‫ע ‪139‬‬

‫הפטרת שמעי‬
‫הםאזי מןןםעאול אער הסילתי מלפניןל‪ :‬ונאמן ביתן? וממלכתןי עד־קולס ‪$‬איף‬
‫^החזיוןהזהכןדברנסןאל^ד;‬
‫פירו*ט מהגאון מלבים‬

‫רלב״ג‬

‫ד ו ד ב י ת ה מ ק ד ש הוא מ פ נ י‬
‫^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ך ״י עילם ראשר הסירותי מעםשאול שהיה הסבה אשר הסירותי‬
‫אתהחסד מלפניך שהיית ייתר ראוי אל החסד‪:‬וגאםן‬
‫^‬
‫^‬
‫^‬
‫*‬
‫?‬
‫^‬
‫‪l‬‬
‫^‬
‫^‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫ביתך ר״ל שהנם שהחסד והאמונה יצוייר שיסוסקו מ״צ‪,‬‬
‫לא יצוייר זה פה שהחסד והאמינה שהבטחתי לדור בכיך נסבב מן האמונה שהיא ההבטחה שהבטחתי לך ולס״ן‬
‫הגה נאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך ר״ל בהיות שנקרא שמך עליו והוא שכר צדקתך נפנק והלך‬
‫לפניך צדקך‪ ,‬ע״כ הוא נאמן ולא יסור בשום פעם‪ ,‬וכן הגס שהכסא יופסק לפעמים בעתי הגליות בכ״ז לא יופסק‬
‫לעילם ‪ ,‬ואם יופסק כסא בניך לא יופסק כסאך‪ ,‬ע״ד שפירשתי מ״ש ובניתי לדיר ודור כסאך שכסא דוד עומד‬
‫שישב עליו המלך דוד בעצמו לימית המשיח שהיא דודעצמו‪ ,‬וז״ש כםאך יהיה נכון עד עולס‪ :‬ככל מה‬
‫הדבור היה חציו דברי תוכחות ‪ ,‬והוא הדבור הראשון עד ועשיתי לך שם גדיל‪ ,‬ועז״א ככל הדברים‪ ,‬וחציו השני‬
‫מן ועשיתי לך הוא חזיון עתידי אשר יהיה בעתיד‪ ,‬זעז״א בבל החזיון הזה כן דבר נתן אל דוד‪ ,‬ולא בוש לאמר‬
‫לו גס דברי התוכחות כמו שנאמרו לי‪:‬‬

‫ש׳‪6‬פך‬

‫חרבח‪ .‬ח כ י יותר ראוי לחסד הזה‪ ,‬שעז״א וחסדי לא יסור ממנו‬

‫דמים‬

‫‪/‬‬

‫יונתן בן עוזיאל‬
‫א וידבר יס‪5‬יל יי עם מ?ןה למיןןר‪ :‬כ מ?יל עמ ?גיף(*ל*ל ?סי^ר‪ $p0K1‬ה ס מגד}סי?יד ‪3‬ירךכר‬
‫פי יונתן‬
‫‪,‬‬

‫)ב( ניי דגי ‪» >pD» .‬לש ‪5‬יי והיא ללי ניעא יעשיי&' גיר יכן מ י י ו י ׳ ג ר ‪ w‬ו ק גיש^ מ^בי( וביאה למ ג»ה‪ftprra‬נר יןיימא נגירמ <‪ pi wf‬נקבה ‪toe‬‬

‫רימב״ס‬

‫בעל הטורים‬

‫)ב( אשך גי ת ו י ת ‪ .‬ג י ‪-MPn‬בין זבי כיז נקבה! א ‪ 0‬זביתייי‪-‬יימודמו‬
‫א׳דח ט תזריע * ס מ ך והתקדשתם לאפה ‪ •5‬תזליע ש‪« 5‬ן ל‬
‫ייגה ‪ .‬במייי ״‪m‬״‪ » s‬ר * ו • י ״ ת‬
‫ג ר ‪ , . >Ar n p> M I .‬״‬
‫'‪ ,‬י^ ‪.‬‬
‫לעיל אל ק ‪$ 5‬‬
‫ת^יש ‪' .‬‬
‫‪5‬‬
‫יטיס‪ ,‬אי׳ייא ייאתה י ‪ ! 0‬ביתי נדת רותח ‪ .‬ביםי יירו? מייימ מםפוי»י»ינו‬
‫*‪v‬‬
‫‪ ..... .‬״ ‪* . 1 ,‬‬
‫‪i‬‬
‫‪v....1‬‬
‫*׳י יאיית ים ‪ KM‬״ויי״ יט ייייה! נ י ״ ‪ .‬ד»ו! *יוי וסיו״ס ‪ . !Ana‬יי״י‪..‬‬
‫ודרםינן מיניה שלא ישהה א ת נקביו רמז צבא מבית ס כ ס י אל י ש‬
‫מעתו מיד‪:‬להבדיל בין הסמאיבין ססהיר‪ .‬יסמיך אשה כי תזרים שצריך‬
‫להמתין ג׳ חרשים להבחין בין זרט לורפ ולפלוש ממנה סמיך ל ו ס ת ה ‪ :‬תזרים ויללה ״ בגימ׳ צורה אדם‪ :‬וכר‪ .‬כנימי ב מ ס ‪ :‬ושמא׳ שבמת‬
‫ר‬

‫פ‬

‫מ ז‬

‫‪3‬‬

‫ש‬

‫פ‬

‫ח‬

‫ח ש‬

‫‪ 1‬מ ד כ‬

‫מ‬

‫י‬

‫ר ל ש‬

‫ש‬

‫נ פ ש‬

‫‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ו ב ד‬

‫מ ש‬

‫‪1‬‬

‫דעת זקנים מבעלי התוספות‬
‫ואם ומכאן אממ‬

‫)כ( אשם ט ח ז ד מ ‪ .‬ט מזליט תחלה אז ויללה מ ר ‪ .‬ואם נקבה סלל כלו׳ ואס יזריע האיש שחלה אז נקבה הלל וזהו לשין‬
‫ו״ל אשה מורמת סחלה יולדת זכר איש מזריפ חמלה יולדח נ ק כ ה ‪ .‬וי״א שמצא! ב ס ס ר ה ס ב מ שים באשה שבטה נקבים שלשה מימין‬
‫ובלשה משמא; ואסל באמצמ א ם נכנס סזרמ באותן של ימין תלד זנר ו א ס בשל שמאל שלד נקבה ואס באמצס תלד סומטזם או א נ ד מ נ י מ ס‬
‫כשהיא שיככה על ימין נכנס הזרט כאיתן של ימין ותלד זכר וממהרת הסימאס לצאת ולפיכך אינה טמאה כי א ס שכטה זטהרתה לשלשהוכשהיא‬
‫שיכבת מל שמאל יולדה נקבה ואין הכוימאה ממהרת לצאת זלכך ממאה ם ס מ י ס וזש״ה שמ‪6‬לי ת ח ת לראשי וימינו תחבקני להוליד וכלים ‪:‬‬

‫רמב״ן‬

‫א ג ן עזרא‬
‫)ב( אשה ט תזריע ‪.‬אחר שהשלים תורת הטהור והטמא‬
‫והחל‪4‬מן״ ״ שה‬
‫‪L...i.4‬הזכיר ‪.‬טמא ‪.‬אדם‬
‫‪ .....4‬בנאכלין‬
‫‪ .‬״‬
‫היילדת כי הלידה היא תחלה ורבים אמרי שהאשה מזרעת‬
‫תחלה יולדת זכר על כן וילדה זכר ועל כן דמת חכמי יון‬
‫שהזרע לאשה וזרע הזכר מהשיא וכל הבן מדס א‬
‫‪ .*-*A-,‬״ « ‪ , .‬״ ‪* 4 -‬‬
‫מ י ׳ ‪ •nn n n m‬וי«« י י י ־ י *‬
‫ס י תזריע תת! זרע כי ה י א כמו ™‪ •I‬י י‬
‫רפה בלשון ישמעאל‪ .‬וסבת טימאת'שבעת ימים עד שוכה‬
‫אל המרובע ו כ ן ימצא בימי החולי כי השטי יראה עד סוף‬
‫ל‪.‬‬
‫ל‪,‬‬
‫ל‬
‫כל ו׳ ‪ :‬נלת‪.‬‬
‫״‬
‫\ \ ״ ‪,‬‬
‫_ ״ ״ ‪,.‬״_‪ .‬״ ‪.‬‬
‫א‬
‫דותה ‪ .‬טעמו כמו חילי כמו מדוה מצרים כי הדם‬

‫)ב(‬

‫א‪#‬ה‬

‫כ י תוריע וילדה‬

‫הא‬

‫וני‬

‫ל ר ב ו ת ילדתו‬

‫‪ .‬כ ח ג רש״י‬
‫‪p‬‬

‫™‪i‬״ ™‬

‫ופירוש העני ש נ ו צ ר הולד כ צ ו ר ת אדם ואחד כך נ מ ו ח שכל מי‬
‫ש א ת בו מ צ ו ר ת א ד ם אינו ולד וכל מי ש א י נ ו ראוי לברית נ ש ם ח‬
‫אינו ו ל ד א ב ל ב ש ע ת ה ל י ד ה אפי׳ פחו• כ ט מ א א ם אינן מכירין‬
‫ה ש ה ו ה נ ה צורתו בגון שפיר ם י י ק ם מ ש א ה ודאי ואש לאו ב ס פ ק וזהו רבוי‬
‫י ס מ א ה כ ס א ש ל מ ק ר א זה כדברי רבותינו ובמשמעותו אמרו א ש ת כי תזריע‬
‫א ש ה מ ז ר ע ת ת ח ל ה יולדת זכר ואץ כוונתם שיעשר‪ ,‬הולד מזרע‬
‫ה א ש ה כ י ה א ש ה א ע ׳ ם ש י ש ל ה ביצים כביצי ז כ ר « ו ש ל א •עשה‬
‫בהן זרע כלל או שזרע ה ה ו א נ ק פ א ולא עושה ד ב ר בעובד אבל‬
‫א מ ר ם מ ז ר ע ת על ד ם ה ר ח ם ש י ת א ס ף ב ש ע ת ג מ ד ביאה ב א ס‬
‫ה כ פ‬
‫ו ה ס ש ט ה ס מפע‬
‫ומתאחו ב ז ר ע ה ז כ ר כ י ל ד ע ת ם ה ו ל ד נ ו צ י ס ד ם ה נ ק ב ׳ ו מ ל ו ב ן ה א י ש‬
‫ו ל ש נ י ה ם יקראו זרע ו ג ך אמרי נ׳שוחפין יש בו ב א ד ם איש מזריע‬
‫בו לוק ש מ מ נ ו נירים ו ע צ מ ו ת ו ל י ק שבעין א ‪!£‬ה מ ז ר ע ת א ו ד ם ש מ מ נ ו עור יבשר ודם ישער ו ש ו ד ר שבעין‪ .‬ו נ ס ר ע ת הרופאים‬
‫ביצירה כך היא‪ .‬וע״ד פילוסופי היונים כ ל גוף ה ע ו ב ר מ ד ם ה א ש ה אין בו לאיש״ אלא ח כ ח הידוע בלשונם היולי שהוא נותן צורח‬
‫ב ח ו מ ר בי אין ב ק ביצת ה ת ר נ ג ו ל ת ה ב א ת מן הזכר ל נ ו ל ד ת מן ה מ ת פ ל ש ת בעשר שום ה פ ר ש וזו ת ג ד ל אפרוח וזו ל א תזרע ולא‬
‫ת צ מ י ח ב ה מ נ ע מ מ נ ה החום חיסורי שהוא ל ה היולי ו א י כ יהיה מ ל ת תזריע כ ס ו זרועיח ת צ מ י ח וכן א מ ר אונקלוס ארי ת ע ד י ‪:‬‬
‫ד ו ת ח ‪ .‬לשון ד ב ר ה ז ב מ נ ו פ ה ל ש ק מ ר ו ת וחולי שאין א ש ח ר ו א ח ד ם שלא ת ח ל ה ר א ש ה ואיבריה כבדין עליה לשון רשיי‪ ,‬ולא‬
‫ר‬

‫ש‬

‫ב‬

‫ם‬

‫ש‬

‫מ‬

‫ר‬

‫מ‬

‫‪3‬‬

‫ו‬

‫ת‬

‫ן‬

‫‪m‬‬

‫ה י ו צ‬

‫כלי יקר‬

‫אור החייס‬

‫דבר ו נ י ' לאמר ‪ .‬טעם א ו י לאמר ב״ס ואולי כי להיות‬
‫ל‪,‬״ ל‬
‫ל‬
‫‪$‬‬
‫‪1‬״״‪- -‬״_•‪ ,‬״ ״ ״‪.‬״״״*‪ ! " 1 1 - 1 1 , * 1‬י יי'״‬
‫לנשים שיזהרו כ ד ב ר ‪ .‬ע ו ד יתבאר ע״ס מהשאמרו בספרי כני‬
‫ישראל ב ע נ ק זה ואין העכו״ם בעטן זה עד כאן לזה‬
‫א מ ר נ א מ ר לשו! אמרות ורוגןמור‪ ,‬כי עני! זה שהתנה‬
‫ש מ‬

‫להיות‬

‫ן ה‬

‫ח‬

‫ע‬

‫בי‪ 0‬ל‪,‬לא‬
‫רא‬

‫י‬

‫ר‬

‫ר‬

‫א‬

‫ב ; ‪ 1‬כ ז‬

‫י‬

‫ה‬

‫ר‬

‫ת‬

‫״‬

‫ם‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ה ה‬

‫א‬

‫ל‬

‫ן‬

‫א ע‬

‫צ ל‬

‫ה‬

‫ה‬

‫מ‬

‫ע‬

‫י‬

‫מ‬

‫ל '‬
‫ה‬

‫‪0‬‬

‫ו‬

‫א‬

‫ה‬

‫כ‬

‫ב‬

‫ו‬

‫א‬

‫ל‬

‫א‬

‫ע‬

‫ש‬

‫א ש ח ט חוריע וילדה ז כ ר ‪ .‬ארז״ל איש מזריס תחלה נולדת נקבה‬
‫א פ ה מזרעת תחל׳ יולדת זכר והמפרשים כתבי שזהפנין סכמי‬
‫‪,‬‬
‫וק׳׳למהצירר כהודמתמניןזה כס׳זו ה מ ד ב ר ת מטומאת ייללתשבפה‬
‫לויכריארבט׳יטשרלנקב׳ו^ד מהסניןמצית המילהלבאן אס־סשניכל‬
‫לומרשלצהליתןטמםלהסנתנההמילהבשפיניוהואכדיםלאיהמהכל‬
‫שממיס ואביו ואמו מצבים שהרי יש לה טומאה (׳ מ״מ כדי ליישב כל‬
‫הקושיות בלרך אחד אומר אני שכל זה נמשךבדרך מבט מן חטא הקדום‬
‫י‬

‫ה' האמיר עמו משא״כ בעכו״ס כי •נפשם וגופם טמא‪ :‬אשד‪ .‬כי תזריע וגו׳ ‪ .‬צריך לדעת למה הוצרך לימר כי תזריע‬
‫ספורנו‬
‫אשד‪ .‬כי ת‬

‫)‬

‫( ; כיסי נ ד ת‬

‫רותת‬

‫כי‬

‫ב»׳‬

‫ימים ד א ש מ י ם‬

‫מר‬

‫אי‪4‬ר‬

‫‪un1.r‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful