SENARAI TUGAS PENYELARAS UPSR

  

MEMBENTUK SARANAN J/KUASA PROJEK UPSR BERSAMA PK 1 KAJIAN SEMULA & MERANCANG PROGRAM UPSR MEMANGGIL MESYUARAT – DIPENGERUSIKAN OLEH GURU BESAR - MESYUARAT PERANCANGAN - MESYUARAT-MESYUARAT OTI - MESYUARAT TERAKHIR

   

   

MEMASTIKAN SETIAP PMP MERANCANG PROGRAM LAPORAN ANALISIS PROGRAM MENYEDIAKAN PASUKAN ANALISIS ITEM BEKERJASAMA DENGAN UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH UNTUK OTI & PEPERIKSAAN PERCUBAAN MENGHADIRI MESYUARAT PPD/JPN DLL YANG BERKENAAN MENGAWAL PERJALANAN PROGRAM PEGAWAI PERHUBUNGAN PROJEK – GURU & SEKOLAH TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAH OLEH GURU BESAR

ISI KANDUNGAN
   

 

FALSAFAH,VISI,MISI SEKOLAH RASIONAL PROJEK STRUKTUR ORGANISASI PROJEK TARGET KELULUSAN UPSR 2005 – BERBANDING PENCAPAIAN 3 TAHUN KEBELAKANG TARGET BILANGAN PELAJAR A UPSR TARGET KELULUSAN SETIAP MATAPELAJARAN CARTA GANTT AKTIVITI UPSR 2005

      

SENARAI NAMA GURU MATAPELAJARAN PROGRAM ELIT & STRAIGHT A PROGRAM SEDERHANA UPSR PROGRAM GAGAL UPSR PROGRAM CEMERLANG UPSR PROGRAM TUTOR-TATEE BORANG SENARAI SEMAK UPSR LAIN-LAIN YANG DIFIKIRKAN SESUAI

WAJARKAH TARGET KURANG DARI 100%
TARGET

PENCAPAIAN DLM UPSR SEKOLAH KAMI IALAH 85% MENGUASAI SEMUA M/PELAJARAN
KAMI

TARGET

=

PENCAPAIAN DLM UPSR SEKOLAH KAMI IALAH 15% GAGAL DLM SEMUA M/PELAJARAN
KAMI

AKAN MENYEDIAKAN STRATEGI BAGI MEMBOLEHKAN 85% PELAJAR MENGUASAI SEMUA M/PELAJARAN

=

AKAN MENYEDIAKAN STRATEGI BAGI MENGGAGALKAN 15% PELAJAR DLM SEMUA M/PELAJARAN

RASIONAL TARGET 100%
     

TIDAK MENGABAIKAN MANA-MANA PELAJAR. TIDAK MENAFIKAN HAK PELAJAR UNTUK LULUS. PENCAPAIAN MAKSIMUM TANPA DEFISIT. MENJADI PIAGAM SEKOLAH. TARGET ADALAH NIAT; WAJAR POSITIF DAN TANPA PRASANGKA. NIAT ADALAH DOA.

PEMANTAUAN PROJEK

 

DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ANGKAT SEKOLAH . KEKERAPAN SEKURANG-KURANG 3 KALI SETAHUN. PELAPORAN GURU BESAR PELAPORAN BERTULIS OLEH PENYELARAS.

ANALISIS ITEM OTI 2 KERTAS 2 MATEMATIK
NO. SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 TAJUK NO BULAT NO PERPULUHAN NO BULAT – OPERASI DARAB MENUKAR PECAHAN KPD NO PERPULUHAN PENAMBAHAN PECAHAN WANG MASA DAN WAKTU BIL. BETUL 32 34 33 28 31 34 29 BIL. SALA H 3 1 2 7 4 1 6

SEKIAN TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful