‫עמוד ‪4‬‬

‫עצרת‬

‫הזדהות‬

‫בוקר טוב‬

‫‪jumn‬‬
‫מר«י«טו;‪.‬‬

‫אחרי שרב עם חציעולםבגלל‬
‫שהשווה את מחאתהאוהלים‬

‫‪ Bam‬בייי יביט‬

‫נהו‪/‬גלטוו‪/‬‬

‫אמריקה‬

‫הידידה‪ ,‬הבודה ןהתוק‪13‬ילע‬

‫לתעמולה קומוניסטית ואת בני‬
‫הנוער שנרצחובנורווגיה‬
‫לנוער‬

‫ההיטלראי יוזם השדרןגלן‬
‫עצרת הזדהות עםישראל‪.‬‬
‫משיחיים‬
‫ליד הר הבית; התכנים‬
‫בק‬

‫המיקום‬

‫נוצריים‪.‬‬

‫אפשר‬
‫להעריך‬

‫הסיכוי שזהיעבור‬

‫מראש את‬

‫בשקט‬

‫ננ‬

‫‪juin‬‬
‫‪rpinnnnn‬‬

‫שהוא רק בדרן‬

‫לא‬
‫מישראל‪.‬‬

‫ברור‬

‫וושינגטון‬

‫נאיה״ב‬

‫עם פהגדול‪.‬‬
‫מה‬

‫רוצה גלן‬

‫״לשובלגבולות‬
‫בק‬

‫‪1967‬‬

‫״‪,‬‬

‫מוצאת‬

‫עצמה ארה״ב ״בצד הלאנכון״‪.‬‬

‫בק חוגג באווירה‬
‫היומ‬

‫בארה״ב‪.‬‬

‫מקארתי‪,‬‬

‫לאיסלאמיסטים קיצוניים‪ .‬ההס־‬
‫‪$TS1$‬ההסתבכות‪$TS1$‬‬

‫יש הסבורים שאחרי לא כולם‬
‫הצעירים ששהו במחנה הקיץ של‬
‫תחפושות‬
‫עם כמה גימיקים של‬
‫בתיבות‬
‫הדואר‬
‫שפוטר מהערוץ הימני השמרני לא בישראל‪.‬‬
‫שדרן השנויבמחלוקת‬
‫‪^ rqrt‬יי*‬
‫הלייבור בנורווגיה‪ ,‬ו‪68 -‬‬
‫‪$TS1$‬התקבלו‪ $TS1$‬ואבזרי במה‪ ,‬כי הלא שם המשחק מפלגת‬
‫‪$TS1$‬השנוי‪ $TS1$‬האלקטרוני של עיתונאים התק־‬
‫וקס ניוז‪ ,‬מקווה השדרן הש־‬
‫גלן בק‪ ,‬שפוטר מרשת‬
‫הוא בידור‪ ,‬ובק היה בעברו די־‬
‫‪$TS1$‬דיג׳יי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬השנוי‪ $DN2$‬במחלוקת לשקם את מעמדו בלו‬
‫נוי‬
‫‪1$1ST$‬אש‪ $1ST$‬שא־‬
‫פוקסניוז‪ ,‬מאמין‬
‫‪$DN2$‬התקבלו‪ $DN2$‬תגובות של אזרחים מודא־‬
‫‪$TS1$‬מודאגים‪$TS1$‬‬
‫מהם נרצחו בידי מתנקש לנוער‬
‫‪$DN2$‬מודאגים‪ $DN2$‬ואנשי יחסי ציבור‪ ,‬שהזהירו ג׳יי‬
‫גים‬
‫ההיטלראי‪.‬‬
‫מפוליטיקה‪.‬‬
‫‪$DN2$‬דיג׳יי‪ $DN2$‬רחוק‬
‫בירושלים‪ .‬בי־‬
‫‪$TS1$‬בישראל‪$TS1$‬‬
‫הציבורי בביקור‬
‫‪1$2ND$‬אש‪ $2ND$‬לוהים גרםלולהיגמל‬
‫מאז פוטר מ״פוקסניוז״‪ ,‬לפ־‬
‫‪$TS1$‬לפני‪$TS1$‬‬
‫מפני ההתלהמות של בק‪.‬‬
‫‪$DN2$‬בישראל‪ $DN2$‬יש מי שמתייחסים אליו‬
‫שראל‬
‫מסמיםואלכוהולולעלות מבור‬
‫תחנת‬
‫‪$DN2$‬לפני‪ $DN2$‬כחודשיים‪ ,‬הוא הקים‬
‫ני‬
‫שאנח־‬
‫‪$TS1$‬שאנחנו‪$TS1$‬‬
‫האחרון‬
‫הדבר‬
‫״זה‬
‫ברצינות‪ ,‬ואחרי שהוזמן לשאת‬
‫המחשבות האובדניות אל ההצ־‬
‫‪$TS1$‬ההצלחה‪$TS1$.‬‬
‫באינטרנט‪,‬‬
‫המשודרת‬
‫‪$DN2$‬שאנחנו‪ $DN2$‬צריכיםעכשיו״‪ ,‬נאמר באחר טלוויזיה‬
‫נו‬
‫דברים בכנסת בחודש שעבר‪ ,‬הוא‬
‫‪$DN2$‬ההצלחה‪ $DN2$.‬הוא דוגל בממשלה קטנה‬
‫משפחותיהם לחה‪.‬‬
‫את‬
‫המשפחה‬
‫אישית‪,‬‬
‫ואחריות‬
‫יש לו תוכנית רדיו ומכתב יומי‬
‫תמיכה בישראל‪.‬האי־מיילים‪.‬״גלן בק הוא אחת‬
‫מתכנן‬
‫עצרת‬
‫ערכי‬
‫של קורבנות‬
‫במדינת‬
‫באוורט‬
‫בק נולד‬
‫התפוצה‬
‫שהוא משגר לרשימת‬
‫הדמויות הכי שנויות במחלו־‬
‫‪$TS1$‬במחלוקת‪$TS1$‬‬
‫תתקיים בשבוע הבא‪ ,‬תחת‬
‫היא‬
‫דתית עמוקה‪ .‬הוא שו־‬
‫‪$TS1$‬שונא‪$TS1$‬‬
‫ואמונה‬
‫במשפחה קתו־‬
‫‪$TS1$‬קתולית‪$TS1$.‬‬
‫הספרים‬
‫ששת‬
‫קת‬
‫הכותרת״להשיב את האומץ״‪.‬‬
‫נא‬
‫שפירםם וושינגטון וגדל‬
‫‪$DN2$‬במחלוקת‪ $DN2$‬בשיחהפוליטי בארה״ב‪ .‬זה שלו‪.‬‬
‫‪$DN2$‬שונא‪ $DN2$‬קומוניסטים וחושב שהעלאת‬
‫הפיגועים בארה״ב‬
‫‪$DN2$‬קתולית‪$DN2$.‬לפני ‪ 13‬שנההחליט להצט־‬
‫‪$TS1$‬להצטרף‪$TS1$‬‬
‫ההתנגדות לישראל היולרבי מכר‪ ,‬הוא מרצה ומציע לית‪.‬‬
‫יגביר את‬
‫חיבה לכל מי־‬
‫‪$TS1$‬מיני‪$TS1$‬‬
‫תקרת החובהלאומי של ארצות‬
‫בק הוגה‬
‫ב‪11 -‬‬
‫בספטמבר‬
‫לכנסייה המורמונית‪ .‬ב‪1979 -‬‬
‫רף‬
‫‪$DN2$‬להצטרף‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬מיני‪ $DN2$‬״השבות״‪ :‬כמעט כל נאום בעולם‪ ,‬לקראת ההצבעה בספט־‬
‫‪$TS1$‬בספטמבר‪$TS1$.‬‬
‫ני‬
‫הברית היא בגידה‪ ,‬ואינו מאמין‬
‫קורסים באינטרנט הכללמען‬
‫את‬
‫שסיים‬
‫טיפוח הערכים השמרניים‪ ,‬הדת שלוש שנים לפני‬
‫התדמית של בק‬
‫‪$DN2$‬בספטמבר‪ $DN2$.‬הפער בין‬
‫מבר‪.‬‬
‫שיש קשר בין‬
‫הפעילות האנושית שלו כולל וידוי נרגש על‬
‫האשים‬
‫‪ 2001‬הוא‬
‫לימודי התיכון שלו טבעה אמו‪,‬‬
‫ותיאוריות הקונספירציה‪.‬‬
‫שיבתולעצמו אחרי שנגמל בחו״ל‪ ,‬לבין תדמיתו בישראל‪,‬‬
‫הגלובלית‪.‬‬
‫להתחממות‬
‫בבכיינות‪ ,‬ועם‬
‫טומן בחובו סכנות למעמד יש־‬
‫‪$TS1$‬ישראל‪$TS1$‬‬
‫תומכיו טוענים שהוא אחד מאלכוהול וסמים; תוכניותיו‬
‫מארי‪ ,‬עם גבר שיצאה אתולשיט‪.‬‬
‫גם בישראל הוא מסתבך; על‬
‫בראיונות הוא טען שאמו התאב־‬
‫‪$TS1$‬התאבדה‪$TS1$.‬‬
‫שםים־‬
‫‪$TS1$‬שםיםמאותיה‪$TS1$‬‬
‫אמר‬
‫מחאת האוהלים‬
‫‪$DN2$‬ישראל‪ $DN2$‬בארה״בוליחסיה עם הזרם‬
‫ראל‬
‫‪$TS1$‬בתקשורת‪ $TS1$‬לחשיפת קונספירציות של‬
‫הקולות היותר אמיתיים בתקשו־‬
‫הרפורמים‬
‫היהודים‬
‫‪$DN2$‬התאבדה‪ $DN2$.‬מאוחר יותר התאבד גם אחיו‬
‫דה‪.‬‬
‫מאותיה‬
‫המרכזי של יהדות ארה״ב״‪.‬‬
‫אמריקאים כו־‬
‫‪$TS1$‬כונו‪$TS1$‬‬
‫קומוניסטים‬
‫‪$DN2$‬בתקשורת‪ $DN2$‬האמריקאית‪ .‬הוא הגורו של‬
‫רת‬
‫‪$DN2$‬שםיםמאותיה‪ $DN2$‬״דומותלהפליאלתעמו־‬
‫‪$TS1$‬לתעמולה‪$TS1$‬‬
‫הוא‬
‫הסתבך‬
‫החורג‪.‬‬
‫חינוך חינם‪,‬‬
‫‪$DN2$‬לתעמולה‪ $DN2$‬הקומוניסטית‬
‫גם בקהילה לה‬
‫בארה״ב‬
‫נו‬
‫השמרנית ״מסי־‬
‫‪$TS1$‬״מסיבת‪$TS1$‬‬
‫המחאה‬
‫‪$DN2$‬כונו‪ $DN2$‬בפיו ״השבתההיסטוריה״;‬
‫תנועת‬
‫בק החללעבוד ברדיו בגיל‬
‫שרואים את‬
‫יש מי‬
‫היהודית‬
‫בקיץ‬
‫שאיתן‬
‫ואת‬
‫לצטט‬
‫מרבים‬
‫בת‬
‫‪$DN2$‬״מסיבת‪$DN2$‬‬
‫התה״‪.‬‬
‫הזכותלדיור‪ ,‬הזכותלעבודה‪,‬‬
‫פעיליה‬
‫העצרת‬
‫כשהשווה אותם‬
‫‪ 18‬ונדד בין תחנות ביוטה‪ ,‬טקסס‪,‬‬
‫מסים עלהעשירים‪,‬וכדומה״‪ .‬את‬
‫אמריקה היהירה‪,‬‬
‫בק כתגלמות‬
‫שעבר בוושינגטון‪ ,‬מול האנ־‬
‫‪$TS1$‬האנדרטת‪$TS1$‬‬
‫מדבריו‪ .‬מבקריו חושבים שהוא‬
‫מרילנד‪ .‬התו־‬
‫‪$TS1$‬התוכניות‪$TS1$‬‬
‫‪$TS1$‬הקדיש‪ $TS1$‬הבורה‪ ,‬התוקפנית‪ .‬הסגנון של‬
‫דרטת‬
‫מהדמגוגים היותר מסוכנים שי־‬
‫‪$TS1$‬שידעה‪$TS1$‬‬
‫לאיסלאם הקיצוני‬
‫קנטאקי‪ ,‬אריזונה‪,‬‬
‫משפחותיהם של קורבנות הפי־‬
‫‪$TS1$‬הפיגועים‪$TS1$‬‬
‫לינקולן‪ ,‬הק־‬
‫‪$DN2$‬האנדרטת‪ $DN2$‬אברהם‬
‫כניות‬
‫בספטמבר‬
‫‪$DN2$‬הפיגועים‪ $DN2$‬בארה״ב ב‪11 -‬‬
‫דיש‬
‫אמריקה מאז ימי הסנטור‬
‫‪$DN2$‬התוכניות‪ $DN2$‬שלו כללו אז בעיקר מו־‬
‫‪$TS1$‬מוסיקה‪$TS1$,‬‬
‫בק מזכיר למהנההליברלי את‬
‫ולטיפוח‬
‫‪$DN2$‬הקדיש‪ $DN2$‬ל״השבת הכבוד״‬
‫גועים‬
‫דעה‬
‫‪$DN2$‬שידעה‪$DN2$‬‬
‫‪ 2001‬הוא האשים בבכיינות; הוא‬
‫הסנטור ג׳ו מקארתי‪ ,‬שטען בש־‬
‫‪$TS1$‬בשנות‪$TS1$‬‬
‫ג׳ו מקארתי‪ .‬בק עצמו מדלג בין‬
‫‪$DN2$‬מוסיקה‪ $DN2$,‬בריחות וחיקויים‪ .‬ב‪1995 -‬‬
‫סיקה‪,‬‬
‫הפטריוטיות‪.‬‬
‫הסתכסך גם עם היהודים הרפו־‬
‫‪$TS1$‬הרפורמים‪$TS1$‬‬
‫שקומוניםטים התחפרו‬
‫‪$DN2$‬בשנות‪ $DN2$‬ה‪50 -‬‬
‫רצינות תהומית ודמעות בהטפות‬
‫התקבלה המחאה הראשונה נגרו‪:‬‬
‫נות‬
‫בסרטון שצילםבירושלים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הרפורמים‪ $DN2$‬בארה״ב כשטען‪ ,‬בפברואר‬
‫רמים‬
‫בעמדות מפתח בממשל‪ ,‬גם במ־‬
‫‪$TS1$‬במשרד‪$TS1$‬‬
‫לקראת העצרת‪ ,‬הוא טוען כי‬
‫לניסיון להיחלץ מכל הס־‬
‫‪$TS1$‬הסתבכות‪$TS1$‬‬
‫שלו‪,‬‬
‫מהגר סינינעלב מהחיקוי שעשה‬
‫שהםפוליטיקאים יותר‬
‫תבכות‬
‫בתוכניתו למבטא הסיני‪.‬‬
‫השנה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬במשרד‪ $DN2$‬החוץ האמריקאי‪.‬‬
‫שרד‬
‫בשל קריאתו של הנשיא אובמה‬
‫‪$DN2$‬הסתבכות‪($DN2$‬והיו רבותכאלה) בטענה‬
‫אהבו‬

‫אתהרעיון‪ ,‬גט‬

‫נאומיו מלאים‬

‫כמו‬

‫השוררת‬

‫משהם‬

‫אנשי דת‪ ,‬והשווה‬

‫אותם‬

‫תבכות‬
‫‪$DN2$‬ההסתבכות‪$DN2$‬‬
‫דמגוגיה ופרנויה‪,‬‬

‫האחרונה היתה‬

‫ההשוואת‬

‫מתכון לאסון‬

‫עמוד ‪5‬‬

‫בכנ‬

‫״נוצתם‬

‫מאוחדים‬

‫למען ישראל"‬
‫בוושינגטון הביא‬
‫עצש בק‬

‫בק הספיק להינשא‪ ,‬להתג־‬
‫‪$TS1$‬להתגרש‪ $TS1$,‬הצליחה‪ ,‬ובק העתיק‬

‫ואלכוהול‪,‬‬
‫‪ $DN2$,‬להתמכר לסמים‬
‫רש‪,‬‬
‫ל״אלכוהוליםטים אנו־‬
‫‪$TS1$‬אנונימיים״‪$TS1$.‬‬
‫להצטרף‬
‫‪$DN2$‬בפנסילבניה‪$DN2$.‬‬
‫לבניה‪.‬‬
‫נימיים״‪.‬‬
‫ים״‪ $DN2$.‬הוא גם אובחן כסובל גוון יותר‬

‫את מגוריו‬

‫בפנסי־‬
‫‪$TS1$‬בפנסילבניה‪$TS1$.‬‬
‫ושירוריו לפילדלפיה‬

‫מקושי‬

‫בקשב וריכוז‬

‫ב‪1996 -‬‬

‫נרשם‬

‫‪adhd‬‬
‫בק‬

‫לקורס‬

‫מטיפי‬
‫כבר‬

‫״בעיה" עםהלבנים‪.‬‬
‫נוספת שלו היתה‬

‫רים‬
‫‪$DN2$‬״נוצרים‪$DN2$‬‬
‫עם הקהילה‬

‫התוכנית החלה לקבל‬
‫ויותר‬
‫פוליטי‪ ,‬בסגנון לות‬
‫‪$DN2$‬בזילות‪$DN2$‬‬

‫הרת‬

‫שוררה‬

‫היהודית‪,‬‬

‫נוצריים‪.‬‬

‫התוכנית‬

‫ב‪2008 -‬‬

‫ב‪280 -‬‬

‫הסתבכות‬

‫כג׳ון הייגי‪ ,‬מייסד הארגון ״נוצ־‬
‫‪$TS1$‬״נוצרים‪$TS1$‬‬

‫שהאשימה אותו בזי־‬
‫‪$TS1$‬בזילות‪$TS1$‬‬

‫בעת‬

‫בירושלים‪ ,‬בש־‬
‫‪$TS1$‬בשבוע‪$TS1$‬‬
‫העצרת‬

‫‪$DN2$‬בשבוע‪ $DN2$‬הבא‪ ,‬יתקיימו מסיבות צפייה‬
‫מאוחדיםלמעןישראל״‪.‬‬
‫בוע‬
‫בתחנת‬
‫הרכבת הישנה בי־‬
‫‪$TS1$‬בירושלים‪$TS1$‬‬

‫השואה‪ ,‬בעקבות תוכניות רושלים‬
‫‪$DN2$‬בירושלים‪$DN2$‬‬
‫"האומץ‬
‫עלהמיליארדרג׳ורג׳ םורוס‪.‬‬
‫לזכור״‪,‬‬
‫לצנוח‪,‬‬
‫הרייטינג של החל‬
‫תיעודי על השפעת‬

‫יתקיים אירוע‬
‫שבו יוקרן‬

‫עם אחיו היהודים‬

‫בארה״ב‪ ,‬של תומכי בק מתנועת‬

‫בשם ‪21.9‬‬
‫סרט‬

‫דמעות‪ ,‬נזף בעולם‬
‫על צביעותו ביחס‬
‫לישראל והכרח‬
‫שהוא מוכן למות‬

‫(היום‬

‫בספטמבר)‪.‬‬

‫צהירו‬
‫‪$DN2$‬שהצהירו‪$DN2$‬‬
‫השואה על‬

‫שאחרי פיגועי ‪11‬‬
‫‪$TS1$‬שהצהירו‪$TS1$‬‬
‫שה־‬
‫המטרה‪ ,‬כפי‬

‫המארגנים‪ ,‬היא לכנס נו־‬
‫‪$TS1$‬נוצרים‪$TS1$‬‬

‫‪$DN2$‬נוצרים‪"$DN2$‬לעמוד לצדה של ישראל‬
‫כמיליון וחצי מא־‬
‫‪$TS1$‬מאזינים‪$TS1$.‬‬
‫צרים‬
‫ובסוף יוני הוא פוטר‪ .‬הוא עזב הניצולים‪ ,‬ואחריו דיון וטקס הד־‬
‫‪$TS1$‬הדלקת‪$TS1$‬‬
‫בתיאולוגיה באוניברסיטתייל‪,‬‬
‫תחנות‪ ,‬עם‬
‫כנגד איומי השמדה״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬הדלקת‪ $DN2$‬נרות זיכרון‪ .‬יומיים אחר‬
‫את הערוץ והודיע מיד על לקת‬
‫‪$DN2$‬מאזינים‪ $DN2$.‬בק דורג במקוםהשלישי‪,‬‬
‫בסיועהמלצות של אחד ממעריצי זינים‪.‬‬
‫לבק‬
‫כך תוצג ״תוכנית קוראת לא־‬
‫‪$TS1$‬לאחדות‪$TS1$‬‬
‫תוכנית הרדיושלו‪ ,‬הסנטור הד־‬
‫‪$TS1$‬הדמוקרט‪$TS1$‬‬
‫יצטרפו רב הכותל‬
‫אחרי שני שדרנים שמרנים; רש כוונתו להעלות ערוץ משלו‪,‬‬
‫הדתות ונותנת כבוד‬
‫באינטרנט‬
‫שישודר‬
‫ליברמן‪ .‬אז החל לימבו ושון האניטי‪.‬‬
‫שמואל רבינוביץ׳‪ ,‬השחקןג׳ון‬
‫‪$DN2$‬לאחדות‪ $DN2$‬כל‬
‫חדות‬
‫מספטמבר‪,‬‬
‫קרט‪ $DN2$‬אז ג׳ו‬
‫מוקרט‬
‫שהזהיר‬
‫היה מי‬
‫‪$TS1$‬במאבקם‪ $TS1$‬וויט‪ ,‬הזמר דודו פישר ומקהלת‬
‫השנייה‪ ,‬למנויים‪ .‬בק ההל לצאת מדי לישראלים שהפגינו אומץ במא־‬
‫אשתו‬
‫יחד‬
‫החיפוש הרוחנישלו‪.‬‬
‫עם‬
‫‪$TS1$‬ירושלים‪$TS1$.‬באי־מייל‪ :‬״הפער‬
‫הכנסת הגדול של ירוש־‬
‫בית‬
‫‪$DN2$‬במאבקם‪$DN2$‬למען ההישרדותוהשלום״‪,‬‬
‫בקם‬
‫שנה לסיבוב הופעות‪ ,‬לארגן‬
‫טניה‪ ,‬הצטרף בקלכנסייה המו־‬
‫‪$TS1$‬המורמונית‪$TS1$‬‬
‫האחרונות הקים בק‬
‫בשנים‬
‫הארכיאולוגי הסמוך לכותל לים‪.‬‬
‫בגן‬
‫ופרויקטים בנוסח תנו־‬
‫‪$TS1$‬תנועת‪$TS1$‬‬
‫משפח־‬
‫‪$TS1$‬משפחתו‪$TS1$,‬‬
‫‪$DN2$‬המורמונית‪ $DN2$‬ובאחרונה נדדה‬
‫רמונית‬
‫חברת תקשורת והחל להשתלט‬
‫עצרות‬
‫‪$DN2$‬ירושלים‪ $DN2$.‬קרובלוודאי שבק ״ישוב״ בין התדמית שלו‬
‫שאמר בא־‬
‫‪$TS1$‬באחרונה‪$TS1$‬‬
‫ויאמר כמה מהדברים‬
‫‪$DN2$‬משפחתו‪ $DN2$,‬על ארבעתילדיה‪ ,‬לפרברי‬
‫תו‪,‬‬
‫רדיו‪,‬‬
‫על כמה זירות‬
‫טלוויזיה‪,‬‬
‫עת‬
‫‪$DN2$‬תנועת‪ 12 $DN2$‬בספטמבר״ האמונה על המערבי‪ .‬בק סבור ש״זה גםיעו־‬
‫‪$TS1$‬יעודד‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬באחרונה‪ $DN2$‬בכנס השנתי של ״נוצרים בחו״ל לתדמיתו‬
‫דד‬
‫בשנת ‪2006‬‬
‫בטקסס‪.‬‬
‫אינטרנט והופעות חיות‪ .‬בכל ווסטלייק‬
‫חרונה‬
‫‪$DN2$‬יעודד‪ $DN2$‬את כל אזרחיהעולםלעמוד‬
‫״תשעה עקרונות ו‪ 12 -‬ערכים‬
‫מאוחרים למען ישראל״ בוושי־‬
‫‪$TS1$‬בוושינגטון‪$TS1$.‬‬
‫‪$TS1$‬שלאחר‪ $TS1$‬ולהצהיר על תמיכתםבישראל״‪.‬‬
‫של העם האמריקאי‪ ,‬ביום שלא־‬
‫העניקה סי־אן־אן לבק תוכנית‬
‫פעם שנאלץ להתנצל על הת־‬
‫‪$TS1$‬התבטאויות‪$TS1$‬‬
‫בישראל טומן‬
‫נגטון‪.‬‬
‫‪$DN2$‬שלאחר‪ $DN2$‬מתקפת הטרור על ארה״ב״‪.‬‬
‫שמו‪.‬‬
‫שנקראה‬
‫משלו‪,‬‬
‫מעליבות‪ ,‬טעןלהגנתו‬
‫בטאויות‬
‫אויות‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬בוושינגטון‪ $DN2$.‬שם הלם באגרופיו‪ ,‬הביא‬
‫בעצרת בירושלים ינסה‬
‫חר‬
‫כעבור‬
‫על‬
‫בחובו כנ‬
‫כמה שעות ביום‬
‫שהוא מבלה‬
‫שנתיים הוא עקר לתחנההול־‬
‫‪$TS1$‬הולמת‪$TS1$‬‬
‫בק למקסם את רווחיהאירוע‪ ,‬עצמו לסף דמעות‪ ,‬נזףבעולם‬
‫על צביעותו ביחס לישראל והכ־‬
‫‪$TS1$‬והכריז‪$TS1$‬‬
‫שההשתתפות בו כרוכה בת־‬
‫‪$TS1$‬בתשלום‪$TS1$,‬‬
‫השמר־‬
‫‪$TS1$‬השמרניות‪$TS1$‬‬
‫תפישותיו‬
‫‪$DN2$‬הולמת‪ $DN2$‬יותר את‬
‫באוויר‪ ,‬ללא תסריט‪ ,‬וזה ״מתכון‬
‫מת‬
‫למעמד ישראל‬
‫ריז‬
‫במכירת חולצות ‪25‬‬
‫פוקסניוז‪ .‬אחוזי הצפייה‬
‫ניות‬
‫‪$DN2$‬השמרניות‪$DN2$‬‬
‫ההיפראקטי־‬
‫‪$TS1$‬ההיפראקטיביות‪$TS1$‬‬
‫לאסון״‪ .‬בינתיים‪,‬‬
‫שלום‪,‬‬
‫‪$DN2$‬בתשלום‪$DN2$,‬‬
‫‪$DN2$‬והכריז‪ $DN2$‬שהוא מוכן למות יחד עם‬
‫מחיר‬
‫בארה״בוליחסיה‬
‫דולר)‪ ,‬פו־‬
‫‪$TS1$‬פוסטר‪$TS1$‬‬
‫החשיפה‬
‫ות‪ $DN2$‬התקשורתית שלו תורגמה שלועלו וככל שגדלה‬
‫ביות‬
‫אחיו היהודים‪.‬‬
‫דולר) צמידים ‪10‬‬
‫סטר‬
‫להצלחה כספית‬
‫‪$DN2$‬פוסטר‪ $DN2$‬״שגרירות החירות של‬
‫שהוא ״אינו מח־‬
‫‪$TS1$‬מחפש‪$TS1$‬‬
‫ההתב־‬
‫‪$TS1$‬ההתבטאויות‪$TS1$‬‬
‫מיותר לתהות על עמדותיו‬
‫התעצמו השערוריות‪,‬‬
‫ב‪ 2010 -‬הע־‬
‫‪$TS1$‬העריך‪$TS1$‬‬
‫בק טוען‬
‫עם הזרם המרכזי‬
‫ביחס הםכסורהישראלי־הפלס־‬
‫‪$TS1$‬הישראליהפלסטיני‪$TS1$.‬‬
‫דולר) ואביזרים‬
‫פש‬
‫הפרובוקטיביות והסגנון‬
‫טאויות‬
‫‪$DN2$‬ההתבטאויות‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬׳׳פורבס״ את רווחיו של בק‬
‫ריך‬
‫‪$DN2$‬מחפש‪ $DN2$‬צרות״‪ ,‬אבל סירבלהעתיק גלן בק״ (מאה‬
‫של יהדות ארה״ב״‬
‫טיני‪.‬‬
‫את העצרת למען ישראל למ־‬
‫‪$TS1$‬למקום‪$TS1$‬‬
‫בלבד ב‪ 32 -‬המתלהם‪.‬‬
‫בשנים‬
‫‪$DN2$‬הישראליהפלסטיני‪ $DN2$.‬פתרון שתי מדינות‪ ,‬לד־‬
‫‪$TS1$‬לדבריו‪$TS1$,‬‬
‫‪9002-0102‬‬
‫נוספים‪ .‬החברה של בק‪ ,‬שהציעה‬
‫בריו‪,‬‬
‫‪$DN2$‬למקום‪ $DN2$‬פחות נפיץ מהעיר העתיקה חבילות נופש עם כרטיסים לש־‬
‫‪$TS1$‬לשלושת‪$TS1$‬‬
‫קום‬
‫מבקרים מתחו ביקורת קשה‬
‫מיליוןדולר‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לדבריו‪" $DN2$,‬ינתק אתירושלים והעיר‬
‫העולם״‪ .‬הוא‬
‫משאר‬
‫בי־‬
‫‪$TS1$‬בירושלים‪$TS1$,‬‬
‫המתוכננים‬
‫לושת‬
‫‪$DN2$‬לשלושת‪$DN2$‬‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫שלו‪.‬‬
‫את‬
‫בק‬
‫שידר‬
‫‪2000‬‬
‫בשנת‬
‫הוא‬
‫חוץ‬
‫חב־‬
‫‪$TS1$‬חברות‪$TS1$‬‬
‫העתיקה‬
‫האירועים‬
‫עליו ועל הערוץ‬
‫מהעצרת‬
‫ירחיב את דבריו גם בנושא הזה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬בירושלים‪ $DN2$,‬טענה שהאירועים האלה‬
‫באמפיתיאטרון רושלים‪,‬‬
‫מתכנן‬
‫במשבצת‬
‫פרסומות‬
‫ביטלו‬
‫רות‬
‫‪$DN2$‬חברות‪$DN2$‬‬
‫וב־‬
‫‪$TS1$‬ובתור‪$TS1$‬‬
‫בפלורידה‪,‬‬
‫מטמפה‬
‫תוכניתו‬
‫אירוע‬
‫למרגלות הר הביתוהכותל המ־‬
‫‪$TS1$‬המערבי‪$TS1$,‬‬
‫בקיסריה‪ ,‬תחת הכותרת ״האומץ‬
‫שודרה ב‪47 -‬‬
‫לא יכניסו לו רווחים‪ ,‬ושהמכי־‬
‫‪$TS1$‬ושהמכירות‪$TS1$‬‬
‫השידור שלו‪ ,‬לאחר שבק כינה‬
‫‪ $DN2$‬שנתיים היא‬
‫תור‬
‫רות‬
‫תחנות ברחבי ארה״ב‪ .‬התוכנית‬
‫לכיסוי ההוצאות‪.‬‬
‫בהשתתפות מנהיגי דת‬
‫את אובמה"גזען״ ואמר שיש לו לאהוב״‪,‬‬
‫‪$DN2$‬המערבי‪ $DN2$,‬ביום רביעי בערב‪.‬‬
‫ערבי‪,‬‬
‫‪$DN2$‬ושהמכירות‪ $DN2$‬נועדו‬

‫תג‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful