Contoh Format Rancangan pengajaran harian KSSR

Matapelajaran Tarikh Kelas Waktu Bidang pembelajaran Topik Standard kandungan : Matematik : 27 Januari 2010 : 1 Bestari : 0800-0830 : Nombor Dan Operasi : Nombor Bulat Hingga 100 : 1.2 Menama dan menentukan nilai.

Standard Pembelajaran : 1.2 (i ) (a) Membilang objek dalam kumpulan. (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. Aktiviti P & P : 1. Persediaan Murid membuat pemerhatian bilangan gula gula dalam sebuah bekas. Murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. 2. Imaginasi Memaparkan gambar objek pada power point dan minta murid mengimaginasikan bentuk nombor bagi objek tersebut. 3. Perkembangan Meminta murid untuk menekan nombor di papan kekunci. 4. Tindakan Murid menyelesaikan lembaran kerja pada buku aktiviti.

Pentaksiran Nilai & sikap Refleksi

: Murid perlu betul kesemua soalan sebelum berpindah ke SP berikutnya. : Bekerjasama dan mesra. : Semua murid telah berjaya melepasi Standard Pembelajaran pada hari ini.