c c c  ccc c c 

c c ccc  c c
c 

Nama Pelatih

: Siti Nurhidayatie Norsebdie

Sekolah

: SK Laya-laya Tuaran

Matapelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tunjang

: Kemahiran

Tajuk

: Berehat sambil bermain

Kemahiran

: Pergerakan lokomotor (berlari)

Tarikh

: 11 Julai 2011

Masa

: 4.40 pagi ± 5.10 petang (30 minit)

Tahun

: 2 Perdana

Bilangan Murid

:

Hasil Pembelajaran

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

21

orang (11 lelaki , 10 perempuan )

!

Psikomotor

: melakukan pergerakan berlari denganpostur yang betul.

!

Kognitif

: menyatakan 2 anggota yang terlibat semasa melakukan aktiviti berlari.

!

Afektif

: memupuk keyakinan diri, bekerjasama, bersemangat

Pengalaman sedia ada

: murid pernah berlari ketika bermain.

Penerapan nilai

: bekerjasama, bekerjasama, hormat-menghormati, yakin dan patuh arahan.

KBKK

: murid dapat membanding beza beberapa jenis larian.

Kesepaduan

: i)

Moral ± nilai.

ii)

Matematik ± anggaran jarak.

iii) Pendidikan Kesihatan ± aspek keselamatan.
Penggabungjalinan

: i) Koordinasi ± keharmonian antara tangan, kaki dan mata.
ii) Kemahiran ± pergerakan kreatif.

Peralatan

: skital, skital piring, gelung rotan dan baton.

ïcc c 

c   

ï ccc  

c c  

c c c 

cc

c c c 

Set induksi

Memanaskan badan..

(5 minit)

Aktiviti 1 :

guru

1. Lari atas bebola kaki
2. Bergerak ke hadaan dan lihat

Belalang belatuk.

arahlarian.
3. Badan di condongkan semasa

murid

Zon
selamat

skital

menyentuh garisan.
4. Murid di bahagikan 2 barisan iaitu
belalang dan belatuk.
5. Apabila menyebut belalang, belalang
akan mengejar belatuk.
6. Belatuk akan berlari ke kawasannya
dan menyentuh garisan.

TKP:
!

Kinestetik.

!

Intrapersonal.

!

Interpersonal.

!

Verbal linguistik.

7. Ahli yang berjaya menyentuh garisan

!

tanpa di sentuh oleh pihak lawan di

Nilai:

kira selamat

!

Patuh arahan.

!

Yakin.

Aspek keselamatan:
i.

Jangan bertolak-tolak, bertariktarik dengan rakan.

ii.

Berhati-hati.

iii.

Tiada benda tajam.

iv.

Kemas tali kasut.

v.

Lakukan aktiviti ini di atas rumput

Alatan:
!

4 skital.

Perkembangan

Gerak kerja kelas

(10 minit)

Aktiviti 2 :
Berlari

1. Murid diarahkan untuk membuat
dalam

kumpulan besar.

satu

bulatan.
2. Murid akan diarahkan untuk
melakukan beberapa jenis larian.
3. Pergerakan larian akan di

KP:
!

Kinestetik.

!

Intrapersonal.

!

Interpersonal.

!

Kontekstual.

demonstarasi oleh guru.
4. Seterusnya murid akan mengikuti
cara larian yang telah diarahkan.
5. Jenis larian yang diarahkan ialah
berlari cepat, berlari lambat, berlari
dengan langkah pendek, berlari

Nilai:
!

Kerjasama.

!

Tolong-menolong.

!

Patuh arahan.

!

Yakin.

dengan langkah panjang, berlari
ringan, berlari berat, dan berlari
seperti kuda.

Aktiviti 3 :
Lari ulang alik.

6. Murid di bahagi kepada 4 kumpulan.
7. Murid pertama akan berlari lambat
dan diikuti oleh ahli kumpulan yang
lain.
8. Seterusnya pergerakan larian akan
diubah kepada 4 jenis larian yang
lain
9. Aktiviti dilakukan secara bergilir-gilir.

Alatan:
!

8 skital.

!

4 Tali skipping.

Permainan kecil
(10 minit)

Lari berhalangan

KP:

bawa baton.

1. Murid berada di dalam kumpulan
masing-masing.
2. Murid pertama akan berlari dengan
langkah pendek dari garisan
permulaan sambil membawa baton
melalui halangan-halangan.
3. Larian akan ditukar kepada larian
panjang, larian berat dan larian cepat.

!

Kinestetik.

!

Intrapersonal.

!

Interpersonal.

!

Verbal linguistic.

Nilai:
!

berpasukan.

4. Kumpulan yang pertama sampai akan
di kira pemenang

Semangat

!

Tolong-menolong.

!

Kerjasama.

!

Patuh arahan.

!

Yakin.

Alatan:

Penutup
( 3 minit)

dengan cerita

badan

4 skital.

!

5 gelung rotan.

KP:

Menyejukkan Badan
1. Regangan

!

1. Saya seekor burung.

!

Kinestetik

2. Tarik nafas dan hembus.

!

Interpersonal.

!

Verbal linguistik.

!

Ulang sebanyak 2 kali.

Nilai:
!  

Patuh arahan.  


Kekuatan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kelemahan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Cadangan penambahbaikan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Komen pensyarah/guru pembimbing
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________  

!"#"# $ $%

Tandatangan

: «««««««««««««««. «.

Tandatangan

: «««««««««««««««

Nama

: «««««««««««««««««

Nama

: «««««««««««««..«..

Tarikh

: «««««««««««««««««

Tarikh

: ««««««««««««««« 

Tandatangan

: «««««««««««««««.

Nama

: «««««««««««««««.

Tarikh

: «««««««««««««««.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful