenta dorsalia haud tegeutibus, postice recte truucatis, clavo t corio counatis, angulo postico cxterno corii recto, membrana nulla; femoribus .anticis spiuis pluribus, duabus iuter has maguis armatis, tibiis
m

3. P. LONOIPENN1S

FES1.

(Kg. 11.1

anticis curvatis.

g.

9. Loug. 3J3f.

Lat.

t-1 ,n.

Oblougus, uigro-piceus, nitidus, puiictatus, glaber; antennmra articulis duobus basalibus, rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, apice femorum, tibiis tarsisqu dilutoribus ; thorace latitudini l'ere aeqiiilongo, posterius

Variat antennmra articulis duobus basahbus pedibusque totis testaceo-ferrugiueis. /'. itiiiescfti FERR. affinis, pube distmctiore, lobo antico tlionicis minus dilatato et minus convexo, heme-

n. SYSTEMATIKUH KSZ.

61

Vm. ALCSALD. SDBFAMTLIA VIII.

lytris fortius punetatis, postice reetc truncatis, angulo postico externo corii recto bene distiuctus.

Hosszudad, sttbarna, fnyes, pontozott, felletn finom aranysrga pelyhcdzssel ; cspizlkeinek cscsa, szipcsre, iiii'lln a cspk mellett lev foltok, tomporai, czombjainak cscsa, lbszrai s kocsi vilgosabb sznezetek; torja valamivel hosszabb mint s/lesrhb, htrafel lassankint szklt, el'elu mrskelten dombom; rptyi durvnyosak, ersen poiitozottak, htul egyenesen csonktottak s hrom potrohszelvnyt hagynak fdetlenul, a clavus s corium egymssal mereven sszenttek, ez utbbinak kls utszglete pszg, a rphrtya teljesen hinyzik; mells czombjai tlil) apr tskn kvl kt nagyobb tvissel felszereltek, mells czombjai grbltek. Cspjainak kt t-izlkc nha lbaival egytt egszen rozsdasrga. Ezen j faj fellltsa sok fejtrsembe kerlt, a mi

nem csoda, ha elgondoljuk, hogy e nem fajairl az eddigi szerzk kevs kivtellel mily gyarl lersokat adtak. Nevezetesen tbb dl-eurpai s jszak-afrikai fajt kellett ennlfogva a termszetben sszehasonltanom, mg vgre knytelen voltam beismerni, hogy valban j fajjal van dolgom. -- Gyjtemnyeinkben e faj eddig tbbnyire /'. ln-i'i-i/ii'iinix LATI. nv alatt szerepelt, melytl pedig mr aranysrga pelyhedzse ltal is jellemzeteeen klnbzik. E jelleg klnbzteti meg egyszersmind valamennyi tbbi fiijrokontl; egyedl csak a /'. /<H//<MV/IS FERR. az, mely szintn pelyhedz, de ettl ismt a leir szerztl magtl kapott olaszorszgi pldnyok utn tlve mr a trj s a rptyk alkotsa ltal is szembe tnleg eltr. Tenyszsi trkre kizrlag haznkra szortkozik; a telet tkletesen k i f e j l e t t llapotban tlti. Kddig K u d pest vidkn k v l , hol a budai oldalon ;i (iellrthegy dh lejtjn, a pestili pedig a rgi vczi temetben s a rkos-palotai erdben tanyzik, mg csak Csongrd vrosnak szli kztt tallkoztam vele.

LASIOSOMUS FIEB.

Kir. Ifnn. j>. 48 t 186. f 1861}.


Corpus oblongo-ovatum, longe pilosum. Caput triangulre, parte apicali thoracis distiuctissime latius ; oculis ultra latra apicis thoracis prominulis. Eostrum ponc coxas intermedias productum, articulo secuudo tertio multo lougiore. Antenn articulo primo apicem capitis longe superante. Thorax trapezoideus, lobo antico fere tot laevigato, marginibus lateralibus obsoletissime cariuatis, haud laminato-explanatis, antrorsum sensim leviter, apice haud fortius rotuudatis. Scutellum subaequilaterum. Hemelytra completa; limbo costali vittaque antrorsum angustata corii laevigatis ; veuis exterioribus membranae vena transversa haud coujuuctis. Vcnter sutura tertia utrinque distincte antrorsum curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginein posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus auticis le vi ter iucrassatis, inermibus. A test hossztojsdad, szrs. A fej hromszg s a trj elfelnl szembetnleg szlesebb ; a szemek a trj elszgleteiu tl killk. A szipcsr a kzps csipkn tl nylik, msodik izlke sokkal hosszabb a harmadiknl. A cspok els iziilke a fej cscsn jval tl nylik. A trj ferdnyded, csaknem egsz elfeln sima s fnyes; oldalszlei igen tompn ormsak s lmezidomulag nem szlesedvk, elfel gyngn s egyenletesen, az elszgleteken sem ersebben kerektettek. A pajzska egyenoldalu. A rptyk tkletesen kifejldvk s a corium oldalszeglyn s k/.ps rs/n simk: a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut erecske ltal sszektve. A harmadik" hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszihoz kzeledett. A lbak kzpszerek; a kiss vastagodott mells czombok all fegyverzetlenek.

2. L. ENEJtri

H.-SCH.

Niger, nitidus; iinteunis, articulo apicali cxcepto, rostro pedibusque testaceo-flavescentibus; thorace posterius nec non hemelytris dilut.e fusco-testaceia, mem-

brana flavescentc; tylo, pectoris hmbo antico augustissimo maculisqiie ad coxas et abdominis apice testaceoferrugineis. 9. Long. <1. Lat. J /m.
.lj>lniHHx riu-rrix ll.-Srn. Nm. nt. 1. p. Ki.

II. SYSTEMATIKUS HSZ.

62

Vin. ALOSALD. MUBFAMILIA Vili.

ParJii/Hirriif! 018. (1842).

enerrix H.-ScH. Wauz. Ins. VI. p. 57.fig.

valimiut melln a keskeny elszl s a csipk mellett lev foltok s a potroh vge rozsdasrgk. Igen ritka faj, mely eddig Angol-, Dn- s Francziaorszgban, Ausztriban s a Svjczban, de mindentt csak egyes pldnyokban szleltetett. Haznkbl is csak egy nstnyt ismerek, melyet FRIVALDSZKY JNOS 1853baii a mehdiai Herkulesfrdul gyjttt, s mely jelenleg a magy. nemz. mzeum" gyjtemny ben riztetik.

Lasiosomits fnerris FIEB. Eur. Hern. p. 180. (1801); DOUGL. et SCOTTEnt. montili. Mag. VIII. p. 20. l. ( 1871 ). Fekete, fnyes ; cspjai, az utols izlket kivve, szipcs're s lbai srgk; torjnak utfele rptyivel egytt srgs-barnk, rphrtyja srgs; fejbtykje,

ACOMPUS FIEB.

Eur. Hcm. p. 48 t 186. ( 1861 J.


Corpus oblongo-ovatum. Caput transversum, parte apicali thoracis distiuctissime latius ; oculis maguis, ultra latra apicis thoracis valde prominulis. Kostrum coxas iutermedias attingens, articulis tribus apicalibtis longitudine subaequalibus. Antenn articulo basali capitis apicem vix superante. Thorax trapezoideus, punctatus, margiuibus lateralibus carinatis, haud dilatatis, autrorsum seusini levissinie, apice haud fortius rotundatis. Scutellum aequilateruui. Hemelytra completa vel abbreviata, tota punctata; eia v triseriatim pmctato; veiiis exterioribus membranae vena transversa band coujuiictis. Venter sutura tertia tota subrecta; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad rnargiuem posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis leviter incrassatis, mermibus. A test hossztojsdad. A fej harutos s a trj el'felnl szembetnleg szlesebb ; a nagy szemek a trj lszgletein tl tetemesen killk. A szipcsr a kzps cspkig r, hrom utols izike krlbell egyenl hossz. A cspok t-izlke a fej cscsn alig nylik tl. A trj ferduyded, pontozott; oldalszlei ormsak, nem szlesedettek, elfel egyenletesen s igen gyngn, az elszgleteken sem ersebben kerektettek. A pajzska egyenoldalu. A rptyk tkletesen kifejldvk vagy pedig durvuyosak, egszen pontozottak ; a clavus hrom pontsort visel ; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varrny egszen egyenes ; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a kiss vastagodott mells czombok fegyverzetleiiek.

J. A. RUFIPES

WOLFF.

Aphcmus pallijiex H.-ScH. Nom. ent. I. p. 46. (1835). Geitcoris unicerae H.-Scn. Nom. eut. I. p. 47. (1835). Pachi/m, iluhiim EAMB. Faun. And. II. p. 152.11. (182). Beosus clavatux SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. G7. 4. (1848). Pchijm. iixjnatiis BOB. Vet.-Ak.Handl. 1859. p. 104. Paehymerus (Pachymerus) chtratus FLOR hynch. Livi. I. p. 244. 8. (18GO). Aeuiiijiux riitijii's FIEB. Eur. Hem. p. 186. (1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 218. 1. tab. 8. tg. 1. (1865). Ujilithalinicitx ni/ijit's STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862.

Niger, subnitidus, vix puberulus, fortiter puuctatus; antennarum articulis secuudo t tertio pedibusque, iuterdum etiam ano, flavo-testaceis; rostro et tarsorum articulo apieali nigro-fuscis ; hemelytris testaceo-albidis, fusco-punetatis, posterius fusco-maculatis, abbreviatis, membrana riulimeutaria. (f.
l l

?. Long. 3J4,J. Lat.

lm .

Variat femoribus anticis vel omnibus, basi apiceque exceptis, nigris. l,i/i/fn>ii>i nii'i'a WOLFF Ic. cim. IV. p. 151. tg. 145. (1804); THOMH. Opusc. nt. II. p. 185. 11. (1870).

Opkthalmicus unin-rae SCHILL. Beitr. zr Ent. I. p. G3. p. 214. 1. 3. tab. 2. tg. 3. (1829). Pachymerus rufipex VOLL. Tijdsch. voor Ent. Ser. 2. Pachi/iiit'i't<f pulliji/'x H.-ScH., PANZ. raun. Germ. 121. V. p. 275. 7. tab. 11. fig. 7. (1870).

tab. 2.

U. STSTEMATIKUS RSZ.

63

VITT. AI.CSALD. SrHFAMII.I,\ Vin.

Fekete, gyngn fnyl, alig szrevehetleg szrs, de ersen pontozott; cspjainak msodik s harmadik izlke, valamint lbai, s6't nha potroliiiak vge is srgk; szipcsre kocsinak utols izlkvel egytt fekets-barna; rpty srgs-fehrek, barnn pontozottak, utfeliiku pedig nhny barna folttal jelltek ; rphrtyja durvnyos.

Mells c/.ombjai vagy valamennyi czombja nha tVkctk, legflcbb csak tvkn s cscsukon srgsak. Nyugat- s Dl-Eurpban elterjedt faj, mely nlunk tkletesen kifejlett llapotban telel t, s mely eddig a budai hegyeken, a pesti Ukoson, tovbb S/.c^i'd ind lett, valamint, Gmrmegyben Putnok krl csekly szm pldnyokban gyjtetett.

STYGNOCORIS DOUGL. ET SCOTT.


lirt. Hcm. I. p. 213. (1SQ5).

STYGNUS FIEB. Ein: Hcm. p. 49 t 186. f 1861 J.


STETHOTKOPIS FIEB. Verh. zool. bot. Ges. Wien. XX. p. 245. (1870J.
Corpus ovatiirn vei oblongo-ovatum. Caput triangulre, parte apicali thoracis distinctissime latius; ociis majusculis, ultra latra apicis theracis valile proniinulis. Bostruni pone coxas intermedias productuui, articulo secando tertio lougiore. Antemiae articulo primo apicem capiti dimidio superante. Thorax trapezoideus, totus piuictatus, marginibus laterahbus obsoletissimecarmatis, haud dilatatis, aiitrorsum sensiru leviter, apice liaud fortius rotmidatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra completa vei incompleta, tota ptmctata ; clavo quadriseriatim ptmctato, seri secuuda uiterdum abbreviata; venis exterioribus membranae vena transversa haud conjunctis. Venter sutura tertia utrinque antrorsum sinuata; macula opaca posteriore latentm segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginem posticini! segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, tuberculis nonuullis obsoletissiinis setigeris praeditis. A test toj sidomu vagy hossztoj sdad, A fej hromszg s a trj el'felnl szembetuleg szlesebb ; a meglehetsen nag}' szemek a trj clszgleteiu tl tetemesen killk. A szipcsr a kzps cspk mg nylik, msodik izlke hosszabb a harmadiknl. A cspok els izlke a fej cscsn feliiyivel tl nylik. A trj ferduyded s egszen pontozott ; oldalszlei igen tompn ormsak s nem szlesedettek, elfel egyenletesen s gyngn, az elszgletekeii sem ersebben kerektettek. A pajzska hosszabb mint szlesebi). A rptyfk tkletesen kifejldve'!; vagy durvnyosak, egszen pontozottak; a claviis ngy pontsorral, melyek kzl a msodik sor nha rvidlt; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r l t a l sszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kx.l a hts igen tvol ll a/, elstl s a/ illet szelvny ntszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek; a vastagodott mells ezombok all nhny, sertt hordoz enyszetes dudorcsval iclszereltek.
A FAJOK TNZETE.

1 (2). A trj s a rptyk egyszn feketk, csak ez utbbiak oldalszle igen keskenyen s alig cszrcvehetleg barns ; a rphrtya mindig durvanys. - .S. rusticiis FAI.L. 2 ( l ). A trj utfelc s a rptyfk barnk ; a rphrtya tkletesen kifejlett, csak a legritkbb esetekben durvnyos.

3(4). A test fellete rvid sxro/ettel, kiss fnyl; a/ els hrom cspixlk s a lbak egs/.cn srgk. N. jifiifairis FALL.

4(3). A test fellete fnytelen, pelyhcd/; legalbb a/, els s uegyrdik i-sapi/.iilek i e k r t r ; a exonibok rendesen barnsfeketk. >. iirniitn'iix 11 MIN.

H. SYSTEMATIKUS R5

64

m. AiCSALlD. SUBFAMTLIA Vm. g. S. PEDESTRIS FALL.

1. S. RUSTICVK FALL.

Niger, opacus, puberahis, crebre fortiterque punctatus; rostro, aiiteimis pedibusque piceis, illarum articulis primo et quarto, uec non femoribus cimi articulo tarsorum ultimo obscurioribus ; hemelytris abbreviatis, margine costali obsoletissime fusco-piceo ; membrana brevissima, albkla. <?. ?. Loug. 34. Lat. ] J I f "%n. Ljijanix rusticiix FALL. Mon. cim. Suec. p. 70. 17. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 470. 3. (1828); FALL. Hem. Suec. Cim. p. 64. 25. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 262. 4. (1840); THOMS. Opusc. eut. II. p. 188. 17. (1870). Paclujnenix mstiviis SCHILL. Beitr. zr nt. I. p. 81. 20. tab. 7. fig. 5. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 223. fig. 116. (1831); KOLEN. Mei. ont. II. p. 83. 53. (1845); VOLL. Tijdsch. voor Eut. Her. 2. V. p. 272. 3. tali. 10. fig. 3. (1870). Ajihanus rustirus H.-ScH. Nom. eutoin. I. p. 4-0. (1835). Brasils riixtii'iiH SAHLB. Mon. Geoc. Fenu. p. (7. 3. (1S18). PacliijHfrux I Packymerus) nixticiix FLOR Illiynch. Livi. I. p. 241. (3. (1860). Sti/iimix nmtietm FIEB. Europ. Hemipt. p. 186. 1. (1861). Ophthalmicus rustms ST AL l'v. Vet.-Ak. Frh. 1862.

Niger, uitidnlus, breviter pilosus, crebre et st fortiter punctatus ; aiiteunis, rostro, niaculis pectoris ad coxas, orificiis, limbo postico angustissimo prostetliii et metastethii, abdominis apice pedibuscaie testaceo-flavescentibus ; antennarum articulo apicali nigro ; thorace posterius nec non hemelytris dilute fusco-testaoeis, membraua completa, leviter infuscata, pallido-venosa, d1 ? Long. 3. Lat. l a /LifijacuK jic/li'nti'ix FALL. Mon. cim. Suec. p. 71. IS. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 470. 4. (1828); FALL. Hem. Suec. Cim. p. 04. 2. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 263. 5. (184.0). l'ach/iu'nix xahiilnxin SCHILL. Beitr. zr. Elit. I. p. 81. 25. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 224. fig. 1 1 7 . (1831); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 274. 6. tal). 10. fig. 4.. (1X70). KitliulnKiii H.-ScH. Nom. eutom. I. p. 4G. (1835). Rhyparochrmmis inilesei'Hx p. 012. 24. (ISSO).. Rhyparochromvs xa-bnl-oxiis SAHLB. Mou. Geoc. Fenn. p. 58. 7. (184S). l-'iwlii/iiH'nix t Pachymerus) xahulusim FLOB Rhyncli. Livi. I. p. 243. 7. (1860). liiilosiix FIEB. E r. Hem. p. 187. 2. (18(). Ojiitiaiiiicnx xiilmlomix STAL Ofv. Vet.-Ak. Prh. 18G2. CUKT. Brit. Elit. XIII.

p. 214. 2.
Stygnocors nistictis DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 21-i. 1. tab. 7. fig. 9. (1865). Stethotropia incuna FIEB. Verb. zool. bot. Ges. Wien. XX. p. 245. tab. 5. fig. 3. (l$70) ; DOUGL. et SCOTT Eilt, montili. Mag. VI. p. 212. l. ( 1870) = Fonna i>iai-i-oj,t..

p. 215. 4.
Sti/!in/)cnrix xulmiumiii DOUGL. et SCOTT Brit. Ht-m. I. p. 215. 2. (18(35). Pi'i-itri'flnix ni/ijiex GAKB. Bull. Soc. cnt. Ital. I. p. 1 15. (1860). ix nahuloKiix THOMS. Opusc. nt. II. p. 189. 20. (1870).

Fekete, fnytelen, lasse pelyliedz, srn s ersen pontozott; szipcsre cspjai s lbai fekets-barnk, az els s negyedik cspizlk, valamint czombjai s a kocsk utols izlke mg sttebb sznezetek ; rptyi durvnyosak, oldalszlk alig szrevehet'leg barns ; rphrtyja igen rvid s fehres. Egsz Eurpban Lapponitl Olaszorszgig, Anglitl a Kaukzusig tenyszik ; s szraz helyeken egsz ven keresztl egyenkint tallhat. Fauuaterletukn azonban eddig mg csak Dr. GYEEGYAI RPD kedves bartom gyjttte uehuy pldnyban 1874. szeptember havban Kolozsmegyben Apahida, Als-Fehrmegyben Tvis krl; ez utbbi helyen szeptember 24-n egyszersmind prosodva tallta. Fekete, kiss fnyl, fellete rvid sz'rzettel s sr s meglehetsen ers pontozssal; cspjai, szipcsre, melln a csip'k mellett lev foltok, az el- s utmell igen keskeny utszle s a bzmirigy nyilasai, valamint potrohnak vge lbaival egytt srgk ; cspjainak utols izlke fekete; torjnak utfele rptyivel egytt srgs-barna ; rphrtyja tkletesen kifejlett, kiss sttes szinezet, erezete vilgosabb. E faj Nyugat- s Dl-Eurpnak csaknem valamennyi tartomnyban nem ritka ; nlunk ellenben nagy ritkasg s eddig tudtommal csak PVEL JNOS m. n. mzeumi gyjt tallt belle tbb pldnyt 1875. jlius havban Mramarosmegyben Krsmez mellett.

II. SYSTEMATJKfS 1S/5. 3. K. .LRENARIUS HAHN.

65

v i l i . \LC8ALAD.

M ' i a - ' A M i i . i A vili.

Ophtialmicus arriitiriiix STI, Ol'v. V c t . - A k . Forli. l ^i.J


p. 215. 3. Styynocoi'is arenarius DOUGL. rt SOITT l r i t . l l c m . I.

Niger, opiicus, puberulus, crebri: punctattis ; thorac posterius hemelytris<jue hisco-testaceis, bis posterius fusco-maculatis ; membrana mfuscata, pallido-venosa ; anteiiuarum articulis seeundo et tcrtio, rostro, mac-ulis pcctoris ad coxas pedibsgue sordide flavo-testaceis, femoribus fusco-piceis vel nigris. d" ? . Long. 23.

p. 210. :!. (1S05).


Li/t/arUs (ii'i'imi'iitx THO.MS. Opusc. e l i t . II. p. 1^-^. l>i.

(1870).

Lat. lU m'im.
Fekete, fnytelen, kiss pclvlicd/, si-ilen p o n t n / n t t ; torjnak ut'elc s rptyii srgsbarnk, e/, utbbiad utieliikii barna foltokkal tiirkxottak ; sttcs i-(i])h;irtyjnak ereze; vil<;osal)b s / i n c x c t ; msodik s harmadik cspizlke, tovbb s/i})csre, melln a esipk mellett lev foltok s lbili sxennyes srgk, fxoml)j:ii barns-feketk vagy feketk. Ezen nagysgra s sznezetre nzve meglehetsen vltozkony faj egsz Eurpban cl van terjedve ; ni^' a Kaukzusban, st Algrban is elfonji. Haznkban sem fihyparochromus btusus GURT. Brit. nt. XIII. p. Cl2. ritka s a pesti Rkoson mg tl kzepn is gyjthet. 23. (1836). szleltetett a Rkos tbb poutju kivl a budai (iellrtWiypar.ochromus urrnaritm SAHLB. Mon. Gcoc. Fenn, s Sasbegyen, valamint Komjti (Torna vm.), rs p. 50. S. (1S48). (Szabolcs vm.) s Pranzdprf (Ki'ass vni.) helysgek ai'i'iKti'iiix FIEB. Eur. Hern. p. 187. 3. (18G1). mellett. Var. . Antennarum articulis duolms mcdiis interdum levissime infuseatis. Var. /'. Femorilms, interdilla etiani antennmul articulo l>asali rufo-testaceis. Var. c. Tliorace tot, antennis pedibusque nigris, illarum articulo tertio dimidio apicali, nuc uon fnlcris, geuiculis iniis, apice tibiarum et articulis duobus basalibus tarsorum flavo-testaceis. Paclojiiicnis aivnariits HAHN Wanz. Ins. I. p. 43. flg. 27. (1831).

PERITEECHUS FIEB. Km: IL-in. p. 48 t 183. (1861 J. Corpus oblougum vei oblougo-ovatum, opacum, band \illosum. Caput triangulre, ante oculos versus auteunas haud angustatum, parte apieali tboracis clistinctissime latius ; oculi majusculis, ultra latra apicis tboracis prominubs. Kostrum coxas postica attingens, articulo socuiulo tcrtio longiore. Antenn arlieulo primo apicem capiti* superante.Thoraxtrapezoideus, latcribus distincte marginatis, saltelli auterius band laminato-explanatis, antrorsum sensim levitcr, apice baiai l'ortius rotun(latis. Hcutellum longius quain latius. Hemelytra completa ; davo seriebus punctorum percurreiitiluis tribus et praeterea iter series duiis interioivs serie ablireviata ilistincta instructo ; venis exteriorilius membranae vena tnuisversa band coiijuiictis. Venter sutura tertia utrinque distincte autrorsum siimato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti (piarti a macula anteriore longissime remota, ad margiiieiii posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis iucrassatis, subtus spinis dualius vel tribus armatis, praeterea nonnisi obsoletissime dciiticulatis.
iiiiiivTii K Z A : HAUYAUUUSZI i.vci.uaui.

A test hosszudad vagy hossztojsdad, lenytcleii s uria bolyhos. A fej hromszg, a s/emek eltt a cspok fel nem szklt s a trj el'telnl azembetnleg szlesebb ; :i meglehetsen nagy szniek a trj elsziigletein tl killk. A szipcsr a bts esijikig r, msodik izlke hoss/.abli a harmadiknl. A cspok els i z i i l k e a tej cscsii tl nyhk. A trj ferdnyded ; oldalsxlei s/einbetnleg prknyoltak s legalbb ell lernezidomulag n c ' i i i s/i'lrscil vek, el'i'el egyeiiletrseii s g y i i l i g i i , :\7. els/,(igletckrii sein ersebben kerektettek. A pajx.ska boss/abii m i n t szlesebb. A rptyk tkletesen kdfejldvk; a elavus lirom egsz pontsort s azonkivl a kt bels sor kztt mg egy rvidlt sort visel ; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut erecske ltal sszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalam lev kt homlyos folt kxl a hts igen tvol ll az elstl s az illet sxelvny utszlhez kzeledett. A lbuk kzpszerek; a vastagodott mells czombok all kt vagy hrom tvisM-1 fegyverezvk s azonkvl alig szrevehetleg fogacsoltak.

H. SYSTEMATnUTS RSZ.

66

. ALCSA1D. SUBFMHJA VIII.

A FAJOK ATNEZETE. l (2). A fejtet finom sr pontozssal ; a cspok kar- 2 ( 1 ) . A fejtet durva ers pontozssal; a cspok znikebbek. /'. geniculatus HAHN. csuak. P. ntibiltis FALL.

1. P. NUBILU8

FALL.

hatrn, nemklnben Algrban is tenyszik. Hegyen vlgyu mindenfel elfordul s a telet tkletesen kifejlett llapotban tlti. Lellielyei : Budapest, Szeged, Hdmez-Vsrhely, Algy (Csongrd vm.) ; Miskolcz ; Kornjti (Torna vm.), Forr (Abauj vm.), Homonna (Zempln vra.); Temesvr, Bazis s Grebeucz (Temes vm.).

Oblougus, niger; capite dense subtiliterquc puuctato ; anteimis gracilibus ; thoracis parte posteriore hemelytrisque flavesceuti-griseis, fusco punctatis ; membrana albiila, fusco-varia ; scutello posterius litura subcordata vei ut littera V formata flavo-testacea, ornato; fulcri, geuiculis imis, tibiis auticis totis, prosterioribus apice articuloque primo tarsorum flavo-testaceis. <f. 9. Loug.
55|. Lat. 112 m}m.

S. P. OENICULATUS

HAHN.

Variat tibiis iiitermediis fere totis flavo-testaceis ( cf ). Lyyaeus nuliihis FALL. Mou. cim. Suec. p. 65. 6. (1807),; ZETT. Fim. lapp. I. p. 471. 7. (1828); FALL. Hern. Suec. Cim. p. 54. 10. (1829) ; ZETT. Ins. lapp. I. p. 263. 8. (1840); THOMS. Opusc. nt. II. p. 193. 30. (1870). Pachymerus nubibis SCHILL. Beitr. ziu nt. I. p. 68. 7. tab. 7. fig. 2. (1829); H.-Scn., PANZ. Faun. Germ. 121. tab. 5. ; Nm. nt. I. p. 45. (1835) ; VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 272. 4. tab. 11. fig. 6. (1870). Rhyprochromus irmratiiK p. 612. 22. (1836). (1848). Pachymerus fPachymerusJ nubihis FLR Rhyucb. Livi. I. p. 246. 9. (1860). Peritrechus niibilus FIEB. Ein-. Heni. p. 184. 2. (1861 ) ; STL fv. Vct.-Ak. Frb. 1862. p. 218. 2; DOUGL. t HcoTTBrit.Hem.I.p. 189.2. (1865). DOUGL. nt. montili. Mag. XI. p. 267. (1875).
#
-

Oblongus, iriger; capite parce, sd fortiter pmictato; auteimis vahdiusculis ; thorace posterius hemelytrisque navescenti-griseis, fusco-pmctatis ; membrana albida, fusco-varia; scutello posterius litura subcordata vei t littera V formata flavo-testacea, ornato ; fulcris, apice imo feniorum, tibiis anticis totis, posterioribus apice, uec non articulo tarsor um basali flavo-testaceis. c? 9 Loug. 56.
Lat. 112 '.

Pachymerus ijeniciilatus HAHN Wauz. Ins. I. p. 68. fig. 41. (1831). Lyijaeus pmcticeps THOMS. Opusc. nt. II. p. 193. 31. (1870). DOUGL. Eiit. mouthl. Mag. XI. p. 267. (1875). Praecedeuti simillimus, sd autennis panilo vadioribus, ocuhs magia exsertis, capite fortius puuctato, tho>race panilo longiore bene distiiietus.

CUET. Brit. nt. XIII.

Beosus nulilus SAHLB. Mon. Geoc. Fenn p. 65. 1.

Hosszudad, 'ekete; feje gyrebb, de durva ers pontozssal; cspjai valamivel zmkebbek; torjnak utfele rptyivel egytt srgs-szrke, barnsn pontozott ; rphrtyja fehres, barnval tarkzva; pajzskja utfeln V alak srgs foltocskval dsztett ; tomporai, czombjainak vgs cscsa, lbszrai kzl a mellsk egszen, a htsk csak cscsukon kocsinak t-izlkvel egytt srgk. E faj, mely valsznleg fldrsznk valamennyi tartomnyban tenyszik s azonkvl mg Algrban is elfordul, a legjabb idkig az elbbivel azonosnak tartatott. Csak THOMSON les szemnek sikerlt eltr jellegeit felfedezni s f aj bli nllsgt hatrozottan megllapt ani. Minthogy azonban HAHN idzett brja a svd bvr ltal adott lerssal tkletesen megegyezik, e fajt teht mr

Hosszudad, fekete ; feje finom srii pontozssal ; cspjai karosnak ; torjnak utfele s rpty srgsszrkk, barnsn poutozottak ; rphrtyja fehres, barnval tarkzva ; pajzskja utfelu egy V alak srgs rajzolattal dsztett ; tomporai, czoinbjainak vgs cscsa, mells lbszrai egszen, a htsk csak cscsukon kocsmak els izlkvel egytt srgk. A hirnek kzps lbszrai nha csaknem egszen srgk. Kznsges faj, mely nemcsak egsz Eurpban keletre a Volgig, hanem mg a Kaukzuson tl Perzsia

H. SYSTEMATIKUS KSX.

67

V I I I . UA'SALAI). - SUItFAlsnUA VIII.

HAHN R ismerte, az uj abbf THOMSON-f le elnevezs a priorits trvnyeinl fogva a rgibb nvnek kell, hogy helyet engedjen. Nlunk az elbbinl valamivel ritkbb s eddig Orso-

vnil s Nagyvrad krl, tovbb Krassmegyben Frauzdorf, Zemplnmegyben Jeszeiiu mellett s a budai s pilisi hegyeken szleltetett. Kn augusztus kzepn a budai Csillagvlgyben kvek alatt gyjtttem.

TRAPEZONOTUS HEB. Ein: Hern. p. 50 et 190. f 1861 J. Corpus oblongo-ovatum vei ovale. Caput triangulre, trans ver Bum, apice thoraeis haud vel vix latius; tuber culis antenniferB a latere visis infra marginem aiitieum oculorum perpencliculariter declivibus. Eostrum coxas intermedias attiugeus. Antenn parce pilosulae, articulo primo apicem capitis panilo superante. Thorax trapezoideus, trans versus, antrorsum leviter angustatus, marginibus lateralibus totis anguste lamiiiato-explanatis, haud simiatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra completa ; clavo normaliter quadriseriatim puuctato, seriebus duabus mtermediis iuterdum plus minus confusis, secimda saepe antice abbreviata vel cura, tertia in imam conjuncta ; venia exterioribus membranae vena transversa haud coujuuctis. Veuter sutura tertia utrinque distincte antrorsum siuuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis incrassatis, subtus spina distiuetissima et plerumque spinulis pluribus armatis; articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus simul sumtis uunquam distiucte duplo lougiore. A test hossztojsdad vagy tojsdad. A fej hromszg, harntos s a trj clfelnl peii nni vagy csak alig szlesebb; a cspdudorok oldalvst nzve, a szemek elszl alatt fgglyesen lefel hajlanak. A szipcsr a kzps cspkig r. A cspok gyr rvid szrzettel, els izlkk csak kevssel nylik a fej cscsn tl. A trj fcrdnyded, harntos, ell gyngn szklt; oklalszlei egsz terjedelmkben keskenyen lemezidomulag szlesedvek s nem blsek. A pajzska hosszabb mint szlesebb. A rptyk tkletesen kifejldvk ; a clavus rendesen ngy pontsorral, melyek kzl a kt kzps sor nha tbb-kevsbb szablytalanul sszefolyik, a msodik sor gyakran rvidlt vagy a harmadik sorral egybeolvad : :i rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal szszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all egy szembetn nagyobb tvissel s tbbnyire mg uehiiy aprbb tskvel felszereltek ; a hts kocsk els izlke soha sem ktszer oly hossz, mint a ms kt izlk egytt vve.
A FAJOK TNZETE.

l (2). A trj oldalszlem merev srtek llanak; a pajzska utfelu kt srga kidomu foltocska lthat. T. cbnoiits FALL. 2 ( 1 ) . A trj oldalszlei merev srtek nlkl ; a pajzska vilgos foltok nlkl, egyszn fekete. 3 (6). A msodik s harmadik cspizlk fekete; a hts kocsk els izlke krlbell oly hossz, mint a kt utols izlk egytt vve.

4 (5). A kzps' s hts lbszrak feketk. T. PLL. 5 (4). Valamennyi lbszr srga, legflebb csak tvu fekets. T. ilixpar STL. G (3). A msodik s harmadik cspizlk srga ; a hts kocsk els izlke legalbb feluyivel hosszabb mint a kt utols izlk egyttvve. '/'. /'//V/i FIEI.

1. T. NEBUL08US FALL.

posteriore, scutclli vittis duabus posticis, hemelytris, fulcris, gcnii'iilis tibiis(|iic llavrscriiti-grisi'is ; thorace postcrius hemelytaisqae tuBco-punotats, bis fusco-macu-

blongo-ovatus, uiger; thonicis marginibus lateralibus scrii- sciamili iiistructis, liujus marginibus et parte

H. SYSTEMATIKUS ISZ.

68

VII. ALCSALD. SUBFAMILIA Vtn. '. T. JliliKXTIH


.-

latis; membrana alldo fuscorrue variegata; maculis ad coxas, limbo postico segmentorum peetoris limboque antico prostetliii sordide albidis ; articulo primo tarsorum postieorum articnlis duobus apicalilms sinml sumtis vix longiore. rf. ?. Long. 4^5. Lat. l 511 m/,. Variai aiiteuuavum articnlis secuiido et tertio sordide rufo-testaceis. Lyijaeiix nebiilnsiin FALL. Mon. cim. Suec. p. 05. 7. (1807); ZETT. Faun. lpp. I. p. 471. G. (1828); FALL. Hern. Suec. Cim. p. 51. 11. (1829); ZETT. Ins. lpp. I. p. 2C3. 7. (1840); THOMS. Opusc. eut. II. p. 197. 42. (1870). Pachymems nebiilasiis SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 69. 8. tab. 6. fig. 5. (1829); HAHN.Wanz. Ins. I. p. 40. fig. 29. (1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 121. tab. 7; Nom. ent. I. p. 45. (1835); VOLL. Tijclscli voor nt. Ser. 2. V. p. 289. (1870). Rhyparoehromus nebulasus SAHLB. Mon. Geoc. Feim. p. 5G. 3. (1848). Pachymerus (Pachymerus) Livi. I. p. 208. 22. (1800). Trapezoiiotus nebulusus FIEB. Eur. Hern. p. 190. 1. (1801 ) ; STAL i'v. Vet.-Ak. Frh. 1802. p. 220. l et 1872. nbulosus FLOR Rhyiicli.

FALL.

Ovlis, niger ; thoracis marginibtis lateralibus t parte posteriore, hemelytris, limbis antico et postico angustissimis prostetliii, limbo postico metastethii maculisque pectoris ad coxas flavo-griseis ; scutello immaculato; thorace posterius hemelytrisque fusco-puuctatis, his posterius fusco-maculatis ; membrana fusca, pallidovenosa ; articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus ultimis simul sumtis longitudine subaequali. cT. ?. Loiig. 45. Lat. !2 '"/. (f. Auteuiiarum articulo basali, articulis duobus basalibus rostri pedibusque flavesceutibus ; macula pone medium femorum auticorum, anulilo subapicali lato feuiomm uigris. ? . Apice imo fernoruin, iiiterdum etiam tibiis auticis flavo-testaceis vel fusco-testaceis. L/i/aeus xi/IeatU-iHs PANZ. Fauii. Gemi. 93. tab. IG. Li/i/M'iis (ii/i'i'stis FALL. Mou. cim. Suec. p.66. 8. (1807) ; ZETT. Faun. lapp. I. p. 471. 8. (1S28); FALL. Hern. Suec. Cim. p. 55. 12. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 263. 9. (1840); THOMS. Opusc. ent. II. p. 198. 44. (1870). l'arhijmerus ayri'stis SCHILL. Beitr. zur Eut. I. p. 70.9. tab. 0. fig. 6. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 25. fig. 15. (1831); H.-ScH. Noni. ent. I. p. 45. (1835); COSTA Cim. Neap. cent. II. p. 34. 10. (1843); VOLL. Tijdsch. voor Ent. Ser. 2. V. p. 283. 16. tab. 10. fig. 10. (1870). I Hi i/jxi rodi mm HU aijrestis SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 56. 4. (1848). Pachymerus.(Pachymerm) /jrmwFLOHKhynch.Livl. I. p. 2G5. 20. (1860). TrapeznnntiiK aijmtix FIEB. Eur. Hem. p. 191. 3. ( 1861 ) ; STAL fv. Vet.-Ak. Fori). 1862. p. 220. 2 ; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 102. 2. tab. 7. fig. 2. (1865); STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1872. p. 56; LETHIERHY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21. (1874). Trapezonotiis psamnwbius GABB. IBull. Soc. eut. Ital. I. p. 117. (1869). posteriorum, tibiis posterioribus tarsisque

p. 55.
Hossztojsdad, fekete ; torjnak oldalszlein merev srtek llanak ; torjnak oldalszlei s utfele, pajzskjnak utfelu kt kidomu foltocska, rptyti, tomporai, czombjaiiiak vgs cscsa s lbszrai srgs-szrkk ; torjnak utfele rptyivel egytt barnn pontozott, ez utbbiak azonkvl mg barna foltokkal tarkzottak ; rphrtyja fehr, sttbarnval tarkzva; melln az egyes szelvnyek utszle, az elmell elszl s a cspk mellett lev foltok szennyes felirek; hts kocsmak els izlke csak valamicskvel hosszabb, mint a kt utols izlk egytt vve. A msodik s harmadik cspizlk nha szennyes ftsrga. jszaki faj, mely fleg Eurpa hidegebb tjain s Szibriban egszen Irkucskig honos. Haznkban nem gyakori s n eddig csak az jszaki felfldn szleltem. Nevezetesen az 1809-ik v mrczius havban talltam neluny pldnyt Tornamegyben a komjti szlkben, Gmrmegybeii pedig Eozsny mellett lehullott szraz falevelek alatt s fk tvben ; hasonl krlmnyek kztt gyjtttem legjabban 1875. oktber 22-n Abaujmegyben a forri szlkben s pedig nagy mennyisgben. MAYK egy i/bcn jimius kzepn Pest mellett a kerepesi temet kzelben akadt re.

Tojsilarl, fekete; torjnak oldalszlei s utfele, rptyi, melln az elcimell igen keskeny el- s utszi, az utmell utszle s a csipk mellett lev foltok srgsszrkk; pajzskja egyszn; torjnak utfele, valamint rptyi barna pontozssal, ez utbbiak azonkvl ut'elkn sttbarna foltokkal ; barna rphrtyjnak erezete vilgos sznezet ; hts kocsinak t-izlke krlbell oly bossz, mint a msodik s harmadik izlk egytt vve.

H. SYSTEMATIKtIS RS/..

69

V I I I . ALCSALAD. SUBFAMII.IA VIII.

A hiin cspjainak els, szipcsrnek els s msodik izlke lbaival egytt srga; a mells ezombok kzepe mgtt ogy folt, a kzpsk s htsk cscsa fel egy-egy s'/.les gyr, valamint i kzps s hts lbszrak s a kocsk feketk. A nstny ezombjainak vgs csiicsn B azoiikivl nha mg mells lbszrai is srgsak. Tenyszsi trkre igen tg s fldrsznkn kvl zsiban Szibrin keresztl egszen Kamcsatkig, Afrikban Algr dli rszig terjed. Haznkban is a gyakoribb fajokhoz tartozik s tkletesem kifejlett llapotUjfalu (Szebeuszk); Homonna (Zempln vm.), Forr (Abauj vm.), Komjti (Torna vm.) s Miskolcz.

srgk; a kzps s hts lbszrak tvkn t b b n y i n fekets-barnak. F, l':ij eddig legtbbnyire az elbbivel / a v a r t a t o t t ssze s csak pr v eltt sikerlt ST. -~\<l b v r n a k dl-francziaorszgi pldny ok utn nll fajkntmegallapitani. Bizonyra egsz Knn'inban el vau terjedve, noha klfldn tudtommal cdilig csupn Francziaorszgban talltk. Haznk terletn nem ritka, s jnius kzeptl szeptember vgig szlcltetctt. Lellielyei : a pesti Rkos vm.); a tapolczai frdi' Jliskolcz mellett; Krsmez (Mramaros vm.), Tvis (Als-Fehr vm.), Oravicza s Frauzilorf (Krass vm.), Bazis (Tcmes vm.). Ex ud'ibbi helyen igen gyakori.

ban tlti a telet. Lellielyei : Budapest, Nagyvrad, Szsz- s a pilisi helysg (Pest vm.), Pcs, Villny (Baranya

.9. T. D1KPAH STAL.

Ovlis, niger; thoracis uiarginibus t parte posteriore, hemelytrie , limbo postico angustissimo metastethii et prostetbii, Imjus etiam limbo antico, maculisque pectoris ad coxas flavo-griseis ; scutello impioto ; thorace posterius hemelytrisque fusco-punctatis, his posterius fusco-maculatis; membrana fusca , albiilo-veuosa; articulo basali tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus simul sumtis longitudine subaequali. cT. 9 Loug. 45 Lat.
i :1J-J -mi 11 C) i im.

4. T. DLLIICH1I

FIEIi.

Ovlis, niger ; auteimarum articulis secundo t tertio flavescentibus ; thoracis marginibus t parte posteriore, hemelytris, hmbo antico et postico augustissimo prostethii, limbo postico metastethii maculisque pectoris ad coxas flavo-griseis ; scutello immaculato ; thorace posterius hemelytrisque fusco-punctatis, his posterius fuscomaculatis ; membrana levissime iiifuscata, albido-veuosa ; articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus apicahbus simul sumtis saltem dimidio lougiore. e?. 9. Long. 5i5|. Lat. 22| "!/,. d". Auteuuarum articulo primo, rostro pedibusque flavesceutibus; macula pone medium femorum anticorum, aimulo subapicali femorum posteriorum apiceque tarsorum uigi'icautibus. 9 . Apice articuli primi aiitemiarum, fulcris, geuicuculis, basi femorum posteriorum, tibiis et tarsis flavescentibus. l'arlit/iiirriiii Tra/ifiDiiitim l'lricii ViEt. in WEITENW. Beitr. I. l'Ilrii-Iti FIEB. Eur. Hcm. p. 101. i.

cT. Articulo aiiteunarum primo, rostro pedibusque flavesceutibus; annido subapicali femorum posteriorum apiceque tarsorum, varissime macula pone medium femorum anticorum nigricantibus. 9. Fuleris, gcniculis, tibiis tarsisque flavesceutibus ; tibiis posterioribus basiu versus plerumque infuseatis. Ti-aiH'zoiwtti* lisjKti- STAL V. Vet.-Ak. Frli. 1872. p. 56; LETHIERRY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21. (1874).

*
Tojsdad, fekete; torjnak szlei s utfelerptyivel c.uytt, tovbb melln az el'mell igen-keskeny el- s utszi, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok srgs-szrkk; paj/.skjii egyszn ; torjnak utfele s rptyi barnn pontozottak, ez utbbiak azonkvl ntfclkiiu barna foltokkal jellvk; sttes rphrtyja feileres erezettel; hts kocsinak els i/lke krlbel] oly hossz,mint a msodik s harmadik izlk egyttvve. A him els cspi/.lkc, szipcsre s lbai srgk; a a kzps s hts czombok cscsa fel egy-egy gyr, valamint a kocsk cscsa, igen ritkn mg a mells o/ombok kzrpr mgtt i-gy folt, tektek. A nstny tomporai, ezombjainak vgs cscsa, lbszrul s kocsi

p. 347. 27. tab. 2. fig. 23. (1S36). (1861); STAL Ofv. Vet.-Ak. Frli. 1S72. p. ali; LETHIEKRY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21. (1874).

*
Tojsdad, fekete; msodik s harmadik csapizlke siir^a: torjnak s/h-i rs uti'it'rli', v a l a m i n t rptvii t'-< n i c l l i ' i i ax. el'mell i^'cn keskeny i-l- s uts/lr. a/, utmell utszle s a csipk incllctt lev foltok sr-s-s/iirkk; paj/skja egyszn.; torjnak utfele rptyivel egytt brmin pontozottak, ez utbbiaknak utrln azoiikivl mg sttbarna foltok l l i i n a k : kiss sttea ja tVhr erezet: hts kocs:iin:ik t-izlke

II. SYSTEMATIKUS KSZ.

70

VIII. ALCSALAD. SUBFAMILIA VITI.

legalbb f'elnyivel hosszabb, mint a kt utols izlk egytt vve. A b-irn els cspizlke, szipcsre s lbai srgk; a mells czombok kzepe mgtt egy folt, a kzpsk s htsk cscsa fel egy-egy gyfr, valamint a kocsk cscsa fekete. -- A nstny els cspizlke cscsn, tovbb tomporai, czombjaiuak vgs cscsa, a kzps s hts czombok tve, lbszrai s kocsi srgk.

Nmet-, Olasz- s Francziaorszgban s azoiikivl Algrban tenyszik. Valamint mindentt, gy nlunk is ritka. Els hrom pldnyt MANN gyjttte Josefsthalnl Horvtorszgban. Ujabban FKIVAI.DSZKY JNOS hozott Oraviczrl egy nstnyt, mely jelenleg a magy. nemz. mzeum gyjtemnyben foglal helyet. E gyjtemnyben klnben mr elbb is volt egy ismeretlen lelhelyrl szrmaz magyarorszgi himplclny.

MICKOTOMA LAP. Ess. Hm. p. 33. f 1832J. Hm. j). 83. f 1832J. A test tojsdad. A fej hromszg, csaknem egyenoldal s a trj elszlnl keskenyebb ; a cspdudorok, oldalvst nzve, el'fel rzst lehajlk. A szipcs'r a mells csipk mg nylik, els izlke a feji rvidebb, msodik s harmadik izlke krlbell egyenl hossz. A cspok csaknem egszen csupaszok, els izlkk alig nylik egy harmadrszvel a fej cscsn tl. A trj ferdnyded, elszln szembetuleg bls ; oldalszlei egsz kiterjedskben szlesen lemezidomulag prknyoltak, nem blsek, ell hirtelen kerektve szgletesek. A pajzska hosszabb mint szlesebb. A rptyk tkletesen kifejldvk ; a clavus reudetlenl pontozott ; a rphrtya kls erei uiucseuek harnt fut erecske ltal sszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik ; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek; a vastagodott mells czombok all tbb kisebb s azonkvl mg egy nagyobb tvissel fegyverezvk ; a hts kocsk t-izlke csaknem ktszer oly hossz, mint a msodik s harmadik izlk egyttvve.

POLYACANTHUS LAP. Ess. Corpus ovale. Caput triangulre, subaequilaterum, thoracis antico angustiila ; tuberculis antenniferis a latore visis antrorsum oblique declivibus. Eostrum pone coxas anticas productum, articulo primo capite breviore, articulis secundo et tertio longitudine subaequalibus. Antenn fere nudae, articulo basali vix tertia parte apicem capitis superante. Thorax trapezoideus, apice ilistinctissime sinuatus, marginibus laterahbus totis late lamiuatoexplauatis, hauti sinuatis, apice subito subrotundatoaiigulatis. Scutellum lougius quam latius. Hemelytra completa ; disco davi per totani longitiuliiiem vage puiictato ; venis exterioribus membranae vena transversa haud conjuiictis. Veiiter sutura tertia utrinque distiucte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres; i'emoribus anticis iucrassatis, subtus spiuis pluribus, una major, arniatis ; tarsis posticis articulo primo articulis apicalibus duobus ad unum fere duplo longiore.

1. M. CAllllVNAlUA

DOSSI.

s aterrimiis FABE. Ent. syst. Suppl. p. 54-1. %. (1708); COQUEB. Illustr. Ins. I. p. 37. tab. 9. fig. 10. (1799); FABE. Syst. Khyng. p. 229. 124. (1803); WOLFF le. cim. V. p. 198. fig. 192. ( 1 8 1 1 ) . Lijijacus Echii PANZ. Faun. Germ. 72. tab. 22. ; FABB. Syst. Khyiig. p. 235. 1GO. (1803); LATE. Hist. nat, XII. p. 215. 12. (180-i). Li/t/anu ater THUNB. Hem. rostr. cap. IV. p. 3. (1822).

Nigra, opaca, sat dense distincteque punctata; thorace plano, kteribus cxplanatis leviter elevatis, disco antico obsoletissime punctato ; acetabulis anterioribus cannula obscuro-ferruginea instructis. tf. <? . Loug. 7.J S. Lat. 33 '/,. CiK'.i- carlonarius Bossi Faun. etr. II. p. 244. 1330. tab. 7. tg. 7. (1700).

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

71

VT. \LCSALAB. SBFAMILIA

l'a<-/tyiiimis ecdi SCHILL. Beitr. zur. Ent. I. p. 73. 13. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 137. fig. 70. (1831); BURM. Haudb. II. 1. p. 207. 10. (ls:i.-,) ; H.-Scn. Nom. nt. I. p. 44. (1835). Afiiianiix ech COSTA Ciui. Neap. cent. I. p. 43. 1. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 132. 1. (1840). l'aciiyitifrus 2. (1842). atcrrmim EAMB. Filini. Aiul. II. p. 148.

Fekete, fnytelen, elg streii s szembetnen pntozott; torja laposdad, s/lese<]ett oldalszlein gyngn felhajlott, elfelnek kzepe tjn pi'dig i^en enyszctesen pontozott; mells s kzps izvpiu egy-egy rozsdabarna ormcska foglal helyet. Fldrsznk mrskelt s melegebb tjait lakja ; azonkvl Szibriban s Algrban is l. Az jszaki

feltold kivtelvel haznkban is mindentt elfordul s l'(ili/af<iittliK!i irliii AM. et SERV. Hist. des Hern. p252. tkletesen kifejlett llapotban telel t. lczjt szepI . tal). 5. fig; 10. (1843). tember elejn szleltem. Lellielyei : Budapest s Kisl'ach ijincriix <w//;i;7s KOLEN. Mcl. eilt. II. p. 77. 43. Szent-Mikls (Pest ~vm.), Balatou-Fred, Hdme/Vsrliely, Nagyvrad, Debreczen, Kolozsvr s a horvtorszgi Josefsthal.

(1845). Microtonia i-arbimaria FIEB. Ein'. Hern. p. 193. (1801).

PACHYMERUS ST. PAEG. T SRV. Enc. mi'th. X. p. 322. (1825J. APHANUS LAP. Ess. Hm. p. 35. fl832J.

CALYPTONOTUS DOUGL. et SCOTT Brit. Hon. L p. 171. f!8(5J. Corpus oblouguni vei ovale. Caput triangulre, subaequilaterum, thoracis antico angustius vei latitudine subaequale; tuberctis auteuuiferis a latere visis antrorsuui oblique declivibus. Kostrum pone coxas anticas prodnctuui, articulo secmclo tertio clistincte lougiore. Antenn nudae vei fere uuclae, articulo primo capitis apicem quarta vei vix tertia parte superante. Thorax trapczoideus, apice trimcatus vei levissime subsmatus, margmibus lateralibus totis foliaceo-explanatis, haud siiiuatis, apice subito maxime rotundatis vei subrotimelytra completa; eiavo disco vage pimctato vel plus minus distincte et regulariter seriatirn pimctato; venis extcrioribus membranae vena transversa haud conjuiitie. Venter sutura tertia utrinque distincte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterurn segmenti quarti a macula anteriore lougissime remota, ad margiiiem posticinu segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, subtus spinis pluribus, plerumque ima major, arniatis; tarsis posticis articulo primo articulis duobus apicalibus simul sumtis duplo vel plus duplo lougiore. A test Losszudad vagy tojsdad. A fej hromszg, csaknem egyenoldalu s a trj elszlnl keskenyebb vagy azzal egyenl szles; a cspdudorok, oldalvst nzve, elfel rzst lehajlk. A szipcsr a mells csipk nig nylik, msodik izlke szembetnleg hosszabb a harmadiknl. A cspok egszen vagy csaknem egszen csupaszok, els izlkk csak negyed vagy legflebb harmadrszvel nylik a fej cscsn tl. A trj ferdnyded, elszln egyenes vagy kiss bls; oldalszlei egsz terjedelmkben lemezidomulag tetemesen szlesedvk, iiem kitve szgletesek. A pajzska hosszab miut szlesebb. A rptyk tkletesen kifejldvk; a clavus vagy rendetleii vagy soros pontozssal ; a rphrtya kls erei niin-snu'K harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varrny mi iidlt oldalon blsen elre hajlik ; a negyedik hasi s/rl vny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhr/. kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all tbb kisebb s azonkvl tbbnyire mg egy nagyobb tvissel felszereltek; a hts kocsk els izlke legalbb ktszer oly hossz, mint a kt utols izlk egytt vve. A FAJOK TNZETE. l (2). A trj cfrys/iiiii fi'lii'tc; ;i c l a v u s vndrtk'ii pontozssal. /'. Iii Iiulri L. 2 ( 1 ) . A trj uti'clc vilgos s z n e z e t ; a clavus iiliilili kt szaliiilyot- pontsorral.

dato-angulatis. Scutellinu longius quam latius. Hem- blsek, ell hirtelen ersen kerektettek vagy kiss kere-

II. SYSTEMATIKS RSZ.

72

Vili. ALCSALD. SUBFAMILIA Vin.

3 (8). A torj lemezidomu oldalszlei egsz hosszasgukbiin szlesen srgk. 4. (7). A pajzska utfeln kt kidomu srgs foltocskval; a rphrtya sttes. 5 (6). A torj lemezidomu srgs oldalszlei fekete pontokkal boritvk. P. vaJiilus n. s?>. 6 (5). A trj oldalszlei egyszinek, stt pontozs nlkl. P. lynreui FABR. 7 (4-). A pajzska egyszn fekete; a rphrtya fehres, kzepn fekete folttal. P. quadratus FABR. 8 (3). A torj lemezes oldalszleinek el'fele egszen fekete, legf'lebb szls prknyn igen keskenyen vilgos sznezet. 9(16). A corium utfeln lev nagy fekete folt annak bels szgletnl foglal helyet ; a czombok mind feketk.

I 0 ( 13). A cspok egszen feketk ; a rphrtya cscsn szembetn fehr folt nlkl. I 1 (12). A torj oldalszleinek elfele a lbakkal egytt egszen fekete. P. plioeniceus Rossi. 12(11). A torj oldalprknya ell igen keskenyen srga; a mells lbszrak tve srgs. P. Pini L. 13(10). A cspok rszben srgk; a rphrtya cscsn egy vilgos fehr folt lthat. l ( 15). A msodik cspizlk tve, valamint a mells s kzps lbszrak srgk. /'. rnli/aria SCHILI,. 15(14). Az utols hrom cspizlk tve s valamennyi lbszr srgs. l', jn'ni'ti H.-Scn. l G (9). A corium nagy fekete foltja annak bels szglettl tvol ll s a klszlhez kzeledett; a hts czombok csaknem egszen srgk. 7'. cci.(f'cr THUNB.

1. P. nOLANDRI LIN.

Ajiiianiis Rolamlri COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 43. 2. (1838); BLANCH. Hsit. des Ins. III. p. 133. 5. (1840). Rhilparochruiiins Rolamlri AM. et SRV. Hist. des Hin. p. 253. 1. (1843); FIEB. E r. Hem. p. 194..2. ( l Sl ); STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 220. 1. Qalyptonotus Rolandri DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 172. 1. (1805).
*

Oblongus, niger, opacus; clavi disco per totani longitudinem vage puiictato; limbo antico angustissimo pectoris iiec non macula membranae basali magna flavotestaceis; femoribus auticis spina distiucta armatis. d1. 9. Loug. 77$. Lat. 2*-2f '%,. Cimcx Rolamlri LIN. Fami. suec. Ed. 2. p. 255. 957. (1761); PODA Ins. Mus. Graec. p. 59. 24. (1701); LIN. Syst. uat. Ed. 12. I. 2. p. 729. 98. (1767); FABK. Syst. nt. p. 722. 126. (1775); GOEZE nt. Beytr. II. p. 219. 98. (1778); FABE. Spec. ins. II. p. 367. 175. (1781); Mant. ins. II. p. 302. 229. (1787); GMEL. Syst. nat. L 4. p. 2177. 97. (1788). (.'iiHi'.r f/ilciiiiiacitliitits DE GEEK Mm. III. p. 294. 33. (1773). Li/ijui'iiK iiKii-iii'i'tmn.i FABK. nt. syst. IV. p. p. 163. 96. (1794); Syst. Bhyng. p. 229. 123. (1803). Li/i/ai'im Hoittiuli'i FABR. Eut. syst. IV. p. 104. 99. (1794); Syst. Rliyng. p. 230. 127. (1803); LATK. Hist. nat. XII. p. 217. 15. (1804); FALL. Moli. cim. Suec. p. 68. 13. (1807); WOLFF Ic. cim. V. p. 199. tig. 193. (1811); FALL. Hem. Succ. Cim. p. 60. 20. (1829); THOMS. Opus. ont. II. p. 195. 39. (1870). Liycus Rolamlri WALCK. Faun, Paris. II. p. 340. 5. (1802). Pachyments Rolamlri SCHILL. Beitr. zur Eilt. I. p. 72. 12. (1829); H.-ScH., PANZ. Faun. Gerui. 118. tab. 3; Nm. nt. I. p. 4i. (1835); KAMB. Faun. And. II.p. 149. 4. (1842); KOLEN. Mei. nt. II. p. 79. 45. (1845).

Hosszudail, fekete, fnytelen; a clavus reiidetlenl pontozott; mellnek igen keskeny elszl, valamint rphrtyjnak tvn egy nagy folt rozsdasrga; mells ozombjai egy szembetni) tvissel fegyverezvk. Angolorszgtl Algrig, Spanyolorszgtl a Volgig s a Kaukzusig elterjedt faj, uiely azoiifell Madeira szigetn is elfordul. Nlunk meglehets ritkasg s prilis kzeptl oktber kzepig szleltetett a budai Gellrt- s Svbhegyen, Pcs, Nagyvrad, Debreczen s Miskolcz vidkn s az erdlyi Mezsgen, valamint legjabban Abaujmegybeu Forrn s Pestmegyben KisSzent-Mikls mellett.
a. P. VAL1DUS N. Xl>.
(Fig. 13.)

Ovlis, niger; margmibiis latin lateralibus partoquo posteriore thoracis, lineolis duabus subdistinctis scutelli, hemelytris, limbo postico augusto prostethii, maculis pectoris ad coxas parviusculis basicnio tibiarum anticarum sordide griseo-rlavesceutibus ; lateribus explanatis

H. SYSTEMATIKS KSZ.

73

Vili. ALCSALD. St'BFAMTLIA Vili.

partcque posteriore thoraeis nec non hemelytris denso nigro-punctatis, davo seriebus duabus punctorum exterioribus parallelis, appropinquatis, istructo, disco crebre ptinctato, corio intus pone medium macula nigra subrotund'ta, obsoletissime albido-limbata, notato ; membrana fusceseeute, apice interdum albido-maculata; femoribus anticis spina unici magna arraatis et pm eterea obsolete tuberculatis. d1. ? . Long. 9sl-10.Lat. 33l3 "'/w. /'. h/m-en affinis, nuijor, obscurior, laterilms cxplanatis thoracis nigro-punctatis, thorace postcrius hemelytrisque crcbrius punctatis, macula subapicali alliiila. pone maculimi ingrani corii subcleliciente, vittis scutelli maculisene pectoris ad coxas subdistinctis divcrgit. Tojasdad, fekete; torjnak szles oldalszlei s utfele, pajzskju kt kidomu foltocska, rptyi, tovbb melln az lmi! keskeny elszl s a cspk mellett lev meglehetsen apr foltok mells lbszrainak tvvel egytt szennyes szrks-srgk; torjnak lemezidomu oldalszlei s utfele, valamint rptyi sr fekete pontozssal, e pontok a clavus kls feln kt egymshoz kzeledett, prhuzamos sort kpeznek; a corium bels szgletnl egy igen enyszetes fehr szeglylyel krlvett, nagy fekete kerek folt foglal helyet ; sttes rphrtyja nha cscsn egy pr fehres pettyecskt visel; mells czombjai egy nagy tvisen kivl mg enyszetes diulorcskkal felszereltek. Ezen kitn j faj felfedezst PA VL JNOS magy. nemz. mzeumi gyjtnek ksznhetjk, ki 1872. febr. l-n a budai kincstri erdben egy nstnyre, utbb 1875. jnius 30-n ugyanott ismt egy msodikra akadt. Ezen gyes s szerencss kutat mr elbb 1870-ben gyjttt belle kt pldnyt Brussa krl Kis-Azsibau.

practerea obsoletissime subtuberculatis. cf $ Long.

78. Lat. 2-3 */,.


Cimi:i- lijnccns FAHU. Syst. Kilt. p. 72'2. ll>7. ( 1 7 7 : . ) ; GOEZE Ent. Ik-ytr. 11. p. '_>r>x. -2u. (1778); FAIIR. Sp.-.-. ins. II. p. 3(i8. 179. (1781); Mant. ins. II. p. 302. 23. (1787); GMEL Syst. nat. I. 4. p. 2178. 42G. (1788). /,//.</''iix li/in-i'iu FABR. Ent. Syst. IV. p. 1 liO. 107. ( 1794); Syst. Khyng. p. 231. 137. (1803); LATR. Ilist. nat. X I I . p. 217. IS. (180); FAI.I,. Ilcni. Succ. ('ini. p. .V2. 7. (1829); THOMS. Opusc. cnt, II. p. 190. 42. (1870). PacUymeru li/nci'iis SCHILL. Boitr. zur Ent. 1. p.60. 3. tab. 5. fig. 7. (1829); HAIIN Winx. Ins. I. p. 41 fig. 28. (1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Cerai. 11S. tali. IO; Noni. ent. I. p. 45. (1835); VOLI,. Tijdscb. voor Ent. Sc-r. 2.V. p. 281. 14. tab. I I . fig. 3. (1870). Pacliyini'nix / l'ticlii/int-nix) li/iu-i'iix FLOU liliynch. Livi. I. p. 273. 24. (1860). Rhyparochromus li/iiffiix FIEB. Eur. Hcni. 194. 6. (1861); ST.L fv. Vet.-Ak. Frh. 18G2. p. 221. 3. < '<tli//itnii<itiix h/ii/'i'iis DOUGL. et SCOTT Elit. montili. Mag. IV. p. 239. 2*. (1868). Tojasdad, felcete; torjnak nem pontozott szles oldalszlei utfelvel egytt, valamint pajzskju kt szembetn kidomu foltocska, rptyi, melln az el- <'s utmell igen keskeny utszle s a csipk mellett lev nagy foltok s mells lbszrainak tve szrks-srgk; torjnak utfele rptyivel egytt feketn pontozott, a clavus kls feln kt egymshoz kzel ll prhuzamos pontsorral ; a corium bels szgletnl egy dlnyded fekete folttal van jellve, melytl htrafel mg egy fehres foltocska lthat; sttes rplirtyja cscsn tbb fehres pettyet visel ; mells czombjai all egy nagy tvissel fegyverzettek s azonkvl mg alig szrevehetlg dudorksak. Tenyszsi trkre Eurpra szoritko/ik, de itt mindentt elfordul. Nlunk tkletesen kifejlett llapot-

3. P. LYNCEUS

FABR.

Anguste ovlis, niger ; marginibus latis lateralilms impunctatis partequc posteriore thoracis, lineolis d u i i l m s

ban tlti a telet s egyenknt egsz ven keresztl distinctis scutc'lli, hemelytris, limbo postico angustissimo tallhat. Lelhelyei : a budai hegyek s Kis-Szt-Mikls prostcthii et nietastethii, maculis pectoris ad coxas basique tibiarum anticarum griseo-flavescentibus ; thorace posterius hemelytrisque nigro-punctatis, clavo seriebus duabus punctorum exteriorilms pandlelis, appropinquatis, instructo, disco sparsim punctato, corio pone medium prope augulum internimi macula rhombea nigra, pone hanc macula subapicali allda notato; membrana fusceseente, apice maculis pluribus albidis s i g i l l i l a ; femoribus anticis spina uuica distiuctissima armatis et
J l l : \ . \ l l l i . l / \ . M li.\.\l.il. ./.ve. I V . U IL U

(IVstvm.), Komjti (Torna vm.), Debreczen, Nagyvrad, Bl s Rv (Bihar vm.), Kolozsvr, Nagy-Csr (Szcbenszk), Mehdia s Bazis.

4. P. QUADRATS

FABR.

Obloiigiis, niger; thoracis maculis tribns marginis antici, marginibus latis lateralibus purteijiu' posteriore, hemelytris, liinbis aiigustissiiuis segmeiitorum pectoris
1U

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

74

VETI. ALCSALD. SUBFAMILIA VTTT.

maculisque ad coxas dilute griseo-flavescentibus ; thorace posterius hemelytrisque remote ftisco-puuctatis, clavo seriebus tribus puuctorum, duabus exterioribus parallelis, iustructo, margine scutellari nigro-limbato, corio pone medium, prope augium intcrnum macula rhonibea nigra ; membrana albida, venis maculaque oblonga media fuscescentibus ; antennarum articulo secundo, tibiis uec non articio tarsornm basali sordide flavo-testaceis, basibus t apicibus exceptis ; femoribus auticis spina unica dissuetissima armatis, praetcrea obsoletissime subtuberculatis. d". ?. Loug. 5i6. Lat. If2 '"/. Variat autemiarum articulis primo apice, tertio medio
flavo-testaceis.

Tenyszsi trkre Fiulandtl dlre Algrig, Andalzitl keletre a Volga mellett fekv Sareptig s Palesztinig terjed, st mg Madeira szigetn is elfordul. Haznkban egsz ven keresztl tallhat ; egy zben mg deczember utols napjn is gyjtttem. Budapest vidkn gyakori; szleltetett azonkvl Pcs, Nagyvrad s Kassa mellett, valamint a palityi frdnl Bcsmegybeu.
5. P. PHOENICEUS BOSSI.

Oblougus, niger, tlioracis parte posteriore, hemelytris, limbo postico angustissimo prostethii et mctastethii rnaculisque pectoris ad coxas griseo-flavesceiitibus ; thorace posterius hemelytrisque nigro-punctatis, clavo seriebus tribus punctorum, duabus exterioribus medio ih'stautibus, instructo, margine scutellari nigro-limbato, corio iiitus pone medium macula rhombea nigra; membrana nigro-fusca, obsoletissime albido-limbata ; femoribus anticis subtus spina distiucta armatis, praeterea obsoletissime subtuberculatis. tf. ^.Long. 78. Lat. 2^2I 5 "/. Variat thorace posterius hemelytrisque sordide rubiaceis. Cimexphocnici'iix Rossi Maut. ins. p. 54. 508. (17I2). Pachymrusphoeriiceus H-Scn., PANZ. Fauu. Germ. 118. tab. 15; Noni. eut. I. p. 44. (1835); FLOR Eliyncb. Livi. I. p. 272. (18GO). Rhyparochromus phoeniceus FIEB. Eur. Hem. p. 195. 7. (1861).

Lyijaetis quadratnsFASR. nt. syst. Suppl. p. 541. 110. (1798); COQUEB. Illustr. is. I. p. 37. tab. 9. fig. 12. (1799); FABR. Syst. Bhyiig. p. 232. 141. (1803); LAT. Hist. nat. XII. p. 218. 21. (1804) ; THOMS. Opusc. nt. II. p. 197.41. (1870). Paehymerus quadratus SCHILL. Beitr. zr nt. I. p. 66. 4. tab. 5. fig. 6. (1829) ; HAHN Waiiz. Ins. I. p. 50. fig. 31. (1831); H.-SCH.,PANZ. Faun. Gerin. 118. tab. 9; Nm. nt. I. p. 45. (1835) ; FIEB. in WEITENW. Beitr. I. p. 346. 26. tab. 2. fig. 22. (1836); EAMB. Faun. And. II. p. 149. 5. (1842); BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849. p. 246; VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 280. 13. tab. 11. fig. 2. (1870). llhyparochromus qiiadratus SAHLB. Mou. Geoc. Fenn. p. 55. 2. (1848); STALV. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 221.4. Beosus quadratila FIEB. Europ. Hem. pag. 196. 2. (1861). Calyptonotus quadratasi DOUGL. et SCOTT nt. montili. Mag. IV. p. 241. 2**. (1868). Hosszudad, fekete; torjnak elszeln hrom kis

Hosszudad, fekete; torjnak utfele, rptyi s melln az el- s utniell igen keskeny utszle s a csip'k mellett lev foltok srgs-szrkk ; torjnak utfele rptyivel egytt feketn pontozottak ; a pajzs-szln fekete szegly clavus hrom pontsort visel, melyek kzl a kt kls sor kzepe tjn egymstl elll; a corium kzepe mgtt bels szgletnl egy dliiyded fekete folttal van jellve ; barns-fekete rplirtyja alig szrevehet fehres szeglyzettel; mells czombjai all egy nagyobb tvissel fegyverzettek s azonkvl euyszetesen dudorksak. Torjnak utfle nha rptyivel egytt vrhcnycs sziiiezet. Eurpa mrskelt s dli tjainak sajtja. A magyar fauuaterlet dombos s hegyes vidkein prilis elejtl szeptember vgig nem ritka. Lellielyei: a budai Gellrthegy s Farkasvlgy, valamint Kis-Szent-Mikls (Pest vm.); Balaton-Fred; Torna, Szdell, Komjti s Borzova (Torna vm.); Mez-Zh (Torcia vm.); a mehdiai Herkulesl'rd mellett felinagasl Domoglet cscsa s a horvtorszgi Josefsthal.

petty, valamint szles oldalszlei s utfele, azonkvl rptyi s melln az egyes szelvnyek igen keskeny szlei s a csip'k mellett lev foltok szrks-srgk; torjnak utfele s rptyi sztszrt barna pontozssal; a pajzsszln fekete szegly clavus hrom pontsorral, melyek kzl a kt kls sor egymssal prhuzamos ; a corium bels szgletnl egy dliiyded fekete folt foglal helyet; rplirtyja fehres, kzepn egy hosszudad folt erezetvel egytt fekets; msodik cspizlke, lbszrai s kocsinak t-izlke, tveik s cscsaik kivtelvel, szeuynyes-srgk ; mells czombjai egy nagy tvisen kivl nhny enyszetes dudorcsval felszereltek. Nha cspjainak els izlke cscsn, harmadik izlke pedig kzepn srga.

H. S7STEMATIKDS 6. P. PINI LIN.

VIII. ALrSAI.AD. STinFAMTTJA VIII.

nntux Pini DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 173. 2. tuli. (5. fig. G. (1865). Hosszudad, fekete; torjnak igen keskeny oliLilszlei, tbbnyire egyszersmind elsxi'li-, valamint egsz uti'lr. tovbb rptyi s melln az elmcll el- s utszle, az utmell utszlc s a cspk mellett lev foltok mclls lbszrainak tvvel egytt srgs-szrkk; torja utfelu, rptyi pedig mindentt feketn pontozottak ; a pajzs-szln fekete szegly clavus hrom pontsorral, melyek kzl a kt kls sor kzepe tjn egymstl elll; a coriurn bels szgletnl egy dluyded fekete folt vau elhelyezve; sttbarna rphrtyja szln alig 956. szrevehetleg fehr pettyes; mells czombjai all csak egy tvissel fegyvrzettek. Egsz Eurpban honos faj, mely keletre Szibriban Irkucskig, a Kaukzuson tl pedig egszeu Perzsia hatrig van elterjedve, st mg Madeira szigetrl is ismeretes. Nlunk a telet tkletesen kifejlett llapotban tltvn, egsz veu keresztl tallhat s hegyen-vlgyn

Oblongus, niger; imrghiibus lateralibus, plerumque ctiani antico, augustissimis parteque posteriore tlioracis, hemelytris, limbo postico metastcthii et prostcthii, hujns ctiam limbo antico, maculis pectoris ad coxas basique tibiarum anticarum griseo-flavescentibus; thorace postei-ius hemelytrisque nigro-puuctatis, clavo scriebus tribus punctorum, iluabus exterioribus versus medium distantibus, in.structo, margine scutellari nigro-liinbato, corio pone medium prope aiiguhim internimi macula rliombea nigi-a; membrana fusca, margine obsolete albido-macuItitii ; fcmoribus auticis subtns spina unica armatis. d" ? Long. 78. Lat. 23l2| '"/,. < '/iiic.r Pini LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 255. (1761); PODA Ins. Mus. Graec. p. 59. 23. (1761); LIN. Syst. mit. Ed. 12. I. 2. p. 729. 90. (17G7); DE GEER Mern. III. p. 27S. 22. tab. 14. fig. 22. (1773); FABR. Syst. Ent. p. 722. 124. (1775); GOEZE Eut. Beytr. II. p. 218. 96. (1778); FABK. Spec. ins. II. p. 367. 173. (1781); Maut. ins. n. p. 302. 227. (1787); GMEL. Syst.

nat. I. 4. p. 2177. 9C. (l 788) ; Bossi Faun. etr. II. p. 243. mindenfel igen gyakori. Miut a mehdiai Herkulesfrd felett emelked Dornoglet hegyen tapasztaltam, az 1328. (1790). < 'iiin-.r i-iiilimis SCHRANK EU. ius. Austr. p. 287. 553. (1781). Li-ijfuis l'ini FABR. Ent. syst. IV. p. 103. 97. (1794); SCHELLENBERG Helv. Wanz. tab. 2. fig. 2. (1800); WOLFF Ic, eim. II. p. 74. fig. 71. (1801); FABR. Syst. Bhyng. p. 229. 125. (1803); LATR. Hist. nat. XII. p. 21(i. 13. (1801); FALL. Mon. cirn. Suec. p. 64. 5. (1807); ZETT. Faun. lpp. I. p. 470. 5. (1828); FALL. Hern. Suec. Cim. p. 51. G. (1829); ZEIT. Ins. lpp. I. p. 263. 6. (1840); THOMS. Opusc. eut. II. p. 196. 40. (1870). Lifjacus (1802). pini WALCK. Fauu. Paris. II. p. 346. 4. elbbi faj trsasgban mg 1500 mternyi niagassgbau is tenyszik. Leihelyei: Budapest s a pilisi hegysg (Pest viu.), Beszterczebuya, Ttrafred, Eozsuy, Jlsz (Grur vm.), Torna, j s Komjti (Torna vm.), Kassa, Csny, Forr s Esouy (Abauj vm.); Miskolcz, Nagj'-Milily (Zempln vm.), Krsmez (Mramaros vm.), Nagyvrad, VaUi vr romjai (l-aszua vni.), Szkerk (BelsSzohiok vm.), Kend (Doboka vrn.), Kolozsvr, Felgygy (Als-Fehr vm.), Kerczesra veggyr (Fogarasvidk), Nagy-Csr s Szsz-jfalu (Szebeuszk), Mehdia, Ora\iczn, Frauzdorf (Ivrass vm.), Bazis, Ulma (Temes vm.), Zgrb s az ogulini vgezred terletn fekvc'i Josefsthal.

Pacltymerus pini SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 64. l. tab. 5. fig. 3. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 38. fig. 25. (1831); BUEM. Haiidb. H. 1. p. 269. 9. (1835); H.-Scn. Noni. eut. I. p. 44. (1835); KOLEN. Mei. eut. II. p. 78. 4i. (1845); VOLL. Tijdsch. voor Eut. Ser. 2. V. p. 282. 15. tab. 11. fig. 1. (1S70). Aphanus pini COSTA Cim. Ncap. cent. I. p. 43. 3. (1838). Bhyparochromus pini AM. et SERV. llist. des Hern, p. 254. 2. (l843); SAHLB. Mon. Geoe. Fenn. p. 55. 1. (1848); FIKB. Em-. Hern, p. 195. S. ( 1 S 0 1 ) ; STL fv. Vet.-Ak. Frh. 18G2. p. 221. 2. Parliyinerus ( Pacii/iiicnix I l'ini FLOH liliyncb. Livi. I. p. 269. 23. (1860).

7. P. rULOARIS

SCHILL.

Oblongus,niger ; thoracis parte posteriore, hemclytris, limbo postico prostetliii d n i r t a s t c t l i i i ni:ii'ulisqnc pectoris ad cosas dilute griseo-aavc'scciitilnis; thorace postcrius hemelytrisque nigro-punctatis, davo serieUns tribus punctorum, duabus rxi-rioril>us versus ineilinin distantibus, iustructo, margiiK' scutelhiri nigro-limbato, corio iutus pone medium niiicula nigi-a, ponc hiuic macula subapicali albida; membrana fusca, apice albido-nniculata; basi articuli autennarum secundi, fulcris posterio10-

U. STSTEMATJKUS RSZ.

76

VEI. ALCSALD. SUBFAMJLIA VIII.

ribus, geniculis imis, tibiis anterioribus, apice excepto, et basi articuli primi tarsorum anteriorum flavo-testaceis ; femoribus aiiticis subtus tuberculo dentiformi instructis. d . . Long. 6-8. Lat. 22 '"/,. ParJnjnifrus euyaris SCHILL. Beiti', zur nt. I. p. 65. 2. tab.S.fig.S. (1829); HAHN Wanz. lus. I. p. 41. fig. 26. (1831); H.-ScH.Nom. cnt. I. p. 45. (1835); KOLEN. Mei. nt. II. p. 81. 40. (1845); FLOR Rhynch. Livi. I. p. 272. (1860). lihijparnclirunnix rnlijaris FIEB. Eur. Hern. p. 195. 10. (1861). Lijijaeus vuli/aris THOMS. pusc. eut. II. p. 196.41. (1870).
1

num macula iiigra; membrana iiigi'o-fusca, apice albonotata; antenuarum articulo quarto basi albido-aiiiiulato, hamm articiilis secundo et tertio, apice excepto, fulcris, geniculis imis, tibiis et basi articuli primi tarsorum sordide flavo-testaceis, tibiis aiiticis apice, posterioribus etiam basi uigris; femoribus aiiticis subtus spina distinctissima t praeterea spinulis pluribus distinctis armatis, posterioribus subtus postice spinulis praeditis. rf. Long. G2l8. Lat. 223l mlm. Pacityiiii'nn jiincti H.-Scn. Nm. eut. I. p. 4. (1835) ; Wanz. Ins. IV. p. 05. fig. 438. (1839). lHiijjKinn-iiriiiinixpint'tiFiKK. Eur. Hem.p.195.9.(18G1). J.

Hosszudad, fekete; torjnak utfele (az utszgletek Hosszdat!, fekete; torjnak utfele, rptyi s melln az l- s utmell utszle s a cspk mellett lev foltok srgs-szrkk; torjnak utfele rptyivel egytt feketn pontozott; a pajzs-szln fekete szegly clavus hrom pontsora kzl a kt kls sor kzepe tjn egymstl elll; a corium bels szgletnl egy fekete folttal s e mgtt mg egy kisebb fehres petytyel van jellve; sttbarna rphrtyjnak cscsn egy felirfolt lthat; msodik cspizlke tvn, valamint hts tomporai, czombjaiiiak vgs cscsa s mells s kzps lbszrai (cscsukat kivve), nem klnben mells s kzps kocsinak els izlke tvn srgk ; mells lbszrai all egy fogidomu dudorral felszereltek. Fldrsznkn csaknem p.annyira van elterjedve, mint az elbbi; Eurpn kivl pedig mg Kis-zsiban is l. Haznkban szintn gyakori, s .tkletesen kifejlett llapotban telel t. Leihelyei: a budai hegyek, Fels-L (Vasvm.); Kornjti (Torna vm.); Kassa, FelsGagy, Forr s Fels-Dobsza (Abauj vm.), HomoimaBreszt (Zempln vm.), Ungvr, Miskolcz; Szeged, Szentes, Debreczen, Nagyvrad, Bl (Bihar vm.), SzilgyNagyfalu (Kraszua, vm/) ; Kolozsvr, Apahida (Kolozs vm.), a toi'dai hasadk, Nagy-Szeben, Nagy-Csr (Szebenszk), Franzdorf (Krass vm.), U Ima (Temes vm.), s Ptervrad Szlavouorszgban.
S. P, PINETI H-SCH.

kivtelvel) s rptyi, valamint melln az egyes szelvnyek utszle s a cspk mellett lev' foltok szrks-srgk; torjnak utfele s rptyi igen finom fekete pontozssal; a pajzs-szln fekete szegly clavus hrom pontsorral, melyek kzl a kt kls sor kzepe tjn egymstl elll; a corium bels szgletnl egy fekete olt, barnsfekete rphrtyjnak cscsn pedig egy fehr petty foglal helyet; cspjainak negyedik izlke tvn fehres, msodik s harmadik izlke pedig (cscst kivve), valamint tomporai, czombjaiiiak vgs cscsa s lbszrai els kocsa-izlkeinek tvvel egytt szennyes srgk, mells lbszrainak cscsa, a htsknak egyszersmind tve fekete; mells czombjai all egy nagyobi) tvisen kivl mg tbb kisebb tviskvel fegyverezvk, kzps s hts czombjai pedig hti apr tviskkkel felszereltek. Dl-Eurpt jellemz faj, mely azonban dli Nmetorszgban, a Svjczban s Algrban is elfordul. Faunaterletiinkii nem gyakori s itt is a melegebb tjakat kedveli; az jszaki felfldn egszen hinyzik. A telet tkletesen kifejlett llapotban tlti. Leihelyei : a rkos-palotai erd, a budai kincstri erd s Farkas vlgy ; Pcs, szg (Baranya vm.), Debreczeu, Nagy-Csr (Szebenszk), a mehdiai Herkulesfrd, Bazis s a horvtorszgi Josefsthal. *
9. P. GAFFER THUNB.

Oblongus, uiger; thoracis parte posteriore, angulis posticis exceptis, hemelytris, limbo postico segmentorum pectoris maculisque ad coxas dilute griseo-flavescentibus; thoraee posterius hemelytrisque mmutissime iiigro-punctatis, davo seriebus tribus puuctorum, duabua exterioribus medio distautibus, instructo, margine scutellari nigro-limbato, corio pone medium prope aiiguluiii hiter-

Oblongus, niger; antennarum articulo primo apice secundoque tot, thoraee posterius, hemelytris pedibusque flavescenti-testaceis; annulo lato subapicali femorum, interdum femoribus aiiticis fere totis, apice tibiarum, arti* A nrn-y. nm/,, imm-urn gyjtemnyben lev baranyai pldnyok kztt van egy nstny, mrlyurk kzps bal lbszra feluyire mes vau rvidlve s a koc-skbl csak t^y i/lt'-kilui-vnyt hordoz.

II. SYSTKMATIKI'S ISZ.

-77

VITI. AI.CSAI.D. SUnFAMIT.IA \'Ttl.

culis tarsorum duobus apicalibus, nngulis posticis tlioracis, lineola ante mciliuni maculaque pone inecliinu corii nigris; macula corii subapicali ponc uiaculam uigram, macula apicali membranae nigro-fuscae, nee non limbo postico scgmentorum pectoris maculisque ad coxas albidis ; femoribus anticis subtus spinis phiribus, una maxima, arnaatis, poterioribus subtus postico spinulis, posticis prope apicom spina curvata praeilitis. d1. ? . Long. 5G. Lat. l 1J mlm. < 'iiiu'.r i'fiff'iT (1788). Ljiaciix jM'iestn'x PANZ. Faun. Germ. 92. tab. 14-; THOMS. Opusc. cnt. II. p. 191. 20. (1870). .lli/ilim raffrr (1822). Pachymei'us pedestris SCHILL. Beitr. zurEnt.I. p.70.10. tab. G. fig. 7. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 02. fig. 38. (1831); BURM. Handb. II. 1. p. 290. 7. (1835); H.-Scn. Nom. ent. I. p. U. (1835); RAMB. Faun. Aml.II.p. 150. 7. (1842); KOLEN. Mei. ent. II. p. 80. 47. (1845). Ajilitiinis jieJextrix BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 133. 7. (1840). l'achi/iiH-riis inxiynix BOH. fv. Vet.-Ak. Frli. 1852. p. 53. 5. Pachymerus (Pachymerusj jinli-stris FLOR. Rbyncli. Livi. I. p. 275. 25. (18GO). Rhyparochromus iinmiliiliis DOHRN Ent. Zeit. XXI. p. 1GO. 17. (l860). Rhyparochromus pedestris FIEB. Eur. Hern. p. 195. 11. (1861); STAL Vet.-Ak. Frli. 1802. p. 221. 5. THUNB. Hern, rostr. cap. III. p. 3. THUNB. Nov. ins. spoc. III. p. 59. tab. 3. tig. 70. (17S4); (MKL. Syst. nat. I. . p. 2170. !).

Calyptonotiis i p. 174. 3. (1800).

DOUOL. et SCOTT Brit. Hern. I.

Hosszudad, fekete; cspjainak eW iziilke cscsn. msodik izlke pedig egszen, nem kiilulien torjnak utfele rptyivel s lbaival egytt srgk; c z n m h j a i n a k cscsa fel egy-egy szles gyr, mells czonibjai nh:i csaknem egszen, valamint lbszrainak cscsa s koesinak kt utols izlke, tovlibii torjnak utszgletei s rptyinek el'feln egy vkony esik, kzepe mgtt pedig egy bels szglettl tvol ll folt feketk; e/en folttl htrafel a coriuui utszlhez kzel, valamint a barnsfekete rphrtya cscsn egy-egy fehr petty foglal helyet; melln az egyes szelvnyek utszle s a cspk mellett lev foltok szintn fehresek; mells czombjai all tbb apr tskn kivl egy nagyobb tvissel fegyverezvk, kzps s hts czomlijai ptiig hti tbb tviskvel, ez utbbiak azonkvl cscsukhoz kzel nig egy grblt tvissel felszereltek. Eurpa legtbb tartomnyban, st mg Algrban i> honos. - - Haznkban tkletesen kifejlett llapotban telelvn t, egsz ven keresztl rninileiifel gyakran tallhat. Tavaszszal prilis els felben prosodik. Leihelyei: Budapest s a pilisi hegysg (Pest vm.), Nyk s Als-bljrs (Szkes-Fehr vm.) , Balaton-Fred; Miskolcz; Torna, Komjti (Torna vm.), Kassa, Csecs, Litkas Forr (Abauj vm.); Parilo (Zempln vm.); Debreczeu, Nagyvrad, Szeged, j-Szeged (Torontl vni.); Szilgy-Nagyfalu (Rraszna vm.), Szkerk (Bels'-Szolnok vm.), Kolozsvr, Segesvr, Szent-Erzsbet (Szebenszk), Mehdia s Bazis.

BEOSUS AM. ET SRV. Hixt. des Hi'm. p. 254. DIEUCHES DOHRN Ent.
ISCHNOTAESUS FlEB. Elr.

f 1843 J . p. l!), f 1860J.


191. ( 1861).

Zeit. XXI.
Ili'llt.

]>. ~>0 /'t

Corpus oblongum vei elongatum. Caput triangulre, aequilaterum vei longius quam latius, thoracis antico latius; tuberculis anteiiniferis a lator visis antrorsum obliquedeclivibus. ltostrum coxas intermeclias attiiiens, articulo secimdo tertio longiore. Anteiinnc nmlac veliere imdae, articulo primo capiti apicem parte plus quam diiiiiilia superante. Thorax trapezoideus, margine antico subrecto, niarginil)us lateralibus totis laminatis, liaiul vel levissiuie sinuatis, apice leviterrotumlatis. Scutelhuii

A test hosszdat! vagy hosszks. A t'ej hromszg, egyenoldalu vagy hosszabb mint szlesebb, a trj clszi'-lnl minilig szlesebb; a cspdudorok, oldalvst nxve, elfel rzst Ichajlk. A szipcsr a k/i'jisi' csipkig r, msodik iziilke hosszabb a harmadiknl. A cspok egszen vagy csaknem egszen csupaszok, els izlkk tlib mint t'elnyivel nylik a tej cscsn tl. A trj ferdnyded, elszln egyenes; oldalszlei egsz kiterjedskben lemezesek, pen nem vagy csak igen gyngn blsek,

II. SYSTEMATIKUS RSZ.

78

Vili. ALCSALD. SUBFAMILIA VIII.

longins quam latitis. Hemelytra completa, davo disco plus minus distncte et regulativer seriatim punctato ; venis exterioribus merubranae vena trausversa haud conjunctis. Venter sutura tertia utriiume distillate autrorsum smuato-curvata; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticini! segmenti appropinquata. Pedes mediocres ; femoribue aiiticis leviter incrassatis, subtus spinis pluribus, una major, armatis; tarsia posticis articulo primo articulis duobus apicalibus simul sumtis fcre triplo longiore.

ell kiss kerektettek. A pajzska hosszabb mint szlesebb. A rptyk tkletesen kifejld vek; a clavus tbbkevsbb szablyos pontsorokkal ; rphrtya kls' erei nincsenek harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen el're hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a kiss vastagodott mells czombok all tbb kisebb, s egy nagyobb tvissel fegyverezvk ; a hts kocsk els izlke csaknem hromszor oly hossz, mint a msodik s harmadik izlk egytt vve.

A FAJOK TNZETE.

l (2). A tovj utfele s a rptyk vrhenyesek, az alapszhmel megegyez vilgos pontozssal ; a coriuni nagy fekete foltja gniblyded s annak bels szglett nem rinti. J>. erythrpterus. BRULL.

2(1). A trj utfele s a rptyk szrksek, fekete pontozssal; a corium nagy fekete foltja szgletes s a bels szgletet is csaknem egszen kitlti. />'. /lincila. FABR.

/. S. ERYTHRPTERUS BRULL.

Imjinotarmis jiuleier FIEB. Eur. Hem. pag. 192. 2. (1801).

Elongatus, iiiger; autemiarum articulis tribus basalibus, thoracis parte postica, scutelli apice imo vittulisqiie duabus mediis, hemelytris t peclibus rufo- vei flavoferriigineis ; amiulo apicali lato femormii posticorum, basi apiceque tibiaruni posticarum, apice articuli auteiiuarum tertii, angulis posticis thoracis, macula magna subrotundata, angulum iuternum haud attingente, pone medium anguloque apicali corii uigris ; macula corii subapicali poue maculam iiigram margiueque costali, ammlo basali articuli antennarum ultimi, limbo laterali prostethii posterius, margine angusto postico prostethii et metastethii maculisque pectoris ad coxas albidis ; tliorace posterius hemelytrisque ferrugineo-punctatis; membrana nigro-fusea, apice albido-maculata. <f. 9 . Loug. 67.
Lat. l|-2 '"/.

Hosszks, fekete; cspjainak els' hrom izlke, torjnak utfele, pajzskjuak cscsa s kzepn kt kidomu pettyecske, azonkvl rptyi s lbai vrhenyes rozsilasrgk ; hts czombjaiuak cscsa fel egy szles gyr, hts lbszrainak tve s cscsa, harmadik cspizlknek cscsa, torjnak utszgletei, tovbb a corium cscs-szglete, s kzepe mgtt egy bels szglett nem rint, gmblydet! nagy folt feketk; a corium oldalszle s utszln a nagy fekete folt mgtt egy petty, valamint utols cspizlknek tve s melln az el'mell oldalszlei htrafel, az el- s utmell keskeny utszlei s a csipk mellett lev foltok fehresek; torjnak utfele s rptyi rozsdasrga vagy rozsdavrs pontozssal ; barns-fekete rphrtyja cscsn egy fehr pettyet visel. A Ilim szipcsre srga, csak utols izlke fekete ; mells czombjai pedig kzepk mgtt egy fekete folttal jellvk. A nstny szipcsre ellenben fekete s csak msodik izlke srga ; mells, nha egyszersmind kzps czombjai cscsuk fel egy-egy szles fekete gyrvel tarkzvk. E szp faj, melynek teiiyszsi trkre Dl- s KeletEurpn kivl egszen Palesztinig s Algrig terjed, haznk melegebb rszem is l s eddig prilis vgtl szeptember elejig a kvetkez helyeken szleltetett, de

^. Eostro flavescente, articulo apicali uigro ; femoribus antieis pone medium macula nigra uotatis. 9 . Rostro nigro, articulo secundo flavescente ; femoribus antieis, interdum etiam mediis, anuulo subapicali lato nigro. Aftianix l'i'i/tniptenis. BRULLE Exp. scient. Mor. III. p. 75. 30. tab. 31. fig. i. (1832). Pachymerus pwZeAer H.-ScH.Nom. eiit. I. p. 44. (1835); Wanz. Ins. IV. p. 13. fig. 358. (1839). Pachymerus iliericiis KOLEN. Mei. ent. II. p. 79. 46. tab. 9. fig. 15. (1845).

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

79

. ALCSALD. SUBFAMTLU VIH.

mindentt csak egyenknt: Buda, Villny (Baranya vm.), Szeged, Hdmezd-Vsrhely, Nagyvrad, Bl (Bihar vm.), Mehdia s Orsv; Bazis s Ulina (Temes vui.); Horvtorszgban Joscistlial. lczjval augusztus elejn tallkoztam.

s qnairatiii AM. et SERV. Hist. des Hm. p. 5. 1. (1813). Isclmotarsus sphrar/adimium FIKH. Eur. H um. p. 192.3. (1861). Tschnotarsits /.//.< l-'n;i:. K u r . Heia. p. 192. i. (1.801). JHvitrht'x Insani DOUGL. et SCOTI 13rit. Heiu. I. p. ISO. l . tal), fl. fig. 8. (Ixii.Yi.

g. n. L U SC U S FARK.

Valile oblongus, niger ; antennarum articulis secando et tertio, apice excepto, thoracis marginibus lateralibus parteque fere cliruiilia postica, plerunique margine angustissimo antico, scntelli vittis duabus apicequc imo, hemelytris, limbo laterali prostethii posterius, margine angusto postico prostethii et metastethii pedibusque griseoavescentibus ; anulilo apicali lato i'emorum posticorum, basi apicequc tibiarum posticarum, angulis posticis thoracis, liueola ante medium maculaque angulata magna pone medium nec non margine apicali corii nigris; macula corii subapicali pone maculam nigram-, aurmio basali articuli quarti auteuuarum maculisque pectoris ad coxas flavo-albidis ; thorace posterius hemelytrisque nigro-pimctatis ; membrana fusca, augulo basali externo et apice albido-maculata, veuis pallidis. cf ? . Loug.

Igen hosszudad, feketi". csipjainuk nisoilik- t's liar" maciik i/lkc (cscsukat kivve), torjiinak (ildiils/rlci i's utfelo, tbbnyire egyszersmind igen keskeny elsxi'lr, pajzskjnak cscsa s kt kidomu foltocskja, tovbliil rptyti s melln v/, lmi! oldals/lei htrafel s a/. el- s utmell keskeny utszle lbaival egytt s/.rkssrgk; hts czombjainak cscsn egy szles gyr, hts lbszrainak tve s cscsa, torjnak utszgletei, valamint a corium kzepe eltt egy esik, kzepe mgtt egy bels szglett is rint, szgletes nagy folt annak utszlvel egytt feketk ; a corium nagy fekete foltja mgtt egy kis petty, a negyedik cspizlk tvu egy gyr s a cspk mellett lev foltok miil fehresek ; torjnak utfele rptyivel egytt feketn pontozott; barna rphrtyja vilgosabb erezettel, kls alapszgletii s cscsn fehr pettyekkel. A him cspjainak els, s szipcsrnek hrom tizlke srga ; mells s kzps czombjai kzepk mgtt egy fekets folttal jellvk. A nstny els espizlke tvn s cscsn szipcsruek egsz msodik izlkvel egytt srga ; mells s kzps czombjainak sznezete a hts czomboklioz hasonl. A fekete szin nha cspjain, czombjain s rphrtyjn mg nagyobb mrtkben vau elterjedve, termszetesen a tbbi szin rovsra. Augolorszgtl dlre Algrig, Andalzitl keletre a Kaukzusig vau elterjedve, st mg Madeirn s a kanri szigeteken is elfordul ; fldrsznk jszakibb tjain azoubau hinyzik. Nlunk egsz ven keresztl mindentt igen gyakori; parnsi ideje jnius elejre esik, lczi pedig kt hnap mlva jelennek meg. Lelhelyri : Budapest s Kis-Szt-Mikls( Pest vm.),Miskolcz,Kozsuy, Komjti (Torna vm.), Kassa, Kzobrancz s Sztrajnyn (Ung vm.), Nagyvrad, Szentes, Hdmez-Vsrhely, Algy (Csongrd vm.), Szeged, Bazis s Grebencz (Temes v m . ) ; Mehdia, Nagy-Csr (Szebenszk).

6|-7. Lat. U2 "'/. cf. Autemiarum articulo primo articulisque tribus basalibus rostri Havesceutibus ; feuioribus auterioribus pone medium macula iiigricaiite uotatis. ? . Basi apiceque imo articuli primi antennarum, nec non articulo seciuiclo rostri flavescentibus ; pedibus anterioribus posticis coucoloribus. Variat anteunarum, femorum uiembrauaeque colore nigro magis extenso. (Sphragadimium FIEB. ucc AM.) Lima,- tusai* FABR. Eut. syst. IV. p. 1G5.103. (1 7!l'i ) ; Syst, liliyiig. p. 1231. 133. (1803); LATO. Hist. nat. XII. p. 217. 10. (1804); WOLFF le. cim. IV. p. 145. ig. 13). (1804). Li/i/ai-iia i/uailratiix PANZ. Faim. Gcriu. 92. tab. 11. Pflchymena ///.sci/* SCIIILL. Bcitr. zur nt. I. p. 67. C. tal). (J. fg. 4. (1829); HAHN Wan/,. Ins. I. p. 48. fig. 30. (1831); BURM. Haudb. II. 1. p. 290. (>. (1835); H.-ScH. Noni. eut. 1. p. 45. (1835); BAMU. Fiin. Ami. II. p. 150. G. (1842). Ajilianiis luxi-us COSTA Cim. Neap. ccut. I. p. 44. 4. (1X38); BLANCH. Hist. des Ins. ili. p. 132. 3. (1810).

U. 8YSTEMATIKUS KSZ.

80

VITI. ALCSALD. StTBFAMILIA vin.

EMBLETHIS FIEB. Eur. Hem. p. 51 et 197. (1861). p. 256. f 1874 J.

PLATYCHILUS JAKOWL. lull. de In 8oc. inq. des Nut. de Moscon. XLVIII. Corpus ovale. Caput triangulre, subaequilaterum, thoracis antico angustiila; tuherculis antenniferis apice extus obtusis. Eostrum apiccm mesostethii attingens, articulo secundo tertio lougiore. Antenn articulis tribus basalibus rigide setosis, articulo primo apiccm capitis superante. Thorax trapezoideus, apice distinctissime siimatus, marginibus lateralibus lamiuato-explauatis, hauti sinuati*, auterius distincte rotundatis. Scutellum tliorace liaud brevius. Hemelytra completa vel raro incompleta ; clavo irregulariter punctato ; venis esterioribus membranae vena trausversa liaud conjunctis. Veuter sutura tcrtia utrinque distincte autrorsum sinuatocurvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad uiargiuem posticini! segmenti appropinquata. Pedes niediocres ; femoribus anticis incrassatis, subtus per totani fere longitudinem spiuulis armatis; tarsia postici articulo primo articulis duobus apicalibus simul sumtis duplo longiore.

A test tojsdad. A fej hromszg, csaknem egyenoldalu, a trj elszlnl keskenyebb ; a cspdudorok klvgszglete tompa. A szipcs'r a kzpmell vgig r, msodik izlke hosszabb a harmadiknl. A cspok els hrom izlke mereven felll sertket visel, t-izlkk a fej cscsn tl nylik. A trj ferdnyded, elszl szembetnleg bls, oldalszlei lemezidomulag szlesedvek, nem blsek, de ell szrevehetleg kerektettek. A pajzska nem rvidebb mint a trj. A rptytk tkletesen kifejldvk vagy csak ritkn durvnyosak ; a clavus rendetlenl pontozott; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut erecske ltal sszektve. A liarmadik hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalam lev kt homlyos folt kzl a hts igeii tvol ll az elstl s az illet szelvny utszlhez kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all csaknem egsz hosszasgukban tvisekkel felszereltek ; a hts kocsk els izlke ktszer oly hossz, mint a kt utols izlk egytt vve.

A FAJOK TNZETE.

J (<!). A trj lemezidomu oldalszlei igen szlesek s korongjval egy sikban fekszenek. 2 (3). A trj oldalszlei minden szrzet nlkl; a czombok rendetlenl pontozottak. K. Va-lmm-i FABR. 3 (2). A trj lemezes oldalszleinek prknyn apr

merev srtek llanak ; a barns czombok sttebb pontozs nlkl. E. ciiiatnx n. xji. (l). A trj lemezidomu oldalszlei keskenyek s kiss felhajlottak; a czombok szablyos pontsorokkal. K. ammrius L.

1. E. YERBSCI

FBR.

Ovlis, flavescenti-grisens, nigro-punctulatus ; marginibus lateralibus thoracis margineque costali hemelytrorum lat dilatatis, midis, pmctis hic illic acervatis t maculas parvas formantibus uotatis ; pectore nigro, maculis ad coxas, segrneiitorum limbo postico, prostethii etiam limbo laterali flavo-albidis; femoribus irregulariter obscuro-puiictatis ; ventre ferrugineo, limbo abdominis iiigro alboque variegato; membrana fuscesceute, minute albido-maculata. d1 ? Loug. 67. Lat. 22f m!m. d1 Segmentis genitalibus unicoloribus.

? . Segmento ventrali quinto postice angulatim emarginato, emarginatura basili segmenti in linea mediana attingente. Ljijaciix Ycrbasei FABR. Syst. Ehyrig. p. 235. 161. (1803). Tjygaeus pilifrons ZETT. Vet.-Ak. Handl. 1819. p. 71. 21.; FALL. Suppl. cim. Suec. p. 8. (1826); Hem. Suec. Cim. p. 52. 8. (1829); THOMS. Opusc. eut. II. p. 195. 37. (1870). l'arlti/iHf'im marginepunctatiis H.-Scn., PANZ. Fami. Germ. 118. tab. 7.

H. SYSTEMATTKt'S ItSZ.

81

Vin. AI.CSAT.Ii.

s l ' H K A M I I . t A VOI.

J''uil>li'iliix /ildti/i-liiliix FIEB. Eur. Heni. ji. I!l7. 1. (1861). Gonianotvs yilifrons STI, Of'v. Vet.-Ak. Frh. isii^.

Praecedenti valile al'iinis, i u n i o r , marginibus lateralibus tlioraeis sctosis, femoribus impunctatis et lungius pilosis, corporis hemelyti'oramque mloi-e m-c non IVmi iiiirum segmento ventrali ( p i i i i t o magis emarguiato diver ,^it. A Piati/chilo liliilinili J A K I I W I . . l i u l l . dr l;i Sm-, i n i p . des Nat. de Moscou. X I A ' 1 1 1 . p. i'.Yi. t u l i . IO. iig. I. (1S71), qui l ' t i a m ini lioc genus iv.-ivii'lus r ^ t . I I I : I L ; I I incline minore, corpore superne d i s t i n r t i s s i m e .i,'labni, lieiiielytris i-omjiletis, t'emorilius liaiid i i i g r o - p u n c t a t i ^ dil ferre videtnr. Tojsdad, sxeiiiives-srgjis sxiirke, t e k i n p o n i n / . o l i , e pontok fell tbb-kevslili aszefolynal s a p r p e l v tyeket kpexnek ; fejtetjn s/emei. m e l l e t t t b b n y i r e egyegy fehres CSl lthat; t o r j i n i k tetemesen s/.le?.edell oldalszlein merev sert^k l l a n a k , roptyiiii-k ol szintn igen .szlesedett ; fekete inelln az e.uyes s/inyck utszle, valamint ;>Y, elmell el- s oldalsx.lei s n csip'k mellett lev foltok srgs-fehrek; srgs-barna czombjai sttebb pontozs nlkl ; fekete'.-, \ ; I L ; V ^ o l i ' t rozsdabarna hasa sx.lein felirrel s feketvel tark-zoti : szrke rphrtyja a liarna erek kxtti tereseken IVile^ kzepe tjn barna svokkal, melyek ismt apr felire* pettyekkel vannak behintve. A him els ivarszelvnye utsxlii fehr sxe<lyxettel. A nstny tdik basi s/.elvnye utszln s/^letesen kimetszett, e kimetszs az illet szelvny tvt valamivel szlesebben rinti. Eddig bizonyra az elbbivel z a v a r t a t o t t ssze; a t t l azonban a felsorolt jellegek l t a l hatrozottan k i l u n b o / i k s nll j f a j t kpez, mely kizrlag haznkban l n y ' szik s itt a telet tkletesen kifejlett l l a p o t b a n t l t i . Els pldnyt 1809. a u g u s z t u s -n Oroson t a l l t a m Szabolcsmegyben. Azta, lionioklalaju rninknak IIH'X kt pontjn sikerlt felfedeznem, u. m. a jiesti likoson s Csongrdmegyben Horgos mellett. Ujabban pedix SAJ KKOLY pestmegyei fldbirtokos hozott egy n s t i - n y t Kis-Szent-Miklsrl Pest megyebeli.

p. 222. 1.
Kiiilili-tliix ri'1-lntxci DOUGL. Ent. montili. Mii<;. IX. ji. i. I . (1X72). Tojiisdiul, srgs-szrke, feketn pontozott; torjnak i's rptyfiinek tetemesen szlesedett oldals/lei esupas/ok, a/, azokon imitt-amott, csoportosan l l pontok apr pettyeket kpeznek; fekete melln az efyes s/e]vnyek utszle az el'mell (.-lszeivel H a csptk mellett lev foltokkal egytt srgis-l'ehr; ozoinbjai remletlen sttbarna pontozssal; hasa rozsdabarna, szlein fehren s feketn tarkzva; barns rphrtyja apr fehres pettyekkel bortott. A him ivarszelvnyei egyszinek. A nstny tdik hasi szelvnye utszlu szgletesen kimetszett, ezen kimetszs az illet' szelvny tvt csak a kzpvonalban rinti. Eurpa nagyobb rszt lakja s azonkvl Kis-Azsibl s Algrbl ismeretes. Haznk tbb vidkn nem ritka s tkletesen kifejlett llapotban telel t. Lellielyei: Budapest, Losoucz, Miskolcz, Forr (Abauj vm.), Komjti (Torna vm.), Parn (Zempln vm.); Kolozsvr, Bazis s Grebeucz (Temes vm.), Oravicza (Rrass vui.) s a horvtorszgi Josefsthal.

g. E. CILIATUS

N. ,ST.

(Fif!. 14 ct 14u.l

valis; sordide flavesceuti-griseiis, nigro-punctatus, rmntis snpra plus minus coiifluentibus et maculas prvas forinantibus ; capite utrinime ad oculos plerumquc vittula pallida notato; marginibus lateralibus thoraeis seri setaruni iiistructis, eum margine costali hemelytrorum lat dilatatis ; pectore nigro, maculis ad coxas, limbo post.ico segmentorum limbisquc antico et prostethii rliivo-albidis; l'einoribus lateralibus haud inl'uscatis,

obscui'o-punctatis ; ventre lubricante vei obscuro-ferrugiueo, abdomiuislimbouigro alboijue variegato ; i n e i i i b r ; i i i a grisea,fuseo-venosa, interstiiiis v e n a n i m impriniis mdiarum i'usL-o-vittatis et minute albido-guttatis. rf. ? . Liig. 50. Lat. U-2 '"/.. cf. Segmento genitali primo postico albo-limbato. ?. Segmento ventrali ([iiinto postico n i i g u l a t i i n emarginato, cmtirgi natura basili attingente.
I,V<.AKIDAI.

:t. E. ARKX.llUUK

/./.V.

Subovas.avesnti-griseus^gro-punctulatus, pun
cs iiiiir^inuin latcrulinm thoraeis marginisque eostalis lieinelytrorum in i n a e u l a s ]>arviis a c r r v a t i s ; fchorace autrorsum seiisiin anyustiito, marginibus l a t r r a l i l m s anguste dihitatis, setnlosis; pretore iii^ro. l i m b o postico lis(jue ad coMis flavo-albidia ; femoribus seriatim obscuro-

segmenti

pniillo

l a t i l i * sc^nieiitoriun, [irostetbii etiani l i n i b i s lateralibus, iiincu-

H. SYSTEMATIKS KSZ.

82

VOI. ALCSALD. SUBFAMILIA YHI.

punctatis ; ventre nigricante vel ferrugineo, abdominis limbo iiigro alboque variegato ; membrana fusccscente, munite albido-maculata. d 1 - ? Long. 5G. Lat. l*
C) i mf . Zi Im

kenyeu szlesedett s sertkkel megrakott ; fekete melln az egyes szelvnyek utszle, az el'ruell oldalszlci s a cspk mellett lev foltok srgs felirek ; czouibjai sttbarna soros pontozssal ; fekets vagy rozsda-barnahasa szlem fehrrel s feketvel tarkzott ; sttesrphrtyja apr fehr pettyes. Aliim els ivarszelvnye klnbz szin.A nstny tdik hasi szelvnye utszlu szgletesen kimetszett, e kimetszs az illet szelvny tvt nem ri el egszen. Ezen ignytelen kiiizs fajrl mg nhny v eltt is ltalnosan azt tartottk, hogy egsz Eurpban mindentt elfordul. Ujn.bb pontos szleletekbl azonban vilgosan kitnt, hogy elterjedse nein oly ltalnos, a mennyiben Nmet-, Olasz- s Spanyolorszgon kvl fldrsznkn eddig mg csak a Svjczbau s Dl-Oroszorszgban talltatott. Klnben Kis-Azsiban s Algrban is tenyszik. Haznkban korltozott elterjeds ugyan, de a hol elfordul, ott meglehetsen gyakori. A telet tkletesen kifejlett llapotban tlti; lczjra jnius elejn akadtam. Lelhelyei: Budapest, tzeged, Szatymaz (Csongrd vm.), Miskolcz, Forr (Abauj vrn.), Torna s Komjti (Torna vm.); Grebeiicz (Temes vm.)

cT. Segmento genitali primo varicolore. 2 . Segmento ventrali quinto postice aiigulatim emarginato, emarginatura basili segmenti subattingente. Ciwe.i- amiariiis LIN. Fami. suec. Ed. 2. p. 255. 955. (17C1); Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p. 729. 95. (1707) ; FABR. Syst. Eilt. p. 723. 132. (1775); GOEZE Elit. Beytr. II. p. 218. 95. ( 1 7 7 8 ) ; SCHRANK EU. ins. Austr. p. 28G. 552. (1781); FABR. Spec. ins. II. p. 369. 184, (1781); Maut, ins. II. p. 303. 240. (1787); GMEL. Syst. nat. I. 4. p. 2177. 95. (1788). Li/ijaeiia amiarius FABR. Ent. syst. IV. p. 170. 119. (1794); Syst. Ehyng. p. 233. 146. (1803). Li/i/aciis yrixeiis WOLFF Ic. cim. III. p. 113. fig. 107. (1802). Emllethia amuinns FIEB. Eur. Hern. p. 198. 2. (1861). Tojasdail, srgs szrke, feketn pontozott, a trj s a rptyk oklalszleiii ll pontok apr pettyeket kpeznek; torja el'fel egyenletesen szklt, oldalszlein ks-

GONIANOTUS FIEB. EI.I: Hon. p. 51 t-t 196. f 1861 J.

Corpus subovale. Caput triangulre, aequikterum, thoracis anctico angustiila; tuberculis aiiteimiferis apice extus distiucte aiigulatis. liostrurn mesostethii medium attingeus, articuhs secuudo et tertio subaequalibus. Aiiteunae articuhs tribus basahbus rigide sctosis, articulo primo apicern capitis vix superante. Thorax trapezoideus, margine antico subrecto, vix sinuato, marginibus lateralibus laminatis, fere totis rectis, antice leviter rotimdatis, angulis anticis parum prominulis. Scutellum thorace haud brevius. Hemelytra completa; davo irregnlariter punctato; venis exterioribus membrauae vena trausversa haud coujuuctis. Veuter sutura tertia utriuque distiucte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime remota, ad marginer posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, subtus per totam fere loiigitudiiiern spiuulis arinatis ; tarsis posticis articulo basali apicalibus duobus ad unum duplo longiore.

A test csaknem tojsdad. A fej hromszg, egyenoldal s a trj elszlnl keskenyebb ; a cspdudorok kttlvgszglete hegyesen kill. A szipcsr a kzpmell kzepig r, msodik s harmadik izlke krlbel'l egyenl hossz. A cspok els hrom izlke mereven Mll sertket visel, t-izlkk a fuj cscsn alig nylik tl. A trj ferduyded, elszl csaknem egszen egyenes, oldalszlei lemezesek s szintn csaknem egszen egyenesek, elszgletei pedig kiss killk. A pajzska nem rvidebb, mint a trj. A rptyflk tkletesen kifejldvk; a clavus reudetlenul pontozott; a rphrtya kls erei nincsenek harnt fut r ltal sszektve. A harmadik hasi varriiy mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll az elstl s az illet szelvny utszihoz kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all csaknem egsz hosszsgukban tvisekkel fegy vrzettek ; a hts kocsk els izlke ktszer oly hossz, mint a msodik s harmadik izlk egytt vve.

II. SYSTEMATIKIIS KSZ. 7 O MARniNEPVNCTATUX WOLFF.

83

. ALCSALD. SIiFAMII.IA Viri.

p. U. 5. (ls:!S); r.LANcn. Hist. des Ins. I I I . p. 132. 4. (1840). Rhyparochromvs mari/iiiatiix DAIII.H. Yet.-Ak. liaiull.

Flavcscenti-griseus, crebre fusco-punetatus, snlitns nigricans,exceptis maculis pectorisad coxas, limbo postico pro-, meso- et uietastcthii, illius etiam limbis lateralibhs dilatatisi punctis limbi hemelytrorum costalis, interdmu etiam margiuum lateralinm thoracis in maculas parvas acervatis ; ventre pone medium plus minus in ferrugiueum vergente; femoribus nigricaoatibus, luuul obscuro-punctatis; membrana pallida, interstitiis vcnarum fusceseentibus et minute pallido-guttatis. d1. 9 Loug. 55e Lat.

1850. p. 218.
(Tiinianotiix mari/incpimctatus FIKH. Kur. l lein, p. 107. l ;(1861). (iiiiiiiiinitiix marginipunctatus STAL OV. Yet.-Ak. Frh.

1862. p. 222. 2.

Srgs-szrke, fell sr barna pontozssal, all fckets, kivve melln az egyes szelvnyek utszlt, az elmell szlesedett oldalszleit s a csip'k mellett lev foltokat; a rptyinek s nha egyszersmind torjnak oklalszleiu ll pontok apro pettyeket kpeznek; int* kzepe mgtt tbb-kcvsbb rozsdabarns ; fekete^ czombjai sttebb pontozs nlkl; szennyes szinii i-iiplirtyja az erek kztti tereseken barns, v i l j j o s a l i l i pettyezssel. Az eurpai szrazfld legnagyobb rszn, valamint Algrban s Tunisbau, s't Madeira szigetn is l. Nlunk mjus kzeptl szeptember vgig a pesti Rkoson, a budai Gellrthegyen, tovbb Visegrd. Balaton-Fred s Debreczeu krl szleltetett, ele mindentt csak egyes pldnyokban.

11-2 /,.
Li/i/ai'iix margine-punctatus (1870). Limarti* litoraiit ZETT. Vct.-Ak. Hamll. 1S1). p. 72. 22; FALL. Suppl. cim. Succ. p. 9. (1S2G); Hern. Suec. Cim. p. 53. 9. (1829). Paohym.er.us maryineptmctatus SCHILL Beitr. zur Ent. I. p. 71. 1 1 . tal). G. fig. 8. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 52. tifi. 32. (1831); H.-BcH. Nom. ent. I. p. 45. (1835); IAMB. Faun. Aiul. II. p. H7. 1. (181-2); VOLL. Tijdseh. voor Eilt. Ser. 2. V. p. 275. 8. tab. 11. fig. 4. (1870). Ajilianiix margine-punctatus COSTA Cim. Neap. ceut. I. WOLFF Ic. eim. IV. p. 150.%. 144. (1SO); THOMS. Opusc. ont. II. p. 195. 38.

ISOHNOCOEIS FIEB. Ein: Ili-m. ]>. 47 <>t 179. f 1861 J. Corpus oblongum vei elongatum, glabruui. Caput triangulre, subaequilaterum, paiie intraoculari oculis magnis circiter duplo vei vix duplo latiore; tuberculis antenniferis bre%Hissiiiiis. Rostrum pone coxas iiitermedias productum, articulo basali articolo sectnulo multo brcviore. Antenn articulo primo apicem capitis pariim superante. Thorax subquadratrus vel levitar transversus, collari destitutus, marginibus lateralibus haud vel \-ix sinuatis, apice distincte rotundatis. Seutellum aoquilaterum. Hemclytra completa vel incompleta, rueml>r:ui:i destituta; clavo scriatim punctato. Venter sutura tertia utrinque aiitrorsum curvata; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico loiige remota, ad maculam opacam aiiticam appropinquata. Pedes mediocres; femoribus anticis incnissatis suliiiiermiliiis. A test hosszudad vagy hosszks, csupasz. A fej hromszg s csaknem egyenolclalu ; a szemek kztt fekv rsze krlbelo'l ktszer szlesebb, mint a nagy szemek ; a cspdudorok igen rvidek. A szipcsr a kzps cspk mg nylik, tizlke a msodik izlknl sokkal rvidebb. A cspok els izlkc csak kevssel nylik a fej cscsn tl. A trj esiikneiii ugys/gii vagy kiss harntos, ell minden nyakrv n l k l ; oldalsxlci pen nem vagy csak alig szrevehctleg blsek, ell szembetnleg kerektettek. A paj/ska cgyenoldiihi. A rptyk tkletesen kif'ejldvk vagy diirvnyosak; a clavus soros pontozssal. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon lre hajlik: a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos tolt kzl a hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folt kzelben fekszik. A lbak k/i>szerek: a vastagodott mells ezoiubok csaknem egszen fegyverzetlenek.

H. SYSTEMATIKUS KSZ.

84

VIII. AUiSALD. SUBFAMILIA VOI.

A FAJOK ATNEZETE. (2). A test fellete igen finom, alig szrevehet pontozssal; a csaknem ngyszg trj utrsze s a rptyk rozsdasrgk, enyszetes barns pontozssal. 1. lli'lllifitfrilx HCHILL.

2(1). A test fellete szembetnen s ersen pontozott; a harntos trj ut'ele s a rptyfik szrksek, szembetn fekete pontozssal. -- L jiiiiii-tiiiutllH Filili.

1. I. HEMIPTEIUS

fSCHILL.

Elongatus, niger, vix puuctatus; tliorace subquadrato ; antennarum articulo primo apice, secundo tot, basi apiceque femorum, tibiis t tarsis rlavescentibus ; lateribus partis posterioris thoracis, angulis posticis prostetbii t metastethii maculisque pectoris ad coxas albidis; thoracis parte posteriore, apice scutelli hemelytrisque clilute rufescenti-feiTugineis, obsoletissime fuscopunctatis, bis incompletis, abdomine dimidio brevioribus, membrana subdericieiite, vei rarissime completis, angulo apicali corii cum angulis posticis thoracis uigro, membrana sordide byalina, nbdomine panilo breviore. r f - ? Liig. 2-2J. Lat. ll *</,. Variat tibiis posterioribus basin versus infuscatis. I-'ftflii/mcntx lu'inijtli'rux SCHILL Beitr. zr nt. I. p. 77. 20. tab. G. fig. 11. (1829); KOLEN. Mei. nt, II. p. SI. 4.S. (1845). Pachyments staphyliniformis HAIIN Wanz. Ins. I. p. 01. fig. 37. (1831). /Wii/Hiir/f.s t(ni/nxtiiln.i BOH. fv. Vet.-Ak. Frh. 1852. p. 50. 10. l'tii-iii/Hii'i-iix /laii/jii'iuiix H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 210. (1853). l'tfi'ntni-tiis Jiciiiifiti-rii.i KUSCHAK. m MOTSCH. tudes nt. II. p. "2-1. 3. (1853); ST.VL fv. Vet.-Ak. Frh. 18G2.

cscsa lbszrai- s kocsival egytt srgk; torjautrsznek oldalszlei s melln az l- s utmell utszgletei s a cspk mellett lev foltok fehrek; torjnak utrsze, pajzskjnak cscsa s rptyi rozsdasrgk, igen enyszetes barns pontozssal; ez utbbiak vagy duvvnyosak, a potrolnil felnyivel rvidebbek s rphrtyjuk csaknem teljesen hinyzik, vagy igen ritkn tkletesen kifejl'dvk, mely esetben a corium csiics-szglete, a trj utszgleteihez hasonlan, fekete, rplirtyjuk peilig szennyesen ttetsz s a potrolnil csak valamivel rvidebb. Kzps s hts lbszrai nha tvkn sttbarnsak. Csinos kis faj, mely csaknem egsz Eurpt lakja, s mely tbbnyire durvnyos rpszervekkel fordul el. Az ltalam megvizsglt magyarorszgi pldnyok kztt csak egyetlen egy nstny volt a budai Svbhegyrl, mely tkletesen kifejlett rphrtykkal dicsekedhetett. Faunaterletnkn szraz gyepes helyeken leginkbb kakukft (Tlii/i/i/tx) tvben tanyzik s tkletesen kifejlett llapotban telel t. A budai hegyeken kivl eddig mg csak Tornamegyben a komjti szlkben, tovbb a szegedi Makkos-erdben s Krassmegyben Krassova mellett gyjtetett egyes pldnyokban.

3. I. PNCTVLATUS FIEB. p. 215. 2. Oblongo-elongatus, niger, supra distiiictissime puuI'nrhi/iiierux ( PachymeniS ) iirultitiix FLR Rliynch. ctatus ; thorace leviter transverso ; antennarum articulis Livi. I. p. 257. 10. (1800). Ixcinuinii-ix ]>allijiimiM FIEB. E r. Hem. p. 180. 2. duolnis basalibus apice imo, thoracis parte postica, apice scutelli, hemelytris, angulis posticis prostethii t meta(1861). HypnopMlus lii-iiiijiti'nix DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. stethii, maeulis poetoris ad coxas, basi et apice femorum, tibiis tarsisque griseo-tavcscentibus; thorace posterius 1. p. 200. 2. (18(15). Li/i/ai'iix /Htl/iil/'/H'iiii/x THOMS. Opus. nt. II. p. 202. hemelytrisque distiiictissime uigro-punctatis, bis completis, angulo apicali corii uigro, membrana hyaliua, 57. (1870). abdomiiiis apicem acquante, d1. ?. Long. 2,J2-J. Lat. Hosszks, fekete, alig szrevehetleg pontozott ; trj u 5-t %. Ixt-lniiK-iiris j i i i i t r t i t l t t l i t x FIEB. Eiu\ Hem. p. 180. 1. csaknem ngyszg ; cs:ipjaina.k els iziilke cscsn, msodik izlke egszen, valamint czombjahiak tve s (18(51).

n. SYSTEMATIKUS 1SZ.

85

VIII. ALCSAI.D. SUIiFAMir.tA VIII.

HosszukK, fekete, fell ersen s szombctnticn pontozott; torja kiss harutos; els s msodik cspizlknek cscsa, torjnak uti'cle, pajzskajnak cscsa, tovbb rptyi s mellen az el- s utmell utszgltei s a cspk mellett lev foltok, valamint czombjainak tve s cscsa lbszraival s kocsival egytt szrks-srgk ; torja utfeln, rptyi pedig egszen ers s szembetn pontozssal bortottak; ez utbbiak tkletesen ki'ejldvk s a eorium cscs-szgletn feketk, ttetsz rphrt y j u k egszen a potroh cscsig r.

Nmet- s Olaszorszgban s a Svjezban tenysz ritka fuj. Haznkban PAVEL JNOS m. n. mzeumi gyjt fedezte fel 1S7. mjus ;">-n a Inulai Sasliegyen hrom pldnyban. OBS. Ixi-innciria jai-i/n'x Siox. Ami. Hoc. eut. Sr. 4. I. p. 123. (1802), c Gallia meridionali, major, obsoletius punetulatuB, minus parallelus, tliorace postice latiore, lobo antico minus convexo, marginibuslaterabusfortus acute Ciirinatis ncc non pedibus totis flavo-testaceis bene distinctus.

SCOLOPOSTETHUS FIEB.
EHI: Unii. ]>. 49 r 18S. f 1861 J. Corpus oblongum vei oblougo-ovatum, superne subtilissime punctulatum. Caput triangulre, aequilaterum, usque ad ocidos hnmersum, parte intraoculari oculis parvis fere quadruplo latiore ; spatio inter oculos t autenuas oculis breviore. Rostrum coxas intermedias baiul superans, articulo basali capiti aequilongo. Antenn articulo primo apicem capiti parte dhnidia vei vix dimiilia superante. Thorax trapczoideus, collari augusto depresso instructus,lobo antico lougitrorsum haud impresso, margiiiibus lateralibus pone medium obtuse sinuatis vel subsinuatis, apice distincte rotundatis. Scutellum planiusculum, posterius baud cariuato-elevatum. Hemelytra completa vel incompleta, membrana rudimeiitaria; clavo seriatim puuctato. Prostetbium ante coxas foveola destitutum. Venter sutura tertia utrinque antrorsum siiiuatocurvata; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico louge remota, ad maculam opacam anticarri appropinquata. Fcdes mediocres; femoribus anticis incrassatis, subtus spina magna acuta et praeterea denticulis complurilius armatis; tiliiis auticis curvatis.
A FA.IOK

A test bosszudad vagy hossztojsdad, fell igen finoman pontozott. A fej hromszg, egyenoldalu s egszen a szemekig a torjba slyesztett; a szemek kztt fekv rsze csaknem ngyszer oly szles, mint az apr s/einok ; a szemek s cspok kztti tvolsg a szemek tmrjnl rvidebb. A szipcs'r a kzps cspkn tl nem nylik, t-izlke a fejjel egyenl hossz. A cspok els izlke legflebb felnyivel nylik a fej cscsn tl. A trj ferdiiyded, elszln keskeny lenyomott nyakrwel, ellelii hosszirny benyoms nlkl ; oldalszlei kzepk mgtt tompn vgj7 csak euyszetesen blsek, ell szembetnleg kerektettek. A pajzska laposdad, utfelu hosszorm nlkl. A rptyk tkletesen kifejldvk vagy durvnyosak; aclaviis soros pontozssal. Az clmell a csipk eltt szrevehet gdrcskk nlkl. A h a r m a d i k hasi varrny mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folthoz kzeledett. A lbak kzpszerek ; a vastagodott mells czombok all egy nagy hegyes tvissel s ezenkvl mg tl>l> apr fogacskval felszereltek: :i mells lbszrak grbltek.
TNZETE.

l (S). A test fellete nem szrztt. "J(:i). A cspok karcsuak, a fltestnl hosszabbak s egszen vilgos sznezetek. N. jiii-inx Sc'iiii.i.. 3(2). A cspok vastagabbak, rvidebbek s legalbb kt utols ixlkk fekete. 4 ( 7 ) . Az els s msodik cspizlk csaknem egszen rtsrgi ; a lbak hasonszinek, legflcbli :i

hts czombok vgk fel nha sttrs gyrvel. 5 (0). A kzpmell a cspk eltt kt diulorkt visel ; :i rptyk durvnyosak. N. aniiiix Scim.i.. 6(5); A kzpmell dudorkk nlkl; a roplirtya mindig
jl s t k l r t e s c l l k i f e j l e t t . N. H i l j l l l l r l l i x D o l l i i . .

et SCOTT.

H. SYSTEMATIKUS HSZ.

86

VOI. ALCSALD. SUEFAMILIA VI.

7(4). A cspok feketk, csak a msodik izlk tve ks- l S ( l ) . A test fellete felll srgs szrsekkel bortott; knyen srga ; a kzps s hts czombok vgk fel szles feketk. 8. iltriiratu HAHN. a cspok kt utols izlke fekete. RET. >S. jiiloss

J. .S'. PICTUS

SCHILL.

kzelebbi megjellse nlkl. Egyedli biztos leihelye haznkban a pesti Rkos, hol 1873. november 8-u a Rkos-patak tjn lehullott szraz lomb alatt egy himpldnybau fedeztem fel.

Niger, glaber; anteniiis gracilibus, corpore plus qiiam dimidio longioribus, totis flavo-testaceis ; thoracis marginibus lateralibus angustis t parte postica benielytrisquc flavo-albidis vei grisco-flavescentibus, nigro-maculatis ; membrana albiila, fusco-venosa; limbis antico et postico prostetliii, limbo postico metastethii, maculis pectoris ad coxas noe non pedibus et rostro flavo-testaceis; femoribus anticis mcilio infuscatis, posticis apicem versus fusco-annlatis ; mesostethio simplice. <f. Loug. 4,

S. S. AFFIN1S

SCHILL.

Niger, glaber ; anteimis crassiusculis ; thoracis marginibus lateralibus angustis t parte postica hemelytrisque flavo-albidis vei griseo-flavesceiitibus, nigro-maculatis; membrana albida, fusco-maculata, rudimentaria ; aiitennarum articulis duobus basalibus, limbis antico et postico prostetliii, limbo postico metastethii, maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-testaccis; femoribus auticis fere totis aunuloque subapicali femorum posticorum uigris; mesostethio ante coxas bituberculato. e? ? Loug. 3A4. Lat. 111 %. Variat antemiarum articulo primo basi nigricante. Pachymeriis affinis SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 80. 25. (1829). Lijijacus iitiilai/rieus FALL. Hem. Sitec. Cim. p. 63. 24. var. fi. (1829); THOMS. Opusc. ent. II. p. 201. 55. (1870). Pachym.ev.ui f Pachymerus) jiotlai/riciis FLOK Ehyuch. Livi. I. p. 277. 26. (1860) partim. Scoloposti'thiis qfnix p. 561. S. (1874). Scolopostetkus podagrcus LETHIEERY Cat. des Hem. du Nord. Ed. 2. p. 20..(1874). Fekete, csupasz; cspjai kiss zmkek ; torjnak keskeny oklalszlei s ut'cle, valamint rptyi srgsfehrek vagy szrks-srgk, fekete foltosak; durvnyos rphrtyja fehres, sttbarna foltokkal tarkzott; cspjainak kt t'-izlke, tovbb melln az el'mell els utszle, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok lbaival egytt srgk; mells czombjai csaknem egszen, hts czombjai pedig cscsuk fel feketk ; a kzpmell a cspk eltt kt dudorkt visel. Els cspizlke nha tvn 'ekets. Ez s a kvetkez fajok a legtbb szerz ltal sszezavartattak s egy s ugyanazon fajnak tartattak. Csak STAL fv. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 219. 1. var. l,\ EEUT. Auu. Soc. ent. Sr. 5. IV.

Lat. | m(,. Lygaeuspodagrieus FALL. Mon. eim. Suec. p. 70. IG. (1807); Hem. Suec. Cim. p. G3. 24. (1829) partim. Pachymerus jiictux SCHILL. Beiti1, zr nt. I. p. 79. 22. tab. 7. fig. 1. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 64. fig. 39. (1831); KOLEN. Mei. ent. II. p. 83. 52. (1845); VOLL. Tijdsch. voor Ent. Ser. 2. V. p. 279. 12. tab. 11. fig. 5. (1870). Rhyparochromus pictus SAHLB. Mouogr. Geoc. Feuu. p. 03. 13. (1848). Paciynfems (Pchynierus) podagrcus rar. piciim FLOR Rbynch. Livi. I. p. 279. (1SGO). SeoupostetJius jrctus FIEB. Eur. Hem. p. 189. 5. (1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 182.1. (1865); LETHIEKKY Cat. des Hern, du Nord. Ed. I. p. 24. (1869); Ed. 2. p. 19. (1874); REUT. Ami. Soc. ent. Sr. 5. IV. p. 561. 6. (1874). Li/i/di-iis piftim THOMS. Opnsc. ent. II. p. 201. 53. (1870). *
Fekete, csupasz; karcs cspjai a fltestnl hosszabbak s egszen srgk; torjnak keskeny oldalszlei s utfele rptyivol egytt srgs-fehrek vagy szrkssrgk, fekete foltosak; fehres rphrtyjii barna erek hzdnak vgig; melln az el'mell el- s utszle, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok, nem klnben lbai s szipcsre srgk; mells czombjai kzepkn sttbarnsak, hts czombjai pedig cscsuk fel sttbarna gyrvel jegyzettek; kzpmelle egyszer. Egsz Eurpban keletre a Volgig s a Kaukzusig van elterjedve. A m agy. nemz. mzeum Kis-Azsibl is brja; ugyanitt van kt magyarorszgi pldny a leihely

II. SYSTEMATIKUS KSZ.

87

Vili. ALCSAL&D. SUIFAMILI \ V i l i .

az les tekintet THOMSON ujabb kclot munkssgnak sikerlt ez irnyban a csomt szerencssen inerii,bini s az egyes fajok megklnbztet jellegeit biztosan s hatrozottan megllaptani. A jelen faj ugyltszik egsz Eurpban elfordul s dli irnyban egszen Algrig terjed. Nlunk gyakori; a telet tkletesen kifejlett llapotban tlti s prilis els felben prosodik. Lelhelyei : Budapest, Szeged, Hdmez-Vsrhely, Szentes, Nagyvrad ; Forr s Csecs (Abauj vm.), Kouijti (Torna vm.), Krsmez (Mramaros vm.); Frauzdorf (Kniss vm.) s Mehdia.

Cspjainak els ixlke nha tvn, st olykor i-gySersmind msodik ixlke cscsn, nem klnben hts czombjainak cscsa fel egy-egy gyr fckcts. Nem lehetetlen, hogy t> faj nem nll, l u m n n csak az elbbinek kifejlett rptys a l a k j a . Ha c/.cn nzetet, melyet legjabban DOUULAS (Ent. montili. Mag. XI. p. i26r>) fejezett ki, elfogadjuk s mindkt a l a k u l egy t'nj bn foglaljuk ssze, a/t kell feltennnk, miszerint c rovaroknl egyfell a rphrtya, msfell a kzpmelleu lev kt (ludorka kztt eorrelatio ltezik ; azaz : ha a rphrtya dtirvnyos, akkor a kzpinell dudorki kifejlettek, ha ellenben a rphrtya tkletesen kifejlett, akkor a kzpmell kt dudorkja elenyszik. Egsz Eurpban keletre a Volgig s a Kaukzusig s Algrban tenyszik. Faunaterletnkn nem ritka; eddig prilis kzeptl juliusig a kvetkez helyeken gyjtttk: Budapest, Pcs, Szeged, Nagyvrad, Hzdell (Toma vm.), Homoima-Breszt (Zempln vm.) s Frauzdorf (IvrasK vm.).

3. S. ADJNCTUS DOUOL. et SCOTT.

Niger, glaber ; autennis crassiusculis ; thoracis marginibus lateralibus angustia et parte posteriore hemelytrisque flavo-albidis vel griseo-flavescentibus, nigromaeulatis; membrana albida, fusco-venosa ; anteunarum articulis duobus basalibus, limbo postico metastcthii et prostethii, liujus etiam limbo antico, maculis pcctoris ad coxas pedibusque flavo-testaceis; femoribus auticis, basi apiceque exceptis, uigris ; mesostetliio nmtico. d1 ? Long. 3ki, Lat. ll J /m. Variat autemiarum articulo primo basi, interdurn etiam articulo secuudo apice, uec non annido subapicali femonim posticorum nigricautibus. Pachymerus pii-tus H.-Sun., TANZ. Fami. Germ. 120. tab. 5; Nom. ent. I. p. 45. (1835). l'afliyinrriH (-Pachymerus) jinilmji-iciix FLOU Rhyuch. Livi. I. p. 277. 26. (1860) partim. Xi-iiliijMixti'tliiix ailjunetiix DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 18.'?. 2. tab. 6. fg. 9. (1865); DOUGL. Ent. montili. Mag. XI. p. 261. (1875). l.i/i/di'iis liTunitix THOMH. Opusc. eiit. II. p. 2(J1. 51. (1870). Si-iiln/iiixii'iliiix iivnratH.1 LETHIEKRY Cat. des Hm. du Nord. Ed. 2. p. 20. (1871). ScnliijHKiti'thiix Tliuiiixiiii KEUT. Ami. Soc. cut. Sur. 5. IV. p. 562. 9. (1871).

4. S. DECORATUS

U.4HX.

Niger, glaber; antemiis crassiusculis ; thoracis raarginibus lateralibus angustia et parte postica liemelytrisquc tavo-albidis vei griseo-flavesccutibus, nigro-maculatis ; membrana albida, fusco-venosa, interdmu rudimentaria ; antennarum articulo secuudo extrema basi, metastethii t prostethii limbo postico, liujus etiam limbo antico, maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-testaceis ; femoribus auticis foro totis amiuloque subapicali l a t i s s i m o femorum posteriorum uigris ; mesostetliio simplice. d". $ . Long. G-i, Lat. l l '"/,. Li/i/ii/'iix ]Hiiliiirii-iix FALL. Mon. cim. Suec. p. 70. Ili. ( 1 S U 7 ) ; Hem. Suec. Cim. p. CM. i2. ( I S i l ) partim. l'iti-lii/iiii-nis liTiii-iilnx HAHN Wauz. Iiis. I. p. Mt'.l. iig. 7 l . ( l s : U ) . Rhyparochromus ili'i-unttiix SAIII.K. Mon. Geoc. Feim. p. 03. 14. (184.8). "PttckynuTut / /'(i7//""'''"- si > //(ii/)7cM.s Fi.on lliyneli. Livi. 1. p. i277. i0. ( ISOO) p a r t i m . Sniln/MixMliii.' ti f li >i ix STI. (HV. Vet.-Ak. Furii. ISIl-J. p. i21!). 1. var. <i ; DOIKIL. et SCOTT Brit. Unii. I. p. |s.">. 15. (1S05). Scolapaatethus ri-ii-i-im-iiui LKTIIIKIKY C a t . iles lli'm. <lu Nord. K.l. I. p. 'J:.. (1800); K,!. >. ].. l'.i. ( I S 7 M ; D..I-,;... Ent. m o n t i l i . Ma-. X I . \: "2(\\. (|S7;,|.
/.//i/(i('.s iiii'itiiin-t'1'ux THO.MS. Opusc. ent. 11. p. l!(l_. .">ii.

Fekete, csupasz; cspjai kiss /mkek ; t o r j n a k keskeny oldalsxlei s utiele rptyiivel egytt srgstV'hrrek vagy s/.rlis-srgk, fekete foltosak; fehres rphrtyjnak erezete barna ; cs; pjainak els s msoilik i/lkn k i v l melln ax eli'mcll el- s utns/le, az utim 11 nts/lr s a cspk mellett lev foltok s lbai srgk ; mells c/ombjai, tvk s cscsuk kivtelvel, feketk; kxp-nielle diulorkk nlkl.

(1870).

H. SYSTEMATIKUS BSZ.

88

\ni. ALCSALAn. SUBFAMELIA vm. taria; antennarum articulis duobiis basalibus, limbis antico et postico prostethii, limbo postico nietastethii, maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-testaceis ; femoribus anticis fere totis nigris; mesostethio nautico. J. ?. Long. 3'1-li. Lat. ll J '/. Variai antennarum articulo secundo apicem versus leviter uifuscato. Seolopostethus afjinis FIEB. Eur. Hern. p. ISO. (i. (18(11); LETHIEKKY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 1. p. i25. (1869); VA. 2. p. 20. (1871); DOUGL. Ent montili. Mag. XI. p. 2<:>:. (1875). Li/i/di'UK af/inix (1870). Scoajoatjethus jriluxiix REUT. Ami. Hoc. eut. Sr. 5. IV. p. 5(t. 10. (1871). THOMS. upusc. ent. II. p. 201. 52.

Seolopostethus deroratus REUT. Ann. Soc. nt. Ser. 5. IV. p. 561. 7. (1S71). Praeeedenti maxime afflnis, antennis brevioribus, fere totis nigris femoribusque posterioribus late nigris differ. Fekete, csupasz ; cspjai kiss -zmkok ; torjnak keskeny oldalszlei s utfele, valamint rptyi srgsfehrek vagy szrks-srgk, fekete foltosak; fehresrplirtyja barna erezettel van elltva s nha durvnyos; msodik cspizlke csak tvn keskeny srga, hasonl sznezetek melln az elmell el- s utszle, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok, nem klnben lbai; mells czoinbjai azonban csaknem egszen feketk, nig kzps s hts czombjai cscsuk fel egy-egy igen szles fekete gyrvel jell vek; kzpmelle egyszer. Mint a kt elbbi faj, gy ez is bizonyra fldi-esznk egy tartomnyban sem hinyzik; Dr. PUTON Algrban is szlelte. Fauuaterletukii meglehetsen el vau terjedve, jllehet eddig mindentt rendesen csak egyenknt talltatott prilis els feltl oktber kzepig. Hazai pldnyaink tbbnyire tkletesen kifejlett rphrtykkal brnak. Lelhelyei : a pesti Rkos, tovbb Pcs, Szeged, Nagyvrad, Komjti (Torna vm.), Oravicza s Franzdorf (Krass vm.).

Fekete, fell felll srgs szrsekkel bortott; cspjai kiss zmkek; torjnak keskeny oldalszlei s utfele rptyvel egytt srgs-fehrek vagy szrks-srgk, fekete foltosak ; rphrtyja fehres, barna-eres s durvnyos; cspjainak kt t-iziilke s mellii az el'mell l- s utszle, az utmell utszle s a cspk mellett lev foltok lbaival egytt srgk ; mells czombjai csaknem egszen feketk ; kzpmelle dudorkk nlkl. Msodik cspizlke nha cscsn kiss barns. Ezen ritkbb faj aranysrga szrzete ltal valamennyi tbbitl feltuleg klnbzik s eddig egsz bizonyossggal mg csak Nmet-, Franezia-, Angol- s Svdorszgban talltatott. Haznkbl pedig csak azon iigy pldny ismeretes, melyeket 1873. november 8-n a pesti Rkoson a Kkos patak krl fzfk tvben szraz levelek s gaz kztt gyjtttem.

a. S. PILOSUS REUT.

Niger, supra pilosus ; antennis crassiusculis ; thoracis marginibiis lateralibus angustis t parte posteriore liemelytrisque flavo-albidis vei griseo-flavescentibus, nigromaculatis ; membrana albida, fusco-venosa, nulmien-

EEEMOCOEJS HEB.

Eur. H cm. p. 49 t 187. 1861 J.


Corpus oblongo-ovatum, superne obsoletissime punctulatmn. Caput triangulre, usque ad oculos immersimi, longius quam latius, parte intraoculari oculis parvis fere quadruplo latiorc ; spatio inter oculos t anteimas oculis longitudine subaequali. Kostrum pone coxas iutermedias productum, articulo basali capite longiore. Antenn articulo primo capitis apicem parte plus quam dimidia superante. Thorax trapezoideus, collari angusto subdepresso iustructus, lobo antico haud voi obsoletissime longitrorsum impresso, marginibus A test hossztojsdad, fell igen enyszetesen pontozott. A fej hromszg, hosszabb mint szlesebb s egszen a szemekig a torjba illesztett ; a szemek kztt fekv rsze csaknem ngyszer oly szles, mint a kis szemek ; a szemek s cspok kztti tvolsg krlbell oly hossz, mint a szemek tmrje. Aszipcsr a kzpscsipk mg nylik, els izlke a fejnl hosszabb. A cspok els izlke tbb mint felnyivel nylik a fej cscsn tl. A trj ferdnyded, elszln keskeny kiss lenyomott uyakrvvel, elfeln legflebb alig szrevehet hosszirny benyomssal ;

H. SYSTEMATIKUS HKSX.

89

VIJI. \ L < ; S A I . A I > .

M ' l i r - A M I U A VIII.

hiteralibus poni' medium obtuse sinuati*, apice clistincte rotundatis. ScuteUum plauiuSculum, prosterius Iwnd Ciirinato-eleviitum. Henielytrn completa ; cluvo seria l i m punctato. Prostetliium ante coxas ioveola destitutum. Venter sutura tertia utrinque antrorsum sinuato-curvatii ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico longi: remota, ad maculali! npiicam aaticam appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus auticis iucrassatis, subtus spinis dual)iis maquis et praeterea denticulis eomphiribus arniatis; tibiis antieis marinili curvatis, dentculats.

oldalszlei kzepk inogott tompn blsek, di szembe tiuilrg kerektettek. A paj/sky, laposdad, utidn hossz orm nlkl. A rptyk tkletesen kifejldvk; a clavus soros pontozssal. Ax linl! ;\ cspk e l t t -v.revehet gdrcskk nlkl. A h a r m a d i k hasi varr.-iuy mindkt, oldalon blsen elre h a j l i k ; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos l'oli kzl a h;ts> igen t ; i \ o l ll a s/elvny utszltl s az els folt kzelben f e k s z i k . A lbak kzpszerek; a vastagodott mells czomhok all tbb apr t'ogaeskn k i v i i l mg kt, nagy tvisei fegyverezvk ; a mells lbsxrak a himeknl grbltek s fogacsoltak.

A F A J O K ATNKZETE.

l ( ). A test fellete szrztt, fnytelen ; a lbak hossz szrzettel. 2(3). A trj s rptyfk stt sznezetek, legflebb a corium tve kiss vilgosabb; a rphrtya stt erezettel. l''., FALL.

:{('J). A rptyK s a t r j uti'irsx.e sri;abiirn:is, e/, n t i ' i l i b i ngy fekete folttal : a rphrtya erezete fehres. !'. ii-iiinii'iixi.i POPUL. 4(1). A test fellete csupasz, fnyl; a b i l i a k enys/.etes rvid szrzettel. K. ii-us FABK.

1. E. PLEBEJUS

FALL.

rix 1,1,-1,,-juis FIEB. Eur. Hern. p. ISS. 2. (1861); STL fv. Vet.-Ak. Frh. 1SG2. p. 21!. '2; DOUGL. et SCOTT Eut. montili. Mag. IV. p. 21-2. 2. (1 siisi. Fekete, fnytelen, szrztt ; rptyinek tve s olihilszlei, valamint melln a cspk mellett lev toltok l:bsziirai- s kocsival egytt barnk ; lbai hossz .szrzettel boritvk, hts ll>s/;tr:ii nem tsksek ; sttbarna rphrtyjii kt fehr petty lthat. Torjnak utfele nha sttbarns. Egsz Eurpban elterjedt faj, mely azonkvl K i s Azsiban is l. M; azonban l'ldrs/nk legnagyobb rs/n foli'j az jsxakibb tartoiii.-iivokliaii gyakori, nliink ;i lcj,'iiaj,'yol)l) ritkasiok k/ tartozik s Ciliiig m^ csuk kt pldiiybiin talltatott. Az els i)l<l:'inyt CEYER ( v f t . A bartom t'cdi'X.tr fel I S T . prilis -JO-ii ;\ S/cpcsIfltl jsxakra fekv erds llaiimoinl Ingyen. A I H M I (likat, ejjv nstnyt, uirvana/on v iiyar;in KI;IVALHS/KV JNOS l i o / t a l i i i x i i s melll.

Niger, opacus, pilosus ; basi limboque costali henielytrorurn, maciis pectoris ad coxas, tibiis tarsisque fuscochmamomeis ; pedibus molliter pilosis, tibiis posticis iiiuticis; membrana fusca, albido-bimaciilata. d 1 . ? Long. 2 L , Lat. 2 '/,. Variat thorace posterins sordide fnsco-cinnamomeo. Li//i<i<'iix xi/lri'i<trix PANZ. Fatm. Germ. 92. tab. 10. LiiijiK'Hx /ili'lifjiix FALL. Mon. ciui. Suec. p. dl. 11. (1807); Hcm. Succ. Cini. p. 59. 18. (1829); TIIOMS. Opusc. nt. II. p. 200. 50. (1870). Pachymei'ua silrt'xtrix Sciin.i,. Beitr. zr nt. I. p. Td. l, tal), i. li-. 1. (1829); miu. Hamlb. IL I. p. 29(1. 8. (1835). l'iK-lii/iiii'fiix xi/lri'xtfix HAHN Wanx. Ins. 1. p. ~>. ( 1SI!| ). Pachyineivs sylvaticits HAHN Wan/.. Ins. I. fig. 33. (1831). PachymaiASplebejus 11.-Neu. Noni. nt. I. p. 14. (1835); VOLI,. Tijilseh. voor nt. Ser. ti. V. p. i>s7. ^1. tab. IO. fig. 7. (1870). ApMmts Sijlvesti-is LANCH. Hist. des Ins, III. p. 13!!. fi. (1X10). fkyparochromus /ililn/ns NAIII.H. Monogr. Geoc. Kenn, p . li I . I I . ( I S I S ) . 1'iii-lii/inrrnx (Pachymerus) /ililujux KMH; liliyneli. Livi. I . 21!. I I . ( I M O ) .

;'. E. /C.II-.VK.V.S/.S l'OPVL.

i l i [ . ir,.i

N i x ' i ' , o p a c u s , pilosus; thoracis marginibus a u l i c o et.


litteralibiis a i j u s t i s j i i i r t e i p i e pn.xlicn. b e i n r l v t l - i s . i-o^-tro. l i m b o poslii-o m e t a s t r t b i i t | > r i i h t e t l l i i , l l l l j l l s r t l j i n i l i m b o
1-2

H. SYSTEMAT1KS BSZ.

90

Vm. ALCSALD. SUBFAMIUA vm.

antico, maculi* pectoris ad coxas, basi et apice femorum, tibiis tafsisque rufo-ferrugineis ; pedibus molliter pilosis, tibiis posticis muticis ; inarginibus lateralibus thoracis medio noe non corio basi flavo-albidis ; thorace posterius nigro-quadrimaculato, liemclytris plus minus nigro- vcl fusco-variegatis, membrana fusca, albiclo-venosa et albiilobimaculata. d". ?. Long. l1k- Lat. 22 '"/ Variat femoribus omnibus vei saltem posterioribus feiTiigincis. Eremrimrix iraunfiisis l'Youne. p. 28. (1874). Fekete, fnytelen, szrztt; torjnak keskeny el-s oldalszlei s utfele, rptyi, szipcsre, melln az elmell el- s utszle, az utrnell utszlc s a cspk mellett lev foltok, tovbb czombjaiuak tve s cscsa lbszrai- s kocsival egytt srgabarnsak ; lbait hossz szrzet bortja, hts lbszrai nem tsksek; torja oldalszleinek kzepe tjn, valamint a corium tvn srgs-fehr; torjnak utfele ngy fekete folttal, rptyfii szintn tbb-kevsbb feketn vagy barnn tarkzvk; sttbarna rphrtyja fehr erezettel s azonkvl kt fehr petytyel van elltva. Nha valamennyi vagy legalbb rozsdabarnk. hts czombjai POPULUS Cat. des Hm. ilo

pectoris ad coxas pedibusqtie testaceis, bis haud molliter pilosis, tibiis posticis subspinulosis ; uiarginibus lateralibus thoracis hemelytrisque auterius flavo-griseis, corio macula parva subrotundata media iiigra notato ; membrana fusca, albido-bimaculata. d"- ?. Liig. Gj. Lat. 2 "'/,. < 'iiiic.r iMHauricuK FABR. Syst. nt. p. 723. 130. ( 1775) ; Spec. ins. II. p. 3G9. 182. (1781); Maut. ins. n. p. 303. 238. (1787). Li/ijai'iif! erratir-mt FABR. nt. syst. IV. p. 107. 109. (1794-); Syst. Ehyng. p. 232. 139. (1803); LATK. Hist. uat. XII. p. 218. 20. (1804); FALL. Mon. cm. Suec. p. 68. 12. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 4-72. 9. (1828); FALL. Hern. Suec. Cm. p. 60. 19. (1829); ZEIT. Ins. lapp. I. p. 264. 1. (18-0); THOMS. Opusc. nt. II. p. 200. 51. (1870), Lijijactm jiinlai/i'iriix FABR. nt. syst. IV. p. 167. 111. (1794); Syst. Ehyng. p. 232. 142. (1803); LATK. Hist. iiat. XII. p. 218. 22. (1804). l'aclujiimts crntticiiis SCHILL. Beitr. zur nt. I. p. 74. 15. (1829); GEEM. Fim. ins. Eur. 16. tab. 14; H.-Scn., PANZ. Faun. Gerna. 121. tab. 3; Nm. eut. I. p. 44. (1835). rai-hyini'rusj'enestratus H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 95. flg. 437. (1839). Illii/jianichromiix p. 02. 12. (1848). Pachymerus l Pachymerus) erraticiis FLR Eliynch. Livi. I. p. 279. 27. (1860). Erewocoris erraticus FIEB. Ein'. Heni. p. 188. l . ( 1861 ) ; STAL fy. Vet.-Ak. Frli. 1862. p. 219. l ; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 177. 1. tab. 6. fig. 7. (1865). crraticns SAHLB. Mon. Geoc. Ferin,

E szp fajt Fraucziaorszg Yomie-inegyjbl legjabban Dr. POPULUS irta le. Meghatrozsa semmi ktsget nem szenved, minthogy tisztelt bartom Dr. PUTON GOST, lei a ler szerztl egy typikus pldny birtokba jutott, s kinek egy magyarorszgi pldnyt elkldtem, szves volt azokat sszehasonltani s azonossgukat megllaptani. Haznkban e faj ngyltszik az jszaki s dlnyugati dombvidkeken tenyszik ; de eddig mindamellett igen gyren szleltetett. Az els pldnyt 1SGG. prilis 19-n talltam a kassai vasplyaudvar mellett vizenys helyen hullott liul) alatt. A msodikat ngy vvel ksbb GEYER GYULA gyjttte ugyancsak kora tavaszszal, prilis 10-u Eozsuyn egy a Saj mentben fekv rten. Legutbb pedig 1873. mjus 20-n PVEL JNOS fogott egy hiit a budai Zugligetben. A inagy. nemz. mzeum gyjtemnyben van mg ezenkvl nhny magyarorszgi pldny a leihely kzelebbi megjellse nlkl.

Fekete, csupasz, fnyl ; torjnak utfele, rptyi, szipcs'ru, nielln az el- s utmell utszle s a cspk mellett lev foltok, valamint lbai srgk, ez utbbiak csak igen euyszetes rvid szrzettel, hts lbszrai tsksek; torja olclalszlein, rptyi pedig elrsziiku srgs-szrkk, a coriuui kzepn egy kis fekete folt, barns rphrtyjn kt fehr petty foglalnak helyet. Tenyszsi trkre Angol- s Francziaorszgtl keletre a Volgig, Lapponitl dlre Algirig terjed. FKIVALDSZKY IMRE e fajrl tvesen azt lltja,, miszerint az Budapest vidkn kvek s uvnyhulhulk alatt iiem ritka. n soha sena tallhattam, ms gyjtk sem igen szlelhettk mg eddig a fvros krl. Pest melll csak egy himpldnyt ismerek, melylyel FKIVALDSZKY JNOS

3. E. PODAllICUS

FsLBR.

Niger, glaber, nitidulus ; tboraco posterius, hemelytris, rostro, limbo postico prostethii et metastethii, maculi

n. SYSTEMATIK!'* l::sX.

91

v i l i . AT.CSAI.AI>.

viri.

1859-bn a inagy. nemz. mzeum gyjtemnyt gyaraptotta. Ugyanaz 1874. nyarn egy nstnyt hozott Tcmesmegybl Grebenez homokos rnii-l. A harmadik

i pldny Sxopesniogyi'bc val, : Imi arni GEYER GYULA bartom 1X7. prilis 2S-;n az Igl mellett emelked Blaumond nev hegyen akadt.

DEYMUS FIEB.

Eur. Hcm. p. 46 t 178. f 1861 J.


Corpus ovatum, superne dense distincteque punctatum. Caput ti-iangulare, subaequilatcrmn, usqnc ad oculos immersimi, parte intraoculari oculis parvis plus quadruplo latiore ; tuberculis antenniferis minutis. Rostrum coxas intermedias attingeus, artieulo seciuido tertio longiore. Antenn artieulo primo apicera capitis dimidio superante. Thorax trapezoideus, collari angusto obsoletissimo iiistructus, lobo antico hauti vel obsoletissime lougitrorsum impresso, marginibus lateralibus medio vel pone medium obtuse siuuatis, apice distmcte rotuudatis. Scutellum paniusculum, posterius band cariuato-elevatum. Hemelytra completa; davo seriatini punetato. Prostethium utrinque ante coxas foveola iustructum. Veuter sutura tertia utrinque antroraum shuiato-curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico louge remota, ad macularti opacam anticam appropinquata. Pedesmediocres ; femoribus anticis parum iucrassiitis, subtus. apicem versus spinin distincta armatis. A test tojsidomu, fell srn 6s szembetnen pontozott. A fej hromszg, csaknem cgyenohlalu s egszen a szemekig a torjba slyesztctt; a szemek kztt fekv rsze nagyszernl szlesebb, uiint az apr szemek; a csapdudorok aprk. A szipcsr a kzps csipkig r, msodik izlke hosszabb a harmadiknl. A cspok els izlke felnyivel nylik a fej cscsn tl. A trj ferdnyded, elszln igen keskeny euyszetes nyakrwel, elfelu legflebb alig szrevehet hosszirny benyomssal ; oldalszlei kzepkn vagy kzepk mgtt tompn blsek, ell szembetimleg kerektettek. A pajzska laposdiid, utfeln hosszorm nlkl. A rptytk tkletesen kifejldvk ; a clavus soros pontozssal. Az lm ellen miden csip eltt egy-egy gdrcske foglal helyet. A harmadik hasi varruy mindkt oldalon blsen elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos folt kzl a hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folthoz kzeledett. A lbak kzpszerek; a csak kiss Vastagodott mells czombok all egy szembetn tvissel felszereltek.
A FAJOK TNZETE.

l (2). A trj s a lbak egyszn feketk; a rptyik kzepkn tl nem szlesedvk. -- 1>. xi/lrat!<-nx FABR.

2 (l ). A trj ntfele barns; a lbszrak s kocsiik srgsak; a rptyfik kzepk mgtt s/iesedvk. l>. liriinncus SAHLB.

/. D. SYLI'ATICUH

FABR.

nx xi/rati'i-tts FABR. Ent. syst. TV. p. 103. 98. (1794); Syst. lihyiig. p. 229. 120. ( ISOli): LATR. Ilist. i i i i t . X l l . p. 2 H i . M.. ( I S O I - h I-'AI.I.. Jlun. eiin. Succ. p. 07. K. ( I S 0 7 ) ; I l e i i i . Suee. ('im. ]>.:>!. 17. (|s-.".H: THOMS. Opus.-, ent. II. y. I9'i. 1-7. (1X70). l'(ii-lii/uiiTiix xi/lnili,!!.< Sriiu.i.. lieitr. xnr K n f . I. p. 8(1. I-. t:ili. 7. fi;,'.-i. (|S2!H: M A U S \Vanx. Ins. 1. p. 221. fi.-;. I l o . ( 1 X : ! I ) ; Il.-Si-H., TAN/.. Faun. denn. 12. tal. 0;
Nm. nt, I. p. i.V ( l x : i . - , l ; KOI.KX. ^lel. e n t . II. p. 81.

N i g e r , subopacus; thoracc transverso: hemelytria obscure fusco-einnamorneis, margine laterali ultra medium retexo, dilutiore, vcnis margiiieque apieali curii plus minus uigricantibus; membrana infuscata, mediocri. #. ?. Ln-,'. 3.15. Lat. 1 > "'/'
( 'iiiii'.r xi/lrtitt'rus V\ISR. Hyst. Kilt. p. 72. I ^."i. ( l ll~i) ;

GOEZE nt. Beytr. II. p. S25S. i-i. ( 1 7 7 S ) ; I<' A DH. Sjur. ins. II. p. 307. ili. ( 1 7 8 1 ) ; Maut, ins. II. p. 302. 228. (1787); MEL. Hyst. mit. 1. 4. p. 2177. (1788). 22.

00. (1X1.); VOLL. Tijdsch. voor K n t . Ser. 2. V. ]'. 286. 19. tab. 10. fig. 5. (1X70).

II. SYSTEMATIKUS RSZi

92

VIII. ALOSALD. SUIJFAMILIA YIU.

Ehyparochromus si/ii-atii-i/s SAHLB. Moii. Geoc. Fenn. p. 57. 5. (184S). PaciiymeniK ( Pachi/menili ) xilrat-ws FLOR Bhyuch. Livi. I. p. 247. 10. /. (1SGO). Dryimm xilratiriix FIEB. Elr. Heia. pag. 179. 2. (1861). Drifimix.ii/i.raticiis (1865). STAL fv. Vet.-Ak. Frli. 1862. p. 217. 1; DoutiL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 196. 1.
#

brana parviuscula, infoscata, macula ad apicem corii pallida. ?. Liig. . Lat. 1| '/. Phyparoqhromiis linnmnis SAHLB. Mou. Geoc. Fenn. p. 57. 6. (1848). Ptirii/iii'rnx linniiri/.t BOH. Vet.-Ak. Handl. (184-9). p. 248. Pachymenu paUitnlm H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 211. (1853). Pachymeriis ( Pachymenis) silvaticus FLR Kliyuch. Livi. I. p. 247. 10. a. (l800.) rtrymiis n/itatna FIEB. Eur. Hem. p. 179. 3. (l801). Di-iliiin.1 hniiii-iix STAL fv. Vct.-Ak. Frh. 1802. p. 217. 2; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 198. 2. tab. 7. fig. 4, (1805). Li/i/aeiix ii'iiinifiis TIIOMS. pusc. nt. II. p. 109. 48. (1870). Fekete, kiss fnyl; torja alig liarntos s utfelu rptyfivel egytt rozsdabarna s ersen pontozott, ez utbbiak kzepk mgtt szlesedjk; a trj s rptyk igen keskeny olclalprkrtyai s a corium kzepn egy Ids petty, nem klnben szipcsre, lbszrai s kocsi srgsak; meglehetsen kicsiny rphrtyja barns, csak cscsn visel egy vilgosabb foltocskt. jszak- s Kzp-Eurpa sajtja, mely fleg az jszakibb tartomnyokban gyakori. Nlunk ellenben igeu ritka. Az egyetlen pldny, mely eddig fauiiaterletukn szleltetett, MOCSBY SNDORTL szrmazik, ki azt Nagyvrad mellett tallta s gyjtemnyem szmra tengedni szveskedett.

Fekete, csaknem fnytelen; torja harntos; rptyi sttbarnk s vilgosabb oldalszlkn 'elliajlottak, a corium erei s utszle tbb-kcvsbb feketsek; rphrtyja barns s kzpszer. Egsz Eurpban tenyszik, st ezenkvl a Kaukzuson tl Perzsia hatrig van elterjedve; Algrban is honos. - - Haznkban nem gyakori s prilis elejtl szeptember elejig egyenknt talltatott a kvetkez helyeken: Pest (egy belvrosi bolt kirakatn), a budai Farkasvlgy, a szdelli vlgy (Torna vni.), Apainda (Kolozs vm.), Nagy-Csr (Szebenszk), Mebdia, Oravicza s Bazis.

.?. D. BRUNNE U fi SAHLB.

Niger, subnitidus; thorace vix transverso posterius hemelytrisque fusco-ferrugineis, fortiter punctatis , bis pone medium ampliatis ; margiiiibus lateralibus angustissimis thoracis, margine costali gtittulaque discoidali heinelytrorum, rostro, tibiis tarsisque flavescentibus ; mem-

TAPHEOPELTUS STAL. fr. Vvt.-l: Fin-Ji. 1872. p. 61. Corpus oblongo-ovatum. Caput triangulre, exsertnm, pone ociilos wulisubito cnaretatum, parte intraoculari oculis frc quadruplo latiore; oculis a basi capitis remoti, thoracem hanti taugentibus. Antenn artieulo primo apicem capitis parte circiter tlimitlia apicali superante. Thorax distinete traiisversus, autrorsum angustatus, coliari angusto depresso instructus, lobo antico distinete longitrorsum impresso, margiiiibus lateralibus medio obtuse sinuatis vei subsinuiitis, apice distinete rotundatis. Scutellum anterius disco subtriaugulariter impressimi, posterius distincti longitrorsum carihatum. Hcinclytra completa; elavo seriatim puuctato. Prostethium
1

A test hossztojsdad. A fej hromszg, a torjbl kinyl s a szemek mgtt hirtelen szklt; a szemek kztt, fekv rsze csaknem ngyszer oly szles, mint a trj elszlt nem rint szemek. A cspok els izlke krlbell l'clnyivel nylik a i'ej cscsn tl. A trj szrevehetleg liarntos, elfel szklt, elszln lenyomott keskeny nyakrvvel, elfelu szembetn hosszirny benyomssal; oldalszlei kzepkn tompn vagy csak alig szrevelietleg blsek, ell szembetnen kerektettek. Apajzska kzepn ers hromszg benyomssal, utteln szembetn hosszormval. A rptyk tkletesen kifejldvk ; a clavus soros pontozssal. Az elmellen

H. SYSTEMATIKrS RSZ.

93

Vili. AI.rSALAI). - SI'MKAMII.IA V i l i .

utriiKjne .inte coxas fovcolii Lastructum. Ven ter sutura tertia utrinque antrorsuni curvata; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico louge remota, ad macularti opacam anticam appropinquata. Peces medioeres; femoribus auticis vakle incrassatis, subtus spinis duabus magnis et praeterea spiuulis compluribus armati; tibiis curvatis.

minden csp eltt egy-egy gdrcske lthat. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon elre hajlik; a negyedik hasi szelvny oldalain lev kt homlyos tolt kzl a hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folt kzelben fekszik. A lbak kzpszerek; a tetemesen vastagodott mells czombok all tbb kisebb s kt nagyobb tvissel fegyverzcttek ; a mells lbszrak grbltek.

7. T. t'OXTRACTUS

H.-SCH.

1,1/i/iifHii /Htitiiifitiis THOMS. Opusc. nt. II. p. 2(X1. 49. (1870). Fekete, csaknem fnytelen; torjnak tompn bls oldalszlei keskeny felirek ; rptyi szrks-srgk, utfeliikn sttbarna foltosak; rphrtyja fehres, barna erezettel; melln a cspk mellett lev foltok, valamint tomporai s czombjainak vgs cscsa lbszrai- s kocsival egytt rozsdasrgk; mells lbszrai cscsfelkn fekets-barnk. E fajt, mely Eurpa nyugati tartomnyaiban szraz levelek s uvnylmlladkok alatt egsz ven keresztl elg gyakran tallhat, st mely mg Algrban is elfordul, nlunk eddig csak Fuss KROLYNAK sikerlt a vrstoronyi szorosban hkkfahj alatt felfedezni. Magamnak mg sehol sem lvn alkalmam gyjteni, lerst is csak fraucziaorszgi pldnyok utn ksztettem.

Niger, subopacus ; thoracia marginibus lateralibus medio obtuse sinuatis, anguste albidis ; hemelytris griseotlavcsccntibus, posterius fuseo-maculatis , membrana albida, fusco-veuosa ; macuhs pectoris ad eoxas, fulcris, geniciilis imis, tibiis tarsisque rlavo-ferrugiucis, tibii.s anticis dimido apieali piceis. ?. Loug. 3i. Lat. 1 *%> /'(/il/''* rtmtrartnii H.-ScH. Nm. nt. I. p. 45. (1835); \Vunz. Ins. IV. p. 97. tig. -MO. (IS.'I); VOLL. Tijdsch. voor Elit. Ser. 2. V. p. 285. 18. tab. 11. fi g. 8. (1870). i contractus FIEB. Eur. Hern. p. 1S8. 1. (1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Heni. I. p. 186. 4. (1865); LETHIERIY Cat. des Hern, du Nord. Ed. I. p. 24. (1869); Ed. "2. p. 18. (1874).

PLATYGASTER SCHILL. Beiti: zur nt. I. p. 37. (1829}. GASTRODES WESTW. /f/W. Moti. Clasxif. II. ]>. 12%. (1840J.

HOMALODEMA FIEB. Eur. Il'm. ]>. -19 ,'t!87. (1861}. Corpus valdc depressimi, subovatum, anterius sensiru acuminatimi. Caput triangulre, longius quam latius, parte intraoculari oculis thoracem haud tangentibus fere quadruplo latiore. Rostrum pone coxas intermedias productuui, artieulo tertio quarto duplo vei plus duplo loiifiore. Antenn articulo primo apicein capitis plus minus lolite superante. Thorax trapczoideus, antrorsuni fortiter angustatus, apice distinctissime sinuatus et collari angustissimo iustructus. Scutellum subaequilaterum. Hemelytni completa; clnvo seriatiin punctato. Venter sul uni tertia utrinijue i-ecta; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine postico louge remota, A test igen laptott, tojsidomu, elfel egyenletesen szklt. A lej hromszg s hosszabb mint szlesebb: ;i szemek kztt fekv rsze csaknem ngyszer oly szles, mint a trj elszlt nem rint szemelv. A sxipcsr a kii/ps csipk mg nylik, harmadik ixlke ktsxer vagy tbb mint kts/er oly hoss/u. mint ;i negyedik izlk. A cspok els izlkc a fej cscsn tbbe' keu'sbb tl nylik. A trj l'erdnyded, ell'el tetemesen sx.kiilt : igen keskeny nyakrvvel elltott els/ln szembetnlg bls. A pnj/ska csaknem egj'eiioldalu. A rptyk tkletesen kifejldvk; a clavus soros pontozssul. A harmadik hasi varrny mindkt oldalon egyenes; a negyedik hasi s/elvny oldalain lev kt liomlyos i'olt kzl a

n. SYSTEMATIKS 1ES55.

94

VIII. ALCSALD. SDBFAMTLIA Vili.

ad maculam opacam anticam appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis valde incrassatis, subtus denticulatis et praetcrea spina magna vel spinis duabus maguis armatis.

hts igen tvol ll a szelvny utszltl s az els folthoz kzeledett. A lbak kzpszerek; a tetemesen vastagodott mells czombok all fbgacsoltak s azonkvl egy vagy kt nagy tvissel fegyverzettek.

A FAJOK TNZETE.

l (2). Az els cspiziilk csak kevssel nylik a fej cscsn tl; a trj elfelu euyszetesen pontozott, sima. P. Aliii'tit L.

2 ( 1 ) . Az els cspiziilk felnyivel nylik a fej cscsn tl ; a trj elfele szembetn egyenletes pontozssal. P.J'rrnti/infiift L.

1. P. ABIETIS LIN.

Hiimaliidema abietis FIEB. Eur Hem. p. 187. 1. (18G1 ) ; SiALfv. Vet.-Ak. Frh. 18G2. p. 218. 1. (fastrudes Abiet DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 107. I . (1865).

Niger ; lobo antico thoracis sublaevi ; antennarum articulo primo apicem capitis panilo superante ; illarum articulis duobus basalibus, apice articuli secundi excepto, thoracis marginibus lateralibus angustis t parte posteriore, henielytris, abdomiue, limbo postico prostethii et rnetastetliii, maculis pectoris ad coxas pedibusque flavofermgineis <f. y . Long. 67. Lat. 22j /m. cf. Femoribus anticis subttis spinis duabus validis armatis. j! . Segmento ventrali quinto postice angolaiam emarginato, emargiuatiu-a basili segmenti subattingente. Cime* Abietis LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 9G9. (1761); SCOP. Eiit. cani. p. 125.364. (1763); LrN. Syst. uat. Ed. 12. I. 2. p. 732. 115. (1767); GOEZEEnt. Beytr. II. p. 224. 115. (1778); FABK. Spec. ins. II. p. 375. 222. (1781); Maut. ius. II. p. 307. 290. (1787); GMEL. Syst. uat. I. 4. p. 2189. 115. (1788). Cimex fffossipcs DE GEEE Mm. III. p. 308. 37. tab. 15. fig. 20 et 22. (1773). Miria Abietis FABE. Ent. syst. IV. p. 187. 15. (1794), Syst. Ehyng. p. 25G. 16. (1803); PANZ. Fami. Germ. 92.

Fekete; torjnak elfele csaknem egszen sima ; cspjainak els izlke csak kevssel nylik a fej cscsn tl, azoknak kt t-izlke (a msodiknak cscst kivve), tovbb szipcsre, torjnak keskeny oldalszlei s utfele, rptyi, potroha, melln az el- s utmell utszle s a csipk mellett lev foltok lbaival egytt rozsdasrgk. A hii mells czouibjai all kt nagy tvissel fegyverezvk. A nstny tdik hasi szelvnye utszlu szgletesen kimetszett, e kimetszs oly mly, hogy csaknem az illet szelvny tvig r. Fldrsznknek majdnem valamennyi tartomnyban, fleg hegyes vidkeken gyakori. Haznkban csak az jszaki s keleti hegyes tjakon tanyzik; de itt is ritka. prilis elejtl augusztusig fz- s feuyfahj alatt szleltetett Szepes-Igl, Eozsny, Kolozsvr s Als-Sebes (Szebenszk) mellett, valamint a Vervu-Petru lbnl a Szsz-Sebesi hegysgben s a dsi hgnl Fogarasviclkeu.

tab. 22.
Lyi/aeus aliftia LATE. Hist. uat. XII. p. 218. 24. (1804) ; FALL. Mou cim. Suec. p. 68. 14. var. p. (1807) ; Hern. Suec. Cim. p. 61.21. var. 3. ( 1829) ; THOMS. Opusc. ent. II. p. 198. 45. (1870). riati/1/a.iti'i- aiiftix SCHILL. Beiti', zur Ent. I. p. 83. 2. (1829); H.-ScH. Noni, ent, I. p. 45. ( 1835) ; KOLEN. Mei. i-ut. II. p. Sii. 57. ( I S 5 ) ; STAL fv. Vet.-Ak. Frh.

g. P. FEIRUOINEDS

LIN.

Ferruginei!s; antcnnarum articulo primo

apicem

capitis parte dimidia superante; capite, thoracis lobo antico punctatissimo peotorecne uigris ; limbo postico prostethii et motastcthii nee non maculis pectoris ad coxas feiTugineis. if. ?. Long. C|?i. Lat. 22 '"/m. cf. Femoribus anticis subtus apicem versus spina magna armatis. ? . Segmento ventrali quinto postice latissime obtusissimeque sinuato. Cinii'.f fernu/iiietm LIN. Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p.

1872. p. 02.
Pachymerus Allieti* BURM Handb. II. 1. p. 295. 4. (1835); VOLL. Tijdsch. voor nt. Ser. 2. V. p. 270. 1. tab. 10. fig. 1. (1870). PacHjnirrus ( Anci/njnis) Abiftis FLOR Rhyiich. Livi. I. p. 233. 4. (1860).

H. SYSTEMATIKUS RSZ.

95

. ALCS.U/D. SBFASnLJA VIII.

730. 00. (1707); GMEL. Syst. nat. I. 1. p. 217S. 99. (1788). Lygaeus abieti&J?aL. Moii. cim. Succ. p. 08. 14. (1S07) ; Hern. Suec. Cim. p. 01. 21. (1820); ZETT. Ins. Lipp. I. p. 201. 13. (1840). Platygaster ferrugineus SCHILL Beitr. zur Ent. I. p. 82. 1. tab. 7. (ig. 7. (1820); HAHN Wanz. Ins. IH. p. 31. li-. 254. (1835); H.-Scn. Nom. ent. I. p. 45. (1835); KOLEN. Mei. ent. II. p. 85.55. (1845); STALV. Vet.-Ak. l'Y.rh. 1872. p. G2. Rhyparochrornus feniigineus KAHLU. Meni. Gcoc. Fenn. p. 04. 17. (1848). Pai'lii/nii'nix f AIK-I/III/HIX/ ferruffineus FLOR lihynch. Livi. I.p. 235. 5. (1800). Homaiadema ferrugineus FIEB. Eur. Hern. p. 187.2. (1861). STAL Ol'v. Vet.-Ak. Frh. 1862. p. 210. 2. DOUGL. e SCOTT Brit. Hem. I. p. 168. 2. tab. G. fig. 4. (1865).

Pachymerus ferruffineus VOLL. Tijilsch. voor Eut. Ser. 2. V. p. 271. 2. tali. 10. fig. 2. (1870). Lygaeus ferrugineus TIIOMS. Opusc. ent. II. p.-100. 46. (187(1).
n
:

Rozsiliilmrna; els cspizlke telnyivel n y l i k ;i l'ej cscsn tl; feje s torjnak elfele szembetnen pontozottak s mellvel egytt feketk, ez utbbin csak az els i itomeli utszle s a cspk mellett lev foltok rozsdabarnk. A him mells czombjai all egy nagy tvissel felszereltek. A nstny tdik hasi szelvnye utszlu igen tompn bls. Tcnyszsi trkre ax elbbivel krlbell sszeesik. - Nlunk azonban mg az elbbinl is gyrebben fordul el s egyedli biztos lellielye csak Erdlybl ismeretes, a hol Fuss KROLY gyjttte mjusban a Szebeus/k terletn fekv Talmacsel mellett rgi erdei feny-tobozokban. A magy. nemz. mzeum gyjtemnyben van kt magyarorszgi pldny a lelliely kzelebbi megjellse nlkl.

KILENCZEDIK ALCSALD. PYRRHOCORINA STAL.


Caput triangulre, minus latum ; jugis tylo distincte brevioribus. Ocelli muli. Thorax auterius snlcis luobus transversis destitutus, postice haud convexo-dcclivis. Membrana areolis duabus vei tribus basalibus, vns plures longitudinales, interdnm aliaste >iiiosantes emittentibus instructa. Hamus alarum e vna subtensa eraissus vei deficicns. Abdomen spiraeulis segmentorum onmium vei saltem trium iipicaliuni in ventre positis ; suturis nonnullis ventralibus plerumque utrinque siuuato-curvatis. A fej hromszg, nem feltnleg szles ; a jromlemezek a fejbtykul szernbetnleg rvidebbek. A szemecsek hinyzanak. A trj elfeln kt harntfekv barzda nlkl, utszln nem domboruan k'jts. A rphrtya tvn kt vagy hrom sejttel. melyekbl tbb, nha egyms kzt sszefoly hosszr veszi evdrtrt. A szrnyhorog az als frbl ered va^'v hinyzik. Valamennyi v;i^ry legalbb a lin un utols potrohszelvny lglikai a hason vannak elhelyezve ; nhny husi varrny tbbnyire mindkt oldalon blsen elre hajlik.

K/.ru iilcsaljd, iiiuly u tbbiuktl iolcj ;i teljes hinya ltal tr el, s uu'lyut e miatt, mint t'c riiilitin, tbb s/erz kln csalilnak tart, li>^iiik:l>li a forr I'ldvi ljakon v a u i l l c r j i d v c . Az eurpai famiate-

riilet kt'i-rtii lii'll csak kt IK-IIK- lriiul l, melyek kci/l iix eiyik ha/.ihikbaii is teiiysy.ik s 'J l'aj s i t i vau kpviselve.

H. SSTEMATIKUS KSZ.

96

IX. ALCSAI..1. 8TTBFAMIUA IX.

PYRHOCOEIS FALL. Nar. incth. Hern. <isp. L>. 9. f 1814 J. I'LATYNOTUS SCHILL. Beil r. tr nt. I. p. 37. f 1829 J . MEGANOTUS LAP. Ess. Corpus oblongo-ovatum. Caput triangulre, subaequilaterum, usque ad oculos sessiles immersimi. Kostrum coxas posticas attingenti, articulo basali capiti longitudine subaequali. Aiiteunae crassiuseiuae, articulo primo apicom capitis parte plus quam dimidia superante. Tliorax trapezoideus, marginibus lateralibus acutis, leviter explanatis. Scutellum triangulre, acquila term. Hemelytra corio margine apicali rotunclato instructa, saepissime abbreviata, membrana destituta, apice membrauaceo-limbata et leviter valvantia, vel completa, membrana areolis diiabus basalibus iustructa. lucisurae ventris omnes suliparallelae, subrectac. Peilca mediocres, femoribus auticis incrassatis et subtus spinulis iiouuullis armatis.
A FAJOK

H-m. i>. 38. f 1832J. A test hossztoj asciati. A fej hromszg, csaknem egyenoldalu s egszen az l szemekig a torjba siyesztett. A szipcs'r a hts cspkig r, t-izlke a fejjc'l krlbell egyenl hossz. A kiss zmk cspok els izlkc tbb mint felnyivel nylik a fej cscsn tl. A trj ferduyded; oldalszlei lesek s kiss szlesedettek. A pajzska egyenoldalu hromszg. A rptyflk a corium utszln kerektettek s vagy tbbnyire rvidltek, mely esetben a rphrtya hinyzik s csak keskeny szegly alakjban van jelen, vagy pedig tkletesen kifejldvk, a midn is rphrtyjuk erezete kt alapsejtet kpez. Valamennyi hasi varrny prhuzamos s egyenes. A lbak kzpszerek; a vastagodott mells czombok all nhny tviskvel i'elszcreltck.
TNZETE.

(2). Sznezete vrs s 'ekete; a vrs corium kzepn egy nagy gmbly fekete folttal. /'. L.

2(1). Sznezete fekets; a sttbarna corium oldalszlc keskeny szalmasrga szeglyzettel. P. iii tiix KOLEN.

1. P. APTERUK

MN.

Niger, supra punctulatus ; limbo ornili thoracis, corio, maculis ad coxas limboquo postico segmentorum pectoris omuiuni et segmenti vciitralis sexti, h'mbis antico et lateralibus prostethii iu:c uon abdominis limbo ruliris; maculis corii duabus, una magna rotimela media, altera parviuscula oblunga propc basili, anguloque apicali uigris ; membrana rudimentaria vel raro completa, iiigrofusca. d". ?. Long. 8ll. Lat. 23 %. cT Segmento genitali primo rubro. ? . Segmentis geuitahbus coucoloribus, nigris. ciiiir.r (i/iti'i-i/.t LIN. Syst. uat. Ed. 10. I. p. 447. 55. (1758); PODA Ins. Mus. Graec. p. 58. 18. (1701); SCOP. Ent. carii, p. 127. 370. (17(53); LIN. Syst. uat. Ed. li. I. 2. p. 727. 78. (1767); DE GEEK Meni. III. p. 276. 20. (1773); FABK. Syst. nt. p. 721. 121. (1775); SULZEK

Gesch. der Ins. p. 97. tab. 10. fig. li. ( 1 7 7 6 ) ; GOEZE Ent. Beytr. II. p. 213. 78. (177S); SCHRANK EU. ins. Austr. p. 2S1. 511. (1781); FABK. Spec. ins. II. p. 366. 109. (1781); Maut. ins. II. p. 301. 223. (1787); GMBL. Syst. nat. I. 4. p. 2172. 78. (1788); Bossi Fami. etr. II. p. 24-1. 1322. (1790). Ijijijai'itx iijiti'n/n FHE. Ent. syst. IV. p. 161. 90. (1794); HAUSM. II!LLIG. Mag. fr Ins. I. p. 229. (18(11 ) ; WOLF Ic. cim. III. p. 102. lig. 102. (1802); FABR. Syst. Blryng. p. 227. 116. (1803); LATE. Hist. nat. XII. p. 2^5. 10. (1804); Eegne an. Ins. p. 390. (1817). Lii/i'iia apterua WALCK. Faun. Paris. II. p. 346. 3. (1802). ri/1-i-linrorx i-ttlinarifiixis FALL. Suppl. cim. ncc. p. 6. (182C); Hern. Succ. Cim. p. 4r>. 1. (1829). l'lutijnotus ajiteriM SCHILL. Beitr. zur Ent. 1. p. 57.

H. SYSTEMATIK!' KSZ.

97

IX. ALCSAI.D. - srm-AMII.IA IX.

(1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 19. fig. 11. (1831); KOLEN.

pig tallkozhatni. A tkletesen kifejlett rovar

durvnyos rpszcrvekkel fordul el; de nha tkletesen Md. eilt. U. p. 09. :ii>. (IS-f). Axti'iiniiii (ijiti-riuii SPIN. Ess. Hern, p. 1 7<S. 1. (18I7); kifejlett rphrtykkal br pldnyokra is akad U7. emCOSTA Cim. Neap. ccnt. I. p. 48. 1. (1838). .luti-iiiiiid ii/i/irn BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 129. tab. 5. fig. 1. (1840).
i'ljn-lincnl-ix a/iiinix Jillli.M. l l i l l l d l l . II. 1. p. SC). Ii2.

ber. Legmagasabban eddi- a mehdiai I l e r k u l e s l ' i m l felett emelked Domoglet lejtin s/leltein. A magyar faunaterieten eddi^ a kvetke/. iiie^yklirn szleltetett: Pest,, Sx('kcs-l'elii-, Tolna, Somogy, Zala, Veszprm, Komrom, (!yr, Pozsony, Zlyom, Ngrd, (lmr, Szepcs, Torna, A l i a u j , Zempln. linrsod, S/.a blcs, Bihar, Bks, Csongrd, Tenies, Szrny, K r a s / n a , Bels-Szolnok, Kolozs, Torda s Als-Fehr ; lovlilu Segesvrszken, valamint az e^sz sz;sx. l'oldim; H o r v t orszgban Zgrb, Szlavniban Ptervrad mellett.

( l s:;:.); lI.-ScH. Nom. eilt. I. p. W. ( 18:10); AM. et SKHV. Hist. dos Hm. p. i'(). 1. (lSi:i); FLOU liyneli. Livi. I. p. 2li>. I . (18(10); Finn. Eur. Ilem. p. lli:i. . ( 1 8 ( 1 1 ) ; DOUGL. et SCOTT Brit. lleui. I. p. l (il. 1. tab. (i. fig. -. (1865). Fekete, fell pontozott ; torjn valamennyi szegly, r'ptyiu a corium, melln az egyes szelvnyek uts/le, az el'mell el- s oldalszlei s a cspk mellett lev foltok, valamint hasu az olclalszlek s a hatodik szelvny utszi vrsek ; a corium kzepn egy gmbly nagy fekete folttal, mely eltt tve fel mg egy hasonl szn hosszks kis petty fekszik ; a corium azonkvl mg cscs-szgletn is fekete ; rphrtyja rendesen durvnyps vagy csak ritkn tkletesen kifejlett s fekets-barna. A him els ivarszelvnye vrs; a nstny ivarszelyny.ei ellenben mind egyszn feketk. Mindenfel kznsges faj, mely a tgabb rtelemben vett eurpai fauna-birodalomnak mind a hat terletn elfordul. Tenyszsi trkrnei dli hatrait Afrikban a Sahara-sivatag, zsiban Jeruzslem s Bagdad jellik. Hogy Szibriban mily messzire terjed dlre s keletre, mg bizonyosan nem tudjuk ; e hatrvonal megllaptsa azonban a kzp-zsiai orosz expeditiktl bzvst vrhat. Mint mindentt, iigy nlunk is igen kznsges. Errl tanskodik mr azon krlmny, hogy ez az egyetlen Lygaeida-faj, melyet kznpnk is ismer, s melynek nlunk npies elnevezsei vannak. E magyar tjnevek, melyeket a Termszettudomnyi Kzlny VI. k t e t nek mrcziusi fzetben vidkenknt sszelltottam, a kvetkezk: bodobncs, lind/ilitics, Imiin, /uniti lnifxi, bdtibcsi, liiiili'rxlii'; suszter-bogr, vrs-bogd'r, ordinncn-boi/r ; rcriiiujt, verSkltl; papbot/r, liiiltilj'ii; Ixti'ii bogrkja. muemondbogr, musbof/df;

;'. P. .V.IliflNATUS

KOLEN.

Niger, supra punctiatus; thoracis parte posteriore hemelytrisque castaueis veinigro-fuscis; margine laterali thoracis et corii, plerumque etiam abdominis, limbo postico segmentorum pectoris omnium, limbis antico et lateralibus prostethii, maculis ad coxas, fulcris, geiiiculis imis, tibiis uec non articolo basali tarsorum sfcramineis; membrana rudimentaria vei rarissime completa, uijjricaute. d1. ?. Liig. 6-7^. Lat. 22J "'/. cf. Tibiis anticis subtus denticulatis. l'lati/<i<ixtri- iniii'i/iiiutiiii KOLEN. Mei. nt. 11. p. 8(1. "ili. tab. 10. rig. 22. (1815). l'i/i'rlii'H'iii'ix fitsco-punctatits STAL nt. Zeit. XIX.

p. 1S2. 33. (lSS). J'iji-rlmnirix ii/iin/ii/<i/iix VIKH. Elr. Heiu. p. 102. 1. (1861). I'i/i-rlinnirix xi/iirciix KUSCHAK. Horae S. E. EOKS. 1\'. p. 98. (18(57).

Fekete, fell p o n t o z o t t ; torjaim k utt'ele roptyivel egytt gesztenyebama v.-igy liarmis-lekete ; u trj s eorium, st tl)l)iiym: egyszersmind a potroli n l i l i i l j t i i r kinyai, tovbb melln nz egyes szelvnyek utszle, MZ elrnell el- s oldalszlei s n cspk mellett lev f o l t o k , tomporai, czombjainal vgs cscsa, lbszrai, nem klnlien kocs;iin:ik t-izlke szahnasrgk ; rplirtyijii rendesen ilurvnyos, csuk a legritkbb i'seti'klien toki'lctc'sen kifejlett, s fekets. A Ilim mells l;ilisxrai :ill fogacsoltak. Ezen kelet-eurpai faj, melyet legelszr K o i . i \ \ n ismertetett meg a Kaukzusbl, Nmet- s Olaszorszgtl ke/tlve eddi;,' kelet v S / i l i r i i l i a n e^'s/.en Irkui-ski^ sxleltetett. llazinklian prilis elejtl jlius vgi;,' l

A telet tkletesen kifejlett llapotban tlti, s mihelyt a/, els melegei)!) napsugr kist, el'lmvik t l i r e j tekeibl. Falak s fk tvben s ms vdett hehvkrn nagy csapatokban stkrezve tlti aztn napjait. Pr/si ideje prilis kzepe tjn ke/d'dik s eltart krlbell kt hnapig. Aknival jnius elejtl oktber koxellmVATll M /.A : UAO7ABOBSZAQ LVi..u:lDAi.

U. SYSTEMATIKUS RSZ.

98

X. ALCSALD. SUBFAMILIA X.

eddig meglehets gyren talltatott; csak egy zben 187-. jlius 7-u gyjtttem a budai Gellrthegy dli lbnl egy parlag szlben a somkrn (Melilvtus ufrii-iigeu nagy mennyisgben. Lclhelyei ezenkvl a

Imdai Farkasvlgy, a pesti Rkos, Simontornya (Tolna viii.). Nagyvrad, s Nagy-Csr s Szent-Erzsbet (Szebeuszk). A kifejlett rphrtys pldnyok igen ritkk; nekem eddig csuk egyet sikerlt kzrekeiitenem.

TIZEDIK

ALCSALD.

HETEKOGASTKINA STL.
Caput triangulre, minus latimi ; jugis tylo distiucte brevioi'ibus. Ocelli distincti. Thorax auterius sulculis duobus transversis destitutus, postica haud convexo-declivis. Membrana venis dualms interioribus anterius vena transversa conjunctis, venis reliquis e vena transversa vel ex areolis duabus basalibus ernissis instructa. Hainus alarum e vena co'nnectente emissus. Abdomen spiraculis omnibus in ventre distingueudis et a margine remotis; suturis ventrlibus rnargines attingentibus, utrinque rectis. A fej hromszg, nem feltnleg szles; a jromlemezek a fejbtyknl szembetnleg rvidebbek. A szemecsek tisztn kivehetk. A trj ell'eln kt harnt fekv barzda nlkl, utszlu nem dm]ionian lejts. A rphrtya kt bels ere ell egy harnt fut r ltal van sszektve, a tbbi r egy harnt fut rbl vagy kt alapsejtbl ered. A szrnyhorog az tfog rbl ered. A potroh valamennyi lglika a hason lthat s az oldalszlektl kiss tvolabb ll ; a hasi varrnyok az oldalszlekig rnek s mindkt oldalon egyenesek.

A rphrtya sajtsgos erezete s az tfog rbl ered szrnyhorog kpezik azon fjellegeket, melyek e csekly terjedelm alcsalclot a tbbiektl elvlasztjk. Az Eurpban tenysz kt uem l'annaterletnku szszesen t faj ltal kpviseltetik. l (2). A test idoma hosszdat!; a trj oklalszlei tompk;

a melino czombpk all tvissel fegyverezvk. feterogaster HCHILL. l ). A test tojistliitl idom; a harntos trj oldalszlei lemezidomulag szlesetlvk ; a mells czombok tvis nlkl. 1'latyjjla.v FIEB.

HETEROGASTE SCHILL. feitr. zr nt. I. p. 37. (182!) J.


PHYGAS FIEB. /// WEITENW. Bi-itr. L i>. 347. ( 2836).

PHYGADICUS FIEB. llii/ii<-ii>ti>i/r. i>. 37. (1S51J; Enr. Ilcm. p. 52 t 201. f 1861).
Corpus valde oblongum. Caput triangulre, aequilaterum; oculis ultra latra apicis tlioracis prominulis; bucculis minutis. Eostrum mdium mesostethii attingeiis, articolo basali capite breviore. Antenn articulo primo apicem capitis panilo superante. Thorax trapezoideus, A test liosszudacl. A fej hromszg, egyenoldalu ; a szemek a trj elszgl^tein tl killk; az ajaklemezels kicsinyek. A szipcsr a kzpniell kzepig r, els izlke a fejnl rvidebb. A cspok els izike csak kevssel nylik a fej cscsn tl. A trj ferdnyded, oldalszlei

n. SYSTEMATIKUS KSZ.

O!)

X. ALCSAI.H. - sniFAMIT.IA X.

latorilius obtnse submargiiiatis, medio subsinuatis. Scuti'lluvn longius qnain latius. Hemelytra completa; davo seriatim piinctato; venis membrauae quatuor ex aroolis tribus basalibus omissis. Pedes ruediocres; fenioribus i i n t i c i s Icvitcr incrassatis, subtus apicem versus spinula armatis; artieulo basali tarsornm posticorum apicalibus cUlobus ad uuum acqnilougo voi longiore.

tompk, kzepkn kiss blsek. A paj/ska lioss/alili mint s/lesebb. A rptyik tkc'lctcscii kirrjl'ilvrk ; ;i cl.-i vus soros ponto/assai : a rphrt va m'.iry liossx-i-rc li.-iroiu alapsrjtb'1 vcsx.i eredett. A lbak kzpszerek : a kiss vastagodott mells cxombok all egy tvissel l'cfjvvorzettek; a hts kocsk els' izlkc oly hossz va^y pedig hosszabb, mint a msodik s harmadik iziilk egytt vve.

A FAJOK ATNKZETE.

1 ((i). A test fellete iiem szrztt, legl'lebb csak gyngn pelyliedz. 2 (5). Valamennyi c/oinl) fekete, egyedl csak azok cscsa igen keskeny vilgos sznezettel. '! (1). A corinni egyszn ; a libs/.rak kt stt, gyrvel.
- //. CH/'C.STC/I.S H.-ScH.

/(. (3). A covium utszi fekets; a lbszrak hrom stt gyrvel. //. H f finis II.-Scii. r>(2). A kzps s hts czniiilink dive vilgos szinozet; a lbszrak kt sttes gyrvel. //. Arti'Htixiac SCHILL. 0 ( 1 ) . A test fellete hossz szrzuttol ; a lbszrak hrom fekete gyrvel. //. l'rtii-ae FABR.

1. H. RVFESCENS

H.-SCH-

oly mlyen, hogy a kimctszs az illet szelvny tvig r ; a negyedik szelvny utszin csak alig szrevehetlg bls. Dli faj, mely keletre Dl-Oroszorszgban Sareptig s a Kaukzusig vau elterjedve. Nlunk ritka; eddig csak Debreczen, Bihar-Mez-Keresztes, Oravicza s ax ogulini vgezrcd terletn fekv Josefsthal mellett gyj-

Niger, iiitiilulus, parce pubesceiis; anteunarum artieulis (luolms apicalibus basi, verticis macula basali parviiiscula, thoracis parte posteriore, apice scutelli, hemelytris, maeulisconnexivi nec uou geniculis, tibiis tarsisque flavescenti-griseis vei fusco-testaceis ; tibiis basi apiceque, articulo tarsorum basali apice, articulo tertio tot iiigris ;
1

membrana hyalina. d . 5 . Long. Cg 7 J. Lat. 2 2J '"/;. tetett egyes pldnyokban. 5? . Segmento ventrali quinto postico profunde emarginato, emarginatura basin segmenti attingente, segmento quarto postico vix sinuato. Hcteroi/tixti'i- ni/'i'xci'i.t H.-ScH.,PANz. Faun. Germ. 135. tal). 17 ; Nm. nt. I. p. 40. (1835). Plii/i/ax \i']ii-1ti<- FIEB. in WEITEN w. Beitr. I. p. '.'>'i*. i>S. tab. 2. fig. 24. (1830). lli'lfi-ni/iixti'r liiriilnr KoLEN. Mei. ent. II. ji. SS. 5S. tab. Niger, subnitidus, parce pubesceiis: a n t e n n m u l u r t i culo secundo parte plusquam dimidia apicali, avticulis tertio et quarto basi apiceque fusco-testaceis; thoraris pai-te posteriore, apice scutelli hemclytrisqiie flavo-testaceia :
S. H. AFFIKIS H.-SCH.

corio apice nigi'o - limbato ; membrana decolore, disco 9. fig. 10. (IS5). iix \i'/n't<ii' FIEH. Eur. Hem. p. 201 . I . ( 1 sii 1 ). nigro-biguttata; m a c u l i s connexivi. geniculis imis. tibiis tarsisque flavo albidis; illarinn annulis tribus, borum Fekete, fnyl, csak gyngn pelyhedz; cspjainak harmadik s negyedik ixiilke tvn, IVitctt'ljiiek tvn pedig egy kis petty, valamint torjnak utl'ele, pajzskj n a k cscsa, rptyi, a conncxivum foltjai s czombjainak vgs cscsa, lbszrai- s Icocsival egytt srgsszrkk vagy rtsrgk; lbszrai tvkn s cscsukon, kocsinak els ilke csesiin. h a r m a i l i k i/lke pedig egszen feketk ; rphrtyaja ttetsx. - - A nstny hasn az tdik szelvny utszln mlyen kimetszett, articulo basali apice, articulo ultimo tot niiiris. ?. J . Long. -71. Lat. 22i '"/,. V . Si'gnii'iito venti-ali q u i n t o postico profunde emarginato, C-marginatura basin segmenti attingente, segmeuto quarto postico leviter sinuato. 11,-iiTiiitttxtiT //('/.s- 11.-Sai. Noni ent. I. p. 46. (ls:::.i: Wau/. Ins. IV. p. 7(1. lig. idi. (1*30). l'hi/i/dx xi'iiii-iint FIK, in WKITKXW. ]?i-itr. I. p. 34). 29. tab. 2. fig. 25. (1S3I1).

is-

H. SYSTEMATIKUS ESZ.

100

X. ALCSALD. SBFAMILIA X.

i/adicHs si'1/ticiilnti FIEB. Eur. Hern. p. 202. 2. (1861).


*

Fekete, kiss fnyl s csak gyngn pelyhedz ; torjnak utfele, pajzskjnak cscsa, rptyi s a couuexivum foltjai, tovbb czonibjaiuak tve, lbszrad s kocsi barna-srgsak ; cspjai rtsrgt, izlkeik kzl az els csaknem egszen (csak cscst kivve), a hrom utols tvii, a harmadik s negyedik azouki\iil mg cscsn is fekete ; hasonl sznezetet mutatnak lbszrainak tve s cscsa s kocsktak els izlke cscsn, utols izlke pedig egszen ; a corium utszlu egy fekete pettyecske foglal helyet; rphrtyja ttetsz. A nstny hasu az tdik szelvny utszle oly mlyen kimetszett, hogy a kimetszs csaknem az illet szelvny tvig r; a negyedik szelvny utszle gyngn kimetszett, Eurpa kzponti, dli s dlkeleti tjait lakja; st egy pldnyban mr Angolorszgbau is re akadtak. Faunaterletnkn meglehetsen el vau terjedve s mjus vgtl augusztus vgig gyrnvnyzet szraz helyeken tanyzik. Lellielyei: Budapest s Kis-Szeiit-Mikls (Pest vni.), Nagyvrad, ravicza, Bazis s Grebeiicz (Temes vm.); a felvidken Komjti (Torna vm.), Homouua (Zempln vm.) s Szobrucz (Uug vm.).

Fekete, kiss fnyl s csak gyngn pelyhetlz ; cspjainak msodik izlke cscstl kezdve tbb mint feln, harmadik s negyedik izlkei pedig tvkn s cscsukon barnssrgk; torjnak utfeln s pajzskjnak cscsn kvl mg rptyi is halvny srgsuk ; a coi'ium utszln fekete szeg'lyzettel ; rphrtyja szntelen, csak kzepn van kt fekete petytyel jellve; a counexivum foltjai, ucm klnben czombjainak vgs cscsa, lbszrai s kocsi srgs-fehrek ; lbszrai hrom fekete gyrvel tarkzvk, kocsinak els izlke cscsn, utols izlke pedig egszen fekete. A nstny hasu az tdik szelvny utszlu oly mlyen kimetszett, hogy a kimetszs egszeu a szelvny tvig r ; a negyedik szelvny utszln gyngn bls. Tenyszsi trkre Nmet-, Franczia- s Olaszorszgra s a Svjczra szortkozik. - - Haznkban Dr. (TYERGYAI ABPD kedves bartom fedezte fel 1874. szeptember 8-n Bels- Szolnokmegyben Szkerk mellett kt pldnyban. Azta mr PVEL JNOS ni. u. mzeumi gyjt is tallt 1875. jnius 8-ii a budai Sashegyeu hrom pldnyt.

4. H. UBT1CAE

FABR.

(Fig. 5. Ala.)

3. H. ARTEMISIAE

SCHILL.

Subaeuesceiiti-uiger, nitidulus, pilosus; auteunarum articulis tribus apicalibus, macula transversa basali thoracis, apice scutelli hemelytrisque flavesceuti-griseis, his fusco-punctatis; membrana decolore, disco parce fuscomaculata ; maculis couuexivi pedibusque stramineis, f'emoribus anticis fere totis, posterioribus apicem versus maculis maguis confluentibus, tibiis annulis tribus uigris iiotatis; tarsis articulo primo apice, articulo tertio toto nigris. cf. ?. Loug. G7. Lat. 221 m}m. 9 . Veutris disco rub-testaceo ; segmeutis veutralibus quarto et quinto postice profondissime emargiuatis, segmento sexto marginem posticum segmenti tertii attiugute. rinn-.,- l'i'ticiti' FABR. Syst. nt. p. 723. 12!. (1775): GOEZE Ent. Beytr. II. p. 258. 27. (1778); FAHR. Spec. ins. II. p. 3G8. 180. ( 1 7 8 1 ) ; Maiit. ius. II. p. 302. 231. (l 787) ; GMEL. Syst. nat. I. i. p. 2178. 427. (l 788) ; Eossi Faun. etr. II. p. 2i/i, 1329. (1790). Lyijacuis l'rtii-ae FABR. nt. syst. IV. p. 1GG. 106. (I7!)l); Syst. Rhyng. p. 231. 13(5. (1803); LATR. Hist. mit. XII. p. 217. 17. (1804); FALI,. Mon. cim. Suec. p. 63. 2. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 469. 1. (182S);

Niger, subuithlus, parce pubesceus ; parte posteriore thoracis, apice scutelli, hemelytris, maculis connexivi, basi, femorum omnium, posteriorum etiamgeniculisimis, tibiis tarsisque fusco-testaeeis ; anteuuis rufo-testaceis, artieulo pruno, apice excepto, articulis tribus apicalilms basi, duobus ultimis etiam apice, nee non basi et apice tibiarum articuloque tarsorum basali apice, articulo ultimo totonigris; corio margine apicali macula nigra, membrana hyaliiia. tf. J . Loug. 5 5. Lat.H 1-J '"/,. 5 Segmento ventrali quinto postice profunde emarginato, emarginatura basili segmenti subattiugente, segmento quarto postice leviter emarginato. Heterogaster iirtfiiiixiui' SCHILL. Beiti1, zr nt. I. p. SS. tal. 8. fig. 3. (1829); H.-ScH., PANZ. Fami. Gemi. 121. tal>. C ; Noni, ent I. p. 40. (1835). Heterogaster ( 'ormiUIae KOLEN. Mei. ent. II. p. 88.59. tab. i), fig. 17. (1815). Phytfadicts Artt-misiae FIEB. Eur. Hern. p. 202. 3. ( i s i i l ) ; DOUCL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 22. 2. ( 1 sr,5).

IT. SYSTEMATIK!'*

X. ALCSALD. BnBFAMUJA X.

FALL. Horn. Slicc. Cim. p. l!t. 12. ( IS'2'.I); XKTT. Ins. lpp. I. p. i><W. 1. (IS40); THOMS. OIHISC. ent. II. p. 185. K). (1870). lli'li'i-iii/nxli-r urtimi' SCHILL. Beiti1, zur Ent. I. p. 81. I . fall). 7. tifi. S. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 73. fig. i:{. (1831); BI-RM. Handb. II. 1. p. 203. 1. (IS!!:,) : H.-ScH. Nom. cnt. I. p. 40. (1835); CUKT. Brit. n t . XIII. p. 597. 3. (is:j(i); COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 10. 1. (1838); BLANCH. Hist, des Ins. III. p. 132. (1840); SAIII.H. Mou. Geoc. Fenn. p. .VJ. I. (ISIS); VOM.. Tijdsch. voor Ent. Her. 2. V. p. t>!><>. tali. 12. fig. 2. (1870). AJIIHIIIIX 28. (1832). Pachymerus f'rtictn' IAMB. Faun. And. II. p. 151. !l. (1842). r/ii/i/ui/ii-i/x l'rticar FLOR Ehyncli. Livi. I. p. 302. 1. (1860); FIEB. Eur. Hern. p. 202. l. (1801); STL fv. Vet.-Ak. Frh. lSli-2. p. 223. 1.; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 222. 1. tab. S. fig. 3. (1865). rczeseii fnyl fekete s mindentt szrs; cspjainriii-tii- BRLL. Exp. scioiit. Mor. III. p. 7T>.

nak hrom utols izlke, torjnl; iitt'ele s p:ij/skjiiiik cscsa rptyivel egytt srgs-szrkk, </ utbbiak liariin pontoxottak; rphrtyja szntelen, t-sak koy.opii Kyr liarna pettyes: a conncxivinii foltjai s l l i a i s/alma srgk, melisi') czombjai csaknem e^sxen lketek, mij; kzps s hts czomlijai sszefoly nagy fekete foltokkal, lbszrai ptiig hrom fekete gyrvel jellvi'k: kocsinak els izlke cscsn, harmailili iziilke pedig egszen fekete. -- A nstny hasa kzepn rtsrga; negyedik s tdik hasi szelvnye ptiig utszln igen mlyen kimetszett, oly mlyen, liogy a hatodik l i a s i szelvny a harmadik szelvny utnszlt rinti. E szrs faj, mely a tbbitl mg a ni ivarszerveknek klnbz alkotsa ltal is feltiileg eltr, egsz Eurpban, st mgKis-Azsiban s Algirbau is tenyszik. Nlunk sem ritka, s klnfle nvnyeken, nevezetesen a csalnon lskdik. A telet tkletesen kifejlett llapotban tlti. Lellielyei: Budapest, Kis-Szeut-Mikls s Puszta-Peszr (Pest vrni.), Pality (Bcs vrni.), Pellrd (Baranya vm.); Ttrafred, Paru (Zempln vm.), Bl (Bihar vm.), Kolozsvr, Nagy-Csr (Szelim szk) s az erdlyi Mezsg.

PLATYPLAX HEB.

Ein: Tirili. i>. 52 ft 202. (1861J.


Corpus angustiuscule ovale. Caput triangulre, transversum; oculis ultra latra apicis thoracis haud promiuulis; bucculis distiuctissime semicirculariter elevatis, diuin eapitis extensis. Eostrum coxas iutermedias haud A test tojsdad. A fej hromszg, harutos; a szemek a trj el'szgleteiu tl ki nem llanak; az ajaklemezek flliridoniulag emelkedettek s ell a lej btyk

imtrorsum ultra apiceni tyli, retroi-suni usque ad dinii- | cscsn tl, htrafel pedig a fej flliosszig nylnak. A szipcs'r a kzps cspket nem ri el, t-izlke a lejjel egyenl hossz. A cspok meglehetsen rvidfii, els izlkk felnyivel nylik a fej cscsn tl. A trj ferduyded, harntos; o l i l ; i K / i ' l r i lemezesek, kzepkn alig szrevehetleg blsek. A pajzska csaknem egyeuoldalu. A rptyk tkletesen kifej ld vk; a clavus soros pontozssal; arphrtya ngy hossz-ere hrom alapsejtblered. A lbak megleliftsen xoinkek ; a mells czoiubok fi'gyvi'i-zetleuek; a hts koesk els iziilke cs;ik valamivel hosszabb, m i n t k t utols iziilk egytt v i ' \ f .

attingeiis, articulo basali capiti aequilongo. Antenn breviusculac, articulo primo apicem eapitis dimidio superante. Thorax trapezoideus, transversus, marginibua latcralilms lamiuatis, medio levissimc Kubsiaiatis. Scutellum aubaequilaterum. Hcniely tra completa ; davo seriatiin pmictato ; veuis membranae quiituor ex areolis trib liiisiililius eniissis. Pedes crassiusculi; femoribus anticis inennilms; articulo basali tarsuruin postieoruni apicalilnis diiobus simul sumtis

1. P. SALVIAE

KCHILL.

artieio primo apice, articulo secnndo. hasi exeejita, lateribusijiu' eapitis rut'o-testaeeis : verticis li;isi macula parva, apice scutelli, limbis omnibus thoracis se

Pallide grseo-testaceus ; autennis, capite, thoracis


parte anteriore, scutello et pectore nigris ; antennmul

n. SYSTEMATIKUS KSZ.

102

X. ALCSALAD. SUBFAMTLIA X.

pectoris nee non maculis ad coxas et orificiis flavoalbidis ; comiexivo pedibusque nigro-maculatis ; liemelytris interdum parce fusco-guttatis, membrana decolore. <?. ?. Liig. G7, Lat. 22| '/,. c?. Ventre nigro, rufesceiiti-limbato. 9 . Ventre griseo-flavescente, basi vittisque dviabus lateralibus nigris ; segnientis ventralibus quarto et quinto postice profunde emarginatis, emarginatmis bases segmentorum f ere attingeiitibus. Hi't'iw/axtcr salriac SCHILL. Beiti , zur nt.-I. p. 85.2. tab. 3. fig. 3. (1829); H.-gen., PANZ. Faun. Germ. 135. tab. I G ; Nom. eut. I. p. 46. (1835); BURM. Haudb. II. 1. p. 293. 2. (1835); COSTA Cm. Neap. cent. II. p. 30. 2. (1843). Parlti/Htfrux (1842). Hi'tcriHianti'i- U'itltlii. KOLEN. Mei. nt. II. p. 89. CO. tab. 9. tig. 18. (1845). 1'lati/iila.r Salriac FIEB. Eur. Hern. p. 203. (1861). Halvny szrks-srga; cspjai, feje, torjnak elfele, pajzskja s melle feketk; cspjainak els izlke cscsn, msodik izlke csaknem egszen (csak tvt kivve), valamint fejnek oldalai r'tsrgk ; fejtetjnek incrinili KME. Faun. And. II. p. 152. 10.
1

tvn egy kis petty, nem klnben pajzskjuak cscsa, torjnak s melln az egyes szelvnyeknek valamennyi szle a cspk mellett lev foltokkal s a bzmirigy nyilasaival egytt srgs-fehrek ; coimexivuma s lbai fekete foltosak ; rptyfi nha nhny barna petytyel tarkzvk, rplirtyja azonban mindig szntelen. A hm hasa fekete, csak szlein kiss vrhenyes. A nstny hasa szrks-srga, csak tve s kt oldalvst hzd sv fekete; negyedik s tdik hasi szelvnye utszln oly mlyen kimetszett, hogy a kimetszsek csaknem az illet szelvnyeknek tvig rnek. A Volga s a Kaukzus vidkeitl egszen Spanyolorszgig s Algrig van elterjedve. Ez utbbi lielyea atna krnykn egy izben oly nagy mennyisgben lpett fel, hogy a levegbe emelkedve egy hossz keskeny fekete felh alakjban kzeledett a vros fel s ott aztn leereszkedvn valami 15 napig a sz teljes rtelmben mindent ellepett. (V. . Revue et Mag. de Zool. 1870.) Haznkban az jszaki felfldn egszen hinyzik; a dlibb tjakon pedig mjus vgtl szeptember elejig, leginkbb zslyn (Sairia i>nttcnnixt elg gyren tallhat. Lellielyei: a budai hegyek s a rkos-palotai erd, tovbb zkerk (Bels-Szolnok vm.), Nagy-Csr (Szebeiiszk) s Krassova (Krass vm.).

FGGELK.

A MAGYAR-DALMT TENGERPARTON SZLELT LYGAEIDA-FA.TOK NVJEGYZKE. E jegyzek adatait rszben azon pldnyok szolgltattk, melyeket MANN JXSKI- 1853-ban Fiume, 1SO2- s 1868-ban Spalato s Ragusa krnykn gyjttt, s melyek jelenleg a bcsi s. s k. udvari termnytrban vannak lelllitva. A -gal jegyzett fajok a magyar faunaterleten eddig mg nem szleltettek. Melanospilus vemistus H.-ScH. Lygaeus saxatilis SCOP. Fiim-, Zra, S/ialatn.
::; :;:

*Lampro(lemii brcvicolle FIEB. Styguocoris arenarius HAIIN. Peritrechus mabilus FALL. *Hyaloehilus ovatulus COSTA. (=conliger FIKI;.) Microtoma cai-bonaria Fiossi. S/i Pacliynierus lolamlri L. S/ o ii lyiiceus FABR. quadratus FABK. satnriiius Rossi. H/i phoenicetis Bossi. Filimi'. pineti H.-ScH. Fiumi-. cafl'er THUNB. IUSCUB FABK.

militarla FABR. Hjialal. equestris L. liatjma. apuans Rossi. punctatguttatus FABB.

Lygaeosoma maculieolle GERM. Cymus melanoccphalus FIEB. Kleidocerus gemmatus FIEB. Piocoris erythrocephalus ST. FARG. ct SRV. Cntltn-n.

Beosus erythropterus BKULL. Kji *Ischnopeza liirticornis H.-Hcn. Emblcthis Verbasci FABH. Scolopostethus pictus SCHILL.
::

;:

*Geocoris distinctus FIEB. Macroplax fasciatus H.-ScH. Tropistcthus sabuleti HAHN. Bhyparochromns cliiragra FABR. Lamprodema maunnn FABB.

Tapliropeltus nervosus FIEB. Scautius aogyptins L. HHI/USU.

Pyrrhocoris apterus L. Fiim:


;;:

Heterogaster Urticac FAIIK.

INDEX.
.CANTBIA 1'ixr. lili Putr.

grylloides
xylocstris

:!">
li

7t

</it<iif riti UH nmticux . . . . BLISSUS Dorine

79 (i-t

il.rillili .1/lfi-iii.illn xijlriiticux

............... ............... ..............

17 ]S 91

ACOMPUS rutpes ALVDUS


77

sylvestris Urticac .

..............

5(1 . KV)

CALYPTONOTUS li/iiri'H l'ini ................. quadratila .............. liolandri . . . ........... CAMPTOTOSLDS costalis lineolatus ................ .............. CHILACIS Typhue. Jucobt-ac
ClMEX
73
77

COKKUS
CQUCStTiS i/H

APHANUS celi i i ................. 71 'il 77 46 7!l 83 02 77 7 l'i Ili(i-t S9 101 ...... l il

fiicrvis ................ mjthrnptcrius ............ insir/uis ............... Itisriis ................ margine-punctatus ......... pallipes /ifilcstris pini liolaniri rttsticiis sabulosus sylvestris urticac ............... ............... ................. .............. ............... .............. .............. ................ APTKUOLA

75 74 72 tiriilfilim 40 to cliiviculus Ericae

CORIZS *!''

CYJIUS
-21
2G 23

Abietta it/ilrrn>t
IIJIKIIIIH

................ ...............
...............

t 9C
19

melauocephalus
(trii/uni

22 32 2(i
42
2N

ABOCATUS
malanocepbalus ........... 21

iiri-iniriim i-iiffnccurbono/rMs

.............. ................ .............

82 77 70 74

DlEUCHES
7'.'

AUTIIKNKIS ci/itioiiics ...............


HTKMMA

2.'i

fninilinriii ferrugvneua
f/l/l'tlllKK'lllll/ltx

.............. .............
...........

l S 10 9-4
72

DmOBPHOPTKBUS

Spinolae

.............
Dll'LONOTUS

>"

aptcrum

............... EEOSUS ............... ............

97

grosaipcs grylloides li/ufi im phoeniceus


l'ini

............... .............. ................ ..............


................. .............

!)4 35 73 74
75 IV.-irtR-ollis

..............

V>

clcwatus erythropterus luscus .

(y 78 7!)

DEYMUS
liniinifils Hutnlus

92 92 U

90

106

silvaticus sylvaticus EMBLETHIS arenarius ciliatus platychilus Verbasei EREMOCORIS crratic/us icaunensis plebejus poclagricus GASTEODES abietis fermgineus GEOCORIS albipeimis (iugular is dispar frontlis grylloides loniccrac sieulus
GONIANOTUS

Fug. 92

91

81 81 81 80

1)0 89 89 90

94 95

giittula jacobeae laticeps lineolatus lincolatus pwnctvpewnis resedac rcticulatiis rnfescens salvine Scliillingii senccionis Thyml tliijmi thymi fypiitic Urticae Waltlii
HOMALODEMA

Pg. 46 22 32 40 41 24 28 20 99 102 4t 23 23 2t 24 38 100 102

Pag.

uiaurum

LAMPRODEMA ............... LASIOSOMUS ................ LIGEUS ................


...............

58

enervis

'il

tijiii-rtis
cqiiestris

96
18

pini rolandri

................. ...............
LlGYEOCORIS

75 72

sylvestris

..............

50

LYGAEOSOMA punctatogiMata ........... reticulatum ............. sardca ................

19 20 20

36 abietis 36 fcrriigiiicus 35 34 HYPNOPHILUS 35 hcmipterus 62 30 Icus anjjularis 83 81 ISCHNOCORIS heiuipterus palladipennis punctulatus
ISCHNODEMUS

inargiiiepimctatus pilifroius HENESTAKIS Genei halopbilus hispanus laticeps Spinolae HETEEOGASTEE affinis Arteinisiae basalis bicolor elaviculu Coronilla*! rostot na cricac Ericae fasciatila glandi colar

32 33 32 32 32

quadratilo sabieti Spinolae

ISCHNOEHYNCHUS 99 iliili/nnis 100 43 licsedac 99 ISCHNOTARSUS 26 100 luscits 40 pulciicr 23 spJwagadimium 24 46 KLEID CEEUS 26 Resedae .

LYGAEUS abietis ................. abietis ................ affinis ................ agrcstis ............... St nlbipcnnis .............. antcnnatus ............. aptcrus ................ 52 apuans ................ arenarius .............. .............. 84 arenarius ater ................. 84 aterrimtis .............. 84 bidentulus .............. bimaculatiis ............. brunncus ............... ". . 29 Caricis ................ 29 i'iiirarjra ............... 30 cla/oiculus .............. dccoraltis .............. dirli/ mus ............... 28 Echi i. ................. 28 equestris ............... erraMcus ............... familiris .............. 79 fcrnigincns ............. 79 fracticollis . . ........... 79 glandioolor ............. grisella ................ gnjlloides .............. ............... , 27 yitttatiis 9t 95

94 95 88 68 36 53 96 18 65 82 70 70 60 57 92 20 54 26 87 27 70 18 90 10 95 49 26 82 35 19

107
Pag.

niiiiiilii/iis holosericeia Jocobeoe lilaralis liiKcits lyncctia morgvne-pwncttus mo/roceonua mauriis melanoccphahut melanoccnis motlcatus nebulosit nubiliis pallidipennis pedestri pedestri
/lirtnx

93 51 22 83 79 73 83 72 58 21 87 43 68 66 84 64 77
86

Urticae vari ii s ventral! vcnwxfiis Verband vulgris MACKODEMA variuin MACROPLAX fiisciatus Helfer! Preyssleri MEGALONOTUS
iintriinaliis

Pag. 100 57 19

Pa?.
Senecionis Thyini .............. ................ OPIITHALMII rs
37

:>.'! _>_'

10 80 76

57

eri//)iroeepli<iliin frontlis gri/lioidcs lonicerae pailidipcnnin rufipc rustieits aabulosus niniliis Stevcnn llri ehi i

........... ............... .............. ............... ............ ................ ............... .............. ................ ............... ...............

34 34 35 62 36 62 (it 64 36 37 35

45 46 45

53

pilifrons Pini plebejus podagricus podagricus podatfriens podagricus praftextaftts Preyssleri punctatoguttatniB punetieeps piinctipennis punctum puailltia quadrai/u quadratila Kesedae Rolandri rufipes rusicus sabuleti abulnsvs nardous saxatilis Scliuwmrlii silvesMs Stapri/liniiidex sijlvatieux sylvatirus xylvestris sylvestri Tnjmi Tnjmi

80 75 89 86 86 87 90 55 45 19 66 24 19 59 74 79 27 72 62 64 29 64 20 17 19 50 56 68 91 50 89 22 24

di i ragra dilatatila i irmi! im Iriiiiijiiriciis practcxtatus MEGANOTUS MELANOSPILUS veuustus METOPOPLAX ditomoiiles MICROPLAX intenniptus MICROPUS sbulet i Spinolac MICUOTOMA carlionarin MIRIS Allieti N YSIUS
grarilix

55 54 53 52 55 96

OXYCARENUS

coliaris fiixen-venosus Helfen'/ Infermptiis ihifolatus lincolatus inodestus palin l 'rei/usi eri i Spitsyi

................ ............ ............... ............. .............. .............. ............... ................ .............. ............... PACHYMERUS

H 15 40 41 40 45 J-.'! 44 45 44

16

42

41 Abictis affini K aarestix anguxtiilits


iinteiiiintus

29 30

................ ................ ............... ..............


.............

94 SO 68 84
53

itiiteiiiiatns 70 arcnariiis iitrrrimus bidriitulux bixigiiatus brurlii/jitcriix iiniiiiii'im caffer carboiiarius rhirai/ni cliii'nlits enli-ii/itrutiix contrariila ....... .......

............. " ...... ......

53 G;> 71 60 62 29 92 70 <1 '' 62 59 93

91

23

lielveticiiK Jaeobeae

23 22
24
24 24

.............. .............. ............ ............... ................. ............. ............... ............... ............. ..............

108
dccoratus drcurtatus dilatatus. iTitiriiioifl.es iliibins . . . ccliii . . . . enervis . . . crruticiis . femoralis fi'iirstratits ferrugimeus fractcollis Frngariae f/oi/culatus hemiptcrn.s lioloacriccus
iM'ricU'S

Pag. 87
20

Pn;.

Uolandi-i rufipcs rusticus sabuleti sabulosus silvaiciis silvaticus silvcstris spinigerellus xtrtplti/lhiiformis s taphy Uniformis staphylinoides sylvaticus si/lvtiticiis sylvcstris sylvestris tilifilis Ullrii-lii Urticae valiilus varibilis varhts \iilgaris PERITRECHUS Seuiculatus miliilus Tufl-pes PHYGADICUS Artcmisiac Ncpetac sem i colon Urticae PHYGAS Ncpetac semieolon PHYTOCKIS puncticollis

72 62 li t 51 64 02 92 89 51 56 84 56 80 01 50 80 54 69 101 72 20 57 75

ferrugiueus ma/rginatus

.............. .............

Pa3. 04

07

54
42 62

PLATYNOTUS
06

71
62 00

PLATYPLAX Sahaae ................ PLINTHISUS bidentulus hungarics longipennis pusillus .............. .............. ............. ................ PLOCIOMEEA fracticollis si/lvcstris. . PLOCIOMEEUS bi'acJiypterus fracticollis. Luci/sii silvestris 56 49 50 50
PoLYACANTHUS
CC//

101

55 00 95 O . 22 60 84 51
78

60 60 60 50

49 50

inermi* hinfctus insinnis luscus lynceus marc/iiiepiiiictatus marginepunctatus nebulosus nitidiilus nitidus nubilus obscurus oculatus palUdipennis palli dii-lus [Killipcs parallclus pedestris phoeuiceus pictus pictiis pilirornis piueti Pini plebejus podagricus podagricus .podagrieus podagricus praetextatus jmlcher pusilhis quadratus quinque-inaculaius

102 -49 77 70 73 80 83 68 58 58 66 54 84 84 92 62 29 77 74 86 87 54 76 75 ,XO N6 86 87 87 55 78 59 73 44

66 66 64

71

PTEROTMETUS Jicmipteru-s 100 00 100 101 PYERHOCORIS aptents 00 09 calmariciisis fusco-punctatus margiuatiis Sibiriens EHYPAROCHROMUS
PlOCOEIS

84 56 56 57

stapTiyliniformis Btaphylinoides varius

06 96 07 07 07

agrest-is -''taiiteunatus arcnarius brunncus 57 chiragra eoleoptratus dccoratus dilatatuB 04 crrat/eus

68 5: ! C5 02 54 59 87 54 90

erytbrcephalus . ,
PlONOSOMUS

variim PLATYHILUS . PLATYGASTER AliietiR

so

109
Pag.
Pag.

Pag.

Jrrriig-ineus liirsutus irrarntus li/nrrilS maciilijiriiiiix marginatii.i miniilnliix nebulosus obtusiis


jinifulris

95 53 60 73 55 83 . . 77 68 '>.">
77

SCOLOPOSTETHOS

STYONOCORIS 87 86 87 88 93 87 87 87
51

iuljunctus iil'tinis />/* nfnis contractus deca/retini! decoratus rrin'/tiriim


obseurun

iirenarius peilestris rusticus sabulosus

G5 li i (i 64

STYGNUS un iniriiis
TU8CU8

G5
Ot

IIIKI-II i i-i im
pirtis

74
86

jiictns pilosus podagreus Tlwiitxoii STENOOASTER basais ((lnri costal/x costai us dtoiiioidcs Fallen i i farcitila fitsco-venosis liicnatus palimi! STETHOTKOPIS inculili

86 88 86 87

sabulosus .

64

pilicornis jiiiii'fi /lini plebejus praetextntus pubescens rj u mi ni tus Rola-ndri sabulosus sylvatints vulgris SALDA abipennis erythrocephala grylloides Stevenii

53 76 75 89 55 64 74 72 64 92 76

TAPIIKOPELTUS ciintnictus TF.TBALACCUS 20

4t 4141 40 42 44 46 45 42 44 holosericeus 64 ocliroptcrus sabuleti... agi-estis dispar nebulosus psammobius Ullrichii

TKAPKZONOTUS 68 69 07 68 69

36 34 35 37

TROPISTETHS 51 51 51

AZ ABRAK MAGYARZATA.
Fig. 1. Ij/i/aeiis cqueatris L. rf. Flkl, ngyszeres nagytssal. r=fejbiityk ( t i / l u x ) . J= jromlemez (jiujinn l. Of=szemecs (ocell T7 = torj (th<>ra.f). C=rclavuB. O=corium. M6=rphrtya i membrana ). Fig. 4. Ugyanannak rptyje s szrnya, ngyszeres nagytssal. 7<7=rpty / Jiriiielytnnii. C==clavus. ( V=corium. .Mfc=rph.rtya l ineniliranu t. A- szrny f al t. FiS als fr ( rcn-a xiilitcnxa I. V= tfog r (vna cunni'ctetvs). ilr:=szrnysejt (arcala alac). H =. szrnyhorog ( ham ;. Fig. 5. Heterogaster Urticae FABE. szrnya, nyolczszoros Fig. 2. Ugyanaz alulrl, ngyszeres nagytssal. T= fejbtyk f tjlux /. T.,4 = C6pdudor l tiiierenlmn antenniferinii ). G = pofalemez ( i/cna i . Bc=ajaklemez f hueenlaj. 7?=szipcsr (rostruin I. P=elmell fprostethiin/i i. M=kzpmell (wi'Ki>xti'tiiii<in /. MT=utmell (metastethiwm ). ^(=izvpa facetabulum). 7D=bfizmirigy nylsa (nri/icium mlni-ifci-iini ). I /r=hasi szelvnyek ( wiiinrnta rcntraUa l . Ls=:els' ivarszelvny l xi'<iinentum genitale primum ). L msodik ivarszelvny ( myinciitum genitale secinuhim). nagytssal. r,S' = als f'r frena xnlitnma ). l r = tfog r (vna ronmrteivsj. /lr= szrnysejt (areola alae). 11 = szrnyhorog f ham usi. Fig. 6. Lyijaeus cijiiestris L. mells lba, tzszeres nagytssal. O- = csp fen.m). F tompor (frmini l. Fe=czoxoib / filimi't. 7V( lbsz;r (tihiaj. ZV=;kocsa (tai'sus). ,S = tapacs (ai-iiliinii J. '=karmacs / itiujuinilu). Fig. 7. Ugyanannak nstny ( ? ) ivarszelvnyei, hatszoros nagytssal. Fig. 8. Dimorphopterm Spinala/' SIGN. Fig. 3. Ugyanannak feje ri torja oldalrl, tszrs nagytssal. l 4- = cspok izlkci / artculi aiitt-nnariniij. G= pofalemez fi/una !. Be = aj aklemez ( n/cciia ) . P=el'mell (prostethium J. V^flajk (labium suprriusj. (rostruin). 9. lli-sxiis Doriae FKE. 10. leim angulttris FIEB. var. hungnvics HORV. 11. l'lintliisus liiii/ijii'iiiiii FEKK. 12. humjarieux n. s]>. 13. Pachymerus i'a/i/ins . sji. 14. Kmlilethix i-Hiatus n. s]>. 14. a) Ugyanannak nstny ( ? ) ivarszelvnyei. l O. /''i-i'inneoris ieaunensis POPUL.

K i r ni.Tcriii.Tml Tnrs

!)r llurv.illi ( i . l.vi|;iriil;ir

Cr

K i'L

fe

Tr