Ghid de conversaţie italian

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina. Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles. În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie
Vocale
a ca în "tată" e ca în "femeie" i ca în "maşină" o ca în "botă" u ca în "cutie"

Consoane
b ca 'b' în "bere" c precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil" d ca 'd' în "daună" f ca 'f' în "foame" g ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă" h tăcut l ca 'l' în "lună"

ca 'ea' în "ea" ie ca 'ie' în "cuier" ii nu este un diftong.m ca 'm' în "mamă" n ca 'n' în "nor" p ca 'p' în "porc" q precum 'c' în "cuestă" (cu "u". aproape întodeauna) r ca 'r' în "roşu" s ca 's' în "sunet" t ca 't' în "tont" v ca 'v' în "victorie" x ca 'x' în "xilofon" z ca 'ţ' în "ţigară" Diftongi importanţi ai ca 'ai' în "rai" au ca 'au' în "scaun" ei ca 'ei' în "tei" eu ca 'eu' în "meu" ia ca "ia" în "familiar". ca 'ii' în "ştiinţă" io ca "io" în "iobag" iu ca "iu" în "regiune" oi ca 'oi' în "gunoi" ch ca 'ch' în "chema" sc . ci hiat.

am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile. Per favore. (mi SCU-zi) Îmi pare rău.înainte de "e" sau "i". Piacere di conoscerla. (NO) Mă scuzaţi Mi scusi. GRA-ţie) Cum vă cheamă? Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?) Mă cheamă ______ . (ar-RI-ve-DER-ci) Nu vorbesc italiana. (PRE-go) Da Si. (mi chia-mo _____) Încântat de cunoştiinţă. Bene. Bună ziua. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no) Vorbiţi româna? Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?) Vorbeşte cineva româna? Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?) Ajutor! . (ciao) Ce mai faci? Come sta? (co-me STA?) Bine. (mi SCU-zi) La revedere. Mi chiamo ______ . Arrivederci. Ciao. (PER fa-VO-re) Mulţumesc. Non parlo Italiano. (Si) Nu No. (pia-CE-re di co-no-ŞER-la) Vă rog. ca 'ş' în "ieşire" gh ca "gh" în "ghetou" Listă de fraze uzuale În acest ghid de conversaţie. Mi scusi. Grazie. presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja. grazie. (BE-ne. Buongiorno. Prego. (GRA-ţie) Cu plăcere. mulţumesc. (buon-GIOR-no) Salut.

Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA) Poliţia! Polizia (Po-LI-ŢIA) Stai! Hoţ! Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro) Am nevoie de ajutor. Non capisco. È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă) M-am pierdut. (buon-GIOR-no) Bună seara. Buonasera. Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce) Nu mă atinge / atingeţi! Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re) Chem poliţia. (NON ca-PIS-co) Unde este baia? Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?) Probleme Lasă-mă în pace. Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to) Este o urgenţă.? Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no) Numere .Aiuto! (a-IU-to!) Bună dimineaţa. (buo-na-NO-te) Nu înţeleg. (buon-GIOR-no) Bună ziua. Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio) Sunt bolnav. Buongiorno. Sono malato (So-no ma-LA-to) Sunt rănit. Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to) Mi-am pierdut bagajele. (BuO-na-SE-ra) Noapte bună. Buongiorno. Buonanotte. Sono ferito (So-no Fe-ri-to) Am nevoie de un doctor. Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa) Mi-am pierdut portmoneul.

1 Uno (uno) 2 Due (due) 3 Tre (trE) 4 Quatro (cuatro) 5 Cinque (cincue) 6 Sei (sei) 7 Sette (sette) 8 Otto (otto) 9 Nove (nove) 10 Dieci (dieci) 11 Undici (undici) 12 Dodici (dodici) 13 Tredici (trEdici) 14 Quattordici (cuattordici) 15 Quindici (cuindici) 16 Sedici (sedici) 17 Diciassette (diciassette) 18 Diciotto (diciotto) 19 Diciannove (diciannove) 20 Venti (venti) 21 Ventuno (ventuno) 22 Ventidue (ventidue) 23 Ventitrè (ventitrE) .

000. (meno) mai mult Più. (numero) jumătate Mezzo.000.30 Trenta (trenta) 40 Quaranta (cuaranta) 50 Cinquanta (cincuanta) 60 Sessanta (sessanta) 70 Settanta (settanta) 80 Ottanta (ottanta) 90 Novanta (novanta) 100 Cento (cento) 200 Duecento (duecento) 300 Trecento (trecento) 1000 Mille (mille) 2000 Duemila (duemila) 1. (mezzo) mai puţin Meno.000.000 Un milione (un milione) 1.000. (PiU tar-di) înainte .000.000 Mille miliardi (mille miliardi) numărul Numero. (ADE-sso) mai târziu Più tardi.000 Un miliardo (un miliardo) 1.000. (piU) Timp acum Adesso.

(MIn-uto) oră(ore) Ora(e). (AN-no) Zile astăzi Oggi. (in-NAn-ţi) dimineaţă Mattina. (MEz-zO-GIOr-no) ora treisprezece L'una. (prI-ma) . (ME-se) an(i) Anno(i). (LE due) prânz Mezzogiorno. (PO-me-rig-gio) seară Sera. (LU-na) ora două Le due. (LE due) miez de nopţii Mezzanotte. (OG-gi) . (SEt-ti-MA-na) lună(luni) Mese(i). (Ora) zi(le) Giorno(i).Prima. (MAt-TI-na) mâine dimineaţă Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na) după-amiază Pomeriggio.Innanzi. (MEz-zA-not-te) Durată minut(e) Minuto(i). (LU-na) ora paisprezece Le due. (NOt-te) Ceasul ora unu L'una. (GIOr-no) săptămână(săptămâni) Settimana(e). (SE-ra) noapte Notte.

(DO-ma-ni) săptămâna aceasta Questa settimana. (IE-ri) mâine Domani. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na) săptămâna viitoare Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na) Luni Ianuarie Gennaio (GEN-na-io) Februarie Febbraio (FEb-bra-io) Martie Marzo (MAR-zo) Aprilie Aprile (AP-ri-le) Mai Maggio (MAg-gio) Iunie Giugno (GIU-gno) Iulie Luglio (LUg-lio) August Agosto (AGO-sto) Septembrie Settembre (SET-tem-bre) Octombrie Ottobre (OT-to-bre) Noiembrie Novembre (NO-vem-bre) Decembrie Dicembre (DI-cem-bre) Scrierea ceasului şi a datei 07:30 Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta) 09/11/2005 .ieri Ieri. (QUE-sta SEt-ti-ma-na) ultima săptămână Ultima settimana.

vă rog.Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue) Culori negru Nero (NE-ro) alb Bianco (BIAn-co) gri Grigio (GRI-gio) roşu Rosso (ROS-so) albastru Blu (BLU) galben Giallo (GIAl-lo) verde Verde (VER-de) portocaliu Arancione (ARAn-cio-ne) roz Rosa (RO-sa) maro Marrone (MAR-ro-ne) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (tren) Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?. per FA-vo-re) Unde merge acest tren/autobuz? Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-tobus?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? . Un biglietto per _______.TRE-no) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?.AE-reo) Un bilet până la _______. per favore (un bi-GLIE-tto per_____.

..hoteluri? alberghi ...consulatul Român/Moldova? .....căminul pentru tineri? .. Dove ci sono molti (X) ..hotels? (X) .al consolato Rumania (X) Unde se află multe.. Giri a sinistra (X) La dreapta...alla stazione dell'autobus? fermata?(X) .alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria) .hotelul _____ ? .....aeroport? all'aeroporto? (X) .....atracţii turistice? .Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TREno/AU-to-bus per?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TREno/AU-to-bus?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Come si arriva a ______ (come si ariva) Cum ajung la _____ ? (locuri.centru? .gară? ... străzi) X (X) .. Giri a destra (X) stânga .........cose da vedere? or luoghi da vedere (X) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Potete mostrarmelo sulla carta? (X) stradă strada (X) La stânga.in centro? (X) ...all'ostello della gioventù? (X) .restaurante? ....cluburi? X (X) .staţia de autobuz? .all'albergo ____ / all'hotel ___? (X) ...cluburi de noapte? night (X) .ristoranti? (X) ......

Guarda il _____ (X) intersecţie incrocio (X) nord nord (X) sud sud (X) est est (X) vest ovest (X) în sus (in) su (X) în jos (in) giù (X) Taxi Taxi! Taxi (taxi) Duceţi-mă la _____. Portatemi a _____.sinistra (X) dreapta destra(X) înainte diritto (X) spre _____ verso il ______(X) după _____ dopo il ______(X) înainte de _____ prima del (X) Atenţie la _____. per favore. per favore. per favore) Cât costă până la _____? Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?) Duceţi-mă acolo.. (portatemi a ____.. Portatemi lì. vă rog. . per favore) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Avete camere libere? (X) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Quanto costa una stanza singola/doppia? (X) Are camera. (portatemi li. vă rog.

.più grande? (X) ...un televisore? (X) Pot să văd camera mai întâi? Posso prima vedere la stanza? (X) Aveţi ceva mai liniştit? Ha una stanza più silenziosa? (X) . Mi fermo per _____ notte/i..più economica? (X) OK.La stanza ha .cearşafuri? ... (..un telefon? ...un bagno? (X) ...più pulita? (X) ..vestiare? . Voglio andare via..Avete una cassaforte (nella stanza)? (X) Este inclus micul-dejun/cina? prima colazione/ la cena (X) La ce oră este micul-dejun /cina? A che ora è la colazione / la cena? (X) Vă rog să-mi curăţaţi camera...mai mare? .) or voglio partire (X) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Accettate (X) . Pulite la mia camera.. Va bene....(X) Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Potete suggerirmi un altro hotel? (X) Aveţi un seif? Avete una cassaforte (centrale)? (X) .....o baie? (toaletă) ..un telefono? (X) .mai curat? .. per favore..mai ieftin? ...... o iau..un TV? . (X) Mă puteţi trezi la _____? Potete svegliarmi alle _____? (X) Vreau să plec... (X) Voi sta _____ noapte (nopţi). la prendo.. (X) .lenzuola? (X) ...un duş? doccia (shower) (X) ..

per favore? (. vă rog? Posso vedere il menù. Non mangio il maiale.. (X) Nu mănânc decât cuşer. Un tavolo per uno/due. per favore? (X) Aveţi o specialitate a casei? Vi è una specialità della casa? (X) Există o specialitate locală? È una specialità locale? (X) Sunt vegetarian. per favore. vă rog.Acceptaţi cărţi de credit? Accettate carte di credito? (X) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Potete cambiare delle banconote per me? (X) Unde pot să schimbi bani? Dove posso cambiare delle banconote? (X) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X) Care este rata de schimb? Quanto è il (tasso di) cambio? (X) Unde este un bancomat (ATM)? Dove posso trovare un Bancomat? (X) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni.) or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) meniul zilei menu del giorno X (X) a la carte à la carte (X) mic-dejun la prima colazione (X) pachet il pranzo (X) cafea . (X) Pot să văd meniul.. Sono vegetariano/a (X) Nu mănânc porc. Mangio solamente cibo kosher (X) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Potete farlo leggero.

(X) Vreau de mâncare cu ____ Vorrei un piatto con _____. Vorrei _____. (X) pui il pollo (X) carne de vită il manzo (X) peşte il pesce (X) şuncă il prosciutto (X) crenvuşti salsiccia (X) brânză il formaggio (X) ouă le uova (X) salată l'insalata (X) legume (proaspete) le verdure fresche (X) fructe (proaspete) la frutta fresca (X) pâine il pane (X) pâine prăjită toast (X) găluşte tagliatelle (X) orez il riso (X) fasole i fagioli (.caffe(X) mâncare de prânz X (X) Aş vrea _____...) or fagiolini (similar to beans but different) (X) Îmi aduceţi un pahar de _____? Posso avere un bicchiere di _____? (X) Îmi aduceţi o cană cu _____? Posso avere una tazza di _____? (X) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Posso avere una bottiglia di _____? (X) cafea il caffè (X) ceai .

É squisito. vă rog. vă rog. un quartto di vino rosso. (X) Un pahar de vin roşu/alb. vă rog. vă rog. per favore. (X) . Un bicchiere di vino rosso/bianco. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Scusi? (X) Am terminat. per favore. (X) Baruri Serviţi alcool? servite alcolici? (X) Este cu servire la masă? C'è il servizio al tavolo? (X) O bere/două beri. (o halbă de bere) X (X) O sticlă.il tè (X) suc il succo (X) apă l'acqua (X) apă (plată) l'acqua frizzante (X) bere la birra (X) vin roşu/alb il vino rosso/bianco (X) Îmi daţi puţin(ă) _____? Posso aver del _____? (. per favore (X) La jumătate. Una birra/due birre.. (X) Vă rog luaţi farfuriile. Il conto. Ho finito.) or Posso avere un po' di ____? (X) sare il sale (X) piper il pepe (X) unt il burro (X) Mă scuzaţi. Potete pulire il tavolo. Una bottiglia. vă rog. (X) Un sfert/O optime de vin roşu. per favore. per favore. vă rog.. (X) A fost delicios. (X) Nota. per favore.

(X) Ştiu că acesta nu este preţul normal. per favore. vă rog. (X) Nu-l/N-o vreau. . (X) Acceptaţi _____? Prendereste _____? (X) scump caro (X) ieftin economico (X) Nu-mi permit. vă rog. Non lo voglio.Un cola cu rom. X (X) whiskey whisky (X) vodka vodka (X) rom rum (X) apă acqua (X) suc de club club soda (X) apă tonică acqua tonica (X) suc de portocale succo di arancia (X) Cola (suc) Coca Cola (X) Aveţi cumva ceva gustări? C'è un bar con spuntini? (X) Încă unul(m)/una(f). mărimea mea? Avete questo nella mia taglia? (X) Cât costă? Quanto costa questo? (X) E prea scump. (X) Când se închide? Qual è l'ora di chiusura? (X) Cumpărături Aveţi aşa ceva. (X) Încă un rând. Un altro giro. per favore. vă rog. Un altro. È troppo caro/a. Non posso permettermelo.

lo prendo (X) Îmi daţi o pungă? Posso avere una busta? (X) Expediaţi (în străinătate)? invia all'estero? (X) Am nevoie de .sapone..şampon... (X) ..un ombrello. (X) . (X) ....shampoo.ceva pentru răceală.tablete pentru stomac... Non son interessato.. aspirină sau nurofen) . .... .. ...o lamă....... (X) ..o vedere.. . Va bene...o periuţă de dinţi.lozione/crema solare. (X) .(X) ..... Mi state imbrogliando. Ho bisogno di.o umbrelă.dentifricio... îl/o iau..timbre.ceva pentru dureri. . (X) . (X) ... ..baterii.batterie..medicina per il raffreddore. (X) .. (X) .un brici.. (X) . .(X) Mă înşelaţi.. (X) OK. (X) ..... (X) .. ..analgesico (aspirina).. .pastă de dinţi...loţiune de plajă. .... . (ex. ..... . .medicina per lo stomaco...săpun.francobolli..tampone/assorbente. (de ras) (X) .uno spazzolino.... (X) Nu mă interesează. (X) ..un rasoio..tampoane... (X) .hârtie pentru scris.carta.un pix...una cartolina. . (X) .

. (X) .... Non ci siamo capiti. ... (X) . .. ... Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.) or vietato parcheggiare (X) limită de viteză limite di velocità (X) benzinărie benzinaio (.. (X) Maşini Vreau să închiriez o maşină. Sono un/una cittadino/a rumeno..reviste în română. Non ho fatto niente.) or gasolio (X) Autoritate N-am făcut nimic. (X) .libri in rumeno.. (..) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X) benzină benzina (X) motorină diesel (.un dizionario Rumeno-Italiano....cărţi în română.... (X) . A fost o neînţelegere.. ..un dicţionar român-italian... .un giornale in rumeno.riviste in rumeno..) or Voglio noleggiare una macchina (X) Primesc asigurare? Posso avere un'assicurazione? (X) stop (semn de circulaţie) stop (X) sens unic senso unico (X) a da prioritate dare la precedenza X) parcarea interzisă vietata la sosta (. Desidero noleggiare una macchina. Unde mă duceţi? Dove mi portate? Sunt arestat? Sono in arresto? Sunt un cetăţean român/moldovean.un ziar în română....una penna.

Voglio consultare un avvocato.Vorrei parlare con il consolato rumeno. Vreau să consult un avocat. Pot doar să plătesc o amendă acum? Posso pagare solamente la multa adesso? ->r30_g01_d95 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful