SEKOLAH MENENGAH SAINS LAHAD DATU UJIAN BULAN FEBRUARI 2011 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5

Nama: _____________________________ MASA : 1 JAM

Tingkatan:____________

Arahan : Kertas ini mengandungi 3 bahagian, BAHAGIAN A, B dan C, sila jawab semua soalan. BAHAGIAN A 1. Nikah menurut bahasa bermaksud , A. Ikat C. Himpun 2. B. Tambah D. Jalin

Antara yang berikut, manakah tidak benar mengenai pengertian nikah menurut istilah,

A. disaksikan oleh empat orang saksi
B. akad yang menggunakan lafaz akad. C. menghalalkan lelaki dan wanita melakukan persetubuhan D. harus menggunakan bahasa lain yang memberi erti nikah. 3. Berikut merupakan hikmat perkahwinan dalam Islam kecuali,

A. B. C. D.
4.

memupuk kasih sayang suami isteri melahirkan zuriat yang sah. melakukan persetubuhan menenteramkan jiwa.

Seseorang itu haram berkahwin apabila.. A. tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin B. tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin C. tidak mampu nafkah zahir dan batin atau diyakini melakukan kezaliman terhadap pasangannya. D. mampu menunaikan nafkah zahir dan batin, berkeinginan tetapi tidak dikhuatiri terjerumus ke lembah maksiat

5.

Tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin tetapi berkeinginan untuk Pernyataan di atas merujuk kepada hukum, A. haram berkahwin C. makruh berkahwin B. harus berkahwin D. sunat berkahwin

6.

Berikut merupakan khalifah-khalifah terkenal zaman Abbasiah kecuali,

A. Abu Abbas As-Safah C. Harun Ar-Rasyid 7.

B. Umar Abdul Aziz C. Al-Makmuni

Pilih struktur organisasi kerajaan Abbasiah yang tepat, A. B. C. D. Khalifah, Ad-Dawawin, Al-Wazir, Al-Kuttab Ad-Dawawin, Khalifah, Al-Kuttab, Al-Wazir Khalifah, Al-Wazir, Ad-Dawawin, Al-Kuttab Al-Wazir, Khalifah, Al-Kuttab, Ad-Dawawin

8.

Jemaah Haji Malaysia yang pergi ke Mekah wajib berniat di miqat, A.Qarnul Manazil C. Juhfah B. Kelana Jaya D. Zatul Irqin

9.

Maksud bermusafir yang lebih tepat ialah,

A. Berjalan mencari rezeki B. Mengembara melihat keindahan alam C. Mengembara ke mana sahaja dengan tujuan yang baik D. Berjalan ke Negara luar untuk menuntut ilmu 10. Tawaf Rukun juga dikenali sebagai, A. Tawaf Qudum C. Tawaf Ifadhah BAHAGIAN B 1. Terangkan TIGA mengapa perlu kita memberi layanan yang baik kepada orang bukan Islam. (6 markah) 2. Jelaskan TIGA hikmah Allah mengutus nabi di kalangan manusia. (6 markah) Berikan pengertian markah) B. Tawaf Widak D. Tawaf Nazar

3.

‫كن في الدنيا كأنك غريب‬

2)
4. 5. 6.

Huraikan TIGA ciri-ciri orang yang bertambah iman (6 markah) Jelaskan TIGA hukum bermusafir berserta contoh. (6 markah) Senaraikan EMPAT jeni-jenis kafir. (4 markah

BAHAGIAN C Tuliskan ayat yang bergaris dan nyatakan hukum tajwid bagi kalimah tersebut.

                                    
(10 markah) Kesusahan dan kesulitan adalah laksana musim dingin, basah dan lembab, tidak disukai insan. tetapi sesudah musim sejuk itulah tumbuh bunga-bunga yang harum dan buah-buahan yang subur.