Universitatea din București Facultatea de Matematică și Informatică

Motor de testare și evaluare
Raport de analiză de business

Echipa: PuzzleTeam

Martie – 2011

Cuprins
1 Scopul aplicației........................................................................................................................................3 2 Aria de acoperire a acoperire a aplicației.................................................................................................4 3 Grupurile de interese................................................................................................................................5 4 Colectarea cerințelor ...............................................................................................................................7 4.1 Metoda directă .........................................................................................................................7 4.2 Metode indirecte ......................................................................................................................8 5 Analiza cerințelor funcționale .................................................................................................................9 6 Specificarea cazurilor de utilizare ..........................................................................................................10 Anexe.........................................................................................................................................................13

Analiză de business

-2-

Lucrul diferențiat pe teste. care încurajează creativitatea. Motorul va oferi posibilitatea dezvoltării de teste inedite. constând în completarea unui formular vizual / wizard. să fundamenteze o modalitate de examinare ușoară și accesibilă. La finalul testului. Sistemul pe care PuzzleTeam îl va dezvolta are ca punct de pornire structura aplicațiilor Web actuale din punct de vedere al funcționalităților dar va aduce cu sine o serie de îmbunătățiri. evaluarea se va face automat. De asemenea. astfel încât procesul de educație-evaluare să fie unul antrenant. care joacă un rol deosebit de important în atingerea scopului dorit. care stă de altfel la baza dezvoltării sistemului. cât și celor care le creează. Scopul aplicației Aplicațiile care permit generarea de teste și evaluarea acestora au invadat mediul online dar puține sunt cele care corespund cerințelor utilizatorilor actuali. Motorul de testare și evaluare are ca scop. definindu-se două categorii: teste deschise și teste închise. Printre acestea se numără: I. Flexibilitatea definirii de teste. V. Toate aspectele menționate anterior vor contribui la realizarea unei aplicații care să ofere userilor un mediu de testare/evaluare personalizat. III. În caz contrar. aplicația îi va permite managerului să urmărească evoluția rezultatelor obținute și statistici privind distribuirea rezultatelor. va avea acces la testele deschise. orice categorie de utilizator. când se cer răspunsuri libere. Utilizarea unui algoritm care ia în considerare condițiile calitative și cele cantitative apărute în timpul completării unui test. IV. Aplicația va permite crearea. Motorul de testare și evaluare pe care ne propunem să-l dezvoltăm are la bază tocmai această cerință: să se adapteze perfect preferințelor utilizatorului. Analiză de business -3- . stimulează aplicarea de abilități diverse și duc la aprofundarea noțiunilor aparținând unor domenii vaste. nu numai persoanelor individuale. Pornind de la acest obiect general. să-i ofere acestuia mijloace intuitive de a se evalua pe sine sau de a-i evalua pe cei aflați sub îndrumarea sa. se dorește definirea noțiunii de grup/clasă de utilizatori. cu ramificații. facilitate inclusă cu scopul definirii de teste interactive. cea mai bună experiență de evaluare posibilă. pertinent și mai ales să reflecte cu succes inovațiile secolului XXI.1. pentru a facilita transmiterea de teste prin e-mail unui grup mai larg de persoane. Astfel. fie el înregistrat sau nu. care permite urmărirea mai multor parcursuri. PuzzleTeam include și câteva elemente de noutate. Modalitatea de evaluare a răspunsurilor depinde de tipul întrebărilor incluse în test: dacă acestea sunt de tip grilă/răspuns prestabilit. II. aplicarea și evaluarea de teste online. Testarea diferențiată este conceptul legat de alegerea și distribuirea testelor astfel încât să se poată defini teste adaptive. încadrarea într-un interval de timp stabilit la crearea testului. Procedeul de creare a unui test va fi unul intuitiv. menite să ofere atât persoanelor care susțin testele. printre altele. managerul de test va trebui să evalueze individual fiecare răspuns și să acorde un anumit punctaj. acela de a oferi utilizatorilor un mediu adaptiv. Userii înregistrați vor beneficia de un mediu de evaluare care să țină cont de istoricul testelor susținute anterior. Testele respectă și ele conceptul de “aplicație adaptivă” în sensul că sunt impuse asupra lor anumite constrângeri legate de: numărul de întrebări conținute. tipul și conținutul întrebărilor variind în funcție de corectitudinea răspunsurilor. bazat pe tehnologii noi. atașarea fișierelor la întrebări.

având un cont valid.per număr de persoane care susțin testul. ci va avea un modul cu funcționalități extinse pentru organizații. O companie va putea utiliza motorul de testare și evaluare prin achiziționarea unuia din pachetele disponibile: . pentru a li se evalua nivelul de cunoștințe acumulat în urma parcurgerii elementelor teoretice. Userii neînregistrați vor avea acces doar la categoria testelor deschise si vor putea. în companiile în care se dorește evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților sau în cele care se ocupă cu definitivarea unor sondaje de opinie. care le face cu siguranță munca mai ușoară. Aplicația nu va fi una dedicată exclusiv persoanelor fizice. Analiză de business -4- . Prin intermediul motorului de testare. Companiile. Toate domeniile care implică testarea unui grup de persoane în vederea obținerii unor statistici își pot găsi într-un motor de testare și evaluare un partener de încredere. care o vor putea utiliza în mod gratuit. Aria de acoperire a aplicației Un produs software specializat în crearea și dirijarea de examinări pe calculator își dovedește utilitatea mai ales în unitățile de învățământ. Dezvoltarea de astfel de aplicații poate ajuta sectorul educativ prin implementarea de soluții noi în domeniul evaluării.2. . din categoria testelor deschise. cel mai probabil. să aleagă domeniul care prezintă interes pentru ei. contra cost. Aplicația pe care urmează să o dezvoltăm va fi un instrument util de utilizat alături de orice program de e-learning care are încorporată componenta de predare/expunere a noțiunilor teoretice sau cea de aplicare. în acest fel. elevii/studenții/cursanții pot fi invitați să participe la anumite teste. să susțină testul și apoi să primească și rezultatul pe e-mail (este presupusă introducerea unei adrese de e-mail valide după completarea testului). precum și persoanele fizice care utilizează aplicația și sunt înregistrate.per test.abonament ce include anumite facilități. Serviciile oferite organizațiilor vor fi. vor putea să-și creeze propriile teste sau vor putea alege din cele existente. .

iar unii dintre ei au nevoie doar să fie informați constant.Clasificarea și partiționarea stakeholderilor în funcție de influență și interes Unii Stakeholderi sunt foarte importanți pentru succesul proiectului. dar nu în aceeași măsură în care o necesită cei menționați anterior. ei trebuie să primească răspuns imediat atunci când au nelămuriri sau sunt îngrijorați în legătură cu unele aspecte ce țin de dezvoltarea aplicației.3. Grupuri de interese A. Analiză de business -5- . O subcategorie a acestora necesită atenție. Considerăm următorul aspect: termenii de ”ridicat” și ”scăzut” nu se referă neapărat la extreme (exemplu: scăzut poate fi interpretat ca „mediu” sau ca „mediu spre scăzut”). Identificarea grupurilor de interese ECHIPA DE PROIECT MANAGEMENT • Manager de proiect • Șef tehnic de echipă (TL) • Analist Business (AB) • Analist Tehnic (AT) • Arhitect • Programator • Tester Interni Externi TestEngine Comunități Administrator Sponsor Colaborator • naționale • locale Client Concurența Utilizator Media Publicul larg B. motiv pentru care.

Cuvântul cheie pentru acest grup de interes este: informare.Aceștia au puterea de a pune capăt proiectului în orice moment prin oprirea fondurilor sau prin simpla oprire a acestuia. prezentări. Este recomandată utilizarea de metode variate care deservesc comunicarea cu aceștia: email-uri. Influență Stakeholder TestEngine (AS) Scăzut (SI) Ridicat Scăzut • Publicul larg • Concurența • Echipa de proiect Interes Stakeholder (SA) • Administrator • Client • Utilizator • Comunități • Media (SC) • Manager de proiect • Sponsor Ridicat Analiză de business -6- .Acest grup nu se așteaptă să primească rapoarte detaliate. De regulă. (SA) Stakeholderi afectați ( influență scăzută / interes ridicat) .Acest grup trebuie informat întotdeauna despre evenimentele care au loc și în aceeași măsură despre gradul în care aceste evenimente ii vor afecta. campanii publicitare. Aceștia trebuie monitorizați.(SC) Stakeholderi cheie (influență ridicată / interes ridicat) . etc. Aceștia trebuie menținuți satisfăcuți. însă trebuie urmărit în cazul în care situația se schimbă și aceștia se muta în alt grup. (SI) Stakeholderi importanți (influență ridicată / interes scăzut) . (AS) Alți Stakeholderi (influență scăzută / interes scăzut) . au cunoștinte însemnate pentru aria de business a proiectului și trebuie să fie ascultați pe parcursul procesului.Această categorie poate întârzia proiectul sau poate asigura faptul că proiectul este ignorat odata ce a fost livrat.

astfel încât acestea se vor împărți în teste ad-hoc. în funcție de dorința managerului. cu mai multe remificații/continuări posibile. 16:00.  Modalitatea în care un manager creează un test trebuie să fie în primul rând una intuitivă. Luând în considerare cele menționate mai sus.2011.  Se dorește crearea unui algoritm cu parametrii care să poată fi configurați cu ușurință de către managerul de teste. susținute de către utilizatori ce dețin un cont. Analiză de business -7- . Data și ora desfășurării interviului: 09. mai ales în cazurile în care beneficiarul poate omite menționarea explicită a anumite dorințe. cerințele rezultate prin metode indirecte nu trebuie în niciun caz ignorate.  A doua categorie de teste menționată se poate lega de istoricul cursantului din punct de vedere al rezultatelor obținute la testele anterioare.  Referitor la teste. Universitatea București.03. a avut la bază următoarele:  Metoda directă o Beneficiar (Dl. la îndemână. Colectarea cerințelor Colectarea cerințelor din partea stakeholder-ilor este un aspect critic care determină de cele mai multe ori succesul unei aplicații. Algoritmul va lua în considerare condițiile calitative și cantitative ale sistemului.  Testele teoretice îndeplinesc următoarele condiții: au termen limită. generarea de întrebări trebuie să țină cont de profilul utilizatorului și de istoricul testelor la care a participat în trecut. Gramatovici Radu) 1. atât din partea beneficiarului. aplicarea acestora unui grup de persoane.  Se dorește definirea de teste adaptive. 2. și teste integrate într-o aplicație standard. Fără înțelegerea aprofundată a obiectivelor și a expectativelor pe care aceștia le doresc îndeplinite. Lista cerințelor formulate:  Se cere o aplicație online care să permită aplicarea și evaluarea de teste. Locația: sediul Facultății de Matematică-Informatică. Se recomandă implementarea unui formular vizual în acest scop. probabilitatea ca grupurile de interes să fie satisfăcute de aplicația obținută în final se micșorează considerabil. validarea rezultatelor.  Dacă persoana care susține testul are un cont. vizualizarea rezultatelor și a unor statistici referitoare la distribuirea rezultatelor. Pe de altă parte.  Cel care creează testele poate întreprinde următoarele operațiuni: definirea de teste. 4. pot fi date o singură dată și pot fi trimise unui grup întreg sau numai unei persoane. cât și prin metode alternative. 3. aceasta efectuându-se manual de către managerul de teste. ce pot fi susținute de către utilizatori fără cont. evaluarea nu se va face automat.  O altă caracteristică a motorului de testare și evaluare trebuie să fie capacitatea de a lucra diferențiat pe teste. Metodă de intervievare: interviu semistructurat în combinație cu observația participativă (beneficiarul a vorbit liber despre obiectivele pe care dorește ca aplicația să le îndeplinească și s-au aprofundat aspectele interesante care au apărut în timpul interviului). operațiunea de colectare a cerințelor pentru aplicația curentă.4.în cazul în care acestea sunt cu răspunsuri libere.

O altă clasificare a testelor: . Managerii de teste trebuie să fie deținători ai unui cont în aplicația online.La întrebările aparținând unui test se pot adăuga explicații (relevante pentru îndrumarea susținătorilor).închise (se stabilește de la început ce persoane vor susține testul. care vor fi trimise susținătorilor testului. flexibilității definirii de teste. .Aplicația trebuie să ofere suport pentru documente și imagini.deschise (orice utilizator se poate înscrie pentru susținerea testului). Aplicația trebuie să ofere și posibilitatea: atașării unui fișier la o întrebare.  Metode indirecte o Analiza documentelor  Sumar al funcționalităților oferite de programul ExamPro Listă de cerințe: . per număr de persoane care susțin testul sau de tip abonament) pentru organizații. acestea fiind alocate de către managerul testului). reîncărcării și refolosirii facile a testelor. Se dorește de asemenea implementarea de pachete (per test. Validarea/ținerea în evidență a pachetelor va intra direct în responsabilitatea administratorului aplicației.Fiecare întrebare trebuie să aibă un timp alocat pentru rezolvare și poate fi notată diferit (nu se impune restricția ca toate întrebările să aibă un punctaj unic). . Analiză de business -8- . Posibilitatea ca managerul de test să filtreze informațiile obținute la evaluare. .        Printre caracteristicile testelor se mai numără: alcătuirea dintr-un număr mare de întrebări pentru o evaluare consistentă și posibilitatea alegerii și distribuirii testelor astfel încât testarea să se facă diferențiat. Aplicația se va distribui gratuit persoanelor fizice și contra cost organizațiilor.

. . la fel ca și cel de token-uri (secvențe unice de identificare) va fi unul limitat. 5. . Testele deschise trebuie să poată fi susținute de orice tip de utilizator (înregistrat sau neînregistrat). dacă managerul testului va permite acest lucru.utilizator înregistrat care susține teste.dacă user-ul va greși un număr considerabil de întrebări. 7. întrebare cu răspuns liber). Aplicația va permite realizarea reîncărcării și refolosirii testelor cu ușurință. un singur răspuns.explicații (dacă acestea sunt necesare). . 2. să i se pună și întrebări dintr-un alt domeniu. Aplicația trebuie să conțină o interfață de administrare care să permită: .opțiune pentru testare standard sau adaptivă.modul de evaluare. 3.aprobarea / respingerea cererilor. 9. Testele adaptive vor rula bazându-se pe un algoritm în care sunt introduși parametrii selectați de managerul de test în momentul creării testului. Pentru adăugarea întrebărilor într-un test este necesar să se poată specifica de fiecare dată: . Aplicația va stoca informații statistice pentru fiecare test și pentru fiecare utilizator în parte. testul să se întrerupă. Se dorește să se permită trimiterea testelor atât utilizatorilor înregistrați cât și unor utilizatori neînregistrati prin intermediul e-mail-ului. . Aplicația trebuie să permită utilizatorilor înregistrați (cei care dau teste) să fie organizați într-un grup creat de către un administrator sau de către un manager de test.de câte ori poate fi repetat un test de către un utilizator (în cazul celor adaptive).utilizator neînregistrat care poate susține teste deschise.ștergerea testelor deschise în cazul în care conținutul acestora este considerat inadecvat. . 13. 11. Testele trebuie salvate într-un format standard.timpul alocat întrebării (dacă se dorește această opțiune). 10.manager de teste. aplicația trebuie să pună la dispoziție un Wizard/Formular în care managerul de test să poată defini cât mai exact parametrii cu care testul va fi creat. .timpul limită (dacă se dorește această opțiune). . în funcție de tipul lor. Aplicația Web trebuie să cuprindă 4 tipuri de utilizatori (actori): . Analiza cerințelor funcționale 1.opțiune pentru test închis / deschis.dacă un utilizator răspunde corect la întrebări dintr-un domeniu. .administrator. 8. La înregistrarea unui manager. să creeze teste sau să le susțină.dacă utilizatorul greșește mai multe întrebări. acesta putând fi extins prin achiziționarea de pachete. 15. Se va permite ca unele statistici să fie vizualizate și de către utilizatorii înregistrati.tipul acestora (răspunsuri multiple. Algoritmul va încerca să simuleze cât mai corect metodele pe care managerul le-ar utiliza într-o discuție directă cu utilizatorul.fișierele atașate (dacă există). Pentru crearea unui test.5. . Site-ul trebuie să permită utilizatorilor.ștergerea utilizatorilor în cazul în care aceștia încalcă regulile de utilizare. Analiză de business -9- . Printre parametrii testului trebuie să se afle: . 4. 12. . . . 14. numărul de teste. spre exemplu: . 6. . să se insiste pe domeniul respectiv.

Trimiterea rezultatelor unui test B) Susținător de teste cu cont / Utilizator înregistrat 1. Evaluarea unui test susținut 6. Manager de teste B.e. prenume. primit prin email 6. caz în care contul este gratuit. Ștergerea testelor deschise 3. Crearea unui cont de manager de teste Pentru a defini teste un utilizator trebuie în primul rând să dețină un cont în cadrul aplicației. Descrierea cazurilor de utilizare asociate manager-ului de teste: 1. Căutarea unui test deschis 2.10 - . filtrate în funcție de ce anume vrea ca userii să cunoască. Susținător de teste fără cont / Utilizator neînregistrat D. Vizualizarea rezultatelor unui test (cu cont) C) Susținător de teste fără cont / Utilizator neînregistrat 1. caz în care se va percepe o taxă. Administrator de site A) Manager de teste 1. Crearea unui cont de manager de teste 2. Susținerea unui test închis. Trimiterea unui test 5. Susținător de teste cu cont / Utilizator înregistrat C. Autentificare în contul de utilizator înregistrat 3. îl trimite susținătorilor de test. Crearea unui cont de utilizator înregistrat / susținător de teste înregistrat 2. Aprobarea / Respingerea cererilor 2. introducerea unei parole. Specificarea cazurilor de utilizare: » Roluri în aplicație: A. Acesta poate fi persoană fizică. Vizualizarea rezultatelor unui test (fără cont) D) Administrator de site 1. se va Analiză de business . Ștergerea utilizatorilor » Descrierea rolurilor în aplicație și a cazurilor de utilizare. Autentificare în contul de manager de teste 3. precum și a relațiilor dintre ele A) Manager de teste: este utilizatorul care defineste testul.6. Căutarea unui test deschis 4. data nașterii). i. Se vor cere date personale (nume. corectează răspunsurile testului (dacă acesta necesită evaluare manuală. sau persoană juridică. Crearea unui test 4. testul este cu răspunsuri libere) și trimite rezultatele testului către susținători. Susținerea unui test (fără cont) 3. Susținerea unui test deschis 5.

Evaluarea unui test susținut Dacă testul nu se evaluează automat după ce un susținător expediază testul rezolvat. 6. B) Susținător de teste cu cont/Utilizator înregistrat: este user-ul care poate susține teste și să primească rezultate. Căutarea unui test deschis Dacă dorește să își evalueze anumite cunoștințe. prin email. Trimiterea unui test elevilor/studenților Managerul de teste va putea să selecteze un test și să trimită invitații pentru susținere. fie manual. managerul de teste trebuie să evaleze manual răspunsurile aferente testului. susținătorul poate alege un test dintr-o listă de apartenență la o categorie sau poate căuta un test după anumite cuvinte cheie. Crearea unui cont de utilizator înregistrat / susținător de teste înregistrat La crearea unui cont de utilizator înregistrat se vor cere date personale. Acesta poate vedea în plus și anumite statistici și grafice legate de performanțele obținute. 3. 5. preferințe ale contului. 5. 4. C) Susținător de teste fără cont/Utilizator neînregistrat: este un utilizator care poate utiliza aplicația dar nu cu toate funcționalitățile acesteia. dacă testul este de tip grilă. Aceasta va susține respectivul test și mai apoi răspunsurile sale vor fi evaluate. 4. 2. trimisă de către un manager de teste. cere introducerea unei intrebări de securitate (pentru recuperarea ulterioară a parolei). primit prin email Utilizatorul înregistrat a primit o invitație pentru un test închis. se vor lua în considerare termenii și condițiile de utilizare a aplicației. Avantajul pe care acesta îl are față de un user neînregistrat este că poate vedea o statistică a rezultatelor sale iar generarea de întrebări va ține cont de profilul utilizatorului în cauză și de istoricul testelor la care a participat în trecut. Crearea unui test Managerul de teste va putea să utilizeze un formular vizual/un wizard simplu de folosit pentru definirea testului. Acestei categorii de useri îi este permis să vizualizeze testele considerate deschise și să aleagă din acea categorie orice test pentru a-l Analiză de business . utilizatorilor înregistrați sau nu. de către manager.11 - . dacă testul trimis era cu răspunsuri libere. fie automat. Susținerea unui test închis.2. Va susține acest test. 3. susținătorul le poate vizualiza în cont. Vizualizarea rezultatelor unui test După corectarea testului și trimiterea rezultatelor. Autentificare în contul de utilizator înregistrat Utilizatorul înregistrat / susținătorul de teste cu cont se autentifică în contul propriu. Susținerea unui test deschis Utilizatorul înregistrat va face o căutare în urma căreia găsește un test deschis corespunzător sau alege unui din testele apărute pe prima pagina. se vor citi și lua la cunoștință termenii și condițiile de utilizare corespunzătoare aplicației. Autentificare în contul de manager de teste Managerul de teste se poate autentifica în cont. Descrierea cazurilor de utilizare asociate utilizatorului înregistrat: 1.

un utilizator neînregistrat în aplicație trebuie să introducă o adresă de e-mail validă după rezolvarea tuturor întrebărilor sau după expirarea timpului dedicat testului. Pentru a primi rezultatele testului. susținătorul le poate vizualiza. ștergerea testelor deschise în cazul în care conținutul acestora este considerat inadecvat. 2. Descrierea cazurilor de utilizare asociate utilizatorului neînregistrat: 1. 3. Analiză de business . Vizualizarea rezultatelor unui test (fără cont) După corectarea testului și expedierea rezultatelor. D) Administrator de site: Aplicația trebuie să conțină o interfață de administrare care să permită: aprobarea / respingerea cererilor. 2. acestea pot fi șterse de administrator. Aprobarea/ respingerea cererilor Utilizatorii pot sa trimită diferite cereri pentru administrator. Căutarea unui test deschis Dacă user-ul dorește să își evalueze nivelul de cunoștințe într-un domeniu acesta poate alege un test dintr-o listă disponibilă sau poate căuta un test după anumite cuvinte cheie.susține. aceștia vor fi sancționați prin eliminare din sistem.12 - . acesta poate fi susținut. Descrierea cazurilor de utilizare asociate administratorului de site: 1. sau după primirea unuia pe e-mail. Ștergerea testelor deschise În cazul în care conținutul unor teste este considerat inadecvat. Ștergerea utilizatorilor În cazul în care utilizatorii încalcă regulile de utilizare. Condiția necesară este ca adresa de e-mail specificată după susținerea testului să fie validă. ștergerea utilizatorilor în cazul în care aceștia încalcă regulile de utilizare. Susținerea unui test (fără cont) După selectarea unui test de pe site. 3.

Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business .  Se finalizează înregistrarea. numit și utilizator neînregistrat. parolă și date personale. Utilizatorul:  Uită să compleze un câmp obligatoriu (marcat cu *). Se face click pe butonul de înregistrare pentru contul de manager de teste.  Citește și acceptă termenii și condițiile de utilizare a aplicației.ANEXE Corespunzătoare rolului de „Manager de teste” Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Crearea unui cont de manager de teste E10MAN01 Manager de teste Utilizatorul se află pe site-ul aplicației. Utilizatorul va rămâne simplu vizitator al site-ului. fie nu conține cel puțin un caracter nonalfanumeric.  Nu completează corect câmpul destinat verificării parolei. fie nu îndeplinește nici una din condițiile menționate. Utilizatorul va obține un user și o parolă pentru a se autentifica ulterior în aplicație.  Introduce întrebarea de securitate și răspunsul acesteia. se va genera un mesaj de eroare care va menționa eroarea corespunzătoare și modalitatea prin care aceasta poate fi înlăturată.  Parola nu are forma corespunzătoare: fie este prea mică (prea puține caractere). Utilizatorul va întreprinde următoarele acțiuni:  Completează câmpurile cu: nume de utilizator dorit.13 - . Oricare din aceste cazuri este îndeplinit.

testele create și crearea de teste.  Se finalizează autentificarea prin click pe butonul de „Log In”. Utilizatorul completează unul din câmpuri eronat și primește mesajul de eroare: „Încercarea de logare nu s-a efectuat cu succes. rămânând un simplu vizitator al aplicației /utilizator fără cont. Se accesează zona de autentificare pentru completarea câmpurilor respective. testele și rezultatele sale.14 - . Utilizatorul în cauză va face următoarele operațiuni:  Completează datele necesare autentificării (câmpurile corespunzătoare numelui de utilizator și al parolei) pentru validarea autentificării. Utilizatorul se autentifică cu succes în contul de manager de teste. Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Utilizatorul nu va reuși să se autentifice ca manager de teste. Încercați încă o dată!”.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Autentificare în contul de manager de teste E10MAN02 Manager de teste Utilizatorul vizitează site-ul aplicației online și a obținut anterior un cont de manager de teste prin înregistrare. Utilizatorul va avea acces la secțiuni speciale specifice rolului de manager de teste precum: profil.

Dacă întrebarea este de tip alegere multiplă și utilizatorul a adăugat diverse răspunsuri posibile dar nu a ales și un răspuns considerat corect.  Pentru fiecare întrebare se specifică enunțul.  După adăugarea testului se adaugă întrebări. dificultatea și domeniul căreia îi aparține întrebarea. Principalul scenariu de succes Variante (de eșec) Analiză de business . Etape pe care trebuie să le parcurgă utilizatorul:  Aplicația pune la dispoziție un Wizard/Formular vizual în care managerul de test poate defini cât mai exact proprietățile testului (numele. se va genera un mesaj de eroare corespunzător și se va sugera alegerea unei variante corecte. tipul de întrebare și răspunsurile posibile (pentru alegere multiplă).15 - .Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Crearea unui test E10MAN03 Manager de teste Managerul de teste s-a autentificat în contul din aplicație. Testul dorit nu a fost creat. Selectarea link-ului „Crează test” din panoul de control. tipul testului și durata acestuia).   Utilizatorul nu a completat toate câmpurile caracteristice testului sau a întrebărilor adăugate la acesta. categoria.  Managerul finalizează adăugarea întrebărilor la test. Managerul de teste a adăugat un nou test.

Mesajul de atenționare ajunge ulterior. Managerul de teste accesează secțiunea „Teste create” și selectează din lista de teste apărute numele testului dorit. Adresa de e-mail introdusă de către managerul de teste nu există (i-a fost transmisă greșit de către elev/student/cursant sau a fost tastată greșit).16 - . email-ul participantului dorit. statusul devine „Rezolvat” iar managerul poate observa alături rezultatul în cazul unui test liber sau un câmp „Corectează” pentru un test adaptiv. Elevii/studenții selectați de către managerul de teste vor primi prin email invitația pentru susținerea respectivului test trimis.  Face click pe butonul de „Adăugare”. Ca urmare a acțiunii inițiale.  Managerul obține o listă a elevilor/studenților încadrați la respectivul test. Pentru a finaliza procesul de trimitere a unei invitații de test.  Trimiterea invitației de susținere a testului este finalizată. managerul trebuie să mai îndeplinească următorii pași:  Adaugă în câmpul destinat.  Dacă persoana înscrisă rezolvă testul. Testul/testele alese de către manager nu ajung la destinatari. precum și statusul testului (rezolvat/nerezolvat).Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Trimiterea unui test elevilor/studenților E10MAN04 Manager de teste Utilizatorul s-au autentificat și a intrat în contul său de manager de teste. Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . managerului de teste îi va apărea o fereastră corespunzătoare testului selectat la pasul anterior.

Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Selectarea opțiunii Teste Create din panoul de control Managerul de teste va realiza următorii paşi  selectează testului pentru care dorește evaluarea. pentru utilizator caruia nu i s-a evaluat incă testul  corectează destul manual în cazul in care evaluarea nu s-a efectuat automat  salvează rezultatul  Statusul testului devine: Test verificat - Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Testul rezolvat de susținător nu este evaluat.17 - . Testul rezolvat de către susținător este evaluat.  din lista utilizatorilor incadraţi la acel test selectează opţiunea Corectează test.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Evaluarea unui test sustinut E10MAN05 Manager de teste Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Managerul de teste este înregistrat în cont.

Utilizatorul va rămâne simplu vizitator al site-ului. Utilizatorul completează un câmp sau mai multe greșit sau omite să completeze câmpurile considerate obligatorii. pentru ca mai apoi să i se ceară să reintroducă câmpurile respective. fără a beneficia de anumite privilegii. Va primi un mesaj de eroare. Se va face click pe butonul de înregistrare pentru useri înregistrați / susținători de teste cu cont. date personale și întrebare de securitate cu răspunsul aferent.Corespunzătoare unui utilizator înregistrat Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Crearea unui cont de utilizator înregistrat / susținător de teste înregistrat E10UI01 Utilizator înregistrat / susținător de teste cu cont Utilizatorul se află pe site-ul aplicației. Utilizatorul va obține în urma acestui demers un user și o parolă pentru contul său. Utilizatorul trebuie să urmeze următorii pași:  Completează câmpurile din formularul apărut: nume de utilizator. parolă.  Citește și acceptă termenii și condițiile legate de utilizarea a aplicației.18 - . Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business .  Se finalizează înregistrarea.

Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec)  Analiză de business . Se accesează zona de autentificare pentru completarea câmpurilor: nume de utilizator și parolă.  Datele introduse de către user nu corespund celor menționate la înregistrarea efectuată anterior. Utilizatorul va avea intra în contul său de susținător de teste cu cont și va avea acces la secțiunile din panoul de control: profil. și. Utilizatorul poate accesa secțiunile: profil. Utilizatorul va efectua următorii doi pași:  Completează datele de autentificare.19 - . Se va sugera modificarea datelor de intrare. fără a avea acces la secțiunile menționate mai sus. el va avea opțiunea de a recupera aceste date prin e-mail.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Autentificare în cont pentru susținător de teste E10UI02 Utilizator înregistrat Utilizatorul vizitează site-ul aplicației. testele și rezultatele sale și poate întreprinde anumite acțiuni specifice. În cazul în care user-ul a uitat numele de utilizator sau parola. Utilizatorul va rămâne un simplu vizitator al site-ului. testele susținute și rezultatele obținute la acestea.  Se verifică datele introduse și dacă acestea sunt corecte autentificarea se finalizează. acesta nu poate intra în cont. ca urmare.

20 - . Cuvintele cheie căutate nu se găsesc în niciunul dintre testele deschise. 2. Utilizatorul va găsi un test care se integrează în aria sa de interes și îl va susține. acțiune care îi va furniza o listă cu testele aflate în respectiva categorie. va apăsa butonul „Susține” care îl va redirecționa către o pagina testului respectiv. Dacă în urma căutării utilizatorul găsește un test care corespunde preferințelor sale. sau  Mini formularul de căutare a unui test aflat în partea dreaptă a meniului principal. Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Selectează unul din câmpurile cu categorii. Utilizatorul nu găsește testul căutat după un cuvânt cheie și nici în cadrul unei categorii cu teste deschise. User-ul selectează:  Unul din câmpurile din secțiunea „Categorii de teste”.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Căutarea unui test deschis E10UI03 Utilizator înregistrat / susținător de teste cu cont Susținătorul de teste se poate afla sau nu autentificat în cont. Susținătorul de teste are două alternative în funcție de modalitatea de căutare pe care o alege: 1. Completează cuvântul/cuvintele cheie în câmpul destinat formularului de căutare și apasă tasta „Enter” pentru a iniția căutarea.

fie la expirarea timpului alocat testului (în caz contrar).  Răspunde la fiecare întrebare în parte în funcție de tipul acesteia. - Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Dacă finalizarea testului s-a realizat cu succes.  Încheia testul fie în momentul în care a ales răspunsuri corespunzătoare pentru toate întrebările și a apăsat butonul „Submit” (dacă testul nu are alocată o durată).Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Susținerea unui test deschis E10UI04 Utilizator înregistrat / susținător de teste cu cont Utilizatorul înregistrat este logat sau nu în contul său de pe aplicație și a ales un test deschis pentru a-l susține. Se selectează butonul de pornire al testului. utilizatorul va primi o evaluare a testului. Utilizatorul înregistrat va efectua următoarele:  Vizualiza conținutul testului.21 - . Susținerea testului a avut loc cu succes.

- Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Dacă finalizarea testului s-a realizat cu succes.  Răspunde la fiecare întrebare în parte în funcție de tipul acesteia. care îl va redirecționa pe utilizator către pagina de susținere a testului. Se dă click pe link-ul din textul email-ului primit.22 - . Susținerea testului a avut loc cu succes. E10UI05 Utilizator înregistrat / susținător de teste cu cont Utilizatorul înregistrat s-a logat în contul său de email și a primit o invitație de susținere a testului.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Susținerea unui test închis. fie la expirarea timpului alocat testului (în caz contrar). acesta a fost șters între timp). Susținerea testului nu s-a putut realiza datorită unor erori de configurare a testului (ex.  Încheia testul fie în momentul în care a ales răspunsuri corespunzătoare pentru toate întrebările și a apăsat butonul „Submit” (dacă testul nu are alocată o durată). Utilizatorul înregistrat va efectua următoarele:  Vizualiza conținutul testului. utilizatorul va primi o evaluare a testului: automată dacă testul era de tip grilă sau efectuată manual de către managerul care a trimis testul dacă acesta era cu răspunsuri libere. primit prin email din partea unui manager de teste.

printre care este şi cel al testului dorit Rezultatul testului nu este afişat deoarece acesta nu a fost corectat / aprobat incă Analiză de business .Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Vizualizarea rezultatelor unui test (cu cont) E10UI06 Utilizator înregistrat / Susținător de teste cu cont Utilizatorul înregistrat s-a logat în contul său de email și testul susţinut pentru care doreşte rezultate a fost corectat Utilizatorul înregistrat vizualizează rezultatul testului.23 - . Se selectează opțiunea/câmpul “Rezultatele mele” din panoul de control  Este afisată o listă cu rezultatele testelor susţinute. Utilizatorul înregistrat nu poate vizualizeaza rezultatul testului.

Utilizatorul nu găsește testul căutat după un cuvânt cheie și nici în cadrul unei categorii cu teste deschise. 4. Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Dacă în urma căutării utilizatorul găsește un test care corespunde preferințelor sale. User-ul selectează:  Unul din câmpurile din secțiunea „Categorii de teste”. Cuvintele cheie căutate nu se găsesc în niciunul dintre testele deschise. acțiune care îi va furniza o listă cu testele aflate în respectiva categorie.24 - .Corespunzătoare unui utilizator obișnuit/neînregistrat Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Căutarea unui test deschis E10UN01 Utilizator obișnuit/neînregistrat Utilizatorul neînregistrat se află pe site. Selectează unul din câmpurile cu categorii. Susținătorul de teste are două alternative în funcție de modalitatea de căutare pe care o alege: 3. Completează cuvântul/cuvintele cheie în câmpul destinat formularului de căutare și apasă tasta „Enter” pentru a iniția căutarea. sau  Mini formularul de căutare a unui test aflat în partea dreaptă a meniului principal. Utilizatorul va găsi un test care se integrează în aria sa de interes și îl va susține. va apăsa butonul „Susține” care îl va redirecționa către o pagina testului respectiv.

Dacă finalizarea testului s-a realizat cu succes. fie la expirarea timpului alocat testului (în caz contrar). care îl va redirecționa pe utilizator către pagina de susținere a testului. Susținerea testului nu s-a putut realiza datorită unor erori de configurare a testului (ex. Se dă click pe link-ul din textul email-ului primit. - Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business .Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Sustinerea unui test (fara cont) E10UN02 Utilizator obișnuit/neînregistrat Utilizatorul a selectat susţinera unui test de pe site primit o invitație de susținere a testului pe email.  Răspunde la fiecare întrebare în parte în funcție de tipul acesteia.  Încheia testul fie în momentul în care a ales răspunsuri corespunzătoare pentru toate întrebările și a apăsat butonul „Submit” (dacă testul nu are alocată o durată). Utilizatorul va efectua următoarele:  Vizualiza conținutul testului.25 - . utilizatorul va primi o evaluare a testului: automată dacă testul era de tip grilă sau efectuată manual de către managerul care a trimis testul dacă acesta era cu răspunsuri libere. acesta a fost șters între timp). Susținerea testului a avut loc cu succes.

Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Vizualizarea rezultatelor unui test (fără cont) E10UN03 Utilizator obișnuit/neînregistrat Utilizator neînregistrat primește pe e-mail rezultatele unui test.26 - . Se deschide emailul primit cu rezultatele testului Vizualizarea rezultatelor testului - Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Utilizatorului neînregistrat îi sunt afișate rezultate ale testului.

Se selectează opțiunea “Cereri”.27 - .Corespunzătoare unui administrator de site Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Aprobarea/ respingerea cererilor E10ADM01 Administrator de site Alți actori Administratorul de site se află în zona/subaplicația de administrare și primește o cerere de la un utilizator.  Principalul scenariu de succes  I se afişează o lista cu cereri de pachete alea managerilor Are optiunea de a apropa/respinge o cerere de pachet Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Extensii (de succes) Variante (de eșec) Analiză de business . Administratorul aprobă sau respinge cererea.

Precondiții Postcondiții de succes Administratorul șterge un test cu un conținut neadecvat.     Este afişată lista cu teste Selectează optiunea de a deschide un test Vizualizează intrebările testului Dacă sesizează intrebări cu un conţinut neadecvat se poate intoarce la lista de teste şi poate să şteargă testul respectiv Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) - Analiză de business .28 - . Se selectează opțiunea “Administrare teste”.Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Ștergerea testelor deschise Codificarea cazului de utilizare Actor principal E10ADM02 Administrator de site Alți actori Administratorul de site se află în aplicația de administrare.

Denumirea înregistrării Denumire proiect Denumire echipă Denumirea cazului de utilizare Codificarea cazului de utilizare Actor principal Alți actori Precondiții Postcondiții de succes Postcondiții de eșec Acțiune inițială Principalul scenariu de succes Extensii (de succes) Variante (de eșec) Descrierea semnificației Motor de testare și evaluare PuzzleTeam Ștergerea utilizatorilor E10ADM03 Administrator de site Administratorul de site se află în aplicația de administrare.   Este afişată o listă a userilor Există optiunea de a şterge un anumit user Analiză de business .29 - . Administratorul șterge un utilizator care încalcă regulile de utilizare. Se selectează opțiunea “Administrare useri”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful