P. 1
7_koinonika

7_koinonika

|Views: 72|Likes:
Published by Hlias Aristidis

More info:

Published by: Hlias Aristidis on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

ΜΕΡΟΣ 7ο: ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (4.

0008)
ΑΛΑΝΑ..................................................................................................................................................................11
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ....................................................................................................................12
ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ......................................................................................................................13
ΑΧ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΜΟΥ............................................................................................................................................14
ΑΡΝΗΣΗ.................................................................................................................................................................15
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ..............................................................................................................................16
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΗΛΙΕ................................................................................................................................................17
Ο ΔΡΟΜΟΣ............................................................................................................................................................18
ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ................................................................................................................................19
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ......................................................................................................................................................2!
ΚΑΗΜΟΣ...............................................................................................................................................................21
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ....................................................................................................................................................22
Ο ΣΚΛΑΒΟΣ..........................................................................................................................................................23
ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ............................................................................................................................................24
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ....................................................................................................................25
ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ..................................................................................................................................26
ΔΟ"Α ΤΩ #ΕΩ......................................................................................................................................................27
$Ε%ΜΠΕΚΙΚΟ........................................................................................................................................................28
Η ΦΑΜΠΡΙΚΑ.......................................................................................................................................................29
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ......................................................................................................................................................3!
ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ............................................................................................................................................32
ΑΠΟΝΗ $ΩΗ.........................................................................................................................................................33
ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑ......................................................................................................................................................34
ΠΑΓΩΣΕ Η ΤΣΙΜΙΝΙΕΡΑ.....................................................................................................................................35
ΓΕΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΣΟΥ Τ& ΑΝΟΙΧΤ'.........................................................................................................36
ΑΛΑΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ε()*+,+-. Em, F, Em, F, Em
Em F Em
1. Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7( -)893* 308 :*;(76<(
Em F Em
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7( -1*34 10))4<8( =*316<8(
Am F m Em
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7*( )256>49*3 123 7*<>(6 )89
Am F m Em
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7( -1*3 :<,? 7*( :*+,3(6
Am, F!7"A, Em
Em F
Ρεφραιν Σε καρτερούσε η !" και #ια $αρα%ο&'εύτρα #(να
m Em F Em
Κι )*ινε+ κε,νο το $ρ!,- κ.κκινο κρ,νο στην α'(να
Ε()*+,+-. Em, F, Em, F, Em, m, Em
2. Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6
Κ*( 7;*(4( 7( 2 58?<* )89 :*<074(
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7( 4(@4 7( 8 @6<831*A 3189=07(
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6
Κ*( 189A 78(18B)4A 7*( +4;8B)4A
Σ/ 0)12)*3 )4 5(* +,3(6 7( -1*3 :<,? 7*( :*+,3(6
Ρ4=<*(3 C>(AD
ΣΤ# ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Α$ΩΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: 1. ΛΑΔΗΣ
Em % &
1. E=1*)4 2 F<* +(* 3* )27,G4?A
Em % &
Ε<+*1(6 :<8@,<6 >?:;* )89 7( 454?A
& '7 Em
Ρεφραιν Στη %ο&'ει( και στον α*! 2 !να
Am '7 Em '7 Em
Κ.ντρα $(#ε στο 3ει#! 2 ! να
& '7 Em
Ο τρο3.+ *ια να *&ρι 2 ι σει
Am '7 Em '7 Em
Η !" να $ρο3!ρη 2 η σει
2. Γ(* 18 54<8>8B;( +(* 12 =*54;(6
Μ4A 18 H4<8IJ<( 50)* )12 =,1(6
Ρ4=<*(3
3. ';;8A )18 ;(563( 7( 6;;8A )18 +(*:?
Ν* 7*<:?)4( 2 50<* 3* I+4( 18 K,5?
Ρεφραιν Στη %ο&'ει( και στον α*4να
Κ.ντρα $α#ε στο 3ει#4να
5'η η *η να ο#ορφύνει
Τ6 .νειρο !" να *,νει
(ΡΕ)ΕΙ ΣΤ#Ν *ΤΩ)Ο$ΕΙΤΟΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Τ. Λ8Ι:ΑΔΙΤΗΣ
Ε()*+,+-: , A, 'm, %m, , F+m, 'm, %+7, F+m
F+m E %+7
1. Μ(7<6 7( *3-;(*+* )1436
F+m E F+m
Κ*( ):?1(* @*52;6 589
E A %+7 E %+7
Β<0@4( )12 =1,@8+4(183(6
E A %+7 'm %+7 F+m E F+m %+m F+m E
Β<0@4( 7*( )123 7*<>(6 589L , , , , ,
A %+7 E %+7
Β<0@4( )123 =1,@8+4(183(6
E A %+7 'm %+7 F+m
Β<0@4( 7*( )123 7*<>(6 589
E A 'm Am
Ρεφραιν Α3 ;εύτη κι (%ικε ντο&νι(- ! ! ! !
E A 'm %+7 F+m
Π6 (να;ε+ τον καη#. #ο&
A 'm %+m
ε,σαι #ικρ.+ και %εν 3!ρα α α+
F+m 'm %+7 F+m
Τον αναστε2- τον αναστενα*#. #ο& >(A
2. Ο( )B5=8<4A *501<214A
Δ43 0@4( 8 7J)58A 6;;4A
Φ4B+893 8( 50<4A 589 I*<(6
Σ*3 1(A I<8@-A 1(A )16;4A , , , , ,
Φ4B+893 8( 50<4A 589 I*<(6
Σ*3 1(A I<8@-A 1(A )16;4A
Ρ4=<*(3
Α) )ΕΛΙΔΟΝΙ ΜΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ε()*+,+-. m, ',, &m, A, m, A, m
m &m
1. Α@ @4;(>J3( 589 :,A 3* :416H4(A
A &m m
Σ/ *91J3 183 5*B<8 183 89<*3J
F &m
Α?5* )1*;6M4( 18 >4(;(3J
% &m A
Κ*( :,A 3* 7;6K4(A 7*( :,A 3* 7;6K4(A
m
Α@ @4;(>J3( 589
Ε()*+,+-
2. Α@ :*;(76<( 589 1* 1<*?3* =B+*3
Δ43 0@4( ><J58 7( *32)45J
Κ( J)8( 5(;8B)*3 +(* ;91<,5J
Π4A 589 :89 :-+*3L :4A 589 :89 :-+*3
Α@ :*;(76<( 589
Ε()*+,+-
3. '@89 7*<>8B;* 589 =9;*7()5032
Δ43 I+*?34( 8 -;(8A :89 7*<14<6A
ΜJ38 8 14;6;2A 12A *+8<6A
Σ4 H4789=*?34(L )4 H4789=*?34(
'@89 7*<>8B;* 589
ΑΡΝ#Σ#
ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΠΟΙΗΣΗ: Γ. Σ818ΡΗΣ
1. Σ18 :4<(+(6;( 18 7<9=J
Κ( 6):<8 )*3 :4<()10<(
Δ(K6)*54 18 54)250<(
Μ* 18 34<J +;9=J
2. Π63, )123 6558 12 H*3G-
Γ<6K*54 1/ J385* 12A
Ω<*?* :89 =B)2H43 8 5:612A
Κ*( )I-)1274 2 +<*=-
3. Μ4 1( 7*<>(6 54 1( :38-
Τ( :JG8 7*( 1( :6G8A
Π-<*54 12 M,- 5*A ;6G8A
Κ( *;;6H*54 M,-
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑ*ΥΛΛΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ- 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
1. Κ6G4 :<,? H47(38B)*54 3* :654 )12 >89;4(6
Σ18 ;4,=8<4?8 +4;8B)*54L -5*)14 >98 :*(>(6
Ρεφραιν Κ.κκινο τριαντ(φ&''ο- κ.κκινο το %ει'ιν.
2. Κ6:8(8 :<,? +(* 183 :J;458L 7(3-)*54 5*M?
N;8( 5*M? 1<*+89>8B)*54L :*;4B*54 5*M?
Ρ4=<*(3
3. Μ0)* )18 Μ62 )781FG274AL 18 *?5* )89 5*I?
EI*K4 5*B<8 183 89<*3JL 7J77(38 183 7*(<J
Ρ4=<*(3
4. Μ*M? )89 J;* )781FG27*3L J34(<* (>*3(76
Γ?3*54 J;8( =*316)5*1*L M8B54 )95I*1(76
Ρ4=<*(3
5. ΤF<* 8( )25*?4A +43-7*34L 4?>2 45:8<(76
Ε?3*( 1* J34(<* *+*G6L 7*1*3*;,1(76
Ρ4=<*(3 C>(AD
ΚΑΛ#ΜΕΡΑ #ΛΙΕ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
1. #* 183 54GB)8954 183 -;(8 )?+89<* 3*(
#* 183 1<4;638954 183 =?;8 )?+89<* 3*(
Μ4 18 31*8B;( 7*( 54 183 M89<36
7*;250<* -;(4 7*;250<* >(A
Ρεφραιν Γε'( ο "'ιο+ κι α#ο'ι)ται στα στεν(
Χορεύει $(ν! στο νταού'ι κι αρ3ιν(
Το κ.κκινο *ια τη ρο%ι(
Το $ρ(σινο *ια τα $αι%ι(
Για τη+ #&ρσ,νη+ την $ο%ι(- #ια Πανα*ι(
2. #* 183 54GB)8954 183 -;(8 )?+89<* 3*(
#* 183 7<*1-)8954 183 -;(8 )?+89<* 3*(
:63, )1(A )10+4A 50)* )1(A 7*<>(0A
7*;250<*L -;(4 7*;250<* >(A
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
1. Ο ><J58A 4(@4 12 >(7- 189 ()18<?*
Κ6:8(8A 123 0+<*K4 )183 18?@8 54 5:8+(6
-1*3 5(* ;0H2 5836@* 4;49G4<?*
Κ( 0:4(1* 4?:*3 :,A 123 0+<*K*3 :*(>(6
2. O)14<* 7B;2)4 8 7*(<JA 7( 2 ()18<?*
Π0<*)4 4B78;* *:/ 12 53-52 )12 7*<>(6
Ο 18?@8A 0+<*=4 583*>(7- 497*(<?*
Ε31JA :,;8B31*( :6)2A =B)4,A 9;(76
3. Τ(A Κ9<(*70A *:J 3,<?A )1* 7*=434?*
Κ( 0:4(1* +-:4>8L )18(@-5*1*L 7*9+6
Ο ><J58A 4(@4 12 >(7- 189 ()18<?*
Ε?:*34 J5,A :,A 123 0+<*K*3 :*(>(6
#ΛΙΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Em Am, Em
1. Τ* :8B;(* 1* I<?)74( 8 @6<8A )18 =14<J
Em Em
Τ* 4;6=(* J1*3 )7BI893 +(* 34<J
'm Em A 'm
Μ* 4503* :89 /5*( >031<8 54A 12 +2
Am & m Em
Μ4 H4<(MF34( 76G4 @*<*9+-
Em A Em
Ρεφραιν <'ιε #ο& σε $αρακα'4
Em A 'm, &, Am, 'm
Πε+ το&+ 3αροκα#)νο&+
Em &m
Να κ'αιν στη+ $,κρα+ το *ια'.
A &m Em
Για #α+ το&+ $ρο%ο#)νο&+
2. Σ*3 =83(6A 12 5*B<2 3B@1* H*+<9:3F
Π?3, >67<9L :?3, :<J)19@8 7*:3J
Μ4 5*@*(<(6 )12 7*<>(6 589 >43 5:8<F
Ν* 1<*+89>-), 7*( 3* 7*<14<F
Ρ4=<*(3
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ#-
ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. =ΑΡΧΑΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
1. Τ8 *:854)-54<8 058(*M4 3* )1074(
Σ*3 *56H( +0<(78 )123 *32=8<(6
76G4 *:854)-54<8 )18 :*;(J 5*A )107(
Π?), *:/ 18 5*+0<(78 189 314;2I8<(6
Ρεφραιν Κι .'α #οι(αν ο&ραν.+
Και ;!#, σ$ιτ,σιο
Κι .'α #οι(αν ο&ραν.+
Και $ικρ. $ικρ. ;!#,
ΚΑ#ΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
1. Ε?3*( 54+6;8A 8 +(*;JA
Ε?3*( 5*7<B 18 7B5*
Ε?3*( 54+6;8A 8 7*25JA
Κ( 4?3*( :(7<J 18 7<?5*
Ρεφραιν Ποτ(#ι #)σα #ο& $ικρ.
Το α,#α τη+ $'η*"+ σο&
κι α$. το α,#α $ιο $ικρ.
Στο στ.#α το φι', σο& >(A
2. Δ43 H0<4(A 1( /3*( :*+,3(6
Β<*>(6 @,<?A =4++6<(
Ν* 523 +3,<?M4(A :8(* )1(+5-
Ο :J38A G* )4 :6<4(
Ρ4=<*(3
ΚΟΙΝ# $ΝΩΜ#
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. :ΑΡΔΗ
ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ
1. Κ;*(A >4 )/ *78934L 89<;(6M4(AL ;434 P:89 /3*(
Τ8 89<;(*@1J :89 5*A @*;64( 123 2)9@?*P
Κ*( >93*5F3893 50@<( 10<5* 1* 2@4?*
2. Κ;*(A >4 A/ *78934L 89<;(6M4(AL ;434 P:89 /3*(
Τ8 89<;(*@1J :89 5*A @*;64( 123 2)9@?*P
Κ*( >93*5F3893 50@<( 10<5* 1* 2@4?*
Ρεφραιν Σκοτ4νει η κοιν" *ν4#η
Σκοτ4νει- ε&*ενικ(- &$ο3ρε!τικ(
Σκοτ4νει η κοιν" *ν4#η
5σο&+ %εν σκ.τ!σαν οι %ρ.#οι
Και τα ναρκ!τικ(- και τα ναρκ!τικ(
3. Σ:*AL 18 +;431634L 719:(0)*(L ;434 PG* /3*(
Ο 5*3(*7JA :89 76G4 1J)8 189 12 >?34(P
Κ*( )89 )4<I?<893 +(* 12 =<?72 *):(<?32
Ρ4=<*(3
Ο ΣΚΛΑ(ΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
1. Q1*3 76:814 :*;(6 03*A *=0312A 54 =;89<(6
Π89 /@4 )7;6I8 54 59*;J 5* >43 189 I+-74 )4 7*;J
Ε?@4 H4)27F)4( 7( 6;;89AL *@ 1( 5:4;6A +(* 189A 54+6;89A
Ο *=0312A *:4(;8B)4 7*( 8 )7;6I8A 1/ *:*318B)4
2. Κ( *3 >45038 7*( >*<5038L >(*16H4(A 3* 54 =0<893
Κ( *:/ 1* I6)*3* :4G63,L 1( G* @6)4(A )70K89
Π<F1* :<F1* 5(* +(* :631*L 03*A 63G<,:8A G* ;4?K4(
Κ( J)* 1F<* 589 =8<1F34(AL J;* 4)B G* =8<1,G4?A
Τ( G* @6)4(A )70K89
Κ( J@( 70<>8A :,A G* I+6;4(A 54 123 :<6H2 )89 *91-
Μ(* 7*( 59)1(7J 7*303*L *:J 503* >4 G* 56G4(A
Τ( G* @6)4(A )70K89
3. Κ*;8)70=1274 8 *=0312AL 761)4 189 ;44(L 3* 1* :8B54
Τ( 3* :8B54 ;44( 8 )7;6I8AL 1?:81* 1F<* >43 *78B54
4. Τ23 )7;*I(6 589 ;B3831*A 7*;J:(*)4 54
Τ8 78(3J )95=0<83 G4AL
Τ8 @<9)6=( )89 @*<?M,L :<81(5F 12 ;4914<(6
5. Σ18 761, 761, 12A +<*=-A +(*1? 3* 4?5*( )7;6I8AR
Σ18 761, 761, 12A +<*=-A +(*1? 3* 4?5*( )7;6I8AR
Τ* :*(@3?>(* 1,3 G4F3 3* 1* :;2<F3, 4+F
Σ18 761, 761, 12A +<*=-A +(*1? 3* 4?5*( )7;6I8AR
Σ18 761, 761, 12A +<*=-A +(*1? 3* 4?5*( )7;6I8AR
ΕΝΑ ΤΟ )ΕΛΙΔΟΝΙ-
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ:
Ε()*+,+-. Em . & % & . Em . Em Am ' . Em
Em Am Em Am Em &
1. E3* 18 @4;(>J3( 7( 2 638(H2 *7<(I-
' Em Am Em Am ' Em
Γ(* 3* +9<?)4( 8 -;(8A G0;4( >89;4(6 :8;;-
& Am &
G0;4( 347<8? @(;(6>4A 3* /3*( )189A 1<8@8BA
& Am Em & Am
G0;4( 7( 8( M,31*38? 3* >?3893 18 *?5* 189A
% Em Am ' Em
G0;4( 7( 8( M,31*38? 3* >?3893 18 *?5* 189A
Em Em 'm Am
Ρεφραιν 7ε) #ο& $ρ!το#(στορα #6 )κτισε+ #)σα στα >ο&ν(
Em Em Am Em Em
7ε) #ο& $ρ!το#(στορα #6 )κ'εισε+ #ε+ τη ?('ασσα >(A
Ε()*+,+-
2. Π6<G2743 *:J 56+89A 18 )F5* 189 5*+(8B
Τ8 /@8934 G6K4( )/ 03* 7B5* 189 :4;6+89
Σ/ 03* I*GB :2+6>( 18 /@8934 7;4()1J
ΜB<()4 18 )7816>( 7( J;2 2 6I9))8
ΜB<()4 18 )7816>( 7( J;2 2 6I9))8
Ρ4=<*(3 7ε) #ο& $ρ!το#(στορα #)σα στι+ $ασ3α'ι)+ κι εσύ
7ε) #ο& $ρ!το#(στορα #ύρισε+ την αν(σταση
Τ#Σ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ#Σ #ΛΙΕ ΝΟ#ΤΕ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΟΔ. 8ΛΥΤΗΣ
1. Τ2A >(7*(8)B32A -;(4 38210
Κ*( 59<)?32 4)B >8H*)1(7-
Μ2 :*<*7*;F )*A 52
Μ2 :*<*7*;F )*A 52
Μ2 :*<*7*;F )*A 52
Λ2)583614 12 @,<* 589
2. Α41J58<=* 1* 0@4( 1* K2;6 I8936
Σ1* 2=*?)14(* 7;-5*1* )4(<6
Κ*( 1* ):?1(* :(8 ;4976
Κ*( 1* ):?1(* :(8 ;4976
Κ*( 1* ):?1(* :(8 ;4976
Σ189 +;*978B 18 +4(1J345*
3. Τ* :(7<6 589 @0<(* 54 183 74<*93J
Τ* +9<?M, :?), *: 183 7*(<J
Τ89A :*;(8BA 589 =?;89A 7*;F
Τ89A :*;(8BA 589 =?;89A 7*;F
Τ89A :*;(8BA 589 =?;89A 7*;F
Μ4 =8I4<0A 7*( 5/ *?5*1*
ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΑ ΛΟ$ΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. 8Λ8Υ78ΡΙΟΥ
Ε()*+,+-: m, %, F, A, m, %, F, A, m
1. Σ12A *36+72A 1* G<*3?*
Κ*( )12A =1F@4(*A 18 )@8;4?8
Μ6G*54 123 78(3,3?*
Κ*( 183 :J38 183 :*;(J
Ρεφραιν Παρα$ονε#)να '.*ια )3ο&ν τα τρα*ού%ια #α+
*ιατ, τ6 (%ικο το ού#ε #)σα α$. την κούνια #α+
2. Τ8 )4<+(63( 5*A )183 7J)58
-1*3 >07* 501<* +2A
N)8 :(634( 03* ):?1(
Κ*( 8 18?@8A 5(*A *9;-A
Ρ4=<*(3
ΔΟ/Α ΤΩ 0ΕΩ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Ι. ΚΑΜΠΑΝ8ΛΗΣ
1. Α:/ 18 :<,? 54A 123 I<8@-
Κ*( 50)* )18 ;(8:B<(
Γ(* 5(* 5:897(6 7( 03* :81-<(
Κ*( >JH* 1, #4F
2. Π01<* 12 :01<* 8;254<?A
Χ1?M, 7*( >43 )4 =163,
-;(4 589 :J)8 4?)*( :63,
Κ*( >JH* 1, #4F
3. Π*<6G9<8 +(* 1 J34(<8
Κ( *9;- +(* 18 )4<+(63(
Ο ?)7(8A )89 3* 523 )4 @634(
Κ*( >JH* 1, #4F
1Ε2ΜΠΕΚΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑ::ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ :
Αm F & Am
1. Μ& *4<8:;63* 7*( I*:J<(*
F & %, E
Κ*( 54 189A =?;89A 189A :*;(8BA
F & % F E
Τ<(+9<3654 )1* )7816>(*
F E Am
Κ( J5,A 4)B >43 5*A *78BA
& Am
Δ43 5*A *78BA :89 1<*+89>654
F E
Μ4 =,30A 2;471<(70A
F & %
Μ4A 1(A 9:J+4(4A )180A
F % E
N):89 8( 1<8@(0A 5*A )93*31634
F E Am
Τ(A I*)(70A )89 1(A *<@0A
2. Ο :*10<*A 589 8 5:612A
Q<G4 *:& 12 Σ5B<32 18 4(78)(S>98
Κ( 0M2)4 :43-31* @<J3(* )& 03* 7*1F( 59)1(7J
Σ& *91J3 183 1J:8 J)8( *+*:8B34
1<,34 I<J5(78 K,5? 1<,34 I<J5(78 K,5?
Κ( 8( :JG8( 189A *78;89G8B34 9:J+4(* >(*><85-
3. Χ14A 18 I<6>9 4?>* 03* =?;8
)*3 H,1(7J 3* 1<(+9<36
:63, )123 5818)(7;01* 7*( :?), 41<0@*34 )79;(6
Σ-7, K9@- 589 >F)4 <4B5* I6;4 )1* <8B@* )89 =,1(6
Β6;4 )1* J<+*3* =,1(6L
Ν* 1(3*@14? )*3 5*B<8 :34B5* 2 1<854<- 5*A 2 ;*;(6
# *ΑΜΠΡΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: @. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
&m m
1. Η =65:<(7*L 2 =65:<(7* >43 )1*5*16
&m m
Δ89;4B4( 39SL >89;4B4( 3B@1* 50<*
', &m % F
Κ*( :,A 183 ;43 183 >(:;*3J 7*( 183 1<4;J 183 Ι1*;J
A
Ν* 189A <,1-), >43 5:8<F >(A
', % m
ΟB14 3* :6SL 8B14 3* :6<, *0<*
2. Δ89;4B, 5:<8AL >89;4B, 5:<8A 12 52@*3-
Σ12 I6<>(* >9SL )12 I6<>(* >B8S>07*
Κ( *:J 12 :<F12 12 )1(+5- 589 )14?;*34 183 4;4+71-
Ν* 589 :416H4( )18 *91? >(A
Δ98 ;J+(* 34SL >98 ;J+(* 301* )701*
3. '789)4 =?SL 6789)4 =?;4 45(+7<0
Ο @<J38A 4?SL 8 @<J38A 4?3*( @<-5*
Μ4 189A 4<+614A 52 5(;6AL 123 F<* )89 3* 123 7<*16A
Τ8 +(8 )89 523 183 ;2)5836A >(A
Π4(364( 7( 4?SL :4(364( 7( 4?3*( 7<?5*
4. Κ( 01)( )18 :JSL 7( 01)( )18 :J)18 589 )79=1JA
"4@36, 12L H4@36, 12 5(;(6 589
Ε?5*( 18 38B54<8 8@1F J;8( 54 H0<8934 5/ *91J
Κ( 4+F 7<*16, 59)1(7J >(A
Π(8 4?3*( 18L :(8 4?3*( 1/ J385* 589
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Τ. Λ8Ι:ΑΔΙΤΗΣ
Ε()*+,+-. E, F, E, Am, E, F, E
Am E
1. Μ& *?5* @1()5038L 76G4 :01<* 7*( 7*25JA
F E
Κ6G4 7*<=? 189 :?7<* 7*( ;9+5JA
Am E
Μ* J1*3 +9<?M*54 18 I<6>9 *:& 12 >89;4(6
m E
Ε+F 7( 474?32 J34(<* =(;(6
E m F E, m, F, E
Τ8 &>4<34 8 *+0<*A 7( 2 I<8@-
E
Μ* -1*3 ;(563( 7( *+7*;(6 7*( +;97(6 *:*318@-
m F E
Α@ 18 ):(167( 5*AL 7( *91J 4?@4 K9@-
E
Ρεφραιν ΠαρA το στεφ(νι #α+- $αρA το *ερ(νι #α+
m E
Στη Δρα$ετσ4να $ια %εν )3ο&#ε !"
E
Κρ(τα το 3)ρι #ο& και $(#ε αστ)ρι #ο&
Am F E
8#ε,+ ?α "σο&#ε κι α+ ε,#αστε φτ!3ο,
Ε()*+,+-
2. E3* 7<4I61( 7*( 5(* 78B3(* )12 +,3(6
Σ123 1<B:(* )10+2 189 6)1<* 7*( :89;(6
Κ6G4 189 :J<1* (><F1*A 7( *3*)143*+5JA
Κ6G4 :*<6G9<J 189 7( 89<*3JA
Κ( J1*3 4<@J1*3 2 I<*>(6
Μ4A 18 )143J )8767( H4=*31F3*3 1* :*(>(6
Α@L 18 ):(167( 5*A 7( *91J 4?@4 7*<>(6
Ρ4=<*(3
ΤΟ $ΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. 78ΟΔ9ΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΜΠ. ΜΠΗΑΜ B Μ8ΤC :. Ρ9ΤΑΣ
Ε()*+,+-. Em, '7, Em, '7, Em (345)
Em Am '7 Em
1. Q1*3 :<,? 1& Α9+8B)189 78316 )123 <8>*9+-
'7"F+ '7 Em
Β+-7* 3* :6<, 64<* )123 *3G()5032 +2
Em Am '7 Em
Β;0:, 5(* 7J<2 7;*?4( ):*<*@1(76 G<234?
'7 Em
Σ:6)4 7*<>(6 589 4@6G2 18 +4;*)1J :*(>?
Em Am 'm
Ρεφραιν 8,3εν αντρει( και ?(ρρο+ κι αι4νια ?α ?ρην4
Am '
Το $η%η3τ. το& >"#α το *)'ιο το *'&κ.
Em Am
Αν(??ε#α την 4ρα κατ(ρα τη στι*#"
% Em '7 Em
Σκοτ4σαν οι ε3?ρο, #α+ το *ε'αστ. $αι%,
2. Μ83& 3* &1*3 )781,5038A )189 *<@2+8B 18 :;6(
Κ*( 5J383 *:J IJ;( Ε++;0M89 3* &@4 :64(
Κ( *:J *:4<+?* :4?3*A 50)* )12 =9;*7-
#* &1*3 1(5- 589 :89 &@*)* 18 +4;*)1J :*(>?
Ρεφραιν :ασι'ικι( #ο& α*($η- #A α*($η ?α στο ')!
Για τA .-τι )κανε+ αι4νια ?α σε κ'α,!
Γιατ, .'ο&+ το&+ ε3?ρού+ #α+ ?α D)κανε+ εσύ
ΔοDα τι#" στA αD)3αστο *ε'αστ. $αι%,
ΑΠΟΝ# 1Ω#
ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. =ΑΡΧΑΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ε()*+,+-: &, , &, , &
& Am
1. ':832 M,-L 5*A :01*H4A )189 ><J589 123 67<2
& &
Μ*A *>?72)4A
Am
8B14 5(* )1(+5- >43 4?:4A 3* 5*A >(FH4(A 18 >67<9
& &
Μ*A 793-+2)4A
% & Am &
Τ8 7<?5* 5*A I*<BL 5*A +0332)4A =1,@8BA
% & Am & &
Μ4 123 7*<>(6 :(7<-L +45612 )14 S 4 S 43*+58BA
Ε()*+,+-
2. ':832 M,-L >4 G0;*54 :*;61(* 7( *)14<?*
Ν* 5*A @6<(M4A
Μ(* 5:897(6 K,5? +(* 5*A 1* 8<=*36 :4<()10<(*
ΑA @*;6;(M4A
Μ*A 0>4(<4 8 I8<(6AL 5*A -:(4 2 I<8@-
Τ8 *?5* 12A 7*<>(6AL +(*1? 4?5*)14 =1,@8?
Ε()*+,+-
*ΤΩ)ΟΛΟ$ΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. =ΑΡΧΑΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ε()*+,+-. &, , &, , &
& % &
1. Φ1,@8;8+(6 +(* )03* 76G4 589 1<*+8B>(
&
Γ(* 189A 7*258BA )89 :89 )4<+(*38B3 )12 +4(183(6
% &
Φ1,@8;8+(6 :89 *: 183 :2;J =1(6@34(A ;89;8B>(
&
Κ*( 189A 7*258BA )89 189A :;074(A K(;8I4;83(6
&
Ρεφραιν Στα 3)ρια σο& #ε*('!σαν και $.νεσαν και #('!σαν
&
Eντρε+ #6 ο'οκ(?αρη #ατι(
&
;η'( κ&$αρισσ.$ο&'α 3αρ( στα κοριτσ.$ο&'α
&
Πο& 63ο&ν κι α*κα'ι(ο&ν την φ!τι(
&
Πο& 63ο&ν κι α*κα'ι(ο&ν την φ!τι(
ΠΑ$ΩΣΕ # ΤΣΙΜΙΝΙΕΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟ/0ΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: 1. ΛΑΔΗΣ
Ε()*+,+-. F+m
F+m %+7 F+m 'm F+m %+7
1. Π6+,)4 2 1)(5(3(0<*L 7( *:0H, *:J 123 :B;2
%+7 'm F+m %+7 F+m
Ε<+614A 5*M45038( )9M21634
F+m %+7 F+m F+ 'm
Π<8@F<2)4 2 50<*L 54 >*+7,503* @4?;2
%+7 'm F+m %+7 F+m
Σ27F3893 1* :*3F 7*( H47(3634 >(A
Ε()*+,+-
2. Π0314 7*5(J3(* )10(;*3 )189 =4++*<(8B 12 @6)2
Κ*( +B<()*3 +4561* *:4<+8):6)14A
Γ4561* H*3*=B+*3L 7*34?A >4 G* :4<6)4(
Κ6;;(8 3* :654 J;8( 541*36)14A >(A
Ε()*+,+-
3. Π0<*)4 03*A 5-3*A 8( 5-@*34A )789<(6M893
Κ*( 1* :*(>(6 7<9F3893 7*( :4(3634
Σ189A ><J589A 12A ΑG-3*A =0(+SI8;63 58(<6M893
Ε<+614A 7( 9:8)1-<(H2 M21634 >(A
$ΕΝΙΑ ΜΕ ΤΑ *ΤΕΡΑ ΣΟΥ Τ6 ΑΝΟΙ)Τ7
ΜΟΥΣΙΚ<: Δ. ΛΑΓΙΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΛΑΔΗΣ
1. Σ4 :<J)4H* )4 76:8(* 7*<1S:8)16;
5836@2 )189 ):(1(8B )89 12 I4<631*
54 78?1*H4A 54 :<J),:8 8I6;
7*( @6G274A )1(A =;J+4A 189 )*<631*.
Ρεφρα,ν Γενι( #ε τα φτερ( σο& τA ανοι3τ(
το $ιο κα'. τρα*ού%ι #ο& *ια σ)να.
2. Μ4 5:;8BM* 78;;4+?89 7*( 5:<(+(J;
)1* :6<1( )4 H*36>* 189 4H-31*
H47?3*+4A 54 5:;89M 7*( <87S431S<8;
7*( 10;4(,34A 54 Χ(F12 S Μ*?<2 Λ?31*.
Ρ4=<*?3
3. Κ*( 1F<* :(* 54 <8B@* +(8B3()4H
)4 I<?)7, )4 2;471<J3(7* 9:J+4(*
1* ?@32 )89 3* )I-34(A 54 ):8<10H
7*( 3* )89 :3?+4( 8 GJ<9I8A 1* ;J+(*.
Ρ4=<*?3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->