CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHUNG VỀ LÝ THUYẾT TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 1. Lý thuyết tối ưu hóa 1.1.

Đặt vấn đề Trong thực tế cuộc sống, con người luôn tìm cách tốt nhất sử dụng nguyên liệu đầu vào nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao nhất. Cuộc sống càng hiện đại con ngưới càng trang bị cho mình nhiều những kiến thức khoa học để có thể làm chủ tự nhiên – xã hội. Nhà sản xuất luôn tìm cách đi tìm điểm cực đại đối với lợi nhuận và chất lượng của sản phẩm, đồng thời đi tìm điểm cực tiểu đối với nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu cần thiết. Những cơ sở lý luận và các phương pháp thực hành để giải quyết các vấn đề đó được đề cập trong “tối ưu hóa”. 1.2. Bài toán tối ưu hóa tổng quát Bài toán tối ưu hóa tổng quát phát biểu như sau: Tìm cực đại cực tiểu của hàm f(x) → max (min). Với các điều kiện: Gi(x) (≤,=,≥) bi, i=(1,m) x∈X⊂Rn Bài toán này gọi là quy hoạch, f(x) gọi là hàm mục tiêu, các hàm Gi(x), i=(1,m) được gọi là các hàm ràng buộc mỗi đẳng thức hoạc bất đẳng thức trong hệ, Gi(x) được gọi là một ràng buộc. Tập hợp D={x∈X[gi(x) (≤,=,≥) bi, i=(1,m)]} được gọi là miền ràng buộc hay còn gọi là miền chấp nhận được. Mỗi miền x=(x1, x2, x3,.....,xn)∈ được gọi là phương án chấp nhận được (hay một lời

giải chấp nhận được). Mỗi miền x=(x1, x2, x3, ...xn) ∈ D được gọi là phương án chấp nhận được (hay một lời giải chấp nhận được). Mỗi phương án x* ∈ D đạt được cực đại hay cực tiểu của hàm mục tiêu, cụ thể: f(x*)≥f(x*), ∀X∈D (đối với bài toán tìm cực trị max). f(x*)≤f(x*), ∀X∈D (đối với bài toán tìm cực trị min). Được gọi là phương pháp tối ưu hóa. Khi đó giá trị f(x*) được gọi là giá trị tối ưu của bài toán. 1.3. Xây dựng mô hình toán học Việc xây dựng mô hình toán học cho một vấn đề thực tế có thể chia làm 4 bước: Bước 1: xây dựng mô hình định tính cho vấn đề thực tế là xác định các yếu tố có ý nghĩa quan trọng và xác lập các quy luật mà chúng phải tuân theo. Ní một cách khác là phát biểu mô hình bằng lời và những biểu đồ, các điều kiện về kinh tế, kỹ thuật, tự nhiên, xã hội, các mục tiêu cần đạt được. Bước 2: xây dựng mô hình toán cho vấn đề đang xét, tức là diển giải lại bằng ngôn ngữ toán cho mô hình định tính. Khi có một hệ thống ta chọn các biến số đặc trưng cho các trạng thái của hệ thống. Mô hình toán thiết lập mối quan hệ giữa các biến số và các hệ số điều khiển hiện tượng. Việc làm rất quan trọng ở bước này là xác định hàm mục tiêu, tức là một đặc trưng bằng số mà giá trị càng lớn (hay càng nhỏ) của nó tương ứng với hiệu quả càng tốt hơn giải quyết vấn đề mà người nhận

Hãy tìm một chu trình (một đường đi khép kính thỏa mãn điều kiện trên) sao cho tổng độ dài các cạnh là nhỏ nhất. Nó có thể ứng dụng vào nhiều vấn đề khác nhau. B A C D Trong vận tải. các điều kiện kinh tế kỹ thuật. . đó là các ràng buộc toán học mà các biến số phải tuân theo. cho trước một đồ thị có trọng số (nghĩa là một tập đỉnh V. Tiếp theo đó là phải diển tả bằng các phương trình. Ví dụ. trong lý thuyết đồ thị. căn cứ vào mô hình đã xây dựng cần phải chọn hoặc xây dựng phương pháp giải cho phù hợp. ta gặp một dạng bài toán tối ưu. bài toán tìm đường đi ngắn nhất là bài toán tìm đường đi giữa hai đỉnh sao cho tổng các trọng số của các cạnh tạo nên đường đi đó là nhỏ nhất (định lý Jachs). bài toán vận tải có thể biểu diển như một đồ thị hai phía. đây cũng là một dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. Bước 3: sử dụng các công cụ toán học để khảo sát và giải quyết bài toán hình thang trong bước 2. Mổi thành phố chỉ đến một lần.lới giải mong muốn. Bài toán đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh là một bài toán tương tự. Định nghĩa một cách hình thức. Xuất phát từ thành phố nào đó. Bước 4: phân tích và kiểm định lại các kết quả tính toán thu được trong bước 3. một bài toán điển hình có độ phức tạp cao là ”bài toán người bán hàng”. một tập cạnh E và một hàm trọng số có giá trị thực f:(E→R). có hướng. được phát biểu như sau: Có một người giao hàng cần đi giao hàng tại n thành phố. trong đó ta phải tìm các đường đi ngắn nhất cho mọi cặp đỉnh v và v’. đi qua các thành phố khác để giao hàng và trở về thành phố ban đầu. tìm một đường đi P từ v tới mỗi đỉnh v’ thuộc V sao cho ∑f(P) là nhỏ nhất trong tất cả các đường nối từ v tới v’.. khoảng cách từ một thành phố đến các thành phố khác là xác định được. cho trước một đỉnh v ∈ V.. Trong các dạng bài toán tìm đường đi ngắn nhất.

.x ij i =1 n =1 m n Để một phương án thực sự là chấp nhận được cho bài toán vận tải. lấy đạo hàm bậc 1 theo R ta có thể tìm được mối quan hệ giữa H với bán kính R của hộp để làm mục tiêu STP là nhỏ nhất. Như vậy bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc với m*n biến.π.n.R.. Mỗi phương án vận chuyển là một ma trận X=[xij] trong đó xij là số hàng hóa chuyển từ Ai đến Bj.. Cần vận chuyển số hàng trên đến n cửa hàng B1.h+2.π. Cước phí vận chuyển một tấn hàng từ kho Ai đến cửa hàng Bi là cij.R2 ⇒ Đạo hàm bậc 1 của F theo R và cho giá trị đó bằng 0 ta sẽ tìm được giá trị cực tiểu của hàm số F: Vậy để làm một hình hộp trụ tròn có thể tích đạt tối đa thì cần làm chiều cao của nó gấp 2 lần bán kính của nó thì là tiết kiệm vật liệu nhất.h + 4. ∂F = 2. khpo Ai chứa ai tấn hàng. Hãy lập phương án vận chuyển sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất.R = 0 ⇒ h = 2R = D ∂R . ∑x i =1 m ij = b j với mọi j=1.π. két nước mái.Bn. hàm mục tiêu Gx cần cực tiểu và m+n ràng buộc.... .. cửa hàng Bi cần số hàng bi.π. (xij>0) Chi phí vận chuyển của phương án X là: G x = ∑∑cij ..Am cùng chứa một loại hàng hóa... Cụ thể ta có diện tích toàn phần của hình hộp được xác định bằng công thức sau: F=2.. Bài toán 2: Với diện tích của hình trụ cho trước để làm một hộp trụ hình tròn có thể tích của hộp đó là lớn nhất (lon nước. các giá trị xij phải thỏa mãn các ràng buộc đối với các điểm phát là Và các ràng buộc với các điểm thu là ∑x j =1 n ij = a i với mọi i=1.m..)? Bằng cách tính diện tích toàn phần theo R và H.A1 B1 A2 B3 B2 B4 A3 Bài toán 1: Giả sử có m kho hàng A1.

.R W W H Bài toán 3: tính kích thước của tiết diện thanh dầm sao cho mô men quán tính đạt trị số lớn nhất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful