Odchody autobusov

Zalužice, Križovatka
4:49 , 4:51, 4:55, 5:05, 5:26, 5:59, 6:08,
6:10, 6:13, 6:36, 7:02c, 7:02, 7:04, 7:05,
7:06c, 7:11ide 28.,31.10, 7:17c, 8:00c, 8:22,
Pracovné 8:36, 8:40, 8:49, 9:29, 9:52, 10:37, 10:44,
dni
11:31, 12:22, 13:04, 13:06, 13:14c,
(x)
13:33ide 28.,31.10, 13:51, 14:19c, 14:27c,
14:27ide 28.,31.10, 14:40, 14:58, 15:00c,
Michalovce,
15:18, 15:26, 15:35c, 16:02, 16:38, 17:13,
AS
17:38, 17:46, 18:07, 19:13, 19:59, 20:51
4:556,†, 5:47†, 5:526, 6:136, 6:366, 7:046,†,
Víkendy, 8:226, 8:586,†, 9:52, 10:44, 11:31, 13:04,
sviatky 13:056,†, 13:51, 14:386,†,14:547,1.11.,nejde 30.10,
(6, †) 15:396,†, 16:157, 16:38, 17:136,†, 17:46,
18:07, 19:13, 19:59, 20:51
Michalovce, 4:49x , 5:05x, 5:26x, 5:47†, 5:526, 6:08x, 6:10x, 6:13x,6,
žel. st.
7:02x,c, 7:02x, 7:04x,6, 7:05x, 7:17x,c, 8:00x,c, 8:22x,6,
8:36x, 8:40x, 8:49x, 9:52, 10:37x, 12:22x, 13:056,†,
13:14x,c, 13:33ide 28.,31.10, 14:19x,c, 14:23x,c, 14:27x,c,
14:27ide 28.,31.10, 15:18x, 15:26x, 15:35x,c, 15:396,†,
16:02x, 17:13, 20:51
Košice, AS 4:55, 5:59x, 6:36x,6, 8:586,†, 10:44, 11:31, 13:04,
13:51, 14:386,†,14:40x, 14:58x, 16:157, 16:38, 17:46,
18:07, 19:13, 19:59
Prešov, AS 6:13x,6, 8:49x
Poprad, AS 6:13x,6, 8:49x
Vysvetlivky:
X – premáva v pracovných dňoch
6 – premáva v sobotu
7 – premáva v nedeľu
† - premáva v nedeľu a štátny sviatok
c -premáva len v dňoch školského vyučovania (nejde 28., 31.10.2011)