You are on page 1of 2

n Cao Cp A1 - A2 - A3 - A4 ca dnh cho cc trng K thut, Kinh t, S phm, Nng nghip, Y Dc.

Gio trnh ton hc cao cp ca Nguyn nh Tr. Download.

Ton Cao cp A1 Ca TS. V Gia T (Gio trnh, bi tp). Download. Chng 1: Gii hn dy s Chng 2: Hm s 1 bin s Chng 3: Php tnh vi phn Chng 4: Php tnh tch phn Chng 5: L thuyt Chui Ton Cao cp A2 ca TS. L B Long. Download. Chng 1: M u v lgc mnh , tp hp nh x v cc cu trc i s Chng 2: Khng gian vc t Chng 3: Ma trn Chng 4: nh thc Chng 5: H phng trnh tuyn tnh Chng 6: nh x tuyn tnh Chng 7: Khng gian vc t Euclide dng ton phng Ton Cao cp A1, A2 ca HQG TP.HCM (TT Pht trin CNTT, chnh sa bi hoangly85). Download. Ton Cao cp A3 ca TS. V Gia T. Download. Chng 1 .Php tnh vi phn hm s nhiu bin s. Chng 2. Tch phn bi. Chng 3. Tch phn ng v tch phn mt. Chng 4. L thuyt trng. Chng 5. Phng trnh vi phn. Ton Cao cp A4. Download. Bi 1: Chui s Bi 2: Chui ly tha Bi 3: Chui Fourrier Bi 4: Phng trnh vi phn cp 1 Bi 5: Phng trnh vi phn cp 2 Bi 6: H phng trnh vi phn cp 1 Bi 7: Phng trnh o hm ring Bi tp Ton Cao Cp A3 ca Nguyn Thy Thanh (Php tnh tch phn. L thuyt chui. Phng trnh vi phn).Download. Bi tp Ton Cao cp phn i s Tuyn Tnh ca Nguyn Thy Thanh. Download. Bi tp Ton Cao cp A1 ca Nguyn Thy Thanh. Download.

B sch Ton cao cp i s, hnh hc, Gii tch ca Jean Marie Monier (Gio trnh, bi tp c gii). Chi tit. Gio trnh Gii tch 1, 2, 3 ca i hc Lt. Download. B sch Ton Cao cp ca Vin Ton. Chi tit.