You are on page 1of 11

DISEDIAKAN OLEH : SITI NURMAISARAH BINTI SAIDI SUKRI SITI ZULIANA BINTI HUSIN

Apa itu seminar?


y Satu aktiviti yang bertujuan

untuk menyampaikan maklumat secara formal mengenai pelbagai bidang ilmu y Meningkatkan kefahaman mengenai perkembangan tentang seni tampak y Berinteraksi secara langsung dengan peserta

Apa itu seminar?


y Satu perjumpaan yang besar yang

y y y y y

membincangkan satu tema yang dipecahkan kepada beberapa tajuk yang ditangani oleh beberapa orang yang sama ada dijemput untuk membentangkannya ataupun atas permintaan pembentang. Dalam beberapa sesi selari (parallel session) yang mungkin memakan masa antara satu hingga 5 hari ada pengerusi atau pun pengacara majlis. Ada ucaptama Ada pelapor yang mencatat apa yang tidak tercatat dalam kertas kerja yang dibincangkan secara ringkas Pada akhir sesi dibuka untuk soalan, akhirnya ada satu sesi planery/sidang pleno untuk membuat rumusan atau keputusan Kehadiran atas jemputan /permintaan audiens.

y http://metos2004.tripod.com/makna.htm

Contoh Seminar

Tujuan Seminar
y Membentangkan kertas konsep (kajian secara ringkas) y Membentangkan dapatam kajian terkini yang berkaitan dengan y y y y y y

bidang seni Diskusi seni Ceramah jemputan daripada ahli yang pakar dalam bidang seni (menjurus kepada bidang yang dikuasai oleh pakar tersebut) Pembentangan kajian Memberi pendedahan dalam bidang seni Menyediakan satu forum yang berkesan dan relevan dalam melahirkan dan memperkasakan bidang seni Untuk mengetahui isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembangunan dunia seni

Tindakan Awal
y Merancang konsep dan tujaun seminar diadakan y Mengadakan mesyuarat secara formal oleh penganjur y Menentukan jangka masa seminar y Menentukan pembentang y Menentukan peserta dan jumlah peserta y Menentukan yuran penyertaan y Menentukan individu yang akan merasmikan dan

menutup seminar

Persediaan Seminar
y Mencari sumber kewangan dan peruntukan y Mendapatkan tempat seminar y Menentukan tempat penginapan y Pengangkutan (jika ada) y Makanan y Peralatan/ siaraya y Menentukan pembentang

Pelaksanaan Seminar
y Memastikan pembentang membentang dalam tempoh masa yang ditetapkan y Memastikan peserta menghadiri setiap pembentangan yang dijalankan y Memastikan pencatat mencatat isi penting dalam pembentangan yang dijalankan y Memastikan AJK menjalankan tugas masing-masing

Jawatankuasa Penganjuran Seminar


y Pengerusi y Naib Pengerusi y Setiausaha y Bendahari y AJK

- Makanan, Pengangkutan, Peralatan, Siaraya, Persiapan Tempat, Jemputan, Pelaporan/ Pencatat, Publisiti dan lain-lain.

Pelaporan/ Maklum Balas Seminar


y Dibuat selepas seminar dijalankan y Memberi jawapan kepada sesebuah kejayaan seminar y Pelaporan dibuat berdasarkan laporan dan gambar

RUJUKAN
y http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=sidang&d=10 y Maksud sidang pleno/planeri: rapat/sidang yang

lengkap pada seluruh anggota/ahli. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan akhir agenda sidang yang telah dirumuskan sebelumnya. y http://metos2004.tripod.com/makna.htm