You are on page 1of 1

Odchody autobusov

Zaluice, Obecn rad


4:47, 4:48, 4:53, 5:02, 5:23, 5:58, 6:01,
6:06, 6:10, 6:33, 6:44, 6:53c , 6:59, 6:59,
7:02, 7:02c, 7:08 ide 28.,31.10, 7:13c, 7:17c,
7:56c, 8:18, 8:33, 8:37, 8:47, 9:27, 9:48,
Pracovn 10:33, 10:42, 11:28, 12:18, 13:02, 13:04,
dni - x
13:12c, 13:31ide 28., 31.10, 13:48, 14:16c,
14:23c, 14:23ide 28.,31.10, 14:37, 14:56,
14:58c, 15:16, 15:23, 15:33c, 15:59,16:36,
Michalovce,
17:11, 17:36, 17:43, 18:05, 19:10, 19:56,
AS
20:49
4:536,, 5:43, 5:506, 6:106, 6:336, 7:016, ,
8:096, 8:186, 8:576,, 9:48, 10:42, 11:28,
Vkendy,
13:016,,13:02, 13:48, 14:366,, 14:527,1.11.,
sviatky nejde 30.10
, 15:05 7,nejde 30.10, 15:356,, 16:127,
6,
16:36, 16:247, 17:116,, 17:43, 18:05,
19:10, 19:56, 20:49
Michalovce, 4:47x, 5:02x, 5:23x, 5:43, 5:506, 6:01x, 6:06x, 6:10x,6,
el. st.
6:44x, 6:53c , 6:59x, 7:016,, 7:02x, 7:13c, 7:17c, 7:56c,
8:18x,6, 8:33x, 8:37x, 8:47x, 9:48, 10:33x, 12:18x,
13:016,, 13:12c, 14:16c, 14:21c, 14:23c, 15:16x,
15:23x, 15:33c, 15:356,, 15:59x, 17:11, 17:39, 20:49
Koice, AS 4:53, 5:58x, 6:33x,6, 8:576,, 10:42, 11:28, 13:02,
13:48, 14:366,, 14:37x, 14:56x, 16:127, 16:36, 17:43,
18:05, 19:10, 19:56
Preov, AS 6:10x,6, 8:47x, 17:39
Poprad, AS 6:10x,6, 8:47x
Vysvetlivky:
X premva v pracovnch doch
6 premva v sobotu
7 premva iba v nedeu
- premva v nedeu a ttny sviatok
c premva len v doch kolskho vyuovania (nejde 28.10., 31.10.2011)