P. 1
20100623Institutia Familiei in Noul Cod Civil

20100623Institutia Familiei in Noul Cod Civil

|Views: 1,114|Likes:
Published by Bobe Serban Irina

More info:

Published by: Bobe Serban Irina on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • CAPITOLUL 1 Preliminarii
 • CAPITOLUL 2 Dispoziţiile generale privind familia
 • Secţiunea 1. Fundamentele familiei
 • Secţiunea 2. Principiile căsătoriei
 • Secţiunea 3. Egalitatea în drepturi a copiilor
 • Secţiunea 5. Relaţiile dintre părinţi şi copii
 • Secţiunea 6. Principiul interesului superior al copilului
 • Secţiunea 7. Ascultarea copilului
 • Secţiunea 8. Instanţa de tutelă
 • LOGODNA
 • CAPITOLUL 1 Noutatea reglementării. Natură juridică
 • Secţiunea 1. Condiţii
 • Secţiunea 3. Formalităţi privind celebrarea căsătoriei
 • Secţiunea 4. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei
 • Secţiunea 5. Formalităţi privind regimul matrimonial
 • NULITATEA CĂSĂTORIEI
 • Secţiunea 1. Reglementare. Clasificare
 • Secţiunea 2. Nulităţi absolute ale căsătoriei Regim juridic
 • Secţiunea 3. Nulităţi relative ale căsătoriei Regim juridic
 • Secţiunea 1. Precizări prealabile
 • Secţiunea 2. Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei
 • Secţiunea 3. Situaţia copiilor
 • Secţiunea 4. Căsătoria putativă
 • Secţiunea 5. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti
 • CAPITOLUL 1 Autonomia reglementării raporturilor personale
 • REGIMUL MATRIMONIAL
 • Caracterizare generală
 • Secţiunea 2. Fundamentul regimului matrimonial
 • Secţiunea 4. Principiile regimurilor matrimoniale
 • Secţiunea 2. Originea convenţiei matrimoniale
 • Secţiunea 3. Natura juridică
 • Secţiunea 5. Formarea convenţiei matrimoniale
 • Secţiunea 6. Efectele convenţiilor matrimoniale
 • DESFACEREA CĂSĂTORIEI
 • Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
 • Secţiunea 3. Divorţul din culpă
 • Secţiunea 4. Divorţul după o separare în fapt
 • Secţiunea 5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ
 • Secţiunea 1. Data desfacerii căsătoriei
 • FILIAŢIA
 • Secţiunea 1. Filiaţia faţă de mamă
 • CAPITOLUL 3 Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator
 • Secţiunea 2. Confidenţialitatea informaţiilor
 • ADOPŢIA
 • Secţiunea 1. Principiile adopţiei

CUPRINS
TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGLEMENTAREA RELAŢIILOR DE FAMILIE ÎN NOUL COD CIVIL ................... 15 CAPITOLUL 1 Preliminarii ................................................................ 15 CAPITOLUL 2 Dispoziţiile generale privind familia ......................... 17 Secţiunea 1 - Fundamentele familiei .................................................... 17 Secţiunea 2 - Principiile căsătoriei ....................................................... 18 Secţiunea 3 - Egalitatea în drepturi a copiilor ...................................... 20 Secţiunea 4 - Îndatoririle părinţilor. Raporturile dintre părinţi şi copii .................................... 20 Secţiunea 5 - Relaţiile dintre părinţi şi copii ........................................ 21 Secţiunea 6 - Principiul interesului superior al copilului ..................... 21 Secţiunea 7 - Ascultarea copilului ........................................................ 22 Secţiunea 8 - Instanţa de tutelă ............................................................. 23 TITLUL II. LOGODNA ......................................................................................... 24 CAPITOLUL 1 Noutatea reglementării. Natură juridică .............................................. 24 CAPITOLUL 2 Încheierea logodnei. Efecte .................................................................. 27 CAPITOLUL 3 Ruperea logodnei ................................................................................. 28 Secţiunea 1 - Condiţii ........................................................................... 28 Secţiunea 2 - Efecte. Restituirea darurilor. Răspundere. Prescripţie .................................................. 28 2.1. Restituirea darurilor 2.2. Răspunderea pentru ruperea logodnei

TITLUL III. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI .......................................................... 31 CAPITOLUL 1 Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ................................... 31 Secţiunea 1 - Raţiunea reglementării. Clasificare ................................ 31 Secţiunea 2 - Condiţii de fond pozitive ................................................ 32 2.1. Tabel comparativ privind condiţiile de fond pozitive ale căsătoriei 2.2. Analiza condiţiilor de fond pozitive 2.2.1. Diferenţa de sex 2.2.2. Vârsta (capacitatea) matrimonială 2.2.3. Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii 2.2.4. Consimţământul la căsătorie Secţiunea 3 - Condiţii de fond negative (impedimentele la căsătorie) .......................................... 46 3.1. Noţiune 3.2. Clasificare 3.3. Tabel comparativ privind condiţiile de fond negative ale căsătoriei 3.4. Analiza impedimentelor la căsătorie 3.4.1. Bigamia 3.4.2. Rudenia 3.4.3. Tutela 3.4.4. Alienaţia, debilitatea mintală şi lipsa vremelnică a facultăţilor mintale CAPITOLUL 2 Formalităţi pentru încheierea căsătoriei ............................................. 54 Secţiunea 1 - Raţiunea reglementării. Clasificare ................................ 54 Secţiunea 2 - Formalităţi premergătoare celebrării căsătoriei .............. 55 2.1. Declaraţiile pentru încheierea căsătoriei 2.1.1. Declaraţia privind comunicarea reciprocă a stării de sănătate 2.1.2. Declaraţia de căsătorie 2.1.3. Declaraţia cu privire la nume 2.1.4. Declaraţia pentru încuviinţarea căsătoriei minorului

2

2.2. Publicitatea declaraţiei de căsătorie 2.3. Opoziţia la căsătorie Secţiunea 3 - Formalităţi privind celebrarea căsătoriei ........................ 65 3.1. Celebrarea căsătoriei 3.2. Momentul încheierii căsătoriei Secţiunea 4 - Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ...................... 70 4.1. Întocmirea actului de căsătorie 4.2. Dovada căsătoriei Secţiunea 5 - Formalităţi privind regimul matrimonial ........................ 72 TITLUL IV. NULITATEA CĂSĂTORIEI ............................................................ 74 CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Regim juridic ......................................................... 74 Secţiunea 1 - Reglementare. Clasificare ............................................... 74 Secţiunea 2 - Nulităţi absolute ale căsătoriei. Regim juridic ............... 75 2.1. Cazuri de nulitate absolută 2.2. Regim juridic Secţiunea 3 - Nulităţi relative ale căsătoriei. Regim juridic ................. 87 3.1. Cazuri de nulitate relativă 3.2. Regim juridic CAPITOLUL 2 Efectele nulităţii.................................................................................... 94 Secţiunea 1 - Precizări prealabile ......................................................... 94 Secţiunea 2 - Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei ........................... 94 Secţiunea 3 - Situaţia copiilor .............................................................. 96 Secţiunea 4 - Căsătoria putativă ........................................................... 97 4.1. Consideraţii generale 4.2. Condiţiile şi dovada bunei credinţe 4.3. Efectele căsătoriei putative Secţiunea 5 - Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti ........................... 102 TITLUL V. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSONALE ALE SOŢILOR ................................................................................. 105

3

CAPITOLUL 1 Autonomia reglementării raporturilor personale .............................. 105 CAPITOLUL 2 Luarea deciziilor de către soţi ............................................................ 107 CAPITOLUL 3 Îndatoririle soţilor .............................................................................. 108 3.1. Îndatorirea de sprijin moral reciproc 3.2. Îndatorirea de a locui împreună (obligaţia de coabitare) 3.3. Îndatoririle conjugale (debitum conjugale) 3.4. Obligaţia de fidelitate 3.5. Obligaţia de a purta numele comun CAPITOLUL 4 Independenţa personală a soţilor ....................................................... 112 CAPITOLUL 5 Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu .................. 114 TITLUL VI. REGIMUL MATRIMONIAL ......................................................... 115 CAPITOLUL 1 Consideraţii introductive .................................................................... 115 Secţiunea 1 - Noţiunea de regim matrimonial. Caracterizare generală ................................................... 115 Secţiunea 2 - Fundamentul regimului matrimonial ............................ 117 Secţiunea 3 - Natura juridică a regimului matrimonial ...................... 118 Secţiunea 4 - Principiile regimurilor matrimoniale ............................ 120 4.1. Principiul egalităţii în drepturi dintre soţi 4.2. Principiul libertăţii alegerii şi modificării regimului matrimonial 4.2.1. Libertatea alegerii regimului matrimonial 4.2.2. Libertatea modificării regimului matrimonial 4.3. Principiul subordonării regimului matrimonial scopului căsătoriei

4

Secţiunea 5 - Clasificarea regimurilor matrimoniale ......................... 124 CAPITOLUL 2 Convenţia matrimonială ..................................................................... 126 Secţiunea 1 - Noţiune ......................................................................... 126 Secţiunea 2 - Originea convenţiei matrimoniale ................................ 127 Secţiunea 3 - Natura juridică .............................................................. 128 Secţiunea 4 - Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii ........................................................................ 128 Secţiunea 5 - Formarea convenţiei matrimoniale ............................... 130 5.1. Condiţii de validitate (de fond şi de formă) 5.1.1. Capacitatea 5.1.2. Consimţământul 5.1.3. Obiectul 5.1.4. Cauza 5.1.5. Data încheierii convenţiei matrimoniale 5.1.6. Condiţii de formă 5.1.7. Sancţiuni 5.2. Condiţii de opozabilitate. Publicitatea convenţiei matrimoniale 5.2.1. Formalităţi generale 5.2.1.1. Consideraţii generale 5.2.1.2. Publicitatea convenţiilor matrimoniale potrivit noului Cod civil 5.2.2. Formalităţi speciale 5.2.3. Sancţiunea neîndeplinirii formalităţilor de publicitate Secţiunea 6 - Efectele convenţiilor matrimoniale .............................. 150 CAPITOLUL 3 Regimul primar imperativ .................................................................. 152 Secţiunea 1 - Consideraţii generale privind regimul primar imperativ ...................................................................... 152 1.1. Noţiune 1.2. Trăsăturile regimului primar imperativ Secţiunea 2 - Regimul primar imperativ în situaţia normală .............. 154

5

2.1. Interdependenţa vieţii familiale (coeziunea patrimonială a cuplului) 2.1.1. Locuinţa familiei 2.1.1.1. Noţiunea de locuinţă a familiei 2.1.1.2. Drepturile soţilor asupra locuinţei comune 2.1.1.3. Regimul juridic al locuinţei familiei 2.1.1.4. Bunurile mobile care servesc locuinţei familiei 2.1.1.5. Efectele divorţului asupra locuinţei comune 2.1.2. Cheltuielile căsătoriei 2.1.2.1. Noţiune 2.2. Independenţa economică şi socială reciprocă a soţilor 2.2.1. Independenţa profesională 2.2.1.1. Libertatea fiecărui soţ de a exercita o profesie 2.2.1.2. Participarea unuia dintre soţi la exercitarea profesiei de către celălalt soţ 2.2.2. Independenţa patrimonială a soţilor. Dreptul la informare 2.2.2.1. Încheierea de acte juridice 2.2.2.2. Depozitele bancare. Independenţa fiecăruia dintre soţi 2.2.2.3. Dreptul la informare Secţiunea 3 - Adaptarea regimului matrimonial în situaţia de criză .............................................................................. 182 3.1. Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 3.1.1. Noţiune 3.1.2. Natura juridică 3.1.3. Cauzele 3.1.4. Câmpul de aplicare a reprezentării judiciare 3.1.4.1. Puterile exercitate de soţul reprezentant 3.1.4.2. Întinderea reprezentării 3.1.5. Efectele reprezentării 3.1.6. Încetarea mandatului judiciar 3.2. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 3.2.1. Noţiune 3.2.2. Natura măsurii 3.2.3. Condiţiile măsurii 3.2.4. Caracterele măsurii 3.2.5. Sancţiunea

6

CAPITOLUL 4 Regimul comunităţii legale ................................................................. 192 Secţiunea 1 - Consideraţii prealabile .................................................. 192 Secţiunea 2 - Caracterizare generală .................................................. 192 2.1. Principiile regimului matrimonial al comunităţii legale 2.2. Trăsăturile regimului comunităţii legale 2.2.1. Regim de comunitate parţială 2.2.2. Regim legal, unic, obligatoriu şi imutabil Secţiunea 3 - Structura (compoziţia) patrimoniului fiecărui soţ ........ 195 3.1. Precizări prealabile 3.2. Bunurile comune ale soţilor 3.2.1. Calificare. Criteriile generale de determinare a bunurilor comune 3.3. Dovada bunurilor comune 3.4. Bunurile proprii ale soţilor 3.4.1. Precizări privind categoriile de bunuri proprii 3.4.2. Categoriile de bunuri proprii prevăzute de Codul familiei 3.4.3. Bunurile proprii ale soţilor potrivit noului Cod civil 3.4.4. Natura juridică a salariului 3.4.5. Dovada bunurilor proprii 3.4.5.1. Importanţă. Reglementare 3.5. Pasivul matrimonial 3.5.1. Datoriile soţilor 3.5.1.1. Conţinut 3.5.1.2. Calificarea datoriilor soţiilor 3.5.1.3. Categoriile de datorii comune potrivit Codului familiei 3.5.1.4. Datoriile comune ale soţilor potrivit noului Cod civil 3.5.2. Regimul juridic al datoriilor soţilor 3.5.2.1. Reguli specifice 3.5.2.2. Regimul juridic al datoriilor personale 3.5.2.3. Regimul juridic al datoriilor comune Secţiunea 4 - Funcţionarea regimului comunităţii de bunuri ............. 213

7

Limite convenţionale 4. Limite de fapt 4. Limite legale 4.2.2. Domeniul de aplicare 4.2.excepţie de la sistemul gestiunii paralele 4.4.2.4.1.1.5. Sancţiunea nerespectării limitelor mandatului tacit reciproc 4.5. Răspunderea pentru actele care prejudiciază comunitatea 4.2. Gestiunea comună (cogestiunea) 4.2. Consideraţii generale privind gestiunea bunurilor comune 4.3.4.2. Clasificarea limitelor mandatului tacit reciproc 4. Gestiunea bunurilor comune potrivit noului Cod civil 4.3. Prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi 4.1.2. Noţiune 4.3. Limitele mandatului tacit reciproc 4.1.4.4.1.4.4. Calificare 4. Gestiunea bunurilor proprii (drepturile soţilor asupra bunurilor proprii) potrivit Codului familiei 4.2.1.3.4.3. Gestiunea separată 4. Sistemul gestiunii paralele 4.2.4. Modalităţile de exprimare a consimţământului 4.1.2.3. Raţiunea reglementării 4.2.2.4.4. Gestiunea exclusivă potrivit noului Cod civil 8 . Forţa prezumţiei de mandat tacit reciproc 4.1. Gestiunea bunurilor comune potrivit Codul familiei 4.3.3.2.2.1. Conţinutul principiului gestiunii comune 4.1.4. Domeniul de aplicare 4.4.4.2.2.4.5.2. Înţelesul prezumţiei de mandat tacit reciproc între soţi 4.2. Sistemul gestiunii comune (cogestiunii) .2.1.1.3. Gestiunea exclusivă 4.4. Aspecte generale 4.3.4. Gestiunea paralelă (concurentă) 4.1.3.2.2.3.6. Reglementare. Corecţii 4.3.1. Sancţiunea 4.4.

... Preliminarii 1..1..1.....2. Lichidarea comunităţii de bunuri 7. Împărţeala bunurilor comune în timpul căsătoriei potrivit Codului familiei 5.......3..... 237 Secţiunea 7 .3.... Data încetării regimului comunităţii legale 7...1......4..2....2...........3......Încetarea şi lichidarea comunităţii ....1.. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii 9 .4....... Gestiunea bunurilor proprii potrivit noului Cod civil Secţiunea 5 . Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 1.......4......... 254 Secţiunea 1 ... Partajul bunurilor comune 7....Dispoziţii speciale din noul Cod civil privind drepturile soţilor în lumina legislaţiei societăţilor comerciale ..1.1.. Încetarea şi lichidarea comunităţii potrivit noului Cod civil 7........1.2.2... Împărţirea bunurilor comune prin bună învoială 7.3............ Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească 7... Cauzele încetării regimului comunităţii legale 7.......1.....Împărţeala (partajul) bunurilor comune în timpul căsătoriei .2.......3............1.....3.....2.... Modalităţile de partaj 7. Modalităţile de lichidare 7... Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 1..........2.....Regimul comunităţii convenţionale ..... Lichidarea comunităţii. Efectele partajului 7.....2....2..1..6...1................ Comunitatea extinsă 1. Efectele partajului CAPITOLUL 5 Regimuri matrimoniale convenţionale ....1........2..3. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei potrivit noului Cod civil Secţiunea 6 ...........3.....2.....2.. 234 5..... 254 1.1..2.2. Data încetării comunităţii de bunuri la divorţ 7.....1... Cazurile de încetare a regimului matrimonial 7...3... 240 7..... Încetarea şi lichidarea comunităţii legale potrivit Codului familiei 7.......3.1. Comunitatea restrânsă 1....

..2.4. Delimitări conceptuale 2....3. Separaţia pasivului 2..2.. Efectele între soţi 2.. Reglementare 2.2......... Separaţia activului 2.3.... Gestiunea bunurilor 2.4..3..2. Limitele modificării regimului matrimonial 2.....2..2..2..2.....2..... Condiţii de fond 2........ Efectele faţă de terţi 10 ..........3..2....... Modificarea judiciară a regimului comunităţii de bunuri 2. Condiţie specială 2........1.2....1.. Condiţii de opozabilitate faţă de terţi 2...2......2.....3....2.......2...2.1.2.. Clauza de preciput 1... Temeiul juridic al separaţiei de bunuri 2..2... Condiţii generale 2...2..2..... Modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale Secţiunea 2 .2.3.3..2. Condiţii 2. Efectele modificării convenţionale a regimului matrimonial 2...1. 276 Secţiunea 1 .....3......3.1.. Separaţia de bunuri potrivit noului Cod civil 2....... Preliminarii 1.. Dovada bunurilor 2.1. Lichidarea regimului CAPITOLUL 6 Modificarea regimului matrimonial ...Regimul separaţiei de bunuri .. Modificarea convenţională a regimului matrimonial 2..4.. Efectele modificării judiciare a comunităţii de bunuri 2..1........4.2... 276 2.2.2...2....3.... Condiţii ad validitatem 2.......4.Modificarea regimului matrimonial potrivit noului Cod civil ....2. 276 Secţiunea 2 ......1..2.3.. Separaţia patrimoniilor 2..... Succintă caracterizare 2......Consideraţii generale .1.1..2.1......2.........3...2. Condiţii de formă 2... 265 2...2.......2.2.

........................................Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori .............................Divorţul prin acordul soţilor pe care administrativă sau prin procedură notarială .2................2..... Dreptul la despăgubiri 3... 304 Secţiunea 2 ..... 306 3...................................Divorţul din culpă ..........................................................Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ........ Încredinţarea copiilor 4............................... Efectele desfacerii căsătoriei asupra relaţiilor personale dintre părinţi şi copii 4...............Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ .... Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 3.1.............. 296 Secţiunea 4 ..... 293 Secţiunea 3 .... învăţătură şi pregătire profesională a copilului 4............ 301 Secţiunea 5 ..........Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi ............ Noţiunea de „desfacere a căsătoriei”.. 301 CAPITOLUL 3 Efectele divorţului ............. 290 Secţiunea 1 ........ Alocaţia de stat pentru copii 11 ...........Divorţul după o separare în fapt .. 292 Secţiunea 2 .TITLUL VII.... 287 CAPITOLUL 2 Cazurile de divorţ ........................... Efecte cu privire la regimul matrimonial 3................4....................... Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copii 4.....2..........1...................................................3...... 304 Secţiunea 1 ... Prestaţia compensatorie Secţiunea 4 .........1......... 287 CAPITOLUL 1 Consideraţii generale.........1.......................................... 304 Secţiunea 3 ................................2........ Contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere.......1...................2.......Efectele divorţului asupra relaţiilor patrimoniale dintre foştii soţi ........Data desfacerii căsătoriei ........... DESFACEREA CĂSĂTORIEI ..... 316 4.... Reglementare ..................... educare...

.................. ţinându-se seama de originea sa etnică.............................................Filiaţia faţă de mamă .. Principiul interesului superior al copilului Secţiunea 2 .........................TITLUL VIII................................ 344 Secţiunea 1 ..... 341 CAPITOLUL 4 Situaţia legală a copilului .........................................Contestarea filiaţiei în situaţia reproducerii asistate medical ........................................ 348 Secţiunea 3 .. 327 Secţiunea 2 ............Principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial ................ 339 Secţiunea 1 .............................. 347 1..................... Acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie CAPITOLUL 3 Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator ..... 325 CAPITOLUL 1 Consideraţii introductive......................... ADOPŢIA ............... Prezumţia de paternitate ....... FILIAŢIA . Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 2..............................Stabilirea filiaţiei faţă de tată......................... 349 12 ................................................... 330 2..................... 325 CAPITOLUL 2 Filiaţia .................................................................2........ 327 Secţiunea 1 ....... Noţiune ....Principiile adopţiei ........................Confidenţialitatea informaţiilor ............................ Acţiunea în tăgada paternităţii 2............................................. culturală şi lingvistică ............................................................................................1........ 342 TITLUL IX..............Principiul continuităţii în educarea copilului...................................... 344 CAPITOLUL 1 Noţiune................................................1.............. 340 Secţiunea 2 ...3. Reglementare ....

..............6........... 372 CAPITOLUL 2 Drepturile şi îndatoririle părinţilor .......2....... 378 13 ...... Nulitatea adopţiei 4... Desfacerea adopţiei 4.............. Regimul juridic al nulităţii adopţiei 4.3.................CAPITOLUL 2 Condiţii de fond ale adopţiei .......1.............1.............. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ..................4......... Efectele încetării adopţiei TITLUL X......................2...2... 361 3...... Cerinţe de fond privitoare la persoana sau familia adoptatoare 2............2.................. Cerinţe de fond privitoare la persoana adoptatului 2............ Ocrotirea părintească a copilului adoptat 3. 350 2...................2....... Impedimente la adopţie CAPITOLUL 3 Efectele adopţiei ..... Vocaţia succesorală legală 3.......... 372 CAPITOLUL 1 Noţiune ............................2.......................1....... 373 CAPITOLUL 3 Exercitarea autorităţii părinteşti ....... 368 4...................1............5.............2........... Cerinţe legate de consimţământul altor persoane implicate în adopţie 2....... Raporturile dintre adoptat şi adoptator 3................2.......2. Obligaţia legală de întreţinere 3........................... Cetăţenia adoptatului 3.3......................3........ Relaţiile de filiaţie şi de rudenie ale adoptatului 3.....................2. Dreptul la informare CAPITOLUL 4 Încetarea adopţiei ... Numele şi prenumele adoptatului 3....4...........4....

Cuantumul obligaţiei de întreţinere 4......... 379 TITLUL XI.…………............1.. 387 CAPITOLUL 3 Condiţiile obligaţiei de întreţinere ………………….................CAPITOLUL 4 Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ..........3........... 380 Secţiunea 1 ... Stingerea obligaţiei de întreţinere 4.Caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere ………………………………....... 399 4.... OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE ...............2.. 380 CAPITOLUL 2 Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere şi ordinea în care se datorează ………………………………............…….. Plata pensiei de întreţinere 14 ...……..……… 393 CAPITOLUL 4 Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ........ 380 CAPITOLUL 1 Noţiunea şi fundamentul obligaţiei legale de întreţinere ..............

o consacra şi Codul civil de la 1864. 258-534)1. 1 15 . Pe cale de consecinţă. prevede că acesta va intra în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. soluţie pe care. Codul familiei va fi abrogat. din punctul de vedere al tehnicii legislative. Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului civil.) se va realiza abrogarea Codului familiei.C. având ca surse principale de inspiraţie Codul civil francez. intitulată „Despre familie” (art. noul Cod civil integrează principii şi reglementări care se regăsesc în prezent la nivelul unor reglementări speciale.civ. În termen de 12 luni de la data publicării Codului civil. De asemenea. Cele mai spectaculoase modificări au fost aduse în materia regimurilor matrimoniale. iniţial. 511 din 24 iulie 2009) reglementează relaţiile de familie în Cartea a II-a. marcând revenirea. nr.Of.C. prin reglementarea Art. publicată în M. Noua reglementare a relaţiilor de familie valorifică soluţiile şi propunerile „de lege ferenda” conturate în doctrină şi jurisprudenţă. 2664 din N. la tradiţia încorporării reglementării relaţiilor de familie în Codul civil. precum cele din materia protecţiei drepturilor copilului. Prin legea de punere în aplicare. prin legea pentru punerea în aplicare a noului Cod civil (în continuare N. Codul civil elveţian.civ.TITLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGLEMENTAREA FAMILIEI ÎN NOUL COD CIVIL CAPITOLUL 1 Preliminarii Noul Cod civil (Legea 287/17 iulie 2009. Codul civil din Quebec.

a divorţului (prin posibilitatea conferită soţilor de a divorţa prin acordul lor pe cale administrativă sau notarială). a filiaţiei (prin modificarea regimului juridic al acţiunilor în filiaţie). 16 .convenţiilor matrimoniale. a protecţiei copilului (printr-o nouă reglementare a autorităţii părinteşti).

(4) În sensul prezentului Cod civil. 17 . 258. fie în cuprinsul unor convenţii internaţionale la care România este parte. (1) din Constituţie şi reflectă fundamentul relaţiilor de familie care se întemeiază. aceste dispoziţii generale au deja corespondent în reglementările existente. încheierea căsătoriei. în principal. (2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei. în prezent se regăsesc dispersate şi de a ridica astfel structura de rezistenţă a întregii reglementări a familiei. care. fie la nivelul Codului familiei ori al unor legi speciale. „(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi. precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor. (3) Statul este obligat să sprijine. care exprimă principiile generale care stau la baza reglementării relaţiilor de familie. (1) al acestui text preia practic principiul consacrat prin art.CAPITOLUL 2 Dispoziţiile generale privind familia Titlul I din Cartea a II-a cuprinde dispoziţiile generale privind familia. prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.” Alin. pe căsătorie. potrivit art. Scopul urmărit de legiuitor a fost acela de a concentra în câteva texte principiile fundamentale aplicabile în materia reglementării relaţiilor de familie. Secţiunea 1. prin măsuri economice şi sociale. Fundamentele familiei Astfel. pe egalitatea acestora. În esenţă. 48 alin. fie la nivel constituţional.

16) proclamă că familia este “elementul fundamental al societăţii” sau “celula fundamentală” a societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 2 18 . (2) exprimă. În esenţă. ratificate de România prin Decretul nr.N. prin Rezoluţia 2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. În sfârşit. 74/1999 . ratificată de România prin Legea nr.23) şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice.U. Este de remarcat faptul că alin. Secţiunea 2. adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a O. având corespondent în dispoziţiile art. în condiţiile în care Codul familiei nu conţinea o asemenea definiţie. Principiile căsătoriei Art. (2) din Constituţie.. în concordanţă cu documentele internaţionale la care România este parte2. încheiată în condiţiile legii.U. Textul din noul Cod civil conţine însă o nuanţă: consacră dreptul familiei la ocrotire din partea societăţii sau a statului. S-ar putea considera că textul are corespondent în prevederile art. 259 sintetizează principiile instituţiei căsătoriei. (4) defineşte noţiunea de soţi. alin. prin Rezoluţia nr. ca şi condiţie esenţială. Carta socială europeană revizuită. aceasta nu diferă faţă de definiţiile date în literatura juridică.200 A (XXI) din 16 decembrie 1966 (art. 1 alin.16).(art.Alin. (3) dezvoltă obligaţia statului de a sprijini familia. dezvoltarea şi consolidarea familiei”.10). potrivit cărora “statul ocroteşte căsătoria şi familia. Declaraţia universală a drepturilor omului. diferenţa de sex. sociale şi culturale (art. adoptată la Strasbourg. alin. 212/1974.N. prin măsuri economice şi sociale. adoptat de Adunarea Generală a O. la 3 mai 1996. În mod corespunzător.fam. el sprijină. 217A (III) din 10 decembrie 1948 (art. (1) cuprinde o definiţie legală a căsătoriei ca fiind uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie. expres rolul familiei ca instituţie socială fundamentală a societăţii. (1) din C. aşezând la baza căsătoriei. precum şi protecţia specială de care beneficiază din partea statului.. 48 alin..

12 din CEDO consacră nu un singur drept. este posibil ca „familia” să fie întemeiată pe baza unor legături de fapt. 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO). respectiv dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie. 48 alin. dar aducând pe lume copii în cadrul acestei convieţuiri în fapt. De asemenea. întemeierea unei familii se poate realiza şi prin adoptarea unui copil de către o persoană necăsătorită. 259 consacră doar dreptul fundamental de a încheia o căsătorie „în scopul” întemeierii unei familiei. Textul are corespondent în prevederile art. chiar dacă soţii nu procreează sau nu adoptă un copil. chiar dacă cele două drepturi sunt strâns legate. În schimb.Se remarcă din nou intenţia legiuitorului de a insista asupra faptului că este vorba doar de o uniune între bărbat şi femeie. Astfel. în lipsa încheierii unei căsătorii. precum şi de dreptul de a adopta copii. (3) prevede caracterul laic al căsătoriei şi are corespondent în dispoziţiile art. ci două. totuşi nu sunt condiţionate unul de celălalt. potrivit căruia începând cu vârsta stabilită de lege. Alin. deci de a procrea. (2) al art. Aşadar. rezultă că dreptul la căsătorie implică întotdeauna dreptul de a întemeia o familie. întemeierea unei familii constituie cauza determinantă a căsătoriei. Astfel. (2) teza a II-a din 19 . Reciproca este însă valabilă: întrucât prin căsătorie se întemeiază întotdeauna o familie. dreptul de a întemeia o familie nu este condiţionat de dreptul la căsătorie. Alin. art. bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie”. Există însă şi de această dată o deosebire între cele două texte. ci – mai curând – de dreptul de a avea copii. Prin urmare. alin. (2) al art.

101/1992.” Alin. adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi ratificată prin Legea nr. (4)-(6) fac distincţie între desfiinţarea căsătoriei. Egalitatea în drepturi a copiilor Potrivit art. însă. îndatorirea de creştere şi educare a copiilor lor minori. aduce. „Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.C. un element suplimentar faţă de aceste reglementări anterioare. 260 din N. (3) din Constituţie.” Textul are corespondent în prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil din căsătorie”. 48 alin. care instituie primordialitatea responsabilităţii 20 .civ.” Textul are corespondent în prevederile art. 18/1990.” Tot astfel. Codul familiei a consacrat principiul conform căruia „Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească are. Art. potrivit cărora „copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. în primul rând. pentru că se referă expres şi la copiii adoptaţi pe care îi asimilează copiilor fireşti din punctul de vedere al statutului lor legal. în sensul că „Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile. Raporturile dintre părinţi şi copii Potrivit art. Secţiunea 3. faţă de părinte şi rudele acestuia. 260. 261. atunci când este afectată de o cauză de nulitate. ratificată de România prin Legea nr. De asemenea.Constituţie. România este parte la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. Secţiunea 4. Îndatoririle părinţilor. precum şi cu cei adoptaţi. „Părinţii sunt cei care au. încetarea (prin decesul sau declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi) şi desfacerea căsătoriei prin divorţ.

(2) din Legea nr. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. la unul dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceştia. Relaţiile dintre părinţi şi copii În continuarea art. (2) Pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii.” Şi acest text îşi are practic izvorul în prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copiilor şi în dispoziţiile corespunzătoare ale art. conform art. 261. autorităţile competente sunt datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca părţile să recurgă la metodele de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă. 262. după caz.părinteşti şi se regăseşte deopotrivă în art. trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Principiul interesului superior al copilului Art. 5 alin. pentru motive temeinice. luând în considerare interesul superior al copilului. 263 „(1) Orice măsură privitoare la copil. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Astfel. 21 . 16 din Legea nr. „(1) Copilul nu poate fi separat de părinţii săi fără încuviinţarea acestora. respectiv respectarea interesului superior al copilului. potrivit art.” Secţiunea 5. indiferent de autorul ei. potrivit căruia „Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor. (2) Copilul care nu locuieşte la părinţii săi sau. Secţiunea 6. 263 enunţă principiul fundamental care stă la baza tuturor măsurilor privitoare la copii. Exerciţiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condiţiile prevăzute de lege.

49 din Constituţie. (2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie. poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani. a) din Legea nr. prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu. potrivit legii. 4 lit. respectiv în prevederile art.(3) Procedurile referitoare la relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie să garanteze că dorinţele şi interesele părinţilor referitoare la copii pot fi aduse la cunoştinţa autorităţilor şi că acestea ţin cont de ele în hotărârile pe care le iau. potrivit cu vârsta sa. (5) al art.C. 263 este identică definiţiei cuprinse în art. dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei. ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea. 48 alin. care au transpus principiile cuprinse în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Ascultarea copilului Art.” Principiul ocrotirii intereselor copilului a fost consacrat şi de art. (5) În sensul prevederilor legale privind protecţia copilului. 24 ale Legii nr. 1 alin. textul stabileşte că: „(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc.fam. Şi acest text are corespondent în reglementarea anterioară noului Cod civil. 272/2004.civ. 264 din N. (3) şi art. Definiţia noţiunii de copil cuprinsă în alin. de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe 22 . Astfel. 272/2004. astfel încât interesul superior al copilului şi relaţiile de familie să nu fie afectate. Secţiunea 7. (2) C. (4) Procedurile privitoare la copii trebuie să se desfăşoare într-un timp rezonabil. ridică la rangul de principiu ascultarea minorului în procedurile administrative şi judiciare. el existând şi în art.

Astfel. în tot ceea ce priveşte ocrotirea persoanei fizice. 272/2004.care le poate avea aceasta. 23 . (1) şi (2).” Textul are corespondent în dispoziţiile art. precum şi relaţiile de familie. competenţa va aparţine instanţei de tutelă şi de familie. denumită în continuare instanţa de tutelă. ca şi instanţă specializată. În aplicarea noului Cod civil. denumită generic instanţa de tutelă. Potrivit art. prin legea pentru organizarea judecătorească se vor stabili regulile privind alcătuirea şi funcţionarea instanţei de tutelă. (4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate. Instanţa de tutelă Art. potrivit prevederilor alin. 265 instituie instanţa de tutelă ca şi instanţă specializată în materia cauzelor de familie. procedurile din cod privind ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă sunt de competenţa instanţei de tutelă şi familie stabilite potrivit legii. 107. (3) Orice copil poate cere să fie ascultat. 24 din Legea nr. dacă este respectată. precum şi prevederile referitoare la desemnarea de către instanţă a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile. Secţiunea 8. 107. Aşadar. (5) Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului. fie nepatrimoniale. precum şi toate litigiile privind aplicarea dispoziţiilor prezentei cărţi sunt de competenţa instanţei de tutelă prevăzute la art. în procedurile care îl privesc. Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată. fie patrimoniale. toate măsurile date prin Cartea a II-a – „Familia” în competenţa instanţei judecătoreşti. precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.

Codul civil (după modelul Codului civil francez) şi apoi Codul familiei n-au mai reglementat logodna. Este de remarcat faptul că logodna este expres prevăzută în unele legislaţii. libertatea de a se căsători. 1297-1302) dispune că. Logodna nu poate fi calificată ca un antecontract. 4 Codul civil elveţian (art. Ulterior. în natură sau în echivalent potrivit regulilor prevăzute pentru îmbogăţirea fără justă cauză. pe care o reglementează ca o situaţie juridică premergătoare căsătoriei. precum Codul civil german3 şi Codul civil elveţian. cheltuieli în vederea încheierii căsătoriei sau riscă să sufere o 3 24 . Altfel spus. însă dezicerea nejustificată de logodnă dă dreptul fiecărui logodnic la restituirea cadourilor ce şi le-au făcut în temeiul logodnei şi la repararea prejudiciilor cauzate prin dezicere. foştii logodnici au dreptul la restituirea cadourilor. nu se poate formula o acţiune pentru a obliga la încheierea căsătoriei. Vechile noastre legiuiri. în baza logodnei. Noul Cod civil consacră Capitolul I al Titlului II „Căsătoria” din Cartea a II-a logodnei.4 Codul civil german din 1900 (art. cu bună-credinţă. dar în caz de rupere a logodnei. logodnicul care a făcut. pentru că nu este de conceput existenţa unei obligaţii de a încheia o căsătorie. De asemenea. Caragea şi Donici au reglementat logodna ca un contract (antecontract) care obliga la încheierea căsătoriei. prin componenta ei dreptul de a nu se căsători – face imposibilă o asemenea obligaţie juridică. făcută – de regulă – într-un cadru festiv. 90-93) prevede expres că logodna nu obligă la încheierea căsătoriei. Natură juridică Logodna nu reprezintă altceva decât o promisiune reciprocă de căsătorie.TITLUL II LOGODNA CAPITOLUL 1 Noutatea reglementării. din dorinţa de a da libertăţii matrimoniale deplină consistenţă. Codurile Calimach.

Astfel. din ansamblul reglementării s-ar putea desprinde această concluzie. Astfel înţeles. promisiunile de căsătorie sunt adeseori dublate de convieţuirea viitorilor soţi. eventualele litigii se plasează mai ales pe planul raporturilor patrimoniale dintre concubini şi al stabilirii paternităţii din afara căsătoriei. Există însă şi opinii care împărtăşesc teza contractualistă a logodnei. ci s-ar obliga doar să încerce în mod loial să stabilească o asemenea relaţie de natură să conducă la încheierea căsătoriei (obligaţie de mijloace). răspunderea sa neputând fi antrenată decât în caz de denunţare abuzivă. Libertatea matrimonială nu ar fi atinsă. s-a considerat că logodna nu este un contract. din punct de vedere juridic. Deşi noul Cod civil nu califică expres logodna ca fiind un contract. Natura juridică a logodnei este controversată în doctrină. Deşi.Într-adevăr. nu există un contencios relevant în această materie. Aceasta este teza cea mai răspândită. din punct de vedere sociologic. astfel încât părţile nu s-ar obliga să încheie căsătoria (obligaţie de rezultat). 25 . ci un simplu fapt juridic care poate să producă cel mult efecte extrinseci căsătoriei. în special în cazul ruperii unilaterale şi abuzive. în mod echitabil. 266 defineşte expres logodna ca pierdere prin ruperea logodnei. „contractul” de logodnă conduce la aceleaşi consecinţe practice ca şi calificarea logodnei ca un simplu fapt juridic. de regulă. simplele promisiuni de căsătorie sunt suficiente pentru a ridica probleme de calificare juridică şi responsabilitate. un fel de „pre-mariaj” sau „căsătorie de probă”. potrivit circumstanţelor. are dreptul la despăgubiri. deoarece oricare dintre părţi poate denunţa unilateral „contractul” oricând. art. În practică. astfel încât. în cazul în care au rezultat copii. Dar acest contract nu are conţinutul unui antecontract de căsătorie. logodna reprezintă o perioadă preparatorie. în vederea viitoarei căsătorii. considerându-se că este contrar realităţii psihologice şi sociale să se nege aspectul său contractual. Astfel.

Textul se referă expres la „încheierea logodnei”. respectiv la condiţiile de fond şi formalităţile logodnei.fiind „promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria”. 26 .

(2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. cu excepţia avizului medical şi a autorizării organului administrativ competent. a cărei încheiere constituie. Se conservă astfel libertatea oricăruia dintre viitorii soţi de a se căsători sau nu.CAPITOLUL 2 Încheierea logodnei. În ceea ce priveşte efectele logodnei. (1) logodna nu obligă la încheierea căsătoriei. 266. textul se referă la autorizarea organului administrativ competent. b) îndeplinirea celorlalte condiţii de fond cerute la încheierea căsătoriei. Efecte Potrivit art.5 c) nu se impun formalităţi speciale pentru celebrarea logodnei. Dintr-o eroare. (5) Logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie. în ceea ce priveşte încheierea logodnei. 267 alin. condiţiile de fond sunt următoarele : a) diferenţa de sex (ca şi în cazul căsătoriei). De asemenea. aşadar. (4) Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei. potrivit alin. doar o facultate pentru viitorii soţi. în sensul că logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. 5 27 . 266 din noul Cod civil: „(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. căsătoria nu este condiţionată de încheierea logodnei. (3) al art. potrivit art. Dovada se poate face cu orice mijloc de probă. În cazul minorilor nu se cere însă avizul medical şi încuviinţarea instanţei tutelare.” Din cuprinsul acestui text rezultă că.

Restituirea darurilor. Art. (2) Darurile se restituie în natură sau. cu excepţia darurilor obişnuite. (3) al art. “(1) În cazul ruperii logodnei. 267. pe durata acesteia.CAPITOLUL 3 Ruperea logodnei Secţiunea 1. potrivit alin. (2) al art. ca şi o garanţie a libertăţii matrimoniale. 267. ceea ce echivalează cu o denunţare unilaterală a logodnei. în măsura îmbogăţirii. Potrivit alin. 268. 269 reglementează două asemenea efecte. Restituirea darurilor Potrivit art. Condiţii Oricare dintre logodnici poate rupe logodna. 2. De asemenea.1. Prescripţie Faptul că logodna poate fi oricând denunţată (ruptă) în mod unilateral nu înseamnă că nu se pot produce şi anumite consecinţe juridice. Efecte. sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau. Secţiunea 2. în vederea căsătoriei. dacă aceasta nu mai este cu putinţă.” 28 . ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Răspundere. clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. 268 şi art. (3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.

998-999 C. ele pot fi păstrate cu titlu compensatoriu. răspunderea nefiind contractuală. făcute în considerarea căsătoriei proiectate sunt supuse restituirii.a fost abuzivă. În doctrina franceză. 269. ci ruperea abuzivă. Darurile manuale. s-a considerat că temeiul îl constituie regulile dreptului comun în materia răspunderii civile delictuale – art. Cu toate acestea.Soluţiile sunt fireşti. sub imperiul Codului civil de la 1864. nejustificată a logodnei. făcute pentru a respecta un obicei social şi care au o valoare modică în raport cu nivelul de trai al donatorului nu se restituie. injurioasă). Temeiul răspunderii nu este deci actul logodnei. s-a considerat că acestea au un regim special: ele nu au fost remise cu titlul de donaţie (daruri manuale).2. Noul Cod civil reglementează expres răspunderea pentru ruperea logodnei în art. ceea ce se sancţionează este modalitatea în care s-a produs ruperea unilaterală a logodnei (intempestivă. Soluţia ar fi aceeaşi şi dacă se împărtăşeşte teoria contractualistă asupra logodnei.Civ. anterioară anului 1948. chiar şi în lipsa unei reglementări exprese. Răspunderea pentru ruperea logodnei De lege lata. În general. 2. dacă ruperea logodnei a fost abuzivă. brutală. dacă se constată că denunţarea . în contul despăgubirilor care s-ar cuveni părţii obligate la restituire.ca manifestare unilaterală de voinţă . ci tot delictuală. ci cu titlul de împrumut de folosinţă şi deci trebuie restituite pentru a fi menţinute în familia respectivă. incorectă. astfel: “(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate 29 . Cadourile cu valoare mare. în ceea ce priveşte bijuteriile de familie. în jurisprudenţa veche.

în mod culpabil. Referitor la prejudiciu. precum şi prejudiciul cauzat. (2) Partea care. precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate. culpa logodnicului pârât. aşadar.civ. cât şi în cazul răspunderii pentru ruperea logodnei se prescrie în termen de un an de la ruperea logodnei. în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările.în vederea căsătoriei. 30 . cât şi cel moral. l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condiţiile alin. caracterul abuziv al ruperii logodnei.” Reclamantul trebuie să dovedească. potrivit art. atât pentru restituirea darurilor. (1). 270 din N. poate fi reparat sub forma despăgubirilor atât prejudiciul material.. întrucât textul nu distinge.C. dreptul la acţiune. În sfârşit.

Condiţiile de fond negative (impedimentele la căsătorie) sunt împrejurări de fapt sau de drept care împiedică încheierea căsătoriei. de către persoanele care au aptitudinea fizică sau morală de a întemeia o familie. Condiţiile de fond pozitive trebuie să existe pentru a se încheia căsătoria. de asemenea. Ele se invocă de terţele persoane împotriva celor care doresc să se căsătorească. menirea de a asigura exprimarea unui consimţământ liber şi conştient al viitorilor soţi. Condiţiile de fond se clasifică în: condiţii de fond pozitive şi condiţii de fond negative sau impedimente la căsătorie. Clasificare Condiţiile de fond. aceste condiţii au. sunt menite să asigure că încheierea căsătoriei se face în scopul întemeierii unei familii trainice şi sănătoase.TITLUL III ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI CAPITOLUL 1 Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei Secţiunea 1. sau de către ofiţerul de stare civilă. astfel cum sunt reglementate de Codul familiei. pe calea opoziţiei la căsătorie. 31 . prin întocmirea unui proces-verbal care constată existenţa impedimentului. Raţiunea reglementării.

În esenţă. (1) şi (2). 298 2. ci printre formalităţile pentru încheierea căsătoriei. Art. (art. 271. încât legea nu a mai prevăzut-o expres. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 278 Consimţământul Art. 10 Art. 277 Art. 272 coroborat cu art. 259 alin. Art. (3). Analiza condiţiilor de fond pozitive 2.fam Nu există Art. reglementarea este asemănătoare. 1 alin. Art. 1 alin. (4): „În relaţiile dintre soţi.Secţiunea 2.civ.C. 21 Art. bărbatul şi femeia au drepturi 32 . precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii. Reglementarea din N.(1). Ea se deducea din ansamblul reglementării căsătoriei. Condiţii de fond pozitive 2.1. 271. reglementarea este asemănătoare Noul Cod civil nu mai prevede comunicarea reciprocă a stării sănătăţii printre condiţiile de fond. această condiţie era atât de evidentă. 4 alin. Condiţii de fond pozitive Diferenţa de sex Vârsta matrimonială Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii Art. Tabel comparativ privind condiţiile de fond pozitive ale căsătoriei Reglementarea din C.fam. Art.2. ca şi din unele texte din C.2. 16 Art.1. Diferenţa de sex Sub imperiul Codului familiei. 288/2007. 398 Constatări Noul Cod civil prevede expres această condiţie de fond În esenţă. Art.

căsătoria poate fi încheiată numai între un bărbat şi o femeie [art. după cum urmează: „(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. respectiv diferenţa de sex a viitorilor soţi.). relaţia de convieţuire poate fi dovedită”. „persoanele aflate în întreţinere. În concepţia noului Cod civil. ns. Mai mult. fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. a se vedea M. fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. (1) şi (2)]. 3). 271 fac expres referire la bărbat şi femeie. De asemenea.7” Sexul. precum şi art.Avram. 2. se dovedeşte cu certificatul de naştere eliberat pe baza actului de naştere. pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.egale. aprobată prin Legea nr. dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienţă sau. 2010. 277 prevede expres interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria6. (2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români. 7 Potrivit OUG 30/2006. Regimuri matrimoniale. 6 33 . (4) Dispoziţiile legale privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rămân aplicabile. Hamangiu. 259 alin. art. prin „partener” se înţelege „persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul Uniunii Europene. în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat.Nicolescu. în condiţiile stabilite de această ordonanţă de urgenţă” (art. p. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. 25: „Bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie.”.” – subl. art. potrivit art. Pentru dezvoltări privind uniunile dintre persoane de acelaşi sex. (3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români. 4-8. 500/2006. C. precum şi partenerul beneficiază de drepturile membrilor de familie ai cetăţeanului Uniunii Europene privind intrarea şi rezidenţa pe teritoriul României.

IRDO. Christine Goodwin c/Royaume–Uni. Ar trebui să se reţină însă obligaţia de comunicare a acestei împrejurări viitorului soţ. 44 lit. care a trecut de la sexul masculin la cel feminin. 9 Cu privire la constituţionalitatea art. 11 iulie 2002. j) din Legea nr. inclusiv în situaţia schimbării sexului. sunt aplicabile dispoziţiile art. în V. se plânge de nerecunoaşterea juridică a noii sale identităţi sexuale. Înainte de a se supune unor tratamente hormonale şi chirurgicale. atunci când este cazul. l) din Ordonanţa Guvernului nr. publicată în M. 44 lit. nr. 530/2008 din 13/05/2008. Ea denunţă în mod special maniera în care este tratată în domeniul angajării. 8 (dreptul la viaţă privată ) şi art. 12.Practic. precum şi imposibilitatea pentru ea de a se căsători. Ea a invocat art. 13 şi 14 ale Convenţiei. al securităţii sociale şi al pensiilor. În petiţia sa din 15 iunie 1995. (2) lit. În speţă.Berger.Of. În aceste condiţii. De asemenea. persoana care şi-a schimbat sexul prin intervenţie medicală se poate căsători cu o persoană care are sexul său de origine. În cazul transsexualismului şi al schimbării sexului prin intervenţie medicală. În practica judecătorească s-a decis că hermafroditismul constituie o asemenea anomalie genitală care atrage nulitatea absolută a căsătoriei. această condiţie de fond interesează în cazul unor malformaţii genitale grave care constituie o lipsă de diferenţiere sexuală8. Christine Goodwin este o transsexuală operată. a se vedea CEDH. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi ale art. ca şi de statutul juridic al transsexualilor în Regatul Unit. Ea divorţează ulterior. 12 (dreptul la căsătorie). 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. neexistând nici o interdicţie în acest sens. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. precum şi în cazul transsexualismului. în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei. i) din Legea nr. 8. referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. cu privire la jurisprudenţa CEDO în materia căsătoriei transsexualilor care au suferit intervenţii de schimbare a sexului. 2005. 8 34 . 119/1996. împreună cu care are 4 copii. ea se căsătoreşte cu o femeie. 526 din 11/07/2008). care prevede că în actele de naştere şi. 44 din Legea nr. după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 119/1996. adresată Comisiei. Curtea a reţinut că au fost încălcate art. căsătoria fiind anulabilă pentru dol9. 4 alin. 441-444. a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. p. în lipsă.

Dacă nu există nici părinţi.C.: „(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.” Potrivit art. (2) din Legea nr. bărbatul se putea căsători numai dacă a împlinit vârsta de 18 ani. 272 din N. Potrivit art. 288/200710. se poate încuviinţa căsătoria femeii care a împlinit vârsta de cincisprezece ani.fam. minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical. a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. şi numai în temeiul unui aviz dat de un medic oficial (art. (1) C. Pentru motive temeinice.. după caz. a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. Vârsta (capacitatea) matrimonială Art. 4 alin.. nr. pentru motive temeinice (spre exemplu.2. 28 alin.fam. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical. 749 din 5 noiembrie 2007. dacă viitoarea soţie este însărcinată).2. (2) C. 4 din C. după caz. are următorul conţinut : „Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani. nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria. 288/2007. 119/1996). cu încuviinţarea părinţilor săi sau. şi art.fam. în redactarea dată prin Legea nr.civ. de către primarul general al municipiului Bucureşti. Cu toate acestea. după caz. Of.2. Încuviinţarea se poate da de către preşedintele consiliului judeţean în cuprinsul căruia femeia îşi are domiciliul sau. în redactarea anterioară Legii nr. (2) Pentru motive temeinice. este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. 10 35 . încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să M. 4 alin. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. iar femeia numai dacă a împlinit vârsta de 16 ani. cu încuviinţarea părinţilor săi ori.

rezultă următoarele: Asemănări a) se instituie numai o vârstă minimă pentru încheierea căsătoriei. având în vedere interesul superior al copilului. Nu este prevăzută o vârstă maximă. încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. (2) din N. dacă se coroborează şi cu alte probe. diferenţa de vârstă foarte mare poate fi un indiciu.” Din analiza comparativă a acestor dispoziţii legale. instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe. este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. că s-a dorit încheierea unei căsătorii fictive. atât pentru bărbat. (4) De asemenea. (3) Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. părintele care nu exercită autoritatea părintească „păstrează dreptul de a consimţi la adopţia şi la căsătoria copilului. c) se instituie aceeaşi vârstă matrimonială minimă. b) nu este necesar să existe o anumită diferenţă de vârstă între soţi. cât şi pentru femeie. psihic şi moral.ca regulă – 18 36 . în condiţiile art. din raţiuni de ordin eugenic. nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria. în caz de divorţ.” De asemenea. potrivit art. deci căsătoria se poate încheia şi “în pragul morţii” (in extremis vitae). precum şi pentru a asigura un consimţământ conştient şi liber. (5) Dacă nu există nici părinţi.. totuşi.C. urmărindu-se alte scopuri decât întemeierea unei familii. 398 alin. 398. şi anume .încuviinţeze căsătoria. este suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească.civ.

Vârsta matrimonială coincide.C. încuviinţarea părinţilor13 sau. în sensul că ele se puteau deduce pe cale de interpretare. ci are nevoie de încuviinţare prealabilă. 13 Prin această soluţie normativă se revine la tradiţia reglementării anterioare Codului familiei. starea anterioară de concubinaj. ca regulă. autorizarea organului competent. avizul ar trebui să certifice şi existenţa motivelor temeinice. a tutorelui ori a persoanei care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. 11 37 . următoarele împrejurări: starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.ani şi – ca excepţie. instituindu-se totodată o capacitate matrimonială specială. cu majoratul civil (18 ani). 288/2007. care. De asemenea. boala gravă a unuia dintre viitorii soţi. Avantajele noii reglementări N. pentru minorul care a împlinit vârsta de 16 ani. 12 Avizul medical trebuie să ateste starea de sănătate a celui în cauză. faţă de reglementarea dată art. în esenţă. ceea ce înseamnă că. nu au în sine caracter de noutate.civ. psihică şi intelectuală. consacră expres unele soluţii. atunci când este cazul (cum ar fi starea de graviditate a viitoarei soţii). În literatura juridică şi în practică au fost considerate ca fiind motive temeinice pentru acordarea dispensei de vârstă femeii care a împlinit vârsta de cincisprezece ani. restrânsă. Deosebiri. căsătoria fiind astfel supusă unor condiţionări exterioare voinţei viitorilor soţi. pentru motive temeinice – 16 ani.. d) condiţiile speciale pentru căsătoria minorului care a împlinit vârsta de 16 ani sunt: existenţa unor motive temeinice11.fam. gradul de maturizare fiziologică. care să îi permită asumarea îndatoririlor specifice unei căsătorii şi a tuturor consecinţelor acesteia (inclusiv aducerea pe lume a copiilor). practic. astfel. minorul nu se poate căsători singur. 4 din C. avizul medical12. după caz. precum şi exprimarea unui consimţământ liber la căsătorie. prin Legea nr. înlăturându-se o posibilă discriminare ce ar fi putut fi invocată în această materie. Se conferă astfel eficienţă deplină principiului egalităţii sexelor.

există riscul ca. instanţa judecătorească.a) Autorizarea pentru căsătoria minorului care a împlinit vârsta de 16 ani se va da de instanţa de tutelă. după ascultarea ambilor părinţi. iar cererea adresată instanţei să rămână lipsită de obiect. nu prevede nimic cu privire la formele în care trebuie exprimat consimţământul de către persoanele chemate Pentru rezolvarea.. N. în esenţă este vorba de aceeaşi instituţie juridică. a unei astfel de probleme. de lege lata. soluţia este în mod evident neadecvată: având în vedere specificul situaţiei. b) În cazul în care există divergenţă între părinţi. a prevăzut că va decide instanţa de tutelă. 14 38 . Această soluţie este singura posibilă deocamdată.civ. viitori soţi să devină majori. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 288/2007. (3) din Legea nr. Întrucât prevederile art. ea poate fi asimilată unei neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti. până la parcurgerea tuturor gradelor de jurisdicţie şi pronunţarea unei hotărâri irevocabile. caz în care. chiar dacă actul căsătoriei prezintă incontestabile particularităţi care îl delimitează de sfera celorlalte acte juridice care pot fi încheiate de minor cu încuviinţarea părinţilor. (3) din Legea nr. c) În cazul în care este scindată autoritatea părintească. prin urmare. Cu toate acestea. iar nu de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. care presupune şi asistarea minorului la încheierea actelor juridice. este suficient consimţământul părintelui care exercită autoritatea părintească.C. este chemată să hotărască potrivit interesului superior al copilului. art. în sensul că este suficientă încuviinţarea unuia dintre părinţi14. nefiind împărtăşită soluţia propusă în doctrină şi inspirată din dreptul francez. conform art. în redactarea dată prin Legea nr. 31 alin. 4 C. urmează să se aplice şi în ipoteza în care există o neînţelegere între părinţi cu privire la încuviinţarea căsătoriei copilului lor minor. la divorţ). având în vedere faptul că temeiul încuviinţării căsătoriei îl constituie însăşi ocrotirea părintească şi. 31 alin. d) În ceea ce priveşte forma în care se dă încuviinţarea de către părinţi sau alte persoane. şi anume exercitarea drepturilor părinteşti.fam. 272/2004 au o vocaţie generală. în sensul că aceasta se exercită numai de unul dintre părinţi (de exemplu.

civ. Textul se coroborează cu prevederile art.. potrivit art.civ. „Pentru motive temeinice. N.” Este aşa-numita instituţie „a emancipării minorului”.. luându-se.civ. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători singur. fără încuviinţarea părinţilor sau tutorelui şi fără autorizarea instanţei de tutelă. evident dacă persoanele respective sunt prezente. În tăcerea textului de lege. care dobândeşte o capacitate de exerciţiu anticipată.încuviinţarea poate fi dată de către părinţi verbal în timpul oficierii căsătoriei. părinţii sau. În acest scop.în cazul în care persoanele nu pot fi prezente la încheierea căsătoriei.C.să încuviinţeze căsătoria minorului.”. 40 din N. 263 alin. după caz. instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. (3).C.încuviinţarea poate fi dată printr-o declaraţie făcută de persoana în cauză la serviciul de stare civilă în a cărei rază administrativteritorială are domiciliul sau reşedinţa. care să o transmită. vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului. (5) din N. e) Potrivit art. cum ar fi: . la serviciul de stare civilă unde urmează a se încheia căsătoria. în ce moment trebuie să intervină ori în faţa cărei autorităţi se exprimă. prin care încuviinţează încheierea căsătoriei. „vor face personal o declaraţie la serviciul de stare civilă. şi avizul consiliului de familie. potrivit cărora „În sensul prevederilor legale privind protecţia copilului. În acest caz. . minorul ar putea face dovada obţinerii consimţământului cerut de lege printr-un act autentic. soluţionează această problemă. sunt posibile mai multe soluţii. dobândind capacitate de exerciţiu deplină şi ieşind de sub autoritatea părintească. în sensul că. prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină 39 . într-un anumit termen. . 280 alin. când este cazul. tutorele.C.

iar refuzul părinţilor de a încuviinţa căsătoria s-ar transforma într-un impediment dirimant şi arbitrar. care prevede că. într-un veritabil „consimţământ la căsătorie”. respectiv dacă poate fi atacat în instanţă de către cel interesat. Această contradicţie urmează să fie îndepărtată prin legea pentru punerea în aplicare a noului Cod civil. Cum fundamentul încuviinţării căsătoriei de către părinţi sau tutore îl constituie autoritatea părintească. potrivit legii”. părintele care nu exercită autoritatea părintească „păstrează dreptul de a consimţi la adopţia şi la căsătoria copilului”. 15 40 . de asistare a minorului. această încuviinţare fiind concepută ca o măsură pentru protecţia copilului. ci se pot opune în măsura în care aceasta ar fi contrară interesului superior al copilului. intră în contradicţie cu art. potrivit căruia. de natură să aducă atingere substanţei însăşi a dreptului fundamental de a se căsători. Apreciem că soluţia ar trebui să fie în sensul posibilităţii de a ataca la instanţă refuzul nejustificat al părinţilor de a încuviinţa căsătoria copilului lor. în caz de divorţ. O altă interpretare ar transforma practic încuviinţarea părinţilor dintr-un act permisiv. în temeiul art. Aceasta înseamnă că părinţii nu pot refuza în mod discreţionar să încuviinţeze căsătoria. este suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească15. 40 din N.civ. în acest caz. b) Se poate discuta dacă refuzul părinţilor este sau nu discreţionar. 398 alin. din moment ce a dobândit capacitate deplină de exerciţiu anticipată. Insuficienţe ale noii reglementări cu privire la încuviinţarea părinţilor a) Art.de exerciţiu. 272 alin.C. (2). (4). poate încheia şi singur căsătoria. înseamnă că.

în materia autorizărilor (încuviinţărilor). Ambele probleme discutate în acest context pot fi plasate într-un cadru mai larg. având în vedere că nici beneficiarul autorizării. oricum beneficiarul autorizării nu poate pretinde altceva decât ca autorizarea să se realizeze în scopul ocrotirii sale). iar. fiind valabile pentru toate situaţiile în care legea impune încuviinţarea de către părinţi a actelor ce se încheie de către minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă. încuviinţarea nu mai poate fi revocată. de asemenea. Este neîndoielnic faptul că. dacă actul încuviinţării este sau nu revocabil16. poate fi revocată până cel mai târziu la încheierea actului proiectat. fac să se presupună intenţia legiuitorului de a se apropia de soluţiile din dreptul comun. în principiu. ceea ce înseamnă că problema s-ar putea pune numai pentru perioada cuprinsă între data încuviinţării şi cea a celebrării căsătoriei. după cum am arătat mai sus. trebuie să se facă distincţie între situaţia în care mecanismul autorizării este instituit chiar în interesul titularului autorizării (când autorizarea este irevocabilă încă de la emitere) şi situaţia în care mecanismul autorizării este instituit ca măsură de ocrotire a persoanei (când autorizarea. cu precizarea că revocarea abuzivă. iar soluţiile propuse nu reprezintă decât aplicaţii speciale. Chiar dacă. în condiţiile în care modificările aduse art. după încheierea căsătoriei. respectiv. ca şi refuzul abuziv de a da încuviinţarea. pe de altă parte.fam. actele unilaterale sunt irevocabile. prin natura ei. nici terţii nu au dobândit vreun drept. 4 din C. pe de o parte. pot fi cenzurate de instanţa de judecată. problema de a determina forţa juridică a încuviinţării părinţilor. apreciem că părinţii pot revoca încuviinţarea până cel mai târziu la data celebrării căsătoriei. În concluzie. în materia căsătoriei.c) Se pune. 16 41 .

şi certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora.. ci în categoria formalităţilor pentru încheierea căsătoriei.. se vor aplica dispoziţiile acelei legi.” De asemenea.fam. reglementarea este aceeaşi. 278 din N. cu excepţia alienaţiei şi debilităţii mintale.C. solicită viitorilor soţi să prezinte. nu constituie o piedică legală la încheierea căsătoriei. condiţia nu este prevăzută în rândul condiţiilor de fond pentru încheierea căsătoriei. pentru ca hotărârea de a încheia căsătoria să poată fi luată în cunoştinţă de cauză. pe fond. Prin urmare. prin lege specială. potrivit art. Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii Sub imperiul C. În cazul în care. potrivit art.: „Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şiau comunicat reciproc starea sănătăţii lor.fam. printre alte acte.C.civ. cu deosebirea că. Trebuie precizat şi faptul că. respectiv art. nu se pot căsători alienatul mintal şi debilul mintal. îndeplinirea acestei condiţii se constată prin „declaraţia” soţilor în acest sens odată cu declaraţia de căsătorie. din punct de vedere formal. 42 .” Rezultă că. care primeşte declaraţia de căsătorie. este oprită căsătoria celor suferinzi de anumite boli. 10: „Căsătoria nu se va încheia dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.. 2 din Legea nr. potrivit Noului Cod civil.119/1996 prevede că ofiţerul de stare civilă. starea de boală.2. 276 din N. 28 alin. art.2. dar este obligatoriu ca viitorii soţi să se informeze reciproc asupra stării sănătăţii. Potrivit art.civ.3. Explicaţia constă în aceea că. 9 C.

271 din N. În dreptul intern. Datorită reglementării stricte a procedurii încheierii căsătoriei. 2. CEDO consacră. Consimţământul este de esenţa căsătoriei şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de validitate: a) Consimţământul trebuie să existe.4. (3). (2) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. iar conform art. b) Consimţământul să fie liber. (1) teza I. art.”. Consimţământul la căsătorie Căsătoria nu se poate încheia decât prin consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi.civ. cazurile de lipsă a consimţământului nu pot fi decât foarte rare.. 16 alin. noul Cod civil nu aduce modificări în această materie. Sub imperiul Codului familiei. 1 alin. dreptul fundamental al bărbatului şi al femeii de a se căsători.( 1) 43 .12. în condiţiile legii). 1 din Declaraţia universală a drepturilor omului. Principiul libertăţii încheierii căsătoriei este prevăzut de o serie de acte internaţionale (art.” Potrivit art. 23 alin. 48 alin. 1 din Constituţie). Căsătoria are la bază libertatea viitorilor soţi de a încheia o căsătorie. 48 alin. principiul este de ordine publică şi are o valoare constituţională: potrivit art. acesta fiind totodată şi un principiu de ordin constituţional (art. potrivit art.Nerespectarea acestei condiţii de fond poate conduce la anularea căsătoriei pentru dol prin reticenţă. în art. „Căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi. 16 pct.” Practic. „Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi. în condiţiile în care căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă.C.2. „Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

298 alin. În schimb. este oprit să se căsătorească acela care este vremelnic lipsit de facultăţile sale mintale. dolul şi violenţa. distinct de alienaţia şi debilitatea mintală. eroarea nu constituie viciu de consimţământ la căsătorie decât dacă poartă asupra identităţii fizice a celuilalt soţ (art. După cum am evocat deja. potrivit art. (2). d) Consimţământul să nu fie viciat. precum şi dreptul persoanei de a nu se căsători.. Nu atrage anularea căsătoriei ascunderea unor afecţiuni minore şi vindecabile.civ. dreptul de a-şi alege în mod liber viitorul soţ. familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi.fam.fam. (1) C. c) Consimţământul să emane de la o persoană cu discernământ. Libertatea matrimonială presupune: dreptul persoanei de a se căsători. Noul Cod civil reglementează lipsa discernământului în art. respectiv art. 21 alin.C. 298 din N. imposibilitatea de a procrea constituie o afecţiune gravă care poate 44 . gravă. condiţiile de încheiere a căsătoriei se stabilesc prin lege. 21 C. iar potrivit alin. cel mai frecvent fiind ascunderea stării de boală cronică.C. Potrivit art. jurisprudenţa a identificat o serie de împrejurări de fapt constitutive de dol (inclusiv prin reticenţă) la încheierea căsătoriei. cu excepţia alienaţiei sau debilităţii mintale care atrage nulitatea absolută a căsătoriei.). Viciile de consimţământ la încheierea căsătoriei sunt. (2) din N. Cu privire la dol.civ.fam. 299. datorită condiţiilor de formă extrem de riguroase prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei.din Constituţie. eroarea asupra identităţii fizice a viitorului soţ. 9 teza a II-a C.. textul având în vedere numai lipsa accidentală a discernământului la încheierea căsătoriei. împrejurare aproape imposibil de întâlnit în practică. precum nevroză astenică sau afecţiuni ginecologice.. Această reglementare are corespondent în prevederile art.

trebuie să aibă un anumit grad de intensitate ori gravitate. determinant pentru luarea deciziei privind căsătoria. în sensul că acela al cărui consimţământ a fost viciat nu ar fi încheiat-o dacă ar fi cunoscut realitatea ascunsă prin manoperele dolosive.conduce la anularea căsătoriei. Datorită aceloraşi condiţii de formă ale căsătoriei. apt să siluiască voinţa celui care consimte la căsătorie. a stării civile de copil din afara căsătoriei sau a situaţiei materiale). violenţa poate fi fizică sau morală. 48 alin. Elementul asupra căruia poartă dolul trebuie să fie. nivelul de educaţie etc. iar sancţiunea care intervine este nulitatea absolută. alte rude care ar putea exercita presiuni asupra viitorilor soţi pentru încheierea căsătoriei. fie ele comisive ori omisive (nu este cauză de nulitate ascunderea vârstei. consimţământul trebuie dat cu intenţia de a produce efecte juridice. în cazul căreia intenţia nu poate fi decât aceea a întemeierii unei familii.fam. starea sa psihică. Ca şi în dreptul comun. 1 alin. în aprecierea existenţei şi impactului violenţei – indiferent de natura sa – asupra viitorilor soţi trebuie să fie avută în vedere situaţia concretă a victimei. practic. strict şi riguros reglementate de lege. dar aceasta nu poate să constea în simpla temere reverenţiară faţă de părinţi sau. mai probabilă poate fi existenţa unei cauze de violenţă morală. ca viciu de consimţământ. Această condiţie capătă valenţe specifice în materia încheierii căsătoriei. e) Consimţământul trebuie dat în scopul întemeierii unei familii. ea rezultă indirect din unele texte legale. eventual. adică autorul său trebuie să aibă intenţia de a se angaja juridiceşte. 45 . Lipsa acestei intenţii de a întemeia o familie şi încheierea căsătoriei în alte scopuri califică o astfel de căsătorie ca fiind fictivă (nereglementată de Codul familiei). În dreptul comun. aproape imposibil de întâlnit în această materie.). (3) C. desigur. care prevăd că familia se întemeiază pe căsătorie (art. (1) din Constituţie) ori are la bază căsătoria (art. violenţa fizică este. chiar dacă această idee nu este consacrată expres în nici un act normativ. În orice caz. De lege lata. Violenţa.

Secţiunea 3.. Într-adevăr. consacrat de art.). Condiţii de fond negative (impedimentele la căsătorie) 3. impedimentele sunt limite legale ale capacităţii matrimoniale sau ale dreptului de a încheia o căsătorie (incapacităţi speciale). 17 46 .U. 48 alin. în faţa ofiţerului de stare civilă (art. dovedite în faţa autorităţii competente. dar exercitarea lui se supune legilor fiecărei ţări. 2 stipulează că o excepţie de la această regulă nu se poate face decât în circumstanţe excepţionale.C. privind consimţământul la căsătorie. care stabilesc în concret care sunt condiţiile legale pentru încheierea valabilă a căsătoriei. La baza impedimentelor stau raţiuni de ordin biologic. prevede în art. la 10 decembrie 1962. Convenţia O. 1 necesitatea ca viitorii soţi să fie prezenţi personal la momentul încheierii căsătoriei. 12 din CEDO. 2 al art. 16 C. Noţiune Condiţiile de fond negative (impedimentele sau piedicile la căsătorie) sunt împrejurări de fapt sau de drept care împiedică încheierea căsătoriei. respectiv art. Ca natură juridică. căsătoria nefiind susceptibilă de a fi încheiată prin reprezentare.fam. vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor.Noul Cod civil reglementează expres căsătoria fictivă în art. iar la pct. 1 pct.1.civ. 1.N. În dreptul nostru nu există nici o excepţie de la această regulă. România a făcut însă rezervă cu privire la pct. social şi moral. adoptată la New York. ratificată de România prin Legea nr. (1) din Constituţie şi art. f) Consimţământul trebuie să fie exprimat personal17. 295. 287 din N. dreptul de a încheia o căsătorie este un drept fundamental al persoanei. Această condiţie presupune ca fiecare soţ să îşi exprime consimţământul personal. 116/1992. psihologic.

274 Constatări Reglementare identică Reglementare identică.C. iar cele relative opresc căsătoria unei persoane doar cu o altă persoană. Clasificare Impedimentele la căsătorie se clasifică după următoarele criterii: a) din punctul de vedere al sancţiunii încălcării lor. Nu are corespondent în N. cu deosebiri doar în ceea ce priveşte competenţa pentru emiterea dispensei de rudenie. De altfel. Astfel.6. 273 Art. De exemplu.5 Art. respectiv al persoanelor între care ele există impedimentele sunt absolute şi relative.2. Condiţii de fond egative Bigamia Rudenia Tabel comparativ privind condiţiile de fond negative ale căsătoriei Reglementarea din C. impedimentele sunt dirimante şi prohibitive. determinată. Nu se confundă această clasificare cu aceea a nulităţilor în absolute şi relative. în timp ce încălcarea celor prohibitive atrage numai sancţiuni administrative pentru ofiţerul de stare civilă care a celebrat căsătoria în dispreţul lor.3. impedimentele absolute opresc căsătoria unei anumite persoane cu orice alte persoane. Încălcarea impedimentelor dirimante atrage sancţiunea nulităţii căsătoriei.C.fam Art.civ. b) din punctul de vedere al opozabilităţii lor.3.civ. dar sancţiunea care se aplică în cazul încălcării acestui impediment este nulitatea absolută. deoarece interzice căsătoria între persoanele care sunt rude. textul mai poate avea doar o aplicabilitate tranzitorie. 3. 7 - 18 Potrivit art. rudenia este un impediment relativ. Reglementarea din N. 18 Adopţia Art. Art. este oprită căsătoria: 47 .. 7 C.fam.

el se referă numai la adopţia cu efecte restrânse (care a fost reglementată în fostele art. pe de altă parte. nr. b) între copiii adoptatorului.G. 7 este relativ (există între persoanele determinate de textul legal). 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei. a) este dirimant (art. pe de o parte. 276 Reglementare identică Reglementare identică a) între adoptator sau ascendenţii lui. c) între cei adoptaţi de aceeaşi persoană. şi cel adoptat sau copii acestuia. asimilată rudeniei fireşti. a fost reglementată numai adopţia cu efecte depline. rezultă că impedimentul constând în adopţie este în prezent aplicabil numai în cazul adopţiilor cu efecte restrânse încheiate sub imperiul Codului familiei anterior O. pe de altă parte. 50 alin. 7 lit. 275 Art. şi adoptat ori descendenţii acestuia. b) şi c) poate fi încuviinţată în aceleaşi condiţii ca şi căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea. pe de o parte. (4) din Legea nr. Dat fiind că.fam. În ceea ce priveşte domeniul de aplicare a acestui impediment.fam.8 Art.U. se aplică impedimentul izvorât din rudenia firească (potrivit art. deoarece. 48 . 19 C.9 Art. 7578 C. Pentru motive temeinice. după adoptarea O. în timp ce impedimentele prevăzute la art. b) şi c) sunt doar prohibitive). impedimentul prevăzut la art. care a abrogat prevederile Codului familiei referitoare la adopţie. 7 lit.). sancţionează nesocotirea lui cu nulitatea absolută. 25/1997.G. căsătoria între persoanele prevăzute la lit. Impedimentul prevăzut de art.U. în cazul adopţiei cu efecte depline. pe considerentul că rudenia din adopţie este asimilată rudeniei fireşti.Tutela Alienaţia şi debilitatea mintală Art. Din perspectiva sancţiunii care se aplică în cazul încălcării sale. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei). nr.

art. de asemenea. principiul monogamiei. În cazul în care soţul din prima căsătorie este declarat mort prin hotărâre judecătorească.C.. iar persoana în cauză încheie o a doua căsătorie. că „Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. 382 alin. Impedimentul este dirimant (potrivit art. În cazul a două căsătorii succesive.fam. incriminată de art.C.civ. Art. 273 N. în raport cu soarta primei căsătorii: . (1) din N. . este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită.4.) a hotărârii de divorţ (art.civ. încălcarea lui se sancţionează cu nulitatea absolută) şi absolut (persoana căsătorită nu se poate căsători cu nici o altă persoană). nu există bigamie. 39 alin. dacă data încheierii celei de a doua căsătorii se situează după data decesului.1. ceea ce interesează. 5 C. Analiza impedimentelor la căsătorie 3. deoarece nulitatea are. nu există bigamie. este data morţii stabilită prin hotărâre judecătorească şi această dată trebuie să fie anterioară încheierii noii căsătorii de către soţul supravieţuitor. dar numai dacă cea de a doua căsătorie este încheiată după data rămânerii irevocabile (definitive.). Bigamia Potrivit art. 49 . nu există bigamie. potrivit N. astfel.4.dacă prima căsătorie se desface prin divorţ (art. 38 C.3. efect retroactiv. în principiu.dacă prima căsătorie încetează prin decesul unuia dintre soţi.).fam.. (1) C.. . prevede. (2) şi art.pen.fam.civ.C.dacă prima căsătorie nu a fost valabil încheiată şi este lovită de nulitate. 37 alin. 19 C.fam. 303 C.” Este consacrat. chiar dacă prima căsătorie este declarată nulă după încheierea celei de-a doua căsătorii. a cărui încălcare constituie infracţiunea de bigamie. se pot face următoarele precizări.

căsătoria cea nouă este valabilă. este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă. prevede expres condiţia ca soţul care s-a recăsătorit să fi fost de bună-credinţă. acesta din urmă a fost de bună-credinţă.2.civ.4. necunoscând cauza de bigamie.civ. cât şi cel din cea de a doua căsătorie. nulitatea căsătoriei pentru bigamie poate fi declarată chiar dacă. Art. fam (art. după aceasta. pentru motive temeinice.C. 274 alin. soţul din prima căsătorie are tot interesul să ceară desfiinţarea celei de a doua căsătorii pentru bigamie.Cea de a doua căsătorie poate fi declarată nulă. Potrivit art. păstrează calitatea de soţ până la desfiinţarea căsătoriei. Este un caz de aparentă bigamie soluţionat de legiuitor în favoarea celei de-a doua căsătorii. (1) din N. soţul bigam a decedat. Dacă. În caz contrar. astfel încât la moştenirea soţului bigam va veni atât soţul supravieţuitor din prima căsătorie. la nesfârşit. precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 6 din C. (2) al art.civ. alin.). prevede că. soluţie pe care doctrina a susţinut-o si sub imperiul Codului familiei. căsătoria între rudele în linie colaterală 50 . însă.). hotărârea declarativă de moarte este anulată. Cu toate acestea. 293 alin. în cazul în care soţul unei persoane declarată moartă s-a recăsătorit şi. 22 din C. Rudenia Potrivit art. între timp. De exemplu. (1) C. inclusiv al soţului bigam. iar prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. caz. chiar dacă între timp ea a încetat prin decesul oricăruia dintre soţi.fam. 6 alin. În acest. 293 alin. (2) din N.C. sau a fost desfăcută prin divorţ. pentru a înlătura de la moştenire pe soţul supravieţuitor din cea de a doua căsătorie.fam. (art. ţinând seama de faptul că aceasta este cea care produce efecte. 3.C. (2) din N. există bigamie. prin existenţa în fapt a relaţiilor de familie.

. atunci când este de notorietate şi se reflectă într-o posesie de stat evidentă. Reglementarea se menţine şi sub imperiul Noului Cod civil (alin. chiar dacă nu a fost legal stabilită. pe de o parte. şi persoanele cu care a devenit rudă prin efectul adopţiei. pe baza unui aviz medical special în acest sens. (2) din Legea nr. prevede că impedimentul din rudenie se aplică şi în cazul rudeniei din adopţie. Este un impediment dirimant (este sancţionat cu nulitatea absolută) şi relativ (există numai între rudele prevăzute de lege). de către primarul general al municipiului Bucureşti (art. 274).” În acelaşi sens. adică autorizarea. pe de o parte. cu particularitatea că dispensa de rudenie. Motivele temeinice pot să constea. . deci cu familia de origine. cât şi între adoptat şi descendenţii acestuia. 119/1996). în cazul adopţiei. (2) al art. Prin urmare. impedimentul există sub două aspecte: a) în ceea ce priveşte raporturile adoptatului cu rudele sale fireşti. 274 din N. 28 alin.potrivit art. ca urmare a adopţiei 51 . 50 alin.civ. (3) al art.pentru identitate de raţiune. alin. (4) din Legea nr.de gradul al patrulea (veri) poate fi încuviinţată de preşedintele consiliului judeţean în cuprinsul căruia cel care cere această încuviinţare îşi are domiciliul sau.rudenia constituie impediment indiferent că este din căsătorie sau din afara căsătoriei. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei „impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie există. se acordă de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea.C. spre exemplu. potrivit legii. atât între adoptat şi descendenţii acestuia. Trei precizări sunt necesare: . deşi. rudenia din afara căsătoriei este impediment la căsătorie. în starea de graviditate a viitoarei soţii. pe de altă parte. pe de altă parte. şi rudele sale fireşti. după caz.

). (nu atrage nulitatea căsătoriei) şi dirimant sub imperiul N. deoarece persoana care se află într-o asemenea situaţie nu se poate căsători cu nici o altă persoană.4. prohibitiv sub imperiul C.încetează orice raporturi juridice de rudenie firească. care îl sancţionează cu nulitatea relativă. debilitatea mintală şi lipsa vremelnică a facultăţilor mintale Potrivit art. în timpul tutelei. 52 . Impedimentul este relativ. 8 C. fiind cu efecte depline este asimilată rudeniei fireşti.4. b) în ceea ce priveşte raporturile dintre adoptator şi rudele acestuia şi adoptat este de asemenea interzisă căsătoria. căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa. Tutela Potrivit art. Reglementarea identică se regăseşte în art.fam. 9 teza I C. deoarece încălcarea lui se sancţionează cu nulitatea absolută (art.3. Este. Deci nu există identitate de situaţie între starea care generează acest impediment şi lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei. deoarece adopţia.. Este un impediment dirimant.C.civ. aşadar. Alienatul sau debilul mintal nu se poate căsători. această situaţie nu se rezumă la o lipsă a discernământului... 19 C. Cu alte cuvinte.fam. indiferent dacă este sau nu pus sub interdicţie. Aceeaşi reglementare se regăseşte în art. este oprit să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.C.4. 3. interzisă căsătoria între adoptat şi rudele sale fireşti. 3. 276 din N. deoarece textul nu distinge.fam.civ. deoarece acest impediment are la bază existenţa unei legături de sânge. Alienatul sau debilul mintal nu se poate căsători nici măcar în momentele de luciditate pasageră.civ.C. Alienaţia.fam. şi absolut. 275 din N.

alta decât aceea care poate fi calificată ca alienaţie mintală sau debilitate mintală. din punctul de vedere al tehnicii legislative. pe când lipsa vremelnică a discernământului constituie doar o cauză de nulitate relativă.. numai alienaţia sau debilitatea mintală este impediment la căsătorie a cărui încălcare se sancţionează cu nulitatea absolută. Spre deosebire de art.fam. 299. deoarece o asemenea stare este incompatibilă cu finalitatea căsătoriei. oligofrenia. Astfel.). chiar dacă aceasta cunoaşte unele perioade pasagere de luciditate. numai că. precum: schizofrenia. interzice căsătoria celui lipsit vremelnic de facultăţile mintale. beţie. 9 C. Pot fi încadrate în categoria alienaţiei şi debilităţii mintale bolile psihice grave. precum şi alte afecţiuni care alterează grav şi permanent discernământul persoanei. noul Cod civil reglementează distinct această ipoteză în art. cât timp nu are discernământul faptelor sale. Conţinutul normativ este identic. care în teza a II-a. sancţiunea fiind diferită pentru fiecare caz în parte. s-a optat pentru două texte separate. Lipsa vremelnică a discernământului poate fi determinată de diverse cauze (boală gravă.Alienaţia sau debilitatea mintală constituie impediment la căsătorie. hipnoză etc. 53 .

38-46 din Metodologia nr.civ. 119/1996 vor fi modificate în mod corespunzător prin legea pentru punerea în aplicare a N. 27-32 din Legea nr.U.Of. art. 330 din 24 decembrie 1992.N. 35 din 28 ianuarie 1999. Condiţiile de formă ale căsătoriei sunt prevăzute în următoarele scopuri: a) pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor de fond ale căsătoriei şi lipsa impedimentelor la căsătorie. Dispoziţiile legale din Legea nr. ratificată de România prin Legea nr. 119/1996 (numită în continuare. Clasificare Sub imperiul Codului familiei. brevitatis causa. 23/199920 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. c) pentru a asigura mijloacele de probă a căsătoriei.. condiţiile de formă ale căsătoriei sunt reglementate de art. Toate aceste dispoziţii legale trebuie avute în vedere astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. Această din urmă reglementare a fost adoptată pentru a asigura concordanţa dintre reglementările interne şi prevederile Convenţiei O. Raţiunea reglementării.CAPITOLUL 2 Formalităţi pentru încheierea căsătoriei Secţiunea 1. b) pentru a asigura recunoaşterea publică a căsătoriei. 11-18 C. 20 Publicată în M.C. Noul Cod civil reglementează formalităţile pentru încheierea căsătoriei în art. nr. privind consimţământul la căsătorie.fam. nr.Of. 1/199719 pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996. 318 bis din 19 noiembrie 1997. vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor.Of. 54 . Metodologie). 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi art. nr.116/199221. 19 Emisă de Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul de Interne şi publicată în M. 21 Publicată în M. 278-292.

. „Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Formalităţi premergătoare celebrării căsătoriei În cadrul acestor formalităţi se înscriu: Declaraţiile pentru încheierea căsătoriei.Din punctul de vedere al momentului în care intervin. Declaraţia privind comunicarea reciprocă a stării de sănătate Potrivit art. cuprinsă sau nu în chiar declaraţia de căsătorie. declaraţia cu privire la nume.1. declaraţia de căsătorie cuprinde şi declaraţia în sensul că viitorii soţi şi-au comunicat reciproc starea de sănătate. declaraţia pentru încuviinţarea căsătoriei minorului.1. Declaraţiile pentru încheierea căsătoriei 2. Opoziţia la căsătorie. Publicitatea declaraţiei de căsătorie.” Nu rezultă expres dacă declaraţia privind comunicarea reciprocă a stării de sănătate este.civ. declaraţia de căsătorie. ca „instrumentum”. În prezent.C. 278 din N. 2. respectiv: declaraţia privind comunicarea reciprocă a stării de sănătate. 2) formalităţi privind încheierea/celebrarea căsătoriei (care determină şi momentul încheierii căsătoriei). Secţiunea 2. 55 .1. condiţiile de formă ale căsătoriei pot fi clasificate în: 1) formalităţi premergătoare încheierii căsătoriei. 3) formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei (în cadrul cărora se asigură şi dovada căsătoriei). Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

prin reglementarea detaliată emisă pe baza Legea nr. 13 din C. 12 şi art. la serviciul de stare civilă.În declaraţia de căsătorie. . ei pot face declaraţia la primăria în a cărei rază teritorială îşi au 56 . care o va transmite. părinţii sau. potrivit legii. . Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria. ei vor prezenta dovezile cerute de lege.C. declaraţia de căsătorie se poate face şi în afara sediului primăriei. declaraţia de căsătorie le serviciul de stare civilă la care urmează a se încheia căsătoria. serviciului de stare civilă competent pentru încheierea căsătoriei. Dispoziţiile art.fam.civ. la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. (4) Dacă unul dintre viitorii soţi. 41 din Metodologie). el va putea face declaraţia de căsătorie în localitatea unde se află.: „Art. Potrivit art. 280 N. 2. din oficiu şi fără întârziere. (3) Atunci când viitorul soţ este minor. tutorele vor face personal o declaraţie prin care încuviinţează încheierea căsătoriei.: „(1) Cei care vor să se căsătorească vor face personal declaraţia de căsătorie. (5) rămân aplicabile. 12.Această soluţie ar trebui menţinută şi sub imperiul Codului familiei. Art.Cei care vor să se căsătorească vor face. Declaraţia de căsătorie Declaraţia de căsătorie este actul prin care viitorii soţi îşi exprimă voinţa în vederea încheierii căsătoriei. (2) În cazurile prevăzute de lege. viitorii soţi vor arăta că nu există nici o piedică legală la căsătorie. Odată cu declaraţia de căsătorie. după caz. personal. 13. 272 alin. 119/1996 (art.2.1. părinţii sau tutorele nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria.” Potrivit art.

faptul că îndeplinesc condiţiile legale pentru căsătorie. la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. prevede că „ (1) În declaraţia de căsătorie. certificatele de naştere.civ. precum şi regimul matrimonial ales.C. respectiv că nu există impedimente la căsătorie. precum şi numele pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. care o transmite. certificatele medicale privind starea sănătăţii şi. în termen de 48 de ore. în scris şi se semnează de către declarant în faţa ofiţerului de stare civilă. Viitorii soţi trebuie să prezinte actele de identitate. dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare ori dispensa de vârstă sau de 57 . Formalităţi privind înregistrarea declaraţiei de căsătorie Declaraţia de căsătorie se face personal de către fiecare dintre viitorii soţi. 281 din N.domiciliul sau reşedinţa. când este cazul. art. viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. O noutate faţă de actuala reglementare o constituie faptul că declaraţia de căsătorie trebuie să facă referire şi la regimul matrimonial ales.” De asemenea. (2) Odată cu declaraţia de căsătorie ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.” Din analiza comparativă a celor două reglementări rezultă o reglementare identică: Conţinutul declaraţiei de căsătorie Declaraţia de căsătorie trebuie să cuprindă: voinţa neîndoielnică a viitorilor soţi de a se căsători.

(4) al art.3.. Dacă viitorii soţi nu au declarat nimic cu privire la nume. cu modificările şi completările ulterioare. 22 58 . la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria (art. N. 28 alin. în scris. Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au fost înfiinţate prin OG.fam.1. 119/1996) 22. la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde se află temporar. declaraţia de căsătorie se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. 1 din Legea nr. în condiţiile art. care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. şi confruntă datele înscrise în declaraţie cu actele prezentate. 4 şi 6 C. 119/1996). după caz. 280. De lege lata. În prezent. se referă generic la primăria unde urmează a se încheia căsătoria (art. 1). declaraţia cu privire la nume se poate face însă şi ulterior înregistrării declaraţiei de căsătorie. 3 din Legea nr. Declaraţia cu privire la nume Declaraţia de căsătorie cuprinde şi declaraţia cu privire la numele pe care viitorii soţi urmează să-l poarte în timpul căsătoriei. 28 alin.civ. după caz. Aceeaşi reglementare se menţine în noul Cod civil prin alin. 41 alin. nr 84/2001. (2) din Metodologie). 2. primăriei unde urmează a se încheia căsătoria (art. prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi al formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 280 alin.rudenie. şi se anexează la declaraţia de căsătorie (art. până la încheierea căsătoriei. Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria. el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau.C. Noul Cod civil se referă la primărie şi la ofiţerul de stare civilă. după caz. se consideră că au înţeles să-şi păstreze fiecare numele. până la momentul încheierii căsătoriei. Aceste soluţii se vor menţine şi sub imperiul noului Cod civil.

282 din N. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei.să aleagă ca nume comun un nume compus din numele lor reunite. să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite...” Comparând cele două reglementări. Potrivit art. când. nu se produce nici un efect asupra numelui (A. iar celălalt să poarte numele lor reunite. 40 alin. 27 alin. se schimbă numele unuia dintre ei (A sau B). să ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.Sub imperiul Codului familiei. conferă viitorilor soţi o triplă variantă de alegere: . . în cazul divorţului. Nu sunt permise alte combinaţii de nume.. Limitarea prin lege a posibilităţilor de alegere a numelui are o raţiune practică evidentă: o libertate neîngrădită a viitorilor soţi de a-şi schimba numele prin efectul căsătoriei ar putea conduce la complicaţii tehnice ulterioare (în cazul unor căsătorii succesive. (2) C.să-şi păstreze fiecare numele dinaintea căsătoriei. prin căsătorie. . în condiţiile art. dacă se recăsătoreşte.civ. prin căsătorie. soţii pot să-şi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei.fam.fam. (2) C. prin căsătorie. poate purta acest nume ca nume comun cu noul soţ. potrivit art.fam. în stabilirea numelui copiilor din 59 . rezultă că: Art. când. Soţul supravieţuitor sau soţul divorţat care a rămas cu numele comun dobândit la încheierea căsătoriei care a încetat prin deces sau care şi-a păstrat numele comun. 27 alin.C.B). „Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei. De asemenea. după ce căsătoria s-a desfăcut prin divorţ.să aleagă ca nume comun pe acela al unuia dintre viitorii soţi. se schimbă numele ambilor soţi (AB). (2) C. când.

căsătorie), după cum ar putea exista riscul ca viitorii soţi să creeze combinaţii artificiale, fără o justificare temeinică. Art. 282 din N.C.civ. adaugă la aceste variante şi posibilitatea ca un soţ să-şi păstreze numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite (A, AB sau AB, B). Prin aceasta, legiuitorul a dat curs propunerilor din doctrină, ţinând seama de jurisprudenţa CEDO în materie23. 2.1.4. Declaraţia pentru încuviinţarea căsătoriei minorului Spre deosebire de actuala reglementare, care nu reglementează forma în care părinţii sau tutorele încuviinţează căsătoria minorului, art. 280 alin. (3) prevede expres că aceştia
A se vedea V.Berger, Jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului, IRDO, 2005, p. 426-429. Astfel, Curtea europeană, prin Hotărârea din 22 februarie 1994, în cazul Burghartz contra Elveţiei a reţinut că, deşi art. 8 din Convenţie nu conţine dispoziţii explicite în materie de nume, în calitate de mijloc de identificare personală şi de apartenenţă la o familie, numele unei persoane priveşte şi viaţa privată şi de familie a acesteia. Faptul că statul şi societatea au interes să îi reglementeze utilizarea nu înseamnă un obstacol, căci aceste aspecte de drept public sunt compatibile cu viaţa privată, concepută ca încorporând, într-o anumită măsură, dreptul pentru individ de a face şi dezvolta relaţii cu semenii săi, inclusiv în domeniul profesional sau comercial. În aceste condiţii, conservarea de către petiţionar a numelui de familie sub care, după spusele lui, este cunoscut în mediile academice, poate influenţa cariera sa întrun fel care nu trebuie neglijat. Art. 8 este deci aplicabil. Prin urmare, ar trebui să se recunoască şi posibilitatea oricăruia dintre viitorii soţi de a purta în timpul căsătoriei numele celuilalt soţ, ca nume comun, reunit cu propriul său nume. S-a discutat în doctrină în sensul că excluderea acestei variante este de natură să nesocotească dispoziţiile art. 8 din Convenţia europeană, respectiv ale art. 26 din Constituţie, referitoare la dreptul fundamental al persoanei la respectarea vieţii private şi de familie. A se vedea M.Avram, Numele soţilor în dreptul român şi în lumina Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în “Curierul judiciar” nr. 10/2002, p.7-16; Iulius Cezar Dumitrescu, Un aspect privind reglementarea alegerii numelui de familie de către soţi, Dreptul nr. 10/2004 , p. 132-136.
23

60

vor face personal o declaraţie la primăria unde urmează să se încheie căsătoria. Aceeaşi soluţie se aplică şi în cazul altor persoane sau autorităţi abilitate să exercite drepturile părinteşti. 2.2. Publicitatea declaraţiei de căsătorie

Sub imperiul Codului familiei, după înregistrarea declaraţiilor de căsătorie, se va face publicitatea intenţiei de căsătorie a viitorilor soţi. Astfel, potrivit art. 131 din C.fam. şi art. 281 din Legea nr. 119/1996, introduse prin Legea nr. 23/1999, declaraţia de căsătorie se publică, în extras, într-un loc anume stabilit la sediul primăriei unde se va încheia căsătoria, prin grija ofiţerului de stare civilă. Extrasul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării (art. 131 alin. 2 din C.fam.). Noul Cod civil în art. 238 conţine o reglementare aproape identică, astfel: „(1) În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa. (2) Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării. (3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei. 61

(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).” Ca şi elemente de noutate, art. 238 N.C.civ. prevede şi afişarea încuviinţării părinţilor sau a tutorelui, după caz. De asemenea, termenul de 10 zile pentru celebrarea căsătoriei se calculează de la data afişării declaraţiei de căsătorie, în timp ce, potrivit actualei reglementări termenul se calculează de la data declaraţiei de căsătorie. Impactul practic al reglementării este însă minim, dat fiind că, în principiu, declaraţia trebuie să fie afişată în ziua primirii.24 În sfârşit, ca şi un element de noutate, noul Cod civil prevede, în art. 284, reînnoirea declaraţiei de căsătorie, în cazul în care aceasta nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie. De asemenea, dacă viitorii soţi
Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.119/1996, căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când s-a făcut declaraţia de căsătorie, cât şi ziua încheierii căsătoriei, iar dacă unul dintre soţi a făcut declaraţia de căsătorie la un alt serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor decât acela unde se va încheia căsătoria, termenul se calculează de la data primirii ambelor declaraţii de căsătorie la acest din urmă serviciu. Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr.119/1996, căsătoria se poate încheia şi înainte de expirarea acestui termen, cu aprobarea primarului municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează să se încheie căsătoria; aprobarea se dă pentru motive temeinice (de exemplu, viitoarea soţie este însărcinată şi naşterea ar urma să aibă loc înăuntrul termenului de 10 zile etc.). De asemenea, potrivit art. 8 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, comandantul navei poate încheia căsătorii numai între persoane de cetăţenie română. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2). Instituirea termenului de 10 zile are un dublu scop: pe de o parte, este un termen de gândire pentru viitorii soţi (în care aceştia pot să revină asupra hotărârii de a se căsători) şi – pe de alta – dă posibilitatea terţelor persoane să facă opoziţie la căsătorie.
24

62

doresc să modifice declaraţia iniţială, ei trebuie să facă o nouă declaraţie şi să se dispună publicarea acesteia. Sub imperiul actualei reglementări, după expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestor certificate (14 zile de la data emiterii, potrivit art. 31 lit. C din Metodologie), viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor (art. 42 alin. 3 din Metodologie). 2.3. Opoziţia la căsătorie

Potrivit art. 14 C.fam., „Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.” Opoziţia la căsătorie este actul juridic unilateral prin care o persoană aduce la cunoştinţa ofiţerului de stare civilă existenţa unui impediment la căsătorie sau neîndeplinirea altei cerinţe legale pentru încheierea acesteia. De asemenea, art. 285 din N.C.civ. prevede că: „(1) Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. (2) Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.” Reglementarea este, aşadar, identică. Opoziţia la căsătorie prezintă următoarele caracteristici: a) poate fi făcută de orice persoană şi chiar din oficiu de către ofiţerul de stare civilă, când acesta constată personal că nu 63

sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încheierea căsătoriei; ea poate fi făcută şi de procuror; b) opoziţia se face în termenul de 10 zile dintre data înregistrării şi afişării declaraţiei de căsătorie şi data încheierii căsătoriei; c) opoziţia se face numai în scris şi trebuie să arate dovezile pe care se întemeiază. Opoziţiile care nu îndeplinesc condiţiile legale nu sunt obligatorii pentru ofiţerul de stare civilă; ele constituie doar acte oficioase, de informare. Însă, în temeiul art. 15 C.fam., ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice aceste informaţii. Primind opoziţia, ofiţerul de stare civilă va proceda după cum urmează: a) dacă opoziţia este neîntemeiată, nu va ţine seama de aceasta şi va instrumenta încheierea căsătoriei; b) dacă opoziţia necesită timp pentru verificare, va putea amâna data încheierii căsătoriei, după care va hotărî dacă va instrumenta sau nu încheierea căsătoriei; c) dacă opoziţia este întemeiată, va refuza încheierea căsătoriei, întocmind un proces-verbal în acest sens (art. 30 din Legea nr. 119/1996 şi art. 45 alin. (2) din Metodologie). Tot astfel, potrivit art. 286 din N.C.civ., „Ofiţerul de stare civilă refuză să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a opoziţiilor primite sau a informaţiilor pe care le deţine, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.” Potrivit art. 10 din Legea nr. 119/1996, persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază, care se va pronunţa asupra refuzului de ofiţerului de stare civilă de a instrumenta încheierea căsătoriei. 64

Secţiunea 3. Formalităţi privind celebrarea căsătoriei 3.1. Celebrarea căsătoriei

Căsătoria este un act juridic solemn, care presupune respectarea anumitor condiţii de formă, cerute ad validitatem. Dată fiind complexitatea acestor condiţii, se poate vorbi chiar de procedura încheierii căsătoriei. Potrivit art. 11 C.fam. şi art. 27 din Legea nr. 119/1996, căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. De asemenea, potrivit art. 16 C.fam., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 23/1997: „(1) Căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi, care sunt obligaţi să fie prezenţi împreună, însoţiţi de doi martori, la sediul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, pentru a-şi exprima consimţământul personal şi în mod public în faţa ofiţerului de stare civilă. (2) Cu toate acestea, în cazurile arătate de legea specială, ofiţerul de stare civilă va putea încheia căsătoria şi în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în alin. (1).” Potrivit art. 279 alin. (1) din N.C.civ.: „(1) Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, la sediul primăriei. (2) Prin excepţie, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofiţer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu obligativitatea înştiinţării primăriei de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor soţi, în vederea publicării.”

65

Tot astfel, potrivit art. 287 din N.C.civ.: „(1) Viitorii soţi sunt obligaţi să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-şi da consimţământul la căsătorie în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă. (2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă poate celebra căsătoria şi în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea celorlalte condiţii menţionate la alin. (1). (3) Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă.” Art. 288 din N.C.civ., reglementează condiţia martorilor la încheierea căsătoriei, astfel: „(1) Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul potrivit art. 287. (2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele prevăzute la alin. (1). (3) Martorii pot fi şi rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soţi.” Din analiza acestor dispoziţii legale, solemnitatea căsătoriei constă în următoarele: rezultă că

A) Căsătoria se încheie în faţa unei autorităţi, respectiv a ofiţerului de stare civilă. În ceea ce priveşte competenţa ofiţerului de stare civilă, pot fi deosebite mai multe aspecte: a) competenţa materială (ratione materiae): cel care instrumentează încheierea căsătoriei trebuie să aibă calitatea de 66

ofiţer de stare civilă25, altfel căsătoria este lovită de nulitate absolută. Cu toate acestea, potrivit art. 7 din Legea nr. 119/1996, actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă, cu respectarea prevederilor legale, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate. Este o aplicaţie a principiului error communis facit ius; b) competenţa personală (rationae personae): ofiţerul de stare civilă este competent dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi îşi are domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde urmează să se încheie căsătoria. Alegerea aparţine viitorilor soţi. Nerespectarea competenţei personale nu este sancţionată cu nulitatea căsătoriei; c) competenţa teritorială (ratione loci): este determinată de limitele teritoriului comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti unde se află serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în cadrul căruia funcţionează ofiţerul de stare civilă; nici încălcarea dispoziţiilor legale privind competenţa ratione loci nu se sancţionează cu nulitatea căsătoriei. Din cele de mai sus, rezultă că – din punctul de vedere al competenţei ofiţerului de stare civilă –, solemnitatea căsătoriei
Potrivit art. 3 din Legea nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de stare civilă. Sunt ofiţeri de stare civilă: primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României, comandanţii de nave şi aeronave. Aceştia pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari din aparatul propriu al primăriei, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionari consulari.
25

67

indiferent de grad. care trebuie să-şi exprime consimţământul personal. art. 288 din N. (1). 23/1999. pentru a asigura concordanţa cu prevederile Convenţiei O. unul dintre viitorii soţi este infirm. grav bolnav sau pe patul de moarte. Spre deosebire de actuala reglementare din Codul familiei. din 10 decembrie 1962. şi anume la sediul primăriei. B) Căsătoria se încheie într-un anumit loc. 116/1992.U. 287.este condiţionată doar de respectarea competenţei materiale. precum şi în prezenţa a doi martori. astfel: „(1) Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul potrivit art. precum şi unele incapacităţi speciale pentru martori.” D) Căsătoria se încheie în mod public. deoarece numai această condiţie este cerută ad validitatem. cu oricare dintre viitorii soţi. stabilind rolul acestora. dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta. 68 . vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor. (2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii. ori viitoarea soţie are o sarcină înaintată şi nu se poate deplasa. adică în astfel de condiţii care să permită oricărei persoane să asiste. ratificată de România prin Legea nr. Prin excepţie.C. (3) Martorii pot fi şi rude sau afini. precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele prevăzute la alin. privind consimţământul la căsătorie.civ.N. Instituţia martorilor la încheierea căsătoriei a fost introdusă prin Legea nr. De exemplu. consacră un text expres martorilor. C) Căsătoria se încheie în prezenţa efectivă şi concomitentă a viitorilor soţi. de la New York. căsătoria se poate încheia şi în afara sediului primăriei.

caracterul solemn al actului juridic este dat fie de forma scrisă. ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi şi apoi îi declară căsătoriţi. dar este necesar ca încheierea căsătoriei să se facă în asemenea condiţii încât să permită şi accesul altor persoane. Momentul încheierii căsătoriei Potrivit art. spre deosebire de dreptul comun unde. 31 din Legea nr. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. Noul Cod civil consacră expres această soluţie în art. care trebuie respectate ad validitatem.Aceasta este o publicitate virtuală. Aceasta înseamnă că nu este obligatoriu ca.” 69 . (1) din Metodologie.2. spre deosebire de publicitatea efectivă care este asigurată prin prezenţa celor doi martori. Din cele de mai sus. să asiste şi alte persoane. la încheierea căsătoriei. Din analiza acestor prevederi rezultă că momentul încheierii căsătoriei este acela în care ofiţerul de stare civilă constată existenţa consimţământului viitorilor soţi şi îi declară căsătoriţi. 44 alin. în afara viitorilor soţi şi a celor doi martori. 119/1996 şi art. putem trage concluzia că solemnitatea căsătoriei constă într-un ansamblu de condiţii. de regulă. 289. fie de forma autentică necesară ad validitatem. potrivit căruia „Căsătoria este încheiată în momentul în care. la încheierea căsătoriei. 3. după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi.

singurul mijloc de probă. la citeşte dispoziţiile din Codul familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor şi întocmeşte de îndată actul de căsătorie în registrul actelor de stare civilă. prevede că „După încheierea căsătoriei. art. s-a omis semnarea acestuia de către persoanele prevăzute de lege. ofiţerul de stare civilă întocmeşte. potrivit Codului familiei. „După ce ofiţerul de stare civilă a luat consimţământul viitorilor soţi şi i-a declarat căsătoriţi. Întocmirea actului de căsătorie După încheierea căsătoriei. chiar dacă. prin întocmirea actului de căsătorie. pe baza căruia se eliberează certificatul de căsătorie. Prin urmare. (1) din Metodologie).C. după întocmirea actului de căsătorie. majoritatea menite să asigure dovada căsătoriei.fam.civ. căsătoria este valabilă.. căsătoria este valabil încheiată.” (art. art. 17 C. care se semnează de către soţi. de îndată. 290 din N. 44 alin. aceasta se înregistrează în registrul de stare civilă. actul de căsătorie. în principiu.Secţiunea 4. de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă. în registrul actelor de stare civilă. după încheierea căsătoriei. ci este doar un element de probă. 31 alin. ofiţerul de stare civilă este ţinut să îndeplinească anumite formalităţi procedurale. De aceea. Tot astfel. rezultă că înregistrarea căsătoriei nu are valoare constitutivă.1.” Actul de căsătorie se semnează de către soţi – cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei. 119/1996 şi art. (1) din Legea nr. tot astfel. 70 . chiar dacă ofiţerul de stare civilă a omis să întocmească actul de căsătorie. care se semnează de către soţi. Din analiza prevederilor legale menţionate mai sus. Astfel. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei 4. şi anume. de cei 2 martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Dovada căsătoriei Potrivit art. 16 lit. b şi art. art. potrivit căruia: „ (1) Căsătoria se dovedeşte cu actul de căsătorie şi prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia. întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă. d şi art. respectiv după actul de căsătorie (art. precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. 52 lit. 71 .nu au existat registre de stare civilă (art. 52 lit. în situaţiile prevăzute de lege. 52 şi 53 din Legea nr. eliberat pe baza actului întocmit în registrul de stare civilă. potrivit art. . Cu alte cuvinte. (2) Cu toate acestea.întocmirea actului de căsătorie. . respectiv a actului de căsătorie. a). în următoarele situaţii: a) când. 53 lit. după caz.nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă.4. în sensul că – deşi a luat consimţământul soţilor – ofiţerul de stare civilă nu a mai întocmit actul de căsătorie în registru (art.. b). Noul Cod civil conţine dispoziţii similare în art. .” Dovada căsătoriei se poate face cu orice mijloace de probă.fam. 119/1996 se solicită reconstituirea sau. b). 18 din C.registrele de stare civilă au fost distruse sau pierdute în totalitate sau în parte (art. a). 16 lit. 292. 119/1996 prevede că starea civilă se dovedeşte cu actele de stare civilă. şi anume: . 16 lit. 16. a fost omisă. De asemenea. c şi art. căsătoria se poate dovedi cu orice mijloc de probă.2. 13 din Legea nr. 16 lit. căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie. numai certificatul de căsătorie eliberat pe baza actului de stare civilă are aceeaşi putere doveditoare ca şi înregistrarea în registrul actelor de stare civilă.

cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de către primar. notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie. nici extras de pe acesta.pr.civ. potrivit art. prin posibilitatea viitorilor soţi de a încheia o convenţie matrimonială şi de a alege un alt regim matrimonial decât al comunităţii legale de bunuri. din oficiu şi de îndată. Formalităţi privind regimul matrimonial Potrivit art. 334 alin. „Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.” Textul are caracter de noutate şi a fost necesar în condiţiile în care s-a dat o nouă reglementare regimurilor matrimoniale. 72 . respectiv regimul separaţiei de bunuri sau regimul comunităţii convenţionale. b) când dovada căsătoriei se face de un terţ care urmăreşte un interes patrimonial. fostul soţ debitor va putea dovedi cu orice mijloc de probă recăsătorirea creditorului. prin dispoziţie. în cazul unui contract de întreţinere încheiat între foştii soţi sub condiţia rezolutorie a recăsătoririi fostului soţ creditor. 119/1996: cererea. (1).. însoţită de actele doveditoare.civ. De exemplu. 54-55 din Legea nr. precum şi. Secţiunea 5.C. El are obligaţia ca. De asemenea. (1) pct. se depune la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor competent să întocmească actul sau la cel de la domiciliul solicitantului. se poate face proba căsătoriei cu orice mijloc de probă în cazul în care se urmăreşte înlăturarea soţului de la a fi ascultat ca martor.Cererea de reconstituire sau întocmire ulterioară a actului de căsătorie se soluţionează potrivit procedurii prevăzute de art. după caz. 2 C. 189 alin. în cazul în care actul a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat nici certificat. care poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă. să comunice la registrul prevăzut la art. 291 din N.

când se pune şi problema îndeplinirii formalităţii de opozabilitate faţă de terţi. După întocmirea actului de căsătorie. 334 alin. potrivit căruia. de îndată o copie a actului de căsătorie la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. precum şi notarului public care a autentificat convenţia matrimonială. pentru a se îndeplini formalităţile de publicitate a regimului matrimonial. (1). 73 . Soluţia este firească. (2).Acest text se coroborează cu art. un exemplar al convenţiei la registrul menţionat la alin.” Din analiza acestor dispoziţii legale rezultă că: Actul de căsătorie va cuprinde şi menţiunea privind regimul matrimonial ales. „După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei. deoarece convenţia matrimonială nu produce efecte decât după şi de la data încheierii căsătoriei. notarul public expediază. După primirea copiei de pe actul de căsătorie. potrivit art. 330. (4). prin înregistrarea ei în Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. din oficiu. precum şi la celelalte registre de publicitate. în condiţiile alin. ofiţerul de stare civilă trimite din oficiu. notarul public transmite un exemplar al convenţiei matrimoniale la Registrul naţional.

Reglementare. ca act juridic. nulităţile căsătoriei sunt absolute şi relative. b) din punctul de vedere al interesului ocrotit. care nu sunt expres prevăzute de lege. Clasificare Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei. Particularităţile nulităţii căsătoriei se regăsesc în cazurile de nulitate a căsătoriei. În literatura juridică şi în jurisprudenţă s-au admis două asemenea cazuri de nulitate. 74 . se sancţionează. nulităţile sunt – de regulă – exprese. Cu toate acestea.TITLUL IV NULITATEA CĂSĂTORIEI CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. dar există şi nulităţi virtuale. având în vedere importanţa căsătoriei şi gravitatea consecinţelor pe care le implică desfiinţarea ei. Regim juridic Secţiunea 1. cu nulitatea. Nulităţile în materia căsătoriei pot fi clasificate după cum urmează: a) după modul cum sunt reglementate de lege. regimul juridic al nulităţilor şi efectele acestora. în materia căsătoriei legea instituie însă unele dispoziţii derogatorii de la dreptul comun. ca şi în dreptul comun. şi anume: căsătoria între persoane al căror sex nu este diferenţiat şi căsătoria fictivă.

civ. 2 Art.C. N. Art. 271 Alte acte normative Cazuri de acoperire Constatări Sub imperiul C. şi căsătoria încheiată de minorul care a împlinit vârsta de 16 ani. C. care este nulă. o consacră expres. Regim juridic 2. 294 75 ..fam. Art.C.fam.C.civ.1. 1 - Nu Da Lipsa vârstei matrimoniale Art.fam.Secţiunea 2. 297). fără încuviinţările prevăzute de lege. (1) coroborat cu art. 4 Art. 294 alin. N.C. nulitatea este doar virtuală. Spre deosebire de C. Cazuri de nulitate absolută Tablou comparativ al cazurilor de nulitate absolută Nr Caz de nulitate absolută Lipsa diferenţei de sex N. când sancţiunea este nulitatea relativă (art. 19 coroborat cu art. Nulităţi absolute ale căsătoriei.fam. 20 C.civ. distinge între căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit 16 ani. (2) N.civ. 293 alin.

19 coroborat cu art. 293 alin. 22 C. 7 lit. 19 coroborat cu art. 6 Art. 76 . 19 coroborat cu art. 19 coroborat cu art. a) Art. Discuţii privind dispensa de rudenie - Nu. 5. 19 coroborat cu art. 22 Art.C.civ. 293 alin.3 Lipsa totală a consimţământului la căsătorie Lipsa caracterului personal al consimţământului personal Art. Art.fam. (1) coroborat cu art.fam. 271 Art. (1) coroborat cu art. 293 alin. 16 Art. (2) C. 273 Nu. art. dacă soţul celui declarat mort prin hotărâre judecătoreasc ă a fost de bună-credinţă.. spre deosebire de art. 271 Nu Nu sunt deosebiri 4 Nu Nu sunt deosebiri 5 Bigamia Art. 16 Art. stabileşte expres că nu este bigamie. 293 coroborat cu art. (1) coroborat cu art. 293 alin. 274 Nu. adopţia nu mai constituie impediment distinct de rudenie 6 Rudenia 7 Adopţia Art. Nu sunt deosebiri Potrivit N.

C. 293 alin. (1) Nu Nu sunt deosebiri 10 Art. (1) coroborat cu art.. 299. în prezenţa a doi martori. numai alienaţia sau debilitatea mintală atrage nulitatea absolută. 19 coroborat cu art. 9 Încălcarea formalităţi lor privind celebrarea căsătoriei (la sediul serviciului de stare civilă. (1) coroborat cu art. 19 coroborat cu art. potrivit art.civ.C. lipsa discernământ ului fiind sancţionată cu nulitatea relativă. N.8 Alienaţia si debilitatea mintală/ Lipsa discernământului Art.civ. 287 alin. considerat excesiv. 19 coroborat cu art. 9 Art. 276 Nu Potrivit N. 13¹ - Da (soluţie propusă în doctrină). în mod public. 77 . 293 alin. în faţa ofiţerului de stare civilă) Lipsa publicităţii declaraţiei de căsătorie Art. 16 Art. nu a mai menţinut acest caz de nulitate absolută.

C. (2 ) N.11 Necompet enţa materială a ofiţerului de stare civilă (celebrare a căsătoriei de către persoana care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă) - - Art. nefiind expres reglementat. 295 alin. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă Da. Atunci când persoana a exercitat în mod public atribuţiile respective. reglementează expres căsătoria fictivă şi nulitatea acesteia. căsătoria fictivă este un caz de nulitate virtuală. Analizând comparativ reglementarea din Codul familiei şi cea cuprinsă în noul Cod civil. 7 din Legea nr. Se menţine ca nulitate prevăzută de un text special..fam. Da. rezultă următoarele caracteristici principale: Nulităţile virtuale sub imperiul Codului familiei au devenit nulităţi exprese 78 . 295 Art. Sub imperiul C.civ. 12 Căsătoria fictivă Art. creând o aparenţă de legalitate care a determinat o eroare comună şi invincibilă (error communis facit ius).

19 coroborat cu art. şi de art. 273. Nulităţi absolute exprese potrivit Codului familiei care nu au fost preluate de noul Cod civil Noul Cod civil nu a mai prevăzut nulitatea absolută a căsătoriei pentru lipsa publicităţii declaraţiei de căsătorie (art. aceasta fiind o obligaţie care-i revine lui. Nulitatea absolută pentru lipsa diferenţei de sex. 287 alin. 19 din C. în condiţiile în care nu a existat nici un impediment la încheierea căsătoriei.fam). 295. dar s-ar dovedi că soţii au o viaţă de familie firească şi nu există nici un alt impediment la căsătorie.fam. 119/1996. soluţia să fie aceea a acoperirii acestei cauze de nulitate absolută. precum şi în cazul căsătoriei fictive. 295. noul Cod civil reglementează expres nulitatea absolută a căsătoriei pentru lipsa vârstei matrimoniale în art.civ. De aceea. s-a propus în doctrină ca ori de câte ori s-ar constata neîndeplinirea acestei formalităţi. De asemenea. 13¹ C.C. este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. Potrivit art. 274. 79 . (1). soluţie excesivă impusă de legiuitor.Sub imperiul Codului familiei. potrivit legii. 7 din Legea nr. La acestea se adaugă nulităţile absolute virtuale în cazul căsătoriei persoanelor al căror sex nu este diferenţiat. 293 din N. Ar fi fost suficient să se prevadă sancţiuni pentru ofiţerul de stare civilă care nu a afişat declaraţia de căsătorie. Nu există nici un argument pentru care neîndeplinirea acestei obligaţii trebuie suportată de către soţi prin desfiinţarea căsătoriei. 271. precum şi a căsătoriei fictive în art.. respectiv în cazul căsătoriei fictive este expres consacrată. 276 şi art. nulităţile absolute exprese sunt prevăzute de art.

soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută.civ. pentru a obţine un rezultat ilicit. pe cale de consecinţă. Un caz întâlnit frecvent în practică de fictivitate a căsătoriei era acela al încheierii căsătoriei între autorul infracţiunii de viol şi victimă. 197 din C. dar care nu pot fi obţinute în alt mod. însă. nulitatea căsătoriei se acoperă dacă. De asemenea. ci sancţiunea este nulitatea absolută. alin. Prin Legea nr. Căsătoria fictivă se încheie în scopul de a realiza unele efecte secundare. Cu toate acestea. art. cu scopul exclusiv de a fi exonerat de răspundere penală. aşadar.Reglementarea căsătoriei fictive potrivit noului Cod civil În prezent. Din păcate. Căsătoriei fictive nu i se aplică. prevede că dispoziţiile referitoare la simulaţie nu se aplică actelor nepatrimoniale. nici noul Cod civil nu clarifică temeiul acestei nulităţi (lipsa cauzei. stabilea o cauză de nepedepsire a făptuitorului în ipoteza căsătoriei cu victima. alin.C. a intervenit convieţuirea soţilor. 197 a fost abrogat. Aceste texte permit. În practică. (5) al art. acest caz de nulitate nu este reglementat în legislaţie. care nu sunt specifice căsătoriei. sancţiunea inopozabilităţii din materia simulaţiei. Potrivit art. 197/2000 pentru modificarea şi completarea Codului penal. în condiţiile în care. 1294 din N. ci este o creaţie a doctrinei şi a jurisprudenţei. clarificarea naturii juridice şi. de regulă căsătoria fictivă presupune fraudarea legii.C. 294 din N. 80 . (5) al art.pen. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. căsătoria fiind doar un mijloc licit. a regimului juridic al căsătoriei fictive.. astfel.civ. lipsa consimţământului sau fraudarea legii).

interdicţia de şedere pe teritoriul Greciei. Satu-Mare. 201-210. republicată. 26 81 . din punct de vedere legal. De asemenea. aprobată prin Legea nr. care este identic. Notă la sentinţa civilă nr.U. De asemenea. nr. Regim juridic Ca şi în dreptul comun. secţia civilă. şi anume „căsătoria de convenienţă”. dacă acţiunea este sau nu prescriptibilă şi dacă nulitatea poate ori nu să fie acoperită.2. Satu-Mare.astfel încât. O. cit. analiza regimului juridic al nulităţii absolute a căsătoriei presupune determinarea cercului de persoane care pot să o invoce. Căsătorie fictivă. 310/1994).G. acest caz de fictivitate a căsătoriei nu mai poate fi întâlnit. întrucât.Lupşan. cu privire la încheierea unei căsătorii în scopul de a obţine exclusiv schimbarea numelui de familie şi a beneficia de o nouă identitate şi de un nou paşaport. 7/2004. s-a căsătorit în scopul exclusiv de a dobândi calitatea pentru a fi promovat (Trib. op.. p. i s-a menţionat pe paşaportul avut. respectiv refuzul prelungirii şederii în România. secţia civilă. prevede o formă specială de căsătorie fictivă.26 2. 357/2003. definită ca fiind căsătoria încheiată cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor în România şi de a obţine dreptul de şedere pe teritoriilor României. în Dreptul nr. A se vedea E. care citează cele două decizii. 194/2002 este una administrativă. Efecte. precum şi în cazul în care unul dintre soţi. Nr. pentru anumite fapte ilicite. săvârşite în Grecia. În ce priveşte distincţia dintre nulitatea absolută expresă sau virtuală. p. În jurisprudenţa recentă s-a constatat nulitatea căsătoriei fictive când soţii au urmărit prin încheierea căsătoriei dobândirea calităţii legale pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de lege tinerilor căsătoriţi la achiziţionarea de locuinţe (Trib. de către autorităţile elene. fiind preot. 60 din 3 februarie 203 a Tribunalului Iaşi. decizia nr. cu modificările ulterioare.Florian. 38/1994). a se vedea G. aceasta nu are incidenţă asupra regimului juridic al nulităţii absolute a căsătoriei. 61. Nulitate absolută. Sancţiunea prevăzută expres de OUG nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor. dec. indiferent dacă nulitatea este sau nu prevăzută de lege.

45 alin. ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor. dar şi ulterior. este imprescriptibilă. şi de Ministerul Public (adică de către procuror).. în condiţiile art.. El se va putea folosi de dispoziţiile prevăzute în art. 247 şi 271-273. Cu toate acestea.pr.C. titularul dreptului la care se referă acţiunea va fi introdus în proces. 45 C. dar poate pune în discuţia părţilor eventuala cauză de nulitate. Această soluţie este expres consacrată în art.pr... „(1) Ministerul Public poate porni acţiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor. 296 din N. acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei poate fi pornită de orice persoană care justifică un interes. în temeiul art. procurorul ar putea introduce acţiunea nu numai în timpul vieţii soţilor.” 27 82 . Potrivit art. iar în cazul în care procurorul şi-ar retrage cererea. dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie sau este dispărut27. potrivit căruia „Orice persoană interesată poate introduce acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei. va putea cere continuarea judecăţii.civ. procurorul nu poate introduce acţiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei. (2) În cazul în care procurorul a pornit acţiunea.pr. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. (1) din C. Judecătorul nu poate invoca din oficiu nulitatea absolută a căsătoriei (de exemplu. 45 alin.civ.civ. puşi sub interdicţie ori dispăruţi.” Imprescriptibilitatea acţiunii Fiind o acţiune în constatarea nulităţii absolute. 246. (1) din C.Titularul acţiunii Sub imperiul Codului familiei. în cadrul unui proces de divorţ în care ar sesiza existenţa unei astfel de nulităţi).civ. S-a considerat că. dacă moştenitorii acestora sunt minori. Ea poate fi formulată. cu excepţia cazului în care ar acţiona pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie.

art.). în dreptul comun. încât acoperirea nulităţii nu poate fi acceptată. foştii soţi se pot recăsători. în general. Desfiinţarea căsătoriei în acest caz ar fi pur formală. în temeiul unui aviz al medicului oficial. după cum sunt unele în care încălcarea legii este atât de gravă şi raţiunile instituirii regulii încălcate sunt atât de importante. 294 N. deoarece. 20 C. imediat după declararea nulităţii căsătoriei pe acest motiv. ii) până la declararea nulităţii. 28 83 . în următoarele două ipoteze: i) până la declararea nulităţii de către instanţă soţul care. Nulitatea căsătoriei se Potrivit prevederilor art. se poate încuviinţa căsătoria femeii care a împlinit 15 ani. care o pot invoca.civ. soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată28.. nu avea vârsta matrimonială a împlinit-o. femeia se poate căsători numai dacă a împlinit 16 ani. 4 din Codul familiei. Încuviinţarea se poate da de comitetul executiv al consiliului popular judeţean. A) Pot fi acoperite următoarele cazuri de nulitate absolută: a) cele determinate de încălcarea vârstei matrimoniale (în condiţiile art. la încheierea căsătoriei. sunt cazuri în care nulitatea absolută poate fi acoperită. Situaţia este diferită în dreptul familiei. Cu toate acestea. valori care pot prevala asupra ideii formale de sancţionare a nulităţii cu orice preţ. deoarece menţinerea căsătoriei şi a familiei poate fi impusă de necesitatea ocrotirii interesului superior al copilului şi a vieţii de familie. De aceea. pentru motive temeinice.C.Posibilitatea acoperirii nulităţii absolute a căsătoriei În principiu. nulitatea absolută nu poate fi acoperită nici măcar prin manifestarea de voinţă expresă a părţilor actului juridic lovit de nulitate sau a altor persoane.fam.

Această cauză de acoperire a nulităţii a fost prevăzută în interesul copilului născut sau care urmează să se nască.388 din 28 noiembrie 1977. în „Lege 4”. nu a intervenit un fapt care. potrivit art.pr.civ. 4 din acelaşi Cod. dacă soţului impuber i se aplică prezumţia de paternitate atunci trebuie să se aplice şi prezumţia de pubertate. înscris cu valoare de act nou potrivit C. acoperă nulitatea. care. dar şi atunci când bărbatul este cel care nu a avut împlinită vârsta matrimonială la încheierea căsătoriei. Or. soţii au fost apţi să aibă relaţii conjugale normale. Căsătoria se menţine chiar dacă s-a născut un copil mort sau dacă femeia a întrerupt cursul sarcinii. 819/P . Astfel fiind. Din cuprinsul acestui act rezultă că. ar fi justificat să i se acorde încuviinţarea cerută de lege pentru încheierea căsătoriei. deoarece textul nu face nici o distincţie. Suprem. la data examinării medicale. în pofida vârstei impubere. 362 din 1 martie 1978. încuviinţarea cerută de lege nu a fost acordată în prealabil oficierii căsătoriei. 84 . B. s.acoperă pentru aceste motive nu numai atunci când femeia nu a avut vârsta matrimonială. prezenta simptome caracteristice unei sarcini. potrivit legii. deşi era necesară. În susţinerea recursului declarat. Faţă de opunerea soţilor la acţiunea formulată de autoritatea publică locală. Cu atât mai mult. starea de graviditate a femeii în vârstă de peste cincisprezece ani constituia un motiv temeinic.civ. îndreptăţeşte concluzia că din punct de vedere bio-fiziologic femeia era aptă de a se căsători. Indaco Systems). după încheierea căsătoriei.. atunci când soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. deoarece s-a dovedit astfel că. (Trib. instanţa avea obligaţia de a verifica dacă. 19 din Codul familiei. dacă preexista căsătoriei. În plus. În speţă. întrucât femeia nu împlinise încă vârsta legală de 16 ani. sancţionează căsătoria încheiată fără respectarea condiţiilor de vârstă înscrise în art. se acoperă nulitatea care. dacă această stare a intervenit după căsătorie. soţii au depus certificatul medico-legal nr. emis de Laboratorul de medicină legală Reşiţa în completarea certificatului medico-legal (cu acelaşi număr) din 27 iulie 1977.E.

Art. caz în care – în mod evident – nu se mai impune declararea nulităţii absolute a căsătoriei pentru fictivitate. 294 alin. soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. 85 . 19.fam. care. soţii ajung să întreţină relaţii normale de familie. raportat la art. chiar după încheierea căsătoriei. c) căsătoria fictivă: aceasta se poate „transforma” într-o adevărată stare de căsătorie atunci când. din păcate.. 28 alin. dar nulitatea se acoperă dacă persoana a exercitat în mod public atribuţiile respective. B) Nulitatea absolută a căsătoriei nu poate fi acoperită în următoarele situaţii: a) în cazul căsătoriei între persoane de acelaşi sex sau al căror sex nu este suficient diferenţiat. d) nulitatea prevăzută de art. Apreciem că soluţia jurisprudenţială trebuie menţinută şi sub imperiul noului Cod civil. 5 C. este nulă căsătoria celebrată de o persoană care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă. a intervenit convieţuirea soţilor. în ciuda şi dincolo de scopul iniţial urmărit de părţi (altul decât acela al întemeierii unei familii. c) în cazul impedimentului la căsătorie constând în rudenia în linie directă sau colaterală până la gradul III inclusiv. b) în cazul bigamiei (art.). nu cuprinde o soluţie expresă în acest sens.b) cele impuse de nesocotirea impedimentului la căsătorie rezultând din gradul IV de rudenie. dispensa de rudenie prevăzută de art. 119/1996. (2) prevede expres că nulitatea căsătoriei fictive se acoperă dacă. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. aduc pe lume copii etc. dacă s-a obţinut. 7 din Legea nr. (2) din Legea nr. creând o aparenţă de legalitate care a determinat o eroare comună şi invincibilă (error communis facit ius). 119/1996: după cum am mai arătat.

f) în cazul încălcării formalităţilor pentru celebrarea căsătoriei.).d) în cazul impedimentului la căsătorie rezultând din adopţia cu efecte restrânse (art.fam. 86 . e) în cazul impedimentului la căsătorie constând în alienaţia sau debilitatea mintală. 19. a C. 7 lit. raportat la art.

stabileşte natura relativă a nulităţii şi cazurile de acoperire. ca şi cazuri de nulitate relativă. (1) şi (3) N. 303 alin. Tutela - Art. civ. Reglementare nouă care transformă tutela din impediment prohibitiv în impediment dirimant. 298 Da. (3) N. 19 coroborat cu art. Da.civ.C. Viciile de consimţământ sunt aceleaşi. Lipsa discernământului Art.C. Caz de nulitate relativă Lipsa încuviinţărilor cerute de lege minorului Viciile de consimţământ (eroare asupra identităţii fizice a viitorului soţ.C. 9 (nulitate absolută) Art. pe lângă viciile de consimţământ. rezultă că. Art.fam. 297 Cazuri de acoperire Da. 303 alin. 2. N. Art. Constatări N.C. 303 alin. Analizând comparativ reglementarea din Codul familiei şi cea cuprinsă în noul Cod civil. 298 3.civ.Secţiunea 3.1. (2) şi (3) N. 4. 4 (nulitate absolută) N. (2) şi (3) N. Art.civ.C.Reglement are nouă privind acoperirea nulităţii.C. 300 Art. 87 . Nulităţi relative ale căsătoriei. dol. Cazuri de nulitate relativă Tablou comparativ al cazurilor de nulitate relativă Nr. 303 alin. Art.civ. a căror reglementare este identică aceleia din Codul familiei. stabileşte natura relativă a nulităţii şi reglementează cazurile de acoperire. 1. 21 Art. violenţă) C. 19 coroborat cu art. Art. Regim juridic 3. noul Cod civil prevede expres sancţiunea nulităţii relative în mai multe cazuri discutabile sub imperiul Codul familiei.civ.civ.C. Art.

133 alin. În acest context. Bineînţeles. 20 C.fam. cerinţa de fond referitoare la existenţa încuviinţării părinţilor pentru căsătoria minorului de 16 ani a fost introdusă prin Legea nr. sau în cazul obţinerii acestora chiar ulterior încheierii căsătoriei. O soluţie mult mai raţională ar fi fost desigur aceea a nulităţii relative.Astfel: a) lipsa încuviinţărilor cerute de lege minorului Astfel. fără însă să existe şi prevederi speciale referitoare la sancţiunea ce intervine în cazul căsătoriei încheiate cu nesocotirea acestei cerinţe.fam. 19 C. în condiţiile art. deci – astăzi –. după cum s-a decis în jurisprudenţă în legătură cu dispensa de vârstă.fam. fără să existe încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal (art. 105 alin. Potrivit art. ultim C. 88 . prevederile generale ale Codului familiei în materia încheierii căsătoriei impun concluzia că. – asupra căruia nu s-a intervenit prin Legea nr. Întrucât textul de lege nu distinge. în condiţiile fostului art.fam. o asemenea sancţiune este excesivă şi nu corespunde scopului pentru care norma a fost edictată şi nici interesului pe care ea este chemată să-l protejeze. „este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute în art. 4 (…)”. 288/2007. nu poate fi susţinută o altă soluţie. 288/2007 –.. înseamnă că nesocotirea oricăror cerinţe prevăzute în ipoteza acestei norme juridice. sancţiune prevăzută de dreptul comun în cazul încheierii de acte juridice de către minorul cu capacitate restrânsă de exerciţiu. există posibilitatea acoperirii nulităţii absolute pentru lipsa încuviinţării părinţilor sau tutorelui ori a autorizării prevăzute de lege. 4 în întregul său. 4 C. final teza I şi art.). făcând trimitere la art. sancţiunea nu poate fi decât nulitatea absolută a căsătoriei. inclusiv a condiţiei referitoare la existenţa încuviinţării părinţilor sau tutorelui. de lege lata. este sancţionată cu nulitatea absolută a căsătoriei astfel încheiate. în absenţa încuviinţării părinţilor. Chiar dacă.

Noul Cod civil clarifică şi această situaţie. public. cu particularitatea că aceasta se acoperă dacă. 294). iar nu general. sancţiunea ce intervine nu trebuie să fie nulitatea absolută a căsătoriei. în sensul că face distincţie între: . până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea art. b) lipsa discernământului Potrivit art. Se poate însă discuta dacă această nulitate poate fi acoperită ulterior de către cel care s-a aflat în această stare. 299 că lipsa discernământului atrage nulitatea relativă a căsătoriei. 9 C.. Numai că art. ar trebui să considerăm că sancţiunea este şi în acest caz nulitatea absolută.nulitatea absolută care intervine în cazul căsătoriei încheiate de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani.fam.nulitatea relativă care intervine în cazul în care minorul se căsătoreşte fără să aibă încuviinţările sau autorizările prevăzute de lege (art. ambii soţi au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soţia a născut ori a rămas însărcinată (art. nici interpretul nu trebuie să distingă. ci nulitatea relativă. dar faţă de regula de interpretare potrivit căreia unde legea nu distinge. .fam. lipsa discernământului atrage doar nulitatea relativă a căsătoriei. 297). 19 C.Întrucât interesul proteguit de norma legală în discuţie este unul particular. Noul Cod civil corectează această situaţie. Potrivit dreptului comun.fam acoperă două ipoteze distincte: aceea a alienatului sau debilului mintal (teza I) şi aceea a celui vremelnic lipsit de facultăţile sale mintale (teza a II-a). 9 C. 89 . în sensul că prevede expres în art.

2. Noul Cod civil instituie în art. 3. fiind doar un impediment prohibitiv. (2) prevede că „Nulitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviinţare ori autorizare era necesară. În sfârşit. potrivit căruia „Căsătoria poate fi anulată la cererea soţului al cărui consimţământ a fost viciat prin eroare. N. În pofida caracterului ei strict personal Ministerul Public (procurorul) poate formula. pe considerentul că raţiunile de ordin moral impun această sancţiune. dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie sau este dispărut. în condiţiile art. 45 alin.c) tutela Sub imperiul Codului familiei. (1) din N. anularea poate fi cerută de soţul care s-a căsătorit în timp ce era sub tutelă. tutela nu era de natură să atragă anularea căsătoriei. 297 alin.” Anularea pentru lipsa discernământului poate fi invocată numai de soţul care a fost lipsit vremelnic de discernământ la încheierea căsătoriei. (1) din C. rezultă că anularea căsătoriei pentru eroare.pr. de natură să atragă sancţionarea ofiţerului de stare civilă care a celebrat căsătoria cu nesocotirea acestui impediment. Regim juridic Titularul acţiunii În ceea ce priveşte viciile de consimţământ. din cuprinsul art.. 300 sancţiunea nulităţii relative.. acesta nu poate invoca din oficiu nulitatea relativă a căsătoriei. 21 alin.civ. Soluţia este aceeaşi şi în lumina art.civ. Cât priveşte judecătorul. (2) C. acţiunea în anularea căsătoriei.C. Referitor la anularea pentru lipsa încuviinţărilor cerute de lege. 298 alin.fam.C. dar 90 . art. în cazul tutelei. prin dol sau prin violenţă”. dol sau violenţă poate fi cerută numai de soţul al cărui consimţământ a fost viciat.

potrivit art. următoarele aspecte au caracter special. 9 alin. respectiv „cel mult 18 luni de la data încheierii actului”. dreptul la acţiunea în anulabilitate nu se transmite moştenitorilor. ea poate fi continuată de către oricare dintre moştenitorii săi. (2) din Decretul nr. termenul de prescripţie de 6 luni curge întotdeauna de la data descoperirii lor. 21 alin.poate pune în discuţia părţilor eventuala cauză de nulitate de acest fel pe care o sesizează. în cazul erorii şi al dolului s-a prevăzut doar un moment subiectiv –data descoperirii erorii sau dolului. 167/1958). Rezultă de aici că. Noul Cod civil reglementează prescripţia acţiunii în anulare în art. 91 . unde este prevăzut. Având un caracter strict personal. spre deosebire de termenul general de 3 ani. alături de momentul subiectiv al descoperirii cauzei de anulare. b) în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie. chiar dacă eroarea sau dolul se descoperă după ani de zile de la încheierea căsătoriei. art. (2) prevede că termenul de prescripţie a acţiunii în anularea căsătoriei este de 6 luni şi începe să curgă de la încetarea violenţei sau de la data descoperirii erorii ori a dolului.. şi un moment obiectiv. 302 din N. derogatoriu faţă de dreptul comun: a) există un termen special de prescripţie de 6 luni.civ. dacă acţiunea a fost pornită de către unul dintre soţi. 301. Aceasta înseamnă că. Cu toate acestea.C. stabilind pentru fiecare ipoteză în parte momentul de la care începe să curgă termenul. Prescriptibilitatea acţiunii Sub imperiul Codului familiei. în materia prescripţiei. în materia căsătoriei. spre deosebire de dreptul comun (art.

. prin neintroducerea acţiunii în anulare în termenul legal de prescripţie.în cazul nulităţii pentru vicii de consimţământ ori pentru lipsa discernământului. prin declaraţia în acest sens a celui îndrituit să o invoce. Astfel. după caz. s-au obţinut încuviinţările şi autorizarea cerute de lege. 303 reglementează acoperirea nulităţii relative. art. .anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni.în cazul prevăzut la art. Acoperirea nulităţii Ca şi un aspect de noutate. căsătoria nu poate fi anulată dacă soţii au convieţuit timp de 6 luni de la data încetării violenţei sau de la data descoperirii dolului.în cazul prevăzut la art. unde se poate trece şi peste unele cauze de nulitate absolută. 92 . în interesul menţinerii familiei şi a ocrotirii copiilor –. nulitatea relativă a căsătoriei se acoperă dacă.Astfel: . şi nulitatea relativă a căsătoriei poate fi confirmată expres. de la data la care cel interesat a cunoscut dolul. a erorii ori a lipsei vremelnice a facultăţilor mintale. eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului. . până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. în cazul lipsei încuviinţărilor cerute de lege pentru căsătoria minorului. 300 (tutelei) termenul curge de la data încheierii căsătoriei. Confirmarea nulităţii Ca orice nulitate relativă – şi cu atât mai mult în dreptul familiei. În cazul anulării pentru vicii de consimţământ şi a lipsei discernământului. 297 (lipsa încuviinţărilor cerute de lege). termenul curge de la data la care cei a căror încuviinţare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoştinţă de aceasta. sau tacit. termenul curge de la data încetării violenţei sau.

ambii soţi au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soţia a născut ori a rămas însărcinată. între timp. nulitatea căsătoriei se acoperă. în toate cazurile.În sfârşit. 93 . dacă.

1 C. pronunţată de instanţa judecătorească. după caz. Spre deosebire de dreptul comun.civ. şi anume: situaţia copiilor născuţi în timpul unei asemenea căsătorii şi căsătoria putativă. expresă ori virtuală.). în temeiul art.pr. Competenţa teritorială aparţine judecătoriei de la domiciliul soţului pârât (art. cât şi divorţul pun capăt căsătoriei. 58/2003 a abrogat prevederile art. apel şi recurs. Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei În principiu. fie pe cale de excepţie. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege. Nulitatea căsătoriei produce aceleaşi efecte.29. ceea ce înseamnă că se consideră că drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi nu au existat niciodată. 2 pct.) a hotărârii. nulitatea căsătoriei produce efecte retroactive. 30 Deşi atât nulitatea căsătoriei. între ele există deosebiri structurale de cauză şi efecte. în sensul că aceasta trebuie să fie constatată.CAPITOLUL 2 Efectele nulităţii Secţiunea 1. potrivit N.G. 5 C. nulitatea căsătoriei implică întotdeauna o acţiune în justiţie.C. (care stabileau competenţa în primă instanţă a tribunalului).civ.pr. 1 pct.civ. indiferent dacă este absolută sau relativă.U. Secţiunea 2. în practică. nr. De la efectul retroactiv al nulităţii există însă două importante excepţii. Căsătoria este desfiinţată din ziua rămânerii irevocabile (definitive. efectul retroactiv să fie rar întâlnit. 1 lit. care are un caracter personal nepatrimonial (este o acţiune în contestare de stare civilă). 29 94 .civ. unde nulitatea unui act juridic poate fi invocată fie pe cale de acţiune. sau. Retroactivitatea efectelor nulităţii30 – similară celei din dreptul comun – trebuie analizată pe diverse domenii: relaţiile O. În prezent.h) C.pr. Precizări prealabile Nulitatea căsătoriei are caracter judiciar. competenţa materială aparţine judecătoriei. care fac ca.

4051 alin.civ. respectiv art. este vorba de o acţiune de divorţ sau de nulitatea căsătoriei. potrivit art. pe când divorţul sancţionează o căsătorie încheiată în mod valabil. iar efectele sale se produc.). (1) din C. şi nici nu permite aplicarea prin asemănare a dispoziţiilor de la divorţ în această materie. după conţinutul ei. capacitatea de exerciţiu. efectele divorţului fiind pentru viitor (ex nunc). dar pentru cauze posterioare încheierii sale. De aceea. relaţiile lor patrimoniale. 14 alin.personale dintre soţi. în principiu. 95 . dacă acesta se schimbase prin căsătorie. ca în cazul divorţului.pr. nu au avut nici una din obligaţiile rezultând dintr-o astfel de situaţie. instanţa are îndatorirea să ceară reclamantului a-şi preciza obiectul acţiunii. deoarece legea nu prevede posibilitatea păstrării numelui. b) Soţii redobândesc numele avut înainte de încheierea căsătoriei.civ. nulitatea sancţionează căsătoria încheiată prin nerespectarea cerinţelor de valabilitate anterioare sau concomitente celebrării căsătoriei. 1 din N. pe cale de consecinţă. Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei afectează relaţiile personale nepatrimoniale ale soţilor după cum urmează: a) Soţii nu au avut niciodată calitatea de persoane căsătorite şi. punându-se în discuţia părţilor. retroactiv (ex tunc). dacă unul dintre soţi s-a recăsătorit până la data desfiinţării primei căsătorii. neconstituind un caz de bigamie.C. (3) din Decretul nr.. căci se consideră că ei nu au fost niciodată căsătoriţi. dacă. În cazul în care acţiunea conţine atât elemente specifice divorţului. 167/1958. 2532 pct. cea de a doua căsătorie rămâne valabilă. cât şi elemente privind nulitatea căsătoriei. cu respectarea principiului contradictorialităţii dezbaterilor. Astfel. A) Relaţiile personale dintre soţi. c) Între soţi nu a avut loc suspendarea cursului prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune. şi a dreptului de a cere executarea silită (art.

Situaţia copiilor Potrivit art.C.B) Capacitatea de exerciţiu. ci la modul de stabilire a filiaţiei. desfiinţarea căsătoriei nu are nici un efect în privinţa copiilor. însă. Secţiunea 3. după caz. dacă unul dintre ei a prestat întreţinere celuilalt poate să ceară restituirea contravalorii prestaţiilor sale. Dacă în perioada cuprinsă între încheierea căsătoriei şi declararea nulităţii căsătoriei s-au dobândit anumite bunuri. deoarece se consideră că nu a fost căsătorită şi nu a avut această capacitate nici pentru trecut. după desfiinţarea căsătoriei nu poate păstra capacitatea deplină de exerciţiu dobândită la încheierea căsătoriei. numai în cazul în care nulitatea căsătoriei se pronunţă după decesul unuia dintre soţi. Efectele nulităţii asupra relaţiilor patrimoniale dintre soţi privesc regimul matrimonial.civ. respectiv art. se vor aplica dispoziţiile dreptului comun în materia dobândirii proprietăţii. 38 alin. care îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie. până la desfiinţarea căsătoriei.civ.fam. a) Regimul matrimonial nu a existat. în temeiul plăţii lucrului nedatorat sau al îmbogăţirii fără justă cauză. Textele trebuie înţelese în sensul că se referă nu la drepturile acestor copii.C. (1) din N. (3) din Decretul nr. soţul minor nu a împlinit vârsta de 18 ani. nu există deosebiri 96 . obligaţia de întreţinere şi dreptul de moştenire. (2) din C. Această problemă se poate pune. deoarece – sub aspectul statutului său legal –. c) Soţul supravieţuitor nu are drept de moştenire. Un text identic se regăseşte în art. respectiv a proprietăţii comune pe cote-părţi. (1) din N. 8 alin.. 23 alin. 31/1954. astfel încât. potrivit art. Dacă. b) Între soţi nu a existat obligaţia de întreţinere. 305 alin. C) Relaţiile patrimoniale dintre soţi..

se pronunţă nulitatea căsătoriei. Prin urmare.. declarată nulă sau anulată. 24 alin. 305 alin. prin asemănare. cererea de întreţinere a soţului de bună-credinţă şi raporturile patrimoniale dintre bărbat şi femeie sunt supuse. în sensul că a ignorat ori au ignorat cu inocenţă existenţa acelei cauze de nulitate. 23 alin.fam. în practică. Căsătoria putativă 4. dispoziţiilor privitoare la divorţ. prin asemănare. instanţa este obligată să stabilească buna sau reaua credinţă a soţilor la încheierea căsătoriei. (1).între copilul din căsătorie şi cel din afara căsătoriei. Potrivit art. (1) C. 24 alin.1. potrivit căreia „soţul mamei este tatăl copilului”.C.” 97 . deşi căsătoria este desfiinţată. art. „În cazul prevăzut în art. Consideraţii generale Este posibil ca. potrivit dispoziţiilor privitoare la divorţ.fam. până la data când hotărârea instanţei judecătoreşti rămâne definitivă. Prin urmare. „Soţul care a fost de bunăcredinţă la încheierea căsătoriei. 23 alin. (2) din N. situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă. Pentru că în această materie nulitatea nu produce efecte decât pentru viitor. (2) C.civ. respectiv art. Secţiunea 4. prevede că relaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii vor fi reglementate.. acestui copil i se va aplica prezumţia de paternitate.” Potrivit art. după caz. filiaţia copiilor născuţi şi concepuţi până în momentul desfiinţării căsătoriei se stabileşte ca şi pentru copiii din căsătorie. Prin aceeaşi hotărâre prin care se constată sau.fam.(1) C.. păstrează. unul sau ambii soţi să fie de bună credinţă la încheierea căsătoriei afectate de o cauză de nulitate.

dispoziţiilor privitoare la divorţ. de fapt.” Pornind de la aceste dispoziţii legale. prin asemănare. Când soţii au fost de bună-credinţă. căsătoria a existat doar în imaginaţia soţului de bună credinţă. Noţiunea de căsătorie putativă evocă ideea că. produce anumite efecte faţă de soţul care a fost de bună-credinţă. raporturile patrimoniale dintre foştii soţi sunt supuse. care a apărut în secolul al XII-lea (matrimonium putativum). N. căsătoria rămânând lovită de nulitate şi fiind supusă desfiinţării. Deci. Putativitatea (caracterul putativ al căsătoriei) poate fi bilaterală (când ambii soţi au fost de bună credinţă) sau unilaterală (când numai unul dintre ei a fost de bună credinţă). situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă. aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 98 . deşi lovită de nulitate absolută sau relativă. Căsătoria putativă este o creaţie a dreptului canonic. 304: „(1) Soţul de bună-credinţă la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează. desfiinţarea căsătoriei nu schimba convieţuirea faptică de până atunci într-un „păcat de neiertat”.2. care a ignorat în mod inocent existenţa cauzei de nulitate. reglementează căsătoria putativă în art. până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă. (1). fiind menţinute efectele căsătoriei până la data desfiinţării ei prin hotărâre judecătorească.civ. (2) În situaţia prevăzută la alin.C. buna-credinţă nu acoperă cauza de nulitate. iar nu şi pentru trecut. 4.Tot astfel. dar efectele nulităţii se vor produce doar pentru viitor. Condiţiile şi dovada bunei credinţe În ceea ce priveşte buna credinţă. în această materie. căsătoria putativă poate fi definită ca acea căsătorie care.

852/1978. nr. Suprem. în sensul că nu au cunoscut cauza de nulitate. Efectele căsătoriei putative În practică se pot întâlni două situaţii. pentru a menţine. pentru trecut. instanţa era datoare ca. să fi verificat şi să fi stabilit dacă soţia reclamantă a fost ori nu de bună-credinţă la încheierea căsătoriei. decizia de îndrumare nr. revenind celui ce afirmă existenţa relei credinţe sarcina să o dovedească. odată cu constatarea nulităţii căsătoriei. Eroarea poate fi de fapt (de exemplu. nr. 1974. De aceea.viciu de consimţământ. b) Buna-credinţă trebuie să existe la momentul încheierii căsătoriei. pe care le vom analiza separat: când ambii soţi au fost de bună credinţă şi când numai unul dintre ei a ignorat în mod inocent existenţa cauzei de nulitate31. De asemenea. în vederea stabilirii bunei sale credinţe. dec.3.a) Buna-credinţă presupune o eroare din partea unuia dintre soţi ori a ambilor. 12/1978 p. în timp ce eroarea ca şi cauză a caracterului putativ al căsătoriei se invocă. efectele căsătoriei lovite de nulitate. Aşa fiind şi spre a se evita pornirea unui nou proces de către soţul interesat. (Trib. 4. Buna-credinţă se prezumă. 3/1974. în R. 58). n-au cunoscut că sunt rude) sau de drept (n-au cunoscut faptul că legea opreşte căsătoria între veri – rude colaterale de gradul IV). prin excepţie de la principiul nemo censetur ignorare legem.D.eroarea provocată ca viciu de consimţământ la încheierea căsătoriei şi să aibă şi beneficiul putativităţii căsătoriei. dimpotrivă.civ. Eroarea ca viciu de consimţământ se invocă pentru a obţine anularea unui act. 31 99 . eroarea are altă semnificaţie în această materie decât eroarea . publicată în Culegere de decizii nr. unul dintre soţi poate să invoce dolul . ca şi în dreptul comun.R. 11. Deci eroarea de drept are valoare juridică în această materie. p.

acesta îşi menţine capacitatea deplină de exerciţiu şi pentru viitor. obligaţia de a locui împreună. obligaţia de fidelitate etc. obligaţiile conjugale. . . Art.fam.civ. 24 alin. (1) C. 39 alin.. deoarece legea nu trimite la materia divorţului şi în ceea ce priveşte numele. aceste raporturi vor fi soluţionate după cum urmează: i) Între soţi a existat regim matrimonial. (2) din N.. Potrivit art. iar. 100 .A) Ambii soţi au fost de bună-credinţă (putativitate bilaterală) a) Efecte asupra raporturilor personale dintre soţi. adică „În cazul în care căsătoria este anulată.C. deoarece aceasta nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege.între soţi au existat obligaţiile reciproce specifice căsătoriei: obligaţia de sprijin moral. în lipsă.soţul care a luat numele de familie al celuilalt soţ la încheierea căsătoriei nu-l poate însă menţine după desfiinţarea căsătoriei.între soţi a operat suspendarea cursului prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune şi a dreptului de a cere executarea silită. regimul comunităţii legale de bunuri. minorul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exerciţiu. Dacă soţii au încheiat o convenţie matrimonială se aplică regimul matrimonial astfel ales. ceea ce înseamnă că acest soţ va reveni la numele avut înainte de căsătorie. În cazul în care declararea nulităţii are loc înainte ca soţul minor să fi împlinit vârsta de 18 ani. consacră expres această soluţie. Acestea trebuie analizate din următoarele perspective: .” c) Efecte cu privire la raporturile patrimoniale. b) Efecte cu privire la capacitatea de exerciţiu.

civ. respectiv pentru cea de după rămânerea irevocabilă a hotărârii de desfiinţare. Situaţia obligaţiei de întreţinere trebuie analizată distinct pentru perioada convieţuirii dinainte de desfiinţarea căsătoriei. (1) C. situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă. În ceea ce priveşte raporturile patrimoniale dintre soţi. sub reglementarea din Codul familiei s-au născut unele controverse în doctrină. de asemenea. până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă. dispoziţiilor privitoare la divorţ. efectele analizate cu privire la relaţiile personale şi capacitatea de exerciţiu se vor produce numai în persoana acestuia. de unde rezultă că beneficiază de comunitatea de bunuri şi soţul de rea credinţă. Art. obligaţia de întreţinere între soţi şi în viitor va putea exista obligaţia de întreţinere între foştii soţi. Într-adevăr. în ceea ce priveşte pensia de întreţinere. 24 alin.C. că beneficiază de dispoziţiile privitoare la divorţ. 304 din N. pe când în privinţa raporturilor patrimoniale nu mai prevede că beneficiază de prevederile legale privind aceste raporturi numai soţul de bună credinţă. aşadar. art. B) Doar unul dintre soţi a fost de bună-credinţă (putativitate unilaterală) Dacă numai unul dintre soţi a fost de bună-credinţă. numai soţul de bună credinţă. iii) Fiecare soţ beneficiază de dreptul la moştenire.fam. iar raporturile patrimoniale dintre foştii soţi sunt supuse.ii) a existat. prevede. dacă decesul celuilalt soţ a avut loc înainte de desfiinţarea căsătoriei prin hotărâre judecătorească. prin asemănare. jurisprudenţa fixându-se în sensul că se aplică regimul comunităţii legale de bunuri chiar dacă numai unul dintre soţi a fost de bună-credinţă. prevede în mod expres că soţul de bună-credinţă la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează. 101 . ca şi în cazul soţilor divorţaţi.

întreţinere în favoarea celui de rea-credinţă. de acelaşi drept. soţul de bună-credinţă a avut dreptul la întreţinere din partea celui de rea credinţă. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti Hotărârea judecătorească în materia nulităţii căsătoriei. el poate cere restituirea prestaţiilor în temeiul plăţii nedatorate sau al îmbogăţirii fără just temei. Secţiunea 5. potrivit art. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. ceea ce înseamnă că soţul de bună credinţă va beneficia de întreţinere în aceleaşi condiţii ca şi soţul divorţat care nu a avut nicio culpă în desfacerea căsătoriei. potrivit noului Cod civil) care a constatat nulitatea ori a dispus anularea sau la cererea persoanei interesate. În schimb. în mod reciproc. În privinţa obligaţiei de întreţinere după desfiinţarea căsătoriei. dacă soţul de bună credinţă a prestat. pe baza comunicării hotărârii irevocabile (definitive.În prima situaţie. În sfârşit. totuşi. fără ca acesta din urmă să se bucure. fiind pronunţată în materia stării civile este opozabilă erga omnes. Soţul de rea-credinţă nu are dreptul la întreţinere după desfiinţarea căsătoriei. se aplică dispoziţiile din materia divorţului în ceea ce priveşte pensia de întreţinere între foştii soţi. De aceea. soţul de bună-credinţă beneficiază de dreptul la moştenire a soţului de rea-credinţă. soţul de reacredinţă nu se bucură de acelaşi drept în raport cu soţul de bună credinţă. după caz. Noul Cod civil reglementează însă în mod expres opozabilitatea acestei hotărâri în contextul noii reglementări a convenţiilor matrimoniale 102 . 48 din Legea nr. Menţiunea se înscrie din oficiu. dacă acesta din urmă decedează până la desfiinţarea căsătoriei. Despre hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei se face menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. nici măcar în condiţiile prevăzute de lege pentru soţul din a cărui vină s-a desfăcut căsătoria.

faţă de terţi.” Aceasta înseamnă că. (2) al art. nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terţe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soţi. 334 şi 335 din N.civ. Dispoziţiile art. potrivit art. 103 . (2) Cu toate acestea.C. Alin. cauza de nulitate a căsătoriei. în aplicarea prevederilor art. Nulitatea nu le poate fi opusă decât dacă acţiunea în nulitate sau anulabilitate a fost notată în registrele de publicitate (Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. înainte de încheierea actului. 306 are în vedere efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei şi instituie o normă de protecţie faţă de terţi în ceea ce priveşte actele încheiate cu unul dintre soţi înainte de rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a constatat nulitatea sau s-a anulat căsătoria. afară de cazul în care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acţiunea în nulitate ori anulabilitate sau terţul a cunoscut. încetarea regimului matrimonial prin efectul nulităţii căsătoriei poate fi opusă de la data la care s-au îndeplinit formalităţile de publicitate prin Registrul naţional prevăzut la art. pentru a se face menţiunea corespunzătoare şi în acest registru privind încetarea regimului matrimonial. nefiind suficientă menţiunea în Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. pe altă cale. 291.civ. Carte funciară) sau dacă terţul a cunoscut pe altă cale cauza de nulitate a căsătoriei.Astfel. în condiţiile legii. Prin urmare. 291.C.. 306: „(1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei este opozabilă terţelor persoane. 334 şi 335 sunt aplicabile în mod corespunzător. 334 din N. după ce se face menţiune pe actul de căsătorie despre hotărârea de constatare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei. serviciul de stare civilă comunică către Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale o copie de pe actul de căsătorie cu această menţiune. În materie de Carte funciară este necesară notarea hotărârii pentru opozabilitate faţă de terţi.

Deci. datoria fiind exclusivă a soţului care a contractat-o. într-o asemenea ipoteză. Banca va putea urmări bunurile comune. iar datoria. banca ar suferi un prejudiciu. respectiv cauza de nulitate a căsătoriei.civ.. (1) din N. ci de la o rudă apropiată.Exemplu: unul dintre soţi contractează la bancă un credit pentru achiziţionarea unui autoturism.. astfel încât nu a existat niciodată comunitate de bunuri. 104 . iar dacă sunt neîndestulătoare.C. Autoturismul este prezumat bun comun. este comună. Ulterior. care va considera. nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă băncii. Or. în aplicarea art. pentru bancă a existat regimul comunităţii legale de bunuri. Dacă însă împrumutul ar fi fost contractat de unul dintre soţi nu de la bancă. Dacă băncii i-ar putea fi opus efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei. înseamnă că. foştii soţi răspund solidar cu bunurile proprii. fiind în legătură cu dobândirea unui bun comun. 351 alin. 306 din N. în sensul de a considera că nu a existat niciodată comunitate de bunuri. potrivit art. în continuare că datoria este comună.C. În măsura în care acesta este insolvabil.civ. care ar fi cunoscut în fapt situaţia soţilor. Presupunem că soţii au fost de rea-credinţă. celălalt soţ i-ar putea opune acestei rude creditoare efectul retroactiv al nulităţii. ci exclusivă a soţului contractant. căsătoria se desfiinţează. iar autoturismul este bun comun. ar însemna că datoria contractată de unul dintre soţi nu mai este comună.

105 . 307-311). Câteva precizări prealabile sunt necesare.28). Celelalte obligaţii. 25. Ele implică. o relativă independenţă a acestora. înainte de a analiza conţinutul acestor raporturi personale. 2 şi Secţiunea I din Capitolul III al Titlului I (art. precum obligaţia de fidelitate. 28). unele extrinseci Codului familiei. 309). Raporturile personale nepatrimoniale reprezintă principalul conţinut al relaţiilor dintre soţi şi principalul efect al căsătoriei. 2) şi problema numelui soţilor (art. o serie de îndatoriri reciproce ale soţilor. De asemenea. îndatoririle conjugale. obligaţia de a locui împreună se desprind din analiza altor norme juridice. Noul Cod civil acoperă această lacună şi reglementează expres îndatoririle soţilor (art. noul Cod civil consacră drepturilor şi îndatoririlor personale ale soţilor Capitolul V al Cărţii a II-a „Familia” (art. iar pe de altă parte.TITLUL V DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSONALE ALE SOŢILOR CAPITOLUL 1 Autonomia reglementării raporturilor personale Căsătoria produce efecte cu privire la raporturile personale nepatrimoniale ale soţilor şi cu privire la capacitatea de exerciţiu a femeii minore care se căsătoreşte. Drepturile şi obligaţiile personale ale soţilor sunt reglementate în Codul familiei de art. De asemenea. Codul familiei reglementează expres numai obligaţia reciprocă a soţilor de a-şi acorda sprijin moral (art. pe de o parte. precum obligaţia de a fidelitate şi de a locui împreună. căsătoria naşte între soţi şi raporturi patrimoniale specifice.

106 . relaţiile sociale şi alegerea profesiei.În plus. 301 consacră independenţa soţilor în ceea ce priveşte corespondenţa. art.

divorţul este sancţiunea specifică sau. în anumite cazuri. Aceeaşi regulă este consacrată în art. 26 C. Într-adevăr.fam. Desigur că o asemenea împrejurare trebuie privită în raport cu art. Astfel. se poate cere instanţei judecătoreşti să pronunţe desfacerea căsătoriei prin divorţ. în cazul în care unul dintre soţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu caracter personal care-i revin în timpul căsătoriei.C. noul Cod civil nu prevede expres ce se întâmplă în cazul în care soţii nu se înţeleg. din acest motiv. conform art.. 308 din N. soţii hotărăsc de comun acord în tot ce priveşte căsătoria. remediul atunci când soţii nu îşi îndeplinesc obligaţiile personale şi. principiu consacrat şi de art. potrivit art. 21 din Constituţie. Astfel. bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie. 107 . 25 C.C.civ. Ca şi de lege lata. Astfel. care prevede că accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.fam.. (1) din N. 258 alin.civ.CAPITOLUL 2 Luarea deciziilor de către soţi Relaţiile personale dintre soţi sunt guvernate de principiul egalităţii în drepturi a bărbatului cu femeia. raporturile dintre ei nu mai pot continua. Corolarul acestui principiu îl constituie faptul că deciziile se iau de soţi împreună în tot ceea ce priveşte căsătoria.

starea sănătăţii sau infirmitatea acestuia le-ar cere. Îndatorirea de a locui împreună (obligaţia de coabitare) Codul familiei nu prevede expres obligaţia soţilor de a locui împreună sau de avea un domiciliu comun. pentru motive temeinice (cum ar fi exercitarea unei profesii) să locuiască separat. cum ar fi.civ. De aici rezultă că soţii decid de comun acord cu privire la locuinţa comună. soţii îşi datorează reciproc sprijin moral.) Această obligaţie are ca obiect sprijinul pe care un soţ trebuie să-l acorde celuilalt soţ. Pe de altă parte. ducerea vieţii în comun. în principiu.2.1. Îndatorirea de sprijin moral reciproc Art. 108 . care se poate realiza cel mai bine în condiţiile în care soţii locuiesc împreună.CAPITOLUL 3 Îndatoririle soţilor 3. domiciliul comun al soţilor nu este de esenţa căsătoriei. De aceea. dar ei pot decide. susţinerea şi încurajarea care ar putea fi necesare în împrejurări dificile ale vieţii. 2 C. ceea ce înseamnă că stabilirea locuinţei comune este una dintre acele probleme pe care legiuitorul le-a lăsat la aprecierea soţilor care vor decide dacă vor locui împreună sau separat.” (subl. prevede: „Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei. Potrivit art. Prin urmare. familia presupune însă. 3..C. 309 din N. ns.fam. deci convieţuirea soţilor. îngrijirile cu caracter personal pe care unul dintre soţi trebuie să le dea celuilalt dacă vârsta. spre exemplu. s-a considerat că obligaţia soţilor de a coabita împreună decurge din scopul căsătoriei. care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material.

Părăsirea nejustificată a locuinţei comune de către unul dintre soţi sau refuzul nejustificat al unuia dintre soţi de a locui împreună cu celălalt soţ reprezintă o încălcare a obligaţiei soţilor de a locui împreună şi poate constitui motiv temeinic de divorţ. în general. Pentru motive temeinice ei pot decide să locuiască separat. Refuzul unuia dintre soţi de a întreţine relaţii intime cu celălalt poate constitui motiv temeinic de divorţ. ci şi a unor reglementări esenţiale pentru raporturile de familie. incriminează violul săvârşit asupra soţului. 197 alin. Or. deoarece – prin caracterul său fundamental – se află nu numai la baza relaţiilor dintre soţi. Nici Codul familiei. Dimpotrivă.4. Îndeplinirea obligaţiei conjugale este numită consumarea căsătoriei. soţul mamei este tatăl copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei. Noul Cod civil prevede expres în art. 2 lit. potrivit prezumţiei de paternitate. 309 că soţii „au îndatorirea de a locui împreună. acesta din urmă nu poate să invoce calitatea de soţ pentru a obţine „executarea” acestei obligaţii maritale prin constrângere. indiferent de motivele care îl determină pe un soţ să refuze relaţiile intime cu celălalt. dar ea decurge din natura căsătoriei. nici noul Cod civil nu consacră expres această îndatorire. Îndatoririle conjugale (debitum conjugale) Această îndatorire – având ca obiect relaţiile intime dintre soţi – este distinctă de obligaţia de a locui împreună şi există indiferent dacă soţii au sau nu locuinţă comună. 3. şi de filiaţie. 197/2000. Astfel. Obligaţia de fidelitate Deşi nu este consacrată în mod expres de Codul familiei. În orice caz. dacă este neîntemeiat.3. atunci 109 . Codul penal. introdus prin Legea nr. prin art.” 3. existenţa obligaţiei de fidelitate între soţi nu poate fi pusă sub semnul îndoielii. b¹. în special.

„în cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei. dacă soţii au dobândit un nume comun prin căsătorie. 53 alin. O situaţie deosebită se poate ivi în practică. Obligaţia de a purta numele comun Potrivit art. Prin urmare. pe care Codul familiei întemeiază prezumţia de paternitate. Alin. pe cale administrativă. Încălcarea acestei obligaţii. Potrivit art.5.civ.fam. 323/2003. Însă dacă soţia are o asemenea obligaţie.fam. 27 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. 28 alin.C. de către oricare dintre soţi. soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat.G. Într-adevăr. (2) teza a II-a C. dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun şi l-au declarat la încheierea căsătoriei. (1) C. nici unul dintre ei nu poate – fără consimţământul expres al celuilalt soţ – să îşi schimbe acest nume comun. 309 din N. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.când copilul este conceput în timpul căsătoriei. atunci când este adoptată o persoană majoră căsătorită. potrivit art. dacă a fost crescută în timpul minorităţii de către cel care doreşte s-o adopte. (4) din Legea nr. (2) al aceluiaşi text prevede că. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. această prezumţie se întemeiază la rândul său pe prezumţia că soţia si-a respectat obligaţia de fidelitate. nr. nici unul dintre ei nu va putea cere schimbarea acestui nume.. poate constitui motiv temeinic pentru divorţ. persoana care are capacitate deplină de exerciţiu poate fi adoptată. atunci – în virtutea principiului egalităţii dintre soţi – şi bărbatul are o asemenea obligaţie. soţul adoptat poate primi în timpul căsătoriei numele adoptatorului. decât cu consimţământul celuilalt soţ. prin procedura administrativă prevăzută de O. 3. cu 110 . această obligaţie presupune că.. Obligaţia de fidelitate este expres consacrată în art.

ns. 40 alin. soţii sunt obligaţi să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei.. Dacă.) Rezultă că. dacă soţul adoptat nu poate purta numele adoptatorului în timpul căsătoriei. (4) din Legea nr.civ. atunci soţul adoptat va purta în timpul căsătoriei numele comun declarat la încheierea căsătoriei. vor fi dispărut efectele rudeniei fireşti şi îşi va fi produs adopţia. inclusiv cu privire la numele de familie al adoptatului. Însă. după desfacerea căsătoriei soţul adoptat va lua numele adoptatorului. soţul adoptat nu va reveni la numele avut înainte de căsătorie. potrivit art.C. (1) din lege. dacă celălalt soţ nu consimte. devenind astfel aplicabilă regula consacrată în art.fam.fam. 281. 53 alin. unul dintre soţi nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimţământul celuilalt soţ. însă. ci va lua numele adoptatorului. 311 din N. fiind din plin aplicabile dispoziţiile art. 111 . acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia. 273/2004. potrivit căreia adoptatul ia numele adoptatorului. pentru că celălalt soţ nu şi-a dat consimţământul în faţa instanţei care încuviinţează adopţia. Soluţia rezultă şi din folosirea expresiei în timpul căsătoriei în cadrul art. 54 alin. 28 C. (1) C.. Potrivit art. şi se pune problema de a reveni la numele anterior căsătoriei.consimţământul celuilalt soţ. deoarece. Rezultă că reglementarea este identică. Dacă soţii au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun şi l-au declarat potrivit dispoziţiilor art.” (subl. prin efectul adopţiei. iar soluţiile date de lege lata se menţin şi în sub imperiul noului Cod civil. căsătoria se va desface prin divorţ.

într-un climat familial normal. la cererea unuia dintre soţi. niciunul dintre soţi nu este îndreptăţit să controleze şi să îşi impună propriul punct de vedere cu privire la relaţiile sociale ale celuilalt soţ (incluzând aici întâlnirile. Evident. ca celălalt soţ să-şi exercite profesia pentru care a optat. fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt. de către instanţa de judecată. comunicarea. poate constitui motiv temeinic de divorţ. Nu se poate interzice. Spre deosebire de Codul familiei. oricare dintre soţi are dreptul să îşi aleagă profesia şi locul de muncă. Comportamentul unui soţ de a controla relaţiile sociale ale celuilalt sau de a-i impune o anumită conduită în această privinţă. independenţa profesională implică libertatea fiecărui soţ de a-şi alege profesia. art. prin nerespectarea obligaţiilor inerente acesteia.C. iar acesta din urmă nu poate interveni asupra deciziei soţului său. care restrâng libertatea soţilor. se păstrează. Cu alte cuvinte. fără nicio discriminare între bărbat şi femeie. în ceea ce priveşte viaţa lor socială şi profesională.CAPITOLUL 4 Independenţa personală a soţilor Dincolo de obligaţiile lor reciproce. o relativă independenţă a lor. în general. sunt avute în vedere relaţiile normale.civ. care nu conţine nicio dispoziţie în acest sens. chiar dacă o asemenea activitate pare să aducă atingere interesului familiei. relaţiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soţ. soţii se vor consulta cu privire la alegerea profesiei şi a locului de muncă al fiecăruia dintre ei. De asemenea. compatibile cu viaţa de familie. 310 din N. cum sunt cele de coabitare. şi corespondenţa de orice fel) sau să cenzureze corespondenţa celuilalt soţ. Neîndoielnic. de a avea relaţii conjugale şi de fidelitate. prevede că un soţ nu are dreptul să cenzureze corespondenţa. în mod firesc. însă. Soţii trebuie să rezolve singuri 112 . şi nu situaţii care pun în discuţie însăşi căsătoria. Astfel.

113 . În cazul în care exercitarea profesiei ar fi incompatibilă cu viaţa de familie şi soţii nu ajung la un acord. legate de exercitarea profesiei.asemenea neînţelegeri. singura soluţie judiciară este divorţul.

39 din N. capacitate deplină de exerciţiu.civ. 8 alin. (3) din Decretul nr. prin căsătorie. minorul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exerciţiu. „minorul care se căsătoreşte dobândeşte. potrivit cărora: „(1) Minorul dobândeşte. (2) În cazul în care căsătoria este anulată.C. prin aceasta..CAPITOLUL 5 Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu Potrivit art. capacitatea deplină de exerciţiu.” 114 .” Textul are corespondent în dispoziţiile art. 31/1954.

fie de raporturi patrimoniale. 32 115 . All Beck. 2010. Regimuri matrimoniale. Tradiţional.Vasilescu. tehnic. noţiunea de „regim” desemnează un ansamblu de norme juridice. Universul Juridic. Regimuri matrimoniale. Regimul matrimonial nu acoperă însă totalitatea raporturilor patrimoniale dintre soţi sau dintre soţi şi terţi. a se vedea C. a se vedea M. Pentru dezvoltări.căsătorie). precum şi raporturile dintre aceştia şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. în timp ce termenul de „matrimonial” desemnează căsătoria (lat. regimul matrimonial se referă la tot ceea ce priveşte căsătoria. Parte generală. 2009. ediţia a II-a revizuită. liberalităţile. pentru a desemna totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi. C. De asemenea. fie că este vorba de raporturi personale. ci doar acele raporturi patrimoniale care îşi au izvorul direct în căsătorie. P.Avram. Stricto sensu. „matrimonium” . noţiunea este folosită într-un sens restrâns.Crăciunescu.Nicolescu. regimul matrimonial desemnează statutul patrimonial al soţilor. Noţiunea de regim matrimonial32.M. Regimuri matrimoniale.TITLUL VI REGIMUL MATRIMONIAL CAPITOLUL 1 Consideraţii introductive Secţiunea 1. precum obligaţia de întreţinere. Editura Hamangiu. drepturile succesorale. 2000. Caracterizare generală Lato sensu. Din punct de vedere etimologic.

regimul juridic al locuinţei familiei. obligaţia reciprocă de a contribui la cheltuielile căsătoriei). 30-36. art. art. Se propun ca alternative la regimul comunităţii legale de bunuri două regimuri matrimoniale convenţionale: regimul separaţiei de bunuri şi regimul comunităţii convenţionale (mai largă sau mai restrânsă decât cea legală). regimul matrimonial legal al comunităţii de bunuri este reglementat de Codul familiei (Legea nr. noul Cod civil propune revenirea la principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale. Noul Cod civil nu reglementează însă posibilitatea de a alege regimul participării la achiziţii. 116 . se propune instituirea unui regim matrimonial primar. 312-372. adică a unor reguli imperative de la care nu se poate deroga prin convenţie matrimonială (de exemplu. Regimurile matrimoniale sunt reglementate în Titlul II „Căsătoria”. urmând a fi aplicabil doar în cazurile în care părţile nu au optat pentru un alt regim matrimonial prin convenţie matrimonială. Reglementarea actuală instituită prin Codul familiei se dovedeşte a fi una rigidă. 4/1953. 287 din 17 iulie 2009) reglementează relaţiile de familie în Cartea a II-a intitulată „ Despre familie” (art. depăşită complet de realităţile zilelor noastre. rămâne regimul legal.În prezent. Capitolul VI „Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor”. 258-534). Noul Cod civil (Legea nr. cu unele modificări. după modelul Codului civil francez şi al Codului civil al provinciei Québec care au constituit şi principale surse de inspiraţie la elaborarea noului Cod civil. De asemenea. modul de exercitare a drepturilor soţilor asupra bunurilor în situaţia de criză. constrângătoare. Regimul comunităţii de bunuri. dar va avea un caracter flexibil. intrată în vigoare la 1 februarie 1954). În esenţă.

în principiu.În sfârşit. Legătura indisolubilă. (art. Tot astfel. fiind în prezenţa unei nulităţi virtuale. (4): „În relaţiile dintre soţi.”). Secţiunea 2. nu există regim matrimonial în afara căsătoriei. în planul recunoaşterii căsătoriilor sau uniunilor între persoane de acelaşi sex (art. 25: „Bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie. în concepţia noului Cod civil regimurile matrimoniale sunt mutabile. ca şi din unele texte din C. art. De lege lata în România nu există o reglementare a raporturilor dintre persoanele care convieţuiesc în uniuni libere sau o reglementare a uniunilor între persoane de acelaşi sex. Lipsa diferenţei de sex atrage. căsătoria implică întotdeauna un regim matrimonial. Deşi Codul familiei nu prevede expres diferenţa de sex ca fiind o condiţie esenţială a căsătoriei. precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii. de accesorialitate dintre căsătorie şi regimul matrimonial se reflectă neechivoc în reglementarea conferită de noul Cod civil întinderii în timp a regimului 117 .”. 271 şi art. nulitatea absolută a căsătoriei. common law). 277). putând fi modificate în condiţiile prescrise de lege. opţiunea legiuitorului a fost fermă în sensul reglementării căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie. bărbatul şi femeia au drepturi egale. ea se deduce din ansamblul reglementării căsătoriei. 1 alin. Fundamentul regimului matrimonial Fundamentul regimului matrimonial îl reprezintă căsătoria. de lege lata. cât şi în dreptul internaţional privat.fam. cu excluderea expresă a oricăror forme de parteneriat între persoanele de acelaşi sex. Dincolo de particularităţile unor sisteme de drept (dreptul musulman. De aici postulatul că „nu există căsătorie fără regim matrimonial”. atât în dreptul intern. În concepţia noului Cod civil.

Secţiunea 3. art. se pot identifica anumite aspecte comune tuturor regimurilor matrimoniale. prevede că sunt comune bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi. (1) prevede că „Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii. modul în care persoana căsătorită intră. iar.civ. Premisa de la care trebuie să pornim este aceea că starea civilă de persoană căsătorită induce în mod necesar anumite modificări în statutul patrimonial al acestei persoane. 319 alin. art. Tot astfel.” De asemenea.C. 313 alin. În primul rând. regimul matrimonial se lichidează potrivit art. potrivit art. „Între soţi. tot astfel soţii sunt supuşi unui regim matrimonial. se poate spune că regimul matrimonial există şi funcţionează cât timp durează căsătoria. un concept a cărui aplicare nu depinde de averea soţilor. desfacerea sau încetarea căsătoriei”. regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. pe de altă parte. de natură să se imprime o natură juridică unitară. Natura juridică a regimului matrimonial Dincolo de controversele privind natura juridică a principalelor tipuri de regimuri matrimoniale. în cadrul circuitului civil şi 118 . existenţa în timp a comunităţii legale de bunuri se întinde pe toată durata căsătoriei. indiferent de averea lor. În acest sens. După încetare.matrimonial. 320. regimul matrimonial este o abstracţiune juridică. regimul matrimonial trebuie examinat în complexitatea problemelor pe care le ridică. În esenţă. (1) din N. se creează o reţea de raporturi patrimoniale specifice între soţi.. Pe de o parte. 30 alin. anularea. oricât de săracă ar fi. (1) din C. În al doilea rând. de lege lata. Aşa cum orice persoană are un patrimoniu.fam. Fiind vorba de un regim matrimonial unic şi imperativ.

masa bunurilor comune şi. cum se asigură un eventual circuit sau transfer între acestea. în principiu. diferă . cum operează subrogaţia reală cu titlu universal care menţine patrimoniul divizat în aceste două mase de bunuri distincte. Prin urmare. Trebuie precizat faptul că avem în vedere structura patrimoniului fiecărui soţ. Dacă avem în vedere natura patrimonială a regimului matrimonial. o modalitate a patrimoniului fiecăruia dintre soţi.sub anumite aspecte . corespunzătoare patrimoniului fiecăruia dintre ei. Prima problemă generală este aceea de a stabili structura sau compoziţia patrimoniului fiecăruia dintre soţi. problema principală a regimului matrimonial fiind aceea de a stabili care este natura juridică a bunurilor fiecăruia dintre soţi. precum şi faptul că acesta presupune. în cadrul regimului matrimonial distingem între: . ca natură juridică. care se regăseşte în patrimoniul fiecăruia dintre soţi şi cele două mase de bunuri proprii. Totodată.de modul în care o persoană celibatară stabileşte asemenea raporturi juridice. Calificarea regimului matrimonial ca o modalitate a patrimoniului fiecăruia dintre soţi permite identificarea problemelor generale ale oricărui regim matrimonial.comercial. anumite particularităţi există în materia probaţiunii bunurilor soţilor. nu se poate vorbi de trei patrimonii. deoarece 119 . în raporturi juridice cu terţii. tot astfel. distingem activul şi pasivul. În cazul regimurilor comunitare interesează cum se constituie. masa bunurilor proprii ale fiecăruia dintre soţi.activul matrimonial. Aşa cum. putem considera că regimul matrimonial este. care se caracterizează prin existenţa a două patrimonii şi a trei mase de bunuri: masa bunurilor comune. respectiv. o adaptare a patrimoniului persoanei fizice la statutul de persoană căsătorită. în cadrul activului patrimonial. Aceasta este valabil şi în cazul comunităţii de bunuri. în cadrul oricărui patrimoniu.

bunurile comune nu alcătuiesc un al treilea patrimoniu. distinct de patrimoniile celor doi soţi. . împărţeala bunurilor în cazul regimurilor comunitare. de exemplu. Principiile regimurilor matrimoniale Dincolo de diversitatea regimurilor matrimoniale. interesează modul în care soţii gestionează bunurile de care dispun. ci există două patrimonii şi trei mase de bunuri. A doua problemă generală este aceea de a stabili modul cum funcţionează regimul matrimonial. care sunt „puterile” pe care le au asupra bunurilor. interesează cum se determină natura datoriilor ca fiind comune sau proprii şi care sunt posibilităţile creditorilor de a urmări în mod corespunzător bunurile comune sau proprii ale soţilor. În funcţie de natura regimului matrimonial pot fi identificate şi alte probleme specifice.pasivul matrimonial. Având în vedere compoziţia pasivului patrimonial. Secţiunea 4. care sunt condiţiile în care pot încheia în mod valabil acte de administrare. interesează modul în care soţii îşi asumă datoriile şi modul în care răspund faţă de creditori (divizibil sau solidar) pentru datoriile asumate. precum şi modul în care se regularizează creanţele reciproce dintre soţi. există un corp de principii care sunt consacrate în aproape toate 120 . A treia problemă generală este legată de încetarea şi lichidarea regimului matrimonial. Altfel spus. folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor. Având în vedere compoziţia activului patrimonial. în funcţie de natura lor. problema principală a regimului matrimonial fiind aceea de a stabili care este natura juridică a datoriilor fiecăruia dintre soţi. În cazul regimurilor comunitare.

1. cât şi la nivelul actelor internaţionale la care România este parte. 4.soţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii patrimoniale care decurg. Căsătoria implică raporturi patrimoniale specifice între soţi. Raporturile patrimoniale civile sunt guvernate de principiul 121 . Principial.natura juridică a bunurilor dobândite unul dintre soţi sau a datoriilor asumate de unul dintre soţi sub imperiul unui regim matrimonial nu diferă după cum acestea aparţin bărbatului sau femeii. Principiul libertăţii alegerii regimului matrimonial şi modificării 4. (1) din Constituţia revizuită şi republicată).puterile fiecăruia dintre soţi asupra bunurilor pe care le deţine în mod exclusiv sau împreună cu celălalt soţ nu diferă pe criteriul sexului. 4. fiecare soţ are aceeaşi „putere juridică”. 48 alin. .2. prin efectul legii. Libertatea alegerii regimului matrimonial Acest principiu este un reflex al principiului libertăţii şi al autonomiei de voinţă în materia regimurilor matrimoniale.2. . indiferent de „puterea lui economică”. adică aceleaşi drepturi şi aceleaşi modalităţi de exercitare a drepturilor asupra bunurilor sale. fiind consacrat atât la nivel constituţional (art. din căsătorie. Acest principiu se reflectă în materia regimului matrimonial sub mai multe aspecte: . aplicabile raporturilor patrimoniale dintre soţi. Căsătoria se întemeiază pe acordul liber consimţit al viitorilor soţi.1. Principiul egalităţii în drepturi dintre soţi Acesta este un principiu aplicabil tuturor raporturilor dintre soţi.sistemele de drept moderne.

În concepţia noului Cod civil. această libertate nu este absolută. Pentru situaţiile în care. care constituie astfel regimul matrimonial legal.2. „Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală. Libertatea modificării regimului matrimonial Libertatea alegerii regimului matrimonial implică. 122 . Modificarea regimului matrimonial presupune.” 4.libertăţii economice a persoanei. care este liberă să dispună de avutul său. prin convenţie matrimonială. în conformitate cu art. (1). nu sa ales un regim matrimonial concret. Libertatea de a alege regimul matrimonial concret poate să fie foarte largă. şi posibilitatea soţilor de a modifica în timpul căsătoriei regimul matrimonial sub imperiul căruia s-au căsătorit. Pe de altă parte. ci limitată de instituirea unui corp de norme imperative (nucleul dur al regimurilor matrimoniale) de la care nu se poate deroga prin convenţie matrimonială şi care alcătuieşte regimul matrimonial primar. Alegerea de către viitorii soţi a regimului matrimonial concret se realizează prin încheierea unei convenţii matrimoniale. libertatea de opţiune este limitată. în sensul că permite alegerea doar a unui regim matrimonial expres prevăzut de lege. separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. în sensul că permite alegerea unuia dintre regimurile matrimoniale reglementate alternativ prin lege sau combinarea acestora şi crearea unui regim matrimonial „nenumit”. încheierea unei convenţii matrimoniale. libertatea de alegere a regimului matrimonial nu implică în mod necesar şi libertatea modificării regimului matrimonial. în principiu. 312 alin. deşi strâns legate. de asemenea. în sensul că. prin lege este indicat regimul matrimonial aplicabil soţilor. sau poate să fie mai restrânsă.2. Precizăm că.

prin hotărâre judecătorească. au îngrădit libertatea lor de a modifica regimul matrimonial. În dreptul francez. din punct de vedere istoric. după modelul Codului civil francez consacra regula imutabilităţii regimului matrimonial. potrivit căruia regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei nu putea fi schimbat în timpul căsătoriei. fie o schimbare în structura (compoziţia) regimului matrimonial – de exemplu. 36 permite împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei. deoarece. Codul civil român. legal şi obligatoriu. nu îngăduie nici modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei. 123 . imutabilitatea regimurilor matrimoniale a fost abandonată în timp de majoritatea legislaţiilor. la cererea unuia dintre soţi. De exemplu. Prin urmare. vor funcţiona aceleaşi reguli ale regimului comunităţii de bunuri. Supusă numeroaselor critici. fiind predominantă în epocă. instituind regula imutabilităţii regimului matrimonial. dacă există motive temeinice.Dimpotrivă. Schimbarea regimului matrimonial implică. legislaţiile care nu permit încheierea convenţiilor matrimoniale. De regulă. fie o schimbare în ceea ce priveşte funcţionarea regimului matrimonial ori instituirea unor reguli noi relative la lichidarea regimului matrimonial. Codul familiei din 1954 reglementează regimul comunităţii de bunuri ca un regim unic. nu este permisă nici modificarea regimului matrimonial. prin trecerea de la un regim comunitar la un regim separatist sau invers ori prin lărgirea ori restrângerea regimului comunitar existent. abia prin reforma Codului civil din 1965 s-a renunţat la această regulă. Această posibilitate nu echivalează însă cu o modificare a regimului matrimonial. art. aşadar. În mod excepţional. şi după împărţirea bunurilor comune (în tot sau în parte). ţări care în mod tradiţional au recunoscut dreptul soţilor de a alege regimul matrimonial. instituind un regim legal unic şi obligatoriu.

Principiul subordonării regimului matrimonial scopului căsătoriei Regimul matrimonial este subordonat scopului căsătoriei (si nuptiae sequantur) şi intereselor familiei. Regimul matrimonial legal se aplică ori de câte ori viitorii soţi nu au încheiat o convenţie matrimonială.Prin reglementarea conferită modificării regimului matrimonial. fie convenţional. 369). deci familiei. regimurile matrimoniale se clasifică după mai multe criterii: Din punctul de vedere al izvorului lor. Efectele oricărui regim matrimonial. Clasificarea regimurilor matrimoniale În dreptul comparat. se produc doar de la data încheierii căsătoriei şi se întind în timp până la data încetării.3. fie legal. 4. De aici decurg două consecinţe esenţiale: . neputând supravieţui acesteia. prin care să se modifice sau să se înlocuiască regimul matrimonial (art. nefiind admisă deturnarea ei de la această finalitate.nu există regim matrimonial în afara căsătoriei. Acestea din urmă îşi au izvorul în convenţiile matrimoniale. care permit soţilor încheierea convenţiilor matrimoniale în timpul căsătoriei. se clasifică în regimuri matrimoniale legale şi regimuri matrimoniale convenţionale. Secţiunea 5. 124 . desfacerii sau desfiinţării căsătoriei. economic. Relaţiile patrimoniale dintre soţi sunt accesorii raporturilor nepatrimoniale şi au menirea de a susţine familia din punct de vedere material. .scopul convenţiei matrimoniale este subordonat scopului căsătoriei. noul Cod civil se înscrie în categoria legislaţiilor flexibile.

regimul de participare la achiziţii este un regim matrimonial eclectic. structurat asemenea persoanelor celibatare. regimurile comunitare se caracterizează prin existenţa unei mase de bunuri comune cu un regim juridic specific. adică îmbină separaţia din timpul căsătoriei cu un principiu comunitar care se manifestă la desfacerea căsătoriei. Criteriul esenţial în funcţie de care se realizează calificarea regimului matrimonial este compoziţia activului. Astfel. regimurile comunitare pot fi universale sau parţiale. Regimurile mixte împrumută unele trăsături de la ambele regimuri. nefiind posibilă calificarea lor ca fiind separatiste sau comunitare. patrimoniul fiecăruia dintre soţi fiind.După structura lor. La rândul lor. în linii mari. Astfel. 125 . După cum se pot sau nu modifica în timpul căsătoriei. Regimurile separatiste se caracterizează prin lipsa unei asemenea mase de bunuri comune. tendinţa generală este aceea de a permite modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei. regimurile matrimoniale sunt de comunitate. regimurile matrimoniale sunt imutabile sau mutabile. După cum am arătat. de separaţie de bunuri sau eclectice (mixte).

932). Codul civil român (1864) a folosit denumirea de „convenţie matrimonială” (art. în realitate. 312 alin. fără însă a exclude posibilitatea modificării regimului matrimonial iniţial. există o diversitate de expresii pentru a desemna. contract de căsătorie sau convenţie de căsătorie. 126 . cel al comunităţii legale de bunuri) nu necesită încheierea unei convenţii matrimoniale.. Noţiune Din punct de vedere terminologic. contract matrimonial.civ. potrivit art. 1224) şi „convenţie de maritagiu” (art. nu este necesară încheierea unei convenţii matrimoniale decât dacă viitorii soţi aleg un alt regim matrimonial decât cel legal sau doresc să deroge sub anumite aspecte de la regimul legal.CAPITOLUL 2 Convenţia matrimonială Secţiunea 1. Caracteristica generală a convenţiei matrimoniale este aceea de a fi încheiată de viitorii soţi. pentru a produce efecte de la data încheierii căsătoriei şi. În lipsa unei convenţii matrimoniale.C. Expresia „convenţie matrimonială” este astfel tangenţială noţiunii de regim matrimonial. Prin urmare. Noul Cod civil utilizează tot noţiunea de „convenţie matrimonială”. aceeaşi noţiune: convenţie matrimonială. în realitate. alegerea de către viitorii soţi a regimului matrimonial legal (de exemplu. fie că acesta este un regim convenţional sau legal. convenţia matrimonială este definită ca actul prin care viitorii soţi stabilesc regimul matrimonial aplicabil în principiu pentru toată durata căsătoriei. În acest sens. Trebuie însă precizat faptul că. pentru toată durata căsătoriei. în principiu. (1) din N. regimul matrimonial legal este direct aplicabil. În general. “Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală.

Abia la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea apare tendinţa de a se considera că regimurile legale nu sunt imperative sau prohibitive. Constituirea dotei era constatată printrun „instrumentum dotale”. În Franţa. unde regimul matrimonial nu era convenţional. El nu exista la romani. Pe de o parte. îi sunt aplicabile regulile generale din materia contractelor. ci se poate deroga de la ele prin convenţii particulare. 329 „Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale. ci legal.separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. deoarece nu organiza propriuzis regimul matrimonial.” Convenţia matrimonială ocupă un loc aparte în dreptul contractelor. care funcţiona ca regim legal. aceste convenţii devin din ce în ce mai frecvente şi astfel contractul de căsătorie se transmite dreptului modern. Originea convenţiei matrimoniale Obiceiul de a redacta un contract de căsătorie sau o convenţie matrimonială nu este tocmai vechi. În dreptul roman singura formă de regim matrimonial era regimul dotal.”. care însă nu avea valoarea unei veritabile convenţii matrimoniale. este supusă unor multiple reglementări speciale. Convenţiile matrimoniale sunt tradiţionale şi în dreptul nostru. Cu timpul. înainte de secolul al XVI-lea existau numai regimuri legale: regimurile de comunitate în nord şi regimul dotal în regiunile din sud. fiind cunoscute chiar anterior Codului civil din 1864. iar pe de altă parte. iar potrivit art. 127 . în vechile legiuiri (Codul Calimach şi Legiuirea Caragea). nefiind cunoscute convenţiile matrimoniale. Secţiunea 2.

pe care o regăsim atât în doctrina veche. sub condiţia încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială. Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii A) Delimitarea de căsătorie Convenţia matrimonială. precum recunoaşterea unui copil (care este un act unilateral). în cazul în care căsătoria nu se încheie. ca manifestare de voinţă a viitorilor soţi în vederea întemeierii unei familii. convenţia matrimonială este un act bilateral (contract). În ceea ce priveşte donaţiile făcute în vederea căsătoriei. alterate de împrejurarea că îşi găsesc suportul juridic într-o convenţie matrimonială. este distinctă de actul căsătoriei. Natura juridică Din punctul de vedere al voinţelor implicate în formarea sa. Există neîndoielnic profunde legături între convenţia matrimonială şi căsătorie. 1030 din noul Cod civil. ca tipar juridic. poate să conţină şi dispoziţii de altă natură decât cele prin care se reglementează raporturi patrimoniale decurgând din căsătorie. Asemenea acte juridice îşi conservă natura juridică proprie. părinţi) viitorilor soţi sau unuia dintre aceştia ori alte dispoziţii care nu au nicio legătură cu regimul matrimonial. Asemenea donaţii pot fi făcute chiar prin convenţie matrimonială. la rândul lor.Secţiunea 3. nu produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie. 128 . calificare predominantă. este caducitatea. donaţiile făcute viitorilor soţi sau unuia dintre ei. Sancţiunea care intervine. a cărei esenţă o constituie patrimonialitatea raporturilor dintre soţi. potrivit art. neputând altera calificarea convenţiei matrimoniale şi nefiind. precum donaţii reciproce între viitorii soţi sau donaţii făcute de alte persoane (de exemplu. Secţiunea 4. cât şi în dreptul comparat.

pe care părţile nu le pot modifica (este un act-condiţie). Convenţia matrimonială stabileşte care vor fi raporturile juridice dintre soţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor. pe când convenţia matrimonială se autentifică în faţa organului competent. astfel. Erau. cât şi convenţia matrimonială preced căsătoria. 210. Vasilescu. logodiţi. de regulă. puse în lumină principalele deosebiri între căsătorie şi convenţia matrimonială: . Logodna constă în promisiuni reciproce de căsătorie.căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă. convenţia matrimonială are propriul său regim juridic. efectele şi scopul celor două instituţii sunt diferite.căsătoria este strict organizată şi reglementată de lege.. care împărtăşea teza contractualistă a căsătoriei. B) Delimitarea de logodnă Apropierea convenţiei matrimoniale de logodnă se realizează în condiţiile în care atât logodna. p. pe când convenţia matrimonială este relativă numai la bunurile soţilor. op. În realitate. fiind două acte distincte ca natură juridică. se poate vorbi doar de „o simplă coincidenţă”33 atunci când viitorii soţi. pe când convenţia matrimonială se bucură de o mare libertate.căsătoria este relativă la persoana şi starea civilă a soţilor. în vederea căsătoriei. Chiar şi în doctrina veche. . în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale. încheie o convenţie matrimonială.şi convenţia matrimonială . 129 .cit. era subliniată distincţia între căsătorie . . astfel încât părţile pot determina clauzele sale. După cum s-a arătat în literatura juridică.ca şi contract accesoriu a cărui existenţă şi durată depind de existenţa şi durata căsătoriei.Cu toate acestea. prin 33 A se vedea P. înainte de căsătorie.ca şi contract principal . Convenţia matrimonială se încheie.

Convenţia matrimonială produce efecte numai de la data şi sub condiţia încheierii căsătoriei. habilis ad pacta nuptialia.1. care valorifică din punct de vedere comercial „piaţa solitarilor”. ci este necesară capacitatea (vârsta) matrimonială. Prin urmare. Condiţii de validitate (de fond şi de formă) 5. Contractul de curtaj matrimonial. C) Delimitarea de contractul de curtaj matrimonial Contractul de curtaj. în schimbul unui preţ. ca aplicaţie a contractului de curtaj. Capacitatea Este aplicabil principiul habilis ad nuptias. are în vedere intermedierea de contacte între persoane în vederea căsătoriei viitoare. presupune că un comerciant (curtier) se angajează faţă de cealaltă parte să intermedieze încheierea unei afaceri. este însă o realitate. Formarea convenţiei matrimoniale 5. 130 . Secţiunea 5. cât şi prin scop şi efecte. ca specie a intermedierii. Intermedierea persoanelor în vederea încheierii căsătoriei nu beneficiază în prezent de o reglementare specială în România. ceea ce înseamnă că cine poate încheia valabil o căsătorie poate încheia şi o convenţie matrimonială. Convenţia matrimonială se deosebeşte însă de contractul de curtaj matrimonial atât prin condiţiile de încheiere. în principiu. Crearea agenţiilor matrimoniale.1.alegerea unui anumit regim matrimonial. în timp ce logodna este doar un proiect de căsătorie. Singurul element de asemănare îl constituie faptul că încheierea lor este anterioară căsătoriei. nu sunt aplicabile regulile generale privind capacitatea de a contracta.1. în timp ce logodna încetează ca efect al încheierii căsătoriei.

pentru încheierea convenţiei matrimoniale de către un minor se va cere atât încuviinţarea ocrotitorului legal. în anumite condiţii 16 ani)34. nu s-ar putea admite ca minorul de 14 sau 15 ani împliniţi.. În ceea ce priveşte încuviinţarea ocrotitorului legal. Prin urmare. De asemenea. 5.2. 46. (1). (3) Acţiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei.Vârsta matrimonială trebuie să existe la data încheierii convenţiei matrimoniale. vor fi avute în vedere prevederile art. cât şi autorizarea instanţei de tutelă. 337 din N. 272.civ.civ.” Din analiza textului se remarcă faptul că acesta se referă expres la minorul care a împlinit vârsta matrimonială (adică 18 ani şi. În ceea ce priveşte capacitatea minorului de a încheia o convenţie matrimonială. 330 din N.C. să încheie o convenţie matrimonială în vederea unei căsătorii pe care n-ar putea s-o încheie decât după ce împlineşte vârsta matrimonială. (2) În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute la alin. încheierea convenţiei matrimoniale în faţa notarului public presupune consimţământul 34 A se vedea Capitolul referitor la condiţiile de fond ale căsătoriei. iar nu la data celebrării căsătoriei. potrivit art.1.C.: „(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă. care se aplică în mod corespunzător. Potrivit art. Consimţământul Consimţământul persoanelor care trebuie să participe la încheierea convenţiei matrimoniale trebuie să îndeplinească condiţiile generale de validitate pentru încheierea actelor juridice. convenţia încheiată de minor poate fi anulată în condiţiile art. care potrivit dreptului comun are capacitate de exerciţiu restrânsă. 131 .

În primul rând. pe care o împărtăşim.civ.” 35 132 .1. Într-o altă concepţie. libertatea viitorilor soţi de a stabili regimul matrimonial aplicabil în timpul căsătoriei nu este absolută.tuturor părţilor. În acest sens..35 Potrivit art. în limitele impuse de lege. Este deci necesar ca mandatarul să aibă o procură care să cuprindă în detaliu ansamblul clauzelor proiectului de convenţie matrimonială. dolul şi violenţa. având în vedere individualitatea convenţiei matrimoniale. având în vedere caracterul accesoriu al convenţiei matrimoniale. Obiectul Obiectul convenţiei matrimoniale îl constituie regimul matrimonial pe care viitorii soţi îl aleg ca alternativă la regimul matrimonial legal. Prin aceasta. încheierea convenţiei matrimoniale se deosebeşte de încheierea căsătoriei care presupune consimţământul personal al viitorilor soţi. viciile de consimţământ sunt cele din dreptul comun. 5. există atât limite generale. specială şi având conţinut predeterminat.3. s-a considerat că trebuie aplicat dreptul comun al contractelor.C. respectiv eroarea. Dar. potrivit căreia nu se poate deroga de la dispoziţiile imperative ale legii şi de la bunele moravuri. este aplicabilă limita generală din materia contractelor. Prin urmare. cât şi limite speciale care îngrădesc această libertate. În ceea ce priveşte viciile de consimţământ. de ordinea publică şi de bunele moravuri. 1169 din N. s-a exprimat opinia potrivit căreia cazurile de anulabilitate ale convenţiei matrimoniale trebuie să coincidă cu cele din materia căsătoriei. exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică. „ Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora.

nu s-ar putea. a regimurilor matrimoniale din reglementările bazate pe inegalitatea dintre bărbat şi femeie.drepturile şi îndatoririle părinteşti.regulile devoluţiunii succesorale legale.) convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi. prin convenţie matrimonială. 36 133 . prin reînvierea. Potrivit art.. îşi găseşte expresia în regula de ordine publică. . dar care conferea bărbatului gestiunea tuturor bunurilor femeii. în planul raporturilor patrimoniale dintre soţi. potrivit căreia fiecare soţ are gestiunea bunurilor sale proprii.Ca şi aplicaţii ale ordinii publice în materia convenţiilor matrimoniale. nu se poate deroga de la: .” În ceea ce priveşte principiul egalităţii dintre soţi. . Crăciunescu.. nu s-ar putea prevedea într-o convenţie matrimonială că obligaţia de a suporta cheltuielile privind întreţinerea unui eventual copil al soţilor ar urma să fie suportate doar de unul dintre soţi ori că.civ. (2) din N. a cărui caracteristică era separaţia de bunuri. pe cale convenţională. cit. 332 alin.principiul egalităţii în drepturi între bărbat şi femeie. prin convenţie Regimul fără comunitate era regimul de drept comun al Elveţiei şi al Germaniei. de exemplu. 7. . În ceea ce priveşte regulile devoluţiunii succesorale legale. care. „(. nu ar fi posibilă adoptarea aşa-numitului „regim matrimonial fără comunitate”36. bărbatul avea gestiunea bunurilor ambilor soţi.. Prin urmare. adopta un regim matrimonial care ar înfrânge acest principiu. în ceea ce priveşte educaţia religioasă a copilului.efectele nepatrimoniale ale căsătoriei. dar şi obligaţia de a suporta toate sarcinile căsătoriei. Astfel. op. nu se poate schimba.C. dreptul de decizie revine în exclusivitate unuia dintre soţi. autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale legale. A se vedea C..M. În ceea ce priveşte autoritatea părintească. p. deşi nu exista o comunitate de bunuri. Un asemenea regim este inacceptabil în virtutea principiului egalităţii dintre bărbat şi femeie.

pentru valabilitatea clauzei de inalienabilite se cer a fi întrunite două condiţii: interzicerea înstrăinării să se facă pentru o durată de cel mult 49 de ani şi să existe un interes legitim şi serios. în condiţiile în care acesta nu mai este expres reglementat. cu respectarea condiţiilor impuse de dreptul comun acestor clauze. deoarece bunurile mobile puteau fi înstrăinate de bărbat). se consideră că nu se poate reînvia vechiul regim dotal. 627-629.matrimonială. există limite speciale ale convenţiilor matrimoniale. 38 Noul Cod civil reglementează clauzele de inalienabilitate în art.37 Prin urmare. prin combinarea mai multor tipuri de regimuri. dar clauzele de inalienabilitate38 cuprinse într-o donaţie realizată prin convenţie matrimonială sunt permise. deoarece caracteristica acestui regim era aceea de a indisponibiliza bunurile femeii care constituiau dota sau zestrea (imobilele. în general legislaţiile nu stabilesc restricţii. determinate de modul de reglementare a regimurilor matrimoniale. în sensul că viitorii soţi sunt liberi să adopte unul dintre regimurile matrimoniale alternative prevăzute de lege sau să-şi construiască un regim matrimonial propriu. a) În ceea ce priveşte libertatea de a alege sau de a crea un regim matrimonial. după cum libertatea convenţiilor matrimoniale se referă la dreptul de a opta pentru un anumit regim matrimonial sau la dreptul de a amenaja unul dintre regimurile matrimoniale alternative prevăzute de lege. 37 134 . În cadrul acestor limite se pot distinge două subcategorii. În al doilea rând. ordinea în care persoanele sunt chemate la moştenire sau cotele care li se cuvin. regimul dotal este contrar ordinii publice. În esenţă. Bunurile femeii care nu erau dotale se numeau parafernale şi aceasta putea să le administreze şi să dispună liber de ele. reprezentând deci o gravă excepţie de la dreptul comun care interzice clauzele generale de inalienabilitate. În ceea ce priveşte alte dispoziţii de ordine publică.

decât în cazurile anume prevăzute de lege. potrivit art. “Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga. de profesie. Astfel. separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. care se aplică de drept.civ.. b) În ceea ce priveşte libertatea de a aduce modificări conţinutului regimului matrimonial ales. de obiceiuri. de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales. participarea la achiziţii). prin însuşi efectul încheierii căsătoriei. 135 . opţiunea lor este limitată. nu s-ar putea deroga de la regulile privind cogestiunea bunurilor comune sau repartizarea bunurilor şi a datoriilor care asigură un echilibru între activul şi pasivul patrimonial. sub sancţiunea nulităţii absolute.regimul primar imperativ.limite speciale intrinseci regimului matrimonial ales. care limitează dreptul de opţiune al viitorilor soţi la regimurile matrimoniale alternative expres prevăzute de lege. şi de la care nu se poate deroga. Prin urmare. în general se pot distinge două categorii de limite: . . (1) din N. de ordine publică. Există însă şi legislaţii mai puţin flexibile. 312 alin.. (1) din N. alcătuind nucleul „dur”. dacă ne raportăm la regimurile comunitare. de vârstă.civ. În lumina art. Acest principiu are avantajul de a permite o adaptare pe cât posibil cât mai largă a regimului matrimonial în funcţie de situaţia fiecăruia.332 alin.C. ţinând seama de averea lui.Libertatea de a alege un regim matrimonial sau de a adapta regimurile matrimoniale pe care legea le recomandă este tradiţională în legislaţia statelor europene.C. ei neputând opta pentru un alt regim matrimonial (de exemplu. viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală.” De exemplu. al regimurilor matrimoniale. faţă de modul cum acesta este configurat lege şi propus viitorilor soţi.

Potrivit art. 330 din N. 330 alin.civ. de la data încheierii ei. chiar art. 5.6. când are efectul unei convenţii prin care se modifică regimul matrimonial. Condiţii de formă Tradiţional. după cum poate fi încheiată şi în timpul căsătoriei. Potrivit art.5. Raţiunile pentru care a fost impusă această condiţie sunt aceleaşi ca pentru actele solemne în general: protecţia juridică a părţilor care sunt astfel consiliate de un profesionist al dreptului.1. permite soţilor să stabilească un termen de la care convenţia matrimonială. 5. „Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau. pentru care se cere ad validitatem forma autentică notarială. în lipsă. (3) din N.” Prin urmare. încheiată în timpul căsătoriei. convenţia încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială poate fi încheiată chiar în ziua căsătoriei.1. Data încheierii convenţiei matrimoniale De regulă. să producă efectul modificator al regimului matrimonial.C. 330 alin. Cauza Cauza convenţiei matrimoniale (affectio conjugalis) o constituie intenţia viitorilor soţi de a stabili între ei raporturi patrimoniale de natură să asigure cadrul necesar realizării vieţii de familie. convenţia matrimonială este un act solemn.1.4.5.C. (2).civ. 136 . având în vedere gravitatea şi complexitatea convenţiei matrimoniale. convenţia matrimonială se încheie înainte de celebrarea căsătoriei.

convenţia încheiată de minor poate fi anulată în condiţiile art. „În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute la alin.În acelaşi sens. 5.7.1. înseamnă că aceasta poate fi modificată până la momentul celebrării căsătoriei. Întrucât convenţia matrimonială se încheie înainte de căsătorie.nerespectarea condiţiilor privind limitele de ordine publică ale încheierii convenţiei matrimoniale. (1). sub sancţiunea nulităţii absolute. precum şi în cazul minorului care încheie convenţia matrimonială fără respectarea formelor de abilitare prevăzute de lege (încuviinţarea părinţilor şi autorizarea instanţei de tutelă). potrivit art.civ. prevede că.C. . atunci când convenţia se încheie prin mandatar. 337 alin. dar produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. cu respectarea aceloraşi condiţii de formă. care se aplică în mod corespunzător.. În acest sens. convenţia matrimonială trebuie încheiată prin act autentic notarial. 330 din N.civ.C.lipsa consimţământului.lipsa formei autentice notariale. precum şi lipsa procurii autentice şi speciale. art. Nulitatea relativă intervine în cazul viciilor de consimţământ. Sancţiuni A) Nulitatea a) Cazurile de nulitate Sancţiunea generală care intervine în cazul încălcării condiţiilor de validitate ale convenţiei matrimoniale este nulitatea.” Textul nu arată expres care este sancţiunea în cazul în care minorul a încheiat convenţia matrimonială fără să fi îndeplinit condiţia privind vârsta matrimonială minimă cerută de lege (16 ani). 137 . (2) din N. Cazurile specifice de nulitate absolută sunt: . . 46.

294 alin. art. atât pentru încheierea căsătoriei de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani. sancţiunea este nulitatea absolută sau nulitatea relativă? Pe de o parte. 44). ci sancţiunea aplicabilă este nulitatea relativă. în mod corespunzător. în apărare. legea instituie condiţia capacităţii matrimoniale. este aplicabil. s-ar putea considera că sancţiunea ar trebui să fie aceeaşi. prevăzută de lege pentru actele încheiate de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (art. cât şi pentru încheierea unei convenţii matrimoniale cu încălcarea condiţiei privind vârsta matrimonială. nulitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicţie judecătorească. 46 care prevede că: „(1) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate invoca şi singur. 138 . minorul care nu a împlinit vârsta matrimonială nu are dreptul să încheie o convenţie matrimonială. Dacă avem în vedere faptul că. respectiv nulitatea absolută. (1)]. Nulitatea absolută se justifică în acest caz pe considerentul că nu este vorba doar o lipsă a capacităţii de exerciţiu a minorului care nu a împlinit 16 ani. instituită doar în materia căsătoriei pentru neîndeplinirea condiţiei privind vârsta matrimonială [art. având în vedere că legea nu instituie expres sancţiunea nulităţii absolute în materia convenţiei matrimoniale. În ceea ce priveşte nulitatea relativă pentru lipsa formelor de abilitare. ci de o veritabilă lipsă a capacităţii de folosinţă. interesul ocrotit de normă fiind unul de ordine publică. pentru încheierea valabilă a convenţiei matrimoniale.Altfel spus. se poate susţine că nu se extrapolează această sancţiune. Altfel spus. (2) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicţie judecătorească incapacitatea acestuia.

nulitatea convenţiei matrimoniale pentru lipsa încuviinţării sau autorizării prevăzute de lege.(3) Acţiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal. (3) din N. În sfârşit. vor fi foarte rare cazurile în care să se încheie convenţii matrimoniale cu încălcarea prevederilor legale privind capacitatea matrimonială.acţiunea în anulare poate fi formulată de minorul care a încheiat convenţia matrimonială sau de ocrotitorul legal (chemat să încuviinţeze actul). 337 alin. necesară potrivit legii.” 139 . în apărare.” Aceasta presupune că : . de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani. precum şi de ocrotitorul legal. (4) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanţei de tutelă. . art. . deoarece instanţa nu se poate considera învestită din oficiu cu o acţiune în anulare.civ. apreciem că. prevede că „Acţiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. în practică. aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acţiunii în anulare.dacă instanţa de tutelă constată existenţa unei convenţii matrimoniale încheiate fără autorizare.minorul poate invoca singur.C. Având în vedere că încheierea convenţiei matrimoniale se face în formă autentică notarială. pentru a asigura stabilitatea circuitului civil şi a nu menţine mult timp incertitudinea asupra regimului matrimonial. rolul notarului public fiind tocmai acela de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încheierea valabilă a convenţiei. va sesiza procurorul în vederea exercitării acţiunii în anulare.

ar trebui să se admită o desfiinţare cu efecte doar pentru viitor. deoarece în absenţa căsătoriei ea nu are raţiune şi nu poate produce efecte decât de la data încheierii căsătoriei.dacă. vor supravieţui şi vor produce efecte actele juridice independente de regimul matrimonial. S-a arătat că. va deveni caducă orice donaţie făcută în vederea căsătoriei (propter nuptias). 338 din N. fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă. ceea ce este o chestiune de fapt.b) Efectele nulităţii Convenţia matrimonială lovită de nulitate este considerată ca şi inexistentă şi este desfiinţată cu efect retroactiv. atunci convenţia matrimonială devine caducă. soţii vor fi consideraţi căsătoriţi sub imperiul regimului matrimonial legal.civ. cuprinse într-o convenţie matrimonială.. Efectul retroactiv al nulităţii ridică neîndoielnic numeroase probleme practice. după încheierea convenţiei matrimoniale căsătoria nu se încheie. „În cazul în care convenţia matrimonială este lovită de nulitate. De exemplu. ca şi cum nu ar fi încheiat o convenţie matrimonială. B) Caducitatea Nulitatea convenţiei matrimoniale nu se confundă cu caducitatea. În toate cazurile nulitatea convenţiei matrimoniale nu atrage nulitatea căsătoriei. dacă 140 .” Prin urmare.C. Distingem două asemenea situaţii: . dar să nu producă efecte. şi pe care părţile nu le-au subordonat încheierii căsătoriei. între soţi se aplică regimul comunităţii legale. Convenţia matrimonială este însă caducă numai atunci când părţile au renunţat la căsătoria proiectată. din considerente care ţin de securitatea circuitului civil. Potrivit art. Cu toate acestea. Convenţia matrimonială poate să fie valabil încheiată.

de asemenea. puterile de dispoziţie ale fiecăruia 141 . îndeplinind totodată formalităţile de publicitate în vederea opozabilităţii faţă de terţi. caducitatea convenţiei matrimoniale. Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale secrete Potrivit art. completându-se cu prevederile generale care reglementează simulaţia. mecanismul simulaţiei are în vedere ipoteza în care părţile încheie public (aparent) o convenţie matrimonială şi aleg un regim matrimonial. pe de altă parte (concomitent sau anterior) se înţeleg ca. C) Simulaţia. în realitate.2. faţă de care produce efecte doar regimul matrimonial pentru care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate.aceasta din urmă nu se celebrează. între ele să se aplice un alt regim matrimonial (secret). terţii care intră în raporturi juridice cu soţii sau cu unul dintre ei trebuie să aibă posibilitatea de a cunoaşte regimul matrimonial aplicabil. „Actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege produce efecte numai între soţi şi nu poate fi opus terţilor de bună-credinţă. Soluţia este aceea din dreptul comun.C. neputând fi opus terţilor de bunăcredinţă. dar va rămâne valabilă o recunoaştere de filiaţie. Condiţii de opozabilitate. Publicitatea convenţiei matrimoniale În vederea ocrotirii propriilor interese. . în sensul că regimul matrimonial secret va produce efecte doar între soţi.desfiinţarea căsătoriei pentru o cauză de nulitate atrage.. 331 din N. iar. În esenţă.civ. cu excepţia căsătoriei putative.” Textul consacră o aplicaţie în materia regimurilor matrimoniale a simulaţiei. 5. (regimul juridic al bunurilor soţilor.

pentru anumite categorii de persoane (comercianţi).). care sunt direct legate de căsătorie. care conţin unele dispoziţii referitoare la publicitatea în general a drepturilor. 142 .1. a actelor şi a faptelor juridice.1. cât şi pentru eventualele modificări ale convenţiei matrimoniale aduse înainte de celebrarea căsătoriei.1. Formalităţile de publicitate se clasifică în două categorii: . Pentru a produce efecte faţă de terţi. A) Publicitatea regimului matrimonial 39 Pe lângă dispoziţiile privind publicitatea regimului şi a convenţiei matrimoniale.1.2. Consideraţii generale. 5. .dintre ei etc. Noul Cod civil consacră prevederi exprese publicităţii regimului matrimonial şi. 18-24 din N. respectiv. convenţiile matrimoniale sunt supuse unor condiţii de publicitate prescrise de lege. publicitatea organizată a convenţiei matrimoniale se asigură prin menţiune pe actul de căsătorie despre existenţa acesteia şi. în măsura în care acesta dictează validitatea actelor încheiate de soţi sau de unul dintre aceştia cu privire la o categorie sau alta de bunuri.2. Publicitatea convenţiilor matrimoniale potrivit noului Cod civil.. Această exigenţă este impusă şi de principiul general al securităţii circuitului civil. Formalităţi generale 5.C. 5. Acestea trebuie respectate atât pentru convenţia matrimonială iniţială.2. de regulă. convenţiilor matrimoniale39. prin înscrierea în registre speciale. Nerespectarea acestor formalităţi atrage inopozabilitatea faţă de terţi a convenţiei matrimoniale. a se vedea şi art.2. De regulă.civ.formalităţi speciale.formalităţi generale. în unele sisteme de drept.

regimul matrimonial al comunităţii legale. (2). ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale. ceea ce contravine principiului potrivit căruia căsătoria presupune şi existenţa unui regim matrimonial. în realitate. art. În sfârşit.Astfel. potrivit art. Dacă nu s-ar da această soluţie. având în vedere că. ar însemna ca soţii să fie trataţi ca şi concubinii.” Alin. (3). afară de cazul în care aceştia l-au cunoscut pe altă cale. însă. publicitatea regimului matrimonial. în raport cu terţii. în lumina art. lipsa îndeplinirii formalităţilor de publicitate este practic indiferentă. respectiv a convenţiilor matrimoniale. Se poate. 313 consacră expres sistemul publicităţii bazat pe cunoaşterea efectivă (concepţia subiectivă) a regimului matrimonial de către terţi. „Faţă de terţi. lesne remarca faptul că. 313 alin. în raport cu terţii de bună-credinţă.” Prin urmare. B) Mecanismele de publicitate În concepţia noului Cod civil. Aceasta înseamnă că terţii care au cunoscut efectiv. neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face oricum aplicabil. regimul matrimonial convenţional nu se pot prevala de neîndeplinirea formalităţilor de publicitate pentru a invoca inopozabilitatea acestuia. pe altă cale. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că „Neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face ca soţii să fie consideraţi. se realizează 143 . 313 alin. În cazul în care s-a optat pentru regimul matrimonial al comunităţii legale. opozabilitatea oricărui regim matrimonial se asigură prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate. ceea ce coincide cu publicitatea convenţiilor matrimoniale. regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. publicitatea prezintă interes în cazul regimurilor matrimoniale convenţionale.

(1). 330. convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. 291. (3) Dispoziţiile alin. din oficiu şi de îndată. 334 alin. iar notarul public. să comunice la registrul prevăzut la art. după caz. precum şi la celelalte registre de publicitate. „Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. comunică un exemplar al convenţiei pentru a se efectua publicitatea convenţiei matrimoniale prin înscriere în Registrul naţional notarial. în condiţiile alin. potrivit art. (2) După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei. potrivit art.” De asemenea. ţinut în format electronic. (1). notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie. (1) –(3) prevede că: „(1) Pentru a fi opozabile terţilor. la rândul lui. precum şi. notarul public expediază. ofiţerul de stare civilă comunică la Registrul naţional notarial o copie de pe actul de căsătorie. (4). potrivit legii. El are obligaţia ca. cât şi prin înscriere în Registrul naţional de publicitate a regimurilor matrimoniale. Rezultă că. 334 alin. pe lângă publicitatea pe marginea actului de căsătorie. noul Cod civil instituie un sistem de publicitate a convenţiilor matrimoniale prin registrul special de publicitate. ofiţerul de stare civilă comunică notarului public care a autentificat convenţia o copie de pe actul de căsătorie. din oficiu. În această ipoteză. un exemplar al convenţiei la registrul menţionat la alin. 144 . Astfel.” Din cuprinsul acestor texte rezultă că menţiunea pe actul de căsătorie se face şi în cazul în care regimul matrimonial ales este cel al comunităţii legale. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soţi de a solicita îndeplinirea formalităţilor de publicitate. Dacă însă regimul ales este unul convenţional. art.atât prin menţiune pe actul de căsătorie.

se pune problema clarificării raportului între publicitatea prin menţiune pe actul de căsătorie şi publicitatea prin registrul special de publicitate. convenţia matrimonială este opozabilă numai terţilor care au cunoscut-o în orice mod. (2) din N. rezultă că opozabilitatea faţă de terţi este asigurată prin publicitatea în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. tocmai pentru a asigura o publicitate completă a convenţiilor matrimoniale. de către notarul public care a autentificat convenţia matrimonială. În al treilea rând. 313 alin. 334 alin.În primul rând. convenţia matrimonială nu este opozabilă terţilor (afară de cazul în care ei au cunoscut-o pe altă cale. 145 . 330 este greşită. În al doilea rând.. în sensul ţinerii şi organizării acestui registru la nivelul judecătoriilor. înscrierea convenţiilor matrimoniale în registrul special se face în cadrul unei proceduri din oficiu. dacă s-a făcut înscrierea în registrul special. (1). convenţia matrimonială este opozabilă terţilor. 334 alin. deoarece acest text se referă la autentificarea convenţiei matrimoniale. precum şi cele ale art. (2). Dacă nu s-a făcut nici menţiunea pe actul de căsătorie şi nici înregistrarea în registrul special. considerăm că soluţia instituirii unui Registru naţional notarial în format electronic este în mod evident una modernă şi judicioasă în raport cu soluţiile preconizate în variantele anterioare ale proiectului noului Cod civil. una dintre situaţii putând fi chiar prin luarea la cunoştinţă a menţiunii de pe actul de căsătorie). deşi sa făcut menţiune pe actul de căsătorie. dacă nu s-a realizat şi înscrierea în acest registru.C.40 40 În cuprinsul art. Aceasta înseamnă că. dar nu s-a făcut menţiune pe actul de căsătorie din cauza unei omisiuni a ofiţerului de stare civilă. Invers. trimiterea la art. Având în vedere prevederile exprese ale art.civ.

prevede expres în art. prevede că: „Ţinând seama de natura bunurilor. Formalităţi speciale Dincolo de publicitatea convenţiei matrimoniale prin Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. republicată. 291. potrivit art. 42 În prezent. neîndeplinirea formalităţilor de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menţionat la alin. 21 lit. fără a fi ţinută să justifice vreun interes. deoarece înscrierea în registrele speciale nu se face întotdeauna ţinând seama de natura bunurilor.În sfârşit. Legea registrului comerţului nr. precum şi la hotărârea de împărţire a bunurilor comune pronunţate în timpul exercitării comerţului. ţinând seama de calitatea persoanei sau de natura bunurilor. convenţiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară. care este o publicitate generică a regimului matrimonial ales. (1). ci uneori se face ţinând seama de calitatea persoanei (de comerciant. Art. d) doar înregistrarea menţiunilor referitoare la hotărârea de divorţ al comerciantului.42 Trimiterea trebuia făcută la art. care instituie obligaţia ofiţerului de stare civilă de a comunica notarului o copie de pe actul de căsătorie.2.C. 41 Textul analizat este totuşi impropriu redactat. prin menţiune în registrul comerţului cu privire la regimul matrimonial adoptat. orice persoană. este necesar să se respecte şi formalităţile speciale de publicitate instituite de lege.civ. (4) din N. În toate aceste cazuri. 334 alin. 146 . (5). poate cerceta registrul special al regimurilor matrimoniale şi poate solicita. 5. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzute pentru comercianţi.2. se vor înscrie în registrul comerţului. în general. precum şi în alte registre de publicitate prevăzute de lege. 26/1990. în condiţiile legii.” 41 Formalităţile speciale sunt. eliberarea de extrase certificate. în cazul registrului comerţului). 334 alin.

. (1) din N.civ. sunt supuse notării în cartea funciară. se modifică şi se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară. 885 alin. cât şi faţă de terţi. drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc. 334 se referă nu la bunurile privite ut singuli. o persoană căsătorită.C. sub sancţiunea inopozabilităţii convenţiei matrimoniale.” De asemenea. 902 alin.. publicitatea imobiliară nu mai are doar un efect de opozabilitate faţă de terţi. potrivit art. convenţia matrimonială. De exemplu. publicitatea convenţiei matrimoniale nu exclude respectarea şi a celorlalte formalităţi de publicitate imobiliară sau mobiliară. care devine comerciant. atât între părţi. (2). Anumite particularităţi sunt legate de îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară. În acest sens. Mai întâi. trebuie să ceară înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind regimul său matrimonial. „Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt drepturi tabulare.Tot astfel.” Prin urmare. numai prin înscrierea lor în cartea funciară. (4) al art. În al doilea rând. „Sub rezerva unor dispoziţii legale contrare. în concepţia noului Cod civil este consacrat aşanumitul efect constitutiv al înscrierilor în Cartea funciară. printre altele: calitatea de bun comun a unui imobil. potrivit căruia. textul trebuie coroborat cu art. atunci când prin convenţia matrimonială se face şi donaţia unui imobil.C. potrivit art. 877 din N. pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. alin. Astfel.civ. ci ca şi o condiţie de care depinde transferul însuşi al dreptului de proprietate. este necesară înscrierea în Cartea funciară a dreptului astfel dobândit şi aceasta nu doar pentru opozabilitate faţă de terţ. 147 . De asemenea. ci la notarea convenţiei matrimoniale în aceste registre speciale de publicitate. Ele se dobândesc. dacă este cazul.

terţul contractant este îndreptăţit să considere că numai soţul înscris în cartea funciară este proprietar asupra bunului. Prin urmare. chiar în lipsa notării convenţiei matrimoniale în cartea funciară. dacă soţii sunt căsătoriţi sub imperiul unei comunităţi lărgite de bunuri. după caz. (1). 902 alin. 148 . sub sancţiunea nulităţii absolute (art. fără a fi notată convenţia matrimonială (sau măcar calitatea de bun comun). şi de această dată. dacă însă convenţia matrimonială nu este notată în cartea funciară. 902 alin. destinaţia unui imobil de locuinţă a familiei. soţii au inclus în comunitate şi bunurile dobândite înainte de căsătorie. dacă. respectiv a regimului matrimonial pe altă cale. înlocuirea ei. Or. faţă de terţi va fi considerat proprietar exclusiv doar soţul pe numele căruia este înscris dreptul în cartea funciară şi aceasta independent de faptul că au fost îndeplinite formalităţile de publicitate în Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. având în vedere faptul că transmisiunile şi constituirile de drepturi reale se fac prin acte încheiate în formă autentică. ea nu va fi opozabilă terţilor care sunt îndreptăţiţi să se bazeze doar pe înscrierile şi notările în cartea funciară atunci când contractează cu unul din soţi.precum şi modificarea sau. (3)]. dar nu au notat convenţia matrimonială în cartea funciară. Precizăm faptul că terţ în această materie este persoana care a dobândit un drept real sau un alt drept în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară [art. chiar în lipsa notării convenţiei matrimoniale în cartea funciară. opozabilitatea faţă de terţi poate fi asigurată în condiţiile art. deşi s-a făcut publicitatea convenţiei matrimoniale în Registrul naţional al regimurilor matrimoniale. În sfârşit. prin convenţie matrimonială. Tot astfel. care presupune că sunt bunuri comune şi cele dobândite în timpul căsătoriei de unul dintre soţi prin moştenire. De exemplu. dacă se dovedeşte că terţul a cunoscut existenţa convenţiei matrimoniale. iar în cartea funciară imobilul este înscris doar pe numele soţului moştenitor.

334 sau dacă terţii au cunoscut-o pe altă cale.2.civ. pentru ca actul încheiat să fie în concordanţă cu statutul patrimonial al soţului contractant. (2) De asemenea. restrâns prin convenţie matrimonială. convenţia matrimonială nu poate fi opusă creditorilor unuia dintre soţi. Pe de altă parte. 5. în vederea încheierii actului la verificarea stării civile. în cazul persoanelor căsătorite.). a regimului matrimonial. Potrivit art. cu privire la actele încheiate înainte de căsătorie.” Neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face ca soţii sa fie consideraţi în raport cu terţii ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale. procedând. Gajul general al creditorilor chirografari ai fiecăruia dintre soţi. notarul public poate consilia părţile.civ. De remarcat este faptul că lipsa formalităţilor de publicitate nu poate fi invocată decât de terţi faţă de soţi. convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu oricare dintre soţi înainte de încheierea căsătoriei.C.1244 din N. situaţie în care poate fi adusă la cunoştinţa terţului existenţa convenţiei matrimoniale. soţii fiind consideraţi căsătoriţi sub imperiul regimului matrimonial legal. precum şi.C.3. iar nu de către un soţ faţă de celălalt soţ sau de către soţi în contra terţilor. aşadar. 335 din N. ei fiind 149 . pentru creanţele născute înainte de căsătorie nu poate fi.: „(1) Convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu unul dintre soţi decât dacă au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la art. Sancţiunea neîndeplinirii formalităţilor de publicitate Lipsa formalităţilor de publicitate atrage inopozabilitatea faţă de terţi a regimului matrimonial instituit prin convenţia matrimonială. chiar şi atunci când sunt îndeplinite formalităţile de publicitate.

indiferent de natura pe care aceste bunuri o dobândesc prin efectul convenţiei matrimoniale. Potrivit art. regimul matrimonial poate fi modificat. (3) Neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face ca soţii să fie consideraţi. afară de cazul în care aceştia l-au cunoscut pe altă cale. Secţiunea 6. Efectele în timp ale convenţiei matrimoniale coincid cu întinderea în timp a regimului matrimonial. (2) din N. Dincolo de efectul substanţial. produce şi efecte probatorii.îndreptăţiţi să urmărească bunurile soţului debitor. „Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei”. desfacerea sau încetarea căsătoriei. regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. potrivit art. este identic tipului de regim matrimonial ales. 319 „(1) Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii. 313 „(1) Între soţi.” De asemenea. conform art. (3) „Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau. Efectele convenţiilor matrimoniale Efectul specific al convenţiei matrimoniale. în lipsă. anularea.C. ca operaţiune juridică. convenţia matrimonială. în raport cu terţii de bună-credinţă. clauze de atribuire etc.) vor produce efectele specifice dreptului comun. ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale. (2) Faţă de terţi.” Tot astfel. 330 alin. în condiţiile legii. ca instrumentum.” 150 . de separaţie sau mixt. iar conform alin. care poate fi un regim de comunitate. (2) În timpul căsătoriei.civ. regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. de la data încheierii ei. actul fiind valorificat ca mijloc de probă a regimului matrimonial aplicabil între soţi. Celelalte acte juridice cuprinse în convenţia matrimonială (donaţii.

şi faţă de terţi. soţii să fie consideraţi căsătoriţi sub imperiul regimului matrimonial legal. astfel încât. Ideal este ca data încheierii căsătoriei să coincidă cu data îndeplinirii formalităţilor de publicitate.Din textele menţionate rezultă că trebuie să se facă distincţie între efectele convenţiei matrimoniale (regimului matrimonial) între soţi şi efectele faţă de terţi. 151 . iar faţă de terţi. convenţia matrimonială produce efecte de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate. până la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate. când încetează şi regimul matrimonial şi se pune problema lichidării acestuia. regimul matrimonial instituit prin convenţia matrimonială să producă efecte începând cu acelaşi moment. evitându-se situaţiile în care. Între soţi. Faţă de terţi. convenţia matrimonială produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. între soţi să existe un regim matrimonial convenţional. Efectele convenţiei matrimoniale încetează odată cu desfacerea sau încetarea căsătoriei.

CAPITOLUL 3 Regimul primar imperativ Secţiunea 1. precum şi raporturilor dintre soţi şi terţi.1. De aceea. s-a afirmat că regimul primar imperativ formează “constituţia” regimurilor matrimoniale. Capitolul VI al Titlului II . Regimul primar imperativ constituie astfel nucleul de ordine publică de la care nu se poate deroga prin convenţie matrimonială. astfel. „regim matrimonial de bază”. (2) că “Indiferent de regimul matrimonial ales. adică recunosc regimurile matrimoniale convenţionale. 152 . dacă prin lege nu se prevede altfel. un corp de norme juridice aplicabile raporturilor patrimoniale dintre soţi. iar. În acest sens. nu se poate deroga de la dispoziţiile prezentei secţiuni. cu precizarea din art. cum este cel reglementat de Codul familiei. Secţiunea I cuprinde dispoziţii privind regimul matrimonial în general. Din punct de vedere terminologic.” Regimul primar imperativ desemnează. se utilizează denumiri variate: „statut imperativ de bază”. Existenţa unui asemenea bloc de norme juridice dobândeşte relevanţă doar în sistemele de drept care admit posibilitatea încheierii convenţiilor matrimoniale. „regim matrimonial primar” sau „regim primar imperativ”.Cartea a II-a -. „regim primar”. Noţiune Noul Cod civil. reglementează drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. în literatura juridică. oricare ar fi regimul matrimonial concret aplicabil în timpul căsătoriei. delimitarea regimului primar imperativ de regimul matrimonial ales de părţi este inutilă în cadrul unui regim matrimonial unic. în cadrul acestui capitol. Consideraţii generale privind regimul primar imperativ 1. 312 alin. legal şi imperativ.

Această calificare poate fi susţinută de faptul că este aplicabil raporturilor patrimoniale dintre soţi. pentru situaţia de criză conjugală. “de pace conjugală”. în situaţia normală. să prevină ca această autonomie să afecteze căsătoria. este un regim matrimonial incomplet. pe de altă parte. regimul primar imperativ nu epuizează toate aceste raporturi. în dublu sens: .Raţiunea acestui regim matrimonial este aceea de a asigura. limitat la anumite aspecte ale raporturilor patrimoniale dintre soţi şi dintre aceştia şi terţi. astfel încât să se asigure o minimă unitate în marea diversitate a regimurilor matrimoniale. o minimă independenţă economică şi socială a soţilor. o minimă coeziune (interdependenţă) patrimonială a soţilor. dispoziţiile care îl compun fiind aplicabile înaintea altor prevederi legale în materie sau stipulaţii din cuprinsul convenţiilor matrimoniale. 153 . ci fragmentar cuprinde numai ceea ce s-a considerat că reprezintă dreptul imperativ şi comun al raporturilor patrimoniale dintre soţi. În ceea ce priveşte natura juridică. considerată ca cea mai elocventă de unii autori. În raporturile soţilor cu terţii.2. prin definiţie. constituie esenţa regimului matrimonial. precum şi raporturilor dintre aceştia şi terţi. s-a pus problema dacă acesta este un veritabil regim matrimonial. Trăsăturile regimului primar imperativ Însăşi denumirea de “regim primar imperativ”. pe de altă parte. Cu toate acestea. De asemenea. se urmăreşte echilibrarea puterilor dintre soţi. De aceea. pe de o parte. 1. exprimă trăsăturile acestuia: a) este primar.este aplicabil înaintea oricăror altor reguli. ceea ce. regimul primar trebuie să concilieze două obiective: să prevină ca situaţia patrimonială a soţilor să frâneze libertatea circuitului civil şi autonomia lor juridică. iar. iar.

C. 308 din N.1.civ. independent de regimul matrimonial aplicabil in concreto. şi constituie baza acestora. rezultă că locuinţa familiei este aleasă de soţi de comun 154 . .1. aplicându-se automat soţilor. Interdependenţa vieţii familiale (coeziunea patrimonială a cuplului) 2. adică se aplică în mod obligatoriu. Regimul primar imperativ în situaţia normală 2. cu excepţia cazurilor în care legea permite părţilor să deroge prin convenţia lor. aceasta din urmă fiind supusă regimului special de protecţie. pot exista situaţii în care soţii să aibă domicilii separate. iar nu de a avea un domiciliu comun. aşadar.Explicaţia acestui caracter rezidă în aceea că regimul primar este un efect legal al căsătoriei. pe data încheierii căsătoriei. Noţiunea de locuinţă a familiei este. De aceea.1. normele juridice care-l reprezintă fiind deci de ordine publică.1. iar nu de drept. Numai astfel normele de protecţie îşi găsesc raţiunea aplicării lor.1. o noţiune de fapt.). Noţiunea de locuinţă a familiei. cuprinzând drepturile şi libertăţile fundamentale valabile în toate raporturile patrimoniale dintre soţi.1. Locuinţa familiei nu se confundă cu domiciliul comun al soţilor. Legea instituie obligaţia soţilor de a locui împreună. şi este locuinţa unde familia trăieşte efectiv. Având în vedere principiul potrivit căruia soţii decid de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria (art. Secţiunea 2. Locuinţa familiei 2.este comun tuturor regimurilor matrimoniale. b) este imperativ. pentru că ceea ce se protejează este un interes comun al familiei. dar şi o locuinţă comună.

concretizat în imobilul de locuit. (2) din N.civ.” De aceea. în sensul regimului primar. 155 . potrivit art. „Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau. acela al afectaţiunii sau al destinaţiei imobilului de a servi intereselor locative ale familiei. locuinţa soţului la care se află copiii. Potrivit art. în condiţiile legii. chiar dacă nu este proprietarul imobilului. 321 alin. este prevăzută condiţia notării în Cartea funciară a unui imobil ca locuinţă comună.. aşadar. Definirea locuinţei familiei. adică ducerii vieţii de familie în acel loc. În acest sens..C. voluntar. Dacă soţii sunt separaţi în fapt sau au locuinţe separate. îndeplineşte funcţia de locuinţă a familiei. locuinţa familiei este aceea în care locuiesc soţii şi copiii lor. Criteriul general este. prin destinaţia ei. cel de-al doilea subiectiv. având în vedere că aplicarea dispoziţiilor regimului primar este de natură să confere un anumit regim juridic imobilului care constituie locuinţa familiei. 321 alin. „Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară. fie că este vorba de locuinţa de origine (iniţială).” Soluţia este firească. atunci îndeplineşte acest rol imobilul în care locuieşte unul dintre soţi şi copiii soţilor. mai ales în condiţiile în care de multe ori locuinţa conjugală reprezintă cea mai importantă (dacă nu chiar unica) garanţie a creditorilor soţilor.civ. referinduse la afectarea respectivului imobil familiei. presupune două elemente: unul obiectiv. în lipsă. fie de schimbarea acesteia. dacă soţii deţin mai multe imobile.acord. (1) din N. material. aspect de care terţii trebuie să aibă cunoştinţă. În situaţia normală. Pentru opozabilitate faţă de terţi.C. a unui imobil ca locuinţă a familiei. intră sub incidenţa regimului matrimonial primar numai locuinţa care.

Regimul juridic special al locuinţei familiei presupune limitarea dreptului unuia dintre soţi de a dispune singur. drepturile locative ale soţilor atât în timpul căsătoriei. de locuinţa familiei. de exemplu. 156 . chiar şi atunci când regimul matrimonial concret i-ar conferi acest drept. fără consimţământul expres al celuilalt soţ. “(1) În cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere.C.civ.2. fiecare soţ are un drept locativ propriu. Potrivit art. prin care soţii să stipuleze. chiar dacă este proprietar exclusiv. prin derogare de la dreptul comun.1. locuinţa astfel deţinută având regimul juridic special al locuinţei de familie prevăzut de art. Regimul juridic al locuinţei familiei. se consacră expres soluţia potrivit căreia fiecare soţ are un drept locativ propriu. Drepturile soţilor asupra locuinţei comune. (2) Dispoziţiile art. există o preocupare a legiuitorului de a reglementa.3.1. 322.1. în cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere. chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie. Spre deosebire de ipoteza în care soţii sunt proprietari asupra locuinţei comune.C. 322 din N. potrivit art.1. nu poate dispune fără consimţământul scris al celuilalt soţ de drepturile asupra locuinţei familiei.2.. 5/1973. că numai unul dintre ei ar avea drepturi locative. apreciem că nu este posibilă încheierea unei convenţii contrare. 322 sunt aplicabile în mod corespunzător. „(1) Niciunul dintre soţi.civ. prin acte juridice. 323 din N. Astfel. 2. Întrucât textul instituie o normă care ţine de regimul primar imperativ. cât şi la desfacerea căsătoriei prin divorţ. după modelul Legii nr.” Prin urmare..

pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului. ca atribut al dreptului de proprietate. Totodată. Sub acest aspect. pentru a determina domeniul de aplicare a acestor reguli. pe altă cale. calitatea de locuinţă a familiei.” În raport cu dreptul comun. (6) Dispoziţiile alin. 157 . cât şi din punctul de vedere al naturii lor. dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial. atât din punctul de vedere al obiectului lor. această limită nu trebuie înţeleasă în mod absolut. regulile de protecţie a locuinţei familiei apar ca reguli exorbitante şi ca o veritabilă limită legală a dreptului unuia dintre soţi de a dispune prin acte juridice. ci numai daune-interese de la celălalt soţ. (3) În cazul în care consimţământul este refuzat fără un motiv legitim. deoarece locuinţa familiei nu devine un bun inalienabil. protecţia juridică fiind asigurată doar prin cerinţa consimţământului expres al ambilor soţi.(2) De asemenea. cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut. (5) se aplică în mod corespunzător actelor încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (4) Soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoştinţă despre acesta. scos din circuitul civil. celălalt soţ poate să sesizeze instanţa de tutelă. trebuie delimitată sfera actelor juridice care intră sub incidenţa lor. soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului. un soţ nu poate deplasa din locuinţă bunurile ce mobilează sau decorează locuinţa familiei şi nu poate dispune de acestea fără consimţământul scris al celuilalt soţ. (5) În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară. (2).

drept de creanţă în baza unui contract de închiriere etc. În cazul în care locuinţa este deţinută în proprietate.A.civ. mai grav. imobilul cu destinaţie de locuinţă comună poate să fie proprietate exclusivă a soţului care intenţionează să dispună de el. Prin urmare. de asemenea. (1) din N. rezultă că nu are importanţă natura dreptului (real sau de creanţă) asupra locuinţei familiei: drept de proprietate. Având în vedere faptul că textul nu face nicio distincţie (ubi lex non distinguit. nu are importanţă dacă soţul care doreşte să dispună de aceasta este proprietar exclusiv sau dacă locuinţa este bun comun. fiecare soţ are un drept locativ propriu. abitaţie. imobilul poate să fie bun propriu al acestui soţ sau bun comun. 323 alin.). nec nos distinguere debemus). uzufruct. potrivit căreia actele de dispoziţie asupra bunurilor comune imobile trebuie făcute cu consimţământul expres al soţilor.C.. De exemplu. În situaţia în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere. însăşi rezilierea contractului) şi care ar fi de natură să afecteze dreptul de folosinţă a locuinţei conjugale. interdicţia de înstrăinare este dublată şi de regula cogestiunii din materia comunităţii de bunuri. În acest ultim caz. Obiectul actelor juridice interzise unuia dintre soţi Necesitatea consimţământului ambilor soţi vizează actele juridice prin care s-ar dispune de drepturile asupra locuinţei comune (art. (1) din N.C. (chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie). În cadrul regimului de comunitate. consimţământul expres al ambilor soţi pentru încheierea oricăror acte juridice prin care s-ar dispune asupra drepturilor derivate din contractul de închiriere (spre exemplu. 158 . 322 alin. având în vedere că potrivit art. o subînchiriere ori. este necesar. în funcţie de regimul matrimonial concret aplicabil soţilor. trebuie să fie vorba de un act juridic care are ca obiect un imobil cu destinaţia de locuinţă a familiei. în cadrul separaţiei de patrimonii.civ.

. 159 . Trebuie deci operată distincţia între actele de dispoziţie directă (interzise dacă sunt încheiate de un singur soţ) şi dispoziţia indirectă asupra locuinţei. soţul salariat îşi poate da demisia. precum vânzare. chiar dacă. fără a fi necesar ca asumarea/contractarea datoriei să implice şi consimţământul prealabil al celuilalt soţ. se admite că. aceasta ar putea fi urmărită de un creditor al unuia dintre soţi. dacă. mandatul de a vinde dat unui agent imobiliar). schimb. probată în mod corespunzător. donaţie. care.B. rezilierea unui contract de închiriere etc. indirect. Întrucât dispoziţiile în materie nu instituie o insesizabilitate a locuinţei familiei. precum şi unele acte preparatorii (spre exemplu. ipotecă. O rezervă se impune totuşi a fi făcută şi în această din urmă situaţie. constituirea ca aport la o societate comercială. în caz de atitudine frauduloasă din partea creditorului. Considerăm că soţul proprietar poate dispune de locuinţă prin testament. ale cărui efecte se produc la data încetării căsătoriei (prin decesul soţului testator) şi deci a regimului matrimonial. prin asumarea unor datorii. aceasta face parte din masa bunurilor urmăribile. potrivit regimului matrimonial concret aplicabil. Natura juridică a actelor interzise unuia dintre soţi În general. în cazul în care locuinţa este deţinută în baza unui contract de închiriere care este accesoriu contractului de muncă. cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. sunt avute în vedere actele de dispoziţie inter vivos. Pentru asigurarea libertăţii exercitării profesiei. familia este privată de acea locuinţă. este susceptibilă de a conduce la soluţia respingerii cererii de executare silită asupra locuinţei familiei. care este un act mortis causa.

Tot astfel.C. a unei autorizări (auctoritas. consimţământul ambilor este impus chiar de regula cogestiunii din materia comunităţii de bunuri [art. augere)43. Avram. a manifestării (aspectul formal).civ. a) Natura juridică. 210 şi urm. (1)]. preţul va intra numai în patrimoniul soţului proprietar exclusiv. a se vedea M. acordul celuilalt are valoarea unui „consimţământ de neîmpotrivire”. 160 . astfel încât ambii soţi trebuie să aibă calitatea de parte în actul juridic. Dacă locuinţa este proprietate exclusivă a unuia dintre soţi. respectiv fiind ţinuţi de obligaţiile izvorâte din act. Ed. Bucureşti. Consimţământul expres al ambilor soţi Consimţământul celuilalt soţ poate fi analizat din perspectiva naturii juridice. p. Dacă însă imobilul care constituie locuinţa conjugală face parte din categoria bunurilor comune în devălmăşie. (4) din N. beneficiind de drepturile.C. a conţinutului (fondul) – elemente în raport cu care se apreciază şi valabilitatea acestui consimţământ – precum şi din punctul de vedere al limitelor (posibilităţile de cenzurare a refuzului abuziv) şi al duratei protecţiei. 346 alin. cât şi pentru că imobilul este proprietate comună. 2006. iar nu însăşi proprietatea este partajată. În această ipoteză. 641 alin.. De exemplu. care instituie regula unanimităţii (acordul tuturor coproprietarilor) pentru orice acte de dispoziţie asupra bunurilor 43 Cu privire la actul permisiv. dacă bunul este proprietate comună pe cote-părţi a soţilor. întrucât numai puterea de a dispune. fără ca soţul neproprietar să devină parte în contract. Actul unilateral în dreptul privat. în ipoteza vânzării imobilului. cerinţa consimţământului ambilor soţi are o dublă semnificaţie juridică: este necesar atât pentru că imobilul are destinaţia de locuinţă a familiei. consimţământul soţului neproprietar are natura juridică a unui act unilateral permisiv. devin aplicabile prevederile art. Altfel spus. Hamangiu.

nerespectarea acestei cerinţe atrăgând sancţiunea imposibilităţii dovedirii existenţei consimţământului cu alt mijloc de probă.C. Prin urmare. soluţia normativă fiind de natură să prevină potenţiale litigii legate de manifestarea efectivă a consimţământului celuilalt soţ. 322 alin. (1) din N. consimţământul ambilor soţi fiind cerut şi în calitate de coproprietari.civ. ci doar ad probationem. Prin urmare.. având în vedere că fiecare soţ devine parte în actul de dispoziţie. Art. prin aceasta.C.civ. devin incidente şi prevederile art. (1) din N. Întrucât soţul neproprietar nu devine parte în actul de dispoziţie. Avantajul practic al acestei soluţii legislative este incontestabil. consimţământul ambilor soţi impus de art. 1244 din N. b) Forma. acesta trebuie să îmbrace chiar forma autentică cerută ad validitatem de art. Dacă însă locuinţa este proprietate exclusivă a unuia dintre soţi. potrivit cărora.C. 161 . trebuie încheiate prin înscris autentic. se pune problema dacă actul prin care soţul neproprietar îşi exprimă consimţământul trebuie sau nu să îmbrace aceeaşi formă autentică. 1244. 322 este dublat oricum de consimţământul cerut de lege tuturor coproprietarilor. Cu toate acestea. 322 alin. prevede expres că celălalt soţ trebuie să-şi exprime consimţământul în formă scrisă. Apreciem că forma scrisă instituită de lege este necesară nu ad validitatem. sub sancţiunea nulităţii absolute.comune. fiind vorba de un imobil supus înscrierii în cartea funciară. consimţământul ar fi putut fi exprimat şi verbal). având în vedere certitudinea pe care forma scrisă o prezintă (în absenţa condiţiei. şi în această ipoteză. dacă locuinţa este bun comun sau proprietate pe cote-părţi. sunt pe deplin aplicabile prevederile art.civ. convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară.

celălalt soţ poate să sesizeze instanţa de tutelă. 162 . D. nimic nu împiedică pe acest soţ să-şi exprime consimţământul printr-o declaraţie în formă autentică. c) Conţinut. distinct de însuşi actul de dispoziţie pe care urmează să-l încheie soţul proprietar al locuinţei.” Introducerea unei asemenea dispoziţii este pe deplin justificată. având menirea de a da posibilitatea instanţei să cenzureze refuzul abuziv al unui soţ de a-şi da consimţământul pentru încheierea actului juridic de dispoziţie. se poate discuta dacă este suficient un acord de principiu al celuilalt soţ sau consimţământul trebuie să fie special. 322 există atâta timp cât durează căsătoria. Sancţiunea Actul de dispoziţie încheiat fără consimţământul celuilalt soţ este lovit de nulitate relativă. 322 alin. 1244. prevede că „În cazul în care consimţământul este refuzat fără un motiv legitim.civ.Desigur. (chiar dacă ar interveni o schimbare a regimului matrimonial în timpul căsătoriei). vocaţia conjugală a locuinţei putând subzista chiar şi în perioada în care soţii sunt separaţi în fapt sau se află în curs de divorţ. (3) din N. numai acest din urmă act fiind supus formei autentice ad validitatem prevăzută de art. Din punct de vedere al conţinutului. e) Durata protecţiei.C. exprimat în considerarea naturii juridice a actului preconizat. după cum ar fi suficient şi un înscris sub semnătură privată. aşadar. dar şi a condiţiilor concrete în care ar urma să se încheie. Protecţia specială prevăzută la art. d) Limite. Art. Actul unilateral prin care soţul neproprietar îşi dă consimţământul este. dat fiind că se aduce atingere unui interes privat (al soţului care nu şi-a dat consimţământul). pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului.

(5) al aceluiaşi articol că „În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară. Ţinând cont Cu privire la confirmarea unui act anulabil. a se vedea art. legiuitorul a prevăzut expres în alin. Din analiza textului citat rezultă că termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii este unul special.C. soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului. ci numai dauneinterese de la celălalt soţ. alături de soţul dispunător. pentru asigurarea dinamicii circuitului civil şi protejarea intereselor terţilor de bună-credinţă. ea poate fi acoperită prin confirmare expresă sau tacită44. situaţie în care nu s-ar mai putea promova o acţiune în anularea actului.” De asemenea. 322 alin. cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut. „Soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoştinţă despre acesta. se instituie un regim special al nulităţii.Prin derogare de la dreptul comun. Astfel. de către soţul al cărui consimţământ a fost nesocotit la încheierea actului. 44 163 .” Fiind vorba de o nulitate relativă. calitatea de locuinţă a familiei. 1262-1265 din N.. care începe să curgă de la un moment subiectiv – data la care titularul acţiunii a luat cunoştinţă de încheierea actului (împrejurare care poate fi dovedită prin orice mijloc de probă) – în nicio situaţie însă acţiunea neputând fi promovată mai târziu de 1 an de la data încetării regimului matrimonial – momentul obiectiv. de 1 an.C.. potrivit art. la încasarea preţului etc. pot fi considerate confirmări ale actului de dispoziţie având ca obiect locuinţa conjugală. ar însemna acceptarea posibilităţii lezării sau chiar fraudării intereselor terţului cu care s-a contractat.civ. A admite o altă soluţie. Spre exemplu. dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial. pe altă cale. la predarea apartamentului care a constituit locuinţa familiei.civ. (4) din N. participarea acestuia.

Este de remarcat că şi această regulă este aplicabilă cu prioritate faţă de regulile regimului matrimonial concret.” Textul are în vedere atât deplasarea materială a bunurilor. 2. În ceea ce priveşte actele de dispoziţie. este necesar ca la data încheierii actului juridic cu terţul aceste bunuri mobile să se găsească în locuinţa familiei. Art. art. precum şi de faptul că dispoziţiile imperative din această materie nu sunt influenţate de regimul matrimonial concret căruia soţii îi sunt supuşi. ca şi garanţie că aceste bunuri nu sunt deplasate din locuinţă de un singur soţ. Tocmai de aceea textul a avut în vedere ambele ipoteze. apreciem că prin sintagma „încetarea regimului matrimonial” trebuie înţeleasă încetarea regimului matrimonial consecutivă desfacerii.1. 45 164 . iar nu şi modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei45. prin urmare.1.C.civ. 319 alin. Bunurile mobile care servesc locuinţei familiei.4. pentru a fi astfel sustrase regimului lor juridic special şi înstrăinate fără consimţământul celuilalt soţ. Formularea cuprinde două ipoteze distincte: una este ipoteza încetării regimului matrimonial ca efect al disoluţiei căsătoriei.). care presupune încetarea aplicării tuturor regulilor regimurilor matrimoniale. căsătoria se menţine şi. constatării nulităţii sau anulării căsătoriei (art. Noul Cod civil instituie un regim special şi pentru bunurile care mobilează sau decorează locuinţa familiei. cât şi actele de dispoziţie asupra acestora. (2) prevede că „(…) un soţ nu poate deplasa din locuinţă bunurile ce mobilează sau decorează locuinţa familiei şi nu poate dispune de acestea fără consimţământul scris al celuilalt soţ. inclusiv ale regimului primar imperativ. încetării. şi alta este ipoteza încetării unui anumit regim matrimonial ca efect al modificării. al înlocuirii acestuia cu un alt regim matrimonial. mai exact. În acest al doilea caz. 319 are denumirea marginală „Încetarea regimului matrimonial”. 322 alin.de durata în timp până la care pot fi aplicate regulile speciale de protecţie vizând locuinţa conjugală. (1) din N. În acest sens. există continuitate şi în ceea ce priveşte aplicarea regimului primar imperativ.

respectiv a cunoscut calitatea bunului mobil de bun care mobilează sau decorează locuinţa familiei. fiind necesar şi consimţământul expres al celuilalt soţ. nu se poate solicita anularea actului juridic.Astfel. (5). soţul al cărui consimţământ nu a fost obţinut putând pretinde numai daune-interese de la soţul dispunător. De asemenea. pe altă cale.” Prin urmare. în cazul actelor de înstrăinare. soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului. În ceea ce priveşte sancţiunea care intervine în lipsa consimţământului. În cadrul regimului comunităţii de bunuri. potrivit cărora “ În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară. Dacă terţul dobânditor nu a cunoscut calitatea/destinaţia bunurilor în cauză şi nici împotrivirea celuilalt soţ. (2) din N. Dacă aceste bunuri sunt comune. regula este de excepţie faţă de aceea potrivit căreia fiecare soţ poate dispune în mod liber de bunurile sale proprii. soţul care nu şi-a dat consimţământul la deplasarea bunurilor mobile poate cere daune-interese de la celălalt soţ. 346 alin.civ. în cadrul separaţiei de bunuri.C. (6) al art. ci numai daune-interese de la celălalt soţ. calitatea de locuinţă a familiei. fiind deci de bună-credinţă. 322 prevede că sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile alin.). soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului nu poate cere anularea actului decât dacă terţul dobânditor a fost de rea-credinţă. cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut. se derogă de la regula potrivit căreia un soţ poate dispune singur cu titlu oneros de bunurile mobile comune (art. 165 . alin. dacă aceste bunuri mobile sunt bunuri proprii. În situaţia în care soţul care încheie actul juridic de dispoziţie nu are calitatea de proprietar sau pe aceea de coproprietar devălmaş sau pe cote-părţi asupra bunului respectiv. rezultă că se limitează dreptul soţului care este proprietar exclusiv asupra acestor bunuri de a dispune de ele în mod liber.

dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg. 937 alin. noul Cod civil umple acest gol legislativ. persoana care. (1) din N.C. de culpa în desfacerea căsătoriei şi de posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi. în ordine. Dacă există bunuri comune. „prezumţia proprietăţii” asupra bunului posedat. (2) Soţul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt soţ o indemnizaţie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuinţă. asupra cotei cuvenite soţului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere. indemnizaţia se poate imputa. (4) Prevederile alin. cu bună-credinţă.civ.1... Efectele divorţului asupra locuinţei comune. încheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros.civ. Atribuirea locuinţei comune la divorţ poate avea ca obiect fie locuinţa deţinută de soţi în calitate de chiriaşi.civ. Spre deosebire de reglementarea în vigoare.C. care nu cuprinde expres criteriile atribuirii locuinţei la desfacerea căsătoriei prin divorţ.C. având ca obiect un bun mobil. 46 166 .5. devine proprietarul acelui bun din momentul luării sale în posesie efectivă. Potrivit art. (3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului şi produce efecte faţă de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă. ţinând seama. (1)-(3) se aplică în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soţi. 937 alin. “(1) La desfacerea căsătoriei. beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soţi. 324 din N. de interesul superior al copiilor minori. cu excepţia cazului în care divorţul a fost pronunţat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. la partaj. fie locuinţa proprietate comună a soţilor.46 2..1. atribuirea Potrivit art. în materie mobiliară. care instituie.terţul cocontractant s-ar putea prevala de norma cu caracter general din cuprinsul art. (1) din N.

instanţa este datoare să ia în calcul şi această soluţie. . în concepţia noului Cod Civil. sunt următoarele: a) criteriul interesului superior al copiilor minori. (1) rezultă că. ea va putea lua act de învoiala soţilor survenită în timpul judecăţii. care prezintă avantajul că nu aduce atingere drepturilor locative ale niciuneia dintre părţi. instanţa de judecată va avea în vedere următoarele repere: . Altfel spus. 397. afară de cazul în care instanţa decide altfel. după divorţ. 324 alin. criteriile pe care instanţele urmează să le valorifice. criteriul nu mai este cel al încredinţării copiilor minori.dacă subzistă posibilitatea divizării locuinţei în unităţi locative distincte care ar satisface interesele ambilor soţi şi ale copiilor.instanţa va aborda chestiunea atribuirii locuinţei numai la cererea părţii. ci al „interesului superior al copiilor minori”.beneficiului locuinţei conjugale producând efecte până la data rămânerii irevocabile a hotărârii de partaj. Explicaţia acestei opţiuni legislative este aceea că. potrivit art. în principiu. autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi. În măsura în care nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi nu s-a realizat o învoială a acestora. divorţul nu produce efecte cu privire la raporturile dintre părinţi şi copii. se poate remarca faptul că. autoritatea părintească continuă să fie exercitată în mod egal şi în comun de ambii părinţi. în ordinea prevăzută de lege. ceea ce echivalează cu o scindare a drepturilor 167 . „După divorţ.” Din cuprinsul art. în concepţia noului Cod civil.” Aşadar. de regulă. Ca un aspect de noutate. spre deosebire de soluţia din Codul familiei care presupune că instanţa de divorţ dispune încredinţarea copilului minor unuia dintre părinţi. pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere.

doar de unul dintre părinţi (art. temeinic motivate. respectiv să dispună. având în vedere interesul superior al copilului. 398. teza finală a art. instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană. în timp ce drepturile cu privire la bunurile copilului vor fi exercitate de părinţi în comun sau de unul dintre ei. iar nu despre exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane. după divorţ. 47 168 . este vorba de scindarea exercitării autorităţii părinteşti între părinţi şi alte persoane. 397 permite instanţei ca în anumite situaţii. 399)48. de regulă la unul dintre părinţi. atunci când instanţa de divorţ a dispus o asemenea măsură. în mod excepţional. ţinând seama de interesul superior al copilului. în mod excepţional. locuinţa se atribuie soţului căruia i s-au încredinţat copiii. dată fiind aplicarea regulii stabilite la art.părinteşti. acestea nu mai revin în mod egal părinţilor. cum sugerează denumirea marginală a art. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului. dacă există motive întemeiate. dacă autoritatea părintească revine în comun soţilor divorţaţi. după divorţ. acest criteriu trebuie înţeles astfel: locuinţa comună este atribuită soţului la care s-a stabilit locuinţa copilului. 48 Potrivit art. după cum hotărăşte instanţa de tutelă. Potrivit art. menirea principală a instanţei va fi aceea de a stabili locuinţa copilului. În viziunea noului Cod civil. Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului. precum şi dreptul de a consimţi la adopţia sau la căsătoria acestuia. Instanţa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinţi în comun sau de către unul dintre ei. exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane (art. În realitate. 399. sau într-o instituţie de ocrotire. 400. 397. 399. în sensul de a hotărî ca aceasta să se realizeze. în condiţiile art. instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi. să dispună scindarea exercitării autorităţii părinteşti. Evident. în sensul că. cu consimţământul acestora. 398)47. Faţă de cele mai sus precizate. deoarece aceste persoane vor exercita doar drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului.

(spre exemplu. îl constituie obligaţia soţului căruia i s-a atribuit locuinţa comună de a plăti celuilalt o „indemnizaţie de instalare” într-o altă locuinţă. în acest context. profesia. distanţa faţă de locul de muncă etc. instanţa de divorţ nu poate atribui beneficiul contractului de închiriere decât titularului. sănătatea. instanţa de divorţ va decide atribuirea beneficiului contractului de închiriere „în funcţie de posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi”. nu există copii minori). pe baza unei suverane aprecieri. c) dacă nici acest din urmă criteriu nu se poate valorifica (reţinându-se. vârsta. în sensul că locuinţa s-a atribuit soţului inocent. Este important de precizat că. instanţa poate lua în considerare o multitudine de elemente. Imputarea indemnizaţiei va avea loc la partaj. Această obligaţie nu există atunci când criteriul la atribuire a fost cel al culpei la divorţ. cât şi pentru soţi. pe baza cărora se va stabili care dintre soţi este cel mai îndreptăţit. cu excepţia situaţiei.b) în cazul în care acest criteriu nu poate fi aplicat (spre exemplu. În cazul locuinţelor cu regim special reglementate de Legea nr. Apreciem că. o culpă comună şi sensibil egală a soţilor în desfacerea căsătoriei). sunt obligatorii atât pentru instanţa de judecată. la care am făcut referire. mai mult teoretice. Un alt aspect de noutate faţă de reglementarea în vigoare. aceştia neputând aduce derogări prin convenţia matrimonială încheiată. aceste criterii legale. nevoia acută de locuinţă. în care fiecare din soţi este deopotrivă îndreptăţit a fi titular al unei astfel de locuinţe. demn de semnalat. fiind scăzută efectiv din ce primeşte soţul 169 . spre exemplu. stabilind o altă ordine de prioritate. nefiind producătoare de efecte juridice. fiind instituite prin dispoziţii imperative care intră în compunerea regimului primar. în principiu. 114/1996.). Orice clauză contrară trebuie considerată nescrisă. criteriul subsecvent prevăzut este acela al culpei în desfacerea căsătoriei.

320 din N. care.C. 324 alin. se va putea dispune evacuarea provizorie a proprietarului până la îndeplinirea de către acesta a obligaţiei privind asigurarea spaţiului locativ. fie într-o altă locuinţă. criteriile legale de atribuire a beneficiului contractului de închiriere erau valorificate de instanţe şi în cazul în care locuinţa constituia proprietate comună a soţilor. potrivit art. 324 din N. este proprietate exclusivă a unuia dintre soţi. fiind introdus în cadrul dezbaterilor din comisia parlamentară în vederea asumării răspunderii Guvernului. textul instituie obligativitatea citării locatorului. precum şi copiilor încredinţaţi acestuia o suprafaţă locativă corespunzătoare. în principiu nu poate fi atribuită neproprietarului şi nici partajată. o echilibrare În ceea ce priveşte procedura de atribuire a beneficiului contractului de închiriere. precum şi de împrejurarea că prin divorţ nu se stinge obligaţia Din eroare. în vederea asigurării opozabilităţii faţă de acesta a soluţiei de atribuire. fie în locuinţa proprietatea sa.. Ţinând cont de caracterul temporar al acestei măsuri.civ.C. care a avut calitatea de locuinţă a familiei.C. În realitate.civ. În literatura de specialitate şi în practica judecătorească s-a admis totuşi că la cererea soţului neproprietar instanţa poate obliga proprietarul să asigure soţului său.beneficiar. Criteriile şi regulile statuate pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere „se aplică în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soţi. patrimonială a soţilor.civ. realizându-se. Dacă locuinţa. atribuirea beneficiului locuinţei conjugale producând efecte până la data rămânerii irevocabile49 a hotărârii de partaj. pe această cale. în anumite condiţii.50 Precizăm că şi sub imperiul reglementării anterioare în materie locativă. 50 Precizăm că acest alineat al art.” – art. 49 170 . constituie actul de lichidare a regimului matrimonial. textul face referire la data rămânerii irevocabile a hotărârii de partaj. (4) din N. este vorba de hotărârea judecătorească definitivă. nu a existat în varianta adoptată de Senat (2004).

dar cu maximă prudenţă şi numai pe o perioadă limitată de timp. ca o componentă a obligaţiei de întreţinere. şi în relaţiile dintre soţi. dublată de îndatorirea soţilor. Codul familiei reglementează obligaţia de întreţinere între soţi şi faţă de copiii lor minori (art. în special. de lege lata art. în general. 86). Fundamentul acestor obligaţii rezidă în principiul solidarităţii între membrii familiei. 2. Tradiţional. Indiferent de regimul matrimonial concret aplicabil. cât şi prin reglementările legale în materie.1.fam. dacă sunt îndeplinite cerinţele legale. acesta având îndatorirea de a asigura o locuinţă corespunzătoare copiilor şi chiar fostului soţ. Cheltuielile căsătoriei 2. pentru a nu leza excesiv dreptul de proprietate şi a păstra un just echilibru între interesele aflate în prezenţă. spre exemplu. de a contribui „în raport cu mijloacele fiecăruia la cheltuielile căsniciei. Noţiune.1. apreciem că această măsură extremă ar putea fi dispusă în continuare de instanţe. obligaţia fiecărui soţ de a contribui. la cheltuielile căsătoriei este de natură să determine o coeziune patrimonială în raporturile dintre soţi.1. în raport cu mijloacele sale. 171 .2.legală de întreţinere a părintelui proprietar faţă de copii. instituită prin art. atât la nivelul doctrinei.” În mod distinct. ambele obligaţii implicând obligaţia de întreţinere între soţi. consacră obligaţia membrilor de familie de a-şi acorda sprijin material.2. se face distincţie între obligaţia soţilor de a contribui la cheltuielile căsniciei şi obligaţia de sprijin material reciproc între soţi. temperând vocaţiile individualiste ale fiecăruia dintre ei (în special în cazul regimurilor separatiste) şi asigurând astfel sursa necesară pentru a face faţă sarcinilor obişnuite pe care viaţa în comun le presupune. 2 C. Astfel. 29 din acelaşi cod. în sistemul român de drept.

Deşi regulile în această materie intră în compunerea regimului primar. norma juridică având un caracter supletiv. totuşi. (2) Ei sunt obligaţi să contribuie. de la care nu se poate deroga. 172 . „(1) Soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material reciproc. art. iar nu imperativ. dacă prin convenţie matrimonială nu s-a prevăzut altfel. soţii au posibilitatea de a stabili prin convenţie matrimonială unele aspecte vizând cheltuielile căsătoriei. (3) Orice convenţie care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soţi este considerată nescrisă.În ceea ce priveşte raportul între aceste trei obligaţii. la cheltuielile căsătoriei. obligaţia părinţilor de a întreţine copiii minori şi obligaţia de întreţinere între soţi”. s-a afirmat că.” A. Stabilirea cuantumului contribuţiei prin acordul soţilor. după caz. viitorii soţi sau. cu precizarea că nu se poate conveni în sensul că numai unul dintre soţi este obligat să suporte cheltuielile căsătoriei.” De asemenea. Numai în lipsa unei asemenea stipulaţii se aplică dispoziţia legală prin care se consacră regula proporţionalităţii mijloacelor. obligaţia soţilor de a suporta cheltuielile căsătoriei cuprinde „cheltuielile pentru ducerea gospodăriei comune. în sens larg. 326 prevede că „ Munca oricăruia dintre soţi în gospodărie şi pentru creşterea copiilor reprezintă o contribuţie la cheltuielile căsătoriei. prin excepţie. 325. Obligaţia de a suporta cheltuielile căsniciei constituie un efect al căsătoriei şi se concretizează în contribuţia fiecăruia la asigurarea condiţiilor materiale ale traiului comun. în raport cu mijloacele fiecăruia. Două texte din noul Cod civil sunt consacrate obligaţiei soţilor de a suporta cheltuielile căsătoriei: Astfel potrivit art.

În fapt. Explicaţia rezidă în aceea că obligaţia de a contribui la sarcinile căsniciei este dublată de obligaţia de sprijin material reciproc. 51 173 . libertatea soţilor este destul de mare. apreciem că trebuie avute în În plus. care să nu varieze în timp. chiar dacă resursele fiecăruia dintre soţi ar fluctua considerabil. este posibil ca unul dintre soţi să suporte singur toate cheltuielile căsătoriei. după cum este permisă stabilirea unei cote variabile de contribuţie în timpul căsătoriei (spre exemplu. eventual şi sursa de contribuţie. aceasta din urmă fiind de ordine publică. Tot de ordine publică este şi regula potrivit căreia munca în gospodărie şi pentru creşterea copiilor reprezintă o contribuţie la suportarea sarcinilor căsătoriei. În lipsa stabilirii pe cale convenţională a proporţiilor contributive ale fiecăruia dintre soţi se aplică regula instituită prin dispoziţiile art. potrivit cărora ei sunt obligaţi să contribuie „în raport cu mijloacele fiecăruia. În cadrul acestor limite. însă. Se pot stabili nişte proporţii fixe. în funcţie de resursele materiale de care dispune. Lipsa unui acord al soţilor în privinţa proporţiilor de contribuţie. urmând ca de la un anumit moment determinat sau cel puţin determinabil. (2). acestuia să-i incumbe o cotă superioară de contribuţie). prin convenţia matrimonială. 325 alin. dacă celălalt se află în imposibilitate de a vărsa partea de contribuţie care îi revine.” Întrucât textul de lege nu face nicio detaliere privind conţinutul noţiunii de „mijloace”. prin convenţia matrimonială ei putând conveni proporţia în care fiecare soţ trebuie să contribuie. munca în gospodărie a unuia dintre soţi şi pentru educarea copiilor reprezintă şi o contribuţie indirectă la dobândirea bunurilor comune.51 Prin urmare. pentru a favoriza iniţial pe acela din soţi care intenţionează să dezvolte o afacere. nu s-ar putea stabili faptul că această prestaţie a unuia dintre soţi nu este considerată o astfel de contribuţie. în cazul regimurilor matrimoniale de tip comunitar. indiferent de regimul matrimonial. B.

regula dominantă este libertatea fiecărui soţ de a exercita o profesie. separată de a celuilalt sau. 327 din N.1. Potrivit art.2. în exercitarea unei profesii. 2.). Independenţa profesională Ca urmare a reformelor legislative intervenite în secolul trecut. în anumite situaţii. 2.2. 2. fiecare soţ poate să acţioneze de o manieră independentă din punct de vedere economic şi social.. Independenţa economică şi socială reciprocă a soţilor În cadrul regimului matrimonial primar. nu tocmai rare în practică. de veniturile încasate. precum câştigul din muncă. de o colaborare a unuia dintre soţi la activitatea profesională desfăşurată de celălalt (comerciant.vedere toate mijloacele materiale ale soţului respectiv.1. veniturile şi datoriile sale.). prin care s-a consacrat principiul egalităţii depline a soţilor.1. cu obligaţia însă de informare a celuilalt soţ cu privire la bunurile. admiţându-se astfel că trebuie luate în calcul şi veniturile pe care o gestiune utilă a bunurilor proprii le-ar putea procura în mod normal. liber-profesionist etc. veniturile obţinute din alte surse (dividende. cu respectarea obligaţiilor ce îi revin privind cheltuielile căsătoriei. fructele bunurilor proprii. Libertatea fiecărui soţ de a exercita o profesie. în condiţiile legii. „Fiecare soţ este liber să exercite o profesie şi să dispună. În jurisprudenţa franceză s-a reţinut că posibilităţile personale ale soţilor pot include şi veniturile potenţiale.” 174 .2. drepturi de proprietate intelectuală etc. Poate fi vorba de o activitate profesională independentă.civ. să încheie singur acte juridice.C.

libertatea fiecărui soţ de a-şi alege profesia. cât şi pentru dobândirea unor bunuri proprii. În categoria „veniturilor încasate” intră toate acele venituri profesionale ale unui soţ. textul precizând că această libertate de a dispune de venituri se exercită „în condiţiile legii”. oricare ar fi originea şi natura: nu doar salariul. De asemenea. fără nicio discriminare între bărbat şi femeie (principiul egalităţii în drepturi a soţilor). ci şi ansamblul accesoriilor acestuia (indemnizaţii. trebuie incluse în sfera acestei noţiuni şi veniturile profesionale rezultate din desfăşurarea unei activităţi care nu are caracter salarial (onorarii. salariul încasat are natura juridică a unui bun comun. drepturi de autor şi altele asemenea). stricto sensu. precum şi sumele de bani încasate cu titlu de substitut al salariului (compensaţia acordată în cazul desfacerii contractului individual de muncă. pe cale convenţională (prin inserarea în cuprinsul convenţiei matrimoniale a aşa-numitei clauze de administrare conjunctă). prime etc. În cadrul regimului comunităţii de bunuri. În al doilea rând. cât şi 175 . Dat fiind caracterul imperativ al acestei dispoziţii. dar prezintă şi unele particularităţi. însă. Astfel. nu este permis soţilor ca.).Această libertate implică.). care intră în alcătuirea regimului primar. este vorba despre libertatea fiecărui soţ de a dispune de veniturile obţinute din exercitarea profesiei. după cum pot fi achitate atât datorii comune. acesta putând fi folosit atât pentru dobândirea unor bunuri comune. de regimul matrimonial. să anihileze ori să limiteze această putere de care fiecare dintre ei beneficiază direct în baza legii de a dispune de veniturile din muncă. libertatea fiecărui soţ de a dispune de câştigul său din muncă este limitată de obligaţia fiecăruia dintre soţi de a contribui la sarcinile căsătoriei. pensiile etc. Libertatea de a dispune de venitul din muncă nu este absolută. în primul rând. în toate cazurile. natura juridică a salariului depinde. De asemenea.

Participarea unuia dintre soţi la exercitarea profesiei de către celălalt soţ.datorii proprii. soţul respectiv nu are dreptul la compensaţie. Mai mult. Totuşi. aplicarea acestui text implică unele distincţii: .. în cadrul regimului separaţiei de bunuri. un soţ nu poate dispune singur. cu titlu gratuit între vii. În jurisprudenţa şi doctrina franceză se consideră. dacă participarea sa a depăşit limitele obligaţiei de sprijin material şi ale obligaţiei de a contribui la cheltuielile căsătoriei. salariul este bun exclusiv al fiecărui soţ.1. soţul poate dispune liber de salariu. de bunurile comune. .civ.C. 176 . în cadrul regimurilor comunitare.în măsura în care participarea unuia dintre soţi se înscrie în cadrul îndatoririi generale de sprijin reciproc între soţi.în măsura în care soţul care a prestat activitatea a acţionat în calitate de mandatar al celuilalt soţ. 2. în mod justificat. 328 din N. În schimb. Potrivit art. se pune problema dacă. după ce s-a achitat de obligaţia de a contribui la sarcinile căsătoriei. atunci se va aplica dreptul comun în materia contractului de mandat.” Din punct de vedere practic. în măsura îmbogăţirii acestuia din urmă. soluţia fiind controversată. De aceea. fără a fi vorba de o “participare efectivă” la activitatea profesională a acestuia din urmă. inclusiv prin acte între vii cu titlu gratuit.2. „Soţul care a participat efectiv la activitatea profesională a celuilalt soţ poate obţine o compensaţie. textul este de natură să amelioreze situaţia patrimonială a soţului (de regulă a femeii) care contribuie la activitatea profesională a celuilalt soţ. că regula din cadrul regimului matrimonial primar are precădere asupra regulii din cadrul regimului comunităţii de bunuri şi tocmai în aceasta constă caracterul ei derogatoriu.2.

2. o perioadă de timp îndelungată la activitatea celuilalt soţ. Independenţa patrimonială a soţilor. Dreptul la compensaţie este o aplicaţie în această materie a principiului îmbogăţirii fără justă cauză. nu îngrădeşte. 318.2. a cărei interdicţie nu a mai fost reţinută în noul Cod civil). în cazul comunităţii legale de bunuri. Dreptul la informare Noul Cod civil consacră două texte care reglementează independenţa patrimonială a soţilor şi reversul acesteia. în principiu. ei pot încheia un contract de muncă. De asemenea. soţii pot încheia între ei. textul nu înlătură regulile speciale privind gestiunea bunurilor comune.2. 317 şi art. Prin urmare. fără a pretinde sau a primi o remuneraţie.. În lumina acestui text. Potrivit art.” Textul evocă ideea potrivit căreia căsătoria. Încheierea de acte juridice. fiind depăşite limitele obligaţiei sale de sprijin material şi ale obligaţiei de a contribui la cheltuielile căsătoriei. după cum pot constitui împreună o societate comercială. „Dacă prin lege nu se prevede altfel. capacitatea fiecărui soţ de a încheia acte juridice cu celălalt soţ sau cu terţii. Desigur. 2. în temeiul cărora soţul colaborator are dreptul la salariu. deoarece actele juridice se încheie în condiţiile legii.2. dreptul la compensaţie există dacă un soţ a participat efectiv. orice contract civil (inclusiv vânzarea. dreptul la informare în art. 317 alin. şi aceasta independent de regimul matrimonial aplicabil. 177 . (1).între soţi se poate încheia un contract de muncă şi atunci raporturile dintre soţi vor fi raporturi de muncă. fiecare soţ poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soţ sau cu terţe persoane. în principiu. chiar dacă produce modificări în statutul persoanei.2.1.

Independenţa fiecăruia dintre Potrivit art. in honorem Corneliu Bîrsan. Avantajul practic al unei asemenea dispoziţii este incontestabil. 2184-2190. Depozitele bancare.Independenţa patrimonială a soţilor îşi găseşte cea mai deplină exprimare în ceea ce priveşte gestiunea bunurilor proprietate exclusivă sau. 53 Menţionăm că noul Cod civil reglementează contractele bancare în Capitolul XV din Titlul IX “Diferite contracte speciale” – Cartea a V-a “Despre obligaţii”. în P.R. dreptul de a dispune de fondurile depuse. Rosetti. precum şi orice alte operaţiuni în legătură cu acestea.. iar depozitul bancar de art. precum şi a puterilor/drepturilor soţului deponent ar avea evident un caracter paralizant asupra dinamicii circuitului civil şi comercial. chiar şi după desfacerea sau încetarea căsătoriei.2. (3) În raport cu societatea bancară. a se vedea M. 2191 şi 2192. soţul titular al contului are. fără consimţământul celuilalt. (2) şi (3). după caz. incompatibil cu exigenţele societăţii moderne. Supliment nr. Independenţa reciprocă a soţilor în materia depozitelor bancare.2. Contul bancar curent este reglementat de art. dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. p. Ed. 317 alin.2. “(2) Fiecare soţ poate să facă singur. a bunurilor proprii ale soţilor. Pentru o analiză sub imperiul actualei reglementări. soţi. independenţa fiecărui soţ în materia depozitelor bancare funcţionează oricare ar fi regimul matrimonial concret aplicabil şi indiferent de natura juridică a sumelor de bani depuse. Avram.52 2.” Fiind o dispoziţie legală care ţine de regimul primar imperativ. Liviu Pop. Necesitatea prezenţei ambilor soţi pentru constituirea unor depozite bancare53 şi efectuarea oricăror operaţiuni legate de acestea sau cercetarea de către instituţia bancară a naturii juridice a sumelor depuse. 52 178 . depozite bancare. 18-28. 2/2006.

acesta poate îmbrăca mai multe forme. pe de altă parte. deponentul este totdeauna reputat. prin convenţie matrimonială. b) În ceea ce priveşte contul de depozit. în relaţiile cu instituţiile de credit.Această independenţă presupune că fiecare soţ. Nu sunt avute în vedere. însă. precum: contul curent de disponibilităţi băneşti54 (inclusiv contul de card). sunt necesare unele precizări: a) Regula independenţei se aplică în raporturile curente ale unui soţ cu banca. Independenţa fiecăruia dintre soţi este. chiar şi după disoluţia căsătoriei. expresia capacităţii sale de folosinţă care nu poate fi limitată de statutul de persoană căsătorită. asemenea unui celibatar. în temeiul legii. că are libera dispoziţie asupra fondurilor şi titlurilor aflate în depozit. depozitul bancar (de fonduri55 şi de titluri56). În conformitate cu art. faţă de depozitar. pe de o parte. contractele bancare personalizate. În ceea ce priveşte domeniul de aplicare al acestei reguli.civ. soţii nu ar putea să anihileze această libertate de care fiecare soţ beneficiază. în acest context. că nu ar putea recurge la mecanisme precum contul comun (conjunctiv) cu privire la anumite sume de bani sau alte valori. poate solicita singur deschiderea unui cont de depozit. este expresia principiului neamestecului instituţiei de credit în afacerile clienţilor săi.. iar. în cazul în care depozitul bancar. indiferent de regimul matrimonial aplicabil. Considerăm că. cum este contractul de credit care implică asumarea unui risc din partea instituţiei de credit. titularul contului poate să dispună în orice moment de soldul creditor al 54 179 . respectiv în cazul contului de depozit.C. De asemenea. 2184 din N. creditul sau orice altă operaţiune bancară se realizează prin contul curent. ceea ce nu înseamnă.

în mod gratuit. Instituţia de credit este obligată să asigure.. practic.civ. 180 . posibilitatea oricăruia dintre soţi de a deschide singur un asemenea cont. Aceasta deoarece. aceasta dobândeşte proprietatea asupra sumelor de bani depuse şi este obligată să restituie aceeaşi cantitate monetară.civ. cu respectarea termenului de preaviz. această informare se realizează lunar. În cazul în care clientul nu solicită altfel. 2191 din N. fiind vorba de sume de bani. chiar şi în lipsa unui text expres. Instituţia de credit are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru operaţiunile necesare. Dispoziţiile art. informarea clientului cu privire la operaţiunile efectuate în conturile sale.C. oricând. În lipsă de stipulaţie contrară. potrivit regulilor regimurilor matrimoniale. 2192 din N. din punctul de vedere al instituţiei de credit nu interesează natura juridică a sumelor de bani depuse.C. şi anume. de uzanţe. în lipsă.Este. Instituirea acestui principiu nu înseamnă că se ignoră total regulile regimului matrimonial. principiul independenţei semnifică faptul că.. În lipsă de dispoziţii speciale. Este considerată nescrisă orice clauză prin care instituţia de credit este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligaţiilor care îi revin în administrarea titlurilor cu prudenţă şi diligenţă. soluţia ar fi fost aceeaşi. prevederile art. Textul are în vedere deopotrivă deschiderea şi funcţionarea contului bancar. chiar şi în cadrul regimurilor comunitare. de remarcat faptul că. de aceeaşi specie. prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituţie de credit. privind aprobarea contului sunt aplicabile în mod corespunzător.C. 55 Potrivit art. 792-857 sunt aplicabile în mod corespunzător. instituţia de credit este împuternicită cu administrarea acestora. 56 Potrivit art. la cererea deponentului. la termenul convenit sau.civ. după caz. precum şi la o remuneraţie. prin constituirea unui depozit de titluri. raporturile dintre un soţ şi bancă fiind distincte de raporturile dintre soţi cu privire la sumele depuse. deci de bunuri mobile. dacă acesta a fost convenit de părţi. în condiţiile şi în modalităţile convenite de părţi. în măsura stabilită prin convenţie sau prin uzanţe. Numai că aceste reguli sunt contului. depunerile şi retragerile se efectuează la sediul unităţii operative a băncii unde a fost constituit depozitul. un soţ poate dispune singur de bunurile mobile comune. cu respectarea termenului de preaviz stabilit de părţi ori. Dincolo însă de acest aspect. totuşi. 2180 din N.

se poate adresa instanţei de tutelă. astfel încât soţul pârât sau terţul deţinător al informaţiilor poate fi obligat să le prezinte. 318. (3) Terţii pot să refuze furnizarea informaţiilor cerute atunci când. în raporturile dintre soţi. Potrivit art. opunând secretul profesional. regulile aplicabile regimului matrimonial. soţul care nu este titular al contului nu poate opune instituţiei de credit regulile regimului matrimonial. regulile speciale în materie bancară neputând înlătura. “(1) Fiecare soţ poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile. numai la cererea celuilalt soţ. 2. Dreptul la informare. veniturile şi datoriile sale. în raporturile dintre soţi depozitul bancar nu schimbă natura juridică a sumelor de bun comun sau propriu. veniturile şi datoriile sale. refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional. (2) Instanţa poate să îl oblige pe soţul celui care a sesizat-o sau pe orice terţ să furnizeze informaţiile cerute şi să depună probele necesare în acest sens. iar în caz de refuz nejustificat. astfel încât.aplicabile doar în raporturile dintre soţi. potrivit legii.2. 181 . Altfel spus.2. (4) Atunci când informaţiile solicitate de un soţ pot fi obţinute. potrivit legii. În acest sens. Refuzul abuziv al unuia dintre soţi de a furniza celuilalt aceste informaţii poate fi cenzurat de instanţa de tutelă. iar nu şi în raporturile dintre soţul deponent şi instituţia de credit.3. refuzul acestuia de a le solicita naşte prezumţia relativă că susţinerile soţului reclamant sunt adevărate.” Reversul independenţei patrimoniale a soţilor îl constituie îndatorirea care revine fiecăruia dintre soţi de a-l informa pe celălalt cu privire la bunurile. Textul soluţionează şi problema specială care se poate ivi în cazul în care se constată că terţul refuză să furnizeze informaţiile solicitate. pentru a interfera în raporturile dintre soţul titular şi bancă.

318.C. celălalt soţ poate cere instanţei de tutelă încuviinţarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Noţiune Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi intervine în anumite situaţii în care. fie prin limitarea puterilor celuilalt. limitele şi perioada de valabilitate a acestui mandat. Adaptarea regimului matrimonial în situaţia de criză Scopul regimului primar este şi acela de a oferi soluţii pentru depăşirea situaţiilor de criză. potrivit art. Astfel. unul dintre soţi este abilitat de justiţie. raporturile patrimoniale dintre soţi. Secţiunea 3. Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 3. să exercite drepturile pe care le are celălalt soţ potrivit regimului matrimonial. care este chemată să dispună corectivele necesare. „(1) În cazul în care unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. În acest caz. Apreciem că acţiunea unuia dintre soţi.1. întemeiată pe dispoziţiile art. 315 din N. până la revenirea la normal. poate fi admisă numai dacă soţul reclamant justifică un interes legitim şi nu acţionează doar din spirit de şicană ori simplă curiozitate. fiind organizate două categorii de mecanisme prin care se urmăreşte dozarea puterilor soţilor.. în mod excepţional. fie în sensul extinderii puterilor unuia dintre ei. se instituie prezumţia relativă.1.1. în interesul familiei.practic.civ. reglând astfel. Prin hotărârea pronunţată se stabilesc condiţiile. potrivit căreia susţinerile soţului reclamant sunt adevărate. 182 . Un rol important revine în aceste momente instanţei de judecată. 3. informaţiile nu pot fi obţinute decât la solicitarea soţului pârât.

(1) sau când este numit un tutore ori.civ.C. după caz.1.C.57 calificarea rezultând expres chiar din denumirea marginală a textului.. 57 183 . 110-163 (tutela minorului). rezultă că expresia „imposibilitate de a-şi manifesta voinţa” poate avea conţinutul dat de înseşi cauzele care justifică instituirea tutelei sau. 3.” 3.3.civ.C. (3) Dispoziţiile art. 346 şi 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege. a se vedea art. Neîndoielnic. 164-177 (ocrotirea interzisului judecătoresc) din N. În consecinţă. a curatelei. întinderea şi durata de valabilitate a acestui mandat. situaţie în care reprezentarea are o natură convenţională. în baza art. Sub aspect procedural. nefiind necesar să se apeleze la mandatul judiciar. precum şi art. procedura instituirii mandatului judiciar poate fi calificată drept o procedură necontencioasă (graţioasă). un curator.2. a se vedea art. motiv pentru care încetează de drept prin luarea acestor măsuri de protecţie a persoanei. un soţ poate da celuilalt mandat să-l reprezinte în exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. 59 Cu privire la curatelă. Natura juridică Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi are natura unui mandat judiciar.1. Cauzele Mandatul judiciar este aplicabil în situaţiile în care unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. după caz.civ. Dacă avem în vedere faptul că mandatul judiciar este practic un substitut al tutelei58 şi al curatelei59. 314 din N. 178-186 din N. cu precizarea că prin hotărârea judecătorească se stabilesc condiţiile. sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile din materia contractului de mandat. 58 Cu privire la tutelă. mandatul încetează atunci când soţul reprezentat nu se mai află în situaţia prevăzută la alin.

. nu poate. deşi capabilă. o persoană. a bolii sau a unei infirmităţi fizice. se poate considera că noţiunea de „imposibilitate de a-şi manifesta voinţa” acoperă două tipuri de situaţii. de protecţie a soţului incapabil. nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. nici prin reprezentant. din cauza bolii sau din alte motive. să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare. spre exemplu. personal. să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi. 184 . După cum s-a arătat în mod sugestiv în doctrină. adesea cel mai bun. fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu. prizonierat – caz în care voinţa celuilalt soţ nu poate fi cunoscută).Astfel. debilitate mintală. potrivit art. potrivit cărora această măsură se poate lua faţă de persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale. curatela se instituie în următoarele cazuri: a) dacă. nu poate. dispariţie. c) dacă o persoană. 178 din N. o persoană. 164 referitor la condiţiile punerii sub interdicţie judecătorească.C. De asemenea. nici personal.civ. orientativ pot fi avute în vedere prevederile art. paralizie. nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator. Sintetizând. alienaţie. d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. deşi capabilă. din cauza bătrâneţii. comă etc. căsătoria devine un mijloc.) sau de natură socială (absenţă îndelungată. imposibilitatea putând fi de natură fizică (ipoteza în care voinţa unuia dintre soţi nu se poate forma în mod valabil. din motive temeinice. b) dacă.

s-ar 185 . (3) al art. prin ipoteză. nu poate fi considerat că se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa soţul care se opune la îndeplinirea unui act de către celălalt. dar în sens negativ. deoarece soţul care se opune.4. 315 prevede că dispoziţiile art. Astfel. actele preconizate având ca obiect bunuri proprietate exclusivă a celuilalt soţ (în cadrul separaţiei de bunuri) sau bunuri proprii ale soţului reprezentat (în cadrul comunităţii de bunuri). actele de dispoziţie grave cu privire la imobile). Cu referire la comunitatea legală de bunuri.4. comune sau proprii) şi toate puterile de ordin patrimonial.1.1. (1) prevede posibilitatea pentru soţul mandatar de a-l reprezenta pe celălalt soţ în „exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial”. 315 alin. care legitimează acordarea mandatului judiciar. dimpotrivă el şi-o exprimă. faţă de cele mai sus arătate. textul este aplicabil şi în cazul bunurilor asupra cărora soţii au un drept de proprietate pe cote – părţi. De asemenea. Puterile exercitate de soţul reprezentant. pentru situaţiile în care legea impune consimţământul ambilor soţi. De asemenea. chiar dacă nu este titularul niciunui drept cu privire la bunurile respective. Aceasta înseamnă că şi în cazul bunurilor comune.1. nu este în imposibilitate de a-şi exprima voinţa. Art. Câmpul de aplicare a reprezentării judiciare 3. alin. 346 (referitor la actele de înstrăinare şi grevare a bunurilor comune) şi 347 (referitor la sancţiunea nulităţii relative) sunt aplicabile în mod corespunzător.Nu este necesar ca aceste cauze. în temeiul acestui text un soţ poate primi abilitare judiciară. Dispoziţia este aplicabilă indiferent de regimul matrimonial căruia soţii îi sunt supuşi şi vizează ansamblul bunurilor soţilor (proprietate exclusivă. să fie absolute: important este ca impedimentul să fie constatat la momentul la care consimţământul unuia dintre soţi este necesar a fi exprimat. (spre exemplu. 3.

putea obţine un asemenea mandat judiciar, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa. Dacă un soţ încheie singur asemenea acte, fără a avea încuviinţarea instanţei, actul este lovit de nulitate relativă, potrivit art. 347. 3.1.4.2. Întinderea reprezentării. Având caracter judiciar, limitele în care operează reprezentarea (natura mandatului, condiţiile reprezentării, durata) sunt fixate prin chiar hotărârea judecătorească prin care se încuviinţează această măsură. Reprezentarea poate fi generală (pentru exercitarea tuturor drepturilor/puterilor soţului reprezentat, dar, ca şi în dreptul comun, numai în ceea ce priveşte actele de administrare) ori poate fi specială (limitată la un act particular, fie de administrare, fie de dispoziţie, având ca obiect bunuri determinate). Condiţiile reprezentării trebuie să rezulte expres din cuprinsul hotărârii judecătoreşti, fiind fixate sau cel puţin trasate repere cu privire la condiţiile esenţiale ale actelor juridice. Perioada de valabilitate a mandatului judiciar este de asemenea fixată de judecător. Reprezentarea judiciară are un caracter esenţialmente provizoriu, în sensul că nu se justifică menţinerea ei în situaţia în care condiţiile care au determinat-o şi au legitimat o asemenea abilitare au dispărut. 3.1.5. Efectele reprezentării Soţul care a primit abilitarea judiciară acţionează ca un mandatar, consecinţa fiind aceea că efectele actului juridic încheiat se produc exclusiv în persoana şi în patrimoniul soţului reprezentat. Numai în cazul bunurilor comune, dacă legea impune consimţământul ambilor soţi, atunci actul va fi încheiat de soţul reprezentant în dublă calitate: în nume propriu şi în numele soţului pe care-l reprezintă.

186

3.1.6. Încetarea mandatului judiciar Art. 315 alin. (2) prevede că „În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci când soţul reprezentat nu se mai află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa sau când este numit un tutore ori, după caz, un curator.” Prin urmare, reprezentarea judiciară este concepută ca un substitut al tutelei sau, după caz, al curatelei, având un caracter temporar, respectiv până la instituirea acestor măsuri de protecţie. Sintetizând, mandatul judiciar încetează: prin expirarea perioadei de valabilitate a acestui mandat (stabilită prin hotărârea judecătorească), precum şi prin luarea unei măsuri de ocrotire faţă de soţul aflat în imposibilitate de a-şi exprima voinţa (tutelă, curatelă), potrivit legii. Aceste cauze speciale se completează, în mod corespunzător, cu modurile de încetare a mandatului din dreptul comun60. 3.2. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi 3.2.1. Noţiune Măsura limitării judiciare a puterilor unuia dintre soţi este edictată în vederea protejării intereselor familiei, reprezentând un remediu eficace pentru tendinţele individualiste şi atitudinile necugetate sau chiar rău-intenţionate manifestate de unul din soţi.
Potrivit art. 2030 din N.C.civ., „Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri: a) revocarea sa de către mandant; b) renunţarea mandatarului; c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Cu toate acestea, atunci când are ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, mandatul nu încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor ori al moştenitorilor acestora.”
60

187

Potrivit art. 316 din N.C.civ., „(1) În mod excepţional, dacă unul dintre soţi încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soţ poate cere instanţei de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimţământul său expres. Durata acestei măsuri poate fi prelungită, fără însă a se depăşi în total 2 ani. Hotărârea de încuviinţare a măsurii se comunică în vederea efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară sau mobiliară, după caz. (2) Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătoreşti sunt lovite de nulitate relativă. Dreptul la acţiune se prescrie în termen de un an, care începe să curgă de la data când soţul vătămat a luat cunoştinţă de existenţa actului. (3) Dispoziţiile art. 346 şi 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.” 3.2.2. Natura măsurii Prin aceste dispoziţii legale se instituie o veritabilă limită cu caracter judiciar a dreptului unuia dintre soţi de a dispune singur de anumite bunuri, chiar şi în situaţia în care regimul matrimonial concret aplicabil i-ar conferi acest drept. Astfel, în cadrul regimurilor comunitare se extinde practic domeniul de aplicare a regulii cogestiunii bunurilor comune (spre exemplu, dacă în situaţie normală unul dintre soţi ar fi putut dispune singur de un bun mobil comun, prin aplicarea acestei măsuri se condiţionează valabilitatea actului juridic de dispoziţie având ca obiect respectivul bun de existenţa consimţământului ambilor soţi). Mai mult, în cadrul regimului separaţiei de bunuri limita poate părea şi mai frapantă, pentru că soţul proprietar exclusiv nu mai poate dispune singur şi discreţionar de acele bunuri determinate prin hotărârea judecătorească, instituindu-se regula cogestiunii, deşi aceasta este specifică regimurilor comunitare. Prin urmare, indiferent de regimul matrimonial căruia soţii îi sunt supuşi, legea impune necesitatea existenţei 188

consimţământului expres al celuilalt soţ, extinzând, astfel, în mod excepţional, regula cogestiunii din materia bunurilor comune asupra unor bunuri care, în mod normal, nu intră în câmpul său de aplicare. Precizăm, însă, că măsura trebuie să privească anumite bunuri, nefiind de conceput luarea unei măsuri generale, prin care să se limiteze dreptul unui soţ de a dispune de toate bunurile asupra cărora are putere potrivit regimului matrimonial. 3.2.3. Condiţiile măsurii Pentru a putea fi dispusă, este necesar a fi întrunite cumulativ cerinţele prevăzute în ipoteza normativă a normei juridice: încheierea de către unul din soţi a unor acte juridice (a) prin care pune în pericol grav (b) interesele familiei (c), din formularea textului rezultând exigenţa unei legături de cauzalitate între (a) şi (b)+(c). O reprezentare clară a condiţiilor în care se poate dispune această măsură impune determinarea înţelesului noţiunilor de „pericol grav” şi „interesele familiei”, admiţând că, dat fiind caracterul general al acestor concepte utilizate în conţinutul normativ al dispoziţiei, în practică se pot ivi o serie de dificultăţi legate de interpretarea şi aplicarea textului. a) pericol grav Reţinerea sau nu a unei stări de pericol cu caracter grav, generate de încheierea de către un soţ a anumitor acte juridice, rămâne la aprecierea suverană a instanţei, care va ţine seama de circumstanţele particulare ale cauzei, de gradul de afectare a intereselor familiei, de nivelul de trai şi condiţiile materiale ale soţilor etc. Spre exemplu, se poate considera că această condiţie este îndeplinită dacă un soţ este risipitor, punându-se în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile privind suportarea cheltuielilor căsniciei. 189

Nu este necesar ca efectul grav şi dăunător să se fi produs deja, finalitatea edictării acestei dispoziţii de protecţie fiind evitarea unei stări de pericol. În doctrina şi jurisprudenţa franceză s-a admis că incidenţa textului este atrasă şi atunci când pericolul este iminent sau, cel puţin, este foarte probabil să se producă întrun viitor apropiat. b) interesele familiei Indubitabil, interesul familiei nu se rezumă la o însumare matematică a intereselor individuale ale fiecărui membru al familiei, şi nici la interesul egoist al unuia dintre soţi. Şi cu privire la determinarea conţinutului precis al acestei noţiuni, judecătorul este chemat să aprecieze, situaţie care, în opinia noastră, este susceptibilă să genereze o jurisprudenţă contradictorie. Deşi este evident că în primul rând sunt avute în vedere interesele patrimoniale ale familiei, nu am exclude de plano incidenţa textului atunci când periclitate sunt interese de natură morală, nepatrimoniale. 3.2.4. Caracterele măsurii Exigenţele temporale ale art. 316 alin. (1) proiectează o vie lumină asupra raţiunii de a fi şi a finalităţii acestei măsuri: simplu paliativ al unui grav conflict familial, măsura dispusă în temeiul acestui text nu poate sta la originea unui rearanjament durabil al raporturilor dintre soţi. De aici pot fi deduse şi caracterele măsurii în discuţie: - poate fi dispusă în mod excepţional, caracter care rezultă expres chiar din formularea textului; - este o măsură temporară, care se dispune pe o perioadă determinată, ce nu poate depăşi doi ani, în această durată fiind incluse şi eventuale prelungiri, acordate în temeiul art. 316 alin. (1); - caracterul provizoriu, precar, în sensul că măsura poate fi modificată sau ridicată şi înainte de împlinirea termenului, dacă 190

intervine o schimbare esenţială a împrejurărilor care au legitimato. Acest caracter se imprimă şi asupra hotărârii judecătoreşti prin care se dispune, hotărârea pronunţată având o putere de lucru judecat provizorie. 3.2.5. Sancţiunea Potrivit art. 316 alin. (2) teza I, „Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătoreşti sunt lovite de nulitate relativă.” Termenul special de prescripţie prevăzut de lege este de un an care începe să curgă de la un moment subiectiv, respectiv data la care soţul care nu şi-a dat consimţământul a luat cunoştinţă de existenţa actului. Pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a hotărârii de încuviinţare a măsurii, art. 316 alin. (1) teza a III-a prevede că hotărârea se comunică în vederea efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară sau mobiliară, după caz. Faţă de această dispoziţie, practic, efectul anulării actului juridic trebuie suportat doar de terţii de rea-credinţă, în cazul bunurilor mobile, sau de către terţii care au încheiat actul doar cu unul dintre soţi după îndeplinirea formalităţilor de publicitate în cartea funciară, în situaţia bunurilor imobile.

191

CAPITOLUL 4 Regimul comunităţii legale Secţiunea 1. Consideraţii prealabile Având în vedere faptul că regimul comunităţii de bunuri este de lege lata regimul matrimonial legal, reglementat de C.fam. (art. 29-36), care a înlocuit fostele art. 1223-1293 C.civ., referitoare la „contractul de căsătorie şi drepturile respective ale soţilor”, precum şi faptul că el îşi menţine acest statut şi în noul Cod civil, o analiză comparativă a celor două reglementări este necesară pentru a evidenţia, pe de o parte, aspectele de continuitate iar, pe de altă parte, îmbunătăţirile pe care noul Cod civil le aduce acestui regim. Aşa cum va rezulta din prezentarea acestui regim, multe dintre soluţiile deja consacrate în doctrină şi în jurisprudenţă îşi vor păstra actualitatea şi sub imperiul noului Cod civil. Cu toate acestea, se poate considera că prin soluţiile mult mai flexibile consacrate de noul Cod civil regimul comunităţii legale de bunuri şi-a sporit atractivitatea, devenind un regim matrimonial mult mai adaptat actualelor condiţii economice şi sociale. Secţiunea 2. Caracterizare generală 2.1. Principiile regimului matrimonial al comunităţii legale

La baza acestui regim, atât în reglementarea cuprinsă în Codul familiei, cât şi în reglementarea noului Cod civil, stau următoarele principii: A. Egalitatea dintre soţi, consacrată de art. 48 alin. (1) Constituţia, republicată, ca şi de art. 1 alin. 4 şi art. 25 C.fam, respectiv art. 258 alin. (1) şi art. 308 din N.C.civ.. 192

Din principiul egalităţii rezultă că: a) bunurile soţilor sunt comune sau proprii, fără a deosebi după cum au fost dobândite de bărbat sau de femeie; b) administrarea, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor comune sunt reglementate astfel încât fiecăruia dintre soţi să i se confere practic aceleaşi puteri asupra bunurilor comune; c) la desfacerea căsătoriei prin divorţ, în cazul desfiinţării sau la încetarea căsătoriei, când se pune problema lichidării regimului matrimonial şi împărţirii bunurilor comune nu se poate face nicio discriminare bazată pe sex. Aceasta nu înseamnă, însă, că bunurile se vor împărţi întotdeauna în cote egale, deoarece criteriul în raport cu care se va determina cota de proprietate a fiecărui soţ din bunurile comune este contribuţia efectivă pe care fiecare a avut-o la dobândirea şi conservarea acestor bunuri. B. Reglementarea raporturilor patrimoniale dintre soţi s-a făcut în ideea că acestea nu au o existenţă de sine stătătoare, ci sunt subordonate raporturilor personale dintre soţi. Comunitatea de bunuri a fost reglementată ca o masă de bunuri afectată realizării sarcinilor căsătoriei. C. Munca femeii, depusă în gospodărie şi pentru educarea copiilor, constituie o contribuţie la dobândirea bunurilor comune. Această soluţie a fost instituită în practica judecătorească chiar înainte de adoptarea Codului familiei, sub imperiul Constituţiei din 1948, care a consacrat principiul egalităţii dintre sexe, când sa decis că, deşi soţii erau căsătoriţi sub imperiul separaţiei de patrimonii, bunurile dobândite în timpul căsătoriei erau bunuri proprietate comună, chiar dacă erau dobândite doar de bărbat, dată fiind această contribuţie “indirectă” a femeii. Acest principiu s-a menţinut şi sub imperiul Codului familiei, deşi nu a fost prevăzut expres ca atare. În lumina egalităţii în drepturi a soţilor, acest principiu trebuie reformulat, în sensul că munca oricăruia dintre soţi – şi nu 193

deoarece: a) În ceea ce priveşte bunurile.). 30 alin. deci.fam.1.). prin reglementarea bunurilor comune (art. un regim precumpănitor de comunitate. (1) C. Regula este că bunurile sunt comune (art. care se caracterizează prin aceea că nici dreptul nu este divizat pe cotepărţi şi nici bunul nu este împărţit în materialitatea sa.) şi proprii (art. în care separaţia de bunuri are un caracter limitat. Trăsăturile regimului comunităţii legale Dacă la nivelul principiilor se remarcă o deplină identitate între cele două reglementări. soţii au.2. potrivit Codului familiei. Este.2.326) şi. Aceeaşi structură se menţine şi în noul Cod civil. regimul comunităţii legale a fost şi rămâne un regim de comunitate parţială.fam). 31 C. 194 . două categorii de bunuri: comune (art. prin aceasta. la nivelul trăsăturilor există şi unele deosebiri semnificative determinate de viziunea pluralistă pe care legiuitorul a avut-o în această materie. 31 C. 340). Din punctul de vedere al structurii. Noul Cod civil consacră expres soluţia în sensul că „Munca oricăruia dintre soţi în gospodărie şi pentru creşterea copiilor reprezintă o contribuţie la cheltuielile căsătoriei” (art.fam. o contribuţie indirectă la dobândirea bunurilor comune. Asupra bunurilor comune soţii au un drept de proprietate în devălmăşie („de-a valma”). subsidiar. 30 C. 2. 2.fam. prin instituirea libertăţii de a încheia convenţii matrimoniale.339) şi a bunurilor proprii (art.numai a femeii – în gospodărie şi pentru educarea copiilor constituie o contribuţie la dobândirea bunurilor comune. iar excepţia că anumite categorii de bunuri sunt proprii (art.

Caracterul imperativ al comunităţii legale de bunuri se menţine. deşi îşi menţine caracterul legal.fam. soţii au. datoriile fiecărui soţ sunt proprii. 351). sunt. bunuri comune ale soţilor”. (1) al textului prevede că „bunurile dobândite în timpul căsătoriei.” În schimb. Aceste trăsături decurg din prevederile art. Structura (compoziţia) patrimoniului fiecărui soţ 3. 33 C. Regimul matrimonial reglementat de Codul familiei este legal. de asemenea. de oricare dintre soţi.b) În ceea ce priveşte datoriile. 30 alin. Secţiunea 3. de la data dobândirii lor. de asemenea. Principiul instituit în Codul familiei este.fam. de regulă. unic. pentru că. incompatibil cu vreun regim matrimonial convenţional şi imposibil de modificat sau înlocuit în timpul căsătoriei. însă.2. 32 C. Această structură 195 . Datoriile care nu sunt comune sunt proprii.1. după ce alin. (2) C. 352 şi art. invers decât acela aplicabil în cazul bunurilor. Astfel. dobândeşte un caracter flexibil şi mutabil.).) şi proprii (art. în anumite limite. iar comune sunt numai categoriile de datorii expres prevăzute de lege.fam. alin. regimul comunităţii legale reglementat de noul Codul civil. 353). două categorii de datorii: comune (art. astfel încât se poate vorbi de temperarea caracterului imperativ al acestui regim. (2) dispune: „Orice convenţie contrară este nulă. Noul Cod civil reglementează. fiind vizibil atenuat de posibilitatea încheierii convenţiilor matrimoniale.2. datoriile comune (art. 2. Precizări prealabile Patrimoniul fiecărei persoane cuprinde drepturi (activul patrimonial) şi obligaţii (pasivul patrimonial). precum şi răspunderea soţilor pentru aceste datorii (art. obligatoriu şi imutabil.

.” În mod similar. 3. reglementează proprietatea comună în devălmăşie. bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.” După cum se poate lesne observa. „Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt.fam. de la data dobândirii lor. dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune. iar pasivul matrimonial cuprinde datoriile comune ale soţilor. Bunurile comune ale soţilor 3. 667-668 din N. sunt. Astfel.C. precum şi datoriile proprii ale fiecăruia dintre ei.2. Potrivit art. ca regim legal. deosebirea principală dintre cele două texte constă în faptul că textul din noul Cod civil califică în mod expres proprietatea comună a soţilor ca fiind una în devălmăşie. de oricare dintre soţi.civ. „Există proprietate în devălmăşie atunci când. că activul matrimonial cuprinde bunurile comune ale soţilor şi bunurile proprii ale fiecăruia dintre soţi. proprietatea devălmaşă a soţilor are ca izvor legea. cât şi datoriile: comune şi proprii. Criteriile generale determinare a bunurilor comune de Potrivit art. care leagă de efectul căsătoriei regimul matrimonial al comunităţii de bunuri. 196 . 667. (1) C.C. în care se regăsesc atât drepturile asupra bunurilor comune şi asupra bunurilor proprii. 30 alin. Putem spune.este pe deplin aplicabilă patrimoniului fiecărui soţ. prin efectul legii sau în temeiul unui act juridic.civ. Calificare. de la data dobândirii lor.2. bunuri comune ale soţilor. aşadar.” Evident. “Bunurile dobândite în timpul căsătoriei. 339 din N. art.1. potrivit art.

(2) În cazul în care izvorul proprietăţii în devălmăşie este un act juridic. contribuţia efectivă a fiecărui soţ la dobândirea lui nu este o condiţie esenţială. proprietatea în devălmăşie este supusă dispoziţiilor acelei legi care se completează. prin însuşi faptul instituirii comunităţii legale de bunuri. (1) C. proprietatea devălmaşă a soţilor este supusă regulilor specifice regimului matrimonial al comunităţii de bunuri. art. 668 prevede că: “(1) Dacă se naşte prin efectul legii. cu cele privind regimul comunităţii legale. Prin urmare. în mod corespunzător. este posibil ca existenţa în timp a acesteia 197 . Aceasta se explică prin faptul că. cu precizarea că art. Contribuţia directă sau indirectă a fiecărui soţ interesează.” În timpul căsătoriei. însă. nu mai are în vedere dobândirea bunului în timpul căsătoriei. 31 C. un bun este comun dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) este dobândit de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei şi b) nu face parte dintre categoriile de bunuri proprii prevăzute ca atare de art. în momentul în care se pune problema determinării cotelor-părţi care se cuvin fiecărui soţ. deoarece această contribuţie este presupusă de lege.fam.fam. regimul comunităţii legale de bunuri a soţilor a fost considerat de legiuitor regimul de drept comun în materia proprietăţii devălmaşe a soţilor. Pentru calificarea unui bun ca fiind comun. în cazul împărţirii bunurilor comune. Sub imperiul Codului familiei. Aceste condiţii pentru calificarea unui bun ca fiind comun se menţin şi sub imperiul noului Cod civil. ci „în timpul regimului comunităţii legale”. 30 alin. 339. dispoziţiile privitoare la regimul comunităţii legale se aplică în mod corespunzător.. spre deosebire de art.De asemenea. deşi comunitatea legală de bunuri are vocaţia de a se aplica pe toată durata căsătoriei.

deci “în afara căsătoriei” nu sunt bunuri comune. Astfel. separaţia în fapt a soţilor prezintă interes în ceea ce priveşte contribuţia fiecărui soţ la dobândirea bunurilor comune.să nu coincidă întotdeauna cu durata căsătoriei. Cu toate acestea. Referitor la bunurile dobândite de soţi în timpul separaţiei lor în fapt. ar însemna că soţii ar avea posibilitatea să schimbe regimul matrimonial. după cum este posibil ca soţii să se căsătorească sub imperiul unui regim convenţional pe care să-l înlocuiască în timpul căsătoriei cu regimul comunităţii legale. se menţine soluţia consacrată în doctrină şi în jurisprudenţă. b) legea nu conţine nici o derogare în privinţa acestor bunuri. pe această cale. În sfârşit. în sensul că acestea sunt bunuri comune. Într-adevăr. rezultă – per a contrario – că bunurile dobândite de către concubini. 198 . este posibil ca soţii să modifice regimul matrimonial în timpul căsătoriei şi să opteze pentru un regim convenţional. deci bunurile trebuie considerate ca fiind dobândite în timpul căsătoriei. separânduse în fapt înainte de dobândirea anumitor bunuri şi determinând. c) dacă nu s-ar da o asemenea soluţie. care sunt supuşi dreptului comun în ceea ce priveşte raporturile juridice patrimoniale dintre ei. dacă sunt bunuri comune numai bunurile dobândite în timpul căsătoriei. pentru următoarele argumente: a) separaţia în fapt nu atrage după sine încetarea sau desfacerea căsătoriei. regimul comunităţii de bunuri nu se aplică concubinilor. un alt regim juridic al acelor bunuri decât cel prevăzut de lege.

.4. bunurile proprii ale soţilor au o serie de caracteristici. Precizări privind categoriile de bunuri proprii În contextul regimului matrimonial de comunitate parţială. fiind un mijloc de probă. orice bun dobândit în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi este bun comun. determinate de viziunea legiuitorului din 1954. ci legiuitorul le-a considerat bunuri proprii. nu sunt bunuri comune.fam. Soluţia a fost conservată în noul Cod civil. deşi sunt dobândite în timpul căsătoriei. reglementat de Codul familiei. Textul instituie. în sensul că se poate face dovada contrară. (3) C. 30 alin. Categoriile de bunuri proprii sunt expres şi limitativ prevăzute de lege. fără a fi nevoie să se facă dovada că bunul a fost dobândit prin contribuţia ambilor soţi. prezumţia de comunitate. Dovada bunurilor comune Potrivit art.” 3. Potrivit art.3. care a prevăzut un regim de favoare pentru bunurile comune şi unul restrictiv pentru bunurile proprii. Potrivit acestei prezumţii. 31 C.fam. având în vedere câteva criterii: legătura strânsă pe care acestea o au cu soţul care le-a dobândit.3. în sensul că anumite categorii de bunuri.1. adică se încadrează în una din categoriile de bunuri prevăzute de art.4. Bunurile proprii ale soţilor 3. afectaţiunea bunului sau subrogaţia reală. şi anume că bunul nu este comun. (1). „Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. nu se confundă cu comunitatea de bunuri. „calitatea de bun comun nu trebuie dovedită”. Bunurile proprii reprezintă o excepţie de la comunitatea de bunuri. b) prezumţia de comunitate este relativă. astfel. ci este propriu. cu privire la care se impun următoarele precizări: a) prezumţia de comunitate. 199 . 343 alin.

4. legat sau donaţie. manuscrisele ştiinţifice sau literare. b) bunurile de uz personal.Aceste caracteristici ale bunurilor proprii se menţin şi în reglementarea cuprinsă în noul Cod civil. sunt bunuri proprii : „a) bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei. c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi. b) bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire. c) bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiunii unuia dintre soţi. potrivit art.fam. „Nu sunt bunuri comune.. Astfel. 31 C. ci bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi: a) bunurile dobândite prin moştenire legală. proiectele de invenţii şi inovaţii. 200 .4. 3. Categoriile de bunuri proprii prevăzute de Codul familiei Potrivit art. cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut. că ele vor fi comune. f) valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare”. legat sau donaţie. afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune. dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri.2. aceleaşi categorii. Bunurile proprii ale soţilor potrivit noului Cod civil Noul Cod civil nu aduce în această materie noutăţi spectaculoase. 3.3. în mod expres. d) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă. e) indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei. precum şi alte asemenea bunuri. 340. fiind menţinute în esenţă. schiţele şi proiectele artistice.

se remarcă următoarele deosebiri : . (1) C. e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă.C. reperul temporal oricum nu ar mai putea fi data încheierii căsătoriei.” Sub imperiul noului Cod civil.d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat.la lit. sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu. schiţele şi proiectele artistice.nu s-a mai prevăzut expres categoria de bunuri dobândite înainte de căsătorie. g) bunurile. precum şi bunul dobândit în schimbul acestora. . fiind evident că durata de funcţionare a regimului comunităţii legale de bunuri nu se suprapune în toate cazurile cu durata căsătoriei. după cum s-a arătat în literatura de specialitate. care prevede că sunt bunuri comune în devălmăşie ale soţilor bunurile dobândite în timpul comunităţii legale. 30 alin. ci momentul în care regimul comunităţii legale de bunuri va începe să producă efecte.). h) fructele bunurilor proprii. 339.civ.” Comparând cele două texte. f) indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi. în condiţiile consacrării principiului mutabilităţii regimului matrimonial (art. rezultă indubitabil din interpretarea per a contrario a art. de bunuri proprii. De altfel.fam. spre deosebire de reglementarea din Codul familiei. 369 din N. proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri. ceea ce înseamnă o schimbare în ceea ce priveşte soluţiile prin care în prezent se 201 . manuscrisele ştiinţifice sau literare. a). această categorie de bunuri „nu constituie o excepţie veritabilă de la regula statornicită prin art. natura juridică a acestora. s-a instituit condiţia ca dispunătorul să fi prevăzut „în mod expres” că bunurile vor fi comune.

potrivit regulilor expres prevăzute pentru bunurile comune. astfel încât. d) s-a precizat expres că sunt bunuri proprii şi drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat. chiar dacă sunt destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi.accepta că voinţa dispunătorului poate fi şi implicită. fără nicio excepţie. cu privire la bunurile destinate exercitării unei profesii. 327). contrară destinaţiei pe care soţii au dat-o bunului respectiv. Din păcate. noul Cod civil nu a reglementat expres această soluţie. ar însemna că aceste acte ar putea fi îndeplinite de oricare dintre soţi singur. Dacă s-ar aplica sistemul gestiunii paralele.la lit. considerăm că se poate pune în discuţie aplicarea sistemului gestiunii exclusive. din moment ce acest bun are regimul juridic al bunului comun. actele de dispoziţie asupra imobilelor). având în vedere necesitatea asigurării independenţei profesionale a soţilor (art. deci chiar de către soţul care nu exercită profesia respectivă. care sunt dobândite în timpul căsătoriei cu bunuri comune. s-au exceptat bunurile comune care sunt elemente ale unui fond de comerţ. rezultând în mod neechivoc din anumite împrejurări de fapt. 202 . Aceasta înseamnă că elementele unui fond de comerţ. . în sensul că. chiar dacă au fost dobândite cu bunuri comune. dată fiind destinaţia lor specială. sunt tot bunuri comune. ceea ce ar însemna o imixtiune în exerciţiul profesiei. ar trebui să se admită că numai soţul care exercită profesia respectivă poate să facă actele de gestiune curentă. .la lit. practic. ceea ce permite şi interpretarea contrară. gestiunea se realizează. În ceea ce priveşte gestiunea acestor bunuri comune. care sunt bunuri proprii. prevăzute de lege ca fiind supuse gestiunii comune (de exemplu. cu excepţia actelor de o anumită gravitate. Soluţia gestiunii exclusive este firească. spre deosebire de alte bunuri destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi. c).

e). sub imperiul Codului familiei.4. Potrivit art. deşi aceste drepturi patrimoniale sunt bunuri proprii. astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales. dar şi de bunurile la care se referă art. inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului. prin orice mijloace.Precizăm faptul că această categorie de bunuri se distinge de cea prevăzută la lit. 12-13 din Legea nr. b) distribuirea operei. d) are în vedere drepturile patrimoniale de autor. astfel cum acestea sunt prevăzute de art. în ce mod şi când va fi utilizată opera sa. au fost elaborate mai multe teorii. 61 203 . h) retransmiterea prin cablu a operei.”. i) realizarea de opere derivate.la lit. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. direct sau indirect a operei.4. în tăcerea legii. f) comunicarea publică. veniturile încasate din exploatarea operei sunt bunuri comune. 3. c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate. 12. de către public. Lit. . Soluţia însuşită de practica judecătorească porneşte de la faptul că salariul prezintă anumite particularităţi. în vreme ce art. respectiv veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală. d) închirierea operei. cu modificările şi completările ulterioare61. g) radiodifuzarea operei. 13 vizează următoarele categorii de drepturi patrimoniale: a) reproducerea operei. h) s-a precizat că sunt bunuri proprii fructele bunurilor proprii. e) împrumutul operei. acestea din urmă fiind calificate expres de legiuitor drept bunuri comune. Natura juridică a salariului În ceea ce priveşte natura juridică a salariului. inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii. cu consimţământul autorului. urmând regimul asemănător salariului. Prin urmare. în mod individual. „Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă. după operă. soluţie care de lege lata este consacrată în doctrină şi jurisprudenţă. 341.

pe de altă parte. ci şi un criteriu în raport cu care se stabileşte contribuţia fiecăruia dintre soţi la dobândirea bunurilor comune. bunurile dobândite cu sumele de bani provenite din salariu sunt bunuri comune. precum: . ca drept de creanţă. 204 . cu naturi juridice diferite: .fam. alături de munca în gospodărie şi pentru educarea copiilor. precum achitarea unei pensii de întreţinere datorată copilului dintr-o căsătorie anterioară.Din punctul de vedere al legislaţiei muncii. aşadar. prezintă anumite particularităţi. nu este bun comun. . .salariul ca drept de creanţă este bun propriu. 30 alin. De asemenea. salariul încasat. ca bun comun. deşi este dobândit în timpul căsătoriei. ci este bun comun.de regulă. deşi este calificat ca bun propriu. alături de celelalte bunuri comune. Se remarcă. calificare ce asigură concordanţa cu legislaţia muncii. Este concepţia mixtă sau dualistă asupra salariului. Prin urmare. sub imperiul Codului familiei. şi anume: . este bun comun în temeiul art. precum bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei sau pentru satisfacerea unor interese personale.salariul încasat în timpul căsătoriei şi care se prezintă sub forma unei sume de bani.sumele încasate de un soţ cu titlul de pensie în cadrul sistemului de asigurări sociale. că salariul.nu este doar un bun comun. salariul se prezintă sub două forme: ca drept de creanţă (salariul neîncasat) şi ca drept real de proprietate (salariul încasat). suma de bani încasată cu acest titlu nu mai este bun propriu. suntem în prezenţa a două drepturi distincte. dar o parte din salariu poate fi utilizată pentru dobândirea unor bunuri proprii. După modelul salariului se determină. ci bun propriu. şi natura juridică a altor venituri. (1) C.

Prin urmare. potrivit căruia “Veniturile din muncă. Reglementare.remuneraţia care se cuvine unui soţ care are calitatea de autor şi care este bun propriu sub forma dreptului de creanţă şi bun comun dacă este încasată în timpul căsătoriei. Spre deosebire însă de soluţia cristalizată sub imperiul Codului familiei. soluţia fiind în sensul că acestea sunt bunuri comune. calitatea de bun propriu trebuie dovedită.5.bursa primită de un soţ.C.” Mai întâi. pe baza unei convenţii de colaborare ştiinţifică.. precum şi veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune. 341 din N. dacă scadenţa s-a situat înainte de începerea funcţionării acestui regim.. se remarcă faptul că textul are în vedere „veniturile”. De exemplu: în cazul unei acţiuni de împărţire a bunurilor comune. însă numai în cazul în care creanţa privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunităţii. în străinătate. care trebuie să se situeze în timpul funcţionării regimului comunităţii.5. art. pensie etc. Controversa privind natura juridică a salariului a fost rezolvată de art. dacă scadenţa se situează în timpul comunităţii. Dimpotrivă. Dovada bunurilor proprii prezintă o importanţă practică deosebită. suma de bani încasată chiar după încetarea regimului comunităţii este bun comun. Dovada bunurilor proprii 3.1. indiferent de data dobândirii lor.4..civ.4. 3. fiecare soţ are interesul să probeze că anumite 205 . Importanţă. 341 condiţionează calitatea de bun comun de data scadenţei creanţei. sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale şi altele asemenea. Dat fiind că bunurile proprii reprezintă o excepţie de la regula comunităţii de bunuri. deci sumele încasate cu titlu de salariu. suma de bani încasată chiar în timpul comunităţii este bun propriu. .

dovada între soţi se poate face cu orice mijloace de probă. 5 alin.. 32/1954 cuprinde unele dispoziţii speciale cu privire la dovada bunurilor proprii. înseamnă că se derogă de la dreptul comun în ceea ce priveşte forma cerută de lege ad probationem. s-a considerat că. (1) din Decretul nr. art. 32/1954 nu derogă. sau. 5 alin. actele de înstrăinare a terenurilor. În aceste cazuri. dacă soţul dobânditor trebuie să facă dovada calităţii de bun propriu a bunului astfel dobândit în raporturile sale cu celălalt soţ. prin orice mijloc de probă”. În doctrină şi în practica judecătorească. chiar dacă. de la dreptul comun atunci când este vorba de acte juridice solemne. întrucât se poate folosi de orice mijloc de probă. Aceasta înseamnă că. precum donaţia (cu excepţia darului manual). este necesar un înscris ad probationem. 5 alin. 206 . testamentul.civ. însă. celălalt soţ are interesul să probeze că anumite bunuri sunt proprii ale sale şi deci nu pot fi urmărite. potrivit cărora dovada actelor juridice a căror valoare este mai mare de 250 de lei se poate face numai prin înscrisuri. dobândit de unul dintre soţi printr-un act juridic. De lege lata. în cazul în care creditorul personal al unuia dintre soţi a pornit urmărirea silită a bunurilor acestui soţ. art. între soţi. când anumite condiţii de formă sunt cerute ad validitatem.bunuri sunt proprii şi deci nu fac obiectul împărţirii. în cazurile în care calitatea de bun propriu rezultă dintr-un act juridic încheiat de către un soţ cu un terţ. 1191 alin. Astfel. deşi este vorba de un bun propriu. (1) derogă de la prevederile art. dovada dobândirii bunului ca bun propriu se poate face numai cu înscrisurile care îndeplinesc condiţiile de formă cerute pentru validitatea actului juridic de dobândire. oricare dintre soţi poate cere şi obţine constatarea că unul sau mai multe bunuri sunt proprii. (1) C. deoarece nerespectarea acestor condiţii de formă conduce la însăşi nulitatea actului. de asemenea. Art. (1) din Decretul nr. potrivit dreptului comun. Textul prevede că „dovada că un bun este propriu se va putea face.

legat sau donaţie. se poate face dovada contrară. 343 instituie o regulă nouă în materia probaţiunii bunurilor proprii. în realitate. dovada că un bun este propriu se poate face între soţi prin orice mijloc de probă. Prin urmare.. căruia îi este specific inventarul întocmit înainte de căsătorie. (2). Soluţia este judicioasă. 343 alin. în sensul că. 1191 alin. o tendinţă de penetrare a regulilor din materia regimului separaţiei de bunuri. 32/1954 derogă de la art. că bunurile sunt comune.civ. pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei. înainte de încheierea acesteia se întocmeşte un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată. cu unele precizări suplimentare. în sensul că. dat fiind traiul în comun al soţilor. deşi există un înscris în care figurează ambii soţi ca dobânditori ai bunului. se consacră expres soluţia în sensul că derogarea de la dreptul comun nu priveşte şi forma cerută de lege ad validitatem. dacă părţile convin astfel. în sensul că bunul nu este comun. care au înţeles astfel să-l gratifice pe copilul lor. s-a plătit un preţ mai mare decât cel indicat în înscris. până la proba contrară. ci propriu. astfel. dovada se face în condiţiile legii. Tot astfel. a). potrivit art. În cazul prevăzut la art. De asemenea. Aceasta înseamnă că. 207 . se poate face dovada peste un înscris. (1) din Decretul nr. fiind de natură să faciliteze probaţiunea caracterului de bun propriu al bunurilor mobile. (2) C. adeseori bunurile mobile proprii ale unuia dintre soţi sunt utilizate în comun. 340 lit.De asemenea. în condiţiile în care. În lipsa inventarului. adică al bunurilor dobândite prin moştenire legală. se consideră că art. (3) al art. potrivit căruia nu se poate face dovada prin martori în contra sau peste ceea ce prevede un înscris. Această regulă se menţine şi în cadrul noului Cod civil. 5 alin. astfel încât este dificil de utilizat criteriul posesiei pentru a stabili care dintre soţi este proprietarul. Astfel. alin. Se remarcă. preţul fiind plătit mai înainte de către părinţii unuia dintre soţi. se prezumă.

5.” 208 . c) obligaţiile contractate de fiecare dintre soţi pentru împlinirea nevoilor obişnuite ale căsniciei. iar comune sunt numai datoriile expres şi limitativ prevăzute de lege. Datoriile soţilor 3. Conform art. iar proprii sunt doar bunurile expres şi limitativ prevăzute de lege.5. Categoriile de datorii comune potrivit Codului familiei.1.1.1. soţii au două categorii de creditori: personali şi comuni..2.5. În mod corespunzător. în materia datoriilor regula care permite calificarea acestora este inversă: datoriile soţilor sunt prezumate că sunt personale. guvernate de regula potrivit căreia bunurile sunt prezumate a fi comune. Pasivul matrimonial 3. Pasivul patrimoniului fiecăruia dintre soţi cuprinde două categorii de datorii: datorii personale şi datorii comune.1. 3. Conţinut. b) obligaţiile ce au contractat împreună. 32 C.5. Calificarea datoriilor soţiilor.3. „Soţii răspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor comune.fam.1.3. ale fiecăruia dintre ei. 3.5. dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor. d) repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea de către unul dintre soţi a unor bunuri proprietate „socialistă”. Spre deosebire de bunurile soţilor.

de către unul dintre soţi.C.fam. c) obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei. indiferent de forma de proprietate. prin însuşirea unui bun. a bunurilor aparţinând unui terţ. administrarea şi dobândirea unui bun comun.” Se remarcă faptul că. d) repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea.4. au sporit bunurile comune ale soţilor. 32 lit. a clarificat conţinutul acestei categorii de datorii comune. 351 lit.civ. 351 din N. prin aceasta. fie pentru conservarea. în sensul că are în vedere prejudiciul cauzat unui terţ.C.civ.. De asemenea. art. Prin aceasta s-a urmărit să se asigure un echilibru între activul şi pasivul matrimonial. Datoriile comune ale soţilor potrivit noului Cod civil.5. a) din N.. spre deosebire de art.3. astfel încât orice obligaţie care este în legătură cu un bun comun.C. a) din C. Conform art. 209 . d) din N. în măsura în care. b) obligaţiile pe care le-au contractat împreună. art.civ. a lărgit sfera acestei categorii de datorii comune. fiind astfel însuşite propunerile formulate în literatura juridică. administrarea sau dobândirea bunurilor comune. să aibă natura unei datorii comune. pornind de la premisa că în această materie nu se justifică instituirea unui tratament diferit pentru cele două forme de proprietate (publică şi privată). „Soţii răspund cu bunurile comune pentru: a) obligaţiile născute în legătură cu conservarea. 351 lit.1. administrarea şi chiar dobândirea bunului. în sensul că are în vedere practic orice cheltuială făcută în legătură cu conservarea.

Reguli specifice.C. iar nu şi indisponibilizarea lor. poprire asiguratorie) asupra bunurilor comune.2. În funcţie de natura juridică a datoriei – personală sau comună – legea instituie anumite reguli specifice de urmărire a bunurilor de către creditorii soţilor. 353 din N. Regimul juridic al datoriilor soţilor 3.1.5. (2) C. creditorii săi personali pot cere împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească. potrivit art. 33 interzice numai urmărirea bunurilor comune. Cu toate acestea.2. În prezent. 33 C.5. Întrucât art. prevede că bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. 3. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii.2. celălalt soţ poate invoca beneficiul de discuţiune. În ipoteza în care creditorii personali ai unui soţ urmăresc bunurile comune ale soţilor. art. 33 alin.civ.fam. după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor. Dacă bunurile proprii ale acestuia nu sunt îndestulătoare. Regimul juridic al datoriilor personale. creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune. În mod corespunzător. creditorii personali ai fiecărui soţ pot urmări numai bunurile proprii ale soţului debitor.5.3. însă numai în măsura necesară satisfacerii creanţei lor (art. astfel încât se respectă regula potrivit căreia creditorii personali nu pot urmări decât bunurile proprii.).. solicitând urmărirea prealabilă a bunurilor soţului debitor.2.fam. însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. Bunurile comune împărţite devin proprii. creditorii personali pot cere luarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurător. 210 .

echilibrul patrimonial dintre soţi. la împărţeala bunurilor comune se va restabili. şi solidară. iar solidaritatea (indivizibilitatea) rezultă din lege.2. atunci când trece la urmărirea bunurilor proprii ale soţilor trebuie să-şi dividă creanţa între cei doi soţi.5. creditorul comun va putea urmări pe oricare dintre soţi pentru întreaga 211 . dacă va fi cazul. Întrucât încă nu se cunoaşte cota care revine fiecăruia dintre soţi din bunurile comune. dacă legea sau contractul nu prevăd solidaritatea (indivizibilitatea). urmărirea bunurilor proprii de către creditorii comuni are un caracter subsidiar. obligaţia este divizibilă. Aceasta înseamnă că un creditor comun. astfel încât fiecare soţ va putea fi urmărit pentru jumătate din valoarea creanţei. Aşadar. având în vedere principiul potrivit căruia fiecare soţ trebuie să contribuie la plata datoriilor comune proporţional cu partea din comunitate ce i se cuvine. Prin urmare. dacă acestea au fost insuficiente pentru a acoperi integral creanţa.fam. de regulă. Faptul că datoria este comună nu înseamnă că obligaţia soţilor este. dacă unul dintre soţi a fost urmărit de creditorul comun mai mult decât cota sa de contribuţie la bunurile comune.). de drept. După urmărirea bunurilor comune. pentru diferenţă. Pentru a stabili dacă obligaţia este divizibilă sau solidară (indivizibilă) sunt aplicabile regulile dreptului comun. datoria este divizibilă. Ulterior. fiecare soţ putând opune beneficiul de discuţiune în ipoteza în care creditorii comuni execută mai întâi bunurile lor proprii. creditorul trebuie să ţină seama după cum obligaţia soţilor este divizibilă. Regimul juridic al datoriilor comune. din contract sau din natura obiectului obligaţiei. pot fi urmărite şi bunurile proprii ale fiecăruia dintre soţi (art.3. Astfel. soţul care a plătit mai mult va avea un drept de creanţă împotriva celuilalt soţ. va opera o prezumţie simplă că cei doi soţi au cote egale. Astfel. solidară sau indivizibilă.3. Creditorii comuni pot urmări bunurile comune ale soţilor. Dacă obligaţia este solidară (indivizibilă). La urmărirea bunurilor proprii. 34 C.

un alt element de noutate în această materie este dat de soluţia legislativă consacrată de art. se instituie principiul răspunderii solidare a soţilor pentru datoriile comune. soţul care a plătit mai mult decât cota sa de contribuţie la bunurile comune. Prin urmare. 351 lit. precum şi un drept de retenţie62. un drept de creanţă împotriva celuilalt soţ. În sfârşit.civ. 352 din N.C. soţii răspund solidar. 62 Cu privire la reglementarea dreptului de retenţie în noul Cod civil. cu bunurile proprii. 354 din N. va avea. ca o garanţie în beneficiul soţului care a plătit integral datoria comună. Astfel. Textul restrânge. potrivit căruia veniturile din muncă ale unui soţ. În ceea ce priveşte regimul datoriilor comune. precum şi conservarea de către comunitate a unui minimum de resurse. Soţul care a plătit datoria comună are un drept de retenţie asupra bunurilor celuilalt soţ până la acoperirea integrală a creanţelor pe care acesta i le datorează. gajul general al creditorilor comuni ai soţilor. potrivit art.valoare a creanţei rămasă neachitată după urmărirea bunurilor comune. 2495-2499. aşadar. în măsura în care obligaţiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune. cu excepţia obligaţiilor asumate pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei [art. ceea ce permite menţinerea independenţei profesionale a soţilor.. precum şi cele asimilate acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către celălalt soţ.C. În acest caz. pentru diferenţă. c)]. a se vedea art.. cel care a plătit datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plăţii datoriei.civ. noul Cod civil aduce unele modificări în raport cu reglementarea actuală cuprinsă în Codul familiei. Tot astfel. 212 .

La baza acestei gestiuni stă. acesta acţionează 213 . cu titlu excepţional. Noţiune Una dintre cele mai importante probleme ale regimurilor comunitare (cum este şi cel prevăzut de Codul familiei) o constituie cea legată de gestiunea bunurilor comune. Din punct de vedere teoretic pot fi concepute trei sisteme de gestiune a bunurilor comune: gestiunea comună (fiecare soţ are dreptul de a participa la gestiunea bunurilor comune. Acest sistem asigură coeziunea patrimonială dintre soţi. în prezent. Gestiunea comună (cogestiunea) În cadrul acestui sistem. prin ipoteză. ţinând seama de natura juridică a actului sau a bunului).1.2. aşanumita gestiune exclusivă (un soţ are o putere exclusivă. fiind deci necesar. Pe de altă parte. Consideraţii generale privind gestiunea bunurilor comune 4.1. consimţământul ambilor. principiul egalităţii soţilor. 4.1.Secţiunea 4. acestui sistem i s-ar putea reproşa faptul că nu răspunde suficient dinamicii circuitului civil. Pentru a corecta acest neajuns. toate deciziile se iau în comun de cei doi soţi. toate actele asupra bunurilor comune se săvârşesc de cei doi soţi împreună.1. gestiunea paralelă (fiecare soţ are aceleaşi puteri asupra bunurilor comune) şi gestiunea separată (fiecare soţ nu are putere decât asupra bunurilor proprii şi asupra bunurilor comune pe care le-a dobândit). pentru că. alături de celălalt). se poate recurge la mecanismul complementar al mandatului tacit reciproc între soţi: deşi actul este încheiat doar de unul dintre soţi. La acestea se poate adăuga. întotdeauna. Funcţionarea regimului comunităţii de bunuri 4.

Egalitatea dintre soţi se traduce. Teoretic. puterea de a gestiona singur comunitatea de bunuri. gestiunea paralelă presupune că fiecare soţ are puterea să acţioneze singur în interesul comunităţii şi. după cum sunt situaţii în care se transformă în ficţiune. iar nu şi în calitate de reprezentant al celuilalt soţ. corespunde realităţii. Fiecare soţ poate săvârşi acte asupra bunurilor comune în virtutea propriei sale puteri conferite de lege. cel care a încheiat primul contractul (qui prior tempore potior iure) sau cel care a intrat primul în posesia bunului. după caz. Se ajunge. iar rezolvarea acestor eventuale cazuri nu implică crearea unor noi mecanisme. din punct de vedere practic. contradictorii. într-o independenţă reciprocă a lor în ceea ce priveşte gestiunea bunurilor comune. altfel spus fiecare este în egală măsură „şef al comunităţii”. nu este exclusă chiar şi ipoteza în care fiecare soţ să încheie acte juridice singur asupra aceluiaşi bun comun. Mandatul tacit. aşadar.1. în principiu. fiind deci presupus şi consimţământul său. În schimb. fiind suficiente cele din dreptul comun: va avea preferinţă terţul care a transcris primul dreptul său ori. s-a constatat că acest risc este relativ scăzut în legislaţiile care îl consacră. deoarece fiecare soţ poate să acţioneze pe cont propriu asupra bunurilor comune. Gestiunea paralelă (concurentă) Aceasta presupune că fiecare soţ are. care devine astfel parte în contract. dar prezintă riscul săvârşirii unor acte dezordonate. astfel. Acest sistem elimină practic dificultăţile generate de prezumţia de mandat tacit reciproc. Totuşi.atât în numele său. de regulă. 4. instituie principiul responsabilităţii fiecăruia dintre soţi pentru actele încheiate 214 . în timpul procedurilor de divorţ sau în alte cazuri punctuale în care unul dintre soţi s-a opus în fapt încheierii unui act de către celălalt soţ).3. să se prezume existenţa unui mandat în cazuri în care este evidentă lipsa lui de fundament real (în cazul separaţiei în fapt a soţilor. cât şi al celuilalt soţ. de aceea.

din combinarea acestor două tehnici juridice. iar excepţia aceea a gestiunii paralele. partajul unei succesiuni care intră în comunitate (şi care poate fi cerut doar de soţul moştenitor). gestiunea paralelă în ceea ce priveşte actele de conservare. ci este necesară temperarea iniţiativelor unuia dintre soţi în cazul actelor juridice grave pentru comunitate. Astfel. Gestiunea exclusivă Gestiunea exclusivă reprezintă o excepţie de la gestiunea concurentă şi de la cogestiune şi intervine atunci când actul prezintă un caracter personal.1. pot rezulta două sisteme: a) regula să fie aceea a gestiunii comune. actele cu titlu oneros asupra bunurilor mobile comune) şi se admite. prin instituirea unei gestiuni comune asupra anumitor categorii de bunuri sau acte. actele de gestiune asupra bunurilor comune care au fost afectate exercitării profesiei unuia dintre soţi şi care nu pot fi făcute decât de soţul care exercită profesia. gestiunea comună este temperată de o prezumţie de mandat tacit reciproc între soţi. sub condiţia să fie vorba de acte curente. La fel. faptul că niciunul dintre aceste două mari sisteme nu poate fi generalizat în practică. b) regula să fie aceea a gestiunii paralele. pentru a facilita încheierea anumitor acte juridice (de regulă. 215 . 4.4. gestiunea paralelă nu poate fi generalizată. fără nicio ingerinţă din partea celuilalt soţ. sunt considerate că intră în sfera acestui mecanism: legatul. Corecţii Este de remarcat.5. iar excepţia aceea a gestiunii comune. totodată. Astfel. Prin urmare.1.singur şi prin care se prejudiciază interesele celuilalt soţ legate de comunitatea de bunuri. însă. 4.

(2) C. precum şi în cazul actelor cu titlu gratuit între vii. distruge orice spirit comunitar în timpul căsătoriei. fiecare soţ exercită puteri doar asupra bunurilor proprii. În continuare. alin. Calificare Potrivit art. Gestiunea familiei bunurilor comune potrivit Codul 4.fam. (1) C. soţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi dispun tot astfel de ele. (1) C. 216 . (2) prevede “Oricare dintre soţi.1. 4. constând în opunerea în fapt a unuia dintre soţi.” Sistemul consacrat de art. 35 alin..fam. şi anume în cazul actelor de dispoziţie asupra imobilelor. niciunul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcţie ce face parte din bunurile comune. este socotit că are şi consimţământul celuilalt soţ. exercitând singur aceste drepturi. 35 alin. Cu toate acestea. art. Gestiunea separată În cadrul acestui sistem. în principiu. – potrivit căruia soţii administrează. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune – este. prezintă serioase dificultăţi practice deoarece presupune să se determine pentru fiecare bun în parte care dintre soţi l-a dobândit. se adaugă limitele de fapt. S-a arătat că acest sistem prezintă un dublu inconvenient: pe de o parte. 35 alin. precum şi asupra bunurilor comune pe care le-a dobândit. instituie prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi.2. Pentru a tempera efectele inhibitoare asupra circuitului civil ale unui atare sistem. La acestea. Reglementare.fam. dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ.2.1. pe de altă parte. un sistem al gestiunii comune.6. precum şi două limite legale ale acesteia.4.

Prin excepţie. când încetează şi comunitatea de bunuri. 18-28. prin testament. de partea sa din bunurile comune. regulă justificată de faptul că aceste acte profită întotdeauna comunităţii de bunuri. De asemenea. în cazul actelor de conservare se aplică mecanismul gestiunii paralele. 217 . cu excepţia actelor de conservare care pot fi făcute de un singur soţ.regula gestiunii comune se aplică actelor de folosinţă. in honorem Corneliu Bîrsan. depuse de unul dintre soţi la o bancă. în concordanţă cu principiul egalităţii în drepturi a soţilor. Conţinutul acestui principiu este dat de următoarele reguli: .2. Conţinutul principiului gestiunii comune Legiuitorul a consacrat aşa-numitul principiu al “gestiunii comune”.soţii administrează.3. Liviu Pop.2. 35 C. fără consimţământul celuilalt şi chiar dacă acesta din urmă s-ar opune. Prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi Teza I a alin. Supliment nr. 2/2006.. Independenţa reciprocă a soţilor în materia depozitelor bancare. administrare şi dispoziţie. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune cât timp durează căsătoria. se poate discuta de o gestiune exclusivă a bunurilor în cazul sumelor de bani (bunuri comune). în P.63 4. având în vedere caracterul personal al raporturilor dintre bancă şi client.fam. Avram. ţinând cont de faptul că testamentul produce efecte la data morţii soţului testator. . 63 Pentru dezvoltări. (2) al art. a se vedea M.R. în sensul că aceste acte pot fi săvârşite de un singur soţ. reglementează prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi: „Oricare dintre soţi. fiind general admis că un soţ poate dispune singur. 4. Gestiunea exclusivă poate fi regăsită în cazul testamentului.2. p.

3. se vor aplica regulile dreptului comun din materia mandatului. folosinţă sau dispoziţie asupra unui bun comun acţionează atât în nume propriu. al celuilalt soţ. ci este convenţional. prevăzute în Codul civil. în ceea ce priveşte mandatul tacit.1. pentru a asigura fluiditatea circuitului civil şi pentru a ocroti interesele terţilor de bună credinţă. regula potrivit căreia soţii administrează. Legea presupune că soţul care încheie singur un act de administrare. se va considera că ambii soţi sunt părţi în actul respectiv. ca mandatar. cât şi ca reprezentant.2.2. deoarece este presupusă de legiuitor.” 4. în măsura în care sunt compatibile cu dispoziţiile Codului familiei. s-a prevăzut că atunci când un soţ face singur acte de administrare. 4. este socotit că are şi consimţământul celuilalt soţ. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune poate stânjeni circuitul civil dacă s-ar cere întotdeauna consimţământul expres al ambilor soţi. De aceea. De aceea. Deci. deşi actul este încheiat doar de unul dintre soţi.2. dreptul de reprezentare reciprocă a soţilor nu izvorăşte din lege. De aici rezultă următoarele consecinţe: a) oricare dintre soţi care încheie actul singur îl reprezintă pe celălalt soţ în temeiul unui mandat tacit. în virtutea prezumţiei de mandat tacit reciproc. Raţiunea reglementării. astfel încât. b) existenţa mandatului tacit reciproc nu trebuie dovedită. 218 .3. Înţelesul prezumţiei de mandat tacit reciproc între soţi.exercitând singur aceste drepturi. folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor comune este considerat că are şi consimţământul celuilalt soţ. Într-adevăr.

opunerea celuilalt soţ nu trebuie să fie abuzivă. că a încheiat actul în temeiul unui mandat tacit pe care îl are din partea celuilalt soţ. rezultă că prezumţia de mandat tacit reciproc este o prezumţie relativă.c) nu se confundă mandatul tacit reciproc între soţi – care este un act juridic – cu prezumţia de mandat tacit reciproc – care este un mijloc de probă şi dispensează pe soţul care a încheiat actul singur să facă dovada. nici nu stinge dreptul de acţiune în justiţie. Forţa prezumţiei de mandat tacit reciproc. vânzarea bunurilor mobile comune de către soţie răspunde unei stări de necesitate. Potrivit art. în puterea unei asemenea prezumţii.3. adică soţul interesat poate să dovedească faptul că s-a opus la încheierea unui act juridic de către celălalt soţ. anulează un act sau nu dă dreptul de a se reclama în justiţie. 1202 alin. De altfel.3. (2) C. pentru că. Aceasta înseamnă că poate fi răsturnată prin dovada contrară.. nicio dovadă nu este primită împotriva prezumţiei legale când legea. în timp ce – între coproprietarii pe cote-părţi – cel care invocă un asemenea mandat tacit trebuie să îl dovedească. Opunerea acestui soţ poate să fie formal adusă la cunoştinţa terţului sau poate să rezulte din împrejurări de fapt neechivoce.2. astfel încât aceste acte vor fi valabile. Pornind de la acest text. în aceasta constă şi specificitatea reglementării faţă de dreptul comun: faptul că mandatul tacit reciproc dintre soţi – coproprietari devălmaşi – nu trebuie dovedit. Desigur. adică să împiedice realizarea scopului comunităţii de bunuri. 4. opunerea celuilalt soţ fiind în mod vădit abuzivă. în temeiul ei legea nici nu anulează un act.civ. potrivit dreptului comun. De exemplu. în cazul în care soţia şi copilul au fost izgoniţi de către celălalt soţ. opunere care – evident – contrazice ideea de mandat tacit. fără a li se asigura întreţinerea necesară. Opunerea unuia dintre soţi echivalează practic cu o lipsă a consimţământului acestui soţ la încheierea actului juridic de către 219 .

În al doilea rând. După modul în care sunt prevăzute de lege. dat pentru încheierea actului juridic respectiv. fiind. Limitele mandatului tacit reciproc.4. Limite convenţionale.1. care nu sunt prevăzute de lege în mod direct.2. 4. fie printr-un mandat expres şi special. Această limită are ca premisă caracterul relativ al prezumţiei de mandat tacit reciproc între soţi. prin opunerea unuia dintre soţi la încheierea unui act juridic de către celălalt soţ. în fapt.2.2. Limite de fapt. fie personal. limitele mandatului tacit reciproc se clasifică în limite de fapt.2. convenţionale şi legale. 4.3. Astfel. Conţinut Mandatul tacit reciproc nu există în anumite situaţii. cu orice mijloc de probă. mandatul tacit reciproc poate fi limitat prin convenţia soţilor.celălalt soţ. în principiu. este valabilă convenţia soţilor prin 220 . În primul rând. şi o limită de fapt a prezumţiei mandatului tacit reciproc.4. 4.2. astfel cum am arătat. Clasificarea limitelor mandatului tacit reciproc.4. mandatul tacit reciproc poate fi limitat. 4. fiecare soţ trebuie să-şi exprime consimţământul. Din punctul de vedere al izvorului lor. prin prezenţa la încheierea actului. dar rezultă din ansamblul prevederilor legale. Soţul care invocă această opunere trebuie s-o dovedească.4. limitele se clasifică în limite exprese şi limite virtuale sau implicite. totodată. care constituie limitele acestuia. În astfel de situaţii. Criterii. Aplicarea mandatului tacit reciproc este limitată sau îngrădită atunci când anumite acte juridice nu se pot încheia decât cu consimţământul expres al ambilor soţi. dovadă care se face.

fie pentru că o astfel de soluţie – deşi neprevăzută expres ca atare – rezultă implicit din lege. însă. respectiv să se refere la anumite acte juridice şi la anumite bunuri. 64 221 . decizia nr. fie pentru că legea o prevede în mod expres. dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ. În cazul acestora funcţionează limita legală expresă. 35 alin. pentru a fi valabilă. (2) C. 1215 din 11 noiembrie 2008.” În ceea ce priveşte sfera de aplicare a acestei limite. a se vedea Curtea Constituţională. valabilă o convenţie generală prin care soţii înlătură total aplicarea prezumţiei de mandat tacit reciproc. soţii scot anumite acte juridice din câmpul de aplicare a prezumţiei de mandat tacit reciproc.fam. Actele de dispoziţie cu privire la bunurile imobile. publicată în M.64.care aceştia decid ca anumite acte cu privire la anumite bunuri să fie încheiate numai cu consimţământul expres al ambilor soţi. (2) C..fam. Nu va fi. Limite legale.fam. şi anume: mandatul tacit reciproc nu se aplică în cazul actelor de dispoziţie cu privire la bunurile imobile şi nici în cazul actelor cu titlu gratuit între vii. mandatul tacit reciproc nu se aplică cu privire la anumite categorii de acte juridice şi cu privire la anumite bunuri. 35 alin.Of. (2) teza a II-a C. o asemenea convenţie trebuie să fie concretă.4. nr. printr-o asemenea convenţie. deoarece ar intra sub incidenţa art. În al treilea rând. niciunul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcţie ce face parte din bunurile comune. care prevede: „Cu toate acestea. Acestea sunt limitele legale ale mandatului tacit reciproc. A.4. fiind o convenţie contrară regimului comunităţii legale de bunuri. Precizăm însă că. Se observă că.. consacrată de art. 826 din 9 decembrie 2008. se impun a fi făcute următoarele precizări: Cu privire la constituţionalitatea art. 4. 30 alin.2.

Actele cu titlu gratuit între vii. care micşorează comunitatea de bunuri. grevarea unui teren bun comun cu o servitute ori constituirea unei ipoteci asupra unui astfel de bun. 35 alin. dar rezultă din ansamblul reglementării regimului matrimonial şi din caracterul grav. (2) teza a II-a C. vânzarea sau schimbul având ca obiect un teren sau o construcţie bun comun. 2 teza a II-a C. textul se referă numai la înstrăinarea bunurilor imobile. ulterior. indiferent de valoarea lor. se aplică actelor de dispoziţie asupra bunurilor imobile. iar nu şi la actele din cauză de moarte. ca şi din regimul special al acestor acte juridice. d) În sfârşit. servituţile. nu se referă însă la bunurile mobile. dar nu poate. în sensul că nu este expres prevăzută de lege. (2) teza a II-a C. Art.fam. De exemplu. să vândă acel imobil decât dacă are consimţământul expres al celuilalt soţ. B. dată fiind gravitatea lor. Aceasta este o limită legală virtuală a mandatului tacit reciproc între soţi. în temeiul mandatului tacit reciproc dintre soţi. 222 . limita se aplică nu numai terenurilor şi construcţiilor la care se referă textul menţionat. b) Din punctul de vedere al actelor juridice. Deci.fam. intră sub incidenţa acestui text şi nu pot fi făcute decât cu consimţământul expres al ambilor soţi. ci şi imobilelor prin destinaţie şi imobilelor prin obiectul la care se aplică (uzufructul bunurilor imobile. c) De asemenea. 35 alin. în temeiul prezumţiei de mandat tacit reciproc. 35 alin. un soţ poate să cumpere un imobil.a) Din punctul de vedere al bunurilor.fam. trebuie menţionat că art. se referă numai la înstrăinarea prin acte între vii. Actele de folosinţă şi de administrare asupra bunurilor imobile pot fi însă făcute de un singur soţ. dreptul de superficie şi acţiunile cu privire la imobile). limita prevăzută de art. iar nu şi la dobândirea de bunuri imobile.

În plus. dacă bunul imobil înstrăinat de unul dintre soţi nu a fost predat.În ceea ce priveşte sfera de aplicare a acestei limite a mandatului tacit reciproc. De exemplu. Fundamentul acestei limite rezidă în caracterul imperativ al regimului matrimonial actual. În primul rând.4. soţul care nu a consimţit la încheierea actului de către celălalt soţ va putea invoca inopozabilitatea faţă de el a actului. deoarece aceasta ar fi o convenţie prin care s-ar micşora comunitatea de bunuri. în cazul donaţiilor nu se justifică aplicarea prezumţiei mandatului tacit reciproc. Prin excepţie. soţul care nu a consimţit la încheierea 223 . deoarece între interesul celuilalt soţ de a evita o pagubă (certat de damno vitando) şi interesul terţului de a păstra un avantaj patrimonial gratuit (certat de lucrum captando) trebuie ocrotite interesele soţilor. în cadrul căruia un soţ nu poate dona singur un bun comun.2. 4. A. astfel încât sancţiunile vor fi determinate pe baza regulilor din dreptul comun.5. se consideră că darurile şi actele de binefacere obişnuite. iar nu şi la cele pentru cauză de moarte. Este vorba deci despre donaţiile şi despre actele de binefacere (actele dezinteresate) care au ca obiect bunuri comune. b) din punctul de vedere al actelor juridice. această limită se referă atât la bunuri mobile. limita se referă numai la actele cu titlu gratuit între vii. pot fi încheiate de un singur soţ cu consimţământul prezumat al celuilalt soţ. cât şi la bunuri imobile. trebuie făcute următoarele precizări: a) din punctul de vedere al bunurilor. Sancţiunea nerespectării limitelor mandatului tacit reciproc. care se fac cu intenţia de a respecta unele obiceiuri din societate. Legea nu prevede expres care este soarta actului încheiat de unul dintre soţi cu încălcarea limitelor mandatului tacit reciproc.

încheiat doar de către celălalt soţ. În al doilea rând. deoarece nu se cunosc cotele-părţi ale soţilor pentru a se putea considera că nulitatea loveşte actul doar în ceea ce priveşte partea din bun ce se cuvine soţului care nu şi-a dat consimţământul. În al treilea rând. B. 30 alin. 224 . Într-adevăr. în acţiunea în revendicare. De asemenea. iar dacă terţul va introduce o acţiune în revendicare. iar nu de o nulitate absolută întemeiată pe art. nu s-ar putea opune soţului neparticipant la act necesitatea ca şi celălalt soţ să fie parte. Acţiunea se introduce împotriva soţului care a încheiat actul şi a terţului care a contractat cu acest soţ. Caracteristicile acestei nulităţi sunt următoarele: a) Este vorba de o nulitate relativă. prin această sancţiune se ocrotesc interesele soţului care nu şi-a dat expres consimţământul şi numai el şi succesorii lui o pot invoca. soţul care nu a consimţit la încheierea actului poate introduce singur acţiunea în revendicarea bunului comun. se va apăra invocând prin întâmpinare caracterul de bun comun şi faptul că actul de înstrăinare. într-o asemenea împrejurare. soţul care nu şi-a dat consimţământul are la îndemână acţiunea în nulitate relativă a actului încheiat de către celălalt soţ. (2) C.fam. deoarece acesta nu ar avea niciodată interesul să participe la o astfel de acţiune – întrucât el este cel care a înstrăinat bunul comun către terţul pârât –. în calitate de proprietar devălmaş. acest soţ poate să confirme actul. ca reclamant.actului se poate opune predării bunului. nu îi este opozabil. iar o atare cerinţă ar paraliza posibilitatea de acţiune a reclamantului şi ar da o primă de încurajare soţului care a încheiat actul de înstrăinare cu încălcarea limitelor mandatului tacit reciproc. b) Nulitatea actului este totală. C.

acestea sunt diferite. deoarece.mobil sau imobil . (ii) dacă unul dintre soţi a înstrăinat un imobil..printr-un act cu titlu gratuit. printr-un act cu titlu oneros (de exemplu. un contract de vânzarecumpărare). efectele nulităţii le suportă şi terţul dobânditor. fără consimţământul celuilalt soţ. deoarece fiind vorba de o comunitate organizată. deoarece această limită a mandatului tacit reciproc este prevăzută expres de lege. şi poate păstra bunul în calitate de dobânditor prin posesia de bunăcredinţă (aşa-numita „prescripţie instantanee”). (iii) dacă unul dintre soţi a înstrăinat un bun . adică a ştiut că bunul este 225 . chiar dacă a fost de bună-credinţă. iar terţul avea datoria să depună diligenţele necesare şi să se intereseze dacă bunul este comun sau propriu. atunci terţul dobânditor de bună-credinţă se poate apăra.c) Înstrăinarea nu devine valabilă după ce bunul respectiv este împărţit între soţi. se consideră că efectele nulităţii relative le suportă şi terţul dobânditor. cu încălcarea limitelor de fapt sau convenţionale. terţul va pierde întotdeauna bunul. (iv) neîndoielnic. invocând art. într-o astfel de acţiune în anulare atunci când a fost de rea-credinţă. în acest caz. fără consimţământul expres al celuilalt soţ. potrivit următoarelor distincţii: (i) dacă unul dintre soţi a înstrăinat un bun mobil. printr-un act cu titlu oneros. fără consimţământul celuilalt soţ. se acordă preferinţă comunităţii de bunuri faţă de principiul ocrotirii bunei-credinţe a terţului (soţul neparticipant la act încearcă să evite o pagubă – certat de damno vitando – în timp ce terţul încearcă să păstreze un beneficiu – certat de lucrum captando). d) În ceea ce priveşte efectele nulităţii faţă de terţul contractant.civ. împărţirea bunurilor comune produce doar efecte pentru viitor – când se realizează în timpul căsătoriei – sau de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ – când se realizează la desfacerea căsătoriei sau după desfacerea căsătoriei. indiferent de natura acestuia. 1909 C.

a încheiat actul cu un singur soţ.civ.4. dreptul soţilor asupra bunurilor proprii nu ridică probleme practice deosebite. respectiv sistemul cogestiunii. folosinţă şi dispoziţie.1.). Fiecare soţ exercită în mod exclusiv. fie cu celălalt soţ. cu încălcarea limitelor mandatului tacit reciproc. instituit prin 226 . Noul Cod civil s-a îndepărtat aşadar de soluţia tradiţională din cuprinsul Codului familiei. 987991 C. precum şi cele dintre fiecare soţ şi terţi cu privire la bunurile proprii ale fiecărui soţ sunt guvernate de dreptul comun.civ. cu excepţia vânzării între soţi care este interzisă.4.comun şi. 1307 C. potrivit art. comunitatea fiind dotată astfel cu un „executiv bicefal”. Gestiunea bunurilor comune potrivit noului Cod civil 4. pentru majoritatea actelor juridice care au ca obiect bunuri comune ale soţilor. 4. drepturile de administrare. 4. asupra bunurilor proprii. Un soţ poate da un mandat general celuilalt soţ pentru administrarea bunurilor sale proprii. fiecare soţ poate să încheie diferite acte juridice fie cu terţii. legiuitorul a consacrat mecanismul gestiunii paralele (concurente). între soţi. potrivit dreptului comun. Gestiunea bunurilor proprii (drepturile soţilor asupra bunurilor proprii) potrivit Codului familiei În principiu. Aspecte generale În sistemul noului Cod civil. totuşi. cu privire la bunurile lor proprii sunt aplicabile dispoziţiile privind gestiunea de afaceri (art. poate să-i dea un mandat special pentru înstrăinarea anumitor bunuri proprii. De asemenea.3. după cum. Raporturile dintre soţi.

(2) Cu toate acestea.1. a cărei raţiune nu mai subzistă. Consecinţa firească a noii perspective şi opţiuni legislative în materia gestiunii bunurilor comune este renunţarea la prezumţia mandatului tacit reciproc. Astfel. (2) De asemenea. (1). 35 alin. Domeniul de aplicare. soţul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât dauneinterese de la celălalt soţ. cu titlu oneros. de bunurile mobile comune a căror 227 .4. Sistemul gestiunii paralele 4. precum şi acte de dobândire a bunurilor comune. oricare dintre soţi poate dispune singur. 4. potrivit art. Art.2. schimbarea destinaţiei bunului comun nu se poate face decât prin acordul soţilor.dispoziţiile art. 346 permit identificarea domeniului de aplicare a sistemului gestiunii paralele. Cu toate acestea. (3) Dispoziţiile art. art. (4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic. atât din punctul de vedere al bunurilor. odată cu consacrarea sistemului gestiunii concurente. acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune. potrivit cărora soţii administrează. 345 şi art.2.” De asemenea. cât şi al naturii actelor juridice asupra acestora. 322 rămân aplicabile. 345: „(1) Fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimţământul expres al celuilalt soţ. fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă. folosesc şi dispun împreună de bunurile comune.4. fiecare soţ poate încheia singur acte de conservare. 346 prevede că : „(1) Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunurile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soţi.

anumitor formalităţi de publicitate. În ceea ce priveşte acţiunea în revendicarea bunurilor comune. .civ. formulate de oricare dintre soţi sau introduse împotriva oricăruia dintre soţi. posesorii sau petitorii. indiferent de calitatea procesuală. inclusiv în cazul acţiunii în revendicare. nu sunt supuse unor formalităţi de publicitate. consacră soluţia potrivit căreia „(1) Fiecare coproprietar poate sta singur în justiţie. . Dispoziţiile art. 643 din N. (3) Sunt. .actele de folosinţă.actele de dispoziţie cu titlu oneros asupra bunurilor mobile care. (1) darurile obişnuite. (4) rămân aplicabile.actele de conservare.înstrăinare nu este supusă. Prin urmare. potrivit legii. precum şi darurile obişnuite. în orice acţiune privitoare la coproprietate. Hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalţi coproprietari. după cum fiecare soţ are calitate procesuală pasivă de a sta singur în proces şi de a apăra comunitatea de bunuri. (2) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în folosul coproprietăţii profită tuturor coproprietarilor. pârâtul poate cere instanţei de judecată introducerea în cauză a celorlalţi coproprietari în calitate de reclamanţi. Deşi legiuitorul se referă doar la „acte”. putând formula acţiuni mobiliare sau imobiliare.C. exceptate de la prevederile alin. (3) Când acţiunea nu este introdusă de toţi coproprietarii. fiecare soţ are calitate procesuală activă de a sta singur în proces. de asemenea. potrivit legii. în termenul şi 228 .actele de administrare. art. 345 alin.” Din analiza acestor texte rezultă că sunt supuse regulii gestiunii paralele următoarele categorii de acte având ca obiect bunuri comune: . intră în sfera de aplicare a acestei reguli şi acţiunile în justiţie corespunzătoare.

condiţiile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru chemarea în judecată a altor persoane.” Prin acest text, problema legată de vechea regulă a unanimităţii este rezolvată în spiritul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Lupaş contra României). 4.4.2.2. Răspunderea pentru actele care prejudiciază comunitatea. Corelativ regulii gestiunii paralele, noul Cod civil instituie principiul responsabilităţii între soţi pentru gestiunea bunurilor comune [art. 345 alin. (4)]. Aceasta înseamnă că soţul care, prin actele pe care le-a încheiat singur, a prejudiciat interesele celuilalt soţ legate de comunitatea de bunuri, răspunde pentru prejudiciul cauzat. Actul rămâne valabil, astfel încât drepturile terţilor nu pot fi afectate (desfiinţate), dar soţul care a încheiat singur actul poate fi obligat la despăgubiri faţă de celălalt soţ. Deşi, la prima vedere, textul pare simplu, în realitate, suscită numeroase întrebări, legate de natura juridică a acestei răspunderi. S-ar putea considera că textul este o aplicaţie a principiului răspunderii civile delictuale, în ideea că unul dintre soţi a încheiat un act care cauzează celuilalt un prejudiciu legat de comunitatea de bunuri. De aici, ideea de daune-interese. Pe de altă parte, se pune întrebarea cât de gravă trebuie să fie culpa acestui soţ? Poate fi angajată răspunderea lui în cazul în care, de exemplu, datorită inabilităţii, a încheiat un act care prejudiciază comunitatea de bunuri? O asemenea soluţie ar genera permanent litigii între soţi şi ar compromite, practic, ideea gestiunii concurente. Or, un soţ nu trebuie privit ca un administrator ordinar, pentru că gestiunea pe care el o exercită are un caracter familial şi gratuit, ceea ce înseamnă că el nu poate fi supus unei supravegheri minuţioase din partea celuilalt soţ, care ar face insuportabil traiul 229

în comun. De aceea, ni se pare că răspunderea ar trebui să intervină în cazul unei culpe care prezintă o anumită gravitate. În sfârşit, precizăm că, potrivit art. 386, actele menţionate la art. 346 alin. (2), respectiv actele cu titlu oneros asupra bunurilor mobile a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalităţi de publicitate, precum şi actele din care se nasc obligaţii în sarcina comunităţii, încheiate de unul dintre soţi după data introducerii cererii de divorţ, sunt lovite de nulitate relativă, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soţ. Prin urmare, sub condiţia dovedirii fraudei, soţul care a suferit un prejudiciu va putea cere anularea actelor încheiate de celălalt soţ după data introducerii cererii de divorţ, ţinând seama de faptul că, potrivit art. 385 alin. (1), regimul matrimonial încetează între soţi cu efect retroactiv, în principiu de la data cererii de divorţ. Dispoziţiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile, în sensul că soţul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune – interese de la celălalt soţ, dacă terţul dobânditor a fost de bună-credinţă. 4.4.3. Sistemul gestiunii comune (cogestiunii) - excepţie de la sistemul gestiunii paralele 4.4.3.1. Domeniul de aplicare. În lumina art. 346, sunt avute în vedere anumite categorii de acte grave, pentru care este necesar consimţământul ambilor soţi, adică actele de dispoziţie asupra bunurilor comune, afară de actele asupra bunurilor mobile a căror înstrăinare nu este supusă formelor de publicitate, precum şi de darurile obişnuite. Rezultă că actele de dispoziţie asupra imobilelor presupun consimţământul expres al ambilor soţi, ca şi în reglementarea actuală. Tot astfel, este necesar acordul ambilor în cazul actelor de dispoziţie cu titlu oneros având ca obiect bunuri mobile supuse formelor de publicitate, precum şi în cazul actelor cu titlu gratuit între vii asupra bunurilor mobile, cu excepţia darurilor obişnuite. 230

De asemenea, actele ce presupun schimbarea destinaţiei unui bun comun pot fi săvârşite doar cu acordul ambilor soţi. Prin urmare, deşi, raportat la întreaga masă de bunuri comune ale soţilor, regula pare să fie gestiunea paralelă, în realitate, în materia actelor de dispoziţie asupra imobilelor şi mobilelor a căror înstrăinare este supusă anumitor formalităţi de publicitate (de exemplu, nave65, aeronave66 etc.), precum şi a actelor cu titlu gratuit între vii, regula cogestiunii a triumfat. 4.4.3.2. Modalităţile de exprimare a consimţământului. În primul rând, este impusă condiţia încheierii actului de comun acord. Dacă, însă, iniţiativa încheierii actului aparţine doar unuia dintre soţi, acesta trebuie să aibă şi consimţământul celuilalt soţ67.
Potrivit art. 51¹¹ din O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea şi/sau transmiterea de drepturi reale asupra navelor, precum şi stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 511 şi 517, nu sunt opozabile terţilor. Registrele prevăzute la art. 511 sunt: Registrul matricol al navelor maritime, Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară, Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară, Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară, iar art. 517 are în vedere Registrul de evidenţă a navelor în construcţie. Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român se transcrie, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, făcându-se menţiunile corespunzătoare şi în actul de naţionalitate. 66 Potrivit art. 22 din Codul aerian – O.G. 29/1997, cu modificările şi completările ulterioare, actele de proprietate sau de transmitere a proprietăţii, de constituire de ipoteci sau a altor drepturi reale care privesc o aeronavă civilă sunt reglementate de legislaţia naţională şi se înscriu în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile. Înscrierea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile nu este constitutivă de drepturi şi are ca efect numai opozabilitatea faţă de terţi a dreptului înscris. 67 Art. 346 se referă la „acordul ambilor soţi”, în timp ce art. 347, care instituie sancţiunea nulităţii relative, se referă la lipsa „consimţământului expres al ambilor soţi”. Este o uşoară necorelare a textelor, condiţia de valabilitate a actului fiind evident aceea a consimţământului expres al ambilor soţi.
65

231

Aceasta înseamnă că acordul soţilor se va realiza fie prin încheierea actului în prezenţa ambilor, fie prin încheierea actului de către unul dintre soţi, dar şi în numele celuilalt soţ, pe baza unui mandat expres şi special. Se remarcă deosebirea faţă de materia regimului matrimonial primar, unde, pentru unele situaţii speciale, s-a prevăzut necesitatea consimţământului expres, în scris al celuilalt soţ (de exemplu, în ceea ce priveşte locuinţa familiei). 4.4.3.3. Sancţiunea. Actul încheiat fără consimţământul celuilalt soţ este lovit de nulitate relativă, [art. 347 alin. (1)], regimul nulităţii fiind cel de drept comun. Desigur, soţul în cauză poate să confirme actul. De asemenea, va fi apărat de efectele nulităţii terţul dobânditor care a depus diligenţa necesară pentru a se informa cu privire la natura bunului [art. 347 alin. (2)], în această ipoteză soţul lezat prin neexprimarea consimţământului putând pretinde doar daune-interese de la celălalt soţ. Cu toate acestea, prin excepţie, soţul care nu şi-a dat consimţământul ca celălalt soţ să întrebuinţeze bunuri comune pentru a deveni singur acţionar la o societate comercială ale cărei acţiuni se tranzacţionează pe o piaţă reglementată nu poate cere decât daune-interese de la celălalt soţ (art. 349 alin. (1) teza a IIa). 4.5. Gestiunea exclusivă potrivit noului Cod civil

Gestiunea exclusivă înseamnă că actele supuse acestui mecanism nu pot fi îndeplinite decât de unul dintre soţi, în virtutea caracterului personal al actului săvârşit. Intră în această categorie: - legatul. Astfel, potrivit art. 350 din N.C.civ., fiecare soţ poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri. Soluţia se justifică prin caracterul personal al testamentului, pe de o parte, iar, pe de altă 232

parte, prin efectul „mortis causa” al actului, care presupune că acesta produce efecte la decesul soţului dispunător, când încetează şi comunitatea de bunuri; - gestiunea sumelor de bani sau a titlurilor aflate în conturile deschise doar pe numele unuia dintre soţi. Soţul titular al contului are gestiunea exclusivă, independent de provenienţa sau natura juridică a acestor bunuri (art. 317 alin. (2) din N.C.civ.); - bunurile comune destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi şi care nu au natura juridică a bunurilor proprii, respectiv elementele unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri (art. 340 lit. c), teza a II-a coroborat cu art. 327 care consacră independenţa profesională a soţilor). Gestiunea exclusivă are în vedere doar actele de gestiune curentă, ca excepţie de la regula gestiunii paralele. Nu se derogă, însă, de la condiţia consimţământului conjunct al soţilor, în cazul actelor grave, dispoziţiile art. 346 şi ale art. 347 fiind aplicabile; - titlurile de valoare care, deşi sunt bunuri comune, soţul care este asociat exercită singur toate drepturile ce decurg din această calitate (art. 349 alin. (2), teza a II-a). 4.6. Gestiunea bunurilor proprii potrivit noului Cod civil

Potrivit art. 342, fiecare soţ poate folosi, administra şi dispune liber de bunurile sale proprii, în condiţiile legii. În absenţa unor dispoziţii speciale privind modalitatea de realizare a gestiunii bunurilor proprii, îşi vor găsi aplicarea mecanismele din dreptul comun, ţinând seama însă, dacă este cazul, de regulile de protecţie care configurează regimul primar imperativ, care prevalează asupra oricăror altor dispoziţii; spre exemplu, dacă locuinţa conjugală este bun propriu al unuia dintre soţi, acesta nu poate dispune totuşi singur şi discreţionar de imobilul în cauză (art. 322 alin. (1) din N.C.civ.). 233

Secţiunea 5. Împărţeala (partajul) bunurilor comune în timpul căsătoriei 5.1. Împărţeala bunurilor comune în timpul căsătoriei potrivit Codului familiei

Preocuparea legiuitorului pentru protecţia comunităţii de bunuri a soţilor a determinat şi o viziune extrem de restrictivă cu privire la posibilitatea soţilor de a pune capăt devălmăşiei dintre ei în timpul căsătoriei, datorită temerii că o împărţeală68 a bunurilor comune ar semnifica, de fapt, încetarea comunităţii, ceea ce era inadmisibil în concepţia redactorilor Codului familiei. Altfel spus, prin derogare de la regula din dreptul comun potrivit căreia nimeni nu poate fi silit să rămână în indiviziune, în viziunea Codului familiei, proprietatea comună devălmaşă a soţilor a fost concepută ca fiind o proprietate comună organizată şi forţată, menită să dăinuie cât timp durează şi căsătoria. Aşa fiind, în acest cod au fost prevăzute doar două situaţii în care împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei a fost socotită admisibilă: la cererea oricăruia dintre soţi, pentru motive temeinice şi la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soţi, care a urmărit bunurile personale ale acestuia, ce s-au dovedit, însă, insuficiente pentru satisfacerea creanţei sale. Prima ipoteză a fost reglementată în art. 36 alin. (2) C.fam.: „Pentru motive temeinice, bunurile comune, în întregime sau numai o parte dintre ele, se pot împărţi prin hotărâre judecătorească şi în timpul căsătoriei. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii. Bunurile neîmpărţite, precum şi cele ce se vor dobândi ulterior, sunt bunuri comune.” Din cuprinsul textului rezultă că, sub imperiul Codului familiei, împărţirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soţi are un caracter excepţional, presupunând existenţa unor motive
Codul de procedură civilă foloseşte noţiunea de împărţeală: în Cartea VI, „Proceduri speciale”, Cap. VII1 poartă titlul „Procedura împărţelii judiciare” (s. n.).
68

234

temeinice. De asemenea, împărţirea se poate face doar pe cale judecătorească. Urmare împărţelii, bunurile comune supuse partajului vor deveni bunuri proprii. Bunurile comune care nu au fost împărţite îşi păstrează, firesc, acest caracter, după cum toate bunurile dobândite după partaj, în timpul căsătoriei, vor fi bunuri comune. Cu alte cuvinte, comunitatea de bunuri nu încetează, ci rămâne în fiinţă atâta timp cât va dura şi căsătoria. Evident, partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei produce efecte numai pentru viitor, prin derogare de la prevederile art. 786 C.civ. Cea de-a doua ipoteză face obiectul art. 33 alin. (2) C.fam. Astfel, după ce art. 33 alin. (1) prevede că „bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi”, alin. (2) al aceluiaşi text dispune: „Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.” Pentru a fi admisă o astfel de acţiune, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: a) creditorul personal al unuia dintre soţi să fi urmărit, în prealabil, bunurile proprii ale debitorului său, ceea ce înseamnă că această acţiune are un caracter subsidiar; b) bunurile proprii ale soţului debitor să se fi dovedit neîndestulătoare pentru acoperirea creanţei sale; c) obiectul acţiunii creditorului să îl constituie bunurile comune ale soţilor, însă numai în măsura acoperirii creanţei sale. Dacă instanţa constată că aceste condiţii sunt îndeplinite, va admite acţiunea de partaj formulată de către creditor şi va dispune împărţeala bunurilor cerută de către acesta. Creditorii exercită acţiunea în împărţirea bunurilor comune în nume propriu, iar nu pe calea acţiunii oblice, în numele soţului debitor, condiţiile de exercitare ale celor două acţiuni de partaj fiind diferite. 235

Ca şi în cazul împărţirii bunurilor comune în timpul căsătoriei la cererea unuia dintre soţi, vor deveni bunuri proprii numai bunurile comune împărţite la cererea creditorului şi atribuite fiecărui soţ (art. 33 alin. (3) C.fam.). Bunurile neîmpărţite, ca şi cele dobândite ulterior, vor fi bunuri comune, pentru că regimul matrimonial al comunităţii de bunuri îşi continuă existenţa atâta timp cât va dura căsătoria. Ambele cazuri de împărţire a bunurilor comune în timpul căsătoriei sunt ipoteze admise de Codul familiei în mod excepţional, nefiind permisă extinderea lor şi la alte situaţii. Cu toate acestea, jurisprudenţa şi doctrina au extins această posibilitate şi în alte cazuri, generate de aplicarea unor dispoziţii legale extrinseci Codului familiei, socotind că partajul bunurilor comune poate fi cerut şi în cazul confiscării speciale, ca măsură de siguranţă dispusă potrivit Codului penal, precum şi în cadrul contestaţiei la executare, în condiţiile art. 4001 din C.pr.civ., respectiv în condiţiile art. 174 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 5.2. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei potrivit noului Cod Civil

Noul Cod civil menţine posibilitatea împărţirii bunurilor comune în timpul căsătoriei, cu precizarea că, spre deosebire de reglementarea restrictivă din Codul familiei, permite soţilor să recurgă oricând în timpul căsătoriei la un partaj amiabil. Astfel, potrivit art. 358, în timpul regimului comunităţii, bunurile comune pot fi împărţite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînţelegere. Prin urmare, în timpul căsătoriei se poate face un partaj amiabil al bunurilor comune, prin act notarial, sau, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească, fără însă ca legea să mai 236

353 prevede expres că bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. Alin. Bunurile atribuite fiecărui soţ prin partaj devin bunuri proprii. însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. Cu toate acestea. după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor. iar bunurile neîmpărţite rămân bunuri comune. Secţiunea 6. bunurile care vor fi dobândite după partaj sunt supuse regimului comunităţii legale. devenind. Până la proba contrară. în sensul că se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ.condiţioneze admisibilitatea acţiunii de partaj de dovada unor motive temeinice. art. soluţiile prezentate privind împărţirea bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soţi se menţin şi în reglementarea cuprinsă în noul Cod civil. Prin urmare. Dispoziţii speciale din noul Cod civil privind drepturile soţilor în lumina legislaţiei societăţilor comerciale Art. La împărţirea bunurilor comune se aplică în mod corespunzător prevederile art. 358 consacră expres soluţia potrivit căreia regimul comunităţii nu încetează decât în condiţiile legii. (2). 357 alin. (4) al art. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii şi pot fi urmărite de creditorul personal. chiar dacă toate bunurile comune au fost împărţite în timpul căsătoriei. pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune. cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. bunuri comune sau bunuri proprii. după caz. creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune. În sfârşit. se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală. Astfel. 348-349 conţin soluţii legislative exprese vizând problematica aportului în bunuri comune la constituirea unei 237 .

părţile sociale sau. Astfel. 71 A se vedea O. fără acordul celuilalt soţ. se remarcă faptul că ipoteza avută în vedere de art. în condiţiile legii. Aceste texte vor constitui dreptul comun în materia societăţilor. 348 nu se reduce la sfera societăţilor comerciale69. nr. ci are în vedere orice societate. 346 alin. Textele sunt evident binevenite. care poate fi oricare dintre ei sau un terţ. nr. inclusiv societatea civilă70. publicată în M. 1881-1954 din N.” În primul rând. să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părţi sociale ori. precum şi asociaţiile şi fundaţiile71. soţul care nu şi-a dat acordul la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ. art. Cu privire la reglementarea societăţilor comerciale. asociaţii sau fundaţii. 70 Cu privire la contractul de societate. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. cu modificările şi completările ulterioare.G. (2) Pentru exercitarea drepturilor ce le revin ca asociaţi soţii trebuie să desemneze un reprezentant comun. de acţiuni.civ. fără a fi afectate drepturile dobândite de terţi. cu modificările şi completările ulterioare. a se vedea Legea nr. dispoziţiile art. 348 „(1) Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăţi. 39 din 31 ianuarie 2000. (2) În toate cazurile.C. reglementând aspecte practice deosebit de importante pentru constituirea societăţilor şi natura juridică a titlurilor de valoare.Of. republicată în M. (1) şi art. potrivit art. Cu toate acestea. nr.persoane juridice. a se vedea art. după caz. soţul care a devenit asociat exercită singur toate drepturile ce decurg din această calitate.” De asemenea. 349 prevede că: „(1) Sub sancţiunea prevăzută la art. 347. niciunul dintre soţi nu poate singur. 31/1990. 1066 din 17 noiembrie 2004. după caz. acţiunile sunt bunuri comune. În cazul societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 347 aplicându-se în mod corespunzător. în condiţiile legii.Of. 69 238 .

se pot identifica următoarele aspecte principale: a) Art. care poate fi unul dintre soţi sau un terţ. 83. 31/1990. (1) are în vedere în mod special ipoteza societăţilor. 349 alin. c) Alin. Prin urmare. soţii exercită în comun calitatea de asociaţi. (1) instituie regula cogestiunii. 347 se înţelege că. cu După cum se poate observa. (1) şi. b) De asemenea. Aceasta nu reprezintă nicio noutate în raport cu reglementarea „de lege lata”. cât şi pentru actele de dobândire de părţi sociale sau de acţiuni cu bunuri comune (faza ulterioară constituirii societăţii). ipoteza în care soţii devin asociaţi. respectiv art. (1) instituie regula potrivit căreia bunurile comune pot fi aduse ca aport la constituirea unei societăţi sau a unei asociaţii ori fundaţii.72 d) Art. Prin aceasta. respectiv art. soluţia este identică aceleia pe care o consacră în prezent art. 102 din Legea nr. legiuitorul a asimilat aportul unui act de înstrăinare a bunului comun. în ceea ce priveşte soluţiile preconizate. 348 alin. Textul instituie regula cogestiunii. 348 are în vedere. din punctul de vedere al gravităţii lor. 72 239 . soluţia este diferită faţă de aceea de lege lata. 348 alin. 346 alin. art. (2) al art.În al doilea rând. în condiţiile legii. motiv pentru care a impus condiţia consimţământului expres ambilor soţi. în această ipoteză. atât pentru actele prin care un soţ dispune aducerea unui bun comun ca aport la o societate (faza constituirii societăţii). Prin trimiterea la art. când trebuie să-şi desemneze un reprezentant comun. care permitea unui singur soţ să facă toate aceste acte în temeiul mandatului tacit reciproc între soţi. pe cale de consecinţă. indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a bunului comun aportat şi indiferent dacă se aduce ca aport însuşi dreptul de proprietate sau un alt drept.

prevăzută de art. cu excepţia cazului în care actul are ca obiect dobândirea de acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată. părţile sociale sau. dar soţul asociat exercită singur drepturile care decurg din această calitate. chiar sub imperiul regimului unic şi imperativ al comunităţii de bunuri. natura juridică a comunităţii post-matrimoniale. care nu se reduc la mecanismul împărţirii bunurilor comune ale soţilor. are în vedere doar împărţirea bunurilor comune la desfacerea căsătoriei. Secţiunea 7. Sancţiunea care se aplică în cazul în care lipseşte acordul unuia dintre soţi este nulitatea relativă a actului.fam. acţiunile. e) Dată fiind natura comună a bunului adus ca aport. când soţul care nu şi-a dat consimţământul poate cere numai daune-interese. Aceasta înseamnă că suntem în prezenţa unei gestiuni exclusive. în toate cazurile. Totuşi. Încetarea şi lichidarea comunităţii legale potrivit Codului familiei Codul familiei nu reglementează expres aspectele privind încetarea şi lichidarea regimului matrimonial. trebuie avute în vedere problemele legate de lichidarea pasivului matrimonial. este necesar să se stabilească data încetării comunităţii (a regimului matrimonial). 240 . 36 C. prin hotărâre judecătorească. după caz.excepţia aportului de bunuri imobile pentru care se cererea consimţământul expres al ambilor soţi. în caz de neînţelegere. problematica privind încetarea şi lichidarea comunităţii de bunuri prezintă aspecte mult mai complexe. Încetarea şi lichidarea comunităţii 7. prin învoiala soţilor sau.1. pe lângă împărţirea bunurilor comune. sunt bunuri comune. 347. Astfel. Art. iar în cadrul lichidării propriu-zise.

7. potrivit căruia raporturile patrimoniale dintre bărbat şi femeie sunt supuse. în funcţie de cauzele de încetare. desfacere sau desfiinţare a căsătoriei.fam. În plus. 19 şi urm. regimul matrimonial încetează la data la care s-a produs disoluţia căsătoriei. dispoziţiilor privitoare la divorţ. 22 C. însă. (1)] şi desfacerea căsătoriei prin divorţ [alin. nu se pune. considerându-se că nu a existat niciodată căsătorie şi. prin asemănare. reglementează nulitatea căsătoriei. nici regim matrimonial. Noţiunea de disoluţie acoperă generic toate cauzele de încetare a regimului matrimonial: desfacerea căsătoriei. având în vedere principiul potrivit căruia regimul matrimonial nu poate exista decât în limitele temporale ale căsătoriei. deci. când cel puţin unul dintre soţi a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei. ceea ce înseamnă că nu poate supravieţui disoluţiei căsătoriei. încetarea căsătoriei. C. (2)]. în acest context interesând art.1. căsătoria produce efecte juridice. În toate aceste cazuri. (1) din materia căsătoriei putative.1. art. problema lichidării comunităţii de bunuri. inclusiv în ceea ce priveşte regimul matrimonial. după caz. atunci nulitatea produce efecte retroactive. Dacă. distinge între încetarea căsătoriei prin moartea unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre ei [alin. aşadar. în cazul căsătoriei putative. 24 alin. 73 241 . desfiinţarea căsătoriei. 37 C. În acest caz. anularea căsătoriei prin hotărâre judecătorească. până la constatarea nulităţii sau. În sfârşit. ambii soţi au fost de rea-credinţă la încheierea căsătoriei lovite de nulitate.fam. Altfel spus. un caz special de desfacere a căsătoriei este cel reglementat de art.fam. Art. Cauzele încetării regimului comunităţii legale Cauzele încetării regimului comunităţii legale coincid cu cele care produc disoluţia căsătoriei73.

potrivit regulilor care privesc împărţirea bunurilor comune. în sensul art. însă. prin efectul divorţului. în practică. dar. de altfel.bunurile dobândite după această dată nu mai sunt comune. încetând. 242 .obligaţiile asumate de soţi după această dată nu mai pot fi considerate comune. 32 C. Pentru acest din urmă caz. potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. în proprietate pe cotepărţi. lichidare care presupune repartiţia activului şi a pasivului comunitar între soţi. de regulă. . împărţeala bunurilor comune poate să intervină la o dată mult ulterioară rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. redevine activ principiul din dreptul comun. urmează să fie împărţite. se pune problema de a şti dacă bunurile comune ale soţilor rămân şi după divorţ în proprietate comună în devălmăşie sau dacă proprietatea devălmaşă a soţilor se transformă de drept.fam. 7. compensarea reciprocă a creanţelor etc. . deoarece.2.Încetarea regimului matrimonial este. Data încetării comunităţii de bunuri la divorţ Efectul principal al desfacerii căsătoriei prin divorţ îl constituie încetarea regimului matrimonial pe data desfacerii căsătoriei prin hotărâre judecătorească irevocabilă. după desfacerea căsătoriei şi încetarea regimului matrimonial. distincţia între bunuri comune şi bunuri proprii. Împărţeala bunurilor comune se poate face chiar în cadrul procedurii de divorţ. Bunurile comune ale soţilor. la desfacerea căsătoriei. Aceasta înseamnă că: .1.prezumţia de mandat tacit reciproc nu se mai aplică în raport cu bunurile comune. distinctă de problema privind lichidarea comunităţii legale de bunuri.

respectiv a împărţelii bunurilor comune. regulile dreptului comun în materia indiviziunii (precum regula unanimităţii). ar trebui să acceptăm că sunt aplicabile. până la efectuarea împărţelii. exclusive soţului care şi le-a asumat. pentru viitor. interesul practic este de a şti cum se exercită drepturile foştilor soţi asupra bunurilor comune. ci doar determinabile. prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi nu-şi mai găseşte aplicare. dată fiind încetarea regimului matrimonial. 243 . până la data împărţelii. Cât priveşte gestiunea bunurilor comune după desfacerea căsătoriei. de această problemă teoretică. nu mai pot fi aplicate regulile de gestiune a bunurilor comune care au funcţionat în timpul căsătoriei şi care erau specifice regimului matrimonial al comunităţii legale. iar nu regulile de gestiune a bunurilor specifice regimului matrimonial al comunităţii de bunuri. Bunurile dobândite ulterior divorţului sunt proprietate exclusivă a fostului soţ dobânditor. iar regimul matrimonial a încetat. în condiţiile în care. Astfel. dar comunitatea devălmaşă a soţilor poate continua să supravieţuiască până la realizarea lichidării. deoarece căsătoria a fost desfăcută. În concluzie. Aceste “adaptări” ale dreptului comun la proprietatea devălmaşă presupun că: fostul soţ nu poate să înstrăineze cota sa de proprietate din bunurile comune.Se consideră că proprietatea comună continuă să-şi păstreze caracterul devălmaş şi după divorţ. cotele-părţi nefiind determinate. se poate spune că regimul matrimonial încetează de drept. iar datoriile făcute de fiecare dintre foştii soţi sunt. de asemenea. însă. Dincolo. creditorii comuni ai soţilor păstrează dreptul de a urmări pentru realizarea creanţei lor totalitatea bunurilor comune. cu unele adaptări. pentru că aceasta nu este determinată. în lipsa unei reglementări exprese. prin efectul hotărârii irevocabile de divorţ. deci dreptul lor nu este modificat prin încetarea regimului matrimonial.

(1) C.civ. încetarea regimului comunităţii legale cu încetarea proprietăţii devălmaşe a soţilor.2.1. Modalităţile de partaj. tot printr-o tranzacţie.3. după caz: a) concomitent cu pronunţarea hotărârii de divorţ: soţii depun o tranzacţie asupra partajului.Nu se confundă.fam..1. conform art. c) după divorţ. aşadar. Art. 271-273 din C.. 1704 – 1717 C.civ. În ambele aceste cazuri. Învoiala poate avea loc. la dosarul de divorţ. va hotărî instanţa judecătorească. 271-273 din C. la desfacerea căsătoriei. conform art. (1) C. folosită de art.fam.pr. adică la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. potrivit învoielii acestora.pr.fam.1. se poate face prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească.civ. de care judecătorul va lua act şi va pronunţa asupra partajului o hotărâre de expedient. tranzacţia îşi va produce efectele numai la data desfacerii căsătoriei. 39 alin. încheiată în faţa instanţei sau în faţa notarului public. încheiată potrivit art. Sintagma „la desfacerea căsătoriei”. 36 alin.3. prevede: „La desfacerea căsătoriei. (1) C.3.” Din acest text rezultă că împărţeala bunurilor comune. Momentul când învoiala poate avea loc.1. 7. de care judecătorul va lua act tot în condiţiile art. Partajul bunurilor comune 7.. semnifică momentul la care învoiala părţilor îşi produce efectele. Dacă soţii nu se învoiesc asupra împărţirii bunurilor comune. Împărţirea bunurilor comune prin bună învoială. A. 36 alin. 244 . 7. bunurile comune se împart între soţi. b) în timpul procesului de divorţ.

în temeiul principiului conversiunii actelor juridice. 1705 C. Totuşi.3. pe cale de consecinţă. C. 7.1. 1191 C. Forma scrisă poate fi cerută ad probationem. convenţia astfel încheiată poate valora mijloc de probă cu privire la existenţa şi valoarea bunurilor comune într-un viitor proces de partaj. sau al art.părţi din dreptul de proprietate comună – sau să împartă bunurile în materialitatea lor. cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. în cazul tranzacţiei. Forma învoielii soţilor. (2) C. În ceea ce priveşte bunurile supuse împărţelii. 30 alin.fam.civ. Dacă părţile nu se învoiesc. Soţii pot încheia actul de partaj în forma unui înscris sub semnătură privată sau a unui înscris autentic.civ. Obiectul învoielii soţilor. instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii.. B. deoarece contravine regimului matrimonial al comunităţii. Soţii se pot învoi să transforme devălmăşia în indiviziune – caz în care nu este vorba de partaj.. calitatea de coproprietar. ci doar de stabilirea contribuţiei fiecăruia la dobândirea bunurilor comune şi. compunerea masei de împărţit în care intră numai bunurile comune ale soţilor existente la data împărţelii. Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească. a cotelor . 673¹67314). ea este nulă absolut. cum este cazul art.3. legea neprevăzând o anumită formă ad validitatem pentru actul juridic al împărţelii. realizând un partaj propriu-zis. 245 . practic.Dacă învoiala soţilor intervine anterior intentării acţiunii de divorţ. instanţa trebuie să stabilească. potrivit art. Judecarea oricărei cereri de împărţeală privind bunuri asupra cărora părţile au un drept de proprietate comună se face cu procedura prevăzută în Codul de procedură civilă (art.

. .fam.De asemenea. Pentru dovada contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune pot fi administrate orice mijloace de probă. pe perioada separaţiei.din probele administrate în cauză. pot să rezulte. contribuţia fiecărui soţ la dobândirea bunurilor comune. separaţia în fapt a soţilor şi contribuţia singulară a unuia dintre ei.). . ca o masă patrimonială. tot mai frecvent instanţele stabilesc cote de contribuţie inegale.cotele de contribuţie se stabilesc raportat la totalitatea bunurilor comune. pe baza acestei contribuţii. în timpul căsătoriei. . pe baza susţinerilor părţilor şi a probelor administrate în cauză. În jurisprudenţa recentă. 246 . se poate deduce o prezumţie simplă privind egalitatea contribuţiei lor la dobândirea bunurilor comune. pot fi avute în vedere o serie de împrejurări.valoarea bunurilor proprii ale unui soţ nu are influenţă în privinţa determinării cotei sale de contribuţie la dobândirea bunurilor comune. (4) şi art. pentru că. şi nu pentru bunuri privite izolat. Jurisprudenţa şi doctrina au identificat o serie de criterii care pot fi avute în vedere la stabilirea cotelor de contribuţie a soţilor la dobândirea bunurilor comune: . prevăzută de lege (art. în mod concret. va stabili cotele-părţi conform cărora va dispune partajarea bunurilor. munca efectivă a fiecărui soţ în gospodărie şi pentru creşterea copiilor. 25 C. Pentru stabilirea cotelor. diferenţa putând să meargă până la o cotă de 100 % pentru un soţ şi de 0% pentru celălalt.sumele plătite de unul dintre soţi. după cum urmează: veniturile fiecăruia dintre soţi.din egalitatea soţilor. cu titlu de obligaţie personală (cum ar fi întreţinerea unui copil din altă căsătorie) vor fi avute în vedere la stabilirea cotelor de contribuţie. însă. 1 alin. la dobândirea bunurilor comune. cote diferite de contribuţie ale soţilor la dobândirea bunurilor comune. judecătorul este obligat să stabilească. individual determinate.

Fiind în prezenţa unei comunităţi de bunuri organizată şi strict reglementată de lege. partajul are deci efect constitutiv. deoarece. Fie că are loc prin bună învoială sau pe cale judiciară. În ceea ce priveşte efectele partajului. În această ipoteză. Bunurile devin proprietate exclusivă a fiecăruia dintre foştii soţi. regimul matrimonial continuă să funcţioneze şi. bunurile astfel împărţite devin proprii. 7. partajul nu poate produce efectul retroactiv din dreptul comun. iar nu în prezenţa unei proprietăţi comune temporare. 74 247 . Efectele partajului. partajul nu produce efecte decât pentru viitor. prin urmare. ca urmare a partajului.civ.1.3.Aceste reguli generale se menţin şi în reglementarea noului Cod civil. Numai în cazul în care împărţirea bunurilor comune se realizează în timpul căsătoriei. Considerăm că trebuie să se facă distincţie între două ipoteze: a) când împărţirea bunurilor comune se realizează la divorţ. atunci partajul produce efectul retroactiv din dreptul comun.. până Este incorect să se spună că bunurile împărţite la desfacerea căsătoriei devin bunuri proprii. b) când împărţirea bunurilor comune se face după divorţ. se pune problema de a determina dacă şi în ce măsură împărţirea bunurilor comune produce efectul retroactiv din dreptul comun al partajului prevăzut de art. deoarece regimul matrimonial a încetat. deci nu mai poate fi utilizată distincţia între bunuri comune şi bunuri proprii. potrivit modalităţilor concrete de împărţire (în natură sau prin atribuire).4. chiar şi în condiţiile unui asemenea partaj. potrivit căruia fiecare coproprietar este considerat proprietar exclusiv al bunurilor care i s-au atribuit de la data dobândirii lor şi că niciodată nu a fost proprietar asupra celorlalte bunuri. 786 C. este necesară calificarea bunurilor ca fiind comune sau proprii. bunurile comune devin bunuri proprietate exclusivă74 a fiecăruia dintre foştii soţi.

în sensul că: mai întâi se stabileşte cota care revine fiecăruia dintre soţi din comunitatea de bunuri. „Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soţi. 248 . iar.2. 7. lichidarea se face între soţul supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat. lichidarea se face între soţi.1. desfacerea sau încetarea căsătoriei.C.2. 319 alin.” În cazul încetării regimului matrimonial prin constatarea nulităţii. anularea. De asemenea. (1) din N. regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii. Cazurile de matrimonial încetare a regimului Spre deosebire de Codul familiei. În cazul în care comunitatea încetează prin moartea unuia dintre soţi.. În acest caz. (3). anularea sau desfacerea căsătoriei. noul Cod civil conţine dispoziţii explicite în această materie. deoarece de la această dată a încetat regimul matrimonial. obligaţiile soţului decedat se divid între moştenitori proporţional cu cotele ce le revin din moştenire. În această ipoteză. art. lichidarea se face între soţul supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat. aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial. iar proprietatea comună devălmaşă a soţilor a continuat să existe doar ca o comunitate post-matrimonială de tranziţie. 355 alin. Potrivit art.civ. (1) prevede că: „La încetarea comunităţii. respectiv a rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. potrivit alin.”. apoi cota din comunitate care revine soţului decedat se include în masa succesorală.la data divorţului. în sensul că efectele se produc de la data divorţului. partajul are deci efect declarativ. Încetarea şi lichidarea comunităţii potrivit noului Cod civil 7.

C. el este aplicabil şi în cazul desfiinţării căsătoriei putative. dar prezintă avantajul incontestabil al unei reglementări explicite. comunitatea subzistă atât în privinţa bunurilor. deşi art. Dacă soţii nu au procedat la împărţirea bunurilor comune odată cu încetarea comunităţii de bunuri (prin desfacerea căsătoriei.2. 355 alin. potrivit art. „Până la finalizarea lichidării. 356 din N. (2). Totodată. Deşi textul se referă doar la desfacerea căsătoriei. De asemenea. Data încetării regimului comunităţii legale Pornind de la soluţia conferită în doctrină sub imperiul Codului familiei. aceeaşi este soluţia şi în cazul în care se realizează modificarea regimului comunităţii legale prin înlocuirea lui cu un regim de separaţie de bunuri (art. se face distincţie între încetarea regimului matrimonial şi încetarea comunităţii de bunuri.2. desfiinţarea căsătoriei putative sau înlocuirea comunităţii de bunuri cu separaţia de bunuri). (2). 249 . prevede că „Dacă regimul comunităţii de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei.” De asemenea.civ. 369-370). 356 este plasat în secţiunea referitoare la regimul comunităţii legale. potrivit art. 304 alin. cât şi în privinţa obligaţiilor”.Soluţiile nu prezintă elemente de noutate faţă de actuala jurisprudenţă. 7. Prin urmare. foştii soţi rămân coproprietari în devălmăşie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părţi ce revine fiecăruia. ţinând seama de soluţiile preconizate în doctrină şi jurisprudenţă sub imperiul Codului familiei. iar proprietatea comună a soţilor va avea în continuare natura juridică a unei proprietăţi devălmaşe. când se aplică prin asemănare dispoziţiile de la divorţ. deoarece şi în acest caz comunitatea legală de bunuri încetează. art. 368. în lumina art. comunitatea de bunuri supravieţuieşte. el se aplică şi comunităţii convenţionale.

punând astfel capăt controverselor doctrinare generate de absenţa unui text clarificator în Codul familiei. în ipoteza în care nu s-a făcut lichidarea la divorţ. practic. iar nu şi celelalte dispoziţii legale specifice regimurilor matrimoniale (de exemplu.Potrivit art.C. Aceasta înseamnă că. Precizăm că.” Regimul comunităţii legale a soţilor este. în mod corespunzător. desfiinţarea căsătoriei putative). Bunurile dobândite după divorţ sau. pentru o supravieţuire a regulilor aplicabile regimului matrimonial al comunităţii de bunuri. iar regulile privind gestiunea bunurilor comune sunt tot cele aplicabile în timpul căsătoriei. atunci când comunitatea de bunuri încetează odată cu încetarea regimului matrimonial (divorţ. cu cele privind regimul comunităţii legale. Evident. aşadar. cele care ţin de regimul primar imperativ). considerat ca fiind regimul de drept comun în materia proprietăţii devălmaşe. respectiv cele ale comunităţii legale de bunuri. 668 din N. după desfiinţarea acesteia. dispoziţiile privitoare la regimul comunităţii legale se aplică în mod corespunzător. Legiuitorul a optat. (2) În cazul în care izvorul proprietăţii în devălmăşie este un act juridic. 250 . prin această soluţie..civ. vor continua să se aplice doar prevederile legale din materia comunităţii legale de bunuri care reflectă regimul proprietăţii devălmaşe (cum sunt cele referitoare la gestiunea bunurilor). proprietatea în devălmăşie este supusă dispoziţiilor acelei legi care se completează. proprietatea devălmaşă a soţilor supravieţuieşte. în cazul căsătoriei putative. regulile specifice acesteia sunt aplicabile numai bunurilor comune dobândite în timpul acesteia. după încetarea comunităţii. „(1) Dacă se naşte prin efectul legii. sunt proprietate exclusivă a fiecăruia dintre foştii soţi şi nu mai alimentează comunitatea de bunuri.

(1) din N. Tot astfel.2. la încetarea comunităţii. având în vedere faptul că. „(1) În cadrul lichidării comunităţii. Lichidarea comunităţii. pe cale judiciară.civ. soluţia este aceeaşi ca şi cea din Codul familiei. Condiţia actului notarial poate fi considerată excesivă. 680 alin. se instituie expres condiţia formei autentice notariale. în sensul că lichidarea comunităţii de bunuri se poate face prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească. 320 din N. nu mai sunt bunuri comune bunurile dobândite după înlocuirea comunităţii cu separaţia de bunuri. (2). art. în ceea ce priveşte lichidarea comunităţii de bunuri prin învoiala soţilor. Hotărârea judecătorească definitivă sau. aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial.civ. noul Cod civil nu impune o asemenea condiţie. Astfel. după care se va proceda la partajul bunurilor comune. după caz. Potrivit art.. în materia partajului.2. în condiţiile legii. 357.C.1. fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii. Lichidarea comunităţii de bunuri 7. prevede că “La încetarea comunităţii. înscrisul întocmit în formă autentică notarială constituie act de lichidare”. „În caz de încetare sau de schimbare. 251 . Aspectul inovator adus de noul Cod civil constă în faptul că. 670 prevede doar că partajul poate fi făcut prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească.Tot astfel. 7.C.2. 355 alin. în caz de neînţelegere. 7.” În esenţă. Actul de partaj trebuie să îmbrace forma autentică numai în cazul imobilelor. art. Modalităţile de lichidare.2.3.3. Potrivit art. potrivit art. regimul matrimonial se lichidează potrivit legii. prin bună învoială sau. Efectele partajului.3.

(2) teza a II-a se instituie o prezumţie legală simplă că soţii au avut o contribuţie egală. soţii răspund solidar pentru obligaţiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea copiilor. în schimbul unei sulte. 352. proporţional cu cota parte a fiecărui coproprietar. 364 alin. 676. prin alin. Acest text prevede: “Cu toate acestea.”75 Textul descrie succint mecanismul lichidării comunităţii legale. indiferent de izvorul lor. Până la proba contrară. (2) din materia regimului separaţiei de bunuri este curioasă. potrivit art. Ca şi aspect de noutate. care implică partajul bunurilor comune şi lichidarea datoriilor. Aceste dispoziţii speciale se completează cu prevederile generale din materia partajului (art. se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ. 364 alin. cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari. sunt aplicabile bunurilor aflate în coproprietate. potrivit art. răspunderea soţilor cu bunurile proprii este solidară pentru toate datoriile comune. care.” În realitate. Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură. (3) Dispoziţiile art. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) În acest scop. iar nu doar pentru datoriile asumate pentru acoperirea nevoilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea copiilor. 669-685). se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală. Trimiterea la art. 686. la cererea acestora. aplicabile şi „de lege lata”. în cadrul comunităţii legale de bunuri. Se menţin regulile referitoare la împărţire. precum şi celor aflate în devălmăşie. pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune. partajul se va face în unul dintre următoarele moduri: a) atribuirea întregului bun. Astfel. care trebuie avute în vedere la lichidarea regimului matrimonial. partajul bunurilor comune se va face în natură. potrivit art. 75 252 . valorificând soluţiile deja consacrate în doctrină şi jurisprudenţă.

şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei. după caz. după caz. Astfel. (2) În cazul imobilelor. efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă.” 253 . 680. în cazul împărţelii voluntare. În ceea ce priveşte efectele partajului. în condiţiile legii. „(1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau. adică numai pentru viitor. în concepţia noului Cod civil împărţeala bunurilor aflate în coproprietate produce efect constitutiv. dar nu mai devreme de data încheierii actului. au fost înscrise în cartea funciară. ţinând totodată cont de efectul constitutiv al cărţii funciare. la licitaţie publică. după caz. al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. sau. potrivit art. în caz de neînţelegere.b) vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori.

Preliminarii. 367 prevede o listă cu caracter limitativ a stipulaţiilor posibile. 254 . fiind considerat un regim complicat.civ. fiind permisă aşadar cumularea lor. Prin această tehnică de reglementare.. Art. opţiunea soţilor poate viza una sau mai multe dintre clauzele prevăzute la art. lipsit de orice tradiţie în România şi care nu ar fi de natură să înregistreze un interes deosebit. regimul comunităţii convenţionale poate fi ales de viitorii soţi sau de soţi prin încheierea unei convenţii matrimoniale. 366-368) şi regimul separaţiei de bunuri (art. Reglementat de art. 366-368 din N. 367 lit. 360-365). unde se statuează clar că derogările de la regimul legal sunt permise „în condiţiile şi limitele prevăzute în prezenta secţiune”.CAPITOLUL 5 Regimuri matrimoniale convenţionale Noul Cod civil reglementează ca regimuri matrimoniale convenţionale regimul comunităţii convenţionale (art. după cum rezultă expres din partea introductivă a aceluiaşi articol. a)-e). libertatea de acţiune a soţilor este îngrădită. Se impune totuşi precizarea că.1. în funcţie de interesele concrete. Secţiunea 1.C. Regimul participării la achiziţii nu a fost reţinut printre modelele alternative la regimul legal al comunităţii. 366. Regimul comunităţii convenţionale 1. acest caracter al enumerării putând fi desprins din ipoteza normativă a art. Toate aspectele care nu au făcut obiectul unor derogări convenţionale vor fi supuse dispoziţiilor privind regimul comunităţii legale (reduse la achiziţii). stipulaţiile convenţionale trebuind a se circumscrie perimetrului îngust trasat de legiuitor. chiar dacă în varianta din 2000 a proiectului noului Cod civil se propunea reglementarea şi a acestui tip de regim matrimonial.

convenţia matrimonială poate viza „includerea în comunitate a unor bunuri proprii dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii. se vor supune acestui regim matrimonial alternativ soţii care sunt animaţi de un puternic spirit comunitar. a). 1. 367. a). o derogare de la această regulă prin convenţie matrimonială nefiind posibilă. prin clauzele convenţiei matrimoniale. în structura activului se vor regăsi acele bunuri proprii. 340 lit. precum şi lichidarea şi partajul său. dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei. în vreme ce. faţă de intenţia univocă a legiuitorului.2. pe care soţii le pot combina în limitele permise de art.Clauzele unei comunităţi convenţionale. se face referire la 255 . Comunitatea extinsă Potrivit art. b) şi c)”. 367 lit. mentalităţile ori alte circumstanţe particulare. 340 lit. b) vizează bunurile de uz personal. în ipoteza normativă a lit. după cum se statuează în art. În ceea ce priveşte compoziţia activului matrimonial. vizează compoziţia comunităţii. 367 lit. de aspiraţiile. (desigur sub rezerva respectării dispoziţiilor de ordine publică din structura regimului primar imperativ). c). 340 lit.1. îşi vor păstra caracterul de bunuri proprii acelea prevăzute de art. aspecte pe care le vom analiza în cele ce urmează. gestiunea sa. le-au imprimat o apartenenţă comunitară. Art.2. pe lângă bunurile considerate comune (în devălmăşie) sub imperiul regimului legal. În funcţie de interesele patrimoniale concrete. În primul rând. cărora soţii. cu excepţia celor prevăzute la art. soţii pot opta pentru o comunitate de bunuri mai extinsă sau mai restrânsă decât cea legală. b) şi c). 1. Neîndoielnic.

a). fiind îndeobşte cunoscut că liberalităţile sunt acte juridice intuitu personae. b) şi c)]. cu excepţia bunurilor de uz personal şi a celor destinate exercitării unei profesii [art. În al doilea rând. În al treilea rând. cum sunt cele de uz personal şi cele destinate exercitării unei profesii nu pot fi în niciun caz incluse în comunitate. în cazul liberalităţilor. 256 . apreciem că soluţia se impune pentru a respecta astfel voinţa dispunătorului. acele bunuri cu privire la care donatorul ori testatorul a prevăzut expres că vor fi proprietatea exclusivă a soţului gratificat. ridică problema de a determina dacă părţile pot extinde comunitatea legală de bunuri până la limita maximă a unei comunităţi universale. 367 lit. Deşi nu există o dispoziţie în acest sens. folosirea sintagmei „a unor bunuri proprii” nu are în vedere limitarea posibilităţii soţilor de a include în comunitate toate celelalte bunuri care în regimul comunităţii legale sunt considerate proprii. În realitate. cu excepţia bunurilor de uz personal şi a celor destinate exercitării unei profesii. făcute în considerarea persoanei gratificate. precum şi lipsa unei reglementări speciale a comunităţii universale de bunuri.„bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi. nu vor putea face parte din activul comunitar. ceea ce ar presupune că intră în comunitate toate bunurile prezente şi viitoare ale soţilor. Astfel. (independent de cele stipulate în cuprinsul convenţiei matrimoniale). Considerăm că nimic nu împiedică soţii să extindă comunitatea legală până la o comunitate universală. dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri”. 340 lit. modul de redactare a art. referirea textului la unele bunuri proprii trebuie privită în raport cu faptul că alte bunuri proprii.

Pe de altă parte. Comunitatea restrânsă Dacă sub imperiul reglementării din Codul familiei opiniile exprimate în literatura de specialitate sunt unanime în sensul că nu se pot încheia convenţii având ca obiect suprimarea ori micşorarea comunităţii de bunuri. sunt calificate ca fiind bunuri proprii: spre exemplu. b) din N. fructele bunurilor proprii [art.civ. să fie foarte clar determinate: în cazul bunurilor prezente. faptul că aceste două categorii de bunuri proprii nu pot fi incluse în comunitate nu alterează cu nimic calificarea regimului ca fiind unul de comunitate universală.C. evident. potrivit voinţei soţilor. permite soţilor stipularea unor clauze convenţionale vizând „restrângerea comunităţii la bunurile anume determinate în convenţia matrimonială. necesară ca şi o garanţie a independenţei lor personale. la momentul dobândirii. care prin ipoteză este ulterior datei de încheiere a 257 . 340 lit. 340 lit.2. 340 lit. prin precizarea criteriilor generice care să permită identificarea acestora. g)]. Prin urmare. în cadrul unei simbioze aproape totale. sancţiunea care intervine fiind nulitatea absolută. soţii au deplina libertate de a decide includerea în activul comunitar a unor bunuri care. Existenţa celor două categorii de bunuri proprii se justifică şi în cadrul comunităţii universale de bunuri prin aceea că asigură. sub imperiul regimului legal. prin descrierea elementelor relevante de individualizare a lor. d)]. pentru bunurile viitoare. Aceasta nu trebuie concepută ca fiind incompatibilă cu noţiunea de bunuri proprii. h)] etc. 1. o minimă independenţă patrimonială a soţilor. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală [art. art. 367 lit. În cuprinsul convenţiei matrimoniale este necesar ca bunurile ce vor intra în structura activului comunitar. sumele de bani ori valorile care înlocuiesc un bun propriu [art. indiferent dacă sunt dobândite înainte sau în timpul căsătoriei”.2.

nu sunt admise derogări pe cale convenţională. dispune că „fiecare soţ poate folosi. bazate pe poziţia de subordonare a femeii faţă de bărbat. Pentru toate celelalte aspecte care nu au făcut obiectul unor stipulaţii exprese. în cuprinsul convenţiei matrimoniale se poate stipula „obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare”. administra şi dispune liber de bunurile sale proprii”. fiind de ordine publică.3. soţii pot stipula intrarea în comunitate a unui fond de comerţ care nu există la momentul instituirii clauzei). fiind interzise acele clauze privind administrarea comună a bunurilor proprii ale unuia dintre soţi. În al doilea rând. administrarea bunurilor comune. În primul rând. Unele precizări sunt necesare.). un rol important va avea notarul public chemat să autentifice convenţia matrimonială. (spre exemplu. 368. semnificaţia textului este aceea de a permite soţilor ca. de la această regulă. menirea lui fiind aceea de a surprinde fidel intenţia soţilor şi de a configura în mod corespunzător toate aceste clauze. 1. prin voinţa lor. lichidarea comunităţii convenţionale etc. c) teza I. regimul fără comunitate).convenţiei matrimoniale (spre exemplu. Neîndoielnic. conform celor statuate la art. Art. plasat în cadrul secţiunii „Regimul comunităţii legale”. 367 lit. întrucât sar ajunge la încălcarea principiului egalităţii dintre bărbat şi femeie. reînviindu-se practic vechile regimuri (regimul dotal. să sustragă din câmpul de 258 . vor fi aplicabile în completare dispoziţiile privind regimul comunităţii legale. trebuie menţionat că administrarea conjunctă poate avea ca obiect numai bunurile care fac parte din activul comunitar. 342. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor Potrivit art.

aplicare a mecanismului gestiunii paralele o serie de acte juridice. o asemenea stipulaţie trebuie să fie concretă. În opinia noastră. dar. (1). celălalt soţ poate să încheie singur actul. convenţia generală ar fi lovită de nulitate absolută. 78 Conform art. 359.76 În al treilea rând. deşi textul foloseşte in terminis noţiunea de „administrare”. „Actul încheiat fără consimţământul expres al celuilalt soţ. întrucât o asemenea stipulaţie ar intra sub incidenţa art. este lovit de nulitate relativă”. 366 coroborat cu art. conform art. pentru celelalte legea impunând oricum acordul ambilor soţi. (2) al art. pentru a fi valabilă. c) teza a II-a. în situaţia în care unul dintre soţi nesocoteşte această exigenţă de sorginte convenţională. a fortiori considerăm că soluţia ar trebui admisă şi în privinţa actelor de dispoziţie.78 În al cincilea rând. atunci când el este necesar potrivit legii. nu va fi valabilă o clauză generală. condiţionând astfel validitatea acestor acte de existenţa consimţământului expres al ambilor. 346. 76 259 . însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de Nefiind admisă o derogare sub acest aspect de la dispoziţiile regimului comunităţii legale. 368 cu cele ale art. În al patrulea rând. plasat în cadrul Secţiunii a 2-a „Regimul comunităţii legale”. avem în vedere actele de dispoziţie sustrase sistemului cogestiunii. 347. soluţia în acest sens rezultând din coroborarea dispoziţiilor art. prin care soţii să înlăture total mecanismul gestiunii paralele instituit de legiuitor în privinţa actelor de administrare. sancţiunea care intervine este nulitatea relativă. în condiţiile alin. 359. 77 Desigur. nu credem că intenţia legiuitorului a fost una restrictivă. dacă se permite o derogare convenţională referitoare la actele de administrare. „dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv. Prin urmare. potrivit art. Este adevărat că prevederile din această materie au un caracter de excepţie. 347 alin. respectiv să se refere la anumite acte juridice şi la anumite bunuri. 367 lit.77 în cazul lor raţiunile putând fi mult mai puternice.

1. 315 (mandatul judiciar). o a treia problemă importantă a oricărui regim matrimonial. Preliminarii Alături de stabilirea compoziţiei patrimoniului fiecărui soţ şi de gestiunea bunurilor care intră în structura activului comunitar. Crăciunescu. practic.. deoarece. În sfârşit. imposibilitatea putând fi de natură fizică (ipoteza în care voinţa unuia dintre soţi nu se poate forma în mod valabil: spre exemplu.M. în special a celor de tip comunitar. a se vedea şi C. vizează lichidarea şi partajul comunităţii de bunuri (fie ea legală sau convenţională).tutelă”. actul se încheie de soţul care a solicitat încuviinţarea singur. odată cu aceasta şi constă în evaluarea şi împărţirea bunurilor soţilor. în unele cazuri. Nu este necesar ca aceste cauze să fie absolute: important este ca impedimentul să fie constatat la momentul la care consimţământul unuia dintre soţi este necesar a fi exprimat.) sau de natură socială (absenţă îndelungată. 79 260 . ceea ce înseamnă. comă etc. op. 1. cit.4. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii 1. iar nu în temeiul unui mandat judiciar.79 Pentru unele precizări generale vizând lichidarea regimului matrimonial. precizăm faptul că ipoteza analizată se deosebeşte de cea reglementată la art. dispariţie – caz în care voinţa celuilalt soţ nu poate fi cunoscută). 20-21. În ce priveşte noţiunea de „imposibilitate de a-şi exprima voinţa” pot fi concepute două tipuri de situaţii. debilitate mintală. alienaţie. în măsura în care instanţa acordă încuviinţarea. p. Lichidarea regimului matrimonial are loc după încetarea sa ori. revenirea la regula gestiunii paralele.4. în condiţiile în care gestiunea comună convenită de părţi nu poate funcţiona din motive obiective (imposibilitatea unuia dintre soţi de a-şi exprima voinţa) sau subiective (opunerea abuzivă).

atunci când poartă asupra locuinţei. 367 din N. de multe ori..civ.C. În ceea ce priveşte soarta bunurilor comune după dizolvarea regimului matrimonial. 333). permis să stabilească în acelaşi tipar juridic şi o serie de modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale. au mai mult o valoare sentimentală.4. decât una materială. precizarea criteriilor generice care să permită identificarea lor. În privinţa bunurilor care pot face obiectul clauzei.2. prin raportare la beneficiile minimale pe care 261 . cel mai adesea obiectul ei este reprezentat de: locuinţa comună a soţilor. Clauza de preciput Spre deosebire de celelalte stipulaţii convenţionale permise de dispoziţiile art. fiindu-le. 1. clauza de preciput este singura care beneficiază de o reglementare mai consistentă (art. în practică. în caz de neînţelegere. fără contrapartidă şi înainte de partajul moştenirii.Conform art. cel puţin. Clauza de preciput oferă soţului supravieţuitor dreptul de a prelua. În sistemele de drept care reglementează clauza de preciput. clauza de preciput oferă un grad sporit de protecţie soţului supravieţuitor. ceea ce implică necesitatea individualizării acestor bunuri în cuprinsul convenţiei matrimoniale sau. „unul sau mai multe din bunurile comune. un fond de comerţ pe care aceştia îl exploatau împreună în timpul vieţii sau diverse alte bunuri care. soţii pot hotărî inserarea în cuprinsul convenţiei matrimoniale a clauzei de preciput. 320 teza I – text cu vocaţie generală de aplicare – „în caz de încetare sau de schimbare. este neîndoielnic că această clauză nu poate viza decât bunuri privite ut singuli. pe cale judiciară”. deţinute în devălmăşie sau în coproprietate”. prin bună învoială sau. totodată. Se poate remarca faptul că. regimul matrimonial se lichidează potrivit legii.

în situaţia specială analizată niciunul nu va putea moşteni în urma celuilalt. (4)]. precum şi în situaţia în care regimul comunităţii convenţionale îşi epuizează efectele în timpul căsătoriei (spre exemplu. funcţionează o prezumţie a morţii concomitente. 333 alin. fără contrapartidă şi înainte de partajul moştenirii. în condiţiile în care. preciputul prezintă un pronunţat caracter personal. ca o consecinţă a caracterului său accesoriu. clauza va fi activată şi preciputul va produce efecte numai în caz de încetare a căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi. Cât priveşte beneficiarii săi. regimul matrimonial nu poate supravieţui căsătoriei. (4) menţionează în rândul ipotezelor de caducitate a clauzei de preciput şi cazul în care soţii au decedat în acelaşi timp. fiind dependent temporal de această instituţie. Efectele preciputului pot fi deduse din conţinutul art. Prin urmare. Apreciem că această ipoteză este firească şi cât se poate de logică. 333 alin. anularea ori desfacerea căsătoriei. ope legis. astfel că. eveniment care. întrucât nu se poate dovedi „existenţa”. putând fi stipulat numai în favoarea soţului supravieţuitor.acesta le poate extrage din exercitarea dreptului de abitaţie consacrat de art. după care se va proceda la lichidarea efectivă a comunităţii de bunuri între soţul supravieţuitor şi moştenitorii 262 . 333 alin. Astfel. clauza de preciput devine caducă ori de câte ori comunitatea încetează în timpul vieţii soţilor [art. conduce la încetarea regimului comunităţii convenţionale: după cum este îndeobşte cunoscut. prin înlocuirea sa cu regimul convenţional al separaţiei de bunuri). deci capacitatea succesorală a vreunuia dintre ei în momentul morţii celuilalt soţ. deşi soţii au vocaţie succesorală reciprocă. Dispoziţiile art. (neavând aşadar calitatea de soţ supravieţuitor). 973 din noul Cod civil. (1): soţul beneficiar (supravieţuitor) preia. fiind vorba de comorienţi ori de codecedaţi. prin constatarea nulităţii. bunurile enunţate în cuprinsul clauzei.

apare utilă stipularea unui astfel de termen în cuprinsul convenţiei matrimoniale. (nu însă şi raportului donaţiilor) – art. atunci când aceste bunuri au fost vândute la cererea creditorilor comuni. De notat că. Pentru noţiunile de „cotitate disponibilă” şi „cotitate disponibilă specială a soţului supravieţuitor”. cele două operaţiuni la care am făcut referire. Neîndoielnic. aşa cum rezultă de altfel şi din ipoteza normativă a art. clauza de preciput este susceptibilă de a procura soţului supravieţuitor un avantaj. aceştia conservând dreptul de a urmări bunurile ce fac obiectul clauzei – art. Întrucât legea nu prevede un termen pentru exercitarea preciputului. protejându-l. 367 lit. de rezultatele inechitabile pe care efectul aleatoriu al partajului le-ar putea produce. în condiţiile legii. Preocupat ca prin mecanismul clauzei de preciput să nu fie lezate totuşi interesele moştenitorilor rezervatari (în special în cazul căsătoriilor subsecvente). d). 333 alin. Drept urmare. Preciputul nu poartă decât asupra activului net al comunităţii. (3). respectiv prelevarea şi partajul moştenirii. ceea ce înseamnă că el nu se execută decât după satisfacerea creanţelor creditorilor comunitari.80 Prin urmare.soţului decedat.C. clauza de preciput devine caducă. legiuitorul a prevăzut expres că această clauză este supusă reducţiunii. prin raportare la situaţia care ar rezulta din aplicarea regulilor regimului comunităţii legale combinate cu cele ale dreptului succesoral. pot avea loc la o distanţă temporală apreciabilă. atunci când soţul supravieţuitor vine în concurs cu moştenitori a căror rezervă succesorală este încălcată. 80 263 .civ. (4) al aceluiaşi articol. în principiu. potrivit alin. a se vedea art. 1089. 1090 din N. 333 alin. clauza de preciput este asimilată parţial unei liberalităţi. respectiv art. (2) – ori de câte ori se depăşeşte cotitatea disponibilă în limita căreia defunctul putea dispune în mod discreţionar. pentru restul ipotezelor ea având natura juridică a unui act cu titlu oneros. în practică.

o utilitate practică deosebită prezintă stipularea în cuprinsul convenţiei matrimoniale a modalităţilor. 81 A se vedea dispoziţiile art. în caz de neînţelegere. 1. că normele juridice în materia lichidării regimului matrimonial nu au caracter de ordine publică. dacă mai există un rest). Pentru a preveni potenţiale complicaţii. 320 teza I. precum şi a reperului temporal la care se va face evaluarea bunurilor ce constituie obiectul clauzei de preciput. Paleta de opţiuni posibile este foarte largă.n. d). 367 lit. 367 lit.). fiind permisă.3. 264 . aşadar. e).Deşi putem intui raţiunea care stă la baza instituirii acestei situaţii de caducitate. 333 alin. (5) şi cele ale art. apreciem că suficiente argumente pledează în favoarea soluţiei contrare: în condiţiile în care executarea clauzei de preciput se poate face şi prin echivalent (dacă executarea în natură nu este posibilă).81 preciputul stipulat iniţial în natură ar fi convertit într-o prelevare în valoare.4.partajarea bunurilor comune în cote egale. prin bună învoială sau. regimul matrimonial se lichidează potrivit legii. iar celălalt uzufructul. stipularea în cuprinsul convenţiei matrimoniale a modalităţii concrete în care soţii înţeleg să procedeze la lichidarea comunităţii convenţionale. indiferent de contribuţia fiecăruia la dobândirea bunurilor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. urmând să poarte asupra restului masei comune (evident. Modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale Potrivit art.unul dintre soţi să primească nuda proprietate. „În caz de încetare sau de schimbare. Rezultă. exemplificativ clauzele putând fi configurate după cum urmează: . pe cale judiciară” (s. aşa cum prevede şi art. .

Regimul separaţiei de bunuri 2. restabilirea echilibrului patrimonial rupt de o inegalitate a aporturilor în comunitate. Comparativ cu alte regimuri matrimoniale. procesele de partajare a bunurilor comune ale soţilor sunt complexe. Utilitatea practică a stipulării unei astfel de clauze este evidentă.1. în principiu. spre exemplu. masa de bunuri proprii a fiecărui soţ dezvoltându-se în mod autonom. Drept urmare. (2) din N. în general. are în vedere contribuţia efectivă a fiecăruia dintre ei. 357 alin. din moment ce chiar criteriul legal de determinare a cotei-părţi ce revine fiecărui soţ. regimul separaţiei de bunuri are vocaţia de a realiza o completă disociere a intereselor soţilor. putând dispune discreţionar de acestea. fiind îndeobşte cunoscut că. considerăm că o asemenea clauză este.C. În cadrul regimului separaţiei de bunuri fiecare dintre soţi păstrează administrarea independentă şi proprietatea exclusivă asupra bunurilor sale.. raporturile pecuniare dintre soţii aflaţi sub 265 .. oferind acestora cea mai mare independenţă patrimonială. cu excepţia situaţiei în care poate fi dovedită intenţia frauduloasă a soţilor.stabilirea unor cote inegale potrivit cărora ar urma să se partajeze bunurile comune (spre exemplu. Spre deosebire de regimurile de tip comunitar. Succintă caracterizare Regimul separaţiei de bunuri se situează la antipodul regimurilor comunitare. soţii pot viza.civ. ¼ şi ¾). apreciem că stipularea unei asemenea clauze nu aduce atingere principiului egalităţii soţilor. Totuşi. Prin adoptarea acestei clauze de partaj inegal. regimul separatist nu conduce la formarea niciunei mase de bunuri comune. care. poate fi diferită. Secţiunea 2. costisitoare şi de durată. prin ipoteză. consacrat de art. valabilă.

soţii sunt nevoiţi ca în permanenţă să ţină o evidenţă strictă a bunurilor achiziţionate şi 266 . căci neexistând bunuri comune nu există partaj. care pot fi sintetizate astfel: simplicitate şi independenţă. fiecare din soţi conservând proprietatea şi gestiunea bunurilor sale proprii. întrucât. comunitatea de viaţă generează o anume comunitate de interese şi chiar o confuziune parţială a acestora. Separaţia de bunuri este adesea injustă. Totodată. nu există în timpul căsătoriei acea întrepătrundere a puterilor fiecăruia dintre ei care se manifestă în cazul regimurilor de tip comunitar. Un alt avantaj al regimului separaţiei este acela că protejează soţii în cazul unui pasiv foarte important. (de cele mai multe ori femeia este cea care se află într-o asemenea situaţie. conducând de multe ori la complicaţii atât în relaţiile dintre soţi. pentru a preîntâmpina producerea unor confuzii în cadrul patrimoniilor lor. de asemenea. Simplificarea gestionării bunurilor este evidentă. Simplificată este. având în vedere că. Spre exemplu. Această perspectivă simplistă asupra separaţiei de bunuri se poate dovedi însă de multe ori iluzorie. în condiţiile disocierii intereselor patrimoniale ale soţilor. cât şi în raporturile cu terţii. dacă unul dintre soţi este comerciant lansat într-o activitate ce implică un mare risc profesional. în zilele noastre însă tendinţa fiind aceea de bilateralizare). Regimul separaţiei de bunuri prezintă multiple avantaje. (cel puţin în aparenţă) şi procedura de lichidare. se recomandă în acest caz opţiunea pentru regimul separaţiei de bunuri. soţul necomerciant fiind protejat astfel de riscul unei eventuale insolvabilităţi. Regimul separaţiei conferă soţilor o independenţă patrimonială deplină. în mod inevitabil. ocupându-se de menaj şi de creşterea copiilor.imperiul regimului separaţiei de bunuri sunt cu totul diferite de cele dintre două persoane străine una faţă de alta. în special în privinţa soţului care nu exercită o activitate profesională.

2. Separaţia de bunuri potrivit noului Cod civil 2. Temeiul juridic al separaţiei de bunuri În arhitectura normativă a noului Cod civil. spre deosebire de reglementarea aplicabilă sub imperiul Codului civil de la 1864.2.1. Separaţia activului. la disoluţia căsătoriei.1. Potrivit art. „atunci când celălalt soţ încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei” – art.2. Separaţia patrimoniilor 2. însă. Temeiul regimului separaţiei de bunuri îl poate. Dacă soţii sunt căsătoriţi sub imperiul separaţiei de bunuri. în sensul că izvorul său este convenţia matrimonială. în principal. 360-365. operaţiunea de lichidare se poate dovedi în practică mult mai complicată şi mai nesigură decât în cazul comunităţii de bunuri. pronunţă separaţia de bunuri. „Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei. El este. 360. precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată”. regimul separaţiei de bunuri este reglementat de art. în lumina căreia regimul separaţiei de bunuri era considerat ca fiind regimul matrimonial legal. (1). specifică regimurilor de tip 267 .2.2. la cererea unuia dintre soţi. 2. constitui şi hotărârea judecătorească prin care instanţa. De asemenea.a datoriilor contractate. 370 alin.2. 2. în cadrul patrimoniului fiecăruia dintre ei nu se mai constituie aşadar acea masă de bunuri comune. nu de puţine ori. un regim convenţional. Numai că în raporturile dintre soţi contabilitatea nu este poate una din valorile care ar trebui cultivate.

fiind aplicabile în principiu dispoziţiile dreptului comun (regulile privitoare la accesiune. potrivit cărora în proporţia bunurilor proprii folosite fără acordul său. regulile de fond în privinţa separaţiei patrimoniilor la nivelul activului se pot adesea complica. Dar cum această soluţie. Soluţia este oferită de dispoziţiile art. ar fi fost de natură să pericliteze securitatea circuitului civil. Deşi simple în aparenţă. mandat. nici data dobândirii (anterioară sau posterioară încheierii căsătoriei) şi nici caracterul oneros sau gratuit neavând vreo relevanţă cu privire la determinarea naturii juridice a bunului în cauză.” Separaţia patrimoniilor celor doi soţi nu este însă absolută. relaţiile patrimoniale dintre soţii aflaţi sub regimul separaţiei de bunuri se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca între persoane necăsătorite. în ipoteza în care unul dintre soţi dobândeşte un bun utilizând fonduri/bunuri aparţinând celuilalt soţ. Cu unele excepţii. afectând drepturile/interesele terţilor de bună-credinţă. soţul proprietar al bunurilor/fondurilor utilizate poate alege între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziţionat şi a pretinde daune-interese de la soţul dobânditor. în condiţiile în care destul de frecvent soţii pot adopta o atitudine comunitară: procedează la achiziţionarea unor bunuri 268 . fără acordul acestuia din urmă.). se pune problema determinării naturii juridice a bunului dobândit în asemenea condiţii. fără niciun fel de circumstanţiere. teza a II-a a aceluiaşi text prevede că „Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soţul dobânditor să dispună de bunul dobândit. cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziţionat de către soţul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soţ.comunitar: orice bun dobândit de unul dintre soţi alimentează exclusiv patrimoniul respectivului soţ. (2). Spre exemplu. 363 alin. principiul dominant fiind acela „fiecare pentru sine”. îmbogăţirea fără justă cauză etc.

Considerăm că trimiterea vizează în principal alin. În ceea ce priveşte dovada coproprietăţii. În anumite cazuri.2. se prezumă.. în principiu neexistând decât datorii personale ale fiecărui soţ. acte licite. în lipsa inventarului. Astfel. care se aplică în mod corespunzător.2.indivize (de o importanţă/valoare pecuniară deosebită). voinţa donatorului fiind aceea de a-i gratifica pe ambii soţi. Este vorba de inventarul care poate fi întocmit pentru bunurile mobile dobândite în timpul separaţiei de bunuri. achiziţionat prin contribuţia financiară comună. datoriile care grevau patrimoniul fiecărui soţ în momentul încheierii căsătoriei. (1). În toate aceste ipoteze devin aplicabile regulile din dreptul comun privitoare la indiviziune. art. starea de indiviziune le poate fi „impusă” soţilor: spre exemplu. (indiferent dacă sunt de natură contractuală sau delictuală) şi vor fi guvernate de dreptul comun al obligaţiilor. (4) al art. anumite limite. dar contrare spiritului acestui regim matrimonial. până la proba contrară.2. 362 alin. Independenţa patrimonială a soţilor se manifestă şi în privinţa laturii pasive. însă. 82 269 . 2. potrivit dispoziţiilor art. în condiţiile legii”. „Niciunul dintre soţi nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite de celălalt soţ. precum şi acelea asumate de el în timpul căsătoriei rămân personale ale soţului respectiv. ceea ce înseamnă că. (1) din N. sunt aplicabile prevederile art. Separaţia pasivului. situaţia bunului dobândit în baza unui act juridic cu titlu gratuit.C. existenţa coproprietăţii în cazul unei posesii comune.” Aşadar.82 deschid conturi comune etc. 361. 364 alin.civ. Spre exemplu. imobilul căruia i se imprimă destinaţia de locuinţă a familiei. Principiul independenţei patrimoniale la nivelul laturii pasive comportă. 361. prevăzând că „Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora în proprietate comună pe cotepărţi.

cu excepţia situaţiilor în care soţul interesat face dovada caracterului inutil ori excesiv al cheltuielilor făcute de celălalt. dispoziţie care intră în compunerea regimului primar imperativ.2. fiecare din soţi este ţinut să contribuie la cheltuielile căsătoriei proporţional cu mijloacele de care dispune.C. Necesitatea delimitării patrimoniilor soţilor ridică unele probleme de dovadă în două categorii de situaţii: în raporturile dintre soţi (spre exemplu. inventarul va fi anexat convenţiei matrimoniale. În lipsă de convenţie contrară. Pentru opozabilitate faţă de terţi. precum şi faţă de creditorii fiecăruia dintre soţi. „soţii răspund solidar pentru obligaţiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea copiilor. unele dificultăţi pot apărea în materie de bunuri mobile corporale. fără îndoială. (1) din N. 83 270 . Soluţia legislativă instituită pentru preîntâmpinarea acestor situaţii delicate şi complexe este aceea a întocmirii de către notarul public (chemat să autentifice convenţia matrimonială) a unui inventar al bunurilor mobile proprii. 2. 325 alin.Potrivit alin.n. (2) al art. 364. la momentul partajului cu ocazia lichidării regimului). iar de multe ori probele scrise nu sunt păstrate.” (s.83 fiind posibil ca unul din soţi să contracteze datorii pentru care se va angaja răspunderea solidară a soţilor. Dovada bunurilor. în scopul delimitării bunurilor pe care aceştia au dreptul să le urmărească.2. (2). fiind supus aceloraşi formalităţi de Conform art. indiferent de modul lor de dobândire – art. Dacă în privinţa bunurilor imobile proprietatea este mai uşor de dovedit. Caracterul solidar al obligaţiei reprezintă. 361 alin. în condiţiile în care comunitatea de viaţă determină adesea o confuziune parţială a elementelor mobiliare din patrimoniile soţilor.). o formă de protecţie a terţilor de bună-credinţă care intră în relaţii patrimoniale cu unul dintre soţi.3.civ.

Astfel. În această situaţie. fiind viciată prin caracterul său echivoc. inventarul nu se întocmeşte. dovada contrară poate fi făcută prin orice mijloc de probă: registre de familie. lipsind astfel persoana interesată de un mijloc de probă eficient în dovedirea naturii juridice de bun propriu. în privinţa bunurilor mobile existente la momentul adoptării regimului separaţiei84. cum viaţa în comun generează inevitabil o confuziune inclusiv în privinţa posesiei bunurilor mobile corporale. 361 alin. (2). documente de bancă. poziţia pe care mijlocul respectiv se situează imprimându-i acestuia o anumită forţă probatorie: . conform alin. (3) al art. până la proba contrară se prezumă că dreptul de proprietate exclusivă aparţine soţului posesor. 361.în vârful piramidei sunt plasate înscrisurile care îndeplinesc exigenţele formale prevăzute de lege (pentru acele categorii de bunuri dobândite prin acte juridice la care se referă 84 Potrivit art. Din analiza art. facturi. utilitatea acestui inventar este mai pregnantă în cazul soţilor ale căror patrimonii conţin elemente consistente de natură mobiliară. când „dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplineşte formele cerute de lege” – alin. 361 reiese că legiuitorul a configurat o anumită ierarhie a mijloacelor de probă care pot fi invocate de persoana interesată pentru dovedirea proprietăţii exclusive asupra unui bun. (5) al art. din varii motive. martori. 271 . 361. un inventar se poate întocmi şi pentru bunurile mobile dobândite în timpul separaţiei de bunuri.. confuzia ar putea fi evitată dacă inventarul este riguros întocmit. Dar. potrivit legii. 361. posesia nu ar putea servi drept mijloc de probă. (4) al art. Neîndoielnic.publicitate ca şi aceasta – alin. de multe ori. Dacă. unei condiţii de formă pentru validitate ori unor cerinţe de publicitate”. pe baza declaraţiilor soţilor şi mai ales a mijloacelor de probă pe care aceştia le pot furniza. cu excepţia ipotezei în care „bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus. indicii etc.

Această aparentă lacună de reglementare este suplinită.pe următorul palier se situează posesia. se poate considera că o asemenea prezumţie este instituită implicit prin trimiterea pe care o face art. potrivit căreia bunurile asupra cărora niciunul dintre soţi nu poate justifica o proprietate exclusivă sunt considerate că le aparţin în indiviziune. în măsura în care 272 . considerăm că în relaţiile dintre ei dovada ar trebui permisă prin orice mijloc de probă. pentru ca baza piramidei. fără a fi necesară respectarea acelei ierarhii prestabilite de legiuitor. extrem de întinsă. Având în vedere imposibilitatea morală de preconstituire a unui înscris care există de cele mai multe ori între soţi. să fie alcătuită din orice mijloc de probă admis de lege. în lipsa inventarului. cât şi faţă de terţi. care statuează în sensul că „aparţin acestora în proprietate comună pe cote-părţi. de o incontestabilă utilitate practică. .treapta imediat inferioară este ocupată de inventarul bunurilor mobile întocmit de notar. prin apelul la dispoziţiile art. 362 alin. (1). 361. 362 alin. de unde rezultă că. dreptul de proprietate aparţine soţului posesor. fiecare pentru jumătate. (2) la art. 361. ordinea în care mijloacele de probă pot fi invocate trebuie urmărită atât în raporturile dintre soţi. Acest text instituie prezumţia potrivit căreia. Spre deosebire de alte sisteme de drept. dovada este exclusivă. însă. (5) al art. . Întrucât dispoziţiile art.” De asemenea. până la proba contrară. 361 nu fac niciun fel de distincţie. supus însă aprecierii suverane a judecătorilor fondului. reglementarea română nu a consacrat expres prezumţia legală de indiviziune.alin. în condiţiile legii. în sensul că nu se admite un alt mijloc de probă).

cotele-părţi fiind prezumate egale.3. potrivit legii. aplicându-se prevederile art. similar celui din materia regimului comunitar pentru actele cele mai grave. unei condiţii de formă pentru validitate ori unor cerinţe de publicitate. Astfel. Gestiunea bunurilor Independenţa soţilor – trăsătura esenţială a regimului separaţiei – se manifestă şi în privinţa gestiunii bunurilor. în condiţiile art. dictate în special de imperativul protejării intereselor familiei. foloseşte şi dispune în mod discreţionar de bunurile proprietate exclusivă. când dreptul de proprietate exclusivă.posesia este comună. Principiul enunţat comportă însă o serie de limitări. având ca obiect drepturile asupra locuinţei familiei sau bunurile ce mobilează/decorează această locuinţă. chiar şi în ipoteza în care locuinţa este proprietate exclusivă a unuia dintre soţi. dacă unul din soţi încheie acte de dispoziţie care pun în pericol grav interesele 273 . (2). Desigur. în primul rând. prin care se instituie un mecanism de cogestiune a anumitor bunuri. 322. coproprietatea se prezumă.2. valabilitatea oricăror acte juridice. fiecare soţ administrează. potrivit cărora „Dacă bunul este stăpânit în comun. sub rezerva de a-şi îndeplini obligaţia privind contribuţia la cheltuielile căsătoriei. De asemenea. potrivit art. 2. 633. a) Afectarea principiului independenţei soţilor în gestiunea bunurilor proprietate exclusivă se produce. prin acţiunea unor norme juridice din structura regimului primar imperativ. Astfel. până la proba contrară”. respectiv de coproprietate trebuie să rezulte din înscrisul care îndeplineşte formele cerute de lege. se prezumă că bunurile sunt în coproprietate. fără nicio ingerinţă din partea celuilalt. 316. conform art. este condiţionată de exprimarea consimţământului scris al celuilalt soţ. 634 alin. această prezumţie nu poate opera în cazul în care bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus.

Neexistând dispoziţii speciale în materie. pe cale judiciară se poate limita dreptul soţului titular de a dispune singur de anumite bunuri. neexistând în principiu decât bunuri proprietate exclusivă. după caz. 363 alin. (1). obligaţiile care se nasc în sarcina soţului beneficiar al folosinţei sunt cele ale unui uzufructuar. În principiu. respectiv numirea administratorului. vizând inventarierea bunurilor. b) O a doua categorie de limite survine în cazul imixtiunii unuia dintre soţi în gestiunea bunurilor personale ale celuilalt. Lichidarea regimului În condiţiile în care patrimoniile celor doi soţi sunt complet separate. O dispoziţie specială. mandat expres sau tacit ori gestiune de afaceri.C. în cazul regimului separaţiei dizolvarea nu ar trebui să implice o lichidare propriu-zisă. la data încetării ori schimbării regimului matrimonial”.4. vizează situaţia în care unul din soţi se foloseşte de bunurile celuilalt soţ fără împotrivirea acestuia din urmă. compensaţie etc. 726 şi 727 din N. se aplică dispoziţiile dreptului comun.2. 2. operaţiunea de lichidare va fi guvernată de regulile dreptului comun privitoare la partaj (în cazul bunurilor proprietate pe cote-părţi). în baza acestor prevederi va fi efectuat partajul bunurilor pe care soţii le-au dobândit în 274 . Astfel. constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor. 723. reglementată de art. cu excepţia celor prevăzute de art. îmbogăţire fără justă cauză.familiei. 363 alin. art. (1) teza a II-a statuează în sensul că soţul respectiv este ţinut să restituie „numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soţ sau. În privinţa fructelor pe care acest soţ le datorează titularului. principiul independenţei patrimoniale fiind astfel limitat. în funcţie de calificarea concretă pe care intervenţia unuia dintre soţi o poate primi: de regulă.civ.

365 că „La încetarea regimului separaţiei de bunuri. deci de o conexiune a datoriei cu lucrul (condiţie esenţială pentru invocarea dreptului de retenţie). 85 A se vedea art.indiviziune şi tot dreptului comun (al obligaţiilor) va fi supus regimul juridic al creanţelor existente între soţi. legiuitorul a prevăzut expres în art. ci de orice datorii pe care soţii le au unul faţă de celălalt. chiar fără legătură cu lucrul reţinut. În cazul soţilor.C. 275 . fizionomia dreptului de retenţie pare a fi una specială. cu o sferă de cuprindere mai întinsă faţă de cea conturată de dispoziţiile dreptului comun:85 nu mai este vorba neapărat de un debitum cum re iunctum. Pentru a înlătura orice posibilă interpretare echivocă. 2495-2499 din N.civ. fiecare dintre soţi are un drept de retenţie asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul faţă de celălalt”.

fie în mod liber. din care rezultă că orice convenţie matrimonială făcută după încheierea căsătoriei este nulă. care instituie un regim matrimonial unic. Modificarea regimului matrimonial potrivit noului Cod civil 2.1.. Secţiunea 2. 1395 C. pentru a permite astfel soţilor să-şi adapteze regimul matrimonial unor noi situaţii patrimoniale sau profesionale. regimurile matrimoniale erau imutabile. intervenite în timpul căsătoriei. în condiţiile creşterii instabilităţii economice a familiei. favorabil pluralismului şi flexibilităţii. în timpul căsătoriei. permisă numai modificarea convenţiei matrimoniale înainte de încheierea căsătoriei. considerăm că este necesar să se facă distincţie între modificarea convenţiei matrimoniale înainte de 276 . În timp. fiind consacrat de art.fr. În primul rând. Mutabilitatea regimului matrimonial este cu atât mai necesară astăzi. fie sub un anumit control judecătoresc.civ. Delimitări conceptuale Spre deosebire de Codul familiei. majoritatea ţărilor instituind posibilitatea soţilor de a modifica regimul matrimonial pe cale convenţională. imperativ şi imutabil (regimul comunităţii de bunuri). Principiul imutabilităţii a fost introdus în dreptul nostru prin preluarea vechiului art. Era. ceea ce însemna că. deci. Consideraţii generale Tradiţional. soţii nu puteau modifica sau schimba regimul matrimonial sub imperiul căruia s-au căsătorit.civ. 1228 C.CAPITOLUL VI Modificarea regimului matrimonial Secţiunea 1. regula imutabilităţii a fost abandonată. permite modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei.. noul Cod civil.

convenţia matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei.căsătorie şi modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei.) Totodată. după caz. Şi aceasta presupune încheierea unei convenţii. cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. De asemenea. după ce regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei şi-a produs efecte. 332 (prin convenţia matrimonială nu se poate deroga. de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. Modificarea convenţiei matrimoniale înainte de căsătorie se realizează cu acordul tuturor persoanelor care au participat la încheierea ei. specială şi având conţinut predeterminat) şi art.. 334 şi 335 pentru orice convenţie matrimonială. în faptul că. modificarea regimului matrimonial se realizează în timpul căsătoriei. cu consimţământul tuturor părţilor. pentru opozabilitate faţă de terţi. care trebuie să îndeplinească toate condiţiile convenţiei matrimoniale. trebuie respectate condiţiile de publicitate prevăzute de art. În schimb. pe când în timpul căsătoriei se modifică însuşi regimul matrimonial. convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi. autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale legale. după cum poate să privească doar anumite modificări în cadrul aceluiaşi regim matrimonial (de exemplu. 336 din N.civ. elimină clauza de preciput). 330 (înscris autentificat de notarul public. aşadar. Modificarea convenţiei matrimoniale 277 . potrivit art. sub sancţiunea nulităţii absolute.C. Modificarea convenţiei matrimoniale înainte de căsătorie poate să aibă ca obiect chiar înlocuirea regimului matrimonial iniţial ales de soţi. Astfel. înainte de încheierea căsătoriei vorbim de modificarea convenţiei matrimoniale (pentru că nu există încă un regim matrimonial aplicabil). în cadrul regimului comunităţii convenţionale viitorii soţi adaugă sau. Deosebirea dintre cele două ipoteze constă. exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică.

celălalt soţ pune în pericol interesele patrimoniale ale familiei. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru convenţiile matrimoniale.înainte de căsătorie presupune prezenţa tuturor celor care au participat la încheierea ei (a viitorilor soţi. soţii pot. prin actele încheiate. a terţilor care au făcut donaţii. „(1) După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei. să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice. 370-art. după caz. în timp ce modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei se realizează doar cu acordul soţilor. (3) Creditorii prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acţiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate sau. după caz.C.2.1. 369) şi cea judiciară a regimului matrimonial (art. la cererea unuia dintre soţi. 369 din N. dar şi. Reglementare Potrivit art.civ. Modificarea matrimonial convenţională a regimului 2. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale. (2) Dispoziţiile art. dacă. În al doilea rând. Art. 334. 335 şi 361 sunt aplicabile în mod corespunzător. 372). 369 prevede posibilitatea modificării regimului matrimonial după cel puţin un an de la încheierea căsătoriei. potrivit principiului simetriei actelor juridice). 291. Modificarea judiciară are în vedere trecerea pe cale judiciară de la regimul comunităţii de bunuri la regimul separaţiei de bunuri. ori de câte ori doresc. de când au luat cunoştinţă mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale. Aceasta este o modificare convenţională. 278 .2.. 2. noul Cod civil face distincţie între modificarea convenţională (art.

Condiţii de fond Din cuprinsul art.(4) Creditorii prevăzuţi la alin.” 2. potrivit art. precum şi unele condiţii speciale. Modificarea regimului matrimonial presupune consimţământul liber şi neviciat al soţilor. inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda intereselor lor.2. Chiar dacă la încheierea convenţiei matrimoniale iniţiale au fost părţi şi alte persoane decât viitorii soţi. (1). fie. (1) se referă expres la soţii care pot să modifice regimul matrimonial în timpul căsătoriei. consimţământul acestor persoane nu este necesar la modificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei. În ceea ce priveşte capacitatea. deşi la încheierea convenţiei matrimoniale au participat şi alte persoane.2. 369 alin. art. 369 alin. spre deosebire de situaţia în care convenţia matrimonială se modifică înainte de celebrarea căsătoriei. pentru modificarea regimului matrimonial nu se cere şi consimţământul acestora. soţii aduc anumite modificări în cadrul aceluiaşi regim matrimonial. prin care fie se înlocuieşte regimul matrimonial sub imperiul căruia soţii s-au căsătorit. Convenţia matrimonială prin care se modifică regimul matrimonial trebuie să îndeplinească unele condiţii generale de validitate ale contractelor. după caz.1. întrucât minorul care s-a căsătorit dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu. rezultă că modificarea directă a regimului matrimonial presupune încheierea unei convenţii matrimoniale.2. Condiţii generale. pe cale de excepţie. convenţia matrimonială se încheie „cu consimţământul tuturor părţilor”. raţiune pentru care. Astfel. de unde rezultă că. (3) pot invoca oricând. (1). 2.2. 330 alin. poate să 279 .

sub sancţiunea nulităţii absolute. Pentru opozabilitate faţă de terţi.2. Condiţii ad validitatem. în ceea ce priveşte obiectul convenţiei matrimoniale modificatoare.3. După împlinirea acestui termen.1.2. (1) care statuează că „Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga.încheie singur o asemenea convenţie matrimonială de modificare a regimului matrimonial. Noul Cod civil instituie condiţia ca de la data încheierii căsătoriei să fi trecut cel puţin un an.2.3.” 2.2. 332 alin. Despre modificarea convenţiei matrimoniale se face menţiune în actul de căsătorie. La modificarea regimului matrimonial trebuie să se ţină seama de limitele impuse convenţiei matrimoniale. ca şi pentru încheierea convenţiei matrimoniale. de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege” şi.2. Condiţii de opozabilitate faţă de terţi.2. 280 . 2. 2. iar. Limitele modificării regimului matrimonial. nu se poate deroga de la dispoziţiile prezentei secţiuni. dacă unul dintre soţi este comerciant. modificarea regimului matrimonial este supusă măsurilor de publicitate. trebuie avute în vedere dispoziţiile art. de asemenea. Condiţie specială. potrivit cărora. Este cerută ad validitatem forma autentică notarială. 2. 312 alin. Astfel. soţii pot modifica regimul matrimonial ori de câte ori doresc.2.2.3. şi în registrul comerţului. dacă prin lege nu se prevede altfel. (2). Condiţii de formă 2.2.3. “Indiferent de regimul matrimonial ales. prevederile art.

de exemplu. în principiu. de la data încheierii convenţiei în forma autentică notarială.civ. Astfel. modificarea regimului matrimonial nu este opozabilă terţilor. Prin urmare. astfel încât modificarea convenţională a regimului matrimonial trebuie să fie înscrisă în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. În acest sens. de alt tip. pe cale de excepţie. inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda intereselor lor86. chiar dacă s-au îndeplinit formalităţile de publicitate. pentru a fi opozabilă terţilor. după caz. Faţă de terţi. rezultatul poate să fie o înlocuire a regimului matrimonial cu un altul sau modificarea regimului existent. dacă modificarea s-a făcut în frauda intereselor lor.C. efectele se produc de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate. În funcţie de întinderea sau amploarea modificărilor. modificarea produce efecte.4. sunt aplicabile dispoziţiile privind publicitatea convenţiei matrimoniale. 2. creditorii prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acţiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate sau. 86 Acţiunea revocatorie este reglementată în N. de când au luat cunoştinţă mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale. În plus. Ei pot invoca oricând. abandonarea unui regim matrimonial în favoarea altuia. În acest caz. Efectele modificării regimului matrimonial convenţionale a Între soţi. este necesar ca prin modificarea regimului matrimonial soţii să nu fi urmărit fraudarea intereselor terţilor. 281 . pot trece de la regimul de comunitate la un regim de separaţie de bunuri sau invers.2. în art.Potrivit noului Cod civil. pentru opozabilitate faţă de terţi. soţii pot opta pentru o schimbare totală a regimului matrimonial. 1562-1565.

încetarea regimului comunităţii de bunuri va fi urmată de lichidarea acestuia.în sensul restrângerii sau al extinderii -. prin care. potrivit art. soţii pot opta pentru o schimbare parţială a regimului matrimonial. Cu atât mai mult. însă. cât eventualul partaj fraudulos al bunurilor comune. în sensul că pot să modifice doar regimul unuia sau al anumitor bunuri ori regulile referitoare la gestiunea bunurilor sau cele care privesc lichidarea regimului matrimonial. nu este necesară lichidarea regimului matrimonial anterior. lichidarea regimului matrimonial anterior. trebuie remarcat faptul că nu atât modificarea în sine a regimului matrimonial ar putea să aducă atingere creditorilor. (3). Pe de altă parte. care pot fi supuse împărţelii. Sub acest aspect. creditorul are la îndemână acţiunea revocatorie împotriva actului de împărţeală făcut în frauda lui. după caz. de regulă. prin micşorarea dreptului de gaj general al creditorilor chirografari. deşi nu este exclusă nici în cadrul separaţiei existenţa unor bunuri în coproprietate. 367.implică încetarea şi. de exemplu. fără însă ca legea să impună soţilor ca împărţeala să se facă odată cu schimbarea regimului sau într-un anumit termen de la data schimbării. dacă se trece de la regimul comunităţii la regimul separaţiei de bunuri. De exemplu. În cazul în care se trece de la un regim de separaţie de bunuri la un regim de comunitate. dar se modifică doar întinderea comunităţii . În acest caz. 369 alin. în special de împărţeala bunurilor comune. nu se ridică asemenea probleme complicate legate de lichidarea regimului matrimonial. dacă se menţine regimul comunităţii. soţii convin ca anumite bunuri să fie atribuite unuia dintre soţi. pentru a frauda pe creditorii celuilalt soţ. în condiţiile art. 282 .

Noţiunea de „interese patrimoniale ale familiei” este una de fapt.2. modificarea judiciară a comunităţii de bunuri se deosebeşte de simpla împărţeală judiciară a bunurilor în timpul căsătoriei. 357. care potrivit art. Condiţii Potrivit art. instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. Prin aceasta. atunci când celălalt soţ încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Instanţa trebuie să stabilească existenţa unei legături de cauzalitate între actele săvârşite de unul dintre soţi şi „starea de pericol” pe care aceste acte o generează. Potrivit alin. astfel. 370.3.C.” Se reglementează.3. (4) nu implică şi modificarea regimului matrimonial. instanţa. posibilitatea unei modificări judiciare a regimului comunităţii.1. (1) din N. 358 alin. Potrivit alin. poate pronunţa separaţia de bunuri. dispoziţiile art. din text dacă. 370 alin. care îşi va avea temeiul în hotărârea judecătorească. Nu rezultă. prin aceeaşi hotărâre judecătorească.. (3) al art. 283 . 370. „Dacă regimul matrimonial al soţilor este cel al comunităţii legale sau convenţionale.civ. însă. ceea ce înseamnă că instituirea judiciară a regimului separaţiei de bunuri este precedată de lichidarea regimului comunităţii de bunuri. la cererea unuia dintre soţi. (2) al art. al cărei conţinut se determină de instanţa de judecată de la caz la caz. Modificarea judiciară a regimului comunităţii de bunuri 2. Aceasta înseamnă că se va proceda la întocmirea inventarului bunurilor mobile proprii. la cererea unuia dintre soţi. constând în instituirea unui regim de separaţie de bunuri. care este supus formalităţilor de publicitate a convenţiilor matrimoniale. 361 se aplică în mod corespunzător.

ulterior. dispune ca aceste efecte să li se aplice chiar de la data separaţiei în fapt. Se pare că nu există niciun impediment legal. de exemplu.2 Efectele modificării judiciare a comunităţii de bunuri 2. nu de la data hotărârii judecătoreşti. dreptul de a cere separaţia de bunuri este un drept personal al soţilor. În primul rând. ci de la data formulării cererii. (1). dar pot interveni în cauză. cu excepţia cazului în care instanţa.3. la cererea soţilor. Potrivit art. instanţa să ia act şi de inventar. 371.1. 2. Evident. Într-adevăr. Efectele faţă de terţi. 372 alin. iar soţilor li se aplică regimul matrimonial prevăzut la art. 284 . acest regim pe cale convenţională. la cererea oricăruia dintre ei. fără să distingă după cum temeiul regimului matrimonial înlocuit este legal. separaţia de bunuri pronunţată de către instanţă face ca regimul matrimonial anterior să înceteze.2. precizăm că potrivit art. 2. dat fiind că art.instanţa ia act şi de inventarul bunurilor mobile sau dacă inventarul va fi întocmit separat de notarul public. în vederea reinstituirii comunităţii de bunuri. (1) are în vedere înlocuirea convenţională a „regimului matrimonial existent cu un alt regim”.3.3. 369 alin. 360365. Între soţi. se pune întrebarea dacă soţii pot modifica.2. prin hotărârea judecătorească. În acest context. nefiind prevăzută posibilitatea pentru soţi de a cere instanţei modificarea ulterioară a măsurii. dat fiind şi caracterul motivelor care pot justifica o asemenea măsură (interesele familiei). Efectele între soţi. Măsura trecerii la separaţia de bunuri este una definitivă. creditorii soţilor nu pot cere separaţia de bunuri. convenţional sau judiciar. cea mai simplă soluţie ar fi aceea ca.2. efectele separaţiei se produc retroactiv.

art. 285 .” Aceasta înseamnă că. în măsura în care terţii au fost prejudiciaţi prin instituirea regimului separaţiei de bunuri. 372. alin. 334 sau dacă terţii au cunoscut-o pe altă cale. (2). potrivit căruia „(1) Convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu unul dintre soţi decât dacă au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la art. de la data la care au luat cunoştinţă mai înainte de hotărârea judecătorească prin care s-a instituit separaţia de bunuri. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. după caz. (3) al art. 334 sau dacă terţii au cunoscut-o pe altă cale. . 370 prevede că se aplică în mod corespunzător dispoziţiile: .art.De asemenea. 369 alin. convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate de aceştia cu oricare dintre soţi înainte de încheierea căsătoriei. 334 privind înscrierea acestei modificări în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.art. În sfârşit. precum şi în celelalte registre pentru opozabilitate faţă de terţi. 335. potrivit alin. ceea ce înseamnă că despre această schimbare judiciară se va face menţiune pe actul de căsătorie. În al doilea rând. conform alin. (2) al art. 291. . înseamnă că hotărârea judecătorească prin care s-a instituit regimul separaţiei de bunuri nu poate fi opusă terţilor decât dacă au fost îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la art. De asemenea. ei au la îndemână acţiunea pauliană (revocatorie) în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate sau. separaţia de bunuri instituită prin hotărâre judecătorească nu poate fi opusă terţilor cu privire la actele încheiate cu oricare dintre soţi înainte de modificarea judiciară a regimului matrimonial. „Dispoziţiile art. Prin aplicarea „în mod corespunzător” a acestui text. pentru opozabilitate faţă de terţi.

286 . dacă dovedesc că schimbarea sau lichidarea judiciară a regimului matrimonial s-a făcut în frauda intereselor lor.De asemenea. să invoce oricând inopozabilitatea noului regim al separaţiei de bunuri. respectiv inopozabilitatea lichidării regimului comunităţii de bunuri. ei pot. pe cale de excepţie.

37-44. Aceeaşi modificare legislativă a reintrodus divorţul prin consimţământ mutual. Codul familiei consacră instituţiei desfacerii căsătoriei Capitolul IV al Titlului I. de urmat în toate pricinile având ca obiect desfacerea căsătoriei. dispoziţiile dreptului material completându-se cu cele ale Codului de procedură civilă privitoare la divorţ. Reglementare Desfacerea căsătoriei. art. principalele efecte ale actului juridic al căsătoriei în raporturile dintre soţi. remarcăm abandonarea principiului caracterului excepţional al desfacerii căsătoriei.fam. art.Of. în anumite condiţii. căsătoria poate fi desfăcută şi „numai pe baza acordului ambilor soţi” art. putând fi pronunţat la iniţiativa unuia din soţi sau pe temeiul consimţământului ambilor soţi. în special efectele de natură personală. 177 din 26 iulie 1993. Divorţul stinge. Dispoziţiile relative la divorţ au fost substanţial modificate prin Legea nr. Noţiunea de „desfacere a căsătoriei”. nr. În sistemul actual reglementat de Codul familiei. 287 . art. este singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate. 59/199387 şi.TITLUL VII DESFACEREA CĂSĂTORIEI CAPITOLUL 1 Consideraţii generale. 87 M. 38 alin. derogatorie de la dreptul comun. (2) C. prevăzându-se că. 607-619. comparând textele (avem în vedere textul de referinţă. divorţul este posibil numai pe cale judiciară. prin care se instituie o procedură specială. în reglementarea anterioară şi ulterioară intervenţiei legiuitorului). divorţul. la data rămânerii irevocabile a hotărârii instanţei. 38 C.fam.

apreciind.fam.). datorită unor motive temeinice. În contextul motivelor de divorţ. continuarea căsătoriei este imposibilă Trib. Reamintim că alienaţia. pe care trebuie să le aplice în litera şi spiritul lor. consimţământul mutual al acestora.89 nu şi de însuşi soţul bolnav. subminând astfel „familia şi societatea".. 37 şi art. Constanţa. când alienaţia mintală cronică putea fi invocată în susţinerea cererii de divorţ88 numai de soţul lezat de consecinţele maladiei. fiindcă imposibilitatea continuării căsătoriei implică vinovăţia unuia sau a ambilor soţi. spre deosebire de vechea reglementare. existente în momentul încheierii căsătoriei atrag nulitatea absolută a actului juridic al căsătoriei (art. 38 alin.În fine. Analiza dispoziţiilor referitoare la desfacerea căsătoriei indică preferinţa legiuitorului pentru sistemul (concepţia) mixt asupra divorţului. 90 Curtea Constituţională. s-a decis că reclamantul. 69-70.fam. în esenţă. 38 C.D. 26 alin. că „instanţele de judecată dispun de instrumente legale pentru a nu permite desfacerea cu uşurinţă a căsătoriei. 7/1987. În cazul divorţului prin acordul soţilor.R. subliniem încă de pe acum. culpa exclusivă a soţului reclamant. precum şi debilitatea mintală. avem în vedere alienaţia mintală survenită ulterior încheierii căsătoriei. s-a pronunţat în sensul respingerii excepţiei. îmbinat raţional principiul stabilităţii căsătoriei cu admisibilitatea desfacerii ei.). acţionând astfel în sensul îndeplinirii obligaţiei ce revine autorităţilor publice de a respecta şi ocroti viaţa de familie." 88 288 . raporturile dintre soţi sunt grav vătămate. suferind de schizofrenie medical confirmată. nr. care proclamă rolul autorităţilor publice în respectarea şi ocrotirea vieţii de familie. când continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. (3) C. R.fam. (1) din Constituţie. p. afară de. Este. ca sancţiune. sub imperiul reglementărilor astăzi în vigoare „oricare dintre soţi poate cere divorţul atunci când starea sănătăţii sale face imposibilă continuarea căsătoriei” (art. are semnificaţia unei prezumţii peremptorii a motivelor temeinice de divorţ. exprimat stăruitor. întrucât textele criticate îngăduie „posibilitatea de a divorţa cu uşurinţă". nu poate pretinde că relaţiile de familie sunt deteriorate din cauza stării sale de sănătate şi că. privit deopotrivă ca remediu şi ca sancţiune: ca remediu pentru că. din cauza cărora continuarea căsătoriei nu mai este posibilă90. decizia civilă nr. 201/1987. 89 De exemplu. 9 şi 19 C. jud. astfel. pentru el. în raport cu dispoziţiile art. sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.

Of. constatând că nu există temeiuri pentru a se reconsidera jurisprudenţa în materie. introducând criterii mult mai relaxate din perspectiva cazurilor de divorţ edictate prin lege. 453 din 9 august 2001). 163 din 22 mai 2001 (M. Decizia nr. nr. 311 din 6 aprilie 2006 a Curţii Constituţionale (M. nr. În acelaşi sens. 402 din 9 mai 2006). Decizia nr.Noua reglementare a Codului civil modifică în mod radical concepţia clasică legată de desfacerea căsătoriei. aducând în discuţie posibilitatea realizării divorţului pe cale administrativă sau prin procedură notarială.Of. 289 .

. deducem următoarele condiţii cumulative ale acestui divorţ din culpă: .fam.pr.CAPITOLUL 2 Cazurile de divorţ Potrivit actualei reglementări a art. 37 alin.fam. 6131 alin.. (2) C. potrivit căruia „Instanţa judecătorească poate desface căsătoria prin divorţ atunci când. Aşa cum stabileşte art. desfacerea căsătoriei poate fi pronunţată fie la iniţiativa unuia dintre soţi. Divorţul prin acordul soţilor în actuala reglementare poate fi solicitat dacă de la data încheierii căsătoriei a trecut mai mult de un an şi dacă din căsătorie nu au rezultat copii minori.. raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. termen la care instanţa va verifica dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi.civ. (1) . „căsătoria se poate desface prin divorţ. existenţa acordului acestora este premisa declanşării şi condiţia finalizării procedurii judiciare. datorită unor motive temeinice.fam. va trece la judecarea cererii. divorţul fiind urmare a manifestării de voinţă a unuia sau a ambilor soţi care nu mai consideră posibilă continuarea relaţiilor de căsătorie. preşedintele instanţei va verifica existenţa consimţământului soţilor. După cum rezultă din prevederile cuprinse în art. 290 . neviciat al consimţământului soţilor în sensul desfacerii căsătoriei este subînţeleasă. după care va fixa un termen de 2 luni în şedinţă publică. în caz afirmativ. primind cererea de divorţ formulată în condiţiile art. 38 C. fie pe temeiul consimţământului ambilor soţi. Deşi nu este prevăzută în mod explicit printre cerinţele divorţului prin consimţământ mutual. .. (2) din C. existenţa şi caracterul liber. 38 alin.există motive temeinice de divorţ. de fapt.” Desfacerea căsătoriei presupune existenţa unei căsătorii valabil încheiate ale cărei efecte se sting pentru viitor.motivele temeinice invocate au vătămat grav relaţiile dintre soţi. 38 alin. (2) C. Din interpretarea art.

divorţul prin acord -. condiţie de admisibilitate a cererii .fam. 91 291 . op.. 31/1954 prevede că declararea judecătorească a dispariţiei poate avea loc numai dacă a trecut un an de la data ultimelor ştiri. . în sistemul actual reglementat de art.. (1) din Decretul nr. Termenul de un an din această materie aminteşte. 373 N.I.continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. nici de decădere91. Filipescu.trecerea a mai mult de un an de la încheierea căsătoriei. 38 alin.existenţa unei cereri formulate de ambii soţi în faţa instanţei competente. Este evident că noua reglementare abordează cazurile de divorţ şi motivele de divorţ într-o manieră mult mai relaxată şi mai puţin formalistă. constatăm că. nu este nici de prescripţie. după o separare în fapt care a durat cel puţin doi ani.de termenul stabilit în materie de declarare judecătorească a dispariţiei şi a morţii: art.la cererea unuia dintre soţi. 38 alin.prin acordul soţilor. cit. din care rezultă că persoana era în viaţă. .existenţa consimţământului soţilor. încercând o adaptare a instrumentelor juridice la realităţile societăţii moderne.atunci când din cauza unor motive temeinice raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. .fam. stabilit prin art..inexistenţa unor copii minori născuţi din căsătorie. mai ales. prin urmare se va socoti pe zile A se vedea I.C.P Filipescu. sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ.condiţie de exercitare a dreptului subiectiv. În conformitate cu noua reglementare prevăzută de art. . prin durata şi. . (2) C. În literatura de specialitate. divorţul poate avea loc: . se apreciază că termenul de un an. la cererea ambilor soţi. Abordând prima posibilitate .. prin funcţiile sale .. acesta se realizează numai pe cale judiciară. A. (2) lit. 16 alin. a) C. cu respectarea următoarelor condiţii: .la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. 203.civ. p. .

respectiv art. fără a se lua în calcul ziua încheierii căsătoriei . termenul considerându-se împlinit în ziua şi luna corespunzătoare momentului iniţial.a) şi art. De asemenea.375-378 instituie.întregi. . posibilitatea desfacerii căsătoriei prin acord. (3) al aceluiaşi text dispune că declararea judecătorească a morţii nu va fi precedată de declararea dispariţiei dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia. 374 N. . O analiză comparativă a dispoziţiilor în vigoare în prezent şi a celor aduse în discuţie în noul Cod civil relevă o extindere importantă a ariei de incidenţă a divorţului prin acordul părţilor. Secţiunea 1. fiind dată posibilitatea desfacerii căsătoriei în aceşti termeni şi pentru soţii ce au copii minori născuţi din căsătorie. consimţământ liber şi neviciat. 373 lit. termenul de un an s-a împlinit la 16 martie 2002.în condiţiile existenţei consimţământului soţilor.92 Noile texte ale Codului civil.indiferent de data încheierii căsătoriei. stabileşte că divorţul prin acordul soţilor poate fi solicitat instanţei de judecată în următoarele condiţii: .la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ.C. posibilitatea realizării divorţului prin acord pe cale judiciară. pe cale notarială sau administrativă.indiferent de existenţa sau nu a unor copii minori rezultaţi din căsătorie. apreciem ca deosebit de importantă abordarea mai puţin formalistă din perspectiva desfiinţării unor termene stricte iar alin. . 92 De exemplu.civ. ziua de plecare fiind cea de-a doua zi de căsătorie. 292 . iar pe de altă parte. pe de o parte. împrejurări care sunt de natură să justifice moartea prezumată a celui dispărut.practic. dacă încheierea căsătoriei a avut loc pe data de 15 martie 2001. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară Art.

Art. . . pot solicita desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public de la locul căsătoriei sau de la locul ultimei locuinţe comune a soţilor.C. instanţa învestită cu soluţionarea cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ. 375 N. putându-se adresa instanţei cu o solicitare de desfacere a căsătoriei prin acordul părţilor indiferent de data încheierii căsătoriei. în noua procedură de desfacere a căsătoriei prin acord pe cale administrativă sau prin procedură notarială se instituie un termen de 30 de zile de la primirea cererii de către ofiţerul de stare 293 . Similar cu reglementarea actuală a divorţului prin acordul soţilor.la cererea comună a ambilor soţi. deci. stabileşte că dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Subliniem faptul că divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis în niciun caz dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.de respectat cu privire la durata căsătoriei. copii născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Secţiunea 2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială Modernitatea dispoziţiilor noului Cod civil este. În toate împrejurările.civ.existenţa acordului soţilor. Rezultă. că se poate solicita desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor pe cale notarială sau administrativă în următoarele condiţii: . însă. relevată pe deplin în abordarea absolut revoluţionară pentru sistemul de drept român a posibilităţii desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor în faţa unui notar sau în faţa unui ofiţer de stare civilă.inexistenţa din căsătorie a unor copii minori.

. atunci când admite solicitarea soţilor şi procedează la eliberarea certificatului de divorţ. cerinţele prevăzute în prezent pentru hotărârile judecătoreşti. în condiţiile reglementate de art.civilă sau notarul public pentru eventuala retragere a cererii de divorţ. ofiţerul de stare civilă sau notarul public vor verifica dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă există consimţământul lor liber şi neviciat în acest scop. din punctul de vedere al motivării şi al formei. apreciem că decizia luată de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public. 374 din N. În contextul în care divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială introduce posibilitatea 294 . în acest gen de procedură. competenţa de soluţionare a acestora revine instanţei de judecată. (4) şi (5) şi art. nu este supusă niciunei căi de atac. În ipoteza unor divergenţe dintre soţi pe acest aspect. pentru divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară.C. În ceea ce priveşte celelalte cereri formulate de soţi cu privire la alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg. Dacă soţii vor stărui în divorţ.C.civ. se va realiza finalizarea solicitărilor prin eliberarea directă a unui certificat de divorţ. care presupunem că nu va îmbrăca. 378 N. rămânând însă în discuţie posibilitatea formulării unor cereri în temeiul legii contenciosului administrativ. document cu caracter administrativ. 376 alin. îndrumând soţii să se adreseze instanţei de judecată.civ. ofiţerul de stare civilă sau notarul public vor emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ. Este interesant de văzut faptul că. ofiţerul de stare civilă sau notarul public vor proceda la eliberarea unui certificat de divorţ în care nu se vor face menţiuni cu privire la culpa soţilor. După expirarea acestui termen. Din interpretarea dispoziţiilor art. Pentru a se putea realiza desfacerea căsătoriei în această procedură este esenţial ca părţile să se înţeleagă cu privire la numele de familie pe care urmează să-l poarte după divorţ.

civ. 378 alin. aceasta urmând a efectua menţiunile necesare în certificatul de căsătorie. În situaţia în care cererea a fost înregistrată la primăria în a cărei rază teritorială soţii au avut ultima locuinţă comună. În ipoteza constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către notarul public. însă. va înainta o copie certificată a acestuia la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria.civ. În practică. în ipoteza în care soţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie pe care să-l poarte după divorţ. Arătam mai devreme că.civ. (2) N.C. va face menţiunile necesare în actul de căsătorie. se pune în mod necesar problema reglementării unui circuit al comunicărilor de ordin administrativ prin care să se poată realiza în mod eficient menţiunile necesare în actul de căsătorie în scopul informării publice a terţilor. imediat după emiterea certificatului de divorţ. dacă solicitarea de divorţ este depusă chiar la primăria unde s-a încheiat căsătoria. după emiterea certificatului de divorţ. 377 din N. se poate pune şi problema refuzului acestor agenţi ai autorităţii publice de a proceda la desfacerea căsătoriei.C. art. Legiuitorul a avut în vedere ca. că împotriva acestui refuz nu există nicio cale de atac. aceasta urmând a efectua menţiunile necesare în certificatul de căsătorie. stabileşte că. cerere formulată în conformitate cu oricare din motivele reglementate de art. ofiţerul de stare civilă. Aceasta nu exclude posibilitatea ca soţii să se adreseze cu o cerere de divorţ instanţei de judecată.civ. notarul va emite certificatul de divorţ şi va înainta de îndată o copie certificată a acestuia la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria. să precizeze foarte clar în art. în aceste situaţii. Dacă refuzul ofiţerului de stare civilă sau al notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi de a emite certificatul de divorţ este un refuz abuziv.C. 373 N. dacă nu sunt întrunite condiţiile art. ofiţerul de stare civilă sau notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ. ofiţerul de stare civilă.de a determina competenţa în raport de locul încheierii căsătoriei sau de locul ultimei locuinţe comune a soţilor.C. 375 N. oricare dintre cei doi soţi se poate adresa pe 295 . Astfel.

38 alin. (1) C. În reglementarea noului Cod civil – art. sunt lăsate la aprecierea instanţei. în loc de a le enumera. în actuala reglementare a art. chiar exemplificativ. 373 lit. 38 alin. de posibilitatea pronunţării divorţului chiar dacă în totalitate culpa aparţine reclamantului.. ţinând seama de toate circumstanţele care particularizează o speţă determinată. (3) C. evocând responsabilitatea a cel puţin unuia dintre soţi.379-380. sunt cu adevărat serioase şi severe. raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. însă. Secţiunea 3. „Instanţa judecătorească poate desface căsătoria prin divorţ atunci când. Divorţul din culpă Potrivit celor deja meţionate. datorită unor motive temeinice. prin natura şi gravitatea lor compromiţând relaţiile dintre soţi. Motivele de natură subiectivă. Cauzele concrete ale desfacerii căsătoriei nu sunt individualizate în legislaţia noastră. se poate pronunţa divorţul din culpă atunci când din cauza unor motive temeinice raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 296 . urmând să decidă desfacerea căsătoriei numai atunci când motivele. termenii edictaţi în actualul Cod al familiei.fam. neimputabile vreunuia dintre soţi. fondate pe conduita culpabilă a unuia sau a ambilor soţi şi care a condus la deteriorarea relaţiilor de familie art. a căror realitate a fost dovedită. boală care face imposibilă continuarea căsătoriei art.fam. Elementul de noutate este adus. păstrânduse. ele pot fi de natură subiectivă. (1) C. practic vorbim aici de boala gravă a unuia din soţi.cale separată pentru repararea prejudiciului instanţei competente în materie. sau de natură obiectivă. practic.b).fam. 38 alin. legiuitorul a preferat să acorde judecătorului libertate deplină în aprecierea temeiniciei motivelor invocate. art.

R. ci deopotrivă ca remediu pentru o stare de fapt ce a devenit de nesuportat pentru cel puţin unul dintre soţi. care alimentează neînţelegerile dintre soţi. cit. existenţa unor nepotriviri de ordin fiziologic95. supra. decizia nr. 53-54. Suprem. 1971. decizia nr.În practica judiciară au fost reţinute ca fiind întemeiate motive precum: sustragerea îndelungată şi nejustificată a soţului pârât de la obligaţia de a convieţui dacă. dacă se face însă dovada că între soţi există o atmosferă tensionată. decizia nr.R. jud. R.R. Maramureş. transformându-se într-o atitudine duşmănoasă. Hunedoara. p. secţia civilă. 4/1971. decizia civilă nr. supra. 1). 10/1978. CD. 1823/1971.D. S-a decis că actele singulare de lovire nu sunt de natură să justifice desfacerea căsătoriei. 643/1978. într-o asemenea ipoteză cererea acestuia fiind neîntemeiată . p. 61. 1823/1971. Plenul Trib. secţia civilă. 10/1969. 636/1981. secţia civilă. nr. secţia civilă. afară de cazul în care ar depăşi anumite limite rezonabile. p. 1/1979. 12/1977. infidelitatea unuia dintre soţi.R.D. Cu toate că divorţul nu intervine exclusiv cu titlu de sancţiune îndreptată împotriva soţului ori a soţilor vinovaţi. mai cu seamă când nu este vorba de „simple accidente”94. 10/1974 (pct. nr. Instanţa este datoare să verifice dacă situaţia nefirească a despărţirii faptice nu se datorează chiar comportamentului soţului reclamant. secţia civilă. p. Motivele de divorţ invocate şi dovedite în cursul procesului permit instanţei. Trib. Suprem. Suprem. Suprem. stabilite pe baza probelor administrate. 53. 34. jud. 766/1978. R. 95 Trib.R. 135. actele de violenţă fizică sau/şi verbală ale unuia dintre soţi. să stabilească culpa unuia sau a ambilor soţi în destrămarea căsniciei. nefiind cu putinţă reluarea vieţii conjugale93. cit. decizia nr. modificată prin Decizia de îndrumare nr. 94 Trib. 538/1970.Trib. decizia nr. R. 1823/1971. decizia civilă nr. Bistriţa-Năsăud. în prezent.. jud.D. în raport de împrejurările cauzei. secţia civilă. Trib. p. CD. nu poate fi invocată în susţinerea cererii de divorţ. p. R. 47. 1974. p. divorţul este admisibil Trib. În ceea ce priveşte reacţia scuzabilă a unuia dintre soţi faţă de actele de violenţă sau infidelitatea celuilalt. Suprem. decizia civilă nr. Repertoriu. Suprem. decizia nr.. 793/1978. Trib. Trib. nr. pe anii 19801985. instanţa şi-a format convingerea că despărţirea faptică este definitivă.D. de asemenea. Suprem. 93 297 . 1096/1976. datorită scandalurilor şi certurilor provocate de pârât. 29-30. 11/1978. p. stabilirea sau repartizarea culpei este relevantă sub aspectul Trib. nr. 143.R. Decizia de îndrumare nr.D. A se vedea. nr.

dar s-a admis cererea reconvenţională a soţului iniţial pârât în divorţ. pretinsa culpă a soţului pârât invocată de reclamant. 10/1974. datorită motivelor temeinice. de asemenea. prin Legea nr. fie din vina exclusivă a soţului pârât. Sub primul aspect. Suprem. acela al admisibilităţii cererii de divorţ. culpa concurentă a soţului reclamant fiind gravă şi neîndoielnic stabilită (art. culpă de natură să justifice prin ea însăşi desfacerea căsătoriei. precum şi al efectelor desfacerii căsătoriei. solicitând. cererea introductivă a reclamantului a fost respinsă. În urma modificărilor aduse art. Practic.fam. continuarea căsătoriei să fie vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei”.civ) . s-a renunţat la condiţia restrictivă ca. Instanţa poate pronunţa desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi atât în situaţia în care numai unul dintre ei (reclamantul) a făcut cerere de divorţ . divorţul se pronunţă fie din vina ambilor soţi.pr. divorţul se va putea pronunţa inclusiv din vina exclusivă a soţului reclamant. Este de reţinut că. supra. şi anume „continuarea căsniciei nu mai este posibilă”. această condiţie fiind înlocuită cu cerinţa neataşată persoanei vreunuia dintre soţi.admisibilităţii cererii de divorţ.cât şi în cazul în care ambii soţi au cerut divorţul. 38 C. modificată prin Decizia de îndrumare nr.însă din probele administrate reiese culpa ambilor. 617 alin. 96 298 . în situaţia în care alături de cererea introductivă a soţului exclusiv vinovat există o cerere reconvenţională a celuilalt soţ. Decizia de îndrumare nr. odată constatată de instanţă. iar Plenul Trib. Divorţul nu poate fi pronunţat în situaţia în care din probele administrate rezultă culpa exclusivă a soţului reclamant. Potrivit îndrumărilor fostei instanţe supreme. desfacerea căsătoriei. (2) din C. şi el. desfacerea căsătoriei96. Desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi presupune culpa concurentă gravă a soţului reclamant. cit. 10/1969. 59/1993. iar soţul pârât nu a formulat cerere reconvenţională solicitând. într-o asemenea ipoteză. face posibilă verificarea şi a celorlalte cerinţe în prezenţa cărora poate fi pronunţată disoluţia căsătoriei.

Vinovăţia soţilor.).). 41 alin. precum şi cea reconvenţională. obligaţia aceluiaşi fost soţ de a da întreţinere fostului său soţ se menţine şi poate fi valorificată oricând. De asemenea. a distrus ori a sustras o parte din bunurile comune. Sub cel de-al doilea aspect. la împlinirea termenului dreptul său stingându-se. efective la dobândirea bunurilor comunitare. acest soţ nu va avea drept la întreţinere din partea fostului său soţ decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei (art.instanţa a admis cererea principală. în raporturile dintre ei. acela al raportului dintre vinovăţia unuia sau a ambilor soţi şi efectele desfacerii căsătoriei. (2) C. este de semnalat că. dacă divorţul s-a pronunţat din vina exclusivă a unuia dintre soţi. stingându-se. cota ce-i revine va reflecta conduita sa. singurul vinovat de desfacerea căsătoriei. dreptul la întreţinere încetând.fam. în schimb. cotele cuvenite fiecărui devălmaş stabilindu-se potrivit contribuţiei reale. Culpa unuia dintre soţi poate fi criteriu de preferinţă în favoarea celuilalt la atribuirea locuinţei comune. chestiunea încredinţării copiilor minori spre creştere şi educare unuia dintre părinţi sau. în cazuri extreme. prin recăsătorirea creditorului întreţinerii. ci pentru că faptele sale au constituit deopotrivă motive temeinice de divorţ şi motive pentru stabilirea de cote diferenţiate de contribuţie la dobândirea comunităţii de bunuri. anterior căsătoriei sau în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei şi dintr-o împrejurare în legătură cu căsătoria (art. (5) C.).fam. unei 299 . eventual. 41 alin. şi de această dată. aşa cum rezultă din hotărârea instanţei. prin recăsătorirea beneficiarului întreţinerii (art.fam. când unul dintre soţi a risipit. dar nu pentru că acest soţ ar fi fost. nu are consecinţe directe asupra partajării bunurilor comune. Divorţul din vina ambilor soţi asigură fiecăruia dintre foştii soţi un drept la întreţinere pe toată durata stării de nevoie în care s-ar afla datorită incapacităţii de a munci survenită în timpul căsătoriei. Bineînţeles. (4) C. 41 alin.

de aceea eventualele discordii dintre unul din soţi şi alţi membrii ai familiei (de regulă. mai puţin situaţiile care ţin de culpa exclusivă a reclamantului.). dar.civ. în care divorţul se va putea pronunţa din culpa acestuia. hotărârea prin care se pronunţă desfacerea căsătoriei nu se va motiva (art. indiferent că o astfel de cerere a fost sau nu formulată. părinţii celuilalt). Stabilitatea familiei nu este o chestiune care să privească exclusiv soţii în cauză.C. La cererea ambilor soţi. Precizăm că. Cum.pr. Motivele de natură subiectivă sau obiectivă afirmate şi dovedite în faţa instanţei vor constitui temei al desfacerii căsătoriei numai dacă s-au răsfrânt asupra relaţiilor dintre soţi. interesează exclusiv relaţiile dintre soţi. instanţa este obligată să statueze cu privire la culpa soţilor. precum şi de întreg complexul de împrejurări caracteristice speţei. de aceea instanţa nu este un simplu „ghişeu” de înregistrare a divorţului. credem că toate cele mai sus arătate ca fiind interpretări câştigate prin interpretările instanţelor de judecată vor putea fi analizate şi prin raportare la reglementarea nouă a divorţului din culpă.388 din N. vătămându-le grav. erodând sau chiar distrugând liantul afectiv al relaţiilor conjugale. în conformitate cu art. de măsura în care acestea au marcat convieţuirea soţilor. Instanţa judecătorească urmează să aprecieze în concret dacă menţinerea căsătoriei mai este sau nu posibilă. nu sunt relevante. trăinicia relaţiilor dintre soţi este condiţionată de o multitudine de factori extrajuridici. (2) din C. 617 alin. în măsura în care nu se regăsesc şi în relaţia dintre soţi. După intrarea în vigoare a dispoziţiilor noului Cod civil.terţe persoane. apărarea căsătoriei prin mijloace juridice nu poate fi 300 .civ. însă. soţul nevinovat putând să ceară soţului vinovat o despăgubire. ţinând seama de natura şi gravitatea motivelor de fapt invocate. va fi soluţionată ţinându-se seama exclusiv de interesele copiilor. sub aspectul soluţionării cererii de divorţ.

În situaţia în care soţul reclamant decedează în timpul procesului.C.c). pe de o parte. prin art. nu alterează iremediabil relaţia cuplului conjugal. doar în acest fel. 301 . Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ Motivele de natură obiectivă. Secţiunea 4. moştenitorii săi pot continua acţiunea de divorţ conform art.380 din N. divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului reclamant. 379 alin. În cazul în care pârâtul se va declara de acord cu divorţul cerut de reclamant. iar pe de altă parte.civ. posibilitatea desfacerii căsătoriei la cererea unuia dintre soţi după o separare în fapt care a durat cel puţin doi ani. Secţiunea 5. ca desfacerea căsătoriei să nu fie refuzată dacă se constată că. dar dorim să o subliniem distinct în acest material. abordează această formulă de desfacere a căsătoriei la secţiunea dedicată divorţului din culpă. (2) N. 373 lit.fam.realizată decât în limite rezonabile. în mod obişnuit (faţă de natura motivelor aduse în atenţia judecătorului). Acţiunea continuată de moştenitori va fi admisă numai dacă instanţa va constata culpa exclusivă a soţului pârât. poate fi asigurată protejarea intereselor unuia sau ambilor soţi. (3) C. independente de conduita culpabilă a vreunuia dintre soţi. 38 alin. În această ipoteză. ceea ce presupune. constituie temei al desfacerii căsătoriei şi „oricare dintre soţi poate cere divorţul arunci când starea sănătăţii sale face imposibilă continuarea căsătoriei” art. instanţa se va pronunţa fără a face menţiune despre culpa soţilor. Este adevărat că art. întrucât ea aduce un element de noutate din perspectiva unui motiv de divorţ ce ţine exclusiv de separarea în fapt a soţilor. Divorţul după o separare în fapt Noul Cod civil introduce.civ. menţinerea căsătoriei ori de câte ori neînţelegerile dintre soţi au caracter pasager şi.C.

cererea de divorţ fondată pe art. În situaţia în care desfacerea căsătoriei se va pronunţa în temeiul art.fam..d) şi art. care nu se dobândeşte. dacă boala face imposibilă continuarea căsătoriei. precum şi de cel lipsit vremelnic de facultăţile mintale. 9 coroborat cu art. altele decât cele care. (3) C. Necomunicarea reciprocă de către viitorii soţi a eventualelor afecţiuni de care suferă. 381. cu începere de la data când soţul îndreptăţit să o invoce a cunoscut motivul de nulitate relativă. apreciem că s-au avut în vedere atât afecţiunile de natură fizică.fam. căsătoria încheiată de alienatul sau debilul mintal. Spre deosebire de nulitatea absolută a actului juridic. desfacerea căsătoriei putându-se pronunţa.d). fiind reglementată de art. Ţinând seama de prevederile art.fam. 21 C. este admisibilă. Dacă boala psihică de natura celor amintite (afară de debilitatea mintală. nulitatea relativă este supusă unui termen de prescripţie. cât timp nu a avut discernământul faptelor sale. cât şi cele de natură psihică.Această posibilitate este preluată şi în noul Cod civil. 373 lit. sunt impedimente la căsătorie. organică.. ci există de la naştere) a debutat ulterior încheierii căsătoriei. 373 lit. este lovită de nulitate absolută.fam. Prin împlinirea termenului de prescripţie. 19 C. şi poate atrage anularea căsătoriei la cererea soţului al cărui consimţământ a fost viciat prin dol (art. soţul pierde şansa de a obţine desfiinţarea căsătoriei.). 9 C. Gravitatea maladiei precum şi severitatea formelor sale de manifestare sunt relevante sub aspectul admisibilităţii acţiunii. potrivit art. constituie o încălcare a obligaţiei instituite prin art. În lipsa oricărei precizări referitoare la natura afecţiunii ce poate susţine cererea de divorţ şi întrucât desfacerea căsătoriei pe motivul precarităţii stării de sănătate evocă ideea divorţului remediu ca soluţie pentru o situaţie ce nu mai poate dăinui. de 6 luni în materie de căsătorie.fam. 38 alin. cum reiese din textul citat. 10 C. nu se va face menţiune despre culpa soţilor. dar boala de care suferă celălalt poate 302 .

este cauza imposibilităţii continuării relaţiilor maritale. pe anii 1980-1985. anterior modificărilor aduse art. Repertoriu .pr. p. 617 alin.98 Sub auspiciile reglementărilor anterioare modificărilor aduse Codului familiei prin Legea nr. p. jud. 10/1969. (2) C.civ. nu se va statua cu privire la vinovăţia soţilor în desfacerea căsătoriei. nr. prin Legea nr. 38 din C. 7/1987. aspect preluat şi în noul Cod civil. 1974. R. secţia civilă. Dată fiind natura motivelor invocate. Decizia de îndrumare nr.D. 59/1993.. modificată prin Decizia de îndrumare nr. A se vedea Plenul Trib. 10/1974. îndrumată de fosta instanţă supremă. instanţa. 20/1987. La cererea ambilor soţi. prevede în mod expres această soluţie doar pentru ipoteza divorţului prin acordul soţilor. (3) C. 1938/1983. CD. 617 alin. A se vedea Trib. 5 lit. 29. nu va motiva hotărârea sa (art. decizia nr.pr. 69-70. boala gravă survenită în timpul căsătoriei constituia motiv temeinic de divorţ aflat numai la îndemâna soţului lezat de consecinţele maladiei. se înţelege. Constanţa.fam. p.). Art. decizia civilă nr. 97 303 . 59/1993. spre deosebire de motivele temeinice de natură subiectivă care nu justifică desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soţului reclamant în prezenta reglementare a Codului familiei.R.întemeia o acţiune de divorţ dacă. a). Acest motiv de divorţ poate fi invocat de însuşi soţul bolnav97. pct. 36.civ. pronunţând divorţul. 98 Aceeaşi era soluţia promovată de practica judiciară. Trib.. Suprem. Suprem.

Secţiunea 2. în primul rând raporturile patrimoniale. 375 N.C. căsătoria este desfăcută cu data eliberării certificatului de divorţ. până acum substanţial marcate de regulile comunităţii matrimoniale de bunuri.. Ca trăsătură comună. În mod excepţional. 380 N.. atât între soţi. şi copiii lor. În ceea ce priveşte procedurile realizate în conformitate cu dispoziţiile art. pe de o parte.CAPITOLUL 3 Efectele divorţului Desfacerea căsătoriei produce consecinţe care se răsfrâng asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate prin încheierea căsătoriei. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi Divorţul îşi produce efecte în principal asupra relaţiilor personale dintre foştii soţi. 382 din N. pe de altă parte.C. cât şi între aceştia.. căsătoria se va considera desfăcută la data decesului. Secţiunea 1.C. respectiv divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială. încetează drepturile şi obligaţiile personale reciproce dintre 304 . spre deosebire de cele ale desfiinţării căsătoriei care. vor suferi anumite modificări şi relaţiile cu terţii.civ.civ. operează atât pentru trecut. Data desfacerii căsătoriei În conformitate cu dispoziţiile art. Alături de aceste raporturi intrafamiliale. dacă acţiunea de divorţ este continuată de moştenitorul soţului reclamant. în ipoteza prevăzută de art. Odată cu pierderea calităţii de soţ. căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas definitivă. în principiu. toate efectele divorţului se vor produce numai pentru viitor.civ. cât şi pentru viitor.

odată cu desfacerea căsătoriei prin divorţ. precum şi cele conjugale. acordul soţilor cu privire la numele ce va fi purtat după desfacerea căsătoriei este esenţial pentru a se putea aborda posibilitatea desfacerii căsătoriei prin acord în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public. instanţa luând act de înţelegere prin hotărârea pronunţată. Prin urmare.C. fiecare soţ va purta numele dinaintea căsătoriei. Aceste drepturi nu se vor pierde în ipoteza culpei comune sau a divorţului prin acordul soţilor. 384 N. se sting îndatoririle de fidelitate.C.C.aceştia.civ. potrivit cu opţiunea părţilor şi conform celor stabilite de instanţa de divorţ. stabileşte că. conform art. justificate de interesul unuia din soţi sau de interesul superior al copilului. foştii soţi nu mai sunt ţinuţi să-şi acorde sprijin moral.. Dacă instanţa nu a încuviinţat o asemenea cerere sau dacă soţii nu au căzut de acord pe acest aspect. de coabitare.civ. Aşa cum am arătat mai devreme. acesta se va păstra în continuare sau va fi redobândit numele de la data încheierii căsătoriei. soţul împotriva căruia a fost pronunţat divorţul pierde drepturile pe care legea sau convenţiile anterioare încheiate cu terţii i le atribuiau. Cât priveşte numele dobândit prin încheierea căsătoriei. 375-378 N. Pentru motive temeinice. instanţa poate încuviinţa ca soţii să păstreze numele din căsătorie chiar în lipsa unei înţelegeri între ei. Art. În conformitate cu dispoziţiile art.civ. 383 din N. Desfacerea căsătoriei nu are consecinţe asupra capacităţii depline de exerciţiu a femeii minore la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. după caz. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 305 .

(1) C. Foştii soţi pot.se afirmă în cuprinsul Deciziei de îndrumare a Plenului Trib. inclusiv în faţa instanţei de divorţ învestite cu rezolvarea cererii accesorii de partajare a bunurilor comune sau a instanţei sesizate pe cale principală cu o cerere de partaj. 41 alin. obligaţia soţilor de a contribui la susţinerea cheltuielilor căsniciei.Secţiunea 3. urmând ca instanţa să ia act de învoiala soţilor. p. nimeni nu poate fi forţat să ceară ieşirea din indiviziune" . (2)(5) C. Faptul că iniţial părţile optaseră pentru lichidarea judiciară a patrimoniului lor comunitar nu împiedică partajul convenţional (care poate fi şi numai parţial).99 fie ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. Dacă soţii nu se învoiesc asupra împărţirii bunurilor comune. 36 alin.1. încetează obligaţia reciprocă de sprijin material. subzistând şi varianta menţinerii comunităţii100. o nouă obligaţie de întreţinere între foştii soţi. deoarece starea de coproprietate fiind o stare legală.fam stabileşte că „la desfacerea căsătoriei. învoiala soţilor trebuie să intervină fie consecutiv introducerii cererii în desfacerea căsătoriei. Culegere de decizii ale Plenului Tribunalului Suprem pe anii 1952-1965. 1/1964. Efecte cu privire la regimul matrimonial Sub imperiul Codului familiei. 3. să continue să stăpânească împreună aceste bunuri.luând naştere. 108. oricând în cursul judecăţii. potrivit învoielii acestora. bunurile comune se împart între soţi. 100 „Desfacerea căsătoriei nu impune împărţirea bunurilor comune. dacă vor. 99 306 . vocaţia succesorală reciprocă se stinge odată cu pierderea calităţii de soţ.” Pentru a fi producătoare de efecte juridice. precum şi obligaţia legală de întreţinere între soţi . în condiţiile art. Efectele divorţului asupra patrimoniale dintre foştii soţi relaţiilor Urmare a desfacerii căsătoriei. va hotărî instanţa judecătorească. fam. Suprem nr. Chestiunea partajului este receptată în doctrină şi jurisprudenţă ca o facultate recunoscută soţilor. cel mai de seamă efect priveşte comunitatea de bunuri a soţilor. Astfel. art.

civ. 388. 3. precizând în alin. indicate în art. în art. 345 N. care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei. însă. distinct de dreptul la o prestaţie compensatorie. să poată cere soţului vinovat să îl despăgubească.2. situaţia regimului matrimonial va fi tranşată în conformitate cu dispoziţiile capitolului VI din Codul civil – „Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor”. sunt lovite de nulitate relativă dacă au fost făcute în frauda celuilalt soţ. Toate actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale ce privesc bunurile comune. Este interesant 307 . Posibilităţile reglementate în art.Abordarea noului Cod civil distinge. (1) şi (2) se aplică şi divorţului prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială. noul Cod civil dă posibilitatea soţilor de a cere. hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul sau certificatul de divorţ sunt opozabile în condiţiile legii. În cazul divorţului prin acord. regimul matrimonial încetează între soţi la data introducerii cererii de divorţ. în cazul divorţului.C. posibilitatea ca soţul nevinovat. (2). De asemenea. Faţă de terţi. Dreptul la despăgubiri Noul Cod civil consacră. 385 alin. să se constate că regimul matrimonial a încetat la data separaţiei în fapt. soţul care nu a participat la încheierea actului în condiţiile art. În măsura în care interesele sale au fost prejudiciate printr-un act juridic. în art. nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună credinţă. despăgubiri ce se vor stabili de instanţa de judecată prin hotărârea pronunţată. fiecare în parte sau împreună. precum şi actele din care se nasc obligaţii în sarcina comunităţii de bunuri încheiate de unul dintre soţi după data introducerii cererii de divorţ. (1) că.385 noile ipoteze legate de instituirea regimurilor matrimoniale. 346 alin.

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi. indiferent de durata convieţuirii. Actualul C. 308 . de această dată desfăcută ori desfiinţată. în ambele cazuri avem ca premisă instituţia căsătoriei.. pârâtul poate uza de prevederile art. Obligaţia legală de întreţinere dintre foştii soţi divorţaţi sau dintre foştii soţi din căsătoria desfiinţată este. potrivit art. fiindcă şi între foştii soţi izvorul obligaţiei de întreţinere este căsătoria. prin desfacerea căsătoriei.civ. 3. dar numai dacă respectiva incapacitate este cauzată de o împrejurare ce are legătură cu căsătoria. (2)-(5). Noul Cod civil stabileşte în art. soţul divorţat având dreptul la întreţinere dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. după cum diferite sunt şi condiţiile celor două feluri de obligaţii. aşa cum nu există între concubini sau foşti concubini. el beneficiază de acest drept şi în situaţia în care incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei. 24 alin. De asemenea. obligaţia de întreţinere între soţi încetează. fără de care o atare de îndatorire nu ar exista. o obligaţie distinctă faţă de cea fondată pe îndatorirea de sprijin material reciproc din timpul căsătoriei.fam. (1) C. 388 N.de văzut în practica instanţelor de judecată care vor fi criteriile şi situaţiile concrete de stabilire a unor asemenea despăgubiri. cu atât mai mult cu cât. în art. în ipoteza desfacerii căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantului.C. Ca numitor comun.3. 41 alin.fam. reglementează o astfel de îndatorire în relaţia dintre foştii soţi.389 că. Aceleaşi dispoziţii sunt de aplicat în materia căsătoriei putative. aşadar.

Obligaţia legală de întreţinere. determinată de incapacitatea sa de a munci şi. neputându-se vorbi de o nouă obligaţie. p. Al. Se admite. întrunirea condiţiilor de drept comun în materie.cel puţin din următoarele considerente: dreptul la întreţinere este recunoscut şi aceluia dintre soţi din a cărui culpă . în ceea ce priveşte incapacitatea de muncă. distinctă de cea existentă între soţi . dreptul la întreţinere există indiferent de conduita culpabilă din timpul căsătoriei. Petrescu. obligaţia de întreţinere este forma de manifestarea obligaţiei de sprijin reciproc născute prin încheierea căsătoriei şi care „supravieţuieşte" disoluţiei acesteia. vinovăţia unuia dintre soţi în ceea ce priveşte desfacerea căsătoriei prezintă interes în stabilirea limitei de timp a dreptului la întreţinere. de existenţa mijloacelor necesare. 175. cit. 175. Al. Cu privire la fundamentul obligaţiei legale de întreţinere dintre foştii soţi.concurentă sau exclusivă . ar datora despăgubiri .a fost pronunţat divorţul. care impun asistenţa materială între persoanele legate în trecut prin căsătorie101.P.Fundamentul obligaţiei legale de întreţinere dintre foştii soţi se află în acele reguli morale. 67. 434. fostul soţ are drept la A se vedea: I. dar. cât şi cuantumul întreţinerii sunt diferite de cele aplicabile în cazul obligaţiei de repararea prejudiciului cauzat unei persoane. supra. se are în vedere dreptul la întreţinere al fostului soţ aflat în nevoie de cauza unei incapacităţi survenite înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei. ulterior desfacerii sau desfiinţării căsătoriei. Aceste cerinţe generale prezintă câteva trăsături particulare. cit. în mod unanim. op. Filipescu. adică starea de nevoie a celui care pretinde întreţinere. Mihuţă. dacă incapacitatea s-a ivit în decurs de un an de la desfacerea ori de la desfiinţarea căsătoriei. lipsindu-1 pe celălalt de sprijinul material pe care i-1 acorda. umanitare. op. cit. p. Bacaci. R. obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi prezintă caracterele specifice obligaţiei legale de întreţinere în general. op. Bacaci.P. 101 309 . de partea celui ţinut să acorde întreţinerea. I. în doctrină a fost exprimată şi opinia potrivit căreia. p. 186.. Comănescu.. Filipescu. Dreptul la întreţinere presupune.. p. pe care le vom analiza în cele ce urmează.în ideea că soţul din a cărui vină a fost desfăcută căsătoria. cit.I. în aceste limite. cit. că obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi nu poate fi explicată invocând principiile răspunderii civile delictuale . înainte de toate.. op. Astfel. atât condiţiile de acordare. p. A se vedea: I.

466. în sensul că numai faptele ulterioare desfacerii căsătoriei conduc la pierderea dreptului la întreţinere I. are în vedere încheierea unei căsătorii subsecvente. op. cit. CD. Dumitrache. V. aşadar.P.întreţinere numai dacă incapacitatea sa a fost determinată de o împrejurare în legătură cu căsătoria (cum ar fi.B. op. În lipsa dispoziţiilor exprese privitoare la ordinea în care îşi datorează întreţinere foştii soţi. cât şi faţă de soţul din căsătoria actuală. Filipescu. odată cu încheierea căsătoriei. Filipescu. Se înţelege. între soţi. deci soţul din căsătoria actuală a beneficiarului preia. T. dacă această din urmă căsătorie va fi desfiinţată. Hageanu. iar creditorul întreţinerii nu beneficiază de avantajele putativităţii căsătoriei nule sau anulate.. o incapacitate cauzată de naştere).. foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea oricărei alte persoane103. se va reactiva obligaţia de întreţinere a fostului soţ. referindu-se la soţul recăsătorit. p. 102 A se vedea şi Al. cit.. de această dată fără posibilitatea de a fi reactivată. deoarece obligaţia de întreţinere există. p. se aplică aceeaşi regulă de preferinţă. în cazul fostei soţii. 1991. obligaţia de a da întreţinere subzistă chiar dacă debitorul se recăsătoreşte. săvârşirea unor fapte grave îndreptate împotriva celui căruia i se cere întreţinere atrage decăderea din dreptul de a beneficia de asistenţă materială. 1458/1991. Ca şi în cazul soţilor. 299. p. obligaţia de a da întreţinere.M. Nu este exclus ca acesta să fie concomitent ţinut la întreţinere atât faţă de fostul soţ. cit. Albu.I. A. 273-274. op. Dar. Soţul de bună-credinţă din căsătoria desfiinţată păstrează dreptul la întreţinere faţă de soţul din această căsătorie. Bacaci. C. indiferent dacă faptele au fost comise înainte sau ulterior desfacerii căsătoriei102. 103 A se vedea I.. secţia a III-a civilă. 310 . obligaţia fostului soţ din căsătoria precedentă celei desfiinţate s-a stins. valabile din punct de vedere juridic. prin asemănare cu situaţia soţilor. decizia nr. Dreptul la întreţinere al fostului soţ recăsătorit se stinge. în primul rând. Legiuitorul. p. 54-55.

Este posibil ca dreptul la întreţinere al fostului soţ să fi fost stabilit în cadrul procesului de divorţ. pensia va fi acordată şi pentru trecut.). de natură obiectivă (boala gravă a unuia dintre soţi. adică pentru un interval premergător declanşării procesului. prezumându-se că.fam. secţia civilă.fam). 165. Este cazul divorţului pentru motive temeinice. (3) C. la fel. Fostul soţ în a cărui sarcină nu s-a reţinut vreo vină în desfacerea căsătoriei. 348/1979.pr. Aşadar. 105 104 311 . Judecătorul învestit cu o acţiune directă în stabilirea pensiei de întreţinere cuvenită fostului soţ nu are a se ocupa de vinovăţia părţilor. 617 alin. anterior. 1979. Suprem. instanţa va dispune obligarea debitorului la plata întreţinerii începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată. durata dreptului la întreţinere nu este prestabilită în acele ipoteze de desfacere a căsătoriei când instanţa nu statuează privitor la culpa soţilor105. decizia nr. cel îndreptăţit nu s-a aflat în nevoie. dreptul la întreţinere al fostului soţ se naşte din momentul în care dobândeşte „calitatea” de „fost soţ”. când. precum şi al divorţului prin consimţământul mutual al soţilor (art. CD. Trib. art. fost soţ exclusiv culpabil de divorţ. are un drept la întreţinere limitat în timp la un an de zile socotit de la data desfacerii căsătoriei. p. Este de principiu.civ. 38 alin. exceptând cazul în care promovarea cu întârziere a acţiunii în stabilirea pensiei de întreţinere este imputabilă debitorului (de exemplu. art.Virtual. adică de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. că întreţinerea se acordă numai de la data când s-a cerut. precum şi cel în egală măsură vinovat (oricare dintre foştii soţi al căror divorţ s-a pronunţat din culpa ambilor) poate beneficia de întreţinere pe o durată nepredeterminată104. însă. debitorul datorează întreţinere din momentul rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. acesta a refuzat să comunice domiciliul său actual sau locul său de muncă). chiar dacă a trecut un timp oarecare de la desfacerea căsătoriei. 38 alin. (3) C. admiţându-se acţiunea. de această dată. (2) C. Creditorul.

iar nu obligaţia legală de întreţinere reglementată de Codul familiei. poate fi interpretată în sensul că s-a urmărit asigurarea fostului soţ aflat în nevoie cu disponibilităţi materiale de întreţinere pentru tot restul vieţii. fie în sensul extinderii ori al transferului (cesiunii) este lovită de nulitate absolută. p. Puterea lucrului judecat. decizia civilă nr. astfel că orice convenţie contrară. În toate cazurile. (3) din N. cit.prin moartea creditorului sau a debitorului întreţinerii. 1975. respectiv art. 55/1975. grevează patrimoniul debitorului şi se va transmite moştenitorilor săi . Florian.civ.107 Cuantumul pensiei de întreţinere poate fi stabilit până la o treime din venitul net din muncă al fostului soţ.Trib.. iar potrivit noului Cod civil poate fi stabilit până la o pătrime din acest venit net. în compunerea prevăzută de art. 107 S-a decis că declaraţia soţului făcută în cursul procesului de divorţ prin care se obliga să acorde o pensie de întreţinere celuilalt soţ aflat în incapacitatea de a munci şi lipsit de mijloace proprii. nu vor putea depăşi jumătate din venitul lunar net din muncă al debitorului. dreptul la întreţinere al fostului soţ se stinge prin recăsătorire. (2) şi (3) din Legea pentru organizarea judecătorească.civ. 39 alin. Dacă acelaşi debitor este ţinut faţă de copii cu o obligaţie de întreţinere. pentru a deduce alte consecinţe juridice ale unei situaţii deja consacrate. însumate.dat fiind caracterul personal al obligaţiei . în conformitate cu art. 152. potrivit cu obiectul şi cauza acestei din urmă cereri. fam. CD. Suprem. 122. 389 alin. Dispoziţiile referitoare la durata în timp a obligaţiei legale de întreţinere între foştii soţi şi la cauzele speciale de stingere a acesteia au caracter imperativ. O astfel de obligaţie evocă contractul de rentă viageră. 106 312 . guvernat de dispoziţiile art.aceasta a fost stabilită de instanţa de divorţ cu putere de lucru judecat106. 1640 C. permiţând părţii să se prevaleze de constatările jurisdicţionale ale instanţei într-un nou litigiu. cele două categorii de pensii. op. în consecinţă. 41 alin. Acest din urmă nivel maximal va fi respectat şi în alte ipoteze de Este ceea ce am numit „efectul pozitiv" al puterii lucrului judecat.C. (3) C. în sistemul actualului Cod al familiei. precum şi . p. fie în sensul restrângerii. A se vedea E.

stabilind dreptul la întreţinere al unuia dintre foştii soţi. secţia civilă. concomitent. p. nu şi 108 109 A se vedea Al. în raport de împrejurări. 178. Întreţinerea datorată trebuie să furnizeze beneficiarului cele strict necesare traiului (locuinţa este un astfel de element). cu respectarea ordinii în care se datorează aceasta. Decizia de îndrumare nr. iar potrivit art. Dacă fostul soţ datorează întreţinere mai multor persoane. La determinarea cuantumului prestaţiilor în numerar se va ţine seama de faptul că debitorul execută în natură o parte din obligaţia ce-i revine. 403. eventual chiar în imobilul proprietatea sa şi. Datorită caracterului personal al obligaţiei de întreţinere. instanţa va hotărî fie ca întreţinerea să se presteze numai unuia sau unora dintre creditori. 547/1980. ori de câte ori fostul soţ datorează întreţinere. vor fi avute în vedere exclusiv mijloacele debitorului. fie ca pensia ce poate fi stabilită în sarcina debitorului să se împartă între toţi cei îndreptăţiţi. care apoi se pot îndrepta. 402. împotriva altor persoane obligate.fam. pct. poate dispune obligarea debitorului să asigure creditorului o suprafaţă locativă corespunzătoare. 132/1982. prestaţiile pot fi executate în natură.D. dar nu deţine mijloacele necesare acoperirii tuturor creanţelor. Suprem. Trib. secţia civilă. Suprem. instanţa de divorţ.concurs. la plata unei sume de bani cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea aceluiaşi beneficiar109. 8. nr. în acelaşi timp. acestea vor fi avute în vedere la stabilirea pensiei de întreţinere. Suprem. 66. 30. Legislaţia familiei p. decizia nr. În acelaşi sens. 93 C. cit.. CD. decizia nr. 313 . 67/1985. în afara veniturilor din muncă. Bacaci. 1308/1984.Trib. Trib.R. prin echivalent bănesc ori printr-o modalitate mixtă. Instanţa poate dispune evacuarea provizorie a soţului proprietar până când acesta va oferi celui îndreptăţit la întreţinere o altă locuinţă . potrivit cu împrejurările concrete ale cauzei. Dacă. op. De exemplu. 1975. R. p. Legislaţia familiei p. decizia nr. Suprem.. mai multor creditori108. 5/1975. debitorul are la dispoziţie şi alte mijloace materiale. secţia civilă. Plenul Trib. p. pentru completarea întreţinerii.

389 alin. cit. Dreptul fostului soţ de bună-credinţă nu este limitat în timp. obligaţia de întreţinere are caracter reciproc. Când amândoi soţii beneficiază de putativitatea căsătoriei desfiinţate. Ca şi în cazul foştilor soţi din căsătoria desfăcută şi din aceleaşi raţiuni. când divorţul este pronunţat din culpa exclusivă a unuia dintre soţi. Dreptul fostului soţ de bună-credinţă sau al foştilor soţi de bună-credinţă ia naştere odată cu rămânerea irevocabilă a hotărârii prin care a fost desfiinţată căsătoria. în conformitate cu art. acesta nu beneficiază de întreţinere din partea fostului soţ decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. 3. În raport de dispoziţiile art. nu va obţine asistenţa materială în temeiul căsătoriei desfiinţate.C. prin asemănare. Fostul soţ de rea-credinţă şi-a pierdut cu efect retroactiv calitatea de soţ şi drepturile ataşate stării de persoană căsătorită.4. secţia a V-a civilă. dreptul la întreţinere al fostului soţ este supus. supra. Reclamantul din cererea având ca obiect stabilirea pensiei de întreţinere urmează să probeze. În cazul căsătoriei putative. (1) C. starea sa de nevoie datorată neputinţei de a munci cauzate de o incapacitate survenită înainte sau după încheierea căsătoriei nule sau anulate ori cu debut în decurs de un an de la desfiinţarea căsătoriei dintr-o împrejurare în legătură cu căsătoria. dreptul la întreţinere al fostului soţ de bunăcredinţă se stinge prin recăsătorire. decizia nr. Prestaţia compensatorie Reglementarea noului Cod civil aduce în discuţie posibilitatea acordării unei prestaţii compensatorii soţului 110 Trib. aidoma fostul soţ divorţat.mijloacele soţului sau ale altor persoane cu care împarte aceeaşi gospodărie110. fam. (4) din N. 314 . Bucureşti.civ. prevederilor din materia divorţului. aşadar. 50/2002. 24 alin.

subiect care a constituit obiectul unor îndelungate dispute în doctrină.C. . În cazul în care divorţul se pronunţă exclusiv din culpa soţului pârât.civ.să existe un dezechilibru semnificativ pe care divorţul îl determină în condiţiile de viaţă ale celui ce solicită prestaţia. astfel încât soţul solicitant trebuie să decidă dacă apelează la solicitarea unei prestaţii compensatorii sau a unei pensii de întreţinere la momentul derulării procedurilor de divorţ. se stabilesc în mod clar termenii de acordare a unei asemenea prestaţii. de o prestaţie care să compenseze un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar cauza în condiţiile de viaţă ale solicitantului. În stabilirea nivelului şi termenilor prestaţiei compensatorii se vor avea în vedere: . . Prin regulile stabilite de art. 390-395 N. .efectele pe care le are sau le poate avea lichidarea regimului matrimonial. posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri). 315 . . Prestaţia compensatorie nu poate fi cumulată cu pensia de întreţinere solicitată în conformitate cu art.nevinovat.divorţul să se fi pronunţat din culpa exclusivă a soţului pârât. Pentru a se putea solicita o asemenea prestaţie.resursele soţului solicitant în momentul divorţului. pregătirea profesională. .civ.resursele celuilalt soţ în momentul divorţului. 389 N.orice alte împrejurări previzibile de natură să modifice condiţiile de viaţă ale solicitantului (contribuţia la creşterea copiilor minori.C. pe cât este posibil.să se solicite odată cu cererea de desfacere a căsătoriei.. este necesar să fie întrunite o serie de condiţii: .căsătoria să fi durat cel puţin 20 de ani. soţul reclamant poate beneficia.. .

civ. Ele se răsfrâng atât asupra relaţiilor personale dintre părinţi şi copii. până la desfacerea căsătoriei.Art. sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile aparţinând debitorului. în ipoteza în care intervin modificări semnificative în mijloacele de care debitorul dispune sau în resursele pe care creditorul le are. Prestaţia compensatorie încetează dacă: . ce poate fi indexată trimestrial în funcţie de rata inflaţiei. 392 din N.C. . cât şi asupra relaţiilor de natură patrimonială. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori Consecinţe ale divorţului se produc şi în privinţa copiilor rezultaţi din căsătoria părţilor sau a celor care beneficiază de un regim juridic asimilat (este cazul minorului adoptat de ambii soţi. 316 . faţă de care.o sumă de bani → sumă globală. soţii au exercitat împreună drepturile şi îndatoririle părinteşti.când soţul creditor obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare celor din timpul căsătoriei. Prestaţia compensatorie poate fi modificată. → rentă viageră → în cotă procentuală.în natură. Secţiunea 4. La cererea soţului creditor. . ce poate fi indexată trimestrial în funcţie de rata inflaţiei. instanţa îl poate obliga pe soţul debitor să constituie o garanţie reală sau să depună o cauţiune pentru a asigura executarea rentei.soţul creditor se recăsătoreşte. → o sumă determinată. arată că prestaţia compensatorie poate îmbrăca următoarele forme: . al copilului firesc al unuia dintre soţi adoptat de celălalt soţ).unul dintre soţi decedează. prin hotărâre a instanţei în sensul măririi sau micşorării. .

CD. instanţa este obligată să hotărască. T. p. 54. De asemenea. stabileşte fără dubiu faptul că după divorţ autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi. învoiala părinţilor pe care îi ascultă. pe anul 1992. potrivit constatărilor instanţei. asupra încredinţării copiilor spre creştere şi educare.C. fie unuia dintre părinţi. nu este în interesul minorului încredinţarea sa la unul dintre părinţi. 399 din N.1..C.. în mod excepţional111. p. odată cu pronunţarea divorţului. cât de puternic ar fi. în afara cazului în care instanţa decide altfel. precum şi. vor fi ascultaţi minorii cu respectarea dispoziţiilor art.264 din N. secţia a III-a civilă. dacă este cazul. Încredinţarea copiilor Cum am văzut. Suprem. Dacă există motive întemeiate. Prin dispoziţiile art. 128. Culegere .fam.civ. în lipsa cererii părţilor chiar şi din oficiu.4.B. cu consimţământul acesteia ori unei instituţii de ocrotire . se stabileşte că instanţa va avea în vedere şi concluziile rapoartelor de anchetă psiho-socială. 42 alin. 1977. 1511/1992.. precum şi dreptul de a consimţi la adopţia sau la căsătoria acestuia.M. Efectele desfacerii căsătoriei asupra relaţiilor personale dintre părinţi şi copii 4. în funcţie de interesul superior al minorilor. 396 din N.C. conform art. 397 N. noua reglementare a art. decizia nr. În mod revoluţionar faţă de actualele norme ale Codului familiei.. (1) şi (2) C. instanţa poate decide ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi. decizia nr. unei terţe persoane sau familii. În acest sens.art. nu este un argument suficient pentru a fi înlăturaţi părinţii. 421/1977. instanţa poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie Măsura încredinţării minorului spre creştere şi educare unei terţe persoane poate intra în discuţie numai dacă.civ.1.civ.C. secţia civilă. 111 317 . celălalt părinte păstrând dreptul de a veghea la modul de creştere şi educare a copilului. fie. În mod excepţional.civ. Trib.1. Ataşamentul bunicilor.

(2) din N. decizia nr. „dreptul de a avea legături personale cu copilul”) se stabilesc pe cale convenţională de către părinţii aflaţi în divorţ sau divorţaţi şi. a autorităţii tutelare sau a unei instituţii de ocrotire. Măsura încredinţării copilului are caracter provizoriu. conform dispoziţiilor art.ori persoană. potrivit terminologiei curente.civ. în baza art. prevederile art. 401 alin.S.D.dacă a împlinit 14 ani. ceea ce înseamnă că se va putea reveni oricând asupra celor dispuse. 1993. educarea. decizia nr. sau într-o instituţie de ocrotire.B.J. cu consimţământul acestora. dacă se constată schimbarea împrejurărilor care au motivat soluţia dată. va putea dispune reîncredinţarea copilului spre creştere şi educare. 42 C.pr.113 fie în cadrul procesului de divorţ. Art. de către instanţa de judecată. la cererea oricăruia dintre părinţi sau a unui alt membru de familie.112 Modalităţile de exercitare a drepturilor părinteşti recunoscute aceluia dintre părinţi căruia nu i-au fost încredinţaţi copiii (dreptul de a avea legături personale cu copilul. dacă se constată că acesta e sensul actual al interesului minorului. Instanţa de judecată.R. urmând a fi exercitat întocmai şi cu bunăcredinţă. numai în subsidiar..C. ori la solicitarea procurorului. p. dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinţi în comun sau de către unul dintre ei.M. iar eventuala învoială a părinţilor este producătoare de efecte numai dacă este încuviinţată. pe scurt. R.fam.fam. acestea dobândind exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la persoana copilului. C. 45 C. 113 112 318 .civ. dar numai în concordanţă cu interesele minorului .J. precum şi de a veghea la creşterea. 60. nu obligă instanţa să stabilească modalităţile de exercitare a dreptului părintelui de a avea legături personale cu copilul. În cazul în care instanţa este învestită să decidă în acest sens ascultarea copilului este obligatorie. de asemenea. fie în cadrul unei acţiuni ulterioare. 1884/1983.T. B. secţia civilă. obligă instanţa de divorţ să dispună cu privire la încredinţarea copiilor minori. 2447/1993. 5/1984. secţia a IlI-a civilă. 43 C. p. 110.. a copilului . prin urmare înţelegerea realizată de părinţi cu privire la valorificarea concretă a dreptului de a avea legături personale cu copilul nu este condiţionată de girul instanţei. Instanţa va stabili.. nr. învăţătura şi pregătirea profesională a copilului.

R. 65. Potrivit practicii judiciare. 59. De asemenea.D.R. Alba Iulia. secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie. Brilliance. R. ci numai faţă de mamă s-a manifestat violent. În principiu. Practică judiciară. Jurisprudenţă naţională 2004-2005. câtă vreme s-a dovedit că interesul superior al copilului nu este.. 2/1988. I. neavând importanţă în luarea unor asemenea măsuri . 16 din Legea nr. A se vedea şi C. specifică vârstei şi sexului . În considerentele unei soluţii de speţă. 273274. secţia pentru minori şi familie. importante sunt criteriile legate de interesul acestuia. secţia a IlI-a civilă. Ed.). 32/2006. nr. părintele poate coresponda cu copilul Pentru dezvoltări. voi.CA. 3/1992. starea precară a sănătăţii sale.Ca forme concrete de înfăptuire. 150/1990. 65. decizia nr. 116 Considerăm discutabilă soluţia instanţei de a încuviinţa menţinerea legăturilor personale cu copilul într-o manieră neadaptată interesului acestuia de a se „acomoda" cât mai curând posibil cu noul său ambient familial. inclusiv în perioada vacanţelor şcolare114. D. Hamangiu. Bucureşti. 321/1994.S. ar contraveni interesului superior al copilului (art.. se afirmă că. 2121/2004. secţia civilă. putându-se permite părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul să-1 ia cu sine pentru scurte perioade de timp115. Albu. nr. părintele poate vizita copilul la domiciliul părintelui în a cărui grijă se află.M. 6/1983. 2833. de vârsta copilului.R. 115 Trib. p. indiferent din ce împrejurări (vârsta fragedă a copilului. p. secţia civilă. 511/2005. Ed. decizia civilă nr. jud. în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor dreptului minorului de a avea legături personale cu părinţii naturali. Stabilirea unui program de vizitare a copilului de către tată.. pe anii 19891994.CA. pe considerentul că acesta nu a avut o atitudine agresivă faţă de copil. p. decizia nr. Braşov. p. decizia nr. o atare măsură nu poate fi dispusă dacă. T. p. faptul că părinţii domiciliază în localităţi diferite nu are o semnificaţie deosebită. relaţiile tensionate dintre noile familii. în speţă tatăl minorului şi soţul mamei acestuia. Cauzele cu minori în materie civilă şi penală. Piatra-Neamţ. 2006. Tiţian.CA. 595. a se vedea I.J. condiţiile de loc.D.B. 2006. etc. decizia civilă nr. 954/1992. de capacitatea sa de a înţelege nevoia legăturilor mai strânse cu părintele său. Dreptul nr. Dreptul părintelui divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul de a avea legături personale. Piteşti. poate găzdui copilul la domiciliul său. reprezintă o aplicare greşită a dispoziţiilor legale în materie. decizia nr. 272/2004)116. totuşi. păstrarea acestor legături . Culegere 114 319 . pentru moment. Repertoriu .. se va ţine seama şi de interesul manifestat de părinte în a păstra legături personale cu copilul. p.

decizia nr. poate transmite informaţii copilului şi este îndreptăţit să primească informaţii privitoare la copil (inclusiv fotografii recente. 284. stabilirea practică a planului de legături personale dintre părinte şi copil nu trebuie să lipsească demersul de orice finalitate. la o distanţă de 60 km. Universul Juridic. Alba Iulia. R. de practică judiciară în materie civilă a Curţii de Apel Bucureşti. secţia civilă. Ed. Suprem. Cauzele cu minori în materie civilă şi penală.sau poate stabili orice altă formă de comunicare. împreună şi cu concubina tatălui. D. 2006. secţia pentru minori şi familie. Bucureşti.117 Exercitarea abuzivă de către părinte a drepturilor ce i-au fost conferite faţă de persoana copilului încredinţat celuilalt soţ. nr. Tiţian. în funcţie de natura şi gravitatea abaterilor constatate118. chiar şi aceasta. Hamangiu. Albu. evaluări medicale sau şcolare). instruire şi formare a acestuia. (fiind) greşită măsura ca minorul să fie luat de la domiciliul său o dată pe lună şi să fie readus a doua zi. p. 117 Trib. cit. 2005. 2006. 118 A se vedea I. Practică judiciară. exclude dintr-un început orice exerciţiu al acestui drept.. de natură a stânjeni sau periclita procesul de creştere. unde să locuiască într-o cameră. mai ales că aceasta nu a manifestat un ataşament deosebit 320 . 10/1975. p. câtă vreme se dovedeşte că este în interesul superior al copilului să fie păstrate aceste legături .. la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 2/2006. Aprecierea modalităţii de vizitare a minorului de către bunici şi părintele căruia nu i s-a încredinţat minorul se face prin fixarea unui program în limite suficiente şi rezonabile. 53. p. 66. De pildă.R.. îndreptăţeşte instanţa sesizată prin cererea celuilalt părinte să dispună limitarea. 437/1975. Ed. În orice caz. încuviinţarea dată părintelui de a avea legături personale cu copilul numai trei ore într-o singură zi pe an şi. decizia civilă nr.CA.. Spre aceeaşi concluzie tind unele soluţii ale practicii judiciare: dreptul părintelui de a avea legături personale cu copilul „urmează să fie exercitat în aşa fel încât să nu aibă o influenţă negativă asupra dezvoltării copilului. educare.D. suspendarea sau chiar suprimarea acestui drept al părintelui. deplasându-1 în altă localitate. 32. p. loc. Stabilirea unui program restrictiv de vizitare pe considerentul că părintele sau bunicii au domiciliul în altă ţară reprezintă o aplicare greşită a dispoziţiilor legale în materie. în prezenţa unui membru al autorităţii tutelare.

acestea exercitând supravegherea copilului şi îndeplinind toate actele obişnuite privind sănătatea... ori la o instituţie de ocrotire. formula legislativă din art.. 29. Suprem. 1981. atât prin conţinutul. decizia nr. eventual prin interzicerea vizitelor în anumite ore . 400 din N. instanţa poate stabili locuinţa acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane. 723/1970. 58. p. Repertoriu . la fel ca şi celălalt părinte. secţia civilă. cât şi prin scopul său.Trib. ci şi o îndatorire. cit. p. În ipoteza în care până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi. instanţa va stabili locuinţa la unul dintre aceştia. precum şi de a veghea la ocrotirea sa. 1830/1981. el fiind îndatorat să contribuie în continuare la ocrotirea copilului119.. ambii părinţi ar fi degrevaţi de îndatoririle faţă de copil. este incompletă.fam. Într-o interpretare strict riguroasă (şi ermetică). va decide odată cu pronunţarea divorţului că locuinţa copilului minor este la părintele cu care locuieşte în mod statornic. decizia nr. în cazul divorţului. în condiţiile în care nu există o înţelegere a părinţilor sau înţelegerea lor este contrară intereselor minorului. CD. secţia civilă.C. 43 alin.. ţinând cont de interesul superior al copilului. Suprem. faţă de copil" . 119 A se vedea I. se va putea cere încetarea tulburării. loc. de care va putea uza sau nu. Albu. tranşează o altă problemă îndelung dezbătută în doctrina şi practica ultimilor ani cu privire la locuinţa copilului după divorţ. ci şi îndatoriri părinteşti. care va avea atât drepturi. (dar) atât timp cât o atare situaţie nu s-a ivit. p.civ.Dreptul părintelui divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul de a menţine legături personale cu copilul. 321 . limitarea anticipată a dreptului de a-şi vizita copilul este nejustificată" . 171.Trib. „în cazul în care părintele şi-ar exercita în mod abuziv dreptul de a-şi vizita copilul. (1) şi (3) C. întrucât părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită nu numai drepturi. Art. cât şi îndatoriri părinteşti. Se stabileşte că instanţa. Numai în mod excepţional şi dacă este în interesul superior al copilului. nu e o simplă facultate. Cum judicios remarcă autorul. cu consimţământul acestora. pe anii 1969-1975. educaţia şi învăţătura copilului.

educare. 4. O. este necesară încuviinţarea instanţei (art. ultim C. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Cuantumul întreţinerii datorate se stabileşte în funcţie de nevoile minorului şi de mijloacele fiecărui părinte. Alocaţia de stat pentru copii Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copii 4. 56 din 8 februarie 1999. învăţătură şi pregătire profesională (art. nr.2.4. Învoiala părinţilor este admisibilă dar.2.402. chiar în lipsa unei cereri exprese în acest sens şi indiferent dacă încredinţarea copilului s-a dispus la unul dintre părinţi sau la o terţă persoană ori la o instituţie de ocrotire. preia acelaşi principiu urmând să dezvoltăm în titlul X dispoziţiile noului cod civil în materie. nr. Şi noul Cod civil. ca şi în cazul învoielii privind încredinţarea copilului. într-un cuvânt. 545 din 23 iunie 2006). 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.fam.).2. în dispoziţiile art. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. instanţa de divorţ este obligată să fixeze contribuţia fiecăruia dintre părinţi la cheltuielile de creştere. 61/1993120.1. 322 .2. 42 alin.Of. pentru a se preveni nesocotirea intereselor beneficiarului întreţinerii. M. nr.Of.G. la cheltuielile de întreţinere a minorului. stabileşte dreptul tuturor copiilor în vârstă 120 121 Republicată. 44/2006121. educare. (3) Cod familie).U. Contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere. astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. învăţătură şi pregătire profesională a copilului Dispunând desfacerea căsătoriei. 42 alin.

U. părintele sau un alt ocrotitor legal nu face decât să încaseze drepturile cuvenite copilului titular al dreptului la alocaţie de stat. 5 alin. tutorelui. (3)]123. 4 alin. de asemenea. (3)]. nr. respectiv neacordarea alocaţiei în cazul copilului aflat într-o instituţie de ocrotire a statului. 49 alin. (1) din aceeaşi lege. (2) din Legea nr. 1 alin. astfel cum a fost modificată prin O.G. stabileşte art. astfel cum a fost modificată şi completată prin O. este admisibilă cererea de obligare a părintelui care a încasat alocaţia Prin Decizia nr. nr. pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti. 123 Tânărul aflat în continuarea studiilor liceale sau profesionale şi care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat. fără nici o discriminare sau condiţionare. republicată. fără discriminare122.U. Deci. dovedite cu certificat medical (art. Titularul dreptului la alocaţia de stat este copilul.G.G. 44/2006). Potrivit îndrumărilor fostei instanţe supreme.de până la 18 ani. Curtea Constituţională a dispus admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. ca expresie a regimului special de protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor copiilor şi tinerilor. ca formă de ocrotire a statului [art. cu încuviinţarea reprezentantului său legal [art. 348 din 18 aprilie 2006). de a beneficia de alocaţie de stat. constatând că prin condiţionarea acordării alocaţiei de faptul frecventării de către copilul de vârstă şcolară cel puţin a învăţământului general obligatoriu. alocaţia de stat pentru copii se plăteşte. în caz de neînţelegere. 122 323 . şi se plăteşte. inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia ia fost încredinţat copilul în vederea adopţiei (art.U. după cum se arată în cuprinsul art. (1) şi (2)].Of. afară de cazul în care repetă din motive de sănătate. 3 alin. nr. beneficiază de alocaţie de stat până la finalizarea studiilor [art. 4 alin. 44/2006). 61/1993 (în redactarea anterioară O. tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional. (4) din Legea nr. 277 din 21 martie 2006 (M. nr. După împlinirea vârstei de 14 ani. părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare124. (1) din Legea nr. 44/2006). 61/1993. persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul. 1 alin. sunt contrare prevederilor art. (2) şi ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. plata alocaţiei de stat se poate face direct titularului. 124 În funcţie de titularul ocrotirii părinteşti. conform cărora statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap. curatorului. 1 alin. unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau. 4 alin. 61/1993. (2) din Constituţie. 61/1993.

de stat pentru copil să o remită părintelui în a cărui îngrijire se află titularul, pe temeiul principiului îmbogăţirii fără justă cauză125. Părintele care a neglijat întocmirea formelor necesare încasării alocaţiei poate fi şi el obligat la despăgubiri, potrivit regulilor din materia răspunderii civile delictuale126.

125 126

Plenul Trib. Suprem, Decizia de îndrumare nr. 10/1974, cit. supra. A se vedea Al. Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache, op. cit., p. 161.

324

TITLUL VIII
FILIAŢIA CAPITOLUL 1 Consideraţii introductive. Noţiune Filiaţia poate fi definită ca şirul descendenţei unei persoane, una din alta sau ca legătura directă dintre părinţi şi copii. Rudenia firească este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Rudenia civilă este legătura rezultată din adopţia încheiată în condiţiile prevăzute de lege. Modalitatea de stabilire a legăturii de rudenie este detaliată în cuprinsul art. 406 N.C.civ. Astfel: - rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană şi poate fi ascendentă sau descendentă; - rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Gradul de rudenie se stabileşte astfel: - în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea; - în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Conform dispoziţiilor art. 407 N.C.civ., afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ. Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ. 325

Subliniem faptul că noul Cod civil introduce o reglementare distinctă cu privire la noţiunea de posesie de stat. Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiaţie şi rudenie dintre copil şi familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: a) o persoană se comportă faţă de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creşterea şi educarea sa, iar copilul se comportă faţă de această persoană ca fiind părintele său; b) copilul este recunoscut de către familie, în societate şi, când este cazul, de către autorităţile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său; c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său. Posesia de stat trebuie să fie continuă, paşnică, publică şi neechivocă.

326

CAPITOLUL 2 Filiaţia Secţiunea 1. Filiaţia faţă de mamă Când este vorba de determinarea filiaţiei unui copil, dovada maternităţii trebuie făcută înaintea oricărei alte dovezi. Filiaţia maternă rezultă din faptul material al naşterii copilului de către o anumită femeie, fiind importante în această situaţie două elemente de fapt: - împrejurarea că o anumită femeie a dat naştere unui copil; - identitatea copilului care revendică maternitatea cu aceea a copilului născut de femeia respectivă. Starea civilă a mamei de la data naşterii copilului nu este relevantă în stabilirea legăturii de filiaţie maternă. Dovada legăturii de filiaţie maternă se face prin certificatul constatator al naşterii, consolidat prin folosinţa stării civile – posesia de stat. În conformitate cu dispoziţiile art. 411 N.C.civ., nicio persoană nu poate reclama o altă filiaţie faţă de mamă, decât aceea ce rezultă din actul său de naştere şi din posesia de stat conformă cu acesta. Nimeni nu poate contesta filiaţia faţă de mamă a persoanei ce are o posesie de stat conformă cu actul său de naştere. În ipoteza rar întâlnită a unei substituiri de copil sau în cazul în care a fost înregistrată ca mamă o altă femeie decât cea care a născut copilul se poate face dovada adevăratei filiaţii cu orice mijloc de probă. Arătam mai sus că filiaţia faţă de mamă rezultă din însuşi faptul naşterii.

327

Ea se poate stabili, însă, şi prin: a) recunoaştere în formele prevăzute de art. 415-416 N.C.civ., dacă naşterea nu a fost trecută în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registru ca născut din părinţi necunoscuţi, mama îl poate recunoaşte pe copil. Recunoaşterea poate fi făcută prin: - declaraţie la serviciul de stare civilă; - înscris autentic, caz în care o copie a actului se va trimite din oficiu serviciului de stare civilă competent pentru efectuarea menţiunilor necesare; - testament. Nulitatea absolută a recunoaşterii de maternitate intervine dacă: * a fost recunoscut un copil a cărui filiaţie, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiaţia anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoaşterea este valabilă; * a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenţi fireşti; * a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Nulitatea relativă a recunoaşterii de maternitate poate fi cerută pentru eroare, dol sau violenţă. Prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data încetării violenţei ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Precizăm că în reglementarea actuală a art. 48 din C.fam. sunt urmate aceleaşi reguli în această materie. b) prin hotărâre judecătorească → printr-o acţiune în contestarea filiaţiei, în situaţia în care a avut loc o substituire de copil, sau a fost înregistrată ca mamă o altă femeie decât cea care l-a născut pe copil; orice 328

persoană interesată poate contesta oricând printr-o acţiune în instanţă filiaţia stabilită de un act de naştere ce nu este în conformitate cu posesia de stat. Reglementarea noului Cod civil nu diferă de prezenta reglementare din art. 50 C.fam. care utilizează principii identice de analiză. → contestarea maternităţii, stabilită pe cale judecătorească. În sistemul actual al Codului familiei, maternitatea, rezultând din certificatul de naştere eliberat pe baza hotărârii judecătoreşti de stabilire a filiaţiei rămasă irevocabilă, poate fi contestată de orice persoană interesată afară de cele ce au participat ca părţi în procedurile judiciare. Codul familiei nu reglementează această acţiune, dar ea poate fi dedusă din interpretarea art. 57 din Legea 119/1996, coroborat cu dispoziţiile art. 23 alin. (2) din Decretul 31/1954. Acţiunea este imprescriptibilă extinctiv. Noul Cod civil reglementează în art. 421 aceeaşi posibilitate de contestare oricând de către orice persoană interesată a filiaţiei stabilite printr-un act de naştere ce nu este conform cu posesia de stat. → printr-o acţiune în stabilirea maternităţii în cazul în care, din orice motiv, dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii, ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. Subliniem că, în actuala reglementare a art. 51 din C.fam., regulile aplicabile în această materie sunt identice. Condiţii pentru intentarea unei acţiuni în stabilirea maternităţii: a) dreptul la acţiune aparţine copilului şi se porneşte în numele său de reprezentantul său legal; ea poate fi continuată de moştenitorii săi în condiţiile legii; 329

b) acţiunea se introduce împotriva pretinsei mame sau a moştenitorilor pretinsei mame; c) acţiunea este imprescriptibilă, ca regulă, dacă între timp copilul a decedat înainte de introducerea acţiunii, moştenitorii săi o pot formula în termen de un an de la data decesului. Noul Cod civil reia practic dispoziţiile edictate în art. 52 din C.fam. în ceea ce priveşte acţiunea în stabilirea maternităţii. Secţiunea 2. Stabilirea filiaţiei faţă de tată. Prezumţia de paternitate În conformitate cu art. 414 N.C.civ., copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Noul Cod civil stabileşte, în art. 412 alin. (1), că intervalul de timp cuprins între a 300-a şi a 180-a zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii, termen ce se calculează zi cu zi. Între aceste două texte de lege se realizează conectarea pentru stabilirea în concret a paternităţii reale a unui copil, generând o abordare diferită a paternităţii din căsătorie, faţă de paternitatea din afara căsătoriei. Noul Cod civil preia, astfel, din actualul Cod al familiei, regulile consacrate de art. 53 alin. (1) privind prezumţia de paternitate şi art. 61 C.fam. privind timpul legal al concepţiunii. Ca şi un aspect de noutate, art. 412 alin. (2) din N.C.civ. prevede că „Prin mijloace de probă ştiinţifice se poate face dovada concepţiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval”. Aceasta înseamnă că noul Cod civil consacră expres 330

caracterul relativ al prezumţiei timpului legal al concepţiunii, atât în ceea ce priveste durata minimă şi durata maximă a gestaţiei, cât şi în ceea ce priveşte posibilitatea de a face dovada că, în realitate, copilul a fost conceput într-o anumită perioadă din timpul legal al concepţiunii. Filiaţia faţă de tată se poate realiza prin: A. recunoaşterea copilului în condiţiile prezentate în art. 415 alin. (2) N.C.civ. Astfel, recunoaşterea se poate realiza în formele prevăzute de art. 415-416 N.C.civ., respectiv copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său; după moartea copilului acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenţi fireşti. Recunoaşterea poate fi făcută prin: - declaraţie la serviciul de stare civilă; - înscris autentic, caz în care o copie a actului se va trimite din oficiu serviciului de stare civilă competent pentru efectuarea menţiunilor necesare; - testament. Nulitatea absolută a recunoaşterii de paternitate intervine dacă: * a fost recunoscut un copil a cărui filiaţie, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiaţia anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoaşterea este valabilă; * a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenţi fireşti; * a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Nulitatea relativă a recunoaşterii de paternitate poate fi cerută pentru eroare, dol sau violenţă. Prescripţia dreptului la 331

59 din C. Pe cale judecătorească în cadrul: .fam. şi în prezent. art. utilizează aceleaşi reguli de lucru.1.). după caz.fam. 332 - .pe calea unei acţiuni în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie. B. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil. acţiunea se introduce împotriva pretinsului tată ori a moştenitorilor acestuia. pornind de la aceeaşi limitare a posibilităţii de recunoaştere numai la copiii din afara căsătoriei. (art. . 2. . ea poate fi pornită sau continuată şi de moştenitorii copilului.unei acţiuni în tăgada de paternitate în situaţia unei filiaţii deja stabilite faţă de tatăl din căsătorie. a descoperirii erorii sau dolului. fiind condiţionată de calitatea de copil din afara căsătoriei a titularului dreptului. paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească în următoarele condiţii: acţiunea aparţine copilului şi se porneşte în numele lui de către mamă sau de reprezentantul lui legal.unei acţiuni în stabilire de paternitate din afara căsătoriei. Vom detalia în cele ce urmează condiţiile impuse de lege pentru fiecare dintre acţiunile în justiţie care vizează filiaţia faţă de tată. 56 şi urm.acţiune începe să curgă de la data încetării violenţei ori. Arătăm că noul Cod civil preia regulile existente în prezent în C.

din perspectiva rolului mamei ca parte în această procedură (atât în nume propriu. se realiza un conflict cu normele din art. Noul Cod civil stabileşte în mod clar termenii în care doar copilul poate porni această acţiune şi faptul că ea nu este supusă unui termen de prescripţie. conform căreia acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei putea să fie pornită de mamă în termen de un an de la naşterea copilului. (4) C. şi art. .civ. În acest fel. Art. 59 C.fam. moştenitorii săi o pot introduce în termen de un an de la data decesului. Codul civil nou vine cu o reglementare specială privind recunoaşterea pentru mama copilului a unui drept de a fi despăgubită cu cheltuielile ce ţin de perioada de sarcină şi naştere. 60 alin.C. (1) C. Această prezumţie poate fi înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să-l fi conceput pe copil.. 60 alin. instituie o prezumţie de filiaţie faţă de pretinsul tată în ipoteza în care se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii. determinată de actuala reglementare din art. Reglementarea noului Cod civil vine să tranşeze o dispută îndelungată în doctrină şi practică.fam. cât şi ca reprezentantă legală a copilului). Această acţiune în despăgubiri: → se intentează în termen de 3 ani de la naşterea copilului..jumătate din cheltuielile făcute cu întreţinerea ei în timpul sarcinii şi în perioada de lehuzie.- acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. 333 . În situaţia în care copilul a decedat înainte de a introduce acţiunea. 426 N. Ea poate solicita şi obţine de la pretinsul tată: .jumătate din cheltuielile naşterii şi ale lehuziei.fam.

→ tatăl biologic.C. Prezenţa tatălui biologic în sfera titularilor acestei acţiuni reprezintă.→ se poate formula şi în situaţia în care copilul s-a născut mort sau a murit înainte de pronunţarea hotărârii privind stabilirea paternităţii. Dacă prezumţia se regăseşte în termeni identici şi în actuala reglementare a art. 334 .se introduce de soţul mamei: → împotriva copilului. trebuie să subliniem că noul Cod civil vine cu o abordare mult mai largă a categoriilor de subiecţi ce pot formula acest tip de acţiune în faţa instanţelor de judecată.2. Acţiunea în tăgada de paternitate se poate intenta în următorii termeni: . din punctul nostru de vedere.se porneşte de: → soţul mamei. → nu poate fi admisă dacă mama nu a formulat şi acţiune pentru stabilirea paternităţii. → mamă. → moştenitorii acestora. 414 N. 2. paternitatea putând fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.civ.54 din Codul familiei. Acţiunea în tăgada paternităţii Prezumţia instituită de art. → copil. Observăm că noile dispoziţii ale Codului Civil extind sfera persoanelor care pot formula acţiunea în tăgada paternităţii. indică faptul că un copil născut sau conceput în timp căsătoriei îl are ca tată pe soţul mamei. . un element inovator care va genera în practică dezvoltări şi interpretări din punctul de vedere al probatoriilor administrate. dând această posibilitate chiar copilului şi tatălui biologic.

dacă respectivul copil este decedat. - Acţiunea în tăgada de paternitate se formulează cu respectarea strictă a termenelor prevăzute de lege: • soţul mamei poate introduce acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani de la: → data la care a cunoscut că este prezumat tată al copilului. tatăl biologic poate introduce acţiune: → împotriva soţului mamei şi a copilului. aceasta poate fi pornită de moştenitori în termen de un an de la data decesului. iar acţiunea nu a fost pornită de tutore. 335 . fără a porni acţiunea în tăgada paternităţii. → data când a aflat că prezumţia nu corespunde realităţii. → împotriva moştenitorilor soţului. Dacă soţul a murit înainte de împlinirea termenului de 3 ani. Dacă soţul este pus sub interdicţie.→ împotriva mamei copilului. • mama poate porni acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani de la: → data naşterii copilului. dacă soţul şi copilul sunt decedaţi. → împotriva moştenitorilor acestora. dacă soţul este decedat. acţiunea poate fi pornită de tutore sau curator. mama sau copilul pot introduce acţiune: → împotriva soţului. dacă soţul fusese pus sub interdicţie judecătorească. → data ridicării interdicţiei.

aceasta poate fi pornită de moştenitori în termen de un an de la data decesului. 429 alin. Dispoziţiile art. 336 .de la data naşterii copilului. Dacă mama a murit înainte de împlinirea termenului de 3 ani fără a porni acţiunea în tăgada paternităţii. aceasta poate fi pornită de moştenitori în termen de un an de la data decesului. În actualul sistem al Codului familiei. pentru mamă şi pentru copil. iar acţiunea nu a fost pornită de tutore. dacă acţiunea nu a fost introdusă în timpul minorităţii sale.pentru soţul mamei termenul curge de la data la care a luat cunoştinţă de naşterea copilului. aceasta poate fi pornită de moştenitori în termen de un an de la data decesului. • pretinsul tată biologic poate introduce acţiunea în tăgada paternităţii pe toată durata vieţii lui.C.civ. . (3) N.→ data ridicării interdicţiei. . Dacă pretinsul tată biologic a murit fără a porni acţiunea în tăgada paternităţii. şi cu precizările aduse de Legea 288/2007. Dacă respectivul copil a murit fără a porni acţiunea în tăgada paternităţii. dacă mama fusese pusă sub interdicţie judecătorească.pentru copil de la data majoratului său. • copilul poate introduce acţiunea (prin reprezentantul său legal pe perioada minorităţii) pe toată durata vieţii lui. acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de 3 ani: . Ea poate fi admisă numai dacă pretinsul tată biologic face dovada paternităţii sale faţă de copil. se aplică în mod corespunzător.

copilul va fi citat în toate cauzele referitoare la filiaţie. În faţa instanţei se va solicita să se constate că nu sunt întrunite condiţiile pentru ca prezumţia de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie. noul Cod civil stabileşte o serie de dispoziţii procedurale aplicabile în mod general: . . În actualul Cod al familiei această posibilitate nu este clar reglementată.părinţii vor fi citaţi în toate cauzele referitoare la filiaţie.2.3. chiar şi când nu au calitatea de reclamant sau pârât.prin hotărârea pronunţată. Pentru toate categoriile de acţiuni referitoare la filiaţie. . Prin acţiunea în contestarea paternităţii copilului aparent din căsătorie. Acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie Acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie poate fi formulată de orice persoană interesată.în acţiunile privitoare la filiaţie nu se poate renunţa la drept. . potrivit legii. oricând.în acţiunile privitoare la filiaţie nu se poate renunţa la judecată atunci când acţiunea este introdusă în numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicţie judecătorească. în caz de admitere a acţiunii. se urmăreşte exclusiv înlăturarea prezumţiei de paternitate greşit aplicate datorită înregistrării greşite a copilului. 337 . . instanţa va dispune obligatoriu cu privire la: → numele copilului. chiar şi când nu are calitatea de reclamant sau pârât. ori este formulată de copilul minor singur. Lipsa acestei reglementări în Codul familiei a determinat introducerea unor reguli clare în noul Cod civil – art. doctrina şi practica judiciară fiind cele care au creat o cale de acţiune în aşa numita contestare a paternităţii copilului aparent din căsătorie. 434. ca fiind din căsătorie.

. instanţa poate stabili şi modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-a crescut.în cazul în care acţiunea privitoare la filiaţie vizează o moştenire vacantă. oraşului sau municipiului de la locul deschiderii succesiunii. . → obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copil. dacă ei există.→ exercitarea autorităţii părinteşti.în cazul infracţiunilor a căror calificare presupune existenţa unui raport de filiaţie care nu este legal stabilit. hotărârea penală nu poate fi pronunţată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiaţie. acţiunea poate fi introdusă împotriva comunei. citarea în proces a renunţătorilor. este obligatorie. 338 . După caz.

stabileşte că reproducerea umană asistată medical cu terţ donator nu determină nicio legătură de filiaţie între copil şi donator. astfel. nicio acţiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva donatorului. în sensul dat de prezenta secţiune. 441 N. curmate orice posibilităţi de discuţie legate de cuplurile de tip homosexual şi de posibilitatea de a discuta în calitate de părinţi despre un cuplu format din persoane de acelaşi sex. în mod cu totul inovator pentru legislaţia românească.al formulării unei cereri de divorţ. vizează: .C. doresc să recurgă la reproducerea asistată medical cu terţ donator. Consimţământul rămâne fără efect: . consecinţele actului lor cu privire la filiaţie.în cazul decesului. .al separaţiei în fapt. noul Cod civil reglementează. Pornind de la situaţii concrete aduse spre soluţionare în ultimii ani în faţa Curţii Europene de Justiţie. în care este utilizat material genetic de la terţi donatori. în mod expres.existenţa consimţământului prealabil. în condiţii care să asigure deplina confidenţialitate.notarul public să le explice. Art. pentru a avea un copil. nu pot fi decât un bărbat şi o femeie sau o femeie singură. Sunt. 339 . în faţa unui notar public. În acest caz. survenite anterior momentului concepţiunii realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. Condiţiile în care părinţii care.CAPITOLUL 3 Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator Adaptându-se la realităţile medicinei moderne şi venind în întâmpinarea unor probleme dificile cu care instanţele de judecată sunt confruntate în prezent. . noul Cod civil precizează în mod clar că: părinţi. .civ. situaţia copiilor născuţi în urma unor operaţiuni de reproducere umană asistată medical.

instituie o regulă de responsabilitate legată de părintele care înţelege să nu recunoască un copil născut în urma unei proceduri de reproducere umană asistată medical. Contestarea filiaţiei în situaţia reproducerii asistate medical Noul Cod civil preîntâmpină potenţialele conflicte vizând filiaţia copiilor născuţi în urma unor proceduri de reproducere umană asistată medical. deşi iniţial consimţise la aceasta. tatăl are aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terţ donator ca şi faţă de un copil născut prin concepţiune naturală. cel care. Astfel. dacă nu a consimţit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul unui terţ donator. 411 şi 423. Nimeni nu poate contesta filiaţia copilului pentru motive ce ţin de reproducerea asistată medical şi nici copilul astfel născut nu poate contesta filiaţia sa. 340 .C. În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod. Art. În ceea ce priveşte raporturile dintre tată şi copil. În acest caz. 444 din N. în scris.civ. Secţiunea 1.El poate fi revocat oricând. dispoziţiile privind tăgăduirea paternităţii rămân aplicabile. inclusiv în faţa medicului chemat să asigure asistenţa pentru reproducerea cu terţ donator. nu recunoaşte copilul astfel născut în afara căsătoriei răspunde faţă de mamă şi faţă de copil. în condiţiile legii. Singura excepţie vizează cazul în care soţul mamei poate tăgădui paternitatea copilului. paternitatea copilului este stabilită pe cale judecătorească în condiţiile art. după ce a consimţit la reproducerea asistată medical cu terţ donator.

există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenţilor acesteia. 341 . în cazul în care. medicului sau autorităţilor competente.Secţiunea 2. în mod confidenţial. dacă faptul de a fi privat de informaţiile pe care le cere poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi este apropiată. Cu toate acestea. instanţa poate autoriza transmiterea lor. în lipsa unor astfel de informaţii. Confidenţialitatea informaţiilor Orice informaţii privind reproducerea umană asistată medical sunt confidenţiale. De asemenea. oricare dintre descendenţii persoanei astfel concepute poate să se prevaleze de acest drept.

copilul. 342 . prin acordul părinţilor.civ. împreună. * în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. (3). se aplică dispoziţiile art. la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea. la serviciul de stare civilă. faţă de fiecare părinte şi rudele acestuia. • în lipsa acordului părinţilor. 449 alin. Noul Cod civil stabileşte următoarele reguli pentru copilul din căsătorie: • copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor săi. stabileşte: * copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. • dacă părinţii nu au un nume comun. În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se declară. instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată naşterea. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi. art. aceeaşi situaţie ca şi aceea a unui copil din căsătorie.CAPITOLUL 4 Situaţia legală a copilului Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită potrivit legii are. 450 N. copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. odată cu naşterea copilului. În lipsa acordului părinţilor.C. În ceea ce priveşte copilul din afara căsătoriei. poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora.

* în cazul în care copilul şi-a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi. (2) şi (3). 449 alin. se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 343 .

chiar încurajată ca fenomen. vol. potrivit Codului Caragea.R. fiind cunoscută şi acceptată încă din antichitate. care putea refuza încuviinţarea adopţiei (p. op. inspirat de cel francez.TITLUL IX ADOPŢIA CAPITOLUL 1 Noţiune. 4/2004. din Codul Calimach). I. pe larg. de asemenea. Anul 1990 a marcat începutul reformei în domeniul adopţiei. 119-149 sau Dreptul nr. p. Al. 327). P. Astăzi. adopţia este consacrată. Hamangiu. Rosetti-Bălănescu. Lupaşcu. I. în mai toate legislaţiile. Legea nr. odată cu intrarea în vigoare a Codului familiei. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei128 să dispună abrogarea tuturor dispoziţiilor anterioare şi Cu privire la adopţie. 128 Cu privire la trecutul legislativ al instituţiei adopţiei. Dispoziţiile sale au fost abrogate în 1954. 127 344 . Băicoianu. Codul civil român de la 1864. respectiv cu legături de rudenie civilă. reglementa adopţia sub forma unui contract solemn. încheiat între adoptator şi adoptat127.. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei a corectat unele din prevederile Codului familiei. p. 12/2004. 9-45. cunoscută în vechiul drept românesc. a se vedea C. nr. Cea mai importantă cerinţă privitoare la persoana viitorului adoptator era ca acesta să se bucure de „bună reputaţie" şi era supusă evaluării instanţei judecătoreşti. Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind adopţia. 327-333. Reglementare Adopţia este o ficţiune juridică prin care filiaţia firească şi raporturile de rudenie firească sunt înlocuite cu o filiaţie civilă. pentru ca Ordonanţa de Urgenţă nr. Adopţia era. sub denumirea de „înfială” (art. 236 şi urm. a se vedea D. cit. în reglementarea dată de Codul civil. p. „facerea de fii de suflet este dar spre mântuirea celor ce nu au copii”. cu referire specială la reglementarea stabilită prin Legea nr. 273/2004.

ratificată de România prin Legea nr. 369/2008133.Of. Convenţia europeană în materia adopţiei de copii. a fost adoptată Legea nr.Of. dată de la care reglementările anterioare. 35 alin. nr. la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 11 din Constituţie. În scopul armonizării legislaţiei interne cu reglementările şi practicile internaţionale în domeniu.civ. 67 din 31 martie 1993) cu rezerva neaplicării dispoziţiilor art. potrivit cărora vârsta adoptatorului nu poate fi mai mică de 21 de ani şi nici mai mare de 35 de ani. precum şi legătura de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.N. (2) lit.Of. în baza art.. 102/2008132 a modificat şi completat Legea nr. încheiată la 29 mai 1993. 868 din 23 septembrie 2004. 109 din 28 septembrie 1990). 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei130.Of.” Adopţia este operaţiunea juridică prin care. la iniţiativa şi cu consimţământul persoanelor implicate.U. 1435/2004. 7 din Convenţie. prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. nr. intrată în vigoare la 1 ianuarie 2005. nr. 63 alin. nr. Convenţia O. nr. i) teza I şi art. Potrivit definiţiei date în art. ratificată prin Legea nr.instituirea unui cadru juridic nou şi unitar. în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr.Of. (3) şi (4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei. 451 din N. precum şi orice dispoziţie contrară au fost abrogate. 133 M. 238 din 27 martie 2008. 129 345 . „adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat. 273/2004. 84/1994 (M.Of. în concordanţă cu documentele internaţionale la care România este parte129. cu privire la drepturile copilului. Ordonanţa de Urgenţă nr. 130 M.C.131 Recent. 131 M. 639 din 5 septembrie 2008. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a noii legi au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 18/1990 (M. 132 M. nr.Of. încheiată la Strasbourg. nr. la 24 aprilie 1967. sunt încorporate în dreptul intern: Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale. 15/1993 (M. având încuviinţarea Cadrul legislativ intern se întregeşte cu prevederile cuprinse în convenţiile internaţionale în materie la care ţara noastră este parte şi care. 557 din 23 iunie 2004. 298 din 21 octombrie 1994). adoptată la 20 noiembrie 1989.

manifestarea de voinţă a persoanelor care vor fi în mod direct atinse de efectele adopţiei . pe de altă parte. precum şi activitatea desfăşurată de instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniu. şi părintele sau părinţii adoptivi şi rudele fireşti ai acestora. în vederea stabilirii raportului juridic al adopţiei. cumulativ. pe de o parte. termenul „adopţie” este întrebuinţat în trei accepţiuni: . ca instituţie juridică. descendenţii săi. În doctrină şi în practica judiciară. pe de altă parte.fie că vor fi generate noi drepturi şi îndatoriri în temeiul filiaţiei şi a rudeniei civile. precum şi efectele ataşate acestor operaţiuni. desemnează manifestările de voinţă ale persoanelor faţă de care se vor produce efectele adopţiei. ca raport juridic. şi adoptator (adoptatori) şi rudele acestora. 346 .instanţei. pe de o parte.precum şi o manifestare de autoritate. după cum rezultă din definiţia de mai sus. concomitent cu stingerea rudeniei fireşti care lega adoptatul şi descendenţii săi de părinţii fireşti ai adoptatului şi de rudele acestora. adopţia este noţiunea care reuneşte normele juridice reglementând condiţiile încuviinţării şi ale încetării adopţiei. ia naştere rudenia civilă dintre adoptat. - Adopţia presupune.ca operaţiune juridică. adopţia evocă legătura de rudenie civilă care ia naştere între adoptat şi descendenţii săi. fie că drepturile şi îndatoririle existente ca atribute ale filiaţiei şi rudeniei fireşti se vor stinge .

Dintre acestea. Principiul interesului superior al copilului Analizarea interesului superior al copilului presupune stabilirea. principiul interesului superior al copilului se detaşează ca fiind de importanţă primordială. 347 .1. crescut şi educat de părinţii fireşti sau cel puţin în apropierea acestora. mai întâi.civ. ţinând seama de originea sa etnică. dintre toţi cei care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. fiind considerat etalon al fiecăreia din acţiunile. dacă în cazul unui copil anume măsura adopţiei este sau nu cea mai potrivită formă de asigurare a protecţiei din perspectiva dreptului (şi a interesului) său fundamental ca. Interesul superior al copilului reclamă asigurarea grabnică a unui mediu protectiv. pe cât posibil.C. Apoi credem că acest principiu vizează modalităţile de identificare a persoanei sau familiei care. măsurile sau deciziile luate în legătură cu înfăptuirea adopţiei. Principiile adopţiei Art. 452 din N. în cadrul familiei extinse. culturală şi lingvistică. enunţă principiile care trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopţiei: • principiului interesului superior al copilului. să fie îngrijit. • principiul continuităţii în educarea copilului.Secţiunea 1. recomandările cu caracter general privind determinarea interesului superior al copilului se individualizează şi se exprimă prin fiecare din actele sau deciziile premergătoare încuviinţării propriu-zise a adopţiei şi apoi prin actul final al instanţei. Într-o situaţie de fapt reală. se adaptează cel mai bine minorului în discuţie. • principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial. 1. deci rapiditate în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.

al părinţilor fireşti (sau tutorelui). un rol aparte revine Direcţiei generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului. în fiecare din etapele procedurii de încuviinţare a adopţiei. Principiul interesului superior al copilului însoţeşte adopţia şi ulterior încuviinţării prin hotărârea irevocabilă a instanţei. cu implicarea acestui părinte adoptiv. Promovarea interesului superior al copilului nu exclude un interes propriu al adoptatorului în realizarea adopţiei. de viaţa familială. Evaluarea persoanei sau a familiei adoptatoare se face ţinând seama. interesează motivele pentru care celălalt soţ nu se asociază la cerere. în cazul în care numai unul dintre soţi solicită adopţia. învestită cu supravegherea şi observarea evoluţiei copilului pe toată durata procedurii adopţiei.fără îndoială.Lămurirea sensului. este condiţie de fond a operaţiunii juridice. a conţinutului concret al cerinţei interesului superior al copilului are loc. al adoptatorului. Capacitatea viitorului părinte adoptiv de a asigura copilului mediul familial dorit este verificată în condiţiile legii şi confirmată apoi în cursul procedurii adopţiei. cu implicarea persoanelor direct vizate de efectele adopţiei. Consimţământul la adopţie al adoptatului. prin rapoartele stabilite a fi realizate. de natură morală confirmă interesul superior al copilului în realizarea noii schiţe de rudenie. Secţiunea 2. prezenţa interesului său . civilă. 348 . dimpotrivă. Principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial Principiul creşterii copilului într-un mediu familial este un criteriu în selecţia părinţilor adoptivi. de această dată. alături de alte elemente. dar şi indicator extrem de valoros al interesului superior al copilului. pe baza evaluărilor directe privind evoluţia relaţiilor dintre adoptat şi adoptator. În formarea convingerii instanţei asupra conformităţii deciziei privind măsura de protecţie alternativă cu interesul superior al copilului. a adoptatului în primul rând.

caracterul subsidiar al adopţiei internaţionale a copilului cu domiciliul în România este explicat de necesitatea asigurării continuităţii. Legiuitorul nu interzice adopţia de către o persoană necăsătorită şi nici nu stabileşte explicit vreun criteriu de preferinţă în favoarea adoptatorilor soţ şi soţie.Tradiţional. În aplicarea principiului continuităţii în educarea copilului. 349 . în cadrul activităţilor vizând identificarea celui mai potrivit adoptator (familii adoptatoare). Principiul continuităţii în educarea copilului. căsătorit. De asemenea. acest cuplu nu poate fi decât unul legal constituit. în concurs cu un candidat necăsătorit. Secţiunea 3. asistentul maternal profesionist la care se află copilul sau persoana ori familia la care copilul se află în plasament. prin menţinerea copilului în mediul său de origine. însă credem că aceştia din urmă ar putea invoca. culturală şi lingvistică Acest principiu vizează. În cazul adopţiei. asigurarea unui mediu stabil pentru copil care să permită păstrarea elementelor structurale fundamentale ale personalităţii sale. ţinându-se seama de originea sa etnică. mediul familial presupune un cuplu parental. din punctul de vedere al copilului. beneficiul principiului analizat. au prioritate rudele din familia extinsă. în esenţă.

de asemenea. Excepţia de la regulă este adopţia persoanei majore. 455 din N. (2) din codul civil.C. 455 alin. (3) din Legea 273/2004 şi art. a)]. Art. permisă numai dacă adoptatul a fost crescut pe timpul minorităţii de persoana sau familia care doreşte să adopte. Art. 5 alin. se indică impedimentele la adopţie. copilul fiind persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu. Însăşi raţiunea derogării de la regula adopţiei de copii este 350 . 455. 273/2004 se instituie o serie de cerinţe de fond şi. Cerinţe de fond privitoare la persoana adoptatului În conformitate cu Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. sunt de întrunit următoarele cerinţe: • vârsta adoptatului. Adopţia persoanei care a împlinit 18 ani sau care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu anterior vârstei majoratului se află sub condiţia restrictivă a creşterii în timpul minorităţii de către persoana sau familia care doreşte să adopte.civ. 2. Aceeaşi regulă este preluată şi de noul Cod civil în art. 3 din Legea nr. acele împrejurări în prezenţa cărora adopţia este interzisă. stabileşte. cerinţe cu privire la persoana ce poate fi adoptată. 5-18 din Legea nr. 455 alin. 273/2004 consacră faptul că adopţia vizează copilul.(1).1. 3 lit. conform art.468 condiţiile de fond ale adopţiei. termenul „adoptat” desemnează persoana care a fost sau urmează a fi adoptată [art. Noul Cod civil detaliază în art.CAPITOLUL 2 Condiţiile de fond ale adopţiei Conform art. Privitor la persoana adoptatului. de asemenea. fiind preluate aproape identic vechile cerinţe din Legea 273/2004 aplicabile în prezent.

351 . existenţa unor legături afective între adoptat şi adoptator. nefiind suficientă plata periodică a unor sume de bani. afectiv-emoţionale. Cât priveşte durata „creşterii în timpul minorităţii”. o protecţie acoperitoare pentru componentele esenţiale ale persoanei şi personalităţii sale. 438. Persoana devenită majoră trebuie să fi beneficiat în timpul minorităţii de ocrotirea complexă a persoanei sau a familiei care voieşte să o adopte. secţia civilă. Suprem. de asemenea. Evident. adică înfăptuirea ocrotirii. ambele . dar care nu 134 Trib. Astfel. implicând. de asemenea.întreţinerea şi educarea . De asemenea. Pe de altă parte. Cererea de adopţie a părintelui adoptiv este dovada legăturilor afective statornicite. ţinând seama de multitudinea de efecte ale filiaţiei şi ale rudeniei civile. finalitatea adopţiei. de natura acelora dintre copil şi părinţii săi fireşti. fiindcă prin creşterea pe timpul minorităţii de către cel sau cei care doresc să devină părinţi adoptivi. factorul temporal este un criteriu. trebuie avută în vedere educarea copilului. care nu poate fi suplinită prin simple influenţe cu caracter educativ. prin traiul în comun al copilului cu cei care l-au crescut. a căror consacrare juridică nu este lipsită de interes pentru niciuna din părţi. s-a decis că faptul creşterii în timpul minorităţii înseamnă mai mult decât acordarea sau asigurarea întreţinerii copilului. Dacă persoana sau familia adoptatoare a înfăptuit sau nu ocrotirea părintească. ci.presupunând o anumită continuitate134. nu a fost stabilită o perioadă minimă şi nici nu credem că ar fi fost indicat. dacă între aceştia şi adoptat s-au statornicit sau nu legături speciale. în ceea ce priveşte întreţinerea copilului. decizia nr. sunt chestiuni de fapt care nu pot fi determinate printr-o măsurătoare a intervalului de timp.explicată prin această condiţie. s-a realizat cu anticipaţie. Legislaţia familiei p . întreţinerea acordată pe timpul minorităţii trebuie să se fi prestat în natură. aceasta nu trebuie rezumată doar la întreţinerea propriu-zisă. 531/1970.

legiuitorul indică în mod expres „copilul care a împlinit vârsta de 10 ani” iar nu „adoptatul care a împlinit 10 ani”. Suprem.epuizează întreg conţinutul condiţiei privind creşterea copilului în timpul minorităţii. anume adopţia copilului. de asemenea. doar la împlinirea vârstei de 14 ani consimţământul copilului are valenţe ale manifestării juridice a voinţei. secţia civilă. cu valoare de condiţie de valabilitate a operaţiunii juridice. cu neputinţă de suplinit prin vreo încuviinţare sau manifestare de voinţă a altei persoane. de la vârsta de 11 ani.C. 529/1976. s-a decis că poate fi încuviinţată adopţia persoanei majore care.463 alin. 1976. CD. Capacitatea juridică specială recunoscută copilului care a împlinit vârsta de 10 ani face ca alegerea acestuia să fie decisivă. ci să-1 fi crescut vreme suficient de îndelungată şi cu caracter de continuitate ca să excludă ideea creşterii ocazionale.J. dacă a împlinit vârsta de 10 ani. C. 547/1993.S. 135 • 352 . (1) lit. Refuzul de a consimţi la adopţie. a locuit în mod efectiv împreună cu părintele adoptiv Trib. prezentă în cazul adopţiei persoanei majore sau care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu. 273/2004 şi art.civ.b) din N. 175. Nu se cere ca adoptatorul (adoptatorii) să fi crescut copilul pe întreaga perioadă a minorităţii. 105-106. Cum se ştie. (1) lit. a) din Legea nr. reprezintă o altă cerinţă. conform art. împiedică Bunăoară. secţia civilă. până la această vârstă atitudinea sa nu are decât semnificaţia unei „manifestări afective de voinţă”. BJ. În cuprinsul textului care stabileşte persoanele chemate să consimtă la adopţie. Referindu-ne la adopţia de drept comun. decizia nr. decizia nr. este de observat că manifestarea de voinţă a minorului care a împlinit vârsta de 10 ani. dar este mai presus de orice îndoială că cerinţa consimţământului este. 11 alin.135 consimţământul adoptatului. p. 1993. de asemenea. A se vedea. constituie o excepţie de la regulile privitoare la capacitate în materie de acte juridice. în alt scop decât acela al ocrotirii copilului. p.

după caz. anume în faza încuviinţării.civ. care a (sau au) adoptat ori urmează să adopte. De asemenea. în special cu privire la consecinţele adopţiei şi ale consimţământului său la adopţie.C. Legea privind regimul juridic al adopţiei stabileşte. în etapa finală a procedurii adopţiei. în mod expres. respectiv familie adoptatoare. fiind sfătuit şi informat în prealabil. Consimţământul la adopţie al copilului care a împlinit 10 ani se exprimă în faţa instanţei de judecată. întocmindu-se un raport în acest sens. potrivit vârstei şi maturităţii sale. adoptatorul va dobândi drepturile şi îndatoririle părinteşti privitoare la persoana şi la patrimoniul copilului. Deplinătatea capacităţii de exerciţiu a celui care voieşte să adopte este expres prevăzută şi este o condiţie necesară. se desemnează persoana. în faţa instanţei va fi exprimat consimţământul la adopţie al adoptatului major sau având capacitate deplină de exerciţiu. orice persoană poate deveni părinte adoptiv. indiferent de starea civilă. de aceea.2. sarcina înfăptuirii ocrotirii nu poate 353 * . Cerinţe de fond privitoare la persoana sau familia adoptatoare Prin adoptator. de sex. din N. În principiu. rasă naţionalitate ori de cetăţenie. El este pregătit în vederea manifestării de voinţă prin grija direcţiei generale care instrumentează cazul său. 2. condiţii reluate în art. 459 şi urm. Acestea sunt urmatoarele: capacitatea deplină de exerciţiu. condiţiile pentru calitatea de adoptator. inclusiv reprezentarea sa ori. dat fiind faptul că.încuviinţarea adopţiei. încuviinţarea actelor juridice ale acestuia. prin efectul adopţiei. respectiv soţul şi soţia. Ocrotirea copilului se explică prin lipsa capacităţii sale depline de exerciţiu.

cea a diferenţei de vârstă de cel puţin 18 ani. poate fi încuviinţată adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă este mai mică de 18 ani. 460 alin. 7 al Convenţiei. 461 N. se află într-o situaţie cu valoare de motiv temeinic adoptatorul care este soţul părintelui firesc al copilului adoptat. 7). ratificând Convenţia. 273/2004.C. a făcut rezervă la art. în reglementarea Legii nr. adopţia încuviinţată în condiţiile unei diferenţe de vârstă sub 18 ani. fiind lipsit de capacitate deplină de exerciţiu. adoptatorul care a crescut pe timpul minorităţii persoana majoră care urmează a fi adoptată. (2) din N. dar în nici o situaţie mai mică de 16 ani conform art. are nevoie el însuşi de ocrotire. Adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doreşte să îl adopte. reţinute ca atare de instanţa judecătorească. aşadar. 354 * . Persoana sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării depline şi armonioase a personalităţii copilului. dar în niciun caz mai puţin de 16 ani. este excepţia.fi încredinţată celui care.civ. această diferenţă era fixată la 15 ani. „adopţia imită natura şi legea nu a îngăduit formarea unui raport de filiaţie între două persoane care nu ar fi destul de îndepărtate în vârstă una faţă de alta”. * condiţii materiale şi morale necesare pentru creşterea.C. dar să nu fi depăşit vârsta de 35 de ani (art. dovedită prin atestarea solicitantului. însă aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în dreptul român deoarece ţara noastră. Exemplificativ. Subliniem că. Regula este. cerinţă impusă de art.civ. Pentru motive temeinice. pentru că. aşa cum s-a spus. aptitudini atestate de autorităţile competente. care trebuie susţinută de motive temeinice. vârsta adoptatorului. Convenţia europeană în materia adopţiei de copii prevede că adoptatorul trebuie să fi atins vârsta de cel puţin 21 de ani. dezvoltarea armonioasă a copilului.

(2)]. La solicitarea persoanei (familiei) interesate. condiţiile de locuit. În tot cursul procesului de evaluare. motivele pentru care se doreşte adopţia. direcţia generală va elibera atestatul de persoană sau familie aptă să adopte. 20). starea sănătăţii şi situaţia economică a adoptatorului sau a familiei adoptatoare. aptitudinea de a educa un copil. Procedura atestării adoptatorului sau a familiei adoptatoare este reglementată minuţios prin art. Dacă rezultatul evaluării este favorabil. 19 alin. (1)]. impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta [art. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să asigure adoptatorului (familiei adoptatoare) serviciile de pregătire/consiliere necesare în vederea asumării în cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător a rolului de părinte (art. Pe baza rezultatelor evaluării. 19-21 din Legea nr. (3)]. direcţia generală de la domiciliul acesteia procedează la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale. 21). În cazul rezultatului nefavorabil. cu două excepţii când obţinerea atestatului nu este necesară: • adopţia priveşte o persoană majoră. motivele pentru care celălalt nu se asociază cererii. presupunem). Atestatul este valabil timp de un an (de la data comunicării deciziei. ţinând seama de: personalitatea. • adopţia se referă la copilul firesc sau adoptat al celuilalt soţ (art. aceeaşi autoritate decide asupra aptitudinii de a adopta în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare [art. 19 alin. viaţa familială.Condiţia atestatului privind aptitudinea morală şi materială de a adopta este regula în concepţia actualei legi a adopţiei. 19 alin. adoptatorul (familia adoptatoare) are dreptul să solicite direcţiei generale. 273/2004. cu posibilitatea prelungirii anuale la cerere şi sub condiţia actualizării concluziilor privitoare la capacitatea de a adopta [art. în termen de 355 . atunci când numai unul dintre soţi solicită adopţia.

civ. la tribunalul de la domiciliul adoptatorului [art. (2)]. 66 alin. Faptul că cel care doreşte să adopte este persoană căsătorită nu obligă pe celălalt soţ să devină. în vederea înscrierii în Registrul naţional pentru adopţii. (1) lit. fie succesiv. la rândul său. 11 lit. Rămâne de văzut dacă legiuitorul va menţine în legea specială. cerândui-se consimţământul cu titlu de „neîmpotrivire” la adopţie.. soţul adoptatorului este consultat.C. însoţit de toate informaţiile privitoare la persoana sau familia atestată. a fiecăreia din persoanele faţă de care efectele filiaţiei civile se vor produce în mod nemijlocit: adoptatorul sau soţii adoptatori. alin. lit. 356 . la care face referire în art.C. neviciată. Rezultatul. adopţia poate fi încuviinţată unui singur părinte adoptiv sau unei familii. aceleaşi proceduri. C din legea 273/2004 şi art.30 de zile de la comunicarea deciziei. (2). al reevaluării poate fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării. 454 N. părinţii fireşti ai copilului. condiţie indispensabilă pentru valabilitatea operaţiunii juridice. c) din N. Adopţia presupune manifestarea de voinţă liberă. afară de cazurile în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa. conform art. Când adoptatorul este soţul părintelui adoptiv. 463 alin. 19 alin. părinte adoptator dar. va fi transmis. în termen de 5 zile de la emiterea atestatului [art. fie simultan. în toate cazurile. Atestatul eliberat. (4) şi (5)]. Oficiului Român pentru Adopţii. reevaluarea aptitudinii de a adopta. Consimţământul la adopţie al adoptatorului sau al adoptatorilor este. întrucât adoptatul va intra în familia adoptatorului (asemănător copilului firesc din afara căsătoriei al părintelui care adoptă). adică soţilor. acesta din urmă va consimţi la adopţie în calitatea sa de părinte dobândită prin efectul adopţiei anterioare . Potrivit legislaţiei noastre. e). prin grija direcţiei generale.civ. de asemenea nefavorabil. * consimţământul la adopţie al adoptatorului. adoptatul.

conform Legii 273/2004. că aceştia refuză în mod abuziv să-şi dea consimţământul. declaraţi morţi sau puşi sub interdicţie.3. potrivit aprecierii aceleiaşi instanţe. în cazul copiilor abandonaţi. consimţământul părintelui adoptator va fi exprimat în faţa instanţei. 463 din N. dacă se dovedeşte. deopotrivă. după caz. este necesar.C. 2.consimţământul său fiind „completat” de manifestarea de voinţă a soţului care nu se opune adopţiei preconizate de soţul său. fie consimţământul la adopţie al unei singure persoane. în etapa soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei. În aceleaşi condiţii va fi luat consimţământul soţului celui care adoptă. prin orice mijloc de probă. * o cerinţă deosebit de importantă din perspectiva noii reglementări a codului civil este aceea a diferenţierii de sex pentru adoptatori. adopţia este în interesul superior al copilului. credem că pentru instanţele române acest text aduce o clarificare necesară. stabileşte că pentru încheierea unei adopţii mai este necesar consimţământul părinţilor fireşti ai adoptatului minor sau al celui ce exercită ocrotirea părintească. fie consimţământul la adopţie al fiecăruia dintre soţii care doresc. Cerinţe legate de consimţământul altor persoane implicate în adopţie Art. fie consimţământul la adopţie al unuia dintre soţi care va deveni părinte adoptiv . dacă părinţii sunt necunoscuţi. două persoane de acelaşi sex neputând adopta împreună. Părinţii fireşti sau tutorele îşi vor putea exprima 357 . cu toate că. Din perspectiva numeroaselor cereri ce fac obiectul contenciosului drepturilor omului în prezent.În funcţie de situaţia concretă în care se găseşte viitorul părinte. Instanţa poate trece peste împotrivirea părinţilor fireşti sau a tutorelui de a consimţi la adopţie. morţi. calitatea de părinte adoptiv.civ. În toate cazurile.

adopţia se poate încheia fără consimţământul lor. 8 alin. cu precizarea că acest consimţământ este revocabil în termen de 30 de zile de la exprimarea lui. • Părintele ori părinţii decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti ori cărora li s-a interzis exerciţiul drepturilor părinteşti păstrează dreptul de a consimţi la adopţia copilului. declarat mort. Când ambii părinţi sunt într-o asemenea situaţie. (1) din Legea 273/2004 şi art. argument adus în doctrină prin analizarea de ansamblu a condiţiilor de 358 .4.civ. necunoscut ori dacă este în imposibilitate din orice motiv de a-şi manifesta voinţa. fără a deosebi după cum fraţii sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei şi fără să intereseze dacă sunt fraţi buni (cu acelaşi tată şi aceeaşi mamă). 457 din N. consimţământul celuilalt părinte este suficient.. potrivit datei înscrise în certificatul său de naştere şi. fraţi consangvini (numai după tată) ori couterini.C. caz în care este obligatoriu şi consimţământul celui ce exercită autoritatea părintească.consimţământul numai după trecerea a 60 de zile de la naşterea copilului. 2. Astfel: * este interzisă adopţia între fraţi conform art. Impedimente la adopţie Legiuitorul indică în mod expres acele situaţii în care adopţia este interzisă. • Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopţia aceluiaşi copil de către soţul său. 466 N.C. * este interzisă adopţia propriului copil firesc. caz în care nu mai este necesar consimţământul părinţilor fireşti.civ. Părinţii fireşti ai adoptatului minor sau cel ce exercită ocrotirea părintească trebuie să fie informaţi corespunzător cu privire la consecinţele adopţiei. conform art. de asemenea. • Dacă unul din părinţi este decedat.

derulare a adopţiei. în cazul adopţiilor succesive neavând relevanţă dacă la data adopţiei anterioare cel care doreşte să adopte acum avea calitatea de soţ al părintelui adoptiv şi s-a mulţumit să consimtă cu titlu de „neopunere” la adopţia solicitată de soţul său ori a devenit soţ al părintelui adoptiv ulterior încuviinţării adopţiei. la disiparea periculoasă a responsabilităţilor legate de ocrotirea părintească care s-ar înfăptui într-o formulă ce nu are legătură cu principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial. Adopţia încetează fie prin desfacere. în cazul adoptatului copil. . * este interzisă adopţia simultană sau succesivă de către mai mulţi adoptatori conform art. Legiuitorul îngăduie două categorii de excepţii de la impedimentul enunţat: .civ. la data încuviinţării adopţiei. 273/2004 şi art. precum şi adopţia între soţi sau între foşti soţi conform art.C.adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat. fie prin declararea nulităţii acesteia.adopţia simultană sau succesivă de către adoptatori soţ şi soţie. Ceea ce interesează este ca. (2) din legea adopţiei şi art. adoptatorii să fie căsătoriţi între ei. 7 alin. (1) din Legea nr. Nu se deosebeşte după cum cel ce urmează a fi adoptat este un copil sau o persoană majoră ori cu capacitate deplină de exerciţiu. 8 alin. din orice motiv. . 359 . 458 N.adopţia succesivă în cazul încetării. pentru a nu se ajunge la relaţii de filiaţie civilă multiplicate sau multiplicabile la nesfârşit şi. * este interzisă adopţia de către persoane cu boli psihice şi handicap mintal. a adopţiei anterioare. * este interzisă adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare. 462 N.civ.C.

în vreme ce persoana cu capacitate deplină de exerciţiu poate fi refuzată în intenţia de a deveni adoptator pe temeiul impedimentului rezultând din boala psihică şi handicapul mental. adopţia nu poate fi încuviinţată pe motivul neîndeplinirii uneia din cerinţele de fond. în cazul celui aflat sub interdicţie judecătorească. dovedit ca atare. De aceea.Reamintim că deplinătatea capacităţii de exerciţiu a părintelui adoptiv este una dintre cerinţele de fond ale adopţiei. 360 .

1. adopţia se referă la copilul firesc al celuilalt soţ. afară de impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie. descendenţii săi. şi rudele sale fireşti. şi adoptator sau adoptatori. pe de o parte. efectul constitutiv este solitar în cazul adopţiei copilului adoptiv al celuilalt soţ. Dacă.CAPITOLUL 3 Efectele adopţiei Adopţia produce efecte numai de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost încuviinţată. Prin efectul adopţiei. efectul extinctiv este doar parţial. legăturile de filiaţie şi de rudenie ale adoptatului sunt reconfigurate şi vor produce consecinţele în mod obişnuite raporturilor de filiaţie. Concomitent şi simetric opus. Relaţiile de filiaţie şi de rudenie ale adoptatului Efectul principal al adopţiei este acela constitutiv de legături de filiaţie civilă între adoptat. serviciul de stare civilă va întocmi un nou act de naştere al adoptatului. însă. pe de o parte. respectiv de rudenie. pe de altă parte. precum şi raporturile de rudenie firească faţă de rudele acestui părinte firesc. este generat efectul extinctiv în ceea ce priveşte filiaţia firească între adoptat şi părinţii săi fireşti. în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Pe baza hotărârii irevocabile de încuviinţare a adopţiei. care continuă să existe între adoptat şi descendenţii acestuia. 3. raporturile de rudenie civilă astfel născute 361 . ceea ce înseamnă că încetează numai legătura de filiaţie a copilului faţă de părintele firesc necăsătorit cu adoptatorul. precum şi rudenia firească între adoptat şi rudele sale fireşti. de asemenea. pe de altă parte. precum şi de relaţii de rudenie civilă între adoptat şi rudele părintelui sau părinţilor adoptivi. efectul extinctiv nu se manifestă în privinţa rudeniei fireşti dintre fraţii adoptaţi de către acelaşi părinte sau familie adoptivă.

Raporturile dintre adoptat şi adoptator Naşterea relaţiilor de filiaţie adoptivă. 3. precum şi. Aceste drepturi şi îndatoriri nu sunt efecte distincte ale adopţiei. fie că este vorba de o primă adopţie încuviinţată anterior căsătoriei părinţilor adoptatori. Adopţia nu afectează în nici un fel legătura de filiaţie dintre persoana adoptată şi descendenţii săi fireşti. efectele raporturilor de rudenie astfel create nu sunt 362 . relaţiilor de rudenie adoptivă preexistente.alăturându-se celor deja existente prin efectul adopţiei anterioare. în cazul adopţiei internaţionale. modificarea numelui şi. în timpul căsătoriei. fiindcă au încetat pe data încuviinţării irevocabile a adopţiei anterioare. fie de o adopţie realizată numai de către unul dintre soţi. Avem în vedere transferul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti în favoarea părintelui sau părinţilor adoptivi. nicidecum secundare ca importanţă. Filiaţia şi rudenia firească a aceluiaşi adoptat nu prezintă interes. obligaţia legală de întreţinere în cadrul familiei adoptive. a prenumelui celui adoptat. sunt rude cu adoptatorul sau adoptatorii şi cu rudele acestora. are loc împreună cu drepturile şi îndatoririle fondate pe aceste legături. raporturile de rudenie civilă nou create se vor ataşa. fie că este vorba despre adoptatul minor. ci efectele implicite. Atât adoptatul.2. cât şi descendenţii săi. din punctul de vedere al rudeniei civile lato sensu. consecinţele adopţiei sunt aceleaşi. vocaţia succesorală între rudele civile. eventual. Cu toate că. fără a deosebi după cum cel adoptat este minor sau persoană cu capacitate deplină de exerciţiu. fie despre cel major. Adoptatul intră în familia părintelui său adoptiv asemenea unui descendent firesc al acestuia. ale filiaţiei şi rudeniei. cetăţenia adoptatului. fără să afecteze. În cazul adopţiei copilului (descendentului) adoptiv al celuilalt soţ. precum şi a raporturilor de rudenie adoptivă. aşa cum au fost modelate prin operaţiunea juridică realizată.

fam. modalităţile de executare. În cazul în care adoptatorul este soţul părintelui firesc al copilului. alţii decât părinţii acestuia. (1)] şi reafirmat prin art. dacă acest lucru este necesar în vederea desăvârşirii învăţăturii sau a pregătirii sale profesionale. 89 C. însă explicaţia se află în stadiul diferit al capacităţii persoanei adoptate. 51 alin. cât şi cele referitoare la bunurile copilului. părinţii vor exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti împreună şi în mod egal. Ocrotirea părintească a copilului adoptat Din momentul încuviinţări irevocabile a adopţiei. (3) din Legea nr. iar în ceea ce priveşte adoptatul major.identice. 273/2004. In privinţa copilului adoptat principiul este de mult consacrat prin dispoziţiile Codului familiei [art. în sarcina părinţilor. este sau nu cazul să se înfăptuiască. au obligaţia legală de întreţinere a copilului. Obligaţia de a da întreţinere copilului este. 363 . Din punct de vedere juridic. stadiu de capacitate în funcţie de care ocrotirea părintească a adoptatului. în primul rând. adoptatorul are faţă de copilul adoptat drepturile şi îndatoririle părintelui firesc faţă de copilul său. ca şi în cazul descendentului firesc.2.1. în ordinea stabilită de art. precum şi ascendenţii minorului.. În subsidiar. fără legătură cu artificiul rudeniei civile.. 3. 97 alin. Condiţiile. atât drepturile şi îndatoririle privitoare la persoană. argumentul de text este furnizat de art. persoana adoptată se bucură de tratamentul asigurat descendentului firesc. fraţii. cuantumul. potrivit căruia adoptatul are faţă de adoptator drepturile şi îndatoririle de orice natură pe care le are o persoană faţă de părinţii săi fireşti. stingerea obligaţiei legale de întreţinere sunt stabilite prin norme deopotrivă aplicabile copilului firesc şi celui adoptiv. drepturile şi îndatoririle părinteşti se exercită de către adoptator şi părintele firesc căsătorit cu acesta . cât şi al adoptatorului căsătorit cu părintele firesc al copilului. 7 din Legea nr. 272/2004. Atât în cazul adoptatorilor soţ şi soţie.

Adoptatul are nu doar dreptul de a primi întreţinere. 364 . 3. Audierea copilului este obligatorie. precum şi condiţiile generale ale obligaţiei legale de întreţinere sunt cele stabilite de dreptul comun în materie .2. integral. temporar sau definitiv. aplicării pedepsei interzicerii drepturilor părinteşti sau a neputinţei. cu precizarea că protecţia alternativă poate însemna adopţia succesivă a copilului. din orice motive. perfect integrat în familia sa adoptivă. fiind lipsit. îşi poate valorifica dreptul la întreţinere. între membrii familiei există obligaţia legală de întreţinere. adoptatul cu capacitate deplină de exerciţiu fiind. aflat în aceeaşi situaţie. drepturile şi îndatoririle părinteşti vor fi preluate. care se va putea realiza fie prin instituirea tutelei.3. Adoptatul major aflat în continuarea studiilor are drept la întreţinere în aceleaşi condiţii în care descendentul firesc. ordinea în care se datorează întreţinerea. copilul. cu caracter reciproc. firească sau adoptivă. transmisiunea succesorală legală are ca temei rudenia.2. Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere. de ocrotirea părinţilor. de către celălalt părinte. Vocaţia succesorală legală În dreptul nostru.2.În situaţia decesului. în funcţie de echilibrul condiţiilor cerute pentru a fi creditor sau debitor al obligaţiei. însă numai dacă părinţii adoptatori au decedat. a unuia dintre părinţi de a-şi manifesta voinţa. dispariţiei. 3. decăderii din drepturile părinteşti. ci şi obligaţia de a da întreţinere. Obligaţia legală de întreţinere Afară de obligaţia legală de întreţinere a copilului în cadrul înfăptuirii ocrotirii părinteşti. fie prin luarea unei măsuri de protecţie specială. are dreptul la protecţie alternativă. şi din acest punct de vedere. Dacă amândoi părinţii se află în vreuna din aceste situaţii.

existenţa legăturii de rudenie cu defunctul. iar soţii au nume comun. intrând în acţiune regulile dreptului succesoral. va decide instanţa judecătorească odată cu încuviinţarea adopţiei. ori de către soţul părintelui firesc. în caz de neînţelegeri între aceştia. la rândul lor. chemare generală la moştenirea adoptatului. dacă o anumită persoană.2. 3. practic ignorând sursa acestor relaţii.4. adoptatul va purta acest nume. aşadar. care vor stabili. Ulterior încuviinţării adopţiei. Dacă adopţia se face de către soţi. şi dacă da. schimbarea cetăţeniei părinţilor adoptivi are în privinţa cetăţeniei copilului adoptat aceleaşi consecinţe ca şi schimbarea cetăţeniei părinţilor fireşti. Întrucât relaţiile de rudenie firească au încetat prin efectul adopţiei.Ca premisă a moştenirii legale. adoptatul şi descendenţii săi nu au chemare legală la moştenirea lăsată de părinţii fireşti sau de rudele acestora. adoptatorii vor decide cetăţenia copilului sau. aflată într-un anumit grad de rudenie cu defunctul. interesează.2. adoptatul dobândeşte numele de familie al adoptatorului. iar dacă soţii nu au un nume comun. persoanele la a căror moştenire este chemat adoptatul au. ţinând seama de relaţiile de rudenie astfel cum au fost stabilite prin efectul adopţiei. care este cota ce îi revine din moştenirea lăsată. va culege sau nu. 3. ei sunt obligaţi să 365 . cu excepţia ipotezelor particulare semnalate mai sus şi în limitele rudeniei fireşti rămase neatinsă. Cetăţenia adoptatului Copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie adoptat de un cetăţean român sau de soţii având cetăţenie română.5. Când numai unul dintre soţi are cetăţenie română. dobândeşte cetăţenia română. În virtutea principiului reciprocităţii vocaţiei legale generale. Numele şi prenumele adoptatului Prin adopţie.

dar nu dezvăluie în mod expres adopţia şi nici identitatea părinţilor fireşti. la cererea părintelui sau a părinţilor adoptivi şi cu consimţământul copilului care a împlinit 10 ani. data şi locul naşterii. instanţa poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. însă. Dreptul la informare. acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia. Dacă nu există acordul celuilalt soţ. nu şi în cazul persoanei majore. pentru motive temeinice. al căror conţinut atestă faptul. soţul adoptat poate primi pe timpul căsătoriei numele adoptatorului. 52 alin. adică numele său „firesc”). în art. Noul Cod civil stabileşte. Din perspectiva legii actuale. conform art. de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale acestuia o permit. Odată cu încuviinţarea adopţiei.6. în cazul desfacerii căsătoriei. În caz de divergenţe. 474.2. După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. cu consimţământul celuilalt soţ. (1) din legea adopţiei. adoptatorii şi adoptatul au dreptul să obţină din partea autorităţilor competente extrase din registrele publice. adoptatul rămâne cu numele comun din căsătorie (care poate fi chiar numele său de familie. In cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei. adoptatul poate solicita tribunalului în a cărui rază teritorială se 366 .declare instanţei care încuviinţează adopţia numele pe care urmează să îl poarte adoptatul. va lua numele dobândit prin adopţie. se pare că schimbarea prenumelui în cadrul procedurii adopţiei este admisibilă numai în cazul copilului adoptat. în condiţiile legii. 3. presupunând că nu va opta. instanţa va decide. pentru păstrarea numelui comun din căsătoriei. Faţă de redactarea textului. Informaţiile cu privire la adopţie sunt confidenţiale Adoptatorii vor informa copilul că este adoptat. că prin lege specială se vor stabili condiţiile concrete de acces la aceste informaţii.

să-i autorizeze accesul la informaţiile aflate în posesia oricărei autorităţi publice cu privire la identitatea părinţilor fireşti. a soţului sau a descendenţilor acestuia ori a reprezentantului unei instituţii medicale sau unui spital. Tribunalului Bucureşti. cu autorizarea instanţei judecătoreşti. a Oficiului Român pentru Adopţii. Soluţionarea cererilor de acest fel are loc cu citarea direcţiei generale de la domiciliul copilului. a adoptatului. constată că accesul la informaţiile solicitate nu este dăunător integrităţii psihice şi echilibrului emoţional ale solicitantului şi dacă adoptatul a beneficiat de consiliere din partea direcţiei generale. la cererea oricăruia dintre adoptatori. 367 . dacă nu domiciliază în România.. precum şi a oricărei alte persoane a cărei audiere poate fi utilă. potrivit probelor administrate. Identitatea părinţilor fireşti ai copilului poate fi dezvăluită înainte ca acesta să fi dobândit capacitate deplină de exerciţiu numai pentru motive medicale. şi va putea admite cererea dacă.află domiciliul său ori.

sau.2. dacă adoptatul a atentat la viaţa lor ori a descendenţilor lor. cu excepţia.civ. Dacă urmare a acestor fapte adoptatorul a decedat.CAPITOLUL 4 Încetarea adopţiei Legea privind regimul juridic al adopţiei stabileşte două cazuri de încetare a adopţiei. Desfacerea adopţiei Desfacerea adopţiei intervine de drept prin decesul adoptatorului sau al soţilor adoptatori.art. cererea poate fi făcută de cei ce ar veni la moştenire împreună cu adoptatul sau în lipsa lui. dacă adopţia a încetat din orice alte motive. în acest ultim caz. a unei sancţiuni cu nulitatea relativă prevăzute de lege. 368 . sau decesul ambilor părinţi adoptivi. Este reglementată şi posibilitatea desfacerii adopţiei la cererea adoptatului. Este considerată fictivă adopţia încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii intereselor superioare ale copilului.477 . precum şi atunci când el se face vinovat de săvârşirea unor fapte penale pedepsite cu închisoare de minimum 2 ani faţă de adoptatori. anume desfacerea adopţiei şi declararea nulităţii acesteia (art.aduce în atenţie şi posibilitatea desfacerii adopţiei la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.1. 4. Desfacerea adopţiei presupune decesul părintelui adoptiv. 462 N. Noul Cod civil . dacă adopţia a fost încuviinţată faţă de un singur părinte adoptiv. în condiţii identice cu cele mai sus descrise. Nulitatea adopţiei * Adopţia este nulă absolut dacă este fictivă ori dacă s-a încheiat cu încălcarea cerinţelor de formă sau de fond. 4. 475).C. desigur. indiferent dacă moartea acestora a avut loc concomitent sau succesiv. conform art.

prevăzute expres de lege sau subînţelese de legiuitor pot.”. consimţământul fiind liber dacă nu a fost viciat prin eroare. al unuia dintre soţii adoptatori sau a consimţământului copilului care a împlinit 10 ani sau a consimţământului la adopţie al părinţilor.Nulitatea absolută ar putea surveni în cazul lipsei consimţământului la adopţie al părinţilor fireşti sau. neîndeplinirea oricăreia din cerinţele de fond privitoare la persoana adoptatorului. după caz. * Cazurile de nulitate relativă a adopţiei expres prevăzute vizează vicierea consimţământului prin eroare.C. lipsa consimţământului la adopţie al adoptatorului sau al soţilor adoptatori. „nu este valabil consimţământul dat în considerarea promisiunii sau obţinerii efective a unor foloase. Nulitatea relativă a adopţiei poate interveni şi în alte situaţii: vicierea consimţământului la adopţie al adoptatorului. 463 alin. Consimţământul „interesat” al oricăruia dintre cei chemaţi să consimtă la adopţie dat fiind caracterul general al enunţului . 465 N. părinţii fireşti ori tutorele trebuie să consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat. Lipsa consimţământului la adopţie al copilului care a împlinit 10 ani la data încuviinţării. constitui motive de nulitate absolută. al tutorelui copilului. Potrivit art. Nesocotirea cerinţelor de formă ale încuviinţării adopţiei credem că se va stabili în funcţie de viitoarea reglementare legală a procedurii adopţiei. Potrivit art. pentru lipsa consimţământului la adopţie. prezenţa oricăruia din impedimentele la adopţie. iar sancţiunea tipică în cazul alterării consimţământului prin oricare dintre viciile voinţei este nulitatea relativă a actului juridic încheiat.atrage nulitatea absolută a operaţiunii juridice. neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele de fond referitoare la persoana adoptatului. de asemenea. 369 . (2).. dol sau violenţă.civ. dol sau violenţă. indiferent de natura acestora.

eroarea poate întemeia o acţiune în anularea adopţiei pentru vicierea consimţământului adoptatorului numai dacă priveşte identitatea fizică a adoptatului. 480 alin.3.C. supra. Suprem. decizia nr. manoperele dolosive întrebuinţate evocă dolul ca viciu de consimţământ numai dacă prin natura şi prin felul în care s-au exercitat au fost decisive în manifestarea consimţământului la adopţie. în special datorită procedurii specifice de încuviinţare a adopţiei. reprezentarea falsă a realităţii nu doar alterează voinţa. echivalând cu lipsa consimţământului. Potrivit practicii judiciare. Dolul constituie cauză de anulabilitate a adopţiei indiferent de la care din persoanele implicate în realizarea adopţiei ar proveni manoperele dolosive. Legislaţia familiei. dreptul la acţiune este prescriptibil în termen de 6 luni socotit de 136 Trib. Regimul juridic al nulităţii adopţiei Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a adopţiei poate fi formulată de orice persoană interesată conform art. În ceea ce priveşte nulităţile indicate de art. 693/1970. dacă „adoptatorul” îşi manifestă consimţământul încredinţat că este parte la un contract de întreţinere cu cel „adoptat”.Conform art. cit.civ.136 Violenţa. 370 .C. 479 N.civ. secţia civilă.. ci este obstacol care împiedică manifestarea de voinţă.. de asemenea. sancţiunea ce intervine este aceea a nulităţii absolute. nu ne mai găsim în prezenţa unui „simplu” viciu al voinţei. Dacă.civ.C. 4. 447. bunăoară. însă. este totuşi dificil de imaginat în practică în legătură cu consimţământul la adopţie. 479 N. adică în lipsa lor persoana în cauză nu ar fi luat parte de realizarea adopţiei. aceste manopere „viclene” pot fi provocate de către un terţ în raport cu adopţia. (3) N. De această dată. eroarea poartă asupra însăşi naturii juridice a operaţiunii. p. În consecinţă. admisă în teorie.

cu aplicarea dispoziţiilor art.civ. dispunând nulitatea adopţiei. la încetarea adopţiei. 482 N. Instanţa poate respinge cererea privind nulitatea dacă menţinerea adopţiei e în interesul celui adoptat. după caz. redobândite de către părinţii fireşti ai copilului. nu a decis instituirea tutelei sau a altor măsuri de protecţie specială a copilului. 264. Efectele încetării adopţiei Conform art.. ci se va stabili în funcţie de forma de protecţie care i se va asigura copilului (prin părinţi sau prin mijloace alternative de ocrotire). prenumele avut înainte de încuviinţarea adopţiei. 371 . Adoptatul redobândeşte numele de familie şi.C. Acesta va fi obligatoriu ascultat.4. Domiciliul copilului nu va mai fi la părintele sau la părinţii adoptivi. în principiu. 4. afară numai dacă instanţa.la data descoperirii erorii ori dolului sau a încetării violenţei. drepturile şi îndatoririle părinteşti vor fi.dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopţiei.

TITLUL X AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ CAPITOLUL 1 Noţiune Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă. dispoziţiile art. cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi”. Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori. autoritatea părintească. Părinţii vor exercita autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului. cu respectul datorat persoanei acestuia. instanţa tutelară. „autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri. Aceasta constituie cadrul general cu privire la drepturile si îndatoririle părinteşti privind persoana si bunurile copilului minor. şi îl vor asocia pe copil la toate deciziile care îl privesc. Potrivit noului Cod civil (art. hotărăşte potrivit interesului superior al copilului. 483). ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate. autoritatea părintească se va exercita potrivit dispoziţiilor referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre părinţi şi copii. 372 . Ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. Autoritatea părintească se va exercita până la data când copilul dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu. exercitarea autorităţii părinteşti si decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. care privesc atât persoana. după ce îi ascultă pe părinţi şi luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială. Ascultarea copilului este obligatorie. 281 fiind aplicabile. Dacă părinţii sunt divorţaţi.

Măsurile disciplinare Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinţi decât cu respectarea demnităţii copilului. potrivit propriilor lor convingeri şi însuşirilor copilului – art.să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia. astfel. 487 din N. psihică şi intelectuală. Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai drepturile si îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului art.să coopereze cu copilul. Legiuitorul răspunde. psihică sau starea emoţională a copilului. .să ia toate masurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului. învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. părinţii sunt obligaţi: . după caz. . de educaţia. Drepturile şi îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau.civ. morală şi socială în mod armonios.să îi respecte viaţa intimă. precum şi orice alte măsuri care pot afecta dezvoltarea fizică. . altei persoane. În acest scop. părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul.civ.C. . 490 din N. părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică. privată şi demnitatea. unor cerinţe impuse de textele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi de jurisprudenţa 373 . Sunt interzise pedepsele fizice. educării şi formarii profesionale a copilului. spirituală.CAPITOLUL 2 Drepturile şi îndatoririle părinţilor Potrivit noului Cod civil. mentală.să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii. De asemenea.C. îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică. în condiţiile legii.

ori emoţional copiii. în condiţiile legii.C. Astfel. în condiţiile legii – art.C.494 din N. Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să-şi aleagă singur credinţa religioasă. Prin stabilirea în art. când e cazul.C. cât şi conduita sa în societate. în mediul şcolar şi în relaţiile cu alte persoane.civ a acestor drepturi şi obligaţii în sarcina părinţilor. România devine astfel unul dintre statele europene care interzice în mod clar. Numele copilului Părinţii aleg prenumele şi. părinţii nu pot. părinţii vor ţinea seama de opinia. În acest scop. Această obligaţie este apoi preluată în art. 374 . în afara unor motive temeinice. potrivit propriilor convingeri în alegerea unei religii. cât şi în mediul şcolar. Supravegherea copilului Părinţii au dreptul şi îndatorirea de supraveghere a copilului minor.civ. atât în ceea ce priveşte dezvoltarea sa intelectuală. legiuitorul a vrut să accentueze necesitatea unei implicări conştiente şi responsabile a părinţilor în îndrumarea continuă a copilului.492 din N. vârsta şi gradul de maturitate al copilului. prin lege. Ei nu îl vor putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. 493 N.civ. să împiedice corespondenţa şi legăturile personale ale copilului cu bunicii săi ori cu fraţii şi surorile sale sau cu orice alte persoane.Curţii de la Strasbourg în privinţa pedepselor şi măsurilor coercitive aplicate minorilor atât în cadrul familial.. numele de familie al copilului. Religia copilului Părinţii îndrumă copilul. chiar dacă nu sunt rude cu el. atunci când se punctează în mod particular limitele exercitării acestei supravegheri din partea părinţilor. pedepsele fizice şi măsurile coercitive care ar putea leza fizic. psihic.

496 nu poate fi schimbată fără acordul părinţilor. În cazul în care este în interesul superior al copilului. obligatorie. dacă a împlinit 10 ani. Daca părinţii nu locuiesc împreună. Ascultarea copilului este. în cuprinsul unui text de lege. 496 din N. îi va asculta pe părinţi şi.C. desigur tot potrivit interesului superior al copilului. În cazul în care părinţii nu se pot înţelege.civ. reglementează acest aspect. aceştia vor stabili. arătând că părinţii pot cere oricând instanţei de tutelă înapoierea copilului.Noul Cod civil reglementează în mod inovator. putând proceda la respingerea cererii numai dacă înapoierea este în mod vădit contrară interesului superior al copilului. copilul minor va locui la părinţii săi..civ.C. ei se vor adresa din nou instanţei de judecată. Potrivit art. noţiunea de „locuinţă a copilului”. Instanţa va avea în vedere interesul superior al copilului. pe copil. instanţa va avea în vedere concluziile raportului de anchetă psiho-socială. locuinţa copilului. de comun acord. luând în considerare concluziile raportului de anchetă psiho-socială şi. În caz de neînţelegere între părinţi. ascultându-i pe părinţi şi pe copil. nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte. în mod obligatoriu. Art. Sunt numeroase situaţii în practică în care se pune problema înapoierii copilului de la persoane ce îl deţin fără drept. 495 N. schimbarea locuinţei copilului împreună cu părintele la care locuieşte. acesta îşi păstrează dreptul de a avea legături personale cu minorul la locuinţa sa. Dacă afectează exerciţiul autorităţii sau al unor drepturi părinteşti. 375 . şi în acest caz. instanţa de tutelă poate limita exerciţiul acestui drept. Locuinţa copilului stabilită în condiţiile reglementate de art. aceasta hotărând. exceptând cazurile anume stabilite de lege. instanţa va fi cea care va hotărî. În ceea ce priveşte părintele cu care copilul nu locuieşte în mod statornic. Şi în cadrul acestei proceduri.

376 . iar copilul nu are niciun drept asupra bunurilor părintelui. felul pregătirii profesionale.Din perspectivă patrimonială. în condiţiile legii. după caz. după caz. poate solicita chiar schimbarea locuinţei în vederea asigurării condiţiilor propice pentru desăvârşirea învăţăturii ori pregătirii sale profesionale. ori a mutării locuinţei la celălalt părinte cu care copilul nu locuieşte în mod statornic. precum şi de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviinţa aceste acte. Astfel. stabileşte că după împlinirea vârstei de 14 ani. Noul Cod civil vine să reglementeze şi problema modului în care copilul poate avea un cuvânt de spus în ceea ce priveşte alegerea felului învăţăturii ori al pregătirii profesionale. însă numai cu încuviinţarea părinţilor şi. pentru a putea fi mai aproape de şcoală. Instanţa va hotărî în funcţie de concluziile raportului de anchetă psiho-socială. copilul se poate adresa instanţei de tutelă. a instanţei tutelare. minorul îşi va exercita drepturile si îşi va executa obligaţiile singur. însă legiuitorul a vrut să sublinieze faptul că minorul este independent patrimonial faţă de părinţii săi. Art.C. În ipoteza în care părinţii se opun acestei solicitări. Părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului. iar în acest context. Credem că aici s-a avut în vedere o schimbare a locuinţei din perspectiva oraşului în care se află instituţia de învăţământ. părinţii au dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor. 498 din N.civ. Desigur că regulile privitoare la moştenire şi la întreţinere îşi găsesc pe mai departe aplicaţia. ascultarea copilului în cadrul procedurii fiind obligatorie. O altă noţiune reglementată de noul Cod Civil este cea de „administrare a bunurilor”. patrimoniul părintelui şi cel al copilului nu se confundă. După împlinirea vârstei de 14 ani. copilul poate cere părinţilor săi să-şi schimbe felul învăţăturii.

În cadrul capitolului privind drepturile şi îndatoririle părinteşti este abordată şi obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copilul minor. legate de vârsta maximă până la care părinţii sunt obligaţi să presteze întreţinere copiilor majori aflaţi în continuarea studiilor. Ceea ce dorim să subliniem este importanţa precizării aduse în art. aspect pe care l-am dezvoltat în cadrul prezentei lucrări la Titlul X. prin care se tranşează o serie de discuţii din practica judiciară a ultimilor ani. fiind stabilită o limită de 26 ani. 377 . 499.

C. părinţii se pot înţelege cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti sau cu privire la luarea unei măsuri de protecţie a copilului. după caz. din orice motiv. pus sub interdicţie. dispoziţiile art. În cazul copilului din afara căsătoriei. Dacă părinţii copilului din afara căsătoriei nu convieţuiesc. dacă aceştia convieţuiesc. dispoziţiile privitoare la divorţ. declarat mort prin hotărâre judecătorească.civ. fiind aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ. decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau dacă. autoritatea părintească se exercită în comun şi în mod egal. Dacă părinţii sunt divorţaţi. Instanţa sesizată cu o cerere privind stabilirea filiaţiei. Ascultarea copilului este obligatorie. celalalt părinte exercită singur autoritatea părintească. autoritatea părintească se exercită potrivit dispoziţiilor referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre părinţi şi copii. se află în neputinţa de a-şi exprima voinţa.CAPITOLUL 3 Exercitarea autorităţii părinteşti Părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească. modul de exercitare a autoritaţii părinteşti se stabileşte de către instanţa tutelară. succesiv. fiind aplicabile. Dacă unul dintre părinţi este decedat. oricare dintre părinţi. faţă de ambii părinţi. prin asemănare. Cu încuviinţarea instanţei tutelare. dacă este respectat interesul superior al acestuia. Faţă de terţii de bună-credinţă. de către părinţi. 378 . fiind aplicabile. este obligată să dispună asupra modului de exercitare a responsabilităţii părinteşti. a cărui filiaţie a fost stabilită concomitent sau. care îndeplineşte singur un act curent pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. 264 N. este prezumat că are şi consimţământul celuilalt părinte.

. educarea.prin purtare abuzivă ori prin neglijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti este totală şi se întinde asupra tuturor copiilor născuţi la data pronunţării hotărârii. dar numai dacă.prin consumul de alcool sau stupefiante. . instanţa poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părinteşti ori la anumiţi copii. dacă aceasta este în interesul superior al copilului. 379 .prin relele tratamente aplicate acestuia. instanţa poate îngădui părintelui să aibă legături personale cu copilul. Instanţa va reda părintelui exerciţiul drepturilor părinteşti. În cauză. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti nu scuteşte părintele de obligaţia sa de a da întreţinere copilului. cu citarea părinţilor. Cererea se va judeca de urgenţă. dacă părintele pune în pericol viaţa. învăţătura si pregătirea profesională a copiilor. sănătatea şi dezvoltarea copilului. după decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. sănătatea sau dezvoltarea copilului: . .CAPITOLUL 4 Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti va putea fi pronunţată de instanţa tutelară. participarea procurorului este obligatorie. copilul se află în situaţia de a fi lipsit de îngrijirea ambilor părinţi. Până la soluţionarea cererii. dacă au încetat împrejurările care au dus la decăderea din exerciţiul acestora şi dacă părintele nu mai pune în pericol viaţa. Cu toate acestea. În cazul în care. se va institui tutela. în acest fel.prin atingerea gravă a interesului superior al copilului. nu sunt primejduite creşterea. Hotărârea va avea în vedere concluziile raportului de anchetă psiho-socială. la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

Secţiunea 1. obligaţia legală de întreţinere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului.a mijloacelor necesare educării şi pregătirii profesionale. 86-96 C.TITLUL XI OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE CAPITOLUL 1 Noţiunea şi fundamentul obligaţiei legale de întreţinere Reglementată în principal.în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori . în prezent. sub unele aspecte. pentru că are menirea de a procura celui îndreptăţit resursele necesare împlinirii şi a altor trebuinţe. precum şi .fam. Caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere Trăsăturile juridice ale obligaţiei legale de întreţinere sunt următoarele: . Aceleaşi principii sunt reluate în dispoziţiile capitolului V din noul Cod civil. nevoile alimentare ale creditorului. obligaţia legală de întreţinere este mai complexă decât o simplă îndatorire alimentară. de căsătorie sau prin alte raporturi asimilate. celor de rudenie. în primul rând. precum cele privind asigurarea unei locuinţe. a tratamentelor medicale etc. în sensul că obligaţia de întreţinere este stabilită de lege şi există numai în condiţiile şi între persoanele 380 .caracterul legal.. prin dispoziţiile art. Temeiul obligaţiei legale de întreţinere se află în îndatorirea de sprijin moral şi material pe care sunt datori să şi-1 acorde persoanele legate prin raporturi de rudenie. Deşi este destinată a satisface.

civ. cât şi în temeiul unei convenţii.civ.pr. Creanţa de întreţinere este insesizabilă. când fiecăruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare. aşa cum rezultă din prevederile art. dar numai cu privire la creanţe de întreţinere. Obligaţia legală de întreţinere nu poate forma obiectul acţiunii oblice. deşi nu în întregime. de exemplu cu obligaţia de a plăti cheltuieli judiciare. este exclusă cesiunea de creanţă. cât şi de persoana celui obligat să o presteze şi este destinată exclusiv asigurării trebuinţelor de zi cu zi ale beneficiarului. în sensul că acelaşi creditor este îndreptăţit la întreţinere din partea aceluiaşi debitor atât în temeiul dispoziţiilor Codului familiei. dar creditorii debitorului obligaţiei legale de întreţinere vor putea cere pe această cale sistarea întreţinerii sau reducerea cuantumului acesteia. Creanţa de întreţinere este exceptată de la regula compensaţiei legale. Deoarece nu există incompatibilitate între cele două tipuri de obligaţii de întreţinere. însă regulile acesteia din urmă constituie dreptul comun în materie. este posibilă coexistenţa acestora. Compensaţia judecătorească este admisibilă. prin urmare. (1) din C. ceea ce se întâmplă în cazul părinţilor divorţaţi.C. principiul este reafirmat în art.prevăzute de aceasta. este inseparabil legată atât de persoana celui îndreptăţit să primească întreţinere. . În nici un caz creanţa de întreţinere nu poate fi compensată cu o creanţă de altă natură. cât şi pasiv. Creanţa de întreţinere este incesibilă atât activ. în afară de obligaţia de întreţinere datorată 381 . deci poate fi dispusă de instanţă.caracterul personal al obligaţiei legale de întreţinere există numai între persoanele anume prevăzute de lege. Obligaţia de întreţinere nu poate fi transmisă moştenitorilor în conformitate cu dispoziţiile actuale ale Codului familiei. 513 din N. 409 alin. Obligaţia legală de întreţinere este diferită de obligaţia de întreţinere de natură contractuală. novaţia prin schimbare de debitor sau stipulaţia pentru altul.

minorului care poate trece asupra moştenitorilor debitorului în condiţiile art. Suprem. cu autorizarea părintelui căruia i s-au încredinţat copiii spre creştere şi educare să încaseze periodic suma fixată. De asemenea. în cazul în care unul dintre părinţi emigrează împreună cu copilul care i-a fost încredinţat spre creştere şi educare. în condiţiile de mai sus.96 C.C. Spuneam că obligaţia legală de întreţinere. de regulă. în principiu.caracterul. Totuşi. pentru că excepţiile de la regulă sunt numeroase. . iar executarea obligaţiei ar fi imposibilă altfel. nevoi pe care este destinat să le satisfacă. potrivit Deciziei de îndrumare nr. în principiu. plata anticipată a întreţinerii sub forma unei prestaţii globale nu este acceptabilă. să fie anticipat depusă la C. stabilită prin hotărâre judecătorească. astfel că. pensia de întreţinere stabilită ca prestaţie succesivă poate fi înlocuită cu o sumă globală pentru toată perioada pe care este datorată.E. 2/1973 a fostei instanţe supreme. 29-31. Chiar dacă executarea întreţinerii s-ar face printr-o plată globală. în principiu. reciproc al întreţinerii rezultă în prezent din dispoziţiile cuprinse în art. 86 C. CD. creditorul întreţinerii nu îşi pierde dreptul de a solicita majorarea cuantumului întreţinerii. pe baza unei clauze de retragere. executarea sa are loc prin prestaţii periodice..caracterul succesiv al obligaţiei legale de întreţinere este explicabil... p. părţile pot conveni ca suma ce totalizează prestaţiile periodice pe întreaga durată. corespunzător ritmului nevoilor beneficiarului. 137 Plenul Trib.fam. De aceea.fam. are caracter reciproc. însă fără ca existenţa obligaţiei să fie condiţionată de reciprocitatea îndeplinirii acesteia. întrucât. 1962. . dacă s-au modificat criteriile avute în vedere iniţial la stabilirea nivelului pensiei de întreţinere137. Decizia de îndrumare nr. potrivit practicii judiciare. 382 . 2 şi art. Finalitatea obligaţiei legale de întreţinere este aceea de a asigura satisfacerea nevoilor curente ale creditorului. 17/1962.

p.caracterul divizibil al obligaţiei legale de întreţinere. 139 Trib. cuantumul. al debitorilor obligaţiei. decizia nr. când mai mulţi creditori sunt deopotrivă şi concomitent îndreptăţiţi la întreţinerea aceluiaşi debitor. prezumţia este relativă şi poate fi răsturnată dacă se dovedeşte că promovarea cererii a fost întârziată din motive imputabile debitorului. 786/1993. potrivit art. 12/1993. Dreptul nr. 92 C. Aşadar. Suprem. . 1041 C. întrucât promovarea acţiunii semnifică punerea în întârziere a debitorului. p. fiindcă până la data sesizării instanţei se prezumă că cel îndreptăţit (creditorul) nu a avut nevoie de întreţinerea altei persoane138. iar debitorul nu poate asigura în întregime întreţinerea cuvenită fiecăruia în parte. Suprem.civ). 1978/1989.dacă aducerea la îndeplinire a acesteia se face prin constrângerea debitorului. obligaţiile sunt divizibile.fam. Trib. instanţa poate hotărî. secţia civilă. 1978/1989. secţia civilă.S. iar nu de la data pronunţării hotărârii. şi în raport de C. Dreptul nr. 71. decizia nr. . În principiu.. 138 383 . urmând ca acesta să fie obligat la acoperirea cheltuielilor de întreţinere aferente unei perioade premergătoare. secţia civilă. cit. dacă este cazul. supra. la modificarea cuantumului sau a modalităţilor de executarea obligaţiei. căci solidaritatea nu se prezumă (art. dat fiind faptul că existenţa. adică de starea de nevoie a celui care pretinde întreţinerea şi de posibilităţile materiale ale celui obligat să asigure întreţinerea.J. cât şi sub aspect pasiv. precum şi modalităţile concrete de executare ale acesteia diferă de la caz la caz. întreţinerea se acordă de la data introducerii cererii de chemare în judecată. De drept comun. decizia nr. stabilite prin hotărârea instanţei139. fiind determinate de starea de fapt concretă în care se găsesc părţile. 91. adică al creditorilor întreţinerii. 4/1990.caracterul prin excelenţă variabil al obligaţiei legale de întreţinere. atât sub aspect activ. acestea fiind criteriile generale avute în vedere la stabilirea şi apoi. întreţinerea nu poate fi acordată pentru o perioadă anterioară introducerii cererii de chemare în judecată.

ţinând seama de trebuinţele fiecărei persoane îndreptăţite la întreţinere. divizibilitatea nu operează între debitori de rang diferit.D. întrucât fiecare dintre debitori este ţinut numai în măsura propriei sale părţi. în ipoteza în care mai multe persoane sunt ţinute a acorda asistenţă aceluiaşi creditor. poate solicita întreţinere de la alte persoane obligate în ordinea imediat următoare Divizibilitatea pasivă a obligaţiei legale de întreţinere are ca ipoteză situaţia în care mai multe persoane sunt deopotrivă chemate la întreţinerea aceleaşi persoane. p.situaţie în care se va stabili. 166. 145/1972.dispoziţiile 523 N.civ. fiecare dintre debitori urmând să contribuie proporţional cu mijloacele sale. Esenţial este ca debitorii să fie obligaţi în aceeaşi ordine. totuşi. reclamantul se îndreaptă numai împotriva unuia sau împotriva unora dintre debitori.C. Aceasta 140 Trib. modul în care se împarte întreţinerea între beneficiarii acesteia. Creditorul neîndestulat. Regula divizibilităţii face ca persoana îndreptăţită la întreţinere să fie nevoită să acţioneze in justiţie pe toţi cei îndatoraţi pentru a obţine acoperirea integrală a creanţei. În ceea ce priveşte divizibilitatea activă a obligaţiei. dacă. în totul sau în parte. fie ca întreţinerea să fie prestată numai unuia dintre creditori. jud.R. R. nr. fiecare dintre debitori va contribui la plata întreţinerii proporţional cu mijloacele de care dispune (divizibilitate pasivă). decizia civilă nr.. fie ca întreţinerea să se împartă între mai multe sau între toate persoanele în drept să o primească . 11/1972. fie ca întreţinerea ce poate fi stabilită în sarcina debitorului să fie împărţită între mai mulţi creditori sau toţi creditorii (divizibilitate activă). nu i se va putea impune chemarea în judecată şi a celorlalţi obligaţi. instanţa de judecată. dar instanţa va stabili contribuţia pârâţilor ţinând seama de partea fiecăruia140. poate hotărî fie ca întreţinerea să se presteze unei singure persoane. 384 . prin aceeaşi hotărâre. dacă debitorul ţinut concomitent la întreţinerea mai multor creditori nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi în întregime starea de nevoie a fiecăruia dintre creditori. Braşov.

deşi potrivit legii datorează înţreţinere. se poate îndrepta împotriva unuia dintre copiii săi. această ipoteză de solidaritate pasivă se fondează pe ideea de urgenţă în care se găseşte părintele aflat în stare de nevoie. solidaritatea este facultativă pentru părintele creditor.oricare dintre moştenitorii persoanei obligate la întreţinerea unui minor sau dintre moştenitorii celui care a dat întreţinere unui copil fără a avea obligaţia legală. poate fi acţionat în judecată pentru întreaga creanţă cuvenită minorului.înseamnă că nu se poate ajunge la obligarea în întregime la plata întreţinerii de către debitorii chemaţi în judecată şi. cu posibilitatea recunoscută descendentului care a prestat întreţinerea de a se întoarce împotriva celorlalţi obligaţi. la scutirea celorlalte persoane care. pentru partea fiecăruia (art. sunt dispăruţi ori se află în stare de nevoie. nu au fost chemate în judecată. deci nu poate fi valorificată decât dacă părinţii minorului au murit. stabilită proporţional cu valoarea bunurilor moştenite. pentru partea contributivă a fiecăruia. în caz de urgenţă. Principiul divizibilităţii obligaţiei legale de întreţinere comportă două excepţii.).părintele îndreptăţit la întreţinere.fam. pe de altă parte. (2) C. respectiv. când obligaţia revine mai multor debitori solidari şi oricare dintre aceştia poate fi acţionat pentru întreaga creanţă. . moştenitorul care a executat în întregime întreţinerea având la îndemână calea acţiunii în regres împotriva celorlalţi debitori solidari. 385 . Cum s-a precizat în literatura de specialitate. 90 alin. prin urmare. urmând ca debitorul plătitor să se întoarcă împotriva celorlalţi obligaţi cu o acţiune în regres pentru partea ce revine fiecăruia: . condiţia urgenţei trebuie verificată de către instanţă. care poate urmări pe unul dintre copii săi şi numai pentru partea ce revine acestuia. Este de precizat că obligaţia moştenitorilor este una subsidiară.

). o categorie controversată.Regula divizibilităţii mai cunoaşte o abatere.de aceea nu o putem include printre cazurile de divizibilitate. anume ipoteza creditorului minor îndreptăţit la întreţinerea părinţilor. 107 C. obligaţia este in solidum. deşi nu este explicit nominalizată de legiuitor ca fiind o altă excepţie . De această dată. contestată de unii autori dacă aplicaţia se face la obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copiii lor minori.fam. acesta fiind îndrituit să obţină întreaga creanţă de la oricare dintre părinţi (art. 386 .

ci a fost „dublată" de o legătură de filiaţie adoptivă.între fraţi şi surori.între bunici şi nepoţi.varietate a rudeniei civile care îşi produce nestingherit efectele. 25/1997 (în prezent abrogată) . . şi în raport de dispoziţiile art. 86 C.obligaţia legală de întreţinere există. .între străbunici şi strănepoţi. Potrivit art. .între soţ şi soţie.CAPITOLUL 2 Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere şi ordinea în care se datorează Obligaţia legală de întreţinere se fondează pe solidaritatea intrafamilială. Soţul din a cărui vină exclusivă a fost pronunţat divorţul are drept la întreţinerea celuilalt soţ doar timp de un an de la data desfacerii căsătoriei (rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorţ). pe datoria morală a fiecăruia de a acorda asistenţă persoanelor apropiate aflate în stare de nevoie şi invers. prioritară faţă de cea firească. de asemenea. obligaţia legală de întreţinere există între următoarele persoane: . între părinţii adoptivi şi cel adoptat şi. de a putea beneficia de sprijinul material al rudelor sau al altor persoane de care suntem legaţi prin raporturi asimilate celor de familie. cu caracter de reciprocitate. dar poate 387 ..civ. .C. .516518 din N. întrucât legătura de rudenie firească a celui adoptat faţă de părinţi şi rudele acestora nu a încetat.fam. fără a deosebi după cum filiaţia este firească sau adoptivă. între părinţii fireşti şi cel adoptat cu efecte restrânse de filiaţie firească.între părinţi şi copii. însă numai în subsidiar. Cât priveşte adopţiile cu efecte restrânse încuviinţate sub imperiul regimului juridic al adopţiei în vigoare până la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.între celelalte persoane anume prevăzute de lege: * între foştii soţi din căsătoria desfăcută.. inclusiv sub aspectul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti .

13 alin. art. debitorul întreţinerii urmează ca. deci se va putea bucura de întreţinerea fostului soţ de rea-credinţă. sunt dispăruţi ori se află în stare de nevoie (art.civ. (2) C. a dat întreţinere unui copil. însă numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi. până la stabilirea unei măsuri de protecţie.).). * între foştii soţi din căsătoria desfiinţată. numai acesta are acest avantaj. desfiinţând căsătoria.civ. sunt datori a continua întreţinerea. * cel care ia un copil (găsit sau părăsit de părinţi) pentru a-1 îngriji sau proteja temporar. să anunţe autorită388 . Luând copilul în grija sa. faţă de părinţii copilului. precum şi moştenitorii celui care.civ. Când numai unul dintre foştii soţi a fost de bună-credinţă. art. obligaţi în primul rând. dacă amândoi soţii au fost de bună-credinţă la data încheierii căsătoriei nule sau anulate. fiecare în măsura valorii bunurilor moştenite. 87 alin. are obligaţia de a-1 întreţine (art. obligaţia are caracter tranzitoriu. dispăruţi ori sunt în nevoie (art.). respectiv să acorde întreţinere. * moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil. inclusiv dreptul la întreţinere al fostului soţ. art. 272/2004).fi obligat oricând în viitor să presteze întreţinere fostului său soţ. a reţinut reaua-credinţă a ambilor soţi. în subsidiar.fam. fiecare dintre ei poate invoca beneficiul putativităţii. au murit. nici unul nu este îndreptăţit şi nu este dator să primească.fam. 96 alin. deci doar dacă părinţii. 518 din N. fiind limitată pe perioada în care minorul se află în mod efectiv sub ocrotirea debitorului.C. * soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ este obligat să continue a da întreţinere copilului pe timpul minorităţii acestuia. câtă vreme acesta din urmă nu s-a recăsătorit. însă numai pe perioada minorităţii copilului şi. în termen de 48 de ore..fam.. Dacă instanţa. deşi nu avea obligaţia legală.C. (2) din Legea nr.. 517 din N.C. (1) C. 87 alin. * copilul care a beneficiat timp de cel puţin 10 ani de întreţinerea soţului părintelui firesc (adică a părintelui vitreg) poate fi la rândul său obligat a da întreţinere soţului părintelui firesc (art. (1) C. 517 din N.

în practică s-a decis că bunicii vor putea fi obligaţi la întreţinerea nepoţilor numai dacă părinţii minorului. adică descendenţilor.evident. 86 alin. stabileşte această ordine.fam. Când acelaşi creditor are mai mulţi descendenţi şi/sau mai mulţi ascendenţi. iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi. de pildă există copii. .C.civ. Textul art.ţile administraţiei publice locale de la domiciliul său în vederea declanşării procedurilor de instituire a uneia din măsurile de protecţie prevăzute de Legea nr.descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului. din cauze independente de voinţa lor. se poate întoarce împotriva părinţilor. În prezent art. apoi a strănepoţilor. împotriva bunicilor. El va pretinde întreţinere mai întâi copiilor. nu 389 . 519 din N. Să luăm un exemplu: creditorul are descendenţi şi ascendenţi . 272/2004. cel în grad mai apropiat este obligat înaintea celui în grad mai îndepărtat. adică a ascendenţilor. ea fiind preluată în dispoziţiile art. şi doar dacă niciuna dintre aceste categorii de descendenţi nu poate asigura întreţinerea se va orienta spre ascendenţi. şi anume a descendenţilor de grad mai apropiat. strănepoţi şi/sau părinţi. el se va îndrepta mai întâi împotriva descendenţilor. În aplicarea acestei reguli. apoi a nepoţilor. dacă este cazul. instituind o ierarhie a celor obligaţi. stabileşte următoarea ordine a prestării întreţinerii de către persoanele enumerate în cuprinsul art. adică împotriva copiilor. Legea stabileşte ordinea imperativă a prestării întreţinerii. care sunt obligaţi înaintea ascendenţilor. iar apoi. întâi împotriva părinţilor. 89 C. în funcţie de calitatea sau de proximitatea relaţiei de rudenie faţă de cel îndreptăţit la întreţinere.fam. bunici. dacă descendenţii nu sunt în măsură să îndeplinească obligaţia. 89 C. şi abia pe urmă. (1): .soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi. nepoţi. excludem prezenţa unui soţ al creditorului aflat în situaţia de a da întreţinere.

ordinea în care se datorează întreţinerea este următoarea: 141 C.. adoptatul urmând să ceară întreţinere părintelui său adoptiv şi numai dacă acesta este decedat. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei).S. precum şi descendenţii săi. secţia civilă. dar înaintea bunicilor. p. în lipsa dispoziţiilor exprese. împotriva celorlalte rude fireşti. 5/1992. Cât priveşte „celelalte persoane prevăzute de lege" în exprimarea art. 86 alin. materiale sau aceste mijloace sunt . 87. precum şi a rudelor acestora are caracter subsidiar. 1802/1991. 273/2004). deveneau rude numai cu adoptatorul. . 51 din Legea nr.. Este vorba de adopţia cu efecte restrânse încuviinţată sub imperiul reglementărilor anterioare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. păstrând în acelaşi timp relaţia de rudenie firească faţă de părinţi şi rudele acestora. implicit şi drepturile şi obligaţiile aferente raporturilor de rudenie. iar dacă nici aceştia nu pot asigura aducerea la îndeplinire a obligaţiei legale de întreţinere. 25/1997 şi apoi al Legii nr. întocmai ca un copil firesc al adoptatorului. cel adoptat. În cazul tuturor adopţiilor încuviinţate sub imperiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nu şi cu rudele acestuia. obligaţia de întreţinere se află in solidum în sarcina ambilor părinţi.dispun de mijloace neîndestulătoare141. urmând indicaţiile legiuitorului.fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi. 273/2004. cel adoptiv şi cel firesc (art. Dreptul nr. când cel adoptat. dispărut sau lipsit de mijloace se va putea îndrepta împotriva părinţilor fireşti. (1) parte finală C. 25/1997 (act normativ abrogat odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. Obligaţia de întreţinere a părinţilor fireşti. decizia nr.J.cel care adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor fireşti. are drept la întreţinere din partea adoptatorului.fam. apoi a rudelor acestuia. 390 . când adoptatorul este soţul părintelui firesc.

Dacă soţul părintelui firesc. (2) C.întreţinerea datorată de cel care a luat copilul pentru a-1 îngriji sau proteja temporar (art.între foştii soţi divorţaţi sau a căror căsătorie a fost desfiinţată. fără a avea obligaţia legală. 87 alin. . a prestat întreţinere unui copil. prin definiţie. are caracter subsidiar faţă de obligaţia 391 .fam.).). 86 alin. întreţinerea se datorează în aceeaşi ordine ca şi între soţii dintr-o căsătorie în fiinţă. la fel ca moştenitorii celui care.. dar numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi.fam.fam.copilul întreţinut timp de cel puţin 10 ani de soţul părintelui firesc poate fi obligat la întreţinerea părintelui vitreg (art.fam. 91 C.fam. .). 13 alin.fam. ci doar s-a recunoscut instanţei facultatea ca. Este adevărat. are copii fireşti obligaţi în termeni imperativi prin art. părintele vitreg din perspectiva debitorului potenţial. adică înaintea oricărei alte persoane. dar numai în subsidiar. în aplicarea art. 272/2004). (2) din Legea nr. să atragă în rândul celor obligaţi.. dispăruţi ori se află în nevoie (art. . nu s-a instituit o ordine de preferinţă între aceste categorii de debitori. în temeiul art. dacă părinţii copilului au murit.moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui copil. sunt datori a continua întreţinerea copilului pe timpul minorităţii acestuia.. (1) C. 87 alin. (2) C. (2) C.fam. considerăm că instanţa va putea stabili o pensie de întreţinere în baza art. 87 alin. . şi persoana care a beneficiat timp de cel puţin 10 ani de întreţinerea soţului părintelui firesc. 87 alin... (1) C. numai dacă descendenţii fireşti nu dispun de mijloace îndestulătoare pentru acoperirea integrală a stării de nevoie a beneficiarului.soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ datorează întreţinere copilului. 96 C. sunt dispăruţi sau se află în nevoie (art.

• fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi. de vreme ce are drept creditor copilul găsit sau părăsit de părinţi. 392 .).civ. cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat. Aceleaşi principii se regăsesc în cuprinsul art.civ. iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau ascendenţi. adoptatul poate cere întreţinere numai de la rudele sale fireşti sau. • descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului.C. dar înaintea bunicilor. de la soţul său (art. • în cazul desfacerii adopţiei. după caz.impusă părinţilor.C. în următoarea ierarhizare: • soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi. 519 din N.520 N.

cauza stării de nevoie în care se găseşte este incapacitatea sa de a munci. neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale. două cerinţe: se află în stare de nevoie. În noul Cod civil se stabileşte conform art. în funcţie de situaţia 393 . faptul că o persoană beneficiază de o pensie de invaliditate sau de o pensie pentru limită de vârstă nu exclude posibilitatea de a primi şi o pensie de întreţinere potrivit Codului familiei. numai dacă cel îndreptăţit se află în stare de nevoie. deoarece pensia obţinută în cadrul sistemului de asigurări sociale se fondează pe alte criterii decât starea de nevoie a titularului. corelativ. determină. Starea de nevoie este o chestiune de fapt ce trebuie analizată şi apreciată de la caz la caz. Dreptul la întreţinere se naşte şi. îmbrăcăminte. O persoană este îndreptăţită la întreţinere numai dacă îndeplineşte. Se află în această situaţie cel care nu obţine venituri dobândite prin muncă ori produse de bunurile sale şi nici nu deţine bunuri de care. categoriile de persoane cu vocaţie la întreţinere. Această stare evocă neputinţa unei persoane. 86 alin.fam. cumulativ. potrivit traiului obişnuit. locuinţă. de a-şi procura prin mijloace proprii cele necesare traiului zilnic. obligaţia de a da întreţinere devine activă. iar cel virtual desemnat pentru a presta întreţinere poate fi obligat în concret numai dacă are la dispoziţie mijloacele necesare înfăptuirii acesteia. adică alimente. într-o manieră implicită. medicamente şi alte asemenea. de asemenea. s-ar putea dispensa valorificându-le. Întrucât starea de nevoie nu trebuie să fie absolută. fiind lipsit de un câştig din muncă datorită incapacităţii de a munci (art. că are drept la întreţinere numai cel ce se află în nevoie.CAPITOLUL 3 Condiţiile obligaţiei de întreţinere Legiuitorul. 524. fie şi parţială. stabilind persoanele între care fiinţează obligaţia legală de întreţinere. (2) C.).

civ. având mijloace proprii.525 alin. singura cerinţă impusă pentru a beneficia de întreţinere este starea de nevoie. dispune de bunuri proprii.fam. După cum spune art. (3) C. ceea ce înseamnă că. 252 din N. s-ar opune admiterii acesteia. pentru că.concretă în care se găseşte cel care pretinde întreţinere. stabileşte. atât art. Starea de nevoie prezumată a descendentului minor creează dificultăţi în situaţia în care acesta.fam. creditor în raport cu părintele său. afară de cazul în care cel împotriva căruia se îndreaptă cererea de întreţinere. deşi nu obţine venituri. În cadrul acţiunii având ca obiect stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea sa. descendentul minor va fi protejat de această prezumţie. „descendentul. copilului reclamant nu i se pretinde nici un efort de probaţiune privind temeinicia pretenţiei. 86 alin. „Părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului şi nici copilul asupra bunurilor părintelui. Art.. chiar dacă ar avea bunuri”.. Deci starea de nevoie a descendentului minor se prezumă până la proba contrară. păstrându-se echilibrul între standardul de viaţă al creditorului şi cel al debitorului întreţinerii.C. În mod distinct. (3) din C. în afară de dreptul la moştenire şi la întreţinere". solicitând pensie de întreţinere. însă.C. adică părintele pârât. dovedind că minorul.1 din N. oricare ar fi pricina nevoii în care se află". reglementează situaţia dreptului de întreţinere al minorului. cât timp este minor.fam. 394 . spre deosebire de situaţia persoanei majore prezumate a dispune de mijloace proprii suficiente şi care. cât şi art. că „minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa.civ. 106 C. nu se află în nevoie. are drept la întreţinere. Conform art. în cazul copilului. nivelul de trai al părţilor. Alin. Avantajul nu este de neglijat. va trebui să facă de la început dovada stării sale de nevoie. 86 alin. în sensul că va fi scutit de a proba starea de nevoie. iar această condiţie (a stării de nevoie a descendentului minor) este prezumată iuris tantum.

părinţii debitori sunt datori la întreţinere proporţional cu nevoia copilului creditor. Astfel.civ. care anume sunt acele nevoi ale minorului a căror asigurare cade în sarcina părinţilor. (1). cu excepţia celor de strictă necesitate. Spre deosebire de regula de drept comun. stabileşte. art.C. fiind mai cuprinzătoare comparativ cu îndatorirea de a da întreţinere potrivit dreptului comun. educarea. însă. dacă veniturile sau resursele sale materiale acoperă numai în parte starea de nevoie. În consecinţă. Dispoziţiile Codului familiei detaliază. în alineatul următor precizează că obiectul acestei obligaţii este furnizarea mijloacelor necesare pentru creşterea.(2) al art. este de necontestat că amândoi părinţii sunt 395 . legiuitorul stabileşte în mod expres dreptul la întreţinere al descendentului minor. în alin. învăţătura şi pregătirea profesională a copilului. iar aceasta este prezumată iuris tantum pe toată durata minorităţii. în principiu aceleaşi cerinţe. 525 din N. având ca finalitate procurarea nu doar a mijloacelor necesare traiului. Obligaţia de întreţinere ce incumbă părinţilor minorului are caracter complex. în cuprinsul mai multor texte. Minorul care obţine venituri îndestulătoare întreţinerii sale nu va putea pretinde întreţinere. oricare ar fi pricina nevoii în care se află. dă. 107. Art. după ce în alineatul întâi instituie în termeni imperativi obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copilul minor. conform căreia numai cel aflat în stare de nevoie determinată de incapacitatea sa de a munci este îndrituit la întreţinere. posibilitatea instanţei să încuviinţeze ca întreţinerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care minorul le deţine. singura cerinţă impusă descendentului minor este starea sa de nevoie. 530 din N.C. ci şi asigurarea condiţiilor materiale reclamate de procesul de formare a copilului prin şcolarizare şi pregătire profesională.civ. Cât priveşte obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori.

art. şi. criteriul vârstei de pensionare putând fi reţinut ca prezumţie simplă de diminuarea capacităţii de muncă (iar nu de pierdere a acesteia). Credem că obţinerea unei asemenea prestaţii în temeiul Codului familiei. 91. şi poate fi totală sau parţială. Proba incapacităţii de muncă.datori să contribuie. 90 alin. definitivă sau temporară. respectiv în temeiul noului Cod civil. dovada este mai uşor de produs în această ipoteză.). incapacitatea de muncă poate avea cele mai diverse cauze: boala.).civ.C. În ceea ce priveşte celelalte persoane care solicită întreţinere. dar în limite diferite. (1). Dreptul la întreţinere există în toate aceste cazuri. în afara minorilor. lăsată la aprecierea instanţei. (1) C. corespunzător potenţialului real de muncă al beneficiarului întreţinerii. pierderea capacităţii de muncă. se face prin oricare din mijloacele de dovadă reglementate de lege (înscrisuri. Fără îndoială. fiecare proporţional cu mijloacele de care dispune. şi art. infirmitatea. art. educarea şi pregătirea profesională a copilului. Oricare dintre părinţi poate fi urmărit pentru întreaga creanţă a întreţinerii. În practica instanţelor judecătoreşti s-a pus problema dacă împlinirea vârstei de pensionare marchează. de proba incapacităţii de muncă. la fel ca în cazul altor categorii de persoane. 94 alin. prin ea însăşi. vârsta înaintată etc. 527 din N. O persoană poate fi obligată la întreţinerea alteia numai dacă sunt întrunite următoarele cerinţe legale: debitorul dispune de mijloacele necesare asigurării întreţinerii altei persoane (art. nu există o altă persoană obligată la întreţinere înaintea 396 .fam. la acoperirea cheltuielilor legate de creşterea. iar părintele care a executat în întregime prestaţia are la îndemână o acţiune în regres împotriva celuilalt părinte pentru partea ce revine acestuia. va fi condiţionată. martori. la fel ca şi cea a stării de nevoie. prezumţii etc.

p. precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială. nu este de natură să înlăture obligaţia sa de întreţinere. Pătulea (II). invocată ca motiv de împiedicare a executării obligaţiei de întreţinere. decizia civilă nr. 91 şi urm. Dreptul nr. dar şi ajutorul pentru incapacitate temporară de muncă. cum ar fi sporul de vechime. 193/1991. În asemenea situaţii – inexistenţa veniturilor cu caracter de continuitate –. precum şi sumele cuvenite şomerilor. stabilit periodic prin hotărâre de guvern. Diamant. 89 C. Nu vor fi luate în calcul veniturile întâmplătoare. V. ajutorul de maternitate. alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii.dacă este cazul.. se consideră că urmează a se distinge între debitorul condamnat pentru infracţiunea de abandon de familie. economiile realizate. compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale. salariul obţinut la fiecare din locurile de muncă .debitorului. ar putea fi înstrăinate. care poate fi obligat la Trib. jud. şi art. vor fi avute în vedere toate mijloacele materiale ale debitorului. Luncean (I). faptul că cel care urmează să plătească întreţinere nu are venituri sau alte mijloace.C. în ordinea de preferinţă stabilită prin art. Sibiu. În ceea ce priveşte privarea de libertate. În ceea ce priveşte noţiunea de mijloace de care dispune debitorul obligaţiei de întreţinere. precum şi celelalte câştiguri cu caracter de continuitate142. sporul pentru condiţii deosebite de muncă. de asemenea. 142 397 . în practică s-a prezumat existenţa mijloacelor la nivelul salariului minim pe economia naţională. nefiindu-i necesare. 10-11/1991. ajutorul pentru îngrijirea copilului bolnav.fam. cel acordat în caz de deces. bursele de studii acordate de stat. bunurile care. diurnele. cum ar fi indemnizaţia de deplasare sau de transfer. V. indemnizaţia de conducere etc. cu note de B. întrucât nu prestează vreo muncă. 516-523 din N. cum ar fi: câştigul din muncă . În principiu.civ. deşi are capacitatea de a munci.

periclitând dreptul debitorului întreţinerii de a-şi asigura sieşi mijloace rezonabile pentru un trai decent. La stabilirea posibilităţilor materiale ale debitorului se va ţine seama. costurile gospodăriei sale etc..întreţinere. în principiu. dacă salariul reprezenta singurul său venit. şi cel condamnat pentru o altă infracţiune. fiindcă nici în această materie nu se poate da satisfacţie absolută dreptului unei persoane (dreptul la întreţinere al creditorului) împovărând peste măsură o altă persoană. cum ar fi alte obligaţii de întreţinere.inclusiv pentru îngrijirea sănătăţii -. şi de sarcinile cărora trebuie să le facă faţă. acesta din urmă fiind. cheltuieli impuse de nevoile personale . scutit de plată pe durata detenţiei. alături de resursele propriu-zise ale acestuia. 398 .

instanţa va dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere stabilite în bani. 399 . învăţătură şi pregătire profesională. următoarele plafoane maximale din câştigul din muncă al celui obligat: . având ca obiect asigurarea a ceea ce este necesar traiului celui îndreptăţit va fi prestată. de asemenea. (3) C. 94 alin. Cuantumul obligaţiei de întreţinere Criteriile generale avute în vedere la stabilirea întinderii obligaţiei legale de întreţinere sunt nevoia celui care o pretinde şi mijloacele celui care urmează să o presteze conform art. faţă de vechea reglementare.fam. . Noul Cod civil stabileşte în art. după caz. În plus. N. fie prin echivalent bănesc. 4. (2) că pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept trimestrial în funcţie de rata inflaţiei. dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bună voie în natură.până la o treime pentru doi copii.C. Atunci când întreţinerea este datorată de părinţi.CAPITOLUL 4 Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere Întreţinerea. 530 că obligaţia de întreţinere se execută în natură prin asigurarea celor necesare traiului şi. adică parte în natură.1. în condiţiile reglementării din Codul familiei. . legea stabileşte prin art.fam. fie în natură. 93 alin. 94 alin. formularea din noul Cod civil tranşând controversele din practica instanţelor legate de stabilirea unei cote procentuale. (1) C. se poate stabili un sistem mixt de executare a obligaţiei. după cum rezultă din art.. (1) C.fam.până la jumătate pentru trei sau mai mulţi copii. inclusiv adoptivi.până la o pătrime pentru un copil.civ. stabileşte în art. parte în numerar. a cheltuielilor pentru educare. 531 alin. Pensia se poate stabili sub forma unei sume sau la o cotă procentuală din venitul net lunar al celui ce datorează întreţinerea.

94 alin. (3) C. adică nevoia creditorului şi mijloacele debitorului . ultim C. ci s-a urmărit determinarea aproximativă a câtimii din câştigul din muncă pe care părintele firesc sau cel adoptiv trebuie să o aloce întreţinerii minorului. ci maximale.determinată prin conjugarea celor două criterii ale obligaţiei legale de întreţinere. nivel care nu poate fi depăşit. orice convenţie a soţilor privitoare la contribuţia fiecăruia la întreţinerea copiilor minori este supusă încuviinţării instanţei (art. funcţie de starea de fapt concretă.) care verifică dacă prin 400 . precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se vor stabili pe cale judiciară doar dacă există neînţelegeri între părinţi.fam. În principiu. aşa cum reiese din cuprinsul art. aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la câtimea obligaţiei de întreţinere nu poate fi înlăturată de către părinţi prin convenţia lor sau prin manifestări unilaterale de voinţă. indică nivelul până la care poate ajunge cuantumul pensiei de întreţinere calculat în raport de venitul net din muncă al debitorului. pentru a se preveni prejudicierea intereselor creditorului copil minor.se poate situa sub nivelul maxim permis ori poate fi egală cu acesta. pentru că starea de nevoie în general este o realitate obiectivă legată exclusiv de creditor. în concret. aşadar. Totuşi. 107 alin. independent de câştigurile din muncă ale debitorului. 42 alin. felul şi modalităţile concrete de executare. păstrându-se totodată echilibrul proporţiilor între situaţia părinţilor şi cea a copiilor. întinderea obligaţiei legale de întreţinere. cu alte cuvinte. însă. Dar.Facem precizarea că aceste limite nu sunt fixe. suma acordată de instanţă .fam. intenţia legiuitorului exprimată prin art. convenţiile intervenite între părinţi ori manifestările unilaterale ale părintelui (debitor) nu au nimic ilicit câtă vreme interesele copilului sunt proteguite. (3) C.fam nu a fost de a face o evaluare a stării de nevoie a copilului. în caz de divorţ. Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate.

Fiind vorba de o normă specială. cuantumul prestaţiilor se stabileşte individual. indiferent dacă toţi copiii sau numai unii dintre ei au solicitat. şi nu asupra câştigului său din muncă. 401 . când nevoile copiilor minori sunt aproximativ aceleaşi. urmărirea a ceea ce excede cotelor stabilite prin art. secţia civilă. în raport de nevoia fiecăruia şi. Întinderea întreţinerii va ţine seama. Doar în mod excepţional. Deoarece criteriile în funcţie de care se determină pensia de întreţinere se raportează la fiecare dintre copiii îndreptăţiţi. C. 1972. din afara căsătoriei. (3) C. 94 alin. pensia de întreţinere cuvenită lui a fost fixată avându-se în vedere şi celelalte surse de venit ale debitorului. iar suma globală datorată cu acest titlu depăşeşte plafoanele maximale indicate de lege. de numărul total de copii aflaţi în întreţinerea aceluiaşi debitor (de numărul de copii faţă de care acelaşi debitor are. de asemenea. fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie (din aceeaşi căsătorie ori din căsătorii diferite). în calitate de părinte. atunci când. p. Iată de ce.fam se raportează exclusiv la câştigul din muncă al părintelui firesc sau adoptiv. 227. pentru fiecare copil în parte. pe cale judecătorească. Cotele prevăzute de art. dată fiind starea de nevoie în care se găseşte copilul. indicânduse durata întreţinerii143.fam se va face asupra altor bunuri ale debitorului.înţelegerea soţilor nu sunt nesocotite drepturile copiilor sau ale altor persoane îndreptăţite la întreţinere. însă având filiaţia legal stabilită faţă de debitor ori sunt copii adoptaţi şi. obligaţia legală de întreţinere). atunci când părintele este ţinut la întreţinerea mai multor minori. în toate cazurile. decizia nr. 1191/1972. pensie de întreţinere. Suprem. prin „câştig din muncă" înţelegându-se venitul net al debitorului. ea devine incidentă numai când obligaţia de întreţinere se execută asupra câştigului din muncă. 94 alin. se poate dispune o sumă globală cu titlu de pensie de întreţinere cuvenită 143 Trib. nu şi asupra altor mijloace aflate la dispoziţia celui obligat. foarte important. (3) C.D.

îşi îndeplineşte în natură propria obligaţie de întreţinere. fiindcă amândoi părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copilul minor. Nu este mai puţin adevărat că. ne referim la această ipoteză. cheltuielile judiciare cu pensia datorată copilului). deoarece prin această din urmă modalitate s-ar îngreuna punerea în executare a hotărârii. adică se va ţine seama de ceea ce poate asigura din mijloacele sale părintele căruia i s-a încredinţat copilul. de aceea este exceptată de la compensaţia legală. urmând ca aceasta să se împartă în cote egale între beneficiari144. copilul aflându-se în grija efectivă a celuilalt părinte care. În schimb.tuturor copiilor. Ca să înţelegem. nu doar de cele aflate la dispoziţia părintelui pârât. La determinarea cuantumului întreţinerii. unii încredinţaţi spre creştere şi educare la unul dintre părinţi. Obligaţia legală de întreţinere are caracter personal. unele instanţe au preferat să exprime pensia de 144 Plenul Trib. Decizia de îndrumare nr. instanţa stabileşte o sumă concretă la care este ţinut debitorul cu titlu de obligaţie de întreţinere. instanţa va ţine seama de mijloacele ambilor părinţi. 402 . nicidecum nu se pune problema să fixăm o pensie de întreţinere care să însumeze datoriile cu acest titlu ale ambilor părinţi. CD. 1952-1965. precum şi majorările. este admisibilă compensaţia judiciară. părintele acţionat în judecată este cel căruia nu i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare. indexările salariale succesive. Când spunem că instanţa va lua în considerare mijloacele ambilor părinţi. În nici un caz nu pot fi compensate judiciar creanţe de altă natură cu creanţa întreţinerii (de exemplu. cu atât mai mult cu cât legea nu stabileşte exact ce anume se înţelege prin „câştig din muncă". 16/1965. alţii la celălalt părinte. nefiind suficientă indicarea unei cote din câştigul său din muncă. 139. p. În toate cazurile. Suprem. obligaţie care să se execute pe seama patrimoniilor părinţilor sau a patrimoniului unuia dintre ei. în acest fel. date fiind condiţiile economice din ultimele decenii. dacă sunt mai mulţi copii.

avându-se în vedere nevoia creditorului şi posibilităţile debitorului. potrivit circumstanţelor cauzei. şi N. În concret. la 403 . indicându-se .C. este necesar ca instanţa să încuviinţeze o astfel de învoială. corelată atât cu limitele maximale prevăzute de art.fam. iar în cazul modalităţii mixte de executare. În ceea ce priveşte cuantumul întreţinerii.dacă este cazul . elementele care se vor asigura în natură şi câtimea prestaţiei băneşti. cât şi cu evoluţia veniturilor celui care urma să presteze întreţinerea. fie cuantumul pensiei de achitat. Precizăm că determinarea câştigurilor din muncă ale debitorului se face pe baza salariului mediu şi a celorlalte venituri din muncă având caracter de continuitate obţinute în ultimele şase luni premergătoare obligării la plată. 94 alin. Dacă intervin modificări în împrejurările avute în vedere de instanţă la data stabilirii modalităţii de executare a obligaţiei. în art. (3) C. condiţiile de înfăptuire a întreţinerii vor fi detaliate prin hotărârea instanţei.civ. apreciindu-se că în acest fel se evită promovarea repetată de cereri având ca obiect majorarea pensiei de întreţinere. o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.întreţinere printr-o cotă procentuală din salariul net lunar al debitorului. prevenindu-se totodată riscul unor pensii devenite excesive la un moment dat din cauza fluctuaţiilor imprevizibile a veniturilor avute în vedere la data stabilirii cuantumului întreţinerii. Felul executării se poate stabili şi prin învoiala părţilor.fie bunurile ori serviciile care urmează a se furniza beneficiarului întreţinerii. dar. 529 preia vechile dispoziţii ale Codului familiei arătând că: • întreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil. • cuantumul întreţinerii datorate copiilor împreună cu întreţinerea datorată altor persoane nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat. pentru a fi protejate interesele ambelor părţi.

decizia civilă nr. 97/1977. Plenul Trib. cuantumul pensiei fixate anterior pentru perioada minorităţii poate suferi modificări. Dobândind capacitate deplină de exerciţiu. 532 din N. de această dată cu respectarea condiţiilor de drept comun în materie de întreţinere.nevoia creditorului şi mijloacele materiale ale debitorului .D. 19/1964. cel mult s-ar putea discuta dacă şi în ce măsură 145 404 . motivată prin schimbările intervenite în situaţia materială a debitorului care a primit o sumă însemnată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul încercat în urma unui accident.fam. 531 din N.. CD. judecătorul a apreciat că un astfel de „venit" trebuie inclus în categoria celor care definesc mijloacele materiale ale debitorului. Suprem. de altfel. O primă observaţie: după cum rezultă din datele speţei. 2/1973.cerere. R. Prestaţiile stabilite prin hotărâre judecătorească cu titlu de întreţinere cuvenită minorului sunt acordate până la data când beneficiarul împlineşte vârsta majoratului. instanţa a admis cererea de majorare a pensiei de întreţinere stabilite în favoarea copilului. 44 C.civ. aceasta va fi adaptată stării de fapt actuale. prin art. conform prevederilor art. Tulcea. p. 94 alin. Dacă cererea sa va fi admisă.Trib. 13 şi Decizia de îndrumare nr.sunt şi ele variabile.R. În practică. creditorul întreţinerii îşi va putea valorifica dreptul la întreţinere personal şi singur. supra. în funcţie de evoluţia elementelor ce au stat la baza stabilirii ei145. pensia poate fi acordată şi pentru o perioadă anterioară dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului obligaţiei. cit. deoarece elementele în funcţie de care se determină această câtime . „venitul" de care se face vorbire este o sumă globală acordată debitorului victimă a accidentului. Decizia de îndrumare nr. pentru că lipseşte caracterul de continuitate al venitului. se prevede în mod expres că „instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî încetarea ei". 1973. 62. De exemplu.civ. (2) şi art. 204/1975. jud. nr. Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată conform dispoziţiilor art. au fost pronunţate şi unele soluţii discutabile sub aspectul legalităţii.C. În mod excepţional. p. formulând o nouă cerere de întreţinere. în funcţie de care se calculează nivelul pensiei de întreţinere datorate . aşa fiind nu ne aflăm în prezenţa unui venit din categoria celor vizate de legiuitor în contextul normelor privitoare la obligaţia legală de întreţinere.C.

în lipsa unei cereri exprese a părţii interesate. 749/1978. Trib. datoare să statueze asupra obligaţiei de întreţinere a părinţilor. CD. 175. decizia nr. educare şi învăţătură ale copiilor. chiar din oficiu dacă părţile nu au formulat o cerere expresă. iar nu de la data pronunţării divorţului sau a rămânerii irevocabile a hotărârii146. anterior pronunţării divorţului. 58. În al doilea rând. Suprem.S.J. Deciziile Curţii Supreme de Justiţie pe anii 1990-1992. 1556/1976. 4. dacă nu se află în continuarea studiilor.2. Hunedoara. jud. jud. R. va dispune obligarea debitorului cu începere de la data pronunţării hotărârii de divorţ.cererea privind stabilirea pensiei de întreţinere fiind accesorie cererii principale -. Sălaj. secţia civilă. instanţa este obligată să se pronunţe. 208. decizia civilă nr. 1976. Tânărul care îşi continuă studiile are drept la întreţinere până la finalizarea despăgubirile obţinute sporesc mijloacele aflate la dispoziţia debitorului întreţinerii. decizia nr. stabilind din oficiu pensia de întreţinere.D. va dispune obligarea debitorului cu începere de la data pronunţării hotărârii de divorţ. Dacă pensia cuvenită copiilor a fost stabilită printr-o hotărâre separată. p. În sensul că instanţa de divorţ. Şi de această dată. 405 . 641/1990. de aceea cu greu s-ar putea admite că pe această cale vor spori mijloacele materiale ale debitorului. secţia civilă. p. Trib. 3/1981. 146 C. asupra contribuţiei fiecărui părinte la cheltuielile de creştere. sumele acordate cu titlu de desdăunări au întotdeauna o destinaţie precisă.dispariţia stării de nevoie a creditorului întreţinerii. iar nu de la data promovării cererii. R.D.R.R. 1/1979. Trib. 281/1980. decizia civilă nr.În caz de divorţ. deci făcând proba stării de nevoie în care se găseşte datorită incapacităţii sale de a munci. p. instanţa învestită cu soluţionarea cererii în desfacerea căsătoriei. beneficiază de întreţinere în condiţiile dreptului comun. nr. Stingerea obligaţiei de întreţinere Cauzele generale de stingere a obligaţiei legale de întreţinere sunt următoarele: . 54.. nr. adică sunt menite să repare prejudiciul încercat de victimă. p. pensia de întreţinere se stabileşte începând cu data introducerii cererii de divorţ . Descendentul ajuns la vârsta majoratului.

. ca întreţinerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere. adică de îndată ce situaţia materială a debitorului se va fi îmbunătăţit. de pildă.. pensia de întreţinere se plăteşte în rate periodice. dreptul la întreţinere se stinge odată cu dispariţia cauzelor de incapacitate. la termenele convenite de părţi sau. la termenele stabilite prin hotărârea judecătorească. chiar dacă starea de nevoie s-ar menţine.decesul creditorului sau al debitorului obligaţiei de întreţinere. .pierderea calităţii avute în vedere de legiuitor prin impunerea obligaţiei de întreţinere. în lipsa acordului lor.3.civ. 4. 406 .debitorul obligaţiei nu mai dispune de mijloace îndestulătoare prestării întreţinerii. Întrucât. astfel că se va putea reveni asupra măsurii sistării prestaţiilor imediat ce s-au schimbat împrejurările care au justificat luarea acesteia.C. exceptând categoria descendenţilor minori. Este o altă consecinţă a caracterului personal al obligaţiei legale de întreţinere. . Părţile pot conveni. Plata pensiei de întreţinere Conform art. iar veniturile sale nu acoperă nici propriile nevoi. Încetarea obligaţiei de întreţinere nu este cu titlu definitiv. însă fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 533 din N. în situaţia în care persoana ţinută să presteze întreţinere şi-a pierdut capacitatea de muncă. aşa cum am mai arătat. starea de nevoie a creditorului întreţinerii trebuie să fie consecinţa incapacităţii de muncă.studiilor. Această cauză de stingere a obligaţiei poate fi reţinută.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->