Општина

БАЧ
Бач
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бечеј
Бечеј
Врбас
Врбас
Врбас
Жабаљ
Жабаљ
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија

Место

БАЧ
Бач
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Младеново
Младеново
Младеново
Футог
Футог
Футог
Бачко Градиште
Бечеј
Врбас
Врбас
Савино Село
Ђурђево
Ђурђево
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Крчедин
Крчедин
Марадик
Нови Сланкамен
Нови Сланкамен
Бешка

Установа

Презиме и име наставника

КОШУТИЋ ДРАГАН
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
Ђорђевић Весна
Пољопривредна школа
Прпа Драган
ОШ "Свети Сава"
ОШ ,, Вук Караџић“
Ерцег Кристина
Дукић Славица
ОШ"Десанка Максимовић
Стојанов Босиљка
ОШ"Десанка Максимовић"
Станковић Славица
Основна школа "Бранко Ћопић"
Јеличић Милица
Основна школа "Бранко Ћопић"
Шешум Драгана
Основна школа "Бранко Ћопић"
Бранковић
Пољопривредна школа са домом ученика
Футог Небојша
Вуцеља
Драган
Пољопривредна школа са домом ученика
Футог
ЈовинФутог
Миодраг
Пољопривредна школа са домом ученика
Мориц Естер
ОШ " Светозар Марковић "
Башић Сања
ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ"
Копривица Тања
ОШ ,,20. октобар" Врбас
Марковић Драгана
ОШ ,,20. октобар" Врбас
Љубичић Слађана
ОШ"Бранко Радичевић"
Љубичић Лана
Основна школа ''Јован Јовановић Змај''
Стикић Соња
Основна школа ''Јован Јовановић Змај''
Бегић Маја
ОШ"Душан Јерковић"
Миочиновић Драгослав
ОШ"Душан Јерковић"
Радаковић Биљана
ОШ"Петар Кочић"
Рамљак Ковачић Ивана
ОШ,,Јован Поповић,,
Петрић Нада
ОШ"22.јул"
Павловић Елвира
ОШ"22.јул"
Бокан Борис
ОШ "Бранко Радичевић"
Радаковић Драгана
ОШ "Др Ђорђе Натошевић"
Чонић Ксенија
ОШ "Др Ђорђе Натошевић"
Паскаш Љиљана
ОШ "Б. Груловић"

Матични број

2001956181503
2303968915оо2
3003973800051
0301971805080
1719963805110
1407947805122
1503966805132
1612949805084
2112966805102
1211976300011
2007971180007
1702975800146
2703965805077
1808966815044
1109968835012
2709972835036
1508973835057
0605983805062
0807982175039
1206973887506
2008959312506
0506965885014
0707973885088
2004969887528
0303975885022
1604976830020
0607983305034
1203962715070
1810957885018

Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
НОВИ САД
НОВИ САД
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
нови сад
нови сад
Нови Сад
Петроварадин
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Ср.Митровица
Србобран
Срем.Карловци
Сремска Митровица
Стара Пазова
Стара Пазова
Темерин
Тител
Шид
Шид
Шид
Шид

Ветерник
Ветерник
Нови Сад
Нови Сад
НОВИ САД
НОВИ САД
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
нови сад
нови сад
Футог
Сремска Каменица
Кленак
Никинци
Платичево
Платичево
Рума
Рума
Рума
Рума
Хртковци
Хртковци
Мартинци
Србобран
Срем.Карловци
Сремска Митровица
Војка
Стара Пазова
Бачки Јарак
Шајкаш
Ердевик
Шид
Шид
Шид

ОШ" Михајло Пупин"
ОШ" Михајло Пупин"
ОШ "Свети Сава"
ОШ "Свети Сава"
ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
ОШ"Васа Стајић"
Саобраћајна школа "Пинки"
Саобраћајна школа "Пинки"
средња машинска школа
средња машинска школа
ОШ"Мирослав Антић"
ОШ"Јован Јовановић Змај"
ОШ "23.Октобар"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ”Миливој Петковић-Фећко”
ОШ”Миливој Петковић-Фећко”
ОШ " Вељко Дугошевић"
ОШ " Вељко Дугошевић"
ОШ "Душан Јерковић"
ОШ "Душан Јерковић"
ОШ Милош Црњански
ОШ Милош Црњански
"Ј.Ј.Змај"
Гимн. "Светозар Милетић"
ОШ."23.октобар"
Медицинска школа
ОШ ''Милан Хаџић''
ШОСО ,,Антон Скала"
ОШ " Славко Родић"
ОШ "Исидора Секулић"
ОШ " Сава Шумановић"
Основна школа "Сремски фронт"
Основна школа "Сремски фронт"
ОШ "Бранко Радичевић"

Банић Милица
Чорлија Анкица
Радановић Гордана
Радановић Гордана
ФАРАГО ЛАЈОШ
СТОЈКОВ МИЛКА
Пајић Софија
Средојевић Александар
Бабић Марија
малеш тамара
ивана совиљ
Станковић Марија
Обрадовић Јасмина
Поповић Јасмина
Стојаковић Мира
Миловановић Милица
Пајић Рада
Наташа Јелача
Слађана Делић
Згоњанин Марија
Јуришић Весна
Весна Гвока
Уцај Љиљана
Жупунски Љиљана
Бећирагић Весна
Пашћан Сандра
Живановић Дубравка
Роксандић Горана
Рашчанин Радосав
Самарџија Рада
Бедов Жарко
Вјерка Станковић
Ковинчић Душан
Лепињица Бојана
Дудок Расћо

0209971805079
1510974778620
2803969305022
2803969305022
1301981820057
1007979239015
2803953805033
0907982773623
0706977805074
1110978805012
о305982805053
1808969805058
0707974805010
0403964887508
0808951885077
2107961885031
2808959885030
1105976885015
0405969777010
0508969885046
1908978885018
0806965885026
2609958105004
1212960895038
2602960835015
0403978805016
2908984895010
1206980396208
1908953771433
1908972168322
2610951800228
2410969895030
1010975890014
0904973775010
2408978890012

НАСТАВНИК ГРАЂАНСКОГ
наставник ликовне културе
психолог

30.06.2011.
15.08.2011.

професор разредне наставе
6.07.2011.
психолог
30.06.2011.
наставник географије и историје
30.06.2011.
наставник разредне наставе
01.09.2010.
директор
24.06.2011.
наставник разредне наставе
01.09.2010.
наставник механизаторске групе предмета
20.07.2011.
наставник механизаторске групе предмета
20.07.2011.
наставник механизаторске групе предмета
20.07.2011.
наставник разредне наставе
29.05.2010
наставник разредне наставе
14.07.2011.
Наставник разредне наставе
31.05.2011.
Наставник разредне наставе
31.05.2011
проф.разред. наставе
05.08.2011
Наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
наставник разредне наставе
15.06.2011
наставник техничког и информатичког образовања
15.06.2011
наставник разредне наставе
01.06.2011.
Српски језик
76.00
професор разредне наставе
03.08.2011
професор српског језика
03.08.2011
физичко васпитање
01.09.2009.
Наставник енглеског језика
Наставник српског језика
Директор
15.12.2010.

Године живота

Завршена школа / факултет

Радни стаж у годинама

% радног
времена у
претходној
школској
години

Степен стручности
радника

Датум доношења
Назив радног места радника пре
одлуке о
доношења одлуке о нераспоређивању нераспоређивању
радника

10.00 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
VII
НАУКА "ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ"
САРАЈЕВО
21
55
0.10 филозовски факултет
VII
16
44
100.00 Филозофски Ф.
VII
9
38
100.00 Учитељски факултет
VII
8
40
0.00 философски факултет
VII
21
48
0.00 виша педагошка
VI
32
64
100.00 Педагошка академија
VI
16
45
100.00 Природно-математички факултет-дипломирани
VII
географ
29
61
100.00 Учитељски факултет
VI
22
44
100.00 Пољопривредни факултет VII
8
35
53.00 Пољопривредни факултет VII
9
40
6.00 Пољопривредни факултет VII
7
36
100.00 Педагошка Академија
VI
15
46
100.00 учитељски факултет
VII
18
45
100.00% Учит. факултет
VI
20
43
100.00% Учит. факултет
VII
13
39
100.00 Учитељ.факултет
VII
8
38
100.00 Учитељски факултет
VII
3
28
20.00 Филозофски факултет
VII
3
29
100.00 Учитељски факултет
VII
10
38
30.00 Физички факултет Београд VII
15
52
100.00 Проф.разредне наставе
VII
7
47
22.00 Филозофски Факултет НовиVII
Сад
10
38
100.00 педагошки факултет
VII
13
42
22.00 филолошки факултет
VII
12
36
0.00 ДИФ
VII
5
35
10.00 ВСС
VII
3
22.22 ВСС
VII
20
100.00 Филозофски фак.
VII
26
54

07.08. психолог 01. НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ Н.2010 Наставник разредне наставе Наст.06.2011. Наставник енглеског језика 1-4 28. образ.2010.2011.08.00 Факултет физ.00 филозофски факултет VII 33 100.технич. предмета ПТТ саобраћаја 01.2011. српског језикаи књижев.2011.00 ФТН VII 2 100.06. Наставник физике 15.09. директор 15.00 Филозофски VII 25 10. кул.2011 Наставник српског језика 27.09. математика 1.08. проф.2009 Професор српског језика и књижевности31. VII 4 100.00 Педагошки факултет VII 14 40.2011. 11.00 Учитељски фак.06.2011.наставе 09.2011.08.-технич. Наставник физичкоф васпитања 15.00 Виша педагошка VI 18 50.2010.08.00 Учитељски факултет VII 12 0.Сад VII 1 100. Наставник разредне наставе 12.фак Сомбор VI 11 10.00 Учитељски факултет VII 13 100. учитељ 16.2011. VII 40 37 42 42 30 33 58 29 34 32 29 42 37 47 60 49 51 35 42 42 33 46 53 51 51 33 27 31 58 39 60 42 36 38 33 .09.06.09. 100.об.2011 наставник разредне наставе 30.2011. VII 21 100.2011.00 учитељски факултет VII 11 75.06.Наставник разедне наставе 31. VII 4 100.06.00 филозофски VII 13 1.35 факултет VII 6 10 0. 31.00 УЧИТЕЉСКИ Ф. Гр.6. Групе предмета 1. VI 36 100.и информат.00 Професор разредне наставе VII 14 100% Учитељски факул.2010.07.10 факултет VII 8 45.08.00 Учит.10.00 Учитељски 7 14 100.2011 наставник разредне наставе 30.2011.2009 школски психолог 29. машин. наставник разредне наставе 04.00 Филозофски факултет VII 4 100.шк. VII 21 120.00 Учитељски факултет VII 18 0. 17. Наставник физичког васпитања 21.2011 наставник естетске неге 22.00 Филозофски факултет VII 9 100.08.00 ПМФ VII 9 100.2011.фак Н. Грађанско васпитање 01.раз.факултет VII 9 100.2011.00 Педагошка академија VI 25 20.08.00 Учитељски 7 22 100.2011.00 Учитељски факултет VII 18 100.00 Филозофски факултет . Разредне наставе Директор школе 21. наставе Наставник музичке културе 27.00 ФТН VII 2 15. 31.00 Педаг.2011 НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ Н.08. Проф. наставник разредне наставе 27.2011. проф. раз.08.06. проф.професор VII историје31 100.2011.06.2011.2010.07.00 Фил.11.00 виши естетичар-козметичарVI 5 7 10% Филолошки фак.00 Филоз. Наставник разредне наставе 09.2011 Наставник разредне наставе Наставник разредне наставе 11.00 Виша педагошка академија VI 6 100.6.00 Педагошка академија VI 20 100.00 УЧИТЕЉСКИ Ф. 6 100.7. наставник музичке културе проф.

Општина Becej Becej Becej БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Место Becej Becej Becej БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ БАЧ Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бач Бачко Ново Село Бачко Ново Село Установа Gimnazija Gimnazija Gimnazija ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа Пољопривредна школа ОШ "Моша Пијаде" ОШ "Моша Пијаде" Презиме и име наставника Матични број Pavlov Igor Tosic Zlatka Avramov Siniša ДЕЛИЋ ДУШАНКА МАНДИЋ СТОЈАНКА МЕДИЋ ДРАГАН НОВАКОВИЋ ДРАГАН НОВАКОВИЋ СЛАЂАНА 3108981820440 2607972835039 0706974830019 0112959355919 3006976805142 1904959800081 2712960280013 2102971805050 ПАВКОВ МЛАДЕН РАДАКОВИЋ БРАНКО СУЂИ ЈУРАЈ ЋИКОВИЋ МИОДРАГ ЋИКОВИЋ СЛАВИЦА ЋУРИЋ МИЛАНКО Вранешевић Бранка Радичић Јовица Ђурић Биљана 0101957800123 2601982723214 Ћиковић Славица Влајнић Светлана Кошутић Драган Рађеновић Марина Вађина Јан Јелић Младенка Фодор Зузана Грубачић Јелена Драшковић Зорица Драча Коса Мишков Жујовић Милица Томовић Софија 11о39568о5128 о4о1977855о17 2оо19561815о3 11о19618о5о52 12о89538ооо83 25о5968177186 18о39678о5о4о о31о9868о53о2 19о9965177193 27о19593о78о1 0803968800022 0303956800083 1103956805128 1808956800049 0305960805092 1903951800051 0203974805047 1704965805053 2605968715425 .

октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" Топалић Данијела Војновић Александра Крошлак Елена Милаковић Саша Милошевић Тамара Обрадовић Драгана Томовић Софија Шушковић Тања Фодор Зузана Антић Тамара Бајић Нада 0108979178978 Бороцки Исидора Вађина Јан Жујић Снежана 2511986805062 1208953800083 0801972805044 Илић Илинка Јатић Ненад Јурић Стеван Козомора Бојан Козомора Ковиљка Лукић Јасна Нађ Оља Несторовић Војко Пријић Солар Душанка Ранисављевић Снежана Чаџић Драгица Бељански Милан 0208970805117 1504966800056 1001972800066 0808976800041 2902956805105 2712976855032 1002976805069 0607963181940 3010978805082 0603960805107 1312958797236 1706974800083 0212966805037 1105974805146 2410964805092 2607975800112 0412975805081 2910951800051 2708978725058 1009962805095 2612979805058 2404970805088 0408974805129 Велимир Сања Ерцег Николина Карановић Радмила Новаковић Аранђел Павловић Кајка Петовић Милош Стојановић Јелена Хложан Елена Агић Тања Гламочанин Гордана Ковачевић Соња 1612970805035 2509977805063 2809982800006 2209972815032 2709978156130 2605968715425 2908970805019 1803967805040 1708971805087 1701984305038 .октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.Бач Бач Бач Бач Бачко Ново Село Вајска Вајска Вајска ОШ "Моша Пијаде" ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Алекса Шантић" Бач Бач Бач Бач Бач Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Вајска Вајска Вајска Вајска Селенча Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Алекса Шантић" ОШ "Јан Колар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.октобар" Гимназија"20.

мај" Новаковић Јован Техничка школа "9.Максимовић" Мијатовић Даниела ОШ"Дес.Тегелтија Весна Техничка школа "9. мај" Мирковић Бојана Техничка школа "9.Максимовић" ОШ"Дес. мај" Александар Павић ОШ"Алекса Шантић" Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" Бајић Бранка Букарица Бранка Гордић Милодарка Марјановић Љиљана Стојковић Милана 0909976805109 1112977805089 3007959805097 2501975805057 1702986805018 0902981275016 2005981805304 2001973805065 1801947805122 2509976800084 0707973798444 1603952800124 2309981375007 1905972107383 1206978805095 1706974800083 2412971805068 1207982847505 0801972805044 0406979835015 2711971805073 1402950800105 2405976805086 1508961800045 2302982805310 2711971805073 0609952800137 3010974109308 1807956800050 1009962805095 2711962800042 2809960800142 0701958805061 0304976195026 2603957835027 0506958895012 0705985805001 . мај" Хложан Елена Техничка школа "9. Максимовић" Данилов Мирјана ОШ"Дес. мај" Шиник Зоран Техничка школа "9. Максимовић" Шкаво Здравко Давидовић Мариола ОШ"Дес. мај" Родић Јован Техничка школа "9. мај" Радановић Гордана Техничка школа "9. мај" Јовић Славко Техничка школа "9. Максимовић" ОШ"Дес. мај" Козомора Слађана Техничка школа "9.Ловре Нада Маливук Верица Марија Шулц Пушић Гордана Радојчић Бојана Савић Сања Ступар Бојана Суђић Ксенија Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Гајдобра Гајдобра Гајдобра Гајдобра Гајдобра Гајдобра ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" ОШ"Дес. Максимовић" Давидовић Микалачки Мариола Радован Змијанац Мајда ОШ"Дес.Максимовић" Рађеновић Гордана Бељански Милан ССШ "Др Радивој Увалић" Бубања Татјана ССШ "Др Радивој Увалић" Булајић Марија ССШ "Др Радивој Увалић" Жујић Снежана ССШ "Др Радивој Увалић" Марковић Санела ССШ "Др Радивој Увалић" Мирковић Бојана ССШ "Др Радивој Увалић" Унковић Срето ССШ "Др Радивој Увалић" Дујаковић .

октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15.Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Гајдобра Гајдобра Гајдобра Младеново ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" ОШ"Алекса Шантић" Основна школа "Бранко Ћопић" Тришић Јелена Фодора Јелена Шуњка Наташа Ждрња Данијела Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново Младеново ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ ОБРОВАЦ Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Пивнице Силбаш Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" Основна школа "Бранко Ћопић" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОШ "15. октобар" ОШ "15. октобар" ОШ*Браћа Новаков* Ивковић Обрад Јарчевић Сања Карановић Марија Кнежевић Радмила Ковачевић Бранислав Милошев Светозар Мрмош Наташа Накић Снежана Попадић Сема Шкуљец Растислав АЈДЕР СЛАВИЦА БУБУЉ МИЛИЦА ВОЈИНОВИЋ ЉИЉАНА ВУКАНОВИЋ ИВАНА ГЛАМОЧАНИН ГОРДАНА ГОРДИЋ МИЛОДАРКА ЗЛАТАР БИЉАНА ИВИЋ БИЉАНА МРЂАН РАЈКО ПИЛИПОВИЋ МИРА СТОШИЋ БОРА ШТРБАЦ МИЛОСАВ Арбет Јанко Блатњицки Павле Визи Ленка Губа Габриела Дорошки Ненад Калкова Каролина Маљковић-Илић Биљана Носал Марија Патак Јелена Ћурковић Душанка Бранковић Нада 1309954805128 0509977805031 1707973805266 0706983845002 1003970720025 1706970179139 3001967805081 2911977118247 2912970800065 0305952800073 2405978805067 3004975805030 2708953187213 0908962800035 0906953118830 2008980805059 1503976815039 3103977805087 2404970805088 2603957835027 2108962265017 0411968805061 2802949143658 2412952455021 2510947800057 1401947163300 1108954800090 2506968800041 2201978805070 0602976805097 301976800095 0910975805065 0309971805022 1106980805073 1601973805042 1308981805303 0907971805086 . октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15. октобар" ОШ "15.

Јован Поповић" ОШ .... Јован Поповић" ОШ . Јован Поповић" ОШ .. Јован Поповић" Апић Светлана Бабић Душанка Бабић Душанка Бибер Светлана Бошњак Биљана Давидовац Драгана Ђорђевић Миња 1701984305038 3110978805079 3010949102730 3103977805087 2911977118247 2412952455021 2402959805103 0807982175039 2711962800042 0207957805098 0101955308248 0407961805085 0212966805037 1003970720025 3001967805081 1301966805157 2010959148654 0901966805061 1202982350404 0510958895036 1307973800010 2103969130026 2807972805031 1003977860019 1807958805076 1203971805147 0209980895013 2809969186943 2809969186943 2509979375006 1910985805032 3001971855026 0303975725025 ..Владимир Вјештица Лучић Милкица Марјена Сурови 0309968800044 0807977805067 2606961806069 Ајдер Ана 0101983805303 Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Силбаш Силбаш Силбаш Товаришево ОШ*Браћа Новаков* ОШ*Браћа Новаков* ОШ*Браћа Новаков* ОШ Милета Протић Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачка Паланка Бачки Петровац Бачки Петровац Бачки Петровац Беочин Беочин Беочин Беочин Беочин Беочин Беочин Беочин Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Товаришево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Челарево Бачки Петровац Бачки Петровац Бачки Петровац Беочин Сусек Сусек Сусек Сусек Сусек Сусек Сусек ОШ Милета Протић Бајић Нада ОШ Милета Протић Бјелић Дана ОШ Милета Протић Бугарски Ђорђе ОШ Милета Протић Вукановић Ивана ОШ Милета Протић Кнежевић Радмила ОШ Милета Протић Пилиповић Мира ОШ Милета Протић Поповић Снежана ОШ Милета Протић Стикић Соња ОШ Милета Протић Шиник Зоран Башић Милена ОШ "Здравко Челар" Борчић Ружица ОШ "Здравко Челар" Векић Светлана ОШ "Здравко Челар" Велимир Сања ОШ "Здравко Челар" Ивковић Обрад ОШ "Здравко Челар" Карановић Марија ОШ "Здравко Челар" Кукучка Супекова Марија ОШ "Здравко Челар" Милићевић Љубица ОШ "Здравко Челар" Молнарова Виера ОШ "Здравко Челар" Станисављевић Милош ОШ "Здравко Челар" Ћулибрк Злата ОШ "Здравко Челар" Ћулибрк Слободан ОШ "Здравко Челар" Шубара Миле ОШ "Здравко Челар" Јурик Марчок Татијана Гимназија"Јан Колар" са домом ученика Марушњик Желислав Гимназија"Јан Колар" са домом ученика Медвеђ Ана Гимназија"Јан Колар" са домом ученика Марјановић Драгана ОШ "Јован Грчић Миленко" ОШ . Јован Поповић" ОШ .. Јован Поповић" ОШ . Јован Поповић" ОШ ..

П.. П. Његош" ОШ "П. Јован Поповић" ОШ .. Његош" ОШ "П. П. Његош" Деисингер Ф. Јован Поповић" Јашћур Милан Јовановић Маја Кеврешан Горан Колар Ружена Беочин Беочин Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Сусек Сусек Бачко Градиште Бачко Градиште Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас ОШ ... П. Његош" ОШ "П. П.Хајналка Станојев Дејан 2812981835117 2901974830013 Ференц Ержебет ГШВЕНГ МАРТИНА ДАКИЋ ТАМАРА ГРУЈИЋ МИЛОВАН ЛЕЛИЋ ТАТЈАНА СЕКУЛИЋ НЕБОЈША ЈЕЛИЋ РУЖИЦА КАЉЕВИЋ ВЛАДИМИР КАСАШ ЕВА 0707957835011 0805985825317 2802977805046 1102959830038 0512971835029 0311976270024 0608974837518 1505976830014 3103968835038 . П. Његош" ОШ "П. Његош" ОШ "П. Јован Поповић" ОШ " Светозар Марковић " ОШ " Светозар Марковић " ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ" ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ" ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ" ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ" ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ Здравко Гложански ОШ"Петефи Шандор" ОШ"Петефи Шандор" ОШ"Петефи Шандор" ОШ"Петефи Шандор" ОШ"Петефи Шандор" ОШ"Шаму Михаљ" Бојић Душко Грујић Тијана Ђурић Рајко Лазић Љиљана Папић Милица Свитлица Радмила Терзин Јована Бјелић Сања Кнежевић Светлана Сирбик Сабо Анико Талош Косанић Жужана Шегуљев Јасмина 2309977128607 2911977855012 1707985825408 1506978805021 1411977835058 Бичкеи Борбала 1110958835012 ОШ"Шаму Михаљ" Варга Ева 1704959835013 ОШ"Шаму Михаљ" ОШ"Шаму Михаљ" ОШ"Шаму Михаљ" ОШ "П. Јован Поповић" ОШ .0605954800023 2804976805029 1506968840015 2111961805086 2507951800117 Лаловић Никола 1211978305002 Радаковић Марија Стојић Татјана 2005976775030 Чорба Ева 1706978805128 КОСАНОВИЋ ГОРДАНА 2911954835049 МАШИЦ ТАПОЛЧАЊИ ЕРЖЕБЕТ 1903958835012 ПУЗИЋ ЗОРА 0110954885011 СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР3107952800108 Беочин Беочин Беочин Беочин Сусек Сусек Сусек Сусек ОШ . Јован Поповић" ОШ . П. Његош" ОШ "П. Његош" ОШ "П. П. Јован Поповић" ОШ ...

П.20. октобар" Врбас ОШ . октобар" Врбас ОШ . П.. Његош" ОШ "П. П. октобар" Врбас ОШ .. Његош" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ "Светозар Милетић" ОШ .20.. октобар" Врбас ОШ ... Његош" Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Знајево Равно Село ОШ "П. Његош" ОШ "П.20. П.20. Његош" ОШ "П. Његош" ОШ "П. П. Његош" ОШ "П... октобар" Врбас ОШ . П.20.20. П.Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас ОШ "П. Његош" ОШ "П.20. Његош" ОШ "П. октобар" Врбас ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ош Бранко Радичевић 1301975830016 3105973815048 2204973805055 1406960835042 АЛЕКСАНДАР ВОЈИНОВИЋ 1004976213016 1801975835037 МИЛИЋ ЈАСМИНА 1210958177680 СЛАДОЈЕ ЕМСУРА 0809976835011 КАЛАЊ СЛАЂАНА 1403978855033 ПЕРИН БИЉАНА Снежана Лазаревић 0603953835041 Милица Ковачевић 1710952835050 Мирјана Ћуповић 0902951835045 РАХМАН ГОРАН НИКОЛИЋ ЕМИНА ЗОРИЦА ЛАЗАРЕВИЋ МАРИЈА РУСОВ Драгана Милановић Нада Орбовћ Бојић Момчило Зечевић Наташа Душица Радивојков Петар Шушулић Тот Тибор Вујичић Љубица Заклан Младен Јањић Љиљана Обрадовић Јелена Слобођанац Дубравко Стрибер Недељко Шимун Раденко Бијеловић Зорана Вуковић Мирослава Дрињовски Ивана мараш Миомир Мојићевић Наташа Обрадовић Љубица Пејак Милица Симић Драгана Станковић јела Тамаш Моника 1206960815050 2411955835074 1008957830018 2003975825031 3105972805073 2108970830033 1108960830015 Бајић Маја 3112983855001 1606954835048 2702972820018 1711975308216 1007976835024 1401952830056 2109975830046 1509957830025 1111969805022 0908968865066 2111981805015 2211955830049 1106981798429 0506979805129 2611980805049 0511978757523 1211950198839 0102974835018 . П. октобар" Врбас ОШ . П.

'' Жарко Зрењанин'' Вранешевић Дарко о.ш'' Жарко Зрењанин '' Балатон Кристина о.'' Жарко Зрењанин'' Дакић Сања о.ш.Вујачић Галина 1302968837508 Горонић Душан Коматина Марко Лаловић Сања 0204948830021 0902947830019 0502972805012 Врбас Врбас Врбас Врбас Равно Село Равно Село Равно Село Равно Село ош Бранко Радичевић ош Бранко Радичевић ош Бранко Радичевић ош Бранко Радичевић Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Врбас Жабаљ Жабаљ Жабаљ Равно Село Равно Село Равно Село Равно Село Равно Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Савино Село Госпођинци Госпођинци Госпођинци Госпођинци Госпођинци Госпођинци Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево ош Бранко Радичевић Мараш Миомир ош Бранко Радичевић Моићевић Наташа ош Бранко Радичевић Поповић-Маухар Наташа ош Бранко Радичевић Радин Татјана Радовић Милева ош Бранко Радичевић ОШ"Бранко Радичевић" Барановски Тамара ОШ"Бранко Радичевић" Војчић Милица ОШ"Бранко Радичевић" Вучуревић Васа ОШ"Бранко Радичевић" Губић Јасмина ОШ"Бранко Радичевић" Јањић Љиљана ОШ"Бранко Радичевић" Јовановић Сабина Љешевић Далиборка ОШ"Бранко Радичевић" ОШ"Бранко Радичевић" Макаји Михаела Мирковић Јасна ОШ"Бранко Радичевић" ОШ"Бранко Радичевић" Наташа Поповић-Маухар ОШ"Бранко Радичевић" Пејак Милица ОШ"Бранко Радичевић" Рацков-Јовановић Јагода ОШ"Бранко Радичевић" Секулић Небојша Филиповић Драган ОШ"Бранко Радичевић" Вјештица Владимир о.ш.''Жарко Зрењанин'' Љубичић Гордана о.ш.''Жарко Зрењанин'' Барна Татиана Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Бедов Жарко Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Врбашки Бранислава Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Дакић Сања Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Дангубић Јоланка Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Дороцки Марина Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Кираљ Зденко Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Миловановић Андрија Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ 2211955830049 1106981798429 0303980855050 2510974805044 2309954807531 1508975919819 1903981835038 1512958800015 0407971835039 1711975308216 1304979805112 1802975835025 2704973835046 2503980835021 0303980835050 2611980805049 2811949835044 0311976270024 1804964830024 0309968800044 1509979805083 1701983805029 2011972800049 1102972303217 0112970305052 1702963805061 2610951800228 0410976895022 1701983805029 1305951805075 2310982805070 2204958800055 2312978800016 .ш.ш.'' Жарко Зрењанин'' Ђурђев Душко о.

Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Ђурђево Ђурђево Ђурђево Ђурђево Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Жабаљ Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Чуруг Инђија Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Бешка Падејски Југослава Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Пургић Оскар Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Рамач Симеон Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Шанта Соња Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' Турукало Продановић Нина ОШ "Милош Црњански" Дракулић Ђорђе ОШ "Милош Црњански" Загорац Никица ОШ "Милош Црњански" 0205982855005 0810973800118 2711948810078 0506980805094 2910975805054 2506954800103 3105958191771 ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Милош Црњански" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ "Ђура Јакшић" ОШ"Петар Кочић" ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић Дамјановић Тања Вучуревић Васа Продана Јасминка Ралетић Драгана Пена Душанка Крчмар Никола Антић Бранислав Станимиров Маја Атанасов Радослав Ивков Ђорђе Миладинов Барбара Чутурило Душан 3011972805044 1512958800015 1303974805061 2209976807514 1008951805062 2403984800031 0301981800109 0407978805046 2212976800073 1710967800024 2401976715367 0110971800054 Шакота Данијела Весин Гордана Имброњев Зоран 1711975805023 2405972805057 0809979800065 Мијић Весна Станимиров Маја 1204975805083 0407978805046 Чирх Станислав Чутурило Милан Стевановић Милица Боћан Валентина Вујичин Невенка Добрић Свјетлана Живковић Предраг Јовић Мирјана 1210979800051 3003974800055 2509976885020 1207977885016 0310961885018 Кесић Снежана Крљић Бојан Мелентић Радивој Механџић Војислав Миоковић Јелена 1502986345026 0803952880018 0904958798411 1911978805023 1606978880036 1201965880029 0912973880038 3105977895038 .

ОШ.Јован Поповић. ОШ.Јован Поповић.Јован Поповић..Јован Поповић.. ОШ.....Јован Поповић.. ОШ....Инђија Инђија Инђија Инђија Бешка Бешка Бешка Инђија ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ "Браћа Груловић ОШ"Душан Јерковић" Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија ОШ"Душан Јерковић" ОШ"Душан Јерковић" ОШ"Душан Јерковић" ОШ"Душан Јерковић" ОШ"Душан Јерковић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ"Петар Кочић" ОШ..Јован Поповић...Јован Поповић.Јован Поповић... СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' СШ ''Др Ђорђе Натошевић'' Пашко Драгица 3011953885010 0811974805039 1111976885066 Гаврић Александра 2506977885017 Гркинић Татјана 0903971388943 Живковић Зоран 2602970880019 Крљић Бојан 2403983715243 Хелаћ Зорица 0711962885024 Цекић Бранимир 1705951880016 Драгутиновић ПешутЈасмина 1902973885011 1505972107083 Дмитровић Јелена 2103981885016 Лекић Даница 0204947916011 Митровић Јоргованка 0207956778038 Остојић Иванка Пејчић Бранислав 0803963880044 2611970355304 Пуалић Биљана 1410983805067 Ћаћић Милена 0401961885072 Ћуић Мара Вајагић Борислав 0112967880062 Вареца Светлана 3010974885057 Драгутиновић Пешут Јасмина 1902973885011 Лончар Драгана 1308972805015 Поповић Мирјана 2912960885011 Радовановић Жапчић Драгана 1407963885012 Стојсављевић Слађана 2311955455013 Ћуић Марија 1408963885027 Црнобрња Бисерка 1102964315001 Бјелић Ханади 1801972155034 Боговац Тања 2507978887532 Зорић-Мазињанин Драгана 1811975885021 Јерковић Гордана 2510979375404 Јовановић Данијела 1107976885018 Петковић Мирослав 2008960880046 Рамљак-Ковачић Ивана 0707973885088 Танић Наташа 2412978887523 Ућукало Веселинка 0505951179358 Шајић Драгица 2504968715327 Танацковић Александра Тановић Љиљана . ОШ.Јован Поповић.... ОШ. ОШ. ОШ.

Сланкамен Н.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ"22. Сланкамен Н.јул" ОШ"22. Сланкамен Н.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ"22.Пупин'' Техничка школа''М. Сланкамен Н.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ"22. Сланкамен Н.Пупин'' Техничка школа''М.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ"22. Сланкамен Н.јул" ОШ"22.Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Техничка школа''М.Пупин'' Техничка школа''М. Сланкамен ОШ"22.Пупин'' Техничка школа''М. Сланкамен Н.јул" ОШ"22. Сланкамен Н.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" Докић Предраг 2206975880014 Зорић Славко 0809949880013 Јерковић Гордана 2510979375404 Мазињанин-Зорић Драгана 2811975885021 Манић Жана 1005971186505 Митровић Јоргованака 0204947916011 Михајловић Добрица 1406965820051 Павловић Елвира 0303975885022 Петровић Ивана 2506980715394 Рапић Александар 2610972180009 Хемун Марија 1305985835003 Шајић Драгица 2504968715327 Шкрбић Милијана 2501966885013 Бакић Мирјана 0110972375616 Бранковић Мирјана 2008979715364 Вукас Зорка 2103957885013 Дејановић Бојан 3011985880118 Маглов Александра 0205971885018 Миловановић Милорад 0408976741019 Ћалић Љиљана 0709971805047 Фуштар Ранко 0501950880022 Фуштар Ружица 1609952885039 Шајић Драгица 2504968714327 Берић Бојана 0106979885019 Нанић Стана 0106955188910 Обрадовић Анђелка 2201969885037 Павловић Елвира 0303975885022 Петровић Ивана 2506980715394 Живковић Зоран 2602970880019 Ирга Лидиа 1104982805019 Јовановић Весна 3103956958010 Кошутић Илија 0809948382109 Медић Ал-Хамасхи Веселинка 2811949306602 Николић Коста 2804959880017 Петровић Милица 1111976885058 Сандо Милица 0105964885113 Стећук Снежана 2801976885015 .Пупин'' Техничка школа''М.Пупин'' Техничка школа''М.јул" ОШ"22.Пупин'' Техничка школа''М.Пупин'' Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Инђија Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Крчедин Марадик Марадик Марадик Марадик Марадик Н.јул" ОШ"22.

август" Бикицки Ирена 2207971855038 ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Др Ђорђе Натошевић" ОШ "Ружа Ђурђевић Црна" ОШ "Ружа Ђурђевић Црна" Тошић-Стојковић Јелена Ћуић Мара Кошутић Илија Петар Алексић Санадер Кузман Ћалић Љиљана Чинку Нада .Инђија Инђија ИНЂИЈА ИНЂИЈА Н. Груловић" 0303959805019 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Анђелић " Ержебет 2805972885024 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Гушић " Бојана 2811954880015 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Гушић " Константин 1507958805048 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Живанић " Анђелка Јовичић Сава 1104950880035 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња " Кнежевић Марија 0507983115044 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња " ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Олчан-Петковић " Александра 0404974885011 1711952880028 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Поповић " Немања 0410949885031 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Радујков " Зорка 1312952341109 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња Стојановић " Зоран Трговчевић Александра 1312984885003 ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња " Зечевић Снежана 0401967885015 ОШ "Доситеј Обрадовић" Иванковић Милан 0108946880022 ОШ "Доситеј Обрадовић" Илић Милорад 1004969880058 ОШ "Доситеј Обрадовић" Медић Сања 0406977885015 ОШ "Доситеј Обрадовић" Мунџић Славица 1610954885026 ОШ "Доситеј Обрадовић" Немаровић Предраг 2112978880029 ОШ "Доситеј Обрадовић" Суба Сања 0102974885031 ОШ "Доситеј Обрадовић" 2511984855011 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Ана Мршић Гордана Матић 1508980885035 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" 2007971180007 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Драган Вуцеља 0906954880043 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Ђорђе Стојановић Јелена Радић 2601979885041 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" 1602983887515 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Јелена Стојановић Марко Љубичић 2205974800177 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" 2205974800177 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Марко Љубичић 2112978880029 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Предраг Немаровић 1309972800109 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Срђан Бундало 1309972800109 ССШ "Борислав Михајливћ-Михиз" Срђан Бундало ОШ "22. Сланкамен ЧОРТАНОВЦИ ЧОРТАНОВЦИ ИНЂИЈА ИНЂИЈА Инђија Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Нови Сад ЧОРТАНОВЦИ ЧОРТАНОВЦИ Бешка Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Врдник Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Ириг Буковац 2702975885064 0401961885072 0809948382109 0601960880017 3010948800051 ОШ "Ружа Ђурђевић Црна" 0709971805047 ОШ "Ружа Ђурђевић Црна" 2607972885028 ОШ "Б. Сланкамен Н.

Нови Нови Нови Нови Нови Нови Нови Сад Сад Сад Сад Сад Сад Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Буковац Буковац Буковац Буковац Буковац Буковац Буковац ОШ "22.август" Бегеч Бегеч Бегеч Бегеч Бегеч Бегеч Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник Ветерник КАЋ КАЋ КАЋ КАЋ КАЋ Ковиљ Ковиљ Ковиљ Ковиљ ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ ''Вељко Петровић'' ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ"Михајло Пупин" ОШ”Марија Трандафил” ОШ”Марија Трандафил” ОШ”Марија Трандафил” ОШ”Марија Трандафил” ОШ”Марија Трандафил” ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" Дуганџија Жељко Ђорђевић Марина Мандић Нада Ранковић Милош Смиљанић Јелена Стајчић Иван Трифковић Андреј Драгић Мила Ерић Љиљана Папић Крунија Станковић Владимир Топалски Драгомир Шкуљец Растислав Брборић Александар Варагић Татјана Жигић Драгана Милетић Весна Мимић Милица Папић Крунија Пирошки Зоран Субашић Горан Тасић Јелена Швоња Светлана Вишић Мила Зорана Кокотовић Вучуревић Сања 2908972350604 0803964807502 1601965345008 2703957800023 1706979875014 2002969800012 ДОБАНОВАЧКИ САВА ПИЛИЋ ЛУКАЧ ЗОРА РАКИЋ ВУКОСАВА Богуновић Данијела 0604976180014 0412975855011 2904968805014 0109957185888 0109958810050 1305954800031 0908962800035 1307976180005 2010972805125 0609980188587 0809968895056 1402985175017 0109957185888 2108955800039 0701966800044 2806986815610 2104968777030 3107975815013 2904982855008 2002977805058 3011978805038 0101978800085 3107979855036 1205961805060 1501961800040 1204973805027 1409970805043 2210976885017 Бошков Зорица Букинац Наташа Бунчић Миленко 3107979855036 1108978805026 1111959800014 Радиоички Јелена Релић Вујадин БОШКОВ ЗОРИЦА ГАЈИН ГОРАНКА .август" ОШ "22.август" ОШ "22.август" ОШ "22.август" ОШ "22.август" ОШ "22.август" ОШ "22.

Прва Војвођанска бриг Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" Основна школа "Јован Поповић" ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' Тодоровић Срђан Трифковић Андреј Џолева Александра Оља Јаковљев Илић Мира Ћосић Јелена Милосавић Наташа Јовић Миленко Лазовић Милица 0903976163311 0604976180014 1104979850023 0302978805031 0110974855038 0204971786056 2705978805052 1407971302824 3010973805041 Вуковљак Јасмина Верзоти Јуришић Елена Радмила Лацковић Божидаревић Јасна Болић Тривуновић Виолета Бркић Борко 2202976805088 0603977805070 1007969805012 1806968805035 2603970805048 0203974800029 1212964795038 2403975368003 0805973800114 0210971895033 2711985186376 1303979855016 3101977885010 2505972743110 Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Велимировић Соња Димовски Јелена Димовски Стојан Илић Сузана Катанић Марија Лазовић Михаела Маравић Бранислава Марчићевић Гордана Милошевић Маја Мургашки Зоран Нинковић Виолета Федел Вјера Черевицки Ксенија Шаговновић Слађана Шимуновић Розалија Дуловић Милован Богдановић Милош Мелег Мирјана 0107969865016 0207967773613 1502971815038 1902965805149 2203959805046 1506978308206 0803968805105 2408950800093 1904973800027 1412958805101 .Ш.Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Ковиљ Ковиљ Ковиљ Ковиљ ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" Веселиновић Милош Јовановић Катица Макарин Љубица 0101965163353 1206951805069 3007977805029 Павлица Иивана 2501976805042 Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Ковиљ Ковиљ Ковиљ Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" ОШ "Лаза Костић" О.Прва Војвођанска бриг Балетска школа Балетска школа Гимназија "Лаза Костић" Гимназија "Лаза Костић" Гимназија "Лаза Костић" Гимназија "Лаза Костић" Гимназија "Лаза Костић" О.Ш.

Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' ОШ '' Ђура Даничић'' Нићин Радмила Оравец Биљана Рауш Милутин Сич Мирослав Стојшин Маријана ЛАЗИЋ ДРАГАНА ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА" РИКАНОВИЋ ОЛГИЦА ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА" Зубовић Латинка ОШ "Соња Маринковић" Мухи Хорват Габриела ОШ "Соња Маринковић" Јухас Вучић Моника ОШ "Соња Маринковић" Гашић Јованка ОШ "Соња Маринковић" Немет Андреа ОШ "Соња Маринковић" Мађар Ирена ОШ "Соња Маринковић" Селеши Моника ОШ "Соња Маринковић" Милисављевић Оливија ОШ "Соња Маринковић" Мудрох Керн Милушка ОШ "Соња Маринковић" Бичкаи Борбала ОШ "Соња Маринковић" Филиповић Саша ОШ "Соња Маринковић" Петровић Срба ОШ "Соња Маринковић" Малеш Татјана ОШ "Соња Маринковић" Миражић Немет Драгица ОШ "Соња Маринковић" Хорват Марија ОШ "Соња Маринковић" Михајлов Мирјана ОШ „Иван Гундулић“ Оравец Биљана ОШ „Иван Гундулић“ ДРИНЧИЋ МАЈА ОШ ДЈОРДЈЕ НАТОШЕВИЋ МИЉУШ ВЕСНА ОШ ДЈОРДЈЕ НАТОШЕВИЋ ОДАВИЋ РАДОСЛАВА ОШ ДЈОРДЈЕ НАТОШЕВИЋ СПИРИДОНОВ ДРАГАН ОШ ДЈОРДЈЕ НАТОШЕВИЋ Антић Сандра ОШ ''Душан Радовић'' 0603955805034 2403977805044 2003959810032 1606984800001 1412958805101 0509972805041 2405970855022 1407962805104 1209952805029 2004983805038 1109967185022 2105979825941 2202963805054 2608986805082 0406962805023 0801962805038 1110958835012 1402982800069 2111962742010 2512970885054 1708973778028 1812962855014 2508965805126 2403977805117 2606972805028 1605958805031 1608970805046 1511974800029 1007975117276 ОШ ''Душан Радовић'' ОШ ''Душан Радовић'' ОШ ''Душан Радовић'' ОШ ''Душан Радовић'' ОШ Иво Лола Рибар ОШ Иво Лола Рибар ОШ Иво Лола Рибар ОШ Иво Лола Рибар Буразин Марина Карапанџин Данијела Личинар Милка Ћаћић Јово 1402980825021 2006981805025 3008955805048 0402951340015 Блажевић Марко Радојичић Војин 1302980800016 2004956800164 Радојичић Војин Танасин Данислава 2004956800164 1811956805033 .

Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД ОШ Иво Лола Рибар ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад НОВИ САД НОВИ САД НОВИ САД Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Васа Стајић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Вук Караџић" ОШ"Јожеф Атила" ОШ"Јожеф Атила" ОШ"Милош Црњански" ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Швоња Јасмина БИЗОЊ ОСКАР ДУВЊАК МАГДАЛЕНА ДУЛИЋ АНИКО ЂАКОВИЋ СОФИЈА НЕМЕТ АНДРЕА ПОЊАВИЋ МАЈА 2403962305045 0405969850028 2111972196251 1804980807504 1810968845042 2105979825041 1005974805125 Јеличић Марија Катанић Марија Крсмановић Љиљана Марјанов Мерима Матејевић Дејан Мићић Татјана Петровић Весна Сабадош Меланија Срђанов Соња Тошановић Станислава Цирар Милан Шимуновић Розалија Бранковић Драгана 1308976805117 Ерцег Луција Зељковић Зорица Јеличић Марија Јоцић Љубица Јуришевић Марјана Кнежић Радован Лазић Драгана Марцикић Предраг Лазић Јована Новаковић Јелена Изабела Поповић Станишић Дубравка Дондур Татјана Шимовић Рената Родић-РончевићСања Ковачевић Јелена Боројевић Мирјана 2711985186376 0407961885038 1907959805015 0501968800018 2812966305012 1309974805108 1302953815087 0803981805114 2811977195034 1204979800035 0803968805105 0312967855040 0101976805055 3011973825049 1308976805117 1011976805084 1402960805091 0201959191285 0509972805041 2511974800030 0302979815030 1011983805073 1806979815059 2007973805055 2308971805015 2312969805013 3112978050 1005983375 20099538050 .

Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` Митић Јелена Богдан Елеонора Нићетић Оливера Јевтић Бранислава 80597780512 22049618050 1089768050 15129648950 Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад нови сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ОШ``Петефи Шандор`` ОШ``Петефи Шандор`` Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" Саобраћајна школа "Пинки" средња мачшинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа средња машинска школа Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Арсенијевић Катица Чорба Ева Протић Верица 23059788350 17069788051 2710969295010 Драганов Даринка Милићевић Јасмина Илић Сузана Јовановић Љиљана Јосимов Весна Тамаш Хорват Станар Сандра Маришан Дејана Атанасов Мирослав Алишић Жељка Пелемиш Драгана Михић Милан Савић Владимир Мајсторовић Јелена Јеремић Драгана Кешељ Татјана Лозић Сања поповић јелена радановић слађана илић драгица 1508975805066 1302971805021 0210971895033 3012970805019 1104972805029 2511956800015 0107975805084 1107971805032 0508981800013 1612971335083 3006976138103 2903970152013 1904977800064 цекић веселка трнавац драгица станковић душанка аџић александра золотић жарко куљанчић љиљана панџић сенка Миловановић Андрија Калуђеровић Ивана Калуђеровић Ивана 2101972885018 2119558051244 2903955805019 2503975835013 2104958800042 1089678950054 2009982895000 2312978800016 0103974805042 0103974805042 1502979108531 0901980765021 0309972805050 0601965815019 1407947800074 о109974385017 2401971865085 .

Илић Гордана Јовановић Љиљана Петровић Тања Бајић Каталин Братић Миливојка Каличанин Косана Поткоњак Душанка Гаровников Славица Грујић Горан Станојевић Лазаревић Наташа Миловановић Андрија Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" Техничка школа "Павле Савић" ОШ "Свети Сава" Тарко Јанош Јарак Ружица ОШ "Свети Сава" Дунић Милутин ОШ "Свети Сава" Пепић Оливера ОШ "Свети Сава" ОШ "Свети Сава" Ерг Љупка ОШ "Свети Сава" Дамјанац Мирјана Бикицки Ирена ОШ"Десанка Максимовић" Боројевић Мирослав ОШ"Десанка Максимовић" Васић Далиборка ОШ"Десанка Максимовић" Ђурић Николина ОШ"Десанка Максимовић" Хорват Кристијан ОШ"Мирослав Антић" Ратајац Валентина ОШ"Мирослав Антић" Павловић Славица ОШ"Мирослав Антић" ОШ"Мирослав Антић" Курјаков Ђорђе ОШ"Мирослав Антић" Дујић Ђукић Ангелина ОШ"Мирослав Антић" Војновић Милица Пољопривредна школа са домом ученика Вигњевић Футог Весна ВулетинФутог Марко Пољопривредна школа са домом ученика Гламочић Јадранка Пољопривредна школа са домом ученика Футог Руменка Руменка Руменка Руменка Руменка Руменка Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Футог Шангај Пољопривредна школа са домом ученика ЗагорацФутог Љиљана Пољопривредна школа са домом ученика МиленаФутог Тодоровић Пољопривредна школа са домом ученика Милинковић ФутогЈован Пољопривредна школа са домом ученика Мирановић Футог Маја Станар Милица Пољопривредна школа са домом ученика Футог Хорват Ивана Пољопривредна школа са домом ученика Футог Јанковић Смиља ОШ"Вељко Влаховић" 0611977805049 3012970805019 3009976196250 2408962825059 2701970158168 0112963789516 2909964805089 0409952805024 2304962800021 2706975805015 2312978800016 2402980800030 1509976805074 2310953800167 0704968805026 1005978805014 0209977807537 2207971855038 2302952800101 1712974126573 0801977375307 0410973450003 0803971805086 2903978805032 1102967580725 0510975805121 1706978805012 0407962805038 0105963850022 2103971805030 1904966805080 0401957805021 1401980800073 1709958805023 1306976805017 1611975805037 2303972215015 .

Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Шангај Шангај Шангај Шангај ОШ"Вељко Влаховић" ОШ"Вељко Влаховић" ОШ"Вељко Влаховић" ОШ"Вељко Влаховић" Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ПЕТРОВАРАДИН Шангај Шангај Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад Нови Сад ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ОШ"Вељко Влаховић" ОШ"Вељко Влаховић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ"Коста Трифковић" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ" ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ" ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН ПЕТРОВАРАДИН Рајачић Александра 2204973805012 Анђелић Ержебет 0303959805019 Вранешевић Дарко 1102972303217 Ерцег Луција 0101976805055 Карановић Марија 3001967805081 Чолић Надежда 2307970726611 Дарко Рогић 1205986772019 Јелена Ковачевић 1005983375001 Јованка Јовишевић 2108980855034 Наташа Спасојевић 0302980415046 Сања Бабић 2408977128591 Сања Јонтовић 2803986805071 Дејана Васић 0405977815010 Снежана Мандић 0501981805096 1301983355009 ВУКСАН БОЖАНА БАЧКАЛИЋ ЗВЈЕЗДАНА 2311973315604 ВУКОВИЋ МИХАЈЛОВИЋ ВЕСНА 1510976805048 ЈОВАНОВИЋ АДРИЈАНА 1811975805095 КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА 2007975388958 КОСТИЋ РАМИЋ СОЊА 2412976805058 ЛЕТИЋ ВЛАДИЦА 2707960805015 МАРЈАНОВ БРАНКА 2108959845037 МАТУШЕНСКИ МИРЈАНА 1004977845016 2412976805058 КОСТИЋ РАМИЋ СОЊА 2108959845037 МАРЈАНОВ БРАНКА 2707960805015 ЛЕТИЋ ВЛАДИЦА 1811975805095 ЈОВАНОВИЋ АДРИЈАНА 1510976805048 ВУКОВИЋ МИХАЈЛОВИЋ ВЕСНА МАТУШЕНСКИ МИРЈАНА 1004977845016 2311973315604 БАЧКАЛИЋ ЗВЈЕЗДАНА 2007975388958 КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА 1301983355009 ВУКСАН БОЖАНА 1803969805021 ДОРОШКИ ЈУЛИЈАНА НОВАКОВИЋ СИЛВИЈА 2403964855042 2403964855042 НОВАКОВИЋ СИЛВИЈА ВУЈИНОВИЋ МИЛИЦА ДОРОШКИ ЈУЛИЈАНА 2711976805020 1803969805021 .

ПЕТРОВАРАДИН
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин

Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Рума
Рума

ПЕТРОВАРАДИН
Сремска Каменица
Сремска Каменица
Сремска Каменица

ОШ"ЈОВАН ДУЧИЋ"
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''

Сремска Каменица
Сремска Каменица
Сремска Каменица
Сремска Каменица
Сремска Каменица
Купиново
Купиново
Купиново
Купиново
Купиново
Купиново
Купиново
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Пећинци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Шимановци
Буђановци
Буђановци

ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ ''Јован Јовановић Змај''
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"

ГРБА МИРЈАНА
Богданов Томичић Татјана

0710964825080

Гајић Гордана
Драча Јован
Зарифовић Мирјана

1607975805056
2901960302804
1712985805028

Ињац Милан
Љубичић Марко
Радуловић Јелена
Томашев Галовић Жељка

1809953192664
2205974800177
0403978835020
2604970845011

Лончар Милан
Исаков Дворницки
Сандра
Стојаковић Јелена
Кнапчек Сања
Дошеновић Никица
Хорват Милутин
Марковић Жаклина

0302951710233
2110972805014
2208978885052
0905971645019
2905970710590
2605951885017
0709975715298

Косанић Митровић Зорица
ОШ "Слободан Бајић Паја"
Радивојевић Ирена
ОШ "Слободан Бајић Паја"
Симић Ђорђе
ОШ "Слободан Бајић Паја"
Тркуља Максимовић Маја
ОШ "Слободан Бајић Паја"
Техничка школа ''Миленко ВеркићБатало
Неша''Бојан
Милорад
Техничка школа ''Миленко ВеркићОбрадовић
Неша''
Техничка школа ''Миленко ВеркићОпсеница
Неша'' Мирјана
Техничка школа ''Миленко ВеркићПантелић
Неша'' Драгана
Техничка школа ''Миленко ВеркићЧикарић
Неша'' Милица
Техничка школа ''Миленко ВеркићМалетић
Неша'' Марина
Марија
Техничка школа ''Миленко ВеркићПраг
Неша''
Белић
Јелена
,,Душан Јерковић Уча,,
Васиљевић Виолета
,,Душан Јерковић Уча,,
Девић Милан
,,Душан Јерковић Уча,,
Зељковић Јасмина
,,Душан Јерковић Уча,,
Зец Дејан
,,Душан Јерковић Уча,,
Крњулац Радмила
,,Душан Јерковић Уча,,
Макевић Иван
,,Душан Јерковић Уча,,
Ракић Наташа
,,Душан Јерковић Уча,,
Добросављевић Соња
ОШ "Небојша Јерковић"
Јанкелић Мирјана
ОШ "Небојша Јерковић"

0910971805036

1611972885021
1003973885025
2310958880053
2907972885013

0304980880086
0407962172175
2005982885008
1109980885025
1007975303207
0509981885007
0112963885043
1801977885023
3010964715277
0805976383301
0810976715383
1802975800094
3003958885051
0402981710267
1412972815012
1109978885034
3012976308211

Рума
Рума
Рума
Рума

Буђановци
Буђановци
Буђановци
Буђановци

Рума
Рума
Рума
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума

Буђановци
Буђановци
Буђановци
ГРАБОВЦИ
ГРАБОВЦИ
ГРАБОВЦИ
ГРАБОВЦИ
ГРАБОВЦИ
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Кленак
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Никинци
Платичево
Платичево
Платичево
Платичево

Јелача Наташа
Крстић Драгана
Милошичевић Биљана
Нагл Маја
Алимпић Маријана
ОШ "Небојша Јерковић"
Бомештар Драго
ОШ "Небојша Јерковић"
Брашанчевић Петар
ОШ "Небојша Јерковић"
Васић
Станимирка
ОШ."ВИ УДАРНА ВОЈВО-ЂАНСКА
БРИГАДА"
Дешић
Јелена
ОШ."ВИ УДАРНА ВОЈВО-ЂАНСКА БРИГАДА"
Каловић
Драган
ОШ."ВИ УДАРНА ВОЈВО-ЂАНСКА
БРИГАДА"
Линцнер
Јелена
ОШ."ВИ УДАРНА ВОЈВО-ЂАНСКА
БРИГАДА"
Вујатовић
Перо
ОШ."ВИ УДАРНА ВОЈВО-ЂАНСКА
БРИГАДА"

1105976885015

ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ,,23.октобар"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ "Бранко Радичевић"
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''

Ђорђић Зоран
Зорић Бранислава
Којадиновић Срђан
Манчић Дејан

1612960772031
1904966777028
2508975302807
1005981181501

Милојевић Томислав
Павловић Дејан
Познановић Небојша
Поповић Александар
Спасић Даница
Столић Бранислав

1910948880032
2602975772028
2009969772021
1210980880026
О410979885079
1910986800018

Туменко Наташа
Басић Маја
Васић Станимирка
Грбић-Нађђерђ Гордана
Јанкелић Мирјана
Линцнер Јелена
Милошичевић Биљана
Пауновић Слађана
Алимпић Маријана
Божић Спасоје
Соколовић Радомир

О910979777031
1911980885042
1704957885056
1301971715506
3012976308211
1810978885050
2512979386018
3008973887515
0609970885018
0511949880022
1501951741038
1704957885056
1305953370602
3105961885024
1805955880023

ОШ "Небојша Јерковић"
ОШ "Небојша Јерковић"
ОШ "Небојша Јерковић"
ОШ "Небојша Јерковић"

Васић Станимирка
Вујатовић Бранко
Вуковић Верица
Каловић Драган

1304973885025
2512979386018
1905979885055

0609970885018
2910947111055
1711955752926

1805955880023

Кнежевић Ида

Рума
Рума
Рума
Рума

Платичево
Платичево
Платичево
Платичево

ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
ОШ''Миливој Петковић-Фећко''

Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
РУМА
РУМА
Рума

Платичево
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
Путинци
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
Рума
РУМА
РУМА
Рума

Рума
Рума

Рума
Рума

ОШ''Миливој Петковић-Фећко''
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
О.Ш. "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Вељко Дугошевић"
Анђелка Столић
Владимир Бабић
ОШ "Вељко Дугошевић"
ОШ "Вељко Дугошевић"
Драгица Радумило
ОШ "Вељко Дугошевић"
Жељка Јерковић
ОШ "Вељко Дугошевић"
Живорад Живковић
ОШ "Вељко Дугошевић"
Лепосава Рапаић
Перица Арсић
ОШ "Вељко Дугошевић"
ОШ "Вељко Дугошевић"
Саша Дејић
Софија Благојевић
ОШ "Вељко Дугошевић"
Сузана Геци
ОШ "Вељко Дугошевић"
ОШ "Душан Јерковић"
Влајсевић Драгомир
ОШ "Душан Јерковић"
Вујанић Бранка
Вукашиновић Мара
ОШ "Душан Јерковић"
Дамјановић Сања
ОШ "Душан Јерковић"
Митровић Љиљана
ОШ "Душан Јерковић"
ОШ "Душан Јерковић"
Петровић Нада
МАТИЈЕВИЋ ИВАНА
ОШ "Змај Јова Јовановић" НИКА ДРАГАН
ОШ "Змај Јова Јовановић" НИКА ДРАГАН
Весна Јуришић
ОШ "Иво Лола Рибар"
Анита Топаловић
ОШ "Иво Лола Рибар"
Бранислав Радуловић
ОШ "Иво Лола Рибар"

Мирковић Катарина
Пантовић Драгана
Пешић Јасмина
Ракић Зоран
Добросављевић Соња
Шкробот Ружа
Бакић Љиљана
Брацановић Љиљана
Вукић Биљана
Марић Анкица
Новаковић Петра
Петровић Нада
Пешић Јасмина
Поповић Предраг
Симић Соња

1508961885032
0310980885096
1507979306602
0108973885025
3006950880014
1109978885034
1301958885044

1904967885029
2310973885045
2209978885019
0905972166947
1607948116052
2610975885046
0108973885028
2708976303202
1803984175077
2506967885051
1705982880014
3107963885032
1403984895004
0907974880046
2310951885076
2410948880092
0409972885083
2608967885075
0709969885041
0202972880080
0501960885049
3105973885062
1412982885019
2712963225056
2610975885046
0508985885005
1307964880044
1908978885018

0410975885023
3007947880018

Митровица Ср.Ш. "Светозар Милетић" Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Бајин Иван Бороцки Маја Врекић Весна 1902965800031 0205972805042 1909977835048 .Митровица Ср.Ј.Митровица Ср."Жарко Зрењанин-Уча" 2402954834047 Петровић Мирјана О.Митровица Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Хртковци Хртковци Хртковци Хртковци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Мартинци Надаљ Надаљ Надаљ Надаљ Надаљ Надаљ Надаљ Надаљ Србобран Србобран Србобран Гимн.Ј."Жарко Зрењанин-Уча" 0502983295016 Терзић Бојана О. "Светозар Милетић" Гимн.Ш.Ш."Жарко Зрењанин-Уча" 1109971835023 Црнковић Јелена О.Змај" 2505983755013 Вучетић Милена О.Митровица Ср.Змај" Папишта Јасна 1805972895042 "Ј."Жарко Зрењанин-Уча" 1010946791023 Ђорђевић Томи О.Ш.Митровица Ср.Ј.Митровица Ср.Ј.Ш.Змај" Миладиновић Светлана 2806967895018 "Ј."Жарко Зрењанин-Уча" Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума ОШ "Иво Лола Рибар" ОШ "Иво Лола Рибар" ОШ "Иво Лола Рибар" ОШ "Иво Лола Рибар" Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Рума Ср."Жарко Зрењанин-Уча" Елесин Биљана 2002948835061 О.Бранка Вујанић 0501960885049 Владислава Шкондрић 2601969885027 Гордана Обрадовић 3110968885015 Даринка Јелић 2708955376005 Живомир Васиљевић 0307960770062 ОШ "Иво Лола Рибар" Милена Чолић 1909959885038 ОШ "Иво Лола Рибар" Нада Петровић 2610975885046 ОШ "Иво Лола Рибар" Батало Бојан 0304980880086 Средња пољопривредно прехрамбена школа "Стеван Петровић-Бриле" Карановић Тина 1506974885039 Средња пољопривредно прехрамбена школа "Стеван Петровић-Бриле" Митровић Драга Петровић-Бриле" 2403978797215 Средња пољопривредно прехрамбена школа "Стеван Недић Маја"Стеван Петровић-Бриле" 1511974885024 Средња пољопривредно прехрамбена школа Обрадовић Милорад 0407962172175 Средња пољопривредно прехрамбена школа "Стеван Петровић-Бриле" Станојевић Славко 0307947714005 Средња пољопривредно прехрамбена школа "Стеван Петровић-Бриле" Вереш Марија 0906972885044 ОШ Милош Црњански Миловић Берина 1102978895019 ОШ Милош Црњански Весна Калопер 0111963885012 ОШ Милош Црњански Живковић Бојана 1203984855011 ОШ Милош Црњански Владисављевић Весна 2609972895018 "Ј.Ј.Ј.Змај" Паунковић Жељко 2111975890027 "Ј."Жарко Зрењанин-Уча" 0911981800047 Каћански Јован О.Ј.Ј.Ш.Ш.Змај" Николић Мирјана 1509976895014 "Ј.Ш.Змај" Радаковић Светлана 3004963895018 "Ј.Митровица Ср."Жарко Зрењанин-Уча" Лале Дејан 0601972172654 О.Змај" Тутулугџија Перица 1108950890060 "Ј.Ј.Змај" Вученовић Драган 0601984890013 "Ј.Змај" Гвојић Слађана 0406969895028 "Ј.Митровица Ср. "Светозар Милетић" Гимн.

Карловци Срем...октобар" ОШ:"23.Карловци Срем.Петар Драпшин.Карловци Срем.Карловци Срем.Петар Драпшин..Карловци Срем..Карловци Срем. ОШ . "Светозар Милетић" Гимн.октобар" Парожанин Игор Туторов Марија Филиповић Славица 2610978830056 1002961835034 2201974815047 Црнковић Јелена Гверо Лазо 1109971835023 2709955103250 1308980805091 1802980835068 1106970830037 1506964800132 2612958805023 2210974855048 Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Срем.Карловци Срем.Карловци Срем.Карловци Срем. "Светозар Милетић" Гимн.. "Светозар Милетић" Гимн. "Светозар Милетић" Гимн.Карловци Срем...Петар Драпшин.Карловци Срем.октобар" ОШ:"23..октобар" ОШ:"23.октобар" ОШ:"23.Петар Драпшин.октобар" ОШ:"23... ОШ ..Карловци Срем.Петар Драпшин. "Светозар Милетић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ "Јован Јовановић Змај" ОШ ...Карловци Срем. ОШ ..октобар" ОШ:"23.октобар" ОШ:"23.Петар Драпшин..Карловци Срем. ОШ .Карловци Срем.октобар" ОШ:"23.Карловци Срем.Карловци Срем.Петар Драпшин. ОШ:"23.октобар" ОШ:"23. ОШ .Карловци Срем. "Светозар Милетић" Гимн.. "Светозар Милетић" Вуковић Небојша Зеремски Јелисије Јокић Ојдана 2411973830039 1801947830070 0705950386006 Маџгаљ Софија 0901979835024 Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Турија Турија Турија Турија Турија Турија Турија Турија Турија Турија Срем. "Светозар Милетић" Гимн.Петар Драпшин.Карловци Миковић Јадранка Милић Ружица Станаћев Борислав Чибри Бени Шимо Золна Пајић Јојкић Светлана Јелена Поповић Шегуљев Мирјана Бенић Тина Дудварски Хелена Јеличић Биљана Каћански Јован Кираљ Зденко Кузевски Марија Петровић Мирјана Станаћев Бранислава Чокић Драгана Кумовић Олга Метикош Данијел Хорватић Дубравка Граховац Маријана Морошев Ружица Дорошки Јулијана Живков Иванка Аничић Светлана Каличанин Косана Балог-Кишгеци Гордана Јовичић Биљана 2503977805030 2012975855045 1209979255012 3103980837518 1602971805033 0911981800047 2204958800055 2601952805011 2402954835047 0809972805029 1607982186965 1708972805056 2206984370401 2812979778610 0103978875029 2109979805046 1803969805021 1502963805038 1408963805058 0112963789516 0212971805045 2710981805024 .Карловци Срем.Карловци Гимн.Карловци Срем..Петар Драпшин...Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Србобран Гимн.Петар Драпшин. ОШ .октобар" ОШ:"23. ОШ .. ОШ . ОШ .

"Д.Ш.октобар" Музичка школа "Петар Кранчевић" Мирјана Шијан АЛМАЖАН СОЊА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЖИЛИЋ ЈЕЛИЦА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" КРСТИЋ НИКОЛИНА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ОРЛОВИЋ СИНИША ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" СТОЈИНОВИЋ КРСТИНА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ТОДОРОВИЋ СЊЕЖАНА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ТУТУЛУГЏИЈА ПЕРИЦА ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 1601975835038 2102984895032 2207975895026 2001977895026 3004977895037 2109973880038 0106985895018 2312985317509 1108950890060 0112978895029 О."Д.Карловци Срем."Д.Р.Ш."Д. Митровица Сремска Митровица КУЗМИН Сремска Митровица КУЗМИН Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица КУЗМИН КУЗМИН КУЗМИН КУЗМИН КУЗМИН Мачванска Митровица Мачванска Митровица Мачванска Митровица Мачванска Митровица Мачванска Митровица Сремска митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Маркс Нађа ОШ:"23.Народ" Неда Перишић Ћирић 1907982265141 О.Народ" Радинка Туфегџић Јагода Симић 0407983777034 О.Срем.Ш.Р.Ш."Д.Р.Р.Р.Народ" Гордана Будечевић 0705979895015 О.Народ" Дунђерски Оља 2302957897502 О.Народ" Стојшић Александра 0403982895038 Медицинска школа Перић Дарко 1710981890001 Митровачка Гимназија Марковић Ивана 2609979895013 Митровачка Гимназија Дебељачки Јовичић Мирослава0908978805037 Митровачка Гимназија Вукашиновић Владислава 0705974895033 Митровачка Гимназија Веселиновић Бранислав 3011963890012 Митровачка Гимназија Мандић Зоран 1912965890028 Митровачка Гимназија Ђурковић Јасминка 1404970895040 Митровачка Гимназија Јованчић Живан 1409979890027 ОШ "Јован Јовановић Змај" Максимовић Светлана 1702971895029 ОШ "Јован Јовановић Змај" Певац Мирослав 0208977890055 ОШ "Јован Јовановић Змај" Милаковић Владица 1906974895016 ОШ "Јован Поповић" 1206980835058 ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" Гавриловић Слободанка Дошен Игор 1003976890054 ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" 2911973895028 ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" Чекеринац Оливера Боричић Сања 0106969895016 ОШ"Слободан Бајић Паја" Жунић Љубица 0410974895025 ОШ"Слободан Бајић Паја" Јовановић Гордана 0506967895017 ОШ"Слободан Бајић Паја" Малбашић Бојана 1901981715110 ОШ"Слободан Бајић Паја" Нагл Дамир 1109968890048 ОШ"Слободан Бајић Паја" Подгорица Снежана 2311982895017 ОШ"Слободан Бајић Паја" Рипић Смиљана 2311966895023 ОШ"Слободан Бајић Паја" Суботић Душанка 0712973895028 ОШ"Слободан Бајић Паја" .Ш.Карловци Сремска Миторивца Ср.

ОКТОБАР" ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Грубић Јелена ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Ђурић Сузана ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Лукић Александра ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Матић Гордана ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Милановић Виолета ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Милошевић Дубравка 1301978895011 0102956890028 2709980895013 1010963895053 2601976895038 0702961890025 1108974835028 1103976895018 0910971895035 2512961715057 1203985895017 0207984895023 0907979890015 2910980715160 3110967715272 0103965745045 3006957880044 2807976715525 1412979715188 2306970885039 0301978335195 2211947197817 2709972778628 1004948660007 2211983308218 0103953188752 2810961880040 2607963880072 2311976855097 2804974715286 1501962880021 0701974777043 1706977887511 0602978858012 1206969186366 0301969738511 1611977767019 .Турудић Ожват Татјана Окановић Рада Бојанић Славица Бујновић Ксенија Веселиновић Марина Вујовић Зоран Маслаћ Милана Михајловић Наташа Ћетковић Милена Манић Сања Ожеговић Мирјана Сувајџић Верица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица ОШ"Слободан Бајић Паја" СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова СТАРА ПАЗОВА СТАРА ПАЗОВА СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремска Митровица Сремскса Митровица Сремскса Митровица Сремскса Митровица Сремскса Митровица Белегиш Белегиш Белегиш Белегиш Белегиш Белегиш Војка Војка Војка Војка Војка Војка Војка Војка Војка ГОЛУБИНЦИ ГОЛУБИНЦИ ГОЛУБИНЦИ Нова Пазова Нова Пазова Нова Пазова Нова Пазова Нова Пазова Нова Пазова СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" СТШ " НиколаТесла" Економска школа ''9.ОКТОБАР" ГРУЈИЋ ДАНИЈЕЛА ОШ "23.мај'' Војисављевић Александар ОШ''Вера Мишчеић'' Љиљана Марунић ОШ''Вера Мишчеић'' Биљана Чавић Марина Ђорђевић ОШ''Вера Мишчеић'' Никола Мишчевић ОШ''Вера Мишчеић'' ОШ''Вера Мишчеић'' Сандра Стојић Јашовић Славица Васић ОШ''Вера Мишчеић'' ОШ ''Милан Хаџић'' Бањац Јулија ОШ ''Милан Хаџић'' Вјештица Мирела ОШ ''Милан Хаџић'' Јанковић Мирјана Јањић Маргарета ОШ ''Милан Хаџић'' ОШ ''Милан Хаџић'' Опачић Илија Рајшић Снежана ОШ ''Милан Хаџић'' Станишић Милена ОШ ''Милан Хаџић'' ОШ ''Милан Хаџић'' Ћурчин Живко ОШ ''Милан Хаџић'' Хриц Златко ВУКАШИН ВЕСНА ОШ "23.мај'' Економска школа ''9.мај'' Економска школа ''9.мај'' Економска школа ''9.ОКТОБАР" ПОПОВ СИНИША ОШ "23.

"Херој Јанко Чмелик" Микловиц Јарослав О. "Херој Јанко Чмелик" Симендић Љибушка О.Ш.Ш.Ш.Ш. "Херој Јанко Чмелик" Ђурђевић Сава О. "Херој Јанко Чмелик" Ступавски Јан О. "Херој Јанко Чмелик" Никовић Станислава О.Ш.Ш.Ш.Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Нова Пазова Нова Пазова Нова Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Нови Бановци Нови Бановци Нови Бановци Нови Бановци СТАРА ПАЗОВА Бачки Јарак Бачки Јарак Бачки Јарак Бачки Јарак Сириг Сириг Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Стара Пазова Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Новаковић Рајна ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Пејчић Видосава ОШ"Растко Немањић-Свети Сава"Шобот Јашо Љубица Келић Саво ОШ"Симеон Араницки" Ћаћић Милена ОШ"Симеон Араницки" Даница Економско-трговинска школа "ВукЛекић Караџић" Љиљана Економско-трговинска школа "ВукПавлов Караџић" Ђемровски Штефан О. "Херој Јанко Чмелик" Хуђец Марија О. "Херој Јанко Чмелик" 2801969386003 2312966725027 1804977885073 0410954303245 1410983805067 ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" Бијелић Ранко ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" Хаџић Миленко ОШ"Бошко Палковљевић Пинки" Шубић Слободан Радановић Мирослав Техничка школа Бељин Јелена Техничка школа Жакула Мирјана Техничка школа Кешељ Зорица Техничка школа Мандић Елијана Техничка школа Милаш Јанко Техничка школа Томић Ана Техничка школа Чемерски Михал Техничка школа Агарски Јан ШОСО "Антон Скала" Драгићевић Снежана Ош"Никола Тесла" Ковачевић Нада ОШ"Никола Тесла" Лукач Јасмина ОШ"Никола Тесла" Радуловић Наташа ОШ"Никола Тесла" ОШ СЛОБОДАН САВКОВИЋ ВЕЧЕРИНАЦ ТАЊА 2710960180024 3009951880076 2610951880043 1507975882501 1201979715144 2805964885066 2712973885046 1008971115003 1609956382104 2805964885066 0906953880074 3011962880056 ОШ "Славко Родић" ОШ "Славко Родић" ОШ "Славко Родић" ОШ "Славко Родић" ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' Грковић Маја Гвозденовић Нада Матовић Светлана Станчић Стевка Бајат Снежана Егељић Дарко 2103981885016 1707952805266 2110948860012 2007972880045 1212960800061 1512976895031 0612975885025 2608947880050 1309951108531 0203972787815 0105958315615 2508972885046 2807983307807 2909966715192 2104970715018 1806963805029 2010967855068 2603976815096 3108974111078 .

Темерин Темерин Темерин Темерин Сириг Сириг Сириг Сириг ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Сириг Сириг Сириг Сириг Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' ОШ ''Данило Зеленовић'' Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре Кокаи Имре ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" Јанковић Смиља Хајдук Анђелка Анђелов Мирослав Вукелић Емилија Грковић Маја Пејић Илија Прошић Пилиповић Ковиљка Чолић Даниела Б. Варга Јожеф Младеновић Марта Блажевић Марко Гобор Золтан Докмановић Татјана Жели Корнелиа Кевежди Рената Нађ Нора Утцаи Давид Фехер Анико Чорба Корнелиа Б.Варга Јожеф Векаш Ева Гергељ Мирковић Јелена Гириц Оливиа Грковић Маја Докмановић Тања Кевежди Рената Лончар Драган Младеновић Марта Нађ Нора 2303972215015 1305974197668 2404973850017 2404980805022 1904972176508 3003952102389 1902974805097 2009979805017 2302956830056 1708950805036 1302980800016 0311973800022 2412968805030 2302962805144 0910972805102 705976805104 2908978800105 1507968835085 2611959805098 2302956830056 1103985805048 2506977805145 0201969805087 1904972176508 2412968805030 0910972805102 2606960800144 1708950805036 0705976805104 Панић Драгана Петровић Тања Поповић Весна Рајич Славица Утцаи Давид Чорба Корнелиа Гобор Золтан 0802978805158 3009976196250 0701977115025 2201964805035 2908978800105 2611959805098 0311973800022 Кокановић Светлана 2307970778212 .

Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" Лакатош Александра Манић Јелена Мишковић Милорад Ремлингер Роберт 0503981805021 1206978787828 3103973172659 1712967800124 Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерион Тител Тител Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темерин Темероин Темерин Тител Тител ОШ "Петар Кочић" ОШ "Петар Кочић" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" СШ "Лукијан Мушицки" Кокаи Имре Кокаи Имре ОШ"Светозар Милетић" ОШ"Светозар Милетић" Совиљ Слађана Стојић Татјана 0201974805095 2005976775030 Берић Лара Гал Ангела Кокановић Светлана Лазић Нада Лендак -Кабок Каролина Марија Куљић Мишковић Милорад Младеновић Марта Нинков Мирјана Пантош Милан 2509972805081 211987805006 2307970778212 2302960805015 901986805033 908961815055 3103973172659 1708950805036 3108978805015 1610978800137 Поповић Весна Поповић Изабела Симовић Љиљана Фењвеши Иштван Хорват Тинде Гириц Оливија Дејановић Тамара Добановачки Милан Јањанин Мартина 701977115025 1806979815059 101977748128 505956830049 402986805061 201969805087 1903977815049 212972800047 0611976397613 Лазић Биљана Лакатош-Хангоди Марта Лендак Клара Љубичић Гордана 1710973845013 2806973865031 312952805195 0112970305052 Међедовић Тања Радић Јелена Станчић Стевка Чакић Ивана Зеленка Ангела Тот Анико Бранислава Костић 1007970805107 1906979805112 2010967855068 1211986805057 310969825073 804963805065 1511979805088 Катарина Врећа 601966805025 .

Никола Тесла" Башић Вера Милић Милош ТШ ....Тител Тител Тител Тител Тител Тител Тител Тител ОШ"Светозар Милетић" ОШ"Светозар Милетић" ОШ"Светозар Милетић" ОШ"Светозар Милетић" Тител Тител Тител Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шајкаш Шајкаш Шајкаш Адашевци Адашевци Адашевци Адашевци Адашевци Адашевци Ердевик Ердевик Ердевик Ердевик Ердевик Моровић Моровић Моровић Моровић Моровић Моровић Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид ОШ "Исидора Секулић" ОШ "Исидора Секулић" ОШ "Исидора Секулић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ "Вук Караџић" ОШ " Сава Шумановић" ОШ " Сава Шумановић" Боровница Свјетлана ОШ " Сава Шумановић" Николајевић Јелена ОШ "Сава Шумановић" Лукић Радмила Шкорић Љиљана ОШ "Сава Шумановић" Бајић Марија ОШ"Филип Вишњић" Вукић Вера ОШ"Филип Вишњић" ОШ"Филип Вишњић" Гргић Горан ОШ"Филип Вишњић" Љиљана Грбић ОШ"Филип Вишњић" Павловић Мирјана Пешић Смиља ОШ"Филип Вишњић" Дабић Тијана Гимназија "Сава Шумановић" Пршић Милушка Гимназија "Сава Шумановић" Иконић Драгојловић Иванка Гимназија "Сава Шумановић" Павловић Бранислава Гимназија "Сава Шумановић" Шкорић Љиљана Гимназија "Сава Шумановић" Здравић Златица ОШ "Бранко Радичевић" Бечанин Марија ОШ "Бранко Радичевић" ОШ''Јован Јовановић Змај'' Петровић Јармила ТШ .Никола Тесла" ТШ .Никола Тесла" Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид ТШ ...Никола Тесла" Петар Којић Драго Пајић Ђурђрвић Светлана Славица Степановић Мацановић Драшко Миловановић Андрија Шанта Каролина Голуб Андрија Ђокић Драгана Колар Влада Лазић Биљана Лепињица Бојана Радујковић Радован Беочанин Марија Павловић Бранислава Пршић Милушка 403978800065 2107954104318 1306966805086 2707977726410 0501970850014 2312978800016 1703983845007 1112956890027 1507974895014 0504965890015 0805966895029 0904973775010 0406972800054 2405954785812 0205969855039 1705976805086 0202963895048 1003961303209 0607952895054 0103948895025 2906948895044 0706983895026 0212968895033 3004953800051 0812949895038 0205969855039 2901959758314 2405954785812 1703962895038 2308958795019 2004979710332 0203962127620 0812949895038 0212968895033 .Никола Тесла" Миличић Силвија ТШ .

Никола Тесла" ТШ .Никола Тесла" Радаковић Страхиња Шид Шид ТШ ..Никола Тесла" Кошут Људмила Чобановић Станкија Вуковић Вера Дупало Вера 2107978890039 1002952895067 1502947895051 1205955895031 2709979865011 ....Никола Тесла" ТШ ..Никола Тесла" ТШ .Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид Шид ТШ .

00 100.00 100.00 90.00 1.00 100.00 60.00 40% 30% 30% 20% 5% 30% 10% 78% 100% 100% 84.00 40.00 100.00 0.00 Fakultet fizicke kulture VII 3 30 90.00 40.20 филозовски факултет VII 29 60 0.00 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТVII "МИХАЈЛО 23 ПУПИН" 51У ЗРЕЊАНИНУ 70.Године живота Завршена школа / факултет Радни стаж у годинама % радног времена у 2010/2011 школској години Степен стручности радника Предмет који предаје % радног времена % радног на који је заснован времена у радни однос на претходној неодређено време школској години Fizicko Vaspitanje Biologija Engleski jezik БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИКА 100.00 100.70 80 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ VII ФАКУЛТЕТ 23 У 54 НОВОМ САДУ 75.00 75.00 40.78 филозовски факултет VII 24 51 0.44 Факултет хуманистичких VII наука 20.00 40.00 ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ VII У НОВОМ 22 52 САДУ 90.00 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ VII ФАКУЛТЕТ 25 У 55 НОВОМСАДУ 60.00 100.00 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТVII "МИХАЈЛО 28 ПУПИН" 55У ЗРЕЊАНИНУ 50.00 ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ VII У НОВОМ 24 55 САДУ 0.00 60.00 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ VII ФАКУЛТЕТ 28 У 52 БЕОГРАДУ 80.00 60.44 20.00 30.70 90 80.00 80.00 60.00 100.78 0.70 факултет за физичку културу VII 13 37 50% 45% 30% 20% 11% 20% 10% 78% 100% 100% 64.00 Filozofski fakultet VII 4 38 90.00 ГЕОГРАФИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ХЕМИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ енглески језик историја физичко васпитање 100 100.00 Prirodno matematicki fakultet VII 7 39 25.00 ВИША ШКОЛА ЛИКОВНИХ VII И ПРИМЕЊЕНИХ 6 29 УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 55.00 Магистар наставе биологије VII-2 хемија биологија устав и право грађана социологија латински језик рачунарство и информатика географија математика сточарство организација производње1005 енглески језик биологија 60.50 0.30 0.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ VII У НОВОМ6 САДУ33 75.00 100.00 100.00 ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА VII 14 У БЕОГРАДУ 40 29 6 23 10 35 16 20 2 19 20 19 16 55 34 55 50 58 44 44 26 46 52 46 43 .00 80.44 20.00 75.00 45% природноматематички факултет VII 25% природноматематички факултет VII 30% факултет политичких наука VII 20% филозовски факултет VII 5% филозовски факултет VII 30% факултет техничких наукаVII 10% природноматематички факултет VII 56% природноматематички факултет VII 72% ветеринарски факултет VII 79% прехрамбенотехнолошки факултет VII 74.00 АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ VII У НОВОМ 18 САДУ43 25.00 0.

00 Факултет спорта и физичког VIIваспитања Нови 4 Сад 35 45.00 60. 85.00 50.00 професор физичког васпитања VII 4 70.00 15.00 100.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 20 46 75.00 ПМФ VII 5 32 15.00 100.00 100.00 проф.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 11 36 88.00 90.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 21 52 40.00 ПМФ Нови Сад VII 3 32 40 33 28 38 32 42 40 44 41 28 енглески језик латински језик музичка култура 28.00 Академија уметности у Новом VII Саду 28 56 95.00 2 29 13 90.00 ПМФ у Београду VII 26 54 40.00 80.00 проф.00 проф.00 Филолошки факултет Београд VII 50.00 историја географија музичка култура матер.00 ПМФ Нови Сад VII 11 42 90.00 100.00 професор ликовне културеVII 7 70.00 55.00 40.00 проф.00 100.00 100.00 професор историје VII 5 0.00 ликовна култура српски језик хемија физичка култура 60.00 30.00 50.00 50. 12 45 VII 72. VII 16 42 80.00 15.00 50.00 100.00 40.00 проф.00 проф.00 ПМФ у Приштини VII-2 11 0.00 Академија уметности у Новом VII Саду 26 59 40 географија историја верска настава физичко васпитање ликовна култура психологија српски језик математика географија немачки језик хемија физичка култура 50.00 55.00 100.00 100. ликовне кул.00 80.00 80.00 50.00 проф.00 30.00 Филозофски факултет VII 5 80.00 95. језик са елем.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.словачког језика 15. географије VII 31 58 45.00 ПМФ Нови Сад VII 8 34 78.00 100.00 100.00 89.00 проф.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 7 36 83. муз.00 Природно математички факултет VII НОви20 Сад 80.00 0.00 100.00 100.00 магистар методике биологије VII1 4 50.00 70.00 50.00 30.00 80.00 100.00 28.00 100. историје 9 36 95.00 100.89 ПМФ Нови Сад VII 21 49 40.00 90. физичке културе VII 2 35 VII 75.00 професор географије VII 12 70.00 100. географија историја ликовна к.00 90.00 55.00 50.00 100.00 80.кул.00 55.00 100.00 25.нац. културе VII2 7 32 VII 17 48 20.српског језика 8 37 80.00 10.00 Средња богословска школа IVСремски Карловци 9 40 90. хемије VII 18 45 50.педагог техничко образовање музичка култура изабрани спорт географија историја биологија ликовна култура географија биологија физика 50.00 професор технике и информатике VII 16 50.00 100.00 55.00 30.00 55.00 100.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 78.00 проф.00 90.00 100.00 40.00 10. физичке културе VII 11 36 VII 25.00 дипломирани музички педагог VII 10 20.00 Ш ликовне уметности VI 16 38 .00 филозофски ф.00 60.00 100.00 90.

00 виша педагошка VI музичка култура 35 59 фрснцуски и енглески 100.туризам и хотелијерство.00 Филозофски фак.00 ПМФ VII 8 31 100.00 Технолоски факултет-Мастер VII хемија 10 40 Куварство 30.00 80 Природно матем.00 100.00 55.00 Ф.00 92.00 филос. немачки ј.00 70. са е.департман 1 29 за географију.к.00 90.машинство 100. географија VII 6 37 Практична настава .00 85.00 40.00 30. 70 Природно матем.00 катихизис 5.00 86.00 VII географија пмф 39 64 100. Српски VII језик и књижевност 8 39 Практична настава .00 74.00 100.00 85.00 10.63 Механичар алатних машина.специјалистаV 39 59 Географија 70.00 85.00 30. физичко в.00 Металуршки факултет VII 22 49 Српски језик 100. VII 11 38 100. српски језик 80.н. VII VII VII VII VII 25 6 24 26 2 53 35 54 53 26 . словачки ј. спорта и ф.00 20.00 85.00 80.00 100.00 Учитељски VII 5 30 82.00 20.00 30.00 95.00 Академија уметности VII 6 34 40.00 80.00 Природно .00 Филозофски факултет VII 7 32 Српски језик и књижевност 16.00 10.00 89.00 Филозофски ф.00 30.00 90. VII-2 20 60 Биологија Српски ј.к. VII 9 36 100.63 Металостругар. словачки VII језик 18 48 Машински материјали 30.00 50.90 67.Енглески ј/И-ИВ/ Хемија Географија Енглески језик 100 60 100 100 100.00 90.00 акад.00 90.00 филос.00 95.00 40.00 20.00 100. Уметности VII ликовна култура 8 33 Физичко васпитање 40. V специјалиста 35 55 Словачки језик са елементима националне културе.00 65. специјалиста V 29 50 Економика и организација предузећа 40. 70 Природно матем. Факултет VII 7 30 физика 100.VII 2 40 Физика 50.математицки факултет VII .00 20.00 Економски факултет VII 2 29 Грађанско васпитање 15.00 ДИФ VII физичко васпитанје 9 35 српски језик 100.67 83.00 30.00 Филозофски факултет. менаxер Музичка уметност 20.00 85.Евангелистички 40. 70 Филозофски фак.00 80.00 Факултет физичке културеVII 10 37 Хемија.00 50. VII 1 25 100.00 20.00 30.00 75.00 ПМФ VII 7 35 100. биологија енглески ј.00 ПМФ.00 Филозофски факултет.00 55. Факултет VII 14 38 100.00 Учитељски VI 29 52 100.31 61.машинство 100.машинство 100.00 80. 89.00 Филозофски факултет.00 Природно .00 0.00 Филозофски факултет.00 10.00 пмф VII 14 39 100. познавањ робе 80.хемија музичка к.00 Академија за музичку уметност VII 14 39 Психологија 50.67 16.89 67.53 Алатничар .00 100.00 90 70 90 80 100.00 55. руски VII језик 7 35 Практична настава .00 70.00 85.00 35.00 50.математицки факултет VII 37 61 Руски језик 50.00 20.00 филозофски ф.00 50.00 Филозофски фак.

00 ВПШ 88 ПМФ 80 ПМФ 90 ПМФ 80.00 50 80.00 ВПШ 50.00 50.00 100.00 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 75.образ.00 ВПШ 40.00 20.00 МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА 7 28.00 Филозофски факултет VII 56.00 100.00 20.00 89. ОБРАЗОВАЊЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕОГРАФИЈА РУСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА 100 50 100.00 ПМФ VII 1 11 17 35 36 40 музичка култура физичко васпитање хемија српски језик 100 35 30 100.00 ПМФ 7 45.00 100.00 100.00 100.00 100.00 55 Музичка академија VII 35 Факултет физичке културеVII 30 ПМФ VII 80.00 ВПШ 50.00 78.00 67.00 35 15 40 54 90 70 27.00 ПМФ 60.00 50 Правни факултет VII 80.00 30.00 Учитељски факултет.00 100.00 100.00 100.00 физика-хемија ликовна култура БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ИСТОРИЈА ХЕМИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТЕХНИЧКО И ИНФ.00 VII VII VII VII 32 39 34 28 15 8 6 59 64 64 57 42 33 35 секретар енглески језик у разредној настави хемија 50 100.00 67.00 30.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 7 34 22 32 5 10 57 49 58 31 35 35.00 ДИФ 7 7 7 6 7 7 7 17 25 25 11 35 34 41 54 49 43 62 45.00 Филозофски факултет музичка култура биологија информатика и рачунарство наставник математике и информатике физичко васпитање техничко и информатичко образовање српски језик руски језик 50 15 40 54 100 80 44.Немачки језик Техничко и инфор.00 55.00 100.00 60.00 90 35 60.00 100 80 90 80.00 Филозофски фак.00 89 Филозофски фак. Српски језик енглески језик 100 100 100.00 70.00 Филозофски факултет 6 6 6 100 80 100 95. Б2 VII 20.00 100. 80 Технички фак.00 72.00 100 90 90.00 70.00 Филозофски факултет VII 22 11 14 7 12 34 6 7 41 41 44 33 40 59 33 35 70 Виша педагошка школа VI 33 Академија уметности VII 50.00 55 35 30 100.00 100.00 30 6 13 3 57 34 38 28 30 Факултет уметности VII 10 Природно-математички факултет VII 30 Технички факултет VII 22 Природно-математички факултет VII 75 Факултет физичке културеVII 60 Виша педагошка школа VI 22. 56.00 90.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 30.00 Филозофски факултет VII 5 9 2 16 31 38 30 40 математика географија биологија историја VII VII VII VII .00 ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА 45. 70.00 30.

00 Академија уметности 90 Филозофски факул.00 40.00 100.00 35.00 90.00 ликовна култура руски језик грађанско васпитање музичка култура 30 80.00 100.00 Филозофски фак VII 80.00 40.00 100.00 60.00 100. VII 1 8 4 26 40 36 40 ВИСОКА VII .00 80.00 Академија уметности VII 35. Нац. Кул. устав и права грађана Филозофија Музичка култура музичка култура 100 80 100 50 50 50 50 100 100 100.00 Педагошка академија VI 70.00 50.00 педагошка академија VI 89.00 35.00 100.00 Технички факултет VII 40.00 89.56 20.00 Природно математички фак VII 40.56 Филозофски факул.00 филозофски факултет VII 40.00 90.00 60.00 100.00 Филозофски факул.00 100.00 факултет за физичку културу VII 72.00 45. VII VII VII VII 3 13 13 6 31 42 42 32 VII 40 Природно математички VII 55.00 100.00 20.00 Природно математички фак VII 60.00 100. 30.00 музичка академија VI 1 5 33 5 7 30 24 2 21 27 34 17 12 22 15 18 21 16 6 21 11 11 11 4 30 8 26 31 61 32 33 58 52 28 48 55 57 51 45 42 45 46 52 46 30 53 38 43 40 35 54 39 30 Академија уметности 55.67 Словачки језик Хемија енглески језик физика енглески језик 25.00 30.00 30 55.00 66.00 100.00 60.00 50.00 Академија уметности VII 80.Ликовна култура физичко васпитање 55.00 100.00 Факултет уметности VII 40.00 Академија уметности VII 50.00 50 40 физика Енглески језик Биологија Ликовна култура Математика Географија Информатика Енглески језик Техничко образовање билогија енглески језик географија ликовна култура музичка култура основи информатике и рачунарства Матерњи јез.00 100.00 60.00 Природно математички фак VII 89.00 93.00 72.00 50.00 Природно математички фак VII 80.00 75. Са елем.00 100.00 100. Словачки руски језик енглески језик математика хемија физичко васпитање физика Социологија.00 40.00 35.00 70 30 100 80 30 66.00 Филозофски фак VII 66.56 Филозофски факул.00 Факултет за физичку културу VII 60.00 Филозофски факултет VII 8 10 43 34 17 50 60 ВИСОКА VII 70 ВИСОКА VII 75 ВИША VI 40 ВИСОКА VII 44 ВИСОКА VII 35 ВИША VI 30 ВИСОКА VII 80 ВИСОКА VII 30 ВИСОКА VII 80.00 100.00 Природно математички фак VII 90. 20.00 35.00 50 60 90 45 44 25 40 80 30 85.00 филозофски факултет VII 90.

00 45.00 90.00 90 70 83.ГОГРАФИЈЕ 5.00 75.78 ПРОФ.КУЛТУРЕ .00 ПРОФ.00 ИСТОРИЈА 95.00 НАСТ.00 100.школа VI 60 VII 25 Филозофски ф.78 80.00 ПРОФ. Физичке кул 35 Технички факултет 94.00 Факултет спорта и физ.00 30.МУЗ.00 30.00 45.БИОЛОГИЈЕ 5.00 50 77.00 100.00 Технички факултет VII 30.00 50.00 30. VII 36 3 5 7 28 29 27 31 60 33 35 33 57 53 57 59 2 8 31 34 12 8 31 50 44 60 14 3 3 3 3 3 6 41 31 34 34 26 33 34 VII 16 52 70 Физички факултет VII 24 52 66 Филозофски факултет 85 Физичка култура VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VI 5 7 30 37 26 2 7 25 9 8 9 10 21 54 26 34 52 39 34 37 35 43 40 ПМФ 77.ЈЕЗИКА 60.00 30.00 80.00 100. Филозофски факултет Ликовна култура Физичко васпитање Мађарски језик Физичко васпитање Хемија ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА 75.00 30. VII 88 Филозофски ф.ИСТОРИЈЕ 85.00 Филозофски факултет VII 20.00 100.00 90. Виша педаг.00 МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА 50.00 70.00 Филозофски факултет VII 75.00 65.00 ПМФ VII 60 Технички факултет VII 85 Ликовна академија VII 25 ПМФ VII 27 Филозофски Фа.00 20.00 25.техничко образовање физичко васпиатње основи информ.васп.44 Филозофски факул.ЕНГЛ.78 70.00 30.00 ПРОФ.и рачунар словачки језик 70 100 35 100 60 80 45 94.00 100.БИОЛОГИЈЕ 30.00 Филозофски фак.00 100.00 ПРОФ.00 ПРОФ.00 60 Технички факултет 80 Факул.00 100.00 70. ХЕМИЈЕ 20.00 ПМФ VII 95.00 30.00 100.00 30.. VII VII VII VII 28 8 10 20 57 35 43 49 90 Педагошка академија VI 70 Природно математички VII 88.00 70.44 100 90 88.00 100.00 40.00 100. и рач.00 100.00 30.00 100.00 50.00 45.00 70.00 ПМФ 95.00 30.ТЕХНИКЕ 95.00 80. VII 50.00 100.00 историја и географија биологија и хемија српски језик као нематерњи хемија ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ХЕМИЈА ГЕОГРАФИЈА Техничко Ликовно Географија Српски језик Физика Историја Енглески Српски као нематерњи Основи инф.00 Биологија 30 30 20 ПМФ Физика 70 70 100 100 100 100 50 77.00 30.00 20.00 Академија уметности VII 90.00 ПРОФ.00 100. 30.

00 100.00 100.00 ПМФ-хемија VII 80.књижевност VII 10.00 100.22 ПРОФ.ЛИК. VII 60.00 90.00 25.00 VII 88.00 70.00 100. СРП.00 ДИФ VII 20.00 VII 80.00 100.44 ПРИР.88 50. VII 98.00 100.00 ПРОФ.00 66.00 85.КУЛТУРЕ VI 90. СРП.И КЊ.00 100.00 50.00 100.00 60.00 филозофски факултет Vll 9 7 8 28 4 13 17 5 3 33 33 33 36 38 38 51 35 36 52 35 33 57 59 60 16 31 24 6 16 12 17 51 55 53 34 38 40 50 32 12 6 5 57 39 36 35 28 9 28 6 6г2м 4г3м 7г6м 37г11м 12 59 36 54 42 43 30 56 29 31 31 32 61 37 3 28 13г6м 12г7м 5 28г11м .00 ПМФ-биологија VII 80.00 100. И РАЧУНАРСТВО. ГЕОГРАФИЈА хемија биологија Енглески језик физичко васпитање информатика и рачунарство музичка култура физика енглески језик техничко образовање физичко васпитање енглески језик 55.-енгл.00 100. ЈЕЗ.фак.00 40.00 Географије VII 40.00 Ликовна академија VII 95.СИС VII 44. СА Б2 VII 95.00 VII 75.00 100.00 100. ЈЕЗИКА VII 90.00 ПМФ-физика VII 80.00 100.00 100.фак.00 ПРОФ.00 100.00 25.00 100.00 Физичко VII 95. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Хемија Географија Историја Музичка Култура Ликовна Култура Физичко васпитање ЛИКОВНА КУЛТУРА ИСТОРИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАС. VII 80.00 95.00 100.00 100.00 70.33 VII 66.00 30.00 ФТН VII 10.00 100.00 ДИПЛ.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕНГЛ.00 VII 30.00 95.00 Физике VII 30.00 100. У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖ.00 40.00 50.. ПСИХ.јез.00 100.00 100.33 88.00 100.00 15.00 90.00 Хемије VII 30. МАТЕМАТИКА.00 ПРОФ.66 VII 70.88 VII VII 66.00 60.22 100.00 100.00 Виша музичка шк.00 100.00 15.00 22.ФАК.00 НАСТ.00 100. И рач.00 Фил.00 100.00 60.00 ЕКОН. VII 55.22 100.00 Историје VII 50. ЈЕЗ.00 Музичка академија VII 60.00 30.00 22.НЕМ.00 85. VI 65.00 100.ФАК.00 100.00 35.00 100.00 35.00 ДИФ VII 30. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖ.00 80.00 65.00 50. VII 83.00 50.66 80.00 100.ИНФ.00 100.00 ПР.00 VII 80. ИНФ.00 Инф.И КЊ.00 83.00 Фил.00 100.00 89.00 100.00 100.00 100.00 VII 30. ФИЗИКЕ VII 89.00 85. ЈЕЗ.ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕVII 22.00 100.МАТЕМ.

00 100.00 Природно .00 50.00 50.00 филозофски факултет Vll 7 45 30.00 музичка култура Физика Техничко образовање Биологија информатика и рачунарство Ликовна култура Географија Биологија Музичка култура Физичко васпитање Биологија Музичка култура Техничко образовање Математика Биологија Хемија Физика Географија Историја 50.00 40.факултет VII VII 45.00 40.00 70.00 20.00 70.00 30.00 Учитељски факултет 77.факултет VII VII 60.00 20.00 Филозоф.00 35.00 80.00 академија уметности 50.00 80.математички факултет VII 10.00 факултет физичке културеVll 30.00 70.00 50.00 10.00 35.математички факултет VII 25.00 70.00 100.00 ПМФ VII 60.00 30.00 90.00 20.00 ПМФ 28 5 5 7 25 56 29 31 37 57 10 2 23 16 7 4 13 36 30 53 40 36 32 36 10 4 38 31 7 4 37 10 15 9 7 2 11 7 4 24 37 5 2 34 3 16 7 31 31 62 35 47 43 33 28 40 39 41 48 60 35 28 60 29 53 33 70.00 57.математички факултет VII 75.00 Ликовна академија VII 60.00 Филозофски факултет VII .00 70.00 20.00 ликовна култура Географија Физика енглески језик Хемија Словачки језик српски језик 50.00 20.00 100.00 пмф дипл.00 технички факултет Vll 30.00 филозофски факултет Vl Vll Vll 36 35 15 63 64 39 75.00 Факултет VII 50.хемичар Vll 40.00 Филозоф.00 Академија уметности VII 50.00 40.00 Педагошка академија VI 78.00 100.00 88.00 70.математички факултет VII 25.00 100.00 ПМФ VII 30.00 80.00 35.00 100.00 55.00 100.00 60.00 10.00 Учитељ.00 70.00 94.00 Факултет VII 20.00 35.00 виша педагошка школа Vl VII 45.00 35.00 Историја енглески језик 75.00 Економски факултет VII 80.00 40.00 Природно .00 Филозоф.00 Природно .00 100.00 физичко васпитање информатика и рачунарство музичка култура хемија физика 100.00 100.00 Музичка академија VII 20.00 ликовна култура техничко образовање српски језик 35.00 Факултет VII 85.00 Факултет VII 70.факултет 77.00 100.00 Факултет VII 70.00 ПМФ VII 10.00 35.00 15.00 50.00 100.00 70.00 70.00 100.00 Природно .00 академија уметности Vll 30.00 50.00 Природно .математички факултет VII 30.00 ПМФ 15.факултет VII 30.00 100.00 40.00 88.00 100.00 виша педагошка школа 65.00 30.00 30.00 50.00 50.00 Факултет VII 70.00 70.руски језик 70.00 70.00 30.00 50.00 70.00 ВПШ VI VII 70.00 50.

00 100.00 0 Филозофски факултет 7 60 Филозофски факултет 7 5.00 75. VII VI VII VII VII 4 7 18 6 6 33 33 46 38 34 7 7 . Лик ум. историје VII 70.00 100.00 Филозофски фак.00 Факултет уметности VII 90. 70.00 Виша педагошка 90.00 100.00 10 25 90.00 50.00 55.00 Филозофски фак.00 Академија уметности 7 20.00 40.00 Природно математички факултет 7 80.00 Ликовна академија 7 6 5 36 33 музичка култура физичко васпитање историја музичко српски хемија 100 100 75.00 90.00 70.00 80. Фак.00 Технички факултет 7 13 23 11 9 28 2 3 3 9 7 5 8 39 53 37 35 60 27 30 33 35 44 35 42 српски језик немачки језик географија 50 70 50.00 90. 70.00 70.00 100.00 Природно-мат.00 50.00 100.00 100.00 55.00 80. 50.Информатика и рачунарство Српски језик Техничко образовање Психолог енглески језик (I) математика математика 100. VI VII 34 13 59 53 енглески ликовно историја информатика енглески 100.00 80.00 80 100 100.00 Филозофски факултет VII 80.00 50.00 Филозофски фак.00 90.00 Технички факултет VII 79.00 Педагошка академија VI 50.00 Филозофски факултет VII 90.00 100. VII 40.00 50 70 20.00 90.00 30.00 Природно математички факултет 6 89.00 Природно математички факултет 7 80.00 Филозофски фак.00 100.00 40.00 80 10.00 55 Музичка академија 55 Факултет физичке културе 65.00 Природно математички факултет 7 90.00 100.00 Технички факултет 90.00 Природно математички факултет 7 5 12 36 9 4 31 28 29 38 63 31 36 57 53 физика физика хемија биологија биологија историја физичко васпитање ликовна култура музичка култура физичко васпитање информатика техничко и информатичко образовање 100.00 90.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50 25 90.00 90 Природно математички факултет 7 5.00 75.00 Академија уметности 7 0 Факултет физичке културе 7 0 Технички факултет 7 90.00 15.00 Природно математички факултет 7 40.00 70.00 50.00 Филозофски факултет 7 40.00 Филозофски фак.00 Филозофски факултет 7 67.00 100.00 100.00 100.00 80.00 10.00 100.00 Природно математички факултет 7 7 6 5 36 39 32 информатика ликовна култура 100 30.00 40.00 100.00 100.00 50.00 Природно математички факултет 7 40.00 Проф.00 100. VII 6 10 8 11 18 2 32 37 36 34 50 25 техничко немачки 35.00 Факултет физичке културе 7 10.00 89.00 55.00 Виша шк.00 100.00 50.00 90.

00 100.00 60.00 Технички Факултет ЧачакVII 6 55.00 22.00 50. VII 8 10.00 100.00 75. факул.67 100 65.00 Природно математички факултет VII Нови Сад 5 34 80.00 Филозофски факултет ВИИ 32 20.00 Филозофски факултет ВИИ 8 60.00 Наставник музичке културе VI 23 49 Техничко и информатичко образовање Немачки језик хемија Информатика и рачунарство Техничко и инф.00 70.00 20.22 90.00 25.00 25.00 100. обр. Ликовна култура Хемија Географија Историја Физика Физичко васпитање Математика Рачунарство и информ.00 Природно математички факултет VII Нови Сад 9 40 40.00 100. физичког васпитања VII дипломирани4 кинезитерапеут 31 30 Проф. VII 28 58 0. VII 19 11.00 100.00 100.00 80.00 70.00 Природ.00 Факултет Физичке културе VIБеоград 20 88.00 Технички Факултет Зрењанин VII 7 70.00 77.00 80.00 10. VII 8 0.-матем.44 Проф.00 90. факул.00 100.00 Виша школа примењених VI уметности Бгд 19 50.11 Филолошки факултет VII 11 60.00 60.00 100.00 Природно математички факултет VII 35 60 5.00 100 66.00 90.00 Академија уметности ВИИ 17 42 29 51 43 37 38 40 50 48 55 48 47 39 33 36 32 35 51 38 31 60 43 .00 90.00 70.00 Виша школа ликовних и примењених VI уметности 7 29у Београду 45.00 Прир.00 Прир.77 Проф. немачког језика VII 4 70 Наставник домаћинства и VI хемије 26 35.00 10.00 30.22 20 100.00 100.00 Природно-мат.00 Прир.00 100.мат.00 20.00 60.00 90.факулт.00 Филозофски факултет ВИИ VII 5 40. Економска група предмета Биологија Историја Физика Географија Српски језик и књижевност Грађанско васпитање Психологија Музичка уметност 100 66.00 Филозовски факултет VII 17 49 95. руског језика VII 34 65 10 Наставник физике и хемије VI 29 56 95.00 100.00 Природно-мат.-матем.00 5.00 Филозофски Факултет БгдVII 26 70.00 22.00 Економски факултет VII 5 0.00 Природно математички факултет VII Нови14 Сад 41 15.89 40 32. VII 8 37 70. факул.00 50. Фак.00 ПМФ Београд VII 23 80.00 80.22 90. енглесог језика VII 15 40 25 Проф.00 20.67 80 30.00 60.00 100.00 80.00 Технички факултет VII 10 25.00 50.00 5.-матем.89 Педагошка академија VI 20 80.00 70.00 50.00 ПМФ Нови Сад VII 12 80.00 20.гегорафија Наставник биологије физика Биологија Хемија Физика Ликовна култура Историја Географија ликовна култура 100. Фак.00 ПМФ Нови Сад VII 12 35.00 90 Професор тетхничког образовања VII 16 44.00 60. VII 6 35 65.00 100.00 88.00 60.00 100.00 70.00 25.00 15.00 20.00 Наставник ликовне културе VI 18 39 енглески језик физичка култура руски језика физика музичка култура 100 40 100 50 100.

00 30.00 22.44 филолошки фак.00 факултет физичке културеVII-1/1 16 45 33.00 100.00 94.00 100.00 60.11 природно-мат.00 Филозофски факултет VII 4 30 30.44 ВСС 7 32 62 35.00 факултет уметности VII 16 43 45.00 40.00 Природно-математички факултет VII 5 32 75.00 35.00 100.00 33.00 55.00 20.00 55.00 5.55 0.00 ВШСС 6 6 46 35.00 филозофски факултет VII 3 35 25.00 филолошки факултет VII 12 39 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 ликовна академија VII 16 42 20.00 55.00 филозофски фак. VII 12 36 25.00 30.00 природно-мат.00 70. VII 13 45 94.00 45.00 40.44 филозофски факултет VII 2 26 25.00 100. VII 5 31 30.00 ВСС 7 9 35 40.00 25.00 35.00 богословски VII 5 36 44.00 70.55 45.00 Виша педагошка академија VI 31 56 35.00 10. VII 7 32 5.00 ВСС 7 25 51 40.00 30.22 100.00 11.00 ВШСС 6 35 63 44.00 70.89 виша педагошка VI 37 61 44.11 филолошки фак.00 35.00 100.00 филозофски фак.00 50. VII 9 39 11.00 56.00 100.00 30.33 40.00 40.00 АЛУ VII 11 40 35.00 ССС 4 34 55 20.00 29.00 50.00 30.00 филозофски фак. VII 34 64 80.00 66.00 80.00 22.00 ВСС 7 11 35 .00 100.00 45.22 Филозофски факултет VII 12 35 45.00 ВСС 7 3 29 25.фак VII 1 26 30.00 филолошки факултет VII 6 32 40.00 80.00 33.00 40.00 музичка академија VII 9 38 11.00 75.00 60.00 80.00 35.фак VII 3 35 25.56 30.00 55.00 35.00 50.00 20.00 65.00 Технички факултет "Михајло VII Пупин" у Зрењанину 9 42 22.67 50.00 филозофски фак.00 30.Верска настава Руски језик Историја Биологија Грађанско васпитање Руски језик Физичко васпитање Српски језик Историја Ликовна култура Математика Музичка уметност Историја српски језик енглески језик биологија енглески језик ликовна култура историја информатика математика руски језик музичка култура Географија Физичко васпитање Техничко и информатичко образовање Српски језик Историја Физика Веронаука католичка музичко васпитање Физичко васпитање руски језик и књижевност географија биологија Веронаука православна Историја 100.22 45.00 ПМФ VII 26 54 44.00 70. VII 36 61 30.00 45.33 филолошки фак.00 30.00 ВСС 7 15 41 15.11 80.44 филозофски факултет VII 20 59 25.00 50.00 економски факултет VII 5 40 88.33 35.00 55.00 60.

00 60.00 професор техничког VII 35.00 40.00 100.биологије VII.културе VII 80.00 10.00 Академија уметности VII 90.00 30.00 10.00 100.00 35. музичка култура библиотекар ликовна култура математика историја српски језик и књижевност математика наставник техничког образовања биологија географија енглески језик географија историја физичко хемија и биологија физика музичко ликовно рачунарство и информатика секретар пољопривредна техника ликовна уметност педагог биологија историја грађанско васпитање музичка уметност заштита биља агрохемија и педологија Физичко васпитање 50.00 наставник физичког одгојаVI 20. 70 Проф.00 100. VII 6 6 10 24 35 25 35 4 14 36 50 63 51 63 40 39 45 Проф.Ликовна култура Хемија физичко васпитање техничко и информатичко образовање историја информатика Професор физичке кул.00 65.00 60.музучке културе VII.00 60.00 100. 60 Проф.00 Виша педагошка VI 50.00 15.00 Академија уметности VII 50.00 Филозофски факултет VII 30.00 20.00 50. 45 наст.00 50.00 ПМФ VII 80.00 20.00 50.00 10.00 50.00 15. 80 Наст.00 45 50 65 89 75 72 89 80 90 75 40 70.информатичар VII.00 100. 67 дипломирани математичарVII.00 100. VII 40 проф.00 Пмф VII 35.00 Фак.00 Факу.00 30.00 ПМФ VII 80.00 дипломирани економистаVII 0.00 Пмф VII 50.00 Филозофски факултет VII 30.00 Пољопривредни факултетVII 30.Физ.техничког образовања VI.00 35.00 20.енглеског језика и књижевности 95.00 15.00 ВШСС 20.00 Правни факултет VII 45. VII 60 Проф.00 20.00 ВШСС 60.00 ПМФ VII 95.00 35.историје Проф.00 професор историје VII 10.00 Пољопривредни факултетVII 15. 50 професор разредне наставеVII.ликовне културе VI.00 100. VII 12 35 36 28 4 16 39 10 3 23 6 7 37 59 62 59 27 44 65 42 34 57 33 37 2 4 27 31 10 24 3 40 57 32 1 8 28 37 8 6 1 1 14 37 33 39 39 40 .00 30.00 35.00 45 100 100 89 100 72 89 100 100 100 70 50.00 80.умет.00 Пољопривредни факултетVII 20.00 45.00 100. VI 55.00 50.00 Филозофски факултет VII 20.00 25.00 20.00 Виша школа лик.00 Академија уметности VII 20.00 30.00 100.српског језика и књижевности VII 67 33 13 32 28 39 4 52 39 57 53 61 28 89 дипл.00 25.00 50.географије VII.00 50.00 40.00 90.00 60.00 30.физичке култу.00 20.00 45.00 Факултет физичке кул.

00 70.00 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТVII 25.00 Диф Н. VII 75.00 50.00 Природно мате.00 55.00 100.00 25.00 Ликовна академија VII2 20.00 55.00 ПМФ Нови Сад VII 75.Зрењ VII 30.00 100.00 55.00 33.00 Филоз. фак.00 60.00 музичкa култура секретар школе ИНФОРМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА 20.00 100. Сад VII 75. Сад VII 89. VII 50.00 ПМФ Нови Сад VII 88.00 Техни.00 50.00 ПМФ 90.00 89.00 85.00 33. Н.00 50.00 50.00 60.00 75.00 100.00 15.00 Факултет физичке културе VII 25.00 40.00 100.00 50.00 Филозофски фак VII 60.00 67.00 50.00 20.00 100.00 70.00 Држ. Н.00 ДИФ Н Сад VII 80. Фак.00 ФФК 30.00 ПМФ Нови Сад VII 70.00 Филозофски факултет VII VII VII 7 7 7 7 7 7 9 15 15 32 1 21 5 9 11 23 26 33 22 7 12 5 9 1 23 24 15 1 14 9 3 10 39 47 46 54 32 42 35 35 43 53 52 57 49 35 40 31 43 26 54 56 45 25 43 36 29 34 9 5 6 9 33 33 32 50 24 9 17 5 50 38 41 36 6 3 21 33 33 53 . Сад VII 60.00 Професор музичке културе VII 50.00 МУЗИЧКА АКАДЕМИЈАVII 72.00 90.00 60.00 АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ VII 75.00 85. Фак.00 100.00 50.00 информатика енглески језик историја 25.00 ПМФ 40. Зрењанин VII 5.00 28.00 90.00 Правни факултет VII 50.00 Филозофски ф.00 Метало прерађивачка III 70.00 70.00 80.00 50.00 ПМФ Нови Сад VII 89.00 33.00 100.00 Технички факултет 30.00 Филозофски 50.00 70.00 90.00 100.00 55. Педагошки инст.00 100.00 ПМФ Нови Сад VII 50.00 Академија уметности 35.00 65.00 100.00 60.00 20.00 Филозофски фак.00 100.00 75.00 100.00 75. Нови Сад VII 80.Географија Музичка култура Секретар школе Ложач Историја Техничко образовање Информатика и математика историја географија физика физичко васпитање хемија ликовна култура физичко васпитање хемија енглески језик биологија немачки језик физика историја географија основи инфирматике и рач физичко васпитање математика српски језик и књиж физичко васпитање ГЕОГРАФИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК ликовна култура 15. Н Сад VII 20.00 25.00 75.00 ПМФ 40.00 70.00 50.00 25.00 25.00 Дипломирани правник VII 60.00 80.00 100. VII 50.00 72.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАК VII 65.00 ПМФ VII 25.00 40.00 90.00 50.00 15.00 90.00 85.00 филозофски факултет 85.00 25.00 30.00 45. Фак.00 Техн.00 Филозофски ф.00 Географски фак.

00 100.00% Технички факултет VII 66.00 Филозофски факултет VII 3 20.00 Филозофски факултет 7 0.00 10.00 20.00 Природно математички факултет VII 7 0.00 ПМФ VII 4 65.00 10.00 60.00 60.00 Технички факултет VII 11 90.67% Филозофски факултет VII 25.33% 80.00 Филозофски факултет 7 3 60.00 Филозофски факултет VII 10 80.00 100.00 Академија уметности VII 10 95.00 Филозофски факултет VII 8 37 физичко васпитање информатика музичка култура Русински језик Информатика Географија Француски језик Ликовно култура Српски језик и књижевност 100.00 Академија уметности VII 12 10.67% 25.00 30.биологија биологија географија 100.00 0.33% Филозофски факултет VII 10 80.00 78.00 Природно математички факултет VII 17 67.00 20.00 10.00 30.00 Виша педагошка школа VII 37 80.00% 65.00 60.00 Факултет физичке културеVII 18 75.00 Филозофски факултет VII 13 10.00 33.00 Академија уметности VII 27 47 35 38 40 26 32 34 42 28 44 39 46 52 33 43 61 38 53 .00 ПМФ 85.00 100.00 100.00 60.00 20.00 100.00 20.00 80.00 55.00 100.00 Филозофски факултет VII-2 7 85.00 100.00 100.00 100.00% 66.00 Факултет физичке културеVII 9 15.00 100.22 Филозофски факултет VII 40.00 100.00 ПМФ 10.00 100.22 60.00% 66.00 100.00 38.00 100.00 Филозофски факултет VII 17 30.00 Факултет за физичку културу VII 16 78.00 38.00 90.00% Филозофски факултет VII 6 36 35 32 33 37 40 33 40 38 Рачунарство и информатика Енглески језик Српски језик француски језик биологија техничко образовање 38.00 100.00 0.00 78.00 100.00% Академија уметности VII 13 40.00 100.00 56.00 70.00 20.00% 40.00 Филозофски факултет VII 10 90.00 45.00 22.00 100.00 Природно математички факултет VII 3 30.00 Технички факултет VII 35 34 42 43 41 37 српски језик професор хемије енглески језик професор ликовног образовања физика дипломирани математичар енглески језик професор музичке културе техничко образовање професор математике физичко васпитање немачки језик словачки језик географија професор немачког језика професор мађарског језика Наставник техничког образовања Професор физичке културе Професор музичке културе 100 92.33% 80.00 100.00 ПМФ VII 6 33.00 90.00 11 4 2 23 14 11 75 Природно математички факултет VII 17 66.00 10.00 ПМФ VII VII VII 20 35 8 48 60 35 50.00% 40.00 40.00 20.00% 70.67% 25.00 25.00 40.00 Технички факултет професор VII информатике 10 10.00 10.00 90.90 100.00 33.00 Природно математички факултет VII нови сад 2 45.00 100.00 78.00 Музичка академија VII 8 10.00 Природно математички факултет VII-2 80.00 20.00 100.

00 100.00 Технички факулт.00 55.00 55.00 Филизофски факлутет VII 7 25.00 Музичка академија VII 22 35.00 10.00 100.00 40.00 100.00 66.00 Филизофски факлутет VII 15 80.информатика VII 23 40.00 ПМФ НОВИ САД VII 23 90.00 Професор физике VII VII VII VII 4 5 28 38 31 29 56 60 70.00 90.00 40.00 100.00 35.00 25.00 100.математика VII 24 89.00 Природно математички факултет VII 30 5.00 VII VII 3 26 31 55 40.католичка информатика музичка култура ПРОФЕСОР МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ ПРОФЕСОР ИНФОРМАТИКЕ Географија 60.00 ПМФ .00 100.00 66.00 40.српско равославна Грађанско васпитање Веронаук .00 Филизофски факлутет VII 8 94.00 100.00 физичко васпитање историја географија математика Руски језик Географија 60.00 АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ VII 14 90.00 60.00 Филизофски факлутет VII 9 55.00 55.00 100.00 Природно математички факултет VII 3 25.00 50.00 Филозофски факултет VII 2 40.Професор хемије Професор музичке културе Професор физике Професор биологије Професор историје БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА Српски језик Мађарски језик Енглески језик Енглески језик Немачки језик Музичка култура Географија Математика .00 100.00 100.00 20.00 Академ.00 66.00 35.00 ПМФ НОВИ САД VII 16 70.00 100.00 Теолошки .00 44.биологија VII 17 40.00 25.00 ПМФ .00 40.00 Филизофски факлутет VII 4 80.67 40.00 15.00 35.00 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТVII 10 95.00 80.00 40.00 ПМФ .00 44.00 70.00 90.00 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ VII ФАКУЛТЕТ 7 20.00 20.67 VII VII 26 27 55 54 .00 100.00 Филизофски факлутет VII 13 55.00 Факултет физичке културеVII 3 20.00 100.00 100.00 80.00 25.00 60.мађарска настава Физичко васпитање Основи информатике и рачунарства Веронаука .00 78 Професор руског језика 55 Професор географије 30 Професор историје 20.00 Филизофски факлутет VII 33 44.00 30.00 ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ VII ФАКУЛТЕТ 7 72.00 Професор географије VII 7 56 34 52 27 33 39 40 49 59 28 44 32 48 25 48 49 52 29 49 41 38 48 46 34 39 53 41 37 36 100 55 10 30.00 ПМФ .00 50.00 25.00 100.00 85.00 80.00 25.00 90.00 50.67 40.00 100.мађарска настава Математика Биологија .00 Академија уметности VII 8 90.00 40.00 44.00 Природно математички факултет VII 22 10.00 15.00 Свакодневни живот у прошлости Физика 78 50 10 30. 7 13 10.00 10.00 100.00 40.00 44.00 Електронски факултет VII 20 85.00 100.00 100.катихезик VII 14 45.географија VII 1 89.00 100. Уметности 7 8 60.

00 биологија 20.00 35.образ.00 Филозовски факултет 80. педагог 100 немачки језик 22 физика 100 географија 5 русински језик са елементима националне културе 10 историја 15 биологија 40 верска настава 100 мађарски језик са елементима националне културе 40 физика 60.00 67.00 ПМФ 0.66 информатика 0 грађ.00 ФИЛОЗОФСКИ Ф 20.00 Енглески језик 20.физика БИОЛОГИЈА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА ГЕОГРАФИЈА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 20.00 технички факултет 10.00 Природно-матема.66 Физика 50.00 15. 16.00 45.00 техн.88 Природно-матема.00 српски језик 100. 40.физ.00 90.00 факул.00 академија уметности 89.00 45.00 филозофски факултет 67.00 55.00 80.00 Филозофски 72.66 математика 66.22 Филозофаки фак.културе 40.00 српски језик 66.00 физичко васпитање 100. 70.22 16.васпитање.00 Српски језик као немат.00 20.00 ФИЛОЗОФСКИ Ф VII VII VII VII VII VII VII 19 10 9 3 11 5 6 49 42 38 31 43 32 36 VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 10 2 19 21 7 19 9 33 5 9 4 5 11 5 8 10 12 25 25 7 6 6 3 7 9 6 15 35 26 50 52 43 45 37 58 30 34 32 43 44 35 38 35 35 51 52 39 37 32 27 32 39 41 43 VII VII VII 8 3 21 34 29 59 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 . 88. Хемија Математика Ликовнс култура 100 66.00 72 Филозофски 66.00 ПМФ 60.00 80.00 55.00 40.00 100.00 89.00 Техничко образовање 80.00 ПМФ 45.00 22.00 65.00 70.00 Српски језик и књижев.00 ликовна култура 50.00 грађанско васпитање 80.културе 20.00 100.00 ПМФ 33.физ.00 ФИЛОЗОФСКИ Ф 0.00 Технички факултет 25.00 55.00 ПМФ 22.00 60.66 60 90 Природно-матема.00 физичко васпитање 40.66 80 20. 50.00 математика 89.66 Филозофаки фак.00 ПМФ 15.00 40. 60 Академија уметн. 100 66.00 40.00 енглески језик 100.00 факул.00 22. 16.00 10.66 70.00 20.00 67 44 100 0 22 90 100 10 5 20 85 40 60.66 ПМФ 40 ФТН 40 Филозофски 33 Филозофски 90 ПМФ 5 ПМФ 10 Филозофски 5 Филозофски 20 ПМФ 80 Катехета 30 Филозофски 50.00 30.00 филозофски факултет 90.

00 филозофски VII VII VII VII VII V VII VII/2 VII VII VII VII VII VII VII VII VII/2 VII VII VII 6 10 7 12 10 35 10 12 2 9 9 9 1 6 5 2 20 8 14 36 40 40 41 39 55 36 40 32 40 35 41 34 34 31 39 46 36 37 46 100 100 100 50 100 100 11 35.00 Филозофски факултет VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 9 28 29 2 31 14 2 6 11 11 39 56 56 36 51 43 29 32 38 38 .77 100 40 70 Фак.за физичку к. 88. предмета Математика енглески језик физика историја географија музичко ликовно биологија филозофија историја француски историја филозофија грађанско васпитање 50 100 50 50 80 77.00 35.00 100 15 42 32 53 48 45 65 62 81 100 94 30 100 100 19 28 85.00 50.00 50.00 80 44 43 50 78 90 11 35.00 32.88 Филозофаки фак. Ликовна уметност Музичка култура Филозофија Грађанско васпитање Машинска група предмета Физичко васпитање Српски језик и књиж. 20 Природно-матема. VII VII VII VII 8 18 8 20 35 51 36 48 20 20 88 20 20 88 20 Филозофаки фак.00 22 Филозофски факултет 15 ПМФ 40 ПМФ 32 ПМФ 48 Филозофски факултет 53 Саобраћ. Гр.00 100. 88. предмета ПТТ саобр.-психолог Грађанско в.66 Филозофаки фак. 40 Филозофаки фак.00 филоѕофски 80. Електотех.00 90.00 ПМФ 80. 66. "Пинки" 11 Филозофски факултет 60 Академија уметности 62 Музичка академија 73 Филозофски факултет 78 Филозофски факултет 37 ФТН 20 ДИФ 68 Филозофски факултет 50 ФТН 19 ФТН 15 ПМФ 85. гр.-педагог Хемија Руски језик Руски језик Екологија Физика Хемија Историја Практична настава Српски језик и књиж.00 100.00 70 ПМФ 34 музичка академија 40 ликовна академија 40 ПМФ 68 филозофски 80 филозофски 0 филозофски 35.00 Филозофски факултет 27.00 Филозофски факултет VII VII VII 7 7 7 34 34 42 100 40 40 50 80 100 45 75 69 55 65 100 50 100 100 19 28 100.00 Филозофски факултет 45. шк.Физичко васпитање Немачки језик Енглески језик Грађанско в.00 50.

00 музичко образовање устав и права грађана историја латински језик биологија српски језик и књижевност хемија 100.00 20.00 ПМФ VII 5 13 9 21 10 10 18 32 19 10 6 34 41 35 49 41 48 47 59 49 36 33 4 7 27 19 30 35 58 43 8 4 15 26 11 12 9 16 7 33 34 41 58 37 34 38 40 33 16 9 5 23 25 18 44 36 33 49 48 40 18 29 4 24 9 10 12 45 54 31 53 35 36 39 .00 ПМФ VII 33.00 Филозофски факултет VII 50.00 45.00 100.00 Ликовна академија VII 90.00 Филозофски факултет VII 34.00 100.00 100.00 ПМФ VII 60.00 Филозофски факултет VII 25.00 Правни факултет VII 25.00 100.00 Филозофски факултет VII 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Природно-математички факултет VII 20.00 Факултет за физичку културу VII 60.00 25.00 Музичка култура и Хор и оркестар Биологија и Чувари природе Италијански језик социологија информатика информатика 100 95 100 100.00 Факултет физичке културеVII 90.00 35.00 40.00 85.00 100.00 20.00 60.00 40.00 Филозофски факултет VII 50.00 75.00 85.00 80.00 40.00 100 95 100 100.00 20.00 45.00 Музичка академија VII 70.00 17.00 Филозофски факултет 70.00 Ликовна академија VII 90.00 50.00 Филозофски факултет VII 10.00 100.00 100.00 100.хемија хемија српски језик немачки језик информатика биологија хемија хемија руски језик музичко васпитање историја Лилковна култура Немачки језик физичко васпитање ликовна култура хемија историја Физичко васпитање и Изабрани спорт Физичко васпитање и Изабрани спорт Математика 40.00 40.00 45.00 78.00 100.00 35.00 65.00 17.00 Филозофски факултет VII 95.00 100.00 85.00 Филозофски факултет VII 78.00 35.00 100.00 Филозофски факултет VII 95.00 Лилковна култура Енглески језик Историја Географија 40.00 Природно математички факултет VII VII 20 Музичка академија VII 80 Природно математички факултет VII 90 Филозофски факултет VII 70.00 Академија уметности VII 35.00 ПМФ VII 25.00 Природно-математички факултет VII 45.00 Факултет за физичку културу VII 85.00 ПМФ VII VII 20.00 20.00 Филозофски факултет VII 20.00 100.00 100.00 Филозофски факултет 85.00 100.00 Природно-математички факултет VII 45.00 55.00 Природно-математички факултет VII 38.00 100.00 40.00 10.00 35.00 25.00 Академија уметности VII 70.00 Природно-математички факултет VII 35.00 20.00 20.00 75.00 Факултет техничких наукаVII 40.00 40.00 Филозофски факултет VII 85.00 60.00 20.00 60.

00 70.00 ФИЛОЗ. 90.78 ФИЛОЗ.00 филозофски ф 20. Биологије проф.00 100. Енглеског језика проф.00 МУЗ.00 100.00 90. 90.5 3.00 100.00 ПМФ НОВИ САД 90.00 40.00 100.00 ПМФ 20.00 70.00 филозофски ф 5.00 филозофски факул.00 ПМФ НОВИ САД 44.00 100.00 70.00 65.00 90.00 70.ФАКУЛТ.00 20.00 музичка акдемија 60.00 100.78 ФИЛОЗ. Информатике Психолог грађанско васпитање проф.ФАКУЛТ.АКАД.00 100.00 ФИЛОЗ.00 ФИЛОЗ.00 100. 70.ФАКУЛТ.00 ПМФ НОВИ САД 90.00 100.00 ФИЛОЗ.00 100.00 5.00 пмф 77. Математике проф.00 ЛИКОВ.44 ПМФ НОВИ САД 44.00 80.ФАКУЛТ.00 55.АКАДЕМ.00 50.ФАКУЛТ.00 100.00 100. 25.00 67.78 ФИЛОЗ.00 100.00 100.44 ПМФ НОВИ САД 80.00 ФФК 25.00 40.00 70.00 90.00 100.5 4.00 ПМФ НОВИ САД 80. 5.00 филозофски ф 30.00 89.АКАДЕМ.00 50.00 100.00 70.00 50.00 100.00 80.00 100.00 100.00 60.00 20.00 90.4 6 4 11 12 10 11 7 23 21 5 7 21 23 10 12 5 11 11 4 16 18 18 38 52 39 35 44 41 25 28 31 31 34 25 34 30 28 38 35 36 36 35 51 52 34 35 52 51 36 35 34 38 36 28 42 47 47 VII VII 9 16 35 42 .00 30.ФАКУЛТ.00 90.00 90.00 60. 5.00 100. 80.00 ПМФ 30.енглески језик музичка култра физичко васпирање ликовна култура информатика и рачунарство математика проф.00 30.00 100.00 55.00 ПМФ НОВИ САД 40.00 84.00 100.00 67.00 ПМФ 89.78 ФИЛОЗ.00 30.00 МУЗ. 80.АКАД. Енглеског језика проф.00 60. 77.00 ликовна академија 20.00 пмф 100.00 5.00 30.00 ПМФ НОВИ САД VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 7 31 6 6 15 12 1 1.00 20.00 100.00 филозофски ф 50.00 100. 87. 40.ФАКУЛТ.00 100. Музичког НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА БИОЛОГИЈА ФИЗИКА И ХЕМИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИКА И ХЕМИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ХЕМИЈА ГЕОГРАФИЈА 84.ФАКУЛТ.00 20.00 100.9 4 1 5.00 35.ФАКУЛТ.00 84. 55.00 90.00 100.00 90.00 100.ФАКУЛТ.00 20.00 ФИЛОЗ.00 ПМФ НОВИ САД 80.00 50.00 академија уметности 77. 55.00 100. 70.00 ЛИКОВ.00 ФИЛОЗ. 87.

00 60.00 95.00 60.00 100.00 40.00 94.00 филозофски ф.физичке култ.00 70. Историје VII 56.00 Професор географије VII 7 90.00 40.00 ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ VIIКУЛТУРУ18 55.00 90.00 VSS VII-1/1 10 75.00 80.78 Професор немачког језика VII 3 40.00 89.00 100.00 30.географ VII 40.00 100.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Ликовна култура Хемија Физичко васпитање Немачки језик Биологија Историја Географија Физика СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ХЕМИЈА хемија биологија историја географија Филозофија Музичка уметност Психологија Ликовна култура Шпански језик Историја Географија Информатика Ликовна култура Историја Руски језик Физичко васпитање Биологија Музичка култура Географија биологија енглески језик у И циклусу 80.00 85.00 94.00 100.00 70.00 природно-математ.00 Професор хемије VII 5 75.00 Ликовна академија VII 95.00 6000% 100.00 94.00 100.00 VSS VII-1/1 10 94.00 Фак. VII 40.00 Филозофски факултет VII 20.00 30.00 природно-математ.00 Филозофски факултет VII 40.00 40.00 100.00 80.00 Филозофски факултет VII 75.00 100.00 100.00 40.00 Професор физике VII 9 94.ф VII 90.00 Природно математички факултет VII 40.00 Ликовна акадамија VII 75.00 94.00 Професор физичког васпитања VII 18 77.ф VII 60.00 60.00 90.00 10.00 географски ф.00 45.00 100.00 100.00 100. VII 20.00 100.00 20.00 90.00 75.00 Природно-математички VII 65.00 20.00 100.00 94.00 Професор историје VII 9 75.00 20.00 Дипл.00 Учитељски факултет VII 7 6 7 24 14 2 30 5 4 6 4 17 9 22 8 8 6 29 6 13 6 9 47 40 36 51 26 58 37 33 41 60 39 33 40 41 60 36 39 38 53 39 31 49 29 31 32 30 48 34 47 35 35 36 53 30 39 33 35 .00 90.00 Професор ликовне културе VII-1/1 8 80. VII 10.00 94.00 70.00 100.00 Музичка академија VII 20.00 Филолошким факултет VII 90.00 100.00 SSS IV 28 VII-1/1 6000% VSS 80.00 100.00 70.00 100.00 Професор биологије VII 28 20.00 45.00 Проф.00 75.00 40.00 Виша педагошка VI 85.00 95.00 40.00 85.00 Музичка академија VII 75.00 6000% 80.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 VSS VII-1/1 8 75.00 VSS VII-1/1 25 94. VII 90.00 85.00 45.00 20.00 75.00 Филолошки фак.00 ФОН VII 85.00 100.00 100.00 VSS VII-1/1 7 60.00 89.

00 78.00 ФФК VII 11 36 60. 50.00 60.00 10.00 35.00 Физика 30.00 72.00 100.00 40.00 35.00 95.00 25.музичка култура географија историја ликовна култура информатика математика физичко васпитање музичка култура енглески језик ликовна култура географија српски језик 25.00 Географски фак.00 30.00 Филозофски факултет VII 3 31 30.00 30.00 Филолошки факултет VII 34 60 40 Педагошка академија 65 Педагошка академија 50 Филозофски факултет 40 Педагошка академија VI VI VII VI 29 29 11 33 54 58 50 56 .00 25.00 Физички факултет VII 19 39 40.00 Српски језик ЛИКОВНА КУЛТУРА 30.00 Енглески језик 70.00 Виша политехничка школа VI 19 32 10.00 Филозофски VII 3 26 22. ДОМАЋИНСТВО 100.00 Филозофски VII 7 31 35.00 Педагошки факултет / Учитељски VII факултет 8 35 35.00 Виша школа за ликовне и примењене VI уметности 5 31 30.00 30.00 15. 30.00 Технички факултет VII 9 41 95.00 35.00 ФИЗИКА 40.00 ПМФ VII 5 33 85.00 85. VII 8 36 15.00 Технички фак.00 Технички факултет VII 9 41 35.00 Факултет физичке културеVII 28 56 25.00 Биологија 60.00 35.00 СРПСКИ ЈЕЗИК 100.00 70.00 Педагошка академија VI 40 64 60.00 30. Академија VI 23 45 90.00 30.00 ОБРАЗОВАЊА 40.00 Природно математички факултет VII 13 38 40.00 30.00 Педагошка академија VI 29 54 40.00 Музичка култура Енглески језик 88.00 40.00 МУЗИЧКА КУЛТУРА 30.00 25.00 Музичка култура Историја Библиотекар Ликовна култура 50 70 100 70 40 65 50 40 25.00 Историја 50.00 Физички фак.00 Филозофски факултет VII 4 32 30.00 70.00 35.00 40.00 25.00 Музичка академија VII 6 32 67.00 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ. VII 7 31 30.00 Природно-математички факултет VII 8 33 15.00 100.00 40.00 ВПШ VI 29 54 40. факул.00 филол.00 Виша музичка школа VI 7 35 35.00 ТО и информ. VII 8 42 55.00 60.00 100.00 100.00 Виша педагошка школа VI 38 62 72.00 60.00 40.00 Ликовна култура Физичко васпитање 100.00 40.00 35.00 Педаг.00 ВПШ VI 34 56 35.00 70.00 Филозофски VII 2 30 60.00 ГЕОГРАФИЈА 35.00 100.00 Географија 65.00 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 40.00 ВПШ VI 31 54 60.00 40. VII 24 51 35.00 ХЕМИЈА.00 30.00 ИСТОРИЈА 15.00 100.00 Педаг.00 35.00 ИНФОРМАТИКА 30. Образ.00 15.00 Филозофски VII 9 32 35. Академија VI 40 63 50.00 ИНФОРМАТИКА 30.00 100.00 Технички факултет / Грађевински VII факултет 4 38 15.

00 50.00 70.00 88.00 Природно-математички факултет VII 40.00 Природно-математички факултет VII 40.88 80.00 22.00 40.00 Виша музичка школа VI 40.00 80.00 70.88 Педагошка школа VI 20.00 88.00 20 100.00 80.00 100.00 Природно-математич.00 100.00 Филозофски фак VII 60.88 20.77 Филозофски факултет 40.00 5 Факултет за физичку културу VII 6 35 60.00 Географски факултет VII 70.00 60.22 50 89 30.00 Виша школа VI 80.00 0.00 Факултет ликовних уметности VII 50.00 55.00 Факултет за физичку културу VII 25 46 60.00 100.00 100.88 80.00 65.00 100.00 100.00 60.00 100.00 Филозофски фак 55.00 Филозофски фак VII 20.00 75.00 40.00 историја немачки језик VII VII VII VI VII VII VII .00 80.00 Технички факултет VII 50.00 67.00 50.00 Факултет за физичку културу VII 70.88 Филозофски факултет VII 3 7 11 36 6 24 11 5 7 18 31 7 11 8 3 30 32 38 61 33 53 44 38 35 39 63 36 38 34 27 100.00 100.00 50. 16 25 11 2 24 41 51 38 29 48 Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање српски језик информатика и рачунарство историја 20 100.00 65.00 100.00 55.00 80.00 40.00 30.00 70.00 100.00 90.00 Технички факултет VII 4 36 75.00 100.00 70.00 90.00 85.00 Виша школа-наставник историје VII и географије 37 64 Српски језик Енглески језик Енглески језик-нижи разреди Географија Српски језик Биологија Хемија Техничко и информатичко образовање Ликовна култура Музичка култура Информатика Српски језик Физичко васпитање Географија Историја Енглески језик 100 100 100 20 72 78 80 15 100 30.00 Факултет физичке културеVII 90.00 100 50 100.00 Филозофски фак 13 2 44 29 српски језик физика физичко васпитање хемија историја 100.00 Ликовна академија VII 13 18 12 39 44 42 Информатика Хемија Историја Француски језик Географија 100 50 100.00 Природно математички факултет VII 80.00 Природно математички факултет VII 40.00 90 Технички факултет 40 Виша педагошка 95.00 88.00 Филозофски факултет 77.00 75.00 Филозофски факултет VII 3 26 60.88 72 Филозофски факултет VII 78 Филозофски факултет VII 70 Учитељски факултет VII 15 Географски факултет VII 89 Виша педагошка школа VI 30.00 67.00 Технички факулет VII 88.00 100.00 55.00 Филозофски фак VII 18 3 11 29 34 48 27 37 59 63 биологија географија ликовна култура 100.00 40.00 88.00 Филозофски факултет VII 88.00 Филолошки факултет-професор VII српског4језика33 и књижевности 40.00 60.

образ.40 Филозофски фак.00 ПМФ VII 32 57 10.00 100.00 учитељски факу.00 100.00 филозофски 7 5 33 70.00 природно-математички VII 21 48 10.00 Филозофски факултет VII 6 37 70.00 Виша школа-наставник биологије VII 21 52 35. српски језик библиотекар физичко васпитање српски језик ликовна ку.00 100.00 25.00 музичка академија VII 3 27 94.00 ПМФ VII 3 29 85.00 100.00 Ликовна академија VII 6 31 40.00 80.Пупин" VII 13 40 90.00 50.00 94. VII 14 39 90 ПМФ 90 физичке културе 78 ПМФ VII VII VII 17 12 7 46 39 34 .00 Факултет"М.00 100.00 100.00 100.40 100 100 100 90 80 68 40.00 ВПШ VI 39 65 25.00 50.00 факу. VII 8 35 67.00 100.00 Филозофски факултет VII 34 64 0.00 20.00 80.00 88.00 теолошки 7 8 39 88.00 80.00 филозофски факу.00 80.00 80.00 педагошка академија VI 31 61 89.00 пмф 7 22 48 20.00 55.00 78.00 Факултет физичке културе-професор VII физичког 8 36 васпитања 20.00 70.00 50.00 Технички факултет VII 3 29 20.00 100.00 70.00 филозофски факу. VII 18 42 50.00 ВПШ VI 39 63 94. VII 12 44 95. VII 8 39 40.00 факултет .00 Филозофски факултет VII 2 31 30.00 технички 7 3 27 65.00 Факултет физичке културеVII 13 37 25.00 25.00 85.00 100.00 70.00 10.00 89.00 Музичка академија дипломирани VII музички 30 педагог 56 60.00 90.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 10.00 Музичка академија VII 29 49 90. Информатика Историја и географија Српски језик физика физичко информатика 100.00 5.00 20.00 90.00 30.00 85. биологија спортска активност Математика Физичко васпитање Ликовна култура Биологија Техничко и информ.00 78.00 100.00 100.00 VII 16 43 географије 60.00 Виша школа-наставник ликовне VII културе 19 42 ПМФ-професор 75.00 100.00 30.00 100.00 10.00 89.00 55.00 Факултет техничких наукаVII 5 33 70.00 10.00 ВШ примењене уметностиVII 9 36 70.00 40.00 50.00 40.00 природно-математички VI 11 39 40.00 50.00 50.хемија ликовна култура географија музичка култура физика биологија физичко васпитање Филозофија Српски језик Рачунарство и информатика Физичко васпитање Музичка култура Историја верска настава католичка српски језик географија информатика географија мизичка ку.00 20.00 Виша школа-наставник хемије VII 25 51 60.00 100.00 40.00 100.00 60. Физичке ку.професор физике VII 20 51 90.00 50.00 40.00 35.00 80.

00 ПМФ 80.00 ФФИсторија 40.00 ПМФ 67.академија 20.00 ФФ Српски језик 67.00 ПМФ 60.00 Филозофски факултет 85.00 Лик.00 80.00 100.00 100.00 филозофски VII VII VII 11 22 33 38 64 61 75 40 45 филозофски VII 7 32 биологија хемија српски језик и књижевност 65 100 100.00 100 65.00 50.00 50.00 80.00 100.00 Фил.00 ПМФ Хемија 30.ликовне уметности 60.00 100.00 ПМФ 20.00 30.00 ФФК VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VI VII VII VII 7 11 5 9 12 3 17 29 31 14 5 13 2 9 8 7 17 22 23 11 14 6 34 36 32 31 40 30 53 59 57 39 29 39 27 31 33 31 42 48 48 49 39 30 психологија .00 100.00 40.факултет 89.00 90 Фак.00 15.00 30.00 60.00 100.00 89.00 89.00 50.00 100.00 100.00 70.00 100.00 45.00 50.академија 5.00 55.00 ФФК 25.00 100.00 100.језик ликовна култура музичка култура географија физика математика биологија хемија физчко васпитање 100 50.00 40.филозофски историја француски и латински 75 100.00 100.00 Фил.00 Академија уметности 95.факултет 75.00 40.00 70.00 филозофски 89.00 100.00 78 технички 95.00 80.00 Муз.00 30.00 филозофски VII VII VII 6 20 10 32 50 37 информатика Историја 68 95.00 100.00 50.00 90.00 100.00 90.00 100.00 ПМФГеографија 30.00 40 ПМФ 90 ПМФ 89.00 100.00 50.00 40.00 Фил.00 Фил.00 100.00 70.00 80.00 Академија уметности 85.00 50.00 10 4 18 8 27 11 32 32 42 47 53 37 Ликовно Историја Музичка култура Немачки језик Биологија Ликовна култура Географија Хемија Биологија Физичко васитање Српски језик српски језик руски језик енгл.00 95.факултет 90.00 Музичка академија 60.00 30 80 89.00 100.00 50 филозофски 90.00 ПМФ 65.академија 75.факултет 78.00 100.00 50 80.00 Филозофски факултет 20.00 78.00 Пед.00 100.00 Ликовна академија 45.00 100.00 ПМФ Биологија 33.00 ФФК 85.00 Филозовски VII VII VII VII VII VII VII VII 12 28 40 57 Музичка култура Географија Физичко васпитање музичко Географија Историја 100 100.00 100.00 ПМФ Биологија 75.

00 Ликовна култура VII 1 4 90.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ VII 1 1 55.00 95.00 50.00 Природно математички факултет VII-1 14 19 15 12 6 11 6 12 1 8 13 15 14 14 6 14 5 5 14 36 27 36 34 34 37 26 25 61 33 32 54 28 29 29 30 32 33 37 48 46 41 32 40 34 37 31 35 38 42 37 44 30 43 29 45 43 .факултет VII 6 20 АУ Нови Сад VII 3 85.00 70.00 30 95.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 Факултет физичке културеVII 75.00 Природно математички факултет VII 90.00 биолошки факултет VII 78.00 Фиилозофски факултет.00 ПМФ VII-1 6 55.00 Академија уметности Нови VII-1 Сад 90.00 100.00 20.00 100.00 ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА VI 31 70.одсек за биологију VII 1 30 35.руски језик солфеђо и хор ЛИКОВНА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА БИОЛОГИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Географија Ликовна култура Биологија Музичка култура Француски језик естетска нега Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство Француски језик Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Физика Филозофија Математика Географија Физичко васпитање биологија француски језик Физичко васпитање историја Историја Ликовна култура Географија Информатика и рачунарство Техничко и информатичко образовање Музичка култура Техничко и информатичко образовање Биологија 44.одсек за географијуVII 1 5 75.00 80.00 65.00 100.00 44.00 ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ VII 1УМЕТНОСТИ 4 80.00 35 30 30 40 60.00 90.00 30.00 95.00 100.00 Филолошки фак VII-1 6 100 Филозофски фак VII-1 30 Филозофски фак VII-1 20 ПМФ VII-1 30 Филозофски фак VII-1 60.00 100.44 Фил.00 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ VII 1 1 75.00 60.00 100.00 100.00 90.00 50.00 80.00 75.00 50.00 виши естетичар козметичар VI 9 100.00 ПРИРОДНОМАТАМАТИЧКИ VII 1 ФАКУЛТЕТ 7 10.00 БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТVII 1 4 90.00 100.00 95.00 65.00 35 30 30 40 100.00 Филозофски факултет VII 65.00 60.00 Факултет физичке културеVII 10.00 100.00 Виша школа ликовне уметности VI 90.00 Филозофски факултет VII-1 85.00 Филозофски факултет VII 90.00 30.00 50.00 100.00 95.00 20.00 Технички факултет VII-1 40.00 100.00 100.44 20 100.00 ПМФ.00 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 100. VII 1 2 90.00 ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ VII 1 8 70.00 ФТН VII-1 4 100.00 Технички факултет VII-1 85.00 Природно математички факултет VII-1 50.00 50.00 100.00 100.00 85.00 Природно математички факултет VII 60.00 100.44 44.00 100.00 100.00 85.00 95.00 40.00 40.00 Природно математички факултет VII-1 60.00 100.00 ПМФ.00 Музичка академија VII 1 4 80.00 90.

00 100.00 факултет 7 1 31 15.00 Енглески језик 100.00 100.00 100.00 80. VII 7 37 88.00 Филолошки факултет VII 7 30 55. VII 16 42 35.00 Виша техничка школа V 32 55 45.00 100.00 100.00 90.00 50.00 60.00 60.00 Фак.00 100.00 100.00 11.00 100.00 100.33 50.00 Педагошка академија студијска VI група историја 32 и географија VII 80 Филолошки факултет 5 65.00 90 70.89 Филолошки фак.за физ.00 30.00 65.00 80.00 40.00 80.00 100.00 25.00 100.00 ВПШ 6 27 58 80.00 Природно -математички факултет VII 5 34 75.00 100.00 Енглески језик Информатика и рачунарство 90 90.00 100. VII 8 35 80.00 Географија 100.00 30 100 100 90.00 100.00 70.00 физичко васпитање Енглески језик Немачки језик Биологија Географија 30 100 100 100.00 60.00 Екологија и заштита животне средине .00 Педагошки фак.00 50.00 факултет 7 7 39 80.00 85.00 50.00 немачки језик 30.00 Хемија 70.00 94.00 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ VII 10 35 70.00 Електртех.00 100.00 100.00 факултет 7 8 33 60.00 биологија 5.Биологија 100.физичког васп.00 проф. 6 32 VII 90 Филолошки факултет 3 VII 90 Филолошки факултет 16 90.биолог VII1 2 27 VII1 30 проф.00 Општа машинаска пракса 100.00 33.00 Географки факултет VII 15 39 30.00 дипломир.00 90.културу VII 7 35 .00 ВПШ 6 22 48 80.00 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ VII 4 37 55.00 Факултет за информатикуVII и менаџмент 6 70.00 90.немачког језика VII1 19 49 56.00 70.00 Историја 100.00 100.00 Природно математички факултет VII 17 47 50.00 Филозовски факултет VII 21 50 60.00 Грађевинска група предмета 100.00 100.00 55.00 80.00 Музичка академија VII 9 33 80.00 ВПШ 6 39 64 55.00 енглески језик 56.00 факултет 7 21 50 55.00 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА VI 24 49 90. фак.00 100.00 80.00 ВПШ 6 38 63 80.00 50. енглеског језика VII1 3 26 25.00 Филозовски факултет VII 8 35 60. и рачунарство енглески језик музичка култура ликовна култура руски језик физичка култура 44.22 Филолошки фак.00 100.00 Биолошки факултет VII 9 80.00 80.00 80.00 проф.00 Физика Физичко васпитање Биологија Музичка култура Историја Математика Руски језик Географија Ликовна култура ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА информ. VII 16 42 22.00 100.00 Факултет техничких наука-грађевинске VII струке 8 37 83.00 Филозофски факултет VII-1 8 33 0.Српски језик 67.00 факултет 7 3 32 10.00 Српски језик и књижевност 100.

00 40.00 30.00 40.00 25.00 70.00 45.00 Комерцијално познавање робе и познавање робе 50.00 40.00 80.00 40.00 Академија уметности VII 30.00 Факултет спорта и физичког VII васпитања 4 40.00 35 95.00 ФИЛОЛОШКИ ФАК.77 Филолошки факултет 7 90.00 40.00 Филозофски факултет VII 20 80.00 40.00 Технолошки факултет VII 28 80.00 90.00 техничко образовање 80.00 Филозофски факултет VII 4 70.00 50.00 географија 80.00 физика 50.00 Природно-математички факултет 7 65.00 ПМФ-од.Биологија VII 30.00 40.00 77.00 Физичко васпитање 30.77 100.00 Ликовна академија 20.00 55.00 историја 85.00 Природно-мат.78 Филозофски фак.00 75.00 85.00 50.00 90.00 80.00 Природно-математички факултет 7 77.српски језик 100.00 55.00 100.00 ВПШ VI 32 43 45 33 57 28 30 59 63 39 51 35 36 64 60 Музичка култура Ликовна култура Хемија Филозофија Историја Ликовна култура Социологија Биологија.00 20 Филозофски факултете 80.00 Филозофски факултет VII 45.00 30.00 ликовна култура 100.00 Музичка академија 80.00 Богословски институт 15 12 17 21 11 12 38 40 47 43 35 37 VII VII VII VII VII VI .00 25.00 Филолошки факултет 7 40.00 Филолошки факултет 60.00 80. Екологија Физичко васпитање Географија Музичка уметност ликовна култура Енглески језик Хемија Биологија Француски језик енглески 100 100 100 40.00 ВПШ VI 40 22.00 Ф. VII 15 20.00 40. VII 6 50.77 85 Факултет VII 95 Виша шедагошка VI 80 Виша шедагошка VI 40.00 српски језик 39.00 75. фак.00 биологија 100.00 60.00 Физички фак.00 ПМФ VII 11 90.00 50.00 90 100 90 40.00 Ф.00 Технички факултете VII 30 10.00 50.00 техничко и информатичко образовање 100.00 биологија 100.00 100.00 77.00 40.00 70.Географија VII 30.00 Филозофски факултет VII 10. 7 16 34 29 1 6 28 3 13 32 20 35 22 8 18 10 5 9 52 60 60 36 32 47 38 40 55 47 58 49 39 53 39 28 45 Грађанско васпитање Музичка култура Ликовна култура Информатика Енглески језик Православни катихизис 15 100.00 75.00 ПМФ-од. VII 16 50.00 20.00 45.00 Филозофски факултет VII 60.00 100.00 65.00 Технички факултет 50.00 Филозофски факултет VII 3 40.00 немачки језик 100.00 25.00 77.00 100.00 60.00 ФПУ VII 26 80.00 50.00 немачки језик 20.00 50.музичке уметности VII 85. физичке културе VII 60.00 ПМФ VII 9 70.00 Филозофски факултет VII 30.00 30.

00 100.00 50.00 22.00 40.00 5.00 Педагошко технички факултет VII 20.00 VII 7 43 49 38 35 33 43 51 55 26 34 42 39 43 39 51 61 35 53 28 10 90 25 5 20.00 Природно математички факултет VII 11 5 11 5 15 34 18 6 32 39 37 38 31 39 59 37 32 55 10 25.00 20.00 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИСТОРИЈА МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИКА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ХЕМИЈА ГЕОГРАФИЈА математика мађарски језик хемија ликовна култура грађанско васпитање физичко васпитање музичка култура техничко образовање биологија физика 50 100 75 90 75 60 100 89.00 15.00 25.00 Академија уметности VII 5.00 20.00 Филолошки факултет VII 95.00 ПМФ VII 50.00 100.00 25.00 ПМФ VII 22.00 Факултет за физику културу VII 50.00 10 Природно математички факултет VII 35 10.00 60.00 40.00 25.00 Технички факултет VII 9 61 31 38 40 95 70 80 70 60 95 89 94 100 50 45 60 25 70 65 30.00 90.00 50.00 Академија уметности VII 5.00 30.изабрани спорт Музичка култура Грађанско васпитање ТИО Географија Биологија МАТЕМАТИКА 40.00 50.00 30.00 5.00 50.00 80.00 30.00 50 22 10 95 25 10 20.00 94.00 40.00 20.00 90.Хемија Ликовна култура физичко .00 22.00 22.00 10.00 80.00 80.00 65.00 50.00 Факултет спорта и физичког VIIваспитања 4 35.00 српски језик српски језик енглески језик историја ликовна култура географија информатика руски језик 40.00 22.00 БИОЛОГИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИНФОРМАТИКА 10 30.00 40 Факултет спорта и физичког VIIваспитања 8 90 филозофски факултет VII 24 50 Академија уметности VII 16 80 физички факултет VII 9 50 Академија уметности VII 5 50 природно математички факултет VII 14 90 природно математички факултет VII 21 89 VII 31 94 VII 1 40 VII 5 30 VII 15 40 VII 14 60 VII 8 25 VII 14 70 VII 24 50 VII 35 30.00 ПМФ VII 70.00 15.00 VII VII VII VII VII VII VII 5 8 3 17 4 20 7 33 35 34 47 33 52 38 11 11 VII 9 41 .

полит.11 филозофски фак.22 20 20 30 40 5 36 40. верска настава лик. VII 20 прир. 61 60 22.00 85 5 40 30. VII 15 3 21 6 15 23 5 41 32 44 26 41 48 32 35 90 10 45 енглески језик музичка култура физичко васпитање информатика географија Српски као нематерњи Географија и грђанско вас. практ.познавање препар.култ.математички 95 прир.жив.физ.00 Природно математ.математички 50 виша посл. економска група предмета музичка уметност рачунарство. 20 филозофски фак.00 11.математички 25.00 факулт.00 50.физ.ел.00 VII VII 10 4 37 35 математика математика руски језик.00 90.математички 22.00 15.математички VII 60 техн.00 75 филозофски фак. И засш.жив.00 електротехнички VII VII VII VI VII VII VII VII VII 4 7 8 31 2 15 7 15 7 34 32 34 55 25 42 34 39 34 историја.. 70 прир.22 20 20 20 40 5 36 30.средине 95 10 100 30.факултет VII 57 хемијска школ V 90 Природно математички факултет VII 22 филозофски факултет VII 80. 20 правни факултет 30 правни факултет 30 факулт.22 30 60 95 100 17 80.грађ.22 филозофски фак. Васпитање музичка уметност хемија еколог.наука 40 факулт. 10 академија уметности 50.22 30 80 100 100 17 80.00 100. 50 20 50 50 25 50 88 20 55. 5 прир. право право устав и право грађана физичко васп.математички VII VII VII VII 11 15 34 5 37 38 58 40 немачки језик физика рачунарство и информ. еколог. 85 Природно математ. 5 академија уметности 40 прир. VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 6 1 9 11 2 14 5 35 1 7 39 24 41 51 25 50 38 60 33 33 енглески језик психологија хемија.5 15 70. И засш.група пред.00 100 80 40 100 52 35 40 80 VII VII VII VI 4 7 5 13 30 33 38 34 95 15.00 70 филозофски фак.00 прир.00 61 прир.5 економски фак.00 60.математички 36 медицински факулт 40.култ.00 22. VII . рачунарство и информ.култ.8 60 22.естетско обликов. физичко васп.100.00 85 11.00 90 20 80 50 25 30 98.школа 25 теолошки факултет 30 академија уметности 78.средине медицинска група предм.настава БИОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биологија 22.00 77.

физичког васп.00 75.00 100.00 95.00 Виша педагошка Зрењанин VI 89.00 50.00 75.Физичко васпитање Хемија Ликовна култура Историја Физичко васпитање Историја Енглески језик ликовна култура физичко васпитање физичко васпитање историја физика географија хемија физика енглески језик географија информатика и рачунарство Српски језик Српски језик Физичко Васпитање Математика Математика Српски језик Економска група предмета Комерцијално познавање робе.00 45.00 89.00 100.00 100.јез.00 АКД ЛИКОВ УМЕ VII 27 55 75.00 ПМФ Нови Сад VII 45.00 40 60 90 70 20 95.00 ФАК ФИЗ КУЛТ VII 18 46 80.00 45. VII 23 57 25.00 79.00 дипл.00 50. VII 3 33 90 Природно математ.инг.00 60 Факултет физичког в.00 20.00 ПМФ Н САД VII 11 39 30 52 40 Природно .00 78.00 100 100 100.00 65.00 100.00 60.00 20.00 100.00 80.00 95.00 100.00 ПМФ VII 60.00 100.00 ПА Сомбор VI 10.00 Филозофски факултет VII 31. VII 4 28 65.00 31.хемије VII 17 35 37 37 2 17 24 38 11 17 29 24 31 36 42 35 48 50 59 63 63 28 43 58 62 42 52 57 49 27 3 18 53 32 49 39 16 62 43 .00 100.и књиж.00 89. историчар уметности VII 75.00 Виша педагошка Крагујевац VI 95.00 ДИФ VII 80.00 ФИЛОЗ ФАК НС VII 17 45 80.00 Филозофски VII 9 34 25.00 Проф.00 100.00 100.00 75.00 50.00 95.00 Виша педагошка Београд VI 79.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 4 11 11 3 22 95.00 100.00 дипл.00 70.00 Проф.00 70.00 100. хемија Немачки језик ликовна култура Рачунарство и информатика Русински језик Хемија Физичко васпитање физичко васпитање филозофија Социологија и устав и права грађана ликовна култура и грађанско васпитање хемија 40 100 100.00 50 70 100 80 30 100.00 34.00 Економски факултет VII 20.00 дипломирани социолог VII 50.00 ФАК ФИЗ КУЛТ VII 11 37 75.00 20.00 Технички факултет VII 50.00 Факултет физичке културеVII Нови Сад 89.00 50.00 30.00 30.математички VII VII 60 ПМФ 12 41 90 VII VII 70 ПМФ VII 20 Технички факултет 95.00 10.00 Проф.00 професор физичке културеVII 30.00 55.00 100.00 100.историје VII 6 33 20.00 100.00 Филозофски факултет Нови VIIСад 95.00 100.00 75.00 80.00 Филозофски факултет VII 34.00 дипломирани филозоф VII 55.00 80.00 100.енгл.00 36.00 50. VII 11 41 25.00 80.00 80.00 ФАК ЗА ФИЗ ХЕМ VII 9 38 80.00 40.00 79.00 Виша школа локовних и примењених VI уметности 14 45 90.

00 5.00 70.00 80.00 дипломирани биолог 45.00 80.латински језик физика и техничка физика историја биологија и микробиологија географија 5.00 50.00 професор историје 70.00 100.00 професор географије VII/2 8 33 VII VII VII/2 35 36 31 59 64 56 4 32 VII .00 професор историје 70.00 70.00 85.00 дипломирани физичар 75.00 5.00 40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful