P. 1
Managementul_calitatii

Managementul_calitatii

|Views: 189|Likes:
Published by Eugeniu Cepoi

More info:

Published by: Eugeniu Cepoi on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.1.1. CALITATEA ŞI OBIECTIVELE CALITĂŢII
 • 2.1.2.1. CE A FOST MAI ÎNTÂI: OBIECTIVUL SAU NEVOIA ?
 • 2.1.2.2. NEVOILE CLIENŢILOR DEVIN OBIECTIVELE FURNIZORILOR
 • 2.1.3.1.1. AVANTAJELE OBIECTIVELOR STRATEGICE DE CALITATE
 • 2.1.3.2. OBIECTIVELE DE CALITATE LA NIVEL TACTIC
 • 2.1.4.BAZELE FIXĂRII OBIECTIVELOR DE CALITATE
 • 2.2.1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRNTRU COMPETITIVITATE
 • 2.2.2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU CLIENŢI
 • 2.2.3.MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU ANGAJAŢI
 • 2.2.4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU PRESTATORII DE SERVICII
 • 2.3.1. TRILOGIA JURAN
 • 3.1.1 CARACTERISTICI ALE SERVICIULUI
 • 3.2.1. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.2.2. ORIENTAREA SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.3. INSTITUŢIILE PUBLICE
 • 3.4.1. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII
 • 3.4.2. METODA CELOR ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
 • 3.4.3. MANAGERIZAREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE
 • 3.4.4.1.1.PREMIUL DE CALITATE BELDRIGE
 • 3.4.4.1.2. PREMIUL PREŞEDINTELUI
 • 3.4.4.2.MODIFICĂRI ADUSE PREMIULUI BELDRIGE
 • 4.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
 • 4.2. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE
 • 4.3. ANALIZA SWOT
 • 4.4.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE
 • 4.4.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI
 • 4.4.3. OPORTUNITĂŢI PENTRU S.C. EDILUL S.A. BEIUŞ
 • 4.4.4. SISTEMUL INFORMAŢIONAL
 • 4.4.5.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA NIVELUL MANAGEMENTULUI
 • 5.CONCLUZII

2. MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITĂŢII De Horge Vasile
“Încrederea este pentru orice firmă cel mai important capital, fără de care nu se poate realiza nimic. Ea creeaza în orice domeniu premisele unei evoluţii prospere.” Albert Schweitzer

CALITATEA – O PROBLEMĂ A ÎNCREDERII

Orice om, sistem sau proces are proprietăţi care privite din unghiuri diferite pot fi considerate puncte tari sau puncte slabe. Un comportament raţional al acestora presupune identificarea lor şi acţiunea în conformitate cu ele. Cine susţine că totul este perfect se va confrunta cu lipsa de credibilitate. Aceasta pentru că inevitabil, cine acţionează face şi greşeli. Şi dacă nu vorbeşti despre aceste greşeli înseamnă că ori nu îţi dai seama de ele, ceea ce este mai puţin probabil, ori nu vrei să schimbi nimic. Managementul calitaţii nu înseamnă să faci o impresie bună, ci să-ţi reevaluezi real potenţialul şi sa-ţi îmbunătăţeşti performanţele. Acest principiu este valabil pentru conducere, pentru angajat şi pentru firmă în ansamblul ei.

2.1.1. CALITATEA ŞI OBIECTIVELE CALITĂŢII
Conform seriei de standarde ISO 8402/95 calitatea este “ansamblul de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface necesităţi exptimate şi implicite”.. În acest standard revizuit, termenul entitate cuprinde nu numai un produs sau un serviciu, ca în definiţia anterioară, dar de asemenea o activitate, un proces, o organizaţie sau o persoană. Termenul produs, considerat ca rezultatul proceseloe sau activităţilor, poate cuprinde materii prime, materiale, servicii etc. Calitatea reprezintă satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor

Satisfacerea diverselor necesităţi ce reprezintă obiectivul calităţii, implică deci ca această calitate să fie urmărită pe tot parcursul procesului industrial (pentru produs) sau terţiat (comerţ, administraţie) sau mai mult, pe tot parcursul întregului ciclu de viaţă al unui produs: proiectare, realizare etc. Aceste necesităţi exprimate şi implicite pot fi: cele ale utilizatorilor unui produs sau servuciu (deja exprimate sau urmând să fie identificate); cele ale cerinţelor societăţii (obligaţii exprimate prin legi, reglementări coduri, sau alte considerente vizând, de exemplu securitatea, protecţia mediului, sănătatea etc.) cele ale unui bun management intern al unui organism de necesităţi interne exprimate de conducătorii săi) Acest obiectiv se traduce prin implementarea prevederilor destinate: produsului sau serviciului, pentru traducerea acestor necesităţi în specificaţii necesare realizării lor şi pentru a se asigura că fabricaţia este conformă cu specificaţiile stabilite; cerimţele societăţii sau celor reglementate, pentru a asigura respectarea acestor cerinţe unei bune gestiuni interne, pentru implementarea instrumentelor manageriale potrivite.(Froman, 1998:11) 2.1.2. FIXAREA OBIECTIVELOR DE CALITATE Un obiectiv se defineşte ca fiind ţinta pe care ne propunem să o atingem, o realizare către care se îndreaptă eforturile noastre. Aplicat la calitate, un obiectiv de calitate este ţinta pe care ne propunem să o atingem în privinţa calităţii. Un obiectiv constă de obicei dintr-un număr şi un grafic de activităţi. În unele accepţiuni obiectivele de calitate sunt legate de planificarea calităţii. Aceasta se bazează pe faptul că nu se poate planifica ceva abstract. Se trece la planificare numai după ce afost fixat obiectivul. Într-o altă accepţiune termenul de “planificare” se limitează la activitatea de stabilire a mijloacelor folosite pentru atingerea obiectivelor şi nu este privită ca fiind o activitate de fixare a obiectivelor de calitate şi elaborarea produselor şi proceselor necesare pentru a atinge obiectivele respective. În această lucrare am inclus activitatea de fixare a obiectivelor de calitate ca parte componentă în planificarea calităţii. Obiectivele tactice de calitate. În ţările dezvoltate, obiectivele de calitate sunt numeroase, ca urmare a convergenţei dintre, pe de o parte nevoile umane nelimitate şi pe de altă parte capacitatea societăţii de a satisface nevoile umane. Nevoile devin obiective de calitate şi generează obiective de rang inferior, care iau forma caracteristicilor produsului sau serviciului, procesului şi controlului procesului. Aceste obiective numeroase sunt numite obiective tactice de calitate, pentru a le deosebi de cele strategice. În abordarea tradiţională, obiectivele de calitate erau aproape exclusiv tactice, fiind fixate de către departamentele

funcţionale de la nivelurile ierarhice medii şi inferioare ale firmelor, de exemplu la nivel de secţie. Obiectivele strategice de calitate. Obiectivele strategice de calitate sunt fixate la nivelurile superioare ale ierarhiei din firmă şi sunt parte a planului de afaceri. Conceptul de obiectiv strategic de calitate este rezultatul logic al tendinţei de a da calităţii prioritate absolută între obiectivele firmei. Obiectivele strategice de calitate completează obiectivele tactice, fără a le înlocui. Atingerea obiectivelor tactice are aceeaşi importanţă. Însă, obiectivele strategice au un efect profund asupra întregii abordări privind obiectivele de calitate şi planificarea modului de ale atinge. Acest efect profund se extinde şi asupra rolului celor responsabili cu fixarea şi îndeplinirea lor.

2.1.2.1. CE A FOST MAI ÎNTÂI: OBIECTIVUL SAU NEVOIA ?
Dintr-un anume punct de vedere, fixarea obiectivelor este prima etapă. De exemplu obiectivul principal al furnizorilor este de a-şi găsi surse de venit. Un pas important în această direcţie este identificarea clienţilor şi a nevoilor lor. Privită astfel, fixarea unui obiectiv este urmată de identificarea clienţilor. Nevoile acestor clienţi devin obiective de rangul doi ale furnizorilor, care necesită identificarea altor clienţi, ale căror nevoi devin obiective de rangul trei şi aşa mai departe. Din alt punct de vedere, prima etapă este aflarea nevoilor. Un client îşi dă seama că are o nevoie căreia piaţa nu-I răspunde. Nevoia nesatisfăcută îi influenţează comportamentul în aşa fel încât clientul ia el însuşi iniţiativa; astfel, satisfacerea unei nevoi devune un obiectiv care trebuie atins. Prin urmare, conştientizarea existenţei unei nevoi este urmată de fixarea obiectivului de a satisface acea nevoie. În concluzie este limpede că în ambele cazuri este o strânsă legătură între nevoi şi obiective.

2.1.2.2. NEVOILE CLIENŢILOR DEVIN OBIECTIVELE FURNIZORILOR
Nevoile unei persoane pot deveni propriile sale obiective. De asemenea, nevoile sale pot deveni obiectivele altcuiva. Prntru a răspunde la întrebarea “Ce a fost mai întâi?” trebuie să avem în minte că atunci când sunt implicate două părţi - clientul şi furnizorul – punctul de vedere asupra succesiunii nevoi/obiective este diferit. Nevoile

clientului devin obiectivele furnizorolui. Însă întrebarea “Ce a fost mai întâi?” este incompletă până ce nu clarificăm din al cui punct de vedere. Unii specialişti au hotărât, deşi nu în unanimitate, ca prima etapă în planificarea calităţii să fie considerată “Fixarea obiectivelor de calitate”. Un argument convingător pentru această hotărâre a fost faptul că nu se poate planifica ceva abstract. Planificarea calităţii se poate face doar după fixarea unor obiective. Văzută astfel, fixarea obietivelor este cea care deschide drumul în planificarea calităţii. (Juran, 2000:31)

2.1.3. ORIGINEA OBIECTIVELOR DE CALITATE

Obiectivele de calitate au diferite origini. În domeniul afacerilor, multe obiective de calitate îşi au originea în nevoile clienţilor. Satisfacerea fiecărei nevoi devine un obiectiv care trebuie atins. Despre astfel de obiective se poate spune că sunt orientate spre piaţă. Alte obiective de calitate pot fi considerate ca orientate spre tehnologie. Ele apar mai întotdeauna atunci cvănd o firmă elaborează un concept tehnologic necunoscut pe piaţă până atunci. Devine necesară crearea unei pieţe, firma convingând clienţii că, de fapt, au nevoie de serviciul ce îl furnizează noul concept. Un exemplu este casetofonul portabil cu căşti (Walkman). Firma care l-a lansat nu a făcut-o ca un răspuns la vreo cerinţă binecunoscută a clienţilor. A riscat, sperând ca produsul să îşi poată creea o piaţă. O altă sursă a obiectivelor de calitate sunt impulsurile interioare ale oamenilor. Unii manageri se zbat pentru a realiza un management perfect în firmele lor.

În ciuda elementelor distinctive ale unui sector economic sau ale unei firme. regulamente. care determină răspunsul la cerinţele clientului: promptitudinea în în asigurarea reparaţiilor. Însă cele mai multe îşi au originea în nevoile clienţilor. inclusă doar de putin timp în planul de afaceri a firmelor. presiuni din partea colegilor şi tipare comportamentale impuse de cultura societăţii respective. . amabilitatea. 2000:31) 2. OBIECTIVELE STRATEGICE DE CALITATE Obiectivele strategice de calitate reprezintă o categorie specială. Este clar că există diferite surse pentru obiectivele de calitate. dacă lărgim definiţia “clientului” spre a cuprinde pe toţi cei care sunt influenţaţi de activităţile noastre. (Juran. Conţinutul obiectivelor strategice de calitate. consumul de combustibil. Acest obiectiv se referă la caracteristicile importante. există unele obiective srtategice cu aplicabilitate largă: • performanţele produsului. durata funcţionării între două defectări.O altă sursă de obiective de calitate o constituie diferitele ordine ale forţelor sociale: legi. Aceste obiective au un efect profund atât asupra producţiei cât şi asupra planificării calităţii. Aceste caracteristici influenţează în mod direct vandabilitatea produsului.1.3.1.

Această viziune poate fi asemănată cu dorinţele. De obicei. 3. Deşi costurile acestea nu sunt cunoscute cu precizie.) 2.33) 2. tendinţa de a introduce competitivitatea performanţelor este recentă.. rezultatul concretizării obiectivului este o listă de proiecte vizând îmbunătăţirea calităţii. În ciuda lipsei cifrelor exacte.1.( Alţii specialişti utilizează termeni cum ar fi: scop. dar de cea mai bună calitate. oricum ar fi. 5. 2000. licitaţiile.3. cum ar fi dorinţa de a produce cu cele mai mici costuri. însă rareori a fost cuprins în planul de afaceri. Acesta a fost întotdeauna un obiectiv în economia de piaţă. care conţine şi distribuirea corespunzătoare a responsabilităţilor. • performanţele proceselor majore.• competitivitatea performanţelor. el priveşte funcţionarea proceselor importante. Obiectivele care fac parte din planul de afaceri au mai multe şanse să li se aloce resursele necesare. Acest obiectiv este intrat recent şi el în planul strategic de afaceri. Pentru astfel de “macroprocese”. depinde de cum îmţelege problema fiecare. prin estimări. 2.1.1. AVANTAJELE OBIECTIVELOR STRATEGICE DE CALITATE 1. să introducem acest obiectiv în planul de afaceri şi să îl divizăm cu succes la nivelurile ierarhice inferioare. aprovizionarea. o problemă specială care se pune este: cine trebuie să aibă responsabilitatea pentru atingerea obiectivului? (Juran.Fixarea obiectivelor strategice de calitate este un prim pas vital pentru transformarea viziunii fiecărei întreprrinderi în realitate. este posibil. managerii de rang superior se implică personal. obiectivul privind îmbunătăţirea calităţii include şi un obiectiv de reducere a costurilor datorate calităţii necorespunzătoare. 4. de exemplu lansarea unui nou produs. obiectiv. facturarea. sunt recunoscute ca fiind foarte mari.1.3. de a fi lider in domeniul calităţii. de a oferi servicii la cele mai mici costuri. Procesul selectării obiectivelot stimulează unitatea de sscopuri ale managerilor. Deoarece obiectivele trebuie aprobate la cel mai înalt nivel.2. Sistemul de recompense asociat cu planul de afaceri contribuie la atingerea obiectivelor. dar ireversibilă. Acest obiectiv urmăreşte îmbunătăţirea vandabilităţii şi/sau reducerea cheltuielilor provocate de calitatea necorespunyătoare. de natură multifuncţională. misiune ţintă. OBIECTIVELE DE CALITATE LA NIVEL TACTIC . • îmbunătăţirea calităţii. • cheltuielile generate de calitatea necorespunzătoare.

În astfel de cazuri obiectivul trebuie fixat astfel încât să facă faţă concurenţei estimate pentru data la care proiectul va fi terminat. Benchmarkingul . Tehnologia La nivelurile ierarhice inferioare.4. În firmele care au avut de multă vreme obiective strategice de calitate. transportul în cadrul unităţii. Această abordare include probleme cum ar fi planificarea participativă. cât şi de muncitori. Cele mai multe obiective sunt exprimatr în specificaţii şi proceduri care definesc o calitate. marea majoritate a obiectivelor de calitate au fost stabilite la nivelurile inferior şi mediu ale ierarhiei. înterţinerea clădirilor. un mare proiect de construcţii. provin din numărul mare de nevoi ale clienţilor plus caracteristicile de produs şi de proces corespunzătoare. Însă ei pot şi trebuie să se implice în abordarea de grup a obiectivelor tactice. firmele pot face mereu comparaţii folosind băncile de date din sectorul respectiv. cum ar fi anumite companii prestatoare de srvicii publice. În unele firme există şi concurenţă internă – performanţele diviziilor regionale sunt comparate între ele. BAZELE FIXĂRII OBIECTIVELOR DE CALITATE Un considerent important în fixarea obiectivelor este alegerea bazei adecvate. abordarea structurată destinată înlocuirii empirismului şi instruirea planificatorilor.Dacă privim din punct de vedere istoric. ţintă care trebuie atât de controlorii de calitate. 2. după cum am spus. Însă cele mai multe monopoluri interne au concurenţi potenţioli: furnizori externi care se oferă să presteze aceleaşi servicii. Exemplele cunoscute se referă la pregătirea statelor de plată. În sectoarele economice care sunt monopoluri naturale. automatizarea unui proces economic important. Piaţa Obiectivele de calitate care influenţează vandabilitatea trebuie să se bazeze în primul rând pe piaţă – atingerea sau depăşirea calităţii existente pe piaţă. Managerii de rang superior nu se pot implica în fiecare obiectiv tactic de calitate – numărul acestora fiind foarte mare. Unele obiective sunt legate de proiecte cu o durată îndelungată de realizare: de exemplu elaborarea unui produs nou implică o perioadă de câţiva ani. astfel încât performanţele furnizorului intern pot fi comparate cu ofertele furnizorului extern.1. Unii furnizori interni constituie monopoluri interne. procesul de desfăşurare a acestora va crea la nivel tactic obiective suplimentare de calitate. obiectivele sunt stabilite în mare parte pe o bază tehnologică. Obiectivele.

cerinţa ca timpul de servire a clienţilor să nu fie mai lung decât timpul celui mai performant concurent. De multe ori însă nu se dispune de mijloacele de evaluare a impactului schimbarilor şi de revizuire corespunzătoare a obiectivelor.35) 2.cerinţa ca fiabilitatea unui produs să fie cel puţin egală cu cea a produsului pe care îl înlocuieşte şi cu cea a modelului concurent cel mai fiabil. contribuind la perpetuarea pierderilor cronice. Firmele care folosesc conceptul de benchmarking subliniază faptul că evaluează atent schimbările care au loc şi că le iau în consideraţie pe parcursul procesului de benchmarking. managerii trebuie să fie în alertă pentru a evita o astfel de folosire greşită a bazei istorice.Benchmarking este o denumire recentă pentru fixarea obiectivelor de calitate pe baza cunoaşterii realizărilor obţinute de alţii. prin folosirea procesului de îmbunătăţire a calităţii. folosită pe scară largă pentru fixarea obiectivelor de calitate. Acest procedeu evită riscul folosirii rezultatelor proprii ca bază exclusivă pentru fixarea obiectivelor. Termenul de benchmarking s-a aplicat în cazuri precum: . În folosirea termanului benchmarking se consideră implicit că obiectivul că obiectivul de calitate poate fi atins. ameninţări. El ia în considerare şi realizările concurenţilor interni: filiale.2. alte modele. . ocazii. prin folosirea căreia obiectivele curente reprezintă repetarea performanţelor din trecut (uneori ele sunt mai stricte pentru a stimula îmbunătăţirile. baza istorică a adus numeroase prejudicii. Conceptul cuprinde ficxarea obiectivelor pe baza pieţei – a realizărilor obţinute de concurenţii externi. IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII . Obiectivele de calitate pentru cazurile cu cheltuieli cronice mari datorate calităţii necorespunzătoare trebuie să urmărească un progres planificat. în special acele care au cheltuieli cronice mari datorate calităţii necorespunzătoare. Pentru altele. alte divizii. din moment ce deja a fost atins de alţii. folosirea acestei baze este utilă pentru asigurarea unei stabilităţi. Obiectivele de calitate reprezintă o ţintă mobilă. În unele firme există un audit annual de calitate condus de mangerii de rang superior. Rezultatele din trecut O altă bază. Firmele îşi creează aceste mijloace analizând annual competitivitatea rezultatelor loe şi alte informaţii care indică tendinţele curente.) Pentru unele produse şi procese. este baza istorică. Pregătire acestuia include analiza schimbărilor care au avut loc de la auditul precedent. concurenţi noi.2000:34. Se ştie că obiectivele de calitate trebuie să fie într-o continuă schimbare pentru a răspunde schimbărilor continue care apar la orizont: tehnologii noi. (Juran. În timpul procesului de fixare a obiectivelor.

Cineva spunea că “managementul calitaţii nu este o modă. cum şi de ce trebuie să facă un anumit lucru.2. De accea un sistem eficient de managementul calitaţii este o premisă importantă pentru competitivitatea unei firme. ci o strategie de supravieţuire”. Calitatea este foarte importantă. În acest mod pot fi recunoscute sursele de erori ceea ce constituie punctul de plecare pentru înlaturarea lor. 2. obiectivele şi responsabilităţile şi care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: planificarea calităţii. care afecteaza direct clienţii şi implicit gradul de satisfacţie a acestora. Managementul calităţii este . Dar de ce managementul calitaţii? Firmele doresc să fie şi să rămână competitive. când.. Atunci când nimeni nu ştie exact cum decurg lucrurile din acea întreprindere. ci şi prevenirea repetării lor. 1 În limba română – SR ISO 8402:1994 – acest termen este tradus Managementul Calităţii Totale. total quality management”sau . Lucrurile vor merge şi în lipsa acestuia într-un fel sau altul.. dar tocmai acest “într-un fel sau altul” este un factor de incertitudine. Un management sistematic al calitaţii te ajuta să obţii şi să-ţi îmbunătăţeşti permanent performanţele. 1998:18) Acum vom incerca sa analizăm managementul calitaţii orientat spre mai multe direcţii. Să corectezi greşelile este bine să nu faci greşeli este şi mai bine. este greu să crezi că data viitoare cineva va face acel lucru mai bine. Să fii mai bun înseamnă să satisfaci cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor şi asta într-un timp cât mai scurt şi cu costuri minime. Când nimeni nu ştie cine.) . Baza pentru implementarea unui sistem de managementul calitaţii o constituie claritatea şi transparenţa structurii organizatorice şi aproceselor întreprinderii. asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii”( conform SR ISO 8402:1995) Managementul total al calităţii1( în engleză . controlul calităţii. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor..T. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRNTRU COMPETITIVITATE Să fi mai bun decât concurentul tău – aceasta asigură succesul pe termen lung.care poate rapid să compromită funcţionarea sistemului. Un sistem de managementul calitaţii consecvent practicat trebuie să asigure controlul factorilor tehnici. este foarte greu să analizezi de ce apar mereu erori şi disfuncţionalitaţi.(N. care influenţeaza calitatea produselor şi serviciilor şi evitarea erorilor printr-un sistem transparent de procese şi relaţii clar definite. Clienţii aşteaptă ca partenerii lor de afaceri să lucreze fără erori. conduc inevitabil la pierderea lor în favoarea concurenţei.TQM”) este o extensie a conceptului de management al calităţii în sensul participării şi motivării tuturor membrilor unei organizaţii(de la vârful ierarhiei până la bază) în interesul propriu şi cel al mediului său (Froman. Produsele sau serviciile cu deficienţe. Pentru aceasta este cu adevărat nevoie de un management sistematic al calitaţii. ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica în domeniul calităţii. organizatorici şi umani.1.

2.trebuie să recurgă la reclamaţii mult mai rar.primesc la timp produsele sau serviciile. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU CLIENŢI Nu există firmă fără clienţi. Cu cât cerinţele clienţilor sunt mai bine reflectate în cadrul sistemului de managementul calităţii. . consiliere excelentă şi furnizarea de informaţie completă. Angajaţii trebuie să primească numai informaţiile de care au nevoie pentru a-şi îndeplini optim sarcinile. Trebuie purtate discuţii deschise cu toţi angajaţii despre punctele tari şi punctele slabe ale proceselor. O firmă fără clienţi nu poate exista.Clientul stă în centrul tuturor eforturilor organizaţiei.” Clientul este cea mai importantă persoană pentru organizaţie. .produsele corespund cerinţelor lor. “Complet nu înseamnă “detaliat”. Un client este şi rămîne un client ”(Qualitat in Focus. Clienţii ştiu să aprecieze managementul calităţii după cum: .afecerea fiecărei firme presupune atragerea şi păstrarea clienţilor” . De multe ori angajaţii. Implicarea tuturor angajaţilor în acest proces de îmbunătăţire continuă a calităţii presupune completa lor informare. . cu cât contribuţia la succesul firmei va fi mai mare. cum şi în ce măsură îşi poate aduce contribuţia la creşterea gradului de satisfacţie al clientului. Ulterior se va lucra în comun la găsirea unei soluţii. 2001:81) Ce este un client? “Nu clientul depinde de noi. Şi angajaţii din întreprindere trebuie să ştie. Problema care se pune este ce instrumente şi resurse pot fi folosite în implementarea în întreprindere a unei strstegii de orientare către client. pag. Misiunea noastră este să-I împlinim aşteptările: menţinerea unui standard înalt de calitate şi service.4. O organizaţie îşi găseşte raţiunea de a exista numai atunci când produsele şi serviciile sale satisfac nevoile clienţilor. Orice angajat trebuie încurajat să semnaleze erorile şi disfuncţionalităţile chiar dacă nu are o propunere concretă de remediere. . De fapt. Numai cine cunoaşte nevoile clienţilor săi poate are o şansă de a le satisface. el este chiar scopul şi sensul activitaţii noastre. Nu noi îi facem o favoare clientului servind-ul. Managementul calităţii trebuie să adopte o poziţie total diferită.2. .pot să se bazeze pe furnizori. ci o parte vie a afaerii organizaţiei. ci noi depindem de el.2. Clientul nu ne întrerupe atunci când muncim. căutând răspuns la întrebarea: “ce îmbunătăţiri se pot aduce?” Cine vrea să supravieţuiască în concurenţa acerbă de astăzi..(Pollard. 1996). este constrâns să acorde clienţilor actuali şi potenţiali un rol central în strategiile sale. Clientul este o persoană care ne comunică dorinţele sale.Un client nu este un element exterior. renunţa să semnaleze problemele existente. ci el ne face o favoare nouă că ne dă ocazia să-l servim.

Sunt cerinţe minime care ne indică “ce” trebuie făcut. ca managementul reclamaţiilor. ca parte componentă a întregului sistem şi de răspunderea pe care o poartă pentru calitatea produselor şi serviciilor. În egală măsură managementul calităţii aduce schimbări în bine şi pentru angajaţi. ISO 9000 stabileşte norme pentru organizarea structurii şi a proceselor unei întreprinderi. Fiecare angajat care cunoaşte sensul muncii sale şi se poate identifica cu aceasta îşi va îndeplini bine obligaţiile. rămîne la latitudinea firmei.3. În primplanul seriei de standarde ISO 9000 stă relaţia dintre firmă şi client. Cine constată că iniţiativele şi propunerile sale de eficientizare sunt luate în serios.MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU ANGAJAŢI Peter Drucker ne oferă o definiţie simplă.Toţi cei ce intră în procesul muncii au un rol important. Ea ne oferă cadrul pentru reglementarea anumitor compartimente ale întreprinderii. ci să-şi orienteze întreaga organizare către client. Ele doresc nu numai să asigure un service de prima mână. Nu numai clienţii vor profita de sistematizarea proceselor de întreprindere şi de creşterea eficienţei generată de aceasta. Procesele şi responsabilităţile sunt clar definite. Un sistem de managementul calităţii şi documentaţia sa asigură transparenţa firmei. El devine conştient de importanţa sa. Aceasta garantează bunul mers al afacerii – dar nu “într-un fel sau altul”. pentru succesul firmei. . dar profundă. Managementul calităţii trebuie să asigure transpunerea în practică de către angajaţi a obiectivelor firmei şi ale calităţii. Pentru toate acestea este eficientă utilizarea ca instrumente de licru a seriei de standarde ISO 9000. Fiecare angajat îşi cunoaşte locul pe care îl ocupă în cadrul acestor procese.2. În prim plan nu vom găsi calitatea produselor sau serviciilor. ci conform planificării “conştiente”. fiecere angajat este integrat în acest sistem.În timp ce unele întreprinderi încearcă să se apropie de client adoptând soluţii izolate. a managementului: înseamnă a duce la bun sfârşit obiectivele propuse co ajutorul celor din jur. managementul propunerilor sau instruirea personalului departamentului de de service. 2. va participa activ la procesul de ameliorare a calităţii. în timp ce standardele tehnice definesc detalii ale produselor. “cum” trebuie făcut. altele preferă abordări esenţiale diferite. ci o reţea de procese care face posibilă satisfacerea eficientă a dorinţelor clienţilor.Principal. transpunerea lor în practică.

Calitatea serviciilor este în mare măsură dependentă de calificarea şi motivaţia acestora.contribuie valoric spre beneficiul clienţilor. . Al doilea aspect se referă la imposibilitatea verificării calităţii serviciilor. Fiecare trebuie să se implice în realizarea acestor deziderate. . Conducerea firmei este responsabilă pentru crearea premiselor procesului de îmbunătăţire a calităţii. deoarece eforturile lor combinate valorează mai mult decâtsuma eforturilor participanţilor individuali(efectul de sinergie). Ca teorie rămâne fără efect. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU PRESTATORII DE SERVICII Seria de standarede ISO 9000 reliefează două aspecte importante pentru servicii: primul se referă la angajaţii firmei. spre deosebire de verificarea produselor materiale ale unei întreprinderi industriale. 2001:33) 2. Fiecare trebuie să ştie şi să poată descrie în ce constă activitatea sa. Angajaţii pot contribui în cel puţin trei moduri la activităţile firmei. nu va supravieţui. (Pollard. Nu există o posibilitate practică de a supune un serviciu. William Pollard2 spunea că o firmă ce nu îşi ajută angajaţii să persevereze şi să-şi îmbunătăţească performanţele. Contribuie valoric unii faţă de ceilalţi. Toţi angajaţii participă la asigurarea unei calităţi superioare şi la menţinerea ei pe termen lung în cadrul tuturor proceselor. înainte 2 Preşedintele companiei SeviceMaster din America. Fiecare poate să facă propuneri de schimbări raţionale în cadrul locului său de muncă. nu va fi în stare să se îngrijească eficient de clienţii săi. Managementul calităţii este o problemă colectivă. ea însaşi trebuie să participe activ în acest proces şi să stimuleze totodată implicarea tuturor angajaţilor. precum şi avansând în procesul de dezvoltare a aprecierii de sine a fiecăruia.2. învăţând împreună şi experimentând sentimentul satisfacţiei pe care-l aduce o realizare.4. iar o companie care nu dobândeşte profit în urma serviciilor prestate. contribuie valoric spre beneficiul managerilor. prin produsele pe care le obţin sau prin serviciile pe care le oferă.Se poate pune pune întrebarea: când este eficient managementul calităţii? Răspunsul este foarte simplu: când funcţioneaza în practică.

care prin natura lor sunt imateriale. serviciile se caracterizează şi printr-o mare susceptibilitate de a conţine erori..Un element important aici este pierderea cotei de piaţă.9) . alte utilaje care nu funcţionează. o procedură aprobată.făcut”. unei încercări finale pentru a stabili dacă respectă standardele de calitate dorite. Un exemplu ar fi cazul de la Cernobâl. prezintă niveluri diferite de calitate. apar defecţiuni de toate felurile: întreruperea curentului electric. Elementul critic este că cea mai mare parte a planificării a fost făcută de amatori . Un nivel unitar de calitate nu poate fi atins.. ci şi din inexistenţa unor taloane pentru procesele prestării de servicii. De exemplu în Statele Unite o treime din ceea ce se face constă în refacerea unui lucru deja . întrucât gradul ridicat de subiectivitate şi incertitudine fac ca procesele să fie nereproductibile.3. Dacă nu există calitate. Datorită lipsei de planificare a calităţii apar unele consecinţe destul de grave care ar trebui conştientizate. Pentru o firmă care şi-a pierdut poziţia de lider in calitate. Datorită faptului că o inspecţie finală este dificil de realizat. eventual cel mult retuşate.. La rândul ei.oameni care nu au fost instruiţi să folosească . au efecte îngrozitoare. o reglementare guvernamentală etc. erorile nu pot fi corectate ulterior.”Observăm că viaţa într-o societate tehnologizată ne face să depindem de continuitatea funcţionării bunurilor şi serviciilor care fac posibilă o asemenea societate.Un al doilea element îl constituie aşa-numita . Tuturor planificatorilor li se cere să respecte mai multe crioterii: un buget. PLANIFICAREA CALITĂŢII De ce este necesară planificarea calităţii? Există motive convingătoare pentru a vedea că planificarea calităţii este necesară. există pericolul ca doar clientul să fie cel care măsoară ulterior calitatea serviciului. Serviciile. iar prestaţia lor are caracter individual.(Brakhahn..Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate.Un al treilea element îl constituie conştientizarea de către firme a faptului că suportă costuri excesive din cauza pierderilor cronice legate de calitate. un program. consecinţa cea mai evidentă este pierderea cotei de piaţă.de a ajunge la client..Corectarea greşelilor implică creşterea cheltuielilor în ce priveşte calitatea. Adesori. În cel mai rău caz.(Juran. continuitatea funcţionării depinde total de calitate încorporată în acele bunuri şi servicii.disciplinele calităţii”. Aceasta decurge nu numai din faptul că omul este principalul factor implicat. serviciul ajunge la client chiar în momentul prestării lui. a comunucaţiilor şi transportului. etc.Caracteristicile produselor şi rata defecţiunilor sunt în mare măsură stabilite în timpul planificării calităţii.1998) Pe lângă individualitate.planificarea calităţii de către amatori”. 2000:8. o anumită specificare de calitate. 2. Unele dintre obstacolele întâlnite de planificatori se află în afara controluilui lor. În cazul cel mai bun aceste defecţiuni produc iritare şi cheltuieli minore. Acest obstacol este .viaţă în spatele piedicilor puse de calitatea necorespunzătoare. De regulă.

se va continua să se planifice în acelaşi mod. 2.Însă atâta timp cât se menţin condiţiile existente din trecut. • se elaboreză procesele capabile să producă respectivele caracteristici.controlul calităţii. cu programe adecvate. • se determină nevoile clienţilor. • se stabilesc metodele de control al procesului şi se transferă planurile rezultate către compartimentul de execuţie.cei asupra cărora vor avea efect eforturile pentru atingerea obiectivelor. iar din păcate rezultatele vor fi aceleaşi. bugete restrânse. ..1. baze de date neadecvate sau alte cauze. prezentate pe scurt în cele ce urmează: • se fixează obiectivele de calitate • se identifică clienţii. TRILOGIA JURAN Managemantul calităţii se realizează cu ajutorul a trei metode şi acestea sunt: .(figura 2. Planificarea calităţii este activitatea de elaborare a produselor şi proceselor necesare penrtru satisfacerea nevoilor clienţilor. dar se confruntă cu numeroase obstacole: programe nerealiste. .) Pe întregul traseu se realizează activitatea de măsurare Activităţi Fixarea obiectivelor de calitate Identificarea Determ clienţilor inarea nevoilo r clienţil Rezultate Lista obiectivelor de calitate Lista clienţilor .3. si nu doar atăt ci trebuie făcut ceva în acest sens pentru îmbunătăţirea calităţii.ne-am planificat noi înşine problemele cu care ne confruntăm acum”. .îmbunătăţirea calităţii.Ea implică o serie de etape universal valabile.Numeroase crize şi probleme concrete îşi au originea în modul în care a fost planificată de la început calitatea. • se elaborează caracteristicile produselor şi serviciilor care să răspundă nevoilor clienţilor.1. Trebuia conştientizată nevoia schimbării. Într-un fel. Nu este vorba de planificatori incompetenţi sau rău intenţionaţi(însă uneori poate fi vorba şi de aceasta).planificarea calităţii.

de Proiectele proceselor risticilo control r al Procese gata să proces producă procesul ului ui. faze succesive ale unei prestări de serviciu). care are drept scop de a determina dacă rezultatele obţinute la acest stadiu sunt conforme cu cerinţele specificate. în sensul standardului ISO 8402.transf Figura 2. • se compară calitatea reală cu obiectivele de calitate. . cât şi eliminarea neconformităţilor sau deviaţiilor faţă de ceea ce a fost prevăzut de-a lungul întregului proces.. • se acţionează asupra diferenţelor. tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacereacatre referitoare la calitate”(conform SR condiţiilor ISO 8402:95).1. Operaţiile de ţinere sub control al calităţii se referă la ordinea operaţiilor care are responsabilitatea obţinerii calităţii pe tot parcursul procesului. execuţie Inspecţia este o operaţie de ţinere sub control a calităţii la un anumit stadiu al Este vorba de acţiunile operaţionale care permit atât monotorizarea unui proces(derularea unei fabricaţii. Metodologia cuprinde o serie de etape unuversal valabile: • se stabileşte infrastructura necesară pentru a asigura îmbunătăţirea anuală a calităţii. Îmbunătăţirea calităţii.. • se identifică ceea ce trebuie efectiv îmbunătăţit .proiectele de îmbunătăţire.or Stabilire Stabilirea Stabilir Proiectele a caracteristicilor produselor produsului ea mijloacel caracte or . departam • se evaluează calitatea entul de reală. controlul calităţii constă în următoarele etape: Lista nevoilo procesului luat în considerare. • se stabileşte o echipă cu responsabilităţi clare pentru a duce la bun sfârşit fiecare proiect.Prin urmare. Adică reprezintă procesul de ridicare a performanţelor la un nivel fără precedent. erul Controlul calităţii este definit ca reprezentănd . reprezintă . Diagrama de planificare a calităţii. acţiunile întreprinse în întraga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atăt pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia”.

managementul calităţii se realizează pentru fiecare din ele. după cum sunt şi caracteristicile produselor sau proceselor. îmbunătăţirea.2 mai arată că. pe parcurs. Este 0 tim 0 un concept unificator care se aplică întregii companii. Figura 2. stimularea găsirii remediilor. pierderile cronice au fost diminuate până la un nivel mult sub cel planificat. motivaţia şi instruirea necesară echipei pentru: diagnosticarea cuzelor. planificatorii transferă planurile către personalul de erxecuţie. Acest lucru s-a realizat prin al treilea proces al Trilogiei şi a nume îmbunătăţirea calitaţii. Pe parcursul execuţiei devine clar că procesul nu este capabil să creeze produse bune 100%. Şi totuşi.2) Vârful abaterilor sporadice 40 Planificarea calităţii 20 Începere a execuţiei Zona iniţială de controlul calităţii (în timpul execuţiei) Noua zonă de control al calităţii control al calităţii Figura 2. Sarcina acestuia este de a realiza procesele şi de a obţine produsele.• se asigură resursele. Din figură putem observa că 20% din produse trebuie refăcute din cauza deficienţelor calitative.aşa s fost planificat” Figura 2. cu învăţăminte ajutorul aceloraşi trei procese generice: planificarea. apoi elaborează proiectele produselor şi proceselor care pot răspunde acelor nevoi. La sfârşit.Pierderea se cronicizează. stabilirea mijloacelor de control pentru a se menţine progresul înregistrat Cele trei procese ale Trilogiei sunt legate între ele. Planificatorii determină identitatea şi nevoile clienţilor. Această relaţie este prezentată în diagrama Trilogiei Juran. s-a înţeles că piederile cronice reprezentau o ocazie ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII costul calităţii necorespunzătoare .Fiecare unitate funcţională p are caracteristici individuale. controlul. Diagrama Trilogiei Juran pierderi cronice Trilogia nu este o simplă metodă de a explica managementul calităţii.. pentru că .2. (Figura 2.2 este un grafic având timpul pe abcisă costul suportat pentru calitatea necorespunzătoare (deficienţe de calitate) pe ordonată. De fapt.

142) CAPITOLUL III .Rezultatul reducerii deficienţelor produselor a însemnat reducerea costurilor datorate calităţii necorespunzătoare. . 2000:19. creşterea numărului de livrări la termen şi reducerea insatisfacţiilor clienţilor.de îmbunătăţire şi au fost întreprinse acţiuni pentru a valorifica această ocazie.24.(Juran.

ca de ex. Cu căt ponderea componentei imateriale (definitorie pentru servivii) a unui produs creşte.1. Acestea tind să fie imateriale în natură – Produsul material va conţine întotdeauna câteva aspecte ale serviciului nematerial. este relevant să se presupună că în industria serviciilor. el poate fi însoţit de o componentă . 3. service.(James. livrare şi deservirea clienţilor. va fi posibil să se ajungă la un produs aproape în totalitate nematerial. CALITATEA PENTRU SERVICIILE PUBLICE 3. Domeniile tipice pentru prestarea de servicii pot fi următoarele: servicii hoteliere. pentru că clientul este acela care până la urmă va cumpăra serviciul şi întotdeauna pretinde anumite aspecte sau forme ale serviciului.1 CARACTERISTICI ALE SERVICIULUI Atributele serviciului includ următoarele: 1. Acestea tind să fie produse şi consumate simultan – Nici un intermediar nu face legătura între producerea serviciului şi clientul său. nu presupune o specificare precisă sau o cantitate bine definită. 2. Clientul tinde să participe în producerea şi furnizarea serviciului consumat Este necesară definirea clară a cerinţelor pe care trebuie să le implinească un serviciu sau un proces de prestare de servicii sub formă de caracteristici observabile şi susceptibile de a fi evaluate de către client. care urmează să fie îndeplinit şi care prin natura sa. servicii publice. finanţe consultanţă. Cu toate aceste chiar dacă serviciul de bază este imaterial. Calitatea este creată 3. Conform ISO 9004-2. Noţiunea de produs este definită ca rezultatul unor activităţi şi procese.3. intangibil. comerţ. un produs poate îngloba atât o parte materială. Oricum. Serviciile sunt caracterizate în esenţă prin intangibilitate. producţie.1996:118) Prestarea unui servicviu reprezintă activitatea sau execuţia creatoare de valoare făcută în contul clientului.1 DEFINIREA SERVICIILOR Un serviciu este un produs imaterial. cât şi una imaterială. Întreprinderile productive prestează servicii în cadrul activităţilor lor de marketing. Partea materială a unui serviciu poate avea diferite dimensiuni sau poate lipsi. asigurările sau consultările psihologice. cu atât scade ponderea componentei materiale. servicii de sănătate.

De exemplu un clien poate consuma serviciul . În prima abordare. Serviciile pot fi prestate numai prin integrarea factorului extern. denumită şi principiul .curăţenie” doar dacă îşi pune la dispoziţie proprietatea pentru a se realiza acest lucru. el poate fi însoţit de o componentă secundară materială. producerea şi consumul său având loc de regulă simultan.secundară materială. deschidere. producerea şi consumul său având loc de regulă simultan. Cu toate aceste chiar dacă serviciul de bază este imaterial. ce reprezintă capacitatea şi premisele de care dispune prestatorul şi care îi permite să furnizeze servicii. A doua abordare asimilează serviciul procesului prestării. Caracteristici ale calităţii în sferă serviciilor Caracteristica serviciului Competenţă Cunoştinţe Experienţă Stadiul tehnicii Comportament Timp de aşteptare Respectarea termenelor Sevice Reflectarea în întreprindere Calificare Şcolarizare Perfecţionare profesională Tehnica de vârf.1. calitatea unui serviciu este dificil de evaluat înaintea cumpărării lui de către client. sinceritate.. Aceasta constituie o altă caracteristică a serviciilor. onorarea comenzilor Execuţia comenzilor şi durata lor. politeţe Termenele ofertei. Ele se consumă în momentul producerii lor. conştientizarea costurilor. Integrarea clienţilor însăşi sau a altor factori materiali externi. din perspectiva rezultatului. începutul/sfârşitul prestării Servicii suplimentare Serviciile sunt caracterizate în esenţă prin intangibilitate. Datorită intangibilităţii. serviciile sunt definite prin potenţialul creat. Tot acest principiu determină şi perisabilitatea serviciilor: depozitarea lor sau producerea pe stoc nu sunt posibile. calitatea unui serviciu este dificil de evaluat înaintea cumpărării lui de către client. Tabelul 3. .uno acto”. Aici serviciile sunt considerate bunuri imateriale. Corstern defineşte serviciile din trei perspective: din perspectiva potenţialului. cum ar fi proprietatea clientului constituie premise indispensabile ale procesului prestării de servicii.. În prim plan se situează producerea şi consumul serviciului Cea de-a treia abordare identifică serviciul cu rezultatul imaterial al prestării lui. din perspectiva procesului. Datorită intangibilităţii. metode şi echipamente moderne Credibilitate. Procesul de prestare de servicii şi cel de consum nu pot fi separate.

sau după caz instituţiile private ce oferă servicii publice. gaz. O altă definiţie a serviciului public dată de Armenia Andreniceanu susţine că serviciul public poate fi explicat ca un ansamblu de activităţi organizate şi autorizate de administraţia publică pentru a satisface nevoi sociale în interes public.Factorii interni şi externi sunt combinaţi în cadrul procesului prestării serviciului(abordare procesuală). defineşte serviciile ca . • Se realizează prin stabilimente publice. Sunt situaţii în care activităţile de interes nu aparţin serviciului public. etc. prestată de o persoană privată având prerogativele puterii publice. Combinarea factorilor prestatorului are drept scop obţinerea de efecte benefice asupra factorului extern .servirea interesului public se constituie ca principal obiectiv al oricărei instituţii publice.(ISO 9000 pentru servicii) 3. Prezenţa unei reglementări legale creează cadrul juridic al interesului public şi obligaţia juridică pentru autorităţile administraţiei publice. în ansamblu. considerate esenţiale pentru economie.(…) acţiuni sau execuţii independente. Unii definesc serviciul public ca fiind o activitate de interes general. Caracteristicile serviciilor publice sunt : • Satisfac o nevoie socială. .. sub controlul administraţiei. . Sunt considerate servicii publice numai activităţile care satisfac nevoi sociale apreciate de . Serviciile publice pot asigura servicii precum aprovizionarea cu apă.oameni sau obiectele lor(abordare din perspevtiva rezultatului). telecomunicaţii.2. electricitate.Interesul public presupune următoarele aspecte: . . Prin definiţie interesul public reprezintă nevoia specială specifică unei comunităţi pe care trebuie să o satisfacă administraţia publică. interesul public reprezintă mobilul managementului public. interesul public îşi schimbă conţinutul în diferite perioade istorice şi are un grad semnificativ de generalitate. • Regimul lor juridic este reglementat de reguli ale dreptului public. Pe plan definiţional există mai multe formulări cu privire la serviciul public.Bruhn. .reflectare a nevoii sociale.în timp ce obiectivul managementului public rămâne acelaşi. Serviciul public se constituie ca o componentă problematică a managementului public.cerinţele care alcătuiesc interesul public constituie domeniul propriu al managementului în administraţia publică.interesul public este precizat de puterea politică şi se bazează pe o consacrare legislstivă. care pot fi tranzacţionate pe piaţă şi care implică participarea directă sau indirectă a potenţialului prestatorului8abordare din perspectiva potenţialului). SERVICIILE PUBLICE Rolul serviciilor publice este de a răspunde interesului public. • Se creează / desfiinţează prin decizie administrativă de management.

• servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate . Prin natura lor. transportării. De multe ori. Aceste servicii impun investiţii iniţiale mari conducând la tendinţe monopoliste. cultură. serviciile publice sunt clasificate după cum urmează: • servicii publice de gospodărie comunală .servicii publice locale.(art .servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare.2.servicii publice descentralizate.ansamblu de activităţi şi acţiuni de interes public. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE În plan tipologic serviciile publice pot fi: .1. Există riscul. . care se organizează la nivelul administrativ-teritorial.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul captării.puterea politică ca fiind de interes public (furnizate ca servicii în reţea).servicii publice statale. organizate de autorităţile publice locale cu scopul de administrare a bunurilor de utilitate publică sau de furnizare a unor bunuri de necesitate geenrală şi prestarea de activităţi de interes genearl. atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. asistenţă şi protecţie socială. . desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală. ca bugetele să aibă de suferit. subordonate ierarhic ministerelor sau altor instituţii guvernamentale. din cauza gestionării defectuoase a resurselor financiare. Ele se organizează şi funcţionează ca unităţi de învăţămînt. inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor. sănătate. 3.(Androniceanu. ecologice etc.1) În sensul acestei legi. • alimentare cu apă . aceste servicii pot avea un impact politic. Controlul susţinut prin reglementări asigură coordonarea instituţiilor publice.. . tratării. guvernele acordă facilităţi grupurilor dezavantajate. înmagazinării şi distribuirii apei potabile către utilizatori. 2003:103-105) Legea în ce priveşte serviciile publice de gospodărie comunală stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale. apărare. prin care se definesc activităţile oraganizate de putere politică pentru producerea bunurilor de utilitate publică şi asigurarea serviciilor de interes general: învăţământ.

viaductelor. înverzirea localităţilor . drumurilor. • sisteme publice de gospodărie comunală . întreţinerea staţiilor de transport auto.totalitatea activităţilor efectuate în vederea realizării. în temeiul prezentei legi. oboarelor. amenajarea pîrtiilor şi instalaţiilor de schiere. modernizarea şi întreţinerea străzilor. monumentelor. neutralizare (incinerare) şi depozitare a deşeurilor menajere. • canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale . introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere. deratizare şi ecarisaj.activitate de gospodărire a locuinţelor. • salubrizarea. • administrarea domeniului public . locurilor de afişaj şi publicitate. închirierea. • administrarea fondului locativ public şi privat . precum şi măturatul.totalitatea activităţilor cuprinzînd construcţia. tîrgurilor. spălatul şi stropitul străzilor. întreprinderi municipale sau private care deţin autorizaţii pentru perceperea plăţilor pentru serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate şi satisfac următoarele condiţii: . transformării şi distribuirii energiei termice către utilizatori. prin intermediul cărora se asigură administrarea. • operatori . prelucrare.persoane fizice şi juridice care folosesc serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate pentru necesităţi proprii şi publice pe baze contractuale. transportării.instituţii financiare. pieţelor publice. organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul colectării. întreţinerea în condiţii de bună funcţionare şi eficienţa tuturor componentelor domeniului locativ-comunal. repararea şi reabilitarea fondului locativ public şi privat. transportării. înfiinţarea şi întreţinerea menajeriilor. sortare. întreţinerea zonelor verzi. asigurarea iluminării localităţilor. locurilor de agrement. • utilizatori . inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu. • intermediari specializaţi . valorificare. epurării şi evacuării apelor uzate şi pluviale într-un receptor natural.. asigurarea funcţionării băilor publice etc. instalaţii tehnologice. hotelurilor. tratare. podurilor.• alimentare cu energie termică . înverzirea lor. grădinilor publice şi scuarurilor. pasajelor pentru transport şi pietonale. terenurilor şi sălilor de sport şi cabinetelor de fizioterapie de pe lîngă acestea. echipamente funcţionale şi dotări specifice. a transportului în comun de persoane. întreţinerea reţelelor de cabluri. transportare. lucrărilor de dezinfecţie.agenţi economici autorizaţi să furnizeze/presteze servicii publice de gospodărie comunală în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul producerii. deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor.ansamblu de construcţii.totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colectare. • asigurarea cu transport public local . avînd drept obiect administrarea. la nivel local.

prin infiinţarea agenţiilor/autorităţilor autonome de reglementare şi monitorizare. prin înfiinţarea buletinelor de informare. 3. în unele cazuri. produce o mutaţie absolut necesară. 3 Conform modificărilor propuse de Camera Deputaţilor la OG nr. în principal. d) prezintă operatorilor în termen informaţii privind calcularea plăţilor. • participarea cetăţeanului la deciziile administraţiei. ai serviciilor. prin indicatori măsurabili la nivelul clienţilor.). privind inserarea premeditată. descifrarea calculului efectuat etc. Prima masură pentru orientarea efectivă a serviciilor către clienţii-cetăţeni o constituie instituţionalizarea măsurării NS. se regaseşte o direcţie majoră. chiar în legislaţia “integrată”. prin instituirea dialogului social si a formelor de consultare a cetăţenilor cu privire la măsurile cu efecte sensibile pentru cetăţeni. pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale. determinând şi grăbirea intrării în legalitate a obligativităţii de a respecta relaţia contractuală dintre administraţii şi prestatori. ceea ce duce la întărirea controlului autorităţilor asupra rezultatelor prestării serviciilor publice locale. Astfel.a) efectuează decontările la timp şi asigură calitatea acestora (numărul maxim de facturi cu greşeli nu va depăşi 3% din numărul facturilor prelucrate). precum şi existenţa unei relaţii echitabile între prestatori si clienţi. ORIENTAREA SERVICIILOR PUBLICE În scopurile si obiectivele de reformă ale sectorului serviciilor publice. nu elimină metehne mai vechi. realizată prin introducerea unor indicatori de performanţă măsurabili la utilizatori. dintre care cele mai importante elemente sunt: • măsurarea calităţii si eficienţei serviciilor prin indicatori cuantificabili ai Nivelurilor de Servicii la nivelul utilizatorilor. b) asigură transparenţa necesară în alcătuirea facturilor. • rezolvarea operativă a cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor în condiţii de egalitate şi transparenţă.(internet) Orientarea către efectele prestării serviciilor publice. în mare parte. prin organizarea centrelor de lucru cu publicul. c) oferă confort maxim utilizatorilor (posibilitatea achitării în rate. 32/2002 . denumiţi si indicatori de ieşire.2.2. prin generalizarea masurării precise a Nivelurilor de Serviciu prestate la consumator. preocupările pentru calitate determină accentuarea orientării serviciilor către cererea comunităţii locale (care trebuie să administreze şi armonizeze dorinţele clienţilor cetăţeni). la favorizarea transparenţei şi a colaborării consumatorilor şi la nevoia de obiectivitate în aprecierea prestatorului. stabiliţi de autorităţile locale. de portiţe si contradicţii de favorizarea corupţiei 3). integrate în ultimele programe guvernamentale ale sectorului (programe care însă. decisivă. • informarea publică este eficientă. aceea a orientării serviciilor publice către client. • organizarea monitorizării Nivelurilor de Servicii.

permiţând aprecieri obiective ale seviciului în ansamblu sau.obţinerea calităţii şi eficienţei. posibil de prezentat si cu alte cuvinte. este definită ca orientare spre rezultate a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice. a nivelurilor de servicii la consumatori. principalele obiective ale unui serviciu public local. vom trece în revistă scopurile (efectele) urmărite. cu care acesta urmăreşte aplicarea principiilor şi obiectivelor serviciilor publice locale. în sensul atingerii celui mai bun raport calitate/cost a serviciilor. o separare clară a responsabilităţilor şi o măsurare obiectivă a acestora. oferă libertatea maximă pentru managementul operatorului. rezolvând problemele şi prevenind crearea a noi probleme. utilizând resursele disponibile. Punerea de acord a scopurilor şi obiectivelor cu mijloacele folosite pentru atingerea acestora (unde. dar controlaţi indirect tocmai printr-o rigoare a urmăririi rezultatelor la nivelul clientului are mari avantaje. ofera posibilitatea măsurarii efectelor finale ale serviciilor.îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor. cea mai adecvată metodă este realizarea unui contract axat pe realizarea calităţii serviciilor la interfaţă cu utilizatorii. obligatorie. dintre care enumerăm: . lăsând cât mai liberi indicatorii intermediari (gen investiţii. respectiv prin măsurarea indicatorilor de calitate (ce definesc nivelul de serviciu. dată de introducerea ca element central al caietului de sarcini a unui prestator. la ieşirea din sistemele serviciilor gestionate de prestatori. diverşi indicatori economici greu de verificat din exterior. şi rezultatele posibile ale acestui tip de contract. unde calitatea apei este unul dintre indicatorii de bază). oferă un bun echilibru avantaje/risc. . Astfel. Orientarea contractelor de delegare a gestiunii către rezultate. prin stabilirea NS. indicatori manageriali etc. . prin criterii de apreciere uşor de înţeles. permit cea mai bună comunicare cu clienţii. prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Pentru a arăta succint eficienţa contractului de prestare orientat către rezultate şi coerenţă.dezvoltarea serviciilor. permit o înţelegere bună a raportului cost/beneficiu a serviciilor (tarif/NS). în funcţie de evaluarea costurilor de ieşire. ca bază a dezvoltarii şi atragerii investiţiilor ce aduc prosperitate comunităţilor locale. adică un contract orientat spre rezultate. în cel mai scurt timp posibil. este instituţionalizarea/reglementarea administrării contractului) asigură maxima eficienţă. prin măsurarea indicatorilor de ieşire.spre calitatea serviciilor. principalele efecte (scopuri finale) urmărite de autorităţile centrale si locale în domeniul serviciilor publice de gospodărire comunală nu pot fi decât de tipul celor de mai jos.).Aceasta orientare. Pentru a atinge aceste obiective. în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă în operarea serviciilor publice şi la realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. facilitând decizia optimă a politicienilor. permit anticiparea limitelor de suportabilitate a serviciilor. fără însă a le schimba esenţa: .oferă cea mai directă şi sigură cale de atingere a scopurilor unui serviciu public (calitate şi eficienţă). orientează activitatea serviciilor spre client . .

• supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic. dar. O instituţie publică „vinde” bunuri şi servicii care asigură facilităţi precum: servicii de telecomunicaţii. Însă. odată cu privatizarea unor servicii publice. Ceea ce face din instituţiile birocratice instrumente eficiente este caracterul lor raţional – observa Max Weber – manifestat în cele patru dimensiuni principale ale acestora: • pot manevra un număr mare de sarcini. create în societate pentru gestionarea afacerilor publice. INSTITUŢIILE PUBLICE Instituţiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate. transport (căi ferate. Obiectivul unei instituţii publice este servirea interesului public. standardizat. Instituţiile publice. aeriene.oferă cele mai bune stimulente pentru inovaţie şi cercetare tehnologică în domeniu. • managementul sectorului public controlează activitatea organizaţiilor cu scop lucrativ. servicii financiare (bănci. reprezintă singurul mod de organizare social-economică a statului care poate face faţă provocărilor modernităţii (numărul mare al populaţiei. • pun accent pe controlul asupra celor angrenaţi în sistemul instituţiilor. în sensul birocratic pe care îl au în ziua de astăzi. stabilirea de indicatori exacţi. imparţiale şi independente de monitorizare indicatorilor de performanţă ai nivelului de servicii. transportul public urban. electricitate. Această orientare a serviciilor către client şi a contractelor de delegare către rezultate este prevăzută în OG nr. • punerea în executare a legilor. unele instituţii au trecut într-un plan secundar. de transport. • operează într-un mod previzibil. Instituţiile publice au deţinut pentru multă vreme un rol important în majoritatea ţărilor dezvoltate. diversitatea şi complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfăcute). ce trebuie măsuraţi. Într-un stat democratic ele au următoarele funcţiuni: • pregătirea şi adoptarea de acte normative. companii de asigurare). • pun accent pe cuantificare. navale). În procesul monitorizării. Sunt situaţii în care iniţiativa particulară nu poate acoperi cerinţele societăţii şi de aceea sunt necesare instituţii specifice. şi de proceduri clare de prelevare a probelor. pentru ca un astfel de contract să poată funcţiona este foarte importantă instituirea unor autorităţi obiective. măsurare şi evaluare a măsuratorilor este esenţială. . 32/2002 şi este susţinută şi de Legea privind calitatea apei potabile - 3. aprovizionarea cu gaze şi apa. oferă condiţiile unui control obiectiv al serviciului. Aceste instituţii sunt importante pentru că: • activitatea lor este dependentă de sectorul guvernamental.3.

În cazul în care controlul guvernamental este prea rigid. excelenţa în domeniul calităţii înseamnă satisfacerea deplină a necesităţilor exprimate şi implicite ale tuturor membrilor săi şi ale tuturor clirnţilor săi. instituţiile publice îşi pierd statutul de entităţi independente. rezultatelor auditurilor. în raport cu criterii de excelenţă bine alese. Succesul instituţiilor publice depinde şi de modul în care Guvernele vor găsi mecanismele de motivare şi control adecvate fără a implementa proceduri rigide la nivelul fiecărei entităţi publice. în primul rând. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A CALITĂŢII Îmbunătăţirea contină a calităţii conduce spre excelemţă. Este oportun ca atunci să se pună problema privatizării unor servicii publice.4. instituţiile serviciilor publice sunt acele instituţii implicate in asigurarea serviciilor — într-o manieră deschisă şi răspunzătoare — unei clientele publice. În acest spirit s-au înfiinţat . scopul managementului public este satisfacerea interesului general.. în acest cadru de referinţă. se poate considera că ponderea standardelor ISO 9000 reprezintă aproximativ 300 din 1000 de puncte potenţiale pentru obţinerea caestor premii. industriale şi de investiţii. profitul. Premiul Malcom Baldrige din Statele Unite. analiza datelor.premii pentru calitate”. managerii serviciilor publice pot fi ori manageri guvernamentali ori cei ce lucrează pentru corporaţii cu scopul obţinerii de profit sau pentro corporaţii non-profit care asigură servicii publice ca furnizori. astfel că nu mai sunt rentabile pentru public. obiectivelor. Ea esate de natură sobiectivă. . Dacă managerii din organizaţiile private au în vedere. Premiul European (EFQM) şi Premiul Francez pentru Calitate ( MFQ cu sprijinul Ministerului Industriei). În ceea ce priveşte ultimele două premii menţionate.În cadrul acestor instituţii se au în vedere şi politicile sociale. acţiunilor preventive şi corective şi al analizelor efectuate de management. Sunt situaţii în care instituţiile publice nu pot fi controlate eficient iar randamentul lor este inferior companiilor private. cum sunt Premiul Deming din Japonia. dar criteriile excelenţei nu fac obiectul standardelor! Pentru o organizaţie. dar poate totuşi să facă obiectul unei anumite evaluări prin măsurarea mai multor factori de management şi a mai multor rezultate semnificative. Deci. În mod corespunzător. Managementul firmi se preocupă de îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii prin intermediul utilizării politicii în domeniul calităţii. 3.

Diagrama de afinităţi: clasarea unui număr mare de idei.4. 1996:165) 3. esenţa acestei filosofii fiind unul dintre factorii cu cea mai mare influenţă în productivitatea lor şi în competitivitatea produselor şi serviciilor acestora. viaţa socială sau viaţa casnică. cerinţele şi aşteptările acestor clienţi. Mai mult. 1. Instumente şi tehnici pentru date nenumerice 2. merită să fie îmbunătăţită în permanenţă.1. apoi de mnagement al calităţii totale. Aceştia trebuie apoi să se asigure că serviciile sau produsele oferite vin în întămpuinarea nevoilor clientului. . Filosofia kaizen pretinde că drumul vieţii noastre fie că e vorba de activitzatea profesională. Îmbunăăţirea continuă a sistemului de management al calităţii Organizaţiile orientate spre calitate fac din satisfacţia clientului obiectivul lor principal. opinii sau probleme referitoare la un anume subiect.Figura 3. s-au introdus progresiv o serie de instrumente şi tehnici care contribuie la îmbunătăţirae calităţii. Pentru a oferi servicii sau păroduse de calitae. Formuilar de colectare a datelor: presupune colectarea datelor într-un mod sistematic pentru a avea o idee clară şi precisă a realităţii. furnizorul sau producătorul trebuie să determine cine îi sunt clienţii la fel ca şi nevoile.1. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII În cadrul dezvoltării conceptelor de control al caltăţii. În contextul calităţii kaizen înseamnă îmbunătăţire continuă: o încercare sistematică de a elimina deficienţele dintre aşteptările clientului şi caracteristicile outputurilor procesului.(Rao. Este o filosofie pe care a dezvoltat-o poporul japonez. kaizen înseamnă îmbunătăţire continuă care implică orice persoană atât managerii cât şi angajaţii. Trmenul kaizen este simplu şi concis: kaizen înseamnă îmbunătăţire.

3. 1998-după ISO 90044. se alege un lider şi se dezvoltă un program. Brainstorming: identificarea soluţiilor posibile pentru problemele şi posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii. conformare – confirmarea îmbunătăţirii unui proces.4. Fişa de control: diagnostic – evaluare a stabilităţii procesului. Instrumente şi tehnici pentru date numerice 8. subapreciate). inclusiv informaţii despre matricele selectate . Metoda celor şapte paşi este o procedură eficientă şi sistematică pentru rezolvarea problemelor şi îmbunătăţirea calităţii.Instrumenmtele fundamentale sunt folosite extensiv. Cei şapte paşi: Pasul 1. Orice informaţii/date preliminare care sunt relevante pentru această problemă sunt transmise mai departe. Selectează o problemă şi descrie-o clar.) 3. comunicarea viziuală a informaţiilor referitoare la comportamentul unui proces. şi de asemenea am câştigat o înţelegere a instrumentelor de bază folosite pentru îmbunătăţirea continuă. Studiază sistemul prezent. METODA CELOR ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ Am discutat deja despre îmbunătăţirea continuă ca despre un concept central şi piatră de temelie a Managementului Calităţii Totale. Sistemul prezent este schema procesului tehnologic. 5. control – determinarea momentului în care un prroces trebuie să fie adaptat şi a momentului în care trebuie lăsat aşa cum este. Diadrama arborescentă: ilustrarea relaţiilor între un subiect şi elementele sale constitutive. 6. se formează o echipă. astfel încât să fei identificate posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii. Problema este definită în termenii unei deficienţe între ceea ce se întâmplă de obicei şi ceea ce ar trebui să se întâmple în circumstanţe ideale. 9. Importanţa şi relevanţa problemei sunt neglijate (subcotate. 7. 4. conceperea unui proces nou.Evaluarea performanţelor(benchmarking): evaluarea unui proces prin compararea cu procesele unor lideri recunoscuţi. la factorii ei relevanţi. luarea deciziilor asupra punctelor în care trebuie concentrate eforturile de îmbunătăţire. Schema de derulare: descriere unui proces existent. Se selectează o problemă relevantă. Se determină matrici care vor fi folosite la măsurarea progresului. în mod necesar. Diagrama de dispersie: descoperirea şi confirmarea relaţiilor existente între două ansambluri de date asociate. Diagrame cauze-efect(Ishikawa): analizarea şi comunicarea relaţiei între cauze şi efect. Diagrama Pareto: afişarea în oedinea importanţei a părţii fiecărui element în raport cu efectul total. facilitarea rezolvării unei probleme mergând de la simptom la cauză pentru a ajunge la soluţie. Histograma: vizualizarea dispersiei datelor. ca parte a metodei constituită din şapte paşi. confirmarea raporturilor prevăzute între duoă ansambluri de date asociate. Se dezvoltă orice definitii operaţionale necesare. la posibilele ei cauze şi posibilele soluţii. Pasul 2. Sunt culese informaţii despre cum operează sistemul obişnuit/curent.2. Această procedură constă într-o secvenţă standard de paşi care conduce la o analiză profundă a problemei. Se aleg obiectivele. 11. 10.(Froman.

şi se colectează informaţii despre aceste variabile. de asemenea cu ajutorul unei furtuni de idei. resurse umane şi alte tipuri de management. Planifică şi implemnetează o soluţie. 1994:233) Punctele comune ale tururor organizaţiilor prestatoare de servicii de calitate superioară sunt: 1.Organizaţiile orientate pe calitate au descoperit. O strategie bine concepută şi implementată pentru dezvoltarea şi furnizarea continuă de servicii de calitate. Reflectează asupra procesului şi dezvoltă planuri de viitor. se identifică alte probleme care necesită îmbunătăţire. Pasul 7. Se decide dacă mai este necesară o dezvoltare ulterioară a problemei la care tocami s-a lucrat. Responsabilitatea pentru calitatea serviciului revine şi altor departamente care lucrează împreună în cadrul organizaţiei: marketing. Standardizează orice soluţie eficientă. MANAGERIZAREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE Managerizarea calităţii serviciilor se ocupă cu înţelegerea a ceea ce înseamnă calitate serviciului. Managerii care asigură servicii de calitate sunt încurajaţi şi răsplătiţi ca să-şi direcţioneze . Un management orientat spre client – atât intern cât şi extern. Pasul 4. a factorilor deteminanţi şi cu măsurarea acestora. Identifică cauzele posibile. identificând potenţialele deprecieri în calitatea serviciului – cum pot apărea acestea şi cum pot fi prevenite. Această strategie în servicii direcţionează atenţia oamenilor din organizaţie către priorităţile reale ale clientului. Dacă nu. 2. Se planifică implementarea şi se implementează soluţiile.pentru a măsura progresul. Sunt identificate variabile care ar putea fi în legătură cu problema. Se analizează datele şi se face o determinare a eficacităţii soluţiilor implementate. Se dezvoltă o diagramă cauză-şi-efect. Una sau mai multe soluţii sunt selectate pentru implementare. Se colectează din nou informaţii despre matricele selectate pentru măsurarea progresului. Pasul 3. Se face un sumar al chestiunilor care au fost învăţate.4. Pasul 6. 1996:200) 3. Evaluează efectele. Se dezvoltă o listă cu soluţii posibile. Se examinează toate informaţiile pentru a găsi orice relaţionare importantă între acestea. Sunt incluse în procedurile standard de operare. Cauzele cele mai apropiate de adevăr sunt selectate de aceeaşi angajaţi experimentaţi.(Dale. Soluţiile care se dovedesc a fi eficiente se adoptă permanent. Pasul 5.3.( Rao. Se evaluează soluţiile. Efortul complet al rezolvării problemei este revăzut pentru a schiţa cât mai multe concluzii generale posibile folositoare. inventat sau au evoluat o strategie pe termen lung pentru ceea ce vor ele să realizeze. Cauzele potenţiale ale problemei sunt identificate printr-o furtună de idei (brainstorming) de către angajaţii familiarizaţi cu procesul. Se ia în considerare şi se analizează posibilitatea instituirii acestor metode mai bune şi în altă parte.

4. PREMIILE DE CALITATE Criteriile Baldrige continuă să evolueze în timp ce tot mai mult este învăţat prin testul experienţial al aplicării acestor criterii la manufacturare şi industriia serviciilor în USA. Sisteme prietenoase faţă de client. având categorii diferite pentru nivele diverse de guvernare. atenţie şi voinţă pentru a ajuta marcarea acelui element care face ca serviciul să fie superior în mintea consumatorului. să stimulate îmbunătăţiri ulterioare ale calităţii în serviciile publice. şi internaţională. Ambele sunt tradiţional oferite executanţilor de top în sectorul privat şi federal de Preşedintele Statelor Unite.servicii pentru client”. Orice încercare de impunere a managementului de calitate totală pe princpii forţate va reflecta un eşec în înţelegerea metodologiei de bază şi va submina tezele ei de bază.4.1. şi în întărirea calităţii peste performanţa instituţională. în identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire. nu doar pentru producător.4. 3. Funcţia criteriilor este să servească pe post de instrumente pentru managerii/administratorii publici în evaluarea problemelor instituţionale..1. CRITERIILE CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE Criteriile pot servi ca un model de lucru pentru dezbateri vis a vis de stabilirea unui premiu de calitate publică naţional.atenţia în continuare pe nevoile identificate ale clientului. Criteriile premiului Preşedintelui au fost dezvoltate pentru evaluarea managementului de calitate al serviciilor publice de către agenţii federale şi sunt în acelaşi mod actualizate periodic. 3. Aceasta condukce la un nivel de responsabilizare. au fost instituţionalizate în 1988. politicile. toate spun . Criteriile. procedurile. 3. şi pentru Premiul Naţional de Calitate Malcolm Bldrige şi pentru Premiul Preşedintelui. chiar şi comitetul de conducere.4. decât al companiei.şi poate mult mai importante – pentru nuvelul şi tipul serviciilotr oferite clienţilor.4. naţională. Sistemul furnizării care sprijină serviciile este creat pentru convenienţa clientului mai de grabă. 3.4. Facilităţilr fizice. Scopul premiului ar fi să promoveze recunoaşterea naţională a excelenţei în guvernare. Toate acestea au implicaţii importante. PREMIUL DE CALITATE BELDRIGE .1. metodele şi procesele comunicative. dar de asemenea . şi să furnizeze un cadru împărtăşit de referinţă în jurul căruia evaluările instituţionale şi învăţarea reciprocă ar putea avea loc pentru iniţiative în îmbunătăţirea calităţii în interiorul şi transversal nivelelor de guvernare locală.

incorporează valorile şi conceptele de bază necesare pentru o îmbunătăţire eficace şi continuă a calităţii dar lasă detaliile de implementare şi tehnicile organizaţiilor individuale. Al doilea este intenţionat să încurajeze şi să atragă.4. câte două din fiecare domeniu) care trec un proces de evaluare riguros.1. servicii. Premiul s-a dovedit a fi de succes în stimularea companiilor americane in direcţia implementării management calitativ. departamente mai puţin dezvoltate în procesul calitativ. şi afaceri mici. mai puţin de două premii pot fi date în oricare din categorii dacă standardele înalte ale programului nu sunt satisfăcute. Premiul totuşi serveşte pe postul unei funcţii importante în implicarea unui număr de agenţii de servicii publice în procesul managementului calitativ . în spiritul continuei îmbunătăţiri. Premiul este oferit anual de preşedintele SUA la maxim şase companii (manufactură. În doar patru ani. Premiul a fost creat pentru: (1) Recunoaşterea realizărilor remarcabile în aria îmbunătăţirii calităţii.În 1987 preşedintele Ronald Reagan a semnat legea Actului Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Malcolm Baldrige care a stabilit un premiu naţional carre să recunoască îmbunătăţirile calitative făcute de lumea afacerilor americane. PREMIUL PREŞEDINTELUI Premiul preşedintelui este oferit acum pentru împlinirea scopurilor serviciilor publice federale. 3. (3) Asigurarea criteriilor pe care companiiile le pot folosi pentru auto evaluare.4. reflectând conceptele întrupate de filosofia TQM. Guvernat de un set mai mic de criterii. Este administrat la două nivele. Poate unul dintre motivele de ce ele au fost atât de larg îmbrăţişate de către mediul de afaceri american este acela că sunt non-prescriptive. . În timp ce maxim şase premii pot fi date. (4) Împărtăşirea informaţiilor despre factorii de succes de la companiile căştigătoare.2. poate. (2) Stimularea mai multor organizaţii ca să implementeze managementul total de calitate. ele au fost modificate din 1988.

"orientarea pe client" le dă tuturor celorlate secţiuni direcţie.al treilea tip a avut un caracter substanţial. . Totuşi. şi rezultatele) vor apare în orice studiu rezonabil şi general ca să îmbunătăţească performanţa organizaţională.al doilea tip a implicat formatul. Cea mai mare parte a secţiunii "clientul" Baldrige se ocupă cu clienţii externi. resurse umane.4. . Schimbări în format S-a pus secţiunea "centrarea pe client" prima şi s-a diferenţit atenţia pe rolul clienţilor interni şi externi. asigurarea calităţii. informarea şi analiza. Al doilea domeniu principal al modificărilor substanţiale este aria conducerii.3. unde specificarea bazei clienţilor externi este mai problematica şi constrângerile semnificative la constituţa acestei baze şi felul în care instituţiile serviciilor publice se relaţionează una alteia şi cum se relaţionează clientului poate fi impus printr-o lege publică. A fost preluat numai acolo unde s-a crezut că motivele pentru schimbare au trecut testul suportării garanţiei şi a compilării. Aceast fapt poate fi critic. S-a reformulat secţiunea astfel încât validitatea acestui criteriu ar putea să adreseze nevoile mai clar şi direct precum şi . agenţiile publice tot au o claritate mai mare şi reţin substanţialitatea faţă de clienţii interni. în mod special cu privire la adaptarea în servicii publice. strategia în planificare. S-a considerat a fi o omisiune neacceptabilă. Dintro perspectivă de calitate totală. incluzând "conducere". am distins şi laborat rolul "clienţilor interni" pe tot parcursul acestei secţiuni şi în modelul statului Los Angeles. În timp ce toate celelate principale elemente (conducerea. chiar acolo unde se operează cu aceste constrângeri.4. Schimbări de substanţă 1.primul tip a implicat schimbări terminologice pentru a face limbajul mai accesibilă profesioniştilor serviciilor publice. cu referire la serviciile publice. MODIFICĂRI ADUSE PREMIULUI BELDRIGE Atât Tipurile de modificări pe care le-am făcut se împart în trei clase: . Modificările operate în secţiunea “orientarea asupra clientului”. Scopul nostru primar este pedagogic şi metodologic. instituţiile de servicii publice pot fi în stare să realizeze îmbunătăţirea calităţii faţă de performanţa generală. Cred că o mai mare atenţie acordată clienţilor interni a avut efect asupra performanţei calităţii. distincţie. Aceasta a fost clarificată de sublinierea rolului clienţilor interni şi externi. Modificările operate în secţiunea "Leadership". Prin racordare la o astfel de bază internă şi reţea de performanţă. Aceste schimbări s-au făcut pe considerente pedagice şi metodologice.2. Responsabilitatea publică nu a fost inclusă în Premiul Preşedintelui. Am adăugat ceva consistent la Baldrige pe parcursul secţiunii "focusului pe client" şi în tot restul documentului. În consecinţă. 2. în mod special.

C. Asta înseamnă că directorii departmentelor publice nu au o responsabilitate mai mică faţă de publicul larg mai presus de domeniul imediat al operaţiunilor organizaţionale necesare faţă de directori în relaţie cu ai lor. . să relaţioneze planificarea calităţii şi planificarea strategică generală în mod explicit. CAPITOLUL IV 4. Modificările operate în secţiunea "Panificare strategică" – aceasta este a treia arie în care s-au operat modificări. 3. se mai poate atrage atenţia faţă de posibilităţile creative pentru a realiza "mai mult cu mai puţin" prin folosirea resurselor din afară. EDILUL S. Edilul S. În Premiul Baldrige. această secţiune este numită "planificarea strategiei pentru calitate" şi în Premiul Preşedintelui "panificare strategică". Promovând acest concept în mod sistematic se poate ajunge la consecinţa pragmatică de concentrare a managerului pe mai mult decât descreşterea birocraţiei şi creşterea eficienţei organizaţiei având la dispoziţie resursele date. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE DE S. Am numit secţiunea aceasta "partneriatul şi responsibilitatea faţă de publicul larg". De asemenea atrage atenţia directorului asupra resurselor externe care pot fi aranjate in aşa fel încât să furnizeze un nivel mai înalt în calitatea serviciilor publice. Această modificare serveşte atragerii atenţiei managerului asupra responsibilităţilor lui publice.aşteptările de la conducerea serviciilor publice. iar în cele ce urmează. Această secţiune are un scop integrativ.C.A. BEIUŞ « Cuvântul nostru de onoare este ordinea şi disciplina » Acest motto reprezintă sloganul firmei.A. vom începe scurtul nostru demers de identificare a sensurilor semantice a sloganului firmei S.

sunt două componente esenţiale ale calităţii în acest sector de piaţă.C. ordinea şi disciplina.disciplinării” întregii societăţi urbane în cauză pare să fie lent şi dificil.ordine” deoarece aceste două concepte sunt indisolubil relaţionate. Edilul S. locuitori cu mentalitate pozitivă în ce priveşte curăţenia. Disciplina are două aspecte relaţionată la colectivitate. pe de altă parte?”. acesta prespunând o bună rânduială. Bineînţeles că ordinea. Scopul firmei S.A.cuvântul lor de onoare” şi cu adevărat ordinea şi . lipsa unor ..C. Nu? Dacă realmente aşa stau lucrurile în firma S. Aceste două concepte. Ordine – aşezarea unor obiecte potrivit unor cerinţe de ordin practic şi estetic. poate fi motivată spre disciplină. În al doilea rând. Disciplină – totalitatea regulilor de comportare şi de ordine obligatorii pentru membrii unei colectivităţi După cum se observă. Această disciplină interioară sau regulament interior poate fi asimilat de către angajaţi în şedinţe. după cum afirmă sloganul lor. amintite în obiectul de activitate a firmei. definiţia .000 de locuitori ai oraşului. Chiar dacă procesul . este viziunea ce o are această firmă pentru oraşul Beiuş. Nu există ordine fără disciplină şi nici disciplină fără ordine. colectivitatea lărgită.. Edilul S.C. nu vom fi surprinşi de mirarea legitimă a celor chestionaţi. dacă e să vorbim de colectivul organizaţiei disciplina este.ordinea“ se referă. . este ceva preponderent exterior ei ca sistem organizaţional. spaţiu curat aceasta presupunând. Ordinea este visul celor ce compun S. mai mult. În primul rând. De ce? Pentru că dacă am face un sondaj de opinie care ar avea ca întrebare centrală : .disciplina” se referă mai mult la interiorul organizaţiei.. rezultatele vor fi pe măsură (oraş curat. ţine şi de celalte servicii oferite de S. întâlniri periodice special organizate de conducerea firmei.A. totalitatea regulilor de comportament a angajaţilor firmei. pe de o parte şi calitate. Ordinea despre care vorbim nu este doar o anumită succesiune a obiectelor potrivită unei anume norme şi anumitor cerinţe. După cum putem observa.. ca axiomă coordonatoare a întregii activităţi.pornind de la definiţia oferită de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române pentru următoarele cuvinte: A. etc).Care este legătura dintre dezordine şi indisciplină (opusul ordinei şi disciplinei). Astfel disciplina nu se rezumă doar la cei aproximativ 100 de muncitori ai firmei care pot păstra o oarecare ordine ci transcede graniţele firmei spre cei aproximativ 10..ul. Pentru realizarea acestui deziderat este absolut necesară o dedicare fără rezerve a întregului personal implicat în activităţile firmei. mai degrabă. Edilul S. dacă. este ceva intrinsec ei.obiecte nedorite” (gunoiul sub orice formă ar fi acesta) decât la aranjarea lor într-o anumită ordine iar pe de altă parte. întreaga comunitate a Beiuşului. Ar fi absurd ca să credem că nu.A.C. la obiectul activităţii organizaţiei.. aşa cum afirmă şi DEX... B. la ideea unei deserviri a clienţilor cu apă de cea mai bună calitate. . ţinteşte. rânduială. la ideea de străzi curate. în sensul larg al cuvântului (administrare corectă a resurselor naturale disponibile. de la nivelul strategic până la nivelul operaţional.A. Văzută din această perspectivă.disciplinei” conţine cuvântul . pe de o parte. acesta este . Edilul S.. furnizare eficientă ceea ce înseamnă pierderi minime şi promptitudine maximă).

.activităţi de secretariat. şarpante şi terase la construcţii.alte lucrări specifice pentru construcţii.alte activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor. Scopul societăţii este efectuarea de prestări servicii şi lucrări în domeniile: a) b) servicii şi lucrări de utilitate publică: alimentări cu apă şi canalizare. zugrăveli şi montări de geamuri.1.lucrări de izolaţii şi protectie anticorozivă. . am ales definiţia care interesează aici.”Edilul”S. Beiuş are ca obiect de activitate următoarele: . .disciplina sunt două legi sine qua non (fără de care nu se poate) şi definitorii pentru organizaţie atunci se poate spune că această firmă este orientată spre calitate.reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc. . .tratarea şi distribuirea apei potabile. . . Menţionez că am ales câte una din definiţiile prezentate în DEX. .lucrări de instalaţii electrice. . norma fiind principiul relevanţei aplicat la acest tip de lucrare.activităţi de pompe funebre.lucrări de pardosire şi placare a pereţilor. . .activităţi de comerţ intermediar cu produse diverse.construcţii hidrotehnice.salubrizarea oraşului.C. . .A. . .închirierea utilajelor de construcţii şi demolare cu personalul aferent.activităţi de proiectare.lucrări de instalaţii tehnico-sanitare. dactilografiere. transportul gunoiului menajer. OBIECTUL DE ACTIVITATE În cele ce urmează voi prezenta obiectul de activitate al S. .captarea şi aducţiunea apei. S. . .lucrări de învelitori. .reparaţii de autovehicole. multiplicare. Edilul S. . prestări servicii şi lucrări în: construcţii civile şi industriale.lucrări de vopsitorie.lucrări de tâmplărie şi dulgherie. .lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii.C. salubritatea oraşului. 4.A.Beiuş intr+un mod mai detaliat.

şoferi) . să se asigure realizarea produselor şi serviciilor de calitate.acest compartiment este condus de un tehnician care are în subordine 12 muncitori. strungari.tori.c) instalaţii tehnico-sanitare şi electrice. Edilul S. majoritatea muncitori necalificaţi. Este de notorietate faptul că marile companii de excelenţă sunt descoperite în plutonul celor foarte aproape de clienţi pentru a înţelege. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE Principalii beneficiari ai unităţii sunt asociaţiile de proprietatri. servicii de încredere. staţia de epurare” . anticipa dorinţele şi a răspunde prin produse.C. *compartimentul ”reţele apă-canal. canalagii şi muncitori necalificaţi. transport marfă şi reparaţii auto 4. Această activitate este coordonată de un inginer pe probleme tehnice şi un inginer chimist având în subordine 18 muncitori care supravegheaza pe trei schimburi procesul tehnologic. dar profitul trebuie să fie o recompensă pentru serviciile pe care întreprinderea le face societăţii. epurare a apelor uzate şi colectarea apelor meteorice.acest compartiment are ca principal obiect de activitate întretinerea şi repararea tuturor masinilor şi utilajelor din cadrul unităţii precum şi diferite prestări servicii către terţi şi este condus de către un inginer având în subordine 13 muncitori (mecanici. gospodăriile particulare şi societăţile comerciale de pe teritoriul oraşului Beiuş. rebobinări motoare. Considerându-se orientarea politicii calităţii spre client.în cadrul acestui resort se realizează principala activitate de bază a unităţii. În cele ce urmează este prezentată structura activităţilor desfăşurate de S. fiecare având foarte bine delimitate atribuţiunile de serviciu conform unor faze de producţie bine definite: *compartimentul “uzina de apă-rezervoare-pompe criş” .acest compartiment este condus de un inginer ajutat de un maistru având în subordine 18 muncitori (instala. respectiv furnizarea şi distribuirea apei potabile. Beiuş şi organizarea lor la nivelul fiecărui compartiment pentru a conduce la furnizarea unor servicii de calitate. *compartimentul ”mecanic şef” . astfel obţinându-se profitul necesar pentru viabilitatea şi dezvoltarea firmei. produsele şi serviciile din obiectele de activitate ale firmei trebuie să servească nevoilor sociale ale consumatorilor. marea majoritate a acestora beneficiind de serviciile de furnizare a apei potabile.A. etc. de azi si cele de mâine nu se vor derula fără a obţine profit. *compartimentul “salubritate” . reparaţii aparate uz casnic. coşerit. Este evident ca afacerile de ieri.2. Sectorul de producţie din cadrul unităţii SC”Edilul”SA Beiuş este coordonat nemijlocit de către directorul adjunct prin şefii de compartiment. Se porneşte de la premisa că este mai importantă calitatea decât obţinerea profitul imediat.

după un prealabil concurs şi probă practică. de cooperare şi întrajutorare conform contractului colectiv de muncă. un încasator şi 6 muncitori. ANALIZA SWOT . se asigură raporturi de muncă. Tot aici se întocmesc statele de plata privind chenzina I şi a II-a având în vedere prelevarea de date şi obligaţii către bugetul de stat şi asigurarile sociale. Compartimentul resurse umane Prin acest resort se asigură personalul competent potivit structurii de organizare a firmei. se întocmeşte lunar balanţa de verificare. îmbunătăţiri de servicii. Compartimentul de marketing. Compartimentul financiar – contabil În cadrul acestui compartiment se ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor.este alcătuit dintr-un şef de compartiment. se asigură conlucrarea personalului prin colaborarea cu resortul salarizare. în costurile de producţie a tuturor activităţilor implicate. în concordanţă cu nevoile pieţei. se evidenţiază mijloacele fixe şi obiectele de inventar.*compartimentul “prestari servicii” . Prin aceasta se elaborează studii. aceştia fiind în număr de 4. se elaborează la începutul fiecărui an un buget de venituri şi cheltuieli. canal-salubritate. se reflectă cantitativ şi valoric întreaga activitate a unităţii. Compartimentul de cercetare – dezvoltare. semestrial un bilanţ şi un bilanţ la sfarşitul fiecărui exerciţiu financiar. se preocupă de asigurarea unor condiţii de muncă şi viaţă pentru realizarea obiectului de activitate al firmei. un casier. calificare şi experienţă pentru meseria solicitată. mişcarea materiilor prime şi a materialelor în cadrul gestiunilor veghindu-se permanent la încadrarea în consumurile specifice. În cadrul acesteia se realizeaza activităţi de vânzări şi marketing. contracte de aprovizionare şi desfacere. avându-se în vedere angajarea personalului cu aptitudini corespunzătoare. 4. Selectarea şi încadrarea personalului se face în funcţie de compatibilitatea calificării profesionale a personalului cu activităţile desfăşurate de unitate. de asemenea se elaborează politica de investiţii în perspectivă. se gestionează problematica personalului. proiecte. precum şi personalul ce se ocupă cu facturile apă. Acest compartiment este condus de contabilul şef care are în subordine 3 contabili.3.

obţinerea de fonduri suplimentare pentru dezvoltarea oraşului . folosirea de pompe cu consum mărit de energie . îmbunătăţirea liniei tehnologice .PUNCTE FORTE o bună organizare a compartimentelor la nivelul întreprinderii . IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ŞI SOLUŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII . orientarea fondurilor obţinute înspre îmbunătăţirea calităţii serviciilor . oferirea sprijinului direct a Primăriei şi a Consiliului Local Beiuş . AMENINŢĂRI apariţia de noi concurenţi . un principal obiectiv îl reprezintă reducerea costurilor . relaţiile cu furnizorii şi clienţii au loc pe baza unor contracte sau comenzi ferme . realizarea unui studiu de marketing în colaborarea cu o firmă din Germania . obiectiv . OPORTUNITĂŢI existenţa unei pânze de apă termale la periferia oraşului Beiuş . execuţia lucrărilor de cele mai multe ori nu se face pe baza unor caiete de sarcini bine stabilite . reţele de transpot apă învechite . - - - - - - 4. achiziţionarea de aparatură performantă necesară demarării lucrărilor. a unui personal calificat şi compatibil cu postul pe care îl ocupă .captarea apei termale şi distribuirea acesteia către populaţie şi consumatori industriali . folosirea unei tehnologii depăşite. interpretarea şi aplicarea uneori eronată a legislaţiei . lărgirea sferei serviciilor prestate . pierderi tehnologice .4. încălzirea cu apă termală a principaleor instituţii din oraşul Beiuş . lipsa unei aparaturi şi utilaje moderne care să asigure o mai bună derulare a activităţii la nivelul tuturor compartimentelor . lipsa unui contact direct cu clienţii pentru a obţine informaţiile necesare cu privire la aşteptările acestora . costuri ridicate cu energia electrică . oraşul Beiuş devine municipiu . la nivelul unor compartimente. - PUNCTE SLABE lipsa. din Germania . colaborare cu firme din Germania.

în dorinţa lor de a îmbunătăţi calitatea vieţii. în cele mai multe cazuri.1. nu sunt în măsura să satisfacă cerinţele consumatorilor. Pentru orice firmă care doreşte să rămână competitivă şi să-şi atingă scopul trebuie să aibă ca principal obiectiv satisfacerea nevoilor clienţilor săi şi să furnizeze servicii de cea mai bună calitate pentru ca aşteptările lor să fie împlinite. Pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv trebuie avute în vedere alte obiective mai mici care să conducă la realizarea acestuia. la energia electrică. Reducerea costurilor materiale se va face prin normarea atentă a tuturor fazelor de producţie urmărindu-se încadrarea în consumurile specifice. problemele calităţii apei sunt aduse în atenţia autorităţilor şi a mass-media tot mai insistent de utilizatorii serviciilor. serviciile publice de alimentare cu apă şi cele de canalizare. Un alt obiectiv foarte important este analiza permanentă a costurilor de producţie prin prisma diferitelor influenţe cum ar fi: creşterea tarifelor la apa brută. din România. Având în vedere faptul că principalul cost al unităţii este cel cu energia electrică este recomandată înlocuirea pompelor cu consum mărit de energie tip Aversa Bucuresti pe carea actual le utilizează. creşterea preţurilor la materiile prime şi materialele folosite. Se va urmări permanent cuprinderea tuturor consumatorilor din reţelele de distribuţie a apei prin echipe care se vor deplasa pe teren în vederea depistării unor eventuali consumatori ilegali. Unul dintre principalele obiective urmărite de societate este cel legat de reducerea costurilor atât a celor materiale cât şi a celor cu munca vie printr-o folosire mai judicioasă a timpului de muncă. mai întâi de toate este necesară fixarea clară a obiectivelor de calitate.4. se va avea în vedere creşterea tarifelor la serviciile prestate pentru a putea relua în bune condiţii procesul de producţie şi a evita decapitalizarea unităţii. Diagnosticul acestor servicii realizat de Asociatia Română a Apei arată că. Astfel. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI POTABILE Analizele efectuate în ultimii ani cu privire la situaţia serviciilor publice şi în special cele referitoare la alimentarea cu apă şi de canalizare au pus în evidenţă lipsuri de eficienţă şi de calitate a serviciilor. Calitatea reprezintă un criteriu semnificativ pentru a avea avantaj competitiv şi chiar pentru a te menţine pe piaţă. domeniu în care utilităţile publice au o contribuţie importantă. folosirea unui personal calificat şi eliminarea timpilor morţi din procesul tehnologic. creşterea salariilor. După fixarea acestor obiective de calitate se trece la planificarea propriu-zisă a calităţii. calitatea acestora este deseori necorespunzătoare. 4. şi chiar dacă nu s-au semnalat boli hidrice în marile aglomerari urbane.Pentru a avea un sistem de îmbunătăţire a calităţii bine pus la punct. acest tip de pompe având un consum scăzut de energie reducându-se după un prim calcul consumul de energie cu 12 kw/ora ceea ce ar însemna cu aproximativ peste 30 milioane lei /luna mai puţin. Printr-o analiză permanentă a acestora. cu pompe Grundffoss. .

iar pe de altă parte prin amplasarea de coşuri pentru resturi menajere la distanţe apropiate unele de altele. pe de o parte prin achiziţionarea de utilaje performante pentru efectuarea curăţeniei. este de dorit folosirea de tehnologii avansate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor realizate în ce priveşte curăţenia oraşului. Pentru început conducerea unităţii ar trebui să se orienteze în cautarea de potenţiali furnizori de echipamente atât în ţară cât şi în străinătate Pentru mărirea numărului clienţilor unitatea ar putea decurge la extinderea reţelelor de apă-canal pe toate străzile oraşului Beiuş. Poate fi fructificat acest obiectiv.. precum şi contorizarea integrală a tuturor consumatorilor din cadrul asociaţiilor de locatari şi a celor de la casele particulare.Continuitatea serviciilor nu asigură echitatea deservirii consumatorilor. 4. În . Pentru eliminarea pierderilor tehnologice şi pentru evidenţierea întregii producţii la nivelul unităţii este necesară contorizarea întregii cantităţi de apă distribuită cu ajutorul unor debit-metre cu ultrasunete. ceea ce presupune însă folosirea de personal calificat. Prin înlocuirea vechii reţele se urmăreşte îmbunăntăţirea calităţii apei potabile şi reducerea pierderilor de la sursă până la consumatorul final. accesul fiind limitat pentru anumite zone sau în anumite perioade de timp şi nu există capacitatea de adaptare rapidă la nevoile de confort ale utilizatorilor. cetăţenii oraşului Beiuş şi nu numai.4.2. astfel ajutând la păstrarea curăţeniei şi realizarea ordinii de care aminteam prin eliminarea obiectelor nedorite (gunoiul) . Toate aceste obiective enumerate se vor materializa cu sprijinul direct al Primăriei şi al Consiliului Local Beiuş prin alocarea fondurilor necesare realizării investiţiilor pe domeniul public al oraşului Beiuş. Curăţenia înseamnă sănătate şi cred că fiecare din noi urmăreşte acest lucru. Pe linia îmbunătăţirii calităţii apei şi eliminării potenţialelor surse de poluare recomand să se urmărească dotarea uzinei de apă cu un laborator de analize fizicochimice. Pentru bunul mers al activităţii şi a obţinerii rezultatelor de calitate aşa cum aşteaptă şi cei ca beneficiază de ele. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI Un alt domeniu care necesită îmbunătăţiri şi unitatea trebuie să intervină îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare a oraşului. În scopul unei mai bune şi rapide comunicări între punctele de lucru (uzina de apă-staţia de pompe-bazineşef activitate reţea) se necesita achiziţionarea unei staţii de emisie – recepţie. având în vedere că aceasta nu s-a realizat până în momentul de faţă. pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile. Prin acest laborator se pot efectua şi probele necesare pentru asigurarea calităţii. Propun ca pentru viitor să se aibă în vedere şi efectuarea de investiţii la staţia de epurare de la marginea oraşului. De asemenea pentru evitarea problemelor de distribuire a apei este de dorit înlociurea vechii reţele de transport a apei cu una nouă care se ridică la nivelul actual de calitate şi care corespunde noilor reglementari de mediu.

În următoarea perioadă propun a se avea în vedere extinderea reţelei de distribuţie a apei termale şi la casele particulare. Folosirea tehnologiilor de ultimă generaţie permite îmbunătăţirea calităţii serviciilor fără a afecta nivelul tarifelor practicate. în condiţiile unor tarife accesibile populaţiei. Edilul S. O mare parte din aceste fonduri este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. OPORTUNITĂŢI PENTRU S. 4.C. În acelaşi timp dotarea cu mijloacele moderne de calcul şi evidenţă a activităţii permit efectuarea lucrărilor la un nivel calitativ superior. s-a inceput captarea apei termale prin două sonde. astfel având oportunitatea de a atrage noi clienţi şi totodată va realiza lărgirea sferei activităţii serviciilor prestate. prin adaptarea punctelor termice din cartierele beiuşene. Pentru ca acest obiectiv să se realizeze cât mai efuicient atât pentru firmă cât şi pentru beeneficiari. EDILUL S. Prin lucrările executate în acest mod se urmăreşte în continuare. Beiuş prin resortul de investiţii urmăreşte valorificarea acestei resurse naturale prin captarea apei termale şi distribuirea acesteia către populatie şi către consumatorii industriali.acest scop personalul existent poate fi trimis la cursuri de perfecţionare şi apoi testat cu responsabilitate. însă consider ca rezultatele în urma realizării acestui obiectiv vor fi mult mai mari.C. îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor oraşului Beiuş şi bineînţeles creşterea standardelor de calitate a serviciilor oferite de S. astfel reducându-se costurile cu încălzirea. Acest obiectiv ar însemna o mare realizare pentru unitate.. Ca urmare a descoperii unei pânze de apă termală la marginea oraşului S . policlinica.A. O mare realizare constă în aceea ca s-a reuşit încălzirea cu apă termală a principalelor instituţii din oraşul Beiuş: primăria.4. Pe lângă folosirea apei termale ca apă menajeră.C. şcoala generală. În vederea realizării acestui obiectiv s-a realizat un studiu de marketing în urma căruia în colaborare cu o firmă din Germania de la care s-a adus aparatura necesară demarării lucrărilor.A. cele trei licee precum şi a altor consumatori industriali. BEIUŞ În luna aprilie 2003 oraşul Beiuş devine municipiu.A. astfel Primăriei Beiuş i se alocă fonduri suplimentare pentru dezvoltarea oraşului. este posibilă utilizarea apei termale şi la încălzirea apartamentelor. Pentru aceasta este necesar însă a se fora o nouă sondă care să acopere necesarul de apă termală atât pentru încălzire cât şi pentru nevoile de apă menajeră. precum şi folosirea de personal calificat. Edilul S.3. ceea ce presupune alte cheltuieli pentru unitate. cele două spitale. Pentru practicarea tarifelor accesibile executanţii trebuie să urmărească exploatarea eficientă a utilajelor şi echipamentelor utilizate. este absolut necesar să se procedeze conform prevederilor .

consider util întocmirea unui bilanţ termic în care se specifică : cine sunt consumatorii. Şi în acest caz este pentru efectuarea lucrărilor în cea mai bună ordine şi pentru obţinerea unor rezultate de cea mai bună calitate este strict necesară utilizarea unui caiet de sarcini pentru fiecare lucrare în parte. verificări a calităţii lucrărilor efectuate. Un alt aspect ce l-am identificat la nivelul activităţilor desfăşurate de S. Toate aceste obiective enumerate se vor putea materializa cu sprijinul direct al Primăriei şi al Consiliului Local Beiuş prin alocarea fondurilor necesare realizării investiţiilor pe domeniul public al oraşului Beiuş. în cele mai multe cazuri. numărul de apartamente racordate.stabilirea necesarului de căldură pentru încălzire.) care. În ce priveşte descoperirea pânzei de apă termală. Tarifele activităţilor de apă – canal sunt aprobate de Oficiul Concurenţei. din informaţiile obţinute. iar cele pentru activităţile de salubritate sunt aprobate de catre Consiliul Local Beiuş. nu sunt stabilite caiete de sarcini pentru prestatorii de servicii (indicatori de performanţă stabiliţi de autoritatile locale) măsurabile la consumatori şi nu există contracte de prestare a serviciilor publice sau alte reglementări clare între administraţiile locale şi prestatorii de servicii.C.stabilirea necesarului de căldură pentru prepararea apei calde menajere.R. Edilul S. . . Izoterom S.servicii.standardelor de calitate. marea majoritate a acestora beneficiind de serviciile de furnizare a apei potabile. fără pierderi ce pot fi evitate. ce atrage după sine aşa cum am specificat costuri mai mari. În lipsa . se urmăreşte atragerea de personal de înaltă performanţă care să asigure creşterea calităţii serviciilor prestate. ceea ce presupune pentru firmă costuri mai reduse. epurare a apelor uzate şi colectarea apelor meteorice. Principalii beneficiari al serviviilor prestade de unitate sunt asociaţiile de proprietatri. încercări. Pentru celelalte activităţi . uneori eronată. tarifele sunt propuse de către conducerea unităţii şi aprobate de către Consiliul de Administraţie având la bază negocierile anterioare cu clienţii. Se urmăreşte atragerea şi stimularea tinerilor. iar beneficiarii vor plăti preţul real pentru serviciile de care dispun. Pentru viitor firma ar trebui să introducă in principalele obiective extinderea reţelei de apă potabilă şi a celei de apă termală şi în satele învecinate. are ca obiectiv pentru viitor utulizarea apei geotermale pentru asigurarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere în oraşul Beiuş. persistând confuziile de responsabilitate ca şi interpretarea şi aplicarea. iar după îndeplinirea tuturor acestor sarcini este binevenită şi chiar de recomandat efectuarea de teste. Beiuş este că.A. acest lucru a atras noi concurenţi. nu şi pierderile ce implică un consum mai mare de resurse. Pentru a se putea stabili cu cea mai mare exactitate acest necesar. a legislaţiei. gospodăriile particulare şi societăţile comerciale de pe teritoriul oraşului Beiuş. Este vorba de o firmă din Baia Mare specializată în acest domeniu ( S. ceea ce îi va permite să câştige teren în favoarea dezvoltării propriei afaceri şi poate chiar eliminarea concurenţilor oferind servicii de cea mai bună calitate. a absolvenţilor cu pregătire superioară. Trebuie avute în vedere în special următoarele două aspecte: . a sferei de servicii prestate.C.L.Un aspect important este utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile. numărul de persoane deservite şi pe baza acestor date se poate estima care este necesarul de căldură pentru ambele utilităţi. De asemenea prin lărgirea activităţii..

informaţia ca factor de producţie joacă un rol important în funcţionarea cât mai bună a societăţii în obţinerea unui profit cât mai mare. prin personalul de specialitate ar trebui să culeagă informaţii în ceea ce priveşte dotarea cu mijloace de deservire cât mai moderne avându-se în vedere reducerea costurilor şi ridicarea nivelului calitativ al servciilor. SISTEMUL INFORMAŢIONAL SC ” Edilul” SA Beiuş functionează ca un sistem unitar existând o stransă legătură între compartimentele societăţii. “EDILUL” S. aceştia fiind furnizori permanenţi (Regia Apelor Române. Printre cauze. Aceasta se poate face prin diverse metode : cum ar fi pe bază de chestionare efectuate direct la beneficiari. Permanent unitatea. tarife. Culegerea informaţiilor nu sunt întotdeauna culese direct de la clienţi pentru a afla mulţumirea acestora în ceea ce priveşte calitatea serviciilor pe care le desfăşoară unitatea.C Electrica S. Pentru satisfacerea la un nivel cât mai înalt a cerinţelor populaţiei. Toate modificările ulterioare solicitate de părţi vor fi menţionate în anexa la contract unde sunt stipulate cantităţi.A) alături de care mai există şi alţi furnizori aleşi în funcţie de nevoile de moment ale unităţii. acestea au loc pe baza unor contracte sau comenzi ferme. gradul de satisfacere a cerinţelor populaţiei. prin structura căruia să se obţină informaţiile necesare pentru a fi cât mai eficient şi la nivelul aşteptărilor consumatorilor. Ca şi în cazul relaţiilor cu furnizorii şi în cazul relaţiilor cu clienţii se are la bază un contract ferm aprobat de către Oficiul Concurenţei în acesta stipulându-se toate drepturile şi obligaţiile din relaţiile de parteneriat. . Aceste informaţii şi altele să fie transmise conducerii unităţii care printr-o analiză amănunţită şi atentă să elaboreze strategia de dezvoltare a societăţii pentru viitorul imediat şi îndepărtat. posibilitatea de asimilare a acestor servicii în funcţie de costul acestora. penalităţile ce decurg din nerespectarea relaţiilor contractuale precum şi modalităţile de rezolvare a litigiilor dintre părţi.4. ca urmare a apariţiei firmelor private trebuie acordată o atenţie deosebită calităţii serviciilor.C. după cum s-a putut observa. plata c/valorii serviciilor.acestor mecanisme elementare de stimulare a performantei manageriale.A Beiuş. S. 4. În ceea ce priveşte relaţiile cu furnizorii. până de curand erau semnalate numeroase acte normative ce nu erau adecvate la specificul domeniului serviciilor publice Având în vedere concurenţa acerbă de pe piaţă. precum şi nivelului tarifelor practicate. pentru a fi un bun model de urmat şi de catre alţi intreprinzatori.A. sub posibilităţile pieţei serviciilor acestui sector de activitate. S.4. în acest sens. raportul calitate/cost al serviciilor este puţin scăzut. este necesar însă ca unitatea prin personalul din cadrul compartimentelor marketing şi investiţii să culeagă permanent informaţii menite să îmbunătăţească calitatea servciilor şi sfera de cuprindere a acestora. necesită însă unele îmbunătăţiri în organizarea şi buna gospodarire a resurselor atât materiale cât şi umane pe care le deţine. PETROM R. termene.

• Asigurarea imbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor. • Audituri periodice ale sistemului calităţii. referitor la calitate. Asupra calităţii influenţează . înlăturând „erorile caracteristice” omului. Este demonstrat în practică faptul că calitatea produselor se modifică – pozitiv mai ales înainte de auditul acesteia. Agentul micului business alcătuind un plan de activitate corect şi concis se va situa la un nivel concurenţial mai înalt. întârzieri în livrare. Pentru o îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi serviciilor.5. nu se schimbă calitatea sistemului şi a produselor finite. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA NIVELUL MANAGEMENTULUI În acest paragraf doresc să ofer câteva propuneri de îmbunătăţire a calităţii la nivelul managementului conform principiilor enunţate de Deming. inspecţiile fără existenţa unor aparate speciale ce ar depista şi ar indica.Principalele surse actuale de informaţii sunt revistele de specialitate la care unitatea este abonata. testările. Trăim într-o nouă eră economică: nu putem supravieţui cu "niveluri acceptabile" de neconformităţi. metode de supraveghere şi a unui sistem informaţional eficient. deoarece aceasta influenţează negativ asupra personalului întreprinderii. renunând la "nivelul acceptabil" al calităţii. prin intermediul cărora se pot trimite la perfectionare specialişti din cadrul unităţii Tot pentru lărgirea orizontului personalului în diverse domenii de activitate se pot organiza întâlniri cu delegaţi ai unităţilor de profil din întreaga ţară în cadrul cărora se potdezbate diverse probleme specifice gospodăriei comunale. defecte. Muncitorii şi managerii nu sunt în stare să facă încercările. Existenţa unor înscrieri. planuri. rezultate reale ale activităţii agentului economic. algoritme presupune deja competenţă şi siguranţă în domeniul ales de activitate. • Asigurarea tuturor angajatilor cu instrumentele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor. Însa nu este necesar de efectuat auditurile prea des. Comunicarea neformală în cadrul organizaţiei poate asigura managerului eficienţă în procesul de ridicare a calităţii.4. pe baza unui plan. muncitorii au nevoie şi de utilaj pentru fabricarea produselor: nu putem cere exactitate de la instrumente şi utilaje ce nu dau posibilitatea obţinerii acesteia. • Convingereai celorlalti de necesitatea îmbunătăţirii. managerii întreprinderilor micului bussiness trebuie să-şi asume următoarele idei: • Adoptarea unei noi filozofii. Prin unicul fapt că managerul a înteles necesitatea modificărilor structurale şi calitative. ofertele primite prin faxuri de la diverşi producători şi se poate continua prin participarea la diverse simpozioane şi seminarii prin agenţiile naţionale de specialitate. • Asigurarea unor procese. 4. pentru a deveni competitivi şi pentru a putea rămâne în afaceri. Afară de instrumentele necesare pentru controlul calităţii. • Asigurarea echipamentelor necesare de inspecţie şi încercări.

tehnologii. • calitatea inspecţiilor. specificare.atât calitatea şi structura factorilor externi. bazându-vă pe ideea că se vor soluţiona singure. deoarece ei sunt şi consumatorii potenţiali: nu rare sunt cazurile când muncitorii nu consumă produsele fabricate. sau işi fac lucrul bine. • calitatea activităţilor de cercetare. transportului. Evaluarea nivelului calităţii prin costuri. depozitării. O sinteză a principalelor specificaţii din standarde şi opinii din literatura de specialitate conduce la concluzia că abordarea sistemului calităţii trebuie să aibă în vedere cel puţin următoarele componente: • calitatea activităţii de marketing. Motivarea şi pregătirea lucrătorilor în domeniul calităţii de asemenea poate fi o metodă de câştigare a pieţei. Sunt angajaţi care îndeplinesc majoritatea lucrului la întreprindere. • Revederea timpilor de muncă normativi. care a trecut o instruire. supravegheat continuu sistemul calităţii. Este normal ca o întreprindere să tindă spre ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. • calitatea ambalării. Este necesar de popularizat această practică şi de contribuit la o reacţie pozitivă a personalului. • Descoperea problemelor: aceasta este o metodă foarte eficientă de îmbunătăţire a calităţii lucrului în cadrul întreprinderii. şi-a schimbat viziunea în domeniul dat trebuie să convingă personalul întreprinderii în privinţa necesităţii acestor modificări. dar această procedură nu trebuie sa ducă la cheltuieli ce pot cauza. Deci este necesar de elaborat un buget pentru ridicarea calităţii şi de comparat cu profitul previzionat. Managerul trebuie să identifice "proiectele vitale". oportun poate înlătura cheltuieli neplanificate. cât calitatea şi structura factorilor interni: scopuri. Este de preferat să prevenim defectele decât să le identificăm. Clienţii – cumpărătorii – consumatorii totdeauna sunt drepţi: este prima regulă a unui agent economic. la rândul lor. Numai vorbind despre calitate. personal. în schimb sunt cu mult mai abili în controlul activităţii întreprinderii. încercărilor. astfel încât să nu devină un obstacol în calea productivităţii sau a calităţii. verificărilor. Managerii întreprinderilor mici nu au surse disponibile pentru plata reclamaţiilor. • calitatea proceselor de producţie. înlăturarea defectelor etc. dezvoltare. Nu încercaţi să toleraţi o micşorare a calităţii lucrului şi procesului de lucru. sarcini. managerul va contribui esenţial la ridicarea calităţii produselor. . deoarece cunosc prea bine cum şi din ce sunt produse acestea. să contribuie la integrarea activităţilor la nivelul întreprinderii. Formularea clară a politicii calităţii. cu asigurarea unui feed-back informaţional. flexibil. • calitatea în vânzare. proiectare. A doua regulă este: dacă consumatorul nu are dreptate – uita-te la prima regula.. Managerul. • Determinarea efectuuil schimbărilor propuse asupra personalului implicat şi descoperind posibilitatea de a învinge rezistenţa la aceste schimbări. De asemenea este necesar de stabilit măsuri speciale de asigurare a calităţii la subfurnizori. Orientare absolută spre client. • calitatea asigurării resurselor materiale. Astfel un control eficient. • Recunoaşterea meritelor. să formuleze clar drepturile şi obligaţiile angajaţilor. falimentarea acesteia.

• • calitatea activităţilor de montaj şi service. CAPITOLUL V . calitatea în utilizare (exploatare).

se planifică a se realiza şi ceea ce s-a realizat de fapt.aducerea” unuităţii mai aproape de clienţi pentru a-I înţelege nevoile şi a-I răspunde cu servicii de cea mai bună calitate. care constituie un punct forte pentru unitate îl reprezintă orientarea fondurilor obţinute cu ajutorul sprijinului Conciliului Local Beiuş spe îmbunătăţirea calităţii serviciilor.. mai ales prin valorificarea resurselor naturale de care dispune şi totodată atragerea de noi clienţi. fiecare responsabil cu munca lui şi existând cel puţin un coordonator al activităţilor la nivelul fiecărui compartiment.C Edilul S. Beiuş se pot desprinde următoarele concluzii:  La nivelul compartimentului întreprinderii s-a putut observa o bună organizare.  Pe linia îmbunătăţirii calităţii apei şi eliminării potenţialelor surse de poluare se necesită efectuarea unor eforturi de către societate pentru a elimina eventualele reclamaţii primite din partea consumatorilor. .omul potrivil la locul potrivit” ceea ce cred că ar conduce la o îmbunătăţire a nivelului calităţii pentru serviciile efectuate.  Apar noi concurenţi. “EDILUL” S. necesită însă unele îmbunătăţiri în organizarea şi buna gospodarire a resurselor atât materiale cât şi umane pe care le deţine. CONCLUZII Din analiza efectuată la S. Firma poate transforma această ameninţare în oportunitatea de a-şi etinde domeniul de cativiatte prin interesul acordat acestui privilegiu de a utiliza resurse fără efectuarea unor eforturi pentru a dispune de ele (pânza de apă termală existentă).A..  S.A Beiuş. Curăţenia înseamnă sănătate şi cred că fiecare din noi urmăreşte acest lucru.  În relaţiile cu clienţii necesită îmbunătăţiri prin .  O mare realizare constă în încălzirea cu apă termală a principalelor instituţii din Beiuş.C.5.  Unitatea are mari oportunităţi în lărgirea sferei activităţii serviciilor prestate. având în vedere calificarea sunt necesare unele îmbunătăţiri pentru respectarea principiului .  Un alt aspect important.  Un alt domeniu care necesită îmbunătăţiri şi unitatea trebuie să intervină îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare a oraşului. pentru a fi un bun model de urmat şi de catre alţi intreprinzatori. însă în ceea ce priveşte compatibilitatea fiecărui angajat cu postul pe care îl ocupă. Cred că lucrurile ar sta puţin altfel dacă cel puţin odată fiecare din cei responsabili cu managementul ar sta în lucul clientului său.  Neutilizarea caietelor de sarcini pentru fiecare lucrare atrage după sine uneori o neconcordanţă între ceea ce se propuse.  La nivelul managementului pentru a asigura îmbunătăţirea calităţii care este dorită şi aşteptată de client şi pentru păstrarea acestora este bine a se respecta cele câteva principii enunţate mai sus (principii enunţate de Deming).

Calitatea este un aspect care ne interesează pe fiecare azi şi îl aşteptăm de la cei ce ne furnizează bunurile şi serviciile de care avem nevoie şi cred că acesta trebuie să fie obiectivul central pentru fiecare organizaţie. . Calitatea reprezintă în acelşi timp un criteriu pentru obţinerea avantajului competitiv şi pentru a rămâne preferat în rândul clienţilor .

1994 Baron Tudor. tehnică. Bucureşti. Tehnică. 1998 Olaru Marieta. 1996 Pollard William C.. Tehnică. Calitatea. 200 http://proquest.google. Deteşan Al. Butterworth Heine Mann. O nouă orientare în managementul calităţii. 9. Planificarea calităţii. 10. New York.yahoo.. Oradea. 1998 Froman Bernard. M. Ed. Total Quality Management – a cross functional perspective..com. Sufletul firmei. Ed Universităţii . 6. 13. 1999 Paul James. Ed.umi. Androniceanu A. Ed. Total Quality Management. Ed. Bucureşti. 4. Bucureşti. New York. Prentice Hall. Managing quality. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. Teora. www. ISO 9000 pentru servicii.com/login XXX. Tratat de management public. Oxford. 5. Prentice Hall. Total Quality Management. 14.com . 1979 Brakhahn Wilhelm. 11. Economică. Ed. 8. Ed.. www. 1998 Oakland John S.. Dale. Ionescu C. 2003 Ashor Rao. 7. 12. Revista economică. Emanuel.. Manualul calităţii. 1996 Barie G. 2000 Mitonneau Henri. 2. 1999 Juran J. 3.. Bucureşti. John Wiley & Sons. Bucureşti.Lucian Blaga”Sibiu. Managementul calităţii. New York.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->