Universitatea de Vest Timişoara Departamentul Colegii Universitare de Institutori Defenitivat Educatoare August 2005 Limba şi literatura română I. I. L.

Caragiale, D-l. Goe II. Se dă textul: ” Gândul că s-ar putea să-l apuce toamna fără casă îl nelinişti atât de mult încât, fără să se mai sfătuiască cu familia, se hotărî să facă rost de bani numai în singurul fel în care putea să facă atât de rpede, şi anume să vândă de îndată jumătate din pogonul lui de pământ.” (M. Preda”) Cerinţe: a) delimitaţi propoziţiile, precizaţi felul lor şi raporturile dintre ele; b) analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate; c) despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: neologism, neclar, dreptumghi, manoperă, peninsulă.

Barem de conectare şi notare: I. 4,5p 1.Incadrarea textului narativ în opera scriitorului şi prezentarea generală a operei propuse. 1p 2. Prezentarea apartenenţei acestui text narativ la genul şi specia corespunzătoare.0,5p 3. Modalităţi specifice de realizare a comicului 1p 4. Prezentarea subiectului şi precizarea mesajului 1,5 p II. 4,5p a) PP,AT,SB,CNS,CM,CI, AT, CD,AT 1,5p b) Precizarea corectă a funcţiei sintactice şi a valorii morfologice a cuvintelor subliniate 1,5p c) despărţirea corectă în silabe a cuvintelor 1,5p Se acordă 1 puct din oficiu TTOTAL: 10 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful