KAIXIN HONGKONG YIU WAH LIMITED ADD:OFFICE NO.

1006,HAOPAN SHOES MATERIALS PLAZA HOUJIE,DONGGUAN CITY,CHINA TEL:+86-769-81265257 FAX:+86-769-81265527 Al Mamun Trade vision international ltd. Room no. 810 218, Guang Yuanzhong Road, Baiyun District, Guangzhou, Post code: 510405 Tel: 86-20-8 Mobile: 13434274975