WICTOR CHARON
2

Lektorálta: Kuczka Péter A fedelet és a rajzokat Kolonics István készítette

© ÖZV. SERBÁK VIKTORNÉ

ISBN 963 02 7173 7 Média kiadó, 1990 Szerkesztette: Somogyi Judit Műszaki szerkesztő: Tölgyesi Beáta Digitalizálta: Rend, Belső Kör, 2003.

3

De minden robot mögött mérnök áll. majd sikeres színész lett. Életében. megpihen a csillárokon. Írásaiban a szavaknak.hátterű bántalmaknak nevezik. De a félelmek. felkiáltott: rendkívüli embert hozol a világra.nem mások. a nyilvánosság elé tárhatjuk „az utolsó idők privilégiumaként”. légzését. fóbiák „sugárnyomása” indítja el. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét. éppúgy. De csak most. Kutatásaim során nem pusztán magyar. hogy sehol a világon nincs még egy hasonló koncepciójú könyv. „Homo Transdimenzionalis”. s hozott át onnan könyvekben nem megtalálható kulcsokat létünk értelmének feltárásához. Teremtő képzelete nemcsak három-négy. Charon művei. Korát megelőző módon „menedzselte” eléggé élhetetlen családját. pusztán felületi jelenség. E jelenségek először a szorongásos neurózis okozta traumákban. a keresők. ahogy Ő mondta. Szerette a zenét és a filozófiát. Igen nagy lakásban laktak a szüleinél. Nevelőapánk. Persze a modern orvosok a mágiát más nomenklatúrával.Előszó Mielőtt rátérnék testvérbátyám. mint az egyre tökéletesebb. Hamvas Béla szerint a tehetség és zsenialitás nem más. szelíd őszi nap volt. Nagyanyánk. hanem „huszonnégy dimenzióban” cserkészett. mint észlelésmódjának mélyebb. érdeklődők elé tár e tanulmánysorozatban. Papír Sándor. nyelvükbe szúrt kampók. Tőle idézem: „A dimenziók benső kiterjedések . szögek. hanem mintha egy láthatatlan géniusz programozná be az emberi rációnak érthetetlen. fantasztikus pontossággal működő „robottá”. ahogy Ő nevezte. lányom! Igaza lett. visszavonult remete maradt haláláig. Hiszen az ember tízmilliárd agysejtjének csak elenyészően csekély részét használja fel életében. mert ünnep volt.egy szervbe irritáló „képzeteit”. Egyszerre látta. A mágia az ősi hagyományok szerint erőt jelent. azt soha utol nem érő számító. mint a szellemi képességek kisebb vagy nagyobb mértékű fénybeborítása. csak emlékezik. később valós kórfolyamatokban.” A fivérem nagyon sok mindenre „emlékezett”! Utazott múltba. érzéktelenné válnak a legsúlyosabb fizikai fájdalommal szemben is. távolabb levő szobába berepül egy világos színű galamb. Charon néven írta meg több. szintézisként értékeli őket.idegi . destruktív nemzőereje. „mágikus akaratuk” segítségével viszik véghez. ahogy a modern tudomány által is elfogadható. játékos ember volt. Tudja-e az ember irányítani szervi működéseit? Legfeljebb néhány indiai. beszélő. szeptember 17-én született Budapesten. Énekesnő-Jászai tanítvány anyánk nemcsak értünk küzdő nagyszerű asszony. szív. bonyolult tevékenységeket végző számítógépeknél. Charon az olvasók. Charon ilyen kivételes Látnok volt. E nehéz gyakorlatokat. hogy minden megvalósulás mögött a képzelet áll? És a lét valamennyi változata. Apánk. a különféle tüneteket. hogy az ember romboló képzeteivel beteggé teheti. zenét szerző. tüdő és szív működését. „ösztönös zsenialítása” működése nem tudatosan öntörvényű. kardok. Anyánk mesélte. majd kisuhan a mellette lévő ablakon. hanem német és angol források ismeretében állíthatom. hogy terhessége utolsó óráiban gyertyát gyújtott. eseménytöredékeket fog fel. A zseni: látó. bizonyítják korunk orvostudományának legkiválóbb kutatói és gyakorlói. a feleségén és rajtam kívül nem kerülhetett senki kezébe. keringési. 1911-ben meghalt. hanem a legjobb barátunk is volt. Surranó szárnnyal csapong. ablakok tárva nyitva. maga is színész volt először. pszichikai fertőzése. Csendes. egy. aki W. képzeletükben. feléje közeledik. az „örök jelenlét” egyensúlyát. majd organikussá váló betegségeiket pszichoszomatikus . akik hosszú gyakorlatokkal szabályozzák testük hőmérsékletét. Elolvassa jelbeszédüket. emberfeletti. s az emberi agy modellje nyomán készült. vagy magasabb rezgései”. fellépéseivel. Az ajtók. Szóval: mágiát gyakorolnak. halála után a tizenharmadik évben jelenhetnek meg W. mint ötven kötetből álló életművét. hogy az egyik. babonás misztifikációnak tartott mágia pontos fogalmát meghatározni úgy. S hogy ez mennyire realitás ma is. S Platon azt írta: „Az ember sohasem tanul újat. átfogó tudata nem csupán jelenségeket. s bár a jelenben felfedezte az aranymetszetet. gyomor és hormonzavarokban nyilvánulnak meg. analógiákban. szeretném a sokak által félreértett. Tágabb. tibeti jógi és láma. hitével meggyógyíthatja önmagát. mozit 4 . Melyik gondolkodó ember tagadhatja. rengeteg felé irányuló tevékenység között is „Homo Ludens”. Tilos volt továbbadnunk. másoló. saját jelenében nagyon zárkózott. Most azonban elérkezett az ideje. Viktor bátyám 1907. Hiszen e kötet a mágiának a természet minden jelenségében megnyilvánuló új és örök megközelítésére épül. jövőbe. vagy bizakodó akaratával. Ez a szervi elváltozások előképe. W. színészdinasztiából származott. fogalmaknak sokrétegű jelentése van. tűk zsarnoki kínjait. aki először szobrász. Abban a percben kezdődtek el szülési fájdalmai. hanem összefüggéseikben. amelyekkel hozzájutnak szervezetük irányító tárcsáihoz és legyőzik a húsukba. aki hitt a jelekben. különös lényének ismertetésére. mint amelyet W. akik felismerték. De benső. Scherbák Viktor zseniális. Talán nem kell utalnom ennek filozófiai végösszegére. Balogh Béla filmrendező. vetíti az organizmusban.

gazdagsága. hogy nem lehetett semmire kényszeríteni. azután elvégezte a zeneakadémiát. verekedtünk is. mindent megjavított. hogy én is mellettük voltam. Az angol nyelvet annyira szerette. hat hónapi külön hányódás után a Budafoki út 55-ben. akármennyi munkájába is került. zongorakisasszonyt. s mikor a hitleri időkben hazatértünk Budapestre. anyámmal. Persze. Sógornőmmel fivérem halála után is mindennap együtt ebédelünk. Megvannak a kazetták erről. a Rákóczi út 51-ben Kosáry Jánosnál tanult zenét. játszani. Filmzenéiből több sláger született. listát készített róluk. „dimenzió utazásokat”. barátságtalan házitanítót . Mussolini csillagállásait. Szüleink sosem tiltották. Születésnapjait pazar ünnepekké emelte. amelyeket mi találtunk ki. segítettem. de egészen közel laktunk és naponta együtt voltunk egymással. beszélgetni sokszor éjjel három óráig. sem később nem hagytuk el egymást. vele szenvedő felesége.iránt. elektronika. Berlinben három évig. Ő inkább nappal aludt. W. érdekes volt vele élni. Az ápolónők közül az egyik tanúja lehetett egy megmagyarázhatatlan jelenségnek: a külső erkélyajtó vad erejű döngetésének. akiknek élete már lezárult dráma volt. Súlyos. németül. e hobbijaikban is a legjobb játszótársa lehessen. Bátyámra mindig jellemző volt. hogy mint minden másban. csak olyanokat. aki teljesítette fivérem kívánságát.bérelve. hogy a két horoszkóp szinte fedi egymást. Irodalom. életük minden konfliktusa. majd nagyszerű feleségével külön költőztek. szabad környezetben nőttünk fel. biológusnak. Egy évvel és három hónappal volt idősebb nálam. Mindennel foglalkozott. transcendentummal foglalkozó életművén kívül több. betűre és zenére szomjas gyerekeknek. hogy könyvet írt az anglicizmusokról. A bátyámmal mi ketten olyan sajátos. fényképezni. sugárzásait összevetette például Napóleonéval. mint éjszaka. de leginkább metafizikával. Annyit mégsem tehettem. Az amerikai első fantasztikus-tudományos folyóiratokat éppúgy olvasta angolul. gyermekként sokat bolondoztunk. természettudományok. a Kökörcsin. Ő is megtanult sakkozni. gyönyörűen beköttette.a saját neve alatt. hangra. tehát míg férjhez nem mentem Szepes Bélához. mint kétszáz zenei opus maradt utána. Meg is íratta valami „négerrel” a francia császár „száz napját” . W. Utolsó ilyen alkalommal is virtuóz módon zongorázott és nagyszerűen beszélt. hogy már a tízes éveink elején francia. néha sakkozott. mikor már alig tudott ülni. akit nagyra becsült. minden szóra. de olyan reflexiókat fűzött a megismert jelenségekhez. orosz.noha csak más és több volt a legtöbb átlagembernél . csúfolódtunk. A korán hozzánk kerülő „felnőtt” könyvek együttes élinényeink voltak. beszélgetünk a fivéremről. Hatalmas. amiben tudtam. Perfektül megtanult angolul. Tanulmányokat írt. hosszú betegségében úgy ápolta haláláig. bélyeget gyűjteni. Charon már gyermekként érdeklődni kezdett az asztrológia . Ezért tudtunk lépést tartani e műfaj fejlődésével. Tele volt ötletekkel. 1986-ban elhunyt férjemről. Bizonyos. de végső idejében éjszakára ápolónőket fogadtunk mellé.boldogan. magolásra sem. ezermester volt. nyelveket tanulni. ő maga kezdett el zongorázni. mindennapi kenyere voltak. de inkább sakkfeladványokat készített. Felesége. Nagyon izgalmas. A Duce rajongott Napóleonért.humor nélkül nem tudtunk élni . Meséket és modern mitológiát is írt. Sablonos játékokat sohasem játszottunk. sorsuk alakulása pontosan kirajzolódik képletükből. Mussolini éppúgy meg fogja élni hatalma összeomlását. Szomszédunknál. mint Napóleon. mint ahogy közös karácsonyi misztériumaink is a szellem és a legmagasabbrendű örömszerzés „lakomái” voltak.huzakodtunk. majd az Ulászló utcában egy lakásban laktunk. nem áldozatként -. hogy sem gyermekkorunkban. Ez még az olasz diktátor uralmának csúcsán volt. hogy alig aludt. nyelvtanárt. hogy mindent megvalósíthatott. s ezért felállította négyszáz híres ember horoszkópját. dolgozott. aki annyira szerette és értette minden „különcségével” együtt . akik halálukban is élnek részünkre mindmáig. nem engedte kórházba. tizenöt éven át közös lakásban éltünk. szanszkritül. nevettünk együtt . De később is. Később. aki más jelben. Természetes. és együtt dolgozni. és a sötétséget nappallá varázsoló fényvillanásoknak. Összehasonlító módszere is vitathatatlanul elképesztő eredményeket mutatott. több műfajú. mindent együtt éltünk át. mint a mellette élő. ötvenkét kötetes. beszélgetni. de azonos 5 .szénszünetek és betegségek miatt nagyrészt magánvizsgákat tettünk erőszakos frauleint. svéd írók könyveit olvassuk „cenzúra” nélkül.mint „hülyeség” . amely ritkán adatik meg érzékeny. majd filmgyártó vállalatot alapítva. Miután leleményesen kiűzött tőlünk néhány ellenszenves. morajának. gondolatokkal átszőtt. mint én. Ő hasonlította össze Hitler horoszkópját Chaplinéval. Charon óriási szenvedései között is. tíz kilót fogyott közben. hogy korai jegyzetei is becsületére váltak volna minden fizikusnak. Ami érdekelte. amihez kedvet érzett. Nevelőapámmal együtt pionírjai voltak a magyar filmgyártásnak. Imádta az állatokat. 1929-től. Ezt később feleségével folytatta. Otthon gondoskodott róla. magnóra vette fel filozófiai gondolatait és zongorajátékát. hogy sógornőm össze ne omoljon a kimerültségtől e szörnyű időszakban. amelyet a szomszédok is hallottak. őrizte őket. fényképezett. filozófia. s mutatta. A végén megdöbbenve közölte velünk. nevelőapánk halála után. zene. Írásműveit gondosan legépelte. mégis csak egymással tudtunk „fantázia játékot” játszani. felfedezései. Fivérem azt mondta. a vihartalan csillagos éjszakában. azt biflázás nélkül magába szívta. Bátyám felesége mindig előteremtette hozzá a lehetetlenből a lehetségest.olyan környezetet teremtett részére . E néhány ismertető mondatba persze nem férnek bele az ilyen senkihez nem hasonlítható egyéniség színei. angol.

és hasonmása: Hitler kettős szerepét játszotta. amit W. hogy a kormányzóhelyettessé kinevezett Horthy István mindössze hat hónapig él majd. Mikor az emberiség az atomerőt akaratán keresztül fogja irányítani. a németek nagyon sokáig győzni fognak. hogy a második világégés hosszabb lesz. Felsorolhatatlan mindaz. amelyekkel a mindenség energiáit felszabadítani törekszik. igyekezett az értelmes.évben és hónapban született a „Führerrel”. hiánytalanul jön le korunkig. az sok évezreden át titkos könyvtárak porlepte kézirataiban aludta téli álmát s csak nagy ritkán. Azzal is tisztában volt. amelyet tanulmányaik. akkor már csak egy lépés választ majd el bennünket az ősi misztériumtól. Atlantiszban ez a titok általánosan ismert volt. Az atomerő azonban nincs speciális anyagokhoz kötve. e leszármazottainknak módjukban áll majd. hogy lakóhelyüket civilizációjukkal egyetemben eltöröljék a Föld színéről. Mágus volt. mint az első. Könyvét a magasabb természet titkait feltáró erőkről írta. amelyben egy kis zsidó szabót. S ebben a különleges művében. Szepes Mária Bevezetés a mágia lélektanába A mágia Atlantisz titokzatos leánya. majd a háborúban és utána. Kérésüket kategórikusan visszautasította. melynek lényege az atomenergia uralása az emberi akaraton keresztül. hogy az eddig féltve őrzött részletek nyilvánosságra kerülhessenek. sőt a zavaros vészhelyzetben magas pozíciókat betöltő emberek is. mély rétegeit is feltárják. bármennyire könyörögtek neki barátaink. kísérletezésük. hogy magas kultúrák eltűntek ennek a titoknak ismerete folytán. akik belemélyednek. előre elmondott. pontosan látott. hogy anyánkon és rajtam kívül miért éppen a feleségével köthet szövetséget életre-halálra. De az ő tanácsára építettük férjem. mint érdekes. Amit erről a tárgyról tudunk. több. Bizonyos volt benne. miért. Az is. Chaplin groteszk figuráiban előbb viselte a jellegzetes hitler bajuszt. Az atomerővel kísérletező tudomány fiatal s a módszerek. „Noé bárkáját”. S a negyvenes évek elején elkészítette a nagysikerű „Diktátor” c. vagy beavatásuk során megismertek. különösen az egzaltált nőket. még kezdetlegesek. ez az egész. Még a fennmaradó töredékek értelmezésének titkos kulcsa is elveszett azonban s így a birtokunkban lévő relikviák igazi céljáról csak olyankor tudtunk meg valami érdemlegeset. miért kell a világtól elvonultan. egy-egy oroszlánszívű adeptus merészsége folytán látott belőle napvilágot néhány jelentéktelen töredék. A kísérleti anyagok közül még csak az uránium. Szepes Béla egyik sportkönyvének és filmvállalatunk sikeres Karádi filmjének jövedelméből leányfalui menedékünket. amely a kémiai anyagok atomerejének korlátlan felszabadítását és irányítását takarja. Minden jövendölése beteljesedett. A hermetikus hagyományok szerint több ízben előfordult már. Tiltakoztunk ellene. segítséget nyújtani. újra elérkezik Atlantisz virágkora. Tisztánlátása. nagy opuszában. morálisan érett emberek számára hasznos támaszt. Charon. óriásinak mondható anyag csak elenyészően kis része az eredetinek. Noha az Atlantiszra következő kultúrák nagyobbik része történelmünk tanulsága szerint a mágikus kultúrákhoz tartozott s azokról sok kézirat. s halálát erőszak okozza. míg elvesztik a háborút. Nem akart többé horoszkópot készíteni. Mi akkor szerettünk volna nem hinni neki. a plutónium és néhány titokban tartott vegyület ismeretesek. amely Atlantiszt egykor elpusztította. hagyomány és emléktárgy maradt ránk. Az atomerővel együtt az emberiség kezébe kapta azt a titkot. remeteként élnie. Hitler hatalmának árnyékában. mint az őrült német pojáca. a nehéz víz. mint napjainkban a villamosság. Ma a Vízöntő korszak küszöbén az atomerő kormányzásának titkával egyetemben lepattantak a hét pecséttel lezárt kéziratot hét lakattal őrző archívum ajtajának vaspántjai s nincsen akadálya többé. amikor a hermetika titkos kéziratain művelődött adeptusok szóltak hozzá a kérdéshez. 6 . jövőbe utazó tudatának felismerései neki magának is félelmetessé váltak. Pontosan tudta. Néhány évszázadon belül a tudomány kezébe fogja ragadni azt a titkot is. hogy azok zavarták munkájában. valós. mert fivérem szerint Budapestet súlyosan bombázni fogják. Szuggesztív egyéniségével annyira vonzotta magához az embereket. Az Atlantisz pusztulását követő tizenkétezer évben nem volt szabad nyilvánosságra kerülnie az ősök tudásának. Azért egyedülálló. A titkos tudományok bölcsője Atlantisz. s azoknak. filmjét. Ha ezt a pontot elértük. Valamennyi ma ismeretes formája a három kör ősi földjéről ered s Kar birodalmán keresztül kisebb-nagyobb megszakításokkal. ezért aztán az egymásra következő századok szellemi kiválóságai csak elvétve közölhettek valamit abból a forrásból.

Mivel erre a koncentrált teljesítményre ma csak a legnagyobb adeptusok képesek . Atlanti mágia 5. irodalom. Az emberiség ma újra azon az úton van. Ilyen atomháborúnak a kicsinyített mása játszódott le földünkön először Lemuriában.az agyrendszer. a későbbi korszak lélekművészei azonban már csak indirekt összeköttetés útján férhettek a természet titkos rugóihoz. kevesebb fáradsággal. Kezdetben. mikor a szakadék közel van és mi rohanó világűrhajónkon ismeretien cél fele haladunk. Mindegyik csoport közös forrásból ered s a különböző elnevezések csupán történeti jelentőséggel bírnak. de előfordult más csillagzatokon is. Néhány évtizeden. a zene. a szekréciós mirigyrendszer átképzésén alapul. Ceremoniális mágia 2.általában azonban a pszichikai képességek tágítása folytán a legtöbb egyénnek hasznára válnak. A különböző fakultások ma egy-egy okkult képesség gigászi felerősítésén keresztül kívánnak hatni.A Föld története két ilyen kataklizmát ismer. Isis fátyola már elhasadt . talán néhány éven belül . a központi idegrendszer. Kronos király uralkodása idején. Bármelyik mágikus irányzatot kövessük is azonban hajlamaink szerint. Az atlanti mágia a félisteni rangot adó harmadik szemen keresztül közvetlen kapcsolatot jelentett a természet erői és a mágus között. hogy a periódikusan lelepleződő természeti titok birtokosa legyen. Akaratmágia 3. 7 . Az asztrálmágia az indulatok és vágyképek pokoli tüzében égő mágnesével vonzza objektumát s végül az atlanti mágia a makrokozmosz csillagászati erőforrásait hívja a mágus szolgálatába. Atlantisz fővárosában: Poseidonisban a Nagy Tanítók Tanácsa a Lelki Tudományok Egyetemén csak egyféle mágiát tanított. tépjük le szemünkről az utolsó leplet is. Ilyen körülmények között nem jár különösebb veszéllyel számára. Most. A demonomágia a láthatatlan világ megszemélyesített energiáit állítja munkába. Demonomágia 4. míg a régi atlanti mágia valamennyi lelkierő összefogásán alapul a transzcendens világ démoni erőivel kapcsolatban.megsemmisíthet világrészeket. utána nyomban elpusztították civilizációjukat önmagukkal és lakóhelyükkel együtt. a hang és a szellem extázist kiváltó erején át hat.rövidebb-hosszabb ideig a mágia alfajtáit az általuk szimbolizált okkult képesség kifejlesztése érdekében külön kell ismertetni. Ennek a bolygónak minden ismert civilizációt felülmúló kultúrával rendelkező lakói óriási méretű atomháborúban planétájukat saját maguk pusztították el mágikus úton. sőt szűkebb kozmikus környezetünkben egy óriásbolygó felrobbanásának és atomjaira szóródásának emlékképeit hordozza magában a Beszélő Fény Krónikája. az általuk felölelt anyag annyira nagy.lássuk a káprázat mögötti. valamikor hatalmas égitest járta Nap körüli útját. a tobozmirigy revitalizálásán keresztül. melyek Atlantisz lelkiművészetének alkotórészeit képezték és amelyek helytelen alkalmazás mellett legfeljebb néhány individuumnak árthatnak . a mágia virágkorában.ha úgy tetszik . Az akaratmágia az akarat okkult hatalommá sűrített erejét használja. a mágia . el nem múló valóságot. mihelyt kezükbe kaparinthatták az atombontás titkát. Általában a hermetikus hagyományok szerint a szilárd matériával rendelkező planéták lakói. Ott ahol ma a Mars és Jupiter bolygó közötti térben kis planéták százai keringenek. majd Atlantiszban. ha tudomására hozzák azokat a finomabb doktrínákat. Asztrálmágia Eredetileg mind a nagy atlanti mágia részei. amelyek összekötő fonala megszakadt a harmadik szem kihunytával. A mágia ma ismert válfajai: 1. Az egyes irányzatok tradíciói oly terjedelmesek. hogy ismertetésüknél csak a legszükségesebbre szorítkozhatunk. A tobozmirigy az egykori harmadik szem maradványa s bármilyen mágikus teljesítmény lehetősége. vagy annak kifejlődése ma is ennek a csökevényszervnek funkciója. A ceremoniális mágia a költészet . A mágia válfajai Öt nagy csoportba oszthatók a mágia jelenségei. mint amibe régebben egy jelzőrakéta kilövése került. Később a harmadik szem degenerálódása után Kar birodalmának tudósai és az utánuk következő egyiptomibabilóniai kultúra mágusai kénytelenek voltak módszereiket a változott körülményekhez alkalmazni.minden mágia .

illetve a harmadik szem revitalizálása útját kell választania. a távolbaérzést.ha öntudatlanul is . hogy lassú. miben áll ennek a szervnek működése és mi a különbség háromdimenziójú látásunk és az atlantiszi négydimenziós látás között. A glandula pinealis alacsonyfrekvenciájú működése teszi lehetővé a tudományos és művészi intuíciót. a próféciákat. Ugyanennek a mirigynek magasabb frekvenciájú működése létrehozza a mágia később ismertetett tüneményeit: Ezért aki a mágia világát közvetlen tapasztalatok útján kívánja megismerni.a tobozmirigy. mint inkább a mágia tanítványainak kitartáshiányában és akaratgyengeségében keresendő.Ha ez már túlságosan el van satnyulva. türelmes gyakorlás útján új életre ne ébredhetne. Itt csak annyit jegyzünk meg. annak . Szerencsére a legtöbb individuumnál ez a mirigy még nincs annyira elkorcsosulva. sorra kerülő pszichikai gyakorlatok segítségével minden különösebb nehézség nélkül életre támasztható és hogy a közlendők nehézsége nem annyira a feladat nagyságában. vagy biológiai okokból többé nem revitalizálható. Sőt mondhatni. a jövő megsejtését. hogy minden magasabb szellemi funkciónak. Egy korábbi írásunkban már ismertettük. 8 . távolbalátást és egyéb szupranormális pszichikai jelenségeket. okkult képességek ki nem fejlődhetnek. ma is a tobozmirigy gyenge működése képezi alapját. hogy a harmadik szem különféle. amely összetett karakterénél fogva kivonja magát az intellektus analitikus erőinek befolyása alól.

CEREMONIÁLIS MÁGIA 9 .

Nemcsak a realitás természetét mutatta meg a valósághoz híven.inkább az ébrenlét és álom közötti mámorhoz hasonlított s ezért ha valaki a mágia történelemelőtti magaslatára kíván emelkedni. visszatérésük idejét. az atlanti-lemuriai emberfajok harmadik szeme számára megfogható valóság voltak. A démonok alakja a természet erőinek asztrális képlete és rajtuk keresztül az atlanti varázsló a legkönnyebben tudta mozgásba hozni a saját részét is képező erők egy töredékét. mágikus szertartások útján kellett a fizikai lét sűrűségéből annyira kiemelnie. A későbbi korok mágusa azonban már nem rendelkezett a fizikai világot az asztrállények birodalmával organikusan összekötő kapoccsal. az ókori adeptusé csak egy matematikai képlet. A mágikus operációk legkedvezőbb idejének kiszámítása asztrológiai megfontolások alapján a ceremoniális mágiának ma is nélkülözhetetlen kelléke. hatóerejüket.hogy életre keljen és irányítható legyen . ördögök. Asztrológia és mágia Minthogy a leszármazottak nemzedéke a Kozmosszal való öntudatos kapcsolatának titkát már elvesztette. az ókor bölcsei tételes formában örökítették meg a mágia leendő neofitái számára a kozmikus erők tudományát. Matematikai számítások segítségével le kellett mérni a bolygók valószínű távolságát. Ezért az ókori mágiának. Cornelius Agrippa von Nettesheim „Occulta Philosophia”-ja majdnem felerészben asztrológia. a harmadik szemmel s így neki tudatát fokozatosan.a szűkebb kozmikus környezet erőforrásait adja a tanítvány kezébe. A rendszer alapelve abból a tradícióból folyik. irányítható természeti erő. melyeket a harmadik szem ruházott fel ilyen alakkal. újra olyan állapotba kell hoznia szellemét. Az asztrológia alaptanai ma újra széles körben ismertek és azokat tanár segítsége nélkül is meg lehet tanulni. E célból meg kellett tanulni a csillagos eget felmérni. hanem az általunk már nem látható asztrálvilág szárnyas lényeit. az eredeti tudásnak csak mintegy negyedrésze . vagy legalább egy asztrológiai szakértő közreműködése nélkül nem lehet meg. Az utódoknak már meg kellett és meg kell elégednie az említett régiókból felénk szabadon áramló energiák célszerű felhasználásával. de különösei a lemuriai mágus. Az ókori népek mágiája ezért démonok. Ezt az összekapcsolást az Atlantisz utáni mágia a szertartásokkal és különféle segédeszközökkel éri el. hogy a ceremoniális mágia asztrológiai ismeretek. hogy a láthatatlan világ energiáit közvetlenül érinthesse. Ami új volt. melyet . Ennek következtében a mai racionalisztikus öntudat még nem működhetett. Atlantisz mágusának elég volt felidéznie egy természeti hieroglifát. kozmikus régiók. hogy az abból életrehívott asztráldémon elvégezze a reábízott feladatot. melynek lehetősége a nagyagykéreg szürke lebenyének fejlődésében adódott. Ezek a félanyagi állagú asztrállények a materiális világ természeti erői mögött rejlő szimbólumok testetöltései. Az összes mágikus módszerek közül ennek külsőségei a legpompázatosabbak. hogy Atlantisz emberének tudatállapota a mienktől gyökeresen különböző volt . bolygók és holdak erőit pszichikai úton vonzotta le a földre. Mi úgy véljük. melyeket az asszír-babilóni-görög mondavilágból ismerünk. Azok a démoni lények.előbb össze kellett kapcsolni a mágus altudatában elsüllyedt áramforrással. most a zodiákus és a planéták befolyását is tekintetbe kellett misztikus operációknál venni. A ciklopsz-szem finomabb műszer volt. Míg arra korábban nem volt szükség. Lemuriában és Atlantiszban az ember szürke nagyagykérge még nem volt kifejlődve. Szabályként van kimondva. pályájukat. az mindössze az időpontok összehangolására szánt számítás. Az atlanti adeptus által elgondolt szimbólum már egy élő. csillagködök. hogy a 10 . az ókori mitológia meseszörnyeinek ezerféle formáját is az atlanti ember szeme elé varázsolta.Alapelvek Amint már jeleztük. Ez a tudomány. sárkányok. Az erre vonatkozó tudnivalókat bárki minden különösebb nehézség nélkül elsajátíthatja bármelyik népszerű asztrológiai tankönyvből. kentaurok és más csodaformák figuráival van tele. az asztrológia. valamint a belőle kialakult ceremoniális mágiának mindenkor fontos alkotórésze a kozmikus szimbológia. a ceremoniális mágia a szellem emelőjén keresztül hat. A lények félálomszerű önkívületben éltek s pusztán a harmadik szem funkciója alapján ösztönös intuícióval ítélték meg az eléjük kerülő tárgyakat és eseményeket. mint a homo sapiens homloklebenye. Az atlanti. mint amilyen az atlanti varázslók idején volt. A csillagzatok misztikus természetére vonatkozó közlések ellenőrizhetők voltak. A mágia régebbi tankönyvei sokszáz oldalt szentelnek az asztrológiai elemek ismertetésének.

egyenes. A VARÁZSPÁLCA készítéséhez vegyünk egy 40 cm hosszú. jelölnek meg a szerszámok alapanyagául. Amikor a tanító-adeptus tanítványától ezeket a szerszámokat megköveteli. A varázsszerszámok hatóereje ezekben keresendő. tehát képletesen értve. a hermetikus filozófia bölcsességének szellemi lámpására és az örökérvényű kozmikus törvények ismeretére. kormányozható szenvedélyre. csiszolt farudat. Mikor például valamely mágikus szerszámról szól a tanító. ébenfát stb. ki nem mondható misztérium van beállítva. ez is szimbolikusan értendő. Ezeket az eszközöket korábbi időkben a legáthatolhatatlanabb misztérium fátyolával szőtték be. a mágikus tükör a harmadik szemé. Ami nehéz. a kabalisztikus lámpa a szellemé és a pentagramm az örök isteni törvényeké. melyek ama képesség felerősítését célozzák és annak fizikai objektiválódásaként szerepelnek. Pentagramm A varázspálca egyúttal az akarat szimbóluma.a szóbanforgó tárgyra . a drágakövek és a többi költséges holmi az emberi lélek legnemesebb tulajdonságait szimbolizálja. A varázsszerszámok elkészítése eléggé egyszerű feladat. Most a rúd négy oldalát zöld tintával megjelöljük a hatalom. a bennük rejlő szimbolikus erő miatt természetesen előnyére válik az instrumentumnak. illetve ezt is hermetikusan. ura számára. az indiai jógik mértékével mért akaratra. Az egyszerű matériából készített kultikus tárgyak valóságos jelenléte mindössze azért szükséges. Mikor ezeket a képességeket már megszerezte. az az instrumentumok avatása. A hermetikus kéziratokban éppúgy. A leendő mágusnak szüksége van óriási. vagy jórészt nyilvánosságra nem hozott anyagról van szó. ékköveket. hanem szem előtt kell tartani. hogy a mágikus utasítások írói nem közölték olvasóikkal. Varázspálca 2. A mágikus segédeszközök elkészítésére vonatkozó utasítások a következőkben összegezhetők: Bár költséges anyagok alkalmazása. egyúttal azzal a követeléssel lép fel. miszerint az általuk megadott utalások háromféleképpen értelmezendők. aranyat.értelmezni. ahol . Asztrológiai tételeket csakis a magasabb ezoterikus asztrológiából és ott fogunk közölni. hogy a fizikai anyag a szellemi erő csontvázául szolgáljon. annyira. ezüstöt. csak az asztrálkardot. Mint a többi utasítás. hogy a mágikus szerszámok pszichikai képességek jelképei. aki a mágiának nagy tisztelője volt. mint a mágia újkori mestereinél (többek között Eliphas Levinél) a segédeszközök megszerzése és elkészítése mint nagy. A kevés számú megbízható vezérfonal kétértelmű utasításokat adott. revitalizált harmadik szemre. A kérdésnek ilyen beállítása persze túlzás. Az előírások mindenféle drága anyagot. Az arany. a szerszámok elkészítése néhány napi koncentrált munkával nyélbe üthető. 3 em széles. ezüst. mégis tanácsos azt először egyszerűbb kivitelben összeállítani. Különösen a varázspálca előállítása lenne mélységes titok. hogy tanítványa ebben az öt tulajdonságban kimagasló képességekkel rendelkezzék. hogy pl. gyémánt és ébenfa.még teljesen. az egyiptomi hurkoskereszttel és a kígyóval úgy. sohasem szabad szavait pusztán fizikai értelemben . melyeket profán fül nem érthetett meg . Mágikus apparátusok használata a tapasztalat szerint rendkívül elősegíti az általuk szimbolizált képességek kifejtését. mint az arany. A ceremoniális mágia a következő segédeszközöket használja: 1. Kabalisztikus lámpa 5. az asztrálkard a szenvedélyé. A legfontosabb segédeszközök A ceremoniális mágiának fontos segédeszközei vannak. mint az összes hermetikus szövegek. nem is tudta megszerezni a varázspálcát. hogy a bot minden oldalról így nézzen ki: 11 . Asztrálkard 3. az élet és a tudás hermetikus emblémáival: az ötágú csillaggal. tompa végét kifúrjuk és abba egy 3 collos vasszöget ütünk bele.közkézen forgó nagyszámú kitűnő asztrológiai manuál létezése felment bennünket az elemek felsorolása alól.mint az atlanti mágia tankönyvében . A fizikai embléma önmaga előállítható a legprimitívebb anyagokból. melynek végét faráspoly segítségével hegyesre reszeljük és vasreszelővel kisimítjuk. Mágikus tükör 4. A rúd alsó. az általuk jelképezett tulajdonságok mágikus arányúvá fejlesztése és munkábaállítása. Richelieu bíboros kabalistája: Gafrarel. Sok félreértésre adott alkalmat az a körülmény is.a kánoni tekintélyű hermetikus szakkönyvek pedig csak adeptusok számára voltak hozzáférhetők. ezüst.

csontnyelű acélpenge. kombinált ötvözetekből (a hét bolygó fémjeiből) készített varázspálcák. egyiptomi vagy kínai írásjegyekkel írjuk a tükör margójára. Egyiptomban és Iránban még számtalan változat ismeretes. Vannak fémből. mely alá a kívánság tárgya tartozik. feltéve. kívánság. vagy szénpor helyettesíti. vagy az ezoterikus tudomány valamelyik kozmikus tétele. Merkur-ingredierciákból preparált füstölővel átitatjuk. Hossza az 50 cm-t nem haladja meg s markolatába ugyanazokat a jeleket véssük be. mahagóniból. melyiket használjuk. Ismeretes egy tükör kivételesen latin betűkkel és a Smaragd Tábla tradicionális szövegének kezdő mondataival. A négy ötágú csillagot körbeírt hieroglif szöveg helyettesítheti. hogy a tükröt körülvevő tábla terébe olyan szimbólumokat helyezünk el. A szöveget zöld tintával. ahol a tükörlapot fekete kínai lakkozás. A MÁGIKUS TÜKÖR számtalan válfaja közül legcélszerűbb a hermetikus tükör. hogy készítőjük milyen célra szentelte azt. hogy személyesen készítettük és az előírásokat betartottuk. Maga a szöveg lehet mágikus parancs. zöld bársony vagy selyemtokba helyezzük és gondosan elzárjuk. vagy misztikus jelkép. Általában az a szabály. nem is láthatja! Ezen a konstrukción kívül Chaldeában. 12 . héber. Falemez híján megfelel a lemezvastagságú karton és tus is. Ha a tükör kartonból készül. amely egy kisebb kvartformájú falemezbe homorúan bevésett kerek tükörfelület. idegen segítség igénybevétele nélkül kell elkészíteni és senki rajtunk kívül kézbe nem veheti. Mars. A füstöléssel felavatott és zárt tokba helyezett szerszámot a többi eszköz mellé kell tenni. aszerint. de esetleg egészen el is maradhat. sárgarézből. amit a tükör célja határoz meg. amelyek a mágikus műveletek tárgyával összeköttetésben fognak állni. AZ ASZTRÁLKARD egyszerű. a homorú mélyedés el is maradhat. A varázspálcát teljesén egyedül.Ezután a már kész varázspálcát egy erre a célra megfelelő Jupiter. Ez a tükör csak filozófiai meditáció céljára használható. Lényege mindegyiknek ugyanaz és teljesen egyre megy. mint a varázspálcába. mitológiai istenség neve. A kísérőszöveg lehet négy betű. speciális mantra-felírással. szanszkrit.

A KABALISZTIKUS LÁMPA egy hétágú gyertyatartó. Normális körülmények között a fizikai sík színe vörös. de masszív kivitelű. A kabalisztikus lámpára különösen az jellemző. vagy mentális síkon kívánunk hatni. Az egész váza áttetsző anyagból készült s a misztikus színekben átderengő képek földöntúli hangulatot árasztottak. belül elektromos áramforrással. mint máshol. eszenciák. Tehát egy kehely. Vannak három. hogy a húzott kör az általa szimbolizált sík külső. hogy mindig több. hogy a lámpát különböző mesteremberek pontos utasítás alapján készíthessék el s a figurális részt ötvösművész utólag szerelje rá. ha valószínű operációinknak megfelelően több mágikus tükröt tartunk készenlétben. a kard. A kartonlap hátára ugyancsak vörös tussal. a Szaturnus-tükör a feketemágiában és filozófiai meditációkhoz. füstölők és a készítésre legalkalmasabb időpont ismerete bármelyik asztrológiai tankönyvben megtalálható. A PENTAGRAMM egy 10 cm széles és 10 cm hosszú pergamentlapra rajzolt. 13 . egy hétfejű sárkányt ábrázoló hétlángú olajlámpás. vagy a külső (mentális) kört rajzoljuk zöld krétával . de megjegyezzük. zárt körbe helyezzük el azokat a szimbólumokat. melyek a mágikus praxis fontos alkotórészei. a hangsúly itt is az ezzel korrespondáló lelki képességen van. A többi kör lehet fehér vagy vörös. a mentális síké világossárga vagy fehér. Mivel ezt az eszközt már csak a legritkább esetben tudja a mágus teljesen önállóan elkészíteni. melynek falába művésziesen gravírozott hieroglifa szövegek és mitológiai jelenetek képviselték a mágia szimbólumait.Helyes.az ideának megfelelő gondolatkoncentráció kíséretében. a középső (asztrális). Például a Vénusz-tükör a szerelmi mágiában használatos. Természetesen itt is sok változat lehetséges. öt. hanem bármely olyan anyagból előállíthatók. A mágus rátermettségét az az ötletesség határozza meg. hogy operációinkban a fizikai. az asztrálisé zöld. mellyel céljai érdekében a rendelkezésére álló elemekből a legjobb kombinált konstrukciót hozza ki. Mintául szolgálhat Eliphas Levi „A Magas Mágia Rituáléja” c. vörös tuskörbe festett ötágú csillag. A lámpa teste nem túl nagy. Itt tulajdonképpen nem egy kört húzunk. hét és kilencágú lámpák. Ezeknek a lámpáknak pontos másolatát nemrégiben találták meg Tut-Ankh-Amon sírjának ásatásainál. asztrális. mivel a tükrök nemcsak fémből. a varázspálca. melyre a hét bolygó jele és a hermetikus filozófia emblémaállatainak stilizált alakjai legyenek vésve. fémek. ezek mindegyike valamely bolygó fémjéből készült s a bolygó hermetikus szimbólumaival lesz avatva. művében közölt lámpa. ezzel egyidejűleg a legintenzívebb pszichikai koncentrációban kell arra gondolnia. Mikor a mágus a varázskört meghúzza. a legbelső (fizikai). démonikus erőinek gátja. vagy egy hétszínű üvegből összerakott kristálylámpa. A szükséges matériák. meg van engedve. Aszerint. a hermetikus síkoknak megfelelően. Ilyen tükör csakis a bolygó karakterének megfelelő munkára használható. Zöld krétával rajzolandó a laboratórium padlózatára. Lévén a mágikus tükör a harmadik szem szimbóluma és fizikai objektiválódása. Vannak asztrológiai szignatúrájú tükrök. amely a kívánt bolygó befolyása alá tartozik. a Mars-tükör a bosszú-mágiában. Egyiptomban alabástromváza alján égő nartamécs helyettesítette a mágikus lámpát. hogy ez nem az egyetlen ilyen konstrukció és itt még inkább. hanem mindig hármat. fontos a leendő mágus fantáziájának alkotó lendülete. az élet jele és az örökkévalóság képlete: A VARÁZSKÖR a mágikus operációnak szintén egyik sokértelmű szimbóluma. páratlan számú lángja van s a tartóváz szimbolikus állatok alakjával van díszítve. amit vastag kartondarabra erősítünk.

amelyek sokkal nagyobbak. kontrollálása a mágus művészete. összetett próbák voltak. akár tudatos tevékenység következtében. de a jól elszigetelt. A védelem mindig abban a régióban helyezendő működésbe. mivel az az előzetes zárlat védelme alatt hozzáférhetetlenné vált „klauzurában van”. hogy a mágia nagy operációi előtt felkészüljön a négy elemi próbatételre. A közvetítésre szolgáló közlemény. a fejlődés nem más. kitartó gyakorlás útján. nekünk azonban egy alvó. A tanítványnak vak bizalommal kellett áthaladnia egy látszólag izzó parázzsal és lángoló szénnel töltött folyosón. a többi mágikus iránynak is megvan azonban a maga speciális védőeszköze. A varázskör a természetben lekötött erők szimbóluma és mint ilyen. Atlantiszban a mágia gyakorlati képességével együtt született az ember. melynek hiánya az operációk alatt transzcendens támadás veszélyének tenné ki. kicsúszik kezéből a felidézett erők irányítása és az ügyetlen bűvészinas a szuprakozmikus energiák romboló hatalmának áldozata lesz. de aki visszafordult. az energiák szűk térre maradnak korlátozódva. Amíg a körforgást végző tárgy a dinamikai kötést jelentő körforgást végzi. Ha a mágus akaratában valahol rés van. akkor a középső körbe . a sors. elcsökevényesedett ösztönt kell életre támasztanunk lassú. vízen. az hozzáláthat ahhoz. akár gyakorlás útján birtokában vannak s eléggé erősek. az egész mágia egyik legfontosabb képlete. Az elemi próbák a hermetikus testvériség épületeiben többnyire kombinált.tehát ha az operáció az asztrál síkon fog lejátszódni. melyről az elemi erők támadása lepattan. ezért tanácsos a démoni külvilág betörése ellen előzetes pszichikai zárlatot alkalmazni. A ceremoniális mágiában a hármas értelmű kör az a szimbolikus páncélzat. Az ősi előírás megköveteli. vízen. 14 . tanácsos a védelemről már előre gondoskodni. A négy elemi próbatétel Senki sem lehet a mágia beavatottjából egyszerre nagy adeptus. A mikroszkópikus világ elektronparányain kezdve. amely különben is minden mágikus műveletnél bekövetkezik. Akinek a mágikus segédeszközök által szimbolizált képességek akár születésétől fogva. A mágus fokozatosan lesz mesterré tudományában. ahol a neofitát tűzön. A kör ideológiai töltése misztikus parancsok beírása útján történik. A veszély elsősorban mentális természetű és az asztrálvilágon keresztül fenyegeti a mágust. Ezen a hatáson alapulnak a ceremoniális mágia operációi. ahol a mágikus operáció megindul. Az élet. A négy elemi próbatétel először Egyiptomban vált ismeretessé és lényege abban áll. amely a mikrokozmoszban indul s átterjed a makrokozmoszra. irányítása. át kellett kelnie egy sebesen rohanó földalatti vízen s miután térden és hasoncsúszva keresztülmászott egy igen hosszú. fut. szűk barlangon. hogy az einsteini térgörbületet észrevehessük benne. Minthogy a ceremoniális mágia gyakorlása mindig démonikus régiókkal hozza összeköttetésbe mágust. sohasem érkezett hazájába többé. Jól jegyezzük meg tehát.Ezzel altudatában működésbe hoz egy olyan elhárítóberendezést. mint körbenfutás. hogy a leendő adeptus rettenthetetlen legyen. az ellentétes bolygóerő intelligenciájának jelét. de ha a körforgás megszakad. Ha azonban a körpálya valamilyen okból megbomlik mondjuk atombontás. A neofitának módjában állott visszafordulnia. Ilyenek a később ismertetendő odköpeny az asztrálmágiában és az asztrálfűrész. földalatti barlangokon és szakadékokon hajtották keresztül. hogy a tanítványnak tűzön. hirtelen energiák szabadulnak fel. mint a tárgy körforgást végző lendülete. akár véletlenül. földön és a levegőn keresztül jelentkező veszéllyel szemben érzéketlenné kell válnia. ha az előzetes kiképzés valamiben fogyatékos volt. mivel az erők körláncolatokban terjednek szét környezetükben és egy pálya megbontása magával vonja a környező pályák lavinaszerű robbanását. Az elektronok körbenfutnak az atommag körül. amelyben csak egy ember fért el összekuporodva. vagy kívánság a felső fizikai körbe írandó. A lavinaszerűen ható reakció. Ugyanilyen gigászi energiák szunnyadnak a biológiai rendszerek köreiben is. bármilyen mágikus akció reakciót szül s a mágusnak ez ellen már előre kell a védelemről gondoskodnia. „varázskörbe zárt” adeptust nem érintheti. az előlények vérkeringésén át a csillagködök makrokozmikus titánjáig minden körben jár. A megfelelő körbe .beírjuk a kontrollparancsot.óriási katasztrófa veszi kezdetét. vagy az akció időtartamának maximális határát. később óriásira megnövekedett méretekben átterjed a fizikai síkra is. A láthatatlan világban felszabadított erő átterjed a látható világra is és ennek az energiának felfokozása. ha eléggé nagy távlatból nézzük. vagy atomrombolás folytán . végül még egy szakadékon is keresztülugratták. táncol egy misztikus középpont körül.

amit a tanítvány a veszélyesnek látszó akadályokkal szemben tanúsított. a fizikai halál mindössze az asztrális öntudatú egyén szilárd burkának levedlése volt. még további jelentősége is van. szükségtelen külön második pergamentlap. Szék vagy kisebb fapad csak egyetlen egy darab lehet a szenti~lyben. de alkalmas erre a célra finom kék kristályváza is. ha erkélyre nyílik. Oltári kehelynek arany vagy ezüst serleget használunk. Az operáció megkezdésének időpontját ugyancsak asztrológiai számítás utján állapítjuk meg. A magasabb interkozmikus közlekedés más bolygók. A szoba belseje maga csak kevésszámú rituális bútort tartalmazhat. az akció megkezdése előtt 7 nappal böjtöt kezdünk. föld. A varázskört a már említett módon a helyiség padlójára előre kell odarajzolni. sem túl kicsi. A kabalisztikus lámpa az oltárra. De a négy elemi próbatételnek éppúgy. ahol még ha lezuhant volna. Merkur. Másik rejtett célja volt a próbának. alkohol és nikotinmentes diétát tartunk. sértetlenül átjutott a barlangon. vagy csak ilyen alkalmakon viselt öltözékre van szükségünk és a szentélyt az idézett bolygó karakterével egyező tárgyakkal díszítjük fel. csak a harmadik szem számára látható valóságok. Az atlanto-lemuriai fajoknak ezek a lények állandó lakótársai voltak. egyensúlyban lévő érzelemvilágot. A pálca. A próbák szimbolikusan nagy erényt követelnek meg a neofitától: olthatatlan tüzet. Ezt a négy tulajdonságot a tűz. A mágus szentélye legtöbbször emeleti helyiség. levegő elemei szimbolizálják. Hét napig só. a feketemágia a Mars és Szaturnus kedvező konstellációját kívánja meg. teljesen kívül a varázskörön. minthogy a fizikai és asztrális sík akkoriban nem volt élesen elhatárolva. Valódi volt ellenben a próbatételekben az a lelki magatartás. A nemi érintkezéstől ez időpontban tartózkodunk. amely sem túl nagy. hanem a két dimenzió egymásba folyt. Külön erre a célra készült. melyet a rendezők ügyessége optikai eszközökkel vetített a tanítvány elé. víz. egy háromlábú állvány-asztal a füstölőedény számára. Az asztrálvilág lényei. a földet túró állatok kitartását és a szellemnek a legszokatlanabb mélységek előtt sem meghátráló lendületét. mely bizonyos alkalmakkal csillagászati megfigyeléseket tesz lehetővé. Ama félanyagi lények. a földalatti folyosóban hosszúságán és sötétségén kívül semmi más veszély nem fenyegette és a szakadék kipárnázott kulissza volt. Jupiter vagy Neptun szignaturájával bíró növényi anyagokból van összeválogatva. egy celebráló asztalka. sekély forrásnak bizonyult. Ugyanebből az okból a lények nem ismerték a halálfélelmet sem. csillagzatok. hogy az utánuk következő misztikus szertartásban a neofitának alkalma legyen megismerkednie az elemekben rejlő démonikus energiák megszemélyesítőivel s a velük szemben mutatott rettenthetetlen fellépés és az ez alkalommal közölt varázsmantrák segítségével azok fölött hatalmat nyerjen. egy fontos tradicionális processzuson kell keresztülmenni. nekromanciában a Szaturnus állása dönt. mert a tűz csak görögtűz volt. Egy oltárrész. megszövegezzük kívánságunkat. háttérben. melyen a mágikus opéráció szövegét és a segédeszközöket tartjuk. egy másik hasonló pentagramm pedig a szerszámasztalra jön. Előkészületek a mágikus operációra Mielőtt mágikus operációkra kerülhetne a sor. Olyan füstölőt készítsünk. Előnyös.Aki bátran nekivágott a tűztengernek. a pentagramm a füstölőedény mellé. Hold. Nap. Mars. sem érhette komoly baj s a falra szerelt kötélhágcsón akadálytalanul rendeltetési helyére juthatott a szakadékon túl. mint a varázseszközöknek. sárkányok. a démonok. ami a művelet karakterének megfelelően a Vénusz. az egyiptomi szertartás ezeket csak az áldozati füstölő biokémiai hatása következtében tudta megidézni. 15 . ködrendszerek lényeivel mindig a behangolandó kozmikus állomás jellegének megfelelő konstellációt követel. Miután az időpontot kiszámítottuk. vagy toronyszoba. Gondoskodunk mindenekelőtt olyan helyiségről. kentaurok és a többi mitológiai szörnyeteg ma már csak a harmadik szem periódikus működésén alapuló extázisban válnak láthatóvá. Szükséges még az alkalomnak megfelelő összetételű füstölőszer. Ez teljesen az operáció céljához igazodik és összeállitásánál asztrológiai megfontolások irányadók. a rohanó víz ártalmatlan. Ezalatt a hét nap alatt világosan elgondoljuk mágikus munkánk célját s mikor már minden részlet világosan áll előttünk. A szerelmi mágiában tökéletes Vénusz-Mars-Merkur aspektusokra van szükség. a kard és a kehely mindig kezünk ügyében legyen az asztalon. akiket számtalan átmeneti formájukban a neofita ilyenkor látott. mint a tetterő jelképét. Ha a füstölőedénybe a jelet bevésetjük. Az egyes bolygók alá tartozó növények jegyzéke minden jobb asztrológiai tankönyvben megtalálható. a profán szemek elől jól zárható.

amely a fizikai lét kapuját megnyitja előttük. a prófécia enciklopédiája is. Ennek az anyagnak felfoghatatlan finomságán és elképesztő bonyolultságán csődött mondott a profán fizika minden mérési kísérlete. Ezért az asztrálfény a jövőbelátás. vagy kívánság irodalmi nyelven. a hermetikus hagyományok nagy arkánuma. melyből a múltat éppúgy. A mágus legfontosabb feladata a nagy mágikus ágens bekapcsolása. Pedig az asztrálfény valóság. hogy először önmagát hangolja be a segédeszközökkel és ceremóniákkal. erőinek súlypontja éppen az üres térbe koncentrálódik! Ahol a legnagyobb a fizikai űr. Oxigénes porlasztókészülék jelenléte esetén a legegyszerűbb növényi füstölők kis mennyiségben is szokatlanul gyorsan eredményre vezetnek. Ez teszi lehetővé a tibeti bön mágia kylkhórjainak és az asztrálmágia mesterséges lényeinek életrekeltését. Ha ehhez tehetségünk van s kedélyünkre az ilyesmi hat. legendás hangnemben. Végső mivoltában az elektronok-atomok. Az alkalmazott. A benne tolongó formaelementálok és lénycsírák mohón kapnak minden kezdeményezésen. Ez legkönnyebben a víz elektrolízise útján történik azáltal. gyors. Földi halandó számára azonban ez a lehetőség el van zárva. vagy recitálása végül bekapcsolja a nagy mágikus ágenst. A mágus a világtér energiájának csak jelentéktelen parányával dolgozik legnagyobb szabású kísérleteiben is. letűnt kultúrák élőlényeinek lárvái. vagy csak egy kis helyén való felrobbanása kozmikus lavina útján az egész látható világegyetem pusztulásához vezetne. porrá lett bolygók. Az asztrálfény hermafrodita természetű. 16 . Az oxigén adagolását előzetesen szabályozzák. rafináltan elgondolt eszközök túlságosan durvák voltak ahhoz. hanem betölti a láthatatlan kozmoszt. annál hamarabb kerülhet rajta keresztül énünk összeköttetésbe a kiszemelt felvevőállomással. ami már halott és ami valaha még lesz. hogy a fizikából ismert kísérleti készülék hidrogéncsapját gumicsővel a szabadba vezetik ki. de egyszerű mondatokban legyen fogalmazva. A világteremtő elme teremtési tevékenységének végén a világkorszak befejezését ezzel az eszközzel éri el. Ilyen a szubtilis finomságú asztrálfény. ha nyitott oldala felől közelítjük meg. azután az asztrálfényt. mindennél reálisabb valóság. aki a kozmikus régiók hullámhosszát ismeri és be tudja hangolni azokat a kellő időpontra. A kozmikus éterközeg energiájának felszabadítása.és ami a legfontosabb tulajdonsága. bárhonnan is jöjjenek azok.A mágikus parancs. az üresnek látszó világteret is . Ez a módszer fölöslegessé teszi a mérgező keleti füstölők használatát. írhatunk költői. Ez képezi az alapját azoknak az asztrálformáknak. az anyag. Fölösleges részlet. szellem és erő árad az invokáció szövegéből. mint a jövőt kiolvashatja a szakavatott művész. mint a matériában szunnyadó erőket. vagy erőtlen kitérő nem lehet benne. hogy a többi segédeszközzel együtt extázisba hozza a mágust s az invokáció ismételt felolvasása. parancsait a távolba közvetíti. minden varázslat alapvető energiáját. mint piknózis útján összesűrűsödött asztrálfény. Az asztrálfény teste zsúfolásig tömve van elmúlt létformák emlékezetével. a fizikai világ látható objektumaival egyetemben nem más. démoni világ küszöbén. Ezeket a szokásos méreteket felülmúló frekvenciájú áramokat még nehezebb transzformálni. A nagy mágikus ágens azonban nemcsak a látható kozmosz tárgyaiban van jelen. Minél több tűz. amit a hindu filozófia ăkashănak. melyek a művész szolgálatára sietnek a láthatatlan. rugalmasan plasztikus és akarati impulzusokat készségesen felvesz. A nagy mágikus ágens A mágiának olyan közvetítő közegre van szüksége. Az asztrálfény az a közeg. Ez úgy történik. lebeg és konzerválódik az idők végezetéig. Hogy az extázist minél hamarabb létrehozzák. bizonyos modern hermetikus társaságok a füstölőt oxigéninhalációval kombinálják. az asztrálfényt. a tudomány pedig világéternek nevezett el. csillagrendszerek története. ott a legnagyobb a tér asztrális energiatöltése. ebben az állagban úszik. A misztikus invokációnak az a feladata. amely az adeptus gondolatait. az oxigéncsapot pedig a szoba felé állítják. Kisméretű elektrolizáló apparátust bárki maga előállíthat a kísérleti kémiai tankönyvek utasításai alapján. hogy a legnagyobb misztériumot megragadhassák. mely az egész kozmoszt betölti és mindenütt rendelkezésére áll az adeptusnak. mindaz. hatásos és kevéssé költséges.

amit az asztrálfény gondolatcsírákkal való telíthetősége nyújt. hogy tartózkodjanak ilyen műveletekben való részvételtől. Ez már a mágia magasabb képességeit igényli a készítőtől.ami mindig eredményesebb . hogy a nagy adeptusok egyéni utakon halódtak. Kabalisztikus talizmánokat Agrippánál találunk az „Occulta Philosophia”-ban. Teljesen egyéni talizmánikus sémák találhatók Paracelsus műveiben. Az ókori babilóni-egyiptomi amulettek gyűjteménye pedig úgyszólván kifogyhatatlan változatosságú. céljainknak megfelelően. nőket. mégha halottakat támasztottatok is életre. mert ahány író van. Ugyanitt adjuk majd közre a talizmánkészítéshez szükséges anyagok bolygószignaturáit.öngyilkosságra lettek kényszerítve. melyre a bolygó asztrológiai jele. vagy pedig . gyógyíthatatlan betegségeket okozhatnak. A káld-egyiptomi és indiai amulettek igen gyakran . négyzetes formájú. amelyeket a ceremoniális mágia asztrológiai vonatkozásai megkövetelnek. A bolygótalizmánok és amulettek rendesen néhány centiméter széles. Az előállítás műveletét éppúgy. a harmadik tisztán a szimbólumok dinamikai transzformálódásának elvére támaszkodik. kedvező aspektusok idején. amit a tegnap kiváló kabalistája és mágusa. asztrológiai számítások előzik meg s azt a szóban forgó bolygó órájában. Könyvünk végén táblázatokban közöljük azokat az elemeket. Sohase engedjetek a kíváncsi kérésnek. körben van elhelyezve. akik nincsenek szokva ahhoz. A mágusnak visszavonultan. akik műveiket a nép szájára bízták. A második a pszichikai energiák akkumulálódásának képességét használja fel. a produkcióval való meggyőzés érdekében. Pszichikai mágnesek megkonstruálása és üzembehelyezése azon a lehetőségen alapul. csillagzatok befolyása alá tartozó anyagok kombinált használatával kívánja a csillagok energiáját. külön kommentár nélkül közöljük azt a figyelmeztetést. Cagliostro . benneteket pedig valami ügyesebbfajta Hudininak tartanak majd.sőt az esetek túlnyomó részében . 17 . hogy a talizmánkészítés művészete az eredeti kombinációt írja elő. Túlfeszíthetik az idegrendszert és rettenetes. szilárd talajon. melynek titkos hagyományai vannak. Háromféle talizmán ismeretes: az első tisztán asztrológiai elveken alapul és a különféle bolygók.” Amulettek és talizmánok A ceremoniális mágia egyik érdekes segédeszköze az amulettek és talizmánok alkalmazása. kezdjük meg. A szertartást meglévő minták alapján.mint ezt már ismételten mondottuk . vagy köralakú fémlemezek. Sohase dicsekedjetek tetteitekkel. mint a mágikus operációkét. fiatalembereket és olyanokat. Az operáció közben hirtelen ijedelem agyvérzést és rögtöni halált is eredményezhet. aki azokat misztikus gyógyászatában használta fel.Figyelmeztetés a mágia neofitáihoz Mielőtt fejtegetéseinkben továbbmennénk. mind más mintát követ. az őrületbe vihetik. Schröpfer.Isten-szobrok kicsinyített másolatai. Ezek a talizmánok a készítő mágustól alapos asztrológiai ismereteket és az előállítás szertartásának pontos betartását követelik meg. Indiában és Kínában az amulettkészítés külön mesterség. Mindenestre megjegyzendő. Eliphas Lévi intézett túl heves követőihez: „Az okkult tudomány operációi . a vele harmónizáló állatövi jeggyel és a talizmán célját kifejező kívánságszöveggel. erőszakos halált haltak és többen . Féljetek az üldöztetéstől! Mindazok a mágusok.mint Cardanus. Ezért nem figyelmeztethetünk eléggé ideges természetű egyéneket. pszichikai kisugárzását földi akciók céljára hasznosítani. a bolygók kabalisztikus fémjéből.önálló tervezés útján állapítjuk meg. A második említett talizmánfajta a pszichikai akkumulátorok csoportja. majdnem megközelíthetetlenségben kell élnie. melyeket valamelyik bolygó szimpatikus fémjéből és ritka ásványokból készítenek. Az embereket a legcsodálatosabb produkció sem fogja meggyőzni s mindent a még le nem leplezett apparátusra magyaráznak ki. A fennmaradt sokféle talizmán arra mutat. Káldeában és Egyiptomban csak beavatott pap készíthetett talizmánt. Aki nem áll az abszolút értelem alapján. hogy önmagukon tökéletesen uralkodjanak.nem veszélytelenek.

nagy erőmegtakarítást. a kísérő jelkép a pergamentlapocska hátára van helyezve és a tekercs belsejében a mágus testéből származó anyaggal átitatott tárgy . Ezután újból elzárjuk s a napon az amulett használatra kész. később azonban elkezdi a környezet éterikus erőit önmagába sűríteni. ahol az amulett ideája kis pergamentlapra van írva.súlyt kell fektetni a talizmánlapocska minél díszesebb kivitelére. de lehet az bármely más tárgy is. amely az amulett anyagában mikrokozmikus atomrendszerek energiáját kapja segítségül. A máskülönben szétszórt energiák most egy vitalizált asztrálközpont lényparányainak táplálására fordíttatnak. a talizmánban szigetelést kapnak. személyesen vitalizált tárggyal és mágikus szimbólummal lesz ellátva.minthogy az élő mágnest ő hordja magánál . hogy a kezdetben figyelembe se vett apróság miképpen válik a tulajdonos testének élő részévé. Ilyen állapotban gyakoriak a balesetek és szerencsétlenségek. Teljesen hasonló az amulettszobrocskák készítése. Minden vonalnak. (A három sík szimbóluma. Kiválasztunk valamely plasztikus anyagot. miért nem. Aki ilyen tárgyat valaha viselt. képrésznek mélyreható jelentősége van. Lelkierőink. melyek különben a szélrózsa minden irányában szétsugároznak a kozmoszban. vagy testén hordott ruhafoszlány kerül. ettől kezdve maga körül a lényegét képező ideákat iparkodik megvalósítani. tanúságot tehet róla. A talizmánkészítés misztikus művészetének szabályai szerint előállított tárgyaknak különös hatásuk van. A szimbolikus talizmánok mindössze egy megfelelő fémlemezre. 18 . A tárgyat megjelöljük egy szimbólummal. szónak. A csövecskét mindkét oldalán színes viasszal lezárják és az ismertetett ideogenetikus eljárásnak vetik alá. drágakövekkel és nemesfémmel tervezzük meg. Itt . ami minden szervezett lehetőséget megragad piknótikus tevékenységre és az eredeti kezdőimpulzust csakhamar hatalmas. Ha erre mód van. Vénusz. amely annak lényege. aztán mágikus szentélyünkben magunk elé helyezzük és koncentrált gondolatsugárzás útján feléje vetítjük azt az ideát. a pergamenttekercs mellé. Négyzetes formájú lapoknál a védőkörök is négyzetesek. mondjuk egy ébenfalemezdarabot. Az egész folyamat hasonlít a nemzés és embrióképzés processzusához. A talizmánokat mindenkor karakterüknek megfelelő illatszerrel füstöljük. belül üres tokok.Az asztrálfény ebben az esetben úgy viselkedik. Ezen a ponton kezdődik a talizmán természetfeletti aktivitása! Aki egy több éve hordott. Az ideaprojekcióban a mágus egész érzelmi és értelmi világa részt vesz. vagy falapra vésett hermetikus szimbólumból állanak. érezni fogja azt a testi rosszulléthez hasonló elgyengülést. melyeket szintén az ideaprojekció asztrális emanációja kelt életre. hajtincs. koncentrálódnak. jelkép és embléma is előfordulhat. köröm. Naponta egyszer elővesszük. amit a kozmikus áramszedővé alakult szerkezet jelenlétének hiánya okoz. kivájt fa és fémcsövek. Innen a hagyomány.) A talizmánszövegek a körökön belül ugyancsak körbe írandók. lezárva és utána az ideogenézis szertartásának alávetve. Ennek a hatásnak természetesen semmi köze az autószuggeszció jelenségéhez. mint a mágnesezett vas. mondjuk az egyiptomi ankh jelével. erősen vitalizált talizmánt elhagy. mint a magzat az anyaméhben. annak biopszichikai megtermékenyítése után pedig a továbbiakat szuprakozmikus és transzcendentális erők végzik el. Hermetikus talizmánokon a szimbólum középen helyezendő el s a lap széleit három koncentrikus. Félig kész amulettünket ezután néhány napig a mágikus szentélyben tartjuk elzárva.miután az egyedüli hatóerő a képlet életretámasztott kozmikus dinamikája . energianövekedést jelent.A megtermékényített asztrálanyag az ideogenezis misztikus szertartása után már a kiszemelt tárgyhoz tapad és úgy viselkedik. Keleten használatosak apró. vagy egy sajátkezűleg készített miniatűr szobrot. A lapon több rokontermészetű rajz. A kis amulett-tárgy hordása első hónapja után kezdi éreztetni jótékony hatását. háromszor rálehelünk s gondolatban megismételjük a parancsot. Az asztráltest az intellektus irányítása mellett saját anyagának kis részét helyezi el benne. egymást befogó kör védi. Másszóval: a mágus ilyen úton készített talizmánjában csak az ideacsírát és saját asztráltestének kisugárzott részét helyezi el. önálló lények kezdik támogatni az alapidea szellemében.pl. melyet az amulettnek a jövőben meg kell testesítenie. mint egy elektromos akkumulátortelep: felveszi a beléje sűrített gondolatformákat és kívánságokat s valami erre alkalmas matéria atomjaihoz tapadva. Mágikus kísérleteink során hamar kiderül. Az amulettben központosított elemi szellem eleinte csak a tulajdonos energiáit koncentrálja. ezért az egész konstrukciót a leggondosabban kell megtervezni. vagy Holdszignatúrával. Merkur. A kiindulópont ideája mindössze egy parányi lelkes anyagra támaszkodik. Jupiter. hogy a talizmánok elvesztése balszerencsét hoz. Ehhez járul még az asztrálfényben állandóan jelenlevő lénycsírák fizikai forma utáni szomjúsága. ami a talizmán viselője számára . vagy kívánságot. A megfelelő illatszer vagy füstölő kis darabját nagyobb hajtóerő kedvéért mindjárt az amulettárgy belsejébe zárhatjuk. ötágú csillaggal. A belül kivájt amulettszobor kis pergamenttekerccsel. vagy visel.

hogy kipréselt nedveikből a mágikus erjedés folyamatán keresztül különleges kábítószereket lehetett előállítani. az előbbi pedig az individuális karakter szignatúrája. A középkori minta Agrippánál található meg. igazán jól sikerült növényfajok nem jutottak az utókor kezére. hacsak ideiglenesen is. Mágikus italok Atlantisz pusztulása idején. Ezért a peyotltinktura élvezete rossz közérzettel. Eredeti céljuknak már nem feleltek meg többé. 19 . A magasan fejlett. a kozmikus lenevalóság káprázatától mentes szemléletben ismerje fel isteni énje transzcendentális célját. arra az ötletre jutott. a jövendőbeli háromszorosan nagy Hermesnek (ezt a fokozatot minden mesternek el kell érnie a mágiában). azonban az összes hasonló növények közül ez tartotta meg legjobban ősi karakterét. hogy Istar alvilágát is megjárva. Akkoriban még általánosan ismert volt a növények kozmikus szignatúrájának tana. vagy olyan egyéni. amely a mágikus egyéniség minden jellemvonását és jövendő programját kifejezi. kokalevél és még néhány ilyenfajta évelő az ókori termelők mágikus ápolási eljárásának abbamaradta után kivétel nélkül elvadultak. Az istenek italának magasztos kvalitásai az elvadult. de az okkult látás intenzitása már elhomályosulóban volt. amelyet nektár néven ismerünk a görög mitológiából. Ebből az időből származik a szőlő termelése. hasis. mert rosszul sikerült pszichohiotikai kísérleteknek bizonyultak. A szabadon burjánzó növények toxinokat kezdtek termelni. az egyiptomi kolonizátorok még nem találtak rá a harmadik szem működését serkentő ceremóniákra. mert ennyi időbe telik. az sérthetetlenné vált az emberi és démoni világ támadásaival szemben. előzetes depresszióval jár. visszanyerhessék fontos döntések meghozata előtt. Némileg hasonlít ez az állapot a koffein. Ezt helyettesítheti az Eliphas Levi rituáléjéban közölt univerzális talizmán: a „Salamon Pecsétje”. mikor a nagy kozmikus rövidzárlat túlélői. keresztezés és vegyi preparálás útján olyan irányba fejlesztették. Az egyik beavatott vegyész. hogy a ciklopszszem fogyatékos működését mágikus italok adagolásával pótolja. Pantagramm alatt olyan rövidített szimbólumsorozatot értenek a hermetikában. mérges kaktusz nedveiben is benne rejlenek. elvadult növény és a gyökér veszedelmes alkaloidákat termel. mintha félistenekké váltunk volna s a tudat. de a közérzet olyan. mint a mák. újra élvezheti az istenek italát s a nektár különös képességeket nyújtó adományában részesülhet. a ma peyotl néven ismert kaktuszfajta őséből állították elő. Az eredeti. a bor és az ópium kombinált hatására. Mindenekelőtt a hét bolygó talizmánját kell elkészíteni stilizált konstrukcióban. a hét bolygó fémjeiből kombinálva (elektromagikon). A bolygótalizmánokon kívül szükséges még egy univerzális talizmán. Atlantisz vegyészetének utódai produkálták először az ópium. Ilyen sűrített képletet a mágia adeptusai rendesen csak hosszú évek praxisa után képesek megkonstruálni. kokain és a többi kábítószer preparátumait. A pantagramm nem tévesztendő össze a pentagrammal: utóbbi az okkult erő teljének és kozmikus egyensúlyának jele. az indiai kender. míg okkult hajlamaiknak tudatára ébrednek. melyek a durva fizikai érzékszervek működését kissé háttérbe szorították. szuprakozmikus jövőjét is érintenie kell. asztrális látás szerve a növényekben csalhatatlan ösztönnel fedezte fel a makrokozmikus korrespondenciákat. amely a mágus egyéniségét és minden törekvését sűrített formában fejezi ki.a leghatalmasabb talizmán . már túl kellett jutnia az individuális lét küszöbén.feltételezi. Aki a mérgező alkaloidák desztillációjának titkát megtalálja. A csak kevéssel gyengébb. újkori változatot a régi elemekből egyénileg hozzuk létre. teljesen tiszta marad. A peyotl is mérges. A pantagrammnak ugyanis az egyéniség prekozmikus múltját. fémlapra vésett pantagramm (nem pentagramm!). Sokat közülük maguk az atlantidák ejtettek el. A vegyészek által jelenleg ismert kivonási és felhígítási eljárás nem küszöböli ki teljesen a mér gező alkaloidákat. az intuíció nagyméretű felfokozódása mellett. amelyekkel az isteni elődök szemléletét. felemelő mámort okozó italt. jelenével és jövőjével. Az e célra legalkalmasabb növényeket oltás és nemesítés. akantisz. A pantagramm . vagyis az adeptusnak. a bölcsek eszközök után kutattak. Aki ennek birtokában van. Az előkészítő időszak kellemetlen percei után azonban hatni kezd az ambrózia s a szer élvezője az atlantidák tudatállapotába kerül. Persze a szőlő mai legnemesebb fajtája is csak elfajzott vadbogyó az atlanti nektár gyümölcséhez képest és a többi növények. Azokat először Poseidonis függőkertjéhen nevelték és magról exportálták a későbbi Egyiptomba.A ceremoniális mágia nagy operációi során a mágusnak többféle talizmánra van szüksége. akinek tudomása volt a harmadik szem sorvadása és az intuíció fogyása közötti öszszefüggésekről. hogy a mágus tisztában van okkult múltjával. a magasabb érzékszervek munkáját ellenben megkönnyítették.

hogy képzelőereje a valóság tömörségével képes maga elé hozni helyeket. hozzálát a keresett személy hullámhosszának beállításához. A távolbahatás művészetében képzett adeptus. Ha a hullámhossz megvan. ha a kiszemelt személytől valami kis használati tárgyat teszünk magunk elé. mint a rezgőkörök behangolása a rádiónál. Nem használt izom elgyengül és csökevényessé válik. mint azt a misztika történetének számos esete bizonyítja. A technikai módszer abban áll. A távolbahatás képessége az emberrel veleszületik. A ceremóniák általában. mert a ceremóniák szerepe mindössze az. hallható. ha a rendelkezésre álló segédeszközöket a mágus használni tudja. a keresett helyet vagy személyt egyszerűen plasztikusan magunk elé képzeljük s úgy szólunk hozzá. miután a lélek a testet elhagyni készül.) Mikor a mágus pusztán üzenetet. Ez a művészet ma Tibetben a lámamágusok közt van legerősebben kifejlődve. mert a legtöbb ember egészen kis gyakorlás után könnyen újra megszerezheti. rádió. Három fokozatot különböztetünk meg: 1. hogy ez elővigyázatossági intézkedések megtételét teszi szükségessé. tárgyakat. amint azt Eliphas Levi mondja – „mesterséges eszközök az akarat szokásainak megteremtésére. üzenetet vagy parancsot adhat. Ekkor. megjelenhet asztráltestében távoli helyen. a hullámhossz bekapcsolását pedig nagyon megkönnyíti. Ez lehet levél. Éppen az mutatja azonban. telefon. ahol a küldő látható. villany. üzeneteket. hajtincs. sőt érezhető volt. érzelem és isteni intuíció legmagasabb extázisa ez. A pszichikai kondenzátor az imagináció. Atlantisz mágikus kultúrájában nem volt távíró. átlagembereknél kizárólag a halál pillanatában erősödik fel annyira. melyben a tisztánlátás. a lámpa és a pálca. itt most csak annyit jegyzünk meg. A testből való kiszállást és az asztráltest kiküldését később részletesebben fogjuk tárgyalni. a pszichikai energiáit visszavonja a fizikai síkról. ami az illető személyes magnetizmusával van átitatva. a varázspálcával irányított. mint ami atlanti mágusok sajátja volt. a felszabaduló magasfrekvenciájú áramokat egyetlen ösztönösen mágikus óhajtásban vetíti a távolba.és érzéskoncentrációt végez egy távoli célpontra és 20 . A durva fizikai élet robotjába süllyedt ember elfelejtette ezt a képességét használni. mert ez a tehetség feleslegessé tette a nehézkes szerkezeteket. fénykép. Ma az embernek ez a képessége csak ritkán. A nektárpeyotl birtoka feleslegessé teszi a mágikus ceremóniát.” Távolbahatás Az extázis által felerősített akarat távolba hathat. valamelyik jelen nem lévő hozzátartozó. tisztánhallás. Ez nagyjából ugyanazon az elven alapul. személyeket. melyek feleslegessé válnak. mint a járást. vagy barát felé. vagy bármi. hogy miután a neofita a később részletezendő misztikus gyakorlatokon keresztül akaraterejét. Asztráltestének lokális összevonásával fizikai munkát is végezhet. amely bárminő helyet. tanítványait irányíthatja. sűrített akarat. mintha testileg előttünk állana. fokozatos előkészítés után az imágináció iránytűjével vetendők bele az operációba. olvasást . hogy a neofita az extázison keresztül tudatát egy pszichikai dimenzióval magasabbra emelje. hogy a mai teljes eltompultságban is aránylag hamar revitalizálható. üzeneteket mindennél jobban.) mikor a varázskörben állva. oktató tevékenységet folytathat. vagy személyt pillanatok alatt elénk varázsol. vagy parancsot küld a távolba. A mágikus fejlődés magasabb stádiumában a varázspálcát használjuk fel operációinknál s a mágus asztrálteste a kívánt helyen meg is jelenik. de itt pszichikai kondenzátort használnak s az audioncső a tobozmirigy. mihelyt ezek a szokások véné váltak. plasztikus látomásokkal kísért képekkel közvetítettek. Az adeptus pedig az általa ismert desztilláció eredményeképpen a nektárpeyotl segítségével ugyanabba a lelkiállapotba jut. üzenetét pedig saját szavaival mondja el. Ezek az eszközök: a kör.gyakorolni kell. Az emberi agy és a közponri idegrendszer tökéletes rádióleadóberendezés. Ez az atlanti örökség csodálatosképpen még a legkevésbé korcsosult el. hívásokat. távolbaérzés és távolbahatás képességei lépnek fel a vegyszer hatásának idejére. akaratának koncentrálása útján. Az atlantida rádiója maga az agy volt. 2. s a természet szívében lüktető titkos erők rugóit közvetlen közelből érinthesse meg. úszást. mellyel tetszés szerinti távolságra küldhetünk parancsokat. Az életerő mágikus áramának koncentrált akarati processzusban ér el. imáginációs képességét és asztráltestét annyira kifejlesztette. hogy távolban észlelhetővé legyen.Az értelem. azt a mágus tervszerű munkával kifejlesztheti. A távolbahatást éppúgy. hogy a képesség mennyire hozzátartozott az atlanti ember mindennapi életéhez.

vagy valami képzelt bajért. mintha démonok ragadnák meg és kínoznák testüket. erdőn. aki ebben az életében túlságosan csüngött a testi élvezeteken s akinek hajlamai erősen kötik az elementáris testhez. Úgy a fizikai testet. jajgatás. elesnek. 21 . A tisztátalan emberi lélek. akik őrjöngésben.) mikor laboratóriumában elzárkózva. azt hiszik. vagy kevésbé van elhomályosulva. szólitjuk. az elemek kipárolgásából új testet alkot magának. majd meg azt hiszi. akik még asztráltestükben. Világos. az utódok. pillanatnyilag melyik világtájon tartózkodik objektumunk. Amilyenek az emberek erkölcse és szokásai ebben az életben. hogy a pálcával fejünk fölött köröket vonunk. azaz isteni törvények hatalmának. majd rohanó víz ragadja magával. A hermetikus mágia tanításai szerint csak azokat a szerencsétlen lelkeket lehet megidézni. fogcsikorgatás. a táplálékról való gondoskodás kényszere. az ég szakad le rájuk. alakját s hangosan hívjuk. panaszhangok. háziszellemnek (lar familiaris). Leadásunk megkezdése előtt néha jó. néhány cseppet körülhintünk az elhunyt parfümjéből). pedig csak a képzelőerő chimérája az egész. tűzön. méz és a különféle szimpatikus anyagokból előállított gáznemű anyagok. kedvenc tárgyait. amihez még gonosz démonok rémképei és káprázatai is járulnak.3. füstölőt gyújtunk (ha van ilyen. fényképét két gyertya közé állítjuk az oltárra s vele szemközt egy széken elhelyezkedve. aki kezét vérrel mocskolta be. Amit egykor életükben tettek.eddig Agrippa. miközben az illető arcát élénken magunk elé képzeljük.írja Agrippa – „a túlvilági igazságszolgáltatásban s azt Adrasteának nevezik. mint a kiszálló asztráltestet odköpennyel kell beburkolni és a mágikus szentélyt turákkal kell elzárni. úgyhogy aki előző életében igazságtalanul uralkodott. amelyben hideget. lárvaként tengetik nyomorúságos árnyékéletüket. a levegőben és az alvilág legfélelmesebb területein üldözik őket. meleget tűr el és alá van vetve mindannak. gyűlöletük miatt. lehelletszerűen. bizonyos árnyéktestet ölt magára. amely most az isteni törvények szerint újból börtönévé válik s érzékelő szervezetté. különben a magárahagyott testet elementálok vehetik birtokba. irományait. Legkegyetlenebbül azonban a harag indulatai mozgatják az ilyen lelkeket. szenved. A szellem az áldozatul hozott ingredienciák párájában jelenik meg az idézési szertartás befejezése után. melynél fogva jövendő időkben mindenkinek aszerint mérnek. vagy a kettévált föld nyeli el őket. haláluk után hasonló állapotba jutnak. anélkül hogy ezt elérhetné. A halottidézés legmodernebb módozatát adja Eliphas Lévi Rituáléjában. Most a pálcát és a többi segédeszközt ebbe az irányba fordítjuk s a leadás megkezdődhet. vagy akik álmukban rémképek által kínoztatnak. lángok emésztik. Ekkor aztán úgy tűnik előttük. Így gyötri az elkövetett bűnök emlékezete is a bűnöző lelkét halála után. Nekromantia A halottidézés a mágia legrégibb műveletei közé tartozik. aszerint. A varázspálca az imaginációval kombináltan iránytű és leadóantenna szerepét tölti be. Most ezek a fantazmák annál hevesebben rohanják meg. Sardanapal ölelni. tetszhalálszerű állapotban kiszáll testéből és az előírt helyen személyesen jelenik meg éterikus burkában. Midas aranyat megragadni. úgyhogy a lélek egyszer a vágytól valami képzelt jó után. amely őket feneketlen rosszindulatra ösztönzi és a legnagyobb ijedelmüket okozza. majd lelki szemünk előtt felidézzük arcát. ha azonban az családi ügyekkel foglalatoskodott. ugyanezt a megtorlást kell elszenvednie és aki állati életmódot folytatott. A három módszer közül a két első nem okoz különösebb nehézséget. amelyeket visszataszító szörnyek falnak föl. mint ebben az életben azok. amiben élete során része volt. úgymint bűz. Szertartásai már az ókorban ismeretesek voltak. vagy teljesen kialudva. tengeren. úgymint a sűrű test korlátai. Ezeknek a lelkeknek tápláléka a frissen ontott vér gőze. ahogyan korábbi életében cselekedett. a harmadik azonban veszélyes kísérlet. mintha láthatatlan akadályba ütköznénk. ha tudjuk. hogy vágyainak tárgyát már eléri s ekkor a démonok még nyersebb kínok felé ragadják el. ütések” . „A pogány filozófusok is hisznek” . tej. amennyiben ilyen plasztikusan formálható anyagból. hogy az ilyen lélekben az isteni szikra többé. ugyanolyan hajlamokat követnek többnyire a másvilágon. Átváltoznak állatokká. Ez a keresett irány. Ezt azáltal tudjuk meg. Azt kell feltételeznünk. ami testet. az üzlet és a szórakozás. őrültségben vagy melankóliában szenvednek. azt megőrzik emlékezetükben éspedig annál erősebben. A pálca egy ponton meg fog állni. állati testbe fog záratni. füstölők. mivel az élet különböző intézményei. Előírása szerint össze kell gyűjteni az elhunyt ruhadarabjait. a másikban a rabszolgaság állapotába kerül. Sisiphus a szikláját felrögzíteni. Európában először Agrippa foglalta egységes formába a halál utáni állapotra vonatkozó ismereteket. A legszomorúbb képeket idézik maguk elé. Így a költőknél Tantalus nem tudott enni. Ezeket a lelkeket lemuroknak nevezték. Számukra minden valóságnak tűnik. lelket és érzékeket gyötörhet. hogy már Agrippa felismerte a lelkek asztráltestben való továbbélésének lehetőségét.

Az idézést több napon át megismételjük, míg aszerint az állapot szerint, amelyben van, előbb vagy utóbb meg nem jelenik. A fantazmának, vagy a halott asztráltestének világosan felismerhető körvonalakat kell nyernie az oltári füstölő párájában. Fontos, hogy a megidézendő egyén személyi magnetizmusa, az egykor birtokát képező tárgyakon keresztül teljesen beborítsa a helyiséget. A halottidézés szertartása különben ugyanazokkal a mágikus előkészületekkel jár, mint a többi misztikus operáció. Ha nem ragaszkodunk hozzá, hogy a halottat fizikailag lássuk, akkor az oltári füstölő és az áldozat bemutatása elmaradhat. Ebben az esetben láboratóriumunkban magunk köré rakjuk az említett tárgyakat, esetleg magunkra öltünk valamit az elhunyt ruházatából s az asztal előtt helyet foglalunk, belül pedig a hívott személy arcát elképzelve, némán szólítjuk. Egy idő múlvá hallani fogjuk a hangját, érezni fogjuk jelenlétét s idegrendszerünk titkos kapcsolótábláján keresztül érintkezni tudunk vele. Az említett misztikus jelenléti érzésre ügyeljünk, mert az minden körülmények között transzcendens lényiségek átvonulását jelzi auránkon! Aszerint, hogy ez az érzés rokonszenves, vagy taszító, szimpatikus, vagy ellenszenves egyéniség jelenlétére következtethetünk. A nekünk kedves elhunyt jelenléte nem okoz félelmet, a természetfeletti érintésének borzalma azonban néha hideg verejtékezésben, fázásban nyilvánul meg. A halottal való érintkezést teljesen rendszeressé lehet tenni s így annak félelmessége megszűnik, mint ahogy az atlanti polgár szabadon érintkezett elődeivel és az asztrálvilág lényeivel.

22

AKARATMÁGIA

23

Az akaratmágia elemei
A mágus legfőbb szerszáma és pszichikai kelléke az akarat. Ezt a tulajdonságot minden erővel fejlesztenie, erősítenie, növelnie kell. A mágikus tevékenység úgyszólván szünet nélküli akaratmegfeszítés, amiért a mágusnak akaratereje a normális méreteket minden esetben magasan meghaladja. Az akarat nevelése hosszú, fáradságos munka. Készen azt senki sem kapja: évekig tartó, naponta végzett gyakorlás után érhetjük csak el azt az intenzitást, amely az asztrálfény tudatos irányításához szükséges. Az akaratnevelésnek a mindennapi élet teendőiben is szerepet kell juttatni s az már kora fiatalságunkban kezdődik, nagy szabású tanulmányi teljesítményekkel. Aki megszokta, hogy intellektusára a siker reményében róhat ki nagy feladatokat, annál a mágia sikeres gyakorlásának előfeltételei adva vannak. Az akarat fejlődése sikeres tevékenységen alapul. Ha megszokjuk, hogy amit elkezdtünk, sikerrel végezzük be, akaratunk fejlődik. Valamely megkezdett munkának félbehagyása viszont gyengíti az akaratot. Olyan ez, mint a torna. Az akarás folyamata szellemi izomzatot hoz feszültségbe és a tevékenység rendszeres megismétlése az izom teljesítőképességét fokozza, s a muskulatura volumenje is gyarapszik. A mód, ahogyan akaraterőnk növekedik bármely sikeresen végzett munka arányában, teljesen hasonló az izomzat fejlődéséhez. Ez persze csak abban az esetben áll, ha a munka egyúttal kitartó erőfeszítést, tehát feladatot is jelent. Az akarás folyamata legtöbbször szellemi gimnasztika, mely az agy elektromos központjainak áramerejét növeli. Ugyancsak az akarattal függ össze a másik fontos kérdés, az idegerő. A mágusnak ebből is óriási tartalékkal kell rendelkeznie. Ezt a célszerű, kicsapongástól mentes életmód és táplálkozás hozza meg a speciális gyakorlatokkal kapcsolatban. Tapasztalat szerint az emberi agy mágikus tréning útján hatalmas elektromos battériává fejleszthető ki, melynek áramát az adeptus akarata szerint tetszésének megfelelő irányba, esetleg a távolba vetítheti ki. A leadóenergia olyan kilowatt-erőt érhet el, hogy azzal in distaucia ölni lehet. Ennek a hatalmas erőnek megszerzése egyszerű gyakorlat, de szünet nélküli, rendszeres gyakorlat, mint minden mesterség. A villamos angolna elektromos szervvel rendelkezik nyakizomzatában. A sorozatos kapcsolással egymás mellé sorakozó kis akkumulátorcellák ugyanazon az elven épülnek, mint a Volta-oszlopok. Maga a szerv az izomzat transzformált szövete, melynek matériája a többi állatnál is megvan. Az angolna - akaratának bekapcsolásával - tetszése szerint adhat óriási feszültségű ütést az őt megérintő egyénnek, vagy állatnak. Az elektromos szervek előidézte áram tetemes erősségű. D'Arsoval vizsgálatai szerint 25-35 cm átmérőjű zsibbasztó rája-példányok elektromotorikus intenzitása 7 Ampere! Ütésével három izzólámpát lehet fehérre izzítani, két Geisslercsövet pedig élénk világításnak indítani. A legerősebb elektromos hal, a dél-amerikai sajgató harcsa (gymnotus) a legerősebb embert megbénítja, nemegyszer meg is öli iszonyú erejével. Az elektromos halfajták battériaszerve megvan az ember izomzatában is. Tulajdonképpen minden izom biológiai elektromos telep, ami legnagyobb frekvenciáját feszültsége pillanatában éri el. Az izomzatban és a központi idegrendszer hálózati centrumában elhelyezkedő akkumulátorokat a mágus gyakorlatai segítségével beállíthatja asztrális áramok leadására. Az angolna vízben hat, az általa kisugárzott elektromosság a folyó nedves közegét használja vezetéknek. A mágus az asztrálfényt, vagy világétert. Az akarathullámok hatalmas tömege számára nem szükséges más vezeték, mint a fényéter. Tudnivaló, hogy az izmok megfeszítése növeli az akaratot. Ez annak tulajdonítható, hogy a muszkatafota összehozódása fokozott árammennyiséget juttat a tobozmirigybe, mely a mágikus akarás irányítószerve és a távolbahatás leadóantennája. Ezért van, hogy az összes titkos utasítások izommegfeszítést írnak elő a voláció misztikus műveleteivel kapcsolatban. Már maga az a kitartó erőfeszítés is, amit a ceremoniális mágiában a varázspálca felemelése és egy bizonyos irányban való energikus tartása jelent a mágikus operáció egész ideje alatt, bioelektromos energiákat szabadít fel az izomzatból az agy számára. Hasonló szerepük van az ind jogapozitúráknak. Itt a hátgerinc egyenesen-tartása és a különféle megerőltető karánák szolgáltatják a misztikus tevékenységhez a szükséges pszichikai áramot. Az ismert mágikus, misztikus és kabalisztikus irányzatok mind előírják a mágikus szerszám, a test jó karbantartását. Sem a mágia, sem a kabala nem engedi meg, hogy betegen operációkat végezzünk, mert ilyenkor a szervezet biológiai energiái a kór leküzdésével vannak elfoglalva s azok elvonása az organizmus végzetes meggyengülését idézheti elő.

24

Ilyen hatalma az Atlantisz utáni korban csak kevés adeptusnak. hogy a külvilágtól elkülönüljön s a démonokat és szellemeket bűvös körébe zárja.tetszése szerint változásokat hajthatott végre testén: szárnyakat fejleszthetett. Ez nemcsak a mágiának. az atlanti mágus azonban teljesen hasonló átváltozótehetséggel rendelkezett. A gravitáció szabályozása és uralása a repülés igazi megoldása. Ma a repülésnek a levitáció jelenségén keresztül való megvalósításáról hallunk. Mikor valami új dolognak kell létrejönnie.és ami számos hasonló példa még létezik. A mágikus gondolat átütő erejét az előzetes érési processzus adja meg. a hermetika legmegbízhatóbb tanítómesterének is általánosan alkalmazott módszere ott. És nem a mai mesterséges mechanikai apparátus a természetes megoldás. az első szabály a legelemibb princípiumi elzárkózás a külvilágtól. hogy a nagy mű végrehajtása előtt klauzúrába vonuljunk és lelkierőnket az eljövendő változás szemléletébe merítsük. Az első emberiség atlanto-lemuriai egyedeinek sorában voltak szárnyas emberek. A mágus varázskört von maga körül. Mágusok. Mágikus akarata . Először plasztikusan formálható. fehérjeszerű átmeneti állapotba hozza testének szöveteit. formák. mint a selyemhernyó. asztráltestünk antennáján keresztül hatni kezd a külvilágra. az ősi mitológiákban előforduló szárnyas lények. E legmagasabbrendű mágikus operációnál . mint a rovaroknál. a súlypontok eltolódása miatt megszűnt. 25 . bábbá változik. amelyben az óhajtott változás részletei kikristályosodnak s az idea. a klauzúrában való inkubáció folyamatán. vagyis a klauzúrában rejlik a mágia megalapozása. Az emberi mag és pete az izmos anyaméhben találkoznak.lehetőségeinek ebben az irányban korlátja nem volt. A klauzúra célja kettős: először az erők visszavezetése kiindulópontjukra. Tökéletes repülés csak szárnyak útján lehetséges. A tibeti mágus.a természet misztikus vezetése mellett . ahol valami újat akar létrehozni. ideaprojektorokat. gubóval veszi körül magát. A klauzúrában testi és lelki erőinket célunkra koncentráljuk. a kylkhórokat. akik nemcsak az asztrálaik lakói közé tartoztak. Henoch próféta könyvében és az emberi nem legrégibb hagyományainak írott dokumentumaiban.a speciálisan előkészített klauzúra zárlatában . Ez azonban nem más. erők. a modern mágus akaratát koncentrálja. számok.némiképp alterált formában . Ez a módozat. Az agyvelő a kemény csontkoponyában van . Az alchimista príma matériáját „Hermes edényébe” zárja. majd a fajtáját kormányzó formaképző ideák irányítása mellett. „Az általános csak azáltal tud specializálódni”. anyagok. A klauzúra tehát mágikus operációink lényeges része. jógik és adeptusok számára azonban ez az út . a misztikus önmagába mélyed . mielőtt pillangóvá válnék. életre keltjük s mikor a nagy operáció napja elérkezik. Henoch „őrzői” nem voltak mind mesealakok. Masck – „hogy elzárkózik az egésztől és korlátok köré zárja önmagát.” A növényi csíra szilárd héjjal veszi körül magát s a föld sötétségébe süllyed. lepkévé változik és kilép a klauzúrából. mozgások. démonok. Az ember nem hiába ábrándozott a nagy katasztrófa után annyit a repülésről: kozmikus altudata örökségeképpen hozta az egykori biológiai szárnyak emlékét.még ma is hozzáférhető. Minden ideának keresztül kell mennie a mágikus erjedés. mindhárom ezoterikus sík energiái támogatni fognak bennünket.ezek megannyi körülírásai.írja F. Ennek lehetősége az emberi alak azóta történt megváltozásával. másodszor azok transzformálása különleges célokra. a föld vonzóerejét semlegesíti mágikus erejével s az aszkézis processzusában nyert testi szublimációja könnyedén emelkedik levegőbe. az utódok számára teljesen veszendőbe ment.Klauzúra Minden mágikus munka megköveteli.segítőeszköz a gubón belül fejlődő fizikai hő. amint azt egyes indiai fakírok és a tibeti jogik esete bizonyítja. A selyemhernyó. mert alkalmazása a harmadik szem működésén és a természet erői felett való mágikus uralmon alapult. sugárzások. érzések körülhatárolásában. a naljorpa. Hasonló klauzúrában az ember is képes mágikus átváltozásokra. ha ilyenek szükségesek. arcvonásokat cserélhetett . Selyemburkolatának leple mögött aztán végrehajtja a biológiai átváltozás legnagyobb csodáját. mint mágia! A természet a legnagyobb mágus. A térbeli elzárkózásban. Persze az embernél ez a képesség már nem olyan magasfokú. miután inkubációja elérte az érettséget. a tibeti-indiai-egyiptomi mágikus mitológia hőseinek volt. megszilárdítja szervezetét egy új cél szólgálatára alkalmas formában. . mely Atlantisz közlekedésének legáltalánosabban használt eszköze volt. az időközben megállapított segítőeszközöket elkészítjük. specializálói a nagy mágikus klauzúra folyamatának. hanem a természetnek. rezgések.

iránytűje az imagináció. melyek háromszög alakban helyezkednek el. A füzetbe négy pontot rajzoljunk: Most a pontokat ugyancsak képzeletben négyzetté egészítjük ki. 3. ötödik nap sárga legyen a képzeletben húzott vonal színe. Balról jobbra kezdünk. mint éppen képzelőerő-gyakorlatok végzése. ötödik nap sárga színű a vonal. 2. @@A következőkben egy sorozat mágikus gyakorlatot adunk. harmadik nap zöld. harmadik nap zöld. negyedik nap kék. Első nap fekete. Vásároljunk egy vonalozatlan füzetet és tintával rajzoljuk bele ezt a három pontot: A pontok. Első helyen állnak az imagináció erősítését célzó gyakorlatok. Ezt a gyakorlatot naponta többször is elvégezzük. második nap piros. melyek gondos művelése okkult képességek kifejlődésére vezet. önmagába visszatérően ismételjük három percen keresztül. alulról. második nap piros. A húzott vonalakat a baloldali alsó ponttól kezdve. szabályos háromszöggé egészítendők ki képzeletbeli vonalak által. kivághatunk színes papírból csíkokat. Ez utóbbi képességgel a neofitának egészen rendkívüli mértékben kell rendelkeznie. Lejegyezzük a következő ábrát: 26 . néhány percig fixírozzuk a színt. Az imagináció mágikus rádiók mentális kondenzátora és semmi sem fejleszti annyira a harmadik szemet.Imagináció A praktikus mágia munkaenergiája az akarat. Ha nehezünkre esik a színeket elképzelni. 1. azután félretesszük és hozzáfogunk a gyakorláshoz. negyedik nap kék. Első nap fekete.

mégpedig égő rakétaszínekben. sötétben is elvégezzük. piros. azután rövid szünet után színesen felvillannak. hogy hexagrammot nyerjünk: Színei: fekete. A forma minden határvonalát élesen kell látni. zöld. piros. Ezt este. Gyakorlatainkat. kék. zöld. fekete háromszöget rajzolunk rá: A háromszög önmagába visszatérő vonalai hét percig mozognak. 5. mint az előzőket. helyette transzparens fehéret használva. sárga.Ezt a képletet úgy egészítjük ki. Odaállunk valamelyik világosszínű fal elé és képzeletben nagy. Színei: fekete. balról felfelé kezdjük el. a fekete tónust kihagyva. 27 . 4. A formát magunk elé vetítjük a sötétségbe. Pontosan megismételjük mindezt a négyzettel: 6. sárga. kék. alulról. ágyban ülve. Naponta többször megismételendő.

Az előírt ábrát éles körvonalakkal. de a színekről most az értelemre tolódik át a hangsúly. a környezet erőit szivattyúként húzza felénk. A betű színe egyelőre fekete. a „Hatalom” táblája a fölényes uralkodás érzetét keltse. 9. A karton mérete pontosan a kitépett lapé. Hasonlóképpen cselekszünk az O betűvel. sárga. Mindkettőt magunk elé helyezzük s egy ideig a betűt szemléljük. Az előbi gyakorlatot ezzel is végrehajtjuk. 8.Ezután pedig a körrel: A geometriai formák imaginatív gyakorlását csak akkor hagyjuk abba. tisztán jelenítjük meg. A „Taszítás” mantrája a későbbi okkult védekezés rendszabályainak veti meg 28 . A füzet egyik tiszta lapjára jól látható. Ha sötétben kísérletezünk. Hosszúkás kartoncsíkokra öt szót írunk vastag betűkkel: ERŐ HATALOM SIKER VONZÁS TASZÍTÁS A betűk színe állandóan egy. 12. a „Siker” láttára testünket öröm fűtse. És végül az E-vel. akkor magunk elé vetítjük a sötétbe s transzparens rakétaárnyalatokat használunk. körülbelül három centiméter magas I betűt rajzolunk fekete tussal. Tépjük ki a lapot és vágjunk ki valahonnan egy darab fehér kartont. 11. később zöld. azután eltesszük a betűs lapot és a tiszta kartonra képzeletből kirajzoljuk az i betűt. Másodszor nyomtatott A betűt vázolunk fel. 7. Mikor az „Erő” tábláját szemléljük. 10. mikor vizuális látásunkban teljes plaszticitást értek el. egész mivoltunkat meg kell töltenie az erőnek. kék. Az U betűvel. a „Vonzás” koncentrációja szellemi karokat nyújt ki. ami nem egészen könnyű dolog. Ezek után szavak imaginatív gyakorlása következik.

felvesz egy ceruzát s az általunk odakészített papírlapra egy meghatározott szót ír le. élesség. ameddig erre gondolaterőnk futja. magunkkal szemben üres széket helyezünk el s a székbe egyik ismerősünket képzeljük bele. plasztikus jelenetek. Kilépünk testünkből. A kitűzött 29 . A képet mindaddig tartjuk elménkben. 19. leereszkedünk ajtaja elé. hogy a mágikus műveletek sikerének első követelménye a színesség. Visszavonulunk dolgozószobánkba s a rendes meditálószékünkben elhelyezkedve. amely kívánságunkra elhúzódik. Leülünk egy karosszékbe és behunyt szemmel elképzeljük. Általában szem előtt tartandó. a bimbók kipattanását. Minden célunktól függ. Négy napon át meghatározott időpontban odaállunk ez elé a fal elé és energikus imaginárius vonásokkal felrajzoljuk ugyanezt az ábrát. hogy a célra kihajt és mi megfigyeljük a bontakozás folyamatát. hogy nagyobbfajta virágcserép áll előttünk a földön. vagy tett. Ötödik nap már elég elmenni a fal előtt. A kép teljesen plasztikussá válik. Ezért kínos pontossággal ügyeljünk az imágó megkonstruálásával kapcsolatos részletekre. egészen addig. Ezt a gyakorlatot három hétig ismételjük. míg megszólalásig pontos reprodukciót nem kapunk. Ekkor leülünk eléje és azt képzeljük. olyan múltbeli jelenet kapcsán. emlékezetünkben felidézzük egyik ismerősünk alakját. kiveszünk egy könyvet a könyvszekrényből. Pl. néhány estén keresztül. Az illetőt ennél a jellemző momentumnál fogjuk meg. A képek mozgó. hogy a háromszögben fehér fátyolfüggöny van. keresztülbújunk a nyíláson és kisuhanunk a levegőbe. villanyt gyújtunk. alaposan a nézzük. Felkeressük valamelyik ismerősünk lakását. Rendkívül fontos. Könnyebbség kedvéért nem építünk túl bonyolult növényt. virággá nyílását. Dolgozószobánk falára képzeletben nagy zöld háromszöget rajzolunk. színes. ha összesen három ág. 13. Az egész gyakorlat igen fontos és már az érzelemátvitel előkészítése. plaszticitás. 15. ahol valami előre elhatározott dolgot cselekszünk. öt percen túl csak a legnagyobb adeptusok tudják tartani meditációjuk témáját. Színek tetszés szerint. Kimondjuk magunkban különféle egyszerű tárgyak nevét s a tudatban felmerülő tárgy képét néhány másodpercen keresztül rögzítjük. A jelenetből kiküszöbölünk minden külső részletet s az egészet a kép bizonyos lényeges részletére szorítjuk. A 12. Szín égővörös. 18. azután behunyt szemmel magunk elé idézzük. belépünk. 17. végigmegyünk a jólismert szobákon. gyakorlatban tárgyalt szavakat hatalmasan megnagyított formában kivetítjük az égre. 30 másodperc már jelentős teljesítmény! Három perc tibeti aszkéták produkciója. Kézbevesszük valamelyik ismerősünk arcképét. fehér transzparens. hogy a belső kép élethű és tiszta legyen. Képzeljük el.az alapját. 14. Asztalhoz ülünk. Az imaginációt összekötjük valamely tevékenységgel. Lelki szemünkkel látjuk a levelek fejlődését. amely valamikor éles benyomást tett ránk. három levél és egy virág képződik. kiválasztunk egy bizonyos helyet. Esetleg felnyitjuk a zongorát és leütünk rajta egy akkordot. Elég lesz. 16. de a cselekmény ne legyen túl komplikált. A gyakorlatot mindaddig ismételjük. valami tárgyat áthelyezünk az asztal egyik pontntjáról a másikra. míg fa lesz belőle. hogy a rakétaszínben égő háromszög megjelenjék. melyet ő az asztalnál elvégez. melyben ismerősünk valamit mondott. A kiválasztott személy mindennap valami mást csináljon. A cserépben friss mag van elültetve.

1. A kartonból az alábbi formát vágjuk ki: Nagyságát a vizespohár karimája határozza meg. Agyunk elektromos akkumulátorai éppúgy fejlődnek. úgy. mint egy darab kemény karton.feladat elvégzése után ugyanazon az úton távozunk. mint az izmok. Nem kell hozzá más. Most a levélpapírból kis nyilat vágunk ki: 30 . egy varrótű s kis szelet vékonyabb fajta levélpapíros. Gondolaterő-tornánknak egy része a delejszeizmográffal folytatható le. hogy a varrótű alsó fele a vízbe érjen. s a háromszögletű asztrálkapun keresztül térünk vissza testünkhöz. a karton közepét átszúrjuk a varrótűvel s a pohár peremére állítjuk. Speciális gyakorlatok az elme kisugárzóerejét hatalmas méretűvé fejleszthetik. A kiszállást azonban munkasorrendben több napon át ismételjük. Mennyisége ugyancsak gyakorlás által növelhető. egy vizespohár. Gondolaterő A gondolaterő az akarat finomabb formája. ahol jöttünk. A gondolaterő hatalmának a mágiában úgyszólván alig van határa. A poharat félig töltjük vízzel. Ez igen egyszerű szerkezet. amelyre rá fogjuk helyezni.

A kaucsuklabdát magunk elé tesszük az asztalra s akaratunkat a labda egy pontjára koncentráljuk azzal a kívánsággal.közvetlenül hat. fél méterre a pohártól. de felépítése. formája mindegyiknek hasonló. esetleg azonnal. De éppen a legfárasztóbb gyakorlatok fejlesztik izmainkat a legjobban. 2. vagy vonz. hogy a szemből kisugárzó éterrúd végére kis kampót képzelünk. hogy helyéről elguruljon. Akaratunkat arra a kívánságra összpontosítjuk. másik bonyolultabb. vagy beállítjuk. tol. 3. A kísérleti személy sajátjának fogja 31 . Jó. Ha a nyíl már egyszer kilendült akaratunk hatására. áttérhetünk a vonzás beidegzésére. Ha a tolás gyakorlataiban már elértünk bizonyos eredményeket. Gyakorlataink bevégeztével az agyunkból áradó gondolaterő kisebb-nagyobb tárgyakat tetszés szerinti irányba mozdít. hogy a nyíl bizonyos irányban kimozduljon. A gyakorlatot a nehezebb üveggolyókkal is megismételjük. 4. Néhány perc múlva. Az akarat céltáblájául kiválasztott egyén agyában megvannak mindazok a húrok és rezgőkörök. hogy szemünkből sugárformájú rúd nyúlik ki. Valamely kívánság erősen koncentrált elgondolása . Lélegzetünket közben állandó kontroll alatt tartjuk. A gyakorlat a fortélyokat hamarosan kezünkbe adja. mellyel a nyilat magunk felé húzzuk. kb. Akaratátvitel Az akarat emberek között pusztán az akarat hullámhossza által terjed agyról agyra. Ezekkel felváltva kísérletezünk a delejszeizmográfon. mint valami mágnes. Ha azonban a hullámhosszat eltaláltuk. melyekkel a kívánság föléje sugárzik. Beszerzünk néhány kis üveggolyót és egy kaucsuklabdát. amivel manipulációinkat végrehajthatjuk. Először csak kimozdítani törekszünk. akkor a megfelelő erősséggel leadott gondolat reakciót vált ki. Ez hasonlóan megy az előzőkhöz. Fél óránál tovább nem is ajánlatos vele foglalkozni.Meghajlítjuk a közepén és a tű hegyére helyezzük: A szeizmográffal szélvédett helyre ülünk. sikerülni fog ez. Különbség csak a hullámhosszban van. A gondolattevékenység keletkezését szolgáló berendezések minden emberi agyban azonosak. vagy esetleg anélkül is .imagináció segítségével egy bizonyos célpontba vetítve. később irányítani is. Egyik primitívebb. amint azt a testgyakorlás praxisa mutatja. akkor szisztematikus gyakorlatokat kezdhetünk a nyíl irányítására. Vastagabb kartonból három különböző nagyságú nyilat készítünk. A kísérlet eleinte roppant kimerítő. Megkönnyíti munkánkat az az elképzelés. mert a szeizmográfot a legkisebb légáramlat is működésbe hozza. ha eleinte valami ellenzőt tartunk szánk és orrunk elé. azzal a módosítással. Ha a mutatót jobbra akarjuk téríteni. akkor szemünk sugarával balról jobbra toljuk. szemünket a nyíl csúcsára szegezve. később a szeizmográfot üvegburával is leboríthatjuk.

valamint az összes telepatikus műveletek. Az akaratfejlesztés következő gyakorlatai a mágikus voláció elsajátítását célozzák. a kísérlet gigantikus arányú akarattorna. a munka sokszor művel csodákat. 1. amely kiküszöböli a lényegtelen hosszkülönbséget. melyeknek létrehozásában a mágus sem szóval. A hindu mágia mantrákat ajánl. azzal a képzelt érzéssel. a benne élő segítő elementálok időt kapjanak az akció kivitelére. Igaz. Ez a kísérlet. erősen. Ez a mágikus voláció vezérelve.25 perc 2. Más szóval: aki tüzet akar gyújtani. A mágikus célpontban előidézni kívánt érzelmét az operátor először saját lelkében kelti fel. rokonok és ismerősök között. Kérésünket röviden fogalmazzuk meg és ismételjük el. mert megköveteli. De akaratunk fizikai érintés nélkül hathat ilyen objektumokra azáltal. növényeknél. Minden felszólítás után néhány perc szünetet kapcsolunk be. amiket a sugalmazó küld: Élettelen tárgyaknál. sem tettel nem működik közre másképp. Az utcán sétálva. de ez nem mágia. hogy miután az ilyen mágikus akarattovábbítás az asztrálfényt is mozgásba hozza. Az akaratot a mágia minden tanítványának magas tökéletességi fokra kell emelnie. Persze. tettel. a koncentrált láng átcsap a kísérleti alany gyúlékony matériájára. mialatt teljes erővel akarjuk azt. szerelmi varázslatnak mind megvannak a tradicionális szövegei. nem mágikus akarás. Vagy ír nekünk. minden energiáddal és irányítsd akaratod sugarát egy kiválasztott pontra! Ha következetes voltál a gyakorlásban. A tűzszerszám a mágus asztrálteste. Olyan akarás. hogy a neofita legfőbb erénye a lehetetlenbe vetett hit. annak tüzet kell gyújtania. Fontos az is. A mágikus voláció egyenletes. fizikai munkával érjük el. a tett. állatoknál ez a módszer nem lehetséges. hogy azonnal teljesíteni fogja kívánságunkat. Ha akaratunk már eléggé erős. Akarj szívósan. amit kértünk. Ezután tovább ülünk és várakozunk. hogy a gondolat tartalmát sugárzó energiává alakítja át. 32 . Vérrokonság és szellemi affinitás szintén megkönnyíti a kapcsolódást a hullámhosszok hasonlósága miatt. kiválasztunk valakit. hogy az általunk sugallt témáról beszéljen. aminek célját szóval. jobban sikerülnek családtagok. vagy túl nagy áldozatba kerül. dacára annak. Helyezzük magunkat kényelembe s képzeljük el valamelyik ismerősünket.hinni azokat a gondolatokat. Az intellektuális akarat mágikus átvitelének célja olyan akarathatások eszközlése. Akaratunkat az óhajtásra összpontosítjuk. vagy az ablakon kinézve. Tekintetünket tarkójára szegezzük s gondolatban felszólítjuk. Ne felejtsük el. A halottidézésnek. nem szabad olyasmit kívánni. A kísérleti alany akaratának teljes leküzdésére ez a módszer önmagába véve nem elégséges. ami akaratunknak fizikai kifejezést adhat. A várakozás magnetikus érzésének felkeltése nagyon fontos! Nemsokára hallani fogunk az illetőről. hogy a dugó függőlegesen a levegőbe emelkedjék. vagy felkeres és lehetőleg szerét ejti. Bár a hullámhossz egyéni s néhány fok eltérés mindig van. hogy a szó. mint az előző imaginációkísérletben. mert akár megmozdul a dugó. mint az akarat szellemi úton való távolbaküldésével. ami ellenkezik az illető természetével. Állítsunk az asztalra egy könnyű parafadugót. hogy jó ideig semmi eredményét nem látod. csodákat fogsz megélni. 3. a szellem automatikus beállítóval rendelkezik. akár nem. s az adeptus mindig a lehetetlent hajtja végre sikerrel! Érzelemátvitel Az érzelemátvitel módszere egészen hasonló az akaratátvitelhez. melyeket adott alkalommal elővettek. erőlködésmentes kívánságkoncentráció. Hétköznapi életünkben az akarás eme formája majdnem egészen ismeretlen. Koncentráljuk rá figyelmünket és kívánjunk tőle valamit. a dugó a levegőbe fog emelkedni! Ezt a gyakorlatot sikertelenül is érdemes hónapokig végezni. Régi káldeai hagyományok művészien megkomponált varázsdalszövegekkel dolgoznak. Idő: hét napon keresztül 20. hogy forduljon hátra. s az eredeti értelem tüze fellobban ott is. gyógyításnak. hogy anélkül akarjunk. melybe a lélek vitális energiái ömlenek.

hogy az emóció tudatunkba lépett. Helyesen végzett gyakorlásnál a test minden atomja ezt az érzést fogja sugározni. földet. Visszagondolunk életünk bizonyos epizódjaira. annak az elvnek a szem előtt tartásával. Ha az illető távolban lakott. Mozgatóeleme lehet a szerelem. baljós titkok zugában születtek! Nem hímneműek! Nem nőneműek! Gyermeket nem szülnek! Törvényt nem tisztelnek! Imára nem hallgatnak! Jó munkát nem végeznek! Ellenségek! Ellenségek! Eget. A mágikus érzelemátvitelnek szintén varnnak speciális előgyakorlatai. míg a benne kifejezésre jutó érzelem a mágus lelkivilágát forrpontra hevítette. hogy a varázslat szavai rövidek. erőteljesen tartani. A vers ereje az ismétlésben van. Szerelem Erotikus izgalom Felcsigázott várakozás III. jól csattanó rímmel. Címe: Az Elemi Erők Formulája Heten vannak! Heten vannak! Heten vannak! Az óceán mélyében. fokozni kell azt. A múlt emlékképeiből pusztán csak az érzelmi momentum fontos. napi húsz perc: 33 . akkor imaginatív támpontok segítségével történt ez. Gyakorlási idő: néhány hét. ha közelébe lehetett férkőzni.naponta 20 percen keresztül: 2. Ekkor adott célpontunk felé távolba vetítjük.Ezeket a verseket mindig körülírt szertartások kíséretében addig ismételték. amelyek nagy érzelemkilengéssel jártak. míg tartalma a vérünkbe megy át. Más emóciók felkeltésére is hasonlóan kell összeállítani segítő mantrákat. Gyakorlási idő: két hónapig. idéző felszólítás. Gyakorlat Szobánkba vonulunk és meditálóhelyünkön kényelembe helyezkedünk. A szöveget lassú tempóban kezdjük s addig ismételjük. Megkíséreljük magunkban az esemény egyes fázisait megrögzíteni s újra átéljük. Gyakorlat Konstruáljunk „varázs-szövegeket”. amit akkor éreztünk. mely a szöveg ismétlésével átömlik belénk. vizet pusztítanak! Világok ura. küldd segítségül őket! Föld szelleme.Taszítás Ütés Szúrás Attól kezdve. akkor közvetlen közelből. lendületesek legyenek. hevíteni. más elemeket azonnal el kell ejteni. rokonszenv. küldd segítségül őket! A versből sötét tűz árad. felfokozódik és távolba hat. 1. Ekkor a felidézett emóciót a kiválasztott személy alakjára vetítette. Szeretet Barátság Rokonszenv II. Mintaképpen bemutatjuk a káld mágia egyik lendületes mantráját. Elszántság Uralkodás Biztonságérzet IV. A múltból a következő emóciókat kell felidézni: I. . mivel így sok energia megtakarítható. valamely tetszés szerint választott emóciót versbe foglalunk. Heten vannak! Heten vannak! Az óceán mélyéről származnak! A rejtett. parancsolás.

mi a terve. kétoldalt egyenlő távolságra két csillagot vázol fel (X és O). Válasszuk ki a zenedarabok ama részeit. hogy erős érzelmi töltéssel ellátott ideák magnetikus centrummá válnak. Egy ilyen részletet képzeletbeli zongorán eljátszunk. Ideogenezis A praktikus mágia egyik legkülönösebb fejezete. mindenki feszült figyelemmel várakozik. A centrális ideával ellátott forma. vérforraló vonzó hatással bírnak. De a természetnek hosszabb időre van szüksége. az egyik fehér. dinamikai központokat képez és külső segítség nélkül folytatja az evolució asszimilatív tevékenységét. 1846.tekintve. Mágikus szándékkal elültetett gondolatmagok kikeltük után mindaddig hatást fejtenek ki. rétegenkint keltjük életre. A processzus nehézsége abban áll. Hogy a tetszés szerinti íróeszközzel létrehozott írásjelek és mágikus figurák valóban alkalmasak mágikus koncentrációval beléjük helyezett gondolat megrögzítésére és akkumulálására. Az ideogenézis folyamatának gyakorlati alkalmazásánál néhány fontos axiómát kell szem előtt tartani. Másodszor: a kiválasztott formát. amuletteket és gondolatakkumulátor-konstrukciókat. hogy igen nehéz labilis gondolatoknak szilárd formát kölcsönözni. Ilyen művek speciális részletei. 34 . amelyek kísérletünk számára alkalmas emóciót tartalmaznak s azt a legtökéletesebben szólaltatják meg. Lényegét az a tapasztalati megfigyelés teszi. minthogy az előadó magnetikus mágiát akar bemutatni. szövegeket. vagy lukacsos üvegfiolában beoltunk egy életerős fa törzsébe. Először: mágikus formákat a természeti fejlődés elvének pszichikai utánzásával. Ha megértjük a nagy mágikus ágens munkatervét. hogy itt pusztán erőörvények dinamikai megszilárdításáról van szó. elementáljai segítségével. az beigazolható Du Potet alább ismertetett kísérletével. Negyedszer: a magas mágia fődogmája: a látható a láthatatlan megtestesülése. vagy egyéb matériát több napon keresztül kezelve. gyakorlat Vannak a zeneirodalomban darabok. Ha például egy „ideapatront” viasztokban. körülbelül három méter hosszúak. asztrálanyagot vonnak maguk köré és önálló életet kezdenek. mint növényeket. szobrot. taktusai izgató. a fekete vonal D végénél pedig szénnel egy kígyót. amelyek bizonyos érzéseket utolérhetetlen tökéllyel testesítenek meg. Úgyszólván minden emberi érzelemre találhatunk zenei pandant a romantikusok műveiben. Gondolatokat éppen úgy el lehet ültetni. A fehér vonal B végénél krétával háromszöget rajzol. fantomzenekarral játszatjuk el többször egymásután s a feltörő érzelem zenei hangulatát összekötjük a kísérleti személy alakjával. az előadó a padlóra két párhuzamos vonalat húz. egy pszichogenetikus centrumból kiindulva. melyet az általa szerkesztett folyóirat a következő szavakkal ír le: „Egy-darab krétával az egyik kézben és egy darab szénnel a másikban. Senki sem tudja. számtalan varázsformát hívhatunk létbe. a másik fekete. egymástól egy méterre távol. Az erőknek nem szükséges objektíválódni. vékony fadobozban. Ennek a nehézségnek leküzdésére alkalmazzák a varázsformákat. Ezen az úton főképpen közelkísérleteknél lehet meglepő eredményt elérni. míg a láthatatlan idea mintáját anyaggá tömöríti. imagináció útján helyezünk működésbe. az ott asztrális védőburkolatot képez maga köré s ameddig a fa él. A két paralel vonal közt. belülről kifelé. hogy hatást kelthessenek.3. legfeljebb hét napra. míg a velük összekötött élő szervezet táplálékot juttat számukra. Harmadszor: állandóan a természeti folyamatokat kell utánozni. január 24-én Du Potet nyilvános előadást tartott. vagy még jobb. mágikus cél nélkül. misztikus tevékenységet fejt ki onnan. a mágiának azonban . melyeket a környező asztrális éterből von magához.

mihelyt a szellem bizonyos hangolásával egyidőben húzzák meg azokat. amit a világ erény elnevezés alatt tisztel. Most a pontot valamely plasztikus anyaggal impregnáljuk. huszonnégy éves fiatalembert állítanak X csillagra. hogy valóban két ellentétes princípium ural-e bennünket. Alig ér azonban oda. Figurákat lehet készíteni fából. Vegyünk például egy varázsfigurát . hogy a kört az első vázlat nyomán újra meghúzzuk. ezt elláttam mindazzal. a jelenlévőkkel nem törődik. Arcáról patakzik a verejték. Benyomásairól azt mondja. vajon a két szimbólum közé állított individuum elárulja-e diszpozícióit s milyen irányt vesz a mindkét úton foglalkoztatott lény.mondjuk a kört. Figurák avatása Hermetikus szimbólumok használatának előkészítése a felavatás. de teljesen megfelel az is. a közepébe pontot teszünk s a pontra koncentráljuk gondolatainkat valamely idea értelmében. Először elhelyezzük a magot. mint az ötszög. mintha meg akarná ragadni. Egész akaraterejét igénybevette. Írott emblémák avatása már az első vonásokkal megkezdődik. egész törzsével feléje hajlik. Ki fogjuk próbálni a hatását szenzitív egyénekre. Hozzáugranak. Középen szabad az út. Most eltűnik az aggodalom. Ezt gondolatkoncentrációval és akaratkoncentrációval érjük el. hatszög és a számtalan egyéni változat avatása gondosan megtervezendő. mint élőlények létrehozása! Ha a figura több vonalból áll és több centruma van. hol másik vonalra szegezi. de azonnal magnetikussá válik. A harmadik stádium az. esetleg háromszorossá alakítjuk át. vagy kartonból. Ingadozva kőzelíti azt meg s végül E pontnál cipője orrával megérinti. A jelenlévők közül senki sem hiszi. Pillantását felváltva hol egyik. A vonalak szimbolikusan „fehérek” vagy „feketék” . Az avatási processzus a mágikus biogenezis három stádiumára oszlik. mivel a nyitott formák hamar kimerülnek. Rajzoljunk egy öt centiméter széles fehér kartonra egy kört. Ez a rendszabály ugyan felesleges. két különböző eszme foglalkoztatta elmémet: a fekete számomra a bűn útja. Mindez imagináció útján. Meg akarja tudni. bármi legyen is az eredmény. vagy többször rálehelünk és ezután az erőtadó érzelmi komplexumot feléje vetítjük. Másodszor hozzáadjuk az érzelmi elemet. Látható. háromszög és kombinációik nagyobb tartósággal rendelkeznek. festékeket. a fehér az erény útja. egészen D pontig. Ez a művelet a hetedik napon hajtandó végre. sűrített asztrálhullámok projiciálásával történik. mint ahogy régiek hitték. Az előadóterem társalgójában magához tér. zárt formák legyenek. akinek akarata szabad. ebbe belevéstem mindazt. Ez az oka. az operáció démoni részét. ha tintával rajzoljuk fel őket. A fiatalember nevet és kételyét fejezi ki a kísérlet sikere iránt. Mikor ezeket meghúztam. kiviszik. mert a médiumot ebben a pillanatban spontán és váratlanul heves rázkódás fogja el. mely bennünket ezen az úton vezet s a rossz princípium. a fontos az. Mindenki izgatottan várja. Ez a második stádium. hogy a kísérlet élete legnehezebb próbái közé tartozott. Más komplikáltabb emblémák. Vonaglás fut végig a testén. az kizárólag a vonalak és a vitalizált szimbólumok hatásának tulajdonítható. akkor minden centrumot külön kell impregnálni. mi fog történni. azaz több gondolatközpontot helyezünk el benne. Kréta és szén helyett használhatunk tust. hogy a kör. Ha amulettszobrot készítünk. Du Potet most D pontra áll és ott tétlenül állva marad. eredeti helyére megy. Fixírozza a fehér vonalat. s rögtön visszafordul. aggódva nézi az odarajzolt kígyót. miközben a befejezettség gondolata tölt el bennünket. akkor a felavatás csak a szobrocska külső formájának befejezése után veheti kezdetét. már nem tétovázik tovább: kinyútjtja karját a kígyó felé. hogy mialatt a vonalakat meghúzzuk. akaratunkat összpontosítsuk az elérendő célra. hogy krétával és szénnel mágikus célból húzott vonalaknak bármiféle hatása lehet. mihelyt természetes mágnessel kerül érintkezésbe. a magnetizmus befolyása csak a két vonalon érvényesül. hipnotizálva még nem volt. akik azonban nincsenek és nem is lesznek magnetizálva! Az operáció tartama alatt teljesen passzív maradok.az ideát speciális érzéskoncentrációval színezzük. hogy a fekete vonal vonzza. A vas önmagában véve nem rendelkezik magnetikus tulajdonságokkal. de képtelen rálépni. Mágikus szimbólumok mindig önmagukban visszatérő. A közönséget felkérik.Most Du Potet elárulja szándékát. rálép a rajzra és előreesik. ami bennünket szüntelenül gonosz cselekedetek felé hajt. harmadszor lezárjuk a perifériát. szemei úgy csillognak. Habozik. hogy csöndben várakozzék. ami által jellemezhető. a jó princípium. tintát. ami ugyancsak három napig tart. Hirtelen odalép a fekete vonalhoz és végigmegy rajta. Síri csend uralkodik a teremben s az illető arcvonásai nyugtalan kifejezést öltenek. Mágikus figurák felavatása a művész számára annyi. Az első lépés után nem volt többé ura tagjainak. Legtöbb konstrukció azonban csak egy központi magot tartalmaz. Lássuk. Erőteljes. de valami visszatartja. Hátrafordul és megint középre megy. de képtelen volt a fekete vonal vonzásának ellentállni!” Du Potet szerint a krétavonalak mágikus karaktert kapnak. máris megindul ugyanabba az irányba. Ekkor egy lépést tesz a fekete vonal felé. mint más 35 . hogy szinte szikrát vetnek.

alakulatok. Ahol törési pontok vannak, pl. a háromszög csúcsain, ott erőkisugárzási örvények keletkeznek. A mágikus vonal visszatér önmagába és ezáltal zárt áramkört képez.

Az áram abban az irányban kering amelyikben a vonalat húztuk. Fontos tudni, hogy az erővonalak kitartanak eredeti irányuk mellett és így az sem mindegy, hogy a rajzot balról jobbra, vagy jobbról balra vezetjük el. Nagy energiatöbbletet jelent, ha a figura középpontját saját testünkből származó plasztikus anyag darabjával, úgynevezett múmiális mágnessel impregnáljuk. Ez lehet körömdarab, hajszál, vércsepp, vagy viaszgolyó, amelyet hosszabb ideig magunknál hordtunk felhasználása előtt.

Mandalák és kylkhórok
Tibetben és Indiában az akaratmágia magasabb formái vannak használatban. A hétköznapi célokon magasan felülemelkedő operációk transzcendentális síkok tudattartalmát rögzítik és csak indirekt úton lépnek összeköttetésbe a fizikai világ objektumaival. A mandala vagy kylkhór rendeltetése legtöbbször filozófiai tételek illusztrálása. Mikor a naljorpa mágikus eszközökhöz nyúl, akkor sem egyéni, hanem a szellemi teremtőerejének demonstrálása a cél. Glasenapp a következőképpen írja le a mandalát: „A mandala szó tulajdonképpen kört jelent, de a tantrizmusban minden, vonalakkal elhatárolt diagramm jelölésére használják, akkor is, az négyzetes formájú, mint a legtöbb esetben. A mandala e képkompozíció, amely a spirituális Kozmoszt, vagy bizonyos szellemi összefüggéseket ábrázol, ami hivatva van a természetfölötti szemléletét beavatottak számára megkönnyíteni. A Vajrajára tantrái négyfajta mandalát különböztetnek meg:
1. a mahámandalát, vagy nagy mandalát, amely szentek ábrázolásait és azok tetteit tartalmazza,

2. a samaja mardalát, amely képek helyett jelképkombinációkat ad és 3. a bija mardalát, mágikus szanszkrit gyökérszavakkal, 4. végül a karma mardalát, különböző lényekkel, azok tevékenységét kifejező gesztusokkal és szimbólumokkal. Egy mandalát felépíthetünk a legváltozatosabb anyagokból. Vannak állandó és ideiglenes kompozíciók. Ez utóbbiakat csak bizonyos alkalmakra készítik, nem túl tartós alkotóelemekből. Állandó használatra vásznat, papirost, követ vagy fémeket használnak s a témát festik, írják, vagy vésik rája az avatási szertartás külsőségei közben. Léteznek mandala építmények is. Ilyenek közül kiemelkedik monumentális arányaival a jávai Borobudur. A mandala előállítása megállapított szabályok szerint történik. Ezeket alaposan ismerni kell, hogy bennük tájékozódni lehessen: A centrumban rendesen a fő Buddha alakja áll, körülötte körben helyezkednek el a mellékalakok. Hogy a mardala a benne rejlő erőket kifejthesse, készítésénél tekintettel kell lenni a helyre, időre és csillagállásokra is. Példaképpen leírjuk, hogyan készítettek Pekingben Tasilhumpo nagyláma vezetése mellett tibeti papok egy alkalmi mardalát. A szertartás 1932. októberében játszódott le kínai buddhisták kívánságára, hogy Kína megváltását ellenségeitől elősegítsék. Az ünnepély a Tai-Ho-Tien palota fogadótermének teraszán vette kezdetét. Az egyházfő a veranda közepén felállított pódium közepén trónolt. A szertartás megkezdése előtt a papok egy nagy mandalát állítottak fel. Anyagként többszínű festék szolgált, amelyet elővázolt körvonalakra helyeztek rá. Az egész mandala kifelé bizonyos „tűzkörrel” lett lezárva, erre következett egy „erőkör”, gonosz szellemek támadása ellen s ezután négy további koncentrikus kör, melyek a négy elemet reprezentálták. A kör belsejében részben átnézetből, részben keresztmetszetben, az „Istenek Városa” háromszoros kvadrát formájában. Mindegyik kvadrát oldalán egy-egy háromemeletes kapu. Az egész diagramm különféle figurák, istenségek és 36

tulajdonságok tömegével tarkítva: A szent paloták körül nem hiányoztak a Nap, mint vörös korong háromlábú hollóval, a Hold, mint fehér korong, nyúllal, ezenkívül planéták, állócsillagok, üstökösök és asztronómiai szimbólumok sem. Ezek a világ időbeli létére utaltak. Az ünnepség lezajlása után a mandalát szétszedték s a színes port a pekingi drágakövek forrásába öntötték. A kylkhór egészen hasonló a mardalához. Kylkhór alatt varázsdiagrammot, tágabb értelemben varázsfestményt értenek. Varázsdiagrammokat ugyancsak fára, papírra, selyemre, fémre lehet vésetni, festeni, írni. Alkalomadtán a kylkhór - mint a mandala is - nem korlátozódik kétsíkú ábrázolásra, hanem egész építmény, oltári díszlet formáját ölti fel. Alkotórészei között előfordulhat minden, ami démonikus tulajdonságokat, vagy isteni attributumokat ábrázolhat. Alexandra - David Neel írja: „A négy legnagyobb tibeti tanszéken a lámákat külön iskola oktatja kylkhórok készítésének művészetére. Láttam háromméteres építményeket is színes anyagból, melyeket fapálcikák tartanak; az egész konstrukció emlékeztetett a mi reliefképeinkre. Kerekek, dombok, mélyedések, színes papírfalakkal és oltári lámpákkal voltak tarkítva, ezek kapukat, völgyeket, hegyeket, városokat, mitológiai események színterét ábrázolták. A lámák, akik ilyenfajta mágikus építményekkel foglalkoznak, éveken keresztül tanulmányozzák azok szabályait. A tervezésben elkövetett legkisebb tévedés, vagy a színek összekeverése a legveszedelmesebb következményekkel járhat, mert a kylkhór a mágia kétélű szerszáma, amely mindenkit megsebez, aki azt ügyetlenül kezeli. Tovább senkinek sem szabad előzetes beavatás nélkül és kifejezetten megadott felvilágosítás híján kylkhórt rajzolnia és minden újfajta változat újfajta avatást követel. A nem beavatott kéz által felállított kylkhór erőtlen és holt valami. Csak néhány nagyláma, aki a magasabb beavatás birtokában van, tudja a kylkhór mélyebb szimbolikus jelentőségét és használatának titkait.” Természetesen minden tibeti oltár egyúttal kylkhór is. Kisebb kolostorokban az építmény egészen szerény méretű s lakatlan helyeken, vezeklők tanyáin az mindössze egy művésziesen elhelyezett festményre szorítkozik. A tanítvány szellemi kiképzése kezdetén mesterétől egy diagrammot kap, amelyet neki saját kezűleg kell megrajzolnia. „Ten”-nek nevezik. Alatta olyan tárgyat értenek, amire a figyelmet koncentrálni lehet. A diagramm közepén isteni figura áll, mint a mandalánál s hogy a gondolatokat könnyebben lehessen rögzíteni, azt a világot, amelyet ábrázol, néhány, körben elhelyezett emblémával egészítik ki. A tanítványnak annyira kell jutnia, hogy a különböző alakokat világosan maga előtt lássa. Először könyvek leírására támaszkodik az isteni lény ruházata, tartása, lakása stb. tekintetében. Később azonban az alak már önmagától tovább fejlődik s ha a láma kylkhórja előtt áll, nem kell a részleteket külön emlékezetébe idézni. Ezen a ponton hozzáláthat a kylkhór életrekeltéséhez, idáig csak holt vázlat volt, az emlékezet támasztéka. A hinduk diagrammjaikat és istenszobraikat egyaránt vitalizálják. Indiában ezt a rítust prana-pratisthának nevezik (lélekzet-átvitel). Ebben az imádók ereje, szelleme kisugárzása útján az élettelen tárgyra megy át. A neki szolgáltatott mindennapi istentisztelet tartja azután a szobrot életben s ha ez elmarad, a bálvány táplálék híján elsorvad. Hasonló módon keltik életre a tibeti lámák kylkhórjukat, de a kész varázsdiagrammot nem teszik imádat tárgyává. Bizonyos gyakorlási idő elteltével a kylkhór fizikai vázlata teljesen feleslegessé válik, miután az már szellemi valósággá lett. A diagrammra a létbehívott asztrálforma feloldásánál lesz újra szükség, mert jól megjegyzendő, hogy az esetleg igen veszedelmes fantazma ártalmatlanná tétele ugyanannyi munkát követel, mint megteremtése. Az általunk teremtett lényt nekünk magunknak kell visszafelé irányított sorrendben leépíteni. Aki ezt elmulasztja, vámpírt szabadít önmagára és környezetére s ez a legkiszámíthatatlanabb eseményeket, sorscsapásokat zúdíthatja a vigyázatlan bűvészinas nyakába. Egyike a kylkhóravatás mágikus előgyakorlatainak a következő: az ember felidézi valamelyik istenség alakját; ezt először önmagában szemléli, azután testéből további formák szállnak ki. A formák részben hozzá hasonlóak, részben különbözőek. Számuk legkevesebb négy, de később felmehet százra is. Miután már a főalak körül egész koszorú képződött mellékszemélyiségekből, elképzeljük, hogy a főalak lassankint egyiket a másik után felszívja, önmagába olvasztja, úgy, hogy azok mind eltűnnek s végül ő is haloványodni kezd. Először eltűnnek lábai, azután lassan, fokozatosan a teste, legutoljára a feje s ebből csak egyetlen kis fénylő, világító pont marad fenn, amit most maga a mágus szív magába. A világító golyócska színe a felszívott alak asztrális karakterének megfelelő. A pont, ahol a láma testébe hatol, a szemöldökök közötti rész, az orrtő fölött. Az ismételt gyakorlásnál a tanítvány erről a helyről sugározza ki imaginatív akaratkoncentrációban a mágikus alakot. Az istenség, vagy varázsdémon alakja ezekből a kis színes fénygolyókból bontakozik ki az ideogenézis misztikus folyamatában.

37

Ennek a gyakorlarnak; mint a hozzá hasonlók százainak, magas filozófiája van s a láma előtt a világ káprázatvoltát akarja beigazolni. Más kylkhórok segítségével a teremtés mágikus processzusát szemléltetik, az ideák kreatív erejénél fogva. A kylklór létrehozója a helyesen végzett gyakorlatok során egy mikroszkópikus világ alkotójává lesz, melyben a teremtés erőinek rejtélyes behangolása útján ugyanazokat a folyamatokat éli át, mint a látható világ teremtője, kozmikus létünk kezdetén. Ez az operációsorozat a mágia leggrandiózusabb fejezete. Európában egyedül az alchimia története ismer ehhez fogható mélységes misztériumot. A korai alchimisták és a kabalisták sok területen megközelítették a kylkhórmágia eredményeit. A mágikus mantrák, varázsdiagrammok és festmények módszertana a kabalában méltó folytatóra talált. Ha a kitűzött cél itt legtöbbször nem is érinti a teremtés legmélyebb misztériumait és a munka szűkebb területen folyik, mint Tibetben - az eljárás ugyanaz s a mágikus eredmények azonosak. Két általánosan ismert európai példa van. Egyik a Gólem legendája, másik a Homunkulusé. Mindkét alak eredetileg kylkhórfigura, amit mesterük a mágikus ideogenézis aktusában hozott létre s csak azért szivárgott ki hírük a nép közé, mert az adeptus - munkája befejeztével - elmulasztotta őket feloldani, ami Tibetben soha sem marad el. De ezenkívül a Gólem esetében Lőw rabbi, a tudós prágai kabalista, szándékosan engedte szabadjára démonát, mivel annak egyik célja a félelemkeltés volt, a magas arisztokrácia népnyúzó hivatalnokai körében. A mágikus ideogenézis alapjául nehézkes agyagfigura, mégpedig óriási agyagfigura, valóságos kolosszus szolgált. A biogenézis misztikus művelete után ez a figura feleslegessé vált és Lőw rabbi azt propagandakeltés céljából megmutatta néhány hívének, akik a mágikus óriás létezéséről szóló legendát később forgalomba hozták. Egyidejűleg az életre hívott asztráldémon is működésbe lépett a Gólem formájában. A városban ijesztő események történtek. Néhány elöljáró, akik híresek voltak kegyetlenségűkről, de ugyanilyen ismert volt babonás félelmük is a természetfölöttitől, titokzatos körülmények között szörnyethalt. A nép képzelete - talán nem egészen ok nélkül - a Gólemmel hozta ezt összefüggésbe. Érdekes a legenda azon része, amely a Gólem életrekeltését bizonyos varázsmantra beléhelyezésével magyarázza. A hagyomány szerint a szobor fejében - a nyelv alatt - kis pergamenttekercsre ez a szó volt írva: „Emeth”, ami héber nyelven életet jelent. Láttuk, hogy az amulettek vitalizálása ugyanígy történik, a tibeti kylkhórok pedig gyakran készülnek agyagból. A szobor asztrális fogantatása éjjel, különleges, erre az alkalomra szerkesztett kozmikus szertartásban történt, a rabbi tanítványainak segítségével. Ennek a szertartásnak szövege még ma is megvan a tudós rabbi kéziratai között és tüzetesebb átvizsgálása után kitűnik, hogy a benne követett szisztéma teljesen megegyezik a kylkhórok konstrukciójával. Itt is a fokozatos életrekeltés ideogenetikus mágiáját alkalmazza a művész, kozmikus erőforrások asztrális bekapcsolása kíséretében. Ez az utóbbi újításszámba megy az ezoterikus praxisban és a kabalisztikus mágia tradícióinak igen régi, valószínűleg atlantiszi eredetére utal. Az ideogenetikus operáció processzusát ugyanis Lőw rabbi egészen atlanti módra, az állatövi csillagképek energiáinak bekapcsolásával köti össze. Egyik tanítványa az operáció színterén előre felvázolt mágikus óriáskörön, mint a Nap megszemélyesítője, végigmegy a zodiákus értelmében. Tizenkét stációt tart be s a stációban szakrális cselekményt végez. A jelenlévők hosszú előkészület után (böjt, ima, meditáció több napon át) misztikus extázisban lépnek összeköttetésbe a transzcendentális sík erőivel mintegy mágikus kondenzátorként szerepelnek. Ezek a momentumok mind az atlanti mágia elemei közé tartoznak. Hasonló jellege van - a monda szerint helytelenül mesterséges embernek elkeresztelt - Homunkulusnak. Abban a mágikus kísérletben Paracelsus az emberi mag és vér asztrállényekre gyakorolt vonzerejét használta fel, hogy különleges, plasztikus organizmust hozzon létre, melyet akaratával imaginatív úton kívánt irányítani, további fejlődéstani kísérletek során. A kísérletet végre is hajtotta, a tapasztalatait titkos alchimiai manuáljában közzétette. Kézirata azonban csak kevés példányban maradt meg s minden ismert példánya hermetikus társaságok birtokában van. Emberi mag és vér! Az asztrállények leghatalmasabb mágnese. A fizikai síkon objektívált fogamzásnak és születésnek is ez a kezdete és vége. Az asztrállények ez után a plasztikus matéria után mohón kapnak, mivel az belső lényege szerint nem más, mint sűrített asztrálfény s az asztrálfény minden akarati impulzus nyomán, készségesen veszi fel imaginatív elképzelések formáját. A fizikai világba lépésnek, anyagi formák építésének tehát ez a két anyag a legjobb bázisa. Paracelsus a fogantatás első impulzusát saját mágikus akaratával helyettesítette s az általa elhelyezett központi idea karaktercentrumának az emberi magban és vérben összesűrített elemi erőket adta táplálékul. A megtermékenyített erőközpont azután - mint ismeretes - a növekedéshez szükséges további energiákat a környező éterből vonja magához. A Homunkulust különleges üvegburában, jól elzárt helyen kellett tartani, mert az a fejlődés időszaka alatt közvetlen környezetében vámpírizáló hatást fejtett ki. A Homunkulus38

Ha ezt a manővert végrehajtottuk néhányszor. Az odköpeny. hogy transzcendens hatalmak nyúlnak bele a neofita kiképzésébe. Az eljárás Tibetben szintén ismeretes és a Lőw rabbi-féle szertartással együtt. jobb kezünk helyével szemben. hogy az emberi lélek egészen hasonlóan a hálószövő rovarokhoz.időben veszít. a következőképpen: valamilyen csendes helyre vonulunk. annak leigázása. amely az asztrálsík lakói számára feltörhetetlen. A paracelsusi operáció eszméje minden valószínűség szerint még Atlantisznál is régebbi keletű. végül eléri az acél keménységét s minden külső támadás számára áthatolhatatlan páncélzattá válik. ellenséges érzelmű okkultista a neofita személyére állítja be okkult fegyvereit. amely a láthatatlan fonalat útnak indítja. amilyen impregnációt kapott. Ez a művelet az odköpeny előkészítése. a hurkon belül van. Ha a mágus aki ellenünk dolgozik. A hermetikus mágia ezeken kívül még egy nagy kozmikus misztériumot ismer. Ez mindössze annyiban különbözik az előzőtől.a biológiai erők csereforgalma következtében . azok tudta nélkül. képeket. Az asztrális háló. ha ügyetlen. mert az asztrálköpeny . a sperma és a vér mágiája azonban már Lemuriában kezdődött. Ahogy a tanítvány okkult kiképzése megkezdődik. hogy a passzív szemlélődésbe merült neofita testét hatalmukba ejthessék. Ez az operáció mindig csak az asztrálsíkon keresztül történhet s az ellene való védekezés eléggé könnyű. ötágú csillag. ami azonban mégis hajlékony és a fonál lepecsételt vége jobb kezünknél. ügyes. atlanti eredetű. segítőleg. Az odköpeny. amelyet nem lehet félreismerni a velejáró félelem és ellenszenv miatt. illetve a készülő gubó egyre sűrűbb és sűrűbb lesz. Az okkult erők fejlődésének ezen a fokán. amely zavarosan örvénylő energiákat. Testünket a fluidfalnak minden oldalról körül kell vennie s végül a szálat elől. a mágia második legnagyobb misztériuma. Ilyenkor gyakori eset. másik az asztrálfűrész. mielőtt a nagy operációk útjára lép. háromszoros leadóállomás lesz üzembehelyezve. A kívülről rányomott pecsét. Az asztrálsík az a pont. az élő anyag teremtését láthatatlan erőkből. képzeletbelileg megkötjük és lepecsételjük. bebiztosítják a neofitát tisztátalan asztrális hullámok interferenciájával szemben. általában az első beavatással egyidejűleg. a fizikai síkon való megnyilatkozás számára.kísérlet. Így saját köpenyünket minden fontosabb operáció alkalmával meg kell újítani. opálszínű fátyolszalag ömlik ki. jelzéseket ad le. Az ODKÖPENY ebből az asztrális matériából készül. megvédhetünk. Ezzel az eljárással az asztrálsík kapuit teljesen be lehet zárni kívülről jövő erőhatásokkal szemben. 39 . Kényelmesen elhelyezkedve. ahol rajtunk kívül senki sem tartózkodik és meg nem zavarhatnak bennünket. ameddig akaratunk azt föl nem oldja. mindhárom sík lakóinak figyelmét magára vonva. hogy a fejtetőn imaginatív úton kiengedett fluidszál néhány másodperc alatt azonnal áttörhetetlen szívósságú falat képez testünk körül. ha alapos okunk van azt hinni. ahonnan a legtöbb zavar származik és így az asztrálsík szigetelése a legfőbb feladat. Fontos. hogy fejünk tetején vékony. Az asztrálsík démonainak átvonulása mindenkor különös jelenlétérzettel jár. A fluidszál-kibocsátási képesség az akarat funkciója alatt van s a képzelőerő az az energia. Sokkal komolyabb azonban az eset. vagy démoni lények átvonulását érezzük meg auránkon. hogy okkult támadás van folyamatban ellenünk. Céljuk mindössze az. sűrűségéből és áttörhetővé válik. Ez az. ha valamelyik. Az odköpeny más személyekre is rátehető. hogy a fluidfal imaginatív sűrűsítésének processzusát összekössük annak áttörhetetlensége gondolatával. minthogy asztráltestünk anyagából készül. hogy az atlanti mágia alapjellege a kozmikus erők uralma. asztrális gubót von körülöttünk. azaz pentagramm jele. Azonban a démoni asztrálsík lakói is felfigyelnek és megkísérlik megragadni az alkalmat a zavartalan fejlődés megakasztására. Két módszere ismeretes. Ez azonban inkább az alchimia hatáskörébe vág és így itt ezzel nem foglalkozunk. amely lassan hálót. Célszerű azonban a zárlati időt nem túl hosszúra nyújtani. szintén fizikai testben élő. Használatuk megértésére tudni kell. áttérünk a gyorsabb eljárásra. ami méltó volt Paracelsus egyéniségéhez. Ezáltal valakit mágikus klauzúrába vonhatunk. Egyik az odköpeny. Erről azonban később. vagy tönkretétele céljából. vagy fluidbura mindaddig rajtamarad. könnyű. Persze megvan a módja a mágikus támadások felfedezésének is. fluidszálakat képes kibocsátani. ezt nehezebb felfedezni. minden gondolatunkat híven megtestesíti és olyan irányban véd. imaginatív erőinket arra a gondolatra összpontosítjuk. Ezek a szálak plasztikusak és a kibocsátásuk alkalmával beléjük helyezett imaginatív idea formáját veszik fel. amit démoni megszállás esetei alatt ismerünk. De feltesszük akkor is. Mágikus támadás és védelem A mágikus ideogenézis folyamatában szült formák támadásra is felhasználhatók s ezért a neofitának védelemről kell gondoskodnia. Titkos hagyományok azt tanítják.

A képlet egyúttal a Rózsakereszt titkos szimbóluma is és olyan társaságot jelent. A kétirányban forgó fűrészhengerek már azáltal is üzembe helyezhetők. A Rózsakeresztes irodalom hermetikus könyvei a kettős-henger emblémáját szintén tartalmazzák. előfordul. miközben a dinamóban keletkező áram a szabadba vezető két antennavégződés felé áramlik: 40 . Az asztrálfűrész fegyverét már a Rózsakeresztesek ismerték és alkalmazták összejöveteleiken. Az akaratakkumulátor. melyek minden ellenséges hullámot szétvágnak s engedélyünk nélkül közeledő asztráldémonok testét darabokra szaggatják. melyet a körbenforgó éterfűrész hullámai védenek. akár heteken. óriási asztrális aranykört képzelünk. hogy magunk köré két ellentétes irányban forgó. hogy idegen befolyás számára csak lassan hozzáférhető. A szekrény belsejében elzárt dinamó rúdjához. Mágikus gépezetek az akarat sugárzásának állandósítására Misztikus operációink egy csoportjánál. ahol valami fontos kozmikus titok használatára oktatták tanítványaikat. amit az eredeti védőberendezés felépítésénél elhelyeztünk. kitartó akaratkoncentrációt. A belső hengerben (amely belülről simafalú) helyezkedik el a mágus. hogy védelmi mágiánkban testünk körül két. hogy eredményt a sajátos körülményeknél fogva nem várhatunk azonnal. akaratunkat közvetíti az általunk meghatározott célpont felé mindaddig. Ezt alkalmazták a hetedik fokú beavatás szertartásánál is. vagy másnéven: IDEOPROJEKTOR működésével kitölti azokat az időtartamokat. A hengerek fűrészhengerek és két irányban forognak. vagy a feladat különlegessége követeli meg a hosszas. Vagy mert objektumunk életmódja olyan. Az asztrálfűrésszel különben mágikus szentélyünket is megvédhetjük. amit hétköznapi tevékenységünk elvon a mágikus munkától. antennaszerű fémnyúlványokban végződik. Ilyenkor . vagy a hozzászerelt kerékhez a mágikus ideogenézis szabályai szerint előállított mantrát erősítünk. Ez azon alapszik. dinamóval vagy hosszú életű akkumulátorral táplálva.A másik módszer: az asztrálfűrész. míg a szerkezetet üzemben tartjuk. a hermetikus mágiában előírt akaratakkumuláló apparátust szerkesztünk. amely az áram bekapcsolása után sebesen forogni kezd. Egy ismertebb változata a következő: kis szekrénykébe transzformátort és apró dinamót építünk be. A pszichikai védelem ilyen praxisa következtében a hermetikus síkokon védelmünkre siet mindaz. amely egy mágikus úton felavatott mantra behelyezése után. szédítő sebességgel forgó acélhengert képzelünk el. a távolbahatás magasabb műveleteinél. vagy hónapokon keresztül. mikor pihenésre van szükségünk és pótolja azt. a dinamó kivezető drótja a szekrényen kívül kétágú. A szerkezet legtöbbször elektromos konstrukció. Az ideoprojektor vitalizált gépezet.minthogy az állandó akaratmegfeszítés (melyre pedig szükség volna) biológiai kimerülést idéz elő.

átkozott legyen!” Az ideoprojektort gondosan el kell zárni és mindannyiszor. B: dinamó. hogy energiánk az akkumulátorban sűrített pszichikai erőkkel gyarapodjék. szintén nem más. Ennek legegyszerűbb kivitele az. hogy közepes nagyságú pohárba olajat öntünk s az előzőkben ismertetett akaratmantrát kétoldalt kis cinklemezekkel megerősített henger formájában az olajmécs fenekére helyezzük süllyesztjük. A váza falába vésett hieroglifikus szöveg hermetikus fordítása nyíltan elárulja ezt. azután ráhelyezzük a belet és a mécsest meggyújtjuk. hatalmas erejű ideoprojektor.A: áramforrás. míg az általa képviselt idea ki nem teljesedik. mikor a benne megtestesített gondolatot magunk sugározzuk. E: antenna. Hasonló szerepe volt a számos örökégő lámpának a fáraók sírkamráiban. eredetileg erre a készülékre vezethető vissza. ha az áramforrás engedi. az élő láng akaratunkat fogja közvetíteni! A gyertya lángjában felszabaduló anyag szétszóródó atomjait a martra elementálja pszichikai energiává alakítja át s akaratunkat a távolba sugározza. elővesszük. amely a mese szerint birtokosa minden kívánságát teljesíti. A szöveg így hangzik: „Aki ezt a sírt megszentségteleníti. 41 . C: kis kerék a mantrával. de rendeltetésük célját nem ismerték fel. Másik szerkezet az ÖRÖKÉGŐ LÁMPA. Szerkezetünket mindaddig működésben tartjuk. A transzformátor esetleg el is maradhat. Az elektromos ideoprojektorban ezt az anyagot a fejlődő elektromosságból vonja el. A Tutankhamon sírjában lelt vázaolajlámpa. amit a sír feltárói annyira megcsodáltak. hogy rengeteg fáradságot takarít meg. amelyeket ugyan megtaláltak. D: az áramfejlesztő kivezető része. Az ideoprojektor fő haszna az. Ilyen örökégő mécs-projektorok Egyiptomban nagyszámban voltak használatban. Maradtak fenn művészies kivitelű oltári lámpák és világítóvázák. A mesebeli Aladdin-lámpás. Ameddig a mécses lángja ég és azt olajjal tápláljuk. mint az egyiptomi papok által felállított.

a magasabb szervezettel rendelkező góc magába olvasztja és felhasználja az alacsonyabbat.Hasonló mágikus konstrukcióknak sokféle változata lehetséges. teljes energiával eltalálják célpontjukat. szükségképpen egész terjedelmében visszaérkezik. Hogy a kiküldött asztrállények célt tévesztettek. ha az energia útközben valami felfogóközegbe bele nem ütközik. 42 . Azért. ezirányú elhárító beidegzésével. Az elementálok csakis a mágikus idea szolgálatában juthatnak át az asztrálsíkról átvezető hídon. Koncentrált asztrálhullámok és akaratenergiák. igen ajánlatos. számukra megengedett feladathoz. Minden erő körben forog és bizonyos idő elteltével visszatér kiindulópontjára. amely okkult villámhárító szerepét is játssza. az elektromos készülékben pedig rövidzárlat keletkezik. ezek pedig készségesen ragadják meg a rendelkezésükre bocsátott fizikai erőforrást az elementáris világba való bármely úton lehetséges behatolásra. Alapelve azonban mindegyiknek az. hogy ha valamely dinamikai erőforrást helyezünk el vitalizált asztrális központ közelébe. Ideoprojektor hiányában az odköpeny speciális. Ez a mágikus műveletek legtöbbikénél nem kívánatos s ezért az ideoprojektor jelenléte. hogy az örökégő láng kialszik. melyeket távolba vetítettek. abból látjuk. Az ideoprojektor alkalmazásának még egy előnye van a mágus szempontjából. ezért alkalmazkodnak az egyetlen. ami azt abszorbeálja. vagy pedig visszaütnek forrásukra. Az ideogenézis folyamatában életrekeltett mantra működésében elementáris lényekre támaszkodik. vagy az asztrálfűrész megfelelő impregnálásával akadályozzuk meg az akaratáramok visszaütését.

KABALISZTIKUS MÁGIA 43 .

A szerelem és párosodás. A keresztrefeszítés. Kártya: győztes hadvezér. feje felett a végtelenség jelével oroszlán vörös torkát nyitja fel. írástudók családjában. amelyet kabátjába rejt. koronás nőalak. trónszéken ülve. Filozófia. He. A kártya tiarával ellátott papnőt mutat. mint a Tarot-kártyák . A beteljesedés. hanem misztikus hieroglif kódex is. Isten háza. A bölcsesség. a lélek és az élet emblémája. Előtte egy asztalon a kard. keblén a napkeresztet viseli. de egyes igen lényeges részletei ott is elvesztek. A munka. A kabala olyan elemeket tartalmaz. Isis-szarvakkal. Az uralkodás kapuja. A látható. kauzalisztikus univerzum. amely .szintén a Tarot-figurákkal kapcsolatos. Itt valószínűleg két elhatárolt szisztémáról van szó. kezében karddal és mérleggel. Kártya: koronás bíró. szárnyas bika és szárnyas oroszlán. A teremtés száma. vagy az adeptuskirály. kezében a földgolyó kormánypálcájával. Vau. A hármasság. A természet termékenysége.mint ismeretes . létezést. az asszony. Az erő. Jod. Jelenti a Földet. Cheth. Kártya: fehérszakállas aggastyán. melyet egy fehér és fekete szfinx húz. A kabala. ami év ezredekig a 22 héber betű elméletében. A szent hetes szám. A Sohar könyvének ősi teremtéselméletében a betűk mint kozmikus erők szerepelnek. A beavatás elé kerülő neofita először a mágikus tudományok huszonkét fejezetében nyert elméleti kiképzést. Az eredet mindkettőnél közös. Az ész. jobblábánál fogva. Kártya: virágkoszorús férfialak. Részleteit eltorzított formában. Feje fátyolba van burkolva. Lamed. Vallás. Az alak feje arany glóriával sugárzik. szimbóluma a sas. Az ellenállás és szabadság. hogy az atlanti hagyományok nem egyenletesen terjedtek tovább. kétnemű angyala. a kehely és a pentagramm. Beth. Ghimmel. azután a tanult anyagot át kellett értékelnie a három ezoterikus síkra s ezután került sor a felavatás misztikus szertartására. Az akasztott ember. Felirata: „Erő”. A lingam. A héber abc huszonkét betűje nemcsak egyszerű írásjel. A bölcsek Merkurja. Az anyag bilincséből felszabadult szellem. később pedig a Tarotkártyák szimbolikus figuráiban szállt tovább apáról-fiúra a beavatottak. A és rossz tudásának száma. A láthatatlan egyház. A bölcsek köve. amennyiben a kabalisztika gyűjtőneve alá besorozott speciális ágazatok másutt sehol sem találhatók fel. jobbkezében lámpással. Az áldozat. Prima Matériát. A Hermes és Salamon két oszlopa között ülő hierophanta az ezotéria jelét mutatja. 44 .A 22 nagy arkánum Kabalisztikus mágiáról csak annyiban beszélhetünk. amelyet hosszú köpenyébe burkoltan tart. Kártya: Ádám és Éva Édenkertben. töredékesen találjuk meg hol az ind mitológia meséiben. rajtuk keresztül mágikus erőforrásokhoz juthatunk. A mágikus győzelem. négyfelől szárnyas cherub. amelynek minden betűje . A pentagramm és a quintesszencia. A négy elem.egy-egy transzcendentális ideát képvisel az adeptus három síkon való meditációi számára. feje felett a végtelenség fekvő jelével. Az első nagy szent szám. A szerencsekerék. Az univerzális egyensúly. Kártya: a nagy hierophanta. Kártya: a császár trónoló figurája. A nemzés a három világban. A törvény. innen az egyesítés lehetősége. embert. az élet és az egyetemes szellem emblémájával. Kártya: T-alakú akasztófára. fejjel lefelé felakasztott ember. A képen látható még egy kardot tartó szfinx. Fölöttük Atlantisz hatalmas. az anya. kabalisztikus kerék. Zain.éppúgy. A héber betűkkel jelölt Tarot-kártyák a következők: Aleph. az egyiptomi titkos templomi hagyomány viszont ugyanezt a huszonkét betűt hieroglifikus rajzok képében használja fel ugyanazoknak a kozmikus erőknek és ideáknak magyarázatára. zsebéből aranypénzek hullanak ki. a kígyó és Typhon figurája. A kép álló mágust ábrázol. egységet. amelyek egymástól függetlenül terjedtek s csak időszámításunk első évezredében lettek összevonva a kabalisták által. Még a legtöbbet Egyiptomban őriztek meg belőle. Kártya: szárnyas. Teth. Térdén könyvet tart. A szentély. hol Egyiptomban. balkezében vándorbottal. Az igazságszolgáltatás. A szellem és a forma. Szimbolizmus. operációkat hajthatunk végre. A beavatás. Daleth. kezében felfelé mutató varázspálcával. Caph. Istent. diadalszekéren. Kártya: középen misztikus. Ilyen elem a nagy kozmikus arkánum tana. sas. A teremtés hete. A tarot-hieroglifa szimbólumainak helyes értelmezése és gyakorlatba átvitele volt az egyiptomi beavatás egyik fő tárgya. A bölcsek elementáris tüze. A nagy mű befejezésének jele. Mivel ezek a betűk és szimbólumok egyúttal mágikus erőközpontok hullámhosszai is. Tudjuk. amelyek másutt nem maradtak meg.

Az örök élet itala. A filozófiai arany. Tau. A vakság. egyik élete a fizikai síkon. amelyet eddig valóban csak nagyon kevés adeptus közölhetett a legbizalmasabb tanítványai körében. koronás fők ugranak ki menekülésszerűen. Kártya: meztelen Vénuszalak zöldelő és virágokkal telehintett mezőn tisztavizű forrásból merít. melyekben folyadékokat vegyít. Az égen sok csillag. Legtöbb diagrammal az identifikáció feladata is gyorsan sikerül azáltal. Az örök mozgás princípiuma. Caph. Schin. illetve belehelyezkedünk a Tarot-kártyák által előírt szerepekbe. feje felett a sugárzó Nappal. A földön a halhatatlanság vize folyik. de lesznek lapok. középen a nőalak feje fölött egy különösen szép csillag. Resch. Kártya: a végítélet angyala megfújja a trombitákat. oroszlán feje támogatja. fején a fekete mágia lefelé fordított pentagrammjával. Kártya: egy magas toronyból. sas. Samech. Látnivaló. A zöld koszorúval körülvett középrészt négy oldalól angyal. behunyt szemű vándor. melynek alapjából rózsaszál nő ki. hogy a kártyában rejlő igazságokat megérthesse. kezében rózsaszállal. szakadék felé megy. ahogy azt a betű karaktere megköveteli. A kabalisztikus jóga tanítványa azért végez maximális pszichikai koncentráció útján gyakorlatokat. Ez az értelme rabbi Lurja azon tanításának. hogy a kártyán látható pózt felvesszük s kezünkben megfelelő misztikus emblémát tartunk aszerint. Kártya: napkoronás angyal kezében két kelyhet tart. Minden ember volt már bolond. A Nap. hogy a valamiféle mámor extázisában elmerült személy rögtön le fog zuhanni. azaz a héber lélekvándorlás útvesztőjében való tévelygés évszázadait megtakaríthassa. ami csak akkor lehetséges. A kopár természet. lenn a sírok visszaadják a halottakat. A három élet összefüggésének emléke a harmadik szem elsorvadásával elveszett s a közönséges ember csak 45 . Rombolás az ellenáramlat győzelmén keresztül. a fázisok jelével. egymáshoz láncolva tart egy férfit és egy nőt. A hermetikus szintézis. másik az asztrálsíkon. Kártya: hatalmas hermafrodita ördög. A holt betűket és kártyákat életre kell hoznunk. Ugyancsak a hermetika egyik legnagyobb misztériuma az a hagyomány. Az ősanyag. Azért kell életsorozatokat élnie különböző körülmények között. melyek fölfelé és lefelé is égnek. A bolond. A meditáció megindítása úgy történik. A saját kezűleg elkészített kártya központi alakjának pózát a neofitának fel kell öltenie. elnök és bölcs. A sors. Kártya: virágos ruhába öltözött. Az abszolutum.a Hold szimbolikus állatai. A Hold. Ezeket a hieroglifafejtés ősi módozatai szerint három síkon kellett értelmezei. hogy az ember teremtésekor Jehova belevéste kreatúrája fejébe az égi írás huszonkét betűjét s mindannyiszor. Kártya: az Apokalipszis egyik páncélbaöltözött lovasa: más tarot-kártyákon: csontkoponya. hogy az ember tulajdonképpen három életet él egymással párhuzamban. A hermetikus hagyományok szerint bármelyik síkon szerzett tapasztalat involválja az élmény más síkokra való átvitelének lehetőségét. melybe a villám belecsapott. Egyes ezoterikus iskolákban ezenkívül kommentárral ellátott szövegeket is mellékeltek a Tarot-kártyákhoz. Ezután következett a Tarotmágia legnehezebb része: Tarot-joga. Itt van az a pont. A kiegyenlítődés. király. Mert a kártyákon bemutatott képek nemcsak filozófiai tételeket szemléltetnek. Kártya: meztelen Aphordite két kezében égő gyertyával. A transzmutáció. Tsade. amelyeket sehogyan sem tudunk majd életre kelteni. a harmadik pedig a mentálsíkon játszódik le. A nagy mágikus ágnes. Gnain. Az igazság. A misztikus meditációban átélt tapasztalat tehát feleslegessé teheti az emez irányban megszerzendő fizikai tapasztalatot. hanem misztikus jógapoziturák is s ezek átélése adja azután az embléma ezoterikus kulcsát a tanítvány kezébe. bika. A természet örök termékenysége. A Kabalisztika hébernyelvű szemináriumaiban ezeket a diagrammokat ugyanúgy életrekeltették. Kozmikus erők egyensúlya. elhomályosodik fejében az egyik szent betű. Az ezotéria. ahol a gyengeségek fekszenek! Ebben a szimbolikus erőben fogyatékos isteni énünk! Tulajdonképpeni munkánk csak most kezdődik. Kártya: mező fölött holdkorong. Nun. A megismerés. hogy a huszonkét misztikus idea minden eleme vérré válhasson benne. hogy az egyéniségéből hiányzó elemeket megszerezvén a Gilgulban. A torony ég. hogy elképzeljük az előttünk fekvő kártya személyiségével való azonosságunkat. Az asztrálkígyó. Kártya: mitológiai lovon mezítelen gyermek lovagol. Phe. Lent róka. A huszonkét égi betű a kozmikus ember isteni egyéniségének huszonkét alapköve s ha ezek bármelyike hiányzik vagy sérült.Mem. a misztikus meditációban szerzett tapasztalatok alapján. sakál és a folyóból kilépő rák . valahányszor az ember bűnt követ el. Az újjászületés. lesz még katona. mint a tibetiek a kylkhórokat. Bábel tornya. Ez a legtöbb kártyánál nem nehéz. A halál. a lélek béna lesz. Az átalakulás útján való halhatatlanság. A Tarot-kártyák plasztikus meditációja aránylag nem nehéz. ha szellemi tartalommal töltjük meg. Nyomában csaholó kutya.

melynek határait folytonosan közeledő járműveken lépi át. azt kívülről építi odáig.atlanti hagyomány alapján . hogy a filogenetikus fejlődés csakugyan végbemegy az anyaméhben. Az ébrenlét a fizikai síkon mozog. A három világ nyelve is más. Az érzelmi tartalmak földi életünkkel kapcsolatban vagy ismeretlen ködvilágokban az asztrálsíkra utalnak. Miután az ember életének mindhárom fejezete egyforma valóság. Ez az út különböző állati formákon át vezet az emberig. mikor tartózkodik énünk az asztrálsíkon. a fizikai testben való életet tudja felfogni. Az embernek tehát három énje van: fizikai. A primitív népek is ilyen pózban temették el halottaikat. az asztrálisra. ahonnan teste felépítéséhez erőket vonz magához. az ember fejlődése nem végződik be 46 . amennyire megy. Szellemi fejlődése során az adeptus megtanulja helyesen értelmezni a háromféle vehikulumot: a fizikai. asztrálsíkon az érzelmek. a szimbolikus álmok a mentális síkról jönnek. felébred az asztrális hasonmás az asztrálsíkon s folytatja tegnap reggel abbahagyott életét. és fejét térdei közé hajtja. Ez a három ego időszakos létet folytat az ébrenlét. megvan adva a mód. A kabalisztikus jóga abba a korszakba helyezi vissza a neofitát.azért utánozza az embrió fekvését. amelyek valami zoológiaiig közismert fajta formájával vannak kapcsolatban. amely még a gyermekkor első éveiben is fontos szerepet tölt be. Ebben a helyzetben ösztönélete nyer maradéktalan érvényesülést. a mentálisban az ideák és szimbólumok. A szellem maga még nem tartózkodik teljes egészében az embrionális organizmusban. ezek azonban nem láthatók a magzat külsején. Ettől kezdve az embrionális szervezet a csökevényszerveket kezdi leépíteni. másodszámú ego nyeri el azt a szerepet. az extázis pedig a szellemi síkon. ami az embrió fekvését utánozza. Ezért az álom állapota is kettős. Ez a legfontosabb műszere. Persze az álom. hanem bizonyos belül elhelyezett mirigyek és csökevényszervek jellemzik. A fizikai síkon a formák és hangok beszéde használatos. az alvás időtartama alatt. s olyan. hogy körülbelül a hatodik hónap végefelé biológiai klauzúrába vonulhat. amelyek valaha a faj kialakulásának stációi voltak. A kabalisztikus jóga . Végül már csak a legfontosabb. Ebből tudhatjuk meg. minthogy a durva fizikai burkot levetve. mintha három világ lakója lenne. amelyet eddig az elementáris test töltött be. hogy a még nem teljesen szunnyadó mágikus képességek életteljesebb tevékenységre ébredjenek. de a tudomány ebből csak azokat az etapokat ismeri fel. asztrális és mentális testeket és az ezekkel összefüggő három tudatállapotot: az ebrenlétet. mert azokat nem a külső forma. mert ezáltal a tétlenül pihenő tobozmirigyre fiziológiai nyomást gyakorolhat. alvást és extázist. Kabalisztikus jóga A Tarot-meditáción kívül a kabalának még egy különösen eredeti praktikája van. az alvás az asztrálsíkon.a legalsó és legdurvább változatát. A tobozmirigy működésére az embrionális munkát végző szellemnek szüksége van. Megfelelően adagolt imaginatív tréning segítségével pedig a harmadik szem működése eléri azt az erősséget. Az okkult hagyományok ehhez még azt teszik hozzá. Az embriópozitúra fokozza a tobozmirigy körüli idegsejtek vérellátását s kényszeríti. hogy kozmikus tapasztalatok a legfelsőbb síkon is átélhetők legyenek. A halál pillanatában transzcendentális énünk tulajdonképp nem tesz mást. átviszi a második síkra. A harmadik szem korszakában ez a három kategória egységes egész volt. Magasabb síkokon való tudatos munka legeredményesebben a mágikus Tarot-meditáció extázisában végezhető el. asztrális és mentális énje. Ezen a gyakorlaton keresztül a harmadik szem működését bizonyos idő múlva meg lehet indítani. Mikor a test lepihen. vagy a mentálison. de a hetedik hónap végétől kezdve ez is fokozatosan visszafejlődik. Ez a kabalisztikus jóga rituális poziturája. a harmadik erem marad üzemben. A tanítvány leguggol a földre. külön fázisok nélkül. visszavonul asztráltestébe s a földi lét alatt is fenntartott. A csökevényszervek okkult funkciót töltenek be az uteruson belül s még a harmadik szem központja is működésben van. Ha a filogenetikus fejlődési sort nézzük. Az embrió ezeken a hidakon keresztül tart fenn összeköttetést az asztrálsíkkal. az asztrális hasonmás elpihenésének rövid időközeiben pedig az individuum mentális része jut egzisztenciája folytatásához. A szokás eredete a következő: biológiai tapasztalatok szerint az ember születése előtt az anyaméhben végigmegy a filogenetikus fejlődés mindazon etapjain. ami az ember mai biológiai szervezettségének végső határa. Ezt a pozitúrát gyakran látjuk egyiptomi templomok falhieroglifáin. tehát Atlantiszba és Lemuriába. amikor a harmadik szem még működött. alvás és extázis váltakozásaiban. annak érzelmi vagy szellemi színezete szerint. Földi életében az ember szakadatlanul váltogatja ezt a három állapotot. Az átmeneti típusok és az egészen régi alakok ismeretlenek.

mondja Dionysius.két elem szükséges: tűz és föld. egyszerre világít és rejtett. míg a halott a temetési szertartás szentségében nem részesült s nem temetik. fölfelé törekvő. hogy csak a tűz meggyújtása után szabad imádkozni. változóak. amely először a Napnak juttatta sugárzó erejét s innen származott tovább bolygókra. illetve az okkult erők tudományával foglalkozunk. a természet őre. itt azok sem nem összetettek. az alchimia nem misztikus vegytan. tisztátalanok. a földön. mint a mágiában. Második fokon az elemek összetettek. Ha semmilyen anyag nem kerül vele érintkezésbe. semmit sem kezdhetünk a négy mágikus őselem nélkül. amennyiben annak jelképe égi: hordozója a mennyei fénynek. valójában azok misztikus halmazállapotait jelképezik az egyetlen ősanyagnak. ez negatív. Az égi tűz azért elriasztja a sötétség démonait. a tengerben. A felsőfokú tűznek a mindent megtermékenyítő meleg és életet kölcsönző fény a sajátja. állatokban. ahogy a pithagoreusok mondják. Tőlük függ az oldás és kötés. Az alchimiában éppúgy. a jó démonok vagy a fény angyalai. a föld mélyén. mozgékony. amikor a tobozmirigy működésére jut a hangsúly. hanem a földi tűznek is része. vegyes. kontemplálni. s mindent megfog. Mi jelen munkánkban csak a legfontosabb és szoros értelemben vett mágiával. Az alchimia már sok ponton érintkezik a mágiával s a közhiedelemmel egészen ellentétben. az összes rejtett erőket tartalmazzák s a természeti erők mágiájának alapjai. Innen nyeri értelmét a pythagoreus szimbólum: >Ne szólj Istenhez fény nélkül!< Ez az értelme gyertyák gyújtásának holttest mellett. a szélben. víznek. Az élő tűz A huszonkét nagy arkánum. S miképpen a sötétség démonai erősebbek a sötétségben. hanem tovább tart a születés után is. A gyermekkor előző életek karaktervonásait veti felszínre. a kabalisztikus jóga és az élő tűz a kabalisztikus mágia három legmisztikusabb doktrínája. A harmadik fokozat elemei önmagukban véve nem elemek. ami közelébe kerül. hanem a misztika körébe tartoznak. Ennek az az oka. az elemekről: „A négy elem pontos ismerete tehát az. A ravatali fényeknek addig nem szabad kialudniuk. hanem elemek magjai. Az általunk ismert tűz benne van a kövekben is. A tűz . sem nem változnak és a keveredést sem tűrik. aktív. vagy a teremtésben nagyobb-e. korlátlan és láthatatlan. Az olvasónak feltűnhetik. hogy ezek a témák nem a mágia. a fényből nyerik erejüket. ezek a természeti erők láthatatlan közvetítői. A tűz. Az égő tűz elriasztja 47 . Ezért a vallás első bölcs alapítói ceremóniáikban előírják. növényzetben. de ez a stáció a főtális élet utolsó hónapjaira esik. Első fokon az elemek tiszták. a gyermek jellemének és szimpátiáinak változásai gyorsított tempóban lepergetik előttünk megelőző életeit. létét a benne foglalt tűz által bírja. A négy elemet szimbolikusan nevezzük tűznek. amelyet kivonatosan ismertetünk: „Minden dolgok legcsodálatosabbikának véghezvitelére . melyen sajátos erejét kinyilváníthatja. Égi mivoltában kiterjedt. pokoli mivoltában sűrített. istennév és a szefirothok elmélete nem található könyünkben. sőt még fáklyatüzünk is. a kabalisztikus misztériumok nagy szakértője. amaz pozitív. minden dolgok átváltozása. vagy rituális cselekményeket végezni. Ez az erő nemcsak szoláris és égitestek sajátja. mindennek része s mindenben előfordulva. vajon az elemésztésben. Más szóval az ember átéli az állati formák kialakulása után a lemuriai és atlantiszi lény fizikai stációját is.a természeti erők nagy része s kétes. Ezek mindegyike háromszoros természetű. mit mond Agrippa. láthatatlanul mindenhol jelenlévő. Ha ezt az állapotot elérték. Ezért szükséges a kabalisztikus jóga tanítványának az embrionális lét hullámhosszára beállítani mentális rádióját.mint Plinius írja . ami él. önmagából rejtett módon előretörő. Ez a fény az. de mesterséges úton visszavezethetők eredeti tisztaságukba. a levegőben. Ezt az észmenetet folytatja Agrippa Okkult Filozófiájának ötödik fejezetében. mely nélkül a mágiában semmiféle hatást el nem érhetünk. vagy középfokon azonban mindkét tulajdonságból keverten.” A harmadik fokú elemek ezek szerint az asztrálsík elemei. megújító. A két előzőt már tárgyaltuk. a harmadik még hátravan. hogy a kabalából ismert sokféle mágikus kvadrát. Hatásábann heves.mondja Hermes Trismeigistos . A mágus az emberfeletti ember korára kíván visszakapcsolódni s ez a korszak a mai formához viszonyítva embrionisztikus. a melegforrásokban és kutakban. Az alsófokú tűz a mindent felemésztő sötétség és terméketlenség képviselője. a jövő ismerete s a szellemek fölötti uralom. melyek egymás közt cserélhetők. azaz az uterusban eltöltött időszakra esik. Lássuk. Ez azonban már az emberi fejlődés folyamata. az elementálok. A tűz egységes és mindent átható. hanem a magasabb mágia egyik alágazata.az anyaméhben. minden. földnek és levegőnek.

világ erői ömlenek egymásba. Ezért fontosak a geometriai idomok. Ezért nevezik animálisnak. tíz. theurgiai katekizmusok lapjain. mert ez a teremtés alapanyaga s mint ilyen. Láthatunk itt hatszöget. a legkomolyabb ok azonban mégis az. A többi elemek és a kozmikus energiák által megtermékenyítve. Az áldozati tűz lángja kémiai anyagok atomjait szórja széjjel s a túlsó part lakói ezeket a szabad atomkötegeket transzformálódásuk pillanatában felhasználhatják. melyek konstruktív irányban hatnak. a formák csakis egyenlő távolságúak lehetnek. nyolcszöget. Mert ez objektuma szubjektuma az összes égi sugárzásoknak és befolyásoknak. mint valami kohóban. Ennek az az oka. vegetábilisnak és minerálisnak. A tűz mágikus szerepe tehát minden időben jól megindokolt tétel volt.a sötétség démonait. ha azt a művészet szabályai szerint tűzzel megtisztítjuk s megfelelő mosási eljárással ősi egyszerűségéhez visszavezetjük. A rómaiknál a Vesta-szüzek gondoskodtak róla.és tizenkét szögletű szimbólumokat a Pythagoras-féle idomsorozatból. a csúcsokon. lámpákat. Különböző geometriai figurák vannak itt bemutatva. Minden elem bázisa és alapja a Föld. A korai kabala mágikus praxisában. A gyertyalángok szétszórodó atomjait ezúttal a mágus akarata gyűjti össze s a pluszenergiát távolba sugározza. Minden egyes láng növeli a kivetíthető asztrális energiát. vagy gyertyákat helyez el. A theurgusnak az előírt arányokat is pontosan be kell tartania. Tartalmazza minden dolgok magját és nemzőerejét. minden látható formát önmagából hoz létre. vagy az „actio in distantia” operációját hajtja végre. még a régebbi vallási előírások is a tűz lángjaiban kívánták elfogyasztani a rituális áldozatot. a vonalak egymásközti arányában törvényszerűségek jutnak kifejezésre. ilyenformán: A forma közepére áll a theurgus és megkezdi mágikus invokációját valamelyik elemi szellemhez. hogy az oltáron soha ki ne aludjék a tűz és az örökégő lámpa. különös figurákat láthatunk. A felszabaduló dinamikai erőmennyiségeket csak meghatározott kozmikus ideák közvetítésével lehet sikeresen koncentrálni. 48 . testünk helyreállításának leghatásosabb gyógyszere. A földben rejlenek a legnagyobb titkok. melyen keresztül transzcendentális szférák lakói tudnak erőhatások útján manifesztálódni.” Agrippa itt az alchimisták titokzatos szűzi földjéről beszél: ”hófehér Dianáról”. hogy az ilyen szisztéma megköveteli okkult háttérrel rendelkező kozmikus emblémák alkalmazását. hogy a tűz nyílt lángjában. huszonkét gyertyánál többet azonban nem alkalmaz a kabalisztikus rituálé. melyeket a neofita a földre rajzol s metszéspontjain.

ATLANTI MÁGIA 49 .

Minden mesterséges és pszichikai gyakorlat ezt a célt szolgálja benne.mint hangsúlyoztuk . A hieroglifikus szövegekben lefektetett. azzal a legtöbbször hasztalan kísérlettel egybekötve. a titánok és „őrzők”. Az atlanti adeptus tudománya számunkra túl messze esik a mitológiák grandiózus világába. A hermetikus mágia első eszköze a kabalisztikus mágia embriópozitúrájának alkalmazását írja elő hónapokon át s azt a mitológiai szimbolika imaginatív átélésének gyakorlataival folytatja. az istenek itala és mindaz. melyet a nagy adeptusok mindenkor megszereztek. erre vonatkozó utasítások nem hagytak kétséget eziránt A különböző ezoterikus iskolák ezeket a titkos tradíciókat egyénileg értelmezték s megszületett a kabalisztikus jóga. melyek az emberekkel együtt élnek. a misztikus látástól megfosztott utódok szemlélete ezeket csak a legmagasabb intuíció s a költői fantázia szimbolikus filozófiai átértékelésének szintétikus tehetségével foghatja fel. A Beszélő Fény krónikájának kozmikus hangolása azonban már maga is a harmadik szem bizonyos fokig kifejlesztett működésén alapszik. a bennük leírt operációk először a harmadik szem csökevényének: a tobozmirigynek extázis. mint az atlanti mitológia utánrezgése. víz. Bármennyire is elvesztek a titkos hagyományok. a héber apokrif írások Henochról s az óind eposz. Előző fejtegetéseinkben láttuk. ha már a biológiai feltételek nem is voltak meg többé. különben . Ezek a görög mitológia regéi Poseidonról. Az eddig ismertetett ágazatok azonban többnyire csak szűkebb téren mozgó objektumokkal foglalkoznak. tengert és vizeket különös varázslények. vagy atlantidák szavának. az atlanti mágiában válik. aki egy adeptus vezetése mellett a régi.A harmadik szem Az atlanti mágiának egyetlen előfeltétele: a harmadik szem életre keltése. bűnös úton „angyalok és emberek leányainak" frigyéből származott nemzedékek háborúi vannak megörökítve. mint a harmadik szem kerülő utakon való afficiálása. A mitológiai kutatás a Henoch könyvében leírt eseményeket a vízözönelőtti kor népének történetéhez számítja. kozmikus méretűvé. Ezt a történetet egészíti ki Prometheus mondája.az ókori mitológia útvesztőjébe téved. hogy a letűnt kultúra ezoterikus doktrínáit maguktól az elődöktől tudja meg. hogy a harmadik szem újraélesztésének lehetősége fennmaradt. Mindezekben a mítoszokban. a ceremoniális mágia. a Ramajana. hogy a mágia egyéb fajtái. ami valaha élt és hatott. A Holtak Csarnoka az akashakrónika. Ez az út félisteni lények gondolatvilágába vezet. vihart támaszthatnak s lecsendesítik a 50 . hogy az elhomályosodott misztériumokat technikai eszközökkel tartsák életben. semhogy a mágikus ciklopszszem életadó ereje nélkül behatolhatnánk doktrínáik mélyebb értelmébe. Az eposzban említett repülőgépek. legendákban és eposzokban a szereplők egy része mágikus képességekkel rendelkezik. Mondjuk ki határozottan: Minden mágia a harmadik szem működése. Az egregórák az elemekben lakó szellemeknek is parancsolni tudnak. aki az égi tüzet lopta le az emberek számára s ezért szörnyű büntetéssel kellett lakolnia. Tűz. föld. Neptunusról és Aphroditéről. Nélküle semmit sem érhetünk el. van és lesz s amelynek behangolása után nem maradhat titokban semmi. közvetlen úton jár s a második látás képességét igyekszik megszerezni. A tenger istenének legendája atlanti szimbólum. akaratmágia. a bölcsesség mesterei tudták. amit a tanítók ősi tűz felélesztésére kieszeltek. szörnyetegek népesítik be. Az egész ókori mágia nem más. A levegőt. vagy stimulálószerek útján történő revitalizálásán keresztül válnak hatékonnyá. kabalisztikus mágia sem mások. Ezen a módon elérhető a tobozmirigy fokozottabb működése s ebből később egyéni tehetség szerint kialakul a harmadik szem ma elérhető funkciójának tetőfoka. titánok fajtájának korszakát vázolja mitológiai lepelben. A neofitának. mint a ceremoniális mágia. ami valaha volt. azoknak szolgálatokat tesznek. földet. Henoch könyve az ősi félisteni lények bukásának korából való s magas cherubnemzedékek eltévelyedésének történetét tartalmazza. a mágikus tűzfegyver és a sok féle démoni varázseszköz a titánok gonoszságának és végső pusztulásának. Az elemek feletti uralom A történelemelőtti kor mágikus kultúráiból néhány nagy jelentőségű írás maradt fenn. A történelemelőtti mágia igazán grandiózussá. noha azok valójában sokkal régebbiek s nagy részük Lemuriára megy vissza. A Ramajana démoni királyságok. amely mindent meg őriz. valamivel könnyebb a dolga. Ő a titkos hagyományok Ariadne-fonalán fel fogja pattantani a hét pecséttel lezárt könyv lakatjait s a történelemelőtti múlt rejtekajtaján beléphet a Holtak Csarnokába. levegő engedelmeskedik a titokzatos „őrzők”. itt a Henoch könyvének. az Édenkert „egregórái” az elemeknek parancsolnak.

A tibeti tantra útmutatása ezzel szemben a neofita kezébe adja a védelem biztos módját. tűzzel és az extázis erején keresztül hatnak. A hangtan szabályaiból ismeretes. bármiféle mágikus operáció esetében. Ez elemekben rejlő dinamikus energiákat az elemek gyökérszavaival hatalmas akaratuk tetszés szerint szabadította fel. az akkori tudomány állása szerint lehetetlennek ítélték. a későbbi. Mindezt a kozmikus erők formuláinak a harmadik szemen keresztül kivetített alkalmazásával érték el.és Thomson-iránnyal ellenkező vágányon járt és mégis a modern atomkutatással megegyező eredményeket kapott. Például a tűz. mint az 51 . Az intenziválás a tónus felső oktávjainak egyidejű megszólaltatásával. egy különleges utakon járó amerikai fizikus: Keely atombontó kutatásaiban nyomára jutott a nagy mágikus ágens mozgását irányító egyik ezoterikus arkánumnak. azt lángra fogja lobbantani. de a felidézett erők többnyire nem fékezhetők meg. a tobozmirigy stimulálására. a káld mágia ma már erőtlen ilyen méretű természeti megmozdulások kontrollációjára. amely okkult törvényszerűségek fizikai szerepére mutat rá: Keely szerint bármely anyag atomjaira bontható. háborúkat.az apparátus vezetékével összekötve . szinkronisztikusan. matériális formának megvan nemcsak a fajsúlya. hozzáfűzött befejező szövegek pedig hatástalanok. vagy kötötte meg . mert a káldeus rituálé feloldó része elveszett.háborgó tengert. A mantrák imaginatív elképzelésével összekötött pszichikai projekció bizonyos geometriai szimbólumoknak. amely megindulása után nem fékezhető meg többé s aminek elindulását bármely csekély ok. Az akasha-tattvának megfelel az éter. Egészen hasonlóan járunk el a tibeti elemeknél is. Keely a Ramsay. Elemi gyökérszavaink egyébként a hindu ezoterikus fizika tattváival egyeznek. A két módszer közül a tibeti vezet gyorsabban eredményre. melyet a Ram szóval. anyagnak. A mantrikus gyakorlatokat a keleti jóga valamelyik célszerű pozitúrájában végzik: a misztikus gyökérszavak a következők: Ram a tűz. A Keely-motor és a tibeti orgona A múlt század kilencvenes éveiben. Pam a levegő és Ham a világéter mantrája. egészen a kabalisztikus jóga embrionális üléséhez hasonlóan. lelkes formákat teremtettek. a tibeti tantra hosszas előgyakorlatokat ír elő a harmadik szem felélesztésére. Vam a víz. a természettudományos felfedezések első nagy újkori lendületében. A csak alkalmilag működésbe lendített asztrális energia lavinához hasonló. hogy Keely az alaphangot előbb kilowattenergiává transzformálta s így intenziválta. vagy a levegőbe emelkednek és repülnek. akkor egy speciálisan megkonstruált szerkezettel létrehozhatjuk a hangot s a készülékbe épített mechanikai intenzivátorral a kiindulópont erősségének sokezerszeresére emelhetjük. Itt bizonyos jógapoziturák is megköveteltetnek.atomjaira bomlik. Az invokáció csak a ceremoniális mágia legnagyobb mestereinek kezében vezet eredményre. A káldeai invokációszövegek füstölővel. Az általa nyilvánosságra került elektronelmélet hamar feledésbe ment. vagy Padmasambhava szellemi ereje szükséges. óriási módon felerősített hangerővel történik. hogy az elemi erők gyökérszavainak tibeti tantráját csak rendkívüli képességű individuum képes a gyakorlatba átültetni. Ha ezt meg tudjuk állapítani. Találmányait fantasztikusnak. Prhithvi-tattvának a föld. Ram szó. feketemágiát s végül a nagy népirtó atomháborút. Lam szó és Apas tattvának a víz. A felbomlás nem robbanásszerű. A tibeti tantra tanítása szerint az elemi erők működése az asztrálsíkon kezdődik. egy kavicsdarabnak a hegytetőről való legurítása is előidézheti. De a legnagyobb jelentőségő mégis egy másik felfedezése. Ma a három dinamikai elem korában már tudjuk. annak azt először saját lelkében kell lángra lobbantania s onnan a külső világba sugároznia. Pam szó. Atlantisz pusztulásával. A gyökér szóval és a kísérő természeti szimbólummal idézett elem magából a képzeleti úton kivetített magból tör elő. Ehhez egy Milarepa. a tűz képével s a jógapoziturában afficiált harmadik szem működésével egyidejűleg projiciálunk valamely égő anyagra. vagy Vam szó. mantrikus imagináció-gyakorlatok segítségével. Ezt a képességüket használták is és az általuk teremtett alacsonyabb lényekkel való faji keveredés hozta létre a titánokat. Az ilyen módon behangolt tárgy . hogy Keelynek igaza volt. Lam a föld. a tanítvány azonban ennél az irányzatnál már kezdetben is felsőbbrendű lény lehet csak! Bizonyos. hogy minden tárgynak. hanem alaphangja is. Aki mágikus tüzet kíván gyújtani. ezeken keresztül pedig az isteni nemzedék lesüllyedését. mint az Upanishadok mondják: „a látható gyökere a láthatatlanban van”.élőlényeket. Az elemek fölötti uralom mágiája sok ezoterikus írásban maradt fenn megörökítve. ha alaphangját eltaláljuk s a hangolásban rezgő magasságot intenziváljuk. A vezeték használata arra mutat. vagy magának az elemnek misztikus objektiválódását idézi elő. Tejas-tattvának megfelel a tűz. Legjelentékenyebb ezek közül a káldeaí titkos manuál és a tibeti gyökérszavak tantrája. Han szó: Váju tattvának a levegő.

civilizációját irányítja. Az ókori és középkori alchimia nagymesterei a spagirikus művészet mélységes misztériumait a szimbológiai megtévesztés leplével takarták el az emberi rosszindulat és az inkvizíció üldözése elől. de annak Keely idejében nem volt szabad nyilvánosságra kerülnie. az épület összeomlana. hanem elhamvadásszerű. A mágikus hangbázisok ereje Tibetben köztudomású dolog. hogy a természeti misztériumok legnagyobbikát. amely intenziválva. rombolóan hat. Ma persze a tudomány még sokkal veszedelmesebb titok birtokába jutott és nemsokára a tibeti orgona használatának kulcsa is ismertté válik. Hatás szempontjából a tibeti orgona teljesen egyezik a Keely-motor teljesítményével. ha az orgona véletlenül eltalálja az épület alaphangját. a legmagasabb ezoterikus iskola tibeti tanszékén sajátos készüléket használnak a fenti törvényszerűség kísérleti bemutatására. Szerinte az alaphang nónája az. Ugyancsak a hang. amely a látható világ sok élő szervezetét. hogy őseink ennek a törvényszerűségnek tudatában voltak. később rugalmas húrral összekötött kísérleti objektum mindenkor elemeire omlott a gépezet bekapcsolása után. mert megerősíti azoknak ókori mítoszoknak és vallási hagyományoknak állításait.. a tibeti mesterek pedig még soká hallgatni fognak erről a titokról. hanem amint azt már egy helyen megjegyeztük. mert hatásköre túlságosan is nagy és emberfeletti. Legendák is maradtak fenn. Az igazi. Az intenzivátor rezgéseinek kitett objektum néhány tizedmásodperc eltelte alatt porrá esik széjjel. A hangintenziválás módszerének nagyméretű alkalmazása elé technikai akadályok tornyosulnak. Ha a hermetikus szövegek harmadik hieroglifikus értelmét is kihámoznák Hermes Trismeigistos kéziratából. Atlantisz alchimiája A mágia és alchimia titkos kapcsolatáról a spagirikus kémia minden adeptusa meg volt győződve. amelyek a világ teremtését a mágikus hang. hamarosan kezeink közé juttatja azt a fegyvert. amelynek használata az atlanti félistenek aranykorszakának véget vetett. majd mikor azok ideje betelt. melyek minden bennük foglalt túlzás éllenére is elárulják. a magas mágia egyik speciálfakultása.. Az eleinte arany és platinadróttal. az egyes sípok azonban külön szerelt hangintenziváló berendezéssel vannak ellátva. Tapasztalhattuk. A mágikus alchimia hagyományai később Chem földjén. Különösen az elektrontriádok szétszórására törekedett Keely. amely a Bráhma éjszakájában pihenő világegyetem szétszórt elektronjait dinamikai rendszerré sűríti. a varázsige. nem is kizárólag örök élet italának előállítása a bölcsek köve segítségével. amely külsőségeiben is sok hasonlóságot mutat az atlanti utókorhoz. a mágikus ige az. Ez a felfedezés azért érdekes. egy külön váltó bekapcsolása pedig megszólaltatja az orgona mögött elhelyezett generálintenzivátort. hogy éppen a legnagyobb titkok leírása majdnem teljesen érintetlenül fennmaradt a kabalisztikus alchimia 52 . hanem épületeknek is. Egyiptomon keresztül öröklődtek az utódokra. Korunk. A hang. úgy.ez volt Atlantisz tudományának legfőbb doktrínája. A kísérleti tárgyat szintén vezeték köti össze az apparátussal s annak hangmagasságát előzőleg hangvilla segítségével állapítják meg. a látható Kozmosz kezdetének hajnalán. Megvan rá ugyan a mód. ami a tónust sokezerszeres erősségben adja vissza. vagyis a Logosz színrelépésével magyarázzák. A megelőző teremtési turnus tapasztalatainak konzekvenciáiból kikristályosodott plátói ideák vezetése mellett szintén a mágikus ige az. kiderülne. amely mikrokozmikus erőparányokat nagyobb rendszerek formáiba való tömörülésre kényszeríti. Ennek a hagyománynak megvilágításában az alchimia nem önálló tudomány. Keely több kísérletben mutatta be intenzivátora működését. A bön-mágusok körében. A hangversenyterem falai megreszketnek. másrészt a gigászi arányú épületek bázishangját intenziválni is komoly feladat. hogy valamelyik hang megütésére annak összes mély és magas oktávai is megszólalnak.atombombánál. hogy a benne foglalt feladatok véghezvitelére nem emberek. Roppant nehéz ugyanis nagyobb kiterjedésű tárgyak alaphangját megállapítani. Annál csodálatosabb. Jelentősége csak azért homályosodott el a titkos erők kutatói előtt. magát a látható teremtést megérthesse és a saját lelkéből kivetített szikrával rekonstruálhassa. régi prehisztorikus alchimia anyaga a teremtés mikrokozmikus utánzása. hogy nemcsak a tárgyaknak és a szorosabb értelemben vett zenei testeknek van alaphangja. A tárgy porrá változik. Ilyen hagyomány Jericho falainak omlása az ostromló sereg harsonái szavára. Az elemek és matériális formák uralma a mágikus hangon keresztül . hanem teremtés képességével felruházott félistenek kellenének. Ez a kapcsolat valóságos és Atlantiszból veszi eredetét. Ez az apparátus az európai orgonához hasonló konstrukció. kultúráját. a rezgés a Logosz. s a szellem anyaggá változásának és anyag szellemé szublimálásának misztériuma. Mert az alchimia célja nem az aranycsinálás volt. az interkozmikus ítélőszék szentenciája alapján ugyancsak az éltető mantra elvonása okozza pusztulásukat. A neofitának isteni képességekkel kell rendelkeznie. Ha a bázikus hangot ezenfelül még intenziválnák is.

kozmikus erőgyűjtő állomásául építettek. A föld fia azonban a neki ajándékozott bűvös eszközöket rombolásra használta. az első teraphimok voltak. ami alchimiai munka. amellyel a Föld asztrálrégiójának békéjét megbontották.az egész földet veszélybe nem döntötte. ha leszámítjuk Hermes Trismeigistos könyveit.valamilyen rejtélyes okból. az alchimiai transzmutációs processzus hét etapja! Ezt az operációt utánozzák később a kabalisták mesterséges anyaglényeikkel s ez a mintaképe Lőw rabbi Gólemjének is. soraikban is egyenetlenséget szült. Először lélektelen biotechnikai gépeket hoztak létre. akik háborúkat kezdtek egymás ellen s bajt. az őrzők .már nem nyújtott elég teret tevékenységük számára. Ebből a célból teremtőerővel és az asztrális látás korlátozott képességével is ellátták az embert. éltető eleme pedig a mágus lehellete. hogy az isteni erők tudományának őrzői kénytelenek voltak a titánok nemzedékét megsemmisíteni. akinek testét a föld porából formálták. ami a csillagködök mágiájával függ össze . A lemuroknak az volt a céljuk. Ez az.nem hozott szerencsét a kísérletezőknek. a kísérleti lények megtámadták egymást s végül el kellett különíteni őket. az isteni kémikusok kísérleti telepén s egymás közt szabadon szaporodtak. hogy a legnagyobb romboló energiáit háborúikban felhasználhassák. később lelkének egy szikrája volt! Az ótestamentumi Genézis ezek szerint azt a processzust írja le. akik továbbra is a Föld felületét kívánták lakóhelyükül megtartani.három érthetetlennek tartott manuáljában. csak ezoterikusak. sem pedig annak tartama alatt: „Tégelyed mellett elmélkedve.azonban fennmaradt a ciklopszépítkezésekben. Titánmunka a Húsvét-szigeteken talált kőkolosszus-sor is. erőszak és harmóniátlanság.noha az az egregórák győzelmével végződött . Azok az individuumok. hogy a föld atomenergiájának egy részét felszabadítva. A földi ember: Ádám teremtése a titkos atlanti hagyományokban nem jelenti a kozmikus ember teremtését. Hogy a maga lábán megállhasson. a legpusztítóbb hatású változócsillagnak. szenvedést hoztak a világra”. amikor az első atlantiszi alchimisták elkezdték mágikus kísérleteiket az élő anyaggal. egy-két tibeti töredéken kívül nem is találunk sehol másutt megbízható forrásmunkát. másik csoportjuk Atlantiszban maradt mindaddig. Általában meglepő. hogy a kutató meg ne feledkezzék a kozmikus erőkről preparációi során. Az írások persze nem érthetetlenek. önállóvá tették és védelmi eszközöket bíztak a kezére. A nagy mű. más csillagzatokra tegyék át lakóhelyüket. vérengzés. maga a Genézis hat napja s az ember. míg a további kozmikus méretű kísérleteket végző lemuriai csoport .Henoch könyvének hatalmas „egregórái”. Bennük a teremtés. Fennmaradt az észak-amerikai ciklopszterasz. de a föld porából és lélekből összerakott fajta tisztátalan maradt.arra a veszedelmes gondolatra jutottak. végül annyira elharapózott a feketemágia. hogy a mű önálló életre ébredjen. Prométheuszi munkájuk. hanem csak az atlanti nem-nélküli félistenek démoni kísérletét lelkesített mesterséges lény létrehozatalára. monumentális tevékenységük egy része . jusson eszedbe az a másik teremtés. Ezzel egyidejűleg a Csendes-óceán egy másik kísérleti telepén. A többféle rosszul sikerült kísérlet egymás mellett élt a legtökéletesebb példányokkal az Édenkertben.túl vakmerő operációival . A mágikus képességgel felruházott egyedek ugyancsak démonokat szabadítottak a közösség nyakára. Ezek ugyancsak a feketemágia óriási csillagerőakkumulátorai. majd mikor ezek tökéletleneknek bizonyultak. mágikus klauzurával vették körül a Földet s a lemurok kozmikus invokációja. Ennek a kereszteződésnek nem mindig volt jó eredménye. Az atomerő felhasználásának mágikus titkát a titánok nem ismerték. az Opus Magnum sikerült is. Tudjuk. hogy az általuk alkotott agyagbábukat saját isteni lényük részének mágikus adományában részesítsék. Az egregórák pártokra szakadtak és kolóniákra oszlottak. Egyik részük a legendabeli Lemuria földjére vonult vissza. Az egyre elvonatkozottabb lemuroknak ugyanis a Föld . mikor a föld sötétségbe burkolózott s csak az Úr lelke lebegett a vizek felett” jegyzi meg Elias Artista. melyet eredetileg az Algolnak. Henoch könyve szerint „titánok születtek. kísérleteikbe merült adeptusok . saját isteni énjükből helyeztek el bennük egy-egy parányi részt. Adamah megteremtése az első történet. A titánok és őrzők háborúja . Ezt a momentumot az Ótestamentum mint a Paradicsomból való kiűzetést örökíti meg. A teremtés hat napja a hetedik pihenőnappal. Az atlanti csoport a hiperkozmikus kísérlet előestéjén ellenszegült a lemuriai csoport mágikus törekvésének. a pszichogenezis és atlanti mágia legféltettebb műhelytitkai vannak némiképp leplezett módon kiteregetve. melyet a föld fél energiájának 53 . a mai Madagaszkár táján. A titánok művei: mágikus. Ha az Ótestamentumot vesszük vizsgálat alá. Minden kabalisztikus előírásban nyomatékos felhívások vannak. a mágikus biogenezis. Mestereik a nagy elemi háborúban (mert a titánok megsejtették uraik szándékát és felkészültek az ellenállásra) éppen ezzel pusztították el őket. Paracelsus már a mélyebb mágikus teremtés folyamatát imitálja Homunkuluszával. hogy az egyiptomi titkos tanítás örökösei legnagyobbrészt ők voltak. hogy a kabalisztikus írók mennyi mágikus hagyományt mentettek át Atlantiszból. amit Henoch így ír le: „Az őrzők Azazel vezetése mellett megtanították az emberek fiait a varázsszerekre és varázsszavakra”.

mégis megszakítás nélkül adta tovább az elődök tanításait. a biológia szerves funkciói befolyásolhatók az akarat útján. animális ideákon keresztül . a világosság szellemének.már specializálódott matéria s a pszeudoadeptusoknak legtöbbször nem sikerült a preparáció nehéz feladata. tehát a kémiai kompozitum feldolgozása: megtisztítása után ebből állíthatjuk elő a Prima Matériát. Mert a hangsúly ezen volt. a Kenóholdat a Csendes-óceánba taszították. A biológiai organizmus funkcióinak akarati befolyásolását ugyan az élettan újabb kísérletek alapján elfogadja. úgy a növényzetben.felszabadulása kellett volna hogy kövessen. mikor a jól preparált Prima Matériába az alchimista adeptus besugározza mágikus akaratát. Henochnak és a titánoknak. amit mindennél jobban titkoltak az emberfajta eredetének szégyenletes bűne miatt. amely még nem specializálódott. ezt az ősök hiúsága nem vette be. az Édenkert kísérletező. hogy a valóságos események mögött a krónika kozmikus mélységeket sejthessen. mint a vér . Mert az „őrzők” fajtája a történelemelőtti katasztrófában nem pusztult ki teljesen. Ez az ötödik fokozatú mágikus elem: a kvintesszencia. Az egyik a valóságos kémia praxisa. növény. mivel az emberi. valamelyik beavatott személyében. Amiről az adeptusok nem írtak Az anyag összetétele. Ezért beszéltek minden időben kétféle alchimiáról. de még a kőzetekben is jelen van.a termőföld! Ez minden élet forrása s benne állati. eredménytelen maradt. Az előírások szerint elkészített kémiai anyag sokféle desztilláción.a harmadik szem mágikus szerszámával felszerelt ember akarata alatt . Az emberiség őstörténetét szándékosan elleplezték. szublimáción és sűrítésen keresztül alkalmas. amely birtokában maradt Henoch könyvének s az ősi hieroglifanyelv helyes értelmezésének kulcsai segítségével átmentette a Föld történetének leggrandiózusabb eposzát a bölcs adeptusok utókora számára. amelyben minden élet csírája egyetemes keveredésben fordul elő.látens. vagy titkos társaságok gyülekezőhelyein elvonulva. állat és szellem ugyanabban az objektumban. Ez az igazi története az Édenkertnek. Tudjuk. A bölcsek köve az organikus élet differenciálódásmentes univerzális esszenciája. Ezt a titkos törvényt évezredenként felfedezik és újra elfelejtik a tudósok. Ilyen anyagot csak egyet ismerünk és ez . Mindennek csak a hermetikus tradíció állta útját. hogy Paracelsus kivételével ez csak kevés adeptusnál vezetett a kívánt eredményre. hogy adeptus kísérletezett spermával és vérrel. Az alchimista vegykonyhájában pontosan meghatározott kémiai műveleteket végzett a Prima Matériával és ezzel szinkronisztikusan saját lelkében is elvégezte ezeket ez operációkat. Ma ez a tudás megint elveszett s inkább csak okkult kuriózum-számba megy. Sok kortársa követte ezen az úton. hanem egy-egy rövid időre inkarnálódva. A szexuálmirigyek kiválasztási termékei és az animális vér különösen gazdag esszenciában.még a holt fa és kőzet összetétele is specializált faji fejlődés emlékeit hordozza magában. a láthatatlan Heliosznak dicsőségére. mint az állati világban. minden élet alapja. a Prima Matéria: élő ásvány. Ez az oka annak. a mozgásba hozott energiák azonban egy közvetlen közelben keringő kisbolygót. Az alchimiai operáció ellenben olyan Prima Matéria használatát írja elő. növényi. A nagy operációkat az Opus Magnumban a fizikai és a mentális síkon egyidejűleg kellett végrehajtani.szellemi elemek vannak komprimálva. Az örök élet esszenciájának gyökere azonban az asztrálisban van s bármely törekvés annak sűrítésére szükségképpen az asztrálsíkon vezet át.szolgai módon belesimul minden eléje tartott ideaformába. 54 . vagyis arra a processzusra. a másik a pszichikai erők mentális előkészítése a projekcióra. biológiai és fizikai energiáinak fejlődésiránya . de az ókori animalizált világegyetem koncepcióját még nem tette magáévá.éppenúgy. plasztikus közeggé változik misztikus ideák befogadására. Az anyag lelkesíthetőségének doktrínája a középkorban érte el legnagyobb hitelét az alchimisták körében. ami egyetemes katasztrófát (Lemuria és Atlantisz elsüllyedését) idézte elő. Minden anyagban vannak specifikus ideacsírák. alchimista engregórájából: a félisteni atlantidából Jehovát faragtak és az eseményeket szimbólumok mázával vonták be. azt még elviselték volna az utódok. de az állati mag is . a kémia reakciói. ásványi és . Hogy az ember rossz volt és ostoba. az adeptus formaképző akaratának így nem áll ellent. Hermes hagyományai Prima Matériaként határozottan nem-specializálódott közeget írnak elő. A felidézett elementáris erők a klauzúra védőövezetén nem tudtak áthatolni. Az ókorban és a középkorban ismerték az animális és elmentáris lélek kapcsolatait. kémiai sajátságai. A fizika törvényei. Az anyag fajtája formaalkotó szimbólumaitól terhes . de hogy az eredendő bűn doktrínája tulajdonképpen a kísérleti állat nívójára vonatkozik. Paracelsus terápiája alapjává tette lelkesített biofizikai mágnesek gyógyászati szerepét.

hogy a bölcsek tüzét állandóan ébren kell tartani s ezt a feladatot az alchimista .hamis kísérletet hajtottak végre. hogy valódi transzmutációt hajtottak végre a kíváncsiak kielégítésére. egyedül famulusa segítségével tevékenykedik.ha eredményt akar . A műveletek kezdetben elkülönítve folynak. Tulajdonképpen két retora van jelen: egyik az üvegfiola. Mivelhogy szegény bolondnak tartották. Az egregórák kultúrája. nehogy az igazi munka mibenlétét megsejtsék. senki háborgatta többé őket. Ezeknek üldöztetésben lett részük. Ez a hét stádium: 1. Viszonylag zavartalanul. melyek az alchimista életmódját úgy írják le. 6. Nem egy közülük hercegi udvarokban hóhér kezén végezte. 5. Jehova agyagból formálja Ádámot. másik a művész lelke. A káldeusok és egyiptomiak ma is jelentékeny asztronómiai eredményei mindazonáltal úgy viszonylanak az őket megelőző atlanti csillagászathoz. hogy a legmagasabb mágia operációit zavartalanul végezhesse. Adam Kadmon A csillagászat története az emberi kultúra története. mint elkorcsosult utódaiké: az egyiptomiaké is. Desztilláció Szolució Putrefakció Redukció Fixáció Fermentáció Projekció A hét stádium a mentális alchimiában megfelel a kabalisztikus jóga hét egyidejű etapjának.nem bízhatja másra.bár birtokukban volt a Vörös Oroszlán . mivel nem tud vagy nem akarta elég gyorsan kielégíteni magas patrónusa aranyéhségét. ennyi idei tart. ha a nagy mű saját lelkünkben is sikerrel végrehajtatott. akik . hanem a Vörös Oroszlán előállítására. 55 . Voltak adeptusok. akik elkövették azt a vigyázatlanságot.. Persze a Príma Matéria ismeretével még nem jutott kezünkbe a Misterium Magnum: a Bölcsek Köve. Az első projekció tehát nem az aranykészítésre vonatkozik. mint az első elemista számtani gyakorlatai a felsőbb matematika tanárának egyetemi pályaművéhez. Az ősök csillagászati tudományának egy negyedrésze ismertté vált korunkban. melyben a kozmikus testek egymásrahatásának tudományát. Azontúl aztán nyugodtan dolgozhattak. Lőw rabbi sárból készíti a Gólemet. ahol mindenki elől elzárkózva. míg a retortában megérlelődik az asztrális magzat. a nagy panacea. amellyel tisztátalan fémekből nemesfémet lehetett készíteni. A hermetikus operációk hét stádiumban érlelik meg az anyagot. Egy évig és három hónapig marad elzárkózva a külvilág elől. a kémiai tevékenységből néha mutatni kellett valamit. mágikus kultúra volt. A mágus laboratóriumában lejátszódó szentségtörő misztériumot. A desztillált Prima Matéria az alchimiai munka folyamatában csak akkor változik életelixírré. hogy tehetetlenségüknek híre menjen. Az alchimia ilyenformán mindig mágikus képességeket követel meg s a neofita csak magas képzettségű mágus lehet. az asztrozófiát tartották a legfontosabb fakultásnak. 2. a nagyobbik: a háromnegyedrész azonban elveszett. a hetedik fokon azonban a neofita egyetlen mágikus erőfeszítéssel összeolvasztja a mentális és elementáris magzatokat. Hermetikus írások gyakran utalnak arra. A misztikus meditáció ideje az éjszaka. Ilyenkor retortája fölé hajolva törekszik a mágikus múlt analógiáit felidézni és önmagából a kísérleti objektumra kivetíteni. (Setonius!) Sokkal bölcsebben cselekedtek azok.Az atlanti alchimista Prima Matériája is a föld pora. Mert ha az alchimia lényegét képező misztikus műveletek nem is érdekelték a különben szigorú és babonás bírókat. 7. ez volt a neofita jogcíme arra. 3. Az alchimista lakása is legtöbbször kémiai műhelye. a teremtés mikrokozmikus leutánzását persze leplezni kellett az emberi butaság és az inkvizíció mohó tekintete elől.. Megerősítik ezt a középkori leírások is. 4. Az adeptus klauzúrájában aranyat akar készíteni ólomból. Ez még sokkal fokozottabb mértékben áll az atlanti fajok történetére. Az ürügy készen adódott a Bölcsek Kövének egy kis jelentéktelen melléktulajdonságából. ahogy csak egy tibeti aszkéta élhet.

első kézből szereztek ismereteket arról. az univerzum legtávolabbi sarkaiból is elhozta az ott lejátszódó történések pszichogrammjait. A többi bolygóistenség is a megfelelő szellemi tulajdonság perszonifikációja. Az egregórák szemléleti úton. Ilyenek a fekete ködökre. A távolbalátás . Az atlantida valóban kozmopolita volt. vagyis egydimenziós logikai részletezés útján lehetetlen érzékeltetni s így a görög mesevilág költői a szent kőtáblákat szükségképpen félre kellett hogy magyarázzák. a Jupiteren. amely a legnagyobb elvontságok területéről való az eredetileg csak az atlanti csillagmeditációban. Vénusz istennő nem más. A lerögzítés. átvezetve a kutatást a zodiákus csillagképein a legtávolabbi ködrendszerek vezető intelligenciáinak gigászaihoz. (A második látás az asztrálfényben hatalmas lényt vetített eléjük. Az utódok csak a legkönnyebben érthető képleteket vették át. mélyebb vonatkozásokat nem jegyeztek fel. melynél fogva az első csillagászok égi formákat kerestek a csillagokban. nyomára jöttek a csillagzatokban élő. hogy három síkon tartalmazták a szóban forgó tárgy értelmét. bár a kortársak nem értették azt. Ugyanígy a Mars bolygó racionális ingerként ható akaratkultúrája a szenvedélyes hadisten: Mars figurájában öltött formát. A zodiákus-csillagképeket és a többi konfiguráció jelképes alakjait az atlanti kutató állapította meg részben földi hasonlóságuk után. a csillag-egregórák.) Agrippa okkult filozófiája „bolygók és csillagzatok szelleme” elnevezés alatt tárgyalja a csillagegregórákat. Az atlanti kozmoszbúvár misztikus szeme előtt a távoli csillagzatok múltja színes élőképekben.egyszerű biológiai funkció volt. a kozmikus ember ideájához. Ez a koncepció volt az atlantidák legnagyobb felfedezése s a kabalisztikus Adam Kadmon alakjához. hogy milyen életformák virágzanak a Vénuszon. diorámaszerű cselekményekben jelent meg. Az asztrozófiai elmélyedés hiperkozmikus szemléletében ezután végül eljutottak az individuális létezés felső határainak lelkes formáihoz. kőbevésés eredetileg azzal a céllal történt. mert a kozmikus sugárzás az éterhullámokkal együtt. Távcsövekre és nehézkes teleszkópokra nem volt szükség. a Via Comustára s a Tejútra. A csillagok felszínén lüktető kultúrából következtettek. hogy a látható világ szervezetei fokozatosan növekedő szellemi lények vezetése alatt állanak. Ezeket a képeket a legközvetlenebb módon. mindenütt úgy látták. mágikus úton jöhettek létre. a szimbolikus tartalmakat mágikus képekké tömörítő őskori látás mentális funkciójában. mint a Vénusz bolygó asztrális művészetének mágikusan objektivált szimbóluma. összefüggő elveknek is. Ahogyan meglátták a föld és a társplanéták uralkodó intelligenciáit. a Herkules. ezen keresztül pedig a hermetikusok nagy misztikus analógiatörvényéhez vezetett. amelyeknél fogva egy-egy csillagképet összefüggő egészként érzékeltek s azok vezérnapjait vonallal kötötték össze hieroglifikus ábrázolásaikban. szimbólikus lények formájában jelenítették meg a planétakultúrákat. mind az atlantidák pszichotechnikai analízisének eredménye. hogy a száz fényévnyire lévő állócsillag felszínén lejátszódó események az életteljesség erejével peregtek le szemük előtt.még hiperkozmikus méretek közt is . A bolygók hatását asztráltestükön észlelték. Így alakultak ki a Lira. úgy. Kiindulva a földről. A mágikus csillagmeditációban jutottak a hermetika adeptusai először az univerzum nagyobb életegységeinek megismeréséhez. 56 . ennek a működésnek folytatása. A pszichogrammokat a mentális kondenzátor akadálytalanul alakította át képpé. Ez pedig szóképfordításokban mindig elvész. Ugyancsak ezekről van szó a görög mitológia olimposzi isteneinek alakjában. Marson és a zodiákus csillagzatainak vezérnapjain. az Algolra. hieroglifákban rögzítették s a fennmaradó kőtáblák félreértéséből keletkeztek később a mitológiák. ahogyan a gnosztikus tartalmú János Jelenései fennmaradtak. melyek az őskezdet ködében vesznek el. illetve miután ez a folyamat akkor még a harmadik szem működése következtében élő képekben. lelkes hieroglifákban történt.Az atlantidák csillagászati tudása még mágiájuknál is fejlettebb volt. Mégis. A hiperkozmikus eseményeket racionalisztikus szófüzérekben. hiányzott az azok megértéséhez szükséges transzcendentális tapasztalat. Jellemző. ami a bolygó lelkét testesítette meg. farkába harapó kígyóra vonatkozó mítoszok. az Androméda és sok más csillagkép hieroglifái. hogy az égi képletek túlnyomó része a görög mitológia szereplőiről van elnevezve s azok általában csillagászati változásokra utalnak. részben ezoterikus démonok pszichikai korrespondenciái szerint. hanggá. keresztül a bolygókon. Ezek voltak a planéta urai. megőriztek néhány olyan csillagászati hagyományt is legendák formájában. továbbá a görög mondavilágnak néhány speciális olimposzi története. Éppen ezek az elvek voltak azok. az asztronómiai. hogy mágikus invokációikhoz fix hullámhosszt adjanak. Azonkívül a hieroglifáknak megvolt az az előnyük. amely a káldeusok agyagtábláin keresztül reánk maradt s a napközeli bolygók karakteréről szól. A sok asztrológiai megfigyelés. A környező Kozmosz állomásait éterhullámok útján tudták behangolni s a fényévek milliárdjaira lévő ködvilágok eseményeit közvetlen közelből voltak képesek megfigyelni. A képesség.

hogy ami fent van. ami fent van.és nőnem princípiuma hiányzik. A döntő kísérlet lefolyását már korábban elmondtuk. ahol mindkét princípium egyesítve van. „Voltak már a mienk előtt is világok. egyenlő azzal. formát öltöt. cetlom et verissimum. ami lent van és ami lent van. quod est. hanem világrendszereket hoz létre. ami a felsőbb világban létezik. akinek neve szent legyen. s az általa szült világnapok fióknapjain. mivel az ősök őse. 57 . A hermetikán kívül egyedül a kabala őrizte meg ennek a jelentős gondolkodás-történeti felfedezésnek körvonalait. jobbkarja az Amerika-köd táján. de a két princípium nincs egymással harmóniában s a bölcsesség nem lakozik benne. amint azok a tűzből kipattannak s azonnal újra kihunynak. vagy a Holdba lőtt ágyúgolyó semmi azokhoz a grandiózus experimentumokhoz képest. de a kettő mégis ugyanaz!” . A Soharban ezek a gondolatok csak kissé leplezett és nem is túl primitív formában találhatók: „Az egész alsó világ a felső világ mintájára keletkezett. agya. superius. mert csak egyik pólus van meg bennük. lába. mint a nagy eredetinek kicsinyített változata. Ezt az igazságot fejezi ki a kabalisztikus Sephirotok. akinek neve szent. egyenlő azzal. Ezek szétromboltattak s nem maradtak fenn. Eszerint Adam Kadmon feje az Androméda-ködben. idegzete. amelyen mindeneket lemérnek. még nem öltötte fel végleges formáját.mondja a Sohar. Ez az a mérleg. méhe az Orionködben. melyek születésük után hamarosan elpusztultak. amelyekből a hím. vérkeringése. Ebből adódik Hermes Trismeigistos Smaragdtáblájának híres tétele: „Verum est. a nagy mintaképhez hasonló mikrokozmikus egyedek létesülnek. hogy szellemi energiáikat az örökkévalóság szemléletére koncentrálhassák. A nagy szent ősi lény csak ott üti fel hajlékát. hiányzó fél után s nyugtalanságuk képtelenné teszi őket arra. mert az nem más.Az atlantiszi kozmikus ember elgondolása végül az egész látható univerzumot egyetlen hatalmas élőlénynek látta. a kozmikus ember. naturam habet inferioria et ascendens naturam descendentis!” vagyis: „Igaz. Lelküket örökös vágyódás emészti a másik. mindent hím. vagyis a mai ember ősei tökéletlenek. A mai emberben ugyan megvannak mindkét nem csökevényes szerveinek maradványai. a később kifejlődő planétaláncokon. a bizonyosság teljességével legigazabb. Modern rakétalövedékeink. Csillagmeditáció Az előzőkben említett misztikus koncentráció az atlanti mágusok egy csoportját a föld területének elhagyására irányuló kísérletek folytatására késztette.és nőnemű formában alkotott meg. ahol Adam Kadmon kozmogóniai elhelyezkedése is ismertetve van.” Az ember formájában tehát a Kozmosz prehisztorikus titkai nyilatkoznak meg. amiket a beavatottak ezen csoportja végrehajtott az atomerő felhasználásával. A hiperkozmikus titánnak éppen úgy van keze. Minden. hozzájuk hasonló kétnemű lény. azaz erőcentrumok elmélete is. aki lelki koncentráció útján teremt s önmaga is megosztódva szaporodhat. balkarja pedig a Crab-ködnél. Más forma alatt a dolgok ugyanis nem létezhetnek. Világok alak nélkül. teste a Tejút spriráljában. mint ennek másolata jelenik meg előttünk. erei. mint a kovács szikráit. melyeket szikráknak neveztek. Ez a próbálkozás a Bábel tornyáról szóló legendák igazi háttere. Most még néhány szót a csillagmeditációról. feje. Misztikus megtermékenyülése azonban nem egyéneket. Alakok. ősapját tisztelte. „Midőn az Ősi Lény. benne az adeptusok generációja.” Ez a rész az atlantidák kétnemű testalkatára utal. a félisteni nemzedék. mint a többi élőlénynek s vannak belsőrészei.” Ez a fogalom volt a földön az Isten-fogalom kezdete! A filozófiai tétel pedig a hermetikát alapozta meg. Az elképesztő arányú hiperkozmikus kolosszusnak Atlantiszban temploma is volt. Szerintük a poláris végletekre szakadozott kísérleti lények. A bennünket övező zodiákus-csillagzatok az óriás tüdeje-tájékára esnek. lába a Magellán-felhő nebuláris régiójában van. Egyik hermetikus kézirat utalást tesz egy ősi kőtáblára. Adam Kadmon. A Kozmikus Ember köldökét a ma Szeneszsák név alatt lajstromozott sötét ködben jelöli meg a kézirat. nem tökéletesek.

mutat rá az e területen rejlő korlátlan lehetőségekre. A gyakorlás technikája a következő: Meleg. akinek ilyen stúdiumokra hajlama van. szimbólumok. hogy valaki a távoli csillagokról hozzánk érkező éterhullámokat felfogja és transzformálja. de nem veszett el! Kitartó gyakorlással bárki. életét és történelmét. civilizációk. mint a fenti funkció . illetve ezek transzformálása adja kezünkbe. ma is megszerezheti. illetve az ezt helyettesítő tobozmirigy működésének következménye. Idegen világok életének s az ott végbemenő folyamatoknak szellemi jelentőségét ismét csak az univerzális glifák mindenhol érvényes átvitele. mint amilyen például az Orion. Éppen az ákashakrónikában való olvasás: ami nem más. a szemlélt változások értelmét azonban rendkívül nehéz kitalálni. erőörvénylések nem merülnek fel. távolodó és cserélődő színjátékára kell figyelnünk. vagy a Kassziopeia. míg belső látóterünkben különös. A koncentráció bevezető fixatív stádiuma után behunyjuk szemünket és belső látóterünkben felidézzük a képlet külső formáját. Ez a képesség meggyöngült. A csillagok energiái ma is változatlan intenzitással áradnak felénk és a bennük foglalt események Atlantisz pusztulása után is szakadatlanul hirdetik kozmikus szomszédaink küzdelmeit. A kiválasztott csillagzat asztrális rezgéseit a már régebben begyakorolt pszichikai vonzás energiájával formálisan magunkhoz húzzuk s ezt a praxist egész addig folytatjuk. háton fekve valami nyugszékfélén koncentráljuk tekintetünket egy általunk ismert csillagra. kultúrák eseményeit vetíti felénk. melynek kozmikus értelme tudatunkba egyszerre csak készen ugrik be. plasztikus glifa. nyári csillagos estéken menjünk ki a szabadba s kényelembe helyezkedve. 58 . Ezek a nehézségek azonban nem legyőzhetetlenek. A csillagmeditációban hullámhosszul szolgálhat bármely ismert konstelláció. A pszichikai látótérben élesen kirajzolódik valamely különleges. másrészt az éterhullámok élőképekké való transzformálódása képezi a nagy akadályt. Miért nem tesszük hát mi is azt. Hangsúlyozzuk azonban. Most már gyorsan váltakozó képek. hogy asztráltestünkben annak hullámait asszimiláljuk. idegenszerű formák. planétafelületek közeledő. azzal a kívánsággal egybekötve. vidékek.Gyakorlatilag semmi akadálya sincs annak. A kozmikus hieroglifa értelemmel megtelése a harmadik szem. a fentebb említett pszichikai vonzás asztrális csápjaival nyúlunk utána s az menten közelebb jön és feltárja részleteit. Ez az idegen világállomás hívójele! Most a keresett régióban uralkodó alapideák egyik vezérlő szférikus szimbóluma vonul el lelki szemünk előtt. A kozmikus panoráma a legkülönfélébb élőlények. Ha valamelyik kép felkelti speciális érdeklődésünket. hogy a tobozmirigy működése nélkül ezen a területen semmire sem megyünk és a csillagkoncentráció megkísérlése előtt annak revitalizálását a korábban előírt misztikus gyakorlatok útján már előzőleg el kellett végeznünk. amit az adantidák? Mert a harmadik szem elvesztése meggyöngítette az emberi nem mentális kondenzátorát és egyfelől a hullámok beállítása múlja felül az átlagember képességeit.

és az Androméda az Androméda-köddel. Káldeában számos csillagnéző torony szolgált a papi tanulmányok asztrológiai kiképzésére. istenként tiszteltek. A meditáció a Jupiter bolygóra irányult. ha a szomszédos bolygók karaktere a tervbevett mű jellegének nem felelt meg. a Perseus csillagképére és különösen az Algol változócsillagra való koncentrálást. A meditációs táblákat tízcentiméteres nagyságban kartonra rajzoljuk s először a szabad ég alatt gyakorolunk. Könyvének második kötetében szférikus hullámhosszdiagrammokat ad az ismert 59 . az extázisban felmerülő. Agrippa Okkult Filozófiájában azt írja. hanem igen sok más galaktikai erőcentrumot is be tudtak állítani. melyet Marduk néven. Nem ajánljuk azonban a sötét ködökre. zárt helyen is felidézhetjük annak emlékét. Ilyen a Lyra az Eszaki Korona. Már a hét bolygó uralkodójának is három hatásköre volt. Azonban nemcsak a később ismert hét bolygó titánjának szellemeit vonzották magukhoz. vagy más néven Gemma. Ez a planéta volt Babilónia nemzeti csillaga. később tárgyalandó okokból.együttes meditációban merültek el. Ismeretes a csillaglovaglás tizenkét éves szertartása. később a táblára egy-egy pillantást vetve. hogy az ókori népek asztrológiája a bolygókat egy fizikai.Leghamarabb juthatunk eredményre a földrajzi fekvésünk alatt jól látható képletekkel. A táblák csak az emlékezés rögzítése miatt szükségesek. Bolygók és csillagképek lelke Az atlanti mágiában minden bolygónak lelke volt s a nagyobb méretű misztikus operációknál azok erőit idézték meg. egy asztrális és egy mentális részből állónak tartotta. jövendőt mutató szimbólumok szemléletére. mikor a birodalom ura és főpapja a legnagyobb obszervatóriumban annak tetőteraszán .

démonikus és intellektuális osztályok vannak megjelölve. aszerint. Az asztrálsíkot és mentálsíkot hieroglifákkal jegyezték a konstelláció mellé. A síkmagasságot jelentő glifák a térelosztás szabályai szerint s a kozmikus grafológia erővonaltörvényét követve lettek 60 . vagy elementálok formájában perszonifikálta. E felosztás szerint az összes bolygónak megvan az előnyös. vagyis a csillagok térbeli elhelyezkedésének pontokkal és vonalakkal való megjelölését. Ez pontosan egyezik az atlanti csillagtáblák rendszerével. Az atlanti asztrológia ezeket a hatásokat démonok. Az ókori kabalisztikus asztrológia az „égi írás” módszerét alkalmazta. A velünk rokon szomszédbolygók asztropszichológiai tulajdonságait persze más hieroglifákban is kifejezésre juttathatjuk. szellemek. a harmadik szem képalkotó tevékenysége következtében. Agrippa szimbólumai csak egyik módját mutatják be ennek s az nem is mindenben azonos az antik asztrológia glifáival. A három sík Agrippánál mint elementáris. hogy melyik síkon idézzük meg. démonikus és szellemi hatása. Pl.csillagok három síkjának invokációjához. a Jupiter kabalisztikus jele a fizikai síkon általánosan ismert emblémája mellett (4) ez: asztrálsíkon ez: és a mentálsíkon pedig ez: A jeleket a kabala mágikus számkvadrátjainak kulcsszámain keresztül való összekötővonalak húzásával kapjuk meg.

hogy annak tartalma három síkra értendő.elhelyezve. három részre osztottak: egy alsó. Ilyen hieroglifák a következők: Medúzafő démonium (Algol): Plejádok: Aldebaran: Sinus: Canis (Procyon): 61 . egy felső és egy középső részre. Olyan táblákat. három fokozatosan rövidülő vonal jelezte. A táblatér nem volt ugyan formálisan elhatárolva. a három sík szimbolikus ábrázolására. amelyeket speciális mágikus célra használtak. de a lapon alul vagy felül külön kámeakulcsban.

a nemzeti háborúkat a teraphimok végleges lerombolása szüntetné meg. A káld asztrálmágia „baljós sarok”-jának. Ennek a magasabb felvevőhálózatnak részei voltak a piamisok. A pusztulás kozmikus örvényével való asztrális kapcsolat azonban szörnyű veszéllyel jár. a napjaikon és planétáik többségén formát öltött kultúrák alaptendenciája a rendszer figurális alakjából ítélhető meg. távoli zónák kevésbé specifikus emanációit. hogy az invokáció a sötét ködök befolyását is maga után ne vonná. az Algol-vidéknek behangolása és fix hullámhosszra való beállítása olyan háborúk sorozatát zúdította a földre. mágikus építmények útján kötöttek le kozmikus elemeket. A titánok végül is elpusztultak s az atlantidák uralma is nemsokára egyetemes katasztrófában ért véget. mint testet öltött szimbólum. az idézte elő. méretekben használták. Magasabb hatalmak rendelése folytán azonban tervük nem sikerült. Ennek megsemmisítésére. A kozmikus sugárzás felszabadult elektronkötegeit a mágikus akarat éppúgy szolgálatába vonhatja.erre az őstörténelmi veszedelemre vonatkozik. De a teraphimos ereje még nem merült ki és a csökkent erejű elementáris démoninvázió ma is tart. intellektuális fogalmakban lehet kifejezni. Ebben a tekintetben az utódokat magasan felülmúló tudással rendelkeztek. hanem a bennük működő dinamikai és pszichikai energiák irányának fizikai kivetülése. Azt a rendezést. a 23. a Hermetikus Filozófia tartalmazza. Tudásukból ránk is származott valami Káldeán és Egyiptomon keresztül. messze. hogy a titánok sátáni teraphimjeikkel kozmikus felvevőállomást létesítettek országaikban az Algol sötét ködjei számára. melyben az őt előidéző szellemi erő benne hagyja karaktere bélyegét.30 fokos precessziós elhajlás az éghajlati zónák létrehozásával a mágikus ciklopszépítmények hatóerejét csak csökkentette. mert erőszakos céljaikkal ellentétben állott azoknak magasztos szellemi ideálkultusza. ha a távoli ködképletek és kozmikus erőcentrumok tulajdonságait meg akarjuk érteni. 62 . A bennük megtestesülő hieroglifák a mágia örök figyelmeztetőtáblái. amelyhez minden azóta lezajlott hadjárat semmiség s amelynek természetéből az 1938-45 évi világháború szerény izelítőt nyújtott. az építés és béke megbontására konstruálták Algolteraphimjeiket. az atlantidák teremtményei és első ellenfelei. azt a térelosztás és az erővonalak törvényének alkalmazása alapján. mint a kisebbméretű mágia a tűz és kibocsátása alkalmával szétszóródó atomenergiákat. mint az utánuk következő csillagászat egyetlen nemzedéke sem. ami felkeltette a titánok gyűlöletét. A kozmikus grafológia módszerét és szabályait illusztrációkkal együtt egy korábbi munkánk. A fizikai forma nem más. Mindezeket a kataklizmákat. A Kenohold földrezuhanásával a teraphimok beállítása elromlott s az Algol-erők emanációja földünket nem érte többé abba a szögben. a Szfinx és egyéb. amely az ott lakó romboló elementároknak tárt kaput nyitott a föld felszínére. de az esetek többségében a kozmikus grafológia szimbólumfejtő analízisére vagyunk utalva. A kozmikus régiókat úgy ismerték. de az általuk behangolt állomás keletkező és magasabb szellemi kultúrával rendelkező csillagzatok energiáit vonzotta a földre. de rosszra fordították. amelyben a történelem előtti titánok idején. csillagkonfiguráció nem a véletlen műve. amit a mágikus felvevőállomások mellett épített kozmikus templomok adeptusai ezeken a helyeken folytattak. hanem a kozmikus ködök. melyeket még egy kisbolygónak. Ezt a tudományt a titánok atlanti adeptusoktól tanulták el. A föld tengelyének elfordulása. Emlékezzünk a ceremoniális mágiában példaképpen idézett káldeai „elemi erők formulájá”-ra! A varázsdal a titánok korából való s a babilón mágia kőtáblái őrizték meg. Az Algol pedig a Tejút egyik fekete ködrégiójába esik.Az atlantidák azonban mágiájukban legtöbbször nem vették igénybe a naprendszer szomszédos planétáinak dinamikai elemeit. Valamely galaktikai képlet. Keletkező és széteső világok erői A csillagképeknek és ködvilágoknak is van lelke. amit az azóta is szakadatlan háborúk sorozata mutat. az Algol pusztító erőit kötötték le teraphimok segítségével háborúikhoz. A piramisok és az atlanti szimbólumok teraphimjei egyben az egész földet körülvették. A csillagkoncentráció mágikus szertartásában széteső világok. azóta már elpusztult építmények. a Kenoholdnak földrehullása is megtetézett. Az atlantidák tép teraphimok. Tudjuk hogy a hagyományok szerint a titánok. amit az ideoprojektorban korábban leírtunk. elpusztult naprendszerek és fekete ködök energiáit is meg lehet idézni. az Algol-templomok egy része a piramisokkal együtt az emberiség őstörténetének őrzője maradt. Felhasználták Atlantiszban az óriásnapok pusztulásával szétsugárzó kozmikus hullámokat is. A belőlük áradó erőhatások. úgyhogy lehetetlen annak démonikumát felidézni anélkül. Az ótestamentumi parancsolat: „Ne csinálj magadnak faragott képet” .

az atlantidák az alant kiterjedő végtelenség útjára léptek. mondjuk 100 milliárd fényév távolságra. mint a legcélszerűbbet. mint odafent. lappangó emlékképek.hordanak magukban. 63 . Az ilyen célból létrejött titkos tudomány képezte azután minden későbbi Yoga-rendszer alapját. A matéria atomjai. mind megmaradt látens állapotban.másik részét az ind Yoga-rendszerek. mint ahogy ő feltételezte. Az atlantidák Yogája töredékeiben jutott az utókorra. tapasztalati úton. Azonban évek százmilliárdjainak tömege előtt. Az anyag emlékezésének egy módját az újabbkori tudomány is elismeri a sejtemlékezés elnevezése alatt. Ez teljesen igaz tanítás. már ez a műszer sem működött. hogy a világegyetem szerkezete odalenn teljesen hasonló. hogy ez a határvonal sokkal messzebbre esik. Miután a teremtésben részt vevő anyag és a létesülésre hajszoló ideák összetétele mindenhol egyforma. Az Univerzum szerkezete ugyanolyan a galaktikai nebulák napkötegeinek százmilliárdjaiban. Azt a következtetést vonták le ebből. mert ilyen távolságban az éterhullámok szétszóródnak a fényfelszívó közegekbe. amelyet a tudomány csak legújabban kezd megismerni és amely az ezen az övezeten kívüli fénysugarakat nem engedi át. A természeti törvények nem voltak mindig ugyanazok. melyet az összes misztikus irányzatok átvettek. a mikrokozmikus ultrateleszkóp elve! Most már csak módot kellett találniuk arra. Az a hindu tanítás. Orpheus legendája. Görögországban a Hades . Atman és Brahman meditációjának alakjában látjuk. az ősköd kezdetén engedelmes szereplője volt a formaalkotó ideák színjátékának. Ami valaha létrejött. sok fizikai kísérlet megszerzett tapasztalata alapján. Eszerint a bennünk ma lüktető vér ugyanaz a matéria. az elektronok. ennek az elvnek működési szabályait bármely részletből ki lehet bányászni. képsorozatokat . Mindössze abban tévedett. hanem gömbalakban magábaszívja. élt. mint egy óriási. hogy az egyéni lélek tulajdonképpen lényegében azonos világlélekkel. mint atlanti Yoga. hogy a saját testük és lelkük misztériumaiba való elmélyedés technikai módozatait megtalálják. megelőző teremtések tapasztalati konzekvenciáinak eredményeképpen. történt és látszólagos pusztulásba rohant különféle kataklizmák apokalipszisében. Noha az elektromagnetikus éterteleszkóppal eljuthattak a távoli csillagtér legelrejtettebb zugaiba is bizonyos esetekben. mindössze annyit fűzhetünk hozzá. Egy részét az alvilági mítoszok: Istar pokolraszállása. Az atlanti yoga a kozmikus múltat az ember altudatából akarta felszínre hozni. mint saját testük és agyuk működése a bennük élő atomok és elektronrendszerek funkcióihoz. Ami van. amely a Föld. Ezzel adva volt a hermetikus spektrálanalízis. az ultramikroszkópikus mélysége vizsgálatában szerezzék meg. mikor a világegyetem külső szférikus határairól szóló tanítását leírta. Ennek a határvonalnak intuitív emléke élt a káldeusokban és az oly igazságtalanul elítélt Ptolomeusban. nem mások. Maguk a természeti törvények.másolata. hogy a jövendő korok természettudományának ez a tétele lesz a legfontosabb alapja. De a hermetikus tradíció ennél még többet mond. minden más viselkedési módot kipróbált az anyagban élő szellem s a mostanit alakította ki. tendenciák köntösében. mind magasabb formák utánzása . amelyek most érvényben vannak. fizikai és szellemi tendenciákat . Miután pedig a megismerésnek a sötét ködök éterhullámfogó rétege a végtelenség felső határán gátat vetett. vagyis az analógiák tana. Ami a Tér hiperkozmikus kiterjedésének távolában elveszett számukra. mint ilyen prekozmikus tapasztalatok akkumulációi. mint amit a kutatók ma megértenek. Biztos. mint az anyagot képező atomvilágok elektronrendszerein.Alvilági Mítoszok. nem más. Ebben a törekvésben az a felismerés vezette őket. a „világ végét” őrző sötét ködmasszákba asszimilálódnak. hiszen szemléletük szerint a világ nem volt más. hozzájuk hasonló ember s a továbbkutatást gátoló sötétköd-zónában egy még annál is nagyobb élőlény testét. a Gilgames-eposz. hogy ami a felső világból hiányzott szemléletük számára.emlékeket. azt a mikrokozmikus tér önmagukban pulzáló világkötegeiben vélték felfedezni. más teremtési turnusok megelőző világkorszakaiban. Más szóval: az analógiatörvényt alkalmazták. Az atlanti mágia gigászi kozmikus meditációjának is volt felső határa. perifériáját sejtették. Az atlanti mágia maradványai A tér végtelensége két irányban terjed: makrokozmikus világkolosszusok ködrendszerei felé és mikrokozmikus parányok planétaláncaira. a csillagvilágok. a Naprendszer. Világrendszereink határán létezik ugyanis egy sötét ködrendszer. hogy a hiperkozmikus világ istenembereinek körülményei úgy viszonylanak a náluk alacsonyabb individuum körülményeihez. hogy az anyag sokkal többre emlékszik. Egyiptomban az Amenti.

mint a sejtelmélkezés. Enélkül . Az alvilágba való leszállás azon az akkor még csak intuitív tapasztalaton alapszik. melyet a kozmikus yogában le kell vetni. hogy mítosz lett belőlük! Megjegyzendő tehát. jóval többet tartalmaz és nemcsak individuális. Hádesz Az Alvilág kapujában két feladattal fogunk szembetalálkozni. vagy távoli világszigetekre repülhetne. Ha a tanítvány előző életekből fennmaradó asztrális énje démoni lárváját már előző misztikus munkákalkalmával legyőzte. melyet az atlanti adeptusok bevezettek. az Alvilágba való leszállás volt a kezdeti stádiuma. népeit ismerheti meg. másfelől fluidális köteléknek kell fennmaradnia a szuprakozmikus mélységekbe elkalandozó szellem és a visszamaradó feltudati én között. Megfelelő retrospektív eljárással ezeket az engrammokat újra transzformálni lehet. másik az individuális lét kapujának. Ami a filogenezis szerepét illeti. Mielőtt a távolból látszó belső Kozmosz országútjára lépnénk. amelyekről itt szó van. de a folyamatok természete olyan.mesterségesen előidézett őrültség. azaz születés előtti filogenetikus fejlődés folyamatába. hogy mesterséges énhasadás . Aki a teremtés kezdetén uralkodó állapotokra kíváncsi. hogy bizonyos idő elteltével a felvilágra akarunk jutni. a félelem. A belső világűrhajó utasának fokról-fokra kell menni. Ez az oka különben.létrehozataláról van szó. hanem kozmikus eseményeket is feljegyez a biológiai processzus sorrendjében. a kabala embrionisztikus pozitúrájában. Az emlékezés prehisztórikus engrammjai fokozatosan rögződnek be a terhesség kezdetétől fogva a prenatális. vagy démoni megszállás esete állhat elő. A feltudat elementáljai ugyanis ebben az esetben átveszik a tudat küszöbének őrzését és az asztrális éter hullámain keresztül összeköttetésben másadnak altudatunk hajójával. hogy nem lehet világosabban közölni azokat a mélységes misztériumokat. Azért választjuk az embrionális pozitúrát. A meditációt mindig elsötétített szobában. hogy minden erejével és félelem keltésével megakadályozni törekszik a neofita énjének kozmikus kitágítását. A harmadik szem működésének első hatása az lesz. A küszöb őrzője. Tapasztalni fogjuk. hanem sorban végigmegy az egész fizikai világ teremtésének mikrokozmikus reprodukcióján.skizofrénia . ellenséges magatartása a hiperkozmikus kísérletekkel szemben. mert itt megtalálhatja azt. Az uterin-processzus végbemenetele után. annak fel kell idéznie a test születése előtti emlékeket. hogy a prehisztorikus múlt emlékei a lélekben és testben egyaránt rétegenkint vannak feljegyezve. amit a mitológia Cerberusnak nevez. planétaláncok keletkezésére kíván gyakorlati demonstrációt.Leszállás az alvilágba Annak a grandiózus yogának. az egymásra következett etapok asztrális engrammok képében fixálódnak a testben és az agysejtekben. A küszöb őrzője abban fejt ki ellenséges tevékenységet. Hasonló titkos praxis volt a görög Hades mögött is. mert enélkül nagy veszélyekbe kerülhetünk. Az individuális lélek léte mikrokozmikus börtön. szimbolikus ábrázolás útján lehet hozzájuk közelférkőzni. mielőtt más planétákra. az imágináció. Ez a leszállás persze nem olyan egyszerű dolog s nem is veszély nélkül való. Tehát nem kizárólag az állábú ősök családfáját örökíti meg. Ebben a belső látótérben játszódnak le kozmikus történéseink s az iránytű. hogy a meditáció lefolytatása után vissza tudjunk térni. hogy a tanítvány legjobb elszigetelt magányában. mintha felkelt volna benne a Nap s az imaginárius tér szokásos sötétségét fényáradat váltja fel. ereszkedjék le teste alvilágának kozmikus mélységére. hogy rokonrezgésbe hozhassuk magunkat idegen világok 64 . hogy a kabalisztikus pozitúra techikai látóterünket ötszörös fényerővel tölti meg. aki távoli ködvilágok kialakulására. nehogy egyrészt magárahagyott testünk idegen elementálok prédája legyen. Ez a gyakorlat a későbbi egyiptomi beavatás rítusai között fennmaradt és a neofita Ementibe-utazásával kötötték egybe. Az alvilági yoga azzal kezdődik. meditációba kezd. feltudatunknak poszthipnotikus parancsot kell adni. Erre jól vigyázzunk. Sajnálatos. ezt pedig csak a kabalisztikus pozitúra biológiai etimulusával érhetjük el.a ködvilág szemével nézve . amely múlhatatlanul szükséges. az utolsó kapu őrének. erre nézve annyit jegyzünk meg: az is. nem minden neofitát gátol. félhomályban kezdjük. Egyik a démonvilágot őrző pokoli kutya. először csak a közvetlen közelség országait. az többé nem alkalmatlankodik. mert ennél a gyakorlatnál a harmadik szem erősebb működésére van szükség. hogy csak megközelítő. amit a csillagászati teleszkópok gyengesége előle elrejt. hogy képzeletbeli világunk levegője kivilágosodik. mellyel helyünket változtatni tudjuk.

. Most érkezünk a kikötőhelyhez és egy ideig várakozunk. Az asztrálsíknak ki nem mondott doktrínája ugyanis. Valami azt súgja. A földeken néha merengő férfiak állnak. A jelszó mágikus filozófiai mantra. mert valami alagútfélén hatolunk át. Ezen a kapun csak az jut át. hogy zöld nyirokban embertestek és szörnyalakok. melyben víz helyett egyszer vér folyik. hogy a ladik feneke üres. Aki a mágia személyes célokra kihasználható dinamikai erők forrásainak birtokát keresi..míg végre félhomályba borult mezőre érünk ki. Az itt átélt szimbolikus tartalmakat az emlékezet elraktározza. vagy mágikus úton . Mikor újra feltűnik a barlang szájában.szereznénk utánakapni. amely felett kísérteties fényben holdkorong foszforeszkál. vagy csak ilyennek látszó. melyről nem tudjuk hogy mi. Sokáig vándorolunk lefelé. miket énekelnek. panaszosak s hamar elhalnak. Továbbmegyünk. állati formákkal elkeveredve. de később már csak mitikus körülírásban közelíthetők meg. de a révész kezének egyetlen mozdulatára eltűnnek s mi továbbmegyünk.. különféle furcsa állathangokat hallunk. helyébe adott valamit. A LÉTHE folyó vizén A misztikus alvilági ösvény először kanyargó sikátorokon vezet keresztül bennünket. Megvan! Egy kulcs. lábunk előtt csúszómászók vonaglanak el. Most véget ér az alagút.a szuprakozmikus világokban észlelt események és magasabb természeti folyamatok az érzékfeletti világ ősi szimbólumnyelvén játszódnak le. Útközben hasonló élményeink vannak. már visszafordult. Fátyolos nőalakok és fantomok suhannak el mellettünk. Természetesen szükségtelen mondanunk . Jobban odanézünk. máskor meg úgy tűnik. át kell jutnunk rajta. hosszú. mivel hidat nem látunk és meglepetve vesszük észre. 65 . Kis vörös bronzkulcs. melyek lelkesített szimbóluma a lárva s amely éppen ezért a felelősségérzetet idézi fel és félelmet kelt. sovány. mikor már benne is vagyunk a csónakban s a ladik velünk is megindul a folyosó felé. A csónak. a dombvidékhez érünk. sohasem érhetjük el. telve van misztikus leplekbe öltözött árnyakkal. szokatlan színű Nap jön fel helyette. Némelyikük ismerős . zöldes fából készült. hogy a folyó a feledés vize. a parton mohlepte. mivel enélkül nem hatolhatunk be azok életterébe. különben célunkat. de az énekek. Mi is volt az?. erős kígyósziszegést hallunk. Kiszállunk és az előbbinél sokkal szebb. A csónakba beszáll a révész is és megindulnak az alagút felé. a vízből emberi és polipkarok nyúlnak ki felénk . de a víz mindent sebesen elvisz. hogy az egyén mennél tovább megmaradjon énjének börtönében. A csónakba éppen beszállnak a parton eddig észre nem vett emberek. amely előtt magas.le akarnak húzni a mélybe. azt a Cerberus menthetetlenül elpusztítja. sóhajtásokat. meghatározhatatlan korú férfi áll. derűsebb rétre kerülünk. mert csak ebben az énben vezekelheti le előző életeinek tévedéseit. megtorpanva a parton. A küszöb őrzőjének célja ezzel szemben az. hogy számláját ott véglegesen ne rendezte volna. Végre egy nagy. De átlátszók az oldalfalak is és a révész alakjának sincs realitása. ami a vidék sivárságát nem teszi barátságosabbá. A föld alatti víziút elég hosszúnak tűnik. magunk is megindulunk a folyó rohanása irányában. hogy senki sem léphet ki régi világából anélkül. Olyan ez. hogy a révész kiszállásunk alkalmával elvett tőlünk valamit. Minden lakatlan. elhagyatott. akit eljövendő kutatásaiban a legmagasztosabb valóság megismerésének szándéka vezet.hullámaival. éneket is hall az ember. kezében evezőlapáttal. keskeny csónak. Fentáll azonban a lehetőség. számot.zenét. amelynek legyőzése után az ősi kozmikus Én tudatának részeivé válunk. hogy ne menjünk tovább. néha töprengő arcú nők . amely megnyitja a neofita előtt az érzékfeletti világokat. Az alagút. átlátszó. mintha futószalagon játékházakat és emberek lakóhelyeit látnánk sebesen rohanni.mert ez is a lehetőség határain belül van . méltóságteljes tempóban hömpölygő folyamhoz érkezünk. Akkor már csak a Cerberus marad hátra. hogy a folyamban ezerszeresen kisebbített kiadásban városok futnak lefelé. hogy a kutyának jelszót kell a fülé súgni.. amelyen jöttünk. amit szórakozottan zsebretettünk. az individuális lét kapujának őre. Éppen gondolkozni kezdünk azon. kétségbeesett figyelmeztetéseket hallunk. A furcsa színjátékban elfáradva. észrevesszük. míg a folyó végre szűkülni kezd s egy keskeny alagút előtt egészen sekélyessé válik. Ez az értelme annak. A pokolbeli kutya az egyéni.semlegesítsük akaratunkkal a szimbolikus őr ellenállását. itt úgy látszik. Úgy érezzük. de a kígyót nem látjuk . de úgy emlékezünk. Az alagút bejárata előtt. mint az alvilági út kezdetén. míg a csónak visszatér. hogy ehhez hasonló akadályok nem merülnek fel. lement már a Hold és különös. hogy ilyenformán csak képzelődtünk s ezen a helyen sem tudunk majd átjutni a folyón. A barlang különböző pontjain hangok szólítanak.

hogy asztráltesünkben vagyunk . Megint csak tovább vándorlunk. Az alvilági út különben későbbi kisebb egyéniségek tapasztalatában is előfordul s azt a néphiedelem a szentekkel is megtéteti. A következő pillanatban a világtér éteróceánjában úszunk. Most már nem magányos vidék többé: színes köpenyben szépséges arcú emberi lények sétálnak rajta. akinek most már a nevét is tudjuk. Behunyjuk szemünket és ellökjük magunkat a talajról. valamelyik beavatott elbeszélésében. ahol Charon. Soha nem látott színek. Az utazó adeptus karakterének megfelelően aztán hívei átfordítják történetét az ezoterikus misztériumok szimbólumnyelvéről irányzatuk kánonikus szövegkönyvévé s az okkult élmény vallási tétellé lesz. A fénytől sugárzó ég. De egyéb tekintetben is az alvilág ideája keresztül-kasul hatja az újabb vallások irodalmát s a nép képzeletében mindenhol jelentékeny helyet foglal el. de való jelentőségét. A gondtalan kalandozásnak azonban a jólismert belső hang szózata vet véget. lebegve úszunk tova akaratunk parancsára. amennyiben gondolatainkat azonnal képek formájában látjuk és hangjukat fülünkön belül halljuk.. alakjukon. illatok. Csak ezután a veszedelmes kísérlet után ruházták fel a kétszeresen újjászületettet az ősi hatalom misztikus emblémáival s ezután szabadon rendelkezhetett a titkos archívumok és laboratóriumok kincseivel. van aki a borzalmak völgyében pihen meg valamelyik talány felderítésén fáradozva. Most gyors zuhanás következik s némi idő elteltével visszafelé menő sorrendben megérkezünk a virágos rétre. Nemüket lehetetlen megállapítani. amelyben lebegünk.a test várakozik. isteni dinasztiák szimbolikus óriásalakjai testesülnek meg előttünk.. Elég valamelyik irányba kívánsággal tekinteni.mert most már tudjuk. feladatunk még nem ért véget odalenn . magatartásukban van valami fenséges. hanem előre indulunk a virágos réten.a villám sebességével induljon arrafelé. hogy hol. Különösképpen magunk is résztveszünk benne. Tudjuk. mert nem közelednek és nem tesznek kísérletet rá. mint nők. 66 . Testünk fizikai formái helyén alul köduszály van . Az alvilágba leszálló neofita természetfeletti vizsgáján a küszöb őrével és a Cerberussal való sikeres megküzdés mágikus erőtényét és a megvilágosodott visszatérés befejező aktusát minden beavatottnál elvárták. a révész. aki az eliziumi mezőket keresi fel.. repülnek. Ez a misztérium az alvilágon keresztül vezető utak egyike. Az alvilági mítoszok fontosságát minden korban érezték. A szimbólumok. A rét most véget ér. hogy asztráltestünk . amelyet eddig is gyakran hallottunk. Előttünk szakadékszerűen kék légóceán ásítozik. elveszi tőlünk a számot. Istan pokolraszállása és a görög Orpheusmonda. hierarchiák csoportosulásait. Ilyen az írországi Szent Patrick története. az igazi LÉTHE vize!” Szemünk előtt csillagvilágok tárulnak fel. valóságos virágos rét. hogy vissza kell térnünk. Nem halandó szemünkkel a csillagokban most élőlényeket látunk. de nem minden részletben megegyező változatai a földalatti elágazásoknak az Amenti. Most vesszük észre. tiszta zengő tónusban recitálja: „Ez a Léthe vize. A szózat sem szavakban hallható persze. inkább úgy tetszik.Nem időzünk itt tovább. majd azon keresztül a szépséges arcú lények között a föld alá vezető folyosóhoz. hanem emblémákban. Értelmünk előtt megvilágosodnak a teremtés legrejtettebb titkai. aki a róla elnevezett kénbarlangban hajtotta végre a leszállás koncentrációját. a Gilgames eposz. Hosszú időn keresztül folytatjuk csapongásunkat a kozmikus térségeken és világokon át. Formájukon. az atlanti yoga prometheuszi nagyszerűségét már régen elfelejtették. Ezek a mítoszok a végtelen kiterjedésű alvilág egy-egy területére tett kirándulásról számolnak be. Van. csodálatosan világosan érthetők és mindent kifejeznek. de a beszéd szavak nélkül folyik. Figyelmeztet. fenn és lenn is a kozmikus tér végtelensége.. hogy innen le kell ugranunk.valószínűleg már a folyón való átkelés óta. ők is hasonló módon olvassák a tartalmát. átéltük mindezt. melyeknek értelme az idézett szöveggel azonos. éppúgy lehetnek férfiak. hogy utunkban feltartóztassanak. Valahol már egyszer láttuk. de képtelenek vagyunk visszaemlékezni rá. hogy az egész idő alatt lábak nélkül. Nem is járnak. kezünkbe nyomja a kis vörös kulcsot s visszaevez velünk az innenső partra. A már egyszer megtett úton aztán akadálytalanul megérkezünk földi testünk székhelyére... érzések és formák zúgnak körülöttünk s minden nagyon ismerős. melyek a látott dolgok értelmét hordozzák magukban. Hasonló. Mintha egymással társalognának. Úgy látszik. Tudatunkból egy magasztos hang.

a múlt minden nagyszerűsége életre kel lelki szemeink előtt. a bolygók szellemén. interkozmikus megrázkódtatások egész sorozatán hajszolja keresztül. Az 1-es számú mantra a neofitát összeköttetésbe hozza. mit foglal magában az individuum évmilliárdok tapasztalatában szerzett térburkolata. Pusztuló. Én vagyok a villámlás! 4. mert az emberi test sem más. meg kell ismerkednie az individuális lét fokozataival és fel kell építenie a kozmikus öntudatot. melyek ezzel össze vannak kötve. A világegyetem nagyobb egységei. innen még lejjebb ereszkedik a rovarok. növényeken. lesz hal. a bőr a föld felszínének analógiája. Itt az atlanti yoga egybeolvad a mágiával. Ilyen élmények gyűjtése és a feltudatban való elraktározása az atlanti mágia tanítványainak pszichikai tanulmányai közé tartozik. amelyek a szervezetlen anyagot az elektromos halmazállapotú ködcsillagoktól a megszemélyesülő fizikai törvények által kitöltött formákhoz vezették. Altudati engrammraktárából egymás után kelnek életre azok az etapok.A nagy kataklizmák emlékei Az individuális lét küszöbén Mielőtt a mágus átléphetné a mulandó én börtönének kapuját. vagy már elpusztult világok atomjai állandóan bombázzák szervezetünket. Ez a négy mantra a következő: 1. Adam Kadmonon. mert a mélységkutató énjének az elemekkel való azonosulása az elemi erők feletti uralom kulcsát jelenti. végével együtt. emlékeztetnek a tibeti buddhizmus szintén atlanti eredetű e gyakorlataira. Én vagyok a Tenger! 3. a bőr hegyek és völgyek szeszélyesen váltakozó egymásutánja. Látni fogja. A test atomstruktúrája olyan elektronkötegeket is magába olvasztott. amelyek varázsmantrák formájában maradtak ránk. hogy a saját testében fennálló viszonylatokat a Kozmoszra projiciálja az analógiák tanának nagyítóüvegén keresztül. mint szerves föld s benne sejtindividuumok milliói folytatnak változatos körülmények között életet. a kozmikus óriáson keresztül. Ezeken az állomásokon ősei mind átmentek. Ez a processzus a legősibb rétegekhez vezet el lelkében s a gyakorlati mágia legveszélyesebb útján. a párduccal. tengeri növény s átlép az ásványi világba. Mindez a megszámlálhatatlan lény ő maga. ásványokon keresztül egészen elemekkel való egybeolvadásig. Meg fogja ismerni. Sorra identifikálja magát a majommal. a nemnélküli atlanti egregórákon. aki a Föld testében objektiválódik. Legmélyebben van az elemek rétege. másik az embertől felfelé vezető út. a báránnyal. A neofitának nem kell mást tennie. A buddhizmusnak fő erőssége az atlanti meditáció gyakorlati átértékelése. Át fogja élni a szellem anyaggá változásának és újra szellemmé szublimálódásának drámáját. De egyetlenegy más csillagról való atom is tartalmazza annak a csillagnak egész múltját. kígyóval. Ezek közül az asztráltest sokat magába olvaszt az organizmus felépítése során. az őzzel. A filogenetikus fejlődés folyamatát az atlanti yoga búvára két irányban éli át: egyik út az embertől lefelé vezető irány. életük utolsó tettében százezerszeres fényben fellobbanó Nóvák felszínéről. egészen a világegyetem gyakorlatilag elérhető határáig. Én vagyok a Tér! A mantrikus gyakorlatok. identifikálja a Föld életével és azzal a szellemmel. amelyek távoli csillagzatokról. tehát mostani énjének látens állapotú részei. Négy alapvető gyakorlat van. ködrendszerekről érkeztek hozzánk. a hiperkozmikus kolosszusok is ehhez hasonló szervezetek. 67 . hogyan ölel fel az egyéniség egyre több és több életet. Én vagyok a Föld! 2. Ezt a stúdiumot vallási irányzatok alapítói űzték különös nagy buzgalommal keleten. mélyében és légkörében élnek. átéli az animális múlt lelkes formáit. Ahogy azt korábbi Buddhákról mondották. jelenét és jövőjét. A haj egész erdőrengeteg a benne mozgó baktériumok számára. A nagyobb egyedek kisebb egységek tömegeit foglalják magukban. bogarak világába. mint azt. Az analógia vitalizálása annyival is könnyebb. A terresztriális meditáció processzusában a tanítvány megjelesíti azoknak az élőlényeknek tömegét. oroszlánnal. Azért ha a mágikus transzformátor éppen egy ilyen atomot bont képpé és hanggá. amelyek a föld felszínén. az állati formákon. pillangók. mint ahogy a fizikai test élete is elektronrendszerek és sejtállamok milliárdjait kapcsolja össze az organizmus központjában székelő szellem vezetése mellett.

a csillagzat urainak tévedéseit ábrázolják. benne éppúgy. az agy egyetlen láng és villamos akkumulátor. annak engedelmeskednek a vizek. összeomlik. amelyet a hinduk a Százezerszeres Brahma lélegzetének neveznek. Ezek az individuális lét fokozatainak átmeneti szörnyetegei. Ez volt az elemi erők mágiájának vizsgatétele. melyeket az egyes létformákból való átváltozás okoz. A test. Az atlanti varázsló. Azok a testet öltött szimbólumok nem egyéni karmát. Mikor a Végtelen Lény lélegzetét visszavonja. mint amennyi a kilehelléstől a belélegzésig eltelik. Ugyancsak félelmet és megsemmisülési érzetet kelt a felfelé vezető úton. Az egész Univerzum időben ki sem fejezhető hosszúságú élettartama csak annyi számára. A Százezerszeres varázsló most egészen más formákat kelt életre. A légelementálok segítségével kikapcsolta a gravitáció hatását.mely alatt barlangok. Ez és ehhez hasonló ideák vezérlik a yogi-mágus elmélkedését. fagociták. rokona. a neofitának kell megtalálnia. Aki azon egyszer keresztülment. hiperkozmikus titánok létformájának küszöbén az ottani fokozatok kapuinak őre. mint az embernél s a rég elfelejtett varázsszót.bár mindenütt jelen van . a lehellet éget. Az új lélegzetkibocsátásra megint ködrendszerek milliárdjai kelnek életre s megkezdődik a csillagnapok körtánca. de még a káldeus is. Az atlanti yoga alvilági utazása azonban félelmetes étményekkel és nagy megrázkódtatásokkal is jár. az unifikáció élménye birtokába juttatja a varázsigéket. annak a tűz szolgája.láthatatlan. éppúgy. 68 . Ez különösen az alsóbb fajok identifikációiban okoz kimondhatatlan szenvedést. Megpillantásuk szinte hamuvá perzseli az utazót. azaz néhány tizedmásodperc. nyirokfolyosók. nyüzsgő tömegei laknak. Ő a Világtér s a benne lebegő megszámlálhatatlan világ a lehellete. Mindezeknek az élményeknek az a célja. sejtek lüktető. A szimbólumok az utat megjárt. ami azt ártalmatlanná teszi. hogy az adeptus megszerezze az atlanti beavatották tudatát. A föld életének ismerete viszont a növényi élet termékenységét tetszés szerint irányította a kvintesszenciában. Ami a megelőző teremtésben rossz volt. amelyek az egyiptomi Amentiben fogadják az alvilági vándorát. maga a teremtő . növényi kehely poharában nyújtotta a Nagy Magisteriumot. A kéz tüzet sugároz. Ezért ura a görög mitológiában Zeusz a villámoknak. mint az előző teremtési turnusban. aki a tűz lelkét magában lángra lobbantotta. testvére lesz. mint körülötte. vérlávavulkánok húzódnak meg s ezekben baktériumok. néha viharzó. mélységes álomba süllyed minden élet s a Tér üres. minden lángol. A 4-es mantra végül kiterjeszti a mágus énjét a kozmikus emlékezés legvégső pontjáig s az egyéni lélek eggyé lesz a világteremtés Ősokával. A halott múmiája mellé készített amulettek nevének kimondása paralizálja a formacsoport őrét. melyeknek az elemi szellemek engedelmeskednek. mely a mágus akaratára a felgyülemlett elektromosságot mennydörgő csapásban lövelli ki. A világűr éjszakáját konstruktív konzekvenciák megérlelődése tölti ki. ég. A 2-es számú mantra a tenger fenséges. Az elemekkel való kapcsolódás. hanem bolygókultúrák lefolyását. soha nem felejtheti el a borzalmakat. akarata koncentrálásával gyúlékony anyagot lángra tudott lobbantani s az atlantida villámot szórt. a mitológiai nektárt. hogy az adeptus a levegőbe emelkedett és repülhetett. a Kozmikus öntudatot. forgó. Ennek az volt az eredménye. az a következőben már nem fordul elő. A 3-as mantra a lélekben és testben működő animális hőt sűríti össze az elemi elektromosság lángotvető kisülésében. a szem villámokat szór. a fiatalság és halhatatlanság italát. a szellem ebben a koncentrációban eleven tűz. de lényegét mégsem változtató víztömegeit jeleníti meg a lélek és az asztráltest analógiájában. sikeresen visszatérő papi beavatottak munkái. Aki a vízzel eggyé lett. Ez az az állapot. A különböző csoportok küszöbeinek mindenütt van őre. izzik.

ASZTRÁLMÁGIA 69 .

amely a kívánt hatásnak teljes egészében megfelel. harmadszor a látnok szimbolikus felmagasztosulása. A mágikus alany automatikusan rákapcsolódik a célbavett személy hullámhosszára és azzal az asztrálsíkon teremti meg először az összeköttetést. Három fajtája van. másodszor a szenvedélyek extázisa határozott célponttal. amelyekben az experimentátor távoli helyeken. hogy nem is gondolunk mágiára. Ez a folyamat magasabb célok érdekében is lejátszódik. Ezen a ponton mágikussá válik és az éterhullámokon keresztül távolba hat. Mindenekelőtt tudnivaló. Ezt az intuitív mágusok nagyobbik része tudta is mindenkor és arra törekedett. az altudat lesz megbízva. Az érzés vagy vágyhullám szokásos mivoltában csak jelentéktelen méretű. a koffein és oxigén kombinációjával olyan szert készíteni. Ennek lényege az. vagy egyéb tevékenységet folytat. lelke szenzuális regisztereit illetőleg. melyben az asztrálfény a tudatos akarat engedelmes eszközévé válik. Az asztráltest azonban ugyanekkor ellenállhatatlan erejű parancsot kapott és a tudatalatti tevékenység a lélek összes prekozmikus energiáit a feladat éredekében mozgósítja. mint az álom. Az álmok az asztráltest működésének megtestesülései. ha valami kívánsága van. Magasabb kultúrával rendelkező adeptus. kábítószerekkel. Aki ezúton kíván hatni. legalábbis a ma ismeretes narkotikumok és stimulánsok. hogy az asztrálsík iránytűjét: az imaginációt és a motort: az érzelemkomplexumot. felfokozza magában a tárgy utáni vágy ideáját s a mágikus magot altudatába mélyeszti. A kívánság teljesedése annyira természetesnek látszik. A kívánság irányulhat a foglalkozásban teendő előmenetelre. vagy belső sürgetés az óhajtott irányba nem tereli. A mágikus műveleteknél viszont az extázisnak a feltudati én akarattevékenységével együtt kell emelkednie. hogy a múltból felidézett valamely erős érzéki. Bizonyos fokon a gondolatok automatikus mágnessé válnak és magukhoz vonzzák a tartalmukat kitevő objektumot. annak különleges kiképzésben kell részesülnie. majd tízezer volt feszültséget ér el. A peyotl-koffein preparátumokat per os adagolják cseppekben. A legújabb kutatások szerint sikerült a peyotl. elérje a lélek exaltációját. mint a rádió hangerő szabályozása. Ez azután a mágus alvása idején az asztráltest közegében eljár a megbízatásban s némi idő elteltével. mivel a legtöbbje Saturnus-signatura alatt áll és még a Vénusz-Neptun előjelű vegyszerek is bénítják az akarati tevékenységet. Ilyen hatást a narkotikumok esetében csakis a stimulanciák és narkotikumok keverésével érhetünk el. érzéskoncentráció gyakorlatain keresztül történik. mechanikai ingerek segítségével előidézhető. ha más nem kínálkozott. Elsősorban a mély álom önkívülete . Mégpedig nem az öntudatlan kábulat. Miután azonban ez a szer egyelőre még a titkos receptek közé tartozik. ha a szükséges erősségi fokot eléri. míg a fizikai sík össze nem hangolódik az asztrálsíkkal s az illetőt ellenállhatatlan kíváncsiság. Olyan ez. érzelmi benyomásunkat egész testünkre kisugározzuk s az így felfokozott érzés intenzitását a lehető legmagasabb fokra hevítjük. a kormánykerékkel: az akarattal megfelelően tudja használni. a szenvedély exaltációja. a frekvenciaintenzivátor bekapcsolása útján azonban először száztíz. A szert Dionysiumnak nevezték el az okkult társaságban. hogy az extázis éppúgy. de az eredmény mégsem lesz tökéletes. karrierre. pontosan és kiszámított dózisban s a peyotlnál fellépő rosszullétet és utóhatást oxigénfejlesztő készülék egyenletes működése ellensúlyozza. A misztikus tevékenység addig folytatódik. ezt a feladatot csak tökéletlenül teljesítik. néha pár hét is beletelik. Az érzésprojekció megindítására bármilyen érzelem alkalmas. hanem a tudatos én irányított extázisa. azt a mágikus révületet. aki az Asztrálmágiában eredményeket akar elérni. Az öntudatlan mágia esete ered ebből a körülményből. hogy bármilyen kerülő úton. a neofitának más módozatok után kell néznie. A mágus az érzelemkoncentráció módszere helyett ebben az esetben az érzelemretroverzió útját választja s a magasfeszültségű áram bekapcsolása után többé nem törődik objektumával.ebben a lélek az asztrálsíkon bolyong világos cél nélkül. Persze a kábítószerek. a keresett személlyel kapcsolatban élményekben megy át. de a szubjektum általuk maga lesz a démoni világ vampírjainak tehetetlen áldozata.Az extázis Az Asztrálmágia minden operációjának az extázis az alapja. ahol azt egy orvos kipróbálta. valamely 70 . Eljuttat ugyan a hasis. Az operáció színes álmokkal kezdődik. Az Asztrálmágiában főként a második változat szerepel. az eredeti kívánságnak megfelelően. előállítása pedig sokáig nehéz lesz. mely a jövőt kozmikus formájában érzékeli. az óhajtott esemény a természeti folyamatok rendes kísérő körülményeivel bekövetkezik. hanem a nagy varázsló. kétszázhúsz. A feladat végrehajtásával ilyenformán nem a feltudati én. A kiképzés a részben már elfogadott érzelemátvitel. Ezt az állapotot bármikor tetszés szerinti fokban és megfelelő mélységben kell tudnia kezelni annak. vagy az ópium is az asztrálfény lángokban álló régiójához. Állítólag megközelíti az atlanti peyotl hatóerejét.

Az asztráltestet kiküldhetjük személyes célok érdekében. Az extázisban kimondott kívánság démoni erejű mantra. a feltudatból kapott feladat nagyságának megfelelő energiákat mozgósít az uralma alatt álló ezoterikus világban s előbbutóbb keresztülviszi a rábízott feladatot. miközben asztráltestünk az asztrálsík egy pontján éppúgy félálomban marad vissza. amelybe énünk mint valami börtönbe van bezárva s amely e gyakorlatok alatt a börtön egyik falán kis repedésen kipréseli magát és madárhoz hasonlóan magasba röppen. s a Léthe folyó vizére is. a folyamat hosszú ideig eltarthat s alkalomadtán nem a legkívánatosabb formában érkezik be hozzánk. Az ego kozmikus démona ugyanis sohasem teljesíti maradéktalanul a feladatot. Természetesen a mágikus akarás és az extázis nem csapongó félbeszakításokat megengedő processzus.tökélyre tehetünk szert. már a levegőben vagyunk. Miután már elértük az érzelem vagy akarás általunk lehetséges felsőfokát. az asztráltest kiküldésének módozatához folyamodunk. de a transzcendens síkok elementáljainak éppen a démoni erő a mozgatórugója.. hogy mindjárt röpülni fogunk. hogy valójában a mindenható Adam Kadmon másolata. Noha az altadatban való plántálás művelete és a retrovertáció eljárása is létrehozza a megkívánt eredményeket. a hely természetének megfelelően lesznek megszövegezve. Ennek a bajnak megelőzésére a mágus helyesen teszi. Éppúgy. A testből való kilépést előzetesen szintén beidegezhetjük azáltal. Mikor célunkkal már teljesen tisztában vagyunk s az elvégzendő munka részletei világosan állanak lelki szemeink előtt. Itt az asztráltest anyagából előbb a mentális test finom összetételű fátyolát kell kiválasztani. vagy akár egy idegen személy lakására is éjnek idején. Az elemi szellemek segítségének megvan az ára. Ebben . mert az asztráltest kiküldése legcélszerűbben éjjel lehetséges. egészben véve mindig eredménnyel dolgozik. Mindemellett annak a képzetnek kell betöltenie tudatunkat. hogy bizonyos papíron meghatározott időben egy bizonyos összeget nyer . hogy testünket idegen. akiről már tudjuk.valami nagyobb szellemi feladat elvégzésére. interkozmikus igazságok leolvasására. Az altudati varázsló. amelyek a vágykép sötétebb asztrális hátterében húzódnak meg. A legmagasabb mentálsík világainak területére azonban már nem az asztráltest vezet. Az egyszer megkezdett folyamatot erőlködésmentesen.de amennyiben játszik. valamelyik távoli ismerősünkhöz. mint a fizikai test a sziderikus utazások tartama alatt. állandó intenzitással tartjuk. precízebb kontaktust teremt dolgok láthatatlan összefüggéseivel. ha mindent a lehetőség szerint előre megtervez s nem bíz túl sokat a félhomály építészeire.. De kiküldhető az asztráltest ezoterikus síkokra is . vagy gondolat emelőjén az extázis magaslatára emelkedünk s azután tetszhalálszerű félálomba süllyedünk. Az asztráltest kiküldése Ha körülhatároltabb időn belül akarunk valamit elérni. amelyek a reá váró feladatban. Ekkor megkezdődhet az intellektus speciális célra irányított tevékenysége a kiküldés feladatában. amelyben az ember várja. hanem az érzéskomplexum szimbolikus tartalma szerint olyan elemeket is realizál. hogy a mágikus hatások csak ritkán következnek be éppen abban az időbeli sorrendben és formában. Schertel írja: „Tisztában kell lennünk azzal.kitartó gyakorlással . az éterlények birodalmába. Minden kiszállás előtt már legalább öt nappal speciális odköpenyburkot fejlesztünk s azt naponkint fokozódó sűrítés mellett ellátjuk mindazokkal a talizmánikus szuggesztiókkal. ahol a feladat mellett elementáris mellékhangok is beleszólnak a játékba. azt ezen a ponton rögzítenünk kell. A démoni másodpéldány nem tesz különbséget kellemes és kellemetlen projekció között s az érzelem heterogén szövevényéből mindazt megragadja. A dolgokat akarni és szenvedélyesen kívánni kell s a lehetetlen is lehetségessé válik. Ezt a magasabb kísérletet azonban itt nem tárgyaljuk. 71 . Asztráltestben megyünk az alvilági útra. tehetetlen anyagtömegnek képzeljük. A kiszállást tehát legalább ötnapi előkészület s ezután a megjárandó út képzeletbeli előrajzolása előzi meg. ami az elemi erők hatáskörébe tartozik.” Az asztráltest kiküldése határozott utasításokkal. a feltudati én személyes ellenőrzésével. hogy az ilyen beteljesedés aktusa gyakran kevéssé örvendetes jelleget ölt. mint a teljes sötétségben lejátszódó démoni én agenciája az alvilági régiókban. hogy egyszerre csak úgy vesszük észre. mint ahogy a bankár nem számíthat rá. a forgópontot képező centrális érzelem. Az ismételt pszichikai gyakorlatok eredménye az lesz. Az asztráltest a kiküldési aktusa előtt speciális gyakorlatokkal előkészítendő az utazásra. hogy az érzelem az extázis egyenletes tüzébe csaphasson át. nehéz problémákban. Ennek az a következménye.előnyös helyzet elérésére vagy természetfeletti segítségre. mivel az nem tartozik az asztráltest funkcióinak hatáskörébe.

vagy a hang a rádión . amit a közelünkben lévő tárgy szenved. akkor az ütések. a fizikai testet nem szigetelte kellőképpen. burkolata gyenge.Mielőtt a fizikai burkot. az operáció néha két hétig.az élő eredetire hullanak vissza. szétszakíthatatlan kapcsolat áll fenn.. A gyűlölet mágiájában átkokat szór a fejére s a sötét szertartást tűszúrások kísérik. hogy egy ilyen tárgyra fizikai manipulációk útján befolyást gyakorlunk. vagy a test és az egó közötti fluidális összeköttetés szakad el s a mágus nem tud többé visszatérni. a francia okkultista író mondja: „Nemde. Képvarázs Ugyancsak az Asztrálmágia része az ősi viasz-szobor-varázslat. számtalan részecskéjét. miért szenved. a legkiszámíthatatlanabb fejlemények várhatók. matériáját. Hangsúlyozzuk... a szobor lelke. elementálok támadása elől s elhagyjuk lakóhelyünket.. A gyűlölet tetőpontjára hevített extázis a szobor szívének keresztüldöfésében ér véget. A kémia semmi mást nem tesz. azt hiszitek. ha másképpen nem.mint a telegramra. ha elmulasztotta a megszállást elhárító mantrát kimondani. távoli objektum lényegébe is belevágó változtatásokat eszközlünk. A plasztikus múmia. ez ad életet a viaszszobornak s ezért a szobor elkészítése az amulettkészítés rituáléjának külsőségei közt megy végbe. A varázstevékenység abban áll. amely előttetek halottnak tűnik és ama lény közt. miért sóhajtozik. mint a kissé nehézkes szobormintázásnál. Már említettük. Ezután mágikus mantraszöveggel biztosítjuk a félálomban szendergő testet más intelligenciák. hogy a kiszállás nem veszélytelen az experimentátor részére. A régi népek misztikájában általános volt az a hit. tehát ha valami hasonlít egy távoli dologra. aki nem tudja.. Tudatlanok! A test. Ebben a szubtilis matériában megy át a fizikai életerő az asztrálsík éterikus szövetébe. minthogy ezeket megrögzíti. hajjal. mint az elektromos huzalok hálózata s ha ezt a képet ütik. Az ősi viaszszoborvarázslat természetesen nem az egyedüli változata ennek az elvnek. Annak bevégzése után ugyanazon az úton térünk vissza. amely telítve van az illető testének kisugárzásával. hogy a mágus viaszszobrocskát készít. akkor azzal rejtélyes úton kapcsolatban is áll. amikor erotikus cselekmények. amit preparál a kiszemelt alany testéből eredő valamiféle tárggyal. életelemét magával hozza. amely a lényegnek. Az od az összes hormonok és vitaminok hatóerejének akkumulátora. mint a galvanizáció folyamatában. A szobor belsejében elhelyezett organikus eredetű objektum a biológiai hullámhossz feladatát látja el. mitől hal meg!” Odvampírok A szerves élet energiájának arkánuma. A fizikai átalakulás. hát a plátói ideák világában. szexuális parancsok és befolyásolás közvetítőjének feladatát teljesíti. szakadások . azt odköpenybe burkoljuk. mely az objektív elé áll és az érzékennyé tett lemez között áram keletkezik.. Minden élő szervezet termeli. megsebzik. Lermine. amelyen mentünk. De ugyanez szobor a szerelmi mágia praktikáiban is szerepel. hogy kívánt hatást minél jobban erősítse. Azt napjainkban fényképek útján is gyakorolják. hogy az arcalkatnak ez a puszta lekopírozása semmi más. vagy még tovább ismétlődik. mint a fény játéka?. Azáltal. melyet a kísérleti alany testéből vett organikus matériával erősítünk meg. vagy az asztráltest védői. A mágus egójának távollétében szervezetét a sötétség démonai bűntények elkövetésére használják fel. vagy a köröm. A további események a feladattól függenek. ezek szerint a másik. sérülések. haj stb. eltépik. mégpedig sokkal hatásosabban. körömmel vagy olyan titokban megszerzett ruhadarab foszlányával.. aki él. az igazi életelixír. Eközt a fotográfia közt. azaz testünket hátrahagynánk. az idegerő elasztikus hordozója az od. hogy a hiányosan szigetelt test démoni megszállás áldozata lehet. tehát két odköpeny van: egyet az asztráltest. foggal. Nélküle organikus funkció nem is képzelhető. Értsétek meg jól. a titkos asztrálkapcsolaton keresztül. így a hasonmásról átterjed a távollévő eredetire is. Egyiktől a másikig számtalan kötelék vezet. hogy egyrészt már a fizikai formák külső hasonlatosságában is a metapszichikai lényeggel való rokonság rejlik. szubsztanciájának. amelyet minden primitív nép mágiájában megtalálunk és amely minden valószínűség szerint Káldeából veszi eredetét. az így előállított misztikus hasonmás fizikai mását különféle rituális cselekedeteknek veti alá. A képvarázs létrehozása sokféle előíráshoz van kötve. 72 . Ha valamilyen felületességet követ el. egyet a fizikai test kap.

a képpel korreszpondáló személy az elektromos áramot testében fogja érezni. Itt nem odcsere folyik. Ez az állapot szenzitív egyének számára még kínosabb. fejében ólmos fáradtsággal. Itt a túlzott odelvonás váltotta ki ezeket a jelenségeket. azt Kallenberg ezirányú kísérletei kimutatták. Nem elégszik meg a természet által létrehozott önkéntes kölcsönnel. Ugyanebből az elvből kifolyólag cselekedték ezt. amely szimptómára különben erőteljes konstitúció és egészséges életmód mellett magyarázatot nem találunk. sem szimpátiát nem éreznénk és a tudományosan már elismert gondolatátvitel jelensége enélkül a finom közeg nélkül lehetetlenné válnék. minden fizikai közeledésnél és érintkezésnél. gyengeségi állapot tör ki. Magasfeszültségekkel végzett kísérletek szervi elváltozást.főleg vitalizált fényképeket használ praktikáihoz. a vele való együttlét alkalmával erősen igénybevesz bennünket. vagy távolbahatás útján. Régebbi időkben életerejükben gyenge. Ezt a lényegében feketemágiához tartozó operációt Cinvat „Experimentálmágiá”-ja így jellemzi: „Az odelvonás imaginatív úton történik. Az így kezelt áldozat másnap felfrissülés helyett összetörve ébred. A kísérletező beleképzeli magát abba az állapotba. aki részére szimpatikus odkvalitással rendelkezik. amelyben biztosra vehető. folyóirat általa szerkesztett rovatában azt írja. hogy a lemezek egymást ne érintsék. hordozója és közvetítője érzéseinknek. hangulatainknak. életerőt már csak gyengén termelő szervezet szivacsként tapad a fiatal test kiáramló energiájára. Az odvampírizmus azonban nagyon is a másik személy rovására tolja ezt el. feje szédül. ami gyakori ismétlés esetében annak egészségét teljesen aláássa. illetve olyan érzése lesz. Hogy a fénykép mágikus szimbóluma csakugyan összeköttelésben áll az eredetivel. A fejlődésünk szempontjából oly fontos odkeverésnél nem erőszakos odelvonásról van szó.” Ez ellen a vampírisztikus erőelvonás ellen biztos védelmet nyújt az odköpeny. azok testi állapotát illetőleg rendkívül hátrányos befolyást gyakorol. mintha villanyoznák. az ismert okkultista. közvetlen közelből. hogy az od finom. vagy legalábbis abban az állapotban van. az od kétnemű. Ezzel az idegen individuál-oddal a vámpír teste életerejét s intellektuális képességeit emeli. mivel az ilyen túlzott méretű erőelvonást az nem képes elég gyorsan pótolni. hogy objektumán fizikai rosszullét. Nem ritkán tapasztaljuk. Az áram erőssége is fontos. 73 . Célját élénken elképzeli és elgondolja. amelyben az emberekkel való érintkezés folyamán azoktól rögtön nagyobb mennyiségű odot von el s ezáltal idővel csakugyan mágnessé válik idegen od felvétele számára. mint a kartonra erősített fénykép. Az esetleg öntudatlan odvampír környezetére. akik éppen passzív állapotban vannak.ami már nagyobb valóság. hanem a szubtilis energiák cseréjéről. 5 és 7 volttal dolgoztak. melyet szervezetünk kémiai laboratóriuma fejleszt. Olyan személyeknél. Kallenberg és asszisztensei 2. amelyek mindegyike keménygumi izolálóvázon függ. Erre többnyire az éjszaka idejét választja. Az emanáció az életerő és éppen ez kell a vampírnak. Az áldozattól erőt csapol le. s a fémlemezek közé fényképet erősítünk úgy. Az ember ilyen látogatás után mintha agyon lenne ütve: ólmos fáradtság lepi meg és az összes csontjai fájnak. habár nagyon is a fiatal organizmus rovására. a tobozmirigy vagy a napidegfonat tájékán kiszivárog és átáramlik őbelé. Az odnak nevezett.az ősi viasz-szobor-varázslat mellett . nélküle sem antipátiát. közben aktív tevékenységet végeznek. mint amit a szó értelme takar . mint azoknál. az experimentum lényegesen jobb eredményt mutat. szalagszerű sugárban az áldozat fejetetején. Az odvampír csak felvevő. jóvátehetetlen organikus megbetegedések kezdetét. Vékony brómezüst kópia alkalmasabb a kísérlet céljára. Ezt állatkísérletekkel bizonyították be. mivel az öreg. hogy az emberi érintkezés öntudatlanul is bizonyos méretű kölcsönös odelvonással jár. gondolkodásra képtelen és valami nehezen legyőzhető álomkór fogja el. Ha egy villanyozókészülék váltóáramát két rézlemezben vezetjük. sőt bizonyos esetekben halált is okozhatnak. Ezután erősen fejlett imaginációja útján .kontaktusba helyezkedik objektumával. Szerelmi varázslat A Szexuálmágia modern fegyvertára . hogy az áldozat alszik. hanem szellemileg rászívja magát áldozatára és akkora mennyiségű vitális esszenciától rabolja meg. A táv-vampír kikeres magának valakit. pozitív és negatív pólussal rendelkező szubsztancia. A kísérlet hat és fél kilométeres távolságban is sikerrel járt. Brandler Pracht. mikor a feltudat kontrollja kikapcsolódik. mégpedig azt a szakot. hogy ez vagy az a személy. a „Psyche” c. sorvadt öregeket fiatalemberekkel fektették össze aludni. állandóan áramló fluidum. túl erős áramok használatától azonban óva intik a kísérletezőt. különösen gyenge emberekre.Amint azt Reichanbach kísérleteiből tudjuk.” A tudatos odvampírizmus viszont az Asztrálmágia egyik összetett művelete. „Finom összetételű kisugárzásainkat állandóan összekötjük egymással. Teleszívja magát vele és újra jobb funkcióhoz jut. hanem erőelvonás. ennek ellenére a reakció kartonlemezeknél is érezhetően fellép.

Barton az egész idő alatt egy mozdulatot sem tesz. A leíró Meyrink egyik amerikai barátja. Azonnal! . hogy képes asszonyokat akaratának távolba vetítésével engedelmes szolgáivá tenni. csak akaratával kormányozza.Például most is? . amit azonban ő beszél.mondotta Randolph. Schertel írja: „Direkt balsikerek sem szabad hogy megtévesszenek bennünket. a két ház közötti utat először lépésben. A szenvedély ragályos betegséghez hasonló. voláció és extázis magától érthető előzményei után a mágus saját pszichéjében gyújtott érzéki láng. B. mint amiképpen nem élő halak teste felszínre kerül. megállni. Mindent elkövettem. Az esetet Meyrink idézi az általa fordított Rózsakeresztes regény előszavában. az érzéki mámor pedig pszichikai fertőzés útján terjed. A Szexuálmágia távkísérleteinél nagy szerepet játszik az imagináció.Igen . hogy a kitartó munka ebben az esetben is győzedelmeskedik.minden asszonynak. kitámolygott.szól a levél . vagy hely köré. . Azon alapul. Hogy a mesterséges erotikus extázis akarati úton való kivetítése milyen erős lehet. azt nem értem. merev koncentrációba mélyedve. Ellenhatások érezhetővé válása gyakran annak a jele. jóllehet a mágus külseje nem vonzó. hogy átlássak rajta. A tehetsége távolban történő események látására páratlan és egyenesen a csodába illő határán van. parancsra várakozva. akik ott lenn ülnek! Lopva rámutattam egy fiatal. de hiába. Beszélgetés közben az utcán egyszerre csak hirtelen megváltozik a hangja. amelyeken át kell lépni és amelyek mögött rendszerint a legszebb tisztások fekszenek. Randolphnak. hogy a mágus szemén keresztül imaginárius fonalakat sző bizonyos személy. Mivel az a hír járta róla. A módszert később átvitték más területre is és a feketemágia operációinak alkotóelemévé lett. A fiatal leány mindezt végrehajtja. Éjnek idején ki kell másznia földszinti hálószobája ablakán. vagy az objektumnak eleinte nem szimpatikus. amint megkérdeztem . aki a kísérletnek szemtanúja volt. A sok változat körül három emelkedik ki: 74 . akit én hívok. Ebben a testi szépségnek kevés. A mágikus operáción keresztül a médium antipátiája megfordítható s éppen ez a processzus a szexuálmágus tevékenységének az értelme. még ha az egész arimánikus világ ellenünk fordul is és a legerősebb mantra hatástalannak bizonyul. jönnie kell. Éppen a színházban ültünk s szünet volt. majd futva megtenni. Bármikor. vagy semmi szerepe sincs. Nem szabad bátortalanná válnunk. elhatároztam. Ezek csak szükséges előzményei a legteljesebb eredménynek. én ezek közül sokat tanulmányoztam. Természetesén azonnal felkértem Randolphot a visszataszító kísérlet félbeszakítására. „Randolph . A balsikerek hegyek. Tudnunk kell azonban.” Erővonalak vetítése Ugyancsak a szerelmi mágiának volt része eredetileg az erővonalvetítés praktikája. Teljesen hasonló.Természetesen. Vannak persze nehéz esetek. amelyet alkalmas pillanatban átömleszt médiuma asztráltestébe. hogy Randolph mágikus operációiban szexuális eszközöket alkalmazott és akaratát az imagináció útján sugározta távolba. hogy az ellenfél ellenállásának ereje megtörött. Egyéniségünk démona küzd. mintha idegen beszélne belőle. gyakran valami ismeretlen nyelven. Randolph azonnal lezárta szemét. amelynek ebben az állapotban poszthipnotikus sugallatot és parancsokat adhatunk. némi távolságra tőlünk. az erotikus beteljesedés végső pontjáig keresztülvitt kísérletet ír le Barton Stay „Lélektávíró” című monográfiájában. mutatja P.A vitalizált fénykép tehát érzéki impulzusokat közvetíthet és a mágikus operáció színhelyére idézheti a kiválasztott személy asztráltestét. Most is! Válasszon ki egyet a sok közül. Alig két perccel később a hölgy felállt és mint valami holdkóros. hogy kipróbálom ebben a tekintetben s egy nap rátereltem a szót erre a témára. egy szót sem szól. hogy a győzelmet vele együtt megoszthassuk. ahol a kiszemelt objektum akarata erősebb s a sugallt feladat idegenszerűsége eleinte megakadályozza a szuggesztió teljesítését. fájdalommal és fáradsággal küzd. Az erősebb egyéniség érzékileg is leigázza a gyengébbiket. aki házától néhány száz méterre lakik. tárgy. a félvér amerikai mágusnak a példája.a legkülönösebb ember.” Tudjuk. szőke hölgyre. Barton Stay egészen valószínűtlenül nehéz és szokatlan feladatokat ró ki egy vidéki fiatal leányra. Az eljárás tulajdonképpen a Magnetomágia jelenségei közé tartozik. ideérkezve egy nehéz létrát kísérletező hálószobájából nyíló erkélynek támasztani. Nekünk azonban vele együtt kell szenvednünk. azon felmászni és a nyitott ajtón belépve. Itt is az extázisban koncentrált akarat törte meg a médium ellenállását és vezette azt engedelmes eszközként a mágus szobájába.

kiválasztunk egy e célnak megfelelő pontot. az urinum. miután az a szervezeten keresztülment. mint a lasszóvetés: A. amelyek előzetesen preparálva lettek. váróterem vagy egy sétány padja. erővonalakkal megkötött szimbólikus figurák. A műveletet több napon át megismételjük. egy bizonyos személy fekvőhelye. elvon bizonyos mennyiséget a test életéből. elasztikus tapintású. a leadott gondolatenergia erről a támaszpontról fog lokális erősítést nyerni. Jobbfelől kezdve. kék. A mágia olyan múmiákat használ. a mag mind fel vannak ruházva hordozójuk individuális sajátságaival. a sugárvonal az odlasszó. sárga. A lekötés. Ez a rész a fluid kvintesszenciája. ahol mi tartózkodunk. Saját vagy idegen szervezetből vett kiválasztási termékeket a mágia misztikus alchimiájában múmiáknak nevezünk. hálók. Legnagyobb mennyiségben a test folyékony elemei tartalmazzák a múmiális balzsamot. balra dobjuk ki a lasszót és ráhurkoljuk a fejére. sétatér . hogy mágikus operációkban felhasználhassuk. olyan hangulatott fogunk általa felkelteni. Minden múmia tartalmaz valamit a test életének odikus fluidkompozitumából. amit az élő szervezettől elvonunk.kiválasztunk egy embert. hanem . szédülést okoz. melyet imaginárius úton pókhálószerűen befonunk fluidszálakkal. Amilyen színű a fonál. köröm. Hálószövés: Kísérletünk színhelyén. B. folyékony tartalmában van. ami a múmia hatóerejét megsokszorozza. aki előttünk ül. majd félrevonulunk és várakozunk. nem túl messze. Nemcsak a specifikus forrás vitális hullámhosszát kapjuk meg belőlük. kávéház. kiválasztási termékek magukban viselik eredetük jellegét. A hús alkalmasabb a csontnál. Az operáció rögtön a hurokvetéssel kezdődik. szívszorulást okoz! 2. mint egy fotel. Szimpatikus érzelem jó hatást tesz. vagy a múmiális balzsam. Azt előbb preparálni kell s a preparációt a mágikus erjedés folyamatában hajtjuk végre.lehet nyilvános helyen. A fluidszálaknak bizonyos színt. Egészen az előző gyakorlat mintájára. Növényi múmiák balzsamkivonata a növény fokozottabb erejű hatóanyagát képviseli. az exudáció. A hurok a kivetés után testére záródik. mivel könnyebben veszi fel a vitális 75 . pont az objektum feje. A fonál két végét kezünkbe fogjuk és a derekunkra kötjük. azt megérleljük és előre elhatározott formába öltöztetjük. Rákapcsoljuk figyelmünket s szemünkből képzeletben vörös. hogy milyen hatása lesz az arra menőkre. ha kemény és érdes. hogy szilárd anyagok alkalmasabbak okkult mágnes készítésére. De bármely idegen anyag is. A szál eldobása olyanformán történik. mint az előbb. antipátia vagy harag légzési zavarokat. vagy zöld fluidfonalat bocsátunk feje köré. A manővert többször kell ismételni. összeszorul és a vékony. Az elhelyezett erőgóc vagy figura távollétében érvényesíteni fogja akaratát s ha a mágus távolbahatás útján kívánja befolyásolni objektumát.a legkülönbözőbb módon hathatunk rajtuk keresztül tulajdonosukra. Mágikus hurkok. 3. Tudnivaló ezenkívül. pont a hely. erős fluidkötél hozzánk köti az objektumot. Múmiák Az élő szervezetekből származó részek. az átvitt érzelem simán ömlik az objektum asztráltestébe. ha olyan tárgyat preparálunk. A mágikus erjedés olyan eljárása a misztikus alchimiának. A növény múmiája annak nedvdús. A haj. vagy a testére. színház. szignaturális pecsétek lerakhatók olyan helyre is ahonnan az experimentátor eltávozik és ahova hosszabb ideig nem tér vissza. ami ismét lehet bármely célt szolgáló magánhelyiség. Valahol . mint pl. Az artériás vér több erőt ad. A legmeglepőbb eredményeket akkor érhetjük el.1. egy munkaasztal stb. Ez az energia eredendő állapotában azonban túl nyers ahhoz. Mielőtt bármely múmiával okkult operációkat kezdenénk. mint a vénás vér. mint a folyékony elem. Ha az imaginárius szál finom. szilárdságot és érzelmi töltést adunk. Eredménye ugyanaz. A hurokvetés.mivel a leválasztás után még hosszú ideig összeköttetésben maradnak származásuk helyével . amelyet nem sokan használnak. de: állandó gazdájuk van.

Az erjedést elősegítő procedúráknál azt kell szem előtt tartani. amely azt megindítja. azután megint hozzáad egy keveset. kályhához közelhozott virágcserép homokkal. de papír. köröm. mert a felbomlott elementáris részek újra elrendeződnek és maguktól újra összeállnak.vagy kívülről eredő hőforrás. esetleg más alkotóelemek hozzáfűzése által keletkezik. Ez a pszichikai erjedésnek olyan módszere. félig tönkretett anyagot is helyre lehet hozni azáltal. néha tojáshéjat (!). Ettől függ. Az erjedést ilyenkor nem szabad félbeszakítani. A mágikus erjedésben preparált asztrálmágneseket először Paracelsus alkalmazta misztikus terápiájában és csodálatos eredményeket ért el velük. még fontosabb tényező a meleg. Az egyik részt kiszárítja. alacsonyabb fiziológiás hő ellenben sohasem árthat. s mindegyiket valami speciális gondolattöltéssel ellátni. Ebben az esetben az edény hermetikusan záródó üveg lesz. stb. Megvárja. hogy friss folyadékot öntünk hozzá. mert megakadályozza a kikristályosodni kezdő részecskék molekuláris elrendeződését. gyertyalángon hevített víz. Az okkult mágnes távolból magához vonhatja annak az egyénnek odenergiáit. Visszanyerik régi alapszínüket. Kisebb üvegeknél azonban ez az idő rövidebb is lehet. úgyhogy misztikus operációkra hasznavehetetlenné válna. Például vér és sperma. Ezt mindaddig ismétli. a rossz kipárolgás megszűnik s a kémiai matéria megérik. különben az erjedés folyamata nem indul meg. Rosszul kezelt. üvegedényben általában negyven napig tart a balzsam kiérlelése. akkor magasabb hőfokot. hogy az erjedés útjára bocsátott matériát semmiképpen tönkre ne tegyük túlzott intézkedésekkel. ha egyszer megtelt múmiális balzsammal. hogy a testből vett friss matéria pusztán nyersanyag. olajmécses. akinek testéből származik. míg ez is kiszárad. az árnyékban kiszárítjuk. amely két részre osztja a kémiai eljárásra szánt matériát. miáltal a páciens gyógyíthatatlannak tartott baja megszűnt. A preparátumokat ugyanez okból nem ajánlatos feltűnő helyen tartani. Ha az organikus anyagból mágnest készítünk. ahol a paracelsusi elveket sikerrel alkalmazták. ha a jól elzárt edényben anyagunk színe elváltozik és kellemetlen szagot kap. vagy más anyagot meleg napon. Ha vért. majd a másik folyékony részből hozzáönt egy keveset. ha az edény egész idő alatt egyhelyben marad. A Mágikus erjedés Helyesen lefolytatott pszichokémiai erjedésnél az időtartómon kívül két dolgot veszünk számításba. A hozzáfűzött elem azonban csak ugyanannak a szervezetnek terméke lehet. A speciális célnak nem megfelelő edény tönkreteszi az erjedés hatását. ami idővel külső segítség nélkül is véghezviszi a mágikus erjedés munkáját . Az erjedés periódusa alatt az edényt ne mozgassuk. mint a hús. nem merül ki olyan hamar. Mindketten tanulmányokat és könyveket írtak a szimpatikus therapiáról s egész sereg saját esetről számolnak be. Később Andreas Terezel és Santanelli professzor foglalkozott a kérdéssel. Múmia és mágnes között az a különbség. Kívülről alkalmazott melegnél tekintetbe kell venni az erjedés alá bocsátott tárgy természetét. viszont a csont. Ha a múmiákat kiszárítjuk s valamely szilárd anyaggal kötjük össze. Az időtartam a tárgy nagysága szerint hosszabb. vagy vér és verejték (mint Paracelsusnál). Ne tévesszen meg bennünket persze az. folyékony elemmel kell átitatni. Legjobb. azután a meleget. Végül pedig. stb. vagy rövidebb. Melegítőtestünk lehet a Nap. Ez vagy a múmia belsejében működő elementáris tűz. nyitott edényt veszünk s a vért.fluidumot. vagy magot vetünk alá erjedésnek. hamu. Mágikus úton előállított múmiális mágnesekre. vajon az érlelés vagy az animális meleg eszközéhez nyúlunk-e. Az edény készülhet a legkülönbözőbb anyagokból. mint a test molekuláris struktúrájának feldolgozása. bőr. Idegen kézbe okkult mágnest soha ne adjunk. 76 . mint haj. Először az edényt. A belső tűz nem más. melyben a processzus végbemegy. Szilárd múmiákat. ha a mágnes misztikus antennaként fog szerepelni. Ezért legtovább megőrzik hatóerejüket a csonttal kombinált konstrukciók. míg a folyékony rész el nem fogyott. Nyáron. Idegen alkotóelemek hozzáfűzése mozgást provokál. hogy a túlméretezett hőség káros. de a speciális célnak megfelelő kell hogy legyen. tehát jól ügyeljünk kiválasztásánál! Második. akkor ezeket a szubsztanciákat Paracelsus előírása szerint tojáshéjba zárjuk. A mágikus Alchimia egyik leghatásosabb eljárása a fokozatos felfrissítés. Többnyire üveget használunk. vitalizált amulettszobrokra és növényekre vitte át a betegségeket. állati részeket vagy gyapjúkendőt. nagyobb meleget alkalmazzunk. a napon. amelyek odot és elementáris energiákat vonzanak magukhoz. A legfontosabb feltétel. csont és parafa is alkalmazható. ezáltal asztrobiológiai mágnessé változnak. Erősebb fizikai hő szétrombolná a mágikus csírát. tanácsos többfélét készenlétben tartani. Miután magnetikus kompozitumok számtalan célra felhasználhatók. míg a mágnes mesterségesen elkészített kompozitum.

A pszichikai megvilágítás mesterei a nők és természettől kapott ajándékukat használják ki akkor. Az asztráltest. Az égszínkék ideges emberekre megnyugtató hatással van. Messziről felismerhető a kolerikus temperamentum rosszindulatúan epés. finom. fárasztó fakó színek fásult robothangulatot. A sötét. Jól megválasztott szín előkelő benyomást tesz. Ami a mágnes elhelyezését illeti. ilyen esetben nincs belőle semmi hasznunk. az arcszínen és az aurán keresztül emanálódó fluidum. ha bíborvörös. naivitást mutatnak. nem tartózkodik. mint kedvet és kedvetlenséget szülő faktorok. tisztázatlan érzéseket.Tenzel az emberi test minden kiválasztási termékéből készített múmiális mágneseket s azokat semleges kémiai anyagokkal kombinálta. a rafinált. hogy az egyedek védekezésképpen felöltik környezetük színeit. ruháját. Amint az egyes súlyos színek reáülnek az individuum kedélyvilágára. A természetben és a Mágiában még más szerepe is van a színeknek. Használati tárgyainak színe a végzendő munkával harmóniában van. sötét. Jelentékeny segédeszközzé válhat kezünkben. ha nem tesszük ki magunkat környezetünk elszürkítő 77 . bútorok. téglavörös arca minden jellemzésnél nyíltabban beszél. egyenletes hatású színek. egyéni ízlése szerint rendezkedik be. nyomott hangulatú társaságon milyen változás megy végbe. ha utánozzuk a természetet ama törekvésében. A sötétszürke. Bár ez a hozzáhasonulás az élet legtöbb fázisában akarat nélkül is megtörténik. A szangvinikus egyén pirospozsgás. A múmiális mágnes a mágikus műveletekben szereplő amulettszobor lelke. foszforeszkáló zöld szín. mint a pusztán asztrális ideamaggal telit képvarázs-hasonmás. lakását. mint a mágikus figurák avatásánál s az ideogenézis fejezetében ismertetett eljárások rendszere. A félelemtől kékesszürkévé változó női arc szavak nélkül fejezi ki a belül lejátszódó eseményeket. Terhes tépelődésből. kissé unalmas egyéniségeket élénkíteni kell: a hangos és feltűnő karakter tompább keretben érvényesül. rózsaszín árnyalatok idealizmust. Nem mindegy az sem. úgy a derűs. optimizmust sugároznak. A piszkosszürke a kimerülés színe. momentán céljainknak megfelelő hatást keltsenek és 3. Színmágia Külön helyet foglalnak el az Asztrálmágiában a színek. piszkos színek vegyes. Fontos kelléke a színutánzó állatoknak a létért való küzdelemben. Előnyhöz úgy juthatunk általa. fásult egykedvűségből villámszerűen felráz a megváltoztatott világítás. Az Asztrálmágia szakértője ebben se bízza magát a véletlenre. a belső kvalitásokat megfelelő színekbe öltözteti. Ahol csak teheti. mihelyt a központi csillár nagyégőjét felkattantjuk. hogy működésünk színterét kellemessé tegyék. Ismeretes egy különös. mely a benne rögzített vitális hullámhosszra fogva nagyobb erőmennyiségeket közvetíthet a szétszóródás vesztesége nélkül. ha a színhatás alapelveit ismerjük.a színek arravalók. A fűzöld a koncentrált erő szimbóluma. Röviden . mert így a kezeléssel járó imaginatív processzus könnyebben realizálható. az nem más. ha téglavörös. A hangulatok. hogy: 1. amelyet „okkult zöld”-nek neveznek. Szép. Zöld környezetben hamarabb visszaszerezhetjük elvesztett erőinket. Nem lehet eléggé kiemelni a színek fontosságát. szalmasárga és csontszín a magas szellemiség megnyilatkozási formája. Leggyakrabban viaszszobrokban helyezte el kompozícióit. érzéki szerelemmel vegyes vonzalmat. A fiziognómusok temperamentumtípusai speciális teintjükkel nyitott könyvként árulják el lelki beállítottságukat. szőnyegek és a mindennapi használatban lévő tárgyak árasztanak színeik által sajátos hangulatot. más és más hangulatot áraszt mindegyik. Az asztrálmágus gondosan megválogatja levélpapírját. Azonfölül. sötétbarna és fekete tompító. ha elkerülheti. mikor ruhaanyagválogatás közben órákat töltenek egy-egy színárnyalat. Létezik egy bizonyos transzparenslila árnyalat. Nem szükséges a lehető árnyalatok összességét fejben tartani. előnyös tulajdonságaink fényoldalát kidomborítsák. fontos tényezők az ember lelki gépezetében. A világossárga. rosszul világított helyiségekben. hanem tudatos csoportosítással használja ki azt a lehetőséget. a madaraknál erotikus fegyver. 2. világos és tiszta színek derűt. Elég. hanem az emberi bőr és mentális kisugárzás is. ruhák. sárgás-fekete színe. a durva érzékiséget képviseli. amelyet a sziderikus test koloritszimbólumai nyújtanak. Sötét. ami az összes okkult írók szerint jóindulatú szellemi intelligenciák ismertetőjele. hogy valaki napfénynél vagy gyertyavilágításnál ír-e. világos színek jókedvű hangulatot árasztanak. Természetesen nemcsak a falak. hogy a sötétsárga íróasztali lámpa körül ülő. lenyomó. Csak meg kell figyelni. a kékesszürke a félelemé. hogy minden alapszínnek megvan a karaktere. vagy minta kikeresésével. A piros szín a szenvedély és a szerelem színe. Piszkoszöld a féltékenység színe.

az altudat vágyainak leplezetlen kiélésére. A feltudati én elnyomott szenvedélyei igen gyakran valamely állati formába öltöztetik az álom alakjait. Ebben az esetben a semleges zöld világítás is csillapító hatású. violett és sötétviolett. mint a megfelelő színű fénynek! A vizet a színes fénysugarak úgyszólván magnetizálják. áttér bonyolultabb mesterséges szervek kialakítására. A hősugarak. melyek a sötétvörösből. így elégítve ki kegyetlenségét. A színes golyókban tárolt víznek olyan biológiai hatása volt. Ismeretes. hogy a mágus valamilyen asztrális szervet képez ki magának imagináció útján. hanem adott esetben felöltjük annak a helynek színét. Könnyebb tárgyakat a levegőbe emelhet. bútordarabokat. de valami mindig megakadályozza benne. kiegészítik egymást s fehér színt adnak. csúszómászónak látja magát. Szárnyas alakok. Az asztrálmágusnak azonban az asztrálkéz kifejlesztése csak első állomás éterikus formaváltozások képességének gyorsított funkciójához. Ilyen asztrálkezek működésén alapulnak a spiritiszta médiumok teljesítményei. mintegy láthatatlan. Az éjszakai orgia a Fekete Bak ünnepélye. a kiváló osztrák okkultista „Moderne Rosen Kreuzer” című könyvében a színeket biokémiai hatásuk szempontjából vette vizsgálat alá. akivel tartós összeköttetésbe akarunk lépni. Az Asztrálmágia adeptusa ezt a funkciót használja ki tudatos hatások előidézésére. izgatótag hatnak a szervezetre. mesterséges állábakat. A külön praxis azzal a beidegződéssel kezdődik. amint arról bárki meggyőződhet saját teljesítményei útján. Ez az imaginárius asztrálkéz . lényege szerint azonban változó és az akarat. aki szeretne repülni. sárgából. mint ellentétek. Okkult kutatók kísérleti tapasztalatai szerint az asztrális hasonmás csak ideiglenesen ölti fel a fizikai test formáját. valamint a képzelet vezetése mellett bármilyen alakot átvehet. mint kilencvenöt százaléka csalás! Az asztráltestnek azonban ettől függetlenül megvan az a képessége. Surja. ha nem túl nehezek. csillapító faktorok a vérkeringés és az idegrendszer számára. később könnyen befolyásunk alá kerülhetnek lényeges kérdésekben. A szelíd szűz szárnyas angyalként repül elíziumi mezőkhöz hasonló régiókban. ahol hatást akarunk elérni. A szerv lehet egy harmadik kéz. vagy violett fénnyel kezelhető. az egyensúly helyreállítására izgató színeket. hogy az asztráltest bármilyen állati formát. de 78 . A harmadik kézzel később különféle fizikai műveleteket lehet végrehajtani s ha az ideogenetikus formanemzés művészetében már van gyakorlata. nemcsak fémtárgyakat. A vérszomjas ember néha tigrisnek álmodja magát. míg a zöld gyulladásellenesen hat. Az alkalmazkodás mágiájának különös sajátsága folytán azok az individuumok. Ezzel szemben a hűvösebb árnyalatok. A repülőzsírral bekent mágusnő a mérgező narkotikumon keresztül sziderikus testét szabadítja fel. a testből való kiszállásban. Mikor ebben már kellő gyakorlatra tett szert. akikhez elasztikusan közeledtünk. mint a zöldeskék. a sárga és violett. anyagcserét és stimulálja az idegrendszert. megnyugtató. mert tapasztalatunk szerint az ilyen esetek több. a kék és narancs.kiválik jobbkarjából és tetszés szerint meghosszabbítható több méter távolságra is. Tudjuk. Az ideogenetikus munka most már csak az asztrálsíkon folyik. Különösen a vörös és a narancs idéz elő élénkebb vérkeringést. szárnyakat. Az idegtevékenység fokozására a sárga fény alkalmazható. kombinált burkot növeszthet. kezeket. amelyet a feltudat máskülönben elítélne. hogy alkalmazkodjunk annak az egyénnek ízléséhez. kék. amit a jobb kézből bocsát ki. A Saturnus-szülött vakondoknak. nem más. ha ilyen gyakorlatokra hajlama van. a hatás meglepő lesz! Végül valóságos erőteljesítményekre lesz képes az imaginárius szerv. eltolhat. mennyire élénkítőleg hat fáradt idegekre a sötétpiros rózsa édes illata. a magasabb síkokon való kalandozás alkalmával és az asztrálmágia titkos átváltozási rítusaiban. Érdekes eredményt adott a víznek színes üveggolyókban való besugároztatása. A zöld a átmenet a meleg és hideg sugarak közt s hatásában ezért neutrális. narancsvörösből és sárgásvörösből áradnak. mint az acél.akaratára . amint erdőségekben kóborol és bárányokat vagy embereket tép szét. kék. Természet arra a kis százalékra gondolunk. mindenekelőtt vörös fényt alkalmazunk. éterikus meghosszabbításaként a fizikai szervnek. Ez történik az álomban.hatásának. Ez az alkalmazkodás csak ideiglenes és részleges lesz. melynek szereplője is az álmodó. mint az ember elfojtott vágykomplexumainak az asztrálsíkra való áttolása. A kék és a violett egyszersmind fájdalomcsillapító színek. amely neurotikus túlfeszültségben szenved. A szimpátia és antipátia megköveteli. objektumunk más dolgokban hamarosan bennünket fog követni. ahol a jelenségek valódiak. hanem élő testeket is. Viszont az olyan idegrendszer. Az asztráltest formaváltozásai képében zajlottak le a középkori boszorkányszombatok is. indigó. Ha a szervezet vitalitása alacsony fokra süllyed. karmokat.” Az asztráltest formaváltozásai A sziderikus test biológiai tevékenysége hasonló az amőbáéhoz. hogy biológiai erővonalakat félanyagi orgánummá sűríthessen össze. Kutatásainak eredménye az alábbiakban foglalható össze: „A vörös és zöld. emberfejjel és kézzel. Kék és zöld fény viszont magnetikussá tesz.

ezek leplébe öltözteti asztráltestét s a pszichológiai valósággá lett asztrálburokban látogatásokat tesz mágikus objektumainál. Az ilyen kezelés után hazatérő asztráltest azután a szervezet vitális fenntartásának funkcióit nem tudja többé elvégezni s a illető titokzatos körülmények között meghal. Az interkozmikus bíróság . mint a vampír elhárítása. s éjjel felöltve emberfarkas-asztrálleplét. A vampírnak az asztrálkard által megsebzett sziderikus teste a halálos sérülést átviszi a fizikai organizmusra. vagy legalábbis félhomályban tud plasztikus formáinak alakításába idegen energiákat belevonni. vagy az asztrálfűrész használatával teljesen paralizálható. A mágus asztrális utazásának különben nappal sem volna akadálya. szűz leány lakik. Az áldozat látja. Az Asztrálmágia adeptusa itt emberfejű denevértestet növeszt magának. amit a vampír előidéz. Az ilyen helyet nappal megjegyzi. hogy már a kiszállás technikai előkészületeit sem tudja bevárni. A vérszomjas asztráldémonok sora. A kegyetlenség szerencsétlen pszichopatája maga is a szomj áldozatává válik. másrészt a Nap horizont fölötti állásában kozmobiológiai energiák műkődnek a vampír tevékenysége ellen. az egyiptomi teremtésmitológia állatalakjai. amennyiben az odköpeny. A legenda szerint a vampír alkonyattól hajnalig maradhat bűvös formájában. miután az objektumot előzőleg kiválasztotta. Ennek a hitnek az a háttere. 79 . vagy interkozmikus síkok összejövetelein. A Karma urai gondoskodnak róla. Most az asztrálsík kinyomozhatatlan Wehrwolfjából valóságos emberfarkas lesz. összemarcangolja. amit eddig csak láthatatlanul művelt. az operáció értelmetlen és maga után vonja az ezoterikus büntetőtörvényszéknek. hogy állati bőrökbe burkolózva az erdőbe vonuljon és tettlegesen végrehajtsa azt. A büntetés nehezebb része azonban csak a sátánfarkas kivégzése után következik. A vampír célja az életelixír.mely a magasabb szellemi síkok felett őrködik. éppúgy. Itt megtámadja áldozatát s annak sziderikus hasonmásán erőszakot követ el. s ez a vampirizmusnál még fokozottabban érvényesül. Egy idő teltével már nem elégíti ki többé az asztrálsíkon sikerrel végrehajtott kéjgyilkosság. az este beálltával viszont a feketemágia hatalmas segítőtársai emelkednek horizont fölé. Van azonban az Asztrálmágiának ennél még sötétebb praktikája is. De a varázspálca akaratfrekvenciaemelő hatásával szemben is tehetetlen az éterikus hasonmás. Ott mágikus szertartás útján előparancsolja az áldozat asztráltestét s magávalviszi az asztrálsíkra. Ennél a fajtánál még az az enyhítő körülmény sem forog fenn. az od megszerzése. megfosztja ellenállási képességétől. hogy a feketemágia túlságosan el ne szaporodhassék . ami önvédelemszámba megy és a megengedett eljárások közé tartozik. az interkozmikus bíráknak kemény megtorló tevékenységét. A mesterséges asztrálburok használatának mindössze egy olyan módja van. áldozatát teljesen széttépi. ami a vampír kárhoztatandó tevékenységét legalább részben érthetővé teszi. pszichikai megsemmisülés. melyeket a varázspálca feléje irányított hegyével támasztunk alá. amennyiben rögeszméje kényszeríti. akiket a „szenvedélyek erdejében” maga mellé vonzott. ahol újszülött csecsemő van. a biológiai gyarapodás ideje ugyanis az éjszaka. Az asszimiláció. hiszen az odelvonást éppen egyéni élete meghosszabbítása érdekében kultiválja. azután vissza kell térnie. Mágikus szerszámai birtokában a fehérmágus a vampírt el is pusztíthatja s ebben az esetben az interkozmikus ítélőszék akaratát hajtja végre. de az ilyenkor elvont energiákból nem lenne haszna. A Nap lemenetele egy fontos ezoterikus szellemi központot kapcsol ki. Ez a legendás „Wehrwolf”-transzfiguráció. hogy tettenérjék. A Wehrwolf vagy másnévien sátánfarkas (a magyar morkoláb. vagy ha vigyázatlanul közeledik. Mivel ebben a már teljesen embertelenné aljasodott feketemágus célja pusztán a kínzás és lelki kegyetlenség kiélése a törvény által fel nem fedezhető módon. most rajta hajtják végre ugyanazokat a tetteket. Az asztrálfűrész kétirányú mozgása végül messzire sodorja. szárnyakkal s ebben száll ki odrabló útjára. miután az asztráltest csak sötétségben.madártesttel. Démonkísérői. érzi a támadó visszataszító tevékenységét. hogy nőket vagy gyermekeket támad meg. mindenben teljesíteni kell! Ezzel elárulja kilétét s felfedi tartózkodási helyét is. A neki adott parancsokat. Az emberfarkasok karmája úgyszólván minden esetben a megsemmisülés. melyet varázslata a szemlélő számára „erdővé” változtat. de a mágikus tetánia. A vampír és a morkoláb büntetése súlyosabb esetekben az ego teljes pusztulása. A vampirizmus sokat emlegetett tüneményeinek is ez az alapja. rajokban csatlakoznak hozzá és megőrjítik sürgetésükkel . vagy murkuláb szó nem fejezi ki jól a fogalmat) asztráltestében erdőségekben bolyong és azzal tölti idejét. amitől a bűnöző a legjobban fél. a fehérmágia adeptusai számára könnyű feladat. mint a nap egyéb szakai. hogy az alkonyi szürkülettől hajnali szürkületig terjedő idő alkalmasabb az asztráltest kiküldésére. Az általa elkövetett gonosztetteket ezerszeresen kapja vissza az asztrálsíkon. akik őrületbe hajszolták. vagy szétmarcangolja.megtorló tevékenysége azzal veszi kezdetét. amikor egyrészt a médium nem tartózkodik odahaza. A Wehrwolf elleni védekezés. A bestiális varázsló működését a valóságban először olyan házakban kezdi. Ezzel a földi igazságszolgáltatás hatáskörébe kerül. mivel a Nap zenitállása meggátolja a szerzett erők asszimilációját. hogy a fekete adeptus vérszomja idővel valóságos fizikai őrületbe megy át. a megjelölt házba száll. vagy önálló fantazmák formáin dolgozik. darabokra szaggatja a gonosz szándékú támadót.annyira. vagy gyengeakaratú fiatal.

Az asztrálformák átváltozásainak villámgyorsan kell végbemenniük s pillanatok alatt tetemes sűrűséget elérni. Neel könyvei nyomán idézzük. A mélyebb elementáris régiók rosszindulatú elementáljainak otthonán csak úgy tud sértetlenül keresztüljutni. miféle gyakorlatok azok. Akit az ilyesmi érdekel. a nyolc földi szenvedély támadásától védd magad. hogy tisztátalan állatbőrökbe burkolva tengesse életét. hasson át a kívánság. csengőt. akik elképesztő szellemi teljesítményeikkel bámulatba ejtik a világot. ha azonban valami előtte kívánatos tárggyal találkozik útjában. döntsd fel a sátrat és dobd le az állati bőrt. hogy évszázadunkban ugyancsak elszaporodtak a vampírok! Jellemző az 1938-45-ös háború végén Németországban alakított „Wehrwolf”-mozgalom sokatmondó elnevezése! És vajon mi más volt Heinrich Himm kéjgyilkos pribékjeinek hordája. ahonnan az út már menthetetlenül a megsemmisülés felé visz. hogy a szellemeket fékentarthasd. Swedenborg könyvei számos példát tartalmaznak a fenti esetekre nézve. a felfelé törekvés jelképezésére sátrat. Utasítás a helyre vonatkozólag „A lárvák és démonok dühétől ne tarts. hogy földhöz vágod őket. a lárvák megszelídülnek s ájultan fekszenek lábad előtt. amelyeket a fekete múlt szab ki a tibeti misztika neofitáira! A tshöd leírását Ewans Wentz és Alexandra D. A bekebelezés után újra felveszi a gömbformát s az állábak nyomtalanul eltűnnek. Így a leghatalmasabb démonok is meg fognak hunyászkodni előtted. szárnyak. az erdőbe vonulva. emberhajjal díszítve. hogy a kísérteteket elriaszd. mint a szelíd bárányok s nyájként hajthatod őket magad előtt. Ragadd meg őket emberfeletti erővel. Nabukodonozor asszír király történetében. Ha pedig a legújabb kor második nagy világháborújának aktáit olvasgatjuk.” Amint láthatjuk. Utasítás az eszközökre nézve „Az elemi lények kevélységének megfékezésére végy nagy karmokkal ellátott állati bőrt. Az emberfarkas-irodalom egyébként éppen korunkban igen nagy. mint megannyi emberbőrbe bújt farkas? A tshöd Ha a vampír bűnei még nem emelkedtek túl a fajtája számára meghatározott végső fokon. hogy a lárvákat és démonokat távol tarthasd. úgy tűnik fel. úgynevezett állábakat bocsát ki. hogy a határtalan uralom négy formáját elérd és gondolatban minden kísértést űzz el. Feketemágusok általában aszkétának születnek meg s végül ők azok. tüskék. A vezeklésnek ezen fokozata a legmagasabb ítélőszék védelme alatt áll. a protoplazmánál végbemenő folyamat azonban a magasabb mágikus operációknál lassú lenne s nem eléggé tartós. plasztikus szerszámok kialakítása valamely megfelelő állati test felületén. szintén megvan ez a tehetsége. a magyar fordítás igénybevételével. a démoni világ titkos erőinek ki lennél szolgáltatva. a magas szellemi cél jelét. A lárvák és démonok. mint mondottuk. hogy a jó útra visszatérhessen. ahol az adeptusnak megfelelő ruháról. amelyekkel azt megragadja s önmagába bekebelezi. Lássuk hát. az interkozmikus bíróság vezeklési időt engedélyez az eltévelyedettnek. Ilyen lehet a karmok. Ilyen egyéniségek Tibetben születnek újra s a tibeti yoga önkínzó varázsgyakorlatait folytatják a tshöd szinte emberfeletti aszkézisében. védelmi eszközökről kell gondoskodnia. lábuknál fogva csavard meg őket háromszor a fejed felett és gondold. hogy Tibet legnagyobb misztikus mestere: Milarepa fiatalkorában feketemágiával foglalkozott. hosszú zászlót.” 80 . emberi lábszárból készült kürtöt. Ezt csak hosszas mágikus tréning hozhatja meg. vagy a démoni elementálbirodalomban tett látogatás. végül keskeny. Az asztráltestnek. tigrisbőrből. akit a Szentírás szerint kegyetlensége miatt arra ítéltek az istenek. Az asztráltest védelméről minden esetben külön gondoskodunk. a védett helyen így uralkodni fogsz felettük. kis harangot. testéből nyúlványokat. Elmekórtani íróink könyvei tele vannak hasonló esetekkel. Ismeretes. az egykor „Wehrwolf” fegyvertára csupa vadállati rekvizitum! A szimbolikus tárgyak legtöbbje utalás a múlt kegyetlen vérszomjasságára. háromágú szigonyt. a láthatatlan világból előnyüzsgő gonosz kísértetek. Ez a már ismertetett módon megy végbe. Ha nem így lenne. A protoplazma normális állapotban gombformájú. A sátánfarkas-legenda legrégibb ismert példája az Ótestamentumban fordul elő. egészen a protoplazma működéséhez hasonlóan. előző életei pedig súlyos bűnökkel voltak megterhelve.Ez a magasabb asztrálsíkokon. tanulmányozza át Krafft Ebing Törvényszéki Orvostanát és Ervin Wulff munkájának a kéjgyilkosságokról szóló fejezeteit. olyanokká fognak válni. dobot. akik itt tanyáznak. ha hozzájuk hasonló ruhába öltözik s a mágikus fegyvereket szükség esetén használni is tudja. S ezt a képet magadban ébrentartva.

Megtelt az örök élet italával. a testen kívül. erődet megfeszítve. halomba gyűjtve. Most az extázist fokozó szertartás hosszas gyakorlatai után a Naljorpa áldozatul dobja testét a felidézett démonoknak és asztráltigriseknek. hogy félelem nélkül áldozatul dobom anyagi testemet. amint fejedet a törzsről levágja. a démonok műve ez. maradj ebben az állapotban megnyugodott szellemmel és tartsd magad egyensúlyban. Ha régi sorsod bűneit akarod levezekelni. És most nézd. válaszd azt az időt. mint maga a Föld. Vezeklésem művét most befejeztem. istenek és emberek között. akit a kertek növényei. mint az emberek sorsát marják. hangja zengzetes. hogy igazi éned. a lélek és a szellem világát. vendégeim. akit gyógyszer gyógyított. tüdőd. léped a világ minden gazdagsága földön és égen. A fekete lakomát tartsd esti szürkületkor. Most az istennő darabokra tépi holttestedet és koponyádat az istenek lába elé dobja áldozatul.A Mandala Szemlélete Ha az ünnepi áldozatra készen. hit védelmezői. A három láb mindegyike egy-egy világot jelent: az anyag. kettőzött buzgalommal. két szemed olyan. de most ezt az anyagi lényt te szellemmé változtattad. Kívánságodnak engedett. hogy az egész létező világot bevond vele. lásd magad következőképpen: te vagy a holttestből kilépő szellemlény. Az istennő három koponyából készült lábra helyezi. nem tesznek egyebet. szellemi lénnyé válva. áhítatod erősítésére. ezt a felhőt szívjad magadba. hogy az anyagi világ káprázat. minden káprázattól. istennőknek és védőszellemeknek. félelemtől. az isteni Én. legritkább . Most e pillanatban vándorlásom útját a káprázatvilágban elvágom! Koponyám olyan nagyra tágult. akit ruha takart. nagy Mesteremnek mutatom be. a varázskört megvontad. Nekik ajánlom fel holttestemet most már megváltozott alakban. Az istennő kezében bárd van. És el akarok merülni az ősi Ragyogó Fényben. az emberkoponyából készült dob . mikor a hajnali derengés az éjszakát éppen elnyeli. szenvedését egyben mind. idézd fel magadban a szent Meru hegy képét. a vért helyezd rá. éned szenvedélyeit akarod elpusztítani. mint a Harag istennője áll. a táplálék tartott fenn. Ha szigorú gyakorlatban. készüljetek a fenséges lakomára. akik a titkos tant őrzik. nyeld le az egészet a lárvák és démonok fekete testével együtt. Most pedig. akkor fog téged a gonosz sors bilincseitől megszabadítani s akkor lesz hasznára mindenkinek. Hogy a vörös lakoma áldozatát meghozzad. gonoszságát. májad. mint a Nap és a Hold. hogy áldozatomat habozás és panasz nélkül hoztam meg. lásd magad a következőképpen: te vagy a harag istennője. fekete hő alakjában.” Igen kifejező az áldozat megszentelésére mondott mágikus invokáció: „Tiszteletreméltó istenek. a vörös lakomára legjobb az éjjel. sugárzó három betűt ejti ki: AUM. isteneknek. mint egy óriási csésze. ők azok. minden démoni erőtől. nagy. Ősidők óta művelik ezt. tágítsd ki a annyira. Így ez a bőr olyan lesz. csodálatos. Az áldozat ideje Ha a fehér áldozatra készülsz és az örök élet italát akarod elnyerni. Így az áldozat átváltozik és az élet italává lesz. Gyertek ti dögkeselyűk. Sok csengettyű szól. Hogy a fekete lakoma áldozatát meghozzad. ahogy egyensúlyban áll a lét. erre a délután az alkalmas idő s ilyenkor kell tartani a vegyes lakoma áldozatát. gonosz szellemek. Nézd saját levágott fejedet. a bölcsesség italával. elemi őslények minden serege.hozzám. Ő volt az. veséd. az őskor guruinak. hántsd le magadról földi éned szeretetét. Megtisztítottam minden sötétségtől.a dobok közt a legjobb. a csontot. Mikor ezt a képet magadban megrögzítetted. E varázslatnak mindannyian örültök s örültök annak. a boldogság italával. Tested nyúzd meg. Felismertem. amely az emberi test kellős közepén emelkedik. lábaid jelentik a világ talpazatát. Ezután az szent. a kürt emberi lábszár csontját készült. A húst. gátlásoktól mentesen és szabadságomat a Legmagasabb Lény 81 .pergésével most meghív benneteket. gyertek elő valamennyien!” Az áldozati lakoma magasabb értelme „Áldozatomat a Legmagasabb Úrnak. A rituálé ezután így folytatódik: „Most pedig képzeld el. bűnét. A lakoma asztalát emberi bőr takarja. A vegyes lakoma Hogy a vegyes lakoma áldozatát meghozzad. három szent sík őrei. szíved. Ezt a megmérhetetlen nyomorúságot képzeld el hatalmas. fejed az istenek körébe ér. részvétre méltó tömeg! Lássátok áldozatomat és közeledjetek az áhítatos vezeklőhöz . mint tested négy birodalma. olyan. lássátok. lássad magad a következőképpen: lásd a magad és a többi lény betegségét. mint a hóhér a vérpadon. fénylő itallá. A négy égtáj nem egyéb.

hogy a benne legnagyobb stimulánsként szereplő gondolatsorokat kisugározza. Ez a jelenség az altudatnak ama képességén alapul. hogy az általa választott út az egyetlen menedéke. szimbólumokat. Elég valamit plasztikusan elképzelni. A tükör előtt kényelmesen elhelyezkedünk. Engedjétek meg. 82 .különösen a mentális látás első időszakában . a felsőbbrendű én szimbólumokban megtestesülő világával együtt. Az az eszköz a varázstükör. azonnal képsorozatokat. azaz elalszik. ha meg akar menekülni a bűnös múlt fúriáitól s a végső megsemmisülés örvényétől. Az előzetesen magnetizált. melyet az altudat azonnal készségesen megragad. mint Du Potet kísérlete alkalmával.azzal a rossz szokással rendelkezik. valamire unszolnak. az Asztrálmágia előírja a szemek tudatos nyitvatartását. az egyéni emlékezetraktár tartalma szerint. A látomások az egyéni múlt emblematikus ábrázolásai. vagy a földre vázolt 30 centiméteres kör alakú. Előfordul persze. hogy a tükörben felmerülő képeket kialakulni hagyjuk. Vagyis az altudat bonyolult. A legtöbb neofita . a belső látótér sötétségét pedig a széntükör nyújtja számára. akkor a médiumok a mágus agyában felmerülő képeket pillantják meg benne. hogy a szemlélt tárgy izgalmas lesz és alaposan felforgatja lelkivilágunkat. a wehrwolf! Vannak. figyelmünk ébrentartása esetén. szénporral rajzolt kartonlap. A megkívánt feszült figyelem és szellemi éberség készenléte helyett tehát ennek ellenkezője áll be nála. kedves hozzátartozók alakjait véljük megpillantani a szénkörben. Ha a mágikus tükör szemléletét a mágus akarata irányítja. Más út nincs számára. melynél fogva a lehunyt szem látóterében. a végsőkig hajtott aszkézisben csonttá és bőrré soványodva. félhomály. Más esetben a Küszöb Őrzőjének iszonyatot keltő lárvaarca merül fel a külső látótérben. hogy mihelyt szemét lehunyta. mikor a kísérletező neofita szemei elé egy kis darab extrovertált éjszakát helyez szimbólikusan. mind más vízióban fog részesülni. Ahány ember odafigyel. A fekete tükör Az asztrálmágiának kitűnő eszköze van a fényéterben való látás elősegítésére. ezzel egyidejűleg spirituális szeme is lecsukódik. amelyben hátradűlhetünk. mihelyt arra alkalma van. Tudja. Legjobb erre egy szék. Mások temetők. akik fiatal koruktól kezdve eltemetkeznek egy félig befalazott romházba. Színes lámpát egyszerűen színes selyempapírburkolattal készítünk s az égőt hátunk mögött valami takaró tárgy mögé helyezzük le a földre. Hogy ezen az állapoton segítsünk. vagy ami a legjobb: halvány ibolyaszínű világítás mellett végezzük. objektiválódott mentális élmények. gyenge vörös. különben pedig teljesen semlegesek maradunk. De démoni arcok és ijesztő lárvák is megjelennek és a felmerülő hieroglifák értelmezése tekintélyes mélypszichológiai feladat. altudati vágyképek és indulatkomplexumok jelképes kivetülései. ha az asztrális látásban kiképzendő neofita a beszélő fényjelenségeinek szemléletében még gyakorlatlan s külső támasztékra van szüksége. A fekete tükörrel való gyakorlatozást mindig elsötétített szobában. abból tehát szívesen visszareflektál egyes izgalmasabb momentumokat. Néhány napon keresztül naponta körülbelül félórát azzal töltünk. 5-8 cm átmérőjű. az altudati idearaktár projekciója. hogy hozzátok hasonló legyek!” Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatok között tölti életét az egykori feketemágus. fekete folt. emberi arcokat és jeleneteket fog látni. melynek legprimitívebb kivitele a Du Potet-féle szénkorong. barlangok mélyén húzódnak meg. Amint a mágikus tükör készítésénél már említettük. akinél a harmadik szem már működik.szellemében akarom megtalálni. máskor meg rég elhalt. miközben egyre mélyebben merül az álom és ébrenlét határán mozgó jelenségek vízionárius szemléletébe. ha mágikus személyiség van jelen. Néha távolban lejátszódó események körvonalai bontakoznak ki a tükörben. mielőtt a tobozmirigy működésbe helyeződne. fenséges bírák. a vampír. ahol életük végéig a zarándokok kegyes adományaiból tengetik nyomorúságos létüket. hiperkozmikus tartalmát. Ilyenkor a tudat mélyebb régiójának démonikus regiszterei szólalnak meg. az elmének egy különleges hajlamára épít akkor. rögtön élő képekben kezdi projiciálni. Természetesen a tükör minden beletekintő előtt más képeket vet fel. hogy a tükör felesleges annak. Az altudat számára terhes a beléfojtott emlékképek és energetikai konfigurációk elraktározása. De az aszkéta nem panaszkodik. vagy más módon a negatív várakozás extatikus állapotába hozott szenzitív egyén ebben a szénkeretben elsuhanó képeket. vagy démoni arcok. Mert abban biztosak lehetünk. hogy még annak fénye se jusson direkt úton a szemünkbe. színes ábrákat kezd vetíteni. amelyek valamit kérnek tőlünk. a varázstükör lehet egy kb. Az altodat így a gyenge harmadik szemet nyitva fogja tartani s megindul a legérdekesebb filmelőadás. A fizikai szem elé helyezett sötét folt az éjszaka szimbóluma. hogy a tárgy azonnal megjelenjék a tükörben! Fekete tükröt akkor használunk. A mélypszichológiai reflexiók szabad emissziójára a megfelelő alkalmat a varázstükör nyújtja.

hogy lelki szemünk előtt a bennünket közelebbről érdeklő hely távoli eseményeinek filmje peregni kezdjen. A tükörgyakorlatok idővel annyira kifejlesztik a spirituális szem működését. Ezt az eljárást többször megismételjük különféle témák irányában. sem a felhívásoknak nem tesz eleget. amellyel el van foglalva. Néhány heti vizionárius praxis után áttérhetünk a távolbahatás kifejlesztését célzó gyakorlatokra. Ezek abban állanak.A neofita a leghelyesebben teszi. feltéve. amelyek azt a helyet ábrázolják. ha a mágikus látás negatív extázisába merülünk. akinek hollétéről. Hold. vagy bármely Vénusz. ha sem a rémképektől nem engedi magát elriasztani. A nyert képek mindenkor híven visszaadják az ott lejátszódó eseményeket. Az odköpennyel ellátott tanítványnak az asztrálsík démonai semmit sem árthatnak. vagy jelenlegi tevékenységéről valamit meg akarunk tudni s ezt a kulcsábrát emlékezetünkben plasztikusan rögzítjük. 83 . Neptun-szignatúrájú füstölő megfelel erre a célra: Keleten a Hasis és a Peyotltinktura néhány cseppjét (5-6 cseppet) veszi be az experimentátor s ebben az esetben elmaradhat a füstölő. ha a kísérletek kezdetén. ahol a keresett egyén tartózkodik s némi figyelemmel kivehetjük a cselekmény természetét. majd világosodó képsorok merülnek fel előttünk a tükörben. Miután az arcot több percen át imaginatív fixálás alatt tartottuk. Beállíthatjuk magunkat egy helyiségre. Ezzel beállítottuk mentális rádiónkat a keresett személy hullámhosszára. elengedjük ezt a képet is és passzív várakozásba merülünk. Előnyös. hanem nyugodtan tovább szemléli a gyorsan váltakozó tüneménysorozatokat. hogy képzeletünkben felidézzük annak a személynek arcát és alakját. Elég. egy távoli ország általunk ismert fővárosára is. Nemsokára homályos. A már ismertetett narkotikumok. a magnetikus extázis elősegítésére füstölőt alkalmazunk. hogy ijedtében maga nem nyit ajtót előttük. hogy a fizikai segédeszköz feleslegessé válik.

MÁGIKUS GEOGRÁFIA 84 .

azt az Akaratmágia fejezetében már kifejtettük. hogy a Mágia magasabb operációit sikerrel hajthassuk végre. természetes. A kompasz különleges. ami még a mágus miniatűr arcképével is meg van erősítve. hanem az elektromos energia pszichikai adóerővé való átatakításáról van szó. fizika. Tüzetesebb vizsgálatra középen kis bemélyedést vettem észre. hogy az akarat által magnetikusan vonzott elektromos energia irányíthatóvá válik. amelyen az egész szerkezet áll. Ekartshausen: „Aufschlüsse zur Magie” című munkájában listát közöl. Jegyzéke felsorolja a természettudományoknak úgyszólván minden ágazatát a fizikától kezdve. amíg a kompasz forgását meg nem állítják. A kompasz körlül elhelyezett jelzések a kehely szélén a hét asztrológiai bolygót szimbolizálják. sőt egyszerű magyarázat? Vajon nem arra szolgált-e.A mágiában felhasználható erőforrások Elsősorban az elektromosság jön számításba. Ezen a rejtett szobán keresztül az asztrálsík lárvái beömölhetnek a kísértetházba. 85 . Az erőket azonban nemcsak átalakítani. battéria. aki a Mágiában eredményt kíván elérni. kisugározni is meg kell tanulni. érdemes részletesebben tárgyalni. melyben meghatározza. az Odnak sugarait gyűjtse össze? És miért ne? Nem voltak-e a mágnes tulajdonságai is évszázadokon át rejtve? S vajon a gőz és az elektromosság olyan régóta ismeretes energiák? Mialatt ezek a gondolatok foglalkoztattak. ma már nem élő ázsiai nyelv írásjeleivel volt beborítva. hanem távolbavetíteni. Itt nem az elektrotechnikában használatos fizikai transzformáció jelenségére gondolunk. Úgy találtam. Ennek elsajátítására már az előbbi fejezetben adtunk utasításokat. vegyészeten. Ez alatt azt érti. Bulwer „The Haunted House” c. melyeket a bot létrehozott. számtan. Természeti erők mágikus felhasználása azonban minden esetben a transzformálás módozatainak ismeretét követeli meg. keresztül az orvostudományon. csillagászaton. Most még csak néhány kézenfekvő forrásra kívánunk rámutatni. matematikán. A varázspálcát a regény hőse különös körülmények között szerzi meg s így írja le: „Kezembe vettem a finoman csiszolt acélrudat. tenyerembe szorítottam a varázspálcát s azonnal valami sajátságos. ami aránylag kis fáradsággal a legtöbb ember számára hozzáférhető. titkos arkánuma a magnetizált elektromosság. hogy az animális meleg és idegtevékenység fókuszpontjában. orvostudományban és a matematikai szaktudományokban. melynek vályújában hajszálfinomságú fémdrót húzódott meg. De az újabb kor egyik nagy adeptusa: Bulwer több novellájában s Margrave című regényében (Strenge Story) szintén az elektromosságban látja a legfontosabb munkaenergiát. Itt Bulwer egy hermetikus eredetű varázspálcakonstrukciót ír le. néhány fakultáson alapos ismeretekre s némi kézügyességre van szükség. a vegyészetben. Egy befalazott szobában. pergamentlapon mágikus invokáció és átok szövege. az emberi tenyér belsejében összefutó láthatatlan fluidumnak. Az elektromos szerelésben. felemelő érzés borzongott végig testemen. csillagászat. Ez bármiféle természeti energiánál elsődleges kérdés. hogyha a legtöbb tudományágazatban nem is követelünk meg átfogó ismereteket. akik rá vannak utalva más ember manuális munkájára. egészen az elektrotechnikáig. novellájában leírja Graf von Gabalisnak. A múlt nagy magiszterei mind kiváló praktikusuk voltak a fent említett tudományágazatokban. Ezt a különleges szerkezetet. hogy belül üres. A konstrukció az akaratmágia és a mágia ügyes kombinációja. amely egyszerre akkumulátor. a nagy kabalista mágusnak. még érdekesebb leírást találunk a Strange Storyban. akár utólag is gyakorlati ismeretekre és praxisra kell szert tenni. Aki például a mágikus konstrukcióban elgondolt kísérleti gépezeteket maga tudja előállítani. Kétségtelen. mint mértan. az odaláncolt asztráldémon fizikai energiákat transzformál. milyen gyakorlati képességekkel szükséges rendelkeznie annak a kutatónak. Már Eliphas Levi úgy nyilatkozott. melynek feje áttetsző. az átokszöveg minden élőlényt kezükre ad a házon belül. A kehely szélén gravírozott jelek az állatövet szimbolizálják s a pergamentmantrában. A ház mindaddig a mágus átkának hatása alatt áll s a benne élők sorsa tragédiával végződik. Lehetséges lenne a hatásokra. kábító illatot árasztó üvegkehelyben van elhelyezve. nagy előnyben lesz azok lőtt. amely teljesen hasonló az akaratmágia fejezetében leírt Ideoprojektorhoz. ami a bot kézbevételekor könnyedén belesimult az ember tenyerébe. hogy a Mágia nagy. Hogy ez milyen módon érhető el. ha értünk az akkumulálás és transzfomálás művészetéhez. mivel az egy adeptus titkos kézirata alapján készült. a giroszkóphoz hasonlóan. kis rejtett szekrényben nagyélettartamú kémiai battéria által mozgásban tartott kompasz forog. kristályszerű masszával volt bevonva. transzformátor és leadóantenna. Szemmel látnatóan nagyon távoli időpontban készített munka lehetett s oldallapja valami. Alatta vékony kis szattyánbőrkötésű könyvben. a Zodiákus körének kabalisztikus emblémájában. maga az energia parlagon hever a természetben s azt bárhonnan elvonhatjuk. egyik elektromos szerkezetét. Másik.

Láttuk ezt az elektrolitikus úton-adagolt fémsóknál is. hogy a leendő mágusnak technikai és tudományos ismeretekkel kell rendelkeznie. az elektrolízis processzusa által két irányban terjedő izgatószer extázisokozó hatásával kezdődik. Például a hidraulikus elektromosturbina rendszerei. hogy különböző fajsúlyú elemek kerüljenek össze. cinkből stb. távolba sugározza akaratát. mint ma. a vizek sziklabarlangokat súroló mozgásában. kénesvízű forrásokban. Az istenség homlokán rendesen a város. Az istenszobor. smaragddal voltak feldíszítve s nyakukban pazar gyöngysorok függtek. a benne elhelyezett mágikus idea értelmében. alvilági démonokat idéz meg s a Föld szellemének küszöbére érkezik már. amiben ettől eltér. Használatát az író egészen úgy mutatja be. arannyal. az extázis pedig magasabb síkok intelligenciáinak invokációjához szükséges. gyémántokkal. mikor a vele összekapcsolt áldozati medence az előírt folyadékkal megtelt . Ismeretes a fizikából. extázisba hozta a szertartáson jelenlévőket és a hívők látomásokban. Káldea papjai az elektrokémiai és naturkémiai tűz tudományának legnagyobb mesterei voltak. elektrokémiai kompozitum. sokan megkísérelték az ékszerek elragadását. Egy-egy istenszobor úgy volt felépítve. hogy az extázist is a varázspálca idézi elő. Ezért hangsúlyoztuk. de még Egyiptomban és főleg Káldeában a statikus elektromosság elvén épült óriásbattériák voltak használatban. Naturális áramforrás alatt olyan battériát értünk.más konstrukciók esetében a szent tűz meggyújtásánál . mágikus battéria létrehozására. Mágikus célra évekig ki nem merülő battériára van szükség. Lényeges csak az. éppen erre van szükség. A templomi krónikák ezekből a régi időkből majdnem kivétel nélkül a szentségtörő haláláról számolnak be. a légköri elektromosságban. Az okkult fizika és vegytan ilyen esetben a hosszú időre tervezett naturális áramforrásokat alkalmazza. Külön probléma az elektromos áramok tartósságát biztosító permanens akkumulátorok és kombinált források összeszerkesztése. melyből teste készült. ami itt le van írva. A vegyszer az elektromosság közvetítőerejét használva. amely a természeti erők hosszú ideig változatlan elrendezésére van alapítva. Ez a találmány elveszett. ami egyszerre tartós és magasfeszültségű. ha a villamosság kontrakciónövelő tulajdonságát a narkotikumok stimuláló hatásával egyesítjük. mint tudjuk. amely a töltést elektrolitikus stimulandák. A ma ismert elemek ilyen célra alkalmatlanok. Földjük a szent csüllagászati kollégiumok mágikus kiképzőintézetei környékén tele volt vitalizált bálványokkal. áldozatokat követeltek (a hozzájuk rögzített elemi szellemen keresztül) s villámütéssel sújtották a vakmerő betolakodót. vagy ország legnagyobb ékköve képezte a harmadik szemet. Ezek a bálványszobrok látomásokat okoztak. „az istenség haragjának villáma általi sújtáson” keresztül. A Mágiában. Ennek a tudásnak kis része a káldeusokra szállt. amelyek sok apró forrasztási hellyel. Minthogy az emberi természet akkoriban is olyan volt. ahol az intravénás dózis előírt mennyiségénél sokkal kisebb töredék ugyanazt a hatást éri el elektrolitikusan a vérbe juttatva. Eliphas Levi meg is jegyzi: „Káldeus papok találmánya a tűz. Ilyen elemek felállításában különösen az atlantidák voltak nagyok. Két-három természeti elem.” 86 . A Bulver-féle varázspálca tehát elektromos akkumulátor. de a kabalisztikus Mágia oltári szertartásaiban megmaradt a nyoma. vasból. szellemi élményekben részesültek. Az összekötött testek nagysága. víz és föld hármas elemének kombinációja. mérgezési tünetek nélkül extázist és akaraterőfokozódást idéz elő.” Az orvos a varázspálcával mágikus invokációt hajt végre. ellenben a forrasztások száma fontos. nem játszik szerepet. a hőelektromosság klimatikus változásokra építő vegyielemei. mikor vakmerőségétől megijedve s egy látomástól figyelmeztetve visszalép s a tengerbe dobja a mágikus szerszámot. kellemetlen utólagos közérzetzavarok nélkül. aki szentélyük elzárt termébe a pap engedélye nélkül belépett. a távolba. amit sokféleképpen kihasználhatunk. amelyek már felépítésüknél fogva kozmikus áramok felfogószerveiként működtek: a folyókban. hogyha két különböző fémdrót végeit összeforrasztjuk s az összeforrasztott drótot a forrasztás helyén tűzzel melegítjük. A bálványok gyakran kincset érő drágakövekkel. A drótok vagy fadarabok lehetnek ólomból. Lehetséges ennek következtében olyan akkumulátorok szerkesztése. hogy a fémek kombinációja. akaratom gigászi méretűvé erősödött.elektromos energia kisülése következett be. hogy teljesen kiesnek a vegyszer mérgező tünetei! Ugyanígy. melyeket a természeti elektromostelepek tettek félelmetessé az itt megforduló tanítvány előtt. rézből. A belőle emanálódó energia valami ismeretlen. mint az eredeti adagolás. a drót két végén elektromos áram keletkezik. Az elektrolitikus injiciálásnak megvan még az az előnye. A varázspálca. Az izomerő végsőkig feszített használása akaraterővé alakul át. Az ilyen készülékek egész nyáron használhatók. százszoros dózis potenciáját tartalmazza. extázist keltő narkotikumok kíséretében sugározza először a bűvészinas testébe s innen irányítással ellátva. mint azt a Ceremóniális Mágia fejezetében olvashattuk. Atlantiszban. az a különös kombináció. speciális helyi energiák lappanganak. Voltak épületek. a föld ásványaiban. a Nap hőjét alakítják át elektromossággá. a felület. elektrosztatikai oszlop hatását fejtette ki s mindannyiszor. azok különböző hőfokai mellett hidrokémiai elemet képezhet.Könnyűnek éreztem magam és mintha titánok ereje költőzött volna izmaimba. mondjuk egy lúgos vegyihatású forrás összekötése egy savas kémhatású kénforrással.

hogy meginduljon a sercegés és sötétben villlámlásszerű kék szikrázás. Az elektrofizikából köztudomású. jellemző sercegés kíséretében szikrák pattannak elő. mint az alacsonyfekvésű városoké s hogy a hegyvidéki talaj erősen telítve van statikus elektromossággal. Elser és Geitel kimutatták. hogy a magaslati helyek levegője jobban vezeti az áramokat s így távolbahatás szempontjából kedvezőbb eredményeket tesz lehetővé. hogy a napsugarak a Föld felületén egyes anyagokban fényelektromos jelenségeket keltenek. Ma már tudjuk. a magasabb atlanti yoga számos. mint alacsonyabb fekvésen. mint ahogy a legkönnyebben kiváltható is. Tapasztalataink szerint a statikus elektromosság a legkönnyebben felhasználható áramfajta. hogy levegő ionjainak túlnyomó része rádióaktív eredetű. Ez a statikus elektromosság. hogy a fizikai súrlódás szikrakisülést okoz. az ottani miliő természeti energiákban gazdagabb geofizikai alkata. Linke a Föld felületén 100 voltot talált. 5000 méteren 3 voltot mértek. A dörzsölés útján keletkező elektromosság azonban Tibetben valóságos szikraesőt vált ki s a kisülések tűzijátékszerűen fényesek. hogy a magasan fekvő hegyvidékek levegője jobb elektromos vezető. Hozzátesszük még. Közismertek a tibeti mágia nagyszerű eredményei: Mintha ott minden jobban sikerülne! A telepátia. ha például hajunkat csontfésűvel fésüljük. Másik oka az.A statikus elektromosság Az elektromosság egy bizonyos fajtája szintén jelentékeny szerepet játszik a Mágiában. hanem a miliőhatás is mágikus és különleges áramokkal van telítve. Az alsó rétegekben a feszültségesést átlagosan 100 voltnak veszik. mert eleinte nem voltak tekintettel arra. akkor a két pont között áram keletkezik: a pozitív töltés a nagyobb feszültségű helyről a kisebb feszültségű hely felé áramlik. hogy az ilyen fekvés alatt a mágiának több erő áll rendelkezésére. amilyen majdnem minden használati tárgy. hogy az összes kozmikus energiák is közvetlen közelből érik az idegrendszert. mert a szellemi energiák terjedésének. továbbá a légkörnek különböző magasságú pontjai között mindig van feszültségkülönbség. így a levegő vezetőképessége mindkét oknál fogva növekszik. Ennek egyik következménye az. Tibeti expedíciók vették először észre a tibeti fennsík magasabb régiójában. amelyeket egyenkint hívnak elő. Száraz és hideg vidéken a feszültségesés nagyobb szokott lenni. mert a tekercs elcsavarása által létrejött dörzsölés szikrákat pattant elő a fényelzáró kapuk bársonyán s a felvétel a legjobb esetben is fátyolt kap. Tibetben nemcsak az élet egyszerűbb s ennélfogva könnyebben koncentrálható. mint a száraz levegőé. 1500 méter magasságban csak 25 voltot. A Föld és a légkör közt. az elementálok invokációja. Elég egyetlen vigyázatlan mozdulat s a kisülés fellobbanása tönkreteszi a filmet. Felfelé folyton csökken a feszültség. Ehhez járul még. erősebb fényelektromos hatásokat lehet észlelni: az ibolyántúli sugarak közvetlenül is ionozzák a levegőt. hogy a nedves levegő vezetőképessége kisebb. elég végigsimítani. A nappal felvett filmjelenetek és képek legnagyobb része tönkrement. Ez a hatás is elsősorban magas levegőrétegekben keletkezik. a mágikus egyéniség hatásának titkos mechanizmusáról húzza le a leplet. Rájöttek. ruha kéziszerszám és gépezet. a távolbalátás. Mármost az elektrofizika törvényei szerint. mikor áthaladnak rajta. mint mondottuk. A kozmikus sugárzás nagyfrekvenciájú rövidhullámai háromszorosan erősebbek odafent s a 87 . A nagyobb frekvenciájú gondolatenergiával telített mágus önkéntelenül is magára vonja kisebb frekvenciájú egyének érdeklődését s a magnetikus kapcsolat már a szóbeli érintkezés megindulása előtt létrejön közöttük a természeti erők viselkedésének szabályánál fogva. Tehát a magaslati helyek tárgyai túl vannak terhelve statikus elektromossággal. A bennünket különlegesen érdeklő pont: a statikus elektromosság és a magaslati helyek viszonya. nehogy az előhívótank pörgettyűjének forgása újabb bajokat okozzon. hanem sebességük is. Ez a jelenség alacsonyabb fekvés mellett is megvan. Ezt a tételt jól jegyezzük meg. A sötétkamrában a fényérzékeny lemezek legtöbbje elromlik a kék fény hatására. a minden tárgyban felhalmozott statikus elektromosság kisülése miatt. hogy itt majdnem lehetetlenné válik a fotografálás. Ehelyett lemezeket használnak. Magasabb régiókban nemcsak az ionok száma nagyobb. 3000-4000 méter magasban 10 voltot. A Mágia hosszú évezredek óta ősszegyűit tapasztalatainak egy speciális megfigyelése kap ugyanis érdekes igazolást abban a fizikai megállapításban. nyugaton szinte képtelen operációja sikerrel jár. ahol a napfényben több az ibolyántúli sugárzás. Elektromos természetű anyagot pedig. a varázsdiagrammok életrekeltése. Ugyancsak kisülést okoz a különben odalent nem elektromos tárgyak súrlódása is. Ennek fő oka. Magas hegyeken. A legkisebb forgó kerék jelentékeny dörzsölési villamosságot fejleszthet itt. De ezt az elektrofizikai bevezetést nem a fenti viszonylat megállapítása céljából vázoltuk. hogy a rollfilmes készülék szerkezete ugyanebből az okból nem megfelelő itt. A mágia majdnem összes nagy iskolái hegyvidéken voltak és vannak ma is. ha valamely vezető közeg két pontja közt feszültségkülönbség van. hogy a levegő vezetőképessége a benne lebegő ionok számától és sebességétől függ.

hogy az árapály jelensége nemcsak a tengerben.mint mondottuk . hanem az ember belső elválasztású mirigyeinek működésében. azonkívül . Sok más mellett élő ember zavarja a leadást s gyengíti a vételt. hogy a föld egyes zónái előnyben vannak misztikus fejlődés tekintetében. hogy a hely nem fontos számára. nem sikerülhetnek úgy. ha a körülmények. hogy a mágikus kísérletek jobban sikerülnek kevésbé népes vidékeken. miközben Apollonius előrehajolva tartotta törzsét . hogy az áramszedő tíz ujj a levegőből hullámokat vehessen fel. mikor a mester tanainak kinyilatkoztatása előtt valamelyik hegyre vonult erőgyűjtés.a küldött parancs végrehajtása . a helyi nagyadó műsorát azért minden zavaró interferencián keresztül is jól halljuk. Városi ember hiába érez indítást valami kívánság megtételére. a szexuális funkciókban. nagyobb teljesítményekre képesek. az alföldek lakói. Ebben az elektromos elszegeltségi állapotban az ember teste battéria lesz. a gyapjú. Zarathustra a hegyről tartja szózatát! A tibeti aszkéták remetelakokban húzódnak meg s a Tshöd hátborzongató meditációját a magasságok erőinek magukba vétele után hajtják végre. Vidéken ez kisebb akadályba ütközik. Éppígy. Előírják. hogyan válhat az emberi test statikus elektromos battériává. a bönvarázslók is jórészt a kedvező fekvésnek köszönhetik elképesztő teljesítményeiket. ilyenkor előbb semlegesíteni kell a búgást. Tudjuk. fizikailag is közelebb kellene hogy jusson a Közmosz személytelen energiáinak forrásához. aki a hétköznapi élet uniformizált börtönéből ki akar lépni. Nemcsak a vizekben áradás újholdtól kezdve. Mintha az. hanem a többi magaslati helyre is.azonban a városi viszonyok miatt már nehezebb. vagy munkája ezt lehetetlenné teszik. Ennek oka az. aki teljesen meztelenre vetkőzve egy. És ez az áradás Tibetben fokozatosabban érvényesül. vagy márványra állt. Azt kell mondanunk. a burokból két kezét feje fölé emeli a magasba. Ma már ismeretes az árapály-periódus befolyása az emberi idegrendszerre s vérkeringésre. Elektromos anyag a selyem. Különösen erős 88 . Rég letűnt világok tragédiái fenséges és emberfeletti konzekvenciái tárulnak a magaslaton meditáló bölcs lelki szemei elé. Európában.Fold tömegvonzása szintén jóval nagyobb. Szerinte az emberi testet elegendő a földtől elszigetelni s a szigetelő anyagon belül elektromos anyagba öltöztetni. A kozmikus sugárzás pusztuló világok szétszórt atomjaiban hordozza magában a léttől elválás gondolatait. ha azok az okkult mesterek. hogy egyrészt csak kevés neofita képes annyira kifejleszteni akaratát. A hullámokra való reakció . amint azt az erőátvitel magasiskolája megköveteli. mint Ekartshausen kísérletében s az egész bőrfelület antennaként működik. Jellemző a kozmikus sugárzás hatásának kitett neofita pesszimisztikus magatartása is a matériális élettel szemben. mint mikor a vevőkészülék szomszédságában nagyteljesítményű elektromotor működik. Nem csoda hát. a nyugati kultúra vérzivataros nyugtalanságtól szennyezett levegőjében. mint Tibetben. akik ott élnek. De a mágia kevésbé magasztos praktikánsai. amelyek a tibeti neofita kiképzését bevezetik. az egész testét beborító gyapjúkabátba burkolózott be s falemezre. A gyapjútakaró burokszerűen beborította.maradandók. nehogy a nedvesség akadályozza az elektromos áramok keringését. ha az objektum fizikai munkával van elfoglalva. a szőrcsuha is. Ekartshausen már több alkalommal idézett művében leírja a módját.kevesebb ember jelenléte kisebb pszichikai interferenciát jelent s az adás is zavartalanabb úton érkezik meg.fejét is a takaró alá húzva. Ekartshausen a szigetelőanyagon állva. Hasonló ehhez az antik mágus: Tyanai Apollonius módszere is. mint a nagyváros. Buddha és Krisztus hegyibeszédeket tartanak. Ha átgondoljuk a vallástörténetek nagyjainak előéletét. Sinai-hegyi kinyilatkoztatásról beszél a Biblia. intenzív szellemi koncentráció céljából. ha a leadó fél akarata elég erős. éppúgy. Itt könnyebben nyílnak meg a Beszélő Fény krónikájának lapjai s az adeptus csalhatatlan biztonsággal látja meg az anyagi lét káprázatának hiábavalóságát. hogy úgy a testnek. Város és falu a mágiában Noha a mágus az Akaratmágiában előírt gyakorlatokon keresztül annyira kifejlesztheti akaratát. Hasonló ez ahhoz. Megállapításaink persze nem egyedül Tibetre érvényesek. hogy a közvetítést tisztán lehessen fogni. mindig kivehető bennük olyan etap. Persze. a vérképzésben és az összes megfigyelhető biológiai folyamatokban is. hogy a szervezet animális hője a rítusban előírt mozdulatok súrlódását villamossággá változtassa át. másrészt a város sokféle pszichikai hullámhossz által terhelt fényétere megnehezíti a zavartalan vételt. mint mi. mégis tagadhatatlan. minta végtagoknak teljesen száraznak kell lenniük. a gondolathullámok ellenállhatatlan átütőerővel találnak célba s még akkor is rendeltetésük helyére érkeznek. A hegyen született filozófiai és vallási rendszerek szintén grandiózusak . De térjünk vissza a statikus elektromosság témájára. Azok a legnagyobb csendet és kristálytiszta pszichikai légkört kívánó kísérletek. hanem kisebb vizeken is létrejön.

A hegyen. Színházak. mégsem alkalmas mágikus kísérletekre. E célból tudnunk kell. szállodák. Vendéglők. időnként gondoskodjék a fogyasztott erő pótlásáról. A sírok emanációja negatív és mérgező! Úgyszintén az egykori csataterek aurája sem munkaterület a kiontott vértől és hozzátapadó szenvedélyek gyűlölettől terhes kisugárzása miatt. kutaké a Hold. gyümölcsösöké a Vénusz. Ilyen magaslati és mélyebb pontok közötti áramok folyton cserélődő hullámai is a leadóenergiát növelik. hanem a magaslatokon való rendszeres relaxációval. amely a környezet legkisebb részleteit is automatikusan lefotografálja s azt is közvetíti. Fontos. amint azt a buddhisták teszik. akkor a ház falai beisszák azok pszichikai rezgéseit. mezőn. Ajánlatos a mágia városban élő neofitája számára magaslati helyek időszakos felkeresése. hogy az aktus olyan területet. forrásnál csak azt a pontot válasszuk. Ezt nemcsak az életmód és táplálkozás szabályozásával érheti el. mert az itt felhalmozódó sok tönkrement élet atomjai életellenes kisugárzásukkal meggátolják az ideogenezis processzusának akadálytalan menetét. folyók. Mélyebb meditációs gyakorlatok kitűnően összekapcsolhatók kozmikus energiák felvételével. A szignatúrák részletes magyarázata minden jobb asztrológiai könyvben megtalálható. luxusüzleteké a Vénusz és Merkur. A miliőhatás jelentősége Az imagináló-mágiában nem szabad megfeledkezni a mindenkori operáló természetének megfelelő miliőről: Az agy televíziós leadó. strandoké a Hold. Ezért törekedtek a ceremoniális mágiában az operátor laboratóriumának minél tökéletesebb felszerelésére. Ezért követelik meg a ceremoniális mágiában. Temetőben . hegyről vagy más magaslati helyről sugározza ki akaratát. hogy a mágus. Nem egyedül az agynak van emlékezete. amelyet még soha más célra nem használtak s akkor is a speciálisan preparált kultikus rekvizitumok egész sorával bővítik ki a lokális aura asztrális töltését. milyen szignatúra alatt állanak az egyes helyek. szórakozóhelyek. Vénusz és Neptun. Tengerek. Operációs bázisunkat mindig úgy válasszuk meg. Börtönök és temetők: Saturnus. Ezeket az engrammokat a miliő felveszi.oszlásnak indult hullák társaságában . Kitűnő hatása van a légnyomás süllyedésének s a ritkább levegőnek is a vérképzés szerveire.és vevőkészülék. Merkur és Jupiter. Kórházak és orvosi rendelők a Saturnus és Jupiter szignatúrájával bírnak.lehet a transzmisszió. ha a mágus valamilyen dombról. Folyópartok. amelyet előttünk még nem taposott emberi láb. fürdőhelyek. a bolygószignatúrák szerint. Bár a temetők és csataterek vidéke rendszerint csendes. ezeken keresztül pedig a test biológiai akkumulátoraira. Az anyag potencionális fonográf. hanem a többi matériának is. Kinn a természetben is szűzi területet keresünk ki munkánk céljára. és ha alkalmas médium kerül a színtérre. újra le is adja. Néhány fontosabb szignatúra: Hegyek és magaslatok szignatúrája az Uránusz.legfeljebb az élet értelméről és mulandóságáról meditálhatunk. hogy a tervbevett művelet természetéhez illő legyen. A csataterek. akinek operációi nagy erőelvonással járnak. kopár pusztaságoké a Mars. templomoké a Jupiter. nehogy zavaró körülmények szólhassanak közbe a mágikus processzus meneténél. Ugyanis a hegyvidék mint áramtöltő állomás működik. helyiséget avasson operációi szintjére. Rendőrségé a Mars. megőrzi. Virágzó mezőké. 89 . Ha egy helyen valamelyik bolygó szignatúrája alatt álló emberek csoportja hosszabb ideig tartózkodik.

TÖRTÉNETI RÉSZ 90 .

Így a legtöbb nagy beavatott nem is vált ismertté. Ernest Schertel. több mint negyvenezer könyv jelent meg a mágia különféle ágazataiban. Agrippa a korabeli okkult tudás minden részletére kiterjedő enciklopédiai írta meg s műve. gazdag anyagot tartalmaznak. A sokezernyi útmutatás. mint előnyös a megbízható támpontok után kutató neofita részére. a „Philosophia Occulta”. Utótérhetetlenül nagy a ceremóniális mágiában és a kabalában. de kivitelük módja zavaros és magán viseli annak a kornak bélyegét. de ez a nagy bőség inkább félrevezető.és éppen a középkor vége felé. ha a föld forgásának és gömbölyűségének középkori vitájára utalunk. hogy a jó irányba haladhassunk. csakhogy ezeket a középkori ízlés számára nagyon is magas nívójú írásokat nem értették meg. Praxis” a legújabb idők természettudományos felkészültségének világosságába helyezi azt. Geschichte. Ezért műveiket nem lehet eléggé a kutató figyelmébe ajánlani. Erről az ókorban már Pythagoras meg volt győződve. Mégis akadtak nagy adeptusok . azt sikeresen végre is hajtották. amelynek kísérleti alkalmazása zsákutcába vezet s hosszú idő és fáradságáldozat után ismét vissza kell kanyarodnunk a kiindulópontra. Ha csak az elmúlt ötven év publikációit tekintjük is. alchimia. 1923-ban kiadott munkája: „Magie. indiszkréció következtében. Du Potet és Eliphas Levi tagjai voltak az Atlantisz idejétől ismert hermetikus testvériségnek. hogy széltében elterjedt rengeteg tévedés és babona egy részét kiszorítsák a küztudatból s az arra érdemes kutatók előtt újra megnyissák az ókori atlanti bölcsesség kapuit. Ezek az adeptusok nagy munkára vállalkoztak és amire vállalkoztak. hogy a mágikus erővonalak hatásainak titkát a kísérleti kutatás számára érthetővé tegye. hogy az asztrálfény szerepét és jelentőségét tisztázza . tankönyv és kiadvány túlnyomó része értéktelen. Agrippa. a rózsakeresztesek szövetségének hivatalos tankönyve volt. Paracelsus a mágikus gyógyászat terápiájának megalapítója. Agrippa alapvető munkája mellett ez a legkomolyabb hermetikus forrás. vagy a magas ezoterikus testvériség határozatának értelmében jutott valami nyilvánosságra ezekből az írásokból. Dr. Theorie. amit eddig csak a Hermetika szimbólumai tanítottak. Eliphas Leni a mágia egész anyagának felújítója s a modern szimbológia megalapítója. Mindössze ketten vannak s a következő időkben még három nevet tehetünk hozzá listánkhoz. Itt minden megvilágosodik a neofita előtt. mert sem az akkori emberek morális alkata. Ezeknek az íróknak száma nem nagy. a népszerű babonákat. akik az okkult tudás alapdoktrináit nyilvánosság elé vitték. Működésének fő célja az volt. A mágia legrejtettebb összefüggései is 91 . Baron du Potet. Du Potet a magnetomágia tüneményeinek modern rendszerbefoglalásával szerzett érdemeket. Előfordult. amelyek részben a hermetikus társaságok előadásairól kiszivárgott tanok hatása alatt keletkeztek.továbbá. homályos babonáktól fertőzött forrás. Igazi adeptus csak ritkán írt s akkor kézirata bizalmas első barátai és tanítványai körében terjedt. mivel biztosak lehetünk benne. Az egykorú természettudomány állása még a legegyszerűbb természeti jelenségek magyarázatára sem volt elegendő. míg a megelőző korok antik bölcsessége ennél sokkal magasabb fokon állott.majd kevéssel ezután Angliában megalakította az első nagyvonalú ezoterikus kollégiumot. vagy hermetikus társaságok titkos könyvtárába került. mert az általuk írt vezérfonál szigorú őrizet alatt maradt és sohasem kerülhetett profán olvadó szeme elé. az ötödik író. A történelmi források száma pedig megszámlálhatatlan. hogy a titkos könyvtárak egyik-másik szövegkönyve avatatlanok kezébe került. az inkvizíció hatalmának tetőpontján -. sem az inkvizíció mohó érdeklődése nem biztatott jóval. Több írás maradt fenn neve alatt s ezek az okkult tudomány minden területére kiterjedő. A hallgatás pecsétjét az életveszély nyomta a titkos tudományok őreinek szájára. mint példára. Eliphas Levi és Dr. Paracelsus. A középkor misztikus éhsége sok mágikus írást hozott létre. aki először Franciaországban Párizsban . a középkor pedig elfeledtette azt s helyébe a leglehetetlenebb koncepciók kerültek. Minden más tudomány előtt először ezeket ismerjük meg. ahol kizárólag a mágia. Theoprastus Paracelsus Bombastus.A mágia európai adeptusai Az okkult irodalom terjedelme beláthatatlan nagyra növekedett. Az öt író-adeptus: Cornellius Agrippa von Nettesheim. Ő az. A tudományos megismerés kerékkötője főleg a vallási elfogulság s ebben a tekintetben a középkor minden más koron túltett. Ernest Schertel. Fő művében: a „Magas Mágia Dogmái”-ban és a „Mágia rituáléjá”-ban összeolvasztja az antik titkos tanítást a Kabalával s felfedi a természeti emblémák mögött rejlő hieroglifák értelmét. Elég. Csak nagyritkán. Kabala és Asztrológia jelenségeinek tanulmányozásával foglalkoztak. Könnyelmű fecsegőkre a kínpad várt akkor s ez a helyzet a hatalomvágy ámokfutói közt a jelenkorban sem sokkal jobb. A Tarot-kártyák három ezoterikus síkon való magyarázatának kulcsai is tőle származnak. hogy ezek a szerzők az ősi atlanti hagyomány doktrínáit tolmácsolják.

tiszta fényben mutatkozik meg Schertel zsenijének tükrében.feltárulnak és Schertel tankönyve az első. a démoni világ. amely az okkult erők tanát a kozmikus ember ősi. csak az egészen kiváló termékeket vettük fel jegyzékünkre. Akinek a mágiához érzéke van. az imagináció. ebben a könyvben mindent megkap. az ideogenetikus teremtés elmélete. amelyek valamilyen szempontból hasznosak s a Mágia előtanulmányaihoz ajánlhatók. 92 . Könyvünk záradékául listát közünk azokról a munkákról. atlanti doktrínájára vezeti vissza. A rendelkezésre álló anyag nagyságára való tekintettel. Ha a kutató ezeknek az adeptusoknak megszerezhető műveit már áttanulmányozta. áttérhet más írók olvasására. A misztikus sötétség leple teljesen lehull a kozmikus rejtélyről s a neofita előtt szabaddá válik az út magasabb síkok élményei felé. tudományos magyarázata és mágikus praxisa kristályos. A lélek. az empirikus valóság.

MAGIA NATURALIS 93 .

nincs természeti jelenség. A következőkben megkíséreljük ezeknek a tételeknek speciális folyományait a gyakorlati kutatás számára hozzáférhetővé tenni. Két ólomrúd hígított kénsavban akkumulátorrá változik. milyen mód ömlenek át magasabb és számunkra túlméretezett frekvenciájuk miatt láthatatlan dimenzióvilágok erői a mi világunkba. hiperkémiának.Natúrális mágia A természeti mágia. A Magia Naturalis első megállapításai és kísérletei az elektrofizika némely jelenségeivel foglalkoznak. A rezgések felfelé és lefele is tökéletes kört futnak be s a valóság összes birodalmain áthaladnak. hol eltűnve szemünk elől. Ha tehát elsősorban az emberi közösségekre és testekre vonatkoztatjuk őket. Amint már utaltunk erre. Ez az elektrotechnika legprimitívebb ténye. mint ahogy azt a pusztán fizikai síkon operáló asztrofizika feltételezi. A Volta-féle sor a vetkező: cink-ólom-ón-vas-réz-ezüst-arany-szén. hogy nemcsak a vasdarab viselkedik ilyen módon. 2. ha hozzátesszük. Ha áram halad át vasdarabon. ezért keletkezik az áramlás. amelyeken át valamely magasabb térdimenzió erői világunkba beömlenek. De megmagyarázzák azt is. a keletkező mágnesség a fizikai jelenségen kívül ideológiai potenciákat is hordoz. Fenti relációk a kozmikus energia keletkezésére nézve minden testre érvényesek. ahol ugyancsak Jeans szerint az anyag kondenzálódása és teremtése végbemegy. hanem minden test általában. Előbb ismertetjük a jelenségeket. kémiai. 4. vonakodik kísérleti vizsgálat tárgyává tenni. tehát háromsíkú kifejtése világossá teszi. aztán rátérünk okkult értelmükre. Ezeket a Magia Naturalis szuperfizikának. amelyek azonnal több síkú értelmezést provokálnak: 1. Minden áramforrás két sarka között feszültségkülönbség van. 5. Az analógiák. hogy a nebulák centrumai azok a kapuk. Ez azt jelenti. amelyek meghaladják a szaktudomány látható részét. a vasban mágnesség keletkezik.” Ezek a pontok azonban. azt már a modern fizika jól tudja. Ez a tétel a térgörbe összetételéből adódik: egy idő múlva nemcsak a fizikai tér. amelyek jó megalapozottságuk miatt nem nehezítik meg túlságosan ennek a szokatlan területnek felmérését. hanem fokozatosan átmennek magasabb észlelésünk síkján. kémiának és biológiának vonatkozásai. van: éteri. hogy az energiák nem szűnnek meg észlelésünk síkján. vagyis a természetben ható rejtett erők tudománya főleg a tárgyakban és élőlényekben működő dinamikai princípiumok funkcionális sajátságaival foglalkozik. A köráram maga is mágneses. vagy bár ez a már ismert törvényszerűségekből következne. ha azokat magasabb síkokra is átértékeljük. Hogy a fizikai jelenségek végső mivoltukban éterikus funkciókra vezethetők vissza. biológiai tények átvitele magasabb síkokra. Minden fizikai törvény involvál további asztrális és mentális törvényeket. Az első axióma azt állítja. A fizikokémiai processzusok asztrális és mentális háttere azonban nóvum a tudomány előtt.) 7. 3. mentális vonatkozása. (A szén itt úgy viselkedik. fokozatosan átmennek magasabb térdimenziókba. az alacsony rezgésszámmal lent távozó erők fent térnek vissza. A magas rezgésszámú sugárféleségek egy ponton eltűnnek érzékelésünk lehetőségeinek hatásköréből és az energiák görbületének törvényénél fogva bizonyos idő múlva lent mint alacsony számú rezgések térnek vissza. Minden rezgés átmegy az ellentétébe. A hermetikus természettan és kémia évezredek óta tanítja. hogy a spirálködökben számunkra ismeretlen erők működnek s még azt is gyanítja. hogy korunkban még nem ismertek a fizika és kémia összes törvényei s ezért olyan tételeket tehetünk vizsgálataink tárgyává. mennél távolabb álló fémpárt választunk elemünkhöz. mint a fémek. nem annyira ismeretlenek. Kétféle fém savanyú folyadékban állítva galvánelemet ad. Itt főleg azokról az energiákról van szó. bár nem minden időben volt az. a vasban mágnesség keletkezik. amely a fizikai világban megnyilatkozik. Ezek volnának azok az axiómák. Martin Davidson írja: „Jeans feltételezi. amelyre Eliphas Levi gyakran célzott műveiben anélkül. metabiológiának nevezi s tulajdonképpen a már ismert fizikai. Megjegyzendő. hogy a titkot pontosan megjelölte volna. hanem a benne megjelenő energia is önmagába tér vissza. útjukban hol fel-. asztrális. hogy ha vasdarabon áram halad körül. A feszültségkülönbség annál nagyobb lesz. Például az élő testek világára vonatkoztatva. Az előbb ismertetett axiómák folytatólagos. 6. hogy a fizikai jelenségeknek három értelme van. illetve értelmezések az anorganikus természettől kezdve az élőlényekig és univerzumig mindenhol irányadók. Minthogy a mozgás tranzverzális. úgy nyomára jutunk az antik mágia nagy arkánumának. Minden erőnek. amelynek háromszoros okkult vonatkozása ne lenne. hogy az energiák állandó körfolyamatban vándorolnak a valóság összes dimenzióin keresztül. Vannak a fizikának. A mágia élettani érdekkörére 94 . Érdekessé azonban akkor válik a tétel. Lássuk mindenekelőtt az axiómákat. amelyeket a tudomány ezidőszerint még nem ismer. amelyek először szemünkbe ötlenek s amelyek konzekvenciái végtelenül nagyok.

még ha felháborodottan kommentáljuk is. Ezért nyilvánvaló. S itt már leírhatjuk a tendencia mágikus analógiáját. A középpontban álló idea a körülötte képződő kör nagysága szerint erősödik. A test olyan áramtelep. ha a pszichikai módszert kombináljuk elektrofizikai segédeszközökkel. rítusok. hogy bármely idea. A gondolatok rövidhullámai. az elektromos szervvel rendelkező angolna. Az ideatartalma mögötti energiák csak abban az esetben semlegesíthetők. az úgy fejezhető ki. hogy a rendszer tevékenysége bizonyos meghatározott cselekmények. Ez a törvény mutatkozik meg a spirálködök centrumában. mert mindhárom síkon azonosan hat. Ha el tudjuk érni. illetve terület magnetikus: az élet mágiája lüktet mögötte. ahol a planétákat emberek képviselik. Ez még abban az esetben is így lesz. az animális áram a testen kívülre is kihat. hogy hallgatóit a rítusban ábrázolt cselekmény ismétlésére vagy legalább a szöveg utánmondására ingerelje. de ez az árammennyiség csak élettani folyamatok számára elegendő. Már most milyen erősítő berendezésről lehet itt szó? Ha testünket bizonyos rézspirálokkal vonjuk be. Lehetséges azonban a szabályos okkult torna jelentékeny lerövidítése. Természeti rituálé alatt nem vallási rítust értünk. ebben van építőerejük. A fizikai síkon semmi sem épülhet fel nélküle. vagy köralakú vezetékek spirálszigetelésű szövetei biztosítják. Az okkultista. amely tartalmazhat bármely általunk meghatározott tételt. azt erősítjük. az ideghálózat csupa szigetelt spirál és önmagába visszatérő folyamat. amely egy középpont körül való forgásban nyilatkazik meg. Ezért oly mérhetetlen fontosságú. hogy ez az elv a látható világokban minden szervezett közösség alaptörvénye is egyúttal. kimondatlanok. A mágiában szereplő hatások szintén kisugárzások. hogy a mágus ugyancsak öntudatlan középpontjává lesz egy kisebb naprendszernek. az aurakihelyezés edteriorizációi a belső erőforrásoknak. Ismeretes. emanációfajták. vagy személyiség lehet bármilyen sekélyes. ami azt fenntartja és propagálja. amelyeket más forrásból kell merítenünk. az. vagy megismételje. ami alkalmas arra.környezetükre elektromos hullámokat árasztanak. amelyek az emberi aurát természetes árammennyiségekkel erősítik. amelyet biotechnikai akkumulátorok látnak el energiával. Kísérletek a szervezet elektromagnetikus erejének fokozására Az állati szervezet funkcióit henger-. Ha egy ideát. De ez az axióma az ultramikroszkópikus világokban is érvényesül. hiszen az elektronok ugyancsak a bolygókeringés mintájára végzik anyagépítő tevékenységüket. azaz magnetikus minden folyamat. a nyirokkeringés.) Ha megfigyeljük az emberi közösségeket irányító szertartások menetét. A mágikus hatás az emberi aurán keresztül bonyolódik le s ha az étertestben erősítőberendezéseket létesítünk. A mágiában és az ezoterikus rendek tevékenységében ez mint a körforgás tendenciáját mutató rítusok és a páholyalakítás szertartása jelenik meg. vagy azt képviselő egyéniség körül körfolyamatba hozott tevékenység mágnesessé teszi a központi ideát. A középpont körül forgó erők mágikus volta eredetileg nem is okvetetlenül szellemi sajátság. ha az eszme ellenkezésre talál és hevesen elhárítják. uralomra kívánunk juttatni. az akarat átvitele. az alapeszme létrejött. szövegek felolvasása. Ami a legcsodálatosabb a szervezet felépítésében. hanem szellemi tartalmak dramatizált sorozatát.mint azt Boose hindu növénybiológus kimutatta . szabályszerűen ismétlődő processzusára épüljön. hanem bátran nevezhető okkult fizikai törvénynek. stb. amely abban mutatkozik. amelyek . a legminimálisabb akamtimpulzus hatalmasan felfokozódva sugárzik tovább. invokáció. a yogî. Testünkön belül az áramok szigetelve vannak. azokat mindenkor szertartásos körfolyamatoknak fogjuk találni. A vérkeringés két köre. Mágikus. mint azt az ideát invokálni. Vannak növények. Az angolna ezúton védekezik és vadászik. A központba állított idea. Az animális szervezet funkciói csupa cirkuláris processzusból tevődnek össze. a naprendszerekben központi napokkal s az emberi társadalmakban vezetőikkel. mint pl. megismételetlenek maradnak. (Ezért ha bármely ellenséges propagandát továbbadunk. hogy a legkülönfélébb áramok nedves közegben szigetelve keringenek s hogy a biotikus processzusok a testnek a Földdel való érintkezése ellenére sem vesztenek hatékonyságukból. A transzcendentális mágia manőverei ezen felüli erőkvantumokat igényelnek. hogy egyes állatfajoknál. mert valamit kimondani annyit tesz. nagyobb rendszer annak természetes határt nem szab. étertestünk erőfokozó 95 . a köráram ereje híveket toboroz köréje s a mágikus értelemben megnagyobbodott test tömegvonzása addig fokozza a növekedést.fordítva a kérdést. míg más. hogy hallgatónk az általunk konstruált processzust utánozza. ha teljesen meg vannak fosztva a megnyilatkozás lehetőségétől s elolvasatlanok. A körök által befogott matéria. elsősorban periódikusan ismétlődő természeti rituáléról kell gondoskodnunk. mintegy kifejlesztve az embernél elcsenevészedett elektromos szerveket. a mágus ezeket az erőket évekig tartó akarati tréninggel szerzi meg.

ha a környezet statikus energiáit fel akarta használni. amelyeket néhány drótszállal összekötünk. ma még kihasználatlan erőforrás tekintetében is. villámot szórt. Igen jó a több szálból sodort kábeldrót. vagy fejre. Éterhullámok és spiráláramok Testünk körül az éterben mérhetetlen mennyiségű energiák keringenek a legkülönfélébb hullámsávokon. hogy az éterspirálok minden külső áramforrás nélkül is jelen vannak. hanem csökkenti. Ezek az egykori kozmikus energiatölcsérek külső utánzatai. Az Atlantisz utáni elvadult népfajok papjai már nem tudták. nővényi és ásványi formák teremtői ők voltak. Második tézis: Az ősvallásból sarjadt mítoszok és mondák nem irodalmi és teológiai. (Henoch!) Ötödik tézis: Volt ezek között a prehisztorikus előtípusok között . törzs. Negyedik tézis: Ezek az ókori lények részben szakrális. belső szerkezetét sem ismerték. mint a vastag villanydrót. de később rájött. A régi fejdíszek. Hasonló a helyzet a többi. Vékonyszálú vörösrézdrót alkalmasabb. Használhatunk szigetelt rádió-. mint központi leadókhoz a vevőkészülékek s közvetítőállomások. Tetszése szerint materializálódhatott. Az atlanti hagyományok ezeknek az energiáknak egykori ismeretéről és mágikus használatáról beszélnek. aki hozzájuk képest félisteni képességekkel rendelkezett: uralkodott a gravitáción. hórák. az előbb említett kozmikus erőforrások pedig ezidőszerint teljesen kiaknázatlanok. fentről. nyak és lábkarikákat. vagy csengőtekercseket. mintha azokon a helyeken. A bennük cirkuláló áram nem alacsony. vagy ruhán keresztül alkalmazzuk-e. Megfelelő tekercsekkel és kémiai közvetítők kapcsolásával felhasználhatók a kozmikus sugárzás hullámai. bár a meztelen drót testfelülettel érintkezve. Néhány szokás és kőmetszet még megőrzött valamit a történelemelőtti kor gravitációs gépeiből s kozmikus erőszedő berendezések formájából. lábszárra. sem pedig az anyagtól. a magaslati helyek és síkságok közötti elektromos feszültség áramai. ha senki sem lát bennünket kísérleteink alatt. mert az aurában túlfeszültség léphet fel s ez a kisugárzóképességet már nem fokozza. 96 . Persze az akkori ember testalkata más volt s a ritkább állagú organizmus nem szorult bonyolult gépezetekre. Mint isteneket és félisteneket tisztelték őket s valóban. a légköri elektromosság. Rendes körülmények között a fiziológiás áramok nagyrésze elvész. A spirálok elhelyezése a legkülönfélébb lehet. Az éteri energiákat az áramtelep a környezetből indirekt úton vonja el. Az organizmusok úgy viszonylanak Istenhez és az intelligenciákhoz. azoknak csak részbeni felszabadítása is elképesztő dinamikális hatalom kulcsát adná a kísérletező kezébe. részben orákuláris missziókkal templomokban laktak. Mindannyian láttunk már múzeumokban spirálsodronykarkötőket. múzsák. a szellemtől. hanem magas frekvenciájúnak bizonyult.berendezéshez jut. mert munkánkról a kívülállóknak nem szabad tudniuk. mindenhatóság és halhatatlanság képességével bírt. Eleinte azt hitte. lélektől s nem a testiségtől. melyet a főpapok fejük körül viseltek. Gyakorlatilag persze a fejet csak akkor vonjuk be. Tőlük származott az Őstudomány. Harmadik tézis: Az őskori embertípusok egyes példányokban a történeti idők kezdetéig fennmaradtak. külön csakrákat állítottunk volna fel. Hatodik tézis: Ezek az elektrozoáknak nevezett lények voltak a mitológiai angyalok. több nemesfémből összetett koronák s a különböző csavart fej-.és kargyűrűk szintén ennek emlékei. a tárgyakban lerakódó statikus elektromosság. amelyik direkt bioelektromos adó. Ősvallás és az Őskultúra. Természetesen ők az ősember megalkotói is. valamivel hatásosabb. itt szaporodtak s alkalomadtán alacsonyabb fajtákkal keveredtek. Érdekes összehasonlítani a fentiekkel Lanz von Liebenfelsnek. a titok egyedül a spiráltekercsek elhelyezésében és testünkkel való kombinációjában van. hogy a tekercseket meztelen testen.néhány fajta. A sodort dróterősítők étertestünkben úgy működnek. törzsre. az osztrák okkultistának Elektrotheizmusát. A matériát szellemlények teremtették. gráciák. egyszóval az emberiség őstörténetét adják. hogy ez csak a készülékbe kapcsolt alacsonyfrekvenciájú áram hatása. Külön erőforrásról gondoskodni mágikus gépezetünk számára ennélfogva felesleges. Annak. amelynek hat tézise megsejtése az általunk leírt dolgoknak. Az arany uraeuskígyó. de látták hatását a szinte mindenható atlanti polgáron. A fizikai objektumokban. A tekercsek számát és hosszúságát bizonyos határon túl nem ajánlatos emelni. mire szolgált eredetileg a sokféle rézspirál. vagy vihart támasztott egyetlen gondolatával. akaratával telekinetikus jelenségeket hozhatott létre.és vevőállomással rendelkezett s eképpen úgyszólván a mindentudás. a gravitáció. Applikálhatjuk karra. A hat tézis összefüggő egészet ad: Első tézis: Minden élet Istentől ered. Már Korschelt professzor észrevette 1892-ben. nincs lényeges szerepe. a test sejtjeiben roppant méretű erők vannak lekötve.különösen a szárnyasok (cherubim) között . az összes állati. ahol tekercsek vannak. hanem teozoológiai és paleoantropológiai szemléletek és filozófiák. a mágikus erővevő szimbóluma. hogy drótspirálok körül éterhullámok keringenek.

az Egregóráknál volt a legerősebb. Minden pólus kívánkozik az ellenpólusa után. Noha a szexusváltoztatás összefüggésben áll a mágikus pólusváltoztatás villámgyors éteri komponenseivel. E képesség az androgin atlantidáknál. az elsatnyult és csupán bioszexuális jelleg nem jelent erőgyarapodást. hogy árammentes tér bolygónk aurájában ne legyen. éter. ami előbb a testek természetes képessége volt. hogy az erőhatások némelyike más síkon néha pólust változtat. Testméretükkel arányban nem álló nagyságú tárgyakat magasba emelnek. A szabadon lebegés az okkult antropológiában ismert vehikulumok számára alapképesség. amelynek nincs magasabb szerepe. Ez a természetes mágiaszerkezet a nemek kettészakadásával megromlott. amint a fizikai. Erőtani. A polaritások fontos építőanyagokat lazítottak meg. A mentálsíkon az ideák azonosságuk. hogy az ember magasabb testeit igénybe véve. A sztratoszféra és a Heavisideréteg különböző hő. amely a viták ellenére is sokszorosan igazolt valóság. pszichikai. mint az asztrális és mentális síkokon azonnal megindul. Ismeretes. vagy a mélytengeri halak elektromos szemreflektorának bekapcsolásához. Gravitációszabályozás Az élő planétatestek közelében az éteráramok állandó körforgásban vannak. ahol a tárgyak szabadon lebeghetnek. a biológiai anyag elvesztette elektrokollidális felépítését. A madárfajták is úgy vannak megkonstruálva. vagy hasonlóságuk alapján kapcsolódnak. A változás hónapokig tart s egyik állapot lassan a másiknak ad helyet. milyen óriási teljesítményekre képesek a rovarok. Ha vonzerőt akarunk működésbe hozni. mely szerint két különböző fajlagos elektromossággal rendelkező áramforrás sarkai között feszültségkülönbség van s ezért keletkezik áramlás. Tekercsrendszereik. testük hosszát messze meghaladó magasságokból ugranak. a mainál ritkább.és elektromosság-feszültségei gondoskodnak arról. Mint ismeretes. vagy absztrakt kontraszt áramát bekapcsoltuk. az Egregórák atavisztikus típusai: a hermafroditák periódikusan maszkulin vagy feminin sajátságokat mutálnak. hogy izomerejük a szárnycsapás közvetítésével huzamosabb ideig levegőben tarthatja őket az elfáradás veszélye nélkül. kulcsa a szexuálmágiának és az atlanti faj közlekedési rendszerének. Az androgin atlantidában mindhárom potencia a termális biomechanizmus alkotórésze volt s az akarati impulzus gombnyomására működött. A keleti yoga gyakorlatai során néha szintén beáll a testnek olyan állapota. vagy Henoch Őrizőinél. A vonzás úgy a fizikai. minthogy a nehézkedés csak kozmikus testek közvetlen közelében érvényesül. Az eredeti kapcsolótábla a pszichoenergetikai potenciákat pozitív-negatív és neutrális irányba tudta átváltani pillanatok alatt. Ezt a helyzetet aknázták ki atlanti elődeink pszichoszexuális kapcsolótábláikkal. Megvan a módja annak. A folyamat hasonlatos volt az angolnák izomrándítással kivetített áramához. Atlantisz késői periódusaiban. látszólag primitív elektrofizikai jelenség. amelyet még a légköri áramszférák éterfolyamai támogattak.A feszültségkülönbségek mágikus hatása Az a tétel. A hajtó energia az akarat impulzusa által semlegesített nehézkedési erő volt. Az erősítőkkel ellátott fizikai szervezet a pszichikai potenciák alapján bármikor képes pólusváltoztatásra. Az antik mondák és mítoszok némelyike legendás formában megőrizte a gravitációs gépek emlékét. Így például az ellentétek a fizikai síkon vonzzák. a mentálsíkon taszítják egymást. mikor a szervezetek sűrűsége a fajok keveredése folytán már mélypontjához közeledett. amelyben a psziché bizonyos mértékig úrrá lehet a nehézkedési erőn és beállnak a levitáció ismert jelenségei. akkumulátorunkból ellenkező előjelű elektromosságot kell kisugározni. De a valóságban ez a tétel az életfolyamatok egyik legnagyobb sarkigazsága. amelyeket egyszerűségükben igen nehéz utánozni és amelyek éppen ezért az interplanetáris dinamika legnagyobb tökéletességű alkotásainak nevezhetők. Ez a sokat vitatott tünemény. A Föld és a Hold között körülbelül félúton van egy zóna.és asztrálsíkon lehetséges a kontrasztok alapján. elektrosztatikai gépezeteik a kozmotechnika olyan remekművei voltak. elektrokollidokból álló szervezet hárompólusú működése tette lehetővé. Lehetséges azonban mágikus 97 . Régebben a test alkata más összetételű. régebben pedig a gravitáció és a légrétegek áramlásai segítségével változtatta helyét. a Föld gravitációs határán túl különben természetes jelenség. Természetesen tudnunk kell. Az atlanti cherub egy időben szárnyakkal repült. A természetes repülés egyik előfeltétele. Ekkor már technikai konstrukciókkal érték el azt. hogy a szervezet térfogata és sűrűsége az emelőerővel fordított arányban álljon. vagy eshetnek le testi épségük legcsekélyebb sérelme nélkül. Az utánuk következő nemzedékek mágusainak már évekig tartó gyakorlással kell elérni a pólusváltoztatás kontrollját. tehát mágikus vonzás ezért csak a fizikai. misztikus módon semlegesíthesse a Föld gravitációs rezgéseit. ritkább fajsúlyú volt. Ez persze nem mágikus működés. Ezeknek az erőknek igénybevételét persze csak egy másféle.

Az ólom asztrológiai jele a Saturnus. A Saturnus asztropszichológiailag a felhalmozás bolygója. amely tetszés szerint kisugározható. A szervezet praktikus előkészítése után pszichikai úton . Az az elv. Ilyen talizmánkompozíció hatalmas pszichikai áramok felvételére alkalmas. amelyet a hindu ezotéria tattva-gyakorlatai adnak meg. amelynek úgy az asztrokémiában. mint a transzcendentális mágiában. A mozgást. Mars szignatúrájú aktiválószerrel telített anyag legyen. hogy a bolygóprincípiumok aktivált Mars-hatással összekötve (sav). illetve képviselője. Az egész processzus hasonlít egy órarugó felhúzásához és lejárásához. mérthetetlen hatalom birtokába juthat. hogy a vonalak tendenciája szintén planétáris princípiumok kifejezője. vagy alapanyaggal dolgozunk is.pusztán a vonzás és taszítás impulzusai útján . vagy áramlást mindig ellentétes princípiumok Mars által aktivált összeköttetése létesíti. amely ilyen hatású. A talizmánokat úgy állítjuk össze. hanem a pszichokémiában is érvényes.gyakorlatokkal. egész sereg magasabb gépezet alapja. azaz maguk is aktiválódnak. elegendők lehetnek a hatás létrehozatalára. mint az ólom. Átvitt értelemben minden test képes áramok felvételére és ha kellőképpen szigeteljük. hogy itt az acél elaszticitásának energiáját kémiai folyamatok helyettesítik. ha kénsavval kötjük össze őket. Az akkumulátor az ólom anyagát az áram felvételére elbontja s pozitív elemet képez. vagy más romboló istenség formájában jeleníti meg. amely az áramfelvételt kíséri. Természetesen itt nem az ólom és kénsav az egyetlen kombináció. Szükséges ezenkívül a tattvikus áramok irányának ismerete. miszerint szigetelt edényben elhelyezett ólomlemezek. hogy anyaguk a Saturnus szignatúrája alatt álló matériából. éppúgy akkumulátorrá válik a világtér éteri erői számára. Az ötös számú axióma megállapítja. A mentálsík misztikus diagrammjaiban a princípiumok már csak erőtendenciák szublimált emblémái. Mágikus terminológiában ez úgy volna meghatározható. Az alchimia legnagyobb mentális operációiban. áramot szolgáltatnak. 98 .bárha tudattalan . hogy az ősi elektrokolloid állapot egy kis része visszatér s a levitáció. mentális eszközökkel ugyancsak lehetséges ennek a formulának felhasználása Saturnus és Mars emblémák mágikus kombinációja útján. amely a kisüléskor visszaredukálódik eredeti kémiai állapotába. A színek önmagukban is bolygóhatások. Ennek a tételnek tudatos alkalmazása számtalan csodálatos hatással járhat úgy a társas érintkezésben. Amint tudjuk. ha a fenti egyszerű axiómát asztrozófiai nyelvre fordítjuk le. Bármilyen fémmel. A taszítás gondolata kellő módon felerősítve. konstrukciónkhoz elektropozitív elemet kell hozzáadnunk. Ez a két princípium egymással kémiai összeköttetésbe hozva. viszont a Mars a harcé és energiáé. atlanti módszerekkel a fizikai testet magát annyira áthangolni. mint az idegkémiában analógiái vannak. Ez megint nemcsak fémekre és savakra vonatkozik. a matéria állagát képező erő felszabadítása veszélyes és mágikus célra túlméretezett. De magasabb síkon. hanem a Saturnus és Mars színeiben.a talaj ellökhető a kísérletező lábai alól. hasonló eredményt ad. A legkisebb és legegyszerűbb test is éterikus erőféleségek egész raktára.mégis azonos. míg a kénsav a Mars hatása alatt áll. Az emberi test kellőképpen elszigetelve és bizonyos potenciákkal pszichikai úton telítve. Ezért a késői atlanti idők mágiája már nem az elemi esszenciák atomerejével. A prehisztorikus talizmánművészet ezen az elven alapul. Mars-szignatúrájú savval impregnált festékkel írva. az anyag kozmikus energiák kondenzált formája. akkumulálja is azokat. A mágikus akkumuláció az élet különböző folyamataiban állandóan működik testünkben s a módszer . hogy kétféle fém savanyú folyadékba állítva galvánelemet ad. aki ezért ezeket az energiákat óvatosan felszabadítja. energia halmozódik fel. hogy erélyes hatást érhessünk el. a kozmikus yoga kylkhór. valóságos elektromagnetikus lökőhatást fejt ki.és mandala-építő operációinál a pozitív elem a Mars-princípiumot Shiva. hanem a testeket összekötő éter magnetikus energiájával operál. Tudjuk. amelyek azonban rezgésüknél fogva mégis valamelyik tattva uralma alá tartoznak. Több fém és mesterséges vegyület más savakkal összekötve. saturnikus anyagra festve. A pszichokémiai akkumulációs törvény értelme különös élességgel mutatkozik meg. nagy mennyiségű energiát tárolhat a Saturnus kapacitásánál fogva s azt a Mars sugárzóerejével tovább is adhatja. A konstrukció nincs kötve fémekhez és szerekhez. vagy rajzolva. A processzus asztrokémiai szignatúrákban így lenne leírható: Ha Satrunus-elemeket Mars-elem által szigetelő keretben összekötünk. sőt éteri közlekedés újra lehetségessé lesz. Érdekes a vegyi folyamat. azzal a különbséggel. áramot képesek felvenni s azt újra kisugározhatják. Mágikus akkumulátorok A fizika ólom-kénsav akkumulátora hatalmas természeti formula. Persze.

Amit mágikus működésnek nevezünk.mint a Prima Materia nevét . Az okkult rezgőkör. amely a hullámokat állandósítja. ultrarövid gondolathullámok felfogása az agy állományához hasonló lecitintartalmú felfogószerkezetet igényel. antennáról. Közönséges fém itt elégtelen. vagy elárulni. 5. Az asztrális és mentális sík hullámhosszait óriási rezgéskülönbözet választja el egymástól. Ilyen transzformáló szerkezet az emberi agyban állandóan jelen van a hipofizismirigyben. rezgőkörrel szabályozza és a kristályon keresztül egyenárammá alakítja. Míg a fizikai síkon a hullámok egész számban is kifejezhetők. mert a soktrillíós. annál tökéletesebben veszi a mentális áramokat. a hallgatókagyló memberánján hanggá változik. Hátra tehát csupán a három első alkatrész marad. úgy gondoskodnunk kell: 1. A mentális transzformátort a kondenzátorhoz hasonlóan kolloidvegyületekből készítjük. 4. földelésről.és kondenzátorelméletet alaposan ismernie kell annak. illetve a távolba sugárzó gondolat kilowattenergiáját növeljük. hangolóberendezésekről. Például a távolbahatás. A kutatás megkönnyítésére annyit elárulhatunk.Mentális kondenzátor Az elektrotechnika kondenzátora a két felsőbb síkon is analóg gépezetekkel rendelkezik testünkben. az a földelt rezgőkör. mert az eredeti áram csekély volumenű s azt fel kell erősíteni. a kondenzátor. a hangolóberendezést pedig a rögzített gondolatkép szolgáltatja. A hang. mert az fogja fel a rádióhullámokat. Biotikus áramok sűrítése jobban sikerül kolloid kondenzátorokkal. amelyeket látszólag nem nehéz megszerezni. a nyakizomra (kondenzátor).tilos leírni. ezekre nem könnyű rátalálni. 2. Valójában azonban az antenna nyersanyaga és a kondenzátor megépítése sok gondot ad a kutatónak. Annyi bizonyos. a fény. amelyet . 3. Az ultrarövidhullámú mágikus kolloid kémiai receptje alchímiai arkánum. a színek. valamint a többi fiziológiai funkció is rendkívül alacsony feszültségűek s amperszámuk elenyészően csekély. ha speciális módszerekkel felerősítjük a távolból érkező hullámokat. Mert noha a fizikai síkon manifesztálódó törvényeknek meg vannak a köbre emelt megfelelői. továbbá az egyenirányító detektor. Itt azonban az akarati áramok az általános tetánia veszély miatt nem erősíthetők bizonyos batáron túl. a szabályzótekercs. A hallgatókagyló fiziológiás úton adva van. Az elektrokolloid a mágikus hatalom titáni arkánuma! 99 . a teleeszténia. A hermetikus kémia elméletében járatos. A kolloidkondenzátor és a pszichokémia transzformátor elkészítése után a szerkezeteket egyszerű kontaktus útján rákapcsoljuk a homlokra (antenna). a hőhullámok pontosan meg vannak határozva. Ami ebben a berendezésben lényeges. az elektromosság. Az egyenáram azután a telefon jól ismert berendezésén keresztül. spiráltekercsekről. az eltérés csak a szerkezet anyagában van. amely nélkül a hullámok nem volnának hanggá átalakíthatók s végül a hallgatókagyló. Kolloidális összetételű rezgőfelület a pszichikai kondenzátor is. hogy az agykérgi működések. ami a detektoros rádió és a többlámpás vevő között. kondenzátorról. Az erősítő transzformátor a testen kívül helyezendő el s akkor a merevgörcs-veszélyt elkerülhetjük. addig a lelki működések hullámai ultrarövidek és az egész számok mérhetetlenül csekély töredékeivel jelölhetők csak. A normális működés és mágikus működés között az a különbség. a szexuálmirigyekre (transzformátor) és a lábakra (földelés). ezeknek az alacsony küszöbértékeknek felerősítésével kezdődik. A kapcsolás és a konstrukció mindenben követi a fizikai sémát. hogy ilyen kompozítum sokféle összetételben lehetséges. Minél plasztikusabb szerkezetű a felfogókeret. Ha most ezt a berendezést az emberi testre visszük át. a gondolathullámok és rezgések azonban egyelőre pusztán az ultrarövid meghatározással jellemezhetők. Spiráltekercsek az agy tekervényeiben bőven találhatók. Az egyszerű detektorkészülék elve az antennából érkező gyenge áramot kondenzátorba sűríti. amelyet bármelyik elektrotechnikai kézikönyvből megtanulhatunk. vagy a mágia praxisában képzett neofita azonban hamarosan rá fog jönni az alapanyag konstrukciójának titkára. aki a mágikus hatások törvényét gyakorlatilag kívánja tanulmányozni. a telekinézis csakis úgy lehetséges.

amelyek egymással való kombinációja adja a titkos tudományok energetikai kulcsát. legprimitívebb bázisaiban kell elsajátítania az ezoterikus dinamika törvényeit. kylkhórok. A folyamat tulajdonképpen a matematika hatványozási eljárásának pandanja. Azért ha a test elektromagnetikus erőit használni kívánjuk. A harmadik csoport foglalkozik a magasabb mentális dinamika transzcendentális vonatkozásaival. aki a transzcendentális mágia nagy arkánumai felett uralkodni kíván. nem más. Kísérleteinknél soha ne felejtsük el. hol tudtunkon 100 . Atlantiszban ezeket a berendezéseket egyszerű módon felhasználták. mert minden processzusnak három síkon van megfelelője. Amit a titkos tudományok praxisa tradicionális módszereivel kifejleszteni törekszik. A tanulmányok a fizika és kémia elemi tételeivel kezdődnek. Végül pedig. de a leghatalmasabb energiák a tudat által irányított szervezetekben vannak lekötve. ha a segédeszközök kombinációi már kimerültek. a mai ember számára elveszett a kapcsolótábla kontrolljának képessége. mágikus diagrammok. a mágia végső praxisával. amelyeket a legprimitívebb eszközökkel demonstrálhatunk. fizikai erősítők kombinációja biológiai faktorokkal. Az élő test rendelkezik a fizikából és kémiából ismert összes princípiumokkal s mindazok a berendezések megtalálhatók benne. végül pedig mentális analógiákra redukálni. míg sűrűségük csökken. Az energiák frekvenciája a síkok emelkedésével állandóan nő. Az első csoport tartalmazza az alapelveket. kezdetét veheti a kísérletezés. A három állapotnak megfelelően a kísérletek is három nagy csoportba oszthatók: 1. elektromagnetikus összetételei. csak minden energiaforrás könnyebben tárható fel. Azért annak. amely lassan három síkra terjed ki. vitalizált szemlélődés gyümölcse. Ha a legfontosabb elveket háromszoros analógiájuk szerint már átgondoltuk. pszichokémiai és fizikai kísérletek. A második csoportban tanulmányozzuk az élő testek és gépezetek kapcsolatait. a test bizonyos részei úgy viselkednek. A leghatásosabb elektromos telep. 2. Az erők használatának arkánuma a természeti erőkön való háromsíkú meditáció. mantrák stb. spirálberendezésünk s a statikus áramok hol felhasználódnak. mint például a színek hatása. mint éppen a Homo Sapiens atomereje! A kozmikus erődinamika Atlantisz pusztulásával statikus formákká kötődött. Amint mondottuk. mint a megfagyott formák élő áramokba való olvasztása. Megállapítjuk a legfontosabb axiómákat s aztán megkíséreljük azokat éteri. antennák. mint kondenzátorok. Van biológiai transzformátorunk. amelyek a modern technika alapját képezik. akkumulátorok. fizikokémiai kísérletek energiák előállítására. a mágia néhány univerzális axiómán épül fel. fokozott erőteljesítmények véghezvitelére. 3. Különösen az alapjelenségek helyes értelmezése fontos. asztrális. egyenkint kell vitalizálni az összekötő részeket s az apparátusok lokalizációját is külön lehet csak beidegezni. sorra kerül az élő test kozmikus dinamikája. kondenzátor és leadóállomás maga az ember. hogy minden test elektromos és magnetikus.ANALÓGIAFORMULÁK AZ ELEKTROMÁGIA ÉS MAGNETOMÁGIA KOMBINÁCIÓS KÍSÉRLETEIHEZ Analógiaformulák az elektromágia és magnetomágia kombinációs kísérleteihez Amint azt már az előzményekből is láthattuk. akkumulátor.

Még magasabb fokon. A mágikus hatalom épületének minden tégláját darabonkint lehet csak összehordani s a nagy szintézis évtizedes. Minthogy a test egész felülete rendelkezik elektromos feszültséggel. A végtagok bizonyos pozitúrában való rögzítése. Bioelektrikus kapcsolások Nem részletezve a külső vezetékek előállítását. periodikus vibrációja. amelynek néhány princípiumát egyes európai misztikusok (Peryt Shou) kifejtették. továbbá az atlanti mágia. Általában itt is érvényes az elektrotechnika rendszere s a kiemelkedő részek pozitívok. Ilyen gyakorlatok és analógiakifejtések bőven találhatók a titkos tudományok kézikönyveiben. Hogyan működik az akkumulátor? 7. hogy hova kapcsoljuk kontaktusunkat. Hogyan készíthetünk elemet? 6. A magnetikus erővonalak spirálködökké válnak s az élő test az Égi Ember formáját ölti fel. a mágia íratlan törvénye. de a magasabb processzusok ezekre épülnek.kívül kisülnek. hogy mindent újra fel kell fedezni. Mit értünk hullámhossz alatt? Ezeknek a jelenségeknek háromsíkú átgondolása elegendő a bevezető kísérletekhez. meglepő energiákat szabadíthat fel. Az érrendszer a legbonyolultabb spiráltekercsek hisztológia remekműve. sötétködök születésének és elmúlásának leszünk tanúi. Ahol az indiai yogából ismert csakrák helyezkednek el. de sajnos. A transzformátor elve. a leadókat pedig pozitív sarkokra. A második kutatási ciklus az emberi test anatómiájának és szövettanának összehasonlító tanulmányozására irányul. különben használhatatlan lesz számunkra. minden leendő magiszternek tisztában kell lennie az alábbi tételekkel. mikor töményebb sugárzóerőre van szükség. 101 . a mentális mágia már elveszíti individuális karakterét. Legerősebb leadóközpontok: az orrtő. amelyek segítségével egyik vagy másik működést felerősíthetjük. míg a bemélyedések negatív töltésűek. tudnia kell azokat gyakorlati szemlélődések alapján meghatározni és demonstrálni: 1. mikor az elveket először asztrális. Később már egyéb jelenségeket is szükséges lesz vizsgálat tárgyává tenni. Sok felesleges próbálkozástól kímélhetjük meg magunkat. tejutak. Napok. Mi az indukció? 9. ha biomentális vevőszerkezetünket a test negatív pontjaira kapcsoljuk. Mi a mágnesség? 4. az egyiptomi szakrális kinetika a tattvikus pozitúrák használatával. azokon a helyeken könnyebb telebiotikus hatást elérni. Mind a tíz alapjelenség biológiai párhuzamát fel kell fedezni s meghatározandók a gyakorlatok is. gondolathullámokkal való kombinációja. Az áramkör elektron-napjainak tömege a Csillagok Útjának táncát járja. fontos tudni a vitális centrumok asztrális anatómiáját. majd mentális analógiáikra konvertáljuk. fáradhatatlan munka eredménye. A folyadékok komplikált keringése súrlódás útján elektromosságot termel. amit korunkban csak a tradicionális Rózsakeresztesség és a kabalisztikus hagyomány tanít. hanem audioncsövek milliói is dolgoznak benne. 8. Mi a kondenzátor? 5. Mi az elektromosság? 2. forgatása. mint mások. A tulajdonképpeni komoly feladat a folyamatok fizikai meghatározása után kezdődik. amelynek legfontosabb arkánumait azonban ma nem ismerik. Hogyan keletkeznek áramok? 3. Ezen alapul a keleti yoga. Földelést a végtagok nyújtanak ha kell. sem a telebiotikus erőáttételek közvetítő apparátusainak lehetséges kombinációját. A fizikából és kémiából ismert összes energiaféleségek állandó körforgása képezi az organizmus életének lényegét. a transzformátorok mindenféle frekvenciájú és amperszámú áramokat kezelnek a szenzórikus centrumokban. Az agy nemcsak antennával és kondenzátorral van ellátva. Tekintet nélkül az előképzettségre. naprendszerek. de nem mindegy. a fejtető a kéz ujjai és a maszkulin genitálék az erekció állapotában. mégis szükséges kísérleteinknél néhány megjegyzést figyelembe venni. Az organizmus egyes pontjai ugyanis alkalmasabbak erőátvitel-kapcsolásra. Hatalmas kábelrendszer a gerincoszlop s a legnagyobb generátor a szexuális mirigyrendszer. de a földáramok szigetelhetők is a testtől. Hogyan működik egy detektoros rádió? 10. Itt a fizikai erő asztrális hatványa a látható kozmosz keletkezésének színjátékát pergeti le.

Szükséges még tudni. A külső antenna a gyenge mikrohullámokat erősíti fel. anatómiai elhelyezését.Legjobb felvevő: a két halánték. Ne felejtsük el. a tarkóüreg. Az operációk sikere esetenkint megkövetelheti. hogy csatlakozásai több helyre legyenek rákapcsolhatók. szigetelés nélküli hajszáldrót lehet rézből vagy ezüstből. stb. ahol a vevő a két homlokoldalra. A leadóantenna ugyanilyen. tehát a test felületén és közvetlen aurájában jönnek létre. A következő kapcsolásminták részleteinél feltételezzük. differenciáltabb szintetikus centrumokkal rendelkezik egy individuum. hogy azt a homlokközépre kapcsoljuk s lábunkon keresztül a földdel is összekötjük. hogy az antenna a harmadik szem kifelé való meghosszabbítása. ha az előző fejezetben megadott háromsíkú elektrofizikai meditációt már eredményesen elvégeztük. a feminin nemiszerv. Az antennát úgy készítjük el. kétféleképpen is használhatók. kiterjesztjük a rezgőkört földvezeték közbeiktatása útján. hogy az elektromosság. jobboldala pozitív. annál kevesebb csatlakozórészre van szüksége. Praktikus szempontból a látó. hallóközpont. az od. Alább adunk néhány mintát. egyenirányítást és kondenzátort a biológiai elemmel ruházatunk alatt kapcsoljuk össze. férfinél pozitív. vagy lábunk fejét vezetéken keresztül hozzuk összeköttetésbe a földdel. az egyéni konstitúciótól függ. Hiperszenzitív szubjektumoknak külső antennára nincs is szükségük. Ez elektromos rezgőkört törzsünkre csavarjuk. Ezért bár a test pólusait a legkülönfélébb módon lehet kapcsolni. Ha erőt gyűjtünk. A HIPOFÍZIS MÁGIKUS. A kezek. Kitűnő eredményt adnak a némi találékonysággal megkonstruálható halántékantennák. azzal a különbséggel. a döntő processzusok a test külső energetikai rezgőkörében játszódnak le. A földvezeték minden esetben a lábsarok által helyettesíthető. A kapcsolóvégeket a koponya olyan részeire csatoljuk. valamint az összes szimmetrikus felépítésű szerveket is beleértve. halló és beszéd-centrumon kívül többre nem igen van szükségünk. mivel az ujjhegyek szórnak. Bizonyos tattvikus pozitúráknál (karanas. hogy a neofitának az e célra szükséges elektrotechnikai alapismeretek már birtokában vannak. például az agykérgi funkciócentrumok tájékára való lokalizáció formájában. nőnél negatív előjelűek. amelyet tetszés szerint variálhatunk. előrehajolva. Az antenna drótja csak a legvékonyabb. a mentális kondenzátort és az agydetektort ebben az esetben persze nem mellőzhetjük. tarkóbemélyedésbe. a szívtájék. Minél finomabb. Hasonlóképpen a fejtető tobozmirigycsakrája alkalmasabb a negatív mentális hullámok vételére. hogy több függőleges spiráltekercsen derekunkra csatoljuk. Hasonló akkumulatív eljárást ruhán belül is alkalmazhatunk azáltal. a hullámok felfogására elegendők az agykérgi tekervények és a dobhártya membránja. amelyek ezeknek a centrumoknak közelébe esnek. hogy üveglapra álljunk. a tenyér belseje pedig szívóműködést fejt ki. Az itt megadott mágikus kapcsolási módokon kívül lehetségesek még más fiziológiai kontaktuseljárások. A szolárplexus közbekapcsolásával azonban az áramok megfordíthatók. A kontaktus ennél a rendszernél a fiziológiából ismeretes mozgási központokra épít. Minden agyélettani könyvben megtalálhatjuk a látóközpont. A kapcsolás igen sokféle lehet. vagy fejtetőre van erősítve. ahol a legtöbb idegszál fut össze. amíg az atlanti látás adománya újra ki nem fejlődött. transzformálhatók. Hogy a jelzett helyek közül melyik a megfelelőbb. Normális körülmények között a test egész baloldala negatív. azért ajánlatos eleinte több helyre kapcsolni és kondenzátort is közbeiktatni. szigeteljük a testünket . máskor éppen a kontaktus fokozza a teljesítőképességet. amelyre csak addig van szükség. a telebiotikus hullámmozgás. mudras) a földtől való szigetelés a fontos. 102 . gyapjúköpenybe burkolózott mágikus operációk végrehajtása előtt.ha kisugárzunk. beszédközpont. hogy a rezgőkört. a kezeket és a lábakat. A nemiszervek jelenleg csak egyoldalúan polarizáltak. míg a szemöldökök közötti hipofízis-csakra inkább a pozitív mentális kisugárzás közvetítője. Tyanai Apollonius meztelen testtel. valamint az összes mágikus hatások felszíniek. A TOBOZMIRIGY MISZTIKUS SZERV.

Amint mondottuk.ami jobb .Egyszerű telebiotikus kapcsolás I. melynek vezetékét dobhártyánkra kapcsoljuk (fémgolyós kontaktus). ezen kívül beiktatható kondenzátor és egyenirányító berendezés. itt leadó C = rezgőtekercsek D = földvezeték A földet mindig a bal lábra kapcsoljuk. típus: leadó A = antenna B = kontaktus. 103 . ahol fontos idegpátok kereszteződnek s a hely a hallószerv membránjával is szoros összeköttetésben áll. Fenti séma a legegyszerűbb összeállítás és a detektornak felel meg. pl. kristály vagy .szelénlemez. Jó kapcsolást tesz lehetővé relélap árama számára a fülkagyló mögötti bemélyedés.

típus: a homlokközéptől indul. II. lehet köralakú is. A tekercseket az antennával a test JOBB OLDALÁN kötjük össze. összekötve a két halántékkal.II típus: vevő A = antenna. B = fejtetőkapcsolás. F = tekercsvég. G = földvezeték. típus: a fejtetőről. E = tekercsek. két halántékcsatlakozással. C = halántékkontaktus. D = antennaösszeköttetés a tekerccsel. 104 . A két kapcsolás közötti különbség: I.

s a kondenzátort a jobb fül mögé vagy a fejtetőre: 105 . a fül mögé erősítjük a szelénlapot vagy fixdetektort.Összetett kapcsolás A = antenna: adó. Ilyenkor baloldalra. vagy vevő B = adókontaktus C = kondenzátor: blokk vagy forgó D = tekercselés E = föld Lehetséges a kondenzátor felül elhelyezése.

A dolog lényegébe belelátó intellektus ezek alapján nagyszámú telebiotikus változatot eszelhet ki. Kitűnően kombinálható a hőelektromosság dinamikai processzusokkal. amikor is megfelelő kapcsolásban egyszerűen a karok rövid ideig tartó mozgatása generálja az áramot. vagy gyengébb teljesítményűek lesznek a megadottaknál. ezzel összefüggő kérdésekre a kísérletezés fogja megadni a választ. 106 . csak nem ajánlatos a generált áram túlfeszítése s tekintetbe veendő. minthogy ezidőszerint a hermetikus arkánumokat teljesen leplezetlen formában kiadni még nem szabad. amelyek erősebb.A = antenna B = detektor C = tekercskontaktus D = kondenzátor E = tekercselés F = föld Telebiotikus apparátusokhoz külön áramforrás nem szükséges. Mindezekre a problémákra és más. Van mód ilyen úton a pszichikális energia sokezerszeres felerősítésére és távolbavetítésére. A testet felhasználhatjuk generátornak is. az anódot és katódot a belső fiziológiás telepek és akkumulátorok szolgáltatják. hogy az agyleadó bizonyos erejű áramnál magasabb feszültséget nem bír el biokémiai változások veszélye nélkül. Kapcsolási vázlatunk csak a kísérletezés megindításához készült ajánlat.

a két utolsót a nagy adeptus hagyatékában talált egykorú írásokból állították össze. Eliphas: Die Dogmen und Ritualen der Hohen Magie. Összefoglalja a Hermetika nagymestereinek tanításait. Karl: Geschichte der Okkultismus. Csak ritkán szerezhető meg. A fakszimile kiadványának csak három első kötete Agrippa műve. A Tarothieroglifák misztikus átvitele talizmánikus figurákká.elhagyott művében. Rózsakeresztes tankönyv és kiadvány. Geistes. 2. 2.H. Die Salomonischen Schlüssel.: Astrologie. Flamellus Nicolaus: Chymische Werke. Bde. Agrippa művének folytatója és az Alchimia kémiai praxisának reformátora. A legjobb történelmi forrásmű. Tartalmazza az asztrológiai táblázatokat és részleteket. Barth u. Paris. Tartalmazza az Agrippa forrásműveit képező fontosabb Sohar és Sepher Jetzirahszövegeket. A Husser-féle kiadvány még alaposabb (Bázel. Leipzig. Hermes Trismegistos wahrer alter Naturweg. Leipzig. Barth-Verlag 1928. 1784. Leipzig. A kommentár kétszeres terjedelmű a szövegkönyvhöz képest. Leipzig. A mágikus vegytan alapelvei. Figuren der Rosenkreuzer: „Geheime aus der 16-ten und 17ten Jahrhundert” Neudruck 1925.mint közhelyeket . Eliphas Levi tanítványának kommentárja Levi Rituáléjához. 2 Bde. Neudruck. Barth 1922. I. Első kötete a Kabala teóriáját. Heinrich: Amphitheatrum Sapientiae Aeternae. Christiani Rosenkreuz. Facsimiledruck der Ausgabe 1855. 1913. Leipzig. Tractat von den ersten Elementen. A rózsakeresztes rend felépítésére és működésére nézve kevéssé ismert részleteket tartalmaz. Knunrath. alchimista. v. H. Bischoff. 1783. Samtliche Werke: München. Hartmann. Bt. Christiano-Kabbalistikum. R.: Die Rosenkreuzer. kronológiai sorrendben közli a szent testvériség adeptusainak nevét s az Opus Magnum stációit. Einfaltige ABC-Büchlein für junge Schuler. Brandler Pracht. so sich taglich fleissig üben in der Schule des H. Unterricht für den Adept grad. A rózsakeresztes Alchimia és Mágia titkos meditációtáblái 100 színes metszet formájában. 3 Bde. Du Potet: Die entschleierte Magie. Paracelsus Th. PansophiaVerlag. Szabadkőműves. Első kötete a természeti mágiát. Berlin.: Das Geheimnis der Amulette und Talismane. A. Az élő tűz doktrínájának ismertetése. Frankfurt. a Prima Matériát szimbólikus ábrákban mutatja be. Barth Verlag. a második a praktikus Kabalát ismerteti. Magische Werke. harmadik kötete a mágikus teológiát ismerteti. Az asztrológia és Yoga modern összeegyeztetése. Karl: Die Magie als Naturwissenschaft. Levi. solius verne. Bde. Leipzig. Leipzig. második az asztrológiai korreszpondenciákat és Kabalát. Barsdorf Verlag. Conrad Waldkirch 1589. a család birtokában lemásolt hermetikus kéziratok voltak. Encaussenak. Divino Magicum. Herausgegeben von einem ächten Freymaurer. Jó bevezetés a misztikus meditáció és a személyes magnetizmus praxisába. Pansophia-Verlag 1924. Inkább a mentális Alchimia módszerét tárgyalja. Verlag W. Kiesewetternek rendkívüli források álltak rendelkezésére. Du Prel. Gnosztikus forrásban fennmaradt hermetikus vezérfonál. De Rochas. Dr.C. Nélkülözhetetlen tankönyv és forrásmű a Mágia tanítványa számára. Berlin 1912. Andreas Valentin: Chemische Hochzeit. Karl: Lehrbuch zur Entwicklung der Okkulten Kräfte im Menschen. Leipzig. Laars. hermetikus tankönyv. Ennemoser: Geschichte der Magie.) 107 . Korszakos forrásmű. 1912. Wahrhafter Bericht vom philosophischen Athanor. misztikus természettan és hermetikus vezérfonál. Kiesewetter apja és nagyapja titkos hermetikus páholyok tagjai. Neudruck. Frh. Franz: Die Rosenkreuzer. 1684. Herausgeber Knorr von Rosenroth. Dr. 2 Bde. Kiesewetter. 1844. Bd.Az okkult irodalom Agrippa von Nettesheim: De Occulta Philosophia. Leipzig 1895. A rózsakeresztes misztika szimbolikus szövegkönyve. Jennings. Leipzig 1919. A legalaposabb és legjobb Kabala német nyelven. Üvers. Erich: Die Elemente der Kabbala. C. Agrippa enciklopédiája mellett a második fontos kézikönyv. Egyike a legnehezebb stúdiumoknak. Anno 1459. A modern Mágia megalapozója. Megértéséhez a kulcsszimbólumok ismerete szükséges. Kondon. Dr. A 10 kötetes mű minden fontos írást tartalmaz. Sulchbach 1677. Leipzig. Barth Verlag 1928. Sok érdekes gyakorlati utasítás és egy alapos irodalmi tájékoztató található benne. 1925. Libra. Szférikus kulcsok és a kabalisztikus Yoga meditációtáblái. Az Eliphas Levi-féle eredeti rituálé csak kevés kutató számára hasznavehető enélkül a kommentár nélkül. H. melyeket Eliphas Levi . Albert: Die Ausscheidung des Empfindungsvermögens. Kabbala Denudata: 2. H. 1782.

1928. Berlin. mint amit a titánok alkalmaztak theraphimjeikben. Zeulenroda Thüringen 1940. Valamivel kevésbé költséges az Insel Verlag kiadásában 1924-ben megjelent összesített gyűjtemény. Mélypszichológiai útmutató és gyakorlati vezérfonal. Bände. John: Göttliche und Wahre Metapsychica. Mágia Adamica. Asztrológiában. 1932. amelyekhez előtte még senki sem tudott hozzászólni. 1933. Amulette. okkulte Krafte der Edelsteine und Metalle. Sporn Verlag. Philaletha. Rascher Verlag. Dürr: Experimental Dämonologie. Szignatúrák VII. oder das Alterthum der Magie. Schleich. Leipzig. Leipzig. A szerző az Algol-csillagra beállított koncentrációgyakorlatot ír elő! Nem ajánljuk a könyvben leírt út követését. Kurt Aram: Magie und Zauberei in der alten Welt. Hermann Barsdorf Verlag. Deutsche Buch-Gemeinschaft. kötet: Mágikus növénytan VIII. kötet: Szimpátia. kötet: Természetbölcselet. 1926. A könyv fontos kulcsokat tartalmaz. Linser Verlag.De Verbo Mirifico. A tibeti Mágia izgalmasan érdekes ismertetése. Schertel. Reuchlin. A Kabala leghíresebb középkori forrásműve. Mumia. Receptek IV. A nagyszabású munka páratlanul gazdag a legmélyebb okkult bölcsesség meglátásaiban s gyakorlati útmutatás a Mágiában. Hugo Heller and Co. Vom Schaltwerk der Gedanken. Berlin. 3: Bde. 1927. kötet: Paramirum. Max Altmann Verlag. Vehlow: Astrologie. De Natura Rerum. Eugenius (Thomas Vaughan): Lumen de Lumine. A két hatalmas kötetben kiadott Neudruck az európai rózsakeresztesek alapítványi publikációja. Berlin 1921. 4 Bd. Stein der Weisen. hanem az atlanti Mágia bibliája is. Theologia Mystica. Nemcsak az Alchimia és mentális Alchimia. A szerző olyan témákat érint. Zürich. 1914. 1924. 1709. A kabalisztikus Mágiának. Hermetik. kötet: Archidoxis. Leipzig. kötet: Paragranum. 1926. Berlin. bei Ulrich Ringmacher. Adonistischer Verlag. VII. Mágikus gyógyszertan V. Lebenselixir. 1927. Az atlanti Mágia modern kézikönyve. kötet: Philosophia IX. Prien. kötet: Az univerzális bajok VI. Leipzig. Clarence: Sympathie. Amsterdam 1698. A legjobb asztrológiai tankönyv. Az 50 legfontosabb és legritkább hermetikus írás. A mágikus világszemlélet és praxis végleges. modern formája. Neel: Heilige und Hexer. Az ÉLETelixír. Ernest: Magie. Brockhaus. II Bde. Astronomia. Carl Ludwig: Gedankenmacht und Histerie. Az ismertetett csillagmeditáció ugyanaz. Musallam: Zauberbibel. A transzmutáció. Wien. Demonológia X. Leipzig. Alchimiában. Geschichte. 1935 108 . 1923. Rama Prasad: Die feineren Naturkrafte und die Wissenschaft des Atems. Leipzig. A tibeti Yoga tankönyve. Neudruck 1778. Theorie. A betegségek eredete II. Brockhaus. illetve Alchimiának egyik legjobb kézikönyve.I. Max Altmann Verlag. Stein der Weisen: ABC vom Stein der Weisen. Múmia. Berlin. Praxis. kötet: Astronomia Magna. Alexandra D. . Varázslat. Dr. Surya: Hermetische Medizin. Reichenbach. de a módszer áttanulmányozása hasznos. A modern Alchimia kézikönyve. Az élet meghosszabbítása. Dr. Antropos-Verlag. Peryt Shou: Psyhische Atem. A felsorolt forrásműveken kívül még egy sor érdekes írás van. 1920. kötet: A Bölcsek Köve. amelyek áttanulmányozása előnnyel jár. Ezek közé tartoznak: Herbert Silberer: Probleme der MYSTIK und ihrer Symbolik. Georgius: Opus Mago-Caballisticum et Theosophicum. Homburg 1735. Linser Verlag 1927. Homunkulusz. A Tshöd és a mágikus ideogenézis gyakorlati példái! Meister und Schüler. Welling. Philosopia Saga. Ebben a munkában a kutató betekintést nyerhet az Alchimia szimbólumainak lélektanába. Max Altmann Verlag. Joannes: De Arte Cabalistica libri tres. Karl von: Der Sensitive Mensch. az atlantidákkal viselt háborújukban. Amsterdam. Pordage. Cinvat: Experimentalmagie. Alchemia III. Frankfurt und Leipzig MDCCXV. Evanz Wentz: Yoga und Geheimlehren Tibets.

papirusz. napraforgó. alabástrom. Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Angolna. szúnyog. holdkő. alma. levenduna. Topáz . tűzopál. róka. liliom.és szimbólumtáblázatok A Nap Szimbolikus állata: Az oroszlán. eukaliptusz. kutya. gyöngy. mormota. mahagóni. Színe: Arany. lencse. kanári. Baldrián. varangy. lótuszvirág. citrom. kakas. cédrus. szőlő. mandulafa. kamilla. árnika. akantusz. macska. A Hold Szimbolikus állata: sakál. flamingó. uborka. Köve: Achát. tea. violett. krumpli. nefrit. 109 . nárcisz. gólya.féldrágakövek. daru. tengerinyúl. kókusz. mimóza. aranysárga. örökzöld. Csillag. mirtusz. opál. harangvirág. jade. kalcedón. pálma. kristály és üveg. chaulmugra. Napja: Vasárnap. magnólia. korall.FÜGGELÉK Asztrológiai szignatúratáblázat A természeti Mágiában és a Ceremoniális Mágiában használatos anyagok asztrológiai szignatúrái. Hétfő2 és 7. sirály. hyacinth. rozmaring. szarka. holló. saphir. Növénye és fája: görögdinnye. nyúl. gumi. rák. olajfa. rubin. ezerjófű. Fémje: Arany. kinin. aranybarna. platina. eper. szilva. majom. gesztenye. Szerda. márvány. rózsa. smaragd. galamb. vanília. Higany. Köve: Gyémánt. datolya. méh. platán. gránát. banán. Növénye és fája: Ananász. A Vénusz Szimbolikus állata: Fácán. delfin. Beryll. ezüst. gyík. Növénye és fája: Akác. A Merkur Szimbolikus állata: Növénye és fája: Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Papagáj. 5. Száma: 1 és 4. tymián. Ibolya. gazella. egér. hóvirág. Fehér. ezüst. Kékesszürke és szalmasárga. peónia. narancs. kávé. pillangó. babér. sas.

orchidea. A Mars Szimbolikus állata: Növénye és fája: Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Sakál. keselyű. birsalma.Fémje: Színe: Napja: Száma: Réz. akonitum. Indigó. farkas. alligátor. fokhagyma. 9. fű. hematit. heliotrop. hörcsög. paprika. Kedd. ánizs. kék. zsiráf. szelenit. kagyló. mandragóra. markazit. denevér. holló. rózsaszín. Mangófa. kígyó. jáspis. Cink. sólyom. (gomba). Vörös. A Szaturnusz Szimbolikus állata: Albatrosz. sellő. paprika. disznó. - A Neptun Szimbolikus állata: Szivacsállat. bors. polip. kender. zsibbasztó rája. gomba. Csütörtök. teve. viola. ébenfa. kamélia. spárga. peyotl. vakondok. retek. kaméleon. karneol. antilop. vámpír. tapír. ciprus. Purpur. hínár. Köve: Hegyikristály. olajbokor. kaktusz. turmalin. cukornád. pálma. mák. Csalán. A Jupiter Szimbolikus állata: Növénye és fája: Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Elefánt. tengericsillag. medúza. myrrha. fűzfa. hasis. jázmin. keresztespók. hegyikristály. Napja: Szombat. Színe: Fekete. világoskék. geier (keselyű). sötétbarna. Növénye és fája: Alraunegyökér. 3 és 12. yohimbin. füge. víziló. Akvamarin. lapis-lazuli. Vas. kalcedón. Az Uránusz Szimbolikus állata: Növénye és fája: Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Világítóhal. türkiz. dohány. ópium. Péntek. Kék. 6. kígyó. Platina. bíbor. kentaur. skorpió. medve. denevér. Fémje: Ólom. Száma: 8. világoszöld. kokacserje. Ametiszt. cukorrépa. szamár. ónix. Vaskő. cirkon. 110 . Barack. Növénye és fája: Agave. bernstein. bürök. zerge. szürke. Köve: Szén. bambusz. pióca. sötétkék. teknősbéka. malachit. bagoly. triton. angolna. gránát. topáz.

havasigyopár. tömjén. infravörös. tömjén. tömjén. rózsa. 111 . csalán. nefelejts. rózsa. HOLDszignatúra: nárcisz. peyotl. Ezüstkék. liliom. kamilla. levendula. A mesterséges drágakövek. begónia. uránium. triton. tömjén. olajlevél. szalamander. Húsevó trópusi növények. almavirág. mirtusz. levendula. NEPTUNszignatúra: sáfrány. tömjén. vermut. fenyő. ibolya. tömjén. fenyő. ánizs. tömjén. 0. VÉNUSZszignatúra: vasgyökér. - A Plutó Szimbolikus állata: Növénye és fája: Köve: Fémje: Színe: Napja: Száma: Kentaur. MARSszignatúra: vasgyökér. fodormenta. Asztrológiai füstölők NAPszignatúra (alkatrészek): pálma. SZATURNUSZ-szignatúra: jácint. Ultraviola. ciprusfa. tömjén. levendula. Rádium. URÁNUSZ-szignatúra: fenyő. rozmaring. majoránna. egyszarvú. MERKURszignatúra: nárcisz. encián. mák. kancsóka. mák. feketegyökér. levendula. JUPITER-szignatúra: jupitervirágok. plutónium. liliom. levendula. indiai kender. sárkány.Fémje: Színe: Napja: Száma: Alumínium. baldrián.

112 . Készíthető elefántcsontlemezre is. Az Isis-talizmán ezüstlapra. színes karcolattal.Talizmánok Egyiptomi talizmánok Az Osiris-talizmán aranyba vésendő. A figurák színe az Osiris-táblánál aranyvörös. az Isis-táblánál világoszöld.

Öt európai talizmán: 113 .

Négy távol-keleti talizmán: 114 .

Az összes kabalisztikus szimbólumok helyezhetők sárgarézlemezre. vagy falapokra kell írni s azok ideogenetikus avatása után kis selyemzacskóban a testen hordani. Holdtalizmán. amelyek szimbolikus formákban jutnak kifejezésre. jelentése: Holderő. Naptalizmán. A SZIMBÓLUMOK FORMÁKHOZ KÖTÖTT KOZMIKUS ERŐK. Vénusztalizmán. 5. Androméda. jelentése: „Kard. A titkos emblémákat idegen kézbe sohasem veheti. Erő Istene”. 4. vagy festéket használunk. jelentése: Naperő. Minden talizmánra nézve érvényes Eliphas Levi mélyértelmű megállapítása. jelentése: „Fényes Csillag”. Indiai csillagtalizmánok A csillagtalizmánokat a bolygó szignatúrája alatt álló fémlemezre. sőt nem is láthatja.” 115 . amelyet alább idézünk: „A teremtett szellemek egymással jelek útján vannak összeköttetésben és a magasabb igazságoknak bizonyos egymásra következő sorozatától függenek. A lemez mindkét oldalára ugyanaz a szöveg kerül. vagy csontlapra is. 2. Szögletes formák az erőt és kötést. 6. Köralakban elhelyezett talizmánszövegek a beteljesedést fejezik ki.Kínai talizmánok 1. jelentése: „Szép asszony Isten”. Alkalmi talizmánt pergamentre festünk s ebben az esetben a mantra karakterének megfelelő színes tust. Marstalizmán. Mentális talizmán. jelentése: „Magasabb világ kapuja”. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful