P. 1
9_ertekelemzes

9_ertekelemzes

|Views: 480|Likes:
Published by Orly Vandergraff

More info:

Published by: Orly Vandergraff on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • A vezet i számvitel eszköztára
 • Mi az értékelemzés?
 • Az értékelemzés tárgya
 • Termék -funkció -fogyasztó
 • A termék elemei
 • A funkcióhatékonyság fogalma
 • Az értékelemzés probléma közelítési és megoldási módszere
 • Az értékelemzés probléma megközelítési és megoldási módszere 2
 • Az értékelemz munka ismérvei
 • Az értékelemz munka ismérvei 1
 • Fogyasztói igényelemzés
 • Funkcióelemzés
 • Milyen funkciói lehetnek a villamos izzólámpának?
 • Funkciók fontossági súlyozása
 • Funkciók családfája
 • Funkció/alkatrész mátrix a gyakorlatban
 • Funkciószínvonal és szerepe
 • Funkciórangsor és funkcióköltségek
 • A költségcélos értékelemzés blokksémája
 • Költségsúlyozási tényez k
 • Kritikus pontok kiválasztása
 • Kritikus pontok csoportosítása
 • Kritikus pontok jellege
 • Kritikus pontok az értékelemzés gyakorlatában
 • Kreatív ötletgy jtés és szelekció
 • A funkcióhatékonyság megítélése
 • Megoldási változatok kidolgozása
 • Az értékelemzés haszonhatásai
 • Közvetett hatások
 • Az értékelemzés stratégiai hasznosítása
 • Értékelemzés alkalmazási területei:
 • Értékelemzés és értéktervezés összehasonlítása
 • Termékek, technológiák értékelemzése
 • Értékelemzéses gyártmánytervezés
 • Beruházások értékelemzése
 • Folyamatszervezés értékelemzéssel
 • A szervezet és m ködés értékelemzése
 • Értékelemzés Magyarországon
 • Felhasznált és a témában elmélyüléshez ajánlott irodalom

AZ ÉRTÉKELENZÉS ESZKOZ· ÉS

NODSZERTANA
ÉRTÉKELENZÉS
(vALUE ANAL!SYS)
Az elöadás törzsanyagát Dr. Varsányi Judit ,Értékelemzés és üzleti alkalmazása¨ Széchenyi !stvan Egyetem, Cyör 2003
elöadás-fóliái képezik saját rendszerezésben a szerzö engedélyével.

A vezetöi szamvitel eszkoztara
KÖLTSÉG KÖZPONTOK BEVÉTELKÖZPONTOK
FEDEZETKÖZPONTOK BEFEKTETÉSKÖZPONTOK
FELELÕSSÉGELVÛ
SZÁMVÌTEL
NORMATÍV KALKULÁCÌÓ
KÖLTSÉGMENEDZSMENT
HAGYOMÁNYOS
MÓDSZEREK
TULAJDONOSÌ
NÉZÕPONT
(SHV)
VEVÕÌ (ÜGYFÉL)
NÉZÕPONT
FOLYAMAT
NÉZÕPONT
ÉRTÉKLÁNC-ELEMZÉS
KOMPETENCÌA
ELEMZÉS
ÌNTEGRÁLT
TELJESÍTMÉNYMÉRÉS
ÚJABB
MÓDSZEREK
CÉLKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
TARGET COSTÌNG
KAÌSEN KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
BENCHMARKÌNG ÜZLETÌ FOLYAMAT
ÚJRASZERVEZÉSE
BUSÌNESS REÌNGENERÌNG
FOLYAMAT (FELADAT)
KÌSZERVEZÉS
OURSOURCÌNG
"ÉPPEN ÌDÕBEN" MÓDSZER
JUST ÌN TÌME
TELJESKÖRÛ
MÌNÕSÉGÌRÁNYÌTÁS
TQM
KÖRNYEZETÌ KÖLTSÉG
ELEMZÉS
NULLA BÁZÌSÚ KÖLTSÉGTERVEZÉS
ZBB MÓDSZER
TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGKALKULÁCÌÓ
(ABC ELEMZÉS)
ÉRTÉKELEMZÉS
VEZETÕÌ SZÁMVÌTEL

Az értékelemzés kialakulasa, alapfogalmai

Az értékelemzés kialakulasa
A !!. vilaghaború idején a nyersanyagok arai vilagszerte rendkivüli
módon megnovekedtek. Bizonyos nemesfémekböl (titan, réz,
molibdén) hiany mutatkozott. A tervezök ezért kénytelenek voltak
helyettesitö anyagokra ratérni.
A megrendelö, az amerikai hadsereg nem reklamalta meg az arut, azaz
a módositott kivitelü és anyagú termék megfelelt az igényeiknek.
Erre a ,kényszerhelyzet szülte" jelenségre figyeltek fel a Ceneral
Electric vezetöi.
1347·ben megbiztak L. D. Niles·t, hogy dolgozzon ki egy olyan
eljarast, mely anyagkoltség csokkenést eredményez a funkció
teljesitésének biztositasa mellett.
Niles és munkatarsai négy év alatt a mas területen sikeresen
alkalmazott koltségcsokkentési és egyéb megoldasokra alapozva
kidolgoztak egy új eljarast, melyet Niles value Analysis·nek
(értékelemzésnek), majd késöbb value Engineering·nek
(értéktervezésnek) nevezett.

Ni az értékelemzés?
Az értékelemzés szemlélet, egyben dontés·
elökészitö eljaras is.
Célja:
a vevö szempontjaból megfelelö terméket és
szolgaltatast létrehozni, megkeresni,
az adott igényt (elönyoket) a legkisebb koltség
(aldozat) mellett kielégiteni.

Az értékelemzés targya
A gazdalkodó szervezetek kibocsatasai, avagy
mükodésük egyes elemei adjak az értékelemzés targyat,
témajat
A kivalasztott téma (a TERNÉK) lehet iparcikk,
mezögazdasagi termék, termelö berendezés,
technológiai folyamat, szolgaltatas, stb.
A TERNÉK kielégithet létezö (realis vagy irrealis),
valamint lappangó, rejtett igényeket.
Barmi lehet TERNÉK, aminek felhasznalója van, és
aminek elöallitasa vagy mükodtetése raforditasokkal jar
együtt.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Termék · funkció · fogyasztó
Az értékelemzés targyat terméknek nevezzük
A termék igénykielégitö képességének egyes elemei a
funkciók
A fogyasztó az értékelemzés alap·felfogasa szerint nem
a terméket, hanem annak hasznos funkcióit hajlandó
megfizetni, ha azok szinvonala osszhangban all a termék
araval
A fogyasztói igény = jogos kivanalom a termék
teljesitéseivel, illetöleg ezek minöségi szinvonalaval,
megbizhatósagaval, élettartamaval,
csereszabatossagaval, esztétikai és egyéb adottsagaival
szemben
A termék fogyasztói lehetnek egyének, embercsoportok,
gazdalkodó szervezetek, tarsadalmi rétegek vagy
agazatok
Niles,.D.(1361):Techniques of value Analysis and Engineering. NcCraw·Hill, New York

Niles,.D.(1361):Techniques of value Analysis and Engineering. NcCraw·Hill, New York
A termék elemei
Ebben a gondolkodasi sémaban a termék egyes elemei a
fogyasztó szempontjaból funkcióhordozók, a gyartó
(vagy mükodtetö) szempontjaból pedig koltséghordozók
Az igénykielégitö képességet a funkcióhordozók adott
kombinaciója képviseli
Ezt a kombinaciót funkciószinvonalnak nevezzük
Az elöallitas és/vagy mükodtetés raforditasait a
koltséghordozók adott kombinaciója képviseli
Ezeket az elemeket funkciókoltségeknek nevezzük.

A funkcióhatékonysag fogalma
Afunkciószinvonal és a funkciókoltségek logikai
kapcsolatat a funkcióhatékonysag fogalom fejezi ki
Ebben a logikai osszefüggésben a hatékonysag tényezöi
a fogyasztó altal igényelt funkcióteljesitések, és az ezek
érdekében indokolt raforditasok.
!vanyi Attila Szilard (1380): A gyartmanyok versenyképességének fokozasa értékelemzéssel.
Kozgazdasagi és ]ogi Konyvkiadó, Budapest
Funkcióhatékonyság =
Funkciószínvonal
Funkcióköltség

Az értékelemzés módszertana

Az értékelemzés probléma kozelitési és
megoldasi módszere
Az értékelemzés olyan módszercsalad, amit
sajatos gondolkodasi rendszer keretei kozott
alkalmazunk az alkotó problémafeltaras és
problémamegoldas érdekében
Az értékelemzés alapos témaismerettel,
szakmai és szakmakozi ismeretekkel
tamogatott sajatos kreativ csapatmunka.
Az értékelemzö munkaban minden olyan,
ismert módszer felhasznalható, ami alkotó
módon hozzajarul az adott probléma
megoldasahoz.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest
!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.

Az értékelemzés probléma megkozelitési
és megoldasi módszere 2.
Az értékelemzés gondolatmenete abból az
alapfeltevésböl indul ki, hogy a fogyasztó nem a
terméket fizeti meg a piacon, hanem a megvasarolt
termék nyújtotta elönyoket
A gazdasagi elönyok rendszer·szemléletü kozelitése
feltételezi, hogy piaci, müszaki és gazdasagi oldalról is
igényesen megvizsgaljuk az elönyosebb termelési,
szolgaltatasi struktúrak kiépitésének feltételeit
A mükodés, kibocsatas hatékonysagat úgy képes
javitani, hogy az ezekkel szembeni fogyasztói igények
magas szinvonalú kielégitését, és a szükségtelen
raforditasok megszüntetését célozza meg
Komplex optimumra torekszik a fogyasztók elvarasainak
és fizetési hajlandósaganak egyidejü mérlegelésével.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest
!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.

Az értékelemzö munka ismérvei
Erös és kovetkezetes piacorientació
Torekvés a fogyasztói igények alapos megismerésére
Funkcionalis szemlélet
Kotott logikai gondolatmenet
Koltségtudatossag
Szakmakozi ismeretek alkalmazasa
Alkotó biralat
Kreativ problémakozelités
Hatasos problémamegoldó módszerek alkalmazasa
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Az értékelemzö munka ismérvei 1.
Az értékelemzö munkat az alkotó biralat jellemzi
Az értékelemzésen belül a rovidebb és hosszabb tavú
vallalati célok elérésének rendkivül hatékony eszkozei a
kovetkezök:
Az értékelemzés kovetkezetes gondolkodasi
rendszere
A módszercsalad külonféle, hatasos technikai
A team szakismerete
A teamtagok kreativitasa
A team tagjai kovetkezetesen keresik az értékelemzés
targyat képezö termék kritikus pontjait
A kritikus pontokra kollektiv otletgyüjtési technikakkal
keresnek jobb megoldasokat.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Az értékelemzö munka ismérvei 2.
A szakemberek alkotó kételkedése teremti meg annak
lehetöségét, hogy az adott termék szinvonala
folyamatosan lépést tartson a piacon megjelenö
funkcionalis kovetelményekkel
A müszaki fejlödés folyamataban keletkezö újabb és
újabb megoldasok hatassal vannak a termelési
koltségek alakulasara, a korszerübb anyagok,
alkatrészek, szerkezeti elemek, szervezési megoldasok
atvételére
A termékek funkcionalis szinvonalanak szabalyozasa
jobb minöségü terméket eredményez
A koltségek csokkentése versenyképesebb arak elérését,
a kettö együtt pedig a piacképesség fokozasat teszi
lehetövé.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Az értékelemzés technikai · Niles 13 tanacsa
1.·7. tanacs a munkamódszerhez:
1. Kerüljük az altalanositasokat, kérdésekkel oldjuk fel!
2. Szerezzünk meg minden hozzaférhetö koltségadatot!
3. !nformaciókat csak a legjobb forrasból hasznaljunk!
4. Bontsuk elemeire, tokéletesitsük!
S. Hasznaljuk ,meglévö" alkotóképességünket!
6. Az akadalyokat tarjuk fel, gyözzük le!
7. Alkalmazzunk szakértöket, tanacsadókat!
T0RvCSlK HÁRlA-vARSÁtYl Ju0lT (1998). TFRHFKSTRATF6lA ..... tFHZFTl TAtK0tYvKlA00, ßu0APFST
K0RHFt0l lAJ0S-tÁ0AS0l FFRFtC(1996). AZ FRTFKFlFHZFS FlHFlFTF FS 6YAK0RlATl AlKAlHAZÁSA ltF0-PR00
KlA00l ßT

Az értékelemzés technikai · Niles 13 tanacsa
8.·12. tanacs a megoldasok kereséséhez,
13. tanacs a javaslatok ellenörzéséhez:
8. Értékeljük a föbb türéseket pénzben!
3. Hasznaljuk a szallitók rendelkezésre alló funkcionalis
termékeit!
10. Hasznositsuk és fizessük meg a szallitók szakismereteit,
tudasat!
11. Alkalmazzunk specialis gyartasi eljarasokat!
12. Hasznaljuk az alkalmazható szabvanyokat!
13. , Kiadnam·e ezen a módon a sajat pénzemet? "
T0RvCSlK HÁRlA-vARSÁtYl Ju0lT (1998). TFRHFKSTRATF6lA ..... tFHZFTl TAtK0tYvKlA00, ßu0APFST
K0RHFt0l lAJ0S-tÁ0AS0l FFRFtC(1996). AZ FRTFKFlFHZFS FlHFlFTF FS 6YAK0RlATl AlKAlHAZÁSA ltF0-PR00
KlA00l ßT

Az értékelemzés logikai
osszefüggésrendszere

IGÉNYELEMZÉS
FUNKCIÓ- ÉS FOLYAMATELEMZÉS
FUNKCIÓTELJESÍTÉS
VIZSGÁLAT
ÖTLETGYÛJTÉS
KIVÁLASZTÁS
TERVEZÉS
ÉRTÉK =
FUNKCIÓ
FUNKCIÓKÖLTSÉG
FUNKCIÓKÖLTSÉG
VIZSGÁLAT SZERVEZETI KAPCS.
VIZSGÁLATA
AZ ÉRTÉKELENZÉS LOC!KA!
OSSZEFUCCÉSRENDSZERE

Az értékelemzés Bene·Fitt folyamatsémaja
varsanyi ]udit (1387): Az értékelemzés BENE·F!TT modellje. Forgatókonyv és módszertani útmutató
az értékelemzés gyakoralti alkalmazasahoz. Tanulmany. Economix, Budapest

Fogyasztói igényelemzés
A piaci kornyezet jogos elvarasait a termék a
sajat funkciói útjan teljesiti
A termékfunkciók a termék
mükodöképességének olyan elemei, melyek
(kozvetlenül vagy kozvetve) egy·egy
fogyasztói igény kielégitésére iranyulnak
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Az értékelemzés informacióigénye
varsanyi ]udit (1387): Az értékelemzés BENE·F!TT modellje. Forgatókonyv és módszertani útmutató
az értékelemzés gyakoralti alkalmazasahoz. Tanulmany. Economix, Budapest

Funkcióelemzés
A funkcióelemzés soran a termék funkcióit egy
ige és egy fönév formajaban fogalmazzuk meg
A funkcióelemzés folyamataban valaszt
keresünk arra a kérdésre, hogy mit csinal a
termék a fogyasztói igények kielégitése
érdekében
Azt is a funkcióelemzés feladata meghatarozni,
hogy az igénykielégitést a termék
hogyan,
milyen mértékben,
mely tulajdonsagok és paraméterek kozvetitésével
valósitja meg.
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest

Nilyen funkciói lehetnek a villamos
izzólampanak?
Te rm é k | gé ny Fe | ha sz ná | á s| te rü| e t Funkc| ó
V| ez ? V|re |oeny||k ez r ?
V|re s z uk s eoes ez ?
lo| ves z |k |oenyo e?
V||yen r eru|er en
nas z na||ak ?
V|r o s |na|?
\|||aros |z z ó|árpa |ál ás l e|ös edil er| ráz l a(l ás lérv l ad
\|||aros |z z ó|árpa l ojás l re|edil s e oa(orl|| e|l el és re|edel ad
\|||aros |z z ó|árpa lo(da|ral s z aoá|v oz z a | oz ul | lo(da|or je|e| el ad

A funkciók jellemzöbb csoportjai
varsanyi ]udit: Funkciók csoportositasa. !n: Fodor Árpad·varsanyi ]udit (1381): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai.
Élelmiszeripari Cazdasagkutató !ntézet, ÉC! Nódszertani Kiadvanysorozat, 3S.szam

A funkciók jellemzöbb csoportjai
varsanyi ]udit: Funkciók csoportositasa. !n: Fodor Árpad·varsanyi ]udit (1381): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai.
Élelmiszeripari Cazdasagkutató !ntézet, ÉC! Nódszertani Kiadvanysorozat, 3S.szam

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Funkciók fontossagi súlyozasa
A fogyasztói értékitélet rendszerint igen eltérö
fontossagot tulajdonit a külonféle funkcióknak
Ezt a funkciórangsor teszi érzékelhetövé, amelyet a
fogyasztói igények fontossaganak ismeretében a team
hatarozza meg
A rangsor·mutatókból (rangszamokból) valamilyen elven
elvégzett skalatranszformacióval a funkciók fontossagi
súlyszamai is meghatarozhatók
A funkciók fontossagi rangsorolasa, súlyozasa fontos,
mert a rangosabb funkciókban elért minöségjavulast a
piac lényegesen nagyobb mértékben honoralja.

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Funkciók csaladfaja
A funkciók hierarchikus rendje alkotja a funkciók
csaladfajat, a funkciósémat
A termék funkcióhordozó elemeit terméksémaba
rendezzük (Niles L.D., 1373, Lenkey Niklós, 137S.)
A termékséma elemei kozvetlen kapcsolatba hozhatók
az egyes funkciók teljesitésével, s az ennek érdekében
indokoltan felmerülö raforditas·elemekkel
Ebben a sémaban a termék alkotóelemei egy·egy elemi
funkcióhordozót, illetöleg koltséghordozót képviselnek

Funkció/alkatrész matrix a gyakorlatban
varsanyi ]udit: Funkciók csoportositasa. !n: Fodor Árpad·varsanyi ]udit (1381): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai.
Élelmiszeripari Cazdasagkutató !ntézet, ÉC! Nódszertani Kiadvanysorozat, 3S.szam

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Funkciószinvonal és szerepe
A termék minöségét, megbizhatósagat, és mas
igénykielégitö képességét a funkcióteljesités
szinvonalanak méröszamai hatarozzak meg
Ezeket a méröszamokat a funkciósémaból levezethetö
termékparaméterekre vonatkoztatjuk.
A raforditasokat azokkal a kifejezöképes koltségekkel
mérjük, melyek a termék megtervezésével,
elöallitasaval, rendeltetésszerü hasznalataval és
allaganak megóvasaval (élettartamaval) kozvetlen
kapcsolatba hozhatók
Ezek egy része kozvetlen, mas része pedig úgynevezett
kozvetlenné tehetö raforditas

Funkciórangsor és funkciókoltségek
A funkciók rangsorolasat a fogyasztói értékitélet
tükrében kell elvégezni
A funkciók preferenciasúlyait a komplex rendszerek
osszemérésének valamelyik bevalt módszerével (pl. a
K!PA módszerrel) kell meghatarozni (Kindler ]ózsef·
Papp Ottó, 1377.)
Az értékelemzés alapvetö feladata, hogy a
piacképességért felelös funkciókat kapcsolatba
hozzuk az elöallitasukhoz szükséges raforditasokkal
E kapcsolat elemeinek kovetkezetes feltarasara
szolgal az úgynevezett funkció·koltség matrix
(varsanyi ]udit, 1373), amiben az egyes funkciók, és
a teljesitésükhoz hozzajaruló egyes termékelemek
kapcsolata abrazolható
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

A koltségcélos értékelemzés blokksémaja
Fodor Árpad·varsanyi ]udit (1381): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai.
Élelmiszeripari Cazdasagkutató !ntézet, ÉC! Nódszertani Kiadvanysorozat, 3S.szam

Koltségsúlyozasi tényezök
A funkció·termékelem matrix kapcsolati
pontjaira müszaki·gazdasagi szamitasokkal és
szakértöi becsléssel hatarozhatók meg az
úgynevezett koltségfelosztasi
(koltségsúlyozasi) tényezök
E tényezök a megfelelö funkciókhoz rendelik az egyes
termékelemek koltségeit
E koltségelemek osszegzésével hatarozhatjuk
meg a termék funkciókoltségeit
A funkciókoltségek indokoltsagat az alkotó
biralat fazisaban, a fogyasztói igények
fontossagi megitélésének tükrében kell
mérlegelni
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

Kritikus pontok kivalasztasa
A funkcióteljesitések és funkciókoltségek
indokoltsaganak vizsgalata segit megjelolni a
termék kritikus pontjait
A terméknek minden olyan elemi egysége kritikus
pontot képez, melynek észszerübb megoldasaval a
funkcióhatékonysag javitható
A teamnek ezekre a pontokra kell jobb megoldasokat
keresnie
A javulas jele, hogy a funkciószinvonal nö, vagy a
funkciókoltségek csokkennek.
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

Kritikus pontok csoportositasa
A kritikus pontokat célszerü tobbféle
szempontból csoportositani
A csoportositas célja, hogy piaci oldalról az
úgynevezett funkciókritikus pontokra,
termelési oldalról a koltségkritikus pontokra is
kellö figyelmet szenteljünk a késöbbi,
otletgyüjtö munkaban.
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Kritikus pontok jellege
Abszolút kritikus pontok
Pl. olyan funkciók, melyek a versenytarsak hasonló
termékeihez képest elfogadhatatlanul alacsony
szinvonalon teljesülnek
A terméknek egy·egy hianyzó, felesleges vagy karos
funkciója
Relativ kritikus pontok
Pl. a termék olyan adottsagai, melyek tükrében egyes
funkciók fontossaga, teljesitési szinvonala és koltsége nem
all aranyban egymassal.
A relativ kritikus pontok kozott szerepelhetnek
funkciókritikus és koltségkritikus pontok
Pl. alulteljesitett vagy szükségtelen mértékben
túlteljesitett, avagy túlzottan koltséges funkciók

Kritikus pontok az értékelemzés
gyakorlataban
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Kreativ otletgyüjtés és szelekció
A kritikus pontokra kreativ módszerekkel otleteket kell
keresni
Az otletgyüjtö munkat, melynek lebonyolitasaban nagy
létszamú szakértöi csapat vesz részt, alaposan elö kell
késziteni
Az otletek osszegyüjtését külonféle alkotó módszerek
segitik (pl. brainstorming, heurisztika, szinektika, Delphi·
módszer, NCN módszer, stb.)
Optimalis idökihasznalassal kell keresni a legfontosabb
problémak megoldasara iranyuló lehetöségeket
Az otletek atvizsgalasa, szelektalasa utan a legjobb
otletek alapjan megoldasi valtozatokat kell kidolgozni

A funkcióhatékonysag megitélése
A funkcióhatékonysag novekedhet, ha a
funkciószinvonalat · koltségcsokkentés mellett · az
igényelt mértéküre szallitjuk le
Néginkabb nö a funkcióhatékonysag, ha · mérsékelt
koltségnovekedés mellett · a funkciószinvonalat a
versenytarsak hasonló termékeihez képest magasabbra
emeljük
Ezzel erösithetjük az igényesebb (és fizetöképesebb)
fogyasztók vasarlasi hajlandósagat
A funkciószinvonal novekedését csak akkor szabad a
hatékonysag novekedéseként elismerni, ha azt a
fogyasztói igények indokoljak
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori értekezés. NKKE, Budapest

!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA, 1387.
Negoldasi valtozatok kidolgozasa
A szelektalt otlethalmaz tovabbi elemzésének eszkozei:
szakértöi vizsgalat,
müszaki·gazdasagi elemzések,
szükség esetén gyakorlati próbak
A megoldasi valtozatok kidolgozasanak iranyelvei:
a tényallapothoz képest magasabb funkciószinvonal
elérése
a koltségek jelentös csokkentése
a két értékjavitasi irany optimalis kombinaciójaként
egészében hatékonyabb termékek, technológiak,
folyamatok megvalósitasa
a fogyasztói értékitélethez kozelebb alló termék·
megoldasok, értékkombinaciók kialakitasa.

Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest
Az értékelemzés haszonhatasai
Értékelemzést a kezdeti idökben elsösorban az
onkoltség csokkentésére alkalmaztak, egyértelmü
sikerrel.
Késöbb, a piaci viszonyok fontossaganak novekedésével
mind nagyobb hangsúlyt kap a funkciószinvonal javitasa
Ennek koszonhetö a minöség javulasaból adódó
kozvetlen és kozvetett gazdasagi eredmény.
A piaci versenyben az értékelemzés a versenyképesség
novelésének egyik leghatékonyabb eszkoze

Kozvetett hatasok
A koltségtudatos gondolkodas meghonositasa
elösegiti a gazdasagi tisztanlatas kialakulasat,
az igényes informaciófeldolgozas pedig tovabbi
gazdasagi dontések hatteréül szolgalhat.
A funkcionalis szemlélet térhóditasa
forradalmasitja a vallalatnal folyó konstrukciós
és technológiai tervezést
Az alkotó gondolkodas és a csapatszellem
szinvonal emelkedést hozhat a müszaki,
gazdasagi, szervezö tevékenységben, a dontési
folyamatban és a vallalatiranyitas egész
területén.
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

Az értékelemzés stratégiai hasznositasa
varsanyi ]udit (1387): Az értékelemzés BENE·F!TT modellje. Forgatókonyv és módszertani útmutató
az értékelemzés gyakorlati alkalmazasahoz. Tanulmany. Economix, Budapest

Az értékelemzés területei

Értékelemzés alkalmazasi területei:
1. Neglévö termékek értékelemzése (value analysis)
2. Uj termékek értéktervezése (value engineering)
3. Cyartasi folyamatok racionalizalasa (value control)
4. Nem anyagi folyamatok értékvizsgalata(value Administration)
S. vezetési feladatok értékvizsgalata (value Nanagement)
6. Fejlesztési tevékenység értékvizsgalata(value !nnovation)
T0RvCSlK HÁRlA-vARSÁtYl Ju0lT (1998). TFRHFKSTRATF6lA ..... tFHZFTl TAtK0tYvKlA00, ßu0APFST

Értékelemzés és értéktervezés
osszehasonlitasa
JeIIemzo értékeIemzés értéktervezés
Az eIemzés tárgya: Meglévô termékek elemzése Új termék technológiai elemzése
CéIkituzés: Minôségjavítás és önköltség-
csökkentés
Piacképes termék, szolgáltatás
létrehozása
Az eIemzés szerepe a
gazdáIkodásban:
Jobbára rövid távú, taktikai
feladatokat old meg
Az új projekt kivitelezése szinte
mindig stratégiai feladatot jelent
A team összetéteIe: Túlnyomórészt vállalati
szakemberek
Gyakran vonnak be külsô
szakértôket
A team behatároIása: Már az elemzés kezdetén
körülhatárolhatók az elvárások
A téma határait célszerû tágabban
értelmezni
A megoIdás mozgástere: A változtatási lehetôségeket a
meglévô kötöttségek, másfelôl a
téma "ígérvénye" határolja be
A megoldáskeresés lehetôségei tág
határok között mozognak
Az eIemzés eredménye: Az elérhetô megtakarítás egy része
számszerûsíthetô, más része
közvetett módon járul hozzá az
eredményhez.
Közvetlen megtakarításról nem
beszélhetünk, csak versenyképes új
termékekrôl és szolgáltatásokról

Termékek, technológiak értékelemzése
A külonféle iparcikkek, mezögazdasagi termékek
értékelemzése javithatja azok piacképességét
Ennek kozvetlen hatasa az arbevétel novekedése és a
piaci poziciók erösodése
A technológiak értékelemzésével a termelési
koltségek csokkenthetök, nö a munka szervezettsége
és a kapacitasok kihasznalasa
Csokken a megmunkalasi hibakból eredö hulladék,
és a selejtveszteség
Az észszerü technológiai megoldasok egyben a
termékek minöségét, megbizhatósagat is javitjak.
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

Értékelemzéses gyartmanytervezés
Az értékelemzéses gyartmanytervezés lehetövé teszi,
hogy eleve a legjobb müszaki megoldas jojjon létre
olyan koltségen, amit az eladasi arban · szigorú
versenyfeltételek mellett is · tartósan érvényesiteni
lehet.
A kozvetlen gazdasagi hasznossag mellett a
"születése pillanataban" maris versenyképes termék
a versenytarsakat idöben messze megelözve terjed el
a piacon
végeredmény: tartós versenyképesség,
fenntarthatóan erös piaci pozició
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

Beruhazasok értékelemzése
A beruhazasok értékelemzésével csokkenteni lehet a
beruhazasi koltségeket
]avul a folyamatok szervezettsége, csokken az
atfutasi idö
Az értékelemzéssel elökészitett beruhazasok müszaki
megoldasai rendszerint jobban illeszkednek a
megvalósitani kivant objektum rendeltetéséhez, és a
megrendelö külonleges kivansagaihoz
Az értékelemzés komoly szerepet tolt be az objektum
mükodtetéséhez szükséges optimalis létszam és
egyéb termelési feltételek meghatarozasaban.
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

Folyamatszervezés értékelemzéssel
Az értékelemzéssel tamogatott folyamatszervezés
segitséget nyújt az ember·gép rendszerek
osszehangolasahoz a föfolyamat egyes
keresztmetszetein.
A vallalatiranyitas, vallalati szervezet értékelemzése
segit feltarni a szervezet mükodésének kritikus
pontjait, a dontési lanc hatékonysaganak
kulcsfontossagú elemeit
Ezzel egyidöben egyes koltség·elemek is
csokkenthetök.
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

A szervezet és mükodés értékelemzése
Az értékelemzéssel korszerüsitett szervezetben a
dontés·elökészitési, dontési folyamatok logikus sorat
talaljuk meg
Ennek eredménye optimalis létszamú, és hataskori
szempontból észszerüen telepitett ügyintézöi
allomany
A termelö és iranyitó folyamatok, szervezetek
értékelemzésének legaltalanosabb haszna az
alrendszerek osszehangolt mükodése
Hasznos kiséröhatas a felesleges létszam
atcsoportositasa
Nindezek eredménye az iranyitas hatékonysaganak
novekedése.
Szabados Anna és munkatarsai (1383): Az értékelemzés feltételrendszerének javitasa az iparban.
Kutatasi tanulmany az !pari Ninisztérium részére. NKKE, Budapest

Értékelemzés a gyakorlatban

Értékelemzés Nagyarorszagon
Az elsö értékelemzési munkat
Temesszentandrasi Cuidó végezte el 1363·ban.
Az értékelemzés hazai koordinaciója a 70·es
évektöl az ONFB, késöbb a Pénzügyminisz·
térium kezében volt.
1382·ben kidolgoztak az értékelemzö szakem·
berek képzési rendszerét, majd a 80·as évek
kozepétöl képzési programot inditottak.
1384·ben megalakult a Nagyar Értékelemzök
klubja és 1330·ben alakult meg a mai is
mükodö Nagyar Értékelemzök Tarsasaga.

Felhasznalt és a témaban elmélyüléshez
ajanlott irodalom
Fodor Árpad·varsanyi ]udit (1381): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai. Élelmiszeripari
Cazdasagkutató !ntézet, ÉC! Nódszertani Kiadvanysorozat, 3S.szam
!vanyi Attila Szilard (1380): A gyartmanyok versenyképességének fokozasa
értékelemzéssel. Kozgazdasagi és ]ogi Konyvkiadó, Budapest
!vanyi Attila Szilard·varsanyi ]udit·Tóth Ágnes: OKKFT TS.1.3.2. sz. tématanulmany, NTA,
1387.
Kormendi ajos·Nadasdi Ferenc(1336): Az értékelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazasa
!nfo·Prod Kiadói Bt
enkey Niklós (137S):Az értékelemzés szemlélete és gyakorlata. NKKE KT!, Budapest
Niles,.D.(1361):Techniques of value Analysis and Engineering. NcCraw·Hill, New York
Toröcsik NÁria·varsanyi ]udit (1338): Termékstratégia ..... Nemzeti Tankonyvkiadó,
Budapest
varsanyi ]udit (1387): Az értékelemzés BENE·F!TT modellje. Forgatókonyv és módszertani
útmutató az értékelemzés gyakorlati alkalmazasahoz. Tanulmany. Economix, Budapest
varsanyi ]udit (1384): Fehér foltok az értékelemzés alkalmazasaban. Egyetemi doktori
értekezés. NKKE, Budapest

& b&%'! 

%' & !&& 

0v,/E8978,3,E97 ',78E3:/9 A79F002F8F8Q09,,2,E8, & 05:; 5;4 f9 0v,/E8
1OEF508,E9703/8070F8-03,807v030/FF;0

;f: 4;3 :2 ; 9. 
 $ $# $$A' $ '% C%$A$%

'% $ '% 

 $# 

%# % %$ %AA#A$ 

C%$AC! % 

'A%C! % 

#% '& 

%& $ A ! % $' % A ! % A#%A 
A$ A#%AA$

'' DA A ! % 

%C! % 

%%A$C! % 

!% A$ 

AC%$A$ % $ %#% $% 

$C%$A$ % $ 

#

D% % #$#'A$ &$$$## A!! $# &$%% 

% % $#'A$ &#$ &# %$C# $A# % $ %" & $ C%$A%#'A$ $# 

C#%C%$A A$

%'A$A! C%$A& A$ 

 9; 234 :2.3.23 :. .3.76.34. 

 9; 234 :2.3.23 :. 
 3 /69 1 5.59:.5.62 9.3 :9;9512 3 4 16545 21;2 656:54: 42/f3 ;; 5 9  463/1 5 54;.;266;; ;9f2 9;2 5;35263;.2 3;;: ;f.5.629. 9 ; 95 49513f ..492..1:954923.4 3;.4. 9; .. .4 16: ;6;;2;3v :.5. ;94 2433;. 5252 99.¿2 5:93;: 3;¾35: 93;23.59.3 30;90;f 

/54/ . 2  3:.

 3:.5 .: 0: 225.2 3.5. 43.2 3..3: .35.3.4 :.6: ... 9:.76.433.3.914 5..6.. : 52/. 21636.. 6163665263.2 3 9 :.. : : /4631 :629.5:29:5 .34.9 3.. 3: :452.520 . 43.5 3 9 :.: 0: 225 :. :..32.3::.

52 9.12 :f//.35595. 234 :52 4.

9 :52 5..    . 2.52 9.

234 ::43 3. 9. :. 234 :  9.. /51 5.

.16. 3f5 2..f3 9 ::  3.965 429:5 . ..5 . / 3433f .f:4765. 433.. 3f2 : .  .32://2 3.. 5. 23 .3 . : :63 3.94 2. :.: 316..

..22/60: ..4v2 1. :. 9..'% . : :. 4. :9 691 .1 3261 :9. 234 :. 4 .f 9 3:.1 2.3 9 ./ '% 23 .45.943f/951 : . .5 9.3 .:. 9 . .. .: .4523f 33 ... 4v2 1 : 2:34. 2 3.1. :63 3..4. 52 23 : .99 3: . 9.7..3. .3..:5 3 .5 : . 52.6.77.'% 3.. 234 :.63. :. :622..  943.94 2 .9022 4f. 9..4523.0563 .

.2693..7:. 234 ::43 3.. 9. :. ' 1.

'94 2.

520 .

. 6.:.:. 234 :.f2 7:: 52:34. 234 :.7.94 252 5 2 .  9.94 2 523 . 520 2 6.3.. 9 . 9.

52 52 4/90:6769.:56:520 .349 .94 2.3 4/ .54 . 3.3 0:9:.94 2 . : . 9:. : /.36 :..3. ::.3 .2.2.f3245f: : 565..4 ..5/.16.54.364. 5 66:2 5...51 4..3 6..515595 09.1.55.. ./. .:95.2 .:.62: 565.1 3261 :9.2.3 :4/5 .5 . .94 2 9 ..3 3. :3 33..5 33.3: .35. .3 :.94 26..62 3:  '058:6.:.9.: .3::....3.6:: .62 .

33 !692 .

4v2 1.520 2 3. / 3520 6916 2 .65163261 :: 4 /.25 2 3f 33 .16.35.16.f :4765.f2 7:: .94 2:34.515595 09.35. :9 691 . 264/5 0 .: 6916 2..: 6916 2  523 .94 234 //5...5.2 7:3 2.520 6916 2..264/5 0 . 520 : 565.3::. : :. 6...264/5 0 . 2 3.: 2525 2  3:  '058:6. 9...342. / 371 2 3. . :...4v2 1.:...2 7:3 . :4765.

33 !692 .

43.70:63. 234 ::3 .. 265: . :: :/5.3.520 2 3. .1.... 265: 6.9F438E :3.O8J3.4 5629:52 7:: 52626 :.34..362.2 912 /5516263. 3. . 2.520 .3 53..O98F //5.3642 :3.O..: 2362.6. :62  5.. 9. :2 :. 5f .7:.1 1. :3.520 .9 691 . 265: 6.: :6 52.520 .&3 91  9.3 :. 520 : 565.:.3: .

 9. ..5. 234 :4 1:9.

 4631 : 6 52 23 : . .223 . 234 :63. 46.24.:5 3.452.5451563...2 .3 1 .4 1:93.3.6:65163261 :951:9 29.4.76:. 4 1656 93.3.34. 9.6..5 :49..4631 : 912 /5  9. : : 4631 :4 1:9  9.. 234 :796/3 4.. 9 : : 796/3 4.52.54 1:90:.4. 234 :.  9.. .:49.32.24. :. 0:.7.2 :49. .326.. 234f452 /.3 :.2 3 .326. ::. 796/3 4.:. 4.796/3 4.16... .6:29.

&3 91.2693.7:..3. 9... 234 ::43 3. :. 5. ' 1.

.9: 51.

4..534 5 ' .V5:"''&  : ..' .

 .6..3.4 : 963.6.. 234 :65163..42 3 . .94 2. . : :4631 :4 1:9  9.:.1.54..94 25 . 9. . 234 :796/3 4.4.7.3f5 2.065 .: 3f5 2951:9.45. 54..// 3. :/f35132 6.73.

. ::. 23 9 :.3 67. 4v2 1 : 2/60: . ..39 3: 5:54: 32. : 3.6. .2 :.5 6.5. 265: .:.2 :. :.3f5 ://. 2 7: .223:4/56..0 4v:.1. 52 4.4 647367. 92:2.:: 565.0 36.. : 523.: 631.92.51 : 5.:43 3..35 9 691 . .:. :. : .3 23 .v2 3 .21v4 933 : 3  52 23 : .943 : :63 3.: 2: .449. 9 22 7 .3. :. : .3. .. :624: 5.

 9. ' 1...&3 91.3.. 234 ::43 3. 5.2693. :.7:.

.9: 51.

534 5 ' ...' .V5:"''&  : . 4.

65163.0695.. 326.32.6..34.24.:7.45. 0 ' 92 :. 52 23 : .362. :6:796/3 4..76:4:49 : 9 52065 3::43 3.:.2. :.2 :49. 9.4631 4 1:92.: .1.2. .  .  3..:4 9 9f: :2 . :... 52.6::  &.32. 9. / 9 3.2 3 . : . 796/3 4.3.34. 234f452.

7:.2693. :.. ' 1. 9. . 234 ::43 3..

2f2  9.. 52 23 : ..:65163261 : 951:9 4 1:90:.0 3623 9 : 529512 3..2.2:765.. 29.3.4.2:765.9 1// :6::.052  .326. . 2 ..052 22.26332. :..2 7f. 234f452. 234 : ... 334  9.4.3 12 3 5 3 .. 234f452 ..2... 9.. 9.v. 234 :5/3 3...94 229. .4:.:529:2.2:49.//. :6:. :. / 9 3.2 . 234 :2 . .  33.629.. 265:2 . 9 .:4 9  9.3.3 29:526//4631 :62.6229..

 9.7:. ... 234 ::43 3. ' 1. :.2693.

321 : .:65.34 5223 4v:.23 : 9.943 : 2 3.2f .523.02 7:: 626 : . ..3 5..16.5. 6//45f: v.f ..9.:4 9 :.... 234f452.f: .6:.32.3.2.3.53 7 :..2:.9 :2 :92.62 . .. /.//4631 :62.f 52 23 : .342 :9 :4631 :62 . 6.: 3.4.94 2. ::.94 2252065 3:: 565.3.7. 63.4.065435f 52065 3:2 .2. 2 .2 3.3 9 . : 9:52 7:// 9.7.: 2.94./ 36 :. 9.914 5 2 3.55..: 20: 225.23f1 :63.23 9 : .4..24/92.71.55.326. .269:9v//.94 2: 565..// : ...

 :... ' 1. 9.7:. 234 ::43 3.2693. .

234 :. 9.052 .

3:. .5 0:..

4 1:9   9 3 2.. 5694 0 2.6.: 2 .5 0:..: .2 9.52:.0:. ..: .36//699 :/ 3. 2 91 :22363123 &9 52445156 9..5 0:.2. 2 7:: 52. . %#v$# '#$&% %#$%#% %%'_ &!$% # $ $# #%$%$ #%$ !# _% .34.. 2 3... .3 56: ..1 2. 923 f 23 32.:5 352 65.2.f2 3.:5 32¿43 f¾. 3.452. :62..f2.1 362.326.1.:2349 .

 9.052 . 234 :.

3:. ..5 0:.

:5 32.1 : ... .5 0:. 32.:3.: 33 .. :3 9 :62..32../ 562.5 0:.15 4. ¿.. 2:..62335f9 :  9..2:49.: 33 .52:70 3: 9.v9 :2.94 2. .. .:5 32.7 5/5 . :.:2 ::: 24. 295132 :9 33 52065 3: .f//.34.. .34.:56: . 23 2.4631 :6229: :  ..

 .7 54.¾ %#v$# '#$&% %#$%#% %%'_ &!$% # $ $# #%$%$ #%$ !# _% .4 165.5.:.

 :: :951:9 . 9. 234 :362.

%' &" && &%!&% AA$ & A$ %A$ & %$ %A$ '$ % & C%$A '$ % $#'%!$ '$ % C%%}%A$ ' $% $ %#'A$ & A#%A & C%$A .

234 :5. 9.

 .4.9: 51.  9.. 234 :!.63.: 4 ...

.. .. 234 :. 9.3. : 6 '. . 2 5 :4 1:9.7:.4..269..534 5 06564 1.5 .32.34.''46133 69.

 5..:.6.. .520 . .94 2 4v2 1f2 7:: 5263... :.02 95. 534 : 7.66:3 9 :.2 . .94 2.534 432 2 .3: .35 3.94 2520 2.

 6.:.2 52 23 : . 523 . : 99 535.

 ' 1. 9.7:.. .. 234 ::43 3.2693. :.

9: 51. 234 :!. 234 :5694 0 5 .  9. 9.

534 5 06564 1. 234 :. .''46133 69.. 9. 2 5 :4 1:9.269..5 .. .4. : 6 '.7:.34..3.32..

520 34 :3. 2/5 43.0:5 3.2 91 :9 64..4. 5223 .165: 62 :7..94 2.4 .6..3 : .94 2520 .5 4354 9.56.3. 965 6.24 520 34 :63.520 34 : 520 34 ::69 5..4. :..94 2  6. /..34. . : 3 ..4 52 23 : . :f5 694 /.. 29: 52.:.:. 523 .922 .99.9.. : 912 /5 .1. .5 3.:.

 ' 1.2693.. 234 ::43 3. .7:. 9. :..

52.O 70F3 0 9 4.42 00 09.08  F3. F 3 0 .8 3EE E9E8 90v8 0J903 E 9. ' .35520 3./ ./ 94E8 92 00J98 0 -.2 48  OE2 5.2 . 8 3E E 890 7Q0 9 : 3.79E8 1F3 9.2 48  OE2 5.0 9. 8 3E 708 Q 8 F08 0 03907Q0903 ./ 147.2 %0 72 F 0 ' .742 1 0909F8 2 0009.-E 4 .33.2 48  OE2 5. ' .98 .  9147.46: 3 47 5.

6: .520 20:6769. :. 56169V97 1.9: 51.520 2334f//0:6769. ..

.:.1..9.: 2.1 5:696.7... 234 :.. 5.. 1:9.9: 51.  9.3..2693.. ..5. : 4 . 334:97...

6: . :..520 2334f//0:6769.9: 51.520 20:6769. . 56169V97 1.

9. .. 1:9..  9.: 2.. 234 :..3..1 5:696..2693... 5.. 334:97. : 4 .7.9: 51.5.1..:..

4 . 9.f . 9f 65.3.6:: 6..951:95. 6..6:: 5..520 265.165 . /5.2 3 5 3520 25. 6.:.520 9.: 9 23..5:69. 96..53..5:69.2 . 2 .6:: : 36 :. 3..4 9.:. 5265.2:49.43.

3 :.3..&3 91.520 265.:2 3.65.3..56:.. 2/56569 3. 2/ 3 9.6: 49.53 9..//520 2/.:4.5: 462/ 3 .5:6963 :.43535 3 .45f: ..  5. : 36 :.3. 2 520 265.6:: 9.9..03 5:55..4..6//4 9.6:: : 3: 4. 7.9. 96..5:694 0 .

9: 51..

..V5:"''&  : . 4.' .534 5 ' .

94 2: 4 /.352.3 1 . 951 2 3: 52 23 :  ....94 2: 4.6.70:63.520 20:.3: .. .5349 3f9 691 .342 .94 2520 6916 34.552 912 /5 516263.902:951.3 1 . 520 29.:520 2.. 2 .520 2 0:. .520 : 4 .326. :../. : 3 :.

.: 4 /.94 2.326. 34.34223 //5.5.

f32 3.: 6916 .34 520 6916 .2 7:352  5. 33.3.&3 91..

9: 51..

4.V5:"''&  : ...' .534 5 ' .

9: 51.2693.32. 56169V97 1.9 :4 .520 20:6769.5 ../.6: ..9..520 . :.

.1 5:696.3. 1:9..: 2. 5..7..2693. 334:97.:...9: 51. .1.5.9.. 234 :... : 4 ..  9..

:62..94 27..4 9f: 462. : .3 9513..3 3.3.. 96 24 2...9.4 .2 9 691 .2f2 7:2 3.3 2 .520 . 4/ .355 ..24 : ..3...94 24.9 : 3 3f 33 ...35 4 :9 :71 5.3 5. 2 29 :2 . 2 .35 2. ::9v.520 : 565.. : : 565. .94 245f: ..3 ::97 . : .70:63.3 : 33....92965.9..6.:5 3.f9 691 .622../..: 223 4 9 2 432.24 9f: 4. :4 : 523 .&3 91.520 : 4 / 33..f2 7:: ...3: .26.4 . 5.f .. :  5.

9: 51..

' .V5:"''&  : . 4..534 5 ' ..

4 1:9 3 73 . .. 3. 2 . 965 5139 :.: 3..3..26473951:92 ::4 9 : 52.5:69 :520 2 3. 29 /52333 5 520 279950.5:6963 : . 9.520 9..6.: 2 520 29. #4 1:993 2334.:.432/ 3.

:622..77". 7. 62. 9 : 9..3f 33 . :26: 2: :9 691 .70:63.. :63 3./.3.2.33f:520 2.70:63.34522 ...  9..3 2. 5.:3. 234 :. #.7.f3.1.2..520 .02 7:: 9. 6.

 .62.4162.5 .7:. : /. .9: 51.32.. : 2 6 93 :.2 :  1.:520 2 : ...70:63.4/5..9 .34.69 9.   . 234 :.2 3.9: 51. 9.  963.94 2342 2. /9 63.: 4 .3: .

: 0 36: 9. 234 :/3622: 4 .2 3. 6169V97 1.

1 5:696.... : 4 .: 2.2693.9.. . 334:97. 1:9.. 234 :..9: 51.1.7..3.. 5...  9..:.5.

 3. 5f2 520 .: : 36 :.

2.. 765.4v:.92.9.94 2344 ...70:63.

..69 9.3 : :. / 9 3.: 36:.:.5 .: . 96..: .6:: 4 . 2 3.62.34... 29 /5233 4 9335 .: : 4 .: . 24. 234 :..6. : /. 9..1.  963...2 :  1. : /. .32. 5f2. 5f2 . 5.5 .2 9. 96. 3 : 52.326.94 23422 3.4162.9: 51.94 2520 2 3. 52 65.f/0:3 ::3.2 4..2 3.: . 520 2 3. : 2 3.433f520 2695132.7:.: 2516263.: : 36 : . :622.: 342 :: : 3.

265: .32. 29:5 .6..43 35. 520 2 3. :2 :520 2 3.3: .45229...94 252451563.3 :3 6.  963.3.2 :  1.: 2 516263.5 .34.520 : 565. ..765.2: 765.2:765.:. .35f .9.622 3.629.2:765.62.  .: .4162... : /.: 20: 22552 . .9: 51. 9.69 9... :. 520 ...2336//4631 :62. .2 7 4352 ::9v//4631 : .2: 3.534: 29.94 229.: 5.7:. 520 . 234 :.

6: . 234 :.629. :.2:765.: 29. :0 3.7:. 67.520 29.620:6769.:5. 9.2:765.34.3./ 30:6769.39 3. .5 0:6769.  963.2 3.2:765.2 :f// .4162.32..9: 51.629. .0 3:9v.69 9.2:765.9.6: .62. : /..39 3.3 52. 29.943 :631.5 .0631.f452 /.: 233f34.62.. 5.2 :  1.6: .5  . // 3 :4765.v.

29.:653 .365.3.9.2:765..9:5.0:65 : 565.6233 /:63 .5520 2 432.62  #3 63..53.1.3: 352 ..94 252.2:765.3.94 22 7:.2. 9:.36.

2:765.: :520 2  5.52 520 29.3: ....52 3.3. .3: .. :2 3.62 #3 . 5 3:3:.54 ::..3.: 29.6:: ...9 5/.3: . 432.622 . 2/5 .: 54 33. 3....2 96: 520 .354 9.94 263..: 2: . :: 565.:973..33. 29 /5: 520 265.2: :2 3.2:765. 29.16.&3 91.3 %3. #3 ..2:765. 29. 36.62  93.: .. .5..

.9: 51.

V5:"''&  : .' . 4.534 5 ' ...

4162.34. .2:765.5 . 234 : . : /.7:.  963.62.2693.32. /. 234 :.69 9. 9.9: 51. 9.2 :  1.5 ..9.62.

2.9..f452 .3..3.7.326.2 ::v. 37.v.629.5:.2.2 9. :52.5 .53f233 2 : . 43523/6563 .3.76:.29. .3.2 73 /9.: 4 :.3.2. : . . : ::320 29.:9 :.55.v. : /. 4 1:9223 .2:765.. 3 . 4 1:92 : .233 29:5   .2 3 5 3.6945 9:.f0:.

:5 3 ::./ "7.9 53 3.&3 91....6:.3. :32.// 796/3 4 24631 : 9. 5.62.f: 2.323329:5.365.: 3 :.  . 3 :.6.36// .4 3:1f2.3.3.2 . 4 1:9 ! 4 1:9 :.7 54631 : 3.233216365  5.2.3..

9: 51..

' ... 4.V5:"''&  : .534 5 ' .

265: 5 21. 265: 4 ... 3 : 520 . 520 : 565.520 .. ..3..

.. :433.: 0: 225. 2 3.

520 .23 52 //5f. 265: . 53. ...4 9. 2v9: 33 .

.: 5 21 :433. 4 9: 23.. 2 3.

9: 51.:.. 2.32.4162. .35 21 : .7:. 43 2 39f: ..2269:.3:495 .  963.2.2 :  1. 9.34.1. . 2 : 93 :.5 .f2 7:// 6.//9. 9:5.3.94 22 7:..:...0:.. : /.520 : 565.51 : . 9:.. 520 : 565.. 265: 5 21 :2 5. 6.3. 234 :./.2.:653 .69 9.4. 5:// :. 52516263 2 .62. .:.

2 9.3.6. :32..2.6221636 :..6 //34 : 52:2   :.f: 3... 4v:. 3. .34.631 : 3.

 : /5.2 3. : .2693.2 5.4 3:264/5 0 . 3.. 9. 265.3 3 9 : .62 7:.4.3 : .1.: 34 :2 : 2: :.6.. 2.//520 : 565. 9.. 2 . :9 567.2 3// 33 ..94 2.0563 2 63.2 ..76.94 22 . :.f:0: 225. 5.:.79 / 2 .4.: 235.624.//. . .:. 5 33..

6221636 : 5.2 .29 53   5.. 2264/5 0 22.&3 91.3..3. 4631 :62 9.  4631 : 3. :.6.

9: 51..

. 4.534 5 ' .V5:"''&  : ..' .

3951:9 52.6:: 5.. 265. 52 3./. .9/..7...5: 3. .7.1.7. :.7. 234 :. 234 :.35 :2 .2 9.:65. 9..//:2  &.1f2/53:f:69/.9 5:.32. 9.534 5..f.21. 5522 : 5. 234 :3.34v :2993  :f// .0:656265. 949 : 9  1.7:..5.5 . :...1 1 2 .: 0: 225.3 : / 3. :..  9.9:52 7:: 5 3 : 5223.: 914 5 7.520 : 565.. .2.09:5/5.34.45f: . . 9:.. 234 :.16:55. :..3. 9. :452.6//.25 21 : 3 4515. : 9.

53 . 9 1 .: ../. 699. :...1.5 363 265:.6.534 5..920 : :.. 33.1. 234 :3.23 : . :2 .:. .7.9 5:...: ..5 .2 ... ..0:...1.4.7:.5 :.9 5 .  9.3.9/...:334 : 565.: 1 5. 3f: ..16:55. : : . 5:5694 0 31636 :71. :452.9 :. 33. .34321 :. ...: .. 65163261 : :. 949 : 9  1. 52065 3::43 3.1.34. :.326.3.3951:9 52. 25: /5 .. :. :62 2 3.1.7. :.1 5... : 63.6:65163261 :4656: .0563 . :2.9 3.: :9f. 5 &.6 // .3./.. .9 3:63 3. 9:.4v:.. .7.

:56: . . 9.9.. . 234 ::.9: 51.  9. 234 :!.. :.

5 . : 6 '..32. . 2 5 :4 1:9.''46133 69. ...534 5 06564 1.. 234 :.34. 9..7:.2693.4..

 .9 3. 9. 234 :.

3556.. 2: 3.065.4.3065. !4. 3 f. .63..65 %#v$# '#$&% %#$%#% %%'_ &!$% .5. 2.9 3. 234 : . :..629.9 :  9. 2: 3.35595 . 2: 3... .9.5.45. 3:..9. .94 22 9.3 .94 22 9.963 .34.3:: .62 9.. :..32. :63..62 9.4. :3. 25: 9.3145:.65 .3 3 :..1..3.5. 234 :.

.9 : ::. . 9… 8 002 8807050. 002q 002 89 7. 234 : : 9./. 7 84 .433./.9. 807…9 . .8.02-070 7.7.9 8.9 847  002 8070/2 30 .q9072 0002 80 3q8 . .2-0.9.10. :.9 74 992443.:653 .9490039 .9 74.9 .q 9 998 0 2 810q.07803 508 9072 07q 884 9.. 9 8 8 3 98 .002 80/09 3 7 .9 .-0 0 709q209. 79q09 9 2. 7.7 9 807 80 8 2807…8 909q 2 87 80 ..090992 /43 7:4 .34 . 10. 9.0 8 9072 90. 20 .94/20 % 342 7 89.9 7.2 8809 900 90.9 74 8.-0 8q 8.002 80 !.0903209. 204/ 824 89070 79 002 8 0 .3.900 808390 23/897. 57409.--.9 74. 2.3 790203 204/ 80708 8009q8 09 .3 90.9 8009q8 009./ 4/ 8-.9 8 9704 8..0... 070/2 30 79 907. 5089072 84 9.7 ./9 .94.7. 9 2.7 9 87 302 -08 09 3 . 949.9.8 039 8 4-. 30..

234 : 2 3 5 37.... ..:9.534 5. :622.:5 3 :.  9.0563 2 9. .0563 2 9..1. 234 :.9/.627.943 : 2 3. .35. 5522 .. 949 : 9  1.'94 22 . 234 :3.: 20: 225...4631 :62/5.02 7:: .f2 5f... 234 : 3.4452 3 :/ 2/ 391f33. :. 4/. 9:. :. :452.90222 4f. : 225. .1 2 :.076 0 29f: 1 : ..94 22 9.: :.9 5:..:.2.:3. .5 .0.:. .7.94 2245f: .. :.16:55. 2    &./.7.0563 ..7.: ..35 21 : :.7:.:  ::9v.3951:9 52. 9/ . : .452. 7.

9.52 3.: 63. 234 :: 9.24631 : 53 .36//4v:.f .9 : 9.9 :3.3.: 5 .5. 234 :: 9.1 : 9/.4.4 5.4 5..9 63.

.32433..:. :69 9:53.

94 2 .5. :..5 9 5: .7. :452.35.9.913 . .5 3..076 0   &.7. 2 . 949 : 9  1.3951:9 52. /.16:55.9..065 914 5.1f/54::43f. :. :. : 3... ...9/.9:5. :733....7.. ../.  9.: .2.54 9:9:52 7:.. 9:.1. . .59f:7.7:. :9:52 7::  55.9.:56:: 433..9 5:. 234 :3.5 .534 5. 9:.

9 5:.63..6/2.943 :3. :.3.: 2. 234 ::33f2 : .6//. /9 :2 3. 234 : /9 :62 9.4... : : 2: :67.7:.53.3 : .. . :452...5 .4 4v2 1.4 3:3 . 949 : 9  1.16:55.49513.3951:9 52. 49513f2 3 53:2 5: . 234 :26463:97.. :  :.7. :1f 9.. .534 5./. 96 : /.. 3..6 9. 4. 234 :3.9/. :.9 :62 9.: 4 : /.6/2. 9:./9 :624v:..62:9. ..: 0: 225....  9. .52 5.2 4631 :./.7..533:2152.5   &. .951:95. .324. 234 : 30: 225.

4/9..6. 46.63..63.4. 234 ::3 9. 234 ::3..:9 : 9.:9 : : .5 ..4.: ..

1 5. 95.:.2: 765.: 29:.3.: .:9. 9.5 33.:9. 7951:92 ::.9 5 . . 31f/5:2 3.2 230:65.3.f63.563 : 6.. : 33.. :3 50.3. 265: 5.. 234 : : ...6:: 34.4..4v2 1 : 5229.4.

:.5 .3951:9 52.. :452...342: 0: 225.f2   &. ..  9. :.534 5. ./..7:..9 5:. . 9:. 234 :3.7.7. 949 : 9  1.16:55.9/.

:9.. :.. :4v2 1 : 9./5. 234 ::3269:9v: . 1 5.:9. 234 : 9.

:. 512914 5. 234 : 523 3.:56:2 : 9f. :.37 .3:3:3 .: 4 .7. .2 5 21 : &.62362::69 .3951:92 ::. f 3364 5 .5 . 63.3951:9 52.  9... :2 9 :4765.. :..4.4 3:3 .   .62 :9..7:...7. 9:.2 9.//.: 4 :..943f :9 5 .. 234 :3.. :63. :.563.. . 5.3f2 : . :452..16:55. :.:5..534 5.9 5 . : 1 5.9 5:./. . 265: 5.4v2 1 : . 949 : 9  1./ 3 ::9v5.3 324 552914 567. ..4.9/.3 56:.0:6769..6: .

9. 234 :.2693.5 ./...

 '4::5.519 :1 ..9. 234 : .969: 65 3:f 9.3.. 234 :452 .

. 234 :./.266915 0 .5  9...

f3.# 5 45:." 2 :f//.: 2.

 . . 942 /563.

2./521636. 9. 234f:.24.

4. /922 7 :951:9 ..1.

.f32 7 :7969.46.2 .6.: 2 2 7 ..51 ..

 .3. :.. 234f2 23/./54.99.23..

3.23.: .  .4.: 4v2 1f .99. 234f2' 9:..4./5.

.961..534 3 3 : .364     6169V97 1. 536. :.:5 3.3. 4 /.

5.&3 91.:. 334:97..: :6 52.1 5:696.3.. 1:9...7..1.9: 51.  9..3. 5.1.3....7:. 9...&3 91  9. 234 :. 234 ::3 .1 1.: 2.9 . : 4 5.4 5629:52 7:: 52626 :. ...2693.5.

.9: 51.

V5:"''&  : .534 5 '  9451.6:.' . 4...

:1950  9.34. :..! 1. 56.2693. :.. 234 :34 3.32.

1 . 52 23 : .#961.

3::. 3:  '058:6.. 9. 234 ::43 3.515595 09. :..7:.35. ' 1.2693..

33 !692 ' 9f0:2 V9.

9. .1 1.9: 51..7:. 234 :!.'.9: 51.52 52. . !4..  9. '94 2:.

62.5 . 9. 9.32. 234 :. 2 5 :4 1:9. .2693.34. : /. 234 :.69 9. . : 6 '.7:..2 :  1.4162.5 .7:. ..34.9: 51.534 5 06564 1..32.''46133 69..  963.4...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->