Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity
P. 1
Kemahiran Bertutur, Mendengar, Membaca / Analisis Novel 'TIVI' - Bahasa Melayu 2

Kemahiran Bertutur, Mendengar, Membaca / Analisis Novel 'TIVI' - Bahasa Melayu 2

Ratings:
(0)
|Views: 1,750|Likes:
Published by Rabiah Wong

More info:

Published by: Rabiah Wong on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
1
1.0
Pengenalan
 
Kemahiran berbahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, danmenulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku.Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran danpempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Kemahiran bahasa yangberhubung dengan kemahiran lisan melibatkan dua komponen asas, iaitu mendengar dan bertutur. Kedua-dua komponen ini berkait rapat dan saling melengkapi. Kemahiranmembaca dan menulis pula merupakan kemahiran bukan lisan.Kemahiran bertutur merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai olehsemua orang. Kemahiran bertutur amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar.Hal ini kerana fitrahnya manusia tidak hanya mendengar atau bertutur semata-mata,sebaliknya mereka boleh melakukan aktiviti mendengar dan bertutur pada masa yangsama. Dengan kata lain, kita boleh menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yangsama menginterpretasikan dan memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar.Justeru, kemahiran mendengar dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolahlazimnya akan dijalankan secara beriringan.Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur, iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang di sekitarnya.Seterusnya, mereka akan cuba mengajuk bunyi yang didengarnya itu dan akhirnyamereka akan dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Hal ini bermaknakemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak lebih dahulu daripadakemahiran membaca dan menulis.Kemahiran bertutur mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana iamerupakan penginterpretasian ujaran, iaitu proses yang membolehkan indiviidumemahami dan menelah ujaran yang didengar. Dengan kata lain, kemahiran bertutur berlaku pada peringkat produksi atau pelahiran. Mereka yang mempunyai kemahiranbertutur yang baik dapat mempertingkatkan keyakinan diri dalam bersosialisasi.Bertutur sebagai medium komunikasi melibatkan tiga perkara asas, iaitu siapa yangberkata, apa yang diperkatakan dan siapa pendengarnya.
 
2
 
2
.0 Kemahiran Bertutur 
Kemahiran bertutur merupakan salah satu kemahiran dalam aspek kemahiranberbahasa. Kemahiran ini dikuasai dan dipelajari selepas seseorang kanak-kanakberjaya menguasai kemahiran mendengar. Kemahiran ini dikuasai selepas menguasaikemahiran mendengar kerana kedua-dua kemahiran lisan ini mempunyai hubunganantara satu dengan yang lain. Ini adalah kerana, jika seseorang kanak-kanak itu tidakberjaya menguasai kemahiran mendengar bermakna dia tidak dapat mengetahuitentang bahasa yang digunakan. Sekali imbas, dapat ditafsirkan kemahiran bertutur inisebagai kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkandaripada alat sebutan(artikulator) manusia.
2
.1 Definisi kemahiran bertutur 
Menurut Nor Aina Dani dalam buku Pengantar Psikolinguistik (
2007
), satu lagikemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitukemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara), jeda serta helaan yang betul.Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ´suprapenggalan´ ini merupakan aspekyang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahankepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Mengenalpasti intonasi yang berbeza-beza ini amatpenting bagi mewujudkan suasana pertuturanyang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspekini juga perlu diberi penekanan dalampengajaran dan pembelajaran.Menurut Nor Aina Dani lagi dalam buku yang sama iaitu Pengantar Psikolinguistik (
2007
),pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yangdilafazkan. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. Ia berlaku setelah sipenutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya.Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya.Kemahiran bertutur dipengaruhi aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina.
 
3
 
Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi,struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.
2
.
2
Objektif Bertutur 
Dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, kemahiranbertutur diajarkan kepada murid-murid bagi membolehkan murid-murid bertutur danmengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan betul dalampelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibubapaserta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan.Dalam menguasai kemahiran tersebut,guru haruslah memastikan murid bolehbertutur dengan betul dari segi sebutan, intonasi serta menggunakan perkataan danayat dengan tepat.
2
.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertuturan
Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor 
kecerdasan
. Kecerdasan berkaitan otak yang sihat dan dapat berfungsi dengansempurna dalam memproduksi bahasa. Kanak-kanak yang cacat otaknya selalumempunyai pertuturan yang tidak sempurna. Kajian-kajian menunjukkan bahawakanak-kanak yang lembab bercakap didapati lebih lewat kecerdasannya berbandingdengan kanak-kanak yang cepatbercakap. Ini membuktikan bahawa kanak-kanak yangrendah tahap kecerdasannya akan mengalami kesukaran untuk bertutur dengan baik.Bagi membantu kanak-kanak ini menguasai bahasa sama seperti kanak-kanak sebayamereka, pihak sekolah telah memberikan tanggungjawab tersebut kepada guru-gurupemulihan.Faktor kedua ialah faktor 
kesihatan
yang bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil, penguasaan bahasa mereka akanterganggu. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Furaaz Muhammad liked this
mym05069991 liked this
shuk3637 liked this
shuk3637 liked this
Zulhakim Bustami liked this
Fadilah Daud liked this
Nadzriah Jaafar liked this
shuk3637 liked this
162702 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->