Grafuri

1. Defininiţia matematică a grafului Se numeşte graf (G) o pereche ordonată de mulţimi (X,U), unde X este o mulţime finită şi nevidă, iar U o mulţime de perechi formate cu elemente distincte din mulţimea X (familie de submulţimi cu două elemente din mulţimea X). Terminologie o Elementele mulţimii X se numesc vârfuri sau noduri. Mulţimea X se mai numeşte şi mulţimea vârfurilor sau mulţimea nodurilor. X este de forma: X={x1, x2, …, xi, …,xn} unde xi reprezintă nodul I al grafului G care are n noduri o Ordinul grafului reprezintă numărul de noduri ale grafului, n. ordinul grafului=card(X)=n o Elementele mulţimii U sunt perechi de noduri, adica submulţimi cu două elemente din mulţimea X şi se notează cu uk. Elementul uk este definit de perechea de forma {xi, xj} unde xi, xj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful