RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERMASALAH PEMBELAJARAN

NAMA GURU KELAS TARIKH MASA TAJUK KEMAHIRAN BILANGAN MURID Kumpulan 1 Nama Pelajar 1. Abdul Rahman Bin Masilan 2. Solehin Bin Khlid 3. Hawa Binti Abd Rahman Kumpulan 2 Nama Pelajar 1. Abdul Raheem Bin Masiran 2. Mohd Fadhil Bin Jasman PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid-murid pernah....................... OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Status Autisme Slow Learner Status Autisme Slow Learner Slow Learner : : : 8 Oktober 2009 : 9.00 pagi – 10.00 pagi (1 jam) : : : 5 orang ( Kognitif, psikomotor dan afektif )

MATA PELAJARAN : Kemahiran Hidup

i)

Kumpulan 1

: Menamakan alatan perkebunan dengan betul secara lisan. : Memadankan gambar dengan perkataan yang betul : Menunjukkan penggunaan alatan dengan betul dan selamat.

ii)

Kumpulan 2 :

PERENTASAN KURIKULUM: Bahasa Melayu, matematik

PENYERAPAN NILAI :

(1 / 2 nilai yang berkaitan dengan tajuk dan aktiviti pelajaran)

UNSUR TERAPI :

Psikomotor halus, Psikomotor Kasar, Pertuturan, Penglihatan ( pilih yang sesuai sahaja)

PENGGABUNGJALINAN ISI KANDUNGAN: Bahasa Melayu, Pengurusan Tingkah Laku dan muzik dan Pendidikan Seni

BAHAN BANTU MENGAJAR:,

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Perkara Pasu tanah liat Carta

Spesifikasi 10 inci Carta alir proses memasu

Kuantiti 6 buah 1

6.

LANGKAH/ MASA Langkah-langkah terdiri daripada a. Set induksi ( 3 – 8 minit ) • Mudah • Menarik perhatian pelajar • Berkaitan dengan tajuk • Contoh spt gambar, lagu, teka-teki, cerita, bahan dll. b. Langkah-langkah ( 3-4) ( 10 -15 minit) • Input oleh guru • Aktiviti murid • Aktiviti pengukuhan • Aktiviti pengayaan/pemulihan • Terapi • Penerapan nilai

ISI PELAJARAN Perincian kandungan pelajaran atau perkara-perkara atau bahan-bahan yang disampaikan dalam kelas dalam pelbagai bentuk seperti: a. Senarai kandungan b. Nama gambar c. Soalan dan contoh jawapan d. Langkah-langkah / prosedur kerja e. kandungan lembaran kerja (rujuk lampiran) f. Rajah atau lakaran g. Kandungan aktiviti h. Ringkasan cerita i. Lirik lagu

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Prosedur perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti a. Guru mempertontonkan video kepada Murid b. Guru bersoal-jawab dengan Murid c. Guru mempamerkan gambar dan label d. Guru melaksanakan tunjuk-cara e. Murid menjalankan kerja amali f. Murid menjawab lembaran kerja g. Guru berbincang dengan Murid h. Guru membimbing Murid semasa kerja amali i. Guru membuat rumusan bersama

CATATAN Aspek yang boleh dimasukkan dalam ruang ini seperti a. Alat bantu mengajar b. Terapi c. Pengabungjali nan

• Penilaian c. Penutup ( 5 - 8 minit ) • Rumusan kandungan utama isi / aktiviti pelajaran

j. Kandungan video k. Nilai yang ingin diterapkan

Murid. j. Guru bersama Murid membina peta minda. k. Guru menerapkan nilai........

• Dalam bentuk soal-jawab, peta minda,
kuiz, cerita, refleksi, dsbnya

Contoh
LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 3 minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN

Langkah 1 (7 minit)

Langkah 2 ( 10 minit)

Langkah 3 (7 minit)

Penutup (3 minit)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful