You are on page 1of 1

Odchody autobusov

Zaluice, Zkladn kola


4:48, 4:49, 5:03, 5:25, 6:02, 6:07, 6:34,
6:54c, 7:00c, 7:01, 7:03, 7:04c, 7:10 ide
28.,31.10
, 7:15c, 7:58c, 8:20, 8:34, 8:38, 9:28,
Pracovn
9:50, 10:35, 12:20, 13:05, 13:13c, 13:32ide
dni
28., 31.10
, 13:49, 14:18c, 14:25c, 14:25ide
Michalovce,
28.,31.10
, 14:59c, 15:17, 15:24, 15:34c, 16:01,
AS
17:12, 17:37, 18:06, 19:58, 20:50
6:346, 7:036, , 9:50, 13:49, 17:126,, 18:06,
Vkendy,
19:58, 20:50
sviatky
Michalovce, 4:48x, 5:03x, 5:25x, 6:02x, 6:077, 6:54c , 7:00c , 7:01x,
el. st.
7:03x,6,, 7:15c, 7:58c, 8:20x, 8:34x, 8:38x, 9:50, 10:35x,
12:20x, 13:13c, 14:18c, 14:22c, 14:25c, 15:17x, 15:24x,
15:34c, 16:01x, 17:12, 20:50
Koice, AS 6:34x,6, 13:49, 18:06, 19:58

Vysvetlivky:
X premva v pracovnch doch
7 premva v nedeu
6 premva v sobotu
- premva v nedeu a ttny sviatok
c premva len v doch kolskho vyuovania (od 5.9. v
pracovnch doch, nejde 28.,31.10)