You are on page 1of 40

Bu belgeyi, zerinde hi bir deiiklik yapmadan ve herhangi bir cret talebinde bulunmakszn internet zerinden serbeste paylaabilirsiniz.

EFT
(EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) DUYGUSAL ZGRLEME TEKN
TANITIM EL KTABI

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 1

NDEKLER
nsz Yasal Uyar BRNC BLM EFT Nedir? EFT Ne Deildir? EFT Bize Neler Salayabilir? EFT Uygulamas Sorunlarn Kendisini zer mi? EFT Hangi Sorunlar in Kullanlabilir? KNC BLM: UYGULAMA EFT vuru noktalar EFT Uygulamas Nasl Yaplr? NC BLM: RNEKLER Gereksiz Attrmalara Kar Bir EFT Uygulamas DRDNC BLM Yaanm yklerden rnekler EFT le lgili Baz Hatal Uygulamalar BENC BLM EFTnin Tarihesi Ska Sorulan Sorular Referanslar 3 5 6 7 9 10 11 12 16 17 21 24 25 28 29 32 33 34 36 38

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 2

NSZ

EFT ile resmen 2010 ylnn ubat aynda tantm. Tamamen tesadf. Gary Craig tarafndan hazrlanan ve -o zamanlar- eriime ak olan EFT Manual isimli dokman internetten indirip okudum. Bu tr tekniklere genellikle kukuyla bakarm. Ancak bu tekniin yaratcsnn bir mhendis olmas ve bu sistemi bir takm felsefi dayatmalara balamaya almamas zellikle ilgimi ekti. stelik yntem ok basit, net ve ak bir ekilde tanmlanmt. zetle, temel yaklam yleydi: Dene ve Gr. Ben de aynen yle yaptm. nce test edilecek bir sorunumu saptadm. Ayaklarm kendimi bildim bileli hep r. Bu nedenle evde plak ayakla ve terliksiz dolamam pek mmkn olmaz. Hele klar mutlaka yn veya tiftik bir etik giyerim. O zaman da ayamda yn etiklerim vard. EFTyi snamak iin kendi amdan bylesine zor bir konu semitim. Yllardr sregelen, kronik bir sorun... Kurgu (setup) cmlem yleydi : Ayaklarm yor olsa bile, kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. (stelik ayaklarmn mesi nedeniyle yaadm sknty derecelendirmeyi de unutmutum.) Tm dngy - kurgu, vurular ve gamut- dokmanlara baka baka bir ka kez tekrarladm. Hayret! Tm uygulama sadece 10 dakika srm, ama ayaklarmdaki karncalanmaya benzeyen srekli me duygusu gerekten de kaybolmutu! Acemice yaplan bir uygulamann sonucunda bu kadar net bir sonu alabilmek gerekten artcyd. (Uygulamann etkisi, bir sonraki k bana kadar srd. Neredeyse 8 ay. Ayaklarmn tekrar meye baladn farkedince, bu kez bilinli bir uygulayc olarak tekrar EFT uyguladm ve o gnden bu gne bir daha ayaklarmn mesinden yaknmadm.)
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 3

Bu artc sonucu alnca, merak ve ilgiyle EFT konusunu aratrmaya baladm. Trke kaynak yoktu. Bu nedenle internet zerinden bulabildiim her trl ngilizce kayna taradm. EFT nasl ve ne zaman ortaya km? Bu kadar etkin sonular vermesinin nedenleri neymi? Ne tr sorunlara uygulanabiliyormu? Daha bir sr soru... Bir yandan da eimle birlikte denemelere ve uygulamalara baladk. renciler, sanatlar, ev hanmlar, gayrimenkul uzmanlar, genler, yallar... Sonuta ulatmz zet u oldu: EFTyi, tbbi mdahale gerektirmeyen, tanmlanabilir her trl soruna rahatlkla uygulamak mmkn. Ancak, herkeste ayn sonucu almak mmkn olmayabiliyor. Bazlarnda 10 dakika iinde tm skntlar ortadan kalkarken, bazlarnda hi bir etki gzlenmiyor. Baz durumlarda ise etki, bir ka gn sonra ortaya kyor. Size de ayn eyi neriyorum. nanmak zorunda deilsiniz. Sadece deneyin ve sonucuna kendiniz karar verin! Ahmet Aksoy - Mays 2011 Web sitesi: http://eft.axtelsoft.com

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 4

Yasal Uyar
Bu belgede yer alan bilgi, neri ve deerlendirmeler okuyucuyu yaam, salk, kiisel geliim ve benzeri konularda bilgilendirmek; baz olaslk ve olanaklarn farkedebilmesini salamak amacyla hazrlanmtr. Kitabn ieriinde yer alan bilgiler kesinlikle profesyonel tp hizmetlerine bir alternatif oluturmak iin sunulmamaktadr. zellikle tbbi gzetim altnda bulunan okuyucularmz, ilgili tp uzmanlarnn onayn almakszn kullandklar ilalarda, uygulanan tedavilerde, beslenme dzenlerinde, egzersiz programlarnda ve yaam biimlerinde herhangi bir deiiklie gitmemelidirler. EFT, henz tp otoriteleri tarafndan genel kabul grm ve tamamiyle desteklenen bir yntem deildir. Deneyseldir. Bu nedenle yaplan uygulamalar sonucunda beklenmeyen etkilerle karlama olasl vardr. Okuyucularmz, nerilerimizi dikkate alp almama konusunda tm sorumluluu stlenmek zorundadrlar. Belge yazarlar olarak bu konuda dorudan veya dolayl olarak hibir sorumluluu stlenmiyoruz. Bu kitabn ieriini ksmen veya tamamen okumanz ve nerilerimizi ksmen veya tamamen uygulamanz, belirttiimiz tm koullar olduu gibi kabullenmeniz anlamna gelecektir.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 5

BRNC BLM
Bu blmde EFT ile ilgili temel bilgilere yer vereceiz. Vuru noktalarnn yerleri ve hangi meridyenlerle balantl olduklar; vurularn sralamas; standart ve ksaltlm yntemler bu ksmda ele alnacaktr.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 6

EFT NEDR? Bu blmde EFTnin nasl gelitirildii, nasl bir sistem olduu ve temel blmlerinin neler olduu anlatlmaktadr. EFT, Gary Craig isimli, Stanford niversitesi mezunu bir mhendis tarafndan gelitirildi. Kendisi ayn zamanda, tannm bir TFT (Thought Field Therapy) ve NLP (Neuro Linguistic Programming) uzmandr. Gary Craigin gelitirdii yntem, insan vcudundaki enerji aknda oluan blokajlarn vcudumuzda ve zihnimizde olumsuz etkiler hastalklar- yaratt grne dayanr. Bu teknikte, vcudun enerji meridyenleri zerinde bulunan baz akupressure noktalarna parmak ularyla vurularak, enerji akndaki blokajlarn zlmesi salanr. Parmak ularyla yaplan sistematik vurular, yntemi uygulayan kiinin duygusal bir sknty yaad veya imgeledii zaman ortaya kan enerji blokajnn serbest kalmasn ve enerji sisteminin yeniden dengeye kavumasn salar. ok pratik ve ok hzl tepki veren bir sistemdir. Sisteme mutlaka felsefi bir anlam yklemek gerekmez. EFT uygulamasn yeni renen kiilerin ilk almalarn bir uzman denetiminde yapmalar yararl olur. Vuru as, tempo ve noktalarn yeri gibi ayrntlarn doru tespiti ve kurgu cmlelerinin dzgn oluturulmas nemlidir ancak art deildir. Parmak ularyla yaplan vurular kiinin kendisi tarafndan veya bir EFT uzman tarafndan uygulanabilir. En ok kullanlan yntemlerden birisi, EFT uzmannn kendi vcudu zerinde gsterdii vurularn ve syledii szlerin ayn ekilde danan tarafndan tekrarlanmas yntemidir. zel durumlarda -kalabalk ve yabanc ortamlarda- dikkat ekmemek iin, cmleleri iimizden tekrarlayarak ve EFT noktalarna zihinsel olarak odaklanarak uygulanmas da mmkndr. rnein yolcu olarak seyahat ederken bu yntemi rahatlkla kullanabilirsiniz.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 7

EFT telefonla da uygulanabilir. Ancak, danann EFT noktalarn ve bu noktalara nasl vurulacan biliyor olmas gereklidir. Grntl telefon yntemi kullanlarak bu problem de kolayca alabilir. Standart bir EFT uygulamas be ana aamadan oluur: 1- Sorunun saptanmas ve deerlendirme 2- Kurgu (setup) 3- Vurular 4- Gamut serisi 5- Vurular Bu aamalar kinci Blmde inceleyeceiz.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 8

EFT NE DELDR? ncelikle EFTnin sihirli bir denek olmadn syleyelim. Pek ok uygulamada kesin ve artc sonular veriyor olsa bile, bu teknik sadece duygusal, fiziksel ve zihinsel yaamlarmz dengelemeye yardmc olan bir aratr. Bu ara ta, herhangi bir baka ara gibi hatal veya yetersiz bir biimde kullanlabilir. EFT, benzer amalarla kullanlyor ve benzer teorilere dayanyor olsa bile; NLP, Reiki ya da hipnoz deildir. Ayrca EFT, hibir zaman tbbi mdahale amacyla kullanlan ara ve yntemlere bir alternatif olarak dnlemez.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 9

EFT BZE NELER SALAYABLR? Enerji ak sistemimizi dengeye kavuturur Duygusal basklardan arnmamz salar Panikten kurtarr Zihnimizdeki bulankl temizler Farkndalmz arttrr Olas frsatlar salkl bir ekilde deerlendirebilmemize olanak salar Eyleme gememizi kolaylatrr

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 10

EFT UYGULAMASI SORUNLARIN KENDSN ZER M? Genellikle hayr! EFT, sorunlar zmek ya da onlar ortadan kaldrmak amacyla kullanlmaz. EFT, sorunlarla yzleerek, onlarn yaratm olduu duygusal ve/veya fiziksel skntlar azaltma tekniidir. rnein sevdiiniz bir kiiyle anlamsz yere kavga ettiniz. Dargnlnz sryor ve bu duruma ok zlyorsunuz. EFT uygulamas sadece sizin bu konuda duyduunuz znty hafifletir ya da tamamen siler. Fakat, gereklemi eski bir olay ortadan kaldramayaca gibi, sizin onu unutmanz salamaya da almaz. Tam tersine, o olay kabullenmenizi kolaylatrr ve aresizlik iinde zlmeye devam etmenizi engeller. Elbette bu durumu kabullenmek, sizin anzdan, dargnl srdrme nedenlerini de ortadan kaldrabilir. Diyelim ki birisine kanser tehisi kondu. O kiiye kendisi veya bir uzman tarafndan EFT uygulanmas bu hastal ortadan kaldrmaz ama, duygusal basklar daha kolaylkla gslemesine yardmc olur. Buna ilaveten, ok kesin bir yarg olmamakla birlikte, kanserin stresle yakn ilikili olduu sylenmekte ve bu hastalkla baa kmada pozitif dncenin ve stresten uzak kalmann etkili olduu belirtilmektedir. Bu nedenle EFTnin, fizyolojik olarak ta kansere kar savamda yardmc olabileceini sylemek mmkndr. EFTnin en nemli etkilerinden birisi de, duygusal skntlarn youn basks altnda yapamadmz deerlendirmeleri, tarafsz ve salkl bir bak asyla gerekletirme olanan bize salamasdr.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 11

EFT HANG SORUNLAR N KULLANILABLR?

KLO KONTROL Kilo Kontrol : deal kilomu koruyamasam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Ar Yeme: tahm yeterince kontrol edemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

FNANSAL SORUNLAR Borluluk : Borlarm hala deyemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Alacak tahsili yapamamak : Alacaklarm bir trl tahsil edemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

BA VE BOYUN ARILARI Migren: Migren arlarmdan kurtulamyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Sinzit: Bu sinsi ve sinir bozucu sinzit arlarmdan kurtulamyor olsam bile; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Boyun ars: Bu lanet olas boyun arlarmdan kurtulamyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

VCUT ARILARI Srt Ars: Srtm aryor olsa bile; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 12

Gs Ars: Gsm aryor ve daralyor seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

olsa bile; kendimi

Romatizma Ars: Romatizma arlarm azm olsa da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

DUYGUSAL AIRILIKLAR znt: ..... iin zlyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Kzgnlk: .......e kzyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. fke: fkemi yeterince kontrol edemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Nefret: ..... den nefret ediyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Sululuk: ...... konusunda sululuk duyuyor olsam da; kendimi affediyor, olduum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Utanma: ......den utanyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Kskanma: ..... kskanyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

UYKU SORUNLARI Uykusuzluk: Zamannda ve yeteri kadar uyuyamyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Kabus grme: Uyurken kabus grsem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 13

BAIMLILIK VE TRYAKLKLER Sigara: Sigaray bir trl brakamam olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Madde Bamll: Bu .....i kullanyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Trnak yeme: Trnaklarm yemekten vazgeemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

KORKU VE FOBLER Korkular: .......den korksam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Sudan Korkma: Sudan korkuyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Asansr korkusu: Asansre binmeye ekinsem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Uak korkusu: Uaa binmekten ekiniyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Kpek korkusu: Kpeklerden korkuyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Bceklerden Tiksinme: Bceklerden tiksiniyor olsam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Kapal Yer Korkusu: Dar yerler beni rahatsz ediyor olsa da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 14

YETERSZLK DUYGUSU Kalabala kar konuamamak: Kalabalk karsnda konuamasam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Gvensizlik: Kendime yeterince gven duyamasam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Hedef Belirleme Sorunu: Hedeflerimi doru ekilde belirleyemesem de; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Erteleme: Yapmam gereken ...... ertelesem de kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

DER SORUNLAR Unutulamayan anlar: ..... i bir trl unutamasam da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Alerji: ......e alerjim olsa da; kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Gl hastal: Vcudumda lekeler olsa da kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 15

KNC BLM
Bu blmde, EFT vuru noktalar, vuru zellikleri ve uygulama esaslar aklanmaktadr.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 16

EFT VURU NOKTALARI Bu blmde vuru serisinde yer alan noktalar tarif edilecek ve hangi tr sorunlarda etkili olduklar ksaca zetlenecektir. EFT vuru noktalarn ematize eden resimde gsterilen 16TN-tepe noktas standart yntemde kullanlmyor. Hassas Nokta ve 15-GN-gs noktas ise toplu almalarda rahat kullanlamad iin genellikle atlanmaktadr. Kendi banza yaptnz uygulamalarda bu noktalar da vuru serisine dahil edebilirsiniz.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 17

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 18

Temel EFT sisteminde parmak ularyla vuru yaplacak noktalar unlardr: 01-KN- Karate Noktas: ncebarsak Meridyeni: Her iki elin sere parman dibi ile bilek arasnda, yan tarafta bulunan etli ksmn ortasnda bulunur. Gven noktasdr. Psikolojik geli-gidilerin giderilmesinde yardmc olur. Kiisel nefret, kendinden phe ve kiisel gvensizlik sorunlarnn almasn kolaylatrr. Uyarld zaman, ok durumundan kurtulmay kolaylatrabilir. 02-KB- Kan balangc: Mesane Meridyeni: Her iki kan burun tarafndaki u noktalardr. Bu noktalar parmak vurularyla uyarldnda cesaret ve enerjide art salanr. Korku ve endielerin giderilmesinde etkilidir. Ruhsal sarsntlardan syrlmay salar. 03-GU- Gz Ucu: Safra kesesi Meridyeni: Her iki gzn d ucunda yer alan kemiin zerindedir. Bu noktalar parmak ularyla vurularak uyarldnda, fke ve kzgnln kontrol edilmesini, oklardan ve endie nbetlerinden kurtulmay salar. Kendine hakimiyet ve sakinlik iin yararl olur. 04-GA- Gzn alt: Mide meridyeni: Bu nokta gzn 2 cm kadar altnda ve gzbebei ile ayn dorultudadr. Uyarldnda topraklama etkisi yaratr. Sabit fikir, bamllk, endie ve eksiklik duygularyla baedebilmeyi salar. 05-BA- Burun alt: Governing Vessel: st dudak ile burun arasnda kalan blgede yer alr. Uyarldnda utangalk, ie kapanklk, sklganlk gibi sorunlarn zlmesinde yardmc olur. Alk duygusunun denetiminde ve alerji kontrolnde etkindir. 06-N- ene: Central Vessel: ene knts ile alt dudak arasndaki blgede yer alr. Parmak ularyla vurularak uyarldnda baklk sistemini etkiler ve yorgunlua iyi gelir. Utan, panik ve endie iin etkili olur. 07-KK- Kprck Kemii: Bbrek Meridyeni: Kprck kemiinin gs kafesi ile birletii, boynun hemen altndaki noktadadr. Uyarld zaman giriimcilik, ileri tamamlamada kararllk, zihinsel gerginliin azalmas ve tm zihinsel sistem zerinde etkili olur. Ayrca buras nemli bir ac denetleme merkezidir.
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 19

08-KO- Koltuk Alt: Dalak Meridyeni: Bu nokta, koltuk altnn 10 cm kadar aasnda yer alr. Parmak ularyla vurarak uyarldnda zihinsel berraklk ve odaklanma konusunda yardmc olur. Endie, bamllk ve yaam olduu gibi kabullenme asndan nemlidir. Sindirim ve zmsemeyi kolaylatrr. 09-BP- Baparmak: Akcier Meridyeni: Baparman ilk boumu ile trnak dibi arasnda kalan blgenin yan tarafndadr. Bu noktann uyarlmas negatif dnceleri, kibiri, gcenmeyi hafifletir. Sezgi gcn ve yaama sevincini gelitirir. 10-P- aret Parma: Kalnbarsak Meridyeni: aret parmann trnak hizasndaki, baparmaa bakan yannda yer alr. Sululuk ve kzgnl giderir ve duygular serbest brakr. Zihinsel tkankl amaya ve pozitif dncelere olanak salar. 11-OP- Orta Parmak: Pericardium (kalp zar) Meridyeni: Orta parman trnak dibi ile ilk boumu arasnda ve iaret parmana bakan tarafnda bulunur. Kskanlk, haset ve alaklk kompleksi iin yararldr. Baz alerjiler iin yararldr. Mizah duygusunu gelitirir. 12-SP- Sere Parmak: Kalp Meridyeni: Sere parman trnak hizasndaki yzk parmana bakan tarafnda yer alr. Karlksz sevgi noktasdr. Empati, efkat ve karlksz sevgiyi destekler. Kalc bellein geliimini, ksr dncelerden arnmay salar. Duygusal dengeler asndan nemlidir. 13-GN- Gamut Noktas: Triple Warmer Meridyeni: Elin srt tarafnda, yzk parma ile sere parman birletii noktann 2 cm kadar aasnda yer alr. Gamut serisi uygulanrken bu noktaya srekli olarak vurulur. 14-HN-Hassas Nokta (Sore Point): Boynumuzun altnda, kprck kemiklerinin arasnda kalan V eklinin tabanndan 7-8 cm aa inip, buradan da 7-8 cm saa ve sola doru gittiimizde bu noktalara ularz. Bu blgeler ovulduu zaman genellikle rahatsz edici bir hassaslk duyulur. Bu noktalar, lenf svsnn biriktii yerlerdir. Ovma ilemi tekrarlandka burada biriken lenf svs zamanla kaybolur ve hassaslk hissi de ortadan kalkar. Kurgu ilemi srasnda bu noktalarn ovulmas nerilmekle birlikte; giysilerin engellemesi, yerinin belirlenmesindeki zorluk ve toplu ortamlarda zellikle bayanlar asndan sknt yaratmas nedeniyle
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 20

Hassas Noktann ovulmas yerine Karate Noktasna vuru yaplmas daha pratik olmaktadr. Biz de Karate Noktasnn kullanmna daha scak bakyoruz. Tek bana ve uygun ortamlarda kurgu cmleleri bu noktalar ovularken sylenebilir. Baz grlere gre bu noktalar, karate noktasna kyasla daha fazla etkili olmaktadr. 15-GN-Gs Noktas: Karacier Meridyeni: Bu nokta zellikle bayanlar asndan yerinin tespiti ve uygulamas zorluk yaratt iin genellikle kullanlmamaktadr. zel uygulamalarda vuru serisine dahil edilebilir. 16-TN- Tepe Noktas: Baz meridyenlerin birletii nokta: Bu noktann kullanlmas, bir EFT konferansnda nerilmi ve baz EFT uzmanlar tarafndan kabul grmtr. zellikle ksaltlm EFT uygulamalarnda bu nokta balang veya biti noktas olarak tercih edilmektedir. Bu noktann dierlerinden fark, birka meridyenin birden bu noktadan gemekte olmasdr. Bu nedenle, hzlandrlm uygulamalarda bu noktadan yararlanmak ta mmkndr. Gary Craigin EFT Elkitabnda yer almasa da, baz video kaytlarnda bu noktadan onun da yararlanmakta olduu grlmtr. 17-BL- Bilek: Bu nokta da sisteme sonradan dahil edilmitir. Yaygn bir kullanm olmamakla birlikte, baz uzmanlar bu noktay da almalarna dahil etmektedirler. Deneyebilir, uygun grrseniz, kullanabilirsiniz. 18-BL- Bilek: Bu nokta da sisteme sonradan dahil edilmitir. Yaygn bir kullanm olmamakla birlikte, baz uzmanlar bu noktay da almalarna dahil etmektedirler. Deneyebilir, uygun grrseniz, kullanabilirsiniz.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 21

EFT UYGULAMASI NASIL YAPILIR? Bu blmde, standart bir EFT uygulamasnn kurgudan sonlandrlmasna kadar geen tm aamalar srasyla aklanmaktadr. 1- Sorunun saptanmas: zerinizde stres yaratan bir durumu belirleyin. Mmkn olduu kadar basit ama sizi rahatsz eden bir sorunu sein. rnein bir arkadanzla anlamsz bir ekilde tarttnz. Bu tartmann yaratt zntden kurtulmak istiyorsunuz. Ayn durumu -tartma ann- yeniden yayormu gibi anmsayn. Duyduunuz skntnn vcudunuzun neresinde odaklandn tespit edin. Midenizde mi? Boaznzda, srtnzda veya bir baka yerinizde mi? Bu skntya 0 ile 10 arasnda bir derece verin. Sfrda hibir olumsuzluk hissetmediinizi, 10da ise dayanlamayacak kadar byk bir stres altnda kaldnz dnn. Probleminizi ok net bir cmle haline getirin. rnein: Arkadamla gereksiz yere tarttm iin zlyorum. 2- Kurgu (setup): Elinizin sere parmak ile bilek arasndaki etli ve keskin tarafna (01-KN-Karate Noktas (Karate chop) parmak ularnzla srekli vururken aadaki cmleyi yksek sesle ve pepee 3 kez yineleyin: Arkadamla gereksiz yere tarttm iin zlyor olsam da, kendimi olduum gibi seviyor ve tamamiyle kabul ediyorum.. Bu szckleri sylerken hi etkilenmeyebilir, ya da gzyalarna boulabilirsiniz. Bunlar normaldir. EFT seanslarnda glme ve alama ataklarna ska rastlanr. 3- Vurular: Aada belirtilen noktalara, verilen sray takip ederek herbirine yaklak yedier kez vurun. Yapacanz vurular ne ok hafif, ne de cannz yakacak kadat sert olsun. Her bir blmde u anmsatcy tekrarlayn zlsem de. 02-KB: Kann balangc: zlsem de... 03-KU: Gznn d ucu: zlsem de... 04-GA: Gznn alt: zlsem de... 05-BA: Burnunun alt: zlsem de... 06-N: enen (Alt dudanzn alt taraf) : zlsem de...
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 22

07-KK: Kprck kemiinin boyun tarafndaki ucu: zlsem de... 08-KA: Koltuk altnn 5-6 santim alt taraf: zlsem de... 09-BP: Baparmann u blmnn sana bakan yan taraf: zlsem de... 10-P: aret parmann ba parmana bakan u blmnn yan: zlsem de... 11-OP: Orta parmann iaret parmana bakan u blmnn yan: zlsem de... 12-SP: Sere parmak ucunuzun sana bakan yan taraf: zlsem de... 4- Gamut: 13-GN- Gamut noktasna srekli vururken aadaki ilemleri uygulayn: (her biri iin yaklak 2-3 saniye ayrn) 01-Gzlerini kapa 02-Gzlerini a 03-Sa aa doru bak 04-Sol aa doru bak 05-Gzlerini saat ynnde evir 06-Gzlerini ters saat ynnde evir 07-Bir melodi mrldan (yi ki dodun ... - Sadece melodisi) 08-Birden bee kadar hzlca say 09-Tekrar melodiyi mrldan Parmak ularyla vurmay brakn. 5- Vurular (tekrar) : Aada belirtilen noktalara, verilen sray takip ederek herbirine yaklak yedier kez vurun. Yapacanz vurular ne ok hafif, ne de cannz yakacak kadat sert olsun. Her bir blmde u anmsatcy tekrarlayn zlsem de. 02-KB: Kann balangc: zlsem de... 03-KU: Gznn d ucu: zlsem de... 04-GA: Gznn alt: zlsem de... 05-BA: Burnunun alt: zlsem de... 06-N: enen (Alt dudann alt taraf) : zlsem de... 07-KK: Kprck kemiinin boyun tarafndaki ucu: zlsem de... 08-KA: Koltuk altnn 5-6 santim aas: zlsem de... 09-BP: Baparmann u blmnn sana bakan yan taraf: zlsem de... 10-P: aret parmann ba parmana bakan u blmnn yan: zlsem de... 11-OP: Orta parmann iaret parmana bakan u blmnn yan: zlsem de... 12-SP: Sere parmak ucunuzun sana bakan yan taraf: zlsem de...
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 23

Derin bir nefes al ve tek bir hamlede mmknse sesli bir ekildecierlerini boalt! Hafiflediini hisset. Bir yudum su i ve geve. 2. maddede belirlediin ve skntnn younlat blgeyi zihninden tekrar kontrol et. Skntda bir azalma var m? Yeniden derecelendir. Eer sknt dzeyin sfra dmse brak. Eer sfrdan byk ama 2 veya altndaysa, istersen uygulamay brakabilir, ya da altnc aamaya dnp tm vurular yineleyebilirsin. Sknt dzeyin ikiden fazlaysa, ikinci aamaya dnerek tm seriyi tekrarla. Gamut dizisindeki 7, 8 ve 9. sradaki mzik-say sayma-mzik lemesinin verilen srada yaplyor olmas nemlidir. Dier noktalarn srasnn karmas ok nemli bir sorun oluturmaz, ama bu l beynin sa ve sol yarkrelerine pepee eriim salad iin bu sralamaya dikkat etmekte yarar var. Sknt dzeyin sfrlanmad iin tekrarlamaya geerken kurgu cmlende aadaki gibi kk bir deiiklik yapabilirsin: rnek: Arkadamla gereksiz yere tarttm iin hala zlyor olsam da, kendimi olduum gibi seviyor ve tamamiyle kabul ediyorum.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 24

NC BLM Bu blmde, baz EFT uygulamalar rneklenmektedir.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 25

GEREKSZ ATITIRMALARA KARI EFT UYGULAMASI RNE 1- Derecelendirme yap: Yaamakta olduun attrma istei ve younluuna 0 ile 10 arasnda bir deer ver. 0 en dk, 10 dayanlamayacak kadar gl olsun. Derecelendirme yaparken kendini attrma ncesinde hisset; eer o duygular zihninde canlandrmakta zorlanyorsan, o ortam fiziksel olarak ta yaratabilirsin. rnein eline bir biskvi, kurabiye vb alp onu koklayabilir, onu istediin an yiyebileceini hayal edebilirsin. Derecelendirmeyi bu duygularn canlyken yap. (Ya da kendini byle bir durumdayken yakala ve uygulamay o koullarda yap. ) Younlam duygularnn vcudunun hangi blgesine odaklandn belirle. Eer duygularnn younlat herhangi bir blge yoksa, zerinde durma. 2- Kurgu aamasna ge: 01-KN- Karate Noktasna parmak ularnla srekli vururken u kurgu cmlesini pepee 3 kez tekrarla: ..... de younlaan (Eer duygularnn odakland belli bir blge -az, grtlak, mide vb- yoksa buray atlayabilirsin) ..... iddetindeki bu attrma isteime ramen kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. (rnein: Azmda younlaan 6 iddetindeki bu attrma isteime ramen kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum.) 3- Vurular yap: 02-KB-Kan Balangcndan balayarak 12-SP-Sere Parmaa kadar srayla, herbirine yaklak yedier kez vur ve anmsatma szcklerini tekrarla: 02-KB-Kan Balangc: Attrmak istesem de... 03-GU-Gzn Ucu: Attrmak istesem de... 04-GA-Gzn Alt: Attrmak istesem de... 05-BA-Burun Alt: Attrmak istesem de... 06-N-ene: Attrmak istesem de... 07-KK-Kprck Kemii: Attrmak istesem de... 08-KA-Koltuk Alt: Attrmak istesem de... 09-BP-Baparmak: Attrmak istesem de... 10-P-aret Parma: Attrmak istesem de... 11-OP-Orta Parmak: Attrmak istesem de... 12-SP-Sere Parmak: Attrmak istesem de...
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 26

4- Gamut ilemini yap: 13-GN-Gamut noktasna srekli vurmaya devam ederken aadakileri uygula: Gzlerini kapat. Gzlerini a. Ban oynatmadan sa aaya bak. Ban oynatmadan sol aaya bak. Ban oynatmadan gzlerini saat ynnde evir. Ban oynatmadan gzlerini ters saat ynnde evir. Bir melodi mrldan (yi ki dodun ...) Hzlca say: 1, 2, 3, 4, 5 Bir melodi mrldan (yi ki dodun ...) 5- Vurular yap: 02-KB-Kan Balangcndan balayarak 12-SP-Sere Parmaa kadar srayla, herbirine yaklak yedier kez vur ve anmsatma szcklerini tekrarla: 02-KB-Kan Balangc: Attrmak istesem de... 03-GU-Gzn Ucu: Attrmak istesem de... 04-GA-Gzn Alt: Attrmak istesem de... 05-BA-Burun Alt: Attrmak istesem de... 06-N-ene: Attrmak istesem de... 07-KK-Kprck Kemii: Attrmak istesem de... 08-KA-Koltuk Alt: Attrmak istesem de... 09-BP-Baparmak: Attrmak istesem de... 10-P-aret Parma: Attrmak istesem de... 11-OP-Orta Parmak: Attrmak istesem de... 12-SP-Sere Parmak: Attrmak istesem de... Burnundan derin bir nefes al ve tm skntlarnla beraber HUH diyerek tek seferde boalt. Deerlendir: Gzlerini kapat. Attrma isteini, yerini ve younluunu hisset ve yeniden 0 ile 10 arasnda derecelendirme yap. O duygunun younlat blgede bir deiiklik var m? iddeti deiti mi? (inden alamak veya glmek geliyor mu? Ya da uykun geldi mi? Susadn m? Bunlarn hepsi doal ve beklenen tepkilerdir.) Eer saptadn yeni derece ikiden kkse ve istersen seans sonlandrabilirsin. Eer 3 veya daha yksek bir derecelendirme szkonusuysa, 2 numaradaki kurgu aamasna dn ve sonraki ilemlerin hepsini srayla tekrarla.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 27

Seans bitirince mutlaka su i. (EFT uygulamalar genellikle ok fazla susamaya neden olur. Bu nedenle seans srasnda yannda byk bir bardak su bulundurmakta yarar var.)

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 28

DRDNC BLM Bu blmde yaanm yklerle ilgili ksa notlar verilmitir.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 29

YAANMI YKLERDEN RNEKLER rnek-1 Ortaokul rencisi. 12 yanda. Kitap okuma ile ilgili sorunlar var. Yeterince hzl okuyamasam da, kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balangtaki sknt seviyesi 8. Birinci turun sonundaki seviye: 3 kinci turun sonundaki seviye: 0

rnek-2 Sanat. 28 yanda. Kilo alma endiesi var. Salkl beslenemesem de kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. lk seviye: 9 kinci seviye: 5 nc seviye: 0 rnek-3 Abla ve kardei Karde: 50 yanda. Kanser tedavisi grmt. Hastaln tekrarlama olasl belirdi. Ar mali sorunlar var ve salktan daha fazla sknt yaratyor. Abla: 58 yanda. Elinden bir ey gelemedii iin kardeinin durumuna zlyor. Grup almas yaptk. Btn skntlarma ramen kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum, Karde: Balang seviyesi: 9-10 lk tur sonu: 8 (Glme krizi)
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 30

kinci tur sonu: 4 (Glme krizi) nc tur sonu: 2 Abla: Balang seviyesi: 8 lk tur sonu: 8 kinci tur sonu: 6 (Devam edemedi. Ar bir uyku hali ve alama ihtiyac nedeniyle brakt.) rnek-4 Sanat. 45 yanda. Aabeyinden nefret ediyor. Abimden nefret etsem de kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balang seviyesi: 9 lk tur sonu: 6 kinci tur sonu: 0 rnek-5 (Telefonla) Eitimci. 52 yanda. Kanser tedavisi grd. Uygulamadan bir hafta kadar nce, hastaln nksetme olasl kt. Tahlil sonularn bekliyor. Uyumakta zorlanyor. Salm konusunda endielensem de kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balang seviyesi: 8 lk tur sonu: 8 kinci tur sonu: 7 nc tur sonu: 6 (Alama ihtiyac nedeniyle biraz ara verdik) Drdnc tur sonu: 3 (Daha fazla yormamak iin seans bitirdik. Kendisi devam etti)

rnek-6 renci. 28 yanda. niversiteye istedii blm okumak zere yeniden girdi. Youn maddi skntlar var. Kendine gveni zayf.
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 31

Bakalar benden daha iyi durumda olsalar bile kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balang seviyesi: 7-8 lk tur sonu: 6-7 (Gzyalarn engelleyemiyor) kinci tur sonu: 3 (Yine gzyalar) nc tur sonu: 1

rnek-7 niversite rencisi. 28 yanda. Okuduu blmn ders yk olduka ar. Yetitirmekte zorlanyor. devlerimi zamannda yetitiremesem bile kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balang seviyesi: 8 lk tur sonu: 6: nc tur sonu: 4 (Gzyalar nedeniyle ara verdik) Drdnc tur sonu: 0 Not: Bu rnekte, devleri yetitirememek nedeniyle oluan stres ortadan kalknca, rencide bir tr vurdumduymazlk gelitii saptand. Bu durum ayrca ele alnd. rnek-8 Sanat. 45 yanda. Geceleri ge saatlere kadar internet zerinden parasz poker oynuyor. Oyun oynarken zihninin boaldn ve rahatladn sylyor. Ancak uykusuz kalmak nemli bir sknt. Gereksiz yere kumar oynasam da kendimi seviyor ve olduum gibi kabul ediyorum. Balang seviyesi: 8 lk tur sonu: 8 kinci tur sonu: 2

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 32

EFT LE LGL BAZI HATALI UYGULAMALAR 1- Ar beklentilere girmek: EFT sihirli bir denek deildir. Ancak ok gl bir ara olduu da yadsnamaz. Her uygulama hemen ve mutlaka yant vermek zorunda deildir. stelik, elde edilen sonular belli bir sre sonra etkisini kaybedebilir. Bu tr durumlarla karlamak olaandr. Yeniden gerek duyuyorsak, uygulamay tekrarlamak en doru yaklam olacaktr. 2- Dzenli alma yapmamak: Hi olmazsa, her akam yatmadan nce ksa bir alma yapn. EFT her konuda kullanlabilir. Vuru noktalarnn yeri, parmaklarnzn duruu ve vuru alar, vuru temposu, vuru iddeti gibi ayrntlar uygulamalar tekrarlandka daha etkin ve verimli bir hale gelecektir. Vurularn akc bir ekilde ve doru noktalara yaplmas daha etkin sonular alnmasn salar. Konunun ve kurgu cmlesinin belirlenmesi de uygulamalar konusunda deneyimlerimiz arttka daha kolay ve etkili olacaktr. 3- Acil ihtiya duyulduu zaman EFT uygulamamak: EFT olumsuz duygularn en yksek olduu srada daha etkili olur. Bir olaya zldnzde, yada fkelendiinizde hemen uygulama yaparsanz ok daha etkin ve kalc bir sonu elde etmeniz de kolaylaacaktr. 4- EFT uygulamasn ar karmak bir hale getirmek: EFT ok hassas dengelere, sralamalara, srelere bal karmak bir yapya sahip deildir. EFT ile karmak sorunlar da ele alnmaz. Tam tersine, olabildiince yaln ve basitletirilmi sorunlarn, tek tek ele alnmas gerekir. 5- Genellemelerle almak: En byk hatalardan birisi, kurguyu genellemelere oturtmaktr. Grup almalarnda byle uygulamalar yaplabiliyor. Kurgu cmlesi o ortama uygun olarak dzenlenmi olabilir. Ancak EFT uygulamasnn muhatab olan kii, mutlaka, kendi zel sorununa odaklanmaldr. Arlarma ramen eklindeki bir kurgu cmlesi iin srtnz ya da nerede arnz varsa, oray imgelemelisiniz. O arnn yerini ve iddetini belirleyebilmeniz, sonu alma olaslnz glendirecektir. Eer hem boynunuz, hem de diziniz aryorsa; herbirini ayr ayr ele aln. Genellemelerden kann.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 33

BENC BLM Bu blmde EFTnin tarihesi, balantl olduu grler, enerji meridyenleri ile ilgili ek bilgiler verilmitir.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 34

EFTNN TARHES EFT, 1990larn balarnda Amerika Birleik Devletlerinde Gary Craig tarafndan gelitirildi. Gary Craig Stanford niversitesi mezunu bir mhendis olarak sigorta temsilcilii yapyordu. inde baarlyd ve iyi kazanyordu. Gary, kiisel geliim konusundaki aratrmalarna henz gen yalarndayken balamt. Sonunda tm enerjisini ve zamann sadece bu konuya ynlendirdi. Kiisel Geliim Kou olarak eitli seminerler verdi. Bir yandan kendini gelitirmeye ve daha iyi yntemler aramaya devam ederken, Dr. Roger Callahann TFT (Thought Field Therapy) eitimlerine katld. TFT kavramlar, EFTnin temelini oluturdu. Dr. Roger Callahan 40 yllk deneyimi olan bir klinik psikolog idi. Hayatn hayali korkular, fobiler, travma ve stres bozukluu gibi konularda insanlar iyiletirmeye adamt. nk kendisi de ocukluundan beri bu tr rahatszlklar yaamaktayd. 25 yllk bir gemie sahip olan TFTnin balangcyla ilgili ilgin bir yk anlatlr: O sralarda Dr Callahann Mary isimli bir hastas varm. Mary sudan ar derecede korktuu iin doru drst banyo yapamyor, yamurlu havalarda sokaa bile kamyormu. 18 aydan beri devam eden almalar srasnda bir ok terapi yntemi denendii halde Marynin kabuslar ve suyun kendisini ldrecei korkusu devam etmekteymi. zel seanslardan birinde Dr Callahan, Maryden gznn altndaki mide meridyeninin balad noktaya parmaklaryla vurmasn istemi. Mary, artc bir ekilde fobisinden kurtulmu. Emin olmak iin Dr Callahan onu evin yzme havuzuna gtrm. Mary hibir fobi belirtisi gstermemi. Bu olay zerine Dr Callahan 1980 balarnda belirli akupunktur noktalarna parmakla vuru algoritmalar zerinde almaya balam. Ayn noktalarn farkl srada uyarlmasnn deiik rahatszlk ve dzensizliklerle balantl olduklarn saptam. Bu algoritmalar da, kendi oluturduu veya bakalarndan ald tan teknikleriyle birlikte retmeye balam.
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 35

Gary Craig 1991 ylnda ite bu eitimlere katld ve rendii metodu kendi dananlarna uygulamaya balad. Sonraki 5 ylda bu yntemi daha da basitletirmeye alt ve sonunda, vuru sralamasnn aslnda sonuca pek fazla etki etmediini buldu. Gary Craig, 1995 ylnda kendi EFT kursunun video setini ve EFT Elkitabn hazrlayp, yaynlad. 1998 ylnda, ikinci temel video setini duyurdu. TFT eitimi alan bakalar da baz basitletirilmi yntemler gelitirdi ama hibirisi Gary Craigin yntemi kadar basit ve etkili olamad. Gary Craig, EFT ile ilgili pekok bilgiyi emofree.com web sitesi araclyla tm dnyaya at. EFT Elkitabnda gerek yaam yklerine de yer verdi. Youn bir alma dneminin ardndan Gary Craig 2010 ylnn Haziran aynda kendisini emekliye ayrd ve emofree.com sitesindeki tm bilgileri de www.EFTuniverse.com sitesine devretti. Ancak, emekliliini duyurduu ve emofree.com sitesinde yaynlanan yazsnda, EFTyi insanla armaan ettiini aka ilan etti. Yine bu yazsnda, EFT hakknda pek ok trev uygulamalar gelitirildiini; bunlardan bazlarnn EFT ile uyumadn belirtti ve hangi uygulamalarn kendileri iin uygun olduuna kiilerin kendi balarna karar vermesinden yana olduunu syledi. Gary Craigin almalarn u anda kendi kz Tina Craig srdrmeye devam ediyor. EFTnin ticari bir marka haline dntrlp tek merkezden ynetilen kstl bir sistem haline dntrlmemi olmas, bu yntemin yaygnlamasnn nn at. Henz yeterli sayda bilimsel deerlendirme ile etkileri bilim dnyas tarafndan onaylanmam olsa da, bu konudaki olumlu gelimeler devam etmektedir. Biz de pratik ve hzl geri dn salayan bu tekniin ksa bir sre iinde daha da yaygnlaacana inanyoruz.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 36

SIKA SORULAN SORULAR S01- Simetrik ift vuru noktalarndan hangisini tercih etmeliyiz? Y01- Teorik olarak herhangi birini kullanmakta bir sorun yoktur. Ancak baz uygulamaclar her iki noktay da ayn anda uyarmay tercih etmektedir. Kiisel gzlemlerimiz, hep ayn noktalar kullanmann uzun dnemde baz skntlar dourma olaslna iaret ediyor. Bu nedenle hep ayn noktalar uyarmak yerine, arada bir deiiklik yaparak dengeleme yoluna gitmenizi neririz. S02- Vuru hz nasl olmaldr? Y02- Ortalama olarak saniyede 2-4 vuru yaplmas uygundur. Dolaysyla ayn noktaya yaplacak 7lik bir vuru seti yaklak 2-3 saniye srecektir. S03- Uygulama srasnda baz noktalar atlamak veya srasn kartrmak sorun yaratr m? Y03- Hayr. nemli bir sorun yaratmaz. Sadece Gamut grubundaki melodi-sayma-melodi lemesi belirtilen srada yaplmaldr. nk melodi beynin sa tarafn uyarrken, say sayma sol taraf etkiler. Sralama asndan uyulmas gereken tek kural budur. S04- Bakalarna EFT uygulayabilir miyiz? Y04- Evet. Kendi bana uygulama yapamayacak durumdaki hasta ve yallar iin vurma ilemini bir bakas stlenebilir. Ayn durum ocuklar ve bebekler iin de geerlidir. Ancak vurularn ok dikkatli ve nazik bir ekilde yaplmas; ya da vuru yapmak yerine, ayn noktalara parmakla hafife bask yaplmas yerinde olur. S05- Hayvanlara EFT yaplabilir mi? Y05- Baz EFT uzmanlar Suret EFTsi yntemiyle hayvanlara da EFT uygulanabileceini belirtmektedir. Bu yntemde EFT uygulamasn yapan kii vurular kendi vcudu zerinde uygularken, kurguyu hayvann sorunuyla ilgili olarak oluturur. Burada beklenen, uygulaycnn vcudunda oluan pozitif deiimlerin, sezgileri zaten ok daha gl olan hayvan tarafndan yakalanmasdr. Bu konuyla ilgili bir ok olumlu vaka rapor edilmitir. S06- Telefonla EFT yaplabilir mi? Y06- Kesinlikle evet! Elbette danann EFT vuru noktalarnn yerini ve vuru tekniini bilmesi iyi olur. Acil ve nemli durumlarda noktalarn yeri ve vurularn nasl yaplaca da tarif edilebilir. Grntl telefon
Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 37

(skype vb) olana varsa, EFT uygulamas ok daha kolay bir ekilde yaplabilir. S07- Uygun olmayan ortamlarda EFT yaplabilir mi? Y07- EFT uygulamasnn kiinin kendisi veya bir bakas iin tehlike oluturmamas kaydyla, her ortamda EFT yaplabilir. Parmakla vuru yapmann ar dikkat ekecei ortamlarda dokunma yoluyla ya da zihnen odaklanarak uygulanmas mmkndr. Bu durumda kurgu cmlesi ve hatrlatclar da i ses araclyla tekrarlanabilir. S08- EFT uygulamas srasnda su imek gerekli mi? Y08- Mmknse evet. Zaten EFT uygulamalar srasnda susamak ok rastlanan belirtilerden biridir. S09- EFT sadece olumsuz durumlarda m kullanlmal? Y09- Genellikle olumsuz duygularla baetmek amacyla kullanlyor olsa da; koruyucu bir yntem olarak ta EFTden yararlanmak mmkndr. Kurgu ve anmsatc olarak pozitif olumlamalar uygulanabilir. zellikle uyumadan hemen nce ve sabahlar kalkar kalkmaz bu tr uygulamalar yaplabilir. S10- Derecelendirme mutlaka 0-10 arasndaki saylarla m yaplmak zorundadr? Y10- Hayr. Renk, ses, grnt biiminde de derecelendirme yaplabilir. Diyelim ki bir sknt sizde parlak bir rengi artryorsa, uygulama srasnda bu rengin giderek zayflamas saysal azalmaya karlktr. nemli olan sknt iddetini llebilir, kyaslanabilir hale getirmektir. Uygulayc, kendisi iin uygun olan herhangi bir yntemi kullanabilir.

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 38

Referanslar Andrew Wilkie - 10 Ways To End Your EFT Tapping Set-Up Phrase, 2010 Carolyn Dean, MD, ND & L.Christine Wheeler, MA - IBS for Dummies, 2006 David Feinstein, Ph.D. with Donna Eden - The Meridians And The Emotions, 2001 Dawson Church, PhD - A Being of Spirit in a World of Abundance, 2010 Eileen Tracy - Boosting Your Studies and Your Morale with Emotional Freedom Techniques, 2008 Gary Craig - The EFT Manual, 2010 Gary Williams - Question Tapping (EFT QT) Jasmine Bharathan - A creative way to develop EFT Setup statements Karen Nauman - EFT Technique Maggie Adkins, Raising your Metabolism with EFT Mary Stafford M.Ed.,LPC, EFT-Adv - EFT Shortcut for School Children, 2005 Patti Spencer - EFT Peter Graham - Why is EFT So Effective?, 2010 Patricia Carrington, Dr. - Creative Use of the Basic EFT Set-Up Phrase Rick Wilkes & Cathy Vartuli - Transform Your Emotions with Energy Tapping (EFT), 2011 Robert Najemy - EFT & Finding our Purpose in Life Silvia Hartmann, Dr. - Adventures in EFT, 2010 Suzanne Zacharia - Alternative Setup Phrases to I Accept Myself in EFT, 2010 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner - TheEFTfree Manual, 2011

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 39

EFT herkesin yararlanabilecei, herkes tarafndan bilinmesinde yarar olan ok nemli bir tekniktir. Bu nedenle biz de bu tekniin olabildiince ok kiiye ulaabilmesinden yanayz. http://eft.axtelsoft.com adresindeki sitemizde EFT ile ilgili daha fazla ayrnt bulunmaktadr. Bu belgeyi, zerinde hi bir deiiklik yapmadan ve herhangi bir cret talebinde bulunmakszn internet zerinden serbeste paylaabilirsiniz. Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com

Her hakk sakldr 2011 Ahmet Aksoy - Nilfer Aksoy eft.axtelsoft.com Sayfa 40