5

10
7
9
9
9
8
7
10
6

9
6
9
9
7
4
10
10
9
7
8
5
8
5
4
7
9
5
7
8
5
9
5
6
8
8
7
7
6
7
10
5
7
3

10
10
7
10
8
6
9 9 10
8 7 6
8 8 9
9 9 10
7 8 10
7 3 6
10 8 10
10 9 10
10 8 9
9 10 10
10 10 10
10 8 6
8 8 10
9 7 9
8 5 7
10 5 9
8 10 6
9 6 5
7 9 8
10 9 10
9 8 10
9 9 10
6 8 6
8 8 9
9 7 7
10 9 10
10 7 9
10 9 10
8 6 10
9 9 8
9 7 10
9 9 9
9 8 9
5 5 5

8

5
8
5
6

6

4
8
5
5

8

7
8
5
5
7
9
8

9
7
6
9
7
8
6
9
7

7
8
7
7
5
7
8
7
10
6
5
9
9
10
5
4

6
10 9 9
6 7 5
9 8 8
9 10 10
6
7 8
8 5
9 10 9
9 9 9
6
10 10 6
9 10 8
6
6 8
7
5 7
5
6 5
7 6
9 9 8
8
8 7
7
6 5
6
6 9
9
9 7
9
8 8
10
10 10
10
5 8
5 7 6
8
4 7
10
8 9
9
8 8
8
9 5
7
6
6 9
7 9 7
10 6 9
6 7 9
5
5 7

9
9
10
5
7
8
8

8 7
6 8
9 9
6 9
5 7
7 7
8
10 9
7
10 9
8 9
8 8
9 10
5
7 10
9
5
7
10 9
6
7
9 9
8 7
6
10 9
10 10

8
9
9
7
6

7

10
9
8
10
9

5
10

7

5

6

5

6

8
7
8
8
8
7

7
8
7
8
8
5

9
9

10
5

9
4

7 10
4 8

10
10

10

9

5

10
9
8

10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

8
8

9
10

10
9

9 10
8
8
7
8
10

10
10
9
9
8
9
10
9
10
7
10
7
8

9
7

9
8

9
9
10
10

8

5

9 10
9 10
7 8
9 9

3.1 Statistică internaŃională

7
3
8

5

3.1 Practica pedagogică (facultativ)

5

3.2 Instruire asistată de calculator (facultativ)

4

4

8
9

5

6
4
9
8

7
5
TAXA

8

7

7
8
TAXA
7
9
6
10
9
9
9
9
10
10
TAXA

9 9 8
8 7 7
5 4 9
10 10 10
10
10 10 10
9
10 7 10
8 10 10
10
TAXA

5
8

8
8
10 10
7

7

10
8
8
7
9
6
8
7

8
3

4

6 7 8 8
5 4 6 2
7 9 10 10
5 8 7 7
10 8 10 7
10 10 10 10

7

7

7
8
8

5

3.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice

5

3.1 Integrare economică europeană

10

8 7
7 6
9 5
6 6
10 10
6 9

ANUL III- 2010-2011/sem. 1

5

3.2 Studii de securitate

10
10
9
10
9
9

3

7
10

10
5

9

4

6
7
7

5

7
7
10
6
8
5
9
10

4

3.1 Integrarea europeană şi euroatlantică

4

DIDACTICA

4

PEDAGOGIE

4

2.2 - România contemporană

4

6

8 10 8
9 9 9
8 9 9
7 6 9
7 6 8
5 7
7 10
10 8 9
9 6 7
7 8 8
10 8 9
9 7 8
10 7
10
8 7 10
5 6 8
5 8 6
8 9 9
7 7 6
10 7 10
9 6
8 10
9 6
8 8
6 7

4

2.2 - ProtecŃia juridică a drepturilor omului

4

2.2 - Dimensiuni şi perspective ale globaliz

2.2 - România în relaŃiile internaŃionale

6
8
9
7
8
3
7
7

4

2.2 - Politici de dezvoltare locală şi regional

2.2 - Drept internaŃional privat

6
5
5
5
6
6
8 7
10
5
10
9
10
10
7
8
6 6
9
6 5

4

2.2 - Războiul rece

4

2.2 - Comunicare internaŃională

4

2.1 - Teoria şi metodologia instruirii ş

2.2 - Istoria gândirii sociale şi politice europene

2.2 - Specificul politic şi cultural al Europei de Est

4

3.1 Geopolitică

6
9
6
6
8
7

ANUL II- 2009-2010
4

2.2 - Istoria europei contemporane

4

2.1 - Drept monetar european

2.1 - Managementul afacerilor economice interna

7 8
8 8
7 7
4
6 4
5 2
6 6
5 8
6
8 8
9 8
7 9
8 9
5 8
8 8
6 5
8 8
6 4
7
6 5
4 7
5 6
9 8
6 5
6 4
8 8
8 7
7 9
8 8
9 7
6
7 7
6 9
8
9 8
8 9
3 5
5 7
8 7
5 5
10 8
10 10
8 7
7 9
10 9
7 6
10 8
8 8
8 8
6 6
9 8
8 8
7 7

2.1 - Politici comerciale şi comerŃ interna

8
9
9
9
7
7
7
10
6
8
8
9
8
10
8
7
10
7
7
10
7
9
10
7
5
9
10
9
10
9
6
9
9
7
9
9
7
9
8
5
10
10
9
7
10
7
8
9
9
8
10
9
6

2.1 - Doctrine politice contemporane

2.1 - InstituŃiile Uniunii Europene
7
5
8
8
8
5
8
8
9
9
10
7
6
10
4
8
6
6
7
8
7
4

9 7
9 10
8 7
8
9 7
7 6
8 9
10 9
5 6
10 10
5 9
7 8
10 9
9 10
9 9
6 4
10 9
5 6
9 5
10 10
8 3
10 10
9 9
7 9
7 5
10 10
10 10
10 9
10 10
10 7
9 5
8 9
7 8
7 3
9 9
9 9
7 8
8 8
10 9
9 9
10 10
10 10
8 8
8 5
10 9
10 9
9 10
10 10
9 7
7 7
9 9
8 6
6 4

4

3.1 Managementul proiectelor internaŃionale

6

4

3.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale

8 10
5 5
7 10
6 8
8 8
5 5
5 7
9 10
6 9

4

4

2.2 - Geografie economică şi politică mondial
PRACTICĂ

7

8
6
8
8
9
5
7
8
3
9
7
8
7
10
9
4
8
7
7
9
5
9
9
6
6
8
6 7
9
8
9

4

4

2.2 - Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu

8 7 9
10 10 10
9 7 10
10 7 10
10 8 9
8 7 9
10 8 10
10 9 8

1.2. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii

1.1. Psihologia educaŃiei

1.2. Relatii internationale 2

1.2. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2

1.2. Introducere in stiinta politicii

9
7
8
6
8
8
7
9
7
7
9
6
5
10
7
7
9
7
9
9
9
6
8
6
7
9
10
6
9
9
6
10
7
10
9
8
9
10
8
7
7
10
9
7

1.2. Drept international public

1.1. Relatii internationale 1

6 4 7
7 6 8
6 8 9
5 8 5
5 8 6
6 7 5
5 5 7
8 7 9
5 5 5
7
7
8 7 8
5 7 7
4 5 5
6 7 8
8 8 6
3 7 5
6 9 9
6 10 8
5 5 8
9 8 7
6 6 10
5 8
6 6 7
5 5 9
5 5 3
5 9 8
7 6 7
4 4 5
6 6 6
7 7 7
8 5 5
9 7 9
7 9 7
5 7 6
5 6 8
8 7 8
6 7 7
8 6 9
8 7 9
6 5 7
8 5 7
7 8 9
7 8 8
6 7 2

6
6
5
6
4
5
5
9
9
5
3
5
4
6
5
6
6
5
7
6
5
5
5
5
4
5
5
5
5
6
9
5
5
3
6
6
6
5
7
5
7
6
6
4
5
6
7
4
8
6
6
7
5

5

2.1 - Limba franceză (curs practic)

10
8
8
10
10
5
8
7
9
9
8
7
10
6
6
8
5
6
6
9
9
9
10

9
8
8
6
9
7
9
9

5

2.1 - Limba engleză (curs practic)

9
8
5
9
7
8
6
8
8
7

5 10
8 8
5 9
3
7 6
4 5
7 8
6 6

6
6
5
6
7
6
5

5

2 1 - Metode de cercetare socială şi politic

10
8
9

9
10
9
7
9
5
7
4
10
7
8
8
4
6
5
6
9
7

1.2. Limba engleza

8 8 8
8 7 9
5 5 9
4 7 7
7 10 6
7 7 6
5 6 10
5
9 10 10
6 8 1
5 6 5
8 10 5
7 5 5
6 5 6
6 5 6
5 5 5
9 7 5
5 6 5
7 5
6 9 7
5 5 7
6 8 7
10 9 8
6 8 5
5 6
9 9 7
9 10 7
8 6 6
9 10 8
7 10 9
9 5
5 8
5 5 5
5 7 8
8 10 7
5 5 8
4 5 6
5 9 8
7 6 8
3 6 7
8 10 8
5 7 8
7 4 7
5 6 6
6 8 5
5 5 6
7 9 9
8 8 8
5 6 5
7 6 8
6 9 6
7 8 9
5 5

ANUL I - 2008-2009
5 4 4 4 5 5
1.1. Cultura şi civilizatie europeană

7
10
7

5

1.1. Organizatii europe şi euroatlantice

1.1. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1

Alba Iulia
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Arad
Arad
Arad
Arad
Arad
Arad
Arad
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
BistriŃa Năsăud
BistriŃa Năsăud
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Braşov
Braşov
Braşov
Braşov
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Buzău
Buzău
Buzău
Buzău

5

2.1 - RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene

N.
V
I.
C.
I.
R
GH
V
D
P
D
GH.
I
E
L
M.
C
C
I.
C.
P.
V
I
A
GH
D
M
I
D
S
I
Ghe
D
I

ANA MARIA
LIANA ROXANA
FLORINELA MĂDĂLINA
VIOLETA SIMONA
IONUł GHEORGHIłĂ
DRAGOŞ MARIAN
MARINELA CEZARINA
MARIAN DANIEL
OANA CRISTINA
ALEXANDRA
PAVEL CORNEL
TEODORA CLAUDIA
ADELA
ANITA
JULIA IBOLYA
ROBERT GABRIEL
FLORINA
Alina Iuliana
GIANINA AURELIA
Elena
Corina Irina
Cerasela
Mariana Alexandra
Mircea
CRISTINA MARIA
ELIZA
ANGELA MARIA
EMANUELA ELENA
PETRU PAVEL
VASILE FRANCISC
AMALIA EUGENIA
MARIANA LIANA
ANAMARIA LINDA
IonuŃ Alexandru
Emanuela Ioana
Cezar Eugen
LILIANA
MARIUS CĂTĂLIN
ADRIANA
DAN
VASILE FELICIAN
ROXANA
ALEXANDRU
IULIAN
NICUŞOR CIPRIAN
MARCEL
IRINA
ALECSANDRA
CRISTIAN MARIN
Ana Liliana
Ana Maria
Sorin Adrian
Ana Maria PanseluŃa

Centru TH

5

1.2. Informatica aplicata

I
I
M
M
F
D
GH.
V
I.
M.
C
T.
F.
I.
G.
G.
V
I.L.

Prenume

4

1.2. Limba franceza

TRIF (MÎłI)
CAZACU
DRĂGŞAN
GEANALIU (CÂRNARU)
GEANTĂ
GHEORGHE
OLTEANU (IONICĂ)
PIETREANU
TACHE
ALEXA
HANC
HUZU (FODOR)
KIS
MATE
MIKLOS (DANCI)
TOTH
BĂRU
Cîrstoi
CLOŞCĂ
Crenganeş
Dumitru
Ghiorgheş
NiŃă
Răgoz
RUSU
LOISZLI
MARIN (SZANTO)
NEGURA
POP
RUS
ROMAN (STANCIU)
BENEDEK
ŞIMON
Burdulea
Ivănişin
Prisacaru
ADAMACHE
CRĂCIUN
LEAU
LUNGU
BORTĂ
BROTEA (JIPA)
COCOANA
GOLIłĂ
HARABAGIU
MĂCREANU
POPESCU (NOGAI)
POPESCU
TUDOR
Busuioc
Ciobanu
Dumitru
Lupu

Initiala

4

1.1. Limba engleză

Nume

NR. CREDITE

1.1. Limba franceza

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE, ISTORIE SI FILOSOFIE
SPECIALIZAREA RISE
ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE)

10
10
10
7

8
9
4
7

4

10
10
10
9
10
10

8
6

9
8
7

10
10 10
10
10
10
10
10
10
10

4
3
4

5
9
9
9

5
7
4
5
9
7
5

7
8

6
8

8

9

8
8

6
6

8
9

10

10 8 7 9
7
10 9 9 10
10
10 8 7 10
8
10 10 10 9
10
TAXA
TAXA
TAXA
TAXA
10 8 6 9
TAXA
10 10 8 9
8
9 9 10 10
9
9 10 6 7
8
10 9 8 10
7
2

8

3

10

3
2

9

4

2010-2011/sem. Limba franceza 1. P.2 .1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 8 10 9 8 10 5 6 7 3 5 5 10 8 8 10 6 7 10 10 10 4 9 9 8 9 8 9 8 9 3.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 3.2 .2.InstituŃiile Uniunii Europene 1. Introducere in stiinta politicii 1.1 . Drept international public 1.P. N.Specificul politic şi cultural al Europei de Est 4 8 5 9 4 9 4 5 8 6 10 5 8 8 9 3 6 7 5 5 7 6 7 9 8 8 8 5 9 8 4 8 4 2. CREDITE 1.Limba engleză (curs practic) Sava MĂRGESCU ANTOHI APOSTOL PETRE (CĂLIN) DAN Matei PETHE ZEGREAN BADEA CONSTANTINIANU COSTEA COSTESCU IONIłĂ IVAN ( BĂLAŞA ) JIANU LUCA MANOLACHE MIHAI ( ROŞCA ) MIHALCEA PAIZAN PARSICA PETRE PRASTIC RĂDULESCU ROTARU SPÎNU ŞTEFANCU TRANDAFIR ANDREESCU BĂRAN CAZACU BERCEA BEŞTELIU BUBATU CĂLINA CERĂCEANU CREANGĂ (BOTA) CRIVAC DAN DRĂGUŞIN GHERGHE GHERGHIłĂ GHERGHIłĂ LUNGU PUłINELU STANCIU TIMOFTEI BARCEA BOLOł CHIłIBA DINDIRE DRON Initiala 4 1.România contemporană 4 10 7 10 10 8 6 5 8 9 10 9 9 9 6 9 6 10 9 7 10 5 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 4 9 7 4 9 10 5 7 10 9 10 10 6 6 9 10 7 10 8 7 8 5 10 10 9 10 10 10 7 9 9 10 5 5 4 7 7 8 5 6 6 8 9 8 6 9 5 10 6 8 10 8 7 9 10 9 9 10 10 10 6 9 10 10 9 7 10 10 9 10 10 9 10 5 5 5 3 10 10 10 7 9 10 5 5 6 8 8 9 9 8 4 2.2 .Războiul rece 2. Relatii internationale 2 1.Managementul afacerilor economice interna 4 2.2 .1 .2 Studii de securitate ANUL III. GH I N.Drept internaŃional privat 10 9 8 5 6 9 9 10 8 10 9 7 10 8 10 6 9 5 4 7 6 8 6 6 8 10 10 8 8 10 10 9 10 8 10 8 5 8 7 10 10 7 9 10 9 9 9 7 8 10 7 9 10 9 8 10 8 7 6 10 9 8 7 5 3 9 9 9 10 9 3 7 2 8 2 5 8 7 8 5 7 7 10 8 7 6 5 9 6 6 9 6 6 2 8 8 5 8 7 10 8 6 7 5 6 9 9 8 8 6 5 10 6 3 7 7 6 6 10 7 9 8 6 8 8 8 7 10 8 8 9 8 5 7 3 9 7 7 10 10 9 6 7 7 9 9 7 6 8 9 9 4 2.1 . Limba engleza 1.1 Geopolitică 3. 1 5 5 4 4 5 5 5 3.2 .1 .Istoria gândirii sociale şi politice europene 2.România în relaŃiile internaŃionale 10 5 10 8 9 6 7 4 2. Relatii internationale 1 8 6 9 9 9 8 6 5 8 8 8 6 8 6 6 9 9 8 8 7 5 7 7 10 9 7 7 9 6 10 4 8 8 6 6 5 8 6 6 6 6 6 7 7 8 5 7 9 6 9 8 8 10 1. ŞT M V I M N S L C M M.6 5 7 6 5 6 5 6 5 9 6 7 6 5 5 5 6 5 5 8 5 6 7 4 6 1 1 6 3 8 7 7 5 5 5 7 7 9 8 9 6 5 8 8 6 8 9 8 8 4 6 5 6 10 8 7 10 8 10 5 8 9 10 6 5 9 7 5 4 4 4 5 5 8 5 5 5 7 5 8 7 6 7 3 6 9 5 3 8 6 7 6 7 5 6 8 8 6 5 5 6 9 5 7 5 6 9 6 7 7 6 5 6 8 5 5 7 5 5 7 5 6 6 4 5 6 5 7 6 6 5 7 5 7 6 8 7 6 7 4 7 5 9 7 3 9 9 8 7 5 8 9 8 7 2 8 5 7 7 7 5 8 9 5 7 6 9 9 2 7 9 8 9 5 5 5 4 6 9 5 5 7 7 4 9 6 5 8 5 5 6 8 9 6 9 6 8 6 8 9 5 9 9 10 5 6 5 6 6 6 5 4 6 8 8 8 6 7 9 10 7 9 8 9 2 10 8 10 6 9 8 9 8 10 10 10 6 9 7 6 10 10 8 5 6 7 5 5 8 8 10 8 5 7 5 5 9 6 9 7 5 5 5 7 6 10 10 9 9 9 8 9 10 9 10 9 6 7 8 8 10 8 9 1 4 4 6 5 7 4 5 7 9 8 9 9 10 9 10 6 4 3 7 6 7 7 6 7 6 9 6 8 10 8 10 6 9 9 10 7 10 10 10 6 9 10 9 6 10 7 10 7 7 8 9 5 10 8 10 7 8 8 9 8 10 9 10 8 10 9 10 9 10 6 4 4 5 5 7 5 5 8 8 9 2 10 7 10 5 7 8 8 8 9 8 10 6 6 6 6 5 7 5 7 7 10 9 9 8 10 9 10 5 4 5 6 6 5 6 2 8 8 4 9 8 10 6 6 5 5 4 7 7 10 6 7 5 7 6 8 6 6 8 6 8 9 5 6 4 10 5 3 5 9 3 3 8 8 4 7 9 5 7 8 3 8 4 7 9 5 7 8 3 5 7 5 5 5 7 7 6 6 6 7 6 6 6 3 5 6 5 6 8 5 10 7 10 7 7 7 9 6 10 7 9 7 6 7 8 6 10 7 10 6 6 5 6 5 8 6 8 7 5 6 8 5 9 7 6 5 6 9 9 4 9 5 5 8 6 7 9 9 9 8 10 5 5 8 9 10 10 7 8 5 6 5 9 10 9 8 10 7 9 8 9 6 10 8 10 6 5 6 8 3 8 7 10 6 6 8 9 6 7 5 8 8 8 9 10 8 10 10 10 6 8 8 9 7 9 8 10 5 5 5 4 5 6 7 9 6 3 8 8 6 9 8 10 5 6 7 5 7 10 9 10 7 6 5 5 6 9 5 10 7 6 1 7 9 5 8 8 5 7 4 7 7 8 8 8 7 6 8 9 9 8 9 8 9 7 8 8 9 2 5 5 7 8 6 4 7 7 8 4 9 7 7 9 6 7 10 5 8 9 9 6 7 8 4 9 10 5 8 10 7 8 9 9 6 6 10 9 9 10 10 10 7 10 9 9 9 10 9 9 10 8 8 10 6 8 4 7 9 5 8 5 9 9 9 9 8 9 7 9 9 9 9 8 7 9 9 7 10 10 8 9 7 5 9 6 8 9 9 9 5 9 9 9 7 7 8 10 7 7 5 9 10 4 8 8 7 5 10 5 7 9 8 8 7 10 6 5 7 5 5 7 9 9 10 10 5 8 8 8 8 8 9 10 9 9 3 9 6 5 6 5 5 9 7 7 8 8 5 5 5 5 10 9 10 7 8 7 7 9 6 10 8 5 9 6 6 9 6 6 6 7 6 5 6 9 9 10 7 10 9 9 8 7 7 7 8 7 5 8 7 7 5 6 4 10 8 9 5 10 5 8 8 6 9 8 6 8 9 7 7 3 6 9 5 7 10 5 6 7 8 5 4 6 6 10 8 9 7 9 5 6 5 6 6 6 6 5 6 5 8 6 8 6 10 7 7 6 5 5 7 6 9 5 7 6 6 7 5 3 6 4 6 6 8 6 5 7 7 9 5 6 6 5 4 5 7 8 8 6 7 9 10 10 10 10 7 8 8 10 10 10 6 5 8 6 10 9 6 10 6 9 9 5 5 5 5 7 6 8 9 10 10 9 10 7 8 6 9 8 7 8 7 9 6 9 4 4 7 7 4 8 6 9 8 5 8 7 8 7 5 9 6 9 7 5 9 7 9 10 9 9 9 9 9 10 10 8 7 9 9 9 8 8 6 7 9 6 10 8 5 8 9 6 6 8 6 9 8 7 10 3. M.2.2. M N.1.1 . I I C.2.Istoria europei contemporane 4 2. S C M.1 Integrare economică europeană 3.2 .1 .1 . Psihologia educaŃiei 5 1.1 Managementul proiectelor internaŃionale 5 3. M.1.1.Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu Daniel MIHAI DUMITRU MARIAN GABRIELA IULIANA GEANINA DANIELA IOAN ADRIAN Nicu Cristian CRISTINA BOGDAN AURELIAN NICOLAE SILVIU GHEORGHE ADRIAN NICOLAE ROBERT BODGAN ALEXANDRU MARIANA FLORINA FLORINA ALIN DANIELA GEORGIANA SIMONA ELENA MANUELA SPARTACUS DORIAN ALINA NICOLETA MARINA IOANA CIPRIAN TUDOR GEORGIANA AURICA CRISTINA ELENA DORA SÎNZIANA LAURA ANDREEA MARINELA IULIA MARINELA IULIA ANCA CRISTIANA CRISTINA GABRIELA CLAUDIA ANA MARIA CARMEN CLAUDIU MARIA SIMONA CLAUDIA NICOLETA BOGDAN CRISTINA IONELA GABRIELA MARIA DAN MARIA GABRIELA MELANIA DELIA TATIANA ALINA FLORINA IOANA DOINA FLORICA ALINA LUCIANA CARMEN Centru TH 5 2.1 Integrarea europeană şi euroatlantică 3 DIDACTICA 10 5 10 10 10 10 9 7 4 PEDAGOGIE 10 4 2. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 9 8 9 9 9 8 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 9 8 10 10 10 10 10 9 9 9 8 9 9 7 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 9 6 10 8 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 6 10 7 9 7 9 10 5 6 7 8 7 7 4 8 10 10 7 4 8 10 10 6 8 9 5 9 10 7 10 7 8 4 8 7 8 8 6 9 9 8 8 7 8 5 9 8 8 7 8 8 5 9 8 8 6 7 7 10 9 9 10 9 9 9 9 10 9 7 8 7 7 8 9 8 9 10 8 4 4 6 10 10 10 10 10 9 8 4 8 7 4 9 9 7 10 6 8 8 6 9 4 7 10 9 10 10 10 10 8 7 7 8 9 6 7 4 7 7 10 10 8 7 8 10 9 9 6 10 10 10 .1 .2. I. C GH I I A C V V I V S M N R.Doctrine politice contemporane 5 2.2 .1 Practica pedagogică (facultativ) 3.Teoria şi metodologia instruirii ş 4 2.M. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 5 1.Politici de dezvoltare locală şi regional 2.1.TIN I. GH. Prenume 4 2.2008-2009 5 4 4 4 5 5 2. S.1 Statistică internaŃională 3.Drept monetar european 4 2.2.2 . P.1.1.Politici comerciale şi comerŃ interna 4 2 1 .Comunicare internaŃională ANUL II. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1. Cultura şi civilizatie europeană ANUL I .2 .2 .2 . I M I GH.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 6 7 8 8 8 9 6 6 5 1. C A. Limba engleză Nume NR. Informatica aplicata 1.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 4 2.2 .RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 4 2.1 .2.1.2009-2010 4 4 4 4 4 4 2.2 .Metode de cercetare socială şi politic 2. Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE. Organizatii europe şi euroatlantice 9 6 8 7 7 1.2.Dimensiuni şi perspective ale globaliz 2.Limba franceză (curs practic) Ghe M. C. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Buzău Câmpulung Muscel Călăraşi Călăraşi Călăraşi Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa ConstanŃa Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Deva Deva Deva Deva Deva 5 2.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3.

2 . POGAN A. BOGDAN I. Alverescu M AMARGHEOALEI M.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 3. Limba franceza 7 5 7 7 7 5 8 7 7 6 5 5 6 10 8 7 10 7 7 6 4 6 6 7 7 6 6 5 4 9 9 9 9 8 7 8 6 6 6 9 9 10 8 9 8 7 8 5 5 9 9 8 8 9 9 8 9 7 9 9 9 10 8 7 7 7 9 5 9 7 6 6 7 6 9 10 9 8 6 7 7 5 6 5 8 8 7 8 7 6 7 10 6 5 8 5 8 9 8 8 3 7 8 6 5 4 7 7 7 8 5 5 8 7 8 7 6 6 7 8 6 8 8 7 6 7 7 5 6 6 9 10 7 8 7 6 7 6 9 8 9 7 9 3 5 7 5 5 6 7 8 8 10 10 10 6 9 8 8 8 9 7 9 8 8 6 5 8 8 10 10 8 6 6 5 5 9 8 7 7 10 6 6 6 4 5 3 5 5 3 6 5 7 6 9 8 5 5 6 6 6 8 9 9 7 9 8 9 9 5 8 7 8 7 8 5 5 5 6 5 9 8 4 6 7 9 5 7 6 7 5 6 1 9 9 8 7 8 5 6 7 5 9 5 7 5 6 5 6 4 5 7 7 6 6 6 5 5 1. TROACĂ GH.1 .Limba engleză (curs practic) 5 7 6 5 8 4 5 3 7 7 4 5 6 8 6 5 7 9 5 6 7 6 6 7 7 6 7 7 5 7 7 6 2 5 4 5 7 6 6 8 5 7 7 5 6 5 4 5 6 7 6 6 5 6 5 6 7 6 2 6 9 8 8 8 7 7 10 7 8 6 6 5 6 5 5 4 6 6 6 6 7 7 6 8 7 8 5 5 10 5 8 7 5 7 8 5 6 8 8 5 7 6 4 1. LUNG LOZA L.2. OPRUł (ŞAFĂR) L.2010-2011/sem. MORMECI C MUHA Munteanu D Nica Gh NOROCEL D Petrila T PocneŃ M Prodan V ROTARU C TURCU A VIZITIU (LEŞEANU) V Zelincă M Prenume 1. Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.2. CREDITE 1.1 Integrarea europeană şi euroatlantică DIDACTICA PEDAGOGIE 2.1 .Metode de cercetare socială şi politic 8 2.1 .2.2. Psihologia educaŃiei 5 1.2 .2 .2 Studii de securitate 3.2 .Drept internaŃional privat 7 4 2.2 . LACHE D PLETEA C RIZA D.2 .Comunicare internaŃională 7 5 7 6 6 5 9 2 7 8 9 4 7 5 9 9 10 9 7 7 4 7 6 5 8 4 8 5 8 5 6 9 9 9 6 6 8 7 2 6 8 9 8 8 7 6 9 3 9 5 9 4 4 4 2.3 4 6 5 3 3 6 5 9 6 8 9 6 7 9 8 5 8 5 6 8 8 6 6 7 7 9 7 5 4 8 8 8 6 9 8 9 7 9 9 6 9 4 6 5 7 9 7 8 9 8 4 9 4 9 9 4 10 7 9 9 5 10 9 9 9 9 9 9 10 8 9 10 8 8 8 8 8 9 10 7 8 8 4 8 10 8 9 7 8 7 8 5 10 7 10 9 8 5 10 10 6 10 9 8 7 7 7 9 9 6 6 9 6 9 8 9 7 9 8 7 8 8 8 9 9 5 6 7 9 7 8 9 8 7 6 8 5 8 6 6 9 9 8 5 8 5 6 6 9 10 8 9 9 10 7 9 6 9 10 9 8 8 10 6 9 10 9 9 10 10 9 10 9 8 6 7 8 10 7 10 6 9 10 8 10 10 8 8 6 10 6 10 8 9 8 7 9 5 8 10 8 9 9 6 8 6 5 5 3 9 5 6 7 9 6 7 8 9 9 9 5 7 8 7 4 7 6 5 5 6 7 8 4 7 5 10 5 7 6 7 7 9 5 7 8 4 7 5 7 7 8 8 8 7 8 7 8 9 7 6 10 8 6 6 5 6 9 7 7 9 7 9 9 9 6 10 3 6 7 10 6 8 10 10 7 9 5 6 7 9 6 3 6 6 6 6 8 8 7 7 7 7 7 9 9 9 9 1 4 8 6 7 10 7 6 8 7 8 8 8 7 6 7 5 6 4 6 6 7 6 8 10 8 10 9 10 7 10 9 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9 10 5 9 10 10 9 9 7 6 6 3 4 7 5 3. Introducere in stiinta politicii 1.1 Geopolitică 3.1.Politici de dezvoltare locală şi regional 2. STAFIE N. Relatii internationale 1 5 2. DAJBOG (UNGUREANU) G.România în relaŃiile internaŃionale 4 2. BANTAŞ I.2 . Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 1.1 Managementul proiectelor internaŃionale 3. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Initiala 4 1.Istoria europei contemporane 5 6 5 2.1.Teoria şi metodologia instruirii ş 3.1.R.2 . CHIRAN M.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 3 6 7 6 6 9 8 5 7 4 10 9 7 7 8 8 8 7 7 9 5 7 6 9 6 5 7 9 8 6 7 9 9 9 6 5 7 6 5 7 5 6 6 8 5 7 7 5 7 10 6 8 6 4 2.Doctrine politice contemporane DIANA ANCUłA LUCA FLORINA MARIA ADRIANA REMUS ADRIAN MAGDALENA IULIANA ADINA ALIN MIHAI ANA MARIA ROBERT CIPRIAN MIRELA LUMINIłA EMILIAN LIVIU IONUł CIPRIAN RAMONA CIPRIAN MIHAI Marius Lucian ŞTEFAN CRISTIAN ION DANIELA MARIANA CRISTIAN ANDREEA GEANINA ROBERT CRISTIAN CĂTĂLIN LEONARD ALEXANDRU RĂZVAN ALINA DANIELA ALINA MIRELA MĂDĂLINA ANIŞOARA DIANA MIHAELA ELENA Marius RALUCA VERONICA MARIA CRISTINA Valentin Razvan Nicolae Petru Lucian DAN ANDREI Andrei CECILIA IRINA ADRIAN Dumitru Liviu Claudiu Ionut ILIE Marius Dumitru Andrei Andrei CRISTINA ELENA DANIEL MIHAI ANGELA Alexandru 4 2.1 Integrare economică europeană 10 6 5 10 10 9 5 6 10 9 6 8 7 6 6 9 10 10 5 7 ANUL III.1 .2009-2010 4 4 4 4 4 4 2.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3. MAN P. RISIPITU M SUCIU N.2 .1 . BUTOI I GUIA (DRĂGHIEA) O VLĂDULESCU C ANUłOIU F.L.Specificul politic şi cultural al Europei de Est 10 8 10 7 8 4 2.A.1. Limba engleză Nume ANUL I . VAMĂ P. Relatii internationale 2 1.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 4 2.1.România contemporană 8 9 10 6 8 10 8 8 9 5 10 5 9 10 9 6 6 5 6 10 8 4 10 10 8 10 7 6 8 8 8 10 9 10 5 7 6 8 8 9 5 10 8 8 9 8 9 8 7 9 8 8 7 10 8 5 5 9 9 8 9 8 7 7 5 9 8 8 7 9 7 10 9 8 7 9 8 6 6 8 7 9 8 9 7 6 6 6 5 6 8 5 8 6 6 9 8 7 9 7 9 9 9 6 9 8 7 10 10 5 9 9 7 3 5 5 7 9 6 10 8 9 5 9 5 8 8 9 8 10 5 5 4 10 10 7 10 7 9 5 9 9 8 10 6 4 6 6 7 9 8 9 7 5 6 9 7 8 7 9 5 6 9 5 5 10 9 6 9 8 7 6 7 9 7 5 7 7 9 9 9 9 8 8 8 6 8 6 9 7 8 6 9 8 4 2. Informatica aplicata 1.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 7 6 7 6 9 9 9 9 10 6 8 4 6 9 10 10 10 10 10 10 6 3. BACALU N BARBU J Bogdan I BOSTĂNARU GHE CÂDU C DANłIŞ I DĂSCĂLAŞU T MOCANU I COMAN GH.1 .Dimensiuni şi perspective ale globaliz ANUL II. Limba engleza Deva Deva Deva Deva Deva Deva Deva Deva Deva Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Focşani Focşani Focşani Focşani Focşani Focşani Focşani Focşani Focşani GalaŃi GalaŃi GalaŃi GalaŃi GalaŃi GalaŃi GalaŃi GalaŃi Giurgiu Giurgiu Giurgiu Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi 5 1. CALEA N.2 .2. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1.Politici comerciale şi comerŃ interna 2 1 .InstituŃiile Uniunii Europene IVAN D.2. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 8 7 7 7 9 9 7 10 8 7 7 6 10 10 10 7 6 8 4 9 5 7 9 8 8 8 6 9 5 8 7 5 .1 Practica pedagogică (facultativ) 4 10 10 10 8 9 10 10 10 9 8 9 10 8 8 8 9 9 9 7 10 7 7 3 7 9 9 7 6 6 6 7 4 9 9 8 7 10 8 7 9 10 7 7 5 6 TAXA 6 8 7 7 TAXA 9 7 9 10 7 7 7 8 10 10 8 7 7 9 10 8 8 8 8 9 7 8 8 9 9 9 9 6 10 10 10 9 8 10 8 9 9 6 9 6 10 10 4 4 6 4 4 9 9 8 8 6 6 3 7 5 6 6 5 7 8 7 9 9 9 9 9 8 4 10 10 10 6 5 10 7 8 8 6 8 7 8 8 7 9 9 9 6 9 8 9 10 9 9 8 5 9 8 7 8 9 9 7 8 8 10 6 3 8 6 9 6 10 8 10 5 9 7 9 9 10 9 8 3.Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 4 2. Cârlan V Chelaru Gh Cîrlan T CONSTANTINESCU C Golinschi D MIHOC V.1 .1.Managementul afacerilor economice interna 4 2.2 .1.Limba franceză (curs practic) 7 5 10 10 10 5 6 5 10 8 10 5 7 5 8 9 10 5 6 4 9 9 9 4 6 5 7 8 8 4 6 7 6 6 6 7 10 7 10 9 10 5 7 5 6 10 10 7 6 5 10 9 10 8 8 9 5 10 7 9 7 9 6 10 9 10 9 8 8 9 7 10 8 8 8 10 7 10 5 9 7 9 9 10 8 8 7 8 7 10 9 7 8 10 9 10 8 8 5 8 5 8 5 9 6 8 6 10 7 9 6 7 8 8 6 9 6 8 8 10 5 6 6 8 5 9 5 5 6 9 8 6 8 8 6 8 9 9 8 8 5 9 7 10 6 9 2 10 9 10 8 9 3 9 8 9 9 9 4 10 9 10 7 9 9 8 8 8 8 7 8 8 9 2 8 4 7 7 7 6 8 6 10 8 10 6 7 7 9 9 7 9 9 5 8 9 10 9 8 7 10 9 10 7 10 6 9 5 10 8 9 10 6 10 7 5 5 8 7 8 5 9 8 8 10 7 4 7 3 5 6 5 5 9 7 9 7 9 5 5 5 6 4 8 8 10 6 8 7 8 9 9 10 10 10 7 5 7 9 9 8 8 10 6 7 7 7 5 8 5 10 10 8 10 9 8 5 10 9 9 5 6 5 9 8 10 6 7 5 9 9 10 6 10 6 8 8 5 9 7 6 9 7 9 4 6 4 7 8 8 7 4 4 3 5 5 5 5 1.RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 6 6 4 2.Războiul rece 4 2. 1 5 5 4 4 5 5 5 5 10 7 5 5 10 9 9 7 8 9 9 9 10 8 8 9 10 10 10 7 4 7 6 6 7 5 7 4 8 10 10 5 10 10 10 10 9 9 10 5 5 5 10 10 5 5 7 9 3 8 7 8 9 8 10 4 9 9 10 10 9 6 9 9 10 5 4 9 4 2. Cultura şi civilizatie europeană Centru TH 5 2.1 Statistică internaŃională 3.2008-2009 5 4 4 4 5 5 NR. DOBRE C. POPOVICI (BREBU) S. Organizatii europe şi euroatlantice 1.2 .1 .I.Istoria gândirii sociale şi politice europene 4 2.2.1 .Drept monetar european 4 2. Drept international public 1.2 .2.

Organizatii europe şi euroatlantice Centru TH 5 1.2.Managementul afacerilor economice interna 4 6 9 6 9 4 2. CÂRSTEA GH CHIRA A.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 9 8 8 8 9 8 8 7 9 9 9 8 9 9 10 7 7 10 7 7 8 9 8 7 9 7 7 7 8 5 8 8 7 6 10 7 7 2 7 7 8 9 4 8 8 10 8 4 2.1 Managementul proiectelor internaŃionale 3.1. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 1.1.2.2 .2. Limba engleză Nume NR.2 Studii de securitate 3.România în relaŃiile internaŃionale 8 10 6 9 6 9 6 8 8 8 8 6 8 9 8 9 8 8 9 5 6 9 6 3 5 7 9 7 6 9 8 6 8 5 8 6 6 8 5 6 7 8 5 8 3 5 9 5 8 9 9 9 8 9 9 5 10 7 10 7 9 9 4 2.1 .2.1 Integrarea europeană şi euroatlantică DIDACTICA PEDAGOGIE 2. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 10 5 8 10 5 9 9 7 8 9 8 7 9 7 8 9 6 8 8 8 10 10 8 8 9 6 10 8 10 9 6 5 9 9 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 10 10 10 9 9 9 10 9 8 9 10 9 9 8 10 10 9 9 10 10 10 10 8 10 10 6 10 9 10 10 10 10 7 9 10 7 9 10 10 9 9 10 10 4 10 8 7 9 8 9 9 10 9 10 .1 .1 Integrare economică europeană 3. MARIAN PĂLĂDOIU N PASCU V PETRE (MANEA) V PETRU (RAHAIAN) G.1 .Istoria gândirii sociale şi politice europene 2.G. Cultura şi civilizatie europeană Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc New York New York New York New York New York New York New York Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris Paris 5 1.1 .Dimensiuni şi perspective ale globaliz 4 9 8 8 8 6 10 9 7 7 7 6 7 10 7 10 10 4 6 6 10 8 5 9 9 10 9 8 5 9 9 8 6 9 7 7 5 9 10 2. DEDU C IGNAT F MÎNDREANU M. MOLDOVAN I NENIłĂ T PÂłAN GH.Istoria europei contemporane 8 7 10 9 9 9 10 10 10 10 9 8 9 9 10 9 8 9 7 5 9 8 9 6 9 9 9 6 10 7 8 6 7 9 8 6 8 8 6 10 10 10 10 9 9 10 10 6 9 8 10 7 10 4 2.1 .1 .Politici de dezvoltare locală şi regional 2. ULICI P UNGUREANU C.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 7 3.2008-2009 5 4 4 4 5 5 1.1 Geopolitică 3.Drept monetar european 4 2.1.Politici comerciale şi comerŃ interna 2 1 . 1 5 5 4 4 5 5 5 8 10 7 7 9 5 10 8 8 9 6 10 9 9 6 9 10 8 10 10 TAXA TAXA 9 6 6 9 7 8 TAXA 8 8 10 8 9 8 9 10 8 9 8 7 TAXA 3 4 7 9 10 8 7 9 10 10 10 10 10 10 9 6 9 7 9 9 8 9 10 9 10 8 6 9 2. NATEA I OLAH L BĂNICĂ V BUCACIUC I CENGHERI A CHIRIłĂ D CIOINARU (ROTARU) M DULGHERU F FIERARU N ILENI I. PĂTRAŞCU M POPESCU C SAUCIUC V SÎRBU D STEGĂROIU D.1 Statistică internaŃională 3.România contemporană 4 2.2 .RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 9 4 9 8 9 9 9 8 9 10 9 9 5 9 9 9 5 7 7 9 10 10 10 7 9 10 8 9 9 8 9 7 6 9 9 9 6 4 3.2 .1. CĂTĂLIŞAN C CHELARU A Cîrmaciu C GROZEA T LAZĂR P MĂRCULESCU (MIHAI) C Popescu B ARDELEAN GH.1.Comunicare internaŃională 10 6 7 6 9 10 10 10 10 6 7 10 6 10 7 10 5 2.Doctrine politice contemporane 6 2. CREDITE 1.Specificul politic şi cultural al Europei de Est ANUL II.2 .1. Limba franceza ROXANA RAMONA ADELIAN GIANIN ALEXANDRA MARIA FLORENTINA IONUł ALIN ROXANA MARIA ALINA LILIANA GEORGE ŞTEFAN ANDREEA LOREDANA ADRIANA LIDIA ALINA VLAD LORENA LUMINIłA MARIA ANA CRISTINA IOAN DAN CIPRIAN AUGUSTIN ERIKA LORAND LAURA CRISTINA SIMONA FLORICA Costel MARIANA DORINA SORIN IOAN NICOLETA Marin VASILE BOGDAN Neculai GEORGE CĂLIN LIDIA AMALIA COSMINA ADRIAN COSTEL MIRELA IOANA SANDOR GEZA RAUL NICOLAE TRAIAN MARIUS CĂLIN FLORIN ANCA FLORINA BRIGITTA GHEOGHE SORIN GHEORGHE FLORIN CONSTANTIN ADRIAN COSTEL ALINA GIULIA MIHAELA CONSTANłA MIHAELA LUISA ANA MARIA IOANA ALEXANDRA VIOREL IONUł IULIA GABRIELA FELICIA ELENA ADRIANA 4 1.2 .1 . Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1.2 .2 .Metode de cercetare socială şi politic 2. BRAN GH.2 . ZAH P. Relatii internationale 2 1.2. COMAN (ROTEA) E COZMA VI CRĂCIUN A FURTOS FL HARANGI I LUCACIU OG MEŞTER T MOGA M.Teoria şi metodologia instruirii ş 2.Războiul rece 2.1 . Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.2 .InstituŃiile Uniunii Europene 7 8 6 9 8 10 8 7 6 9 8 9 9 9 5 10 9 10 9 9 6 8 9 9 8 10 9 10 9 10 7 7 8 7 7 8 7 9 5 10 10 10 6 7 4 8 5 3 8 9 10 10 9 10 9 10 7 10 10 10 7 7 5 10 8 10 9 9 3 10 7 9 10 9 7 10 9 10 7 9 7 7 8 10 10 10 8 10 10 10 8 7 7 9 10 10 5 5 7 8 6 6 7 9 7 8 9 7 7 6 5 8 6 10 7 9 5 10 9 10 10 5 5 5 5 8 5 6 6 10 7 8 9 8 6 10 8 10 9 6 7 9 8 10 5 6 7 9 7 8 7 7 10 7 9 10 8 9 7 9 8 9 6 7 5 10 8 10 8 9 7 9 7 10 5 7 6 5 7 6 5 9 6 7 8 10 7 9 5 9 8 10 5 6 5 8 7 7 6 8 5 5 5 9 7 9 7 10 7 10 6 6 6 8 7 8 7 6 5 6 9 7 4 7 6 5 10 7 7 9 8 9 5 8 5 9 5 10 10 9 6 10 10 10 10 9 7 10 9 10 10 6 5 10 9 10 9 8 10 10 9 10 8 8 9 10 10 9 7 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 5 5 7 5 7 10 9 9 9 6 7 7 4 9 9 10 10 10 9 10 9 10 8 7 7 10 6 9 8 9 7 10 10 10 5 6 8 7 9 8 5 7 10 6 5 5 7 5 5 6 8 9 6 6 8 9 1. Arghire Gh. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Initiala 4 1. BLAJ E FEKET C SZEBENI F.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 6 10 6 10 10 10 9 10 9 10 6 10 7 5 10 10 10 10 10 10 6 10 10 5 10 9 9 10 10 7 10 10 8 8 7 9 8 9 10 10 10 10 8 10 10 8 10 9 10 8 9 8 10 7 10 8 10 10 10 9 10 10 10 6 6 5 7 10 5 8 10 7 9 10 7 8 7 10 10 10 10 10 7 9 8 7 9 9 6 9 9 8 10 10 10 10 7 6 4 10 7 8 10 9 9 10 10 10 6 6 9 9 9 10 1 10 9 10 9 9 10 10 9 7 10 10 9 10 10 9 10 9 9 9 10 3 10 10 10 10 10 9 10 10 8 10 6 6 4 8 9 10 10 10 10 6 8 6 6 8 10 10 7 6 10 9 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 7 10 9 10 10 10 ANUL III.2010-2011/sem.2.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 9 6 9 8 10 9 9 9 10 9 7 8 8 9 10 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 7 8 9 8 7 9 8 7 7 10 6 8 5 10 9 9 10 10 9 9 8 9 7 10 9 10 8 10 4 3.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 2.I. Informatica aplicata 10 9 8 8 7 6 7 9 10 10 10 6 9 4 9 7 5 9 8 10 7 8 9 8 8 5 10 7 5 4 5 6 8 8 9 6 9 7 7 6 7 6 7 6 8 9 8 8 10 9 9 8 6 5 6 6 9 6 10 9 8 6 8 10 5 4 6 6 5 7 8 8 7 7 5 5 7 6 8 9 7 8 6 7 6 6 8 10 10 7 8 5 6 5 6 6 7 6 9 8 9 10 10 7 9 8 8 4 8 6 9 8 10 8 6 4 10 6 9 5 5 6 6 6 5 7 7 6 5 5 6 5 8 4 7 8 9 8 8 8 6 7 9 9 9 8 6 5 1 5 7 5 5 5 6 7 7 10 8 10 7 10 6 10 8 10 6 5 7 10 8 10 10 9 9 7 5 10 7 10 7 8 6 9 5 5 7 8 10 10 6 9 8 6 10 9 10 10 9 6 7 5 10 9 10 8 5 1.Drept internaŃional privat 6 7 7 5 10 6 9 4 8 5 7 8 10 8 9 5 5 8 5 7 9 9 10 7 9 10 8 5 8 5 5 6 6 6 8 7 9 7 7 9 8 9 7 9 8 8 9 4 2.Limba franceză (curs practic) 8 5 7 6 7 5 4 5 7 7 7 9 5 2.2. Psihologia educaŃiei 9 5 8 7 10 8 9 4 9 6 7 8 8 5 9 10 6 10 8 8 7 5 8 7 9 10 8 7 10 5 8 7 5 3 9 5 10 6 8 7 9 8 8 9 6 9 8 1.2009-2010 4 4 4 4 4 4 2.1 Practica pedagogică (facultativ) 3. Prenume 1.2 . Limba engleza BROASCĂ (VASILICIOIU) L.1.4 7 6 8 8 9 7 9 5 4 8 6 6 5 6 5 7 7 9 9 8 8 8 8 10 9 10 9 9 8 9 5 9 9 10 8 10 7 8 7 9 7 7 7 5 9 7 9 7 8 9 7 9 8 8 7 6 6 9 9 10 8 8 9 7 8 9 10 9 7 9 9 9 10 7 9 10 10 7 6 7 9 7 9 10 8 9 10 9 5 8 10 7 7 8 7 7 9 5 7 6 7 8 8 8 9 10 9 8 7 8 9 8 7 6 5 7 8 9 9 7 8 8 4 9 8 5 3 5 3 6 7 9 9 8 6 8 7 5 9 7 5 7 6 4 5 4 9 9 9 9 10 8 10 10 6 9 2 6 7 8 9 5 7 9 9 10 8 8 5 10 9 10 9 4 6 10 7 9 5 6 9 10 8 9 7 9 7 10 9 9 9 8 8 9 9 8 9 8 10 6 5 8 7 9 7 8 5 9 10 10 9 7 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 8 9 10 10 10 9 9 10 10 4 9 7 10 9 9 8 9 10 9 6 5 10 10 5 8 7 6 9 10 10 10 9 8 4 10 9 9 6 8 8 7 9 8 2 7 3.2.2 .Limba engleză (curs practic) 10 6 10 9 9 6 4 6 6 8 8 8 2 9 6 5 7 8 7 6 9 5 6 8 6 5 6 6 6 6 5 1.1 . Introducere in stiinta politicii 9 6 10 5 9 6 8 4 9 5 8 10 10 7 10 5 5 6 8 7 9 6 9 6 8 6 6 5 8 5 6 9 4 5 7 4 4 7 8 7 7 6 6 8 5 2.Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 8 10 5 6 10 5 9 10 10 10 6 10 3 9 9 5 10 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 8 10 9 4 9 8 10 9 10 4 7 6 9 8 8 8 8 6 7 6 7 8 7 4 7 9 9 9 4 2.2 . Relatii internationale 1 ANUL I . Drept international public 1.2 .

1. C G M I T M V CTIN X AM CTIN GHE R I C.2. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 9 9 10 9 9 10 10 6 10 4 10 10 9 10 10 9 10 10 4 5 6 10 10 8 8 9 8 10 9 8 9 9 8 10 9 10 9 9 10 7 9 10 7 8 5 6 8 6 6 8 10 10 6 8 8 9 9 10 10 10 10 5 10 10 9 10 9 7 9 10 10 8 9 10 10 10 8 9 9 9 7 8 9 7 7 7 10 10 9 7 9 7 9 10 8 5 3 7 5 4 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 9 10 3 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 9 . C. GH.2 .2010-2011/sem. Introducere in stiinta politicii 1. Limba engleza MIRELA ROXANA GEORGIANA MARIUS ANTON ANA ALINA ANA OANA TALIDA ALEXANDRU VASILE ANCA VASILE DANIEL ANCA CRISTIAN MARIAN LARISA MIHAELA ALEXANDRA MARIA IULIAN ADRIAN GABRIELA ADRIANA GEORGE ALIN IOANA EDUARD GEORGE IULIA CORINA MARILENA ANA MARIA CRISTIAN VALENTIN CRISTIAN ALINA ELENA GEORGIANA ELENA MARIAN ANDREEA MARIA ALEXANDRU IONELA GEORGIANA ROXANA MARIANA AURELIA IONUł MIHAI CRISTIAN IONUł CLAUDIU LORAND MARIA CLAUDIA ANA MARIA DRAGOŞ DANIEL TIBERIUS ADRIAN MONICA FLORINA IOANA DANIELA ELENA CLAUDIA Cătălin Nicolae ANDREEA FLORENTINA Bianca Petronela MARIA COSMINA ALINA ELENA IONELA CORINA ELENA CONSTANTIN DRAGOŞ DANIELA LENUłA MIHAELA 5 1. A.Politici de dezvoltare locală şi regional 2.2 . GHE D.2.1.2.1 .2 .2.1 Integrare economică europeană 3. C C D M.Limba engleză (curs practic) 5 9 10 6 7 9 5 9 9 10 10 10 8 10 9 10 7 10 10 5 7 5 7 6 9 8 8 5 8 7 7 4 6 9 9 8 8 9 9 8 7 9 7 8 7 6 7 5 7 5 4 5 9 5 6 5 4 4 6 6 8 7 9 5 5 5 5 6 6 10 9 5 7 9 6 6 6 7 7 8 10 7 10 9 9 8 7 7 9 5 5 9 9 7 8 5 7 6 7 9 9 5 5 5 8 7 9 9 9 5 5 5 8 7 6 10 7 6 5 9 8 5 6 7 5 7 8 8 7 7 8 7 9 8 7 7 7 4 5 7 8 3 9 7 5 8 10 10 9 8 7 7 5 6 8 10 6 7 8 9 6 9 8 10 8 7 7 9 4 5 10 7 6 7 6 8 7 5 6 6 6 3 8 5 6 6 9 10 8 7 6 8 7 8 9 9 9 5 7 6 7 8 8 9 8 7 9 10 9 5 2 1 .2 .Doctrine politice contemporane 1. Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 3.1 .Războiul rece ANUL II.2.1.2 .România în relaŃiile internaŃionale 4 2.2008-2009 5 4 4 4 5 5 1.Istoria europei contemporane 4 2.2.2 .Teoria şi metodologia instruirii ş 4 2. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 3. DTR I.G V. Cultura şi civilizatie europeană C L.1 Integrarea europeană şi euroatlantică 9 4 DIDACTICA 10 10 4 PEDAGOGIE 4 2.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3. V MO C.2 .1 .1 Geopolitică 3.1 .1. F N.O.1 . M.Managementul afacerilor economice interna 10 9 9 7 9 8 7 8 6 10 5 5 6 6 9 6 7 6 7 8 9 8 9 6 8 8 7 7 7 7 7 8 7 8 4 8 6 8 9 9 9 9 7 8 9 5 4 8 4 8 8 10 10 4 2.2 .2 Studii de securitate 3.2.2 .1 .Istoria gândirii sociale şi politice europene 4 2. Drept international public 10 10 8 6 7 7 7 10 9 8 7 5 5 5 5 5 5 10 6 6 7 7 8 5 7 5 7 5 7 7 4 5 6 9 5 6 8 7 9 6 8 10 6 6 7 7 1. 5 1.2 .Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 9 10 10 8 7 8 5 9 9 9 6 8 8 2 2.10 8 9 5 5 10 8 10 9 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 8 10 10 10 10 9 9 10 6 9 10 10 9 5 10 10 8 10 8 10 10 10 5 5 5 7 9 8 6 7 5 9 5 7 10 6 9 5 5 7 9 5 7 9 7 8 9 10 8 7 7 5 7 8 6 5 5 6 6 9 10 9 9 8 9 8 8 6 6 8 7 6 8 9 8 8 8 7 5 5 9 5 7 8 8 7 6 10 9 6 3 7 9 8 7 6 8 4 10 8 6 6 7 7 5 8 5 6 3 10 10 9 8 9 10 9 8 5 8 10 4 7 5 4 7 9 9 10 10 10 7 7 10 8 6 8 6 9 8 9 8 9 5 5 8 8 8 8 8 5 10 8 8 10 9 7 8 8 9 8 4 5 8 6 10 10 10 9 6 7 6 10 6 9 5 8 5 9 8 8 8 7 7 7 5 8 9 6 6 7 5 5 8 6 7 6 8 6 8 5 10 10 4 8 7 9 7 10 10 6 5 7 10 5 5 6 10 10 8 9 5 7 7 7 9 6 9 7 10 6 7 9 6 7 7 8 9 6 9 10 8 9 9 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 5 8 7 5 8 6 6 4 5 4 6 5 6 10 10 10 10 9 5 7 10 7 9 10 9 10 10 10 3 8 7 8 6 8 8 9 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 7 8 8 7 3 6 8 6 7 8 8 8 5 8 9 10 9 8 9 10 10 10 9 10 5 5 5 8 5 10 10 3 5 6 6 10 10 9 9 10 7 10 8 10 9 9 8 7 10 9 8 9 6 3. CREDITE 1.1.Specificul politic şi cultural al Europei de Est 4 2.Metode de cercetare socială şi politic 8 6 8 10 9 10 10 9 9 5 8 8 7 8 6 7 8 9 10 7 7 8 7 6 9 8 8 9 9 7 9 8 10 5 8 7 5 6 7 9 6 8 6 6 3 7 5 7 6 7 5 7 5 9 10 5 9 5 7 7 10 9 8 8 8 7 9 7 8 9 7 9 7 8 8 10 5 9 5 7 6 9 9 9 4 6 8 8 7 7 6 10 9 6 6 6 5 9 6 9 8 8 9 7 7 6 9 9 8 10 9 9 8 7 5 3 5 7 7 7 6 7 8 7 7 7 10 7 10 7 6 8 9 7 6 6 6 6 8 5 6 5 10 7 10 6 9 7 8 10 9 7 8 5 10 8 10 10 10 9 1.1 Practica pedagogică (facultativ) 3. Limba franceza Paris Paris Paris Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piatra NeamŃ Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Piteşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea ReşiŃa ReşiŃa ReşiŃa ReşiŃa Roma Roma Roma Roma Roma Roma ANUL I . Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Initiala 4 1.1 .2 .2 .Limba franceză (curs practic) 7 7 8 6 8 8 10 10 6 10 9 7 10 10 9 7 8 6 8 6 10 9 5 10 9 7 10 5 9 10 9 8 10 9 6 7 9 4 8 6 5 9 9 6 8 5 4 6 5 5 8 8 7 8 9 5 9 7 6 10 9 5 10 7 5 9 9 6 10 9 8 9 7 5 10 9 5 8 4 7 10 6 10 6 5 10 9 3 9 6 6 8 8 7 8 7 5 8 3 5 9 8 6 8 9 7 9 4 4 6 8 10 10 6 10 10 8 8 5 5 10 8 5 9 9 7 10 8 8 10 8 5 8 7 4 10 8 6 6 7 7 10 5 6 7 8 7 10 8 5 9 9 7 10 9 7 7 10 8 10 8 9 10 10 5 2.Drept monetar european 10 9 6 8 9 8 6 8 9 8 4 2.InstituŃiile Uniunii Europene 1. Limba engleză Nume NR. GHE V A V N V F F G V GH. Relatii internationale 2 10 10 9 6 9 10 8 10 10 6 9 10 8 5 2. GH.1 Statistică internaŃională 3.România contemporană 4 2.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 10 10 9 9 10 10 6 10 5 6 10 7 9 7 9 5 6 6 5 10 8 7 9 10 8 5 8 6 10 5 8 5 7 6 9 6 6 6 6 3 7 9 9 8 6 8 8 8 10 8 9 9 7 8 6 6 6 7 10 5 5 10 9 8 9 7 8 7 4 6 10 8 7 5 6 6 10 10 8 8 8 9 5 4 5 5 8 5 8 9 8 8 2.1 . Organizatii europe şi euroatlantice POPA RĂDOI SIMA BELCIUG CHIRILĂ (ONU) COZMA FOTEA MAXIM SANDU TURTUREANU ARGHIR BADEA BUNEA (COMAN) CĂTĂNEA COLCEA GRUIANU JOIłA RIZEA (VĂLIMĂREANU) TOLBARU ANDREESCU APOSTOLESCU BAJAN BANIłĂ CÂMPEANU CĂPĂłOIU FRANGULEA GOJNEA IORDACHE IORGA LEPUŞ MATEI MOCANU NEGOIłĂ PĂTRAŞCU RĂDOI RUJOIU STROESCU ZANFIR BARBU CAZACU CERNĂTESCU GORGAN (MUŞAT) PLEŞEA Apopi FIRICĂ Goşnea SCOBERCEA APETREI APOSTOL BĂEŞU BEJENARU BOTEA (ROMAN) CIBOTARU Centru TH 5 1.Drept internaŃional privat 4 2. 1 5 5 4 4 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 6 8 6 8 9 7 7 5 10 10 10 7 7 10 8 10 10 10 9 10 9 7 8 3 3.Dimensiuni şi perspective ale globaliz 2. C O E N.1 Managementul proiectelor internaŃionale 8 9 8 9 9 10 7 10 7 10 8 9 7 7 10 7 10 8 8 10 10 8 8 9 6 7 8 7 9 10 9 10 9 5 10 3 7 4 8 9 6 8 5 8 5 8 6 10 8 9 7 9 8 10 10 10 9 9 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 5 5 6 6 10 10 10 10 10 7 5 10 6 6 8 8 9 9 8 9 8 9 10 10 10 8 9 7 8 10 10 8 6 9 8 6 9 10 9 9 7 10 9 5 5 8 8 9 9 10 6 10 5 8 8 10 10 10 7 6 10 10 7 10 10 4 10 7 9 8 10 8 10 5 10 9 7 8 8 10 10 9 9 5 9 5 8 7 8 10 9 9 7 7 6 10 9 4 7 10 3 9 10 5 9 6 7 7 7 6 8 9 10 9 9 9 10 9 10 5 ANUL III. CTIN O.Politici comerciale şi comerŃ interna 10 10 9 9 10 10 9 7 9 8 8 7 10 10 10 10 8 8 9 8 10 10 8 8 10 8 8 10 6 7 7 10 9 9 8 8 8 5 7 6 8 4 6 5 6 5 7 9 7 9 10 10 6 9 7 10 9 9 9 10 8 9 8 5 9 10 9 7 7 7 8 9 8 6 7 10 9 10 8 4 5 8 8 7 8 9 8 8 5 5 9 9 10 9 8 10 7 8 7 2 6 7 7 8 10 10 10 6 7 7 8 10 10 8 10 9 9 7 8 10 9 10 9 8 8 10 8 10 7 5 8 8 7 5 6 9 10 9 6 7 9 10 9 6 8 10 9 9 10 9 10 4 2.2 .1 . Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 7 2. Psihologia educaŃiei 1.RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 7 4 2.Comunicare internaŃională 4 2.2009-2010 4 4 4 4 4 4 2. Relatii internationale 1 Prenume 4 1.1. Informatica aplicata 10 10 8 8 8 10 7 8 10 10 5 9 8 5 8 8 6 9 7 10 8 5 8 3 10 6 8 8 10 10 8 9 7 6 7 9 10 1.2.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 2.1.

Politici comerciale şi comerŃ interna 9 10 10 9 10 9 10 4 2.1.RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 5 3. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1. M T I V GH E I C A D I E D G V V.2. C C V I. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 5 8 8 9 8 9 10 10 8 10 8 6 6 10 9 5 7 8 8 7 7 . Drept international public 1.2.2. Prenume 4 2.2009-2010 4 4 4 4 4 4 2.Specificul politic şi cultural al Europei de Est ANUL II. A.Istoria europei contemporane 4 2.2 . DF GH GH.InstituŃiile Uniunii Europene CIURCIUMEL COMŞA COTELICI DELIU DRĂGUŞEL FĂRCĂŞ GHINEA GHIłĂ GRIGORAŞ IABLONSCHI ILIUłĂ MANOLE (OZKAN) MĂRGĂRIT (TIRON) MOCANU MOSCU NEDELCU POPA SEREDIUC ŞIMON STANCIU TRIF VINTILĂ BORZAS FLORE OLA TRANDAFIR GHEORGHE MUNTEAN ODOROAGĂ SZENEGETO Costelaş Milea Lazăr Pârvu Rusu Suciu DANCI DZIłAC MELENCU OŞAN STAN STRELENCIUC BĂSESCU BRICEAG CIOBANU CIUMPAVU CORBEA DÎRĂ (POPESCU) FOTA MITRACHE PETCU BUGA (OPRICA) MIHALCEA PAMBLICĂ Initiala 4 1. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 1.Metode de cercetare socială şi politic 4 2.2 .1 .ProtecŃia juridică a drepturilor omului 4 2.1 . Organizatii europe şi euroatlantice 1.2008-2009 5 4 4 4 5 5 1.1 Geopolitică 9 8 7 10 8 8 10 9 8 10 10 6 10 9 8 10 10 7 10 10 10 5 7 4 2.1.2.2 .5 5 5 7 9 8 5 7 8 7 9 8 10 10 6 6 10 9 10 6 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 8 10 9 10 10 8 8 10 8 10 10 10 6 9 7 10 10 9 8 10 10 9 9 10 7 6 6 7 3 5 8 10 10 9 7 10 9 10 5 7 8 6 9 10 8 7 8 5 7 8 9 10 5 8 9 9 10 10 4 10 10 10 10 9 9 8 8 9 9 6 7 9 4 8 7 8 9 9 9 9 10 8 9 8 8 7 8 7 9 5 6 8 5 9 9 8 10 10 10 6 9 8 9 9 7 7 10 9 7 9 7 6 9 9 8 9 7 6 7 9 10 5 7 3 9 9 9 6 7 5 4 8 6 9 5 7 4 6 7 10 9 10 10 8 8 9 7 9 5 7 9 8 7 9 9 4 10 7 9 8 9 7 7 7 7 10 10 10 9 10 9 8 9 7 7 9 10 7 7 7 7 10 9 6 8 9 7 9 8 8 9 6 9 4 10 9 9 8 8 10 8 8 9 9 7 5 7 5 5 8 8 6 6 9 8 8 8 3 7 9 9 8 10 8 6 6 8 8 7 8 6 8 9 6 6 7 5 2 7 9 6 7 8 6 10 7 9 10 8 10 8 10 8 4 8 9 9 10 10 10 8 9 10 8 9 10 7 7 9 7 4 4 10 9 6 5 10 7 8 10 10 9 8 7 7 6 6 8 9 9 7 6 10 7 6 5 6 6 8 8 9 9 9 9 7 7 7 8 7 9 5 8 7 3 3 6 2 5 8 7 9 7 6 5 5 7 8 6 6 9 8 9 7 6 5 9 5 9 8 9 9 9 4 9 5 8 9 9 7 4 6 7 10 10 7 8 5 9 6 9 4 8 3 6 8 9 10 7 7 7 7 7 9 8 8 5 6 7 9 5 9 6 7 6 8 7 6 10 6 8 5 6 9 6 5 6 9 7 7 6 8 10 10 7 7 6 9 6 9 8 6 9 5 8 7 9 9 7 7 8 6 8 8 6 6 5 9 10 8 9 6 6 9 7 7 5 5 7 5 9 10 10 6 8 8 6 8 6 9 5 9 10 10 10 9 8 5 9 5 10 10 6 6 9 10 7 5 4 4 9 5 5 5 9 10 7 10 10 10 10 7 5 3 8 8 6 4 9 5 9 10 8 6 7 5 6 6 8 5 7 8 10 6 8 6 9 8 9 6 9 6 8 7 9 10 9 10 8 6 7 4 5 6 9 6 6 5 9 6 9 10 8 6 9 5 7 7 8 9 8 6 7 4 7 9 8 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 5 6 7 7 10 10 7 10 10 9 6 8 6 9 8 5 10 9 9 10 9 10 8 10 10 10 9 9 9 9 10 8 8 8 8 9 5 10 6 1 6 8 8 8 6 9 7 8 8 10 10 9 10 10 10 10 6 9 8 8 10 10 10 10 6 10 8 10 10 7 8 10 10 8 10 6 9 5 10 9 10 9 5 10 6 7 10 9 7 10 9 5 8 7 8 10 9 7 7 10 8 8 6 7 9 10 7 6 7 9 8 7 7 9 5 4 9 7 8 10 10 9 10 8 8 10 10 8 8 10 10 4 8 9 10 10 8 7 10 10 7 9 10 10 7 7 6 8 5 10 10 9 4 10 10 8 8 10 10 10 7 7 2 10 6 10 1 3 10 5 6 4 6 8 10 10 9 8 10 8 10 8 9 9 6 7 10 9 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 3 7 9 9 9 7 4 10 9 10 9 7 10 4 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 10 9 9 8 8 9 9 6 9 9 7 7 10 10 10 9 TAXA 9 9 8 7 9 9 9 10 10 10 10 9 8 3 9 8 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 8 8 9 10 7 7 8 6 9 10 9 10 10 10 10 7 9 10 10 10 7 8 10 9 10 9 4 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10 9 10 6 9 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 8 10 9 10 5 9 8 9 9 8 3 6 4 5 8 8 9 10 9 10 10 10 10 6 8 6 7 8 8 7 6 3 7 8 8 7 9 8 9 8 6 9 8 7 9 7 3.Istoria gândirii sociale şi politice europene 2.România în relaŃiile internaŃionale 4 2. C GH.2.Politici de dezvoltare locală şi regional 2.Doctrine politice contemporane S.2.Drept internaŃional privat 4 2.1.1 Managementul proiectelor internaŃionale 5 7 8 6 5 5 9 7 8 7 7 5 5 7 5 7 7 6 7 6 6 6 5 6 4 9 5 7 8 6 7 7 7 7 5 4 6 6 6 7 5 3.1 .1 Integrare economică europeană 5 DIDACTICA 3 PEDAGOGIE 4 2.Managementul afacerilor economice interna 4 3. N.Drept monetar european 2.1 .1.2 .1 .Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 4 2. 1 5 5 4 4 5 5 5 3.2 .1 Statistică internaŃională 9 10 10 9 7 9 10 7 4 9 10 10 10 10 8 9 5 10 9 10 10 10 10 7 9 9 5 9 9 8 8 6 8 7 7 4 8 9 10 9 9 8 10 9 3 7 7 7 8 7 5 4 8 8 9 9 10 9 10 3. Informatica aplicata 1.2 Studii de securitate 10 9 8 10 10 10 7 10 10 10 9 6 10 10 10 10 10 1.C.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice ANUL III.2 .1.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 4 2. Psihologia educaŃiei 1. V G V V I.1 .1 .2.2 .2 .2 .Comunicare internaŃională 9 10 10 8 9 8 9 7 7 2.1 Integrarea europeană şi euroatlantică ELENA Roma NICOLAE Roma MARIANA Roma ANA MARIA Roma DECEBAL MIHAI Roma SIMONA Roma LIDIA Roma GLORIA MARIA Roma CIPRIAN CONSTANTIN Roma CRISTINA Roma MIHAI Roma CARMEN ANCA Roma RAMONA DANA Roma ELENA IRINA Roma SIMONA ANDREEA Roma ION Roma MIHAELA ANDREEA Roma IOAN Roma ROMINA ANA Roma ROXANA ELENA Roma LAURA Roma GHEORGHIłA ANAMARIARoma CLAUDIU FLORIN Satu Mare IOAN Satu Mare OVIDIU STEFAN Satu Mare STELA Satu Mare LAVINIA ADELA Sfântu Gheorghe IOAN BOGDAN Sfântu Gheorghe ANDREI CEZAR Sfântu Gheorghe CSABA Sfântu Gheorghe Dumitru Raul Sibiu Iulian Sibiu Silvana Sibiu Iulian Sibiu Ovidiu Emil Sibiu DANIEL Sighetul MarmaŃiei MARIA Sighetul MarmaŃiei OVIDIU CLAUDIU Sighetul MarmaŃiei DIANA ALINA Sighetul MarmaŃiei IOAN Sighetul MarmaŃiei ADRIAN GHEORGHE Sighetul MarmaŃiei ROBERT MARIUS Slatina MARINA ADRIANA Slatina SABIN ALIN Slatina NICOLETA CRISTINA Slatina ALIN MARIUS Slatina JENI Slatina VERONICA NICOLETA Slatina COSMIN VASILE Slatina MONICA Slatina ANCA MIHAELA Slobozia MIHAELA GEORGIANA Slobozia MĂDĂLINA Slobozia 1.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 7 8 6 6 5 7 7 7 8 6 7 9 10 9 9 7 7 10 6 8 8 10 8 7 7 9 8 10 9 9 9 7 10 10 10 6 7 5 5 8 10 10 9 8 9 6 9 9 8 9 6 9 9 9 6 5 9 9 6 8 5 8 8 6 6 6 6 7 6 7 4 6 6 5 9 7 7 6 9 8 8 8 7 9 9 7 7 6 7 10 7 8 10 10 9 8 10 9 10 8 9 8 8 8 7 7 7 7 9 6 6 7 5 6 7 2 7 4 6 5 7 8 6 5 9 6 9 8 8 9 6 10 9 5 7 5 8 7 5 7 5 8 5 6 6 5 9 7 7 7 8 5 6 8 9 7 10 7 8 7 6 6 7 9 8 9 9 8 9 8 5 7 9 9 5 7 6 6 8 5 9 9 10 9 8 9 9 6 7 8 6 5 9 5 6 6 5 8 10 8 7 9 9 5 5 5 8 6 7 9 5 5 4 6 7 6 8 8 9 7 7 10 8 10 8 9 6 5 7 7 7 6 6 6 5 5 8 6 7 6 7 9 9 10 6 7 8 7 8 5 7 10 8 8 8 8 10 6 5 6 6 1. Limba engleza ANUL I . M. M I N C I J N A C.Teoria şi metodologia instruirii ş 4 2.Războiul rece 2.Limba engleză (curs practic) 7 8 8 7 9 9 9 10 5 6 5 4 2 1 . Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.2010-2011/sem.1 Practica pedagogică (facultativ) 3. CREDITE 1.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3. M. Limba franceza 7 8 6 7 10 9 7 8 9 6 10 7 9 9 9 8 10 9 7 7 8 7 10 9 9 9 9 8 10 9 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 6 5 5 9 9 10 8 10 9 8 9 8 9 10 9 8 10 9 8 10 10 7 8 8 9 6 10 7 9 10 8 6 10 10 4 6 6 6 7 5 8 10 9 8 10 9 10 8 9 8 10 9 8 7 9 6 10 6 9 9 10 9 10 9 10 10 9 8 10 9 7 8 8 8 10 8 6 8 8 5 9 8 7 5 10 5 8 9 4 5 7 7 8 6 5 9 8 5 9 7 8 9 9 6 9 10 6 8 9 5 10 9 7 6 8 6 9 6 7 6 6 6 9 6 6 4 5 5 7 7 7 5 9 8 9 8 6 9 10 8 10 9 9 8 8 4 10 9 8 8 8 5 9 7 9 8 8 6 10 6 7 9 4 10 6 8 7 9 9 7 8 8 8 6 9 9 9 8 6 7 10 8 5 7 8 5 7 10 7 8 9 10 10 5 8 6 8 5 7 8 10 6 9 8 3 3 7 6 8 5 8 8 8 5 10 9 10 10 9 7 10 8 3 6 9 5 8 8 6 6 7 6 9 10 5 5 9 6 9 8 6 7 8 9 9 10 7 8 9 5 7 7 4 9 9 4 9 8 7 9 8 7 9 5 5 3.1 .1 .2 .2 . Relatii internationale 2 1. I. Limba engleză Nume NR.Limba franceză (curs practic) 4 2. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Centru TH 5 2. Introducere in stiinta politicii 1.Dimensiuni şi perspective ale globaliz 2.2 . Cultura şi civilizatie europeană 5 1.1.1.2.2 .România contemporană 4 2. Relatii internationale 1 5 3. A A S I E I V D.

COŞOREANU E CREłU N Balog J.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 4 2.1 Integrarea europeană şi euroatlantică 9 10 8 9 8 9 9 9 8 7 9 6 9 8 9 10 7 7 4 8 7 10 5 8 10 9 10 9 7 7 10 7 8 8 3 10 8 8 2 9 9 8 9 3 10 8 9 9 8 9 10 10 4 2. Brătean I.2.1 .2. FERARI T.1.2008-2009 5 4 4 4 5 5 1.Istoria europei contemporane 4 2.Drept internaŃional privat 4 3.Doctrine politice contemporane 10 10 10 9 9 10 5 8 9 9 10 10 9 10 10 9 5 10 9 10 9 8 10 10 9 8 7 6 8 9 8 9 10 8 8 9 5 8 9 10 8 8 9 10 10 10 8 8 9 8 4 7 7 5 10 9 8 10 10 8 10 9 9 10 6 5 5 10 10 10 10 7 9 9 8 10 10 7 9 10 7 7 9 10 10 9 6 8 6 9 9 8 8 8 9 9 10 7 7 10 6 6 7 7 9 8 8 8 7 9 6 10 10 10 10 10 9 8 10 8 8 10 10 8 10 8 9 7 10 6 9 9 7 9 9 9 10 9 7 6 10 6 7 9 8 10 8 9 10 10 6 10 10 10 10 1. PODOLEANU E RĂTUŞANU R ŞCHEUL C.2 Studii de securitate ANUL III. PRANDEA I RIZEA T SIMA V STOICA C CARDEL GH.2010-2011/sem. Prenume 4 1. 1 5 5 4 4 5 5 5 7 10 8 10 9 10 8 8 9 9 10 9 10 7 6 9 6 5 DIDACTICA 3 PEDAGOGIE 4 2.1.2 .1. CĂLIN (STĂNESCU) L CARAIVAN ŞT CONONOV I GRIGORE M HARALAMBE ( LUNGU ) F LUNGU GHE MINCIU I NIMEREALĂ ( GUZI ) V. Limba engleză Nume NR.2.2 .Politici de dezvoltare locală şi regional 2.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 2.2.1 Managementul proiectelor internaŃionale 9 7 7 9 9 9 10 7 7 5 9 4 10 10 5 5 7 10 9 5 7 7 ANUL II.Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 4 2.Politici comerciale şi comerŃ interna 7 7 8 9 10 9 7 7 8 5 9 8 10 9 8 10 7 7 7 7 7 9 6 8 9 7 10 10 7 6 8 7 9 9 6 10 7 8 9 9 10 5 10 6 9 9 7 7 7 6 7 9 10 4 2.6 6 6 4 7 5 7 4 8 7 8 7 7 8 9 5 3 7 8 8 5 6 8 9 7 10 10 10 10 7 9 5 10 8 9 9 10 8 8 5 7 9 6 7 8 10 9 10 10 10 10 7 9 9 10 9 8 10 5 9 7 8 8 9 6 4 4 8 9 10 7 10 8 8 9 9 8 9 9 7 8 9 7 10 8 5 8 5 6 7 5 6 6 5 5 6 5 8 9 9 4 7 8 9 9 9 10 10 6 9 8 3. Tinca I. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 4 5 2. TUFAN GH ANTONESEI P AZOIłEI O BĂDĂLUTĂ A.Limba engleză (curs practic) 9 8 6 7 7 10 5 6 7 7 8 7 7 5 6 9 6 7 5 6 6 6 6 9 8 8 9 8 8 8 7 7 8 8 5 9 5 8 9 8 7 6 9 6 7 8 8 7 8 8 7 8 10 4 2 1 .2 . Limba engleza 5 3 8 8 7 5 6 8 7 8 10 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 7 9 8 9 6 7 8 9 7 5 3 5 3 5 5 7 7 8 9 7 3 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 6 9 8 9 7 8 9 10 7 5 5 7 5 4 5 7 9 7 5 7 5 3 3 9 8 5 7 6 7 5 6 9 3 5 5 5 6 8 9 10 6 5 8 6 6 5 8 6 6 5 5 6 8 7 7 5 7 7 8 7 5 7 7 6 5 7 6 7 5 8 6 7 6 8 6 7 8 6 5 4 5 6 6 9 4 5 5 6 5 9 6 10 8 7 8 8 9 8 7 9 9 6 4 4 7 7 8 8 5 5 5 7 5 5 8 6 8 7 6 7 10 8 5 8 7 7 8 7 7 5 5 10 9 7 7 8 8 6 8 8 7 8 10 9 8 6 8 9 10 5 2. Introducere in stiinta politicii 1. Dudi B.2. Drept international public CARMEN CORNELIA Slobozia VASILE Slobozia EDUARD EMANUEL Suceava GHEORGHE CORNELIU Suceava SORIN MELETIE AURELIAN Suceava BOGDAN CORNELIU Suceava ANDREEA IULIA Suceava CLAUDIA Suceava TABITA ALINA Suceava BOGDAN Suceava ALINA EMANUELA Suceava CONSTANTIN Suceava BENIAMIN Suceava RALUCA Suceava NICOLETA ANGELA Suceava DAN Suceava MARINELA Târgovişte GRETA GABRIELA Târgovişte RĂDUCU ALEXANDRU Târgovişte VASILICA CRISTINA Târgovişte ANCA ELENA Târgovişte DUMITRU MARIUS Târgovişte MIHAI Târgovişte COSTIN Târgovişte GABRIELA MARIA Târgovişte SIMINA LILIANA Târgovişte ALEXANDRA RALUCA Târgovişte ALEXANDRA ANAMARIA Târgu Jiu ANA MARIA Târgu Jiu ANA MARIA Târgu Jiu Botond Târgu Mureş IonuŃ Gabriel Târgu Mureş Monica Târgu Mureş Ioana Liana Târgu Mureş Daniela Târgu Mureş Hermina CodruŃa Târgu Mureş IonuŃ Florian Târgu Mureş Andrei Târgu Mureş IonuŃ Daniel Târgu Mureş MELINDA VIOLETA Timişoara DAN ADRIAN Timişoara Alina Silvia Timişoara VERONICA LUMINIłA Timişoara MARIA MARTA Toronto MARIANA FLORENTINA Tulcea CRISTIANA Tulcea RODICA Tulcea ELENA GEORGIANA Tulcea LIVIU Tulcea ECATERINA Tulcea CĂTĂLIN AUREL Tulcea AURA Tulcea MARIA LILIANA Tulcea 5 1. Neagoş V.Războiul rece 10 10 6 2.1 . Organizatii europe şi euroatlantice 5 1.1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 8 8 4 2. Psihologia educaŃiei 5 1.1 Statistică internaŃională 3.1 .Comunicare internaŃională 2. MOISOIU M NĂSTASE D.2. Informatica aplicata TELEUCĂ C. ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 9 6 9 8 10 8 8 5 6 TAXA 9 9 10 10 10 9 6 10 8 TAXA 6 10 8 4 9 10 9 10 5 8 8 7 10 10 6 7 9 10 10 8 10 9 5 3 7 6 6 6 5 4 4 7 6 6 7 9 8 5 9 6 8 9 7 9 5 8 7 7 6 7 7 5 7 6 6 9 10 8 8 7 8 8 7 7 7 8 7 9 10 8 9 10 6 10 7 8 8 9 8 5 6 8 3 8 5 9 7 9 6 6 7 7 7 8 6 8 8 7 5 8 10 5 7 8 7 6 9 6 7 6 5 7 8 6 7 8 5 8 7 4 5 8 4 4 5 6 7 8 5 8 7 4 7 6 9 5 6 7 8 9 8 9 10 9 9 8 10 10 9 7 10 9 7 9 7 5 5 6 5 8 9 5 10 8 5 7 5 7 7 9 8 5 9 7 8 6 8 7 5 9 9 6 7 9 7 8 10 9 7 6 6 6 8 9 9 8 6 8 6 7 9 8 8 9 8 9 10 10 8 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 8 8 10 10 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 9 10 8 10 10 8 5 7 10 7 4 9 10 9 10 9 10 10 10 5 9 7 9 6 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 5 10 9 9 10 9 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7 9 7 8 9 9 9 10 7 6 9 8 7 10 9 8 5 9 8 9 10 7 7 6 8 9 7 6 8 7 4 8 9 8 9 9 8 7 5 6 5 7 8 7 10 10 10 10 10 10 8 10 9 7 8 7 9 10 10 6 6 8 8 8 10 8 10 10 8 6 7 9 8 10 6 10 9 5 7 10 9 9 7 6 9 10 10 10 9 10 9 10 8 9 8 9 9 8 6 7 7 8 5 4 6 9 10 9 8 10 6 10 10 8 9 10 9 9 10 8 10 9 9 8 8 9 9 8 7 9 8 9 6 6 10 10 10 9 10 10 9 10 7 8 10 8 9 10 10 10 10 9 7 10 7 10 5 6 9 9 5 7 6 8 7 10 10 9 9 5 9 10 7 9 9 10 9 10 10 7 5 . Limba franceza 6 5 6 6 5 6 5 9 4 6 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 8 9 6 9 6 5 9 8 5 8 5 6 8 5 6 6 9 6 7 8 7 4 6 7 5 6 7 5 7 6 7 7 6 1.România în relaŃiile internaŃionale 2.2 .1 .2 . MANDIUC D.1. Relatii internationale 1 Centru TH 5 1.Specificul politic şi cultural al Europei de Est 6 6 8 9 10 8 8 6 6 8 8 9 7 6 9 9 8 6 9 9 10 8 8 9 10 9 10 10 8 8 9 10 8 8 7 8 5 8 9 9 9 8 9 8 10 9 8 7 6 8 7 10 10 10 7 10 9 8 7 6 6 7 3 7 6 7 5 6 6 8 7 5 6 6 9 7 8 5 8 4 3.1 . Relatii internationale 2 1. MARINCĂU A Sterian D VÎLCEANU I VARGA I AMBROZIE ( ALBULEł ) A.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3. CREDITE 1.2 .Istoria gândirii sociale şi politice europene 2.C.R.Drept monetar european 2.2. Lepădat S.2 .I.1 .România contemporană 4 2.2.RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 1.2 . Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1. CRISTESCU M. Cultura şi civilizatie europeană ANUL I .1 Geopolitică 3.2 .2009-2010 4 4 4 4 4 4 2. ŞINCARI (LAZĂR) N UłA I.1. Şamşudean M.P. Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.Limba franceză (curs practic) 10 8 8 8 5 7 7 8 6 9 8 8 8 6 8 9 8 6 9 6 8 10 9 8 9 7 8 8 4 5 8 7 6 8 6 7 7 10 7 10 8 5 9 8 8 9 7 9 6 7 5 6 5 2 6 7 2 6 8 4 9 8 7 8 7 7 8 7 4 9 9 8 10 6 7 9 8 8 7 3 7 9 6 7 5 7 9 7 7 8 4 5 8 7 7 7 9 6 8 8 7 7 5 5 9 8 7 8 6 6 8 5 8 9 9 9 10 8 9 7 9 7 3 4 10 7 7 6 7 7 6 9 8 10 8 10 9 7 6 9 8 9 9 5 8 10 5 9 7 7 5 10 6 9 10 7 10 4 2. Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 Initiala 4 1. FLOREA (SECĂREANU) D GHIłĂ V GURAN I IOSIF (GRIGOROAIA) M MIHĂESCU V.2 . Mera A.Metode de cercetare socială şi politic 4 2. Pop I.1 .InstituŃiile Uniunii Europene 10 10 7 4 7 7 7 7 8 7 8 8 10 9 6 9 6 9 7 8 9 7 9 6 8 9 6 8 6 9 9 7 7 8 10 8 7 8 7 4 7 5 7 3 6 5 5 5 6 10 6 6 6 6 8 7 5 5 4 9 6 5 8 5 8 7 3 7 9 6 7 9 6 9 10 7 10 8 8 8 6 6 8 7 5 4 4 5 6 5 6 10 7 9 6 3 6 6 6 9 8 6 6 9 8 6 8 7 9 6 7 5 5 4 9 8 8 7 10 9 5 7 8 7 8 7 7 7 9 7 7 6 7 7 9 8 6 7 7 6 7 8 6 6 10 7 10 8 7 3 7 9 5 7 9 5 10 8 8 8 8 8 8 7 7 5 7 5 5 5 4 4 6 4 6 6 9 7 7 9 5 6 10 7 8 7 9 6 8 7 10 5 7 5 9 9 8 6 9 6 8 7 8 9 5 5 3 8 5 7 7 10 8 9 8 6 7 7 6 5 5 8 5 6 8 7 6 8 8 7 6 10 9 9 7 6 5 5 5 5 6 8 8 8 7 7 6 5 6 8 8 10 7 9 10 8 10 6 8 9 8 8 6 8 1.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 3.2 .Teoria şi metodologia instruirii ş 4 2.1 Practica pedagogică (facultativ) 3. HLUŞNEAC C.2 .1 .Dimensiuni şi perspective ale globaliz 2. BULIMAC (BULIMAC CHIRIL C CIPINIUC R EHUROV N.1.1 .1.1 Integrare economică europeană 3.Managementul afacerilor economice interna 4 3.2 .

2 . I I MIHAI ADRIAN ALEXANDRA SERGIU ANA MARIA ELENA CARMEN VALERICA NATALIA MARIUS MANUEL SIMION IULIAN DELIA ANDREEA ADRIAN IONEL Tulcea Tulcea Tulcea Vaslui Vaslui Vaslui Viena Viena Viena Viena Zalău Zalău 6 10 6 7 8 8 7 10 9 9 8 9 6 6 8 9 5 7 6 9 5 8 8 7 5 9 8 10 4 8 8 10 8 8 7 6 5 9 7 8 6 7 7 9 9 7 5 7 6 9 6 7 9 7 5 9 7 8 7 4 1.2.2 .2 .Specificul politic şi cultural al Europei de Est 2. M C GH.Politici de dezvoltare locală şi regional 2.2 .Teoria şi metodologia instruirii ş 3 9 10 7 10 9 10 10 7 7 10 6 10 7 8 .1 .1.1.2 .1 .2010-2011/sem. Limba engleză Prenume NR.1 .1. Pedagogie 2 -Teoria şi metodologia instruirii 1.1 .România în relaŃiile internaŃionale 2. 1 5 5 4 4 5 5 5 8 10 7 10 3.1 Geopolitică 3.Politici internaŃionale în Orientul Mijlociu 8 6 8 6 6 7 10 10 10 2.2 .Limba engleză (curs practic) 5 10 10 7 7 8 10 9 10 4 6 8 8 8 8 7 9 7 10 9 6 10 9 10 6 10 9 5 9 10 7 10 6 10 8 10 7 8 10 10 10 10 10 10 9 7 9 10 7 9 8 10 9 10 10 10 10 8 8 10 5 9 9 8 10 5 9 2 1 . S.Drept monetar european 4 4 10 10 9 6 9 6 9 9 10 10 9 10 9 9 4 10 10 9 8 3.1.RelaŃii politico-diplomatice şi militare europene 5 2.1. Psihologia educaŃiei 5 1.1 Sociologia comunicării şi opiniei publice 3.1 Practica pedagogică (facultativ) 3.2 .1 Managementul crizelor si conflictelor regionale 5 3. Introducere in stiinta politicii 1.1 .InstituŃiile Uniunii Europene 1.Limba franceză (curs practic) 2. I I.2 Instruire asistată de calculator (facultativ) 3. Informatica aplicata 5 1.2 . Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 2 1.2 .1 Integrarea europeană şi euroatlantică DIDACTICA PEDAGOGIE 2. CREDITE 1.Politici comerciale şi comerŃ interna 4 7 8 9 6 9 9 8 9 5 9 10 8 8 2.Metode de cercetare socială şi politic 4 2.2 .1 Statistică internaŃională 3. Relatii internationale 1 4 1.2.1 Managementul proiectelor internaŃionale 7 5 9 6 9 10 10 8 7 6 7 8 7 7 10 10 9 10 5 7 8 7 7 5 10 9 10 8 10 10 10 9 10 10 7 8 7 7 5 9 10 9 9 10 10 9 9 8 8 10 8 7 10 6 8 5 ANUL III. Limba franceza 5 1.Dimensiuni şi perspective ale globaliz 2.ProtecŃia juridică a drepturilor omului 4 5 5 4 5 2.2 . I.1.1 .2009-2010 4 4 4 4 4 4 8 8 9 9 6 5 6 5 7 6 9 9 6 7 7 9 8 8 8 7 5 7 8 6 5 7 9 8 10 10 9 9 7 5 8 8 10 10 8 9 10 9 6 5 8 8 4 6 2.1 . ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA RISE ANUL 3 ZI 2010-2011 TRANSFERATI DE LA ID(CENTRE) 4 10 6 7 4 7 7 7 5 9 9 8 6 10 8 10 9 8 9 10 10 9 8 8 8 8 5 5 7 9 7 5 8 9 7 8 9 2.2008-2009 5 4 4 4 5 5 5 4 2.Istoria europei contemporane 4 2.2.2.Războiul rece 2. Limba engleza 5 1.1 Integrare economică europeană 3. Relatii internationale 2 1. P.2.2.Drept internaŃional privat ANUL II.Istoria gândirii sociale şi politice europene 2. N.Managementul afacerilor economice interna 4 4 6 4 6 5 6 6 10 10 8 7 7 6 6 6 5 7 7 7 7 7 8 8 6 2.2.2 . Organizatii europe şi euroatlantice Centru TH 1.2 Studii de securitate 3.Nume PAPAZICU SBURLEA TULCEANU BOERU DARIE LUCAN DAVID FLOREA (VLĂSCEANU) NEMłOC VLĂSCEANU PAŞCA SAS Initiala I.1 . Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei 1 4 1.Geografie economică şi politică mondial PRACTICĂ 4 2.2.Doctrine politice contemporane 4 2. Drept international public 6 5 7 10 4 6 5 6 5 8 8 5 5 10 8 6 7 6 7 6 5 7 4 6 4 9 6 5 9 8 7 9 8 9 6 8 8 9 9 7 9 7 7 9 6 9 6 7 7 6 5 7 9 6 6 6 8 9 5 7 ANUL I .1. Cultura şi civilizatie europeană 1.1 . Limba franceza UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE.România contemporană 10 2.Comunicare internaŃională 2.2 .