2.

RASUL PENYAMPAI WAHYU

1.

PERANAN RASUL 2. y Membetulkan akidah daripada kesesatan kepada beriman dengan allah y Mengajar dan menunjukkan cara beribadat yang betul y Memberitahu berita gembira kepada orang yang taat dan azab kepada orang ingkar y Menjelaskan adanya alam akhirat dan perkara ghaib lain y Mendidik manusia supaya berakhlak mulia

JENIS-JENIS PERKARA GHAIB DAN CONTOH y Perkara yang hanya diketahui Allah seperti tarikh berlakunya hari kiamat dan penentuan rezeki y Perkara yang telah berlaku seperti kisah-kisah nabi kemusnahan umat yang menderhaka kepada Allah y Sesuatu yang wujud tetapi tidak boleh dilihat oleh pancaindera seperti kewujudan malaikat y Sesuatu yang akan berlaku seperti kemunculan nabi isa, dajal dll y Perkara yang diketahui manusia melalui ilmu dan kajian seperti wujudnya zarah dan jirim

3.

TUJUAN ISLAM MENGGALAKKAN UMATNYA MENUNTUT ILMU y Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah y Supaya umat dan agama islam dipandang mulia oleh umat lain y Memajukan islam supaya setanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa lain y Membangunkan syiar islam ke seluruh empayar islam didunia

4.

PERANAN WAHYU KEPADA MANUSIA y Memimpin manusia ke jalan yang benar y Membimbing manusia bagi memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat y Menyuruh manusia melaksanakan syariatnya dalam semua aspek kehidupan y Memberitahu khabar gembira tentang balasan syurga kepada yang melakukan

sabah.my/cwm010/til_2. SEBAB y y y MANUSIA DIWAJIBKAN MENGIKUT PIMPINAN WAHYU Wahyu adalah perkara benar yang datang daripada Allah Akal manusia tidak dapat mengetahui perkara ghaib melainkan melalui wahyu ilahi Manusia tidak mengetahui hakikat sebenar mengenai sesuatu perkara kecuali perkhabaran dari wahyu ilahi 6. KESAN DARIPADA PIMPINAN WAHYU KEPADA MANUSIA y menyelamatkan dan menjauhkan manuisa daripada kesesatan dan azab api neraka y manusia menyembah Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya y manusia memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat y manusia dapat membezakan antara perkara yang halal dengan yang haram dalam membuat sesuatu tindakan 7.htm .kebaikan dan khabar dukacita kepada golongan yang melakukan kejahatan 5. HIKMAH PERUTUSAN ALLAH y manusia dapat beriman kepada Allah dan beribadat kepadaNya y manusia menemui jalan yang benar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat y manusia memiliki akhlak yang mulia dan terhindar daripada segala akhlak yang tidak baik y kehidupan manusia mempunyai peraturan yang sistematik sama ada dalam aspek kemasyarakatan ataupun kenegaraan http://www.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful