r

V""

r~ r~~r.ryI t76" /

Lec~
C!/)

I
C(,..5?, _(

L.: I!&k)
r1 VF

,0f-/t~ O~y
-i?~

~4--..&
f~Ll5~/"7'5

:J ' fi~ i.71"-&

E?l""'"')

rd- f,,)(J_

teA A 1Ji0
J_

f-~~~

oFf2PL- .s

'r'-

d'~

j~

£-w. ( '. /17

!1<vel

Fe_C, /<? (Pr,)
2. '5 (_

(!.,..)

/I

(

L./(.1)

D~.Y; 1Z..!u-

f't1-jp.._p,f

5TrJy ChyW

cLf-1 o~

i~.fi... ~~~ ~::7(:
-,?

f.~

t--~1>
(~~
P'I-.

,1,-.,.,"", r.,.{, 5' .../kr A
{jc7 (""_

~

("'" =

~yf-,_c.<.

A~ ~~~

L

2A-,,"'1

cr f}-/'-{/"t_~ ",f ~~

.rJ=

= _.1. rr, 7
7

---;7

) J It-: = (/ t)tJ) ct<-/

~

IOC: ct--,3

~/0_;;;;

c/o!

z: ..,.(

-«:

{;vv(h
_)e

A

Tr~

~J.

-.;; ·hi-<. t: j.,-~ z-/-r;d.,..J =7.,.,(/ (7fh,-I-, .......- ~ s

k;-..d..
2.

"~/070 ...... =-

I O~Z7 7;-,.:,'-5

I )A-7 ~ ( .({}

kr;vJ
21 )e('''''/~
(.«"

U/1f~

!1e /i:

-tr;~M5)
z e:

cL,..., e. -fi_
"""'_y

b~L

Lr/ll./& [» 6'~(..."'---I-r

CiJ

t1 c 1--..' ~.f" v~
{ ;J r7'_

l-; ... 5" """ ....$"/" u-f

zz:

__!_z_
C£-,1

f' : J .-J./-7
c.L..K-

~

fz. f/..g_

'lJ ,----:;: ~i
f1.L.d_

~~fvfvl-c.
./

ri_7hf-

/A
M~"'~

.~.q~./ __ ~
=!?'r~'"1~ __.(

z ~~

A~"_

A- IJ

d

A- ;£ t
!e.t.j/i is
Ue~
k~
VI

t ;~"?--

1w1-.:

f = -; T>r@

tJAf'y(p t.:

;4 = I f/
~/~f~J~
r-/-..J.._ c, _ LA!. ne» J.'.-<

( =4
Co.f

e.~

Cjt10

~~J$'

5

r

/\--"!/ . b

~!11

E9~,__/~#

C.11/

IV N

-:»:':
==
'5
5"t:/~ c->
I~

,f /V
t-.;. {-;-/

(j){/"+t 1f!,;Vi: ~ I
~((

-h 1~Jt-

",f-~.1._
~{..&'h.

~

4. 00 iVdT

d-'J

~..<..

.j-(A--

y
@ t7~

~r)fr
I/Vc.w .f-,_....-h../!r

It+", ~)/-t
~#

!2.4L.(h-.,f

I E(

I

~ 1~7

I

I

?
(e~L)

IT

1~fv.-'J
~7 {("ZA-,- 1-",Co

01'? ; <?' GZ -h,-fk
l1.d~/)
f'i?~CJtI;

vew Jk~ ..CG~I.I--z.,_(
r v- kr /

~1-=- Ji'
0",,"2 ~

r7

;VV' c::e. (ce..l",f-,,.,.,

r;~
ft-t-fI

~...-:z
J;

-a

,(.f~+Z

JA-JAr1Pz.-

77~1;ttLj

;;Tv4

/iZJ

ff'

A;~

~ ? ~IH--?
c_=

0 =-'f/

7

) tf)"

LJ ~

rs L--7-;?~c9 ----' ]
;;> '"

f

s

e

J

~((J'-" -

y .,.-y-/?

A-O -~ =1< c.J),~/--(3 I< .._,L<.!-/J 1~h~
»>

~

~

~

__,..

,f

49J'" = 2L/ C6>(J7"J'LV'e.e-~
~C"'N-~~

Co'1~~&

il--;r- 2£J Uf{17?{;
~=Zt7 S"T",(17?f"

L==-------Iy~~~

,4,y
---~~~~

A;r::= !1- COi/}.?j

A--y = A--f;),

(J

7'

f< -=- A -!J

~

--:).--,)

=:cz-

~

z=

3d' iff(ZJ_f) ~ t : 1t? $"/).., (21)d)~

1!:

)",.,...e-!

e;.(( d- n; '( ~

~._j:;

_..)

It -='
~

I({,
t?

+- (2/
{-1t?

o

=-

c:

/'

f'

!i~ -~

c.

~

= -fif"{'

-

")_Cf{'

(f~)

it

~--J__,~

IV ti L~ (c....l; hv....
tI'lA~,_(./ -/

ra /-c:~

f-O -= ~

(6t-r-v,1 t?)A~

r1.e.~-2..tl.
Is-"?
JI'i? J7 )r
P

./"'--:f

!-<-5
c?J)

41-0
~

~

-.;>

~

_,

-I- c:. +-0
-:P-l~

=e9

rf

~""v....
_L.-z,

-.[) =- A=

v.~c......

~)I-ft-

t::.w{
-+

tJ ~ - ( 4' +-iJ r2J
==--2.{ ~

+-0 r-c-

J=J
-z....

31.-:b / er" '~/'t1'~ .J-x "''77?

~+-£

-l. .",

() = 2-1 _ )

y;-

r2Yb

Cf>,zi
t7

--z::-

..r.;:

--;;::z:-

v--z::

tt

6~

1tJ°
~

d flv
V

2

U1uh~)
uL. {-II /l,,{-n ....

) -k~"Id~f
- (/;: -7;) ~

v--,~

;V

f1)

tUJ,...(

'Y=<,

t

= ~f= - ~

~J._ h

MI;

=fc~

+'~'-c.{rf

+

(-:;;?]

t' {p,7h-.... /'1'f'/'lrPl-(

~tf
-----~
;:Jr'_~".(

----~----~~~

I~

t,.fh.:.( V.eLP.--7

fh-A- (

r=-

t::?

O,r/~ij,

~ ~ ) -:=-<j t=

-

f;
)

-==

~f -f (-~

C"""r"__+

/1.e.:fL.A.

~ =5";;
d -=--Zl

f:.- =1;~

?e_
-2;
/1

__L /ftl, cJfy

? ~~ fr-.;J

J&"

/'

-

=

~r.J= d_,-r J,._~
)-TIo-<

4( tflr-

f.)

'7

~J LI==-

-Uf A~ =---.d. cI -=- "5 *~ /
-d

If

E A:-ret-h""k_

7Iz~1
L1~
A;;f

~"'r

~

(",,:t

rj2Q2i'I/

r /7 L( -F ___
/{_/::=
(1./""

I

4~

f- .::. .f- :7

l-

11-~

~,( ,
1A-/,e:!v

/1/

=

:5:

':...:p
':::>

-7
')/

~

(j' = _cA-_
6A-

r- - 7;

V -= ~

.L,

I-

tf-r- -

frr

f?:

or, '?;{

(/e..~e:;/YI?
or.

k1?.~ rrr:t.t,.,..__
J.,

.z w-~
Ve. ttl ~fJy

!1.J.- ,{(]rI........ ~/-

tA..~

=7 ~

f4fl/.:--& '/

1~

eh~,IIv"
~C--

e ~r?r

(e~jJ ~

(/

1

--------~~

fNr~

f/~r- ~

"__.,,..,---, r-:
f/./J

@~~-~
t..

J)- F>
6-

_.

~.

1/ = /2-(5 =
'-f

-~ =® ~
~"'/''<.

~

.7f.=,.1- /-vA-==-C

}7

J..d- g
f-="]?
~

,~

1/(1,...,:1- h:,.,_

.rIr

j..;::. /

.fa

V=
~ V

/1.- '3['
e

/I

..;.. j
V-~k-=r5'I'".

1-

I

=
:J:.> ~(}'-'~ fyrA.
,""f ~~\..r_

?
..If ii-: f-,......... tVl! ~
(V""

c-

IJ )/..-(,,,.(,

I.-nfAt

r- ,),._..'f-k......,__

L h _/....~

"._,(_ If.; I( I-ry

..,/.,./-~//Y Ih-, /.:f ' I -= ? t:.u- (f.,_,.f- ~ l-,-Iy
C&.or

e

p...

fr
p.,/v

----~
------=f---t-~

_;( Arw

f7vh hz- ~
~

~
t--( ~

~~ ,-f.yh;:_

-7 cL&.-.)
{" tW'

,-1-0..

C(rL .... ..V (

;............

-=7 ~f-

C-c!JI-- ....

1-.. -f-

t7'

!k1"' k

.:r..a~L./.n... -7 e-fr/~ b p-{,,--,..f......... rl-..In-;;: q.....

~h.---

j r -J--. (
..... t-J.._ cc..
A r(..

=-?

~I-c r

d-

"';:'~/-Jv

-t: i:/

(£J

.c r.J.u,_1n...
E/
~((.(.tv...-h:.-::>-?(£}t;.. v1~
P'-C<!-<!-I

_---

---~
,
'Y = pr
e,

~

0-: f

1= P.

!: =::

v{o.-s)= -£(9#

= -J

-r £' :::::

!JJ!5

ku:.J-,..f..c =70 ,-.... . h~./__u~(

u~

).n<- -hv._ cP _,.f....r-

+

rr-h...
=? ~ 0

r1

~c ...... c:-~f.? 1

{;,= (0
-4

~

f,. -

_"

vp

=,:;-..

~

IJ/-

(oJ)

Llf == ~

+- ~ 1i.J~

lR.:.j.,_._
fl.:= 2:;:r, I

-

f- 7;< -~

u
I

_:.-

fk~
1,.A-.f;:.II~

~
vu-h.8 ~"",. ~.hv.

,,~r-LL..';:

"5= -1.ri
v~:= t{: +-(~)~J
zz: ~ -t

ce.;t-

(;t)(jJ=- zl{.r
/2.27

-

y. 't 1'2.
-4. q

Ox''';'''''fk ,1'-

TTFrk
J_ _

-2'1.> -=

tIL

{I U J't1
",-«.e-(. ~

.(7.1 ( -ho

e'Ar-J-t.. ._/
~

<",__.(_

e~"H\

(2.'.

.r.: ?:;_~

).-=

Z.ZL(5"e-,_£.

(~J)

;Y{:f-)
V{.10

= =..

(".?"

f- - c/. '(

J

7

(1.4 - 1·~/-

q.~I-= ,.,.-'

*:=

r9 1,-"-<.

i; ~

b

~".._J

:2

9\~"'7~

t« '"r-<~ I~.c: ~ 2(-1<"

,,0=

.;f/'

dJi?~jj

)-:r

i~ 1J ~

;1

= L{~

u: ~ ~
;1.~

I

~I- ~

I..._

h

,,__L.

t..eqt-l?

v,~ = c;7 I
(k,. ~t;-

zz: ~

<.... '1/\

1'?f1-

11rk::=. -: 5,)"-r:?-,r-

= ~ ),.,_Q.. po 1. e F

(!) ?{'1.r)

p

V< ~

Y ..fir< ",I-"">
= ~ );t-./lJt ~
e.

o

=~),~~)'.-I-

.j_

y{f)

f

L

f-J..v
vi.!)

(-r';"

J-<

-I-..r..... -h

l'~ --

/;,,-f-

= - ~ ~/1.LI-

)~Y~:

+'-<-~J~11

=~

~1.

~

.,.r,f

k.... . L~r;~><;ye7/"'~.i:c+z
+._
L.

47(02-

tiM '--"fir

@,((w){~pv,)
J~s)(r2.) ~t?p..

:t ~----~----IJ =- >71
f0.?'")
~_

Idd~~

f..t= 3

z: Itftft? rv'

~ 5" 36~-f

~

w

t;.", z: Ps7s/ j.f Iv
=

17..;-/j

A

r? j-,,"~

4/~ J flt:,IJ /

--;zt-!- al-TZ/ Fi ~ c;l t 2/ 3
eXGe-;f f~

-/z II ~./-o.._._

fbvp
)/h

L?

/"./

\ ib [.>6<d-

-

qtJ

d

SlJ...

(2)(1't7/

zz:

s>, ! ={,,/
0

15

>7"l-(2

)(r.f) :::-S;b-(1~== I

frJ.i-1 AI1L
/

,
\

!}(j.. '

tp"~ .
h:J, d
~!
J~-<'

.,

-9

WI)~
v(j)::O_

'55'

-+-

I/o

>"rI177f- t.f

1/"

Vq SI. J/_ 1. ?? /-

~?'(f?J);=Ykft~

j '-7t,~M'= ?"'7 c;{?.l7)

= f""5

{I(»;=-

91- ~

e _:2-'>"
IJ v.:,;c-

-1f'.1-;j-+-

1r.1f'

- >')"

==-

_

Y.

r

;f-z.
q"f "

o =- -(z)(i.
1-------..1

5"5" t-

(/vr -

Lj.

PI)
/.l
~(Jj~/2Z.5
L/~ )'7. := /7 2.5"

')====-7-'$ o
='

_

1"I~z

)j?) ........ ""'t-.::.y Z ek~ v ;fr=-)J/ z:

(~)

1
~~ ~
(,AA,~

f -;:: ."<7
y(. (;):=
]0

(I)

=(t>C- ( r;;.L

~I

Z/I¢"'~(

.jr~.r.-ztrr

I

=.7

2

?,-rc-Cv ~In......

-;6

f}--,

tJ£~
~

___
7

f" fh

A

CI/ck
z

e ~-f'4 ..
l-v 2

=
=-

crr&.... -~

d.1_

~

/Vor
-= r ~
.:::L

c» ..... 5/.-+
tI,e.-V

0-(/

=7 ,(i)-<.<

+-.-- c~
ti

".e.J.n-/1y

\;

-). [;

(~)

~

Vz

-7

(;)

r
/V'

\~~)
~

0

/VD

CdW/""+ (

C1;R-

J.d
--7

r, j~
-;ii>

"(-..=I)
~

/V=T
A..

l

c, .... (/Lie

c ,-.....

J.e.

:::==

e.rr»:
LI-jb-

a
z:

Vf

+(-~. )::=LJr/

@

V
~~

t=dv
~

h---J..

c..O'th/

ce-. ,f-n'f(J...,/ ~~

F ;1.ed.-.n.$] C k>k-..{.,1.d ~

---r&

)&~

r........,/-._

:0'~Y
1/<'4/ e:t~ce(

t-A..J- 15 ~
c.,~

?
fu.~
L ....-f' .

!'I~.f.".. '(

~

.I-~f,'_

F-= ..... __

=7/'N/hv_/

Frl-ky

f7/t...c~

/I1:_....,..h.-

-7t'%'-- ~~5"

71,.,->

.r- ~
~~ '-f'.

~k-h>..,__-<
='7

L*r--~-I-n...-..=7 &jr_":-ly
c--"",-It.
=? p~.Jn.z;.J.;r .p_"--,.5

oj,~

£,~

r"-<-!-f7L ......

---;>

rw .....
I/t-CL

<,..,!.- +

f-<--

~(O;l
fi....u.
-z
$"

~

=-

+-" ({,)
(J--)

[z?f~~J
G-.e

=

/l"r,>. ;/-c~U-.I-n-.

fir::::'

2.

rF- AI-~ e 'fU"""__'__

e::-,~,f
17 ...
'-J-

0/ .. ,~.;. ,_r/J

t.-z._.-f4,....

{~,...;:~ (~} -=- ('>0 ~

--=-7

F~

)k~~=8~

If-

= k"7" ~

'S""Z

v
po

-==

r7.

t.-

t-'::;(-

.,t .=

4

-7
J

V . n:--'T

+- z: ..:r

...,_

&=~.b7X

»"

;11.'-12

"72.

e
....... t~ p

.J

.

t...--L'}L h.::..r/

f <--fir ~L~ ,---,,,'If -I-.L--;;r

Vv{..i5 t.f

rs- fk ~

..I-j ~ -1y """

I ~ P£u.~
t""1 #i ${

o.-<..'lh)

-t.e: /Yu-/a-/
.,j,;z.A-..r

PI-L...v

cL--r' ~

J t7b "!.l...t:-/-r
V~(-

T5

rr,kn...~t-II

==7 !?,."._,-1y

!

C7jp"';;'&vrL

Tes.f7J>-=

~'fil/j'

M7

= -t.;q_..v.r

.!:'L
!1.v,Y~"'_ ~

r

t7r -:::: s»
fI

/V

q_

§-C?
)7'"

ftlV' ;II

~ (r~ 17'" .z:

r, )/( .... ".::7'"
~ Y ;;;JSb. t
,t~

a. h'1 cf: q
O.7~~6

T{ zz:

+;
-1-

-r,

».t»> 'f5'T,-==

ItJtJ

!
~

C-f. 2h .2- 5""

~?I

x:

11.r.~I!V

z

r-G.o.-S'

-------\

0v

(+-.f')

+-

:? ~I-

~;r""'" cl..

~ ~!/f
-s

y( 1-) =
'L

z.~_.J-

"'i

;f -

~

r ;f-z

~(c'/~f/) ~ 5",,,* {r-:tr-------=0

0.(5'#'
IvIA!?

0iv~f~ Ar-1.f,iy
t/"'.

=

"z.S' v-.. I-

vc:(? '5')- '1. q 11.5)
-2 <;

r~(,J.

(I-< ~ F~;-...?

&- ~

= M..f- f7r~

q + Lf. 1{r,(2)

= ....... ~?'C.

7 S1A

[0'- ~

8--(

(J. »
Vc:
t/ z:

>'-1

--/rL!

z:

('2.
~7

s>
-

I 2..

"1. <? ft

q. «)- =- n .>7 k::::: /.24"J<:::'

!t+

y(f)-;=.

zS ..... +-12. >7(!-)-Lj.1,r

'Z.

Mt:X'=

7 ?~;?.v""

J (et--))

17-M_J='_'"

t=

-7

-

-7

~

~(
&- .c
/\

Fd K'

-7

'_'.J )/~

'=:=M"t

57",6-=

,(_

~

)_ = >7p! 6>-t+lIf
z,
:=

Z

L96T~

I

'\1 fI_,.</\.); 5"-A~

;/_

/.I

~(

~(

v/ i~7ff( v{ = J27/f A' Cf A~;...-I-..tr1 ~ &-

T- r1;7 )7~ Fill
-~u./.6-

=
=

r-t t' """'-

Ir

=

'66.

2

q (l/ (

C5

2/5.6

3'1· Z { /(;. t.f ~
s. ~~
q_{r'1/ f-1/"1'2)

/_

CA

==

/{?/

r0i'-

~

;;;!~ TI,-s
Cr.

r-2-

=- f'I/

Fttl

i7v-rt7 _
-1=£L

-c:>

-

~

=74~A~foo-

~F(V

P;V='"5

1'1( ;rtf-

----z> = F e:::rf- -

~

r'1Z ;1/A =

T. Z

T,
--

=- 1"'1
1"1)

= J/'1 (
G

Ct_
C(

1 4"k

t:--'»[
Ii-

~IJkFNh_

5-1-rf ( .,..1

rl(1rexl,?Of

r~

"3

IJI'ci- = Tj

"l

FF-tV:fn-. ==

rf-c?b~

re<r

C?ltv

t7J?-,

(Z4~

~

(~hz-

fr7Zhu-- ~:

ulu-t--f-~

t?

w~cfr=t=;r
=?<;:I-fJ( ,./-- re<;
1'-"

F/V'

Ff-r

=bFd

pt.p...,.-+-

b~
to<'~rr~

r? /A

t--""'i-;, ~/,

k,\_..i-'f-rz-

F£rl- ~
..fiA "t /"e--f
;:-~

hF,/ !lj;i]
if

t.,rk ~ """'~
rn._~

Frr '- A:~ -+'7 ,

11,_e.... ~;.,.../IH/~lj

_/h-r~

/--;.. ~&-<

-rr- F(lY/- >/<''-11/
C7.b~-I-

J""'l//

-

T=

/1, ~
yvl/, -

T

F{-r tJ'Mt2.) ~ ~5 ~r tfJ>'IL-h?-)

F tV
F/V"

= t-k

T

:=: trl/

sc

1/'"1/
V'11

'J

:::::=:: Hz 4

7

=

r( Y'1:z) +-

+-

H/ a...
C<._

fr ~
~ ~= (/:>1-1:
-I- z<'

A,,;y-......... ~ !

c-<r,;--",,

+ ../-r~

h

rI-

z ~= Z~

e:
h~

.f- (

2)

t:\_

U/ F)
~

-c; ,(' Frr
r-

j_.

..;, =

=

/"

£,~~.?

F=: ........ ;VAl 1!.
er
T~<!L /l

"l
rt \...

- /"'k
A..:::::

7 f",

~

-~-k:

'7
0.

./\
_.l.

I 775'

W

?

rN (+-j )+
-I- ~

d.>"

(r= (+;f)

5 (-}'" )=-a

F (1/ +- y-tl;1/ = { I( r

t=~

(

P» ""

y-o

7 c.,..,.c-.. )

F;v

=-

/>~,IV
6 "'1. -z q-

(f) F/V'{I-j')-I-

t:-.::; &>(-j')-=-~
F/V::=

e« Z-'j' /lI = F, r/
h''l.z.<T/J/

=/k

1'£';V Lf

/0. ~fr

=/

'"

1,.6'

,.......~c..,f~

=-/k_

r

[/t-I\: =-

CJ. CfLf

I

L.I-r-,t..(~ 1'1.:Jf.y,._.__

(.£&.tyf/.. (

.aa4.v;../n--

LAr """
-7

j","~kJ F rvz: -b-.
&-

~J

r

",,7f-.s- ~

~ r; ,eIL- 0-£) +- ~~ .....

~ ~'5a.. =,....,,?,.

fJ).)~ (_,. C<!-)
v 1-"1- ., ....fl- t--

=P~f '>A-- (f

~Y"-""4!/

cf)~Lrr~

/>

(7,,----lf)

V h.-f/ b~ s:__ 4.//

- /z J-/\

r; 5'/11.&

=

/1 -k 7; c.-?_rfo

= /O~

T, -::::- tnJ"v 2

'2 =

(7 1.

z tV Tz

r; CtJf6"eJ
>(1"

T,

I,

ctJ>Jc!'
(£)

re~

c» +

0.....== ~?>

M7 ?"Tt.. 5Pi:> /k t~t' 5FJ.. >",'" -

'> ("P/"J.t?".=
c:J.

1-'14.

L

5"tJ CP5~/' =«J)4
A

=

6'('1

7>~

F = 1M .»-",)i!I
::v
F="""""'"

= S,J;V
Sd-;t/ =- L tJ

(IClt1 /V - ~

kJ/L-1j7 =

0-1?,_

t/
pt__

I s-~

e,._

7f.e111)
---

ljzq /1/'

(~{)

-t»)(t!j(LIJ) =- a LJ)

L~

=-

"7 f?~"_

!

/

(.e~)

411:~k=Z
~

{j_c){j.
1""1(7
5i-.,1s"

(")11"

3S"~ - r: +/k[tJ)(1 r) •
~b{'

-r _/,+-/7pc;.rJr'
::::=
A.. .r--I2..
?-

7S'

j/"'1?

7' - T
nz

=.11,/

t/'1-z.:? -

=-

T

t:?rrr'' >-)~ .: q
T - f(IP)
r-1z_..-L

= tf)
Y'(;1-

""-

x""+

.2 ((0)(/.1') •

W~JsJ\1

Y1 ,f

5Th

1,r - ~

7-t

HZ .....

-jk

0/11

zz: It' ""zz: Hz? -T 1= P'1.z ~ - ......... -z ......

fcA [1m.:
t:t

Tv->/~
~k-..

(i......u-.. .u'I.' ..

..I2--j?lt. ~

4~

t-'~

,.-'lz

=

1"1 2.
r72.

7' -

T r+; ""r

Fr,={. 2)( rtf'~)

L~-'12-r::--~1
=-'l.

F; = ~t7 )(~.r)5>'_'J~
F~,1-t+
:::=

= IbN IV

l

T =j=

7-

rlJ.if

N

J

-=

5"&.2.;/

72.2-

(22J )f1'?) = 11b

i'

+ P1-z -;;_ J~
'l

F;v'er= (2.3.t = //'-1 . 0= q./2

~z.J

/

~I'~I-L
M

~~~

T

1
If ~

/I-z..

j~~F=J5";/
1"1::"'. 'f

'" .,..cuJ.._J.n- ...-f i... #--.
v.
$

,.__d,...._
-e

Ff'r <==- 11. z, tV

1J".?-2.T

T - 31.2 = F1 / =.5 "r
(P

y

T=

"27-'1-

J1. 2.
5~

/5t? - 2(Il>Z""f -+ "3'1.z)
f").? -

-=

£fj

At' - 71".l{ =
7/_'-::::
-"1.1,

5AI'

7 I· b - 'tt v:

:==-.5''f = 'J·lt'

..... = (. S"~ 1'

'f)~i

~~

-y;.....

t3~

~
(tfr~"

~~/{

~d-

;:5-f,,-~

+~

k:7

~-i7
(]Ottf"a )

I

L

F= r«

.<'(_.

F =_, - LlII
.4.;e /=;::-L1(l-"1v) L],t-

(q')(
Y"-e- . ~

(N.:7)

--.{y )

V=3/f
-+
1-"1, . VT
f- 0

~.d

= r;.~kI = "7;?-~ ;{

F= :;; ~

C~L.

f4!r

t-h

n-: v--u~~l-k""" rl- d .}-'-"L..<.

0"1J'){1/f)
M~ .V

r.,....ft.J~ .. F· L1j -= t r'~.b(C('
~.

crT

{r"'1

.

t/

=......,

c.r

. ~r
t../ ~h""::>

L1f'

L1 t?:::: ( "-yJ t-- ife..

M == r r" If,(lv-Ice

t?/v,o
tiL..

:= {f/ )(

k_»

U

/Ls)

(~=g

(eft,. .f.)

A~I-~

c:d,..h.,.-I('~",A-f-

ve./~?+ ~ = V . f
~cA ~
-?

~

-7

=~
-.:I

.f---<::'<.i-

.1. j'_ ,,{ == VI' f- + z A tliz. = V; e .J- z ...... ~ trrA
:J

If t?, It? >"

)v./~

r+" fn /-wp
I)-

4A;ch

it 't == A-. _8-CZI'>

L/?oT ?~pD~c-r)

~!M. ~ i '\

I X·IN

II '== Lf;t

?

/l

+

J :;

J ·1= (rJ(!)

C.:YfMd")

.0

=13
;1. ()
~~

-=

f J) (1'2)
- ']£ -

~ fj){-r)
Z?J

- 5«=

40 vi

a:

vW-pkr.7
,

~~r

p-7jr---------'1
vA ~ ~

n = "..,
~

.._).f_

t~
fz..,c-c ,

n
B-

'y
~

A-

04

C,~

W

=

P .L

~

=

FA

C:~f

~

c:"A~
/-1;: '=f',I,f:.
CJ.

_?/z;/Ut/
/"'~I.J
1/== If..>" ~
(tJ .......

w= ;tf2

'·5"b__;~f
(tJ .......

B. wtV"'__

C/><./C

s:

s: /

B. -

/-1;: '=-

f',I,f:.
CJ.

C/><./C

/"'~I.J
1/== If..>" ~

s: rCv.TJ;'

s: /

B. -

/-1;: '=-

f',I,f:.
CJ.

C/><./C

/"'~I.J
1/== If..>" ~

(tJ .......

s: rCv.TJ;'

s: /

,J._~

ty ~ ~£.J-9

~
C't?/ ~

L./ ::::,. . F
L../ t:J r

tJC = /-"f

7

k ,&_... t.y.....iv>.. f

c-.rh- l-

17<1't: c:..;

/"fc..=t7.2.5

@ -:=;7
Fe',r
3tJ.d

~

(

Ij) +- '--'5> ( -f') +f"

Fff~(-:)

F?v

=-,.....?

F r;.... .,_

= /1':.
.j-/"-

P )i-_

>$'" .,... ~

0-,.c:. /"1:.

('-'> ~ F.J1-...

J)

F(

(d{

7,i'

s>.... 1;,) =- _...?

F _ )",,J

(c., ri~ + /-1<. ~,,,.,- )

= 115"'>1;1/

f(7 =

(c.2-»{ 1'L?"r.

q' I-

F )!v1 -:

= fI'f5 ;V
V&?r"k. ~
=?-'/~ L ..

,by
i5

<.~/==

{r~""

F~

(jl

Y·5) (t tJ) Ct:1~ (Ut:1)

= ~ f ['I

f' $i~Kk,L,..... ~.Ah-,fnz.fr'-f'

@

FC,.>f').[fJ)

+/'f..("'/~F7r>t~::=,""JI(

-!~

L-y

r{r-,'" + n.4/,,)
F-==

= _;-~::

@3=[T;r-=£l

--jiJ

k_k
l~kh)( w=F'/
<./

r/ly
tJ.
"2

c;t.?
V ="2
V

J.. r
r- d
-:''''f'''

.ff

P

/!

?f

~~
B--

b~t-J...I(
~~t,

.ft:.

=

-z: tJ

=(FP) c-«

~J -- .> L!Zp?< c.-Ill kE:. b.u4.!J = ~ t--v == ~t7. ~j
Z

'/:i

(/ =

;t.;! =

2

= (.I ) (
k EbA,!.di..//
=

q t1t7).=-

EZJ
L.)

X

If (_2

_/~Yd"/~3

= (g) f!)

(et-,c)
gJ

{tP,,;7~ VI/' ~

(?1-

/. ...~tJ

c;

-z~/I/

c.J=

{_-ZJNP

ttl; )

~O

rr~)

V A.~/t.~ 2,? .....
-;r(/:)=
;/- +- ,,6 z
tflt?t7

-=
7'

c.f~'O ;1//'1 = Lft:1"'tJ ;;-

Ilk£.

= L1 kr= = = f- (t-1 v/
........: t
/ V
7

=-~
=

f-

-

v.'l!!')
(

l +-J

I+-

rO

L(OPll 1f!'1

= ~ £1tP)(
Vr -1
7

t

11/: - /)

9' {}

=

I

P'I

=j/~1..

V~ =

'7

'-i? (

l

,

kr

lM~(t,i-ll')

'7r-..L

-rr~~)

~

~. '~ l
=
/.4

7{~~-?'.". ) kE,i +- f'EL_
Ct?.M~~h

, T' ~ f

&r-z..-i -h_.J-,.,._ ( ///c.-h.. /
el4.-,.y-

=

Icf=-r +- F£.,c ~
CR"('?<7

p.

E. = t-.yL

u~= ,....1. . _ ,...., ~ ... 7-('
./ /lo

kEi

1- ~E~ -=

K:£Y--t fF-r

Lv.=

kE,f - f.::.Ec'

= /'E( _ PE.p

lr
{ -1

,,,-? ;

/',/

//~

--

tv5iL
;r=-2

(V.,.4/~
..

j

~

~=~
~~ =

F!~
tYJ\

ilK f
~

.~

,

-

t7t~
LJ =-

r-""7 -f,....___

eo=v vv-=@

e Fefr;r-

?("=-/ ~

F= kj;;r

-.

,J._rrecff,-_)

J' ~p~5
.,...

+ {4~(kA«) = + ~~/f'?
~?~I

E~'7'9'13

ft-J rro 7h"'7
E",,7Y

k = '>f~
1r~
9~AC't...

=
a

~J(./

rt?"-~.f....J.

Ct"I.-z

re-~sl."P

>;:Ir"/

lr-~f

F~"'.+
tl'l" ...,-

r1fk~

kA- /Ic-;{; ~~!y? b v/k;1.. ~2Y
E~Y7~
b<. --

-~tffk.:
la;J/

rtIrC

/--.-f-H...J .by

ez;

;s.,I'H'" ;

,I.... "i.;/,~ h (" t..4¥'A. ~

UtHk..=- FPT~ -

Ar~-h-"cL.
rJ

/cf== -:£-1"""1 tI'Z

~O~
0=

7..-.

F·~

-rr-;-

t./,rJ< ~

1
riff.

-h. ~/... ""'"' t:JL~+h C(,/7'<~.j. v-e~C";f.y

--:r

6t'.:--/0__
___
t=~

~

GP \

(I' ~

flF

=- 1M?" =/of/ZJ

~ 1I',if J" vrf /.f~f,u_ 1.1&:1"7 ".t:.

__'___-~ H-vI- j7l/1p,fc,_./.4 ~
=<7

v,p,-k hrc-J-~

(" ~
a~ /")
;=

kJ,e.y.J.
/t1cJ J

Ai

f?£::I
~......_

./

kG::=

(t)If:;

V

-z.

-=7 c;,.IA

v-e

f*'- '.f-" ~
,,\ \

f 7w-L- -t-f6d-iY, ,.f- ---;y
f~

/J
)L~

/

W

c::

k.E5

=f-"""'~
zl

i: ."" -== ,=LCdS'&:.--

7!r

-;)

~Yi!~(~

=-

r- -,::L ~

-7

_..;;)

L./

ke", 1:£/ h 1'/3:. (yo- t;/) = t-.., 7
=::

u

kE

=

I- VI""/f\-.fo-....

/'

=-i? ·:J==F) U:>f~ p/ Ir 1

()-If/~ #l7-'h~)

f E.
kf3-i

(.JjH·~7) = ~ "" .4«7

-re,

= kE..

s-:

r~

E2J

o~(ir~ )

"'Il./~f

{,E :::./t?ClY =
~cv

+?-o.J"7

{I'll'?: = t/
.J-kE
)tP

= t/~

(

~~( 1~/i.
('ewl)

d~~

=-

/PD v- ~ ~ 1/= ItJ~

s-~ ::- -:4:_ ~=v

F ex/r,"..{
fr ~/
~~

-;3>

~

.

d.. - Frr,,(_~ k e c.' rf'£:;_

kE~
J{(;../-e
fz.v

-I-

pEr

f/y

J:-C5

c0 7
S7

CP~~I/~In---

2~

'7~ 5j_>~

lwei. iJr Ft~
h~
~/-1-TL
t:7t-.

wr!(
Pl,.yJl . A ~
~ 7

ct 5"- y-Fr.!'
D
d
.L

k-.:F_, rt?E:£ V'7,ft.

=k7:

6

()

t-o

'f'IE;:,
z-Itn

(z;ft·t)(~·1)If.
7. frLj

'::=-/'E:+=

L1r
;ZIu'/ h plc<.
I(~~'-<!..

4~

~)

/;?cP

r

=

-4>-k.Ay2

(2-,

/!,,?
LlfE
~jP/3{' - PE-?
h7~ v--, ~I,c:

D_

-3·' ~.".

~

;_:;e7fCfO

!(

o-

Ff-ft.12~ ) .

+cJ!rF-: r(2s)L1.rJf~

{ir =
(£J
C/. '15"7_/?k F L f-I'P-..L - F .-e.= ('-;

:::::- -!? (2.»(5; ~);).
Z

I<

f ;11 ]

-4:,.., eI'Z.

W

sft:J
I LVr/
A
7

01= ~·5'fc/

L V;-= ,-

~

p

-a,

tJ .,.t??.> 1""'7
-

Lor/-·;f

'Iq

-Is ]

o

f=?-/
0

+-kE",' -I-I'E;_
~I;.,'"

C5

=k:t=~ tflEp

0

j__

~;~

.{f/ti2dl/
C.et-~ L,-~ ../" /1&:"1$/ "...._,~h--..

!:K 0~k.
(~ ~

-7

~LcI-~{J.7

r?

c-e-W

...L
"2.

tI,-

2-

+
rZ

ItJ.7$'

c..e.,_~

/-~s

-=7 ~~

7.

-z..7

-"2.

-

J_v

Aty/rr

t._

I-n--

..r ~'Y/..j,L"'rtly

V.p..:= 7. '?'

t-;{
-I-

(j)S' r~"-/..ic / "'" ....;-.?_.,_
:J'J.
=7::5e.t:>?-< e r .: rr
J,.,-z
<C

c-« ...~

18'=

~ t:;'2_r71)

I~

I

r= ~ /. I +-/~ c1
(A=
t1'. 7'56'7

~7
f-.. ..

@f1'7~C't~f:>
x~
=

-X;.v-I,
t-1

f-f'rz~"Z.
(
.F-

VI

z -f- b"1J' (~t»
~?-

(~~) =

O>_," )
> (y.,..,) f5h'1

I=>"""'

ZO

t----.

+

,r"t-.

1

(tJ

{;f'VI

=-

.(/31'2~tJ.

2~(0

A-

'Yc.....=
~.._=

(0.12-.5

if"r

)(;;:r)

,
=-

= ". ",JIZ1 ..
CJ. "2 ~

(0

.1,7$)(7/'1)

12>

~f"1

"'" v;.-~;

dr==r

::0

dpr ~t-~

rio.

/lNol!ttf ..... )

(tf//T~T~

(D ?6"_~k/7 t: ~t.r!-R (-i/.e(~slrz b/~n",/.;:-& Sire-k
t- .... /-

(j) Ark C'//7T771- J

f;,rfi-! CJ-.4.-... S;7J.,./'5 ~

d

2i2J +-r-t.k
c-,-., VI
r)t1MtJ
~

-Ir?-.?
]#
h,"Z.-

L7 S-~t?~)
--Jr

Is

zc::>~,,1
~
~2

(/>tJt?4~)
Vz

Jyf - :2
~

.fI

+-""z
_

=
_

Lj:5"t1~t)

= ,_" V/"2 ~
~ V

! S"utJtJ 0
/"'1/

Z v;;_7_ 71 0?lj ;_~
-+-

rz

fi

=I/.p-=

~

f'p
--z

u~
15.:?~ of~)

Aof ~~~
__;7 F:/I-U'"~y

_:::;-'.>
iMJ_"'.-y-

(7 >~,." k.;)(f-"Zd7f~)-ffl>.:?"k> )(-),,//-2
//.7-7} /
::::- ~a? I-

f,'W/j._~

~r~/

IIf!

~Lu.,

)7

c""""s::-,~

~"A ~ ILMJn E~
kEi
kE; rrE[

= h:E.,..- ·/-PSr
(IP4()a-/

=

{/?f"P6)(:Z.:?)+~

t!f1 el7Y I> /l/~ Cbl'l ~~ I-

fF: E;_

~

fc~J

=>
A- -= v. .;i-

t

p('

=-~x

--~

1'fI1t;

j

-=

V ==
2. )/

f.

s: C~ .z J

(7. '>(7)

0·,::71

Y1,V

Z

==- MZ ;"V r

2 ~

+z

0-1,
V,

"2

VI

/17.6=

Z

+

"7

~

tkilv (IJ
=;7-;1-~ )IJ~

.flu-h-(1&- -'

A

V=

V/'

('e.(A f,-;-..
Ck

-b.~
.L'V -

=:.;:
_

A--

__j

ex.

(CJ -=~)

oz. =-~w

LJ~ L.l ;I-

,:::( =:. ~

.

r

c~k~/t.J
/A-l.n.(

-L

t-JZr

7
.../

~

y!Z/Pd//
If o.p./" #-.
£}

7

d.k

,d:6t'=

w; .

tf~

WI
.,.4/X

("""fh. f
I Mo..!

V .,9.

fr. h-. ~1If",.1

~cC:'<t ( etCL- 0( I

(c~"fr;rl)
&"\/ ':::: ~.:=

w7r
=O(f

L1w~pI ,LJ,f- I I

@
r~
z tr~
K'" /

/f{w

= Z1ff~~
6 --

(2tN

/If!)

~

L

,6).

=- t-'. k I-

oL

;f "Z.

'Z

~t/6f

-= Ljltf. 2

(

v-

4!5frul
LJF

r~/~
'7 J
tvd f- eX:

/<'

.bt1 5

('t t1

= U#1 =

tf ~

r'" ,(

I---P;c,.;f =

I-

@a:f=~eG3
Vf.r

=

Lv

r

I ~~I- ~
U.f

j2'(N ~r

l,/c: t.-/ ?-

=- ~
(s-)

.f- oc:;",f

=- (2 5: .&
(2

=-

75.

soy

(_./ /2 r. { =

/)~jJ?

0=0+0<.

rYp)

ft.

/'MTM

sl...!1 ~ p,r~
--aL (

;(_r -= u.-z.r·V-z.~,,_/;.:./
f:,~

d-L)
_7->\....et-

-s: t = o(_ .r
;f-

eJ k,..

:yp/)3

/~

r!? ewI .J ss:

@
~

v(,f- i?

VSr 2(05"

,;:L=cx:,r

(/>. 7/)(1")-= «;
r"""ir"lA ~ 5/.""//
k
j'/J.e ...

f-

!~k3/

~

(os

oL

-e:>

~

fi)f/;.v ~
~rt!v
g>-tJ f-

~~/

+-

(rJ=~J--I-~)
.9

Q.

,ed J !~$"?

___ (f)

tl"'-,z =ll:f
6'7(" j1~-h.-.<.£~vf-,.~

o~~~

z« '77

=f-zr.

=

(i

f)(;Z)

a
"20

re t/

(

(§/ ~ (j)_ /-I-{.../

(!)

@

&J

«:- s

Hl./

J./-{.../

~-tf7
7 - 7~ 5" -

Ht./

7q

2A i

f((vVV\

;1/tyl-/trl¥

fcE~z~U

L//

Z J-P-'J"'-~

2.-

a~~
v

ft-~>/"h-z-.,_
A,t5-h.f.r.-._1

F4<f -

Ff;fA-

k: f2;_ j- PE;

= A-E--f-

H'.lJ.

i:
R"b.1r,.....1 ~4r""
/1{/~.j.

~

CPJ...~/{/,.I-n..-.

pf- B~v~

/1,I-,v....

of

r~rl-r~

fI.

~

c: v:=;p

>=0

R,,//,r,,"> /&J,.._

I,
(;0.

61 ~'f1

~/

h.-$/ _d-n,..
!{6~

+h---.

f-.n-.

~t//cv (".?sL

...t-- ~r~y

/1.,k ,/

c:;,/A __ u.

ttk {.
C4

f-v dr--.

~/-c;r ~
~f/
t

wT~

I'1.cJf

a rB'ry

1"t?J

_Sd

f-c./

~t'f"f-.
-:J

-FiJrK
~

.-161 5 ~ Y\

?/'1.

y2P~((
10(-b
-&LJ V=L-/r

e;:r

k/

-7

~

e

.=-7

1; /T..e

CM
-

t/.._h~ h'" f'f C-;/.-/-ij' .f-t-,4- r: -f. ,./ f,,- ~ : f "(1°- d
==-/

v7J(

"lcc-(/

Atr-k r v&v.-Ij (o~k ,-/

#4p-r

~Jq

K)_J =7L:11.

~O/Af

r z- c]: ~j

o-+-r._ C-c__ 1'\~

,d-IP

kE/ = 1z x:
,,-v_I-

1J

?J-;Z_

rAO't,-z._.

reM' '/ - If,.~ I-*E:~ H'~ = Ii f.,c f-fE_,c
o
C?

k5

6
P77h
~=j/

=%r.fI-z.

= }f

J"<

v-z.

(5

V= 1../;-

.JL..=w r

)F=M4
ckr:l

I
{/'U~

;Ph,l....,J.

~/n"-i!>'4"sJ//7hf)
1)<(1 ~ ff) Rr?1 j, ..J r..u
A/~
11-

@ f~,.-t~'?C"5

&tJe~
(/J)f~

1 /2P~£. ~)
t;

-f~/h~Jl
~.f-

1L~k

~:

-z

I>o

u; )1~~ ./t-"..,c- fUr-

C;

3

~ = _..). Afr. f/<F

/1'7";.f,...A...

T«~
Tu~ r»: F; ==Z;
~ ~ ~ ~ ~~
-7

~ ~~~~I ~
f>;A ~~

/1L.h..:r

---~
F
i:» /-

&~ rr jY; HI ~ L~

/ ;/.::JV -p~

I

j

r /<

~

~ =t:

-?

~

*

de
c:»

(_.=:

@ .:i'/(~
z

7k a; 1'/'71/.

kE
T-=

oL
2

Jr

=~.rt-/
/"_

~1510~

//2>~
/. ?~,,_,

vL I- if M4_f.rr
L:::

r~?
~r

c= i:»: ~ ~ ~ t: = I «r:

::=7;;W- "'" ~-0/pfpfp.y

I eJ-.{

J1- ,.., /"2.

r=

,M{/

L=xv

T h!,/
eJtjiN-/~

% ItJ112 >,..) = r X (/fl/~. e r;... ) :J
:=;

z

'7 7.70 ~

T
1.11./

=I

[l_:::::O.Jd1!

J~

= 17<". 'il' r_A/~ /,f . t./= jlJlt1 /v-: -). 11tftJ
eX.
(><.

r

cJ, II j/-W'Cf5

~

@ 4/; = /.'z /e:/
c rf = t...l =-rL../ t:= 17.t:Jk/, ,.....,-z...
';?t?

F, = =- 7 ~ /~

~G7~
f.-ya.

F-;z -=

--2.

1\

-Z-L-

F-I-"'f f /J!hf-

0-=- 7
z;

fr-j- ........

Ob~

r§}hf-==

== L-r /

I;

= ""
/'

0- =-0

IV, e.rlA.i/!b.rje._pv7

2F#

r
P-

~=Ii/CFi

-+

~

<f( I;

}-".;. ....,_/.:.-frM4./ ~ t~il;bl?"'VV'
:=-

r; "0
0~

l~
=6/ #'/-<f/

£66-';

5'ij-r b2

Tz

:=':zXFz

~ Jl:!&
j!!(
t; 0:.

/2- ;.

»;.-t.

l,.,Lw
{:,,,,p lft?J

=

r / :J-,~ ......
~7

P'~
~".1t-~
~~I

I..,w tv? A co.. ~ fr

f'tf/,.v =-

~

;V

F=CJ
..£

-7>

(/FCfJ)(j,Z)+ffdtJj(!,O=/

J.J._,

-r/~

i.=='f
-?

~ -t

~O

.R
-')

T=( T=

Xr

~

'sf1f-h~A I].~
I'~i,~

=?

"'A~

5.- ~/,k,. ,.,.5./J5~ >~ l-/rj,,1
clf"..,j,.1 r-,-=7~

<{:
Fp/
5' ~

fiv(JJI!v =,/'-f ~
_..l

-f~f)

'17'!- ~..J~/

it-

/'5 -tkv/= C7.»

/ (7 f"lud;)

.i-=!

~ Z::_-o

t=lx~

.(=r

tF:=o

7)ff=? 2_ Y =7

-,(; F.,-..r =

F /I 4/,..

@ f&.~h.y
,...",/rl..

,-,,?frA.._

..r .f'hrf

€:.N/y 17#

CZAr kej.q
.::.n-Z -e,

'7 7£t/~ .r?-,_~

(1~0/Vrz- I-l~ (j)f~b- vM-.5;....v. /-;. ~/'l'~>' .>....... f? c?N .,c~ C v-./
t2ew'11..

~ /v".!-nt~

d ?y

'S f Tr =

r_~

~/U/ rn-rl. = /ya--

$Ttl. 1- '/7 e: . Lf5

/£=
t

.L' =
-z

:?6"7 7

=:765')

~i..,

Ijr~

~).Cf

).$/~I

~blv

»,u..4~

1../,-(/ L:

6,.....

c:>..,~ Fet,z:«(

Ce~

_/kr

'if" ~$.

Id- /.-A.y

kr f "2vv! .tv
@f/~

P...r.ji. ~
iA

5'~
e:::-~

'-... 7~ly

jl,y/y

0~1 H""<..

.>~etf

.<?c-..I- 4(w.!~

;7'>~j?

z-~I'ZF

,
!Ju/L/A
Ij./ k
h- ~
h

~

--~

tf

0;;',(5 =-;7

~/L~ _7h-c...

Au

..y-.../I_

..... ;;'j,

14--

-/7

.,vV--

A

_

,,-

t/

z...

_,RwL.+-

J P:{c. ? -=.76rz- vi iAhw/

f7 _)~

W~

1~7(r:~/1 , ,,-" -_j 'F.._ cy ,"-'II
-_

b!1 -

tI

2

Ii /rWv/ t,A/-h ~w. (

*~,._~I-

.=?/IN'"

.>:t.~//Ik.

=7..¥~ f7///J(i/k

s:

GeP>rrC/v./H..f S;.J:-//;~
- /1;$/- ~
...

~

e'(~~h.---

C./C",W-t2-;u-r;A/.r
T 2. = lf1t
Z-r"f,

f?

-p",

t-. -U 10 b'voeGig

,7.

-=7.r,IfI -tk. 4 rr!. f-

=-

(;/"1
~()?

Lf1/l./> 6/1
=/

'5 X __il::_xJkx~
~

+.s ex r» 5
~-;--2-7-.

G?;.

z;--~-~-~

7

;;tfji.f

En.~( c-h q
)-f-~

ci~ t::JA ~

Il ~

t/

t-,//

-r.=_%
--z. "Z.

_~e.

:,h- "'" y"Z.+ /z-rt../

0!!L

~~j,

~f~z+-J(;fAj~
9

=17

h
/

Y= ~
.s«.
v-?)

h~ :;jzhz'j ;'v/n h--n ' -,/t.-J

(r{'t-~IK

(~fJ-~)
_:!__
~;t

~

#=0

V;';'

j

(1-1 /z, ~) L~A-~/~~

(r1<_P- ()
.._____-~~

=-»>:
~/' =(1)~~
szz: 7t1Z- ::::=: ~

cr.;

~.r.;J

=- ! /t?t?

A4rf=-; tL-

Uh~(P/~/ VCJ /

tPC)/t..hI/@

~rt~ m-J.i.c )
bn;.1-,?-I __

y

;:

5/~: ,f fr'
elf/ok:

(?-be'

.17

,J

17

fll e:j,

fir)

/'

_.: -

-- -,' fz~

-

fte.J,. ~~

s,._._ /;-e.6~

--/7

t,J

= """7

-r/.It? l,)(q. J")
4- It?
= '1r" /V
.J

ft

f?f~)
ICw~~

At!',!~ I~fk"( ( Air J_ /'1~/j)

~/

r--,,~

f

[ij
in (It"r/

= I;:-,r +-1j~JoU(

II -71

~$a/ ~t:'M(I/~
7;0 c~

{}

I/o" ,{o·"7,,W

Ji'l1/t'/flYr' {l ~ ffff- ;v;jl 6e. fy;-y~M --f-. /11 .f/~/A

/!

.-1F'

--7
A/"d.,.;~

=70,--or--y

t?t~ ~
v":'H/

{ fc'7

= '1. '{"IV
/e/5.

l../lC..-fJl,/-),..

"7 rJ ~t::>ye.--c7-=

rJ

u/: "'"rr -U/h ?"

I'!I. t! It f..1'v<.

cV J..~A.t,k"fr, ~7'.k

If" =- >cJ Jc.
F ""
z: S2J

,t?

=,

---:;:r

/3=V (florA ~~ftl</f
f)
::=.M

? -;t.u.f

"~/tt.

__r t:-Iw",_,/

f7v-~e:

rE:3/

ff ....,(/W/ .

rJr

jE_t--fl-~h-:r-J

flp"1

.

7

ti;iJ ki7~
~-=-

?/,1V....

.1-1=-

Icf.7~

V.r,J,;7 jO~.fL{"'I-yf

)J(, =

5z;V

rJ
1711'

~tf.7):; - /7/,72)
(lf7)~ - f7/.12.)
J

!

~t~f-.

Vt?c.y

/
("1.,bI_

v.:'1VD=
rl

.frAfA.. [Mde.

f4"Ie;1_.
Y"l _

(/ = ?r

L 'J

t--t

JU,n/

=

__

P"%1
'"I

_;z:::- ?,.

v:

./ wkr :::/ ~t?CJ

"If

hb/

z= ./II

tf1 j,;pJ-

>1'- Jy-

At~ -:::.)
Ail "" ff'P'
k,%:7

Uj.rf),.."

+: ~

=0

0)(:1>(')1- /JI(ct/f?5) ::::::

()-Jv..v l
jrJ9
:=

~t;r..._f- jl.f/I{

. '/

VMo)( #.t?
.z 4 7·

(77) ('f. 9)

0)/]0"' =

-f' _A/

-= L(. 1 k:/1.ee.I z;-r-r-c..e)'

AI

vi

gitl >~ >-;-... ~ ~
~t~1 ~ ~
/t?CJ fr::./

/;.-.,}

(J z:/

V;-;'ff . ?

~~~/.7';
~~d-.r.??

(;<j-~f) C-r.~)

;;::_

M7-_/V:J
7
=//
f, -=:.

k.wl-

4h-~F~< _;_/1l4/

;::/p,-,

O.=: 0 1- ~
rTf!

/v.. )/ :J k
Jo-/ V ;7

+/11

9

if1)'/ 'I :f
;4-.£= +11./

AJi

Z

f-~/...
+-

r'1

:_IV

=-

~"S'h-.I- E
f?n--.>.r~ -.= A-

fy
(f

i/)/"

J'J(;L

= , .. M

f J V ~ +/~).. =

c"o_,.J'/;"

+-

~F --"'"
v

lij] ~

(]2/fI/o./lrJ{ 1Ztt-v/-p.... .. wh... ~ 1.";!l7v-.rK ,~(;~ /'re..(5t....Y'( #~

@ZJ ;],,/( pi?",
~'"
~ ':::',r

u: f./~
~ru.rM-<...

I- Ie--. ~

;1-<- ,-,r~ ~

-

-'3~~
~~~

&~

&p..

~----~

[dJ #1-:.

o ~1!~
Uu:Jv--4-,.,_ ~/) ~k_

1>

-F{/tJ

."

h¢'

fJ-

--=:7

,k~CG-

\_\1v ~----TB( f,+-zJ
J--

::-yuf-7:Y

~m-_

0

~ .J..J~v. / =1:.. +<
z,

j}

(A)

_L

~

Zl ~

~/~Iy}7j

fe'll)

=.7 ~

f

1/

~/;L-I-Jy/

//~pd .. /le

+tel- .A~

c

p-1"ff1-<-'

Jccc;:;f~

/ ~ .J.."j7<ff-('~.... ~' k
= I . .J/J)<

~=r;.it'

flY ~

(/, = CJ

Y,=J-f

L
[fly

=

'Z

I./J, (If.

-0'

r~j-fj1Hf,1t -hp 2J h,u _j lA-W >.....-<- /I? y..e--S' vI-,

(i)t-/L
9

Co.-

~

/,,-A ~
-= y
y-

tt~
/f-_y"Z-

_)

4J-v ;;;r14".__ /.,.~

~~$

jl ~~ c,,_4~k

h.:../w7' ~~

(o.,Ah;~

"L P'-Vkc?-/€.1,

({y)=- ;-(!J-- y)

fIV)=
~

1+ -

Z

Zy:.t+ r;r V'vl"""",,,rt- v'VI ... eN~

----~

=-7 elc.fJ.r71',,1-r- .. ./.y>.! = ..;; LJ-y L *:

~I-s }P....J iAb H.. e

yT-II.'J'

(E:

e:~---./Y

t{j,..J- .. k~

_,ff-_/ /r-h./t
I

-r:5;-1-

.::.-d...-. J

t?'(:oc.e~Q--I-r""",.::>

o
(2eh7)..

I1h /

;1/# Ct>.. fj.,_,f;V..,f(,,;<-(f,....f-

;;t,

V.

=- T =

HA-L/

I cyck
I-I-? )

f-r4?;#..Cy

= {~ ), (I+{'

;%-1- C,t-r!1M + vPt-: i/-v
~

It

vt.. ~ (jJ{./~

if- = - zA AL~/{/R&zrr
c:> ("o.? ._/

f~
L./
:=

;t

:£2_

=

(/ev)
Z

T

1'r

v.... = 0

~
LI

:::,f
L../

(&7~?-/ /_

()

LCP:5 ~/)) 6Z

"10:'

=-C/

= -tvA>';"wl?

27/

It ::::::: -

A (p.f '-'

-t'

~ =/ vAl /

,::("''''7('

=/

~-Z4- /

@UL~t::A.._;Y

oe

(C6'S ( .... .f )

) =: /

V'/!tfj""

~ ,:-. <I.?r" =

Lv -Z- A(t:?Adj

---39

ffw' ;?/7~ .. j'l/€
)~f.f:,.....
~~.=.

T
T
,....

@
=

/Y6;Y1-

~(;.iz

:

-PrJ -7f? -«. ;J-~MJl;; /~~
=

/5"

u.y;

CJ.?f

@?!v-./

(fJ /ec:-h-?

¥5 'f/~4~

If1'-7' V

~A-=

~A
I

fuP dtfi'Z

/5" £ed-p<

.£ JI-~

't =
-z

Z(J-

J ;_

~ = t.f rr"Z /'VI

*- = 0. (7'7
=;f-

--7

v"~,,,...... ~

= cJ. ~~",/z._

T 7 ---

~fL ~=
~

a ..rl(!-

Lq;J ..t,""17~
/J2
7'; •

,[.,A ..

A=

Ai1/W

~_L= .A/I" -

j/VJ7 = kd~
7/

'>Cv....

f7el;.v(?/

= c. 0 >~ /N1(A.~ v: ?

_li,.f.f7.-lr ../

s: C-~

T=zrrJ

-;: ~

--7

}/~fj- z 17 J
~
(-fNJA-.//8.-)
J".-t7

L

/5- z a: F--~---"
"'7 )f~1f-

/'17

>r",,~ ~

,.., ~ ~

-"

. .i1-;;:r

J .;;~ V(J) j'~ffL.

1~~F1

(.1'.(=

7f/

=

I ----/.f

fii1
~

TI--/v~ : [g
L/c.k=7
=7

-7 .f'"

r'

5'-1--,-/1
1"'- .:-

sf,-..

~_J ~7

v;~ft.-

a.r

(j;__;;jj
c-.(/,

t-v'~1-v c-rtt

!/;i.~/~
Vp.y-(_

Lp7/!~r~/

vri.r..,hJ. +ff~/P7,.-f,?- -f= ),-,4 ..... f
/OCc.1-,"-.

I

()

~

.
~ve
L/~lr<.

T» 115~ ...
L df'1f,-fJr",,J

t-

:::>

t:,..k.

T.. {'tr,-'7

(/PrJ.. _e._4

d{r~~

__

~

= LJ (/lAjlA tv

(r.fo/;;~
----

4.'6{ ~.. f-n
,.tl<

>rl WX-)!

-k#A

t--(

[/:- Iii' l..
~iri/~
V=

;7/'1tH. ~

tf-

s=rt>

n l,..,;
J

+-e-~<r2-.

.f1'?1'4
'if

«-« =4-(tJ~/*7(-V/)+A7(P>(Ic-Y-"1.-i) ze:
I
I

~~r+(,..."

&Nt~f"7

Ptr"!"})
!.e",/,

c./.A./'( .

"AA

=
J 4~~
~fA-h~

ref/"~

Lf

fi.sA-< _/,c-b-5 ~
frS;~.cAre.

L

tLkh..PI

-=-

(rl-)
Av 5/-J0
f/l1A.t-.,ber /-

V~k-)
/1tJ~>

11 f5

-f-k

~j

IN

~..-~f~-/-'~

~

k'~

~=f·;L /

~=ft= ~(~=

l:h~=-/)'

/=..JL.

zVf

l:h~=-/)'

~:_f~_~i}
v=
-'7;::'

/=..JL.

zVf

~:_I(~_~i}
.f-f,,-J... r "z.;..( t...~,..,.."...7 (~f ,?~p,,-) ./

/7:=./
h. =2

zlft

T

b(1 r

tiff

,2'
I

""7

I

0!Z ~
rI =

[/,'/";'+,;1.., ~

CA.;"
fA ...;/

1

';ltf~

?f

/7#/ec ..f,f

~./ ~

-fi.,.~

1 =7 ~

U;.J,/-P"" ;
O~(JjU;I/lM.r

L =?
~~~
?tI~

?"Mf";7

L./":'~

~)~>A--J

l/ =-

ff

G ,;:: f/ t'-/ /
i/ f>5AAI/

F ~t:jl.f;;;;
~,~.1 = J fj

? X(J¥?{

If
z: tJ L
'Z

ear

k? -==7

--z-

YI /#"

1-""'"
~5"

c...,.

.... !...-,_"
vfl-<?

_:P

2/J fdz

U
f)~{_;
/A(.<.
~?~

(2,,/
&?.:-..f-

~"I

>;.. J

~c~;-.I-

t;~~Mj z:.

ft raJ -h

=? -fd (
='la.~

~'o/,L, t/

<. dIN U.,{ ?(,<Z-.{ "'<.W ~h.-~ £t?7ft.

fL

f//;[u,es

e-: - ../-rL

f#<=!>~

1/7

.,.,t..
/'Vlv7'7 ~

~~
~

; ~/'0 L<-,f

(

JT:

pi ~
=7

L~

e,.rl'>

&fl

I<~

(f}~j/ce,...L~~~

7-':=;
)p""ee
11

f

f~

@>#J.rUt

"Z

t:

e t-=
~

t:1'b~
tJ

I~ r-t~~;-"j .j..,_".--4- Sp~

(i)1-= T_

_j;,

)

/--27

1t.T 5

5fi:~ ?~---7
;.-.t.>
I

,~,~(L~ tI

'J~~
T--{'+--

Oo£.{/
fJ=

e/{:uf-

~.r:r-ehLM.7 ~ ~(p.. ~ ;'I-"h~.

~

~/J"f;. ...C-(

V_L

~=T

vtp
V

f
C,. / o'/'~)-~

v:-

.i -s=v;»

+

1

L PI'"

ru-!.

7'

(=11

)

t/,

V,
J

f

h-vlty

( 1'111)

()bw-v<.-/

J'fJ~

~,{/

s; __.,(_ _

\

- .-. ,... -

1 4t;Jfy,./
{/5;+-,,,,,", .

f"._d-,~ ~
( pt-i)

V= ~

!Jil v = v-..4 -;r. = 1, r
/IM
z; 0
z._

I

h fk;f

Ii

hi

L/=A- /
/,ttJ

==-

/;)tJ

I-;{- =- r{_ ( r"A-._ _
C¥tfJ,( ~o

~= ;;

(S) (Zd)
Z
0

v~

Uo
"20

5"

r;{7.{Lc- ~
c/~/

- (L7

'=

~i~

~

(~)

----~

--7
5~,,'Z- 5.,::op.--.
({{.14-..-( )

TT5~r~ '> 31.}'?f V(~ -= (3)t-iv<, /f)
/:-=-"

( L '-j-~ b.?1/~)

,

-

...

T= T

).:7

I

.l /

r

---7

.i « k+-~/,{_

k~?'-k-s ~..7-F_~~h:;
-

~ L~
lt~
--

h

"&>tCn--~ ~-h-<..
U(~FZ.y -k-.dvo-z... c:>"'"L..
/.a:>"'L:

~=(~-3Z))< T =(r)(
;=L-

;-I- J2

;)

f/z// {./k
)~

F~z-..? P
IJpl/5 tP

_;? v~./</ =9 ,C~ ="/'
=7

(/,-q'1'(
~/TA ;7--5'

1~
~; :20& 6i

--7

Z(Z"P

W&/z
/f-1-!2..t1D;.... lr?to{

:111_;0
fl~s?
~.775
?t? ~

~ {",,~M
Tlu~f

#f;!~11
i-v
,

4-, /~L-

j,...<- /9/4' ~> _;/, <..//.'7' ?
1

~/~"').n-.

;1(

k'fk,dlllt!~tJ~
1J-r-~'h7 -=.
- IFf)::{/IP1/-~

~,,<./
]

1 ;1f

f t1f/
=- LJ.;67
I--,J-

f;t.{ ==
Z/1
-

{"fk(/ J-O'-j/A ?- f'" (L-k. -z, e-r»
--273 0 ke{-{rt

=f L.,
~.M)/"""

L..e

('...f.I,~

f-v- -'~I
c7~

---7
)

6>

ez-

-=

[evJ)

L1 [/

= P'

-pL;M..v

~ .L1;l--

_,-?

r Vi? (~~

O,-"-A.AA.$"I;"'"

)~'in
rp<if~

t-+-/

t't!-) E~7Y~ h

::A-I-1-c{

c.- f_7r--.

.J~

=
=
==

7:2 ~'C:

(C.e

= -z..] ~~
t!. VI.

/I- f
L'"

?{'t:"

C.) ~5"

Xc:

------/)

4t-I-

a-=:;.-,.

a -=
L..

(~
r1.

C . if)-

a__t--h-r

--7

--3

§l

o. Q..

k:-

(Z.L

e -foe
2vo"'.c'

~[/~)(2P-P()

a = ~,:;.:::];f-

J 1r.7 v,.f.r/ @

==-Q_c?Pj){O.' ~~)(IO)
+-

=- ;..... LJ...tC w.z){tJ.t)") LJk = ] /1) A-f-

6_~tJ7)(VlJ)

+-

i-:~ c~/) « )(,

jg__
j-;I'-<.

= e »: A 7 q
t£1-"1fJ';-n1}'

-e"
tr:

,4-: )....r/7-<. _

s: C7 Y It'! -<T-r/ ,..,Z ? 5'
rGc;,

",4-

("-,,"Z)

r :1-e.,vf rl<

/cv{0v,.
=7

e ; O"r k..d·ciJ'l.
e; f!jlllr/<:rv.-

e. = f

='7

c- ~ I

~~

=/71",t-f f-/~_y

.'

.

~"" ,

'.
\

.-

. ...:..... '.
"

'"

.

,

Lv=FAe;<;6bi

/.N-.r>L,r<...

= p A- =-,4"(

=fJ1V

t~~i.c(~-Vi) IrI- Iv.U 1/ =
~~)'7~'-'"&-/

LJ
6t
7(~pJH'.)~Y
=/

I

0- c.:>:
P L

U == U - U·

kVK~ ;~t- -7/~~h-+
~hu

/Zrk !J1M
dri\---L.
-.::-:7

~V

II'IWM-(

@]
G~
y

=;;

A..

t: (".,_~ ( 1"'~·
c.----'o"

k

Tv]

@

e~J.-=?@

----7

4U= tf<- w

~

Z-

/+ /t:,t?M

fz_"PPtr/.7

EZ<Toaa :J:Z;; j

7/

i-1l/~

L/J.~
>/>
5"/"'1

y~

d-f;~ -='l -7

~ "7 -II A-y-, /-J /~

.>/(?'

;?;"

?

1-1/:Jo~r

[/,/ ,.f (,_t ~~>& >7~
:22.('L

O.IJ/

J~/I»( tI) -::::. 1<- T tV
V=-

/V' -k T

I

2 -z . If

X" ItJ

-)"")
I-""

'iZ1 //,(
fV=
v-=
e: V=-

'--<-

,L.tU
IJ/f<.T

tV'" r'
-z

IVk. T

Ie,?
>1vh
2 -;7 'I

r'
hv5f
o

(M :7'?'Z c..:.t-.~~-I-r 47Lt?A~/-.....-+-//'b5"5'~(,7c7~.t:.)
~
=Xtfl"lf/-r-

)~ ") ~---7

+ 7t?

e 3'o

A..... Lt:.

c

----

+>.. ~ I r
hcf

+

-= n
V#(f,....-..

L1 V= "
=p

"T /""

l'5S7:_g

£' k

{v= j/.!::_

()~=dJ

-41

j0~J
+_~t-L-

Vf=- -

/t.

'D

tAl-~l,..+

~

~
0~b?

L-Ir:-,-._
C- ~
.:A-

LJU =
~[/

a-

t_/

=~

- V..:.., = 0

tA~t.

frU)
C-V)
k./-;fz( if /,~fr/h'_

-

[~'"
U.I(

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.