Anexa nr.

3

NUMARUL DE IDENTIFICARE A PERICOLULUI -NUMARUL KEMLER20 22 223 225 23 236 25 26 263 265 266 268 286 30 X323 33 333 336 338 X338 339 36 362 X362 38 382 X382 39 40 423 X423 43 44 446 Gaz asfixiant sau care nu prezintă un risc secundar Gaz lichefiat refrigerant, asfixiant Gaz lichefiat refrigerant, inflamabil Gaz lichefiat refrigerant, comburant (favorizează incendiul) Gaz inflamabil Gaz inflamabil şi toxic Gaz comburant (favorizează incendiul) Gaz toxic Gaz toxic şi inflamabil Gaz toxic şi comburant (favorizează incendiul) Gaz foarte toxic Gaz toxic şi corosiv Gaz coroziv şi toxic Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 21OC la 61OC) Lichid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa emiţând gaze inflamabile Lichid foarte inflamabil (punct de inflamabilitate sub 21OC) Lichid foarte inflamabil spontan ce reacţionează în contact cu aerul Lichid foarte inflamabil şi toxic Lichid foarte inflamabil şi coroziv Lichid foarte inflamabil şi corosiv care reacţionează foarte periculos cu apa Lihid foarte inflamabil, putând produce spontan o reacţie violentă Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC), prezentând un grad minim de toxicitate şi lichid autoinflamabil şi toxic Lichid inflamabil, toxic, reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile Lichid inflamabil, toxic, reacţionând foarte periculos cu apa şi emiţând gaze inflamabile Lichid inflamabil (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC), prezentând un grad minim de corozivitate sau lichid autoinflamabil şi coroziv Lichid inflamabil, coroziv, reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile Lichid inflamabil, coroziv, reacţionând foarte periculos cu apa şi emiţând gaze inflamabile Lichid inflamabil, puând produce spontan o reacţie violentă Substabţă solidă inflamabilă sau autoinflamabilă ori autoreactivă Solid inflamabil ce reacţionează cu apa degajând gaze inflamabile Solid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa, degajând gaze inflamabile Substanţă solidă spontan inflamabilă (piroforică) Solid foarte inflamabil care, la o temperatură ridicată, se găseşte în stare topită Solid foarte inflamabil şi toxic care, la o temperatură ridicată se găseşte în stare topită

reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile Substanţă toxică şi comburantă (favorizând incendiul) Substanţă foarte toxică Substanţă foarte toxică şi inflamabilă (punct de inflamabilitate egal cu sau sub 61OC) Solid foarte toxic. reacţionând foarte periculos cu apa. degajând gaze toxice Solid inflamabil sau autoinflamabil. putând produce spontan o reacţie violentă Substanţă comburantă (favorizează incendiul). putând produce o reacţie violentă Solid toxic. degajând gaze corozive Substanţă comburantă (favorizează incendiul) Peroxid organic inflamabil Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul) Substanţă foarte comburantă. inflamabilă Substanţă radioactivă. reacţionând foarte periculos cu apa. comburantă (favorizează incendiul) 50 539 55 556 558 559 56 556 58 59 60 606 623 63 638 639 64 642 65 66 663 664 665 668 669 68 69 70 72 723 73 74 75 . reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile Substanţă toxică şI inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) Substanţă toxică nocivă şI inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) şi corozivă Substanţă toxică nocivă şi inflamabilă (punct de inflamabilitate egal sau superior la 61OC). inflamabil Substanţă lichidă radioactivă.46 462 X462 48 482 X482 Solid inflamabil şi toxic Solid toxic. toxică Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul). reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile Solid coroziv. putând produce spontan o reacţie violentă Substanţă toxică sau nocivă şi corozivă Substanţă toxică sau nocivă. toxică Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă Substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul). putând produce spontan o reacţie violentă Substanţă radioactivă Gaz radioactiv Gaz radioactiv. prezentând un grad minim de toxicitate Substanţă infecţioasă Lichid toxic. putând produce spontan o reacţie violentă Substanţă toxică. inflamabil sau autoinflamabil Solid toxic. reacţionând cu apa şi emiţând gaze inflamabile Solid toxic. corosiv Solid coroziv. inflamabil sau autoinflamabil Substanţă foarte toxică şi comburantă (favorizează incendiul) Substanţă foarte toxică şi corozivă Substanţă foarte toxică. inflamabilă (punct de inflamabilitate egal sau mai mic de 61OC) Substanţă solidă radioactivă. toxică Substanţă comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă Substanţă comburantă (favorizează incendiul).

reacţionând foarte periculos cu apa Lichid coroziv. reacţionând cu apa şi emanând gaze inflamabile Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi comburantă (favorizează incendiul) Substanţă corozivă sau prezentând un grad mic de corozivitate şi comburantă (favorizează incendiul) şi toxică Substanţă corozivă sau prezentând un grad mic de corozivitate şi toxică Substanţă foarte corozivă Substanţă foarte corozivă care reacţionează periculos cu apa Substanţă foarte corozivă şi inflamabilă (punct de inflamare de la 23OC la 61OC) Solid foarte coroziv. corozivă 80 X80 823 83 X83 836 839 X839 84 842 85 856 86 88 X88 883 884 885 886 X886 89 Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate. inflamabil (punct de inflamare de la 23OC la 61OC) şi toxică Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) putând produce spontan o reacţie violentă Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct de inflamabilitate de la 23OC la 61OC) putând produce spontan o reacţie violentă şi reacţionând foarte periculos cu apa Solid coroziv. putând . inflamabil şi autoinflamabil Substanţă foarte corozivă şi comburantă (favorizează incendiul) Substanţă foarte corozivă şi toxică Substanţă foarte corozivă şi toxică.76 78 Substanţă radioactivă. inflamabil şi autoinflamabil Solid coroziv. reacţionând foarte periculos cu apa Substanţă corozivă sau presentînd un grad mic de corozivitate. reacţionând cu apa şi degajând gaze inflamabile Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilitate (punct de inflamare de la 23OC la 61OC) Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate şi inflamabilă (punct de inflamare de la 23OC la 61OC) reacţionând foarte periculos cu apa Substanţă corozivă sau prezentând un grad minim de corozivitate. toxică Substanţă radioactivă.

90 91 produce spontan o reacţie violentă Substanţă periculoasă Substanţă periculoasă care se transportă la cald NOTA : Cu roşu sunt marcate substanţele care reacţionează periculos cu apa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful