P. 1
Cum Sa Devii Un Freelancer de Succes

Cum Sa Devii Un Freelancer de Succes

|Views: 1,915|Likes:
Published by Eliana Florica

More info:

Published by: Eliana Florica on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

CUM S DEVII UN FREELANCER DE SUCCES

Partea I NO IUNI ELEMENTARE

Ce es e un f eelance ?

Un freelancer (lucr tor freelance) este o persoan care lucreaz independent, care desf oar o profesie f r un angajament pe termen lung cu un angajator.

A fii un webdesigner auto-angajat (freelancer) este o idee atr g toare pentru multe persoane. Exist anumite avantaje precum programul de lucru flexibil sau posibilitatea de a lucra de acas . Fie dac ai sau nu experien trebuie s fii în câmpul muncii, a fii auto -angajat implic i expert IT.

o serie de sarcini suplimentare. Ca web designer independent (freelancer) i un bun project manager, contabil

Când s începi Dac î i surâde ideea de a începe i dezvolta o activitate independent este timpul s începi s î i r spunzi la câteva întreb ri. e ti un tehnician. Am absolvit cursul de webdesign i acum am început o activitate independent ? Acum unde îmi g sesc cline ii ? Cum m intru pe pia ? Ideea este c nu trebuie s începi o asemenea activitate f r a prospecta pu in pia a. nu înseamn c e ti un bun specialist în domeniu. În perioada ce urmeaz este imperativ s acorzi aten ie dezvolt rii abilit ilor dobândite i acumularea informa iilor necesare pentru a deveni un webdesigner profesionist. . f r un minim de cuno tiin e despre particularit ile acestui sector profesional. Cum începi activitatea ? Primul pas poate fi o încercare de a realiza prima lucrare pentru o persoan din cercul t u de cuno tii e. un peofesionist în webdesign. Imediat cum ai terminat acest curs.

implicit.Dac acest i client a fi l it e sul final.ro/ ttp:// . dac e ti dedicat acti it ii tale i lucrezi cu pasiune.freelanceri. ei c p ta o bun reputa ie i. Odat cu îmbog irea portofoliului t u de lucr ri i cu acumulare unor noi cuno tiin e specifice.bursadesoft. proiectele câ tigate or fi din ce în ce mai complexe i cu un cost de reali are mai ridicat. E .freelancer.com/ La început po i cere mai pu in pentru o lucrare pentru a putea câ ti a proiectele mai mici.ro/ este s te înscrii în directoarele eb tt ://open-project. respectul colegilor de breasl . Un al mod în care o i intra e ia dedicate freelancerilor. . cu si uran te a recomanda atunci când situa ia ermite. În timp.ro/ .: tt :// tt :// . putând chiar colabora cu al i freelanceri la proiecte mai complexe.

Cum î i dai seama de ce v ea clien ul Nu m pricep foarte bine la întâlnirile de lucru. R spunsul acestor întreb ri definesc restric iile i indic modul de ac iune corespunz tor. freelanceri sau angaja i. nevoile i a tept rile target-ului. bazat mai ales pe obiectivul website-ului. Întreb rile adresate pacientului nu se refer la ce tip de tratament crede el c ar fi mai bun. Imagineaz . . nu de client. Nu tiu sigur ce fel de design vrea clientul. În primul rând designul website-ului va fi realizat de tine. istoricul problemei. ci la simptome. Care este cel mai bun mod de a rezolva aceast situa ie? Este o problem întâlnit de mul i designeri.i c e ti doctor i încerci s îi prescrii unui pacient cel mai bun tratament. nevoile sale. etc. Designul website-ului va fi expresia nevoii clientului.

Ar trebui s cer mai mul i bani dac ei solicit mai multe variante? Un design bun nu este ales dintr-o gr mad de op iuni arbitrare. Responsabilitatea ta în rela ia cu un client este s nu îl la i s se împu te singur în picior. din care vor rezulta 2 sau 3 variante adecvate. atunci clientul ar trebui s pl teasc în plus pentru el. . Trebuie explicat faptul c a alege cantitatea în locul calit ii nu va aduce cel mai bun rezultat. Nu este indicat s accep i un compromis în cazul în care un client alege cantitatea în locul calit ii. În cele mai multe cazuri. vei explora o mul ime de op iuni de design. Este un volum mare de lucru.4 sau 5 variante de design pentru un proiect. iar eu prefer s prezint doar 2 variante.Va ian e de design Anumi i clien i cer 3. ci este realizat în urma unor alegeri deliberate i contextuale. Aceste variante trebuie prezentate clientului. Persoana care tie cel mai bine câte variante de design sunt necesare este webdesignerul. Ca webdesigner profesionist. pentru c acest tip de compromis nu va aduce niciodat excelen în procesul de crea ie. este responsabilitatea ta s stabile ti num rul de variante prezentate . Dar dac acest compromis este acceptat.

dac nu atunci trebuie s începi s lucrezi la aceast problem . orice proces de comunicare reprezint o ocazie de a demonstra valoare i de a câ tiga încredere. Cum pot rezolva aceast problem ? Comunicarea eficient este una dintre abilit ile esen iale pentru un freelancer. Cei mai buni clien i sunt cei care investesc încredere deplin în webdesigneri. Fie prin e-mail. Dar îmi este greu s comunic la întâlnirile cu clien ii. acesta fiind un semn al incompeten ei. telefon sau personal. . Clien ii nu acord încredere atunci când webdesignerul nu comunic corect i nu prezint încredere. Dac e ti con tient de capabilit ile tale nu ai motiv s nu prezin i î ncredere în comunicare.Abili ile de comunica e Îmi place s fiu webdesigner i cred c m pricep destul de bine la asta.

gestiunea situa iilor neprev zute i a urgen elor. Primul pas este s î i asumi responsabilitate pentru toate aspectele care te privesc.Dincolo de webdesign ² aspec e ale p ofesionalismului Îndemânarea în webdesign nu este singurul aspect care define te competen a profesional . A fi un bun webdesigner nu este suficient. . preg tirea în a gestiona i interac iona în rela ia cu clien ii. Gradul de profesionalism este m surat i prin integritate. astfel încât s te bucuri de o frumoas carier în webdesign. Fi mai mult de atât. Înva s ai curajul i integritatea de a face alegerea corect .

CUM S DEVII UN FREELANCER DE SUCCES Partea II OBICEIURI ESEN IALE GRE ELI DE EVITAT .

Este "bro ura" ta de prezentare. Obiceiul p ezen ii Website-ul t u ar trebui s fie centrul strategiei tale de promovare. Cine e i ? Ce po i face ? Ce luc i ai ealiza ? . de unde persoanele interesate primesc informa ii despre tine i tipul de servicii oferite.OBICEIURI ESEN IALE pen u o ac ivi a e eficien 1.

Website-ul reprezint propriul t u agent de vânz ri. Dar ca acest agent s î i poat atinge obiectivele. i de ce y Lucr ri de portofoliu bine prezentate. y O scurt prezentare despre tine. fiecare cu o descriere proprie i cu aportul t u la lucrarea respectiv . Continuu optimizat . i actualizat. cine e ti. trebuie s fie bine preg tit. ce faci faci asta. y Con inut dinamic. y Date de contact u or accesibile.

) Exist multe modalit i de conectare cu diverse persoane. a a c este important ca unui freelancer s nu îi fie team s comunice i s fac schimb de informa ii i date de contact. a a mai departe. re eaua trebuie s fie extins pentru tine ( Facebook. dac e ti web developer nu vrei ca persoanele s spun c e ti web designer. iin e Este recomandat ca toate persoanele apropiate s cunoasc detalii despre Acurate ea informa iile transmise persoanelor este esen ial .2. care pot lucra . Înregistreaz -te pe orice platform de social networking. Odat ce se face acest lucru. Actuala re ea de prieteni. etc. Twitter. familie promovare gratuit. Obiceiul e elei de cuno tine i activitatea ta. i i colaboratori poate fi un instrument de i consolidat .

4. ci î i creeaz propria lor ni În acest caz o ni activeaz .i desf . oare cu succes activitatea. Obiceiul locului po ivi Anumi i freelanceri nu numai c g sesc o ni în care s . Costurile unei lucr ri trebuie s fie pentru un proiect poate fi diferen a între a câ tiga sau a pierde un . ai devenit bun în realizarea ii abilit ile mai website-urilor pe teme ecologice. Obiceiul p e u ilo Suma cerut client. aceasta reprezint în care î i po i îmbun t Motivul pentru care este indicat s î i g se ti o ni u or s devii expert într-o ni este simplu: este mai . reprezint o parte a domeniului în care un fre elancer Spre exemplu: dac o ni repede.3. Omul potrivit la locul potrivit.

transparente. Dac nu ai mai lucrat cu un client. între 10 i 30 %. . Astfel vei elimina posibilitatea lucrului în zadar. când pl te te i pentru ce pl te te. nu va ocupa din timpul altei etape sau altui proiect. Acest lucru va asigur în cazul în care o etap a unei lucr ri dureaz mai mult. este indicat ca la începutul lucr rii s ceri un avans. 5. Dezam girea unui client. apari ia unor costuri ascunse pot determina încetarea colabor rii sau pierderea unor posibile viitoare proiecte din parte clientului sau a cunoscu ilor acestuia. Clientului îi place s cunoasc cât pl te te. apoi se adaug o marj de eroare pentru fiecare. ce poate avea urm ri nepl cute: Nerespectarea unui termen limit . Obiceiul managemen ului impului Lipsa obiceiurilor bune în managementul timpului poate determina supraaglomerarea cu sarcini în anumite momente. Solu ia o reprezint un sistem eficient de planificare a timpului. Mult STRES. Neglijarea unui proiect sau realizare unei lucr ri inadecvate. Trebuie estimat fiecare etap a lucr rii. Un alt principiu al obiceiului pre urilor este protec ia financiar . a a c aspectele financiare trebuie s fie clare de la bun început.

7. . Fapt: niciodat nu vei reu ii s prevezi în totalitate problemele care apar. astfel încât vizualul s fie mai atractiv. Pentru un designer înseamn retu area anumitor elemente. Obiceiul e menului p ed ii Nu preda lucrarea înainte termenului stabilit. Pentru aceste situa ii trebuie s incluzi în planificarea timpului t u o perioad pentru a le putea rezolva.6. Ce se intâmpl dac nu apar urgen e ? Po i lucra anticipat la un alt proiect sau îi po i ad uga ceva special. iar pentru un programator înseamn îmbun t irea func ionalit ii sau ad ugarea unor noi instrumente. Obiceiul flexibili ii A fi flexibil i receptiv în ceea ce faci î i va permite s te ocupi i de situa iile nea teptate care apar. În schimb po i folosi timpul r mas pentru a acorda un plus de aten ie detaliilor. liber de stres i constrângeri de timp. Dac predai un proiect înainte de termen exist posibilitatea ca beneficiarul s cread c ai cerut prea mult pe lucrare. sau se poate a tepta ca i viitoarele proiecte s fie terminate înainte de termen. dar un anumit grad de flexibilitate î i va permite s mul ume ti clien ii i s fii. relativ.

Re elele de social media sun neglija e Social media este un instrument importan. A ac ine minte: întotdeauna folose te un contract. . Important este s înv gre elile noastre. care pot crea importante oportunit i. care altfel nu s-ar fi ivit. Din nefericire mul i freelanceri lucreaz la mica în elegere. 2. Ca s nu vorbim de prietenii care dureaz mai mult decât orice proiect. Social media înseamn s interac ionezi cu persoane i s dezvol i rela ii personale. sau se poate întâmpla s r mâi f r bani. Lucruri de evitat. Nu se folose e un con rac Primul lucru care trebuie f cut atunci când începi o lucrare este contractul. O comunitate de profesioni ti în domeniu. o resurs nepre uit aflat la îndemâna oric rui freelancer. m din 1.Gre eli de evi a A gre i este omenesc. preg ti i s acorde unul altuia asisten . Se poate întâmpla s te implici într-o lucrare mult mai complicat decât i-ai imaginat. oferind posibilitatea unor mari probleme de a se ivi.

o idee nu foarte bun . Este neglijat aspectul c un portofoliu trebuie s deschid u i i s creeze oportunit i. Can i a ea în defavoarea cali ii Atunci când realizeaz propriul portofoliu de lucr rii. pot fi prezentate lucr ri mai pu in bune care nu vor convinge asupra valorii tale. Portofoliul vorbe te despre abilit ile tale. mul i webdesigner cred c a prezenta mai multe lucr ri este mai bine. În realizarea unui portofoliu de lucr ri axat pe cantitate. Cele care te caracterizeaz cu adev rat i care vorbesc despre personalitatea ta ca webdesigner. . Calitatea face cea mai bun prim impresie.3. a a c este recomandat s includ doar acele lucr ri reprezentative.

i dac nu ai cunoa te detalii despre platformele CMS gratuite. Trebuie s fii la curent cu noile tehnologii i aplica ii pentru a putea face fa cererii clien ilor.4. Func ionalitatea foarte greu de implementat. Spre exemplu: Un client î i cere ca dup realizarea website-ului s î i poat modifica singur con inutul articolelor. gen Joomla! sau Drupal. . Noi tehnologii apar peste noapte. Înce area procesului de înv are Domeniul webdesigului este unul extrem de dinamic. ai putea pierde aceast lucrare fie din cauza imposibilit ii de realizare fie din cauza supra-evalu rii costului.

nici nu te gânde ti c ar putea veni o perioad de ³secet ´. O parte din aceast sum este folosit când a te i cu entuziasm o nou lucrare. A pune ceva deoparte este un obicei bun pentru un freelancer. În acest caz este mai bine s înv e i din gre elile altora.5. Acest fapt poate duce la destabilizarea fluxului de lucru. 6. Ca webdesigner g se ti întotdeauna ceva de lucrat. irea termenelor limit i pierderea unor oare mai multe . cum ar fi dep clien i importan i. unele persoane nu realizeaz când volumul de lucru este mai mult decât suficient.Omi erea perioadelor de sece Atunci când ai mai multe proiecte în derulare. i s desf proiecte concomitent. Acest fapt se poate datora l comiei sau pentru evitarea unei perioade de secet . având rezultate mai pu in pl cute. dar o lucrare pl tit este ceea ce te sus ine ca freelancer. Indiferent de motiv. Supraaglomerarea De multe ori se întâmpl ca un freelancer s nu î i cunoasc limitele. i continu s primeasc noi comenzi.

CUM S DEVII UN FREELANCER DE SUCCES Partea III RELA IA CU CLIEN II .

nu i calitativ. Acest proces se bazeaz pe anumi i factori specifici. vei dobândi experien relevant pentru clien ii ce activeaz în acela i domeniu. Pasul 1: Fii orien a Deseori freelanceri accept orice lucr re care îi este oferit . Acest lucru va cre te cantitiv num rul lucr ilor realizate. Prin specializare pe o anumit ramur .Un factor fundamental pentru succesul t u ca freelancer îl reprezint abilitatea de a Ävinde´ într-o manier eficient serviciile i de a câ tiga noi clien i. cum ar fi s n tatea sau industria auto. . Abordarea unui nou client pentru o posibil colaborare este un proces complex. Este mai bine s te concentrezi pe tipul de proiecte pe care vrei s le faci i pe tipul clien ilor pentru care vr ei s lucrezi. În urm toarele pagini vom parcurge 6 pa i ce te vor ajuta s te preg te ti pentru acest demers. cum ar fi: - Ni a.

Portofoliul t u de lucr ri le va indica faptul c e ti persoana potrivit pentru proiectul lor i c po i oferi cele mai bune solu ii nevoilor lor. decât s . Decizia privind ce limbaje de programare sau tehnologii vor fi folosite este un pas important pentru oricare freelancer. tii s faci lucr ri complexe tii s faci folosind 1 limbaj de programare. Doar a a po i face fa cererilor clien ilor pentru anumite lucr ri mai complexe. Este mai bine s opera iuni simple în 10 limbaje. rezultatul acestei alegeri îl reprezint identificarea ta ca un profesionist cu experien în câmpul ales. Este recomandat specializarea pe cel mult 3 limbaje de programare sau tehnologii de realizare a website-urilor. Spre exemplu: Te po i specializa în realizarea website-urilor în php i java. acordând mai mult aten ie acestor limbaje decât celorlalte. Limbajele de programare i tehnologii. De i acest procedeu va limita volumul de lucru la început.

De asemenea te po i pe o anumit zon geografic .- Loca ia. bine delimitat . Astfel promovarea ta va fi mai eficient pentru c vei putea contura i defini mai bine sociotipul publicului int . este timpul s cau i detalii despre activitatea lor. Trebuie s te familiarizezi cu domeniul de activitate respectiv. Pasul 2: Fii in ui iv Dup ce ai stabilit cu ce fel de organiza ii sau persoane vrei s colaborezi. .i întreb ri de genul: - Cu ce fel de persoane lucreaz ei ? A tii cu cine lucreaz clien ii viza i î i poate indica în ce fel le po i fi de folos.: dac o companie de asigur ri vizeaz studen ii pentru a le oferi o anumit gam de servicii. despre cum func ioneaz afacerea lor. Ex. atunci se poate ca ei s caut un colaborator care s realizeze un micro -site dedicat acestui target. În prima faz po i vizita o serie de website-uri ale companiilor ce activeaz în domeniul ales i pune.

i administreze activitatea de la birou. altfel spus î i arat felul în care ei v d propria lor activitate. astfel posibilitatea colabor rii viitoare cre te. po i personaliza ofertele în func ie de nevoile lor. La o întâlnire direct cu un client acesta î i va . deseori. rela ia dintre client i webdesigner este. Construie te leg turi puternice cu beneficiarii lucr rilor tale. mai ales webdesignerii i graficienii.- Care este etica organiza iei ? Majoritatea companiilor public pe website-ul propriu viziunea sau misiunea lor. Importan a întâlnirilor directe nu trebuie subestimat . Pasul 3: Fii direc Tenta ia unui freelancer. istoricul ei i direc iile de viitor. De i se pot g si lucr ri în mediul online. Astfel în încercarea ta de a stabili o colaborare. trec toare. Aceast informa ie este nepre uit pentru c ofer perspectiv asupra valorilor companiei. este s .

i un bun început al . Un alt exemplu de cârlig poate consta în prezentarea unei oferte de reducere în valoare de 5% pentru luna noiembrie. Prin care s explici cine e ti i de ce ai contactat persoana/compania respectiv . Odat ce te-ai prezentat este momentul s atragi cealalt parte. . Înainte de a contacta un client vizat este bine s preg te ti câteva fraze scurte în care s se reg seasc sinteza a ceea ce dore ti s comunici. moment prielnic pentru a puncta pe convingerea sa de pasiunea ta i nivelul profesionalismului lucr rilor tale. en ioneaz c te-ai specializat în domeniul lor specific i c oferi servicii/produse special create pentru acest domeniu. Este o propunere atractiv conversa iei.Int ¥ ¥¤£ ¡   ¢   ¨ . relevan a preg tirii anterioare contact rii este redat de o prezentare mai clar §¦   i concis .acorda aten ie numai ie. Stabile te urm torul pas pe care clientul trebuie s îl fac . li . De i acest lucru pare evident.Apel. Ele ar trbui s includ : . Expunei posibilitatea unei înt lniri i a ini iativei tale de a-i acorda consultan în persoan .

lientul are deja un ebsite? Dac nu are.Pa u 4: Fii preg tit Odat stabilit întâlnirea.Website-ul. peti ia. Observând lucr rile sale anterioare. dorin elor i nevoilor clientului.Publi it tea. Dac timpul î i permite. Spre exemplu: . ce fel de mesaje a folosit. . extinde analiza ta asupra clientului resprectiv. apare posibilitatea extinderii prezen ei sale în mediul online. po i identifica ce stiluri de design agreeaz . Eviden iaz modific rile pe care tu le-ai opera pentru a îmbun t i materialele lor. analizeaz  © i competi ia clientului t u i metodele lor de promovare. cum se adreseaz publicului int . oate aceste informa ii te vor ajuta în a crea o lucrare care s corespund într-un procent mare.  .

cât i în demersul de a câ tiga încrederea acestuia. interfa a i func ionalitatea. Vino cu prouneri originale pentru lucr rile tale.i clientul i dep e te-i a tept rile. foarte important. . A avea p reri coerente despre punctele tari i punctele slabe ale prezen ei online a clientului te ajut atât în a expune profesionalism. mai ales ca webdesigner. Pasul 5: Fii unic A ie i în eviden . analizeaz -i structura. motivul îmbun t irilor.Dac deja are un website. Sugereaz -le clien ilor s implementeze metode de promovare pe care înc nu le-au folosit (ex. viral marketing) i expune avantajele folosirii lor. este dificil. Eviden iaz elementele la care po i aduce îmbun t iri i. Impresioneaz .

înainte de înt lnire aloc pu in din timpul dedicat realiz rii unor propuneri referitoare la cum ar putea ar ta website-ul dup redesign. O variant tip rit cu cele mai importante i relevante lucr ri. - Portofoliu. *not : un rol important în prezentarea unei imagini de profesionist îl joac i aspectul. Analizeaz i planific bine întâlnirea. fi meticulos în preg tire. Orice întâlnire poate fi o ocazie de a câ tiga o nou lucrare. Po i preg ti câteva materiale. cum ar fi: - Carte de vizit . . dac propui redesignul unui website. Pasul 6: Fii profesional Prima întâlnire cu un poten ial client este esen ial pentru c va determina câ tigarea sau pierderea unei lucr ri. A a c un costum elegan sau o inut business reprezint o bun investi ie pentru cariera ta de freelancer. Pentru a impresiona. este unul dintre cele mai eficiente instrumente de promovare.De exemplu. Este recomandat s ai în orice moment o carte de vizit cu tine. astefl încât s fi încrez tor în produsele tale i s po i sus ine propunerile tale cu argumente concrete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->