Nama :_________________________________

Tarikh :_______________

Arahan: Susun semula perkataan di bawah supaya membentuk ayat yang lengkap.

ubi

itu

saya

____________________________________________________
____________________________________________________

saya

itu

ibu

____________________________________________________
____________________________________________________

besar

itu

emu

____________________________________________________
____________________________________________________

panas

itu

api

___________________________________________________
___________________________________________________

Nama :_________________________________ Tarikh :_______________ Arahan: Padankan gambar di bawah dengan ayat yang sesuai. itu alu mama emu itu besar itu ulu papa api itu panas .

itu alu mama itu .

ceri ini saya buku .

ulu papa .