You are on page 1of 2

Thc hin GL.00.C.04 ngy 18/5/2011 v CT1670/CT-VTNet-C ngy 25/5/2011.

Phng C in hng dn ci t tham s t ngun theo Guideline v CT1760 thc hin bt u t ngy 27/5/2011 cho tt c cc t ngun DC thi gian hon thnh ci t cc t ang s dng xong trc ngy 15/5/2011.
Ch : Trm vin thng thng thng: L cc trm thuc lp truy nhp, cung cp trc tip cc dch v vin thng n khch hng nh trm BTS, PSTN c lp, Tng trm Tnh/TP: L cc trm cha cc thit b hi t v core ti Tnh (nh Tandem PSTN, AGG, Core, Core SDH, Core xDSL..), c cp nh hng dch v n ton mng li. (i vi trm c AGG ca huyn c coi nh l Tng trm huyn v ci t ging nh ci t tng trm Tnh ). Ti u tin BLVD: i vi trm vin thng thng thng (BTS, PSTN c lp) l cc thit b truyn dn v thit b gim st trong trm nh: BG-20, XDM100, XDM300, TD viba, b gim st nh trm thng minh, Siterouter T i u tin BLVD i vi tng trm: L cc thit b truyn dn XDM, AGG, thit b gim st thuc lp hi t v core. Lu : Tt c cc trm BTS hin ang s dng t ngun DC Emirson, eltek, agicsson bt buc phi ci t thng s chun ny.Trong qu trnh ci t v vng mc cc /c lin h vi Nguyn Duy Huy TP. C in THA (ST: 0982.236.979 & 0972.215.868) v /c Quang: 01683800008.

Bc 1. Ci t s t c quy: Chn Mainmenu Settings Battery settings Batt.Selection Batt. String. Nhp gi tr s t c quy thc t s dng. Bc 2. Ci t dung lng c quy: Chn Mainmenu Settings Battery settings Batt.Selection Capacity. Nhp gi tr tng dung lng c quy thc t s dng. Bc 3. Ci t dng phng thc t: Chn Mainmenu Settings Battery settings Batt.Selection (Shunt1: Yes; Shunt2: Yes Batt; Shunt costs:150AH/75mv); Bc 4: Ci t gi tr cnh bo in p DC qu thp: Chn maimenu Settings DC Settings Under = 47.0 ( i vi Tng trm Tnh, huyn Under=49V) Bc 5: Ci t gi tr cnh bo in p DC thp: Chn maimenu Settings DC Settings Low = 47.5 V. ( i vi Tng trm Tnh, huyn Low=50V) Bc 6. Ci t ct p thp cho c quy: Chn Mainmenu Settings Battery settings LVD Setting BLVD = 43.2 V ( i vi Tng trm Tnh, huyn Low=42V) Bc 7. Ci t ct p thp cho ti: Chn Mainmenu Settings Battery settings LVD Setting LLVD =45 V. ( i vi Tng trm Tnh, huyn Low=47V) Bc 8. Ci t in p AC: Mainmenu Settings AC settings (Over Volt: 280V; Low:180V; Under: 80V; Ac Input: None). Nu trm c in p Ac thp t Low:120V-150V. i vi trm t ng ha t ging trm c in p Ac thp. Bc 9. Chn Mainmenu Settings Battery settings temp comp chn Temp 1 l Battery ( Sau khi ci t Temp 01xong vo phn Settings -> Alams Settings kim tra m li nu bo li th ci t li Temp1 ch None v chn Temp 2 ch Battery ). Bc 10: Ci t thng s cho b nn rectifier. Chn Mainmenu Settings Rectifier Rect Over Volt : 59.0V; Default Volt: 53,5V; Walk-in Enabled: Y; Walk- in Time: 20S; Fan Speed: Adaptime; HVSD Time: 300s. (i vi trm c nhiu t ngun DC ta t t DC1 t Walk -in=20S, DC2 t Walk-in=40S, DC3 t 60s). Bc 11. Kim tra v xem li trn M500D. Chn Mainmenu Settings Status Active Alam hoc Alam History nu bo li ca phn ci t no ta quay li phn ci t kim tra./.

Thanh Ha, ngy 27 thng 05 nm 2011. Nguyn Duy Huy