From Nguyễn Đình Việt + Student Groups

1/3

MỘT VÀI HƯỚNG DẪN VỀ LINUX VÀ CÀI ĐẶT NS
I. Linux
Làm cho mọi NSD có thể sử dụng được ổ đĩa mềm và CD-ROM: Bổ sung thêm các dòng sau đây vào file /etc/fstab (một số phiên bản Linux đã tự động thực hiện việc này) - /dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 ro, user, noauto 0 0 - /dev/fd0 /mnt/floppy vfat, user, noauto 0 0 Sau đó (sau khi restart hoặc logout + login) thực hiện: - mount /mnt/floppy - mount /mnt/cdrom 1. Sử dụng được đĩa USB (Flash Drive, USB Drive v.v.): - Phải chuyển account thành superuser (đánh lệnh su, rồi vào mật khẩu của superuser) - Tạo 01 thư mục để ánh xạ nội dung ổ đĩa USB: /mnt/usb-disk - Khi cắm ổ USB vào, nếu cần truy cập: mount /dev/sda1 /mnt/usb-disk, sau đó có thể truy cập nó tại thư mục /mnt/usb-disk - Trước khi rút usb-disk ra, cần thực hiện lệnh: umount /mnt/usb-disk 2. Để truy cập được Windows Partition từ Linux: - Đây là trường hợp cài đặt 2 hệ điều hành (Dual Boot), từ môi trường Linux chúng ta muốn truy cập hệ thống file của Windows. Khả năng truy cập này rất thuận tiện trong trường hợp chúng ta muốn chuyển các kết quả mô phỏng sang môi trường Windows để xử lý bằng các công cụ phần mềm đã quen thuộc. - Khi cài Windows phải chọn FAT32 chứ không chọn NTFS (có thể có một số bản Linux không đòi hỏi phải nhất thiết làm như vậy). - Tạo 1 thư mục để ánh xạ nội dung Partition của Windows (ổ đĩa logic C: cài Windows): /mnt/windows - Bổ sung thêm các dòng sau đây vào file /etc/fstab: /dev/hda1 /mnt/windows auto

II. Cài đặt trong môi trường Linux: NS & Tracegraph @ gnuplot
1. Các bước cài đặt NS trên Linux 1. Copy file ns-allinone-2.29_tar.gz vào thư mục của mình (thí dụ username) hoặc thư mục /usr/local/share (trường hợp này phải login là root, nhằm cài ns, tracegraph, mgl cho mọi user dùng chung). 2. Thực hiện giải nén: tar –zxf ns-allinone-2.29_tar.gz. Tar chạy vài phút, tạo hệ thống cây thư mục cho NS. 3. Đánh dòng lệnh sau: . ./usr/local/share/ns-allinone-2.29/install (hoặc có thể chuyển vào thư mục đó rồi đánh lệnh: . ./install). Chú ý: sau dấu chấm “.” có dấu cách (space). Quá trình cài đặt NS thường cần từ 15 phút đến 30 phút hoặc lâu hơn, tuỳ tốc độ từng máy. Trên màn hình có các thông báo của chương trình install (có vài lần hỏi, cứ trả lời ‘y’ là xong). 4. Việc cài đặt thành công hay thất bại đọc được ngay trên màn hình. Nếu thành công sẽ thấy thư mục ns-allinone-2.29/ns-2.29/bin; bên trong có file khả thi ns, nam và nhiều file khả thi khác. Cần phải đặt đường dẫn đến thư mục nêu trên, thực hiện như hướng dẫn II.4 dưới đây.

/ + PATH=$PATH:/usr/local/share/ns-nsallinone-2. dùng được luôn.tar. tcl832. Nếu không dùng gnuplot thì không cần đến nó (ns và nam không “quan hệ” gì với gnuplot cả). 11. Copy tất cả các (5) file nêu trên vào thư mục này. Thí dụ: E:\NS\NS4Windows.Có một dòng: PATH=$PATH:$HOME/BIN .gz 7.gz vào thư mục làm việc. 2..tar.exe: đây là các file khả thi chạy được ngay trong môi trường Windows. ns.bash_profile): . Cài đặt trong môi trường Windows: NS & Tracegraph @ gnuplot 1.exe và nam. Nên tạo một thư mục (folder) riêng trên đĩa cứng để cài NS.” sẽ thấy mục chọn là gnuplot. có thể khác nhau tùy theo việc nó được viết cho phiên bản ns nào): đây là các file nén sẽ “bung ra” khi chạy để cài đặt thư viện cho Matlab (mglinstaller) và bộ thông dịch ngôn ngữ tcl (tcl832.exe.Cần bổ sung các dòng sau: + PATH=$PATH:$HOME/BIN:. NAM.. khi được hỏi về thư mục chứa thư viện.tar.gz (chỉ cần giải nén và đặt đường dẫn): tar –zxf tracegraph202linux.gz.zip (tên có thể thay đổi đôi chút). cần cài đặt tcl để có thể sử dụng được. Những file cần download về: 9. 12. Cho chạy tcl832. tracegraph202linux.bashrc (hoặc . Cài đặt tcl để ns và nam có thể làm việc (chạy được): .. Cài đặt bổ sung chương trình vẽ đồ thị gnuplot .From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 2/3 2. Tạo thư mục làm việc: 13. 14. cài đặt thư viện Matlab cho tracegraph và đặt đường dẫn (để tracegraph tìm được): gunzip [ -d ] mglinstaller Cài đặt: đánh dòng lệnh mglinstaller. 4. Giải nén tracegraph202linux.exe (các số chỉ phiên bản. Bổ sung thêm đường dẫn tới thư mục hiện thời chứa các file khả thi ns. nếu không: 8.exe). nên đánh vào mgl 3.zip: đây là file nén chứa chương trình vẽ đồ thị gnuplot (không thuộc dự án Vint). gp41-July18_2006-winbin. trgraph và đưa thêm vào biến môi trường đường dẫn đến thư mục chứa thư viện của Matlab (tracgraph cần đến): Thí dụ user viet cần edit lại file /home/viet/. nên copy và cài đặt các chương trình này tại thư mục: /usr/local/share. tracegraph202windows. mglinstaller. nam. xgraph. sau đó sẽ có yêu cầu đưa CDROM tương ứng vào ổ.exe. 3. Các bưới cài đặt Tracegraph và thư viện Matlab mà Tracegraph cần: 5.29/bin + PATH=$PATH:/usr/local/share/tracegraph202 + export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/share/mgl/bin/glnx86 III. Giải nén. 2/ mglinstaller. nam. “Tick” để chọn.exe.. 10.Gnuplot có trong bộ chương trình ứng dụng của hầu hết các phiên bản Linux: Nếu ở dấu nhắc đánh gnuplot nó chạy luôn thì khỏi phải làm gì. Tracegraph và gnuplot. Chọn menu: System Setting -> Add/Remove Applications -> chuyển đến menu con “Scientific . 6.exe (đánh tên nếu chuyển sang chế độ command line như trong DOS.Với ns. hoặc “kích” đúp vào biểu tượng của nó . Copy các file: 1/. như 832.

Giải nén Tracegraph202-windơws.Sau khi chạy xong. hãy viết bổ sung và gửi cho thầy Việt (bằng giấy hoặc email). lần lượt chọn các button “OK” cho đến khi ra đến Control Panel. Ai có “sáng kiến” gì. → Edit → Bổ sung vào cuối danh sách các đường dẫn.. tức là ns đã chạy.zip tại thư mục làm việc của chúng ta. Nếu muốn thử xem ns đã chạy được chưa. Các bạn sinh viên và HVCH chú ý: 1. vào thư mục chứa ns. như sau: E:\NS\NS4Windows.E:\NS\NS4Windows\gnuplot\binaries . có thể chuyển sang chế độ command line (MS DOS mode).Sau khi nhập xong các đường dẫn bổ sung. tuy nhiên để có thể gọi thực hiện chúng ở mọi nơi.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 3/3 - - giống như việc chạy các chương trình khác trong Windows). Đặt đường dẫn tới thư mục chứa các file khả thi ns. còn phải đặt đường dẫn đến thư mục làm việc mà chúng ta đã tạo ra (trình bày dưới đây). Sau khi cài tcl. 3. Bây giờ có thể chạy ns và nam.Vào Control Panel → System → Advanced → Environment Variable → System variables → kích vào dòng có chữ Path .E:\NS\NS4Windows\Tcl\bin.Để các đường dẫn mới bổ sung có “hiệu lực”. Nếu bạn nào biết và thấy cần bổ sung thêm các bước nào đó. 4.Cho chạy mglinstaller.. Chương trình cài đặt này (tcl832. Nếu muốn ra khỏi ns. đồng thời hiện sẵn thư mục Default chính là thư mục đang chứa mglinstaller (nên đánh Enter để chọn chính thư mục này). không nhất thiết phải khởi động lại (Restart) máy. đánh ns ↵ (Enter). các đường dẫn đến thư mục chứa các file khả thi mà chúng ta sẽ sử dụng và thư viện Matlab cho Trace graph. . chương trình cài đặt này sẽ hỏi chúng muốn cài vào thư mục nào.E:\NS\NS4Windows\tracegraph202. . chỉ cần logout rồi lại login là được. . nên chọn thư mục như trình bày ở trên “\NS\NS4Windows” (dùng browse để tìm và chọn thư mục).. đánh CTRL_C.E:\NS\ NS4Windows\bin\win32. nam. để một sinh viên “lính mới tò te” có thể thực hiện dễ dàng. trgraph và gnuplot: .exe. chúng ta sẽ thấy xuất hiện thư mục Tcl. . chúng ta sẽ thấy xuất hiện 2 thư mục con mới: “bin” và “toolbox”. hãy thông báo rộng rãi cho mọi người cùng biết. 2. Cài đặt phần mềm Tracegraph và thư viện Matlab để Tracegraph có thể làm việc (chạy được): .exe) sẽ hỏi chúng muốn cài vào thư mục nào. nếu thấy ký tự “%”.

this would probably be implemented in luxury cars such as Audis & BMWs (we’re testing using the AUDI cars) .33/otcl-1. sudo apt-get install build-essential Next. it’s time to install the NS2/Nam program cd ns-allinone-2. If everything goes well. Anyway. #environment values for NS2/NAM # LD_LIBRARY_PATH OTCL_LIB=/your directory/ns-allinone-2. It involves hardware implementation of an embedded system modules to a car’s CAN-BUS so as to communicate with the car’s ECUs and between cars themselves. you’ll probably get a “make: *** [tk3d. After a few considerations.33/lib . Thus. opensource is the way to go and thus. the OS is lack of developer tools like compilers and stuffs.4. If you haven’t. Common to Ubuntu distribution. However.bashrc Add these lines to your bashrc file. Installing it in Fedora 9 seems to be a breeze but Ubuntu has its setbacks. When the installation has ended.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 4/3 HOW TO: Install Network Simulator 2 & Network animator (NSnam) on Ubuntu Hardy August 29th. you’ll need to change some Environment values in order to make your program work correctly. I needed free softwares to simulate changing network topology and routing algorithms. Next.33). sudo gedit ~/.13 NS2_LIB=/your directory/ns-allinone-2./install The installation process will take several minutes (depending on your machine’s processing power) with lots of installation verbose on your terminal. make sure you already have installed your build essentials. Else. First. to cut the long story short. it is not difficult to overcome. NS2/Nam is my prefered choice. it will tell the user that installation is successful.or maybe not.o] Error 1 tk8. 2008 · 28 Comments So I’ve been given a Final Year Project that deals with vehicular communication on a VANET (Vehicle Ad-hoc Network). you’ll need some dependencies which will allow the installation process to be successful. sudo apt-get install autoconf automake libxmu-dev After installation is successful.14 make failed!” error. Replace “your directory” with the installation directory of your ns2 program. you have to download the NS2 allinone installation file from here and untar the compressed file (I’m using release ns2-2.33 .

33/bin:/your 2. cd ns-2. $> ns Hope this help for those who are planning to use the NS-2.33/nam-1.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 5/3 X11_LIB=/usr/X11R6/lib USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_LIB: $USR_LOCAL_LIB # TCL_LIBRARY TCL_LIB=/your directory/tcl8. directory/ns-allinone- Tags: HOW TO guides 28 responses so far ↓ 1 allison // Sep 12.33/tcl8.33/tk8. 2008 at 9:11 pm Excellent advice. The following line: source ~. source ~/.33 ./validate This will take a much longer time than the first installation command (.18/unix:/your directory/ns-allinone-2.18/library USR_LIB=/usr/lib export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB # PATH XGRAPH=/your directory/ns-allinone-2. just type. To use ns2 simulator. Go to the library and. One typo… I’ll clarify for the NB’s. you would want to validate the installation process. After installation.33/ NAM=/your directory/ns-allinone-2./bashrc .4. a validation confirmation “validate overall report: all tests passed” will be shown.bashrc Next.33/ns-2.18/unix NS=/your directory/ns-allinone-2.13/ PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM Then type.4.4./install).

I have read through a lot of instructions but i felt urs were the best and simplest for people who havent dealt with NS2 earlier. 2008 at 1:58 pm Hey . I also tried to install ns-allinone on ArchLinux.(%D / 120) * 4}] units }” invoked from within “if {[tk windowingsystem] eq “classic” || [tk windowingsystem] eq “aqua”} { bind Listbox { %W yview scroll [expr {.bashrc (bashrc is a hidden file) 2 firdooze // Sep 26. Can you use your nam ? Mine’s showing this error: [code omitted because of length] : no event type or button # or keysym while executing “bind Listbox { %W yview scroll [expr {. but I have a little problem with nam.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 6/3 should actually be: source ~/. Best Regards.Cherio. There was some problem with the nam binary. I really owe u guys…I was stuck at some point when i was installing NS2 on my Ubuntu OS. 2008 at 1:45 am Works great for me on Hardy.(%D)}] units } bind Li…” 4 Sandilya // Oct 24. 2008 at 10:59 am Thanks for pointing out the mistake. 5 Sully // Nov 11. Sandilya. Thanx again. Thanks! .Thanx a million and God bless. But I figured out a lot after reading your instructions. Fixed it! =) 3 Craft // Oct 23. I’ve followed your tips. 2008 at 2:33 pm Hi.

2008 at 1:06 pm thank you.. will recommend to my friends too! Thanks. I am glad to help! Just that I’m kinda busy with school work (mainly working on some VANET routing protocol). ignore the FYP. @Craft: My NAM works fine. Did your validation process went without error messages? Worsecase would be to change to another distro. 2008 at 4:56 pm NAM=/your directory/FYP/ns-allinone-2. Sorry bout that. 2008 at 8:34 am Its good thanks for help 9 Ashwath // Nov 20. 13 arun // Jan 19. It was part of my directory. heeh. 2009 at 1:20 pm oh sorry. 10 firdooze // Dec 3.13/ FYP ??? what does it mean? is it ur dir’s name? thnx in advance 12 firdooze // Jan 15. thus I may take sometime to reply back.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 7/3 6 sujay // Nov 11. no problem man. I’ve tried it on Ubuntu and Fedora with 100% success. please send the procedure to my mailid 8 moad // Nov 16. u saved me a day’s work 7 rajeswaran // Nov 14.33/nam-1. 2008 at 3:09 pm Was very helpful. 2008 at 4:02 pm i installed opensusue 10. @Rajeswaran: The installation process should be similar. 2009 at 6:13 pm .2 i want to install and work NS2 for VANET. 2008 at 4:37 pm Hey guys. 11 Ufuk // Dec 30.

2009 at 11:40 pm Hi. After starting the simulation I cannot see it in NAM. i have some problem with the instruction . I suspect this is caused by a wrong X11_LIB (/usr/X11R6/lib doesn’t exist on Arch) I tried several other possibilities but no success se far If anyone can help… 16 tomy // Feb 25./test-all-TEST-NAME any idea how to procede? thank you very much ^^ 17 2009_Beginner // Feb 27. I don’t get any % symbol… please help! P./validate. It gives error like this: invalid command name “n” while executing “n -t * -s 0 -x 0 -y 0 -Z 0 -z 100 -v circle -c black” (file “mobile100. I use ubuntu on virtualbox software.S./test-all-red to re-run a specific test.. when I type ns nothing happens. cd tcl/test. 14 firdooze // Jan 20. .From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 8/3 hey.nam” line 1) . it’s return me: validate overall report: some portable tests failed: . first thank you for your effort. 2009 at 9:06 pm Hello ! I hope you can help me with this problem. i followed the steps you have said for nstalling ns2 on ubuntu. But after everything is finished. I was trying to do some mobile ad hoc simulations but now I have a problem. 15 blorent // Feb 4. 2009 at 1:55 am good evening. I have the same issue as Craft. 2009 at 2:01 am arun > I am guessing that you might have forgotten to edit and use the bashrc file. running Arch Linux too.

(%D / 120) * 4}] units }” invoked from within “if {[tk windowingsystem] eq “classic” || [tk windowingsystem] eq “aqua”} { bind Listbox { . If you have experience with this kind of problems please help.2 21 sean // Mar 13. 2009 at 11:53 pm great! it works thanks to your explanations 20 Rajeswaran // Mar 3. When I try to run nam I get: $ nam: [code omitted because of length] : no event type or button # or keysym while executing “bind Listbox { %W yview scroll [expr {.13. Thank you in advance! 18 firdooze // Feb 28. I had to chance the . @Blorrent: Just wondering whether are your running a x64 machine? Because I had some similar problem with X11 files on an 64bit server running in a cluster.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 9/3 I am using NAM version 1. for ns2. 2009 at 7:28 pm I’ve the same problem as craft. (/usr/X11/lib64) 19 nicko // Mar 1.32 on Linux (Fedora 8 and kernel 2.6). I don’t see why there would be an error. I have installed it as allinone version. 2009 at 1:15 pm Need help to install and run ns2 step by step procedure on opensuse 10./configure files to include the 64 environment library in the x11 line. @tomy: Do check your installation output file and try run the specific test name as instructed by the installer. If it was generated successfully by NS2. 2009 at 1:11 am @Beginner: Maybe you could try running the nam file on command line rather than automatically after the ns2 simulation.

fedoraforum.4.org/showthread. 2009 at 8:39 am thx for me work exelent 23 sachin // Mar 17. 2009 at 8:00 am Hi.13 tcl8.18 gt-itm lib otcl-1..when i run ns i got error messages as follows: hanlinnhsan@hanlinnhsan-laptop:~/Desktop/ns-allinone-2.33 sgb tclcl-1.3 cweb install ns-2.1 .WIN32 otcl share tk8. 2009 at 10:02 pm You guys installed the all-inone version right? Did the validate process throw up any errors? 25 lyat // Mar 24.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 10/3 %W yview scroll [expr {.19 dei80211mr-1. 2009 at 6:29 am Me too have same problem like sean and craft 24 firdooze // Mar 20. i’ve already install NS simulator what you said above and wrote tcl file.2.4.4 INSTALL./validate some tests failed but ns works well enjoy! 27 Lynn Hsan // Apr 8.18 xgraph-12.33$ ls bin include nam-1. I’m running ns on archlinux 26 lyat // Mar 24. 2009 at 10:24 pm little precision when I execute .php?t=206795” and it works for me.1.13 README tclcl zlib-1. 2009 at 9:34 pm I found a solution here : http://forums. i want to know is where do i put my tcl file under ns directory.(%D)}] units } bind Li…” Any Ideas? 22 30fillos // Mar 16.

.33$ ns run couldn’t read file “run”: no such file or directory 28 I.33 archive and copy the patches in tk8.4.18]$ patch -p1 < .000000000 +0100 |+++ generic/tk.h. Then extract the ns-allinone-2. I uesed only one and it workrd.4-lastevent.4 tk-8.4.18-tkBind. [badar@linux ~]$ cd ns-allinone-2.18]$ ls bitmaps compat library macosx tk-8.patch tk-8..org/show_bug.patch win ChangeLog doc license.. http://bugs.(%D / 120) * 4}] units ..cgi?id=225999 The command session is below.4-lastevent.gentoo.18]$ patch -p1 < .From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 11/3 hanlinnhsan@hanlinnhsan-laptop:~/Desktop/ns-allinone-2.4.4.4.33/tk8.18 directory.patch can't find file to patch at input line 3 Perhaps you used the wrong -p or --strip option? The text leading up to this was: -------------------------|--.terms README tk-8. 2009 at 11:33 pm Hi guys .29. I am working on ns2.h 2008-07-24 08:21:46.patch [badar@linux tk8..2 based on Cygwin.patch xlib changes generic mac tests unix [badar@linux tk8.000000000 +0200 -------------------------- .4..generic/tk.4-lastevent./tk-8.18/ [badar@linux tk8.orig 2008-02-06 16:31:40.4./tk-8.18-tkBind. thanks OK I have solved the problem. A. Musbah // Apr 15. please anyone have faced this problem help me . I have problem with NAM it dose not work with it gives me code omitted because of length no event type or button or keysym while executing bind Listbox { %W yview scroll [expr {. First go to the link below and download both the patches.

[badar@linux ns-allinone-2. So you have to manually enter generic/tk.h patching file generic/tk../install I used patch for the first time and could not figure out exact option.18]$ cd .4.From Nguyễn Đình Việt + Student Groups 12/3 File to patch: generic/tk.33]$ .h [badar@linux tk8.h above. . Anyone to give correct patch options.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful