ANEXĂ la DECIZIA nr.27.129 din 28.04.

2010

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII IN VALABILITATE LA DATA DE 31.03.2010
Domenii I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementări tehnico-economice şi metodologice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

1

Legendă M.D.R.T. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M.D.R.L. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor I.C.E.C.O.N - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română D.D. - Direcţia Drumuri A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică ANRDE - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate RENEL - Regia Naţională de Electricitate ICCPDC - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii *-propunere revizuire, comasare ** -propunere abrogare/anulare
2

I.

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut

Domeniu – Indicativ nr. reglementare regl. tehnică tehnică din domeniu I-1 NP 033-1999

I-2

GP 042-1999

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 61/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 62/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti M.T.C.T. 1711/19.09.2006

*
B.C. nr. 3-4/2000

B.C. nr. 3-4/2000 M. Of. , p I , nr.803 bis/25.09.2006 B.C nr. 11-12/2007, B.C nr. 13-14/2007, B.C nr. 12-13/2006 si B.C nr. 5/2005

*

P 100-1/2006 I-3

De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin O.M.L.P.A.T.nr. 3/N/1992, publicat Cod de proiectare seismică – Partea I în B.C. nr. 1-2/1992, cu cap. 11 şi 12 – Prevederi de proiectare pentru completate şi modificate prin clădiri, indicativ P 100-1/2006 . M. Of. , p I , nr 850 O.M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996, publicat în M.D.L.P.L. Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.11/1996, se aplică astfel: din 11/12/2007 688/10.08.2007 pentru a) la proiectarea clădirilor noi, în modificarea şi cazul contractelor încheiate până la data completarea intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006; . b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a
3

Of . Se abrogă O.M. 09/09/2009. social culturale. 704/2009 indicativ P 100-3/2008. 4 I-4 P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea O. cu modificările şi completările ulterioare.C. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.T. Partea I. seismică a clădirilor existente.PA.T nr.B. agrozootehnice şi industriale.L.Prevederi de proiectare pentru clădiri".T.647 bis/2009 din 01/10/2009 . Codul de proiectare seismică . care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.R. 462 şi 462 bis din 31 mai 2005. reglementare regl. indicativ P 100-92. nr. nr.M.T.M. Elaborator: U. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2010. din nr.Partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. publicat în Mof. Bucuresti nr. M.D.. indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică a clădirilor existente.3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. indicativ P 100-1/2004.Domeniu – Indicativ nr. p I . cu modificările şi completările ulterioare. 489/2005 pentru aprobarea "Cod de proiectare seismică Partea I . Îşi încetează aplicabilitatea O.C.L.

74/24. 9/2002. M.05.T. publicat în B. Elaborator: INCERC. 782/28. nr.C. OMLPAT nr.562bis/2007 din 16. nr. 738/19. Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. 5 .8/2007. 2/1999.2002 B.C.2002 ** * I-6 GP 101-2004 M.. nr.2007 M.Domeniu – Indicativ nr. Îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999-aprobat prin OMLPTL nr.05. agrozootehnice şi industriale–indicativ P 100-92. nr. nr.P.2007 ordinul şi anexa:B.L. nr.05. Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.C.04.S. 783/22. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme.L.nr.08. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. disipatori) a clădirilor.04. Elaborator: INCERC.Of . 127/08.2002 anuleaza OMLPAT nr.L. p I . Elaborator: INCERC.C. 783/22. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. p I . social/culturale. nr.T.P.pI. 736/ 19.T.221 bis/2004 din 20/12/2004 I-7 MP 036-2004 M.C. nr.L.L...U.8/N/1999.C nr. Bucureşti Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie.T.1002 bis/2004 din 01/11/2004 B.2004 * I-9 ME 003-2007 M.874 bis/2004 din 24/09/2004 M.D.T.L. nr.T nr.Of.04.2004 M.1.Of.2004 I-8 MP 026-2004 M. .Of .01. reglementare regl. nr.T.C. P I. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-5 NP 055-2001 M. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. 4/2006.

CT. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti . . nr.09.C. p. nr..C.09. nr. întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977. p. nr. p.2006 6 * .2004 ** I-13 M.Of.I. 803/2004 din 28/04/2004 M. 807/26. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-10 GT 053-2004 M. nr. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea.T. M.Domeniu – Indicativ nr.C. 1177/2004 din 22/06/2004 M.T.T.T. 148bis/16.I.B.. nr.T..09. 1986 şi 1990.C. obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC.09. Evaluarea acţiunii din 27/12/2005 zăpezii asupra construcţiilor. p I .C. nr. nr.C. 2228/2005 Cod de proiectare. nr.02. Of.I. 805/2004 din 28/04/2004 M. nr.882 bis/27. .714/19.T. 1.2/2006 Ordin: M. nr. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea.T. 804/2004 din 28/04/2004 M.T.2004 * I-11 GT 054-2004 M. nr.C. Elaborator: U.09.Of. Of.T.2005 M. p I .2006 B.882 bis/27. 132 bis/11. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. p I ..02. reglementare regl.Of. nr.882 bis/27. Elaborator: INCERC Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.2004 ** I-12 GT 055-2004 M.T.T. Of.T.2006 I-14 CR 1-1-3-2005 M.

3/06. nr. 30/06/2000 Elaborat : I.T. nr.C. 231 din 26/03/2008 B.C. Of.713/19.T.L.P. * Ordinul s-a publicat în B.2006 Elaborator: U. rapoartele de expertiză tehnică 40/N din aferente acestor clădiri . nr. M. nr.Domeniu – Indicativ nr.T.2/2006 Ordin: M.B. nr.T. nr.T.B.T. .09.12. reglementare regl.01. nr.C.T.09.C. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C. nr.D. 1.P. I-17 PC 014-1999 ** 7 .2005 I-15 CR 0-2005 Cod de proiectare.2006 B. Elaborator: U.2006 B.1pereţi structurali de beton armat. Of.T.C. Ghidul se difuzeaza pe discheta de catre I. nr.02.T.C. SA.C.C.nr.230/27.C. 4/2006 * Îşi încetează valabilitatea P 85-1996 aprobat prin OMLPAT nr. . 2-1-1.10/1996. p I . Bazele proiectării structurilor în construcţii. publicat în B. nr.T.12-13/2006 Modificat de M.02. nr.13/2000. Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în M.2006 Ordin: M.C. nr. p I . p I nr.C. 17/2007 M. 148 bis/16.12-13/2006 M.P. nr. 345/2008 din 19/03/2008 M.P. I-16 CR 2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu M. nr.T. Of. 807/26.L.L. Of. 172 bis/22. 30/N/1996. p I .C. .A. 2. .C.2006 B.

C.1-2005 CR1-2.C.P.P. nr. nr.C. 2.12. 179bis/24.23/2006 M.T. Bucureşti Ordin aprobare M.T.13/2000. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.02. Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. 179bis/24.C. Of.2005 M.2005 Completat şi Cod de proiectare.7/2005.L.S.C. .13/2001.Domeniu – Indicativ nr. 784/2005 din 29/08/2005.T. nr. nr.T.2007 Ordinul-M.C.T.C.S. nr. . nr. 616/ din 06/09/2007.B. 349 bis/25.2005 M.T.L.P. Ordinul-M. reglementare regl. nr.02.T. 45/N din 30/06/2000 M. 165/2005 Acţiunea vântului I-22 NP 082-2004 Elaborator: U. p I . . p I .T. .F. Programul se difuzeaza pe discheta de catre I.T. SA Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor.A. nr. Elaborator: I.T. Convoaie tip.nr.D.L.T. nr. nr.T. M.pI.A. Acţiuni. Of.L. Of. Elaborator: I.18/2006 M.P.T.C. Ordinul s-a publicat în B.C.04.P. * 8 . 690/10. nr.C.2-2005 M.229/27.12. 165/15.2006 B. p I . p I .2006 B.2005 B.232/27.F. 208/N/2000 din 22/09/2000 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.P. 1372/2005 din 17/08/2005 Modificări nr. la M. nr. nr.P.T. 2. nr. Of.02..C. I-18 PC 015-1999 ** I-19 I-20 I-21 GP 050-2000 CR1-2.C. Of.C. nr. M.08.C. Bazele proiectării modificat anexei şi acţiuni asupra construcţiilor. M.C. Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. nr. Elaborator: I. nr.T.

compuse beton-oţel. nr. şi de dilatare la proiectarea I.P.C.A. ** I-24 PC 005-1997 M.G. din 26/05/1997 IPCT. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea automată. analizelor structurale spaţiale (statice 86/N/1997 din 26/05/1997 şi dinamice). nr. in brosura IPCT. Cluj-Napoca Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile I.P.D. Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B. Ordinul împreună cu manualul de utilizare a nr. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. 47/14. solicitate la încărcări statice şi dinamice .A. Ghidul de difuzează pe dischetă M. nr. 11/1979.T. 85/N/1997 din 26/05/1997.C.P. Îşi încetează valabilitatea P 98–1974.Fil. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. nr.C. I-26 P 83-1981 B. Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor I.C.C.C.P. construcţiilor.T.P.D. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-23 PC 008-1997 în B.G. 10/1981.T. Elaborator: I. 84/N/1997 Normativul in brosura sistemului de către IPCT-SA.C.4/1997.P.S. şi I.C.C.Domeniu – Indicativ nr.Timişoara şi Fil. ** ** * * I-25 PC 006-1997 Ghid pentru relizarea automată a M.C.P.T. 9 . Elaborator: I. nr. Elaborator: I.T.C.S.1981 Elaborator : I.C. Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic.L.C.C.C.4/1997.LPAT nr.05. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare. in brosura IPCT.D.C. Elaborator: I.C Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B.C.P.P.C.C. nr. de mare complexitate.4/1997.C. I-27 NP 028-1978 B.D. reglementare regl.C.L.

Elaborator: I.L. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte parţial C 29–1977.C. nr..C.1 pct 1. 4.T.04. Timişoara şi Pol. şi INCERC. 4. 2. 8.8/1985 II-3 C 29-1979 II-4 P 125-1984 II-5 P 134-1995 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.T.2 şi 8. reglementare tehnică din tehnică domeniu II-1 GE 028-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Ghid pentru executarea lucrărilor de M.P.C.L.2 pct.C.C.I.D.II. 1.03.4 pct. 1/N/20.C.2.A. 2.1995 10 B. 9/1995 . nr.3 pct. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu). 4. nr. 4/1985 ** * M.01..T.R. 4. Timişoara. tabelele 1. 4.P.F.1984 Ordin B.T.C. 1.3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”. 2. 82/05. Elaborator: IPTANA Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile.1.C. 7 şi 8.5. nr. 311/1979 17/02/1979 B.11/1979 ** I. Indicativ reglem.1985 Elaborator: I.P.C.1. procedee mecanice (caietele I. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U.1.C. nr.T. INCERC şi INCERTRANS.VI) 20/11. nr. nr. 4. 1. Domeniu -nr. 56/N/11. II-2 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin I. B. 2.C.P. M.S. B.N.H. nr.C.A...C.. C.P.D.2 şi anexele 2.1997 Elaborator: I.C. 11/1998 * Îşi încetează valabilitatea C29–1977 cap.C.E.11.B. drenaj orizontal şi vertical.ICH-Fil.3.4.

C.C.P. Elaborator: I.1988 civile şi industriale.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 168–1974 „Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare”.C.C.C.P. nr.P. B.C.C.C. 8/1984 B. 59/N/1997 din 11/03/1997 B. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.1976 * * ** II-9 C 218-1984 I.C 58/16.T. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării.P.C.C.1980 silicatizare şi electrosilicatizare.C. 132/29.1984 M. nr.A.F. nr.D.D. ** B.C.P.C realizarea fundaţiilor construcţiilor 59/30. 5/1998 II-10 GE 026-1997 11 . la umezire şi a nisipurilor prin 91/17.L.C. Elaborat de I.-Filiala Timişoara I.C.11.I.S.S. Elaborator : INCERC.D. 12/1980 ** B. II-6 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile I.05. II-7 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru I.D.Timişoara Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.09.P.06. nr.C. 5/1988 Îşi încetează valabilitatea C 169–1983 „Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” .C.H. Indicativ reglem.Domeniu -nr. nr. Elaborator: Inst. Elaborator: I. 11-12/1976 II-8 C 178-1976 I. nr.G.C.

58/N/11.03.1993. B.greu – caiet VIII Elaborator: INCERC. nr.C.C. 9/1998 III-5 ST 015-1997 * 12 . III-2 P 7-2000 M. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură M.03. nr. 54/N/11. nr. B. Compactare cu maiul f.III. * B. nr.C.02.A.2000.L. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. nr. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea C 239-1992 publicat în B.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-1 NP 001-1996 Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari.L. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie.C nr. nr.7/2001. prin procedee mecanice. IPTANA.T. Elaborator : INCERC. 333/N/8.P.03.A. B. 7/1996. pentru construcţii de locuinţe. 15/1998.C. Elaborator: INCERC.P.1997 social .P. III-3 NE 008-1997 M. AIIR. M. * B.T.1996. III-4 GP 014-1997 Ghid de proiectare. Elaborator : INCERC.P. Elaborator : INCERC. 4/N/26. exploatare).A. nr.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 70-1979.L.1997.1997 seismice în cazul fundării directe.L.P.A.culturale şi industriale. nr.L. Îşi încetează valabilitatea C 29–1977. 60/N/11. 11/N/12. 6/1995. Indicativ reglem.C. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Domeniu -nr.T nr.12. Calculul terenului de fundare la acţiuni M.T. * Isi inceteaza valabilitatea P 7-1992 aprobat prin MLPAT nr.01.

55/N/11.C. Elaborator: INCERC.1983 Elaborator: I. 11/1998 Îşi încetează valabilitatea C 61-1974.1997 B.L.P.C. nr. Pol Timişoara. prevederilor STAS 1242/1 – 1981. 4/1990 Îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-6 GE 029-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii. nr.C.03.D. nr. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor.C.-Filiala Timişoara I.1997 B.03.P. III-8 C 159-1989 I.C.C. Inst. 26/28. vibropenetrare.T.1989 B.S. nr.C.C.C. Elaborator : INCERC.F. nr. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform I.10.A.C.P. 7/1983 .D. 30/03. 12/1998 III-7 ST 016-1997 M.I.C.P. 42/18.P.C.A. III-10 C 213-1983 B.P.D.P. 13 B. nr.Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 160–1975. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.C. Indicativ reglem.D.P.C.04.C.12. nr. penetrare statică penetrare dinamică.UTCB. M. Elaborator : INCERC. Elaborator: I. Specificaţie tehnică. III-9 C 196-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate I.L. 57/N/11.C.Domeniu -nr.T. 8/1986 Îşi încetează valabilitatea C 196–1979 „Instrucţiuni tehnice privind executarea fundaţiilor de pământ stabilizat pentru construcţii zootehnice”.C.1986 la lucrările de fundaţii. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.

1993 B.C. Elaborator: U.A. . reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.T. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 2451993). 8/N/12. nr.T.12. 9/1993 * Îşi încetează valabilitatea C 245-1993.T.02. III-13 GP 113-2004 M. nr. 430 bis/20.D. nr. Elaborator : IPTANA SA. nr.C. INCERC Timişoara. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-11 C 215-1988 I.Domeniu -nr. 83/06. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.C. p I . 7/1994 14 . nr.T. Elaborator : INCERC.15/2005 III-14 C 251-1994 M.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea.P.A. 4/N/11.C. 1994 B.nr. Elaborator : INCERC.P. Indicativ reglem. Timişoara.2005 B.05.C. 172/2005 din 15/02/2005 M. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.1988 B. 6/1988 Îşi încetează valabilitatea C 215–1983.T.03. III-12 C 241-1992 M. Of. nr.C.C.L. nr.L.C.

C. nr.B.C. nr. 1994 B.T.P.P.C. 1228/03.S.T. 7/2001 Îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988.02. Îşi încetează aplicabilitatea GT 035-2002 şi NP 074-2002.2002 B.C. geotehnice pentru construcţii. I. Elaborator: U. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.I. 128/ 08.P. 15 .L.11.Timişoara.2007 B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor.P.C. nr.05.C.2007 Elaborator: U. Indicativ reglem.P. Elaborator: U.L. nr.T.C.L.L. Elaborator :U.06. Elaborator: I. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-15 C 252-1994 M.T.C.T.F. nr.L.2001 * III-19 GE 044-2001 III-20 P 106-1985 I. nr.A.Domeniu -nr. nr.C.D.B. Elaborator: INCERC. 381/06.B.1985 B. . Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii. nr.T. Bucureşti Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. 3/N/11.D. nr.A. 7/1985 Îşi încetează aplicabilitatea P 106-1979 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor” . III-17 NP 075-2002 B.P. Of. nr.2000 M.-Cat. M. 264/N/02.C. Ghid pentru sistematizarea.. nr. p I .T.C. nr.C.L. 24/2003 III-18 NP 074-2007 Normativ privind documentaţiile M.02.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare. 7/1994 III-16 NP 045– 2000 M.T.09.C.9 /2007 B. 5/14. 1219/06.B. 13/2002 M.C. Geotehnică şi fundaţii.09.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-21 NP 113-2004

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of. , p I , nr. 458 bis/30.05.2005 B.C. nr.19/2005 Îşi încetează aplicabilitatea P 10-1986 "Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii", publicat în B.C.nr.7/1999.

Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia M.T.C.T. nr. 279/2005 din 23/02/2005 pereţilor îngropaţi . Elaborator: U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea M.T.C.T. nr. 275/2005 structurilor de fundare directă . din 3/02/2005 Elaborator: U.T.C.B.

III-22

NP 112-2004

M. Of. , p I , nr. 451 bis/27.05.2005 B.C. nr. 14/2005

*
III-23 NP 114-2004 Normativ privind proiectarea şi M.T.C.T. nr. 363/2005 execuţia ancorajelor în teren. din 08/03/2005 Elaborator: U.T.C.B. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. Elaborator : IPTANA S.A. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice. Elaborator :U.T.C.B Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. Elaborator: I.C.C.P.D.C.–Filiala Timisoara, I.P. Timisoara. M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006 M.T.C.T. nr. 1764/21.09.2006 I.C.C.P.D.C. 19/18.05.1989 M. Of. , p I , nr. 453bis/27.05.2005 B.C. nr. 16/2005 M. Of. , p I , nr. 911 bis/09.11.2006 B.C. nr.22/2006. M. Of. , p I , nr. 896 bis/03.11.2006 B.C. nr.21/2006 Îşi încetează aplicabilitatea P 109-1980 "Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren"

III-24

NP 120-2006

*

III-25

GP 093-2006

C 230-1989 III-26

B.C. nr. 12/1989.

**

16

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu IM 010-1997

Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). Elaborator: I.P.C. S.A. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor. Elaborator: INCERC

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 52/N/1997 din 03/03/1997

Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul publicat in B.C. nr 12/1999. Brosura tiparita de IPC SA B.C. nr. 7/1996.

III-27

** *

III-28

GT 001-1996

M.L.P.A.T. nr. 8/N/1996 din 05/02/1996

17

IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează aplicabilitatea C 140–1986, C 21–1985, C 206–1985. Orice prevedere privind producerea betonului se abrogă. Pentru producerea betonului se utilizeaza NE 012/1-2007. Se utilizează betonului. pentru producerea

NE 012-1999 IV-1

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi M.L.P.A.T. nr. beton precomprimat. 59/N/24.08.1999 Elaborator: INCERC. Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton M.D.L.P.L. nr. precomprimat - Partea 1: Producerea 577 / 29.04.2008 betonului, indicativ NE 012/1-2007. Elaborator: INCERC. Normativ pentru sudarea armăturilor M.L.P.A.T. nr. din oţel-beton. 63/N/1999 din 25/08/1999 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu I.C.C.P.D.C. plase sudate a elementelor de beton. 49/09.12.1986 Elaborator: I .P.C.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor I.C.C.P.D.C. de construcţii din beton aparent cu 51/30.12.1989 parament natural. Elaborator: I.C.C.P.D.C
18

B.C. nr. 8-9/1999 Partea A B.C. nr. 10/1999 Partea B

IV-2

NE 012/1-2007

M. Of. , p I , nr. 374 din 16/05/2008. B.C.nr. 2 /2008 Ordinul în nr.13/2001.

IV-3

C 28-1999

Îşi încetează valabilitatea B.C. C 28-1983.

*
Îşi încetează valabilitatea P 59–1980 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton” . Îşi încetează valabilitatea C122–1981 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural” .

IV-4

P 59-1986

B.C. nr. 10/1986

*

IV-5

C 122-1989

B.C. nr. 2/1991

*

48/22. Elaborator : INCERC Timişoara.09.Domeniu -nr.C. 24/N/01.C.03. 9/2006.T. beton armat şi beton precomprimat.C.A. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton. nr. nr. 1/2002 IV-10 GE 040-2001 M. 1224/06.1979 B. B.C.2002 B. nr. 451/26. 8/1979 * IV-7 NE 020-2003 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată.P. Elaborator : INCERC Timişoara.L.L. nr. Elaborator: PROCEMA S.1993 M. Elaborator : INCERC Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.2003 beton (revizuire P 134-1993).M. 8/2002 * 19 .L.C. nr.T. IV-8 C 248-1993 * * * IV-9 GE 039-2001 B. p I nr.L.C. nr.P.L.2001 Ordinul M. Indicativ reglem.L. 1/2002 IV-11 NE 013-2002 M. 2/1994 Îşi încetează valabilitatea P 134-1993 "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton".C.L.T.T. Elaborator : INCERC.P. 14/2004 B. 1223/06.T. .P.C.03. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.09.T.T.M.C.L. 302/16. nr. nr.C. şi INCERC Bucuresti. aprobată prin O. nr.09. Elaborator: INCERC.P.C. nr. IV-6 C 130-1978 I.22/N/1993. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C130–1971 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor la executarea construcţiilor sau a lucrărilor de reparaţii şi consolidări”.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. nr.2001 B. 671 / din 23/09/2003 B. M.A. nr.P. Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.D. nr. Of.10.

2/2004 * * * * IV-15 GP 081-2003 M. nr. 12/2002 * IV-13 ST 042-2002 M.C.T.P.2003 B.2001 B.C. Elaborator : INCERC.13/2004 IV-16 GP 075-2002 M. 603/21.Of.T.11.2003 B. Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale. nr. nr.2003 Ordin: M.11.2003 M.2003 20 B.2001 B. Elaborator : INCERC Cluj. . . 871/19.T.09.T.C.L. nr. nr. 1620/02.C. nr. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare.L.T. Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.C. Elaborator: INCERC Cluj. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-12 ST 043-2001 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.2003 Ordin: M. nr.09.L. 852/29.C.C. 12/2002 * IV-14 NP 093-2003 M. Indicativ reglem.T. nr. 307/16..Of. nr.T. Of.L. Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice. nr. nr. Elaborator: INCERC Cluj.11.Domeniu -nr.L. 1621/02.L. p I . nr.T.P.576bis/ 12/08/2003 IV-17 GP 080-2003 M. 306/16.1/2004 . Elaborator : INCERC Cluj. nr.T.09.C. p I . 670/23. nr.p I .P.04. execuţie.11. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.

A.T. Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate” indicativ P133/0-1994.C.2005 B.B. 1/N/1997 din 13/01/1997 I. 427 bis/20. Elaborat GLISĂRI IZOLAŢII PRECOMPRIMĂRI S. publicat în B. nr.L. Ordin aprobare M.T.C.D.C. execuţia. Elaborator: U.P.nr.P. 65/N/1997.A. B. nr. nr 10/1995 IV-22 NP 007-1997 B. nr.T. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat .P.2005 B.C. nr.A. . 32/N/1994 din 25/10/1994 M.Domeniu -nr. nr.L. * IV-19 P 133-2004 IV-20 P-133/0-1994 ** ** ** IV-21 P-133/1-1994 B.T. nr.A.P. nr.10.C.C. Elaborator: INCERC Îmbunătăţiri la P 73 – 1978.C.C.B. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-18 NP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Cod de cerinţe privind proiectarea.T.T.C. nr.L. 10.05. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide.1978 I. p I .C.C.19/2005 M.C. Elaborator: U.T. 32/N/1994 din 25/10/1994 M. Indicativ reglem.C. Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.T. 178/2005 15/02/2005 M. 179/2005 din 15/02/2005 M.05.nr.C.C. 4/1985 21 . nr 10/1995 Îşi încetează valabilitatea P 133-1996 aprobat prin OMLPAT nr. 12/1978 IV-23 P 73-1978 ** B. p I .B. Elaborator:GIP SA BUCURESTI Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.19/2005 B.1984 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Elaborator: U.C. .09. Of. urmărirea comportării. nr 10/1997.C.T.C. nr.P. 9/1998. Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996). 437 bis/24.nr.T. Of.C.D. 93/19.

1983 I. 88/27. 2/1991 Îşi încetează valabilitatea C 155–1981. nr.C.C.10. Modificări la P 119 – 83 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.10. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.1989 B.C.1985 I.C.P. 21/30.1977 B.D. Elaborator: INCERC. nr.C. 1/1991 ** 22 . IV-28 C 156-1989 I.C. 3/1986 B.C. Indicativ reglem.11. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I.P.P.C. 47/30.Domeniu -nr.C.C. 2/1983 * ** I. Elemente prefabricate de beton. 10. nr.T. Elaborator : INCERC. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat.P.D. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-24 P 94-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.C. INCERC.12. nr.C.C.C.03. Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial.C.C.C.C. IV-25 P 103-1982 I. Elaborator: Inst. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.C. 1/1984 IV-26 P 119-1983 B. Elaborator: I.1982 B. IV-27 C 155-1989 * Îşi încetează valabilitatea C 156–1972.C. 4/1977 ** Îşi încetează valabilitatea P 103–1976.P. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3.D. Procedee.C.P. 150/30. 52/30.C..D.1989 B. nr.C. nr.C.C. Pol.P.12.D. beton armat şi beton precomprimat.D.

P. nr. Indicativ reglem.C.Domeniu -nr.1987 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 212–1983.1985 B. Normativ privind alcătuirea. B. 11/1985 IV-31 C 237-1992 M. 9/1987 ** ** ** * Îşi încetează valabilitatea C 41-1976.1974 B.P. executarea şi folosirea cofrajelor glisante. 52/09.C. nr. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri. 26/4.A. nr.01.C.C.S. 1993 M. 7/1974 * 23 . 125/19.T.P.C. nr.L. Elaborator : INCERC.D.12. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.C.C. 2/N/21. IV-30 C 221-1985 I. 4/1975 IV-33 C 41-1986 I.10. Normativ pentru alcătuirea.C.C. Elaborator : INCERC. Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.09.P.C.Ind.C. Ordin aprobare I.C. Elaborator: INCERC.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-29 C 212-1987 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.C. 26/13. Elaborator: I. Elaborator: INCERC Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. 7/1986 * IV-34 C 162-1973 I. 56/01. 1/1993 IV-32 C 11-1974 B.D.G. nr.C.P.03. Elaborator: INCERC.11.C.D.C.1986 B.1974 B. nr.C.

C. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn. 92/08.D.10. Elaborator : INCERC Cluj. 2/1984 Ord si completarile sunt publicat in B. IV-36 C 222-1985 I.1971 I.T nr. 10/1995 IV-38 P 104-1983 ** * IV-39 P 113-1981 B.C.C. Elaborator: INCERC Cluj.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte C 181–1976.1994 Completări la P 104 –1983 I.T.P.08.P. nr. 130/30. nr.D.C.L. nr.C. 3/1982 IV-40 P 113/1-1994 M. Indicativ reglem. 23/N/25.A.1985 C. 18/N/07.C. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.1981 B. 11/1985 IV-37 P 42-1971 B.11.E. 1994 24 B. nr. IV-35 C 181-1988 I. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.C. Elaborator: INCERC.P.A.Domeniu -nr.C. nr. Elaborator : INCERC.10.1988 B. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.1983 M.L.C.P. nr.C.04.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.C.D. 57/01.P. 270/8. 11/1987 * ** ** Îşi încetează valabilitatea P 104-1978.A.P. din punct de vedere al comportării la solicitări statice.C. Elaborator: INCERC. nr.07. 5/1971 B.L 18/13.D.S. nr.C.01. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.C.C.C. 11/1994 * .C.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter. Elaborator:I.C.C.P.D.C.-Filiala ClujNapoca Modificări şi completări la C 226 – 1987. Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece . Elaborator: INCERC, IPROMET, ICB Inst.Politehnic Timişoara Modificări la P 54 – 1980. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Elaborator: INCERC.

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut

I.C.C.P.D.C. 51/27.11.1987 I.C.C.P.D.C. 7/24.01.1989

B.C. nr. 7/1987

IV-41

C 226-1987

Îşi încetează valabilitatea NP 45-1986.

B.C. nr. 9/1989

*

IV-42

C 235-1991

M.L.P.A.T. nr. 15/N/4.12.1991 I.C.C.P.D.C. 56/16.05.1980

B.C. nr. 3/1992

**
Îşi încetează valabilitatea P 54–1969.

B.C. nr. 8/1980

IV-43

P 54-1980

I.C.C.P.D.C. 9668/03.12.1985

**
B.C. nr. 3/1986

IV-44

C 117-1970

M.C.Ind. 133/22.06.1970

B.C. nr. 9/1970

**

25

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of., p I, nr. 1.086bis/02.12.2005 B.C. nr.21/2005 M. Of. , p I , nr. 326/15.05.2009 Îşi încetează valabilitatea ST 009-2004 "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă"

IV-45

ST 009-2005

O.M.T.C.T. nr. Specificaţie tehnică privind produse 1.944/14.11.2005 din oţel utilizate ca armături: cerinţe modificat si completat cu şi criterii de performanţă . O.MD.R.L. nr. Elaborator: INCERC 275/2009.

*

26

V.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Denumire reglementare tehnică Metodologie de investigare a zidăriilor . Elaborator: PROCEMA S.A. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 48/N/1999 din 02/08/1999 I.C.C.P.D.C. 127/02.11.1982 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C. nr. 8/2000

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-1 MP 007-1999

*
Îşi încetează valabilitatea C 17-1978.

V-2

C 17-1982

B.C. nr. 1/1983

**
Se va aplica la construcţiile din zonele unde piatra constituie material local

V-3

C 193-1979

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. executarea zidăriilor din piatră brută. 64/19.04.1979 Elaborator : INCERC. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă. Elaborator : INCERC Cluj. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie. Elaborator : INCERC. Laboratorul ZIP. Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment. Elaborator : INCERC. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. Elaborator: INCERC. M.L.P.A.T.nr. 258/N/2.11.2000

B.C. nr. 9/1979

* * *
Îşi încetează valabilitatea C 116–1976.

V-4

GP 053– 2000

B.C. nr. 12/2001 M.Of. ,pI,nr. 807/26.09.2006 B.C.11/2006 B.C. nr. 11/1982

V-5

CR 6-2006

M.T.C.T. nr. 1712/19.09.2006 I.C.C.P.D.C. 92/19.08.1982 I.C.C.P.D.C. 71/10.06.1982

V-6

C 116-1982

**
Îşi încetează valabilitatea C 14-1978.

V-7

C 14-1982

B.C. nr. 9/1982

*

27

L. nr.T.nr. Indicativ reglem. 21/N/11.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC.1994 grele BZG290x240x88 mm. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-8 C 14/1-1994 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate M.C.P.A.07. 11/1994 * 28 . B.

C.A.01.C. nr.P.02. 63/N/18.1997 B.C.A. VI-2 GP 004-1997 B.L. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile. 2/N/13.C. nr. nr.P. 15/1997.P.L.01.1997 B. 38/N/24.L. 1997 B.A. nr.VI.T.1996 M.03. Ordin de aprobare M. 3/N/13.L. 3/N/20.T. Elaborator: U. Elaborator : INCERC. nr.A. * 29 . Elaborator: INCERC. 4/1998 VI-3 NP 012-1997 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-1 GP 003-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică.C.L. nr.A.T.P. 15/1997 VI-5 GP 016-1997 M.-S. Elaborator: I. 14/1999.P. Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară.L.T. nr.T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Domeniu -nr.C. nr.1997 M. nr. VI-6 GP 018-1997 M. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece. 15/1998 VI-4 ST 013-1997 M. nr. nr. Elaborator : INCERC.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri.T.A. nr. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate.C.05.P.1998 B.01. 10/N/03.T.A.T.P. Elaborator : INCERC Timişoara.C. Indicativ reglem. 8/1997 * * * * * Îşi încetează valabilitatea P 110-1981.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-7 NP 041-2000

Denumire reglementare tehnică Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. Elaborator:U.T.C.B, U.P.T.Timişoara. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora. Elaborat U.T.C.B.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

M.L.P.A.T. nr. 29/N/22.05.2000

B.C. nr. 19-20/2001.

*

VI-8

NP 042-2000

M.L.P.A.T..nr. 28/N/2000 din 22/05/2000 I.C.C.P.D.C. 76/14.07.1980.

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.19-20/2001. Reglementarea s-a publicat în B.C. nr.1920/2001. B.C. nr. 10/1980. B.C. nr. 4/1985 şi

**

VI-9

P 108-1980

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride. Elaborator: I.C.B., INCERC.

I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 Imbunătăţiri modificări

**

I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 3/1986 1985 Modificări la P 108 - 1980 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. I.C.C.P.D.C. Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; 68/13.05.1982 INCERC. Îşi încetează valabilitatea C 133–1971–MCI „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate”

VI-10

C 133-1982

B.C. nr. 10/1982

*
30

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-11 C 172-1988

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor. Elaborator : INCERC. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică. Elaborator: U.T. Timişoara. Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. Elaborator : INCERC Timişoara. Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă. Elaborator: Inst. Politehnic Timişoara. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice. Elaborator: I.C.C.P.D.C., I.P.C.T. Îmbunătăţiri la P 107 - 1979 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate. Elaborator: I.C.C.P.D.C.-Filiala Cluj-Napoca

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi inceteaza valabilitatea C 172–1985.

I.C.C.P.D.C. 26/04.04.1988 M.T.C.T. nr. 300/16.09.2003 M.T.C.T. nr. 301/16.09.2003 M.L.P.A.T. nr. 4/N/1998 din 20/01/1998 I.C.C.P.D.C. 34/17.03.1981 I.C.C.P.D.C. 200/14.11.1979 I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 I.C.C.P.D.C. 122/14.10.1982
31

B.C. nr. 10/1987 Ordin: M.Of. , p I, nr. 666/19.09.2003 B.C. nr.16 /2004 Ordin: M.Of. , p I , nr. 666/19.09.2003 B.C. nr. 16/2004 Ordinul în B.C. nr.13/2001.

* * * **
Îşi încetează valabilitatea P 74–1973.

VI-12

GP 078-2003

VI-13

GP 082-2003

VI-14

GP 034-1998

VI-15

P 74-1981

B.C. nr. 12/1981

** **

B.C. nr. 4/1980 B.C. nr.4/1985

VI-16

P 107-1979

VI-17

P 115-1982

B.C. nr. 2/1983

*

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-18 C 228-1988

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice I.C.C.P.D.C. diferite folosite la construcţii 58/30.09.1988 metalice. Elaborator:INCERC Timişoara

B.C. nr. 5/1988

*

32

65/N/28.04.C. 66/N/1996 realizării construcţiilor din lemn.C.A.C.09. I.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu VII-1 NP 019-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.08.C.L. Indicativ reglem. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn.C. nr.T.I.L. Elaborator: I.C.C.-S.12/1999. B.D.P.T.2003 .C.1979 * Îşi încetează valabilitatea NP 005-1996 "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn". 1/1980 ** ** VII-6 C 199-1979 I.C. 9/1997 Ordin: M. Ordinul în B.08. condiţii de calitate ale lemnului 67/N/1996 pentru construcţii. 17/6. 1301/16/03. 12/1996.P. Ordinul în B.A. Elaborator:.L. din 28/08/1996 Specificaţie tehnică privind M. nr. Ghid pentru calculul la stări limită M. nr 14/2006 B.VII.C.A.T.P.I.C.T. nr..C. aprobată prin OMLPAT nr. nr.C.Of.C.P.T. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Domeniu -nr.P.D. 303/16.2003 NP 005-96)" Elaborator: U. nr. .12.1996 Elaborator: I.L.12/1999. I. nr. nr. nr.C.B.A.L. VII-2 NE 018-2003 NP 005-2003 VII-3 GE 023-1996 * * Îşi încetează valabilitatea C 36–1979.P. Ghidul privind tehnologia M.P. nr. 14/2004. 10/1986 B. 671/23. depozitarea. Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea.C. INCERC. nr.P.C. nr.1986 I.C.D. VII-4 ST 014-1996 VII-5 C 36-1986 B.C. Modificări la C 199 – 1979. nr. a elementelor structurale din lemn. din 28/08/1996 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn.1987 B.C. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire M. 2/1987 33 .T. I.C.P.28/N/1996 publicat in B.C.T.T. 47/10.09. p I .C.C.

p I . Elaborator: INCERC Bucureşti.P. Normativ privind proiectarea.09. monolite şi prefabricate . 23/2006 Îşi încetează valabilitatea NP 37–1982. nr. p I . Elaborator: INCERC. Ghid privind proiectarea.C. 21/21.L.2005 B. nr. p I .C la construcţii”.T. nr. nr.11. 435 bis/23. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut VIII-1 GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a M.C.T.P.C.L.T. Of. nr. 776 bis /05. Elaborator: INCERC Cluj.L.L. nr. 1733/21. 14/2006 şi B. VIII-4 NP 119-2006 M.T.02.11.2006 VIII-5 C 217-1983 I. . execuţia şi exploatarea M. 6/2006 M.2006 B.C.05. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . nr. nr.2003 la clădiri.04. Of.P. Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri. hidroizolaţiilor bituminoase la 1624/02. M. 24/2004 * VIII-3 GP 112-2004 M. 5/1984 ** 34 .2003 alcătuirea şi executarea învelitorilor B.D. . Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori Domeniu Indicativ nr.T. învelitorilor acoperişurilor în pantă 606/21.T.11. Elaborator: INCERC./20. 219/2005 din 17/02/2005 B. .nr. 12/2002 VIII-2 NP 069-2002 Îşi încetează valabilitatea C 37-1988 Caietul 1 – prevederi M.2001 acoperişuri de beton.Of.C.C. Generale “Normativ pentru nr.1984 B. reglementare regl.937.C.C nr.C.C nr.in situ” ..VIII . Elaborator: INCERC.

p I .2005 C107/5-1997.2005 construcţie ale clădirilor. Modificări. 13/1997 IX-2 GE 025-1997 M.1989 la clădiri industriale.L.T. nr.A. * 35 . nr. Elaborator: INCERC. 9/1996 M. 15/24. Ordin de aprobare * B. Of.A. ** IX-4 C 107-2005 Normativ privind calculul M.11.L. nr.A. 1572/15.1993 M. nr.C.P.D. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.2002 B.C. .C.1997 IX-3 C 107/0-2002 M. B. termotehnic al elementelor de 2055/29.C. nr.1.04. nr.T.C107/2. 62/N/17. nr. indicativ ( revizuire C 107/82). nr. nr.C.03.2-3/2007 * B.12.P. 1989. Elaborator: INCERC.03.P.IX.completări la P 121M.I.L. Elaborator: INCERC. 8/2003 Îşi încetează aplicabilitatea C 107-1982. Elaborator: INCERC. 11/1988 IX-5 P 121-1989 Îşi înceteaza valabilitatea P 121–1983.T.C107/4. bis/ 13. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri.U.L.C.M.C.T.A.T. şi INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă I. 22/N/03. Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot.C107/3.T.124 Îşi încetează valabilitatea C107/1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Domeniu -nr. Elaborator: U.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-1 GP 0001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut B. 7/N/12.C. Indicativ reglem.1996 Îşi încetează valabilitatea P 116-1987.03. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.C.P.10.L.

C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 122–1983 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative” IX-6 P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare I. Elaborator : INCERC.2005 B.G. nr.C. nr.460bis/ 31.04.Domeniu -nr.D.C. B. 9/1985 * 36 .T.1989 acustic.1985 elementele de instalaţii.12. IX-8 C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare M. nr.P. fonică la clădiri civile social49/30. 50/30.C.3/1987. 15/2005 Îşi încetează valabilitatea C 125-1987 "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri".A.T.1989 culturale şi tehnico-administrative.C.C. IX-9 C 142-1985 Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la I. . 3-4/1991 * B.C. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere I.05.P.C. din 15/02/2005 Elaborator: ICECON Bucureşti. 19/04. Of. publicat în B. fonică şi a tratamentelor acustice în 195/2005 clădiri. Elaborator: T. B. nr. p I .C.C. nr. nr. nr.I.12. 3-4/1991 Îşi încetează valabilitatea P 123–1983 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic” IX-7 P 123-1989 * M. Elaborator: INCERC.D.C. * Îşi încetează valabilitatea C 142–1979 „Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii” .C.C.S.T. Indicativ reglem.P.L.D.C.

C. nr. Normativ privind proiectarea. Elaborator: INCERC.T.L.Domeniu -nr. B. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit.L.P. 607/21.P.L.P.C.T.12.C. nr. B.14/2002 Îşi încetează valabilitatea C 246-1993 “Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor”.2002 ** M.P.P. nr. 776 bis /05.C.13/2001 şi B.L.T. 15/2006 B.C. IX-10 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea I. nr.C nr. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri.A.L.1990 instalaţii termice. nr. nr.C.T.P. Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie. 24/2004 Ordin: B. broşură I.C.2003 M.C. 1574/15.2002 B.07. 1063/30. Elaborator: I.04. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NP 36–1982 „Norme tehnice provizorii pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor”.D.T. 5/1984 * B.1984 Elaborator: INCERC. nr.2003 B. 331/N/8.T.C.L.T. .A.C. nr. M.P.2000 M. 5/1991 Îşi încetează valabilitatea tehnice NP 52–1988 „Norme provizorii pentru izolarea termică a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice cu produse textile neţesute”. Indicativ reglem. 2/2002. nr. p I . nr.C. 8/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 200-1989. Elaborator: INCERC. 20/28. nr.02.C. Elaborator : INCERC.L.-S.C. construcţiilor subterane şi bazinelor. 37 . nr.L. 2/2002 Anexa: B.A.10. nr. IX-12 NP 040-2002 IX-13 GP 058–2000 ** IX-14 C 107/6-2002 IX-15 C 107/7-2002 M.nr.Of. Elaborator : INCERC. IX-11 C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a M.12.P.11. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89). conductelor şi aparatelor din 1/N/10.

nr. nr.L. nr. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii.O.P.C.A. IX-18 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la M.A.L.A.L.10.P.T. S.C. Indicativ reglem. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.T. 5/2003 IX-21 GT 044-2002 M. Elaborator: INCERC. nr. Elaborator : INCERC.L.C.P.R.I. M. 5/2003 IX-20 GT 043-2002 M. nr.C.L. în vederea reabilitării termice. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.L. 1569/15. nr. 1570/15.2002 B. 6/2003 * 38 . Elaborator: INCERC.L. etanşarea rosturilor în construcţii. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii . nr. 1579/15.2002 B. 8/2003 IX-17 GT 040-2002 M.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-16 GT 039-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente. nr.M. nr.P.M.10. Elaborator : U.2002 B. 1573/15.L.2002 B.C. 1571/15. nr. nr. nr. 1578/15.2002 Elaborator : INCERC.E.P.10.T.U.T.L. 5/2003 Îşi încetează valabilitatea C 197-1989.T. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente. 6/2003. * ** IX-19 MP 022-2002 B.10.Domeniu -nr.10.T.C.2002 B.P.C.10.L.L. Elaborator : P.

Elaborator: INCERC.11.nr.2003 bituminoase şi polimerice.C.04. p I .T.C. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea.Of. nr.2006 I. 5/1987 * M. 23/2006 B.C. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS. nr.C.1987 elementelor de construcţii.2003 B.L.2006 B.C.C.08.15/2006 Ghid privind proiectarea.Of. Indicativ reglem.C.P. Elaborator: INCERC Îşi încetează valabilitatea C 234-1991. plastifiat la etanşarea rosturilor 40/21.L.2006 * * ** IX-25 NP 121-2006 M. 576 bis /12. .11. nr.P.C. .D. Îşi încetează valabilitatea C 163–1973 „Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice”. 910/08. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.T. nr. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC I.09.nr. 12/1978 IX-24 GP 114-2006 M. Elaborator : INCERC.Of.2006 B.P. nr.D. p I . 1734/21.T. nr. 95/24. M. 23/2006. execuţia şi exploatarea elementelor de M.C. .C. construcţii hidroizolate cu materiale 605/21. IX-23 C 163-1987 B.09.nr. nr. 1732/21. .Domeniu -nr.09. 928/15.1978 IX-26 C 187-1978 39 .09.C.T. p I . reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-22 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.T. Elaborator: INCERC Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor.C. nr.

G. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop.1974 I. Elaborator: INCERC.V.1977 ICCPDC 35/3.C. subţiri. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.09.C.X.D. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-1 NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi M.V.1989 B. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mînă curentă din P.D. C 3-1976 Caiet VII-IX. 12/1977 * .N. 131/05.C.C. pentru B.11. tapete Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 18-1983.1977 40 B.C.C.06.02. 23/N/03. Completare cu caietul VIIPrepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu-Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom.C. Domeniu -nr. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P. semirigid.S. 8/1996 B.P.C.P.R. nr 3/1989 X-3 C 174-1979 I.E. Elaborator: INCERC.T. Elaborat : I.C.1996 Elaborator: INCERC.1976 ICCPDC 74/17.C.A.C. placaje.C.11. 157/7.04. Indicativ reglem.P. Instrucţiuni tehnice aplicarea tapetelor.L. Elaborator: INCERC. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli.C. 18/19.C.C. nr. nr 6/1977 X-2 C 3 –1976 * B. Elaborator: INCERC.C. nr 5/1976 * IGSC 44/23. nr 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974.C.C.1979 I. nr. nr 4/1975 X-5 C 4-1977 B.04. * ** Îşi încetează valabilitatea C 4–70 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” X-4 C 55-1974 B.

P.1986 B.C.04. 54/20. Elaborator: INCERC. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-6 C 6-1986 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM.C.L. nr.C.C exterioare din placi de argilă arsă.10.2002 B.” 24/2004. nr.D.C.12.08.C. 604/21. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn.1986 B.2003 pentru executarea placajelor B. nr.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi înceteaza valabilitatea C 6-1975.1986 B. Elaborator: INCERC. I.L. X-7 C 70-1986 I. nr. nr. 7/11. Elaborator: INCERC.C. 1575/15.C.D.Domeniu -nr.P. Indicativ reglem. nr.4.P. 55/20.P.D.L. 5/1986 X-9 GT 041-2002 M. Îşi încetează valabilitatea M.15/2006 si B.T. p I .C.T.Of. Elaborator: INCERC.C. C 202-1980 “Instrucţiuni tehnice nr.2003 aplicate la clădiri . 11/1986 * Îşi înceteaza valabilitatea C 70-1970. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri.C.P.L.576bis /12. 6/2003 X-10 GP 073-2002 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare M. Elaborator: INCERC. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.C.C. 11/1986 ** * * X-8 C 223-1986 I. * 41 .12.C. .

C. 18/19. nr. 68/N/28.L.C. Normativ privind proiectarea.08. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. Elaborator: INCERC.1979 B. plinte.06. Elaborat: ICECON. scafe.XI.T.T. 3/1997 ** Îşi încetează valabilitatea C 35–1982 „Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”.C. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile. 9/1979 ** 42 . nr.1996 B.P.T.C.1998 M. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC.A. Îşi încetează valabilitatea C 174–1974. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli.13/2001. XI-4 C 174-1979 B. nr.D.A.C. reglementare regl.P.C. tehnică tehnică din domeniu XI-1 NP 013-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. elemente de scări Domeniu Indicativ nr. 219/N/2000 din 27/09/2000 I. nr.04. Elaborator: INCERC. nr.P.P. nr.L. 50/N/17. Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice. Ordin de aprobare M.C.A. XI-2 GP 037/0-1998 M. Elaborator: INCERC. 11/1999 XI-3 ST 030-2000 Ordinul s-a publicat în B. nr.L.

P. nr. 1617/02. 939/02. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 7/1-1994 „Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a colanelor electrice din clădirile de locuit” XII-1 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.10/2003 şi SIEAR B. nr.A. S.P.A. nr.P.P.L. nr. nr.11.C.L.O.T. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.07.T.P.C.C.A. Elaborator : U. XII-2 I 7/2-2001 M.a. B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Domeniu -nr.a. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal .2002 XII-6 I 18/1-2001 M. nr. nr. nr. Completează I 7-1998. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.2000 1500 V c. 12/2002 si brosura IPCT. nr.N. nr.L.06.T.C. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.L.B.T.C. nr. 938/02.2002 * XII-3 NP 061-2002 XII-4 NP 062-2002 XII-5 NP I 7-2002 M.T.L.2001 43 * . 1606/02. S.L. Îşi încetează valabilitatea NP-I 7-1998 publicat in B. 3/2001 Broşură ICECON * B.E.B. 49/ N/30.C.2001 M.L.10/2003 şi SIEAR B. şi M.c.a.2002 M. 1/2003 B.07.07.A.T.L. şi 1500V c.c. nr.T.T. Elaborator : U..C.P.C. 2/2002 Broşură ICECON B.T.C.C.c.L. Elaborator : ICECON.L.XII. 10/2006 Broşură ICECON B.11. şi 1500V c. 1055/26. nr. Indicativ reglem. Elaborator: ICECON. S. nr. Elaborator: I.A.C.P. 34 /1999.C.C. Elaborator: I.L.-S.

T. Ghid privind alegerea 80/N/1999 echipamentelor aferente din 05/10/1999 instalaţiilor electrice din clădiri.C.D. 12/1988 Îşi încetează valabilitatea GP 028-1997 aprobat prin OMLPAT nr.C.C.P. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare. p I . 95 bis/01/02/2006 B.P. nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în Modificat de zone cu pericol de explozie . nr.6/2004 B. Reglementarea tehnică se publică în Broşura ICECON si se difuzează şi pe dischetă B. Elaborat : ICECON Instrucţiuni tehnice privind I.C.T.C.C. nr.T. nr. din 15/02/2005 executarea.04. p I . Elaborator: I.10/2001. .nr.T. 1989 execută. 418 bis/18. Elaborat : U. 2231/2005 din 27/12/2005 M.P.42/N/1998 publicat în BC nr.D. Îşi încetează valabilitatea ID 17-1986 NP 099-2004 se modifică şi se completează ** XII-10 I 43-1989 44 . nr.C. Indicativ reglem.23/2006 Ordinul s-a publicat în B. 16/2005 M.C.2002 efracţiei din clădiri.L.C. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie. Of.B. M.C.2005 B.T.A.Domeniu -nr.05. nr.P. 176/2005 Normativ privind proiectarea.C B. SA Bucureşti M.C.C.12.C. autorizarea întreprinderilor care 17/26.C nr. nr. Of.T.T. nr. sistemelor de alarmare contra 2014/18. Elaborator: I.13/1997 XII-7 I 18/2-2002 XII-8 NP 099-2004 XII-9 GP 028-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a M. * M.T.C. . reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 18-1996 publicat în nr.T.C.7/1999. nr.

C.C. nr.L. 438/22. nr. nr.05.152 pct. Normativ pentru proiectarea executarea conductelor aducţiune şi a reţelelor alimentare cu apă şi canalizare localităţilor.cap.14 (prin OMTCT nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-1 SC 003-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat B.A. XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. art.1996 Elaborator: PRODOMUS S.03. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Domeniu -nr.01. 13/1999 XIII-4 I 22-1999 Îşi încetează valabilitatea I 22–1984.C.09. şi M.7 al 3 se moodifica.T.C.P. tip sprinkler la depozite cu stive 1/N/18.P.02. 86/N/05.2005).L.8 din “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare” (prin OMTCT 217/17. Normativ pentru exploatarea M.1995 B.A.12.A.A. nr. 14.C.P. nr. Îşi încetează valabilitatea I 9-1982 prin decizia nr. ** Îşi încetează valabilitatea I 9/1-1996.A.1999 înalte.L.C. nr.T. Elaborator: I.T.2005) XIII -2 I 9/1-1996 B.1982 Art. 12/1997 * B. nr.T. M.14. C se completeaza art.C. nr. 17/N/16. instalaţiilor sanitare. 11.P.1999 de ale M.L.1/1996. 3/2002 ** .T.XIII. nr.T.52 pct.A.P.2002 De completare modificare 45 M.A. de 23/N/07.A.-S.T. Elaborator: PRODOMUS S.217/17. Modificări şi completări.03.C se completează I 9-1994-Cap. şi B.L. Elaborator: PRODOMUS S.02.L.P.1996 Modificări I 9 – 94.107/21. 2/1997 * B. nr. nr.P. Indicativ reglem. 69/N/25.A. iar reglementarea in Broşură IPCT Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor M. 14/1999.04. nr.L.

Domeniu -nr.11. nr.P.C.T. Elaborat: PROED S.P. nr. 9/2003 Broşură SC PROED SA B. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere.C.2001 ** Îşi încetează valabilitatea ID14–1964 „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru calculul loviturilor de berbec la proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă”. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-5 NP 028-1998 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea I.1998 Elaborator: AQUAPROIECT S. Elaborator: PRODOMUS S. 1454/03. SA Bucureşti M.P. nr.2001 din mediul rural.T. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare M.10.1999 M. construcţiilor de captare a apei. nr. măsurilor pentru prevenirea 105/05. Elaborator: I.L. 11/2001 * .C.L.nr.L. cu apă şi canalizare a localităţilor 1214/N/06.2002 M.A.T. XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 XIII-10 PC 021-2001 B.09.A.L.L.10.T.G. nr.06.C. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei.P.T.T. nr.C. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane.14/2002 brosura IPCT. nr.B.P.C.L.P. 1616/02.C.S. Reţele plane ramificate Elaborat: I.L.A.P.T. 46 B.L. nr.C.C. 6/2000 Normativ pentru proiectarea M.P.A.C. XIII-6 I 30-1975 B. si XIII-7 NP 036-1999 * ** ** ** Îşi încetează valabilitatea P 66–2000 „Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural”. 1411/26. 77/N/05. 5/2000 Broşură IPCT B.2002 M.1975 efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune.T.nr.09.A.A.L. Indicativ reglem. 78/N/13. nr. 8/1975 * B.10. Elaborator: PROED SA Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare.C. Elaborator: I. nr.

11.C.T. publicat în brosura IPCT din anul 1996. 1410/26.2003.2/2004 .A.A.C.Of. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului. p I .10.T.T.C.Of. S. Elaborator: I.11.Normativul s-a P 96-1986.-S. nr.T. Anexa: B.L.2003 ordinul şi anexa: B.O.11. 773/04. nr.C. p I. B. 771/04. Elaborator: P.08. Broşură PROED Ordin: M.-S. nr. nr.A. Elaborator: P.P. nr. 82/N/19.B.R.2003 ordinul şi anexa: B.L.2003 potabilizării. 647/23. Elaborator: I.3/2004. nr.A..O.T. p I .4-5/2004 .T.C.T. nr. S.2003 47 Ordin: M. 646/23/10/2003 XIII-16 NP 032-1999 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile. nr. nr.E. .R.10.C nr. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiPartea a II a: Treapta biologică Elaborator: U.T. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M.E. nr. 639/23.B.C. XIII-15 NP 091-2003 M. Normativ pentru proiectarea construcţíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.Of.L.A.2002 XIII-14 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea M.T.1999 B. nr.P.09.P. social-culturale şi industriale. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în brosura IPCT SA din anul 1996 şi în B. 771/04.T.T.C.L.D.P.C.C.4-5/2004 XIII-17 NP 088-2003 M.D.C. Broşură PROED XIII-12 P 96-1996 M.T.11.T. Indicativ reglem.C.1996 XIII-13 GE 046-2002 M.A. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s).Domeniu -nr. . nr. .C.P. 60/N/25. nr. Îşi înceteaza valabilitatea 13/1997.

A.11.A.C. ediţia 1998. ediţia 1998. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului.1999 ediţia 1997.01.C.7/1996 Broşură I.C.C.L. 14/1999 Broşură ICECON * 48 .4-5/2004 Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii Sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1972. M. 14/1999 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1972.C.A.C.A. p I .P. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului. 2/N/18.C. * Ordin:B.T.10.C.T. Bucureşti.P. Elaborator: I. Elaborator: I. Elaborator: I.N.T. Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” M. 5 l/s).Domeniu -nr.03.-S. nr. Indicativ reglem. nr.L. nr.T.P.A. Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” M.T.2003 Anexa: B. nr.O.P. Elaborator: I. 9/N/16.-S.P.P.01. 14/1999 Broşură IPCT XIII-21 F-1998 * XIII-22 AC-1998 M.P.T.1996 ediţia 1994. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiM. nr. nr. nr. Partea a III a: Staţii de epurare de 640/23.A.02.C.C.C.T.1999 Ordin:B.C.T.L.P. Elaborator: U.L. nr.A.-S. nr.A.1999 Ordin: M. nr.B.T.T. S.E. 773/04. XIII-19 S -1994 Ordin: B. 2/N/18.C. 50 l/s) şi foarte mică (Q.T. XIII-20 G -1997 * Ordin:B.2003 capacitate mică (5<Q.Of. 19/N/28.

C. 2/1997 Reglementarea în Broşură IPCT B.C.P. nr.P.-S.A.03.1999 Ordin :B. 25/N/7. 7/1996 Broşură IPCT M. nr. nr. Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.A Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin:B..L. . Elaborator: I. p I . nr.1996 * XIII-25 NP 084-2003 M.C. Indicativ reglem. gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe. ediţia 1995. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-23 SC 001-1996 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente. nr.L.C.T.C.P. Elaborator: I. ** XIII-27 SC 002-1998 M. 867/05. nr. 84//N/1999 din 25/10/1999 Ordin: B.T. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.P. utilizând conducte din mase plastice. Elaborator: I.04. 905/25.7/1999 Reglementarea in Broşură I.L. S. nr. S.11.C.P. nr.T.Domeniu -nr.T.A.P.A. Ghid privind proiectarea.P.A.12.A.T.P. 84/N/29. S.C. ** 49 . nr.A.2003 anexa Broşură ICECON XIII-26 GP 043-1999 M.C. S. Normativ privind proiectarea.T. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii.1/2000 Reglementarea Broşură I.11.C. TERAPLAST Bistriţa.2003 Ordin: M.T. nr.T.T.C. 18/N/28. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena. Elaborator: ICECON.A.T.P.T.L. 1 se publică in brosura IPCT SA.C. XIII-24 M.1996 ** Soluţii cadru de la art. Elaborator: I.Of.A.P.T.

L. M. 210/2007 Face parte din HG nr.M.I.C.nr..R.210/2007 Modificat HG nr.03. p I .Of. 352/2005 HG nr.210/2007 Modificat HG nr. M.2002 ** XIII-29 NTPA 2002 Normativ privind condiţiile de 002. 011. 187/20. Elaborator: I. M. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002. 352/2005 HG nr. Indicativ reglem. nr. Completat HG nr.03.O.E. nr.Domeniu -nr. . 210/2007 Aprobat de HG nr 188/2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-28 NTPA 2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a uzate industriale şi 001. Elaborator: I. 50 Ordin: B. ** XIII-30 NTPA 2002 Norme tehnice privind colectarea.2001 Elaborator: P.T.evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.210/2007 Modificat HG nr. S.I.I.04.Of. 352/2005 HG nr.M.A. containerizate şi automatizate. 210/2007 Face parte din HG nr. 1/2002 Broşura PROED SA ** .03. nr.2002 Îşi încetează valabilitatea NTPA 002-1997.C. Elaborator: I. utilizate pentru comunităţi mici.P.L.PI. 187/20. nr.C.Of.M.PI. Completat HG nr.D. 187/20.2002 ** XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Completat HG nr. 665/30.. M.apelor orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali.epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti.

2006 XIII-37 MP 005-1998 M.C.C. Indicativ reglem. . .09. p I .. nr.2006 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-32 GE 052-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile.C.T.04. p I .C.A Ghid de proiectare. Of.T.T. Of. publicat in BC nr. 888 bis/31. nr. nr.T.T.T. 164/2005 din 15/02/2005 Publicaţia în care a Observaţii apărut M.P. 345 bis/25. Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U.13/2000.2006 ordinul şi reglementarea B.T. .2005 B. XIII-33 GP 106-2004 M.T. PROED. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a.04. p I .T. nr.19/2006 XIII-36 NE 035-2006 M.T.04.11. nr. XIII-35 NP 118-2006 M.C. Elaborator: U. 1736/21. Of.2006 B. nr. Of.10.C. Of.C. 338 bis/21.C. Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea Ordin de aprobare M. nr.B.C. nr.Domeniu -nr.C.T. 903bis/7. Elaborator: U. S.C.7/1984.B Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate . 16/N/1998 din 03/03/1998 51 Ordinul s-a publicat în Se difuseaza pe discheta de catre B.B. 163/2005 din 15/02/2005 M. 6/2006 M.C.T.T. nr.T. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei. nr. nr.C.20/2006 M. nr. Elaborator: U. p I . p I .09.C.A. . Elaborat: ICECON.L. nr. P 28/2-1988 publicat in BC nr. nr. 1729/21. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural .22-23-24/2005. . nr.B. 161/2005 din 15/02/2005 XIII-34 NP 107-2004 M.C.2005 B.2/2005 Îşi încetează valabilitatea P 28-1984.2005 B.T. 337 bis/21. nr.nr. 11/1987.

C. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.A.P. nr.A.L. Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. Elaborator: P.T.10/2001.L.A.T.E.P. 97/N/1997 din 01/07/1997 Ordinul s-a publicat în B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-38 GT 009-1997 M. nr. nr.D.P. nr.L.L. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. nr.D.3/1997. nr 8/1994. ** 52 . în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare.Domeniu -nr. Elaborator: P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică oamenilor. 17/N/1996 din 28/04/1996 B.4/1997. nr.P.O. Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă. fără săpătură deschisă. XIII-41 I 44-1993 M.C. Elaborator: INCERC. 68/N/1996 din 28/08/1996 M.E. XIII-39 NP 013-1996 M. XIII-40 NP 003-1996 B. Indicativ reglem.C.A.O. nr.R.C. Elaborator: INCERC. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. 13/N/1993 din 9/04/1993 B.T.R.T. Ghid privind proiectarea.

B.-S.L.P.T.P.07.T.P. 15/N/07.07. 929/02.A. nr.L.C.A. 14-15/2003 * XIV-6 GP 017-1996 B.P. nr.C.L. nr.C. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.C. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.T.T.C. nr. Îşi încetează valabilitatea I 5-1979.2002 B.-S. Îşi încetează valabilitatea: I 13-1994.03. nr.C.A.C.1994 B.T. gaze Domeniu -nr. 55/N/15.C.XIV. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.P.T.T.2002 Elaborator: I. nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-1 I 5-1998 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr.-S. Elaborator: INCERC.A.07. 68/N/25.07. sisteme pasive de încălzire solară. 10/1998 53 .T. 930/02.A. Elaborator: I. M.P.07.A.P. nr. instalaţiilor de încălzire centrală.1997 Elaborator: INCERC. 6/1999 Broşură ICECON Îşi încetează valabilitatea I 5-1979. S. Indicativ reglem. Elaborator: I. Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu M. nr. 14-15/2003 * Îşi încetează valabilitatea I 13/1-1994.L.P. Elaborator: ICECON. XIV-5 I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea M. nr.L. 55/N/15. 9/1994 XIV-3 I 5/2-1998 M.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice. 6/1999 Brosura IPCT.L.P.T.L. XIV-4 I 13-2002 B.L.1998 XIV-2 I 5/1-1994 M.A.C. condiţionarea aerului. nr.1998 M.

Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate.Domeniu -nr. 19/N/07.L.P. nr. 5/2000 Broşură ICECON XIV-7 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea. 75/N/05.A.L. 4/1997 şi B. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M. Procedură de verificare.04.B–Instalaţii Bucureşti Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. nr.C.1997 consumatori.C. nr.A.A. S. nr. nr. Elaborator: ICECON.A.L. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul: B.L. M.P.1999 XIV-8 ST 020-1998 XIV-9 GT 022-1999 M.T.P. 14/1997.C.I.C.10. la 78/N/12.T.C. B. 13/2000 Broşură ICECON 54 .L.C. 14/1997. Elaborator : ICECON S. nr. Elaborator:U. nr.1999 B. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie.A. nr. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de M. nr.1999 M. desfacere a buteliilor cu G.T. 249/17. 22/N/7.05.04. nr.Cerinţe de calitate.C.P.A.T.P.T.C.09. Normativul: Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor şi B.2000 B.

autovehicule prin staţii 72/N/04.-S.I..P.MA.P.G. Elaborator: ICECON S.L. Normativ pentru proiectarea.-S.T.C. Elaborator: S.04.1999 XIV-13 I 33-1999 XIV-14 NP 031-1999 XIV-15 NP 037/1-1999 M. nr.L.P. nr.C. nr. nr.1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.) M.A. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-11 ST 024-2000 M. de încălzire prin radiaţie de 64/N/25.T.1999 M. nr. pardoseală.L.P. 248/17.P.A.C.09.10. 18/N/07. nr.L.1999. cu conducte din polietilenă.T. 55 .A.) Elaborator: I. 2/2000 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea I 31–1976 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”.P.) pentru M. independente.10. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.I.C.C. Normativ pentru exploatarea 74/N/05.1999.L.1999.P.A.10. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.C.P.2000 B. Îşi încetează valabilitatea I 33–1976 „Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”. Indicativ reglem. nr.R.A.A.T. 14-15/2000 Broşură ICECON XIV-12 I 31-1999 M.A. Normativ de proiectare. 2/2000 Broşură IPCT B.T.L.A. Elaborator: ICECON S.09. execuţia şi exploatarea instalaţiilor M.A.08. nr. 248/17. 74/N/5.L. 1/2000.C.P.I. nr.T.L B.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. Elaborator: I. S.P.C. nr. B.C.L.Domeniu -nr. 12/2000 Broşură ICECON B.

P.C.1999 M. B. I. nr.L. 8/1985. Elaborator: INCERC. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B. nr. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.T.C. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.A.C. XIV-20 I 45-1993 M.L.L. XIV-19 I 42-1985 I. ** XIV-18 GP 041-1998 M. 73/N/5.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-16 NP 037-1999 M.B.C. 9/2000.C.C..10. Elaborator: INCERC.P.L.C. Elaborator: INCERC. nr. 76/N/05.Domeniu -nr.P. I. 1993 56 . Elaborator: I. 14/N/9. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum. Indicativ reglem. Ghid pentru alegerea.10. 10/2000.C.C.I.A. Elaborator: INCERC.A.).L. 26/N/07.C.D. 116/29/24.T. proiectarea.C. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.1999 M.T. 14/05.08.A. nr. B. nr. nr. pentru autovehicole. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare.R.T.P. nr.L.1999.04.A.03.A.04. I.P.T.P. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate.1999.T.-S. nr.C.C.1985 B.

Elaborator: INCERC. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-21 GP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. nr.T. nr 6/2001 şi BC nr. Anexa :B.A.L.C.A. 324/N/4.L.2001 B.T. Broşură IPCT.C.. nr. 3/2002.06.2001 M. 4/2001 B.C. Elaborator : INCERC.C. nr. Elaborator: INCERC. 13/2000. S.T. 16-17/2006.L. 3/2002.11. 1612/02.L. nr.Domeniu -nr. nr.A.P. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. 1628/02. 3/2002.T. M.C.L. 6/2001.11.11.L. nr.L. B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: B. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice. XIV-24 ST 046. nr. Elaborator: I. Elaborator: INCERC. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.L. nr. 3/2002.T.2001 B. 1618/02.12.C. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. Indicativ reglem. nr.C.L.2001 B. XIV-25 GT 028-2001 M.P.P. nr.2001 B. 50/N/30.L.A. 57 .P.T.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M. nr.P.P. nr. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire.11. XIV-26 GT 032-2001 M.C.P. Elaborator : INCERC S. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.2000 XIV-22 NP 048-2000 M.C.nr.T. 1611/02.

5/2002 Brosura IPCT. Elaborator: I. 1625/02. XIV-31 NP 029-2002 B.07. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum. 1614/02.5/2002 Brosura IPCT. nr.P. Indicativ reglem.L.P.T.2001 XIV-28 MP 013-2001 M.P.T.6/2002.2001 M.T. S.T.C.C.T.2001 B. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.C. M.P.C. Normativ de proiectare. Elaborator: I. S. XIV-32 GT 036-2002 M.T.C.Domeniu -nr.P.T. S. 940/2003 din 02/07/2003 B.L. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.11. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.5/2000 aprobat de OMLPAT nr.L.P. nr.11.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.C. 934/02.A. S. 1626/02. aferente acestora.C.L.A. Îşi încetează valabilitatea I 36-1993.2002 B.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. 24/2003 Brosura IPCT.22/2003 Brosura IPCT. GP 066-2002 XIV-30 B.L.C. nr.A. Elaborator: I. nr.P. Îşi încetează valabilitatea NP 029-1998 publicat in B. Elaborator: I.nr. Elaborator: I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-27 SC 006-2001 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit.C.C.A.C.11.T.T. nr. nr.T. Elaborator: I.P. 3/2003 58 .L nr.A.C. XIV-29 I 36-2001 M. 942/2002 din 02/07/2002 M.T. S. nr. 7/N/1999 din 04/02/1999. nr. S.T.P. nr.P. nr. în centrale termice pentru ansambluri urbane. nr.T.L.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.A.C.

1850/11.T. p I .T.C.T.A. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 M. Elaborator: I.T.T.21/2003 Brosura IPCT XIV-35 NP 059-2002 M. 932/2002 din 02/07/2002 59 B. S.C.L. 941/2002 din 02/07/2002 M. Elaborator: I.C.2002 Ordin: M.T. nr. 926/02.A. nr.11. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.T. 837/20.C.C.2002 B. nr. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. S. 7/2004 Broşura IPCT XIV-38 SC 007-2002 M. 18/2003 * . nr.C.2002 B. nr.T.L.C.P. 1412/2002 din 26/09/2002 B. Indicativ reglem.P.C.11.P. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicăreţele şi puncte termice. Elaborator: I. S. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.T. Elaborator: INCERC.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-33 GP 067-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire.T. nr.L.T. nr.T. nr.Domeniu -nr.A.C. 20/2003 XIV-34 NP 058-2002 B. S.T. nr.A.P.C.L. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari. 14/2002 XIV-37 MP 019-2002 M. 931/2002 din 02/07/2002 B. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică reţele şi puncte termice. Elaborator: I.. Elaborator: INCERC.P. nr. nr. nr.P.Of.C.C.07. C. nr.T.

A. 19/N/28.C.1/2002 XIV-42 GP 056-2000 M.B. nr.P. nr.)”. publicata în broşura IPCT.T.C.2000 Ordin B.T. scară.L.13/2001 reglementarea Broşură I. nr. nr.L. 03/06/1998 publicat în Reglemntarea in Broşură B.C.nr. S. S. XIV-40 V-1995 ** XIV-41 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente M.A. Indicativ reglem. ** Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1972. "Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament. nr.P.A. nr.C.A.T. M. Elaborator: I. 10/2001.C.P.T. nr.7/1999.P.C.A. Elaborator: I..A. ** 60 .10. Facultatea de Instalaţii.C. 7/1996 Reglementarea Broşura IPCT Ordin B.T. 7/1996 Reglementarea in Broşura IPCT Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Încălzire-I-Mapa proiectantului” in ediţia 1972. ** B.P.03.P.L.C. instalaţiilor de încălzire şi 78/N/05. S. Elaborator:U.T.T.A..P.nr. etc. Elaborator: ICECON S. Elaborator: I. 19/N/28.1999 ventilaţie din clădiri. Işi încetează valabilitatea aprobat prin GP 019–1997 Ordin OMLPAT nr. 329/N/08. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B. XIV-39 I-1995 Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului.P.C. 44/N/1998 din B. nr. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.T.1996 ediţia 1995.12.P.A.2000 XIV-43 SC 005-2000 M.C.L.T.1996 ediţia 1995.Domeniu -nr.A. 332/N/08.03.L. nr.T. reglementarea fiind ICECON. "Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” M.C.12.

nr. 24/2004. S. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-44 SC 004-2000 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice.P I. UT Gh.B.10.867/05. nr.2000 XIV-46 MP 037-2004 M.T.p I. nr. Partea I-Anvelopa clădirii..11. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. 904/25.P. publicat în B.C. nr.C.T. Reglementarea în broşura IPCT SA.L. 5/2001.C. NP 047-2000 publicat in B.P. nr. 711/13. XIV-48 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Mc 001/1.T. publicat în B.Of. nr. nr.C nr. Elaborator: I.A. Îşi încetează valabilitatea I 37-1981 “Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor şi retelelor termice cu apa calda si fierbinte” Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.C nr.. publicat in B. M.nr.. M.C nr.732/7.405/06.2007 cu modificări completări M.T.nr.2007 reglementarea şi B.T.C.12.T.A.T. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. S.P.C.02.. 210/N/25/09. 10-11/2002 şi în Mof.C.T. Ordin B.A.04.2003 Elaborator: INCERC.2004 B.T.C. Elaborator:TEHNOSISTEM S. nr.2000 ** ** XIV-45 ME 005-2000 M. M.C.02.Of. NP 049-2000.C.nr. 330/N/08. nr. cu participarea A I I R la coordonarea elaborării metodologiei. U "Transilvania" Braşov şi INCERC Bucureşti.T. în parteneriat cu UAUIM.p I.13/2001 Reglementarea în broşura IPCT SA. Asachi Iaşi.12.A. Elaborat: de U.9/2007.L.C.2/2003.T.2002. Elaborator: I.Domeniu -nr.p I.126 bis/21. Indicativ reglem. UPTimişoara.L.C.12/2001. nr. nr.18/2006 şi B.R. 5/2001. nr.T.2006 U.C.Cluj-Napoca. apă caldă şi apă fierbinte.P. Ordin M. GT 037-2002.2004 XIV-47 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu M. 4-7/1-2007 61 .2003 Anexa s-a publicat în B.C. nr. 157/01.Of.05.

nr. nr. nr.2002. Elaborator:U.2002.02.2009 a V-a Elaborator:VITASTAL Consulting Mc 001/5-2009 62 . 10-11/2002 şi în Mof..732/7.2007 modificări al cu completări Mc 001/4-2009 Breviar de calcul al performanţei M.Of.C.02. nr. si se completeaza: nr. nr. NP 049-2000.Of.C nr. 1071/16.012010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.p I.. nr.2010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.157/2007 se modifica M.T.Of.41 bis/19. Partea a IV-a Elaborator:VITASTAL Consulting Model certificat de performanţă energetică al apartamentului. nr.. 10-11/2002 şi în Mof. M. NP 049-2000.732/7. şi 157/01.01. Partea II – Performanţa Mc 001/2. Indicativ reglem.C.C. nr. publicat în B. Elaborator:U.C. M. publicat in BC nr.T.2009 apartamentelor.4-7/4-2007 NP 047-2000 publicat in BC nr. publicat în B.p I.126 bis/21. se completeaza: nr.2/2003 Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002. nr.T.D. publicat în B.2007 şi B.R.D. OMTCT nr.10. publicat in BC nr.T.T. NP 047-2000 publicat in BC nr. nr. M.Of.C nr. nr.B.2006 energetică a instalaţiilor din clădiri.Partea M.2007 5/2001.02.T..4-7/3-2007 5/2001 GT 037-2002.2007 cu modificări completări Metodologie de calcul performanţei energetice clădirilor. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.C nr. O.C. 157/01.Domeniu -nr. nr.P I. 5/2001.2006 certificatul de performanţă clădirii.41 bis/19.12.C. şi B. Partea III – Auditul Mc 001/3.157/2007 se modifica si M.B.C.T.L.R.2/2003.C. al a M.C. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. GT 037-2002.02.p I.p I.4-7/2-2007 şi 5/2001.126 bis/21.10.L.12.T.M. nr. B.P I. publicat în B. energetice a clădirilor şi 1071/16.

1605/2001 din 02/11/2001 B. nr.7/2002 Brosura IPCT ** XIV-52 GP 057-2000 M.C. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice.L. Indicativ reglem.A. Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante. 933/2002 din 02/07/2002 B.T.P. * XIV-51 MP 012-2001 M.13/2003 Brosura IPCT.T.1/2002.L.T. Bucureşti. ** 63 .L. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti. 335/N/2000 din 08/12/2000 B. în vederea reabilitării şi modernizării acestora . Elaborat : I.L.C. 937/2002 din 02/07/2002 B. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti.P. nr.C.P. nr.L. nr.C. nr. nr.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale ixistente.18/2003. nr. S.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-49 GT 038-2002 M.Domeniu -nr. ** XIV-50 NP 060-2002 M.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora.C.T.T. Elaborat : ICECON SA.P. nr.

I. nr. 33/N/2000 din 22/05/2000 O.C. nr. Elaborat: ICECON SA Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană.L. Normativ pentru proiectarea şi executia sistemelor de alimentare cu gaze.Domeniu -nr.P. Îşi încetează valabilitatea de I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986. XIV-54 I 6/1/PE/2000 M.C.C.L.P. . Elaborator: I.14/1997. nr. nr.C. nr.1/2001 33/N/2000 din 22/05/2000 şi de Broşura ICECON SA OMIC nr.T.T. Elaborator: ICECON SA. 1513/N/1998 Elaborator: I.P. 1513/N/1998 din 12/02/1998 M. 126/9/05/2000 B. fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate.A. nr.şi de SORPINC Bucureşti.M. Normativ pentru proiectarea şi 11/N/1998 excutarea sistemelor de alimentare şi M.1998 XIV-57 I 6/1-1998 OMLPAT nr.T.T. 11/N/1998 Şi OMIC nr.C. nr.P.A.L. Ghidul s-a publicat în brosura ICECON .A. Ordinul s-a publicat în B.C. cu gaze naturale.P.C. Elaborat: ICECON SA Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţiea gazelor naturale prin conducte de polietilenă. şi XIV-56 I 6 . Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-53 I 6/PE/2000 M.T.P.nr. 126/9/05/2000. din 12/02/1998 64 Îşi încetează valabilitatea I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.T.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte.L. 162/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. nr. nr. nr.13/2001. XIV-55 GT 026-2000 M. Normativul s-a publicat în Brosura IPCT.A. Îşi încetează valabilitatea I 6/PE-97 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. B. Indicativ reglem.I.1/2001 şi Broşura ICECON SA Îşi încetează valabilitatea I 6/PE–1997 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”.14/1997 Brosura IPCT SORPINC Buc.C. B.

Ordinul s-a publicat în B. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor.A.L. Broşura ICECON.A. 7/1999.T. Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice.A.P. nr. nr. 328/N/2000 din 08/12/2000 M.10/2000.C.P.P. Indicativ reglem.13/2001.A.C. 65 . nr. 79/N/1999 din 05/10/1999 M. Procedura de control a calităţii 16/N/2000 execuţiei lucrărilor de instalaţii.T.C. XIV-61 GP 027-1999 M.T.L.L. Ghidul in Brosura ICECON SA.C.L.A.T. Ordinul s-a publicat în B.C. Ordinul s-a publicat în B. nr. 65/N/1999 din 25/08/1999 Specificaţiile tehnice de norme aprobate se vor publica sub Ordinul s-a publicat în denumirea –Indicatoare de norme de B. nr. Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice-RpEpentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG . nr.6/2001.P.A. din 07/04/2000. Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante. nr. Elaborator: ICECON S.13/2001. nr.L. Îşi încetează valabilitatea Ordinul s-a publicat în GP 027-1997 aprobat prin B. Elaborator: ICECON SA. M. nr.13/2001. 15/N/2000 din 07/04/2000 XIV-62 GT 023-1999 XIV-63 PCC 001-1999 M. nr. 334/N/2000 din 08/12/2000 XIV-59 PCC 016-2000 ** RpE RpG XIV-60 RpG M.10/2001. nr.L. OMLPAT nr. consum de resurse pe articole de deviz. Elaborator: ICECON.P.P.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-58 PCC 017-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice.A. nr.C.43/N/1998 din Reglementarea tehnică în 03/06/1998 publicat în B. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.T.Domeniu -nr.T.

P.P.C. 134/N/1997 din 10/11/1997 B. 21/N/1999 din 07/04/1998 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-64 GT 021-1998 Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: INCERC.P.L. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise. Elaborator: INCERC.C. ** 66 . 136/N/1998 din 10/11/1997 B. nr 11/2000. XIV-65 GT 017-1997 M. Ordin de aprobare M.T. Elaborator: INCERC. 1997 B.C.P. 135/N/1997 din 10/11/1997 M.T. ** ** XIV-66 GT 014-1997 M.P.A. XIV-67 GT 015-1997 B. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.A. nr 10/2000. nr 10/2000. 133/N/10. nr. nr.L.A. Elaborator: INCERC. 9/2000 ** XIV-68 GT 018-1997 M.11. Indicativ reglem.T.C.A.A.L. nr.T. nr.L.13/2001. nr.C.T.Domeniu -nr. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos.L. Elaborator: INCERC. nr. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan.

T.C. 4/10.T.1973 B.G. nr.P.P.Domeniu -nr. nr. M. Elaborator: INCERC. 10/1973 I 26-1973 XIV-73 ** 67 .C.A. comportării în exploatare a 137/N/1997 aparatelor de condiţionare de din 10/11/1997 fereastră. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie.C. Elaborator: INCERC.P. Elaborator: ICECON SA Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial.C. nr 11/2000. nr 15/1999. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-69 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a M. ** XIV-71 GP 015-1997 Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: INCERC.A.L. Indicativ reglem. nr.C.P.C. nr. Manual de specificaţii privind instalarea. 138/N/1997 din 10/11/1997 M. nr.T. ** XIV-70 ME 002-1997 B. nr. XIV-72 ST 018-1997 M. Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.A.L. B.L.S.07.A.T.L. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare.13/2001. 131/N/1997 din 10/11/1997 I. 113/N/1997 din 06/08/1997 B. nr 11/2000.

C.C.D. Indicativ reglem.C.P.D. 67/10.T.1977 Publicaţia în care a Observaţii apărut B. I.D.B. nr. Elaborator: INCERC.D. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-74 I 29-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale.C. Elaborator: INCERC.12.1982 XIV-77 I 39-1982 ** I. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală.C.11. I 40-1982 XIV-78 ** 68 .C.C. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM.C.06. nr. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.P.C. 205/12.C.C.C.P. Ordin de aprobare I. nr. INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil.P. nr.P. 2/1978 ** B.1982 B.C 93/21. 19/19.C.C.07.P.C.C. 12/1982 I.1982 XIV-75 I 35-1982 ** I.C.C. 12/1981 XIV-76 I 38-1981 ** B.D.C.06. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea ID 29–1976. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea I 35–1979.Domeniu -nr.C. nr..1981 B. Elaborator: I.C. 143/30. Elaborator: I.

Elaborator: INCERC. nr.T. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive.T.C.G.01.C. Elaborator: INCERC. 6/2004. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. nr. 8/1994 XV-2 GM 018-2003 M. 1002/10. Elaborator: I.XV.G. 1003/10. nr. Elaborator: INCERC. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat. XV-3 GM 017-2003 M.C. Îşi încetează valabilitatea PC 1/2-1994 publicat în BC nr.P.C.T.A.S.C.2003 B.12. nr.T.S.C. Ghid privind proiectarea. nr. .2003 B. XV-4 GP 013-1996 M.04. nr. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 6/1995. Elaborator: INCERC.12. execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-1 PC 1/1-1993 M. 2/1976 Îşi înceteaza valabilitatea I 14-1965.T.1994 B. 5/11.C. XV-5 I 14-1976 I.C. Indicativ reglem. 7/1985 Îşi încetează valabilitatea C 219-1985. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea PC1/3-1996.C. 1003/10. nr.T.2003 B.12.L. 10/N/07. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Denumire reglementare tehnică Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Domeniu -nr.C. nr.L.1976 69 B. nr.

nr.P.A.T. Elaborator: INCERC. nr. 5/1999.A.T.T. nr. Îşi încetează valabilitatea P 127-1987. nr. 6/N/03.piatră naturală şi artificială).T. Elaborator: INCERC.A.C. Ghid de proiectare. execuţie. Bucureşti.L.P.C. XV-10 P 127-1994 M. 8/2001 XV-7 GP 030-1998 M. nr.A. Indicativ reglem.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XV-6 GE 030-1997 M. 16/N/07.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn. nr. XV-9 GP 036-1998 M. 70 .-S. 51/N/17.Domeniu -nr.P.L.02. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice.L. nr.02.06. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.C.1997 B. nr.T.1998 Ordinul şi reglementarea B. 13/1999 XV-8 GP 033-1998 M.L.I. Elaborator: INCERC. 13/1999. nr. 130/N/10. 8/N/03. Elaborator: G. beton. nr.L.P.C. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.C. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. Ghid de proiectare. Îşi încetează valabilitatea C 210-1982.1998 B.1994 B.A. Elaborator: INCERC. 10/1994.11. cărămidă.1998 B.07.P.

T.05. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. 194/2005 din 15/02/2005 M. 6/1987 XV-13 GE 045-2002 M. XV-15 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a M.8-9/2005 * 71 . aprobat OMLPAT nr. 43/28. nr.C.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B. b. Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate.T. Of. 6/1987. Indicativ reglem.C.C. 41/28. a. nr.2002 B. nr.C. 5/1999. XV-12 C 225-1987 l C.P.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC. 8-9/2005 prin din nr.C. Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap.1987 B.P.C. Of. Elaborator: INCERC.C. aprobat OMLPAT nr.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B.D.C. XV-14 GE 053-2004 M.2005 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 170-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale” . nr. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel.P. 428bis/20.L. . 5/1999.T. p I . nr. . (Revizuire GP 035-1998) . XV-11 C 170-1987 I. nr.C.D.C.09.C. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: INCERC.441 bis/25.C. 1447/03. p I .09. Elaborator: INCERC.1987 B.C. prin din nr. nr. 13/2003 Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap. nr.2005 B. 193/2005 construcţiilor din oţel .T.L.T. nr.10. Elaborator: INCERC.05.C. din 15/02/2005 M.

execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice. Elaborator : INCERC. Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi–cerinţe şi criterii de performanţă.C.2002 M. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea GP 035-98 cap.T.52/N/1998 din 17/06/1998 publicat in B.C.11.2006 B. Ghid de proiectare.2006 M. nr.22 /2006 XV-17 ST 049-2006 M. 5/1999. Elaborator : INCERC. nr. p I .T. XV-16 GE 054-2006 M.T.2006 B.09. nr. nr.C. nr.C. Ghid de proiectare. . nr. Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale. 72 .2006 M. 942 /22. c.C.10.2006 B. Indicativ reglem. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate.L. publicat in BC nr. 1577/15. Elaborator: INCERC.11. 220/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul s-a publicat în B.11. nr. nr. nr. 1728/21. .13/2001. Elaborator : INCERC.Of.10. 6/2003 M. nr.Domeniu -nr.T.T.P. 1580/15. Of. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii.P. Măsuri de intervenţie .T.2006 B.C. p I .09.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel.T.L. 6/2003 * XV-19 GP 070-2002 B.09. nr.nr22/2006 * XV-18 GP 072-2002 M.P. nr. 1735/21.L. .2002 M. nr.T.C.Of.C. 5/1999 aprobat prin OMLPAT nr.nr. p I .T.C. nr. 23/2006 XV-20 ST 050-2006 XV-21 NP 039-1999 M.A. 893 bis/02.C. 1731/21.L. 932/16. Elaborator: INCERC.

C. nr 12/1999. 223/N/2000 din 27/09/2000 M.Domeniu -nr.C. nr. 23/27.A.C.P. nr.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii. B.A. Indicativ reglem.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie.T. XV-26 GP 029-1998 M. Ghid de proiectare. 51/N/1996 din 15/07/1996 Ordinul în nr. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat. 73 .L.nr.T. 218/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul în B. Ordinul B.C.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-22 GP 048-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare.13/2001.06.T.A.P. supuse coroziunii uleiurilor vegetale.1986 B.L.C. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile. XV-23 GE 006-1996 XV-24 C 46-1986 I.D. Elaborator:ICPIL Ghid de proiectare.13/2001.13/2001. nr.L. nr. nr. 7/1986 * ** ** XV-25 GP 049-2000 M. Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor.A. nr.C.L. 7/N/1998 Ordinul în B.P.T.

7/1997 Cartografie 91/N/02.N. Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. nr.N.G. Cad.A.C. nr. nr.N Cad.C. şi Cartografie B. O.1997 M.06.1997 912-CP/02.P.C.L. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVI-2 XVI-3 C 83-1975 M. Elaborator: M.06.G.N.I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XVI-1 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi .1997 911-CP/02.XVI.06.A.A.T. Of.P. Decizia B.C. 74 . topografice.C.L. 7/1997 90/N/02..T. Indicativ reglem. nr. Of. nr. Elaborator: O. nr.P. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii.1997 M.L.06.C.T.C.12.1975 Îşi încetează valabilitatea C 83-1968. 1/1976 49/08. şi B. fotometrice şi cadastrale Domeniu -nr. Elaborator: INCERC.

nr.C.1997 B.C. 6-7/1998.L.01. XVII-3 NP 010-1997 B.A.P.C.L. 14/1999 P 132-1993. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.P. 6-7/1998. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.2001 * * * * * XVII -2 NP 009-1997 M. Elaborator: I.T. S.L. Normativ pentru proiectarea. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Indicativ Domeniu -nr. nr.XVII. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-1 NP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. Îşi încetează valabilitatea CPH 1–1993.2001 Broşură IPCT. 5/N/22.A.01.T. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.C. 1-2-3/1998 XVII -6 NP 24-1997 M.1997 B.P.11.T. XVII-4 NP 011-1997 M.T. nr. nr.C.P. 5/N/22.A.1997 Îşi încetează valabilitatea Ordinul B. nr.T. 141/N/28. Elaborator: I. reglem. nr. nr.P. M.T.C.P. 287/31.1997 M. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. nr.L.04.P.Of.A. 4/N/22.T. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. execuţia. 75 .A. nr.A. şi reglementarea în Brosura IPCT. Elaborator: I.L.P.T.L.05.A. Normativ privind proiectarea. XVII-5 NP 015-1997 M. S. nr.T.C. S. 6-7/1998.1997 B.P.01. nr. 649 /25. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.A.L.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.01. 5/N/22. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.

C.C. Elaborator: I.nr.1982 administrative.C. 3/1987 B.C social-culturale. Elaborator: I. I. Elaborator: I.S. /01.C.10.S.C.L. reglem. nr. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea P 92–1976 „Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.T.1978 I.T. nr.D.C.-S. nr. I.T. nr. nr. de turism şi administrative”.C. social-culturale.1973 urbane.S.09.P. 9/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 016-1996 aprobat prin OMLPAT nr. S.L.C. Elaborator: I. nr. 142/N/28.C. 1/1987 XVII-12 P 128-1986 ** 76 .C.03.P.P.P.06.1987 * Îşi încetează valabilitatea P 41–1966 „Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi în oraşe”.P.P.E.09.P.2002 016-96). nr. construcţiilor publice subterane.02.A. 9/1973 Normativ pentru proiectarea M.C. publicat in B. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.C. 14/1999 şi reglementarea in brosura IPCT B.L. Elaborator: I. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. de turism şi 116/30.P. 5/1979 XVII-11 P 101-1978 ** B.C. XVII -8 P 41-1973 ** B. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile C. 157/21.T.T.C.8/1998.C.C.A.C.71/N/27.C.C.1985 I.D.C. 75/30. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII -7 NP 25-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.C.L.P.C.G.11. 6/24. Modificări la P 101 -1978 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici. XVII -9 P 92-1982 * B.T. nr.D.Indicativ Domeniu -nr.L.P.C.A.1997.G. 1383/24.1997 Elaborator: I.C.07.A.L. Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP M. nr.D. XVII-10 NP 057-2002 * B.C.

nr. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.C.L. nr. Elaborator: INCERC. nr. Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri.I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.Of.C.C.M.2002 ordinul şi reglementarea B.P.12. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.8-9/2005 * XVII-16 GP 088-2003 XVII-17 NP 063-2002 M.1997 B.T.-S.P. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.T.U.C.T.21/2004 Ordin: M. 1004/10.1177bis/27. 1994/13.C. 6/2004 B. Elaborator: U. nr 3/1997 77 .7/2003 * XVII-14 GP 110-2004 M.T. 917/20. U.12. Elaborator: I. nr.12.C.12.M.Of. nr.-S. 944/23.T.02.2002.T. realizate după proiecte tip.C. nr.T.2005 Ordinul şi reglementarea M.T. . tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-13 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. . 867/05. nr. Elaborator : I. B.Of.T.U.T.12.L. .C. nr.A.2002 * XVII-18 NP 002-1997 M.L.A. Of. 8-9/2005 Ordin: M. p I . nr.C. nr. p I .N.T. B. reglem.-S.Indicativ Domeniu -nr.03.I.C. 364/08.C. 1991/12.A.M.2003 M.nr.P. 26/24.2003.P. p I . 945/23.P. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice.11. Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat.2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.. nr.12.12.Of. 17/2005 * XVII-15 GP 089-2003 M. nr. p I . nr.C.P. Elaborator: I. Ordin de aprobare M.2003 Ordin: M. p I . .L. nr.12.2005 B.T.I.A.L. Elaborator: I.C. .2003 B. 914/26.A.L.

nr. nr. nr.1997 M. nr.T. Elaborator: Spital Proiect S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.09.17/2001 * * * * XVII-20 NP 021-1997 M. realizate după proiecte tip.P. nr.Indicativ Domeniu -nr.17/2005 78 . 118/N/1.C.T. nr.A. Elaborator : Spital Proiect S. 16/2001 B.09. 117/N/1.T.04.A.1996 B. nr. nr.C. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.A. 278/2005 din 23/02/2005 B.1997 B.T. 115/N/1.1997 XVII-21 NP 022-1997 XVII-22 NP 023-1997 M.C.T. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.L.C.C. Elaborator: Spital Proiect S.T.T.P.A. nr.L. 11/1996 Ordinul s-a publicat în B.18/2001 XVII-23 GP 109-2004 M. Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum. reglem.C.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-19 NP 002-1996 Denumire reglementare tehnică Cerinţe esenţiale. nr. nr.C.A.A. Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă. Elaborator: INCERC.P. 25/N/03.13/2001 şi normativul in B.L. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă. S. Elaborator: I.C.P.L.A.09.P.

D. cu 36 apartamente.C. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea GE 011-1997 mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe. 12/1993 * ** 79 . nr.Indicativ Domeniu -nr. 141: –tronson de baza tip LP 11/21.C. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în C 47-1986 construcţii. 17/N/23.C.80m.P.1986 Ordin publicat in B.L. nr. Elaborator: URBAN PROIECT M. 5/1986 Îşi încetează valabilitatea C 47–1979.68m.P.A.P. compus din doua sectiuni Gex 001/1-1998 simetrice avînd dimensiunile în plan 12.C.L.T. reglem. cu 72 apartamente.T.C. -tronson de bază tip LP II/23.1993 B. 32/N/1997 din 03/03/1997 I.P.C.04. având dimensiunile în plan 14. Elaborator: INCERC. nr.P. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVII-24 XVII-25 XVII-26 XVII-27 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I.T. M. Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin I 46-1993 cablu.T.C.A. Ghidul în broşura COCC SA.2x41. Elaborator : I. 31/N/1998 din 2/04/1998 Ordin publicat in B. C 207-1981. 14/18.04.2x23. nr.L.C.A.C. nr. socialculturale şi industraile. Ghidul publicat in brosura IPC SA. nr 2/2002.T. B. M. nr 12/1999.P.

2/1987 Îşi încetează valabilitatea P 87–1975. Elaborator: I.S.T. Ordin de aprobare C. Elaborator: I. nr. 171/15.1987 B.E.E. nr. ** 80 .C.S. 8/1985 Îşi încetează valabilitatea P 25–1975.C.P.C. Normativ pentru căminelor culturale. reglem.1985 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.Indicativ Domeniu -nr.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-28 P 25-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru reţeaua culturală. 94/27. ** XVII-29 P 87-1986 proiectarea C.C.P.T.04.C.02.

03. S. depozitelor de deşeuri cu materiale 276/2005 geosintetice . tehnică reglementare tehnică din domeniu XVIII-1 P 17-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale.Of. 174 /15.C. Of. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.A (revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 17–1976.C. I.C.Of .T.C.C.P.04.C. 81 . . p I nr. 5-6/1983 M.01. agrozootehnice şi de irigaţii Indicativ Domeniu -nr.T.C.C.C.C.T. S.08.A. nr. 9/1985 XVIII-2 P 71-1986 I.D.P.C.2005 B. 174/2005 M.nr.1985 B.C.2006 XVIII-4 NP 004-2003 M.B M.T. p I .T.XVIII. 448 bis/26. nr.P. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea P 71–1979.P.D. nr. 18/04. nr. exploatarea.C. Elaborator: I.T.C.C. nr. din 23/02/2005 Elaborator: U.T. Îşi încetează valabilitatea NP 30-1979.05.T.12. . Normativ pentru proiectarea. Elaborator: I.2005 B. S.C. 680 / 08.1983 M.P.02.T. nr. 34 bis/ 13.P.T.P. XVIII-3 P 117-1983 B.C.T. p I .U.C.07.C.3/2006.C.A.2006 modifica anexa la M. nr. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale. 53/20. executarea.1986 I. reglem. nr. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale.02.89/2004 publicat în M.C. Îşi încetează valabilitatea Ordinul nr. nr. 1395 / 26. Elaborator: I.Of .T.D. p I .I.2006 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea M. nr.2004.95 din 02. 18/31. Elaborator: I.

Normativ de proiectare. 53/N/11.E.T. Elaborator: I.2002 B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice.A. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră.P.A.10.C.E.L. reglem. nr.I.T. Elaborator: Aquaproiect SA Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. S.XIX. XIX-2 GE 049-2002 B. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Indicativ Domeniu -nr.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 M.P. S.E. pentru asigurarea parametrilor funcţionali.03.10.L.C.O. 7/2003 82 .O.N.T. 1709/2002 din 17/10/2002 M.T. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M.T. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 M. nr.1997 M.T. Elaborator: G.C.A. Ordin aprobare M.T.D. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă .L. nr. nr. nr. nr. S.F.10. nr. nr. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană.L. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat.T. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje.P. Elaborator: I. 12/2001.P.L. Ghid de execuţie. nr.2002 B.R. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 B.P.C.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-1 GE 027-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri.T. 1713/17.B. 1715/17.P.C.L.C.C. Elaborat: U.T. nr.nr.2002 B.S.T.C.A. 1710/17. 1409/2002 din 26/09/2002 de Publicaţia apărut în care a Observaţii B.L.C. Elaborator: P.C.nr.A.

A. 642/23.A. .C. 15/2004 Ordin: M.T.T.2003 ordinul şi Anexa: B. nr. Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare.A.T.T. nr. nr.N. nr.T.2003 Elaborator: U.A.N.C.A.T. .13/2004 Ordin: M.N. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile. nr.T.C.Indicativ Domeniu -nr. .A.C.C.B.2003 ordinul şi Anexa: B.11.S. nr. Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională.11. nr.T.T.C. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă. ordinul şi Anexa: B. nr.2003 83 .11.C.10. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.P. S. Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice.10.P.11. S.T.T. 771/04.A. 644/23. p I . p I . nr.T. 645/23. Elaborator : I. nr.2003 XIX-13 GP 084-2003 M. Elaborator: I.T.10.T.T.T. XIX-12 GP 086-2003 M.C. nr.Of . 2/2004 XIX-8 NP 077-2002 XIX-9 GE 050-2002 XIX-10 NP 087-2003 M. Elaborator: U. reglem. S. p I .Of. nr.T. nr.C.C.T. seismică a barajelor.A.2003 XIX-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea M. nr. 16-17/2003 din 17/10/2002 M.A.C. nr.2003 ordinul şi Anexa : B. 771/04. 16-17/2003 1765/2002 din 23/10/2002 M. 1711/2002 B. 786/07.P.C.2003. 13/2004 Ordin: M. 16-17/2003 din 17/10/2002 Ordin: M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-7 NP 078-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor..C.C.P. S.Of.C. Elaborator: I.Of.A.A.H. nr. maritime şi fluviale.B. p I .T. Elaborator: I.T. Elaborator: I. nr. 1712/2002 B. B.P.N.10. 786/07.A. nr.C. 643/23.

nr. 162/2005 din 15/02/2005 M.T.N. S.C.T.1997 Ordin :B. din 15/02/2005 84 .O.C. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor.786/07. 160/2005 Elaborator: I.D.4/2005 XIX-18 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea M.nr. 332 bis/20. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate.04.A.04. nr.P. nr.R.A.T.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-14 GP 085-2003 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid pentru proiectarea căilor M.E.P. 23/N/22. Of. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA ** XIX-17 GP 103-2004 M.L.C. Elaborator: P.T. nr. porturilor fluviale . .11. 17-18/2004. 641/23.O.P.2003 Anexa:B.R.2001 ** XIX-16 ST 021-1997 M.P.A. nr.T. nr.Of.A. reglem. Ordin: B.D. Of.T. 666/30.A.L.P. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare.C. Elaborator: I. 334 bis/20.L. nr.A. nr.2005 B.2003 Elaborator: I. p I .T.C.04.C. Elaborator: P. S.A. S.C.Indicativ Domeniu -nr.nr.N. 1/2002 Reglementarea in Broşura PROED SA XIX-15 GP 062-2000 M.T. nr.05.N.C.T.5/2006 M. .T. nr.A.E. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului. S. nr. navigabile.2005 B. p I .T.A. S.A.A.10. Ordin: M.

Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.A.L.07.T. nr.A.P. 112/N/1997 din 01/08/1997 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 16-1979 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”.12/1997.P.C. Ordinul s-a publicat în B. Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii. nr.C. 92/14.A. Elaborator: ICECON S.T.P. XX-4 GT 012-1997 XX-5 GT 014-1997 85 .A. Elaborator: I.A. nr. Elaborator: I.P. nr.T. Elaborator: I. SA. Elaborator: INCERC. 15/07. 158/N/6.D. Ghidul se difuzează de IPC SA. 111/N/1997 din 01/08/1997 M.C.D.P.C.C.1986 B.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. S.C.C. 6/1985 XX-2 P 82-1986 B.C. I.C. Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. nr. Îşi încetează valabilitatea P 82-1983. nr.D.P.12/1997. 5/1986 XX-3 PCC 002-1999 M. nr.XX.2000 M.12. nr.1984 instalaţiilor aferente. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Domeniu -nr. 8/2001 Broşură ICECON Ordinul s-a publicat în B.L.C. XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a I.C.P. Indicativ reglem.C.C.C.C.P.05.L.

cît şi pentru lucrări de reparaţii. Elaborator: INCERC.P. M. nr. nr. schele.P.10. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor.Domeniu -nr.A. M.L.C.11/1997. nr.A.P. nr. 10/1996 Broşură ICSPM ** 86 . cintre şi eşafodaje în construcţii. 74/N/15. S.C. 76/N/1997 din 05/05/1997 B.A.T. Elaborator: I.1996 Ordin B. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje.C.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii XX-6 GE 031-1997 XX-7 IM 007-1996 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj. Indicativ reglem.L.

C 129-1971 „Instrucţiuni tehnice pt. 2/1987 I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-1 GT 019-1998 Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Denumire reglementare tehnică Observaţii Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru M. încercarea betonului cu sclerometru Schmit tip N”. pt. B. 80/N/19.P. 11/22. nr. 8/1985 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive. nr. Bucureşti.C. B.C. Elaborator:I. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Domeniu -nr.1988 I.C. determinarea rezistenţei betonului rin metoda nedistructivă combinată”.1979 87 * XXI-3 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice. 10/1982 Îşi încetează valabilitatea I 27-1973 „Instrucţiuni tehnice privind criteriile şi metodologia de stabilire şi verificare a casei de calitate a lucrărilor de sudură la conducte şi recipiente” . 78/10.P. B. Decizie 56/28.C.C. asigurarea stabilităţii construcţiilor.C.T.P. ANEXA CU COMPLETARI B.A.P. nr.D.1998 Elaborator: I.-Filiala Timişoara cu Completări I 27 .C.09.C.1982 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor.C.C. nr. nr.I. Elaborator: INCERC.P. Îşi încetează valabilitatea C 54–1978 „Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin extrageri de carote” .C.XXI.D.C.1982 I. 5/1988 XXI-4 C 54-1981 B. 19/17.1987 I.C.C.L.09.10.C. Elaborator: INCERC.C. C 30-1967 „Instrucţiuni tehnice pt.S. Indicativ reglem. I.P.C.C.C. încercarea betonului cu ultrasunete”.04.02.P.C.1985 B.D.C. nr.F. Decizia 106/1.C. 6/2000 Îşi încetează valabilitatea: C 26-1972 „Instrucţiuni teh.D. 2/1982 * .06.D.C.D.C.P.

7/2000 Îşi încetează valabilitatea C 150–1984.P.A. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente M.P. M.C. XXI-8 C 150-1999 * Îşi încetează valabilitatea C 180–1976 „Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor coezive prin metode radiometrice”. 877/10.2003. nr.11. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode I.Domeniu -nr.1985 Ordin: M. 1/2000. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.06. 6/1982 * 88 .C.109/N/1997 din 01/08/1997.1999 industriale şi agricole.1988 Elaborator: INCERC. 4/1976 precum si 4/1977.C.C. p I .D. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-5 C 56-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 56-1985 “Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente”Capitolele instalaţii. 38/08.Of.C. Îşi încetează valabilitatea P 130-1997 aprobat de OMLPAT nr. nr. Elaborator: INCERC.12.C.1999 Elaborator: INCERC.12.C.4/1998.C. 162/22. Anexa B.08. radiometrice.L.C. Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. nr.C.P. 81/N/05.D.C. nr. * B.C.1981 Elaborator: INCERC. Ordinul şi reglementarea B. 57/N/18. sonic.A. nr.10.T.C. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. Decizia I.C. XXI-9 C 180-1988 B. nr. nr. nr. a construcţiilor.C.P. nr. 900/25.T.T. nr.C.61/30.C. Indicativ reglem.C.L.T. 1-2/1986 XXI-7 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp M. nr. 19-20/2004 XXI-6 C 56 -1985 B.D.2003 construcţiilor. 10. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului I. Îşi încetează valabilitatea C 56-1975 publicat în B. publicat în B. 2/1988 XXI-10 C 200-1981 B. .P.

.C.C.06.1980 XXI-12 C 205-1981 I.C. 33/14.C. 17/N/14. Elaborator: INCERC.P.C. 1/1991 * XXI-15 C 236-1991 M. nr.L.C.. 1/1982 * XXI-13 C 220-1985 I.Filiala Timişoara. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare.A.P. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide.1989 B.11.T.D.1991 B. 97/11.C.S.D. Elaborator: INCERC. I. 3/1992 * 89 .C. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii IGSIC şi ICCPDC B.1985 B. nr. Elaborator: I. nr. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice.C. 44/30.C.C.C.C.C. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare.C.D.P. Elaborator: I. nr.C.C.P.P.G. Indicativ reglem.1981 B.12. Elaborator: INCERC.C.07.Domeniu -nr. nr.C.D.C.C.D.12. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-11 C 204-1980 Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii.I. conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale.P. 5/1981 31/21. 9/1985 XXI-14 C 231-1989 I. nr.

nr. Elaborator: INCERC.C. Brosura tiparita de IPC SA.C. nr 12/1999.A.C. 06.2000 M.A.L.A.L.C.A. XXI-22 GE 019-1997 . nr 12/1999. 40/N/1997 din 03/03/1997 90 XXI-21 GE 018-1997 Ordin in B. Brosura tiparita de IPC SA.P.T. 9/1993 * XXI-17 C 247-1993 M.L. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune.L.C. nr. nr. rosturi. Elaborator: I. Elaborator: I. Elaborator: INCERC. nr. Elaborator: ICECON S.C. 47/N/30. Elaborator: I.T. Brosura tiparita de IPC SA ** XXI-19 GE 016-1997 XXI-20 GE 017-1997 M. Ordin in B. nr 12/1999.C.C. Indicativ reglem. nr.A. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.P.P. 39/N/1997 din 03/03/1997 M.T.P.1993 B.P. din 03/03/1997 Brosura tiparita de IPC SA M.Domeniu -nr.C. nr. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice. nr. Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-16 C 244-1993 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat.05.L.A. fisuri). nr.1993 B.05. nr.T.P.P. 21/N/27.A.T. nr. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor. 37/N/1997 din 03/03/1997 Ordin B. 38/N/1997 Ordin in B. 20/N/12.P.P.T.T. 13/2001 Reglementarea in Broşură ICECON Ordin in B. nr 12/1999.C. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari ( deplasări.P.C.P.L.L.A. Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice. 10/1993 XXI-18 ME 004-2000 M.

41/N/1997 structuri suspendate. din 03/03/1997 Elaborator: I. 42/N/1997 măsurarea presiunilor. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-23 GE 020-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la M.C. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.P.A. XXI-24 GE 021-1997 91 .Domeniu -nr.T. Ordin in B. nr. Ordin in B. nr.P.C.C.P.A.P. Indicativ reglem.T. din 03/03/1997 Elaborator: I. Ghid de utilizare a aparatelor pentru M.C. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.L.L.

C. P135/1-1996. nr. 82/N/05. nr.L. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.A. 79/N/20.05.P. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. reglementare tehnică din tehnică domeniu Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.P. Elaborator: I.T.T. nr. S. Elaborator: I.1997 B. 13/1997 * Îşi încetează valabilitatea P 135 – 1995. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M.T.1997 Elaborator: INCERC. S.T.T. Elaborator: I.P. XXII-4 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi M.C. construcţiilor.05.1999 Elaborator: I. nr.L. 81/N/20.A.C.C.A.T.A.XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.P. Ordin de aprobare XXII-1 NE 005-1997 M.C. nr. subansamblurilor şi elementelor componente ale M.P.09.C. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.C. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). Intervenţii la închideri exterioare.P. 92 B. nr. nr.A.A.A.10. 11/1999 * B. nr.05.C.1997 B.1997 B. 9/2000 XXII-5 NP 035-1999 . construcţii speciale.P.L. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.A. nr. Indicativ reglem. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare.L. 14/1997 * XXII-3 NE 007-1997 M.L. S. Intervenţii la structuri.P. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Domeniu -nr.A. 116/N/01. S. 80/N/20.P. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr.C.

1999 exploatare a construcţiilor.O. Elaborator: INCERC.2003 Anexa B.L. 38/21. Elaborator: C. C 203/6-1986.A.nr. 148/16.P.Domeniu -nr. nr. Elaborator: INCERC. nr.P.C.04.T. C 203/5-1986.09.T.C.C.C.C.A. nr.C.C. nr.A.P. C 203/4-1986.C. * XXII-10 MP 031-2003 Ordin: M. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980. B.C.1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la SAU clădiri şi construcţii speciale.04.C. Elaborator: U.S. 920/22.C. 5/1987 Îşi încetează valabilitatea C 149–1981 „Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de raşini epoxidice.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-6 GE 035-1999 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B. Indicativ reglem. 12/N/1994 din 17/06/1994 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru I.08. . nr 8/1994.L. 29/N/07.C nr.D. 93 XXII-9 C 203-1991 B. C 203/3-1985.A.T.I.1991 existente. nr.D.M.C. construcţiilor din punct de vedere al 1010/10. I. 2/2004 .2003 cerinţelor funcţionale.L. situaţiilor de condens la pereţii clădirilor 4/N/17.1987 elementele de beton şi beton armat.C.A. şi 9/1994 XXII-7 P 95-1977 Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în M. nr.Of. nr. p I . . C 203/2-1982.T. ** XXII-8 C 149-1987 B. la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii” * Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a M. M.C.P.C.T. nr. C 203/7-1986.U.C. 11/1977 SAU Se anuleaza articolele din indicativ P 95-1977 cuprinse in anexa la ordin.O. Elaborator: INCERC. Publicat in B.12. 7/1999 Ghidul in brosura C.12. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării M.

nr.2003 Ordinul şi Anexa B. Elaborator: P.T.2003 . 922/22.T.C. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie. nr.C.T. Elaborator: P.A.2003 Ordin: M.C. .A.Of.12.C. 23/2004 Ordin: M.O.2003 XXII-13 MP 030-2003 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. 15/2004 Ordin: M.09.12.Of. . nr. p I . Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXII-11 MP 029-2003 M.09. nr.2003 Anexa B.C.T.A. 670/23. Indicativ reglem. nr. nr.09. 915/20.M.C. Elaborator: INCERC Cluj Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.C.9/2004 * XXII-14 GP 079-2003 M. S.E.T.R.12. Elaborator: INCERC Cluj. nr.Of.C . tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu.A.C. nr. 670/23.2003.C.B. p I . nr. 1005/10. p I . nr.M. p I .T.12.C.2003 Ordin: M. .2003 94 .12.09. Elaborator : U.T.Of. Anexa: B. S.23/2004 * XXII-12 GT 061-2003 M. ordinul şi Anexa : B. 917/20.12.E. 1008/10. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. 1009/10. 305/16.Domeniu -nr.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.T.O. p I .Of.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de MinuniMănăstirea Popăuţi.. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.C.nr: 1718/2004 * XXII-15 MP 027-2003 M.T.R.T.T. . 308/16.2003 ordinul şi Anexa: B.C. nr.2003 Ordin: M. nr.

181/2005 din 15/02/2005 M.2003 metantancurilor în exploatare. nr.05. nr 12/1999.P. 53/N/15.A.L. Brosura tiparita de IPC SA ** ** XXII-21 NP 103-2004 XXII-22 GE 010-1997 .C. 56/N/1996 din 15/07/1996 B. nr.Domeniu -nr.A.U. 8/1997 XXII-17 ST 003-1996 M. Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton.1997 M.A. 30/N/03. nr. 965/02.P. decantoarelor şi M. nr.A. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-16 GE 003-1996 Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor.A.T. Elaborator: INCERC Cluj Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S.I. Of.C.T.T.1997 M. Elaborator: I.C. nr. nr.03. nr.C.L. beton armat şi roci prin efectul de pană.A.03.U.C. nr.P. nr.I. M.6/2005 B.C.P.T. nr. .T.C.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.2005 B.C.1996 B. nr 12/1999.12.T.P.07. Reglementarea Broşură ICECON Ordinul B. nr.C.T. 14/1997 XXII-18 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor. nr.L. 12/1999 reglementarea Broşură ICECON M.L.T.C. XXII-19 GE 009-1997 XXII-20 GE 022-1997 Ordinul publicat in B. 31/N/1997 din 03/03/1997 95 B.P. 434 bis/23. 43/N/03. p I . nr.L.T. 1/2004. Elaborator: I.A.P.C.A.C. Indicativ reglem.

nr.P. Ghid pentru proiectarea şi execuţia M. lucrărilor de compartimentare cu 27/N/1997 panouri uşoare.Domeniu -nr. nr. 96 .L. Indicativ reglem. din 24/02/1997 Elaborator: I.3/1997.A.T. Ghidul în Brosura IPC.C.C.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-23 GP 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.

P.L. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor.C.P.C.T.A.T.07.A. Elaborator: I. Elaborator : ICECON SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.L.C.C.1996 I.1996 B. nr.T.07. Elaborator: INCERC.1996 B.A. Ordin de aprobare M. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Domeniu -nr. 45/N/15.06. Broşură ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M. nr.C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-1 GE 001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri.I. 22/26. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant. nr.P. Elaborator: ICECON SA.07. 47/N/15. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii.L.P.1989 B.C. 57/N/15. a protecţiei vieţii.U.A. 2/1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.C.D.1/1997. nr. 14/1997 Broşură ICECON 97 . nr. 611-5 şi 650-658. nr. Indicativ reglem.C.P. 4/1997 ** * XXIII-2 U 3-1989 B. nr. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42.XXIII.

Reglementarea Broşură ICECON.C. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării M.1997 Elaborator: ICECON S. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii.T.A. 2/1997 Broşură ICECON XXIII-6 I.P. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient.C.D.C.P. Elaborator: INCERC. B. 7/1987 * Ordin B.C.11.P. XXIII-9 NE 004-1997 * 98 .C. nr.02. 49/N/15. nr.T.D. Indicativ reglem. nr. 49/N/03.A.A. 6/1981 * Îşi încetează valabilitatea U 11–1983 „Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii” XXIII-8 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea I.C.C. Normativ privind dotarea cu maşini.C.C.C. 12/1985 XXIII-7 U 10-1980 I.1987 Elaborator: INCERC. nr. cerinţelor de calitate a construcţiilor.D. 50/23.L.10. Elaborator: INCERC. nr.C. 3/5.L. nr.03.Domeniu -nr.07. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. Elaborator: ICECON S.P.1981 B. 12/1999. nr.C. 62/30. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIII-5 ST 007-1996 M.1996 B.1985 B.P. de mecanizare a lucrărilor de construcţii. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii.C.C.A.

L.D.A.L.07. 12/1999.C. nr. 12/1999.A. nr.T. 12/1999.C. 12/1999.-Filiala Timişoara. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrărilde de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii.P.1997 publicat in B. B.C.C. Reglementare brosura IPC SA.P.A.P. 99 Ordinul publicat in B.T.C. B. Reglementare brosura IPC SA. XXIII-12 GE 013-1997 XXIII-13 NE 002-1997 XXIII-14 XXIII-15 GE 005-1996 GE 002-1996 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor. nr. Ordin in B. nr in nr in nr in XXIII-10 NE 003-2004 O.D.U.P.C.C.C. 50/N/1996 din 15/07/1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M. nr. Elaborator: I. Elaborator: ICECON Ghid tehnic de utilizarea autopompelor de beton tip GUB.C.M.T.1983 Elaborator:I.C.P.A. dispozitivului FINT 2. 47/N/1997 din 03/03/1997 Ordin in B.4/1997. a Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NE 003-1997 aprobat prin OMLPAT 48/N/03.P. revizuire NE 003-1997.C. XXIII-11 GE 012-1997 M. 54/N/1996 din 15/07/1996 Îndrumător pentru utilizarea I.T.C.L. 34/N/1997 din 03/03/1997 M. nr. nr. 1072/2004 . reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii”. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii.A.Domeniu -nr. nr. nr.C. 33/N/1997 din 03/03/1997 M.P. XXIII-16 C 214-1983 M. nr 12/1999. Indicativ reglem. Reglementare brosura IPC SA.P. Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în construcţii.P.C.A. 11/1983 ** . Elaborator: I.T.C. Elaborator: ICECON S.I. 68/30. Ordin in B.C.03. care se deplasează pe şenile de cauciuc.L.T.T.L. nr.C.A.

C. Normativ privind consumurile medii de combustibil. Elaborator: INCERC.C. 54/N/15.C.C.P.5.12.C. 611. nr. Elaborator: INCERC.C.C. 9/1985 ** 100 .C.D. nr.C. care se deplasează pe şenile de cauciuc. 111/21.D. construcţii pe timp friguros. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii.T.D. /10. 65.1978 Elaborator: INCERC. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.C 110/21.D. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii.1984 I.10. 29/27. 5/1979 B. nr.1985 ** Îşi încetează valabilitatea U 6–1961.4/1985 B.P.09.C. 177/27.D.C.I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-17 GE 002-1996 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.Domeniu -nr.1982 I. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42.A.05.C. nr. 1/1983 B.C.C.P.P.1996 Elaborator: I.C. 1/1983 ** Îşi încetează valabilitatea U 8-1978. XXIII-21 U 9/2-1985 B.C. XXIII-19 U 8-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1978.A. nr. nr. Normativ pentru repararea maşinilor.C.P.07. Elaborator: INCERC.P.C. nr. I.C.C. Indicativ reglem. Normativ privind lucrul utilajelor de I.1982 I.L. XXIII-18 U 6-1978 B.C. XXIII-20 U 9-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1982. 4/1997 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M.09.U.P.

P.construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea 1999 betonului.3 XXIV. nr. de siguranţă în exploatare.Cerinţele utilizatori.L.C. NP 006-1996 Elaborator: I.2000 B. Bucureşti Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate PCC 003. M.C.XXIV.C nr.A.T.C.12.C. nr. din civile din punct de vedere al cerinţei 1576/ B.-S. Elaborator: INCERC.P.P. nr.-S. 30/N/06.L. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-1 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor M.L.A. 222/N/27. B. reglem.C.P. 2/1997.A.09.C nr.1996 B. 13/2003. Indicativ Domeniu -nr.5 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct RRS 1-1994 de vedere al riscului seismic. Elaborator: I. nr. nr.P.T.C. 15/10/2002.07.L. 10/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CE 1-1995 aprobat de OMLPAT nr.95 publicat în B.C. nr 14-15/2000 şi Broşura ICECON.P.10.T. 85/N/5. M.A.T.T.-S.02. M.1994.T. * * * * XXIV.A. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.T. nr.2000 B. 1/2001. 6/1995.7/N/10. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin NC 001-1999 Legea 10/1995. 157/N/06.2 XXIV. Elaborator: I. nr.L.L.A.A. 11/1995. * 101 . M. nr.T.4 XXIV.P.P. Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.

C.I.C.R. nr. domeniul lucrărilor publice.02.L. nr. 1992/13. ** Îşi încetează valabilitatea P 118–1983. Elaborator: I.L. 102 .04. 9/N/15.A.Indicativ Domeniu -nr. nr. B. S. 6/N/22. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: INCERC.C.6 NP 008-1997 Denumire reglementare tehnică Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.P. Of. nr.-S.C.L.-S.1993 Elaborator: I. 10/1997.P.2002 transporturilor şi locuinţei.N. .A.8 P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a M.1997 Ordin B. p I . 31/N/22.A.L.P.A.L. XXIV.L.P.T.T. construcţiilor.1999 Elaborator: I.D. * XXIV-9 NP 073-2002 Ordin:M. 944 din 23/12/2002 anexa B.P.12. B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.01.03. Manual privind exemplificări.A. ** Îşi încetează valabilitatea "Normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj".P. nr.R.10 ** ** XXIV-11 NP 014-1996 M. 23/N/19.T./ O.A. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999. XXIV.M.T.P.P. 13/2001.A.05.C.7 MP 008-2000 M.C.P.C. nr. nr. 7/1999 Broşura IPCT.C. Elaborator: I. nr. 27/N/07.L. 5-6-78/1993.T.T.nr.L.E. Elaborator: INCERTRANS SA Regulamentul privind protecţia şi M. se va avea în vedere O.4/2003.T.A.1997 B. igiena muncii în construcţii. P I nr. 269/431-2008 publicat in M. nr. nr.2000 B. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din M. nr. nr.P.T. 8/2001. Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii.C. 313 din 22/04/2008.M.C. nr.Of. ** XXIV. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV.L. reglem.C.A.

Prev. XXIV -16 P 136-1995 ** ** XXIV -17 C 253/0-1994 M.01.C. 20/N/07.Indicativ Domeniu -nr.T. nr. laboratoare şi industria farmaceutică). nr.A.P.T. Elaborator: P.2000 Ordinul B.04.L.T.A.04.12 GT 024-1999 Denumire reglementare tehnică Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive).1999 B. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995.U. 10/1996. Elaborator: ICECON SA.P. pt. şi Sting. 7/1995. nr.Exp. nr. M. 1995 B.L.2000 XXIV-13 GE 040-1999 M.1994 B.C. 13/2001 şi B.C. * ** Îşi încetează valabilitatea C 58–1986 „Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii „ XXIV-14 ST 040-2000 M.C.L.P.S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin : B.B.C.C. reglementarea B. 5/2003 Broşură ICECON. * B.A. nr. Elaborator: Electrouzin Proiect M. reglem. 103 .T. 24/N/25. utilizate în construcţii 24/N/03. 28/N/07.L.C. nr.L. Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. 14/1999.M. nr. 10/1995. nr. 1996 Elaborator: C.T. Elaborator : INCERC.D.04. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile M.T.12. Inc.C.A. nr.T. nr.S.C. 5/2003 Anexa: B.L.A.08.2/2001.P.P.P. nr.O.A.R. 4/N/31. 342/N/19. Ghidul primarului şi al consilierilor locali. nr. 6/2001 XXIV -15 C 58-1996 Siguranţa la foc. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.S.C.O. Cerinţe de calitate. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV.

20/N/11. S. ** ** * * ** Îşi încetează valabilitatea PD 196-1989.T.A. nr. nr.A.07. nr.T. Elaborator : U. nr. Elaborator: Electrouzin Proiect.C. Elaborator:U. 9/1994 Reglementarea Broşură IPC.L.C.22 GP 069-2002 XXIV.23 NP 071-2002 XXIV-24 NP 086-2005 Ghid pentru proiectarea.2001 M.C. S. M.2005 104 . nr.B. Elaborator : METROUL S.P. în caz de incendiu.L. XXIV -20 GP 063-2001 XXIV -21 GT 030-2001 XXIV. 14 “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.P..2005 B.A. 7/1995. 1615/02.T.2002 B.P.T. reglem. nr.L.C. aprobat prin M.L.C. utilizate în domeniul sănătăţii (spitale. 1056/26. M.C. nr.C. nr. nr.T. S. 24/N/25.02. nr. nr.1994.T. Elaborator: I.A.2001 B.C.T.T.T.L.06.C.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV -18 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate M.P.P.A. nr.Of.C.P. XXIV-19 C 300-1994 Ordinul B.P.L.Indicativ Domeniu -nr.T.P. .B.2002 * M. 4/2003 reglementarea SORPINC. p I bis . 6/2002 B. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii. 1613/02. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. Elaborator: I. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Facultatea de Instalaţii Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor.11. 1065/30.T. 6/2002 M.C.C.T.C.1994 laboratoare şi industria farmaceutică). 217/17. nr. B.08.11. nr.P.07. B. M.L.07. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate. 8-9/2005 Îşi încetează valabilitatea I 9-1994-Cap. Elaborator: I. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă.14/2002. Normativ pentru proiectarea. L.L.L. nr.479/07.

C.7/2002.P.nr. publicat în B.P. 12/2003 Ordin: M. din 16/12/2002 Elaborator: I. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut OMLPAT nr.10.4/2003. * XXIV.69/N/1997 şi publicat în B.C. aprobat prin OMLPAT nr. reglem.C.2002 din clădiri hoteliere.L.1.C. NP 072-02-Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr.25 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare M. (camere. nr.T. 1.L. NP 052-2001 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. nr. garsoniere şi apartamente) 1503/09.T. 2003/2002 clădiri în domeniul sănătăţii.945/23/12/2002 B.C. 8 “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare”.O. 105 B.T. .L. incendiu şi a siguranţei la foc pentru nr.A.L. I 9/1-1996-Cap.Indicativ Domeniu -nr. 17/1994 şi publicat în B. nr.nr.2/1997.-S. 1/2004 şi brosura IPCT * XXIV-26 GT 049-2002 . Elaborator: INCERC Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de M. nr. nr.12/1997.nr.057/2002.P. nr. p I .C.C.619/2001. publicat în B.

L. 262/N/02. nr. 934/2002 B. .A.T.944/23/12/2002 Reglementarea B. 9/2004. . Elaborator: I. 1995/13. nr.nr.A. nr.C.C. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995. nr.2000 B. reglem.T.-S.P. 2/2003 XXIV-28 NP 065-2002 M. p I .A.Of. nr.2002 Ordin : M. Elaborator: I.T.C.T.12.11.P.L. indicativ NP 066-2002.L. Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel.C.A.C.10/2001 XXIV-30 NP 046-2000 M. 945 din 23/12/2002 B. Elaborator: I.C. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel.L. p I ..C.10/2001 XXIV-31 NP 066-2002 M.L. Elaborat UP Timişoara şi INCERC Bucuresti.-S.L.2002 * * ** XXIV-29 GP 055-2000 M.Indicativ Domeniu -nr. Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.P. nr. * 106 .O.A. 1993/13.T.T.12. 10/1995. nr. 263/N/02.L. nr.L.P.11.T.P. Elaborator: UP Timişoara şi INCERC. 1/2004 din 16/12/2002 Ordin: M. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-27 GT 050-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap.2000 B.P.P.P.T. nr.C.-S.

nr.Indicativ Domeniu -nr. Elaborator: I.T.2003 constructii. pentru instalatiile electrice din cladiri. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.2000 drumurilor. nr. p I .T.-S. p I .2003 B.O.O.C. electrice)”.11.P. XXIV-33 GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M..1999.C.T. nr.04.T.05. sanitare.11.04.-S. 24/N/07. nr. instalaţii din clădiri (încălzire. nr.nr. nr. pentru instalaţii din clădiri nr.L. aprobat prin OMLPAT 22/2004 nr. 24/N/07.C.10/1995 privind calitatea în M. ** Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-Volumul I – „Ghidul criteriilor de performanţă Ordin: M.P.T.24/N/07.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea-GT 020-1998 Volumul V– „Ghidul criteriilor de performanţă pentru Ordin: M.2003 constructii. Elaborator: INCERTRANS SA 107 ** Ordin B.T.10/1995 la lucrările de pietruire a 32/N/22.T.A.A.C. sanitare.867/5.T.877/10/12/2003 anexa B. . XXIV-34 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M. XXIV-32 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. ** Ordin: M. nr. nr. constructii.O.T.11. nr. reglem. .C. nr. ventilaţie. nr.04.A. nr. 9/2000 Broşură INCERTRANS XXIV-35 GE 036-2000 ** .877/10/12/2003 anexa B. ventilaţie.C. pentru instalatii de 902/25.C. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.C. sanitare.P. electrice)” aprobat prin OMLPAT 23/2004 nr. ventilaţie.1999. Elaborator: I.10/1995 privind calitatea în 903/25. p I .T.1999.2003 ventilare-climatizare . Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii M.P.A. (încălzire. 22/2004 Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul E – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire.12.10/1995 privind calitatea în 901/25.-S.C.

12.2000 Broşură ICECON * M. 2000 Elaborator: ICECON SA. * M. 166/31.13/2001 reglementarea Broşură ICECON ** ** M.L.P.07.C.A.O. 159/N/06.L.A.P. 13/2001 Broşură ICECON M. M.2000 Ordin B. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare GT 051-2002 prevăzută a produselor pentru construcţii.2000 Broşură ICECON * 108 . Elaborator: ICECON SA. Elaborator: I.C.C. nr.E. nr.T nr.A.2003 B.07. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice ST 026-2000 antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii.T. nr. nr.T. S.M.C.37 XXIV–38 XXIV-39 XXIV-40 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor PCC 021.E.08. S.A. reglem. 156/N/6.C.C.O.2000 Ordin B. 170/N/11.T.23/2003.C. nr. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat PCC 013oţel beton.L.N.Indicativ Domeniu -nr.R.T.T.P.A. nr.P. Elaborator: P.tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a 2000 doua.A. 337/N/ 08.L. nr.01. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-36 XXIV.A.

nr.05.9/2006 Reglementarea in Brosura IPCT.04. 24/N/07.1999. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-41 PCC 2000 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-42 PCC 2000 PCC 2000 XXIV-43 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea 014atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. .A. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr. Elaborator: ICECON SA.„Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. Procedura pentru verificarea calităţii şi 009recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi. Of.C.T. 171/N/11.L.08. nr.P. ventilaţie.2005 Ordinul şi reglementarea B. 13/2001 M.C.08.Indicativ Domeniu -nr. 169/N/11. nr. nr. nr.A.T. M. nr.T.T.P.B.C.T. 10/1995. 369 bis/03. reglem. Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-volumul S. ** XXIV-45 NP 102-2004 109 . montajul pereţilor cortină pentru 170/2005 satisfacerea cerinţelor de calitate din 15/02/2005 prevăzute de Legea nr.T.C. 10/1995 privind calitatea în construcţii 173/2005 15/02/2005 pentru instalaţii sanitare din clădiri . 52/N/2000 din 30/06/2000 Broşură ICECON Ordin în B.2005 B.A. Elaborator: I.2000 Broşură ICECON * * M. 375 bis/04. sanitare.05. Elaborator: ICECON SA Procedură privind evaluarea 015. nr.L.C.2000 M.P. p I .performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor. INSTALATII SA Normativ pentru proiectarea şi M.T.7/2005.T. nr. M. Ordinul şi reglementarea M.L. p I . . Elaborator: U.P.C.T. nr. Of. XXIV-44 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.C.

10/2004. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.T.T. executate pe baza proiectelortip T320.058 / M.A. nr. 2058/2006 Îndrumar privind educaţia şi protecţia din 07/11/2006 elevilor în caz de cutremur.T. nr. nr. Of. nr. "Ghid pentru expetizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru M. p I . 2.T. Regulamentul privind prevenirea şi 1.C.T.T. ** . tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. XXIV-47 Elaborat: INCERC. . . S+P+4E şi seriile T836. T835.C. p I .C. nr. 24/2006 modul de diseminare în cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de educaţie antiseismică a elevilor cuprinse în îndrumar.160/2006 gestionarea situaţiilor de urgenţă din 30/01/2006 specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren. nr. 207 bis/ din 07/03/2006 XXIV-46 M. 1453/2002 din 3/10/2002 B.Indicativ Domeniu -nr.I.C. nr. 9 bis/ judeţene şi al municipiului din 08/01/2007 Bucureşti vor stabili prin protocol B. Of. reglem. M. împreună cu inspectoratele şcolare M. 1452/2002 din 3/10/2002 110 B.C.709 Ministerul Administraţiei şi Internelor.C.A.T.C. 5.T. nr.508 /M.T. S+P+8E. XXIV-48 GT 047-2002 XXIV-49 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. nr.C. nr. Elaborat : INCERC Iaşi. 17-18/2004.995/2005 din 18/11/2005 M. nr.E. M. ** M.C.1. nr. nr. 1.I.T.

Reglementarea în brosura ICECON XXIV-52 ST 017-1997 B.A.C. la clădiri de locuit cu S+P+4E. Elaborat : PRODOMUS SA. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-53 ST 031-2000 111 .C.C.C. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplsate în zonă seismică A. nr.T.Indicativ Domeniu -nr. nr. elaborate de IPCT". 160/N/2000 din 06/07/2000 M.T.P. executate pe baza proiectelor tip nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.11-12/2004. Elaborat : I. nr. ** XXIV-51 ST 025-2000 M.A.T.13/2001.P. transportul şi punerea în operă a betonului.L. Elaborator: ICECON SA Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-50 GT 046-2002 M.13/2001.T. 944 şi 1400. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare.P. Ordinul s-a publicat în B.P.C. 161/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. nr.T. nr. reglem.C. nr 4/1998. 98/N/1997 din 01/07/1997 M. nr. covoare rulante).L. nr. scări rulante. 1451/2002 din 3/10/2002 B. S+P+3E-panouri mari prefabricate. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate.A. indicativ GT-0452002.L.T.

C. nr.L.P. reglem. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea difuzării 112 .C.P. nr.T.13/2000.A.A. nr. * XXIV-55 PC 020-2000 M. nr.2/2001. în B. publicat in B.T.C. nr. XXIV-56 GP 031-1998 M.Indicativ Domeniu -nr. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii. nr.A. 9/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B.L.P. XXIV-54 I 20-2000 Normativ privind protecţia M. execuţie şi exploatare (urmărire. 48/N/2000 construcţiilor împotriva trăsnetului.12/1999.P. Ghidul se transmite Ministerului Sănătăţii în vederea difuzării XXIV-58 GT 007-1997 M. din 30/06/2000 Elaborat : ICECON SA Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice. XXIV-57 GT 008-1997 M. 51/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul în B.C. 19/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul in B. Ghid de proiectare. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea Ordinul şi I 20-1994 aprobat prin OMLPAT reglementarea s-a nr.L.A.12/1999. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare.L.T. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.L. nr.C. Reglementarea in brosura COCC-SA Metod si prog cadru se difuzeaza pe disketa de elaborator.O.T. 20/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B.A. nr.C. 16/N/1995. nr publicat s-a publicat 13/1995.C.T.C. nr.13/2001. Elaborator: C.P. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii. nr.

XXIV-59 GT 005-1997 M. expoziţii de artă. nr. sport şi agrement. 10/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B. nr.P.A.T.P.C. bibloteci.L. 103/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.Indicativ Domeniu -nr.C.A.T. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.12/1999.T nr.L.C.A. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor.T. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B. 21/N/1997 din 19/02/1997 XXIV-60 GT 004-1997 M.T. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii.A. 102/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.C.12/1999 113 . execuţie şi exploatare (urmărire. XXIV-62 GP 023-1997 M.L.P. XXIV-61 GP 032-1998 M. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului.P. Ghidul se transmite Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. nr.P. 22/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B. nr.L. nr.L.C. Ghid de proiectare. Ghidul se transmite Ministerului Învăţământului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific XXIV-63 GP 022-1997 M.A.12/1999. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole.12/1999. reglem. nr. Ghidul se transmite Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea difuzării acestuia factorilor interesenţi din domeniul cultelor în vederea difuzării. nr. Ghidul se transmite Ministerului Culturii în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.12/1999. nr.

S.P.P.10/1995 privind calitatea în construcţii. Brosura tiparita de IPC SA XXIV-67 GE 015-1997 M.L.).L. 44/N/1997 din 03/03/1997 114 . 104/N/1997 din 25/07/1997 XXIV-65 GP 024-1997 M. Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405. Elaborator: I. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în nr.T. nr. Ordinul in B. XXIV-66 GP 025-1997 M.P.12/1999.A.P. Ghidul se difuzează de către 12/1999. B. 36/N/1997 din 03/03/1997 XXIV-68 ST 010-1997 M.P.L.P.C. reglem.L.L.T. Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor. Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc.C. nr 12/1999. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului.A.C. ConsProiect–SA Ploieşti. nr. XXIV-64 GP 021-1997 M. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. Publicata in brosura IPC SA.A. 105/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în nr. nr. nr. nr 12/1999. B. nr.T. * Ordinul B.A.C.12/1999. nr.A. elaborator. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.C.C.Indicativ Domeniu -nr. Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.T. 119/N/1997 din 04/09/1997 Ordinul în B.T.A. a protecţiei vieţii şi sănătăţii. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.

C.Of.P. Orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.L. Brosura tiparita de IPC SA Brosura IPC SA. Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora.L.2009 şi M. S.A. sau se abrogă după caz. 30/N/22. Ordinul in B. M.T. nr 12/1999.T.12.74/02.T.2009 115 .D. nr. 18/N/1997 din 19/02/1997 M. Se difuzeaza institutiilor interesate prin ministerele coordonatoare. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.P.L. Elaborator: I.05.F.C.S. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate .L. reglem.P.C. XXIV-73 NP 127:2009 M.-S. nr 10/1998.P. refacere şi protecţia mediului. nr. în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor. 326/31.2010 ** Îşi încetează aplicabilitatea. Ordin de aprobare M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-69 ST 011-1997 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană.C. nr.T.L. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare.R. nr. Bucuresti.P. 1078/16.siguranta la foc" la cladirile inalte.C.A. nr.I. 46/N/1997 din 03/03/1997 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.P.T. XXIV-70 ST 012-1997 XXIV-71 GT 006-1997 M.A.A.I.. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.02. nr. 9/2000 Broşură IPCT. 45/N/1997 din 03/03/1997 M.A. nr 12/1999.C.A. p I. nr.12.A.2000 XXIV-72 PC 017-1999 Ordin în B. Elaborator: I.P. nr. Elaborator-I..Indicativ Domeniu -nr.

A. 2/N/03. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor. nr. nr. 32/N/16.A. 1995 Elaborator: I.T. 13/2000 Broşură UTCB B.06.şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe.XXV. 44/N/30.C.04. 2/N/03. 12/1992 B.P.P.L.C.L. Reglementări tehnico-economice şi metodologice Domeniu -nr.T. nr.A. 12/1992 116 . Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.2000 M. Indicativ reglem.10.C.T.L.1992 XXV-3 XXV-4 XXV-5 Ghid de acţiuni de reducere a riscului Gex 003-2000 seismic pentru construcţiile existente. nr.1995 M. * ** * * ** B. nr.P. Elaborator: U.A.L. 13/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.L.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-1 XXV-2 Publicaţia în care Observaţii a apărut B.P. nr.A.A. nr. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru Gex 004-2000 soluţii reprezentative de consolidare.2000 M. nr.P. nr.C.04.T.C. Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor.T.C.B.T.C. 2/2001 B.06.1992 M. 46/N/30. S. Elaborator: INCERC. nr. Metodologia pentru evaluarea clădirilor GV 001/0.

C.L nr. încercări în construcţii pentru activitatea 31/N/02. nr 4/1996.02.T.A. aprobat prin OMLPAT nr.L. nr.T.L.1995 de agrement tehnic în construcţii.10. HG nr.C.2001 Ordin:B.S. Mof nr.1996.10/1995partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii.C. P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din M. grupa 1 "Construcţii speciale”.T.P.C.A. B. * XXV-9 B.L. nr.U.L.P.1995 Elaborator: M.L.01. 675/2002 Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de M.L.09.C. Elaborator: C. completata cu HG nr.2001 117 Ordin:B.P. Indicativ reglem.9/N/05. nr.O. 85/N/25. 1217/06. ** .T. 501/2002. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei modificata si de importanţă a construcţiilor. nr 4/1996. I.T. nr.12.A. pentru M. ** M. importanţă a construcţiilor.L.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.95 P 135/1-1996.352/10.A.10. nr. B.T.C.L.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de GM 014-2001 lucrări de construcţii.T.A.C. Mof nr. 1216/06.P. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75. aprobat prin OMLPAT 2/N/20.1997. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.09. 2/2000 Îşi incetează valabilitatea P 135–1995. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75.Domeniu -nr.P.P. 31/N/02.1999 Elaborator: INCERC.10. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-6 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-7 XXV-8 Metodologia de stabilire a categoriei de M. XXV-10 XXV-11 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 015-2001 activitatea de licitare-ofertare. nr. nr.P.

T. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.B. nr.L.P.P.L. Ordin B.L. Elaborator: U. nr.2000 Ordin:B.10/1995partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C. 836/06.L.C.C.C. 837/06. 2/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA M.O.T.O.P.C.O.C.L.T. 1218/06.C.O. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M.C.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C. nr.C. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.T.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 012-2000 activitatea de licitare-ofertare.C.Domeniu -nr. nr.C. Indicativ reglem.06. 13/2002 NP 074-2002. nr. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de GM 013-2001 licitare-ofertare. nr. nr. Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice GT 035-2002 pentru construcţii.L. Elaborator : C.2002 Ordinul şi Îşi încetează aplicabilitatea reglementarea GT 035-2002.L.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-12 XXV-13 XXV-14 XXV-15 satisfacerea cerinţelor Legii nr.06. industriale şi RCs-2002 social-culturale. 344/N/19.L. Elaborator : C.2002 ** 118 . B.09. M.P.C.12. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.2001 Ordin:B.T.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii. nr.

13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA B. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora. nr. nr.T.12. nr.A. .T. nr. Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în M. p I .C.2004 B. consultanţă.01.L. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice. Decizia ICCPDC 155/28. nr. 836/06. Elaborator : INCERC.C.13/2001 ** XXV-21 M.O. . evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii. 205/N/22.T.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-16 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordin B.O. Of. nr. nr. Elaborator : C. p I . nr.06. Elaborator: INCERC.T. nr.Domeniu -nr.T.C.P.2000 B.C.02. Caietul IV: Instalaţii interioare.L. 18/2005 Broşura COCC XXV-19 GP 090-2003 M.C. Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare.) Elaborator: URBANPROIECT S.T. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P. 39/14.01. nr.C.61/23.Of.U. 125 bis/11.L.1982 ** * XXV-17 P 91/1-2002 XXV-18 P 91-1983 ** Ordin: M.C. Indicativ reglem.2002.2004 XXV-20 IM 013-2000 M.10.P. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţiimontaj.C. 1568/15.L.nr.Z. M. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii.C.C.P. Elaborator: C. 10/2003.2002 construcţii şi instalaţii.09.2004 .A.T. 562/2003 din 20/10/2003 119 M.

T.C nr. nr.08.T.T. achiziţia. 120 . 777/2003 se modifică şi se completează B.C. Indicativ reglem.Of. p I . Elaborator: M.L. elaborarea. nr.04.L. .04.P. 583 din 24/08/2007 Ordin: M. nr. p I .C. nr. nr. nr. 397/09. 6/2006.Of. p I . avizarea. Elaborator: M. Metodologie privind iniţierea.05. 1410/10. 542/08.T.T.P. urbanism şi habitat. p I . Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.L.08.T. .L. 550/09.Of.P.2003 OMLPTL nr. amenajarea teritoriului.2003 Ordinul B.T. . 278/21. programarea. Elaborator: M.C. 782/25.L.D. 17/2007 M. nr.06. nr.T. 777/26.L. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.T. 651/2007 din 02/08/2007 XXV-23 XXV-24 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-22 Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente.2003 M. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.Domeniu -nr.2004 M. 11/2003 M.2004 Ordin: M.Of.C.2003 B.2003 completare cu ordin M.C.04.T.T.C nr. . nr. nr.C.T.

M.M. procedee şi echipamente noi în construcţii. 289/2002 Elaborator : I.T. Elaborator: M. Elaborator : I.P.427/19 . procedee si echipamente noi în constructii.M. siguranţă în exploatare a barajelor şi 116/2002 digurilor care realizează depozite de din 11/02/2002 şi M. nr.2004 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse. nr. nr.M.L. 289/2002 din 6/03/2002 M.06.12. reglementare tehnică din tehnică domeniu PAT 1. lacurilor de acumulare. -Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.2002 M.A. M.2004 PAT 3. aprobat cu HG nr.P.L. nr.C.nr.I.2002 .nr.L. din 6/03/2002 121 M. XXV-26 NTLH 021 XXV-27 NTLH 022 Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: -Procedură de agrement tehnic pentru produse.L.427/19 .2004 M.L.pI.C.P. p I .I.T. Indicativ reglem. modificata si completata cu HG nr..06.Of.M.A.P.Of. nr.C. nr.T. .pI.M.427/19 . 501/2002).L.2004 XXV-25 PAT 2. din 6/03/2002 Metodologie privind evaluarea stării de M.10.2002 XXV-28 NTLH 023 M. şi M. deşeuri industriale.I..A. 1167/09.T.Of. 116/2002 Metodologie privind stabilirea din 11/02/2002 categoriilor de importanţă a barajelor .C.P. 352/1997). Metodologie de evaluare a stării de 116/2002 siguranţă în exploatare a barajelor şi din 11/02/2002 şi M.Procedură de abilitare a organismelor 1889/15. nr.T.pI.T. M.P.T..C. 289/2002 Elaborator : I.06.Of.2004 elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.nr. 766/1997 (MOf nr. nr.Domeniu -nr. 675/2002 (MOf nr.

Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare.P.T.01.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană.L.P.2003 ** XXV-30 IM 008-1997 M. franceză.pI. Elaborator: I. 50/N/1997 din 03/03/1997 M. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.T.A.P.A.L. Indicativ reglem. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.97din 17/02/2003 Reglemenrtarea Broşură ICECON Ordinul in B. nr.C. engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană.. nr. nr 12/1999.. Elaborator : ICECON SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale. Brosura tiparita de IPC SA XXV-29 GT 033-2001 M. nr.C. 51/N/1997 din 03/03/1997 XXV-31 IM 009-1997 122 .nr.Of.C. nr 12/1999.T.L. Elaborator: I.Domeniu -nr.L.P.P. 70/23.

nr.la construcţii monumente istoriceconsumuri medii specifice de resurse. 1558/2004 din 26/08/2004 Regulament conformităţii construcţii.558/2004.Of. nr.T. 1.211 şi 1. nr.R.E.pI. publicat în M Of.T.Of.C. Face parte si se aproba prin M.C.Partea I. 737/2004 M. nr..T. aprobat prin OMTCT nr. Se completează şi se completează: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.C. publicat în M Of . 132/2006 din 03/02/2006 Modificat prin M.T. 741/2004 nestructurale pentru realizarea de lucrări 008.nr.N. nr.pI. 1.T.C. 780 din 25/08/2004 consolidare a pereţilor din zidărie prin din 19/04/2004 cămăşuiri armate cu grile polimerice. nr.C.Domeniu -nr. 896/2005 din 06/06/2005 XXV-32 XXV-33 GP 100-2004 XXV-34 GEx 2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de M.C. Partea I. 185 şi nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.T. Elaborat: I. nr.T..T. Ghid privind intervenţii structurale şi M. Indicativ reglem. 165/92/2003. privind produselor atestarea pentru completat de M. 185 bis din 25 martie 2003. * 123 .T.211 bis din 16 decembrie 2004.T.1211 din 26/08/2004 Îşi incetează valabilitatea: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii” aprobat prin OMLPTL şi al MIR nr.C. nr.

C. Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă. Ghidul de difuzeaza pe disketa nr.P.T. nr.T.L. 347/2000 din 28/12/2000 Ordinul în B. lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz Gex 005-2002 cadru pentru soluţii reprezentative la 1064/2002 din 30/07/2002 îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare. Elaborat: U.pI.12/2002. 124 .P. Ordinul în B.T.C.T.C.B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora. si sub forma de manual de catre elaborator.C. nr90 din 24/11/2004 Ordinul in B.. nr.T. nr.L.P.Of.I.T. Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente.T.T.A. M.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut B.C.L. 21/2005 XXV-35 MP 025-2004 M. 41/N/2000 din 30/06/2000 XXV-38 MP 009-2000 XXV-39 GP 061-2000 M. 743/2004 din 19/04/2004 XXV-36 M. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate. Elaborator: I. nr.Domeniu -nr.L.P.A. nr. S.A. nr. cu regim redus de înălţime.P.C.1/2001.C nr. nr. Elaborat : I. Reglementarea se publica in Brosura INCERTRANS.13/2000. 2190/2004 din 24/11/2004 M.T. XXV-37 Ghidul pentru evaluarea costurilor M.A. Indicativ reglem.

C. SA M.A. Indicativ reglem. Manualul dirigintelui de specialitate în M. construcţii inclusiv sistemul informatic şi 74/N/1997 baza de date a activităţii acestuia .C. nr. Reglementarea în brosura ICOCC.D. nr.T. 88/N/1997 din 26/05/1997 125 . Ordinul in B.L.L. transportului şi valorificării OMLPAT nr. nr 10/1997. Ordinul in B. cadru . Ordinul în B. Elaborator: P. M.C.P. XXV-43 ME 001-1997 XXV-44 PC 002-1997 ** Metodologia se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-45 PC 010-1997 M.C.C.2/1997. 21/N/ deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor din 13/03/1998 publice. nr.P. Reglementarea in brosura IPCT. nr Se difuzeaza pe disketa 13/2000 impreuna cu instructiunile de catre elaborator XXV-40 IM 012-1998 XXV-41 MP 003-1998 XXV-42 PC 001-1997 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării.O.P. nr.C.Domeniu -nr.T.P. Elaborator: S.T.A. nr.4/1997. din 23/02/1998 M. nr. nr. Elaborator: I. din 05/03/1997 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul.A.E.P.A.L.C.13/2001.L.T.C.L. Manualul pentru calculul elementelor din 12/N/1998 oţel cu pereţi subţiri formate la rece.O.P. Manualul şi programul de calcul cadru 75/N/1997 pentru întocmirea cărţilor tehnice a din 05/03/1997 construcţiilor. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul in B. Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte.R. 17/N/1997 din 18/02/1997 Ordinul în B. Ordinul s-a publicat în B. Reglementarea în brosura ICOCC. nr 10/1997. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu.C.C.A. nr. C.T.

nr. nr. nr.Domeniu -nr.4/1997.P. B.P. 89/N/1997 din 26/05/1997 M. Elaborator: INCERC şi INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul în B.C.A. Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-46 PC 007-1997 M. nr. Reglementarea in brosura IPCT.L. Elaborator: I. 58/N/1996 din 15/07/1996 XXV-47 ** IM 003-1996 126 .1/1997.L.P.T. Indicativ reglem. Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) .C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date.T.A.

pI.04.R.4/2001.XXVI.T. nr.T. M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-1 XXVI-2 XXVI-3 XXVI-4 XXVI-5 XXVI-6 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare AND 514curentă drumuri poduri (revizuire AND 2000 514-1992). Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" CD 155-2001 (revizuire CD 155-1985).C. Pregătirea datelor în vederea prelucrării (revizuire DD 506 DD 506-2001 1988).Of.Of.N. nr. Normativ privind activitatea districtului de drumuri (revizuire DD 505-1988). p I .T.R.T. nr. nr.L.A.M..N. 786 din Îşi încetează valabilitatea 07/11/2003 CD 155-85. nr.T.779 din 06/11/2003 B.T. M. nr.T.T. 625/23.A.O.C.10. 779 din DD 506-88. S.pI.T. nr.O.R. nr. 615/23. origine destinaţie.D. Ordinul M.T. 2/2001. nr.A.A.D.265/17.R. 06/11/2003 B.2006 127 .T.C.2003 Îşi încetează valabilitatea A.10..4/2001 Ordinul Îşi încetează valabilitatea M. 6/2006.pI. M.C nr.2/2004.A.2003 Ordinul M.R. .T. nr. nr. nr. 616/23. nr. 619/23.. Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi înzăpezirii drumurilor AND 525.Of. DD 505-2001 indicativ DD 505-2001.Of.T. 514-92.T. Elaborator: B.C.pI.I.. 2005 Elaborator: C.combaterea publice.O. M. B. nr.Of.C. nr.2003 M. B..2005 M.N. Elaborator: INCERTRANS S.3/2001.T.D. Ordinul M. 782 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 DD 505-88. Elaborator: B. nr.C. 779 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 CD 31-1994.N.2003 M.C.2003 M.476 bis/2006 ordinul si reglementarea B.R. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie.R. 1.pI. Elaborator: A. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.11.C. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu CD 31-2002 structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire CD 31-1994). nr.M. B.10. nr. S. Domeniu -nr. 1. 604/23.L.10.T.Of.945/14. Indicativ reglem.R.O.T.10.

A.T. Elaborator: INCERTRANS S. nr.659 bis/22.C. Ordinul şi reglementarea M.T.C.10.O. S.O.A.10. 160 din 24/02/2004 B. nr.2003 M. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor.07.T.L. 471/15. 918/2004 din 12/05/2004 M. Ordinul şi reglementarea B. XXVI-8 XXVI-9 XXVI-10 XXVI-11 XXVI-12 XXVI-13 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor.T. nr.T.2004 M.T. Ordinul M.10.R.T. p I . 480/08. Elaborator: IPTANA S.R.2003 reglementarea in BTR .10. M.C.Of. 2003 Elaborator: INCERTRANS S.2003 M.L. Elaborator: INCERTRANS S. .11. nr.T. nr.2002 M. nr. Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru AND537drumuri. nr.Of.A. p I .Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-7 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. împotriva acţiunii apelor NP 067-2002 curgătoare şi lacurilor (Revizuire PD 161-1985).T.2003 128 .T.. p I .C.C. Îşi încetează valabilitatea PD 161-1985. nr.R. .Of. nr. M.15/2002 Ordinul M. nr.T. 614/23. p I .2003 M. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din beton NP 085-2004 de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.A.M.A.779/6.165 /25/02/2004 şi reglementarea B.4/2004 Îşi încetează valabilitatea AND 537-1998.T. .T. 1059/29.Of.Domeniu -nr.pietruirii drumurilor de pământ.T. nr. . Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la NE 022. Normativ privind proiectarea şi execuţia AND 582. nr. 4/2004.416 bis/2004 din 10/05/2004.T. Indicativ reglem.pI.A.A.07.Of. . 2002 Elaborator: INCERTRANS S.T. 4/2004. 603/23.2004 Ordinul M. Condiţii tehnice de calitate.03.C. 482/08. legate NE 021-2003 de cerinţele utilizatorilor. nr.P.C. nr. 782 din 06/11/2003 B.metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate. Elaborator: INCERTRANS S.C.A.2003 agregate. căilor ferate şi podurilor. 2002 Elaborator: B. p I . Normativ privind condiţiile tehnice şi AND 581. nr.

Indicativ reglem.C.T.C.127bis/26.N.Of.C.R.R.R. 1779/10. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 21/1966.9/1985. nr.C.T. 1997 M.11/1979.C.D.nr.1979 B.06.C. 12/2001.C. B.P. CD 42/1969.C. C 182-1987 Elaborator: INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a AND 532. nr. . nr.T. M. Elaborator: I.N. Elaborator: I. nr.T. Îşi încetează valabilitatea C 182/1977. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-14 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CD 29–1967. T. Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la CD 148-1985 umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare.C. 311/ 17. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la CD 42-1985 cald a straturilor bituminoase rutiere. 1613/ 28.T. B.1985 B. p I . Ordinul şi reglementarea M.A.T.T.C. nr. nr. 12/1985.T.C.1987 M.S. Elaborator: IPTANA Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri P 19-2003 (revizuire P 19-1986).R nr. 310/ 16.09.R.T. M.1985 M.T.1998 B.02.C.N. M.03. 1127 /17. nr. XXVI-15 XXVI-16 XXVI-17 XXVI-18 XXVI-19 XXVI-20 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri CD 29-1979 din pământuri stabilizate cu ciment.T. Elaborator: IPTANA S.1998 129 B. Îşi încetează valabilitatea CD 72/1973.9/1985.06. 11/1987. nr.3/2004 şi B.E.T. Elaborator: I. nr.C.1985 B.08..A.S.T.2003 M.îmbracăminţilor rutiere. nr.E.T. 52/ 27.Domeniu -nr.T.T.01.A. nr.N. nr.09.N.T.T.6/1987. Îşi încetează valabilitatea P19-1986.C .R. Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane CD 72-1985 vibrante.C. 1126/17. Elaborator: A.

.O. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-21 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-22 XXVI-23 XXVI-24 XXVI-25 XXVI-26 XXVI-27 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de AND 539celuloză destinate executării 2002 îmbrăcăminţilor asfaltice.A.C.nr 8/2004.R.T. S. nr.10.Of.C. "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de CD 147-2002 termocentrală" (revizuire CD 147-1985).10. Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999.nr.2003 B. Îşi încetează valabilitatea CD 147-1985.10.11.O.T.T. nr. Elaborator: CESTRIN Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru AND 546calea pe pod (revizuire AND 5462002 1999). nr.17/2002. nr. nr.5/2004.T.2003 M. Elaborator: INCERTRANS S. nr.R. 779 din 06/11/2003 Normativul B. Ordinul M.A. p I .2003 Ordinul M. .C.10. .T. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de NE 014-2002 ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. nr.07.T. Elaborator: INCERTRANS S.M. p I . .T. nr.Of.2004 şi BTR.C.T.T. Normativ pentru execuţia rosturilor din CD 118-2003 asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea M.T.C.T.T.C. Îşi încetează valabilitatea AND 539-1998 .A. . M. Elaborator: B. 613/23.nr. M. p I . M. Indicativ reglem. Elaborator: INCERTRANS S. Îşi încetează valabilitatea CD 118-79. 1718/2002 din 17/10/2002 M.C.A. Îşi încetează valabilitatea C 22-1992 . M.R nr.10. nr.Of.T. 447/02.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 151-1985. . nr. p I . nr. 659bis/22. p I . nr.Domeniu -nr.C.18/2002.Of. 904/2004 130 Ordinul şi anexa B.5/2004. 623/23. Oedinul M.A. 620/23.783/6.T. Elaborator: BOMACO S.R.T. 2003 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979. M.T. 779 din 06/11/2003 normativul B.Of. 618/23.A.T.2003 normativul in BTR Ordinul M. "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de CD 129-2002 termocentrală" (revizuire CD 129-1979). nr. "Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de CD 151-2002 ciment cu granulozitate discontinuă" (revizuire CD 151-1985). 786 din 07/11/2003 Normativul B.

T. nr. nr. . 194/ 14.07.R.A.07.2004 DD 509-1989. Îşi încetează valabilitatea CD 170-1988. 483/08.A. în staţii fixe .3/2004.T. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă (revizuire CD 170.1998 aprobat prin OMT nr.T.T.Of. nr. CD 118-79) .1999 Elaborator: INCERTRANS S. 481//08. 545neconcasate pe drumuri cu trafic redus.165 din 25/02/2004 normativ B. Îşi încetează valabilitatea AND indicativ 509-1989. M. M. nr. nr. 160 din 24/02/2004 B.2004 M. .Of.2003 Elaborator: INCERTRANS S.Of.Of. nr. Elaborator: INCERTRANS S. p I .Of. nr.A.T. Indicativ reglem. . nr.3/2004.revizuire M.Of. 165 din 25/02/2004 normativ B.T. 327 din 09/07/1999.A.2003 1988). Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald. p I .C. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi M.05.10.A.Of. nr.A.03.T. nr. . Normativ pentru executarea straturilor M. nr.2004 Reglementarea in M.659bis/22.2/2004. nr. .T. 659 bis/din 22/07/2004.nr.C.M. 54/1998. de urgenţă la autostrăzi. p I. 479/08. Elaborator: INCERTRANS S. 127bis/26.A. Normativ privind execuţia straturilor M.nr.2004 Elaborator : INCERTRANS S. 905/ 11.2003 Elaborator: INCERTRANS S. . Ordinul in M.04.T. nr. de bază din beton slab la autostrăzi.R. 906/11.Of. nr. Elaborator : INCERTRANS S.T.659bis/22. p I .T. p I.T.10. bituminoase foarte subţiri la rece. nr. XXVI-30 NE 023-2003 XXVI-31 NE 024-2003 XXVI-32 AND 2003 523- Îşi încetează valabilitatea AND 523-98 publicat in M. .Domeniu -nr.T. Ordinul şi reglementarea M.10. Ordinul M.C. XXVI-33 AND 1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră M.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-28 CD 170-2003 XXVI-29 DD 509-2003 din beton armat şi beton precomprimat din 11/05/2004 (Revizuire Instrucţiuni tehnice ind.C. 131 . p I . p I .R.T.05.

Of.A.I.T.11/2004.T. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri..3/2001.R. Anexa M. . Norme tehnice privind proiectarea şi M.T.T. Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu -nr.10.3/2001.I nr. XXVI-35 NE 011-1999 XXVI-36 CD 99-2001 XXVI-37 DD 502-2001 M.. nr.T. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton. beton armat.Of.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 216-1982 .2003 Îşi încetează valabilitatea DD 502-1987. nr. 127 bis din 26 martie 1998.A.T.Of.D. 606/23.L. Elaborator: BOMACO S. nr.2005 B. friguros.09.T.T. Îşi încetează valabilitatea B. nr.Of. 221/N/27.T. 779 din 06/11/2003 B. p.10. 2003 M.C.T. ..T.R. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987). nr.P. Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982). 221/N/27. nr.C. 782 din 06/11/2003 B. nr.R.09. 782 din 06/11/2003 B.2000 CD 164-1987.D. nr.4/2001. M.R. 50/27.01. Elaborator: VIACONS Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în M.T. 608/23. nr.C. beton precomprimat şi zidărie de piatră.L. nr.Of.2000 CD 164-1987. nr. . 621/23.09. p I . . nr.01. M.10. nr.Of. nr. M.A.1/2001. nr. Îşi încetează valabilitatea Normativul privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros. nr.2004 Elaborator: A.T. p I .6/2001 Ordinul s-a publicat în M.C.13/2001.100 /31.T.T. publicat în M.P. Îşi încetează valabilitatea B. nr.A. 132 M. Indicativ reglem.13/2001.R. Elaborator: INCERTRANS S.N. p I .C. nr. B.T. 1608/ 02.1998 Elaborator:A. realizarea străzilor în localităţile rurale . XXVI-38 PD 216-2001 M. p.N.T. p I . reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-34 NE 010-1999 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat.C. B. Îşi încetează valabilitatea CD 99-197. nr. 138bis/1998 din 06/04/1998 XXVI-40 . nr.A.R. XXVI-39 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp M.

nr. p I . 138bis/1998 din 06/04/1998. nr. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-41 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. viaducte şi tuneluri rutiere. 138bis/1998 din 06/04/1998. nr.1998 M. nr. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare. Norme tehnice privind proiectarea. B.T. 1/1994.N. Indicativ reglem.N. Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. p I . 515execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces. Elaborator: A.T. p I . 46/ 27. nr. . nr.Of.1998 M. nr.138bis/1998 din 06/04/1998 M.D.D. 138bis/1998 din 06/04/1998. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice .instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor. . 45/27. Elaborator: A. M.T.Of.1998 M. .01. 49/ 27.N. nr.1998 M. Elaborator: A.Of.T.01.N. construirea şi modernizarea drumurilor. p I .1998 din 27/01/1998 M.T.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. p I .01.N. nr.Domeniu -nr.D. pasaje. 48/ 27. 571 din 19/12/1997 M.1993 133 . .Of.D. 47 din 27/01/1998 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Elaborator: A. .C.01. nr. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. M.T.01. nr. pe poduri.T. nr.D. 138bis/1998 din 06/04/1998 M. nr. nr.Of. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor. Elaborator: A. . M. . 138bis/1998 06/04/1998 XXVI-42 XXVI-43 XXVI-44 XXVI-45 XXVI-46 XXVI-47 XXVI-48 AND 1993 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.N. p I .03. 15/1998 din 19/01/1998.Of. Elaborator:A.N. nr. p I . 80/ 03.D.Of. M. Elaborator: A. 43/ 27.T. nr. M.

Indicativ reglem. nr.2003 M.1/2000.P.N. XXVI-52 NP 043-2000 XXVI-53 PD 189-2000 M.10. nr.T.T. 609/23. XXVI-50 CD 16-2000 M. Elaborator: INCERTRANS S.R.2000. nr.C. Îşi încetează valabilitatea CD 16-1978-Ordin A. B..T. B.T. Elaborator: BOMACO S.T. Ordinul M. nr.A. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976.D.L. 7/2000 Broşură ICECON.T.R.D. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. 783 din 06/11/2003 B. nr. B.Of. CD 63-1984-Ordin A. 1/2001.C. 134 . 2/2001. 782/2003 din 06/11/2003 B. nr. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton. 610/2003 din 23/10/2003 XXVI-54 PD 177-2001 M. nr. 12/2001. nr.N.C. normativul s-a publicat în B. Elaborator: SEARCH CORPORATION Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-49 ST 022-1999 M.T.A. 260/N/2000 din 02/11/2000 Îşi încetează valabilitatea Ordinul M. .T.N.R.12.D.R. Elaborator : PROED S.T.10. Elaborator: I. nr.T. 612/23. nr. nr. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural.C.S.. nr.2000. Bucureşti Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice.Of. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea (revizuire CD 63-1984). 214/18.A.11.C. . .T. nr.T.P.C. p I .C. M.Of.C. nr. Îşi încetează valabilitatea PD 189-1978.A.F.L. 605/2003 din 23/10/2003 XXVI-51 CD 63-2000 M. 66/N/1999 din 07/09/1999 Ordinul s-a publicat în B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Elaborator: INCERTRANS S.2/2001.T. nr. 7/2001. p I .C. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (revizuire PD 1771976).Domeniu -nr. 783 din 06/11/2003 180/06. B. p I .T.A.A. 2/2001. A.P.

C.10. nr. p I . Elaborator: BOMACO Normativ de dimensionare a struct NP 081. IPTANA S. indicativ PD 165 – 2000.Of.C.Of.L. nr. 783/06.Of.11. Elaborator: PROED S. 5/2004.T.T.2003 B. B.C. B.R.C. 611/23.R.R.C. 7/2000. Îşi încetează valabilitatea PD 165-1983. nr.T. p I .2002 135 B.A.1998 M.Of. nr.C.T.P. . 1060/29.T.nr.2003 Ordin: M.T.L.22-23/2002. nr.2003 reglementarea B. p I .A.15/2002. Îşi încetează valabilitatea PD 162-1983. Elaborator: BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor AND 584din punct de vedere al capacităţii 2002 portante şi al capacităţii de circulaţie. 786/2003 din 07/11/2003 B. Ordinul M. . 1/2004.R.T. nr. p I . GP 068-2002 Elaborator: IPTANA S. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a GP 046-1998 tramvaielor.10. . nr. nr.P.10.C.T.10. 617/23. nr.T. nr.07.2003 Ordin: M.2003 M. Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD PD 162-2002 162-1983). Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi PD 165-2000 prefabricate" (revizuire PD 165-1983). MTCT 624/23. Îşi încetează valabilitatea PD 46-1979. nr. 1717/ 17.11.10.2003 M.A.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-55 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. M. M. 77/N/13.T.A.T.C.6/2004. 622/23. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. 786 din 07/11/2003 reglementarea in B.2002 urilor rutiere rigide.T. 779/06. Elaborator: S. nr.L.12. 9/2001.2002 M. . Îşi inceteaza valabilitatea PD 177-1976. Elaborator: IPTANA S. Indicativ reglem.A.Domeniu -nr. XXVI-56 XXVI-57 XXVI-58 XXVI-59 XXVI-60 XXVI-61 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton PD 46-2001 armat (revizuire PD 46-1979). .Satisfacerea exigenţelor de calitate.T.T. Elaborator: INCERTRANS S. nr. nr.

METROUL S.T nr.P.C.A.Of.A.L. 2002 Elaborator:S.15/2004.C.Domeniu -nr.T nr.E.2004.Of. Elaborator: A.A.2002 B.09.R.03. Elaborator: A. 309/16. Ghid pentru întreţinerea.2004 M. 571/24.C.2004 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.T.03.T. Elaborator S.05.9/2000 Broşură INCERTRANS.2003 B.05. nr.10.T.T. nr. M.nr.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-62 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferateID 28-2004 revizuire ID-28-1976. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale CD 27-2004 ferată.R.A. * M. 456 bis/20. ** 136 .6/2003. nr.F. 26/N/22.F. nr.2004.R.E.L. 570/24. 572/24.C. Indicativ reglem.2004 M. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru GEx 006metroul din Bucureşti. Îşi încetează valabilitatea ID-28-1976. nr.L. NP 034-1999 M. 456 bis/20.T nr.T. nr.METROUL S. nr.C.Of.C.03.05. p I . * M. . .C. Elaborator: A.Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva NE 017-2003 curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.05.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.E.2004 M.C. XXVI-63 XXVI-64 XXVI-65 XXVI-66 XXVI-67 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al NP 095-2004 protecţiei împotriva îngheţului.2000 Ordin B.nr.C.T. p I . p I . 1716/17.P.F. 456 bis/20. .

C. Indicativ reglem.03. Elaborator: INCERTRANS S.T nr. OMTCTnr.nr. 261/N/2000 din 02/11/2000 ** ** XXVI-69 NP 044-2000 XXVI-70 NP 085-2004 Face parte si se M.T. 323/14.C.2000 M.1/2001 Reglemenmtarea Broşură INCERTRANS. Ordin: M. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. 1032/26.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B.L. îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-68 NP 038-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare.A.nr. Elaborator: INCERTRANS S.A.06.nr.T nr. Elaborat de INCERTRANS S. p I . Elaborator: INCERTRANS S.L.P. p I nr.1/2001 Reglementarea Broşură INCERTRANS. 471/2004 din 15/03/2004 M. 507/16.A.nr.2004 Anexa : B.Domeniu -nr.nr.T. nr.T.A. 416bis / aproba prin din 10/05/2004.R. . Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.C.T.7. nr.T.05.05.06.A.6. .P.A.P.Of. Elaborator: INCERTRANS S. Ordin: M. 1031/26.C.Of. p I .511/07.nr.2004 Elaborator: INCERTRANS S.05. utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. . nr.T. M. 336/2000 din 28/12/2000 Ordin B. M.Of.R. . Elaborator: INCERTRANS S.2004 Anexa : B. 27/N/22.6.04. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. M.R.nr. XXVI-71 NP 050-2000 XXVI-72 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a M.L.2004 XXVI-73 NE 029-2004 XXVI-74 NE 030-2004 M.Of.2004 Anexa : B. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare.A.C.T nr.C.A.2004 137 .A.T.A. p I nr511/07.T.nr. indicativ NP-085-2004.T.

nr. 182/15. p I .C. Elaborator: U.02. nr. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere .05.C. 171/15. p I . Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul .5/2006. nr. Of.C. Elaborator: A. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr. 446bis/26. 166//15.20/2005..nr. Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h .E.3/2005. 16/2005. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale . nr.nr.2005 B.T. nr.2005 B.T.2005 B.C.T.C.2005 B. M.04.R.05. Of. nr.2005 B. Of.C. nr. nr.nr.2005 138 . .T. M..T.F.2/2005.347 bis/25.4/2005. Indicativ reglem.C. nr.R. .02. Elaborator: IPTANA S.C.T.T.02. . 374 bis/04.7-8/2006.pI. M.2005 B. 169//15. nr. Elaborator: A.T.T.C. M. p I .A. M.T.2005 M.C. p I .C.Domeniu -nr.C.R. .T.05.C. nr.T. 431 bis/23.E. Of.C. 168//15. 196//15.C.05. Of. Elaborator: U. Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h . nr. .2005 B. 197/15. nr. M.C.2005 M. Elaborator: U.2005 B. nr. M.F. Of.T.02.02. .04.2005 XXVI-76 NE 032-2004 XXVI-77 MP 038-2004 NP 109-2004 XXVI-78 XXVI-79 NP 111-2004 XXVI-80 NP 115-2004 XXVI-81 NP 116-2004 XXVI-82 NP 105-2004 M.04.C. 370 bis/03.F. 167/2005 din 15/02/2005 M. nr. p I . Elaborator: A.T.02.T.C.05. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-75 GP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. M. 438bis/24. pI./2005 M.02.B.T.4/2005.T. Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. nr.352 bis/26.C.T.2005 M.Of. Of.T. p I . 365 bis/28.B.2005 M.B. nr.E. Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri.

10-11-12-13 /2005.T. p I .T.T.397bis/11. Elaborat : ICECON SA.T.2005 Elaborator: SEARCH CORPORATION M.439 bis din 24.A.2005 XXVI-84 AND 2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase 540. nr. 554bis/29.C.S. nr.2005.21/2005. XXVI-85 NP 104-2004 M.T. nr.Domeniu -nr.T.T.C.nr.05.C. 277/23. 2005 M.F. nr. nr. 406bis/13.02.T. nr. 198/2005 publicat în Mof PI.05.2005 M.R. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-83 NE 033-2005 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate.05. nr.A.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.P. .439 şi nr.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.C. 177/15. pI.02.L.A. Ordinul în B. Elaborator: U. 952/2005 din 16/06/2005 M. nr.nr. p I . XXVI-86 NE 031-2004 M.T.C.2005 B..C. Of.Revizuire AND 540-1998 Elaborator:BOMACO S. Îşi încetează valabilitatea AND 540-1998. Normativ pentru întreţinerea şi repararea M. 559 din 30/06/2005 Îşi încetează valabilitatea NE 033-2004 aprobat prin OMTCT nr.T.C.C.Of.T.T.C nr.B.P. Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. . Indicativ reglem. Elaborat: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea . nr.2005 B. 907/11.P. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice . cale ferată şi pietonale.L.2005 B. 154/N/2000 din 06/07/2000 M.C.pI. M. transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice.06. Of.pI.pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide.Suprastructuri pentru poduri de şosea.C.C.nr.12. precomprimate exterior. nr. Ordinul în B.C. 155/N/2000 din 06/07/2000 XXVI-87 ST 032-2000 ** ** XXVI-88 ST 033-2000 139 . M. 6/2006 şi B. S. 2100/30.05. străzilor ..T.11. Elaborator:I. nr. nr. nr. Of. 4/2005.L. nr.2004 Completat de M.Of. 1156bis/20.

P. Elaborat : INCERTRANS Ordin aprobare M.T. computerizat a reţelei rutiere.A. Ordinul în B. 42/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul s-a publicat în B. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-89 ST 034-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. XXVI-91 NE 015-2002 ** XXVI-92 MP 018-2002 Metodologie de trecere în sistem M.A. nr.T.C. nr.13/2001. Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant.C. 273/1971 din 29/03/1971 M. conform 1066/2002 din 30/06/2002 actelor normative în vigoare. nr. M.N.12/2002 Reglementarea in brosura AND Ordinul în B.T. nr.Domeniu -nr.T. ** ** Îşi încetează valabilitatea C 146-1984 “Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor de beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET”. nr. 140 .A. B.C.L.L. nr. XXVI-93 GT 025-2000 XXVI-94 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren. 153/N/2000 din 06/07/2000 M. nr.13/2001.C.L. nr.D. nr.C.T. Elaborat: ICECON SA Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. Elaborator: Ghid de utilizare a forajului orizontal GE 037-2000 dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren. nr.8/1971. XXVI-90 S 4 -1971 B.L. nr.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.T.C. Elaborat : A.P.T.P. nr. 39/N/2000 din 30/06/2000 M.T. 1719/2002 din 17/10/2002 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.L. instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură .P.8/2004.

T.C.T.T.P. nr.A.Domeniu -nr.T. nr.L. nr. Elaborator: D. grinzi. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de C 242-1993 influenţă. Ordinul în B.P. Elaborator : URBANPROIECT Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri.P. Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor GE 014-1997 de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi.). nr 8/1995.1981 ** 141 .L. 11/N/1993 din 06/04/1993 B.C. Instrucţiuni pentru stabilirea stării AND 522-1994 tehnice a unui pod. M.A. SA Ghid tehnologic privind realizarea GT 011-1997 drumurilor de organizare de şantier .C .L. dale.L.A.C.T. Indicativ reglem. 110/N/1997 din 01/08/1997. NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant. nr.L. 2/1982 1605/ 12.T. Elaborat: INCERTRANS. Ordin MT nr. nr. Ghidul in brosura IPC SA. XXVI-96 XXVI-97 XXVI-98 XXVI-99 XXVI-100 XXVI-101 XXVI-102 Specificaţie tehnică privind cerinţele şi de performanţă pentru ST 035-2000 criteriile verificarea antiseismică a faţadelor cortină . nr 2/1994. nr. borduri. etc.13/2001. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-95 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. Elaborator: I. Elaborator: IPC SA. nr.C. Elaborator: I.L.T. nr 12/1999.D.C.P.T.A. nr. B. B.13/2001. 35/N/1997 din 03/03/1997 M.P.A. Publicat in B. M. nr 12/1999. Ordinul in B. nr.C. 52/N/1996 din 15/07/1996 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.12/1997.A.T.04.P.C. 259/N/2000 din 02/11/2000 M. 2/N/1998 din 20/01/1998 M.211 din 6/06/1994 M.P. nr. nr. Ordinul în B.C. SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale ST 002-1996 miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces.P. panouri.C.

142 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful