P. 1
Newton 2 Destinul Sufletelor

Newton 2 Destinul Sufletelor

|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: CarmensitaBCarmensitaB on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2011

pdf

text

original

Sections

 • Cazul 1
 • Cazul 2
 • Cazul 3
 • Cazul 4
 • Cazul 5
 • Cazul 6
 • Cazul 7
 • Cazul 8
 • Cazul 9
 • Cazul 10
 • Cazul 11
 • Cazul 12
 • Cazul 13
 • Cazul 14
 • Cazul 15
 • Cazul 16
 • Cazul 17
 • Cazul 18
 • Cazul 19
 • Cazul 20
 • Cazul 21
 • Cazul 22
 • Cazul 23
 • Cazul 24
 • Cazul 25
 • Cazul 26
 • Cazul 27
 • Cazul 28
 • Cazul 29
 • Cazul 30
 • Cazul 31
 • Cazul 32
 • Cazul 33
 • Cazul 34
 • Cazul 35
 • Cazul 36
 • Cazul 37
 • Cazul 38
 • Cazul 39
 • Cazul 40
 • Cazul 41
 • Cazul 42
 • Cazul 43
 • Cazul 44
 • Cazul 45
 • Cazul 46
 • Cazul 47
 • Cazul 48
 • Cazul 49
 • Cazul 50
 • Cazul 51
 • Cazul 52
 • Cazul 53
 • Cazul 54
 • Cazul 55
 • Cazul 56
 • Cazul 57
 • Cazul 58
 • Cazul 59
 • Cazul 60
 • Cazul 61
 • Cazul 62
 • Cazul 63
 • Cazul 64
 • Cazul 65
 • Cazul 66
 • Cazul 67

MICHAEL NEWTON, PH.D.

DESTINUL SUFLETELOR
NOI STUDII DE CAZ ASUPRA VIE II DINTRE VIE I
Edi ia a II-a, 2006
Titlul original în limba engleză: Destiny of Souls
Cartea Daath
Publishing House

Mul umiri
Această carte este dedicată tatălui meu, John H. Newton, cel care mi-a insuflat dragostea pentru jurnalism încă din copilărie, şi fiului meu, Paul, pentru umorul şi încurajarea cu care m-a sus inut în ultimii ani. Îi mul umesc totodată so iei mele, Peggy, care m-a ajutat să pregătesc această carte, revăzând sutele de cazuri ale clien ilor mei. Doresc să mul umesc în mod special şi corectorilor manuscrisului, Norah Newton Mayper, John Fahey, Jaqueline Nash, Gary şi Susan Aanes, cât şi editorului meu, Rebecca Zins. Vreau, de asemenea, să-mi exprim gratitudinea şi fa ă de numeroşii oameni care mi-au transmis, începând din momentul publicării „Călătoriei Sufletelor” în anul 1994, cât de mult a însemnat pentru ei să afle ce se petrece după moarte. Într-un fel, aceştia m-au convins să-i mai duc o dată de cealaltă parte a timpului.

Michael Newton

După ce am citit capitolul 2 din „Destinul sufletelor” şi am văzut că aceia pe care îi iubim se întorc spre a ne consola, am plâns de bucurie. (Susan, Sacramento, California) Am fost emo ionată de faptul că ideile doctorului Newton au fost publicate într-o nouă carte. Avem astfel prilejul de a în elege mai bine şi de a aprofunda cele învă ate deja din prima sa lucrare. (Laura, Denver, Colorado) Destinul sufletelor va stimula mul i oameni care, asemeni mie, au aşteptat încă un volum, după apari ia Călătoriei Sufletelor. (Jerry, Albany, New York) 1/226

Calitatea şi comprehensiunea scrierilor dumneavoastră despre spiritualitate sunt deosebit de profunde şi, totodată, ave i calitatea de a explica într-un mod simplu aceste idei complexe. Vă mul umesc din adâncul inimii pentru inspira ie. (Doris, Riverside, California) Aplaud curajul dumneavoastră de a înfrunta curentul de idei religioase negative din această ară. (Marcia, Topeka, Kansas) Analiza pe care o face i structurii lumii spiritelor, ca loc al ordinii şi al iubirii, este inspiratoare. (Tracy, Jasper, Indiana) Cartea dumneavoastră îmi aduce alinare şi mă ajută să-mi reduc teama în fa a marii necunoscute. (Renee, Paris, Fran a) Mesajele pline de con inut din interviurile cazurilor dumneavoastră sunt nepre uite. (Holtz, Bonn, Germania) Am sim it adesea o singurătate adâncă şi un sentiment că nu aş apar ine acestei vie i. M-a i făcut să văd de unde vin aceste sentimente şi cine sunt cu adevărat. (Rachel, Londra, UK) Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică, atestat ca hipnoterapeut şi membru al Asocia iei Americane de Consiliere. A fost profesor la Facultatea de Înalte Institu ii Educative şi a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Dr. Newton şi-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie pentru a putea să-şi ducă clien ii afla i sub hipnoză dincolo de amintirile vie ii lor trecute, spre experien a mai însemnată a sufletului în via a de apoi. Autorul este considerat un pionier al dezlegării misterelor vie ii noastre în lumea spiritelor, relatate pentru prima dată în bestsellerul său, Călătoria Sufletelor (1994), volum tradus în zece limbi străine. Gra ie reputa iei sale interna ionale ca regresionist spiritual, Dr. Newton a apărut în numeroase emisiuni de radio şi de televiziune, dar şi în calitate de conferen iar, la conferin ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercetări clinice ale amintirilor sufletului şi descoperirile cosmologiei vie ii de după moarte, Dr. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asocia iei Hipnoterapeu ilor Transpersonali pentru „contribu ia unică” adusă în domeniul unirii min ii, trupului şi al sufletului. În 2001 a primit premiul anual al Asocia iei Publiciştilor Independen i pentru Destinul Sufletelor. Autorul este istoric, astronom amator şi călător de-a lungul şi de-a latul lumii. Alături de so ia sa lui, Peggy, trăieşte în casa sa din mun ii Sierra Nevada, în nordul Californiei.

Până să citesc cartea dumneavoastră nu în elesesem niciodată cu adevărat sensul amintirilor mele de dincolo de via ă. (Dave, Atlanta, Georgia)

Despre autor

Pentru a-i scrie autorului:
Dacă dori i să-l contacta i pe autorul acestei căr i sau să afla i mai multe informa ii despre această carte, vă rugăm să-i scrie i pe adresa Editurii Llewellyn, cererea dumneavoastră urmând să fie transmisă mai departe. Atât autorul, cât şi editorul vor aprecia să primească un semn de la dumneavoastră şi să afle cum v-a plăcut cartea şi cum v-a ajutat. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil să se răspundă tuturor scrisorilor trimise autorului, dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Vă rugăm scrie i pe adresa: Michael Newton, Ph.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383, Dept.k499 - 5 St Paul, MN 55164 - 0383, USA

2/226

CUPRINS
Introducere 1. Lumea spiritelor 2. Moarte, durere şi alinare Nega ie şi acceptare Tehnici/Modalită i Terapeutice ale Sufletelor Modalită i în care Spiritele iau Legătura cu cei încarna i Recunoaşterea în vise Străini sosi i ca mesageri Îngeri sau alte fiin e cereşti Recuperarea emo ională a sufletelor şi a supravie uitorilor Regăsirea acelora pe care îi iubim 3. Spirite pământene Planurile Astrale Spiritele Naturii Stafiile Suflete Singuratice Entită i discarnate care vizitează Pământul Demonii sau Spiritele Malefice 4. Restabilirea energiei spirituale Energia sufletului Tratamentul Standard la Intrarea în Lumea Spiritelor Tratamentul de Urgen ă la Intrarea în Lumea Spiritelor Zone de Refacere pentru Sufletele mai Pu in Vătămate Regenerarea Sufletelor Grav Afectate Sufletele singurătă ii Vindecarea Energiei pe Pământ Diviziunea şi Reunificarea Sufletului 5. Sistemele grupurilor de suflete Naşterea sufletului Aşezările spirituale Culorile spiritelor Sunetele şi numele spirituale Grupurile de studiu ale sufletelor 6. Consiliul Bătrânilor Teama oamenilor fa ă de judecată şi pedeapsă Locul în care este evaluat sufletul Aspectul şi componen a consiliului Semne şi simboluri Prezen a Lan ul influen ei divine Interpretarea întrunirilor consiliului 7. Dinamicele Comunită ii Rude primare de suflet/suflete pereche Legăturile dintre familiile spirituale şi cele umane Reunirea cu sufletele care ne-au rănit Interac iunea dintre grupurile de suflete Activită i de recreere în lumea spiritelor Patru tipuri generale de suflete 8. Trecerea sufletului într-un nivel superior Absolvirea 3/226

Călătoria sufletelor. la vârsta de cincisprezece ani. Am gândit formatul acestei căr i ca pe un periplu prin timp. dar. în sfârşit. Pe măsură ce avansam în studiul cazurilor mele. Călătoria Sufletelor nu a fost doar o carte în plus despre reîncarnare. Inelul Destinului Camera Ecranelor în care vizualizăm vie ile viitoare Axele de timp şi alegerea trupurilor Maeştrii Timpului Liberul Arbitru Sufletele tinerilor 10. publicată în 1994 la Editura Llewellyn. şi mai convins de 4/226 . Mi se părea că majoritatea practican ilor regresiei în via a anterioară considerau că via a dintre vie i era un loc ce os de abandon şi de uitare. vorbeau despre o realitate. să aştern pe hârtie un studiu comprehensiv asupra vie ii noastre de după moarte. am deschis în mod accidental poarta lumii spiritelor. În introducerea căr ii mele. pentru că nu avuseseră niciodată până atunci posibilitatea de a citi o relatare atât de detaliată despre via a din lumea spiritelor. aşadar. Tot ei mi-au mai zis că citirea acestei lucrări le-a adus certitudinea că sentimentele lor adânci. După mai mul i ani de cercetări solitare. Mi-a fost apoi. în calitatea noastră de suflete. adică un hipnoterapeut specializat în via a de după moarte. folosindu-mă de relatările clien ilor mei despre experien ele trăite de ei în perioada dintre vie ile lor trecute. poate fi acest procedeu pentru client. neexplorat până atunci cu ajutorul hipnozei. Călătoria Sufletelor. încotro ne îndreptăm şi ce anume facem în lumea spiritelor. Am aflat totodată că nu are nici o importan ă dacă o persoană este atee.cine anume ne întâmpină. intuitive. ci a deschis noi perspective în domeniul cercetării metafizice. Am rezistat acestor sugestii o perioadă lungă de timp. Sim eam că făcusem destul. în timpul şedin ei cu un client. to i clien ii mei relatau lucruri asemănătoare. Mul i oameni mi-au spus că lectura acestei căr i le-a provocat trezirea spirituală a sinelui lor interior. Drumul nostru spiritual INTRODUCERE Cine suntem? de ce ne aflăm aici? Încotro ne îndreptăm? M-am străduit să răspund la aceste întrebări vechi de când lumea cu prilejul primei mele căr i. din punct de vedere terapeutic. un model func ional al structurii lumii spiritelor şi am în eles cât de benefic. ce servea doar ca punte între o via ă trecută şi următoarea. înainte de a ne alege noul trup pentru reîncarnare. În timpul anilor '80. pe când îmi formam un model asupra lumii de dintre vie i. Am hipnotizat pentru prima oară pe cineva în 1947. profund religioasă sau adepta vreunei credin e filosofice . în scurtă vreme. am explicat deopotrivă istoricul meu ca hipnoterapeut tradi ional şi cât eram de sceptic în ceea ce priveşte folosirea hipnozei în scopul regresiei metafizice. într-un mod ordonat şi concis.Trecerea în nivelurile intermediare Specializările 9. informa ii referitoare la ceea ce înseamnă moartea şi trecerea dincolo de ea . în acelaşi timp. am putut construi. evident că trebuia să descopăr singur treptele necesare atingerii şi deblocării memoriei unui subiect asupra acestui loc plin de mistere. deveneam tot mai obsedat de descoperirea secretelor lumii spiritelor. Am fost. Am scris Călătoria Sufletelor spre a oferi publicului. o dată afla i în starea de hipnoză supraconştientă. Astfel. După ce cartea a fost publicată şi apoi tradusă în alte limbi. referitoare la via a sufletului după moartea fizică şi la scopul întoarcerii acestuia pe Pământ. am primit o mul ime de apeluri de la cititori din toată lumea care mă întrebau dacă va mai exista şi un al doilea volum. aşadar făceam în mod cert parte din cercul adep ilor practicilor tradi ionale şi nu ale celor New Age. în cele din urmă. Din acest motiv am devenit ceea ce am numit un regresionist spiritual.indiferent de credin ele lor. copleşit atunci când. Era dificil să organizez toate datele adunate în cursul anilor mei de cercetări pentru ca. am încetat să practic orice altă formă a hipnoterapiei.

a fost adăugat un index. De-a lungul acestor ani de cercetări asupra lumii spiritelor am lucrat. capitolul de deschidere va oferi o privire de ansamblu asupra celor descoperite de mine despre via a noastră dintre vie i. Astăzi ştiu că izolarea şi rămânerea în afara publicită ii pe care mi le-am impus au fost o decizie corectă. aveam încă o mare varietate de informa ii. în singurătate. Destinul Sufletelor are inten ia de a conduce călătorii într-o a doua expedi ie pe acelaşi râu. pe o bază limitată însă. În ciuda faptului că oamenii au găsit Călătoria Sufletelor ca fiind foarte inspirată. Consider prima mea carte. Dar oamenii au vrut mai multe detalii despre lumea spiritelor şi continuau să întrebe dacă mai am şi alte materiale pe această temă. numai clien ii mei implica i direct în munca de cercetare având cunoştiin ă de aceasta. mă aşteptam la un anonimat liniştit. Cea mai mare parte a materialului prezentat în carte nu fusese publicat niciodată înainte. şi s-a sfârşit în locul în care neam întors într-un trup nou. să ofer cititorilor o privire asupra câtorva elemente ale vie ii sufletului din perspectiva câtorva cazuri (concrete). am rezistat ideii de a scrie o continuare. dând totodată o serie de interviuri la radio şi la televiziune. alături de o nouă copertă şi de câteva paragrafe noi. în scopul unei explorări mai detaliate. Am început să fac lungi călătorii pentru a-mi ine conferin ele. şi chiar şi aceştia. Am proiectat această carte mai degrabă pe categorii precise decât în func ie de loca ii temporale sau de spa iu. Am observat un procent mai mare de suflete mai dezvoltate. Aceşti oameni îşi doresc să descifreze în elesul ascuns al anumitor probleme. doar la ceea ce se referea în mod direct la ei şi la prietenii lor. de asemenea. pe marele fluviu al eternită ii. Acest lucru nu s-a schimbat. un pelerinaj spre lumea spiritelor. apoi. Cu toate că amintirea acestei excursii revine în mintea fiecărui om de nenumărate ori. atât cât am putut. Destinul Sufletelor are inten ia de a extinde în elegerea noastră asupra incredibilei semnifica ii a ordinii şi a planificării ce există în folosul fiin ei umane. Clien ii trebuia să aştepte multă vreme pentru a mă vedea. În cele din urmă. astfel că am început să primesc o mul ime de scrisori din partea editorului meu. o dată cu momentul mor ii fizice. Când am plecat din Los Angeles în mun ii Sierra Nevada pentru a scrie Călătoria Sufletelor. M-am inut departe şi de librăriile specializate în căr i de metafizică. în mintea mea a început să se nască ideea de a scrie o a doua carte. Călătoria Sufletelor. spre Sursă. Voiajul a început la gurile râului. Pentru cei ce citesc pentru prima dată o lucrare despre munca mea. am avut mai pu ine cazuri de suflete tinere în crize psihologice şi mai multe cazuri cu clien i care aveau puterea de a fi răbdători. pentru a oferi oamenilor o perspectivă mai largă asupra întregului. în speran a unei mai bune clarificări a unor probleme specifice. Am urcat. cu tot felul de întrebări despre via a de după moarte. prin sondări în memoria lor spirituală. poate. Oamenii începuseră să mă solicite şi m-am decis să încep din nou să-mi practic meseria. în timpul călătoriei noastre din această a doua expedi ie. dar pe care am considerat că ar fi mai bine să nu le ofer publicului. astfel că s-a redus mult numărul lor. 5/226 . care se simt confortabil încredin ându-mi informa ii despre experien ele sufletului lor în via a dintre vie i. vreau să descopăr mai mult din aspectele ascunse ale acestui drum. să fac un compromis. în susul râului. Mul i dintre ei sunt vindecători şi autodidac i. pentru a-şi putea identifica propriile scopuri în via ă. să citi i şi cartea mea de început. sper că i-am ajutat în identificarea adevăratului lor drum. din cauza semi-izolării mele. Numărul de scrisori pe care îl primeam în fiecare săptămână continua să crească. practic. în Călătoria Sufletelor. Am încercat. Drept rezultat. fiind totuşi un autor necunoscut. La rândul meu. Sper ca acest cuprins va ajuta în elegerii dumneavoastră asupra a ceea ce urmează şi vă va încuraja. nimeni dintre cei încă încarna i nu pare că ar avea capacitatea de a mă conduce mai departe. pentru că am vrut să beneficiez de libertate absolută fa ă de orice influen e exterioare. Nu a fost însă de ajuns. Datorez Editurii Llewellyn recunoştin ă pentru că a avut curajul şi intui ia de a oferi publicului cercetările mele. În tot acest timp percep ia publicului a fost că nu am spus chiar toate secretele pe care le ştiam. În timp ce a cincea edi ie se afla sub tipar. În acelaşi timp inten ionez ca acest al doilea tur prin minunile lumii spiritelor să fie unul proaspăt şi plăcut şi pentru călătorul novice. lucru care s-a dovedit a fi o amăgire.validitatea şi autenticitatea considera iilor mele ini iale. De fapt. A trebuit să le răspund că da. M-am decis.

la scurt timp. în func ie de maturitatea sufletului şi de capacitatea lui de a se adapta repede. mi-au dat energia de a con ină acesta sarcină. Unele dintre ele vor vedea pentru câteva momente o întunecime cenuşie şi vor sim i cum trec printr-un tunel sau printr-o poartă. călăuza noastră se află şi ea în apropiere. combinate cu indulgen a multor ghizi. temperamentală şi fizică. o parte din energia noastră subtilă rămâne întotdeauna. Unele suflete au nevoie de o perioadă mai îndelungată de acomodare decât altele. Cele mai multe pleacă imediat. Sufletul e cel care ne face umani pe Pământ. Pe măsură ce se îndepărtează de Pământ. Ele nu mai pot fi numite umane în sensul pe care-l atribuim unei fiin e omeneşti cu laturile ei. care. cele mai multe suflete cu care lucrez sunt întâmpinate de călăuze în afara planului astral al Pământului. Sufletul are o măre ie care nu poate fi redată în cuvinte. sufletele simt imediat schimbarea. care e diferit de timpul linear. Un suflet tânăr sau un copil care a murit ar putea fi pu in dezorientat până când ar apărea cineva mai aproape de nivelul de bază pentru a-l întâmpina. aflându-se dincolo de orice descriere. vreau să mul umesc tuturor acelora care mi-au fost de ajutor în greaua misiune de a deschide uşile spirituale ale min ii. se poate să î i vezi mama. se află în strânsă legătură cu experien ele sufletului. În situa iile în care suntem întâmpina i de un so sau de un prieten care ne-a părăsit înaintea mor ii noastre. Dacă sufletul este bătrân şi are experien e din mai multe vie i anterioare. cu toate că acest lucru este mult mai rar decât neam putea aştepta. emo ională. cu siguran ă. Energia sufletului este capabilă să se dividă în păr i egale. însă. Există suflete care preferă să rămână pentru un timp la locul unde le-a surprins moartea. Tind să cred că sufletele sunt forme inteligente de energie luminoasă subtilă. sufletele se învăluie într-o lumină din ce în ce mai strălucitoare. Timpul nu are sens în lumea spiritelor. Totuşi esen a plină de iubire a marilor învă a i de pe Pământ se află. Nu e nevoie ca o persoană anume să întâmpine aceste suflete avansate. De exemplu. spiritele care vor să aducă alinare cuiva aflat în suferin ă sau au alte motive pentru a rămâne o vreme în apropierea locului în care a survenit moartea nu resimt timpul ca pe o pierdere. Senza ia de a fi condus de călăuze poate fi plăcută sau for ată. dar în mod sigur este călăuza. pentru că nu mai sunt împovărate de un trup-gazdă temporar. ca o constantă. În momentul în care sufletele se îndreaptă spre locul numit „acasă”. se limpezesc. 1 LUMEA SPIRITELOR În momentul mor ii sufletul nostru se desprinde de corpul-gazdă. La începutul perioadei de desprindere. Totuşi. în parte. în lumea spiritelor. astfel încât să poată prelua procesul de transformare. Mă simt cu adevărat binecuvântat că am fost ales să fiu unul dintre mesagerii acestei lucrări semnificative. va şti negreşit că a fost eliberat şi se va întoarce acasă. Cu toate acestea. datorită naturii duale a tuturor sufletelor. fără corpul nostru. pentru că tocmai suntem pe punctul de a începe această a doua călătorie a noastră. nu am mai fi ceea ce suntem. cu creier şi sistem nervos central. După moarte. În lunga mea activitate de cercetare nu am întâlnit nici un suflet care să fi fost întâmpinat de o personalitate religioasă marcantă cum ar fi Iisus sau Buddha. la rândul său. Aceste asocieri. toate sufletele văd „fâşii de nori” în jurul lor care. la 6/226 . asemeni unei holograme. Este momentul în care sufletul obişnuit zăreşte o formă fantomatică de energie venind spre el. Desprinse de trupul în care s-au aflat. Astfel. Această apari ie poate să fie unul sau chiar două suflete pereche. Homo Sapiens. trăsătura lor „pământească” deja s-a schimbat. permi ându-le să se avânte în infinitul depărtărilor. Diferen ele dintre aceste două fenomene depind de viteza de ieşire a sufletului din corp. Energia sufletului poate avea vie i paralele în alte corpuri.Aşadar. mai ales a celui personal. destinate fiecăruia dintre noi. sufletul nu îşi deplânge moartea corpului fizic în felul în care o fac cei apropia i lui. în călăuzele noastre personale. Pentru suflet timpul devine timpul Acum.

în acel loc. recreând vârsta la care mi-o aminteam cel mai bine şi arătând mai fericită ca oricând. Toate grupurile îşi întâmpină prietenii în felul propriu. Grupurile de suflete variază între trei şi douăzeci şi cinci de membri. Răul făcut altora este evaluat cu grijă. Aceste suflete pot fi retrimise pe Pământ în scurt timp. grupul meu mi-a organizat o petrecere grozavă. chiar dacă ca. Perioada de orientare petrecută alături de călăuzele noastre. probabil. Un principiu de bază al lumii spiritelor este că săvârşirea unui rău. Grupul nostru de suflete poate fi violent. pe diferite grade. în acest scop. încât sufletul ajunge acasă foarte obosit. Întoarcerea acasă este un interludiu plin de bucurie. orice altă activitate. zâmbete şi cu mult umor. Iată ce a relatat unul dintre subiec ii mei despre întoarcerea sa: După ultima mea via ă. Într-adevăr. se poate întâmpla totuşi ca energia noastră să fie foarte scăzută. Este vorba de acele suflete care au fost contaminate de trupurile lor fizice şi s-au implicat în ac iuni malefice. exceptând. ceea ce consider că este un mod de comportament definitoriu al vie ii în lumea spiritelor. de la înşelătorie la rea-voin ă. sufletele au nevoie mai degrabă de repaos şi de singurătate. energia lor este remodelată pentru a fi reîntregită. inten ionat sau nu. de-a lungul sutelor de vie i anterioare. cât şi de diferitele vie i ale aceluiaşi suflet. furtunos sau supus şi docil. Grupurile entuziaste care au plănuit sărbătoarea în cinstea sufletului care s-a întors îşi pot suspenda. aceste suflete vor avea posibilitatea de a alege să servească drept victime ale unor alte ac iuni rele în via a viitoare. Aproape zece milioane de 7/226 . Energia cu care unele dintre suflete se întorc nu va fi trimisă imediat în grupul lor. Sufletele de acest fel pot petrece o lungă perioadă . Problemele karmice speciale sunt la rândul lor revăzute. Există momente când sufletele dintr-un grup alăturat vor să intre în contact unele cu celelalte. dacă manifestările lor au fost crude şi s-au repetat de-a lungul unui număr de vie i. care-şi combină propria energie cu a noastră la intrarea în lumea spiritelor. înseamnă că avem de-a face cu un mod de comportament reprobabil. în concordan ă cu ceea ce am făcut în timpul unei încarnări. Unele vie i sunt atât de dificile. În acest fel. Nu există iad pentru suflete. Acele suflete care au fost asociate cu răul sunt duse în centre speciale pe care unii clien i le numesc „unită i intensive de ajutor”. vin şi cântece. dans. care se desfăşoară chiar înainte de a ne alătura grupului matcă. Astfel. cu holuri de marmură. în locul unei energii întinerite de ghizii noştri.chiar mai mult de o mic de ani pământeni . va necesita să fie redresat într-un fel sau altul într-o via ă viitoare. ci ca o posibilitate de creştere karmică. nici măcar ca o peniten ă. mai ales dacă urmează unei vie i fizice în care nu am avut prea multe contacte cu rudele apropiate de suflet. în func ie de ceea ce am realizat sau nu din contractul vie ii noastre. Însă trebuie făcută distinc ia între a face un rău fară inten ia de a răni pe cineva şi răul săvârşit inten ionat. multe suflete care au nevoie de odihnă o primesc după reunificarea cu grupurile lor. cu muzică. care poate fi mai lungă sau mai scurtă. Perioada de orientare are inten ia de a fi o sesiune uşoară de informare şi de testare făcută cu grijă de ghizii-profesor. Această activitate implică cel mai adesea sufletele mai bătrâne care şi-au făcut mul i prieteni în alte grupuri. togi şi toate acele accesorii exotice existente în numeroasele noastre vie i petrecute împreună în lumea antică.întoarcerea ei dintr-una din vie ile de pe Pământ. având în medie cincisprezece. Aceasta este o perioadă de linişte şi acalmie şi oferă oportunitatea de a scăpa de orice frustrări legate de via a pe care tocmai am încheiat-o. Melissa (o rudă primară de suflet) mă aştepta chiar în fa a casei. În aceste cazuri.într-o experien ă spirituală solitară. cu toate că vor fi discutate detaliat mai târziu în cadrul grupului matcă al sufletului nostru. Acest fapt nu este considerat ca o pedeapsă. Majoritatea subiec ilor mei miau spus că au fost întâmpina i cu îmbră işări. dar întotdeauna cu sentimente de adâncă dragoste şi camaraderie. în loc de a sărbători acest eveniment (întoarcerea acasă). poate. Cu toate acestea. mi s-a spus. variază de la suflet la suflet atât în func ie de diferitele vie i trăite de acesta. a murit cu treizeci de ani în urmă şi sufletul său s-a reîncarnat. în func ie de natura trangresiunilor lor. Ei au aranjat ca totul să arate ca un festival clasic roman. via a pământească.

dar deocamdată nu a făcut decât mici progrese în ceea ce priveşte intoleran a sa. Astfel. mergând până la inversarea rolurilor. componen a unui grup de suflete este dată de fiin e aflate la acelaşi nivel de dezvoltare. Aceia care au văzut această emisiune (despre via ă şi moarte) îşi pot aminti de una dintre clientele mele. trăiri aflate în legătură directă cu experien ele lor de via ă. Unora dintre studen i le ia mai multă vreme să asimileze şi să depăşească anumite lec ii. care vorbea despre una dintre şedin ele noastre. corespunzător stadiului de avansat. de-a lungul a mai mul i ani. şi traversează diferite nivele de învă are. devenind mai densă. Din dorin a ob inerii unui sistem cât mai bun. am clasificat în linii mari sufletele drept începătoare. la întoarcerea în lumea spiritelor după o via ă anterioară. în cadrul căreia a fost transmis un fragment referitor la munca mea. pentru ca apoi acestea să renun e în favoarea unui ghid. medii şi avansate şi am dat exemple concrete pentru fiecare dintre acestea. Fiecare aspect al unei vie i este disecat. Nu mă îndoiesc că există şi nivele mai înalte. Sufletele se ajută unele pe altele în însuşirea aspectelor cognitive ale absorb iei informa iilor din experien ele de via ă şi în revederea felului în care au fost folosite sentimentele şi emo iile trupurilor lor gazdă. îşi schimbă culoarea în portocaliu. Un aspect semnificativ al cercetărilor mele este identificarea culorilor energiei în care sunt învestmântate sufletele în cadrul lumii spiritelor. Culorile reliefează nivelul de avansare al unui suflet sau altul. Când sufletele ating nivelele medii de dezvoltare. până la nivelul VI. cu care au intrat cândva în contact în vie ile trecute. Acest grup poate fi izolat într-o clasă. atât în ceea ce priveşte nivelul cunoaşterii. Pe de altă parte.începător. verde şi în cele din urmă în nuan e de albastru. astfel încât Colleen a putut să înceapă procesul de înnoire a stilului. cât şi acela al experien ei. cu scopul creşterii gradului de conştientizare al propriilor ac iuni. produsă de Paramount în 1995. care îl va conduce într-un tur orientativ. Aceste atribute formează echilibrul grupului. se mai poate întâmpla ca sufletul reîntors să dea peste mai multe grupuri reunite într-o atmosferă de bibliotecă. explicând că există nuan e fine de dezvoltare între aceste categorii. a nimerit în toiul unui bal din secolul al XVII. cu toate că amintirile atmosferei unei săli de clasă sunt întotdeauna foarte clare. Voi discuta mai pe larg aceste ipostaze în capitolele următoare. În Journey of Souls (Călătoria sufletelor). dar cunoştin ele mele referitoare la acestea 8/226 . reprezintă un indicator al progresului în timpul evaluării clientului şi servesc. Sufletele care trec pe lângă alte grupuri în drumul spre propriul grup remarcă. că alte suflete. adunat în jurul treptelor unui templu sau aşezat într-o grădină. Subiectul meu a văzut peste o sută de persoane care au venit să-i sărbătorească întoarcerea. De obicei. Pe lângă aceste aure esen iale. în vreme ce energia unui suflet avansat. Un suflet poate fi întâmpinat la intrarea în lumea spiritelor de câteva suflete. În lumea spiritelor plasarea într-o clasă educa ională sau alta depinde de nivelul de dezvoltare al sufletului. Aceste suflete foarte avansate apar ca având o culoare profund violetă. toate sufletele avansate sunt bătrâne. strânse încetul cu încetul.lea. întoarcerea acasă poate avea loc în două moduri. adesea. am clasificat dezvoltarea sufletului pe o scară ce începe la nivelul I . de asemenea. În general. comitetul de întâmpinare aşteaptă până în momentul în care sufletul se întoarce în grup. încep să se specializeze în acele domenii pentru care au demonstrat că au aptitudini specifice.telespectatori din Statele Unite au urmărit emisiunea SIGHTINGS. Sunt de părere că albul pur denotă un suflet mai tânăr. cu toate creşterile şi scăderile lor individuale. Au fost reproduse cu generozitate un timp şi un spa iu pe care ea le-a iubit. apoi în galben. în func ie de aspectele caracteristice fiecărui suflet. la identificarea celorlalte suflete pe care la văd în jurul lor clien ii mei afla i în stare de transă. la fel ca şi în clasele de pe Pământ. Ea descria că. Modul în care un subiect vede alcătuirea grupului matcă e direct propor ional cu nivelul de dezvoltare al acestuia. Simplul fapt că un suflet s-a încarnat pe Pământ încă din timpul epocii de piatră nu e o garan ie a unei plasări superioare. există amestecuri subtile de culori ale haloului în cadrul fiecărui grup. un joc în cadrul grupului. La conferin ele mele remarc adesea un client care a totalizat patru mii de ani de vie i anterioare pentru a depăşi sentimentul de gelozie. pe nume Colleen. Aceste informa ii. Pot să confirm că acesta nu mai e astăzi o persoană geloasă. le caută şi le recunosc cu un zâmbet sau cu un salut amical.

subiec ii mei folosesc termenul „nivel” pentru a descrie exact unde anume se află pe scara învă ării. să părăsim planul astral al Pământului după moarte. Noi tindem să gândim organizarea autorită ii pe Pământ ca fiind reprezentată de lupte pentru putere. Ceea ce este foarte evident pentru mine. El consideră că nici un fel de autoritate . Pretutindeni în via a lor de dintre vie ile pe Pământ. Nimeni. odată ieşi i de sub hipnoză. atunci lumea spiritelor este ierarhică din punct de vedere al gradului de conştien ă mentală. Acum lucrurile se vor schimba. nici unul dintre clien ii mei nu se arată înclinat să certifice că este un suflet avansat. nu sunt încântat de folosirea termenului „nivel” pentru ierarhizarea sufletelor. Un subiect mi-a zis: „Am trecut prin multe vie i uşoare şi mi-a plăcut pentru că nu voiam să muncesc prea mult. ar fi uşor de presupus că ambian a lumii spiritelor este una bazată pe ierarhie. neavând prea mare importan ă cât de mult ne străduim cu lec iile noastre. Motiva ia primordială a sufletelor este tocmai efortul de a avansa către o mai mare bunătate pentru a intra în 9/226 . încât. Însă. ei devin mai pu in reticen i. Din experien a mea. Ghidul meu spune . Ne aflăm cu to ii într-un proces de transformare ce tinde către ceva mai înalt decât starea noastră actuală de iluminare. to i subiec ii mei sunt încredin a i că au avut posibilitatea unei multitudini de alegeri în trecutul lor şi că această stare de fapt va continua şi în viitor. referitor la aceste posibilită i de alegere. Sper ca această carte va arăta că avem o mul ime de posibilită i de alegere atât în cadrul lumii spiritelor. Din afirma iile mele referitoare la culorile specifice celor avansa i. având sub control o minte pe deplin conştientă şi mul umită de sine. subiec ii mei sunt smeri i.nu poate exista în lipsa corup iei şi a abuzului de privilegii. Cercetarea mea. răbdare şi iubire absolută. În ciuda evaluărilor mele. calificat să-şi aducă propria contribu ie la acest întreg. în lumea spiritelor. nivele de dezvoltare. acolo există atât de multă libertate a voin ei. dar acesta se situează în cadrul unei matrici sublime a compasiunii. Această concluzie ar fi destul de departe de adevăr. pentru că această etichetare ascunde privirii diversitatea dezvoltării sufletelor în oricare dintre stadii în parte. Dacă nu vor să avanseze în rezolvarea sarcinilor lor. Dacă ar fi totuşi ceva de spus despre acest lucru. profesori şi studen i. eticii şi a moralită ii. în primul rând nici măcar n-am fi fost crea i. ghizii noştri ne vor permite să rămânem câtă vreme avem nevoie pentru a fi pregăti i să mergem acasă. nu ne obligă să ne reîncarnăm sau să participăm la proiecte de grup. cât şi în afara acesteia. o pot avea. amabilitate. Fiecare (dintre noi este considerat ca fiind unic. din diferite motive personale. aflat în Tucson. un iconoclast ce a opus rezisten ă autorită ii de-a lungul întregii sale vie i. războaie şi de folosirea unui întreg şir de reguli rigide în cadrul diferitelor structuri. revelând existen a unei ordini atât de desăvârşite acolo sus. Sincer vorbind.chiar şi cea spirituală . Acolo există încă un sistem de valori centrat pe toleran ă. cu mult diferită de ceea ce se practică la noi. E de aşteptat ca noi să facem şi greşeli în acest proces. nu poate fi pe placul său. Am un vechi prieten din colegiu. pe Pământ. Cu toate aceste neajunsuri. o atitudine cu care pot empatiza. pot să nu o facă. subiec ii mei au avut integritate şi libertate personală. lumea spiritelor are şi un departament de personal centralizat având menirea de a atribui sarcini sufletelor.noi suntem gata atunci când eşti şi tu pregătit”.sunt limitate. Dacă sufletele doresc solitudine. pentru că tot ceea ce pot să fac este să iau notă de relatările unor oameni încă încarna i. dorin a intensă a celor mai multe dintre suflete de a se dovedi la înăl imea încrederii investite în ele. ci recunoaşterea unui poten ial. În starea supraconştientă din timpul hipnozei adânci. Un sistem există. dacă nu suntem gata. Prietenul meu presupune că sufletele clien ilor mei au suferit o „spălare a creierului” pentru a crede că-şi pot controla destinul. dând dovadă de modestie fa ă de realizările ob inute. armonici. Un stadiu avansat în asumarea propriei responsabilită i nu include domina ia sau ierarhia statutelor. subiec ii mei îmi spun că în lumea spiritelor nici un suflet nu este desconsiderat pentru că ar avea mai pu ină valoare decât oricare alt suflet. Dacă acest fapt n-ar fi adevărat. din punctul de vedere al tuturor clien ilor mei. De fapt. În acelaşi timp. şi în lumea spiritelor. clase. fără îndoială. În timp ce îmi relatează aceste lucruri.

În această sferă de lumină densă. mergem într-un spa iu unde putem vedea/încerca o serie de trupuri. Această procedură este destinată atât ascu irii graduale a memoriei subiec ilor mei cu privire la trecut. spre a ne reaminti principalele semnifica ii şi indicii ale vie ii ce va urma. aflate cu o treaptă sau două mai sus decât ghizii/profesorii noştri. însă un suflet poate refuza atât ceea ce i se oferă. o memorie amnezică se declanşează şi sufletele înlocuiesc caracterul lor nemuritor cu temporara minte omenească. Pentru a atinge mintea sufletului celor afla i în stadiile incipiente ale regresiei hipnotice. folosesc o apropiere sistematică. ne luăm la revedere de la prietenii noştri şi suntem escorta i spre un loc de îmbarcare pentru excursia pe Pământ. În termeni metodologici. După obişnuitul interviu. Cu prilejul acestei lucrări voi detalia şi mai mult domeniul vizitelor la aceşti maeştri. Avem astfel şansa de a privi în viitor şi de a testa diferitele noastre trupuri înainte de a face o alegere. cât şi să se reîncarneze. Clien ii mei numesc această for ă energetică „Prezen a”. deşi trebuie să recunosc că. O dată sau de două ori. hipnotizez foarte repede clientul. am conştientizat că aducerea unui client în stadiul normal de hipnoză . uneori. De asemenea. după care aduc subiectul în anii copilăriei sale. în special acelea în care rudele noastre primare de suflet ne intră în via ă.conjunc ie cu Sursa care ne-a creat. despre momentul când se alătură „Celei Mai Sacre Dintre Toate”. cât şi pregătirii acestora pentru analiza critică a imaginilor pe care le vor vedea din via a din lumea spiritelor. dar ştiu că este sim ită o prezen ă atunci când mergem în fa a Consiliului Bătrânilor. În timpul sarcinii ele sunt încă în stare să gândească în calitate de suflete nemuritoare până se obişnuiesc cu circuitele creierului şi cu alter-egoul gazdei lor. având. secretul meu constând în gradul de intensitate al hipnozei. un suflet poate cere să meargă pentru o vreme pe o planetă fizică. astfel. Sufletele aleg în mod voit corpuri imperfecte şi vie i dificile. sufletele se alătură gazdelor lor desemnate abia după cea de-a treia lună a sarcinii. Membrii Consiliului doresc să discute cu noi despre greşelile noastre şi despre ceea ce putem face pentru a ne corecta comportamentele negative în via a viitoare. în scopul de a-şi plăti datoriile karmice sau de a lucra la acele aspecte ale unei lec ii la care au avut probleme în trecut. alta decât Pământul. În prima mea carte am prezentat o serie de studii de caz referitoare la aceste întâlniri. în timpul de dintre vie i. afla i foarte aproape de Creator. Am fost întrebat adesea dacă subiec ii mei vizualizează Sursa crea iei în timpul sesiunilor noastre. cineva îmi va spune că a apărea în fa a Consiliului induce un sentiment asemănător cu acela în care un elev este chemat în biroul directorului. Atunci când li se oferă posibilitatea de a se încarna în forme fizice. este indicat să petrec peste o oră vizualizând îndelung imagini ale pădurii sau ale ărmului mării. nici o curte unde sufletele se înfă işează spre a fi triate şi pedepsite pentru faptele rele comise. În urma unor lungi perioade de experimentare. Adesea. la dispozi ie un creier suficient de evoluat pentru a putea lucra cu el înainte de naştere. Pe măsură ce se apropie timpul renaşterii noastre. Cele mai multe dintre suflete acceptă corpurile care le sunt oferite în camera de selec ie. când vine timpul reîntoarcerii. sufletele cunosc sentimentul umilin ei. pentru că aici sufletul experimentează o sursă mai înaltă a cunoaşterii divine. Consiliul Bătrânilor nu este nici un tribunal al judecătorilor.alpha nu este suficientă pentru a atinge starea supraconştientă a min ii sufletului. În cele din urmă. roşie. Pun întrebări detaliate referitoare la lucruri ca: stilul mobilei din casă la vârsta de doisprezece ani. Pentru aceasta trebuie să aduc subiectul într-o stare mai avansată de hipnoză -şi anume starea theta. Subiec ii avansa i vorbesc despre timpul conjunc iei. vizităm acest grup de fiin e superioare. suntem trimişi de regulă într-o clasă de pregătire. articolul vestimentar 10/226 . Acesta este locul în care încep considera iile asupra trupului optim din via a noastră viitoare. Nu pot să spun exact ce înseamnă toate acestea. După naştere. Dacă acceptăm noua sarcină. printr-o serie de exerci ii pregătitoare. există o Prezen ă atotcunoscătoare. În introducerea acestei căr i am afirmat că mă pot apropia de această Sursă numai în cadrul limitelor impuse de faptul că lucrez cu oameni încă încarna i. pentru a produce o combina ie de trăsături necesare unei noi personalită i. pentru a observa dacă se potrivesc cu cerin ele şi nevoile noastre.

se aseamănă cu aceea a 2 11/226 . mai curând decât un sentiment. credin ei sau filosofiei dumneavoastră de via ă. în calitate de clien i ai mei. devenită profundă în cursul primei ore. în mod adecvat”. are capacitatea de a scăpa oricărei încercări de a-l determina. spiritul. încât sim im că ne aflăm într-o groapă fără fund. Există multe drumuri spre adevăr. în următoarele două ore. Subiec ii care ies din transă după ce. jucăria preferată la vârsta de şapte ani şi fac apel la cele mai timpurii amintiri ale copilăriei. în cele din urmă. MOARTE. Avem o cultură dinamică.favorit la vârsta de zece ani. explic audien ei că ceea ce voi spune reprezintă adevărurile mele despre via a noastră spirituală. Iată o mostră a unei scrisori: Am câştigat o senza ie indescriptibilă de fericire şi de libertate din aflarea adevăratei mele identită i. Dinamica mor ii într-o familie ai căror membri sunt apropia i. Faptul cu adevărat uluitor este că această cunoştin ă se afla în mintea mea dintotdeauna. pentru a răspunde la alte întrebări. în durată şi în intensitate. Am în eles că singurul lucru care are cu adevărat importan ă în această via ă materială este modul în care trăim şi ne comportăm fa ă de ceilal i oameni. depresia. Fiecare dintre aceste stadii de dezechilibru emo ional variază. despre motivul pentru care sunt aici şi despre locul în care voi merge după moarte. de la câteva luni la câ iva ani. Hipnoza continuă. urmează ca subiectul să răspundă detaliat.care include şaizeci şi şapte de cazuri şi numeroase citate . la un interviu referitor la via a sa spirituală. De exemplu. apoi lupta cu negarea. s-au întors acasă. Adevărurile mele izvorăsc din marea în elepciune primită de la multitudinea de persoane care mi-au luminat via a de-a lungul anilor. vă rog să re ine i doar ceea ce vi se potriveşte şi să lăsa i la o parte restul. Prezint constatările mele în această carte . explica. de departe mai profundă decât dacă ar fi experimentat o simplă regresie a unei vie i trecute. Credin a în finalitatea mor ii reprezintă pentru societatea. iar apoi să facem o scurtă trecere în revistă a vie ii sale trecute. Circumstan ele vie ii noastre nu înseamnă nimic în compara ie cu compasiunea şi acceptarea dăruite celorlal i. cultura occidentală un obstacol în calea alinării. din punct de vedere mental. produce ruptura subiectului de mediul său ini ial. moartea părând atât de definitivă. Dacă fac afirma ii care contravin concep iilor. Înainte de a începe orice conferin ă. gra ie calită ilor sale complexe şi curgătoare. să ajungem să ne împăcăm cu gândul. un client mi-a spus: „Asemeni unui râu. pentru ca. Este bine cunoscut faptul că procesul supravie uirii unei astfel de dureri presupune traversarea şocului ini ial. în care posibilitatea de a ne pierde personalitatea este de neînchipuit. de la vârsta de doi sau trei ani. afişează o atitudine de teamă respectuoasă. DURERE ŞI ALINARE Nega ie şi acceptare A supravie ui unei persoane iubite reprezintă unul dintre cele mai dificile momente ale vie ii. Mul i dintre foştii mei clien i îmi scriu despre cum s-a schimbat via a lor după ce au vizualizat nemurirea. Trec prin toate acestea înainte de a cobori subiectul în perioada sa prenatală. Pierderea cuiva de care am fost strâns lega i ne poate aduce într-o asemenea disperare. Am acum o cunoaştere. mânia. Vederea profesorilor mei m-a lăsat într-o stare plină de entuziasm. Podul pe care l-am construit este complet în momentul în care clientul a trecut pragul mor ii din acea via ă şi a ajuns la por ile lumii spiritelor.ca un reporter şi ca un mesager.

devenind mai spirituali. sufletele desprinse ne pot contacta din lumea spiritelor în mod regulat. Aprehensiunea Dispari iei fizice începe să ne frământe pe măsură ce înaintăm în vârstă. referitor la dualitatea sufletelor. în ultima treime a secolului al XX-lea. trecerea în lumea umbrelor e un mister. voi ve i fi deja acolo. Pentru cei mai mul i dintre noi această frică vine din necunoştin ă. O altă revela ie semnificativă desprinsă din cercetările mele a fost aceasta: că rudele-de-suflet nu sunt niciodată separate cu adevărat una de alta. din perspectiva sufletului desprins. Sec iunile care urmează ilustrează metodele concrete pe care le folosesc sufletele pentru a comunica cu aceia pe care îi iubesc. Tehnici/modalită i terapeutice ale sufletelor 12/226 . afectează rolurile viitoare ale actorilor rămaşi. sufletul care se desprinde poate li îngrijorat cu privire la pornirea spre casă. În secolul al XX-lea s-au produs multe schimbări în atitudinea publicului fa ă de via a de după moarte. se îndepărtează de acea credin ă ce postulează că după moarte urmează doar uitarea. acest moment. pândind în umbre. nepăsătoare la tot ceea ce credem că se întâmplă în acel moment sau după moarte. totodată. zâmbesc la ideea că ar face repeti ii pentru următoarea lor piesă de pe Pământ. Ele ştiu că toate rolurile sunt temporare. de fapt. În cultura noastră. pentru că sufletele. Această schimbare de atitudine a făcut ca acceptarea fenomenului mor ii să devină mai uşoară pentru aceia care. căzută pradă dezordinii din pricina mor ii unuia dintre staruri. Avem de a face în acest caz cu o dihotomie. Astfel. poate fi dureros. pentru că moartea nu este ceva pe care să-l putem schimba sau determina. Contempla ia tăcută şi medita ia pot crea o receptivitate mai mare fa ă de cel plecat şi. nu ne pregătim pentru trecerea în nefiin ă în mod adecvat încă din timpul vie ii. Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale cercetărilor pe care le-am efectuat referitor la lumea spiritelor este posibilitatea de a afla. Persoana pe care o iubi i nu s-a dus cu adevărat. fie ca participan i sau ca observatori. Sper ca în acest capitol să reuşesc să vă dau certitudinea că acel sentiment pe care-l sim i i în adâncul fiin ei după o astfel de pierdere este mai mult decât o simplă dorin ă. Aceste tehnici pot începe chiar imediat după moartea fizică şi pot fi foarte intense. pregătindu-se pentru o nouă via ă. cultura noastră priveşte sfârşitul vie ii ca pe o oroare. de-a vă înzestra conştiin a cu un sens mai înalt al conştientei. am fost surprins să descopăr că tocmai oamenii care aveau puternice opinii religioase tradi ionale păreau să se teamă de moarte cel mai mult. produs de cel dispărut prin însăşi dispari ia sa. Interpre ii rămaşi se zbat în jurul nevoii de a schimba scenariul. mereu prezentă. mesajele verbale din cealaltă parte nefiind necesare. ne poate fi de ajutor să înlăturăm obstacolul propriei nesiguran e şi să ne deschidem mintea măcar către posibilitatea prezen ei cuiva pe care-l iubeşti. Când cel pe care-l iubi i ajunge din nou înapoi acasă. pe când se află în lumea spiritelor. Dacă sim im nevoia. Confruntarea cu acest uriaş gol în economia textului. A avea de-a face cu moartea. considerând că le este dat să trăiască doar o singură via ă. Cel sănătos nu doreşte să vorbească despre aceasta şi nici cei foarte bolnavi nu o fac prea adesea. în Statele Unite s-a estimat că aproximativ 40% dintre cetă eni cred în reîncarnare. Sufletul este despovărat şi eliberat pe neaşteptate prin moarte. căci densitatea pământului îl goleşte de energie. În procesul de revenire după o atare durere.unei piese de succes. Această energie similară (cu aceea care v-a înso it în via a pământească) este inută în rezervă pentru a se uni cu sufletul care se întoarce. În afară de cazul în care am văzut moartea cu ochii sau am trăit o regresie a vie ii anterioare. Dacă în primele decenii ale secolului cei mai mul i dintre oameni şi-au păstrat vederile tradi ionaliste. trist sau înspăimântător. Ave i în vedere şi ceea ce am spus în ultimul capitol. aşteptându-l cu acea parte a energiei voastre care a fost lăsată în urmă. ce se petrece când murim şi cum se străduiesc sufletele să-i aline pe cei rămaşi pe Pământ. O parte a energiei v-a fost lăsată în lumea spiritelor în momentul încarnării. gra ie căreia ne-am putut aminti ce a însemnat. Cu toate acestea. Discutând în timpul conferin elor mele despre via a de apoi.

N: Vei renun a. spre a o face mai receptivă.: Imediat după moarte. E aşa de frustrant. ori complet paraliza i. Trebuie însă să.: Aceasta ar fi cea mai uşoară calc pentru mine.: Să nu mai plângă şi să-şi concentreze gândurile. voi putea să fac mai mult. mai întâi î i spun că Alice nu m-a pierdut (respiră adânc). Crede că mai pot fi totuşi în via ă. N: Cât a trecut de la moartea ta? S. cum ar arăta acesta? S. Dr. N: Presupun că propriul tău ghid aşteaptă să te conducă acasă? S. Dr. Alice. astfel că toate rezervele ei de energie sunt prea înlăn uite în planul material. Dr.: (râde) I-am spus ghidei mele.: Prea multă durere. i aş li îndatorat dacă mi-ai preciza câte ceva despre tehnicile pe care le foloseşti pentru a o ajuta pe Alice să depăşească această durere. oricum. Acesta este primul pas. Multe dintre ele nu sunt atât de pricepute şi de determinate ca Tammano. mintea lor se poate opri. Acest caz începe în timpul sesiunii noastre. Încep suflând energia mea asupra so iei mele. Dr. N:Tammano. că va trebui să mă aştepte un timp. Sunt chiar lângă ca şi totuşi nu ştie asta! Dr. Îmi pasă prea mult de ea pentru a renun a acum. Nu pot să ajung la ea. această problemă a existat şi în cazul celorlalte vie i anterioare sau se întâmplă doar cu Alice? S. în punctul în care Tammano descrie momentele imediat următoare mor ii lui după o via ă trecută. care se pregăteşte să devină ghid-student. N: Cu ce o ajută aceasta? S. Pe urmă. Cu toate acestea.: Bine. Dr.: (zâmbeşte). oamenii care te iubesc sunt ori foarte agita i. Ştie toate acestea. nu era necesar.: Pe tavanul dormitorului nostru. N: Unde se află sufletul tău în acest moment? S. încât este prea stupefiată ca să-mi simtă energia. care o calmează. din dreptul capului ei până la mijloc. pentru că ea m-a învă at şi pe mine! Acest caz ilustrează un punct comun pe care mi-l relatează sufletele proaspăt desprinse.: Câteva zile. Alice e într-o asemenea stare de şoc în urma mor ii mele. nu însă şi pentru ea. dar că am plasat asupra ei. 13/226 . În oricare dintre situa ii.. N: Ce ai vrea să facă Alice? S.: Îi oferă un înveliş de căldură mentală.Cazul cu care încep această carte este acela al unui suflet avansat. ceea ce. Dr. Eaan. în scopul de a accentua efectele pe care le poate avea energia sufletelor asupra energiei umane slăbite.. cele mai multe dintre sufletele care se simt îngrijorate de gândul plecării în lumea spiritelor nu vor părăsi planul astral al Pământului până ce nu iau câteva măsuri în scopul de a-i alina pe aceia care i-au iubit şi suferă în urma mor ii lor. N: Dacă aş fi un spirit. Înmormântarea s-a sfârşit şi acum e momentul în care mă liniştesc încercând so alin pe Alice. Ca un nor de vată de zahăr. N: Tammano. un nor protectiv de energie. aşadar. Nu voi pleca până când nu va sim i măcar faptul că cineva din această încăpere este alături de ea. El mi-a spus: „M-am încarnat şi am murit pe Pământ timp de mii de ani şi abia în ultimele secole am în eles cu adevărat cum să schimb gândurile negative şi să liniştesc oamenii”. Cazul 1 S (Subiectul): So ia mea nu-mi simte prezen a. având în vedere că mintea ei este blocată? S. S. pentru moment şi vei pleca în lumea spiritelor. Am rezumat relatarea clientului. E atât de copleşitoare. Sarcina mea este să încerc să ob in un echilibru între trup şi minte. Dr. Dr. oarecum asemănător unei umbrele. aşezat chiar înaintea ta. în aceste ultime trei zile de la moartea mea.i spun că nu sunt încă pe de-a-ntregul expert în această procedură. numit Tammano. Dr. N: De ce? Care e problema? S.

direc ionând razele de energie către diferitele păr i ale unui trup încarnat. Energia transmisă de emi ător devine terapeutică în momentul în care se formează o punte între mintea acestuia şi cea a receptorului prin transmisia telepatică.: Când eram în via ă. pentru că voi fi ocupat o vreme. Atunci. Bine.: La început. Cei care practică tămăduirea chakrelor spun că.: (fericit) Da..Dr.. Atingerea somatică 14/226 . în spatele urechii. Aceste proiec ii de energie plină de iubire pot avea efecte foarte puternice asupra oamenilor afla i în stări de traume emo ionale. N: Văd că ai început deja să te ocupi serios de Alice. Zâmbeşte. dar ştiu că va trece peste asta. gât. inimă. nu mai plânge. ceea ce e bine. vindecarea trebuie să ină seama de ambele elemente. prin diferite puncte ale corpului. A lucra asupra Chakrei presupune deblocarea energiilor noastre spirituale şi emo ionale. frunte şi aşa mai departe. Modalită i în care spiritele iau legătura cu cei încarna i Am combinat termenii clinici de „legătură somatică” şi. majoritatea sufletelor cu care am lucrat reuşesc să ob ină efectele dorite atunci când ac ionează din lumea spiritelor asupra unui trup fizic. E timpul să plec.. dar această senza ie îi e fragmentată de durere. „atingere terapeutică” pentru a descrie metoda pe care o folosesc sufletele neîncarnate. Tammano. N: Are vreo semnifica ie acest punct? S. chiar şi atunci când sunt folosite de suflete mai pu in experimentate. mă simte. Când văd deschiderea din partea stângă a capului ei îmi transform energia într-o rază concentrată şi o canalizez spre acel punct. Dr. Practican ii orientali de yoga şi medita ie folosesc chakrele în moduri comparabile acelora prin care sufletele împart corpul uman când aplică energia tămăduitoare. în capitolul 4. N: So ia ta simte acest flux chiar acum? S. care există în conjunc ie cu cel fizic. în cadrul sec iunilor referitoare la reabilitarea energiei. Sufletele care se întorc spre a-i alina pe cei rămaşi în via ă caută locurile cele mai receptive la energia lor. N: Vezi vreun semn că această sporire ar func iona? S.. pentru a deschide şi a armoniza corpul. Dr. detectez venind de la Alice noi mostre de energie care nu mai sunt atât de întunecate. Alice adora să-i sărut urechile (amintirile punctelor sensibile sunt pline de semnifica ii). dar asupra acestor aspecte voi insista mai târziu. din moment ce avem un trup eteric. ce faci acum? S. cresc intensitatea razei mele trimi ându-i gânduri de iubire. N: Ai terminat? S. până voi sim i punctul unde este cel mai mic blocaj (pauză).: Încep să filtrez norul de energie din jurul ei. Am văzut o exemplificare a acestui fapt în cazul 1 (Tammano insistând asupra unui punct situat în spatele urechii stângi a so iei sale). Una dintre modalită ile caracteristice alese de suflete este efectul unei raze de energie concentrată descris mai sus de Tammano.. respectiv. N: Înseamnă că nu o vei mai contacta mai târziu? S.. Dr. Dr. L-am găsit în partea stângă a capului ei. Ea e iubirea vie ii mele. Voi veghea asupra ei. Se produc schimbări în emo iile ei. se uită în jurul său. Chiar şi cel mai novice dintre ghizii-studen i este mai îndemânatic în ceea ce priveşte folosirea acestor proceduri decât majoritatea sufletelor aflate la un nivel mediu de dezvoltare. Dr.: (ofensat) Sigur că nu] Voi rămâne în contact cu ea oricând va avea nevoie. Alice conştientizează o atingere tandră.: Ea va fi bine. aflate în şira spinării. Cu toate acestea. Vindecarea nu se limitează la punctele de pe corp unde sunt reprezentate chakrele la care am făcut referire mai sus.

Apoi folosesc ambele mâini.: (cu un zâmbet pervers) Oh. razele de energie pot evoca recunoaşterea prin vedere. N: Descrie-mi. inten iile sale sunt totuşi bune. chiar deasupra şirei spinării. fapt care presupune atingerea subtilă a organelor trupului. pentru a ob ine efectul maxim. se uită în sus.: (subiectul meu chicoteşte şi-şi întinde mâna în fa ă. Dr. sufletele sunt capabile să se deprindă cu atingerea somatică. te rog. Aplicate cu pricepere. S. care îşi împrăştie energia cu aten ie. De obicei.: E cel care nu este blocat de energie negativă. Dr. Într-un mod fericit.i ajuta so ul cu energia ta. Mă pot întoarce oricând va fi cuprins de deprimare şi va tânji după mine. Apoi mă joc în această zonă ca şi cum i-aş face masaj – ceea ce şi fac. Dr. ca şi cum ar aplica glazura pe o prăjitură. care pot include şi folosirea sim urilor. N: Ce tehnică foloseşti pentru a intra în legătură cu so ia ta? S.: Pentru că ştiu că îi plăcea să-i masez ceafa. sunet. aşadar este o por iune în care este mai receptiv la atingeri vibra ionale.insist asupra por iunii din mijlocul pieptului. de fapt. Cazul 3 Dr. Dacă mă abat pu in. ştii. Dr. cum procedezi pentru a. al unui bărbat de patruzeci şi nouă de ani care a murit de cancer. N: Şi de ce consideri că această metodă este cea mai potrivită? S. bănuieşte că trebuie să fiu eu.: Îmi direc ionez raza de energie chiar spre inimă. s-a ridicat. Apoi îmi folosesc tehnica de împrăştiere. este un exemplu în acest sens. N: Cum determini locul potrivit? S. ea e aplecată şi plânge. concentrându-se pe un anumit loc. aceasta va permite îndoliatului să meargă mai departe şi să-şi continue via a în mod constructiv.capul . Nu voi pleca până când nu se va sim i mai bine. prin intermediul gândurilor. Ideea principală a recunoaşterii este de a convinge persoana îndurerată de faptul că acela pe care îl iubeşte şi pe care îl consideră pierdut pentru totdeauna se află încă în via ă. N: Nu-i va fi dor de astfel de mângâieri după ce te vei întoarce în lumea spiritelor? S. către un trup ce suferă este somatică în măsura în care metodele sunt fiziologice. nu contează prea mult. De asemenea. Face i compara ia între acest al doilea caz şi următorul client. gust şi miros. unul dintre aceste fascicule ajunge în locul potrivit .: Voi lucra asupra bazei capului. Dr. şi îmi ia numai un minut.: Oh.: (zâmbeşte) Oh. îmi împrăştii energia şi rezonez şi eu la atingere. dar ce va fi dacă Kevin va cunoaşte o altă femeie în această via ă? 15/226 . Suspină adânc şi simte ceva.Formarea unei astfel de pun i. N: Întrebam doar. Când am atins-o prima dată cu raza mea. Doamne. în jurul fiecărei păr i a capului lui Kevin. împrăştii energie în toate direc iile dintr-un punct central din tavan. N: Ştie că eşti tu? S. Dr. Scopul atingerii somatice este de a permite persoanei zdrobite de durere să accepte situa ia în sensul că absen a celui dispărut reprezintă doar o schimbare de realitate. N: De ce tocmai acolo? S. Dr. Kevin suferă prea mult. Cazul 2 Dr. deschizând complet palma) Da. N: De ce te concentrezi anume pe acest loc? S. ob inându-se anumite reac ii emo ionale. Nimeni altcineva nu-i putea face ceea ce îi fac eu. Nu vreau să fiu insensibil.N: Te joci? S.: Sunt în tavan. şi nu un final. Dr. tot vechea mea metodă . Următorul caz. Dr. N: Despre ce e vorba? S.: Credeam că ştii aceste lucruri. Deşi sufletul acestui om nu se dovedeşte a fi prea îndemânatic.sau oriunde altundeva.

N: Ceea ce este exact opusul unei raze puternice. Am hotărât să mă folosesc de un obiect personal. Focul serveşte ca un catalizator în acest procedeu. ce vei face cu el ca spirit? S. Tehnica mea e de a-mi coordona rezonan a vibra ională cu varia iile tonale ale corzilor lor vocale şi apoi de a sări direct în creier. De vreme ce bărba ii mor. Nu sunt inhibat de oamenii care plâng în hohote. nu de data asta.nu este pierdută. chiar va putea fi recuperată şi jucată din nou în lumea spiritelor. Sufletul despre care e vorba în cazul 4 a fost la fel de eficient în vie ile sale anterioare când a fost femeie şi a murit înaintea so ului ei . avea să apară un client care să risipească aceste no iuni imperfecte. Multă vreme am spus oamenilor că toate sufletele par să întâmpine probleme în a trece peste suspinele de durere. N: Cred că am în eles cum stau lucrurile cu inelul. Dr. folosindu-l ca pe un conductor de căldură şi de elasticitate. Dr. Avem. Helen i-a spus că observase acest tic nervos chiar din seara în care se cunoscuseră. N: Ce faci dacă. În acest punct subiectul mi-a explicat că. dar nu. în acest fel. Cazul 4 Dr.: Dacă văd că Helen. Personificări prin intermediul obiectelor Mi-a fost dat să aud nişte poveşti absolut fascinante. discutând despre ziua care se încheiase.fiecare moment al acesteia . a dovedit că mă înşelam. Energia elastică este fluidă. imediat după moarte. când este bărbat. Helen a aprins un foc în care a privit cu lacrimi în ochi. so ia mea. a cărui tactică de apropiere. la care so ia mea ştia că in foarte mult. deoarece aceasta trebuie să fie sub ire şi moale. Pentru ca energia sufletului meu să devină fluidă trebuie să mă concentrez intens şi să exersez. N: Scuză-mi întreruperea. În acest fel îmi pot alinia energia pentru a realiza o contopire mai rapidă a esen ei mele cu trupul lor. Am ales inelul meu. un scurt citat din experien a unui reprezentant al nivelului III. N: Te referi la un animal. gra ie faptului că au mai des posibilitatea de a o practica. So ia sa îl tachina adesea că. chiar din timpul apogeului durerii. avea obiceiul să se joace cu piatra de la inel. Aceasta nu înseamnă că sufletele bărba ilor sunt mai prolifice în vindecări. totuşi. înainte de a începe să lucreze cu energia tămăduitoare. în nici un punct al trupului? S.: Mi-a luat secole să învă asta. va sfârşi prin a toci piatra cu totul. Acest fapt stă mărturie despre cât de bine ne-a fost împreună. de genul celei care urmează.. Tocmai când credeam că dobândisem o în elegere completă asupra capacită ilor şi limitelor sufletelor. aflu despre tehnicile de folosire a energiei mai mult din perspectiva lor. Dr. dar ce în elegi prin elasticitate? S. un câine sau o pisică? S. Dr. Via a noastră împreună .: Atunci când lucrez cu obiecte şi cu oameni trebuie să aştept până ce ambian a devine foarte liniştită. de obicei. în cele ce urmează. În curând ei se vor opri din plâns fără să ştie de ce. Deseori..S. La trei săptămâni după moartea mea. nu îmi simte apropierea în mod direct.ca şi în cea actuală. referitoare la folosirea unor obiecte familiare. în timpul vie ii ce tocmai trecuse.: Aş fi încântată dacă va fi din nou fericit. mă voi ajuta de un obiect familiar. Odată. Am început să-mi învelesc energia în cadrul focului.: Am folosit asta înainte. pe când stătea împreună cu so ia sa în fa a focului. înguste de energie? 16/226 . a purtat întotdeauna un inel cu model indian. cu o piatră turcoaz în mijloc. înaintea so iilor. eforturile tale nu-şi ating efectul dorit.

Inten ia mea e să deschid o cale directă şi netedă. Pot să fiu foarte eficient prin schimbarea rapidă a energiei mele din stare fluidă în stare solidă şi invers.: Exact. Continuu să bifurc raza de energie. spre masă şi ezită. Atunci ştiu că am reuşit.şi ine i-l pentru o vreme într-un loc familiar.: Cu ajutorul îndrumării mele.: Pentru că inelul încă îmi mai păstrează o parte din energie. atunci când „bifurci” energia? S.orice a apar inut celui dispărut . Se îndreaptă. aşezate în formă de cerc în mijlocul podelei din sufragerie. important e că a primit şi a în eles mesajul lui Clay. Helen deschide cutia (cu un oftat adânc) şi scoate inelul. alternând de la solid la fluid. discutând despre teoriile mele referitoare la întoarcerea sufletelor pentru a aduce alinare persoanelor iubite rămase în via a pământească. N: Ce face Helen? S. fără să ştie prea bine de ce. are o licen ă în consiliere. apoi deschide i-vă mintea. spre a men ine contactul.: O divid. de la mintea ei la capacul cutiei. continuă. şi cu mine. Helen sărută apoi inelul meu şi spune: „Mul umesc. şi având în vedere că se ocupă de chimioterapie în spital. Înainte de a încheia sec iunea aceasta vreau să vă relatez istoria mea favorită referitoare la contactul energetic pe care îl pot realiza fiin ele discarnate cu ajutorul obiectelor. aşa că el şi so ia lui mergeau adesea în excursii în locurile unde aveau spectacole cele mai mari trupe de acest gen. aşa că m-am îndreptat direct spre vârful capului ei. spre a mă consola?”. Dr. bifurc o rază puternică spre cutia în care se află inelul meu. Această modificare este subtilă. Clay. Tot ce a mai putut spune văduva a fost: „Această combină n-a mai fost atinsă de doi anii”.S. s-a auzit deodată muzica dintr-o combină muzicală aşezată pe un raft de căr i. Dar acest fapt are mai pu ină importan ă. Dr. N: Da. aşadar. inându-l în mâna stângă. bifurcând-o.: Acum construiesc un pod. să ia exemplu de la mediumii talenta i care doresc să găsească persoane dispărute. N: De ce? S. N: Interesant. după cum i-am spus. Într-o noapte. te rog. un articol vestimentar . Peggy. Mi-a sim it slab prezen a. pentru a o direc iona într-acolo. este asistentă medicală la sec ia de oncologic. Pentru un moment durerea i-a fost mai pu in copleşitoare. Nu vezi? Ea simte energia mea în amândouă păr ile în care am direc ionat-o. în sertarul mesei. intră adesea în contact cu bolnavii de cancer şi cu familiile acestora. cât şi cu personalul azilului. urmată de un hohot nervos de râs. Notă: Al i clien i mi-au spus despre această tehnică a modificării energiei că „gâdilă mintea umană”. se ridică încet. focalizând-o înainte şi înapoi. Dr. eliminând orice alte gânduri neimportante. ştiu acum că eşti cu mine. ca şi cum ar fi somnambulă. Vreau să încurajez pe oricine se află într-un stadiu de durere profundă pricinuită de dispari ia cuiva drag. pentru aceasta folosesc o rază de energie cu intensitate constantă. Văduva a exclamat frustrată: „De ce Clay nu mi-a dat nici un semn. dinspre mintea ei spre inel. a murit de cancer. după moartea lui Clay. care stau în dreapta ei şi inelul aflat în stânga sa. cântând piesa lui Glenn Miller “În the mood”. Voi încerca să trec peste asta şi să fiu mai curajoasă”. între mine. Acesta este un semnal bidirec ional foarte eficient. s-a lăsat o linişte împietrită. dar trezeşte mintea umană. Din câte am în eles. So ia mea.: Helen intrase în conexiune cu focul şi.ce faci apoi cu Helen? S. Am început apoi să-mi modific energia. Câteva dintre aceste femei şi so ia mea sunt prietene apropiate şi se întâlnesc cu regularitate într-un grup de ajutorare. Lua i o bijuterie. S. Apoi deschide sertarul. în eleg . Una dintre membrele grupului este o proaspătă văduvă al cărui so . N: Ce faci. După un moment de tăcere. Dr. dragul meu. 17/226 . Nu era de ajuns. suprasolicitându-mă din punct de vedere energetic. Lui Clay îi plăceau trupele de dans. de fapt. so ia mea şi restul membrelor grupului de ajutor se aflau acasă la văduva acestuia. În vreme ce păstrez un fluid uşor de energie pe capul său. Dr.

altfel. o persoană îndurerată se va trezi prea des dintr-un vis ce ar putea con ine un mesaj. în timpul nop ii. mai în glumă. Dar dacă în elegerea acestor probleme vine de undeva din afara noastră? Dacă visul se revarsă în dimensiune spirituală. Spiritele sunt foarte selective în ceea ce priveşte folosirea secven elor din visele noastre. mai în serios. acestea fiind interpretate drept dorin e. cea a rezolvării problemelor şi cea spirituală. unul dintre acestea fiind starea de cură enie a casei. Am clasificat visele în trei moduri. pentru că imaginile care ne apar în vis ne înva ă cum să mergem mai departe. vreau să fac câteva aprecieri despre natura generală a viselor. Pe de altă parte. despăr ite doar de o linie sub ire de demarca ie. ca o consecin ă a viselor. Rezolvarea unor probleme în timpul visului este un proces de incuba ie mentală. atunci aceia care ne contactează pe această cale au plătit. Când i-am întrebat dacă merg chiar bară la bară. Recunoaşterea în vise Una dintre principalele modalită i folosite de un suflet recent desprins pentru a-i contacta pe cei pe care îi iubeşte este apari ia în visele acestora. În timpul unor anumite cicluri de somn mintea se descarcă şi atunci transmisia nervoasă de-a lungul fisurilor noastre sinaptice eliberează energie pentru a relaxa creierul. şi tot aşa”. Gra ie experien ei mele profesionale referitoare la acest subiect. Chiar şi atunci când ne aflăm într-o stare nu chiar de somn adânc. însă ce anume se întâmplă între aceste două momente este o enigmă. Înainte de a trece mai departe.Energia luminoasă are câteva proprietă i de for ă electromagnetică. o convorbire telefonică şi un prompter. Mai mult. Starea min ii noastre poate fi schimbată de vise. care a fost numit procedural. probabil. Joann şi Jim sunt doi foşti clien i ai mei al căror mariaj este unul foarte bun.afec iunea unei persoane pe care o iubim. putând influen a în mod misterios obiectele. 18/226 . Aproape singurul moment în care ne putem elibera de suferin ă este în timpul somnului. dobândite în urma relatărilor subiec ilor mei afla i sub hipnoză. că împinsul maşinilor pe autostradă poate fi o risipă de putere şi de energie şi că ar face mai bine să-şi folosească abilită ile într-un mod mai constructiv din punct de vedere al exigen elor lumii spiritelor. În unele dimine i ne trezim cu un gând mai bun referitor la paşii ce trebuie să-i parcurgem în scopul acceptării pierderii noastre. Din nefericire. Durerea care ne-a pus stăpânire pe minte în stare de conştien ă este îndepărtată temporar din gândurile noastre în timpul somnului.şi noi credem că pentru totdeauna . o înşiruire de absurdită i. în cazul în care cineva visează că se află împreună cu decedatul. ştim că partea preponderentă a somnului este cea cognitivă. Uneori. nu le pricepem pentru că nici nu e nimic de în eles. am început să discutăm despre folosirea razelor de energie de către oamenii încarna i. Ei pretind că în mai mult de 50 % dintre cazuri acest procedeu le reuşeşte. Există în acest sens oameni care au avut premoni ii despre anumite evenimente viitoare. în încercarea de a ne ajuta să trecem peste suferin ele noastre emo ionale. Am împăr it această stare în două păr i. Am ajuns la concluzia că majoritatea viselor nu sunt profunde. nu facem decât să direc ionăm o rază combinată de energie spre spatele capului şoferului şi apoi să o bifurcăm spre banda din dreapta. ca de exemplu. Ruşina i. Mergem chinui i la culcare şi atunci când ne trezim ne întâmpină aceeaşi durere. mi-au răspuns: „nu. Una dintre cele mai stresante perioade ale vie ii noastre este aceea a doliului. ei mi-au spus că atunci când se grăbesc îşi combină energia pe autostrăzile din California pentru a împinge maşinile din fa a lor pe o bandă alăturată. Le-am spus. pot încerca să ofer o explica ie asupra modului în care sufletele discarnate folosesc starea de visare pentru a intra în contact cu cei ce trăiesc. acest procedeu va rămâne un obicei greu de schimbat. cauzate de supraîncărcarea circuitelor mentale în timpul zilei. idee ce mi-a fost confirmată şi de faptul că înşişi specialiştii acestui domeniu consideră că multe dintre visele noastre din timpul nop ii sunt. pur şi simplu. După sesiunile lor. fiind foarte apropia i. partea inconştientă a min ii ne este mai receptivă. multe gânduri rătăcite din timpul zilei sunt amestecate şi înlăturate din minte întocmai unui lucru fără sens. când pierdem . astfel încât acesta nu va putea fi înregistrat în memorie. Unele imagini şi simboluri pe care le visăm nu au nici o relevan ă pentru moment.

: Nu. N: Mai există şi altcineva pe care vrei să-l vezi înainte de a te duce la mama ta? S. cu o voce aspră) Da. Scopul cursului este de a putea recunoaşte anumi i oameni şi anumite evenimente în viitor. Percep ia pe care o avem în timpul viselor este adesea la fel de reală ca aceea din timpul conştientei. astfel. În timp ce ne pregătim să ne încarnăm.: (ezitând. Unele dintre cele mai mari revela ii ale noastre ne vin din visele episodice ale evenimentelor. Acest exerci iu al sufletului este descris mai în amănun ime în prima mea carte. menite a ne împărtăşi păr i ale noii noastre vie i constituie o parte integrantă a cursului. Trebuie să-mi iau rămas bun de la mama. dar pot. Cum vă poate ajuta un spirit care vă iubeşte să ob ine i în elegere şi acceptare asupra acestor lucruri în visele voastre? Cazul 5 Subiectul meu din acest caz tocmai a murit de pneumonie la New York în 1935. de circa treizeci-treizeci şi cinci ani. Câ i dintre voi nu a i visat că pute i zbura sau înota pe sub apă? Am descoperit alături de unii clien i ai mei că aceste amintiri mitice condu informa ii referitoare la vie ile trăite de ei pe alte planete. Frecvent. care vin ca mesageri spre a ne ajuta oferindu-ne solu ii. Sufletele aflate în lumea spiritelor există numai în timpul prezent. spre a aprinde o lumini ă în întunericul disperării. ce nu sunt nici iluzii şi nici fantezii sălbatice”. aceste secven e din timpul viselor ne oferă indicii metaforice pentru a putea face compara ii între vie ile noastre trecute şi cea actuală. cred că visul este. N: Te întorci imediat în lumea spiritelor după moarte? S. persoana pe care o iubi i doreşte ca voi să fi i conştien i că ea se află încă în realitatea timpului „acum”. Dr. sunt ascunse în adevărate puzzle-uri metafizice. de fapt. În capitolul I am pomenit în treacăt despre clasa de pregătire pe care o urmăm în lumea spiritelor înainte de a ne întoarce pentru o nouă via ă. aşa încât aceste compara ii nu sunt chiar atât de bizare. Nu pot să-l contactez pentru că este adormit şi sforăie. Amintirile acestui curs pregătitor pot fi declanşate în visele noastre. în timpul vie ii. N: (încet) în eleg.. Fiecare persoană ar trebui să-şi folosească propria intui ie pentru a descifra simbolistica unui vis. în func ie de cât de mult timp a lipsit din punct de vedere fizic din via a voastră. îl iubeai pe Phil? S. posesorii unei culturi ce însumează peste zece mii ani de istorie neîntreruptă. Era o femeie tânără. dar îl men ionez şi în lucrarea de fa ă. Simbolurile viselor sunt generalizate din punct de vedere cultural şi nici cuprinsul acestora nu este imun la această prejudecată.. Dr. 19/226 . În cadrul acestor vise spirituale putem avea şi unele reveniri de memorie a experien elor noastre din alte lumi fizice sau mentale. Moartea Silviei a fost neaşteptată şi ea a dorit să-i aducă alinare mamei ei îndoliate.. Dr. dar nu numai. Jung spunea: „Visele întruchipează dorin e suprimate şi temeri. aşa că am decis să rămân pe Pământ până când ea va primi vestea. să dea expresie unor adevăruri de care nu putem scăpa. discutând în termenii realită ii obiective.. locurilor şi ale comportamentelor emanate din experien e de dinaintea intrării în trupul actual. de asemenea.: (după o pauză) Da.. în calitate de fiin e inteligente zburătoare sau subacvatice. Uneori aceste adevăruri. ca şi pe rudele noastre primare de suflet. o rudă primară de suflet. am un vechi prieten pe nume Phil. întrucât este edificator pentru visele noastre. un profesor subliniază aspectele importante stipulate în noul contract al vie ii noastre. reprezentate sub forma unor imagini arhetipale în timpul viselor noastre.Visele spirituale îi includ pe ghizii şi profesorii noştri. care venise la New York după ce crescuse într-un mic orăşel din vest. deci nu visează. Nu pot sta mult deoarece vreau să ajung la mama înainte ca ea să afle ce s-a întâmplat cu mine. dar niciodată nu ne-am căsătorit. Caracterul nemuritor al sufletului nostru nu se schimbă prea mult de la un trup gazdă la altul. un timp real. Aborigenii australieni. Nu trebuie însă să fim neapărat îndurera i pentru a primi ajutor în acest fel. mai ales atunci când pierdem. Voi merge întâi la el. vreau doar să-l mai ating o dată.. întâlnirea şi dialogul cu suflete ce apar in grupului nostru. inclusiv din lumea spiritelor.

este mult mai uşor şi mai activ. Dr.: Influen a pe care o poate avea un asemenea vis viu este foarte mare. Nu simte că sunt cu ca. Începe. Să-l contactez printr-un vis. prin gânduri.: Da. nu vezi că încerc să intru pe nesim ite în visul ei? Dr. Este atât de tristă. N: Po i schimba secven a visului pentru a te include în el? S. în ceea ce priveşte visele ce au loc. este clar că Silvia nu a inten ionat să stea mult timp pentru a-şi manifesta sentimentele în cadrul min ii lui scufundate în inconştient. N: Bine.. Visele nu par să se desfăşoare în stadiile adânci (delta) ale activită ii mentale. Dr. Dr.: Îmi proiectez gândurile cu o lumină portocalie. Încep printr-un mod de comunicare mai conven ional. Ne îmbră işăm. În cele din urmă este un fragment în care ca merge pe nişte câmpii în jurul casei mele. N: Foarte bine. Altul e un fragment dintr-o via ă trecută. trimi ându-i gânduri de iubire. Întorcându-ne înapoi la starea de somn a lui Phil. Silvia.: Această imagine este ridicată la un nivel mai înalt de conştien ă pentru mama mea. S. încât va fi sigură de asta. Ar trebui să ştii că nu e îndurerată acum. Vin încet peste câmp ca să se poată obişnui cu prezen a mea. N: Cum po i să fii sigură ca nu va crede că este vorba doar de o proiec ie a dorin elor ei de a te vedea. armonizându-mi energia cu gândurile mamei. considerând visul ca nefiind real? S... Voi încerca să-i apar într-un vis. arată-mi cum faci. la care să iau parte.. pentru că vom fi împreună din nou în lumea spiritelor. acum condu-mă cu tine prin acest proces. în care nu apar însă. întrucât vreau să mă asigur că visul va rămâne cu ca şi după ce se va trezi.: Primele câteva vise sunt nepotrivite. Vreau să creadă că încă mai sunt o parte a ei şi că voi fi întotdeauna.: (râzând) Ascultă. te rog. Dr. prin a-mi spune dacă alegi un vis al mamei tale sau po i crea tu singură unul. Mă ondulez şi zâmbesc. N: Silvia. alături de mine şi va bănui că sunt cu ea. în mintea ei va rămâne imaginea acelui peisaj. iar acum îi transmit trupului ei adormit unde de energie regeneratoare. bine. voi intra în vis din cealaltă parte a câmpului.. asemănătoare flăcării unei lumânări. S. Şi.: Nu pot crea încă bine vise. raiul este trează. şi apoi vin la ea. M-am dat lui pe când eram amândoi tineri.: Sigur. Dr.Dr. Proiectez o imagine despre mine similară cu cea pe care am avut-o atunci când m-a văzut ultima oară. Dr. pentru a putea ob ine un contact mai natural.. N: Cu ce te ajută acest vis. N: Ce metode ai încercat? S. pentru că încă nu am murit. Oricum ar putea pierde mesajul. dar nu ajung nicăieri. este un proces do filtrare. Somnul REM. dacă nu apari în el? S. N: Ce înseamnă asta pentru mama ta? S. E mult mai uşor pentru mine să aleg unul al ci. Vreau să ştie sigur că eu sunt cea care-i apare în vis.: Da. Urmele energiei mele sunt suficiente deocamdată. Dr. este oare imaginea din vis mişcată dintr-o realitate inconştientă într-una conştientă de transferul tău de energie? S. până când va începe să-mi accepte trecerea.: (decisă) Phil n-a mai făcut parte din via a mea de mul i ani. cunoscut şi ca somnul paradoxal. Memoria devine atât de reală în timp. plasându-mi lumina în jurul capului ei. Dr. N: După ce pleci de la Phil te duci la mama ta? S. Nu cred că se mai gândeşte la mine. Nu sunt eficientă. mai ales în perioada de început şi de final a 20/226 . Când mama se va trezi. în cadrul cărora mişcarea ochilor nu e atât de rapidă. N: Nu cumva ai fost un pic prea grăbită cu Phil? De ce n-ai aşteptat un ciclu de vise potrivit pentru a-i lăsa un mesaj? S. Durerea de a nu fi alături de mine o copleşeşte. în cadrul căruia continuu să trimit unde de energie în ea în următoarele câteva zile. ca atare. Unul e o aiureală plină de absurdită i.

Dacă acest proces al creării unui vis nu este dus cu pricepere la îndeplinire. în anul 1942.: (tăios) Acest lucru nu func ionează prea bine. în aşa fel încât cel care visează nu este conştient de falsificarea scenariului prin aceste secven e. Cazul 6 Dr. rămasă în lumea spiritelor. N: În ce fel plănuieşti să uşurezi durerea fratelui tău după întoarcerea ta în lumea spiritelor? S.: Axinar a lucrat împreună cu mine la elaborarea unei strategii eficiente. Această tehnică o voi numi interlinearitate. Acest fapt serveşte unei înregistrări perfecte a amprentei energetice a lui Walt. în ultima sa via ă. Este un fiasco. pe nume Walt. încep prin a mă conecta cu natura sa divizată aici. dar vreau să am o uniune vibra ională mai puternică atunci când ajung în apropierea lui. pe care le-a învă at de la ghidul său. Ea a aşteptat să intre în visul potrivit pentru a ini ia în cadrul acestuia o uşoară ajustare. 1. pe nume Bud. unde a pregătit o metodă eficientă pentru a-l consola pe Walt.: Da. voi cita cazul unui subiect aflat la nivelul V. Modificarea Viselor. Dr. subiectul meu va descrie tehnicile referitoare la vise. 21/226 . aşadar. E o situa ie deosebit de delicată. Crearea unui vis. Axinar. cel care visează va fi contactat între vise. Nu e nimic mai mult decât a vorbi cu sine însu i. în loc să o faci tu? S. Este vorba de procedeul prin care un suflet discarnat îndemânatic intră în mintea unei persoane adormite şi schimbă par ial un vis deja existent aflat în curs de desfăşurare. care. după moartea sa pe câmpul de bătălie. probabil pentru că se afla încă în somnul REM. În aceste cazuri. astfel încât. a fost ucis într-o bătălie din cel de-al doilea război mondial. fapt pe care îl percep ca pe o dovadă de dragoste. Cazul de fa ă este unul dintre acelea care îmi lărgesc perspectiva asupra metodelor subtile de integrare pe care le pot folosi sufletele asupra oamenilor adormi i. dar modalitatea lor de a proceda comportă două deosebiri majore. Dr. Cu toate că această procedură de apropiere pare a fi dificilă. N: De ce nu poate jumătatea lui Walt. Crearea ori modificarea unor scene în mintea celui care visează sânt menite transmiterii unui mesaj. În acest fel a procedat Silvia cu mama sa. pentru a stabili o comunicare mai apropiată cu acea parte a lui Walt care se află pe Pământ. Acesta din urmă este un adept al creării viselor.somnului. În următorul caz. N: Te referi la o acea parte duală a energiei lui Walt. N: Explică. s-a întors în lumea spiritelor. Walt şi cu mine facem parte din acelaşi grup de suflete. Cazul include o persoană care visează. sufletul trebuie să-şi creeze şi sa implanteze cu totul un vis nou. Toate sufletele cu care am intrat în contact şi crează vise se implică în visele oamenilor. având în vedere că suntem împreună cu perechea lui Walt. în timpul acestui caz dens. în aşa fel încât visul să aibă o însemnătate certă. să ia legătura cu el pe Pământ. fratele ce i-a supravie uit lui Bud. Dr. spiritele plasându-se în rândul actorilor respectivului vis. la întoarcerea pe Pământ. te rog. această procedură.: Pentru a putea stabili o legătură mai strânsă cu visele pe care le voi crea. Există deja o legătură telepatică între noi. 2. Pentru a ilustra folosirea terapeutică a creării viselor. Nu există. Dr. mai cu scamă în timpul somnului.: Plutesc chiar lângă locul în care este ancorată energia lui rămasă aici şi mă contopesc repede cu ea. sunt convins că cea de-a doua o depăşeşte în complexitate. nici un impact. cel ce visează se va trezi diminea a amintindu-şi doar nişte fragmente dezlânate sau chiar nimic. S. N: De ce doreşti să ai cu tine. o amprentă perfectă a energiei lui Walt? S. rămasă în urmă în timpul încarnării lui pe Pământ? S. trasând şi esând tapetul acestor imagini într-o prezentare potrivită pentru atingerea scopului propus.

: Da. Fiind ocupa i să se stropească. titlu pe care îl consider potrivit a fi acordat lui Axinar. Dr. fericite în lumea spiritelor.: Walt era cu trei ani mai mare decât mine. deasupra unei băl i. Al doilea vis despre jocul de softball s-a terminat când am adăugat o continuare la acesta. În acea seară. lângă ferma noastră. Walt şi prietenii lui se legănau pe o funie legată de creanga unui copac mare. cuprinzând imagini din experien ă. N: Ce reprezentau visele pe care le-ai creat? S. în ucenicie la un maestru în acest domeniu al viselor. În timpul jocului.: (râde) Nu e necesar. Am plonjat în baltă şi i-am ridicat capul. Mergând la vechiul hambar şi găsind-o. într-o secven ă din afara trupului. Walt mi-a spus. câteva săptămâni după aceea.Dr. pe banca de lângă lac. lucrezi între vise? S. Acest fapt l-a determinat pe Walt să accepte cu seninătate moartea mea. şi în lipsa mingii nu s-a mai jucat softball până când unul dintre băie i nu a primit de ziua lui o alta. emo ionale. 6. N: Mai e nevoie ca Walt să viseze încă o dată toate acestea. nu pentru că am fi fost mai pu in apropia i. Visele din acest caz. ca să le unesc apoi. Când a împlinit treisprezece ani. N: Spune-mi. am dorit ca fratele meu să mă vadă plângând şi inându-i capul însângerat în bra e. ci din cauză că a început să prefere compania celor de vârsta lui. Eram copii săraci. unde mingea era încă ascunsă. Dr. lucrurile s-au schimbat pu in. Având amprenta exactă a energiei lui Walt. privindu-mă cu o expresie uluită: „Mul umesc că m-ai salvat. Ca în orice tehnică spirituală. pentru o mai mare receptivitate.: se zvârcoleşte în timpul nop ii şi suferă cu adevărat în urma mor ii mele. Walt şi prietenii lui nu m-au lăsat să joc împreună cu ei o partidă de softball. pentru că el însuşi excelează în aceste transferuri de energie. Axinar m-a învă at să lucrez între vise. sărind prea sus. Unificarea viitoare i-a fost ilustrată lui Walt într-un al treilea vis în care ambele suflete se aflau împreună. după vizita ta? S.: Am vrut să-i arăt două lucruri. s-a lovit cu capul de o altă cracă şi a căzut în apă. din moment ce ai cu tine amprenta exactă a energiei lui Walt. referitor la cele două de dinainte. Într-o zi. iar altele. Walt văzându-ne din nou împreună. mingea a nimerit în nişte tufişuri. reîmprospătează amintiri tulburătoare ale celor doi fra i. Simbolistica viselor se întinde pe mai multe nivele ale min ii. nu au văzut că Walt. Mi-a luat destul de multă vreme până să găsesc un subiect avansat. N: Deci. cred şi recunosc lumea spiritelor aproape ca pe un paradis fizic. Buddy”. ce se petrece atunci când intri în trupul său adormit? S. Dr. În acest fel pot lăsa mesaje în două vise diferite. nu numai că Bud a creat nişte vise în mintea lui Walt. ducându-l la hambar. Am crezut că în urma acestei fapte voi fi admis în cercul lor. într-o felie a unei perioade de timp. în cazul nr. am găsit mingea şi am ascuns-o în hambarul nostru. N: Foarte bine. ca o reac ie întârziată. a făcut ca mesajul pe care i l-am transmis să se lege. După vizita mea urmează. unele suflete dau dovadă de o mai mare înclina ie spre a atinge aptitudini avansate decât altele. dar s-a şi 22/226 . Notă: Unele culturi. strigând după ajutor. Vreau să ştie că voi fi alături de el întotdeauna şi că devotamentul pe care îl avem unul pentru celălalt nu va muri. atâta vreme cât şi-a amintit după ce s-a trezit locul în care era ascunsă mingea. ei neputând s-o mai găsească. dar activarea acestor amintiri îl va sus ine. ce mesaj voiai să-i transmi i lui Walt? S. şi ne jucam mult Împreună în copilărie. Mai târziu. M-am sim it trădat că Walt nu mi-a luat apărarea. unele dintre ele fiind abstracte. pot să alunec în mintea sa mai uşor şi sămi desfăşor energia. I-am zis lui Walt ca i-am iertat orice greşeală care m-ar fi putut răni. Eram prin apropiere şi priveam. pe care nu o va recunoaşte ca fiind din lumea spiritelor. un al treilea vis. astfel că eu am fost exclus. fiind o parte naturală a viselor. Ceilal i băie i au plecat primii. Va şti asta când se va întoarce la vechiul hambar şi va găsi mingea acolo. Odată. În cazul 6. dar. ca să-şi amintească ce ne-am spus atunci când s-a oprit din plâns. Dr. ca aceea a misticilor tibetani.

N: Ce faci pentru a.: Mul imea de oameni pleacă. dar nu am încă priceperea necesară (subiectul se află la nivelul III). dar în acelaşi timp se şi teme de ceea ce mi s-a întâmplat pe neaşteptate. pentru că am fost scos în stradă şi aşezat într-o ambulan ă. N: Ce te-a înveselit aşa? S. N: Vezi în asta o oportunitate? S. Dr. Transmisiuni prin intermediul copiilor Atunci când sufletele au dificultă i în a ajunge la mintea unui adult doborât de greută i. care stă singură în dormitorul nostru. Sunt îngrijorat. pentru că tata este aici. Cazul 7 Dr. având vârsta de patruzeci şi doi de ani. Nici unul dintre ei nu-i acordă prea multă aten ie feti ei mele. Sarah. dar nu mai plânge atât de tare ca înainte. dar nimic din ceea ce fac nu func ionează. În mod frecvent. În cele din urmă. ei pot apela la posibilitatea de a folosi copiii drept conductori ai mesajelor lor. Vreau să-mi explici cum ac ionezi în fa a acestei dileme. a fost acolo. anume faptul că ai fi în continuare cu ea? 23/226 . N: Bine .ştiu. pentru a se pregăti să meargă la spital. de asemenea. într-adevăr. Bud a produs dovezi fizice în sprijinul ideii că. Dr.: Da. astfel. N: Şi ce face atunci so ia ta? S. la baza gâtului şi mă focalizez în jurul bărbiei ei (subiectul se opreşte şi începe să râdă). Sunt prea mul i vecini în jur care încearcă s-o consoleze pe so ia mea. Aşa că o îmbră işează pe micu a noastră feti ă. N: Irene nu vrea să accepte ceea ce crede că este fantezia fetei voastre.: Pentru început încerc să o îmbră işez cu energia mea. N: De ce crezi că Sarah poate fi mai receptivă? S. Sarah se uită la ea şi-i spune: „Mămico. persoana mai tânără aleasă să fie conductorul mesajului este un membru al familiei celui plecat. aşa cum făceam atunci când mergea la culcare. Irene intră singură în dormitor. Sarah nu în elege încă toate acestea. Pot să mă ocup de durerea ei. S. Vrea. Dr. pentru că nu vrea s-o sperie pe Sarah.: Sarah chicoteşte pentru că îi gâdil bărbia.: Îmi dau seama că mă pot apropia de Irene şi o pot consola prin intermediul fiicei noastre de zece ani.: Irene este scăldată de lacrimi.: (respiră adânc) Am reuşit! Sarah ine în mână un set de andrele ale mamei ei. mai deschisă să-mi accepte vibra iile când intru în dormitor. Dr. din cazul 5. Această situa ie este de ajutor spiritului care încearcă să ajungă la o rudă rămasă în via ă. pentru că nu sunt condi iona i să se îndoiască sau să opună rezisten ă supranaturalului. prin indicarea locului în care a fost ascunsă mingea de baseball. De fapt. Sarah simte că sunt încă în via ă şi este.” Dr. Atât că actorul principal al cazului 6 a dat dovadă de mai multă măiestrie spirituală. cu mine . nu trebuie să pleci.angajat într-o tehnică mai complexă de a le uni într-o temă centrală a iubirii şi a sprijinului dedicată fratelui său. pentru că nu vreau să plec înainte de a-mi lua rămas bun de la ea.i consola so ia în momentul mor ii tale? S. deoarece simt cum îmi gâdilă bărbia. Cazul următor este al unui bărbat care a murit de atac cardiac în curtea din spate a casei sale. Dr. Dr. Sarah. Aceştia sunt mai receptivi la spirite. N: Relaxează-te acum şi continuă încet. pentru că şi ea a fost foarte eficientă în modul în care a intrat în visul mamei sale pentru a o consola.ce se întâmplă apoi intre tine şi fiica ta? S. N: Ce faci acum? S. Dr. Şi ea suferă mult în urma mor ii mele. mai ales dacă implică persoane din aceeaşi casă. Folosesc apoi andrelele ca pe o trambulină pentru a ajunge la şira spinării. Nu vreau să ştirbesc în nici un fel meritele Silviei. Îi trimit căldura prin ele şi ea simte asta chiar acum.: Intre mine şi fiica mea există o legătură specială. să verifice în ce stare se află fiica noastră.

Un alt fel în care spiritele se pun în legătură cu oamenii este prin intermediul anumitor obiecte ale naturii ce sunt asociate cu memoria lor. toată curtea mea se găsea într-o stare proastă. Dr. astfel încât Charles nici măcar nu plânsese de la moartea so iei sale. Există însă şi dintre aceia care niciodată nu re in nimic. de fapt. Apoi mă aflu deasupra regiunii şi sunt aspirat spre cer. Subiectul meu. E timpul să plec şi mă retrag dintre ele. Ca să fiu sinceră. N: Aşadar.: Nu. spre a-l anun a pe Charles că eşti încă în via ă şi că te afli încă alături de el? S. Nancy a decis să folosească grădina ei. Charles mă tachina spunând morocănos: „Aceştia sunt trandafiri albi. Ştia că mie îmi face plăcere. Dr. inându-se în bra e. N: De ce crezi că Charles va reac iona la prezen a ta. Utilizarea organelor de sim de către suflete întregeşte comunicarea cu partea inconştientă a min ii. motivând că aceasta e neştiin ifică.dar sunt gata acum pentru Irene. n-a dat nici o aten ie la ceea ce făceai în grădină? S. ai pus la cale un plan legat de trandafiri. O asemenea metodă este ilustrată de următorul caz. Dr.: Nu încă . în ultima ei via ă a murit subit după treizeci şi opt de ani de căsătorie cu Charles. Sufletele nu renun ă uşor la noi.S. suntem to i trei împreună. o femeie pe nume Nancy. pentru că. În ceea ce-l priveşte. mai ales o tufă de trandafiri. Curând intru în acea lumină strălucitoare. So ul ei era blocat între negare şi stadiile de mânie ale durerii. încât nu putea să accepte nici ajutorul prietenilor lor. Aveam o tufă favorită de trandafiri. dacă te foloseşti pentru aceasta de grădina voastră? S. Pentru un moment. Ca inginer. emo iile lui fiind atât de bine închise în el. până ce i-am atras aten ia spre ceva. Obişnuiam să râdem din această cauză. atunci cu siguran ă că nu are nimic romantic în suflet. folosind un mijloc natural familiar amândorura. pentru că Charles nu se descurca prea bine în acest 24/226 . deşi nu atât de intens ca Sarah. luni de-a rândul după înmormântare. Irene mă simte şi ea. dar o vor percepe în viitor. Ele se aşază pe pat. în lumina cazului din urmă. nici posibilitatea de a apela la un consilier profesionist. trimi ând fluxuri de energie asupra amândorura. Mie îmi plac cei roşii”. că o dată ce sufletul desprins a ajuns afară şi a luat contact cu aceia care in la el. cu ochii închişi. De câte ori tăiam aceste flori i le treceam pe sub nas spunându-i că. pentru a intra în legătură cu Charles. Supravie uitorii care şi-au atins stadiul de acceptare în procesul asumării durerii. N: Aşadar. m-a ajutat foarte pu in în acest domeniu. Nancy a decis că îi poate atinge mintea interioară prin intermediul sim ului mirosului. în fa a intrării noastre din fa ă. plutind afară din casă. e destul. De fapt. Contactul prin obiecte/situa ii familiare Cazul 8 Dr. Există oameni care nu simt prezen a unui suflet imediat după moarte. fără să-i mai pese de a mai fi din nou alături de noi.: Da. Îndată ce so ia mea o îmbră işează pe fiica noastră. dar n-ai fi zis de loc asta privind lucrurile din afară. se îndreaptă spre lumea spiritelor. singuri. N: Crezi că ai realizat ceea ce i-ai propus pentru astăzi? S. vor găsi mângâiere aflând că aceia pe care i-au iubit veghează încă asupra lor. Natura sa stoică crease un perete în jurul său. Poate părea. din cauza lipsei de aten ie.: Deoarece ştia că îmi iubeam grădina. Sufletul femeii a încercat să ajungă la so ul ei în câteva moduri. Pentru a depăşi acest obstacol. Charles era un amant tandru. unde ghidul meu vine să mă întâlnească. Pentru a evita discu iile pe această temă. Era prea ocupat cu proiectele sale mecanice.: Tufa mea de trandafiri s-a ofilit după moartea mea. mintea sa preponderent analitică refuza orice apropiere spirituală de pierderea sa. Aceste contacte sunt eficiente în cazul acelor min i care pot fi închise la toate celelalte forme de comunicare spirituală. dacă nici acest parfum dulce nu-l mişcă. de fapt a trebuit să-i accepte existen a. dar pentru el grădinăritul însemna doar o muncă dificilă. sar spa iul dintre ele.

Dr. şi s-a oprit. N: A dat rezultate acest procedeu? S. Trandafirii se aflau chiar în fa a sa. pentru a învălui simetric trandafirii. prezen a. şi asta fapt îi convenea.: (categorică) Nu. până ce am putut să-l atrag la locul unde se aflau trandafirii. S. Sabine. Dr. Apoi am făcut tranzi ia între tufa mea de trandafiri şi magazinul din oraş de unde puteau fi cumpărate tot felul de răsaduri de flori. Charles n-a mai inut seama de gândurile mele şi a cumpărat un ghiveci mare de trandafiri roşii. Din moment ce la magazin nu se găseau trandafiri albi. şi am intrat uşor în mintea lui. În acel moment mi-am focalizat energia asupra femeii. a ştiut că eram încă alături de el. înfundându-şi fa a în trandafiri. în sfârşit. a durat ceva timp. Am proiectat atunci în mintea lui o culoare albă. pe când recrează momentul). Dr. În vreme ce spiritele bărba ilor vor apela mai degrabă la maşini sau la felurite echipamente sportive pentru a intra în legătură cu so iile. Un alt client mi-a povestit că so ia sa l-a contactat prin intermediul ac iunii de sădire a unui stejar. N: (cu voce scăzută) Am în eles foarte bine. Îmi sim ea. dar am reuşit în cele din urmă. el a îngenuncheat în fa a gropii. suspinând îndelung. scăldat în lacrimi.domeniu. femeile folosesc adesea în acest scop obiectele din grădină. N: Aşadar. Dr. trandafirii tipici sunt roşii. I-a spus so ului meu că i-a luat dintr-o altă seră şi că asta ar fi fost şi dorin a mea. N: L-ai determinat să se îndrepte spre maşină şi apoi să conducă până la acea seră? S. N: Nu cred că în eleg prea bine ce se întâmplă.. În diminea a următoare. N: Ai creat imaginea tufei de trandafiri în mintea sa? S. so ul meu nu s-a mai preocupat de asta.i atingi scopul la fel de bine folosind trandafirii roşii? S. Charles s-a învârtit pu in prin preajmă.: Da. şi în acelaşi timp so ul meu este foarte obosit din punct de vedere mental în urma mor ii mele. Acolo erau numai varietă i de trandafiri roşii. Dr. Aşa este modelul său mental. el a scris următoarele: 25/226 . te rog. Sabine a venit personal acasă la noi. Exact ceea ce aşteptam. aducând un ghiveci mare de trandafiri albi. l-am îndemnat să-şi imagineze o lopată şi o sapă...: Oamenii devin nerăbdători atunci când sunt stresa i şi se întorc la modelele lor de gândire deja existente.. în locul căreia săpase deja o groapă. Dr.: La seră. Charles şi-a scos cheile de la maşină.: (râzând de mine) Voi.: Charles. Nu era suficient? S. lăsându-l uimit în fa a casei noastre. Mi-am disipat energia în jurul torsului său. bărba ii! Trandafirii albi mă reprezintă pe mine. Nu aveau trandafiri albi. continuă. Apoi s-a prăbuşit la pământ. cel pu in la început. N: Ce în elegi tu prin: „N-a mai inut seama de gândurile mele”? S. Charles bloca imaginile conflictuale între gândurile sale conştiente şi ceea ce proiectai în partea inconştientă a min ii sale? S. Dr. pentru că. Când s-a ridicat. S-a gândit atunci la mine şi a privit spre tufa mea de trandafiri care se ofilise. A sim it mirosul. Ea fusese la înmormântarea mea şi ştia că-mi plac trandafirii albi. După aceea. Voiam să simtă atât parfumul trandafirilor albi. pentru că nu vrea să-şi murdărească maşina. I s-a spus că cei roşii erau singurii care mai rămăseseră în stoc. Nancy. Charles a cumpărat trandafiri roşii şi a plecat apoi acasă. Înainte ca acest văduv să mă vadă. N: Nu puteai să. Având în vedere mintea sa practică. spunându-i vânzătorului să le trimită la noi acasă. Pentru Charles. Dr. filtrată prin câmpul de energie. Charles i-a cărat apoi unde fusese tufa mea de trandafiri.: (încet) în cele din urmă.dar ceea ce e şi mai important e că nuan a de alb era asociată cu parfumul -(subiectul meu se opreşte. cât şi esen a mea. N: Ce ai făcut apoi? S. care inea magazinul şi pe care o cunoşteam.: (suspină) Nu. Dr. nu şi-ar fi dat seama de acest lucru. Într-un weekend se plimba confuz în jurul grădinii. Atunci. Le-a mirosit parfumul . astfel că a întrebat un vânzător de ce nu au şi trandafiri albi. apoi a venit lângă trandafirii ce apar ineau vecinului de alături.: (rânjind) Da.

de circa douăzeci ani. în timp ce femeia îşi savura băutura şi-i povestea că a crescut în Anglia şi a venit în Canada pentru că se sim ea atrasă în mod inexplicabil de Vancouver. Derek a dat din cap afirmativ. În cele din urmă. dar nu a spus nimic. în cele din urmă am recunoscut amprenta gândurilor şotiei. A văzut de la distan ă o feti ă care semăna cu Julia şi i s-au umplut ochii de lacrimi. Heather s-a ridicat şi 26/226 . în scopul de a-şi evalua via a şi a încerca să găsească un răspuns la problema cea mai tristă din existen a sa. Citez în continuare dintr-o scrisoare primită din partea unui fost client.şi. avem posibilitatea deopotrivă să ne vindecăm de durere şi să învă ăm mai multe despre sinele nostru interior. pe care unii le numesc mistice. ce s-ar fi folosit. Gwen era o persoană literară. este important să luăm în considerare posibilitatea unei surse spirituale. Era o zi călduroasă. venit din Canada pentru a mă vedea. pe măsură ce conversa ia aluneca spre familie şi ce avea să facă Heather în noua sa via ă în Canada. Discutând cu oamenii despre asemenea experien e. A trebuit să învă să integrez frânturile de cuvinte primite de la ea în propriul fel de a vorbi . În actuala sa via ă s-a descurcat însă mult mai bine. într-un fel. spunând că o cheamă Heather. Ceea ce m-a interesat cel mai mult în acest caz a fost un incident petrecut după vreo douăzeci de ani de la moartea Juliei. să folosesc energia emo ională generată de sentimentul că a fost alături de mine. după ce nu ob inusem nimic în acest sens în timpul medita iilor. a apărut o femeie tânără. încât el şi so ia sa s-au decis să nu mai aibă niciodată copii. pe măsură ce conversau. referitoare la Gwen. pentru a genera un sentiment în mine. a mers într-un parc de distrac ii aflat în apropiere.Chiar dacă ceea ce mi s-a întâmplat nu a venit neapărat din partea so iei mele. so ia sa care a murit.pe care îl cunoştea pentru a descifra ceea ce voia să-mi spună. Ea avea ca îmbrăcăminte o muselină albă şi inea o băutură rece în mână. Derek privea copiii care se dădeau în carusel. sim ea tot mai puternic că o cunoaşte. Într-o zi. Derek a fost deficitar la acest capitol. Timpul părea suspendat pentru Derek. L-am introdus pe Derek în hipnoză adâncă şi l-am condus la o scenă ce a urmat ultimei sale vie i. Am învă at că. care-i dădea o aparen ă angelică şi strălucitoare. aşeza i pe felurite animale colorate din lemn. Am descoperit atunci împreună că una dintre lec iile sale majore din această via ă era să înve e să accepte tragediile. a pierdut-o pe frumoasa sa fiică. Chiar atunci. în calitate de suflete. nu to i avem abilită i egale de a comunica unul cu celălalt. Străini sosi i ca mesageri Cazul 9 Derek era un bărbat sexagenar. care l-a întrebat dacă ar putea să ia loc lângă el pe bancă. Ascultând muzica. Moartea ei a fost subită şi ia afectat atât de mult. când a apărut în fa a consiliului său. Când s-a prezentat. Derek a descoperit că îi vorbea asemeni unui tata . După o vreme s-a aşezat pe o bancă. are oare vreo importan ă? Lucrul cel mai important este că am reuşit. În cursul ultimelor sale două vie i anterioare. Trimiterea şi primirea mesajelor sunt abilită i ce trebuie îmbunătă ite prin exerci iu. lucru care înainte nu fusese posibil. Julia. Spiritele pot prefera să comunice cu noi cu ajutorul ideilor. Cred că sesiunea noastră l-a ajutat să descopere cel mai bun mod de a primi gândurile so iei sale. mai curând de cuvinte decât de imagini. So ia lui Derek murise recent de cancer şi el era în doliu. Nu mai sunt într-un abis lipsit de orice licărire de lumină. Acum în eleg mult mai bine cum pot să intru în legătură cu Gwen prin intermediul mintii mele. în vârstă de doar patru ani. Derek a observat că o înconjura o rază de lumină solară. prăbuşindu-se şi îngreunând via a membrilor familiei ce au supravie uit şi care depindeau de el. lângă un carusel. Dacă ne putem hrăni cu o energie atât de puternic încărcată emo ional. sim indu-se foarte descurajat. Pe când era tânăr. pentru a putea avea acces la resursele mele interioare.

Dr. inteligente. discarnată poate. ai mai avut vreun contact cu Niath. ne contactează din lumea de dincolo dacă avem nevoie să fim consola i. cu trei luni înaintea întâlnirii noastre. Cu toate acestea. Această reac ie este similară răspunsurilor pe care le dau cei ce au trecut prin experien e de moarte clinică. cu toate că sunt reprezenta i. deşi profesorii noştri sunt fiin e care s-au încarnat în forme fizice cu mult timp înainte de a accede la nivelul de ghizi. Mul i clien i cred că văd îngeri atunci când îi conduc prin regresie în lumea spiritelor. mai ales aceia care au puternice convingeri religioase. Derek a recunoscut că sufletul reîncarnat al Juliei a venit la el ca să-l asigure că nu a pierdut-o cu adevărat. Ştiu cât este de importantă credin a în ceva mai înalt decât tine însu i. Noi ne imaginăm îngerii ca pe nişte fiin e învestmântate în robe albe. pe când se îndepărta de el. în ciuda convingerilor lor religioase. Nu trebuie să aduc drept mărturie în sprijinul acestei observa ii faptul că milioane de oameni religioşi cred în îngeri.te rog să nu mai fii. Niath.” Derek mi-a relatat că. cu aripi şi halo . Renee. să vină la por ile lumii spiritelor spre a ne consola atunci când avem nevoie. Zâmbind. Profesorii noştri spirituali au diferite stiluri şi tehnici. slujitorii şi mesagerii lui Dumnezeu. de asemenea. Interpreta i aceste momente ca fiind mesaje din cealaltă parte şi permite i-le astfel. ca şi rudele noastre de suflet. Biserica romano-catolică îi defineşte ca fiind fiin e spirituale. Niath a fost alături de mine în cele mai grele momente prin care am trecut. Credin a noastră este aceea care ne sus ine în via ă. şi-i făcea un ultim semn de rămas bun. Următoarele cazuri ilustrează afirma ia mea că proprii noştri ghizi. să vă ofere sprijin. în timpul sesiunii noastre. Îngeri sau alte fiin e cereşti În anii din urmă s-a produs o revenire în ceea ce priveşte popularitatea îngerilor. de la moartea lui Harry. într-o stare superficială alpha. N: Niath i s-a părut că ar fi aceeaşi fiin ă pe care ai zărit-o înainte şi după această şedin ă de hipnoză? Cazul 10 27/226 . Harry. aceştia ne pot vizita în mod misterios.: Da. Am aşteptat ca şedin a să ia sfârşit pentru a-i pune următoarele întrebări.şi-a aşezat mâna tandru pe umărul lui Derek. subiec ii mei realizează curând că fiin ele eterice pe care le vizualizează în timpul hipnozei reprezintă ghizii şi companionii lor spirituali care au venit să-i întâmpine. fiin a pe care ai văzut-o când te aflai sub hipnoză? S. cel mai adesea când mintea noastră este detaşată. Inten ia mea a fost ca Renee să suprapună imaginile conştiente şi supraconştiente pe care le are asupra ghidei sale. ghizii sunt adesea descrişi ca fiind îngeri-gardieni. Pozi ia bisericii creştine este că aceste fiin e nu s-au încarnat niciodată pe Pământ. Sunt bine şi mă aşteaptă o via ă minunată. Atunci când suferim de absen a celor pe care-i iubim.imagine teologică provenind din Evul Mediu. Aceste fiin e spirituale sunt înconjurate de o lumină albă şi pot apărea învestmântate în robe. care şi-a pierdut so ul. O rudă intimă de suflet (un suflet pereche). N: Înaintea şedin ei de astăzi. Am convingerea că ne vom mai întâlni într-o bună zi. Cazurile prezentate de mine inten ionează să dea contur şi greutate conceptului spiritelor binevoitoare prezente în via a noastră. În experien ele făcute de mine. Timp de mul i ani mi-a lipsit convingerea în orice altceva în afara propriei existen e. Caracterul lor nemuritor s-a adaptat într-o varietate de feluri propriei noastre esen e. Credin a în îngeri îmi pare că emană din dorin a interioară profundă de protec ie personală pe care o resimt mul i oameni. necorporale. exact ca şi cei de pe Pământ. Declara iile ce urmează apar in unei văduve în vârstă de patruzeci de ani. Dr. ca i-a spus: „ştiu că eşti îngrijorat pentru mine . şi această aser iune este aplicabilă şi certitudinii că există fiin e superioare care veghează asupra noastră. a văzut-o pe fiica sa şi s-a sim it împăcat.

a crezut că sunt Iisus... Dr.: Strigam după ajutor după ce se sfârşise înmormântarea. Dr. Mai degrabă semnifică să permit min ii mele să se elibereze de trup.. ca comunică prin sentimentele mele. astfel încât câmpurile noastre energetice s-au intersectat şi am putut s-o previn prin contopirea vibra iilor noastre.: Da. exigentă. era atât de dulce şi de plină de în elegere. Dr.: Am stat trei zile în preajma acesteia ca să-i micşorez greutatea ce o apăsa. Am văzut. El ne deschide o nouă perspectivă asupra mitologici esute în jurul îngerilor. N: Ai mai apelat şi la alte procedee? S.: Atunci.. cred că aş fi fost foarte fericit dacă ea ar fi conştientizat că sunt eu. N: Vrei să spui că era mai mult ca o profesoară decât ca un consilier în momente de durere? S.. din punctul de vedere al unui suflet ajuns din nou pe Pământ. (apoi grăbită) asta nu înseamnă că nu mai e la fel de drăgu ă în lumea spiritelor. N: Ce se întâmplă când nu ascul i cum trebuie. Când a venit la mine. sau nu.S.dacă respectivul demers îmi este benefic. la vârsta de treizeci şi şase de ani.. se poate întâmpla atunci când sunt singură în maşină sau când mă plimb. N: Şi ce se întâmplă dacă ce ai de gând să întreprinzi nu este benefic pentru tine? S.: Nu chiar (apoi. dar asta e un lucru bun. Am crezut înainte. ca şi fa a şi felul ei tandru de a fi. În zilele care au urmat. că în grupul nostru de spirite poate fi. N: Ai întreprins ceva în sensul de a o invoca pe Niath imediat după moartea lui Harry? S..: (râde) Astăzi nu mai avea aripi sau halo. Ea a devenit neclară după ce am văzut-o prima dată şi mi-am dat seama că trebuia să ascult cu aten ie ca să-i pot auzi vocea. Cazul următor este acela al unui tânăr care a murit într-un accident de maşină în 1942. doar că este mai.. în compara ie cu ceea ce ai văzut în stare conştientă? S. dar lumina strălucitoare care o înconjura era aceeaşi.. în sinea mea că e vorba de o mutare greşită.: Da. M-am pozi ionat deasupra capului ei. iar în a treia zi a căpătat convingerea că sunt un înger.. N: Înseamnă că mai degrabă ai auzit-o pe Niath decât ai văzut-o? S. Dr. Am aflat apoi că aveam nevoie să fiu singură şi foarte liniştită. ce ai făcut pentru so ia ta. Cazul 11 Dr.. Dr.. mi-am proiectat imaginea în fa a fe ei ei.: Nu. pentru că reprezintă un ajutor spiritual pentru ea.: O. Dr. Dr. Oh. So ia mea este foarte religioasă.: Nu. că era un înger şi acum am în eles că Niath este îndrumătoarea mea. Voi şti astfel. de asemenea. Dr.. nu am văzut-o chiar în acelaşi fel.. Ea mă va determina să mă simt bine .: (jucăuş) Ini ial.: Da. dar mă oprisem din plâns. pentru a asculta. după câteva ezitări). dar în acelaşi timp î i doreşti mesajele ei? S. N: Crezi că s-ar fi sim it şi mai bine dacă ar fi ştiut că eşti tu? 28/226 . N: Spune-mi. o anumită ac iune. N: Acest lucru însemna să te concentrezi? S.. cel pu in instructivă.. la început am zărit-o plutind pe deasupra capului meu. probabil că aşa este.. N: Şi a func ionat? S. după accident? S. imediat după moartea lui. Betty. Dr. întrebându-mă dacă trebuie sau nu să fac ceva. mai mult am auzit-o pe Niath decât am văzut-o. dar trebuia să ascult. N: Figura şi comportamentul ei i s-au părut a fi diferite când erai sub hipnoză. în dormitor. Dr. Betty este convinsă că sunt o zeitate cerească. A doua zi a fost foarte confuză.. N: Eşti necăjit că nu te-a recunoscut din cauza credin elor ei religioase? S. Dr. N: În ce fel? S. Îmi ineam bra ele în jurul unei perne ca şi cum ar fi fost Harry. dar scopul meu principal este să o fac să se simtă mai bine.: Niath mă va face să mă simt neliniştită referitor la respectiva ac iune. Harry. Dr.

suprapunândumi esen a peste a lui pentru o clipă. Atunci când un suflet se reîntoarce la o stare de energie pură în lumea spiritelor. Ted. Ştiu că îndepărtarea sentimentelor de vinovă ie ce ne încearcă într-un asemenea caz e un lucru uşor de spus. paralizat de frică pentru că era pe punctul de a se îneca.: Ted este necăsătorit. Părin ii lui îl trăseseră din râu şi încercau să-l resusciteze. E posibil ca aceştia să se pregătească să devină vindecători. Aşadar.: Uite ce e.. Oamenii. În cele din urmă. sunt travestit. mai cu seamă după deprogramarea din timpul orientării.: (bine dispus. Betty presupune că sunt în rai şi că nu o pot ajuta. mânia. Mă uşurează faptul că poate face pentru ea ceea ce nu mai sunt în stare. este atins? Dr. El a venit pe Pământ pentru a experi- 29/226 . după moartea partenerului de via ă. A fost îndrăgostit de Betty multă vreme. Îngerul ei. ci o validează. N: Ce ai găsit atât de amuzant? S. mesaje permisive (subiectul izbucneşte în râs).. am arătat că sufletele îşi pierd cea mai mare parte a bagajului emo ional negativ atunci când îşi leapădă trupurile. dar care apoi se destramă prin moartea unuia dintre parteneri. invidia. dar ca nu şi-a dat încă seama de asta. pe de altă parte.: (zâmbind) Prin intermediul celui mai bun prieten al meu. nu mai simte ura. această condi ie este suspendată până ce ne întoarcem într-un trup nou. atâta vreme cât scopul meu. pentru a-i încălzi corpul. respectiv acelea din cazul 3.S. ridică problema viitoarelor rela ii amoroase ale supravie uitorilor. dar mai greu de făcut. cel pu in până când Betty se va întoarce acasă. având în vedere că Betty nu ştie că eşti tu. poate cauza sentimente de vină sau chiar de trădare. în care aceştia mă întrebau dacă partenerul lor decedat chiar îi poate vedea pe când se află cu altcineva în intimitate. pur şi simplu pentru a-i ajuta pe acei oameni necunoscu i afla i în necaz. N: Şi tu nu ai nimic împotrivă? S. N: Bine. După care. A te îndrăgosti din nou. mai există vreo cale prin care să po i comunica cu ca într-un mod mai personal? S. dacă între acestea a trecut suficient timp necesar acomodării. A mai avea şi alte legături nici nu micşorează. Aşadar. şi care e. pentru a-l ajuta să scuipe apa din plămâni şi să poată să respire din nou.. Dr. Mi-am aşezat mâinile deasupra capului său ca să-i alung frica şi am trimis o săgeată de energie spre inima lui. Recuperarea emo ională a sufletelor şi a supravie uitorilor Ultimele remarci din cazul 11. diferen a. pentru că eu sunt acela. Dr. după cum mi-a relatat un client: Ghidul meu şi cu mine am ajutat un băiat în India. în fond. Deşi e adevărat că putem să ducem cu noi în via a viitoare amprenta unor traume emo ionale dintr-o via ă trecută. o poate face. El o consolează şi o sfătuieşte în ceea ce priveşte detaliile de fiecare zi. de a o ajuta. nici nu dezonorează prima noastră dragoste. gelozia şi alte sentimente de acest gen. Am primit scrisori de la văduvi şi văduve. trimi ând. În amândouă exemplele citate mai sus am văzut că so ii care muriseră nu doreau altceva pentru cei ce rămăseseră în via ă decât să fie ferici i şi să se bucure de iubire. În rezumatul dedicat lumii spiritelor. mai există şi acele spirite asemănătoare îngerilor ce vizitează Pământul în mod regulat în timpul de dintre vie i. privitoare la Kevin. acest lucru fiind un omagiu adus primei lor rela ii. referitoare la Betty. Am reuşit să ajutăm în total douăzeci şi patru de persoane în acea excursie pe Pământ. ale căror prime căsnicii sunt lungi şi fericite. la mine. o mare cantitate de energie negativă este expulzată în stadiile incipiente ale întoarcerii noastre în lumea spiritelor. planez asupra lor.. dar nu răspundea bine la acest procedeu. dar încă nostalgic) Sigur că nu. devin candida i ideali pentru o a doua căsnicie reuşită.

De exemplu. În plus. sufletele au sentimente de nostalgie după perioadele fericite din toate vie ile lor fizice. în sec iunea dedicată karmei. Sufletele procedează astfel pentru a ne aduce împăcarea. petrecută în singurătate. Marele avantaj pe care sufletul plecat îl are asupra celor ce i-au supravie uit este că acesta ştie că se află încă în via ă şi că va vedea pe oricine a devenit important pentru ei din nou. sufletele simt multă iubire. În cazuri rare. încât nu vor părăsi planul astral al Pământului până când nu ob in o anumită rezolvare a acelei probleme. bineîn eles. într-un mod atât de absolut. Mai mult. sufletele nu vor să deveni i dependen i de comunicarea cu ele. Voi discuta mai mult despre acest fenomen în sec iunea dedicată stafiilor. chiar şi atunci când nu le-am cerut ajutorul. Sper că următorul meu caz mă va ajuta să risipesc ideea că cei pleca i nu sunt interesa i de viitorul vostru. Într-adevăr. în detrimentul luării unor decizii în mod independent. de unde îşi concentrează energia asupra oamenilor pe care i-a lăsat în urmă. nici deprimare sau nefericire ca urmare a felului în care via a şi-a urmat cursul după dispari ia lor. pentru că sufletele au lucruri mai importante de făcut. am identificat două feluri de emo ii negative pe care le pot experimenta sufletele. Intimitatea vă este respectată de spiritul iubitului/iubitei vostru/voastre când sunte i mul umi i. Cred că toate sufletele. fiecare dintre genuri cuprinzând o formă de triste e. Din moment ce sufletele pierd atât de multe sentimente negative atunci când reintră în lumea spiritelor. au acelaşi motiv al acestei aspira ii de a căuta perfec iunea. sufletele vor încerca să-şi dezvăluie opiniile. probabil că acesta va sosi. pentru a câştiga în elepciune. în special în aceea de a vă apropia de cineva. însă mul i supravie uitori au nevoie nu numai de mângâiere. dacă nu. cât şi empatice în acelaşi timp. după desprinderea de Pământ simt sufletele vreo triste e pentru ceea ce au lăsat în urmă? În mod sigur. la dispozi ia lor. destinate acelora care suferă din cauza dispari iei acestuia. reiese în mod necesar ea şi sentimentele lor pozitive suferă nişte schimbări.menta şi a învă a din aceste sentimente. Acest fapt este temperat de o stare de omniscien ă fericită şi de o asemenea în elegere a stării de bine. este mereu acolo. încât sufletele se simt chiar mai vii decât atunci când erau pe Pământ. pentru că este oferită în mod gratuit. Aceasta poate include şi o perioadă liniştită pentru suflet. face parte din destinul sufletelor căutarea adevărului prin experien ele lor. Acesta este unul dintre motivele pentru care sufletele ne par a fi atât abstracte. Sufletele au treburi mult mai bune de făcut decât să se interfereze cu oamenii de pe Pământ. dacă într-o ac iune prospectivă. cu excep ia cazului în care v-a i ucis partenerul pentru a putea fi cu altă persoană. Voi stărui mai mult asupra acestor aspecte mai târziu. mai cu scamă atunci când în urma acestora au fost afecta i al ii. simpatie şi compasiune ale unui suflet. Pe una am numit-o vina karmică de a fi făcut alegeri foarte proaste. indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Astfel. dar chiar şi de un soi de aprobare în ceea ce priveşte o nouă rela ie. intimitatea voastră va fi respectată. pe care v-a i lăsat-o în lumea spiritelor. Din cauza naturii lor duale. sunte i nehotărâ i. Aşadar. Atâta vreme cât caracterul nemuritor al sufletelor nu mai este împovărat de temperamentul individual şi de reac iile chimice ale ultimului său trup. Conflictul spiritual al acestor suflete nu include triste ea cauzată de faptul că v-a i găsit fericirea alături de altcineva. sufletul este împăcat. o parte a energiei. sunt capabile să facă mai multe ac iuni în acelaşi timp. Am auzit de anumite tradi ii culturale care îi sfătuiesc pe supravie uitori să-i lase pe cei deceda i să plece şi să nu încerce să comunice cu ei. oare. încât nu poate fi în eleasă de pământeni. urma de triste e pe care o discern în suflete este absen a din caracterul lor imortal a acelor elemente de care au nevoie pentru a-şi întregi energia. Dar. Cealaltă formă de triste e a sufletelor nu este nici melancolie. dar această dragoste nu este condi ionată de reciprocitate din partea altora. Integritatea sufletelor include o dorin ă intensă ca aceia pe care îi iubesc să aibă deplină libertate de a-şi continua şi sfârşi vie ile după placul inimii. Cu toate acestea. Dacă dori i ca un suflet să vină la voi. Triste ea sufletelor provine din dorin a lor ardentă de a se reuni cu Sursa existen ei proprii. anumite suflete sunt atât de tulburate de unele acte de injusti ie săvârşite împotriva lor în timpul vie ii. Factorul care motivează sufletele venite pe Pământ este propria creştere. 30/226 . Sufletele afişează o legătură universală unele eu celelalte. Este totodată important ca supravie uitorii să ştie că această aspira ie nu compromite capacită ile de empatie.

doamne. pentru că sunt orientat spre un scop. confort emo ional. N: Vreau să identifici figurile celor ce stau lângă Francis. Notă: George se prăbuşeşte... Dorothy are un suflet plin de pace.. George se întreba dacă ca priveşte de acolo de sus cu neplăcere rela ia sa cu Dorothy.: În elegere. dragoste..... nu pricepi? Dr. pot să-i ofer mai multă Protec ie. fiind în stare să se adapteze mai uşor decât noi ceilal i la condi iile existente. Încă de la început..: Că ei ne-au.. după o via ă trecută petrecută împreună.: Da. N: Ce anume? S. (devine foarte emo ionat).: E Dorothy şi.. ce va câştiga Dorothy devenind a doua ta so ie în această via ă? S. Mi-a spus că Dorothy şi so ul ei decedat.. după un lung şi fericit mariaj cu Francis. Dr.. Dr. în alte vie i? 31/226 . N: Ai cooperat cu Dorothy şi înainte.. Dr.: Francis este un suflet foarte puternic. El e foarte convins că ghidul lui împreună cu al meu au conspirat să-l aducă în această situa ie.: (se luminează) O. Am fost împreună.... S. dar cu to ii suntem foarte apropia i. N: Explică-mi. Avem un echilibru bun.. Era văduv de doi ani. N: Şi vezi că to i patru face i parte din acelaşi grup de suflete? S.. Dorothy a fost multă vreme îndurerată de dispari ia lui Frank. mereu am sim it asta. George sim ea că atrac ia crescândă pe care o nutrea pentru Dorothy putea fi considerată ca un act de trădare. Este atât de frumoasă. mai tandră.. Legătura cu acest fapt devine evidentă atunci când începem să identificăm şi al i membri ai grupului de suflete al lui George. mai intim. dar acum o ştiu..: Da... Frank. Şi o vreme nu mai putem continua. Dorothy se potrivea de obicei cu Frank în vie ile lor. nu pot să cred. Şi Frank.. stau chiar lângă Francis. draga mea. în acest timp vreau ca subiectul meu să se obişnuiască să-şi îmbră işeze so ia încă o dată şi să-i vorbească prin intermediul min ii sale supraconştiente. Dr. N: Vezi că nu ai pierdut-o cu totul în această via ă şi că ea va aştepta atunci când va veni timpul să pleci şi tu? S. N: Sunt diferite Francis şi Dorothy ca suflete? S. în vreme ce Dorothy e o natură mai artistică şi mai creativă. şi durerea le-a fost alungată de compania celuilalt.: (empatic) Nu. cine e cel ce te întâmpină primul? S.. plin de puterea de a învă a. N: Ce ar trebui să în eleg? S. Încep acest caz în punctul din cadrul şedin ei noastre în care George o vede pe Francis..: (strigând) O. erau prieteni buni cu el şi cu Francis.. N: Crezi că Dorothy este sufletul tău pereche? S. e Francis! Mi-a fost atât de dor de tine. zâmbindumi. Totuşi.Cazul 12 George a venit la mine într-o stare măcinată de sentimente de vinovă ie referitoare la faptul că în via a sa apăruse o nouă iubire. dar nu-mi venea să cred că e aşa. acum în eleg. N: Acum. de ce crezi că e aşa? S. Îi explic că informa iile pe care le va ob ine ar trebui să-l ajute să continue această via ă alături de Dorothy. Dr.. adus împreună pe mine şi pe Dorothy.. Dr. Iau în piept lucrurile pe care Dorothy le consideră bune. Dr..: (nerăbdător cu mine) Sunt ferici i că ne-am descoperit unul pe altul într-un mod.. da. E foarte tolerantă. Dr. că ai acceptul lui Frank şi al lui Francis. Dr. Francis. dar desigur. Dr. N: Acum că ai intrat în coreul rudelor tale de suflet.

: ESTE EL! Eric.. după o lungă despăr ire. dar au fost conectate ca suflete afiliate din grupurile aflate în apropiere. Aşa că nu i-am spus „te iubesc”. iubirea mea! Dr. cu Francis ca pereche? S. Voi cita în cele ce urmează declara ia unui client ce a murit înaintea so iei sale în ultima lor via ă petrecută împreună: Atunci când am intrat în legătură cu so ia mea după propria moarte..... femeie în aceste vie i? 32/226 . Regăsirea acelora pe care îi iubim Este potrivit să închei acest capitol dedicat mor ii cu un caz ce ilustrează cum se simt sufletele pereche atunci când se regăsesc în cealaltă parte. de la o mică distan ă.. ajutându-ne.. pentru că nu ne-am oprit doar la un an al vie ii petrecute împreună. Cazul 13 Dr. N: Spune-mi cum se petrece totul. am făcut-o ca un prieten şi un partener. Ar fi putut. S-a arătat nespus de bucuros la aflarea veştii că nu a fost un accident că el şi Dorothy s-au apropiat.. Am primit informa ii similare de la clien i care nu erau în acelaşi grup cu noua lor dragoste..: Da. de obicei. Acest lucru nu înseamnă că nu pot avea rela ii fericite cu suflete ce apar in de alt grup.. am sim it că George a câştigat mai multă în elegere. a fost mereu cea care m-a putut face să râd de natura mea serioasă de prostia mea. Dr. Atunci când am încheiat această parte a şedin ei noastre.. Dr. S. care ne leagă inseparabil. să mă confunde cu sufletul ei pereche. după cum nici eu nu eram pentru ea.: (râzând) Da. tot ce am însemnat unul pentru celălalt. Dr.. privindu-ne adânc. unei nepoate sau a unei prietene apropiate. ne-am regăsit chiar înainte de a trece dincolo . N: Cine te întâmpină imediat după moartea ta? S.. Ea lua adesea rolul surorii mele. ne învolburăm fragmente de energie chiar acum. Suntem atât de apropia i pentru că am luptat împreună. Energia ne este absorbită într-un pol magnetic al unei bucurii indescriptibile. În sfârşit. am rememorat foarte repede prima noastră întâlnire . Aveam nevoie ca această rela ie să lucreze asupra acelor lucruri care aveau de-a face cu punctele forte şi cu slăbiciunile noastre.. O respectam foarte mult. aş vrea să facă loc unei alte persoane în inima ei. Contractul vie ii noastre este îndeplinit şi. Cazul include o văduvă care-şi întâmpină so ul la intrare (în lumea spiritelor). de obicei.. dacă doreşte. inclusiv modul în care se transmit între tine şi Eric sentimentele de tandre e..cum ne-am privit unul pe altul .. N: De ce crezi că te potriveai. Nu era sufletul meu pereche. Toate cele patru suflete îşi ştiu dinainte traseele actuale.: Da. dar în situa ii diferite.: Francis şi cu mine am fost alături încă de la început. pentru că ar fi ştiut că nu e adevărat. pe de altă parte.: Începem cu ochii. În sfârşit. Ştiind tot ce gândim unul despre celălalt. N: (după ce o liniştesc pe clienta mea) Acest om este so ul tău? S. Nu ne iubeam cu adevărat. Nu este definitiv.S. N: Ave i în acest moment forma fizică pe care a i avut-o în ultima voastră via ă? S.. pentru a o consola..înainte de a-l vedea pe ghidul nostru..şi am trecut prin fazele în care trupul ni s-a schimbat în timpul lungului nostru mariaj. oh. N: Ai fost. Cred că cei mai mul i dintre oameni ştiu dacă persoana cu care trăiesc este sau nu o rudă primară de suflet (suflet pereche) importantă.. E mai mult decât atât. Dr.. Alegem şi alte trupuri pe caic le-am avut în vie ile trecute.

Atunci când un subiect îmi spune că reintrarea sa în lumea spiritelor are efectul de a-l reîntregi. Sper că anii mei de cercetări în domeniul vie ii pe care o trăim ca suflete va ajuta supravie uitorii să recunoască faptul că moartea schimbă numai o realitate cu alta. pentru că este mai pur decât înainte şi îşi aminteşte de ideile pure pe care le ştia”. Trebuie să în elegi că am murit la vârsta de optzeci şi trei de ani. dar e vorba de mult mai mult. atât că aici nu plângi”. acest lucru necesită câteva clarificări.: Desigur. pentru că au existat momente fericite în vie ile noastre trecute. Cu toate acestea. este obligatoriu să ne alăturăm din nou restului umanită ii în calitate de participan i activi. Am încercat să prezint moartea din perspectiva sufletului. am nevoie de întinerirea energiei. Dr.: Profesorul vine să-mi ureze bun venit şi sunt condusă prin negură la centrul nostru. în lunga continuitate a existen ei. Dr.: (izbucnind în râs) Ca după o partidă grozavă de sex. Dr. Supravie uitorii trebuie să înve e să-şi continue via a în lipsa prezen ei fizice a persoanei pe care o iubeau. Dar acum e chiar amuzant să fim oamenii care eram în ultima noastră via ă. Primim o infuzie de energie nouă din partea sufletelor pereche şi a ghizilor ce pot. Pentru a ne completa contractul vie ii făcut în avans cu cel dispărut.: În cele mai multe. da. N: Şi cum te sim i după ce î i amesteci energia cu cea a so ului tău? S. N: Această pasiune spirituală mi se pare aproape erotică. combinate cu amintirile stărilor de beatitudine pe care le-am trăit de asemenea. nu suntem comple i decât atunci când ne-am terminat lucrarea. ce ve i face voi doi? S. şi atunci când îmi vorbeşte din nou. astfel: „Moartea este ca o trezire dintr-un somn lung. N: Sobă rece? S. Mai târziu ne vom reveni pentru a experimenta şi celălalt sex. În ciuda acestui fapt. A fost o via ă îndelungată şi mă sim eam ca o sobă rece care avea nevoie să fie încălzită. având încredere că sufletul care a plecat este încă alături de ei. Notă: Clienta mea mă roagă să nu-i mai pun întrebări pentru câteva minute. când el era femeie şi eu bărbat (face o pauză). „o dată eliberat de trup. în care ai avut doar o conştiin ă înce oşată. Eric a scăpărat energia mea obosită. Vindecarea este o progresie de paşi mentali care începe prin a avea încredere că nu sunte i singuri cu adevărat. Dr. numai că mai bine chiar (apoi mai serioasă). N: Când această întâlnire va lua sfârşit. Eram obosită. Un subiect a definit acest lucru. Nu pot descrie. de asemeni. 33/226 . E vorba întotdeauna de un transfer de energie pozitivă atunci când suntem întâmpina i de ghizii noştri sau de oricine altcineva care ne iubeşte. S.S.: Da. a fi readuşi la ceea ce am fost înainte de a ne începe via a este o senza ie asemănătoare cu a te sim i întreg încă o dată. Vă ve i vedea de curând cu aceia pe care îi iubi i destul. După cum a spus Platon. ca o femeie bătrână şi bolnavă. sufletul poate vedea adevărul mai limpede. pentru a uşura durerea celor lăsa i în urmă. Ea şi Eric se îmbră işează. însă extazul pe care îl sim im unul pentru celălalt vine din sutele de vie i petrecute împreună. Eliberarea pe care o sim i este ca aceea care vine după ce plângi.: E un extaz al combinării (de energie). să transfere în noi o parte a energiei pe care am lăsat-o în urmă. Acceptarea pierderii vine într-o bună zi. S. după cum relatam când am discutat despre aspira ia spirituală a sufletelor. aprinzând un foc în mine pentru a mă face din nou întreagă. o face pentru a-mi spune cum a curs energia lor împreună. unul lângă celălalt în timpul de dintre vie i.

în fond. şi inutile. din lumea spiritelor. Specific lumii spiritelor este că toate aşa-numitele spa ii sau locuri disponibile spiritelor care urmează a se reîncarna sunt congruente. Are. margine. mi se aminteşte de planurile astrale despre care avem ocazia să citim în textele orientale. de la Pământ la Dumnezeire. E vorba de un singur spa iu eteric. considerate adiacente altor planuri spirituale.menită anumitor suflete lipsite de valoare . Voi aborda mai detaliat acest subiect în capitolul 6. Mă simt la fel de vinovat de acest obicei în descrierea mea despre lumea spiritelor ca to i ceilal i. Acea lumină prezintă pete de un cenuşiu închis.au prevalat mult mai mult în gândirea umană. ca fiind opuse oricăror mişcări îngrădite de bariere. grani ă şi diviziuni. lumea fizică a Pământului 34/226 . îmi spun că imediat după moarte sufletul lor trece printr-o atmosferă densă de lumină. Mul i descriu prezen a unui „efect de tunel”. oamenii relatează că în cadrul planului astral din jurul Pământului există realită i alternative sau coexistente. Mi s-a relatat despre existen a unei multitudini de sfere interdimensionale. Sufletele mai dezvoltate explică fenomenul prin faptul că timpul absolut. care sunt folosite de suflete pentru educa ie şi recreere. Poate că cel mai bine este să acceptăm acele precepte care ne fac domeniul spiritualului inteligibil şi să le respingem pe celelalte. texte care sunt păstrate în biblioteci simbolice. impenetrabile. în consecin ă. Este posibil ca întreaga idee a planurilor cosmice să fie. Aceasta se datorează faptului că subiec ii mei nu văd vreo probă clară a acestor dimensiuni. indiferent de vechimea unor anumite idei sau de autoritatea celor care ni le prezintă drept adevărate. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt atras prea mult de stratificarea din punct de vedere calitativ. Când clien ii mei vorbesc despre călătoria interdimensională. care îşi are rădăcinile în filosofia spirituală orientală. De exemplu. Afla i sub hipnoză. care sunt parte a lumii noastre fizice. realizată într-un mod rigid. oare. sunt că acestea sunt şi inhibitoare. Acela este momentul în care toate sufletele venite de pe Pământ se contopesc rapid cu lumina puternică a lumii spiritelor. unitar şi fără bariere în jurul său. mai evoluat. nu pare sa existe în acele zone. dar nu se poate vorbi despre zone negre. Subiec ii mei numesc aceste scrieri Căr ile Vie ii. în cadrul acestor realită i. Termenul „plan” nu este folosit la fel de mult precum no iunile de nivel. din jurul planului astral al Pământului. Mi s-a spus că toate zonele spa iale au proprietă i vibra ionale care permit sufletului trecerea doar atunci când undele lor energetice sunt comutate la frecven a corectă. Neajunsul omului este acela că etichetează conceptele ca mijloace de codificare. presupun că cineva ar putea interpreta aceasta ca fiind o mişcare a sufletelor prin diverse planuri. aceasta nu are legătură cu aria mea de cercetare. Grani ele spirituale pot fi la fel de sub iri ca diviziunile epiteliale transparente care separă grupurile matcă sau la fel de largi ca spa iile dintre universuri. un mod de abordare ce are ca scop conştientizarea planurilor conştiin ei eterice. Toate cercetările mele realizate pe subiec i afla i într-o stare mai mare de luciditate îmi indică faptul că după moarte părăsim un plan astral care înconjoară Pământul pentru a ne îndrepta direct spre poarta care deschide lumea spiritelor. Aparent. însemnările Akashice după tradi ia gândirii orientale nu apar subiec ilor mei ca fiind situate pe un al 4-lea plan cauzal separat de alte zone func ionale. cu excep ia situa iei când un client se referă la lumea pământească. unii oameni pot vedea aceste fiin e non materiale în realitatea noastră fizică. indiferent dacă sufletul lor este unul tânăr sau bătrân. To i subiec ii mei. Recunosc că în acest caz este vorba de mai mult decât de experien a spirituală a sufletului reîncarnat şi.3 SPIRITE PĂMÂNTENE Planurile astrale Ori de câte ori subiec ii mei afla i sub hipnoză îşi descriu interludiul în lumea spiritelor ca pe o „înăl are dintre straturile de lumină translucidă”. aşa cum îl cunoaştem. a celor şapte planuri de existen ă. de la inferior înspre superior. delimitările exacte ale planurilor care includ „lumea inferioară” . Motivele obiec iilor mele fa ă de formulele rigide ale anumitor planuri de existen ă. Din punct de vedere istoric.

Anumi i oameni înzestra i ar putea să vadă printre aceste straturi. Dacă este adevărat ceea ce mi-au spus despre acest sistem oamenii afla i în stare de transă. Dacă am putea privi spre Pământ printr-un spectru de raze X. în lumea noastră modernă. ar fi sincronizat cu primul. For ele energetice vibra ionale din jurul Terrei se află într-un flux constant.” Când mă gândesc la femeia care a văzut spiriduşi în podgoria sa am o imagine în minte. Aceste straturi de energie vibra ională variază în densitate şi îmi indică existen a unor realită i alternante. întrucât fiind atât de bătrâne. fiin ele eterice ar fi capabile să existe în realită i diferite în cadrul aceluiaşi plan astral din jurul Pământului . densitatea lor a pierdut mult din intensitate. depăşind-o pe cea realizată de vecinii săi fermieri. ce ne arată pe un ecran imagini tridimensionale ale cerului. i-a determinat curând pe aceştia din urmă să o privească cu mai multă seriozitate. cât şi legături cu elementele din aer. I-a descris ca având o înăl ime de circa două picioare (şaizeci de centimetri). nevăzute de cei mai mul i dintre noi? Am avut un client deosebit de în elept care mi-a scris după şedin ă următoarele: Cu ajutorul şedin elor. Ceea ce ei afirmă în stare de hipnoză despre aceste experien e corespunde. cu miturile şi legendele pământene. Mul i dintre noi nu le vedem astăzi. Ea a spus că la început i-a auzit numai şi şi-a făcut câteva griji cu privire la starea ei de sănătate mentală.” I-am cerut mai multe detalii şi a adăugat: „In timp ce o stâncă are densitatea 1-D. Cred că dacă aceste câmpuri magnetice şi-ar schimba densitatea. Însă sfaturile pe care le-a primit de la aceste fiin e cu privire la modul în care trebuie să trateze solul pentru ca produc ia ei de struguri să crească în calitate şi în cantitate. în urma căruia s-a descoperit că unele por iuni ale creierului său erau capabile de o emisie de energie mult mai mare decât este normal. Spiritele naturii Într-un show de televiziune difuzat la nivel na ional. Dacă un al doilea proiector. dar majoritatea dintre noi nu o pot face. putem să fim mai mult sau mai pu in receptivi în a vedea spirite pe Pământ în oricare secol ne-am afla.caracteristici similare. apă şi foc. care nu au dispărut niciodată. cu entită ile materiale şi non-materiale în aceeaşi zonă. În consecin ă. ca în timpurile străvechi. Cu timpul.şi chiar pe Pământ. în timp ce corpurile noastre pământene au încă o energie grea. mai făcut să în eleg că realitatea noastră este asemenea unui proiector de filme. aflată în stare de transă adâncă. atunci ambele realită i ar putea exista simultan. mun ilor şi ale mării. Când povestea s-a aflat. fiin ele naturii sunt invizibile cu o transparen ă cuprinsă între 4-D şi 6-D. Am avut o clientă care sus inea la rândul său că are capacită i similare. 35/226 . Poate că anticii chiar puteau să zărească mai multe decât noi. Aşadar. o femeie a declarat că a zărit spiriduşi în via ei. urechi minuscule şi purtând pantaloni bufan i. această femeie a fost invitată să sus ină un test al undelor activită ii sale cerebrale. iar corpurile noastre se găsesc la nivelul 3-D. un copac ar putea avea 2-D. cu propriile frecven e de imprimare ale luminii alternante. în anumite privin e. De asemenea. precum şi cu secven ele sale în spa iu-timp. acesta ar putea să semene cu o serie de coli topografice suprapuse. a afirmat: „Cu mult timp înaintea apari iei civiliza iei noastre au existat zâne. a reuşit să vorbească cu ei şi chiar să vadă câ iva. Ea era un spirit bătrân şi. ar putea produce varia ii ciclice la nivel de secole ale timpului uman. Folclorul şi memoria sufletelor vor fi abordate mai pe larg în capitolele care urmează. Aceste asocia ii de suflete includ spiritele copacilor şi ale plantelor. cred că o mare parte din folclor îşi are originea în amintirile dobândite de suflete în urma experien elor lor din alte lumi fizice sau mentale. Bineîn eles că mul i oameni din împrejurimi au crezut-o nebună când s-a transmis ştirea.

Stafiile
Mul i cercetători din domeniul paranormalului au scris despre stafii. Nu mă consider un expert în materie, deşi am avut câteva expuneri despre sufletele stafii. În cursul prelegerilor sus inute sunt întrebat adesea cum pot să permită ghizii spirituali binevoitori acestor fiin e să rătăcească încoace şi încolo pierdute, nefericite şi singure. Contribu ia mea în studiul stafiilor ar fi să revizuiesc ceea ce consider a fi o concep ie greşită despre acest fenomen şi să-l explic mai degrabă din perspectiva stafiilor decât din cea a celor care le văd pe Pământ. Când am început să-mi dedic practica hipnoterapeutică exclusiv studiului vie ii de dintre vie i, a trecut mult timp până ce am avut un client care a fost stafie pentru o perioadă apreciabilă de timp, după o via ă anterioară. Nu îi privesc pe cei care sunt stafii pentru perioade scurte de timp în sens tradi ional. De exemplu, am avut o clientă care a murit de tânără în focul care a mistuit o şcoală, în timp ce salva copiii. Această profesoară a mai rămas câteva luni în preajma oraşului pentru a se asigura că totul e în regulă cu copiii şi cu persoanele care-i plângeau moartea prematură. Când am întrebat-o ce anume a determinat-o să plece, în final mi-a răspuns: „La un moment dat m-am plictisit”. Am ajuns la concluzia că numai o mică parte dintre suflete au fost vreodată stafii, după acea perioadă (normală) de timp de care are nevoie un suflet discarnat înainte de a părăsi Pământul. Nu cred că suntem bântui i de chiar atât de multe stafii pe lumea aceasta. Cazurile următoare vor demonstra faptul că ghizii noştri nu ne constrâng sau obligă să trecem în lumea spiritelor dacă afaceri neîncheiate ne determină să nu dorim să părăsim planul astral al Pământului. Consider că se poate întâmpla aceasta mai ales dacă sufletul are un ghid permisiv. Anumi i ghizi au o atitudine foarte liberală. Apoi, în general, ghizii noştri nu îşi fac apari ia lângă noi în momentul imediat al mor ii. Pentru majoritatea sufletelor, senza ia de extragere sim ită imediat după moarte este uşoară şi creşte deliberat o dată cu ieşirea din planul astral al Pământului. Nu se poate spune că spiritele mai evoluate sunt imediat informate despre moartea noastră. Până una alta, dorin ele defunc ilor sunt respectate. Re ine i că timpul nu are nici o importan ă în lumea spiritelor. Sufletele neîncarnate nu au no iunea timpului, aşadar zilele, lunile sau anii nu prezintă aceeaşi relevan ă ca pentru sufletele încarnate. O stafie care a bântuit un castel englezesc timp de patru sute de ani şi care, în final, se întoarce în lumea spiritelor, poate percepe această perioadă, din punct de vedere al timpului spiritual, ca fiind nu de patru sute de ani, ci de patruzeci de zile sau chiar patruzeci de ore. Anumi i oameni au concep ia eronată că fantomele nu ştiu nici că au murit şi nici cum să iasă din această situa ie. Da, într-un fel vedeniile sunt prinse ca într-o capcană, dar aceasta este o stare de obstruc ie spirituală şi nu una materială. Spiritele nu sunt pierdute într-un plan astral mărginit şi conştientizează că au făcut o tranzi ie lăsând în urmă via a de pe Pământ. Confuzia căreia îi cad pradă stafiile rezidă din faptul că sunt ataşate în mod obsesiv de anumite locuri, persoane şi evenimente de care nu se pot despăr i. Aceste ac iuni de autodesprindere sunt voluntare, însă ghizii speciali, numi i în elep ii Mântuitori, urmăresc în mod constant semnele prin care spiritele cunoscute ca fiind neliniştite dovedesc că sunt pregătite să plece. Avem dreptul să ne alegem chiar şi experien a propriei mor i. Ghizii spirituali îi respectă şi pe cei care se decid mai greu. Din ceea ce am putut observa până acum, fantomele sunt spirite mai pu in evoluate care au dificultă i în a se elibera de influen ele pământeşti. Acest fapt se verifică în special dacă aşteptarea lor în incertitudine se întinde pe perioade îndelungate de timp, măsurate în ani pământeni. Motivele aşteptării sunt numeroase. Probabil că via a lor s-a sfârşit într-un mod brusc, ceea ce le-a cauzat o deviere de la destinul ini ial. Aceste suflete ar putea sim i că liberul lor arbitru a fost afectat într-un fel. De cele mai multe ori moartea celor ce devin stafii are legătură cu o traumă teribilă. Probabil că vor să încerce să protejeze de pericol o persoană la care in. În 1994, o tânără care conducea noaptea pe drumul aflat nu departe de casa mea din mun ii Sierra Nevada s-a rostogolit de pe dig într-o prăpastie şi a murit. Nimeni nu văzuse accidentul şi nici nu observase rămăşi ele aflate la o distan ă de cincizeci de picioare (cincisprezece metri) în josul dealului, unde copilul ei de trei ani se zbătea să supravie uiască de cinci zile. Accidentul a intrat în aten ia generală în momentul în care un motociclist, aflat în trecere, a văzut stafia unei 36/226

tinere goale, întinse pe autostradă exact deasupra locului în care se produsese tragedia. Acesta a fost un mod dramatic prin care o vedenie s-a făcut remarcată şi a func ionat, deoarece copilul ei a fost găsit la timp pentru a fi salvat. Cred că motivul principal ascuns în spatele acestor suflete tulburate este o schimbare bruscă, care le abate de la direc ia karmică propusă, modificare pe care o percep a fi nu numai neaşteptată, ci şi nedreaptă. Cele mai obişnuite cazuri de apari ie a stafiilor implică suflete care au fost omorâte sau fa ă de care s-a făcut o nedreptate în timpul vie ii. Cazul următor începe ca o poveste obişnuită despre fantome, dar arată apoi cum pot fi rezolvate în mod constructiv pentru stafie aceste probleme. Sufletul abandonat Belinda a venit să mă vadă datorită unui sentiment copleşitor de triste e pe care nu era capabilă să şi-l explice şi care izvora din experien a vie ii ei curente. În timpul interviului pe care i l-am luat am aflat ca avea patruzeci şi şapte de ani şi că nu fusese măritată niciodată. Se mutase de pe Coasta de Est în California în urma despăr irii furtunoase de un bărbat pe nume Stuart, în urmă cu vreo douăzeci de ani. Belinda inea la Stuart, dar rupsese logodna cu el în urma deciziei de a-şi schimba via a şi de a se muta în vest pentru a începe o nouă carieră. I-a cerut lui Stuart să o urmeze, dar acesta nu a vrut să îşi lase serviciul şi familia. Stuart a încercat să o convingă pe Belinda să se mărite cu el şi să rămână în zona în care au crescut amândoi de mici, dar ea a refuzat. Belinda mi-a spus că Stuart era devastat de faptul că ea avea să-l părăsească, dar tot nu vroia să o urmeze. În cele din urmă, Stuart s-a însurat cu altcineva. Belinda mi-a mai zis că, după câ iva ani, a trăit o pasionantă poveste de dragoste în urma întâlnirii cu Burt, dar că, în cele din urmă, el a părăsit-o pentru o altă femeie. Mă întrebam dacă aceasta era cauza neexplicată a suferin ei Belindei, dar m-a asigurat că nu. Fusese rănită, dar făcuse o alegere corectă nemăritându-se cu Burt. Belinda a realizat acum că pe lângă faptul că Burt s-a dovedit neloial, erau şi nepotrivi i din punct de vedere temperamental. Ea a adăugat că, din anumite motive, cu mult timp înainte de a începe o rela ie cu un bărbat, a avut nişte senza ii stranii de abandon şi de pierdere.

Cazul 14
Stă în obiceiul meu să-mi conduc subiec ii în cea mai recentă dintre vie ile lor trecute, înainte de a intra în lumea spiritelor. Tehnica hipnozei ne permite o trecere mai firească, la nivel mental, după scena mor ii. Am rugat-o pe Belinda să aleagă un moment critic, pentru a începe discu ia noastră despre via a ei trecută. A ales unul dintre cele mai intense episoade de suferin ă. A povestit că era o tânără pe nume Elizabeth care trăia într-o fermă mare de lângă Bath, în Anglia anului 1897. Elizabeth era în genunchi, inându-se de haina so ului ci, Stanley, care o trăgea spre uşa de la intrare a conacului lor. După cinci ani de căsnicie, Stanley o părăsea. Dr. N: Ce î i spune Stanley acum? S.: (începând să suspine) Zice: „îmi pare rău, dar trebuie să părăsesc domeniul şi să văd lumea”. Dr. N: Ce îi răspunzi? S.: ÎI implor să nu plece, pentru că îl iubesc foarte mult şi voi încerca din răsputeri să îl fac fericit aici. inându-l de haină şi fiind târâtă pe hol către treptele de la intrare, mâinile încep să mă doară. Dr. N: Ce spune so ul tău? S.: (plângând în continuare) Stanley îmi spune: „Nu din cauza ta plec. Mi-e grea ă de locul asta. O să mă întorc.” Dr. N: Chiar crezi că vrea să facă asta?

37/226

S.: O... Ştiu că o parte din el mă iubeşte într-un anume fel, dar nevoia de a evada din acea via ă şi din tot ce învă ase încă de mic copil era prea puternică (după această afirma ie, corpul subiectului începe să tremure în mod necontrolat). Dr. N: (după ce o mângâi pu in) Relatează-mi ce se întâmplă acum, Elizabeth. S.: Aproape că s-a terminat. Nu pot să îl mai in... bra ele nu-mi sunt atât de puternice - mă dor (subiectul îşi freacă bra ele). Cad pe trepte, în fa a servitorilor - nu îmi pasă. Stanley se urcă pe cal şi dispare în timp ce mă uit neajutorată după el. Dr. N: Îl mai vezi vreodată? S.: Nu. Ştiu doar că a plecat în Africa. Dr. N: Cum te între ii, Elizabeth? S.: Mi-a lăsat proprietatea, dar nu mă descurc prea bine. Las să plece majoritatea personalului şi a muncitorilor. Cu timpul, rămân fără resurse şi sunt la limita subzisten ei, dar tot nu pot renun a la fermă. Trebuie să aştept să se decidă în cele din urmă să se întoarcă la mine. Dr. N: Acum vreau să te deplasezi către ultima zi a vie ii tale, Elizabeth. Doresc să ştiu anul şi împrejurările în care s-a întâmplat. S.: Se întâmpla în 1919 (subiectul are cincizeci şi doi de ani) şi muream de gripă. Nu opusesem multă rezisten ă în ultimele săptămâni, datorită faptului că vegetam. Singurătatea şi regretele... lupta pentru a ine ferma pe picioare... inima mea e distrusă. Acum o conduc pe Elizabeth spre scena mor ii sale şi încerc să o aduc la punctul în care întâlneşte lumina. Nu are nici un sens, pentru că rămâne extrem de fermă. Nu după mult timp descopăr că acest suflet destul de tânăr e pe cale să devină o stafie. Dr. N: De ce i-e greu să părăseşti planul astral al Pământului? S.: Nu voi pleca - nu pot deocamdată. Dr. N: De ce nu? S.: Trebuie să îl mai aştept pe Stanley la fermă. Dr. N: Dar ai aşteptat deja douăzeci şi doi de ani şi tot nu s-a întors. S.: Da, ştiu, însă tot nu pot pleca. Dr. N: Ce faci acum? S.: Cutreier, ca spirit. Discut cu Elizabeth despre comportamentul şi prezen a ei fantomatică în jurul fermei. Nu detectează vibra iile energetice ale lui Stanley pentru a-l localiza pe acesta, oriunde s-ar afla în lume, aşa cum ar face orice suflet experimentat. Continuând întrebările, aflu că Elizabeth crede că dacă poate speria orice poten ial cumpărător al fermei, aceasta ar putea rămâne în proprietatea familiei. Într-adevăr, ferma rămâne neocupată, to i locuitorii din zonă ştiind că este bântuită. Elizabeth îmi spune că zboară în jurul conacului plângând că a fost părăsită. Dr. N: De câ i ani pământeni îl aştep i pe Stanley? S.: Of, de patru ani. Dr. N: i se pare mult? Ce faci? S.: Nu înseamnă nimic - câteva săptămâni. Nu mă pot ab ine să nu plâng şi să nu suspin cu triste e. Ştiu că lumea se teme, mai ales când mă ating de obiecte. Dr. N: De ce vrei să sperii oameni care nu i-au făcut nici un rău? S.: Pentru a-mi exprima nemul umirea fa ă de ce mi s-a întâmplat. Dr. N: Te rog, explică-mi cum se sfârşeşte această poveste. S.: Sunt... chemată. Dr. N: Aha, ai cerut să fii eliberată de această situa ie tristă. S.: (face o pauză lungă) Nu chiar... Într-un fel... dar el ştie că sunt aproape pregătită. Vine şi îmi spune: „Nu crezi că e de ajuns?”

38/226

Dr. N: Cine î i spune asta şi ce se întâmplă? S.: Mă cheamă Salvatorul Sufletelor Pierdute, iar eu mă îndepărtez de Pământ împreună cu el, stând de vorbă în timp ce aşteptăm. Dr. N: O secundă - este ghidul tău spiritual? S.: (zâmbeşte pentru prima dată) Nu, aşteptăm ghidul meu spiritual. Acest spirit se numeşte Doni. El salvează alte spirite ca mine. E treaba lui. Dr. N: Cum arată Doni şi ce î i zice? S.: (râde) Este mic, asemeni unui pitic, cu fa a ridată şi cu o pălărie turtită toată - mustă ile îi tremură când îmi vorbeşte. Îmi spune că mai pot rămâne dacă vreau, dar nu ar fi mai amuzant să mă întorc acasă şi să îl văd pe Stanley acolo? Este foarte distractiv şi mă face să râd, dar mi se pare atât de tandru şi de în elept. Mă ia de mână şi ne mutăm într-un loc frumos pentru a vorbi mai mult. Dr. N: Povesteşte-mi despre acest loc şi despre ce i se întâmplă în continuare. S.: Este un loc pentru spirite îndurerate, ca mine, şi arată ca o pajişte plină de flori. Doni mă sfătuieşte să fiu veselă şi îmi încarcă energia cu dragoste şi bucurie, purificându-mi mintea. Mă lasă să mă joc printre flori ca un copil şi îmi spune să prind fluturi câtă vreme stă la soare. Dr. N: Sună minunat. Cât timp durează toate astea? S.: (abătuta pu in de întrebarea mea) Atât cât vreau! Dr. N: Şi Doni, în acest timp î i vorbeşte despre Stanley şi comportamentul tău de stafie? S.: (reac ionează cu aversiune) Absolut deloc! Salvatorul (Sufletelor Pierdute) nu este Tishin (ghidul subiectului). Acele întrebări apar mai târziu. Acesta este timpul meu de repaos. Fa a îmbătrânită a lui Doni este atât de plină de bunătate şi dragoste şi nu se exteriorizează niciodată. Mă încurajează doar să mă joc. Sarcina lui este să îmi însănătoşească sufletul, ajutându-mă să îmi eliberez mintea. După ce energia subiectului Elizabeth este refăcută, Doni o înso eşte până la Tishin şi îşi ia rămas bun. Apoi evaluările preliminare încep ca pentru orice persoană care se întoarce în lumea spiritelor. Am putut stabili comunicarea cu Elizabeth - Belinda şi a fost instructiv. La început a afirmat că via a ei de so ie abandonată s-a irosit. Desigur, Elizabeth şi-a petrecut mult timp din via ă în suferin ă fără să facă mici modificări sau să accepte schimbări. Sub îndrumarea lui Tishin a văzut că această lec ie nu a fost în van. Azi, Belinda este o femeie independentă, care a trecut prin multe furtuni emo ionale. Nu ştiu dacă cititorul a în eles până acum că Stanley este azi Stuart. Când povestesc oamenilor această parte a poveştii, unii îmi spun: „O, Doamne, a putut să-i răspundă nenorocitului exact cu aceeaşi monedă, pentru a se răzbuna pentru ceea ce i-a făcut”. Acest mod de a gândi arată cât de greşit interpretăm lec iile karmice. Sufletele lui Stanley şi ale so iei sale, Elizabeth, au acceptat să-şi asume rolurile din zilele noastre şi să fie Belinda şi Stuart. Acesta trebuia să simtă şi el durerea emo ională pe care i-a cauzat-o femeii. Cât despre Stanley, acesta acceptase să se supună angajamentelor presupuse de o căsnicie, într-o cultură şi o perioadă în care femeia era dependentă de bărbat. Deoarece decizia lui de a o părăsi a fost foarte rapidă şi necompromi ătoare, s-a dovedit în mod deosebit brutală. Aceasta nu o scuză, însă, pe Elizabeth, care nu a luat nici o măsură pentru a face anumite schimbări în via a ei. Suferin a ei şi neacceptarea situa iei au fost atât de extreme, încât a devenit stafie. Prin acceptarea rolului lui Stanley în via a ei de zi cu zi, sufletul Belindei trebuia să înve e ce la determinat pe Stanley să se simtă prizonierul unui loc nedorit. Belinda nu era so ia lui Stuart când a plecat de pe Coasta de Est, aşadar angajamentul ei nu era echivalent cu cel asumat de Stanley fa ă de ea în via a lor anterioară. Iată că, în această via ă, erau iubi i din nou şi Stuart s-a sim it abandonat, datorită faptului că Belinda dorea să îşi părăsească oraşul, prietenii şi familia şi să plece în căutarea aventurii şi a oportunită ilor în altă parte. Pentru că a avut curajul să facă acest lucru de una singură, Belinda a în eles că Stanley nu a părăsit-o din dorin a mali ioasă de a-i cauza o suferin ă emo ională. Stanley dorea doar libertate, la fel şi Belinda.

39/226

Era atât de copleşit de disperare şi inea atât de mult la mine. împreună. fac parte din acelaşi grup şi cred că ar fi foarte posibil să-şi asume un nou rol. S. Belinda are o doză de triste e reziduală. Explicămi. pentru ca Belinda să realizeze în via a actuală cum s-a sim it Stuart atunci când l-a părăsit. în cazul în care ar exista o finalitate irezistibilă. în perioada în care eram căsători i. deşi Elizabeth a stat pentru un timp în spa iul incert ca stafie. din vremea în care era Elizabeth. Totuşi. ceea ce nu era de ajuns pentru acea criză mentală. Bob.. Voi dezvolta subiectul referitor la împăr irea sufletului în capitolul următor deşi împăr irea energiei sufletului este în mod particular relevantă pentru studiul fantomelor. Această fantomă este sufletul primului so al clientei mele şi apar ine nivelului I (de dezvoltare spirituală). s-a sim it într-un mod straniu legată de ceva. acesta a fost un test. a devenit o fantomă după ultima lui via ă. Ei sunt rude primare de suflet. în mod inexplicabil. Lama karmică a tăiat ambele destine. circumstan ele. N: Mi-ai spus că primul tău so ... Ai putea să îmi zici. Belinda îmi spune că încă se mai gândeşte la Stuart şi el. Nu sunt de acord cu anumi i exper i în fenomenele legate de existen a fantomelor. te rog. Pentru aceia dintre voi care sunte i curioşi să afla i de ce Belinda a trebuit să treacă prin acea scurtă poveste de dragoste cu Burt.. Îngrijitorul i-a spus femeii că o fantomă care semăna foarte mult cu ea bântuia casa. Dr. ceea ce cred că s-a întâmplat şi cu femeia care a găsit casa bântuită. O parte din energia celor mai multe suflete nu părăseşte lumea spiritelor pe durata încarnării lor. Acea altă parte se poate încarna din nou şi poate trece în altă via ă. Dualitatea spirituală În urmă cu câ iva ani un articol dintr-o revistă relata călătoria unei americance care conducea prin inuturile englezeşti şi care. care afirmă că acestea reprezintă o carcasă pământeană lipsită de esen a conştiin ei unui suflet. Următorul pasaj este un raport pe care l-am primit de la sufletul pereche al unei vedenii. Probabil că se afla acolo pentru a se elibera.: (dă din cap afirmativ) Bob a avut doar un sfert din energie. În cazul prezentat anterior. chiar dacă ajung stafii. încât îi venea greu să se despartă. datorită faptului că a fost ucis de tânăr în acea via ă. pe care n-a putut s-o în eleagă până la şedin a noastră. (se opreşte) 40/226 Cazul 15 . În primul capitol. ca şi Elisabeth. pentru a vedea dacă a învă at să ină piept durerii emo ionale cauzate de un eşec în dragoste. intrând pe un drum îngust. majoritatea sufletelor neevoluate care păşesc peste celălalt prag nu sunt capabile să realizeze singure transferul şi integrarea energiei. aproximativ. într-o via ă viitoare. a sim it imboldul de a se abate de la destina ia propusă ini ial. aceste suflete sunt cu mult mai mult decât o carcasă goală de energie. Burt este un alt membru al aceluiaşi grup de suflete şi s-a oferit să dea semnale pentru a elibera amintirile sufletului Belindei.Belinda a purtat cu ca în această via ă amintirile din via a ei anterioară. a judecat greşit. N: În eleg. Din punct de vedere karmic. în acelaşi mod misterios în care doi oameni trăind vie i paralele împart acelaşi suflet. Plimbându-se prin preajmă. S-ar putea crede că echilibrul energiei unei fantome care rămâne în lumea spiritelor trebuie să ajute mai mult acel alter ego care încă mai rătăceşte în jurul Pământului. Dr... Cele două păr i ale sufletului ei ar fi putut fi atrase una către cealaltă. cât din energia lui totală a luat cu el în acea via ă? S. probabil. Din câte am auzit. o altă parte a energiei ei a rămas în lumea spiritelor ca să aprofundeze anumite lec ii şi să interac ioneze cu alte suflete. Nu după mult timp a ajuns la un conac părăsit (nu cel al lui Stanley). Ac iunile lui Burt au servit şi ca un semnal de trezire. Există cicluri de existen ă atunci când un suflet alege să ia într-un corp uman mai pu ină energie decât ar trebui.: Bob a devenit o stafie. punând în balan ă ceea ce au învă at în ultimele două vie i. n-o va putea uita de vreme ce ca a fost prima lui dragoste. am abordat dualitatea sufletelor şi cum sunt capabile să îşi împartă energia pentru a trăi mai multe vie i în acelaşi timp.

Numai că sufletul lui Bob nu era tocmai pierdut. Dr. Dr.. Oare aceste suflete nu ştiu că trebuie să treacă prin procesul normal de revenire la grupurile din care provin. incerte. vom observa că sunt doi factori motivan i care împing aceste tipuri de suflete spre însingurare.. Dr. ci doar chinuit. crezi că.. Sunt diferite de majoritatea dintre noi care vrem să ne odihnim şi să mergem acasă să învă ăm. care mi-a oferit detalii despre nişte entită i care nu sunt fantome. mai rezistent la durere. N: Ei au fost numi i de anumi i oameni Salvatorii Sufletelor Pierdute.: Nu. să fie consiliate. S. apoi profesorul nostru a fost chemat de către.. Efectele îl afectau încă şi nu avea puterea să depăşească situa ia.Dr.: Aşa este. Dr.: Nu pot să. N: Din câte am în eles. N: Pentru cât timp a fost Bob stafie înainte de a-şi recăpăta restul de energie în lumea spiritelor? S. pentru a recupera energia care îi lipsea ca să vină acasă. Suflete singuratice Următorul meu caz se referă la un pacient mai evoluat. A fost sfătuit să ia mai multă energie. Ştii.... N: Iar energia lor spirituală nu se întoarce acasă imediat după moarte? S..: Nu a contat. sau aleg să stea între aceste planuri. Dr.. Multe dintre ele sunt războinicii care formează linia întâi pe Pământ. pentru mul i ani pământeni. Avem libertatea de a alege. cu un trup având doar 25 % din capacitatea lui energetică? S. acele fiin e care patrulează pe Pământ veghind asupra celor rătăci i. Acestea nu vor deloc să renun e la forma fizică. circa treizeci de ani. Bob şi-a subestimat capacitatea de a func iona normal în situa ii de criză. negând) Nu.N: În acest caz. asta am auzit şi eu. Unele suflete vor să se întoarcă într-un nou corp cât mai curând posibil. parte din lec ia sa.. N: Presupun că toate sunt stafii. N: Exact.: (tristă) Mi-e teamă că da. Câteva suflete care-şi părăsesc corpul fizic nu sunt încă gata să părăsească Pământul. ar fi putut să nu ajungă o stafie? S.: Hmmm.. S.majoritatea nu sunt. dar aş vrea să te întreb dacă aceste suflete izolate rămân aşa.. Dr. N: Lasă-mă să în eleg. ghizii noştri nu ne permit să rămânem în aşteptare.i răspund. pentru un timp mai scurt.. Pur şi simplu nu vor să intre în contact cu nimeni. N: Chiar dacă prin moarte acel corp se pierdea? S. Dr.: Li se potriveşte. deşi pot fi dacă îşi doresc . şi să ne întoarcem imediat într-o nouă via ă. Dr. nu! Nu suntem constrânşi în felul acesta. Cred însă că l-ar fi făcut mult mai puternic. N: Există oameni care mor şi nu sunt pregăti i să se întoarcă în lumea spiritelor? S.: (dă din cap. dar nici nu se întorc acasă după moarte.. să-şi aprofundeze lec iile şi să ia parte la alegerea unui nou trup? Cazul 16 41/226 . N: Sunt nelămurit de ce ghidul lui Bob nu l-a convins să ia mai multă energie pe Pământ.: Da. N: Atunci. Şi Bob nu trebuia să devină o fantomă. S. de ce a luat atât de pu ină energie pe Pământ? S.. dar este încăpă ânat şi se gândea la o altă via ă trăită în acelaşi timp (o via ă paralelă).: Depinde. Dr... Dr. Dr.. cu excep ia faptului că există o parte din energia lor care nu a părăsit niciodată lumea spiritelor. Pe măsură ce şedin a avansează. dacă Bob ar fi luat mai multă energie.: Nu pentru multă vreme. Ei vor să păstreze o continuitate în ceea ce priveşte via a lor fizică.. S. se pare că nu se putea ab ine. Pentru că dorea să fie mai implicat în lucrarea lui din lumea spiritelor. undeva în apropierea Pământului. lipsa de experien ă..

S.: Nu în elegi că plasarea unui suflet tulburat într-un corp nou ar fi cu adevărat nedreaptă pentru un copil care tocmai îşi începe via a? Aceste suflete au dreptul la izolare.. nu ar învă a nimic.: Dacă aceste suflete ar fi for ate să facă ceea ce este bine pentru ele. S.. Al i învă ători apar adesea pentru discu ii. Dr. ori acest comportament nu este obişnuit. adevărat că alte suflete rătăcite nu vor să se întoarcă nici pe Pământ. asemenea unei închisori. datorită fricii pe care ar trăi-o şi a faptului că s-ar închide în ele însele. cel pu in. Dr. N: Da.: Aşa este. (râde) sau de convingere.: Le lasă timp pentru a se gândi la asta. S. Aceia care vor să le ajute trebuie să ia multe măsuri de siguran ă înainte ca aceste suflete să fie de acord să iasă din izolare. Unele trăiesc în locuri frumoase amenajate ca o grădină. Acest lucru poate dura ceva timp. N: De ce ghizii lor nu vor să se impună şi să le atragă mai puternic în lumea spiritelor.. în ciuda rezisten ei pe care o manifestă? S.. să le numesc suflete rătăcite. neîntâmpinând oprelişti în lumea spiritelor. N: În eleg. Dr. Se ascund în aceste spa ii pentru a nu primi prea multă lumină sau ca să nu intre în contact cu nimeni. N: Toate aceste suflete se vor elibera în cele din urmă? S. N: Dar dacă ambele tipuri de suflete nu patrulează în jurul Pământului lipsite de corp fizic deranjând oamenii ca stafii. copleşitor. dar nici în lumea spiritelor? S. Izolarea şi însingurarea sufletelor.. când tot ceea ce vor ele. cât şi de reac iile grupului de suflete de care apar in. Trebuie să ajungă la concluzia că nu pot evolua de unele singure. datorită marii nefericiri pe care o trăiesc. Anumi i ghizi nu se vor apropia de un suflet rătăcit până când acesta nu se va fi săturat de izolare şi va cere singur ajutorul. însă. N: Presupun că numărul tehnicilor de convingere este egal cu cel al ghizilor. Aceia dintre dumneavoastră care sunte i familiariza i cu munca mea şti i că am puternice convingeri în ceea ce priveşte existen a influen ei pe care memoria sufletului o are asupra gândului uman. dar trebuie ca întrun final să se decidă să ceară ajutor. de fapt.sunt izolate în lumea spiritelor. Este o provocare pentru profesori. despre care a i citit în cazul 16. oare. Ei ştiu că acestor suflete le pasă atât de evaluarea care li se va face. depinde de pricepere. Nu vor să comunice cu învă ătorii lor.: (face o pauză) Să punem problema altfel. ar putea da oricui impresia unui purgatoriu creştin.: Sigur. N: Am auzit că sufletele tulburate . Dr. E adevărat.: Da..de exemplu acelea care au făcut rău oamenilor . Tot ceea ce fac este rezultatul a ceva nedus la bun sfârşit. sunt pregătite să facă fa ă muzicii şi să-şi vindece energia prin dragoste şi afec iune. Dr. Dr.: (ridicând din umeri) Da. dar nici nu vor să se întoarcă acasă? S. N: Încotro se îndreaptă sufletele care nu vor să rătăcească pe Pământ ca stafii. Oare acest concept religios ar fi putut apărea din amintirile 42/226 .. Dăruirea unui corp nou nu le poate fi de folos. Dr. traumatic. însă ghizii nu le for ează pe acelea care se află într-un disconfort maxim să se întoarcă acasă până când nu văd chiar ele utilitatea acestui lucru. dar încă mă întreb de ce sufletele care vor să se întoarcă imediat.. O altă categorie. (face o pauză. Dr. N: Este. Toate sufletele vor fi eliberate într-un fel sau altul prin diferite forme de încurajare.S. dar nu li se va dărui un corp nou decât după un anumit timp de acomodare. de asemenea.: Sunt divergente. S. Nu vor să se despartă de trecut.: (râde) Ai dreptate. Îşi proiectează propria realitate pe baza amintirilor pe care le au din via a fizică.. Altele . Sunt pline de energie negativă şi nu gândesc prea limpede.. Dr. Dr. ca loc de căin ă.: (tristă) în orice spa iu pe care vor să şi-l creeze.. ar fi bine.. unei camere fără ferestre. este să fie lăsate în pace? S.cele asociate răului . apoi continuă). nu pot ob ine imediat un trup. Este o autopedepsire.îşi crează spa ii îngrozitoare. N: Îmi po i spune ceva despre cum procedează ghizii cu toate tipurile de suflete care îşi autoimpun exilul? S.

unele dintre ele având convingerea că această izolare este necesară pentru a nu contamina şi alte suflete cu energie negativă. Îşi retrăiesc mereu ac iunile. nu aleseseră încă să primească ajutor. Am fost întrebat în timpul conferin elor dacă locurile de exil autoimpus sunt „planuri inferioare” sau „lumi inferioare”. Nu cred că aceste suflete ar fi pierdute într-un tărâm separat de lumea spiritelor. Totuşi. pur şi simplu. Avem de-a face cu o separare mentală. Spa iul separat. În spa iul lor. Sunt triste şi furioase în acelaşi timp. dar se simt. Nu mă pot ab ine să gândesc că aceste idei izvorăsc dintr-o dogmă bazată pe frică. un vacuum de realitate subiectivă creat de spiritul care vrea să rămână în singurătate. ci remodelată şi purificată de contaminările pământene.fragmentate ale sufletului referitoare la izolarea din lumea spiritelor. toate sufletele se pocăiesc. nu ieşim din starea de izolare purifica i pe de-a-ntregul sau. 43/226 . cât şi mari diferen e intre descoperirile mele referitoare la izolarea sufletelor şi la purgatoriu. considerând că sufletele care mor cu păcate capitale nemărturisite trec prin purgatoriu pentru a coborî apoi în iad. şi un ego real”. În ultimii ani. opusul binecuvântării. locul în care trăiesc celelalte suflete. Acestor cuvinte le-aş adăuga pe cele ale lui William Blake: „Percep ia adevăratului nostru ego ar putea amenin a împăcarea cu acesta”. izolarea sufletului nu înseamnă exil. nu acceptă conceptul potrivit căruia totul poate fi iertat după moarte. Diferen a rezidă din faptul că aceste suflete neliniştite nu sunt încă pregătite să-şi găsească uşurarea din chinurile pe care le îndură cerând ajutor. dacă reuşim să o facem. cele mai multe dintre. în timp ce altele cer ajutor pentru a-şi recăpăta energia. condamnarea eternă este separarea de Dumnezeu. progresând şi schimbându-se. unde sufletele beneficiază de solitudine şi de timp pentru medita ie. Din câte am văzut până acum. biserica refuză universalismul. atâta vreme cât sim im acest lucru. Trebuie să recunosc că aceste condi ii se intersectează cu câteva dintre defini iile purgatoriului. Acestea sunt nişte zone terapeutice. aşa cum e definit de biserică. Probabil că în cursul acesteia i-au rănit prin ac iunile lor pe ceilal i sau au fost la rândul lor lezate. Nu interac ionează deloc cu grupul lor de suflete. Am auzit că unele suflete aflate în izolare se vindecă singure. departe de centrul spiritual al sufletului. Lucrul care trebuie re inut este că sufletele sunt stăpâne pe energia lor şi că. acesta este un fel de terapie direc ionată. Poate că e o problemă de semantică. Cred că o mai bună traducere a acestei stări ar fi aceea de spa iu autoimpus. pentru că se simt responsabile de alegerile pe care le-au făcut. despre care am vorbit în cazul 16. Sartre a spus: „Avem un ego imaginar al lumii. Bisericile creştine. nu va mai trebui să ne reîncarnăm din nou. Cu toate acestea. nu se simt încă pregătite de a fi consolate. Sufletele neliniştite. revizuind toate implica iile karmice a ceea ce au făcut altora şi a ceea ce li s-a făcut lor în cadrul ultimei lor vie i. avem dreptul de a refuza ajutorul pe care ni-l oferă maeştrii noştri spirituali. De asemenea. aceste suflete ale singurătă ii au renun at la ego-ul lor imaginar în favoarea unor lungi şedin e de auto-flagelare. Totuşi. situate la o anumită distan ă de grupul lor de suflete. fără vreun ajutor. apar ine celui care îl crează şi îi este definitoriu. după moarte. unde vor suferi pedeapsa „focului veşnic”. Doctrina creştină defineşte purgatoriul ca fiind o stare de auto-purificare pentru aceia care trebuie să se lepede de toate păcatele înainte de a intra în rai. deşi nu se simt contaminate. În accep iunea bisericii. cu aspira ii şi dorin e. Din tot ce am aflat se desprinde ideea că energia sufletului nu poate fi distrusă sau adusă în stare de nefunc ionalitate. Sufletele tăcerii conştientizează că sunt nemuritoare. le cer ghizilor lor să fie duse în centrele de vindecare şi reîntinerire din lumea spiritelor. ine i seama de ceea ce fac ele în singurătate. neputincioase. Mai există şi acea categorie de suflete care. Am auzit adesea că sunt chinuite de evenimentele pe care nu le-au putut controla într-o mică măsură. Din toată istoria cazurilor pe care le-am studiat reiese faptul că. Solitudinea şi prospec ia interioară tăcută sunt aspecte importante şi normale ale vie ii sufletului în lumea spiritelor. Aceste suflete suferă de auto-învinuire şi de în elegere limitată. credin a că to i ajung în rai. Sufletele care doresc să fie lăsate în singurătate după moarte nu se autodistrug. cei mai pu in conservatori reprezentan i din cadrul bisericii creştine nu mai accentuează ideea de iad aşa cum o făceau în trecut. doar pentru a fi subminat pe Pământ? Există atât similitudini.

nu au formă umană. dar şi de a încânta. dar care nu s-au încarnat niciodată pe planeta noastră.: Nu. Câteva dintre aceste legende pre-creştine se regăsesc în credin ele religioase contemporane.Partea îmbucurătoare este că aceste suflete nu constituie decât o parte minoră din numărul de suflete care trec pragul către lumea de dincolo în fiecare zi. Relatările lor sunt cel pu in interesante. sau dimpotrivă rezervate. pe Pământ? S. întâlnesc câteodată fiin e ciudate. Mitologia noastră face aluzie la diferen ele dintre fiin ele luminoase. vaporoase sau dense.N: De ce? S.: Ciudat. N: Poate fi văzută de către oameni o fiin ă non-fizică. cât şi în cele mentale în timpul de dintre vie i. N: Povestindu-mi despre cât de mult î i place să călătoreşti. ale unei existen e anterioare. strălucim în deplinătatea for elor energetice. N: Cunoşti multe suflete care se încarnează de obicei pe Pământ şi care ne vizitează aşa cum o faci tu? S. şi cele întunecate care sunt grele şi au temperamente urâte.: (chicotind) O. Dar numai anumi i oameni ne pot zări ca apari ii şi nu tot timpul. Când vizităm o lume atât de densă precum Pământul ne schimbăm mai mult formele fizice.: Mmmda.în acele momente când suntem prin preajmă. cât şi în afara dimensiunii noastre. Cazul 17 44/226 . Un număr impresionant de subiec i mi-au spus că între vie ile pământeşti călătoresc ca fiin e neîncarnate în alte lumi atât în interiorul.. S. m-ai făcut curios în ceea ce priveşte celelalte fiin e pe care le întâlneşti atunci când vizitezi Pământul. difuză. Mă surprinde din acest motiv faptul că subiec ii mei îmi relatează doar ocazional despre întâlniri cu alte fiin e eterice pe Pământ. de gra ie sau violen ă al vie ii de după moarte. pentru a da culoare a ceea ce am fost cândva aici. aşa cum fac eu în alte dimensiuni. atât în lumile fizice. Dr. aflată într-o stare difuză? S. Cum arăta i tu şi cu prietenii tăi. Mul i dintre prietenii mei preferă o schimbare de peisaj între vie i.da.. drept pentru care optează să stea mai departe de Pământ.. atunci când luăm forme umane. Când vin aici. N: Vrei să îmi spui că te afli într-o stare în care liniile corporale sunt mai subliniate? S. în timp ce altele se adaptează foarte greu. pe care nu le cunosc. săritoare şi paşnice. Unii afirmă că au întâlnit alte entită i non-fizice în călătoriile lor. care sunt eterice şi capricioase. cam aşa ceva.: Fiin ele despre care mă întrebi plutesc prin realitatea noastră. Aceştia le întâlnesc atunci când se decid să viziteze Pământul. ei înşişi în calitate de entită i non-fizice. de exemplu. Dr. Aceste fiin e mi-au fost descrise ca fiind: prietenoase. de aici de pe Pământ. N: Cum arată? S. enervante şi chiar ar ăgoase...: Depinde de nivelul lor de receptivitate . discarnate. ca spirite..de percep ie . în perioada de dintre vie i. Timp de mii de ani cred că au fost recunoscute în folclorul nostru ca fiin e înzestrate cu abilitatea de a induce frica. însă mie îmi place să vin. Entită i discarnate care vizitează Pământul Există entită i care călătoresc pe Pământ ca nişte turişti. într-o lumină slabă. Unele sunt destul de evoluate. Sa ştii că nu e un lucru prea obişnuit. Dr. În lumi asemeni Pământului avem marginile mult mai definite întrun cadru transparent. Dr. N: Să vorbim despre asta. aşa cum se poate vedea şi în cazul următor: Dr. În lumea spiritelor. forme stranii.: O.. Aproape la fel. într-un tablou luminos sau întunecat. Dr. Dr. Mi-ai povestit despre cum pot sufletele să ia o formă umană în lumea spiritelor.

sau cele jucăuşe pot face rău? S. Şi acelea care nu au grijă... po i fi considerat un spirit bun? S.. ca şi ceilal i pe care îi întâlnim în mod ocazional aici.: Da. Dr.. uneori. Dr.. Nu toate sufletele facem parte din aceeaşi categorie. Dr. Mă gândesc la stafii. S. N: Dar ce po i să îmi zici despre spiritele care nu sunt de pe Pământ? S.: (tăios): Cine i-a spus aşa ceva? Nu există spirite rele.. N: (cu blânde e) Pot cauza probleme celor în via ă? S. Nu sunt spirite rele. dacă vrei. N: Deci nu vezi spiritele răuvoitoare ca fiind trimise aici de către vreo for ă demonică? S. Amuzamentul le poate distrage aten ia.. cele care sunt dezorientate. S. Nu par să aibă nici o afinitate cu Pământul. speriindu-i de moarte. Dr. totuşi. Acestea ştiu că locuitorilor Pământului le este teamă de noi şi majoritatea dintre ele îşi doresc să risipească această frică. redirec ionezi. Este o călătorie de vacan ă pentru noi. Acele fiin e uşoare.: (prompt) Nuuu. luminăm o minte să aleagă o cale alternativă mai bună.. aceia dintre noi care suntem de pe Pământ. malefice. Dacă ne confruntăm cu o situa ie delicată. pentru a lua decizii în interesul şi nu în defavoarea lor. Acest loc este dens însă ele vin din locuri chiar mai compacte. Dr. oraşe şi orăşele. Dr. 45/226 . sunt doar deplasate. Dr. N: Acesta este un fenomen obişnuit? S..Dr... N: Presupun că prin „amestec” vrei să spui interven ie în destinul karmic al unei persoane. Sunt exact ca nişte copii care mai scapă din când în când de sub ochiul supraveghetor al părin ilor. deşi fără nici o inten ie. S.: O. dar nu este unul premeditat (face o pauză după care adaugă). dacă po i? S. ştim că nu ne putem permite să ne amestecăm prea serios în via a oamenilor.. Le considerăm adolescen i neastâmpăra i. S. Dr. vor să se aga e de noi.. dezorientată de sfera Pământului. Dr.: Mmmda.: Exact. în locul unei lumini transparente pe Pământ şi spune-mi ce faci aici. ne putem opri pentru un moment să. N: Aici vroiam să ajung... Este întotdeauna interesant să te izbeşti de alte fiin e care fac şi ele un tur pe aici. Se distrează de minune până când sunt prinşi de unul dintre hoinari (ghizii urmăritori) trimişi să îi captureze pe aceşti rătăcitori.: (râde): în compara ie cu ce? Dr. N: Asta înseamnă că fiin ele venite din alte lumi nu au astfel de rezerve? S.: (fericită) Ca vizitatori putem zbura peste mun i şi văi. N: Pune-te. Preluăm indirect o parte din energia luptelor în care a fost antrenat Pământul.: (tăios şi. N: Dar de ce să nu aju i oamenii. Vreau să incluzi (în relatarea ta) orice spirit non-uman pe care îl întâlneşti. care nu s-a reîncarnat niciodată pe Pământ.. ci doar vizitatori. neîncrezători.. nu suntem ghizi trimişi aici pe Pământ. Cu toate acestea. Dr. întunecată..: (face o pauză) Există alte spirite care călătoresc interdimensional şi pe care le considerăm a fi neadaptate. mai pu in evoluate se pot pierde prin şi în dimensiuni. Ştii la ce mă refer. cu o urmă de vinovă ie în glas) Uite care este situa ia. Le denumim entită i „grele” din cauza lipsei lor de mobilitate....: (tăios) Da. indiferente. Se prea poate ca uneori să ne intersectăm cu o entitate grea. N: Ce po i să îmi spui despre spiritele triste.. ci doar copii neîndemânatici şi neastâmpăra i. N: Atunci. datorită faptului că nu ştiu ce fac. Ne face plăcere să.. Nu ştiu nimic despre fiin ele umane. Înghiontim oamenii.: Acestea sunt suflete legate de anumite locuri de pe Pământ prin libera lor voin ă.. N: (încercând să subliniez acest subiect) Cu spiritele rele care intervin în drumul fiin elor vii pentru plăcerea de a le face rău.nu rezolvi probleme majore. N: Dacă se întâmplă să te afli la locul şi momentul potrivite? S. Aceşti farsori cred că Pământul este locul lor de joacă unde pot adopta un comportament afurisit cu oameni uşor de păcălit. discret într-o perioadă critică (ridică vocea) .: Nu cred. survolăm Pământul pentru a ne amuza. probabil. da. Dr.

un om a ridicat mâna şi a spus: „O. chiar şi din neaten ie. ură şi de frică. Dacă îi ii din scurt.. avem de-a face cu un număr mic. sunt pu ine acelea care sunt câteodată prin jur. dar atunci de ce i s-ar permite unui spirit inoportun. diavolul şi iadul. din orice categorie ar fi făcând el parte.. pentru că cei care provin din alte lumi sunt serioşi şi foarte respectuoşi (face o pauză). cum îi po i învă a ceva? Nu li se va permite să distrugă sau să producă prea mult rău.: Nu chiar. Dr. Dacă voi zdruncina cumva teorii adoptate de către cititor. Crezi că toate tipurile de spirite despre care am vorbit există mişunând pe tot Pământul? S. Când am declarat aceasta la unul dintre cursurile mele. Fiind îngeri decăzu i. în accep ia mai liberalelor comunită i religioase de astăzi.: (netulburată) Prea multă observa ie îi face pe copii să devină mărgini i. cu scopul de a înşela oamenii. Ceea ce simt atunci când sunt spirite este o abunden ă de energie negativă împrăştiată de sentimente intense de furie.. Anticii credeau că demonii erau entită i zburătoare care ocupau inuturile dintre rai şi Pământ. dar până când nu vei fi pus sub hipnoză to i oamenii. N: În cazul acestor diferite tipuri de spirite care pot face rău oamenilor de aici.Dr. anumite pasiuni care ne pot crea probleme.nu se adaptează obiceiurilor locale.. nu po i vorbi despre absen a for elor demonicei”.: Dacă dăm peste vreun spirit năzdrăvan. încerci să intervii în vreun fel? S. adunând şi împrăştiind şi mai mult haos. aşa că nu vrem să avem responsabilită i. Mă întreb dacă aceste entită i non-fizice nu ne generează amintiri care să ne facă să ne gândim la ceea ce am fost odată şi vom fi din nou. că nu există astfel de lucruri precum posedare. N: O ultimă întrebare. Biserica creştină timpurie a ridicat demonii la statutul de „cârmuitori malefici ai întunericului”. nu pot ajunge la nici o altă con- 46/226 . N: Bine. Vreau să accentuez că nu suntem filantropici. nu am avut niciodată vreun subiect care să fie posedat de către alt spirit. Demonii sau spiritele malefice Cred că este potrivit să închei acest capitol cu un rezumat al concep iilor greşite pe care ni leam format în ceea ce priveşte existen a spiritelor malefice sau bune şi a influen elor spirituale care au loc pe Pământ. De-a lungul anilor în care am lucrat cu spiritele. Aceştia nu văd spirite malefice sau demonice plutind în jurul Pământului. Dr. Dr. Nu sunt prudente. Judecând după experien a pe care am acumulat-o aici. Aceste modele de gânduri distrugătoare sunt acumulate de către conştiin a altor fiin e care gândesc negativ. venit pe Pământ pentru indiferent ce motive. pot speria oamenii. se puteau deghiza în mesageri mai curând ai lui Dumnezeu decât ai Satanei. Dr. ci mai mult ciclic.: (oftează adânc) Da. Totuşi. nefiind neapărat malefice şi periculoase. demonii reprezintă tulburările noastre lăuntrice. îl rog pe acesta să aibă în vedere că afirma iile mele au la bază mul i subiec i pe care i-am hipnotizat de-a lungul studiului meu. şi nu pot să le văd pe toate. N: Dar ce po i să îmi relatezi despre spiritele despre care mi-ai povestit că le sunt indiferen i oamenii de pe Pământ? S. oamenilor care trăiesc aici? Ghizii lor spirituali sunt mai pu in aten i? S. N: Tauri într-un magazin de por elanuri? S. Dar se întâmplă destul de rar.: Da . demoni. Desigur că acesta este un argument întemeiat împotriva rezultatului la care am ajuns prin hipnoză: şi anume. Nu este un fenomen constant. foarte bine. Datorită faptului că unele au o natură distrugătoare. neprietenos sau altfel. Toată această energie întunecată din eter se manifestă în detrimentul în elepciunii pozitive de pe Pământ. E un mister în faptul că ceea ce este invizibil pentru fiin ele vii poate fi sim it cu ajutorul celorlalte sim uri. încercăm să-l oprim şi să-l îndepărtăm. Acesta este timpul în care ne recreem. să facă probleme. Dacă e să le comparăm cu popula ia Pământului. Cred că e drept să amintim că. mare guru.

Via a poate fi crudă. Creşterile periodice ale activită ii câmpurilor electromagnetice din jurul Pământului. Este vorba de un sistem bazat pe teamă. Ideea că ar exista entită i satanice ca for e externe care îi amăgesc şi îi corup pe oameni. pe măsură ce şedin a de regresie hipnotică atinge partea supraconştientă a min ii acestor oameni. şi anume: 4. Posibilitatea ca oamenii să fie poseda i de fiin e satanice provine din structurile religioase medievale. care nu a dorit decât să-i aducă linişte şi pace. unde săvârşirea răului satisface poftele caracterelor vicioase. pentru că le-au îngreunat cu diverse tulburări sufleteşti şi constrângeri. În acest fel scăpăm de întrebarea problematică de a afla de ce acestor ucigaşi le place să cauzeze durere prin exprimarea propriei dureri. Foarte rar. 5. Asumarea faptului că ne-am născut ca fiin e malefice. Exorcismul demonilor se mai practică încă de către anumite grupări religioase. anumi i subiec i mă vizitează convinşi că sunt poseda i de entită i extraterestre sau alte spirite răuvoitoare. În ciuda faptului că în lumea noastră fizică plutesc spirite nefericite. datorită unor probleme karmice nerezolvate pe Pământ. îi putem eticheta pe aceşti oameni ori drept „asasini înnăscu i”. şi de a ne absolvi de responsabilitate în mod individual şi colectiv. De cele mai multe ori aflu că subiec ii care vin la mine cu probleme legate de posedare nu mai au control asupra propriilor vie i. rezultat direct al supersti iilor teologice ce au distrus nenumărate vie i de-a lungul ultimilor o mie de ani. sau că anumite for e exterioare au ocupat mintea unor persoane malefice. ei sunt corup i de societatea în care trăiesc. În mod ocazional. apărându-ne umanitatea. Oamenii nu se nasc răi. Lumea spiritelor este mult prea ordonată pentru a putea permite un astfel de amestec. face mai uşoară acceptarea răută ii de către unii. Abuzul fizic şi emo ional suferit în copilărie.cluzie dacă to i subiec ii mei care au luat contact cu lumea spiritelor. Aproape întotdeauna frica se dovedeşte a fi neîntemeiată. însă mai este cultivat încă de fundamentalişti. dar aceasta nu înseamnă că toate au aceleaşi abilită i şi în ceea ce priveşte dialogul cu oamenii încarna i. dar ar distruge şi liberul arbitru. A fi poseda i de o altă fiin ă nu numai că ar abroga contractul nostru de via ă. acestea nu blochează sau inhibă min ile oamenilor. neevoluat. un spirit neliniştit. a stabilii nişte contacte. ori ca fiind poseda i de influen e demonice exterioare. 2. o avem sub control. Cercetătorii din domeniul paranormalului au ajuns la alte trei concluzii asupra motivului pentru care anumi i oameni cred că sunt poseda i de demoni. ca rasă. Nu există suflete monstruoase. ci. sau cu copiii care ucid al i copii. chiar şi aceia care au venit la mine cu credin e puternice în for ele demonice. Sufletele nu au probleme cu comunicarea telepatică între ele. Sindromul Personalită ii Multiple 6.sens s-a spulberat în ultimele două sute de ani. 47/226 . Am avut al i subiec i care erau decişi că trebuie să ispăşească un anume blestem abătut asupra lor datorită comportamentului pe care l-au avut într-o via ă anterioară. 3. după toate probabilită ile. mare parte din acest non . pe această planetă. Răul există în interior. un spirit prietenos. Este o modalitate de a denumi ra ional cruzimea premeditată. suficiente pentru a deranja activitatea cerebrală a unui individ tulburat. între grani ele unei min i răvăşite. Acest lucru porneşte din creier. Am observat acest lucru în cazul 14. dar aici. Din când în când. Subiectul fiind distrat interpretează greşit inten ia spiritului. este un mit perpetuat de aceia care caută să controleze min ile altora în scopuri personale. încearcă să ia legătura cu ei. care crează impresia că adultul reprezintă o putere malefică ce are control total. suferă de schizofrenie. Nu s-a stabilit o comunicare adecvată între emi ător şi receptor. Oamenii care aud voci care îi îndeamnă să facă lucruri rele nu sunt poseda i. Aceşti factori stau la baza reîncarnării şi nu pot fi compromişi. de cele mai multe ori o rudă decedată. Când ne întâlnim cu cazurile criminalilor în serie. regăsim în mod tipic una dintre următoarele trei condi ii: 1. au respins ideea existen ei acestora.

Adesea oamenii tulbura i au suferit experien e traumatice cum ar fi abuzul fizic şi emo ional în copilărie. un act umanitar. Alte cauze ar mai putea rezida şi în func ionarea improprie a creierului. un suflet care vrea să îşi înfrâneze porniri spre egoism şi indulgen ă nu s-ar împăca prea bine cu un ego uman al cărui temperament ar fi predispus spre acte ostile pentru propria mul umire de sine. For ele care se exercită sunt de natură internă şi nu externă. deci în forma unui comportament dobândit. zeci de mii de suflete existente acum pe planetă s-au încarnat în corpul lor fizic fără a mai trece prin procesul normal de naştere şi de copilărie. încep să caut tulburările acestuia.dar de obicei nu iau via a altcuiva. putând contamina astfel sufletul. de ce să nu am dreptul de a o lua pe a altcuiva?”. privită ca un alt mod de evadare. în cazul în care într-o familie există precedente de violen ă şi de cruzime la adresa copiilor. Conform acestei doctrine. Totuşi. Este adevărat că se prea poate să nu găsesc altceva decât pura curiozitate. de for ă pentru oamenii deplasa i. Violen a şi comportamentul disfunc ional al unui membru adult al familiei generează o reac ie emo ională internă care se revarsă şi asupra celor mai tineri membri ai acesteia. O bătălie fără prea mul i sor i de izbândă. Răul nu se moşteneşte genetic. purtător al propriei zestre genetice. În to i anii mei de lucru cu subiec i în regresie. via a devenindu-i prea grea. ori s-au exteriorizat proiectându-se mental în afara corpurilor lor în mod frecvent. şi în acelaşi timp împinge. ci de un psihiatru pe cât se poate de competent. conform adep ilor acestei teorii. care să fie asociate cu astfel de practici. Dacă această concep ie este validă. De asemenea. nu mi s-a întâmplat niciodată să întâlnesc un suflet transferat. Ni se spune că aceste suflete posedante sunt entită i luminate cărora li se permite să preia corpul adult al unui suflet care vrea să se retragă. O parte din această tulburare provine din conflictul rezultat din interac iunea produsă între caracterul nemuritor al sufletului cu temperamentul unui creier . însă obsesia dematerializării indică o dorin ă de a evada din realitatea curentă. sufletele transferate fac. aceste manifestări se transmit peste genera ii prin educa ie. Dacă ar fi aşa. de fapt. ei chiar neagă existen a unor 48/226 . E vorba despre aceia care simt că nici măcar nu apar in trupurilor lor. Cred că un alt element ar putea fi acela că sufletele neevoluate au adesea probleme în manipularea unui sistem defectuos al circuitelor unei min i apar inând unei fiin e umane tulburate. învă at. Ura face să dispară realitatea unei vie i nesuferite. moştenite şi acumulate în timp prin expunerea la un anumit mediu. Cum pot însă aceste defecte. de exemplu. aceşti oameni nu auziseră niciodată de alte spirite din lumea spiritelor. În termenii descoperirii de sine. Aceste mecanisme de apărare sunt mijloace de supravie uire pentru păstrarea sănătă ii noastre mentale. contaminându-i. Acesta este motivul pentru care cred că mă deranjează şi teoria transferului. ca şi în dezechilibrele hormonale care afectează sistemul nervos central. Ei ori s-au interiorizat. se luptă să afişeze lumii un singur ego. Min ile pervertite ale acestor călăi spun: „Dacă via a mea nu merită trăită. O atare minte tulburată nu are nevoie de un exorcist. datorită faptului că experien ele dematerializării îl fac să simtă că trăieşte. creându-şi o carapace în spatele căreia să se ascundă de durere. Sufletele vin pe Pământ pentru a-şi îndrepta defectele. O for ă antagonică care trage. Numesc acest fenomen posedare prin permisiune. nu ar mai fi nevoie să se reîncarneze pentru a evolua. aceste suflete sunt predispuse sinuciderii . Copiii ce cresc într-o atare familie vor putea dobândi un comportament distructiv. să ne afecteze şi sufletul? Ceea ce am descoperit de-a lungul cercetărilor mele este că energia sufletului se poate disocia de trup în anumite momente critice. Dacă situa iile sunt cu adevărat critice. Folosirea răului este o sursă de putere. În acest caz există o opozi ie între ego-ul spiritului şi ego-ul uman. care ne-au afectat corpul. Atunci când un pacient îmi povesteşte despre plăcerea de a se „desprinde” şi de a exersa proiec ia astrală.gazdă. atunci ar trebui să-mi predau roba mea albă şi medalionul de aur de mare guru. putem men iona că un suflet are posibilitatea de a alege un corp în concordan ă sau în opozi ie cu propria personalitate. De fapt. Sufletele nu reprezintă tot ceea ce poate fi mai pur şi mai bun într-un corp.Studiile care au fost făcute asupra psihopa ilor demonstrează că plăcerea de a cauza durere altora fără remuşcări umple un gol pe care îl resimt psihopa ii fa ă de ei înşişi. Cred că întreaga idee a acestei teze este falsă din punct de vedere conceptual. Astfel. Voi dezvolta acest subiect în capitolele următoare.

aceste entită i demonice nici nu există. Aceasta este o altă supersti ie. mi-aş părăsi clasa pentru a parcurge coridorul şi a intra într-o altă clasă. neabandonându-l până la moarte. acesta nu oferă oportunitatea unei entită i demonice de a se instala într-o minte care a rămas liberă. nu vindecarea. Sufletele sunt foarte respectuoase cu moştenirile trupeşti. Le spun oamenilor să nu îşi facă griji în privin a pierderii sufletului . chiar dacă aceasta înseamnă asumarea unor corpuri care nu sunt func ionale. în primul rând. 49/226 . şi i-aş spune că termin eu examenul. locuitorii lumii spiritelor sunt conştien i de interesul nostru fa ă de spectrele întunecate şi păcătoase care reprezintă un pericol pentru suflet. Spiritul care va pleca cedează drepturile asupra corpului gazdă. chiar dacă s-au plictisit de acestea. la începători. un suflet poate trăi într-un corp aflat în comă pentru mul i ani.astfel de fapte. pentru a fi preluate de către un alt spirit mai evoluat care nu vrea să treacă prin neplăcerea de a fi în corpul unui copil. nu s-ar putea strecura aici. întrucât ar însemna o abrogare a contractului pe care sufletul îl are cu via a. Procesul începe atunci când copilul este în stare de fetus. Ele nu sunt încorsetate din punct de vedere material. Acesta este unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale posesiunii prin permisie. Apoi adăuga i componente precum conştiin a şi creativitatea. Ele îşi lasă o mică parte de energie. O entitate răuvoitoare. Din câte am aflat despre caracteristicile corpului. se scurg ani întregi până când un spirit reuşeşte să îşi coordoneze vibra iile energetice cu cele ale creierului gazdă. Aceste suflete sunt capabile să călătorească în libertate peste inuturi şi să se întâlnească cu alte suflete care se desprind nu pentru mult timp de corpul lor în timpul somnului. Aceasta se întâmplă mai frecvent cu sufletele aflate în corpurile sugarilor. Lua i în calcul cei trei „I” care provin din chiar natura sufletului: imagina ie. intui ie. Voi începe acest caz cu o scenă care se desfăşoară exact după ce subiectul meu ajunge la poarta de intrare (în lumea de dincolo). introspec ie. nici în cazul în care ar exista.şi ce profesor ar permite aşa ceva? Întreaga teorie a transferului e ca un suicid. unde un elev s-ar lupta cu examenul. Pe lângă faptul că. Acest om îşi petrecuse via a văzând diavolul în fiecare ungher al oraşului său din Sudul îndepărtat. În timp ce revizuiam via a clientului meu. Evident. aşa încât el să poată pleca mai devreme? Ar fi o situa ie din care ambii elevi ar avea de pierdut . Sufletele îşi asumă pe deplin responsabilitatea. Al 18-lea caz pe care îl redau în acest volum se referă la experien a întâlnirii cu moartea pe care a trăit-o un pastor evanghelist al anilor 1920. astfel încât să se poată întoarce în caz de nevoie. Toate elementele esen iale care ne spun cine suntem cu adevărat provin din imixtiunea ini ială a sufletului într-un anumit corp. la o oră de algebră. datorită faptului că există motive întemeiate pentru posesia unui anumit corp. A acorda unui suflet permisiunea de a veni şi de a prelua planul karmic al vie ii ar anula în primul rând scopul sosirii pe Pământ! Este un ra ionament înşelător acela conform căruia sufletele transferate ar vrea să-şi completeze ciclul lor karmic într-un corp selectat într-un mod original şi desemnat altcuiva. Crede i că mintea umană nu va recunoaşte pierderea celuilalt ego şi noua prezen ă? Rezultatul ar fi nebunia. Dacă aş fi în ultima clasă de liceu. Am întâlnit un caz neobişnuit şi definitoriu care mi-a atras aten ia. într-o oră de trigonometrie.va rămâne cu noi până la sfârşit. De exemplu. mintea unui suflet a cărui energie călătoreşte nu rămâne niciodată liberă. mi s-a spus: „Credincioşii mei tremurau din tot sufletul la predicile înfocate în care le spuneam despre iadul care îi aşteaptă pe to i păcătoşii”. care purta cu el aceste amintiri. Acest eveniment ilustrează cum utilizarea în mod aproape brutal a umorului poate fi folosită în mod sugestiv în lumea spiritelor pentru defectele noastre de pe Pământ. Lungimile lor de undă sunt asemenea unor lumini de far teleghidate care focalizează partenerii lor umani. deşi se presupune că aceasta îl combate prin faptul că sufletului care ar vrea să plece i se dă permisiunea de a scăpa de responsabilitate şi de a-şi face via a mai uşoară. Atunci când energia unui suflet părăseşte un trup uman.

este un profesor grozav.: (corpul subiectului meu tremură violent. Crudă. întrucât vom trece prin asta amândoi (apoi convingător).: Înalt.. DUMNEZEULE MARE! ESTE DIAVOLUL. Dr. de ce a folosit Scanlon o mască de diavol pentru a te speria chiar după această via ă? Vorbeşte cu el acum. N: Şi ce părere ai acum despre metodele sale? 50/226 Cazul 18 . O.. Notă: Păstrez tăcerea pentru câteva momente.: Ghidul meu. pluteşti într-o lumină strălucitoare şi cineva se îndreaptă spre tine? S. Încă nu m-am obişnuit cu lucrurile de aici. în timp ce subiectul meu ia legătura mental cu Scanlon. doar un corp volatil.ATUNCI DE CE VĂD DIAVOLUL CHIAR ÎN FA A MEA? Dr. Dr. E felul lui. se lasă înapoi în fotoliu) Oh.. NU! Dr.. Dr.: (defensiv) Ei bine. N: Scanlon şi-a făcut un obicei din asta? De ce să te sperie tocmai când ajungi în lumea spiritelor şi eşti pu in dezorientat? S. Lasă figura să plutească spre tine în timp ce şi tu pluteşti înspre ea. S. S. n-am ce zice. Dr. N: (fa a subiectului meu este acoperită de transpira ie şi folosesc un şerve el pentru a-l şterge în timp ce continuu să îl liniştesc) Încearcă să te calmezi.. S. N: Spune-mi. N: (uimit de acest strigăt) Ce se întâmplă? S.: (tremurând violent) Nimic. dar ştie că nu îmi plac aşa de mult.. e SCANLON. după care. Aceasta este o idee despre ce înseamnă o glumă. N: Spui că.. cu un oftat mare. AM AJUNS ÎN IAD. Dr. Uită-te mai jos de cap şi zi-mi ce vezi... Dr.. S.. S. N: (intervin mai convingător) Spune-mi exact ceea ce vezi. pus pe trăznăi. N: Care este aspectul real al lui Scanlon? S.Dr. deşi lucrurile nu sunt prea clare.. ştiam eu! Mi-am petrecut întreaga via ă predicând despre diavol. fiin ă... Dr. ca de obicei (râde ostentativ. sunt în iad.: (corpul subiectului începe să tremure fără control) O. e vorba de o interpretare greşită aici şi vom încerca să o lămurim în curând. trebuia să-mi fi dat seama.verzuie. sunt pu in dezorientat.: Da. spunându-le că aveau să ajungă în iad dacă nu mă ascultau. Nu i se pare neobişnuit ca diavolul să apară fără corp? Avansează rapid în timp şi spune-mi ce face acest personaj. speriind oamenii cumsecade. ŞTIAM EU. subiectul începe să se rostogolească pe-o parte şi pe alta suspinând) Oooh. s-a terminat totul pentru mine. EU. nenorocitul.: (şoptind la început. după care cu voce tare) O.: (dezgustat) CE ALTCEVA MAI E DE VĂZUT? CHIAR NU PO I ÎN ELEGE? SUNT ÎN FATA DIAVOLULUI.. coarne.. N: Ce altceva mai vezi? S. fa a roşie .: (după o perioadă de tăcere) Asta mă aştepta. N: (rapid) Mă refeream la restul corpului..: (o pauză mai lungă.. după care. cu ochi sălbatici. Scanlon m-a atacat pu in cu propria-mi armă. DA .: (întrerupe pe un ton strident) O. Dr. Trebuia să îmi fi dat scama. DE CE EU DINTRE TO I OAMENII. I-a pus pe to i cei din grupul nostru să poarte măşti. demonică.. DUMNEZEULE... Nu eşti în iad. ca de fantomă. S... O. CARE AM VORBIT ATÂT DE MULT ÎN NUMELE TĂU? Dr. cu trăsături acviline. Dr.. N: Rămâi cu mine. fa a precum un lemn ars. dar încă nu e complet refăcut). N: (acum mă pot relaxa) Cine este Scanlon? S. îngrozit) O. N: (apucând subiectul de umeri) Acum încearcă să te relaxezi şi să respiri adânc.: (nefiind atent la mine.. Îşi dă masca jos de pe fa ă şi îmi zâmbeşte răutăcios... S. IUBITE IISUSE. Dr. M-a prins nepregătit de data asta. încărun it. exclamând tare.. N: E în regulă.

: (abătut) Şi-a spus punctul de vedere. M-AM SĂTURAT.. Da. că pretindeai că sim i şi că eşti ceea ce nu crai? S. în timp ce ceilal i râd de ceea ce mi s-a întâmplat. sunt mijloace de conştientizare a gândirii corecte şi a celei greşite. Diane compensează marea glumă a lui Scanlon prin înfă işarea sub aspectul unui înger... Nu îmi plac atât de mult măştile. pentru a observa cum Scanlon îşi înva ă discipolii cu ajutorul măştilor. Dr... în fiecare persoană.. Credin a mea nu era un lucru rău.: (râde) Da.. N: Scanlon este acela care a ini iat această metodă de învă are pentru lec iile grupului? S. N: Vreau să î i pun o întrebare directă. Dr. aş putea fi. Am ales corpul unui preot şi el m-a ajutat în a face această alegere. Notă: Acum îmi direc ionez subiectul către alte grupuri. N: Ce fel de persoană este Diane? S.. Dr. A vrut să simt frica pe care le-am insuflat-o celorlal i... N: Şi ai idee de ce ra iunea sufletului tău a ales să intre în corpul unui pastor care intimida în mod constant oamenii? S. aşa că le face plăcere să mă tachineze. N: În timpul lec iilor voastre se folosesc măşti ca material didactic pentru atitudinea bună şi cea greşită? S... N: Eşti sigur că nu era o formă de evlavie falsă. Acesta este felul de a fi al profesorului meu.: Da. M-am rătăcit. ca şi restului grupului.. nu fiu luat destul de în serios. Dr. dealtfel.. precum şi acelea care sunt de nedorit.. putând juca anumite roluri unii cu ceilal i. Nenorocirea constă în modalitatea prin care mi-am inut predicile şi puterea rezultată din aceasta pe care o aveam asupra celorlal i. Şi-a îndepărtat masca de înger şi râde. aripi. îmbră işându-mă. 51/226 . Sufletele pot lua orice formă şi pot avea orice trăsături.. (apoi recunoscând prezen a) EI BINE.: Diane. nepotrivit.: Nu. Eram întotdeauna suspicios. pentru că m-am sim it bine să am situa ia sub control. Credeam când spuneam că răul se află pretutindeni.: (ezită şi devine precaut) Este. am lăsat lucrurile aşa. Eram prea pătimaş ca pastor. Dr. Am ales un corp cu o minte ageră şi m-am lăsat purtat. nevăzând bunătatea esen ială din oameni. N: Crezi că parte a ceea ce ai devenit are drept cauză alegerea corpului pentru această via ă? S. N: Cine este îngerul? S. se identifică acele aspecte ale personalită ii noastre care sunt pozitive. Dr.. un înger. N: Crezi că Scanlon înjoseşte concep iile pe care le-ai predicat folosind o mască de diavol? S. Dr.S.: Plină de iubire şi de umor. Scanlon vrea să îmi arate ce înseamnă să sperii oamenii în loc să comunici cu ei.: O. nu. Dr. N: i-era frică de pierderea controlului? S. că. nu era un drum greşit. Dr.. la naiba. din cauza obsesiei mele legate de prezen a răului şi asta mi-a întunecat mintea. Cu to ii ştiu că iau lucrurile mult prea în serios. GATA. Nu am fost ipocrit. Am făcut via a grea câtorva din „turma” mea. N: Sunt pu in nelămurit.: Nu! Credeam. DESTUL! Dr.. eu..: (intens) Nu.: (cu o voce plictisită) Nu am avut parte de constrângeri. Dr. însă rătăcindu-mă i-am rătăcit şi pe al ii.... N: Cine este prima persoana care se îndreaptă spre tine? S.. Chiar credeai în ceea ce le predicai enoriaşilor despre acele for e demonice omniprezente sau erai motivat de altceva? S. draga mea prietenă.: (după o pauză mai lungă) Da. un simbol pe care cineva îl are la îndemână pentru a crea un efect. şi asta face o reală impresie. de un alb strălucitor. Dr. De ce deranjul de a mai purta măşti? S.: Masca este asemănătoare unei figuri de stil. Recunosc acest eşec. mi-era teamă să. a prejudecă ilor. Îi plac farsele...

ar trebui să cunoaştem toate aspectele crea iei şi conştiin a sursei sale. asemănătoare cu for a electromagnetică. Învăluirea. fiecare suflet are o identitate. Când trecem dincolo şi suntem întâmpina i de ghizii noştri. consider că tehnicile pe care aceştia le folosesc la contactul ini ial se împart în două categorii: 1. cât şi psihice. Pentru a în elege pe deplin energia spirituală. şi ceea ce face după aceea în lumea spiritelor. Această energie pare să func ioneze ca nişte valuri care vibrează. Folosirea măştilor de către Scanlon ca gest simbolic pentru a reprezenta sistemul de credin e este cu adevărat unic în toată experien a mea. Nici acest fapt. În acest caz. Mai mult. dând armonie şi echilibru vie ii. Masca de diavol îşi găseşte rădăcinile în şedin ele tribale de exorcism ale unui spirit răuvoitor. Pot discerne proprietă ile de dezvoltare ale sufletului după tonurile de culoare. o compozi ie şi o distribu ie vibra ională unică. Spiritele sunt expresia frumuse ii. însă nu îmi spune ce este sufletul. Cazul 18 este unul în care practicile spirituale mitice au fost preluate de pe Pământ de către coordonatorul unui grup de spirite pentru a servi ca semnal de alarmă pentru studen ii săi. Dacă existen a spiritului începe şi este modelată de gândirea pură. Ca o amprentă. Tratamentul pe care l-a primit acest subiect la poarta de trecere nu este normal. sufletele care se întorc sunt învăluite complet într-o masă circulară de energie puternică a ghidului lor. şi totuşi. cum reac ionează cu oamenii şi cu evenimentele şi ce încearcă să facă. Egiptenii antici spuneau că pentru a începe să în elegem sufletul trebuie să ne ascultăm inima. sufletul simte ca şi cum ambii ar fi închişi într-un balon. Aceasta este o perfec iune pe care nu o pot cunoaşte. dar fără limitele particulelor de materie. unde personificarea for ei divine sau demonice s-a folosit pentru a lua în derâdere spiritele de temut şi pentru a le onora pe cele care sunt venerate. Tratamentul standard la intrarea în lumea spiritelor 52/226 . Aceasta este metoda cea mai obişnuită. pentru că aceasta ar însemna să limităm ceva care pare să nu aibă limite. În capitolele următoare vom vedea cum poate teatrul să joace un rol important în activitatea grupului de suflete. Eu văd sufletul ca pe o energie luminoasă inteligentă. După ani de studiu asupra modului în care sufletul interac ionează într-o varietate de min i omeneşti de-a lungul multor încarnări. Măştile au o tradi ie îndelungată în cultura noastră. nimic nu defineşte ceea ce este sufletul ca entitate. Îmi rămâne deci să analizez ac iunile acestei energii profunde. pe care subiec ii mei o descriu ca fiind extaz pur. am ajuns să ştiu că tinde spre perfec iune. în ciuda tuturor eforturilor mele de a explora misterele vie ii de după moarte. atât în mediile fizice. Când sufletul şi ghidul se întâlnesc.Acesta este un caz straniu şi trebuie să admit că Scanlon mă păcălise pentru un moment când am crezut că subiectul meu mă va conduce în locuri în care nimeni nu mă mai purtase. ca este sus inută de acel gând ca o entitate nemuritoare. Cred că aveau dreptate. Energia spiritului nu pare a fi uniformă. Caracterul individual al sufletului îi permite să influen eze mediul său fizic. a imagina iei şi a creativită ii. nu am întâlnit niciodată un ghid al cărui comportament să prezinte mai multă extravagan ă şi provocare. 4 RESTABILIREA ENERGIEI SPIRITUALE Energia sufletului Nu putem defini sufletul ca pe ceva fizic.

nu au nevoie de ajutorul unei astfel de energii iubitoare. Putem fi lua i de mână sau inu i de umeri dintr-o parte. Această procedură de contact ini ial este pu in diferită. Alice. Vindecarea începe dintr-un punct anume al formei eterice. emană dintr-o sursă de bunătate. de care nu ne-am eliberat încă. prin urmare. murind într-un bombardament de artilerie în timpul unei confruntări din Primul Război Mondial. În timpul momentelor de extaz de după contactul ini ial. reprezintă o amprentă a unei forme umane. Acest efect al transferului de energie a fost descris ca fiind asemănător cu filtrarea cafelei. demonstrează atât efectul de focalizare. În esen ă. Corpul eteric este un contur al vechiului nostru corp fizic. Aceasta nu este o situa ie permanentă. să refacă şi să netezească marginile aspre şi discontinuită ile. de asemenea. energia este focalizată asupra anumitor puncte la extremită ile formei eterice a sufletului. Vindecarea suferin ei fizice şi emo ionale. la intrarea în lumea spiritelor. Alegerea procedurilor depinde de preferin a ghidului şi de starea energiei noastre spirituale din acel moment. învă multe atât de la studen i. Pe când ghidul se apropie. Subiectul acestei întâmplări tocmai încheiase o via ă grea. a fost unul destul de neobişnuit pentru mine. ghidul nostru poate aplica cu pricepere şi ceea ce numesc pătrunderea de energie. unii dintre ghizii noştri vor proceda la o vindecare de urgen ă. cât şi în afara ei. 53/226 . cât şi pe cel de învăluire a unei persoane încarnate de către cineva care încă nu este ghid. care are loc înainte ca sufletul să treacă mai departe în lumea spiritelor. Următorul meu caz. Un rezumat al tehnicilor folosite de subiectul din cazul 1 asupra so iei lui. în ultima sa via ă. Aceasta este faza introductivă a călătoriei spre destina ia noastră spirituală finală. ghidul a văzut găurile din aura mea energetică şi a început imediat procesul de refacere a energiei pierdute. Totuşi. ci doar spun că se aseamănă cu un flux de electricitate care întinereşte. Ştim că amprenta unui corp vătămat dintr-o via ă anterioară poate influen a forma fizică actuală a unor oameni dacă nu a fost înlăturată cum trebuie. atât în lumea spiritelor. Energia pozitivă curge în fiecare parte a fiin ei sufletului. transmise. asemănătoare cu pielea unei reptile.2. În ceea ce priveşte suferin a şi vindecarea sufletului. a cărui esen ă şi în elepciune sunt. de la cel care o trimite. A modelat-o ca pe argilă ca să umple. El mi-a povestit ce s-a întâmplat la intrarea în lumea spiritelor în urma acestei experien e: Când am ajuns la poartă. cât şi de la profesorii din lumea spiritelor. un proces de filtrare a energiei care implică mirosul. Charles. Efectul de focalizare. în special dacă sunt nevătămate. În ambele situa ii are loc o infuzie de energie revigorantă în timp ce noi suntem proiecta i în fa ă. multe suflete cu cicatrici fizice şi emo ionale din via ă ajung înapoi acasă cu amprenta acestei energii afectate. deşi am putea să o creăm mai târziu în conturul unei energii colorate şi luminiscente. pe care sufletele îl duc în lumea spiritelor. din orice direc ie pe care o alege ghidul. Unul dintre clien ii mei a murit într-un accident de automobil. pentru a mă reîntregi. Alte cazuri din ultimul capitol indică faptul că acesta este un mod de a ne începe practica de folosire a energiei tămăduitoare înainte de a dobândi statutul de ghid. de ce nu ar putea fi aşa şi invers? Există spirite care se eliberează complet de forma corpului în momentul mor ii. ca o mângâiere urmată de o adâncă pătrundere de energie. în care un ghid student nu a reuşit să vindece cum trebuie energia afectată. pierzându-şi piciorul. Subiec ii mei nu sunt în stare să explice frumuse ea şi subtilitatea acestei asimilări. În cazul 8 sufletul unei femei a folosit cu so ul său. Este un exerci iu de vindecare deopotrivă fizic şi mental. Cele mai avansate spirite. Tratamentul de urgen ă la intrarea în lumea spiritelor Când sufletele ajung la poarta spre lumea spiritelor cu energia deteriorată.

În curând va şti să lucreze cu o astfel de energie tulburată.: Bella dispare şi Kate se apropie de mine. N: Din cauză că nu ai ieşit din corp suficient de repede în momentul mor ii? S. Dr.: Încep să-i ascult sugestiile şi să încerc să mă ajut singur. N: Şi ce faci? S.Dr.. Îl văd acum.: Cu siguran ă! Am fost luat prin surprindere. Dr. e prea mult spus. Dr. S. hai. Îmi spune: „Zed.: Are o fa ă tânără.. Dr.: (se încruntă) Ei. care s-au întors de curând. Bella. îşi pune bra ele în jurul meu. S.: E dată peste cap... o frunte lată.: O siluetă într-o haină lungă. Îmi place mult de ca. Trebuie să în elegi. Dr. Acolo eşti tu? S. Dr. Nu mă descurc prea bine.cred că e prea mult pentru ca în momentul de fa ă.energia e de la ghidul meu. Zed? S. Dr. De obicei. Se teme de contaminare? S. începem să vorbim şi ea mă conduce. sfărâmată. N: Am auzit de un loc unde energia curge asupra sufletelor vătămate. N: Bine.: Încearcă. dar nu şi cu mecanica.neregulată.: (râzând) Cred că da . care a intrat în grupul nostru de curând. sunt întâmpinate la trecerea în lumea spiritelor de suflete binevoitoare. Stă în spatele profesoarei şi o ajută. N: De ce nu? S. Nu e prea bucuroasă.. N: După moartea ta în noroiul şi ploaia câmpului de luptă. venind spre mine. ce vezi când ajungi în acea lumină puternică? S.. E înzestrată cu multe. şi Kate nu poate să. Dr. Notă: Acest caz şi multe altele m-au învă at că sufletele îşi părăsesc adesea corpurile cu câteva secunde înaintea unei mor i violente. Toate sufletele. mă desprind de corp atunci când văd moartea venind. Indiferent de tratamentul energetic pe care sufletul îl primeşte la intrarea în lumea spiritelor. dezechilibrul e prea mare. N: Cine este această siluetă? S. trebuie să te vindeci!”. Este o profesoară nouă. Kate radiază pace . Dr. deocamdată... Dr.: (râde din nou.dar totodată şi îngrijorare şi (râde) nu vrea să se apropie de mine. aproape toate sufletele se vor mai opri o dată pentru a fi vindecate înainte de a se alătura grupurilor lor. care fac contact cu energia lor pozitivă şi le înso esc pe cele care au nevoie de 54/226 . tare) Kate nu vrea să se apropie de energia mea negativă din război.: Energia mea nu e într-o stare bună. N: N-am mai auzit ca un ghid să dea înapoi din fa a responsabilită ii de a reface energia perturbată. N: Descrie-mi cum arată energia ta acum.: (râzând încă) Aşa ceva. Kate este destul de nouă în ceea ce priveşte acest gen de sarcină. Se pricepe cu adevărat la acest lucru.i dea o mână de ajutor la refacerea energiei? S.. albă. N: (provocator în mod deliberat) Ai încredere în Kate după ce te-a tratat ca pe un lepros? S. un flux puternic de energie se abate asupra mea ca apa dintr-o tulumbă şi mă ajută să încep să-mi recapăt forma şi să elimin ceva din energia negativă din bătălie. Dr.nu mai are nici un contur.şi mai e şi faptul că am fost omorât. Apoi. N: Apoi ce i se întâmplă? S.: O văd pe Kate.. văd asta. Cazul 19 Zone de refacere pentru sufletele mai pu in vătămate. N: Descrie-i înfă işarea şi spune ce î i comunică în timp ce se apropie.pu in.simt acest lucru . în afară de cele mai avansate. N: De ce nu te ajută să faci asta. Dr.

În primele încarnări. de obicei. aura corpului meu fizic se îndepărtează de mine din ce în ce mai mult. Iată o afirma ie tipică despre refacerea într-un mediu de cristal: Locul meu de refacere are o compozi ie cristalină şi mă ajută să-mi leg gândurile. Scena din grădină este plină de frumuse e şi de seninătate. Deoarece m-am întors dintr-o via ă plină de orori. rotundă. Împrejurimile zonelor de refacere sunt loca ii pământene. acest suflet fusese prins în corpuri gazdă care deveniseră îngâmfate. ce reprezintă cristalul? Am auzit despre existen a acestor cristale nu numai în camerele de orientare. cugetând. o femeie a avut de spus următoarele: Există diferen e subtile în ceea ce priveşte peisajul fizic. subiec ii mei se descriu deseori fiind într-o grădină. când acest suflet a ajuns în zona de refacere exista un sentiment de eşec. aşa că am un sentiment de căldură şi de veselie. Numai sufletele foarte dezvoltate. care au luat naştere din amintirile noastre şi din ceea ce ghizii spirituali cred că favorizează vindecarea. Bem nectar şi mâncăm fructe împreună privind ra ele. cu sălcii şi cu un lac pe care sunt ra e. în func ie de condi ia sufletului şi include. Am scris despre aceste proceduri de orientare în Călătoria Sufletelor. Cele mai avansate suflete par să treacă peste greută ile din urma unei vie i mai repede decât altele. Am avut un client care a lucrat asupra propriei umilin e de-a lungul a multor vie i. Mi s-au povestit atunci următoarele: Mă aflu într-o grădină frumoasă. oare. Peşterile de cristal. frig şi de triste e . ce al ii spun că se află într-o învăluire cristalină. Makil zâmbeşte şi îmi oferă o gustare. După ce am discutat cu o scrie de clien i care au ieşit din transă şi cu al ii care au cunoştin e despre cristale. Makil. Motivul principal pentru care se află într-un loc de refacere spirituală este ca prin vindecare să perceapă în elepciunea unei conştiin e extinse. Mă simt atât de deprimat din cauza vie ii mele irosite. De vreme ce această via ă fusese atât de neobişnuită pentru clientul meu. Un bărbat mi-a spus: „Cei mai mul i oameni cu care lucrez trebuie să se oprească şi să se odihnească. în timp . Este chiar şi un un foc plăcut lângă mine. Unghiurile geometrice ale acestor cristale trimit raze de lumină în zig-zag. Sfaturi mult mai profunde vor fi date mai târziu de către ghizi în timpul conferin elor de grup şi în Consiliul Bătrânilor. se întorc direct la activită ile obişnuite. e ca şi cum aş lua o gură de oxigen după ce am fost la un pas de înec. fapt care aduce claritate în gândurile mele. Mediile de orientare nu sunt aceleaşi după fiecare din vie ile noastre. Exemplul următor include cadrul unei grădini. de obicei ca bărbat. Încep să simt că îi asimilez energia puternică. dar. dar eu nu am nevoie de nimic. Makil este o gazdă bună şi 55/226 Întorcându-se în lumea spiritelor. Cele mai multe zone de refacere pentru sufletul care revine implică un fel de orientare înapoi către lumea spiritelor. arogante şi chiar crude. Ca o unealtă şamanică. În timp ce facem toate acestea. pentru că am trecut de la o extremă la alta. spre exemplu. şi această scenă atenuează sentimentele de descurajare pe care le am din ultima mea via ă. după ce s-a sfârşit o via ă. Ca o întoarcere la 180 de grade. Mă grăbesc prea mult să mă întorc şi să-mi continui programul”. Deasupra atârnă vi ăde-vie şi flori. cristalul ajută la potrivirea tiparului nostru vibra ional la o for ă energetică universală în timp ce se elimină energia negativă. Pere ii de cristal au pietre multicolore care reflectă prisme de lumină. Ghidul meu. mi-am dat scama că acestea reprezintă o modalitate de îmbunătă ire a gândurilor printr-o echilibrare a energiei.totul mi se pare luminos şi îmi alină suferin a. mă conduce spre o bancă de marmură. în func ie de via a pe care ai trăit-o. apar în min ile unor oameni care petrec un timp singuri.ajutor în locuri liniştite unde să se poată reface. Aceasta poate fi intensă sau moderată. o trecere în revistă a vie ii care tocmai s-a terminat. ultima via ă a acestei persoane a fost una de acceptare vecină cu pasivitatea. După ce a murit într-un lagăr de concentrare german în 1944. E atâta linişte aici. cu energia încă în stare bună după încarnările lor.

Dacă acesta se maturizează cu sindromuri mentale organice. Când acest suflet nu mai poate controla comportamentul 56/226 . După aceea.să vadă ce a fost pierdut sau vătămat . sufletele care au fost asociate cu răul făcut altora în mod inten ionat. Cred că acest lucru este mai eficient.sau am finalizat doar par ial. Sufletul are o mare capacitate de a controla reac iile noastre biologice şi emo ionale fa ă de via ă. nu din suflet. eşti gata?” Când îmi dau asentimentul. pe care le percepe creierul. Îmi explică ce este important. primesc un duş de lumină aurie pentru a mă întări şi un altul de lumină albastră pentru conştien ă. La început. Un corp gazdă dificil are posibilitatea de a face ca un suflet mai pu in experimentat să se întoarcă în lumea spiritelor cu energia vătămată. Sufletul care se luptă în corp nu se asimilează complet. locul de reechilibrare. în cazul de mai sus. în via ă. rezultatul este comportamentul anormal. îmi este redată de către una dintre lumini culoarea mea alb . Este minunat. Energia sufletului obişnuit va fi umbrită atunci când acesta a trăit într-un corp gazdă obsedat de frică şi de furie. În final.ştie că am nevoie de hrană pentru că mă judec în mod atât de critic. Makil mă încurajează spunându-mi că am avut de învă at din această via ă. până când energia mea este gata să facă bule precum baloanele de săpun. Apoi luminile vin pe rând. Din astfel de cazuri am învă at că ghizii noştri folosesc amintirea sim urilor pe care le-am avut în corpurile noastre fizice ca să ne ajute la refacere.şi să îndrepte. dispozi iile şi atitudinile noastre sunt mediate de către substan ele corpului. psihoze. Aud că mi se strigă numele: „Banyon. sau cu nereguli afective majore. subiec ii descriu tratamente suplimentare cu senza ii de sunet şi lumini multicolore: După duşul cură itor. în timp ee altele sunt complet subjugate de un singur corp. Această lumină este menită să ridice nivelul energiei care lipseşte . Vorbim despre corectarea greşelilor mele din trecut şi despre ceea ce am vrut să fac şi n-am reuşit . Descrie un cerc în jurul meu ca şi cum ar fi pe o scenă. Deja mă simt mai bine. Mecanismele de luptă sau de avânt provin din creierul nostru primitiv. Sunt multe feluri de a realiza acest lucru.de către Makil . ele devin destructive pentru al ii şi pentru ele însele.a amintirii gustului. Contaminarea sufletului poate avea nenumărate forme şi să fie mai mult sau mai pu in gravă în timpul unei încarnări. În timp ce plutesc spre centrul acestui loc. folosirea . sunetele vibrează în mine.rozalie. Regenerarea sufletelor grav afectate Există anumite suflete dislocate care au devenit atât de contaminate de corpurile gazdă. cât de mult? Gândurile. După ce au primit râuri de „energie lichidă” de un alb strălucitor. încât trebuie tratate într-un mod special. Am ascultat şi scene descriptive care implică atingerea şi mirosul. Sufletele prezintă asemenea cicatrici atunci când părăsesc un corp care s-a deteriorat în acest fel. sentimentele. dar pu ine suflete sunt capabile să regleze un creier care nu func ionează bine. sunt străbătut de o rază vindecătoare de lumină verde. fiindcă energia mea face bule datorită vibra iilor de sunet. Am propria teorie referitoare la nebunie. mă îndrept spre o încăpere alăturată. care sunt eliberate prin semnalele de amenin are şi de pericol. în vreme ce o fiin ă mai avansată ar supravie ui aceleiaşi situa ii rămânând relativ intactă. Acest spectru de comportament include. văd multe pete de lumină deasupra capului. în primul rând. Întrebarea este. şi anume faptul că nu mi-a fost teamă să mă schimb. Deseori sunt chiar mai dur cu mine decât el. Simt linişte şi iubire şi îmi pare rău când se termină. Toată atmosfera din grădină este atât de relaxantă. În ambele cazuri aceste suflete sunt duse în locuri de izolare unde energia lor are parte de un tratament mai radical decât sufletele obişnuite care se întorc. răsunând ca nişte contacte de frecventă. intensă. care o va face pe următoarea mai bună. Sunt suflete care au devenit din ce în ce mai contaminate într-o serie de vie i. Sufletul intră în făt şi începe să fuzioneze cu mintea umană înainte de a se naşte copilul. cum ar fi.

amnezia anumitor greşeli din vie ile anterioare nu ne lasă să fim atât de inhiba i. încât să nu progresăm. nici n-am vrea să mergem acolo. Această cunoaştere este relevantă pentru deciziile viitoare. Problema sufletelor care înva ă mai greu este că s-ar putea să fi avut o scrie de lupte în vie ile anterioare. Unul dintre semnalele de alarmă pentru sufletele care îşi pierd capacitatea de a dirija fiin ele umane care se abat de la normal este atunci când aceste suflete au traversat o serie de vie i în corpuri care au demonstrat o lipsă de intimitate şi au exprimat tendin e violente. deoarece sunt multe lucruri pe care nu le ştiu despre aceste tehnici ezoterice. ci un amestec de verde închis. că sufletele care sunt aduse aici nu sunt absolvite. înainte de a ocupa un corp care. ghizii noştri sunt indulgen i. Desigur. de asemenea. Dat fiind că s-au adunat atâtea suflete cu energie negativă. Totuşi. După ce am ascultat o scrie de explica ii despre tipurile de tratament ale energiei. încât nu li se permite să se întoarcă pe Pământ. Aceasta este o supersimplificare. iar cazul 21 se va referi la remodelarea acesteia. În acest caz. Nu putem intra aici.în timp ce o privesc de pe o plajă luminoasă. Este un loc de vindecare. sufletul nu re ine în totalitate detaliile referitoare la răul făcut altora în timp ce se afla în fostele sale corpuri gazdă. Aceste suflete ar putea să nu mai aibă destulă încredere în ele pentru a ieşi din prăpastia disperării. Dacă nu ar fi aşa. Arta reconstituirii energiei este stăpânită de maeştrii care nu se reîncarnează şi care nici nu se află în biroul meu ca să răspundă la aceste întrebări. Unii dintre subiec ii mei numesc această zonă Oraşul Umbrelor: Aici se elimină energia negativă. formându-se o personalitate disociată. Un suflet nu este absolvit de responsabilită i pentru o minte umană tulburată pe care nu este capabil să o regleze. Ştim că acesta este un aspect al for elor unite ale vindecătorilor care lucrează aici. încât sufletele ar putea refuza să se reîncarneze ca să îndrepte răul făcut. iar cea mai pu in drastică metodă este îndreptarea formei energetice. Sunt mul i factori psihici. Există diferen e în procesul de regenerare a sufletelor afectate moderat şi a celor prejudiciate grav. Şi. reînvierea sufletului în lumea spiritelor se face cu milă. dar de la distan ă pare o mare neagră . odată ajunse în noul corp. Cunoaştem. întrun fel sau altul. emo ionali şi de mediu care contribuie atunci când o persoană devine un pericol pentru ea însăşi şi pentru ceilal i. Când priveşti întunericul acesta cu aten ie. deoarece face parte din aceasta. Deoarece avem liber arbitru. ele trebuie să îndrepte răul făcut altora. 57/226 . Aceasta are un efect de domino la un suflet care cere unui astfel de corp să depăşească violen a. Ce se întâmplă cu aceste suflete tulburate când se întorc în lumea spiritelor? Voi începe citând un client care mi-a oferit o descriere (din afară) a locului unde sunt duse sufletele grav afectate. a atins pragul maleficului. în orice caz. cele două încep să se separe. Trebuie să facă asta pentru a-şi recăpăta energia pozitivă. cei de afară.aberant al corpului său. Subiec ii care sunt familiariza i cu sufletele vătămate îmi explică faptul că unele dintre cele mai cumplite amintiri ale faptelor lor rele nu dispar complet. În final. După tratament. Eul combinat a fost afectat. vezi că nu este chiar negru. depăşind nivelul săvârşirii răului. Eu lucrez cu ucenicii. acest loc este întunecat pentru noi. Lumina care înconjoară această zonă este mai puternică prin contrast. am ajuns la concluzia următoare: cel mai radical mod de purificare a energiei este acela de remodelare a energiei. sentimentul de vină legat de amintirea unor astfel de vie i ar fi atât de puternic. Se ştie că este imposibil ca sufletul să nu re ină ceva dintr-o via ă în care a făcut rău. Am în eles că există suflete ale căror acte în corpurile lor gazdă au fost atât de mârşave. unde sufletele asociate cu ororile trec printr-un proces de schimbare. Cazul 20 va arunca o privire în domeniul mecanismelor de îndreptare a energiei. pentru că energia pozitivă se diferen iază prin această bunătate redată de lumina strălucitoare. Sufletele sunt fortificate prin procesul de regenerare în speran a că vor putea ine sub control viitoarele corpuri cu poten ial malefic.

Ele vor sta în locul de ancorare.: Sufletul deteriorat este inut aici până ce regenerarea sa devine completă şi este din nou sănătos. Înainte de a te întreba despre nivelul muncii tale. Atunci merg la locul de ancorare.: Ele au fost subjugate de ultimul lor trup. N: Te rog. Selim.: Ne pregătim să fim regeneratori..: Nu. Multe sunt suflete care au fost oprimate în mod repetat în vie ile anterioare. Fiecare trup le-a contaminat şi mai mult. Dr. nu este aşa. Atunci când am întrebat dacă aş putea să mă specializez ca regenerator. De ce crezi că i-a fost repartizat acest fel de muncă? S. Dr. Acestea sunt acele suflete care devin blocate în via a de după via ă.: Da.. Eu lucrez cu aceste suflete mai mult decât cu acelea care au avut distrugeri semnificative de energie. să reorganizăm. Lucrez într-un loc al sufletelor deteriorate... vorbeşte-mi atunci despre acele locuri pe care le cunoşti şi în care ai experien ă. Nu î i pot spune nimic despre locurile acestora. Dr. Cazul 20 58/226 . Po i să începi prin a-mi spune cum se numeşte grupul vostru de studiu şi ce face i? S..: E adevărat. Dr. Sunt solicitat să merg în locurile de regenerare numai pentru a lucra cu energia moderat dislocală. Această sferă arată ca un stup acoperit de faguri. care se ocupă cu repolarizarea energiei dezechilibrate a pacien ilor. Acest client este vindecător de mii de ani pe Pământ şi în lumea spiritelor se numeşte Selim.. când anume intervii tu. Dr.: Nu. Dr. mi-ai vorbit despre grupul vostru de vindecători din lumea spiritelor şi despre faptul că voi cinci vă pregăti i în probleme specifice legate de energie. N: E vorba de locul destinat acelor suflete a căror energie a fost dislocată? S. cele aflate într-o stare proastă. N: Aşadar. dorin a mi-a fost îndeplinită şi am fost repartizat într-o clasă de ini iere. Dr. toate aceste spa ii asemănătoare stupilor se află în acelaşi loc şi servesc aceloraşi scopuri . Selim. N: Spune-mi atunci. N: Po i estima acest lucru la poarta de intrare în lumea spiritelor? S. Dr. acumulate în atâtea vie i în care am lucrat cu oameni răni i. dacă un suflet grav rănit este întors la locul de ancorare. Sufletele nou-create nu sunt deteriorate. Sunt un începător. explică-mi de ce foloseşti termenul de „loc de ancorare” şi cum anume arată acesta? S. Decizia e luată de ghizii lor. Acelea care nu se vor întoarce la grupurile lor imediat. care îi vor chema pe maeştrii care mă înva ă şi pe mine.Subiectul meu în acest caz este un practicant al medicinei chiropractice şi homeopatice. Fiecare suflet are propriul loc în care să locuiască pe durata vindecării.: (dă din cap în sens negativ) Nu neapărat. Nu am atins încă acest nivel. N: Bine. dar am un mare respect pentru ceea ce ştii. nu pot. N: Bine. eşti unul dintre sufletele care pot fi chemate să dea o mână de ajutor? S. nefăcând nici un progres. Lucrăm ca să îndreptam.: (mândru) Gra ie marii mele experien e. şi să echilibrăm energia dislocată. po i să-mi explici de ce un suflet afectat ar trebui să fie trimis la locul de ancorare? S. cât şi pentru crea ie? S. Selim. Aş vrea să ştiu mai multe despre munca voastră. acestea sunt spa ii în care energia este hrănită. Există multe lucruri pe care nu le ştiu. după ce un suflet cu afec iuni severe se întoarce în lumea spiritelor? S. într-o via ă sau în mai multe. Dr. N: Acest lucru sună foarte asemănător cu descrierile pe care le-am auzit despre incuba ia noilor suflete după crearea lor şi înainte ca ele să fie repartizate grupurilor. N: Selim. S.: Sunt chemat de instructorul meu atunci când se consideră că pot ajuta în acest proces de vindecare a energiei.atât pentru regenerare. N: Şi astfel. Dr.

N: Selim.. sunt antrenat pentru prima etapă a evaluării şi pot să ajut pu in şi la a doua etapă .: (prompt) Nici unul nu e for at. S.: Înainte de a-l întâmpina pe noul sosit.. N: Hai să vorbim pu in despre această energie întunecată.: Energia vătămată arată ca un ou prăjit. un fapt personal. În secven e care se potrivesc cu cele generate de către suflet. Îmi plac provocările legate de munca de refacere a energiei. N: Aceste suflete a căror energie a fost sleită în mod gradual cer ajutor sau sunt silite să vină la locul de ancorare? S.golurile . N: Acelaşi strigăt de ajutor vine şi din partea sufletelor care au fost sever afectate? S. devine.: Prin raze intense. Dr.: Nu. N: Ca atunci când sunt implicate în acte crude de violen ă? S. pentru vindecare.. Profesorii lor văd că nu se regenerează suficient între vie i. atunci când partea albă s-a întărit. Vor să fie regenerate. ce vezi atunci când energia unui suflet a avut mult de suferit? S. repetând mereu aceleaşi greşeli. Dr. N: Şi reumplerea înseamnă pentru tine doar reîndreptarea formei. Dr. N: Ai vorbit despre rearanjarea şi repararea energiei vechi cu o energie nouă. da. aceasta se datorează deteriorării energiei pe termen lung. Începem cu examinarea tuturor particulelor de energie vătămată. purificată. N: O. te rog să-mi dai câte detalii po i despre ce se întâmplă când eşti chemat la locul de ancorare să lucrezi la un caz unde este vorba despre energie grav afectată.. Dr. Dr. purificată. purificată pe care nu le utilizez mult şi despre care ştiu prea pu in din cauza lipsei mele de experien ă. Trebuie s-o înmuiem şi să umplem găurile negre.. leziuni.: (întrerupe) Ar fi trebuit să adaug că energia vătămată poate cauza şi.: (face o pauză) Probabil că mai pu in. N: Selim. dar mă interesează introducerea noii energii purificate. N: Care sunt efectele energiei sfărâmate asupra sufletului încarnat? S. Aceste fisuri sunt şi ele goluri. N: Înainte de a începe efectiv să lucrezi. Dr.sunt reumplute cu o infuzie de energie nouă. pentru că trebuie să î i păstrezi propriul tipar vibra ional. aşadar.: Acesta ar fi un motiv. Dr. Dr.. Dr. ca şi cum ar exista ceva şi mai radical? S.: (face o pauză) Acolo unde energia nu este distribuită în mod egal. Dr. Strigă după ajutor. Revedem ceea ce se ştie despre sufletul vătămat.: Da. pentru fortificare.acolo unde modificările nu sunt atât de complexe. Cum se procedează? S. aceste zone întunecate de blocaj sunt înlăturate şi ceea ce rămâne .. Dr.Dr.. încât să distrugă.: Da. unul dintre Maeştrii de Restabilire conturează meridianele de energie pe care le vom regenera. condu-mă prin acest proces. Este o muncă delicată. sunt trei paşi. Aceasta este suprapusă peste energia reparată. Apoi. N: Bine. Nu cumva schimba i identitatea nemuritoare a acestor suflete prin toată această reconfigurare? 59/226 . mi-ai povestit cum energia solidificată este fluidizată şi i se permite să se întoarcă în spa iile potrivite. N: Eşti implicat personal în toate fazele acestei opera ii? S. asta îmi dă o idee la ce să mă aştept în planul tridimensional. identitatea sufletului.: (încântat) Da. S.: Din perspectiva mea. E posibil ca o via ă să fie atât de distructivă. S. încărcate. Dr. Energia unui maestru este folosită drept cale de transmitere? S. dar sunt şi alte surse de energie nouă. N: Sună ca şi cum a i fi chirurgi care se pregătesc pentru o procedură cu raze X înainte de opera ie. pentru că au devenit total ineficiente. Dr. provocate de vătămare gravă fizică sau emo ională. S.

Dr.. Sufletele hibrid care s-au încarnat pe planete cu civiliza ii cu o tehnologie mai avansată decât cea de pe Pământ. Am văzut oameni înzestra i în această via ă care şi-au început dezvoltarea în altă lume. Cu toate acestea. muzică vibra ională. Cred că suflet hibrid este un termen potrivit pentru acele suflete dintre noi care îşi au originea în încarnări mixte. Uneori clien ii hibrizi confundă primele lor încarnări în alte lumi fizice cu via a pe Pământ până când clarificăm faptul că prima lor lume seamănă doar cu unele locuri de aici... există multă grijă în ceea ce priveşte următoarele lor încarnări şi selec ia corpurilor. după cum va explica un subiect al nivelului V. În capitolul 8.. ca să întărim ceea ce există deja. Hibridul este. acesta tinde să aibă abilită i psihice paranormale. Celelalte s-au adaptat deja pe Pământ sau l-au părăsit pentru totdeauna. cum ar fi cele care călătoresc în spa iu.: Nu. cazul 61 este vorba de un alt reprezentant al acestui tip de suflet.. un suflet mai vechi care. putem simula un câmp de energie negativă . care se antrenează pentru a deveni Maestru în Reabilitare. deoarece sunt o rasă mai veche.. Indiferent de circumstan ele în care un suflet părăseşte o lume. Vechea sa lume poate să nu mai fie locuibilă sau este posibil să fi trăit într-o lume blândă unde via a a fost prea uşoară şi acum vrea o provocare.S. Fără a nesocoti posibilitatea ca Atlantida să fi existat pe Pământ cu mii de ani în urmă... probabil prima lor încarnare aici a fost în ultimele câteva mii de ani. au un nivel mai inteligent. a decis să-şi trăiască restul de vie i fizice pe planeta noastră. (oftează) Dacă sufletul a fost într-un corp care a făcut rău altora în vie i anterioare.. care sau încarnat pe alte lumi înainte de a veni aici) În această sec iune sunt sufletele despre care am auzit? 60/226 .. Acestea sunt sufletele hibrid. Această activitate în sine nu înseamnă că sunt suflete hibrid. N: O ultimă întrebare. de obicei. am remarcat că atunci când am un suflet hibrid în calitate de client. am făcut..: Sunt într-o sec iune specială unde lucrez cu acele suflete care s-au pierdut într-un vârtej de răutate. ce se întâmplă cu sufletul regenerat? S. Dr. consider că aceste încarnări implică în mod tipic forme de via ă care au fost uşor superioare.ca să vedem dacă se poate infiltra prin structura repara iilor noastre. dintr-o serie de motive. În cazul 21 este vorba despre o clasă specială de suflete pe care le numesc suflete hibrid. într-o lume ca Pământul care încă nu şi-a atins poten ialul. Cred că sufletele hibrid au tendin a de a se autodistruge pe Pământ.lichidă .. Astfel de suflete s-au dezvoltat sălăşluind în gazde care sunt diferite genetic de oameni. Dr... atunci. aproape egale sau uşor inferioare posibilită ilor creierului uman. schimbări. Toate stau cu noi un timp. fiindcă s-au încarnat în alte lumi înainte de a veni aici. Următorul meu caz este un exemplu de remodelare radicală (a energiei). Cazul 21 Dr.. Şi când aceste suflete sunt eliberate. nu vrem să repetăm acest proces. Un procent şi mai mic al clien ilor mei îşi amintesc că s-au încarnat în alte lumi înainte de a veni pe Pământ.: Da.. să aducem sufletul aproape de forma sa originală.. Mai pu in de un sfert dintre to i clien ii mei îşi amintesc că au vizitat alte lumi între vie i. Când termina i. Există unele suflete hibrid care se adaptează foarte greu pe planeta noastră. Un bun exemplu în acest sens îl constituie viziunile unei vie i pe continentul Atlantida. lumină. Cum am mai spus. am fortificat aceste suflete ca să se întoarcă şi să înceapă un nou drum.în jurul sufletului regenerat . bănuiesc că amintirile existen ei în alte lumi sunt sursa multora dintre miturile pământene străvechi. N: Având în vedere că lucrezi cu suflete grav afectate. există o latură întunecată a acestei experien e. Dacă acest lucru este adevărat. De asemenea. N: Există vreun mod de a vă testa eficien a muncii după ce a i terminat-o? S. N: (după ce am aflat că acest subiect lucrează numai cu acele suflete de pe Pământ.: Depinde. Nu vrem să se întâmple asta din nou. po i să-mi dai mai multe informa ii despre sarcinile tale? S. culoare. Selim. vindecăm prin sunet..

Dr. S. dar cum altfel po i numi un suflet care a făcut fapte atât de rele. Dr. Dr. S.fiind incapabile să se adapteze la particularită ile emo ionale ale corpului uman . într-o zonă de refacere unde ne ocupăm de acele suflete care au devenit atroce.de ce au fost trimise aici? Acest ra ionament îmi arată că lumea spiritelor nu este infailibilă.: Probabil.: Nu pedepseşte. poate. atunci te rog vorbeşte mai departe despre natura muncii tale. Lucrăm cu suflete care au trăit vie i de cruzime sistematică. Să continuăm. De aceea am spus „sporită”. De obicei. N: Credeam că lumea spiritelor este un loc unde domneşte ordinea. ce faci? 61/226 .: Zona mea nu se ocupă de sufletele care au comis o singură greşeală foarte gravă. S. Aceste suflete pot acum să aleagă.răul şi durerea pe care le-au provocat pe Pământ. le lipseşte curajul de a fi victime într-o serie de vie i viitoare. la noi. Dar trebuie să în elegi că unii care au fost adevăra i monştri pe Pământ sunt hibrizi.: Sigur că nu.: Marea majoritate sunt suflete bune şi aduc mari contribu ii societă ii omeneşti. S. În plus. dar sporită. cu maeştri care au cunoştin e superioare. le examinează energia contaminată prin prisma efectului pe care l-a avut lumea în care şi-au trăit primele experien e asupra corpului lor omenesc. Oferta aceasta reprezintă şansa de a se stabiliza şi de a-şi ispăşi păcatele. î i ia mai mult de o via ă să înduri aceeaşi durere pe care ai provocat-o multor oameni. Faza a doua le separă de sufletele necontaminate.: Când sufletele se desprind de trup. Vom face tot ce ne stă în putin ă ca să le purificăm energia şi dacă considerăm că pot fi salvate. aceasta este sec iunea mea. Dr. li se oferă şansa de a se întoarce pe Pământ în încarnări în care vor avea parte de aceeaşi durere pe care au provocat-o. N: Dacă nu vor să se întoarcă pe Pământ. atunci e posibil ca accesul altor suflete din acea lume să nu mai fie permis pe Pământ. Dr.. Ce face i cu aceste suflete? S. N: Te rog. Dr. încât nu poate fi salvat în stadiul de fa ă? Dr. Dr. sunt întâmpinate de ghizi şi. Dr. Dr. Dacă aceste suflete hibrid au făcut lucruri groaznice ca oameni . N: Ce înseamnă asta? S. N: (după ce îmi cer scuze) Doar nu vrei să spui că toate sufletele care comit fapte rele sunt suflete hibrid. dar care a avut mustrări de conştiin ă pronun ate? S. Această primă fază nu durează mult şi atunci sufletele care au comis acte teribile sunt aduse aici. N: Bine.: Îmi pare rău că te deranjează. de vreun prieten apropiat. N: Ştiu. S. Majoritatea se tem prea tare că vor avea din nou acelaşi mod de via ă. Dr.S.: (tăios) Nu mă amuză remarca.: Al ii. N: De ce nu durează această primă fază la fel de mult ca în cazul altor suflete? S. N: Credeam că justi ia karmică nu pedepseşte. N: Desigur că nu.: (întrerupându-mă) Nu credem că asta este o scuză. cum le numeşti tu? S.: Da. Dr. Ai vrea să le refuzăm tuturor sufletelor ocazia de a veni pe Pământ doar pentru că unele dintre ele apucă pe căi greşite? Dr. N: Sună ca şi cum ai conduce o colonie de leproşi. N: Chiar şi aşa. povesteşte-mi mai multe despre sec iunea ta. S.: Nu vrem ca sufletele să înceapă să uite efectul faptelor lor . Cei care fac acest lucru vor să ştie dacă acesta a fost un caz izolat sau dacă şi alte suflete de pe acea planetă au avut probleme pe Pământ. N: Poate fi salvat un suflet care a comis atrocită i în via ă. Dacă se dovedeşte astfel. N: Ce nume îngrozitor pentru un suflet! S. S. dar corpul uman a avut destul de mult de-a face cu. cred că multe suflete aleg această calc.. Dr.: Sunt un restaurator în etapa a doua.: Te înşeli. superiori mie.

Această diluare va face energia contaminată inofensivă. Dr. într-un loc singuratic. Înainte de a continua. Apoi le vom disemina energia.: Multe vor ajunge într-o stare de incertitudine. vreau să precizez ceva despre alegerea karmică. Mă gândesc la acel suflet ca la o asistentă care conduce un spital de pe front. ci doar schimbată şi convertită. dar nu acceptă moartea şi nu vor să se ducă acasă.: Chiar dacă sufletele care acceptă aceste proceduri pentru binele lor îşi revin şi duc vie i productive pe Pământ şi în altă parte. vătămarea energiei descrise în ultimele două cazuri indică faptul că înseşi sufletele sunt entită i impure care contribuie la propria triste e. Descompunem energia în particule. care au trăit experien a mor ii fizice. Fireşte. N: Deci. Următorul citat face parte dintrun raport al unui client despre un suflet înzestrat care lucrează într-o zonă de refacere. 62/226 .. contaminarea sufletului nu vine numai de la corpul fizic. Dr N: De ce ar refuza un suflet să i se disemineze energia? S. departe de celelalte. deşi are nevoie de aten ie specială. Pu inele suflete din această categorie de care mă ocup sunt în impas fa ă de ele însele.. Sufletele singurătă ii În ultimul capitol am explicat cum anumite suflete.: Atunci.. aceasta nu înseamnă neapărat că au făcut fapte rele într-o via ă trecută. aceste suflete vor lua calea celor care considerăm că nu pot fi salvate. ci proaspătă. este o remodelare. dar pe care nu le cunosc. În afară de a reflecta asupra destinului lor. În cele din urmă. Tendin a lor majoră este aceea de evitare. Nu-mi vine şi mă trage înspre ea. energia negativă este amestecată cu supradoze de energie nouă. Dr. Le-am numit „sufletele tăcerii”. dar tehnicile ei de refacere şi reprogramare a energiei sunt excelente. da.: (râde) Nu neapărat energie „bună”. nu necesită prezen a unui Maestru de Reabilitare. pentru a învă a mai multe despre compasiune fa ă de al ii şi empatic. Un suflet care nu a cauzat rău în trecut poate să aleagă suferin a emo ională.: Energia nu este distrusă. Fireşte.S.: A. Sunt cazuri în care energia unui suflet nu este foarte vătămată.. Curând. sunt convinse de către ghizi capabili să stabilească o legătură empatică să se întoarcă în lumea spiritelor. Simt infuzia vibra iilor sale stimulatoare şi mă remodelează pu in. astfel încât. Când vedem oameni care sunt victime şi duc o via ă de suferin ă. Dr. sunt suflete care nu vor să-şi piardă deloc identitatea.sau ce? S. proaspătă. şi clientul meu este de acord: O. N-am mai văzut-o de trei sau patru vie i. N: Acesta este un procedeu de remodelare a energiei . foarte important de re inut pentru noi to i. Nu distruge i identitatea acestor suflete contaminate? S. Nu sunt fantome. părăsesc trupul şi se izolează o perioadă. Dr. Putem amesteca o particulă din vechea energie cu particule de energie nouă..ceea ce înseamnă diseminare.mă bucur atât de mult.. După cum am mai men ionat. N: Credeam că energia nu poate fi distrusă. sunt gata să plec iar. Nu-mi zâmbeşte şi-mi spune la revedere până data viitoare. bună pentru a face inofensiv sufletul contaminat? S. Am mai spus şi că se consideră o activitate normală pentru sufletele sănătoase din lumea spiritelor să petreacă un timp liniştite. sufletele pot folosi această perioadă ca să ajungă la oamenii pe care i-au lăsat în urmă pe Pământ. este Numi . oferindu-se dinainte să ducă o via ă de chin. şi în acelaşi timp o mică parte din identitatea originală rămâne intactă. Sunt încă cinci fiin e de care are grijă în acest loc. Este ca şi cum mi s-ar reîmprospăta propria energie. N: Atunci. noi îl denumim fragmentarea energiei . ce se întâmplă cu aceste suflete care vă refuză ajutorul? S. Pătrunde în interiorul meu şi îşi amestecă energia cu a mea obosită. Nu ştiu ce li se va întâmpla în cele din urmă.

te rog să-mi explici de ce î i trebuie o perioadă atât de lungă de singurătate după via a din Maroc? S. N: Pe cine ai protejat în Maroc? S. exact ca periile unui spălător de maşini. a putut să-i ajute mai mult pe oamenii noştri să lupte pentru libertate.: Ne distingem prin perseveren ă şi calm în situa ii limită în timp ce îi ajutăm pe al ii care merită. Obişnuieşti să te implici în mişcări politice şi sociale în vie ile tale? S. Chiar în acest moment. dar nu ne implicăm în nici o ac iune agresivă lipsită de principii.: Pe liderul mişcării de rezisten ă. ce se opunea colonizării franceze.Totuşi.: (râde) Tu îl numeşti „duş”. sufletele protectoare. Ar putea părea că despic firul în patru. Dr. Dr.: Noi. Dr. salvez curajul şi încerc să scap de neputin a de a men ine un angajament personal. un suflet care îşi dedică energia pentru a-i face pe al ii mai buni. Dr. Iată un astfel de caz: După fiecare via ă.: Adevărat. cine anume decide dacă aceştia merită protec ia voastră? Mi se pare că este un lucru foarte subiectiv. cu îl definesc „spălător de maşini”! Este ca un tub care se ondulează şi te freacă pe toate păr ile cu energie pozitivă. dar sunt diferen e mari. Restul se aruncă. Munca noastră poate fi ofensivă sau defensivă prin natura sa. încercăm să îi protejăm pe acei oameni care trebuie să-şi păstreze bunătatea înnăscută şi dorin a intensă de a face vie ile multor oameni mai bune. Datorită anilor mei de sacrificiu. Suntem luptători ai cauzelor bune. Tocmai i-am înso it pe câ iva dintre studen ii mei tineri care au trecut prin el după ultima via ă şi se simt excelent. să vorbim despre epuizarea energiei tale după aceste încercări. de ce nu te-a ajutat „spălătorul de maşini”? Cazul 22 63/226 . Acest subiect a luptat în via a sa trecută împotriva domina iei franceze asupra Marocului şi a fost capturat în 1934. şi de aceea stăm mult să reflectăm unde putem fi de folos cel mai bine oamenilor. mă duc într-un sanctuar pentru a medita în linişte. Dr.: Sunt un suflet protector şi energia mea nu şi-a revenit încă după efectele acestei vie i. şi în război. După ce a fost trântit la pământ. Numai un anumit gen de suflete face această activitate un timp îndelungat. Un astfel de suflet este Achem. sunt suflete mai avansate care reflectează mai mult dacă sunt singure. dar a refuzat. acesta este un loc unde sortez însuşiri şi ceea ce decid să păstrez va face parte din caracterul meu. Deseori. Acestui tip de suflet i-ar putea apar ine conducătorii a căror energie a fost epuizată. a fost lăsat să moară. N: Sună ca şi cum ar fi vorba de o responsabilitate foarte mare. De ce nu a revenit la normal în urma acestui „duş” vindecător sau după vreun alt procedeu de refacere? S. o pieire lentă în soarele fierbinte. fiindcă au apărat al i oameni. Mă gândesc la ce vreau să salvez şi să recuperez din ultimul meu trup şi la ce ar trebui să renun . S. spre deosebire de sufletele izolate. ca grup? S.: Da. N: Bine. Dr. N: Ce atribute au sufletele protectoare. Dr. Sufletele care doresc singurătatea sunt suflete sănătoase care s-au supus procesului de recuperare şi cu toate acestea simt în continuare efectele contaminării cu energie negativă. Pentru mine. clientul meu a fost dus din Mun ii Atlas în deşertul Sahara şi torturat pentru a da informa ii. N: Ce este un suflet protector? S. N: Achem. N: Deci. Ca luptător în rezisten ă. există o altă categorie de suflete tăcute pe care le numesc „suflete singuratice” sau suflete ale singurătă ii. N: Dacă îi înfrunta i pe cei care caută să le facă rău oamenilor pe care îi proteja i. Dr.

elasticitate. dar nu ne vedem. Nu avem nevoie de aşa ceva. Achem a recunoscut că a luat în Maroc numai 50% din energia sa şi că ar fi trebuit să se „încarce mai tare” înainte să înceapă acea via ă. N: Cum arată aceşti gardieni pasivi? S. Imaginea pe care i-o pot oferi este aceea a călugărilor ce se plimbă printr-un sanctuar. S. Ei au alte nume. miezul fiin ei mele a fost afectat de cruzimea acelei vie i şi de tortura pe care am îndurat-o. purificată şi odihnită.: Paznicii Neutralită ii au multă îndemânare în ceea ce priveşte non-interferen a. nu vor să fie văzute şi să le vorbeşti. Dr. în general. Dr.unii îl numesc camera de dormit . astfel încât nu ne dezvăluie identitatea lor. Nu. Talentul lor constă în faptul că pot avea grijă de noi fără a interveni absolut deloc în gândurile noastre. deşi impurită ile s-au dus în mare parte.. veghează asupra voastră în timp ce vă odihni i? S. am vrea mereu să fie mai lungă. întunecos . Dr. exact. Atunci. Preocuparea lor este să ne regleze energia pe care am acumulat-o în lumea spiritelor înainte de a începe o via ă fizică. Au dânduri opace. spune-mi tot ce po i despre acest loc şi ce faci acolo. Dr. Nici nu avem nevoie de o refacere radicală.. Următoarea sec iune vorbeşte despre vindecătorii planetari care lucrează în medii fizice. Din cazuri ca acesta am aflat că unul dintre cele mai bune moduri de a repara energia vătămată este de a o primi înapoi lent.: (tăios) Nu sunt pasivi. Paznicii au mantii şi o glugă peste fa ă.: (mai serios) Nu a fost tocmai de ajuns. suntem împinşi afară. Vrem să ne vindecăm de efectele impurită ilor. Nu vrem să o facem în grabă.. dar ştiu că le suntem recunoscători pentru grija pe care ne-o poartă.. douăzeci şi cinci până la cincizeci de ani. încă încarnate.: O. Dr. Ei sunt totuşi fiin e foarte discrete. deoarece Paznicii îşi folosesc frecven ele vibra ionale să ne. N: Am auzit multe despre caracteristica sufletului de a se divide. Simt că acum mai sunt încă vreo douăzeci. Dr. Aceste suflete viguroase pot avea uneori prea multă încredere în ele.tot nu în elegi..: Este un spa iu închis. acum începi să în elegi. N: Deci ei. dar prin neutralitate se în elege faptul că facilitează vindecarea indirect.. Notă: Aparent. N: Paznicii? Cine sunt aceştia? S.: (respiră profund) O să încerc să explic.unde sunt şi al ii care se odihnesc. Dr. Ei se pricep foarte bine să aibă grijă de noi.S.ceea ce este fantastic. Clien ii mei spun că aceste fiin e veghează la liniştea absolută a sufletelor pe care le au în grijă. dar sunt foarte grijulii.. Ei sunt gardienii camerelor de dormit. Paznicii ne ajută la refacerea propriei energii. N: Şi ce faci? S. nu . Paznicii Neutralită ii constituie un subgrup al Maeştrilor Restabilirii. când este timpul să ne alăturăm prietenilor noştri şi să ne întoarcem la lucru (râde). De ce nu te duci în zona ta spirituală ca să.: Da. e greu de spus. şi chiar să ne recăpătăm propria energie. maseze energia . subiec ii mei nu le consideră maeştri. Aici 64/226 . de asemenea. N: Te rog. Cunosc.: Nu. fără a comunica în vreun fel..i iei restul de energie şi să te contopeşti cu ea? Sau de ce nu î i regenerează energia contaminată o echipă de Maeştri ai Restabilirii? S. sporită după experien a fizică prin care am trecut. N: E ca şi cum ai face o transfuzie de la propria bancă de sânge? S. Ne sim im atât de goli i de energie. Dorim înapoi puterea pe care am avut-o înainte de o via ă grea. Multe suflete singuratice sunt destul de avansate şi nu necesită refacere în zonele speciale. pur şi simplu. Primim lent infuzii din propria energie pe o perioadă prelungită pentru mai multă. încât nu dorim să luăm legătura unii cu al ii un timp.: Îi trimit de la mine pe studen i şi mă duc la sanctuarul unde pot să realizez o conexiune deplină cu mine însumi. Paznicii au grijă de noi. De vreme ce aceste suflete sunt. Dr N: Câ i ani durează această perioadă prelungită de refacere în sanctuar? S.

Vindecarea energiei pe Pământ Vindecători ai corpului uman Când am aflat că există suflete specializate în refacerea energiei vătămate în lumea spiritelor.: (pe un ton suav) Erau mai degrabă ca o sferă de gaz unde inteligen a lor se afla sub formă de. Dr. să-i găsesc şi să încerc să îndepărtez aceste pete. dă un răspuns ca prin vis) O. Dr..sunt trimişi în alte lumi să studieze...: (râde la recunoaşterea denumirii) în calitate de transformatori. S.. S.. între vindecarea sufletului în lumea spiritelor şi transformarea energiei într-o lume fizică. numai aceia dintre noi care vor să lucreze în continuare în acest fel pe Pământ se numesc transformatori.. N: Care este diferen a? Cum defineşti un suflet transformator? S. am fost curios să ştiu cum aplică aceste suflete cunoştin ele spirituale din subconştient când lucrează în formă fizică.. Spune-mi. Numele ei spiritual este Puruian şi în timpul şedin ei noastre mi-a explicat cum şi de ce sunt sunt atât de necesare. Sunt oameni pe Pământ care au pete cenuşii de energie care îi fac să se împotmolească.. până la şedin a noastră de hipnoză.. nu prea cunoştea sursa puterii sale spirituale de vindecare.. N: Aceste entită i veneau dintr-o lume fizică? S. Ne-au arătat cum să. aş vrea să clarificăm diferen a. cum aplici aceste cunoştin e spirituale în munca ta actuală de suflet transformator pe Pământ? S. inclusiv reiki. oh. să capete încredere şi apreciere de sine.suntem echipa care face cură enie .sunt incluse sufletele transformatoare men ionate în următorul caz. Î i dai seama de asta atunci când fac mereu aceleaşi greşeli în via ă.redând trupurilor sănătatea. pentru ca ei să ia decizii mai bune... N: Puruian. dar ne-au făcut atât de bine. transformatorii aceia dintre noi cărora le place să lucreze cu forme fizice . N: Puruian.. (se opreşte).. Dr. raza focalizată. Aceasta este modalitatea Cazul 23 65/226 .. baloane. da... acum că ai devenit mai conştientă de originea abilită ilor tale. văd cum lucrează.: (subiectul manifestă surprindere pe măsură ce mintea sa înregistrează întrebarea mea) Păi.o îndreptăm asupra petei de energie cenuşie pentru a o îndepărta...: (şocată de întrebarea mea. două entită i făcute din lumină au venit din altă dimensiune ca să lucreze cu noi şase (grupul de studiu al lui Puruian). Dr. În munca planetară suntem expuşi la multe lucruri deosebite şi aceasta constituie un teren de bază pentru pregătirea sufletelor în dezvoltare. Dr.? S.. dacă există vreuna.. Să ne întoarcem la partea practică a ceea ce ai învă at. Următorul meu caz este o femeie care lucrează folosind multe manifestări ale energiei. Am învă at. Totuşi.. dar. Am învă at să-mi focalizez energia. nu mi-am dat scama cât de mult până acum. Dr. Dr. S. N: (cu blânde e) Sunt convins. ca să fie mai eficientă. aş vrea să ştiu dacă î i foloseşti pregătirea spirituală pentru vindecarea sufletului şi în sarcinile tale de pe Pământ. Unele suflete pun foarte mult accentul pe acest aspect al abilită ii lor de a ajuta fiin ele umane.: (o privire mirată) Am în minte acum. Îi transformăm în persoane mai productive. N: (insist) Raza focalizată.: (cu seriozitate) O folosim ca pe o rază laser ... facem munca de repara ie pe Pământ ... am învă at.. deopotrivă pentru fiin ele încarnate şi neîncarnate ajustările energiei... N: Descrie ultima perioadă de pregătire ca transformator înainte de a te întoarce pe Pământ.cum ar face un dentist care scoate un dinte cariat ... ne men inem energia vibra ională concentrată într-o rază .şi nu împrăştiată.: (după o pauză lungă) Unele păr i din pregătirea noastră sunt la fel. Rolul meu este să mă încarnez.

cu energia contaminată de suferin ele vie ii.rapidă. vindecătoare. Îmi vine mai greu să folosesc o procedură lentă care durează mai mult şi este şi mai eficientă. Povesteşte-mi despre metoda lentă. practican ii acestei arte astupă găurile din câmpul energetic pentru a produce simetrie. Cazul 25 foloseşte reiki în munca ei pe Pământ. Specialişti în vindecare miau spus că acest lucru nu se întâmplă. neregulate. deşi mai am încă multe de învă at (râde). Puruian.. aceste suflete au fost vătămate atunci când s-au încarnat şi această. căruia i se acordă o aten ie nemeritată. N: Primim puterea de a îi ajuta pe al ii din multe surse. generează goluri în aura noastră. se accentuează pe măsură ce corpul fizic se dezvoltă pe Pământ. e ca şi cum ai pune ceva cald pe un muşchi care doare (face o pauză). ca o mâzgăleală. Se abat din drum şi sunt.: Uh. Dr: N: (surprins) Stai pu in.. Dr. Dr: N: Atunci.. Cum adică au fost lezate când s-au încarnat? Credeam că munca voastră pe Pământ are de-a face. zonele respective se refac. La urma urmei. Un suflet transformator a spus următoarele despre metodele sale de vindecare prin atingere: Secretul vindecării este să mă desprind de sinele meu conştient ca să evit inhibarea fluxului de energie dintre noi. care pare solid. Datorită vibra iilor mele lente. Corpul nostru este format dintr-un câmp energetic de particule. de asemenea. trupurile gazdă con in energie animală primitivă. într-adevăr. fie ea fizică sau mentală. adu.. dintr-o preocupare sinceră de a îngriji şi a vindeca. Dr. suprapun aceste structuri energetice peste petele cenuşii. N: Bine.: Asta e doar o parte a problemei. el vine în contact cu materia densă. Vezi. Sufletul are o energie naturală pură. N: Şi po i proiecta diferite configura ii de energie pentru pacien ii tăi? S. Ai acum în memorie ambele aspecte.. Dar cred că nu are importan ă. S. trebuie rearanjate pentru îndepărtarea energiei toxice. care este densă. în aşa fel încât să fie potrivite cu configura ia zonei afectate. Această tămăduire este deseori oferită gratuit de anumite asistente medicale în spitale. rafinată. S. După ce au fost evaluate pagubele produse energiei şi s-a lucrat la vindecarea acesteia.. Mă deranjează.: (respiră profund) închid ochii şi intru într-o semitransă când îmi apropii mâinile de capul pacientului. dar fluid şi are rol de conductor vibra ional. ceea ce nu este surprinzător. încât trebuie să insistăm mult asupra celulelor corpului unde energia negativă împiedică fluxul celei pozitive. aceasta e munca transformatorului. care nu se amestecă uşor cu unele gazde umane.. infirmitate. Văd acum că ceea ce am învă at în lumea spiritelor mă ajută mai mult decât ce am învă at din cursurile de aici. E nevoie de experien ă pentru a se obişnui cu toate acestea. Reiki este o formă străveche de vindecare cu ajutorul mâinilor. Obiectivul meu este să fuzionez cu fluxul de energie al 66/226 . Te rog. continuă să vorbeşti despre vindecarea pacien ilor de pe Pământ prin metoda lentă. de exemplu spirale de energie.. Dr. prin care poate pătrunde o for ă negativă. Când se realizează procedura cum trebuie.. Cu toate acestea. Apoi. merită să faci o asemenea muncă. Când sufletul intră în corpul uman pe Pământ. pe care mi le formez în minte. Liniile de energie vătămată sunt atât de. fiindcă nu există nici o for ă rea exterioară care să încerce să pună stăpânire pe trup.i aminte că îmi explici cum î i foloseşti pregătirea spirituală în combina ie cu cea pământeană pentru a vindeca energia. articolele ştiin ifice care nu dau crezare terapiei prin atingere cu mâinile. S. Aceste suflete sunt atât de dezechilibrate. sufletul fuzionează deplin cu creierul uman. Mai ales sufletele tinere pot fi afectate. Există teorii care spun că energia vătămată din corpul omenesc. fiindcă am văzut ce putere are acest mod de vindecare asupra bolnavului.: Lucrez cu forme geometrice. demonică.. Acesta este un alt mit bazat pe teamă. blocajele produse în câmpul nostru energetic pot cauza o reducere a capacită ii func ionale.: Există satisfac ii. S. Ne autodenumim bure i psihici pentru cură irea energiei. în principal. Întoarse pe dos.

: Da. Am aflat că însuşi Pământul are propria rată vibra ională şi că există oameni capabili să capteze această energie ecologică. Dr. văd că sunt un mesaj pentru mine. nu putem sus ine un flux de energie care să reziste foarte mult şi să aibă efectul necesar. situa ia noastră în momentul de fa ă este că. după ce a acceptat să meargă la un medic să se asigure că nu are nimic pe fond nervos care îi cauzează probleme cu mâinile. dar simt că trebuie să se elibereze ceva în timp ce lucrez în pădure. Ştiu din proprie experien ă cum este. în oarecare măsură. bine. sinele nostru creativ poate să func ioneze mai bine cu creierul uman. Unul dintre cazurile care m-a făcut să văd acest lucru a fost o femeie rare lucrează la Serviciul Forestier în nord-vestul Pacificului. N: Deci realiza i ceea ce dori i în mod colectiv? S. Dr. Dr. N: Explică-mi.abilită ile . de aceea ne place să lucrăm împreună. Energia trupească şi cea sufletească sunt afectate de rezonan e vibra ionale care nu se armonizează.: (reflectează) Da. dar şi cu dragoste. aceasta favorizează o rela ie mai strânsă între fizic. Vindecători ai mediului Cazul 24 Dr. care folosesc metode tradi ionale. Trebuie să îmi schimb via a. psihic şi mediul înconjurător. în aşa fel încât să lucrez mai mult cu energia. Aşa că am fost bucuros ca această femeie să devină clienta mea. Oare înnebunesc? Mă interesează oamenii care se cred nebuni din cauza unor fenomene inexplicabile din via a lor. Masajul. Dacă partea care primeşte vindecarea se opune şi inhibă fluxul liber al lui „chi” sau al for ei vitale prin propriul negativism al min ii. Acum că am intrat într-un nou mileniu. te rog. Dacă suntem în armonie cu sinele exterior şi cel interior.se îndreaptă în toate direc iile. din ce în ce mai mul i oameni devin conştien i de proprietă ile de vindecare ale medita iei şi înva ă să se autoîncarce cu energie. Dr. Înainte de a face cercetări asupra lumii spiritelor. Nu doare. N: i-ai ales actuala voca ie dintr-un anumit motiv legat de abilită ile tale? 67/226 . să le păstrez. atât de rafinată . Dacă adoptăm o viziune holistică asupra sănătă ii trupului. mi-a explicat: În ultimii câ iva ani am avut o senza ie ca şi cum mi-ar ieşi scântei din degete atunci când mă aflu în preajma vegeta iei dense. Aceste vise par să îmi satisfacă o nevoie interioară şi când mă trezesc sunt fericită. Locuirea se face cu tehnică.: Pentru că lucrăm cu energia în acelaşi fel. astfel încât să eliberăm energie la unison şi să o „îmbuteliem” în rezerve concentrate.atunci când suntem împreună.ului nostru. yoga. Trupul şi sufletul trebuie să coexiste armonios pentru ca fiin a umană să fie productivă. Voi reda dialogul din acest caz din punctul unde discutam despre apartenen a ei la un grup de studiu independent în lumea spiritelor. atunci persoana respectivă este perfect capabilă să împiedice detectarea câmpului său energetic de către vindecător.: Ei. sunt convinşi că mi-am pierdut min ile. nu ştiam nimic despre darul deosebit pe care îl au vindecătorii mediului de pe planeta noastră. N: De aceea ai acele vise şi senza iile de scântei în mâini în via a ta actuală? S. S. energia noastră nu este atât de puternică. Mul i dintre vechii mei colegi. Sunt multe moduri de a ajunge la centrul în elepciunii interioare apelând la o sursă de energie mai înaltă. Ne ajută să ne îmbunătă im conştiin a . individual. În scrisoarea în care îmi cerea să avem o şedin ă. acupunctura şi vindecarea biomagnetică sunt câteva dintre tehnicile disponibile pentru echilibrarea „chi” . N: De ce v-a i reunit voi cinci în acest grup de studiu? S.pacientului ca să aduc la suprafa ă tot ce este mai bun în acel trup. Dacă lucrăm singuri. În ultima vreme am tot visat că îmi ieşeau fulgere din mâni şi că voiam să le trag înapoi într-o sticlă.

Cunoaşterea acestor zone este foarte folositoare pentru vindecătorii planetari. Câmpurile magnetice planetare ne afectează conştiin a fizică şi spirituală. Machu Pichu din Peru. considerate a fi sacre de către antici. Aşa cum am spus în sec iunea despre fantome. Tribul credea că vorbesc cu copacii şi cu pământul. N: Aş zice că tu şi prietenii tăi sunte i vindecători planetari şi munca asta vi se potriveşte de minune acum. Îmi plac aceste aspecte din munca mea în ceea ce priveşte orientarea în carieră. O persoană cu darul de a vindeca mediul poate să-mi scrie. oferi un mijloc prin care ceilal i sunt motiva i de frumuse ea a ceea ce văd în jurul lor. În ultimul capitol am vorbit despre straturile de energie vibra ională. când există atâta distrugere a mediului pe Pământ. aş vrea să spun ceva despre locurile sfinte. de fapt. făceam schimb de energie cu acesta.: (zâmbeşte larg) Doi dintre ei lucrează cu mine în serviciul forestier. Mai mul i cercetători au raportat faptul că există locuri în lume care emit unde intense de energie magnetică. Arizona. Diviziunea şi reunificarea sufletului Capacitatea sufletelor de a-şi divide esen a energiei influen ează multe aspecte din via a acestora. am descoperit că interesul lor primordial este scopul în via ă. le dai for e şi altora care trăiesc aici. Dr. Înainte de a părăsi subiectul mediului înconjurător şi al modului în care oamenii sunt capabili să-şi regleze vibra iile la cele ale planetei. care încep cu întrebarea „De ce mă aflu aici?”. Dr. şi-au atins elul în via ă. Oamenii care stau în aceste locuri au o conştiin ă de sine accentuată şi o stare fizică de bine. primesc scrisori de la clien i care vor să-mi spună că. Treaba mea era să mă asigur că pământul nostru ne va da mâncare în continuare.. N: Dar ceilal i membri ai grupului tău de studiu din lumea spiritelor? S. despre ghizii lor spirituali şi sufletele lor pereche. Unele zone sacre de pe Pământ sunt bine cunoscute publicului. în sfârşit.: În ultima mea via ă am fost indian Alonquian şi mă chema Copacul Cântător.: Da! Dr. la sec iunea despre sufletele care explorează alte lumi. produsă de aşa numitele „linii energetice”. S. Când m-am implicat în cercetarea misterelor lumii spiritelor. dar. Poate că unele dintre habitatele umane pe Pământ. Prin intermediul mâinilor tale. tu şi membrii grupului tău de studiu v-a i pus energia în slujba mediului în multe vie i trecute pe Pământ? S. Dr. N: Spune-mi. Locurile în care aceste linii magnetice converg se presupune că purifică gândurile din subconştient şi facilitează legătura min ii noastre cu tărâmul spiritual. Poate că extensia sufletului ar fi un termen mai potrivit decât divizarea sufletului. să mă anun e că a devenit arhitect peisagist. Stăteam în pădure ore întregi cu mâinile întinse. Dr. cum ar fi locurile din piatră din Sedona. toate sufletele care vin pe Pământ îşi lasă o parte a energiei în 68/226 . în primul rând.: A. că a deschis o grădini ă în aer liber sau că s-a alăturat unui grup de protest pentru a opri tăierea copacilor bătrâni. m-am gândit că oamenii vor să ştie. da. mult timp. N: Dă-mi un exemplu. şi găsesc o asemănare stranie aici cu descrierile lumii spiritelor. Clien ii mei spun că terenul grupului lor este „un spa iu în alt spa iu” ale cărui grani e non solide au o concentra ie specifică de energie vibra ională generată de acel grup.. S.: (pauză) Când creezi şi între ii frumuse ea şi rodnicia pământului. din jurul Pământului. N: Şi astăzi? S. şi Ayers Rock din Australia. după ani de zile. ca să numim numai câteva. În schimb. şi primesc sprijin din partea mediului. Uneori. con in vârtejuri de energie concentrată. În capitolul 8. ce variază în densitate. Este o extensie a min ii şi a sufletului cu pu in ajutor din partea ghizilor noştri.: (tristă) E îngrozitor şi este mare nevoie de noi aici. voi reveni la tema structurii vibra ionale planetare care afectează formele de via ă inteligente extraterestre.S.

încât nu am atins subiectul decât la suprafa ă. am da peste cap circuitele creierului”. indiferent de numărul păr ilor în care se divide. mai pu in încrezător. Dacă acelaşi suflet intră în două corpuri în acelaşi timp şi ia cu el în fiecare corp 40% din energia sa. sufletele mai tinere trebuie să ia mai multă energie în primele lor încarnări. Am men ionat faptul că una dintre variabilele procesului de divizare a sufletului implică for a concentra iei de energie în fiecare parte a întregului. Când acest sine spiritual se combină cu personalitatea mai bine structurată a unui creier fizic. nu volumul energiei dă poten ial sufletului. Capacitatea sufletului de a se reuni cu sine însuşi este un proces natural de regenerare a energiei după moartea fizică. Cum ne ajută această informa ie să în elegem for a combinată a energiei umane şi a celei spirituale? Fiecare suflet are un anumit tipar al câmpului energetic care reflectă amprenta veşnică a caracterului său. 100% din energie ar avea şi alt efect advers. deoarece acesta nu ar mai întâmpina nici o provocare din partea creierului. Acest element se leagă de experien a sufletului. Fenomenul este similar cu modul în care imaginile luminoase sunt separate şi dublate într-o hologramă. Imaginile holografice sunt duplicate exact. un suflet foarte avansat ia cu el pe Pământ nu mai mult de 25% din capacitatea sa totală. sim urile şi emo iile sunt într-o legătură atât de strânsă cu mintea spirituală. chiar şi acelea care trăiesc vie i paralele în mai multe corpuri. pentru a păşi într-o nouă via ă cu mai multă încredere. De aceea bunăstarea fizică.lumea spiritelor. Această analogie mă ajută. descopăr că subiec ii mei de nivel IV şi V iau cu ei mai pu ină energie decât sufletele nu la fel de dezvoltate. Presupun că acest factor al ocupării unui trup gazdă de către un suflet a fost investigat în fazele de început ale evolu iei umane de acei maeştri spirituali care au ales Pământul ca şcoală planetară. aceasta se va manifesta diferit. Gândul este îndeaproape asociat cu modul în care aceste tipare de energie sunt conturate şi fiecare îl alimentează pe celălalt în corpul nostru. Mă folosesc frecvent de analogia cu o hologramă pentru a descrie divizarea sufletului. Cu toate acestea. Unul dintre clien i a denumit acest lucru „coeficientul nostru de lumină”. are 50 . de aceea. fără a avea răspunsuri la sarcinile pe care am fost trimişi să le îndeplinim. Altă variabilă este densitatea energiei materiale în fiecare corp omenesc şi tipul emo ional al acelui corp. Grandoarea acestui sistem al dualită ii sufletului are impact asupra multor aspecte din via a noastră. dar nu spune totul. necontaminată. Energia unui suflet mai evoluat este rafinată.70 %. De exemplu. Prin fortificarea mai multor păr i din energia totală a sufletului în diverse încarnări. Captarea întregii energii a sufletului într-un corp omenesc ar implica subjugarea creierului de puterea sufletului. întregul devine mai puternic. rămânând în stare pură. Procentul de energie pe care sufletele îl lasă în lumea spiritelor poate să varieze. În general. este încă puternică. acea particulă din Sine este mai pu in activă. elastică şi viguroasă în cantită i mai mici. există diferen e. Dacă numai un procent mic din energia sufletului este lăsată în lumea spiritelor. Totuşi. dar fiecare particulă de lumină este un duplicat exact al celuilalt Sine şi replica întregii identită i. Mai mult. Acest lucru a fost demonstrat de sufletului războinicului din cazul 22. Uitarea ne uşurează de povara nereuşitelor trecute. ci calitatea for ei vibra ionale care reprezintă experien a şi în elepciunea sufletului. Ambele amprente ale energiei reac ionează una cu cealaltă într-o infinitate de moduri pentru a se contopi. Astfel. po i totuşi să îl revezi la întoarcerea în lumea spiritelor. Este atât de complicat să în elegem subtilită ile acestei simbioze. deoarece este mai pu in concentrată. mi-am explicat atâtea lucruri. în timp ce un suflet obişnuit. dacă cineva drag a murit cu treizeci de ani înaintea ta şi de atunci s-a reîncarnat. Un client mi-a spus cu emfază: „Dacă am lua 100% din energia noastră într-un singur corp în timpul unei încarnări. întreaga capacitate energetică a sufletului într-un singur corp ar împiedica procesul de dezvoltare a sufletului pe Pământ. 69/226 . Fantoma din cazul 15 a arătat cum este posibil ca sufletele să socotească greşit concentra ia de energie pe care o iau cu sine în via ă. se produce un câmp cu densitate mai mare. Uitarea (amnezia) ne face să mergem în locurile de pe Pământ unde trebuie să fim puşi la încercare. În mod curios. Când am descoperit că avem rezerve de energie în lumea spiritelor.

Fiindcă avem liber arbitru. Sufletele acestor femei au o legătură strânsă şi se află în acelaşi grup spiritual. În orice 70/226 . O odihnă de trei ore departe de corpul uman poate face minuni pentru un suflet atâta vreme cât partea care rămâne acolo nu face eforturi prea mari ca să de ină controlul şi nu trebuie să facă fa ă unui vis complex. deoarece cantitatea de energie absorbită este enormă. fie pentru că o dăm de bunăvoie altor oameni. decât dacă sunt foarte ambi ioase. ghizii noştri ne dau voie să facem aceste experimente. orele. zilele sau săptămânile departe de trup revigorează sufletul. Au chestiuni nerezolvate. această capacitate se dovedeşte utilă în special când corpul este bolnav. rude. Sufletele nu doresc să trăiască vie i paralele. dar au spus că principalul motiv pentru care au făcut asta este că „împreună. dar o dată ce sufletele ajung pe Pământ. ini ial. un suflet poate să lase în lumea spiritelor până la 10% din energia sa şi să pună restul în două sau trei corpuri. Cum am men ionat mai sus. cu acelaşi material genetic. Noi hotărâm câtă energie luăm. Oamenii sunt curioşi să afle originea a două suflete în corpurile gemenilor identici. cele mai multe suflete care trăiesc vie i paralele procedează astfel numai o dată sau de două ori. aceea rămâne toată via a. Interpretăm aceste explozii de energie ca pe nişte revela ii profunde. Când ne vedem viitoarea via ă din lumea spiritelor. ini ial. Energia sufletelor are. Odată. Putem pierde cantită i însemnate de energie pozitivă. Astfel. Această împrejurare ne-ar putea face să ne trezim epuiza i. Unul dintre cele mai bune mijloace de revitalizare a energiei este somnul. ni se dau sfaturi în legătură cu energia de care are nevoie trupul pe care îl vom ocupa. În general. din rela ia pe care au avut-o în via a anterioară. între suflet şi creierul uman. şi sunt foarte îndrăgosti i. pare improbabil ca o fiin ă încarnată să poată lua o substan ă eterică din sinele său neîncarnat. şi motivul pentru care s-au reîncarnat astfel acum este dublu. la prânz şi seara. Traumele emo ionale şi fizice ne seacă rezervele de energie. cu toate că nu sunt strict suflete pereche. Am avut două cliente gemene. De asemenea. lăsând doar un mic procent care să înştiin eze por iunea mai mare să se întoarcă repede dacă este nevoie.Gândi i-vă cum este să face i o fotografic a aceleiaşi scene diminea a. aceste tipare se schimbă datorită condi iilor locale. câmpul nostru de energie combinată se dublează. acelaşi mediu şi aceeaşi na ionalitate. fie pentru că al ii o absorb cu negativitatea lor. legate de încredere. Oamenii mă întreabă: dacă un suflet nu şi-a luat destulă energie în trup în stadiul de făt. fiindcă le-am oferit-o de bunăvoie”. Ar fi contraproductiv să. un subiect mi-a spus: „Când îmi împart lumina cu cei care consider că merită să o primească. în stare de inconştien ă sau de comă. Deoarece trăirea mai multor vie i în paralel este o altă op iune de divizare a sufletului. Aceste suflete au trăit mii de ani ca prieteni apropia i. Nu au mai fost niciodată gemeni. Este nevoie de energie ca să ne creăm mecanisme de apărare şi să le men inem. Fiecare şi-a întâlnit sufletul pereche masculin şi trăieşte cu el. Putem să ne divizam încă o dată energia pe care am adus-o cu noi şi să hoinărim liberi. dar nu ca pereche. care aveau circa patruzeci de ani şi fuseseră născute la un minut diferen ă. Cum timpul nu reprezintă o limită pentru un suflet eliberat. O astfel de lipsă de diversitate nu constituie o motiva ie pentru a trăi vie i paralele. care sunt motiva iile şi efectele acestei decizii? Mul i consideră că este ceva obişnuit pentru suflete să trăiască vie i paralele. poate să-şi procure mai multă mai târziu în via ă? Cred că o dată ce sufletul a ales să ia un anumit procent de energie. Schimbările de refrac ie a luminii ar produce efecte diferite asupra filmului. Am descoperit că nu este deloc adevărat. pot să mă reîncarc mai repede. părin i şi copii. de asemenea. dar nu ni le recomandă. un tipar specific. Să adaugi permanent energie „proaspătă” din lumea spiritelor probabil că ar strica echilibrul delicat stabilit. fiindcă le place casa lor şi activită ile care se desfăşoară acolo. sufletele nu-şi divid energia ca să se încarneze în gemeni. aceeaşi influen ă din partea părin ilor. după care renun ă.i împăr i energia pentru a fi în aceeaşi familie. Multe suflete vor să lase în lumea spiritelor cât mai multă. ceea ce ne face mai eficiente când încercăm să ajungem la alte min i”. Sufletele care aleg să se încarneze în două sau mai multe trupuri în aceeaşi perioada de timp pe Pământ vor să înve e mai repede. Aş adăuga faptul că în timpul unei crize sufletele se pot reîncărca şi cu ajutorul unor spirite iubitoare.

cu pere i netezi. datorită ini ierii procedurii de regenerare lângă intrarea în lumea spiritelor printr-o metodă de vindecare asemănătoare unui duş. Când sunt gata. Majoritatea sufletelor se reunesc cu energia lor după ce se întorc la grupul lor spiritual. so ul mort deja. în timpul orientării. îşi face griji din cauză că nu răspund lui este pe cale de a face ceea ce numim „topirea formei fizice” şi de ine restul energiei mele într-un vas frumos. în loc să fie o lumină slabă. El mi-a adus-o şi a împrăştiat-o blând asupra mea cu mâinile ca şi cum mar fi acoperit cu o pătură. punând vasul în mâini. la prima sta ie. probabil. Pe măsură ce miezul mi se umple cu propria esen ă. Cazul 25 Acest fragment este luat dintr-o discu ie pe care am avut-o cu un suflet numit Apalon. Apoi. Ea a descris împrejurarea astfel: Iubirea mea m-a făcut să primesc cu uşurin ă pu ina energie pe care o lăsasem. stimulându-mi frecven a vibra iilor naturale pentru ca să primesc mai uşor energia pe care am lăsat-o în lumea spiritelor. această decizie are diverse ramifica ii. unde a fost o femeie săracă ce a murit în 1910. E o masă cu două scaune . numai la finalul călătoriei spre casă.caz. Everand vine în fa ă. Procesul reunirii sufletelor cu restul energiei lor devine cel mai evident pentru mine atunci când îi fac pe subiec ii mei să-şi amintească experien a unei mor i anterioare. i-a adus unei femei. Simt că energia mea se înal ă ca o încărcătură electrică.această mobilă nu are col uri Ghidul meu. Când ghizii noştri ajung la concluzia că ar fi un avantaj să primim mai mult din energia noastră la cea de-a doua sta ie. s-ar putea ca din diverse motive să nu ne întoarcem la grupul nostru spiritual imediat după orientare. Apoi ghidul se apropie de mine.la rezerva proprie de energie în timpul unei crize. O dată ce am luat contact. tristă. Cele trei sta ii Nu se întâmplă prea des să primim propria energie la intrarea în lumea spiritelor. de obicei. cu aspect futurist. Primul lucru pe care îl observ este că îi pot citi gândurile mult mai bine telepatic şi simt mult mai mult din ceea ce se află în jurul meu. În principiu. Ştia cât de bătrână şi de obosită eram şi a cerut să vină. în timpul orientării sau după reîntoarcerea la grupul lor de suflete. Simt că mă reîntregesc. Dacă nu există complica ii din via a precedentă. translucid care radiază. Aud totuşi că se manifestă din când în când. albi ca laptele. mă duc singur să o iau”. în timp ce ne îmbră işam. hotărârea se bazează pe credin a că reîntregirea după o via ă dificilă este mai productivă. Everand. Este ca şi cum aş fi un câine care se scutură de apă după ce s a udat. cele mai multe suflete îşi redobândesc echilibrul energiei la una dintre cele trei sta ii spirituale primare: lângă poarta spre lumea spiritelor. unii oameni au abilitatea de a comunica . Un subiect a spus astfel: „Este mai uşor pentru mine să mă reunesc cu mine însumi după ce ajung acasă la prietenii mei. pot să asimilez energia odihnită în propriul ritm. ca în cazul următor. Apalon este un suflet de nivelul II care tocmai s-a întors în lumea spiritelor dintro via ă grea în Irlanda. Sufletele avansate se opresc. Particulele pământeşti nedorite sunt înlăturate .şi energia mea începe acum să sclipească din nou. Un asemenea proces are loc.sau de a apela temporar . Aici. o mică parte din energia ei rămasă în lumea spiritelor. care a vorbit despre reunificarea ce a avut loc când a ajuns acasă cu mai multă agita ie decât sufletul din citatul de mai sus.dizolvate . cu ajutorul ghizilor. în care. Iată un exemplu de reunificare a sufletului la această sta ie: Mă aflu într-o încăpere simplă. Deşi a avut un fizic puternic 71/226 . amprenta învelişului extern al trupului meu fizic se topeşte. restul energiei mele se întoarce în mine ca un magnet.

S.. Dr. Apalon. Simt. Dr. ritualul. Este în grija lui. ceea ce sugera i este o încălcare a prerogativelor de a mă asista în timp ce mă reunesc cu energia mea. Dr. alcoolic şi a trebuit să crească cinci copii.. Dr. Într-o oarecare măsură. Apalon. Această parte a reuşit să se alăture grupului meu şi m-am putut mişca împrejurul zonei noastre. A suferit din cauza lipsei de libertate şi a imposibilită ii de exprimare.: (reac ionează imediat) Vorbi i serios? Nici o minte omenească nu ar putea să re ină atât de mult în acele condi ii. În plus.: (râde) Scoate din nişă urna din sticlă verzuie cu alergia mea.îmi trebuia foarte multă pentru via a din Irlanda.. Canaris îmi men ine flacăra.. Dr.: (jignită) I-ar strica ceremonia. N: Sunt curios de un lucru.: Da. te rog. ca să spun aşa. Canaris se duce într-o nişă a spa iului nostru unde energia mea este păstrată într-o urnă de sticlă. Apoi se apropie şi aruncă norul de energie asupra mea ca pe o mantie a unei personalită i înalte. Dr.: Numai 15% .. N: În eleg că rezerva ta de energie nu a fost prea activă în timpul absen ei tale. dar am avut nevoie de multă energie pentru via a din Irlanda. N: (retoric. N: În acest grup se află şi sufletul care a fost so ul tău în via a din Irlanda? S. dar el o freacă bine cu mâinile ca să strălucească şi mai tare. El vrea să facă o ceremonie din asta. Apalon a trăit cu un so dominator.: (încet) Să te contopeşti cu tine însu i este ca şi cum două granule de mercur se întâlnesc pe un platou de sticlă. Ce procent din totalul de energie ai lăsat în urmă? S. N: Îmi pare rău că am vorbit prea mult.: (râzând) Ghidului meu. după ce te-au salutat cei din grupul tău spiritual. N: Bine. aduce energia. Mă asistă la reîntregire cu propriile sale vibra ii puternice. mai trece mult timp până te uneşti cu rezerva ta de energie? S. Dr. N: Mi s-a spus că există planete unde sufletele se duc şi îşi pot lua toată energia şi pot păstra toată memoria.. Consider petrecerea de bun venit acasă a sufletului Apalon ca pe o răsplată pentru treaba bine făcută în această via ă grea. îi place să facă o ceremonie din această reunificare. Dr. Înfă işează-mi. Dr.. sunt nemuritoare. de una singură. ce face apoi Canaris? S. aşteptându-mă. 72/226 . pentru a ob ine o reac ie) Nu e păcat că nu luăm 100% din energia noastră pe Pământ? S. Dobândesc cunoştin e în continuare în ambele dimensiuni (pe Pământ şi în lumea spiritelor). practic. Căldura fuziunii mă face să mă simt senină şi împăcată. dar nu am participat la activită ile recreative. se bucură de expresiile noastre fericite. dar acest 15% este o reprezentare completă a sufletului tău? S. Se află în primul rând şi aplaudă cel mai tare..şi multă încredere în sine. N: Cum te sim i în acest moment când ai toată energia? S. Nu este aceeaşi persoană. N: Ce procent de energie ai în actualul tău corp? S. În acest timp.: (bucuroasă) Canaris se duce la nişă şi..este o versiune mai mică a mea. Dr. N: Şi acest 15% din tine a fost în stare să ină pasul cu lec iile de grup şi să întâmpine oameni în timp ce 85% era pe Pământ? S. cu atitudinea unui tată grijuliu. o dată ieşit din trupul pe care l-a avut în Irlanda. de ce nu te duci să-l ici? De ce ai nevoie de Canaris? S.: (vehementă) Absolut . în timp ce prietenii mei se adună şi mă aplaudă pentru ceea ce am realizat în Irlanda.. Canaris. N: Cu energia pe care ai lăsat-o în urmă? S. Urna străluceşte. că. da. N: Spune-mi. în timp ce sunt plecată. Dacă acel 15% este încă viabil. N: În eleg.: Oh. Simt o creştere a puterii şi o reafirmare a identită ii. Dr.: Da. Dr. Dr. vreo 60% şi este destul. Intră una într-alta în mod natural şi devin omogene instantaneu. da.: Mmm.

Dr. E bine să avem limite acum. N: Deci. dar eu mă pot reîncărca şi odihnă întotdeauna mai târziu.: O. Nu am fost întotdeauna în armonie. aşa cum au avut loc. Asta este provocarea. S. cât şi în afara lumii spiritelor. Aceste suflete tinere au o poveste a vie ii mai scurtă. Dacă aş lua infuzia de energie. Dr.: Nivelul energiei mele este controlat de Canaris şi de către consiliul meu. de vreme ce ai rămas intactă. în cel mai bun caz. Mă simt mult mai sincronizată cu actualul meu corp. Şi dacă mediul î i este potrivnic. pentru a supravie ui cu o oarecare identitate într-o via ă de lipsuri.: Da. Dr. N: Mi-ai zis că această femeie irlandeză avea un fizic puternic. Acest lucru este ilustrat de citatul următor: Uneori prefer să aştept până după întâlnirea cu consiliul. A avut numeroase oferte de căsătorie. şi multe din aceste forme de via ă sunt capabile de telepatie. 5 SISTEMELE GRUPURILOR DE SUFLETE Naşterea sufletului Cred că este potrivit să încep explorarea vie ii sufletului cu crearea acestei vie i.: Sigur. Vreau să mă concentrez să răspund cu luciditate la întrebările legate de munca mea în acel trup. câte un client îmi spune că după ce a trăit o via ă a preferat să aştepte mai mult decât e normal pentru a se reuni cu propria energie. Notă: Astăzi. atât în interiorul. S. acea via ă mi-ar părea mai pu in reală.sunt un stadiu de dezvoltare mentală. prin urmare. având amintiri clare despre fiecare întâmplare. faza de evolu ie în care ne aflăm pune condi ii în care trebuie să ne descurcăm pe cont propriu. Apalon este încarnată ca o femeie de afaceri independentă care călătoreşte pretutindeni în lume pentru o firmă interna ională de consultan ă financiară. presupun.dar şi o voin ă puternică. Unele detalii legate de începuturile vie ii sufletului le-am primit de la grupul începătorilor.S. De aceea e distractiv. Doresc să re in fiecare emo ie pe care am trăit-o în timpul acelor evenimente. Foarte pu ini dintre subiec ii mei au capacitatea mentală de a se întoarce la starea lor originară de particule de energie. Prietenilor mei nu le place să facă asta. amintirile lor sunt încă proaspete. şi acest lucru trebuie luat în considerare. dar avea nevoie de ajutorul meu spiritual. când nu eşti în armonic cu trupul este nevoie de mai multă energie a sufletului? S.cu genul de corp pe care îl avem . explică-mi câtă energie crezi că ar trebui să iei pe Pământ înainte de fiecare via ă. cum este Pământul . Totuşi. subiec ii mei de nivelul 1 au. şi eu. în func ie de caracteristicile fizice şi mentale ale acelui trup. ea era mai puternică decât sunt eu acum. deoarece nu vreau ca energia proaspătă să-mi dilueze amintirile din via a pe care tocmai am trăit-o. N: Apalon. Cu toate acestea. astfel încât să explic mai bine de ce am ac ionat în anumite feluri. Următoarele remarci făcute de două suflete începătoare pot ilustra acest lucru: 73/226 . Ocazional. Sunt multe variabile. Lumile fizice. deşi uneori îmi doresc să am for a trupului irlandez. ai luat o mare parte din energia ta în Irlanda. pe care le-a refuzat. În momentul de fa ă. pentru fiecare corp. de for a ei ca să-mi exercit cât puteam influen a. Anumite corpuri au nevoie de mai multă energie spirituală decât altele şi ştiu ce condi ii le aşteaptă înainte de a intra în via ă. da. doar amintiri efemere despre geneza Eului.

pentru a putea face fa ă încercărilor grele implicate de această sarcină. pe nume Seena. Am fost expulzat ca particulă minusculă de energie din această lumină pulsatorie. aşteptând să fie fecundat şi am sim it că mai erau multe alte celule de lumini tinere pe cale să se trezească o dată cu mine. într-o altă aşezare. un fagure de miere format din celule având deasupra curen i turbionari de energie. Această persoană este un specialist în copii. mi-am dat seama că mă aflam în pepiniera de la Uras. fapt care era însă un şiretlic. Sufletele noi au propriile celule de incubator unde stau până când cresc suficient pentru a fi mutate din spa iul respectiv. În aparen ă. Mai se afla acolo şi un grup de mame. explică-mi cum arată acest loc? S. Acest suflet avansat ar fi putut supravie ui mai mult dacă ar fi luat mai mult de 30% din energia ei. În cele din urmă a murit în lagăr. Dr. Seena voia să fie aproape de copiii evrei care intrau în lagăr. ne-au în epat membrana şi ne-au deschis. În momentul de fa ă lucrează în aşezămintele cu copii grav bolnavi.. N: În calitate de Mamă de Incubator. cu irizări de un albastru intens. Noi le întâmpinăm.. putea părăsi incinta lagărului oricând dorea. Eram ca un ou în lichidul embrionar. fiind aproape de ele. cât şi în afara ei. Nu ştiu cum am ajuns acolo.Sufletul meu a fost creat dintr-o mare masă noroasă.: Da. mă întreb dacă vrei să sugerezi că pepiniera are structura unui stup. dar această stare de fapt a durat doar primul an. Ca locuitoare al unui oraş din apropiere. N: Vrei să spui că lucrezi într-o pepinieră de suflete? S. Unele cad înapoi şi sunt reabsorbite. blânde şi grijulii. de o nuan ă alb-gălbuie. pentru a-i ajuta cât de mult îi stătea în putere. alături de nişte fiin e foarte iubitoare. Dr. N: Te rog. unde stăteam ca nişte ouă într-un stup.. Noi ajutăm sufletele în primele lor momente. le ajutăm pe cele noi să apară. un fel de moaşă. de la câ iva subiec i afla i cu adevărat la un nivel superior. deşi pepiniera însăşi este un spa iu vast. Îmi amintesc că ne găseam într-un fel de pepinieră. dar eu mi-am continuat traseul spre exterior fiind purtat de un şuvoi.. deşi nu era de origine evreiască. un suflet excep ional. E o lumină intensă acolo. când anume vezi pentru prima dată sufletele noi? Cazul 26 74/226 . Nu după mult timp am fost luat de la Uras şi m-am alăturat altor copii.: Este ceva gazos. neregulată. strălucitor. În via a ei anterioară a fost o poloneză care. N: Când spui „fagure de miere”. Dr. Apoi a fost prea târziu şi solda ii nu i-au mai dat voie să plece. aflat la nivelul V. fără să pară a fi limitat de dimensiuni exterioare. În jurul nostru erau curen i turbionari de o lumină intensă. Cazul următor apar ine unui reprezentant al acestui sector de servicii. Pulsa iile trimit vortexuri de materie din care este făcut sufletul.. Dr... hrănitoare şi am putut auzi sunetele unei melodii. N: Seena. Următorul lucru de care îmi aduc aminte este că mă aflam într-un spa iu închis. împreună cu al ii asemănători mie. care a fost cea mai semnificativă experien ă trăită în perioada dintre vie ile tale? S. ocupându-se de nişte treburi la bucătărie.: (mândră) Da. se afla la dispozi ia ofi erilor. Aceştia sunt specialiştii cunoscu i sub numele de „Mamele de Incubator”. S. Cele mai complete şi mai interesante informa ii despre pepinierele de suflete îmi parvin doar sporadic. care aveau grijă de mine.: (fără ezitare) Mă duc în locul unde se cloceşte . Când am devenit mai conştient. Sunt mamă de incubator. Conştiin a mea de sine a început o dată cu manifestarea curiozită ii. frumoase şi iubitoare care.unde sufletele sunt clocite. Mărturisirea care urmează apar ine unei reprezentante a nivelului V: Dr.. s-a oferit voluntar să intre într-un lagăr de concentrare german în 1939. atât în cadrul lumii spiritelor.

Această masă pulsează şi se ondulează într-o frumoasă mişcare curgătoare. desăvârşită. N: De unde sosesc? S. să le ştergem cu prosopul după ce deschid sacii de aur.. N: Care sunt responsabilită ile unei mame de incubator? S.sau îl ştergi. sub forma unui şir ascendent. N: De ce crezi că se întâmplă aşa? S. Culoarea ei este aceea de sub pleoapele tale. când îmbră işezi fiecare suflet nou . se formează fragmente de energie ale noului suflet. Sa născut un nou suflet. Nu pot explica exact toate acestea în limbaj uman.sus. cu o energie şi o claritate proprie. Dr.. Notă: Un alt reprezentant al nivelului V a făcut următoarea afirma ie despre incuba ie. şi când ele vin lângă noi . este eternitatea.. N: Şi din acesta masă de materie vezi apărând sufletele? S.. Dr. Când umflătura se contractă. Îmi dau seama acum. Seena? S. aproape . aceste fragmente nu au putut rezista până la următorul stadiu al individualită ii.. ca un şir de perle pe o curea argintie.: Da. legătura de energie a naşterii care îi uneşte pe fiecare. Ei vin spre noi încet.: Văd cinci prin apropiere. N: Po i să-mi spui mai multe despre şirul progresiv al noilor suflete care se îndreaptă spre tine din acea masă? S. Mamele o numesc. maiestuos. dacă te-ai uita cu ochii închişi la soare într-o zi strălucitoare. Dr.vine o for ă de via ă plină de dragoste şi de cunoaştere atotştiutoare..: (după o pauză lungă) Zăresc acea strălucire plină de fericire. Ceea ce reuşim să facem prin vibra iile noastre în timpul uscării energiei noi este.: (reac ionează rapid) O. E corect ce spun? S.S.: Da. închisă într-un sac auriu. Prin noi . nu.acest fapt îi dă via ă? S. speran a unei realizări viitoare... aşa încât putem. Umflătura creşte şi împinge spre exterior.. deoarece fiecare ou apare din masa de energie.. Este complet viu. ca să spun aşa.” Dr. după cum ai spus . N: Câte mame vezi? S. Dr. este un ombilic. Dr. devenind o ridicătură lipsită de formă.: Uscam energia umedă a noului suflet. care este o parte a pepinierei şi se află la un capăt al spa iului respectiv. Dr. cred că trage înapoi acele suflete care nu s-au format aşa cum trebuie. văd imaginea unui colier lung de perle. Când îşi măreşte volumul. Progresia lor este redusă pentru a putea să le înglobăm energia minusculă într-o formă eternă.observ mai multe nuan e de albastru şi violet strălucind în jurul lor.: (pauză. 75/226 .. asemenea mic.. de culoare galben-portocalie. N: În regulă.. N: Deci. acum po i vedea cu adevărat energia albă? S..: Din această masă începe o umflătură. „Văd o masă care are forma unui ou.nu de la noi . Este un fel de îmbră işare a noii energii albe. N: Din ceea ce afirmi. sub o arcadă. Sufletele sunt perlele legate într-un şirag.: Din galbenul portocaliu incandescent înaintarea este mai înceată.. apoi cu blânde e) O. dar nu un întuneric rece. ca şi mine. tot peretele este plin cu o masă de energie topită de mare intensitate şi vitalitate. N: Ce vrei să zici prin „a le şterge cu prosopul”? S. Dr. se pregătesc. unde se află sufletele mamă. esen a unui început. acum explică-mi. care. Ele sunt transmise în diferite puncte.. Dr. Este un întuneric violet dincolo de această masă. cu o energie care curge în afară şi înapoi înăuntru. Dr.: Plutim în jurul ouălor din care urmează să iasă noile suflete. N: Ce vezi dincolo de această masă. Pare mai degrabă însufle ită de o uimitoare for ă a dragostei decât de o sursă de căldură perceptibilă. Din anumite motive.: Suntem în camera de primire. dar niciodată exact din acelaşi loc. Dr. Nou-sosi ii sunt transporta i sub forma unor cantită i mici de energie albă. Separarea este un moment minunat.: La capătul acestui spa iu.

N: Po i să îmi precizezi ceva mai mult despre aceasta. ajută-mă să clarific un aspect.: (frustrată) Cum aş putea cunoaşte acest lucru dacă nu am fost eu Creatorul? Există suflete asemănătoare. Sursa se aseamănă cu o mamă divină care nu va da naştere niciodată la gemeni. Dacă există o cheie. (subiectul doreşte să continue). ştim câte ceva despre identitatea lor.: Sună atât de schematic! Fiecare suflet este unic. Anun ăm la clocitoare că este timpul să începem. dorind ca subiectul meu să mă corecteze): Crezi că este vorba de o selec ie absolut întâmplătoare? Nu există nici o ordine a caracteristicilor care să se potrivească în vreun fel cu similarită ile? Ştii ceva în acest sens? S.să nu şti i despre caracterul nemuritor al acestor suflete noi? S. putem avea zece suflete mai curajoase care să fie urmate de zece suflete mai prudente? S. 76/226 . Dr. Acesta este momentul trezirii.: Nu. deoarece ne unim energia cu a lor ca să le furnizăm hrană. Când înconjurăm un suflet nou cu o îmbră işare drăgăstoasă.: Acest lucru este ceva pe care noile mame trebuie să îl înve e.. care coordonează totul. Noi aducem hrana. Ca mamă. îi insuflam acestei fiin e în elegerea şi compasiunea noastră. N: Seena. Apoi. Toate acestea fac parte din primele lor clipe de via ă. un cod pentru modelele de energie . sufletele care prind via ă nu vor fi cu adevărat pregătite pentru acest lucru. dar aceasta nu este o sec ie a maternită ii umane.nu este nevoie să cunoaştem acest lucru. Fiecare suflet nou are un caracter individual în acest moment? Adăuga i sau scăde i ceva identită ii lui ini iale? S. N: Bine. Trăsăturile individuale devin mai evidente. ceea ce a rămas din masa ini ială se transformă imperceptibil. te rog. Această uşă nu se deschide însă niciodată complet. să merg pu in mai departe cu această îmbră işare vibra ională. în timpul uceniciei? S. N: (insistând. după ce Sursa „eliberează” fragmente de energie pentru a-l crea. Notă: Am auzit de la câ iva subiec i că unul dintre motivele principale pentru care fiecare suflet diferă de altul este acela că. unul dintre Maeştrii Pepinierei va trebui să intervină mai târziu. Aceste combina ii sunt aleatorii. N: Cum i-ai dobândit cunoştin ele necesare folosirii potrivite a vibra iilor la noile suflete. deşi sufletul nou nu ştie încă cine este. dar şi unele care nu se potrivesc cu nimic. pot surprinde fiecare trăsătură majoră pe care o percep şi de aceea vă pot spune că nu există două care să aibă exact aceleaşi combina ii de caractere. tu şi celelalte mame proceda i la un proces de selec ie organizat în spatele sarcinii de a vă ocupa de identitatea noului suflet? De exemplu. acest caracter îl dobândeşte chiar de la sosire. când încerc să deschid uşa spre ultima Sursă. Ceea ce pot să vă spun este că nu există niciodată două suflete identice.: (râde) Suntem îngrijitoare în pepinieră. Scena? În timpul îmbră işării pline de dragoste. astfel încât nu mai e la fel ca la început. N: Dă-mi voie. Prin. Dr. Şi la voi se întâmplă la fel ..: Simt o Prezen ă puternică de cealaltă parte a arcadei. S.. te rog. toate în aceeaşi serie.. Acest lucru ne permite să ne folosim mai eficient vibra iile pentru a le activa conştiin a. Dr. Prin urmare.„îmbră işarea iubirii”. ele nu au nici un fel de idee despre ce fel de persoană va fi copilaşul. în totalitatea caracteristicilor sale create de o perfec iune pe care nu pot să o descriu. Dr. Dacă nu este făcut aşa cum trebuie. Notă : Iată momentele pe care le aştept în şedin ele mele.. scânteierea energiei sale îi dăm sufletului conştiin a propriei existen e. Când mă gândesc la asistentele de obstetrică dintr-o sec ie de maternitate care se ocupă de creşterea şi hrănirea nou-născu ilor.. mai degrabă se întredeschide. Dr. când ici prima dată în grijă aceste suflete. În momentul în care le luăm în grijă pe cele noi. Dr. Acest lucru implică transmiterea unor gânduri despre ceea ce sunt şi ce pot deveni sufletele.

Aceste suflete pot fi pregătite în lumea spiritelor cu ajutorul unor sfere mentale primite între vie i.. Există fragmente de energie care au suflet individual. N: Aşa cred şi eu. că este aproape.: Toate acestea se vor termina când to i oamenii.în special cele tinere -. dar nu poate să facă. Ştiu că sufletele care vin în lumi asemănătoare Pământului trebuie să fie puternice şi optimiste din cauza durerii pe care sunt nevoite să o îndure.: Da. Dr.. Înainte de a continua cu evolu ia dezvoltării unui suflet.: (nefiind în largul ei): Cred că există al ii care ajută . Dr. Doar o parte vin pe Pământ.. De aceea suntem trimişi să muncim în astfel de locuri. 77/226 . sau care dispun de resursele mentale necesare să se încarneze în forma fizică a oricărei lumi. cum este Pământul. N: (cu blânde e) Vrei să zici că masa de energie s-ar putea să nu fie Creatorul primar? S. de fapt. Maturizarea începe cu sfărâmarea inocen ei sufletelor noi. unde sunt sufletele abia create.: S-ar putea să dispară mai înainte.. Accep i această premiză? S. atunci când experimentul va înceta. Dr. încă din momentul creării lor. Nu le consider călători interdimensionali. partea concretă a muncii. cred că da.. Creatorul. şi asta nu pentru că sunt stricate ini ial. că există imperfec iuni la sufletele noi? Dacă ar fi create perfect. Eternitatea nu se sfârşeşte niciodată. N: Nu este dificil ca sufletele care au fost create să ia mereu locul celor a căror reîncarnare se sfârşeşte pe Pământ? S.: Da. aş dori să trec în revistă ce diferen e am aflat că există între ele. Dr. tu şi celelalte mame trebuie să vă fi gândit la originea acestor suflete chiar dacă nu o pute i vedea.. cu masa de energie care aduce aceste suflete noi la voi. Dr. spune-mi ce senza ii ai în legătură cu acesta Prezen ă. Ar putea fi adevărat? S. 1.: (îndoindu-se) Totul pare să fie perfect aici. Există fragmente de energie cu suflet individual care se încarnează numai în lumile fizice. 3. N: Ştii când un suflet este gata să vină pe Pământ. Le găsim adesea în lumile mentale şi par să se mişte uşor între dimensiuni... Cu siguran ă. Nu contează. Nu ştiu care este motivul pentru care au fost avortate. nu sunt capabile să se descurce.: (în şoaptă) Simt. dar imperfec iunile dobândite nu vor dispărea niciodată total până ce toate sufletele nu se vor strânge laolaltă . Şi să învă ăm. Mai târziu. nu părăsesc niciodată lumea spiritelor. Dr.Dr.. „să existe” ca indivizi în timpul începutului maturizării. 2.nu ştiu. mai multă instruire. N: (încercând o altă cale) Este adevărat. bazându-te pe experien a încarnărilor tale? S. Procesul este important pentru că ne permite să savurăm experien a şi să ne exprimăm pe noi înşine. Dr. pe lângă bucurie. care ajung la pepinieră. S. Există multe lumi fizice similare cu Pământul. na ionalită ile se vor uni şi vor fi ca unul.. N: (continuând) Ceea ce îmi arată că trebuie să muncească pentru a dobândi mai multă substan ă decât au avut ini ial. toate rasele. Sunt altele. Dr. N: Te rog.. Depăşirea obstacolelor le face mai puternice. n-ar fi normal ca ele să fie create în întregime de un Creator desăvârşit? S. Şi când aceste suflete devin contaminate de corpul uman . va dispărea şi universul în care trăim? S. N: (mă îndrept temporar spre o altă direc ie) Lucrezi numai cu sufletele care vin pe Pământ? S. N: Deci.adică atunci când încarnarea ia sfârşit. dar ele pot merge oriunde.. Noi le spunem lumile plăcerii şi lumile suferin ei. acest lucru se întâmplă deoarece nu sunt perfecte. sunt asociate cu func iile colective şi. după câte îmi dau seama. Există fragmente de energie care par să se întoarcă la masa de energie care le-a creat chiar înainte de a ajunge la pepinieră.: Da. Altele.: (pauză lungă urmată de un suspin) Cred că perfec iunea este acolo... Seena.

ceea ce mă înconjura nu era complet solid şi nu exista via ă biologică. Nu făceam nimic. subiec ii mei descriu multe reprezentări vizuale ale lumii spiritelor. încât nu pot descrie aşa cum ar trebui ceea ce văd. am auzit oameni spunând că. Am auzit relatări despre nişte structuri de sticlă asemănătoare unor catedrale. Deoarece îşi încep încarnările. ci mai degrabă o vizualizare a semnifica iei pe care sanctuarul o are pentru acel suflet. ele intră în via a de comunitate. Au însuşirea de a crea imagini structurale din propriile experien e planetare sau aceste configura ii pot fi făurite pentru ei de ghizi care încearcă să le ridice nivelul de confort creând o ambian ă familiară. Cu toate acestea. O dată ce noile suflete părăsesc coconii protectori. subiec ii mei ar mai putea spune că în jurul lor nu sunt construc ii.în elegând că aceste experien e reprezintă perioada în care înve i. descrierile locurilor şi structurilor pe care le văd între vie i capătă aceleaşi caracteristici ca şi cele ale sufletelor mai bătrâne care merg pe Pământ. învă am să comunicăm unii cu al ii ca fiin e trăind într-o comunitate.4. să vezi un templu nu înseamnă perceperea literală a unor blocuri de piatră. provenită din memoria încă proaspătă a unui suflet tânăr. Apoi. folosind simboluri pământeşti. cu păduri şi lacuri. Acest lucru nu le dă neapărat mai multă sau mai pu ină instruire decât altor tipuri de suflete. ci numai câmpuri cu flori şi scene câmpeneşti. Uneori aceste prezentări nu sunt aşa de pământeşti. Era o atmosferă utopică de dragoste. Am văzut alte suflete tinere lângă mine şi ne-am putut mişca cu uşurin ă în jurul Pământului ca nişte becuri luminoase asemănătoare formei omeneşti. despre săli mari de cristale. Dincolo de structurile vizuale ale aşezărilor spirituale. Nu aveam responsabilită i. în ciuda veridicită ii lor. În lumea spiritelor. Aşezările spirituale În timp ce sunt în transă. care prelucrează informa iile printr-o minte umană. de nivel I. siguran ă şi de protec ie extraordinară pretutindeni. bibliotecile şi templele în lumea spiritelor? Pun aceste întrebări explicând că memoria de observare a trecutului este metaforică din perspectiva curentă. Deşi locul era mai mult astral decât temporal. fără delimitări. Mul i sunt aşa de copleşi i. din via a sufletului nostru. Există fragmente de energie care sunt suflete cu abilitatea şi înclina ia de a se încarna şi a func iona ca indivizi în toate tipurile de medii fizice şi mentale. Marele plan pentru sufletul nou-născut începe încet. numărul mare de experien e practice le oferă multe posibilită i de specializare şi sarcini de răspundere. îmi amintesc că mi s a dat posibilitatea să trăiesc într-o lume semi-fizică sub forma unei lumini. aceste observa ii nu par credibile. în locuri unde vom avea amintiri ale durerii şi singurătă ii şi totodată ale plăcerii . despre construc ii geometrice cu multe unghiuri şi împrejurimi netede. doar existam şi îmi însuşeam sentimentul pe care ii dă o structură solidă. Recreerea întregii memorii a clientului se bazează pe observa iile memoriei sufletului. Atunci am aflat că nimic nu este static şi că această perioadă de început va fi cea mai uşoară a existen ei noastre. Iată mai jos o descriere a acestei perioade de tranzi ie. 78/226 . Întorşi înapoi pe Pământ. O dată eliberate din pepinieră. care are doar câteva încarnări la activ: Înainte de a i repartizat la grupul meu de suflete şi de a începe să vin pe Pământ. După ce am discutat în prelegerile mele aspectul memoriei inconştiente. În curând aveam să existăm întro lume în care nu vom fi proteja i. Scenele originare din toate vie ile noastre nu părăsesc niciodată memoria noastră de suflete. Părea mai mult o lume mentală decât una fizică întrucât. amintirile unor evenimente din trecut. sunt reproduceri ale unor împrejurări şi evenimente bazate pe interpretări şi cunoaştere conştientă. cu bol i. Cum pot exista sălile de clasă. Oamenii afla i sub hipnoză manifestă un soi de beatitudine când povestesc cum plutesc spre destina iile lor în lumea spiritelor. am în vedere întotdeauna aspectele func ionale a ceea ce face subiectul în aceste locuri. aceste suflete nu se încarnează şi nici nu formează grupuri de suflete imediat.

presupunând că sim urile. Din aceeaşi mărturie aflăm că realitatea unei lumi spirituale interdimensionale. Pământul fiind o iluzie creată ca să ne înve e Poate că nu e nici o contradic ie În această compara ie Oamenii de pe Pământ au papile gustative foarte dezvoltate. Există nivele ale realită ii. confortabilă şi. Îmi plac portocalele.. medita ie şi vindecare. emo iile şi cui uman reprezintă un drum spre experien a infinită.cu oameni încolona i telepatic. Fiecare structură are sistemul propriu de energie. ei bine. nu este chiar la fel când muşti dintr-o portocală pe Pământ. Aceste centre sunt por i de comunicare cu sufletele gazdă care conduc traficul şi sunt atente la întrebările călătorilor. pentru revederea şi studiul vie ilor anterioare. angajat într-o imagine descriptivă.Toate stereotipurile culturale amestecate cu aspectele simbolismului metaforic de care mintea umană îşi aduce aminte sunt prezente. Copilul nou apărut nu are încă experien e trecute. minunate. ceea ce conferă un caracter fizic conştient Eului nemuritor. în plus. De aceea. Aceste sentimente au fost exprimate de un client al meu într-un mod convingător: Putem crea orice dorim în lumea spiritelor pentru a ne aduce aminte de locuri şi lucruri de care ne-am bucurat pe Pământ. portocalele şi fiin ele umane se armonizează unele cu celelalte într-o existen ă. Simplul fapt că universul nostru este un teren de pregătire nu îl face ireal. Este aglomerat. dar toate aceste reconstituiri dramatice nu sunt mai pu in reale în via a spirituală a unei persoane Când sufletul se întoarce pe Pământ învăluit în uitare.asemănătoare unui aeroport . Există o afirma ie în Upanişadele indiene referitoare la sim urile noastre care sunt păstrate în memorie după moarte. avem. pe care sufletele le pot înregistra vibra ional pentru a le auzi până la destina ie. Formele dreptunghiulare. Simulările noastre fizice sunt aproape perfecte . am avut subiec i care mi-au spus că ei văd lumea spiritelor ca pe o adevărată realitate.. Dar fără un corp. notăm memoria sufletului în ac iune. Cred că acest vechi text filosofic este corect.. Nu te po i grăbi prea tare. Pot crea o portocală aici şi chiar să îi reproduc gustul dulce. În ciuda comentariilor acestui client. pentru mine par nişte imita ii. Când subiec ii mei descriu centrele spirituale pe care le văd. ci doar nepermanent. iar intrările de formă cilindrică sunt pentru a călători în alte lumi şi a căpăta o perspectivă. Ceea ce poate fi o iluzie temporară în mediul uman nu provine din faptul că o portocală mâncată pe Pământ de un pământean are gustul mai bun decât una creată în lumea spiritelor şi mâncată de un suflet. Câteodată trec pe lângă punctele centrale ale activită ii sufletului . dar bine organizat (râde). amintirile conştiente ale unui corp prezent. Totul se petrece într-o mişcare de plutire uşoară. Următoarea expunere este aceea a unui suflet de nivel IV care foloseşte formele geometrice pentru a descrie proprietă ile diverselor locuri pe care le vede. permite sufletului o gamă largă de experien e dincolo de conceptele fizice. trebuie să se adapteze unui creier nou lipsit de memorie conştientă. de asemenea. Pe de o parte. cu lipsa sa de perfec iune. există tonuri armonioase. Piramidele sunt pentru singurătate. aromat. Reversul este adevărat imediat după moarte Pentru hipnoterapeutul spiritual există două for e care ac ionează în procesul regresiei. aceasta este o imagine minunată pentru ei. căci ai putea trage mai sus linia pe care doreşti să o elimini dintre aceste puncte. Formele geometrice pe care le văd reprezintă pentru mine anumite func ii. Formele sferice sunt folosite pentru a examina vie ile viitoare.Aud multe relatări despre mişcarea diafană a sufletelor care merg dintr-un loc în altul.pentru mul i sunt perfecte. în timp ce subiectul este sub hipnoză. Cu toate acestea. Latura conştientă a min ii sale nu este inconştientă în timpul 79/226 . Acesta este unul dintre motivele pentru care mă bucur de reîncarnările mele fizice. Călătoresc mult în lumea spiritelor.. cu marea moştenire a vie ii anterioare şi a amintirilor vie ii spirituale Pe de altă parte. Punctele centrale sunt nişte ro i uriaşe sub formă de prismă cu nişte spi e direc ionale care se curbează în partea opusă ie.

3. cât şi de experien ele emo ionale. subiectul ar fi incapabil să vorbească coerent cu interlocutorul său. Cu toate acestea. În acest fel. Sursa acestor gânduri divine este iluzorie 80/226 . pentru mine reprezintă un argument care nu stă în picioare din mai multe motive. sunt nenumărate alte elemente care implică secven e de gândire pe care le aducem în corpul gazdă din sute de vie i anterioare. fiind stocată în celulele noastre cu un ADN de la nişte strămoşi foarte îndepărta i. caucazian şi african. Fostele corpuri pe care le-am avut în vie ile dinainte nu sunt aproape niciodată legate genetic de familia noastră actuală.hipnozei. fiecare are tot dreptul să nu creadă în reîncarnare din anumite motive personale. dar acest lucru nu se datorează ADN-ului. Memoria veşnică. Amintirile din această categorie se pare că vin prin partea subconştientă a min ii. Aceste coduri moleculare sunt noi-nou e şi apar o dată cu actualul nostru corp material. fără legături de creditate. vreau să furnizez mai multe informa ii despre cum interpretăm ceea ce îşi reaminteşte memoria şi ADN-ul. Memoria Înainte de a continua cu analiza a ceea ce văd subiec ii mei afla i sub hipnoză în lumea spiritelor. de asemenea. cum ar fi bătăile inimii şi rolul glandelor. cum voi explica mai pe larg în capitolul 7. cum se poate ca amintirile noastre despre a fi în alte lumi. de asemenea. Memoria nemuritoare poartă amintirile originilor noastre în această via ă şi în alte vie i fizice. Subiectul obişnuit a trăit vie i anterioare ca oriental. incluzând amprente energetice şi modele de memorie din vie i anterioare. împreună cu al ii din grupul meu de suflete într-o via ă şi am fi putut alege to i să facem parte din familia Jones într-o via ă viitoare. Este un depozit al unei mari păr i a psihicului nostru. ei primesc o consolare din partea a ceea ce consideră a fi o abordare ştiin ifică împotriva reîncarnării. Amintirile inconştiente ale traumelor suferite în via a anterioară pot aduce în noul nostru corp o amprentă grav afectată fizic a trupului mort de mult timp. pentru că partea subconştientă a min ii formează puntea între cea conştientă şi cea supraconştientă. Cu toate acestea. Acest lucru include. În cazul în care conştiin a. ele provin din această sursă superioară. Eu împart memoria în trei categorii: 1. Există cercetători care cred că inteligen a noastră eternă. poate influen a ADN-ul. În plus. experien ele noastre în lumea spiritelor. de fapt. Acestea sunt amintirile care provin din partea supraconştientă a min ii noastre. de a apar ine altor specii să provină din celulele umane de ADN create doar pe Pământ? Răspunsul este simplu. Gândirea sub-conştientă influen ează func iile organismului care nu sunt supuse controlului conştient. poate fi. aşa-numita memorie genetică reprezintă. Se pare că inspira ia îşi are originea în memoria veşnică. nu ne vom întoarce la familia Smith. dar există o inteligen ă superioară în afara min ii corpului nostru. de fapt. Mintea eternă a sufletului nostru a evoluat de la o energie a gândirii conceptuale superioare dincolo de noi înşine. Un argument convingător împotriva memoriei ADN din via a anterioară este volumul de cunoştin e pe care le-am acumulat despre vie ile precedente. Există oameni care cred că toate amintirile sunt stocate în ADN. locul unde se înmagazinează selectiv memoria conştientă. Dar să spui că toată memoria vie ii anterioare este. dacă ar fi aşa. Cu siguran a. memoria sufletului provenind din partea inconştientă a min ii. Poate fi imperfectă. Memoria conştientă este influen ată de experien e senzoriale şi de toate manifestările noastre biologice şi ale instinctelor. Atitudinile şi părerile provenite din mintea sufletului nu afectează mintea biologică. intui ia şi imagina ia sunt exprimate prin memoria subconştientă. Aş fi putut fi un membru al familiei Smith. pentru că există mecanisme de apărare legate de ceea ce primeşte şi evaluează aceasta prin impresii primite de la cele cinci sim uri. Se manifestă printr-un Eu conştient care este perceptiv şi adaptabil la planeta noastră fizică. Într-adevăr. Memoria conştientă. religioase şi de alt gen. cea care găzduieşte sufletul. Această stare a gândirii se va aplica la toate amintirile re inute de creier în corpul nostru biologic. care formează o parte a memoriei divine. pentru că. genetică la origine. Memoria divină. 2. unde nu avem corp.

Noi credeam într-un singur zeu. Şi calea pentru a căuta adevărul este căutarea armoniei şi a frumuse ii în tot ceea ce ne înconjoară în via ă. Ei o vedeau pe Atena într-un fel. un subiect al cărui nume spiritual este Ariani. În esen ă. el devine bucuros. noi am văzut înşelătorii şi intrigi în interiorul propriei caste. în centrul templului. N: Vrei să spui că tu şi celelalte femei avea i credin e monoteiste? S. într-adevăr. Şi că templul aşeza mintea deasupra supersti iei. Dr.împreună cu altele trei.. N: Bănuiesc că acest mod de gândire radical i-ar putea aduce multe necazuri într-o aşezare patriarhală. O dată ce duc un client dincolo de poartă. Treaba noastră era să păzim flacăra cunoaşterii.. de fapt. Această societate a încercat să unească mintea ra ională cu cea spirituală. va asocia experien ei de după moartea din via a ei anterioară un templu al Greciei antice. S. în spa ii unde începe să aibă contacte cu alte spirite. Nu aveau încredere în ac iunile noastre.: (pu in exasperată) Nu.: (zâmbind) îl ştiu atât de bine. de asemenea. zei a în elepciunii.: Este chiar acolo. N: Ce vezi când te apropii de centrul tău spiritual. N: (prefăcându-mă. dar. în realitate.. credeam în egalitatea dintre sexe... Dr. cu amintirile descriptive referitor la întoarcerea lor acasă.: Este un templu închinat Atenei. Toleran a lor a luat sfârşit. flacăra însemna că ra iunea şi sentimentul nu erau antagonice. că nu în eleg) Ei bine. Am fost preoteasă . şi secta noastră depăşise grani ele templului. apoi a apărut trădarea. Eram văzute de autorită i ca având sufletul pur şi nu ca o castă intelectuală. ghidul meu. afla i în stare supraconştientă. menirea noastră. lucru de care îşi amintesc clien ii care au trăit în Vârsta de Aur. În cazul 27. N: Creezi tu însă i imaginea sanctuarului sau i-o inserează altcineva în minte? S. Dr. cu coloane strălucitoare de marmură albă. cu o inscrip ie gravată de jur împrejur. să cau i adevărul cu orice pre .: (pauză) Ah. grecii antici au lăsat o moştenire şi o provocare pentru cei care urmau să vină. Reprezintă punctul culminant al unei serii de vie i importante pe care nu aveam cum să le trăiesc din nou pentru mult timp pe Pământ. memoria divină reprezintă comunicări de la fiin ele din existen a noastră veşnică. Ariani? S. Ultima încarnare a sufletului Ariani în Grecia antică a avut loc în secolul II î.. când. Dr. Cazul 27 Dr. Am fost desfiin ate de 81/226 .Uneori o identificăm cu memoria personală. nu sunt sigură..Hr. inten ionat. Pentru noi.: Un frumos templu grec. Noi.. N: Acest templu î i este familiar? S. Acest exemplu implică o identificare cu Grecia clasică.: Da..: (zâmbind) Da. Flacăra se afla pe o stâncă netedă. Flacăra simboliza flacăra sacră din inimile noastre pentru aflarea adevărului. Dr. Dr. Dr. N: Ce semnifică inscrip ia? S. asta este tot ce ai făcut . chiar înainte să înceapă ocupa ia romană... Am auzit despre vizualizări atât de futuriste şi de suprarealiste. în timp ce noi o vedeam altfel. în fa a mea! Chiar aşa cum mi-o amintesc.. cu zeită i mai pu in importante reprezentând păr i ale acelei puteri centrale. încât ne permitem pu ine compara ii cu cele cunoscute pe Pământ. s-ar putea să mă mai ajute şi altcineva. cât şi în filosofic şi guvernare. acesta era un loc de ini iere în care putea participa o femeie.doar să te asiguri că flacăra nu se stinge? S. Mul i dintre ei nu în elegeau care era. deoarece mul i dintre subiec ii mei au avut încarnări în perioada în care Grecia antică a adus unei lumi sumbre lumina unei civiliza ii superioare Atât în artă. Oamenii îmi spun că imaginile pe care le văd în acest punct nu se pot descrie în cuvinte. N: Ce înseamnă toate acestea? De ce contează aşa de mult pentru tine acest templu? S. Centrele comunită ii Următorul meu caz ilustrează asocierile vizuale pe care le fac subiec ii mei. ceea ce nu este neobişnuit. Poate că acest lucru nu este surprinzător.

119. În figura 2. explică-mi cu ce seamănă drumul tău prin această mul ime de suflete. Acei subiec i care povestesc că se duc direct într-o sală de clasă când se întorc dintr-o via ă trecută au în minte imaginea clară a coridoarelor care leagă o serie de spa ii pentru studiu. Fără să ină seama de o aşezare exterioară sau interioară. în partea dreaptă (vezi fig. iar altele în picioare. la Cazul 47. de obicei. 1. În sfârşit. Unii. Apoi ea a descris cum îi apare această intrare unui suflet care se întoarce. în felurite structuri ale aşezării. dintre care unele stau jos într-un cerc. Aproape jumătate dintre pacien ii mei zăresc grupuri mari de suflete la întoarcere. grupurile matcă îşi întrerup. oamenii care mă văd devin mai însufle i i. În mod infailibil. Dr. La început. începem să ne croim drum la dreapta şi la stânga printre grupuri. Apoi. aşa-numitele grupuri primare formate din trei până la douăzeci şi cinci de suflete. în elepciunii şi a spiritualită ii. A trebuit să aştept mult timp înainte de a fi capabilă din nou să îmi exprim deschis. par să ştie cărui spa iu îi apar in. într-o aulă sau într-un templu.: Acesta este un fel de a vedea lucrurile. În aceste cazuri. plină cu aproximativ o mie de suflete. de care suntem lega i mai strâns. N: Şi doreai să ai templul alături de tine în lumea spiritelor după aceste vie i trăite în Grecia? S. O reprezentare descriptivă a acestei practici va fi redată în Capitolul 7. S. De asemenea. activitatea pentru a-i întâmpina pe cei nou veni i. ajungând la un grup de lângă propriul grup matcă . pe care i-am cunoscut în vie ile mele destul de pu in. Dr. cum ar fi câmpurile de la ară pline cu flori. cercul A). aceste sentimente. grupul primar de suflete. Propriul grup matcă se afla în mijloc. N: Ariani. Figura 4 reprezintă planul obişnuit al unui centru de studiu unde lucrează multe grupuri de suflete. pentru că suntem străini. Această scenă este una pe care o aud repetându-se iar şi iar. în grupuri mai mici. cât şi acelea ale adunărilor mai mici pot fi diferite la acelaşi suflet după vie i diferite. vorbind. implicând un număr mare de grupuri de suflete. după sosirea lor. Sufletele pe lângă care trec ar putea da din cap în semn de acceptare politicoasă a sosirii mele. mă salută. cei mai mul i dintre oameni nu-mi acordă nici o aten ie. Când a făcut drumul de întoarcere.: (foarte emo ionată) Este înăl ător şi straniu în acelaşi timp. În min ile superconştiente ale oamenilor. atât cele ale adunărilor mari de suflete. sufletele care le întâmpină sunt mai degrabă strânse laolaltă. se ridică. fiecare suflet ajungând la rândul lui în pozi ia din fa ă. Cealaltă jumătate povesteşte că. În aceste momente nu se observă alte grupuri în zonă. Imaginile vizuale. Condusă de ghidul meu. Un bărbat. figurile 2 şi 3 ilustrează ceea ce văd majoritatea subiec ilor când iau prima dată contact cu grupul. în spate. Cei mai mul i dintre subiec ii mei experimentează această formă circulară de întâmpinare. care pierdea puterea şi avea impresia că secta noastră contribuia la corup ia din interiorul ării. Mai mul i oameni din alte grupuri încep acum să îmi zâmbească şi să îmi facă semne cu mâna.îmi văd părin ii.un stat care făcea diferen ă între sexe. în curtea unui palat. fără tavan. aceste adunări ar putea avea loc la fel de bine într-un amfiteatru. Ariani a fost înso ită de ghidul ei. Consecven a cu care mi se relatează despre 82/226 . Aceste suflete apar ineau unui mare grup secundar şi ea le văzuse strânse laolaltă. mă sărută şi mă întreabă ce mai fac. Figura 3 arată modul obişnuit în care un grup formează un semicerc în jurul sufletului nou venit. prietenele mele şi această via ă şi celelalte trăite în Grecia reprezentau o etapă superioară a ra iunii. Când am condus-o pe Ariani în templul său. ea a văzut o galerie dreptunghiulară uriaşă. ajung la propriul grup şi toată lumea mă întâmpină pentru că m-am întors. ei văd doar propriul grup matcă. Ei se opresc din ceea ce fac şi se îngrămădesc în micul spa iu dintre cele două grupuri pentru a mă îmbră işa şi a mă încuraja. poate să apară aceloraşi subiec i sub forma unor oameni care participă la scene de relaxare în aer liber. într-un trup femeiesc. cam pe la mijlocul drumului. pag. După aceea. care a fost iubitul meu două vie i. până la propriul grup matcă. Pentru mine.

aşezările ilustrate de figura 4 este uimitoare. Absen a unor peisaje sau a unor structuri fizice nu durează mult. Grupul primar A este grupul matcă al subiectului. la prima vedere. ca fiind numeroase grupuri primare de suflete ce formează un grup mare secundar de aproximativ o mie de suflete. chiar şi în min ile acestor oameni. Doar un mic procent al subiec ilor mei spune că întâlnirea lor ini ială cu grupurile de suflete implică doar plutirea în aer fară nimic în jur. Figura 1 reprezintă ceea ce mul i oameni văd. 83/226 .

Figura 2 indică pozi ia în formă de diamant în care grupul matcă primar se aşează atunci când aşteaptă întoarcerea unui suflet. să le vină rândul pentru a ura bun venit celui care revine. la rândul său. Aici multe suflete aşteaptă. pe care o au sufletele din grupul care aşteaptă revenirea sufletului A cu (sau tară) un profesor-ghid în pozi ia B. Sufletele nu vin şi din spatele celui care se întoarce. într-o mişcare de arc de cerc de 180 de grade. În această pozi ie ca de ceas. 84/226 . sufletele înaintează fiecare. unul în spatele altuia. Figura 3 indică pozi ia mult mai obişnuită. de semicerc. cum ar fi dinspre ora 6 a ceasului. sufletul A.

acum goală. Văd coridoare care duc în 85/226 . 4): Ghidul mă conduce într-o structură sub formă de stea şi ştiu că acesta este locul meu de studiu. ci doar că activită ile sufletului nu sunt îndrumate. ca în locurile de studiu. De obicei. Designul clasei de curs este vizualizat de multe suflete ca având o rotondă A în centru. arată că este timpul socializării şi al relaxării generale. inclusiv cele din marile săli de întruniri. Numărul coridoarelor variază. nu sunt mai mult de şase camere pe un coridor. Este ca o sală centrală cu o boltă rotundă. Aceste săli rotunde se află departe unele de altele. Mai jos este o descriere tipică făcută de un subiect care se îndreaptă spre o sală de clasă (vezi fig. Acest lucru nu înseamnă că nu au loc discu ii serioase în aceste aşezăminte. camere de studiu pentru grupurile matcă B aflate pe coridoare adiacente. Sălile de clasă Orice adunare a sufletelor în afara sălilor de clasă.Figura 4.

Sunt bine.: Da.. Eu sunt unul dintre ei . Dr. N: În regulă. ce se întâmplă cu tine în continuare? S. Cea mai mare parte a subiec ilor mei vizualizează structurile claselor lor spirituale ca fiind aşezăminte unice. S. N: E firesc să fii mândru de asta.tocmai am început. Rudalph. deoarece ştia că eram obosit după o via ă lungă şi grea (subiectul a murit la vârsta de optzeci şi trei de ani. sunt doar un profesor începător. descrie-mi acest loc..amintindu-mi că apar in nivelului trei.. Dr. Dr. alburii. fiecare etaj are un grup matcă primar? S.: Tahama îmi spune unde trebuie să fiu . N: Rudalph. Văd mănunchiuri de baloane netede şi transparente care au în interior suflete. Când trec cu ghidul meu pe coridor. a venit să mă înso ească în această călătorie. dar blândă. E puternică. N: De ce face acest lucru? 86/226 . În interiorul baloanelor sunt multe puncte strălucitoare. Dr. deşi unele dintre referin ele mele. La fiecare etaj sunt grupuri care înva ă.direc ii diferite şi noi mergem pe unul dintre aceste culoare. În felul acesta nu vom deranja o altă cameră cu suflete.: Semitransparente. Ştiu că sună ridicol. N: Ştii to i profesorii din această şcoală? S. te rog. N: În regulă. singure. în timp ce altele lucrează în grupuri de două până la cinci. descrie-mi ce vezi după ultima ta oprire. da. da .care este clădirea unei şcoli . numit Rudalph. unde sunt aşezate sălile.. O cunosc ea este foarte conştientă de lacunele tinerilor. Intru la primul etaj. Cămăru a mea este a treia pe stânga. Într-o altă cameră studen ii privesc un instructor care ine o prelegere la tablă. Perioada în care am fost plecat pare o scurtă călătorie la prăvălia din col ca să cumpăr o cutie cu lapte.: Exact. plină de linişte şi calm. Aş fi putut face acest lucru singur. Dr. S. dar să îmi organizez timpul cum vreau. este o atmosferă ca într-un parc. Dr. ca şi când mă aşteptau. Unii îmi fac cu mâna şi câ iva se bucură. Dr. N: În regulă. N: Şi î i recunoşti locul? S. dar asta zăresc. Vă rog să nu crede i că mă laud.. dar foarte mândru. Îmi iau ceva timp să mă acomodez. S. pe măsură ce te apropii de destina ie locul căruia îi apar ii în lumea spiritelor.: Oh. Cazul 28 Dr. unde un grup de începători de optsprezece suflete ascultă o femeie lector numită Bion. Când intru în cămăru a mea to i se opresc din lucru şi îmi zâmbesc. dar ghidul meu. acum mergi înăuntru şi descrie-mi cum vezi aceste patru etaje şi mai spune-mi ce înseamnă pentru tine. bineîn eles.. Ele sunt aşezate.: (ezită) Ei bine. Dr. Spune-mi. al unui suflet de nivel mediu. În fiecare odaie sunt aproximativ intre opt şi cincisprezece suflete care lucrează la birouri.. N: Rudalph.: Când mă apropii de destina ie. După aceea mă părăseşte.sunt douăsprezece care lucrează la al doilea nivel. Nu văd niciodată mai mult de şase camere pe un coridor. colorate. Nivelurile superioare au suflete din alte grupuri care lucrează la specialită ile lor individuale.. Tahama (care apare ca un indian american). primele două. în 1937).: Cele patru etaje sunt transparente şi seamănă cu sticla. E atât de amabilă.împăr it în patru etaje. Dr. deşi există şi excep ii cum este cazul următor. Fiecare nivel este legat printr-o scară de o cămăru ă pentru studiu la un capăt. astfel încât să nu existe două săli fa ă în fa ă. Cei de lângă uşă mă înso esc până la locul meu şi Sistemele grupurilor de suflete sunt gata să particip la lec ie. N: Şi toate acestea sunt pentru tine transparente din afară? S. observ că în unele săli sufletele studiază în linişte.: Văd locul ca un balon mare . este acelaşi lucru cu un program independent de studiu? S. ale energiei sufletului.

Acum lucrăm pe baza propriilor resurse. El îmi apare aşa cum eram în ultima via ă.student în acest centru. N: Ca profesor.. Când urc la al doilea etaj văd adolescen ii. Mul i dintre noi învă ăm pentru a deveni profesori. te rog. plini de o energie neobosită.. Ei cred că este important pentru evolu ia studen ilor ca aceştia să nu stea în jurul lor tot timpul. Încă nu sunt calificat să predau la acest nivel. Dr. Copilul s-ar pierde. Întotdeauna am nevoie de timp să mă obişnuiesc. Po i să îmi descrii impresiile tale despre acest loc? S..un profesor care men ine disciplina. bine. Îi ştiu pe cei care fac aceleaşi greşeli din cauza lipsei auto-disciplinei. pentru a le da libertate şi a le permite sa se exprime individual. Este diferit.. Aşa îi descriem pe începători.: (cu veselie) Aceasta este zona mea şi suntem ca nişte adul i tineri. N: Ce s-ar întâmpla dacă unul dintre aceşti elevi te-ar urma la nivelul al treilea? S. atât în via a anterioară. N: În eleg.. dar are o inimă mare. Dr.S. Ar putea fi pu in cicăli i pe Pământ. Ei se mul umesc să aştepte până când studentul se satură să stea degeaba şi se oferă să muncească mai mult. N: Copii? Tu numeşti copii aceste suflete de nivelul I? S. Este similar cu situa ia în care un elev de clasa a III-a merge pe hol şi intră într-o clasă a VI-a. care pot fi destul de copilăroşi în evolu ia lor. Provocările mentale sunt mai constante aici. profesorii nivelului întâi se satură de anumi i studen i care aproape refuză să progreseze. nu m-am acomodat încă perfect cu acest loc.. Îmi sunt recunoscători. deoarece to i îmi cer informa ii despre felul în care am învă at să realizez lucrurile pe Pământ.. Nu am nevoie cu adevărat de o scară. Încearcă să nu fie foarte familiari cu noi.: (râzând) Ei bine. la al doilea nivel. Să fiu sincer.: Ei. te rog. ai putea spune că aceste suflete sunt preocupate de ele însele? S. Chiar acum ei sunt în pauză. N: Bine. cred că eşti gata să mă duci la nivelul al treilea. În curând va trebui să urc la al treilea nivel. să ne inem ochii deschişi şi să vedem spiritul celorlal i prin lumina din ochii lor în timpul rota iilor noastre pământeşti. îl văd pe Elan (so . prin tavanul de sticlă. Învă ăm să protejăm şi să informăm. datorită. N: Care este atitudinea profesorului fa ă de cei mai slabi? S. deoarece nu vreau să le distrag aten ia de la lec ia inută de Bion. N: Foarte interesant.: Oh. cum ar fi celălalt ghid al meu. Înva ă să fie stăpâni pe ei înşişi. Dr.: Trebuie să în elegi că profesorii au o răbdare extraordinară.. N: Îi recunoşti pe oamenii pe care îi cunoşti? S. împreună cu o nevoie constantă de a primi o stimulare din afară (mai serios). ce oasă din acest punct. deoarece timpul nu contează. S. ştii.: Privesc în sus. acum par pu in înfumurat. Rudalph. Este la fel ca atunci când m-am întors. cu turul acestei şcoli. Dr. Oricum nu stau prea mult. Dr. Începătorii nu depun prea multe eforturi să facă progrese. dar asta reprezintă o punte de trecere în mintea mea. Este nostim să îi ai în preajmă. Tahama spune că ne vom vedea mai târziu. ca nişte bure i care absorb multe informa ii repede şi care încearcă să se folosească de cunoştin ele lor. Dr. statutului lor profesional. din punct de vedere social. cât şi în cea actuală.: (râde) Este normal. eficient.: (zâmbeşte) Din când în când unul ajunge în zone superioare. Sunt nişte tineri foarte activi. păstrează o oarecare distan ă fa ă de studen i când nu predau. aşa că am să mă relaxez şi am să mă bucur de compania copiilor de la parter. o rudă primară de suflet). Enit se ocupă de acest lucru aici . Dr. Dr. Acest grup chiar acum începe. nu mai reac ionăm numai la diferite situa ii. Aceste suflete au o înfă işare lânoasă. Nu vreau să spun că se comportă ca nişte profesori înfumura i pe Pământ. S. deoarece m-am ocupat de ei. Elan îmi trezeşte cu dragostea lui energia 87/226 . continuă. Spre acesta mă îndrept în continuare.: Sincer. Continuă. Ghizii noştri păstrează cu noi o rela ie profesor . Profesorii şefi. dar cineva i-ar duce calm înapoi în clasele lor. dar mul i încă nu ştiu cum să transmită aceste informa ii altora.. aşa că îi lasă singuri mult timp. Relon. Dr.: Oh. Este aceeaşi situa ie.. N: Vrei să spui că profesorii nu-i mai împing de la spate pe acei studen i mai dificili? S.

Odată intra i în acest spa iu. Când subiec ii mei descriu o bibliotecă spirituală. Ele sunt tăcute. cu căr i aşezate pe pere i şi multe suflete care studiază la birouri. N: Spune-mi tot ce ştii despre al patrulea nivel. dar dacă lucrăm cu o fiin ă acvatică inteligentă de pe Planeta X care nu a fost niciodată pe Pământ şi al cărei loc de studiu era oceanul. cum ar fi ghizii mai în vârstă. S.: Ei nu sunt în acest balon. Un ghid trebuie să îşi ajute studentul la început. în func ie de nivelul cunoştin elor lor. aşa că începem imediat să ne studiem în profunzime vie ile anterioare. Când se întorc dintr-o via ă fizică nu trebuie să se adapteze. N: Unde sunt adul ii mai bătrâni. imagine care este foarte puternică în mintea lor. după care va părăsi camera.bibliotecari sunt Sufletele-Arhivari care se ocupă de căr i. Nimic nu este mic în ceea ce priveşte biblioteca. iar descrierile acestui loc sunt destul de consecvente. Biblioteca spirituală a Căr ilor Vie ii Mul i dintre clien ii mei vorbesc despre faptul că se află în biblioteci de cercetare la scurt timp după ce se alătură grupurilor lor de suflete. Multe elemente concură aici.: Toată lumea. N: (după o pauză) Altcineva? S. de obicei. în acest spa iu. inclusiv complexitatea cercetării şi perioada care trebuie revăzută de sufletul student. fie de Arhivari. ghizii. Pe Pământ. După ce am scris în prima mea carte despre locul unde sunt înmagazinate însemnările vie ii noastre. unde sufletele pot fi complet singure pentru a studia în linişte. sau de amândouă categoriile. în elep ii şi al ii asemenea lor? S. dar îi vedem în altă parte. suflete care par că nu se cunosc. cât şi pe studen ii din multe grupuri matcă să ob ină informa ii. 88/226 . Suntem absorbi i într-o mare de fericire timp de câteva minute. în timp ce al ii au ghizi care îi înso esc. Ele sunt adaptate existen ei pe care o duc. dar. în principal. (Subiectul este brusc tulburat). Dr. Sufletele pot fi călăuzite fie de propriii ghizi. Este atâta căldură şi iubire la aceste suflete care devin adevăra i adul i. Dr. după ce au fost ajuta i de Arhivari la găsirea Căr ilor Vie ii potrivite. sunt sigur că acest lucru va fi povestit de această entitate ca fiind ceea ce a văzut în lumea spiritelor. aşa cum fac eu.aşa cum aprinzi un foc într-o sobă rece. cu o structură dreptunghiulară.: Sunt doar trei suflete acolo şi de jos par nişte umbre informe de un albastru auriu şi argintiu. Când studen ii se află în aceste coridoare de studiu lucrează uneori în perechi.amor ită . Aceste biblioteci spirituale îndrumă sufletele în diferite moduri. o bibliotecă reprezintă o colec ie de căr i adunate sistematic şi aranjate pe domenii şi titluri. ci văd planul podelei încăperii în figura 5. Dr. Este Esent (mama în via a actuală) şi Blay (cea mai bună prietenă în via a ei actuală). Cred că se simt mai degrabă atinse de un spirit divin. Persoanele care descriu structuri pământeşti în casa lor spirituală includ aici şi biblioteca. Titlurile Căr ilor Vie ii spirituale au numele clientului meu pe ele. incluzând chiar şi camere mai mici izolate. Toată lumea îmi spune că locul în care se află Căr ile Vie ii este văzut ca un amfiteatru uriaş de studiu. Am ajuns să accept ideea că există un standard de învă are imperios. Acest lucru poate părea ciudat. Am relatat despre clasele spirituale şi despre cămăru ele adiacente mai mici unde grupurile primare interac ionează. îşi fac cercetările singuri. Vreau să urc repede la al patrulea nivel să o văd pe fiica mea Anna (tot în via a actuală). Ele devin foarte în elepte ajutând sufletele să îşi folosească trupurile umane. cu scopul de a furniza informa ii. Am fost văduvă mult timp (lăcrimând). oamenii m-au întrebat dacă puteam să le furnizez mai multe detalii. aproape nişte fiin e monahale care îi ajută atât pe ghizi. Unii dintre clien ii mei merg la bibliotecă singuri când se întorc în lumea spiritelor.

de asemenea. sunt înregistrate în „Cronicile Akasha”. Eventualitatea unor evenimente viitoare poate fi văzută. Filosofia orientală sus ine că fiecare gând. cu ajutorul scribilor.Figura 5 A: Rafturi de-a lungul pere ilor într-o structură dreptunghiulară. B: Piedestaluri pentru arhivarii şi ghizii care asistă sufletele pentru a-şi localiza căr ile potrivite. 89/226 . astfel încât să nu fie în fa a sufletului. împreună cu fiecare eveniment la care am participat. D: Pere i de căr i şi mese de studiu depărtate unele de altele. C: Mese lungi de studiu. cuvânt sau faptă din fiecare via ă din trecutul nostru.

Următorul meu caz prezintă un subiect care s-a sinucis în ultima sa via ă. lucrând exclusiv cu discipolii lor pot să îi ferească de nenorociri. dar abordarea este greşită. Am discutat legăturile dintre memoria divină. nu cei care suferă de vreo boală. în capitolul 9. primul lucru pe care cei mai mul i îl spun chiar după moarte este „Oh. dar care adaugă că „pe căi numai de Dumnezeu ştiute” există posibilitatea unei căin e salutare. Doamne. considerată un păcat de moarte. Termenul salutar fund în eles în sensul unui scop pozitiv. Este adevărat că perspectiva de a fi inut în afara raiului era un motiv ce împiedica sinuciderea. Ea îşi descrie interogarea privind acest act în incinta unei biblioteci. Când lucrez cu clien i care s-au sinucis în vie ile anterioare. Am lucrat cu un număr destul de mare de persoane care s-au sinucis cu ani înainte de a mă vedea şi cred că această colaborare dintre noi a avut drept rezultat o perspectivă folositoare. Sinuciderea unei persoane. Unele erau încă într-o stare emo ională confuză când le-am întâlnit. sufletele nu simt vreun sentiment de eşec sau de vină când au fost implicate într-o moarte blândă. care are deja cunoştin e despre aceste cronici din perioada dintre vie i. În culturile orientale există persoane care au fost determinate să creadă că aceste Căr i ale Vie ii sunt analoge cu jurnalele spirituale care pot fi folosite ca probe împotriva sufletului. Am observat în ultimii ani că nici măcar biserica catolică nu mai este chiar atât de mult împotriva sinuciderii. în sec iunea dedicată liberului arbitru. oamenii care s-au sinucis având un corp sănătos vor trebui să plătească într-un fel pentru acest lucru. avem dreptul să fim elibera i de durerea şi jignirea de a fi trata i ca nişte copii neajutora i lega i de nişte sisteme care să ne men ină în via ă. în principal. Extravagan a umană nu cunoaşte limite atunci când e vorba să infiltreze frica. Cred că este neplăcut că anumite aspecte legate de memoria redobândita despre bibliotecile spirituale pot ii distruse de sistemele de valori umane care îşi fac un scop din înspăimântarea oamenilor. fie că este eliberat de propria sa mână sau de cea a unui îngrijitor milos. mai degrabă ca o bandă magnetică audiovizuală. Din ceea ce rezultă din experien a mea. ca depozi ii împotriva sufletelor rătăcite pe baza însemnărilor lor Karmice. este tratată diferen iat în lumea spiritelor comparativ cu cele care au recurs la acest act având trupuri sănătoase. aici începe căin a. Unii mediumi sus in că au un acces privilegiat la evenimentele din viitor prin Cronicile Akasha şi că.Cuvântul „Akasha” înseamnă. Aceşti oameni sunt cei sănătoşi din punct de vedere fizic. esen a întregii memorii universale care înregistrează fiecare vibra ie de energie a existen ei. Un prim exemplu este teama de o pedeapsă groaznică pentru cei care se sinucid. Deseori. Conceptualizarea noastră umană a bibliotecilor spirituale. Am învă at însă un lucru: că oamenii care îmi spun că nu apar in 90/226 . tânără sau bătrână. Apari iile bibliotecilor spirituale sunt interpretate ca locuri unde cazurile sunt pregătite. prezente şi viitoare este păstrată prin stocarea particulelor de energie şi apoi prin redobândirea acestora prin alinieri vibra ionale într-un loc spiritual sacru. Acum există un catehism aprobat de Vatican care declară că sinuciderea este „împotriva legii naturale”. a locurilor eterne unde studiem oportunită ile pierdute şi contabilizarea ac iunilor noastre trecute este un exemplu al acelor legături ale memoriei. Cred că în lumea spiritelor nu există nici un stigmat asupra unui suflet care părăseşte un corp profund distrus. Voi da un exemplu real al unei astfel de mor i. Simt că întregul concept al însemnărilor spirituale personale ale fiecăruia dintre noi nu îşi are originea în India sau altundeva pe Pământ. a cărei stare fizică a redus calitatea vie ii sale la aproape nimic. Când există o suferin ă fizică de neîndurat. este un moment potrivit să ne îndepărtăm pu in de bibliotecă şi să urmărim câteva dintre întrebările pe care le-am pus despre sinucidere şi pedeapsa care urmează în lumea spiritelor. supus pedepsei spirituale extreme. veşnică şi conştien ă. În timp ce toate cazurile de sinucidere sunt tratate cu blânde e şi în elegere. Deoarece îi voi revedea sinuciderea. în timp ce altele se îndepărtaseră de gândurile auto-distructive. Un pas înainte în acest sistem de valori greşit ne aduce la tribunalul groazei care condamnă pe baza mărturiei despre defectele sufletului în ultima via ă. cum am putut fi atât de prost!”. A început o dată cu memoria noastră spirituală. în lumea spiritelor. Oamenii extremului Orient cred că esen a tuturor evenimentelor trecute.

Clien ii mei o numesc contract. spre a-l împiedica să se sinucidă din nou. Acest lucru s-ar putea întâmpla în decurs de cinci ani de la moartea lor pe Pământ. Aceste zone nu con in vreun panteon al ororilor în vreun loc întunecos. Atât sufletele mai tinere. există locuri de căin ă. Dacă ele nu recidivează. noi. ori de câte ori îi venea ideea sinuciderii. Dacă aceste suflete au trăit în lumi mai pu in aspre decât cea de pe Pământ. 2. Sufletele tinere. Ei au o răbdare nemăsurată cu noi. În practica mea. Unele suflete din această categorie au avut mari dificultă i să se adapteze la corpul omenesc. În timpul şedin ei de hipnoză am găsit dovada unui model de auto-distrugere în vie ile sale anterioare. Sufletele aflate sub nivelul III. pot fi copleşite de emo iile simple şi de densitatea ridicată a corpului omenesc. O mică sugestie posthipnotică a mea a făcut ca această scenă să se refacă în memoria lui conştientă. Noi suntem cei care avem în grijă acest trup şi acest fapt implică o răspundere sacră. Am lucrat cu un client tânăr care a încercat să se sinucidă cu un an înainte să îl consult. Ele par că nu se regăsesc în această via ă. dar care nu se simt bine în trupul lor actual. Pentru cei care au nevoie să se îndrepte atunci când lucrurile se înrăută esc. avem instincte de supravie uire naturale şi cele mai multe spirite luptă cu tenacitate să rămână în via ă. pentru a compensa timpul pierdut. acestor suflete. într-o manieră normală. dintre care nu cel mai pu in important supărarea pe care ai cauzat-o celor pe care i-ai lăsat în urmă şi care te-au iubit. care s-au încarnat pe Pământ de la crearea lor. de obicei. În cazurile de sinucidere în care sunt implicate trupurile sănătoase. dar care au corpuri sănătoase? Aceste suflete îmi spun că se simt cumva vinovate în ochii ghizilor şi a colegilor lor de grup. cu o spiritualitate 91/226 . sănătoasă se sinucide.Pământului trebuie să fie lua i în serios. În special când o persoană tânără. o abandona pentru a nu mai fi nevoit să se mai întâlnească iar cu acest Bătrân. cât şi cele mai în vârstă care s-au încarnat pe o altă planetă înainte de a veni pe Pământ. Cât vei mai continua să arunci corpurile perfect sănătoase pe care i le-am dat? Spune-ne. oricât ar fi de dificil acest lucru. La urma urmei. dar care au petrecut pu in timp aici. şi asta ne dezamăgeşte. Oare nu ai în eles că acelaşi test devine mai dificil cu fiecare via ă pe care o închei? Comportarea ta este egoistă din multe motive. ca fiin e umane. Maeştrii noştri spirituali şi-au pus încrederea în curajul nostru de a termina via a cu corpuri func ionale. dar la cei cu sinucideri repetate iertarea lor capătă un alt ton. Este o pierdere a mândriei de sine. când o să încetezi să te auto-compătimeşti şi să î i subestimezi posibilită ile? Nu cred că am auzit vreodată un membru al consiliului să apostrofeze mai aspru pe unul dintre subiec ii mei în problema sinuciderii. Acestea sunt sufletele hibrid despre care am discutat în ultimul capitol. Sufletul obişnuit este convins că este important să te întorci pe linia de plutire după ce ai suferit un insucces într-o via ă anterioară. Când s-a întâlnit cu profesorii săi la o şedin ă a consiliului care a avut loc după ultima lui via ă. Via a este un dar şi repartizarea anumitor trupuri pe care să le folosim a implicat o reflexie adâncă. Luni de zile mai târziu. la cererea lor. profesorii noştri consideră acest lucru un act de mare imaturitate şi o abdicare de la responsabilitate. într-un cuvânt. din cauza oportunită ii ratate. se simt ca şi cum ar fi într-un corp străin. unul dintre aceste două lucruri se întâmplă. Ce se întâmplă cu sufletele implicate în sinucideri. aceşti clien i pot fi încadra i într-una dintre următoarele trei clase spirituale: 1. pentru că acesta este aşa de crud. sufletele sunt deseori trimise înapoi la via ă destul de repede. foarte sensibile care şi-au început încarnările pe Pământ. Ele cred că însăşi existen a lor este amenin ată. acest client mi-a scris pentru a-mi spune că. pentru că şiau încălcat contractul într-o via ă anterioară. prea devreme. Aceste suflete au acceptat un contract de via ă cu un trup gazdă al cărui ego psihic este radical diferit de sufletul lor nemuritor. Ei pot fi chiar cazuri poten iale de sinucidere. unul dintre dascălii mai în vârstă i-a spus acestui client: Eşti din nou aici. după comiterea faptei. 3.

Amy credea că urma să se căsătorească cu Thomas. i-a tras covorul de sub picioare. colegii tăi de echipă continuă cu provocările în noile lor vie i. Apoi. inând scama că dovedise o comportare rafinată în vie ile ei anterioare. vom asista totuşi la folosirea unei singure scene cu o realitate modificată. Curând. Am aflat că cei doi fuseseră îndrăgosti i şi inten ionau să se căsătorească. chiar asta va deveni o biată fată cu un bebeluş. murise cu o săptămână înainte. dar sunt conştiente că au ratat multe ac iuni şi oportunită i alături de prieteni. ghidul sufletului ar putea să-i ofere acestuia posibilitatea izolării. abrupt şi deosebit de alunecos a fost una probabilă . Locurile de izolare sunt foarte variate şi trebuie să recunosc că par îngrozitor de plictisitoare. o întoarcere rapidă sau o combina ie a acestora. cu excep ia unor vizite sporadice ale unui ghid care să le ajute în reflectările şi în autoevaluarea lor. în timp ce stai pe tuşă jocurile următoare. aceste suflete se pot oferi voluntar să meargă într-o lume planetară frumoasă.” În cazurile de sinucidere. a rămas singură cu Likiko şi s-a aşteptat să fie certată pentru lipsa ei de curaj. Ghizii noştri decid asupra celor mai eficiente mijloace de auto-evaluare în bibliotecă. Likiko i-a explicat că moartea lui Thomas a fost una dintre alternativele din acest ciclu de via ă şi că ea avea libertatea să facă alte op iuni mai bune decât a se sinucide. cu o sinucidere. Supărată. prezentate în patru secven e de timp paralele. a sim it ea.: „Ştiu că mă vor considera târfă şi. Cazul 29 Amy s-a întors de curând în lumea spiritelor dintr-un mic sat din Anglia unde s-a sinucis în 1860. există suflete care nu se vor adapta niciodată pe Pământ. toată lumea din acest grup de suflete a văzut că Amy avea o capacitate de supravie uire mai mare decât şi-a închipuit ea. În ambele cazuri există dovada folosirii unei realită i schimbate. Mai târziu aveam să descopăr că Thomas era gata să nu accepte slujba pentru repararea acoperişului din cauza „unor for e interioare care îl împingeau în cealaltă direc ie”. Cred că unele sunt repartizate în alte lumi pentru încarnările lor viitoare. dar nu şi într-o altă via ă. Amy s-a înecat într-un lac din zonă pentru că era însărcinată în luna a doua şi nu era căsătorită. Amy a aflat că. pe când repara un acoperiş de paie care s-a prăbuşit. şi-a întrebat ghidul de ce via a nu i s-a desfăşurat aşa cum era planificată la început. Când Amy a trecut dincolo după ce s-a sinucis. Acest suflet va aştepta încă o sută de ani înainte de a se întoarce. alegerea lui de a se urca pe un acoperiş înalt. Chinuită. îi vor fi arătate o serie de posibilită i alternative pe care le-ar fi putut avea în via a anterioară. Aparent. Femeii care face obiectul cazului 29. rezervat păcătoşilor. ghidul ci. Amy a povestit că nu voia să îşi facă familia de râs din cauza bârfelor localnicilor. Aparent. la vârsta de şaisprezece ani. Ea nu văzuse posibilitatea sinuciderii înainte de încarnare. şi sufletul lui Thomas au fost acolo să o consoleze pentru un timp. deoarece aceste suflete se întorc la grupurile lor şi se simt revigorate. Următoarele două cazuri reprezintă aşezarea sufletelor în bibliotecile spirituale şi impactul pe care îl are asupra lor vizionarea înregistrărilor. să aibă copii şi să trăiască ferici i în satul ei până la adânci bătrâne i. Mai degrabă decât să fie pedepsite într-un astfel de purgatoriu al întunericului. Amy mi-a spus când i-am analizat via a anterioară că a crezut că via a ei s-a sfârşit atunci când a murit Thomas. 92/226 . Iubitul ci. cu unele diferen e. pentru a experimenta un rezultat diferit. Likiko. datorită propriilor îndoieli în ceea ce priveşte stăpânirea adversită ii. Totuşi. a regenerării agresive a energiei. această metodă pare să func ioneze. cu apă. Poate că în aceasta constă totul. La cazul 30. Thomas. această clientă a declarat. Ambele cazuri sunt menite să arate mai multe posibilită i ale unei vie i ce implică alegeri. dacă fug la Londra.redusă. unde sufletul va intra dramatic într-o scenă din via a lui anterioară. Prima perioadă de timp era chiar via a sa actuală. utile evolu iei lor personale. Ele nu au legături cu alte suflete în aceste locuri de izolare. Cineva.mai plauzibilă deoarece mintea sufletului său considerase deja acest „accident” drept un test. metodele şi scopul acestor investiga ii ajung sub jurisdic ia Arhivarilor. Ea va fi mai degrabă un observator decât un participant la aceste scene. pentru Thomas. copaci şi mun i.

N: Ce face el.. separate prin spa ii mari.. Bătrânul aduce o carte mare şi o aşează în fa a mea. dacă era dornică mereu să îi ajute pe ceilal i să supravie uiască. N: Mul i oameni le numesc Căr ile Vie ii. Ştiu că linia groasă a fost drumul meu principal.. (face o pauză. resemnată) Cred că am nevoie de un tratament special chiar acum. iar cele mai mici sunt crengile.: (îşi clatină capul. Amy a considerat că întreaga încercare a fost crudă şi inutilă. Liniile groase. cu tabele. Mi-a plăcut coridorul vechii biserici ca un loc liniştit de studiu. Dr. se agită în jurul meu. Spune-mi ce face bibliotecarul în continuare. liniile groase seamănă cu trunchiul unui copac. cu un scaun şi o masă. circumstan e. Likiko i-a amintit fetei că ca a avut în trecut stări de auto-flagelare şi că.: (pauză) Că. date fiind circumstan ele Angliei victoriene.: (pauză) în una dintre vie ile mele am trăit ca un călugăr în Europa (în secolul al XII-lea). Dr. N: Cum te sim i? S. Dr. acolo unde putem sta de vorbă fără să îi deranjăm pe ceilal i.: (izbucnind) Oh. N: Ce ar urma să faci? S. N: În eleg.. Este biblioteca minunatelor căr i. Dr. cronicile.liniile mele. dar nu merg în camera aceea acum....: Este bibliotecarul. Amy? S. N: Te rog. Dar ştiu unde sunt acum.: Da. Apoi îmi indică o serie de linii care reprezintă via a mea.: Este un spa iu deschis uriaş unde văd multe suflete aşezate la nişte birouri lungi.: Ei bine.. Liniile mai sub iri se intersectează cu liniile principale şi reprezintă o variantă a altor. 93/226 . Bombăne şi clatină capul spre mine. cu căr i peste tot. Bătrânul îmi arată linia aceea şi mă ceartă pu in. s-a trezit în următoarea scenă din bibliotecă: Dr. N: Ai vreo idee de ee? S. Dr.. Camera este foarte simplă. Amy. pe o cărare greşită.. N: Ştii.: (face o pauză) Aşa este. Asta vrei să sugerezi? S. nu am avut motive serioase pentru a mă întoarce aici devreme. El spune: „ai venit devreme”. dincolo de faptul că acest Arhivar se tot agită în jurul acestor linii. Dr. to i le folosim.. ziduri de piatră. ele reprezintă cu adevărat o parte dintre posibilită ile tale de a alege.: (cumva dezorientată) Sunt într-un loc de studiu. pare gotic. N: Am auzit că aceste linii mai pu in proeminente sunt posibilită ile de a ac iona. ca pe un ecran de televizor. aduce un set de suluri. Dr.: Ei bine. fiind foarte îndurerată .. to i pornim în drumul nostru. trebuia să depăşească acest eşec personal. N: De ce crezi că te afli într-o astfel de încăpere? S.. Din perspectivă karmică. Dr. N: Motive importante? S. Dr.. Când Amy a răspuns că nu avea de ales decât să se sinucidă. Dr. semnifică experien ele importante din via a noastră şi vârsta la care este cel mai probabil să se întâmple.Pe de altă parte. N: Ce altceva po i să spui despre liniile groase comparativ cu cele sub iri? S.. ia-o mai încet şi explică-mi ce înseamnă aceste linii pentru tine? S. mese lungi de marmură. Dr. E vorba de acelaşi lucru? S.: (brusc) Să fiu atentă la el! Mai întâi pune sulul în fa a mea şi îl desface.: Sunt liniile vie ii . uneori. opuse probabilită ilor. N: Unde eşti acum? S.. Dr. Dr.. N: Ce crezi că vrea să zică? S..nu am fost în stare să îmi accept via a. S. Bătrânul mă duce într-una dintre camerele mici din afară.. deoarece am ales o creangă uscată.. subiectul este tulburat) este un bătrân într-un halat alb care pare îngrijorat şi se îndreaptă spre mine.

Notă: Mi s-a spus că aceste linii formează secven e vibra ionale reprezentând aliniamente temporale. mă uit la o altă alternativă. în cele din urmă. întoarce mai multe pagini. S. prisme de cristal. N: (râde împreună cu ea) în regulă. Mă anun ă că nu vor să renun e la micu a noastră fermă pentru care au muncit din greu şi să plece din 94/226 .. Acum. Mă întorc în sat. Dr. Dr.S. Să mergem la scena pe care bătrânul i-o prezintă. N: Îmi place această perspectivă.: Ah. Sunt acolo.. ne vom uita la. Aceasta este deschisă la o pagină unde Amy îl poate vedea pe Arhivar ca fiind un tânăr sfâşiat de Ici. N: Cum interpretezi în elesul liniilor? S. Dr.. dar acum se presupune că doar urmăresc scenele. depinzând de ce gânduri sunt transmise. Părin ii ipă la mine şi apoi se ceartă în legătură cu cel care se face vinovat.. Dr.pe care ai nevoie să le priveşti Dr. cu ajutorul min ii. Explică-mi ce se întâmplă. Doar zi-mi ce face bătrânul cu tine acum.: Apare aievea. Dar stăm împreună ca o familie şi via a.. pe mal.chiar vie. Dr. După aceea.. S. Acum ce se întâmplă? S. De fapt..: Formează modele pentru imaginile din via ă în ordinea în care doreşti să le priveşti .. Dr. Loveşte uşor pagina şi mă văd în imagine...: (înfierbântată) Da. Mă întorc de la lac şi recunosc că sunt însărcinata.: Oh. Peste câ iva ani mă voi căsători cu un bărbat mai în vârstă. Iris. Nu a rămas atât de şocată cum am crezut că va fi. alte posibilită i de alegere. nu. După ce am văzut ce am făcut la lacul unde mi-am luat via a . N: Aceasta este singura alternativă pe care o studiezi acum? S. (pauză). Întuneric sau lumină. N: Nu vreau să i-o iau înainte.: (cu resemnare) Oh. în culori tridimensionale. N: Iris îi spune asta tatălui tău? S. Amy. Acum îmi amintesc că am mai făcut acest lucru înainte. Tatăl meu a pierdut mult când ne-am mutat şi eram chiar mai săraci decât înainte. N: E bine. Ştiu că este preocupat de ceea ce fac (face o pauză şi apoi. Ea crede că îi dă timp să se adune. S.şi nu mă înec. în timp ce continuă să vorbească lăcrimând). VREAU SĂ ÎL LOVESC ÎN CAP CU BLESTEMATUL LUI DE SUL.. Nu am făcut doar o mică greşeală în ochii lui. Sunt timpuri foarte grele. Îi mai zic că sunt o fată bună. devine mai bună (plângând din nou). cu voce tare)... dar am fost îndrăgostită. şi sistemul nostru solar. de data aceasta nu trec apa .: Bine. Dr. oricum. Apoi Calea Lactee. N: Urmăreşte această variantă pentru mine. Amy. nu este imagine .. Mai multe linii. Ce mai vezi în continuare? S. Apoi. (râde pentru prima dată) Sunt încă însărcinată. bătrânul mă ajută.: Le putem face pe amândouă.: (pauză) Ne mutăm to i într-un alt sat şi tuturor de acolo li se spune că sunt văduvă.: Sunt cu mama mea. Dar.: Aceasta este una dintre alternativele de pe ecran.. ca şi când aş fi putut uita. pentru convingerile lui religioase... Amy. Dr. N: Eşti cu adevărat în acea scenă sau doar o priveşti? S. Feti a mea era frumoasă. ÎI SPUN: „AŞ VREA SĂ TRĂIEŞTI ÎN LOCUL MEU PENTRU UN TIMP!”. Notă: În acest moment Amy îmi spune că fa a bătrânului se destinde şi că părăseşte camera pentru câteva minute. S. pe care le pot mişca înainte şi înapoi în timp. în satul din care tocmai am plecat. Totuşi este supărată. El pune apoi cartea de-o parte şi o deschide pe a fetei.este atât de reală . într-o veche arenă romană. aşa că îmi voi aminti de unde am venit. dă pagina.. O întreabă ce vede în continuare. Îmi arată prima pagină care cuprinde un univers cu milioane de galaxii. ca plânge cu mine şi mă îmbră işează (acum subiectul cedează. Îi spun că port în pântece copilul lui Thomas. dar după aceea el aduce o altă carte. şi imagini. Sunt dojenită.următoarea scenă mă conduce înapoi la lac. dar e ceva serios.

am făcut un lucru prostesc. Când un client foloseşte cuvântul ecran pentru a descrie cum vede evenimentele. Voi discuta despre acest inel în capitolul 9. pentru că trebuie să fiu singură în bibliotecă. tridimensionale.. m-au întrebat dacă vreau să fiu curând testată din nou.: (tristă) A fost o greşeală să mă sinucid. acelea care implicau curaj. Îmi dau ceva bani să merg la Londra ca să îmi pot găsi de lucru ca menajeră. astăzi ca este o femeie mult mai încrezătoare. N: După ce termini de răsfoit aceste pagini împreună cu bătrânul şi ai văzut câteva dintre alternativele la sinucidere. mă căiesc. Nu contează. sunt surse de energie care vibrează şi formează modele de imagini ale evenimentelor”. dar aşteptăm pu in până ce un vânzător ambulant vine în satul nostru. Mă stabilesc în oraş. cel pu in ai încercat să supravie uieşti în acea alternativă de via ă. Micile camere de conferin e şi biblioteca par să aibă mese cu o varietate de căr i de mărimea unui televizor.. care sunt concluziile tale? S. care la sfârşit va muri şi el. O clientă s-a făcut ecoul gândurilor celor mai mul i dintre subiec i când a spus: „Aceste înregistrări dau iluzia unor căr i cu pagini. ecranele sunt mult mai mari decât acelea întâlnite în bibliotecile şi sălile de clasă spirituale.: (cu amărăciune) Aşa cum m-am aşteptat. 95/226 . în camerele unde se face selec ia secven elor din via ă. Nu mă căsătoresc niciodată. acest loc este relevant. Aceste aşa-zise căr i au ecrane luminoase. Ca adolescentă. Ecranele uriaşe. El este de acord să mă ia în căru a lui după ce tata îi dă ceva bani. Nu mergem la Londra. în cele din urmă. într-un fel. Ei au încurajat-o să îşi apere drepturile fără să ină seama de părerile celorlal i. cred. Sufletelor li se dă posibilitatea de a intra în aceste ecrane de dimensiunile vie ii. Cred că am ştiut-o tot timpul. Amy este un suflet muzical şi a spus la un moment dat: Pentru că am irosit corpul care mi s-a atribuit. care licăresc. Bătrânul îmi arată şi ultima alternativă. N: Şi cum merge slujba? S. cele pe care le folosim chiar înaintea următoarei noastre încarnări. şi anume că. N: Ei bine. dar se va opri aici pentru că îl rog. Acum o ştiu. ci mai degrabă în alte sate din zonă. De exemplu. ea a rămas însărcinată şi şi-a asumat această dificultate cu ajutorul unui consilier şcolar şi. Mai sunt şi altele. Merg pe străzi şi mă culc cu al i bărba i. În această scenă părin ii mei cred că ar trebui să plec de lângă ci. lucru pe care mi l-aş dori mult. Vânzătorul ambulant mi-a dat un inel de alamă să îl port şi ine secretă povestea. Dr. de fapt. Chiar după ce am murit mi-am spus: „Doamne.sat din cauză că m-am dezonorat. aceasta va fi una greşită. de obicei înconjoară sufletul şi au fost numite Inelul Destinului. Iris. Folosesc ecranele pentru a-mi revedea ac iunile din trecut care implicau alternativele ce mi-au făcut rău şi mie. şi celor din jurul meu. După această şedin ă. Dr. Groaznic. Dr. Am spus: „Lăsa i-mă să mă gândesc pu in”. Londra nu va fi o alegere bună. indiferent. gândindu-se la sinuciderea sa şi la deciziile luate în secolele dinaintea acestei vie i. În multe dintre vie ile ei anterioare a existat un gând sâcâitor. Deşi Amy nu era dornică să se întoarcă din nou pe Pământ. În cele din urmă îmi găsesc de lucru la o familie. ce decizie ar lua într-un moment de criză. i se prezintă şi alte posibilită i? S. Nu sunt sigură că ei mă cred. clienta mea a discutat unele dintre alternativele pe care le-a avut în via a ei actuală. În şedin a noastră subiectul a aflat că sufletul ei are tendin a să se grăbească să judece anumite evenimente din via a ei într-un mod negativ. Mărimea acestor ecrane depinde de folosirea lor într-o loca ie dată. Când am fost dusă în fa a consiliului. (se înfioară) Mor de tânără şi copilul meu va fi unul găsit. Ea a petrecut cei o sută de ani dintre vie i. acum va trebui să o iau de la început”.: Încep să obosesc. în timpul acestei perioade nu pot merge în camera de muzică. cu ajutorul mamei ei. dar. dar copilul meu creşte sănătos. Le spun că so ul meu a fost ucis. în via a în care ca a fost Amy.

deoarece realitatea permanentă a unui eveniment trecut într-o lume fizică rămâne aceeaşi din perspectiva sufletului care a luat parte la evenimentul ini ial. Deşi aceste exerci ii de pregătire în spa iu şi timp nu schimbă cursul evenimentului istoric ini ial de pe Pământ. sufletele petrec mult mai mult timp privind scenele în bibliotecă. Fără să inem seama de dimensiunile ecranului. s-ar putea ca aici să ac ioneze alte for e. care tocmai şi-a încheiat o via ă marcată de un comportament agresiv fa ă de al i oameni. Ca participan i care vor avea roluri în ac iunea de pe scenă. Evenimentele de pe orice ecran pot fi mişcate înainte sau înapoi. Am sentimentul că ceea ce poate urmări şi poate explica un suflet de pe Pământ este reglementat de vibra iile ghizilor lor personali. neavând nici o influen ă asupra evenimentelor. Consider acest lucru apropiat de ceea ce numim realitate virtuală. cu o scenă din copilăria sa. Acesta e un exemplu a ceea ce vor să spună unii dintre clien ii mei când vorbesc despre intrarea în lumi în care timpul şi cauzalitatea sunt schimbate prin ecranele găsite în căr i. Cazul 30 96/226 . nevăzu i de suflet. Aceste ajustări au ca scop să stimuleze empatia şi să pregătească sufletul care face obiectul cazului 30. totul revine la ce era. asociate căr ilor. Pe măsură ce dialogul avansează în următorul meu caz. lă imea şi adâncimea fiecărui cadru permit sufletului să devină parte a unui proces cauză-efect. chiar dacă sufletul său există în prezentul etern al lumii spiritelor. pârghii şi cadrane. plasată în curtea în care se juca acesta. 2. Toate ecranele. Pot exista şi al i regizori ai acestui proces. în acelaşi fel în care au făcut-o în ecranele mai mari când s-au regăsit în Inel? În timp ce nu există restric ii pentru studiul călătoriei în timp. chiar transformând realitatea fa ă de original. Vă pute i da seama din cazul 30 că un eveniment trecut din lumea noastră fizică nu a fost schimbat pentru totdeauna pentru acest individ. Func ia ecranelor mai mici din biblioteci este aceea de a monitoriza continuu timpul trecut şi prezent pe Pământ. Aparent. toate acestea sunt iluzii create pentru sufletele care se încarnează pe Pământ. prin consolele de birou şi scenele de teatru. prin recreări ale acesteia. Deseori ne referim la acestea ca fiind perioade de timp şi pot fi ac ionate de explorarea gândurilor. cea cu ecrane mai mari. Acest caz implică un suflet numit Unthur. Pot sufletele să intre în ecranele mai mici. perspectiva lor despre o realitate constantă devine mai degrabă una fluctuantă. Cu toate acestea. Când ei ajung în camera în care se face selec ia vie ii. Unii ar numi aceste proiec ii „în afara timpului” pentru suflete. va fi evident că o entitate nevăzută recrează o scenă dintr-o via ă trecută.În ciuda dimensiunii impresionante a ecranelor din încăperile unde se va face selec ia vie ilor viitoare. care privesc numai spre viitor. Sufletele iau o parte din energia lor. deoarece trecutul poate fi împletit cu posibilită i viitoare în via a următoare. într-un timp spiritual întotdeauna conjugat la prezent. în clasele şi bibliotecile spirituale clien ii mei nu văd evenimentele trecute de pe Pământ ca fiind în afara realită ii universului nostru. Mentorii săi au hotărât să înceapă reanalizarea vie ii lui Unthur în bibliotecă. Toate posibilită ile întâmplărilor care implică spectatorul sunt atunci disponibile pentru studiu ca şi când ar folosi un proiector de film. asemănătoare celor de la teatru. ori aşezate într-o mişcare rapidă sau lentă întrerupte pentru a fi studiate. Destul de des un subiect va folosi dispozitive mecanice în descrierile lui. cu coordonate care să înregistreze timpul şi spa iul evenimentelor. Toate ecranele cosmice sunt multi-dimensionale. lungimea. mi-au fost descrise ca secven e de film care seamănă cu nişte cascade în care po i intra. Odată revăzută. cei mai mul i dintre subiec i par să folosească ecranele mai mici mai mult pentru a observa evenimente trecute la care au participat cândva. în timp ce o parte a energiei noastre rămâne în cameră. dar cu modificări. Ca observatori care se mişcă ca nişte stafii nevăzute în scene pe Pământ. mari sau mici. Admit posibilitatea că amintirile subiectului meu ar putea demonstra că ei se mişcă prin universuri paralele care ar putea să multiplice spa iul şi timpul nostru. cum ar fi panouri. lăsând restul pentru consolare şi intră în ecrane întrunui dintre următoarele două moduri: 1.

: Da. N: Te rog. Aceste 97/226 . N: Unthur.: Oh. nu.: Cred că este legată de propor ii.. Scrisul este un limbaj al mişcării şi al emo iei.. ghidul Meu.Dr. Dr. N: Această ocazie este singura în care vei veni aici? S. Fotanious..: Nu. N: Şi ea te pregăteşte pe acest piedestal. Ea se îndreaptă spre o sec iune apropiată şi ia o carte. cum se leagă un lucru de altul în ceea ce mă priveşte. scris. N: E simbolul unei litere din alfabetul grecesc sau are o semnifica ie matematică pentru tine? S.. nu pot traduce acum. Dr. Cei care studiază nu stau prea aproape unul de celălalt. N: În regulă. Notă: Suntem acum la stadiul în care fiecare caz capătă o calitate unică de angajament personal fa ă de ecranele Căr ii Vie ii. câtă vreme via a mea anterioară este încă foarte proaspătă... N: Po i să îmi citeşti ce scrie? S.: (face o pauză) Văd. S. Dr.: După ce voi avea timp să-mi vizitez grupul pentru o vreme. dar o identific ca fiind cartea mea. N: Nu po i descifra măcar un cuvânt? Priveşte atent! S. Dr. nu.... cu litere aurite.: Mmmm. simbolul grecesc pi..: Da. şi un mod de a te pregăti pentru via a viitoare.: Oh. Deseori venim aici singuri. Ştiu că acestea sunt cronicile despre mine. dar cred că cei mai în vârstă pot. dar şi din acelea care nu au fost spuse. descrie tot ce observi. Sim i scrisul ca...doar potriviri mentale. Dr.. a nu sta unul în fa a celuilalt este o problemă de polite e şi de respect pentru intimitate. continuă. N: Po i căuta singur în mormanele de căr i? S. N: De ce? S. Văd mul i oameni aşeza i la aceste mese lungi şi care se uită la căr ile din fa a lor. Dr.. mă înso eşte în bibliotecă pentru nişte studii în particular. pe nişte vibra ii muzicale. există vreun eveniment al vie ii tale anterioare de care î i aminteşti în mod deosebit şi despre care ai vrea să îmi vorbeşti? S. să intrăm în bibliotecă. transparent. Fa a ei e foarte încurajatoare. noi numim aceşti oameni Academicienii (pentru al ii. (cu o voce îndepărtată) Con in istorii spuse. înainte ca tu să duci această carte la masă? S.. Dr.. N: Ai mai multe Căr i ale Vie ii destinate ie? S. de asemenea. N: Deci. Dr.: Camera este într-o clădire mare. Acum sunt cu o femeie cu părul alb care mi-a fost prezentată. Dr.: Doar la început. pentru a studia. Mintea conştientă poate fi sau nu în stare să traducă în limbaj uman ceea ce mintea superconştientă vede în totalitate în bibliotecă. în acest moment bibliotecara i-a adus cartea pe care urmează să o studiezi. dreptunghiulară. Te rog. Primul lucru pe care îl observ când intru sunt şirurile lungi de bănci care se întind aşa departe încât nu pot vedea unde este capătul. există piedestale mari aşezate lângă mese.. în lumina obiectivelor mele.. Dr. când te întorci în lumea spiritelor. ei sunt Arhivarii). pentru a vedea dacă se potrivesc.. Academiciana deschide la pagina de unde voi începe. N: Fotanious te-a adus aici? S. Este. mă uit la o pagină cu. N: (cu superficialitate) Ai o legitima ie a ta de bibliotecă? S. pere ii sunt plini cu căr i mari şi groase. S.: Bibliotecara mea pare atât de învă ată. Ştiu unde sunt ale mele şi strălucesc de la distan ă când le privesc.: Da. în ordinea în care vezi tu. Totul este de un alb luminos... Căr ile sunt aşezate în ordine pe raliuri..: (râde) Nu se cer legitima ii . şi astăzi o voi folosi pe aceasta. Voi studia profesiunile şi ocupa iile secundare ale noii vie i. S. Dr.. Dr.. Dr.

Sunt îndreptat spre perioada când eram un puşti josnic. S. (se opreşte) Dr.ei bine.: (pauză) în acelaşi timp. particip total la scenă în toate privin ele. fiind lovit de pietrele aruncate de to i ceilal i. timpul a fost dat înapoi pentru mine. Aflându-mă în această zonă liniştită de studiu . Dr. Dr.. Când aud afirma ii ca aceasta. dar într-o realitate schimbată. Relatează-mi numai cum te ajută bibliotecara. în spa ii multiple.. nu va fi amuzant. Deci. ca şi când s-ar rejuca. În capitolele viitoare mă voi referi la raporturile despre universurile multiple din jurul nostru. OH. Este mai mult.... noi existând simultan în mai multe universuri.. Acum. Putem retrăi un eveniment pentru a vedea dacă îl putem face mai bine. mă gândesc la universuri paralele unde pot fi examinate toate posibilită ile şi probabilită ile.. OH.i face griji. mă târăsc în carte.: (sim indu-se stingherit în scaunul său) După ce. Sunt un puşti dur care îi aleargă pe băie ii mai mici.: Studiindu-mi cartea. am primit următorul răspuns: „Da. În lumea spiritelor. N: Care este semnifica ia Căr ii Vie ii tale şi a faptului că te afli în această atmosferă de bibliotecă? S... În acest scenariu. într-un mod diferit.. urmează să trec din nou prin acele momente. sunt în stare să îmi recunosc greşelile şi să experimentez alte variante. Simbolurile scrise ne spun unde să întoarcem paginile. Acestea sunt scenele cu ce urmează să fac... mai pu in agresivi.. Am sim it durerea pe care am pricinuit-o altora cu pumnii mei. Acest lucru. dar nu pot. Şi apoi. spune-mi ce vei face cu această carte? S..: (alarmat) Oh..... infect. Dr. N: Unthur. o parte a energiei mele. putem întrevedea o multitudine de posibilită i aici. Când am întrebat dacă este posibil să studiem vie ile viitoare în bibliotecă.. Mai târziu în şedin a noastră am descoperit că Unthur avea nevoie de auto-disciplină şi de a fi mai amabil cu oamenii.simboluri reprezintă cauzele şi efectele unui set de rela ii propor ionale între situa ii asemănătoare şi diferite din vie ile mele. N: (după ce îl liniştesc pe subiect şi îl aduc din nou înapoi în bibliotecă) Te aflai în acelaşi moment temporal ca atunci când erai copil sau într-o formă de realitate modificată? S.. În şcoala primară.. Lucrez asupra sentimentului de milă şi învă să îmi controlez firea rebelă în calitate de suflet... care fac acelaşi lucru . Nici unul dintre aceste lucruri nu mi s-a întâmplat în via a mea anterioară. S. în aceeaşi perioadă de timp... Dr. care nu sunt copii ale universului propriu. ceea ce ei vor ca să văd.. Acest fapt îmi dă un sentiment de camaraderie fa ă de ele şi de tot ceea ce facem împreună. lasă scena să se desfăşoare şi zi-mi tot ce po i. Sursa întregului spa iu şi timp poate folosi realită i alternative fără universurile paralele. condus de frica fa ă de tatăl meu. N: (încurajator) În regulă.: Înainte să o duc jos într-un spa iu liber al uneia dintre mese..privind toate celelalte suflete la mese.. acelaşi eveniment se poate petrece suferind schimbări uşoare sau radicale. N: Î i mul umesc pentru descriere.: (pauză lungă) Că am fost un copil rău. N: Ce se întâmplă? S.. Învă . dar nu pot să vă spun cum. dar evenimentele viitoare nu sunt deloc determinate şi nu aş lua vreo decizie despre ce urmează să se întâmple în acest spa iu” (în bibliotecă). După un timp sunt din nou eu. N: Nu. în timp. Faci o treabă minunată în ceea ce priveşte explica iile. Acesta fusese un model de comportament de-a lungul mai multor vie i. se târăşte ea însăşi pe pagină. Cu toate acestea.. vom face un exerci iu împreună. CHIAR DOARE! Dr. lovindu-i şi aruncând cu pietre în toată lumea când supraveghetorii nu se uită. pentru Dumnezeu! Acum sunt cel mai mic puşti din curte şi sunt lovit DE MINE! Este incredibil.. sufletele 98/226 .. NU! Dr. ce ai învă at din toate acestea? S. dar ar fi trebuit. nu ştiu cum să explic.: (respiră adânc) Ajungem la o pagină care mă arată ca un copil ce se joacă în curtea şcolii (subiectul începe acum să tremure).

ar putea fi folositor pentru cititorii care au prima mea carte să compare figura 3 din Călătoria Sufletelor cu figura 6 din acest capitol. din cauza durerii pe care în perioada copilăriei nu o sim ise. auz. în nici un caz. Unii dintre clien ii mei sus in că acestea sunt întâmplări simulate. să inem minte că o inteligen ă divină ne-a aşezat în acest mediu. învă ând să-şi îmbine undele de lumină cu liniile de pe ecran. unde atât originile. Trebuie. Amestecul culorilor în grupurile de suflete 99/226 .şi sentimentele legate de acel eveniment. Astfel. ridică întrebarea: ce este adevărata realitate? Clasele şi biblioteca cu ecranele trecutului şi viitorului sunt reale? Tot ceea ce ştiu despre via a noastră de după moarte se bazează pe observa iile tăcute de oameni. încrucişându-se ca nişte unde de rezonan ă ale probabilită ii şi ale posibilită ii din timpul PREZENT al lumii spiritelor. În timpul explica iilor mele. cât şi în lumea spiritelor. mi se spune că anumite secven e ale evenimentelor viitoare pot părea neclare în anumite privin e şi că aproape dispar. Un aspect al în elegerii dinamicii grupurilor matcă este identificarea fiecărui suflet prin culoare. asemenea tuturor celorlalte. atunci întregul concept de cauză şi efect în intervale de timp date este o iluzie manipulată cu scopul de a ne instrui. atunci aceasta nu este limitată de materia din universul nostru. asemănătoare unor panouri. Când sufletele sunt în bibliotecă. culorile lor contrastante devin mai evidente. Unthur mi-a spus că nu îşi poate schimba trecutul printr-o a doua vizită.participant într-o lume fizică. Toate sunt aşezate pe drumul sufletului spre învă are. Să luăm ca exemplu ultimul caz. Culorile spiritelor Când oamenii afla i în transă părăsesc mental atât spa iile regenerării şi orientării energiei. din prezent în viitor şi înapoi simultan. acest fapt este la fel de real pentru noi cât şi pentru un observator . pentru a învă a şi a evolua spre mai bine. oare. A putut sim i durerea şi s-a tăvălit în scaunul din biroul meu. Acest lucru permite o explorare şi o intrare mai uşoară a sufletului în studiul vie ii viitoare. Cazurile 29 şi 30. Chiar dacă credem că tot ceea ce gândim că este real pare o iluzie. de asemenea. Sufletele mai noi trebuie să dobândească acest talent. Era din nou băiatul care îşi petrecea timpul cu ceilal i copii. Observatorul este acela care defineşte proprietă ile materiei şi ale substan ei eterice atât pe Pământ. Observatorul dialoghează cu mine. imaginile se focalizează într-un punct. Cine afirmă că o realitate schimbată nu există simultan pentru toate evenimentele.care privesc ecranele orchestrate par a se mişca din trecut în prezent. dacă inem o piatră în mână. Nici unul dintre noi nu este aici din întâmplare şi nici evenimentele care ne afectează în propria realitate în acel moment temporal nu sunt. loc dotat cu nişte ecrane imense. via a nu este. cât şi rezultatele sunt interschimbabile? În timp ce studiază.văz. după moarte. în clasele cu ecrane mai mari. Pe de altă parte. Ştim că. în stare de transă. cât şi biblioteca. dar. miros . Ne întrebăm dacă universul nostru este tot o iluzie. s-a întors ca participant activ în locul unde se juca în copilărie. perioadele de timp sunt mai proeminente. lipsită de sens. Liniile temporale de pe ecran se mişcă înainte şi înapoi. în acelaşi spa iu. şi mai ales în zona unde se fac selec iile din via ă. Cu toate acestea. inteligentă care nu are formă şi atemporală. sufletul observator poate lucra în lumea spiritelor cu mai multe realită i în acelaşi timp. dacă o conştiin ă cosmică controlează ceea ce vede mintea observatorului pe Pământ. având toate sim urile . Ceea ce vreau să fac în acest capitol este să încerc să corectez concep iile greşite pe care le au oamenii în ceea ce priveşte recunoaşterea culorii. este chiar aşa? Unthur a devenit parte a scenei în care bătea copiii şi apoi a fost atacat de ei. Concentrându-şi esen a în acest fel. unde viitorul şi trecutul se unesc şi totul poate fi cunoscut. pentru a se angaja activ cu alte suflete. din mintea sufletului prin intermediul creierului. În Călătoria Sufletelor am descris constatările mele despre culorile energiei sufletelor. Dacă gândurile eterne ale sufletului sunt reprezentate de o energie luminoasă.

să se înconjoare cu un nimb de un alb strălucitor.alb. În timpul unei şedin e de hipnoză. constantă . Culorile de bază .de obicei intensă. care. aşa că pu inul pe care îl ştiu despre ei vine doar din observa iile subiectului meu. Deoarece se însuşesc în fiecare via ă.6 Spectrul culorilor Aurelor Spirituale Sufletele ale căror nivele de dezvoltare sunt trecute în căsu ele 1.purpuriu ca în căsu a 11. în timpul evolu iei. Spectrele de culori dincolo de nivelul V sunt maeştrii care nu apar ca fiind încarna i. Din această cauză. ele apar observatorului ca fiind în afara centrului masei de energie a sufletului. devin mai pu in împrăştiate şi se concentrează mai mult asupra mişcării lor vibra ionale. Ghizii. Culoarea universală de alb va fi explicată mai mult la cazul următor. Fig. În cazul 31. de la luminos la întunecos. Sufletele care se întorc în lumea spiritelor îmi spun adesea că. Singura excep ie ar fi atunci când culoarea nimbului şi cea din centru ar fi exact aceeaşi. aşa cum este cazul culorilor centrale. Culorile nimbului reprezintă atitudini. Există variabile individuale în cadrul fiecărui grup de suflete în func ie de culoarea de bază centrală. căsu a 1. Nu am avut niciodată un subiect a cărui energie să facă parte în totalitate din spectrul violet .sunt semnele majore ale dinamicii creşterii lor. deoarece acest efect de acoperire par ială nu se vede prea des. Rapoartele primite de la subiec ii mei referitoare la distingerea culorilor sunt făcute mai uşor. să fie afectată de un alt factor. galben şi albastru. aceste culori secundare ale nimbului sunt văzute de observator ca nişte autoportrete strălucitoare. trasarea unor reguli clare.În figura 6. care arată o dezvoltare mai lentă a caracterului. Acest lucru poate indica faptul că avem nevoie de mai mul i tămăduitori pe Pământ. fără să fie acoperite par ial cu alte nuan e de culoare în centrul masei lor de energie. definitive. Cu toate acestea. pot încărca dintr-o dată lumina lor . deoarece ele nu se dezvoltă toate în acelaşi ritm. de asemenea. Deoarece undele luminoase capătă nuan e mai puternice. despre transmisia culorilor ar fi restrictivă. pentru că. anumite suflete au culori secundare Acestea au fost numite culori ale aureolei luminoase. m-a tulburat. de obicei. Pe lângă culorile primare centrale care indică stadiul dezvoltării generale. Culorile nimbului nu sunt diluate de nuan ele sau umbrele altor culori. Este un semn al inocen ei şi totuşi această culoare poate fi văzută în spectrul tuturor sufletelor. ini ial. nuan ele nimbului pot fluctua mai rapid între diferitele vie i decât culorile centrale. de obicei. vedem tonurile de alb pur reflectate în sufletele începătoare. Mai important. 9 şi 11 sunt văzute. Referindu-ne la figura 6. un reprezentant 100/226 . aşa cum este văzut de subiec ii afla i în stare de hipnoză adâncă. de exemplu. Albul este deseori asociat cu efectul de aureolă. 5. am încercat să indic straturile subtile şi amestecul culorilor energiei în cadrul acestor nivele. Nu am remarcat mul i clien i care să îşi etaleze exclusiv culorile arătate în căsu a 7. Tranzi ia este lentă şi există multe pierderi ale nuan elor culorilor când sufletele se dezvoltă. am prezentat întregul spectru al culorilor care identifică nivelul evolu iei sufletului. generate de suflete . culoarea energiei unui suflet poate. văd lumina albă. atunci când observă un suflet care vine spre ele. idei şi chiar aspira ii neîmplinite ale sufletului.

Dr. Dr..: Vibra ia energiei albe indică faptul că ne putem armoniza uşor vibra iile cu toate celelalte suflete. Dr. N: Presupun că acesta este motivul pentru care ghizii-profesori etalează adesea nimburi de un alb strălucitor.acesta sunt eu . Deşi sunt multe lucruri pe care nu le ştiu despre întregul mecanism de formare a culorii energiei sufletului. am încercat întotdeauna să mă feresc de al i oameni în vie ile mele . Dr.. în timp ce forma violetă este în elepciunea lui avansată provenită din această cunoaştere. ei bine. pentru a fi preluate ca adevăruri incontestabile. Culorile principale au fiecare însuşiri proprii. am păstrat o înregistrare cu ceea ce mi-au spus oamenii despre aceste culori secundare ale nimbului. N: Ce înseamnă pentru tine „energia din centru” şi „energia nimbului”? S.. N: Şi marginile .nimburile . un centru albastru închis.. Însuşirile mele. Acesta persoană a fost într-un grup de clien i care m-a ajutat să descifrez codul culorilor nimbului.. Peste 90% dintre subiec ii mei sunt de acord cu calită ile pe care le reprezintă aceste culori într-un suflet.dar este şi ceea ce doresc să ajung. am aflat că schimbările din centrul culorilor devin mult mai pu in evidente după nivelul IV. dar cu toate acestea.: Clandour îşi radiază starea solidă a experien ei de învă are în centrul energiei sale. în scopul unei comunicări mai bune. ai ceva alb în energia ta. dar cum se deosebeşte acest alb de albul strălucitor al unui suflet tânăr? S.: Albul reprezintă culoarea de bază a energiei tuturor sufletelor. inând în sus o oglindă în Lungimea sa. fără să in seama de varia iile nuan elor. Dr. N: Po i defini diferen a dintre varia iile culorii centrale şi cea a nimbului în energia sufletului? S.foarte avansat al nivelului V va descrie acest efect.. stricat sau constituie energia negativă a sufletului care se vede. Dr. culoarea centrală a lui Clandour şi cum va apărea asta? S. Dr. Dr. Albul transmite această în elepciune.: Da. 101/226 . cum arată energia lui? S. N: Care crezi că va fi. Am comprimat ceea ce am aflat în trei dintre cele mai des întâlnite trăsături de caracter pentru fiecare culoare.. Energia albă este foarte receptivă. în general..: (pauză) Ah. în centrele de recuperare a sufletelor. N: Cum ar fi albastrul deschis în energia ta . care tinde spre un violet pal în afară. încât nu vizualizezi nici o altă culoare decât cea albă? S. Nuan area albului cu alte amestecuri de culori este cea care identifică fiecare suflet. N: Şi când te ui i la profesorul tău. în cele din urmă.acesta ar fi nivelul tău actual de însuşire a învă ăturii? S. N: Şi sufletul începător a avut atât de pu ină experien ă. ce culori aş vedea? S. în timp ce profesorii trimit informa ii în cantită i mari. Încununat cu un nimb alb pe margine. Cei mai tineri primesc vibra ii în cantită i mari. aceste suflete sunt nedezvoltate.propriul tău alb auriu. După mul i ani de cercetări.: Violetul adânc al spiritualită ii divine radiind din toate pozi iile în masa lui de energie. mai degrabă aş spune că vreau să mă străduiesc să devin mai puternic din acest punct de vedere.. S. N: Nu eşti un suflet începător. Dr.. ce îmi po i spune despre asta? S.: Este corect.: Clandour are.. Cazul 31 Dr.: Miezul central reprezintă realizarea. Sunt curios în legătură cu acest nimb de un alb strălucitor din jurul atâtor altor suflete care alte culori ale energiei lor.: Ai zări un centru de un albastru deschis cu nuan e de alb auriu la marginile energiei mele nimbul meu.. N: Dacă aş sta în fa a ta în lumea spiritelor. Negrul e fie pătat.

Limpezime. Deschidere Galbenul: Protec ie. Pătră elele fiecărei rude sunt explicate în figura 6 atât din punct de vedere al miezului.Albul: Puritate. Curaj Verdele: Tămăduire. Uitare. Sensibilitate Portocaliul: Exuberan ă. Toleran ă. Impulsivitate. precum şi cel mai bun prieten al subiectului 3B. Încredere.B. Hrănire. Revela ie Purpuriul: În elepciune. Divinitate Figura 7. Această schemă indică rudele încarnate ale subiectului. Intensitate. Compasiune Maroul: Sprijin. cât şi al haloului culorilor. Adevăr. 102/226 . Nelinişte Argintiul: Eteric. Hărnicie Albastrul: Cunoaştere. Flexibilitate Roşul: Pasiune.C şi D reprezintă culorile secundare ale halourilor prezente la membrii grupului. Pătratele notate cu literele A. Putere.

: Este testată chiar acum. cât şi pe cele ale nimbului. deoarece ea tocmai trece în nivelul III. S-a hotărât că. deoarece spune că voi învă a să mă controlez relaxând creierul acestor corpuri. Acest lucru devine evident pentru mine atunci când clien ii îmi spun că anumite suflete din grupurile lor au culori centrale ce par a fi nepotrivite cu cele ale grupului. Dacă sora ar fi avut şi partea protectoare tot galbenă. dintre care unele sunt pietre pre ioase. Când i-am cerut acestui subiect să îmi dezvăluie ce crede despre nuan a roşie din energia sa. acest subiect (3B) se uită la cele unsprezece suflete din grupul său primar. dar. datorită talentelor ei. Am evitat în mod inten ionat să fac referire la un caz la care culoarea centrală a evolu iei este în acelaşi timp şi culoarea nimbului. am probleme cu furia în cursul vie ilor mele. 103/226 . Un grup primar de suflete mai apropiat de uzan ele lumii spiritelor nu se va încarna în întregime într-o singură familie. N: Nu cumva Lavani s-a rătăcit în grupul vostru? Cum poate să ină pasul cu voi? S. să fiu sincer. Nu este neobişnuit pentru mine să întâlnesc şi grupuri în care nici unul dintre membri să nu aibă aceste culori secundare ale nimbului. figura 7 nu înfă işează nimburi de culoare albă.: Lavani se pregăteşte alături de noi. nu ar trebui lăsată în urmă. În afara surorii lui. care sunt încarnate în această via ă ca membri ai familiei sale. Culoarea centrală a surorii sale e de un galben aprins. Ghidului meu nu-i pasă de aceste alegeri. Dr. Fiica lui este nonconformistă şi foarte spirituală. deoarece se potrivesc cu firea mea. Miau trebuit multe secole de vie i anterioare. Nu-mi plac trupurile pasive. inclusiv subiectul meu. Bunicul şi mama acestei familii sunt tămăduitori. Fiul lui din această via ă are trăsături de caracter similare. încrezătoare. ar fi fost mai greu pentru subiectul meu să redea acest fapt bazându-se doar pe culoare. plus cel mai bun prieten al său.În capitolul următor vor fi alte referiri de ordin spiritual la semnifica ia culorilor. Nimbul de un roşu strălucitor al subiectului meu aşezat într-o masă centrală de energie de culoare albă şi roz-roşcată i-a confirmat firea puternică şi intensă. Observa i că aproape jumătate dintre membrii acestui grup nu au culori secundare ale nimbului. transmit anumite mesaje prin culori. vă voi arăta cum desenele anumitor embleme purtate de aceşti Bătrâni. În trecut deveneam agresiv prea uşor. Cazul următor implică un grup de suflete de nivelul III şi IV. Un prim exemplu sunt luminile albe ale sufletelor mai tinere. un bărbat aflat la nivelul II. Am şi sprijinul sufletului meu pereche (în acest moment so ia mea). Diagrama indică rela iile dintre membrii unei familii în încarnarea lor actuală. alte aspecte ale figurii 7 indică faptul că bunicii şi fiul subiectului sunt ceva mai evolua i decât ceilal i membri. care redă atât culorile centrale. galbenă sau de un albastru închis. a spus următoarele: Din cauza firii mele intense. Uneori se întâmplă să întâlnesc suflete a căror dezvoltare prezintă anomalii. fără multă experien ă. Figura 7 este o reprezentare a unui grup de suflete de nivel II. deşi e tânără. Tocmai terminasem de analizat membrii galbeni-albaştri ai acestui grup când acest subiect mi-a dezvăluit că alături de ca e un suflet aproape alb. după cum sunt percepute de sufletele care vin înaintea lor. Sunt doisprezece membri ai acestui grup primar de suflete. Aflat sub hipnoză. Acest fel de control este dificil din cauza propriilor reac ii impulsive şi pasionale în situa ii dificile. dar acum acest lucru începe să se schimbe. În plus. N: Ce caută o lumină albă în grupul vostru de suflete evoluate? S. având o fire deschisă. Deseori aleg corpuri care sunt foarte implicate emo ional. Lavani e pu in copleşită. Acest lucru se referă la veşmintele colorate pe care le poartă membrii consiliului. în locul nuan ei albastre (simbol al cunoaşterii) pe care o are în prezent. în timp ce tatăl şi mătuşa lui prezintă un stadiu mai redus de evolu ie. deoarece tenta nimbului ar fi fost aproape aceeaşi cu aceea din centrul ei. So ia sa e mai contemplativă. Pentru a evita confuzia. dar mă descurc mai bine cu autodisciplina. Cazul 32 Dr.

Klaris a devenit atât de ineficient. care trăieşte alături de un părinte cu sufletul mai tânăr. Reversul poate fi şi el adevărat în acele cazuri în care copilul e.: Grupul nostru este destul de neobişnuit. Dr. Cu to ii îl aşteptăm să se întoarcă. sufletul mai evoluat. deşi le-am parcurs rapid (subiectul meu a petrecut o mie şase sute de ani pe Pământ). avem reputa ia de a fi foarte modeşti. Noi suntem un grup de studen i care înva ă repede şi vie ile noastre au fost deosebit de dificile.: Lavani are mult talent. Dr. Dr. E mai bine aşa. care con ine un mesaj important pentru noi to i: „Este o ruşine ce se întâmplă cu Klaris. Noi studiem pentru a deveni profesori pentru copii şi astfel Lavani ne e de ajutor. Am descoperit că acest lucru poate semnifica o vizită temporară a unui oaspete sau a unui suflet foarte specializat dintr-un grup apropiat. datorită însuşirilor pe care le are. Sunt momente când aud despre un suflet a cărui culoare e descrisă ca fiind în regres. În cele din urmă. Ei nu sunt motiva i încă de aceeaşi dorin ă. acest lucru se datorează unei stări serioase şi prelungite. nu! De unde i-a venit ideea asta? Ea este împreună cu grupul său în cea mai mare parte a timpului (râde) şi ei nici nu ştiu despre aventurile noastre. dar când culoarea noastră involuează într-o măsură semnificativă. S. ba unii spun chiar mai mult decât atât.: Exact.: E adevărat că albii nu sunt în stare să blocheze. deşi ştim că va pleca devreme din grupul ci. N: De ce a fost destinată grupului vostru? S. N: Ei bine. înmănunchiate. Desigur. N: Sunt foarte mirat de acestea. E foarte legată de ei şi noi vrem ca Lavani să aibă o legătură normală cu proprii prieteni. Dr.” Culorile vizitatorilor din grupuri Din când în când aflu că aspectul culorilor unui suflet sau două dintr-un grup pare să fie nepotrivită cu a celorlalte. A fost un mare tămăduitor care a devenit corupt de putere. încât probabil ar ignora-o. Îi plăcea atât de mult să fie venerat şi adulat. S. de fapt. Verdele lui era strălucitor. Unui copil. N: Presupun că cele mai multe grupuri avansate nu îşi doresc asemenea responsabilită i. pentru că avem o mare toleran ă în a lucra cu suflete neexperimentate. ar putea să o tachineze şi i-ar pune prea multe întrebări. i-am spus că are poten ial (face o pauză şi apoi adaugă). N: De ce? S. lângă oamenii tăi. încât vanitatea lui a devenit o mască fa ă de el însuşi. Dr. În ciuda evolu iei noastre rapide. să pună paravane. Pentru el. S. Avem în cele ce urmează declara ia unui client. Cei mai mul i dintre noi am avut momente de declin după câteva vie i de-a lungul existen ei noastre. Nu este neobişnuit să afli că atunci când suflete asemenea acelora din cazul 32 se încarnează. Cele mai multe grupuri de tipul grupului nostru sunt aşa de ocupate. încât a fost trimis înapoi pentru reinstruire. Căderea lui s-a produs într-un număr de vie i care au implicat multe abuzuri. Grupurile ce evoluează sunt foarte absorbite de propria muncă.avea mult talent.: Oh. ele îi pot părea aproape dispre uitoare. lucrurile erau uşoare . Klaris a început să îşi piardă însuşirile şi noi am observat cum culoarea lui devenea tot mai ştearsă. Nu spun că ar fi nepoliticoase. I s-a interzis sufletului Lavani să se asocieze cu propriul grup în acest stadiu timpuriu al existen ei ei? S. Lavani a fost învă ată să facă aşa.: Oh. dar la urma urmelor ea este un copil şi aşa ne şi apare. N: Atunci. toată lumea respectă gândurile intime ale celorlal i. sufletele mai tinere care lucrează cu ele cer să fie copiii lor în via ă.Dr. de energie. explică-mi de ce ghidul rătăcitoarei Lavani i-a permis să vină aici. dacă sufletele sunt telepatice şi ştiu totul unul despre celălalt. nu în eleg cum Lavani poate ascunde toate acestea de prietenii ei. cu modelele ei mici. Uneori mai aud şi despre vizita 104/226 . Lavani e copilul acestui subiect azi. aşa cum facem noi în anumite probleme personale.

Vibra iile culorilor şi ale energiei sunt strâns legate în cazul sufletelor. de sistemul nervos central şi de echilibrul chimic. Ar trebui să men ionez că nu văd aura umană.unui călător interdimensional a cărui experien ă o depăşeşte cu mult pe cea a grupului. o manta de trecere. mă întrebam dacă acest subiect îşi lasă memoria conştientă despre chakre să pătrundă în explica iile ei inconştiente. Astfel. Filosofia orientală sus ine. Mi se spune că în timpul vie ii. în forma unor resturi ale conturului de energie rămas din încarnările noastre fizice.. prin şapte puncte majore ale corpului omenesc. corpul nostru temporar are fluctua ii rapide şi acest lucru afectează pozi iile externe ale culorilor energiei noastre. Ar trebui să adaug că aceste personaje pline de culoare. Chiar şi muşchii şi pielea joacă un rol în crearea energiei fizice din jurul nostru. culorile aurei din jurul fiin elor umane. În mai multe ocazii. devenind astfel mai pricepu i în ceea ce priveşte cunoaşterea oamenilor. dar aceste fiin e frumoase nu stau niciodată mult. există corela ii între mintea sufletului şi corpurile noastre. într-un mediu fizic frecven a aceleiaşi energii a sufletului este modificată.. Prezint în continuare rezumatul unei declara ii dintr-un raport interesant referitor la astfel de vizitatori: Când privim fiin ele evoluate care vin să ne viziteze grupul prin alte dimensiuni care nu ne sunt familiare. care sunt influen ate de firea noastră emo ională. aşadar. aceste oscila ii reflectând mediul non-material al lumii spiritelor. că avem un trup spiritual care există în strânsă legătură cu cel fizic şi că acest corp eteric are propriul său contur de energie. când i-am cerut clientului meu să dea un exemplu concret al în elegerii câştigate din învă ămintele primite de la aceste fiin e argintii. Când tămăduitorii identifică. Cu siguran ă..” Culorile aurei umane comparativ cu cele ale aurei sufletului Există încă o concep ie greşită referitoare la culori. Ele sunt fiin e elastice dotate cu abilitatea de a trece prin multe sfere fizice şi mentale. Pe lângă gândurile provenite de la un creier uman. Se presupune că chakrele sunt surse de putere. mi-a răspuns: „Ele ne lărgesc perspectiva. pentru a vedea mai multe probabilită i în alegerile pe care le facem. Toate informa iile mele despre aure vin de la specialiştii acestui domeniu şi de la subiec ii mei. au un efect profund asupra acestora. Corpul uman schimbă şi mai mult culoarea acestor modele de energie. cât şi de cel eteric. puritatea unei inteligen e strălucite inter-dimensionale. Cred că aceste presupuneri pot conduce la concluzii greşite. pentru că sunt prietenele lui. toate organele vitale ale corpului afectează aura umană. şi sunt de acord cu această teorie. care apar în grupurile de suflete pentru scurt timp. Vin din când în când la invita ia ghidului nostru Joshua. aceste nuan e sunt reflectări ale manifestărilor fizice. 105/226 . E nevoie de multe secole pentru a se schimba culorile sufletului. când trec prin fa a noastră. Aşa cum putem aduce amprenta unei vie i anterioare în via a noastră curentă. pentru noi fluviul argintiu fiind. de care m-am izbit de când a fost publicată Călătoria Sufletelor. Mul i oameni încearcă să facă unele compara ii între clasificările mele privind culorile aurei sufletelor şi aura umană. În cazul de mai sus. mi se relatează despre modelele de energie mai puternice care emană din anumite zone ce par a apar ine unei forme umane. În timp ce puneam întrebări în cazul următor. dar sănătatea fizică şi mintală sunt determinan ii principali ai aurei umane. Vedem aceste suflete ca având nuan a argintie a apei curgătoare. Vin să ne ajute să alungăm întunericul ignoran ei noastre.. Când noi medităm sau practicăm yoga. tot aşa putem lua amprente ale corpului în lumea spiritelor. lucrăm pentru a ne debloca energia emo ională şi spirituală prin diferitele păr i ale corpului. Adevărata vindecare trebuie să ină seama atât de corpul fizic. este ca şi cum ar fi trecut în drumul spre noi printr-un ecran. vârtejuri care emană dinspre noi spre exterior. pe care îl numim Lentilele Luminii. Acest subiect a crezut că chakrele reprezintă o expresie spirituală a individualită ii prin manifestări fizice. Acest talent dezvoltă gândirea critică şi permite luarea unor decizii temeinice bazate pe adevăruri mai generale. când vorbesc cu un subiect aflat în transă despre distribuirea energiei luminoase de la alte suflete din grupul lor.

Însă referitor la puterea de a concentra energia. Vă rog să în elege i că nu recomand aceste etape de medita ie drept tratament pentru bolile fizice.: Nu întotdeauna. ştiu că sistemul imunitar poate fi sprijinit dacă îl conectăm la Eul nostru superior. gra ie compasiunii sale. N: Ce formă a corpului? De ce prezintă Roy un corp fizic grupului tău? S. dar şi prin faptul că eu cânt în via a actuală. 106/226 Cazul 33 . cât şi din cele ale unei femei curajoase de cincizeci şi patru de ani. 1.: Noi arătăm trăsăturile corpurilor pe care le-am ocupat şi care ne-au mul umit în via ă. N: Au de-a face aceste puncte de energie cu proiec ia culorii aurei umane? S. N: Ai spus că Roy este unul dintre membrii familiei tale În această via ă şi apar ine grupului tău de suflete. Deoarece transmiterea culorilor este expresia energiei unui suflet şi a ghizilor noştri. Dr.ca pe o culoare neagră. poate că ar trebui să dau un exemplu de medita ie folosind culorile. N: Dacă energia metabolică a lui Roy prezintă această însuşire. a cărei greutate a scăzut la treizeci şi două de kilograme în timp ce lupta cu un cancer ovarian. Începe i prin a vă calma mintea. da. Cei care miau citit lucrările despre lumea spiritelor au întrebat dacă aceste informa ii despre culori pot fi folositoare şi pentru vindecarea fizică. Medita ia spirituală folosind culorile Proprietă ile de vindecare ale luminilor multicolore pentru reechilibrarea energiei într-o zonă de recuperare au fost analizate în ultimul capitol cu ajutorul unui suflet numit Banyon. Dr. Ea este acum în perioada de atenuare a bolii după chimioterapie şi viteza însănătoşirii ei i-a derutat pe doctori. Medita ia spirituală. Esen a puterii ei se dezvoltă mai repede în zona inimii. Dar şi alte pofte în această zonă. Dr. locul unde ar fi plexul solar. ce înseamnă pentru tine o concentrare de energie în zona stomacului? S. fără să inem seama de corpul său. N: Ei bine. pe care vi le-au pricinuit. po i observa o atare distribuire a energiei foarte luminoase care vine din anumite locuri ale corpului şi la al i membri ai grupului tău? S. în ceea ce priveşte culorile. Larry are cea mai mare energie în zona capului.: Da. este de mare ajutor în tămăduirea corpului. N: Altcineva? S. Dr. reale sau imaginare. cu care am lucrat. ca urmare a abilită ilor mele de comunicare prin discursuri de care am dat dovadă în unele dintre vie i.: Da. Cei care au probleme grave de sănătate îmi spun că cele mai bune rezultate apar prin practicarea medita iei o dată pe zi timp de treizeci de minute sau de două ori pe zi. Petrece i cinci minute purificându-vă. Dr.: Cel mai tare punct al puterii personale de care a dat dovadă Roy în vie ile sale este tăria sa de caracter. câte cincisprezece . N: Ce po i să îmi spui despre tine? S.: Văd o concentrare de un galben-rozaliu care vine din mijlocul corpului său. Are nervi de o el (râde). Dr. preluând şi sco ându-vă din corp tot întunericul provenit din durere şi maladie. vizualizând toată energia negativă din gândire . Cu toate acestea. Ce remarci atunci când te ui i la punctul focal de energie a lui Roy? S.douăzeci de minute. Natalie. Există multe căr i bune de autovindecare pe pia ă care explică diferitele forme ale medita iei.inclusiv temerile despre boală . Exerci iul de medita ie în şase etape pe care l-am ales provine atât din propriile vizualizări. Puterea min ii fiecărei persoane şi abilitatea sa de a se concentra sunt diferite.Dr. Ierta i-i pe oameni pentru toate relele. Gândi i-vă la un aspirator care se mişcă din creştetul capului dumneavoastră până la picioare. ca şi natura bolii sale. O parte dintre clien ii mei dezvoltă un sim al puterii spirituale prin folosirea medita iei prin culori. ca mijloc de a intra în legătură cu eul nostru interior. El a fost un gânditor creativ în multe vie i.: Energia mea vine din gât.

în timpul celor mai dificile perioade. toate modurile de a genera energie se identifică astfel cu caracterul. Medita ia ca disciplină zilnică este o muncă grea care cere mari sacrificii.acea esen ă pe care se pare că am pierdut-o undeva pe drumurile vie ii. Când examinează alte suflete. După ce analizez nuan ele de culoare cu un client. pentru a trimite puterea mintală şi curajul asupra unui corp slăbit. Prin această eliberare vom fi capabili să transcendem într-o realitate diferită. un alt mijloc extern de investigare a sufletelor din grupuri este acela de a le compara formele. Când mintea este într-o stare pură. repetând o rugăciune cum ar fi „Vindecă. Reflec ia adâncă ne aduce într-un stadiu al conştientei divine şi la o eliberare temporară a sufletului de personalitate. albauriu. 5. Gândi i-vă la baloanele albe. putem alia cine suntem cu adevărat . reprezentând ghidul dumneavoastră spiritual. în care tot ce se află în mintea care se concentrează este unificat într-un întreg. Nu există un mod perfect de a medita. Vindecă!”. În ciuda cantită ilor de energie. strălucirea sau întunecimea configura iilor de lumină şi calitatea mişcării. mul i oameni afla i în transă sunt conştien i de o rezonan ă vibra ională a sufletului. Ultimul pas este să vă crea i încă o dată nimbul albastru de lumină în jurul capului. atacând celulele negre de cancer şi dizolvându-le cu puterea pe care o are lumina asupra întunericului. Acum crea i-vă un nimb de un albastru deschis deasupra capului. Acum începe i să vă concentra i foarte adânc. 3. ca şi cum v-a i vedea printr-o lampă cu lumină infraroşie toate păr ile corpului. tot ceea ce con ine semnăturile spirituale ale membrilor grupului. pe care îl chema i în ajutor în timp ce emana i gânduri de iubire. Femeia cu cancer ovarian a fost capabilă să îşi ajute doctorii printr-o concentrare mintală totală. pentru a o apăra pe cea muritoare”. 4. non-dimensională. Vindecă. gândindu-vă la relaxare în timp ce inspira i şi la ceva compact în timpul expira iei. folositoare ca mijloc de a intra în legătură cu prezen a spiritelor iubitoare. Gândi i-vă la dumneavoastră într-o stare de suspendare. sprijini i acest tratament emanând o culoare asemănătoare levăn icăi. vizualiza i-le ca pe nişte baloane şi mişca i-le în jurul trupului. A i putea amesteca această culoare cu albastrul ghidului spiritual. Această întrebare e strâns legată de activitatea sau pasivitatea sufletului şi de strălucirea sau întunecimea energiei. Apoi petrece i alte cinci minute concentrându-vă şi numărându-vă respira iile. de asemenea. care să vă ajute să vă proteja i corpul. Spune i-vă în mintea dumneavoastră: „Vreau acea parte din mine care este nemuritoare. intermitent. cu scopul de a-şi vindeca trupul. studiem împreună viteza de pulsa ie şi de vibra ie a mişcării celorlalte suflete din acel grup. Alege i-vă propria nuan ă şi gândi i-vă la verde ca la un lichid care curge. Acestea sunt variabile care se pot schimba după mai multe vie i. Aceste structuri de energie ar include simetria opusă iregularită ii formei. Vă ve i scoate puritatea luminii albe din balon şi o ve i trimite ca pe o rază de putere în organele corpului. Forme ale culorilor energiei Pe lângă efectele culorilor. cât şi afară. pentru a vindeca celulele bolnave de efectul cancerului. Extinde i-o în jurul păr ilor externe ale capului ca pe o pavăză. transmite i în afară culoarea verde. Dacă face i chimioterapie. Fiecare persoană trebuie să găsească un program care să îi lege sistemele intelectuale şi emo ionale într-un cadru potrivit nevoilor sale. 107/226 . Deoarece globulele albe ale sângelui reprezintă puterea sistemului imunitar. Acum. Discutând forma de energie a unui suflet. 6. vindecând ceea ce este înăuntru. Sim i i puterea de vindecare a acestei lumini a iubirii atât înăuntru. capacitatea şi starea de spirit a sufletului. prima mea întrebare este: „Câtă energie a fost lăsată în lumea spiritelor înainte de încarnarea actuală?”.2. Dori i să vă armoniza i respira ia cu ritmul corpului. concentrată. În acest moment. Medita ia zilnică este. Măsura i-vă respira ia cu grijă. începe i să medita i la propria conştiin ă superioară ca la un balon larg. Aceasta este culoarea divină a în elepciunii şi a puterii spirituale.

În timpul interviului pe care îl iau unui client înaintea hipnozei, îi pun întrebări despre distribu ia personajelor în via a sa actuală. Îmi fac însemnări despre toate rudele lor, prieteni şi iubiri din trecut. Aceasta deoarece voi avea un loc în rândul din fa ă în piesa care este gata să înceapă în min ile lor şi vreau un program al acesteia. Clientul meu va fi actorul principal în această dramă, iar ceilal i vor juca în rolurile secundare. În fragmentul care urmează, se poate vedea cât de repede se pot ob ine informa ii despre culoarea, cât şi forma unui membru secundar al distribu iei din cadrul grupului de suflete al clientului, punând întrebări referitoare la acestea. În timpul interviului meu cu Leslie, clienta mea, am aflat că Rowena, cumnata ei, îi stătea acesteia ca un adevărat ghimpe în coastă. Leslie, al cărei nume spiritual este Susius, S-a descris pe ea însăşi ca pe cineva care caută siguran ă în vie ile ei şi încearcă să fie înconjurată de oameni linişti i. În via a actuală, acest subiect a remarcat: „Se pare că surorii so ului meu, Rowena, îi place să se confrunte cu mine şi să mă provoace în legătură cu convingerile mele”. Ceea ce urmează este scena de deschidere a imaginii mintale a clientei mele, Leslie, asupra grupului ei de suflete.

Cazul 34
S.: (foarte abătută) Oh, nu pot să cred! Rowena se află aici - sau mai degrabă este Shath aceasta e Rowena. Dr. N: Ce nu este în regulă când vezi sufletul cumnatei în grupul tău? S.: (încruntată, cu o încordare a gurii) Ei bine, Shath este unul dintre... cei dezmembra i... Dr. N: Dezmembra i, în ce sens? S.: Oh... comparativ cu cei ca noi, care au vibra ii de energie netede, calme. Dr. N: Susius, în timp ce î i observi cumnata, în ce fel este ca diferită în ceea ce priveşte culoarea şi forma? S.: (verificând încă recunoaşterea Rowcnei) Iat-o, în regulă! Energia ei portocalie pulsează repede - obişnuitele margini ascu ite, zim ate - este Shath. Sparks, aşa cum o numim. Dr. N: Forma pe care ea o prezintă arată că i se opune şi aici, în această aşezare spirituală, ca în via a actuală? S.: (Leslie se adaptează acum prezen ei Rowenei şi vocea ei se calmează) Nu... de fapt, ne face să avansăm... este bună pentru grupul nostru... În eleg asta. Dr. N: Vreau să ştiu în ce fel proiec iile ei sunt diferite de propria ta energie, ca formă şi culoare. Ce po i să îmi spui despre cum eşti tu în lumea spiritelor? S.: Culoarea mea este de un alb pal cu varia ii trandafirii... Prietenii îmi spun Bells, deoarece ei văd energia mea ca pe nişte picături de apă de ploaie, fluide, care au un ecou de... clinchet stins de clopo el. Shath are o claritate extraordinară a energiei şi văd nuan e aurii. Energia ei este strălucitoare şi foarte puternică. Dr. N: Şi ce semnifică toate acestea pentru tine şi pentru grupul tău? S.: Nu putem fi mul umi i de noi alături de Sparks. Este atât de neliniştită - un vârtej de mişcare constantă - întotdeauna există din partea ei întrebări şi provocări legate de performan ele noastre. Ei îi place să ia parte la vie ile noastre, ceea ce ne clatină mul umirea de sine. Dr. N: Crezi că este mai pu in aspră în lumea spiritelor decât în corpul actual, ca Rowena? S.: (râde) Po i să pariezi. Ea şi-a ales un corp bine clădit care se înfurie foarte repede şi amplifică totul. de data aceasta (via a actuală) a venit drept sora so ului meu. Shath poate fi atât de plictisitoare, dar acum când văd cine este cu adevărat, ştiu că ac iunile ei provin din dragoste şi din dorin a de a ne face să dăm ceea ce avem mai bun în noi (râde din nou). O ajutăm, de asemenea, să se calmeze, deoarece are tendin a de a sări în foc fără să se uite. Dr. N: Mai este şi altcineva în cercul vostru de prieteni a cărui energie e similară cu cea a entită ii duble Shath - Rowena? S.: (zâmbind) Da, ar putea fi Roger,so ul celei mai bune prietene a mea, Megan. Numele lui aici este Siere. Dr. N: Cum î i apare energia sa?

108/226

S.: Transmite modele geometrice, unghiulare, care merg în zigzag înainte şi înapoi. Sunt nişte unde ascu ite - ca limba lui - şi de la distan ă energia îi reverberează ca nişte talgere bubuitoare întro orchestră. Siere este un suflet curajos, întreprinzător. Dr. N: Bazându-mă pe ce mi-ai spus despre formele energiei, ar putea Shath şi Siere - Rowena şi Roger - să aibă o compatibilitate în via ă? S.: (izbucneşte) Poate glumeşti! S-ar omorî unul pe celălalt. Nu, so ul Rowenei este Sen fratele meu, Bill, un suflet paşnic. Dr. N: Te rog, descrie-mi energia lui. S.: are o energie puternică de culoare maroniu-verzuie. Ştii că Vines (vi ă-de-vie) este prin preajmă când auzi un foşnet uşor. Dr. N: Vines? Nu în eleg ce înseamnă. S.: În grupul nostru, când primeşti o poreclă, se prinde. Sen are unde vibra ionale care seamănă cu vi a-de-vie... cu modele care formează şuvi e în cosi e - ştii cum e - ca părul lung. Dr. N: Acest model de energie se identifică, oare, cu Sen - fratele tău, Bill - în vreun fel? S.: Sigur. Complex, dar constant - foarte demn de încredere. Modelul reflectă abilitatea lui de a păstra o varietate de elemente împreună, într-o armonie minunată. Vines şi Sparks se în eleg minunat, deoarece Rowena nu îl lasă niciodată pe Bill să fie prea mul umit de sine, iar el îi oferă un punct de sprijin în via ă. Dr. N: Înainte să continuu, am observat că numele spirituale pe care le-ai dat celor din grupul tău de suflete încep toate cu litera S. Are vreo semnifica ie? Nici măcar nu sunt sigur că le pronun corect. S.: Nu- i face griji în privin a asta - sunetul dă intona ii mişcării energiei lor. Acest lucru arată cine sunt cu adevărat prietenii mei. Dr. N: Sunetul? Deci, pe lângă culoarea şi forma energiei grupului tău, undele fiecăruia au un anumit sunet, aşa cum l-am putea auzi pe Pământ? S.: Ei bine... un fel de... noi identificăm vibra ia energiei cu Pământul, deşi nu ai putea auzi aceste vibra ii cu o ureche omenească. Dr. N: Ne putem întoarce la cea mai bună prietenă a ta, Megan? Ai amintit-o, dar nu îi ştiu modelul culorii vibra ionale. S.: (cu un zâmbet cald) Energia ei înmănunchiată, de un galben pal, este ca lumina pâlpâitoare a soarelui pe un câmp cu cereale... blândă şi delicată. Dr. N: Şi caracterul ei ca suflet? S.: Milă absolută, necondi ionată şi dragoste. Înainte de a merge mai departe cu problema sunetului şi cu asemănarea câtorva nume spirituale, aş explica legătura karmică dintre pacienta mea, Leslie, şi cea mai bună prietenă a ei în această via ă, Megan. Pentru mine, este o poveste emo ionantă. În timpul discu iei mele din cazul 34, Leslie mi-a explicat că era cântărea ă profesionistă şi că uneori gâtul şi laringele ei erau deosebit de sensibile. Am privit acest lucru, pur şi simplu, ca pe un pericol specific meseriei şi nu m-am mai gândit la el până nu am ajuns la scena mor ii din via a ei trecută. Atunci a fost necesar să deprogramăm amprenta unui fost corp, legată direct de sensibilitatea gâtului pacientei mele, Leslie. În via a ei trecută, Megan era sora mai mică a cântăre ei Leslie. Ca tânără, Megan fusese for ată de tatăl ei să ia în căsătorie un bărbat mai în vârstă, înstărit, brutal, numit Hogar, care o bătea şi abuza sexual de ea. După pu in timp, Leslie a ajutat-o pe Megan să scape de Hogar şi să fugă cu un tânăr care o iubea (Roger). Înfuriat, Hogar a găsit-o pe Leslie în noaptea aceea şi a târât-o într-un loc izolat unde a violat-o şi a bătut-o ore întregi, pentru a afla în ce direc ie a plecat sora ei. Leslie nu i-a spus lui Hogar nimic până când acesta a început s-o stranguleze pentru a ob ine informa iile. Atunci, Leslie i-a acordat surorii ei mai mult timp pentru a fugi în siguran ă, dându-i lui Hogar indica ii greşite. Hogar a strangulat-o pe Leslie până a omorât-o şi a fugit, dar el nu a mai găsit-o niciodată pe Megan. Mai târziu, în şedin a noastră, Leslie a avut de spus următoarele: „A cânta în

109/226

această via ă este o expresie a iubirii, deoarece vocea mi-a fost redusă la tăcere, tot din cauza dragostei în ultima mea via ă”.

Am văzut cum culoarea, forma, mişcarea şi sunetul sunt semne individuale ale sufletelor în grupurile lor. Aceste patru elemente se pare că interac ionează, deşi energia luminoasă, formele vibra ionale şi mişcarea lor specifică, precum şi rezonan a sunetului nu sunt uniforme la membrii grupului de suflete. Cu toate acestea, există asemănări referitoare la aceste elemente între anumite suflete şi sunetul poate fi dintre cele mai evidente pentru regresionistul spiritual. Există un limbaj al sunetului în lumea spiritelor care trece dincolo de sistematizarea limbii vorbite. Mi se spune că râsul, fredonatul, cântatul există, la fel ca sunetul vântului şi al ploii, dar sunt imposibil de descris. Unii subiec i pronun ă numele sufletelor din grupul lor ca şi când ar atinge corzi muzicale, pentru a le armoniza unele cu altele. Cazul 34 este un exemplu despre modul în care pronun area numelor spirituale într-un cerc de prieteni are o afinitate de sunet cu litera S. În cazul 28 cei doi profesori spirituali se numeau Bion şi Relon. Se pare că există o reciprocitate ritmică între anumite energii ale sufletului într-un grup matcă, manifestată în acest mod. Unii subiec i afla i sub hipnoză au dificultă i în pronun area numelor spirituale. Aceştia spun că numele sufletelor, percepute la nivel mental, constau într-o rezonan ă vibra ională imposibil de tradus. Un client a afirmat: „Din experien a mea, numele reale ale sufletelor sunt ceva similar cu emo iile, dar nu au însuşirile trăirilor omeneşti, aşa că nu pot reproduce numele noastre prin nici un sunet”. Există, de asemenea, un simbolism vocal legat de nume, care ar fi putut ascunde în elesuri pe care un client nu le poate descifra într-o formă umană. Totuşi, pentru mul i clien i care se străduiesc să îşi reamintească un nume spiritual, folosirea foneticii şi a unei caden e a sunetului pot fi de mare ajutor. Un subiect ar putea utiliza sunete de vocale pentru a-i caracteriza pe membrii grupului său. Am avut un client care a numit trei suflete din grupul său: Qi, Lo şi Su. Nu este deloc neobişnuit pentru mine să am cazuri, precum ultimul, unde în numele grupului se accentuează o literă a alfabetului. Din anumite motive, mul i ghizi spirituali au un A la sfârşitul numelor lor. Am subiec i în transă care cred că este mai uşor să îmi spună pe litere numele spirituale decât să încerce să le pronun e. Totuşi, aceiaşi clien i vor spune că citirea pe litere nu înseamnă tot atât de mult pentru ei ca sunetul. Ancheta mea privind numele spirituale poate să scoată la iveală versiuni prescurtate ale numelor actuale Un client a declarat: „În grupul meu spiritual, porecla pentru ghidul nostru este Ned”. Nesatisfăcut cu acest lucru, am insistat şi, în cele din urmă, am ob inut numele întreg al ghidului scris pe hârtie. Rezultatul a fost Needaazzbaarriann. Am în eles. În timpul acelei şedin e am rămas la Ned. Intimitatea este, de asemenea, un factor de luat în scamă; de exemplu, atunci când am un client care crede că dacă îmi va da numele ghidului său spiritual, va compromite cumva această rela ie. Trebuie să le respect îngrijorarea şi să fiu răbdător. Pe măsură ce şedin a înaintează, această piedică s-ar putea să dispară. De exemplu, o clientă mi-a mărturisit că ghidul ei se numea Mary. Apoi a adăugat: „Mary îmi dă voie să ii spun pe nume în fa a ta”. Am acceptat acest lucru şi am continuat un timp când, deodată, numele ghidului a devenit Mazukia. Există momente în timpul regresiei când nu este bine să insişti prea mult pentru a ob ine informa ii. În cele din urmă, ar trebui să precizez că propriile nume ale sufletelor noastre se pot schimba pu in pe măsură ce ne dezvoltăm. Am avut un subiect foarte avansat, care mi-a spus că numele ei ca suflet tânăr era Vina, şi acum s-a schimbat în Kavina. Am întrebat de ce, şi Kavina mi-a răspuns că era un discipol al unui ghid mai vârstnic numit Karafina. Când am întrebat despre semnifica ia literelor con inute în aceste nume în lumea spirituală, mi s-a spus că nu era treaba mea. Există clien i care nu au nici o re inere în a pune capăt repede unor întrebări, dacă simt că am depăşit limita intimită ii.

Sunetele şi numele spirituale

110/226

Grupurile de studiu ale sufletelor
În prima mea carte, am dedicat capitole întregi examinării grupurilor de suflete începătoare, medii şi avansate şi ghizilor acestora. Am dat, de asemenea, exemple de cazuri legate de pregătirea energiei de grup, unde sufletele înva ă să creeze şi să dea o formă materiei fizice, cum ar fi pietrele, solul, plantele şi alte forme de via ă mai pu in dezvoltate. Nu vreau să mă repet cu privire la aceste subiecte, atât că, procedând astfel, pot oferi informa ii suplimentare cititorului în legătură cu alte aspecte ale vie ii în colectivită ile de suflete. În această sec iune, voi examina legăturile dintre cei care înva ă în grupurile de studiu ale sufletelor, spre deosebire de aspectele structurale ale şcolilor şi sălilor de clasă analizate mai devreme în acest capitol. Centrele de învă are spirituală nu sunt neapărat vizualizate de clien ii mei ca având o atmosferă de clasă sau de bibliotecă. Destul de des aceste loca ii sunt descrise doar ca „spa iul clasei noastre”. Chiar şi aşa, imaginile mediului în care se desfăşoară învă area spirituală se pot schimba rapid în mintea clien ilor mei atunci când discutam despre perioada lor de instruire. Când a fost publicat studiul meu despre via a noastră de dintre vie i, unii oameni mi-au criticat analogiile cu şcolile şi clasele umane ca model spirituale de instruire a sufletelor. Un cuplu din Colorado mi-a scris: „Considerăm dezagreabile referirile dumneavoastră la existen a unor şcoli în via a de după moarte şi acest lucru se datorează, probabil, înclina iei pe care o ave i spre acest domeniu în calitate de fost educator”. Al ii mi-au spus că pentru ei şcolile au însemnat un lung şir de experien e neplăcute referitoare la birocra ia, autoritatea şi umilirea personală din partea altor elevi. Pe de altă parte, ei nu voiau să vadă nimic în cealaltă parte care să semene cu clasele de pe Pământ. Ştiu că există cititori care au amintiri neplăcute despre momentele pe care le-au petrecut în şcoală. Din păcate, şcolile de pe Pământ, ca şi alte institu ii, au defectele lor, asemenea fiin elor umane. Profesorii şi elevii pot fi arogan i, nişte mici tirani indiferen i la problemele altora. Oriunde are loc procesul de învă are, există o cercetare atentă. Cu toate acestea, mul i dintre noi îşi amintesc că au avut profesori grijulii care le-au dat informa ii esen iale, în timp ce ei au legat prietenii de-o via ă cu al i colegi. Aspectele func ionale ale dobândirii cunoaşterii spirituale sunt traduse de mintea omenească în centrele de învă are şi sunt sigur că ghizii noştri sunt pricepu i în a crea vizualizări ale edificiilor pământene pentru sufletele care vin pe planeta noastră. Oamenii afla i sub hipnoză vorbesc despre o oarecare similitudine cu forma şi structura de pe Pământ, dar rapoartele lor dau informa ii şi despre unele diferen e mari referitoare la alte aspecte. Clien ii mei îmi relatează despre amabilitatea copleşitoare, bunăvoin a şi răbdarea nemăsurată a tuturor celor din zonele eterice de studiu. Chiar analizarea rezultatelor fiecărui suflet de către colegii săi este făcută cu multă dragoste, respect şi în elegere reciprocă, pentru ca lucrurile să meargă mai bine în următoarea încarnare. Grupurile de suflete apreciază individualitatea. E de aşteptat să te remarci şi să î i aduci contribu ia. Există suflete puternice şi suflete liniştite, dar nimeni nu domină şi nimeni nu este supărător. Individualismul este apreciat întrucât fiecare suflet e unic, cu păr i tari şi slabe, completându-i pe ceilal i din grup. Noi suntem destina i anumitor grupuri de suflete atât pentru diferen ele, cât şi pentru asemănările noastre. Aceste trăsături distincte de caracter ne onorează, deoarece sufletele care îşi împărtăşesc via a aduc o în elepciune personală bogată fiecărei experien e. Sufletelor le place să se tachineze şi folosesc umorul în grupul lor, dar întotdeauna îşi arată respect unul altuia, chiar şi celor care au fost încarnate în corpuri care le-au pricinuit necazuri în via ă. Mai mult decât iertare, sufletele manifestă toleran ă. Ele ştiu că şi cele mai negative trăsături ale personalită ii, legate de ego-ul corpului persoanei care le-a pricinuit triste e şi amărăciune au fost îngropate o dată cu moartea corpului. În fruntea listei emo iilor negative la care s-a renun at sunt furia şi frica. Sufletele se oferă voluntar, atât să predea, cât şi să înve e anumite lec ii şi planurile karmice s-ar putea să nu func ioneze de fiecare dată aşa cum trebuie, date fiind variabilele mediilor pământeşti.

111/226

inclusiv adul ii din clasele mele. având cunoştin e nemăsurate în orice domeniu. actorii principali ai distribu iei ultimei piese din via ă se vor retrage într-un coli să studieze scenele individuale pe care le-am jucat. Chiar şi în lumea spiritelor.care este via a lor actuală . În timp ce ne confruntam cu problemele conceptuale. este totuşi respectată. Am răspuns că grupurile de suflete pot părea tribale în ceea ce priveşte marea lor loialitate şi sprijinul reciproc de care dau dovadă într-o comunitate spirituală. În timpul primilor ani de cercetare a hipnozei. Cred că aceştia sunt o minoritate distinctă de suflete legate de Pământ. confundau faptele cu propriile modele de valoare. cei mai mul i dintre noi. am aflat că unii dintre elevii mei. dar pot să spun că motiva ia de a munci mult în fiecare via ă nu este aceeaşi la toate sufletele. Societă ile de pe Pământ au prostul obicei de a nu avea încredere unele în altele şi. În acelaşi timp. spunând: „Via a nu e decât o umbră trecătoare. la fel ca aceea cu o sală de clasă. grupurile de suflete nu sunt tribale în rela iile lor cu alte grupuri. Profesorii noştri vin şi pleacă din şedin e spirituale de studiu. alegerea unor încarnări uşoare sau amândouă. la urma urmelor. Societă ile din lumea spiritelor sunt mai degrabă riguroase. Am avut clien i care mi-au spus că atunci când se întorc la grupurile lor de suflete. unii elevi aleg să nu dea întotdeauna tot ce au mai bun.Îmi aduc aminte că după una dintre prelegerile mele. Spre deosebire de fiin ele umane. regele se pregăteşte de moarte. Deşi sufletele în sine nu sunt încă atotştiutoare. În oarecare măsură. nu au nici un fel de îndoială în privin a lec iilor karmice şi a rolului pe care l-au jucat în evenimentele din vie ile anterioare. toate entită ile spirituale sunt legate între ele. nu ştiu că se găsesc într-o reprezenta ie scenică până când nu se termină. Aplauzele sunt pentru o treabă bine făcută la sfârşitul ultimului act al piesei vie ii. Am văzut că profesorii-ghizi păreau prezen i peste tot. aceste versuri celebre descriu ceea ce simt sufletele în legătură cu via a lor pe Pământ. este în firea elevilor. dau dovadă de cinism şi cruzime în rela iile dintre ele. moderate sau docile în rela iile interpersonale. un biet actor care umblă an oş şi se agită pe scenă şi care apoi nu se mai aude de loc”. Am avut clien i care mi-au spus: „Am de gând să patinez pentru un timp”. dar nu intervin în auto-evaluare. O axiomă a lumii spiritelor este aceea că sufletele sunt întotdeauna dure cu ele însele în ceea ce priveşte performan ele. aud aplauze şi strigăte de „Bravo!” de la prietenii lor. Aceasta. În interiorul grupurilor de studiu ale sufletelor există o claritate minunată a gândurilor ra ionale. Acest lucru poate însemna încetinirea procesului lor de încarnare. un psihiatru a ridicat mâna şi a spus: „Discu ia dumneavoastră despre grupurile de suflete îmi aminteşte de tribalism”. după o via ă deosebit de grea. dar nu văd nici o dovadă de discriminare sau de alienare în interiorul unui grup de suflete sau între acestea. caracterul sufletului este unit cu temperamentul gazdei sale pentru a forma o persoană. după ce reprezenta ia s-a terminat şi înainte de începerea repeti iilor pentru următoarea”. introducerea în domeniul învă ării din lumea spiritelor m-a făcut să în eleg cum stau lucrurile. erau momente când se certau plecând de la o premiză falsă şi chiar se contraziceau. se potriveşte cu ceea ce văd clien ii mei afla i într-o stare adâncă de transă hipnotică. Lipseşte autoamăgirea. analogia cu o piesă. Acesta este un termen potrivit pentru felul în care sufletul foloseşte un corp gazdă pentru oricare dintre vie i. La greci. Un subiect a relatat: „în grupul meu.şi discu iile care au avut loc înainte de a se alege distribu ia finală au avut ca scop împăr irea rolurilor în viitor. Sufletele care vin pe Pământ cred despre ele că devin actori masca i pe o scenă a lumii. ei au învă at să extrapoleze şi să sintetizeze ideile mai eficient. Totuşi. datorită unei multitudini de blocaje amnezice. Astfel. dar nu întruchiparea totală a Eului sufletului nostru. Pornind de la acest punct. sufletele observă cu stricte e puritatea altor grupuri de suflete. Deseori îi aud pe subiec ii mei râzând pentru că li s-a oferit un anumit rol în piesa următoare . În piesa de teatru Macbeth a lui Shakespeare. cuvântul „persona” era sinonim cu „mască”. deşi nu întotdeauna sub o formă palpabilă. 112/226 . Trupul este manifestarea exterioară a sufletului. Deşi profesorii sufletului şi consiliul nu pot fi ferici i cu această decizie. În cele din urmă. Când ne reîncarnăm într-un corp nou. diferen a fiind aceea că o dată ce a început piesa. în plus. am fost uluit de lipsa totală a auto-înşelării în timpul claselor spirituale. Când eram profesor cu jumătate de normă la un liceu seral.

În ultimul rând. Îmi dau seama că unii cititori ar putea trage concluzia că acest lucru sună suspect de apropiat de notele de pe Pământ. Eleva din următorul caz ne explică cât de ciudat a fost într-una dintre orele ei de crea ie când situa ia a scăpat pu in de sub control: Cazul 35 Dr. Îşi doresc întotdeauna ca data viitoare să reuşească mai bine. pentru a-l pregăti mai bine pe următorul. fiind urmate de o revizuire a tuturor rolurilor din scenariu.: În partea stângă. încât devine aproape plictisitoare. Aceste analogii cu scena nu trivializează ceea ce sufletele experimentează pe Pământ. Ca-ell. Sistemul este ingenios. N: Unde eşti aşezată fa ă de prietenii tăi? S.: Nu. instruirea în centrele de învă are nu se limitează la reanalizarea vie ilor anterioare. Pe lângă toate celelalte activită i. unii dintre subiec ii mei numesc întregul proces de reîncarnare „Jocul”. Sufletele au posibilitatea să fie martore la propriile reprezenta ii din trecut prin intermediul altor actori. dar ideea în spe ă nu îmi apar ine. când îl privim pe Trinity desenând. N: Explică-mi imaginea. Oricare ar fi formatul.: Ne-am strâns pentru a ne exersa crearea energiei. la margine. acest aspect al jocului se va sfârşi cu încheierea piesei şi a încarnărilor lor fizice. Dr. într-o bancă mai mare sau cum? S. Dobândirea acestor abilită i capătă multe forme în munca din clasă. Sunt studiate toate rezultatele posibile şi apoi comparate prin scrierea unor noi scenarii pentru aceste scene. Dr. dar nu sunt sigur asupra a ceea ce se petrece aici. Acesta este elul sufletelor care vin pe Pământ.Ghizii noştri devin regizori care trec prin scene din via a trecută împreună cu noi. S. pentru că această temă este atât de uşoară. Rezultatul reprezenta iei cuiva în piesă poate fi de la foarte bun până la acceptabil sau nesatisfăcător. Trinity.: Foarte relaxată. cât şi în cele rele. cu seturi diferite de alegeri care ar fi putut fi făcute în fiecare situa ie. Ca atle ii campioni. Erorile de judecată sunt pu ine. ele vor să încerce să se perfec ioneze cu fiecare reprezenta ie. 113/226 .: Stau în banca mea cu ceilal i şi îl privim pe Trinity. Aşa cum am declarat la începutul acestei sec iuni. Mi se pare că cele mai multe suflete sunt mânate de dorin a de a revedea ultimul act pe care l-au jucat în via ă. ele ştiu că. Am spus mai înainte că umorul este un semn distinctiv al lumii spiritelor. Jac (so ul actual al clientei) este chiar în spatele meu. originalitatea şi dorin a de a triumfa asupra adversită ii prin dobândirea în elepciunii din rela iile umane. umăr la umăr. pentru a verifica rezultatele cu un alt actor din grupul lor sau cu cineva ales dintr-un grup alăturat. avem bănci individuale. spa iile de învă are sunt prevăzute cu o fascinantă tablă de şah aflată la dispozi ia sufletelor atunci când. Recrearea alternativelor vie ii anterioare prezintă o dramă psihică pe care o găsesc folositoare ca instrument terapeutic în via a prezentă a sufletului. stă în fa a unei table desenând ceva. Sunte i aşeza i pe un rând împreună cu al ii. Sufletele nu par niciodată să se plictisească în timpul acestor exerci ii educa ionale care promovează creativitatea. folosirea adecvată a energiei este o parte importantă a instruirii. într-adevăr. Modelele de comportament sunt analizate minu ios la fiecare actor. cel neascultător (fratele clientei mele în via a ei actuală) este lângă mine. Îi încurajez pe subiec ii mei să îmi spună despre aceste inversări de roluri. Similitudinile sufletului un mijloc de în elegere obiectiv şi îi insuflă dorin a de a se perfec iona. Dr. mai degrabă încurajează motiva ia. ele încearcă toate mişcările posibile pentru a găsi cele mai bune solu ii. pentru ca apoi noi să studiem. N: Care este acum starea de spirit în încăpere? S. N: Şi ce faci acum? S. atât în vremurile bune. după ce jocul s-a terminat. Sufletele ar putea decide atunci să schimbe rolurile între ele şi să rejoace scenele cheie din nou. N: Ai explicat cum grupul tău s-a strâns într-o încăpere care semăna cu o sală de clasă. la un anumit nivel al dezvoltării şi al eficien ei. Ghidul meu. Mi se spune că în grupurile de suflete evaluarea jocului de către colegii noştri nu este amenin ătoare. Dr. cu capace care se deschid.

N: (stăruind) înseamnă că şi-a terminat tema mai repede? S. Cazul 36 Dr.. Vom fi testa i individual. Cazul 36 implică un cerc mai strâns. după concepere.. Tocmai se opreşte şi spune: „în regulă. Dr.. N: Ce se întâmplă după aceea? S. nu văd răul. dar.. ah. explică-mi testul.. n-aş vrea să î i dezvălui asta.. deoarece în curând o să îl urmăm în via ă....: Desenează. Dr. în ce lună..: (încă râzând) Desigur. S.. N: Deci. N: În timp ce vizualizezi mental toate activită ile care au loc în grupul vostru de studiu. Dr. Dr. Dr. dirijând lucrurile. testul este etapa potrivită pentru crearea unui şoarece? S.: În luna a patra..: (cu un zâmbet larg) Este uşor. Dr. Ei bine. Explică-mi. Trinity ar fi trebuit să aleagă o creatură mai complexă. din diferite particule de energie.: Sunt şoricei care aleargă în toată camera (chicoteşte). I-am pus urechi mai mari decât cele normale şoarecelui meu. cred că. doar aşa. ca să vă combina i energia cu al ii pentru această temă? S. dar nu îi este prea uşor... Spre deosebire de nivelul mai ridicat al abilită ilor sufletului din cazul precedent. N: (cu blânde e) Spune-mi. oh. cum să faci un şoarece repede. Dr.: Eu. un exerci iu semnificativ şi explică-mi ce faci. mi se dă un test de viteză. iar acum văd cum o zbugheşte afară un şoarece alb. nu. Dr.... Reprezintă un tip de lec ie despre care nu am mai vorbit înainte.. N: Te rog. pentru a anima lucrurile şi mai mult. profesorul este în spatele nostru..: (cu o fluturare a mâinii) Oh.. Dorim ca acest lucru să meargă. N: Pare dificil? S. hai să facem cu to ii acest lucru repede. Este o muncă aşa de grea să continui până în luna a noua! Dr. Dr.. care tocmai s-a încarnat pe Pământ. Ce face i fiecare dintre voi în acest moment? S. Nu văd. nu-i scapă nimic.: Mmm. te rog. Trimitem o rază unită de energie în mintea copilului care e acum Kliday. de fapt. Nu crezi că ar fi bine să îmi explici ceea ce faci pu in mai târziu? S.: (pauză lungă) Oh.să ştii cu ce parte a animalului să începi. dacă sunte i aşa de dornici să începe i”.. după ce a intrat în corpul unui copil.. eu şi cei doi prieteni ai mei încercăm tot ce ne stă în putin ă pentru a-l ajuta pe Kliday cu energie pozitivă.: Ca-ell tocmai mi-a făcut cu ochiul şi şi-a deschis pupitrul. N: Trinity e conştient de toate acestea? S. mi se pare că Trinity ştie ce face. arată-mi.: Da. N: (adulmecând) Ei.Dr. poate vorbind despre asta putem clarifica lucrurile. Voi încheia acest capitol cu un caz mai serios referitor la folosirea energiei de grup. ei bine.. N: În eleg . aceste suflete fac parte dintr-un grup de învă are care a intrat de pu in timp în nivelul II.. N: În eleg. S. şi acum se dă în spectacol. s-a unit Kliday cu copilul? S. da. El tocmai a sosit şi. astfel încât particulele necesare de energie să creeze unul întreg. Am trecut de asta. N: Vă ve i împăr i în grupuri.: (respiră adânc) Stăm într-un cerc. Apoi abordezi problema energiei care urmează să fie aplicată.. chiar aşa? Ce desenează? S.. (pauză şi apoi adaugă) Dar noi am început să îl ajutăm pe Kliday în luna a şasea. de ce are nevoie Kliday de ajutorul vostru? 114/226 .. Dr. Secretul eficien ei în pregătirea crea iei este conceptualizarea rapidă . pentru distrac ie..: Trebuie să vizualizăm repede în minte un şoarece. Dr. de trei prieteni care doresc să îl ajute pe un al patrulea membru... Există o ordine a evolu iei prin modul în care energia trebuie aranjată în orice crea ie. (mă întrerupe cu un hohot de râs şi o întreb atunci ce se întâmplă) S. N: Da.. N: Hai s-o luăm încet.. vrei să.concentrarea necesară şi toate celelalte (pauză).

: Doar că de această dată voi juca rolul fratelui mai mic. Dr.. cât şi pentru el.. pentru a-l ajuta să fie la înăl imea unui corp atât de puternic.: (pauză) Da. cât şi să-l ajute pe copil.: Cred că am reuşit să-l ajutăm pe Kliday.. N: Hai să terminăm cu exerci iul tău vizând particulele energiei tale actuale.: (izbucnind) Am studiat. Nu ac ionează sub impulsul momentului..: Ei bine.... de data aceasta. Vezi.. mai ales la început (râde din nou). Dar fratele meu este încă o persoană încăpă ânată.. într-adevăr. analizând totul iar şi iar. acelaşi fel de corp. Se gândeşte mult şi apoi încearcă. începând cu partea din spate a gâtului. Po i să îmi explici mai pe larg de ce are nevoie Kliday de o astfel de personalitate de tip A într-un corp? S. Dr.: Da. N: Vrei să spui că dorea o provocare înainte de a alege acest copil? S. în via a actuală a lui Kliday. Explică-mi cum folosi i energia. procesele de gândire. Kliday voia o altă şansă în acelaşi fel de corp. Dr. Dr. probleme.: Da. N: Unde anume în corpul copilului ajunge energia voastră combinată? S. (râde).este fratele meu mai mare. de la termina iile nervoase (se opreşte şi apoi continuă) încercăm să îl ajutăm pe Kliday să se sincronizeze cu acestea.. N: Copilul a răspândit energie emo ională şi Kliday are probleme în legătură cu acest lucru? S.. mănuşa lui Kliday nu se potriveşte bine. Kliday este foarte profund.: (râde) Ai priceput . Dr. angrenajul este dificil pentru Kliday. pentru a-l ajuta pe Kliday. N: Ce roluri au. tu şi cei doi tovarăşi ai tăi. Dr. prietenul său cel mai bun. 115/226 . Dr.. Dr. N: Pare că este o echipă bună care să-l sprijine. ştia că trebuia să înve e să facă fa ă unui astfel de corp. agresivă şi. Dr. N: Copilul îi opune rezisten ă lui Kliday ca unui intrus? S. N: Ce te amuză? S. Dr.. celelalte două suflete care lucrează alături de tine? S.. Când te uneşti cu un copil. S. deoarece înainte avusese probleme din cauza faptului că nu fusese în stare să-şi controleze agresivitatea. N: Acest copil va fi o persoană ostilă? Poate chiar cu oarece inhibi ii. Dr. Dr.. şi Monts. Dr..: (ridică din umeri) Probleme.: Da. nu.. în această via ă. a trecut prin stări obsedante şi a fost stăpânit de patimi. N: Atunci de ce? S.. A i reuşit să face i acest exerci iu? S. Are o minte neliniştită. nu chiar. Kliday este un suflet liniştit. N: Kliday a avut probleme în ultima sa via ă? S.. N: (aduc pacientul la timpul trecut). control slab. deşi ştia la ce să se aştepte. N: Acest lucru vă surprinde pe tine şi pe profesorul tău? S. atât pentru tine..: Ah.. această ultimă via ă. ar trebui să fie ca atunci când î i introduci mâna într-o mănuşă care este de o mărime potrivită.S. A întrebat-o pe Zinene dacă vrea să îi mai fie o dată so ie şi ea a acceptat (subiectul începe să râdă). A abuzat şi de Zinene. dar Kliday crede că a primit un alt creier primitiv..: Zinene este so ia lui. S-a crezut că acest corp îl va ajuta să-şi lărgească posibilită ile. paşnic.: Ni s-a spus să ac ionam de la baza craniului..: Ah.: Încercăm să îi trimitem energie încurajatoare sub o astfel de formă încât să îl sprijinim să se adapteze mai bine la temperamentul copilului. N: Vrei să zici. N: Acest lucru implică modelele de impulsuri electrice din creier sau altceva? S. Dr. în via a ta actuală? S... conflicte emo ionale şi aşa mai departe? S.: (pauză lungă) Particulele de energie ale lui Kliday şi ale copilului sunt dispersate. Dr. Nu cred..

De-a lungul lungii noastre istorii. Multe culturi din diferite col uri ale lumii au alimentat aceste credin e 116/226 . Antropologii ne spun că în mileniul trecut oamenii primitivi erau naturişti şi împărtăşeau credin a că toate lucrurile. după moarte. voi da mai multe detalii despre aspectele fiziologice ale luptei noastre cu partea primitivă a min ii omeneşti. Cel mai adesea aud termenii de Consiliu şi Bătrânii. Afla i cu o treaptă sau două deasupra ghizilor noştri. ştiam eu! Un tribunal. devin imediat suspicioase când vorbesc despre fiin e înveşmântate în robe. cauzând prin aceste precepte angoasă şi teamă oamenilor. Având în vedere că acest Consiliu al Bătrânilor reprezintă autoritatea în lumea spiritelor. reiese că fiin ele umane vor considera moartea ca fiind pericolul suprem. în vreme ce al ii se arătau binevoitori şi îndatoritori. Fiin ele umane au privit întotdeauna cu nelinişte for ele aflate mai presus de controlul lor. referitoare la judecata aspră a transgresiunilor umane. S-a argumentat că teama de justi ia divină este motivul pentru care oamenii au un comportament mai bun decât ar avea în lipsa acesteia. bune sau rele. cred că există un regres al tuturor doctrinelor religioase care oferă perspectiva ca. cu primul nostru impuls de a ne întoarce în lumea spiritelor. E vorba de acuza ii. Astfel. să avem de-a face cu o autoritate aspră şi neiertătoare. pedepse şi de toate tradi iile culturale care ne-au înso it încă din vremurile tribale. lucru men ionat şi la ultimul caz. Religiile organizate ne-au fost alături numai în ultimii cinci mii de ani. Efectele pozitive ale codurilor de comportament şi de etică ale tuturor religiilor care au existat de-a lungul istoriei au fost enorme. În capitolul 9. în timpul conferin elor mele. Următorul capitol este dedicat ajutorului spiritual deosebit pe care îl primim auxiliar grupurilor de studiu. Mul i dintre zeii trecutului erau mânioşi şi neiertători. Din moment ce temerile cu privire la supravie uire au fost mereu o parte a vie ii noastre. Ramifica iile psihologice ale alegerilor din vie ile viitoare încep. Venerabilii sau titlurile pragmatice de Examinatorii ori Comitetul. cu spirite malefice. în partea care descrie parteneriatul dintre corp şi suflet. Ideile care implică performan e trecute şi aşteptări viitoare vor fi analizate mai atent la prima întâlnire a unui suflet cu consiliul. cum ar fi Cei Bătrâni. prezente în mintea unui număr atât de mare de oameni? Institu iile religioase. judecători. de fapt. aveau spirite. aşadar îi voi folosi pentru denumirea acestor maeştri foarte evolua i. Maeştrii Sacri. aceşti maeştri sunt entită ile cele mai avansate care pot fi identificate în lumea spiritelor de către clien ii mei încă încarna i. tribunalele civile şi militare ne dau coduri ale moralită ii şi ale justi iei care influen ează comportamentul a milioane de oameni. 6 CONSILIUL BĂTRÂNILOR Teama oamenilor fa ă de judecată şi pedeapsă Nu mult după ce sufletele se întorc la grupurile lor. Un bărbat din Toronto nu s-a putut ab ine şi a proclamat cu glas tare întregii asisten e: „Aha. pedeapsă”! De unde vin această teamă şi acest cinism referitor oare la via a de după moarte. care doresc să pună întrebări sufletelor despre realizările vie ii lor trecute. ele sunt chemate înaintea unei adunări formate din fiin e în elepte. Totuşi. pedeapsa şi suferin a vor continua într-un fel sau altul şi după moarte. însufle ite sau nu. Ei le-au dat diferite nume. practicile tribale străvechi nu erau chiar aşa de diferite de idolatria religiilor istorice. mai ales acele divinită i care puteau să le conducă via a după moarte.În capitolele următoare vor putea fi întâlnite mai multe ilustra ii referitoare la interac iunile din grupul de suflete. brutalitatea vie ii a condus la concluzia că judecata. există persoane care.

Cu toate acestea.cei dedica i numai plăcerii în via ă. Ne va fi dată de multe ori o a doua şansă în vie ile viitoare. Locul în care este evaluat sufletul Subiec ii mei afirmă că apar în fa a consiliului imediat ce o încarnare a lor a luat sfârşit. Subiec ii mei spun că energia sufletului diferitelor forme de via ă de pe Pământ nu pare să se amestece în lumea spiritelor. au fost destinate înfă işării unei multitudini de celule ale purgatoriului. pentru că altfel nu vom învă a nimic din venirea noastră pe Pământ. că judecata şi pedeapsa trebuie să existe sub o formă sau alta după moarte. În filosofia orientală. Mai curând decât prin stadii de pedepsire. Cei ce caută adevărul în tradi iile metafizice antice ale Orientului găsesc un amestec derutant de supersti ii. purgatoriul a fost multă vreme ilustrat ca o sta ie solitară destinată sufletelor blocate între rai şi iad. riscurile pe care le implică via a pe această planetă nu sunt destinate să ne cauzeze vreo suferin ă viitoare după moarte. dar e ceva neplăcut. Speran a mea este că ceea ce voi spune în acest capitol va aduce alinare oamenilor înclina i spre teama unei pedepse după moarte. Lumea spiritelor este un loc al ordinii. Dintre aceste două înfă işări. într-un infern al judecătorilor. Nu am întâlnit niciodată clien i repartiza i în alte lumi şi care să nu fi făcut parte din rasa cu inteligen a cea mai semnificativă de pe acea planetă. În timpul acestei întâlniri sunt revăzute alegerile majore pe care le-am făcut în via a care tocmai a luat sfârşit. dezvoltat în mii de ani de condi ionări culturale. în vederea purificării de păcate şi imperfec iuni înainte ca sufletul să poată intra în rai. văzându-l ca pe o stare de izolare. Acest concept este un motiv în plus pentru care sunt împotriva folosirii imaginii cercurilor concentrice multiplelor planuri astrale drept o hartă ce descrie călătoria sufletului după moarte. mul i dintre ei spunând că se mai înfă işează o dată în fa a acestuia chiar înaintea re-naşterii lor. bisericile neevanghelice dau o defini ie mai liberală purgatoriului. Epicurienii acestei lumi . Şi nici iconoclaştii. Aşa sunt gândite lucrurile de la început. o largă varietate de păcate sunt considerate că ar putea face ca sufletul să se încarneze într-o formă inferioară. folosind expresia lui Dante. Membrii acestui for spiritual nu sunt sursa ultimă a autorită ii divine. care se opun oricărei autorită i. prima pare să aibă un impact semnificativ asupra sufletului. incapabile să se dezbare de sentimentul sâcâitor. tribunalelor şi al demonilor. Aceste fiin e în elepte au o mare compasiune pentru slăbiciunea omenească şi demonstrează o răbdare infinită cu greşelile noastre. există o lungă tradi ie a unor închisori spirituale.pentru propriile scopuri. Mai sunt încă segmente largi ale societă ii umane. asemănător aceluia din teologia occidentală. care a fost folosit pentru a controla comportamentul oamenilor. au existat rezerve fa ă de doctrina transmigra iei. de asemenea. Am constatat că sufletele oamenilor încarnate anterior în alte lumi au avut corpuri gazdă apropiate de specia noastră din punct de vedere al inteligen ei. morale sau de altă natură. vor fi fiind şi dintre aceia care cred că a fi traşi la răspundere în fa a unui Consiliu al Bătrânilor nu este totuşi confortabil. vor trece imediat după moarte printr-un infern al pericolului şi al judecă ii. brâurile.pot. bune sau rele. exemplu de justi ie. trecem prin etape de autoiluminare. Din punct de vedere istoric. În vreme ce reîncarnarea a fost de multă vreme acceptată de Orient. dar par să reprezinte ultimul bastion al fiin elor responsabile de sufletele încarnate încă pe Pământ. nu am găsit nici o dovadă care să sus ină trecerea sufletelor dintr-un corp în altul. Conform acestei credin e. în special în canoanele hinduismului şi ale sectelor budhiste Mahayama. în următorul său ciclu de existen ă. Pentru mine. Poate că nu este vorba chiar de un iad în care să ne tortureze for ele întunericului. fără a da prea multă aten ie datoriei fa ă de ceilal i . Acestea nu vor fi vie i cu alegeri karmice uşoare. În cadrul cercetărilor mele. să nu fie ferici i la citirea celor scrise în acest capitol. iar Consiliul Bătrânilor. am aflat că metempsihoză este un concept intimidant. reprezentate de nişte planuri de existen ă joase. În ultimele decenii. pe de altă parte. ca şi pe Pământ. Oamenii erau făcu i să creadă că toate sufletele. În călătoriile mele prin India. intimidarea şi teama pe care le generează transmigra ia reprezintă o constrângere a justi iei karmice. pângărite. teză care a fost liberalizată la rândul său. În occident. apoi evaluate cu grijă comportamentul şi responsabilitatea ac iunilor la răscrucile importante ale 117/226 . subumană de via ă.

o prezen ă mai înaltă îşi focalizează de sus energia sub forma unei lumini asupra întregii proceduri. Acesta este locul de aşteptare. în stânga mea. Ei văd structura acestei camere sub forma unui loc sfânt de pe Pământ. În figura 8 am schi at masa centrală (D). cele mai avansate mi-au explicat că există un motiv important pentru a alege un astfel de spa iu închis. Voi discuta impactul profund al acestei Prezen e tot în acest capitol. aceasta este una mai relaxată. este lungă şi curbată în jurul marginilor. Sunt raze de lumină ce coboară. Linii. încrederea în 118/226 . conform figurii 8 . În acest fel. Mă îndrept spre centrul încăperii. Când ajung la această parte a şedin ei unui client. Citez în cele ce urmează un exemplu tipic pentru răspunsurile pe care le primesc: Timpul pe care-l aşteptam a sosit. implicând discu ii despre alegerile. din câte mi-au spus clien ii mei obişnui i. este un simbol al templelor. în formă de semilună. Ghidul meu. m-am mirat de faptul că ei consideră obligatoriu să fie văzu i într-un astfel de loc plin de autoritate. mai cu seamă dacă i-am rănit pe ceilal i. în fa a mesei. dar sunt totuşi pu in înspăimântat. De ce nu într-o simplă scenă câmpenească. Cei sfin i sunt aşeza i la o masă lungă. vine şi mă conduce de la grupul meu matcă pe un coridor lung. asemănătoare unui dom. Linii mă introduce într-o încăpere rotundă cu un tavan înalt. moscheilor. ghizii noştri sunt mai degrabă tăcu i. după cum a numit un client camera consiliului său. pentru ca o anumită întâlnire să fie cât mai eficientă pentru el. ii voi vedea pe Cei Sfin i. pentru că discu iile referitoare la via a noastră dintre ghizi cu membrii consiliului au avut loc deja. Ei trebuie să se simtă confortabil că hipnotizatorul le cunoaşte drumul către o cameră a consiliului. Unii clien i mi-au relatat că au văzut această masă pe o estradă uşor înăl ată peste nivelul privirii. Cred că ghizii fac mult mai mult în timpul acestor audieri decât în eleg clien ii mei. sinagogilor şi al bisericilor. e posibil ca ghizii să vrea să intercaleze un gând pentru a ni-l clarifica sau să ne interpreteze unele concepte. Ghizii noştri ne anun ă când este timpul să ne înfă işăm înaintea consiliului şi. printr-un pasaj la fel de lung. referitor la via a pe care tocmai o încheiase. Ajungem într-un atrium în care se află nişte plante frumoase şi o fântână arteziană. ceea ce voi examina împreună cu un client. sufletele mai avansate îmi relatează că se duc la această întâlnire singure şi că nu e neobişnuit să vadă că ghidul face parte din consiliu în timpul audierii lor. La prima întrunire ne conştientizăm în mod acut greşelile. obişnuiesc să mă apropii întrebându-l ce anume se întâmplă când vine timpul să meargă în fa a unui grup de fiin e în elepte.drumului nostru karmic. Rolul pe care îl joacă ghizii la aceste audieri nu pare a fi unul semnificativ. dar mai târziu. dacă au impresia că suntem confuzi într-un anumit punct din timpul procedurilor. Mergem într-un alt loc. atunci când se apropie timpul unei reîncarnări. e posibil să existe motive pentru acest lucru. Acest „lăcaş celest al compasiunii”. La nivel inconştient. Pere ii sunt tapeta i cu ceva ce pare a fi lambriuri înghe ate de sticlă multicoloră. Totul este atât de relaxant. Dacă mai există şi o a doua vizită. spre a permite unui număr mare de Bătrâni să ia loc. Marea majoritate a subiec ilor mei vizualizează încăperea Consiliului Bătrânilor ca pe un ansamblu în formă de dom. oportunită ile şi aşteptările pe care le vom avea în viitoarea via ă. Aud în surdină muzica unui cor şi a unor instrumente cu coarde. Subiec ii care sunt regresiona i în lumea spiritelor nu se oferă bucuroşi să-mi dea detalii despre scopul unei anumite întrebări primite din partea Bătrânilor. Ca principali profesori şi avoca i ai noştri. peste alte săli de clasă. Cu toate acestea. Când am auzit pentru prima dată despre întâlnirile consiliului. După câteva clipe. în vreme ce Linii stă pu in mai în spate. dacă tot sunt atât de plini de bunăvoin ă? În vreme ce sufletele mai tinere mi-au spus că acest loc era „potrivit pentru examinarea lor”. în formă de dom. marcat de coloane de marmură. Descrierile referitoare la forma şi procedura din timpul întrunirilor consiliului sunt foarte consistente la to i subiec ii mei. care. chiar senzual. Am aflat că aceste nuan e reprezintă ceea ce simte sufletul ca fiind obligatoriu. ne conduc în camerele acestor maeştrii avansa i. Lumina străluceşte într-un ton auriu. de obicei. Dacă un suflet vede consiliul său într-un mod mai autoritar. Când apar alături de noi în fa a consiliului. de obicei.

Cel mai adesea. Figura 8. Bătrânii stau. De exemplu. despre care niciodată nu mi s-ar fi întâmplat să pun întrebări în totalitatea contextului lor. împreună cu ghidul care stă în spatele lui. Acesta este motivul pentru care cercetările mele în domeniul amintirilor umane despre lumea spiritelor au durat atâ ia ani. cu un acoperiş boltit. A fost ca şi când aş fi aranjat un puzzle. de obicei în stânga (C). Masa poate să pară şi dreptunghiulară După cum se poate vedea în figura 8. din când în când cel mai tânăr va sta în partea dreaptă. Ori de câte ori am pus întrebări referitoare la motivele acestei aşezări. con inând informa ii despre lumea spiritelor conduceau către implica ii mai mari. în fa a sufletului. la o masă lungă curbată (D). Unele piese mici. mai ales în timpul primei audieri. am primit 119/226 . de obicei. Sufletul se aşează în centru (B). numai ghidul nostru principal asistă la audieri şi numai un mic procent al subiec ilor mei afirmă ca acesta stă în partea dreaptă. Multă vreme nu am în eles de ce erau ghizii pozi iona i. Sufletele intră în încăpere prin capătul coridorului (A) sau dintr-un alcov. în spatele majorită ii clien ilor mei.regresionistul spiritual pare să le dea permisiunea mentală de a vorbi despre amintirile lor sacre. pozi ia ghidului (C) este în stânga. Un model structural tipic pentru întâlnirea dintre Bătrâni şi suflet. Această cameră spa ioasă apare multora dintre subiec i drept o sală largă rotundă. Altul a fost cel referitor la pozi ia ghidului unui client. de obicei. Dacă sufletul are doi ghizi. motivul pentru care se afla în camera consiliului o estradă înăl ată a fost unul dintre aceste mici detalii care au condus la descoperirea unor semnifica ii importante.

Jerome mă ajută în receptarea energiei ce vine dinspre consiliu în partea mea dreaptă. În capitolul 4 am văzut cum amprentele trupului pot afecta şi sufletul. lucru care ar putea să fie inhibant pentru corpul actual al clientului lor. aceşti oameni vin la noi după ce practicile medicinei tradi ionale nu le-au fost de folos. care va trece în lumea spiritelor cu o energie fizică deteriorată. Dar nu durează prea mult. Acesta este motivul pentru care nu am aşa multă nevoie de Jerome (ghidul meu) la cea de-a doua întâlnire. el serveşte ca un fundal. Am pus atunci din nou întrebarea referitoare la pozi ia ghidului şi am primit următorul răspuns: Cazul 37 Dr.: Pentru că la această a doua întâlnire primim şi transmitem comunicarea telepatică mai eficient. N: Vrei să spui că există un dezechilibru între aceste două emisfere ale creierului uman? S. Ne ia ceva timp să scăpăm de densitatea corpului fizic. Apoi a venit o zi când. Dr. În mod obişnuit. ce anume face Jerome pentru a te ajuta. Terapeu ii regresiei în vie ile anterioare lucrează cu amprentele trupului fizic din vie ile trecute. Problema mea . N: Vrei sa spui că aura ta de energie este ca o sită? S.: Aceste emisfere nu sunt sincronizate. o problemă de natură fizică poate cauza disconfort. N: Şi în timp ce stai în fa a consiliului.şi a multor al ii reveni i recent de pe Pământ . Dr. partea stângă a creierului este mai rigidă decât cea dreaptă. N: Explică-mi. creativitatea şi comunicarea prin limbaj. în stânga? S. stând în spatele tău.. e mai pu in restrictiv” sau „E obişnuit pentru comunicarea noastră” sau „Stăm în picioare.pe partea stângă. Asta mă ajută să în eleg mai bine. Pare că e doar la câteva ore de la moarte.: La cei mai mul i dintre oameni.: (râde) Uneori seamănă cu asta .. Mi s-a spus că nu există două trupuri gazdă identice în ceea ce priveşte modul în care cele două emisfere ale creierului nostru sunt legate pentru a procesa judecă ile critice. Trebuie să precizez că înaintea cazului 37 nu mi-aş fi 120/226 . O parte a muncii noastre constă în a deprograma aceste influen e ori de câte ori devin o povară pentru client. acesta mi-a vorbit despre importan a în elegerii a tot ceea ce se discuta în consiliu. te rog. mai sim i încă efectele corpului uman? Ai încă o amprentă fizică asupra ta? S. ca urmare a unei mor i violente într-o via ă anterioară. de genul: „O. N: Ce legătură are cu pozi ia lui? S. N: De ce stă ghidul tău în spate. constrângerile acestuia. din respect”. Vrea să în eleg şi să re in tot ce mi se spune. Dr. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sufletele mai în elepte se alătură fetusului noului lor trup cât mai devreme în timpul sarcinii. în stânga ta? S.: (râde) Nu ştii? La cele mai multe corpuri umane emisfera cerebrală dreaptă este mai pu in predominantă decât cea stângă. De exemplu. despre asta î i şi vorbesc. Multă vreme nu am mai pus această întrebare. Dr. La începutul încarnărilor lor.: Cu siguran ă.e o uşoară slăbire a recep iei energiei în partea stângă. Blocând gândurile ce ar putea să-mi scape. Dr. în anumite locuri. Dr. sufletele constată că cele mai multe creiere umane nu au emisferele stângă şi dreaptă echilibrate..: Da. N: De ce? S. Discu iile avute şi cu al i clien i au confirmat efectul de fundal de care mi-a vorbit subiectul cazului 37. Nu scăpăm de aceste efecte în timpul primei înfă işări înaintea consiliului.. N: Crezi că el adaugă şi propriile gânduri în acest proces? S. Dr. împingând înapoi undele gândurilor.răspunsuri vagi. blocând gândurile ce ar putea scăpa prin cea stângă.: Mda. lucrând cu un subiect avansat foarte perceptiv. când înva ă să folosească circuitele simple şi complexe. Înainte de a fi cu totul liberi.

Scopul Bătrânilor este de a pune întrebări sufletului. prelucrată de ghizii noştri. mai ales acelea vizând comportamentul fa ă de ceilal i. referitoare la evaluările karmice. cât şi despre alegerile pe care le-am făcut în via a trecută. deşi colegii noştri îşi împletesc criticile cu mult umor. dar eficientă. Bătrânii au un mod propriu de a face sufletele ce se prezintă înaintea lor să se simtă binevenite încă de la început. În timpul drumului străbătut până la locul în care are loc întrunirea. Credeam că. Atunci când lucrez cu un subiect ce se află înaintea consiliului. Recunosc că atunci când am auzit pentru prima dată despre aceste audieri aveam anumite dubii. Una dintre cele mai evidente diferen e între o sală de judecată de pe Pământ şi aceste adunări ale maeştrilor spirituali este aceea că to i cei prezen i în camera în care are loc întrunirea consiliului au calită i telepatice. Cu toate acestea. orice conversa ie din timpul întrunirilor consiliului care trebuie să fie interpretată e. îl rog să îi întrebe pe Bătrâni şi pe ghidul care asistă dacă ei îl cunosc pe ghidul meu spiritual. Am o procedură cam neortodoxă pentru un regresionist spiritual. asemenea unor manageri. în mod sigur. Clientul răspunde. sufletele înseşi sunt cei mai severi critici ai lor. Pentru a putea să se implice total în planurile referitoare la viitorul nostru. totuşi. afirmativ. fără răutate sau arătări 121/226 . Bătrânii vor să fie siguri că ne în elegem pe deplin consecin ele ac iunilor. atunci când un suflet tânăr se prezintă înaintea consiliului. La începutul cercetărilor mele referitoare la întrunirile consiliului am aflat că întrebările puse direct subiec ilor mei de către aceşti maeştri spirituali sunt deopotrivă ferme şi binevoitoare în acelaşi timp. atât ghizii cât şi membrii consiliului sunt indulgen i şi plini de solicitudine. pentru a-l ajuta să-şi atingă obiectivele în următoarea via ă. dar aceasta trece imediat ce încep procedurile. Orice înşelăciune este exclusă. pentru a căpăta o perspectivă mai autorizată asupra progreselor pe care le-au făcut. Sentimentul pe care îl încearcă sufletele fa ă de consiliul lor este acela de respect. ele ştiu că niciodată două întruniri înaintea consiliului nu vor fi la fel. dar fermi în acelaşi timp. urma să fie vorba şi de nişte aspecte punitive. Am avut subiec i care mi-au spus că aşteaptă să se înfă işeze înaintea consiliului. În cele din urmă am realizat că înfă işarea înaintea consiliului are mai multe fa ete. Bătrânii sunt asemenea unor părin i Iubitori. Consider că evaluările făcute în grupul nostru de suflete sunt mai acerbe şi mai dure decât orice consiliu al Bătrânilor. În cadrul acestui proces de hipnoză mai mul i subiec i vor remarca : „ştii. Faptul că sufletele nu în eleg ce discută între ei membrii consiliului pare să fie inten ionat astfel. toate acestea însă la un loc. Cred că putem. sufletele încearcă sentimente variate. ghidul său şi al meu au conspirat să-l aducă în biroul meu în această zi anume. avoca i ai apărării sau jura i. Obiectivul întrunirilor consiliului nu este acela de a înjosi sufletele care se înfă işează sau de a le pedepsi pentru greşelile şi neajunsurile lor. Acest mod de gândire era tributar condi ionărilor mele culturale. una legată de comunicare şi de consiliu. Sufletul obişnuit nu poate percepe acest fel de comunicare a Bătrânilor. Am observat că. Ac iunile dezirabile şi cele contraproductive sunt discutate deschis. Al ii sunt cuprinşi de presim iri nefaste.închipuit niciodată că amprenta corpului uman poate afecta dialogul în timpul întrunirilor consiliului. să tragem concluzia că. de obicei. Continuu apoi cu următoarea întrebare: de ce crede clientul meu că aceşti maeştrii. de obicei. ajutându-te şi râzând de eforturile tale de a afla despre lumea spiritelor mai multe decât ai nevoie să ştii”. spunând ceva despre efectul prin care to i maeştrii din lumea spiritelor se cunosc între ei. to i cei ce asistă cunosc tot adevărul despre orice aspect al comportamentului nostru. Fiecare suflet are o anumită idee despre forma cercetărilor referitoare la verificarea vie ii sale trecute. Eram conştient că pe durata acestor audieri membrii consiliului pot comunica între ei printr-un schimb rapid de vibra ii înalte şi joase. dacă un suflet era chemat înaintea unei asemenea autorită i de fiin e spirituale. profesori iubitori sau consilieri comportamentali. De fapt. Răspunsurile pot fi foarte revelatoare o dată ce clien ii mei simt că sincronizarea func ionează. sufletul se simte cel mai vulnerabil înaintea consiliului în privin a realizărilor sale din trecut. Bătrânii ne întreabă ce credem despre evenimentele majore ale vie ii noastre şi drumul urmat de noi. Sufletele care vin înaintea consiliilor lor au fost deja stoarse de informa ii în urma şedin elor de orientare făcute cu ghizii lor. şi anume. îl văd pe ghidul tău suspendat deasupra umărului tău stâng. Nu e nevoie de probe. Astfel.

Întrebând despre sexul acestor fiin e. iluziile şi problemele de adaptare nu sunt niciodată prezentate de către suflete ca scuze pentru comportamentul lor. purtând barbă. de obicei. Cu toate acestea. dar în timpul deliberărilor este analizat atent modul în care a colaborat mintea sufletului nostru cu un creier uman. am ajuns la câteva concluzii. o importan ă esen ială în cadrul întrunirilor consiliului este inten ia noastră în via ă. Ceea ce are. Noi înşine avem mult mai pu ină răbdare cu noi. 122/226 . În timp ce subiec ii îşi retrăiesc experien ele în stare de suflet pur în fa a consiliului. Ei vor să ştie ce credem despre o altă întrupare. datorită faptului că fiin ele avansate care fac parte din consiliile lor sunt percepute ca oameni în vârstă. menită acelor suflete care probabil că nu ne-au văzut de o periodă de timp. cât şi crearea unei forme de recunoaştere spontană. pe care l-am exercitat asupra organismului şi a emo iilor negative ale corpurilor pământeşti. pe de alta. dacă sufletul nostru a fost cu adevărat un partener al creierului uman. Nu vreau să spun că sufletele nu se plâng despre dificultă ile lor în fa a consiliului. Sunt convins că regresioniştii care vor face astfel de şedin e în viitor vor observa un număr egal de femei şi bărba i în componen a acestor consilii. iar faptul că bărba ii sunt prezen i în consilii mai des decât femeile e datorat îndelungatei noastre istorii de domina ie masculină în pozi iile de autoritate. Predominan a cu care sunt văzu i bărba i în vârstă în componen a consiliilor este un stereotip cultural. Consiliul dă dovadă de o enormă răbdare. În elepciunea se asociază vârstei. ceea ce î i este proiectat din partea consiliului e inten ionat să aibă impact asupra propriilor tale. Ei mai cunosc cum ne-am descurcat în trecut cu alte trupuri gazdă. prin intermediul corpului lor actual. Mul i subiec i au impresia că în cadrul consiliului nu s-a luat încă o decizie cu privire la vie ile viitoare. Acest lucru reflectă atât caracterul şi dispozi ia noastră din acel moment. Constrângerile. E vorba de controlul sau de lipsa acestuia. idealurile şi ac iunile. Sufletele au acest drept de a refuza să se întoarcă. Consiliul urmăreşte să afle în ce fel caracterul nemuritor al sufletului nostru şi-a păstrat integritatea în timpul încarnării. Există doi factori care crează aceste imagini stereotipe: pe de o parte. oare. experien e şi concep ii ca suflet venit de pe Pământ. A fost. Membrii consiliului pun sufletelor şi întrebări referitoare la modul în care au folosit puterea. ei comunică şi cu mine. Ei vor să ştie dacă am fost copleşi i de către corpul nostru gazdă în timpul încarnărilor sau am depăşit limitele acestuia. atunci când proiectăm un set de trăsături faciale dintr-o via ă trecută membrilor grupului nostru de suflete. care este supus tuturor influen elor culturale ale vie ii contemporane. Bătrânii ne întreabă şi cum credem că ne-a ajutat sau ne-a îngreunat dezvoltarea corpul nostru gazdă. influen a noastră una pozitivă sau am fost corup i de nevoia de a-i domina pe al ii? Am fost. despre una care are loc între nişte vie i anterioare din secolele trecute. Suntem supuşi aceloraşi influen e şi ca fiin e discarnate. explica iile ra ionale despre procesele vie ii nu sunt substituite de o sinceritate brutală. Deseori aceştia sunt văzu i ca având capul chel sau părul alb şi. Consiliul ia deja în considerare următorul nostru corp şi mediul în care va avea loc viitoarea încarnare. conduşi de convingerile celorlal i. într-adevăr. Bătrânii ştiu deja totul despre noi înainte să apărem în fa a lor. mai cu seamă în ceea ce priveşte valorile. neavând importan ă de câte ori am repetat o anumită greşeală. Cred că dacă consiliile tuturor sufletelor de pe Pământ cu care am lucrat n-ar fi fost atât de indulgente. oare.cu degetul. un suflet mediu ar fi renun at şi ar mai fi revenit pe Pământ. dând dovadă de o lipsă a puterii personale sau am adus la rândul nostru contribu ii originale? Consiliul este mai pu in interesat de câte ori am regresat în drumul nostru. Trebuie să re ine i că atunci când vorbesc despre o întrunire a consiliului este vorba. Aspectul şi componen a consiliului Cuvântul Bătrân este considerat potrivit de mul i dintre clien ii mei. ceea ce are cu adevărat importan ă fiind curajul de a ne ridica şi de a merge până la capăt. Nimic din ce se petrece la aceste întâlniri nu pare a fi bătut în cuie. în sensul ob inerii unei personalită i armonioase. reamintirea în timpul regresiei hipnotice implică un proces destul de complicat. probabil.

cât şi masculine. pe măsură ce sufletul se dezvoltă şi devine mai complex. Trebuie să adaug la finalul acestor precizări faptul că majoritatea clien ilor mei afla i la un nivel avansat. cu excep ia conducătorului şi. un suflet obişnuit considerându-l ca pe o dovadă de arogan ă. ştiu că am de-a face cu un suflet foarte avansat. Totuşi. şi tivi oameni mai în vârstă îmi cer să le descriu ce progrese am făcut. în imaginea neclară din fundal. Sunt blânzi şi iubitori şi ne fac semn cu mâna să ne apropiem. Ghizii spirituali. Faptul că în fa a consiliului se înfă işează mai multe suflete şi nu unul singur dovedeşte negreşit că subiectul meu este considerat încă un „suflet copil”. care s-au aşezat la unul dintre capetele mesei consiliului lor. în ciuda oricărei apartenen e sexuale a acestora. în timp ce ceilal i. Se află o masă lungă aici. pare să aibă nevoie de mai mul i specialişti în consiliul său.Când evaluez realitatea unei scene din lumea spiritelor din mintea unuia dintre clien ii mei in scama întotdeauna de momentul în timp când se petrece aceasta. exact în fa a 123/226 . Abia au terminat cu un grup mic de copii care ies făcându-ne cu mâna. dar acest lucru este unul destul de ieşit din comun. cu doi Moşi Crăciun. Observ însă că sufletele mai pu in dezvoltate au deseori dificultă i în a-i diferen ia pe membrii consiliului. Ne pun câteva întrebări despre cum ne sim im şi ce am vrea să facem în via a următoare. Ne ducem într-un loc unde sunt peste tot culori deschise. nu e prin preajmă. când e timpul să aflu ce punctaj am ob inut. cum s-au schimbat lucrurile! Întâlnirea aceasta este mai formală decât ultima. Totuşi. Sunt pu in emo ionat. Majoritatea clien ilor mei spun: „Stăm în picioare din respect”. sunt văzu i de clien ii mei în mod egal atât ca femei. ci înclină să le spună mai degrabă „el” decât „ea”. ca şi un număr mare de suflete intermediare. Un Bătrân poate apărea într-o formă asexuată sau într-una apar inând ambelor sexe. care se apropie de statutul de ghid. Cei doi cred că au în jur de treizeci-treizeci şi cinci de ani. Un client care tocmai făcuse o astfel de tranzi ie a exclamat: Doamne. Sufletul (B) stă în picioare exact în centrul camerei. Sufletul foarte tânăr. Clientul tipic vede în consiliul său între trei şi şapte membri. Am aflat că acest suflet nu a mai fost pe Pământ decât o singură dată înainte de via a sa actuală. Aceasta nu este o regulă fixă. Am cunoscut şi suflete mai avansate. fie nu vor să-mi dezvăluie numele membrilor consiliului lor. de vreme ce majoritatea clien ilor mei fie nu pot. care s-a încarnat pe Pământ de mai pu in de cinci ori. Ar putea să fie părin ii noştri. Minări. Este ca de Crăciun într-un magazin. cititorul va observa că pozi ia mesei de consiliu (A) este spre spatele rotondei. Revenind la figura 8. Aceştia se aşază pe un rând. poate. arătând subiectului atât caracteristici feminine. care nu pun direct întrebări sufletului. cât şi ca bărba i. Facem o groază de prostii când profesoara noastră. sunt percepu i de acesta înce oşat. Parcă aş fi după un examen. Nu sunt convins că au de ales în această privin ă. Ne spun să fim foarte aten i la tot ce ne zice Minări. cei mai pu in activi stând la capetele mesei. Mă frapează faptul că pare să existe un fel de protocol legat de modul în care sunt dispuşi membrii consiliului. Din experien a mea reiese că undeva între a doua şi a cincea via ă aceste scene de întâlnire cu consiliul se schimbă. îşi vede consiliul într-un mod diferit fa ă de to i ceilal i subiec i ai mei. Un suflet avansat poate avea de la şapte la doisprezece. Aproape întotdeauna există un Bătrân care conduce discu ia şi stă în centrul mesei. Când mi se relatează că în încăpere nu există nici o masă şi că Bătrânii îl poftesc fără prea multe formalită i pe clientul meu să li se alăture. Un bărbat şi o femeie stau pe două scaune cu spătar înalt şi zâmbesc larg. Eu şi prietenii mei ne inem de mâini când e timpul să mergem să ne întâlnim cu doi oameni importan i. văd consiliile lor ca fiind formate din androgini. Aceşti doi Bătrâni par a fi cei mai implica i în respectivul caz. a unui alt Bătrân de la masă. după cum ilustrează următorul citat: Patru dintre noi ne jucăm mai mult. pe de altă parte.

continuă să te deschizi. Bătrânul din stânga mea emană spre mine o energie binefăcătoare şi caldă. ştiu că mi se va tine o predică despre lipsa mea de încredere. Acest lucru îmi împiedică dezvoltarea. Mi-a relatat că a făcut astfel. Mi-e teamă de confruntări şi de vie ile pline de adversitate. că mi-e teamă să mă impun chiar şi atunci cărui ştiu că am dreptate. Clien ii mei nu îmi pot explica de ce se întâmplă aşa. Numărul membrilor consiliului care participă la aceste întâlniri poate să se schimbe de fiecare dată. Anumi i 124/226 . Bătrânii vor să observe dacă ne dezvoltăm pe măsura poten ialului nostru. Uneori observ o afinitate personală între un Bătrân şi unul dintre clien ii mei. de o frumuse e răvăşitoare. după un număr de vie i sau că a apărut un membru nou în cadrul consiliului. iar cel din dreapta îmi trimite seninătate. de la trei la patru. Un alt aspect al acestei proceduri care mi se pare ciudat este că membrii aceluiaşi grup de suflete apar în fa a unor consilii diferite. Când un subiect îmi spune că un membru al consiliului său a revenit în urma unei absen e îndelungate. pentru a-şi oferi ajutorul. pe lângă faptul că a acceptat o via ă cu nişte părin i care au tratat-o cu neîncredere şi dispre în copilărie. Am ajuns la concluzia că discu iile din cadrul comitetului sunt atent echilibrate de anumi i Bătrâni. Îmi spune că sunt un suflet reticent. devin atent. un subiect a remarcat: Doar conducătorul din centru vorbeşte cu mine. când vorbim despre felul în care fac fa ă sentimentelor de mânie în via ă. din cele spuse de acest membru argintiu al consiliului. Invariabil. Am întrebat-o pe clienta mea care a fost afirma ia. În timp ce un ghid personal va verifica ulterior care ne-au fost obiectivele prioritare şi ne va analiza fiecare pas din via ă. apoi iar la trei şi din nou la patru. când îl văd în consiliu. ai multe de oferit. Un bărbat mi-a povestit: După ultima mea via ă am văzut o femeie care nu mai fusese în consiliul meu. Îl numesc consilierul meu de încredere. astfel: După multe vie i recente. în timp ce ceilal i trei au nuan e închise de violet. Ea este aici ca să mă ajute să fac un plan menit să depăşească tendin a mea de a ine femeile departe de mine. numărul membrilor din consiliul meu s-a schimbat. Am observat că acest al patrulea membru are o culoare argintie. Îi zic cât de temătoare sunt pe Pământ şi el îmi explică blând că atunci când mă deschid devin iubită şi apreciată. preşedintele şi poate unul sau doi membri ai consiliului sunt prezen i pe perioade mari de timp. De obicei. de-a lungul a mai multe vie i. care a sus inut-o cel mai mult în ultimele câteva secole. atunci când continuăm să facem în aceleaşi greşeli. Bătrânii pun întrebări mai generale. Bănuiesc că acest fapt se datorează caracterului diferit al fiecărui suflet şi stadiului de dezvoltare la care se află acesta. putând fi considerat regizorul sau moderatorul. Consiliul nu pune întrebări despre ultima via ă. în func ie de circumstan ele vie ii care tocmai s-a încheiat sau de cele ale aceleia care urmează. Îmi spune: „Nu î i dăm niciodată mai mult decât po i duce. Linia întrebărilor ne urmăreşte suma vie ilor şi ne acoperă o zonă mai largă a progresului de autoîmplinire. ci uşor critică la adresa insensibilită ii fa ă de femei de care dădusem dovadă în vie ile anterioare. Se pare că specialiştii apar în consilii în anumite momente. Acest subiect a ales să fie o femeie scundă şi cu trăsături comune în via a actuală. pentru că se aştepta ca acest consilier de încredere să fie mul umit de această probă în plus. al căror caracter şi experien ă trecută sunt asemănătoare cu cele ale sufletelor care li se înfă işează. Mi-a răspuns: „Ceea ce ob ii din fiecare via ă dificilă este câştigat pentru eternitate”. Aflându-se în fa a a trei Bătrâni. O altă clientă mi-a explicat ce s-a întâmplat la ultimul ei consiliu. în loc să accepte oferta tentantă a unui alt corp.sufletului. Nu era aspră. E ca şi cum aş fi avut nevoie de linişte acum.

: M-am străduit atât de mult să mă îndrept în ultimii cinci sute de ani. continuă şi povesteşte-mi ce i s-a întâmplat. Culoarea robei lui Rendar pare a fi de un violet fosforescent. Atâtea vie i. Rendar m-a avertizat că îmi încetinesc progresul şi i-am făcut promisiuni pe care nu le-am inut.. ca să putem descoperi împreună ce se întâmplă. (subiectul se opreşte. Vai. trebuie să men ionez faptul că marea majoritate a oamenilor afla i sub hipnoză nu se simt prea apropia i de Bătrânii din consiliul lor. Cazul 38 Dr. N: Aşa. interesele şi scopurile unui suflet. Din acest motiv.şi acum îmi primesc răsplata. Îi respectă şi îi venerează.: În stânga centrului mesei (încă pe gânduri).. N: Câ i ani au trecut pe Pământ de când nu l-ai mai văzut pe Rendar? S. Am intrat în capcana în care cad atâ ia dintre noi aici.. irosite. înecându-se din nou).. Fiind energie 125/226 .. era cu mine înainte ca vie ile mele pe Pământ să fie atât de numeroase. S. Te rog.: Îi promit să nu mai repet această greşeală.: Nu e nevoie de nimic altceva. N: Vezi figuri noi în cadrul consiliului tău comparativ cu ultima dată când ai apărut în fa a acestuia? S. dar în mod evident lucrurile s-au schimbat de curând. altfel Rendar nu ar fi aici. şi aceasta este una metaforică. după o lungă pauză) Cam. Dr.şi apoi. Dr.. nu? S. atât de..: (în lacrimi. Ce mult a trecut. apoi cu un adânc suspin de plăcere) ÎN SFÂRŞIT! Rendar s-a întors....: Îmi zâmbeşte cald şi-mi zice: „E bine să lucrez din nou cu tine”. cazul următor este unul excep ional. Dr. Să-mi pese de ceilal i să mă pun în serviciul altora . dar revenind la normal) Nu în elege i semnifica ia revenirii lui în consiliul meu. Era amuzant să ai o pozi ie de conducere asupra altora. N: Ce îi spui? S.. Rendar a venit înapoi.. liniştit. N: Bine. Am aruncat atâtea oportunită i.. Rendar este foarte bătrân şi în elept. Spiritele nu au nevoie de îmbrăcăminte. Şi mi-am lăsat cunoaşterea şi puterea să fie corupte. Rendar mi-a spus că eram foarte promi ător şi că mă voi dezvolta foarte repede .să simt compasiune . Obiectul vestimentar purtat atât de ghizi. În ciuda celor expuse mai sus. Dr. pur şi simplu? Numai atât? S.: (după o altă pauză lungă) Am. Dr. puterea sau slăbiciunile.. De ce a lipsit Rendar atâta vreme? S.. mă bucur atât de mult să-l revăd! Dr. Am devenit prea încrezător în puterile mele. decăzut.: (tresărind brusc. Ca şi în cazul altor imagini pe care le au oamenii despre lumea spiritelor. Am devenit tot mai indulgent cu mine însumi şi tot mai egoist cu fiecare via ă care trecea... N: Cine este Rendar? Notă: Subiectul tremură şi nu răspunde. N: Asta trebuie să însemne multe vie i pentru tine.Bătrâni par să se indentifice cu caracterul.. (Subiectul începe să tremure puternic şi nu mai poate vorbi). dar nici de clădiri în lumea spiritelor.. N: Acum respiră adânc şi relaxează-te.. cât şi de membrii consiliului este aproape întotdeauna roba.Unde stă Rendar? S. N: (după o pauză în care încerc să-mi liniştesc clientul) Care e primul lucru pe care i-l spune Rendar când îl revezi după atâta vreme? S.primeam misiuni importante . Dr.. Dr. N: (blând) Te descurci bine. trei mii de ani.: (încă în lacrimi. dar nu au şi acea afec iune profundă pe care o arată fa ă de ghizii lor spirituali. Nu conta ce fel de corp aveam.. descrisă uneori ca o tunică. Dr. Simt puterea min ii lui extraordinare şi ştiu că are din nou încredere în viitorul meu.

onoare şi o nuan ă istorică în mintea celor care li se înfă işează. S-a întâmplat pe când m-am întors acasă (în lumea spiritelor) după o via ă în care am fost infirm. este îmbrăcată în alb. cum ar fi cel Dominican. Violet este culoarea în elepciunii şi a în elegerii profunde.: (pauză) Păi. ah. prin întrebări referitoare la culoarea tunicilor pe care le poartă fiecare Bătrân din consiliul lor. nici un suflet nu percepe această cameră a consiliului ca pe o sală de judecată. albul este o energie receptivă pentru începători şi în acelaşi timp o culoare propice transferului de gânduri sau interven iei pe care cei avansa i le pot face. ceea ce este mai pu in amenin ător pentru cel care le vede. trase de pe cap.şi la ghizii care ne întâmpină la intrarea în lumea spiritelor . puneam întrebări bazându-mă pe presupunerea mea greşită despre autoritate. de via a pe care am trăit-o. academic şi cu cel teologic din societatea umană.: Depind. de obicei. Oamenii asociază robele cu domeniul juridic. Aceste imagini îmi aduc aminte de ordinele religioase.. iar ale celorlal i sunt combina ii între alb şi mov. Aceste culori ale energiei reflectate asupra robei unui Bătrân au calitatea ideală a perfec iunii. într-un fel. cel din mijloc are o robă violetă. are ceva de-a face cu felul în care ofer şi primesc ajutor. 126/226 . câte un subiect mai pesimist îi numeşte pe Bătrâni „judecători” atunci când intră pentru prima dată în sala consiliului. Aceste influen e pământeşti răsfrânte asupra robelor şi tunicilor coboară mult în istoria noastră. dar nu ştiu în ce fel mă priveşte asta acum... N: Spune-mi ce poartă fiecare dintre ei şi ce impresie î i face acest lucru? S. cu excep ia celei din dreapta. Motivul pentru care robele albe sunt atât de frecvent văzute la membrii consiliilor . acest lucru poate părea nefiresc. Pentru cele mai avansate. cu pu in galben. Bătrânii au nuan e închise de roşu. Persoana cu robă galbenă.pură. Dr. Robele negre nu sunt văzute niciodată. Cu toate că.este acela că albul reprezintă transmiterea de cunoaştere şi de în elepciune.. Am observat apoi că îmbrăcămintea acestor fiin e. Următorul caz apar ine unui suflet de nivelul I a cărui ultimă via ă s-a încheiat în 1937 şi care abia a intrat în camera consiliului. Membrii consiliului pot fi văzu i purtând glugi. dar. pălării cu patru col uri. Dr. toate acestea având un aer antic. interpretează evenimentele din existen a unui suflet. Această energie albă a sufletelor mai tinere denotă un proces de continuă reînnoire şi autopurificare. asemenea oracolelor. Cazul 39 Dr. răsfrântă asupra purtătorilor lor de către clien ii mei. De vreme ce sunt culori aflate la capetele opuse ale spectrului. Tunicile de energie albă sau albul aurei unei fiin e luminate semnifică armonizarea şi uniunea gândului cu energia universală. Membrii consiliului cu robe violete şi mov reflectă abilitatea lor de a guverna problemele sufletelor care li se înfă işează cu bunăvoin a şi dragostea izvorâte din vasta lor experien ă. Există multe indicii pe care un terapeut le poate ob ine de la subiec ii săi afla i sub hipnoză.. Aceste veşminte apar pentru edificarea sufletelor de pe Pământ.. N: Câ i Bătrâni sunt în consiliul tău? S. arareori. Pare mai interesată de mine decât ceilal i. semnifică puritate şi claritate. În eleptul în alb din dreapta vrea să văd lucrurile mai clar. Sunt şase şi stau la masă. Cel mai des clien ii mei văd robe albe şi violete.. bănuiam că aceste diferen e conferă în min ile oamenilor un statut sau un rang Bătrânilor. dar culoarea acestor veşminte de ceremonie poate varia. N: Ce înseamnă toate aceste culori pentru tine? S. Când am început să adun informa ii despre varietatea culorilor robelor. Îmi aduc aminte că altcineva era în locul ei în urmă cu două vie i şi purta o robă stacojie. în care se poartă glugi şi robe albe.. O dată intrat însă. Glugile sunt. aşa cum a explicat subiectul cazului 31. Îmbrăcămintea şi accesoriile Bătrânilor despre care vorbesc subiec ii mei sunt moduri de a insufla respect fa ă de aceste fiin e în elepte care. În perioada primelor mele investiga ii asupra acestui aspect din lumea spiritelor. Simbolismul purtării lor conferă demnitate. pozi ia lor la masă şi gradul lor de participare nu erau rezultatul unei ierarhii...: Aş prefera să le spun Cei în elep i.

Te mul umeşte modul în care te prezintă Joaquin în fa a Celor în elep i? S. N: De ce verde? S. Joaquin nu mă sus ine şi nu mă laudă.. atunci cineva mai important pentru tine decât ceilal i.ştii.apoi discu ia continuă despre felul în care am condus compania. El controlează aproape totul. Cel mai adesea.. Vreau să fac o impresie bună spunându-le despre contribu iile mele caritabile . El conduce lucrurile. N: Şi este un fapt obişnuit să observi toate aceste culori la robele celor din consiliu? S. Ghidul tău te ajută în vreun fel acum? S. Continuă.. N: Ce fel de gânduri primeşti de la cel care conduce discu ia? S.: Ei sunt pricepu i la vindecare. Dr.: Ghidul meu. pe care nu îl văd acum.: (râde de mine) Hei. fizică şi mentală. N: Ce ai gândit când i-ai văzut roba roşie.: Mda. Crezi că este cineva important? S.. to i sunt importan i! Dr. asta se cam amestecă şi cu via a mea profesională. Rezumă păr ile importante din via a mea şi modul prin care am contribuit în societate. lucrurile bune pe care le-am făcut (pauză). N: Tu ce spui? S. N:Te rog. Dr. Mă străduiesc. Tonul său este egal. relatează participarea mea la nişte evenimente în timpul unei perioade grele din America.: „Mul umesc”. De data asta trebuie să primesc un mesaj special. nu. Chiar mă deranjează.neîn elegeri şi certuri cu angaja ii mei. N: Să ne concentrăm pe gândurile tale şi ale Consiliului în elep ilor. Am avut o companie de succes cu mul i angaja i în via a care tocmai s-a terminat. dar abia dacă am început. întorc asta pe toate fe ele în mintea mea. Vor să audă ce am de zis. Joaquin.. Îmi formez gândurile despre cât de bine mi-am între inut familia.. Dr.: Este ceva fizic . N: Îi ştii numele? S.. Dr.: (râde) Nici vorbă! Nu frecventăm aceleaşi cercuri pe aici. Această întâlnire este pentru mine. N: Îl vezi pe Joaquin ca pe avocatul tău? S. Prezintă ce am vrut să fac şi ce s-a întâmplat în realitate. Eram chiar epuizat şi mânios după acea via ă. dar apoi.. (Subiectul devine agitat) Este atât de frustrant. vorbeşte din spatele meu. da.Dr. cu roba violetă. Dr. N: Spune-mi câte ceva despre cum se petrec lucrurile de acum încolo. este conducătorul.dar gândesc: „Sper că totul o să meargă bine”. continuă.: Conducătorul îmi spune: „Bine ai venit. De cele mai multe ori îi văd purtând aproape aceleaşi nuan e de roşu. Nu-mi pot scoate din minte cum mi-am tratat angaja ii. Joaquin a tăcut acum . Dr. acum două vie i? S. lucrurile nu stau aşa aici. S. Dr. prin angajările pe care le-am făcut în timpul crizei economice.: Da. N: Să vorbim despre cel din mijloc.. încât să nu pot vorbi cu ei. 127/226 . inabilitatea mea de a evita conflictele .: De fapt. Dr.: Da.o culoare orientată spre trup.nu vrea să se bage în gândurile mele. Apoi spune: „Ce crezi despre progresul tău de când ne-am văzut ultima dată? Ai învă at ceva nou despre care putem vorbi?” (pauză) Aşa încep aceste întâlniri. Mai era şi cineva îmbrăcat în verde.. N: Cum a început întrunirea? S. S. Dr.. Cea în stacojiu se ocupa de influen ele karmice ale acelui corp. N: Te sim i mai relaxat acum? S.(se opreşte).: (pauză) începem cu ce am făcut bine.: (scurt) Nu.: Pentru că ceilal i par să cedeze în fa a lui. N: Joaquin este obiectiv în prezentarea faptelor din via a ta? S.: Nu vrea să simt că în elep ii îmi sunt atât de superiori. N: De ce crezi că e aşa? S. Dr. Dr.: Păi. ceilal i vorbesc prin el. Dr. te rog.. N: Bine. N: Mi se pare bine. Dr. Ne bucurăm că te avem din nou printre noi”. Pur şi simplu. Dr. Dr.

pentru că dorim să te accep i aşa cum eşti şi cu aceeaşi dragoste necondi ionată cu care te privim.. Dr. ca să te pedepsim sau ca să î i oprimăm gândurile. dacă po i. doar am vorbit.: (încet) Iată ce aud în mintea mea: „Emmanual.. într-o via ă trecută. încercând să o liniştesc. comparat cu o via ă întreagă de alte întâmplări. Asta înseamnă să te ier i. i-am reamintit de ce cred că femeia zâmbitoare din dreapta purta galben. În timp ce sunt absorbite de ele însele. N: Crezi că probele lor din alte vie i periclitează în vreun fel rezultatele din via a pe care o trăieşti acum? S. Sufletele mai pu in avansate au deseori probleme de memorie în fa a consiliilor lor. Mai departe am să explic semnifica ia altor simboluri purtate de membrii consiliului. N: Episodul cu autobuzul .: În eleptul din mijloc. Este aspectul cel mai provocator din timpul pe care îl petreci cu noi. N: Spune-mi ce se întâmplă mai departe.. Nimic nu rămâne neînregistrat. Dr. aşa ceva îi interesează? Am stat cu femeia aceea câteva minute. Dr. Suntem aici ca să te ajutăm în ceea ce ai de făcut pe Pământ. O robă sau o piatră violetă pe un medalion sau inel arătate de un Bătrân pot avea diverse semnifica ii în func ie de context. gândurile lui vin din nou la mine. pentru că era convins că ea poate fi tare... Totuşi. pot scăpa ceea ce este important. am în eles că Emmanual a privit-o în ochi şi i-a spus că îşi va depăşi problemele. Am spus: „Nu. avusese trupul bolnav. robele violete purtate de membrii consiliului din cazul anterior erau legate de nevoia lui Emmanual de a-şi păstra pasiunea pentru via ă în condi iile în care. mai exact? S.: E o nebunie! O via ă întreagă am dat bani de pomană şi ei sunt interesa i de asta! Nu i-am dat nici un ban acelei femei. Apoi el s-a grăbit şi a uitat definitiv de fapta sa bună. de exemplu. S. Nu am mai revăzut-o niciodată. nu suntem aici ca să te judecăm. Episodul din sta ia de autobuz pare să fie minor. Gestul lui de compasiune nu a durat mult. apoi. Femeia s-a oprit din plâns şi când a venit autobuzul s-a ridicat şi l-a asigurat că se simte bine... Şi mă întreabă dacă eu cred că fac progrese. Lui Emmanual i-a fost milă de femeia din sta ia de autobuz. s-a aşezat lângă ea. în sta ia de autobuz.. dar acum mă gândesc din nou la actele mele de caritate ca la ceva ce ar fi trebuit să fac mai mult.. Nu a fost însă un act minor pentru cei din consiliu. Apoi am auzit-o plângând încet în stânga mea..(se opreşte) Dr.: (pauză) Şi eu am fost nedumerit.ce însemnă? S. Dar atât de scurte. Vrem să te vezi prin ochii noştri. S-a întâmplat în timpul recesiunii şi oamenii erau dispera i.: Încerc să le anticipez întrebările. Dr. În via a spiritelor nici o faptă nu este lipsită de semnifica ie. N: (încurajator) Te descurci foarte bine. în acele momente. Dr. „Nu î i aduci aminte episodul? Femeia pe care ai ajutat-o în sta ia de autobuz?”. Ştiu că mi-a plăcut să strâng avere în timpul vie ii. dintr-un impuls. că nici nu ne dăm seama de importan a lor. Când am evaluat întâlnirea aceasta cu clientul meu.. nu-mi aduc aminte. Stătea în sta ia de autobuz. Încep să văd. Nu există reguli stricte în ce priveşte însemnătatea culorii robelor pe care Bătrânii aleg să le arate sufletelor care li se înfă işează.. Mă uit la Joaquin pentru ajutor. N: Ce î i comunică. N: Ce crezi despre faptul că în eleptul a evocat acest episod în timpul înfă işării tale? S. i-am amintit de episodul cu autobuzul”. m-am aşezat lângă ca şi am cuprins-o cu bra ul. dar am călcat pe oameni. S. Mă grăbeam. mintea lui puternică mă înconjoară... Apoi. Într-o zi. Mă întreabă de ce şi le răspund că m-a făcut să mă simt valoros ca om.” Apoi aşteaptă să-mi amintesc şi cineva îmi trimite o imagine în minte.. Deşi era grăbit să ajungă la birou. Ar fi putut fi o recunoaştere a actului său spontan de ajutor pentru o necunoscută. Roşul este culoarea pasiunii şi a 128/226 . (pauză) Doamne.: În eleptul din centru. întrebările lor nu sunt periculoase sau duplicitare.. înainte să vină autobuzul. Era ceva foarte neobişnuit pentru mine să fac aşa ceva. M-am oprit.: Nu. Apoi evocă ac iuni similare din alte vie i. era o femeie. E bine din punctul ăsta de vedere. În via ă sunt multe gesturi care ne ridică... Spune-mi ce se întâmplă mai departe.S. pe bordură. Emmanual. Mergeam spre birou şi aveam o servietă în mână.

de subiectul discutat. fertilitate. în func ie de percep ia fiecărui suflet. pentru că fiecare reprezintă un aspect al perfec iunii ultime. Toate aceste configura ii ale medalioanelor. de-a lungul multor secole noi am căutat revela ii personale în semnele primite de la supranatural. nici în ceea ce priveşte nivelul lor de dezvoltare. pot fi nişte reprezentări reuşite ale memoriei sufletului pe Pământ. Atunci de ce n-am lua cu noi pe Pământ şi mesaje provenite din timpul consiliului. intrând în domeniul sufletelor neîncarnate. a pietrelor şi chiar din fenomenele naturii. pietrele. Acest obicei e continuat şi azi prin pandantive gravate. scarabeii şi amuletele din trecutul nostru cred că influen a acestora manifestată atât asupra observatorului. triunghiulară sau de stea (unele fiind vizualizate chiar tridimensional). cât şi spiritual. atât din punct de vedere moral. Nici unul dintre în elep i nu este mai mare în grad decât celălalt. sigiliile. nici în alt sens. de regulă. Aşa cum mărturisea unul dintre subiec ii mei: Felul în care sunt îmbrăca i membrii consiliului meu arată stăpânirea unui anumit domeniu de către fiecare. În alt caz. hrană. emblemele purtate de Bătrâni sunt legate de experien ele trecute ale subiec ilor mei. Culorile pe care le arată în diferite forme se leagă. De mii de ani culturile primitive din întreaga lume au folosit picturile pe stânci şi pictogramele pentru a reprezenta idei legate de mister. Mul i oameni care poartă aceste amulete simbolice cred că îi protejează. Ritualurile şi simbolurile societă ilor mistice secrete. Acestea sunt printre primele reprezentări pe care le avem despre conştiin a spirituală a oamenilor. aflate în peşterile din valea Dordogne din Fran a. Ca şi în cazul altor obiecte fizice vizualizate de către subiec i în timpul hipnozei. De obicei. au o semnifica ie şi reprezintă continuitatea spirituală a dezvoltării sufletului. nu am descoperit nici o corela ie între aceste două categorii de clien i. Mai sunt şi dintre aceia care le percep într-o formă pătrată. iar Emmanual a văzut o robă stacojie după o via ă marcată de incapacită i fizice. Înăuntrul acestor grote eşti transportat în epoca de piatră gra ie artei simbolice înfă işate pe pere i. Într-adevăr. de un şnur. îmi amintesc cum m-am sim it urcând în sanctuarele datând din paleolitic. Semne şi simboluri Încă din zorii istoriei umane. Circa 85% dintre cei care văd un astfel de medalion îl vizualizează sub o formă circulară. Acestea reprezintă cadouri pe care membrii consiliului mi le fac. dar şi că reprezintă nişte simboluri ale propriilor puteri şi şanse. prin intermediul min ii sufletului nostru? Antropologii care au studiat tăbli ele de lut. Probabil că n-ar trebui să fiu surprins de faptul că am descoperit în lumea spiritelor anumite embleme reprezentând simboluri cu o anumită semnifica ie. curaj şi moarte. Sincer vorbind. rasa noastră a căutat în elesuri spirituale ascunse prin interpretarea celor văzute în jurul nostru. ca şi ale memoriei umane în lumea spiritelor. cât şi acelora care le poartă transcende via a fizică. dar poate fi şi din argint sau din bronz. inele şi talismane. discul metalic este de aur. atârnate de un lan sau. un Bătrân purta un medalion roşu pentru a ilustra nevoia sufletului de a da dovadă de mai multă pasiune pentru adevăr decât arătase în via a anterioară. Ceilal i clien i ai mei nu observă nici un fel de obiect. Interconexiunile culturale antice cu simbolismul mistic au fost adesea asociate cu dorin a sinelui nostru superior de a se transfigura mai presus de partea primitivă a naturii umane. Varia iile subtile de traducere a culorilor vizualizate în timpul întâlnirilor cu aceste consilii sunt unice. Folosim simboluri de toate felurile ca întruchipare a puterii şi ca instrumente ale în elegerii şi ale autodezvoltării. Medalioanele sunt purtate. asociate cu ceea ce este gravat pe ele. uneori. Cei mai mul i dintre clien i se 129/226 . Aproape jumătate dintre subiec ii mei văd medalioane la gâtul unuia sau mai multora dintre Bătrânii din consiliul lor. cum sunt acelea ale gnosticilor şi ale cabaliştilor.intensită ii. Primele indicii de acest gen au fost luate din lumea animalelor. Cazurile care urmează pot arunca o rază de lumină asupra originii sentimentelor noastre referitoare la semnele profetice. de asemenea.

Dr. nu ştiu. El ştie la ce te gândeşti. este o mână ce ine un pumnal la gâtul leului.. Apropie-te şi spune-mi ce observi pe discul de metal. da. S.: Aurie. Dacă n-ar fi trebuit să vezi această emblemă. vreau să spun. Dr.: Ceva rotund.. N: Altceva? S.: (cu mai multă siguran ă acum) Nu pot interpreta inscrip ia.: (răspunsul pe care îl primesc de obicei) Nu pot vedea prea bine. Dr..: (de asemenea. Dr. E una domestică? S.: Nu ştiu. nevoie să şi le expună pentru ei înşişi? S.: (pauză) Ei bine. serviabilă. Cred că nu va fi nici o problemă dacă m-aş apropia pu in. Dr. Dr. ce anume vezi? S. N: Aş vrea să te apropii pu in. Dr.: Cinci. răspunsul obişnuit) O. Cazul 40 Dr. N: Hai să o luăm logic.. N: Ce anume? S.. 130/226 .. pe partea ridicată a discului. N: Aşa cum ştii.vezi vreuna dintre aceste fiin e în elepte că poartă şi altceva deasupra tunicii? Dacă nu observi nimic.concentrează asupra unui singur medalion. E atârnat pe un lan . arată ca o dantelă filigranată. Dr. un disc de metal. cum aş putea şti? Dr. care e întotdeauna cel purtat de Bătrânul care conduce discu ia. S. N: Dă-mi mai multe detalii despre această pisică. Crezi că e obligatoriu ca membrii consiliului să poarte embleme care să indice pozi ia fiecăruia sau ce talent anume are fiecare? S.: (răspunsul pe care-l primesc de obicei) A unei portocale. În general. conducătorul discu iei nu i-ar fi permis acest lucru.: (nu răspunde) Dr. N: Chiar aşa. N: Descrie-mi. N: Aş vrea să te ui i cu aten ie . N: Ce crezi că reprezintă acest medalion auriu? S. cel din centru are ceva în jurul gâtului. Am putea să învă ăm amândoi câte ceva. nu este nici o problemă. Dr.: O expresie amabilă. e profilul unui leu de munte. S. N: Atunci sunt sigur că nu vrea să scapi ceva legat de această întâlnire. N: Hai să nu renun ăm atât de uşor la acest punct. eram doar curios. Ar fi normal ca aceste fiin e foarte evoluate să-şi expună podoabele pe robele lor dacă n-ar fi trebuit să le remarci? Şi de ce ar fi avut. văd o pisică mare cu gura deschisă. S. N: Te rog să-mi descrii ceea ce vezi.: (cu mai multă for ă) Nu. cu o fa ă fioroasă şi cu col ii mari. ceea ce observi pe medalionul de aur. Dr. probabil că este un fel de semn distinctiv sau emblema domeniului pe care îl reprezintă acest Bătrân. N: Câ i membri ai consiliului stau în fa a ta? S.. N: Cum sunt îmbrăca i? S. oare.: (recunoscând imaginea) Oh.. Dr.: (confuz) Bine. Dr. Dr. Gândeşte-te la logica explica iei. a unei portocale sau a unei nuci? S.: To i au robe albe.. Uită-te la expresia fe ei Bătrânului care poartă emblema. Spune-mi.. S. pentru a putea vedea mai clar emblema. S..: Cred că ai dreptate (împotrivindu-se încă). te rog. N: (pun întotdeauna această întrebare) E cam de mărimea unui grapefruit. acest Bătrân este aşezat chiar în fa a sufletului.: (împotrivindu-se) Nu ştiu dacă ar fi indicat. Dr. (pauză lungă) Ah. dar în mijloc.. N: Ce culoare are acest ornament? S. faptul că-mi vorbeşti despre aceasta nu reprezintă o încălcare a confiden ialită ii.

care era vânător.” Când am întrebat-o pe Wan de ce crede că îi era arătată această emblemă a pisicii. Într-o zi. Asemenea multor aspecte ale lumii spiritelor. a văzut o pumă sărind dintr-un copac şi îndreptându-se spre copii. era fără astâmpăr şi dorea să se elibereze de responsabilită ile familiale. dezgropând rădăcini împreună cu cei doi copii ai ei. dar şi pentru teama ei de azi. Chiar înainte ca puma să mă ucidă. desenele încrustate pe medalioane. Mi-a spus: „Am avut timp numai să-mi scot cu itul . întrebările mele au primit răspunsuri enigmatice. nu-i aşa? S. Mă bucur că Wan a în eles în şedin a noastră mesajul contemporan al acestui simbol al curajului. Când am început să-mi chestionez subiec ii despre emblemele în cauză.punându-şi încăl ările de iarnă. Imaginea întâmplării vizualizate de Wan este redată în figura 9A.Dr. când şi unde a avut loc această via ă şi care este legătura sa cu leul. În cursul şedin ei noastre. Având în vedere că aceste făpturi în elepte ştiu deja totul despre ele însele. Multă vreme am acceptat aceste explica ii. în timpul unei ierni aspre din secolul al XIX-lea. luând un pachet în spate şi încercând să ajungă în zonele locuite cât timp mai avea încă mâncare. cât şi pentru a lucra asupra propriei sale karme de a-i abandona pe ceilal i.: (încet) Da. Spune-mi. care fusese în via a actuală fratele ei. Dr. cu ajutorul unei sugestii posthipnotice. Îmi pun clien ii să îmi deseneze ce au văzut. Mai târziu. acum le spun subiec ilor că nu are sens ca Bătrânii să poarte o insignă pentru recunoaştere reciprocă. dar copiii erau în siguran ă. Wan mi-a spus că în via a în care fusese so ia abandonată a vânătorului nu luptase destul de mult pentru a se salva pe sine şi pe copiii ei . într-o cabană din Wyoming. ea şi cei doi copii ai săi au fost abandona i de so ul ei. Acest so . m-am întrebat dacă nu cumva erau însemne ale unei autorită i. nici aceste simboluri nu mi s-au dezvăluit uşor. lucru pe care trebuia să îl fac şi în alte vie i. te rog. acest caz implica un transfer karmic al rolurilor jucate în via a femeii de un suflet neliniştit din grupul ci. aceste medalioane 131/226 . Clienta mea venise la mine. bărba ii ne-au găsit moarte. se afla afară. Consiliul i-a arătat indiencei Wan medalionul ce înfă işa leul nu numai pentru a-i oferi o contrapondere a lipsei de hotărâre de care dăduse dovadă în via a din Wyoming. pentru că sufletul fratelui ei s-a oferit voluntar pentru această via ă scurtă atât pentru a o testa încă o dată pe clienta mea. mi-a răspuns: „Pentru a scoate în eviden ă faptul că în această situa ie am dat dovadă de curaj. în pădure. Ea tocmai împlinise treizeci şi nouă de ani şi am descoperit împreună că de acest punct se lega o trăsătură subtilă a existen ei sale. îi era teamă. de genul că reprezentările medalioanelor sunt insondabile sau că Bătrânii stăteau la o distan ă prea mare pentru a se putea distinge ce reprezentau. cred că da. Am aflat apoi că aceste pandantive şi desenele lor nu au nimic în comun cu statutul Bătrânilor în cadrul consiliului. fratele ei decedând cu doi ani înainte de împlinirea acestei vârste. fiind menite numai să ofere un mesaj inspirator sufletelor ce se înfă işează înaintea acestora.apoi era deasupra mea. Desenul mâinii indiencei Wan ucigând leul de munte redat pe medalion avea inten ia de a-i transmite clientei mele un mesaj puternic de capacitate şi curaj. Aşa cum se poate vedea din ultimul caz. Wan şi-a scăpat coşul şi a fugit direct spre aceasta.” La sfârşitul şedin elor mele verific întotdeauna. Această clientă. Deodată. Bărba ii din sat erau la vânătoare. care a trecut de la a fi un so rătăcitor în secolul al XIX-lea la un frate destul de sălbatic în secolul al XX-lea. N: Nu am vorbit despre această via ă. Când am observat pentru prima dată medalioanele. Apoi am schimbat tactica. E din via a mea indiană. a început prin a-mi explica că în 1740 era o tânără femeie indiancă în America de Nord. Astfel. dar şi sperase că so ul ei se va întoarce înainte ca ca şi copiii să moară de foame. Ştiu că pare ciudat ca aceste făpturi eterice din consiliu să fie văzute de suflete ca având corpuri de energie luminoasă sub o formă umană şi purtând robe cu ornamente. în timp ce conducea cu nechibzuin ă. al cărei nume spiritual este Wan. clienta mea a aflat că în via a care a urmat vie ii indiene. fiindcă se temea să nu moară la vârsta de treizeci şi nouă de ani. am reuşit să-i înfig cu itul adânc în gât. N: Acum ştii despre ce este vorba.

Sufletele le văd având diferite mărimi şi culori. Toate emblemele par că au pe margine două cercuri în care sunt scrise lucruri indescifrabile. Figura 9. dar aproape întotdeauna sunt rotunde şi atârnă la gâtul Bătrânilor. Pot fi schimbate în timp. Aceste desene nu sunt reproduse la scara de 1:1. unele scene par să nu se modifice deloc. 132/226 . dacă o lec ie karmică este învă ată. totuşi.trebuie să fie menite spre folosul sufletului pe care îl intervievează.

te rog. N: Priveşte atent şi descrie-mi. datorită faptului că îi dau clientului posibilitatea de a recunoaşte ceea ce îi apar ine deja. îşi merită efortul. fiecare dintre aceştia având un medalion.O dată ce o persoană aflată sub hipnoză realizează că emblemele nu sunt simbolurile unei societă i secrete. S. ce înseamnă toate acestea pentru tine? 133/226 Cazul 41 . devine mai deschisă.: Drit poartă un cap de vultur în relief. Dr. în calitatea sa de suflet. Îi pot vedea limba. Dr. emblema purtată de preşedintele consiliului tău. Răspunsurile se îmbunătă esc. prizonier al unui eveniment asupra căruia nu are nici un control. Pliscul păsării este larg deschis. şi un participant activ. situat în via a de dintre vie i. Terapia pe care o pot utiliza în via a lor actuală. deoarece subiectul cunoaşte numele a trei membri ai consiliului său. N: Ok. pornind din acest punct al întrunirilor consiliului. Acest lucru permite clientului să facă distinc ia mentală între a fi un observator. aşezat pieziş pe discul de aur. ci că apar in numai propriului lor consiliu. Desenul emblemei preşedintelui consiliului este redat în figura 9B. Pasajele din cazul următor sunt neobişnuite. în mod esen ial.

S.: Drit îmi transmite mesajul de a zbura sus şi de a striga în tăcere. Dr. N: Îmi po i spune mai multe despre asta? S.: Drit spune că trebuie să lupt cu tăcerea în via ă. Nu pot trăi tot timpul numai în lumea mea. Dacă nu izbucnesc şi nu mă înal deasupra împrejurărilor vie ii, nu voi progresa. Dr. N: Şi cum răspunzi mesajului lui Drit? S.: Nu pot accepta - îi zic lui Drit că ceilal i făceau destul zgomot în via a mea anterioară. Nu era nevoie să mai adaug şi eu. Dr. N: Ce răspunde Drit? S.: Că aş fi putut să fac lumea mai zgomotoasă - dar mai bună - fiind mai comunicativ fa ă de ceea ce ştiam că este adevărat. Dr. N: Eşti de acord cu aprecierea lui? S.: (pauză) Cred că... probabil că aş fi putut să mă implic mai mult... atrăgându-i şi pe ceilal i... şi luptând pentru convingerile mele. Dr. N: Vezi întotdeauna după vie ile tale acest desen cu reprezentarea vulturului? S.: Nu, doar atunci când revin la vechile mele tipare de tăcere. Câteodată discul lui este gol. Dr. N: Ai aceleaşi probleme şi în via a actuală? S.: Da, tocmai de aceea am venit la tine şi tot din acest motiv mi-a amintit Drit de această lec ie. Dr. N: Mai poartă şi altcineva din consiliul tău vreo emblemă? S.: Da, Tom. El stă în dreapta lui Drit. Dr. N: Descrie-mi, te rog, desenul medalionului lui Tom. S.: Poartă o emblemă pe care e gravat un ciorchine de struguri aurii. Dr. N: Vrei să spui că strugurii sunt aurii, în loc să apară în culorile lor naturale? S.: (ridicând din umeri) Da, sunt aurii, pentru că discul are această culoare. Emblemele sunt întotdeauna metalice. Dr. N: De ce? S.: Nu sunt foarte sigur. Pentru mine, reprezintă nişte obiecte pre ioase şi durabile. Dr. N: Ce semnifică pentru tine acest ciorchine de struguri? S.: (pauză) Tom poartă semnul... fructului vie ii... care poate fi atât mâncat... cât şi... absorbit... ceea ce înseamnă a creşte cu în elepciune Dr. N: De ce un ciorchine de struguri şi nu, să spunem, un măr? S.: Ciorchinele de struguri nu reprezintă doar un singur fruct - ci multipli ai aceluiaşi fruct... absorbirea diferitelor aspecte ale aceluiaşi întreg. Dr. N: N-ai vrea să-mi detaliezi acest mesaj al lui Tom? S.: Prin absorb ia acestui simbol - a fiecărui strugure - în mine, voi creşte şi mă voi dezvolta în urma fiecărei experien e. Dr. N: Mai poartă şi al i membri ai consiliului tău embleme? S.: (pauză) Shai, ea poartă emblema unei chei, spre a-mi aminti să deschid uşa în elepciunii şi, făcând asta, să accept faptul că răspunsurile la problemele mele se află în capacitatea mea de a le rezolva. În cazul 41, desenul vulturului a avut cea mai mare importan ă. Reprezentarea păsărilor pe medalioane nu e neobişnuită. Un bărbat mi-a spus că preşedintele consiliului său purta emblema unor pene de pasăre cu un ciuline în centru, pentru a-i aminti de o serie de vie i trăite în Sco ia. El mi-a relatat: „În cursul acelor vie i, am luptat ca membru al unui clan pentru libertatea poporului meu împotriva opresiunii britanice”. O clientă a văzut că un Bătrân purta o emblemă în formă de lebădă, ceea ce denotă maturizarea prin schimbare. Ea a declarat: „Mi se aminteşte că la naştere această creatură frumoasă este stângace şi nu poate zbura. Aceasta reprezintă propria-mi metamorfoză din „ră uşca cea urâtă” în cineva impozant - o persoană productivă în ultima mea serie de vie i.” Uneori sunt văzute şi medalioane

134/226

reprezentând un peşte. Un client mi-a spus că pentru el acest simbol semnifică o creatură care poate înota împotriva curentului, fiind totuşi în armonic cu mediul său înconjurător. Dintr-un motiv sau altul, figurile umane sunt remarcate rar pe emblemele membrilor consiliului. Când aud despre existen a lor, consider în elesurile lor simbolice cel pu in interesante. Pentru a ilustra reprezentarea unei figuri umane pe un medalion, indic cititorului figura 9C. Aceasta reprezintă cazul unei femei de treizeci de ani numită Noreen, care a venit la mine pentru că nu mai dorea să trăiască. So ul ei se sinucisese cu câteva luni în urmă, iar ca voia să-l urmeze. În timpul şedin ei am descoperit că sufletul ei pereche îşi pierduse via a într-un accident forestier, la vârsta de douăzeci şi şase de ani, în timpul vie ii lor anterioare petrecute împreună. Orice cuplu are în via ă propriul drum karmic, fapt ce poate implica diferitele probleme ale fiecăruia. Totuşi, acestea sunt frecvent împletite, când sufletele din acelaşi grup matcă sunt de acord să coopereze, în special într-o căsnicie. Noreen nu s-a descurcat bine în via a ei anterioară ca tânără văduvă, în special în ceea ce priveşte refuzul ei de a-şi deschide inima altcuiva. În acea via ă, Noreen nu a putut fi consolată şi a murit marcată de amărăciunea rănilor emo ionale pe care şi le indusese ea însăşi. Pe când se înfă işa înaintea consiliului ci, la sfârşitul acelei vie i, preşedintele acestuia i-a spus: „Nu i-ai lăsat spiritul să crească, nu-i aşa?”. Aparent, femeii i-a fost prezentată aceeaşi lec ie în via a ei actuală, pentru a vedea cum se va descurca. Vreau să subliniez că nu din acest motiv s-a sinucis so ul ei. Am avut cazuri în care unul dintre so i avea să aleagă inten ionat un trup cu o probabilitate mare de a muri tânăr dintr-o mul ime de cauze naturale, pentru a permite partenerului supravie uitor să lucreze asupra durerii într-un mod mai natural. Sinuciderea nu face parte dintre aceste op iuni. Sinuciderea unei persoane tinere, sănătoase din punct de vedere fizic nu poate fi o op iune karmică premeditată a nimănui. Din experien a mea, cred că dacă so ul subiectului nu s-ar fi sinucis, ar fi murit, probabil, de tânăr într-un accident. În momentul întâlnirii noastre, clienta mea credea că îi va fi imposibil să continue fără bărbatul pe care îl iubea. Deznădejdea ei extremă cuprindea şi anumite sentimente de vinovă ie - că ar putea fi responsabilă, într-un fel, de fapta lui - deşi biletul pe care îl lăsase so ul ei dovedea cu totul altceva. Cred că ducând această clientă la ultima ei întrunire cu consiliul şi observând încă o dată medalionul pe care l-a văzut, voi schimba, într-un fel, via a sa de astăzi.

Cazul 42
Dr. N: Vreau să îmi precizezi exact ce desen vezi pe medalionul preşedintelui consiliului tău. S.: Primul lucru pe care îl văd este un animal... o căprioară. Nu, cred că este o gazelă. E redată în timpul săriturii. Dr. N: Bine, mai observi şi altceva ce po i să-mi spui? S.: (pauză) Este reliefat un om pe spatele antilopei, chiar în mijloc. Dr. N: În eleg. Seamănă cu un basorelief? S.: Da, gazela şi figura umană sunt întoarse spre mine pieziş, ca şi cum i-aş privi în timp ce aleargă pe o câmpie. Omul nu are chip, dar are părul lung şi un trup delicat de femeie. Piciorul pe care îl pot vedea este îndoit... călăreşte. O mână ridicată, ine o tor ă. Dr. N: (o întoarcere în prezent, apoi un ordin) în regulă, ceea ce vreau să faci este să redescoperi în elesul a ceea ce vezi. Nu este o întâmplare că ne aflăm azi aici, discutând despre această emblemă. Reprezintă ceva de care ai nevoie să î i aminteşti. Eşti văduvă la o vârstă destul de tânără, pentru a doua oară în două vie i consecutive. Cere-i ajutor ghidului tău dacă ai nevoie. S.: (după o lungă pauză, ea răspunde cu ochii scălda i în lacrimi) Ştiu ce înseamnă. Omul sunt eu şi călăresc spre răsărit. Direc ia semnifică zorile unei noi zile. În mod normal, acest animal nu ar fi avut încredere ca un om să se apropie de el, cu atât mai pu in să îl călărească. Gazela are încredere în mine, iar eu trebuie să am la rândul meu încredere în mine să merg încotro mă duce animalul, pentru că trebuie să mergem repede. Dr. N: Din ce cauză?

135/226

S.: (după câteva îndemnuri venite din partea mea şi câteva începuturi ratate) Pentru că via a comportă primejdia. O parte a acestei primejdii este în noi, în slăbiciunea noastră - felul în care ne sabotăm - şi asta ne împiedică să ajungem la destina ie. Este uşor să te afunzi. Dr. N: Vrei să sugerezi că această gazelă reprezintă o for ă eliberatoare? S.: Da, trebuie să am curajul şi puterea de a-mi continua via a cu un sim al finalită ii mai dezvoltat. Gazela reprezintă, de asemenea, libertatea de a învinge frica şi de a avea încredere în mine. Dr. N: Ce este cu tor a pe care o ii în mână în emblemă? S.: (uşor) Ea reprezintă întotdeauna lumina cunoaşterii. Efortul nostru de a căuta în elepciunea. Flacăra nu este niciodată stinsă sau făcută ineficientă de umbre. Dr. N: Mai vezi şi altceva pe pandantiv? S.: (încă în stare de reverie) Oh, cred că nu este important pentru mine. Nu pot citi literele greceşti gravate pe marginea cercului. Din păcate, trebuie să afirm că nici unul dintre subiec ii mei care văd medalioane nu pot descifra simbolurile ciudate scrise între cele două inele exterioare de lângă muchie. Înscrisul secret rămâne un mister în cercetarea mea şi, fără să fi dorit acest lucru, am ajuns la concluzia că aceasta este o caracteristică a emblemelor despre care clien ii mei nu trebuie să ştie. Ar trebui să adaug, de asemenea, că multe din cele pe care le văd şi le aud sufletele la întrunirile consiliului lor nu pot fi reproduse în biroul meu. De-a lungul anilor mei de cercetare am ajuns să mă aştept ca oamenii afla i în stare de hipnoză să nu poată explica în mod adecvat tot ce se întâmplă în vie ile lor spirituale, din cauza limitelor comunicării umane şi a traducerii pe care trebuie să o proceseze creierul uman. Subiec ii mei nu ştiu de ce nu pot descifra aceste inscrip ii de pe medalioane. Ei le numesc hieroglife, scriere cuneiformă, rune sau chiar simboluri matematice. Aceste înscrisuri nu par a fi traductibile. Pot fi ilustra ii sau ideograme. Poate este o limbă spirituală nevorbită. Bănuiesc că aceleaşi tipuri de simboluri apar şi în Căr ile Vie ii din bibliotecile spirituale, cum este şi simbolul grecesc pi din cartea descrisă în cazul 30. În timp ce Căr ile Vie ii sunt foarte personale şi folosite de către ghizi şi consilii ca o cronică a trecutului sufletului, înscrisurile de pe muchiile medalionului unui Bătrân pot să nu aibă nimic în comun cu sufletul. Am ajuns la concluzia că dacă subiec ii mei ar trebui să cunoască această scriere în timp ce se află în stare de transă, atunci ghizii lor spirituali i-ar ajuta în acest sens. Nu are importan ă dacă aceste semne simbolice văzute de clien ii mei reprezintă sunete, idei sau cuvinte de vreun fel, există însă un motiv întemeiat pentru care oamenii nu le pot traduce, care nu are nimic în comun cu respectivul client. Un subiect mi-a spus: „Cred că nu trebuie să în eleg sensul lor pentru că este un mesaj transmis Bătrânului meu de către o Sursă mai înaltă. Poate că aceasta este propria lui lec ie, pe care trebuie să o descifreze pentru atingerea obiectivelor sale.” Împart reprezentările văzute pe emblemele membrilor consiliului în două categorii generale. Prima implică fiin e sau obiecte din natură. Aceste simboluri pot include şi minerale, cum ar fi pietrele pre ioase. A doua categorie sunt desenele geometrice, cum ar fi cercurile sau desenele bazate pe linii drepte. Pietrele pre ioase pot apărea pe amândouă tipurile de medalioane. Emblemele consiliului sunt simboluri ale suferin ei şi ale scopului, triumfurilor şi ale lipsurilor sufletelor ce se înfă işează înaintea lor. Culorile pietrelor pre ioase prezentate sufletului au legătură atât cu Bătrânii care le poartă, cât şi cu sufletul care le observă. Tema generală a desenelor de pe medalioane cuprinde calită ile, talentele şi elurile sufletului. Asemenea oracolelor din vechime, Bătrânii ne pot prezenta unele semne pentru a ne preveni despre anumite probleme. Cazurile ce urmează implică nişte clien i ce au văzut desene geometrice şi pietre pre ioase pe emblemele membrilor consiliului lor. Descifrarea desenelor geometrice şi a pietrelor pre ioase este ceva mai dificilă decât aceea a obiectelor din natură. Există culturi, cea japoneză, în care emblemele personale ce includ desene geometrice au semnifica ii heraldice. În Orient, aceste simboluri ale familiei purtate pe haine pot fi atât reprezentări ale obiectelor naturale, cât şi desene geometrice

136/226

menite identificării membrilor unui anumit clan. Contrar tradi iilor japoneze de clan, membrii unui grup de suflete nu văd exact aceeaşi emblemă reprezentată în consiliile lor. Consider cel pu in interesant în elesul desenelor spiralate pe emblemele geometrice. Unele reprezentări au un aspect general, cum este schi a reprezentată în figura 9D. Am văzut imagini foarte asemănătoare acestor desene spiralate pe stânci situate în cele mai variate loca ii, ca Europa, Africa de Nord, Australia şi deserturile Americii de Nord. Mul i arheologi le numesc reprezentări ale sursei vie ii. Când am întrebat subiectul care a văzut desenul de la figura 9D despre în elesul său (în cadrul unei întruniri a consiliului), mi-a spus: „Femeia din consiliu care poartă acest desen spiralat îmi reaminteşte că, pornind din miezul lumii spiritelor, ne învârtim spre exterior în cursul dezvoltării noastre şi cândva ne vom întoarce la Sursa originii proprii.” Când o spirală sau un cerc concentric apare pe un medalion, în elesul său este, de obicei, legat de o anumită existen ă a sufletului din cadrul continuumului vie ii. Acest semn proiectează totodată conota ia unei protec ii spirituale. În figura 9E liniile sunt curbate. Redau în cele ce urmează cele declarate de clientul care a văzut această reprezentare la un Bătrân: Sunt patru linii ondulate ce pornesc din direc ii diferite, dinspre marginile exterioare ale medalionului. Ele converg înăuntrul cercului unită ii, adunându-se în centrul discului. Liniile ondulate reprezintă diferitele drumuri ce duc spre elul nostru. Nu sunt nişte căi drepte, pentru că şi noi suntem, la rândul nostru, suflete imperfecte. Liniile fac ca emblema să pară fracturată, aşa cum aproape fiecare via ă pare a fi uneori. Putem să ne schimbăm drumul de multe ori în călătoriile noastre, dar în final vom ajunge în acelaşi loc din centru. Mi s-a vorbit, de asemenea, despre corpuri cereşti, despre simbolurile stelelor, Lunii şi ale Soarelui. După o lungă perioadă în care am inut eviden a semnelor reprezentate pe medalioane, am în eles că desenul ce ilustra Luna în creştere a fost văzut mai des decât oricare altă schi are a unor corpuri cereşti. Figurile 9F şi 9G (pe care le voi prezenta în cazul 44) arată diferitele reprezentări ale Lunii în creştere, percepute de min ile a doi clien i: Soarele ne dă razele aurii ale luminii dătătoare de via ă, în vreme ce Luna în creştere este pentru mine un simbol al dezvoltării. Această lumină argintie reprezintă for ele poten ialului meu. Pe măsură ce ea creşte, creşte şi sinele meu superior. Sunt un călător interdimensional intre vie i. Luna aşezată cu susul în jos reprezintă acoperământul şi con inutul lumii spiritelor, care domneşte asupra Pământului, Universului nostru şi a dimensiunilor din jurul acestuia. Liniile din partea de sus a emblemei sunt punctele pivot ale călătoriei sufletului meu, care rezumă implicarea în propria mea lucrare. La baza acestei embleme este steaua-atom, lumina purificatoare şi conectorul universurilor. În general, când un client spune că a văzut o Lună în creştere pe un medalion, aceasta reprezintă puterea crescândă a sufletului pe Pământ. Subiec ii mei afirmă că aceasta este o Lună crescătoare, cu un aspect strălucitor, opusă Lunii cu aspect palid. Semnul ce simbolizează Luna este văzut adesea ca fiind de culoare argintie pe un disc auriu. Liniile drepte ce pot fi înclinate, orizontale sau verticale au nenumărate semnifica ii. De exemplu, figura 9G are cinci linii drepte, aşezate pieziş în partea de sus a medalionului. Un subiect, care a văzut reprezentarea unor astfel de linii pe toată suprafa a din jurul unui disc, fără alte însemne, a relatat: „Reprezentarea acestor linii lungi ce converg spre centrul discului, în forma unei stele mari, înseamnă că sunt ajutat în toate privin ele de către Bătrânii din consiliul meu”. Consider imposibilă clasificarea marii varietă i de semne şi simboluri despre care mi se vorbeşte, pentru că fiecare dintre acestea este proprie unui anumit suflet. Voi oferi în figura 9H încă o reprezentare a unui medalion. Acest ultim desen combină un model geometric cu o piatră pre ioasă. Despre această emblemă mi-a relatat o femeie, al cărei nume

137/226

prin medita ie şi ghidarea imagina iei acestora. Când cineva se află în suferin ă constantă. Nu acceptă trupuri sănătoase. o perioadă foarte scurtă având în vedere nivelul la care a ajuns. în via a ei de azi. care se află în centru.: A fi într-o stare de suferin ă constantă înseamnă că eşti ancorat în experien a umană. N: Mi se pare că te sim i chiar mândră de a fi câştigat piatra de smarald.: Kars poartă un medalion auriu. acest lucru era de ajutor artei mele de vindecător. Am cerut expres ca în această via ă să am un corp care să fie supus unei boli incurabile. Dr. în centrul discului era o piatră de chihlimbar. Dr. aşteptând de la tine să. N: Explică-mi ce vezi pe mantia preşedintelui consiliului tău? S. N: Este corect din partea mea să presupun că un maestru în ale vindecării î i arată această piatră. domeniu ce încorporează un amestec eclectic al disciplinelor spirituale.: Absolut.: Da. o boală ce împiedică func ionarea muşchilor. iar faptul că el are încredere în mine mă obligă să nu-l dezamăgesc. Po i învă a astfel arta delicată a echilibrării energiei. Pot să-i ajut pe cei ce se arată receptivi la folosirea controlului mental în scopul uşurării durerii. Ajută şi faptul de a avea încredere că aici e vorba de un scop mai înalt. Lucrând în acest fel cu propria energie. Unz s-a încarnat pe Pământ vreo cinci mii de ani. acesta avea cercule e împletite pe toată suprafa a discului. ori de câte ori sufeream de o boală dureroasă. după cum i-a arătat Kars. Dr. am învă at să îi ajut pe al ii cu mai multă îndemânare. acest lucru reprezintă o oportunitate . S.: Am ales acest drum cu multă vreme în urmă.spiritual este Unz şi care trăieşte într-o suferin ă constantă cauzată de fibromyalgie. N:De ce? S. Ea a numit această podoabă „piatra maturizării 138/226 .mai ales pentru un vindecător. Dr. Din cauză că nu a ales niciodată vie i uşoare. Dr. Un alt aspect al cazului 43 pe care îl consider interesant este acela că Unz a început să vadă piatra verde de pe acest medalion abia în ultimele patru sau cinci vie i. N: Ce altceva îmi mai po i preciza despre această experien ă? S. Dr. Înainte. ca ajută mul i oameni care au probleme de sănătate.: (cu mare satisfac ie) Este piatra vindecătorului.i continui munca pentru a deveni tu însă i un profesor şi un specialist? S. Unz. N: Mai vezi şi altceva pe discul purtat de Kars? S. cât şi al aceluia al lui Kars.am absolvit până la nivelul pietrei de smarald.: Cercule ele îmi reamintesc că fiecare via ă pe care o trăim se potriveşte cu toate celelalte vie i ale noastre. pentru a uşura durerea. a învă a să lucrezi prin durere. Prin intermediul activită ii sale. da . Unz mi-a spus că aceasta era culoarea creşterii şi a protec iei pentru cei slabi şi bolnavi. Cazul 43 Dr. N: Şi ce semnifică piatra asta pentru tine? S. nuan ă ce precede piatra verde. Din câte îmi pot aminti.: (cu voioşie) Da. care a fost desemnat să-mi monitorizeze progresele de-a lungul timpului. ce înseamnă acest desen pentru tine? S. N: Acest lucru are ceva de-a face cu faptul că suferi de fibromyalgie în via a actuală? S.: Această piatră înseamnă că purtătorul ei a ajuns la stadiul de vindecător. N: Spune-mi. ceea ce m-a uimit. Pentru a uşura durerea. Unz este o preoteasă a ştiin ei Min ii. Dr. Dr. Este o întruchipare atât a propriului caracter.: Pentru a experimenta nivelurile vibra ionale ale durerii prin intermediul trupului. Cazul 43 este ceea ce aş numi un suflet accelerat. Dr. Am fost foarte atentă şi la alte fiin e umane ce suferă în via ă de infirmită i fizice. trebuie să fii complet concentrat. Reprezintă atingerea obiectivului meu. chiar şi una de mică intensitate. Am în eles că. N: (cu o voce uimită) Po i să explici motivul acestei dorin e? S. într-un continuum menit împlinirii scopului nostru primordial.

Impactul vederii acestor semne şi simboluri în timpul hipnozei este atât de puternic pentru unii clien i. Pot spune că subiec ii mei simt Sursa originii lor peste tot în lumea spiritelor.” Acest lucru îmi arată faptul că Unz este un suflet de nivel IV. în primul rând. Clien ii mei mai avansa i. mai curând decât o văd în lumea spiritelor. Dintre subiec ii afla i sub hipnoză care văd aceste medalioane purtate de către membrii consiliului lor. Unz a explicat că în primele ei vie i pe Pământ. erau inute în mână de un Bătrân şi arătate sufletelor ce se înfă işau înaintea lor. pe care aceştia o simt. diferite aspecte ale vie ii noastre fizice şi spirituale. Metaforele pietrelor pre ioase relatate de oameni afla i în transă oferă paralele folositoare cu tradi iile pământeşti. un diamant. Pentru ei. sector care. Am avut cazuri în care pietrele . Subiec ii mei asociază toate medalioanele văzute în cadrul consiliilor percep iei şi ale în elepciunii. Culoarea acestei pietre pre ioase reprezintă suflete de nivelul VI sau chiar mai avansate. mantia sau medalionul unui Bătrân pot indica. care se apropie de sfârşitul încarnărilor lor obişnuite. inele sau. mai curând. cred că e drept să spunem că pentru oamenii afla i în transă semnele şi simbolurile ce le sunt prezentate prin intermediul memoriei sufletului au legătură cu efectele for elor peste care doresc să exercite un anumit control în vie ile lor curente. deci şi interpretările lor vor fi diferite. vreun spa iu în lumea spiritelor unde prezen a unei fiin e superioare Bătrânilor să fie evidentă pentru sufletul încă încarnat? Răspunsul este da. aceştia şi-au comandat bijuterii identice cu cele văzute. ca minereu de valoare. care simbolizează realizările mele pe nivele diferite de dezvoltare.mele”. Mul i subiec i declară: . În elesurile lor sunt absolut personale şi sunt reprezentate cu inten ia de a instrui şi motiva sufletele de pe Pământ spre o conştien ă a Sinelui. există. Etalarea unor anumite culori de energie luminoasă reprezintă. numită simplu „Prezen a”. În timp ce ne întâlnim cu Consiliul Bătrânilor avem sentimentul copleşitor al unei for e şi mai înalte. oamenii care vin la mine preferă să nu folosească cuvântul Dumnezeu în descrierea acestei Prezen e superioare. Oricum. culoarea acesteia. Hipnotizatorul trebuie să fie precaut cu privire la ideile preconcepute ale subiec ilor săi fa ă de interpretarea în elesului culorilor. că ametistul purpuriu conferea cunoaştere şi în elepciune transcendentală. după şedin ă. un chihlimbar. prin ele însele. De obicei. domeniul în care acesta este specializat. un rubin. poate fi legat în mod direct de ceea ce speră să realizeze sufletul aflat în fa a lui. pentru a le reaminti drumul lor karmic. aceasta este o fiin ă sau mai multe entită i divine. Îmi amintesc că un suflet de nivel V mi-a mărturisit: „Sunt cinci nestemate pe emblema supraveghetorului meu. la rândul său. Cei mai avansa i explică. Ei 139/226 . De exemplu. o anumită personalitate vie. Întrebările ce au urmat au dezvăluit însă altceva. şi a adăugat: „Smaraldul verde indică nivelul meu actual. încât. oare. cu puteri infinit superioare celor din consiliu.” Astfel. un smarald şi un safir. indică faptul că nu consideră Prezen a ca fiind chiar Dumnezeu. sumerienii considerau că purtătorii unei pietre albastre de lapis-lazuli îl aveau alături de ei pe propriul lor ghid spiritual „care trebuie ascultat.sau sferele de energie colorată . Indiei şi ai Chinei credeau că anumite culori reprezentate în pietrele pre ioase şi semipre ioase posedă. nu piatra pre ioasă în sine. pur şi simplu. unii observă numai pietre pre ioase Nestematele pot să nu fie reprezentate pe disc.Acesta este maximul apropierii noastre de Dumnezeu”. că toate sufletele se vor reuni cu Sursa luminii purpurii. e cea mai semnificativă. cercule ele nu aveau nici o piatră în mijlocul emblemei. ei îl văd pe Dumnezeu?” Iată o întrebare care mi se pune frecvent în timpul conferin elor şi la care nu poate exista un răspuns scurt. într-un final. Anumite nuan e emanate prin aura.” Majoritatea clien ilor mei îi văd pe ghizii lor spirituali ca pe o lumină de un albastru închis. ci. Vechii locuitori ai Orientului Mijlociu. de asemenea. Cele vizualizate în timpul întrunirilor consiliului de către subiec ii afla i sub hipnoză nu au pentru to i aceeaşi semnifica ie. Prezen a „Când îi conduci pe oameni în lumea spiritelor. la întrunirile consiliului. pentru a ajuta lucrarea consiliului. Anticii au sim it. Toată lumea este de acord că Prezen a este acolo.apăreau pe lăn işoare. Totuşi. de asemenea.

preferă să folosească cuvinte cum ar fi Sursa sau Suprasufletul. pentru a-mi calma şi purifica mintea. Bătrânii nu sunt intermediari între mine şi această Sursă de putere. Sper că lista de citate pe care am selectat-o va reda impresia pe care o simte un suflet obişnuit în legătură cu acest aspect al întrunirilor consiliului său: Nu văd. 140/226 . Pe măsură ce multe suflete se apropie de stadiile mai avansate de dezvoltare. Cred că şi consiliul are nevoie de ajutorul Prezen ei. Chiar şi aşa. Îi simt sanctitatea atât de puternic. dar că este posibil ca aceasta să nu fie Creatorul Primar.. deoarece cuvântul Dumnezeu a fost prea personalizat pe Pământ... pentru că a trecut atât de mult de când ei înşişi s-au încarnat într-o formă biologică. Este un izvor al iubirii şi al în elegerii. Când sunt în camera consiliului. ca o parte a multitudinii de for e divine din lumea spiritelor înzestrate cu o cunoaştere infinită. Totuşi. dar o simt. am impresia că magnitudinea tuturor acestor energii inteligente combinate este proiectată în acest moment doar pentru mine. Prezen a supraveghează Bătrânii cu o lumină violetă ce pulsează. fiecare dintre subiec i vorbeşte despre Prezen ă în doar câteva propozi ii. încât nu cred că ar trebui să încerc să mă uit direct la ea în timpul întrunirilor consiliului. Simt o legătură directă cu această lumină divină purpurie. Prezen a reprezintă o energie pură care asistă consiliul în favoarea mea. Uneori se transformă într-o nuan ă de argintiu luminos. Când întâlnirea mea cu consiliul a luat sfârşit şi părăsesc Prezen a.. Numai cu greu mă pot uita la această putere. o dorin ă. atât consiliului.. Oamenii simt că această for ă superioară influen ează întrunirile consiliului. Bătrânii şi Prezen a sunt de inătorii în elepciunii din spatele experien elor mele. care tocmai au absolvit nivelul V. nu m-aş putea concentra asupra Bătrânilor. Prezen a. unul dintre ei mi-a rămas în minte. Încerc o dorin ă foarte mare de a mă întoarce şi de a-i mai fi aproape încă o dată. Când stai în camera consiliului şi sim i Prezen a. direc ională spre to i cei din cameră. Dacă aş face-o. Este ca un părinte care aşteaptă să creştem şi să ne unim cu el în în elegere matură. După ce am revăzut sute de note de caz ce descriau Prezen a.. În şedin ele lor. Este acolo pentru consiliu. cât şi mie să vedem mai clar încotro ar trebui să ne îndreptăm. Ştiu că acesta este motivul pentru care ei îi place atât de mult să vină împreună cu mine la întrunirile consiliului. m-am decis să ofer câteva într-o serie de citate. Prezen a este echivalată cu o for ă energetică omnipotentă şi omniprezentă a lumii spiritelor. Ghidul meu. dar mai ales pentru mine. Cred că se inten ionează ca eu şi membrii consiliului meu să fim aten i unii la ceilal i. efectiv. este ca o rezonan ă penetrantă în mintea ta. Am fost întrebat dacă am avut vreodată un client care să poată descrie cum este să fii un membru al Consiliului şi să te afli mai aproape de Prezen ă. Subiec ii mei văd cel mai evident Prezen a în timpul întrunirilor consiliului. fără a fi însă aşa deferent fa ă de ea. În elepciunea pură a acestei energii ne permite. Consiliul pare a recunoaşte Prezen a. Chiar şi ghidul meu principal descoperă această senza ie de fericire pe care o trăiesc. Oricum. Prezen a poate deveni pluralizată în min ile lor. Puterea strălucitoare şi aspirantă a Prezen ei este o chemare. încât să încetinească procedurile. Am avut foarte pu ini subiec i cu asemenea experien e. pentru ca într-o zi să ne alăturam ei cu to ii. ca energie primară. Prezen a este deasupra şi în spatele consiliului.

. Chinera s-a antrenat în altă dimensiune înaintea venirii pe Pământ cu câteva mii de ani în urmă.: În primul rând. Hai să începem această parte a discu iei noastre întrebându-te despre rela ia cu Bătrânii din consiliul tău. Chinera. e centrul crea iei după cum îl ştiu. M-am împotrivit ideii de a mă implica. Dr. este locul unde creatorii noilor suflete dau formă energiei luminoase pentru anumite func ii.: Cred că sunt mul i dintre cei care sunt Unul. consiliul vrea să-mi extind influen a asupra mai multor persoane. N: Acesta e reprezentat de Prezen ă la întrunirile consiliilor? S. da. N: Spune-mi. N: Atunci.: (pauză lungă) Ştiu că au dreptate. Astăzi.. Dr. Dr. Cazul 44 Dr. Nimeni nu m-a dus mai aproape de Prezen ă decât acest suflet. Există multe alte op iuni pentru specializare. Dr. prin intermediul Sufletelor Specializate în Explorări. Accep i această evaluare? S. ajutându-i să intre în legătură cu studen ii lor pe mai multe nivele. pentru a discuta despre anumi i studen i cu care lucrezi? S.: Acum lucrez pentru a deveni profesor maestru... N: Cunosc sentimentul. acolo. N: Descrie-mi acest loc în care deveni i Unul . Dr. Ei nu sunt de acord cu argumentele mele referitoare la faptul că m-aş risipi. Dr. Medalionul purtat de preşedintele consiliului lui Chinera este reprezentat în figura 9G. Care ar fi următoarea ta destina ie ca suflet? S. ai apărut vreodată în fa a unor membri ai consiliului tău. te aştep i să fii desemnat în cadrul Consiliului Bătrânilor? S. Dr.: Cei patru din stânga mesei ac ionează ca stabilizatori ai luminii şi ai sunetului universal între toate dimensiunile dimprejur ul universului Pământului.: (vag) în acest sens. asta nu se va întâmpla încă. N: Să presupunem că eşti apt şi i s-a dat un loc în consiliu şi eşti efectiv. N: Când munca ta ca ghid personal va lua sfârşit. lucrând cu profesorii mai tineri. credin a mea este că ne aflăm astăzi aici pentru a ne ajuta reciproc să învă ăm anumite lucruri. poate mă po i ajuta să în eleg progresia cu care avansează sufletul. Trebuie să devin un profesor maestru. va fi o pozi ie în consiliu? S. S. N: Următoarea promovare. cei patru din centrul mesei m-au întrebat dacă am devenit mai echilibrat pe Pământ. 141/226 . Dr. Încă mai am nişte blocaje pe care trebuie să le pun la punct.: Nu neapărat. Cineva poate să nu fie potrivit pentru a fi în consiliu.: Deoarece sunt încă în instruire aici (încarnat). Dr. dar tot mă simt uneori ca un străin pe Pământ.: (ezitând să răspundă) în locul unde devenim Unul..: Nu. Ei ac ionează ca un nod pentru a mă ine legat de o lume fizică. învă ând mai multe despre formele biologice de via ă ale Pământului. Cei patru din dreapta sunt din dimensiunea mea ini ială şi se află aici pentru a ajuta la o mai bună utilizare a energiei pe care am adus-o cu mine în universul din care face parte Pământul. acest client este un adept al acupuncturii şi practică o varietate de arte ale vindecării.Chinera a fost unul dintre cei mai avansa i clien i pe care i-am avut vreodată. după acest nivel de ghid. Dr.: Da. N: Îmi po i da o idee despre blocajele care î i împiedică progresul pe Pământ? S. Mai multe detalii referitoare la capacită ile de călătorie interdimensională ale sufletului vor fi examinate în capitolul 8. După ultima mea via ă. Dr.. Începe prin a-mi spune câ i vezi. Mă plâng lor că asta îmi va dilua puterea.este un suprasuflet? S. N: Chinera.: Am doisprezece membri în consiliu în acest moment. Unde anume te-ai încadra? S. N: Cum de ştii asta? S. N: Ce-mi po i spune despre ultimii patru membri ai consiliului tău? S. pu in.

Când l-am întrebat pe unul dintre ei cum li s-a părut această experien ă.. Este o respira ie... că sunetul sus ine această structură.: Este o divinitate. N: Pentru că ai spus că această divinitate este compusă din mai mul i ce sunt Unul. Dr. sunetul crează totul. Şi. cât şi al i subiec i foarte avansa i mi-au indicat că această Autoritate sau Consiliu al Bătrânilor există în cadrul unei realită i care are un în eles mai adânc. CHINERA! S.. Dr. N: De unde crezi că vine esen a Prezen ei? S.. N: Defineşti. această contopire într-unui singur ceea ce noi numim Dumnezeu? S. Dr. Această persoană.. ce este acolo? S. nu pot să... Pentru al ii.. N: Cum de ştii despre lucrurile acestea? S. cântând copilului ei. oare. N: Încearcă.. chiar în spate.. ca un ecou al.. te rog descrie-mi mai departe acest proces. apoi un zumzet pur. sunt ei divinită ile primordiale ale tuturor universurilor şi dimensiunilor aferente acestor universuri.: Nu.. N: Chinera. nu voi mai avea în toată via a mea un alt client asemenea lui.. în timpul pregătirii lor pentru a deveni ghizi.. am primit următorul răspuns: 142/226 . a unui sunet. (se opreşte) Dr. vorbim mult. Şi punem întrebări despre realitatea ultimă. Este un clopot adânc reverberat.înspre originea sunetului. L-am presat tare pe Chinera pentru aceste informa ii.. (un ordin) CE VEZI ŞI CE AUZI ACUM? S.. Dr.....: (pauză lungă) Nu cred. cu prietenii mei... nu pot.. N: Când vorbeşti cu mentorul şi prietenii tăi despre o for ă ce ar putea fi chiar deasupra Prezen ei. Dr.... Unde îi ajutam pe cei tineri să crească. simt. S.....i spun prea multe.. armonizând conştien a mai mare a Bătrânilor cu aceea mai mică a sufletelor care vin înaintea acestora.. o şoaptă. creând totul. Dr..... ce sim i şi ce auzi? S. plină de dragoste. Pluteşte cu ele cât de departe te vor duce înspre sunet (vorbind eu însumi în şoaptă). Lan ul influentei divine Pentru mul i dintre clien ii mei..: Eu.... Câ iva dintre clien ii mei afla i la nivelul V au avut şansa de a participa la discu ii în calitate de membri ai consiliului... atât de pur.... aliniate pe tipuri. incluzând lumea spiritelor? S. este locul în care energia sufletelor noi se naşte din suprasuflet... cu mare greutate) Eu.: (slab) de peste tot.. Chinera.: Sunt la margine.. desene geometrice..: Am un mentor în consiliu.. N: (tare) CONTINUĂ. probabil.: (încet. Dr. Acest sunet este creat de vreun fel de energie luminoasă? S.. un ultim efort.. N: Apropie-te ca şi cum ai pluti fără efort .. N: (convingându-l acum cu blânde e) Pu in mai departe.: Eu.. (se opreşte) Dr. Şi totuşi blândă. aflat deasupra concep iilor sufletelor care vin încă pe Pământ.. când ne-am unificat min ile asupra acestui sunet vedem în min ile noastre imagini. deplasând-o şi ondulând-o.. cu şi prietenii mei avem străfulgerări de gânduri.. N: (punându-mi mâna pe fruntea subiectului) Păstrează aceste fragmente de gânduri.. să-şi găsească identitatea unică. sunt.. Prezen a este o entitate ce func ionează ca un egalizator. Prezen a pare să fie mai degrabă „ceea ce este” decât „cineva” anume. inclusiv lumina şi energia. dar uşoară.Dr. Chinera. Un ecou al cui? S..: (un oftat adânc) O mamă. Acest efect face ca în camera consiliului să fie o energie sincronizată..: Poate fi aceeaşi for ă a cărei parte e şi Prezen a... (se opreşte) Dr.. deoarece ştiam că... o face să se mişte. nu ştiu... este... puternică. masivă.

Crea ia divină este definită din punct de vedere teologic ca fiind plăsmuirea din nimic. cum este cel care face obiectul cazului 44. Dacă este adevărat că există suflete şi în alte lumi din universul nostru şi că aceste entită i au nevoie de consilii sau că aceşti maeştri spirituali au în grijă şi alte universuri. Chiar şi profe ii tuturor religiilor majore sunt. Dumnezeu. Consiliul Bătrânilor este autoritatea cea mai înaltă cu care oamenii iau contact în mod direct în timpul viziunilor lor spirituale. considerându-le modalită i de explicare a lumii proprii unei gândiri primitive. care se află peste tot? La aceste întrebări nu pot răspunde. Probabil că acest lucru a ajutat la explicarea imperfec iunilor lumii noastre. Multe culturi au avut credin a că. În alte societă i aceste for e au fost gândite ca Prezen e capabile să ne influen eze lumea. Rezultatul celor văzute de subiec ii mei în stare de transă este în elegerea devenirii sufletului în lumea spiritelor. După o lungă perioadă de timp. Punctul de vedere panteist este acela că Dumnezeu este prezent în toate manifestările ce au loc în univers. oare. Spre deosebire de sufletele foarte avansate. dar totuşi fiin e imperfecte. personifica i ca entită i metafizice. percepută sub forma unui efect ascendent.cum sunt ghizii şi Bătrânii. oare câte consilii ar trebui să existe pentru a fi responsabile măcar de toate sufletele de pe Pământ? Mi-e absolut imposibil să estimez acest lucru. în timp ce Dumnezeu este sursa oricărei crea ii. cât şi cele noi pot fi reconciliate întrun mod semnificativ pe baza concep iei despre Cauza Primă. În ciuda suprapunerii jurisdic iei dintre grupurile de suflete. gestionarea universului nostru a fost delegată unor fiin e mai pu in importante. Prisma de lumină radiată de Prezen ă atinge pe fiecare membru al consiliului în acest fel. într-o varietate de moduri. conform concep iei creştine. Este. o aceeaşi Prezen ă. păstrându-l însă pe Dumnezeu drept Cauza Primă. Dumnezeul Vechiului Testament vorbea prin profe i. care erau mediatorii ra iunii şi furnizori ai gândirii divine între o fiin ă perfectă şi o lume finită. fiecare dintre aceştia fiind mai sacru decât precedentul. Vechile texte indiene. sufletele pot crea ceva din altceva. Pozi ia creştinismului este aceea că o fiin ă perfectă n-ar delega o fiin ă mai pu in desăvârşită .pentru a ne conduce universul. În lunga noastră istoric pe această planetă au existat multe culturi în care anumite personaje mitologice care îndeplineau func ii cosmologice erau mediatori între un Dumnezeu aflat mai presus de cunoaşterea noastră şi o lume ostilă. Sufletele pot făuri lucruri însufle ite dintr-o sursă de energie. de asemenea. Astfel. În afară de momentele efemere alături de o Prezen ă mai puternică şi mai iubitoare. Biserica creştină a găsit cu totul inacceptabilă ideea intermediarilor emana i din Sursa supremă. Prezen a î i dă puterea de a sim i tot ceea ce simte sufletul respectiv în acel moment. Ceea ce cunoaştem astăzi în mod ra ional nu ne oferă un răspuns mai complet decât cel din vechime la întrebările referitoare la misterul crea iei. pentru adep ii acestora. atunci sarcina lor e dincolo de orice închipuire. persane şi chineze vorbesc despre „mijlocitorii lui Dumnezeu”.Pe când stăteam în prezidiu era ca şi cum aş i fost înăuntrul sufletului din fa a mea. Această percep ie a cosmosului nu constituie un sistem de credin ă nou al civiliza iei umane. Sistemul religios greco-iudaic timpuriu a identificat. dar numărul lor trebuie să fie imens. Aceştia au fost considera i emana ii ale Creatorului. un concept al situării ascendente a maeştrilor spirituali. reflec ii ale lui Dumnezeu. binele absolut. analoge puterii de a gândi a fiin elor umane. Ceea ce sim i este mai mult decât empatia fa ă de cineva care tocmai s-a întors dintr-o via ă. Nu cred că ar trebui să eliminăm miturile. cei mai mul i dintre clien ii mei nu pot recunoaşte că Bătrânii pot fi la rândul lor fiin e failibile. spiritualitatea unor culturi a evoluat într-o concep ie potrivit căreia for ele divine care ne guvernează vie ile ar fi în esen ă nişte melodii ale în elepciunii. cuvântul Domnului vine prin Iisus care. Cred că acceptarea profe ilor în multe dintre religiile lumii are rădăcini în memoria sufletului nostru legată de intermediarii sacri dintre noi şi Sursa creatoare . este o reprezentare a lui Dumnezeu. pur şi simplu. Chiar eşti cu adevărat în locul său. reprezintă mai mult decât o singură entitate sau e. În Noul Testament. egiptene.care ar putea greşi . unele dintre ele fiind chiar antropomorfice. Mai sunt şi 143/226 . Am ajuns la concluzia că atât concep iile spirituale vechi. ce trece de la un consiliu la altul.

„E. În timpul şedin elor de hipnoză subiectul îmi poate spune că întrunirea consiliului său a luat sfârşit şi că e gata să părăsească acea cameră şi să se întoarcă la grupul său de suflete. aceste fiin e superioare sunt sursa noastră. că se luptă cu ceea ce numesc „un act de constrângere” . Cu toate că. oare. în cazul în care au fost implicate în acte de cruzime. dar cred că o parte a sarcinii lor este să îmi crească aşteptările. cea care a dat posibilitatea fiecărui suflet de a deveni ideal într-un sfârşit. Următorul citat este un exemplu în acest sens: Interpretarea întrunirilor consiliului 144/226 . dar trebuie adesea să le reamintesc celor care îmi pun această întrebare că responsabilitatea greşelilor noastre se reglează în mod frecvent în momentul în care alegem trupul următor pentru a ne plăti datoriile karmice. Mai există şi unele cazuri neobişnuite. care. ci doar condi iile care să permită unor fiin e foarte avansate să creeze această materie. Sufletele sunt implicate direct în acest proces de alegere pe care îl face consiliul lor. probleme legate de responsabilitatea pentru via a pe care tocmai am trăit-o şi vreau să folosesc păr ile relevante ale acestei evaluări în via a actuală a clientului meu. cât şi după întrunirile consiliului. ar fi avut. oare. Bătrânii reprezintă atât un forum al chestionării. Mai există o întrebare care mi se pune cu privire la concluzia acestor întruniri ale consiliului. În Călătoria Sufletelor scriam despre posibilitatea existen ei unui creator căruia îi lipseşte perfec iunea absolută şi care are nevoie să-şi exprime esen a pentru a deveni mai puternic. Deşi karma este asociată cu justi ia. atât în timpul. esen a nu este punitivă. dar nu Sursa. ci mai degrabă una de echilibrare a sumei tuturor faptelor din vie ile trecute.faptul că ele stau în picioare înaintea Bătrânilor. Când îi părăsesc. Ultimul lucru pe care mi l-au spus Bătrânii a fost să nu mă mai iau după ceilal i în aprecierile pe care le fac fa ă de propria persoană. intuiesc. Este un moment de reflec ie intensă. aceeaşi nevoie.dintre aceia care cred că Dumnezeu nu zămisleşte materia fizică. în primul rând. îndeosebi acelea care implică suflete tinere. cât şi unul al compasiunii şi îşi exprimă dorin a ca sufletul să dea dovadă de încredere în viitoarele sale încercări. E vorba de sufletele care cred că ar fi putut să se prezinte pe ele însele ceva mai bine în fa a unui anumit Bătrân. Un suflet care tocmai ieşise de la o întrunire a consiliului mi-a relatat următoarele: Când Bătrânii au terminat discu ia cu mine am sim it că mi-au spus mai mult despre ceea ce am făcut bine decât despre ceea ce am greşit. Consiliul îmi spune că întrezăreşte lucruri mari din partea mea. Din punctul meu de vedere. simt că mi-au absorbit toate îndoielile şi mau purificat. Răspund la aceste întrebări explicând că am avut câ iva clien i care au părăsit camera consiliului pu in tulbura i. totul bine şi frumos pentru sufletele care n-au fost implicate în acte de cruzime sau există şi suflete care ies nefericite în urma desfăşurării generale ale acestor întruniri?”. Transformarea noastră pe drumul de la totala ignoran ă la cunoaşterea perfectă implică un proces continuu de iluminare. urmând să evaluăm împreună informa iile primite. Consiliul ştie că am avut întâlniri cu ghidul meu în care am discutat critic performan ele mele. Este. Filosofia unei autorită i divine cu diferite stadii ascendente validează credin a multor oameni că Pământul şi universul nostru sunt de departe prea haotice pentru a fi fost create de către perfec iunea ultimă. Oamenii mă întreabă dacă sufletele au remuşcări. Apari ia în fa a consiliului nostru implică. probabil. Pământul un laborator conceput de forme superioare ale energiei pentru a le ajuta pe cele mai pu in dezvoltate să avanseze prin mai multe stadii de evolu ie? Dacă este aşa. această concep ie nu diminuează cu nimic Sursa perfectă. Ei nu mă încurajează. În cadrul aprecierii oricărui suflet de către consiliul său îşi face sim ită prezen a iertarea divină. şi dacă ar fi fost perfect. Cu siguran ă. având mereu credin a că putem deveni mai buni decât suntem. pentru că aceasta este ceea ce vor ele să li se întâmple. rebele.

nu au idee de ce nu-şi mai pot aminti anumite aspecte. în timp ce al i subiec i. Bătrânii se ridică în picioare şi mă înconjoară într-un cerc. Numai că nu vreau să î i împărtăşesc tot ceea ce văd în acest moment în mintea mea. atât spirituale.: Nu chiar despre orice. Le spun că via a te face să. am genera interferen e cu un alt suflet. N: Vreau acum să mă apropii de partea cea mai semnificativă a discu iei tale cu Bătrânul care stă în dreapta preşedintelui consiliului tău. Cu toate că î i găsesc ciudată dorin a de a nu.învelindu-mă cu aripile unificării. dar membrii unui grup de suflete nu schimbă informa ii despre absolut orice? S. Dacă ne-am împărtăşi toată cunoaşterea.i asumi riscuri. Ei te liniştesc împingându-te spre automul umire. am făcut o mul ime de greşeli. Nu cred că am avut vreodată un client care să iasă de la întrunirile consiliului fără o senza ie de venera ie. Legea Tăcerii e o modalitate de a ne testa dacă putem păstra adevărurile sacre. citatul următor apar ine unui suflet bătrân. 145/226 . mai ales dacă e vorba de lucruri foarte personale comunicate de către consiliu. la urma urmei. N: De ce? S. Dr. ei nu par a fi pe aceeaşi lungime de undă cu mine.Sunt pu in supărat pe Atotştiutori. S.: Majoritatea au alte consilii.: Da. un Bătrân a supravie uit multor zone aflate în război. N: Î i respect decizia. S. îşi ridică bra ele . Din acest motiv. Cazul 45 Dr. ai avut un motiv pentru a mă vedea. avansat. Dr. cât şi personale. pentru subiec ii mei.: Nu vreau să rup Legea Tăcerii. Unele lucruri profunde ar putea fi folosite într-un mod impropriu şi astfel. S. Voi cita un exemplu referitor la intimitatea min ii.: (neliniştit) Nu mă simt prea bine să fac asta. încălcând Legea Tăcerii. în afara sferei realită ii curente. N: Bine. nu vreau să încalc nimic din ceea ce consideri prea sacru pentru a-mi spune. În cazul 45. iar conducătorul consiliului meu îmi vorbeşte despre modera iei Ii spun: „E foarte bine ca voi să sta i aici confortabil. Subiec ii duc cu ei aceste sentimente la grupul lor de suflete. N: Po i fi mai explicit în acest punct? S. pentru că vor să le spui absolut totul. şi am ob inut multe. Aceasta e ceremonia lor pentru un lucru bine făcut. în siguran ă. dar e vina lor că mau trimis pe Pământ într-un trup care mi-a făcut probleme. atunci i-aş spune! Dr. căin ă şi nevoie de a se îndrepta. inclusiv cu membrii grupului meu. ci şi propriilor întrebări pe care le pun clien ilor cu privire la întrunirile consiliului lor. Există anumite aspecte ale reuniunilor consiliului care sunt. pur şi simplu. Sigur. am putea crea pagube dacă acea persoană nu este pregătită pentru anumite lucruri.i împărtăşi această experien ă cu colegii din grupul tău de suflete. dar. Pentru contrast. N: Vrei să spui că ai încălca-o dacă ai vorbi cu mine despre asta? S.: Cu oricine. N: Nu. Dintr-o varietate de motive. Dr.întinse ca o pasăre gigantică . Sunt zgârci i cu informa iile. cele aflate despre Legea Tăcerii m-au luat pe nepregătite. aflat aproape de sfârşitul încarnărilor sale pe Pământ: Pe măsură ce şedin a mea cu consiliul se apropie de final. O dată afla i în această pozi ie. pentru a ajunge în consiliu. Când mă plâng de Pământ. oamenii nu-şi pot aminti toate detaliile acestor întruniri. Dr. Aceste suflete imature nu în eleg că. Unele păr i ale acestui blocaj se pot datora inten iei clientului. subiectul ştie în mod evident ceea ce nu vrea să-mi spună. dar nu acesta este motivul. în timp ce eu mă lupt să supravie uiesc într-o zonă aflată în război. care se extinde nu numai asupra grupurilor de suflete.: (râzând de mine) Păi. Dr.

i voi spune anumite lucruri sacre. Prietenii mei nu s-ar putea ab ine sămi spună. pentru a mă ajuta. De la nivelul III. fiecare suflet are un model vibra ional mental distinctiv. Acestea fiind spuse. încât pare imposibil de ascuns ceva. cred că este obişnuit ca ghizii şi Bătrânii să sondeze sub o anumită limită mentală a sufletelor mai pu in avansate. nu există nici un alt motiv pentru subterfugii. Implica iile celor relatate în acest caz cu privire la secretele existente între sufletele aceluiaşi grup au fost coroborate cu ceea ce mi-au spus şi al ii. Ştiu că acest lucru sună amenin ător. în avantajul acestora. Vizualizările scenice implică ideile. sufletele care se întorc la grupurile nu vor ca tovarăşii lor să fie ispiti i să reinterpreteze cele comunicate de Bătrâni. Acest model este similar unui coş în care sunt esute fâşii integrate de energie. simbolurile şi distinc iile proprii respectivului suflet. În aceste colectivită i sufletele lucrează atât la propriile lec ii. Cu timpul. De cealaltă parte a mesei consiliului. vina sau invidia. Cum de reuşesc sufletele telepatice să recurgă la o selec ie mentală sau la blocaje? Acesta este un proces despre care ştiu destul de pu in. Informa iile primite cu acest prilej sunt considerate autorizate şi foarte personale. După terminarea consiliului. ca o amprentă digitală. Un client mi-a relatat: „Ar fi ca şi cum aş copia la un examen oral. dar am descoperit câteva detalii. Această deschidere puternică şi completă fa ă de problemele karmice afectează acele suflete care vor fi desemnate Pământului. N: Dacă m-aş fi lăsat uşor păgubaş să pun întrebări referitoare la via a din lumea spiritelor. sufletul capătă abilitatea de a masca orice secven ă a imaginii. Faptul în sine este. Chiar şi noi trei suntem aten i la ce spunem referitor la acest subiect. S. incluzând în acest stadiu şi blocajele menite protejării intimită ii. la începutul cercetărilor mele mă miram cum reuşesc sufletele să ină secrete unele lucruri unul fa ă de celălalt.: (suspină) Nu. Sufletele trăiesc în comunită i în care există puternice socializări în cadrul grupului.Dr. cât şi la cele ale colegilor lor. ca de exemplu: „ştiu că trebuie să fac asta sau asta pentru că un Bătrân mi-a spus aşa şi pe dincolo. iar transferul acestora e la latitudinea sufletului. într-o lume telepatică. Astfel. înconjurând un centru individual al caracterului. telepatia mentală devine o formă de artă. părerile. Profesorii noştri se angajează şi ei în selec ii mentale fa ă de sufletele care vor să le sondeze mintea. concep iile. dacă toate acestea s-ar petrece pe Pământ. pe când nimic nu este ascuns la modul general. în orice moment. dar această lege se aplică şi conversa iei noastre. Aşa ar fi. Am descoperit că sufletele mai tinere au dificultă i mari în a-şi masca gândurile în fa a sufletelor mai experimentate şi mai cu scamă a ghizilor lor. N: În eleg. aş fi ştiut mult mai pu ine lucruri şi aş fi fost mai pu in eficient în a ajuta oamenii. dacă intimitatea 146/226 . dovada cea mai evidentă de stimă dintre suflete este respectul propriei intimită i a fiecăruia. Ele îşi deschid min ile unele fa ă de celelalte într-o asemenea măsură. Din informa iile pe care am reuşit să le strâng. Iată un alt exemplu despre această intimitate: Nu discut cu nimeni ceea ce s-a petrecut în consiliu. Fasciculele în cauză reprezintă filmele gândurilor. Mi se pare foarte bizar că sufletele nu vor săşi compare impresiile referitoare la ce li s-a întâmplat în consiliu cu cele ale prietenilor lor. Bătrânii încurajează păstrarea tăcerii. Probabil că acesta este unul dintre motivele pentru care membrii aceluiaşi grup de suflete au rareori şi acelaşi consiliu. Plecând de la premisa ca via a noastră de dintre vie i se desfăşoară într-o lume telepatică. care îmi apar in. nu-i aşa? Dr. mai ales cu cele referitoare la viitor.: (zâmbind) Nu renun i. pentru că ei ştiu că. Toată lumea respectă sanctitatea şi în elepciunea consiliului. ca ruşinea. cu excep ia a doi prieteni. propriile interpretări despre ce s-a întâmplat în consiliu”. referitoare la creşterea şi aspira iile tale personale? S. Vorbim la modul general. Fără restric iile emo ionale ale trupului uman. de altfel. Acest lucru se petrece deoarece ghizii nu vor să împovăreze sufletele mai tinere cu concepte pentru care acestea nu sunt încă pregătite. nici o asemenea fâşie nu se deschide spre centru pentru a elibera un gând până când un suflet nu doreşte acest lucru.

folosesc întrunirile consiliului ca pe nişte trambuline terapeutice menite evaluărilor karmice rapide de-a lungul secolelor. simt atât ajutorul ghidului meu. subiectul meu n-ar putea vizualiza în stare de transă întrunirea consiliului. De vreme ce în lumea spiritelor nu există no iunea de timp. Prin intermediul folosirii hipnozei adânci. Astfel.este respectată. acest lucru asigură o mai mare franche e fa ă de sufletele care se înfă işează înaintea lor. Pot. Nu vreau să sugerez că şedin a de regresie spirituală de maximum trei ore pe care 0 pot oferi este un remediu imediat pentru oamenii cu probleme. cât şi actualul ego uman al clientului meu. ghizii acestuia şi membrii consiliului. Importan a unei conştiente a adevăratului nostru sine interior nu poate fi supralicitată pentru o via ă productivă. Mintea supraconştientă operează în cadrul unei matrici eterne. o conştien ă reînnoită a adevăratei noastre naturi. Ca fiin e eterice. Nu uit niciodată că nu sunt decât un intermediar temporar în dinamica dintre clientul meu. Acest lucru va deschide uşa spre reformulări sănătoase. Singura excep ie . să îi conduc pe clien i în camera de selec ie a vie ii. Când am terminat. care se pregătesc în grupuri specializate. Pe de altă parte. Ca atare. Direc ionez subiectul aflat sub hipnoză să-şi aleagă acele momente ale trecutului care sunt relevante pentru subiectul discutat în consiliu. Terapia reîncarnării este mai mult decât o în elegere cognitivă. îi scot pe Bătrâni din anima ie şi întrunirea consiliului continuă fără să se piardă nimic. chiar dacă bine inten ionat. Multe dintre atitudinile şi aspectele egoului nostru provin din vie ile noastre trecute şi în elegerea lor într-un context diferit îi poate da clientului o nouă perspectivă a prezentului. Prin această formă de interven ie terapeutică eu caut. în domeniul mental al lumii spiritelor. dezvoltarea noastră ca suflete devine o 147/226 . o parte vitală a vie ii spirituale de dintre încarnări este dedicată rela iilor empatetice cu celelalte suflete. Orice amestec ulterior al colegilor de grup în acest subiect. Oamenii au nevoie să vadă că ocolişurile şi cotiturile vie ilor lor au un în eles şi un scop. de asemenea. faptul de a cunoaşte unele lucruri despre vie ile noastre trecute şi despre via a noastră nemuritoare în lumea spiritelor pot oferi o funda ie solidă menită unei terapii ulterioare mai conven ionale axate pe problemele specifice ale fiecărui client. ca regresionist spiritual. el se va bloca. considerând aceste date „informa ii de breaslă”. Ştiu că ei mă ajută. împreună cu clientul meu. implică suflete mai avansate. Totuşi. indiciile actualelor modele de comportament. împreună cu alte suflete şi înainte ca oricare dintre noi să se fi încarnat. îmi conduc subiectul înapoi spre momentele cheie şi op iunile decisive din vie ile sale trecute. poate distorsiona mesajele Bătrânilor. În mod frecvent.de la Legea Tăcerii . pentru că. în timp ce fiin a noastră interioară are exclusiv o trăsătură individuală. pe care gândirea subconştientă o poate procesa în realitatea actuală. de fapt. am avantajul de a utiliza. creşterea noastră începe. Aceştia par să agreeze ideea de a împărtăşi colegilor lor cele auzite în timpul consiliului. atât mintea sufletului. Re inând tot ce se petrece în această cameră. o singură şedin ă de regresie spirituală aplicată unui client sănătos din punct de vedere mental poate face minuni pentru recunoaşterea integrită ii interioare şi a scopurilor acestuia. altminteri.care cred că se face. cât şi pe cel al ghidului clientului. spre a discuta motivele pentru care Bătrânii le-au oferit actualele lor corpuri. Dacă sufletul nu trebuie să afle încă anumite aspecte viitoare ale vie ii sale. 7 DINAMICELE COMUNITĂ II Rude primare de suflet/suflete pereche Între prima şi a doua întrunire a consiliului există o perioadă menită reînnoirii sufletului.

având sarcina de a-i servi pe gladiatori la masă. în urmă cu trei secole. Am pierdut fericirea de care puteam să am parte”. Iată câteva exemple: Un caz în care dragostea a fost chinuită: în timpul epocii de piatră. Întotdeauna. de către un şef de trib desfrânat care îi lua perechea clientului meu în mod regulat. Toate cuplurile amintite mai sus au astăzi o căsnicie fericită.evolu ie colectivă exprimată par ial prin asocierea pe care o avem cu aceste entită i într-o realitate materială. Valerie a fost fiica unui şef indian Cherokee. ceva a stat în drumul acceptării dragostei. s-a îndrăgostit de unul dintre aceştia. dar acest so a respins-o fizic şi i-a făcut o via ă groaznică. ea a murit afirmându-şi nevinovă ia şi spunând că nu l-a iubit decât pe el. pentru a se întâlni din nou în via ă. Războinicul din tribul lor. Acuzată pe nedrept din cauza bârfelor din partea locului. şi-a înjunghiat so ia într-o criză de gelozie provocată de o pretinsă poveste de dragoste a acesteia. un so german din Europa secolului al XVIII-lea. „era atât de neîndemânatic şi arăta atât de necioplit. îmi spunea Valerie în stare de transă. Regresia în via a anterioară scoate la iveală informa ii interesante despre formarea perechilor. Am avut o clientă numită Valerie. rămasă singură. mă gândeam la ce vor zice ceilal i. Un caz în care dragostea a fost crudă: în Evul Mediu. Un caz în care dragostea a provocat moarte: când clientul meu. încercările prin care au trecut în fiecare via ă i-au pregătit pentru cele ce aveau să urmeze.când barca lor a fost lovită de o furtună puternică. pe care-l respinsese în via a sa 148/226 . Un caz în care dragostea a fost eroică: când un mire polinezian s-a înecat după ce a salvato pe cea care îi devenise de câteva ore so ie . implicând suflete pereche care trec peste barierele timpului şi ale spa iului. În acele vie i în care traiul nostru comun a fost greu. Valerie s-a supus dorin elor tatălui ci. în închisoarea unui castel. restituindu-i-o după aceea. din mândrie şi din sentimente pe care le-am luat de bune. În timpul reîncarnării. apropierea pe care sufletele o simt unul fa ă de celălalt într-un plan mental este testată sever de provocările karmice din trupurile noastre gazdă. Un caz în care dragostea a fost neiertătoare: un soldat care s-a întors din războiul civil şi a cărui so ie. care i-a ordonat să se mărite cu fiul altui şef. Există multe încercări ascunse în spatele vălului iubirii. se află acelea în care noi am distrus această rela ie sau am fost devasta i la rândul nostru de faptele perechii noastre. în America secolului al XIX-lea. În acea via ă ea şi-a respins sufletul pereche. dar noi învă ăm din amândouă. Am auzit multe poveşti de dragoste interesante care s-au petrecut în vie ile trecute. Acest luptător captiv i-a spus clientei mele în noaptea dinaintea zilei în care a fost omorât în arenă că o va iubi mereu. Această întrerupere a unei existen e mentale fericite constituie un mijloc prin care maeştrii noştri spirituali ne înal ă conştiin a. în spatele evenimentelor grave. bărbatul pe care îl iubea cel mai mult. pe care ca îl iubea. De necaz. întărind legătura lor specială de suflete pereche. care a trăit via a unei femei frumoase din China. dar o perspectivă mult mai largă asupra acestor rela ii e oferită clien ilor mei de plasarea în perioadele dintre vie ile lor. aşa se stabilise între ei printr-un tratat. cum ar fi Pământul. care implică rela iile din via a noastră se află motive karmice. se măritase cu fratele lui la un an după ce veteranul fusese declarat oficial mort. Alături de vie ile în care am trăit o lungă şi fericită poveste de iubire cu perechea noastră. aşa cum făceau al ii. A fi împreună cu sufletul nostru pereche ne poate aduce deopotrivă fericire şi suferin ă.clienta mea . În via a următoare. era sufletul ei pereche. m-am măritat cu un om chipeş care a ştiut să-mi facă toate toanele. Un caz în care dragostea a fost privată (de ceva): o femeie care fusese sclavă în Roma antică. din pricină că se certa cu ea şi refuza să îi hrănească vanitatea. cu doua secole în urmă. încât mi-era şi jenă să fiu văzută cu el. „şi în afară de asta”. un grăjdar a fost biciuit până la moarte de un nobil care îşi prinsese fiica şi pe clientul meu în locul unde se întâlneau în secret.

în secolul al XX-lea. care poate lua multe forme în via ă.i sentimentele şi asupra altcuiva. Lucrurile ar fi mers bine dacă amândoi s-ar fi străduit mai mult. implică atât suflete din alte grupuri. Astfel îmi dau scama cum sunt distribuite personajele care joacă în piesa actualei lor vie i. Când s-a întors în lumea spiritelor.iată o declara ie pe care o aud adesea atunci când sufletele pereche sunt despăr ite. nu dai dovadă de egoism. intimitatea suferă şi dragostea nu se poate dezvolta. Aş mai adăuga că Linda. mentori sau asocia i ai acestuia. când avem acele îndoieli supărătoare referitoare la întrebarea dacă rela ia respectivă are sau nu vreo însemnătate. cu un suflet pereche. O dată ce clientul meu se află în stare de transă profundă. E vorba de cu totul altceva decât de infatuarea care există la un nivel superficial. Fiecare perioadă de pe 149/226 . Întotdeauna realizăm o conexiune mentală. Dragostea cere multă muncă şi între inere permanentă. care au avut sau mai au importan ă în via a sa. legăturile multiple dintre suflete devin clare. Probabil că rela ia a fost plănuită dinainte. „Sufletul meu pereche şi cu mine am devenit mult prea dependen i unul de celălalt. semnul egal între iubire şi fericire. Prima dată când stabilesc un raport cu un client îl întreb despre rela iile sale precedente şi actuale. Faptul că suntem cu persoana „nepotrivită” pentru o perioadă a vie ii noastre. după ce via a ei indiană s-a sfârşit. vreau un program al acesteia. Oamenii pun. Oamenii care joacă în piesa vie ii clientului meu pot fi iubi i (te). prieteni devota i. Cel mai sănătos fel de dragoste este acela în care te sim i deja bine cu tine însu i şi astfel. Valerie a zâmbit când mia zis: „Acum ştiu de ce am fost întotdeauna stingherită văzând-o pe Linda pe lângă so ul meu”. nevăzându-se deloc în cursul acestora. de obicei. Rela iile noastre cu oamenii iau multe forme în via ă şi. Pe de altă parte. Iubirea înseamnă acceptarea tuturor imperfec iunilor partenerului tău. Via a mea ca femeie indiană Cherokee a fost un memento al mândriei şi al vanită ii mele ca femeie în China. Dragostea adevărată te face mai bun decât ai fi dacă acea persoană n-ar exista în via a ta. cât şi din grupul nostru. de vreme ce am inten ia să stau în primul rând şi să urmăresc desfăşurarea piesei în timpul hipnozei. într-un fel sau altul. a fost ultima pereche a războinicului pe care ea îl iubise în via a ei de indiană Cherokee. Valerie mi-a spus: Eu şi iubitul meu am fi putut fugi. Lăsând însă la o parte primejdia implicată de o astfel de faptă. dar în lipsa unei amici ii durabile. Aşa s-a întâmplat cu bărbatul cu care clienta mea a trebuit să se căsătorească în via a ei indiană. Am avut mul i subiec i care au divor at şi care au aflat că primele lor iubiri au fost sufletele lor pereche. într-o lumină diferită. În general. deşi cei mai mul i au deja o idee în acest sens. pentru o via ă sau două. Ba chiar am putea vedea acest suflet din nou. clien ii mei nutresc o dorin ă puternică de a identifica aceste legături de suflet în via a lor actuală. Intrăm în legătură cu oamenii pe multe niveluri şi pentru o mul ime de lec ii karmice în fiecare via ă. ar fi bine să luăm în considerare câteva ramifica ii implicate de experien a magică a întâlnirii unui suflet pereche. rude. După şedin a noastră. ceva îmi spuma că trebuia să îndur ceea ce tatăl meu plănuise. însă aceasta din urmă este o stare de spirit care trebuie să se dezvolte în tine şi să nu depindă de altcineva. cât şi pe noi înşine. Când o prietenie se înfiripă. în lumea spiritelor. aveam nevoie să evoluăm singuri pentru o vreme” . de obicei. Sufletul lui apar inea unui grup învecinat cu cel al Valeriei. Sufletele pereche se vor separa din când în când. Înainte de a merge mai departe. se transformă în dragoste. Sufletul ambilor bărba i pe care Valerie i-a iubit în cele două vie i trecute este din nou alături de ea. pot exista anumite motive pentru care s-ar putea să nu ne întâlnim sufletul pereche decât mai târziu în via ă. Într-o defini ie mai amplă. Avem capacitatea de a răni grav atât persoana care ne iubeşte. nu înseamnă că am irosit timpul. extinzându.anterioară din China. dragostea înseamnă afec iune. În lipsa încrederii. Acum în eleg că a fost o încercare. fiind so ul ei. indiferent de rolul pe care acesta îl joacă în via a noastră. iubirea nu poate să înflorească. care astăzi este cea mai bună prietenă a Valeriei şi o membră a grupului ei de suflete.

n-am găsit niciodată în cadrul cercetărilor mele nici măcar o singură dovadă în sprijinul conceptului sufletelor gemene. Neplăcerile pe care cei din domeniul meu le au în legătură cu astfel de termeni sunt adesea mai degrabă simbolice decât literale. Oamenii folosesc termenul de „adevăratul suflet pereche primar”. eliberează-te. ca un duplicat perfect. fără a te mai reuni cu geamănul tău -adevăratul tău suflet pereche primar . cum este cel din cazul 26. au vie i bogate. înaintea şedin elor. Unii clien i îmi spun. cei mai mul i spun că existen a le este mult îmbogă ită. Considera iile mele referitoare la rela iile dintre sufletele pereche primare şi la capacitatea sufletelor de a se diviza nu au nimic de-a face cu teoriile sufletelor şi flăcărilor gemene. Presupunem în mod greşit că oamenii care au ales să trăiască singuri ar fi singuratici. deoarece este indus de ideea de a avea cu orice pre parte de dragoste. Una dintre cele mai mari motiva ii ale sufletelor de a se încarna este ocazia de a se exprima sub o formă fizică. dacă sunt suflete avansate. Dacă stabileşti o legătură cu cineva pentru care nu ai nici un sentiment. Acesta poate fi so ul (sau so ia). pentru a-şi caracteriza sufletul pereche primar. După şedin ă ei în eleg. că dragostea adevărată pare să-i ocolească. reflexie şi de realizări. dar ca să fiu sincer. când. dar mi se pare mai importantă o altă problemă referitoare la conceptul sufletelor pereche primare. Dacă nu î i iese în cale dragostea adevărată. de obicei. motivele care stau la baza acestei situa ii. Învă ăm lec ii importante din rela iile care s-au rupt. După cum în eleg teoria sufletelor gemene. Am fost întrebat. numai pentru a nu fi singur. am afirmat că această capacitate de a ne împăr i ne permite să lăsăm o parte din energia noastră în lumea spiritelor. Ceea ce mi se pare ilogic în teoria sufletelor gemene este următorul aspect . pline de linişte. Un suflet pereche primar nu trebuie confundat când folosim termenul de grup matcă primar. ceea ce este bine. După mul i ani de revela ii asupra vie ii sufletelor în lumea spiritelor. Cu toate acestea. şi când subiec ii mei îşi descriu vie ile trăite alături de aceste suflete. Fiecare particulă de energie este unică şi creată ca o entitate singulară. în timpul conferin elor mele. Suflete pereche primare Un suflet pereche primar sau principal este în mod frecvent în via a noastră un partener apropiat. atât timp cât această defini ie nu conduce cumva la concluzia că to i ceilal i colegi din grupul lor de suflete ar fi mai pu in adevăra i.Pământ este diferită din punct de vedere al ataşamentului şi al experien ei pe care o trăim cu sufletul nostru pereche. Răspunsul meu este următorul: nu se leagă. în elegând că e posibil să fii aici pentru a învă a alte lec ii. fiecare via ă alături de ele se clădeşte pe vie ile anterioare. Am discutat deja despre modalitatea în care suntem capabili să ne împăr im energia sufletului pentru a trăi vie i paralele. deşi cele mai multe dintre suflete nu doresc să îşi accelereze procesul de învă are în acest mod. cum se leagă descrierile despre sufletele pereche primare şi afirma iile despre dualitatea sufletului de teoria sufletelor gemene. de fapt. Ceea ce este important e ca în via ă să mergi mai departe. Acest fel de iubire este o închipuire. o mare tenta ie pentru sufletele pereche primare. cel mai bun prieten sau câteodată o rudă a noastră. De asemenea. Îmi amintesc de unii clien i. pentru a fi apoi separa i. mi-am format o modalitate de clasificare a sufletelor pereche. Ghizii noştri şi fiin ele care vin din zonele spirituale îndepărtate de a noastră nu apar în aceste trei categorii.de ce am mai avea un suflet 150/226 . „a te îndrăgosti de dragoste înseamnă a te preface”.până la sfârşitul încarnărilor voastre karmice respective. fratele. de la o via ă la alta. Aproape toate sufletele uzează de acest procedeu al dualită ii sufletului. cu siguran ă. sora. în cadrul căruia mai multe suflete interac ionează în calitate de colegi. tu şi geamănul tău a i fost crea i în acelaşi moment. Un suflet obişnuit face acest lucru aproximativ în 75% dintre cazuri. Ele îşi pot schimba genul. din acelaşi ou de energie. Nici un alt suflet nu este mai important pentru noi decât acest suflet pereche primar. Dacă sufletul tău pereche trebuie să apară în via a ta. Acest lucru reprezintă. Cred că plasarea sufletelor în una dintre aceste trei categorii depinde de rela ia pe care o au cu noi în drama vie ii. care mi-au spus că nu există două suflete identice în momentul conceperii. în timp ce ne încarnăm. Cum spune şi cântecul. o va face cel mai adesea atunci când te aştep i mai pu in. Sunt numai adevărurile mele. eşti mai singur decât dacă n-ai avea pe nimeni.

deoarece au talente distinse şi se completează. Nu-l cunoşteam şi nici n-aveam să-l mai revăd vreodată în acea via ă. El mi-a fost trimis. Acest lucru depinde mult de talentul lor de a se conduce şi de a se motiva. N-am dat din întâmplare unul peste celălalt în acea zi. Într-un context mai larg. formează un grup mare de persoane aflate la dispozi ia regizorilor vie ii noastre viitoare. pe care mi l-a relatat un subiect care s-a întâlnit cu un suflet afiliat clar definit: Mergeam singur pe o plajă. Fiecare suflet are anumite puncte tari. El m-a liniştit şi mi-a dat o perspectivă mai largă situa iei mele. Sufletul nostru pereche primar este partenerul nostru etern. care ne sunt cu deosebire apropiate şi joacă un rol important de sus inere în vie ile noastre. pentru a interpreta un rol sau altul. Acum văd că era o cunoştin ă din lumea spiritelor. cu privire la beneficiile sau dezavantajele pe care le implică un rol sau altul. din alte grupuri. Deşi nu se manifestă cu adevărat drept suflete tovarăşi. toate sufletele dintr-un grup secundar sunt afiliate într-un fel sau altul. dar nu pierd contactul unul cu celălalt. Dar în acea după-amiază el a venit nestingherit spre mine şi am discutat. povestit de subiectul cazului 39. Caracterul acestor suflete diferă. multe capătă diferite specializări. în figura 1. Voi cita un exemplu referitor la un scurt contact pozitiv. Există anumite suflete afiliate. sunt tovarăşii noştri de suflet. un gest spontan şi cred că acest subiect nu era un suflet afiliat. Pe măsură ce grupul se micşorează. După cum am men ionat în capitolul 5. după cum şi noi la rândul nostru facem acelaşi lucru pentru ele. sufletele pereche există pentru a se ajuta unul pe celălalt în atingerea obiectivelor lor. După vreo oră a plecat. Sufletele afiliate Această clasificare a sufletelor se referă la membrii grupurilor secundare aflate în afara grupului nostru matcă. Deşi sufletele tovarăşi dintr-un grup matcă au început împreună. Multe dintre aceste grupuri lucrează în aceleaşi săli de clasă cu noi. dintr-un alt grup. pe care tovarăşii lor le pot folosi în timpul încarnărilor grupului. Părin ii noştri provin adesea din unul dintre aceste grupuri matcă învecinate. de obicei. Ajutorul acordat femeii a fost. înainte de a atinge perfec iunea? Fie că le numim primare sau adevărate. absolut necesară nouă pentru învă area unei lec ii karmice. care sunt alese să lucreze cu noi şi pe care ajungem să le cunoaştem de-a lungul mai multor vie i. Un suflet afiliat poate avea o anumită caracteristică. ele nu sunt gemenii noştri. un cerc interior de suflete. Contribu ia poate fi foarte scurtă. Suflete pereche tovarăşi/colegi 151/226 . dar un client obişnuit are între trei şi cinci suflete în cercul lui interior. În cadrul grupului matcă există. Numărul acestora variază. după cum rezultă din cazurile pe care le-am analizat. Cititorul poate că-şi aminteşte de acel episod din sta ia de autobuz. pozitivă sau negativă. Este foarte probabil ca entită ile să se încarneze în persoane care aduc o energie puternică. grupurile secundare din jurul grupului nostru primar pot însuma până la o mic de suflete sau mai mult. ele se dezvoltă în ritmuri diferite. A apărut un om şi am început o conversa ie. sufletele unui grup matcă pot să aibă prea pu ină sau chiar deloc legătură cu multe dintre sufletele unui grup secundar.pereche primar dacă tot n-am putea lucra împreună cu acesta la lec iile noastre karmice. în asocierea cu noi. dar nu pot fi considerate suflete pereche de către clien ii mei. dar în aceeaşi vecinătate spirituală. Aceste decizii depind de în elegerile făcute în prealabil între toate păr ile implicate şi profesorii acestor suflete. În principal. dar mai sunt şi alte suflete în grupul nostru matcă pe care le putem numi suflete pereche. foarte probabil. distrus complet de faptul că-mi pierdusem slujba. Am sim it că-mi descarc problemele asupra acelui străin. în timp ce altele se intersectează cu drumul nostru doar pentru pu in timp. În condi iile interac iunii sociale din lumea spiritelor şi ale contactului din timpul încarnărilor fizice.

cele mai profunde contacte le avem cu sufletele pereche. expresia din ochii noştri. Au sosit la biroul meu cu ochii strălucind şi am remarcat că erau deja în stare de transă şi nici nu mai aveau nevoie de mine. un grup de vreo douăzeci şi cinci de persoane interesate de via a de după moarte a format ceea ce se numeşte în limbajul fanilor un „chat room”. vibra iile care ne legau când am dat mâna au creat o euforie care a fost atât de puternică. Cazul 46 Am distins ceva imperativ în vocea unui subiect. Această tehnică de hipnoză are multe avantaje. Maureen mi-a mai relatat că fusese urmărită încă din copilărie de un coşmar care tot revenea. într-o zonă de pe lângă San Francisco.” Voi relata acest caz din punctul de vedere al ei. ducând subiec ii direct în lumea spiritelor. legat de O moarte bruscă. pentru că nu ştiu prea multe despre computere. sunetul râsului nostru. încât nici nu mai ştiam ce se întâmplă în jurul nostru. Ceea ce urmează reprezintă o versiune prescurtată a poveştii ei. clientul este. pe care-l vedea pentru prima dată. cei doi s-au hotărât să se întâlnească în California. mai bine protejat de amintiri fizice dureroase. oamenii mi-au întărit decizia de a o face şi mi-au cerut să relatez în detaliu cazul unei poveşti de dragoste între două suflete pereche. La scurt timp după acesta. La indica ia mea de a alege scenele cele mai importante din via a ei trecută. 152/226 . Am întrebat-o despre acest prieten pe care nu-l mai întâlnise niciodată şi iată ce poveste am auzit: Cu trei luni înainte. Maureen m-a dus spre evenimentele care i-au provocat moartea. Maureen mi-a spus că ea şi un anume Dale au descoperit că sunt atât de apropia i. De obicei. Ei au vorbit despre căsătoriile lor nereuşite şi despre sentimentul inexplicabil de triste e legal de căutarea a ceva ce n-au găsit niciodată şi care le-ar fi putut deschide inimile. În timp ce mă gândeam dacă să scriu sau nu această carte. Dacă se grăbeşte acest proces. există riscul să ajungă acolo dezorienta i. Discu iile lor se concentrau mai ales asupra vie ii după moarte şi Dale a men ionat că îmi citise lucrările. Nemaitrecând peste scenele mor ii. Această procedură accelerată de intrare în lumea spiritelor i-ar face să piardă multe puncte de reper. Opririle ar putea fi vitale în cazul în care moartea a survenit brusc şi într-un mod traumatic. printre care şi acela că aflu dacă există amprente ale corpului din ultima via ă preluate de corpul fizic actual al clientului meu. am aflat că au fost situa ii în via a sa când avea un sentiment de deja vu. Acesta este adesea un semn că vor urma probleme şi cei care înlesnesc aceste pătrunderi în vie ile trecute trebuie să fie pregăti i să aibă de-a face cu scene de moarte ce pot fi oribile. Se pornesc astfel discu ii on-line între oameni cu interese similare. încât s-au sim it lega i într-un fel straniu. pentru a mă vedea. Ea a mai adăugat că modul în care Dale reflecta propriile ei gânduri era tulburător. A trebuit să mi se explice toate acestea. Doreau să facă în acelaşi timp o şedin ă de regresie. de fapt. pentru a continua discu iile.i descrie fa ada. Momentul în care se văzuseră a fost un prilej de recunoaştere instantanee. îi conduc pe subiec i în lumea spiritelor după momentul mor ii survenite în urma ultimei lor vie i. în discu iile lor despre sufletele pereche. să spunem din pântecele mamei lor. Maureen locuia aproape de biroul meu din California şi se întreba dacă să vină la întâlnire şi cu un prieten din New York. Maureen mi-a spus: „Felul în care ne-am zâmbit unul celuilalt. S-au hotărât să îşi creeze propria convorbire pe chat. Ar fi ca şi cum ai lua pe cineva în spatele unei case şi i-ai cere să. când m-a sunat să-mi ceară o întâlnire. pentru că eu stabilisem primul contact cu ea. auzea muzica anilor '20 sau vedea dansatoare de Charleston purtând rochiile largi din acea vreme. În timpul interviului. Maureen şi Dale au aflat că se născuseră la numai câteva luni unul după altul.Totuşi. în urmă cu cincizeci de ani. Maureen. Am fost de acord să îi primesc a doua zi după ce se întâlniseră. Eram mai liber (este vorba de perioada dinaintea aceleia în care ajunsesem să am liste cu programări întinse pe perioade de câte un an). pe un site. în aşa fel încât să nu rateze surprinderea obişnuită pe care o încearcă un suflet obişnuit la intrarea în lumea spiritelor. Cum eu însumi sunt un romantic. a fost o cerere la care nu am putut rezista.

: Nu prea departe. iubitul meu cu care mă văd astă-seară.. Dr.: Sunt blondă. atunci. Părin ii şi prietenii îmi spun cât de bine arăt. dar nu vreau să dau aerul că sunt prea dornică.. ca să alergi în întâmpinare la maşina lui. Joc tare. N: Bine. N: Asta te tulbură? S. îşi trece o mână prin păr şi revine) Oh. capota maşinii este lăsată. Dr. nu vreau să te fac să întârzii. Îmi şopteşte la ureche să plecăm pu in de la petrecere ca să fim singuri.. Dr.: (după o uşoară ezitare) 26 iulie 1923.. N: Eşti bărbat sau femeie? S. S. mă ine strâns.. dar ştiu că mă vrea. Port o rochie lungă de mătase albă. Este o maşină roşie. va veni în curând. suntem înfierbânta i.. va suna însă la uşă în mod civilizat şi servitoarea îi va deschide şi-i va spune să mă aştepte jos. Şi totuşi parcă ar mai fi ceva. Dr.: Sunt la masa de toaletă din dormitorul meu şi mă pregătesc să merg la o petrecere.. ca să ajung unde vreau.. N: Apoi ce face i? 153/226 . Este prima mea rochie de petrecere.. Şi cu beau. prietenul. N: La mul i ani.. Dr. Deloc.. dar parcă ceva mă re ine. Dr. şi (fa a clientei mele se întunecă pentru un moment) e multă băutură de care părin ii mei nu ştiu.. S. N: Văd că e o petrecere importantă.Dr. te face mai vesel şi mai lipsit de griji. N: Deci. Presupun că este dezaprobarea părin ilor mei. Dar mă scutur şi rămân la exaltarea mea de moment. nouă. Dr... Dr..: (expresia clientei mele se schimbă. este într-o vilă elegantă din centrul oraşului San Francisco. Dr. Dr. acum să mergem mai departe în timp. decapotabilă. N: Dacă tot eşti în fa a oglinzii. cu părul pieptănat în sus în seara aceasta. Sam. S. vocea e ezitantă) Rick şi cu mine dansăm. Dr.: (iritată) A. Îmi voi pune pantofii noi. bineîn eles. N: Rămâi la sentimentul ăsta.băutura face întotdeauna parte din aceste treburi.: (iar se înroşeşte) Îhâm. Dr. nu. S.. mul i prieteni mă felicită. Dr. petrecerea este la o oarecare distan ă de casa ta.: O fată. Spune-mi. Trebuie să-mi termin machiajul.: (debordând) Mă distrez grozavi Rick arată nemaipomenit. albi. E muzică.: (pauză..: (cu un zâmbet ştrengăresc) Ar fi bine ca şi Rick să aibă aceeaşi părere. Dr. de fapt. Rick zice că nu e serios. Ştiu că i-ar plăcea. Presupun că va claxona în curând. Dr. N: Cum te numeşti? S. apoi râde uşor) Este. S. astăzi împlinesc optsprezece ani şi părin ii dau o petrecere în cinstea majoratului meu.: Plecăm printr-o uşă laterală ca să nu fim văzu i şi ne ducem la maşina lui Rick.: Emo ionată. Sam. vreau şi eu.. Pe scurt Sam.. Rick şi câ iva prieteni au băut pe furiş.dar trec peste asta. dans. superbă. N: Mergi mai departe acum spre următoarea întâmplare importantă din acea seară şi explică-mi ce se petrece. e serioasă rela ia cu Rick? S.... aş vrea să te ui i şi să-mi spui ce vezi... cu tocuri înalte.. N: Şi cum te sim i? S. E o noapte minunată. Ce se întâmplă apoi? S. S.. Dr..: (acum distrasă şi roşind) Rick este. pentru mine. la petrecerea din centru şi să-mi explici ce se întâmplă.: (încercând să respingă un val nou de senza ii.. N: Unde te afli şi ce faci acum? S.. N: Sună grozav. sunt sigur că po i vorbi cu mine în timp ce te fardezi.. N: Ascultă. Ce dată e azi? S.. N: Cine e Rick? S.: Samantha. N: De ce are loc petrecerea? S..

. ieşim din San Francisco. Curbele sunt din ce în ce mai strânse şi Rick n-are decât o mână pe volan. subiectul pare a nu mai avea nici o premoni ie) Simt că trăiesc. S.: (stins) Da. maşina e în aer. sco ându-te din oceanul Pacific? S. (acum strigă) RICK.: (cu un hohot) Nu luăm curba următoare. Mă sărută cu putere. Când mi-am început cercetările asupra sufletului.. Dr. atunci când două persoane ca Samantha şi Rick au murit împreună. Vrea apoi să facă pe grozavul şi ieşim pe şosea. mor. o iau de mână. încerc să rezist acestei trageri care vrea să mă întoarcă şi să mă îndrepte în sus. atât de rece.. Rick îşi ine o mână după gâtul meu..... N: Până la urmă această for ă te întoarce în direc ia bună. da? S..: (strigă) O. dar şi îndurerată) Da. Chiar sufletele pereche primare ucise în acelaşi moment se înal ă în mod normal pe rute separate. DOAMNE. Rick. Oh. fiecare pe propria linie vibra ională. ceea ce include opririle de orientare şi de reîntinerire a energiei. de asemenea.N: Du-te la momentul când lucrurile încep să se schimbe în călătoria cu Rick şi descrie ce sa întâmplat. Dr. Ştii asta.. spre sud.. e o stâncă acolo.. pentru că bănuiesc ce urmează) Acum. cădem în ocean. Nu a vrut să-I părăsească pe Rick. N: (am observat că acum mâinile subiectului meu încep să tremure şi corpul îi devine mai rigid.: (clienta este acum liniştită şi resemnată. N: Po i descrie locul unde era drumul şi în ce direc ie a i luat-o? S. Îi reamintesc că a trecut de mai multe ori prin moartea fizică înainte şi că totul va fi în ordine. pentru că tânăra ei via ă de-abia începuse. Vreau să continuu să mă orientez spre ocean. Mă strânge şi îmi spune că sunt cea mai frumoasă fată din lume. cu o singură excep ie. Dr. N: Încetineşte? S.. vreau să în elegi că. Sam? S. pe măsură ce vei continua să vorbeşti cu mine.: (pentru un moment. Am sim it că pierderea acestei tovărăşii era pu in cam tristă până când mi-a devenit clar că sufletele sunt întâmpinate de ghizii şi de prietenii lor din lumea spiritelor la momentul şi locul oportun. Ne oprim şi încep o desensibilizare rapidă a acestei amintiri traumatice.. Rick îmi scoate agrafele din păr. la sec iunea despre sufletele tinerilor. Fiecare suflet are nevoie de propriul ritm de ascensiune.. voi fi cu tine la fiecare pas pe care-l faci şi voi putea să te conduc repede prin orice i s-ar întâmpla. Aşa a fost pentru Rick şi Samantha. Rick. Voi dezvolta această temă în capitolul 9. Copiii mici care sunt omorâ i împreună cu cei care-i iubesc se ridică împreună cu acele persoane. Ne apropiem de o parte în pantă. Dr. N: Acum repede. sunt acum departe. am presupus că... Sam. apa. împreună în lumea spiritelor. spre coasta Pacificului.: Nu. maşina iese de pe şosea. NU! NU ÎNCETINEŞTE! RÂDE ŞI SE UITĂ LA MINE ÎN LOC SĂ SE UITE LA DRUM... dar senza ia de tragere afară din ocean era „prea insistentă”.. N: Îl vezi pe undeva pe Rick? S... E o noapte caldă şi vântul îmi aruncă şuvi ele de păr în fa ă.: Ne urcăm în maşină. 154/226 .. nu pot respira. Dr.. Samantha îmi explică că a ezitat să meargă. sco ând sufletul Samanthei din trupul ei fizic. să-l ajut pe Rick. deasupra Pământului. Ştim că ne iubim. Dr. chiar dacă se întorc în acelaşi grup de suflete. facem o tură. Dr. vor intra.. MAI ÎNCET! Dr. continuă... Am aflat că acest lucru nu era adevărat în scenele care implicau moartea..S.: (devine foarte nervoasă) Mergem în jos.: (întreg trupul începe să îi tremure) Rick a băut prea mult şi drumul devine din ce în ce mai şerpuitor. aproape de ocean. S. Samantha.. N: Cum e plimbarea pentru tine.

În via a lui actuală a fost în armată şi a servit de trei ori în Vietnam. acum nu vreau decât să plec.: Gura unui tunel. ghidul principal al grupului lor l-a luat pe Rick. nu chiar acum.. nu le-a fost dat să se cunoască de tineri. Rick i-a spus sufletului său pereche cât de mult regretă că i-a întrerupt via a atât de devreme. cu mai multă pace şi armonie. luptători redutabili care-şi asumă riscuri. De ce au fost separate în vie ile lor de acum. Rick era foarte îndurerat. I-am spus că atunci când mintea ştie că nu mai este nici o şansă de supravie uire a corpului.. Trec dincolo şi mă simt mult mai uşoară. Acest lucru este adevărat mai ales dacă aceste amprente se leagă de o anume lec ie karmică din via a următoare. Aceste doisprezece suflete sunt. dar mi-au mai precizat că sufletele liniştite erau „cam plictisitoare”. Ei fuseseră aman i în numeroase alte vie i trecute.. ce vezi acum? S. plină de mângâieri energetice intense. dar Dale/Rick nu face parte dintre acestea. N: (o întrebare pe care o pun de obicei) Vrei să î i iei rămas bun de la părin ii tăi înainte de a pleca mai departe? S. pentru o trecere în revistă a ceea ce am aflat.. După ce s-au terminat şedin ele cu Dale şi Maureen.Dr. nu. devenea în mod inexplicabil nervoasă şi i se făcea frică pe o anumită por iune a drumului din lungul coastei. trebuie să pornim de la dinamica grupului lor matcă. „Nu mă aşteptam să mă întorc”. O lună mai târziu. o doamnă a bombănit tare: „Se vede că era un bărbat!”. Am sperat că deprogramarea scenei mor ii ei din 1923 va rezolva şi problema coşmarurilor care îi tot reveneau. aceste suflete pereche primare? Pentru a în elege acest lucru. Ai crede că timpul pe care îl petrecem în lumea spiritelor între două vie i ar trebui să elimine toate efectele reziduale din experien ele vie ilor noastre trecute. într-o măsură mai mare sau mai mică.. Maureen a explicat că de fiecare dată când conducea pe autostrada 1. Ghidul lor îi duce regulat în grupurile învecinate. Dale şi Maureen vin dintr-un grup de suflete de nivel I. la sud de San Francisco. care a petrecut mult mai mult timp cu chestionări. timp de cincizeci de ani. Minunile sincronicită ii au devenit evidente în acest caz. ca şi în cea din anii '20.. După accidentul de maşină din 1923. Cineva îmbrăcat într-o robă vine spre mine. În felul acesta sufletul iese cu energia mai pu in avariată. Dr. Maureen mi-a scris şi mi-a confirmat că nu mai avea acest coşmar. când Dale mi-a spus că unul dintre motivele pentru care a plecat din zona în care se născuse era acela că nu se sim ea bine când conducea în jurul oraşului San Francisco. există oameni care îşi duc amprentele fizice şi emo ionale ale trupului dintr-o via ă în următoarea. m-am întâlnit cu aceste suflete pereche. Deşi Dale şi Maureen s-au încarnat amândoi concomitent şi în acelaşi loc în această via ă.. astfel ca ei să poată vedea cum func ionează şi alte grupuri.: Oh. Samantha. În timp ce Samantha a mai trăit câteva secunde după prăbuşire şi s-a ridicat din ocean. 155/226 . Când am relatat această poveste unui public din Dallas. În timpul întrevederii cu Dale. Nu era clar din şedin a noastră cât de mult ştiau amândoi de posibilitatea unui accident înainte de petrecerea acestuia. Pentru că îi place să trăiască la limita pericolului. mi-a spus „şi ar fi fost foarte bine”. Bineîn eles că şi în grupul lor sunt şi suflete mai liniştite. după cum am mai men ionat. Dale şi Maureen mi-au spus că aceste vizite au fost interesante. Când s-a întors la grup. am aflat că el era Rick şi că amintirile lui se potriveau cu cele ale subiectului Maureen. Aceeaşi experien ă senzorială şi o energie emo ională identică din acest punct geografic erau doar o parte a condi iilor de a se întâlni. N: În eleg. e posibil ca sufletele să părăsească trupul cu un moment înainte de moartea propriu-zisă. sufletul lui Rick s-a eliberat din trup cât timp maşina era încă în aer. A fi un soldat pe timp de pace era prea plictisitor pentru el.. mult mai târziu în vie ile lor actuale. E atât de luminos. Acum ştia de ce. de multe ori cu certuri şi scandal. dar. pentru a ob ine mai multe informa ii utile şi cu orientare decât Samantha. coordonându-şi mişcările cu ale mele. Spune-mi. a ieşit din armată după terminarea războiului. Într-o scenă tandră. În majoritatea cazurilor aşa se întâmplă. deschizându-se şi închizându-se. mai târziu.

de obicei. Samantha/Maureeen avea şi ca nevoie de maturitatea de care nu dăduse dovadă în rela ia ei cu Rick din anii '20. manifestându-şi dorin a de a se întoarce în cadrul acesteia. mai ales. cât şi în capitolul 5. Amândoi au suferit mult câtă vreme au fost despăr i i unul de celălalt. cât şi redundant pentru acestea.. Mirosul corpului ei transpirat mi s-a întipărit în minte. nici Maureen n-au luat via a de-a gata în această etapă a reunirii lor. aşa cum făcusem în via a anterioară. Astăzi el nu mai este un bărbat neglijent şi iresponsabil. Era o instructoare de aerobică atrăgătoare. Iată un scurt exemplu . aş mai adăuga faptul că multe urmează un curs pregătitor chiar înainte de următoarea lor încarnare. câteodată un suflet ştie mai multe decât celălalt despre viitoarea lor întâlnire şi cum va arăta acea persoană. Maureen a spus: „Ne desăvârşim vindecarea printr-un respect clar fa ă de sfin enia vie ii şi de importan a iertării. vom pre ui timpul care ne-a mai rămas să-l petrecem împreună în via a aceasta”.. în func ie şi de karma implicată. Aceste suflete pot primi o a doua şansă în ceea ce priveşte un mare rău care li s-a făcut sau spre a corecta unul pe care l-au produs altui membru al acelei familii. deoarece ar avea aerul unei răzbunări. etnicitate. membrii aceluiaşi grup de suflete nu se întorc în încarnările lor următoare ca membri ai aceleiaşi familii umane genetice. Legăturile dintre familiile spirituale şi cele umane De regulă. Sufletele pereche nu sunt întotdeauna împreună înainte de plecare. Încarnându-se în diferite familii de pe glob în fiecare dintre vie ile lor. în trupul nepotului său. pe care urma să o întâlnesc într-o sală de gimnastică. Vreau să accentuez faptul că inciden a acestor reîncarnări genetice în scopuri karmice este rară. o atare decizie ar fi una destul de neobişnuită. Apoi. Există şi cazuri mai speciale.. sufletele pot profita de marea diversitate de trupuri omeneşti. sufletul unui bunic nu va reveni. Nici Dale. avea nevoie să simtă frustrarea anilor în care să tânjească după femeia potrivită. Am subliniat rezisten a pe care sufletele o opun reîncarnării genetice în capitolul 4. Este vorba de o repeti ie cu costume alături de ghizii lor. trimi ându-şi apoi imagini vizuale unul altuia despre cum vor arăta în noile lor corpuri omeneşti şi în ce împrejurări se vor întâlni.un suflet pereche vorbind despre întâlnirea cu viitoarea sa so ie: Mi s-a permis să o văd pe so ia mea din via a viitoare în camera ecranelor. dar încă în timpul vie ii acelor persoane implicate în întâmplările karmice care stau în aten ia lor. Tocmai această varia ie conferă profunzime încarnărilor noastre pe Pământ. Ele s-ar putea reîntoarce în respectiva familie ca vlăstare ale unei noi genera ii. În momentul în care am văzut-o în via a aceasta am sim it amândoi o atrac ie magnetică. În Călătoria Sufletelor am scris un capitol în care am citat exemple de acest fel de pregătire pentru îmbarcare. Aceasta înseamnă că. acelaşi loc geografic ca şi în via a lor anterioară este atât limitativ. 156/226 . pentru că nu voiam să stric întâlnirea noastră. Înainte de a încheia această sec iune dedicată sufletelor pereche.. gesturile. spre a îndrepta o anumită greşeală. în sec iunea dedicată diviziunii sufletelor. mediu înconjurător şi. lam studiat atent corpul şi trăsăturile fe ei. mai ales în acele cazuri în care sufletul a fost rănit direct. Dale. Pare mult mai probabil ca sufletul să vrea să revină într-o altă familie. zâmbetul şi mai ales ochii săi. în mod contrar credin elor indienilor americani.Aceste suflete pereche ştiau când au intrat în această via ă că se vor regăsi abia după ce vor fi trecut mul i ani. Faptul ca sufletele dornice de a învă a lec ii noi să se mai întoarcă în corpuri care au aceeaşi ereditate. Un aspect al acestui curs pregătitor poate fi şi acela că două suflete pereche pot pomi separat. amândoi au făcut în principal aceeaşi declara ie. poate. Totuşi. Când munca mea cu acest cuplu s-a terminat. o ultimă trecere în revistă a problemelor mai importante din următoarea via ă. în care ghizii noştri pot fi mai indulgen i cu acele suflete care au sentimente puternice fa ă de o misiune karmică neterminată în cadrul unei anumite familii. legată într-un fel sau altul de cea din via a sa anterioară. în cea referitoare la ADN. Acum că ştim amândoi ce înseamnă să pierzi ceva.

de obicei. prin legături de sânge şi apropiere geografică. Reprezentan ii grupului identic de suflete au tendin a de a se asocia. e mai mult ca sigur că membrii aceluiaşi grup de suflete îşi aleg noile familii. în aşa fel încât să poată fi împreună. Această diagramă prezintă tovarăşii şi sufletele pereche primare care s-au încarnat de-a lungul vie ilor subiectului Ruth. chiar simple cunoştin e. În capitolul 5. pentru a vedea care sunt cei mai probabili candida i ai propriei lor familii de suflete.Deşi sufletele nu se reîncarnează. în ultimele trei secole. cu prieteni. în fiecare dintre vie ile lor. Ce fel de roluri îşi aleg? Sunt sigur că cititorii acestei lucrări pot trasa o schemă cu membrii cei mai importan i ai familiilor lor. am reprezentat culorile aurei unei familii de suflete în via a lor actuală. iubi i. Fiecare linie generatoare din exterior către mijloc reprezintă acelaşi suflet în corpuri diferite. în aceeaşi familie creditară pe care au avut-o în vie ile trecute. Figura 10. figura 7. Figura 10 este o diagramă care arată cum s-au încarnat membrii unui grup de suflete în familii 157/226 .

Vă rog să observa i că. pe când Ruth. cunoscut sub numele de Ortier. învă ând ei înşişi cu acest prilej. care era extrem de apropiată de mama ei. unde clienta mea era angajată. lipsite de sensibilitate şi care îi manipulau pe ceilal i. am mai reprezentat şi două suflete afiliate dintr-un grup învecinat. Voi mai arăta că rolurile periferice. În secolul al XVIII-lea. tovarăşilor şi ale sufletelor afiliate sunt foarte instructive atunci când pot fi detaliate într-o diagramă de tipul arborelui genealogic. ereditatea familiei este complet diferită. de la prima lor via ă împreună. în aceeaşi săptămână în care am văzut-o pe Ruth. pentru a rămâne în legătură.umane. pentru ca ea să înve e astfel să-şi revină mai repede după ce a fost rănită şi să facă fa ă suferin ei într-un mod sănătos. Aceste suflete pereche primare sunt alături unul de celălalt de vreo şapte mii de ani. Acest suflet. cauzându-i prin aceasta sentimente de înstrăinare şi de separare. pot continua de-a lungul mai multor genera ii. Rolurile pe care ei le-au jucat în secolul al XIX-lea au fost de bunică. dar latura sa negativă era una constantă. în majoritatea cazurilor mele. asumându-şi diferite roluri în familia clientei mele. acest lucru se întâmplă pentru că aceşti oameni din via a noastră s-au oferit voluntar să ne înve e o anumită lec ie. Sufletul pereche primar al ei are o aură colorată cu un galben protector. Din cauza lipsei de spa iu. cât şi cele pe care le punem în scenă în vie ile lor sunt legate de lec iile karmice ale unui grup. Temperamentul acestei persoane putea implica şi unele calită i pozitive. Zenda avea o mică afacere. încât. Am descoperit că în secolul trecut Zenda a fost vecină cu Ruth. care nu este inclus. De multe ori am descoperit că un bunic favorit în această via ă fusese într-o via ă anterioară un frate ori o soră sau cel mai bun prieten. Diagrama din figura 10 este potrivită dacă vom lua în considerare toate rela iile existente între noi şi persoanele care se intersectează cu drumul nostru. Când cineva apropiat nouă ne răneşte. în ciuda armoniei genealogice din harta mea. acest suflet a jucat rolul unui prieten apropiat care a trădat- 158/226 . este unul numit Zenda. În via a anterioară. Ortier este soacra sa. fiind cei mai indulgen i confiden i ai noştri. pentru fiecare secol. Această diagramă con ine. În actuala via ă. nu am înşirat în figura 10 toate aceste suflete care au făcut parte din via a anterioară a subiectului Ruth. iar în via a de dinainte. indicând claritate şi dorin a de a învă a. Ruth apare în centrul diagramei şi fiecare dintre liniile care leagă centrul cercului de marginea acestuia reprezintă acelaşi suflet. acest suflet i-a fost cel mai bun prieten. Am descoperit că în vie ile subiectului Ruth din fiecare dintre aceste trei ultime secole a existat un personaj principal. de-a lungul ultimelor trei secole. Figura 10 reprezintă o versiune prescurtată a prietenilor spirituali ai subiectului Ruth. care a fost profesoara favorită a ei în clasa a şasea. încarna i în trupuri umane. de la un secol la altul. Bunicii au adesea o mare influen ă în primii noştri ani de via ă. aceleaşi două suflete au fost mătuşa şi unchiul subiectului Ruth. şi-a asumat rolurile unor persoane geloase. Ea a fost trimisă ca să pună la încercare natura încrezătoare a clientei Ruth. în secolul al XVIII-lea se încarnase în trupul unui bărbat. Am avut o clientă. Putem observa că sufletul pereche primar al subiectului este so ul său în această via ă. în vreme ce aceea a perechii sale este un amestec de nuan e de alb şi albastru. cu care aceasta s-a ajutat mult. Subiectul central al acestei diagrame este Ruth. În via a ei anterioară. care apar inea unui grup de suflete afiliat. respectiv bunic. Fiecare grup de suflete cunoaşte propriile varia ii în ceea ce priveşte preferin ele dintr-o anumită familie umană. atât rolurile pe care sufletele le joacă în vie ile noastre. În afară de tovarăşii de suflet din grupul de suflete al clientei Ruth. Sufletul mamei sale făcea parte din grupul de suflete al clientei mele şi fusese sora acesteia în via a anterioară. Nu am avut spa iu suficient în figura 10 nici măcar pentru acesta. Ruth. sau noi înşine rănim o persoană apropiată. Profilele psihologice ale sufletelor pereche primare. În secolul al XVIII-lea. so ia sa. după cum se va vedea din cazul 47. Un exemplu al unui astfel de suflet afiliat important. Aceste lec ii pregătesc ambele păr i pentru rela iile viitoare. Dinamica socială a contactelor umane intime este atât de puternică. şase suflete din propriul ei grup matcă şi două dintr-un grup afiliat. din secolul al XVIII-lea până în secolul al XX-lea. Aceste suflete sunt în această via ă tatăl şi mama clientei mele. pe care le joacă în vie ile noastre sute de suflete afiliate din grupurile alăturate. Diagrama ei reprezintă cazul unui client tipic.

Într-un fel relaxat. pe care nimic din ceea ce făcea el nu îl mul umea. voi folosi numele pământene ale acestora . de a în elege ce i-a făcut să se dezbine în via a trecută. sufletul ei pereche se confrunta cu o nouă provocare . care a crescut lipsit de încredere în for ele proprii şi care. Am avut chiar clien i care. Ray şi-a ascuns sensibilitatea în spatele unor ziduri protectoare. mai indolent şi mai mul umit de sine însuşi decât celelalte. tiranic.era o persoană care i-a deschis mintea. învă ând-o să aprecieze fiecare zi şi să privească via a cu mai mult umor. o persoană al cărei caracter era mult mai combativ decât al acesteia. cu un tată abuziv. În cazul 47. în acest timp. toleran a şi farmecul vie ii. au încercat acest lucru pentru prima dată în secolul al XIX-lea. Ruth a descoperit. şi-au schimbat inten ionat între ei partenerii cu trei sau patru suflete din cadrul cercului lor interior. pentru a se confrunta cu anumite provocări. Nu vreau să las impresia că a nu fi căsătorit cu sufletul tău pereche ar fi un motiv de nemul umire. Filosoful Heidegger a spus: „Nimeni altcineva nu poate iubi pentru tine sau sim i durerea ta”. Vom analiza ceea ce Ray a numit „o întrevedere motiva ională critică” cu Carl. încât povestea lor de dragoste aproape a distrus căsătoria subiectului Ruth cu Andy. Sufletul ei pereche primar are. din dorin a de a în elege şi de a evalua comportamentul lor. la rândul său. rezultatele au fost cu precădere pozitive. 159/226 . Prima scenă începe destul de nevinovat. Există însă anumite dovezi conform cărora ciclurile karmice care o implică pe Ortier în roluri importante ale vie ii subiectului Ruth se vor sfârşi în curând. cu urările de bun venit adresate unui suflet nou sosit de către membrii unui grup matcă. fratele clientei mele în această via ă. Deşi nu a fost o mare dragoste între ei. În timpul acelei vie i. Această afirma ie poate fi adevărată pe Pământ. unde am trasat diagrama unui grup de suflete aşa cum ar apărea pe jumătatea superioară a unui cadran de ceas. Sunt adesea întrebat ce sentimente ne pot încerca atunci când vedem în grupul nostru de suflete anumite persoane care ne-au rănit într-un fel sau altul în cursul vie ii pe care tocmai am încheiat-o.aceea de a fi căsătorit cu altcineva decât cu Ruth. Multe din sufletele reprezentate în figura 10 sunt mai degrabă rezervate şi liniştite. dar nu şi în lumea spiritelor. Reunirea cu sufletele care ne-au rănit Acum că avem o idee despre diferitele roluri pe care le pot juca în via a noastră diferite rude primare de suflet. Ei au fost atât de atraşi unul de altul. pentru a putea determina pozi ia sufletelor din grupul matcă. Ray a fost un copil cu o copilărie tulbure. Folosesc această tehnică a „ceasului” cu sufletele proaspăt ajunse în lumea spiritelor.deşi un partener destul de neobişnuit . având în vedere firea ei caldă. în tot timpul vie ii sale adulte. Unul dintre sufletele acestui grup este mai neîngrijit. Pentru a simplifica. Ea şi-a dat scama până la urmă. ca o schimbare de ritm pentru ea. Au şi anumite similarită i de caracter. în acea via ă trecută. brutal de sincer şi hotărât. E vorba de Andy. pe măsură ce subiec ii pe care îi hipnotizez le identifică.subiectul meu este Ray şi tatăl său. pasionată şi tandră. că Andy . s-a străduit să depăşească aceste sentimente negative. Carl. am ales un bărbat care a avut un început aspru în via a sa anterioară. alături de un so ca Andy. în lumea spiritelor. unele aspecte ale acestor calită i. Ei procedează astfel din empatie.o. el a îndreptat-o spre o existen ă mai optimistă. dar este în acelaşi timp şi tenace. ipostază care se dovedeşte a fi de mare interes pentru oameni. Acest caz vorbeşte despre ce s-a întâmplat când tatăl şi fiul s-au întâlnit din nou. vreau să pun în discu ie un aspect specific al acestor asocia ii. Ne poate ajuta întoarcerea la figura 3. sufletul pereche a lui Ruth a ales să joace rolul de prieten al acesteia. Ruth-Andy. într-o scrie de vie i. Ruth este o persoană caldă. Acest suflet s-a oferit voluntar să fie so ul lui Ruth în secolul trecut. Sufletele sunt capabile să intre în min ile prietenilor lor şi să simtă exact ceea ce trăiri au aceştia. pe care le-a ridicat în jurul său ca să se izoleze de ceilal i. Deşi sufletele cuplului. cum ar fi perfec ionismul şi încăpă ânarea.

Se ascunde în spatele celorlal i. După Marian.: Îmi cuprinde capul în mâinile ei. eu fiind în mijloc. fac tranzi ia spre sufletul care a fost încarnat în Carl. Vom presupune că el este între orele 5 şi 7. toate îmbră işările astea.i imaginezi pozi iile lor ca şi când ar fi aşezate pe cadranul unui ceas. vorbim despre atitudinile noastre. vine bunica lui Ray. aşadar. dar nu era cazul de data aceasta. N: Este cineva acolo? S. Mă evită.. râzând de atitudinea lui nehotărâtă. N: E bine.: Văd o lumină fulgerătoare (recunoscând ceva) Oh. criticarea a ceea ce s-a petrecut şi de ce. mi-a scăpat din mână.. un fel de semicerc. Dr. N: Vreau să. în aceeaşi şedin ă. Cea de la stânga la ora 9. spune-mi din ce direc ie a cadranului vine prima persoană să te salute? S.. este tatăl meu.: (cu tandre e) Este so ia mea. Apoi vine spre el fiica lui. Am bănuit că un membru important al grupului nu se găsea încă în raza vederii lui Ray.. Dr. Ray? 160/226 . Sufletul ăsta î i apare ca fiind o femeie sau un bărbat. N: Când te apropii de aceste suflete.. cu dragoste. despre cum am judecat anumite situa ii. râsete.. Vrea să fie ultimul. legănată.: Mmm. Notă: Prima persoană care ne iese în întâmpinare şi ne salută după ce ne-am întors dintr-o via ă este întotdeauna un suflet important pentru noi. ca într-o mantie. care îl înfăşoară complet cu energia ci. deoarece încarnarea ei actuală nu s-a încheiat încă.. Carl este încă îndurerat..: (răsucindu-se inconfortabil pe scaunul din biroul meu) Nu. spune-mi exact ce se întâmplă mai departe. Persoana aşezată chiar în fa a ta trebuie. Ann îl strânge în bra e pe Ray cu o mişcare exuberantă. Notă: Pu in mai târziu. Dr. Marian şi Ann sunt şi ele acolo. Ceea ce plănuisem. Ray.. văd o umbră în spatele mătuşii Bess. emo ii. Tatăl meu nu simte nevoia să participe chiar acum la aşa ceva.: Ajungem repede la. Dr.. N: Ce înseamnă acesta recunoaştere pentru tine. mă sărută uşor şi apoi mă îmbră işează. pur şi simplu. Este stânjenit de luminozitatea acestui moment.Cazul 47 Dr. mi-a scăpat de sub control. N: Şi ce face acum? S. Tu eşti în centru.. Via a asta. Ann. Marian. Cu cât ne apropiam de sfârşitul cercului de suflete. acest act con ine o anumită voioşie.. În ciuda masei sale reduse de energie. (sumbru) Nici eu..: Da. ca un joc de-a v-a i ascunselea. produs de un suflet care se ascunde după altul. ştiu.. Fiecare spirit are propriul stil de a saluta un nou venit. Dr. S. Carl.. în punctul de unde pornesc limbile ceasului. cu mine. sau este un suflet fără gen? S. În elegi? S. Începe prin a spune: „Am fost prea sever cu tine..: Din stânga mea. cu atât atmosfera a început să se schimbe în momentul în care Ray a întâmpinat ceea ce numesc „sindromul ghemuirii”. Dr. cum sunt aranjate în fa a ta? S. să fie la ora 12. am observat că subiectul meu devenea tot mai stânjenit. Încearcă să-mi dai detalii despre cum s-a desfăşurat conversa ia ta cu el. iar cea de la dreapta la ora 3. S. N: Vreau ca acum să înaintezi la momentul în care ai vorbit cu Carl. N: E ceva obişnuit la prima reîntâlnire.. O parte din energia sa este încă pe Pământ. dar ghidul meu Ix-Ax este chiar acum în spatele meu. ca tată. Câteodată. Pe măsură ce înaintam pe cadranul ceasului. Dr.” Dr. de la ora 9. Acum. N: (după ce îl liniştesc pe subiectul meu) Ray..

ori ajungi cineva. Ray dar nu cumva încerci să-i găseşti scuze pentru ceea ce a făcut? Vreau să spun că şi Carl avea de învă at nişte lec ii. Nu-mi place deloc să abordez via a uşor. El mai degrabă se foloseşte de umor decât să fie prea moralist.: (ridicând din umeri) Prea uşor. s-a oferit să intre într-un trup înclinat spre ieşiri emo ionale. despre acest lucru. de ce trebuie să mergi de la o extremă la alta? Nu era mai bine ca în via a ta cu Carl să fi avut un tată iubitor. Nu e un regizor. dar cum se leagă toate astea de tine şi de Carl şi de via a voastră trecută. Amândoi avem probleme în via ă cu natura noastră combativă. nu-i aşa?”. Apoi el a adăugat: „Să aranjăm pentru tine să fii unicul copil al unor părin i boga i?”.i compensa via a anterioară de orfan? S..: Ix-Ax ne cunoaşte foarte bine. În afară de faptul că. Ix-Ax. Ray. Dacă rămâi orfan când eşti atât de mic. Dr. pentru că nu sunt obişnuit cu el astfel.: (oftează adânc) Văd că nu mai e furios şi mi se pare ciudat. N: Ascultă. Ix-Ax ne îmboldeşte. Mă întreabă dacă am învă at şi eu (pauză). cea în care mi-a fost tată. ori te distrugi. invocând ca motiv corpul său? S. aici nu merge aşa. care trebuia să facă lucrurile dinadins dificile pentru tine. N: În ce fel? S. N: Să ne întoarcem la împrejurările care te-au făcut să sim i nevoia de a fi controlat de un tată atât de sever. Ii plac caii. N: Iartă-mă. dar a învă at din via ă. Dr. spre a. N: Şi-atunci. asta nu sună rău deloc”. pentru că nici eu. Via a lui anterioară. tu şi Carl.. abuziv care a fost tatăl meu. N: (for ând) Nu crezi totuşi că sufletul lui Carl se scuză pentru ce i-a făcut. te rog. bine. care sunt înclina iile negative ale sufletului lui Carl.: (râde) Ar trebui să îl cunoşti pe ghidul nostru. dinadins. făcea ca lucrurile să meargă greu pentru mine. ah. Mama mea murise. că atunci când am devenit mai puternic şi mai încrezător în mine. în care a i avut o rela ie atât de precară? S. am fost un orfan care avea nişte năravuri urâte. Chiar dacă nu a depăşit măsura în îndeplinirea sarcinii sale. N-a putut să stăpânească obsesiile acestui corp.. recunoaşte că lucrurile n-au mers prea bine în această via ă trecută a noastră. a vrut să vadă dacă îşi poate pondera mai bine acest trup înclinat spre violen ă. S. Ele par să împrăştie frustrările vie ii mult mai uşor decât o facem noi. până la urmă. N: Continuă.: Da. Ix-Ax m-a întrebat: „Cred că eşti gata acum pentru o via ă în care să fii răsfă at de părin i indulgen i. nu-i aşa? S. Problema a fost. Dr. dar nu va dura prea mult să mă obişnuiesc. I-am răspuns: „Ia ascultă. să ne repartizeze împreună într-un mediu dificil. N: Îmi pare bine să aud asta despre Ix-Ax. De altfel. Dr. De aceea lucrăm atât de bine cu Ann şi cu Marian. la hotărârea de a avea o via ă chinuitoare împreună? S. Mi-am pierdut adevărata mea identitate în acel trup. Dr. Dr. e un antrenor. pe care le ia cu sine în încarnările sale? S.: Ştie că are dorin a de a controla întâmplările şi oamenii din jurul lui. (pauză) Ix-Ax mă lasă să cred că mă descurc şi apoi îmi răsuceşte conştiin a. I-am cerut. Aveam senza ia că oamenii îmi sunt datori. Ray. Carl aducând în discu ie nişte glume despre cum voi dori mul i bani de la tatăl meu cel bogat. n-aveam pe nimeni care să mă îndrume. dar bunătatea lui înnăscută a fost redusă la tăcere. Nu ne for ează într-un mod autoritar. văd nişte asemănări. A fost ca un apel de trezire. După via a mea de orfan.: Ca puşti. Carl n-a făcut ceea ce trebuia. Via a anterioară a lui Carl a fost o via ă de excese.S. nu prea îmi păsa de ceilal i. S. nici Carl nu reac ionăm prea bine la aşa ceva...: (cu o senza ie de revela ie) Sufletul lui Carl nu este asemenea acelui bărbat alcoolic. N: Luând în considerare toate acestea. Ne-am distrat pu in cu acest scenariu. cum a i ajuns..: Nu. Îmi făurisem o via ă în care primeam. i-a alimentat aceste tendin e. lăsându-ne să credem că toate ideile pe care le avem vin din propriile percep ii. Dr. Carl explică faptul că n-a reuşit cu mine în multe rânduri şi în multe feluri. ca să pariez la cursele de cai.: (cu răbdare) în via a anterioară vie ii mele cu Carl.. cu adevăratul lui sine. dar dădeam înapoi prea pu in. tot nu în eleg de ce te-ai oferit să-i fii fiu. Dr. Dr. 161/226 .. Ray.

: Da. N: Care a fost lec ia ta principală în aceste două vie i? S. durerile şi furiile. Toate rolurile ce sunt atribuite în via ă au un scop. până când vom reuşi. O dată schimbul făcut. După aceea. În timp ce via a sa a fost revăzută şi evaluată. N: E vorba de acel schimb mental şi complet de care am mai auzit? S. măcar şi pentru o schimbare de ritm? Ar fi chiar aşa de rău să î i tragi răsuflarea şi să î i construieşti o temelie mai solidă.: Să îmi păstrez identitatea. Dr. dar complet. Aceasta nu înseamnă că purtarea lui Carl a fost repede iertată în lumea spiritelor. S.. sau dimpotrivă. În acest caz ac ionează două for e.: Nu.. N: Şi toate perspectivele sunt complet cinstite? S. În elegerea este absolută. Dr.: (vădit nemul umit de această sugestie) Nu! i-am spus că o pot face şi Ix-Ax o ştie şi el. în lumea spiritelor. Ray. N: Lucrurile au mers din rău în mai rău pentru tine. greu de descris. de fapt. în ultimele tale două vie i. ca să îl fac să se simtă mai bine. Via a mea avându-l tată pe Carl a fost testul că mi-am revenit din via a anterioară de orfan. transferul este scurt. dar apoi se relaxează şi sunt din nou ferici i în grupul lor de suflete. Simt lipsa de împlinire a lui Carl. Vom încerca din nou. Fiecare via ă este o bucată de pânză şi toate laolaltă ne alcătuiesc întreaga tapiserie a existen ei. Dr. când am fost orfan. a două min i. 162/226 .. Dr. Asta mă va face un suflet mai puternic. şi el pe a mea. N: Aduce iertare acest schimb mental? S. Este un amestec. impulsurile. Dacă un membru al familiei sau un prieten este aspru şi intransigent cu noi. dar cel pu in în a doua via ă am avut un tată care n-a plecat. (cu glas puternic) Am învă at multe pentru via a următoare. test pe care l-am trecut. pentru ca trupurile tale viitoare să-şi păstreze identitatea? S. greută ile. Puterea mea constă în perseveren a de a lupta cu greută ile. După ultimele lor vie i trăite împreună. înainte de a-l vedea pe Ray. este ca şi cum ai fi în vechile lor trupuri. indiferent de greută i. acceptând şi vie i mai uşoare. în contextul cauzalită ii karmice. Al doilea factor implică rolul care a fost atribuit fiecăruia dintre ei. din când în când.. Putem experimenta ce împrejurări l-au condus pe celălalt să facă anumite alegeri. adâncit în gânduri) Da şi nu.: (cu un ton mai contemplativ) Când suntem singuri.. Este foarte subiectiv. N: Nu prea e o aprobare. vedem numai o por iune exterioară a întregului caracter al acelui suflet. Carl era extrem de conştient de durerea şi răul pe care i le pricinuise acestuia. Şi e bine. Prima este subversiunea poten ială a deplinătă ii caracterului sufletului.: Nu. frecându-şi mâinile. într-o altă via ă. A fost mai bine cu un Carl abuziv decât cu abandonul total din via a anterioară. de la însingurare la înstrăinare. Dr. exercitată de atributele biofizice ale trupului său gazdă şi de efectele specifice ale mediului.Dr. pentru că. şi îi repet şi lui Carl. N: Durează mult schimbul? S.. N: Sunt sigur că aşa va fi. Devenim cealaltă persoană. dă dovadă de slăbiciune şi de neimplicare emo ională fa ă de noi în via ă. Ray şi Carl se simt pu in stingheri i la început.: (pauză. din perspectiva celuilalt. încât iertarea celuilalt nu mai este necesară. Tot sufletul lui Carl a fost tatăl tău şi în via a ta de orfan? S. el pătrunde atât de adânc. Dr. ne place să ne schimbăm energia gândurilor şi ale amintirilor din via a pe care am trăit-o împreună. Dr.: Nu încape înşelătorie aici.: Este mult mai mult decât asta. noi numim asta trecerea de la unul la celălalt a cupei durerilor. cunoaştem toate încercările. Dr. Este adevărat că am lăsat ca înstrăinarea să-mi servească drept scuză pentru lipsa unui progres real în aceste două vie i. Nu crezi totuşi că. fiecare particulă a identită ii mele ca fiu al lui Carl în acea via ă i se transferă în timp ce el îşi proiectează asupra mea toate amintirile ca tată al meu. ar trebui să o iei mai încet. nu crezi? Mă întreb dacă tu şi Carl a i învă at ceva din rela ia precară pe care a i avut-o ca tată şi fiu. N: Cum rezolva i toate acestea în lumea spiritelor? S. În grupul meu. Te ier i pe tine însu i şi apoi ne vindecăm unul pe celălalt.

Ray este un suflet neobişnuit de hotărât care. Cu fiecare via ă grea devine mai puternic. Cred că sufletele nu sunt for ate să studieze. mai e ceva. Clasele spirituale nu sunt ca acelea de pe Pământ.i această întrebare: Ce-am învă at din această situa ie? Aş mai fi câştigat aceeaşi în elepciune dacă acea persoană n-ar fi făcut parte din via a mea? Ray a avut greută ile lui în via a actuală.Dacă ai crescut cu un părinte foarte dificil. sufletul lui Ray trăieşte într-un trup mai sănătos din punct de vedere mental. Şi totuşi. îşi adună resursele interioare şi face ca lucrurile să se schimbe total. aşa cum a pă it Ray cu Carl. O figură întunecată. Ceea ce le determină să îşi dorească să se implice 163/226 . Poate fi atât de copleşitoare. spa iile care le sunt desemnate sunt sacrosancte. Îmi amintesc de o tânără văduvă care a venit să mă vadă pe când purta încă doliu după moartea so ului său. Cu toate acestea. Din ceea ce mi-a spus Ray. Jena ne paralizează min ile. cu dependen a de droguri şi medicamente. El a îmbră işat-o. nu va renun a la aceste vie i dificile pentru pu ină odihnă. Atât Ray. Chiar aşa fiind. Am descoperit că cea care va fi so ia lui este sufletul subiectului Marian. Oh. Sufletul lui Carl este acum fratele mai mare al clientului meu. dar încă nu ne-am întâlnit în via a aceasta. Nu trebuie să ştiu de pe acum cine anume este. Dacă un suflet vrea să fie singur sau să studieze în particular un anumit domeniu pe care îl consideră benefic. pune. Una dintre problemele cu care se confruntă Ray este tocmai aceasta . Ştiu că acest suflet face progrese. având limite autoimpuse între clase.” Interac iunea dintre grupurile de suflete Am men ionat că aproape toate grupurile de suflete mai tinere rămân în zonele lor de studiu. Când acest lucru i se întâmplă cuiva care se află în biroul meu. Datorită faptului că nu şi-a transpus amintirile neplăcute în această via ă. majoritatea sufletelor cu care vorbesc se simt lăsate deoparte dacă nu sunt implicate în vreun proiect alături de colegii lor. e posibil ca sufletul care se ascunde de conştiin a unui client să aibă un puternic impact în viitor asupra acestuia. că lucrurile se vor îndrepta.ruşinea.. Orice comportare obsesivă care schimbă dispozi ia sufletească este o împrejurare dificilă şi Ray are hotârea să învingă acest lucru înainte de a merge mai departe. încât să împiedice orice progres al sufletului. sunt suflete ce devin repede dependente de trupurile lor.i ucide sufletul”. unde avem nevoie de scutiri pentru absen e. Sunt sigură. Ray mi-a spus că a întâlnit femeia visurilor lui. într-o scenă emo ionantă. plus cu o purtare obsesivă. aceste două suflete au fost mult mai legate unul de celălalt în calitate de fra i. ea a spus: „Ah. Cazul 47 ilustrează că există suflete care cer mereu tipuri de trupuri menite să le pună la încercare slăbiciunea de caracter. Ea îi aduce în via a actuală dimensiunea unei genera ii diferite.. Multe dintre aceleaşi modele rela ionale din trecut se desfăşoară între cei doi fra i şi azi. deoarece induce sentimente de neacceptare. pentru că ar dispărea spontaneitatea întâlnirii noastre. sufletul subiectului Ann. În acest timp. I-am revăzut împreună pe to i membrii grupului ei de suflete. este sufletul viitorului meu so .. este mama lui Ray. ei doi nu s-au avut prea bine când erau mai mici. De ce continuă totuşi să ceară astfel de corpuri? O fac pentru a exersa. Apoi. faptul că a luat contact cu adevărata identitate a sufletului său. unele dintre ele luându-şi chiar lungi perioade de odihnă. decât ca tată şi fiu. atât timp cât această activitate nu influen ează lucrul unui alt grup. după cum am văzut. Gershen Kaufman a scris că „a te ruşina este un fel de a. de inutilitate şi de lipsă a valorii proprii. un personaj principal. ascunzându-se în spatele celorlal i.. Baza acestor conven ii este faptul că toate sufletele respectă intimitatea muncii care se desfăşoară în alte zone de studiu. cât şi Carl. printre care se afla şi sufletul so ului ei mort. la patruzeci şi cinci de ani. are libertatea de a face acest lucru. sfătuind-o să fie tare. prin care un suflet care se întoarce e posibil să nu vadă de la început clar un membru al grupului. i-a fost de mare folos. Un ultim cuvânt despre sindromul „ghemuirii”. După două căsătorii nereuşite. La nivelurile I şi II în special. Chiar şi aşa. Sufletele au libertatea de a refuza oricând să studieze alături de colegii lor. dar că trebuia să se elibereze de droguri şi de alcool ca s-o aprecieze. în timpul întrevederii noastre.

N: E vorba de un eveniment implicând un vis al lui Orick din ultima încarnare a acestuia? S. Aşa că. tu ai tradus într-un fel imperfect informa ia trimisă de mine şi apoi ai ac ionat greşit. N: De ce ai vrut să vizitezi grupul alăturat? S. Lucrul cel mai sigur pe care îl poate face un suflet din lumea spiritelor e să trimită mesajul de mai multe ori şi să nu se bazeze pe un singur mediu de transmisie. care nu era încarnat.: Exact. Nu le plac greşelile. Le spun câteva glume despre grupul meu. indiferent de nivelul de dezvoltare la care ne aflăm. iar ei îmi dau idei practice.este plăcerea de a stăpâni diverse abilită i. Deci. N: Îi vizitezi des? S. Discu ia despre transmiterea mesajelor spirituale mi-a fost folositoare şi tot ce am învă at am dus cu mine la grupul meu de studiu. cum ar fi starea de visare.: A doua zi diminea ă. De cele mai multe ori. cu to ii ştim cât de ocupat e fiecare şi respect asta. Când sufletele ajung aproape de sfârşitul nivelului II de pregătire. Nu îmi place să îi întrerup prea mult. Dr. tac şi ascult.: Cred că au ajuns cu to ii la concluzia că. Astfel. Dr. întâlnirile în spe ă reprezintă în lumea spiritelor mai degrabă excep ia decât regula. în timp ce altele par să nu vadă deloc suflete din alte grupuri. Orick l-a dojenit pu in pe prietenul lui acela care îi trimisese mesajul . N: Continuă. când sunt în acest grup. îi trimisese lui Orick informa ia cât timp era adormit şi mintea lui omenească nu a interpretat-o cum trebuie. N: Ce i-a zis lui Orick cel care i-a trimis visul? S. te rog. pe baza propriei dezinformări”. Bănuiesc că era prea tulburat în mintea lui umană. decât când sunt departe de zonele lor de studiu. Cazul 48 Dr. nu este uşor să vizităm o altă clasă şi să învă ăm ceva dintr-o lec ie în desfăşurare. Orick s-a gândit că le-ar plăcea să afle despre acest incident. fiind destinate unor motive precise. aspectele imperfecte care in de capacitatea de recep ie a creierului uman pot compromite orice transmisie. Dr. ca să îi mai destind. pentru că ei sunt ceva mai înainta i decât cei din grupul meu.: Provin dintr-un grup mai pu in serios decât multe altele îmi place să vizitez acest grup matcă. Cred că niciodată două grupuri învecinate nu se află exact la acelaşi nivel în toate disciplinele de studiu. mesajele trebuie să fie scurte şi foarte clare. Clientul din următorul meu caz vorbeşte despre una dintre aceste vizite. Subiec ii mei vorbesc cel mai des despre oportunitatea vizitării altor grupuri matcă tocmai atunci când se află în acest moment al instruirii lor. Cineva din grupul lui. Orick.: Trebuie să în elegi că grupul pe care îl vizitez este profesionist cu lucrurile acestea. pentru a încerca să-şi clarifice mesajul pe care îl primise în timpul nop ii. vorbea despre o secven ă dintr-un vis pe care îl avusese în timpul unei încarnări recente.: (pauză) Erau în mijlocul unei discu ii aprinse. 164/226 . Orick a spus că s-a cufundat într-o medita ie adâncă.în sensul că ar trebui să se mai perfec ioneze în ceea ce priveşte trimiterea de mesaje prin intermediul viselor. Este un grup foarte serios. Vizitele între membrii grupurilor de suflete sunt selective. par foarte hotărâ i. Ce ai aflat din cele povestite de Orick despre visul lui? S.: A spus cu dezinvoltură: „Nu. Dr. de asemenea.: Întotdeauna aflu câte ceva.: Nu. N: Povesteşte-mi despre ultima ta vizită şi ce i s-a întâmplat atunci. Dr. N: Şi ce a dedus grupul pe care îl vizitai în urma acestei discu ii dintre Orick şi prietenul lui? S. Dr. Unul dintre membrii lor. Există grupuri care se asociază cu cei care stau un timp acolo. De vreme ce aceste întrevederi se fac la invita iile ghizilor profesori. deşi două suflete sunt foarte apropiate. N: A fost greşeala celui care a trimis acel vis sau a lui Orick? S. ca să în eleagă prea mult. a fost o vizită productivă pentru tine? Ai învă at ceva? S. după acest vis. majoritatea sufletelor nu doresc să fie implicate în proiectele aflate deja în curs în alte grupuri. Dr. S. Cei mai mul i dintre ei sunt aproape gata să acceadă la studiul independent şi. N: Aşadar. Dr. încep să depună eforturi sus inute.

Memoria eternă îşi poate aminti de mişcările motrice şi de plăcerile senzoriale ale trupului omenesc. prin recrearea în lumea spiritelor a trupurilor lor de dinainte. aici (în lumea spiritelor) începe proiectarea conceptuală şi se desăvârşesc modelele finale ale energiei organismelor fizice. de a atinge trupurile umane. rest and recreation în limba engleză) este chiar potrivită în lumea spiritelor şi am ascultat afirma iile a sute de clien i despre ceea ce fac ei în afara locurilor în care se pregătesc. Citez în cele ce urmează o declara ie referitoare la farmecul unei astfel de adunări: Instruirea noastră este ajutată şi de anumi i conferen iari invita i. Am trecut deja în revistă zonele în care multe grupuri primare se întâlnesc şi discută. Activită i de recreere în lumea spiritelor Timpul liber Această sec iune este dedicată tuturor acelora care. În această sec iune. rest and recreation). În capitolul 8 voi vorbi despre sufletele care călătoresc în alte lumi decât Pământul. pe care o ador. spiritul nostru continuă să păstreze toate amintirile esen iale din via a pământească. se tem că via a de dintre vie i implică numai muncă şi nici un fel de distrac ie. escaladatul mun ilor şi băile în mările de pe Pământ rămân alături de suflet. Senza ia de a gusta mâncarea şi băutura. Abilitatea ei constă în capacitatea de a atinge miezul oricărei probleme care i se ridică. menite explorărilor şi studiului. încât ştiu că a doua oară când voi fi confruntat cu acea întâmplare în via ă mă voi descurca mult mai bine. Ştiu că exprimarea tuturor acestor sentimente morale nu prea seamănă cu o recrea ie. prin intermediul culorilor vizitatorilor. această practică este considerată recrea ie. integritate şi la modalită ile de a fi generoşi cu talentele pe care le avem. La urma urmei. în timpul vie ii de dintre vie i. lucru care permite grupului de suflete câştigarea unor noi perspective fa ă de anumite subiecte de interes general. Femeia poate lua o problemă complexă şi în scurt timp să mi-o explice atât de clar şi de cuprinzător. sau pot fi dedicate în exclusivitate petrecerii timpului liber. imaginile şi sunetele plimbărilor prin pustietate. Există totodată şi nişte conversa ii subtile purtate de maeştrii unui anumit domeniu şi membrii unei audien e formate din suflete. este normal ca sufletele să dorească să păstreze aceste amintiri terestre. Ea vine câteodată în centrul nostru şi am grijă să nu ratez niciodată ocazia de a o vedea. sufletele instructori aranjează adesea unele adunări în centrele comunită ii menite audierii unor invita i. Deoarece multe suflete devin neliniştite uneori în ceea ce priveşte munca lor. pe care clien ii mei nu mi le pot traduce. Shalakin ne spune să îi ascultăm pe oamenii de pe Pământ care nu ne plac în mod deosebit. la loialitate. dar vorbitorii îşi condimentează adesea discursurile cu anecdote şi cu multe alegorii prin care fac paralele cu experien ele lor pământeşti. voi discuta şi despre călătoriile făcute de către suflete pe Pământ. Printre ei e şi o femeie pe nume Shalakin. Pentru multe suflete. privite ca o parte a R & R (odihnei şi distrac iei. la beneficiul pe care ni-l aduc faptele bune. Ei sunt diferi i în ceea ce priveşte înfă işarea şi caracterul ghidului meu personal şi asta e bine. Sintagma R&R (odihnă şi distrac ie. cât şi de toate sentimentele generate de acestea. Am prezentat exemplul unei astfel de vizite în capitolul 5. Şi totuşi.Acele grupuri care nu se simt prea confortabil cu vizitatorii obişnui i pot să întâmpine cu totul altfel un specialist avansat sau un suflet de profil înalt care este unic pentru experien a lor. Aceste excursii ale sufletelor pot fi interpretate şi ca „vacan e de lucru”. mirosul. Conferen iarii invita i oferă sufletelor o pauză din a-i audia numai pe profesorii lor. După moartea fizică. Astfel. chiar şi grupurile de tip clan par să se bucure de compania altora în afara ariilor lor de studiu. Aceste mesaje se pot referi la cum să îi apreciem pe ceilal i. pentru că putem învă a câte ceva de la oricine. În cadrul acestor voiaj e în universuri fizice şi 165/226 .

unde stau de vorbă oameni din multe alte grupuri. departe de gardul nostru. În acele grupuri în care sufletele nu sunt încă în totalitate androgine. în cadrul cărora ne concentrăm asupra unor principii spirituale. eu şi prietenele mele am cochetat cu nişte suflete masculine din alte grupuri apropiate. încât ne este greu să vedem cine suntem cu adevărat. în aer liber. cândva. Acest lucru nu mă surprinde. cât şi timpul liber sunt alocate într-un mod flexibil. Un subiect mi-a zis: „în timpul picnicului pe care l-am organizat în pauză. Aceste suflete nu sunt. Cu to ii cunoaştem persoane care preferă să fie singure decât în societate. Aici este o piscină frumoasă. Subiec ii mei fac o diferen ă între pauzele scurte din timpul studiului şi cele care implică o perioadă mai mare de timp menită recreerii. am auzit despre anumite activită i de recreere orientate în func ie de genul căruia îi apar in sufletele respective. Nu este adâncă. Plutim de jur împrejur asemenea nimfelor din ape şi ne spunem unele altora poveşti distractive despre vie ile noastre. Îmi place să hoinăresc. vorbindu-mi despre pauzele din timpul studiului petrecute alături de membrii grupului ei (care preferă să se încarneze în trupuri femeieşti). redau cele ce mi-au fost relatate de un client de sex masculin. în special după ce au dus o via ă grea. pe multe dintre acestea le consider suflete ascetice. aşa încât mai curând putem să ne bălăcim decât să înotăm. fiin e orientate spre monahism. Cred că atrac ia resim ită de aceste suflete pentru perioadele de linişte reprezintă 0 formă de contempla ie mentală asemănătoare aceleia din mănăstirile de pe Pământ. cazurile mele referitoare la călătoriile pe Pământ. O altă clientă. am întâlnit anumite suflete ce par să aibă nevoie în mod regulat de perioade de izolare. ca şi la alte activită i din lumea spiritelor. plină cu energie lichidă vibra ională. care au nevoie de perioade regulate de singurătate de-a lungul existen ei lor. I-am amenin at că vom deveni so iile lor în următoarea via ă dacă nu se poartă frumos. În cele ce urmează. vor fi privite din punctul de vedere al divertismentului sufletelor. în func ie de scopul principal al călătoriei şi de dispozi ia în care se găseşte sufletul. Putem întâlni cu uşurin ă pe cineva cu care. timpul pentru studiu.imaginare. mai interesant este că avem posibilitatea de a întâlni şi de a cunoaşte alte feluri de suflete. sufletele mai tinere înclină spre un gen sau altul când se încarnează pe Pământ. În cazul 22 din capitolul 4. mi-a spus următoarele: Mergem într-un loc înconjurat de o grădină luxuriantă. într-o via ă viitoare. De vreme ce am dedicat acesta sec iune activită ilor de recreere ale sufletelor. prilej cu care mai schimbăm câte o impresie. ce are calită i regenerative. pe parcursul instruirii lor. Mă pot duce pe culoar sau afară. Totuşi. Un client a făcut următoarea declara ie: Pauzele pentru repaos 166/226 . există suflete care preferă săşi petreacă timpul liber în singurătate.” Singurătatea şi liniştea ca R&R (odihnă şi distrac ie) Din cauză că activită ile din grupurile de suflete sunt solicitante. Ce îmi place la aceste pauze obişnuite menite odihnei este spontaneitatea. multe suflete reîntineresc datorită singurătă ii. fac referire la sufletele singuratice care necesită o lungă perioadă de adaptare în singurătate. ca pe un exemplu tipic al pauzelor din timpul studiului: În grupa mea suntem zece persoane şi în timpul acestor pauze scurte ne despăr im. Mul i dintre noi suntem atât de ocupa i cu rolurile agitate pe care le jucăm în via ă. Bineîn eles că există întotdeauna şi plăcerea de a te lovi de câte cineva pe care l-ai cunoscut într-o via ă anterioară şi pe care nu l-ai mai văzut de mult timp. Aşa cum am arătat mai înainte. Cu siguran ă. ne-ar plăcea să avem o rela ie. de obicei. Nu e vorba numai de faptul că discutăm în aceste pauze.

sufletul din cazul 17 descria că s-a întors pe Pământ într-o excursie. Îmi place să fiu singur. Această situa ie nu se aplică sufletelor care se întorc pentru a alina şi a ajuta fiin e iubite. dar acest lucru presupune o muncă intensă. 167/226 . Multe nu se vor întoarce pe Pământ între vie i pentru a se recrea. astfel încât pot reexperimenta mediile fizice din trecut. în secolul al XXI-lea. Am descoperit că unele dintre aceste suflete ascetice întâmpină dificultă i în ceea ce priveşte participarea la activită ile colective şi că evită perioadele de recreere.senza ia de mişcare şi spuma pe care o fac când se sparg.Colegii din grupul meu îmi spun esătorul-de-cununi. N: Cum po i experimenta în întregime toate acestea pe plajă dacă nu ai trup omenesc? S. ceea ce înseamnă că vor fi derutate de schimbările petrecute fa ă de ultima oară când au mai fost aici. Am ales acest exemplu din motive subiective. să mă plimb pe plajă alături de pescăruşi şi să fac surfing. mă întreb dacă nu cumva voi imita eu însumi. aceste suflete au capacitatea de a-şi aduce importante contribu ii în domeniile de activitate.: În ultima mea via ă am iubit plajele din sudul Californiei. N: Unde anume te duci? S. modalitatea de recreere spirituală a acestui suflet. Următorul meu caz este unul dintre aceste suflete. În capitolul 3. întâlnind cu acest prilej alte suflete dezîncarnate. imaginile locurilor şi ale oamenilor care au trăit cândva acolo sunt înghe ate într-un vid etern care nu dispare niciodată din existen ă. nefiind motivate de dorin e de recrea ie.: Îmi place să vin pe Pământ. în acest timp îmi creez benzi circulare de energie pe care le împletesc ca pe o tapiserie a vie ilor mele şi a altor şase prieteni apropia i. în ciuda tuturor neajunsurilor. Nu în ultimul rând. care chiar s-au suprapus cu timpul. există unele schimbări care par să aibă cel mai mare impact asupra sufletului aflat în vacan ă. Dr. Locurile descrise sunt cele în care am copilărit şi eu. Subiectul cazului 49 şi cu mine am avut aceleaşi activită i. în decursul ultimilor cinci ani ai vie ii sale. Singura problemă pe care o ridică această călătorie este că aceste suflete trebuie să se întoarcă la timpul cronologic. îmi trebuie o concentrare maximă. Dr. pentru a mă putea cerceta şi în elege pe mine însumi. împreună cu dorin a de a nu altera amintirile vechi şi originale. Acest factor. Aşa că mă întorc să mă întind pe nisip la soare. din cauza modernizării de zi cu zi a comunită ii căreia odată i-au apar inut. căruia îi face plăcere să hoinărească în jurul vechilor sale locuri de pe Pământ. dar nu destulă pentru a fi văzut. în dimensiunile îndepărtate de punctul 0 de pe Pământ. poate determina sufletele să nu revină pe Pământ între vie i. există suflete care tot mai vor să revină în vizite terestre. sfârşite în 1948. N: Care anume activitate de recrea ie între vie i consideri că ar fi cea mai plăcută? S. În ciuda detaşării lor din timpul pregătirii. Mul i afirmă că au unele momente de profund succes. Călătoria pe Pământ în scopuri de odihnă şi distrac ie Există suflete care coboară pe Pământ între vie i ca fiin e invizibile. Etalez diversitatea experien elor vie ilor noastre împletind diferite materiale . Aşa cum în eleg acest caz. Există suflete care consideră că aceste călătorii nostalgice sunt nesatisfăcătoare şi chiar frustrante. Pasiunea mea sunt valurile . Cazul 49 Dr.atribute ale energiei ceea ce reprezintă ornamentele oamenilor şi ale evenimentelor. Pentru a putea face acest lucru în mod adecvat. Subiec ii mei spun că dorin a de singurătate în lumea spiritelor vine dintr-o nevoie intensă de a trăi în cadrul comuniunii sacre a gândurilor pure. dintre care unele erau dislocate. având în vedere că presupun întoarcerea într-un mediu fizic în lipsa unui trup. pentru că preferă contempla ia. Din câte am observat.: Iau cu mine suficientă energie pentru acest lucru. de a încerca să atingă Sursa din care ei înşişi au provenit. Modelele particulelor de energie reprezentând anumite momente ale istoriei omenirii pot fi refăcute ori de câte ori sufletele aflate în afara timpului fizic absolut o doresc.

o fac fără să î i simt prezen a? S. Trebuie doar să evoce aceste locuri aflate în memorie şi să folosească raze orientate de energie pentru ca imaginile să apară. Îşi pot ruga prietenii lor din trecut să vină să le stea alături în loca iile geografice de interes comun ce au fost recreate. marea face parte din sufletul meu. De multe ori aceste suflete preferă să suspende curgerea timpului în care au trăit într-o via ă anterioară.: Nimic. De aceea mă întorc.inând seama numai de acelea de pe Pământ? S. Nu iau mai mult de 5 %. Odată instalate. Pentru a executa în întregime aceste proiecte create din energie pură. Crearea aşezărilor pământeşti Apaşii cred că „în elepciunea se află în locurile unde locuim”. Dr.: Bine. nu este un lucru neobişnuit că unele suflete doresc să-şi petreacă perioadele de vacan ă în casele unde au locuit pe Pământ. prin spa iul tău.. Sufletele pot dori să îşi aducă şi vechile lor animale de casă în acest scenariu. lucru pe care sufletele care vor să-şi petreacă timpul liber în lumea spiritelor îl pot face. Aş putea să mă duc în alte lumi acvatice sau să creez toate acestea în lumea spiritelor. poate fi necesar şi ajutorul altora. care au locuit aproape de casa noastră în Germania şi acum sunt cu noi. N: Po i merge să experimentezi tot ce mi-ai descris şi în alte lumi fizice? S. Modelul era în mintea mea şi el l-a văzut perfect. N: Unde sunt celelalte locuri favorite de joacă ale tale . Pentru mine. dar. de obicei chiar mai pu in.: (râzând) Bineîn eles. A considerat că acesta este un exerci iu bun pentru noi. iar so ia mea a 168/226 . Erika. N: Mi s-a spus că în multe astfel de plimbări sufletul poate lua 100 % din energia sa. de ce crezi că vin? de asemenea. Dr. Dr. Eu am creat vechea mea bibliotecă. zbor cu păsările şi mă joc cu delfinii. Este ca şi când ar înghe a toate aceste clipe în trecut. însă iubesc această zonă şi am fost pe aici în mai multe vie i. pentru că nu ar fi cinstit să speriem oamenii.: În jurul mărilor Mediterană şi Egee. Pentru exterioare. Tu cum procedezi? S. Trupurile pe care sufletele le-au avut în timp ce trăiau în anumite locuri pot fi. Aranjamentul interiorului l-am făcut eu şi Erika. unii oameni pot sim i ceva. vizualizările se vor dezintegra numai atunci când sufletul îşi va pierde interesul fa ă de acestea. recreate ori de câte ori aceste entită i sunt prin preajmă. Dr. ce aş vedea? S. cum ar fi zonele de la ară. probabil. de asemenea. Trebuie să spun că multe dintre sufletele care apreciază acest tip de recreere sunt iubitoare de distrac ii şi au sim ul umorului. Dr.: Da. parcurile. înainte ca noi să începem transmisiile de energie.: Pe Pământ nu facem astfel. Aceste suflete pot dori să-şi construiască mental o copie exactă a locurilor familiare în jurul cărora au trăit. îl vor interpreta drept un rod al imagina iei lor. lucru pe care îl voi explica mai pe larg în capitolul despre animale. fără ajutorul nimănui. N: Po i să tai valurile? S. N: Înseamnă că dacă hoinăresc de-a lungul plajei şi trec pur şi simplu prin tine. am îndrăgit căsu a pe care am construit-o în Alpii bavarezi. sunt transparent. Neam dorit să o avem şi după moarte şi astfel am înăl at-o cu ajutorul profesorului nostru care ne ajută să ne folosim energia. dar nu ar mai fi acelaşi lucru pentru mine. N: Dacă ai fi un spirit care stă pe plajă bucurându-se de soare şi aş trece peste tine. după cum se vede şi din următorul citat: „Eu şi so ia mea. spre a nu se expune creşterii popula iei şi schimbărilor care au afectat vechea lor aşezare. ajutorul a venit de la prietenii noştri Hans şi Elfie. străzile şi orice alte edificii care le amintesc de vechile lor aşezări.Dr.. Sufletele pereche au prioritate aici. De vreme ce e posibil să creăm orice realitate în lumea spiritelor.

Este un fapt cunoscut că animalele ne pot aduce alinare în timpul doliului şi când suntem bolnavi. Spiritele au capacitatea de a-şi exprima dragostea mult mai intim între vie i decât pe Pământ. în func ie de tipul şi personalitatea animalului respectiv. Din câte pot sămi dau seama. unele suflete sunt încă motivate de dorin a de a crea acele scene din via a anterioară în care a înflorit dragostea lor. Aceste particule de energie se întind de la forme complexe de via ă. I-am spus femeii din Manhattan că. Religia creştină rezervă sufletul nemuritor numai oamenilor drep i. În timp ce femeia a ezitat un moment.aranjat bucătăria exact cum era înainte. îşi proiectează o bună parte din energia spirituală către aceste creaturi. Dragostea înseamnă dorin a de a ne uni în totalitate cu obiectul iubit. sau lipsa acesteia. mai mult. Am adăugat apoi că unii dintre clien ii mei miau spus că au întâlnit animale în lumea spiritelor. Poate. care interac ionează cu acestea. Musulmanii consideră că animalele au spirit. Dacă un contact sexual reuşit îşi are originea în minte. atunci au şi energie individualizată la un anumit nivel. Chiar şi aşa. în recrearea spirituală a trupului omenesc. lipsa totală a sim urilor senzoriale este un lucru care nu ştirbeşte prea mult puterea erotică a două min i complet împreunate. şi în timpul alocat întrebărilor asisten ei. cel mai jos dintre acestea fiind cel al animalelor. Re-crearea acestor scene este semnificativă pentru parteneri. cel al omului. dar că sufletele acestora nu sunt nemuritoare. probabil. o femeie care stătea în rândul întâi mi-a pus următoarea problemă: „Crede i că pisicile au suflete?”. prin faptul că ne oferă dragoste şi se află alături de noi în mod necondi ionat. iar cel mai înalt. cum este cazul cimpanzeilor. Acest lucru n-a făcut-o cu nimic mai fericită. existen a unei gândiri ra ionale. dar care au numai instincte. la structuri mai simple. La urma urmei. iar delfinii au modele complexe de comunicare. pisicile.” Oamenii se întreabă dacă sufletele pot avea rela ii fizice intime cu trupurile lor recreate. un prieten care stătea lângă ea a zâmbit şi a ridicat patru degete. dacă animalele au capacitatea de a percepe gândurile. Religiile orientale afirmă că sufletele animalelor sunt egale cu cele ale oamenilor. aceste trăsături un suflet? Ştim că animalele gândesc. care reac ionează în diferite moduri. 169/226 Sufletele animalelor . Dintre to i iubitorii de animale din lume care sunt interesa i de această întrebare. În ciuda refuzului transmigra iei observat la subiec ii mei. În orice caz. Îmi amintesc că am inut un discurs în New York. Iudaismul distinge mai multe nivele ale sufletelor. oare. Religiile lumii s-au întrebat mult timp dacă animalele au suflet. Acelor persoane care cred că animalele sunt fiin e ceva mai sim itoare. nu pot să afirm că pisicile au suflet. are loc o pierdere totală a senza iilor tactile prin faptul că nu mai suntem într-un corp fizic dens şi dotat cu sistem nervos. pline de via ă. probabil că toată materia. dar nu suntem siguri de nivelul gândirii lor. cât şi cea anorganică. cu capacitatea de a sim i nevoile stăpânilor. din moment ce nu am hipnotizat niciodată o pisică. Reprezintă. Animalele au capacitatea de a ne îmbunătă i dispozi ia şi a ne ajuta vindecarea. proiectează o energie vibra ională asupra Pământului şi. atât cea organică. în perioada de dintre vie ile lor. oare. Subiec ii mei sus in că fiecare animal are propria sa clasă de energie inteligentă şi sufletele oamenilor nu pot urca sau coborî pe această scară de la o formă la alta. le-aş putea spune că. au o anumită legătură într-un mod inten ionat. pentru că animalele nu pot alege în mod conştient între Rai şi Iad. Câinii sunt protectori. trebuie să fiu cel mai atent cu cei care au pisici. Este minunat să fiu iarăşi singur cu ea în felul acesta. De inătorii de animale. În lumea spiritelor nu este posibil să te prefaci. atunci sufletul pur are parte de toate beneficiile şi de nici una dintre inhibi iile fizice. fără păcat. un stimulent major al multor suflete pentru a se reîncarna e reprezentat tocmai de plăcerile exprimării fizice într-o formă biologică. să se instituie într-un criteriu de a stabili dacă animalele au sau nu suflet? To i cei care au animale de casă vor spune că acestea sunt înzestrate cu o personalitate proprie şi. Iam răspuns: „Ave i cumva o pisică?”.

şi între ele. (se opreşte. pentru că fiecare formă de via ă are propria combina ie de energie şi această energie nu trece într-o altă formă fizică pe aceeaşi planetă. sunt un suflet liniştit. de asemenea. N: Apar. S.: A crea din energie lucruri însufle ite este unul din exerci iile noastre importante. atunci când î i doreşti? S.: Am un câine. dar pot sta în compania lor ori de câte ori o doresc. cum î i place să te recreezi? S. crezi că animalele au suflet? S..: (îmi zâmbeşte) Nu am idee despre ra iunea acestor lucruri. Dr. Dr. îşi acceptă mediul. N: Ai spus că sufletele animalelor au propria zonă în lumea spiritelor. este un bun exemplu în acest sens: Cazul 50 Dr. bineîn eles că au. ne împăr im cu ele existen a fizică.Mi s-a spus de către clien ii care au avut legătură cu o varietate de animale în lumea spiritelor că.: Sufletele tuturor fiin elor vii au diferite. spre exemplu trupul unei pisici.. cum fac fiin ele umane.. pur şi simplu. din moment ce în mod normal. Nu sunt atât de preocupate de problemele identită ii. Kimoye. N: Kimoye.: Da..: (perplex) Au energie senzorială pe Pământ exact ca şi noi. toate au un fel de energie a sufletului. S. Pentru o persoană aflată în transă. într-o via ă viitoare? S.: Principala diferen ă. un volum mai mic şi nu sunt atât de complexe şi de multifunc ionale ca sufletele oamenilor. ca noi.: Da. sferele reprezintă spa ii care au fiecare propriile modele şi func ii specifice. Am avut o serie de rapoarte ce cuprindeau informa ii despre sufletele animalelor din lumea spiritelor.: Sincer. dar sunt de mai multe feluri. N: Spune-mi.. Dr N: Vrei să spui că o pisică nu va trece într-o formă superioară de via ă şi o fiin ă umană nu va deveni o formă inferioară. nu trăiesc în spa iul nostru. N: Ai spus că te joci cu câinele tău. Dr. într-adevăr. vezi cumva că sufletele animalelor tale stau în grupuri asemănătoare cu grupul tău de suflete? 170/226 . Noi le spunem copoi. este aceea că sufletele animalelor nu sunt centrate asupra eului. Sufletele animalelor au particule de energie mai mici. N: Kimoye. nu luptă să îl controleze.. Kimoye. în timpul în care nu sunt împreună cu grupul meu. Nu sunt asemenea sufletelor umane şi diferă. Dr. N: Care e diferen a între sufletele animalelor şi cele ale oamenilor? S. Poate energia plantelor să devină energia unui câine? S.: Cu siguran ă. Dr. N: Bine. Dr. trebuie să le chem. în afara mărimii şi a capacită ii. Dr. Dr.. De asemenea. nesociabil şi îmi place să fac două lucruri: mă ocup cu grădinăritul şi mă joc cu animalele.: Nu. S. este adevărat. de ce nu şi pe cea mentală? Dr. aşa că. amestecându-se cu acesta. N: De ce crezi că este aşa? S. Sunt animalele mele din via a anterioară. caracteristici. chiar şi ajutat de un suflet care are grijă de animale? S.. apoi adaugă) Putem învă a de la ele. Mi le aduce un suflet ce se îngrijeşte de animale. cum sunt plantele pe care le creezi în grădină. o pisică şi un cal.: Nu.: La fel e şi cu plantele mele. N: Ce alte diferen e mai cunoşti între sufletele oamenilor şi cele ale animalelor? S. Dr. N: Spune-mi câte ceva despre cum te joci cu animalele. Cum po i atunci să te asociezi cu ele. N: Înseamnă că acest copoi trebuie să î i găsească animalul tău şi nu unul făurit din energie. N: Chiar cultivi nişte plante în lumea spiritelor? S. ai zis că au o alcătuire diferită a proprietă ilor fa ă de energia noastră inteligentă. Cazul următor. Dr. După moarte. Dr. Energia este creată şi destinată pentru anumite forme fizice şi mentale. Nu mă pot duce în lumea lor. ştiu doar că amestecul tipurilor de suflete nu este de dorit. relatat de un subiect pe nume Kimoye. energia din aceste animale „există în sfere diferite de cele ale sufletului uman”.

Odată l-am întrebat pe un subiect de-al meu.: Aşa cum am mai spus. un schimb reciproc echitabil.şi nici nu cred că ar trebui să fie doar pentru faptul că împăr im acelaşi mediu. Ai putea avea un animal sălbatic. dar munca lor este foarte apreciată de către iubitorii de animale. Dr N: Crezi că animalele sălbatice au o mai mare nevoie de libertate? S. bazate pe speciile generale pe care nu trebuie să le în elegem. N: Sunt ele. N: Po i să îmi explici şi mic. Dr. hai să ne întoarcem la prima ta afirma ie . cel pu in eu nu o fac. vechiul meu că el de rasă basset. Există o reciprocitate în a avea animale de casă. în care mi-am construit casa şi grădina. după cum i-am mai spus. oare. pentru că e normal să fie aici. Dr N: Kimoye. Când ne întoarcem în lumea spiritelor şi ne revedem animalele . despre Socrate. Iubirea noastră reciprocă şi respectul unuia fa ă de celălalt pe care le-am avut pe Pământ este reînnoită. Cele mai multe dintre ele nu pot fi constrânse . primind în schimb dragostea.: Poate. care cuprinde grupurile pământului. Aceste suflete nu sunt considerate a fi îngrijitori de grădină zoologică.: Cred că da. lucru de care avem nevoie. nu mă duc în lumea lor.acest lucru devine şi mai evident. Animalele au propriile legături cu comunitatea. oare. acesta trebuie să fie motivul pentru care sunt permise. Au alte activită i în timpul liber (se opreşte şi apoi adaugă) Ei pierd! Sufletele care au grijă de animale par a fi specialişti în lumea spiritelor.caii şi zebrele . sufletele animalelor sunt mult mai pu in complicate decât cele ale oamenilor. balenele. Dr. pentru că suntem colegi apropia i de joacă.au nevoie de libertate de exprimare. S. măcar într-o mică măsură. Există frumuse e de ambele păr i. care avea cunoştin ă referitoare la cerin ele acestei îndeletniciri. Nu pot să î i spun despre lumea lor decât ce am auzit şi cu de la sufletul care are grijă de animale.în special ale noastre . să evoc câinele meu? Mi s-au răspuns următoarele: 171/226 . aerului şi ale apei. ceea ce spui tu sună ca şi cum animalele domestice există pe Pământ pentru a-i sluji pe oameni. Aşa cum am mai spus. acestea sunt mult mai dornice să renun e la libertatea lor pentru a crea o legătură cu oamenii. dar sufletele tuturor fiin elor vii . deoarece este un lucru bun. N: Poli face o diferen ă între sufletul unui animal domestic de pe Pământ şi cel al unuia sălbatic? S. Dr. Aceia dintre noi care iubesc animalele pe Pământ credem că putem comunica. un animal de casă iubit de familie timp de cincisprezece ani. un lup de exemplu? S. Întrebarea mea era următoarea . delfinii şi focile sunt împreună . Dr N: Ei bine…? S. Dr.S.fiecare dintre noi fiind în stare de suflet pur .ciorile şi şoimii . Ele nu simt nevoia să ne cheme. Kimoye? S. Am aici prieteni care nu-şi doresc să intre în contact cu energia animalelor.dacă mintea sufletului meu putea crea o casă şi un trup omenesc în perioada de dintre vie i. Câinele meu îmi poate fi alături în cadrul proprietă ii mele spirituale.că te joci cu animalele în timpul liber. Cele domestice îşi exprimă dragostea şi afec iunea pentru oameni. N: Bine.: Numai dacă ar fi domesticit.cam aşa ceva. Îmi apar ine.: Din câte am în eles. legate în lumea spiritelor? S. În ceea ce priveşte sufletele animalelor domestice.: Este. chiar dacă pe Pământ au avut animale.: (subiectul se încruntă. afec iunea şi protec ia acestora.: (mă întrerupe) Bănuiesc că dacă trebuia să ştim. ni s-ar fi spus. şi anume că există o împăr ire generală a acestei lumi.: Mul i nu simt fa ă de animale aceeaşi iubire pe care o simt eu. Dr. Sufletele animalelor sălbatice nu sunt atât de dezvoltate în acest domeniu şi nu ne în eleg deloc. concentrându-se) Asocierea cu animalele trebuie să fie productivă în anumite forme pentru noi. Nu este o îndeletnicire prea populară între clien ii mei. N: To i din lumea spiritelor gândesc ca şi tine despre sufletele animalelor? S. aveam. cu ele. pentru a putea să fim motiva i să lucrăm cu anumite forme de via ă.

Cu toate acestea. pot învă a multe dacă încearcă această experien ă în via a de dintre vie i. În esen ă. Atât în timpul vie ii. În timpul acestei vie i. ca vorbeşte despre animale numindu-le „copiii mei”. asemenea activită i reprezintă atât un aspect al instruirii lor. cât şi în via a dintre vie i. folosesc o compara ie cu puntea navei spa iale din filmul Star Trek. acesta fiind. reconstruindu. Pe durata lungii lor ucenicii. Am o clientă care în via a actuală e o militantă înfocată pentru drepturile animalelor. câinele tău nu ar fi chiar atât de real cum ar fi dacă ar fi creat de un profesionist. într-un loc numit Spa iul Transformărilor. unul dintre motivele pentru care există suflete care au grijă de animale.” Pentru aceşti doi clien i ai mei. Eu le văd mai curând ca pe nişte suflete creatoare. În aparen ă. Spa iul transformării Cazul 51 Dr. este sfera transformării sufletului. Pot exista de asemenea. despre care am scris şi în Călătoria Sufletelor. Am inclus spa iul transformărilor în sec iunea dedicată divertismentului pentru că sufletele obişnuite încep prin a folosi acest spa iu pentru pura plăcere de a-şi schimba forma energiei. Ea s-a dedicat uşurării suferin elor acestora în toate vie ile sale ce au urmat unei existen e din Austria secolului al XVI-lea.Po i face asta dacă eşti destul de avansat în ceea ce priveşte crearea energiei. cât şi un mod de a se relaxa. Deşi există unele asemănări între aceste concepte. incluzând focul şi materii în stare gazoasă sau lichidă. Unul dintre locurile menite instruirii. cu un câmp de energie animală programat care îmi permite să simt asemenea lor. această clientă a mea îşi petrece timpul liber alături de animale. sufletul poate deveni orice obiect. toate aceste activită i au poten ialul de a trece dincolo de recreere pentru cele mai multe suflete. Când descriu oamenilor acest spa iu. fie ele tinere sau bătrâne. Sufletele. Acest lucru a traumatizat-o. Un suflet care îngrijeşte animalele are abilitatea de a urmări şi de a găsi crâmpeiul de energie al sufletului care nu a murit o dată cu Socrate. ea se încarcă cu energia lor. sufletele specializate în domeniul animalelor de pe Pământ se ocupă cu precădere de găsirea şi reconstruirea unor forme inferioare de via ă. totuşi spa iul de transformare este mult mai mult decât o cameră a simulărilor. N: De ce ai venit în Spa iul de Transformare? 172/226 . De asemenea. Acest spa iu al transformărilor este folosit pentru a-i spori capacitatea de percep ie a caracterului lor. pentru a se contopi cu o senza ie sau cu o emo ie pe care o presupune această stare. sufletele pot studia şi chiar practica multe tehnici. probabil. Acest lucru mă ajută să în eleg mai bine animalele de pe Pământ. Aceste aspecte vor fi dezbătute în capitolul următor. În cadrul acestuia. implicate cu acest domeniu în lumea spiritelor.i câinele exact cum îl ştiai pe Pământ. Ele pot de asemenea deveni total amorfe. Tinerii sunt ini ia i aici în anumite tehnici care i-ar putea interesa. după care va pleca. anumite aspecte karmice din vie ile trecute. multe dintre sufletele cu care am lucrat preferă să se angajeze în acest exerci iu în aşezările fizice din alte lumi. în timp ce sufletele mai bătrâne pot să îşi îmbunătă ească abilită ile pe care le au deja. Scurtul caz care urmează arată felul în care spa iul transformărilor căleşte şi întăreşte mintea sufletului printr-un proces de regenerare mentală. în asocierile noastre cu animalele pe Pământ. Astăzi. subiectul meu făcuse parte dintr-o familie care se ocupa cu sacrificarea animalelor într-un abator. Aşa cum am mai men ionat. pentru că au iubit animalele în existen ele lor pământene. Spa iul de transformare nu se limitează la a permite sufletelor să se încarce cu energie animală. însufle it sau neînsufle it. Pentru a dobândi esen a tuturor lucrurilor însufle ite sau chiar neînsufle ite de pe Pământ. Dar chiar şi dacă ai avea această capacitate. cunoscut lui. acelaşi lucru mi l-a spus şi Kimoye: „Intru în această cameră. sufletele se pot îmbiba cu multe substan e. Animalul tău te va cunoaşte şi se va putea juca cu tine oricând vei dori.

Sincronizarea dansului şi a muzicii dă senza ia că toate gândurile devin unul.: (respiră adânc) Pot identifica durerea. pentru că sunt încă un vindecător neexperimentat. într-o experien ă atât de subiectivă. explică-mi ce este cu acest curent de energie. Mă ajută să lucrez asupra calmului într-o mare de adversitate. purtându-ne prin jungle şi peste lan uri muntoase. Experien a a fost mistică. Dr.: Nu ştiu. având credin a că toate fenomenele naturii au suflet şi exprimă o for ă spirituală personală. Ascultând ce mi se povesteşte despre Spa iul de Transformare. mă gândesc la oamenii din Lahu.. Locuitorii din această aşezare sunt animişti.S. la cântecele şi dansurile unui trib de băştinaşi din Lahu. o asimilez.: Există perioade când sunt departe de grupul meu de suflete şi doresc să văd şi eu ce are de oferit camera aceasta. viu.. eu numesc acest spa iu unul al realită ilor schimbate. este. Aceeaşi credin ă au avut-o. Dr N: Cine î i crează aceste centuri aici? S. în cele din urmă. N: În ce fel? S. Mă concentrez la ceea ce doresc şi mi se dă. care analizează şi evaluează acest proces. sau încă o mai au. Cu cât exersez. Când subiec ii mei descriu felul în care îşi exprimă fiin a interioară în lumea spiritelor. Este magnific. Aceştia trăiesc în inima mun ilor Birmaniei. se vor stinge. N: Bine. care erau primii străini conduşi să vadă acest trib izolat. Sunt dus de acest curent de energie. ajung la credin a că această experien ă este una euforică. Clien ii mei spun că atunci când grupurile de suflete practică această formă de recreere. cu mult timp înaintea apari iei principalelor religii. când po i să o faci şi mergând pe Pământ. Cu mul i ani în urmă. care par să transforme sufletul pentru un timp. face parte din sufletul meu. Dr. S. devin iluzorii.: Există anumite centuri de energie purificată.: Da. S. Intru în ecranele de energie de aici pentru a absorbi energia în stratul de compasiune. culturile străvechi sau moderne ale umanită ii. am avut privilegiul de a privi şi de a participa. N: Nu văd de ce trebuie să vii în acest loc pentru a experimenta sentimentul compasiunii. există elemente de ritualism şi de celebrare a unei Surse sacre. în timp ce clien ii mei văd lumea spiritelor ca pe o realitate ultimă. Dacă aceste piscine imaginare de energie concentrată. prin muzică şi mişcări de dans. muzica şi jocurile . Am fost cu un grup mic de occidentali. Aici îmi pot exersa tehnica. dar trebuie să în elegi că atunci când mă duc pe Pământ şi îmi folosesc energia vindecându-i pe ceilal i. Din cauză că. Mă amestec cu cea a compasiunii.. Acele modele func ionale ale realită ii. care sunt temporare şi. Încă mai există în lume oameni care trăiesc în aşezări îndepărtate şi participă la dansuri şi cântece importante pentru via a lor culturală... Acest lucru mă poate face ineficient. dacă eşti aici pentru acest gen de reîntinerire. mai degrabă devin un burete decât o oglindă a luminii. Există un criteriu constant care mă ajută să diferen iez mental aceste concepte. În timpuri străvechi. cu atât energia devine mai puternică şi beneficiile primite sunt tot mai mari. Sufletele găsesc această formă de exprimare ca fiind o modalitate de a creşte intensitatea. Centura energiei compasiunii este ca o piscină unde pot să înot şi să devin parte a unei emo ii. multe societă i împărtăşeau această credin ă. Dr. de-a lungul grani ei dintre acest stat şi Thailanda. Spa iul transformărilor este o crea ie menită dezvoltării spirituale.: Învă mai repede să-mi controlez energia decât să absorb durerea. Când subiec ii mei îmi descriu efectele acestei forme de recreere a sufletului e ca şi când s-ar sim i suspenda i în 173/226 Dansul. aceasta îşi pierde mult din intensitate spre sfârşitul vie ii mele. Drumul a fost dificil. încât nu v-o pot descrie. N: Te rog. Dr. nu pot să afirm cu certitudine din perspectiva sistemului meu de referin ă. Acest lucru se întâmplă. într-o noapte. dar pentru a o disipa în corpul omenesc. sunt reale sau simulate. Lumea veşnică a sufletului. de ce nu îmi dai un exemplu concret despre ce anume faci în spa iul de transformare? S.. apare subiec ilor mei ca o permanentă stare de conştien ă.

lirei şi al clopotelor sunt expresii ale naturii lor ca suflete. Dansul sufletelor poate deveni. Unul din aceşti subiec i mi-a spus următoarele: Am început să dansăm în jurul luminii flăcărilor. înainte şi înapoi pentru a ine pasul cu sufletul din fa a noastră. efectele energiei deşirate. Sufletelor ce se angajează în aceste forme de divertisment le place să facă haz pe seama lor. de umor şi anume acela al reconstituirilor vie ilor trecute. Aceasta pentru că jocurile de rol au şi un aspect mai serios. Alt subiect a relatat despre dansul în lumea spiritelor următoarele: La început esen a acestuia era viteza. ca într-un dans al împerecherii. sunt folositoare pentru a observa despăr irea noastră. fluiere şi dansuri în jurul focului îmi amintesc de vizita pe care am făcut-o la tribul din Lahu. Participăm la dansuri şi cântece spre a confirma legăturile dintre noi şi a rezona cu o în elepciune colectivă. Unele suflete au descris scena de mai sus ca fiind un fel de joc de-a rostogolul. Nu practicăm gimnastica în formă umană.a fost înlocuit de o cascadă de vârtejuri. în func ie de numărul de participan i. schimbătoare. Schimbându-ne formele de la concav la convex. aceasta este o expresie a legăturilor intense care există între noi. Ei vorbesc despre modul în care sunetul şi ritmurile harpei. Acest lucru reprezintă o parte integrantă a predării anumitor aptitudini. Pentru noi. deşi. Am observat că aceste activită i pot fi asociate cu satira şi comedia. apoi ritmul se accelerează tot mai mult şi mai mult. până când arătăm ca un vârtej. La sfârşitul acestui dans am experimentat diferen ele complexe dintre modelele energiei noastre vibra ionale. Aceasta îmi arată că există numai o linie sub ire de demarca ie între dansurile spirituale şi jocuri.amintirile acestei fericiri spirituale. Ne păstrăm formele ovale sau alungite ale energiei pure. după cum reiese şi din următoarea declara ie a unui client de-al meu: Grupul meu iubeşte în mod special acroba ia. născute din miile de vie i trăite împreună. la rândul său. Alte activită i de recreere. apoi dansul s-a transformat în altceva: începem să ne mişcăm în cerc. Acum nu mai e vorba de dans . E vorba despre un dans a cărui formă este prea greu de descris. Practicarea muzicii şi a sculpturii poate fi făcută individual sau în colectivitate. şi o formă de acroba ie. ceea ce reprezintă o unire a sufletelor noastre. de asemenea. dar care implică multă plăcere şi distrac ie. acompania i de sunetul ritmat al melodiilor. după cum am văzut. Muzica intră într-o 174/226 . Totuşi. nu prea aud despre suflete care să joace în piese complete în scopuri pur recrea ionale. mişcându-ne într-o armonie plină de gra ie. aceste activită i pot fi subsumate şi domeniului timpului liber. Relatările unora dintre clien ii mei referitoare la tobe. cum fac al ii. apropiindu-ne şi mai mult. Construim un câmp de energie asemănător cu un fel de trambulină. pentru a-l folosi la exerci iile noastre. Energia noastră se împletea într-o caden ă circulară. nelipsit. Sculptarea energiei în scopul creării unor obiecte sau a unor mici forme de via ă nu este considerată. se desfăşoară în linişte şi individual. Iată un alt exemplu: Când dansăm ne schimbăm forma obişnuită a energiei (în formă de pară. toate având interpretări personale. Ne alungim şi ne împletim energia legănându-ne înainte şi înapoi. ne putem amesteca şi despăr i cu foarte mare viteză. propriu-zis. Ne adunăm toate for ele şi le împingem în fa ă. Cu cât încetinim ritmul. ca arta şi compozi ia. Ne mişcăm unul către celălalt din trei sau mai multe direc ii. fără nici un spa iu între noi. un mod de recreere. alungită) într-o curbă ascendentă asemănătoare cu primul pătrar al Lunii.

? S.: Da. dar nu toată lumea este interesată de muzică cum sunt eu.: Să compun muzică. Dr. presupun că una o precede pe cealaltă. N: Care este principala ta activitate de recrea ie în lumea spiritelor? S. mai ales dacă pe Pământ îşi doreau să poată cânta. Există motiva ii importante. pentru că orice suflet are capacitatea de a reda perfect sunetele muzicale. mi s-a spus că acordurile spirituale sunt temelia creării energiei şi a unificării sufletelor. N: Poate oricine să cânte atât notele înalte. N: Vrei să spui cu instrumente muzicale? S. Unele suflete din grupurile muzicale pot să nu acorde aten ie întregii partituri (zâmbeşte). Acest lucru reprezintă pasiunea mea talentul meu . dar mi-au trebuit mul i ani pentru a găsi un suflet care să fie dirijor. Având în vedere gama muzicală pe care o posedă sufletele. Din cercetările mele. cât şi pe cele joase? S. N: Aşadar. Îmbinarea armonioasă a energiilor muzicale reverberează sunete incredibile în lumea spiritelor. din aer pentru a cânta cu el. este o plăcere să o împărtăşesc şi altora. dansului şi chiar jocurilor.: (calm. Ele nu cântă fals. acest lucru reprezintă pentru ele un mod de divertisment. Oamenii mei pot lua notele mai înalte. La urma urmei. dar le şi combinăm pentru a cânta împreună. Dr.. Noi to i putem fi şi soprane. fără să se laude) Sunt dirijorul sufletelor. Compunerea şi transmiterea rezonan elor armonice pare să aibă legătură cu formarea şi prezentarea limbajului spiritual. N: Po i să-mi descrii ceea ce faci? S..categorie specială. În cadrul R&R (odihnei şi recrea iei .: (râde de mine) A trecut chiar aşa de mult de când ai fost un spirit? Nu e nevoie de nici un corp omenesc. toate acestea sunt foarte diferite de lucrul cu un cor de pe Pământ? S. şi baritoni în acelaşi timp. pur şi simplu. unde mul i dintre noi nu suntem în stare să învă ăm să cântăm la un instrument sau chiar din voce. Spre deosebire de Pământ. Cazul 52 Dr. Sufletele iubesc acest mod de recreere. Dr.: (cu entuziasm) Bineîn eles că da. N: Dar nu mai ai corzile vocale ale unei vedete de operă. sufletele se pot bucura de muzică în mod direct sau între esută în grani ele subtile ale teatrului. Dr. dar nu aveau calită i vocale. Dar mie nimic numi dă satisfac ii mai mari decât să creez un cor. în acest domeniu. înal ă sufletul cu game de note mult peste ceea ce cunoaştem pe Pământ. De fapt. N: Deci. Când spiritele se dedică atât muzicii instrumentale. mai mult decât oricare alt mijloc. am ajuns la concluzia că muzica. Dr.: O. Cu mult mai presus de comunicarea prin muzică.: Există similitudini. În ultima lui via ă a fost un cântăre de operă italian din anii '30.le trebuie numai un dirijor. sunetele pe care le creăm sunt mai delicate şi într-o gamă mult mai mare decât cea folosită pe Pământ. Dr. preferi să lucrezi mai curând cu un cor decât cu o orchestră? S. Multor suflete le place să cânte în lumea spiritelor. În lumea spiritelor pare să nu existe limite pentru sunetele folosite în crea iile muzicale. pentru a le călăuzi această virtuozitate. N: Aduci şi suflete din alte grupuri decât al tău să cânte în acest cor ceresc? 175/226 . po i lua orice instrument. iar toată lumea este mereu pregătită . Acordurile melodice sunt de multe ori auzite de către subiec ii mei în lumea spiritelor în spa ii care nu au drept scop recrea ia. Următorul meu caz este un subiect care a trecut prin multe vie i în care a fost legat într-o formă sau alta de muzică.. dar aici avem atât de mult talent. Dr. Cel mai frumos instrument muzical este vocea. Dr. ele au nevoie un dirijor. aşa că. dar să şi creeze muzică frumoasă.rest and recreation ). Vor să se distreze. cât şi pe cele joase. N: Eşti mai bun. decât celelalte suflete gra ie talentului muzical pe care lai avut în via a trecută ca solist de operă? S. ca suflete ne vom putea angaja în aceste activită i fără nici un efort. Oamenii afla i în stare de hipnoză adâncă sus in că muzica reprezintă limbajul sufletelor.: Da. cât şi celei vocale este minunat.

am avut subiec i ale căror grupuri nu iau parte la jocuri în lumea spiritelor. Există persoane care cred că modelele vie ii de după moarte sunt mult prea serioase pentru atare frivolită i. să se oprească şi să reînceapă..nemembru” pe care o vedem atât de des în grupurile culturale de pe Pământ.. fără a fi prinse. ca pe un mijloc de a exersa mişcarea energiei. Am discutat mai devreme despre atitudinea de clan. cred că anumite jocuri. dar fără agresiunea emo ională pe care o vedem în sporturile de pe Pământ. Vibra ii ce se revarsă din multe direc ii. Cititorul poate fi cel care hotărăşte originea jocurilor expuse în următoarele citate.S. spre a vedea care este mai inspirat. Ne fugărim de jur împrejur. Jocurile sunt viguroase şi imprudente în acelaşi timp. Unul dintre motivele pentru care am prezentat partea mai uşoară a socializării sufletelor este acela de a exemplifica diferen ele dintre perioadele afectate studiului şi cele de recrea ie. în fond. Unii chiar au comentat că expunerile mele despre recreere diferă de restul lucrurilor pe care le-am spus despre via a sufletelor. în timp ce mă lupt să le îndrum. Voi încheia această sec iune dedicată recreerii cu o clasificare a celor mai populare jocuri practicate de suflete în lumea spiritelor. în timp ce altcineva pierde. N: Cât de mare este corul pe care îl conduci? S. Totuşi.. Ghizii noştri încurajează participarea la întreceri. încercând să ne prindem unii pe al ii. Jocurile spirituale nu sunt practicate pentru ca să câştige cineva. din multe grupuri. dar multe grupuri preferă să cânte separat.. aceasta nu înseamnă că se percep pe ele însele ca fiind foarte diferite fa ă de sufletele din alte grupuri. Deşi putem să luăm cu noi în lumea spiritelor amintirea unui joc. sunt aduse pe Pământ şi modificate de memoria inconştientă pentru a putea fi practicate în condi iile trupului fizic. Dr. zburând repede în linii drepte şi păstrând această viteză şi când cotim brusc. Există unele elemente de competi ie sportivă. în special. sufletelor mai avansate.: (trăgând adânc aer în piept) Gama lor e decalată. încât sufletele să nu mai aibă parte de nici un fel de distrac ii.: Da. În lumea spiritelor nu există xenofobie. Dr. Informa iile pe care le am despre modul în care spiritele din diferite grupuri se joacă împreună este doar una dintre modalită ile prin care pot să demonstrez natura comportamentală a sufletului.: Prefer grupurile mici.mişcând energia. Şi cu toate acestea e totuşi extaz pur. în cadrul conferin elor mele simt nevoia de a fi precaut în a oferi prea multe detalii despre jocurile spirituale. N: Dacă ar fi să te ui i la cele mai profunde motiva ii ale sufletelor. te ajută să comunici la unison cu multe alte suflete. cititorii mei să creadă că aceasta este o reprezentare a mentalită ii de „membru . Separarea lor este respectată întotdeauna. Nu vreau ca. regulile sunt interpretate destul de liber. Spiritele cele mai agile pot să se întoarcă. Subiec ii mei afla i sub hipnoză dovedesc o coeren ă remarcabilă în descrierea jocurilor. S. care sunt atât de implicate în alte forme de lucru cu energia...: Acest lucru te poartă spre noi niveluri mentale. Jocurile spirituale pe care le-am găsit nu sunt niciodată impuse de monitori. cât şi despre atitudinea izolata a unor grupuri de suflete. Pe de altă parte. de fapt. fiecare luând note incredibil de înalte sau de joase fără a mă preveni. 176/226 . nici conduse de căpitani de echipă. În ciuda acestor critici. po i să mă aju i să în eleg de ce este muzica atât de importantă pentru ele în lumea spiritelor? S. de câte douăzeci. care îşi au originea în via a de după moarte. încât participarea la distrac ii le-ar distrage de la acestea din urmă. Voi începe enumerarea câtorva jocuri populare cu ceea ce pare a fi o formă a jocului de-a prinselea. Dacă sufletele mai tinere trebuie să se concentreze asupra propriilor grupuri de instruire. neîncredere sau prejudecă i între grupurile de suflete. Dr. Acest lucru se aplică. deşi există sute de suflete. Nu există gelozie. dexteritatea şi transmisia gândurilor în cadrul grupului. consider că este mai important ca publicul să ştie că via a de după moarte nu este chiar atât de serioasă. N: Grupurile mai mari trebuie să fie o mare provocare pentru tine. care îmi stau la dispozi ie pentru a le dirija...

. Există multe jocuri subtile. Jocul seamănă pu in cu jocul de bile şi cu popicele. spre a ne face jocul mai interesant. Am auzit câte ceva despre un joc care îmi aminteşte într-un fel de ra ele şi vânătorii. Alt client care practica acest joc mi-a spus: Energia fiecăruia dintre noi este acumulată. Cu toate acestea. aşa că fiecare jucător primeşte o mai mare conştien ă de la toate celelalte suflete. Unii ne consideră cam sălbatici şi indisciplina i. Scopul jocului pare a fi crearea unui volum mare de energie concentrată. pentru a ne face echipa.. ară.. când schimbul de energie scade. N: Toate grupurile sunt interesate de jocuri? S. peste o linie imaginară de foc. putem întâlni elemente din „fereşte” şi volei în descrierea jocului numit „bate cuiul”. La început este uşor să te fereşti şi să. nu trebuie limitată la apari iile noastre înaintea Consiliului Bătrânilor. de asemenea. Există în grupul nostru patru suflete cărora nu le place să se joace. aşa că alegem suflete din alte grupuri. ară. De asemenea. Din cazul 53 se poate vedea că reprezentarea unor obiecte de energie colorată. cum se întâmplă în jocul „ ară. sim im complexitatea fiecărui suflet din care acesta provine. pot fi deviate sau prinse şi aruncate înapoi.el va încerca doar să fie mai agil. Dr. în descrierea cărora subiec ii mei întâlnesc dificultă i. ne oprim şi începem să dansăm un fel de dans popular. combinat cu simbolismul pietrelor pre ioase despre care am men ionat în capitolul 6. vrem ostaşi” în care sufletele se aliniază fa ă în fa ă într-un pătrat.. În cele din urmă. fără a încetini ritmul. dar nu le po i vedea pe toate. Este un joc incitant. vrem ostaşi”. Când mingile noastre zboară de jur împrejur.i faci şi propriile. în special sufletele tinere se vor alerga unele pe altele în nişte zone ce au fost numite locuri personale de joacă: Îmi plac pajiştile cu pomi şi iarbă înaltă. în care ne ciocnim într-o reac ie în lan a energiei împletite”. În loc să trimită din când în când câte un jucător să treacă printr-un lan de bra e. da. să luăm forma unor obiecte. jucând leapşa. Apoi ritmul creşte şi terenul de joacă arată de parcă ar fi lovit de grindină. Cazul 53 Dr. joc ce reclamă în special schimbări rapide ale pozi iei şi dexteritate: În jocul nostru.i mingi în acelaşi timp. În fiecare minge de energie care ne-a atins. Un jucător lovit nu este scos din joc . În aceste versiuni. ca întruchipare a caracterului personal.: Nu chiar. în cadrul căruia un număr mare de suflete se aliniază fa ă în fa ă şi aruncă săge i de energie.: (ezită) Bine. pe care mi-au descris-o mai multe persoane. o amplificare a tuturor energiilor noastre unite. Un alt joc care se practică în mare viteză este unul înrudit cu cel numit „ ară. N: Este adevărat că sufletele pot aduce în lumea spiritelor toate jocurile care le-au plăcut pe Pământ? S. Trebuie să stăm într-o zonă delimitată pentru a arunca şi primi aceste mingi de energie. Un subiect a spus: „Acesta este un joc al coliziunilor. se numeşte „piatra pre ioasă”.Interpretări simple ale jocului de-a prinselea şi a altor jocuri pot fi asociate cu muzica şi dansul. o astfel de întrecere. Scopul jocului este să nu fi atins de o minge. aceste suflete se reped în masă unele la altele. Grupul meu iubeşte distrac ia şi nu ne place să fim re inu i în clasă prea mult. Putem. unde ne putem învârti şi alerga unul după celălalt. Creăm mingi de energie şi le aruncăm spre echipa adversă în toate direc iile. ne aşezăm în două rânduri lungi fa ă în fa ă. 177/226 .

în mare măsură joci cu tine însu i. Orice se poate întâmpla. Apoi fiecare dintre noi face o minge de energie de mărimea celei de tenis. dar presupun că nu vezi prea des nici asta? S. cum sunt cei de pe linia de trei sferturi sau căpitanii de echipă. Ne plac jocurile de grup. N: Dar dacă nu primeşti o minge de la alt jucător? S. în care toate sunt egale şi au acelaşi scop. dar nu-l văd nici pe acesta. cu multe suflete. Apoi. deşi poate fi totuşi considerat un mod de recreere.Dr. Nu jucăm jocuri ce implică vedete. N: Ce faci după ce ai primit o minge? S. Într-un fel. Dacă nu vrei să mergi pe Pământ ca spirit pentru a înota. poate unul care nu este atât de robust şi de imprudent.. S.. Acesta este un joc intim al aşteptărilor şi al încrederii. dar nu se opresc. În timpul fiecărei runde a jocului un jucător corespondent va primi mingea mea. deoarece este un joc numai pentru două persoane. vezi o diferen ă între activită ile de recreere individuale şi cele de grup? S. N: Înseamnă că fotbalul american este popular în lumea spiritelor? S.. este simplu. N: Trebuie ca doi jucători să primească mingea unul de la altul? S. e jocul „piatra pre ioasă”.: (râde) Prinzi mingea care se îndreaptă spre tine în palme. mingile împrăştiind radia ii colorate în toate direc iile. N: Mic îmi place să înot..(subiectul mă întrerupe şi continuă) S.. Pe măsură ce domeniul recreerii spirituale mi-a devenit familiar. care arată ca o piatră pre ioasă cristalină.: În final. N: De ce nu? Dă-mi câteva exemple de jocuri pe care nu le po i vedea. ca la jocul de bile? S.. Dr. N: Bine. cu prea multe pozi ii.: Cred. Dr.: (visător) O. Dr. orice î i poate trezi amintiri plăcute.. împingem încet mingile spre mijlocul cercului. N: Bine..: Acest lucru te anun ă că po i fi legat într-un fel sau altul de proprietarul acesteia. Dar dacă vrei să participe cu tine la jocurile sportive şi alte suflete. subiec ilor mei le-a fost mai confortabil să-mi împărtăşească detalii despre perioadele lor anterioare preferate. atunci spune-mi despre un joc care nu este asemenea jocurilor sportive despre care am vorbit.: Mmm. Dr. Dr.: (râzând) Atunci te înşeli. S. În timpul primelor mele cercetări nu aveam idee despre multiplele ramifica ii ale jocurilor spirituale.: Nu prea văd golful. po i crea aici o imita ie a apei . E mai degrabă un soi de carambol. atât timp cât există o atrac ie magnetică. Tenisul este pu in mai bun. nu chiar.. continuă să se mişte. ce se mai întâmplă mai departe în joc? S.. N: Şi se lovesc toate mingile. Multe suflete vin într-un loc unde ne aşezăm în cerc mare. Dr.: Fiecare persoană îşi păstrează mingile până când cineva spune: „Porni i”. pentru că niciodată nu ştii unde se va duce mingea ta sau ce vei primi în schimb. Dr. atunci devine deja o problemă colectivă.. Fotbalul ar fi mai bun... fiind astfel limitativ. N: Au vreo semnifica ie anume mingile? S: Bineîn eles.. una dintre mingi vine la tine. Am aflat că anumite jocuri fac la caracteristicile 178/226 . în mişcările lor. N: Ce înseamnă să primeşti o minge de la altcineva? S. Dr. Dr. Toate au propriile caracteristici care î i oferă plăcere.: Nu.: Se întâmplă foarte des.sau a curen ilor din golf -. culorile energiei reprezintă expresii ale individualită ii. Am luat multe decizii referitoare la a fi împreună cu anumi i oameni în vie ile viitoare în urma acestui joc. pentru că este un joc prea individual. Dr. văd. Dr.în cele din urmă o minge se va rostogoli în poala mea. nu este un joc programat. Este greu de explicat. N: Deci. Dr. Jucăm runde cu grupuri mari de jucători diferi i . Acest joc î i oferă posibilitatea de a afla unele aspecte personale despre un suflet care poate fi legat de tine într-un fel sau altul. Fotbalul american este un joc prea instabil.: Da. N: Nu cred că în eleg.

despăr ite prin bariere de energie şi o viteză diferită a pulsului vibra ional. Suflete care nu doresc să se încarneze în forme fizice. Ei sunt antrenorii specializa i despre care vor vorbi cei ce călătoresc în dimensiuni diferite. Munca noastră este ca şi când am fi într-un hol plin de oglinzi. în cadrul colectivită ilor şi se pare că nu părăsesc niciodată lumea spiritelor. Suflete care. Unii devin atât de buni. dar se distrează. folosite ca panouri de umbră care pot fi aranjate în linii paralele sau orizontale. deoarece iubesc această muncă. pentru a combina semnalele mentale şi vizuale. Când avem de-a face cu sufletele mai tinere ne încărcăm energia de la distan ă şi apoi scânteiem când acestea vin în direc ia noastră. Suflete care se încarnează numai în lumi fizice. 179/226 . Ne blocăm şi ne deschidem energia telepatică în acelaşi timp. am în eles că unele jocuri pot deveni exerci ii de antrenament şi că în jurul acestor activită i gravitează suflete care provin din multe grupuri. Aceasta este un lucru dificil. cred că ar fi bine să enumăr principalele categorii de suflete din lumea spiritelor. încât de abia aştept să mă întorc acasă şi să reîncep acest exerci iu cu prietenii mei. despre care voi discuta în capitolul următor. 3. Patru tipuri generale de suflete Înainte de a continua în capitolul următor despre sufletele mai avansate. 2. Pierdem multe suflete în acest punct. Mai târziu le transformăm în felurite modele geometrice. deoarece ucenicii trebuie să se înve e să se adapteze la diferitele genuri de configura ii care există în cadrul fiecărei dimensiuni şi să-şi acordeze energiile repede pentru a intra în acestea. La început creăm portaluri de lumină în cadrul unor coloane de energie. fie că nu pot. 1. de regulă. încât nu îi mai putem păcăli. O parte din mine consideră încă acest antrenament ca fiind un mod de recreere. Consider că cel de-a v-a i-ascunselea are implica ii semnificative pentru viitoarele suflete călătoare.personale ale sufletelor care participă. mai multe decât patru categorii. aceste suflete e posibil să nu posede caracteristicile energetice cerute de această activitate. Este atât de captivant. nici măcar ca divertisment. Iată un citat al unui suflet foarte avansat care doreşte să se specializeze ca să devină explorator: Jocul de-a v-a i-ascunselea în lumea spiritelor începe ca un exerci iu între lumină şi întuneric. Am început să fiu atent la particularită ile acestui joc după ce am auzit despre apari ia antrenorilor când jocul devenea mai complex. De asemenea.devin ucenici şi sunt gata să fie incluşi în terenurile noastre dejoacă inter dimensionale. cât şi fizice. aceste suflete . Îmi vine în minte în acest sens un anumit joc. de fapt. trebuie să stăpânească dimensiunile mentale lipsite de structură sau formă. mi s-a spus că tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a experimenta existen a atât în universuri mentale. Chiar şi aşa. fie că nu vor să func ioneze individual. Clien ii mei îi numesc Păstrătorii Jocului. Probabil că sunt. Aceste suflete lucrează. Practicarea acestui joc oferă o varietate de nivele de îndemânare. În cele din urmă. care refuză să renun e. Sufletele ca mine. Câ iva dintre clien ii mei fac parte din această categorie. însă această clasificare a mea e tributară amintirilor clien ilor mei cu privire la alte tipuri posibile de suflete în lumea spiritelor. dar nu simt dorin a de a face acest lucru. Cred că unele dintre acestea au capacitatea de a se antrena în sferele mentale în perioada dintre vie ile lor. Ele par să lucreze numai în lumi mentale şi să se deplaseze cu uşurin ă între diferite dimensiuni. Multe dintre talentele lor sunt mai presus de în elegerea clien ilor mei. deoarece consideră aceasta încă o joacă.cele care vor să continue . Acestea există ca un vid între dimensiunile fizice. când nu mai doresc să continue. în timp. Ele nu sunt atrase de călătoriile interdimensionale. Celor mai mul i dintre tineri le ia o groază de timp până înva ă să ne găsească pe când ne mişcăm repede între aceste portaluri. Acest lucru e de mare ajutor pentru sufletele interesate de însuşirea limitelor spa iale de referin ă.

Dr. armura mea protectoare. Şi nu era aşa. Descrierile simbolice ce implică analogii cu mediul educa ional sunt deja familiare cititorului.: Da. au o surpriză pentru mine. N: Ce spune consiliul tău despre ac iunile tale pozitive legate de modul în care te defineşti pe tine însă i? S. Dr.. după mii de ani de încarnări pe Pământ. N: Pari foarte fericită de apari ia ta în fa a consiliului tău. Acesta a fost ultimul meu mare obstacol. mai mult decât cu puterea mea spirituală.: Până la urmă. Sunt bucuroasă că am atins cel mai înalt nivel prin răbdare şi stăruin ă. Dr. Nu-mi mai risipesc energia pe nimic dacă nu este cazul (pauză). N: De ce a fost atât de greu pentru tine? S. Nu mai am nevoie de armură pentru a realiza acest lucru. N: Bine.. Asta crea o îndoială fa ă de propria mea persoană. N: De ce crezi că a trebuit să treci prin atât de multe în vie ile tale de pe Pământ? S. În ultimii o mie de ani. mi-am dat jos şi ultima bucată din armura corpului. deoarece i-a apărut în minte ceva provocat de întrebarea mea) S.: Mă identificam mult prea mult cu emo iile. Cazul 54 Dr. În via a ei actuală clienta mea este profesoară şi predă la o şcoală pentru copii cu dificultă i în procesul de învă are. S. Dr.. N: Armura? S. de fapt.4. Sufletele care au atât abilitatea. care mă ferea să fiu rănită. (subiectul mă întrerupe. sunt atât de FERICITĂ! 180/226 . pe care îi percepeam mai puternici şi mai învă a i decât mine.. mă refer la propria ta identitate. Totuşi. N: Dacă acest lucru a fost ultimul tău obstacol. Oh.. cât şi dorin a de a func iona în toate tipurile de medii fizice şi mentale.: Sunt mul umi i că am trecut testul ăsta greu.. dacă cu însămi nu am trecut prin foc pentru a deveni puternică? Dr. Următorul meu caz este un suflet care a atins de curând nivelul III. Acest subiect a fost foarte tulburat de vizualizarea mentală a imaginilor acestui eveniment ce s-a petrecut recent în lumea spiritelor.. cu fiecare via ă mi-am îmbunătă it păstrarea propriei identită i în împrejurări potrivnice şi am învă at să mă respect ca fiin ă umană care nu poate fi înlăturată de al ii.. că nu am lăsat împrejurările potrivnice ale acestor vie i să-mi dicteze viziunea despre mine însămi. 8 TRECEREA SUFLETULUI ÎNTR-UN NIVEL SUPERIOR Absolvirea Vine un moment în existen a unui suflet când acesta este pregătit să se desprindă de grupul său primar.: Da. am aruncat o punte de flori peste abisul de durere şi răni..: Oh.: Cum crezi că îi pot învă a pe al ii. Suferin a fizică şi mentală este legată de felul în care ne privim pe noi înşine. Mi-a luat secole să învă să am încredere şi să fiu deschisă cu oamenii înclina i să mă rănească din prea multă mânie. despre cine sunt în realitate. Dr. Acest lucru nu le dă în mod obligatoriu mai multă instruire decât celorlalte tipuri de suflete. cum te vezi acum? S.... în rela iile cu ceilal i. gama bogată a experien elor practice a acestor suflete le face pregătite pentru multe dintre specializările ce reclamă responsabilitate şi atribu ii variate.

dus la doici şi apoi la noi. To i ne strângem şi plutim. Dr. consistent.. N: Ei. De ce nu-mi descrii cum se desfăşoară lucrurile? S. Dr. cei care sunt pregăti i. S. N: Continuă şi spune-mi despre ce surpriză e vorba. Maeştrii ne adresează câteva cuvinte de confirmare a eforturilor depuse de noi. Dr.. Este o responsabilitate care ne va pune la grea încercare. N: Printre studen i sunt şi cei din propriul tău grup primar? S.: (pauză) Din oul divin . Dr. Dr. N: Fiecare în parte? S. E ca şi cum aş creşte flori din răsaduri.. N: Po i să te opreşti pu in şi să-mi spui câ i profesori şi câ i studen i vezi? S. Dr. Dr..: (cu modestie) E ceva personal.: (repede) Nu! (zâmbind apoi) Oh. De peste tot se strâng profesorii seniori şi studen ii.Voi sta în fa ă.: Voi educa sufletele cele mai tinere. Dr. Iri? S. N: Ce altceva mai este pe aceste suluri? S.. N: Care este culoarea esen ială a acestor studen i din jurul tău? S. Dr..: (respiră adânc) To i sunt ca la o sărbătoare. N: Şi de unde crezi că vor veni aceste suflete noi? S.: (în grabă) Ah. N: Care va fi prima ta îndatorire aici. ceva despre acele realizări care mi-au luat atât de mult timp. ce se mai întâmplă după ceremonie? S. Aru. şi despre cum le-am depăşit. S. într-un fel. Văd că mă ironizezi...: Un galben strălucitor. dar începuse deja procesul de desprindere de grupul său. Apoi suntem chema i pe nume. care nu absolvise încă.Notă: În acest moment. Ne vom întâlni din nou la cursurile ce vor începe. Oh. Spune-mi. „Iri”. unde vom învă a să ne folosim cât mai bine calită ile... Trecerea în nivelurile intermediare Când lucrez cu un subiect care trece la un grup de nivelul III. pu in. N: Observ o ezitare din partea ta. nu to i subiec ii mei sunt capabili să-şi vizualizeze o scenă în minte şi apoi să includă repede acest cadru în întregul film al vie ii lor spirituale.. Au fost aduşi studen i din alte grupuri. e mai mult decât o diplomă. O atestare a muncii tale. În jurul meu sunt suflete noi cu care n-am mai lucrat înainte”. n-ai idee cât timp ne-a trebuit ca să ajungem aici. mi-a spus: „încep să mă simt pu in rupt de familia mea. Unde se află ceilal i din grupul tău? S..tors apoi ca firul de mătase. Un client. Dr.. N: Purta i to i tocă şi robă? S.: (încet) Da. Dr.: (cu efervescen ă) Este momentul absolvirii! Ne strângem în templu. Dr.. este aici cu preşedintele consiliului. Sarcina hipnotizatorului este de a proceda cu grijă şi a lăsa ca scena să se desfăşoare natural. clienta mea izbucneşte în lacrimi de fericire la presim irea scenei care i se va desfăşura în minte.. N: Poate că ştiu. N: Deci. cam doisprezece profesori şi. Dr.. Înaintez plutind şi primesc un sul de hârtie cu numele meu tipărit pe copertă. Pe cei mai mul i dintre ei nu-i cunosc.: Da.sânul crea iei . Îmi pun la îndemână cutia mea de nădejde cu batiste şi continuăm. Le hrăneşti cu tandre e şi în elegere.... ca la o petrecere inaugurală. Este extraordinar. 181/226 .: Ne strângem să discutăm despre noile noastre sarcini şi am ocazia să mă văd cu unele suflete care sunt din domeniul specialită ii mele.: (cu regret) Nu sunt încă pregăti i. Îmi aud numele. Iri. la început poate apărea o confuzie: de ce se văd ei în mod regulat plecând şi apoi întorcându-se în grupul lor matcă? În timpul hipnozei. poate vreo patruzeci de studen i.: (pauză) Suntem numai trei. Aru îmi zâmbeşte cu mândrie. ghidul meu.

sufletele nu-şi pierd niciodată legătura cu vechii tovarăşi. care erau denumite şcoli de ini iere în mistere. În aceste stadii incipiente. Presupun că s-ar putea spune că. accent care devine şi mai pronun at pe măsură ce ele se dezvoltă la nivelele de competen ă IV şi V În capitolele precedente au fost enumerate un număr de specializări ale sufletelor. Aceste desemnări se fac pe baza unor motive. Am observat că. în timp ce un procent mult mai mic a atins această stare a dezvoltării în cinci mii de ani. în concordan ă cu practica grijii infinite care este atât de evidentă în toate pregătirile spirituale Sufletele sunt repartizate noilor grupuri de specialitate. tranzi ia este încheiată. Ele se concentrează mai mult asupra perfec ionării anumitor aptitudini ce vor contribui la for ele conştiin ei cosmice. Această practică este în opozi ie cu cea pe termen lung din grupurile primare de suflete. O dată cu atingerea nivelului III. În ordinea prezentării. Cu toate că şi în cazul sufletelor există unele elemente secrete ce sunt împărtăşite acestora în vederea unei pregătiri specializate. E un sistem care permite o evaluare periodică a sufletelor de către instructorii lor. în cazul 32. Sufletele care vor doar să vadă despre ce e vorba pot părăsi aceste grupuri de specialitate. el e ini iat în tainele unei bresle. cei care îi pregătesc pe al ii pentru călătorie. sufletele au fost descrise ca: Maeştrii Viselor.Integritatea unui grup matcă originar de suflete rămâne intactă într-un mod atemporal. În cursul tranzi iei lor. Sufletele care au Grijă de Animale. atunci când un suflet accede la nivelurile intermediare de pregătire. ele îşi men in totuşi ghizii lor obişnui i şi iau parte la activită ile grupurilor lor primare. în timp ce sunt admişi al i candida i promi ători. din Evul Mediu. sufletele încep să se ridice mult mai rapid la nivelurile mai avansate. Păstrătorii Jocurilor. că acest lucru a devenit un el care le consumă toate disponibilită ile. Aceste suflete sunt fascinate de ceea ce pot face şi vor să devină şi mai competente. Vechii lor prieteni sunt conştien i de ceea ce se întâmplă. Se pare că unele specializări se suprapun într-o anumită măsură. Mamele de Incubator. Aceste suflete au început acum să-şi lărgească perspectivele mai departe de grupurile lor primare. numai că acum sunt atât de absorbite de pregătirea lor. Grupurile matcă primare şi-au început existen a împreună şi rămân strâns unite de-a lungul a sute de încarnări. asocierile acestor suflete mai specializate sunt mai degrabă dezlânate. Când s-au apropiat de gradul de dezvoltare al nivelului IV. Cele trei elemente principale de care sunt sigur că se ine seama la selec ia specialită ii sufletelor sunt: talentul. Le-am definit ca grupuri independente de studiu. Indiferent cine este cel care a absolvit. accesibile numai membrilor lor. Maeştrii Refacerii. Am avut suflete care au fost cu grupurile lor primare şi cincizeci de mii de ani înainte de a fi pregăti i să treacă pe nivelele intermediare. etalând o multitudine de talente diferite de-a lungul drumului lor. Sufletele Arhivari. Aspiran ii nou sosi i sunt totdeauna bine primi i de grupurile de specialişti. Mântuitorii Sufletelor Pierdute. depun eforturi mai sus inute. în nici un caz nu este vorba de elitism. pot fi şi Suflete Exploratoare ale unor locuri noi (folositoare atât pentru 182/226 . performan ele ob inute până atunci şi dorin a personală. Rog cititorii să se întoarcă pu in la experien a sufletului Lavani. N-aş afirma totuşi că este o breaslă ca acelea cunoscute în istorie. M-aş fi aşteptat ca şi nevoile lumii spiritelor să fie un alt element important. inându-se seama ca membrii acestora să se afle la un nivel mental apropiat. Cred că o dată ajunse la nivelul III. Acestea erau organiza ii exclusiviste şi chiar secrete. sufletele care au ajuns de curând la nivelul III observă că nu mai sunt limitate la o singură sală de clasă. Pregătirea începe încet. dar această ipoteză mi-a fost infirmată. Instruirea devine mai intensă pe măsură ce aceste noi grupuri dovedesc că se pot descurca cu sarcinile lor. La început. Sufletele care avansează nu dispre uiesc tot ce au cunoscut înainte. De exemplu. periodic. deşi sufletele sunt desprinse de grupurile lor ini iale. dar se pare că este un fapt mutual acceptat să nu se pună prea multe întrebări în legătură cu aceste absen e. cu diferi i profesori de specialitate. atunci când sufletele încep să petreacă mai pu in timp cu divertismentul şi alături de celelalte. are loc o schimbare în comportamentul sufletului. Studiul independent pune un accent mai mare pe auto-îndrumarea sufletelor în îndatoririle lor. Sufletele evoluează în ritmuri distincte. Păstrătorii Neutralită ii. Regizorii Muzicali şi Păstrătorii Jocurilor. Tranzi ia este lentă.

voi cita şi alte exemple de specializări ale sufletelor. aceasta nu înseamnă că majoritatea sufletelor devin mari profesori. Şi totuşi. Desigur. Profesorii trebuie să ştie foarte bine să comunice. îmi pot numai imagina ce alte specializări le sunt oferite sufletelor. care e capabil să ofere o motiva ie. deşi predarea este o specializare de frunte în lumea spiritelor. să nu aleagă să devină ghizi pentru popula ia obişnuită de suflete. din nenumărate motive. S-ar putea ca profesorii doici.divertisment. Imediat după cazul 26 din capitolul 5. deoarece multe suflete tinere nu par să fie capabile să continue cu reîncarnările lor. Cazul 28 ne-a spus câte ceva despre Profesorii-doici 183/226 . ca spirite. să ajungă să ocupe un loc în Consiliul Bătrânilor. poate să nu aibă abilitatea de a lucra cu mintea unui suflet care încearcă să se integreze în mai multe ego-uri umane din trupurile sale gazdă. care a explicat că o dată ce un suflet nou este creat. Acest lucru se petrece. care au o influen ă foarte mare asupra dezvoltării lor actuale şi vor să-i urmeze. Lucrul cu un suflet copil este dificil. Totuşi. ca să ne verificăm capacitatea şi adaptabilitatea la acest loc. Nu pare să existe un drum sigur prin care sufletele. am citat amintirile proaspete ale unui suflet foarte tânăr de pe Pământ. În acest capitol. cineva care comunică foarte bine. Ştiu totuşi că această percep ie este denaturată de faptul că. el nu este imediat transferat într-o încarnare fizică. în timp ce to i subiec ii mei au ghizi. Specializările În Călătoria Sufletelor am discutat despre activită ile profesorilor ghizi juniori şi seniori şi tot în această carte subiec ii mei au depus mărturie despre activită ile ghizilor lor. Sigur că aspira iile actuale ale unui suflet şi specializarea sa finală pot să nu coincidă. încât este mai bine ca multor suflete noi să li se permită un interval de timp în care să se adapteze la via a terestră. mul i au un contact prea mic cu sufletele avansate din alte specialită i. care lucrează cu suflete foarte tinere. pentru că ei îşi venerează proprii ghizi. Acest lucru este ilustrat de următoarea relatare a unui subiect: Îmi amintesc de vremea când eram un suflet foarte tânăr şi am venit pentru prima oară pe Pământ cu câ iva prieteni. Sunt sigur că cititorii vor identifica uşor ce domeniu de specialitate s-ar putea potrivi propriilor înclina ii. Când discut despre aceste domenii de specialitate în conferin ele mele. Pământul este o şcoală atât de grea pentru pregătire. nu au fost furnizate prea multe informa ii despre sufletele avansate care se ocupă de sufletele foarte tinere şi care se află încă în perioada de pregătire. pe care nici un subiect nu le poate descrie. voi începe cu o categorie din acest domeniu pe care nu lam acoperit încă. Cum predarea este atât de vitală pentru suflete. cât şi în aspectele mai serioase ale instruirii în folosirea energiei). se numesc Profesori-doici sau cei care au grijă de copii. pe măsură ce avansează. este normal ca ghizii să apară clientului obişnuit ca fiind reprezentan ii profesiei de prim rang din lumea spiritelor. mul i oameni spun că ei au crezut că toate sufletele se străduiau să devină ghizi-profesori. Pluteam încoace şi încolo. În cele din urmă am aflat că. Cred că marea majoritate a clien ilor mei sunt înclina i să se pregătească pentru a deveni ghizi. Am avut şi eu aceeaşi idee în primele faze ale cercetărilor mele. Cred că cei mai mul i oameni simt că ghizii lor profesori au o înclina ie interioară pentru astfel de pozi ii. în formă descarnată. necesitând în acest sens studii de remediere. Ni se arăta cum să adunăm vibra iile magnetice ale acestei planete şi cum să le îmbinăm cu ale noastre. Bătrânii par să provină dintr-un mediu cu multe specializări. acompania i de profesorii noştri. Era nevoie să sim im ce ar fi însemnat pentru noi să fim aici în formă fizică. deoarece sufletele tinere cu care ei lucrează nu şi-au început încă încarnările.

. Dr. răsfă ându-i astfel.: Nu prea mare. Copiii foarte inocen i şi timizi au lumini slabe. pur şi simplu. Trebuie să mă port cu delicate e cu clien ii mei avansa i. cam aşa ceva. compus din trei suflete. Citez în continuare pe scurt din cazul unei femei care lucrează cu sufletele care tocmai au început să se încarneze: Chiar acum sunt ocupată cu şapte neghiobi. Tinerii sunt foarte exuberan i. ghidul meu senior. pentru că provin din alte grupuri.aduna i la un loc. Concep ia meu de predare este că o dată ce aceste suflete-copii încep să se dezvolte. Fa ă de ei mă arăt foarte amabilă şi drăgăstoasă. Bărbatul din cazul 55 trece la nivelul IV de competen ă şi tocmai a terminat să-mi relateze despre varietatea de lumini galben-albastre din grupul lui de specializare. Doi colegi. mă ajută la predarea acesteia. N: Vezi vreo diferen ă în ceea ce priveşte intensitatea luminii din aceste unsprezece suflete? S. mai ales cu cei ce au poten ial. Energia lor e mai mică. Interesul lor cel mai mare este să arate bine în via a următoare. profesorii pot învă a uneori de la studen i. mai 184/226 . Vor. Unii dintre profesori spun că îi stric. am fost profesori. Eram gata să trec la altceva când m-am gândit la încă o întrebare. Nu avem nici unul dintre aceia acum. Notă: În acest punct subiectul meu s-a tulburat foarte mult când a recunoscut pe unul dintre acele suflete ca fiind copilul său de astăzi. întrebările referitoare la culorile sufletului pe care le adresez acestora fiind de mare ajutor. N: Ce rela ie ai cu aceste unsprezece suflete? S. oameni ai bisericii. Sunt îndrăgosti i până peste cap de plăcerile pământeşti şi nu vor să aibă de-a face cu lucrurile mai dificile. Cazul 55 Dr. să rămână copii şi să nu ia via a în serios. neclare. N: Voi trei ave i un trecut comun pe Pământ pentru a vă pregăti să deveni i profesori? S. în stânga noastră.: Nu. trebuie să ai multă sensibilitate şi o mare răbdare pentru genul ăsta de muncă (se opreşte şi mai adaugă). care avea să-mi deschidă o nouă perspectivă. pe care nu-i cunosc de foarte mult timp. saltul pe care îl vor face spre maturizare va fi.. i-a lăsat cu mine şi nu-l mai văd prea des. Se vor schimba când vor începe să se încarneze.lumini albe . Dr. N: Ce se întâmplă în acest moment? S. cu un model energetic mai mic şi mai degrabă dispersat. Dr. deoparte. Cunosc profesori care au dat frâu liber frustrărilor devenind foarte severi cu tinerii lor studen i. N: Astea sunt toate culorile pe care le vezi în preajmă? S.: Da. Consiliul este interesat de metodele mele de predare.: Predau o lec ie acestor suflete. N: Sunt convins că aşa este.: (râde) Vâjâie to i în toate direc iile. Ştii. lucru pe care îl voi extinde şi în cazul 55. Dr. L-am lăsat să se bucure de acest moment şi apoi am continuat. în vie ile noastre trecute. pentru că pe copii i-ar inhiba prea tare să se găsească lângă clasele de predare obişnuite. mai sunt unsprezece copii . Dr. În general. Le place să fie afemeia i sau femei fatale când se încarnează. Ulant.aşezările spirituale ale profesorilor şi ale sufletelor elementare. De ce nu-mi dai o idee despre unde anume în lumea spiritelor sunte i tu şi aceşti copii în acest moment? S. vindecători. Recunosc că stilul meu este extrem de indulgent.: Suntem în zonele neutre de pregătire. Vor mai degrabă să testeze teoriile mele despre indulgen ă decât să administreze acestei clase o admonestare mentală. mai interesa i în a-şi juca feste unul altuia decât să înve e ceva.

încât te po i specializa în acest domeniu. Andarado a cerut un transfer într-o lume mai luminoasă. Dr. nici una dintre presupuneri nu este corectă. Acest lucru nu s-a întâmplat şi cu acest client. am discutat despre munca ta cu studen ii în lumea spiritelor. Trebuie să am grijă să nu montez o baterie de 12 vol i într-un sistem de 6 vol i”.: Mi-au fost oferite ca premize pentru a fi mai eficient ca specialist în etică. Pe măsură ce înaintam în şedin a noastră. N: Dar acest domeniu al moralită ii. erau neobişnuite pentru cineva de vârsta sa. N: De ce ai petrecut atât de mult timp în altă lume înainte de a veni pe Pământ? S. Dr. Specialiştii în etică Mult timp am considerat predarea eticii ca fiind mai degrabă o parte constitutivă a predării în general decât o specializare de sine stătătoare. Dr. Blocările lor amnezice ar putea fi încă prea pronun ate. dar lipsite de afectivitate. deoarece simt de mult timp că unele dintre aceste lucruri îmi sunt cunoscute şi că abilită ile îmi depăşesc vârsta”. N: Andarado. La început am încercat să-l conving să nu vină la mine. Mi-ai explicat pu in şi despre studiile tale de creare a energiei asupra proceselor cognitive ale unor forme inferioare de via ă. S. pentru că. De obicei. care se stingeau ca rasă. exercitată de ghizii lor spirituali. vigilen a şi independen a lui. Din cauză că nu cred că unui tânăr obişnuit via a i-a oferit prea multe răspântii cruciale. de asemenea. Am presupus că studia şi se pregătea să devină un Maestru al Proiectării. Mă aştepta o surpriză. pentru că se leagă de valorile obiective. Dar Andarado era o excep ie şi îmi pare bine că nu mi-a confirmat îngrijorările. Există. I-a fost oferit Pământul. În timp ce treceam în revistă experien ele sale trecute dintr-o clasa spirituală. pentru că încrederea lor nu va fi fost zdruncinată de prea multe lec ii grele şi întreruperi. Cazul următor este al unui bărbat de douăzeci şi şase de ani din Detroit. Andarado mi-a explicat: „Am montat o re ea de energie. Mă pregătesc să devin un Specialist în etică. N: A. aflat la nivelul V. calmă. 185/226 . pentru a urmări şi studia modelele de comportament cu care această creatură răspunde. de obicei. pe care o identificam în cursul şedin ei. şi o probabilitate semnificativă de obstruc ionare a hipnozei. Cazul 56 Dr. Până la urmă. cu forme de via ă inteligente. da? Atunci cum rămâne cu cele două domenii de început ale studiilor tale despre care tocmai am vorbit? S. de cele mai multe ori.: Ba da. valorilor şi al comportamentului nu este unul fundamental pentru munca tuturor ghizilor profesori? S. am descoperit că Andarado a venit prima dată pe Pământ în timpul ridicării Babilonului. etapa dezvoltării lor. dar principiile morale.: (râde) Nu. Asta este pasiunea mea. Când l-am întâlnit pe Andarado am fost frapat de intensitatea. unde s-ar fi putut încarna într-o fiin ă mai sensibilă. al cărui nume spiritual este Andarado. sunt atât de esen iale pentru dezvoltarea umană. ceea ce credeam că este destul de târziu în timpul pământesc pentru o lumină albastră. Acest client îmi trimisese o scrisoare care începea aşa: „Sunt nerăbdător să-mi experimentez identitatea nemuritoare. fiin elor inteligente. am aflat de interesul lui Andarado pentru modul în care energia magnetică planetară influen ează comportarea inteligentă în unele lumi. s-ar putea ca aceştia să aibă sentimentali că este prea devreme pentru ca studentul lor să vadă anumite drumuri karmice. există câte un specialist în etică în fiecare consiliu. Era o lume închinată ra iunii şi logicii. Mi-a spus că încarnările lui au început într-o lume întunecată. să lucrez cu codurile morale ale. Concluzionez că te pregăteşti să devii fie profesor. nu este chiar ceea ce şi-au imaginat ei.: Cunoaşterea sistemelor etice ale altor societă i inteligente reprezintă o bună pregătire pentru orice Specialist în etică.rapid. Ultima sa sarcină a fost să creeze esut cerebral unei mici creaturi feline. Aud de la mul i tineri declara ii de acest gen şi. fie un specialist al proiectării. nu iau clien i sub treizeci de ani.

Dr. S. pentru că am fost şi eu în situa ia lor nu cu mult timp în urmă. Asta este marea încercare la venirea pe Pământ şi de aceea munca mea este atât de grea aici. aşa că îi sfătuiesc să aibă răbdare şi să-şi regleze ritmul. această dilemă este aceea a egoismului. N: Vezi vreo solu ie în acest conflict dintre universalitate şi individualismul pronun at manifestat în atitudinea oamenilor? S. N: Foarte bine. asta este partea cea mai importantă a specialită ii mele. N: Presupun că erau suflete foarte tinere. să dezvolt acest element de bunătate astfel încât.: Munca de îmbunătă ire a lumii va duce. supravie uirea ei personală. este ca sufletul să fie închis în trupul unei fiin e ale cărei instincte . Dr. prin natura lor. Dr. Dr.: Da.: Idealurile şi valorile personale pot duce.propria ei natură . N: De ce crezi că etica e un test al societă ii umane? S. N: Nu descoperi în oameni o latură bună în mod natural. Dr. consideri dilema umanită ii ca fiind conflictul dintre a pune dorin a de fericire personală şi scopurile individuale mai presus de atenuarea suferin elor popula iei umane? S. dar apoi situa ia s-a schimbat şi acum am optsprezece suflete de nivel mediu.: Exact asta este ra iunea sarcinii mele actuale. Ei sunt în faza în care înva ă echilibrul fin al comportării etice. la o fericire generală.: (ferm) Nu. Situa ia celorlal i este pe planul doi. în cele din urmă.N: Trebuie. Dr. Cum nu sunt încă destul de deprins cu acest domeniu. Dr. Dr.: În principal. trebuie să se ferească să fie absorbi i de aceasta dacă vor să fie eficien i.Dr. N: Cum de i se dă voie să lucrezi cu cele de nivel III când tu însu i nu i-ai terminat încarnările pe Pământ? S.de a fi perceput ca un individ de succes . în final. Lec ia Pământului. oare. considerând că scopul .pentru că acestea sunt subsumate fericirii. Andarado.: Da. înainte să se întoarcă pe Pământ? S. deşi mul i nu cred că egoismul lor reprezintă o problemă pentru ei. Dr. dacă ne lăsăm total angrena i în corectitudinea min ii sufletului .: La început numai câteva. Asta este prerogativa ghizilor lor profesori. în primul rând. Eu lucrez cu ei numai în lumea spiritelor. ca pe această planetă nevoia de încredere în sine să fie în opozi ie cu grija fa ă de ceilal i? S.scuză mijloacele? S. şi asta apare oamenilor ca fiind în opozi ie cu universalitatea. la îndepărtarea intoleran ei manifestate fa ă de cei care sunt altfel decât noi. Energia care se cheltuieşte cu controlarea corpului omenesc trebuie bine drămuită. Pot da însă sfaturi sufletelor ceva mai mature. spune-mi acum câte suflete-studen i de pe Pământ i-au fost date când ai început să lucrezi în via a dintre vie i în acest domeniu al voca iei tale reale? S. Conflictul rezidă tocmai în această nevoie de statut personal şi de elitism . N: Spui cumva asta pentru că majoritatea oamenilor obişnui i sunt pragmatici. N: Lucrezi cu studen ii tăi atât în lumea spiritelor. nu şi în perioadele când se încarnează pe Pământ.: Oamenii obişnui i au această dilemă.: Bineîn eles. în cele din urmă.N: Care este cel mai folositor sfat pe care-l dai studen ilor. pentru că este atât de uşor pentru fiin ele omeneşti să se îndepărteze de la comportarea morală şi să explice ra ional ac iunile lor. Nu am destulă experien ă ca să pot ajuta sufletele foarte tulburate şi mai pu in dezvoltate. Dr. 186/226 . cât şi în timp ce ei sunt pe Pământ? S.să reclame. în ceea ce priveşte moralitatea şi etica. N: Po i continua pu in în acest sens? Vrei să spui că oamenii. a întregii societă i. care să fie legată de conştiin a unui suflet? S. N: Deci. Când trăiesc într-o lume fizică atât de densă cum este cea de pe Pământ.ca esen ă a puterii Sinelui.: (zâmbeşte) Ei sunt precum caii de curse. nu mi se dau cazurile cu adevărat dificile. nu sunt o rasă de persoane egalitariste şi generoase? S.: Pentru mul i de pe planeta Pământ. Dr. să reprezinte o reac ie naturală la împrejurările grele de pe Pământ.

pentru că misiunea lor e de a ajuta umanitatea într-un mod fizic direct. coexistând cu un creier omenesc tulburat. Aceste suflete bătrâne şi foarte evoluate care se află printre noi sunt considerate a fi nişte observatori activi ai evenimentelor. Dacă facem astfel. Aceste suflete nu sunt vindecători în sensul tradi ional al termenului. acestea sunt sufletele care echilibrează energia evenimentelor terestre ce implică rela iile umane. Ar trebui să ne privim nevrozele mentale şi suferin ele fizice ca modele valorice inconştiente”. ca o depăşire a originilor noastre primitive. negociatori. filosoful Kant avea dreptate când afirma: „Dacă noi credem în nemurirea sufletului creat de o sursă divină. la rândul său. în cele din urmă. voin a noastră liberă de a face alegeri corecte ar putea fi inhibată. înainte de a atinge acest statut. am reflectat la cât de mul i fiziologi cred că sistemul senzorial uman este supradez-voltat. Datorită acestor condi ii. persoane inspirate. Şi ghizii noştri spirituali au fost cândva asemenea nouă. din cauza unui suflet care se dezvoltă în aceştia. în general. care are. va rezolva dilema distinc iilor morale de care vorbea mai devreme sufletul Andarado. un control total asupra reac iilor trupului. Se poate spune că sunt motive pentru care ac iunile unor oameni iau o întorsătură proastă. Jung ne-a spus: „Ra ionalul şi ira ionalul există unul lângă celălalt şi oamenii sănătoşi recunosc ac iunile ambelor for e ce lucrează în ei. Totuşi. Decât să devenim obseda i de un trup care durează numai cât o via ă. este să continuăm procesul de evolu ie pentru a deveni mai buni decât suntem. Ei nu supără pe nimeni şi nu cer neapărat aten ia publică. În condi ii de stres emo ional ridicat. mi se spune că acestea lucrează ca restauratori ai energiei dislocate de pe fa a Pământului. artişti. pentru că încercarea lor de a împrăştia energia negativă este aplicată pe scară mare şi nu doar asupra unui singur individ. În prima mea carte am scris despre în elep i. în lumea spiritelor. chiar dacă acest lucru nu mai este necesar pentru propria lor dezvoltare. Aceste fiin e în elepte se află aici. Există o mare nevoie de suflete specializate în etică. Am încercat să arăt că. multe subgrupe. asta presupune un liber arbitru care s-ar putea să nu includă şi o comportare morală”. vom porni cum trebuie încă de la început. Din păcate. Ele pot fi figuri publice sau oameni particulari care ac ionează în spatele scenei pe care au loc evenimentele lumii. le-am inclus în categoria Sufletelor Armonizatoare.După ce am terminat cu acest client. ducând astfel o via ă productivă. De obicei. Comportamentul agresiv şi de evitare au fost un mijloc de supravie uire al oamenilor încă din epoca de piatră. în cele din urmă. Sufletele armonizatoare se mai pot încarna în oameni de stat. ar fi mai bine să ne concentrăm asupra evolu iei Sinelui nostru sufletesc şi să ne sprijinim pe puterile noastre spirituale. Mi s-a spus că aceştia sunt lingvişti deosebit de competen i. În procesul nostru de evolu ie. pe care ei îi numesc Supraveghetori. Când sunt fiin e dezîncarnate. Din acest motiv. Din informa iile pe care le-am adunat. am observat că există o interdependen ă şi o legătură în spatele tuturor specializărilor sufletelor. numărul lor nu e mare. având abilitatea de a pronun a cuvintele pe nişte tonuri vibra ionale care-i ating profund pe oameni. În căutarea aceasta suntem adesea conduşi de ego-ul nostru şi uităm că ceea ce este bun pentru noi e. avem tendin a de a ne pierde ra iunea. devenind mai deştep i spre sfârşitul vie ii. Sufletele din categoria generală a Armonizatorilor se reîncarnează adesea în cei însărcina i cu comunicarea. capacitatea noastră de a intra în legătură cu ceilal i va evolua şi. Ele prezintă tendin ele omeneşti pe care le consideră că ar necesita o aten ie specială. Ideea de a reveni în încarnări repetate este aceea că. bun şi pentru ceilal i. sufletele nu se folosesc de acest argument ca să se scuze pentru lipsa de control asupra emo iilor unui trup gazdă. deocamdată. având acces la min ile atâtor oameni. acele suflete foarte avansate care încă se încarnează pe Pământ. Solu ia valabilă pentru noi to i. Cei mai mul i dintre noi începem prin a face o mul ime de greşeli prosteşti. Aceste fiin e nu se 187/226 . spre a ne perfec iona. muzicieni şi scriitori. lucrând într-o multitudine de competen e. Subiec ilor mei le este evident că în elep ii sunt cumva în legătură cu un alt grup de specialişti în armonizare din lumea spiritelor. profe i. avem la dispozi ie un creier care nu arc. Sufletele armonizatoare Această specializare reprezintă o clasificare largă a sufletelor. Ni se dau multe corpuri gazdă şi toate sunt imperfecte.

cutremurele de pământ. pentru a-i ajuta pe oameni. tu şi cu asocia ii tăi. cât şi de a nu o face. preveni aceste dezastre naturale. N: Nu e cumva o deturnare a voin ei libere.: (tulburat) Nu cred că m-ai în eles. trimi ând unde de energie pozitivă către oamenii potrivi i pentru aceasta.: Sunt restauratori ai planetei. cum ar fi vânturile.: Sper să aduc o contribu ie în ceea ce priveşte îndreptarea evenimentelor catastrofale create de oameni în mod direct. chiar dacă ar putea . Le numim aspiratoare. Larian. ai putea să-mi explici câte ceva despre specializarea de Armonizator şi ce faci în această calitate? S. dar nu este domeniul meu de studiu. Dr. Nu orchestrăm hotărâri. N: Vorbeşti despre elementele geofizice ale Pământului. Dr. Este ca deschiderea unui baraj. atunci. Larian. înainte de a ajunge la însărcinările tale. să-şi revină (zâmbeşte). care vor ac iona spre a pondera influen ele for elor sociale şi fizice ce produc pagube pe Pământ.: Atunci nu m-am făcut în eles de tine. cauzei şi efectului şi a întregii probleme a influen elor karmice naturale? S. ce produc cantită i mari de energie negativă. rolul lor? S. dacă î i explic mai pe larg ceea ce fac acum.încarnează. Un armonizator planetar nu s-ar interfera în aceste for e.de genul lui Hitler . genul ăsta de elemente? S. N: Care este. N: Bine. atunci. focul. care au scopul de a fi o parte din via a noastră pe Pământ. îl cheamă Larian şi se pregăteşte să devină Armonizator. pentru a fertiliza valea de sub el. Învă despre armonizarea energiei discordante a Pământului. să neutralizeze marile concentra ii de energie negativă.: Să împrăştie semin ele energiei coerente în energia tulburată.: Patru. să opri i războaiele? S. După cât se pare. un Supraveghetor furnizează informa ii celorlal i Armonizatori. dându-i acesteia apa de care are nevoie. Ele lucrează cu polaritatea şi cu for a magnetică. Am foarte pu ine date despre ei. N: Nu ştiu încă dacă m-ai convins. Dr. care pot schimba evenimentele ce se petrec în lume. care atenuează consecin ele distructive ale for elor fizice naturale. N: Bine. N: Ştii. dar continuă. Dr. Eu învă să men in energia pozitivă în jurul min ilor mai calme. Poate. Dr.: Mintea unui psihopat nu permite accesul ra iunii. N: Câ i ucenici mai sunt în sec ia ta? S. Cele pe care le am provin de la câ iva clien i care ştiu de existen a acestor suflete numai din propria lor pregătire de a deveni Suflete Armonizatoare. Vrem să instaurăm o gândire mai ra ională. e închisă. N: Plănui i. pur şi simplu.: Sunt doar un novice. dar voi încerca. S. pentru a ajuta oamenii să se însănătoşească. Dr. N: De ce nu? Vrei să spui că un suflet Armonizator n-ar vrea să intervină cumva în cazul unui psihopat . 188/226 Cazul 57 . Oferim o atmosferă calmă pentru dialog. spune-mi ce înva ă prietenii tăi? S.: (îşi scutură capul) Atunci n-ar mai fi catastrofe naturale.înclinat spre distrugere? S. Cel ce face obiectul cazului următor este un reprezentant al nivelului V. N: Larian. N: De ce for ele care există în lumea spiritelor nu ar putea. salvând astfel oamenii de multă suferin ă? S. Dr.: Am prieteni în această îndeletnicire. Dr.. unde anume intră munca ta în această schemă? S. vei vedea diferen a. Pregătirea noastră nu urmăreşte să influen eze min ile oamenilor care produc suferin ă umanită ii. Învă să-mi ajustez raza energiei pentru a împrăştia şi rearanja for ele negative ce sunt generate zilnic pe Pământ.. Dr. am impresia că eşti tentat atât de a influen a lucrurile.:(pauză) Condi iile sunt deja îndeplinite pentru desfăşurarea cauzei şi efectului. Dr. Dr.ceea ce nu cred. dar primesc informa ii din multe surse despre condi iile de pe Pământ şi din alte lumi. Dr.

Aceste suflete se ocupă cu crearea formelor de via ă în lumile în care se dezvoltă o nouă via ă. Larian. deseori pe planete nelocuite şi aflate în cursul procesului de răcire după ce s-au format din stele. pe care îl numim Pământ. gândire şi comunicare. Cazul 58 Dr. Există fiin e superioare ce se preocupă destul de mult de supravie uirea noastră. nu au pus lucrurile în mişcare şi apoi. mult timp nu am crezut că acest lucru ar putea fi adevărat. Sincer să fiu.: Aceasta ne dă o bază geometrică pentru anumite oscila ii şi intervale. Acest lucru nu e o interferen ă directă. această muncă este considerată a fi o categorie distinctă a proiectării.. trăind într-un mediu dificil. pentru a lupta cu deziluziile în masă. Mai studiem şi tonurile vocale şi le analizăm în elesurile .. Deşi specialiştii în structură sunt asocia i sufletelor dedicate amenajării peisajelor cu plante. oare.S. că nu-i mai vezi prea des pe cei din grupul originar? 189/226 . de asemeni. au plecat. Trebuie să recunoaştem acest echilibru în realitatea noastră cotidiană. dar ele nu sunt conştiin a fiin elor umane şi nu intervin în voin a noastră liberă. N: Câte suflete erau în grupul tău matcă ini ial? S. instructoarea noastră . copaci şi fiin e vii. sufletele ce se specializează în domeniul proiectării sunt trimise să lucreze în universuri fizice. Dr. am ajuns la concluzia că maeştrii spirituali care au proiectat acest laborator al haosului. într-un mediu geofizic.este foarte pricepută -. După ce am ascultat explica iile mai multor Suflete Armonizatoare. N: Mmm. Vrem să-i ajutăm pe oamenii care doresc să se ajute singuri. Este amestecată şi agitată special pentru noi. Există o temă care revine mereu în relatările Sufletelor Armonizatoare. obiectele pe care le-au cunoscut în via ă. Am fost crea i şi trimişi pe Pământ ca să ne rezolvăm problemele în cadrul matricei unei forme de via ă inteligente. dar ne acceptăm binecuvântările fără să ne gândim prea mult”. Trebuie doar să o netezim. Melodia unui Armonizator şopteşte prin coridoarele Pământului despre lucrurile mai bune care vor urma. ne descoperă greşelile imediat. pentru a ne supraveghea.. Aici exersăm arta echilibrării dizarmoniei vibra ionale. Voi începe prin a trece în revistă activită ile sufletelor ce se ocupă cu structura care înva ă să-şi folosească energia la proiectarea geologici planetare. Acestea doresc să le dea oamenilor mijloacele de a se ajuta ei înşişi acolo unde pot.. N: Ce se întâmplă în cupolă? S. până la urmă. E acolo Arlett.: Erau douăzeci şi unu. Sufletele orientate spre domeniul structurii îşi încep lucrul construind.: Da. care implică şi suferin a. să atenuăm mase mai mari de modele de energie distructivă de pe Pământ. există specialişti pur de structură şi aceia care crează lucruri însufle ite în cadrul acestor aşezări.: Vom deveni transmi ătorii energiei de reînsănătoşire. pentru a simula undele dezordonate ale gândirii umane din grupurile mari. Suntem mesagerii speran ei. pentru a exersa cu micul meu grup. Sperăm ca. pentru a stimula exprimarea gândirii armonice? S. N: Bine. apele. Maeştrii proiectării Deşi această specializare arc. Dr. Dr. dar când ve i ajunge competen i ca Suflete Armonizatoare. reprezintă pentru mine două subdiviziuni majore ale sufletelor.: (cu răbdare) Mă duc la o cupolă enormă. mai multe fa ete. dar şi multă frumuse e şi speran ă. Dr. în lumea spiritelor. Din câte reiese din experien a mea limitată în acest domeniu. Aceasta ar include mun ii. N: Asta înseamnă. ce puteri ve i avea? S.tot ceea ce influen ează gândirea negativă. cei mai mul i ne-am despăr it acum. Un vechi proverb chinezesc spune: „Ne numărăm nenorocirile cu multă grijă. Mă gândesc la ele ca la nişte arhitec iconstructori ai topografici ce lucrează cu păr ile componente care caracterizează suprafa a planetară. pur şi simplu. atmosfera şi clima.

N: Hyanth e cineva important pentru tine? S. ne-am împrăştiat. în timpul oricărei faze a activită ilor voastre. Proiectele structurilor mele nu trebuie să aibă via ă. Dr. Îmi place să sculptez materia şi să-i dau forme utile. Dr.: (mândru) Hyanth este atrasă de proiectarea aspectelor frumoase din mediul înconjurător ce sunt potrivite pentru via ă. Dr. Oamenii ei proiectează celulele din care ar creşte. Eirow. să experimentez rela iile dintre planuri şi corpurile geometrice. 190/226 . Iar Hyanth nu crează o pădure de copaci în lumi potrivite pentru via ă. Cred că a văzut şi el că îmi făcea cu adevărat plăcere ceea ce lucram noi.. Dr. era doar un observator care ne privea pe fiecare cu aten ie în timpul lec iilor dedicate structurii. într-o lume fizică şi construieşti un munte. Mi-amintesc că-mi doream ca şi Hyanth să vină. N: Baatak venea la întâmplare.: M-am ataşat de el de la bun început. Hyanth nu se ataşase atât de mult de domeniul structurii. despre munca pe care o făceam. Dr.: Nu. este sufletul meu pereche.: Nu. Cei mai mul i dintre noi nu mai lucrează împreună.: Opt în acest moment şi am auzit că mai vine unul. N: Ce s-a întâmplat apoi cu tine şi Baatak? S. venea numai în timpul perioadelor în care studiam structura.. Fusese invitat de ghidul nostru. Dr. am observat că un alt ghid a început să vină la întrevederile noastre de studiu.: Da. Po i să-mi explici cum a fost pentru tine tranzi ia din grupul ini ial? S. ne vom mai întoarce la asta.. folosirea energiei în compozi iile structurii. S. şi au rămas doi. aşa că ea s-a dus la un alt grup care se forma. pur şi simplu. afinitate pentru aceasta. Dr.: După un timp (timp de trei vie i). să dau formă energiei. N: Câte suflete au fost repartizate noului vostru grup? S. atât.: Oh. N: Înseamnă că grupul tău şi al lui Hyanth sunt separate? S. pe vremea aceea? S. N: Sunt curios cum va schimba asta aspira iile voastre. N: Dă-mi o idee despre ce sim eai fa ă de Baatak pe vremea aceea şi ce atitudine avea el fa ă de tine. N: Ce obiec ii avea Hyanth referitor la noul tău grup? S. ea ar fi mai interesată de plantele şi de copacii care cresc pe munte.: Trei. N: În eleg. N: Şi Hyanth? S. Spune-mi. cum sunt. Am aflat că numele lui era Baatak.: Nu. Din când în când ne mai punea anumite întrebări. să ne observe un timp.: Nu. aceşti copaci. lucrăm cu lumile fizice care se formează şi punem în mişcare for ele geologice care vor construi muntele. Baatak participa la activită ile grupului vostru când vă vizita în vechiul grup matcă? S.. câ iva dintre noi (nu mul i) am fost invita i să mergem cu el pentru perioade scurte de timp la un nou grup care se forma.: (pe gânduri) Nu.. N: Şi a venit cu tine la noul grup? S. de exemplu. În timp ce eu aş construi un lan muntos reuşit. N: Dă-mi voie să în eleg ceva. copacii? S.: Să spun mai bine aşa. E minunată la decoruri. iar cineva ca Hyanth se concentrează asupra formelor de via ă. dacă ne împăcăm cu ca şi dacă sim eam o...S. cum ar fi construirea de blocuri de materie. în cele din urmă. Dr.. bun. Mie îmi place să sculptez. Dr. ştii..: (pauză lungă) La început.. Mergi. (luminându-se) îmi văd vechii prieteni de altă dată. Dr. Dr... Dr. Dr.: (oftează adânc) Nu. Dr. N: Au venit cu tine şi membri din vechiul grup? S. ca lucrează în apropiere. am fi putut fi astfel împreună. N: Şi care era natura muncii tale referitoare la structură pe atunci? S.

: Nu. Şi totuşi. astfel încât nici o formă de via ă nu poate respira.: Mi-e frică să experimentez cu puterea mea. dar e nevoie să existe o armonie a proiectului şi acesta trebuie să aibă aplica ii practice (izbucneşte în râs)..: (râzând încă) Da. N: Şi apoi? S. Acum. Mii de ani ne-am ajutat în toate vie ile noastre. Ce aiureală a ieşit! Eu am început să folosesc raze plate de energie pentru pere i şi ca se descurca binişor cu arcadele care-i uneau. cu condi ia să mă ajute. Baatak vrea ca totul să fie un întreg în care păr ile se leagă. dar îmi pare bine că învă . ei bine. To i suntem serioşi. în clasă. Dr. Îmi place să lucrez în situa ii comode. N: Care e punctul tău slab? S. Ea voia frumuse ea.. Unul dintre noii mei prieteni este exact opusul meu. ideile lui. Produce unele lucruri planetare bune şi apoi se repede şi apare cu ceva ăcănit. S. N: Ai afirma chiar că se ajunge până la rivalitate între membrii noului grup de suflete? S. nu chiar.: Bineîn eles. nu este. În noul nostru grup învă ăm cum să folosim energia de calitate potrivită în compozi iile pe scară mare. eu utilul. chiar sufletele obişnuite 191/226 . L-am chemat pe Baatak şi a refăcut totul. amestecul unor oameni noi e ciudat. Hyanth şi cu mine glumeam. N: Cum e să fii într-un grup nou format? S.: Mă gândeam la un proiect de construc ie cu Hyanth.Dr.: Sunt implicat în crearea de particule de energie pentru forme de stâncă. M-a provocat să construiesc o versiune miniaturală a bisericii elegante unde ne-am căsătorit într-una dintre vie ile noastre. To i sim im aceleaşi lucruri pentru vechile noastre grupuri. unde ştiu că pot proiecta ceva perfect. Ne dăm seama că Baatak încearcă să ne unească şi învă ăm să dăm multă aten ie abilită ilor fiecăruia. Dr. corect astfel? Pentru că ea nu e un specialist în structură. N: Era. Clien ii mei cred că aceşti maeştri primesc puterea pe care o au de la ceva şi mai înalt.: Da. rela ia între elementele de energie este importantă atât pentru formă. dar boitele şi cupola au fost un dezastru. Energia uşoară începe procesul. ei fiind sursele lor imediate.. Dr.: Nu cred că voi fi vreodată total separat de vechii mei prieteni. Dr.: Vizualizând la început ceea ce vreau. Numai că e prea lent. Cine le dă sufletelor puterea să modeleze materia? Subiec ii mei spun că au capacită i nedezvoltate.: Va dispărea. Dr. Este o onoare să fii aici.. dar avem şi slăbiciuni. la o scară de 1 la 1. N: Unde anume ai ajuns în studiile tale planetare? S. cum ar fi răsucirea atmosferei. N: Po i să-mi explici cum începi. încă.: (zâmbeşte) Nuuu. oare. Apar multe greşeli.. to i avem aceleaşi motive să ne ajutăm spre a aduce o contribu ie. cu un proiect de structură? S. Dr. fiecare. În acea via ă (în Fran a medievală) eram un cioplitor în piatră. Dr. Cu Eirow lucrăm pe păr i. spunând. Le asamblez cu grijă în minte pentru a ob ine o schi ă clară. Era în timpul nostru liber. N: Deci. S-a cam terminat cu glumitul din grupurile noastre ini iale. propriul mod de a lucra. Dr. trebuie să mai experimentez singur cu mici modele de topografic pentru a învă a cum să integrez toate elementele materiei. cât şi pentru echilibrul lucrului vostru? S. că el este cel mai important. Avem forma ii şi experien e diferite. Hyanth a fost de acord să încerce să reproducă vitraliile şi sculpturile care îi plăcuseră. N: Aten ia ta este îndreptată în acest moment cu precădere asupra acestui lucru? S. ne ia ceva timp să ne obişnuim. N: De ce râzi? S. care sunt educate de profesori.: (râzând) Eşti sigur? Această clădire va exista atât timp cât vrem noi să fie acolo. N: Ai acceptat provocarea? S. Ne completăm în atât de multe feluri. N: (o întrebare frecventă) Dar asta nu e cu totul o iluzie? S.. Dr. Dr. Intră în tot felul de încurcături cu planurile complexe care îi întrec posibilită ile. Fiecare are talentul său. Dr.

numeroşi clien i găsesc enervant să încerce să răspundă la aceste întrebări de astronomie. scopurile lor declarate fiind legate de mediul înconjurător. orbita. Am petrecut ani meditând asupra problemei crea iei. încercând să încorporez fragmentele de informa ii despre cosmos primite de la sufletele proiectante. Această observa ie îmi parvine de la sufletele care îşi folosesc energia luminoasă. Pe măsură ce şedin a noastră progresa. Atunci când clien ii îmi descriu experien ele sufletului lor cu via a din alte lumi. compozi ia atmosferică. de altfel. se află o gândire inteligentă.demonstrează aspecte mai slabe ale acestei for e semnificative. este un stimulent suplimentar pentru a afla aceste detalii. care urmează să de ină în forma lor finală proprietă ile fizice pe care aceste suflete le doresc. atât din ra iuni ce in de pregătirea lor. În universul nostru fizic se cunosc o sută de miliarde de galaxii. Pentru că interesul meu fa ă de astronomie nu e 192/226 . Am ajuns la concluzia că undele de energie inteligentă crează particule subatomice de materie şi că frecven a vibra ională a acestor unde e cea care face ca materia să reac ioneze în felul dorit. Următorul caz este încă un exemplu al muncii acestor suflete. deoarece acest lucru însemna că proiectele lor puteau să dea greş. când am vorbit despre crearea şoriceilor. distan a până la steaua sa. numit Kala. despăr ite de distan e măsurabile în anilumină. Sunt convins că în spatele formării tuturor obiectelor. pe care le consideră irelevante şi că îi abat de la subiectul discu iei. în cele din urmă. un dosar destul de mare referitor la aceste suflete care s-au încarnat în alte lumi sau au călătorit printr-o multitudine de lumi ciudate între încarnările lor pământeşti. Mul i oameni explică în cazurile mele că armonia este asociată cu „valorile ritmice ale notelor de energie care au ra ii şi propor ii”. cu probabilitatea aferentă a existen ei planetelor purtătoare de via ă. Maeştrii Proiectării au o influen ă enormă asupra crea iei. Cu toate acestea. În ultimul meu caz. am aflat că sufletul pereche Hyanth a proiectat şi a produs în lumea spiritelor copaci maturi. pentru a mări vidul. pentru a aduce modificări unui mediu înconjurător deja existent. Abia după aceea a început să lucreze asupra semin elor şi a celulelor acelui arbore. pentru a concepe. Aceste suflete specializate în proiectare sunt botaniştii şi biologii lumii spiritelor şi ei sus in că există via ă extraterestră pe miliarde de planete. Subiec ii mei care fac parte dintre Sufletele Structurale sus in că aceste proiecte au legătură cu formarea „formelor geometrice care plutesc ca modele elastice”. cât şi din motive de relaxare. a vie ii din universul nostru. încerc să aflu unele informa ii despre localizarea galactică. de asemenea. cât şi neînsufle ite. Era vorba despre rezolvarea unei probleme a ecosistemului acelei planete ce nu se putea corecta prin adaptarea evolu ionistă. Concluzia logică ar fi că aceşti maeştri ar fi capabili să creeze norii de gaz spirala i din materia galactică. Acesta este un proces de creare a materiei în scopuri func ionale. un exemplu al acestui fel de instruire în mânuirea energiei în cazul 35. Presupunând că eu însumi sunt un astronom amator. Mi s-a spus că ei sunt în stare să întindă pun i între universuri care par a nu avea început sau sfârşit. de unde a pornit procesul apari iei stelelor. Geometria spa iului a fost exemplificată de citatul unui client în cazul 44. Fiecare dintre aceste insule argintii. nu mă aşteptam ca sufletele să se întoarcă într-un şantier planetar. pentru a vedea dacă produsul finit este sau nu potrivit cu ceea ce inten iona să facă. Am prezentat. Cazul 59 Acesta este un caz distinctiv ce implică un suflet specializat în proiectare. Astronomii sunt induşi în eroare de faptul că există o formă necunoscută de energie ce contribuie la densitatea totală a universului nostru şi ac ionează împotriva gravită ii. Înaintea acestui caz. A fost revelator pentru mine să aflu că experien a subiectului Kala a implicat schimbarea chimiei moleculare a unei creaturi existente. se mişcă în marea neagră a spa iului şi con in nenumărate miliarde de sori. proiecta şi mânui moleculele şi structura celulară a materiei vii. Am arătat că o rezonan ă muzicală a undelor de energie inteligentă pare să joace un rol în cosmologie. Am. în cadrul unui experiment controlat. mărimea planetei. subiectul meu îmi vorbea despre una dintre misiunile sale planetare recente. ce lucrează cu organismele vii. contribuind la construirea blocurilor unui univers însufle it. planetelor şi. gravita ia şi topografia respectivei planete. atât însufle ite.

atunci care era misiunea? S. cel mai adesea prefer să trec peste aceste aspecte. iar lumile despre care ei vorbesc sunt atât de îndepărtate de cvadrantul Pământului.: Noi şase am fost desemna i să lucrăm cu câ iva seniori (Maeştri ai Proiectării). După pu ină încurajare. De ce nu începi prin a-mi vorbi despre cursul tău de instruire şi felul în care a fost prezentat proiectul de pe Jaspaer. N: Cum o să face i asta cu un animal care nu este originar de pe Jaspear? S.. în plus.: Să creăm un animal care să mănânce aceste vi e . po i schimba codurile genetice ADN ale unui animal pentru a crea altul? S.: (râzând) E vorba de Rinucula. poate chiar mai important pentru ea. Acest mod de apropiere este irezistibil pentru multe suflete care călătoresc atât pentru a munci.să controlăm răspândirea acestui tufiş care sufocă celelalte tipuri de vegeta ie.: Nu.” I-am explicat subiectului Kala că era important pentru amândoi să cunoaştem aptitudinile şi poten ialul ei ca suflet. în alte sec iuni ale cercetării mele spirituale. cu o stea mai mare. având patru sateli i. în special. Dr. Dr. referitoare la civiliza iile extraterestre. încât ucide acele plante necesare pentru hrana acestor animale mici. S.. Am men ionat acest lucru şi mai înainte. cât şi din plăcere. Cred că mă va ajuta să. pe care ea l-a urmat. vi ele groase. Kala a fost de acord să discute despre munca ei cu o creatură misterioasă. N: Kala.: Nu aş putea face asta singură. Dr. Subiec ii se închid în ei când simt că nu ar trebui să-mi dezvăluie unele informa ii ce leau fost încredin ate sau că nu ar trebui să descopere anumite aspecte în vie ile lor actuale.împărtăşit de majoritatea subiec ilor pe care-i hipnotizez. prezentând similarită i ciudate cu animalele de pe Pământ. aflată mult mai departe. s-a inut pe o planetă „undeva pe lângă Pământ”. Mi-am combinat energia cu cea a colegilor mei de curs şi.i în eleg specialitatea. Kala a încercat să-mi explice că acest curs de instruire în domeniul proiectării. N: Î i foloseşti energia pentru a modifica chimia moleculară a unui organism cu scopul de a condi iona selec ia naturală? 193/226 . în ceea ce priveşte informa iile. Creşte aşa de Rapid. dar avea oceane mai mici. Ea a numit această lume Jaspear şi mi-a mai spus că planeta în cauză avea un sistem solar dublu (binar) orbitând „o stea galbenă aprinsă din apropiere. Este frustrant pentru mine să aud astfel de declara ii: „Nici tu. pentru a nu prejudicia şedin a. este să întreb: „Ai cunoscut vreo formă de via ă extraterestră de care să te fi ataşat în mod special?”. de un roşu întunecat. N: Kala. problema de pe Jaspear implica ecosistemul? S. mi s-a relatat că Jaspear era un pic mai mare decât Pământul. aş vrea să aflu mai multe despre misiunea ta pe Jaspaer.: Da.: Creând o muta ie de la un mic patruped ce trăieşte deja acolo şi accelerându-i creşterea. Dr. pentru a scăpa planeta de aceste vi e? S.” de asemenea. beneficiem de îndrumarea competentă a celor doi seniori care ne-au înso it în această excursie. A mai rămas pu in spa iu în care creaturile mici de pe Jaspear să poată paşte. Dr. N: Şi nu pot mânca vi ele? S. de aceea am mers pe Jaspear în această misiune. pentru a ne ocupa de această lume în care un tip de vegeta ie scăpat de sub control punea în pericol existen a hranei pentru animalele mici. N: Ce animal? S. Dr. Dr. Acest lucru este adevărat. N: Deci. sunt proprii acestei planete şi solului ei. O altă metodă eficientă pe care o pot folosi în timpul hipnozei. N: (reac ionând prea repede) A. nici cu nu ar trebui să ştim despre astfel de locuri. Un client obişnuit care experimentează pe o planetă străină ezită să-mi dea unele informa ii pe care le consideră secrete.: Nu. Dr. Dr. în esen ă. un soi vorace de plantă parazitară. dacă se întâmplă ca vreun client să se blocheze când vine vorba despre alte lumi. N: Bine. Clienta mea mi-a mai zis că această lume era una semi-tropicală.

maroniu-roşcat. Rinucula este o creatură docilă. în final.. Din declara iile pe care le-am auzit. de asemenea. Munca lor este una de cercetaşi. din ra iuni de divertisment. este peste tot pe Rinucula .. pentru că este de câteva ori mai mare decât animalul original. Pot exista suflete a căror dezvoltare personală reclamă parcurgerea unor astfel de experien e în diferite lumi. ce caută aşezări potrivite instruirii sufletelor mai pu in experimentate pe care apoi le conduce în aceste regiuni. atunci când se îndreaptă spre alte locuri. N: Ce schimbări a i adus acestui animal mic ce va deveni Rinucula? S.: Nu.. fălci imense. ei se reproduc încet . asemeni animalului original. N: Câ i ani pământeşti ar dura asta? S. Am.. Acest aspect este ilustrat de următoarele două citate: 194/226 . N: Ştii cum s-a terminat acest experiment? S. sau accelera i mărirea creaturii în sine? S. buze mari. pur şi simplu. Dr. N. călătoriile lor par a nu avea opriri pe parcurs. Sufletele care se pregătesc să devină Exploratori călătoresc în lumi fizice şi mentale din cadrul universului nostru şi chiar şi în alte dimensiuni. Cam de mărimea unui cal. creşterea acestor patrupede. după ce am programat trăsăturile genetice dorite. pare desprins din cartea pentru copii a doctorului Seuss... Exploratorii Consider că majoritatea persoanelor care îşi îmbogă esc experien a în perioada de dintre vie i. S. pentru a radia celulele unui grup de animale mici. îmi imaginez un Suflet Explorator ca pe o fiin ă înalt specializată.de aceea a trebuit să creăm un anumit număr de astfel de animale.. N: Accelera i creşterea mutan ilor.. Dr.: (pauză) Oh..: Da..cum ar fi fălcile uriaşe şi corpul puternic .: Amândouă . frunte proeminentă. Când sufletele care încă se încarnează pe Pământ pornesc din lumea spiritelor spre alte loca ii. N: Spui că a i păstrat părul animalului original? S. ceea ce au dorit seniorii. făcându-le mai mari. Am dorit ca şi celelalte animale să prospere.. pentru noi e ca o zi. astfel încât Rinucula să apară imediat.: (zâmbeşte) De aceea e amuzant să mă gândesc la el. ca să poată supravie ui.: Îi păstrăm picioarele şi torsul păros .. Vi ele sunt sub control. N: A schimbat ceva Rinucula pe Jaspear? S. şi clien i care se implică în perioada de dintre vie i în misiuni temporare care presupun efectuarea unor călătorii.: Jaspear este acum o lume mai echilibrată pentru consumatorii de plante. să ai creaturi foarte inteligente pe Jaspear ..: Da. nu percep respectivele călătorii ca fiind lungi sau scurte. cincizeci de ani sau cam aşa ceva. Dr.: (râzând) Un.despre asta este vorba? S. Dr. Dr. nas mare. Dr. N: Plănuieşti ca.: (vag) Poate că seniorii plănuiesc. N: Vorbeşte-mi despre cum va arăta Rinucula când va fi gata. Dr. N: Din ce-mi spui. Dr. curbat împrejurul gurii.chiar mănâncă vi ele.vrem ca Rinucula să fie mare şi ca această schimbare evolu ionistă să se petreacă într-o genera ie.am cum să ştiu. sunt un fel de Suflete Exploratoare.: Da. şi mai are şi alte schimbări . N: Cum este cu reproducerea pe această planetă? Rinucula se înmul eşte repede? S. merge pe patru picioare cu copite. accelerăm. după cum există şi suflete care călătoresc. S. neîncarnată. Dr.S.dar totul va fi mai mare. de asemenea. Modificăm speciile existente. N: Ce-mi po i zice despre creierul acestui animal – este mai mare sau mai mic decât cel al unui cal? S. Clien ii mei spun că.un păr lung. fără prădători naturali şi un mare mâncăcios...: Rinucula este mai deştept decât un cal. de fapt. Dr.. Dr. călătorind în diferite medii din afara lumii spiritelor. Pentru că nu avem suficient timp pentru a aştepta selec ia naturală.

Călătoria din lumea spiritelor spre o lume fizică e ca o uşă ce se deschide, cel care călătoreşte putând vedea pere ii a ceea ce pare a fi un hol, un tub, ce se învârteşte. Apoi se deschide o altă uşă în formă de portal şi ai ajuns. Când trec în altă dimensiune dintr-o lume mentală sunt ca o bucată statică, plutind printrun un ecran TV în zone magnetice formate din gândire pură. Abisurile sunt compuse din câmpuri mari de energie, ce pulsează. Simt puterea acestei energii mai mult decât atunci când merg într-un univers material, deoarece trebuie să ne adaptăm rezonan a undelor proprii la condi iile existente, pentru a trece cu uşurin ă prin ele. Vreau să-mi păstrez energia compactă, ca să nu mă pierd. Aceste călătorii nu sunt chiar instantanee, ci aproape instantanee. Majoritatea sufletelor exploratoare cu care am lucrat sunt conduse de instructori. de asemeni, cred că subiec ii care călătoresc interdimensional nu sunt numai suflete aflate într-o stare avansată de dezvoltare. Am văzut acest lucru când am vorbit despre jocul de-a v-a i-ascunselea. Ele par a fi mai degrabă suflete aventuriere, care gustă călătoriile, provocările diferitelor medii şi experimentarea unor forme noi de a se exprima pe sine. Mi s-a vorbit de unele existen e în care fiin ele inteligente locuiesc în blocuri de materie atât de dense, încât sunt asemănate cu compozi ia argintului, şi plumbului. Al ii îmi spun despre unele sfere ce apar ca nişte suprafe e strălucitoare de sticlă în mijlocul unor turnuri de cristal. Există lumi fizice ce se compun din foc, apă, ghea ă sau gaz şi în care toate tipurile de forme inteligente de via ă se dezvoltă. Aceste sfere în care se mişcă Sufletele Exploratoare au medii luminoase, colorate sau întunecate. Oricum, habitatele întunecate nu comportă conota iile sinistre pe care oamenii le asociază cu regiunile prevestitoare de rău. Sufletele Exploratoare nu accentuează în călătoriile lor o polaritate de lumină şi de întuneric la fel de mult ca alte elemente. Acestea pot include un mediu agitat sau liniştit, o densitate mai mică sau mai mare, lumi fizice sau mentale şi condi ii ce se apropie de ceea ce a fost descris ca fiind „inteligen ă purificată sau brută.” Sufletele călătoare ce se mişcă în diferite domenii ale conştiin ei cosmice trebuie să înve e să-şi alinieze energia în simetric cu condi iile locale din cadrul acestor demarca ii. Ghizii exploratori pot duce sufletele pentru vizite scurte într-un nivel dimensional mai înalt, pentru a creşte gradul de conştiin ă al acestora. În min ile multor subiec i, aceste excursii nu durează mult, probabil pentru a evita copleşirea sufletelor mai tinere. În capitolul precedent, referitor la activită ile de recreere din lumea spiritelor, am spus că unele călătorii ale sufletului sunt deseori nişte vacan e de lucru. Aceste vizite au, de obicei, ca intă lumi fizice, în cazul sufletelor de pe Pământ, şi pot dura de la câteva zile până la câteva sute de ani pământeşti. Am primit numeroase informa ii despre alte lumi din discu iile purtate cu clien ii mei despre perioadele lor de odihnă şi recreere dintre vie i. Subiec ii pe care-i hipnotizez sunt, în general, mai relaxa i atunci când îmi vorbesc despre călătoriile pe care le-au efectuat în alte lumi, pentru a se relaxa. Cazul următor demonstrează o dată în plus acest lucru.

Cazul 60
Dr. N: În ce activitate eşti implicat cel mai mult în timpul dintre vie i, când nu revezi împreună cu grupul tău de suflete anumite lec ii karmice? S.: Păi... călătoresc... ah... dar aceste lucruri sunt mai degrabă personale. Nu cred că ar trebui să vorbesc despre aşa ceva. Dr. N: Nu vreau să te fac să te sim i stânjenit spunându-mi lucruri pe care crezi că nu ar trebui să mi le spui (pauză). Dă-mi voie numai să te întreb dacă există vreun loc exotic în care mergi între vie i şi despre care ai amintiri dragi? S.: (reac ionează rapid, zâmbind larg) Ah, da - în Brooel. Dr. N: (coborându-mi vocea) Este o lume în care te încarnezi? S.: Nu, rămân ca suflet, pentru că merg în Brooel numai pentru a-mi întineri spiritul... şi este distractiv să fac excursii aici, pentru că este un loc asemănător Pământului, numai că fără oameni.

195/226

Dr. N: (pe un ton încurajator) în eleg. Deci, te duci mai mult pentru odihnă şi recreere. De ce nu-mi vorbeşti despre aspectele fizice de pe Brooel, în compara ie cu cele de pe Pământ? S.: Este mai mic decât Pământul şi mai rece, pentru că soarele este mai departe. Are mun i, copaci, flori şi apă proaspătă, dar nu şi oceane. Dr. N: Cine te duce pe Brooel? S.: Uf... un Maestru Navigator pe nume Jhumu. Dr. N: Acesta este acelaşi tip de suflet cu un Explorator specializat în călătorii sau cineva asemănător propriului tău ghid? S.: Jhumu este un Explorator într-adevăr, noi îi numim Navigatori, (pauză) Dar şi ghizii noştri pot veni cu noi dacă doresc. Dr. N: În eleg. Spune-mi, te duci, de obicei, singur sau cu al i membri ai grupului tău de suflete? S.: Putem merge singuri, dar Navigatorii aduc, în general, câ iva membri din grupuri diferite. Dr. N: Ce crezi despre Jhumu? S.: (mai relaxat) Lui Jhumu îi place să fie responsabil de călătoriile acelora dintre noi care iau pauze în activită ile obişnuite. Spune că acest lucru ne dă perspectivă. Dr. N: Sună interesant. Ştiu că eşti nerăbdător să-mi explici de ce e atât de distractiv pe Brooel, aşa că ar fi bine să începem prin a-mi povesti câte ceva despre via a animală de pe această planetă. S.: Ah... nu există peşti, broaşte, şerpi - nici un amfibian. Dr. N: Da? De ce crezi că e aşa? S.: (pu in confuz) Nu ştiu, poate pentru că aceia care vin aici vor să vadă un anumit animal...care e..(se opreşte) Dr. N: (insinuant) î i aminteşti de acest animal? S.: (râde) E preferatul nostru... Arderul. Sunt asemeni unor urşi mici, dar au trăsături de pisică. Arderul este un animal minunat, blănos şi liniştit, care, de fapt, nici nu e un animal în în elesul tradi ional al cuvântului. Dr. N: Ce înseamnă asta? S.: Arderul este foarte inteligent şi afectuos. Dr. N: Cum e inteligen a lor comparativ cu cea umană? S.: Este greu de spus. Nu este mai mare sau mai mică decât a oamenilor e doar diferită. Dr. N: Care ar fi principala diferen ă? S.: Nu au absolut nici o nevoie de competi ie sau de conflicte între ei. De aceea suntem aduşi în această aşezare liniştită – ne dă speran ă pentru un viitor mai bun pe Pământ - cam aşa ar putea deveni Pământul dacă ne-am mobiliza cu to ii. Dr. N: Ce face i voi - tu şi prietenii tăi - pe Brooel? S.: Venim şi ne jucăm cu aceste creaturi sensibile, care par a avea o legătură cu sufletele de pe Pământ ce au nevoie de odihnă. Ne materializăm energia într-un mod minor pentru a interac iona cu Arderii. Dr. N: Po i fi mai explicit cu privire la acest proces? S.: Păi... ne luăm forme umane transparente pentru a-i îmbră işa. Plutim în mintea lor... atât de nepământesc şi de subtil. După o via ă petrecută într-o lume fizică atât de grea cum este Pământul, ei ne vindecă în această aşezare. Arderul este o creatură care ne motivează să vedem ce putem face din corpul uman. Atât locurile în care sufletele călătoresc în scopuri de odihnă şi relaxare, cât şi formele de via ă pe care le descoperă aici reprezintă factorii constitutivi ai acestor excursii. În timpul transei, subiec ii mei dovedesc o mare empatie pentru planetele asemănătoare Pământului, dar pe care nu există oameni. Ei privesc aceste locuri ca pe locurile lor speciale de joacă. Nu am de-a face cu tot atât de mul i oameni care să aibă amintiri din excursii în lumi mentale. Acesta este un lucru normal. Suntem fiin e obişnuite cu lumina şi cu dimensiunile fizice. Citatul următor este încă un exemplu de interac iune cu o formă de via ă, realizată din ra iuni de pură recreere.

196/226

Suntem duşi de Navigatori în aşezarea Quigleyşilor. Sunt de mărimea unor şoareci mosca i, graşi şi zburli i, cu o frunte asemănătoare cu a unui delfin. Quigleyul are urechi mari, rotunjite şi mustă i drepte. Au un coeficient de inteligen ă apropiat de acela al unui câine deştept. Sunt animale loiale şi vesele care ne iubesc. Planeta lor este un loc străvechi şi misterios, cu dealuri şi văi tapetate cu flori şi pomişori delica i. Este foarte multă lumină aici şi există un loc în care este apă proaspătă. Ne relaxăm şi ne jucăm în această lume paşnică şi netulburată. Dacă avem vise în care suntem uriaşi înal i, fiin e scunde cu înfă işarea unor spiriduşi sau cu trupuri ca ale creaturilor acvatice ori aeriene, aceste vise ar putea reflecta unele amintiri inconştiente ale unei încarnări anterioare în altă lume. Cu toate acestea, poate fi tot atât de probabil să fi cunoscut aceste entită i în vizitele de relaxare dintr-o lume exotică. O mare parte a mitologiei noastre referitoare la atare creaturi ciudate poate să provină, de asemenea, din aceste amintiri. Ar trebui să adaug că majoritatea oamenilor au vise în care pot zbura. Acest lucru se leagă, probabil, mai mult de amintirile noastre de suflete discarnate ce plutesc de jur împrejur decât de vreo încarnare anterioară într-o fiin ă zburătoare. Pentru a putea în elege rela ia simbiotică ce are loc într-un suflet pământean care a avut legături cu alte forme de via ă, să examinăm următorul fragment din unul dintre cazurile mele în care e vorba despre un suflet hibrid. Îndrum, în acelaşi timp, cititorul către aser iunile mele referitoare la aceste suflete hibride. Vorbindu-mi despre amintirile sale dragi, clientul meu a devenit foarte nostalgic. Uneori, un suflet hibrid îmi spune că a fost dus de către un Suflet Explorator, în timpul dintre vie i, într-o lume similară cu aceea a primei sale încarnări fizice. Între vie ile mele pământeşti am vizitat o lume acvatică numită Anturium, care este foarte odihnitoare după o via ă dificilă într-un mediu terestru. Anturium are o singură masă de pământ, de mărimea Islandei. Am venit cu câ iva dintre prietenii mei care au, de asemenea, afinită i pentru apă. Am fost aduşi de un ghid Explorator care cunoaşte bine această regiune. Aici ne-am alăturat Kratenilor, care seamănă pu in cu balenele. Aceştia sunt o rasă telepatică şi longevivă, care nu se supără dacă venim aici şi intrăm în legătură mentală cu ei pentru o vreme. Uneori, ei se adună în anumite locuri pentru a comunica telepatic cu formele de via ă acvatice inteligente care există pe alte două planete din jurul stelelor din vecinătatea galactică a planetei Anturium. Ce îmi place la acest loc este unitatea şi armonia gândurilor la care ajung împreună cu Kratenii, exerci iu care-mi întinereşte mintea şi îmi aminteşte de planeta de pe care provin. După câte se pare, Kratenii posedă abilitatea de a-şi proiecta min ile asemenea unui far al gândurilor lor reunite, departe de Anturium, în alte lumi, cunoscând punctele de confluen ă ale centurii de energie magnetică din jurul planetei lor. Aceste zone de vârtej, similare liniilor energetice ale Pământului (linii de for ă ce conectează locuri, clădiri etc şi care există din timpuri străvechi) despre care am discutat în capitolul 4, par a sprijini puterea telepatică a Kratenilor, servind drept conductori ai comunicării interstelare. Reflectând la acest caz şi la multe altele asemănătoare, am ajuns la concluzia că tot ce există pe Pământ şi în Univers se află în legătură virtuală, prin unde ale gândurilor către şi dinspre lumea spiritelor. Acest lucru se poate aplica, de asemenea, şi altor dimensiuni apropiate de a noastră. Progresia multiplă a inteligen ei cu toate elementele materiei reprezintă o simfonie a ordinii şi direc ionării, pe baza unui plan al conştiin ei universale. În capitolul precedent am explicat cum unele jocuri sunt folosite ca elemente ajutătoare pentru sufletele atrase de explorări. Cele mai specializate se angajează în călătoriile interdimensionale. Unul dintre clien ii mei, care se pregătea să devină Explorator, mi-a relatat: „Mi s-a spus că, pentru a deveni Explorator, va trebui să experimentez numeroase realită i, începându-mi călătoriile în lumi fizice, experimentând apoi existen ele mentale şi călătoriile interdimensionale.” Pentru a familiariza

197/226

cititorul cu via a interdimensională, am ales cazul ciudat a unui client din Japonia, care, pe când se afla în stare de hipnoză adâncă, mi-a spus că sufletul său îşi are originea în altă dimensiune. Numele lui spiritual este Kanno. Kanno este un om de ştiin ă japonez care a venit în Statele Unite cu ani în urmă, pentru a-şi perfec iona pregătirea. Astăzi, el preferă să trăiască relativ izolat, cufundat în munca sa de laborator. El are un sistem imunitar scăzut, fapt care reprezintă o problemă obişnuită a clien ilor cu suflet hibrid. Aceşti oameni sunt influen a i negativ de faptul că au prea pu ină experien ă cu corpul uman, acumulând din existen ele lor extraterestre anterioare prea multe amprente incompatibile cu acesta. Aşa cum am mai men ionat, unui suflet hibrid îi pot fi necesare multe genera ii de încarnări în trupuri umane până ce memoria lor se va cură a complet de tiparele energiei din corpul lor anterior. Am început şedin a noastră în modul meu obişnuit, regresându-l pe Kanno până în timpul în care se afla în pântecele mamei sale. Acesta este un loc potrivit pentru un regresionist spiritual de a începe să ia contact cu sufletul clientului. În timp ce se afla în mama sa, subiectul meu a declarat că era agitat în legătură cu viitoarea naştere, din cauza unei vie i anterioare petrecute pe Pământ, cu trei sute de ani în urmă, în India. Am continuat regresia până la moartea lui Kanno din via a petrecută în India şi am trecut în lumea spiritelor. Voi reda dialogul cu Kanno din momentul în care acesta se întâlneşte cu ghida sa, Phinus. Dr. N: Ce î i spune Phinus? S.: Ea îmi zice: „Bine ai venit înapoi, i-a plăcut aventura?”. Dr. N: Şi care este răspunsul tău? S.: Chiar trebuia să fie atât de groaznică? Dr. N: Este de acord cu aprecierea ta despre via a din India? S.: Phinus îmi aminteşte că m-am oferit voluntar să am o via ă dificilă încă de la început pe Pământ, pentru că am vrut să primesc impactul maxim al unei planete tulburate. Eram cel mai sărac dintre săraci în India şi locuiam în mizerie. Dr. N: Chiar ai vrut să suferi atât de mult în prima ta via ă? S.: Această via ă a fost groaznică şi nu m-am descurcat bine. Când o familie fără copii mi-a luat fata, împotriva voin ei mele, pentru a-l plăti pe proprietarul colibei în care trăiam, am devenit atât de înnebunit că nu am mai ştiut de mine (Kanno se smuceşte pe scaunul său şi retrăieşte cu emo ie acele momente). CE FEL DE PLANETĂ ESTE ASTA? OAMENI VÂNZÂND COPII! Dr. N: (până în acest moment nu ştiam încă despre originile hibride ale lui Kanno şi am făcut o presupunere greşită) Se pare că a fost o primă încarnare foarte dificilă pe Pământ, pentru un suflet nou. S.: Cine a spus că eram un suflet nou? Dr. N: Scuză-mă, Kanno. Am presupus că acum eşti doar la a doua reîncarnare a ta pe Pământ. S.: Este adevărat, dar sunt din altă dimensiune. Dr. N: (surprins) A, atunci ce po i să-mi mai spui despre această dimensiune? S.: Nu aveam lumi fizice aşa cum ave i voi în această dimensiune. Încarnările mele se petreceau într-o lume mentală. Dr. N: Cum arătai în acea lume? S.: Aveam un trup alungit, plutitor, ca un burete, fără structură scheletică. Eram mai degrabă o formă transparentă de lumină argintie. Dr. N: Preferai un anumit gen? S.: To i eram hermafrodi i. Dr. N: Kanno, te rog, explică-mi care e diferen a dintre a călători din lumea spiritelor către dimensiunea ta originară, în compara ie cu a veni în universul nostru. S.: În dimensiunea mea, mişcarea este ca o trecere printre filamente de lumină uşoare şi translucide. Venirea în universul vostru este o înaintare dificilă printr-o cea ă groasă şi grea. 198/226

Cazul 61

ambele fiind compuse din emo ii blânde.: (cu un oftat adânc) Mă pregătesc să devin un profesor -Explorator. cu o lume grea. N: (cu precau ie) Păi. N: Atunci.i dau prea multe variante în astfel de situa ii.. ca şi universului vostru. Dr. atunci când îmi voi fi îndeplinit treaba pe Pământ. comparativ cu via a din lumea din care provii.comportamentul impulsiv . Ea mi-a spus că a avut cândva un coleg senior. dimensiunea ta este lângă a noastră? S. Dr. În cele din urmă. care i-a recomandat o altă dimensiune. N: Hai să vorbim despre călătorii.: Nu. N: Acum este şi universul tău.: Prima dimensiune este o sferă plină de culori şi explozii violente de lumină. ştii. Kanno. N: Te-a înso it vreunul dintre prietenii tăi în această dimensiune? S. S. dacă reuşesc.: Nu. viguroase (râzând) .: Nu.uşori. N: Îmi po i da o idee despre cum sunt aceste dimensiuni proiectate din punct de vedere al structurii comparativ cu lumea spiritelor? Ai descris aceste dimensiuni ca pe nişte sfere. Cred că este încă în curs de formare. N: Şi cum a fost. jucăuşi. prima ta venire pe Pământ? S. Dr. N: Văd. Această dimensiune este superioară dimensiunii mele originare. i-am spus ghidei mele... Dr.. Următoarea este neagră şi goală .: (pauză) Este un sunet pe care nu-l pot reproduce cu vocea mea (începe să-şi amintească). într-un cerc. Phinus. cât şi una mentală. Mi-a spus că Pământul va fi totuşi destul de interesant şi astfel am acceptat..dacă reuşeşti să supravie uieşti lec iilor.. sunet şi energie.. probabil. Plutim într-o mare de curen i mentali blânzi. Colegii mei cred că sunt foarte curajos. Dr. Majoritatea colegilor mei se mul umesc să-şi limiteze eforturile la o singură dimensiune.: (ridicând din umeri) Ghizii nu. înşelător.. că doresc o experien ă mai largă.atât de diferit fa ă de Pământ. N: (Kanno transpiră abundent şi îl liniştesc pu in înainte de a continua) Vorbeşte-mi despre lumea ta mentală. Nu mă pot descurca cu aceste lucruri. (pauză) Nu este numai grea ..i pot spune prea multe. Spune-mi. călătoria prin toate cele patru dimensiuni durează mult? S. În calitatea ta de călător interdimensional. voi fi întărit într-un fel în care prietenii mei. Era Pământul.. Apoi este o dimensiune frumoasă care are atât o lume fizică. cu o lume fizică intensă. severă. ca verigile unui lan . trebuie să mai trec prin alte trei dimensiuni pentru a ajunge aici. de ce ai venit aici? S.fără gândire analitică.. Hai să începem cu asta.ca particulele de aer care trec printr-un filtru. S. ne-ar fi de ajutor dacă ai încerca să-mi descrii ce vezi în timp ce treci prin aceste dimensiuni în călătoriile tale. ce avea reputa ia de a produce suflete pătrunzătoare. care este cel mai supărător aspect al creierului uman pentru tine? S.: (pauză lungă) Nu.. Kanno. N: Te-ai aclimatizat acum? S. care au refuzat asemenea misiuni.. Fiecare din aceste universuri îmi pare ca o sferă de legătură cu următoarea. am fost singurul care s-a încumetat să vină şi aproape că am refuzat să mă reîntorc în acesta via ă.. nu vor fi. Kanno. Dr. Dr.noi îi spunem sfera nefolosită.Dr. 199/226 ..: Ca şi când aş fi avut beton în picioare.: (fără încredere) într-o oarecare măsură. în jurul centrului care este lumea spiritelor. are o denumire? S. S.: (brusc) A . Dr. voi fi cu adevărat un călător.. dacă există un număr finit de dimensiuni în jurul universului nostru fizic.reac ia fizică spre lucruri . Este încă destul de dificil. Phinus mi-a spus că.. N: Ai avut impresia că aveai şi alte oportunită i? S. Există un pericol în asocierea cu un soi rău de oameni. Dr. Primul lucru pe care îl observi este greutatea energiei dense de aici în compara ie cu energia dintr-o lume mentală. Totul este. Dr. Dr.este aspră. Am fost foarte zdruncinat în acea via ă din India. elemente tandre şi gânduri pătrunzătoare. Ei ştiu că.. prea. ajungem repede . N: Kanno.: (sec) Nu ştiu. într-o zonă de existen ă complet diferită.

pentru a învă a prin asimilare. în ceea ce priveşte culorile. aşa cum indică acest citat al unei cliente care călătoreşte prin cinci dimensiuni între vie ile ei: Aceste dimensiuni sunt legate una de cealaltă. după cum demonstrează următorul citat: Am vizitat lumea gazoasă şi vulcanică a Crionului. dar care are caracteristici fizice în exterior. Înainte de a părăsi domeniul Sufletului Explorator. sunetul şi culoarea. Estimez că o îmbunătă ire vizibilă se va face sim ită abia după câteva vie i. cât şi în afara sferelor legate de zone care sunt deschise şi închise de acordurile vibra ionale convergente. După cum am men ionat în sec iunea dedicată bibliotecilor spirituale. Îmi e de ajutor să stau departe de oameni în anumite perioade. de asemenea. dar aştept cu nerăbdare să-mi desăvârşesc încarnările pe Pământ. N: (după ce am eşuat în a ob ine mai multe informa ii) Cum te descurci acum în universul nostru. trebuie să învă sămi acordez energia cu frecven a vibra ională a fiecărei dimensiuni. ar trebui să adaug că acest gen de instruire implică unele informa ii despre textura energiei inteligente. de asemenea. Mul i subiec i percep acest inel al destinului ca pe un teatru 200/226 . Aici există o uniformitate vibra ională absolută. cele purpurii. Sufletele care se pregătesc să devină Exploratori trebuie să-şi însuşească această îndemânare. încât îmi pare că esen a vitezei. Totuşi.Dr.: (frecându-şi fruntea) Mai bine. a timpului şi direc ia călătoriei nu prea sunt definitive. Aş fi crezut că dimensiunile cu un design geometric au nevoie de un hiperspa iu spre a le sus ine. astfel încât nu simt nici un fel de grani e. Unele informa ii îmi parvin de la acele suflete care au avut experien e în lumile fizice care sunt. iar unele sunt atât de complexe. regulate. Grupul nostru de Exploratori pluteşte ca nişte picături de energie fluidă într-o mare de substan e gazoase. Suntem metamorfici şi ne putem schimba forma în cea a micilor fiin e a căror via ă este centrată în jurul gândirii pure. Instruirea pentru a deveni un Explorator trebuie să fie cu adevărat formidabilă. albastre. Este o lume mentală. călătorii interdimensionali trebuie. unde ne vedem pentru prima dată viitorul trup. Kanno? S. Din declara iile pe care le-am auzit. exceptând două elemente. cel pu in în cazul universurilor fizice. galbene. 9 INELUL DESTINULUI Camera Ecranelor în care vizualizăm vie ile viitoare Locul menit alegerii vie ilor viitoare este văzut ca o sferă ce con ine câmpuri de for e foarte concentrate ale unor ecrane incandescente de energie. precum excursioniştii care localizează potecile dintre şirurile de mun i. Călătorii interdimensionali spun că mişcările lor par a fi atât înăuntrul. considerate mentale. Învă să-mi eliberez energia în şuvoaie pozitive. încât nu pot încă să merg acolo. linii şi suprafe e în multispa iu care indică structuri solide mai mari. roşii şi albe sunt expresii ale luminii şi ale densită i particulelor de energie din dimensiunile prin care călătoresc. fără a-mi seca rezerva. Sufletele Exploratoare călătoresc atât de repede într-un fel de hiperspa iu. spre deosebire de Pământ. Sufletele vorbesc despre puncte. În ceea ce priveşte sunetul. să înve e limitele de suprafa ă ale zonelor care leagă universurile. Sunt frustrat de neputin a de a descoperi mai multe despre proprietă ile acestei energii în mişcare din lumile mentale. locul menit alegerii vie ii este caracterizat drept inelul destinului.

Am impresia că mai mul i oameni aleg să intre în ecranele inelului în timpul alegerii vie ii. Acest lucru se întâmplă. în timp ce ei sunt aşeza i sau stau în picioare pe o platformă înăl ată. Unii oameni văd aceste ecrane ca fiind dispuse în două sau trei păr i. Mai mult decât atât. Preferin a de a intra într-o scenă sau de a o observa doar este lăsată întotdeauna la latitudinea respectivului suflet. coordonatorii angaja i în axele timpului . evenimentele . la vârstele de patru. Nu pot insista prea mult asupra faptului că to i subiec ii mei au senza ia că ceea ce văd ei a fost prezentat în folosul lor şi că au mai pu in control asupra a ceea ce li se înfă işează decât. Mul i oameni îmi relatează că anumi i ani le sunt arăta i în detaliu. în bibliotecă. e ca şi cum aş respira adânc şi m-aş scufunda. un rol în această situa ie. în vreme ce al ii spun că toate ecranele arată aceeaşi scenă în acelaşi timp. Atunci când privesc o via ă. şaisprezece şi douăzeci şi opt de ani. Cred că actuala lor amnezie joacă. ce se întind de la tavan până la pardoseală. inelul are ceva ce se aseamănă cu un tablou de comandă pentru monitorizarea ac iunii. în fa ă sau în jos la aceste ecrane. dar cred că acum nu pot vedea ce mi s-a mai arătat după aceea. Acest capitol continuă cu o ultimă specializare pe care o pot îmbră işa sufletele . aşa cum se întâmplă şi în biblioteci. ca şi cum te-ai îneca. Ca şi consolele mai mici. În mai multe feluri. pentru că am un blocaj”. Apoi te întorci la suprafa ă. maturitatea şi bătrâne ea trupurilor pe care ei le trec în revistă. totul durează doar atât cât o persoană poate rezista sub apă. de fapt. Inelul afişează scene cu evenimentele viitoare ale oamenilor cu care sufletul se va întâlni în viitoarea via ă. asemeni unui film lichid. probabil din cauză că relatările clien ilor mei sunt influen ate de faptul că respectivii ani au fost parcurşi deja de aceştia până la întâlnirea mea cu ei. ecranele capătă o mişcare de flux şi reflux. am impresia că în timp ce îşi urmăresc viitorul. în formă de cupolă. datorită vie ii sale actuale. ei văd mai degrabă păr ile de început ale vie ii. Oferind cititorului o imagine mai completă asupra acestui proces. Oamenii numesc această procedură scanarea axelor timpului şi cei mai avansa i îmi spun că pot controla ordinea evenimentelor reprezentate în fa a lor prin puterea min ii. prezente şi viitoare ale oame- 201/226 . Poate că cel mai adesea fragmentele dintr-o via ă nouă care sunt văzute în Inel sunt situate între vârsta de opt şi douăzeci de ani. la rândul său. adolescen a. sper să aduc mai multă apreciere pentru importan a fiecărei vie i pe care o alegem din ciclul existen ei noastre. însă acest aspect nu îi deranjează niciodată pe subiec ii mei. O femeie a folosit o metaforă potrivită pentru a-şi reprezenta sentimentele referitoare la această experien ă spunând: Când ecranul se activează. Întreaga structură spirituală a camerei ecranelor este menită să dea privitorului posibilitatea de a observa sau de a participa la ac iune. sufletele se pot uita în sus. locurile. care sunt uriaşe în compara ie cu cele văzute în alte centre de instruire din lumea spiritelor. să zicem. Unii clien i au afirmat că fiecare ecran reflectă scene din copilăria. În timpul vizionării.circular. descoperirea amintirilor subiec ilor mei despre ultimele lor experien e trăite în camera de selec ie a vie ii şi interpretările pe care le dau aceştia unei posibilită i sau alteia de alegere a unui trup reprezintă unul dintre cele mai terapeutice şi mai informative aspecte ale şedin elor mele de hipnoză. în vreme ce alte păr i ale vie ii lor viitoare sunt lăsate cu totul la o parte. prevăzut cu nişte ecrane panoramice. Secven ele evenimentelor pot fi oprite asupra acelor păr i ale viitoarei vie i pe care sufletele doresc să le aprofundeze. Atunci când selectezi o scenă din via a care i-a fost arătată.totul pluteşte în fa a ochilor tăi într-o secundă.trecute. Activitatea mea clinică este mult sporită atunci când un client se reîntoarce la Inel. să experimenteze frânturi ale evenimentelor viitoare din anumite trupuri înainte de a lua o decizie definitivă. De pe această platformă de observa ie. când deja încep să se contureze deciziile majore ale vie ii. decât în cele din celelalte centre de instruire.e vorba de maeştrii timpului. el se aseamănă cu un acvariu tridimensional subacvatic. Oamenii. Iată ce mi-a explicat un client în vârstă de patruzeci şi nouă de ani: „Mi s-a arătat trupul meu actual. Tablourile de comandă par să nu fie de nici un folos aici. Ei vor. şi care îi înconjoară complet pe cei afla i într-o zonă umbrită.

Aceste suflete înalt specializate fac parte din categoria planificatorilor. Fyum fiind adeptul căii de mijloc.: Aici sunt două fiin e ce vin pentru a lucra cu ghidul meu. S..: Mmm. Multe suflete şi-au organizat deja gândurile cu privire la următoarea reîncarnare în func ie de actuala lor condi ie. în ceea ce priveşte situa ia unui suflet obişnuit. (pauză) Cu to ii ştiu că este pentru prima dată că văd aceste posibilită i de alegere . prin întrebări referitoare la cum credem că ar trebui să se desfăşoare viitoarea noastră via ă şi despre tipul de fiin ă umană care ni s-ar potrivi cel mai bine. Maeştrii timpului din Inel par să fie figurile din umbră pe care le pot consulta ghizii care ne înso esc în zonele menite vizionării. Maeştrii timpului sunt exper ii înalt specializa i ce dau impresia că. N: Dă-mi. te rog.de aceea Fyum e alături de mine.nilor şi ale evenimentelor. de un Bătrân. poate că da. N: Adică ceva asemănător practicilor de interogatoriu ale poli iei. N: Oh. Dr.de obicei mi se prezintă spre alegere numai câteva trupuri şi în acest fel îmi este mai uşor. modeste. N: În eleg. cu excep ia unui proiec ionist. Fyum e un fel de arbitru? 202/226 . Ghizii noştri şi membrii consiliului ne-au ajutat să ne aprofundam aceste gânduri. te rog. Dr. Nu există. N: Vrei să spui că vei avea de-a face cu nişte corpuri dificile sau că.: (sare de pe scaun) Niciodată! Asta chiar nu e un lucru pe care ar trebui să-l ştiu.: (râde) Mda. N: Le vezi întotdeauna aici. aşa că am un avocat în ambele tabere. Dr. Dr. de fapt. N: Cunoşti numele acestor doi specialişti care vorbesc cu Fyum? S. întorcându-se spre primul specialist.. Aici e vorba de un soi de miracol şi chiar de o formă de aprehensiune. Dr. Ea vrea ca eu să aleg trupul în care îmi va fi cel mai bine. cât mai multe despre cum arată. Acest corp îmi va da posibilitatea de a câştiga maximum de experien ă în via a mea viitoare. Ce po i să-mi zici despre al dodea specialist? S. nu suntem cu adevărat pregăti i pentru alegerile ce urmează a ne fi oferite imediat ce intrăm în camera selec iilor. N: Aşa am auzit şi eu.: Da..i sunt prezentate spre alegere multe trupuri? S. care sunt singurii sfătuitori în măsură să-i ajute în timpul alegerii vie ii. conduc reprezenta ia noastră teatrală. Unii dintre clien i simt că sunt singuri în Inel. vreo familiaritate între mine şi aceşti maeştri ai timpului. alternarea unui poli ist amabil cu unul mai dur? S. ceea ce înseamnă că îmi sunt oferite o serie de trupuri dificile.acela ce se va dovedi cel mai folositor. El pare să le cunoască bine... Chiar dacă îi zăresc.. Dr. îi spune că am destul timp la dispozi ie pentru a-mi însuşi lec iile. Acest corp are parte de o prezentare deosebită. clien ii mei nu par a fi înclina i să discute cu ei în timpul observa iilor. Ştiu că doreşte să aleg un anumit trup . Cazul 62 Dr. probabil. Ea înclină spre modera ie şi.. arhivarii şi membrii consiliului. fiind gândită a fi spre folosul meu..şi ei vor ca alegerea mea să fie fructuoasă. Fyum.. Iată de ce următorul meu caz este unul atipic. Spune-mi. Primul are o înfă işare masculină şi e riguros în inută şi comportament. Cu toate acestea. fiin e tăcute. Mai flexibilă. mai curând. o idee despre ce se petrece când intri în sfera selec iei vie ii. S. conducătorii Inelului sunt. N: Aşadar.. ce include ghizii. dar în timpul alegerii există întotdeauna un trup pe care planificatorii îl preferă. înaintea unei vie i noi? S.: Nu. Un procent ridicat al subiec ilor mei nu văd niciodată aceşti maeştri ai timpului în camera ecranelor. Dr. ai căror reprezentan i sunt implica i în planificarea viitorului nostru.: (mai relaxat) Bine. Dr.din câte am auzit.c adevărat. numai când următoarea via ă va fi una deosebit de dificilă. S. Am sentimentul că existen a acestor două pozi ii diferite nu este întâmplătoare. Al ii vor intra în Inel înso i i de un ghid personal sau.: (zâmbind) Ea este feminină şi maleabilă.

So ul meu din acea via ă avea nevoie să simtă ce înseamnă pierderea cuiva foarte drag. Deşi timpul nu are mare relevan ă în afara universului nostru fizic. În timp ce axa timpului pentru femeia din Amarillo con inea o mare probabilitate de a fi una scurtă. îmbătrânind zilnic. Când am întrebat-o dacă exista posibilitatea de a nu merge în Amarillo în acea zi. Hei. sentimentele şi impulsurile . optând pentru trupul unei femei care a murit după numai doi ani de căsnicie. să optez pentru o moarte mai lentă. aşa e. Întrebarea centrală era dacă vei fi ales sau nu. S.: În ultima mea via ă am ales un drum dificil.S. Una dintre variabilele din acest caz era tipul sufletului ce avea să ocupe respectivul trup. Ciclul vie ii implică trecerea timpului şi axele de timp ale realită ii noastre dimensionale par să fie influen ate de fiin ele avansate ce permit sufletelor ce se reîncarnează să studieze trecutul şi să vadă în viitor. dar ceva m-a împins să mă duc în oraş chiar în acel moment. ca şi în celelalte centre de învă are. să mor împuşcată. în timp cronologic. Puteam muri repede. înainte de a continua. Am aflat că nu era stabilit într-un procent de 100% ca această tânără femeie să moară împuşcată în Amarillo. pentru că el avea nevoie de o lec ie. care.toate legate de cauze şi efecte. Dr.. N: Bine. Dr. N: Care era acela? S. Mi s-a spus foarte clar că decizia de a opta pentru un trup sau altul este în totalitate a mea. puteam alege să mor înecându-mă într-un râu.. Dr. exista o probabilitate semnificativă ca acest trup să moară de tânăr.: Da. ne vedem pe noi înşine. Modalitatea în care muream era mai pu in importantă. provocată de o căzătură de pe cal. cum a mers cu alegerea corpului pe care l-ai avut în via a trecută? S. pentru a vedea „ce ar fi fost dacă” am fi ales altfel. nici sever când deliberez pe marginea alegerii mele. Toate se petreceau în limitele unei perioade a vie ii mele petrecute la o fermă de lângă Amarillo. Potrivit doctrinei liberului arbitru. În bibliotecile spirituale. Chiar şi în ceea ce priveşte sufletul ce a ales să se încarneze în acel corp există anumite elemente ale liberului arbitru ce trebuie luate în seamă. Karma nu înseamnă numai ce anume facem efectiv celorlal i. Dr.nu chiar. moartea ei timpurie nu era bătută în cuie. Cititorul poate fi mirat de legăturile existente între legile karmice şi posibilită ile şi probabilită ile vie ii viitoare. din cauza unor datorii karmice din via a sa anterioară. continuă. Dr. şi povesteşte-mi împrejurările mor ii tale din acea via ă.: (pauză) Una foarte mică. de asemenea.: Am ales. S. ea mi-a răspuns: „Da. e şi interioară. deşi în mod normal nu m-aş fi dus dacă nu aveam treabă acolo”. în mod firesc. Fyum nu e nici indulgent. N: Da. am făcut un calambur! Dr. N: Aşadar. Texas. Trăim pe o planetă ce gravitează în jurul unei stele. N: Exista şi vreo şansă să rămâi în via ă? S. ci şi ceea ce avem de gând să facem. despre asta era vorba. Am refuzat celelalte oferte de corpuri. De ce nu-mi explici. te rog.: În camera ecranelor am văzut că aveam trei posibilită i de alegere a mor ii. îmbătrâneşte constant. avem posibilitatea de a urmări alte ac iuni posibile pentru care am fi putut opta în vie ile noastre anterioare.: Mmm. fiind împuşcată din greşeală în urma unei încăierări dintre doi be ivi. pentru că doream să-l ajut. Puteam. Şi. evenimentele din trecut nu au 203/226 Axele de timp şi alegerea trupurilor . precum şi tot ce ne înconjoară. dar care ar fi compromis scopul pentru care alesesem acel trup. ceea ce avea cu adevărat importan ă era că aveam să mor tânără. N: Spune-mi la ce te-ai gândit când ai văzut în camera ecranelor aceste trei posibilită i în care puteai muri? S. Un alt suflet n-ar fi plecat în ultimul moment dacă n-ar fi ştiut de ce anume o face. Karma nu se referă numai la actele noastre. Noi chiar trebuie să trăim cu trupurile pe care ni le-am ales. pentru că eu va trebui să trăiesc cu acel trup (izbucneşte în râs). reflectândune gândurile. în fine. de asemenea.: Sufletul meu pereche şi cu mine am ales să fim so şi so ie în acea via ă.

ca de exemplu în bibliotecile spirituale. Nu e nevoie ca alegerile noastre din via ă să fie infinite. Mă intrigă faptul că în majoritatea cazurilor. în cazul 29. atât reculuri. cum este. Aplicarea acestei ipoteze universurilor fizice înseamnă că e posibil să fie duplicate şi planetele. în cadrele aceluiaşi timp. dincolo de în elegerea noastră. sufletele văd numai păr i dintr-o via ă viitoare. Undele evenimentelor trecute dăinuie pentru totdeauna. Cum trecutul. Evenimentele care nu au avut încă loc în marea schemă a lucrurilor sunt cunoscute de către Maeştrii Timpului şi de al ii pentru poten ialul lor mai mare sau mai mic de a se întâmpla. Dacă fiecare eveniment temporal există de-a lungul unor unde de probabilită i şi posibilită i. pe lângă victoriile personale. pe care le numesc linii de bază. de asemenea. cât şi pierderi. Ele ştiu că sunt multe alte mutări posibile pe tabla de şah a vie ii. ca unde mobile de energie luminoasă. Liniile principale. Şi totuşi. acestea existând simultan. cum ar putea fi schimbat viitorul când nu există trecut? Să fie. e oare posibil ca unui eveniment trecut să i se dea anumite proprietă i eterne. nu cred că alternativele viitoare ar fi în număr nelimitat. Amy mi-a arătat că. sunt probabilită ile evenimentelor viitoare din anumite trupuri. Sincer să fiu. dar cerc tărie de caracter şi rezisten ă. dar dacă prezentul şi viitorul coexistă.fost inevitabile. cum ar fi de exemplu Pământul. pentru fiecare corp examinat. oare. Mai curând examinăm trupurile alternative care ne sunt oferite şi care vor lua parte la evenimentele respective. sufletelor nu li se arată în profunzime viitoarele rezultate probabile. în timpul de acum. în timp ce evenimentele viitoare să fie încă fluide şi deschise pentru schimbări? Am un sentiment puternic că răspunsul e da. când trecutul s-a încheiat. care se găsesc pe o linie de bază. De exemplu. după ani în care am ascultat oameni care mi-au vorbit despre alegerile lor de via ă. după cazul 30. prezentul şi viitorul în timp cronologic reprezintă timpul acum în lumea spiritelor. Şi totuşi. Această cauzalitate este o parte a legilor karmice. nu ne limităm doar la a studia axele alternative de timp ale evenimentelor viitoare. Unele suflete se simt ca şi când ar juca o partidă de şah şi n-ar şti încă toate mutările posibile pe care le pot face ca să ajungă la un final dorit. Aceste corpuri se vor naşte în aceleaşi cadre de timp. căci ele nu văd decât scenele pe care Maeştrii Timpului vor să li le prezinte. pentru că jocul va cunoaşte. oare. ce se poate schimba în orice moment al jocului. acesta un paradox indisolubil? În sfera mecanicii cuantice. particulele de lumină par să dispară într-un anumit punct şi să reapară instantaneu în alt loc. Destinul nu hotărăşte că o anumită situa ie trebuie să se petreacă într-un anume fel. A urmări cea mai probabilă serie de evenimente legate de acele trupuri pe care le studiem este ca şi cum am vedea câteva scene promo ionale dintr-un film ce va fi lansat în curând. am admis că există numeroase posibilită i ca acelaşi eveniment să se producă în universuri paralele. tocmai acest lucru face jocul mai interesant pentru cele mai multe suflete. de obicei. orice infimă schimbare a jocului putând schimba rezultatul. Karma este o oportunitate. În universul nostru. aceste evenimente şi oamenii implica i devin eterni şi sunt păstra i pentru totdeauna în bibliotecile spirituale. Universurile pot fi paralele. Relatările lor despre ce văd acolo te pun în încurcătură. cât timp sunt încă în 204/226 . opresc sau deplasează înainte şi înapoi timpul şi evenimentele din realitatea adevărată a lumii spiritelor. din câte observase în timpul revederii vie ii ei trecute în bibliotecă. ce ne sunt prezentate ca posibilită i în timp ce vizualizăm Inelul destinului. pentru ca să învă ăm din lec iile lor. Nu suntem marionete. Subiec ii mei mi-au prezentat întotdeauna cu consecven ă ceea ce se petrece în camera ecranelor. Schimbările din via ă depind de liberul nostru arbitru ce înclină spre o anumită ac iune. alegerile sale alternative la sinucidere începuseră după un timp să dispară din gama sa de posibilită i. Sufletul care se pregăteşte pentru încarnare ştie doar acea unică mutare de şah. realită ile pot coexista în aceeaşi dimensiune sau alt mod. indiferent de dispunerea spa ială. sau Linia Inelului. cel pu in din punct de vedere al ac iunilor noastre din cadrul acelor evenimente. perceput timpul viitor în Inelul menit alegerii vie ii? În capitolul 5. Când ne aflăm în Inel. cum o numesc unii clien i. Însă cei care studiază Pământul urmăresc. Cei care se ocupă cu problema ipotezelor de tipul lui „ce-ar fi fost dacă” din vie ile noastre sunt planificatorii. Trebuie numai ca aceste posibilită i să fie suficient de variate. Linia Inelului reprezintă cursul cu cea mai mare probabilitate al unei vie i.

în legătură cu alt subiect discutat în afara Inelului. este următorul: sufletele care aleg o orientare homosexuală sau lesbiană înaintea vie ii pe care o trăiesc acum aleg în mod deliberat să trăiască într-o societate care are prejudecă i vis-a-vis de modul lor de via ă. când va veni. Uneori. Sufletele mai întreprinzătoare cred că aceste camere ale ecranelor sunt proiectate tocmai ca să le stimuleze reac iile opuse. efectiv. de obicei.Inel. după câte mi s-a zis: „era feminin pe dinăuntru”. Voi oferi un exemplu în acest sens: am avut cândva un client homosexual care fusese într-o via ă anterioară împărăteasă în China. din cauza intrigilor de la curte şi a supuşilor săi linguşitori. În cazul multora. de obicei. în camera de alegere a vie ii se aflau trei trupuri. nu for ez în acest punct pentru a afla mai multe. Cum predispozi ia de a fi homosexual sau lesbiană este esen ialmente biologică şi nu rezultatul unei acumulări sociale sau a mediului. purta bijuterii pre ioase şi era aşteptată de supuşi în patru labe. ca urmare a unei serii întregi de împrejurări noi şi de hotărâri bazate pe axele temporale ale istoriei ce conduc la respectivele evenimente. de fapt. Dacă orientarea lor este declarată deschis. aceste rememorări fulgerătoare ale existen elor viitoare sunt schimbătoare şi inconstante. de teamă că ar putea să-şi piardă firea şi n-ar mai accepta un contract de via ă dificil. trăiesc într-un trup de femeie. care urma să trăiască via a liniştită a unei so ii şi mame devotate. după cum se cuvenea rangului ei. pe care pot să-l observ când îi conduc pe clien ii mei înapoi la momentul în care au luat această decizie în camera de alegere a vie ii. Este un lucru care cerc îndrăzneală şi hotărâre. Cred că subiec ii mei homosexuali şi lesbiene au început procesul de a-şi schimba genul în vie ile lor şi asta reflectă un suflet mai dezvoltat. timpul. devin mai încrezătoare. Clien ii mei homosexuali şi lesbiene nu sunt. cum unii bărba i de orientare homosexuală au sentimentul că. Una dintre femei era foarte slabă. suflete tinere şi neexperimentate. Iată ce mi-a spus clientul meu în legătură cu decizia sa: Dintre cele trei trupuri. pentru că se simt mai bine să fie numai bărbat sau doar femeie. De altfel. participă într-un eveniment viitor. Astfel. într-o civiliza ie cu stereotipuri rigide în ceea ce priveşte orientarea sexuală. prefer să nu lucrez cu tehnici de progresie în hipnoză. Camerele ecranelor sunt folositoare pentru acele suflete care au rezerve în a accepta un contract pentru via a viitoare. exceptând cazul camerelor ecranelor din lumea spiritelor. două erau de femei şi unul al unui bărbat frumos care. Al doilea. iată-l la prima încarnare după acea via ă de lux şi putere. pentru a-şi dobândi stima de sine şi propria identitate. cunoscut sub numele de Jamona. Cum am spus şi mai înainte. actualul lor gen s-ar putea să nu le fie atât de familiar ca genul celălalt. Totuşi. multe suflete aflate la nivelele I şi II aleg cam în 75% din cazuri trupuri de un anumit gen. Un exemplu elocvent al unui suflet care se pregăteşte pentru o grea încercare este alegerea unui trup de homosexual. Chiar înaintea vie ii actuale. cum ar fi existen a pe o navă spa ială. Alegerea de a fi homosexual sau lesbiană este un mijloc de a trăi această tranzi ie într-o anumită via ă. dacă pot observa anumite aspecte ale viitorului. După o lungă aşteptare. unele suflete mai temătoare au spus că au refuzat să intre prin ecrane direct în trupurile de probă. oarecum ostentativă. oamenii nu pot vedea evenimentele din viitor. Cealaltă femeie arăta şic. dar nici nu avea încredere în nimeni din jurul ci. înseamnă că aceşti oameni au decis să trăiască o via ă în care vor înota împotriva curentului. cu un aspect aproape fragil. Împărăteasa era de o frumuse e răpitoare. câte un client are scurte imagini ale scenelor în care. care s-ar petrece dincolo de via a imediat următoare a trupurilor care le sunt prezentate. destinată să fie o femeie poate prea prezentă în 205/226 . de vreme ce oamenii pot urmări numai o posibilitate care s-ar putea schimba. Ei trebuie să încerce să se ridice deasupra injuriilor publice. Sigur că acest lucru ar putea umbri cumva modul în care sufletele îşi văd prezentate vie ile. povestea că via a în care fusese încarnat în acea împărăteasă a fost una de lux şi de mărire. Luându-mă şi eu după această practică din lumea spiritelor. sufletele aleg aceste corpuri din două motive principale. Acest suflet. pentru că acolo există posibilitatea de a încerca apa înainte de a sări. Trăia o via ă în care nu-şi refuza nici o plăcere. şi de departe cel mai important factor.

în perioadele de timp prezentate. dar nu am primit răspuns la acestea. se dovedesc a fi esen iale.” Am observat un lucru şi anume că. Astfel. dar speri că nu va trebui să-i faci modificări. sunt sigur că avem de-a face şi în acest caz cu o suprapunere. Ca şi la celelalte specializări ale sufletelor. Am ales bărbatul. Doamna de societate ar fi fost doar o prelungire a vie ii anterioare a clientului meu.” Maeştrii Timpului O dată la câ iva ani îmi este dat să întâlnesc un suflet ce se pregăteşte să devină Maestru al Timpului. vrei să-l cumperi. care nu ne-ar pune prea mult la încercare. Chiar şi aşa însă. şi apoi. deşi din punct de vedere financiar ar fi dus-o mult mai bine decât o ca gospodină strâmtorată. după părerea ci. cea mai dificilă posibilitate. Iată de ce clien ii mei îi îngrămădesc adesea pe to i în min ile lor sub eticheta de planificatori. Am făcut-o. Când recunosc unul. această încercare mă va ajuta să-mi răscumpăr via a de împărăteasă adulată. descoperim informa ii care la început par inadverten e. 206/226 . apare necesitatea discernerii între blocajele obişnuite ale detaliilor pe care nu trebuie să le ştiu şi ceea ce subiec ii mei avansa i. pe măsură ce avansăm în şedin a noastră. ele func ionează mai mult ca nişte istorici şi nişte cronicari decât ca maeştri ai timpului care urmăresc axele de timp ale viitorului imediat pentru corpurile în studiu în camera de selec ie a vie ii. care este un inginer în via a lui actuală. într-adevăr. dar care. mul i maeştri lucrând pe axele de timp ale sufletelor care au nevoie de serviciile lor. Aşa a fost şi în cazul unui suflet numit Obidom. Cititorii se pot întreba de ce nu am pus şi alte întrebări relevante în cazurile prezentate în această carte. sufletele mai pu in avansate acceptă trupul pe care ştiu că ar trebui să-l aleagă. primirea unui nou trup este ca şi cum aş proba un costum nou de haine de pe raft. Voi începe dialogul de la un punct memorabil al şedin ei noastre. Mi-a spus: „Au fost mul i oameni în via a mea care m-au tratat cu dezgust şi chiar cu silă. Aceste alegeri erau legate de dispunerea obişnuită a alegerilor de via ă ale clientului meu. Ei au mai multă încredere în procesul de selec ie decât în ei înşişi. Ştiam că dacă voi depăşi oprobriul societă ii. în acelaşi timp însă. Jamona ştia că aceasta ar fi fost femeia de societate. ci pentru că încercarea unei vie i de orientare homosexuală era în mod evident cea mai dificilă. ştiu că am găsit o resursă ce merită a fi pre uită. Unul dintre clien i mi-a spus: „Pentru mine. era rece. cât şi eu. Jamona ar fi fost tot femeie. trebuie să mă feresc să fac presupuneri pripite în timpul şedin elor de hipnoză. De exemplu. atât elevul dintr-o specializare. Cum mai există şi alte specializări asociate cu axele timpului. prin care Jamona ar fi putut învă a umilin a şi acceptarea încercărilor vie ii în condi ii din cele mai grele. nu cunosc. Era o cale de mijloc. sufletele arhivari ajută sufletele în căutările pe care acestea din urmă le fac cu privire la evenimentele lor trecute şi la axele de timp alternative ale acestor evenimente. Câteodată. Deoarece examinez îndeaproape aspectele ezoterice ale tuturor specializărilor sufletelor. Alegerea vie ii unui bărbat homosexual era. Sunt multe lucruri pe care cei ce se pregătesc să devină maeştri ai timpului nu le ştiu încă sau cel pu in aşa afirmă ei.să mă simt nesigur şi vulnerabil. ca o figură publică. pentru ca ac iunea să se desfăşoare cel mai bine. sufletele mai avansate pot face compara ii de mare profunzime între corpurile care le sunt oferite. dar sufletele mai bătrâne cunosc că de multe ori există câte o alegere tentantă. Aveam nevoie să experimentez această discriminare . invidiată şi preocupată numai de ca însăşi. Gospodina nu s-ar fi dovedit o variantă rea. la alegerea trupurilor. pentru că urma să mă confrunt cu o via ă de homosexual. ori ea vroia o pauză în acest lung lan de existen e în trupuri femeieşti.societate. din punct de vedere emo ional. Nu suntem sfătui i în timpul acestor alegeri. Clientul meu nu a făcut alegerea sa întrucât ar fi fost împins de cineva.

N: Bine.. În acelaşi fel. prezent şi viitor? Asta în elegi prin manipulare? S. Dr. pentru a i se regla curgerea.. secven ele? S. oricum. Sunt începător şi am nevoie de mul i mentori. N: Po i schimba evenimentele din trecut. Nu creăm nimic.. Dr. Dr. Dr.: Axele temporale există ca succesiuni energetice ale evenimentelor care se mişcă... 207/226 . Începi cu modelarea şi apoi treci la lucrurile reale. atunci. în perioada dintre vie i? S. diferită munca ta? S. de mare folos. Nu creăm. iar dilatarea acesteia ne încetineşte. pentru a deveni un Maestru al timpului.cu un vârtej de energie lichidă. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu evenimentele. pentru că nici eu nu cred că sunt prea bun pentru acest domeniu. care apar în succesiuni ca bornele de pe drumuri. Dr..: (pauză lungă) Nu. E ca şi cum te-ai juca cu o bandă de cauciuc..: (liniştit) Pregătirea în domeniul timpului are loc la un templu. S. S. N: Ce sunt secven ele de energie? S.. ce anume implică pregătirea ta de a deveni un Maestru al timpului? S. Dr. Aplica iile practice ale activită ii noastre implică o serie de curente umane de gândire şi de ac iuni care se unesc într-un râu al timpului. Dr.să străbat axele timpului.. ai putea să-mi spui ce anume reprezintă pentru tine cea mai grea încercare ca suflet..: (oftează) Merge foarte încet. N: Ce fel de modele? S. N: Aş numi aceste întâmplări ca fiind fragmente de ac iune şi de amintiri ale acelei ac iuni. într-adevăr.i spun. Condensarea energiei noastre ne accelerează.sub iindu-se în acele deschizături unde scenele sunt simulate pentru noi în îmbucături mititele.. Dr. dar nu se întâmplă acest lucru cu multe suflete. Mi-ai fost.accelerând sau încetinind.: Mi-e greu să... practic. persoane obişnuite aflate pe o autostradă şi care intră şi ies din succesiuni . Dr. Operăm cumva ca nişte.. să în eleg succesiunile în care trăiesc oamenii dintr-o lume fizică şi să-i ajut pe planificatori asistând sufletele atunci când îşi aleg trupurile. se văd tuburi de neon cu lumină fluctuantă.pe care le considerăm drumuri .gata pentru intrare (se opreşte). Ne intersectăm în calitate de observatori. N: Bine.: (visător) Oh. Cine anume te instruieşte şi câte ceva despre ceea ce faci. N: Cine crează.: (întrebarea mea începe să-l antreneze în discu ie) Asta e altceva. N: Întrebam doar.. Dr... N: Vorbeşte-mi despre cum modela i energia în axele timpului. Spune-mi. care crează lucruri prin manipularea energiei în orele de crea ie? S.unde profesorii ne instruiesc cum să aplicăm evenimentelor secven ele de energie. Dr.: (exasperat) De unde vrei să ştiu? În etapa în care mă aflu încerc numai să func ionez în cadrul sistemului. greu săi explic.: Ni se desemnează un eveniment.Toate alegerile umane din jurul acelui eveniment au un sens. N: Obidom. N: Cu ce este. Dr. Obidom.. Bănuiesc că totul a început datorită faptului că îmi place să manipulez energia şi devenisem destul de bun la asta în timpul cursurilor. E. N: Cum merge pregătirea ta? S.: Ca să lucrezi cu timpul trebuie să înve i să manipulezi spa iul.: Studiez timpul pe planeta Pământ. N: De ce ai fost ales tu pentru această pregătire? S. (zâmbeşte) Noi îl numim Templul Timpului .. Dr.un bazin enorm de vapori.breşa se deschide.: Timpul se manipulează prin comprimări şi dilatări ale particulelor de energie într-un câmp unificat. şi cu oamenii. Obidom. pot numai să monitorizez secven ele de energie...: Vreau să devin un specialist în acest domeniu. Aş vrea să discutăm despre locul unde lucrezi acum.Cazul 63 Dr. N: În ce scop? S...

. păreau că nu aveau încheieturi... mai bune sau foarte bune . Dr.urmează evenimentul şi la sfârşit amintirea evenimentului.. Particulele de energie implică. erau nişte fiin e verzi-gălbui. şi ceea ce face cercetările interesante. care a avut odată o civiliza ie dezvoltată din punct de vedere tehnic.: Nu e atât moartă.. Viitorul este întunecat. N: Obidom. Dr. Dr.. Dr. Cum te vezi pe tine însu i? S. Eu studiez scenele trecute . într-adevăr. de altfel.. secven ele neclare. studiile tale în acest domeniu? S. Evenimentele . amintirea. asemănătoare din punct de vedere geografic cu Pământul. N: Obidom. S.. Dr.da.: (pauză) Da. am sentimentul că deocamdată nu eşti prea implicat în viitor. suprapunându-se şi împletindu-se. N: Deci. Dr. efectiv. Asta i-a şi dus la distrugere.se desfăşoară până când încetează a mai fi productive (oftează adânc). N: Cum se înregistrează toate astea în secven e? S. Noi considerăm folositoare toată această istoric umană pentru viitoarele încarnări ale oamenilor. Ajunseseră să se creadă invincibili. nu. Particulele de energie care sunt o parte a cauzalită ii necesare pentru ini ierea evenimentelor în timp implică modele vibra ionale cu multe alternative. Dr. Oricum. N: Secven ele pot exista în orice fel de realită i alternative? S. dacă fiin a umană nu are nimic de învă at din aceasta? S. N: În ce fel? S. N: Câte suflete sunt în clasa ta? S. S. Dr..: (pauză lungă) Studiem ceea ce este productiv. N: Nu în eleg de ce ai fost trimis într-o lume moartă. foarte înalte şi zvelte. asta e.: Suntem şase. Când am ajuns acolo pentru pregătire ne-am luat o formă transparentă care semăna cu aspectul umanoid al vechilor Galathieni (râde). Asta este ceea ce restabilim noi. dar nesăbui i . aveau ochi mari. vorbeşte-mi despre pregătirea ta ini ială.se conturează o idee .: Sunt multe lucruri pe care nu i le pot spune. Dr. Galathienii puteau călători spre alte planete.. În mod sigur acest lucru i-e lămurit.ca şi noi ceilal i..: Chiar acum mă gândeam. S.: Am fost trimis pe planeta Galath.ceea ce a avut loc. Misiunile mele sunt să studiez oamenii şi evenimentele trecutului şi prezentului.: Când clasa mea era adunată pentru instruire la templu.: Energia este calea de transmitere a gândirii şi a memoriei din secven e şi acestea nu sunt niciodată uitate.: Galathienii erau deştep i.. S. N: Cum erau ca oameni? S. sunt un novice în aceste probleme. acum sunt doar un arheolog al timpului. (pauză şi apoi adaugă) N-am cunoscut pe nimeni înainte de a ajunge aici. cu multe fa ete. Dr. Dr. Dr. Dr. Toate lucrurile pot fi observate şi reconstituite pentru studiu... N: Din tot ceea ce mi-ai spus tu până acum. iar după un timp diferen ele sunt atât de mici. încât ar deveni neproductive ca lec ii de via ă. Canalul prin care poate fi perceput timpul începe cu gândirea ..: Mă văd mai mult ca pe un arheolog al timpului.: Prin tonul vibra ional al fiecărei particule de energie înregistrate. N: Povesteşte-mi despre ei. Obidom. am nevoie de mai multe indica ii aici. cât golită. N: Dar de ce trebuia să merge i acolo? Nu pierise totul? 208/226 .mai slabe.S... este o situa ie similară aceleia când trebuie să ici o decizie fa ă de solu ii diferite. N: Unde au început. Este o lume fizică. dacă ai îndemânarea să le găseşti.: Sunt de acord. spui că nu tot ceea ce poate fi în timp există neapărat. ca ai insectelor..: (pauză) Ah. N: Spune-mi ce crezi în legătură cu posibilită ile alternative ale evenimentelor? S. Astăzi nu mai există forme de via ă cu inteligen ă superioară pe Galath. Dr.

pentru că sunt la discre ia unor for e asupra cărora n-am nici un control. ci la revenirea. cu platforme spa iale care înconjoară încă planeta. Reîncarnarea n-ar însemna nimic dacă toată via a ar fi predestinată. Dr. ruinele vestigiilor acestei civiliza ii dezvoltate cândva se risipesc acum. voi ajuta la coordonarea alegerilor din sfera vie ii (de exemplu. iubea viteza şi trăia pentru adrenalina pe care i-o dădea o via ă periculoasă.. Dacă aş fi un suflet şi aş avea ceva timp în perioada dintre vie i. Adăuga i asta la faptul că e posibil ca noi să ne fi pus deliberat în anumite situa ii. Care e adevărul? Nu am libertate de voin ă.. N: Obidom. La una dintre conferin ele mele din Vancouver. declinul lor. dar unele scene ale puterii lor sunt pline de via ă. pentru a ne intersecta cu anumite perioade ale istoriei Galathienilor. Îi voi ajuta pe cercetătorii din bibliotecă. din cauza lipsei noastre de pricepere. Tânărul motociclist. în afirma iile mele despre axele timpului am sugerat ideea că viitorul poate exista în multe realită i. Obidom? S.: Când voi deveni cu adevărat pregătit voi fi consilierul planificatorilor care doresc să proiecteze anumite situa ii pentru oameni... aşa cum ai făcut tu pe Galath? S. B. Oamenii care au premoni ii despre viitor se pot înşela sau nu. cu acceptul mamei sale. dintr-o mul ime de încarnări.. Dr. ce gândeau înainte de a fi cuceri i de o altă rasă şi asimila i de civiliza ia acesteia. alegeri personale. m-aş putea întoarce în scene din trecut. Galathienii aveau o limbă muzicală. efectivă.acest gen de lucruri. o femeie distrusă de durere s-a ridicat şi a strigat tare: „Voi. pentru a trăi în oraşul meu ca băiat.. le putem studia greşelile. înapoi pe Pământ într-o stare fără trup. Via a noastră actuală însumează toate experien ele noastre trecute.: Nu în elegi? Axele lor de timp există încă. nimic din trecut nu se pierde cu adevărat. m-am aşezat lângă ea câteva minute şi am aflat că băiatul ei de nouăsprezece ani murise de curând într-un accident de motocicletă. În toate aceste vie i ne-am bucurat de libertate de alegere. Unul dintre profesori ne ajută să ne adaptăm vibra iile.. aşa că suntem produsul alegerilor noastre anterioare.. Obidom? S. lucru care nu e perceput de mintea conştientă.: Radiem energie şi plutim prin coridoarele trecutului lor. deşi Galathienii nu mai există. N: Ce face i voi. Cum ultima sec iune dedicată timpului a deschis discu ia despre probabilită ile şi posibilită ile viitoare. Oamenii cred că ideea de liber arbitru se opune aceleia de destin. Trăim într-un anumit trup din multe motive. Acest lucru implică. Nu te aştepta să dregi ceva şi să schimbi originalul. Dr. N: Deci. via a mea e plină de durere”. Totul se face pe fragmente.. Putem reconstitui oameni care la un moment dat stau de vorbă. Dr. plăcute sau neplăcute. pentru a verifica în ce fel vom reac iona la evenimentele din via a actuală. să mă văd cu familia şi cu prietenii? Nu mă refer la re-crearea tuturor acestor lucruri în lumea spiritelor. Ei nu-şi dau scama că soarta reprezintă suma faptelor noastre de-a lungul a mii de ani. Inelul) . pe de altă parte...: Nu... Este un fel de lume exotică.. guru ai New Age.. Noi suntem aici pentru a exersa intersectarea cu vechea istorie a acestui loc. N: Care este elul tău final. În vechile lor săli de curs cresc plante. (sardonic) Nu uita că ai fi doar o fantomă.. Pe sol sunt sfere imense de locuit care sunt goale acum şi se dărâmă.. victoriile. tu şi cei cinci colegi ai tăi. de asemenea. După ce am terminat conferin a. într-un sens tot ceea ce au făcut ei există încă.C.: (zâmbeşte) Sigur. Deşi ai avea nevoie de ajutorul unui profesor talentat înainte de a putea face tu însu i asta. Dacă cineva se vede ca fiind ucis într-un anumit 209/226 Liberul arbitru . este oportun să examinăm mai îndeaproape ramifica iile conceptului de liber arbitru.S. că suntem predestina i să urmăm un anumit plan al karmei vie ii trecute. am o întrebare personală pentru tine. care pluteşte în jurul navelor lor distruse şi de-a lungul străzilor pustii. S. ne spune i pe de o parte că avem libertate de voin ă în a alege noi înşine în via ă şi.

atât planetare. mai ales în împrejurări potrivnice. promi ându-i că se va putea întoarce la via a civilă imediat după bătălie. durere. Accidentele în care sunt implicate trupurile noastre nu sunt considerate întâmplătoare de către suflete. de a ieşi întărit din acest efort şi de a merge mai departe. din 1863. Simpla voin ă a adevăratului nostru Sine are puterea de a se opune slăbiciunii caracterului propriu. fără constrângerile generate de frânturile inconştiente ale amintirilor referitoare la ceea ce am văzut în camera ecranelor. Am avut un client care a fost ucis în bătălia de la Gettysburg. care arată că sufletele. în durerea noastră.moment şi într-un anumit loc şi asta nu se întâmplă. Un argument în favoarea ideii că determinismul este opus liberului arbitru este acela că Sursa. dar foarte sugestiv referitor la liberul arbitru. din cauză că era prea tânăr. sunt responsabile de faptul că Pământul e populat cu oameni care suferă de boli. În mare măsură. după cum am încercat să vă arăt în multe exemple. pentru a livra nişte pachete şi mesaje. Avem libertatea de ne reface vie ile după orice catastrofă. după ce via a se va fi încheiat. Rose. cât şi individuale. S-a lăsat seara de dinaintea acelei bătălii ce a durat trei zile. toate alternativele evenimentelor probabile din via a viitoare. sau un grup de divinită i secundare. Am arătat că sufletului nu i se prezintă. în schimb.” 210/226 . inunda ii. pentru că: „Nu vroiam să pierd ocazia unei mari aventuri”. A trebuit să plece imediat. Chiar şi aşa însă. Mai importantă decât evenimentele care ne încearcă în via ă este reac ia noastră la acestea şi cum procedăm în fa a consecin elor lor. pe când era un proaspăt soldat al Uniunii. venim echipa i cu ceea ce ne trebuie pentru a avea grijă de noi. Deşi plutea deasupra trupului său. Am spus adesea că Pământul este considerat de către suflete drept o şcoală foarte grea. pe care. În următoarea zi a fost omorât. uragane. Am încredere în decizia ghizilor mei. Am un exemplu scurt. căutând un tânăr neînrolat. Există motive întemeiate pentru această practică. cum ar fi şi cazul 62 cu femeia din Amarillo care a fost împuşcată. a strigat: „De ce te-ai întors aşa de repede? Trebuia să ne căsătorim!”. dacă dorim să ne asumăm această răspundere. Mi-a răspuns: „Nu. strict evenimentele de până la vârsta de şaisprezece ani. lui John nu îi venea să creadă că se vedea pe el însuşi zăcând mort pe pământ. John şi iubita lui. am acceptat ceea ce mi-au prezentat. L-am întrebat pe acest client dacă în camera ecranelor i se arătaseră secven e din ceea ce avea să se întâmple la Gettysburg. care ştia să călărească bine. un ofi er unionist a sosit prin păr ile în care locuia John.acea parte din esen a ei pe care aceasta nu o luase pe Pământ. În momentul în care ca l-a văzut pe John. chiar şi cele discarnate. John ştia să călărească bine şi a acceptat fără să se gândească prea mult. Scenele din via a noastră viitoare care ne sunt prezentate sunt selective. Deşi avea doar şaisprezece ani. în ciuda reamintirii spirituale spontane pe care o au unii oameni. Frica apare atunci când ne separăm de puterea noastră spirituală. John nu avea de gând să se înroleze. John s-a întâlnit cu Rose . Am ştiut de multe dintre încercările acestei vie i dinainte şi le-am ales din motive întemeiate. Uneori karma poate părea punitivă. pot fi surprinse de o decizie neaşteptată putând schimba rezultatul probabil din via ă. Numele lui era John şi trăia într-o mică aşezare de lângă Gettysburg. începuseră să-şi facă planuri de căsătorie. s-ar putea să nu le recunoaştem. Amnezia dă libertate voin ei noastre şi auto-determinării. vom avea posibilitatea să revedem toate alternativele importante. după cum au arătat cazurile mele. fiecare drum are avantajele sale karmice. Ofi erul unionist l-a găsit însă pe John şi i-a explicat în grabă situa ia presantă. Marea lec ie a Pământului constă în aceea de a înfrânge for ele distructive. iar mama sa avea nevoie de el la fermă. foame şi de frică. din via ă. de obicei. Când s-a întors în grupul său de suflete. deoarece ştiam că aveau motive întemeiate pentru a-mi revela numai ceea ce trebuia să ştiu înaintea acelei vie i. Aceste suflete din grupul său şi-au dat seama imediat că John alesese brusc un drum care se abătea de la via a lui probabilă. dar există dreptate şi echilibru. Acesta este motivul primordial al amnezici conştiente. fără saşi ia rămas bun de la nimeni. Trăim într-o lume în care se produc cutremure. cauzalitatea poten ială ar putea însemna că premoni ia sa a fost numai cea mai cumplită dintre alternativele posibile. incendii şi alte dezastre naturale asupra cărora nu avem nici un control. după cum a fost cazul scurtei experien e a lui John din armată.

Li s-a spus să fie pregăti i din punct de vedere mental şi să profite cât mai mult de timpul pe care îl aveau dacă doreau ca vie ile lor următoare să fie mai lungi. te rog. şi că făceau parte dintr-o familie numeroasă. Keith a recunoscut că era esen ial să înve e umilin a. A fost multă triste e în Inel când s-a descoperit că el trebuia să se ofere voluntar pentru un trup atletic ce urma să fie imobilizat de ASL. Ea mi-a dat încă un exemplu al unei situa ii în care scena mor ii fusese arătată protagoniştilor unei vie i viitoare. Dr. Keith a văzut că la începutul bolii îi va fi milă de el. faptul că se oferă voluntar face parte din contract. pentru a putea progresa. Se oferiseră voluntari să participe la un dezastru în care urma să fie omorâ i. cu Sandy) Şi a învă at? 211/226 . Keith a fost diagnosticat cu scleroză amiotrofică laterală (ASL) şi a murit doi ani mai târziu.: (cu gravitate) I s-a arătat ce era mai rău . Dr. va învă a din această încercare. ASL este o boală degenerativă a mişcărilor motorii care duce în câ iva ani la atrofia muşchilor. Ca şi sora sa mai mare. Spre sfârşit. Consultându-se cu ghidul lui şi cu membrii din grup. Şi totuşi. lui John. Voi prelua povestirea ei din acest moment al întrevederii noastre. La vârsta de douăzeci şi şapte de ani. Poate din această cauză atât de multe suflete din lagărele mor ii trăiesc acum noi vie i în America. Aşa cum mi-a relatat subiectul meu. iar apoi va sim i o teribilă furie. Keith a cerut o singură via ă unde să i se dea o încercare grea. va avea remuşcări. asistând la nişte repeti ii înainte de via ă. conducând maşini rapide şi intrând în tot felul de conflicte cu legea. cu felul său de a trăi nestatornic. În timpul interviului preliminar am aflat că Sandy fusese foarte strâns legată de fratele ci. tânărul soldat. ea avusese grijă de el ca o mamă. dar că avea o inimă bună şi pofta lui de a trăi intens fiecare zi era contagioasă. ce implică un subiect pe nume Sandy. Cum se întâmplă adesea cu sufletele care trebuie să asiste la moartea lor înainte de a-şi începe via a. mul i pacien i trebuie conecta i la aparate de respira ie artificială şi li se fac doze mari de morfină pentru a le atenua durerile agoniei. S. după cum reiese din afirma iile acestui client: Îmi amintesc că treceam pe lângă un grup mare de suflete dintr-o clasă de pregătire. ce ar fi de spus despre acele cazuri în care o moarte prematură are o probabilitate atât de mare în via ă. Când Sandy a ajuns la grupul ei de suflete în timpul şedin ei noastre. ca o chestiune de avantaj personal al acestei experien e? Cunosc specialişti în regresie ce au avut numeroase cazuri de suflete eroice care s-au oferit să participe voluntar la holocaustul nazist. Sandy a avut mereu premoni ia că fratele ei avea să moară tânăr. Sandy a spus că a existat un punct în camera de alegere a vie ii unde fratele ei aproape că a dat înapoi.corpul său înainte şi după atacul bolii. Cum îi va fi luată independen a şi va ajunge dependent de noi. Şi eu am avut. cât mai multe despre reac ia lui Keith la trupul care i se oferea. dar că dacă va lupta. Keith a spus că era pregătit. nu i se arătase posibilitatea mor ii la Gettysburg şi acest lucru este tipic în astfel de cazuri. Mi-a mai spus că fratele ei făcuse mult rău unora. Nu i s-a ascuns nimic. de-a lungul anilor. Ascultau un vorbitor care le vorbea despre valoarea vie ii. spre a dobândi umilin a şi nu ca această lec ie să se desfăşoare pe durata mai multor vie i.Aşadar. Pentru cele foarte rele. Cazul 64 Acesta este un caz de eutanasie. Keith era aventurierul grupului lor şi cu multe secole înainte fusese destul de nepăsător fa ă de sentimentele celorlal i. chiar dacă ei urmau să meargă pe Pământ pentru pu in timp. Keith. erau adunate într-un loc asemănător unui amfiteatru. Există op iuni pentru orice tip de dezastru. am descoperit că fratele şi sora erau suflete tovarăşi. până ce au crescut mari. Keith trăia ca şi cum şi-ar fi dorit să moară. N: (deplasându-mă din timpul actual spre lumea spiritelor. Fiind un suflet curajos. sufletele se pregătesc câteodată pentru ceea ce îi aşteaptă. A fost avertizat că vie ile accelerate pot fi foarte dure. Keith era un exaltat şi în adolescen ă dusese o existen ă plină de riscuri. încât planificatorii sunt nevoi i să ne dea ocazia de a ne oferi voluntari să ne reîncarnăm în acele corpuri. N: Spune-mi.

pe când stătea în pat. N: Ar fi ceva ce ai vrea să explici despre cum s-a pregătit Keith pentru această via ă cu tine? S. via a acestui om nu-i apar inea lui însuşi.S. am discutat despre rolul pe care l-a avut în moartea fratelui ei. a avut o viziune a fratelui ei stând pe o bancă şi vorbind cu „doi călugări îmbrăca i în rasele lor”. Vorbeşte-mi despre planul pe care l-a i făcut.: (după o lungă pauză. Este adevărat că ni se dau trupurile printr-un act de crea ie divină. Aproape fără să se gândească. Mai târziu a venit doctorul.: Numai morfina mai e de folos în cazul acesta. Nu s-a sim it vinovată în tot restul zilei. şi noi vrem ca acesta să reflecte propriile convingeri din timpul vie ii. Astăzi. ea a decuplat aparatele ce-l ineau în via ă pe fratele ei. Noaptea. Aş adăuga că acest semn material al trupului nu însemna neapărat că fratele ei urma să moară imediat. N: În eleg. înainte ca vie ile voastre să înceapă. dar eu continuu. fa a clientei mele ia o expresie de încuviin are) î i voi spune. La pu in timp i-a apărut în vis Keith.: Aşa am aranjat în lumea spiritelor.când nu mai putea suporta . surioară”. I-am promis din toată inima. Pe când ne pregăteam să venim în această via ă. Plămânii lui erau atât de afecta i.: O.: Ba nu. Va fi bine să vorbesc despre aceasta. Oricum. când Sandy stătea pe gânduri. Dr. dar în ultimă instan ă via a fiecăruia depinde de el însuşi. dar când ajungea la punctul unde el era total incapabil . Dr. N: Din cauza durerii? Trebuie să fi avut calmante.eu urma să închid sistemul care îl mai inea în via ă şi să-l eliberez. încât spre sfârşit nici nu mai putea să se mişte sau să vorbească. S. urma să fiu copilul cel mai mare din familia noastră. dar atunci când a venit momentul. ca să-mi arate că era pregătit să fie eliberat de suferin ă. Dr. Calmă.. a acceptat şi a apreciat ceea ce am făcut noi pentru Dr. Punctul de vedere opus arată că. dacă via a este un dar ce el. Dr. Keith a spus că era pregătit să sufere. s-a strecurat o îndoială în sufletul ei fa ă de ceea ce făcuse. a găsit sistemul reataşat şi a declarat moartea lui Keith. Am lucrat cu acel sistem şi am studiat simptomele bolii lui. a căzut. în lumea spiritelor. eşti gata să pleci?”.. S. N: Urma să face i acest lucru într-un spital? S. pentru că am crezut că va trebui să-i păcălesc pe doctori şi pe asistente. Avea în minte fiecare detaliu. Mi-a spus că sim ea un miros specific. Câteva săptămâni mai târziu. Keith a devenit calm. Ne opream Ia semnalele pe care el urma să mi le dea. în cele din urmă. slavă Domnului. da. Keith s-a întors zâmbind spre ea şi a spus: „ ine-te tare acolo. Pentru un credincios devotat. tu şi Keith. mai ales în aspectele referitoare la sinuciderea asistată medical a bolnavilor în fază terminală. ci lui Dumnezeu. după care ca a ştiut că se apropie momentul. cu tot sistemul de respirat şi cu toate calmantele. întrebându-se dacă procedase bine sau nu. Zâmbea cu recunoştin ă şi o convingea pe Sandy că ceea ce făcuse a fost foarte bine şi că o iubeşte. Am avut o lungă discu ie chiar înainte să plec pe Pământ. dreptul de a muri este dezbătut pe larg şi cu aprindere în mediile juridice. aşa că am sosit prima. fără să-mi abat aten ia de la ca). După ce s-a zvârcolit mult în pat. ultimele şapte săptămâni au fost îngrozitoare. S. Sandy a şoptit în urechea acestuia. Apoi am exersat pu in. În acest moment Keith a deschis şi a închis ochii de trei ori în semn de „da”. „mirosul mor ii” din zona gâtului lui Keith. 212/226 . La sfârşit mi-a cerut să-i promit că mă voi ine tare şi că nu voi lăsa nimic să mă împiedice în ultimele momente. După ce Sandy şi-a recăpătat cu totul cunoştin a. „Keith. indiferent de convingerile religioase sau morale ale unei majorită i. S-a spus că dacă moartea este actul final din piesa vie ii. Apoi a venit semnalul prestabilit.: (oftează) Am început să repetăm creând un pat şi sistemul de între inere a vie ii pe care Keith îl văzuse în camera ecranelor. într-un somn chinuit. N: Nu trebuie să facem asta dacă e prea dureros. Nu am mai spus nimănui până acum (începe să plângă. ar trebui să avem acest drept. vreau (respiră adânc). Spre sfârşit. a fost trimis acasă în ultimele şapte săptămâni şi asta ne-a uşurat planul.

Se sim ea bine cu aceste vie i şi n-ar fi dorit să facă schimbări majore. N: Când te afli la această a doua întrunire a consiliului. o călugări ă din ordinul Surorilor îndurării din New England. pentru că avea îndoieli în ceea ce priveşte competen a ei de a ocupa o func ie de conducere. Emily fusese atrasă toată via a de aspectele spirituale. ca persoană consacrată.: Vor să ştie dacă am reflectat în ultimii 500 de ani asupra a ceea ce înseamnă să mergi pe acest drum şi dacă sunt gata să trăiesc în vâltoarea societă ii. Organiza ia monahală dorea ca ea să accepte pozi ia de Maică Superioară. pentru că erau mai înclina i să vorbească despre credin a lor. Această comportare din trecut reprezenta un element definitoriu pentru confuzia din via a ei actuală. de obicei. pentru că se îndoia cu privire la competen a ei.preşedintele consiliului meu şi un membru ce pare să aibă un interes special fa ă de ceea ce mi se va oferi în via a mea viitoare. Dr. avem anumite îndatoriri morale. ceea ce înseamnă că se pregătea pentru via a ei actuală. De-a lungul anilor în care şi-a crescut copiii a lucrat ca secretară cu jumătate de normă. Dacă descopăr că urmează să aibă loc o a doua întrunire a consiliului în perioada de dintre vie i. şi ocazia unei schimbări semnificative. Atât tipul. Următorul caz ne dă o reprezentare mai conven ională a liberului arbitru în condi iile unei vie i în plinătatea sa. S. Emily nu-şi practicase noua profesie. Mi-a spus că faptul că a fost educată de către un tată sever. Dialogul începe în acest caz cu a doua întrunire a consiliului. vie ile subiectului Emily se desfăşuraseră. având libertate de voin ă pentru a face schimbări în timpul acesteia. În ultimii cinci sute de ani. Într-adevăr. fără să fie plătită. acest caz este un bun exemplu de a arăta cât de indulgen i sunt ghizii noştri. probabil. Clienta mea a remarcat: „Puteam să-l slujesc pe Dumnezeu. dar Emily refuza. o trecere în revistă ulterioară în lumea spiritelor a vie ilor ei anterioare a adeverit existen a unui model de vie i care fuseseră trăite în medii mănăstireşti.” Sunt întrebat adesea dacă planificatorii ne for ează să acceptăm unele vie i. în cadrul unor ordine religioase. Avea o căsnicie reuşită. te întâlneşti cu aceiaşi Bătrâni ca şi prima dată? S. în timpul pregătirii. aşa că a ajuns să lucreze voluntar. a descoperit că îi plăcea să aibă grijă de bătrâni. într-o formă sau alta. Dr. Ei bine. Ştiind cum aleg sufletele noastre via a. aşteptându-ne până când suntem pregăti i pentru marile încercări. Nu e inten ionată prelungirea degradării umanită ii noastre. aceasta se desfăşoară. pentru că era confuză în privin a scopului ei în via ă. Cazul 65 Emily era o femeie ce se apropia de cincizeci de ani care a venit să mă vadă. dar şi fără vreo constrângere sau responsabilitate. cred cu tărie că avem dreptul de a ne alege moartea când nu ne-a mai rămas nici o calitate proprie vie ii şi când posibilitatea însănătoşirii nu mai există. de vreme ce am discutat deja despre prima ta înfă işare înaintea consiliului care a urmat vie ii tale ca Sora Grace. cât şi numărul Bătrânilor care apar în cadrul celei de-a doua întruniri a consiliului depind de felurile de vie i şi de trupuri care vor fi prezentate. pe măsură ce treceam rapid cu Emily prin ultima via ă. cu un so care o putea între ine. N: Bun. chiar înainte ca noi să mergem la Inel şi ştiu că via a ce va urma va aduce. explică-mi acum doar ce se petrece înainte să te duci la locul menit alegerii vie ii.: Nu. N: S-ar fi supărat dacă te-ai fi întors din nou la o via ă religioasă? 213/226 . din anumite motive. am descoperit că în cursul acesteia numele ei fusese Sora Grace. Dr. ea s-a întors la şcoală şi s-a calificat ca asistentă medicală în geriatrie. o orientase spre căile mai pu in structurate ale spiritualită ii. Deşi dobândise dreptul de a lucra ca asistentă cu vreo doi ani înainte de întâlnirea noastră. chiar crud şi din cale afară de credincios. după via a clientei Emily ca sora Grace.ne-a fost încredin at. În primele faze ale întrevederii noastre. apar numai doi . Nemul umită de slujbă. indiferent de sentimentele noastre. fără să mă implic prea mult în problemele societă ii din afară.

Emily a văzut că nu din întâmplare a fost desemnată să crească într-un mediu 214/226 . se pot vedea. în sensul de a. spre a. atitudinile şi sentimentele în diferite momente din sfera vie ii cu un anumit trup. Între noi. Notă: Felul în care fac tranzi ia la întrunirile consiliului a fost discutat în capitolul 6. începând cu deschiderea şi identificarea conflictelor personale. vreau ca acum să trăieşti sentimentele trupului pe care-l ocupi şi să-mi spui cum po i să te dezvol i ca persoană. N: Şi în sfera alegerii vie ii. e sfâşiată între a face un lucru şi a dori un alt fel de carieră.. Eşti singură sau cu cineva? S.S... Emily a conştientizat că au existat anumite elemente de sincronicitate în trecerea în revistă a acestor evenimente trecute din Inel şi că decizia de a-şi schimba via a era la latitudinea ei.: Este cu mine acel al doilea membru al consiliului şi mai simt prezen a cuiva. N: Deci. Dr. înaintez spre scenele petrecute în camera de alegere a vie ii.i spune acest lucru? S.pentru prima dată.: (se gândeşte.sunt şi ale mele. înainte de toate aceste vie i religioase. aceea de a înainta spre noi experien e cu o conştiin ă de sine mai mare.i influen a hotărârea la o răscruce atât de importantă. crezi că modul în care o cunoşti acum pe Emily i-e suficient pentru a accepta această persoană şi a continua aducându.: (râde) Am fost pe o cale total diferită.. Nu prea mă văd ca asistentă.i este revelată pentru că planificatorii nu vor ca ea să interfereze cu liberul tău arbitru. nu sunt sigură. nu trebuie să ni se arate ocupa iile. S..: Da. N: Bine. Inten ia mea este ca subiectul pe care-l hipnotizez în acest caz să recunoască ocazia pe care planificatorii ei spirituali i-au oferit-o.: O. Unele incursiuni în Inel ne dau mai multe detalii despre o via ă viitoare decât altele. Mi se reaminteşte că auto-disciplina şi credin a mea sunt de admirat şi că am învă at multe.. da.. Văd ce conflicte are ea . N: (după ce discutăm pu in despre alte posibilită i de alegere) De ce eşti atrasă de trupul lui Emily? S. Dr. Dr.pur şi simplu. Sunt foarte buni cu mine. dar că prea multă repetare a aceloraşi vie i mă poate ine pe loc. Ceea ce urmează reprezintă o parte din reîncadrarea cognitivă pe care am folosit-o..: (pauză lungă) îmi este greu să răspund. În acest punct al şedin ei noastre. Dr. dar în acest moment amintirea spirituală a acestor detalii nu. poate că i s-a arătat mai mult. Dr.. pentru a sim i lungimile de undă ale acestui creier. să spunem că celibatul nu era una dintre priorită ile mele. Dr. era timpul să vină următoarea serie de alegeri de via ă.. pe care nu îl pot vedea (probabil un Maestru al timpului coordonator). N: Şi ce.: (o altă pauză lungă) Educând oamenii. Dr. Am făcut excese. N: (revenind) Aşadar. Dr.. i-ai asumat multe riscuri? S.deci. talentele şi sensibilitatea ei sunt foarte compatibile cu mine.: Nu. (pauză) Ah. N: Acum suntem în locul în care vezi trupul lui Emily . Dr.corpul tău actual . după ce ai fost Sora Grace..: Da.. S.. cumva o cale de mijloc.. Ar fi în eles că. S. N: Înaintea acestor cinci sute de ani .nu sunt încă pregătită pentru altceva. şi cum se împletesc vibra iile noastre reciproce.: Intru într-un ecran. În acest caz.. N: De vreme ce acum eşti asistentă. multă vreme. pentru a ob ine un cadru terapeutic mai bun pentru a o ajuta pe Emily. N: Ce anume î i apare ca fiind aspectul cel mai semnificativ al vie ii tale viitoare ca Emily? S. şi le spun că sunt gata pentru schimbare. dar nu răspunde) Dr...i echilibra existen a pe Pământ? S.. stările sufleteşti. sunt prea în elep i. Este o împletire bună. ai în eles că planificatorii î i doresc numai binele.: Poate.i contribu ia la via ă? S.

Copiii joacă un rol vital pentru regenerarea vie ilor sufletelor. Pur şi simplu. s-a îndepărtat de modelele vechi şi serioase de comportament. Astăzi. Schimbarea este un semn distinctiv al karmei. Sufletele tinerilor Inelul reprezintă un ciclu al vie ii. prin folosirea liberului arbitru în croirea unui drum de îndreptare prin situa ii nefamiliare. De ce i se părea atât o decizie corectă. pentru că nu se sim ea destul de bună. orientându-se spre noi moduri de gândire. Unul dintre clien ii care a venit să mă vadă la vreun an după ce murise fiica sa în vârstă de opt ani mi-a relatat în timpul şedin ei noastre următoarea istorie: Eram o femeie bogată în Londra secolului nouăsprezece. Emily scria că se sim ea împlinită din punct de vedere spiritual. a ieşit iar la suprafa ă în via a ei profesională de azi. Au fost ani folositori. Nu merit prea multe laude pentru lumina aruncată asupra acestei situa ii deoarece Emily îşi începuse deja căutările. singuri şi lăsa i pradă depresiei. în care îmi relata că se angajase la un azil şi că îi plăcea ceea ce făcea. încercând să treacă peste îndoielile sale inconştiente despre ea însăşi. Mai mult. Căutarea a ceea ce suntem cu adevărat înseamnă să intrăm în contact cu propriul sine (eul nostru interior) şi să aducem pasiune şi sens în ceea ce facem în via ă. apropiindu-se de cincizeci de ani. Aceia dintre noi care n-au trecut prin agonia pierderii unui copil nu pot decât săşi imagineze durerea suferită de aceşti părin i. Nu dădeam prea multă aten ie suferin elor copiilor străzii din jurul reşedin ei mele din oraş. insinuându-se că sufletul subiectului Emily şi-ar fi irosit cumva cinci sute de ani de încarnări în roluri de preo i şi de călugări e. ce atinseseră punctul culminant în ultima sa via ă ca Sora Grace. astfel. mor ii şi al renaşterii. pentru că nu erau copiii mei. Ea mai pu in de şase luni de la întâlnirea noastră. Vechea teamă interioară a subiectului Emily de a nu accepta pozi ii de răspundere din cadrul bisericii. nu mă interesa soarta lor. Nesiguran a în via ă este adesea o prelungire a modelelor şi obsesiilor din via a anterioară. cât şi una greşită în acelaşi timp? Emily se împotmolise în planurile ei de a avea o via ă al cărei curs să urmeze calea de mijloc. Deşi aveam Pierderea unui copil 215/226 . care au ac ionat asupra voca iei ei spirituale. iar din punctul meu de vedere. Ea a văzut că libertatea de a face noi alegeri şi de a se bizui pe sentimentele ei de curaj i-au permis să-şi asume aceste căutări. aceasta nu înseamnă neapărat că respectivul părinte s-a purtat rău cu copiii într-o via ă anterioară. înainte de întrevederea noastră. Avea doar nevoie de un imbold de a merge mai departe. chiar dacă moartea copilului are legătură cu karma părintelui său. e greu de răspuns la asemenea scrisori. Această lec ie ar putea fi foarte bine rezultatul altor elemente sau ac iuni indirecte. aceleaşi eluri sunt împlinite pe un alt drum. am primit o scrisoare de la Emily. moartea sa are mai pu in de-a face cu părintele. fiind mai degrabă legată de propria sa persoană. ca o îndreptare a celor anterioare. s-a eliberat. Acest caz nu este prezentat pentru a se denigra în vreun fel religia tradi ională sau ordinele religioase. Deşi i se deschidea larg uşa spre domeniul medicinii. Era un azil în care se dorea ca asistentele să nu se dea înapoi de la a oferi şi ajutor spiritual pacien ilor ce se sim eau neajutora i. Care sunt implica iile spirituale când acest organism care func ionează pe deplin moare înainte să fi început să trăiască? Am primit scrisori de la părin i îndurera i care m-au întrebat despre sensul mor ii premature a copiilor lor. Dacă respectivul copil care a trecut în nefiin ă era cel pu in la vârsta adolescen ei. Emily rămânea confuză.peste măsură de strict şi de religios. Unii dintre cei care au pierdut un copil îmbră işează concluzia eronată că groaznica lor pierdere este cauzată de o datorie karmică pe care trebuie s-o plătească pentru a răscumpăra vreun abuz împotriva copiilor săvârşit într-o via ă trecută. Azi. soarta lor cădea exclusiv în responsabilitatea părin ilor lor şi nu avea nimic de-a face cu mine.

cu siguran ă. Totuşi. din cauză că a căzut pe scări. Era în mod evident supărată pe mine. For a creativă a existen ei nu e niciodată separată de nici o formă a energiei însufle ite. Dacă acea mamă nu poartă deja un alt copil în pântece. într-un alt copil al aceleiaşi mame. Atunci când o mamă îşi pierde copilul. informa ii care mi-au parvenit din relatările multor subiec i. de fapt. Motivul pentru care sufletele nu îşi încep fuziunea complexă cu fetusul în primele trei luni este acela că fetusul nu are suficient esut cerebral în această fază. n-am făcut-o. Când o via ă este scurtă. dacă o fată tânără. În perioada de dintre vie i am hotărât să-mi corectez acest mod superficial de a vedea lucrurile. mama mea avea nevoie să simtă energia sufletului meu. Doamne. Voi începe afirmând că nu am avut niciodată vreun caz în care sufletul să se fi alăturat fetusului în primul trimestru al sarcinii.copil sunt proprii respectivelor raporturi. indiferent din ce motiv. Am o prietenă apropiată care este asistentă la sec ia de ginecologie a unui spital important din Oregon. fără îndoială. pentru că. nişte for e spirituale iubitoare prin preajmă. Sufletele cunosc dinainte ce probabilită i există ca un copil să ajungă să se nască. prin energia lor. Iată un exemplu în acest sens: M-am alăturat unui fetus aflat în luna a patra. pentru a în elege că a da şi a pierde o via ă este ceva foarte profund. e o durere imensă. care o consolează pe mamă şi îi supraveghează copilul. Toate au implica ii karmice şi un scop pentru noi. Inten ia mea e aceea de a oferi cititorului unele interpretări generale referitoare la copii. I-am precizat prietenei mele că există o conştiin ă universală ce înconjoară cu dragoste to i copiii nenăscu i. acest fapt nu a fost predeterminat în mod absolut. cât şi prin neglijen ă. să zicem în luna a şaptea. De exemplu. fetusul are un suflet.destui bani pentru a finan a un orfelinat şi o casă pentru tinerele mame. fără să aibă încă o identitate sufletească nemuritoare. Am început să-i spun câte ceva despre faptul că nu eu sunt cel care stabileşte regulile şi că nu am nici o vină. Aceste două moduri de interpretare a cauzalită ii sunt. există şanse mari ca acest eveniment să fi fost cotat cu o probabilitate semnificativă de alegere. Există şi posibilitatea ca exact în acea zi şi în acel moment ea să decidă să nu mai coboare acea scară. dar am învă at ce înseamnă compasiunea. asta a şi fost inten ia ini ială. pentru ca sufletele să poată lucra. Când m-a auzit făcând afirma ia de mai sus la un post de radio mi-a dat un telefon şi mi-a spus: „Michael. Un fetus poate fi viu. Cu toate că. Noi am ştiut că acest fetus nu va ajunge să se nască. Dacă o mamă îşi avortează copilul în primul trimestru al sarcinii. de ce nu-i laşi pe aceşti micu i să aibă suflet?”. pentru că nu-şi doreşte copilul. 216/226 . am descoperit că sor ii sunt destul de mari ca sufletul acestuia să se întoarcă mai târziu. În acest timp. în calitate de entitate individuală. atât prin avorturile pe care le făcuseră. Informa iile referitoare la mortalitatea infantilă mi-au parvenit în cursul anilor de la mai multe mame care aveau remuşcări cu privire la copiii lor nenăscu i pe care-i pierduseră. Sufletele nu se alătură în mod aleatoriu anumitor copii. cunoaştem dinainte multe scenarii ale evenimentelor majore din via a noastră atunci când alegem anumite trupuri în Inelul Destinului. Vă rog să re ine i că motivele karmice din spatele fiecărei rela ii părinte . Nu am vrut să las ca triste ea cauzată de pierderea mea să o descurajeze să încerce din nou. Am fost de acord să trăiesc pierderea propriului meu copil. pentru o via ă de numai trei luni. nemăritată. sufletele le numesc „intermezzo” şi aceste vie i au şi pentru părinte un scop. Am impresia că această persoană care lucrează cu bebeluşii şi care a văzut mul i care n-au supravie uit credea că. încă din momentul conceperii. rămâne însărcinată şi decide să facă avort. cât şi copilul într-un mod direct. Mi s-a relatat că şi în cazurile în care e vorba de neglijen e şi avorturi provocate între lunile a patra şi a noua ale sarcinii sufletele sunt acolo pentru a ajuta atât mama. pentru că încercasem să explic care dintre copiii nenăscu i aveau un suflet şi care nu. şi ştiam că aceste institu ii se zbăteau la limita suportabilului. ipotetice. fiind doar un mesager al acestor gânduri. există. sufletul se poate întoarce la un alt membru apropiat al familiei. amândouă aflate în vecinătate. dacă o femeie însărcinată pierde copilul.

când umanoizii de pe această planetă au fost pentru prima dată considera i potrivi i pentru colonizarea cu suflete. În timpul vie ii noastre. a creat o personalitate unică a unui singur Sine. care sunt mai curând instinctuale şi emo ionale decât intelectuale. Chiar şi astfel. Şi totuşi sufletul a fost cel care. Ghizii personali. sau un membru al grupului de suflete al copilului sunt implica i în întâmpinarea acestor suflete chiar de la nivelul Pământului. Ne ridicam împreună şi-i spuneam că în curând vom fi întâmpina i de prietenii noştri. Deşi organismul fizic al corpului va muri. el fiind toarte tânăr. Acestea sunt zonele care ne controlează reac iile organice. fizice. Unii dintre clien ii mei au spus că unele creiere cu care s-au unit păreau mai primitive decât altele. La început. Nu şi-a dat seama că fusesem cândva băiatul ei şi că acum sunt fiica sa. încât dualitatea expresiei acestora ne poate încurca până la a nu mai şti cine suntem cu adevărat. sufletele care au grijă de tineri. Am văzut cum sufletele îşi pot aminti şi recrea cine anume au fost ele. sufletul şi trupul sunt atât de strâns îmbinate.creat înainte ca sufletul să sosească . Dacă un părinte este omorât în acelaşi timp cu copilul său mic. ceea ce contează cel mai mult este rezultatul final şi felul în care ne-am terminat călătoria. Cele mai vechi diviziuni ale creierului nostru modem rămân încă valabile. După cum am men ionat şi în sec iunea dedicată sufletelor pereche din capitolul 7. Mam gândit că-i puteam îndulci amărăciunea şi durerea trimi ându-i gânduri de consolare în liniştea nop ilor dintre cele două sarcini ale sale. personalitatea vremelnică a corpului moare. de fapt. după cum se poate vedea din următorul caz: După ce fiul meu şi cu mine am fost omorâ i de bandit (în Suedia anului 1842). Ego-ul a fost definit ca Sinele. de obicei. când se unesc cu un fetus. Într-un sens există două ego-uri ce func ionează aici şi acest lucru îmi este cel mai evident în timpul regresiei hipnotice. ei rămân împreună. Acest organism func ional . dar constituie un fel de ego remis creierului care experimentează lumea exterioară prin sim urile care guvernează ac iunea şi reac iunea. atunci când nou-născu ii şi copiii mici mor. Această via ă psihică ar defini sufletul. în anumite axe de timp. îl consolam în timp ce ne ridicam împreună. Sufletul este gata acum să se angajeze în aventura unei noi reîncarnări. deşi caracterul nemuritor al sufletului continuă să trăiască. Sufletul şi creierul unui nou-născut par a-şi începe colaborarea ca două entită i separate. apoi ne vom despăr i pentru un timp. Unii oameni. admit că au atins zonele primitive ale creierului când au intrat într-un fetus. nu se ridică singure în lumea spiritelor. care începe probabil chiar din Pleistocenul târziu.dar era foarte probabil ca după mine să urmeze un al doilea copil şi îmi doream această colaborare cu ea. colaborarea dintre suflet şi trup. conceput ca substan ă spirituală peste care este suprapusă experien a. sufletul care a ocupat acel trup nu va uita niciodată gazda care i-a permis să trăiască o experien ă pe Pământ într-un anume timp şi într-un anumit loc. distincte pentru a deveni o singură minte. ca mecanisme de supravie uire. în acord cu mintea unui trup. Complexitatea acestei uniuni dintre corp şi suflet reprezintă o alian ă de dezvoltare evolutivă îndelungată. sufletele lor. era dezorientat şi confuz. cu speran ele şi aşteptările unui alt rol în via ă. înainte de a ne reuni din nou. Colaborarea sufletelor cu noile trupuri 217/226 .este cel cu care sufletul trebuie să se unească în pântecele mamei. În fetus începe. Cred că e potrivit să închei şirul cazurilor pe care le-am oferit cititorului în această carte cu un caz ce prezintă procesul prin care un suflet se alătură unui copil nenăscut. Colaborarea dintre mentalul fizic şi cel eteric care înso esc întreaga fiin ă umană în lume poate fi uşoară sau dificilă în primele etape de adaptare. ale copilăriei. Unii oameni se simt deranja i atunci când le spun că această idee a unei entită i duble sau dualitatea trup-suflet înseamnă că. când îmi duc subiec ii la Inel şi mai târziu. cum ar fi şi sufletul Kliday din cazul 36. Îl ineam strâns şi-i spuneam cât de mult îl iubeam şi că urma să ne ducem acasă.

iar conceptele. eram cuprins de înstrăinare fa ă de un părinte şi. Pentru un suflet cu mai pu ină experien ă. pentru o varietate de aspecte de via ă. şi prefer trupurile agresive. Îmi plac.este copleşitor. clien ii mei îşi exprimă acest sentiment referitor la trupuri într-un fel mai deferent. Şi totuşi. „Mă simt bine cu gazdele reci din punct de vedere emo ional.. Aşa ajung să ştiu dacă acest copil este dorit sau nu şi acest lucru este cel care crează diferen a: dacă acest copil va avea un start bun sau nu. am atins creierul uşor. astfel încât să fim amândoi mul umi i de alăturarea noastră. Pe când eram un suflet tânăr. atât eu. op iunile ne sunt oferite cu bună credin ă. cu min i necombative mă calmează. dar în acelaşi timp îi poate aduce acestuia şi multă durere. Am prea multă treabă de făcut în via ă ca să mă întârzie o potrivire imperfectă cu un trup. în întreaga mea carieră am avut numai de două ori de-a face cu suflete care au recunoscut că au cerut 218/226 . Trebuie să recunosc că trupurile liniştite. Trupul desfată sufletul ca mijloc de exprimare. cu temperamente care să-mi întregească propriile înclina ii. însă. ideile şi judecă ile oricărei min i omeneşti sunt în legătură directă cu sufletul care ocupă acel trup.Fiecare corp fizic are forma sa unică. atât fizică. Voi primi mai mult senza iile şi trăirile mamei mele din timpul sarcinii decât gândurile ei distincte. M-am străduit să arăt în capitolele 3 şi 4 cum unele combina ii trup-suflet func ionează mai eficient decât altele. Este atât de îndrăznea ă. astfel încât ele să func ioneze ca un tot unitar. Când am intrat ini ial în pântecele mamei mele. dar ea scapă de sub control şi ne aduce multă durere. Este ca o osmoză. să intre într-un corp de „slabă calitate”. nu ridică probleme atât un coeficient de inteligen ă scăzut.. Sunt instructive în acest sens remarcile făcute de un suflet de nivel V despre intrarea într-un trup: Niciodată două creiere nu sunt construite exact în acelaşi fel. Niciodată nu ni se oferă spre alegere în Inel trupuri care să ne implice în ceva nepotrivit dezvoltării noastre. Imediat ştiu dacă voi avea o comunicare uşoară sau dificilă cu acest creier. care nu bănuieşte nimic. Pentru mine. Planificatorii n-au nici un interes să constrângă un suflet. de asemenea. sim eam o separare. cât şi copilul. cât o minte disonantă şi ira ională. Unul dintre subiec i mi-a spus deschis: „Când un suflet complex. În trupul lui Jane e ca şi cum aş face un raid pe o navă de coastă. aud multe afirma ii despre cum sistemul de circuite cerebrale al nou-născutului este bine acordat sau. Nu pot să reduc niciodată ritmul. Plutesc în el. foarte avansat se combină cu un creier care de-abia se târăşte. Când intru în fetusul unui copil nedorit. astfel încât să ne gândim un timp înainte de a începe ceva. printr-o legătură de energie cu copilul... Ofer în cele ce urmează două perspective spre a ilustra această colaborare: Sunt un suflet nestatornic. repezindu-se să intre în tot felul de situa ii . este ca şi cum ai înhăma un cal de curse alături de unul care a tras la plug”. De obicei. este şi bucurie . Fiziologii nu ştiu de ce emo iile intense pot duce la comportamente ira ionale la o persoană şi la ac iuni concertate logic la o alta. cât şi mentală. pu in încurcat. Când colaborarea dintre suflet şi trup este încă incipientă. Există motive karmice pentru toate alăturările dintre trupuri şi suflete. în fetusul corpului actual al unui client. Am lucrat cu nou-născu i timp de mii de ani şi am ajuns acum să mă descurc cu orice fel de copil mi s-ar da. Cele mai multe suflete ce au atins nivelul III pot face adaptări rapide o dată intrate într-un fetus. răspunsul se găseşte în suflet. caut. dimpotrivă. pot aduce o schimbare pozitivă. o cursă sălbatică] Unele potriviri de trupuri duc la vie i de frustrare şi de încercări foarte dificile. Totuşi. Sfera de alegere a vie ii nu este un magazin general cu solduri. Există câte un scop pentru amândouă ego-urile din spatele fiecărei perechi trup-suflet. Numim acest fel de combina ii în oglindă combina ii duble. min ile analitice. dar acest lucru mă face să lenevesc şi să mă complac”. cam pripit.sondez.vreau să spun că încerc s-o trag înapoi -. Un coeficient de inteligen ă ridicat nu este un indiciu că sufletul ar fi avansat. Lec ia acestei fuziuni este de a conduce la o unire armonioasă a trupului şi a sufletului. Cât despre potrivirile dintre corp şi suflet.

cu scopul de a crea un tip de personalitate sau altul. în timpul în care se face alegerea vie ii.. pentru a institui îndrăzneala împreună cu acesta. încât să poată combina defectele caracterului nostru cu anumite temperamente ale trupului gazdă. un alt suflet le-a luat locul înainte de luna a opta. În mod normal. sunt considerat ca un nou coleg de cameră. tot n-aş avea garan ia că intrarea mea ar fi lipsită de asperită i. nu este. era vorba. Dr. numai ca pe o neplăcere. N: Dă-mi cel mai recent exemplu în care ai avut o intrare dificilă. Şi totuşi. spre pozi ia de conducător. Am mai men ionat. Am fost acceptat. Chiar dacă aş putea vedea mintea copilului în detaliu. de o minte înceată. Când un suflet se uneşte cu un nou născut. Dr. În capitolul 3. dar nu văzusem şi toate greută ile ce mă aşteptau cu mintea copilului. deoarece cele mai multe trupuri gazdă îmi acceptă prezen a. Planificatorii aleg pentru noi în aşa fel corpurile. pentru evitarea acestor situa ii existând.: Nu. Dr.. care producea o rezisten ă la. Prezen a mea a silit această minte să gândească şi nu era cazul unei min i prea curioase. la rândul său. Am început să apăs pe butoane şi am văzut că nu voia să răspundă la apel. pe care încercaseră să mi le explice în timpul hipnozei. N: Aş vrea să ştiu dacă tranzi ia ini ială în fetus este întotdeauna la fel pentru tine.: Nu. pentru că opun rezisten ă la schimbare. fapt ce pune la încercare maturitatea sufletului. Am sim it că prezen a mea era percepută de acesta ca o invadare. Sugestiile posthipnotice au făcut ca subiec ii cu aceste profesii să poată trasa nişte schi e simple ale acestor legături.. Min ile letargice necesită adesea mai mult efort din partea mea.. cât şi copilul neam adaptat unul la celălalt..: Nu. de asemenea. N: Ce schimbare? S. Dr. Caracterul nemuritor al sufletului este influen at de toate caracteristicile şi temperamentul creierului corpului gazdă. şi atât eu. se întâmplă extrem de rar să aibă loc un astfel de schimb prenatal. N: La ce te aşteptai? S.: A prezen ei mele în spa iul lor. am explicat că sinele interior al sufletului nostru ar putea să nu se armonizeze cu trupul nostru. din cauza incompatibilită ii. pot fi aproape sigur că această colaborare se adresează atât defectelor sufletului. că nici un suflet nu este rău în sine. nereceptiv.. în cele din urmă. Cazul 66 219/226 . avea o separare între compartimentele creierului. Era ceva neobişnuit..comunicare.. S.: Ceea ce văzusem eu în Inel era rezultatul final. Dr. Sufletele care au înclina ia de a controla desfăşurarea evenimentelor s-ar putea să nu se împace prea bine cu ego-ul unui corp înclinat. cu raze X.să fie înlocuite într-un fetus la care n-au reuşit cu nici un chip să se adapteze.. ar putea alege mai degrabă un trup cu un temperament pasiv şi introvertit. Majoritatea cazurilor prezentate în această carte reflectă suflete care s-au luptat cu aceste influen e ori s-au armonizat cu trupurile lor. ceea ce cerc o reac ie de răspuns din partea creierului. Acest lucru m-a ajutat să în eleg mai bine acest aspect. Sosirea mea era o intruziune în lipsa lui de activitate mentală. atunci când se uneşte cu un fetus. Am arătat că există suflete care sunt mai susceptibile decât altele în a cădea pradă influen elor negative din via ă.. unde am discutat despre oamenii care au făcut rău altora. cu pungi dense de energie. de altfel. cât şi min ii trupului ce are nevoie de exact acest suflet. Pe de altă parte. N: În eleg. de la clien ii mei medici sau fiziologi am ob inut nişte scurte imagini anatomice ale sufletelor care intrau în creierul în formare al unui fetus. care trebuia respinsă? S. un suflet prudent. S. Un exemplu în acest sens este cazul 66. În ambele cazuri. camera de alegere a vie ii. Şi spui că această minte considera prezen a ta ca o amenin are? S. în această situa ie. Dr. N: Vrei să spui că acest corp te sim ea ca pe o prezen ă străină. dotat cu energie scăzută. o minte de adult. sufletul nu se alătură trupului nostru fără a avea în prealabil nişte caracteristici ini iale.: Cu trei vie i în urmă am intrat într-un creier foarte rigid.

ce înseamnă acest lucru pentru tine în cazul unei intrări obişnuite într-un fetus pe care i l-ai ales. N: De ce procedezi aşa? S.. S.ştii . (se opreşte şi apoi adaugă) Poate că acesta e un mod de gândire optimist.: (râde) Nu şi înainte de naştere! Dr.: Intru.: Un creier ce are o densitate excesivă a energiei în anumite zone înseamnă că aici există blocaje ce inhibă legăturile necesare unei func ionări eficiente a neuronilor. Toată treaba e să. Vreau. să aprind lumina într-o cameră întunecată care are un copac în mijloc. creez o lumină roşie de energie compactă şi o îndrept în sus şi în jos de-a lungul coloanei vertebrale a copilului .urmărind o re ea de neuroni. gri.: Aceasta îmi permite să fiu. Acesta este un mod mult mai bun decât a agita copilul prin stângăciile şi excesul de zel al sufletelor neexperimentate.. pur şi simplu.. Dr. N: (prefăcându-mă că nu în eleg) Bine. Dr. S. Ceea ce fac este. sunte i amândoi la început.releele senzoriale. Dr.ghizii noştri ne dau o oarecare libertate în această privin ă . mama intrând şi 220/226 .: Îmi îndrept lumina roşie în jurul zonei dura mater . N: Să mergem pu in înapoi la afirma ia ta referitoare la apăsatul pe butoane. uşor. credeam că tu şi copilul. Dr.: (pătimaş) Copacul este trunchiul cerebral.. până la creier.: Telepatia mentală... Dr. Mă plasez între cele două emisfere cerebrale. pe când tu dai dovadă de inteligen ă încă de pe acum. într-un creier care se dezvoltă cam prin luna a patra . dar într-un fel ce a fost descris ca „a gâdila copilul pentru a-l bucura”. Când intru în pântecele mamei. ce faci? S. Înainte de a ajunge aici.i amesteci nivelurile vibra ionale şi capacită ile cu ritmul natural al undelor cerebrale ale copilului . Apoi mă deplasez de-a lungul ramurilor copacului pentru a investiga circuitele. de fapt. în esen ă.încă în timp ce creierul se formează. te rog. N: Vrei să spui că po i îmbunătă i func ionarea undelor cerebrale prin toate aceste activită i pe care le-ai descris? S.Dr. N: Şi apoi. acesta este un moment important pentru integrarea sufletului şi a trupului. N: Nu cred că în eleg. având în vedere continua evolu ie şi influen a stimulativă a sufletelor? S. să fac câteva adaptări în aceste piedici de pe trasee cu ajutorul energiei mele .: (râde de mine) Siguri Crezi că sufletele sunt doar nişte pasageri ai unui tren? Stimulez uşor aceste zone. N: Po i schimba ceva în dezvoltarea creierului? S. Explică-mi ce este cu acest copac. (exuberant) Cred că trupurile mele gazdă îmi sunt recunoscătoare pentru ajutorul acordat la îmbunătă irea vitezei cu care sunt transmise gândurile...flux electric. Dr.dar niciodată după luna a şasea. Îmi amestec căldura energiei cu nuan ele albastre-cenuşii ale creierului. Explică-mi. dacă voi putea. pentru a ob ine un loc în care să pot observa cum va func iona sistemul.. Dr.sensibil fa ă de senza iile fizice ale noii persoane. de regulă..stratul exterior al creierului. Vreau să aflu cum anume gândeşte şi simte lucrurile acest creier. N: Ce prevezi pentru viitorul acestei min i. am avut şi cazurile unor suflete mai tinere ce par a fi mult mai inactive după ce intră într-un trup decât sufletul din cazul 66. N: Cât de importantă e densitatea energiei sau nivelul insuficient al acesteia în func ionarea creierului? S. S..: Aceasta este ceea ce aşteptăm să se întâmple. creierul e.: Acest lucru îmi arată cât de eficientă este transmiterea gândurilor . Vreau să ştiu cât de densă este energia în aceste fibre dimprejurul cortexului cerebral care se înfăşoară în jurul talamusului.. Fără îndoială. Dr. N: De ce lumină roşie? S. Sufletele obişnuite îşi probează noile gazde pentru a se informa.

Subiectul cazului 66 este medic. Cazul următor ne dă câteva indica ii asupra procedurilor folosite de un suflet foarte evoluat şi atent. N: În via a ta actuală. Dr. Cine deschide discu ia? S. Prefer să intru mai târziu. Dr.: Nu era mare lucru. Fiecare suflet are propriile preferin e referitoare la momentul anume şi modul în care va intra în fetus. N: Chiar aşa? Ce era în neregulă cu respectivul fetus? S. S.: Nu. N: Aşadar.: Uite. ei nu ştiu încă suficiente lucruri pentru a le fi frică. Ele intră ca nişte tauri într-un magazin de por elanuri. pur şi simplu. în lipsa noastră. S. asta. cu prea multă dorin ă de a începe ceea ce şi-au propus. o personalitate mai adâncă. ce se va întâmpla cu mine?” Dr. Fiin a sa este înăl ată de prezen a noastră. că eşti şi tu aici. nu crezi că respectivul copil se simte for at să renun e la o parte a individualită ii sale? S. ei ar func iona ca un fruct încă verde. Unii copii sunt mai conştien i de acest lucru decât al ii. copilul recunoaşte faptul că identitatea sa depinde de tine. oare. S.: (răbdător) Copilul a început să-şi pună întrebări de genul: „Cine sunt eu?”. mă acceptă ca fiind o parte din ei. am venit ca suflete ca să îi dăm copilului.: El ştie numai că vreau să fim prieteni. într-adevăr. Erau gânduri de genul: „Acum. N: Nu există şi dezavantaje dacă intri mai târziu? Mă refer la faptul că ai de-a face cu o personalitate mai independentă.ca o perlă în stridie. S. pentru că atunci creierul este mai mare şi am mai mult de lucru în timpul alăturării mele. N: Ia-mă uşor aici. Subiectul cazului următor nu are pregătire medicală. Încep prin a mângâia creierul.: (râde de mine) Bineîn eles că interac ionăm cu copilul. Am intrat în actualul meu trup în luna a opta.. te rog! Cu cine crezi că vorbeşti? Această minte şi sufletul meu au fost create să fie laolaltă. Tu ai venit să-i ocupi mintea. Cazul 67 221/226 ..după cum s-a întâmplat şi cu actualul meu trup. El vorbeşte despre uniunea a două entită i în scopul de a forma una singură atunci când începe o nouă via ă.: O. care a venit să se joace şi să fie o parte din tine”. N: (prefăcându-mă că nu în eleg. pentru că prezen a noastră le irită pu in fiin a interioară . Dr. cum ar fi pozi ia inconfortabilă din pântecele mamei. Dr. şi eu cunosc suflete care sunt neîndemânatice.: Unii dintre prietenii mei au sim it. Dr. Câ iva sunt reticen i. Crezi că sunt un soi de intrus pe Pământ? M-am alăturat unor copii care m-au întâmpinat ca şi cum m-ar fi aşteptat. mă gândesc la asta ca la o logodnă. Câ iva se retrag .: E posibil să spună copilul: „Cine eşti tu?”. Energia sufletului radiază în tot trupul copilului. Prefer să comunic cu un copil mai conştient. N: Există şi suflete care au avut experien e ceva mai diferite. pentru a putea lucra împreună.: Nu. eu însă nu. iar eu să îi răspund:„Un prieten. În nici un caz locul sufletului nu se limitează la creier. Dr. În esen ă. Prea multă energie frontală dintr-o dată crează o reac ie de rezisten ă. a fost cumva copilul temător fa ă de intrarea ta? S. pentru a-i provoca un răspuns) Să-i vorbeşti unui fetus ce vrei să spui? S.: La început. N: Spune-mi cum este să intri în mintea unui copil şi când anume obişnuieşti să o faci? S. Începem să comunicăm discutând despre lucruri simple. copilul în elege ceva din aceasta înainte de a se naşte? S. N: (provocându-l inten ionat) Nu e cumva o înşelătorie? Tu n-ai venit să te joci. Dr. N: Cred că e un lucru foarte important. Pot proiecta imediat gânduri calde de dragoste şi de colegialitate.ca din punct de vedere mental în acest proces de cunoaştere. Dr. Majoritatea copiilor. Dr. Dr. N: Dar.

..: Trebuie să fim foarte pricepu i pentru a face acest lucru. Am vorbit cu corpul meu. Dr. Trebuie să po i să. N: Te rog.. Uneori chiar l-am pus pe copil să-i dea un ghiont mamei pentru ca aceasta să ştie că suntem bine. pentru că altfel s-ar fi putut zbate înrăută ind lucrurile. cum vezi aceste întoarceri pe Pământ. pentru a le linişti pe mame. Poate ai observat că şi bătrânii vorbesc adesea singuri.i aliniezi vibratile energetice atât cu ritmul natural al trupului copilului. Ei se pregătesc pentru despăr ire. confortabil şi sigur. Ne jucăm pentru o vreme ca două persoane diferite. triste sau mânioase în timpul sarcinii. Sigur.. Trebuie să armonizezi trei seturi de nivele de unde incluzându-le şi pe ale tale -. N: Aşadar. N: Po i să calmezi şi mamele? S.i numai. Aceste sentimente provin din amintirile multor oameni pe care i-am transpus prin intermediul regresiei hipnotice până în epoca de piatră. De la începutul istoriei noastre am avut credin a că. Este o planetă atât de multilaterală. Trupul omenesc e o minune de formă şi de structură.: Ca să fiu sincer. ca şi când ar fi alături de un tovarăş de joacă imaginar. dar e în acelaşi timp şi atât de frumos şi de încântător. atât via a pământească. am perceput lumea sufletului mai curând ca o stare diferită a conştientei decât ca un lucru abstract. presupun că s-a terminat partea cea mai grea a muncii pe care o presupune fuziunea. Dr. continuă să-mi spui cum îl aju i pe copil. cât şi cea de după moarte sunt sus inute într-un singur întreg de către inteligen a divină.. Cred că omenirea se întoarce la aceste concepte pe care le-a exprimat atât de sugestiv 222/226 . fuziunea nu este completă încă pentru mine. Sigur. gradul de conştien ă. Dr.: (zâmbind) Aşa este. cât şi cu cel al mamei. dacă acestea erau înfricoşate. N: În general. eveniment care atunci când se va produce va fi un şoc pentru acesta.zgomotul. Imaginează. Dr. Nu încetez niciodată să mă minunez de fiecare nou trup. uneori acest loc ne produce suferin e. S. 10 DRUMUL NOSTRU SPIRITUAL Încă din antichitate oamenii au îmbră işat conceptul apartenen ei lor la o împără ie veşnică.să trebuiască să respiri. în zilele acelea nu eram pe aici. la celălalt capăt al drumului. în timpul multor existen e am avut pu in sau nu am avut deloc efect asupra mamelor mele. prea scăzut (râde).Am avut cazuri în care cordonul ombilical era înfăşurat în jurul gâtului copilului şi l-am calmat. asigurându-l că totul va fi bine. via ă după via ă? S. S. E mai bine să nu for ezi o contopire completă imediat. Să fie vorba de suflet? S. o dată cu naşterea. N: Mă întreb cum se desfăşurau toate acestea pentru copii înainte de a veni sufletele să îi ajute? S. pentru a ajunge în lumina puternică a unei camere de spital.să fii manevrat.: Ca pe un dar. Via a de după moarte era considerată a fi numai o continuare a vie ii noastre fizice. Dr. pentru că scopul meu principal în acest moment este de a-i alunga teama. N: Am observat că mul i copii vorbesc cu ei înşişi. Dr.. ca o a doua entitate. Timp de milenii. în felul propriu. să fii for at să părăseşti pântecele cald. deşi şi ghizilor noştri le place să se joace cu noi când suntem copii. Copilul apreciază ajutorul pe care i-l dau. de modurile atât de diferite în care mă pot exprima în acestea şi mai ales de cea mai importantă modalitate de expresie dragostea.: Pregătesc copilul pentru naştere.: Creierul era prea primitiv pe atunci pentru a realiza trauma naşterii. până la vârsta de şase ani.

lumea de astăzi este mai sigură decât cea din 1950. Esen a sufletului nu se poate exprima printr-o minte îmbibată de medicamente. pe măsură ce noi înşine ne angajăm în descoperirea propriului sine. afirmând că sufletele trebuie să călătorească pe Lethe. Platon scria despre reîncarnare. cinstea. Subiec ii mei percep lumea spiritelor ca pe o comunitate a ideilor. Totuşi. Trăim astăzi într-o lume frenetică. prin intermediul hipnozei. noi fiind o parte a acesteia. În acest sens. pentru a permite cercetarea lumii spiritelor? M-am gândit îndelung la această problemă. nu am o viziune sumbră asupra viitorului. putem să ne gândim în mod justificat la existen a noastră în lumea spiritelor ca la una utopică. ale cărui ape produc o pierdere a memoriei adevăratei noastre naturi. rugăciunii. În mintea supraconştientă a fiecărei persoane pe care am scufundat-o în stare de hipnoză adâncă există amintirea unui cămin ideal. În ciuda considera iilor mele. Acest mod de a gândi politica interna ională este unul fără precedent în lunga istoric a monarhiilor şi a dictaturilor. via a de după moarte implică o purificare de sine a gândirii. Maeştrii noştri spirituali doresc să ne ofere şanse karmice. şoptindu-ne despre acestea peste spa iu şi timp. după cum au demonstrat cazurile pe care le-am prezentat. Fiin ele încă încarnate sunt departe de a fi perfecte. Din multe puncte de vedere. La început. Aceasta este calea cea mai bună spre în elepciune. politice şi economice. Poate că e adevărat că oamenilor ce trăiesc într-un anumit moment contemporaneitatea li se pare a fi în regres fa ă de perioadele trecute. dar este blocată de amnezia memoriei noastre conştiente. imagina iei şi a viselor sau printr-o stare mentală atinsă prin efort fizic. râul uitării. umorul şi dragostea. Cu toate acestea. Cu toate acestea. Dumnezeu nu este o manifestare exterioară. Pe plan interna ional. cred că există mai multe motive gra ie cărora amnezia noastră a devenit mai pu in constrângătoare în ultimii treizeci de ani. El este tot ceea ce există”. plină de furie şi degradată din punctul de vedere al mediului înconjurător. practicilor yoga. Aceste medicamente capabile să modifice mintea închid sufletul într-un trup omenesc împovărat de cea ă mentală. Nicicând până astăzi nu au fost atât de răspândite în rândul popula iei umane atâtea medicamente. Am totodată convingerea că motivele abilită ii noastre de a descoperi multe din misterele vie ii de după moarte sunt o consecin ă directă a condi iilor de via ă din secolul al XX-lea. în ultimii o sută de ani am făcut mari progrese culturale. foarte prezente 223/226 . Consider că legendele asemănătoare cu cea a Atlantidei şi Shangri-La îşi au originea în năzuin a noastră eternă de a regăsi Utopia care a existat cândva. Cred că maeştrii şi planificatorii din cealaltă lume şi-au cam pierdut răbdarea fa ă de acest aspect al societă ii omeneşti. Principalele fundamente ale vie ii noastre de după moarte sunt dreptatea. na iunile dau dovadă de o conştiin ă socială sporită şi îşi manifestă disponibilitatea de a conlucra în vederea ob inerii şi men inerii păcii. suprapopulată. Ştiu că după citirea informa iilor cuprinse în această carte poate părea crud că utopia viselor noastre există înăuntrul fiecăruia dintre noi. Cu vreo două mii patru sute de ani în urmă. Adevărurile sacre ale istoriei noastre ca spirite pot fi recuperate astăzi. O întrebare justificată e următoarea: de ce ar fi fost slăbite blocajele amnezice ale vie ii noastre spirituale. dar pe care astăzi am pierdut-o. cea eterică şi cea materială. pentru că putem învinge blocaj ele min ii conştiente şi aj unge la cea inconştientă. conceptul Utopiei era menit să ilustreze idei şi nu o societate sau alta. Ei devin mai indulgen i într-un mod selectiv fa ă de amnezie. Progresul tehnicilor inovative de hipnoză ar trebui men ionat ca o cauză. medita iei. în secolul al XXI-lea. am convingerea că mai tinerii hipnoterapeu i vor ajunge mai departe pe drumul deblocării min ii spirituale decât a reuşit să o facă genera ia mea. care nu s-a scăldat în apele râului uitării.Spinoza când spunea: „întregul univers reprezintă o substan ă unică. Distrugerea masivă suferită sub toate aspectele de planeta noastră în ultima sută de ani e una fără precedent în istoria umanită ii. Fiecărui nou-născut îi este oferit un început proaspăt şi un viitor deschis oricărei evolu ii. sinele nostru mai înalt îşi aminteşte de victoriile şi greşelile noastre trecute într-un mod selectiv. Când aceste blocaje sunt depăşite. fără constrângerile pe care le-ar genera faptul că noi am cunoaşte capcanele pe care le-am experimentat în vie ile noastre trecute. pentru că acolo există o armonic universală a spiritului. trăim o senza ie de împlinire personală. pentru că acum. Propriul spirit ne conduce în efortul de a da ce e mai bun în aceste două lumi.

Există prea mul i oameni care încearcă să evadeze din realitate. Pentru unii călători. întrucât nu există nimeni acolo sus care să ne asculte. expansiunea urbană şi supradimensionarea reprezintă premizele singurătă ii şi ale desocializării. Nu e un lucru rău să acceptăm via a aşa cum este. Sunt încredin at că uşa spirituală spre caracterul nostru nemuritor ne-a fost deschisă. Camus ne-a spus: „Atât calea ra iunii. Ei au în mică măsură sau deloc legătura cu adevăratul lor Sine. Simplul fapt de a avea credin ă nu reprezintă o cunoaştere revelată pentru sceptici. ci mai degrabă după comportamentul pe care l-am avut şi valorile pe care le-am îmbră işat în via ă. în situa ia în care ceva nu merge bine pe Pământ. Imaginile vie ii de după moarte zac în fiecare dintre noi. misterele vie ii reclamă aten ie. poate fi remediat în lumea spiritelor. pe de alta societă ile suprasaturate de tehnologic din toate col urile lumii. în condi iile unei societă i dominate de materialism. Mă identific cu aceşti oameni. Din câte am aflat. deoarece o lungă perioadă din via a mea nu am avut o bază solidă care să mă sus ină din punct de vedere spiritual. Unii teologi sugerează că oamenii nereligioşi sunt înclina i să minimalizeze responsabilitatea morală şi etica pe care ne-o dictează prin scripturi o autoritate superioară. nici nu mai contează ce religie sau credin ă spirituală am îmbră işat. ne pierdem ceva din individualitate. Există atei şi agnostici care consideră că. pe de o parte drogurile şi alcoolul. ca un sanctuar. în timp ce călătorim prin labirintul cărărilor de pe Pământ. Dificultatea de a descoperi fragmente ale căminului nostru etern se datorează în mare măsură faptului că suntem distraşi de ritmul vie ii. pentru că eu însumi am fost unul dintre ei. întrucât sunt conduşi de senza iile trupeşti. pentru că men inerea noastră în afara cunoaşterii acestuia s-a dovedit a fi contraproductivă. trebuie să admitem că nu sunt potrivite tuturor. fără să punem întrebări şi acceptând faptul că ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla până la urmă. dar şi recompensa poate fi semnificativă. ca o consecin ă a implicării mele în relatările subiec ilor pe care îi hipnotizam. din moment ce cunoaşterea religioasă şi spirituală nu pot fi dovedite. Globalizarea. beneficiile amneziei ar putea să nu se mai poată manifesta în condi iile vidului şi ale apatiei pe care le induc medicamentele. după moarte nu suntem evalua i în func ie de apartenen a religioasă. Având în vedere că fiecare dintre noi este o fiin ă unică. lipsi i de îndrumare spirituală. e suficient să avem dorin a de a ajunge”. Mul i oameni nu mai cred decât în supravie uire. Dezinteresul fa ă de via ă apare atunci când ne-am îndepărtat de puterea noastră interioară. deoarece nu consideră că identitatea lor ar avea un scop sau un în eles. diferită de toate celelalte. Cred că.încă şi la începutul secolului al XX-lea. simpla acceptare a vie ii este cu totul nesatisfăcătoare. Căutându-ne propriul drum spiritual. Drumul pe care alegem să mergem nu este important. Dacă nu găsim liniştea interioară. probabil. motiva i să credem în scripturi şi să avem dorin a apartenen ei la o comunitate religioasă. Dacă aceste practici pot fi o sursă de alinare şi de creştere spirituală pentru anumi i oameni. Dacă activită ile religioase tradi ionale sunt potrivite scopurilor pe care ni le-am propus şi ne oferă un ajutor spiritual. atunci când îmbră işăm total sistemele de credin ă bazate pe experien a altor persoane. care Îşi găsesc împlinirea în urmarea ideilor prescrise de textele spirituale. pentru a preveni eventualele răspunsuri precondi ionate la anumite evenimente karmice. Cu toate acestea. dar toate încep prin a avea încredere în propria persoană. Totuşi. Am un mare respect pentru acei oameni care cred în ceva. în ciuda căutărilor mele. Ştiu că în lumea spiritelor principalul criteriu după care suntem evalua i este ce am făcut şi cum neam comportat fa ă de ceilal i. pentru aceia ce sunt înclina i să ştie mai multe. Credin a mea în via a de după a apărut încet. vom fi. Totuşi. este în elept să ne punem întrebarea: „în ce fel de conduită comportamentală cred?”. dacă faptul de a fi viu trebuie să aibă o însemnătate. alături de oamenii cu aceeaşi credin ă. astfel că oamenii experimentează un gol al spiritului. Drumul ce duce la descoperirea de sine şi la formarea unei filosofii proprii este dificil şi implică multe eforturi. cât şi cea ira ională ne conduc la aceeaşi în elegere. Acesta este un domeniu în care am crezut din 224/226 . Provocarea secolului al XXI-lea constă în depăşirea individualismului şi redescoperirea spiritualită ii umane. Există multe posibilită i de a atinge acest obiectiv. considerând că suntem singuri. este absolut necesar ca aceia care îşi doresc liniştea interioară să-şi descopere propria spiritualitate. Blocajele amnezice au fost înglobate fiin elor umane. Aceleaşi motive le au şi cei ce se alătură grupurilor metafizice. sunt inacceptabile.

suntem atraşi irezistibil de o comuniune mult mai intimă. Sunt convins. Energia sufletului nostru a fost creată de o autoritate mai înaltă decât putem să ne imaginăm în starea actuală de dezvoltare. Cu toate că a nu ne cunoaşte pe noi înşine şi a nu fi interesa i să o facem ne poate transforma în nişte persoane ineficiente. deşi oamenii devin confuzi în fa a a ceea ce ei consideră a fi o expresie a hazardului. După cum am men ionat deja. În timp ce la unii ghizi putem ajunge mai uşor decât la al ii. ar fi acela că nu avem nici un control asupra vie ilor noastre şi că a încerca să ne descoperim pe noi înşine este un lucru lipsit de substan ă. să spunem. Credin a în hazardul ce guvernează evenimentele influen ează în mod negativ reac ia noastră în fa a unor situa ii şi ne permite să evităm să ne punem problema explicării acestora. atunci când ne auzim vocea interioară. în logica acestei filosofii.dacă suntem receptivi. pentru a fi eficien i în misiunea noastră. Motivul pentru care suntem ceea ce suntem este unul dintre adevărurile majore ale vie ii. Nu trebuie să scăpăm din vedere ideea că am acceptat acest contract sacru al vie ii şi că acest lucru înseamnă că rolurile pe care le jucăm în via ă sunt mai importante decât noi înşine. ispitindu-ne să mergem mai departe cu deliciile pe care le putem vedea doar de la distan ă. contribuie la inac iunea şi la lipsa 225/226 . oamenii care se simt însingura i nu s-au descoperit îndeajuns pe ei înşişi. cu un singur pas. Atrac ia ini ială a descoperirii de sine începe cu o atingere ca din joacă a conştientului de către partea inconştientă a min ii. Percep ia spirituală trebuie să fie o căutare personală. Nu putem ajunge la ceilal i atât timp cât ne hrănim numai propria unicitate. altfel nu are nici o însemnătate. Astfel. dar acestea nu se aplică şi celorlal i. o recunoaştem imediat. Aspectul fascinant al descoperirii de sine este acela că. Un al doilea pas uşor de făcut. În esen ă. bazându-mă pe experien a acumulată. Ceva adormit înăuntrul nostru este trezit de un stimul. într-o astfel de măsură. nu suntem victimele unei conjuncturi. că oricine de pe această planetă are un ghid spiritual propriu. putând ac iona asupra acesteia. fără ca acest lucru să ne oblige să mergem prea mult în respectiva direc ie. Dacă drumurile celorlal i ni se par irelevante. În acest sens. propria conştien ă spirituală a fost şi rezultatul anilor de medita ie şi introspec ie personală asupra acestor cercetări. Singurele limite ce pot exista în ceea ce priveşte cunoaşterea noastră de sine sunt autoimpuse. Pe măsură ce intensitatea cu care dorim să posedăm în întregime propriul sine creşte. Această filosofic func ionează împotriva gândirii ordinii spirituale. A avea o abordare fatalistă a vie ii. fără a da vina pe al i oameni pentru neajunsurile şi greută ile vie ii care ne fac neferici i. În acelaşi timp. nimic din ceea ce facem nu are vreo importan ă. Ajutându-i pe ceilal i.punct de vedere profesional încă înainte de a-mi începe căutările şi de a descoperi toate aceste lucruri. Trupul pe care-l avem nu ne-a fost dat printr-un hazard al naturii. trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce suntem ca persoane. Captarea propriei esen e se aseamănă cu actul de a ne îndrăgosti. încât devenim total absorbi i de noi înşine. pentru a descoperi scânteile de divinitate care se află în noi. Sufletul flirtează la început cu noi. Pentru a aduce sinele sufletului în armonie cu mediul nostru fizic. Autodescoperirea sufletului se leagă de cât de stăpâni suntem pe noi înşine. Cineva poate descoperi că aceste adevăruri se manifestă într-un anumit loc sau situa ie. trebuie să-i ajutăm pe ceilal i în drumul lor. Pe drumul vie ii trebuie să ne asumăm responsabilitatea în cazul tuturor deciziilor noastre. ori de câte ori avem această posibilitate. având în vedere că. aceasta nu înseamnă că nu există un parcurs care ne e destinat. fiecare dintre noi are capacitatea de a-i chema şi de a fi auzit de aceştia. A fost selectat pentru noi de către consilierii noştri spirituali şi noi înşine am acceptat alegerea lor după ce ne-au fost prezentate şi alte oferte de corpuri gazdă. Chiar şi paşii făcu i într-o direc ie greşită ne pot oferi o în elegere a multor căi menite învă ării noastre. Cunoaşterea sufletului nostru devine un aspect al fidelită ii fa ă de propriul sine. într-un moment al vie ii noastre. suntem singuri cu sufletul nostru. spunând: „E voia lui Dumnezeu” sau „Aceasta e karma mea”. Nu există accidente în via ă. oricum. Suntem foarte influen a i de propria realitate imediată. ni se dă libertatea de a alege şi de a ne exercita voin a în mod liber în căutările motivelor pentru care suntem aici. Trupul ne este încredin at în scopul de a fi nişte participan i activi la via ă şi nu pentru a o privi din afară. Ghizii noştri vorbesc min ii noastre interioare . ne ajutăm şi pe noi înşine.

Făcând astfel. de la procesul mascării în spatele unei carcase exterioare temporare la ceea ce se găseşte adânc în cadrul min ii permanente a sufletului nostru. Am un citat final. Karma semnifică punerea în mişcare a acelor condi ii ale drumului nostru care ne stimulează învă area şi dezvoltarea. nu putem considera că aceste trăsături frumoase vor mai fi prezente în jurul nostru. Trecerea acestui test reprezintă destinul nostru. Va trebui să nu ne pierdem integritatea pe drum. există o transcenden ă a sinelui. departe de casa noastră. Cred că declara ia acestuia oferă o concluzie potrivită acestei căr i: Venirea pe Pământ este ca o călătorie într-o ară străină. Fiecare zi e un nou început. Pentru a înăl a mintea umană din sentimentele de deziluzie. dar majoritatea sunt ciudate. Pe măsură ce creştem în conştien ă. Conceptul conform căruia există o sursă ce orchestrează totul nu trebuie să fie considerat prea preten ios. iertându-ne pe noi înşine de greşeli. În acest fel suntem testa i. Via a presupune schimbări constante în drumul spre împlinire. Ştim că traiul într-o lume imperfectă ne va ajuta să în elegem adevărata însemnătate a perfec iunii. măcar până când ne obişnuim cu acestea. Conştien a de sine ne poate duce dincolo de ceea ce am crezut că reprezintă destina ia noastră ini ială.noastră de scop în via ă. sacrificându-ne bunătatea pentru a supravie ui şi manifestând atitudini de superioritate sau de inferioritate fa ă de cei din jurul nostru. Ca suflete despăr ite de casa noastră. va spori şi calitatea existen ei noastre. În elegerea naturii noastre spirituale vine în momente liniştite. pentru că ceea ce are importan ă în via ă poate veni cu încetul sau dintr-o dată. 226/226 . introspective şi subtile. Pe Pământ urmează să ne confruntăm cu intoleran a. trebuie să ne extindem conştien a. suferin a şi fericirea pe care le trăim reprezintă motivele pentru care suntem aici. acceptare completă şi dragoste desăvârşită. Unele lucruri par familiare. Adevărata noastră casă e un loc de pace absolută. Cerem curaj şi umilin ă înaintea călătoriei noastre în altă via ă. din lumea spiritelor către o nouă încarnare pe Pământ. întrucât acestea reprezintă o parte a planului dezvoltării noastre. ce apar ine unui subiect ce se pregătea pentru o nouă călătorie. Trebuie să învă ăm să ne adaptăm acestor perspective diferite. manifestate de puterea unei singure gândiri. Cred că e vital pentru sănătatea noastră mentală să putem râde de noi înşine şi de situa iile prosteşti în care intrăm în cadrul drumului nostru. Locul pe care-l ocupăm în lume astăzi poate fi mâine altul. Via a e plină de conflicte. iar lupta. în special condi iile necru ătoare. triste ea şi mânia. în timp ce căutăm bucuria şi dragostea.

You're Reading a Free Preview

Download