UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 ± PENYELIDIKAN ILMIAH TRANSLATION CHAPTER 9 ± DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY

DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL 
  Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden. Penemubual ± mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur. Soalan-soalan yang dikemukakan ± format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan. Temubual yang dikawal dengan baik ± cara berkesan untuk mendapatkan data.
Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). ± melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon ± bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Keberkesanan temubual . Lebih mudah berbanding soal-selidik. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Doing Research In The Real World 5 . di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. 5.

Temubual Berstruktur 2. Temubual Bebas 4. Temubual Tertumpu. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 .PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. 5.

1. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. 2. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Doing Research In The Real World 7 . Mempunyai penambahan soalan. Respon direkodkan ± catatan / rakaman. Interaksi temubual pada tahap minimum.

Doing Research In The Real World 8 . Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat.3. 4. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.

soalan secara spontan. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Doing Research In The Real World 9 .5. Proses temubual yang longgar. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis ± soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Teknik temubual ± berbentuk terbuka-tertutup.

Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

€ Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. Doing Research In The Real World 11 . kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.KESAHIHAN € Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui ± bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.

Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. ii. € Dalam satu praktikal. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum? € Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Doing Research In The Real World 12 € Sejauh .

pengukuran haruslah konsisten.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN € Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. Doing Research In The Real World 13 . € Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. € Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. € Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.

€ Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan. € Doing Research In The Real World 14 . € Salah satu petunjuk.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.

Projek ± adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. baik dan profesional? € Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Diri anda ± adakah anda boleh dipercayai. Status anda ± sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.

untuk menyiapkan satu soal selidik awalan ± isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual ± persiapan. Yakinkan diri ± bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Dapatkan responden. 1. 2.) Doing Research In The Real World 16 .PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 3.

pastikan mereka masih ingin ditemubual ± lokasi. 5. pita kosong. dan air mineral. dan sebarang pertanyaan oleh responden.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Anda perlu menghubungi responden ± 7 -10 hari lebih awal. wayar sambungan. bateri. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) ± pita rakam. Doing Research In The Real World 17 .

PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual ± terangkan tujuan temubual. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. cara maklumat dikendalikan. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Doing Research In The Real World 18 . Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. hala tuju maklumat.

c. a. € Doing Research In The Real World 19 . satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. b. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan.

Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai ± dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Doing Research In The Real World 22 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual ± memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. kepelbagaian frasa ± natural. 3. soalan lain ± perbetulkan aliran temubual. 2. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur.

Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Doing Research In The Real World 24 . Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Kemukakan dua persoalan serentak. Mengandungi pernyataan yang diramal.

KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian ± bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Doing Research In The Real World 26 . Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.

Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8.

Doing Research In The Real World 28 . MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.

BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 . Lihat juga kepada µbahasa badan¶ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan ± kerana merasakan mereka sangat terdedah.

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Doing Research In The Real World 31 . kumpulan sosial atau budaya. Untuk menambahkan ketepatan. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

€ Doing Research In The Real World 33 . temubual bersama dan juga kumpulan fokus. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza ± bilangan penemubual lebih dari satu.1. € Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. menambahkan peluang responden memberi reaksi. € Kelebihan ± pengurangan kos.

dan yang lain bertindak sebagai pencatat. € Doing Research In The Real World 34 . PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. € Di akhir temubual. € Seorang penemubual ± bertindak sebagai ketua ± mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.2. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.

€ Doing Research In The Real World 35 . atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual ± berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. € Mewujudkan keadaan yang bahaya ± jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. € Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.3.

4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. € Cara pengumpulan data yang rendah kosnya. € Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik ± untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. € Doing Research In The Real World 36 . KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.

media komunikasi paling pantas.responden tidak melihat penemuduga. € Kekurangan ± risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah. € Doing Research In The Real World 37 .5. € Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. € Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

€ Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam. € Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. € Doing Research In The Real World 38 .ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.

jangan terlalu mesra. jujur.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan ± bawa telefon bimbit. € Doing Research In The Real World 39 . € Pengetahuan dan Tanggungjawab ± mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. tangga gelap. lif dan bangunan kosong. pemakaian pakaian yang bersesuaian. € Strategi pencegahan ± waktu siang untuk melakukan temubual.untuk menyemak input dan output.elakkan memasuki kawasan berbahaya. € Sikap Peribadi ± bahasa badan. nasihat. kad identiti-pengesahan keanggotaan.

juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan. € Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan. € Doing Research In The Real World 40 .ISU ETIKA Isu utama ± responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. € Penghormatan ± selesai menjalani temubual. € Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi. € Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.

ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan ³Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. € Doing Research In The Real World 41 . perasaan. € Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. pantas. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.´ € Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.

€ Prasangka bahaya ± berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu ± memberikan data kualitatif. temubual berstruktur ± memberikan data kuantitatif. dan bukan dari jenis soalan. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. € Doing Research In The Real World 42 . € Pilihan pendekatan yang digunakan ± bergantung kepada objektif sesuatu kajian.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.

tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual. € Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual ± di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. € Isu etika penting untuk keyakinan diri.soalan pos. pemantauan dan pendengaran ± adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. € Doing Research In The Real World 43 .KESIMPULAN Temubual ± adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. manakala pendirian yang teguh.

Terima Kasih..Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.