Bản đề xuất dự án

Đặt hàng qua mạng giao hàng và thanh toán tại nơi
giao hàng
Nhóm 17: Nguyễn Ngọc Chung, Phạm Trọng Đức ,
Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Chu Văn Chiến
Giáo viên hướng dẫn: TS. Tạ Tuấn Anh

11/09/2008

Nhóm 17 ii FunnyShop Proposal . Đồng thời ở đây.Lời nói đầu Đây là bản đề xuất cho đồ án môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí của nhóm 17 gồm các sinh viên Nguyễn Ngọc Chung. nhân viên sẽ giao hàng và thanh toán tiền tại địa chỉ của khách hàng. Trong bản kế hoạch này sẽ miêu tả về hệ thống đặt hàng qua mạng. Bản kế hoạch đề xuất này sẽ trình bày một cái nhìn tổng thể về qui mô của dự án. Chu Văn Chiến. bao gồm cả các sản phẩm giao nộp. năm cuối khoa Công nghệ thông tin. trường Đại học Bách Khoa. Phạm Trọng Đức. nhóm cũng xin đề ra một lịch trình dự kiến để hoàn thành dự án. Nguyễn Thị Nguyệt Anh. Hà nội thực hiện.

.................................................................................. 3 3............1 Mục tiêu và phạm vi dự án ............................. 2 2.......Mục lục 1.......................................................................................................................................3 Kế hoạch thực hiện ............................ 1 1.............................................................0 Tổng quan ..................................................... 1 1......................................0 Tham chiếu ......................................... 2 1......................................................................................................2 Các tài liệu chuyển giao .............................................................................................................0 Tổ chức dự án ................................................................................................................................................................ 5 Nhóm 17 iii FunnyShop Proposal ..............

Do miêu tả như trên. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm. điền địa điểm nhận hàng. một là khách hàng đến mua hàng. hai là nhân viên cửa hàng cộng với người quản lí.Tổng quan Mục tiêu và phạm vi dự án Mục tiêu của dự án là xây dựng một website giới thiệu sản phẩm và cho phép khách hàng có thể đặt hàng. hàng đã trưng lên là có sẵn trong kho và luôn sẵn sàng giao cho khách hàng). Do đó. Công nghệ web đề xuất là joomla. Về phạm vi của hệ thống. việc lựa chọn này là do người khác hoặc hệ thống khác thực hiện. Sau đây là một số chức năng của website: Nhóm 17 1 FunnyShop Proposal . Nguyên nhân là do ở Việt Nam hiện nay. Các cửa hàng dù lớn hay nhỏ đều có thể bán các mặt hàng mình đang có. hệ thống này phù hợp để dùng cho một cá nhân hoặc một cửa hàng từ nhỏ tới lớn. Về người sử dụng hệ thống thì chia làm 2 nhóm chính. hoặc sẽ trưng bày hàng mà mình có thể nhập trực tiếp từ nơi khác rồi đem bán (nhập hàng khi có khách hàng đặt mua) – đây là hạn chế của hệ thống. và quản lí được việc nhân viên đi giao hàng và thu tiền. còn hệ thống chúng ta đang xét không quan tâm tới việc hàng đó có thực sự tồn tại trong kho hay không (tức là giả sử. số lượng khách hàng của website cũng có thể là khá lớn vì chủ cửa hàng có thể bán rất nhiều thứ. cần phải quản lí được tất cả các hóa đơn giao khách hàng và việc thu tiền của nhân viên. do là website nên cần có một host (bao gồm web server và database server) và một tên miền. hình thức thanh toán qua mạng chưa phát triển. việc thanh toán hóa đơn được thực hiện tại nơi giao hàng. Đặc thù của hệ thống này chính là điểm thanh toán.

tài liệu kiểm thử Tuần dự kiến Cuối tuần 4 Giữa tuần 7 Cuối tuần 9 Cuối tuần 11 Cuối tuần 12 Trên đây là thời gian dự kiến nhóm sẽ hoàn thành các công việc. tiến hành công việc lấy hàng từ kho và giao cho khách. mỗi lần giao hàng phải ghi hóa đơn. • Nhân viên có nhiệm vụ kiểm tra các đặt hàng vào một thời điểm nào đó. tiến hành checkout. và xác nhận lại. nhân viên phải cập nhật lại các trạng thái của các đơn hàng đã giao. sau đó. đưa vào giỏ hàng.• Đăng kí. Các tài liệu chuyển giao của dự án Ngoài sản phẩm giao nộp thì các tài liệu chuyển giao bao gồm: • Tài liệu đề xuất dự án • Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm • Tài liệu thiết kế • Tài liệu kiểm thử Lịch trình Schedule Sản phẩm Project Proposal(Đề xuất dự án) Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Tài liệu phân tích hệ thống) Tài liệu thiết kế hệ thống Lập trình (xây dựng hệ thống) Tiến hành kiểm thử . • Mua hàng. Giao hàng xong. khách hàng chọn mặt hàng. khách hàng có thể đăng kí làm khách hàng của cửa hàng. nhưng trong thực tế có thể có sự co dãn cho thích hợp Nhóm 17 2 FunnyShop Proposal . điền địa chỉ nhận.

Nhóm 17 3 FunnyShop Proposal .Tham chiếu Sau đây là hình ảnh một số website bán hàng trên internet mà nhóm có thể tham khảo ý tưởng.

Nhóm 17 4 FunnyShop Proposal .

cụ thể sẽ được trình bày trong tài liệu chuyển giao cuối cùng khi kết thúc đồ án môn học). kiểm thử chương trình: phân chia theo các chức năng của hệ thống (việc phân chia sẽ được tiến hành khi có phân tích sơ bộ về hệ thống.0 Tổ chức dự án Các thành viên tham gia dự án: • Nguyễn Ngọc Chung (trưởng nhóm) • Nguyễn Thị Nguyệt Anh • Phạm Trọng Đức • Chu Văn Chiến Phân công công việc: Phân tích và thiết kế hệ thống và lập trình. Nhóm 17 5 FunnyShop Proposal .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful