Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului de elevi

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio–educativ cu anumite structuri psihosociologice, dirigintele asigură respectarea normelor de conduită prevăzute în regulamentele şcolare. Dirigintele este managerul activităţilor educative din clasa de elevi. El este ales dintre profesorii cu prestigiu profesional şi moral, pentru a îndeplini mai multe roluri: • studierea şi caracterizarea psihopedagogică a elevilor şi a clasei, ca repere în elaborarea programului educaţional; • planificarea activităţilor educative; • organizarea clasei ca grup socio–educativ, asigurând coeziunea şi dinamica grupului educogen; • conducerea democratică şi operaţională a clasei, folosind diferite strategii de intervenţie; • conducerea activităţilor educative nonformale şi colaborarea cu profesorii de la clasa respectivă, cu familia şi cu comunitatea locală; • consiliere psihopedagogică, orientarea şcolară şi profesională, în colaborare cu Centrele şi Cabinetele de asistenţă psihopedagogică; • participarea activă şi responsabilă a elevilor la activităţile educative din cadrul clasei; • creearea mediului educogen în clasă, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvarea cu tact pedagogic a conflictelor; • prevenirea şi combatarea devierilor de comportament şi fomarea comportamentului moral la elevi; • controlul şi evaluarea eficienţei activităţilor educative; • optimizarea si inovarea activitatii educative. Dirigintele va creea condiţiile necesare de manifestare a fiecarui elev, formulând cerinţele educaţionale şi diminuându-şi treptat poziţia de lider formal, în favoarea iniţiativei membrilor grupului. În acest stadiu, nucleul grupului preia, transmite şi aplică normele de conduită de la diriginte, la membrii grupului. Planificarea activităţilor Asa cum îşi planifică activităţile de învăţare pe care le va propune elevilor, un profesor va trebui să gândească, în acelaşi timp, modalităţile specifice în care îi va menţine concentraţi pe elevi, asupra sarcinilor de lucru primite. Printre altele, va trebui să se gândească la modalităţile în care se va reuşi : • tinerea elevilor tot timpul ocupati; • alegerea sarcinilor cu un nivel de dificultate adecvat; • formularea cu claritate a sarcinilor de lucru şi a modului în care trebuie să fie abordate; • planificarea modalităţii de a trece rapid de la o activitate la alta.

O strategie este aceea de a începe anul şcolar cu sarcini de lucru relativ uşoare. Prin urmare. în mod independent. iar elevii să nu înveţe nimic nou din realizarea lor. Asemenea sarcini au rolul de a creea un climat încurajator. le realizează cu plăcere şi pot să le realizeze cu succes. comportamentele indisciplinate sunt de cele mai multe ori observate la cei care au dificultăţi în activitatea de învăţare. încât să nu stimuleze dezvoltarea capacităţilor de soluţionare. b) Structurarea sarcinilor de lucru date elevilor Comportamentele de evitare a sarcinilor de lucru încredinţate apar mult mai frecvent atunci când activităţile sunt atât de puţin structurate încât elevii nu ştiu ce se aşteaptă de la ei. treptat. ei oferă îndrumări clare cu privire la cum trebuie procedat pentru abordarea cu succes a sarcinii respective şi au grijă să ofere întotdeauna feedback-ul necesar despre cum trebuia să se răspundă corect. sarcini din ce în ce mai dificile.1 a) Alegerea unor sarcini de lucru cu un nivel adecvat de dificultate Elevii sunt predispuşi la indisciplină. Le explică scopul activităţilor propuse şi natura rezultatelor aşteptate. în mod gradat. profesorul poate introduce. De exemplu: • să avem pregătit ceva de dat elevilor să facă. c) Verificarea gradului de ocupare a elevilor Atâta vreme cât un profesor reuşeşte să-i ţină pe elevi ocupaţi. • să menţinem un ritm de lucru vioi pe tot parcursul lecţiei. O abordare viabilă a problemei poate fi găsită în noţiunea lui Vigotski. pentru ca. cât au nevoie alţi elevi mai buni să îşi ducă la bun sfârşit. • să avem deja organizate toate materialele şi echipamentele pregătite înainte de a începe lecţiile. . rareori apar probleme de comportament indisciplinar. • să ne asigurăm ca discuţiile elevilor să fie relevante şi folositoare. pentru fiecare zi. atunci când ceea ce li se cere să facă este prea dificil pentru ei. de “zonă a celei mai apropiate dezvoltări”: la început să dea sarcini de lucru foarte clar structurate. Aceasta nu înseamnă că sarcinile pe care le dăm trebuie să fie uşoare. sarcinile primite. Există numeroase strategii pe care le putem utiliza pentru a-i ţine ocupaţi. • să concepem activităţi care să asigure implicarea şi participarea la lecţii a tuturor elevilor. elevii să fie puşi să realizeze sarcini a căror structură de rezolvare să o conceapă singuri. De asemenea. Nu este vorba de o structurare a sarcinilor de lucru până în punctul în care elevii nu sunt lăsaţi niciodată să ia propriile lor decizii cu privire la procedeele prin care vor rezolva sarcinile primite şi nici până acolo încât să nu solicite decât eforturi minime de gândire. care le conferă sentimentul că pot să găsească satisfacţii şi pot să obţină succesul în activităţile pe care le desfăşoară în sala de curs. dar să nu se întindă prea mult. Profesorii buni au tendinţa de a da elevilor sarcini de lucru cu un anume grad de structurare. în special cu sarcini de lucru cu care elevii sunt deja familiarizaţi. O dată creat acest climat stimulativ. • să ne rezervăm atâta timp pentru a lucra individual cu anumiţi elevi în timpul lectiei.

1996. Ştiu ce comportamente nedorite au elevii. Fundamente teoretico-metodologice. 2. Creearea şi menţinerea unui mediu de învăţare. Buc. Costea Şt. Managementul şi gestiunea clasei. ei se plasează astfel încât să poată urmări permanen ce fac cei de care nu se ocupă personal în momentul respectiv. Iucu R. . reprezintă o adevărată provocare pentru orice profesor. atunci când elevii încheie o activitate şi trebuie să treacă la alta sau. Profesorii creează grupului impresia că ştiu tot timpul ce fac toţi elevii lor şi că acţionează ca atare. să se apuce să studieze singuri etc. Ei stabilesc procedura prin care se trece de la o activitate la alta. EDP. în timp ce celelalte grupuri lucrează independent. Când profesorul demonstrează elevilor săi că este foarte vigilent.. LuxLibris. Bibliografie: 1. atunci când ele se produc şi când trebuie să lucreze cu un grup mic. firesc. 5.Polirom. aceştia se obişnuiesc să îşi vadă de sarcinile lor de lucru şi. o atmosferă de cooperare şi implicare a elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare care le revin. după ce au intrat în sala de clasă sau au început noua activitate. învaţă mai bine.. astfel încât să nu existe momente în care elevii nu au nimic de făcut imediat.. Profesorul îi va obişnui pe elevi să se constituie în grupuri de învăţare prin cooperare. ştiu să exploreze cu privirea întreaga clasă şi să-şi întâlnească frecvent privirea cu cea a fiecarui elev în parte. atunci profesorul trebuie să schimbe imediat planul de desfăşurare a activităţilor din clasă. ca urmare a plictiselii. Braşov. General şi specific în managementul învăţământului.. Din când în când. Profesorii iau o serie de măsuri pentru a fi siguri că asemenea tranzacţii vor avea loc rapid şi fără pierdere de timp. în care elevii să participe cu entuziasm şi în mod activ la activităţi. ori atunci când interesul lor de a învăţa este minim şi sunt predispuşi la comportamente neproductive. frustrării. Atunci când elevii au dificultăţi în înţelegerea a ceea ce li se predă. Principiile unui bun management al clasei merg mână în mână cu principiile învăţării şi ale motivaţiei. trimite câte un semn discret acelora care dau semn că nu îşi văd de treabă. Cristea S. în „Tratat de management universitar”.2 d) Conceperea modalităţilor de trecere de la o activitate la alta Comportamentele indisciplinare apar mai frecvent în momentele de trecere de la o activitate la alta. când trebuie să se deplaseze de la o sală de clasă la alta . Ed. Managementul organizaţiei şcolare. 2000. 1998. Ed. compuse din 3-4 persoane fiecare.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful