LİSANS BELGESİ TÜRLERİ ve MODÜLLERE DAİR AÇIKLAMALAR 

A) Lisans Belgeleri için Hangi Modülleri Tamamlamak Gerekmektedir?  
Aşağıdaki  tablo  bir  lisans  belgesinin  alınabilmesi  için  tamamlanması  gereken  modülleri  göstermektedir.   Adayların  lisanslama  sınavlarında  başarılı  sayılabilmesi  için  tablodaki  lisans  adlarının  yanında  belirtilen “modüllerin her birinden en az 60” ve “tüm modüllerin ortalamasından da en az 70” alması  gerekmektedir.  Modül kodlarının açıklaması en sonda yer almaktadır.    Aşağıda belirtilen lisansların sermaye piyasasında hangi alanlarda kullanılacağı gibi kapsamlı bilgiler  için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.  Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans  türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir.  Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav  Kılavuzuna başvurunuz. 
LİSANS ADI
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Türev Araçlar Lisansı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 1100 2300 2300 4700 2300 1120 2320 2320 4760 5900 5940 6660 7820 1140 2340 2340 4840 5920 5960 6680

MODÜL KODU *
1160 2360 2440 4860 5940 1180 2380 3560 4880 1200 2400 3580 1220 2420 3600 1240 2440 3620 1260

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 2300 Lisansı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 6640 Lisansı Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı 7800 1260 3620

 

B) Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı Nasıl Alınmaktadır?  
Sermaye piyasasında hangi görevlerde Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi’nin arandığını  öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgesi  sahiplerinin  “Temel  Düzey  Müşteri  Temsilciliği  Lisans  Belgesi”  almalarına  gerek  bulunmamaktadır.  Çünkü  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgeleri  “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi”ni kapsamaktadır.   Başka  bir  ifadeyle  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgesi  olanlar,  “Temel  Düzey  Müşteri  Temsilciliği Lisans Belgesi” aranan görevler yapabilmektedirler.   Adaylar, aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında, her bir lisans  türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir.  Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav  Kılavuzuna başvurunuz.  Aşağıda belirtilen iki şekilden biri ile alınabilmektedir: 

  Aşağıda belirtilen iki şekilde alınabilmektedir :   1) Türev  Araçlar  Lisanslama  Sınavına  giren  aday. aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında.  Çünkü  Türev  Araçlar  Lisans  Belgesi  “Türev  Araçlar  Müşteri  Temsilciliği  Lisans Belgesi”ni kapsamaktadır.  lisans  için  gereken  modüllerin  tamamından  başarılı  olamamasına  rağmen  aşağıda  belirtilen  modüllerin  her  birinden  en  az  60 ve yine bu modüllerin tamamından ortalamada en az 70 puan alması halinde Temel Düzey Müşteri  Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.  Türev Araçlar Lisans Belgesi sahiplerinin “Türev Araçlar Müşteri Temsilciği Lisans Belgesi” almalarına  gerek  bulunmamaktadır.   Başka  bir  ifadeyle  Türev  Araçlar  Lisans  Belgesi  olanlar  “Türev  Araçlar  Müşteri  Temsilciliği  Lisans  Belgesi” aranan görevler yapabilmektedirler.  lisans  için  gereken  modüllerin  tamamından  başarılı  olamamasına  rağmen  aşağıda  belirtilen  modüllerin  her  birinden  en  az  60  ortalamada  70  puan  ve  üzerinde bir başarı ile tamamlamış olması halinde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya  hak kazanır. aşağıda belirtilen modüllerin her  birinden  en  az  60  ve  bu  modüllerin  ortalamasından  en  az  70  puan  ve  üzerinde  bir  başarı  ile  tamamlamış olması halinde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır. her bir lisans  türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir.   Lisans Adı Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı 2300 Modül Kodu 2320 2340 2360 2440   C) Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı Nasıl Alınmaktadır?   Sermaye piyasasında hangi görevlerde Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisans Belgesi’nin arandığını  öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.  Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav  Kılavuzuna başvurunuz.  lisans  için  gereken  modüllerin  tamamından  başarılı  olamamasına  rağmen  aşağıda  belirtilen  modüllerin  her  birinden  en  az  60  ve  yine  aşağıda  belirtilen  modüllerin  tamamından  ortalamada  en  az  70  puan  alması  halinde  Temel  Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanır.   Lisans Adı Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı 1100 1120 Modül Kodu 1140 1160 1180 1220   2)  Sermaye  Piyasası  Faaliyetleri  (SPF)  İleri  Düzey  Lisanslama  Sınavına  giren  aday.   Lisans Adı Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı 2300 2320 Modül Kodu 2340 2360 2440 3560 3580 2) SPF Temel Düzey ve Türev Araçlar Lisanslama Sınavına giren aday.   Lisans Adı Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı 1100 1120 1140 Modül Kodu 1160 1180 1220 3560 3580   . 1)  Sermaye  Piyasası  Faaliyetleri  (SPF)  Temel  Düzey  Lisanslama  Sınavına  giren  aday.   Adaylar.

   Başka  bir  ifadeyle  Türev  Araçlar  Lisans  Belgesi  olanlar.  “Türev  Araçlar  Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi”ni kapsamaktadır.  Çünkü  Türev  Araçlar  Lisans  Belgesi.  Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi aşağıda belirtilen şekilde alınabilmektedir :   Aday. SPF Temel Düzey Lisanslama Sınavına girmiş ve aşağıda belirtilen modülden 70 ve üzerinde  bir puan alır ise Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı almaya hak kazanır.  Çünkü  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgeleri  “Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi”ni kapsamaktadır. aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında.  Türev Araçlar Lisans Belgesi sahiplerinin “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu” Lisans  Belgesi  almalarına  gerek  bulunmamaktadır. Türev Araçlar Lisanslama Sınavına girerek aşağıda belirtilen modülden 70  ve  üzerinde  bir  puan  alır  ise  Türev  Araçlar  Muhasebe  ve  Operasyon  Sorumlusu  Lisansı  almaya  hak  kazanır. aşağıda belirtilen sınavları kazansa dahi Lisans Belgesi başvurusu aşamasında.   Lisans Adı Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Modül Kodu 1260   D) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Nasıl Alınmaktadır?   Sermaye  piyasasında  hangi  görevlerde  Türev  Araçlar  Muhasebe  ve  Operasyon  Sorumlusu  Lisans  Belgesi’nin arandığını öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.  Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav  Kılavuzuna başvurunuz.  “Türev  Araçlar  Muhasebe  ve  Operasyon  Sorumlusu Lisans Belgesi” aranan görevler yapabilmektedirler.D) Takas ve Operasyon İşlemleri Sorumlusu Lisansı Nasıl Alınmaktadır?   Sermaye piyasasında hangi görevlerde Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi’nin arandığını  öğrenmek için lütfen Sınav Kılavuzuna başvurunuz.  Bu konuda kapsamlı bilgiler için lütfen Sınav  Kılavuzuna başvurunuz.   Adaylar.  Türev  Araçlar  Muhasebe  ve  Operasyon  Sorumlusu  Lisans  Belgesi  aşağıda  belirtilen  şekilde  alınabilmektedir :  Aday.  lisanslama  sınavlarında  Takas  ve  Operasyon  İşlemleri  Lisanslama  Sınavına  başvurmamasına  rağmen.  “Takas  ve  Operasyon  Sorumlusu Lisans Belgesi” aranan görevler yapabilmektedirler.   Başka  bir  ifadeyle  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgesi  olanlar.   Lisans Adı Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Modül Kodu 3620   .  Temel  Düzey  veya  İleri  Düzey  Lisans  Belgesi  sahiplerinin  “Takas  ve  Operasyon  Sorumlusu  Lisans  Belgesi”  almalarına  gerek  bulunmamaktadır. her bir lisans  türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir.   Adaylar.  lisanslama  sınavlarında  Türev  Araçlar  Muhasebe  ve  Operasyon  Sorumlusu  Sınavına  başvurmamasına rağmen. her bir lisans  türü için farklı şartlar ve/veya belgeler istenebilecektir.

  Modül kodları ve açıklamaları aşağıdadır. Muhasebe ve Mali Analiz Takas ve Operasyon İşlemleri Genel Ekonomi ve Mali Sistem Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim Analiz Yöntemleri Muhasebe. Değerleme Yöntemleri. İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar İlgili Vergi Mevzuatı Temel Finans Matematiği. Denetim ve Etik Kurallar İlgili Vergi Mevzuatı Türev Araçlar Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma Muhasebe. İlgili Vergi Mevzuatı     . Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar.  Modül Kodu  1100  1120  1140  1160  1180  1200  1220  1240  1260  2300  2320  2340  2360  2380  2400  2420  2440  3560  3580  3600  3620  4700  4760  4840  4860  4880  5900  5920  5940  5960  6640  6660  6680  7800  7820  Modül Adı Genel Ekonomi Sermaye Piyasası Mevzuatı. Takas ve Operasyon İşlemleri Gayrimenkul Değerleme Esasları Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Temel Finans Matematiği İlgili Vergi Mevzuatı Kredi Derecelendirmesi ve Finans Muhasebe ve Finansal Raporlama Sermaye Piyasası Hukuku ve Ananim Şirketler Hukuku Kurumsal Yönetim Finansal Sistem.

Temel Düzey Sınavında belirtilen 6 modülün ya da İleri Düzey Sınavında belirtilen 5 modülün her birinden en az 60. Değerleme Yön. Muh. Temel Düzey Sınavında belirtilen 6 modül ile Türev Araçlar Sınavında belirtilen 2 modülden ya da İleri Düzey Sınavında belirtilen 5 modül ile Türev Araçlar Sınavında belirtilen 2 modülün her birinden en az 60. Operasyon İşlemleri Sorumlusu İlgili Vergi Mevzuatı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev Araçlar İlgili Vergi Mevzuatı İlgili Vergi Mevzuatı İlgili Vergi Mevzuatı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev Araçlar Tahvil ve Bono Piyasaları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar Temel Finans Mat.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Ulusal ve Uluslararası Piyasalar İlgili Vergi Mevzuatı Türev Araçlar Muhasebe. • Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği lisansına sahip olabilmek için.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Temel Düzey Türev Araçlar İleri Düzey Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Genel Ekonomi Genel Ekonomi Sermaye Piyasası Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senedi Piyasaları Genel Ekonomi ve Mali Sistem Sermaye Piy. Takas ve Operasyon İşlemleri Genel Ekonomi ve Mali Sistem Sermaye Piy. Türev Araçlar Sınavında belirtilen 1 modülden en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir.   .ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Ulusal ve Uluslararası Piyasalar İlgili Vergi Mevzuatı Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Sermaye Piy.ve İlgili Mevzuat Ticaret ve Borçlar Hukuku Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Muhasebe. ve Mali Analiz Takas ve Operasyon İşlemleri.ve Oper. ve Mali Analiz Takas ve Operasyon İşlemleri Finansal Yönetim Tahvil ve Bono Piyasaları Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar Temel Finans Mat. ortalamada en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir. Finansal Yönetim Muhasebe Denetim ve Etik Kurallar Muhasebe Denetim ve Etik Kurallar Analiz Yöntemleri Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma Analiz Yöntemleri • Temel Düzey Müşteri Temsilciliği lisansına sahip olabilmek için.Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senedi Piyasaları Sermaye Piy. Takas ve Muh. Muh. ortalamada en az 70 puan alınarak başarılı olunması gerekmektedir. • Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için.Temel Düzey İleri Düzey Genel Ekonomi ve Mali Sistem Türev Araçlar Genel Ekonomi ve Mali Sistem Sermaye Piy. Değerleme Yön.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful